Sunteți pe pagina 1din 31

N.

NOEITESCU

versuri de

G.ZARAFU rr A!!.tt N vAFls

dintr-un lac
EDtruRA toN CREANGA, BUcuRE9T|,1976

-F

Un creion (nu tocmai mare), Toc, penel, ceva culoare, $i aga se nagte Oac, O broscu(i dintr-un lac.

lati-un caPit de fringhiel :


I

t*---..*.

Oac se-ntieabi ce si fie?! Dar a scos, dezamigiti, O epavi ruginiti!


-*

Oac, cum nu avea ce face, Libelulei nu-i da Pace. Apucind-o de picior Se trezi deodati-n zbor!

*-*=:o".

Zdringinea la o De cinlat nu prea stia,

i.-ii"."..

-*- -*l ,.rri chitari.

2^:."1o',..-""1'1lii_:."

.=

intr-o zi de dimineafi Oac abia sciPi cu viafi. Da-n armuri de muzeu Nu se teme nici de leu!

Unii-arunci-n cite-un lac Fiare vechi, la intimplare,


Se speteste

Fir-a 9ti ci biata Oac si le care!

intr-un cuib de Pisirea


Ce plicut se odihnea! insi cind a afiPit, O trezi un Piuit!

Tare-i greu la ridicat, insi Oac n'a renunlat! Doui ceasuri s'a gindit Si, vedeli? A reugit!

/<

\\

r I"/

Ploui! Oac cu mult elan

Se intoarse c-un borcan. Si chiar cind zidufu-i mare

At"-o oazi cu ricoare!

,W

Vai! Broscufa mititici Nu zicea nici <<au !> de frici,

insi Oac cu un arcan


Pedepsegte Pe bitlan!

Pepsi! Buni biuturil! Vru gi Oac si bea o guril Dar cum sticla-i destuPati, S-a qi picilit indati!

oo
o

o"P o9
-1o o t'-

eV.

&o

Nufirul imaculat E <fotoliu> minunat! Dar cind ziua-i la chindie Se preschimbi-n colivie!

\\'l

in-*"tsi ziua Pe cilduri' iisn Oac ;tie si-li faci


Si-n S"tt"t" o biltoaci!

E curati aventuri

))Y>.a2 ,l\ \

-.-$_--1,

:6 :NI

Zvon de Ploaie se aude

S. a" teami sii n'o ude' 5.. intt'o secundi scaPi iufundlndu'se ln aPi!

[$i

eu o magini'mi faclrr Si-a zis ieri broscufa Oac. A muncit ea nifelug Si-are-acum volan 9i du9!
<<Si

%:ee

Oac ziri doi Pari in lac' Tocmai buni Pentru hamac' insi cind si faci hufa Se trezi in zbor broscufa!

o'

Toati ziua Oac citegte

Si, cind soarele-asfinfegte, la un licurici hoinar $i-l a;azi felinar.

Apa-i rece, insi Oac Tot se va intoarce'n lac. Cum? O si vedefi acugi! Cu palton 9i cu minugi!

mai pietre frumugele! Hai si sar pufin pe ele!> Dar, in clipa urmitoare, l-au fugit de sub Picioare!
<tCe

Obositi de-notat, Pe un par s-a agezat. $i-a dormit pini spre seari, Dar acum nu are scari!

A gisit la magazin, lar bircufi cu motor


E amicul pestisor!

Schiuri 9i fringhii de in

Oac s-a aruncat odati intr-o api Poluati Si, cind a iegit afar', Arita ca un cogar!

/q llt

Nu se intri nicidecum La un ;trand, firi costum! Oac pe ginduri n-a mai stat $i pe loc si l-a pictat!

O licoare a gisit 9i pe loc s-a ricorit! Dar acum, biata broscufii' Are pir ca o maimugi!

intr-o zi a alergat Veseli la Patinat.

Gheafa, prea subfire, craPi, Si Oac a intrat la aPi!

La restaurant odati Oac intri infometati. Dar fugi in lumea mare De-aga feluri de mincare!

idenei @i

tE

NhxrN^r

rr4 6Id l.6itededFl ;fiffiffiE@ bh#.mr

:,;246,ffi'{h{fu'il "l'1"
\k+'
{.
;.

:\

//.t*--'

/-fu**\

,, .,, .

EDIIURA ION CREANGA

S-ar putea să vă placă și