Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,


E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.dj.edu.ro
Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj
Disciplina FIZICĂ - Clasa a VI-a
26 septembrie 2015
BAREM
Pagina 1 din 2
Subiect 1. Parţial Punctaj
1. Barem subiect 1 10
a.. 2m = 200 cm 3
b. 8158 s 1,5
c. 225000g = 225kg 3
d. 360ml 1,5
Oficiu 1

Subiect 2. Parţial Punctaj


2. Barem subiect 2 10
a. Pentru primul biciclist timpul în care se deplasează efectiv este
10h – 9h10min= 9h60min – 9h10min = 50min 2,5
5
Pentru cel de-al doilea biciclist timpul în care se deplasează efectiv este 2,5
9h50min- 8h40min- 12min= 58min
b. Pentru primul biciclist: 50min = 50/60 h = 5/6 h 2
4
Pentru cel de-al doilea biciclist: 58min = 58/60 h = 29/30 h 2
Oficiu 1

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.dj.edu.ro
Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj
Disciplina FIZICĂ - Clasa a VI-a
26 septembrie 2015
BAREM
Pagina 2 din 2
Subiect 3. Parţial Punctaj
3. Barem subiect 3 10
I. Volumul cutiei primului elev
2
V1=48l13 =48000 cm3
Volumul cutiei celui de-al doilea elev 4,5
2
V2 = 6l23 = 48000 cm3
V1=V2 0,5
II. Notăm cu Sp suprafața frunzelor nuferilor și cu S suprafața lacului
Determinam creșterea frunzelor nuferilor pe zile:
Prima zi: 2Sp
A doua zi: 2(2Sp) = 22 Sp
A treia zi: 2(22 Sp) = 23 Sp 1,5
.
.
A 20- a zi 2(219 Sp) = 220 Sp =S
4,5
În a X a zi spuprafața frunzelor nuferilor este egală cu jumătate din suprafața lacu-
lui
2x Sp =1/2 S 1
2x Sp = ½(220 Sp) 1
Rezultă că x=19 1
Deci în a 19 a zi suprafața frunzelor nuferilor este egală cu jumătate din suprafața
lacului

Oficiu 1

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.