Sunteți pe pagina 1din 12

MANAGEMENTUL

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
PLANUL LECTIEI
1. MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Definire

2. POLITICA DE MEDIU

3. NIVELURILE MANAGEMENTULUI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

4. DOMENIILE MANAGEMENTULUI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

5. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


1. MANAGEMENTUL MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR. Definire
 prin managementul mediului se înţelege acea acţiune de
transformare a unor caracteristici ale mediului pentru a
satisface mai bine nevoilor societății umane;
 vizează reducerea impactului negativ al activităților umane
asupra mediului;

 prin managementul mediului se înțelege organizarea spațiului


geografic.
2. POLITICA DE MEDIU

 totalitatea demersurilor unui stat care vizează transformarea


unor elemente ale mediului pentru a asigura o mai bună
desfășurare a activităților umane.
3. NIVELURILE MANAGEMENTULUI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
În funcţie de scara de aboradare

 Nivel mondial
 Nivel al teritoriului naţional
 Nivel regional

 Nivelul local
4. DOMENIILE MANAGEMENTUL
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 organizarea reţelei urbane


 organizarea spaţiului urban intravilan
 organizarea spaţiului rural
 organizarea spaţiului industrial
 organizarea spaţiului agricol
 organizarea spaţiului de transporturi

 organizarea spaţiului de servicii


5. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
a). Apa
 măsuri de stopare a surselor de poluare (tehnologii
nepoluante);
 tehnici care reduc consumul de apă;
 filtre antipoluante;
 tratarea apelor menajere;
 folosirea raţională a îngraşămintelor;
 protecţie în spaţiul platformelor de extracţie;
5. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
b). Aerul
 diminuarea noxelor;

 tehnologii nepoluante;
 utilizarea filtrelor;
 dezafectarea uzinelor poluante;
 automobile nepoluante;
5. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
c). Solul
 combaterea degradării terenurilor
(alunecări, eroziune);
 combaterea secetei;
 raţionalizarea defrişărilor;
 impiedicarea păşunatului excesiv;
 fertilizarea naturală;
5. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
d). Învelișurile biotice
 combaterea defrişărilor, poluării, desţelenirilor;

 măsuri împotriva pescuitului şi vânatului abuziv.


ă de
m ie
Te flecț
re

Identificaţi elementul cheie care determină managementul


mediului înconjurător să-şi îndeplinească obiectivele?

 Înţelegerea mediului înconjurător ca sistem (elementele


componente trebuie să fie raportate la întreg);

 Existenţa unei politici unitare şi generale privind mediul


înconjurător.
Bibliografie:
 Manualul de geografie clasa a XI-a

 Ecologie şi protecţia mediului, Ghe.Mohan

 Atlas geografic

 www.wikipedeia.ro