Sunteți pe pagina 1din 2

Cum se instaleaz` oale de condens la \nso]itorii de abur

|nso]itorii cu abur sunt destina]i men]inerii fluidului dintr-o conduct` de produs la o anumit` temperatur`. |n majoritatea cazurilor ace[ti \nso]itori cu abur sunt utiliza]i \n aer liber ceea ce fac condi]iile climaterice s` devin` un considerent critic. Scopul principal al oalelor de condens de pe inso]itorii cu abur este re]inerea aburului p^n` c^nd caldura sa latent` este utilizat` la maximum [i apoi s` evacueze condensul [i gazele. La fel ca orice alt echipament de transfer de c`ldur`, fiecare linie de inso]itor trebuie s`-[i aib` propria oal` de condens. Chiar dac` pe linia de fluid principal se pot instala mai mul]i \nso]itori, este necesar` instalarea individual` de oale de condens, pentru prevenirea scurtcircuit`rilor. Vezi pag. 14. La selectarea [i dimensionarea oalelor de condens este important s` se ]in` seama de compatibilitatea lor cu obiectivele sistemului, deoarece oaleIe de condens trebuie: 1. S` conserve energia printr-o func]ionare sigur` pe o perioad` \ndelungat` de timp. 2. S` asigure o evacuare periodic` brusc` pentru a purja condensul [i aerul din linie. 3. S` func]ioneze \n condi]ii de sarcin` redus`. 4. S` reziste la deterior`ri provocate de \nghe] \n cazul opririi aburului. Nici o industrie nu-[i poate permite s` pl`teasc` costul exorbitant al aburului pierdut prin conductele de \nso]ire cu abur. Selec]ia oalelor de condens pentru \nso]itorii cu abur Cantitate de condens ce trebuie drenat` pe un \nso]itor de abur poate fi determinat` din pierderea de c`ldur` din conducta de produs, utiliz^ndu-se formula Qc = S x k x t r Qc = Cantitatea de condens \n kg/h S = Suprafa]a exterioar` din linia de produs \n m2/m (Vezi tabelul 17-1) k = Coeficientul de transfer de c`ldur` \n Kcal/m2/h/C (Vezi tabelele 21-1 [i 21-2) t = Diferen]a de temperatur` \n C r = C`ldura latent` \n Kcal/kg (Din tabela de abur)

Instala]ii tipice de \nso]itori cu abur


Figura 20-1 Figura 20-2

Tabelul de recomand`ri (vezi pag. B pentru Coduri)


Echipamentul de drenat Linii \nso]itoare Prima alegere [i codul *IB A, B, C, L, J, N. I, K Alternativa Termostatic` sau CD

* Selecta]i un orificiu de oal` de condens de 5/64" pentru a conserva energia [i a evita \nfundarea cu murd`rie [i piatr`.

20

Exemplu:

Un \nso]itor cu abur cu o presiune de abur de 11 bari este utilizat la o conduct` cu un diametru de 100 mm, 30 m lungime. }eava este izolat` pentru a men]ine o temperatur` de 90C cu o temperatur` de proiect \n exterior de -25C. S` mai presupunem c` izola]ia ]evii este eficient` 75%. Care este cantitatea de condens? Utiliz^nd formula: Qc =

este adecvat` cea mai mic` oal` de condens. Bazat pe capabilitatea ei de conservare a energiei printr-o func]ionare sigur` pe o perioad` \ndelungat` de timp, de a face fa]` la sarcini reduse de a rezista la \nghe] [i de a purja sistemul, pentru liniile inso]itoare cu abur se recomand` o oal` de condens cu clopot.

expunerii la condi]iile climatului ambiant. Nu supradimensiona]i oalele de condens sau \nso]itorii de abur. Alege]i un orificiu de 5/64"al oalei de condens pentru a conserva energia [i pentru a se evita colmatarea cu murd`rie [i piatr`.

Instalarea

30m x 0.36 m x 11kcal/m/h/C x 0,25 =7,1kg/h 481,0

La majoritatea \nso]itorilor cu abur debitul oalei de condens este surprinz`tor de sc`zut, deci, de obicei

Coeficientul de siguran]`

Utiliza]i un coeficient de siguran]` de 2:1 indiferent de implicarea sau nu a

Instala]i liniile distribu]ie sau alimentare la o \n`l]ime oarecare deasupra liniilor de produs care necesit` \nso]itor cu abur. Pentru o evacuare eficient` a condensului [i purjarea necondensabilelor, \nclina]i liniile \nso]itoare pentru golirea gravita]ional` [i capta]i la toate punctele joase. Acest lucru va ajuta de asemenea la evitarea \nghe]`rii \nso]itorului cu abur (vezi fig.20-1, 20-2 [i 21-1). Pentru conservarea energiei, returna]i condensul la cazan. Utiliza]i ruptoare de vid imediat \nainte de oalele de condens pentru a asigura golirea la oprire la sistemele de evacuare gravita]ional`. Acolo unde predomin` condi]iile de \nghe] se sugereaz` utilizarea de drenere de protec]ie la \nghe] pe colectoarele de evacuare ale oalelor de condens.

Figura 21-1. Instala]ie tipic` de \nso]itor

Tabelul 21-2. Factorii K - M`surat \n medii cu deplasare lent` Mediu Material Mediu Factor K de conduct` de \n Kcal/h/ \nc`lzire \nc`lzit C/m Tabelul 21-1. Factorii K \n Kcal/h/m/C pentru transferul de c`ldur` de la liniile \nso]itoare de abur \nc`lzite cu abur, din o]el, la liniile de produs, \n func]ie de v^scozitatea produsului. V^scozitatea la temperatura medie SSU 35 70 350 700 2000 3500 Centistokes 3 13 75 150 475 750 Greutatea specific` a lichidului 1 100 74 59 49 35 25 0.934 112 100 74 64 49 39 0.876 148 112 100 83 0.825 172 148 Aer Aer Ap` Ap` Ap` Abur Abur Abur Abur Abur Abur Ap` Ap` Ap` Font` O]el Font` O]el Cupru Font` O]el Cupru Font` O]el Cupru Font` O]el Cupru Aer (gaz) 5 Aer (gaz) 7 Aer (gaz) 7 Aer (gaz) 10 Aer (gaz) 11 Ap` (gaz) 10 Ap` (gaz) 11 Ap` (gaz) 15 Ap` 750 Ap` 900 Ap` 1000 Ap` 200-250 Ap` 300-350 Ap` 300-400

21