Sunteți pe pagina 1din 19

POPULAŢIA TERREI

PLANUL LECȚIEI
1. Terra. Dimensiune demografică

2. Răspândirea populației pe Terra

3. Dinamica populaţiei

4. Mobilitatea populației
1. TERRA. Dimensiune demografică
POPULAŢIA TERREI - 7,5 miliarde
1. TERRA. Dimensiune demografică
Prognoză de creştere
1. TERRA. Dimensiune demografică
un înveliş planetar, format din totalitatea vieţuitoarelor
Situaţia - plante
pe continente
(vegetaţie sau floră) şi animale (faună)- , care trăiesc pe Terra;

4
1

3 2

5
1. TERRA. Dimensiune demografică
Situaţia pe continente
1. TERRA. Dimensiune demografică
Situaţia pe țări

3 1
2

4
5
1. TERRA. Dimensiune demografică
Situaţia pe țări
1. TERRA. Dimensiune demografică
- populația Terrei: 7 mld. loc.

- situaţia pe continente: Asia (locul I cu 4 miliarde)


Africa (locul II cu 1 miliard)

Antarctica (nelocuită)

China (locul I cu 1,3 miliarde)


- situaţia pe țări:
India (locul II cu 1,18
miliarde)
S.U.A. (310 milioane)

Vatican (1000 locuitori)


2. RĂSPÂNDIREA POPULAȚIEI
OICUMENĂ DENSITATEA POPULAŢIEI
2. RĂSPÂNDIREA POPULAȚIEI
un înveliş planetar, format din totalitatea vieţuitoarelor - plante
Densitatea populaţiei pe continente
(vegetaţie sau floră) şi animale (faună)- , care trăiesc pe Terra;

70 loc/Km2 130 loc/Km2

2 1

20 loc/Km2
30 loc/Km2

4 3

3 loc/Km2

MEDIA 44 loc/km2
2. RĂSPÂNDIREA POPULAȚIEI
Populaţia Terrei este repartizată neuniform (70% din populaţie trăieşte pe 8% din suprafaţa Terrei)

OICUMENA: sunt regiunile în care omul trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea

raportul dintre locuitori şi suprafaţa pe care aceştia o ocupă


Densitatea valoarea medie mondială: 44 loc/Km2;
populaţiei
situaţia pe Asia (locul I cu 130 loc/Km2 )
continente:

Europa (locul II cu 70 loc/Km2 )

Australia și Oceania (cu 3 loc/Km2 )


3. DINAMICA POPULAŢIEI
Dinamică: creştere sau descreştere populaţiei

NATALITATEA

MORTALITATEA

BILANȚ NATURAL
3. DINAMICA POPULAŢIEI
NATALITATEA

Numărul de naşteri la 1000 locuitori într-un an


3. DINAMICA POPULAŢIEI
MORTALITATEA

Numărul deceselor la 1000 locuitori într-un an


3. DINAMICA POPULAŢIEI
NATALITATEA
N: Numărul de naşteri la 1000 locuitori într/un an

MORTALITATEA
M: Numărul deceselor la 1000 locuitori într/un an

BILANȚ NATURAL
Bn: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate (Bn = N – M)

Spor natural (când N este mai mare decât M)

Poate fi:
Deficit natural (când N este mai mic decât M)
4. MOBILITATEA POPULAȚIEI

DEPLASARE
MIGRAŢIE
TEMPORARĂ

EMIGRANT IMIGRANT

BILANȚ
MIGRATORIU
4. MOBILITATEA POPULAȚIEI
DEPLASARE TEMPORARĂ: presupune întoarcerea la locul plecării după un anumit timp

MIGRAŢIE: deplasare definitivă, plecarea pentru totdeauna din localitatea de domiciliu

IMIGRANT
I: persoană care a sosit într-o țară străină, pentru a se stabili acolo

EMIGRANT
E: persoană care a părăsit patria pentru a se stabili în altă țară

BILANȚ MIGRATORIU

Bm: Diferenţa dintre imigranți şi emigranți (Bm = I – E)

Poate fi: Spor migratoriu (când I este mai mare decât E)

Deficit migratoriu (când I este mai mic decât


E)
BIBLIOGRAFIE

• Manualul de geografie, clasa a X-a


• Wikipedia.com