Sunteți pe pagina 1din 20

Producator: OYL - Malaezia

MONOSPLIT 9000-24000 BTU, R410A


Model : 5WM10GR+5SL10CR; 5WM15GR+5SL15CR 5WM20GR+5SL20CR; 5WM25GR+5SL25CR Cod Romstal: 81000101+81000132; 81000102+81000133; 81000103+81000134; 81000104+81000135

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE

Revizia nr 2 / iunie 2011


1

Unitate de Interior (Seria WMG

Toate dimensiunile sunt exprimate n mm / (in)


VEDERE DE SUS

VEDERE FRONTAL

VEDERE LATERAL

LINIE CENTRAL

PLAC DE INSTALARE

Toate dimensiunile sunt exprimate n mm / (in)

Dimensiuni 07 / 09G /GR 10 / 15G / GR

A 799 (31,5) 899 (35,4)

B 260 (10,2) 260 (10,2)

C 198 (7,8) 198 (7,8)

D 379 (15,0) 590 (23,2)

E 246 (9,7) 246 (9,7)

F 185 (7,3) 185 (7,3)

G 124 (4,9) 124 (4,9)

H 8 8

I 56 56

J 50 50

K 319 419

L 379 (15,0) 495 (19,5)

M 50 (2,0) 50 (2,0)

N 128 (5,1) 128 (5,1)

O 132 (5,2) 132 (5,2)

(0,3) (2,2) (2,0) (12,6) (0,3) (2,2) (2,0) (16,5)

Dimensiuni
20 / 25G / GR

I 48 (1,9)

O 160 (6,3)

1060 310 220 (41,7) (12,2) (8,6)

912 294 99 (35,9) (11,6) (3,9)

51 8 (2,0) (0,3)

43 354 403 160 138 (1,7) (13,9) (15,9) (6,3) (5,4)

Unitate de Exterior (Seria SL)


Toate dimensiunile sunt exprimate n mm (in)

3 (0,1)

19 (0,7)

80 65 (3,1) (2,6)

Toate dimensiunile sunt exprimate n mm (in)

DOAR PENTRU SL25C/CR

Dimensiuni 07 / 09C / CR 10 / 15C / CR

A 600 700

B 475 521

C 245 (9,6) 250 (9,8)

D 418 485

E 177 175

F 35 (1,3) 36 (1,4)

G 93 (3,6) 95 (3,7)

H 81 (3,1) 93 (3,6)

I 83 (3,2) 86 (3,3)

J 55 68

K 398 441

L 101 130 (5,1)

M 97 111 (4,3)

N 17 15

O 22 18

(23,6) (18,7) (27,5) (20,5)

(16,4) (6,9) (19,1) (6,8)

(2,2) (15,6) (2,6) (17,3)

(3,9) (3,8)

(0,6) (0,8) (0,5) (0,7)

Dimensiune 20C / CR 25C / CR

A 855 (33,7) 855 (33,7)

B 628 730

C 328 328

D 508 513

E 181 182

F 44 44

G 93 93

H 149 (5,9) 149 (5,9)

I 101 (4,0) 101 (4,0)

J 113 (4,4) 113 (4,4)

K 603 (23,7) 603 (23,7)

L 126 (5,0) 126 (5,0)

M 164 (6,4) 164 (6,4)

N 17 17

O 49 47

(24,7) (12,9) (20,0) (7,1) (28,7) (12,9) (20,2) (7,2)

(1,7) (3,7) (1,7) (3,7)

(0,7) (1,9) (0,7) (1,9)

Dimensiune 20C / CR 25C / CR

P 32 (1,3) 32 (1,3)

Q 3 (0,1) 3 (0,1)

R 23 (0,9) 23 (0,9)

S 73 (2,9) 73 (2,9)

T 75 (3,0) 75 (3,0)

NOTIFICARE
Acest produs este supus Reglement rilor privind Echipamentele Electrice i Electronice Uzate (Reglement rile WEEE). Produsul eliminat va fi colectat n mod separat de c tre centre specifice de colectare i tratament. V rug m s consulta i autoritatea local cu privire la aceste centre. Vezi Hotararea de Guvern nr. 448/2005.

MANUAL DE INSTALARE

Acest manual furnizeaz procedurile de instalare necesare a sigura o operare n condi ii de siguran standard optim pentru aparatul de aer condi ionat. Pentru a corespunde solicit rilor locale sunt posibile o serie de ajust ri speciale.

i un

nainte de a utiliza aparatul de aer condi ionat, v rug m s citi i cu aten ie acest manual de instruc iuni i s l p stra i pentru referin e ulterioare.

APARAT DE AER CONDI IONAT MONTAT PE PERETE TIP SPLIT MODEL


DOAR R CIRE
R22 / R407C WM07G / AWM007G SL07C / ALC007C WM09G / AWM009G SL09C / ALC009C WM10G / AWM010G SL10C / ALC010C WM15G / AWM015G SL15C / ALC015C WM20G / AWM020G SL20C / ALC020C WM25G / AWM025G SL25C / ALC025C R410A 5WM07G / A5WM007G 5SL07C / A5LC007C 5WM09G / A5WM009G 5SL09C / A5LC009C 5WM10G / A5WM010G 5SL10C / A5LC010C 5WM15G / A5WM015G 5SL15C / A5LC015C 5WM20G / A5WM020G 5SL20C / A5LC020C 5WM25G / A5WM025G 5SL25C / A5LC025C

POMP DE C LDUR
R22 / R407C WM07GR / AWM007GR SL07CR / ALC007CR WM09GR / AWM009GR SL09CR / ALC009CR WM10GR / AWM010GR SL10CR / ALC010CR WM15GR / AWM015GR SL15CR / ALC015CR WM20GR / AWM020GR SL20CR / ALC020CR WM25GR / AWM025GR SL25CR / ALC025CR R410A 5WM07GR / A5WM007GR 5SL07CR / A5LC007CR 5WM09GR / A5WM009GR 5SL09CR / A5LC009CR 5WM10GR / A5WM010GR 5SL10CR / A5LC010CR 5WM15GR / A5WM015GR 5SL15CR / A5LC015CR 5WM20GR / A5WM020GR 5SL20CR / A5LC020CR 5WM25GR / A5WM025GR 5SL25CR / A5LC025CR

CUPRINS
- Scheme i Dimensiuni - Precau ii privind Siguran a - Schem privind Procesul de Instalare - Instalarea Unit ii Exterioare - Instalarea Unit ii Interioare - Instalatii destinate Agentului Frigorific - Conectarea Instala iei Electrice - Precau ii Speciale privind Utilizarea Unit ii R410A pagina i-iv pagina 2 pagina 3 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 - Vidarea i nc rcarea - Lumini Indicatoare - Func ionarea Unit ii de Aer Condi ionat - Domeniu de Operare - Filtru Electrostatic - Instalarea Unit ii ce prezint Op iunea Terapie O2 - Func ia Automat de Repornire Aleatorie - Opera iuni de Service i ntre inere - Remediarea Problemelor Ap rute pagina 7 pagina 8 pagina 9 pagina 9 pagina 10 pagina 10 pagina 11 pagina 11 pagina 12

PRECAU II PRIVIND SIGURAN A


nainte de a instala unitatea de aer condi ionat, v rug m s citi i cu aten ie urm toarele precau ii privind siguran a.

Avertisment
Opera iunile de instalare i ntre inere trebuie realizate de c tre personalul calificat care este familiarizat cu codul local i reglement rile speciale, i care are experien n operarea acestui tip de dispozitiv. ntreaga instala ie electric trebuie realizat n conformitate cu reglement rile na ionale privind instala ia electric . nainte de a ncepe lucr rile de instalare electric asigura i-v c tensiunea nominal a acestei unit i corespunde cu cea de pe pl cu n conformitate cu schema privind instala ia electric . Unitatea trebuie MP MNTAT pentru a preveni posibilele pericole datorate defec iunilor privind izolarea. Nici o parte a instala iei electrice nu trebuie s ating evile agentului frigorific, compresorul i orice p r i mobile ale motoarelor ventilatorului. Verifica i ca unitatea s fie OPRIT nainte de ini ierea procesului de instalare sau service.

V rug m s lua i n considerare urm toarele puncte importante referitoare la procesul de instalare.
Nu instala i unitatea n locurile unde pot ap rea scurgeri sau gaze inflamabile.
n cazul n care apar scurgeri de gaz care se acumuleaz n jurul unit ii, pot cauza izbucnirea incendiilor.

Precau ie

Asigura i-v c

evile de drenare sunt conectate corespunz tor.

n cazul n care evile de drenare nu sunt conectate corespunz tor, pot ap rea scurgeri de ap .

Nu supranc rca i unitatea.


Unitatea este pre-nc rcat din fabric . Supranc rcarea va cauza un supra-curent sau va produce deterior ri compresorului.

Asigura i-v c panoul unit ii este nchis dup opera iunile de service sau de instalare.
Panourile nesecurizate vor determina ca unitatea s func ioneze zgomotos.

Marginile ascu ite ale suprafe ei serpentinelor reprezint poten iale locuri care pot cauza leziuni. Evita i s fi i n contact cu aceste locuri.

SCHEMA PRIVIND PROCESUL DE INSTALARE


Unitate Interioar
Filtru de Aer Carcas Posterioar Gril Aspira ie Aer Comutator ON/OFF Cadru Frontal

Led indicator Dispozitiv de recep ionare a Semnalului Conduct Flexibil de Drenare

Aspira ie Aer

Duz de Refulare a Aerului

evi destinate Agentului Frigorific

Unitate Exterioar

PROCESUL DE INSTALARE A UNIT


Unitatea de exterior trebuie instalat n a a fel nct s previn scurt-circuitele cauzate de aerul fierbinte de refulare sau de obstruc ionarea fluxului continuu de aer. V rug m s respecta i specifica iile referitoare la procesul de instalare prezentate n figura de mai jos. Selecta i locul cel mai r coros posibil n care temperatura aerului de aspira ie s nu fie mai mare dect temperatura aerului din exterior (maxim 45 C). Specifica ii privind Procesul de Instalare Dimensiuni
Aer Retur

II DE EXTERIOR

Dispozitivul de evacuare a apei de condens al unit ii de exterior (doar pentru unitatea pompei de c ldur )
Exist dou orificii la baza unit ii de exterior pentru evacuarea apei de condens. Introduce i cotul de evacuare ntr-unul din orificii. Pentru a instala cotul de evacuare, mai nti introduce i o por iune a crligului la baz (por iunea A), apoi trage i cotul de evacuare n direc ia indicat de s geat n timp ce introduce i cealalt por iune la baz . Dup instalare, verifica i pentru a v asigura c cotul de evacuare este prins ferm la baz . n cazul n care unitatea este instalat ntr-o zon r coroas sau cu mult z pad , apa de condens poate nghe a n baz . ntr-un astfel de caz v rug m s nl tura i dopul din partea inferioar a unit ii pentru a asigura un flux continuu apei de evacuare.

Distan Minim , 300 1000 300 500 mm (in) (11.8) (39.4) (11.8) (19.7) Not : n cazul n care exist un obstacol mai mare de 2 m, sau n cazul n care exist vreun obstacol pe partea superioar a unit ii, v rug m s permite i mai mult spa iu dect este indicat n tabelul de mai sus.

DOP
Obstacol

Retur Aer

Refulare aer

Obstacol

BAZ
COT DE EVACUARE COT DE EVACUARE

V Obstacol Acces Service Obstacol

rug m s evile

nl tura i placa i cablul de

lateral conecta i

n momentul n care

conectare

MPINGE I & RIDICA I N SUS

Romn

PROCESUL DE INSTALARE A UNIT


Unitatea de interior trebuie instalat n a a fel nct s previn scurt-circuitele cauzate de aerul rece de refulare cu aerul fierbinte de retur. V rug m s respecta i specifica iile referitoare la opera iunile de instalare prezentate n figura de mai jos. Nu instala i unitatea de interior acolo unde poate fi expus direct luminii soarelui. De asemenea, acest amplasament trebuie s fie potrivit pentru evi i drenaj i s fie la distan de u i i ferestre.
50,0 mm 50,0 mm
Mai sus de nivelul ochilor

II DE INTERIOR

Instalarea pl cii portante

Asigura i-v c peretele este suficient de puternic pentru a sus ine greutatea unit ii. n caz contrar, este necesar s ranforsa i pl cile, grinzile sau stlpii peretelui. Utiliza i indicatorul de nivel pentru montarea orizontal i fixa i-o cu 4 uruburi reglabile. n cazul n care evile din partea posterioar sunt proeminente, face i o gaur de 65 mm n diametru cu ajutorul unui instrument de g urit pu in mai jos pe peretele exterior (vezi figura).

Pozi ia urubului n perete


Linie central

Direc ia Fluxului de Aer

72,0

65,0 mm Gaur n perete Spa iu ntre inere & Opera ii Service Pozi ia urubului n perete

Stabilirea traseului pentru evi nl tura i urubul care sus ine panoul frontal. Stabilirea traseului pentru evi
65,0 mm Gaur n perete

Gaur realizat cu ajutorul unui instrument de g urit


Partea Interioar
5

Partea Exterioar

evilor destinate agentului frigorific li se poate stabili traseul n cadrul unit ii n mai multe feluri (la stnga sau dreapta fa de partea posterioar a unit ii), prin utilizarea fantelor din cadrul carcasei unit ii (vezi figura). ndoi i cu aten ie conductele n pozi ia dorit pentru a le alinia cu fantele. Pentru partea dreapt i posterioar , ine i de partea inferioar a conductei i apoi pozi iona i-o n direc ia necesar (vezi figura). Conducta flexibil de drenare a apei de condens poate fi alipit conductelor. Stabilirea traseului spre dreapta & spate

Monta i Unitatea pe Placa de Instalare


Monta i unitatea de interior pe por iunea superioar a pl cii de instalare (Prinde i cele dou crlige la partea posterioar superioar a unit ii de interior cu marginea superioar a pl cii de instalare). Asigura i-v ca crligele sunt fixate corespunz tor pe placa de instalare mi cndu-le spre stnga sau dreapta.

1. Monta i unitatea pe placa de instalare.

Drenarea Apei

evile unit ii Tub flexibil de drenare Fixare cu band de vinil


Cap t Imersat n Ap
Scurgerea Apei

Scurgerea Apei

Scurgerea Apei

Drenare Corect Gre it Gre it Gre it

EVI DESTINATE AGENTULUI FRIGORIFIC Lungimea & Elevarea evilor


n cazul n care evile sunt prea lungi, att capacitatea ct i performan a unit ii ca sc dea. Pe m sur ce num rul de coturi cre te, rezisten a fluxului sistemului agentului frigorific va cre te, ceea ce conduce la sc derea capacitatea de r cire. Ca rezultat, compresorul se poate defecta. ntotdeauna alege i cea mai scurt cale i respecta i recomand rile a a cum este indicat mai jos: Tub man onat 1/4t T ierea evii din Cupru

Unitate de Interior

nl turare Bavur

eav Cupru Bloc Matri at

Tub, D Unitate de Exterior Inci 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" mm 6,35 9,52 12,70 15,88 19,05

A (mm) Imperial 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 Rigid 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0

Conectarea evilor la Unit i


Remarc : Agentul frigorific pre-nc rcat n cadrul unit ii de
interior este pentru o lungime a evii de pn la 7,62 m/ 25 ft. Model Lungime maxim , m (ft), L Elevare maxim , m (ft), H Num r maxim de (90) benzi Dimensiunea conductei de lichid Dimensiunea conductei de gaz 07 09 10 15 20 25

Alinia i centrul evilor i strnge i piuli a man onul suficient de mult cu ajutorul degetelor n final, strnge i piuli a man onului cu ajutorul cheii de strngere pn n momentul n care cheia scoate un declic.
Flared Tube

12 (39) 12 (39) 12(39) 12 (39) 15 (49) 15 (49) 5 5 5 5 (16,4) (16,4) (16,4) (16,4) 10 10 10 10 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 1/4" 1/2" 8 8 (26,2) (26,2) 10 10 1/4" 5/8" 3/8" 5/8"

mbinare man on

evi interior

Piuli a man onului

Lucr ri privind instalarea conductelor


Nu utiliza i conducte din cupru contaminate sau deteriorate. Nu nl tura i dopurile din plastic i cauciuc i piuli ele din alam din cadrul supapelor, garniturilor, conductelor i bateriilor pn n momentul n care sunte i preg tit s conecta i linia de aspira ie sau de lichid n cadrul vanelor sau garniturilor. n cazul n care sunt necesare lucr ri de lipire, asigura i-v c gazul de nitrogen trece prin baterie i conexiuni n timpul realiz rii lucr rilor de lipire. Aceast ac iune va elimina formarea funinginii pe interiorul pere ilor conductelor din cupru. T ia i eava de conexiune cu ajutorul unui dispozitiv de t iat evi. nl tura i bavurile de la capetele evilor cu ajutorul unui instrument de debavurat. ine i cap tul unei evi n jos pentru a preveni intrarea unor buc i din metal n interiorul evii. Introduce i piuli ele man onului, montate pe p r ile de conexiune ale ambelor unit i de interior i de exterior pe evile din cupru. M ri i n mod suplimentar eava deasupra instrumentului de man onare a a cum se arat n tabel. Marginile man onului trebuie s fie

Cheie fixa

Cheie dinamometrica

Dimensiune Conduct mm / (in) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

Nm de cuplare / (ft - lb) 18 (13,3) 42 (31,0) 55 (40,6) 65 (48,0) 78 (57,6)

egale, i nu trebuie s fie sparte sau zgriate.

Romn

CONECTAREA INSTALA IEI ELECTRICE Unitatea de r cire


IMPORTANT : * Figurile indicate n cadrul tabelului au doar un scop informativ. Ele trebuie verificate i selectate pentru a fi n conformitate cu reglement rile codurilor locale/na ionale. Este de asemenea n func ie de tipul de instala ie i conductori utiliza i. ** Tensiunea nominal corespunz toare trebuie verificat cu datele etichetei de pe unitate. ETL listat este aplicabil doar la o sursa de alimentare cu energie electric de 60 Hz. Unitate de r cire (mono faz )
Regleta cu borne a Unit ii de Interior Regleta cu borne a Unit ii de Exterior

Model Domeniu de Tensiune** Dimensiunea cablului de alimentare* mm2 Num r de fire Dimensiunea cablului de interconectare* mm2 Num r de fire Siguran fuzibil recomandat A Model Domeniu de Tensiune **

07 / 09 / 10 / 15

20 / 25

220V-240V / 1Ph / 50Hz + ! sau 208V-230V / 1Ph / 60Hz+

1.5 3

2.5 3

1.5 3

2.5 3

Cablul sursei de alimentare Trebuie s existe un comutator cu doi poli cu un interval de contact de minim de 3mm i un ntrerup tor pentru siguran /circuit a a cum este recomandat de circuitul fixat al instala iei.

15 07 / 09 / 10 / 15
sau

20 20 / 25

220 V-240 V / 1 Ph / 50 Hz + 208 V-230 V / 1 Ph / 60 Hz +

! !

Unitatea pompei de c ldur


Regleta cu borne a Unit ii de Interior Regleta cu borne a Unit ii de Exterior

Fir de conexiune pentru senzorul bateriei exterioare (lungime 8 m)

Dimensiunea cablului de alimentare* mm2 Num r de fire Dimensiunea cablului de interconectare* mm2 Num r de fire Siguran fuzibil recomandat A

1.5 3

2.5 3

1.5 5

2.5 5

15

20

Cablul sursei de alimentare


Trebuie s existe un comutator cu doi poli cu un interval de contact de minim de 3mm recomandat pentru circuitul fixat al instala iei. i un ntrerup tor de siguran /circuit a a cum este

(mono faz )
Toate firele trebuie s fie conectate ferm. Nici unul dintre fire nu trebuie s ating evile destinate agentului frigorific, compresorul sau orice parte mobil a motoarelor ventilatorului. Firele de conectare dintre unitatea de interior i unitatea de exterior trebuie s fie fixate a a cum este indicat n figur . Cablul de alimentare cu energie trebuie s fie echivalent cu H05RN-F (245IEC57) care reprezint solicitarea minim .

Clam Fir Cablu de interconectare

Cabul Sursei de alimentare

10

PRECAU II SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA UNIT


R410A reprezint un nou agent frigorific HFC care nu deterioreaz stratul de ozon. Presiunea de operare a acestui nou refrigerant este de 1,6 ori mai mare n compara ie cu agentul frigorific tradi ional (R22), astfel c procesul de instalare/service este esen ial. Nu utiliza i n nici un caz un alt agent frigorific dect R410A n cadrul unei unit i de aer condi ionat care este proiectat s func ioneze pe baz de sau mpreun cu R410A. Uleiul POE este utilizat ca lubrifiant pentru compresorul R410A, care este diferit de uleiul mineral pentru compresorul R22. Trebuie luate precau ii suplimentare pentru a nu expune sistemul R407C la un mediul cu un nivel ridicat de umezeal . Trebuie luate precau ii suplimentare pentru a nu expune prea mult sistemul R410A la aerul umed. Uleiul rezidual POE din interiorul evilor i componentelor poate absorbi umezeala din aer. Pentru a preveni nc rcarea defectuoas , diametrul portului de service de pe vana man onului este diferit de cea a R22.

II R410A

Utiliza i instrumentele i materialele exclusiv pentru agentul frigorific R410A. Instrumentele exclusive pentru R410A sunt manometru pentru supap , tubul flexibil pentru nc rcare, indicatorul de presiune, dispozitivul de indicare a scurgerii de gaz, instrumentele man onului, cheia de strngere, pompa de evacuare i cilindrul agentului frigorific. Deoarece aparatul de aer condi ionat al R410A suport o presiune mai mare de cea a unit ilor R22, este esen ial alegerea corect a evilor din cupru. Nu utiliza i niciodat evi din cupru mai sub iri de 0,8 mm chiar dac acestea sunt disponibile pe pia . n cazul n care apar scurgeri ale agentului frigorific n timpul procesului de instalare/func ionare, asigura i o ventila ie complet . n cazul n care gazul frigorific ajunge n contact cu focul, poate ap rea un gaz otr vitor. n momentul n care instala i sau nl tura i un aparat de aer condi ionat, nu permite i ca aerul sau umezeala s r mn n cadrul ciclului agentului frigorific.

CUR
Instala ie de purjare i unitatea de interior

AREA I NC RCAREA
Cheie Allen evi agent frigorific Piuli a man onului

Cu excep ia unit ii de exterior care este pre-nc rcat cu agent frigorific, unitatea de interior i evile de conectare a agentului frigorific trebuie purjate cu aer deoarece aer care con ine umezeal i care r mne n cadrul ciclului agentului frigorific poate cauza defec iuni ale compresorului. nl tura i capacul de pe supap i de pe portul service. Conecta i centrul dispozitivului de nc rcare la pompa de cur are. Conecta i dispozitivul de nc rcare la portul service al van cu 3 c i. Porni i pompa de cur are. Evacua i pentru aproximativ 30 de minute. Durata de evacuare variaz n func ie capacitatea supapei de cur are. Confirma i faptul c acul dispozitivului de nc rcare s-a mi cat spre nainte -760 mmHg. Precau ie n cazul n care acul manometrului nu se mi c c tre -760 mmHg, asigura i-v c verifica i eventualele scurgeri de gaz (utiliznd detectorul agentului frigorific) la conectarea tipului de dilatare a unit ii interioare i exterioare i repara i scurgerea nainte de trece la pasul urm tor. nchide i supapa dispozitivului de nc rcare i opri i pompa de evacuare. Pe unitatea exterioar , deschide i vana de aspirare (cu 3 c i) i vana cu lichid (cu 2 c i) (n direc ia opus acelor de ceasornic) cu o cheie de 4 mm pentru urubul n form hexagonal .

Port Service Unitate de Interior

Unitate de Exterior van cu 3 c i Parte lichid Unitate de Exterior

"Supap de refulare

nchis

Parte cu gaz
Admis ie

Robinet de golire

Deschis
Sc zut* nalt

nchis

nchis

nc rcare suplimentar

Refrigerentul este pre-nc rcat n unitatea exterioar . n cazul n care lungimea evilor este mai mic de 7,62 m (25 ft), atunci nc rcarea suplimentar ulterioar procesului de evacuare nu este necesar . n cazul n care lungimea evilor este mai mare de 7,62 m (25 ft), atunci utiliza i valoarea de nc rcare suplimentar a a cum este indicat n tabel.

1-7

Func ionarea procesului de nc rcare

Aceast opera ie trebuie realizat prin utilizarea cilindrului de gaz i a ma inii de cnt rire precis . nc rcarea suplimentar este efectuat n unitatea exterioar utiliznd supapa de aspirare prin intermediului portului service. nl tura i capacul portului service. Conecta i partea cu presiune sc zut a dispozitivului de nc rcare la centrul portului service de aspirare a rezervorului cilindrului i nchide i partea cu presiune nalt a manometrului. Purja i aerul din racordul flexibil de operare. Porni i unitatea de aer condi ionat. Deschide i cilindrul de gaz i supapa de nc rcare cu presiune sc zut . n momentul n care cantitatea de refrigerent solicitat este pompat n unitate, nchide i partea cu presiune sc zut i supapa cilindrului de gaz. Deconecta i racordul flexibil de operare de la portul service. Pune i la loc capacul portului service.

11

Romn

nc rcare suplimentar n grame (Pentru modelele R22) 10 m/32.8 ft 12 m/39.4 ft 15 m/49.2 Model ft 35 65 07 / 09 / 10 / 15G 50 90 07 / 09 / 10 / 15GR 35 65 110 20G 60 110 185 20GR 90 165 280 25G 120 220 370 25GR
Unitate de Interior Parte lichid
Supap de refulare

nc rcare suplimentar n grame (Pentru modelele R410A) 10 m/32.8 ft 12 m/39.4 ft 15 m/49.2 Model ft 35 60 07 / 09 / 10 / 15G 45 80 07 / 09 / 10 / 15GR 35 60 100 20G 55 100 165 20GR 80 150 255 25G 110 200 335 25GR

Unitate de Exterior
Deschis

Parte gaz
Supap de nchidere
nalt
Admis ie Valve Deschis

Sc zut

nchis

12

LUMINI DE INDICARE
DISPOZITIV DE RECEP IONARE A SEMNALULUI IR n momentul n care semnalul prin infraro u al telecomenzii este n func iune, dispozitivul de recep ionare al semnalului din cadrul unit ii de interior va emite un beep (semnal sonor) pentru confirmarea accept rii semnalului. UNITATEA DE R CIRE / A POMPEI DE C LDUR Tabelul de mai jos arat luminile indicatorului LED pentru aparatul de aer condi ionat n condi ii de operare normal i n condi ii de operare defectuoas . Luminile indicatorului LED sunt pozi ionate la mijlocul aparatului de aer condi ionat. Unit ile pompei de c ldur sunt echipate cu un mod automat, prin intermediul c ruia unitatea va furniza o temperatur corespunz toare a camerei prin comutarea automat a unit ii fie n modul rece fie n modul cald, n conformitate cu setarea temperaturii reglat de c tre utilizator.
LUMINILE INDICATORULUI LED: OPERARE NORMAL DE C LDUR I CONDI II DE DEFEC IUNE PENTRU UNITATEA DE R CIRE / POMPA

IR Receiver LED indicator lights Modul Sleep Rece Temporizator Ionizator

Luminile de indicare ale LED-ului pentru unitatea de r cire / unitatea pompei de c ldur

Operarea Normal / Indicarea defec iunii


R CIRE/NC LZ IRE (VERDE/RO U) Verde Ro u

Ac iune

Modul Rece Modul Cald Mod Automat n procesul de nc lzire

Consulta i-v distribuitorul Consulta i-v distribuitorul Consulta i-v distribuitorul Consulta i-v distribuitorul

Ro u

Mod Automat n procesul de R cire


Verde

Activare temporizator Activare mod Sleep Activare Ionizator Activare mod ventilare Activare mod Dry
1 dat

Sl bire/scurtcircuitare a senzorului pentru temperatura de interior Deschidere senzor serpentin de exterior

De 3 ori

Deschidere senzor serpentin de interior


1 dat

Supranc rcare compresor / scurtcircuit senzor serpentin de interior / scurtcircuit senzor serpentin de exterior Opera ie de dezghe

Consulta i-v distribuitorul Consulta i-v distribuitorul Consulta i-v distribuitorul

ro u
Scurgere gaz
De 3 ori

De 5 ori De 6 ori

Existen a senzorului pentru serpentina de exterior (Model MS) Eroare Hardware (pin de comutare scurt)

Pornit (ON)

Pornit sau Oprit (ON sau OFF)

Luminare intermitent

13

OPERAREA UNIT Modul Uscat (Dry)


n momentul n care umiditatea este mare, unitatea poate func iona n modul dry. Ap sa i butonul <MODE> i alege i <DRY>. n cazul n care temperatura camerei este cu 2 C/3.6 F mai mare dect temperatura setat , aparatul de aer condi ionat va opera n modul r cire pn n momentul n care se nscrie n intervalul 2 C/3.6 F de diferen comparat cu temperatura setat nainte de a converti n modul dry. n cazul n care temperatura camerei se nscrie n intervalul 2 C/3.6 F de diferen comparat cu temperatura setat , va func iona direct n modul dry. Unitatea va func iona cu o vitez SC ZUT n modul dry.

II DE AER CONDI IONAT Protec ia contra supranc lzirii (doar pentru unit ile prev zute cu pomp de c ldur )

n cazul n care temperatura intern i/sau extern este prea ridicat sau n cazul n care filtrul este murdar i nfunda, agentul frigorific se poate supranc lzi. Compresorul se va opri automat n momentul n care temperatura de condensare atinge valoarea de 62 C/ 143,6 F.

Prevenirea nghe rii


n cazul n care filtrul este murdar, temperatura de evaporare va descre te i va provoca eventual nghe area. LED indicator va lumina intermitent pentru a indica faptul c filtrul este murdar. n cazul n care temperatura de evaporare atinge valoarea de -1 C/33,8 F, unitatea va porni automat i va dezghe a. Capacitatea nominal de r cire este furnizat la viteza maxim a ventilatorului. Capacitatea de r cire este mai sc zut n momentul n care unitatea func ioneaz la o vitez a ventilatorului MEDIE sau SC ZUT

Modul Cald (Heat) (doar pentru unit ile cu pomp de c ldur )


n momentul n care unitatea este pornit din activare la rece sau din ciclul de dezghe are, ventilatorul de interior va ncepe s opereze dup ce serpentina va ajunge la temperatura dorit . n momentul n care temperatura setat este atins , ventilatorul de interior va func iona pn n momentul n care serpentina nu va mai putea furniza o c ldur suplimentar . Pentru o mai mare eficien a circula iei aerului, pute i regla manual masca de refulare a aerului c tre stnga sau dreapta. n timpul func ion rii n modul rece i dry, nu direc iona i fanta de refulare a aerului n jos pentru o perioad mai mare de timp. n cazul n care func ionarea continu n acest fel, poate ap rea condensa ie pe fant care va conduce la scurgeri (pic turi).

Viteza ventilatorului i capacitatea nominal de r cire

Controlul Fluxului de Aer OrizontalOrizontal
R cire Uscat

25C / 77F

P strarea fierbinte (doar pentru unit ile cu pomp de c ldur ) n timpul opririi compresorului, ventilatorul de interior poate fi
comutat ca (i) ON (Activare) (ini ial) sau (ii) OFF (Dezactivare) sau (iii) Interval activat i dezactivat prin setarea comutatorului rotativ indicat n cadrul figurii. Comutatorul este pozi ionat pe carcasa cadrului frontal (lng comutatorul Activat/Dezactivat).

NOT

: n momentul n care op iunea este selectat sursa de


alimentare cu energie a unit ii necesit a fi repornit pentru a putea activa aceast func ie.

Multi-Split (doar pentru unit ile cu pomp de c ldur )


Unitatea poate fi comutat n modul multi split (MS) prin setarea comutatorului rotativ indicat n schem . Pentru p strarea fierbinte, n timpul nchiderii compresorului, motorul ventilatorului de interior se va comutat implicit n modul Dezactivat (OFF). ^0PF

NOT

: n momentul n care op iunea este selectat sursa de


alimentare cu energie a unit ii necesit a fi repornit pentru a putea activa aceast func ie.

Comutator ON/OFF

VALORI DE OPERARE
Unitate de r cire
Temperatur Temperatur minim de Temperatur maxim de Temperatur Ts C / F 19,0 / 66,2 32,0 / 89,6 19,4 / 66,9 46,0 / 114,8 Th C / F 14,0 / 57,2 23,0 / 73,4

Unitate cu Pomp de c ldur


Temperatur Temperatur minim de Temperatur maxim de Temperatur Ts C / 16,0 / 60,8 30,0 / 86,0 -8,0 / 17,6 24,0 / 75,2 Th C / F -9,0 / 15,8 18,0 / 64,4

minim de Temperatur maxim de exterior

Ts: Temperatur rezervor uscat. Th: Temperatur rezervor umed.

minim de Temperatur maxim de exterior

14

FILTRUL ELECTROSTATIC MEDIILE DE FILTRARE CU AC IUNE DUAL , DE PURIFICARE ELECTROSTATIC A AERULUI I DE DEZODORIZARE I CADRUL FILTRELOR AC IUNEA 1AC IUNEA 2FILTRUL DE PURIFICARE ELECTROSTATIC A AERULUI FILTRUL DE DEZODORIZARE

ndep rteaz praful microscopic, fumul i particulele invizibile ndep rteaz mirosurile nedorite din aer i men ine aerul pentru a p stra aerul din nc pere curat, cu ajutorul unui filtru din nc pere proasp t cu ajutorul unui filtru de c rbune activ. de polipropilen . MODUL DE INSTALARE

Deschide i cadrul m tii frontale.

Glisa i n afar filtrele originale.

Introduce i filtrele cu ac iune dual , electrostatic i de dezodorizare, n loca . Glisa i la loc filtrul original.

Precau ie
1. Filtrul electrostatic de purificare i dezodorizare a aerului trebuie s fie nlocuit o dat la 6 luni sau n momentul n care filtrul i schimb culoarea n maroniu, oricare este mai nti. 2. Filtrele uzate pline de praf trebuie s fie eliminate i nu trebuie refolosite, chiar dac au fost cur ate i sp late. 3. Filtrul este o component consumabil pe care o pute i achizi iona de la distribuitorul unit ii de aer condi ionat. 4. Utiliza i filtrul imediat ce a fost scos din ambalajul Sigilat. Nu dezambala i noul filtrul nainte de a-l folosi efectiv, deoarece aceasta poate conduce la o sc dere a efectului dezodorizant al acestuia.

INSTALAREA UNIT

II CU O OP IUNE DE TERAPIE O2

3. Introduce i cap tul tubului flexibil n conector (unitatea de interior)

Tub flexibil O2

Conducta agentului frigorific

2. Introduce i cap tul tubului flexibil n conector (unitatea de exterior)


1. Desface i capacul vanei pentru a conecta tubul flexibil de O

15

FUNC IA AUTOMAT DE REPORNIRE ALEATORIE

Precau ie
nainte de a opri alimentarea cu energie electric , seta i comutatorul de pornire/oprire al telecomenzii n pozi ia Oprit OFF, pentru a preveni declan area nedorit a unit ii. n cazul n care aceast opera iune nu este efectuat , ventilatoarele unit ii se vor porni automat n momentul n care energia electric revine, constituind un pericol pentru personalul de service sau pentru utilizator. Dac apare o ntrerupere a energiei electrice n momentul n care unitatea este n func iune, acesta va relua automat acela i mod de operare n momentul n care alimentarea cu energie a revenit.

EFECTUAREA OPERA IUNILOR DE SERVICE I NTRE INERE

Deconecta i alimentarea cu energie electric nainte de efectuarea opera iunilor de service pentru unitatea de aer condi ionat. NU scoate i din priz cablul de alimentare n momentul n care alimentarea este activ . Aceasta poate cauza ocuri electrice grave ce pot conduce la izbucnirea unor incendii. Componente pentru care se efectueaz ntre inerea Filtru de aer al unit ii de interior Procedurile de ntre inere 1. ndep rta i orice fel de particule de praf ce ader la filtru utiliznd un aspirator sau sp lnd cu o solu ie de ap c ldu (sub 40 C/104 F) cu un detergent de cur are non-agresiv. 2. Cl ti i filtrul bine i usca i-l nainte de a-l monta la loc pe unitate. 3. Nu utiliza i gazoline, substan e volatile sau substan e chimice pentru a cur a filtrul. 1. Cur a i orice fel de murd rie sau praf de pe masc sau de pe panouri prin tergerea lor cu ajutorul unei buc i de material textil moi mbibat ntr-o solu ie de ap c ldu (sub 40C/104F) cu un detergent non-agresiv. 2. Nu utiliza i gazoline, substan e volatile sau substan e chimice pentru a cur a unitatea de interior. Perioada Cel pu in o dat la dou s pt mni. Mai frecvent, n cazul n care se dovede te necesar. Cel pu in o dat la dou s pt mni. Mai frecvent, n cazul n care se dovede te necesar.

Avertisment

Unitatea de interior

16

Opri i unitatea. De uruba i carcasa de ie ire a aerului. Deschide i carcasa de ie ire a aerului. Cur a i suflanta. nchide i carcasa de ie ire a aerului i fixa i-o cu ajutorul uruburilor.

1-11

17

Precau ie
Nu utiliza i nici un fel de aparate de nc lzire n apropierea unit ii de aer condi ionat. Aceasta poate conduce la topirea sau deformarea panoului de plastic ca rezultat al c ldurii excesive.

n momentul n care unitatea urmeaz s nu fie utilizat pentru o lung perioad de timp
Utiliza i unitatea pe o durat de dou ore cu urm toarele set ri. Mod de operare: rece Temperatur : 30 C/86 F Scoate i din priz techerul cablului de alimentare. n cazul n care folosi i un circuit electric separat pentru unitatea dumneavoastr , ntrerupe i circuitul. Scoate i bateriile din telecomand .

18

REZOLVAREA PROBLEMELOR AP RUTE n cazul n care orice fel de problem a unit ii de aer condi ionat este observat , deconecta i imediat alimentarea cu energie electric a unit ii. Verifica i urm toarele condi ii i cauze de defec iune pentru cteva indicii simple privind rezolvarea problemelor ap rute. Defec iune
1. Compresorul nu func ioneaz timp de 3 minute dup ce unitatea de aer condi ionat a fost pornit . 2. Unitatea de aer condi ionat nu func ioneaz .

Cauze / Ac iune
- Protec ia mpotriva pornirii frecvente. A tepta i timp de 3 sau 4 minute pentru ca compresorul s nceap s func ioneze. Defec iune a aliment rii cu energie electric sau trebuie ca siguran a s fie nlocuit . techerul cablului de alimentare este scos din priz . Este posibil ca temporizatorul de ntrziere s fi fost setat incorect. n cazul n care dup toate aceste verific ri defec iunea persist , v rug m s contacta i persoana care a instalat unitatea de aer condi ionat.

3. Fluxul de aer este prea sc zut.

Filtrul de aer este murdar. U ile sau ferestrele sunt deschise. Aspirarea sau refularea aerului este nfundat .
Temperatura reglat nu este ndeajuns de mare.

4. Fluxul aerului refulat are un miros urt. 5. Apari ia condensului pe masca de aer frontal a unit ii de interior.

- Mirosuri urte pot fi provocate de particule de fum de igar , parfum etc. ce este posibil s fi p truns n cadrul serpentinei. - Aceasta este cauzat de umiditatea aerului, dup o perioad prelungit de func ionare. - Temperatura setat este prea sc zut . M ri i setarea temperaturii i folosi i unitatea la o vitez de ventilare mare. - Deconecta i unitatea i contacta i distribuitorul. - Fluidul agentul frigorific ce a p truns n cadrul serpentinei de evaporare.

6. Din unitatea de aer condi ionat se scurge ap . 7. Zgomote ale fluxului de aer se aud n unitatea de aer condi ionat n timpul func ion rii acesteia.

n cazul n care defec iunea persist , v rug m s contacta i distribuitorul/tehnicianul dumneavoastr local.

19

Informa ii pentru utilizatori privind colectarea deseurilor de echipamente EEE


Produsele achizitionate de dvs. se incadreaza in categoria Echipamentelor Electrice si Electrocasnice de uz gospodaresc (denumite EEE) conform H.G. 448/2005.

Colectivul de redactare a cartii tehnice: Traducere: Tehnoredactare: SYNTAX SYNTAX

20