Sunteți pe pagina 1din 34

Analizatorul vizual

1
Globul ocular
Segmentul periferic (receptor))
Generalități
• Formă ovoidală, alungit antero-posterior
(25/23mm)
• Partea anterioară (cornee) bombează pe suprafața
globului
• Prezintă:
• Pol anterior
• Pol posterior
• Ecuator
• Meridiane
• Format din:
• Membrane de înveliș
1. Tunica fibroasă
2. Tunica vasculară
3. Tunica nervoasă
• Medii transparente și refringente
1. Corneea
2. Umoarea apoasă
3. Cristalinul
4. Umoarea vitroasă
Tunica fibroasă
• Groasă, aproape
inextensibilă
• Rol:
• Protecție
• Formă
• Contrabalansează presiunea
lichidelor intraoculare
• Formată din:
• Sclerotica – 5/6 posterioare
• Corneea – 1/6 anterioară
Sclerotica
• Alb-albăstruie la tineri
• Segment de sferă:
• Suprafață exterioară, convexă, netedă
• Vine in raport cu capsula lui Tenon
• Oferă inserții mușchilor extrinseci
• Trei grupuri de orificii vasculare:
1. Posterior – pentru vasele ciliare posterioare și
nn ciliari
2. Mijlociu – 4 orificii pentru vv. vorticoase
3. Anterior – vasele ciliare anterioare
• Suprafață interioară, concavă, raport cu
tunica vasculară
• Vascularizație – aa. ciliare scurte
posterioare
• Inervație – nn. ciliari
Sclerotica
• Orificiu posterior, mic, pentru nervul optic
• Situat la 3-4 mm medial și 1 mm superior polului
posterior
• Trunchi de con:
• Baza mare – posterior, se continuă cu meningele
nervului optic
• Baza mică – anterior, lamina cribrosa formată de
straturile profunde ale scleroticii
• Orificiu anterior, mare,
• Se continuă cu corneea la nivelului limbului sclero-
cornean
• La nivelul limbului, în grosimea scleroticii se găsește
canalul lui Schlemm (sinusul venos al sclerei)
• Spațiile trabeculare ale unghiului irido-cornean
(spațiile Fontana)
• Anterior de canal se găsește plexul venos al sclerei
(Leber) care comunică cu sinusul venos
• Trunchi de con:
• Baza mare – posterior
• Baza mică - anterior
Corneea
• 1/6 anterioară a tunicii fibroase
• Formă de lentilă concav convexă cu raza mai mică
decât a scleroticii-> bombează
• Avasculară, vasele sclerale se opresc la nivelul
limbului, formând o rețea marginală. Nutriția este
asigurată prin circularea umorii apoase prin
sistemul lacunar
• Inervația – N. Trigemen
• 5 pături:
1. Epiteliu anterior
• Pavimentos stratificat
• Bogat inervat
2. Membrana limitantă anterioară (Bowman)
3. Substanța proprie a corneei
4. Membrana limitantă posterioară (Descemet) cu
proprietatea de a se regenera
5. Endoteliul camerei anterioare
• Cubic unistratificat
• Se continuă cu endoteliul anterior al irisului
Tunica vasculară
• Tract uveal, membrana irido-
coroidiană
• Rol:
• Nutriție
• Dictează presiunea intraoculară
• Cameră caldă
• 3 porțiuni
1. Posterioară – Coroida
2. Mijlocie – Corpul ciliar
3. Anterioară - Irisul
Coroida
• Pigmentată, contine melanocite – camera
obscură.
• Formă de segment de sferă
• Un orificiu posterior, mic, pentru n. optic
• Un orificiu anterior, larg – ora serrata –
unde se continuă cu corpul ciliar
• 4 straturi:
1. Lamina fusca (lamina suprachoroidea)
2. Lamina vasculară
1. Strat profund arterial
2. Strat superficial venos – vene ”în vârtej” (vene
vorticoase)
3. Lamina coriocapilară (Ruysch)
4. Lamina bazală
Corpul ciliar
• Între ora serrata și circumferința mare a irisului
• Triunghiular pe secțiune:
• Perete extern – corespunde scleroticii
• Perete intern (posterior) – corespunde retinei
• Bază – anterior, corespunde irisului
• Mușchiul ciliar
• 9/10 fibre radiare – mușchiul lui Brücke. Se inseră
anterior, pe inelul periferic al corneei.
• 1/10 fibre circulare – mușchiul lui Müller sau Rouget
• Deplasează anterior ora serrata, relaxând aparatul
suspensor al cristalinului, rezultând acomodarea la
apropiere.
• Procesele ciliare
• 80-90 formațiuni piramidale situate pe fața internă
a corpului ciliar
• Ghemuri vasculare – secreția umorii apoase
Irisul
• Diafragmă musculară
• Față anterioară – pigmentată
• Fața posterioară – intens pigmentată -
neagră
• Circumferința mică – delimitează orificiul
central – pupila
• Circumferința mare – continuă corpul
ciliar
• Fibre musculare netede
• Radiare – m. dilatator pupillae, sub
control simpatic ()
• Circulare – m. sfincter pupillae, sub
control parasimpatic
Vasele tunicii vasculare
• aa. ciliare scurte posterioare
• traversează orificiile sclerei din jurul n. optic
• se dispun în lamina fusca
• se ramifica imediat
• aa. ciliare lungi posterioare
• două- una medială și cealaltă laterală
• parcurg lamina fusca până la circumferința mare a
irisului
• se divid în 2 ramuri – ascendent și decendent, formând
marele cerc arterial al irisului.
• acesta emite următoarele ramuri
• iriene – traversează centripet irisul și formează micul cerc
arterial al irisului (pupilar)
• ciliare
• coroidiene
• aa. ciliare anterioare
• formează rețeaua arterială episclerală
• perforează sclera prin orificiile anterioare
• formează cercul marii curburi
Tunica nervoasă - retina
• De la polul posterior până la marginile pupilei:
• Posterior – retina ”adevărată”
• Intermediar – retina ciliară - atrofiată
• Anterior – retina iriană - atrofiată
• Pata oarbă (papila optică, discul n. optic)
• Depresiune circulară, excavată central
• Corespunde formării n. optic
• Nu percepe imagini
• 4mm medial ți 1 mm superior de polul posterior
• Pata galbenă, macula lutea
• Corespunde polului posterior
• În centru prezintă o excavație – foveea centrală – sensibilitate
maximă
• 10 straturi
• Stratul extern – celulele cu conuri și bastonașe
• Conuri 7 milioane –în macula lutea
• Bastonașe 125 milioane, lipsesc în fovea centralis
• Stratul celulelor bipolare
• Stratul celulelor multipolare (ganglionar) – axonii acestora
formează n. optic
• Vascularizată de a. centrală a retinei
Medii transparente și refringente
• Umoarea apoasă – secretata de proc. ciliare
• Cristalinul
• Lentilă biconvexă cu fața posterioară mai
bombată
• Pe circumferință se inseră ligamentul inelar
(zonula ciliaris Zinn) care îl atașează la corpul
ciliar
• Capsula
• cristaloida anterioară și posterioară
• Sub cea anterioară se găsește un strat celular
regenerativ
• Nucleus lentis – mai dens
• Umoarea sticloasă (corpul vitros)
• Substanță gelatinoasă
• Învelit de o membrană (membrana vitreea)
• Străbătută de canalul hialoidian al lui Cloquet
prin care trecea la embrion artera hialoidiană
Anexele ochiului
1. Sprâncenele
2. Pleoapele
3. Conjunctiva
4. Aparatul lacrimal
5. Mușchii extrinseci
6. Capsula lui Tenon
7. Grăsimea orbitară
1. Sprâncenele
• Împiedică scurgerea transpirației de pe frunte
• Trei porțiuni
1. Cap – medial
2. Corp
3. Coadă – lateral
• Aparțin regiunii sprâncenare:
1. Pielea
• Peri sprâncenari - aceeași culoare cu părul capului
• Glande sebacee – chist sebaceu
2. Strat celular subcutanat
3. Strat muscular
• Superficial – m. orbicular
• Profund – m. corrugator supercilii
4. Strat submuscular – permite glisarea
• Artere:
• a. oftalmică
• a. supraorbitală
• a. supratrohleară
• a. temporală superficială
• Venele drenează în v. oftalmică, v. angulară și v. temporală
superficială
• Inervația:
• n. frontal (ram al n. oftalmic, trigemen, senzitiv)
• n. supraorbital
• n. supratrohlear
• n. facial (motor)
1. Sprâncenele
• Împiedică scurgerea transpirației de pe frunte
• Trei porțiuni
1. Cap – medial
2. Corp
3. Coadă – lateral
• Aparțin regiunii sprâncenare:
1. Pielea
• Peri sprâncenari - aceeași culoare cu părul capului
• Glande sebacee – chist sebaceu
2. Strat celular subcutanat
3. Strat muscular
• Superficial – m. orbicular
• Profund – m. corrugator supercilii
4. Strat submuscular – permite glisarea
• Artere:
• a. oftalmică
• a. supraorbitală
• a. supratrohleară
• a. temporală superficială
• Venele drenează în v. oftalmică, v. angulară și v. temporală
superficială
• Inervația:
• n. frontal (ram al n. oftalmic, trigemen, senzitiv)
• n. supraorbital
• n. supratrohlear
• n. facial (motor)
2. Pleoapele
• Repliuri mobile cu rol de
protecție
• Fața anterioară
• cutanată
• șanțuri orbitopalpebrale
• sup. nu este vizibilă când ochiul
este deschis
• Fața posterioară
• acoperită de conjunctivă
• Extremitățile formează
comisurile palpebrale
• Marginea aderentă - șanț
orbitopalpebral
2. Pleoapele
• Marginea liberă
2. Pleoapele
• Marginea liberă
• tuberculul (papila) lacrimal
• orientat medial și posterior
• nu se suprapun (cel superior
este situat mai medial)
• punctele lacrimale –
canalicule lacrimale
• porțiune medială, aciliară,
conține canaliculele
lacrimale
2. Pleoapele
• Marginea liberă
• porțiune laterală, ciliară
• buza anterioară
• cili (gene), mai numeroase superior
• la baza genelor se deschid
• glandele Moll (sudoripare
modificate)
• Zeiss (sebacee) – orjelet (ulcior,
urcior)
• buza posterioară
• se deschid glandele tarsale Meibomius
(sebacee modificate) - chalazion

• Ochiul închis – fanta palpebrală


• Ochiul deschis – orificiul (rima)
palpebrală
2. Pleoapele
• Schelet fibroelastic
• Bandeleta tarsă (sup. și inf.)
• la extremități – ligg. palpebrale lateral și medial
• lig. palpebral medial are 2 porțiuni
• directă – inserție pe creasta lacrimală ant. (maxilă)
• reflectată – inserție pe creasta lacrimală post.
(lacrimal)
• între ele – sacul lacrimal
• margine orbitară
• se continuă cu lig. larg
• tarsul superior – se inseră m. Muller (neted, control
simpatic)
• fața anterioară – tarsul sup - oferă inserție m.
ridicător al pleoapei superioare (tendonul său
perforează lig larg și se inseră și pe fața profundă
a pielii)
• fața posterioară – conjunctiva
• conține glandele tarsale Meibomium
• Septul orbital (lig. larg)
• dispus între periostul orbitei și tars
2. Pleoapele
• Septul orbital (lig. larg)
• dispus între periostul orbitei și
marginea orbitară a tarsului sup. și
inf.
• perforat de mănunchiurile
neurovasculare
• supraorbital
• supratrohlear
• infratrohlear
• superior este perforat de
expansiunea aponevrotică a m.
ridicător al pleoapei superioare
2. Pleoapele
• Vascularizație
• a oftalmică
• aa. palpebrale superioare medială și
laterală
• aa. palpebrale inferioare medială și
laterală
• a. supraorbitală
• a. supratrohleară
• a. nazală externă
• a facială transversă
• a. temporală superficială
• a. infraorbitală
• v. temporală superficială
• v. facială
• v. oftalmică
2. Pleoapele
• Inervație
• n. supraorbital
• n. supratrohlear
• n. infratrohlear
• n. lacrimal
• n. infraorbital
3. Conjunctiva
• Conjunctiva palpebrală
• aderă la tars
• roz
• roșie – inflamație
• galbenă – icter
• palidă - anemie
• Conjunctiva fundurilor de sac
• cavitatea conjunctivală – între pleoape și ochi
• 3 funduri de sac
• superior
• inferior • Vascularizația
• medial • aa. ciliare anterioare – circumferința corneei 3-4 mm
• caruncula lacrimală
• aa. palpebrale – inclusiv restul conjunctivei bulbare
• proeminență acoperită de tegument
• glande sebacee și sudoripare • v. temporală superficială
• peri • v. facială
• secreție albă • v. oftalmică
• plica semilunară – rezervă de lungime a mucoasei în abducție
• Inervația
• Conjunctiva bulbară (oculară) • n. lacrimal
• acoperă sclera înaintea ecuatorului • n. nazal extern
• până la limbul sclero-corneean • nn. ciliari (porțiunea juxtacorneeană)
• transparentă
4. Aparatul lacrimal
• Glanda lacrimală
• împărțită de expansiunea aponevrotică a m. ridicător al
pleoapei superioare:
• partea orbitală (principală)
• mai voluminoasă
• situată în foseta lacrimală
• față supero-externă – osoasă, convexă
• față infero-internă – aponevrotică
• margine anterioară – septală (S.O.)
• margine posterioară – hilul glandei (a. și n. lacrimal)
• partea palpebrală
• în grosimea segmentului lateral al pleoapei superioare
• sub expansiunea aponevrotică
• față superioară – aponevrotică
• față inferioară – fundul de sac conjunctival superior – multiple canale
excretoare
• a. lacrimală
• v. oftalmică
• n. lacrimal
• Nucleul lacrimal pontin » n. intermediar (VII’) » ggl. geniculat
»n. pietros mare » n. vidian » sinapsă în ggl. pterigopalatin »
anastomoza cu n. lacrimal descriind o ansă convexă anterior »
din convexitate se desprind mai multe filete nervoase pentru
glanda lacrimală
4. Aparatul lacrimal
• Căile lacrimale
• fundul de sac conjunctival superior » fundul de sac
intern – lacul lacrimal » punctele lacrimale »
canaliculele lacrimale » sacul lacrimal » ductul
nazolacrimal » meatul inferior
• Canaliculele lacrimale
• porțiune inițială verticală 2mm
• porțiune orizontală 5mm
• situate în marginea aciliară a pleoapelor
• se unesc într-un canal situat posterior lig. palpebral medial
3mm care se varsă în sacul lacrimal
• Sacul lacrimal
• 15mm/7mm
• situat în foseta lactimală, între tendonul direct și reflectat
al lig. palpebral medial
• Ductul nazolacrimal
• canal osos 15mm/3mm
• căptușit de mucoasă care prezintă cute transversale - valvule
5. Mușchii extrinseci ai globului ocular
• Drepții superior și inferior formează o chingă verticală
• Drepții lateral și medial formează o chingă orizontală
• Oblicii formează o chingă oblică.
• Inserție posterioară comună (excepție O.I.)– tendonul lui Zinn
• 2 orificii
• superior – n. optic
• inferior – III, VI, nazociliar (V’)
• Mușchii drepți se inseră anterior de ecuator (5-6-7-8mm de
cornee, i-i-e-s)
• Mușchii oblici se inseră posterior de ecuator
• M. oblic superior se reflectă la nivelul trohleei, îndreptându-se
posterior și lateral
• M. oblic inferior își are originea pe marginea laterală a
orificiului superior al ductului nazolacrimal. Direcție postero-
laterală, pe sub dreptul inferior.
• Drepții sunt retractori, oblicii protractori
5. Mușchii extrinseci ai globului ocular
5. Mușchii extrinseci ai globului ocular
5. Mușchii extrinseci ai globului ocular