Sunteți pe pagina 1din 8

Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

DETERMINAREA GRADULUI DE HIDROLIZĂ ŞI A CONSTANTEI DE HIDROLIZĂ A


CARBONATULUI DE SODIU

B. Prepararea soluţie stoc de Na2CO3 (carbonat de sodiu) 0,5 M; 500 mL


 Se utilizează carbonat de sodiu solid (p.a): M = 105,9888 [g/mol]
 Cantitatea de carbonat de sodiu solid necesară preparării a 500 mL soluţie 0,5 M:
0,5 0,5
m[ g ]   500  M Na2CO3   500  105,9888  26,4972
1000 1000
 S-au cântărit, la balanţa analitică, 26,6086 grame carbonat de sodiu, s-au adus
cantitativ în flacon cotat de 500 mL, s-a dizolvat întreaga cantitate de sare şi apoi
s-a adus la semn cu apă distilată.
 Concentraţia reală a soluţiei stoc de carbonat de sodiu preparată:
26,6086 1
C ss [moli / L]    1000  0,5021
105,9888 500
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

C. Soluţiile de lucru
 Soluţiile de lucru se prepară prin diluţia la flacon cotat de 50 mL a unor volume
de soluţie stoc de carbonat de sodiu 0,5 M (tabelul 1)
 Concentraţiile soluţiilor de lucru se calculează cu relaţia (rezultatele se trec în
tabelul 1):
Vss V
C sl   C ss  ss  0,5 [moli/L]
V fc 50
Csl [moli/L] – concentraţiile soluţilor de lucru preparate; V ss [mL] – volumul de soluţie stoc,
de carbonat de sodiu, măsurat şi adus în flaconul cotat; V fc [mL] – volumul flaconului cotat
în care se prepară soluţia de lucru (50 mL); Css [moli/L] – concentraţia soluţiei stoc (0,5 M),
de carbonat de sodiu, utilizată la prepararea soluţiilor de lucru.
D. Măsurători
 pentru fiecare dintre soluţiile de lucru de carbonat de sodiu preparate se fac (pe
aceeaşi probă) măsurători de pH, conductibilitate electrică şi potenţial redox
(rezultatele se trec în tabelul 1)
 pentru apa distilată utilizată la prepararea soluţiilor se va determina
conductibilitatea electrică, pH-ul şi potenţialul redox.
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

E. Calcule
 din valorile pH-lui măsurat experimental de calculează concentraţia ionilor de
hidrogen (H+) din soluţiile de lucru (rezultatele se trec în tabelul 1):
pH   log[ H  ] [ H  ]  10  pH

 se calculează gradul de hidroliză a anionului carbonat în fiecare dintre soluţiile de


lucru – pentru calcule se utilizează relaţia (12):
[ HO  ] 10  pOH 10 ( pH 14)
h  
Co Co Co

 se calculează constanta de hidroliză a carbonatului de sodiu pentru fiecare dintre


soluţiile de lucru – pentru calcule se utilizează relaţia (13):
[ HO  ] 2 10 2( pH 14) h2
K h ( CO 2  )  
 ( pH 14)
  Co
3
C o  [ HO ] C o  10 1 h
F. Reprezentări grafice
 Se reprezintă grafic:
h  f (C sl ) h  f ( pH ) h  f ( )

K h ( Na 2CO3 )  f (C sl ) K h ( Na2CO3 )  f ( pH ) K h ( Na 2CO3 )  f ()


Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

Tabelul 1. Rezultatele experimentale obţinute la determinarea gradului de hidroliză şi


constantei de hidroliză a carbonatului de sodiu.
Vfc Vss Csl E Λ [H+] K h ( Na 2 CO3 )
Nr pH h h [%]
[mL] [mL] moli/L mV S/cm Ioni.g/L
1 50 0,5 0,005 -42 734 10,62 2,3988.10-11 8,3374.10-2 8,34 3,7917.10-5
2 50 1 0,01 -78 1257 10,57 2,6915.10-11 3,7154.10-2 3,72 1,4336.10-5
3 50 3 0,03 -78 3350 10,57 2,6915.10-11 1,2385.10-2 1,24 4,6590.10-6
4 50 5 0,05 -76 6170 10,54 2,8840.10-11 0,6935.10-2 0,69 2,4213.10-6
5 50 8 0,08 -75 6170 10,52 3,0199.10-11 0,4139.10-2 0,41 1,3763.10-6
6 50 10 0,1 -73 11920 10,49 3,2359.10-11 0,3090.10-2 0,31 9,5795.10-7
7 50 15 0,15 -71 17240 10,44 3,6308.10-11 0,1836.10-2 0,18 5,0665.10-7
8 50 20 0,2 -68 20500 10,41 3,8904.10-11 0,1285.10-2 0,13 3,3077.10-7
9 50 25 0,25 -67 25000 10,39 4,0738.10-11 0,0982.10-2 0,10 2,4126.10-7
10 50 30 0,3 -66 28700 10,37 4,2658.10-11 0,0781.10-2 0,08 1,8332.10-7
11 50 50 0,5 -61 42900 10,30 5,0119.10-11 0,0399.10-2 0,04 7,9653.10-8
Valori medii  -68,64 14903,7   10,48 3,4359.10-1  1,3851.10-2 1,38 5,7282.10-6
 H 2O  3,49 [μS/cm] E H0 2O = 332 [mV]
pH ( H 2O )  5,92 T [oC] = 20,4
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

10
Carbonat de sodiu
9
T [oC] = 20,4
8
Grad de hidroliza [%]

7
6
5
4
y = 0,0204x-1,1498
3
R2 = 0,9978
2
1
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Co [moli/L] 0,00005
Carbonat de sodiu
0,000045
T [oC] = 20,4

Constanta de hidroliza
0,00004
0,000035
0,00003
0,000025
0,00002
0,000015
y = 4E-08x-1,3152
0,00001
R2 = 0,9941
0,000005
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Co [moli/L]
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

9
Carbonat de sodiu
8 T [oC] = 20,4
Grad de hidroliza [%]

7
6
5
4
3 y = 2E-73e 15,9x
2 R2 = 0,9128
1
0
10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 0,00004
pH Carbonat de sodiu
0,000035 T [oC] = 20,4

Constanta de hidroliza
0,00003
0,000025
0,00002
0,000015
y = 3E-90e 18,38x
0,00001 R2 = 0,9288
0,000005
0
10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
pH
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

9
Carbonat de sodiu
8 T [oC] = 20,4
Grad de hidroliza [%]

7
6
5
4
3 y = 32261x-1,2552
2 R2 = 0,9899
1
0
0 10000 20000 30000 40000
CE [microS/cm]
0,000045
Carbonat de sodiu
0,00004 T [oC] = 20,4

Constanta de hidroliza
0,000035
0,00003
0,000025
0,00002
0,000015
y = 0,502x-1,4364
0,00001
R2 = 0,9871
0,000005
0
0 10000 20000 30000 40000
CE [microS/cm]
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa V – Modul de lucru

0,000045
Carbonat de sodiu
0,00004 T [oC] = 20,4

Constanta de hidroliza
0,000035
0,00003
0,000025
0,00002
0,000015 y = 3E-06x1,1455
0,00001 R2 = 0,9991
0,000005
0
0 2 4 6 8
Grad de hidroliza [%]

10,65 10,65
Carbonat de sodiu Carbonat de sodiu
10,6 T [oC] = 20,4 10,6 T [oC] = 20,4
10,55 10,55
10,5
10,5
10,45

pH
pH

10,45
10,4
10,4
10,35 y = 10,584e -7E-07x
-0,0603x 10,35
10,3 y = 10,571e
2 R 2 = 0,9598
10,25 R = 0,9164 10,3
10,2 10,25
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 10000 20000 30000 40000
Co [moli/L] CE [microS/cm]