Sunteți pe pagina 1din 21

Reparația aparatelor ortodontice

în laborator
Urgența ortodontică
Fracturarea elementelor de ancorare
• De regulă se repară în laborator. Aparatul este controlat să
se poziţioneze corect pe arcade, se dezactivează elementele
active dacă acestea produc mobilizarea bazei şi se
amprentează cu alginat.
• De pe modelul care se obţine se îndepărtează partea rămasă
din croşet în placă, se creează spaţiul necesar aplicării celui
nou care va fi fixat cu material baropolimerizabil.
• Şlefuirea plăcii se face în aşa fel încât să nu se perforeze
porţiunea mucozală a aparatului. La fel se procedează şi
pentru repararea elementelor elastice (arc vestibular, arcuri
în ,,S” etc)
Fracturarea elementelor de ancorare
• Croşetele Adams sau Schwartz dacă s-au accidentat
la nivelul anselor pot fi sudate cu lot.
• În acest scop restul croşetului cât şi porţiunile de
placă acrilică din vecinătate se îmbracă în fâşii
subţiri de vată care a fost umezită.
• Ne asigurăm că zonele de sârmă care urmează să fie
sudate sunt stabile una faţă de alta şi se execută
sudura cu grijă pentru a încălzi cât mai puţin sârma,
iar procesul de sudură să dureze cât mai puţin timp.
Reparația șurubului ortodontic
• Şurubul ortodontic al plăcilor poate să se blocheze prin
gripare, porţiunea filetată centrală antrenând în timpul
desfacerii mici porţiuni de placă între ea şi piuliţă.
• Acest accident se remediază încălzind electric cu
aparatul de sudură în puncte pe axul central şi
mobilizându-l imediat.
• Încălzirea trebuie să se execute în aşa fel încât să nu
deterioreze axul ei şi nici să nu încălzească zonele de
ancorare (piuliţele) şurubului care ar compromite
construcţia ortodontică.
Reparația șurubului ortodontic
• Dacă axul central al şurubului s-a rupt, atunci
el trebuie înlocuit.
• Înlocuirea se face în laborator, pe model, ca la
înlocuirea elementelor de ancorare.
• Sunt situaţii când şurubul se fracturează la
nivelul găurilor de acţionare, atunci fiind
posibilă îndepărtarea axului central al
şurubului vechi
Reparația șurubului ortodontic
• Se desfac complet fragmentele plăcii, se
îndepărtează culisele cu ajutorul unui creşte
crampon cu mişcări de răsucire uşoară şi
tragere după care se răsuceşte axul central în
sensul de scoatere de pe fiecare fragment.
• Se aplică oleum de vaselină atât în lăcaşele
tijelor de ghidare cât şi în piuliţele şurubului
Reparația șurubului ortodontic
• De la un şurub nou de acelaşi tip se scoate axul
central şi se aplică între fragmente, aplicând în
acelaşi timp şi tijele de ghidare. Axul central
este răsucit astfel încât să pătrundă egal în cele
două fragmente.
• Şurubul este strâns până la adaptarea corectă
a aparatului în cavitatea bucală. Reparaţia are
darul de a recupera în mod sigur construcţia
ortodontică.
Reparația șurubului ortodontic
• Înlocuirea şurubului ortodontic în totalitatea
sa se face de regulă pe model.
• Acesta a fost obţinut după amprentarea
câmpului ortodontic cu fragmentele aparatului
plasate în poziţie corectă, fragmente ce vor fi
îndepărtate odată cu amprenta.
• Modelul este pregătit (izolat, îndepărtate
resturile de gips)
Reparația șurubului ortodontic
• Din fragmentele plăcii se îndepărtează prin
şlefuire resturile aparatului vechi.
• Aplicarea noului şurub este precedată de
fixarea cu multă atenţie a fragmentelor de
placă pe model, de aplicarea unui strat foarte
fin de ceară pe axul central al şurubului.
• Ceara va avea darul de a împiedica griparea
şurubului în timpul următoarelor activări.
Remontarea șurubului ortodontic
• amprentarea câmpului ortodontic cu aparatul aplicat;
• realizarea unui model de lucru, pe care se găseşte şi
aparatul al cărui şurub trebuie remontat;
• îndepărtarea şurubului dintr-unul din fragmentele
plăcii, sau pentru plăcile despicate median din ambele
fragmente ale plăcii;
• închiderea şurubului vechi (este preferabilă înlocuirea
lui cu unul nou) şi remontarea acestuia în noile condiţii;
• prelungirea fragmentelor plăcii astfel încât noua
construcţie să se prezinte ca un aparat nou.
Repararea gutierelor
• Gutierele se pot fractura sau toci ocluzal şi în
aceste condiţii reparaţia poate fi executată în
cabinet cu acrilat autopolimerizabil, sau în
laborator cu acrilat baropolimerizabil
• O problemă relativ curentă o constituie
pierderea ancorării pe gutiere datorită uzurii
feţei interne a acestora, când este necesară
căptuşirea lor.
Rebazarea gutierelor
• În acest moment trebuie evaluat gradul de
retentivitate al zonelor de sprijin utilizate (carii,
absenţe, spaţii interdentare etc.).
• Se execută în gura pacientului o desfiinţare a
retentivităţilor exagerate şi o izolare cu oleum de
parafină a sectoarelor dentare.
• Gutierele sunt curăţate în interior şi lărgite uşor
pentru a permite inserarea unui strat de grosime
uniformă care să asigure rezistenţa materialului de
căptuşire.
Rebazarea gutierelor
• Clasic se admite indicaţia de mobilizare a aparatului
ortodontic înaintea prizei acrilatului, dar manopera nu face
decât să lărgească gutiera care va pierde mult din eficienţă.
• Dacă zonele dentare au fost pregătite corect, este
recomandabil ca gutiera să rămână nemişcată până la priza
definitivă a acrilatului.
• Apoi se îndepărtează din cavitatea bucală, se înlătură
excesele de acrilat şi se lustruieşte.
• Căptuşirea gutierelor se repetă regulat la 6-8 săptămâni de
purtare a aparatului.
Recondiționarea bazei aparatului
• Este făcută în gura pacientului cu acrilat
autopolimerizabil, sau cu acrilat baropolimerizabil.
• Se curăţă suprafaţa acrilatului care urmează să fie
căptuşită fie prin nivelare cu freza, fie cu jet de
vapori.
• Se protejează cu ceară toate zonele unde nu
trebuie să pătrundă acrilatul. Câmpul maxilar sau
mandibular se protejează cu oleum de parafină.
Recondiționarea bazei aparatului
• Acrilatul se aplică sub formă de pastă pe suprafaţa
bazei aparatului şi cu monomer se urmăreşte ca
materialul să fie neted şi să se lipească intim atât pe
suprafaţa plăcii cât şi la margini.
• Se aplică în gura pacientului şi se menţine cu presiune
constantă şi uniformă până la întărirea acrilatului
(dacă este baropolimerizabil în continuare se
introduce în vasul de presiune timp de 20 de minute).
• Operaţiunea este dificilă şi în caz de eşec compromite
total piesa ortodontică.
Recondiționarea bazei aparatului
• Aparatul se prelucrează, se lustruieşte şi se
prezintă în cabinet după curăţare în apă
clocotită (se îndepărtează resturile de ceară)
sau vapori fierbinţi de apă.
Reparația inelelor ortodontice
• Pentru repararea unui inel rupt este necesar un aparat de
sudură electrică în puncte şi tablă ortodontică specială de
inel.
• Capetele tablei inelului se curăţă foarte bine şi se
îndreaptă.
• Pe suprafaţa externă a inelului se sudează electric în puncte
o porţiune de tablă de 0,15 mm grosime care trebuie să
depăşească zona fracturată a inelului 2 mm de o parte şi de
alta.
• Sudurile se execută în două şiruri pe fiecare fragment,
fiecare şir prezentând trei puncte de sudură electrică.
Repararea inelelor ortodontice
• Excesul gingival şi ocluzal de tablă se
îndepărtează prin şlefuire, se netezesc cu guma
de lustruit capetele de tablă sudate.
• Forma inelului (convexităţi, adaptare
transversală şi verticală) este redată cu ajutorul
unui cleşte ,,cioc de papagal”.
• Inelul poate fi curăţat în interior cu oxizi de
aluminiu prin sablare, fapt care îi măreşte
considerabil aderenţa la cimentul de fixare.
Dezlipirea elementelor auxiliare
• După îndepărtarea inelului de pe dinţi se curăţă
foarte bine suprafaţa pe care urmează să se realizeze
sudura cu ajutorul unor pietre fine şi gume de
lustruit.
• Se curăţă de asemenea şi suprafaţa internă a inelului
la acest nivel (pentru un contact bun la nivelul
aparatului de sudură).
• De regulă dispozitivele auxiliare vor fi înlocuite cu
altele noi. Acestea se punctează electric într-un
singur punct pe elementul de agregare.
Dezlipirea elementelor auxiliare
• Se controlează poziţia dispozitivului în cele trei
planuri astfel încât să corespundă, iar
eventualele corecturi pot fi executate cu multă
fineţe, punctul de sudură rezistând.
• După definitivarea poziţiei fie urmează sudura
electrică în puncte de rezistenţă, fie lipirea cu
lot.
• Desigur incidente şi accidente ale aparaturii
ortodontice sunt multiple şi imaginaţia
ortodontului în remedierea acestora imediată
sau de durată este foarte mare.
• De multe ori tehnicile improvizate în repararea
aparaturii ortodontice au generat procedee noi.
Un lucru însă trebuie să rămână neschimbat şi
anume viziunea rezolvării cazului prin prisma
aspectelor biologice şi biomecanice utilizate.