Sunteți pe pagina 1din 1

7_Profesori actualizat 2013 GRILE PUNCTAJ NOTA IMPORTANT: Punctajele asociate dovezilor ce costituie dosarul de gradatie de merit sunt

defalcate pe 4 criterii, cu urmatoarele ponderi: Criteriul 1: 80% - punctajul maxim in raport cu dosarele depuse pe disciplina va reprezenta maximul de punctaj 80p Criteriul 2: 10% - punctajul maxim in raport cu dosarele depuse pe disciplina va reprezenta maximul de punctaj 10p Criteriul 3: 5% - punctajul maxim in raport cu dosarele depuse pe disciplina va reprezenta maximul de punctaj 5p Criteriul 4: 5% - punctajul maxim in raport cu dosarele depuse pe disciplina va reprezenta maximul de punctaj 5p Referitor la dovezile in baza carora se vor acorda punctajele: pentru criteriile care solicita ca dovezi adeverintele eliberate de scoala sau inspectorat, acestea se vor atasa in original pentru criteriile care solicita alte tipuri de dovezi (certificate, diplome, atestate, carti etc), acestea se vor atasa in copie, cu aplicarea conformitatii cu originalul, dupa caz sub semnatura directorului si stampila unitatii sau sub semnatura reprezentantilor inspectoratului scolar/ministerului Corespunzator fiecarui criteriu: exista precizari legate de acordarea punctajelor pentru fiecare subcriteriu/coloana exista precizari legate maximul punctajului pentru anumite coloane pentru fiecare din cele 4 criterii exista asociate precizari pentru acordarea punctajelor si asupra documentelor in baza carora se acorda aceste punctaje. Nu se admite punctarea multipla a aceluiasi document.