Sunteți pe pagina 1din 18

Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

DETERMINAREA GRADULUI DE DISOCIERE ŞI A CONSTANTEI DE ACIDITATE A


ACIDULUI BORIC
B. Prepararea soluţie stoc de H3BO3 (acid boric) 0,5 M; 500 mL
 Se utilizează acid boric solid (p.a): M H BO = 61,840 [g/mol]
3 3

 Cantitatea de acid boric necesară preparării a 500 mL soluţie 0,5 M:


0,5 0,5
m [g]   500  M H 3 BO 3   500  61,85  15,46
1000 1000
 Se cântăresc la balanţa analitică 15,4600 grame acid boric, se aduc cantitativ în
flacon cotat de 500 mL, se dizolvă complet şi se aduce la semn cu apă distilată.
C. Soluţiile de lucru
 Soluţiile de lucru se prepară prin diluţia la flacon cotat de 50 mL a unor volume de
soluţie stoc 0,5 M de acid boric (tabelul 1);
 Concentraţiile soluţiilor de lucru se calculează cu relaţia (rezultatele se trec în
tabelul 1):
Vss V
C sl   C ss  ss  0,5 [moli/L]
V fc 50
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

D. Măsurători
 Pentru fiecare dintre soluţiile de acid boric preparate (v. punctul C; tabelul 1) se
fac (pe aceeaşi probă) măsurători de conductibilitate electrică, pH şi potenţial
redox (rezultatele se trec în tabelul 1)
 Pentru apa distilată utilizată la prepararea soluţiilor se va determina
conductibilitatea electrică, pH-ul şi potenţialul redox.
E. Reprezentări grafice
 Se reprezintă grafic   f ( Ci ) (Ci – în moli / L; concentraţiile soluţiilor de acid
boric; Λ – conductibilitatea electrică măsurată experimental) şi prin extrapolarea
dreptei pentru Ci = 0 se determină conductibilitatea electrică limită ; această
valoare se va utiliza la calculul gradului de disociere () şi a constantei de
aciditate a acidului boric.
 Cu datele obţinute din măsurători conductometrice se fac următoarele
reprezentări grafice: grafic:

  f () K a ( H 3 BO3 )  f ( ) K a ( H 3 BO 3 )  f ( )
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

 Cu datele obţinute din măsurători pH-metrice


pentru C = 0)
se fac următoarele reprezentări
i

grafice:
  f ( pH )   f (Ci ) K a ( H BO )  f ( pH )
3 3
K a ( H BO )  f (C i ) 3 3

F. Calcule
F.1. Cu datele obţinute din măsurători conductometrice se calculează:
 Gradul de disociere a acidului boric (rezultatele se trec în tabelul 1):
o

i
 - gradul de disociere a acidului boric determinat pe baza măsurătorilor
conductometrice; Λi [S/cm] – conductibilitatea electrică măsurată
experimental pentru soluţia de acid boric cu concentraţi Ci [moli/L]; Λo [S/cm] -
conductibilitatea electrică limită (se determină prin extrapolarea dreptei din
reprezentarea grafică   f ( C i ) pentru Ci = 0)
 Constanta de aciditate a acidului boric (rezultatele se trec în tabelul 1):

2o
K a ( H 3BO3 )   Co
 i .( i   o )
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

F.2. Cu datele obţinute din măsurători pH-metrice se calculează:


 Concentraţia ionilor de hidrogen (H+) din soluţiile de lucru (rezultatele se trec
în tabelul 1):
pH   log[ H  ] [ H  ]  10  pH

 Gradul de disociere a acidului boric (rezultatele se trec în tabelul 1):


[ H  ] 10  pH
 
Ci Ci
 Constanta de aciditate a acidului boric (rezultatele se trec în tabelul 1):
[ H  ]2 10 2 pH
K a ( H 3 BO3 )  
C i  [ H ] C i  10  pH

Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

Tabelul 1. Rezultatele experimentale obţinute la determinarea gradului de disociere şi


constantei de aciditate a acidului boric.

Măsurători conductometrice Măsurători pH-metrice


Sol. Vfc Vss
Csl E
de [mL [mL moli/L Λ K a ( H 3BO3 ) pH [H+] K a ( H 3 BO3 )
[mV]   [%]   [%]
lucru ] ] S/cm Ioni.g/L

1 50 0,5 0,005 479 5,81 7,26    


2 50 1 0,01 445 6,87 7,09    
3 50 3 0,03 419 8,31 7    
4 50 5 0,05 399 9,8 6,54    
5 50 8 0,1 397 10,86 6,03    
6 50 10 0,15 393 12,57 5,77    
7 50 15 0,2 391 14,85 5,39    
8 50 20 0,25 388 19,3 5,29    
9 50 25 0,3 387 22 5,10    
10 50 30 0,5 381 26,6 4,81    
11 50 50 1 392 47,2 4,13    
Valori medii 356   8,51 5,92    
 H 2O  3,49 [μS/cm] E 0
H 2O = 332 [mV]  o ( H 3 BO3 )  2,4315
pH ( H 2O )  5,92 T [oC] = 18,3
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
CE [m icroS/cm ]

50
Acid boric
45
T = 18,3oC
40
f(x) = 41.87 x − 0.28
35 R² = 0.94
30
25
20
15
10
5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
[Acid boric]0,5

CE [microS/cm]
30
Acid boric
25 T = 18,3oC
CEf(x) = 32.44 x + 2.43
0 = 2,4315
20
R² = 0.95

15

10

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
[Acid boric]0,5
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

Tabelul 1. Rezultatele experimentale obţinute la determinarea gradului de disociere şi


constantei de aciditate a acidului boric.

Măsurători conductometrice Măsurători pH-metrice


Sol. Csl E
de Λ K a ( H 3 BO3 ) [H+]
lucru moli/L mV
S/cm
  [%] x 103
pH Ioni.g/L   [%] K a ( H 3 BO3 )
1 0,005 479 5,81 0,4185 41,85 1,5060 7,26 5,49.10-8  1,10.10-5 1,10.10-3  6,0400.10-13
2 0,01 445 6,87 0,3539 35,39 1,9390 7,09 8,13.10-8  8,13.10-6   8,13.10-4 6,6070.10-13
3 0,03 419 8,31 0,2925 29,26 3,6308 7 1,00.10-7  3,33.10-6  3,33.10-4  3,3333.10-13
4 0,05 399 9,8 0,2481 24,81 4,0937 6,54  2,88.10-7  5,77.10-6 5,77.10-4  1,6635.10-12
5 0,1 397 10,86 0,2238 22,39 6,4590 6,03 9,33.10-7  9,33.10-6  9,33.10-4  8,7097.10-12
6 0,15 393 12,57 0,1934 19,34 6,9587 5,77 1,70.10-6   1,13.10-5  1,13.10-3 1,9227.10-11
7 0,2 391 14,85 0,1637 16,37 6,4118 5,39 4,07.10-6   2,04.10-5 2,04.10-3 8,2981.10-11
8 0,25 388 19,3 0,1259 12,60 4,5400 5,29 5,13.10-6  2,05.10-5  2,05.10-3  1,0521.10-10
9 0,3 387 22 0,1105 11,05 4,1199 5,10 7,94.10-6   2,65.10-5  2,65.10-3 2,1032.10-10
10 0,5 381 26,6 0,0914 9,14 4,5982 4,81 1,55.10-5  3,10.10-5   3,10.10-3 4,7978.10-10
11 1 392 47,2 0,0515 5,15 2,7979 4,13  7,41.10-5  7,41.10-5 7,41.10-3  5,4958.10-9
Valori medii 356  8,51 0,2067 20,67 4,2777 5,92  9,99.10-6  2,01.10-5  2,01.10-3  5,8230.10-10 
G r a d d e d is o c i e r e [1 ]
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

45
Acid boric
40
f(x) = − 6.96 ln(x) + 4.55 T = 18,3 oC
35 R² = 0.99
30
25
20
15
10
5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

G r a d d e d is o c i e r e [ 2 ]
[Acid boric]; moli/L

0.01
Acid boric
0.01 T = 18,3 oC
f(x) = 0.01 x + 0
0.01 R² = 0.96
0.01
0
0
0
0
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

[Acid boric]; moli/L


Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
G r a d d e d i s o c ie r e [ 1 ]

45
Acid boric
40 T = 18,3 oC
f(x) = 243.15 x^-1
35 R² = 1
30
25
20
15
10
5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

G r a d d e d is o c ie r e [2 ]
CE [microS/cm]

0.01
Acid boric
0.01 T = 18,3 oC
0.01 f(x) = 0 x − 0
R² = 0.95
0.01
0
0
0
0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
CE [microS/cm]
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru

G r a d d e d is o c ie r e [2 ]
7.5
f(x) =Acid boric
− 0.61 ln(x) + 4.45
7 T = 18,3 oC
R² = 0.94
6.5

pH
0.01
6
Acid boric
0.01 T = 18,3 oC 5.5
0.01
f(x) = 3.07 x^-4.38
0.01
R² = 0.82 5
0
0 4.5
0
0
4
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
4 4.5 5 5.5
pH
6 6.5 7 7.5 [H3BO3]; moli/L

C E [m ic r o S / c m ]
7.5
Acid boric
7 f(x) = 12.11
T =x^-0.28
18,3 oC
R² = 0.98
pH

6.5 50
45 Acid boric
6 f(x)
T= = 18,3
40.7ox
C + 7.14
40 R² = 0.99
5.5 35
30
5 25
20
4.5
15
4 10
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
CE [ microS/cm] [H3BO3]; moli/L
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Ka[1].10-3

0
7 Acid boric
Acid boric
0 T = 18,3oC

Ka[2]
6 T = 18,3 oC
0
5
0
4
3 0

2 0 f(x) = 0 x^1.8
1 0 R² = 0.87
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
[Acid boric]; moli/L [Acid boric]; moli/L
Ka[1].10-3

0
7 f(x)Acid
= 0 boric
x^4.88

Ka[2]
R² = 0.95 C
T = 18,3 o
Acid boric 0
6 T = 18,3 oC
0
5
0
4

3 0

2 0

1 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
CE [microS/cm] CE [microS/cm]
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa IV – Modul de lucru
Ka[1].10-3
0
7 Acid boric
Acid boric 0 f(x)
T ==18,3
0.11oCx^3.42

Ka[2]
6 T = 18,3 oC R² = 0.88
0
5
0
4
0
3
0
2

1
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
Grad de disociere [1] Grad de disociere [2]

0
Acid
f(x) = 391.99 boric
x^-17.47
T = 18,3 o
C
Ka[2]

0 R² = 0.99
0

0
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
pH