Sunteți pe pagina 1din 19

Africa

Relieful
• Africa
este un
continent
masiv, cu
țărmuri
puțin
crestate,
însoțite de
un număr
redus de
insule
• Relieful Africii
este puțin
variat.
• În cea mai
mare parte
este
constituit
dintr-un soclu
vechi,
aparținând
vechiului și
vastului
continent
sudic
Gondwana.
•În decursul
timpului
geologic,
acest podiș a
suferit unele
coborâri sau,
Depr.Ciad
din contră,
înălțări.
•În cazul
coborârilor Depr.Congo

s-au format
mari cuvete
(depresiuni)
cum sunt
Congo și
Ciad.
• În partea de
est se află
Marele
Graben
African, un
imens șanț
tectonic, de L.Albert

aproximativ
6.000 km L.Tanganyika

lungime, în
care s-a
instalat un lanț
L.Malawi
de lacuri
(Albert,
Malawi,
Tanganyika)
Structura
faliată a
favorizat
manifestarea
vulcanismului,
aici existând
și cei mai
înalți munți din
Africa: Kenya Mt.Kenya
Mt.Kilimandjaro
și
Kilimandjaro,
ultimul
culminând la
aproape
6.000 m.
Mt. Kenya
Mt. Kilimandjaro
• Există și
vulcani
activi:
Nyiragongo,
Meru ș.a.
Munții de încrețire
• Atlas și Antiatlas,
Mt.Atlas și Antiatlas în nord-vest,
Deșertul Sahara care constituie o
continuare a
sistemului
Golful
muntos Alpino-
Guineii
Carpato-
Himalayan.
i

Madagascar • În sud, Munții


Deșertul
Kalahari Capului.
Mt.Capului
Munții Atlas
Deșerturi

• În Africa există
două dintre cele
mai mari deșerturi
de pe glob: Sahara
și Kalahari
Deșertul Sahara

Sahara este cel mai mare deșert de pe glob,


ocupând o suprafață cât aproape întreg
continentul european.
Este constituit în cea mai mare parte dintr-un platou
jos, având trei tipuri de peisaje caracteristice:
● erguri (nisipuri fine ce formează dune mișcătoare)
● reguri (cu pietrișuri și nisipuri grosiere)
● hamade ( platouri stâncoase)
Deșertul Sahara în imagini
• Deșertul saharian este
presărat cu rare depresiuni,
în care ies la iveală apele
subterane.
• Acestea condiționează
prezența oazelor: Fayium,
Kattara, Fezzan ș.a.

Curmal
În partea de sud a deșertului Sahara se află Sahelul,
zonă care face trecerea spre savană
Deșertul Kalahari

Spre deosebire de Sahara,


Kalahari este un platou mai înalt
(900-1.200 m altitudine), acoperit în
mare parte cu dune de nisip și
aproape lipsit de vegetație
Câmpiile
• Câmpiile africane
sunt restrânse și
de tip litoral: C.Senegalului

• Câmpia
Senegalului și C.Guineii

Câmpia Guineii, C.Somaliei

pe țărmul Oc.
Oceanul Atlantic
Atlantic
• Câmpia Somaliei
și Câmpia
C.Mozambicului
Mozambicului pe
țărmul Oc. Indian Oceanul
Indian
Realizat de
• Prof. Murgu Eugenia-Angela
• Bibliografie:
• Silviu Neguț/Gabriela Apostol – Geografie,
Manual pentru clasa a VII-a, Ed Humanitas
Educational
• Imagini Google