Sunteți pe pagina 1din 16

[k

;iaBarto

c,U vJ

LEI

PROSTCRESCUT
POVESTE DESPRE

tr

a
,\

mARr Er r'trcr

r
ffi
t !,^(

A$nia Barto

URSULETUL
PR@ST-CRESCUT
Ilustratii de Vladimir Suteev
Traducere de Ivlihail Calmacu

@
EDITURA RAOUCA

EDITURA

&

{r

roN

cREANci

,'7
'=?\--

':l)

:,\

De sfatul ei uitind cu totul

Cind dd de-un stup in vreun ciot, ln fagure iqi vird botul gi labele, pini la cot!

- Ru$ine Cind un pici ii


spune,

este

Arad ca un mizgilici!
Dar al siu fecior Asculti... clefaind de zor,

Treabi cu gurila.
Ea

Si-ata, el

Curi6-i blinila!

spal6-1,

Stau pirinfii la raclale El de zoa cu ale sale_ Ei r vorbi, rce el.

Tihnn biefii n-au de fel.

Iatil, di

buluc in

Pe-amindoi in prag ii tasi... E frumos aga? Ba nu _ Treacd ei $i apoi tul

c6i,

DupA eL m;icula-i dragA leri batu pedurea-ntreagd. Unde-i puiul? Puiul nu-i... Ce te faci cu-ata un Pui? In sfirqit, pe-o cirlruie Apdru, plin de cucuie, Ca si-i dea acest rispuns:

Intr-o groapi-am stat ascuns... Da, a$a cum ad vizut Ursuletu-i prost crescut!
Fiind in ospelie, iatd, A fecut-o $i mai lati Pe vecina, gazda lor,

muqcat-o de picior.

pe-ai sii amici de joacA I-a bu$it de pe o cracil De trei zite. biata mami Plinge gi suspini greu: ,,C-am crescut a;a o Poami De fecior, de vind$ eu!" Apoi solului ii zice: MAi Martine, nu mai pol - un cuib de pitulice Ieri

lar

{ry
Se me lagi nevast;-n pace!

Puqtiul l-a stricat de tot. S-a luat iar la bitaie Cu zevreci ca el. o droaiel

Strigd

solul supirat.

SA-l pazesc in tot ce face Nu e treabi de bdrbat.

'

il

.,.F-

Mami-i

e$ti, stdpind-n casd Sd-i dai c.ettere aleasil

Numai c5, se vede treaba, Se cenar, ei degeaba, Fiindci piciul inf-o zi Chiar la tata mirii... Apoi ridica Hbula $i chiti sd dea-n tetufal

- Stai ci te invil eu mintel Ii grii al s5u pirinte.

$i-i dddu vreo doud-trei


Unde doare, cu temei...

sare atunci uarcaica-mamd: Nu aF, de buni-seami, - educ; un copil! Se CA-i micul $i e debil...
CiondAneaE. de, il lege, Ca-ntre ur$i, se inlelege.

pifit, nu-i de mirare, Cind crqcu feciorul marel


Ce-au Da, aF-i: culegi @ smeni, Pic de indoiali nu-i... Auzii ce $-ntre oameni

Putti din i$tia sint dstui.

@ taducere de Ednura lon creansi Bucu,esi. te34 [O fiu$ralii de Ednu.a RrduCa, MNcova, lq34

\*

EDITURA RADUGA

EDITURA ION CREANCA


BUCU RESTI

S-ar putea să vă placă și