ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Piteşti B-dul. Petrochimiştilor Nr.31 C.U.

I : 29361267 Telefon/Fax: 0248/215147 Telefon: 0348/730350 E-mail: scoala18pitesti@yahoo.com Nr. …./…………..

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI EVALUARE A RISCULUI
...........nume comisie......... 1. IDENTIFICARE RISCURI
Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor şi activităţilor corespunzătoare acestora 4

Nr. crt. 0 1 2 3 4.

Obiective specifice

Denumirea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor 2

Denumirea acţiunilor / operatiilor necesare îndeplinirii obiectivelor / ţintelor 3

1

2. EVALUAREA PROBABILITĂŢII
Evaluarea probabilităţii de manifestare a riscului Ridicată Moderată Scăzută

Este foarte probabil ca riscul să se manifeste de mai multe ori în timpul desfăşurării activităţii. Există posibilitatea ca riscul să se manifeste ocazional în timpul desfăşurării activităţii. Pare improbabil ca riscul să se manifeste în timpul desfăşurării activităţii.

cu efect limitat asupra îndeplinirii strategiei şi a obiectivelor specifice instituţiei (întreruperi sau ineficienţe semnificative ale proceselor. 2 x col. 0 1. probleme temporare privind calitatea/serviciul. iregularităţi izolate. 2. etc. EVALUAREA IMPACTULUI Impactul riscului IMPACT DESCRIERE Grav Impact semnificativ asupra îndeplinirii strategiei şi obiectivelor specifice instituţiei ( ex.2 3. crt.1 2.3. ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU MINIMIZAREA RISCURILOR INERENTE IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNITĂȚII Nr. 0 1.1 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea acţiunii de minimizare a riscului inerent 2 Responsabilul cu implementarea acţiunii 3 Data limită de implementare a acţiunii 4 .1 4. fraude.) Irelevant Niciun impact concret asupra strategiei şi asupra obiectivelor instituţiei 4. crt.1 2. iregularităţi sistematice.1 3.2 4.2 3. probleme de caracter juridic. 2. pierderea unor fonduri ) Moderat Ineficienţa operaţiunilor normale. DETERMINAREA FACTORULUI DE RISC/ EVALUAREA RISCULUI folosind matricea: PROBABILITATE IMP AC T 1 scăzută 1 grav 2 moderat 3 irelevant M S S 2 moderată R M S 3 ridicată R R M Nr.3 4 mediu scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut 5.2 Denumirea riscurilor inerente 1 Impactul 2 grav irelevant irelevant irelevant irelevant irelevant moderat Probabilitatea 3 scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut Nivel de risc col. ineficienţe în fluxuri şi în operaţiuni.

2.2 3.1 2.2 4. crt.3.2 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea acţiunii de minimizare 2 Stadiul implementării acţiunilor de minimizare 3 Data ultimei revizuiri a riscurilor 4 Impactul obţinut după acţiunea de minimizare 5 Probabilitatea după acţiunea de minimizare 6 Nivel de risc col.5xcol.1 4.1 3.6 7 . 0 1.2 6.1 4. ELABORAREA SITUAŢIEI PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR DE MINIMIZARE ŞI EVALUARE A RISCURILOR DIN UNITATE Nr.2 4.