Acte necesare la vanzare - cumparare teren

Acte necesare la vanzare - cumparare teren
1. Actul de proprietate in original (contract de vanzare cumparare autentificat la notariat sau titlu de proprietate) 2. Incheiere de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetul Ilfov Judecatoria Buftea. 3. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unri se afla terenul pentru judete, in certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista). Certificatul trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica. 4. Extras de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetui Ilfov Judecatoria Buftea. In extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista). Extrasul de carte funciara este valabil 24 de ore - in ziua in care s-a eliberat si a doua zi - (cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi - daca este cazul). 5. Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana. 6. In cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil) este necesara adresa: "Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola", eliberata de Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I. A. 7. In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara. 8. Dosar cadastral in copie . 9. In cazul terenurilor intravilane construibile, se solicita certificat de urbanism de la Primaria de sector, cu mentiunea "necesar la instrainare". 10. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila". 11. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate). In cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere .

inclusiv radierea – 50 lei -Consultarea cartii funciare – 5 lei pentru fiecare exemplar in parte -Eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare – 20 lei -Eliberarea certificatelor de sarcini – 100 lei -Eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare – 40 lei PRETURI: 1. Toate documentele se prezinta in original.In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere. Extrasul de carte funciară pentru autentificare • • 40 de lei. ele sunt încasate de către ANCPIAutoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.net/contract/extras-carte-funciara-autentificareinformare 2. 186/2009. Extrasul de carte funciară pentru informare Taxa către OCPI pentru eliberarea unui extras de informare este: • • 20 de lei. în regim normal . în regim de urgenţă (1 zi) Notă: aceste taxe nu se fac venituri ale biroului notarial. este necesar Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. intabulat in Cartea Funciara. poate dura şi mai mult) şi 200 de lei. Pentru servitutea de trecere este necesar un numar cadastral separat. în regim normal . Citiţi detalii aici: http://notariat-tineretului. în regim de urgenţă (1 zi) . poate dura şi mai mult) şi 100 de lei.se eliberează în două zile (termen de recomandare. -Dezmembrarea terenurilor supuse exproprierii – 10 lei -Comasare (extravilan) – imobil rezultat – 120 lei -Comasare (intravilan) – 120 lei -Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor – 50 lei -Actualizare informatii cadastrale – 50 lei -Inscriere condominiu – 100 lei -Intabulare drept de ipoteca sau privilegiu – 100 lei + 0.se eliberează în două zile (termen de recomandare conform Ordinului ANCPI nr. inscrieri sau notari.1% din valoarea creantei garantate -Infiintare carte funciara – imobil – 60 lei -Alte transcrieri.

(Regim normal) minim 120 RON (in functie de acte) Termen (zile luc 1 21 2 3 4 5 6 7 9z 9z Trasare (intarusare teren) sau Trasare axe c-tii Plan de situatie (in functie de locatie. PRET CADASTRU SI INTABULARE ILFOV: Nr.450 RON/lot 900 RON de la 400 RON 60 RON+ 0. PRET CADASTRU SI INTABULARE BUCURESTI. fiecare lot care rezulta din dezmembrare 60 RON 21 120 RON 21 TAXE O. 8 suprafata. Crt.C. PRET CADASTRU SI INTABULARE TEREN. PRET CADASTRU SI INTABULARE CASA.Citiţi detalii aici: http://notariat-tineretului.05% din valoarea de impozitare a constructiei 60 RON pt.net/contract/extras-carte-funciara-autentificareinformare LISTA DE PRETURI CADASTRU SI INTABULARE. gradul de detaliere) Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC / Certificatului de 9 Urbanism sau obtinerii numarului postal 10 Actualizare / Rectificare 2z de la 700 RON - 1 1000 RON 200 RON 21 1000 RON 120 RON .P. TARIFE CADASTRU. PRET CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT.I. TIPUL LUCRARII garsoniere 2 camere Apartamente 3 camere 4 camere Legea 112 fara constructie Terenuri intravilane cu constructie Terenuri extravilane Inscriere constructie noua (intabulare constructie) Dezmembrare (in functie de numarul de loturi) Comasare (Alipire) ONORARIU (TVA inclus) 250 RON 300 RON 350 RON 400 RON intre 400-1000 RON 800 RON 900 RON 800 RON de la 900 RON intre 200 .

Sentinta Civila..cadastru Modificarea limitei de proprietate Modificarea suprafetei imobilului http://www.in doua copii din care una legalizata. Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat.etc.veritatopo.ro/preturi. Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat. Act de donatie. Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect de cadastru in parte. Cerere de inregistrare in Cartea Funciara .html Acte necesare cadastru / intabulare Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte: • • • • • • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare. Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor .in doua copii. in functie de specificul lucrarii (suprafata apartmentul . Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare.) . Certificat de Mostenitor.pusa la dispozitie de expertul autorizat. Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful