Sunteți pe pagina 1din 15

Intrebri 1.

Un principiu al guvernanei corporative solicit entitilor s adopte structuri clare i transparente de guvernan corporativ i s le dezvlue n mod adecvat publicului. Ce trebuie s ntreprind entitatea pentru ndeplinirea acestor cerine? ndeplinirea cerinelor acestui principiu presupune: a) Emitenii au un Statut / Regulament de Guvernanta Corporativa n care descriu principalele aspecte de guvernan corporativ. Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa va cuprinde referiri la : Structurile de guvernanta corporativa ale emitentilor Cadrul de guvernanta corporativa al companiei, la elaborarea cruia s-a inut cont de caracteristicile, activitatea si nevoile specifice ale companiei. Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa constituie angajamentul companiei de a se conforma principiilor de guvernanta corporativa; este actualizat astfel ncat sa reflecte cat mai fidel cadrul guvernantei corporative in companie; este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare. b) Structurile de guvernanta corporativa vor stabili functiile corespunzatoare ale membrilor Consiliului de Administratie (CA) i conducerii executive, precum i competentele si responsabilitatile acestora. c) In raportul anual, emitentii vor elabora un capitol dedicat guvernantei corporative in care vor fi descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent.

2. Un principiu al guvernanei corporative menioneaz: Consiliul de Administraie va adopta reguli stricte, menite s protejeze interesele societii, n domeniile raportrii financiare, controlului intern i administrrii riscului. Ce trebuie s ntreprind entitatea pentru ndeplinirea acestor cerine? Consiliul de Administratie al unui emitent se va ntruni ori de cate ori este necesar pentru indeplinirea eficienta a responsabilitatilor sale. Este recomandabil ca un CA sa se intruneasca cel putin o data pe trimestru. CA va elabora un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (valorile mobiliare ale societatii) efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate. Regulile vor prevedea, in mod expres, natura informatiilor de natura publica, referitoare la aceste tranzactii. Responsabilitatile CA vor consta, printre altele, in: a) examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al societatii, precum si a structurii corporative a grupului, dupa caz; b) evaluarea adecvarii structurii organizationale, administrative si contabile a Emitentului si subsidiarelor, cu relevanta strategica asupra activitatii acestuia; c) evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu cele planificate; d) examinarea si aprobarea in prealabil a contractelor incheiate de emitent si subsidiarele acestuia cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei financiare a societatii, acordand o atentie deosebita tranzactiilor cu partile implicate - tranzactiile cu sine -; in acest scop CA va stabili criterii generale pentru identificarea tranzactiilor cu impact semnificativ;
1

e) evaluarea, cel putin o data pe an, a marimii, compunerii si performantei CA si comitetelor sale, dupa caz; f) introducerea informatiilor, in Capitolul privind guvernanta corporativa DIN Raportul Anual al Emitentului, referitoare la aplicarea prevederilor prezentului Cod si in mod deosebit privind numarul de sedinte ale CA si, dupa caz, ale comitetelor consultative tinute in anul financiar respectiv, precum si informatii privind procentajul participarii la aceste sedinte a fiecarui membru CA.

3. Controlul intern este definit ca ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de managementul i personalul entitii, n vederea obinerii unei asigurri rezonabile c obiectivele managementului sunt ndeplinite. Menionai elementele care sunt verificate de controlul intern i care pot influena ndeplinirea acestor obiective. - atingerea obiectivelor entitii ntr-un mod economic, eficient i eficace; -respectarea regulilor externe, a politicilor i regulilor managementului; -protejarea bunurilor i a informaiilor; -prevenirea i depistarea fraudelor i greelilor; -calitatea documentelor i a evidenei contabile i -producerea n timp util de informaii de ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management. 4. Care sunt obiectivele generale ale entitii asupra crora controlul intern trebuie s vegheze (obiectivele entitii devenind i obiective ale controlului intern) i s identifice abaterile acestora de la nivelul stabilit de conducere? Obiectivele entitatii pot fi grupate in trei categorii: 1) Eficacitatea i eficienta funcionrii Aceasta categorie cuprinde obiectivele legate de scopurile entitatii si de utilizarea eficienta a resurselor. De asemenea, tot aici sunt incluse si obiectivele privind protejarea resurselor entitatii, de utilizare inadecvata sau de pierderi, ca i identificarea si gestionarea pasivelor. 2) Fiabilitatea informaiilor interne i externe Aceasta categorie include obiectivele legate de tinerea unei contabiliti adecvate, ca si de fiabilitatea informatiilor utilizate in entitate sau difuzate catre terti. De asemenea, in aceasta categorie sunt incluse si obiectivele privind protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei si distorsionarea rezultatelor. 3) Conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne Aceasta categorie cuprinde obiective legate de asigurarea ca activitatile entitatii se desfasoara in conformitate cu obligatiile impuse de lege si de regulamente, precum si cu respectarea politicilor interne. Obiectivele generale se descompun n obiective derivate, care, la randul lor, se descompun in obiective specifice (individuale), formand un ansamblu coerent. Formularea obiectivelor poate fi calitativa sau cantitativa, nsa, n orice caz, trebuie definii indicatori de rezultate, pe ct posibil comensurabili.

5. Examinarea critic de ctre controlul intern a sistemului informaional presupune o analiz aprofundat a tuturor componentelor acestuia. Menionai care sunt aspectele asupra crora trebuie s-i ndrepte atenia controlul intern. 6. Procedura de control intern este definit ca totalitate a pailor ce trebuie urmai, metodelor de lucru stabilite i regulilor de aplicat, n vederea executrii activitii, atribuiei sau sarcinii. Cum pot fi grupate procedurile de control intern n funcie de obiectivul lor? Orict de numeroase ar fi, procedurile de control intern pot fi grupate, n funcie de obiectivul lor, n trei categorii: - operaionale, care privesc aspectul procesual; - decizionale, care se refer la exercitarea competenei; - jurisdicionale, care vizeaz angajarea rspunderii. In cazul primelor doua categorii, procedurile pot fi formalizate sau nu, n funcie de complexitatea obiectului lor a gradului nevoii de reglementare. 7. Procedura de control intern este definit ca totalitate a pailor ce trebuie urmai, metodelor de lucru stabilite i regulilor de aplicat, n vederea executrii activitii, atribuiei sau sarcinii. Procedurile pot deveni, ntr-adevar, instrumente viabile de control intern, numai dac ndeplinesc apte cerine importante. Care sunt aceste cerine? Indiferent la ce proceduri ne referim acestea pot deveni, instrumente viabile de control intern, numai dac sunt ndeplinite apte cerine importante. Astfel, procedurile trebuie s fie: - definite pentru fiecare activitate care se desfasoara n cadrul entitii; - deplin integrate n componentele sistemului de organizare al entitii; - precizate n documente scrise; - simple, complete, precise i adaptate obiectului specific; - actualizate n mod regulat; - aduse la cunotina personalului implicat, inclusiv sub forma de documente informatizate; - bine nelese si, mai ales, bine aplicate. 8. Care sunt obiectivele auditului intern?

Auditul intern este o activitate independent i obiectiv care ofer entitii o asigurare cu privire la nivelul de control asupra operaiunilor sale, ofer sfaturi pentru mbuntirea controlului asupra acestora, i contribuie la crearea de valoare adugat. El ajut entitatea s-i ndeplineasc obiectivele sale prin evaluarea sistematic i metodic a proceselor de gestionare a riscurilor, a controlului i a procesului de guvernare corporativ. 9. Auditul intern acoper toate activitile entitii, inclusiv cele ale sediilor secundare din ar i din strintate. n vederea ndeplinirii obiectivelor, auditul intern include n aria preocuprilor sale mai multe activiti. Care sunt aceste activiti? Auditul intern acoper toate activitile entitii, inclusiv cele ale sediilor secundare din ar i din strintate. n vederea ndeplinirii obiectivului, auditul intern va include, n principal urmtoarele activiti: a) evaluarea eficienei i a gradului de adecvare a sistemului de control intern;
3

b) evaluarea modului de aplicare i a eficacitii procedurilor de administrare a riscurilor i a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative; c) analizarea relevanei i integritii datelor furnizate de sistemele informaionale financiare i de gestiune, inclusiv de sistemul informatic; d) evaluarea acurateei i credibilitii nregistrrilor contabile i a datelor din situaiile financiare; e) evaluarea modului n care se asigur protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de prevenire a fraudelor i pierderilor de orice fel; f) evaluarea modului n care sunt respectate dispoziiile cadrului legal, a normelor, deciziilor i procedurilor interne. 10. Care sunt principiile fundamentale pe care trebuie s le respecte auditorul intern n timpul misiunii? n desfurarea activitii de audit intern vor fi respectate urmtoarele principii fundamentale: a) permanena; b) independena; c) obiectivitatea i imparialitatea; d) integritatea i competena profesional; e) confidenialitatea. 11. Care este scopul standardelor de audit intern? Scopul standardelor este: 1. S contureze principiile de baza care reprezinta practica de audit intern. 2. Sa furnizeze un cadru general de realizare si sustinere a unei game largi de audituri interne care genereaza o valoare adaugata. 3. Sa functioneze ca un cadru de referinta pe baza caruia se evalueaza rezultatele auditului intern. 4. Sa stimuleze mbunatatirea proceselor si operatiunilor organizatiei. 12. Care este structura standardelor de audit intern (ce standarde cuprinde corpul standardelor de audit intern)? Structura Standardelor cuprinde Standarde de Calificare, Standarde de Performan si Standarde de Implementare. Standardele de Calificare vizeaza caracteristicile organizatiilor si ale participantilor ce desfasoara activitati de audit intern. Standardele de Performanta descriu tipul activitatilor de audit intern si ofera criterii calitative n functie de care sa fie evaluate rezultatele prestarii acestor servicii. Standardele de Calificare si cele de Performanta se aplica tuturor activitatilor de audit intern. Standardele de Implementare sunt o continuare a Standardelor de Calificare si a celor de Performanta, furnizand cerintele aplicabile pentru activitatile de asigurare (A) si de consiliere (C).
4

13. Auditul intern este o profesie care se bazeaz pe un cadru de referin recunoscut n lumea ntreag. Care sunt elementele cuprinse n cadrul de referin? Cadrul de referin cuprinde: definiia auditului intern (adoptat de Consiliul de Administraie al IIA), care precizeaza c auditul intern efectueaz misiuni de asigurare i de consiliere; c domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern i guvernarea entitii; c finalitatea sa este aceea de a aduce un plus de valoare entitilor; codul deontologic, care furnizeaz auditorilor interni principiile i valorile ce le permit s-i orienteze practica profesional n funcie de contextul lor specific; normele profesionale pentru practica auditului intern care i ghideaz pe auditorii interni n vederea ndeplinirii misiunii lor i n gestionarea activitii lor; modalitatile practice de aplicare (MPA) care comenteaz i explic normele i recomand cele mai bune practici; sprijinul pentru dezvoltarea profesional, constituit n principal din lucrari i articole de doctrin, din documente ale colocviilor i conferinelor, precum i ale seminariilor. 14. Care este utilitatea standardelor (normelor) de audit intern? Utilitatea normelor Normele de audit intern au fost mbuntite mereu pentru a le spori utilitatea. Necesitatea existenei unor norme ct mai clare i precise este dat de: principiile fundamentale, acceptate de comunitatea internaional a auditorilor, ofer unitate obiectivelor i metodei auditului intern; contribuie la crearea funciei de audit intern care, fr acestea, ar risca s nu fie dect o nsumare de practici diverse i eteroclite; principiile fundamentale au permis nu doar crearea funciei ci i dezvoltarea ei continu, mbogirea metodei pe baza comentariile i modalitilor de aplicare asociate acestor principii; definind un program de asigurare a calitaii i oblignd auditorii s-l respecte, normele au ridicat auditul intern la nivelul activitilor organizate i certificate; existena normelor permite auditorilor interni s-i exercite funcia cu mai mult autoritate; este un indiciu c aceast activitate are standarde de calitate, ceea ce ofer ncredere n serviciile oferite.

15. Care sunt etapele ce trebuie parcurse la evaluarea riscurilor de management? Evaluarea riscurilor const n parcurgerea urmtoarelor etape: a) evaluarea probabilitii de materializare a riscului identificat; b) evaluarea impactului asupra obiectivelor n cazul n care riscul s-ar materializa; c) evaluarea expunerii la risc ca o combinaie ntre probabilitate i impact.
5

16. Cum se face evaluarea probabilitii de materializare a riscului de management identificat? 17. Cum se face evaluarea impactului asupra obiectivelor n cazul materializrii riscurilor de management? Impactul reprezint efectul produs asupra obiectivelor (rezultatelor) ateptate, care poate fi, n funcie de natura riscului, negativ sau pozitiv. Impactul poate fi exprimat n termeni cantitativi sau calitativi. Evalurile cantitative ale impactului trebuie fcute ori de cte ori este posibil, deoarece sunt mult mai relevante. Impactul oricrui risc este caracterizat prin consecinele produse. Alturi de consecine calitative, prezentate descriptiv, pot fi identificate i consecine exprimate n termeni de buget (costuri), de efort (timp de munc) i de timp (ntrzieri posibile n termenul de realizare a obiectivelor). n multe cazuri n entitate sunt fixate obiective msurabile. Pentru aprecierea impactului se folosesc scale de evaluare. Aceste scale ofer un instrument cu ajutorul cruia se poate msura importana materializarea riscurilor (impactului) asupra obiectivelor entitii. Pentru etalonarea scalei se folosesc uniti canatitative sau calitative 18. Cum se face evaluarea expunerii la risc? 19. Prezentai conceptul de toleran la risc. Tolerana la risc reprezint riscul pe care o entitate este pregtit s o tolereze sau la care este dispus s se expun la un moment dat. Cnd se au n vedere oportunitile, conceptul de toleran la risc se refer la a analiza ct de mult este dispus cineva s rite n sperana c va beneficia de pe urma acelor oportuniti, iar cnd se au n vedere ameninrile, tolerana la risc se refer la expunerea tolerabil i justificabil care trebuie atins n practic. Acceptarea (tolerarea) riscurilor este o strategie de rspuns la risc recomandat pentru riscurile cu expunere sczut 20. Prezentai conceptul de externalizarea riscurilor. Aceast strategie de rspuns la risc const n ncredinarea gestionrii riscului unui ter care are expertiza necesar gestionrii acelui risc, ncheindu-se n acest scop un contract. Prin aceasta se urmrete, pe de o parte, micorarea expunerii entitii, iar pe de alt parte, gestionarea eficace a riscului de ctre un ter specializat. Aceast opiune este benefic mai ales n cazul riscurilor financiare i patrimoniale. Cel mai cunoscut exemplu de transfer al riscurilor l constituie contractele de asigurare 21. Explicai cum poate fi folosit inspecia pentru obinerea probelor de audit. 22. Explicai cum poate fi folosit observarea pentru obinerea probelor de audit.
Observarea const n urmrirea unui proces sau a unei proceduri care este efectuat de alte pri, de exemplu, observarea de ctre auditor a inventarierii stocurilor de ctre personalul entitii, sau efectuarea activitilor de control. Observarea furnizeaz probe de audit cu privire la efectuarea unui proces sau a unei proceduri, dar este limitat la momentul n care observarea are loc, i de
6

faptul c actul de a fi observat poate afecta modul n care se desfoar procesul sau procedura respectiv.

23. Explicai cum poate fi folosit confirmarea extern pentru obinerea probelor de audit. 24. Explicai cum poate fi folosite interviurile ntr-o misiune de audit intern? Interviul este un instrument pe care auditorul intern l utilizeaz frecvent, dar o misiune de audit care nu ar fi efectuat dect cu ajutorul interviurilor nu ar putea fi considerat o misiune de audit intern. Interviul realizat de auditorul intern nu trebuie confundat cu tehnicile de cercetare asemntoare: - nu este o discuie i nici o conversaie; - nu este un interogatoriu. Interviul de audit intern nu este o discuie Auditorul intern nu este n postura unui ziarist care intervieveaza un om politic, la cererea sa. Aici, cel care asculta (auditorul) este cel care a solicitat discuia Interviul nu este un interogatoriu n care raportul ar fi cel al unui acuzat n faa acuzatorului su. Dimpotriva, atmosfera unui interviu de audit intern trebuie s se caracterizeze prin colaborare 25. 26. Care sunt etapele realizrii unui interviu ntr-o misiune de audit intern? Cum se definete i care este scopul planificrii auditului intern?

Planificarea auditului reprezint procesul prin care auditorul stabilete activitile ce trebuie ntreprinse i resursele ce trebuie alocate pentru realizarea mandatului primit de la beneficiar. Scopul planificrii l reprezint stabilirea domeniilor importante asupra crora se va concentra auditorul, identificarea problemelor care ar putea deveni importante odat cu derularea auditului, organizarea auditului (stabilirea sarcinilor, coordonarea activitilor celor care particip la realizarea auditului, durata auditului). 27. Care sunt activitile i scopul activitilor preliminare misiunii de audit intern?

Auditorul trebuie s efectueze urmtoarele activiti la nceputul misiunii de audit: -s evalueze conformitatea misiuni sale de auditor intern cu cerinele etice, inclusiv independena sa n raport cu misiunea primit; -s stabileasc o nelegere a termenilor misiunii Scopul efecturii acestor activiti preliminare ale misiunii este de a se asigura c auditorul a luat n considerare orice evenimente sau mprejurri care pot afecta n mod negativ capacitatea auditorului de a planifica i efectua misiunea de audit 28. Care sunt lucrrile pregtitoare planificrii activitilor specifice auditului intern?

Lucrrile pregtitoare se refer la:


(a) stabilirea ariei de aplicabilitate (procedurile adecvate pentru ndeplinirea obiectivelor auditului);
7

(b) evaluarea obiectivelor ce trebuie raportate de auditor, pentru a planifica perioada de desfurare a auditului, natura verificrilor i momentul raportrii concluziilor, comunicarea cu managementul i cu cei nsrcinai cu guvernana; identificarea factorilor importani care trebuie luai n considerare la orientarea activitilor echipei de audit; sunt evideniate activitile entitii care pot fi afectate de riscuri cu expuneri semnificative, sunt surprinse activitile de control intern care nu i-au dezvoltat capacitatea de a evalua evoluia i manifestarea riscurilor relevante etc 29. Care este rolul lucrrilor pregtitoare planificrii activitilor specifice auditului intern? Lucrrile pregtitoare ajut auditorul s evalueze msura, momentul i dimensiunea resurselor necesare pentru a efectua auditul, stabilind: (a) resursele angajate pentru anumite domenii de audit specifice, cum ar fi folosirea membrilor cu experien din echip pentru verificarea activitilor cu riscuri mari sau implicarea unor experi n verificarea activitilor complexe; (b) cantitatea resurselor alocate unor domenii specifice de audit, cum ar fi numrul membrilor echipei desemnai s participe la inventarierea gestiunilor semnificative, bugetul de timp alocat pentru verificarea activitilor cu riscuri mari etc. (c) momentul cnd sunt angajate aceste resurse, cum ar fi stadiul intermediar de desfurare a auditului sau faza de finalizare etc. (d) modul n care sunt gestionate , ndrumate i supervizate resursele, cum ar fi edinele cu membrii echipei, verificarea fielor de observaii, controlul calitii lucrrilor de audit etc.

30.

Care sunt elementele care se stabilesc prin planul de audit intern?

Planul de audit include natura, momentul i ntinderea procedurilor de audit care urmeaz s fie efectuate de membrii echipei de audit intern pentru a obine suficiente probe adecvate pentru reducerea riscul la un nivel acceptabil de sczut 31. Care sunt elementele de care trebuie s se in seama la stabilirea prioritilor n procesul de planificare a activitilor de audit intern?
Elementele care trebuie luate n calcul la stabilirea prioritilor sunt: data i rezultatele misiunii precedente; evalurile actualizate ale riscurilor i a eficacitii proceselor de management al riscurilor i a activitilor de control intern; solicitrile conducerii generale i ale consiliului de administraie; problemele actuale asociate guvernrii corporative ; schimbrile importante care s-au produs n entitate i care au afectat activitile, sarcinile operaionale, programele, sistemele i controlul intern; oportunitile de realizare a beneficiilor din exploatare; modificrile intervenite n cadrul echipei de audit intern (numrul membrilor, aptitudinile lor profesionale etc.).

32.

Care sunt caracteristicele importante ale unui plan de audit intern?

33. Prezentai cum se realizeaz documentarea auditorului care ntocmete planul de audit intern? Auditorul poate folosi programe de audit standard sau liste de verificare pentru audit completate. Totui, atunci cnd sunt folosite astfel de programe sau liste de verificare, auditorul le ntocmete n mod adecvat pentru a reflecta mprejurrile deosebite ale angajamentului. Documentarea de ctre auditor a oricror modificri semnificative ale planului detaliat de audit, evideniaz soluia gsit de auditor pentru adaptarea planului de audit la condiiile reale de pe teren. Auditorul poate discuta elementele de planificare cu cei nsrcinai cu guvernana i managementul entitii. Discuiile includ de obicei strategia general de audit i momentul auditului, inclusiv orice limitri ale acestuia, sau orice cerine suplimentare. Discuiile cu managementul apar adesea pentru a facilita conducerea i managementul auditului

34. Cum trebuie s neleag i s aplice auditorii interni principiul fundamental al codului de etic referitor la integritate? Principiul integritii impune ca obligaie tuturor auditorilor s fie drepi i oneti n relaiile profesionale i de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzacii corecte i juste. Un auditor nu trebuie s participe la emiterea rapoartelor, evidenelor, comunicatelor sau altor informaii atunci cnd apreciaz c acestea: conin o declaraie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare; conin declaraii sau informaii furnizate cu iresponsabilitate ; omit sau ascund informaii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.

35. Cum trebuie s neleag i s aplice auditorii interni principiul fundamental al codului de etic referitor la obiectivitate? Principiul obiectivitii impune ca obligaie tuturor auditorilor profesioniti de a nu i compromite raionamentul profesional sau de afaceri din cauza vreunor ndoieli, conflicte de interese sau din cauza influenei nedorite a unor alte persoane. Un auditor profesionist nu trebuie s ajung n vreo situaie care i-ar putea afecta obiectivitatea. Trebuie s evite relaiile care influeneaz n mod nejustificat raionamentele sale profesionale. 36. Ce trebuie s ntreprind auditorul intern pentru a avea o competen profesional adecvat cerinelor codului etic?

Principiul competenei profesionale i al ateniei cuvenite impune urmtoarele obligaii auditorilor profesioniti: (a) s-i menin cunotinele i aptitudinile profesionale la un nivel care s le permit s asigure clienii sau angajatorii c primesc servicii profesionale competente; i (b) s acioneze cu contiinciozitate n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile, atunci cnd ofer servicii profesionale . Furnizarea unor servicii profesionale competente presupune deinerea unor cunotine i aptitudini profesionale competitive i aplicarea lor aa cum cer principiile fundamentale. Competena profesional parcurge dou etape: (a) Obinerea unui nivel de competen profesional; (b) Meninerea competenei profesionale. Pentru a produce un serviciu profesional competent, auditorul trebuie s cunoasc i s neleg noutile relevante n plan profesional i n mediul de afaceri. Pregtirea profesional continu, dezvolt i menine capacitile auditorului de a desfura o activitate competent. Contiinciozitatea este inclus n responsabilitatea auditorului de a aciona n misiuni cu atenie, meticulozitate i la momentul potrivit. Un auditor profesionist trebuie s se asigura c cei care i desfoar activitatea sub autoritatea sa au pregtirea profesional necesar i beneficiaz de supravegherea adecvat. Acolo unde este cazul, un auditor profesionist trebuie s i fac pe clieni, angajatori i ali utilizatori ai serviciilor sale, s fie contieni de limitele inerente auditului, pentru a evita nelegerea eronat a opiniei exprimate la sfritul auditului 37. Care sunt cerinele codului etic referitoare la confidenialitatea informaiilor colectate de auditor n timpul misiunii? Principiul confidenialitii impune auditorilot profesioniti obligaia s se abin de la: (a) Dezvluirea n afara entitii angajatoare a unor informaii confideniale obinute n timpul misiunii fr o autorizare specific i adecvat, cu excepia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit informaie sau numai dac exist o obligaie legal sau profesional de a dezvlui acele informaii; i (b) Folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul misiunii n avantajul lor personal sau n avantajul unor tere pri. Un auditor profesionist trebuie, de asemenea, s pstreze confidenialitatea informaiilor prezentate de ctre un posibil client sau angajator. Un auditor profesionist trebuie, de asemenea, s pstreze confidenialitatea informaiilor n cadrul entitii angajatoare. Un auditor profesionist trebuie s ia toate msurile necesare pentru a se asigura c persoanele aflate sub controlul su i cele care i ofer consultan sau asisten respect confidenialitatea. 38. Care sunt cerinele codului etic referitoare la comportamentul profesional al auditorilor interni? Principiul comportamentului profesional impune auditorilor profesioniti obligaia s respecte legile i reglementrile relevante i s evite aciunile care pot discredita persoana sa ct i profesia. Acestea sunt aciunile care ar determina o persoan raional i informat, care cunoate toate informaiile relevante, s aprecieze c buna reputaie a profesiei este afectat n mod negativ. n cadrul strategiei lor de promovare i de marketing i a activitii pe care o efectueaz, auditorii profesioniti nu trebuie s furnizeze informaii eronate despre profesia lor.
10

Profesionitii contabili trebuie s fie cinstii, loiali i nu trebuie: (a) s fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le pot oferi, calificrile pe care le posed i experiena pe care o dein; sau (b) s ofere referine compromitoare sau comparaii nefundamentate cu referire la activitatea desfurat de ali auditori. 39. Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi ameninat de o mulime de situaii i relaii. Care sunt principalele grupe de ameninri cu care se poate confrunta auditorul intern? Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi, teoretic, ameninat de o mare varietate de situaii. Multe ameninri se ncadreaz n urmtoarele categorii: (a) Ameninrile generate de interesul propriu apar atunci cnd auditorul sau un membru al familiei acestuia are un interes financiar sau de alt gen n legtur cu entitatea auditat; (b) Ameninrile generate de reprezentare pot aprea atunci cnd auditorul promoveaz un raionament sau o opinie care la un anumit moment pot compromite obiectivitatea; (c) Ameninrile generate de familiaritate pot aprea atunci cnd, n virtutea unei relaii strnse, un auditor simpatizeaz prea mult cu interesele altor pri; i (d) Ameninrile generate de intimidare apar atunci cnd un profesionist contabil poate fi mpiedicat s acioneze obiectiv prin intermediul unei ameninri, reale sau presupuse. 40. Care sunt principalele msuri de protecie care pot elimina sau reduce la un nivel acceptabil ameninrile la adresa auditorului intern? Msurile de protecie care pot elimina sau reduce la un nivel acceptabil acest gen de ameninri se mpart n dou mari categorii: (a) msuri de protecie create de profesie, legislaie sau reglementare; includ, dar nu sunt limitate la: cerine educaionale, de pregtire profesional i experien pentru accesul la profesie; cerine de dezvoltare profesional continu; reglementri de guvernare corporativ; (b) msuri de protecie aferente mediului de activitate. 41. Care este semnificaia noiunii de funcie de audit intern?

Cnd discutm de funcia de audit intern trebuie s avem n vedere att organizarea compartimentului de audit intern, ct i organizarea muncii i gestionarea competenelor i resurselor necesare pentru efectuarea auditului intern 42. 43. 44. Care sunt factorii care influeneaz organizarea compartimentului de audit intern? Care sunt competenele pe care trebuie s le dein auditorii interni? Care este importana i coninutul cartei auditorilor interni?
11

Carta auditului intern, are ca scop: - stabilirea poziiei serviciului de audit intern n cadrul organizaiei; - autorizarea accesului la documente, persoane i bunuri; - definirea sferei de activitate a auditului intern. Carta de audit intern trebuie elaborat n form scris i aprobat de Consiliul de administraie. Acest document d legitimitate activitii de audit intern i contribuie la reuita sa. Carta auditului intern, este difuzat spre cunoatere la nivelul entitii, compartimentelor care vor fi auditate. 45. Care este importana i coninutul manualului auditorilor interni?

46. Care este importana i coninutul dosarelor i a documentelor de lucru ale auditorilor interni? 47. Cum realizeaz auditorii interni documentarea n misiunile de audit intern?

Documentarea poate avea surse externe sau/i interne. Documentarea extern se realizeaz apelndu-se la lucrri i reviste de specialitate de audit intern, documente ale organismului profesional, rapoarte, studii, analize etc. Documentarea intern se realizeaz folosind informaii din surse interne aflate la dispoziia compartimetului de audit intern. De regul, cele mai importante sunt Ghidurile profesionale pe misiuni, care stau la baza activitii auditorilor interni. Ghidurile de audit se ntocmesc pe baza chestionarului de audit intern i a programului de audit 48. 49. Cum se msoar eficacitatea funcionrii compartimentului de audit intern? Care este scopul i coninutul edinei de nchidere?

edina de nchidere a interveniei la faa locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a constatrilor i a recomandrilor preliminare, precum i discutarea unui plan de aciune, nsoit de un calendar de implementare al acestora. Se ntocmete o minut a edinei de nchidere. Scopul prezentrii este ca auditorii s se asigure c att constatrile ct i recomandrile sunt clare, obiective, fundamentate, relevante Auditorii planific edina de nchidere, prezint constatrile i recomandrile, fac rezumatul discuiilor ntr-o Minut a edinei de nchidere, pregtesc probele suplimentare necesare pentru justificarea modificrilor propuse. Conductorii entitii auditate particip la desfurarea edinei de nchidere. Conductorii entitii auditate i declar prerile lor n privina constatrilor auditorilor, ale concluziilor entitii auditate i recomandrilor, precum i a coreciilor de efectuat.
12

50.

Care sunt cerinele ce trebuie respectate la elaborarea raportului de audit intern?

La elaborarea proiectului de Raport de audit intern (raport intermediar) trebuie s fie respectate urmtoarele cerine: a) constatrile trebuie s aparin domeniului/obiectivelor misiunii de audit intern i s fie susinute prin documente justificative corespunztoare; b) recomandrile trebuie s fie n concordan cu constatrile i s determine reducerea riscurilor poteniale; c) raportul trebuie s exprime opinia auditorului intern, bazat pe constatrile efectuate; d) se ntocmete pe baza fielor de observaii i a celorlalte documente de lucru. 51. Care este structura raportului de audit intern?

Pagina de titlu i cuprinsul Reprezint pagina n care se menioneaz denumirea misiunii de audit intern. Rapoartele vor conine un cuprins al lucrrilor i documentelor. Semntura Raportul de audit intern este semnat de fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagin a acestuia. Ultima pagin a raportului este semnat i de ctre supervizor. Introducerea Descrie tipul de audit i baza legal a misiunii (planul anual de audit, solicitri speciale etc.). Prezint datele de identificare a misiunii de audit intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditat, durata aciunii de auditare, perioada auditat). Descrie activitatea auditat i prezint informaii sintetice cu privire la misiunea de audit intern. Prezint modul de desfurare a misiunii de audit intern (caracterul misiunii de audit intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate n cursul misiunii de audit intern; materiale ntocmite n cursul misiunii de audit intern). Face referire la recomandrile misiunilor de audit intern anterioare care, pn la finalizarea misiuni curente de audit intern, nu au fost implementate. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate n Raportul de audit intern coincid cu cele nscrise n programul de audit intern. Stabilirea metodologiei Explic tehnicile i instrumentele de audit public intern folosite pentru a ndeplini obiectivele misiunii de audit intern. Constatrile i recomandrile auditului Auditorul trebuie s se pronune asupra obiectivelor de audit n ordinea n care au fost stabilite n Programul de audit intern.
13

Constatrile efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicit la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatrile cu caracter pozitiv de constatrile cu caracter negativ, n scopul generalizrii aspectelor pozitive, pe de o parte, i al identificrii cilor de eliminare a deficienelor stabilite, pe de alt parte. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatrilor fcute, avnd un caracter fundamentat. Trebuie s fie pertinente i s nu fie disproporionate n raport cu constatrile pe care se bazeaz. Recomandrile din Raportul de audit intern trebuie s fie fezabile i economice i s aib un grad de semnificaie important n ceea ce privete efectul previzibil asupra entitii auditate. Trebuie s aib un caracter de anticipare i, pe aceast baz, de prevenire a eventualelor disfuncionaliti sau tendine negative la nivelul entitii auditate. De asemenea, trebuie s contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitii entitii auditate i de cretere a performanelor managementului. Prezentarea recomandrilor se va face dup urmtoarea structur: constatri; criterii, cauze, efecte; recomandri. Recomandrile vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficien constatat. 52. Care este coninutul reuniunii de conciliere?

n termen de 10 zile de la primirea obieciilor, auditorii interni organizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditat, n cadrul creia se analizeaz constatrile i concluziile, n vederea acceptrii recomandrilor formulate. Se ntocmete o minut privind desfurarea reuniunii de conciliere 53. Cum se realizeaz difuzarea raportului de audit intern?

finalizat, mpreun cu rezultatele concilierii i punctul de vedere al entitii auditate conductorului entitii care a aprobat misiunea, pentru analiz i avizare. Dup avizare, Raportul de audit intern, n copie, va fi comunicat structurii auditate. Raportul de audit intern final trebuie s fie nsoit de o sintez a acestuia. La entitile mai mici, Raportul de audit intern este transmis spre avizare conductorului acesteia. Auditorii transmit Raportul de audit intern, rezultatele concilierii i punctul de vedere al entitii auditate efului compartimentului de audit intern; eful compartimentului de audit intern semneaz i transmite Raportul de audit intern conductorului entitii sau comitetului de audit. Acesta este nsoit de o informare cuprinznd recomandrile care nu au fost acceptate de auditat, nsoit de documentaia de susinere. Conductorul entitii analizeaz i aprob sau respinge Raportul auditorilor. Dup aprobare auditorii transmit entitii auditate o copie a Raportului de audit intern final. 54. Cum se urmresc ndeplinirea recomandrilor fcute de auditori n raportul de audit?
14

eful structurii de audit public intern transmite Raportul de audit intern,

Obiectivul acestei etape este asigurarea c recomandrile menionate n Raportul de audit intern sunt aplicate ntocmai, la termenele stabilite i n mod eficace, iar conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandri. Entitatea auditat trebuie s informeze copartimentul de audit intern asupra modului de aplicare a recomandrilor conform calendarului de implementare.
55. Cine i cu ce scop realizeaz supervizarea misiunii de audit intern?

Intrebari eliminate 5,16,18,21,23,25,32,42,43,45,46,48.

eful compartimentul de audit intern sau persoana desemnat de acesta este responsabil de supervizarea misiunii de audit intern. Scopul aciunii de supervizare este de a se asigura c obiectivele misiunii de audit intern au fost ndeplinite i lucrrile realizate de auditori au fost de calitate.

15