Sunteți pe pagina 1din 15

PLANTE ŞI ANIMALE DIN

ROMÂNIA PE CALE DE
DISPARIŢIE

ACESTE SPECII SUNT DECLARATE


MONUMENTE ALE NATURII ŞI SUNT OCROTITE
ÎN REZERVAŢII NATURALE,UNDE SE ÎNCEARCĂ
ÎNMULŢIREA LOR.
CAPRA NEAGRĂ
Capra neagră (Rupicapra
rupicapra), o adevărată
mândrie a ţării noastre,
sălăşluieşte pe creastele
alpine, greu accesibile chiar şi
celor mai experimentaţi
alpinişti. Mamifer ierbivor,
capra neagră îşi face rareori
simţită prezenţa. Trebuie să te
consideri norocos dacă ai avut
vreodată ocazia să-i distingi
silueta pe vreunul dintre
piscurile Carpaţilor. În timpul
lunilor de vară, caprele negre
cutreieră pajiştile alpine de la
înălţimi de peste 1800 metri.
Iarna, capra neagră coboară la
altitudini mai mici(sub 1100
metri), unde se poate adăposti
în pădurile montane, dar va
rămâne aproape de pantele
stâncoase ale munţilor.
• Râsul, cu denumirea
secundară în limba
RÂSUL română linx, este la ora
actuală cea mai mare
felină din fauna sălbatică
a României. Denumit şi
pantera Carpaţilor, râsul
este răspândit natural din
munţi până în Delta
Dunării, având o mare
adaptabilitate şi
amplitudine ecologică. La
ora actuală, însă,
exemplarele din afara
Carpaţilor şi
Subcarpaţilor sunt foarte
rare, ca urmare a
vânătorii necontrolate
practicate în ultimii 100
de ani.
ZIMBRUL
mbrul este cel mai greu
mal european de pe
cat. Are o lungime de
metri, o înălţime de 1,9
tri, cântărind de la 300
920 kg. Seamănă foarte
e cu bizonul american,
ând foarte puţini
şmani naturali.
mbrul trăieşte 28 de ani
captivitate, dar în
băticie trăieşte mai
in.
România, trăieşte doar
• Cocoşul de munte (este o
COCOŞUL DE specie de păsări din familia
fazanului. Este o pasăre
foarte sperioasă, care se
MUNTE poate vedea rar în natură.
• Arealul lui de răspândire
este frecvent Europa
Centrală, unde poate fi
întâlnit numai în regiunile
de munte împădurite, puţin
circulate. Ţările unde poate
fi întâlnit cocoşul de munte
sunt: Austria, Elveţia,
Slovenia, România şi
Germania. Cocoşul de
munte trăieşte mai mult în
luminişurile pădurilor de
foioase sau de conifere cu
vegetaţie abundentă, în
munţii Alpi şi Carpaţi din
Europa, ca şi în taigaua din
Asia de Nord. Se apreciază
populaţia cocoşilor de
munte între 1,5 şi 2
milioane de exemplare.
Mai este
denumit de
pescari şi
PĂSTRĂVUL
“indigenul”;
trăieşte în râurile
repezi, din
Carpaţi. Este
pretenţios faţă
de condiţiile de
mediu, având
nevoie de ape
limpezi şi reci a
căror
temperatură să
nu trecă de 17-
18 grade, bogate
în oxigen.
Năpârca sau
vipera, căreia i se
mai spune şi VIPERA NEAGRĂ
vipera neagră, nu
este singura
specie de la noi,
dar este cea mai
răspândită. E
şarpele căruia i se
datorează teama
poporului şi
pentru ceilalţi
şerpi, mai puţini
periculoşi. Tot de
la acest şarpe
vine şi vorba
“Cine a fost
muşcat de şarpe,
se teme şi de
şopârlă”.
• vulturul bărbos,
VULTURUL este o specie de
vultur mare, cu
BĂRBOS penajul negru-
cenuşiu pe spate,
coadă şi aripi, alb-
gălbui pe cap, gât
şi partea ventrală şi
cu pene negre în
formă de barbă sau
cioc.
Din păcate,
această superbă
specie care popula
Munţii Ciucaş a fost
vânată până la
dispariţie.
BROASCA • Broasca
ţestoasă cu capac
ŢESTOASĂ • la noi în ţară se
întâlneşte
îndeosebi în
Dobrogea. De
talie mijlocie, la
vârsta de adult
poate ajunge la
20- 30 cm. Capul,
gâtul şi
membrele se pot
retrage în
totalitate sub
carapace.
FLOAREA DE COLŢ
• Când se vorbeşte de floarea de colţ, toată lumea se gândeşte la ceva rar,
lucru care este cât se poate de adevărat.
• Întâlnindu-se din ce în ce mai rar, floarea de colţ - Leontopodium alpinum- a
fost declarată monument al naturii şi se află sub ocrotirea legii încă din 1933.
• Smârdarul sau
bujorul de munte
BUJORUL DE MUNTE creşte spontan în
tufe pitice în zona
(SMÂRDARUL) •
alpină.
Este o plantă care
nu tolerează
transplantări, lucru
care face imposibilă
cultivarea în grădini.
• Frumuseţea florilor
sale – care emană
un miros şi o aromă
asemănătoare
vişinilor- face ca
smârdarul să fie o
plantă ocrotită şi
protejată în
perimetrul Parcului
Naţional Bucegi.
Bujorul de munte
este peren şi îşi
păstrează frunzele
verzi tot timpul
anului.
LALEAUA
PESTRIŢĂ
• Este o
plantă
perenă, de
20- 40 cm.
• Arealul de
răspândire a
acestei specii
se
micşorează
continuu, din
cauza
colectărilor
masive. Este
o specie
introdusă în
cartea Roşie
şi ocrotită de
stat.
SÂNGELE
VOINICULUI
• Sângele voinicului
sau bobuşorul.
este o plantă
perenă, rizomul fiind
plin de tuberozităţi,
de unde şi numele
speciei. Florile sunt
roşii- purpurii. Este
o plantă răspândită
în semănături şi
fâneţe.
GAROFIŢA PIETREI CRAIULUI
Garofiţa Pietrei
Craiului) se
găseşte în
munţii al căror
nume îl poartă
-
M-ţii Piatra
Craiului. Este
unică în ţara
noastră, fiind
descoperită
acum mai bine
de 100 de ani.
Nouă ne pasă de ele!
• Peste 6000 de specii de animale au primit deja un steguleţ roşu
care anunţă pericolul de dispariţie. Distrugerea teritoriului
acestora, braconajul şi vânătoarea necontrolată au dus la
ameninşarea unora dintre cele mai diverse specii de animale.

• De la urşi, elefanţi, tigri, balene, vulturi, maimuţe sau delfini, mii de


animale aşteaptă un deznodământ pentru care nu sunt
responsabile. Iar indiferenţa şi lipsa de educaţie legate de această
situaţie vor transforma în realitate ipoteza unei lumi fără animale.