Sunteți pe pagina 1din 3

1

Etapa III
III.1 Etaje diferen tiale - analiza de semnal mic

Pentru analiza n semnal mic a circuitelor propuse vom utiliza modelul de semnal mic pentru tranzistorul bipolar prezentat n gura 1.

Figura 1: Modelul de semnal mic al tranzistorului bipolar Etaj diferen tial cu sarcin a rezistiv a - teorema bisec tiunii Se aplic a teorema bisec tiunii, ca n gura 2:

Masa virtuala

Figura 2: Etajul cu intrare diferen tial as i cu ie sire diferen tial a cu sarcin a rezistiv a, aplicarea bisec tiunii

Masa virtuala

Figura 3: Semicircuitul pentru etajul diferen tial nlocuind modelul tranzistorului n semicircuitul din gura 3 ob tinem circuitul din gura 4, pe care vom deduce func tia de transfer vo /vi .

Figura 4: Semicircuitul pentru etajul diferen tial cu tranzistorul bipolar nlocuit prin modelul s au de semnal mic Se aplic a teorema Kirchhoff de curen ti (TK1) pentru nodurile x s i o: x: gx (vi vx ) = (sC + g )vx + sC (vx vo ) o : sCx (vi vo ) + sC (vx vo ) = gm vx + go vo Rezolvarea sistemului de ecua tii (1) se face n felul urm ator: din rela tia pentru nodul o exprim am vx ca func tie de vi s i vo vx = (go + sCx + sC )vo sCx vi sC gm (2) (1)

nlocuind (2) n ecua tia scris a pentru nodul x n sistemul de ecua tii (1) ob tinem: gx vi + sC vo = (sC + g + sC + gx ) (go + sCx + sC )vo sCx vi sC gm (3)

3 nmul tind rela tia (3) cu (sC gm ) s i grupnd apoi dup a puterile lui s ob tinem: [Cx (C + C )s2 + (gxCx + gxC + g Cx )s gx gm ]vi = = [(C Cx + C C + CxC )s2 + +(gxCx + gxC + g Cx + g C + gmC + goC + goC )+ +(gx + g )go ]vo Se ob tine func tia de transfer: Cx (C + C ) vo = vi C Cx + C C + CxC
gxCx +gxC +g Cx gx gm Cx (C +C ) s Cx (C +C ) gxCx +gxC +g Cx +g C +gmC +goC +goC gx +g )go s + C Cx(+ C Cx +C C +CxC C C +CxC

s2 +

s2 +