Sunteți pe pagina 1din 26

Învelişul de apa al Pămantului reprezintă o uriaşă resursă

pentru omenire deoarece toate domeniile activităţilor


economice sunt legate de sursele de apă
Terra este supranumită și „Planeta albastră", datorită
predominării suprafeței ocupate de apele oceanice. Proporția dintre
apă și uscat este net favorabilă apei: 71% apă și 29% uscat.
Cea mai mare parte a resurselor de apă ale Terrei (97%), sunt
concentrate în Oceanul Planetar, apele continentale deţinând un
procent infim din masa totală de apă dulce de pe planeta noastră.
PLANUL LECȚIEI
1. Oceanul planetar
a). Caracteristici generale
b). Resursele oceanului planetar

2. Apele continentale
a). Caracteristici generale
b). Resursele apelor curgătoare
1.
OCEANUL PLANETAR.
a. Caracteristici generale

Oceanul Planetar reprezintă totalitatea oceanelor și a mărilor


lumii, formând o singură masă lichidă.

Reprezintă 97% din rezervele de apa pe Terra;

Distribuția uscat/apă: 71% apă, 29% uscat


b. Resursele Oceanului Planetar

Oceanul Planetar oferă omenirii importante resurse pentru


asigurarea necesarului de energie, materii prime, minereuri și
proteine, unele deja introduse în circuitul economic, altele pe
măsura perfecțiunii tehnologiilor vor deveni substanțe
valorificabile in viitor.
Oceanul Planetar constituie un imens depozit ce conține toate
substanțele minerale utile necesare omului. Există mari cantități
de minerale, atât pe fundul mării, cât si dizolvate în apa.
Resursele Oceanului Planetar por fi grupate în: resurse
energetice, resurse de substanțe utile, biologice și de apă dulce.
Energia mareomotrică
Energia mareomotrică este
valorificată prin centrale
La Rance
mareomotrice în Franța (La
Rance), Canada (Annapolis
Royal), Marea Britanie și
China.

Annapolis Royal

Reflux in Golful Fundy


Energia valurilor
Este valorificată mai mult experimental de către Australia ,
Rusia, SUA și Japonia.
Energia curenților oceanici
este utilizată într-o uzină de 80 MW la Miami-Florida (SUA), prin
folosirea curentului Floridei.
Energia obținută de diferența de temperatură pe verticală a
apei oceanice
A fost valorificată la Matanzas (Cuba), în 1940 și la Abidjan
(Coasta de Fildeș). Aceste centrale au funcționat doar câțiva ani.

Prin folosirea în totalitate a a


energiei valurilor, mareelor,
curenților și a diferenței de
temperatură dintre două
straturi de apă, s-ar produce o
cantitate de energie de 100.000
de ori mai mare decât cea
furnizată astăzi de către toate
hidrocentralele.
Desalinizarea apei oceanice
Reprezintă o soluție pentru țările cu rezerve deficitare de apă dulce
(China, Israel, țările arabe)
Hidrocarburile din platforma continentală
Sunt exploatate în cantități mari zăcăminte de petrol și gaze naturale cu
ajutorul platformelor petroliere
Nodulii polimetalici
Nodulii polimetalici prezintă un mare interes economic.
Au fost descoperiți la sfârșitul secolului al XIX-ea, de către expediția engleză a navei
"Challenger".
Sunt concreţiuni minerale care tapisează fundul oceanului la adâncimi mari ale apei,
de 4.000-6.000 m, având în general diametrul de câțiva centimetri.
Sunt alcătuiți din diferite elemente (au fost identificate 42), între care domină:
nichelul, cobaltul, fierul, manganul sau cuprul.
b. Resursele Oceanului Planetar
Sursă de energie electrică
Energia mareelor Franța (La Rance), Canada (Annapolis), China

Energia valurilor experimental în Australia, SUA, Japonia

Energia curenților marini SUA (Florida), China

Diferențele termice ale straturilor de apă oceanică Abidjan (Coasta de


Fildeș, Cuba
Sursă de materii prime
în soluție (substanțe dizolvate) – sare țările arabe, China, Israel

SUA, Japonia,
nodulii polimetalici (concrețiuni minerale, Fe, Mg, Ni, Cr) China
resursele din platforma continentală (petrol, gaze naturale)
Golful Persic,
Marea Nordului
Sursă de apă dulce
II.
APELE CONTINENTALE
a. Caracteristici generale

Apele continentale sunt reprezentate de: apele curgătoare,


apele stătătoare, apele subterane și apa cantonată în ghețari
și zăpadă;

Reprezintă 3% din rezervele de apa pe Terra;

Este distribuită neuniform pe Terra.


b. Resursele apelor continentale
La nivel mondial, unul din criteriile după care se apreciază gradul de
civilizație al unei țări este consumul de apă pe cap de locuitor.
Buna întreținere a locuințelor și a instituțiilor, salubritatea localităților,
dezvoltarea agriculturii și a industriilor nu ar fi posibile fără apă.
Pe măsura dezvoltării societății, hidrocentralele au devenit din ce în ce
mai importante.
Agricultura reclamă și ea cantități foarte mari de apă, în funcție de felul
culturii și de situația climatică a regiunii respective.
Transporturile pe apa au mai multe avantaje decât cele pe uscat, au o
mai mare capacitate, fiind astfel, avantajoase pentru mărfurile grele și
voluminoase, fiind mai ieftine și mai sigure.
Hidroenergia
Sanxia
Itaipu

Krasnoyarsk Hoover
Agricultura
Cel mai mare consumator de apă dulce ( 70% din consumul
mondial)
1000 m3 apa pt 1 t grâu

4000 m3 apa pt. obținerea 1 t orez


Industria
Este al doilea mare consumator de apă, după agricultură. Ramurile
mari consumatoare sunt: chimică, metalurgică și energetică.
Așezările omenești
Localitățile folosesc surse de apă cum sunt: apele subterane
freatice sau de adâncime, lacuri naturale și baraje artificiale.
b. Resursele apelor continentale
Sanxia (Iangtze)
Sursă de energie electrică Itaipu (Parana)
Hidrocentrale
Krasnoiarsk (Enisei)
State cu producții însemnate: Norvegia, Canada, Brazilia, Austria

Agricultura
Cel mai mare consumator (irigații); 70% din consum.

Industria
Al doilea mare consumator de apă

Așezările omenești
Asigură consumul și confortul locuitorilor
APA – RESURSĂ PENTRU VIAȚĂ
SUA= 600 l/zi

OMS= 150 l apa/zi/loc


Sahara- sub 5 l/zi

Peste 1 miliard de locuitori nu au o sursă de apă potabilă sigură și aproape 2,5 miliarde nu dispun
de surse sanatoase de apă.
FFED-BACK!
la netar.
an u lP
ți Oce con stru ite p e Glob.
. Defini ce nt rale im portante
1 lu de 2 hidro
aț i ex e m p
2. D

3. Ce sunt nodulii polimetalici? ivel mondial?


d u lc e la n
re c on su m ator de apă
e l m ai m a
4. Care este c
5. Care este dist
ribuția apă/usc
at pe Terra?
6. Nominalizează țările care au construit primele centrale mareomotrice?

nță d izolvată în apa oceanică?


cip ala su bsta
8. Care este prin
7. Care este princip
ul de funcționare a
l centralei electrice d
e la Abidjan (Coasta
de Fildeș)?
9. Indicați proc
e ntul rezervelo
r de apă uscat/o
cean pe Terra?

10. Detaliați: apa oceanică este o sursă de apă dulce pentru omenire
25
Bibliografie:
Wikipedia.com
Manualul de geografie, clasa a X-a