Sunteți pe pagina 1din 402

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Anul XV

TEZE DE DOCTORAT

(2008)

Bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor din Depozitul Legal

Nr. 1/2009

Editura Bibliotecii Naţionale a României Octombrie, 2009

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ SERII ŞI PERIODICITATE

Cărţi.Albume.Hărţi: bilunar Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: trimestrial Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunar Publicaţii seriale: anual Românica: anual Teze de doctorat: semestrial

©Copyright 2008

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin mijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

Redactor: Mihaela Vazzolla Coperta: Constantin Aurelian Popovici

TEZE DE DOCTORAT

 

3

 

CUPRINS

0

GENERALITĂŢI

 

7

 

004

Calculatoare. Prelucrarea datelor

7

008

Civilizaţie. Cultură

27

070

Ziaristică

31

09

Manuscrise. Bibliofilie

32

1

FILOZOFIE

 

33

 

11/12 Metafizică

34

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

35

14 Sisteme filozofice

 

36

159.9 Psihologie

41

16 Logică. Teoria cunoaşterii

48

17 Morală. Etică

50

2

RELIGIE 23/28 Religie creştină

52

54

3

ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE 311/314 Statistică. Demografie

70

71

 

316

Sociologie

72

32

Politică

76

323

Politică internă

78

 

323.1

Minorităţi naţionale

78

 

327

Politică externă

79

328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice

80

33

Economie

81

331

Muncă

88

332

Economie teritorială. Proprietate

91

334

Forme de organizare şi cooperare în economie

92

336

Finanţe

94

338

Situaţie economică. Politică economică

97

339

Comerţ

101

34

Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

107

35.0/354 Administraţie publică 355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

131

134

36

Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

135

37

Educaţie. Învăţământ. Timp liber

136

39

Etnografie. Folclor

144

4

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

 

392

Obiceiuri privind viaţa particulară

147

5

ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

148

148

 

51

Matematică

153

52

Astronomie. Geodezie

170

53

Fizică

171

54

Chimie

178

55

Geologie. Meteorologie. Hidrologie

189

56

Paleontologie

192

57

Biologie

193

58

Botanică

202

59

Zoologie

204

6

ŞTIINŢE APLICATE

211

 

61

Medicină

211

611/612 Anatomie şi fiziologie 613/614 Igienă

213

219

615

Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

229

616/618 Patologie

242

619

Medicină veterinară

319

62

Tehnică. Inginerie

339

620

Materiale. Merceologie. Energetică

347

621

Construcţii de maşini. Electrotehnică

350

622

Industria minieră

398

623

Tehnică militară

401

624/627 Construcţii

402

628

Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

409

629

Tehnica mijloacelor de transport

414

63

Agricultură

422

630

Silvicultură

422

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură 636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.

425

Pescuit

463

65

Management. Conducere şi organizare

479

654

Telecomunicaţii

500

656

Transporturi. Servicii poştale

501

657

Contabilitate

502

659

Publicitate. Informaţii

505

66/68 Industrii şi meserii diverse

506

69

Materiale şi tehnologii în construcţii

531

TEZE DE DOCTORAT

 

5

6

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

7

ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

533

INDEX DE NUME

640

 

71

Urbanism

536

72

Arhitectură

538

INDEX

DE

TITLURI

717

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

542

77

Fotografie

549

INDEX DE EDITURI

798

78

Muzică

549

791/792 Arta spectacolului

561

796/799 Sport

 

564

8

LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

572

 

81

Lingvistică

574

811

Limbi individuale

577

811.135.1

Limba română

 

585

82.09 Critică şi istorie literară 821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

590

597

821.112.2

Literatură

germană

600

821.131.1

Literatură italiană

601

821.133.1

Literatură

franceză

602

821.134.2

Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

603

821.135.1

Literatură română

604

821.14 Literatură greacă 821.16 Literaturi slave 821.17/.9 Alte literaturi 821.511.141 Literatură maghiară

617

617

618

619

9

GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 902/904 Arheologie. Preistorie

619

619

 

91

Geografie

623

913(498) Geografia României

624

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

624

930 Ştiinţa istoriei

 

626

9

GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE 94(3) Istorie antică 94(4/9) Istoria pe ţări individuale 94(498) Istoria României

628

628

629

633

TEZE DE DOCTORAT

7

0 GENERALITĂŢI

1 - TÎRNĂUCEANU, MARIANA. Relaţia semiotică între text şi

ilustraţia de carte : teză de doctorat / drd. Mariana Tîrnăuceanu ; cond. şt.: prof.

univ. dr. Maria Carpov. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2007. 289 f. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Fără cop. Bibliogr. f. 280-289. [7.00] lei.

8

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

3 - ASIMIONOAEI, EMANUELA CLAUDIA. Specificitate culturală

în design-ul paginilor web : teză de doctorat / drd. Emanuela Claudia Asimionoaei

; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Zaiţ. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2007. VI, 262 f. : h., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 197-215. [8.00] lei.

004.738.5:658.512.2

003:81'42+096.1

043

043

DL: 2009/47030

DL: 2008/46793

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

2 - ANTAL MARGIT. Contribuţii la recunoaşterea vorbirii şi a

vorbitorului : teză de doctorat / [drd.]: Margit Antal ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gavril

4 - BĂLILESCU, MIHAELA LOREDANA. Aplicaţii ale metodei omogenizării : teză de doctorat / Mihaela Loredana Bălilescu (Smaranda) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia Ene. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2006.

144 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Matematică -

Toderean. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. XIII, 200, [14] p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de

Informatică. Bibliogr. f. 135-144. [4.50] lei.

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

004:519.21+519.22

Rezumat în limba engleză.

043

Bibliogr. p. 149-156. [4.50] lei.

DL: 2008/46057

004:81'342.1

5

- BĂLUŢĂ, SILVIU-JĂNEL. Creşterea calităţii imaginilor spaţiului

004.934

de observare : teză de doctorat / ing. Băluţă Silviu-Jănel ; cond. şt.: prof. dr. ing.

043

Diatcu Eugeniu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2007.

DL: 2008/46116

165 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm.

Fără f. de tit. - Descrierea după cop.

Bibliogr. f. 163-165. [6.00] lei.

004.932

621.397.3

004.42 MATLAB

043

DL: 2009/47007

TEZE DE DOCTORAT

9

6 - BÂRA, ADELA. Soluţii informatice pentru managementul

strategic : teză de doctorat / drd.: asist. univ. drd. Adela Bâra ; cond. şt.: prof. univ.

dr. Ion Lungu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2007.

304 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. p. 271-277. [9.00] lei.

10

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

9 - BRATU, JULIEN. Contribuţii la elaborarea unui program

strategic, asistat de calculator pentru restructurarea prin calitate a întreprinderilor : teză de doctorat / drd.: ing. Julien Bratu ; coord. şt.: prof. dr. ing. Constantin Militaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

201 f. : fig., graf., schem. în parte color, tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra tehnologia construcţiilor de maşini.

004:65.012.4

Bibliogr. f. 199-201.

007:65.012.4

[6.00] lei.

043

004:338.24.021.8:334.7

DL: 2008/46362

7 - BÂRLEANU, ALEXANDRU. Contribuţii la metode de recunoaştere a sunetului cu microsisteme dedicate : teză de doctorat / drd.: asist. Alexandru Theodor Cristian I. H. Bârleanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Valachi. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006.

167 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

043

DL: 2008/46141

10 - BUŢINCU, CRISTIAN. Noi metode de construire şi management

ale clusterelor dinamice : teză de doctorat / drd.: ing. Cristina Buţincu ; cond. şt.:

prof. dr. ing. Dan Gâlea. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006.

165 f. : schem. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi". Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Catedra de calculatoare. Bibliogr. f. 155-163. [5.00] lei.

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Fără cop. Bibliogr. f. 161-165.

681.84:004.383.3

 

[5.00] lei.

043

004

 

DL: 2008/46160

004.8

 

043

 

8

- BOGDAN, CRENGUŢA. Abordare bazată pe concern-e a

DL: 2008/46264

modelării orientate spre vederi a sistemelor informaţionale : teză de doctorat /

drd.: lect. univ. drd. Crenguţa Bogdan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Luca Dan Şerbănaţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2007.

144 f. : tab., schem. în parte color ; 30 cm.

11 - CHIURCIU, CĂTĂLIN-IULIAN. Informatizarea în medicina familiei : teză de doctorat / doctorand: dr. Cătălin-Iulian Chiurciu ; coord.: prof. univ. dr. Liviu Vulcu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Automatică şi

287

f. : graf., schem. ; 30 cm.

Calculatoare. Bibliogr. f. 139-144.

Bibliogr. f. 280-287. [9.00] lei.

[5.00] lei.

004:616

004:519.86:334.7+336

043

004.43 UML

DL: 2008/46949

043

DL: 2009/47003

TEZE DE DOCTORAT

11

12 - CIOBANU, TRAIAN DANIEL. Cercetări privind transferul cunoştinţelor inginereşti avansate în medii virtuale pentru pregătirea continuă a resurselor umane : teză de doctorat / ing. Traian Daniel Ciobanu ; cond. şt.:

prof. dr. ing. Traian Aurite. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti,

2006.

174 f. : fig., graf. color, schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra maşini şi sisteme de producţie. Bibliogr. f. 132-137.

[5.00] lei.

37.018.46:658.3+004

12

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

14 - COSOSCHI, ŞTEFAN WLADISLAW. Modelarea transmisiei şi

prelucrării informaţiei în sistemul nervos cu reţele neurale : teză de doctorat /

ing. Ştefan Wladislaw Cososchi ; cond. şt.: prof. dr. ing. Rodica Strungaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 165, [3] f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 150-159. [5.00] lei.

658.3:62

004.032.4:621.391.8

043

043

DL: 2008/46149

13 - CONSTANTINESCU, GABRIEL CLAUDIU. Criptografia datelor economice şi motoare polimorfice : teză de doctorat / drd. Gabriel Claudiu Constantinescu ; cond.: prof. dr. Ioan Odăgescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2006.

178 f. : tab., schem. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Specializarea

DL: 2008/46013

15 - CRIHAN, OLGA. Proiectarea unui sistem informaţional-contabil

adaptat societăţilor de grup : teză de doctorat / drd. Crihan Olga ; cond. de doct.:

prof. univ. dr. Victor Puchiţă. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din

Bucureşti, 2006.

242 f. : graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de

Informatică Economică. Bibliogr. f. 174-178. [5.00] lei.

Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 201-209. [7.00] lei.

004.49

004:657:347.721

004.056.57:338

043

004.492

DL: 2009/47177

043

DL: 2009/47023

16 - DELISTAMATIS, ANDREAS. Integrarea în reţele de calculatoare a sistemelor medicale : teză de doctorat / drd.: ing. Andreas Delistamatis ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Ţapuş. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

120 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică

şi Calculatoare. Bibliogr. f. 116-120. [4.00] lei.

004.7:61

043

DL: 2008/46021

TEZE DE DOCTORAT

13

17 - DEMETER, ROBERT. Contribuţii la realizarea unui sistem

înglobat de distribuţie WLAN utilizând sistemul de operare LINUX : teză de

doctorat / ing. Robert Demeter ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Mărgineanu. - Braşov :

Universitatea Transilvania, 2007.

174 p. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Bibliogr. f. 152-154. [6.00] lei.

14

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

19 - DUMITRESCU, CARMEN. Contribuţii la modelarea proceselor de instruire asistată de calculator, cu aplicaţii în marina civilă : teză de doctorat

/ drd.: şef lucr. ing. Carmen Dumitrescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Tertişco. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. [4], 184, [22] f. : fig., graf. tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. 5 f. [4.50] lei.

004.382.73

004:371.3:629.5:378

004.735

043

 

004.451 LINUX

DL: 2008/46016

043

 

DL: 2009/47367

20 - DUMITRU, CORNELIU OCTAVIAN. Modele neurale şi statistice pentru recunoaşterea vorbirii : teză de doctorat = Neural and Statistical

004.934:004.032.26+519.22

18

- DIACONU, CRISTIAN-NICOLAE. Evaluarea operaţionalităţii

Models for Speech Recognition : doctoral thesis / drd.: as. ing. Corneliu Octavian

sistemelor software complexe : teză de doctorat / Cristian-Nicolae Diaconu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Ivan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din

Dumitru ; cond. şt.: prof. dr. ing. Victor Emil Neagoe. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

 

Bucureşti, 2006.

192 f. : il. color, graf., schem. în parte color, tab. ; 30 cm.

165

f. : schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Electronică,

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 152-155. [4.50] lei.

Bibliogr. f. 178-188. [5.00] lei.

004.415.535

043

004.42

DL: 2008/46224

043

DL: 2008/46567

TEZE DE DOCTORAT

15

21 - DUŢĂ, LUMINIŢA. Contribution a l'etude de la conduite des systemes de desassemblage : thèse présentée à Bucarest le 22 septembre 2006

pour obtenir le grade de docteur de l'Universite de Bucarest, grade de docteur de l'Universite de Franche-Comte en Automatique et Informatique / par Luminiţa Duţă

- Bucureşti : Universitatea

; directeurs de thèse: J. M. Henrioud "Politehnica" Bucureşti, 2006.

, Fl. Gh. Filip

186 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Université Franche-Comte du Besancon en association avec Université Polytechnique du Bucarest.

16

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

24 - IONESCU, LAURENŢIU. Modelarea, proiectarea, simularea şi

implementarea de microstructuri hardware evolutive : teză de doctorat / drd.:

ing. Laurenţiu Ionescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Emil Sofron. - Piteşti :

Universitatea din Piteşti, 2007.

205 f. : tab., graf., schem. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Calculatoare. Bibliogr. f. 181-187. [6.00] lei.

 

Bibliogr. p. 145-155.

004.3

[5.50] lei.

043

004:628.4.038+620.28

 

DL: 2008/46318

043

 

DL: 2008/46233

25

- IOV, CĂTĂLIN JAN. Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de

 

22

- ENYEDI ROBERT. Tehnici şi metode de translatare a

realitate virtuală în combinaţie cu metode A-Life pentru diagnostic şi tratament : teză de doctorat / doctorand ing. Cătălin Jan Iov ; cond. şt.: prof. dr.

aplicaţiilor informatice : teză de doctorat / drd. Robert Enyedi ; cond. şt.: prof.

ing. Horia Nicolai Teodorescu

- Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi",

univ. dr. Ion Ivan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti,

2007.

2006.

178

f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm.

199 f.: graf., schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii.

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 190-197.

Bibliogr. f. 171-178. [5.00] lei.

[6.00] lei.

004.946:616-073

 

004.451.62

043

043

DL: 2009/47400

 

DL: 2009/47193

 

26

- LĂDESCU, CONSTANTIN A. Aspecte cantitative şi calitative ale

23 - GHINEA, VALENTINA MIHAELA. Contribuţii privind

evaluarea riscurilor în derularea afacerilor pe cale informatizată : teză de doctorat / ec. Valentina Mihaela Ghinea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ispas

- Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

aplicaţiilor formulei entropiei pentru repartiţii continue : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Constantin A. Lădescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriel V. Orman.

- Braşov : Universitatea Transilvania, 2006.

136 f. ; 30 cm.

 

195

f. : fig., graf., schem., tab. în parte color ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de

004:658.58

Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea Ingineria şi

Matematică-Informatică.

Managementul Sistemelor Tehnologice. Bibliogr. f. 184-188. [6.00] lei.

Bibliogr. f. 127-136. [4.00] lei.

330.131.7:336+004

 

043

043

DL: 2008/46594

DL: 2008/46142

TEZE DE DOCTORAT

17

27 - LUPU, VIOREL. Impactul tehnologiilor Internet asupra

managementului firmei : teză de doctorat / drd. Viorel Lupu ; cond. şt.: prof. univ.

18

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

30 - MLAK, MĂDĂLINA. Managementul resurselor fizice, logice şi

informaţionale ale unei reţele de calculatoare : teză de doctorat / autor: asist.

dr. Constantin-Gelu Apostol. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2006.

univ. drd. Mlak Mădălina ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dodescu Gheorghe. - Bucureşti :

Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2007.

 

130

f. : graf., schem. ; 30 cm.

[8], 250 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 120-130. [4.00] lei.

Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 236-238.

004.738.58:061

 

[7.50] lei.

043

004.7:65.012.4

 

DL: 2009/47180

043

 

DL: 2008/46576

 

28

- MAIORESCU, VICTOR ANDREI. Contribuţii la studiul

reţelelor neurale : teză de doctorat / Victor Andrei Maiorescu ; cond. şt.: prof. dr.

ing. Liviu Goraş. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2007.

174 f. : facs., fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

31 - MOCANU, IRINA GEORGIANA. Algoritmi de optimizare în

sisteme de baze de date multimedia : teză de doctorat / drd.: ş. l. ing. Irina

Georgiana Mocanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Petrescu. - Bucureşti :

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de

Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

Electronică şi Telecomunicaţii. Fără f. de titlu. - Descrierea după copertă. Bibliogr. f. 140-153. [4.00] lei.

170 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Catedra calculatoare. Bibliogr. f. 164-170.

004.032.26

[5.00] lei.

043

004.65:004.032.6

DL: 2009/47416

043

29 - MANEA, FLORIN. Contribuţii asupra sistemelor de măsurare sub mediul Internet : teză de doctorat / ing. Florin Manea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Costin Cepişcă. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. [6], 143, A-G f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Electrică. Catedra de măsurări, aparate electrice şi convertoare statice. Bibliogr. f. A-G. [7.00] lei.

004.738.5

004.312.2

043

DL: 2008/46036

DL: 2008/46217

TEZE DE DOCTORAT

19

32 - MORARIU, IONEL DANIEL. Contributions to automatic knowledge extraction from unstructured data : PhD Thesis = Contribuţii la

extragerea automată de cunoştinţe din masive de date : teză de doctorat / autor:

20

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

34 - NEAGOE, TEODOR. Contribuţii privind tehnologiile de telefonie pe Internet : teză de doctorat / drd.: ing. Teodor Neagoe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Valentin Cristea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

asis. univ. ing. Ionel Daniel Morariu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Lucian N. Vinţan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

122

f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică

621.395:004.738.5

152

f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

şi Calculatoare.

Antetitlu: "Lucian Blaga" University of Sibiu "Hermann Oberth" Engineering Faculty Computer Science Department = Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de inginerie "Hermann Oberth". Catedra de calculatoare şi

Bibliogr. f. 119-122. [4.00] lei.

automatizări.

043

F. de titlu paralelă. Rez. în lb. engleză.

 

DL: 2008/46146

Bibliogr. f. 146-152.

 

35

- NEDELEA, LIVIU-NICOLAE. Proiectarea asistată de calculator

[4.50] lei.

a filtrelor analogice cu optimizare multicriteriu : teză de doctorat / ing. Liviu-

004.738.52

Nicolae Nedelea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Lelia Feştilă

- Cluj-Napoca :

043

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006.

DL: 2009/47046

33 - MUNTEANU, SABINA. Sisteme inteligente hibride în diagnoza medicală : teză de doctorat / drd.: asist. mat. inf. Sabina Munteanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Dumitrache. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

242 p. : fig. color, schem. în parte color ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Automatică şi calculatoare.

Bibliogr. p. 154-163. [7.00] lei.

004:616-07

043

DL: 2008/46229

198 p., [9] p. : facs., scheme, graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Bibliogr. p. 179-190. [5.00] lei.

004:62.001.63:621.372.852.1

043

DL: 2008/46259

36 - PANĂ, DANIELA MARIA. Contribuţii la sinteza unor controlere

fuzzy utilizând tehnologii neconvenţionale : teză de doctorat / drd.: ing. Pană Daniela Maria ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006. [377] p. : fig. color, graf., schem. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 325-346. [7.50] lei.

004.318

004.431.4

043

DL: 2008/46178

TEZE DE DOCTORAT

21

37 - PĂUN, VIOREL. Metode şi algoritmi pentru dezvoltarea

aplicaţiilor distribuite bazate pe componente software : teză de doctorat / Păun

Viorel ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. ing. Emil Sofron. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2007.

247 f. : schem. ; 30 cm.

22

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

40 - PÎRVU, CRISTIAN. Contribuţii teoretice şi experimentale

privind sistemele distribuite de achiziţie de date şi control industrial destinate dispecerilor energetici de hidroamenajare : teză de doctorat / drd.: ing. Cristian Pîrvu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Costin Cepişcă. - Bucureşti : Universitatea

"Politehnica" Bucureşti, 2006.

Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Electronică, Comunicaţii

[7.50] lei.

173

f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

şi Calculatoare. Catedra de electronică şi calculatoare.

Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie

Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 158-165.

Electrică. Bibliogr. f. 141-143. [5.00] lei.

 

004.421

004.65:627.8

004.43 JAVA

 

043

043

DL: 2008/46018

 

DL: 2008/46315

41 - POP, HERMINA. Sistem informatic pentru conducerea activităţii

- PĂVĂLOIU, BUJOR. Utilizarea sistemelor dinamice cu

evenimente discrete pentru reţele neurale : teză de doctorat / drd. Ionel-Bujor

38

vamale : teză de doctorat / drd. Pop Hermina ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. Ionescu Constantin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2006.

Păvăloiu ; cond. lucrare: prof. Paul Cristea. - Bucureşti : Universitatea

161

f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

"Politehnica" Bucureşti, 2006.

Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de

004:339.543(498)

152

f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm.

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie

Bibliogr. f. 139-144.

Electrică. Centrul de inginerie bio-medicală. Biliogr. f. 124-152.

[4.50] lei.

[4.50] lei.

043

004.032.26

DL: 2009/47154

043

DL: 2008/46138

39 - PETRESCU, CAMELIA. Contribuţii privind sistemele distribuite pentru achiziţia datelor obţinute din măsurare : teză de doctorat / ing. fiz. Camelia Petrescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Creţu. - Iaşi :

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006.

197 f. : schem. ; 30 cm.

Fără cop.

Bibliogr. f. 192-197. [5.00] lei.

004.75:004.65+621.3

043

DL: 2008/46265

42 - POSZET, OTTO. Contribuţii la creşterea performanţelor

sistemelor de calcul distribuite privind corectitudinea şi securitatea datelor :

teză de doctorat / Otto Poszet ; cond. şt.: prof. dr. ing. Iosif Ignat. - Cluj-Napoca :

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. 191, [80] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. p. 163-177. [6.00] lei.

004.49:681.188+003.26

043

DL: 2008/46070

TEZE DE DOCTORAT

23

43 - PRUTEANU, CODRIN. Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în

sinteza structurilor numerice complexe : teză de doctorat / drd.: ms. ing. Codrin

Pruteanu ; cond. şt.: prof. dr ing. Dan Gâlea. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006.

170 f. : schem., graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 160-165. [5.00] lei.

24

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

46 - STRILEŢCHI, COSMIN. Contribuţii la dezvoltarea securizării

aplicaţiilor multimedia distribuite : teză de doctorat / [drd.]: ing. Cosmin

Strileţchi ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Florin Vaida. - Cluj-Napoca :

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. [3], 195 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Bibliogr. p. 163-166. [5.50] lei.

004.8

004.032.6

519.713

043

621.3.049.77

 

DL: 2008/46118

043

 

DL: 2008/46158

47 - ŞERBĂNESCU, LUMINIŢA. Cercetări privind aplicaţiile tehnologiilor educaţionale în sistemele e-learning : teză de doctorat / Luminiţa

004.738.52:378

 

44

- RĂDULESCU, ADRIAN. Baze de date distribuite pe platforme

Şerbănescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mariana Jurian. - Piteşti : Universitatea

eterogene : teză de doctorat / drd. Adrian Rădulescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Grigor Moldovan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006.

din Piteşti, 2007. 269 f. : il. color, tab. ; 30 cm.

 

266

p. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Electronică, Comunicaţii

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică.

şi Calculatoare. Catedra de electronică şi calculatoare. Bibliogr. f. 253-259.

 

Bibliogr. p. 257-264. [6.00] lei.

 

[8.00] lei.

004.65

043

004.75

DL: 2008/46317

043

DL: 2008/46383

48 - TUDOR, ANCA. Sistem informaţional de analiză şi management

a datelor medicale în obstetrică-ginecologie : teză de doctorat / drd. Anca Tudor ;

45 - STAN, OVIDIU. Sisteme de automatizare continuă şi de automatizare discontinuă cu microcontrolere din familia PIC : teză de doctorat / Ovidiu Stan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. [7.50] lei. 004.318 PIC

cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaş. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2007. 198, [40] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. 10 f. [6.00] lei.

043

004:618.1/.2

DL: 2008/46232

043

DL: 2008/46519

TEZE DE DOCTORAT

25

49 - TUDORIE, CORNELIA. Contribuţii la realizarea de interfeţe

26

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

52 - ZAMFIRESCU, CONSTANTIN-BĂLĂ. Contribuţii la realizarea

pentru interogarea flexibilă a bazelor de date : teză de doctorat / drd.: ing.

004.65

sistemelor antropocentrice de asistare a deciziilor de grup : teză de doctorat /

Cornelia Tudorie ; cond. şt.: prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2006. [6], 243 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. + XXXVIII p. pl. Bibliogr. p. 233-243. [7.50] lei.

ing. Constantin-Bălă Zamfirescu ; cond. şt.: acad. Florin Gheorghe Filip. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. XII, 207 p. : fig. color, graf., schem. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. p. 183-199.

043

[7.00] lei.

 

DL: 2008/46127

65.012.123

 

004:65.012.123

 

50

- VASILIU, ANDREEA OANA. Cercetări privind managementul

043

riscului în software : teză de doctorat / inf. Andreea Oana Vasiliu ; cond. şt.: prof.

dr. ing. Ion Popescu. - Braşov : Universitatea Transilvania, 2007.

201 p. : graf. în parte color, tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie

DL: 2008/46086

53 - ZUGRAVU, ADRIAN. Model de sistem informaţional pentru

gestiunea bazelor de date din acvacultură : teză de doctorat / drd. Zugravu

Tehnologică. Bibliogr. p. 177-186. [6.00] lei.

Gheorghe Adrian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Cristea Victor. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2006. 220 f. : fig. ; 30 cm.

004.4:330.131.7

 

Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Ştiinţa

043

şi Ingineria Alimentelor.

 

DL: 2009/47369

Bibliogr. f. 200-206. [6.00] lei.

 

51

- VLAD, MĂDĂLIN ŞTEFAN. Sistem integrat de tranzacţii

004.65:639.3

electronice bazat pe smart card-uri : teză de doctorat / drd.: ing. Mădălin Ştefan

043

Vlad ; cond. şt.: prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006.

157 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 152-157.

[4.50] lei.

337.717.13

043

DL: 2008/46240

DL: 2009/47558

TEZE DE DOCTORAT

27

008 Civilizaţie. Cultură

54 - ANTONESCU, RODICA. Concepţiile cu privire la conservarea

patrimoniului cultural în România - privire istorică şi antropologică : etape ale

patrimoniului cultural românesc : teză de doctorat / drd.: Rodica Antonescu ;

cond. doctorat: prof. dr. Ioan Opriş. - Târgovişte : Universitatea "Valahia", 2006.

320 f. : il. color ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Valahia" Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Umaniste. Domeniul istorie.

Fără cop. Bibliogr. f. 255-264. Index. [9.00] lei.

7.025.3:539.166(498)(091)

043

DL: 2008/46260

55 - BURCEA, CARMEN. Politica culturală italiană în sud-estul

Europei : cazul României : 1922-1945 : teză de doctorat / drd. Carmen Burcea ;

cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

255 f. : il. ; 30 cm.

Antetilu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie. Bibliogr. f. 244-255.

[7.00] lei.

008(450):(4-12+498)"1922/1945"

321.64(450)"1922/1945"

043

DL: 2008/46992

28

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

56 - CIURE, FLORINA. Relaţiile dintre Veneţia şi Transilvania în secolele XVI-XVII : teză de doctorat / drd. Florina Mariana Ciure ; cond. şt.: prof. univ. dr. Barbu Ştefănescu, prof. univ. dr. Gianfranco Giraudo. - Oradea :

Universitatea din Oradea, 2006.

627 f. : il., h. în parte color, fig., schem. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie-Geografie. Bibliogr. f. 585-627. [20.00] lei. 008(450 Veneţia):(498.4)"15/16"

339.1(450 Veneţia):(498.4)"15/16" 94(450 Veneţia):(498.4)"15/16"

043

DL: 2008/45982

57 - DRĂGHIŢĂ, ZEVEDEI-IOAN. Protejarea patrimoniului naţional la Blaj (1848-1918) : teză de doctorat / autor: Zevedei-Ioan Drăghiţă ;

cond. şt.: prof. univ. dr. Iacob Mârza. - Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2006.

367 f. : fig. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Facultatea de Istorie şi Filologie.

Bibliogr. f. 341-367. [10.00] lei. 008(498 Blaj)"1848/1918"

043

DL: 2008/46059

58 - GHEORGHE, ALEXANDRA MARINA. Japonia şi lumea occidentală : imaginea "celuilalt" între 1853 şi 1912 : teză de doctorat / drd. Alexandra Marina Gheorghe ; coord.: prof. univ. dr. Lucian Boia. - Bucureşti :

Universitatea din Bucureşti, 2007.

440 p. : il. în parte color, h. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Ştiinţe umaniste. Istorie. Conţine note. Bibliogr. p. 419-440. [13.00] lei.

008(520):(100-15)"1853/1912"

39(520):(100-15)"1853/1912"

043

DL: 2008/46689

TEZE DE DOCTORAT

29

59 - LUPU, EMIL. Civilizaţia medievală la curbura Carpaţilor în

veacurile XIV-XVIII : ctitori şi ctitorii : teză de doctorat / Emil Lupu ; coord.:

prof. univ. dr. Victor Spinei

- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

527 p., 68 f. pl. : il. în parte color, plan. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Istorie. Bibliogr. p. 427-459. [10.00] lei.

30

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

62 - SANDOVICI, ANIŞOARA. Omul virtuţii în ethosul românesc :

teză de doctorat / drd. Anişoara Sandovici ; coord. şt.: prof. univ. dr. Carmen Cozma. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

244 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 238-244. [6.00] lei.

008(498):929"13/17"

008(498+100):009

043

043

DL: 2009/47478

60 - MOCANU, SORIN. Sărbătorescul : dimensiune culturală, literară şi estetică : teză de doctorat / drd.: asist. Sorin Mocanu ; cond. şt.: prof. dr. Petru Ursache. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

403 p. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Litere.

DL: 2009/47290

63 - TIBORI SZABÓ ZOLTÁN. Az Erdélyi zsidóság identitástudatának alakulása 1945-1948 között, a sajtó tükrében : doktori értekezés = Metamorfoza conştiinţei identitare a evreimii transilvane între anii

1945-1948, prin prisma presei : teză de doctorat / drd. Tibori Szabó Zoltán ; cond. şt.: prof. dr. Gyimesi Éva. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

Fără f. de tit. - Descrierea după cop.

316.7(498)

307

p. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 384-395.

Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Litere. Catedra de

Index. [12.00] lei.

Literatură Maghiară = Babeş-Bolyai Tudományegyetem. B. Text în lb. maghiară. Bibliogr. p. 279-292.

043

[9.00] lei.

DL: 2009/47197

61 - PORACZKY, ROZALIA. Reflectarea istoriei culturii maghiare

în periodicele din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea : cu o bibliografie : teză de doctorat / Rozalia Poraczky ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae

Edroiu

X, 473, XXVI f. ; 30 cm. + 3 vol. (768 ; III, [116] f.). Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Departamentul de istorie.

- Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006.

Bibliogr. f. I-XXVI.

[40.00] lei (T+A).

050(=511.141)(498.4):008(=511.141)(498.4)"18"

043

DL: 2008/46552

008(=411.16)(498.4)"1945/1948":070

070:323.1(=411.16)(498.4)"1945/1948"

043

DL: 2008/46330

TEZE DE DOCTORAT

31

64 - ZAMANI, LELIOARA. Societatea bucureşteană în a doua jumătate a secolului XIX-lea : solidarităţi şi schimburi culturale între

comunitatea românească şi alogeni : aspecte reprezentative din documente şi memoralistică (străzi, hanuri, hoteluri, comerţ şi meserii) : teză de doctorat /

drd. Zamani Lelioara ; coord.: prof. univ. dr. Ispas Sabina de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu", 2007.

- Bucureşti : Institutul

285 f. : il. color, facs. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu".

Bibliogr. f. 220-227. [8.00] lei. 008(498 Buc.)"1950/2000"

94(498 Buc.)"1950/2000"(093.2)

043

DL: 2008/46581

070 Ziaristică

65 - ARDELEAN, FLORIN. Presa scrisă din Bihor : 1989 - 2000 : teză de doctorat / drd. Florian Ardelean ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Faur. - Oradea :

Universitatea din Oradea, [2006].

600 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie-Geografie. Departamentul de istorie.

Bibliogr. f. 595-599.

[16.00] lei. 070(498-35 Bihor)"1989/2000"

043

DL: 2008/46212

32

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

66 - CRIŞAN, VASILE. Aurel C. Popovici : (1863-1917) : monografie :

teză de doctorat / drd. Vasile Crişan ; coord. şt.: prof. univ. dr. Mihai Drecin. -

Oradea : Universitatea din Oradea, 2006.

253 f. : fig., il., portr. ; 30 cm. + 1 f. h. color.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie - Geografie. Departamentul de Istorie. Bibliogr. f. 243-254. [8.00] lei. 070(498) Popovici,A.C.:342.24(436) 929 Popovici,A.C.

043

DL: 2008/45992

09 Manuscrise. Bibliofilie

67 - GIURA, MAURA GERALDINA. Circulaţia cărţii germane pe

teritoriul Transilvaniei în secolele al XVI-lea - al XVIII-lea : teză de doctorat / drd. Maura Geraldina Giura ; coord.: prof. univ. dr. Thomas Nägler. - Sibiu :

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

293 f. : facs. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Lucian Blaga"

din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu "Nicolae Lupu". Bibliogr. f. 264-275, 276-285. Index. [7.00] lei.

002(=112.2)(498.4)"14/17"

090.1(498.4)"14/17"

043

DL: 2009/47214

TEZE DE DOCTORAT

33

1 FILOZOFIE

68 - NEDU, OVIDIU CRISTIAN. Sistemul metafizic al budismului

Vijñānavāda : teză de doctorat / drd. Ovidiu Cristian Nedu ; coord.: prof. dr.

Alexandru Boboc. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

581 p. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie.

Bibliogr. f. 565-581. [15.00] lei.

34

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

70 - TUDORI, GETA-TATIANA V. Presupoziţii filosofice în discursul

ştiinţific contemporan : lucrare de doctorat / drd. Lăpuşneanu (căs. Tudori) V.

Geta-Tatiana ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Celmare. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", [2006].

223 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Fără f. de titlu. - Descrierea după copertă. Rezumat şi tablă de materii şi în lb. engleză şi franceză. Bibliogr. f. 208-223.

111

[6.00] lei.

14(100+32) Şcoala Vijñānavāda

1:5

294.3

2:5

043

043

 

DL: 2008/46923

DL: 2009/47325

 

69

- ONOFREI, OCTAVIAN CĂTĂLIN. Integralitatea şi ordinea

11/12 Metafizică

lumii în filosofia contemporană : teză de doctorat / drd. Octavian Cătălin Onofrei ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Celmare. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza",

71 - FOTEA, ŞERBAN. Arhetipuri ale creaţiei româneşti - o

[2006].

recuperare semiotică : teză de doctorat / candidat: drd. Şerban Fotea ; coord.:

 

207

f. : fig., schem., tab. ; 30 cm.

prof. univ. dr. Traian D. Stănciulescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Domeniul de doctorat: Filosofie.

327 f. : il. color, fig. ; 30 cm.

Subdomeniul de doctorat: Ontologie şi filosofia ştiinţei. Fără f. de tit. - Descrierea după copertă. Bibliogr. f. 206-207. [6.00] lei.

Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. p. 312-325. [9.00] lei.

14(100)"19"

821.135.1.09:111

111.1

043

1:5

DL: 2009/47265

043

DL: 2009/47327

72 - GHEORGHE, CĂTĂLIN. Teoria post-estetică a studiilor vizuale

contemporane : teză de doctorat / drd. Cătălin Gheorghe ; coord. : prof. dr. D. N.

Zaharia. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

207 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Filosofie.

Bibliogr. f. 196-207. [6.00] lei.

111.852:73.01

73.072.3(100)"19"

043

DL: 2009/47328

TEZE DE DOCTORAT

35

73 - ISTRĂTESCU, IOAN CRISTIAN. Identitate şi viziune despre lume la românii montani : Credinţă, simbol şi ritual în sec. VII-XIII : teză de

disertaţie pentru obţinerea titlului de doctor în filosofie / de Ioan Cristian Istrătescu ; coord. şt.: prof. dr. Gheorghiţă Geană. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti,

36

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

14 Sisteme filozofice

75 - BALOGH BRIGITTA-ZSUZSANNA. Szellem és idő kapcsolata

Hegelnél A szellem fenomenológiájában : doktori értekezés / jelöt: Balogh

2007.

Brigitta-Zsuzsanna ; doktorátusvezető: prof. dr. Vasile Muscă. - Cluj-Napoca :

 

351

f. : il. ; 30 cm.

Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie.

Bibliogr. f. 270-272. [10.00] lei.

350 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Történelem és Filozófia Kar. F. de titlu şi în lb. română.

124

Bibliogr. f. 345-350.

291.1

[10.00] lei.

39(498)

130.121

043

14(430) Hegel,G.W.F.

DL: 2008/46833

929

Hegel,G.W.F.

043

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

DL: 2008/46331

74 - GAVRILUŢĂ, CRISTINA. Socioantropologia fenomenelor divinatorii : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Cristina Gavriluţă ; coord. şt.: prof. univ. dr. Vasile Miftode. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

291 f. ; 30 cm + 1 DVD.

Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 279-291. [9.00] lei.

76 - CATANĂ, ALINA-SIMONA. Filosofia statului la Hegel : teză de

doctorat / drd. Alina-Simona Catană ; cond. şt.: prof. univ. dr. Petre Dumitrescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005.

318 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 311-318. [9.00] lei. 14(430) Hegel,G.W.F.

929 Hegel,G.W.F.

133:316+572

321.01

398.3(498.3)

043

043

DL: 2009/47210

DL: 2008/46104

TEZE DE DOCTORAT

37

77 - CHERATA, LUCIAN. Scheme logico-structurale în dialogurile

lui Platon : teză de doctorat / drd. Lucian Cherata ; cond. şt.: acad. Alexandru

38

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

79 - COSTREIE, SORIN. Leibniz and the metaphysical basis of the

mathematical analysis of the universe : ph. d. thesis / student Sorin Costreie ;

Surdu. - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", [2006].

supervisor: prof. Ilie Pârvu. - Bucharest : Universitatea Bucureşti, 2006. 83 f. : schem., tab. ; 30 cm.

228

f. : schem. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru".

Bibliogr. f. 77-83. [6.00] lei. 14(430) Leibniz,G.W.

Bibliogr. f. 218-228.

929

Leibniz,G.W.

[6.00] lei.

043

14(38) Platon

 

DL: 2009/47446

821.14'02.09-83

 

929

Platon

80

- MÂNZAT, OVIDIU. Conştiinţă şi energie creatoare la Henri

043

Bergson : teză de doctorat / drd. Ovidiu Mânzat ; coord. şt.: prof. univ. dr. Petre

 

DL: 2009/47295

Dumitrescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

 

199

f. ; 30 cm.

 

78

- CIULEI, TOMIŢĂ. Empirismul englez despre sursele cunoaşterii

 

Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de

: John Locke şi David Hume : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Tomiţă Ciulei ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Celmare. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2007.

Filozofie. Bibliogr. f. 186-195.

 

294

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie.

f. ; 30 cm.

[6.00] lei. 14(44) Bergson,H.

Rez. în lb. engleză.

929

Bergson,H.

Bibliogr. f. 284-294.

043

[9.00] lei. 14(100) Empirism

 

DL: 2009/47028

14(420) Hume,D.

 

81

- POMPILICĂ, DINU. Raţiune, credinţă şi mistică în concepţia lui

14(420) Locke,J.

Mircea Florian : teză de doctorat / drd. Dinu Pompilică ; coord.: prof. univ. dr.

929

Hume,D.

Alexandru Boboc

- Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin

929

Locke,J.

Rădulescu Motru", 2007.

111.3

278

f. ; 30 cm.

122

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie

043

DL: 2009/47477

"Constantin Rădulescu Motru". Bibliogr. f. 273-278. [7.00] lei.

28:1:141.33

14(498) Florian,M.

929

Florian,M.

043

DL: 2009/47292

TEZE DE DOCTORAT

39

40

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

82 - POPESCU, GHEORGHE-DRAGOŞ S. Logică naturală şi ştiinţa logicii în filosofia lui Hegel : teză de doctorat / drd. Popescu S. Gheorghe-Dragoş ; coord. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Surdu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006. 208 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 202-208. [6.00] lei. 14(430) Hegel,G.W.F.

84 - STOICIU, GABRIEL-IONUŢ. Aspecte multiculturale ale reprezentărilor profesionale în contextul globalizării : contribuţii la o antropologie a muncii : teză de doctorat / drd. Gabriel-Ionuţ Stoiciu ; coord. şt.:

prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006. 157, [1] f. : tab., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 134-142. Index. [4.50] lei. 14(100) Antropologie

929

Hegel,G.W.F.

16

008:331

043

043

 

DL: 2008/46836

DL: 2008/46909

 

83 - SOLCAN, CONSTANTIN DĂNUŢ. La piété chez Platon :

 

85

- VEREŞ, CLAUDIU. Problema subiectivităţii la Kant : teză de

L'Euthyphron et l'Apologie de Socrate : thèse de doctorat / drd. Constantin

Dănuţ Solcan ; directeur de la thèse: prof. univ. dr. Zoe Petre. - Bucureşti :

Universitatea din Bucureşti, 2006. 2 vol. (336 ; f. 337-630) ; 30 cm. Antetitlu: Université de Bucarest. Faculté d'Histoire. Bibliogr. f. 613-630. [16.00] lei (T+A). 14(38) Platon

929 Platon

doctorat / drd. Claudiu Vereş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Muscă. - Cluj-

Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

126 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filozofie. Catedra de istorie a filozofiei. Bibliogr. f. 122-126. [6.00] lei. 14(430) Kant,I. 929 Kant,I.

14(38) Socrates

 

043

929

Socrates

DL: 2008/46483

043

 

DL: 2008/46052

86

- VOLOŞ, MUGUR. Filosofia social-politică a generaţiei '27 : M.

Vulcănescu, M. Eliade, C. Noica, E. Cioran : teză de doctorat / drd. Mugur Voloş

; cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Marta Vartic (Petreu). - Cluj-Napoca :

Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

197 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Bibliogr. f. 189-197. [5.00] lei. "

1:316+32.01

043

14(498)"1927/

DL: 2008/46440

TEZE DE DOCTORAT

41

159.9 Psihologie

87 - COJOCARU, CARMEN LUMINIŢA. Incidenţa inteligenţei

42

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

89 - DAVID, IOANA. Psihologia mass-media : reprezentări culturale şi procesări de informaţii : teză de doctorat / Ioana David ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia D. Pitariu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006.

emoţionale în cristalizarea profilului personologic al ofiţerului de marină

251

f. : graf., tab. ; 30 cm.

militară : teză de doctorat / drd. Cojocaru Carmen-Luminiţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Nicola. - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2007. [4], 240 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de psihologie. Bibliogr. f. 184-202. [7.50] lei.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie

159.9:659.3

"Constantin Rădulescu Motru". Bibliogr. f. 235-240. [6.00] lei.

043

DL: 2008/45959

159.923:355.332+359

90 - ENACHE, RODICA. Evaluarea şi consilierea cuplului în

159.95:159.942

perioada pre şi postnatală : teză de doctorat / drd. Rodica Gabriela Enache ;

043

DL: 2009/47319

coord. şt.: prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan. Bucureşti, 2007.

- Bucureşti : Universitatea din

88 - CULDA, PAUL EMIL. Rolul factorilor de personalitate şi al

anxietăţii în realizarea performanţelor sportive : teză de doctorat / drd. Paul Emil Culda ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia Pitariu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

305 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Ştiinţele Educaţiei.

Rez. în lb. română şi franceză. Bibliogr. f. 230-235. [8.00] lei.

312 f. : schem., tab. ; 30 cm.

159.922.1:618.2

 

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de

043

Psihologie. Bibliogr. f. 293-312.

DL: 2008/46894

[8.00] lei.

91

- GELAN, CRISTINA. Angoase şi nevroze culturale : teză de

796.012:159.923.2+616.89-008.441

043

doctorat / drd. Cristina Gelan ; coord.: ptof. univ. dr. Nicolae Râmbu. - Iaşi :

Universitatea "Al. I. Cuza", 2007.

DL: 2008/46387

315 f. : il. color ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie.

Bibliogr. f. 303-315. [9.00] lei.

159.964.2

130.2

043

DL: 2008/46351

TEZE DE DOCTORAT

43

92 - IORDAN, ALEXANDRU DANIEL. Procesare cognitivă în condiţii atipice de învăţare : teză de doctorat / Alexandru Daniel Iordan ; cond.

şt.: prof. univ. dr. Grigore Nicola. - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2007.

196 f. : fig., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru". Bibliogr. f. 175-196. [6.00] lei.

44

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

95 - MIU, ANDREI C. Emoţie şi cogniţie : lateralizare cerebrală, diferenţe individuale şi de gen : teză propusă pentru obţinerea titlului de Doctor în Psihologie / Andrei C. Miu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Miclea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

207 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Psihologie ale Educaţiei. Catedra de psihologie. Pe copertă: Teză de doctorat. Bibliogr. f. 174-207.

159.922.763

[6.00] lei.

616.89-008.441-053.2

159.942

043

159.9:165

 

DL: 2008/46578

043

93 - LEPĂDATU, IOANA. Ideomotricitatea şi pattern-uri de învăţare

DL: 2008/46728

în gimnastica ritmică : teză de doctorat / drd. Lepădatu Ioana ; coord.: prof. univ.

dr. Grigore Nicola. - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2007.

96 - OMER, IOANA. Comunicarea cu pacienţii cu tulburări depresive din secţiile de oncologie : teză de doctorat / drd.: Ioana Marin (Omer) ; cond. şt.:

prof. univ. dr. doc. Tatiana Slama-Cazacu. - Bucureşti : Universitatea din

 

199

f. : graf. color ; 30 cm.

Bucureşti, 2007.

Bibliogr. f. 163-168. [6.00] lei.

 

272, [68] f. : graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Unuversitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele

159.9:796.412

 

Educaţiei.

043

Bibliogr. f. 246-257.

 

DL: 2008/46941

[7.00] lei.

159.9.072:616.895.4+616-006.6

94

- MINCU, CORNEL LAURENŢIU. Contribuţii metodologice la

316.77:61

studiul personalităţii : teză de doctorat / drd. Cornel Laurenţiu Mincu ; coord. şt.:

043

prof. univ. dr. Mihai Golu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

242 f. : graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele

Educaţiei.

Lipsă f. de tit. - Descriere după cop. Bibliogr. f. 157-162. [5.00] lei.

159.9.072.4:159.923

043

DL: 2008/46893

DL: 2008/46895

97 - POPA, MIHAELA-CAMELIA. Premise psihologice de personalitate al jurnalistului : teză de doctorat / Mihaela-Camelia Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Neacşu. - Bucureşti : Academia Română, 2006.

184 f., [14] f. pl. tab. : fig., schem., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filozofie şi Psihologie

"Constantin Rădulescu Motru". Bibliogr. f. 175-184. [4.50] lei.

159.923:070

043

DL: 2008/46190

TEZE DE DOCTORAT

45

46

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

98 - POPA, SIMONA. Programe de formare a cogniţiilor raţionale la copii şi adolescenţi : teză de doctorat / autor: Simona Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Jurcău. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006.

100 - STANCIU, CAMELIA. Relaţii psihologice în deficitul de atenţie şi hiperactivitate la copiii de vârstă şcolară mică : aplicaţii la copiii normali comparativ cu copiii cu debilitate mintală : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Camelia Stanciu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Emil Verza. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006.

425

f. : tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Specializarea psihologie. Bibliogr. f. 294-308. [9.00] lei.

615.851-053.2

221

f. : graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele

Educaţiei. Bibliogr. f. 205-210. [7.00] lei.

 

615.851-053.6

 

159.955:159.922.7+159.922.8

 

616.89-008.481-053.2

043

159.922.762

 

DL: 2008/45922

376.5

 

043

99 - POPESCU, BOGDAN-MIHAI. Proprietăţile fenomenale ("qualia") : o abordare din perspectiva filosofiei minţii şi a ştiinţelor cognitive : teză de doctorat = Phenomenal properties ("qualia") : an approach from the standpoint of philosophy of mind and cognitive science : doctoral tesis / drd. Bogdan-Mihai Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. CP I Angela Botez. - Bucureşti :

Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2007.

197 f. ; 30 cm.

DL: 2008/46026

101 - STOICA, MIHAELA. Stres, personalitate şi performanţă în eficienţa managerială : teză de doctorat / drd. Stoica Mihaela ; îndr. şt.: prof. univ. Horia Pitariu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006.

277 f. : graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de

Bibliogr. f. 183-197. [6.00] lei.

159.922

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 209-235. [9.00] lei.

159.9:165

159.942:65.012.4

043

159.943:65.012.4

 

DL: 2008/46937

043

DL: 2008/45950

TEZE DE DOCTORAT

47

102 - TICUŞAN, MARILENA. Comunicarea nonverbală în formele

principale de intuiţie : teză de doctorat / drd. Ticuşan Marilena ; cond. şt.: prof.

univ. dr. Grigorie Nicola. - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2007.

210 f. : il. color, graf., tab. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru". Departamentul de psihologie. Bibliogr. f. 201-210. [6.00] lei.

48

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

104 - VÎRGĂ, DELIA MIHAELA. Factori cognitivi implicaţi în

procesul decizional specific organizaţiilor în schimbare : teză de doctorat / drd.

Delia Vîrgă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia D. Pitariu. - Cluj-Napoca :

Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 235, [11] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 223-232. [7.00] lei.

316.772.2

159.95:061.5

159.956

159.947.2:65.012.123

043

043

DL: 2008/46938

103 - VASILE, DIANA LUCIA. Psihodiagnoza resurselor personale

compensatorii implicate în terapia traumelor de tip familial : teză de doctorat /

doctorand: Diana Lucia Vasile ; coord.: prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2007.

299 f. : fig. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei.

Bibliogr. f. 296-299. [7.00] lei.

DL: 2008/45926

105 - ZARIE, GABRIELA. Intervenţii psiho-oncologice integrative :

teză de doctorat / doctorand Gabriela Zarie ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Lăzărescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2007.

236 f. : graf., tab. ; 30 cm.

Bibliogr. p. 181-204. [6.00] lei.

159.9.019.4:616-006.6

043

DL: 2009/47423

615.851:316.356.2

159.9:316.356.2

16 Logică. Teoria cunoaşterii

043

DL: 2008/46968

106 - CHIRIAC, HORIA. Imaginarul descriptiv în teoriile fizicii

contemporane : teză de doctorat / drd. Chiriac Horia-Costin ; îndr.: prof. dr. Ştefan

Celmare. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

283 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie.

Bibliogr. f. 271-284. [9.00] lei.

53.01(100)

165.212

043

DL: 2009/47286

TEZE DE DOCTORAT

49

107 - EŞI, MARIUS. Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate : teză de doctorat / drd. Marius Eşi ;

50

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

17 Morală. Etică

coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Celmare. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

110 - BAKK MIKLÓS. A politikai identitás ontológiai alapjai : doktori

 

223

Antetitlu pe cop.: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie.

f. ; 30 cm.

disszertáció / doktorandus: Bakk Miklós ; témavezető: prof. de. Balázazs Sándor. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005.

Fără f. de titlu. - Descrierea după copertă.

201

p. ; 30 cm.

Bibliogr. f. 211-223.

Antetitlu: Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Történelem és Filozofia Kar.

1:5

[6.00] lei.

Filozófia tanszéksoport. F. de tit. şi în lb. română.

165.191

Conţine note.

043

Bibliogr. p. 183-201.

 

DL: 2009/47203

[5.00] lei.

 

174:32.01

 

108

- ŢIŢEICA, MARIA. Paradox und Interpretation Bezüglich der

043

Quantenmechanik : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades im Fachbereich Philosophie/Epistemologie / Dokt.: dipl. phys. Maria Ţiţeica ; Wissenschafticher

Referent: prof. dr. Ilie Pârvu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006. 195, [6] p. ; 30 cm. Bibliogr. 6 p. [4.00] lei.

DL: 2009/47109

111 - CONSTANTIN, LIVIU. Malpraxisul actului socio-medical : teză de doctorat / drd. Liviu Constantin ; coord. şt.: prof. dr. Ioan Mărginean. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

164 f. ; 30 cm.

165:530.145

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Sociologie şi

043

DL: 2009/47378

Asistenţă Socială. Bibliogr. f. 161-164. [5.00] lei.

109

- VASILIU-DINU, CODRIN. Fenomenul Internet şi influenţa sa

174:61

asupra constituirii unei noi episteme : teză de doctorat / drd. Codrin Vasiliu-Dinu

043

; coord.: prof. univ. dr. Teodor Dima

181 f. ; 30 cm.

- Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006.

Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 177-181. [6.00] lei.

165.12

043

DL: 2009/47289

DL: 2008/46852

TEZE DE DOCTORAT

51

112 - POPESCU, CRISTINA MARIA ALINA. Etica gestionării conflictelor după sfârşitul Războiului Rece : studiu de caz : Conflictele balcanice în secolul XX : teză de doctorat / doctorand: Cristina Maria Alina Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Morar. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006.

334 f. : h. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Conţine şi o scurtă cronologie a Războiului din Bosnia şi Herţegovina. Rez. în lb. engleză şi franceză.

Bibliogr. f. 320-330. [10.00] lei.

174:355.01+316.613.43

52

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

2 RELIGIE

114 - HUSARCIUC, GHEORGHE. Preamărirea lui Hristos prin

Patimi şi Înviere după Evanghelia de la Ioan : teză de doctorat la Noul

Testament / pr. drd. Gheorghe Husarciuc ; îndr.: pr. prof. dr. Vasile Mihoc. - Sibiu :

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

253 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna". Doctorat - teologie biblică.

Conţine curriculum vitae şi note. Bibliogr. f. 240-250. [7.50] lei.

32.01:355.01+316.613.43

264-17:264-941.54

316.48(497)"19"

226.07

043

043

DL: 2009/47388

113 - STĂNESCU, ALINA-DANIELA. Conştiinţă şi putere : morala în politica externă israeliană : [teză de doctorat] / elab. de Alina-Daniela Stănescu ; sub cond. prof. dr. Vasile Morar. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

409 f. : facs. ; 30 cm.

DL: 2008/46650

115 - MERUŢIU, MONICA. Moştenirea iudeo-creştină a Europei :

teză de doctorat / drd. Delia-Monica Meruţiu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2007.

258 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Texte şi în lb. engleză. Conţine note. Bibliogr. f. 395-409.

Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Studii Europene. Şcoala Doctorală de "Paradigmă Culturală Europeană". Bibliogr. f. 241-258. [7.50] lei.

[8.00] lei.

261.1

17:327(569.4)

296.1

043

043

DL: 2009/47451

DL: 2008/46829

TEZE DE DOCTORAT

53

116 - MIHOC, IOAN. Morala Predicii de pe Munte şi influenţa ei

asupra gândirii şi vieţii creştine : teză de doctorat susţinută la catedra de Studiu

Noului Testament / pr. asist. Ioan Mihoc ; îndrumător: pr. prof. dr. Vasile Mihoc. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006. XXX, 339 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna". Bibliogr. f. V-XXX. [10.00] lei.

54

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

23/28 Religie creştină

119 - ARON, LILIANA. Conceptul ortodox de comuniune în creaţia

populară românească : implicaţii morale : teză de doctorat la specializarea

Teologie Morală Ortodoxă / drd. Aron I. Liliana ; cond. şt.: pr. prof. dr. Dumitru Radu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005.

319 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Facultatea de Teologie Ortodoxă.

226.2.07

Conţine note.

043

Bibliogr. f. 298-316.

 

DL: 2008/46541

[10.00] lei.

 

281.95

 

117

- POPA, CRISTIAN. Religiile de mistere şi Misterul creştin : teză

398(498)

de doctorat / drd.: pr. Cristian Popa ; coord. şt.: prof. dr. Remus Rus. - Bucureşti :

043

Universitatea din Bucureşti, 2006. [5], V, 200 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Descriere după copertă. Conţine note. Bibliogr. f. 192-200. [6.00] lei.

DL: 2008/46721

120 - BREDA, NICU IOAN. Icoana - Chip al Dumnezeirii în Teologia

Sfântului Ioan Damaschin şi a Sfântului Teodor Studitul : teză de doctorat / drd.: pr. Breda Nicu-Ioan ; îndr.: prof. univ. dr. Constantin Voicu. - Sibiu :

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005.

223 f. ; 30 cm.

291.37(3)(091)

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie

248.2:281.95

Ortodoxă "Andrei Şaguna".

043

DL: 2008/46698

Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 198-220. [6.00] lei.

118 - VALENTIN, ŞTEFAN. Ideea de Dumnezeu în Talmud şi

Scriptură : teză de doctorat / alcăt. de drd. Ştefan Valentin

univ. dr. Remus Rus. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, [2006].

; sub. îndr. şt. a prof.

246 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian". Bibliogr. f. 239-244. [7.50] lei.

231:22+296.8

043

DL: 2008/46853

246.3:232

235.3 Ioan Damaschin

929 Ioan Damaschin

235.3 Teodor Studitul

929 Teodor Studitul

043

DL: 2008/46657

TEZE DE DOCTORAT

55

121 - BROTE, NICOLAE. Taina unirii creatului cu necreatul :

premisele mistagogice ale theoriei liturgice dionisiene : teză de doctorat /

întocmită de Brote Nicolae ; coord.: prof. univ. dr. Constantin Voicu. - Sibiu :

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

270 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" Sibiu. Bibliogr. f. 231-269. [8.00] lei.

235.3 Dionisie Areopagitul:264

56

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

123 - DETEŞAN, DANIELA. Procesul lemenian - Fenomen cultural

din Transilvania prepaşoptistă : teză de doctorat / drd. Daniela Deteşan ; coord.

şt.: cercet. princ. I dr. Ioan Chindriş. - Cluj-Napoca : Institutul de Istorie "George Bariţ", 2007.

411 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţ" Cluj- Napoca. Colectivul de Istorie Modernă. Bibliogr. f. 399-411. [12.00] lei.

34.096(498 Blaj) Lemeni,I

276

Dionisie Areopagitul

281.95(498.4):282 Lemeni,I.

929

Dionisie Areopagitul

929

Lemeni,I.

043

281.95(498.4):282"1843/1846"

DL: 2008/46950

122 - COLDA, LUCIAN-DUMITRU. Patriarhul Fotie cel Mare al

Constantinopolului : contribuţii la dezvoltarea teologiei : o analiză a mariologiei din perspectiva hristologic-antropologică a învăţăturii despre păcatul strămoşesc : teză de doctorat / drd. Lucian-Dumitru Colda ; coord. şt.:

arhid. prof. univ. dr. Constanin Voicu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

043

DL: 2009/47317

124 - DIACU, SEBASTIAN. Creştinismul în armata română : secolele

I-IV : teză de doctorat / Sebastian Diacu ; coord.: prof. dr. Constantin C. Petolescu.

- Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2006.

402 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Istorie.

261

f. ; 30 cm.

Bibliogr. f. 380-402.

28:355(498)"01/04"

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga". Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna".

[12.00] lei.

Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 235-258. [7.50] lei.

043

DL: 2009/47522

281.911 Fotie cel Mare:232.931

125 - DINU, CLAUDIA ELENA. Georges Bernanos : vocation

235.3

Fotie cel Mare

sacerdotale et vocation d'ecrivain : teză de doctorat / drd. Claudia Elena Dinu ;

929

Fotie cel Mare

directeurs de thèse: prof. dr. Alexandru Călinescu et prof. dr. Joseph Jurt. - Iaşi :

043

Universitatea "Al. I. Cuza", 2007.

DL: 2009/47055

281 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Université "Al. I. Cuza" Iaşi, Université "Albert-Ludwig" Freiburg im Breisgau. Faculté des Lettres. Bibliogr. f. 258-280. [7.50] lei. 282(44) Bernanos,G.

929

Bernanos,G.

043

DL: 2009/47264

TEZE DE DOCTORAT

57

126 - DRAGNEA, CONSTANTIN. Slujirea preotului în şcoală : teză

de doctorat / autor: pr. Dragnea Constantin ; îndrumător: pr. prof. dr. Nicolae D.

Necula. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007.

336 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Iustinian". Specialitatea catehetică şi omiletică. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 308-330. [10.00] lei.

253:281.95

DL: 2008/46993

127 - GUDOR KUND BOTOND. Istoricul Petrus Bod : (1712-1769) :

teză de doctorat / drd.: Gudor Kund Botond ; coord. şt.: prof. univ. dr. Iacob Mârza.

- Alba Iulia : Universitatea "1 Decembrie 1918", 2006.

503 f. : portr. ; 30 cm.

Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Facultatea de Istorie şi Filologie. Bibliogr. p. 456-497. [15.00] lei. 281.95(498.4):282 Bod,P.

929 Bod,P.

043

DL: 2008/46112

128 - GUŞĂ, GHEORGHE-ŞTEFAN. Influenţa Sfântului Vasile cel

58

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

129 - ILCA, MARIUS-MIHAI. Teologia iubirii în viziunea Sfinţilor

Părinţi şi a scriitorilor bisericeşti din primele patru secole patristice, cu referire specială la Fericitul Augustin : teză de doctorat / drd.: pr. Ilca Marius- Mihai ; coord. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Universitatea

"Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

275 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie

Ortodoxă "Andrei Şaguna". Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 251-266. [7.00] lei.

241.513

235.3 Augustin:241.513 929 Augustin

043

DL: 2008/46285

130 - ILUCĂ, MARIUS NARCIS. Evlavia euharistică a vieţii creştine

într-o lume secularizată : teză de doctorat / doctorand: Marius Narcis Ilucă ; cond.

şt.: pr. prof. dr. Ilie Moldovan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,

2006.

332 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna".

Bibliogr. f. 319-327. [9.00] lei.

Mare asupra monahismului românesc : teză de doctorat / candidat: arhim.

265.3:28

Gheorghe-Ştefan Guşă ; îndrumător ştiinţific: arhid. prof. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

043

DL: 2008/46952

278 f. ; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Lucian Blaga. Facultatea de Teologie Sibiu.

Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 251-272. [7.00] lei. 235.3 Vasile cel Mare

929

Vasile cel Mare