Sunteți pe pagina 1din 8

Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

STUDIUL TĂRIEI ACIDO-BAZICE A UNOR COMPUŞI CHIMICI

A. Prepararea soluţiilor de lucru – se prepara solutii de concentratie 0,05 M ale


urmatorilor compusi: acid sulfuric, acid azotic, acid fosforic, acid clorhidric, acid
boric, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, hidroxid de amoniu, acid acetic, acid
citric, acid tartric, acid aminoacetic, acid benzoic, acid salicilic, acid sulfosalicilic,
alcool etilic, etilenglicool si glicerina.

B. Măsurători
B.1. Din fiecare soluţie preparată se pun câte 50 mL în flacoane de polipropilenă
hidrofobizate. Flacoanele se marcheză pentru a putea fi identificate ulterior
probele de lucru.
B.2. Se măsoară conductibilitatea electrică a soluţiilor de lucru – datele se trec în
tabelul 1.
B.3. Se măsoară pH-ul soluţiilor de lucru – datele se trec în tabelul 1.
B.4. Se măsoară potenţialul redox a soluţiilor de lucru – datele se trec în tabelul 1.
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

C. Calcule
C.1. Calculul concentraţiei ionilor de hidrogen din soluţiile de lucru – se utilizează
valorile de pH măsurate experimental:
pH   log[ H  ] [ H  ]  10  pH [ioni.gram/L] (1)
C.2. Calculul concentraţiei ionilor hidroxil din soluţiile de lucru – se utiliezează
valorile de pH măsurate experimental:
pH  pOH  14 pOH  14  pH   log[HO  ]

[ HO  ]  10 (14 pH ) [ioni.gram/L] (2)

D. Cerinţe
D1. Ordonaţi compuşii studiaţi (tabelul 1) în ordinea crescătoare a pH-lui,
conductibitilităţii electrice şi a potenţialului redox.
D.2. Explicaţi din punct de vedere fenomenologic variţiile anterioare.
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

Tabelul 1. Rezultatele experimentale obţinute la studiul tăriei acido-bazice a unor compuşi


chimici
Compuşii studiaţi
CE E pH [H+] [HO-]
Denumire Formula Procesul de ionizare (disociere) [μS/cm] [mV]

Acid sulfuric H2SO4 H 2 SO4  2 H   SO42 12.390 438 0,12


Acid azotic HNO3 HNO3  H   NO3 5.840 420 0,50
 2
Acid fosforic H3PO4 H 3 PO4  2 H  HPO 4 5.430 419 0,56
 
Acid clorhidric HCl HCl  H  Cl 6.750 423 0,49
H 3 BO3  H   H 2 BO3
Acid boric H3BO3 H 3 BO3  ( H   HO  )  [ B (OH ) 4 ]  H 
8,93 224 4,78

Hidroxid de
sodiu NaOH NaOH  Na   HO  10.250 -187 12,52
Hidroxid de
potasiu KOH KOH  K   HO  8.190 -189 12,54
Hidroxid de NH4OH NH 4 OH  NH 4  HO  506 22 8,87
amoniu
Acid acetic - H 3 C  COOH  H 3C  COO   H  332 355 1,85
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru
Tabelul 1. Rezultatele experimentale (continuare)
Compuşii studiaţi
CE E
pH [H+] [HO-]
Denumire Formula Procesul de ionizare (disociere) [μS/cm] [mV]
COOH
HOOC CH2 C CH2 COOH
OH

Acid citric - COO- 2.270 397 1,01


- CH2 C CH2
OOC COO- + 4H+
O-

OH
HOOC CH CH COOH
OH
Acid tartric - 1321 -65 4,28
-
O
-
OOC CH CH COO- + 4H+
O-

H 2 N  CH 2  COOH
Acid
- 38,5 175 5,80
aminoacetic H 2 N  CH 2  COO   H 

H 3 N  CH 2  COO 
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru
Tabelul 1. Rezultatele experimentale (continuare)
Compuşii studiaţi
CE E
pH [H+] [HO-]
Denumire Formula Procesul de ionizare (disociere) [μS/cm] [mV]
COOH COO-

Acid benzoic - + H+ 394 355 2,01

COOH COO-
OH O-
Acid salicilic - + 2 H+
1.061 381 1,34

Acid SO3H SO3-


- O-
15.450 439 0,08
sulfosalicilic OH
+ 2 H+
Alcool etilic 14,40 281 3,60
Etilenglicool H 3 C  CH 2OH  H 3 C  CH 2  O   H  3,97 233 4,77

HO  CH 2  CH 2  OH  O  CH 2  CH 2  O   2 H 

Glicerină H2C H2C


23,50 283 3,58
CH CH2 CH CH2 + 3H+

OH OH OH OH OH OH
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

Ordonarea compusilor studiati dupa pH

Acid sulfosalicilic (0,08) < Acid sulfuric (0,12) < Acid azotic (0,50) < Acid clorhidric

(0,49) < Acid fosforic (0,56) < Acid citric (1,01) < Acid salicilic (1,34) < Acid acetic

(1,85) < Acid benzoic (2,01) < Glicerină (3,58) ≈ Alcool etilic (3,60) < Acid tartric (4,28)

< Etilenglicool (4,77) ≈ Acid boric (4,78) < Acid aminoacetic (5,80) < Hidroxid de

amoniu (8,87) < Hidroxid de sodiu (12,52) ≈ Hidroxid de potasiu (12,54)


Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

Ordonarea compusilor studiati dupa conductibilitatea electrica

Etilenglicool (3,97) < Acid boric (8,93) < Alcool etilic (14,40) < Glicerina (23,5) < Acid

aminoacetic (38,5) < Acid acetic (332) < Acid benzoic (394) < Hidroxid de amoniu

(506) < Acid salicilic (1061) < Acid tartric (1321) < Acid citric (2270) < Acid fosforic

(5430) < Acid azotic (5840) < Acid clorhidric (6750) < Hidroxid de potasiu (8190) <

Hidroxid de sodiu (10250) < Acid sulfuric (12.390) < Acid sulfosalicilic (15450)
Chimie generala / 2020-2021 / Fisa III – Modul de lucru

Ordonarea compusilor studiati dupa potentialul redox

Acid tartric (-65) < Hidroxid de sodiu (-187) ≈ Hidroxid de potasiu (-189) < Hidroxid de

amoniu (22) < Acid aminoacetic (175) < Acid boric (224) < Etilenglicool (233) < Alcool

etilic (281) < Glicerină (283) < Acid benzoic (355) = Acid acetic (355) < Acid salicilic

(381) < Acid citric (397) < Acid fosforic (419) ≈ Acid azotic (420) ≈ Acid clorhidric (423)

< Acid sulfuric (438) ≈ Acid sulfosalicilic (439)