Sunteți pe pagina 1din 9

ÎNVIEREA

DOMNULUI
IISUS HRISTOS
„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să

mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filip. 3:10)

• În Sfânta Scriptură, apostolul Pavel şi-a exprimat convingerea femă


că învierea Domnului Iisus Hristos este temelia credinţei noastre
creştine (1 Cor. 15,14).
PUNEREA LUI IISUS ÎN MORMÂNT
• După pogorârea trupului lui Iisus de pe cruce, Iosif din Arimateia
şi Nicodim l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme şi l-au pus într-un
mormânt de piatră, în care nimeni niciodată nu fusese pus.
Au prăvălit o piatră mare pe uşa mormântului şi s-au dus.
STRAJA DE LA MORMÂNT
• A doua zi, după vineri, arhiereii şi farisei i-au cerut lui Pilat ca
mormântul să fie păzit.
• Mormântul a fost păzit de soldaţi romani, şi a fost pecetluit cu
un sigiliu roman (Matei 27: 62-66).
ÎMPLINIREA CUVINTELOR MÎNTUITORULUI DESPRE ÎNVIEREA SA
• Biruind puterea morţii, Iisus a înviat a treia zi în revărsatul
zorilor şi a ieşit cu slavă din mormânt, îngerii Domnului
prăvălind piatra ce stătea deasupra.
• “Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada”
(Matei 28, 2-3).
MIRONOSIŢELE VIN LA MORMÂNT
• După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov
şi Salomeea au cumpărat miresme şi au mers la mormânt. Întrând în
mormânt, au văzut un tânăr care le-a spus:
• “Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nayariteanul cel răstignit? Nu
este aici” (Marcu 16, 1-17).
PETRU ŞI IOAN ALEARGĂ LA MORMÂNT
• Ucenicii văd giulgiurile puse jos şi mahrama înfăşurată într-o parte.
IISUS I SE ARATĂ MARIEI MAGDALENA, CELOR DOI UCENICI CARE
MERGEAU LA EMAUS, SE ARATĂ ÎN IERUSALIM LA FOIŞORUL CINEI ŞI
APOSTOLILOR LA MAREA TIBERIADEI

• „… li S-a înfăţisat viu, prin multe dovezi, aratându-li-Se deseori, timp de


patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui
Dumnezeu.” (Fapte 1:3)
SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTORILOR PAŞTELE,
• PAŞTI, PAŞTILE sau sărbătoarea anuală a învierii Domnului — este cea
mai de seamă dintre praznicele împărăteşti, în creştinătatea ortodoxă,
“sărbătoarea sărbătorilor” (cum este numit în Canonul Paştilor din
Penticostar).
• Sfântul Apostolul Pavel spunea: “Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I
Corinteni, 15,14).
• https://afirmativ.com/2016/03/27/7-dovezi-
ale-invierii-mantuitorului-iisus-hristos-argu
mente-imbatabile-teologice-si-juridice/

• https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/invi
erea-domnului-sfintele-pasti/
• GOOGLE