Sunteți pe pagina 1din 11

LECȚIA DE FORMARE DE PRICEPERI,

DEPRINDERI ȘI OBIȘNUINȚE
(DE LABORATOR)

NUME ȘI PRENUME: PERCĂ ADELINA


FACULTATEA: ZOOTEHNIE
 Priceperile constau în capacitatea de a efectua
operațiunile componente ale tehnicii de lucru.

 Deprinderile sunt formate prin exerciții mai


îndelungate, pe baza priceperilor dobândite.

 Obișnuințele sunt deprinderi devenite trebuințe prin


educație.
CARACTERISTICILE LECȚIEI DE
LABORATOR

 Stimulează dezvoltarea gândirii creative;


 Are la bază un plan amănunțit al lucrării (se specifică
activitățile efectuate și resursele tehnologice utilizate);
 Este esențială participarea elevului prin exercițiile
efectuate;
 Lucrările și experiențele se efectuează individual, pe
grupe sau frontal (prin demonstrația în fața clasei).
LOCUL DE DESFĂȘURARE
 Sala de clasă (lucrul cu manualul, îndrumătoare de
lucrări practice);
 Laboratorul de specialitate/ laboratorul tehnologic
(lucrări practice de laborator, instruire tehnologică);
 Pe loturile școală;
 În ferma școală.

Durata: 2 ore
1 oră (sala de clasă)
6 ore (ferma școlară)
STRUCTURA LECȚIEI

Moment organizatoric;
Instructaj introductiv;
Instructaj curent;
Instructaj final.
Momentul organizatoric

Durata: aproximativ 10-15 minute;


Cuprinde: contactul cu clasa de elevi;
efectuarea prezenței și consemnarea absenților;
examinarea ținutei clasei pentru lecție.
Instructajul introductiv
(introducerea elevilor în lecție)
Durata: 10-15 minute;

Cuprinde:
Organizarea clasei:
Anunțarea subiectului aplicației proiectate;
Explicarea succintă a conținutului și importanței lucrării;
Demonstrarea de către profesor a exercițiului algoritmic;
Organizarea locurilor de aplicație;
Exercițiu algoritmic executat de elevi;
Organizarea clasei pe echipe, stabilirea și instruirea
liderului de echipă;
Instructajul curent
(activitatea independentă a elevilor)

Durata:
 35-40 minute (lecție de o oră);
 65-80 minute (lecție de 2 ore);

Are la bază:
Fișa de lucru;
Referatul explicativ (fișa de documentare).
Cuprinde:

Preluarea de către elevi a materialului didactic;


Repartizarea elevilor la locurile de aplicație;
Demonstrarea folosirii instrumentarului de către lider în
fața echipei și repetarea operațiunilor de către fiecare
membru al echipei.

Atribuțiile profesorului:

Controlează calitatea operațiunilor executate;


Face recomadări;
Ține evidența individuală și pe echipă;
Solicită explicații elevilor.
Instructajul final
(analiza rezultatelor și evaluarea)

Durata: 5-10 minute;

Cuprinde:
Anunțarea încetării activităților practice;
Pregătirea instrumentarului folosit în aplicație;
Prezentarea rezultatelor obținute;
Evidențierea elevilor și operațiunilor bine
realizate;
Corectarea operațiunilor slabe;
Predarea ustensilelor folosite.
Evaluarea finală

Se face în încheierea lecției prin:

Aprecierea prin notarea


elevilor;
Ordonarea ieșirii elevilor de la
locul de aplicație.