Sunteți pe pagina 1din 20

rNATALIA ZABILA

(dup?i

0 p()\l'sk) populard)
CALOVTA

in rominelte de ION

E D I1'U

B A

TI

NE

R ETU

L U

D
I
Si

itita o cusma de z;pada. "rr pini-n ;ercevea, troieniil

Eo

lgi duc

cisrii

und-un moq c-o babi de-un veac, aproape, viala:n ea.

Odatd, iaca, ei s-au pus si Sade Pe prispr, srb lereastra amindoi Privind duiosi cum oameni de zapadi Ccpiii ridicau cu tareboi.

,lr
\

Cind soarele dupi n:irneti c:"rzuse, Omntul incn nroale alb;st.ea... Ce-ar fi, mdi babi b:.trinelu-i spuse

Si liclilim s; noi !n om

de nea

nai sa-ntocmim o fati _ si Poate ala s-o mai inveseli.


Rostogollnd, sub meril cei lrumosiEl au fdcut, inlre nftncli, o fatl ' ' Coto$mErald ti-n pislari .p tqi.

;i,

viletuci din neaua afinati

ln

de-a c[rmezilul, psrc s sat, lur, pste f*lrlnd -sivrfli o pana neaEra. terrnecrfi Pe croftetul copilei

vremea asta o

stidc fi, iati,

lnghetat.

.4q

Sc insera. A

lll ftr.i portocalii se cribil.i; 'Cind pe obrajii felei o ivirc Ca doi bujori de singe inllori -

.a s

-*d,
',

's*-''+'
s.+

--"*

\r-

rA.,
mht

' r a:"L

Albattrii-i ochi vedeai cum se dezghcalt Cum di ugor din umirul ei inicinslsi pana neagri de stincuti I-acu' o coadd deasi - sd te miri lar obrejdrii ei, sub bismilutd-s Mai rumeni decit orice-inchipuiri.
Si Deoda{i, ,lragii buzelor des r zis, zis vio vioaie : ,,latd-mI-s 9i-a rddita. Par( zEpddita. l\ti cheami chea ln.d, Z'al Ce v-ati v-ati dor t o fiicd I tot mr dorit

Si iata de zdpada prinse viati... lmbujorrtd, trsdri un pic.

'1

N-au losl nlme.ti nicicind atit de nalti Trhiesc bartrinii zile fericite Cu fiica lor d-ai cred ci sint alti'. -

S-a$tern pe cimp ometuri nesfir$ite

Nici praful ir disrti nu se-alazd Atit e dc qrfat ti ingrijit. Podeaua. paquri noi o-ncondeiazd, Si soba cu flori mari s-a zugrevil

E apa n ccpcd zdra!a ioghctxt;i.. Polecr din lirrda-i lufccus l Din zori in seari inii,.asa toat;i Dr-rn cintcc vcsel s-a unrplril acuf.

Si pricina e nunrai Ziipid;1x, (le a-nviorai cltsuta vecherr sat, Ci nu-i sli mina, cum nu-i sii g!r;ta, Si ciieiilrei sinl veseli nc-nceiai_
La cinlece si basnre iotdeauna Spre ei alargii satul de copii, Cii Z;ip:idita. harrr;ca si buna,

C! lcii, cu loti a slrins prieinii.

af

{l

i&

-r:

6E

/r-

ta!:

Ne{jbcsi15-i, nnre, Ziipddita ! Pc derdelut, la joacb. de o vezi. De ger nu se sfie$te Si felila E ca r.rn rnac sndil intre z:ipez'.

Dar, iaci, Frirdivaaa rA sosesle $i soarele-n cimpii s-a cobon:t.. Ci Zdpediia, triste, se siDderte. Iar chiprl i-e de-acum posomorit

Abia un zimbet dacx-i incollertq fi cintecul ei molcom se ficu,

De soare parci-ntr-una se sfieSle $i nlci de joac5 nu-i mai arde acu'.

Ci

lunca Si cimpiile intinse Covoare de flori ginga!e urzesc, Livezlle de floare parcd-s ninse, $i-n codrul ve$nic ramrri inverzesc,

Aleargi-n cring prietenii, $i-o cheamh:


De ce stai tu pe ginduri ? ! Nu iei seam; Ce tofu-n jur e vesel, precum vezi ?

Hai, Zepddita, vino ! Ce oftezi

Alearga cu copiii sj t'e joacd ! zic pjirintii ei ingriiorati. Ci Zdpidila mai olta oleaci, Pornind la joc cu pnfi tiriighnalr.

li

Lingn piriu, sub salcia bitrini, irnfndobili cu tlori :i miiisori, Cnpiii-:i-mplefesc crte-o cununa Si-apoi zglobii danseaz;{ tact

usori.

Apoi iscinJ un foc, cu tuare-rnrinre,

rt',"Jr"l*l. l,''.Ti,!

;ii[f

: "',9,,'
.tl

$.

,k

i;
^

4::3-,

&tr

Pe crettetul pddurii impletite, Micutul nouras zbura la drum.., Adio, Zepedita ! pe $oplile I-a zis zeiirul, salutind-o-acum.

tt

L-\

De$i tu viefui$i ata putin, Ai lcst pe lume-o liice buni si o Prietefli cu zimbetul senint.

Un plop, din frllnzI-i murmura: ,,Adio,

Si nouraiul

fost zdoadi - care-a Plutea prin stepa, dincoto de sat. ln chip de ploaie el dorea sar cadi, Ca lanu-n jur sa creascd mai bogat,

Sit uite, ploaia rdpdi in spume, $t-n urmn-i iarba frasedh-nverz

lar basmul ZdpEdilei va i*ninc De-ac m sE diinriasc{ zi d zL

i.-

i\\f.
{

R*o

S-ar putea să vă placă și