Sunteți pe pagina 1din 30

Malocluzii in plan transversal.

Definiţie,etiologie,principii de
diagnostic şi tratament. Profilaxia.

A realizat: rez. An
II , Protetica
dentara, Spijavca
Elvira
Malocluziile în plan trasversal se clasifică:

1.Lateradeviaţia mandibulară
2. Laterognaţia mandibulară
3.Ocluzia încrucişată
Laterodeviaţia mandibulară
(laterognaţia funcţională) este o tulburare funcţională
care se manifestă prin calea de închidere spre lateral la
contactul ocluzal.
Este provocată de dezvoltarea neconcordanta a celor
două maxilare (compresiune de maxilar)
Etiologie
Maxilar îngust asimetric
Lipsa de abrazie a dinţilor temporati
Obturaţii în exces neadaptate ocluzal
Lucrari protetice defectuoase unilateral
Migrări dentare postextracţionale
Meziopoziţii ale arcadelor în zonele laterale asimetrice
Malpoziţii dentare unilaterale
Conducere forţată cuspidiană
Obiceiuri vicioase de interpoziţie unilaterale
Manifestări clinice
1. Exooral observăm un aspect facial cu o disretă
deviere a mentonului spre stînga sau dreapta.
2. Endooral * Arcada superioară îngustată, cu cuspizi
neabraziaţi sau obturaţii necorespunzatoare.
*arcada inferioară cu sau fără modificări din etiologie
*Modificări ale ocluziei statice : ocluzie încrucişată
unilateral şi devierea liniei interincisive de partea
ocluziei încrucişate.
*Modificări ale ocluziei dinamice
*modificări ale funcţiilor:
-fizionomie
-masticaţia
-autoîntreţinerea cu consecinţe traumei ocluzale.
3. Examinării paraclinice
*studiul de model
*examenul fotostatic
Diagnosticul ortodontic pozitiv
*diagnostic ortodontic morfologic se pune pe baza
ocluziei încrucişate, devierii liniei interincisive şi a
drumului de închidere a mandibulei
*diagnosticul ortodontic funcţional – indică afectarea
fizionomiei, masticaţiei, autoîntreţinerii
*diagnostic ortodontic etiologic- precizează cauza
Mijloace terapeutice
*Şlefuierea cuspizilor neabraziaţi
*extracţia
*miogimnastica
*Aparate funcţionale de tipul activatorului, plăci
monomaxilare cu gutiere modelate funcţional şi
planuri de conducere a mandibului în pozişie corectă
* Aparate orodontice fixe cu elastice
Laterognaţia mandibulară
Anomalie scheletica provocată de o tulburare de
dezvoltare în exces sau deficit a unei jumătăţi a
mandibulei
Etiologie
*Factori ereditari (microsomia hemifacială)
*factori dobîndiţi- inflamaţii, tumori, absenţa
congenitală a condilului, despicături labio-
palatine,traumatisme în timpul naşterii
*Factori iatrogeni- tratament ortopedic incorect
* Factori funcţionali- funcţia musculară asimetrică
Manifestări clinice
1.Exooral
*asimetrie facială, care se agravează şi mai mult în
poziţia cu gura larg deschisă
*mentonul este deviat spre partea afectată în
hipodezvoltare şi invers.
*lipsa paralelismului între liniile orizontale ale feţei
(linia comisurală, linia bipupilară,linia
intersprîncenoasă)
2. Endooral
*Arcada superioară are un aspect normal sau cu
modificări asociate de alte maladii
*Arcada inferioară asimetrică cu hiper- sau
hipodezvoltarea unei hemiarcade (în hiodezvolatea
unei hemiarcade dinţii şi procesle alveolare de prtea
afectată au o înclinare spre vestibulr pentru a
compensa deficitul de crestere mandibulară)
* Modificări ale ocluziei statice:
-ocluzie încrucişată
-devierea liniei interincisive
* Modificări ale ocluziei dinamice
Examinări complementare
*Sudiul de model
*Examen fotostatic
*Teleradiografia din faţă este utilă pentru evidenţierea
asimetriei şi gravităţiiei
*Examenul Antropometric este util deorece
determinarea distanţelor Go-Gn şi Go-Ar indică
prezenţa simetriei şi diferenţa între partea stânga şi
dreapta
Prognosticul este unul favorabil dacă pacientul este
surprins în fazele incipiente (în cazul laterodevierii )
Obiectivul terapeutic : stimularea dezvoltării
segmentelor deficitare în vederea stabilirii unor
rapoarte de ocluzie funcţionale
Mijloace terapeutice:
*Dacă pacientul se adresează timpuriu se utilizează
monoblocul pentru stimularea creşterii
* Dacă se adreseză tardiv acesta va necesita tratament
chirurgical pein osteotomii, urmarindu-se refacerea
reliefului facial şi a relaţiior ocluzale
Tratament
*Dispozitive ortopedice în perioada de creştere (Frankel)
*După perioada de creştere –tratament chirurgical
(osteotomii cu refacerea reliefului facial şi a relaţiilor
ocluzale)
Ocluzia încrucişată
Raport invers în sens transversal în sectoarele laterale
cauzată de maxilarul îngust uni- sau bilateral.
ETIOLOGIE
• Factori genetici (dereglări respiratorii,deglutiţie
infantilă)
• Tulburări de erupţie (oroversiune a superiorilor,
vestibulo-versiune a ineriorilor)
Manifestări clinice
1.Exooral un aspect facial nemodificat
2.Endooral
*Arcada superioară este îngustată simetric sau asimetric sau poate avea
un aspect normal cu oroversiuni ale dinţilor laterali, poate avea forma
de V ,U, omega cu o boltă palatinală adîncă
Arcada inferioară are un aspect normal sau vestibulo-versiuni în zona
laterală
* modificări ale ocluziei statice
-rapoarte de ocluzie inversate în zona laterală (cross-bite la un dinte ,
mai mulţi sau o întreagă hemiarcadă)
-corespondenţa liniilor interincisive inferioare cu cea superioare, posibile
devieri ale liniei interincisive pot sa apara ca urmare a îmghesuirilor
dentare
*Modificări ale ocluziei dinamice:
-Datorită poziţiei centrice a mandibulei drumului de
închidere de la poziţiei de repaus la IM nu se modifică.
-modificări ale funcţiilor
Examinări complementare
*Studiul de model arată extinderea ocluziei
încrucişate,topografia,corespondenţa liniilor
interincisive cu ajutrul indicelui Pont şi al
simetroscopiei( evidenţiază posibile devieri ale liniei
interincisive superioare)
Obiectivele terapeutice: Stimularea creşterii maxilarului
prin dilatare sau expansiune.
Mijloace terapeutice
*placă palatinala ancorată cu gutiere cu microplanuri
inclinate şi surub transversal care stimulează
vestibularizarea dinţilor superiori si oralizarea dinţilor
inferiori, dacă se observa largirea unei hemiarcade,
gutiera pe hemiarcada neinteresată va avea relief ocluzal,
dacă este nevoie de expansiune bilaterală gutiera va
prezenta feţe netede astfel încît şurubul să acţioneze
bilateral şi fără antrenarea arcadei inferioare :* quad-helix
* disjunctor
*aparate ortodontice fixe
Bibliografie
1. Trifan V., Godoroja P. Ortodonţie:compediu.
Chişinău,Medicina,2009
2. A.Fratu,Ortodonţie, diagnostic ,
clinică,tratament.Iaşi 2002
3. Raluca V.,Ortodonţie curs universitar ,2015
4. https://vdocuments.site/download/malocluziile-in-
plan-transversal