Sunteți pe pagina 1din 14

Prevenirea analfabetismului

funcţional prin implicarea


profesorului de limbi moderne
Profilul analfabetului funcţional
O persoană este considerată ca fiind
,,funcţional analfabetă “ atunci când poate
reproduce verbal sau în scris un text dar nu
îl înţelege suficient pentru a-l folosi ca
resursă în reușita unei acţiuni sau în
performanţă.
 Elevii zilelor noastre înregistrează automat

cuvinte şi structuri lingvistice, fără a fi


obişnuiţi să îşi pună întrebări.
Factori care predispun
analfabetismul funcţional
 • tulburări de limbaj (deficite de procesare
fonologică, abilități de ortografiere slab
dezvoltate, strategii de lectură/înțelegere și
procesare de texte/informații slab dezvoltate,
vocabular slab dezvoltat, fluență verbală
scăzută).
 • deficite de ordin cognitiv (memorie slab

dezvoltată, procesare și orientare vizuală –


spațială, rezolvarea lentă a problemelor, viteză
mică de procesare a informațiilor)
 • deficite de ordin motor
Efecte ale analfabetismului
funcţional
 Educaţionale: vocabular slab
dezvoltat,promovabilitate scăzută la
examenele
naţionale,absenteism,profesionisti slab
calificaţi
 Individuale:absenţa motivaţiei de a se

informa
 Sociale: integrare socială deficitară
 Economice: sărăcia,șomajul
Strategii de intervenție
 Crearea de oportunităţi prin care elevul să
obţină succes,activități de voluntariat
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 Dezvoltarea creativității
 Strategii de analiză(citirea unui text la prima

vedere)
 Dezvoltarea competenţelor de literaţie
 Dezvoltarea celor 8 competenţe cheie cu

accent pe competenţa ,,a învăţa să înveţi”


 Conștientizarea utilităţii achiziţiilor

informaţionale
Importanța comunicării într-o limbă
străină
 Comunicăm să percepem lumea,să aflăm
răspunsuri la întrebări
 Interacţiunea într-un mediu multicultural și

multilingv favorizează :
 dezvoltarea abilităţilor lingvistice și de

comunicare încă de la o vârstă fragedă,o


gândire complexă si deci conexiunea rapidă
între idei.
Rolul profesorului de limbi
moderne
 Predarea este o sarcină complexă, necesitând
gestionarea clasei și a resurselor, a unor
cunoștințe profesionale și abilitatea de a
empatiza.
 Profesorul trebuie să încerce în mod regulat

idei noi, să răspundă nevoilor și diferențelor


dintre elevi, să evalueze învățarea în mod
eficient și să se adapteze la un context
educațional în continuă schimbare.
Rolul profesorului de limbi moderne

 El este catalizator pentru dezvoltarea


curiozităţii ,creativ și empatic
 Trebuie să vizeze dezvoltarea celor 8

competențe cheie, să ajute elevul să se


regăsească pe sine şi să-şi recunoască rolul
unic pe care îl poate juca în acest univers.
Metode și strategii didactice moderne

 Scopul principal al predării este înţelegerea


și soluționarea creativă a
problemelor.Astfel,metodelor tradiţionale
de predare- învăţare a unei limbi străine li
s-au alăturat metodele și strategiile
didactice moderne.
Aplicaţii practice
Copilul învață să se joace încă din primii ani
de viaţă.Astfel jocul este o metodă utilă și în
activitatea de la clasă.
 Jocul de rol

Pentru a ajuta elevii în jocurile de rol și a


se desprinde de experiența lor de învățare
din trecut, acestia primesc nume noi și
istorie personală în cadrul culturii țintă. De
exemplu, un elev ar putea fi un actor. Elevii
stau într-un cerc, ceea ce încurajează
schimbul față-în-față și participarea activă.
Aplicaţii practice
Franceza prin artă și joc
Arta joacă un rol important în crearea unei
atmosfere plăcute și creative.
Astfel,situații și cântece special selectate,
facilitează educația lingvistică. Se pot
vizualiza diferite muzee din zone diferite ale
Franței, folosindu-se tehnologia 3D de
vizitare a muzeului online.
Aplicaţii practice
Interdisciplinaritate
Orașe și țări. Regula acestui joc este de a arăta
cărți poștale ale unor locuri renumite, iar
elevii să încerce să le ghicească. Jocul se
bazează pe cunoștințe culturale ale elevilor și
dezvoltă abilitățile de exprimare orală,
integrând geografia în cadrul orei de
franceză, impulsionându-i astfel să devină
curioși și să cerceteze.
Concluzie
 Prin joc,copilul comunică și se comunică pe
sine.Experiențele noastre de viață ne permit
să construim „jocuri” pentru a gândi, a vorbi
și a acționa cu privire la diferite situații reale.
Așadar,putem considera jocul una
dintre metodele eficiente de prevenire ale
analfabetismului funcţional .

Profesor:Simion Alexandra
Bibliografie
1. Dragomir, Mariana, Puncte
de vedere privind predarea-
învăţarea limbii franceze ca
limbă străină
2. 2. Păcurari, O. (coord.),
Strategii didactice inovative,
Editura Sigma, Bucureşti,
2003