Sunteți pe pagina 1din 59

Point centric- long centric

•LONG-CENTRIC •RC=IM
•WIDE-CENTRIC
•FREEDOM IN CENTRIC

Triunghiul de toleranta SPIRGI


Long centric- 87%
0,8-1,2 mm in sens antero-posterior
Contactele dento-dentare
din intercuspidare maximă
Point centric -13%

• cel mai sensibil sistem proprioceptiv


din organism este la nivel dentar!
Raportul RC-IM
• Point centric → ORC coincide cu IM (~13% )
• Teoretic contacte tripodice

• SE APLICĂ LA PROTEZELE TOTALE

• Long centric → ORC nu coincide cu IM 0,8-1,2mm (~87%) glisare fiziologică


sagitală ORC→IM

• Teoretic contacte vârf cuspid fund fosă

• SE APLICĂ LA PROTEZELE FIXE

• Wide centric→ libertate de mişcare în fosă a cuspidului în IM în sens transversal.

• Long centric + wide centric = freedom in centric


(Libertate de mişcare in centric)
Ocluzia de necesitate

• Definiţie: IM diferită de cea iniţială produsă de:

• Obstacol ocluzal în RC care obligă mandibula să derapeze spre o altă poziţie de IM, de necesitate.

• Obstacol ocluzal la închiderea gurii → restaurare directă sau indirectă înaltă

• Caracteristici:

• Depistarea şi îndepărtarea obstacolului determină revenirea la IM iniţială.

• Netratată se poate transforma în ocluzie de obişnuinţă

• Profilaxie: adaptarea corectă ocluzală a restaurărilor directe şi indirecte.


Ocluzia de obişnuinţă

Definiţie: IM diferită de cea iniţială provocată de un obstacol


ocluzal ce a acţionat de mult timp, modificând engrama
masticatorie.
Ocluzia de obişnuinţă

• Caracterisitici:
• Obstacolul ocluzal cauzal este vechi,
• Evoluează din ocluzia de necesitate,
• Îndepărtarea obstacolului nu determină revenirea la IM corectă
• Atitudine terapeutică:
• Neintervenţie, dacă se apreciază că s-a produs o adaptare a structurilor ADM.
• Tratament complex dacă au apărut modificări patologice: mio-articulare sau dento-
parodontale.
• Amendarea simptomelor, tratamente specifice.
• Profilaxie: echilibrare ocluzală preprotetică
RELAŢIA DE POSTURĂ
- definitie -
• RMM fără contacte dento-dentare, caracterizată prin:
• Spaţiu interarcadic→ spaţiu de inocuzie
fiziologică SIF
• Echilibru muscular între ridicători şi
coborâtori care se află în contracţie
tonică,realizând postura mandibulei

• Repaus al ligamentelor parodontale

• Poziţie fiziologică în care mandibula se află cel mai


mult timp
Relaţia de postură
• Apare pe diagrama sagitală pe traseul IM-DM şi este notată cu
R

• DVR→ dimensiunea verticală de repaus valoare ce corespunde


relaţiei de postură

• DVR nu depinde de prezenţa dinţilor şi are valoare practică


pentru deducerea DVO
Relaţia de postură
• Factori care modifică DVR:
• Poziţia corpului
• Starea psihică
• Boli ce afectează contracţia musculară
• Starea de veghe/somnul
• Vârsta
• Algii (dureri dentare care se exacerbează la atingerea dinţilor)
• Medicaţie
• Efort fizic, concentrare intelectuală/stress
Relaţia de postură
• DVO→dimensiune verticală de ocluzie, valoare ce corespunde poziţiei de
IM

• În absenţa IM, edentat total/parţial fără contacte dento-dentare

DVO=DVR-SIF

• Spaţiul minim de vorbire este spaţiul interarcadic mai mic de 1mm ce


apare la pronunţia fonemelor s şi z. Este folosit ca test fonetic de verificare
a DVO care poate fi modificată prin edentaţie, abraziune sau terapeutic.
Dimensiunea verticala
1-DVR
2-DVO
3-SIF
Simptome ale scaderii DVO
• redoare musculara
• durere in zona capului si gatului
• aspect imbatranit
• spatiu minim de vorbire marit, supraacoperire excesiva
• Uzura dintilor nu implica intotdeauna marirea DVO
• Exceptie cand SIF>4mm.
PLANURI DE REFERINTA
PLANUL DE OCLUZIE

Este o linie imaginara care trece prin marginea incizala a incisivilor


inferiori si varful cuspizilor distali ai molarului 1 inferiori.
Teoria sferei- MONSON 1918
• Dintii se situeaza pe o sfera cu diametrul de 20 cm care are centrul in
regiunea glabelei, si trece si prin centrul condilului mandibular.
CURBA SPEE
• Curba în sens antero-
posterior a planului de
ocluzie este un arc de cerc
tangent la vârfurile caninilor
şi ale cuspizilor vestibulari
ai dinţilor laterali
mandibulari care trece prin
centrul condililor
mandibulari.
• Prezența acesteia asigură
dezocluzia dinților
posteriori în timpul
propulsiei.
• Un plan de ocluzie prea
ridicat posterior interfera cu
mișcarea de propulsie – o
cauză majoră a abraziunii
dinților posteriori și un
potențial trigger pentru
hiperactivitatea musculară.
Curba Wilson
• curba în sens transversal a
planului de ocluzie este
data de gradul de inclinare
a dintilor cuspidati.
• rezultă din alinierea
dinților posteriori paralel
cu direcția fibrelor
mușchilor ridicători ai
mandibulei în timpul
mișcării de lateralitate pe
partea lucrătoare în timpul
ciclului masticator.
• datorită prezenței curbei
lui wilson bolul alimentar
este poziționat de către
obraji și limbă la nivelul
suprafețelor ocluzale
pentru o eficiență optimă
a masticației.
INTERCUSPIDAREA MAXIMA

Reprezinta pozitia mandibulei fata de maxilar in care :

• Arcadele se intilnesc prin numar maxim de contacte dento-dentare


care se stabilesc bilateral simultan
• Forta de contractie musculara este maxima
• Stabilitatea ocluzala este maxima
• Eficienta masticatorie este maxima
• Se realizeaza masticatia
Analiza pozitiei de intercuspidare maxima (clinic si pe
modele de studiu )presupune:
Rapoarte inter-arcadice ortognate – 3 planuri:
• Sagital (antero-posterior)
• Transversal (orizontal)
• Vertical (supero-inferior)

Modalitatea in care se stabilesc contactele dento-dentare din punct


de vedere al :
• Numarului
• Functionalitatii
• Intensitatii
Rapoarte interarcadice ortognate
• Se analizeaza in cele trei planuri
• Se utilizează analiza la nivelul a 3 repere:
• Molar
• Canin
• Incisiv
• Se precizează în diagnostic modificarea
reperului mandibular în raport cu cel
maxilar
PLANUL SAGITAL
Clasificarea Angle utilizată în diagnosticul
ocluzal în ortodonţie

•Neutrala- clasa I
•Distalizata- clasa a II-a
•Mezializata- clasa a III-a
Planul sagital – reper Molar (cheia lui Angle)
Raport neutral (fiziologic) : şanţul intercuspidian al molarului 1
mandibular se află în dreptul cuspidului MV al molarului 1
maxilar → Cheia lui Angle
Planul sagital – reper Molar

Rapoarte patologice:
• Raport distalizat:
şanţul intercuspidian al
molarului 1 mandibular se
află distal faţă de cuspidul
MV al molarului 1 maxilar

• Raport mezializat:
şanţul intercuspidian al
molarului 1 mandibular se află
mezial faţă de cuspidul MV al
molarului 1 maxilar
Planul sagital – reper Canin
• Raport neutral (fiziologic) : vârful caninului mandibular
corespunde cu spaţiul (nişa masticatorie) dintre C şi IL
maxilar

Rapoarte patologice:
• Raport mezializat: vârful caninului mandibular se află
mezial de nişa masticatorie dintre C şi IL maxilar
• Raport distalizat: vârful caninului mandibular se află distal
de nişa masticatorie dintre C şi IL maxilar
Planul sagital – reper INCISIV
• Raport neutral (fiziologic) :
• contactul dintre marginea liberă a incisivilor mandibulari cu faţa
linguală a incisivilor maxilari infracingular →raport/ocluzie
psalidodontă
• marginea liberă a incisivilor mandibulari se află în contact cu
marginea liberă a incisivilor maxilari →raport/ocluzie labiodontă
Planul sagital – reper INCISIV
• Rapoarte patologice:
• Lipsa contactului dento-dentar în plan
sagital →Inocluzie sagitală
• Marginea liberă a incisivilor mandibulari
este situată anterior faţă de cea superioară,
dar in contact cu aceasta →raport/ocluzie
inversă
• Ocluzie inversă cu inocluzie sagitală (când
există spaţiu sagital)
Rapoarte interarcadice în plan transversal

• Examinarea - din normă frontală


• Se urmăresc modificările in plan orizontal (faţă de
planul medio-sagital)
• Repere:
• Molar
• Canin
• Incisiv
Rapoarte interarcadice în plan
transversal –reper Molar
• Raport neutral (neutru) :
• Cuspizii vestibulari ai molarilor mandibulari sunt situaţi în dreptul
şanţului sagital (mezio-distal) al molarilor maxilari
Rapoarte patologice:
• Cuspizii vestibulari mandibulari
depăşesc lingual şanţul sagital al
molarilor maxilari →raport/ocluzie
lingualizată
• Cuspizii vestibulari ai molarilor
mandibulari depăşesc vestibular
şanţul sagital al molarilor maxilari
→raport/ocluzie vestibularizată
• Cuspizii vestibulari mandibulari
depăşesc vestibular cuspizii
vestibulari ai molarilor maxilari
→angrenaj/ocluzie inversă
când se adaugă şi lipsa contactului
transversal →ocluzie inversă laterală cu
inocluzie transversală
Rapoarte interarcadice în plan transversal –
Reper Canin
• Raport neutral (fiziologic) :
• Faţa vestibulară a caninului mandibular
se află în contact cu faţa linguală a
caninului maxilar şi a incisivului lateral

• Rapoarte patologice:
• Faţa vestibulară a caninului mandibular
se află în raport cu faţa linguală a
caninului maxilar, dar nu în contact( ex.
un spaţiu transversal) → raport
lingualizat (inocluzie transversală)
• caninului mandibular se află în contact
cap-la-cap cu caninul maxilar → raport
vestibularizat
• Faţa linguală a caninului mandibular se
află în contact cu faţa vestibulară a
caninului maxilar → raport invers (cu sau
fără inocluzie transversală)
Rapoarte interarcadice în plan transversal –
reper incisiv
• Raport neutral (fiziologic) :
• Linia interincisivă mandibulară se află în prelungirea liniei
interincisive maxilare →Coincidenţa liniilor interincisive
• Linia mediană (osoasă) superioară coincide cu linia mediană
(osoasă) inferioară →Coincidenţa liniilor mediene
• Linia mediană superioară/inferioară coincide cu linia interincisivă
maxilară/mandibulară →Coincidenţa liniilor mediene cu cele
interincisive
Rapoarte interarcadice în plan
transversal-reper incisiv
Rapoarte patologice:

• Necoincidenţa liniilor interincisive →ex.


Linia interincisivă mandibulară deviată la
dr(stg) cu ... mm

• Necoincidenţa liniilor intermaxilare →ex.


Linia mediană mandibulară deviată la
dr(stg) cu ... mm

• Necoincidenţa liniior interincisive cu liniile


mediene corespunzătoare →ex. Linia
interincisivă mandibulară deviată la dr(stg)
cu ... mm faţă de linia mediană inferioară
Rapoarte interarcadice în plan vertical
• Examinare din normă frontală

• Repere:
• Molar şi zona laterală
• Canin şi zona frontală
Rapoarte interarcadice în plan vertical –reper molar si
zona laterala

• Raport neutral: contactul molarilor mandibulari cu cei maxilari

• Rapoarte patologice:
• Lipsa contactului →inocluzie verticală laterală
Rapoarte interarcadice în plan vertical –reper canin si
zona frontala

• Raport neutral:
• Contactul în plan vertical de la
relaţia cap la cap la relaţia de
supraacoperire 1/3 din înălţimea
coronară a incisivilor mandibulari
Rapoarte patologice:
• Inocluzie verticală
• Caninul maxilar şi/sau incisivii depăşeşc în plan vertical caninul mandibular şi/sau
incisivii cu mai mult de 1/3 → supraocluzie
Observaţii
• Raport dentar →se foloseşte atunci când se face referire la o pereche
de dinţi antagonişti: ex. Raport invers sagital la 13/43
• Ocluzie dentară→se foloseşte când se face referire la un sector sau
toată arcada:ex. ocluzie inversă frontală, ocluzie inversă totală
Noţiuni suplimentare

overjet

overbite/deep-bite

open-bite

S-ar putea să vă placă și