Sunteți pe pagina 1din 2

Cum se dreneaz` usc`toarele rotative necesit^nd golire cu sifon

Exist` dou` categorii de usc`toare rotative care difer` \n mod semnificativ at^t ca func]ie c\t [i ca metod` de operare. Prima usuc` un produs aduc^ndu-I \n contact cu partea exterioar` a unui cilindru umplut cu abur. Cea de a doua ]ine produsul \n interiorul unui cilindru \n rota]ie \n care se utilizeaz` tuburi umplute cu abur pentru a-I usca prin contact direct. |n unele aplica]ii se utilizeaz` deasemenea o manta cu abur care \nconjoar` cilindrul. Coeficientul de siguran]` Coeficientul de siguran]` ale ambelor tipuri de usc`toare depinde de tipul de evacuare ales. Dac` este instalat un DC, se va utiliza un coeficient de siguran]` de 3:1 bazat pe solicitarea maxim`. Acesta va permite o capacitate suficient` pentru a face fa]` aburului expandat, dopurilor mari de condens, varia]iilor de presiune [i elimin`rii de necondensabile. DC execut` aceste func]ii at^t la o presiune constant` c^t [i la o presiune variabil`. Dac` se utilizeaz` o oala de condens cu clopot cu o aerisire mare, m`ri]i coeficientul de siguran]` pentru a compensa volumul mare de necondensabile [i abur de vaporizare prezent. |n condi]ii de presiune constant`, utiliza]i un coeficient de siguran]` de 8:1. La func]ionare modulat` m`ri]i-I la 10:1.

Cilindru rotativ umplut cu abur, cu produsul \n exterior

Aceste usc`toare sunt utilizate pe scar` larg` \n industria h\rtiei, textilelor, a maselor plastice [i alimentar`, \n care exemplele comune sunt cilindrii de la ma[ina de uscat, tamburii usc`tori, prese de c`lcat de la sp`l`torii [i usc`toarele de la ma[inile de fabricat h\rtie. Viteza lor de func]ionare variaz` de la 1 sau 2 rpm la viteze circumferen]iale de 5000 rpm. Presiunea de lucru a aburului variaz` de la cea subatmosferic` p^n` la mai mult de 14 bari. Diametrele pot varia de la 150 mm sau 200 mm pin` la 4 m [i peste. |n toate cazurile, este necesar` golirea prin sifonare iar condensul va fi \nso]it de abur expandat.

Selectia oalelor de condens Cantit`]ile de condens pot fi determinate utiliz^ndu-se urm`toarea formul`: Qc= d x R x W unde: Qc= Condensul, \n kg/h d= Diametrul usc`torului, \n m R= Rata de condensare, \n kg/m2/h W= L`]imea usc`torului, \n m. Exemplu: Determina]i condensul unui usc`tor de 1500 mm diametru, 3000 mm la]ime [i o rat` de condensare de 35 kg/m/h. Utiliz^nd formula: Condens = (1,5) x 35 x 4=659,4 kg/h Pe baza capabilita]ii ei de a face fa]` la aburul de vaporizare, dopuri de condens [i de purjare a sistemului, ca prim` alegere se recomand` DC. Dac` se urmeaz` procedeele de dimensionare corect` ar putea fi corespunz`toare [i IBLV.

Figura 34-1. Usc`tor cu produs \n exterior

Un cilindru rotativ golit cu un sifon, \nconjurat de abur. O parte din condens vaporizeaz` brusc \n abur datorit` sifonului \nconjurat de abur [i ridic`rii prin sifon \n cursul evacu`rii.

Tabel cu recomand`ri (vezi tabela de la pag. B pentru racorduri)


Echipament de drenat Usc`toare rotative Prima alegere [i codul DC A,B,K,M,P,N Alt` variant` IBLV*

*La presiune constant` utiiiza]i un coeficient de siguran]` de 8:1 iar la func]ionare modulat` utiliza]i 10:1.

34

Produsul \ntr-un usc`tor rotativ , \nc`lzit de abur

Acest tip de usc`tor \[i g`se[te o larg` aplica]ie \n industria ambal`rii c`rnii precum [i cea alimentar`. Exemplele obi[nuite sunt usc`toarele de cereale, fierb`toarele rotative [i condi]ionatoarele de fasole. Viteza lor de rota]ie este relativ sc`zut`, limitat` de obicei la c^teva r.p.m., \n timp ce presiunea aburului poate varia de la 0 Ia10 bari. Aceste viteze reduse de rota]ie permit condensului s` se acumuleze la baza camerei de colectare \n practic toate cazurile. Din nou va fi necesar` golirea prin sifonare [i \n cursul evacu`rii condensului se genereaz` abur expandat.

Selec]ia oalei de condens Condensul generat de aceste usc`toare poate fi determinat prin utilizarea urm`toarei formule: Qc = N x L x R x S unde: Qc= Condensul \n kg/h N= Num`rul de tuburi L= Lungimea tuburilor \n m R= Rata de condensare \n kg/m/h (de obicei 30-45 kg/m/h) S=Suprafa]a exterioar` a ]evii, \n m/m (Vezi tabelul 35-1).

formula: Qc= 30 x 3 x 40 x 0,13 = 468 kh/h La aceste usc`toare se recomand` un DC pentru capabilitatea sa de purjare [i de manipulare a aburului de vaporizare. IBLV necesit` o dimensionare corespunz`toare pentru anumite aplica]ii. Instalarea |n toate cazurile, golirea condensului se efectueaz` printr-un racord rotativ, fig. 34-1. [i fig. 35-1. DC trebuie amplasat \n acest caz la 250-300 mm sub racordul rotativ cu un colector de n`mol prelungit de 150 mm. Acestea asigur` un rezervor pentru excesele de condens precum [i un colector pentru piatra antrenat`.

Exemplu: Care va fi condensul de la un fierb`tor rotativ con]in\nd 30 de ]evi de o]el de 1/4", de 3m lungime cu o vitez` de condensare de 40kg/m/h? Utiliz^nd Figura 35-1. Usc`tor cu produs \n interior

Tabelul 35-1 Un cilindru rotativ golit cu un sifon \nconjurat cu abur. O parte din condens vaporizeaz` brusc \n abur datorit` sifonului \nconjurat de abur [i ridic`rii prin sifonare \n cursul evacu`rii. Conducta inch 1 /8 1 /4 3/8 1 /2 3/4 1 1 1 /4 1 1 /2 2 2 1 /2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 Dn 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Diametrul exterior mm 10.2 13.5 17.2 21 .3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 165.1 219 273 324 355 406 508 Suprafata exterioara m/m 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.19 0.24 0.28 0.36 0.44 0.52 0.69 0.86 1.02 1.12 1.28 1.60 Greutatea kg/m 0.493 0.769 1.02 1 .45 1.90 2.97 3.84 4.43 6.17 7.9 10.1 14.1 17.8 21.2 31.00 41.60 55.60 68.30 85.90 135.00

35