Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

cu medica mente care o favorizează. În toate cazurile. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. cu elimin area multor toxine. Este înţelept să anunţaţi medicul.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului.

:t:·. tulburări hor monale. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. 1 doză de repetat după două ore. de 4 ori.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t.zahăr: Argentum ni tricum.de a te înţepa cu acele: Silicea. ~ Teamă. arsură cu edem: Apis 15 CH. ' . Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT .f.sare: Natrum muriaticum.ceai: Thea. 5 granule la fiecare jumătate de oră.de toate obiectele care înţeapă sau taie. Alergia la acarieni. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH.1" .chinină: Natrum muriaticum. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce . Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. China. În timpul crizei se iau. chistur mari. În timpul călătoriei. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. .:·~·'I . . fobie .- .5 granule la fiecare oră. . dimineaţa şi seara. Sul fur iodatum 9 CH. . înainte de mese. . bărbie. ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. torace? Cum arată: mici.'·~. Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond.. 5 granule pe zi în perioada de criză. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH. . Ve zi FRICĂ. 5 granule pe zi.carne: Allium sativum. sărată sau tonică . 13 . _ •. -----.. spate.. ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. . 5 granule de 4 ori p e zi.}. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). .. 3 granule din fiecare.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH. 5 granule din fiecare pe zi..ca acele de gheaţă.. la fiecare oră. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm. ca toate terenurile alergice. Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule.•. ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. Dacă tulburările persistă.de exemplu Coca-Cola.1 . de ori).vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . degerături: Agaricus 5 CH. trebuie să se consulte medicul.ca acele.

.-. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă.prezenţa unor gangl ioni. E NIA JAMBOSA Coşuri mici. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . Natrum muriaticum.acnee juvenilă clasică. --.Piele. ~ Şi în plus.când coşuri le sunt foarte infectate. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. Microsol. Trebuie consult at medicul .SELENIUM "\ . ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă. cu un vârf alb.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. infectate. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. Thuya. ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei. S ilicea. Lycopodium. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. în număr scăzut. ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. KALIUM BROMATIUM . ~ Experienţa mea . NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. d ureroase. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. care se întinde pe umeri. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei.ch isturi mari. . 1 doză pe săptămână. În fiole: Oligosol. II ---I . LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. cu puroi. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. . mai ales la nivelul maxilarului. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. 1 fiolă din fiecare pe zi. HEPAR SULFUR Chisturi mari. albăstrui şi dureroase. . timp de şase luni. urticane. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. 5 granule pe zi. cu contururi dureroase. Granions. Sepia. . SULFUR IODATUM .adolescent deseori an xios.pentru un tratament de teren. Tuberculinum.

~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. cu înroş'ea feţei. 5 granule. Androsteron: în general în 15 CH. 1 doză în a zecea zi a ciclului. 1 tub. . nedureroşi şi puţin purulenţi. pentru o cură de o lună.insolaţie. şedinţă de ortoptie. dimineaţa. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. Coşurile sunt grase. Noemie. . În vârstă de 16 ani. dimineaţa. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH. 5 granule. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. Nicolas. . oare. 1 doză pe săptămână.nevralgie intensă. Totul se agravează înaintea menstruaţiei.febră acu tă gripală.angoa să profundă cu agitaţie.lucru la computer. ~ DHAS 15 CH. Luteinum: în general în 4 CH. Vezi DEGERĂTURI. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH. dureroa se şi conţin puroi. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 5 granule. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. seara. înainte de consultarea medicului.panică cu agitaţie şi palpitaţii.nevralgie acută a feţei după răceal. foarte mare. Simptome caracteristice . ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. . ~ ENIUM 9 CH.~ ••••.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. De avut În casă Aconitum 9 CH.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. 1 doză în a zecea zi a ciclului.febră bruscă. E vorba de coşuri mici. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. 5 granule înainte şi upă efortul ocular . 5 granule. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. înainte de consultarea medicului. . 1 doză pe săptămână. E xperimentare.' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . ~ SULFUR IODATUM 9 CH. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. RAYNAUD (sinlromullui). 5 granule din fiecare de două ori pe zi. . Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. seara. . Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. Principalele indicaţii . . Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. 1 doză pe săptămână. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. . În v tsprezece ani.

ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. În toate cazurile. Până Ia consultarea medicului. Acupunctura datează de câteva milenii. 5 granule 1-2 ori pe zi. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. . ACTH Origine Adrenocorticotrofina.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH.dureri ale ovarelor. hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. aştere. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor. .dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n. . Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. . Homeopatia este bicentenară.menstruaţie dureroasă. Comparatii şi asocieri Caulophyllum.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. . suprarenală.dureri ale sâni lor înainte .torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. Huruituri sau şuierături în urechi. durerile fluxului. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. . Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . ACUITATE . Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. 5 granule 1-2 or i pe zi.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. 5 granule din fiecare de două ori pe z i. de menstruaţie. 5 granule 1-2 ori pe zi. în momentul menstruaţiei.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii. Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie.

.

cu senzati e de foame dureroasă . ADENOPATIE u ••• • . cu stomacul prea plin. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. pentru un mâncău iritabil. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. desco perită de Hahnemann. având o farmacologie foarte deosebită. care se teme să nu întârzie. dureroase. însoţite de eructaţii zgomotoase. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. " .alergie.stres. veziculă. mai ales reumatisma le.sindromuri dureroase. timp de cincispr ezece zile. ADORMIRE . _ Asa foetida 15 CH. obsedată de programul de lucru. care suferă de dureri gastrice. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. Este un fenomen nervos. În practică. E vorba de puncte cutanate. pentru un hepatic iritabil.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. . Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. 5 granule dimineata. _ Lycopodium 9 CH. în ambele cazuri. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. 5 granule înainte de mese. cât şi psihologic al acestuia. _ Nu x vomica 5 CH. pentru o persoană nervoasă. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. hcrnie. peritonită. 3 granule din fiecare. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . In acest scop. de două ori pe zi. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. pentru o persoană nervoasă. ADENOM ® ti. 5 granule pe zi.adormire grea: vezi INSOMNIE. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . 5 granule pe zi. Vezi BALONĂRI. de ce le mai multe ori. apendicită). 5 granule îna inte de masă. cât şi unor puncte de acupunctură. insomnie. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. Adenomul. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. . în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA).foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. Consultarea medicului este obligatorie.

. Din punct de veder e simptomatologie. infecţioasă sau tumorală. Silicea. Sulfur iodatum.CH şi Baryta iodata 5 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. În toate cazurile.® ~ ti. a cărei origine poate să fie infl amatorie. ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. Drosera 5 . Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. se pot folosi: . Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. timp de cel puţin o lună.

5 granule de 2 ori pe zi. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. trebuie să se consulte medicul. Dacă tulburările persistă. P rincipalele indicatii .ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. 5 granule de 4 ori pe zi. în ultimele zile ale ciclului. caz în care trebuie să se facă analize complete.. Simptome caracteristice . ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. _ anxietate. timp de două zile.ca Origine Cas~anul sălbatic..congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: .durere a regiunii sacro-iliace. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. în alternanţă. şi Homeovox. în alternanţă cu Homeovox. Medl~amentul are efecte antihemora gice. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce.ţ . strigăte Arnica 15 CH. timp de d011ăzile. AESCULUS HIPPOCASTANUM r. ceea ce e logic.conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. trac: Gelsemiu m 15 CH. . Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. Castana. 1 doză dimineaţa şi seara. Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). cu vome şi diaree. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 2 drajeuri de su pt din oră în oră. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH.ca . / Intoleranţa sugarului la lapte. 1 doză dimineaţa şi seara. 2 drajeuri de supt din două în două ore. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare.· . Principalele indicaţii . din oră în oră. . pot exista cauze organice. are o compoziţie foarte bogată. Sepia : congestia sistemului venos. 5 granule . nu să se substituie lui. . în special în vitamina P. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. -vance. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. antiinflamatorii şi antihernoroidale. 5 granule pe zi. şi Rhus toxicodendron 9 CH. " . AETHUSA CYNAPIUM . De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios.pus ee hemor oidale. Pe de altă part e. ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH.

oculare).Calendula TM. foarte fierbinte. . _ Trebuie tratată aciditatea gastnca. Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. cu dureri înţepătoare ca nişte ace. 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament. 5 granule din două în două ore. .dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore. MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. care sângerează. . Simptome caracter istice. 5 granule din două în două ore. 1> Experienţa mea . Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a . 1> Experienţa mea .. . . ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. 1> Experienţa mea. BORAX O singură ulceraţie la gingie..ticuri ale f i.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare. Principalele indicaţii . .24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . .dacă recidivează în mod regulat. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă.algodistrofie.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare.degerături. _ înroşirea pielii. _ spasme musculare la lllv~lui feţei. gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase.Hydrastis TM. . AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. Mal ales pe marginea hmbll. . SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. .iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături. într-un pahar apă fiartă şi răcită. cerul gurii. . Medicamentul tuturor infecţiilor guru. cu ulceraţii.dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului.Phito lacca TM.lipsa de coordonare motnce. . cu secreţii gălbui.:.. . se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. . de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . .. . limbă. . Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical.nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. .. 25 AFlĂ . . Trebuie consultat medicul . ganglioni). în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. . 1 > Experienţa mea . .dacă există simptome generale (febră.

Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. 5 granule pe zi. Arsenicum album. AGORAFOBIE . agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. Pulsatilla. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur . Agravarea simptomului însuşi.căldura patului: Lycopodium. se exacerbează. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală. în ordi ne alfabetică.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". Agravările .eforturi fizice: Arsenicum album.altitudine: Coca.agitaţie. . Iată principalele: . AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele.'(/rbonicum. sau simptomul se estompează.căldură: Pulsatilla. Dacă tulburările persistă.curent de aer: Hepar sulfur. . erupţii.baie rece: Antimonium crudum. 2. în loc Origine să fie trat ată. Psorinum. Mercuriu s solubilis. Apar iţia altor simptome. . care facilitează eliminările pe care le provoacă. iucntelor homeopatice. o insomnie. .somn: Laches is. este excitată.totdeauna grăbit. Simptomul.agitaţia picioarelor: Zincum. de poduri etc.masă (înainte): Natrum muriaticum. Sulfur. . Nux vomica.mişcare: Bryonia. diaree. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . Această 1.masă (după): Lycopodium.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. . Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. supuraţii. Vezi CLIMATOLOGIE. de exemplu o durere de cap. şi sensibilitatea pacientului. . . trebuie să se consult e medicul. sensibiZambila de pădure. Aceste medi camente se iau în 15 CH. ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. Phosphorus. . Natrum . .baie c aldă: Lachesis. Pulsatilla sau Hepar sulfur. Sulfur. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. precipitat: Argentum nitricum. prin De fapt. Psorinum: . Gelsemi um. Sulfur. Silicea. vegetaţiilor. de pieţe. . . departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. Teamă de spaţi ile întinse.alcool: Nux vomica. . teama de locurile foarte populate sau de mulţime. sau. ticuri ale feţei: Agaricus.frig: Nux vomica. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea.ca şi arneliorările . Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. Lachesis. Hipertrofie a amigdalelor. calma. .

ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament.•"". 1 doză pe săptămână. Această obose ală . acesta po ate să simtă o oboseal~~ . chiar dacă.deseor i un copil . ALCOOLISM® '.40> •• AILANTHUS . de repetat de 4 ori. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. . din greşeală. nu sunt niciodată grave. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). . sausale oprim:-şi să nu luăm. 2 comprimate dimine aţa şi seara. l' doză trei seri la rând. 1 doză pe săptămână." . . care trebuie în acest caz oprit. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH.Silicea 15 CH. În fine. Ricinus 4 CH. La unele persoane înalte. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. 1 doză trei dimineţi la rând... 5 granule dimineaţa şi seara. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: . de cele mai multe ori.. 5 granule. în alternanţă. de 4 ori pe zi.dovada unei reactii puternice a organismului.Calcarea carbonica 15 CH.China 9 CH. în nlternanţă. Pentru întărcare . în primele trei zile. 5 granule. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t.dorinţă de alcool. 5 granule de trei ori pe zi. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. la spi talizarea într-o clinică specializată. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. . Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: .Osteocynesine. o persoană . Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului.este deseori un semn bun. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3. după fiecare alăptare . • ~. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH.. de 4 OrI pe ZI. logoree: Lach . ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. . indicat sau nu.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor. 1 doză de 3 ori pe săptămână.Pulsatill~ 15 CH. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. excitare.

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

tulburări de apetit. 41 -. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. În planul termenului homeopatic.erupţie de pustule cu mâncărime intensă.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj.. ANEROIE. 5 granule de 2 ori pe zi.obosea lă nervoasă cu iritabili tate.J] În urma anumitor boli . de aceea medicul homeopat dă. . . 5 granule pe zi. .dureri de stomac. I gnatia: mâncatul calmează enervarea. şi Hypericum 15 CH. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). pierderea memoriei în urma surmenajului. d upă () rujeolă. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. în general cu ocazia unei micoze. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare.ranule pe zi. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH." ~. 5 granule de 3 ori pe zi. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. 5 I'.oboseală. 1 doză zilnică. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă. testele tuberculinice pot să devină ne gative. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. .. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. .rujeolă. . Indiferent de cauză şi tratament. timp de cincisprezece zile.. anxietate. . III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic..tulburări de memorie. o rubeolă sau o tuse convulsivă. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. Principalele indic . 5 granule pe zi. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. în special cea a numerelor.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. tuse convulsivă -. obezitate.

ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. . urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific. Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament.

alifie cu Pa eonia TM. . de repetat după zece min ut dacă e necesar. 5 granule pe zi. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. . 1 doză pe săptămână. In schimb. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. 5 granule pe zi. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. I . Dacă angoasele sunt frecvente. Rhus toxicodendron: durere.anorexie variabilă.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. . ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. . . timp de o lună. . ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie .crampe. 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. 5 granule. Vezi CARDIOLOGIE. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. pe care homeopatia I .maladia lui Osgood-Schlatte r. Principalele indicaţii . mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. 5 granule pe zi. în momentul crizei. alternantă. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. tratea ză rapid. rigidizarea te ndoanelor. dureri de tendoane. local.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. 5 granule din fiecare pe zi. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. 5 granule pe zi. de teamă. VERA specie de arbust din America de Sud. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. lire neces ită Sulfur 15 CH. Se ia: Aconit 30 CH. Ruta: traumatism al tendoanelor. 5 granule de 2 ori pe zi.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. pr ecum unii srafilococi. 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. rxle urnt . Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC). timp de zece zile.

5 granule de 4 ori pe zi. .ANITĂ Inflamarea regiunii anale: .Hura brasiliensis 5 CH.

. ... -. se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea . în special asupra lunnhiilor şi plămânilor.indigestie după consum excesiv de alimente. Simptome c aracteristice . . -neg m are. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie.' . . eructaţii.:.prin cure repetate de antibiotice .diaree. . poate să treacă neobservată.pecingine.unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene. Origine Tartratul de antimoniu. să se reducă doze le şi durata tratamentului. . ANTRA: Vezi ABCES. Este un pdus toxic.. dar atipică. ANTIMONIUM CRUDUM ~.. Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii.. ANXIETATE (terti anxios) ~. . Simptome caracteristice .îngroşarea pielii care se poat fisura. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă". ..~'.. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. precum şi asupra fIii. tetanie... . .RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă.Nitricum acidum: negi. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi.'.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. 's Origine Trisulfura de antimoniu. limbă încărcată. pasmofilie.. când prescrierea e justificată.. Vezi DEPRESIE. .limbă foarte încărcată. Astfel. insomnie. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '.. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică.jenă bronşică cu respiraţie difilă.\. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită. ~~. trebuieî ştii să descoperi anxietatea . Principalele indicaţii . Stresul este astăzi cuvânt .scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală. . lehamite. Principalele indicaţii Bronşită acută. : ' .•.lIluluipulmonar.erupţie de pustule cu cicatrice olacee. ia adevărata depresie. Prin urmare. tulblări ale poftei de mâncare.

Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm. ulcer storrcal. ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească.daptare sunt depăşite. du reri de .l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. uunci noastre de. pate .ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . hipertensiune.

specia lităţi homeopatice. 5 granule pe zi. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. ~ Panică. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . 2. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. 5 granule 1-2 pe zi. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. ca totdeauna. 5 granule de la primele PC. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii.slăbiciune: Silicea. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii.teamă: Gelsemium. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. mal i autoimunitare şi chiar cancer. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. datorită bogăţiei dialogului. ceva. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. Gelsemium examenului. pentru medicul homeopat. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. Homeopatia consideră că emoţiile. Se ia 1 doză în 15 CH. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii.supărare. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. a trata un teren. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. sau Sedatif de moarte. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. Aconit 15 CH. La fel. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. .46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -.5 granule 1-2 ori pe zi. Totuşi. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. Un lucru e vident: în homeopatie. limite şi indicaţii: 1. . o sensibilitate. emoţil puternice 15 CH. ~ Emotivitate. împreună cu tratamentul homeopatic. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. . . teamă teamă de noapte. dincolo de simptom e. 5 granule 1-2 ori pe zi. deci.simplă. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. 5 granule seara. medicament e cu o utilizare. precum Sedatif PC. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. sau Sedatif PC. impresie de moarte imediată. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact.abandon: Pulsatil la. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. . ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment. ~ Angoasă. înainte de consultarea medicului: . pot fi foarte uşor folosite.vexaţie. În majoritatea cazurilor. teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. Tratamentul homeopatic prezintă. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice.geloz ie: Lachesis.

.Euphytose. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. de exemplu: . teamă cu sentiment de inhibiţie.Sapsmine. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. C sau magneziu. In sfârşit. -Lenicalm. de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. ŞI . oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. precum vitaminele B6.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. 5 g ranule seara la culcare. 2-6 comprimate pe zi. Tot aşa.

Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. în special. 5 granule pe zi. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. trebuie să se consulte medicul. APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH. Sim ptome caracteristice . 5 granule pe zi.edem acut traumatic al unei articulaţii.senzaţie de apăsare. 15 picături înainte de fiecare masă. 5 granule pe zi. . 5 granule de 2 ori pe zi.arsuri de gradul unu.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. 5 granule pe zi.febră acută fără sete.l 1 ==================================~!I APĂSARB . Dacă tulburările persistă. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe . să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH. Bryonia: edem după traumatism. 5 granule pe zi. . _ dureri înţepătoare. \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală.vaginită.conjunctivită. .înţepături de insecte. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. APIS~ Origine Albina.edem al pielii sau mucoaselor. Principalele indicaţii . De avut în casă Apis J 5 CH. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice.alergii cutana te. . ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. Lachesis: astm seara. . . ' .histamina. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului. entorsă. sau Cereale încolţite 6 DH. . cu o jumăt ate de oră înainte de masă. Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. 1 tub. 5 granule la culcare. .

.

sistemului nervos. Prin cipalele indicaţii .auna grăbit. Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. comportament agitat şi anxios. Uti lizarea lui excesivă sau cronică. în genera e_e!Jlctat!!.şi. ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. . care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde. un copil care nu stă locului. ameţel i. fobii. şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor.arsuri gastrice. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă . . .expecto de mucozităţi cenuşii.. Comparaţii şi aso~ieri _ .:. . .mucoaselor ORL şi digestive. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. . în special asupra: .senzaţia că eşti rănit de aşchii.laringită a oratorilor şi cântăreţilor. mai ales pe v reme umedă. antiseptic pentru gât. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. .laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii.50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . la subiecţii sensibili toate formele de stres . Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum). ceea ce-i dăunează la şcoală. Si mptome caracteristice .nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. . se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit.la instilaţii în blenoragie. instabilitate.. teamă.diaree provocată de emotivitate. se plânge de dificultăţi digestive. Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s.tresat.agravare la căldură. Gelsemium: trac. la colir pentru och i şi chiar la spălare -. .dureri de dinţi noaptea. care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică.tra c cu agitaţie. . nu stă să asculte înainte de a acţiona . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH.agitaţie anxioasă. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul.eructaţii aci de. .totde. . 1 tub. ~ Prescripţie medicală ulcer gastric. vâscoase. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei. . cu dureri înţepătoare. ._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor .balonări cu eructaţii.. diaree provocata de emotivitate.în special tea ma de a întârzia.

vene dureroase. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort. 1 doză. De avut În casă Arnica 9 CH. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. hemato ame.h. dar în acest caz nu e peri culoasă. 15 CH.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern. pot fi luate în timpul practicării sportului. . palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. Diluţiile medii. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat. varice. . cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului.febră cu faţă roşie. Diluţiile mari. T~lbur~rile ~igestive. şi arsurile d~gestJve dn. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă. cucuie.trau atisme. Principalele indicaţii . ~ În dezechilibru . în timpul recuperării. devin ~oarte importante. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire.hematoame. tulburări digestive. ca toate sărurile de arsenic. dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului. A~itaţia anxioasă este clară. în caz de nervozitate.. Insomniile. vaselor sanguine ~iunor stări febrile . ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor. şi. 7-9 CH.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. ameţelile. şocuri. .~emunte. adăugaţi Acht 9 CH. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. 5 granule pe zi.echimoze. congestionată. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . 5 granule I dată pe zi. In plus. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. şi Arnica 15 CH. de curbaturi. este o substanţă foarte tox ică.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. . precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. Simptome caracteristice . 1 tub. premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH.unele stări grip ale aflate la început. acţiunea ei fiind doar locală. vânătăi. iar comportamentul devine fobie: ameţe. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile. 5 granule pe zi. agorafobie (fobia locurilor publi ce).senzaţie de contuzii. A~~liza c0!lstituenţ~l. . . Ignatia 15 CH. 4 sau 5 CH.

.

uneori de o eleganţă pretenţioasă. Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. exagerat de îngrijorat.alergii respiratorii.înfrigurare. .colite cronice.infectii acute' ' . care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii. completat cu un scris fin şi citeţ. imptome caracteristice . . ~ Prescriere medi ală . de exemplu. boala fânului' .astm. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile . Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă . . Ii place să fie precis. .nevralgie acută. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament.anxietate.intoxicaţie alimentară.stare anxioasă. De avut în casă Arsenicum album 15 CH. Principalele indicaţii . -astm. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. .tuse s pasmodică alergică.54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . .rinite cu senzaţie de obturare nazală.agravare no~ptea între unu şi trei. ~ În dezechilibru Bolnav. e friguros.otită acută. Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. .oboseală.senzatie de arsură' .~astro. 1 t ub. ~ legatura cu m oartea: doliu. . disperare pentru starea proprie. . . alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate. precum astmuIC eczem boala fânului. " . c}l o înfăţişare îngrijită. teren alergic. -eczemă. . -micoză.slăbiciune.gastro-ente rită. Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat. cu a fi maniac. . oboseşte repede.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. cu mâncărime. slăbire. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' .rinită.rinite alergice. chiar disperat de starea lui de sănătate. .descuamări foarte fi ne ale pielii. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. emoti v. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u.amelior are în contact cu căldura' . . accident catastrofe despărţiri.

asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . . roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH.): Apis .obezita te. .II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor. 5 granule dimineaţa şi seara. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: . 5 granule pe zi. 5 granule la fiecare zece minute. . care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie.diabet. precum liuryta car bonica 9 CH. din oră î ră.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. Dacă ars ura este de gradul doi. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu. GREUTATE). Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH. urticarie .stres. .Arnica 9 CH. 5 granule. . In caz de băşi ci. timp de douăzeci şi patru de ore. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale. . Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente.tutun. În toate cazurile. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile. 5 granule la fiecare două ore. otită. 5 granule. .hipertensiune arterială. 5 g ule de 5 ori pe zi.teren familial. în alternanţă.inactivitate fizică. . . Orice arsură de gradul doi pe mâini.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti. ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. ateroscleroza este legată . Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei.. trebuie arătată medicului. terenul acesteia ucbuie tratat. Arterioscleroza. In completarea tratamentelor clasice. ARTRITĂ . rinită): Arsenicum album 15 CH. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea..Ic două ori pe zi.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. . III/"hinei pectorale. care creşte pe terenurile virane.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. 5 granule din fiecare . Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE). de 6 ori la rând. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH.

Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee. cest caracter acut şi brusc al puseel or. precum şi periodicitatea lor. . rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea.@> ti.

impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. el poate să nu fie neapăra reumatismal. la efort. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . Principalele indicatii . ARTROZĂ. mai ales la b aza stângă.acupunc tura şi mezoterapia. spasme ale esofagului. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. : •. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. Principalele indicaţii ~erofagie. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. I III curele termale (alese de medicul personal. Principalele indicaţii . ligo-elemente: cupru şi sulf. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. vocea fiind 111)'uşităau spartă. noaptea. care cunoaşte staţiunea respectivă). imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. -~ ------"'--- . 5 granule 1-2 ori pe zi. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului. . s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. deseori.f'. şi se ameliorează în stare de repaus. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. ci şi infecţios. 5 granule de 1-2 ori pe zi. cu senzaţia de ghem care urcă gat. . medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului.. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*.inflamarea pleurii. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. Lari?gită.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). sunt f oarte importante tratarea terenului. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. În momentul crizelor. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. în cazul afecţiunii cronice.nevralgii intercostale.Jl Durerile articulare. 5 granule din fiecare. în alternanţă din două în două ore. Durerile se agravează la sprijinire. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. deformări le. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. precur şi agravarea lor la umiditate.

~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. timp de şase luni. 5 granule de ori pe zi.60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . I doză de mai multe ori pe lună. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . Medorrhinum thuya.oboseală fizică: China 9 CH. Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH.decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH. Principalele indicaţii . din oră în IIIă. 5 granule 2 ori pe zi. . spasmuI şi sufocarea. Natrum ulfuricum. praf. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH.. 5 granule. gelozie . din oră în oră.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. 5 granu de 2 ori pe zi. produse de întreţinere)? Se datorează unu . 5 granule. . În caz uri deosebite se adaugă: . rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre. 5 granule de 2 ori pe zi. din oră în oră. Psorinum tuberculinum. . pubertate. . 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare.bufee de căldură. mastoză radiologic ). Dacă tulburarea persistă. 5 granule. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. vexaţie. timp de zece zile. 5 granul de 2 ori pe zi. timp zece zile. . ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. unei emoţii puternice (teamă. 5 granule de2 ori pe zi . în alternanţă. sarcină..după un efort fizic: Arnica 9 CH. în alternanţă.în caz de urgenţă.dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. III special la copii. . d acă criza provoacă un pericol respirator. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. supărare. trebuie să consulta medi ul.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. .)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. 5 granule pe zi.durere a sân ului s tâng. . în alternanţă.

sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive. . Aresnicum album.teamă: Gelsemi um.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. Trebuie respectate câteva reguli: . Mugur 1 DH.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi .miezul nopţii: Sambucus. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. . . reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. Sil icea sau . . l'liosphorus. atunci Astmul e discontinuu.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. . .ora unsprezece: Sulfur. deci a utilizării medicamentelor. praful şi acarienii fiind deseori de vină . şi un medicament ales în functie .umiditate: Dulcamara. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit . . >. perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. nlcge Blatta orientalis (15 CH.de la unu la trei: Arsenicum albu m. Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise .62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. AIidorrhinum. în special cortizon.înainte de menstre: Lachesis. continuânPinus montana.ora zece: Natrum muriaticum .la culcar e: Aralia racemosa. recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li . trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. Există mai multe situatii. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. Apoi crizele vo r dispărea. apoi a frecvenţei crizelor. În cazul bronşitelor astrnati.polen: Pollen.trezire: Lachesis.emoţii: Ignatia.gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. medicamente.excese alimentare: Nux vomica. . .dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . 20-50 picături de 3 ori pe zi.vexaţie: Staphysagria. În toate cazurile. cunoaşterea unui alergen responsabil permite . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. Pollen de exemplu.ora trei: Nux vomica.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. Trebuie avut răbdare. medicamente asociate: Sulfur. o familial cunoscut. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. Natrum muriaticum.praf: Blatta orienta lis. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. . du-se trat amentul de fond. 5 granule pe zi). lorrne ale copiilor. umi întâi a in ensităţii. de Ilscm~nea. apoi tratarea . sau aproape ziln ic.se va .medicamente cl asice. În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. de exemplu). .

. Nux vomica: furie. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului.agravare la ma. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. cu n asul roşu. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum.asupra aparatului cardio-vascular.durere sciatică: Gnaphalium. -înORL. palpitaţii. . mai a les hipertensiunea. . ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. îndeosebi cutanată şi renală.asupra psih icului. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. î Simptome caracteristice .astm: Kalium carbonicum. .agravare în urma discuţiilor contradictorii. .agravare noaptea. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. cu faţa congestionată. toate situaţiile care provoacă o r uptură. şi el. . Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. În practică. supurarea urechii. sinuzită cronică.64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului. hipertensiune arterială. Astăzi.mai des bărbat decât femeie -. uneori un copil.dorinţa de alcool. Principalele i ndicaţii . toxicologia sa. Pentru temperamentele predispuse. depresia bătrânului. .oboseală: Manganum. Se ameţeşte uşor de prop tă. în secolul al XI-lea. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. » Ameliora re . a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. extrasistolă. autoritar. p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. În schimb. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat. » În echilibru E vorba de un adult .palpitaţii şi anxietate. Etilismul se află. .sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală). şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. act iv.

4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. uneori prefăcută. să autodepăşească: A urum. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. sau doar îmbătrânit. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. BAIE Această modalitate nedicament de fond. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite..vrea să conducă. B BADIAGA Origine Buretele.66 JACQUES BOULET de forţa. îi place să se scalde: Pulsatilla. indigestie. Comportamentul poate să varieze foarte repede . după un eşec. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. Principalele indicaţii . orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie. Antimonium . un dezgust de viaţă. . ~ Îi place apa. . coleric : Nux vomica. la pensie. de curajul. plăci roşii: Sulfur. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. să dirijeze: Lycopodium. ugravare Într-o cameră caldă.nerăbdător.oboseală. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. Vezi CARA CTER. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . .vrea să comande. amenoree: c rudum. . ameliorare Într-o cameră caldă. poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. şi secreţii vâscoase. iar buna sa dispoziţie.. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. ~ Agravat de băi reci.insomnii în perioada de surrnenaj. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. de isprăvile sale. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . să răcnească. cu senzaţie de stra ngulare.

păpădie. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. Trebuie să se consulte medicul . în alternanţă. cu caracter. cu balonare ·. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. 5 granule înainte de principalele două mes e. Se impune un tratam ent local. în ciuda tratamentului. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă.~. nervoşi şi nerăbdători. în general. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală.i apăsare. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. deseori cu diaree. Atenţie. Granions. ALOE Balonare cu diaree urgentă. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică.în granule: Oligogranul. Microsol. dificil.în caz de urgenţă. timp de două-trei zile. . CHINA Tot abdomenul este sensibil.dacă balona persistă. un temperament l obic. . obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm.în fiole: Oligosol. . 1-3 capsule pe zi înainte de masă. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. nici scaun. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . ~ Experienţa mea Hemor oizi. din două în două ore. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. 5 granule pe z i.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 .. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. provocând o apăsare respiratorie. 1 fiolă din fiecare pe zi. THUYA B lonare şi chiorăieli. . uid eosebi noaptea. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. Inflamaţie a glandului penisului. de origine micozică. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. 5 granule. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă.

cefalee cu faţă roşie şi congestionată. . > LYCOPODIUM 9 CH. Didier.gripă intestinală. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. e foar te umflat. pot să se inflameze şi să se in fecteze. . pântecele . se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. 5 granule. BARYTA CARBONICA . t imp de două luni. În vârstă de 43 de ani. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. şi Pyrogenium 9 CH. sau în completarea tratamentului specialistului. 5 granule înaintea celor două mese.gastro-enterite acute. de 4 ori. Până atunci. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. situate la intrarea vaginului.dureri de cap . de dimineaţă.ca nişte junghi uri. . . BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH. Principalele indicaţii . 5 granule zilnic.prostraţie. Se impune de urge nţă un control ORL.dureri abdominale cu diaree. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. curbaturi. RAPHANUS Tot pântecele e balonat. 5 gra nule de 2 ori pe zi. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH. . de 3 ori pe ZI. Simptome caracteristice . . . cu dureri în partea stângă a colonului. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. în alternanţă. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. Glandele lui Bartholin. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. o chi dureroşi. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. 5 granule zilnic. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. 5 granule de 2 ori pe zi. Până Ia control. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur.dureri ar ticulare. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. şi Staphysagria 15 CH. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH.

~ ~ Origine Carbonatul de bariu. . precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.

.hipertensiune arterială. ia~ ochii par că ies din orbit e. 5 granule 1-2 1111 pe zi. Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. Tratamentul clasic asociază .extrem de apropiată de Baryta carb onica.hipertrofiere ganglionară. Phosphorus. Gelsemium (trac). care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. In cazul acestor indicaţii.72 Simptome caracteristice .Întârzie re În dezvoltare. Bryonia. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate).ca. Principalele indicaţii . . v. a bea cald ameliorează: Lycopodium. VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r. cu anghine frecvente. l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. . ~ Prescriere m edicală . unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Lachesis. ..scleroză vasculară. BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. . sau în 15 CH. . . Che lidonium TM 3%.lm~n.hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. . a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită).hipertensiune arterială. a bea cal d agravează: Apis. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara.I. _ . Argentum nitricum 1111 ccipitare). BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . . I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. . vuselină 15 g.ameţeli la persoanele în vârstă. alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia.Întârziere psihomotorie. un tratament de fond al sensibi lităţii sale. Euphorbia. şi s pune local.ganglioni întăriţi permanent.întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. a bea rece ameliorează: Apis. la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. l doză de 2-4 o ri pe lună . Lachesis. de 2 ori pe zi. .te ~1 medicamente care blochează producerea .medicamen tul este dat în general în 9 CH.

unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. BBS (Besnier-Boeck. 5 granule de 2 on pe Zl. hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH.palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. timp de câteva Iplămâni. I/ibiii la radiograf ia pulmonară . Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . BĂŞICI Băşici.Schaumann.ganglioni multipli. . Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond.de hormoni tiroidieni. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH.pitalizarea Într-o clinică specializa tă. 5 granule de 4 ori pe ZI. 5 granule pe zi. 5 granule pe .Z1. Totuşi. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie .a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. . . în completare.

congestie a capului cu sudori. arsu ri de gradul unu.B.uscarea mucoaselor ORL şi digestive. însuşi e în cauză.74 BCG Vaccinarea pentru BCG. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee.febră oscilantă. căldură. . este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. ducând la afecţiuni ORL.convulsii. dar e Gelsemium: febră acută. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. insolaţie. I'rincipalele indicaţii rino-faringite. BELLADONNA Origine s _ . . ti de cincisprezece zile. bacilul lui C~I~l(ttte.-t vaccI. otite. persoana nu transpiră. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. ci faptul că numeroase p rso~ne.agrava re la lumină puternică. spaime uucturne.~i Guerin. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. in urm. In reahtate~?. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. bufee de căldură. şi 5 CH. Silicea 15 CH. dureri. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată.tă re ac se numeşte becegită. prin atingere. II'lIată. copu m. cu repetiţie. 5 granule timp ?e c inclspreze zile .. . adormit greu. ~ d~s c na a treia.ameliorare la răc oare. în repaus. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. în cazul simp tomelor neurologice. ~ Prescriere medicală . anghine. inflamaţii acute şi febră. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. es te perturbat. 5 granule pe ZI. delir.a. cu roşeaţă. însoţită nglioni dureroşi. în urma unui BCG. Aceas. ot de exemplu. . BECEGITĂ Uneori. 15 CH. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. . repetarea după o săptămână.aces vaccinări. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. . fie terenul copilului.pusee dehipertensiune. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. 1 doză în ziua vaccină:ii. cu congestia feţei şi sudori.

precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. Beladona e o plantă din familia solanaceelor. ~o trei sunt otrăvuri. .Apis: edem roz. 1 tub (granule). F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila.onium (~arba d~a~ului). de aici num de bella donna.. . cu dureri înţepătoare. De avut în casă Belladonna 9 CH. Beladona conţme îndeos ebi atropma . "doamnă frumoasă". Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei.

dureri sacro-coccigiene. .criză de gută.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. ~ Acidul benzoic. . 5 granule 1" ZI. . Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. ~ Diaree. . 5 granule. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). BEŢIE Vezi ALCOOLISM. hemoroizi Aloe 5 CH. . de r epetat.impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. . . o greutate în rect: Sepia 9 CH. . . . BENZOICUM ACIDUM Origine .. Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. ~ Nu suportă berea. 1 doză. _ traumatism al coccisului. _ cistită cu urină puterni c mirositoare. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. deseon din cauza une retenţii. 5 . de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 .eczeme.impresia că ai o bilă.. . Principalele indicaţii . Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. ficatului şi veziculei.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. . ~ . .•.. aparatului urinar.. rahisului lombar. _ traumatism al sânil or. .impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Drăcila. Il'Unulepe zi. .litiază urinară. diaree. 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv.adenom de prostată.. dacă este necesar. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . .criză de gută. 5 granule de 4 ori pe zi. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare.drenaj hepato-vezicular. .

să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. Principalele indicaţii -astm. ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. la nas.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor.. >-.. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. bronhiolită. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. vaccmun ŞI cultu microbiene. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. polenul. la fiecare două ore. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. .. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. timp de două-trei luni. 1 pe săptămână. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. scurgerea. pisicile. în indicat. . în 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. medicament de fond al terenului sicotic*.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. BIOTERAPIE . durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi.corrOSIVUS 5 CH. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. după tratament.mule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. granule. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi.11 le rapidă. . Principalele indicaţii . excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. pe cerul gurii. . Anxietate. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic.Şi în plus: . 1 doză pe săptămână. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. crampe. . de la primele simptome. unococul. Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . din oră în oră. Trebui~ să se apli. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. se iau de 3 ori pe săptămână. gândacul. .. tulburări neurovegetatrve. 5 i. . granule. timp de trei Iplămâni.bronşită. în alternanţă. Totuşi. în alternanţă. ('H. IIIdouă medicamente.

-{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. cu accese de strănut la trezire. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. lăcrimare uşoară. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . ameliorează la căldură. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . -{> Experienţa mea: . şi medicamentul trebuie luat multă vreme. fierbinţi. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. Natrum muriaticum. timp de şase lu ni. iritantă. Psorinum. dar niciodată iritantă. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. uneori gălbuie. 1 doză de câteva ori. Lycopodium. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. medicul: Sulfur. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. cu o lăcrimare iritantă. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. Medorrhinum.------------- . fără repaus. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. Thuya. se poate folosi un Pollen specific. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume.. dar poate să f ie foarte util pentru durere. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. cu o scurgere naza lă iritantă. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros.

Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic.herpes genital. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. primăvară. mai ales la sugar. venmos . în alternantă. imediat ce se plimbă la ţară. dimineaţa şi seara. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. 5 granule. . şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. J ean-J acques. are accese de strănut şi îşi ori pe zi. 5 granule pe zi. EUPHRASIA 9 CH.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. în fiecare primăvară. În plus. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri.afte. 5 granule. ~ . .82 Este cazul multor alergii aperiodice. în fiecare . Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. » BORBORIGME II/I)la Maxime. 5 granule dimineaţa şi seara.i . ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. ! I1I1 . de patru ori pe zi. Cocculus: rău de maşină. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. din oră în oră. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu. . 5 granule. America de Sud. suferă de conjunctivită.

Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. orgolioasă. Omida "procesionară". BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. idealistă.Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. de nedreptate." . " BOVARISM . 01 fi I . Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. . Acest comportament e 1. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. Emma Bovar y. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1.

' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. m momentul ovulaţiei. Comparaţii şi asoci eri . seacă. de.cât mai repede cu putinţă -. e o secreţie cronică a bronhiilor. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum.ca Origine 1 Bromul. _ menstre hemoragice. 5 granul e. _ astm ameliora t la malul marn. De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. BRONŞITĂ ~ În faza acută. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn.. Oprirea fumatului este obligatorie. cu diaree. de mai bin e de trei ani. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH." . ". În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. Medicamentul homeopatIc ~e dovede. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. m~nif~stându-se pn~tr-o J. în alternanţă. de exemplu.menstre dureroase. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii.ca .' ~ . _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor. din oră în oră. care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. În aşteptarea consultării medicului -.şt~ mai activ asupra glandelor. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor.ce~e. ." I . în alternanţă. . Simptome caracteristice . ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. _ tuse spasmodică.: K.mai mult ori de origine vir ală'. Principalele indicaţii ~ . '. din oră în oră. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara.ca . Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă.ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. În practică. ~. BRONŞITĂ CRONICĂ ~ .. ~ . BKOMUM . 5 granule d imineaţa şi seara. 5 ·ranule. în alternanţă. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. . Vezi TUTUN.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. Principalele indicaţii .. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren. ~ ~ . cu impresia că acesta şi-a mant volumul. . .enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. ~. îndeosebi la fumător. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. din oră în oră. este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune. 5 granule. cu dificultăţi resplr~torn? . _ dureri de cap. la copil.

ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor. Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon.Origine Împărăteasa (Bryonia alba). . din familia cucurbitaceelor. membranelor seroase şi asupra stării generale .

. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. în afară de L achesis 9 CH. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri.analiza densităţii osoase. AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. ca un fel de rigiditate. Principalele indicaţii . medicamentele de fond. . . Graphites.5 grade Celsius. tuse dureroasă. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie. 5 granule de 2 ori pe zi. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. pe partea de sus a corpului.traheite.frotiu de depistare. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . a meliorate de imobilitate.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. timp de şase luni.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. Lachesis.gripă. cu sudori reci pe faţă. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. care se instalează progresiv. examen cardio-vascular. . vor fi deseori Sulfur sau Aurum. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. Sepia. Kalium carbonicu m. Natrum sulfuricum. cu anxietate. 1 doză li . . Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. Pe de altă parte. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. . câteva ori pe lună. la nivelul obr ajilor. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor.uscăciune a mucoaselor. cu sudori urmate de o senzaţie de frig. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. . traheită. dureri de cap. Thuya. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile. care parcă ard. SANGUINARIA Congestie roşie. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei.dureri ascuţite. . bronşite.verificarea tensiunii.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. stări gripale cu febră de 38. înţepătoare.suportarea psihologică a menopauzei.5 grade Celsius. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap. cu sete intensă. 5 granule pe zi. . cu senzaţia de indispoziţie.

5 granule în fiecare seară. Principalele Limfangită.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. şi Luteinum 4 CH. înainte de cele două m ese. iritabilă şi deseori irascibilă. 5 granule. <>. trebuie consultat medicul. când bufeele sunt rebele la tratament. Dacă tulb urările persistă. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. GELSEMIU M Faţa e roşie. bufeele sunt foarte umede. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. ~ FSH 15 CH. ~ SANGUINARIA 9 CH. în afară de Sepia 9 CH. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. ~ CHESIS 9 CH. ump de opt zile. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei.Experienţa mea . sentiment de descurajare. înaintea celor două m ese. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. 5 granule de 3 ori pe săptămână. pentru corectarea echilibrului hormonal. 1 doză pe săptămână. dimineaţa. cu trans piraţie abundentă. <>. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. Paulette nu se simte congestionată. <>.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. 1 <>. Paulette. ci îi este frig după bufee. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. BULIMIE Vezi APETIT II . <>. seara. 5 granule. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. ~ SEPIA 9 CH. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. 5 granule pe zi. nu mai are menstruatie de ş~se luni. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. acoperită de sudoare. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. I I Catherine. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. BUFORANA Origine Broasca-râioasă.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. în urmă cu trei ani. 5 granule. În vârstă de 53 de ani.Experienţa mea Nu se produc noaptea. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. Med icament împotriva tracului. 5 granule. mai curând să se ia\ Lycopodium.Experienţa mea În general în 15 CH. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare.

BUZE . digestive şi urogenitale.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. . .90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH.fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH. . CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. în aş rea consultării medicului. 5 granule pe zi în cură de o lună. c CACOSMIE III'. . Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe.vaginism. i alternanţă. 5 granul dimineaţa şi seara.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. Altădată era folosit ca tonic cardiac. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. Arsenicum al bum. .percepţie subiectivă: Pulsatilla. timp de opt zile. . . 5 granule.um . .agravare Ia efort.senzaţie de crampă.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum. ' Simptome caracteristice .. din oră în oră. VeziMIROS.

adică I ilcar de stridie . CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput.av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica. CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu.durere de anghină pectorală. 5 granule de 4 ori pe ZI. ~"'fMtlAJ<o. . Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului. Principalele indicaţii ) . constricţiune.tabagism şi intoleranţă la tutun. .dorinţă de alimente indigeste. . . Simptome caracteristice . T • > ~ 1. Aconi : paralizie facială după răceală.dorintă de cafea: Nux vomica. . Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e. . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de .prurit (mâncărime) genital fe minin.> Sugar: . Principalele indicaţii ). .di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH.sudori localizate. folosit la aparatura electrică. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina.agravare la frigul umed. Iris versicolor: reflux acid.eritem fesier. .liensibilitate. . Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid.impotenţă masculină.> Prescriere medicală: . Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum.retentie urinară. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie . . Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie. .senzaţie 'de frig.agravare princafea: Coffea.slăbiciune. . Principalele indicaţii . . Dacă tulburările persi stă.agravare în perioada de lună plină. CALCAREA CARBONICA • . .la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic.. se consultă medicul. Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă .. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: .paralizie facia lă după o răceală.

copilul Calearea carbonica creşte domol. Transpiră uşor. cojile de lapte şi critemul fesier. » Ad ult: . fisurată. teama şi tendinţa la spasme.gută. Pubertatea lui e puţin întârziată. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. are capul mar e şi rotund. spre 14-15 luni . Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. organizat. . Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. per eţii vaselor).piele groasă. » Copi l: .litiază urinară. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. . Lentoarea. adult). dar prudent. riguros. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar.rino-faringite repetate. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. astfel.apului.tulburări ale mineralizării osoase. dar pot . JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. va merge liniştit. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. copil. exostoză. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. Indiferent de vârstă.rino-faringite repetate. colici nefritice. pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. -astm. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. mai ales la nivelul . 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . nu se lansează fără să reflecteze. dinţii sunt pătraţi. Dar indiferent de vârstă. Temător. . când servesc un temperament chibzuit. anxietatea sa.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. burta mare si puţin cam moale. Foarte frecvente sunt eczema. articulaţiile sunt puţin suple. Thuya: obezi tate. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe. » Sugar: e grăsuliu. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. . De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. .spasmofilie. -eczemă.coji de lapte.spaime nocturne. îngrăşare. Simptome caracteristice . acid urie. cu pr opria lui viteză. -eczemă. . mai greu de desc operit la adult. subiectul e ste mai curând scurt şi gras. . » Copil: constituţia sa confirmându-se.94 .ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. . Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. Lent.obezi tate. . hipertrofie a amigdalel or. » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet.spasme ale suspinului. spasme şi spaime n octurne. dar precis.

consolidarea fract uri lor. Principalele indicaţii . seara. -vanc e. inflamaţii şi infecţii cutanate. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. . crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a . Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. de 2-3 ori pe an.dureri osoase şi articulare. . adică longilină.). Simptome caracteristice . genunchi etc. Principalele indicaţii Supurarea pielii. Proprietăţile sale naturale. Comparaţii şi asocieri . uutiseptice şi calmante. cu dureri de cap seara. timp de o lună. se iau: Osteocynesine.ta ~ Origine Flimica de grădină. .tulburări de creştere la copiii longilini.osteoporoză. tăieturi.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. Acţiunea lui fiind lentă. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie. şi Silicea 15 C'H. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei.oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. cu duren de cap. în special în timpul creşterii şi la menopauză. pecingi ne. Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. .5 granule de 3 ori pe săptămână.ta Origine Fosfatul tricalcic care. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală.dureri dorsale la adolescentullongilin. antiinflamatoare.ta . lumbago. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni.artroză cu osteofit. .96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii . în cură de două luni.exostoză (excrescenţă osoasă). 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. picioare.oboseală intelectuală. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. CALENDULA. . fisuri. . plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. . fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie.I rsuri. . P rincipalele indicaţii Alifia. 5 granule pe zi.

bolnavul are în mod special nevoie . dispreţuia te rapeuticile oficiale._ început de guturai sau smdrom gnpal. Utilizarea sa terapeutica este.g~av?olnav sau invers. _ indispoziţie. Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. .vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei. în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. Veratrum album: fng intens.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care .98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. . Principalele indi caţii. cu senzaţie de fng intens. Medicul de familie. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . are un rol foarte important. Comparaţii şi asocieri . » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn. arsuri.' . ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. ·.luce la mânie şi iritabili tate. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. . mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate. de cele mal mult ori nerecunoscută.cromce grave poliartrita reumatoidă. cQ cQ Origine . homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. oboseală. de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: .fo~rte vec~c. lupus. . a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI). » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat.rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală.pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea.Aconitum 15 CH în caz de panică. unUl terape~t (de c. intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine.Idci s~u al altei maladii. cu senzaţie brusca d frig intens. sida sau rI?alad:I . .Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. . d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui. În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. . de exemplu: . b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. 'n ~c im . scleroz~ . . An de an presa relatează faptele rele ale . _ . Arborele de camfor.lc ascultare şi atenţie. . . .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. .m plăci . -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. homeopat nu nu. Arsenicum album. .ulaptate fiecărei situaţii. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. afte.el mai multe ori o persoană care nu e medic) care.

carenţe.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". Drojdia obişnuită din organism care. Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. Princ ipalele indicatii .. . deci.arsuri de gradul doi cu băşici. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. 5 I ranule din fiecare.' r. Tratamentul . afte. . acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. În Africa. Origine Liană din Anzii Cordilieri. ' Simptome caracteristice . Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale.'. .'''' L. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi. de trei ori pe zi.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor.cistită febrilă.formare de băşi ci pe piele. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. În fine. ~. . Tratamen tul homeopatic. . dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. RA DIODERMITA. Cangrena. :.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-.. '. ''1. 1 tub. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. CANDURA"GO· "1 . poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului."'. sau necroza unui ţesut. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante.~. ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. t. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. CANTHARIS~ . .icatrizării sacrificărilor rituale. ALOPECIE.1. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic. Vezi MICOZĂ. De avut în casă Cantharis 9 CH. . poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. bubiţe provocate de febră..micozelo r recidivante.herpes. CANDIDA ALBICANS .afte.ulceraţie a mucoaselor. cantari da este folosită pentru întârzierea . .

în . 9 CH îi sunt. faringită acută. gelos: Lachesis. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . capricios: Ignatia. CARACTER . Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. 5 granule de 1-2 ori pe zi. slăbiciune intensă. senzaţie de constricţiune a gâtul i. i se cunoaşte asupra mucoaselor. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. Ch amomilla. Pulsatilla.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. coleric: Aurum. iritabil: Nux vomica. senzatie de arsură violentă. acnee. Pulsati lla. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. în timpul unui puseu dentar. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. Silicea. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. luat în braţe. . CARBO VEGETABILIS . care vrea să fie legănat. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla.E. de exemplu: Chamo milla 15 CH. bogate asupra intestinul ui.copil capricios. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă.aI. . nerăbdător: Argentum nitricum. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. Folosit drept condiment. Origine Cărbunele de lemn. asociate în cazul otitelor congestive. furio s. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări.dispoziţie schimbătoare: Ignatia.

Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. spasme ale extremităţilor toropeală. cel e mai fiabile. În schimb. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. De aceea. cu ocazia consultaţiei. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. Simptome caracteristice flatulenţă. .+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. cu gaze. . slăbiciune. senzaţie de frig intens.autoritar: Lycopodium. capilar lor.

infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei. . îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. cu mâncărimi. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. ARTERITĂ.. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar.. ' . cangrenă. . în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. VeziARTERIOSCLE ROZĂ.tendinţa la carii la copil: Jenoverine. ' . CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. Principalele indicaţii În principal. CASTOREUM Origine Glanda castorului. 1 linguriţă dimineaţa şi . . artenta.104 JACQUES BOULET degerături. hipertensiunea arterială.. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului"..('ara. -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc. HIPERTENSIUNE. Artenosc1eroza.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. . Şi. 1 doză din fiecare pe săptămână. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale.nevralgii trecătoare. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. Nu trebuie uitat : . simptome neurologic e: . Principalele indicaţii Eczema mâinilor. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor.importanţa terenului personal şi ereditar. .' • Origine Sul fura de carbon. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). în cură de două l e 2-3 "ri pe an. insuficienţă respiratorie. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii.furnicături. . CARIE . Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar. CAKBONEUMSULFURATUM 1. . Secale cornutum: degerături. cangrenă. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare.

paralizie. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii .paralizie facială după o răceală. . a articulaţiilor şi a pielii. CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. " bază de var şi sulfat de potasiu. 5 granule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. olocynthis: menstre dureroase. Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. . .cum numesc această plantă indienii d America . Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH. . . bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. 5 granule pe zi. Comparaţii şi asocieri Ignatia. Sepia: incontinenţă urinară.contracţie musculară.veruci sub unghii.negi.folosită pentr u facilitarea naşterii. de 2 ori pe an. pierderea vocii. şi Silicea 15 CH.excitaţie sexuală feminină. Arnica: pierderea vocii după efort.rcmului nervos.menstre dureroase. 1 do pe săptămână.spasme respiratorii cu suspine. C uprum: crampe. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. Vezi DENUTRIŢIE.incontine nţă urinară la efort. cicatrice dureroase. . în cură luni. CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. sinuzita. Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . .tendinită.106 Principalele indicaţii . CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. .facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . Graphites: veruci în jurul unghiilor. -laringită. III ales în caz de spasme. Princip alele indicaţii . imptome cara cteristice .

Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. cu ur~chi clăpauge. care are totdeauna lacrimi în ochi. Silicea. . îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. iau zilnic: Lach.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. fie de origine fizică: . timp de o lună. oboseală. . 5 granule Ia fiecare două ore. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. care face un tratament dificil ŞI dureros. 5 granule de 2 ori pe zi. . ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. 5 granule din fiecare pe zi . .ş~o~la. în c az de zona zoster. . Situatii sensibile . . ~ o persoană în vârstă. spitalizare. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. De exemplu. ~ o problemă familială. Persoane sensibile . ~ În dezechilibru . Natrum carbonicum.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. . şi Medorrhinum 15 CH. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte.108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. . De exemplu. . ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. 5 granule de 2 or i pe zi. violenţă fizică sau pSlhI~a. Arsenicumalbum . 1 doză pe săptămână. »Caută căldura. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. _ x..durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. ~ echilibru _ Clasic. CĂLCÂI . . mgnjm necorespunzătoare.._.veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. VIOlent. Din timid amabil. care se face pe vârful picioarelor. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ .dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. Pulsatii/a. Copil sau adult.. 5 granule de 2 ori pe zi. cu enurezie frecven ta (pipi în pat). Sulfur. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie. timp de o l ună. timp de o lună. . Rhus toxicodendron . PĂRULUI '4. » îi e totdeauna foarte cald . el devine agresiv. _. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. . muşca ŞI loveşte cu piciorul. 5 granule zilnic. Psorinum. o suferinţă fie de origine psihologică. » Nu suportă căldura Lachesis. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante.._ . în orice caz. _ . e un copil cu o faţă mică. CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate.' s...

.

:cificpentru celuli tă. Nevralgii. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. . În schimb. Vezi CERVICAL. de a căsca Lachesis 9 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. Arsenicum album. Pulsatilla. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. 20 picături de 3 ori pe zi. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. de a suspina. 5 granule la fiecare două or e. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. în aşteptarea ronsultării medicului. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. Ş consultat medicul. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer.A pis 15 CH.urbonica. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia.Fucus şi Pilosella în capsule. 5 granule 1-2 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 4 ori pe zi. . Pe de altă parte. . migrene în jurul ochiului. 5 granule la culcare. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. Kalium carbonicum sau Calcarea . hipersensibilitate: 15 CH. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . ~ Căscat. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. Între timp. se ia Tarentula cubensis j CH.Hamamelis compus sau Climaxol. cefalee. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. 5 granule în fiecare seară. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. trebuie dezinfectată rana. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH.110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. 1 doză 3 zile la rând.

Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. . Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya.CEDRON Origine Simaba cedron. Este perceperea propriului nostru corp.

~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. II:C După o cezariană. . imediat după masă: Lycopodi 5 CH. hormonali şi funcţionali: eforturi. Vezi DILUŢIE. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. o alifie cu cal endula sau Cicaderma. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. Origine Muşeţelul. timp de zile. 5 granule dimineaţa şi seara. furia copiilor. se ia Actaea racemosa 15 CH. cu furie.unt pe primul plan. 1 tub. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. 5 granule 1-2 ori pe zi.caracter iritabil. timp de o CEPHIL~ r. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . se adaugă Paris drifolia 5 CH. timp de o lună. poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. Nux vomica: mânie. . CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi.nevralgii sciatice. eventual. . ~ IlInă.colică.balonări la nivelul centurii. Principalele indicaţii Cefalee. comprimate.ameliorare prin mişcare pasivă. la un examen radiologic. la fiecare două ore. cu agitaţie şi furie. în alternanţă. 5 g ranule. Origine Specialitate homeopatică.Graphites 15 CH. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. Simptome caracteristice . 5 granule dimineaţa şi seara..hipersen sibilitate la durere.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. de 3 ori pe zi.ilmante şi antispasmo dice. migren e. . se iau sistematic: . îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate. agitat. nevralgie. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. . diaree. şi . de cele m multe ori. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. De avut în casă Chamomilla 15 CH. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 .pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. Principalele indicaţii .Staphysagria 9 CH. dar. 5 granule de 1-2 ori pe zi.pusee dentare ale sugarului. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere). . cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I .

.

veziculă puturoasă".hepatită. III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol. . . de trei ori pe zi. 115 Origine Micsandra.. . . Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . cinci granule pe zi. şi ca o completare a tratamentului său. . CHIMAPHILA Origine Chimaphila. Comparati i şi asocieri . pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato... Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare.-blh~re. cu junghi în unghiul de drept. În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH.. . Chelidonium poate să fie comparat sa~. vira lă sau microbiană. . Principalele indicaţii . -regim. _ .Thuya J 5 CH . Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. Cură de trei luni în fiecare a . folosit mai ale s în tulburările prostatice. Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. în special pe mâini.excese alimentare. care devine cornoasă şi tare. -migrenă. . . Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. dimineaţa şi seara. . Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. la persoane vârstă: . Principalele indicaţii .constipaţie. Inflamaţie a corneei. în dlcrnanţă. care apar pe corp.dureri hepatice . III 'ură de o lună.. cu r espiraţie urat mirositoare. CHELIE Vezi ALOPECIE. . greaţă. Până la rnnsultarea specialistului. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. 5 granule. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. . . .dureri hepatice. constt " paţie. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. Vezi VERUCl. . 1 doză pe săptămână. ECZEMA. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog.Cinnabaris 9 CH. aso~lat cu. Simptome caracteristice . .114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum.

1 tub. 5 granule de 2 on pe ZI. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. . CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. . Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. CHININĂ D~pă ab. In doze puternice. el poate să provoace o ră mare. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. Pornind de la această constatare. ' 117 febra intermitentă balonări.Arsenicum album 9 CH: arsuri. intoleranţă sau reacţii alergice. zbârnâituri în urechi. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. arsuri. timp de o lună. de exemplu: . se ia China 9 CH. obosea lă. Belladonna: febră oscilantă. afte. Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. Principalele indicatii Acufene. În toate cazurile. CHINA~ Origine Arborele de chinină. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. de febră feb ter posibilităţi . CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER).uz . De avut În casă China 9 CH. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism.sau intoleranţă la chinină. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea.

problemele de cicatrizare. sângerări. febră intermitentă. CHIRURGIE Principalele indicaţii . transpiraţie.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. epUIzare. . Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept. F. diaree epuizantă.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. alăptare. tip paludism.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite.

lună.. Vezi TEREN. timp de o lună. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. e o cavitate care conţine lichid. dar şi după. . I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. 5 granule. . 5 granule de 2 ori pe zi. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . în alternanţă. 5 granule de 2 ori pe zi. de cele mai multe ori. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. I doză trei zile la rând. I doză trei zile la rând. şi omatum 9 CH. de 3 ori pe Zl. de 4 ori. Chamomilla 15 CH. . o doză pe săptămână. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. timp de o lună. Gelsemium j 5 CH. . ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH.Silicea 15 CH. la nivelul unei articulaţii sau la sân. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. China 9 CH. Oboseala ~ După intervenţii: . I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH.118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită.. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. I doză la douăsprezece ore.. 5 granule de 2 ori pe zi. CHIST <ii> Tumoare benignă. ~ Chist la sân Vezi SÂN. . trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. 5 granule de 3 ori pe zi.. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. . ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. pentru confirmare. după o ecografie. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH.. 1 doză trei seri la rând după operaţie. timp de cincisprezece zile.

somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . precum şi Graphites 15 CH. Principalele indicaţii Cicatrizare. de: calculi veziculari.dureri abdominale· . Folosit ca vermifug. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. alifie.agravare a simpto melor noaptea. timp de opt zile. . 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. CICLU Vezi MENSTRE. . Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică. Ia lună nouă. 121 Origine Colesterolul. CIMEX Origine Ploşniţa.prurit nazal şi anal. Principalele indicatii . excesul lui provoacă ilburări nervoase. 5 granule dimineaţa şi s eara. 1 doză în fiecare seară. . . Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei.tuse nervoasă noaptea. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari. semilună albă pe iris.pipi în pat.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. In unele forme de epilepsie. P~l~nul de Alep. el este util în caz Principalele indicatii Aces. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. Simpto me caracteristice . se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. timp de şapte zile. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. . timp de o lună. după un examen neurologic «nnplet. . Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH.

frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. timp de trei lil'. Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. 1 doză. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală.. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej.. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. la femeie în special.9 CH. Precum şi preparatul fitoterapic următor: .Ser anticolibacilar DH. 5 granule pe zi. înainte II Iap ortunle sex~ale. mută citoliză hepatIca. urinare ("coborârea vezicii"). rinichilor. CISTITĂ ® J. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH.n:oate ca~unle. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan . îndeosebi o malformaţ.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. rezistent şi.~c tratament de resortul medicului homeopat. trebuje luat: .fără n:icr. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma.-~ieteu obligatorii.:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. . Totuşi. In caz de eşec. şi tratamentele cu antibiotice se.. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx. . a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. 'prin exam Mălăioasa canadiană. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH. 1 fiolă de trei ori pe zi .tă.Vaccinium myrtillus DH.Vaccinium vi tis idaea mugure DH.le sau pr~z un or calculi. . CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren.Colibac illinum 15 CH. . succ~d făr Eczema. 5 granul II d. 30 de picături de 3 ori pe zi. l. împiedica recidivele.Pilosella DH. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . . la fiecare oră. Apar iţ~a febrei. Un medIcament homeopatic permite să se . dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu.a microbului. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . CISTOCEL Hernie a vezicii. a cauzei organice. în timpul şi după urinare. d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. 1 doză de la prim ele simptome.?b. radiologice. foarte des. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. .l caţlll?r. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte.

.

.a~el:orare: Causticum (reumatism). ~ Vara . ORL). .agravare: Natrum muriaticum (ORL). ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. . picături. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. . reumatism). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică.dureri testiculare ca urmare a unei orhite. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. 5 granule de două ori pe zi.~eexempl~. CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. ~ Furtună . CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. .agravare: Petrole um (eczemă. ~ Munte .agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism).124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus.agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. .ameli orare: Medorrhinum (astm). în urma unui efort fizic. . timp de cincisprezece zile. ~ Iarna . Hepar sulfur (ORL). dispariţia. Acest I .agravare: Natrum carbonicum (oboseală). In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp.. ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală). . COAGULARE Medicament.5 granule de 2-4 ori pe zi.e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. star generală).ameliorare: Natrum muriaticum (ORL). ~ Primavara . Dulcamara (astm. şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. l doză pe zi . CLIMATOLOGIE + Apariţia. ~ Toamna .agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate. Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. ~ Herpes. Iată principalele: ~ Mare . S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă.agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H.prostatism. Natrum sulfuricum (reumatism).In_toate cazunle. folosit în general 15 CH. Vezi HEPATITĂ. Principalele indicaţii . timp de patru-cinci zile.ag ravare: Lachesis (stare generală).

.

ia: Sepia 9 CH. unor erupţii de vezi cuie . Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . ' COCCULUS~ ~ Origine . se adaugă: Causticum 15 CH. 5 granule pe zi. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. 5 granule din fiecare de cojilor. observate la unii sugari. zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. În caz la copil. . doze şi comprimate. şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. Teamă de mişcarea de coborâre . anxietate. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. Intre tim~ se . 5 granule din fiecare. Mo.luscă b!valvă comestibilă. timp de zece zile.herpes.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. hematolog la facultatea din Bordeaux. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. 1 doză de 2 ori pe săptămână. .: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. . de 3 on pe ZI. Medicamente homeopatice.pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. cefalee. de exemplu . Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. timp de patru-cinci zile la copil. varicelă. timp de o lună. 5 granule pe zi. pr eparate pe bază de venin de şarpe . Dureri de ~occis. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. m aşteptarea consultării medicului. Principalele indicatii Rău de maşină. fie ziln ic.exan::n. trebuie consultat medicul. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate.precum Vipera.Calcarea carbonica 15 CH. COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă. COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. 5 granule pe zi. Ea conţine un alcaloid. trebuie consultat medicul pentru un.Lycopodi um 9 CH. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. Naja. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus .de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. teamă de avion când coboară. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: .copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe.

.

Principalele indicaţii . traheită.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. .excitaţie. In cazurile cronice. 15 picătur i din fiecare.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . senzaţie de rau. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH. Principalele indicaţii ._ . _ Cafeaua verde. 5 granule seara.hipersensibilitate a tuturor simţurilor. hipertiroidie. De avut în casă . şi Helonias 5 CH. cu aflux de idei. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). cu aflux de gânduri. Simptome caracteristice . în aşteptarea consultării medi cului. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. . Vezi SEXUALITATE. cu slăbiciune a muşchilor spatelui.rău de maşină. . în cură de o lună. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine . 5 granule 1-2 ori pe Zi. Principalele indicaţii . 129 _ senzatie de rău.acces acut de gută. Coralium rub rum: tuse convulsivă. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. Comparaţii şi asocieri. . _. _ vomă în timpul sarc inii. traheită._.excitare mentală. 5 granule 1-2 ori pe zi. .ameţeli. varietatea arabică. Drosera. COCCUS CACTI Origine Coşenila. pentru a preveni criza acută. _ Tabacum: ameţeli. _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. l~ patru ore. _ ameliorare când se bea ceva rece. _ agrav~re la momentele pasi ve . se iau. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. rau de maşma.în caz de oboseală.d ecalaj orar. înainte de mese. _ _ .agravare la emoţii pozitive.greţuri ale sarcinii. se pune gheaţă pe pântece şi se iau. Dacă durerile şi febra sunt mari. . iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa. În aşteptarea medicului. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. în alternanţă.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. Principalele indicaţii Tuse convulsivă. Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. COlT .adormit greu. _ agravare la lipsa de somn. . d acă aceasta este clar agravată după rapo. &J Inflamatia acută a căilor biliare. . _ . Comparaţii şi asocieri .

COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. Principalele indicatii colici nefritice· ' .n a ternanţa in majoritatea .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei.colici intestinale· . in me. Pe de altă parte.. În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. 5 granule. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . SEPIA. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . Marile anomalii trebuie. hepatice sau uterine..crampe vi?lente care se produc brusc: . În schimb. . De avut în casă Colocynthis 9 CH. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. în alternanţă. în alternanţă. în multe cazuri. •• \obală a pacientului. 5 granule. Simptome caracteristice . > Teren Nu - . ţiona a.colici hepatice: . de 3 ori pe zi.s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. survenind prin accese: colici intestinale . .menstre dureroase· sciatică. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili.~ . imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. . ŞI. SULFUR). nefritice.. . ~ fi . prescrierea unor medicamente si t omatice. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. mu sau co rea. în afară de regim.. să fie tratate cu medicamente clasice. ~ IgIen~ ~~Imentare. _ colibaciloză digest ivă cronică. indiciilor când dominaspas 1 u lI. Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . excesul este moderat. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa.

bi . intolerant (9 CH. nerăbdător. birect hiperactiv.:~). anxios. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.:~a~ Lycopodi ~0. granule f_~o. I'ranule 1-2 ori . meticul os (9 CH. rect autontar.su . .colitic: . .

plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. precipitat. a mesajului său. Pe de altă parte. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM .. Cine e? Studierea antecedente lor copilului.. înţelegere şi anali comportamentului sau. vene). 1 doză trei zile la rand.:. dezordonat. furios. companiei + la . • . a ru 1 zi timp de cel putin douăzi. gâtului. 5 granule 1-2 ori pe Z1). Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. a p . 5 granule pe Acnee cu comedoane. 5 granule 1-2 ori pe zi. a sensibilităţii sale generale. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente.A rmea 15 CH . fobie (9 CH. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele. _ Natrum sulfuneum . permite o mai bună cunoaştere. chibzuit. supărător acasă. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . deseori. leneş. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. N t m muriatieum 9 CH. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH.' .~l~:CONSTIPAŢIE. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă. Copilul e agitat.~rae~}~. rea: nervos. .:n:n). iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . nu face nimic la şcoală. Totuşi. COMEDON .o. s. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. 5 granu e pe . şi Sulfur iodatum 9 CH..'~~.xiezordinoterapie''. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. lent. ţe~r. evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. autonom. ajutându-l pe copil. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. care a fost examinat şi tratat . După orice traumati. sau nu e destul de: calm. ferm . Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. u rechilor sau bronhiilor. DIAREE. în realitate. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). curios. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. aceste formule. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~. cesta .JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător.sm cranian sau accident vascular.. . a modalităţilor sale re acţionale. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. ' trei luni.

. .este caz~ci~. 1 vegetale sau animale. Un alt 'aspect al complexis.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e.• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup . .

acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. blocaţi. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). să-i cunoas . Acest obicei. ca un al. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. u. la cei mai mici. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. 9 CH. tulburări digestive din cauza ri de cap. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. În general. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă.134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. Se tem de n ecunoscut.doilea prenume. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. gelozia.. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla.. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. . în cură de o lună. şi în spe cial pe copii. şi la mulţi ani după aceea. a raporturilor cu anturajul. Nux vomica. în cutii prea ermetice. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. Alţii se simt fragil i (Silicea). 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. }> Comportamente patologice Furia.o agitaţie care ascunde o anxietate. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului. paralizaţi de trac sau timiditate. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. şi Medorrhinum 15 . violenţa verbală sau fizică.o nevoie de activitate fizică. dincolo de acest sentiment al anturajului. 1 doză pe săptămână. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur.în fine. Argenlum nitricum sau Arsenicum album. nici acelaşi prognostic. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. să ştie cine e. . Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). nu are drept scop. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium.o nevoie naturală de mişcare.de a-i pune pe bolnavi.

1 doză pe săptămână. Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. 5 granule zilnic. şi Staphysagria 9 CH. şi Nitricum acidum 9 CH. 5 g anule zilnic.CH. .

în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. 5 granule. roşeaţă . ~ Congestie genitală . .agravare la mişcarea och ilor.ameteli la întoarcerea capului.în familie există antece ente de cancer la colon. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. . în al ernanţă.a din antichitate .paralizia nervilor motori. ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. . în alternanţă. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH.dificultate la urinare. a sânilor şi a sexualităţii. . în alternanţă. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. neob işnuită. ~ Congestia feţei. 5 gr anule. Medicul trebuie consultat dacă . CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. . .constipaţia e recentă. 5 granu le înainte de masă. . Tratamentul de teren e indispensabil. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. .136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice. . de 3 ori pe zi.scaunul e cu sânge.. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. Acţiunea ei este mal ales neurologică.ameteli declanşate de mişcări. Toxicitatea ei este cunoscut. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. Principalele indicaţii .impotenţă.mast oze cu chisturi. oră de oră. 5 granule. când era folosită ca otravă. oră de liră. tare. Dacă tulburările persistă. oră de oră. 5 granule 1-2 on pe ZI. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. 5 granule diminea ta ji seara. . . . agravare la reţinere sexuală. . trebuie consultat medicul.întărirea sânilor.constipaţia alternează cu diaree. Simptome caracteristice . CONJUNCTIVITĂ • . ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul.impotenţă. d~trei ori pe z i. Agnus castus: impotenţă. III alternanţă. 5 granule. aglomerat. ejaculare precoce. Comparaţii şi asocieri . . 5 granule din fiecar e. Vezi ALERGIE. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare.

~ Experienţa mea: . mulţi medici. sc aunul este deseon vascos. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. 5 gran ule. scaunul e uscat şi negru. Georges. » HYDRASTIS 9 CH. În vârstă de doi ani. dar rezultatul e insuficient III: . ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. » CAUSTICUM 9 CH. În vârstă de 70 de ani. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). se plânge că iese afară cu uutate. ~ Experienţa mea: . AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. Anne. OPIUM Inerţie totală a rectului. LYCOPODIUM Scaun incomplet. dimineaţa. uscat. 5 granule. cu multe balonări şi gaze. cu dureri de veziculă.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. I Începutul secol ului XX. înaintea celor două mese. 5 granule. ~ Experienţa mea: . CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. dar spasm I împiedică o evacu are completă. . În vârstă de 47 de ani. format din mici bile aglomerate. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. ~ Insuficienţă hepatică. 5 granule înainte de cele două m ese.. . II BRYONIA Scaunul e uscat. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. » BRYONIA 9 CH. hemoroizn sunt f recvenţi. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. ~ Experienţa mea: . CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. fărâmiţat ca pământul. re luând cercetările şcolii . » ALUMIN 9 CH. În special după exces alimentar. trei zile la rând. . Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. voluminos şi aglomerat. 30 CH doză. ALUMINA . sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi.. în special după mese. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. seara. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. cu multe balonări şi gaze. . ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala.

Totuşi. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . Caracterul este după imaginea siluetei lo r. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. rotund lent. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate.carbonică. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. legat de slaba laxitate ligamentară. E vo. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. zvelt. descurajare. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor.rba de un subiect longilin. În orice raz. uneori rigizi şi f e originalitate. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. în ~az de febră. . MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. cu degete rte. de lir). ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. De l!~ eI?~lu. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. Este . CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. Sunt conformişti. respectă regulile. laxitatea e normală. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. încăpăţânat. Componarnentul e. an ebraţul este aliniat cu braţul. Există o rigiditate particulară. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. III acest spirit.rea diagnostic ului maladiei în cauză. marcat de emotivitate. nu du pă un lip morfologic. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. uniform. tendinţă spre ( )bose~l~. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. medicul. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi.

senzaţiile. chiar şi faţ pare asimetrică.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. atitudin asimetrică. >. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. asimetri hiperlaxitate. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. . varice. probleme de piele. articulaţiile sunt hiperlaxe. dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. deseori original. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. aspectul.

CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. . 5 granule de 3 ori pe zi.antecedente familiale. copilul trebuie pus I~tr-?. l doză în a şaptea. Între timp. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. aparat cu apar at.. 5 granule pe zi timp de opt zile. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. Billings). . l măsură sau 5 granule pe zi.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. CONVALESCENŢĂ 'J . Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. evolutia lor. > Pentru oboseală nervoasă Kalium. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. 5 granule 1-2 ori pe zi. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. frecvenţa. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. 5 le de 1-3 ori pe zi. al modului de viaţă. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH.antecedente personale.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. Î~ acest dicţionar. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. 5 granul e din fiecare pe zi. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei.ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic. va tre bui. . baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general.prin chestionare şi examen general. E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit.prin studiul caracterul ui. la fiecare acces febril.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale .mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. .terior. CONVULSIE® Apariţia co~vuls. i .9 CH. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei.. tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. În schimb. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). Pe de altă parte. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. . 5 granule 1-2 ori pe zi. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. al gusturilor şi obiceiurilor. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH.phosI?horicum.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. 5 granule pe zi. . luati: Actaea :acemosa 9 CH. UI. > Terenul cronic . .

hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . moderată.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. " !!. . ure regu ate cu Jenoverine. trebuie consultat medicul. Dacă crampele persistă. n. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. 1-2 ori pe an. după o examinare completă în cadrul spitalului. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e .me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. II d' . la examinări e ICU omeopat evaluează şi l . evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. ' >. arzi er e sau exces de t b ." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle.. 1 doză din fiecare trei zile la rând. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . _. eve ntual.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. CRATAEGUS Origine Păducelul. . se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH.I 146 JACQUES BOULET =. 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni.aryta carbonk. Principalele indicaţii Palpitaţii.1. de creştere: 1. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână .:.

5 granul e de 4 ori pe zi. Origine Şofranul.' Il '. 5 granule de 4 ori pe zi.. . şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS .' . ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH.. it. 5 granule de 4 ori pe zi. In cazul eşecului tera '·1 Iasi .. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. rrincipalele indicatii uterine. . .în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. Origine Şarpele cu clopoţei. . Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '. ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. CRO!ALUS HORRIDUS ~ . Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi.. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum.oza saptamânal. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites.

Între timp.ul~după efort. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. - . r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. ticuri ale feţei. colici abdominale. Simptome caracteristice -crampe. cu prurit intens. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. sulf. se iau Arnica 15 CH 5 gran. . La fel. . criză de astm. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. i". 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. j. cu băşici grupate şi prurit intens. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. precum şi p~ntru cele den:natologice. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. accese de tuse. cu inflamaţia şezutului. timp de două-trei zile. • \. CUPRUM~ ~. de repetat după două ore dacă e necesar. . şi Rh us toxicodendron 9 CH. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. să alegeţi staţiunea împreună cu el. _ convulsii.:! Va fi necesar un tratament de fond.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. sughiţ. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. Compoziţi a apelor termale (arsenic. _ eczema scrotului. _ herpes genital. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. CUPEROZĂJl •. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. 5 granule. . 5 granule de 2 ~ri pe ZI. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH.

Aceste teste sunt în general anodine.sensibilitate la f rig: Psorinum. Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. . _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor. -laringită acută: Hepar sulfur.ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. S. CUTI .febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: . . . _ ameliorare când se bea apă rece.spasme ale bronhiilor.

supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. la fiecare test tuberculinic. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. coşmaruri: Stramonium J CH. D DECEPTIE . de repetat după opt zile.!' G. frustrat.delir în cur. plină de sudoare: Belladonna 9 CH. Mai târziu . 1 doză.150 JACQUES BOULET Totuşi. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. 1 doză pe săptămână. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. .Apis J 5 CH. ' DELIR . în special în momentul mens trelor. medic ul homeopat va prescrie. de repetat dacă e necesar ~. Principalele indicaţii Migrene oftalmice. faţa roşie. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH . de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH.' .delir în timpul nopţii.sul febrei.pac~entul se simte ~ezamăgit. decepţie sentimentală. 1'1.J . 5 granule diminea ta si seara' -. Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. halucinaţii. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. Vezi FOARFECE (teama de). la unii copii apare o degradare a stării generale. de repetat dacă e necesar.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~.tJv. 5 granule dm o ră în oră'. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. 5 granule la c lcare' . /j M R. l doza.

de luat timp de trei zile. . Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. în cazul acceselo r acute. recidivelor . 5 granule de 4 ori pe zi. Lachesis.-~ în alternantă la fiecare două ore. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. _ N atrum muriatieum 9 CH. 5 granule din fiecare. . ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. . În general. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . 5 granule pe zi. anual în toamnă. 1 doză. precum Sep ia. ~ _ delir cu locvacitate. 153 repetat dacă e necesar. se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH.pierderea speranţei pentru viitor. _ în caz de diaree. 5 granule pe zi.dezinteres faţă de mediul înconjurător. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. _ Silieea 9 CH. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică.ameliorare seara. .insomnie în pragul zorilo r. DENGĂ Maladie infecţioasă. Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. timp de o lună. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. _ China .cu medicamente de fond. ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. DENUTRIŢIE . iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. de 2 ori p e zi. Aurum sau Arsenicum album -. alcoohsm: Lachesis 15 CH. de 6 on l a rand. . să se administreze tratamente alopatice potrivi te. apoi 15. apoi 12. . . Sepia. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. 1 doza. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: .152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. ~ Depresia e moderată. 5 granule. care e trăit ca fiind negativ.dezinteres faţă de prezent. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. sau chiar legată de probleme organice. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. In aceste cazuri. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. anual înainte de vaca nţă. . apoi 30 CH). şi a cărui evocare e dureroasă. De exemplu. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie.

Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. anxioşi. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. 1 compnmat dimineaţa. .' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. sau granule Rex sau Rubia. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală. 5 granule de 2 ori pe zi. deşi u sunt decât. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. 2 comprimate dimineaţa ŞI seara.9 CH.. _ China 9 CH. 5 granule pe zi. .

cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . Tot aşa. Este. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). 5 granule de 3 on pe ZI. puţin câte puţin. Vezi ECZEMA. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. S. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. 5 granule dimineaţa şi seara. într-un caz (alop atie). în celălalt (~omeopatIe). nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. dimpotrivă. 5 granule. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. de exemplu. 5 granule din fiecare. ca şi în cel al maladiilor organice. în realitate. ~ou". Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . .154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. sau. treptat. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. fie preventiv. praf. cu cantităţi din ce în ce mal man. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). dar. dimpotrivă. . Vezi DILUŢIE. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. adică. In schimb. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. Este adevărat ca principiul este acelaşi. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. în unele cazuri. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. 5 granule de 3 ori pe zi. la fiecare oră.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare.:on histamine 15 CH. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive. 5 granule dimineaţa şi seara. se poate spune că. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. De. In toate cazurile. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. ca făina. de alergen. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. de exemplu): se numesc izopatice. învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat.chematizând. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. homeopatia. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. în alternanţă.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică.şi co~se. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere).lui sau î~cearcă să le înăbuşe. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. fie in momentul crizelor. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. timp de o pt zile. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH.

9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. URTICARIE. Vezi ECZEMĂ. .

•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii. oră de oră. diaree provocată de fructe şi îngheţată. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare.. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi. Există dureri? Există vomă generale (febră. în 9 CH. descurajare. jumătate lichid. 1 doză. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. . cu eructaţii. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. Regimul alimentar co~stitui.. 5 granule oră de oră. DIAREE:jărăfebră. . ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid. cu insecurit te sfincteriană..diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. Medicul trebuie consultat dacă: .. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le..jără vomă.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice. vomă. . îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme.durerile sunt foarte vio lente. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . DIABET®J. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. cu sânge)? . în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei. Vezi GREUTATE. galbenă. . .. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit.. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. ALOE Diaree intempestivă.scaunul e cu sânge. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. 5 granule pe zi. apoasă. _ pacientul se dezveleşte în pat. .s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ .febra persistă după patruzeci şi opt de ore. frisoane şi anxietate. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze.

.

în vârstă de 9 ani. rărindu-l în funcţie de ameliorare. sifilisl1enoragia. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. stare rea. As tfel. 5 granurei ori pe zi. în alternanţă. din două în două ore.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului.sImu~t~n ~au~su~cesiv . a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <.diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. din oră în oră. în 9 CH. 5 granule. se poate rezuma astfel: ~. sa s:. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . ap tll diateze (adăugând tuber. Indiferent de definiţie. 1 doză de la primele simptome. călătorind în Tunisia. în vârstă de şase ani. poate fi vorba de salmonele. cea carbonică la raie. ~ Scaun verde. de repetat după şase ore. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. în vârstă de 35 de ani.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. se simte obosit. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. de. care provoacă o arsur. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. co nstituţia fluorică la diat~za ică. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers.c~!Ismul). Care este această doctrină? Această doctrină. care nu-i uşurează starea de greaţă.presupuse de şi origine. înfrigurat şi anxios.astre. din două în două ore. Scaunul poat e să fie cu sânge. ~ Scaun aci d. vomă. în alternanţă. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. din oră în oră. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. galben. în alternanţă. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. a'stfel. are o gastro-enterită aun cam moale. 5 granule. sudori reci. Karine.elor: Rheum 9 CH. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor. în alternanţă. 5 granule din medicam entul indicat.mlasma" celor trei maladi i: râia. . dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. Pierre. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. vomită din nou. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie. .Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. Valentin.158 VERATRUM ALBUM Diaree. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. Trebuie imediat consultat medicul. de 3 on pe zi. cât de puţin. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. ' . în timpul vacanţei. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. se impune ~o~s~ltare~ medicului. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza. . mucos: Magnesia carbonica 9 CH. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or . Indiferent ce mănâncă sau bea. _ În toate ca~urile.

C. Cum se procedează cu produsele »lcool. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi. rinichii. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. . dar ea a fost dinamizată d' două ori . apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă. A . deconcentrarea se face destul d.în ultimul rând. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool. la fieca re operaţiune. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun .me .'xistă nici o moleculă. 1 dicamcnl . HomeoI?a!Ia plural:.bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape.nosodele (medicamentele fab.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. ficatul ŞI plamanll. În practică. diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p .160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 . !~" I Din cauza prea multor diluări..ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. . în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. când diluăm la sutime. apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. v • • .drenajul * prealabil. t I . . în dilutie uşoară. 1') . dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. o parte pentru de părţi.utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză.' rapid. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. lactoza este diluată şi ea În "cool. apoi.~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. Pornind de la această primă centezimală.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. există II fază de dinamizare exact ca la centezimale.. folosirea nosodelor în mod prudent. de la a treia triturare. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. vine un moment când nu mai . Astf~l. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. Te oretic. Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . . notată 1 CH. ..dar n~ .

. în principal iarna sau în contact cu frigul. Leziuni fisurate ale vârfului degetului. este 6.11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. . . înainte de cele doua mese. Vezi DINAMIZARE. 5 granule. că diluţiile uran au o acţiune şi că.ge 1. Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent .~ . IOla minus 60. pe de o parte. care apar. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . . Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. ~ Petroleum 9 CH. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. pe de altă parte. Cercetar ea fundamentală arată. DIGITOPULPITĂ .hine nulă. () t . Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian).023 x 1O la "linus 23.

» Artrită dentară. . bineînţeles. Consul taţi rapid dentistul. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. » Puseu » Nevralgii dentare . granule de 2 ori pe zi. 1 linguriţă dimineaţa şi seara. Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. foarte puternice: Hypericum 15 CH.în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. de I ori. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. şi Pyroge nium 9 CH. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. . 5 granu h din două în două ore. . . trchul sistematic să se consulte imediat medicul.dureri "fierbinţi". .Phytolac ca TM. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. <Il' 1 ori pe zi. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE).Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH. şi Jenoverine. . Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate.dacă durerile provoacă furie. Să se consulte dentistul. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. desosare dentară Aurum 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. 1 doză pl săptămână. . 5 granule la fiecare două ore.colită.colici ale sugarului. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. sau Phytogargarisme.dacă acest puse u provoacă afte. granule de 3 ori pe zi.dureri electrice. timp de minimu m o lună. 5 granule. în alternanţă. se adaugă: Borax 5 CII. 5 granule de 3 ori pe zi. dou luni. înainte de consultarea dentistului.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. . dentar al sugarului .Calendula MT.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare.sciatică. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. diaree: Chamomilla 15 CI/. . adică conferi r ea unei forţe mai mari. Principalele indicaţii . 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: .

timp de cincisprezece zile . Vezi DURERI DE CAP. 5 granulc pe zi. În practică. ajutat de cel homeopatic care. 5 granule d e la primele simptome. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. 5 granule de 2 ori pe ZI.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. DISHIDROZĂ . unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. Pentru dificultătile hepatice.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. 5 gra nule. amuzament. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. sau în completarea tratamentului acesteia: .pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. De exemplu. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. previne recidi vele. În a bsenţa unei infecţii. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. timp de cincisprezece zile. Pentru a ceste două cazuri. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate. cu acţiune asupra căilor biliare. nu totdeauna e ficace şi anodine. precum Lycopodium sau Sepia. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. se impune o fibroscopie. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor. . tratând terenul digestiv şi emotiv. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. În schimb. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. DISPAREUNIE ~ "ol\. 5 granule zilnic. cu inflamaţia esofagului. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . 5 granule zilnic. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei.. . l' J. . gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. În practică.

un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă .. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. 15 picături de două ori pe zi. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. . durere de ficat. digestie lentă. francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul.ii> J. greaţă. Multe persoane se plâng de o proastă digerare. DISPEPSIE <. aciditate. Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate.

DOLICHOCOLON Colon prea lung. gripă.băuturi calde: Arsenicum album.îngheţată: Veratrum album. Nux vomica. tracul îndeosebi. cu scaun uscat şi tare. fără riscul de dopaj. zilnic. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. . Bryonia. . Sulfur. gastro-enterită). Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat . sunt bine cunoscute.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament.stridii: Lachesis. Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1. constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH.peşte: Natrum muriaticum: . .. gr anule. în c ompletarea tuturor simptomelor.alimente sărate: Natrum muriaticum: .alimente calde: Lycopodium. tuse.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. .alimente afumate: Calcarea phosphorica. ~cţlUnea el este mal rapIdă. .alimente indigeste: Calcarea carb onica. Lycopodium. recuperarea. . alimente condimentate: Natrum muriaticum. .doză. în a lternanţă. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. .catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. . . 1.fructe : Phosphoricum acidum. . . -lapte: Abrot anum. Homeopatia.bere: Kalium bichromicum.. DOZĂ . . la fiecare oră.'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE).în prescrierea tratamentelor de fond. . In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri. de exe mplu Thuya 15 CH. la un început de gripă.dulciuri: Argentum nitricum. netoxică şi lipsită de riscuri. mai ales cu un instrument ascuţit. de exemplu Oscillococcinum.Pe săptămână. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: .băuturi reci: Phosphorus.alimente reci: Phosphoru s. 1 fiolă de 3 ori pe zi. 5 granule. 5 granule pe zi . Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie. 5 granule dimineaţa şi seara. Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. eficace.Pyrogenium 9 CH. mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). . .Ser anticolibacilar 3 DH.car ne: Allium sativum. .Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. sau Natrum sulfuricum 15 CH. Acţiunea lor asupra m uşchi ului . mal clară.alcool: Lachesis. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. în ur ma unui traumatism cranian. dar şi pentru absenţa toxicităţii. În plan simptomatic. .aciditate: Sepia. Lycopodium. DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. .

Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor. A ceastă noţiune .de doctorul A.

ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. . cu accese de tuse. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. . U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. sau de Solidago. la fel. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. Acţiunea medicamentului diversă. declanşată de o gâdilare a laringelui. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica. rinichi. ca şi cea de diateză. 5 granule de 3 ori pe zi. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite.tuse sufocantă spasmodică. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. Origine Lăsniciorul. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. De avut În casă Drosera 15 CH. În schimb. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ.ganglioni. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase.tuse convulsivă. Simptome caracteristice . crize d e astm.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. Ca o completare a tratamentelor clas ice. în concepţia clasică. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. . Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici.crize noctume de astm. Principalele indicaţii . Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. drenor hepatorenal. Baryta iodata: ganglioni tari. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. drenor digestiv. în momentul crizelor.dureri articular e. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor. . şi Berberis. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. Carduus marianus: antidot Sepi a. . drenor al pielii şi rinichilor.traheite c u tuse spasmodică. îndeosebi noaptea. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. De exemplu China: antidot Lycopodium. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. 1 doză. plămâni. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. .

scurgere cronică a mucoaselor.Simptome caracteristice . .agravarea tuturor simptomelor la umiditate.dureri reumatismale. . . -veruci.hipertrofie ganglionară. . .

mai ales înaintea lucrărilor de control. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. . frunţii sau cefei). de la ap ariţia durerilor. agitaţi e.scurgere retronazală cronică.ganglioni care apar brusc pe timp umed. se liorează sau se agravează: la cald. Nicolas este în clasa a VI-a. constrictivă. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. înfun dat. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. sete. 5 granule.rino-faringită survenind pe timp umed. la ceafă. supărării. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize.localizarea precisă a durerii (d e exemplu.caracterul durerii: zvâcnitoare. 5 granule. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. condiţiile climatice. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. ca o cerc care strânge. ca o fulgerare. . 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. cu senzaţia de na. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. El se plânge deseori dimineaţa. . însoţită de anxietate. ca o explozie. înţepătoare. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. Arsenicum albu m: durere calmată la cald.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. Pentru fiecare patologie. în cutare sau cutare poziţie. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. frig. Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. mişcare sau nemişcare. spasmodică. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . . sau provocând iritabilitate. orele. . dispare. în cazul durerii de cap. imediat ce se trezeşte. alimentaţie. la stânga. la tâmple. la rece.condiţiile în care survine.reu matism pe timp umed. Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. din cauza unor alimente sau excese alimentare.astm pe timp umed. . rărindu-se în funcţie de ameliorare. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. în alternanţă. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. ritmul . din patru în patru ore. . . c a o arsură. de dureri de burtă. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. ca o arsură. la frunte. emoţiil or)? .

.

~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. din oră în oră. 5 granule. seara la culcare şi la trezire. într-o parte. cu greaţă şi vomă acidă. . în vârstă de 47 de ani. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. 5 granule zilnic. în mod regu lat. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă.apare febra sau voma. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. ~ NUX VOMICA 9 CH. suferă de migrenă. 1. îndeos ebi în partea dreaptă. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). Medicul trebuie consultat dacă . . PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. Elisabeth.durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. simptomele sunt variabile. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. În momentul crizelor. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. hipersensibilitate. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. medicamentul indicat în 9 CH. vomă.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. ~ Experienţa mea: Mahmureala. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. are dureri violente.du rerea de cap e congestivă.dacă apar tulburări vizuale. ca tr ment de fond. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. apoi rărind. zilnic. în partea dreaptă. ~ LYCOPODIUM 9 CH. aciditate. . 5 granule. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. 5 granule de 2 ori pe zi. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. în funcţie de ameliorare. cu greaţă şi vomă. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. ameliorată când se scoală. Jean-Pierre. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. stridii). pulsând în urechi. înainte de menstre. se iau la fiecare jumătate de oră la început. în alternanţă. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. după unele alimente (ceapă. . cu trei zile înainte. . 5 granule dimineaţa.

DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. . cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă.

~evralg ie a feţei. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. durer ile sunt agravate nemişcare. în vârstă de 40 de ani. nevoie de masare şi încălzire. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. zigzaguri. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. uneori a unei singure părţi. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. noaptea. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. ~ Experienta mea: În toate cazurile. Lydia. exact la aceeaşi oră. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. -c. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. ~ CYCLAMEN 30 CH. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. La fiecare ciclu. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. vertebrele sunt se nsibile la atins. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. de repetat imediat ce începe menstruaţia. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. agravată la cea mai mică zdruncinătură. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. în fi ecare duminică). suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. impresie că ochiul e proiectat în afara. dure~ea iradiind spre pielea capului. şi fără sudoare. . cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. trebuie să se verifice tensiunea arterială. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . ~u nevralgii. . PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom).

fulg ere şi ameţeli care preced migrena. impresia de bufee de căldură înainte de menstre. mereu grăbite. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. îna inte de menstre. efort sportiv. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. după un exces de muncă. impresie de căldură şi de contuzie. fobice. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. . CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. cu aceeaşi durere oculară. ARNICA Oboseală fizică. cu senzaţia de greutate. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului.

:: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. la persoanele hipersensibile. a păsare asupra capului şi a cefei. apărând şi dispărând brusc. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. de căldură mâncând. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). într-o singură parte. cu stare de abrutizare. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. cu puncte albe. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. GELSEMIUM Greutate. în părţi. bând. afte.

cu spasme. uscat şi dureros la înghiţit.dacă există ulceraţii in gat. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. dar cu o eficac itate remarcabilă.. Ii este foarte sete şi salivează anormal.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. _ _ în toate cazurile. . 1 pliculeţ. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. Trebuie consultat medicul . aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. bând rece sau mâncând gheaţă. APIS Gâtul e roşu. în alternanţă. cu ulceraţii. Christina în vârstă de 28 de ani. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. febră mare şi ganglioni dureroşi. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. gangli nii sunt mari. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. de 20 g la 1 ht ru _deapa. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. b&: JtUt1. tratamentul poate să fie două zile. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. Estelle În vâ de 17 ani. 5 granule. . din oră în oră. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . în alternanţă. ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. din oră în oră. se plânge. de dureri de gât iradiind spre urechi . Mathieu. Gargară cu Phytogargarisme. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. În toate cazurile. când e vorba de un copil. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. trebuie consultat medicul. dacă simptomele persistă. în alternanţă." BELLADONNA Gâtul este roşu. 5 granule. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. din oră în oră. de 3 on pe Zi. această reţetă veche. în vârstă de 12 ani. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. are o durere de gât foarte intensă. eori apar spasme. 5 granule. de douăzeci şi patru de ore. . mai ales în părti. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. şi durerea iradiază spre ureche. 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. ~~fup~: .

1 doză. 5 granule de 5 ori pe zi. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . ~ Experienţa mea: Clasice.des. de 3 ori pe zi. 5 granule.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic.Arnica 15 CH. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. epifizită la tineri. fractură. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. Trebuie consultat cât mai repede medicul. de repetat da că e necesar. dar nu totdeauna eficace în. în alternanţă. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. ' . 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză.Ignatia 15 C:H.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. din oră în oră. REUMATOLOGIE. în afara cauzelor organice amintite. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. va fi necesar un tratament de fond. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. 5 granule. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. după o suparare sau o emoţie. de exemp lu: . Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. _. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. Durerea de s ate. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. 5 granule seara în cură de zece zile. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. locul computerului pe birou -:. î alternanţă. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare.practică. Vezi LUMBAGO. . REUMATISM. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. 1 doză. Hepar s ulfur 30 CH. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. tasare. 1 doză după şase ore. Sp atele este . radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă.Rhus toxicodendron 9 CH. . La fel. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. supraîncărcat. frecvent. în special pe plan emotiv. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH.

se iau: Staphysagria 15 CH. ~ Si In plus: . adaugandu-se alifie eu calend ula.-2Pt zile. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. . pana la consultarea medicului. si Calcarea fluorica 9 CH. Lycopodium. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. Local. Arsenicum album. fisurata. mai ales pe obraji. . -. 5 granule de 3 ori pe saptamana.alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. pentru un tratament de fond. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. eu durere intepatoare ~i rnancarime. de ameteli. Natrum mu riaticum. fierbinti.. Medorrhinum. -in toate eazurile. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. membre. 5 granule pe zr. pana la consultarea medicului. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. :} Experienta mea: In 9 CR. pana la consultarea medicului.ua~ tratament chirurgica l. 5 granule pe zi.eczema este suprainfectata. . InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de.. APIS Placi roz. Intre timp.DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. Tuberculinum. In asteptarea unui event. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. _ sentiment de ebrietate. ~l Calcarea fluorica 9 CH. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . Thuya. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. CH. Sepia.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: . 5 granule de 3 ori pe zi.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. Calcarea carbonica. ameliorare la frig.pruritul sau durerile sunt p utemice. Medicul treb uie consultat daca: . 5 gra nule pe zi. se folose sc urrnatoarele alifii: .ulin scr~t. umflate. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. supuranta)? Care e locali zarea (fata. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. 5 g ranule pe Zl. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii.

r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. cu descuamare foarte fina. mai ales Q!!pa urechi. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici. -¢. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa.184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. -¢. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. 5 granule de 3 ori pe zi. t ratamentul de fond va fi indispensabil. 5 granule de 3 ori pe zi. -¢. si.§i mancarimi cu supurare. actiune foarte rapida.Experienta mea: 9 CR. -::Expe rienta mea: In 15 CR.Experienta mea: in 15 CR. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. bineinteles. 5 granule de 3 ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). ca mierea.Experienta mea 9 CR. r ~ Experie nta mea: 15 CR.Experienta mea: in 15 CR. continand un lichid galbui. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . . 5 granule de 3 ori pe zi. . 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: . la nivelul pliurilor. 5 granule de 3 ori pe zi. cu spasme si prurit intens. ca faina. se impune putin regim. -¢. -¢. 5 granule de 3 ori pe zi. dezinfe ctare locala. Trebuie cautata si tratata o micoza. . . trebuie cantata 0 circumstanta alergica. 5 granule de 3 ori pe zi. -¢.Experie nta mea': In 9 CR. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. ECZEMA: cu descuamare. .Experienta mea: In 9 CR. actiune foarte rapids. 9 CR. 5 granule dimineata si seara. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase.

D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. mai ale s in cazul unei piele groase. lJ . RADIUM BROMATUM . . '--_. -¢. .~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. leziunile apar in fiecare i arna. mai ales la pliurile articulare.PRYSAGRIA' Zl.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. Crapaturi a varurile degetelor. pielea pare murdara.E. cu' supurare usoara./ .

~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. supurant. dimineata. apoi 15 CH). mai ales iarna.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. Elliot. aspee tul fisurat. 1 doza pe saptamana. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. 5 granule. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). De exemplu.' \\. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. 5 granule. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. nedureroase si a par In urma supararilor. trebuie instituit un cJimat de incredere. galbui ca mierea. spaima . moartea euiva apropiat (Arsenicum album). seara. Lycopodium. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic.Apare foarte des. .S granule. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti.. pana la consultare a medicului. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond. cu fi suri. Juliet te. Jean in varsta de 37 de ani. iar parintii trebuie linistiti. ( ~ IGNATIA 15 CH. 48 de ani.. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. ~ Problema alimentatiei . Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe.. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare.' 5 granule de 3 ori pe zi. probleme familiale. 5 gr anule. In urma unui puseu derita r. are un eritem fesier. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. in varsta de S luni. ~ BELLADONNA. moartea unui apropiat. trat amente. I doza . oprin du-se la eea mai mica agravare. 5 granule. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie.. 1 dozii pe siiptiimana. apoi 9. In plus. ~ PSORINUM 15 CH. Nicole. Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. de patru ori p e zi. stres violent. util si dupa radioterapie. Leziunile sunt uscate. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. ~ PE TROLEUM 9 CH. spaima (Gelsemium). din care iese un lichid gros. . Calcarea carbonica. ~ MEDORRHINUM 15 CH. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. e greu sa fie bruse suprimat. ehiar sa-I suprime. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. inainte de cele doua me se. inainte de cele doua mese. \ ~ GRAPHITES 15 CH.in varsta de Sluni. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. ~ SEPIA 9 CH. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic.

o I .

. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. 5 granule. Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala.._". :. 5 granll:le la fiec are ze~e minute.. timp de cincisprezece zile.in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. Bineinteles.ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica. .. imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala. 'JL ."'~:"!J:AH.-.•. in alternants.' <it!> .d.'. .. .• . J • EMOTIE . la fiecare doua ore. 5 granule.x.~.:.. di n ora in ora pana la consultarea medicului.Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH. . 5 granule din fie care de 2 ori pe zi. ."~ I.' .. 5 granule. ELECTRICITATE" . 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.Apis 15 CH.~«..•~4:1i.Arnica 15 CH. articulatia e examinata. in alternanta. ENUREZIE k7: . zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH.tJ:... in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio.•.188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH. in alternanta.'-lC. 5 granule de 4 ori.. in prima ora..··Ii.~.$.:=-. . Se impun consultarea medicului si analize. din ora in ora. 1 doza de repetat dupa sase ore. in primele trei zile. .. ':Jlj. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. .."'.t. sensibilitate la electricitate: Phosp horus. Home .~.I~· 'f.C ..

in alternanta. .Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.'t. ENCOPRESIE tt·~.. frica: Gelsemium 15 CH.t~. 0 doza: . Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal. Trebuie re spectate cateva reguli. . timp de 0 luna.. ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare.emotie puternica. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri..a cai'lo.11ft ~P~~AMENT '''''. Acest simptom la copil. . dupa treipatru ani. In marea majoritate a cazurilor. Vezi ANXIETATE. ".. nedreptate.·10 Incontinenta materiilor fecale. •. . rezultatul e n. .1.'. Inainte de patru ani. In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic... J 1\ I ® -. . Apo i se face 0 analiza a urinei. daca e necesar. Intre timp.al copilului.Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv.r' . nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c.emotie puternica.ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. precum si.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv . cat mai repede posibil. din ora in ora.1)"" ~. excitare: Ignatia 15 CH. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e.::. sa se faca un exame n fizic si psihologic . _ vexatie. 5 granule. . Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.ernotie vesela: CoJJea 15 CH. se iau sistematic: Equisetum 5 CH. daca se respecta curatenia zilnica .. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si.opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te. . care are probleme de crestere. urinare '(cazuri rare). cautand 0 anomalie . -Vezi INCONTINENjA. T·~ ~·... . Se ia. frustrare: Staphysagria 15 CH.

l~ fiec~re ze~e minute. urina foarte abundenta. precum. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. arsura de gradul unu. in alternanta. 5 granule. si o. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH.daca pielea e roz. 1 doza unica.. Cereti sfatul medicului homeopat. Dad sangerarile se repeta.!'. 'EPISIOTOMIE . in alternanta. umflata.190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). de 2 ori pe zi. 5 granule pe Zl timp de opt zile. . Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului.steocyn. 2 compnmate dimineata si seara.dad pielea e de un rO $Uaprins. precum si 0 alifie eu calendula. 5 granu le din doua in doua ore. . 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. 1-2 on pe an. ERIGERON Origine Batranisul. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. $1Sllzce~ 15 Cl-!. Vezi CONVULSIE. . 5 granule. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii. la fiecare repetare a durerii. . "' . ERITEM SOLAR . si Belladonna 9 CH.1 doza pe saptamana.• . 5 granule ora de ora. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. in alternanta. 5 granule de 3 on pe sapt amana. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii.esi ne. 5 granule pe zr.'. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. menstre hemoragice.\. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere.f' ). din ora in ora. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. in cura de trei luni. de 4-5 ori. se ia Belladonna 9 CH. arsura la plaja: . 5 granule. aceeasi posologie. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . 5 granule. .

1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . . In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. se vor lua: Heparsulfur 15 CH. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta.

Tratamentul se continua pana la cicatrizare. . Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~.~I. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM.~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. . ~ sensibilitate la cald:ILachesis. Mezereum 9 CH.mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. '. furtuna).unele imprejurari declansatoar e corespund IQ. u miditatea. . 5 granule inainte de mese. si Pyrogenium.192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH.indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH...:~"':""'f. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. Vezi AEROFAGIE. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. ~.. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. ~ ~ . 5 granule. pr ecu~ virusii. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. . ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . ESCARA . . ETHYL SULFUR I. .. .. c~ldura. muntele) atmosferice (vant. alergenii. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. microbii. In fine. ora de ora. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.!~ fjif' ~. . DICHLORATUM . de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus.disfunctiile organice. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate. Local. in alternanta. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului." . un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH. special. In toate aceste cazuri. pentru medicuL homeopat. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat. 5 granul e inainte de mese. 5 g ranule zilnic. marea. ~'.fi foarte utile: Pol len in alergie.~~~..

e~~atiile bolnavului.JI ~~.. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii.. M'::. . da r si cu sensibilitatea sa deosebita. Este un element fundamental al...'. in acord cu evenimentul. Medicul homeopat este interesat mai curand de s.un sentiment de parasite: Pulsatilla."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~.. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu. 0 per soanapoate sa simta: . r» . ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor. .un sentiment de gelozie: Lachesis. .studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si. dupa 0 despartire brusca.•. . De exemplu.r.. nu neaparat...fli.t~'t.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita.

EUGENISM ~l' .. Acnee. .basici. Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe . -denga. . Simptome caracteristice . Paragrippe. .. " EUPHORBIA '.Ieziuni cutanate. EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India. .un sentiment de vexatie: Staphysagria. ".194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 .un sentiment de tristete: Natrum muri aticum. Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza. . Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa. . . •It .gripa. sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale..i . 1 cutie .veruca plantara. . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee. denga. ") \ ! Principalele Indlcatii . Principaleie indicatii .'.! . De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil.I' Origine L~ptele-~uculu.dureri ca niste arsuri. fie cii e organica sau psihologica. ..<i-f.. agravate inainte de menstre.Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice.~:i.. cosuri cu varf alb. Principaieie indicatii . .

senzatie de curbaturi. . I n plus. . EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite. provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei. administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode.inflamatia pleoapelor. . al carei fundament este respectarea diferente i. Aceasta conce ptie.~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. in II) • .lacrimari iritante. Origine EUPHKASIA eta eta ". . de sfaramare a spatelui si a membrelor. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor). ~ d ureri oculare. Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale.sindrom gripal. pare depasita astazi. foa rte departe de etica homeopatilor.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri. Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. ' Simptome caracte ristice . .Simptome car acteristice .

. . f Principalele indicatii Prurit. 5 granule de 3 ori pe zi. In cazul puseelor acute. timp de 0 saptamana.a pielii: Romeplasmine.rujeola. '. 5 granule 1-2 ori pe zi. .196 tuse cu expectoratie mucoasa. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic. Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. Allium cepa: boala fanului. _ I \ . JACQUES BOULET 1 . I I EXCORIATIE ' . . ~i Cr ataegus. ( F . 5 granule pe zi. ~ .conjunctivita alergica sau infectioasa. si Bryonia 9 CR. se adauga oligo-elemente de cupru. 5 granu le 1-2 ori pe zi. Origine Hrisca. " Principalele lndlcatil ... ... .a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. ~i Calca rea j1uorica 9 CR.. \ . in general lara eruptie.r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. 1 capsula de 2-3 ori pe zi. t . ) . in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. . . FALANGE . 5 granule dimineata ~i seara..' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granul e de 2-3 ori pe zi. f/ I / .. lntre timp: Acht 9 CR. . 5 granule 1-2 ori pe zi.

FARINGITA . . I " l! f '. Vezi DURERI DE ' GAr. r ' .

ca sa nu se ajunga la convulsii. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. trebuie sa duca l a consultarea medicului. JACQUES BOULET J 199 . care d ureaza mai mult de trei zile. . . iar prezenta tulburarilor urinare. mod erata. de 3 ori pe saptamana. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. precum crustaceele . FEBKA. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. _ eczema a pielii capului: Sulfur. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. In prima faza.~l_Bryonia 15 CR. FECULENT ~escperir. . Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice. Natrum muriaticum.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. cand e bine adaptat. . Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . herpes: Sepia. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. ci un simptom. Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput.sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. dupa unele alimente. C~~i consult obligatoriu. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.acnee simetrica pe fata: Arnica. _ 0 febra. prurit In special. . a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. <ii> Febra nu este 0 boala. deoarece trateaza aHHleziune a. 5 granule din doua in doua ore. ~at ~ireactia generals a organismului. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. . _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. tratamentul h omeopatic este foarte eficace.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. chiar si moderata. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. ~ agravarea prin feculente: Alumina. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. - . Natrum muriaticum. Principalele indicatii . _ eczema in ju rul gurii. " FECALOM . 5 granule din fiecare pe zi.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. . in ciuda unui tratament adaptat. Principalele indicat ii Urticarie cronica. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. Ip aceste limite.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate.

.

.' ~ . Lycopodium: urticane ahmentara. apoi aspectul ex terior. fie prin experimentari. It.J iote cu flux laminar". adica pastrand 0 atmosfera fiira particule. gripa. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. . . Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. _ oboseala. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta. Bryonia: traheita.. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica. fie prin observatii cIinice. bronsita. atata timp cat se pot d etecta molecule. la Comparatii ~i asocieri . fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp..paloarea mucoaselor. Acest lucru e ste foarte important caci. . Simptome caracteristice I . hipersensibilitatea la zgomot. _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi..• 1" Principalele lndicatii . anemie. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. ~ Urtica urens. In cursul etapelor urmatoare.200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri .inflamatia umarului. toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub .. fiira aceste hote. sangerari ale nasului. I. Phosphorus: fenomene hemoragice.periartrita ~capulo-humerala. . .instabilitate vasomotrice. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor.. FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. modi ficand astfel puritatea medicamentului. apoi pornind de la analiza ei chimica. ci pe 0 baza ernpirica. FIABILITATE . . De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. .oboseala in urma unor anemn tratate. Kaliu m carbonicum: oboseala. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles.• J .. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH.

.fenome ne hemoragice localizate.• s.c:a &~ . ••• _~ _.inflamarea timpanelor..febre moderate.1 .: . Fosfatul feros. . bronsita. ~ ~ . t Origine . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice. . . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor.•.I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. Principalele indicatii -traheita.' . .otita. .::i..

a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. clinic. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. . . Flebita trebuie sa fie s. 5 granule dimineata si seara. ®~ " •. In schimb. dupa unele interventii chirurgicale.ol chimic posibil. Sistematic . 5 granule pe zi. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. ' FIBROM®~ . se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante. prin ecografii. suspensii sau ge~ule. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente. ( . cand n.202 JACQUES BOULET .u mai exista ~o~tr. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. tizane. se consulta imediat medicul.® . si Fraxinus americana 5 CH. ' FISTULA.. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. 0 durere la palparea pulpei piciorului. daca exista indoieli. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic.. permite intarzierea evolutiei sa le. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. FLEBITA. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. . constituie garantia calitatii produsului finit. de la descoperirea fibromului. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. Pana la consulta rea medicului.sepres<:nu medicamente anticoagulant e. 0 nastere s~u un a. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice.vort ~l co~firmat~. Empirismului prescripti ei. 5 granule din fiecare . Tratamentul homeopatic.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. i n special pomind de la dilutiile puternice. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului. sau i nfirmata de un exam en Doppler."enef)~etice". l-:' FLICTEM . 5 granule de 2 ori pe zi. solutii. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt.~j. se vor lua: Conium 9 CR. Ca 0 completare si preventiv. daca este i nceput din timp.

. dimin eata si seara.~ . .. -:. si local alifie cu Ratanhia. 5 granule. de 2 ori pe zi.r >FLUORICUM ACIDUM . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a. drept complement al in grijirilor dentare.. 1. (Q (Q .. timp de doua zile.. Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH. se i nteapa pielea. .Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. in alternanta.. 5 granule din fiecare. ~ Origine Acidul fluorhidric . .. se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli. .: ---------------- . Intre timp. trebuie consultat medicul: . 5 granul e dill doua In doua ore...daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi).daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . Atentie. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.:. Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH.

moarte: Arsenicum album. . . . . pentru calmare Ignatia.furtuna: Phosphorus. . . . . aspect taios: Alumina. '1 t t 1r j . ~ Pe la prinz~. Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi. Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH.Lyc0p'?dlum. . 5 granule de cinci ori pe zi. Lycopodium .vii tor: Anacardium. .intuneric: Stramonium: . '. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. . 15 CH. .• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate. 5 granule. . Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond. ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. 5 ~fanule dimineata. . . Natrum muriaticum 9 CH.m ultime: Argentum nitricum. _ foame intre mese: Antimonium crudum. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC.de teren). si Arsenicum album 9 CH. 5 granule d imineata.de 0 nenorocire vii toare: Causticum. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren). 5 granule dimi neata.I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. _ foame in timpul migrenei: Psorinum. . . Vezi AP ETlT.apa: Stramonium: .cutit. I.animale: Tuberculinum.. Sul fur (tratamen!. FOLLICULINUM·! .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. . 1 do za de 3 ori.obiecte stralucitoare: Stramonium. I • . .de 0 maladie incurabila: Ars enicum album. la un interval de douasprezece ore. Pyrogenium 9 CH.204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . . _ foame noaptea: Nux vomica. .hoti: Natrum mu riaticum. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. "' . eczema vancoasa.. . _ _ ulcer varicos. ~ Pe la orele ze ce .

Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite... FOAKFECE (teama de) + . . dar se comporta ca un medic ament puternic. chiar daca indicatia lui este foarte limitata.. ~" ). Principalele indicati! .:... • .""... .. agitatie.. .umflare abdominala. Origine Foliculina (hormonul ovarului)..•. FOBIE+ V~zi FRICi II ..1I.••..:: . .. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a..... este un medicament izopatic in concepti a lui.. . acest medicament este prescri s in 15 CH. cu actiune general a in practice.r~1. excitatie. In general. 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului..•.sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani. Folliculinum. castigare in greutate si modificare a comportamentului.. fabricat pe baza de folicu lina..•..-. .-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate.

FKACTURA @> I " '\ . lO J FRAXINUS AMERICANA . ca esti "din sticla". ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului. Origine Frasinul alb. DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. orarele si ritmul unei afectiuni . V ezi SLA-BICIUNE.migrena. . FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. J'f.. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 ...206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. JACQUES BOULET HORMON.nsf ~ Frecventa.lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH.' 1 FOTOFOBIE .. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua. Vezi TEREN. indica sensibilitatea la Thuya. . Principalele indicatii Cistita cronica. infect ii ORL . 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi.". MOD REACTIONAL CRONIC . herp~s. trebuie consultat un oftalmo log. .+ .constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. in 5 CH. repetitia.•. r FRECVENTA.. 5 granu le de 2 ori pe zi . .

1:. . 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. . Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. ~ Frig localizat .senzatia ca esti inghetat. FRICA. 2 comprim ate dimineata si seara. ~ Frig generalizat . . pentru resorbirea rapida a hematomului. Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. .Symphytum 5 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. .extremitati: Natrum muriaticum.nas: Arnica. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. de repetat daca e necesar.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album. ~ Timp de 0 luna J . si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. '-------------------------'-------------------------------- . prevenirea unei algodistrofii si reeducare. Sepia. Pul satilla. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 1 doza. 11?zi OBIE.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata. consoli dare.'. .Osteocynesine.senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH. Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH.piciorul drept: Lycopodium. radiografiata si imobilizat a.

febra ridicata.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. Durere fulgeratoare. subiect autoritar.. G I .copil capricios. •••._. .r.acnee :·1 im . In alternanja. : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . PRUNTE .frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . irascibil: Chamomilla 15 CH. zona zoster).): PRISON li-"" '1:. care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. brusca: Aconitum. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate.. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' . . Vezi NEVR ALGIE. 5 granule pe zi.:-. u ur. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE . .:.o.""~". .. dicamen te de teren sau de sensibi itate: . . .subiect nerabdator. FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. S lfi . 5 granule. .in cursul febrei. e sem. FULGERt\TOR ~J..eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum.'!!r!.. unor me ..frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH. d .fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH.lu~.lca. l: ~.ron. In ritmul durerilor (sciatica. .. . durere frontala: vezi DURER! DE CAP.v. 1. + FVRIE . orgolios: Aurum 15 CH.!.

problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum.Senzatie de frustrare. de n.~ePtate: Staphysagria 15 CH. I doza.anxietate. Origine . II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. ._ Hormonul de stimulare fohculara. FVRVNCVL Vezi ABCES. 1 doza. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. I doza.-~ . spasmofilia. -------.. Vezi SENTIMENT.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. Apis. Senzatia de fumicMura.

GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii).. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent.". Vezi ALIPTARE. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. In even tual diabet. GANGLION Vezi ADENOPATIE. sun~ deseo~l exas . ~------------------ . durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. trebuie sa duca la cons ultarea medicului.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. in afara aliiptiirii. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize.

daca diareea este urgenta. .in caz de sete de apa rece. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. ~ Madeleine. inainte d~u:::esele ~~ C.crampe: Cupru m: . . . d'~ a: . H. . . 5 granule la fiecare doua ore. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala.In I?oaptea asta. Daca. GAFAIT ~al..i:~[' . i n alternanta. sap~ C!I~NA9 CH. III alternanta. trebuie sa se consulte medicul. I n aceste doua cazuri. Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. posibiI.balonari: Nux vomica. 5 granule dupa fiecare ma sa. la fiecare j umatan.fiecare doua ore.Arsenic um album 15 CH.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile.Veratrum album 15 CH. Se simte obosita si anxioasa. pnnclpa e. Are ~l l . aca iarea se opreste S a se preva. t::{.voma care usureaza: Nux vomica 9 CH.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . timp de aman a. se ia medicamentul indicat in 5 CH. . granule.~. g~a ~ e SlUS.!rblo vegetabilis 5 CH.senzatie de apasare: Nux vomica. din ora in ora. ~ . 5 granule la fiecare doua ore. 5 granule ora de ora. 5 granule la fiecare doua ore. diminea!a si seara.senzatie de piatra: Bryonia. imediat vomata: Phosphorus 9 CH.r. GAZE . pentru recuperare. 5 granule.tulburarile persista. .~". . cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.. daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. . timp de opt zile. 5 granule d{n fiecare .arsuri: Robinia.. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. 5 granule la. cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. i~ varsta de 74 de ani.'i.. . I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig.senzatie de gol: Sepia.. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore. . sau Aloe 9 CH.. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: ..t <il> . pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH. 5 granule din ora in ora. granule.:~. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di .

~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache .'I'Ij-". ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. . Se consulta GAT -~. 5 granule Vezi ASTM.Dificultate de a respir . -'. fi '. SlS . medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca. BR ONSITA. Vezi DURER! DE GAT. GEWZIE . I ar 0 vegetabitts 9 CH.

sa faca pipi in pat. ' iecare e oua on pe ZI' . d ar. Iasomia. Paragrippe. daca tul burarile persista.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita.artro hi ICU. 1 doza. bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. In toate aceste c azuri. actioneaza asupra febrei. trebuie consultat medicul. nu doarme. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. in doze mici. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. 1 cutie. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . Desigur. impresii false sau inventii. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. in doze mari. m. ~ Exagerare. GBNUNCHI . provoaca tulburari neurologice importante. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. '" . Gelsemium 15 CH. Adultul pliin~e. Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. de doua-trei or i pe zi. e e on pe ZI. tulburarile persisra. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. are un comportament de bebelus. ii ':'''!tL'~I:l.erjoliatum: gripa. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l.Impr esl'a de labi ~ . Simptome caracteri . Copilul incepe sa-~i suga d egetul. I. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. putand chiar sa fie delir ante. 1 tub. Daca .d uren de menisc: Petroleum 9 CH . care cedeaza: Kalium . 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. 0 ruptura senti rnentala. ~ Impresia cd esti parasit. care provoaca un comportament de regresie.

.febra cu cefalee si senzatie de abrutizare. I!. opa IC pentru glauc om. GLAUCOM® "t. ---------- .paralizie.'.. Principalele indicatii . cea mal mica banuiala. .. neaparat mers la of talmo log... Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile.ed~ e:a~l11~t de medic.. zit· . .~:"-'" 1\.recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI.adormit greu cu trac.stice .buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. .. Nu exista tratament home ti .. .cefalee con gestiva cu tulburari vizuale. t remuraturi. 'paralizie ca urmare a unui virus. .f. •. trebui e GINGIVITA .e O~Ipe :1. :_. ~l se r a Mercurius tre. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' .cefalee occipitala. . ~ . r~ GINBCOMASTIB '$:. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . Daca tulburarile persista .."<i~ -1~fi:.gripa. La barbatul adult.trac.p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_..• "".anxietate de anticipare.i¥~~:".. . ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep..

Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te. Simptome caracteristice .tahicardie s i hipertensiune arteriala.i ncetineala mental a si genitala. de repetat dupa sase ore. In timp ce se pune gheata pe articulati e. 1 doza.. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. dupa urechi.veruci in jurulunghiilor.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente.constipatie. ma i ales la copii.eczema cu supurare. _ .in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. care se manifesta prin usc aciunea oehilor. de . . cat si la adulti. 5 g ranu~e. 5 granule de 2 ori pe zi.aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. . _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat. . in alternanta. . a gurii si a mucoaselor.leziuni fisurate si supurande ale pliurilor.repetat de 4 on In pnma ora.H. Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH.. precum si la femeile anxioase. Graphites este eficace atilt la copii. . 5 granule. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia. Principalele Indicatii . eu cefalee. P rincipalele indicatli .r~ped~ posib!l:~ .cat mai. . GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna. trinitrina. _ r • De la inceputul reeducarii ~l .cefalee congestiva. _ Nitroglicerina.. . _ .Arnica 15 CH. Principalele indicatil . grafitul pentru creioane. . din doua in doua ore.. . Origine Plombagina. E indicat sa s e faca analizele de cuviinta. Simp tome caracteri sti~e . care au tendinta de obezitate. _ . le.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. flatulenta cu hemoroizi. . . ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne .hipotiroidie. Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana.Apis 15 CH. GRATIOLA Origine Veninarira. 5 granule pe Zl. Ledum palustre 15 CH. GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . Ec zema. m ai ales la femeile la perimenopauza. 5 granule de 2 on pe Zl.congestii cerebrale violente.m~opat~c t~ate. . _L .hipertensiune arteriala. . . . infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic .216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . .Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. in primele trei ~l. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena. Medicamentul ~o.enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi. .bufee de caldura.

_ .

intretine carente evidente in nutrimente esentiale. dermatologice sau nervoase. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea.BIT+ Totdeauna grabit. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. Kalium carbonicum. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. 0 buna igiena alimentara. avand ca medicamente de fond Sulfur.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. 5 granule pe zi. pe 0 perioada de zece zile. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. in mod ereditar. 5 granule de 2 ori pe zi. rei{[~tea''exercitiilor fizice.. 5 granule d~ 2 on p~ Z1. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. dulciuri. Este clar ca terenul. repetata de 2-3 ori. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. 5 granule din doua III doua ore. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. aut ceva rece. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate.omare Ipeca 9 CH. ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. . alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. alergice. Graphites -. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. 5 granule din doua III doua ore. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R._ Nux vomica 5 CH. or. SARCINA. Compara tii ~i asocieri . favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . VOMA.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. Greati care n u se amelioreaz~. GKA. 1 doza. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum. asociate cu medicamentele corespunzatoare. Thuya. Aceste carente induc. Nux vomica s au Calcarea carbonica.dupi . De exemplu. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. Coffea 9 CH. modul reactional al acestei persoane. inghetata sau dupa ce s-~. ~reati in urma unei indigestii.

desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat.". .GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i. ---------------- .rusci . . persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). . . ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au.b.. urma unui. · .. a Uneon".. concedlere)..ln. eveniment psihic ( doliu.

5 granule pe zi. cu 0 jumatate de ora inainte de mese. .~1 100 de picaturi . . 5 granule (sau 1 fiola). 5 granule pe zi. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. e. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er.t . ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. preparatul urmator. Silicea sau Phosphorus. Tratamentul e format din medicamente de teren. intestinale: se ia preparatul urmator. 15 picaturi in ainte de mese. 5 g ranule pe zi. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica.Pilosella TM -Fucus TM. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. de asemenea. . in plus. --..l~~~~~:~ s~ .f.. » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. . 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X.:. 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . sau Cereale incoltite 6 X.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . Ch.c omplet ~i realist. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b.2 comprimate dimineata si seara. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. La persoanele pre a putemice.220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. pre cum Natrum muriaticum. de 2 ori pe zi.granu epe~I. --'. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH. ia preparatul urmator. zi: . pierd din greutate. . apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH. Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. . . 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X.rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. III iecare din . ' X A A . 5 granule de doua on pe Zl. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii).pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. 5 Zl. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic.

~'~~":~l.' GRINDELIA . cu sufocare.~ ".f Origine Grindelia robusta. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .•.· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii. Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului. ..

40 de picaturi in putina apa. In granule: Oligogranul. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. depr esie. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). fata rosie. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. . .eucalipt. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. 1 g. congestia fetei. Granions. n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. La copil. gat uscat. cosmaruri. . 1 fiola de 3 on pe Zl. cu fng moder at. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. timp de tr ei zile:. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. absenta sudoru. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. 5 granule. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius.re. 1 g.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. f~is?ane.. . va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. 2 comprimate de supt ora de ora. durere i ntensa In oase. 125 el. fata rosie acoperita de sudoare. curbaturi la spate si picioare. . oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. 1 doza de 3 ori pe zi. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. timp de doua zile. ~ Sau: Picaturi cu esente. cap. ~ Si In plus: . 39 de grade Celsius. agravare la lumina. ' . timp de aproape . _ elixir d e papaina. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). 5 granule de 3 on pe zi. 1 supozitor d imineata si seara. ~ Sau: L 52. Febra brusca. In fiole: Olig osol. Atentie la convulsiile copilului mic . ' BELLADONNA Febra brusca. opt zile. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. progresiv~. stabilizata. la zgomot. STRAMONIUM Febra ma~e. Microsol. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. alternants in 9 CH. ~ Si In plus. 39 de grade Celsius. oscilant a. 1 g. -pin. de la primele simptome. timp de doua zile: Paragrip pe. survenite in perioadele umede. de 4-5 ori pe zi. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. -----------------------------'- . globii oculari sunt foarte sensibili. timp de opt zile. angoasa cu agitatie. . EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). 20 de picaturi de 3 ori pe zi.

. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. . durere ascutita in trahee si bronhii. . foarte ridicata. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . . . 5 granule. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. moderata.varsta de 62 de an i. 5 granule.ou stnca t: Arnica 9 CH. de patru-cinci ori. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . sete. GU. 5 granule de 2 ori pe zi. . dure ri de cap. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. Daca tulburarile persista. ~ INFLUENZINUM 15 CH.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. 5 granule de 2 or i pe zi. zile. . timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. Georg~~e. iu. . din ora in ora. de trei ori pe zi. 1 doza. 5 granule dm fiecare.gust de . in alternant a. in urma unei gripe. · . -.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. senzatie de uscaciune. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . FERRUM PHOSPHORlCUM . -¢. medicament al grrpei cu dureri 1 doza.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator.8T . in ian uarie 1985.amarealain gura: Chelidonium 5 CH.?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. prostratie ~i depresie accentuata. se simte ~oarte ob~s~ta.alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. 5 granule de 20ri pe zi. timp de opt zile. GELSEMIUM Febdi brusca. BOULET . 1 doza de trei ori pe zi. insotita de anxietate.toate. din ora in ora. anxl(~a~a. timp de doua zile.Experienta JACQUES mea . inamte de cele doua mese. 5 granule de 2 on pe zr.. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. ~ OSCILLOCOCCINUM. . ~ ACONIT 9 CH . absenta setei. Febra e moderate. tus ea e dureroasa.224 Este cel mai important caracteristice. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. '). dimineata. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. tusea e seaca si dureroasa. trebui e consultat medicul. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. pe 0 vreme foarte rece si uscata. rigiditatea cefei. a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. Atentie i n cazul vomei. 5 granule.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH.

Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de. ca cea provocat a de 0 aschie.•••••• " ----------------------- . vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. durere ascutita.. 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. ..5 granule de 2 ori pe zi. 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta. ___ . ~~ .:..gust dulce: Stannum 9 CH. miscare. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig. in gat sau laringe.!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u.:. Atentie la urechi. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. ~ Experienta mea . 5 granule de 2 ori pe zi.c.. ~ Experienta mea ..'.. In timpul iernii anului 1999.:.

de repetat de 3 ori pe zi. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat.devine. se ia Dissolvurol.n toate cazurile. Febra poate sa fie de scurta d . in alternanta. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos. 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . rinita. . trebuie sa c onsultati rnedicul.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 .. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum.c~mbri~or (1 g). se recoman da seara. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. . ( . indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. lntre timp. cu apa. ~. In caz de criza. p eumtne. In schimb. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. in hiperuricemia e ronica.eucalipt (1 g). Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . entru COPl:. bine instalat. . . 1 doza. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. groas a.. Oricum. tratamentul oat . pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul). mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. pauza.cu inrosirea fetei. in 9 CH. I.fi . galben-verzuie)? E bland.. ar Aco .d medicament foarte bun pent t t urata.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. la fiecare ora. lara sudoare 'xperienta mea . depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. al gleznelor sau genunchilor. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. brusca. esentiale sub forma de picatu . 5 granule. ACONITUM ~ebErama:-e.~lixir de papaina (125 cl). timp de doua zile. . 50 de picaturi dimineata si s eara. GUTA®J. ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. 5 granul e din ora in ora. -pm (1 g). timp de trei zile).

din nas e limpede si abundenta. 1 ------~-------------------~------ . scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . BELLADONNA Febra mare. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti.nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. GELSEMIUM . <} Experienta mea .. Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. deseori os cilanta c .. constitute diferenta fata de cele lalte . doua medi~amente. mucoasele sunt uscate . sudoare. zare ~I uren de cap. cu senzatie de abruti .d . Febra mare. .

228 JACQUES BOULET . 5 . c _ _ _ ~ . Tratamentul trebuie _. din ora in ora. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . d ape doua s aptamam. ~ Experienta mea . in alternanta. . nas . es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. . ~ Experienta mea . timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. m ora in ora. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. NUX VOMICA Nas infundat noaptea.di CH. . GUTURA/: incepe cu frisoane. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. cu dorinta de Senzatie e nas in . in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat.a. cu str anuturi la frezire si rinita clara. guturaiul cateva on. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. ameliorata de caldura Iocala. _ E prezenta si dispozitia proasta. # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. She. rarit in functie de ameliorare . trezeste cu senzatie de Henri. rara rezultat. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. Se simte abatur. cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. . Totul se amelioreaza in aer liber. in PUL STICT~ altern~nt a.~itundat tnj. stergere a nasului. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. . ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. din expenen. ale urechilor. 5 scurgere groasii 0 . mult e frisoane.

la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH..-. totul se amelioreaza la caldura.. din ora in ora. irit . scur gere abundenta . KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase. formand dopuri si mueozitati. E rinita CEP~ . Thomas. eu dureri ale mueoaselor faringiene.---. .5 grade Celsius. dar tenace. .. In special Iacrimarea ~.-.. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te.. . Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta. durere a sinusurilor frontale.. in mtenor.-.. 5 granule.. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie. {> Experienta mea . .Scurgerea e de un galben deschis. febra se mentine sub 38. in alternanta. iritanta si usoara . seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi... _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco ..~.. Deseori..•••••. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE)... --"---------..-. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun..-. neiritanta. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore. . in 9 CH. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda...~ . 5 granule din ora In ora. lacrimare. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. EUPHRASIA... in varsta de 3 ani..

IplclOasa . timp de zece zile. dupa imaginea epocii sale . In schirn b. 1 doza. marcata cand de succese. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. La optzeci de ani. A facut studii de medi cina la Leipzig. 1 lui de tuse in 15 CH. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui. 1 turne continua. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. independenta de spirit. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. SILlCEA ~ r . Rornanesca: 0 viata itineranta. rigoarea observatiei si a experientei. ~ Scurgere pu rulenta cronica. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. galbena. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. Intuitia sa a constat In . cand de atacuri $i procese. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. x. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. 5 granule dimineata si seara. recunoaste re si onoruri.. si se instaleaza la Paris. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. apoi la Viena. adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. unde $i moare in 1843.<:r Experien(a m~ea . Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. Pr eocuparea sa. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. majora a fost farmacologia. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . in 9 C H. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. Melanie d'Hervilly-Gohi er. la varsta de optzeci si op t de ani. . 1 I ------"---------------- .JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. in Saxa.<:r Experien(a mea.

DINAMIZARE)..:.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica.r-. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE.A7. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite). Mai tarziu. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. sunt imunizate impotriv a variolei. Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine). . a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina.. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN). trei zile la rand. cazun e.. Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796. Homeopat ia se nascuse. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE .in special..vaccina ".~ ~:. ca medic ament. 4 ~~ . Med . Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine. P. care confirma . In toate '1" 1 doza..1. IlAMAMELIS _ . Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~.'~ ~ -. Hahnemann.'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb . se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). " .. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii.e venotollIce. se ia: Hyos cyamus 15 CH. Ea a dus de mal' .232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale. Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii..' cO cO . Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament.. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului. ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann. geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte. Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice.~~. Perceptie anormala. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ . cand Jenner face prima vaccina re. In 1796.. " a nemann.. 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos).

.......... tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare....•••.. '.~ " ......••....""''' ... precum ..•. HEDEOMA Origine Busuioc american..icamentul Principalele indicatii ...... In general In asociere cu alte ill di Aesculus.. -.•••...vance: ' .... are nza rtroza)..... u us compus sau Hamamelis compus...." ...............•..... In preparate' Aesc I e Icamente venotonice.... dt ( .. .. Principalele indicatH Artroza degetului Ahile.............. ~omparatii ~iasocieri ...hemor~izi.

: t '. insomnie si hiperemotivitate.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. si Natrum sulfuricum 15 CH. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH. In primele opt zile. HEKLALAVA~ ~ ~ .hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS. 5 granule pe zi. dar si de un polip In vezica.234 JACQUES BOULET . trebuie sa se consulte medicul.1lmet. timp de opt zile inainte de operatic. Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. osteofit. 5 granule din fiecare de doua ori pe zi.\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~. cu menstre intarz iate. pe langa reeducare si tratamentul cauzei. 5 granule dimin eata si seara. Poate sa fie yorba de 0 cistita. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. 1 doza pe zi. Acest m. Principaiele indicatii . Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. Uneori. . Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare. . Principalele indicatii .febra per iodica la fostii bolnavi de paludism.ep. exostoza vertebrala.dureri de splina. .::: . datorata unei leziuni a sistemului nervos. 5 granule. si Rhus toxicodendro n.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. HELLEBORUS Origine Spanzul negru. . Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. 5 granule de 2 ori pe zi.. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. . Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).ic.. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. de repetat de 3-4 ori pe zi. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei. •• .tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. . 5 gran ule In fiecare seara. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. 1 doza In ajunu l operatiei. Ap oi.

---------- .r -------------.

~ d~ AESCULUS COMPUS.\'.e hemorOldale acute. de nastere. 5 granu e e . cu 0 senzane ' p rurit. III a e. A oi se ia pana In luna a opta. . ' z i.. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. '. de 40 de ani. Examenu ~ar violacei.rcel.. ureche interna. . Ma.' . 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS .' . 20 de picaturi.. sa consultali medlcul. . doze de Arnlca Vezi NASTERE. medicului: ~ Sistematic . . . 9 CR 5 granule dimineata ~l seara.: patruzeci si opt e or . extrem de tari. . ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. 5 granu e e ... ~ ~i . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH.. HEPAR SULFUR -. dedit daca ~e diat dupa. III zatie de constrictie. de exemplu in caz de abces deschis. de trei ori pe zi. de trei ori pe Z1. Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. . Aesculus campus.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza .hiperstezi e. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. . . de arsura. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . . schimb.•.. ~pSEPIA CUMPUS. ' .. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. In alternanta.secretii purulente. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un . ' ei trebui e'sa va indemne.. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl. '. 15 picatun.:. Simptome caracteristice .. de trei on pe Z1. ~ AESC ULUS COMPUS. Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. • e. d e pfma la consultarea Se ia timp de .~ nor excese ahmentare. evocand 0 tromboza. dureri pulsande. granu 1e. . . . din ora In ora. se plange de d~reri .. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ . . CH . hipersensibilitate (Calcarea carbonica).' 1 pus sau Avenoc. abces dentar. ' A rnlca.~ Laringitd ac .In (4-5 CH). ." . ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. d. intoleranta la cea mai mica atingere. . ~ . 5 granule..focar inchis: sinus..JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . nu tre uie ..

uta . Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.CH: -laringita acuta. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH.

?1a ~I. de vezicule. timp de minimum cincisprezece zile. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. pe ZI.anule . pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. ar. El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. lJ. ' a rum muriaticum. vemmente pre c um soarele. menstrele. ~. . tratamentului terenului. simptomatic ca t <:1' .. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne.m eazul herpesului .Calcarea jluorica . La unele persoane. 15 picaturi de 3 ori pe zi . timp de minimum 0 luna. odihna e indispens b r D ~ . m alternanta. I~potnva. m. "es e . t 1 .enzeaza pnn eruptii nivelul. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. labial solar in mod deosebit N t um ~I. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. veziculele reapar periodic febra sau stresul. la fiecare ora. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. fie la nivelul urii s a re se ca!act. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . aceasta va fi nri . oarte eficace atat In plan . 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau. . usor reperabile. .JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. . 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . 15 picaturi de 3 ori pe zi. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol.."Z. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. 9 CH 5 g. vezicule si apoi cojile.. urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . virusului d in viata Ior. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. e 2 on pe ZI.mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. ca totdeauna. ' granu le. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale. la altel di I ~n. C alcarea fluorica ~ . d ~pa operatie. pentru analize complete. ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. 1 doza dimineata si seara. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si . ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. .ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee.d~e amente de fond. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H.1 toate cazurile de afec tiune hepatica. iar hepa tita C poate sa devina cronica.~W~ (vi rus de tip I). se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. a~a op~ratJa nu e urgenta.~ c U.

5 granule din fiecare. sau eu . Daca simptomele persista. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. consultati medicul.-------. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH.-- . trebuie sa va supravegheati alimentatia. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. inainte de cele doua mese principale. in fine. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. in plus. 1""-----_ ---l. 5 granule 'in fiecare dimineata. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. aran.

240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. 5 granu le. cu foarte multe vezicule.. se constata 0 febra ridicata. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. 5 granule .alternanta. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . la ba rbat. . medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. in alternanta. Bineinteles. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. la femeie. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . 5 granule. 5 granule. Pana atunci. timp de eel putin sase luni. Apare 0 pla ga saptamana. Umflarea unei articulat~i. 1 aplicare la sase ore. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. local: Labi acalm. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. 1 doza. in. granule. . ca un cos(vezicula mare.mafii acute. 1 doza pe ~ s: In caz de criza.' . ~ Genital. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. de repetat. 5 granule la fiecare doua ore.' a u. trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. ~ Genital.. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial.. De la primele simptome. HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. . Trebuie il~obiliza:r. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. ~ CR rza. ~IB'J'oma 9 CH. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . n . Apoi. Copilul trebuie dus repede la medic. ritmate de ci I '1 e aDJ. ca niste ulceratii: Borax 5 CH.-5 granule din doua in doua ore. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. I~ caz d e cr . d lmllleata . din ora In ora.In u '. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. in aceste doua cazuri. se ia ti d d . ~ La buza. . dupa sase ore. 5 g ranule din doua in doua ore. MURIATICUM 15 CH..nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. III ora III ora . 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. 9 HIDARTRozA ® . ora de ora. III ora III ora. 5 granule la fiecare doua ore. in varsta de 39 d .' ~ herpes genital. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. in Vanta de 44 d .' eZICUe. sapt~mana. Intre timp. ' Agatha.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH . care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e.' Illfl~.

Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . I .'. ge repetat daca e HIGROMA .. Daca tuiburarile '. . Inflamatia' inicilor bursa sero~s '.Ilecesar. oza. ~Ianule.). amonium 15 C'H I d . In ~lternanta. trebu ie 'consultat medicu!. • 0. ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. . din doua in . perslsta.

ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. VeZi DURERE. ele permIt s. Lach~sis. mod spasmodIc. t actlOneaz I ti homeopatlce. . in afara oricarei teorii preconcepute. 5 granule de 2 ori pe zi. HIPOGLICEMIE ..''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~. I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a . Mai tarziu.~.' emen ."-"':~-"'''-'"w. .. <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ . '.. ~ _' ra fenomenelor congestlve. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . -toare-a lmen . tinand cont de toate reactiile sale. Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH.' i: rt . _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. . .bine la medicamentele .:::~/. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte. l'n plus . s. evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. simptomele perslsta. CH.c. ! ? . ~. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te ..~". plante loa e . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. moderate ~i instabile. . trebUle.' . 5 _ hipercheratoza locahzata pe m .. .' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul.se . '. atat fizice cat si psihice. . Sulfur. Aurum. ..~:!~~~'ia. 19len . pe penoade Aceste medlcamer:te . Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.. ". precum si de mediul inconjurator.. . granule pe Z1. a asup .tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. a vindeca.aua. 1 . I t i reactlOneaza .JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=. al carei singur obiectiv e ste de a trata. lungi. timp de 0 luna. In toate cazurile. C eren . Aces ea. ierata i recenta. ~ se con suite medlcul. Apoi.au \n a'medicamentelor antldepre soare. . neregu a. ~ . . Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau .l. 15 CH.su~ilutii de 9 s au 15 CH. Ea este in ser viciul bolnavului. nu a dogmei. crudum 9 C . sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice .i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica.~~. . Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. . eficace pot sa constl de mesteacanul - .

si luand In mod regula t zaharuri lente . tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers. .paste. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH.?rma _ . 5 granule seara. nichel. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit. zilnic: Nux vomnica 9 CH.5 granule In fiecare dimineata. orez. trebuie consultat medicul. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. si oligo-elemente (zinc.zahar. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. gris. si S ilicea 15 CH.foame b rusca. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. dulceata . cobalt). fuzie pe baza de mashn. timp de zece zile.. Se mai iau. Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. cu transpiratie si oboseala intensa -. prajituri dulci. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . 5 gr anule dimineata. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. sub f.

An alizele sunt deci necesare.® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri.. Recent.~ . 245 ~. in cazul rratamentelor .~-'.::. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f. timp de douii luni. .Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel..secre!ii galbene.-. 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do .~'. 5 granule pe zi.244 . ' insuficientii hepatica. in special DHA -S 15 CH. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive. unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual. ~ anta onglllara din Canada. F . = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa. . Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru.. Medicamentul home .asupra Iperandrogeniei' -. in Nicaragua. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic.rinita. sinuzita' .i:itatia I:ielii. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina. Hormonii sunt co experienp.~ lca~e~t ~omeopa~lc. ' Principalele indicatii . cu eonstipatie. . Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " . .. . crapaturi. un tratament de fond homeopatic. Origine Specialitate homeopaticii. in absenta unei patologii tumorale. Actiunea lor a ariitat cii: . mici arsuri: .slablre. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica. HOMEOPLASMINA. . terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .. Se poate mai intai incerca. lor e fundamentaiii.~ .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. meniu gmecologlc. I . HORMON Orice substanta activa din u t d . . . .tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire.conshpatle. alifie.gr_ea.gas tro~enteritelor acute. ~. dureri hepatice. JACQUES BOULET HIRSUTISM .groase.:. Principalele simptome . . --- .afta:.ta.' . ~ . cu ajutorul medicului homeopat. .nno-farmgita. . Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. vasco ase.

----------------------------------- .

In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase. ale dmtllor si coccisului. ~e o ngme chimica. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric.._~WUtI.. . exhibitionism. -----'---------------------1. care contine. . care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. cCJ fQ Origine Sunatoarea. roplata e cea a antidep . ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). .. Belladonna: uscaciunea mucoaselor. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor.agravare in mornentul culcarii s i noaptea. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. Studii recente au ararat c -.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii. ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . de ~ceea gelule. .oase ale te ' . Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. . rmmatlUllIlor nervoase. .delir verbal.d a unn compu<:1 s -t ar .I1l/ntO.angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. sist emului nervos si inimii. .agitatia copilului la culcare.trernuraturi. » Prescriptie medicaid: .~. in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. .tuse sau criza de astm la culcare. Borax: afta. Origine Maselarita. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise.246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. . . Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara.uscaciune a mucoaselor. .sughit.. . Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. Principalele indicatii . Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori). provocare. spasme muscula re. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. Principalele simptome . in special dupa int erventii chirurgicale. . . alcaloizi puternici.

sis t~mului nervos.DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. a~ . fie ca e negativa sau pozitiva. Gelsemium: trac. Simptome caracteristice . indeosebi p ersoanelor mai emotive. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. (f T 10 . cu ocazia uneiemotii putemice. Persoane sensibile ' . colici. palpitatii.: :~sa Ignatia 15 CH. De avut :. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. Orice persoana poate sa prezinte. insomnie. prin distragere. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. dar si emotiile pozitive. ei rad si plang cu usurinta. Principalele indicatii 'schimbatoare. .toate situatiile care provoaca 0 ernotie. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. i nuca vomica (Nux vomica). nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. ' _________________ ~ .nod in gat. Foarte repede emo tionati. Situatii sensibile .sermm e e .' . indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. spasmofilie. paradoxale. ~ in echilibru . _ nod i n stoniac. suspina adanc sau casca. toate snnp 0 . care le excita. accidentele. 1 tub. Coffea: insomnie .decesele..aniaceelor). pe baza contine numeroase semmle . De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil.l . I~Ia~ului 19natiu _. ceea ce exp ic . Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. supararile. carora se fabrica medi~ament~l. deceptiile. r ontaitul nervos al unor alimente. simptomele de Ignatia. resimtita ca fiin d puternica. reusita personals.J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. In aceste im prejurari. ci intensitatea cu care este resimtit. tulburati. sufocare.. vexatiile. evenimente familia le. Cuprum: spasme. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . tuse nervoasa. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme . 249 I leTER Vezi HEPATITA. sarbatori. To ate'simptomele spasmodlce. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine .

on ~e an: . timp de doua zile. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile.de 2.. de mlgrene.'=. se consulta <iJ> medicul. si fluorica. In toate ca~u~l e. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. parca solzo~sa. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. in cura de doua lU11 l. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR. ideile.-.~~~e~tul Se adauga. 1 doza de 2 ori pe zi. Daca tulburarile persista. c~ multe ~escuamari. . 5 granule de 2 on p e zi. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. 1 dozape saptamana. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc.. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. se ia INDIGESTIE '". groasa.~. timp de \ 0 zi. in timpul fazei de incubatie. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m .' ~. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum. . In cazul epidemiilor de gripa. \-::. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. IHTIozA Pielea uscata. persoana incearca sa-si s~hi~be. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize..250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET .

v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. localizarea lor precisa. S'granule zilnic.dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. ~ Incontinenta dupa nastere . lntre timp: Aloe 15 CR. Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . . . circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. . cu ranre in fu nctie de ameliorare. . modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). mergand pana la pierderea cunosti ntei.ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. . cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. Sepia 9 CR.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR. la copii A v Vezi ENUREZIE. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. timp de cincisprezece . ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. timp de 0 luna.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH. granu le zilnic. . -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. . .la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare).omentul crizei. 5 granu e zilnic. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare. dupa masa: Nux vomica 9 CH.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. 5 granule zilnic. 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. .cu sudori reci. .

252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). de 3-4 ori In timpul iemii. . iar recidivele sunt mal putm numeroase. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . . du reri) infectiei nu regreseaza net.-{.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic. aici vaccinul antigripal.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. nu exista vaccinare homeopatica. .rare~llula c. Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. parte din analiza fiecarui caz. trebuie mers neintarziat la medic. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. supuratie cronies .t. dupa vaccinul antigripal. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. a. modificarea terenului. 1 doza. .0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. Principalele lndicatii . de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi .luJbenSiS CR. CI maladiei voastre. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH.cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de. . vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. abces. ~sp~c~ face. fireste..In caz de inflamatie a punctului intepaturii.. Daca simptomele (febr~. Deseori.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare. pulmon ate). In cazul infectiilor recidivante. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. . In plus. . Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. . eficacitatea lor poate. dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului.rino-faringita. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. cuvantul individualizare te face sa crezi. . apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1. . Dimpotriva. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR. sa fie ~oa~te rapida. ~ 9 ~ ')oC. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. fara sechele. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt .. rezistentei la afectiunile de iarna. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului.c~st . streptococii hemolitici). precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. In mod gresit. de oboseala. pecingine.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH.

Q . 5 granule dimineata. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. In caz de insolatie. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. trebuie consultat medicul si sa se ia. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid. un vaccin homeopat ic . .lk=. sa se racoreasca. si Poumon histamine 15 CR. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .' homeopatic este deseon antigripal. in timpul perioadei expuse. subiectul trebuie sa se reh idrateze...~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR. pe nedrept.5 granule din ora in ora.Q Origine· Vaccinul antigripal. Acest medicament considerat.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului . intre timp: r.-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1. 5 granule seara. E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic.agitatie sau stare de abrutizare -.

I fiola din fiecare pe ZI . 5 gra nule seara. plina de sudoare.-"'!. Microsol.fata e rosie. de repetat In caz de basici.!l INSOMNIE Problemele de somn. medicamentul indicat (vezimai josj. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. un or tratamente pe baza de antl. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. din doua in doua ore. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul.Oligogranul. timp de zece zil e.fata e foarte rosie. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' . . Se instaleaza in mod r egulat. Aurum.Oligosol. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. L achesis. Thuya. '. se pun. . In practica. indica in general 0 stare mai curand depresiva.e problema. vexatie." Qi> . Natrum muriaticum. suparare. . cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare. In fiole . in IS CH. . insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. 5 granule. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta.. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR. . are . la fel ca oricare alt simptom . opririi. unele persoane prezinta periodic insomnii. de exemplu: SU!fUl. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR.'. I?e~eori. Insomnia. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. nu 0 maladie.-. 5 granu in doua ore. emotie. .in fiecare seara. in majoritatea cazurilor. cutanat -. sau la unele date fixe (in fiecare duminica). Granions. pe la patru-cinci dimineata. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule. trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. Silicea. . evitarea luarii somniferelor. Staphysagria. emotie. poate sa fie manifestarea unui ter en cronic.'. . Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa.MNIA ADULTULUI . se in talnesc in multe cazuri. de 3 ori in doua ore.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 .blOtice . Phos phoricum acidum. Ce trebuie facut ~e i~ . tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. la munte). I~~O. .Arsenicum album. In a lte cazuri. In afara unei insomnii datorate unei maladii . tara sudoare.digestiv. Ignatia vor fi eel mai des folosite. le de repetat de 3 ori se simte abatut. deces.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. edent: Cantharis 9 CR. In aceste cazuri. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. Insomnia e un simpt om.• ~ . el permite. » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . 5 granule.

Va leriana 1DR. . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora.Escholtzia 1DR. .Passijlora 1 DR.Cratoegus 1 DR. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics. Trebuie consultat medicul dac a: .Tilia 1DR. seara. 2 capsule seara . !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie. . sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: .. .insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. ------------------ . .

~ Experiellta mea: Renuntareala . ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. po fta de somn lara rezultat. Ideal pentru examenele de tot felul. 1 doza in ajun in 15 CH. care se rotesc tot timpul 10 minte. trezit imediat dupa adormire. binevenite. deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. . ~ Experitmta mea: te relaxezi. prea muite idei. COFFEA . yoga ~l sofrologla . STRAMONIUM Somn. . Te ridici. 5 granule. Tracul impiedica adormirea. 0 ~ Experienta mea: . BELLADONNA Cascaturi. CHINA Oboseala fizica dupa boala.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. de 2 ori pe zi. dar te ama de intuneric adormirea. hiperexcitar ea pozitive sau negative. te distrezi. impiedica somnul. in 9 CH.' ~ Prea multa cafea.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . IGNATIA Prea multe emotii. interventie chirurgicala. Se ia pe perioada lunga. sarcina. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn .

Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. cu angoasa profunda. ~ Experienta mea: '. prea cald. teama sau gandul la moa rte. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie .~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. Se ia 1 doza imediat dupa efort. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. ~ Experiellta mea: . alti excitanti sau vitamina C. . cafea sau la ceai. patul e prea tare. . INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. '. 10 Medicamentul clasic dupa sport. indeosebi in cazul acce selor de febra. .proast~. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. De luat pe 2 ori pe zi. 0 penoada _ _ lunga. si se fa ce 0 baie relaxanta. _ ~. . de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. seara. de Ideal pentru studentii surmenati. 15 CH. INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. in 9 CH. dureri de cap si di spozitie . eforturi intelectuale. 5 granule.

. pe la orele tre i. .Oligosol. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 .~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine.. <} . 5 granule.~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. inainte de cele doua mese. se plange de obos eala si de greutatea de a adormi.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . saptamana.le . Francois. Marele medicament aI crizei de astm nocturn. Este anxios. ~ NUX VOMICA 15 CH. Micr osoi. 5 granule. s eara. 5 granule. cu rau digestiv sau respirator. dimineata. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului.. 5 granule. de optspre zece a?i. Jacques. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . munceste mu~t. pentru copiI. L a schimbarea orei. foarte preocupat de treburile lui.Oligogranul. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. In fi. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. Granions. Nu a~e rabdare. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. Atentie. in varsta de 45 de ani. Este iritabil. 1 capsula seara. ~ AN ACARDIUM 15 CH. ~ GELSEMIUM 15 CH. '. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. e iritabil si are goluri de memorie. 5 granule seara. seara.o. 1 fiola seara. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru.

dificultatea de a adormi)? . [oarte utiI Ia intrarea la . vrea sa fie luat in brate.. <} Experien!a mea: ' den tar. Experiell!a mea: de despartire. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic. ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. parintii seara. timp de trei zile. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. medicamentu l . ~ indicat in ~ . Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. ii e [rica sa fie lasat singur . 15 CH. seara inseamna rnoarte . cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. urmare a unei emotii. 5 granule. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive.COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. angoasei nocturne. mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. anxi etate.Medicamentul angoasei camm sau la scoala. ..

. ------------------------.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl .

intr-un paha r plin cu apa clocotita. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. Trebuie spalat si dezinfectat locul. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. si vrea s a doarma cu parintii. 5 granule din doua in doua ore. pulmonata sau de zona zoster. de trei ori pe zi. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH.. Lena. in vars ta de 6 ani. in varsta de 2 ani. halucinatii." .dar Ii e foame noaptea. zile. . 5 granule. Extrem de eficace si foarte rapid. totul se terrnma m oua. Experienta mea: . <} Experienla mea: . INSOMNIA COPILULUI MIC: . uneori cu dificultati respiratorii. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula. altfel trebuie consultat medicuI.> STRAMONIUM 15 CR.> ARSENICUM ALBUM 15 CR. cu caracter coleric. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile.~Copil deseori constipat. 5 granule.t . INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. spaime nocturne. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. }.. seara. seara. 5 gr anule. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . INTOXICATIE • . <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA .. balonarile gazele completeaze tabloul. pe la unu. 5 granule din doua in doua ore. ~ Durere la tusit. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului. se trezeste noaptea. apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. la scoa a de exemplu. CAUSTICUM ~. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. 50 de picaturi de TM.' ~'~~. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. . 5 granule din doua in dou a ore. STRAMONIUM Co~maruri.y.rer INTERCOSTAL In toate cazurile. -~ d . Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. Aude. }. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH.

<} ® . de repetat din ora in ora. se ia Ar senicum album 15 CH. cu caracter autontar. Este in general un copil hepatic. intre timp. . de 3-4 ori. 5 granule. . Experienta mea:. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si.

. Origine . Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. _. palpitat ii.g':lpa. Principalele indicatii .-. ~. _ .hipertiroidie. Principalele Indicaut . _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. . Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase. Comparatii ~i as. . 1 doza. IODUM eta eta . -. Simptome caracteristi. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii.rinita iritanta cu tuse seaca. .--. 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra..criza de astm cu tuse si jena. Simptome ca racteristice _ ..greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute. Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. . . .. de trei ori pe zi. tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. e~ptie). _'. Unele persoane. . . ~'.greturi persistente cu vorna care nu usureaza. Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se .greturile femeii insiircinate.iritatie a mucoaselor ORL. . Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei.aciditate a tubului digestiv.tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica. rino-faringita=-. cand sunt preocupate. . ganglionilor si muco aselor. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra.-----------~-------------.sa!i'vare excesiva.ganglioni. spasmodicii. tremuratun. .migrenele sunt deseori periodice. Cuprum: criza de astm. I d ~t Ipecacuana. . IZOLARE v . eta ctJ Principalele Indlcatlt . limba e cur ata.rino-faringita cu tuse continua.. in completa~ea tratamentelor clasice . timp de doua zile .ce . reflux acid. .o~i~ri.' . .rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. . siiptiiman ale. In cazul maladnl~r virale . . . .hipertiroidie cu slabire. . anxioase.' + r' IPECA~ Origine .

cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii". Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih . Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are". IZOPATIE/IZOPATIC . • .•• : •• J~ -.pia.

daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. sigur ca nu. indiferent de cauza. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. rara sa se preocupe de bolnav. INCA.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia.. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r. In ceea ce priveste desensibilizarea. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. in ceea ce priveste vaccinarea. dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. de 2 ori pe zi. mai ales in tratarea alergii lor. In practica de az i. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. pentru alergie. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. De exemplu. in schimb. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. in realitate. .dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. Este adevarat ca principiul pare acelasi. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. INCHBIBTURA MAIN II .LZIRB Vezi SPORT. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive.5 granule. dar. Vezi si CARACTER. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . in practica.reumatism. ~ . . Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). din ce in ce mai fine. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. ' . ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum.xiar nu neaparat identica. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. In toate cazurile. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente.

Principalele indicatii . in alternanta. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine.hipersalivare si sudori. . JOIANT Origine Joiant. .. Daca intepatura este dureroasa. Origine Pilocarpus jaborandi. . trebuie consultat medicul. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. timp de dou a-trei zile. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. llitllllllllmull 1II1lll1IL.~ _ . •r 'I · JULITUKA .266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. de 3 ori pe zi.'. ~:. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. J JABORANDI '. .surmenaj ocular. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. Dad tulburarile persista. 5 granule. iNTEPA.

sciatica cu dureri localizate. .. Origine Bromatul de potasiu. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. . sinuzite frontale sau maxilare. ~_ . Origine Bicarbonatul de potasiu. ulcer st omacal cu reflux acid. KALIUM BROMATUM ..inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii. cu scurgeri muco"purulente.u Origine Arsenitul de potasiu. ._._"' __. __'''_.~ • . anghine cu ulceratie a amigdalelor.agitatie a mainilor.~_. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH.-JL--------:.pustule ~l chisturi cutanate.somnambulism.cosmaruri.Principalele indicatil . Sulfur iodatum: acnee.--------------------.. . cu margini neregulate.. Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie.acnee cu chisturi.agitatie la copilul anxios. Principalele indieatii .Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit.. 1 tub.. _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". formand dopuri. si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui. . Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente.~. afta cu ulceratii profunde. .u ._. dureri de calcai. . . Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa. Simptome caracteristice . . KALIUM ARSENICOSUM ". tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit.dureri de ciilcai. Simptome caracteristice .1III1lII1I1IlIII1_ . scrasniri di n dinti.rinite. vorbit in somn. .1 s '. care apar si dispar brusc. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica..dureri localizate. KALIUM BICHROMICUM . ..

Principalele indicatii . Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. uneori depresiva. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. hernie hiatala. ~ ~~~ . .conjunctivita alergic a.dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. . fata parca buhaita. oboseala extrema. . Principalele indicatii .iritatii ale ochilor. Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa.criza d e astm intre doua si patru dimineata. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. Simptome caracteristice . descurajata.rutllllllllllllllllllllllilft . . .hipersensi bilitate la atins. insuficienta cardiaca. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. impins parca In sus. la menopauza. s Origine Fosfatul bipotasic.scurge ri iritante. Principalele indicatii . eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei.sinuzita frontala.aerofagie.dificultat e respiratorie cu apasare. Simp tome caracteristice . Obosita. de articulatie care cedeaza. . f . . persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii.dureri articulare si senzatie de slabiciune. Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. indeosebi la subiectii sensibili.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului.270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase.amigdalita criptica. indeosebi noaptea intre orele doua si patru.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid. I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. KALIUM PHOSPHORICUM '. Arsenicum album: scurgere ir itanta. . .sinusi frontali durerosi.:1.o tita seroasa. . Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita.

~~"·. prin raporturi sexuale. In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). KREOSOTUM.ameliorare la emotii pozitive. _ agravare prin munca i ntelectuala. notata eu 100 K. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale.. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. farmacistul rus Korsakov. unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. ca un curent electric (15 CH. cQ cQ Origine Creozot. (dilutie) . Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda.pierdere de memorie. 5 granule de 4 ori pe zi). Acesta a constatat ca.bronsita cu expectoratii galbui. Principalele Indlcatil .272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann.":~·Sj}l!. .epuizare. 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. .dinti cariati. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. dificultati de concentrare. Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. Deci. . pierdere de memorie.. da sutimea korsakoviana. Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de .. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor.i~I. . tc ori este necesar. .-"i~T~t". __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH . Principalele lndlcatil . KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. .cefalee dupa exces de munca intelectuala. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. . c a in cazul dilutiei homeopatice clasice.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului. I olind un flacon. urmata de 0 dinamizare clasica. Principale le indicatii . In practica...

. Este foarte veninos si. 275 IL I.hemoroizi.intoleranta la hainele stranse pe corp.migrena. ca umjoritatea veninurilor.umflarea dureroasa a sanilor.sufocare in momentul adormirii. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie. picaturi. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor.bufee de caldura.hipersensibilitatea de contact. Acesta. Origine . 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. .gelozie. . . Lapte de catea. . un sarpe tarii "clopotei".bufee de caldura.. . I .alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. Simptome cara cteristice . contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. Folliculinum: sindrom premenstrual. . Origine Lachesis e crotalul mut. . picaturi.complex si foa rte bogat. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. .: .DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .dorinta de alcool . .dureri de ovare. cefalee front ala. till' ~i asupra sistemului nervos. Specialitate homeopaticii. . Principalele indicatii . L52 cC4cC4 Origine . . vise macabre. Comparatii ~i asocieri . este un produs . ca orice lapte.menstre putin abundente cu sange negru. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome.menstre intarziate. care traieste in llr azilia sau in Guyana. . tromboza. LAC CANINUM cCa IQ Origine . insomnie. . rino-faringita.insomnie. Principalele Indicatii . pe malul raurilor. LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :. febra.. atat in plan hormonal. . Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. Specialitate homeopatica. Principalele indicatii Stari grip ale. . cat si asupra starii generale.

l a adult si copil. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. in special circulatorie. uneori exagerata de alcool. Alcoolismul. Ma i adaugam. In fine. 1 tub. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis. nasul putin violet. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. . eu sa livare abundenta.rigiditate ce rvicala cu ameteli. -acnee. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. daca e sensibil. cu faze de excitare. de leham ite. toate situatiile care.276 senzatie de sufocare. cu rosea ta tara sudoare. A cest sentiment violent de gelozie. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. excitarea revine odata cu soarele. poate sa constituie sursa de somatizare. Principalele indicatii . iar. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. violent. De avut in casa Lachesis 9 CH.cefalee congestiva. de exemplu). medicamentul se poate referi la barbat si femeie. tulburari auditive sau vizuale.insolatie. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. marcate printr-o mare locvacitate. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. .torticolis acut. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. indeosebi la trezire. . Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. indica din plin Lachesis. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. Ignatia: nevoia de a susp ina. Depresie d upa somn.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. In:practica. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. conversatia sau alcoolul. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. la copil indeosebi. -astm. congesti onata.

LARINGITA ACUTA. timp de doua zile. LARVA CA. In caz de tuse ragusita. A ADULTULUI Oscillococcinum.. din ora in ora. A COPILULUI (~-~.NARB . Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. la fiecare zece minute. cardiologica sau emotiva. prevenirea intepaturilor de tantari. 5 granul e din fiecare pe zi. plimbat eu rnasina. Intre timp.. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. in alternanta. se adauga Spongia 5 CH. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. in alternanta. 5 granule.\.". 5 granule zilnie. Origine Ledum palustre. . 1-2 ori pe zi.copilului ii place sa fie leganat. . L~IN® -. . 5 granule. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond. LEGA. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare.. '~(~ . Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv..PU~BI .dupa intepaturile de insecte. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH. :~. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului. 1 doza dimineata si seara..-: 279 .copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. 5 granule l a cu1care.inflarnatia gleznei (picaturi).> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. LARINGITA ACUTA. se consults medicul. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. "'4: ® .Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta. Principalele indicatil . 5 granule de 4 ori pe zi.. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH. ).". 5 granule. Principalele indicatii Gusa.278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ .

trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii. LAXATIV • I . Intr e timp.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . de repetat daca e necesar. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi.). 1 doza. rnurdara sau dureroasa. en.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. 1 doza . de repetat daca e necesar. ea e norrnala. In cantitate mica. Daca devine abundenta._ • LEUCOREE® Seurgere alba. ). Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. ______________________ .

dar pot sa se intinda pe tot corpul.&. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. balbaieli: Causticum. . de repetat de mai multe ori pe an.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. Simptome caracteristice . vorbeste in somn: Belladonna. in ultimele opt zile ale ciclului. 5 granule de 2 ori pe z i. LH . in cura de 0 luna.". . LIBIDO Vezi SEXUALITATE. vorbeste rara oprire. cu nevoie urgenta de lit nare. Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. in plu s. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. mai ales seara: Lachesis. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). prefers sa r amana tacut: Aurum. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus.depresie in momentul pre menopauzei.cistita cronica. Principalele indicatil . LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule zil nic. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla.. senzatie de arsura la nivelul vezicii. Principalele indicatii Vezi HORMON. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. palpitatii. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. Origine Hormonul luteostimulina. 5 granule de 2 ori pe zi.

alba in"treimea posterioara: Nux vomica. ~::.. . . care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic. ca in medicina chineza.: -.. dar ramane un element decisiv al examenului clinic. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~. ~ i:..LIMBA. . _. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci. . care necesita un tratament specific. -. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos.. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important. 't Origine Crinul.

acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. varful rosu: Rhus toxicodendron. Natrum muriaticum. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH.articulatie (eczema. acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate.xcitatie. de repetat daca e necesar. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA.gat: Lachesis (prea strans). . . LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament.maxilar: Mezereu m. si Colocynthis 5 CH.! ""iC. . rosie: Arum triphyllum.frunte: Selenium.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum.centura (talie): Lach esis (prea strans). a unei dureri de cap. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. LITIAZA. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore. Sepia. .coccis: Ruta.fata (eruptie): Sepia.intre omoplati: Phosphorus. se consulta medicul. . In alternanta. . Calculii de pe caile urinare. Bellad onna. de repetat dupa patru ore. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului.'. . lata principal ele: . . In toate ca zurile. patata: Taraxacum. Localizarea unei I I /.In jurul gurii: Natrum muriaticum. . . din doua In doua ore. I doza. a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. me. de la primele simptome.ceafa: Actaea racemosa. dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. . 5 gr anule ora de ora. Principalele indicatii Guta.glezna (eczema. .spate: Rhus toxicodendron. I. In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. durere): Rhus toxicodendron. -. 1 doza. pana la consultarea medicului. durere): Ledum palu stre. . 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. dureri ale micilor art iculatii ale mainii.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare).. Lycopodium (balonari). . 5 granule. biliare sau dintr-o glanda salivara. Un tratament de fond va preveni recidivele.

5 granule pe zi. LOVITUKA. in functie de importa nta hematomului. de repetat de 4-5 ori. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. Sistematic: Arnica 9 CH. . de 2-3 ori pe an.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. In cura de 0 luna. . 5 granule.

. 5 granule in alternanta. 5 granule. .1J'~~· . Atentie. .dureri osoa se foarte puternice.• .f:jt ~ .. 1 doza dimineata si seara.a.. LUN..paralizie.dur~r! osoase in timpul noptii. Si mptome caracteristice .agravare nocturna a durerilor· .. ). ' Principalel e indicatii . . posologia nu trebuie modificata rara avizul sau. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ). in altemanta. ). r~acea. trebuie cons ultat medicu!. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty.284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa.artnta a genunchiului. ~~~ti~~:. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH. . 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare. ceea ce practica horneopat .>. Biberon Pentru sugar i. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH.In cazul patologii lor acute.urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. .>. ' J: ?aca lumbago apare dupa o. ora de ora. Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi.leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . "'~~·t.• ". ele pot fi topite in foarte putina apa. 5 granule de 3 on pe Zl. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic. se adauga: Aco~ltum 15 CH.>.>. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH.dermatoza cronica fisurata.A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15. Daca durenle persista.la puternica.CH. de 2 ori pe zi. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare. Dill toate ti~p~ri!e _s-. . _ ® '~It:. ).z. in primele opt zile ale expunerii la soare. LUMBAGO sau LOMBAGO •. Pentru copii. ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat.(~. 5 gra nule de 2 on III pnma zi. timp de trei zl~e. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor. Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul.

ica a confirmat. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals.. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~.IIII!I . la luna noua. Silicea.~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis.. eQ Ita . sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica."'-'-------CIImllm. "-. Astfel.

aerocolie. ._ . .. totusi. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati. lit iaza urinara. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. in specialla anumite varste ale vietii: . o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. .ameliorare la racoare. S imptome caracteristice . eutanate. --_ ..agravare intre orele saisprezece si douazeci. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar.balonari la centura. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. insuficienta de progesteron. Aurum: tempera ment autoritar. . .cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate.in cop ilarie.. anorexie a copiilor.e czema care sangereaza eu usurinta. indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile..urticarie cronies. flatulenta. nu prea voinica. . pielea si metabolismul.migrene digestive. are nevoie de prezenta celorlalti. in orice caz. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. depresie reactionala. urinare.foame repede potolita. iritabilitate. ciroza cronica..prurit. .286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. Iritabila. alergie respiratorie. Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. . Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice.inro sire a fetei dupa masa. ~ .vome a cetonemice. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa... Inlatura ndu-i-se toxicitatea. . Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive. otita seroasa. tulburari digestive. . anxietate. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate. mizantropa. . Principalele indicatii . _-- . Vrea sa fie singura si.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. apoi la loeul de munca. LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. In acelasi timp. autoritara . Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. rinichii. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala.dermatoza seboreica. multa vreme considerat inert. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa.

colici hepatice.-::.•': " _. ·t.. Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara.J~ Principalele indica pi .':..!it..J Cemparatli ~i asocieri . .aciditate digestiva.colici nefritice.. . '~.menstre dureroase. . Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc.dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~.~~ !~. .' .~i'..• . ..011 t . .'''. Origine Fosfatul de magneziu. 289 Simptome caracteristice . . _ faringita inainte de menstre. .:::t:. Principalele indicafi i .~ .:-:< ~-~~. .menstre dureroase. .dureri de cap inainte de menstre.. crampe.4U' . .constipatie cu scaun foarte tare si uscat. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l.. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.1:' _!"i"'. .constipatie..~J. spasme.. -. ~ Origine .f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':. Magnesia phosphorica: nevralgie. .menstre dureroase. ~~-1o. Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. faciala sau cervlco-brahlala. . .J.DICfIONAR DE HOMEOPATIE .durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica.. Grap hites: faringita inainte de menstre.menstre dureroase. .:Jlt!.. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.:::'. Carbonatul de magneziu.crampele scriitorilor..spasmofilie.'~.

.··~:. Origine Manganul. ..". MANGANUM 0 Origine ~ . In doza mare.r. .Z..(:."-." " Ii. . Clorura de magneziu. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl.-.

.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: .descurajare dimineata.tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. in alternanta. . MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. in alternanta cu faze de excitatie. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s . timp de una-dona zile. .290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. amelioreaza. sau le modifies dispozitia .inflamatia laringelui cu tuse seaca. 5 granule zilnic. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. 5 granule din (fa in ora.instabilitatea dispozitiei si energiei. lara a fi maniaco-depresive. Unele persoane. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. De exemplu.tremuraturi. . 5 granule. Daca tu lburarile persista. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului.larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. Daca tulburarile persi sta. agraveaza sau le declanseaza simptomele. Principalele indicatii . succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum.recidivelor. . consultati medicul.descurajare profunda. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. ora de ora. . ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. . dorinta de a ramane in pat.senzatie de epu izare. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . excitatie cu logor ee seara: Lachesis. antidepresive sau neuroleptice. MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. Bromum. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR.agravare la mare: Natrum muriaticum. .faza de hiperactivitate. mai ales l a fumator. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. . ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. se consulta medicul. pot prezenta faze de descurajare. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus.onsultat medicul.

~ Eczema uscata . 5 granule dimineata ~i seara. Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. III .i Nitricum acidum 9 CR. MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 5 granule din fiecare pe zi. Arsenicum iodatum 9 CH.

292 JA:. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR.cncrgetic".J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR.aceasta actiune nu este de ordin chi mic. » Piele tngrosata. absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. caci. actiunea subs tantei de baza. Bineinteles. . produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. aceleasi functii. Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica.CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. MEDIC HOMEOPAT "~. . » Transpiratie Silicea 9 CR. . 5 granule de 2 ori pe zi. atilt cantitativ cat mlitativ.KIME Vezi PRURIT. Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. Pe ce cale. legata de 0 modificare a structurii ulventului. . incepand de la 10 sau 12 CR. consultati medicul si faceti analiza urinei. Ii slcasi organe. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . adica vizeaza acelea si tesuturi. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . . . dar ~i intreaga medicina. Nu e nici 0 . » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR. • cu alte dilutii. 0 singura doza. . 5 granule de 3 ori pe saptamana. 5 granule pe zi. MANCA.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. 5 granule pe zi.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. ele ctromagnetic. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. chiar cu dilutii joase sau medii. Daca simptomele p ersista. nu pare ca moleculele ramase action eaza.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului.

al terenului sicotic.ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii.infiltrarea tesuturilor (celulita. luar e in greutate). veruci).tendinta depresiva. de vaccinuri. lent. . .edicale.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. ale carui caracteristici sunt: . deci de l. poluare. Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase.maladia se i nstaleaza progresiv. In completare. .ca . de medicame nte.nd. . el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat. MEDOKKHINUM .producerea de tumori benigne (chisturi. stres. .

se pot distinge cateva ispecte origin ale. cu scurgere nazala posterioara cronic . ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. . agit atie si precipitare. Simptome caracteristice . dific ultati scolare. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii. . in alternants . ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a.ve ruci. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. agitatie. mai ales astazi. papilom pe mucoasele genitale.294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. . IIIII IIIIII .faringite cronice.veruci. .precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. sindromuri depresive.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil.inf ectii ginecologice.ameliorare culcat pe burta. ca in ' azul tuturor marilor medicamente.somnului la copil. localizarea si car acterullor evolutiv. infectiile c micoplasme. Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. specifice prin aspectul. . ~ ORL si bronhii: . administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I.pipi in pat. Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent.infectii cronice. din doua in doua ore.prostatite. sistem nervos: tulburari ale . e totdeauna instabil. II Stare generala. . . Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. in special dupa infectii genitale: -uretrite.senzatie de arsura localizata .urmari ale unor blenoragii si. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale. unul dintre cele mai eficace.rino. 5 granule. Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv. este.eritem fesier. impre una cu Thuya. ~ Genitale: .astm ameliorat la malul marii. . anxios de golul pe care il simte. comportamentul sau e marc at de instabilitate. . condilom. ~ i n echilibru Copil sau adult.dorinta de alcoo!. Adult. . nici sa stea cului. MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. pe corp si pe fata. ~ Piele: .

. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. MENIEREr.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . deseori trunchiate.". La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH.insol atii.A ~-'. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba.~ MEMORIA APEI l' I . dincolo de fapte stiintifice. '1 } . care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului.. menstre abundente. chiar instabi la. uneori furtunoase. facultatea de a fixa prezentul. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. medicamentele impotriva ametelii si medicame . Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. anxietate. _ ~ O boseala. dar totdeaun a pasionante.ir: 4::t'" . Principalele indicatii . Da ca expresia s-a pastrat. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica.• ~. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si .e forta de evoc are si ca. 5 granule pe zi.op:::. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate. inainte de orice. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature.. .296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. granule din fiecare de 2 ori pe zi. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. iar oboseala.. nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a. Ametelile lui Meniere apar brusc. Tratamentul clasic asociaza odihna. In schimb. in anul 1988. Millefolium: hemoragii. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. ea este s i. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari.hemoragii. De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent.bufee de caldura la menopauza. ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri.sa se transmits este inca 0 enigma. sangerari ale nasului. Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. 5 granule pe zi.

. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. . I n .ntele care favorizeaza ci. Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH. J . ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7.:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••.culatia la nivelul urechii interne. Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic..jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 .•. 5 granule de 3 ori pe zi.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH.~'.inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor. MIGKENA.micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH. .:\i" '-:-'>.mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare.>. pe toatii durata tratamentului local): . . . .-'=" .-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi.' ~~. MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului. .•~".micoza bucal a: Borax 9 CH. Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren. .'. . s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. cu secretii eu sange. Simptome caracterlstice .eruptie de vezicule urmate de cruste. . ..micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH. .:::.dureri ale fetei si nasului.micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. . .i:! . ~'. Vezi DURERI DE CAP.

311 Principalele indieatii Hemoragii. timp de zece zile. . ~ Modalitati climatice : anotimp. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. tutun): Ignatia. Nux vomica. amandoua. prin aceasta etapa si.sensibilitate la mirosuri urate. . .daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc.. in mod obligato riu. uscaciune. sangerari ale nasului. Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. In cursul chestionarii. MI~CARE .. . . adevarate sau imagin are: Sulfur.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. pentru fiecare simptom.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH ..de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). Daca tulburarile persista.. . umiditate. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. Apis si Arsenicum album sunt. Modalitatile nu sunt simptome. psihologice: consolare. 5 granule de 2 ori pe zi. iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla. :. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. pe cele calmate de caldura. c u precizie. clima.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. menstre hemoragice. si Arsenicum album... singuratate. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. . 5 granule din doua in dou a ore.perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. ."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. in picioare. .. trebuie consultat medicul. dar Apis usureaza durerile calmate de frig. incdicul homeopat noteaza. dar ele califica si precize aza simptomul. MIROS + . \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale. sezand.nia 9 CH. 5 granule . Arsenicum album. termice: cal d sau frig. Alegerea medicamentelor trece. .310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . miscare sau rnobilitate.. medicamente pcntru dureri. d ci.sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia.•. 0 criza de astm sau de insomnie. distractie . De xernplu.

periodicitate).ce leziun i predornina. de repetat daca e n ecesar. in special noaptea Arsenicum album 15 CH. 1 doza. . .care sunt imprejurarile declansante sau agravante. sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. . .care tesuturi sunt afectate. Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics.MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice". teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH.care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate. ~ Angoasa mortil. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. . Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . practica medical a cotidiana ne permite. 5 granule la culcare. Astazi.care e prognosticul.

ganglioni numerosi.o rinita care apare in fiecare vara. si Baryta iodata 9 CH. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. obositi. faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. alergie sau pusee reumatismale seroase. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. migrene). . timp de patru-cinci zile. . 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii. in fectii acute. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH. migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. . abia terminat tratamentul cu antibi otice. stres psihologic ). anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa.prin aparitia de veruci. ~. 0 depresie care survine in urma unui stres. timp de zece1zile . urticarie a mucoaselor. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH. celu lita.e yorba in general de bolnavi sla bi. De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. de origine virala. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. . . alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala . cu adenopatii.. in alternan ta. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice.afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic..convalescenta lunga si dificila. toate starile. 5 granule de 3 ori pe saptamana.lle din fiecare de 2 ori pe zi. . precum herpesul. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog.312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric . MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice. 5 granule. boli. timp de doua lun i. . De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple.periodicitatea maladiilor este mai rapida. . " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. . rigidizarea articulatiilor). repetit iv.In mod periodic.gram.afectiuni ale pielii: eczema. lent ~i durabil: . Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH. unele tratamente sau vaccinuri. . chistur i sau tumori benigne.. 5 granule.tendinta la parazitoze. cu ulc eratii sau mici membrane. MOMORDICA Origine Momordica balsamina. Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. . incepe 0 noua infectie . anxietate.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. cu multe gaze. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. abia vindecati. din ora in ora.

Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional ..

agravare Ia munte: Arsenicum album .sc.ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum. MUGURE M."i. Simptome caracteristice . Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc. Simptome caracteristice . . .excita tie nervoasa.. .senzatie d e congestie uterina. bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH. . Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital. . • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre. lesin intr-un context emotional acut. amelioreaza.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. Principalele indicatii Si.depresie si excitatie sexuala. . . J senzoriala. Ac. Daca tulburarile persista. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. 5 granule de 2 ori pe zi.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. •. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a .menstre hemoragice. . din cauza riscului de agravare.ag ravare inainte de menstre. Unele persoane sunt sensibile la munte. Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei. . 5 granule de 5 ori pe zi. Coca. . . . Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala. . Principalele indicatll .agravare In picioare.excitatie genitala.est.excitare sexuala.. mergand.tendinta la sincope. MUCOZITATE t1 '" -:-.indispozitie..constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. .medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei.uipat s. in special la indivizii foarte emotivi.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala. trebuie consultat medicui.. situata in abdomenul animalului.

.

..Ilm!llll!lt1. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces.. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces. supura tie acuta... panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului..hemoroizi. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara. scrasnet de dinti. .._. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie.. MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba.. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica.UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. Principalele indieatii .•••• . Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus. ___ .. .JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm ." •••••••• . agita tii psihomotrice.lucita solara. Aesculus: hemoroizi. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate."'.1 .... indeosebi la femeia insa rcinata.ticuri... I " MYRISTICA Origine Copac tropical. miscari coreiforme.scrasniri de dinti noaptea.. . " }I u j :) Principalele indicatii .316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric.

tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. Pyrogenium 9 CH.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. pentru . ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. anxietate acuta. 5 ranule din doua In doua ore. si Arsenicum alb um 9 CH. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). 5 granu le din fiecare dimineata si seara. furunculi Hepar sulfur 15 CH. ~ Cosuri. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. . Allium cepa: alergie sezoni era. cefalee temporala zvacnitoare. NA~TERE '. 1 aplicare seara inainte de cu1care. 1 doza trei seri la rand. . 5 granule de 2 ori pe zi. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. 5 granule dimineata si seara. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. bradicardie (incetinirea batailor inimii). alergie sezoniera.cataracta. d e 3 ori la rand. Aconitum: anxietate acuta. agravare noaptea. sarpele cu ochelari. sarcinii. Deseori. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. 1 doza de repetat la douasprezece ore. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. 5 granule din doua In doua or e.H. imeliorate la aer curat.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina.

Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave.mucoaselor. s Origine Sarea de mare.rinita trenanta.insolatie. . • Principalele lndicatii . . .ob oseala legata de crestere. 1 doza imediat dupa. . de repetat dupa douasprezece ore. cr ize de tetanie). . Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema. )! Simptome caracteristice ~ .agravare la zece seara.periodicitate cotidian a. .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). -as tm._ .Nux vomic a 15 CH (manic. . Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala.eczema uscata. . Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . .mucozitati in gat. timp de opt zile.suparare din dragoste. . . . la malul marii. scaun uscat.Pulsatilla 15 CH (emotivitate.spasmofilie. ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. . Arnica 15 CH. .herpes labial recidivant.apasare In stomac dupa mese. 5 granule zilnic.pielii.320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului. adica clorura de sodiu. I. Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. nevoia de consolare). . schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale . . . de repetat dupa trei ore: . -_~~rinta de sare. . ~ Dupa nastere . 'j I la extremitati.Ignatia 15 CH (hiperexcitatie. Simptome caracteristice . .-. bulimie. . ~ Prescriere medicala . .sindrom premenstrual.senzatie de furnicaturi . .diaree agravata de la pte. spasme. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare.oboseala intelectuala cu dureri de cap.starii generale. . .constipatie.impres ie de epuizare la caldura . depresie. acnee . . care provoaca 0 permanenta glasului.tulburari ale apetitului. . . ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa.prurit.convalescenta dupa maladii infectioase si slabire.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa..urticarie la soare si la efort. I dregere a Principalele indlcatii .dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: . lacrimi. dispozitie proasta). sindrom premenstrual. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic. . .--:.epuizare la caldura.entorse repetate.entor se recidivante ale gleznelor. la s oare.

.~iiiliiiiiiliil.''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli . iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:"....lll~U~1~' .( t.Il-__. __ " ''''''''''''.

Poate sa aiba u n comportament excesiv. poate lasa locul unei depresii profunde. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. . de durere intensa. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. cu intepeneala pe vreme urneda. muzica. . iar limba prezinta zone albicioase. adolescenti si adultii tineri. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice.Sentimentul de tristete. maladiile infectioase. D ulcamara: agravare la umiditate.urmari ale unui traumatism cr~nia n. inchisa in cam era si in visele ei "romantice". Persoane sensibile Acest medicament este indicat. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. fie suparacios. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. pre cum lacrimile. deseori fi surate. mai ales. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. doza. plange mult. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism. cazul tipic fiind adolescenta. 1 tub. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. ernotiva. dimineata. fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . maladiile ORL febrile ale copilului. artroza a genunchiului. . 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea.prezente. . .322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. careia ii plac dansul. Sperioasa.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral. . fie dezgust si anorexie. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin. l a cop ii. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa.colita cron ica. gripele. fie hiperactiv. este foarte sensibila la mediul afectiv. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. izolata.coxartroza. De cele mai multe or i brunets. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. canta de seori la un instrument. inchisa in sine.dishidroza a mainilor si picioarelor. deceptiile si ruptu rile sentimentale. temperamentul foarte emotiv. indeosebi in timpul adolescentei. de repetat daca e necesar. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari).diaree lichida. . disperare de propria stare.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. imediat dupa micul dejun. Arnica: traumatism. 1 I' . instabil. .bronsita cronica. . marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului.stare depre siva. Principalele indicatii . numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . . . conflictele cu un parinte. obosind repede.

Daca simptomul persista. granule din dou a in doua ore: .durere brusca. furie ameliorata de plimbare. . nervoasa. 5 granule la culcare.durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. 5 granule la . . culcare. . . . . .durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC.nevralgie ovariana: Apis. .nevralgie testiculara: Clematis er ecta. . cu un sentiment de frustrare. de vexare: Staphysagria 15 CH. de repetat daca e necesar: . . 5 gran ule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor.nevralgie anala: Aesculus. . 1-2 ori pe zi.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. .teama de negru.nevralgie crurala: Gnaphalium.durere insuportabila.durere spasmodica. provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla. in urma unei raceli: Aconitum. leganari sau vibratii (mas ina..tuse laringeeana eu epuizare. . cosmaruri: Stramonium 15 CH. .324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!. . .nevr algie dentara: Staphysagria. I. se iau 5 granule. . consultati medicu !.iritabilitate in urma unei contrarietati. in 15 CH.durere ca 0 contuzie: Arnica.agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . nevoia de a Ie misca rara incetare. Principalele indicatll .nevralgie coccigiana: Ruta. la ora fixa: Ce dron. car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH. NEVRALGIE®: . .nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. Temperament nerabdator.nevralgie faciala: Spigelia. . NEKABDARE Picioare neastamparate. . coleric: Nux vomica 15 CH. Zincum' 9 CH. timp de opt zile. . .agitatie. . NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. .dureri de cap legate de epuizare inte lectuala.durere de crampe: Cuprum.durere ca un curent electric.nevralgie care se repeta zilnic. lntre timp. tren): Chamomilla 15 CH.teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH. . .nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. Se adauga un medicament ales in functie de localizare.nevralgie oculara: Prunus.

Intre timp. seiau mai intai unu-doua medicamente. alese in functie de caracterele durerii. . din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore).In toate cazurile. in 15 CH. 0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului.

cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat . dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii. pierdere de memorie. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. de' ~el~ mai m~ l~e ori. ' Simp tome car acteristice . veruci galbene. Nucsoara.afta cu durere ca de aschie. cand endoscopia arata 0 leziune lineara.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. .somnolenta irezistibila.uscaci une a mucoaselor si a pielii. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. de vezica sau digestivi. fisuri anale. a~al!z.dispozitie instabila. Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. ulcer stomacal. Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. Antimonium crudum: veruci. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE .confuzie. aspect galben al pielii. ulceratii sangerande cu contururi clare.organele sa~ afectate si de l eziuni. ' .taieturi sau fisuri. papilom pe muc oasele genitale. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv.326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . . . NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine .d~r. . ~ J . agravate la la atingere. I suturile Principalele indicatii . NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . Simptome caracteristice frig si . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Arge ntum nitricum: recto-colita. toti polipii ginecologici. recto-colita cu sangerari.

daca e necesar. de doua ori pe zi. . Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '.impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH. 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta .NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. de repetat. 5 granule pe zi. dupa mese.impresia ca ai un no d in stomac. . in urma luarii unui medicament.. . . 0 greutate in rect: Sepia 9 CH.. . . . 5 gra nule. si somnolenta la inceputul sarcmn.

sindromuri gripale. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. . pe plan emotrv ~l functional.. •J . I tub. de excitante). unele persoane par mai sensibile. . alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. tutunul. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. prieteni ~i activitati extrascolare. f hemoroizi. Stricnina.rinita sau guturai.urmari ale meselor festive. hipersensibilitate la frig. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa. Persoan e sensibile In practica. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme.dorinta de excitanti. casa si copiii. coma si moarte prin asfixie. .dureri de stomac la doua ore dupa mese. . NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . exact inainte dea suna ceasul. . devine din ce in ce mai hipers ensibil. ). chiar un copil surmenat de scoala. ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. Zaharu l pentru copii. In schimb..prevenirea mahmurelii.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica. de alcoo!. la inceput cu stranuturi. .agravare dimineata la trezire. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul.aciditate. foarte ocupata. Al?are in general ca un om de afaceri.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor.ameliorare printr-un scurt so mn.co nstipatie cu nevoie falsa. Ignatia: spasme. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori.inso mnia surmenatilor. toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica.indigestii. hipersensibilitate nervoasa. provoaca convulsii. . Prescriptie medica/a . iar tulburarile digestive se agraveaza. Simp tome cara cteristice . ~ excesele de calmante sau de snmulente.s urmenajul si grijile profesionale. . dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. . indeosebi in anumite situatii. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate. .mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. -. nas infundat si frisoane. principalul compus.0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. . abuz de laxative. iritabilsi coleric. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. furie. Nux vomica 9 CR. . .teren anxios. t I . I tub. Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. de cafea. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata.somnolenta dupa mese. Principalele Indi catil .hipersensibilitate la frig si la zgomot. .

}> Nas infun CH.. Principalele indicatii .. frigiditate. 5 granule de 3 ori pe zi. pe c ap sau in spatele ureehilor. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara.eruptie eczernatoasa. .. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . }> 5 granule pe zi. . lene.incontinenta a seaunului. Daca simptomele persists. .oboseala intelectuala. ONOSMODIUM .i mpotents. Aloe: incontinenta a seaunului. t • r . supuranda. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista.globi oeulari durerosi si dificultati de. Oehii trebuie. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH. . peeingine. 5 granul e de 2 ori pe zi. }> Impre 9 CH. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. . () 'J OfTALMIA ZA.)I l Origine Meiul pasaresc. 5 granule pe zi. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH.. 20 de picaturi de 2 ori pe zi.acomodare.PEZII ® Principalele indicatii . in permanenta.peeingine. noap CH. it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. se consulta medieu!. frigiditate . }> Nas infundat. '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. ) Agnus ea stus. tea. 5 granule la culcare. . Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. Sepia: impotents. aversiune fata de munca.DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. r.

.... u:..oIi..r...~ -.::..• iiiiiiiiiiiiiiii---..w...===========..uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ..•••••• ••••• iiiiIiii .....

. daca persista un nodul dureros. . 1 doza de la primele simptome.absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase.daca testiculul este cald ~i dureros.constipatie prin atonie. Bryonia: constipatie prin atonie . Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. unei spaime. sa se ia Bromum 9 CH. de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica.obnubilare.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. .. dureroasa sau nu.cJ Origine Macul. 5 granule ora de ora. ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm.dupa vindecare.reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. . Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. migrena. . in alternanta... inso mnie sau oboseala . . timp de opt zile. Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor.dupa masa: Nux vomica. 5 granule. 5 granule de 3 ori pe zi. se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului. . trei dimineata: Nux vomica.trezire: Lac hesis. . la miezul noptii: Sambucus.orele douazeci si unu: Chamomilla. Prtncipalele lndicatii .in amur g: Phosphorus.orele unsprezece: Sulfur.orele zece: Natrum muriaticum: . ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". ra de ora. _""_~. . culcare: Lachesis. si Medorrhinum 15 CH.cJ . de repetat <lupa douasprezece ore.insomnie in urma unei emotii.coma. ORHITA® Orice umflare. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH..._'_IUI . ORIGANUM Origine Miighiranul.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. In doze mari. In doze mici. . timp de 0 luna. si Mercurius solubilis 9 CH.in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH. . Simptome caracteristice . .. 5 granule pe zi. 1 doza pe siiptamana. cinci dimineata: Thuya. s tare de abrutizare. .

timi!=~~~m...__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE...:: ••• ."....

" Principalele indicatii . de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. In ambele c azuri. . -Vezi AR TROZA. Platina) Numeroase medicamente. ®~ Vezi MENOPAUZA.(Murex.venirii osteoporozei. 2 comprimate d imineata scara. . 2 comprimate de rontait dimineata si seara.Osteocynesine. incheietura mainii. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina.. . fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare).In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. in special a colulu i femurului. .stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna.Bioptimum complement mineral osos. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH.. referitor la dorinta sexuala. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei. Bineintcles. examen radiologic (densitometrie II asa). fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. s . Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport. In ambele cazuri se adauga: . timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. In practica. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. . pentru femeile rlurdulii. tratamentul trebuie facut cativa ani. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. I' ntru persoane slabe. . de 2 Ip'i pe an.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. sau Calcarea carbonica 15 CH. umar). figureaza In cartile med icale vechi. cu tendinta la ingrasare.

HC face urmatoarea ora.risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: . de re petat dupa se sau » s: opt ore.sedentarismul.tabag ismuI. . medicului.. OTITA®~ Otita congestlva clasica . Acest . precum si prin examene ca densitometria osoasa.alcoolismul. pana la consultarea potiune: . 0 Paratyphoidinum B 15 CH. 1 doza de la primele simptome.RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. 1 doza dupa » Si: . Timp de patruzeci si opt de ore. Osci/lococcinum. .

Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. In asteptarea demararii aeestuia. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. OTKAVIRE® .. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. 0 doza de ore. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. crede ca e otravit. 5 granule dimineata ~i seara. I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH.:) .. de nevindecat: 15 CH. 5 g ranule de 2 ori pe zi.fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil.}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. '~:§\J. Consultati rapid medicul. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. Actaea racemosa 9 H. din ora in ora. 5 granule de 3 ori pe zi.intoxicatie rcpetat dupa patru .Chamomilla 15 CH.ronice rezista la to ate an tibioticele. 1 doza in iI zecea zi a ciclului.pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. . 1 doza in a zecea zi a eiclului. pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH. 5 granule. Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. _r J . timp de d oua-trei luni. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor.. Unele otoree . aliment ara: Arsenicum album 15 CH. 5 granule dimi neata si seara. ~Si: . . 3 granule de 3 ori pe zi. ina inte de menstre.. condamnat. urechea trebuie examinata de medic. ~ San . ~ . .Capsicum 5 CH. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ .Ferrum phosphoricum 9 CH. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. . 5 granule din fiecare zilnic. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor).336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. . Rezultatele sunt in general excelente. in partea stanga. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate.

. Folliculinum 15 CH. 1 doza in a zecea z i. 1 doza in ziua a douasprezecea. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doza in a unsprezecea zi. ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. Folliculinum 12 CH. . din a zecea zi a cic lului.

OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH.cosmaruri inspaimantatoare. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. metal din mina de platina. <-- . . Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri.durere acu ta a ovarului drept. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . de 2-3 ori pe an. trei zil e la rand. Principalele indicatii .caracter orgolios. Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. . PALLADIUM Origine Paladiul.. in cura de 0 luna. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 1 doza pe saptamana.fistule anale. 1 doza. Principalele indicatii . timp de 0 luna.338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. . Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. . OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. Aesculus ·ompus sau Avenoc. Nitricum acidum: fisuri anale.

hirurgicale. timp de zece zile. transpiratii. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. 5 granule de 2 ori pe zi. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. . Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. 5 granule. congest ie a fetei si sentimentul de spaima. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. de repetat dupa zcce minute. In afara unei interventii . se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. in afa ra tratamentului specific. sau examenului.dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH. pe neasteptate. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). evoca mai intai Gelsemium 15 CH. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. de panica. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: . Daca crizele sunt prea frecvente. In schimb.dupa sport: Arnica 15 CH. PANICA.dupa masa: Lycopodium 9 CH. .in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. de trac. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. cu palpitatii.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. 1 doza dimineata si seara. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. criza de pa nica po ate sa apara brusc. . . trebui e consultat medicul. timp de 0 luna. PANARITIU ® sa cu .

PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. de repetat la fiecare douasprezece ore. este dureros in .sa se faca bai d e trei ori pe zi. t imp de trei luni. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. 5 granule. daca panaritiul s-a dezumflat. In caz de simptom p aradoxal. De la primele simptome. 5 granule de 2 ori pe zi. se ia Ignatia 15 CH. trebuie consultat m edicul. 5 granule. umflaturi. diluat pe jumatate apa. de trei ori. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH.f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . alternanta. tusea e calmata de 0 tigara.Hepar sulfur 15 CH. si Nitricum acidum 9 CH. si nu -. trebuie: . 1 doza pe saptamana. dureri. inrosiri. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH. din ora in ora. 1 doza. Dupa patruzeci ~i opt de ore. .onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. Trebuie deci . 1-2 ori pe zi . in Dakin. iti vine somnul band cafea. caci pot degenera in cancer. col uterin).Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate.

Lachnantes: torticolis. insotita de diare e. timp de 0 luna. se ia: Apis 15 CH. 5 granule din dou a in doua ore. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. trebuie consultat medicul. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. cu diaree. timp de douii zile. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. . PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. adica faciliteazii cretia urinarii. Trebuie consultat de urgenta medicul. 1 doza de 2 ori pe luna. Intre timp.nevralgii cervicale. timp de opt zile. Principalele Indi catii Colita cronica. . PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. PARAZIT~ ' . Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. de arsura uu de rece).342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. 3 granule pe zi. Prlncipalele indicatii . In cazurile vechi. locvacitate.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. Parazitii trebuie sii fie depistati. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. torticolis cu dure ri iradiante spre brate. de parcii ar fi trasi pre spate. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. in cura de doua lu . a unui curent de aer: Aconitum 15 CH.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. in urma unei salmoneloze sau nu. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. 5 granule dimineata si seara. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. Dacii tulburarile persista.

de 3 ori pe an..ni. Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH. Principaleie indicatii Colici nefri tice. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi. . pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor...' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . si Manganum 9 CH. 5 granule zilnic. ':). PARKINSON '1. rigiditate. 5 granule § UC doua ori pe zi. Origine Planta originara din America de Sud.

Vezi ORE10N. . timp de patru-cinci zile. .344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. este uneori greu sa te debarasezi . Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. 5 granule. de repetat la fiecare trei o re. necesita un tratament de teren. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. de 3-4 ori. 1 doza pe saptamana. PAoUCUI De paduchi. trebuie consultat medicul. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. . . . pe liinga recornandarile de igiena. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. 5 granule pe zi. i n general. Recidiva pecinginei. In afara dezinfectarii l eziunilor. . care invadeaza uneori gradinitele. . 5 granule din fiecare dimineata si seara. timp de doua lu ni. 5 granule din fie care dimineata si seara. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. manifestandu -se prin cruste cu puroi. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. fie de stafilococi. de repe tat in caz de recidiva. tratamentele de fond fiind.coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR.caderea parului: vezi ALOPEC1E. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. in general la nivelul pielii. de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR. 1 doza pe saptamiina. 5 granule din ora in ora. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR.par uscat: Thuya 15 CR. 5 granule timp de 0 luna. administrate dimineata si seara. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. in pofida tratamentelor locale. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. Daca simptomele persista. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR.

infectii pe rsistente. . oboseala si febra trenanta.convalescente trenante. Principalele indlcatil .PENICILLINUM: Origine Penicilina.

Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare. blanda si progresiva. Local. I doza de 2 ori pe saptamana. exista rise de flebita. 5 granule de 3 ori pe zi. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. este uneo ri de lung a durata si. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.Lycopodium: ordo nat. pacientul trebuie sa fie rabdator.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. 5 granule. 5 granule de 2 ori p e zi. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. tare la pipait. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. ® Pantecele e foarte dureros.. si Nitricum acidum 9 CR. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. PASH (periartrita scapulohumerala). 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita.Arsenicum albm: extrem de meticulos. la fiecare ora. . r"". PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. se pun comprese imbibate cu Calendula TM. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. . in alternanta. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. ". riguros in munca. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. e yorba de 0 urgenta chirurgicala.. timp de zece-cincisprezece zile. Se ia sistematic Fe . DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. 5 granule.

constituie deci 0 urge nta medicala. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. Dupa tratament. 5 granule dimineata si seara. uneori cu voma. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva.rrum metallicum 9 CR. 5 granule de 2 ori pe zi. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. tuse spasmodica. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. . In caz de tuse co nvulsiva. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. cand risca sa agraveze cazul. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. tuse spasmodica. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

dureri de-a lungul oaselor.fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare). Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite. .simptomele sunt agravate de frig.agra vare la frig. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor.ameliorare la cald. . Principalele indlcatii . Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. .senzatie de greutate pe cap. . cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. Silicea: tulburari ale mineral izarii.hipersensibilitate senzoriala.hepatita virala. Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile.oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.ameteli la batrani. in special a ficatului.urina laptoasa. Principalele indicatii . .tendinta excesiva spre oboseala. pe podul palmelor si picioare. . PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.greata cu sudore rece si v oma. .sangerarea nasului. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa.gastro-enterita.fisuri.pneumonie.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. pete albe pe unghii. . . . Simptome caracteristice .senzatia de inflamare a laringelui. pielea pare murdara. care reapar in fieca re iama. . Simptome caracteristice .hiperse nsibilitate senzoriala. . . la stu denti.raguseala.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice . pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide). .dureri de crestere.tendinta hemoragica. .dorinta de alimente reci. Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice. Cocculus: rau de masina. .tulburari ale mineraliza rii. . . . . .eruptii de vezicu le urmate de cruste.rau de masina ameliorat la cald si mancand. . . Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. . Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere. . .eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. . . .pete albe pe unghii.pregatirea pentru operatii.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa.foame noaptea.dispozitie instabila.acetone mie. Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri. . Principalele indicatii .arsuri intre um eri.

6CJ 6CJ Simptome caracteristice . guta: Ledum palustre 9 CH. vulnerabil. .dureri de sani inainte d e menstre. afte. se simte in plina forma. eel put in foarte impresionabil. In special intre ornoplati. ' Intre timp. . frig. el e trist si descurajat.anghina. Princip alele indicatii Dureri de gat. . . PHYTOLACCA Origine Carmazul. Se plange de d ureri.durerea iradiaza spre ureche. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. in schimb. Principalele indicatli . timp de opt zile: . zvelt. De aceea. antipatie si mai presus de orice la furtuna. solutie pentru bai de gura si gargare. E longilin. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor.dureri reumatismale. in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. constitutia 11face sa oboseasca usor. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. action eaza puternic asupra individului sensibil. trebuie sa-si supravegheze spatele. trebuie consultat medicul.dureri acute. v eruci. . uman sau atmosferic. epuizat fizic si nervos. Instabil. mirosuri puternice.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. Origine Specialitate homeopatica. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. ~ in echilibru Subtire. tulburari statice.talpa picioarelor dureroasa. sani durerosi ~i chistici. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. si de 0 senzatie de gol In stomac. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza. cu intarire dureroasa. veruci: An timonium crudum 9 CH. daca ambianta e buna. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. . el este ca fosforul. Emotiv. caci are tendinta sa se cocoseze. dar si in cap.ingrosarea pielii. dad nu "inflamabil". ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. traumatism. rezultatele sa le scolare sunt neregulate. ' Obosind repede. entuziast. .faringe inflamat. In schimb. daca sunt durabile. Folliculinum: in sindromurile premens truale. perturbarile mediului inconjurator. Se consuma repede. se iau 5 granule de 2 ori pe zi.sindrom pr emenstrual. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. situ atiile de stres. i se mai spune si fosforic. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau.

spasmofilie. . ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme. I doza pe saptama na. timp de opt zile: . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. la cea mai mica emotie: Ignatia.A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat. si se ia Mercurius solubilis 9 CH. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si. PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. . . \ 353 .senicum album 9 CH. trebuie consultat dentistul.inflamatie calmata la caldura: A.spasme.erectii nocturne dureroase. cautarea consolarii: Pulsatilla. t endinta la urcior: Staphysagria 15CH.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. . . . PLANTAGO Origine Patlagina. 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa.plans din nimic. Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: .352 JACQUES BOULET picioarele: .plans inconsolabil: Natru m muriaticum. .constipatie in c alatorie.constipatie spasmodica. .edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. Daca tulbur arile persista. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie.plans altern and cu ras. .pipi in pat cu urina abundenta. crampe. . . . ca . . Principalele indicatii . ca orice simptom.inflamatia marginii pleoapei. PLEOAP. . PLATINA Origine Platina.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla.sindrom premenstrual. ale Principalele indlcatil .re nuntare la fumat.arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH. care impi edica somnul.edem al pleoapelor dimineata. . DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice .pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. mici furuncule conductei urechii. dispretuitor. .eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. .pleoape cazande: Causticum 15 CH. .hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin. Principalele indicatii . 5 granule de 3 ori pe zi.comportament orgolios.veruci multiple ale talpii picio rului.

'" Principalele indicatii . Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. lara ve ma.:. .. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~. de 3 ori pe zi.. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. De avut in casa Podoph yllum 9 CH. Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei. Comparatii ~i asocieri China: diaree. lara febra.••••.:o: -1: ® ~n f~''.7 -_ ® : •.• -.. . PLUMBUM Origine Plumbul. _ •• /.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata. dupa ce s-au consumat fructe.diaree brusca la copil si la adult.unele nevralgii. .354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. cu scaun in forma de jet si crampe. daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros.diareea turistilor sau cea care apare vara. 0 febra ridicata 'care apare brusc. .durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se . 5 granule. 1 tub.~~ F·'_ .-:.0 . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat. Principalele indicatii . in alternanta.~ !It. ~~~ •• ~-.:. ~·••• ~. balonari. .

dificultati hepatice. . se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH. se ia Nitricum acidum 9 CH.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. In completarea tratamentului. Daca urina e sterila. in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata.mnele caracteristice. Trebui~ cons~ltat imediat medicul. .balonar i importante. . timp d e zece zile. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare.limba incarcata. 5 granule zilnic. eu nevoie'urgenta. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. trebuie consultat medicul si mers la analize. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. timp de opt zile. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . de repetat daca e necesar. ca 0 completare a 'tratamentului.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH. abundenta.diaree apoasa. . Daca t ulburarile persista. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. timp de opt zile. se ia: . 5 granule de i ori pe zi. Intre timp. de 2 ori pe an. Pana la consultarea medicului.

4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. Dilutia In practica. . medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. medicamentul de sensibilitat e. Principalele indicatii Alergii respira torii. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. In cazul unei patolog ii acute. de 3-4 ori pe zi. Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate.peniciline. antiinflamatoare etc. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. din ora in ora in cazul unei febre acute. In sfarsit.dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc .• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. .! ~ . Principalele indicatii Herpes labial. aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . in cazul unei nevralgii.dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. medicii folosesc trei paliere de dilutie: .putin timp in gura. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice. Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare.dilutiil e mici (6 DH.sensibilitatea pacientului. mai ales la falanga a doua. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. de cateva ori pe saptamana. . dintre care . adic a simptomele lezionale. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . POSOLOGIE ~ . In cazul unei patologii cronice.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . In practica.este deseori neglijat. 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana.una dintre cele mai importante . fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. in homeopatie. -. POPULUS CANDICANS Origine Plopul. tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. . inghitite sau ti nute . apoi oprite odata cu disparitia . este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului.

® J1 PROGESTERONUM Origine . La aceasta varsta. 5 CR. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. 5 granule. 1 doza pe saptamana. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. care asociaza. in general in 15 CH. si tratamentul de ter . 111 vederea unor analiz e.Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. 5 granule pe zi. Se r. luat in seama de testele de alergic.pentru facilitarea intarcatului. praf ~i acanem. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. . trebuie consultat medicul. Principalele indicatii . ~ce. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. . In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. PRAF Praful est: un alerg. POUMON HISTAMINE .la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. ORL. PROSTATA. timp de sase luni. _ 1111. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate.Progesteronul. riscul e mai mic. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza. .cJ .ec~m anda desensibilizari. pulmona re sau cutanate. Principalele Indicatii VeziRORMON . unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea. trebuie consultat medicul in vederea analizelor. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. PRO LACTIM Origine Prolactina. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai.e~ ~re~~ent. din doua in doua ore.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. in general.

15 picaturi de 3 ori pe zi. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. de 2-3 ori pe an. . arteriosclero za. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. PROSTATITA.en va fi preponderent. modificari ale 'tlracterului. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. Totusi. cu febra ridicata si dureri. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. In plan simptomatic. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. in ciuda eficacitatii acestui tratament. reumatism. n cura de doua luni. ® J1 Prostatitele acute. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar.

uneori la coaste sau la genunchi. 1 doza trei I/. orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. Principalele indlcatli glaucom. si Sepia compus. inainte de consul tarea medicului.la dezbracat: Rumex 9 CH. pe toata durata crizei. . III sfarsit. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. Dad nu cedeaza rapid. de abrutizare. din doua In doua ore. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe.zona oftalmica.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. . Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. timp de 8 zile. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. 5 I ranule de 2 ori pe zi. 1 doza trei zile la rand. trebuie consultat medicul. Simptome caracteristice . de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. de 3 ori pe zi: .360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. 5 granule eara. Se ia timp de opt zile. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. In afara tratamentului cu vermifug. 3 nplicatii pe zi. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. . Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. se adauga Ambra grisea 15 CH. si Sepia 15 CH. In de mareemotivitate.buie sa se fad un examen local. timp de 0 luna. Mai tarziu. In alternanta. II . 5 granule de 2 ori pe zi. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. datorata tracului. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. URTIC ARIE. 1 doza trei zile la rand si. in general lara mancarimi. 5 granule. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. Dureri oculare ca 0 explozie. ducand la apasare respiratorie. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH.j la ra nd. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . Pe de alta parte. Atentie. 1 doza unica. cu placi rnsii si scuamoas e. 5 g ranule pe zi. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

cand se simte.eruptii care reapar in fiecar e iarna. . . Origine Medicament bioterapic. pe un teren ereditar. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. ~ Pie le: . .foame viol enta in timpul migrenei si noaptea. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. in specialla acarieni. » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. . ~ Stare generals: convalescents trenanta. ca in cazul tuturor marilor medicamente. tulburarile lui (astm. slab ire.depresii.micoze recidivante. fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie.secretii fetide. disperat din cauza starii sale de sanatate. s e simte incurabil si foarte deprimat.coriza spasmodica. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. in plina forma.alergiile. localizarea si caracterullor evolutiv. Arsenicum album: alergie. dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . 1111 . Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul.maladii dermatologice cronice. de 0 prudenta aproape fobica. Simp tome caracteristice . se pot distin ge cateva aspecte originale.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: .alergii respiratorii. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. in mod extraordinar. Slab. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: .frigul. el e totdeauna excesiv de acoperit.ameliorare la cald. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele. se teme de iarna si de curentul de aer.agravare la frig. . stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare. . epuizat. piele a lui e fie foarte uscata. starile de supraincarcare alimentara. oboseala.prurit intens. . Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. ~ Mucoase: . ~ foame viol enta.perturbari ale starii generale . . Pesimist. palid. . . -astm. li psa de reactie la tratament. migrene cronice.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor.recidiva in fiecare iarna sau primavara.

. Simptome caracteristice dispozitie variabila. care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. absenta setei. o ... Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. . Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. acnee.pielea: pilozitate. sindrom premenstrual.oasele si articulatiile: dureri de crestere. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. . . 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). insotite de dureri de cap. varice.. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul.. congestie. degeraturi.dezvoltarea organelor genitale. intoleranta la materiile grase. ~ Prescriptie medicald: adormire grea. . uscata noaptea. Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. bronsite cu mucozitati galbui. aparitia menstruati ei. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. sentiment de abandonare.® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul.364 .. Origine Frasinul. .. tulburar i de somn. Principalele indicatii rino-faringita. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. sindrom depresiv. in alternanta. PUBERTATE •. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. din ora in ora. limba incarcata si const ipatie (6 DR. PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. 5 granule. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. tuse grasa ziua. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . menstre intarziate sau putin abund ente. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. inchisa..cresterea In greutate. Intre timp. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii.

sindrom .Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. 1 tub. Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. De avut in casa Pulsatilla 9 CH. premenstrual.

examenele. noutatea. sa-~i suga degetul. care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati. el poate sa fie . sa faca din nou pipi in pat.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. .febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. Timida. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. . in special rinofaringita copilului . Plange din nimic ~i e repede consolata. Prtncipalele indicat li .366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. Copilul poate chiar sa regreseze. prietenie sau simpatie .. Iar copilul. durdulii si ti mide.Illll.· """"'Hjll""". dintr-un am estec de came si placenta umaria. Tulburarile de so mn sunt constante. toate situatiile care perturbs temperamentul timid.t. Caldura sau frigul excesive. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. . Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. In sfarsit. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase .' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. vocea ei e blanda si mangaietoare.foarte prezent" acasa. emotiva. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. Pudica. Totul se rezolva cu dovezi de afectiune.abcese.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. furuncule. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa.. avand pielea cu vinisoare aparente. devine taciturna si depresiva. emoti v._~ ~ . neiritanta a mucoaselor. antrax. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). roseste cu usurinta. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. daca e timid in exterio r. care provoaca o scurgere trenanta. sexualitat ea) . toate infectiile acute sau cronice.

eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter. se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. RAPHANUS . . Principalele indlcatii . Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra. { . 1 doza pe saptamana..dureri intercostale. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D. pe toata durata tratamentului. oprirea tranzitului du pa anestezie.. In cure de trei luni. . medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi. Princip alele indlcatii . .r:. Principalele indlcatli Balonari..radiodermite.se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA.. RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. Se poate adauga Si licea 15 CH. de 2 ori pe an. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.reumatism agr avat la inceputul miscarii. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. •~. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase. RAHITISM@> 1:. Pe to ate ranile mici. taieturi.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus. . Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH.durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. In unele tari. RADIUM Origine Bromura de radiu. .

ACONITUM Laringita acuta cu febra. .ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. l' . 1 doza dimineata si seara.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. 5 granule ora de ora de 3 ori. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. vocea e bitonala. In asociere. 5 granule ora de ora de 3 ori. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. 5 granule ora de ora. iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. In plus.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. . inf ectie ORL. . 5 granuleora de ora de 3 ori. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. in 9 CH. RAGU~EALA.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. . RACEALA. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. voce ragusita. gatul e rosu intens.episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. in alteman ta. 1 doza de la primele simptome. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. . ~. 5 granule ora de ora de 3 ori. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. in perioada temperaturilor foarte scazute. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida.raguseala e cronica. Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. El apare mai des la frig si in special la femei. un tratament d e fond . ~ Sau: ' Homeovox. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. de 2 -3 ori pe zi. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . Principalele indicatii .. Medicul trebuie c onsultat dad: . dar foarte scurta.impotents masculina.

. I . . ~ MANGANUM 9 CH. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. de fiecare data . Paulette. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. In toate cazurile. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. cand e yorba de un copil mic. preventiv. inclusiv coardele vocale.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. ai cant at sau ai strigat. Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. canta intr-un cor si are vocea "sparta". ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult.. . 5 granule. dimineata. 9 CH. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. nevoie de a-ti drege glasul.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. timp de trei zile inainte de menstre. 5 granule seara. ~ Experienta mea: . 5 granule seara. ~ IGNATIA 15 CH. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. in varstii de 28 de ani .: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. trebuie mers repede la medic. tulburarile digestive su nt constante. In a zecea zi a ciclului. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. to ate situatiile paralizeaza. ~ Exper ienta mea: . " . RAGU$EALA. RA GU$EALA. ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. imposibilitate de a ridica vocea. inainte de cele doua mese. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. ~ ARNICA 9 CH. 0 data sau de doua ori.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. Ane-Laure.m earga". Aceste doua medica mente se iau impreuna. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. de 2 on pe zi. 5 granule. a doua zi. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. . 1 doza In a jun si In dimineata examenului. 5 granule. RA GU$EALA. nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH. a dificultatilor de a te pune In miscare. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. i n varstii de 60 de ani.

tul burari digestive (indi~estii. Vezi TEREN. de repetat in fiecare saptamana.Cocculus 9 CH. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. ora de ora c u 5 granule de: . . Hahnem ann. si necesita un tratament local prescris de medic.Gelsemium 15 CH. in descrierea lui.A ·4. 20 de picaturi inainte de mese. timp de 0 luna. 5 granule inainte de mese. Sepia (in momentul menstrelor). 5 granule din doua in doua ore. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. 5 granule sau 2 comprimate. RAUDEMARE ore. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. si .Tabacum 9 CH. Se impune consultarea den tistului. daca domina ametelile. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. crede ca raia era de vina pentru un teren care. agravare la tangaj: Borax 9 CH. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. daca ti-e teama ca vei fi bolnav.Ignatia 15 CH.' ® . 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. tearna)? Ce trebuie facut ~ . . in alternanta. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. 5 granule in caz de teren hepatic. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . crize de ficat. se ia 0 doza de: . daca dom ina paloarea si indispozitia. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. . ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . . in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. . Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH.374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. de 3 ori preventiv. Lycopodium (hepatic). 5 granule de 4 ori pe zi. 2 comprimate.agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale.Lycopodium 9 CH. In moment Mercurius corrosivus 9 CH. migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie.Nux vomica 5 CH. ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. 1 doza. 5 granule ina inte de mese. Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. Se ia preventiv Cocculine. 5 granule de 2 ori pe zi. MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . . 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii.Borax 15 CH. sarcopt. ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. fondatorul homeopatiei. in afara calatoriilor.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH. evoca un teren alergic.

Phosphorus 15 CH. .1M • ':tin .. . 1 doza in fiecare seara.

entorsa. 5 granule pe zi. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee. edem si agravare noaptea. crizele sunt marca te de inflamatii acute. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: .Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. . KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere . Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . 5 granule in fiecare dimineata. tratament trebuie urmat timp de cativa ani.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte.durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice.in afara unor cazuri accidentale . Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. . Medorrhinum sau Natrum sulfuricum.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. Acest caracter acut si brutal al puseelor. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat.reumatism sau artroza. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista.reeducare dupa fractura. precum Thuy a. In momentul criz elor. Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. fond. Caracterul cronic sau . 5 granule dimineata si seara. de exemplu. datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala.reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH.a starilor generale si a terenului.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . precum si durata tratamentului. . luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon.

chiar dad "demararea" mati nala e dificila. acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi.daca durerile sunt ameliorate prin repaus.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. neputinta functionala. 5 granule.repetitiv al durerilor. ~ Artroza cronlca Dureri articulare. 0 data sau de doua ori pe zi. prin efort. . . si se amelioreaza in repaus. 0 d ata sau de doua ori pe zi. trebuie consultat medicul. daca acestea persista. imobilitate. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. 5 granule. noaptea. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. deformari. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. . care asociaza artrita acuta si leziunile . ~ Durerile artrozice in general . apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. Durerile sunt agravate prin apasa re.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH.

Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. RHODODENDRON Origine Rododendronul. RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict. 5 granule la trezir e. . -herpes. pr ovocand . in cura de 0 luna.zona zoster. Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. agravata umiditate eu dificultati dimineata . si Sulfur iodatum 9 CH. este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. . De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. deseori agravata de timpu l umed.favorizeaza sec retia laptelui.o rhite. 0 arsura a feselor.378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. 1 tub. pe toata durata evolutiei maladiei. -varicela.reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. . penicilina si c ortizon. RHEUM Origine Reventul. RICINUS Origine Ricinul. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici.opreste lactatia. Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. 5 granule la culcare. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a.senzatie de rigiditate articulara. si Rhus toxicodendron 9 CH. cQ cQ Principalele indicatii . 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule dimineata si seara. . Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. .

Simptomele caracteristice . .placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda.uscaciune a mucoaselo r. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. bronsite. rino-faringitele se repeta. laringite). . dand 0 impresie de piele de leopard. continand un liehid limpede.eruptii de mici vezieule. putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. . RINO-FARINGITA CU REPETITIE . In primii ani de viata ai copilului.

pentru a pune in repaus articulatia. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. lipicioasa. ROBINIA eta Origine Salcarnul. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor.deseori ca. Daca tulburarile persista. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. sursa de suprainfectii microbiene frecvente.za 0 data pana la patru ori pe luni. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. E vorba in gene ral de un copil tonic. stres. pa~e . dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. Rolul homeopatiei este deci dublu: . dureri. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). doze saptarnanale) timp de doua-trei luni.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. 1 do.trateaza Schematic. Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. coji de lapte . Lycopodium. groasa. Frecventa episoadelor. terenul. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace.eczeme. Tratam entele cu antibiotice. Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). timp de trei pana la sase IU111. se prezinta trei tipuri d e situatii: . Sulfur. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). iar episoadele infectioase apar brusc.sc construirea imunitatii copilului. Thuya. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite.380 Te~menul. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. Probleme dermatolo gice . Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute. mucoasa. departe de a rezolva pro?l e. Recurgerea prea sistematica la antibiotice. . Copilul se arata foarte sensibilia umiditate.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. mten~ltatea l or (febra. ~ Copilul e bolnav frecvent. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. .sc:ie in 15 CJ:I.copilului ca sa evite complicatii si recidive. 4C:a . desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. episoade infectioase. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a .ma. dirnpotriva. Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). timp de 0 lu na. de e~~mp. trebuie consultat medicu!.

Tuberculinum. Sulfur iodatum. .~ Copilul e bolnav in perrnanenta. otita seroasa. hipersensibili. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. in alternants. fara oprire ' episoadele se inlantute . J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. Natrum. din ora in ora. 5 granule. Rinitele. care obosesc r~p~de. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. s inuzita. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. zilele cand copilul e sanatos sunt rare.

. Princlpalele indicatii .senzatia de lovitura. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. oftalmia zapezii). 5 granule. .® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii. de rigiditate. RUMEX Origine Stevia de gradina. . provocand tuse. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul.. in alternanta. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. Simptome caracteristice . Sulfur: diaree la trezire. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH.•. De avut in casa Ruta graveolens 5 CH.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer. .-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' .lumbago. durere a coccisului. reeducare ortoptica. RUJEOLA. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. La sfarsitul maladiei. pentru confirmarea diagnosticului. diaree la trezire. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului. dificultati de acomodare. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. eta !ita . prurit cand te dezbraci.chist al incheieturii mainii. 1 tub.. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . luxatie.oboseala ocular a. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara. Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. timp de cinci sprezece zile. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. timp de cincisprezece zile .entorsa. ora de ora.

. -"" .salivare acida: Borax 9 CH.Arnica 6 DH. Principalele indicatii . Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina. Daca durerile persista.. . .. cu zbarnaieli in urechi.stranut cu senzatia de blocare a nasului. 5 granule de 3 ori pe zi.mancarimi in cerul guri i. precum Sabal serrulata campus.absenta salivarii. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor.menstre dureroase si hemoragice. (regiunea) Origine Popazul. . 5 granule de 3 ori pe zi. Simptome caracteristice .: . gura uscata: Belladonna 9 CH. origmar din America Centrala. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei. trebuie consultat medicul. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. ' --.Allium sativum 6 DH. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier... Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura.veruci in regiunea genitals.~.ameliorare la caldura. sabina. . SALIVATIE :. Se vor mai lua si Ruta 9 CH.. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina.Histam inum 6 DR. Daca s imptomele persista. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. din preparatul urmator: . . trebuie consultat medicul.~' . . . Principa lele indicatii Boala fanului. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi.

.

Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. .boa la fanului. Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul. Daca durerile abdominale si diareele persista. . se ia Parathyphoidinum B 15 CH.astm cu apasare brusca in timpul noptii. Principalele indicatii Astm. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta.periodicitatea tulbur arilor . Sulfur: migrene periodice.nas inf undat.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice. cu senzatia de apasar e.diaree si balonari. . . . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.386 JACQUES BOULET salivare groasa. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. timp de 0 luna. vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. bronsita. . Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. . . 1 doza saptamanal. bufee vasomotrice. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. .tuse brusca lari ngeeana.laringi ta acuta nocturna Ia copii. 0 actiune asupra Simptome caracteristice .. Principalele lndicatii Polipoze naza le. . Sanguinaria Canadensis. . Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. Principalele indlcatii . . Simptome caracteristi ce . bufee de caldu ra. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu.senzatia de nas complet infundat. SANICULA Origine Sanicioara. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. Principalele indicatii -mlgrene.transpiratie nocturna brusca si abundenta. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic.diaree.bufee de caldura la menopauza.congestii. timp de trei luni.

hemoroizi.eme cu venele. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. homeopatia.va ajuta la depasirea ei tara probleme. bronsi ta. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare . fier. dureri articulare. 'SAKCINA. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. SAPONAKIA Origine Sapunarita. . vase care se sparg. indeosebi: Sepia. tau Calcarea campus. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. voma. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite. De aceea..' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. indispozitii. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. vitamina B6 in special. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. De fiecare data. 1-2 doze pe saptamana). sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice.. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui.Se. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. De fapt. iar un tratament homeopatic . Pulsatilla sau Ignatia (prescrise .tante . De asemenea. evitarea obturarilor si crapaturilor. precum Bioptimum grossesse. neplacute (gretur i. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. cisti ta). Aceasta prima consultare este foarte importanta . In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH..Natrum muriaticu m sau Ignatia . Comparatii ~i asocieri Berberis. oboseala. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. piciituri. homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. tara dramatizare si tar a tranchilizante. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. alaptat. daca analiza urinei sistematic ..® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . precum Sepia campus. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. In toate stadiile sarcinei. Dar. Principalele indicatii Astm. De fiecare data. 15 picaturi de 2 ori pe z i. Schematic. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede).indica prezenta unui ger mene patogen. traumatisme fizice . niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. In timpul alaptarii. tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica.

Probleme de circulatie . ~s: Sepia 9 CH. si Sepia . o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. Indlspozitli . Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. inainte de mese.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. se ia. 15 picaturi de 3 ori pe zi. . 5 granule dimine ata si seara. sa se produca. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. 15 picaturi. 1-2 ori pe zi. se adauga: Arn ica 9 CH.dorinta de a dormi in permane nta.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. 5 granule la fiecare jumatate de ora. 5 granule de 3 ori pe zi. _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. si China 9 CH. in alternanta. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. precu m si al femeii. 5 granule. in sfarsit.Picioare grele si dureroase.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. . 5 granule la trezire. 5 granule de 4 ori pe zi. de cele mai multe ori. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. _ traumatism al sanilor. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. mai ales dimineata. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. . cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. . daca sunteti anxioasa enervata. nastere prematura). ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. la fie c are zece minute. 5 granule din fiecare dirnineata si seara. 5 granule in fiecare dimin eata. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. SAN . Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus.ompus. 5 granule la trezir e. 5 granule. Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). hipersensibila. _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. . Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. Comparatli ~i a socieri Berberis. SARSAPARILLA Origine Salcea. daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi .

Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale.5 granule. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. .

SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. : ~'. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA. . Asta se datoreaza constitutiei lor. 5 granule. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH.'I ''''''-'-. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense . Se vor lua timp de doua zile. supuratii. si Sulfur iodatum 9 CH.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. expectoratii.••••. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. 1 doza pe saptamana. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. pierder i. 5 granule la fiecare doua ore. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. ! . 1-2 o ri pe zi.!. SCHIMBATOR . SC~NET l -.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. de 2-3 ori pe an. 5 granule la fiecare ora. 5 granule pe zi. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH.. in cura de doua runi. 5 granule din fie care la culcare. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. Deseori. La copil. in alternanta. din doua in doua ore. Calcarea phospho rica. 5 gra nule de 3 ori pe zi. tulburari de menstruatie. trece de la ras la plans.. trebuie sa se dea sistematic vermifug. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . 5 granule.':'l':'M. timp de zece zile . 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala .

. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. utilizat la 0 diluatie mare. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri .lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . Un m edicament homeopatic. SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei.aza scurgerea. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH. Lachesis. Tot asa durerile de cap.

acnee seboreica: Selenium 9 CR. Comparatil ~i asocieri China: oboseala. degeraturi. comprimate sau supozitoare. granule. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. Principalele indicatii . Si mp tome caracteristice .arterite ale membrelor inferioare. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie. . Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. 5 granule de 2 ori pe zi. .ca derea parului. SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. Cuprum: crampele arteritelor. . . . Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: .colici dupa nastere.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR.crampe in pulpa piciorului.contractii dureroase ale uterului. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora. Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. .cefalee.dureri febrile ale extrem itatilor.mens tre hemoragice dureroase. -acnee. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila. astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa. SENEGA Origine Amareala (de Virginia). Principalele indicatii . SENNA eta eta Origine Siminichia. . 5 granule pe zi . . 5 granule dimineata. Origine Seleniul. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. .sindromullui Raynaud.oboseala fizica si intelectuala. . ~i Natrum muriaticum 9 CR.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . Thallium aceticum : caderea parului.

simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. . s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si .jignire: Staphysagria. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. Sa luam de exemplu Arnica. Psorinum. uneori aceleasi antecedente. a tratamentului sau de fond. Phosphorus. Silicea.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica.manic: Chamomilla. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. in afara unei afectiuni acute. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. Sensibilitatea la frig.gelozie: Laches is. deci.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate.parasite: Pulsatilla. 0 stare de epuizare profunda. sa s e foloseasca dilutii medii. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). . in sfarsit.suparare: Natrum muriaticum. este deci preferabil. Arsenicum album. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. oboseala musculara. Pentru a evita ris curile de agravare. . De exemplu. deci. carbonicum. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. Natrum muriatic um. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. . in practica. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. . reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. prin definitie. In plus. cu tulburari card io-vasculare. Sensibilitatea este mai puternica si este. Medicamentul hom eopatic.excitatie: Ignatia. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice. cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: .angoasa: Arsenicum album. . ci stimul eaza reactia organismului. nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. de exemplu. Graphites. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. in cazul in care exista indoieli. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). .

. ca 0 teapa. senzatie de apasare .SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. lata principalele senzatii (in general. 5 granu le. rnteparoare. .. de 2-5 ori pe zi. dur ere febrila. de gol. de contractie. acesta este dat in 9 CH. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. dupa intensitate. fulguranta. Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. ca un cui.

criza de ficat.. raporturile sexuale pot sa fie dureroase. eczema.electricitate: Hypericum. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat. a tesuturilor de sustinere.hemoroizi. . in oligoelemente.depresie dupa nastere. Cuprum. . .. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei. . -mlgrene. Acest lichid negricios. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. 1 tub. . cu tenul putin cam te rn. . . . devotata familiei si muncii sale.. ~ in dezechilibru Inainte de menstre. Argentum nitricum.eczema cu crapatura. Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu. . ' =+: . menopauza).. .constrictiune: Lachesis.depresie la menopauza. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica. iiplace sa mearga repede in aer curat si.durere febrila: Arsenicum album' .greata din timp ul sarcinii. De avut in casa Sepia 9 CH. .durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum.spasme: Colocynthis. Agaricus.easca ouale sau sa-si protejeze fuga. . la femeie. indeosebi inainte de menstre. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave. cand sta jos. .herpes. . este folosit la desen. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. in acelasi timp. si congestia hepatica si stare a generala.infec tii urinare recidivante: .apasare (bazin): Sepia. chiar daca tulburarile h epato-veziculare. SEPIA~ Principalele indicatii . Suf era de scurgeri iritante (leucoree). SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . se aseaza picior peste picior. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin.durere.gol (stomac): Sepia. Natrum muriaticum. indeosebi la fiecare ciclu.baby blues. '. . Natrum muriaticum: sindrom depresiv. ' . ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta.' . apasare in pantece inainte de menstre: . d eces.Cerneala de sepie. . III enzi me.piatra (stomac): Bryoni a.dorinta de otet si de alimente acre. Pe plan general.sindrom premenstrual. .durere intepatoare ca niste ace: Apis. neintelegere conjugala.durere intolerab ila: Chamomilla.~~ Origine _ . . este 0 femeie activa.si. responsabila. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta. . de exemplu. probleme cu parintii sau copiii.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. puber tate.caldura sau imobilitatea . sarcini. folosit de sepi e ca sa-si vo~s. mai curand slaba. .micoze vaginale. herpes. .. 399 .

SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei.. Va avea tendinta sa se inchida in sine. Astfe1.ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie. de origine caprina. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale.. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR. Principalele Indica tii Infectii urinare.. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice. -! . In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . provenind de 1a animale imunizate.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". . marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. l 401 depresiva.. cistite. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi. fie in cazul chestion arii generale. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. pentru determinarea sensibilitatii individuale. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: .. Ca totdeauna. se instaleaza depresia. in practica cotidiana . SFINCTBR SBTB+ .t. . Scaderea.-. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. . sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient.absenta setei in ciuda guri . . Uneori.ca .slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR." SBR ANTICOLIBACILAR.~:.. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene. dezinteresu1 sau excesu1. 5 granule pe zi.ca Origine Serul anticolibacilar purificat. In acest dictionar. sindromuri gripale frecvente. in aceeasi masura ca digestia sau somnul. In repertoarele clasice.constipati e. 5 granule de 3 ori pe zi. posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. . exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui.

se adiiuga Opium 15 CR. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia.sete intensa (mari pahare cu apa). SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. . 5 granule din fiecare. . vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus.sete de mici cantitati de apa rece. cu gura uscata: N atrum muriaticum.sete permanents. . 5 granule. I n caz de pauze respiratorii. .i uscate: Alumina.

cafea: Calcarea carbonica. bronsite. .senzatie de spin. Se vor lua Hepar sulfur 15 CH. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate. . SIGMOIDITA.ameliorare la cald.grasime: Pulsatilla. alaptare. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. de 2 ori pe zi. supurat ie dentara. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. -frig. somn agitat. unghii casante si patate.faringite. epuizare fizica si intelectuala. examenele vor elimina 0 patologie tumorala. Pansamentele intesti nale. . supuratii locale in urma unui BeG. furuncule.ca1cifierii.supurar e. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. acnee cu supuratie. rino. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare. somnambul ism.paine: Natrum muriaticum: . . Simptome caracteristice . . . fracturi. China. de repetat da ca e necesar. precum criptogama de balta . urcioare.tesutului conjunctiv. . . numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar. SILA. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH.agravare la frig. . osteoporoza.transpiratie. 1 doza pe saptamana.unt: China.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. . . . --::::J!gravare la vacc inari. lata principalele: ' .carne: Lycopodium. din ora in ora.protectiei vasculare. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH. in alternanta. . Trebuie con sultat medicul. de teapa. 5 granule din fiecare. cu suprainfectii frecvente.bere : Nux vomica.lipsa de energie. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. in cura de 0 luna. emotivitate. 5 granule. formand mici chisturi infectate.tutun: Ignatia.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. . ®~ Inflamatia partii terminale a colonului. In perioada de criza. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic.lapte: Sepia . .

Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza. . excesiva.(Equisetum). s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta.

durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. Timid. 5 granule. ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. aproape copilaresc. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. epuizabil. ~ In dezechilibru Rapid obosit. sensibili. un aer bland si frag il. inteligent. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii.surmenaJ. privirea vioaie si serioasa. detestand violenta. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. uneori si in cazul durerilor de gat. tenul palid. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . ale pantecelui? Va doare capu l? . •• : LACCANINUM Sani congestionati. Predispus foarte usor la oboseala. Tratamentu l de fond e indispensabil. I doza. E un copil si un adolescent vioi. pana la consultarea medicului. regimuri.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. slabit. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. . SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . foarte afectuos. se p lange de dureri de cap. . rara incredere in el. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. a pantecelui si excitatie.carente alimentare si afective . totdeauna foarte imbracat.. sau conform pos ologiei indicate. dar anxio s si instabil. in a zecea zi a ciclului.infectii. in cele pt zile care preced menstrele. de luat din a paispreze cea zi. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . ••••• _ "" ":. CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. se ia: Folliculinum 15 CH.generoase ~i dezinteresa te. . indiferent de clima. cu bombari frontale proeminente. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre.intoleranta la vaccinuri. tristete. t _ . Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. SINDROM PREMENSTRUAL f. in ciuda unei alimentatii bune. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. Medicul trebuie consultat frecvent.

{> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. In 15 sau 30 CH. deja iritabil in timp normal. CYCLAM EN Migrena oftalmica. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. foarte sensibile. precum Sepia campus. durere de stomac. gaze. al ace stei femei hiperactive. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. In special Lachesis. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. el este util si pentru congestia bazinului. nevoie de a ridica picioarele.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. cu un varf alb. toate tulburarilc digestive spasmodice . medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. chi stice ~i dureroase. Sepia. cu tulburari vizuale. bufee de caldura agravate seara. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. modificare a . si exista un edem al gleznelor. parca inflamate. dese ori Sepia. NUX VOMICA I ndigestie. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. cu 0 placa rosie si mici vezicule. oboseala si deprimare. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. SEPIA Migrena inainte de menstre. constipatie. . A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. VIPERA Venele sunt dureroase. rosu. ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: Deseori. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. cu greata. Pe de alta parte. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. criza de ficat. roseata.

in a zecea zi a ciclului. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. fizice si psihice. bufee de caldura. 5 granule. Apoi Bryonia 9 CH. c u nevoie de izolare. 1 doza. ~ FOLLICULINUM 30 CH. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. timp de 0 saptamana. In plus. crampe. in varsta de 32 de ani. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. In caz de reumatism articular. 5 granule de 3 ori pe zi. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. 1 doza in fiecare seara. modificare a dispozitiei. si SINISTRozA Indispozitii variate. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. ~ LAC CANINUM 9 CH. 5 granule. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. in varsta d e 40 de ani. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. cu 0 mare nevoie de consolare. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. In ultimele opt zile ale ciclului. plans rara motiv . simte abdomenul greu. inainte de cele doua mese. hiperexcitatie logoree seara. migrena si depresie care pr eceda menstrele. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. de hiperactivitate. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. la apropierea menstruatiei. In urma un or traumatisme craniene. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. IGNATIA Spasme. ~ SEPIA 15 CH. exista o secreti e abundenta a acestuia. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. dureri de cap. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. cu un caracter foarte schimbator. . sear a. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. timiditate crescuta inainte de menstre.ca scop amanarea reluarii lucrului. NATRUM MURIATICUM Tristete. Veronica. LACHESIS Congest ie. este foa rte enervata si agitata.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. noduri. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. In ziua dinaintea menstruatiei.

galben-verzuie. galben .

EUPHRASIA Lacrimari iritante. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. dar nu exista supura tie. 1 doza. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH.reeidivele sunt freevente. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. 1 supozitor dimineata si seara.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. . SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. precum si 0 tuse uscata. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. ea sa se preserie un tratament de fond. .elixir de papaina (125 cl). Scurgerea s-a oprit foar te repede. in alternanta. Pierre. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor. ea in preparatul urrnator: . ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva. ~ Si in pl us: In toate eazurile. de repetat a doua zi.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. Pentru eopii.a aparut febra. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. 5 granule. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. . (pentru adult) intr-un pahar eu apa. I I . care sunt rosii. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. in varsta de 34 de ani.Yves. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t. eu dureri oculare si frontale. din ora in ora.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore.pin (1 g). . 5 granule dimineata si seara. In aceste trei cazuri. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. Trebuie consultat medicul dad . ~ $i in plus: Se iau 5 granule. . ~ LACHESIS 15 CH. i n alternanta. .euealipt (1 g). timp de eel putin opt zile. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. din doua in doua ore.cimb risor (1 g). STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. cu congestia fetei si dureri frontale. in 9 CH. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. din medieamentele de mai jos. LACHESIS Obturatie a nasului. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. calmata de caldura locala. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. 1 eomprimat de 4 ori pe zi.

~ Sliibiciune a gleznelor. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. dimineata si seara. timp de opt zile. in varstii de 31 de ani. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album). cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. {> Experienta mea: . ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . care forrneaza dopuri in nas. 1 doza dimineata si seara. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. a gravata in unna unei maladii. 5 granule pe cincisprezece zile. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. inaintea celor doua mese. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. cu iritatia mucoas elor. Tuberculinum. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. durere frontala.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. MEZEREUM Durere violenta a fetei. 5 granule. Vezi ASTENIE..ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. cu 0 rinita muco-purulenta. . SL. ~ PYROGENIUM 9 CH. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. sarcina pentru Sepia. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. 5 granule. ZI in cura de SL. pentru cii se transforma rapid in sinuzita. se t eme de fiecare guturai. timp de doua zile. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. caci sunt cornplementare. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. menopauza pentru Lachesis).412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. Beatrice. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat.

Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. timp de zece zile. 5 granule la culcare. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. Daca tulburarile de somn persista. 5 granule. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. 20 picaturi. consult~ti medicul.. . Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule)." ~.414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH. timp de patru-cinci zile.</'. de doua ori pe zi.. 1 d~za pe zi timp de trei zile. SOMNOLENTA ". i n timp ce. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata. tr ebuie consultat medicul. 5 granule inainte de masa. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. Intre timp. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH.consultatl medicul. in cazul spaimei. 5 granule pe zi. SPASME Un spasm . SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne . SOLIDAGO Origine Splinuta. timp de zece sau cincisprezece zile. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. 1 doza. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. 5 granule la fiecare jumata te de ora.. 5 granule de 2 ori pe zi. Daca simptomele persista. Daca simptomele persis ta.. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . ~. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile.0F. si China 9 CH..• . ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei. 1-2 ori pe zi..ium15 CH. 5 granule inainte de masa. 5 granule. De multe ori. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. 5 granule la cul care.fie ca e digestiv. spasmele apar pe terenuri nervoase. Stramonium 15 CH. ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut.. 1 doza de 2 ori pe saptamana. de repetat daca e nece sar. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor.. copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. se ia Cup rum 9 CH. pre cum Calcarea carbonica. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH.. . . Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. de trei ori pe zi).. uterin. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH.

urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH. 5 .

pentru a stimula si incalzi muschii. . -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. eu apasare. . . in alt ernants. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. . Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . Cat mai repede posibil. 5 granule pe zi. pentru a reeupera di n oboseala fizica. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului.erampe: Cuprum 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Arnica 9 CH. din eo specialitate homeopatica. cavernoasa. Principalele indicatil . }> Fara sa se mai astepte. 5 granule pe zi. Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. se ia ARNICA 15 CH.' . Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. ~ Recuperare dupa sport .spasme: Colocynthis 5 CH.l aringita acuta eu raguseala. faciliteaza rezis . 1-2 ori inainte de sport.China 9 CH. . de cinei o ri. 5 granule de 2 ori pe zi. folosita de foarte multi sportivi.Arnica 15 CH.! 9 CH.Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH. Simptome caracteristice .tuse seaca. 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. 1 doza. Si. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus.. sia luxat glezna jucand tenis. din zeee in zeee minute. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. Trebuie consultat medieul. 5 granule. in varsta de 40 de ani. . de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire.palpitatii: Ambra grisea 15 CH.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. timp de trei zile. pent ru relaxarea muschilor. . senzatie de sufocare: . Alain. 5 granule 1-2 ori dupa efort. de trei ori pe zi. SPORT I---. care va decide oportunitatea unei radiografii.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui. . 1-2ori pe zi. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. 5 granule. 5 granule de 2-3 ori.impresie de obturare a laringelui. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH.

a pleeat sa se plimbe In Alpi. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. 1 tableta inainte. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. ~ in timpul sportului George. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . . in t impul efortului ~i dupa efort. 5 granule din fie eare. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. in varsta de 62 de ani.

~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. Stafilococie cutanatii. care i~i schimbii locul dupa scarpinare. cistite prov ocate de raporturile sexuale.dureri dentare la frig. pliculete. in special episiotemii. 5 granule de 3 ori pe zi.' .: . . .r ~. Principalele indlcatii Astenie extrema. cistita "miresei". amelioratii urinand.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . bautura concentratii). Origine Specialitate homeopatica (tablete. furuncul.Principalele i ndicatii . timp de trei zile. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . Stangacia nu e 0 maladie. . 5 granule din f iecare. Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. abces. 1 comprimat de rontait. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH. In schimb. Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse. 0 afectiune pulmonarii. STANNUM Origine Staniul.~ mancarimi cutanate.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. 5 granule. Hepar sulfu r: urcioare. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi. rezistenta la efort. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. . Baryta ca rbonica. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . Pri ncipalele indicatii Recuperare. SPORTENINA. STERILET " ·. din ora in ora. Principalele indicatii . se ia. . Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis.hipersensibilitate a organelor genitale. .cicatrizare a inciziilor chirurgicale.prurit care se deplaseazii. urcioare. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. .cistite larii microbi (cu urinii limpede).

febra foarte puternica a copiilor. " STOMATITA. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH.congestii. Vezi BOALA FANULUJ. -~. 5 granule. . 1 doza. Simptome caracteristice . Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. continua. granule sau sirop.guturai cu tuse seaca. . cu uscaciune a muco aselor. ~. .febra ridicata. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. ccese de stranut. Prlncipalele lndlcatii . STRAMONIUM ~ • . . 5 granule ora in ora. halucinatii.delir cu violenta.NUT ~ Inceput de guturai. tuse violenta. convuls ii. Simptome caracteristice .spaime nocturne. De avut in casa Stramonium 15 CH.delir.spaime nocturne. . . .''1. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala. cu d elir si halucinatii.tuse seaca. 5 granule ora in ora. de repetat dupa douasprezece ore.-. ~i Oscillococcinum. 1 tub. Origine Datura stramonium.sinuzita frontala la inceput. 5 granule din fiecare. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH. Principaiele indlcatil .inrosirea si uscaciunea mucoaselor. continua. . in alternanta. Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor. . cu tus e dureroasa. din ora in o ra. 5 granule din ora in ora. de repetat la fiecare jumatate de ora. Hyoscyamus: delir si violenta.' ® STKA. HERPETICA. ••••••. de 2-3 ori. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor.

STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog. Strabismul usor. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail . provocat de tulburari minore de acomodarc.

dorinta de a sufla nasul constant.agravare la unsprezece dimineata. Vezi FRICA. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii.periodicitate saptama nala. timp de una sau do ua zile. de repetat dupa sase ore. ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. .) Hyoscyamus 15 CH. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. colon . .dorinta de zahar si alcoo!. SUFLATUL NASULUI . Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. . 1 doza trei zile la ra nd.parazitoze si micoze. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus.furunculoze. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. . Simptome caracteristice . 5 granule din fiecare pe zi. . vezicula. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante.inrosirea orificiilor.422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Vezi GUTURAI. 5 granule din doua in doua ore.. ~ Copii si adulti .h erpes. . SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis.Ignatia 15 CH.Nux vomica 5 CH. cascat si sughit. daca suntet i prea nervos. 5 granule inainte de mese. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa.oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. . trebuie consultat medicu!. Origine Sulful. . 1 doza. 111111 .agravare l a caldura si in pat. Lachesis. apendice. in special respiratorii. " . rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat.. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH.

sechele ORL ale gripelor: . Ii est e totdeauna cald. cu mici chisturi.. .poate sa fie putin c am zapacit. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat. Origine Iodura de sulf.inflamatie a pielii.=mw •• -. . Simptome caracteristice . . Lycopodium. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata.~. ~ in echilibru Extrovertit. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice.. . Principalele indicatii . && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric. cu inclinatie spre mancaruri bune.. SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic. . cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. ind eosebi: Psorinum. etilism.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ . mai ales in pat. Arsenicum album ~i Nux vomica. Kalium bromatum: acnee chistica. Persoane sensibile A priori. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala.:.~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm.boala fanului..t. Vezi CARA CTER. nu exista un profil tip pentru Sulfur.reflux gastric cu aciditate. . In schimb. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate. Ii place sa traiasca bine. 'I" . dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: . . ORL si respiratorii se intalnesc In familie.oboseala pe la unsprezece dimi neata.inflamatie a tesutu rilor intra-articulare.rino-faringita cronica.." . ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic. este delicata. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. . Calcarea carbonica. .·""""".acnee juvenila. . optimist .. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. Principalele in dicatii . . . .. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala.~.inflamatie a ganglionilor.artroza In pusee.excretie iritanta.

Arnica 9 sau 5 CH. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. du reri osoase. In total. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. timp de eel putin cincispre zece zile. silice. fabrica si propune medicilor. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. Ca exemplu. Deseori. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.in caz de surmenaj fizic. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. un abces dentar. dupa controale foarte stricte ale calitatii. 5 granule dimineata si seara. pentru a vorbi d e medicament. un inceput de sinuzita. de exemplu. lider mondial. SURMENAJ . 1 doza. Cand zicem Arnica. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. timp de eel putin cincisprezece zile. 173 de suse animale ca Apis (albina). dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. se confunda susa c u medicamentul. 427 ® Pentru un furuncul. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. . de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. in farmacopee exists aproape 3 000. .426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. ar trebui sa spunem. si Pyrogenium 9 CH. in limbajul curent. trebuie sa intelegem planta.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. laboratorul Boiron .

5 granule.". Vezi GUTURA/. . 1 doza.inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. In alternanta. 1 doza. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. ~COALA. timp de un a-doua zile. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. din doua In doua 'ore. ~OLD®Jl <t ~. . provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. 5 granul e. 1-2 ori pe an.trac: Gelsemium 15 CH. . 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. 1 doza in ajun. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . in cura de trei luni. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/. ':'. . de repetat dupa sase ore. de 3 ori pe zi. . parasit i: Pulsatilla 15 CH.

agravare la miscare. constant agitati. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv.ameliorare la aer curat. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. 5 granule. timp de trei zile. T.greata In perioadasarcinii. ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. de repetat. constipatie. Cand cauza e pur emotiva. 5 granule de 2 ori pe zi. . . se vor lua: ~ in ur ma unei emotil . ~ La persoanele foarte emoti ve. Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH. care asociaza ·Origine Papadia. ia cu sudori reci. indispozitii.greata . Principalele indicatii Copii instabili. us: rau de masina/transport. de repetat.excitatie motrice permanenta. . de masina/transport. daca e necesar. Principalele indicatii .excitat ie psihica. foarte timide Ambra grisea 15 CH. Principalele lndicatii Drenaj hepatic.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. . Simp tome caracteristice . limba incarc ata. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. 5 granule. timp de trei sau patru zile. Principalele indicatii .nevralgii sciatice.rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. 5 granule pe zi. daca e necesar. . 5 granule de 2 ori pe zi. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor. TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. Simptome principale .

•. De exemplu. caracterizat prin eruptii cutanate variate. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. pare ca terenullor s-a s chimbat. antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren.mai intai 0 cau za microbiana. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. 5 granule de 2 ori pe zi.pentru aceeasi maladie. aceasta maladie. maladii general e sau repetitive. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. fac boli noi.. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). apoi. in timp. in urma unui eveniment medical sau psihologic. care a creat 0 leziune cutanata. Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. . In aceasta viziune. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: . se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. recidiva sau alternanta intre ele. 5 granule de 2 ori pe zi. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) .aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. 5 granule.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH.unele persoane recidiveaza in mod regulat. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH. 5 g ranule de 2 ori pe zi. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic.<l .pentru 0 anumita persoana. persista 0 slabire. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta.apoi. si Natrum muriaticum 9 CH. ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. . . 5 granule in fiecare dimineata._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . de doua ori pe zi.unele persoane. Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al.432 JACQUES TENDINIT. t imp de 0 luna. se ia China 9 CH. tratata prost sau deloc. TEREN . de exemplu rino-faringitele repetate la copil. de TENIE Daca..sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. 5 granule dirnineata si seara. . 5 granu le de 2 ori pe zi. . pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. dupa un tratament clasic. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. Mezoterapia este si ea utila.:. . prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci.• . ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH.

in conditii similare.persoa ne diferite. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . care condition eaza aparitia. evolutia si prognosticul maladiilor. psihologici. de exemplu: terenul alergic. . tisulari. ereditari sau dobanditi.mblul factorilor. nu fac neaparat aceleasi maladii.

sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. perio dicitate). . care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. . sau daca e abse nt. . Traista ciobanului. Principalele Indicatil . 5 granule dimineata. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. indeosebi genitale. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne.care e prognosticul. sicotic si tuberculinic.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. 435 condiloame.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala.ce leziuni predomina. si Calcarea jluorica 9 CH . . Origine Talium. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . 5 granule seara. . practica medicala ne permite. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. timp de trei luni. Pana la operatic. Principalele indicatii Caderea parului.ce tesut e afectat. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. dar in pozitie abdominala.

asupra organelor genito-urinare. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. timp de zece . Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . .5 granule dimineata si seara.asupra sistemului limfatic.Menstruatie hernoragica. care se mai numeste si arborele vietii.asupra starii generale. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH. timp de opt zile. zile. . . 5 granule de 3 ori p e zi. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. . asupra pielii.

. cand e yorba de ticuri ale fetei. Deci. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. .impresia ca "ceva se misca in pantece".polipi la vezica. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic. .celulita. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si.436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . lucioasa.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva. . . Persoane sensibile Nu exista.nevralgii. cu tratamente din ce in ce mai agresive. . ~ Geni to-urinare: . transpiratia e abundenta. 5 . Marilor medicamente de teren. antigrip al. indeosebi la subsuoara. a pri ori. mancarime. cu celulita. condilom. papilom pe muco asele genitale.veruci.scurgeri albe cronice.. . aceste maladii pot treptat sa modifice: . . In schimb.boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic.vaccin BCG. ~ Stare generalii. 0 depresie. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante.morfologia: p ersoana creste in greutate. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. sau Kalium bromatum 9 CH. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. . agravare la umiditate. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. indeosebi cancerul. . TICJ. . ~ Piele: . tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. nervi: . Pielea devine grasa. Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. Unghiile sunt striate si casan te. despartire de mama (cress.infectii urinare cronice.stresul. deces).nevralgii. ~ Digestive: Colite cu chioraieli. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. 5 granule de 2 ori pe zi.• agravare prin vaccin. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui.idei fixe. alteori dificil de gasit . scoala ). de fo bie la maladiile grave. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica.hipertrofiere a prostatei. sosirea unui fratior sau a unei surioare. pe de alta parte. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate. tendinta depresiva. Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. recidiva infectiilor. trebuie d epistat un eventual element declansator: .ameliorare la caldura uscata. uneori evident (accident.depresie re actionala. . . tuse convulsiva. si are un miros caracteristic de praz. in special copil -. indeosebi Medorrhinum.

'. Lycopodium. puti~ dezvoltati muscular. nerabdator. Se ia In 15 CH.. extrovertit.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine.. avand tendinta la probleme circulatorii. introvertit. cu caracter iritabil si autontar. Cdteva exemple Pulsatilla. cu piele deschisa la culoare. Ele pro duc. . La adult.\.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. fobic .. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace. recunostea . repartizarea grasimii... mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. inalti sau scurti si indesati. blonzi sau bruneti. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. intestin. piele . avand tendinta la c oIopatie. Am zice acum. une ori variabile In cursul vietii. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. iritabil. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate.. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. raspund deosebit de bine l a acest medicament. care Ie usureaza probIemele digestive. . care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. emotiv cauta nd simpatia. musculatur a. TRAC. TIP SENSIBIL !. fondatorul homeopatiei. Vezi ANXIETATE. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. in cazul experimentarii. meticulos .. cu temperament timid. EMOTIE . Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ.e obiective: barbat sau femeie. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. fiecare individ are . infiltrarea pielii. dermatolo gice. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. in termeni de cercetare. nelinistit. Hahnemann. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde.. daca e yorba de ticuri ale mainii. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam.ent. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. . ficat.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate.

deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor. care ra spundeau mai bine la unele medicamente. Ele sunt In numar de trei: . Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine.

de 30ri. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. uitand putin diagnosticullezional. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. 5 granule din ora in ora. care este un adevarat pericol. in mod obisnuit. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. Daca traheita apare in urma unui frig usc at. emotii . de 0 problema de reflux esofagian. ora de ora.® La inceputul unei traheite acute. in starile acute. 5 granule. oboseala). TRAHBITA. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. crampe. de 3 ori. cu once pret. 5 granule din ora in ora. indeosebi pentru ceea ce. In alternanta. daca tracul provoaca durere de stomac. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. este de a vrea. iar. 5 granu le de Lachnantes . or . medicul va recomanda un examen radiologic. menstruatie) sau emotionale (trac. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. dar si de un corp strain aflat in bronhii. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. fie din cauza leziunilor reumatismale.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR. . Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. de 3 ori. . palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . spasme.. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. A doua. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. caldu ra.Argent um nitricum. Vezi ANXIETATE. In toate cazurile. biologice (alimentatie. se face tratament cu Arnica 15 CH. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. 5 gran ule dimineata si seara. de 0 proble ma cardiologica.Gelsemium. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR.mai intai. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. diaree. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. deceptii) .440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 .. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. ducand la 0 neputinta aproape totala. ora de ora. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. 5 CR si Bryonia 9 CH. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. TIMIDITATE. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. cu ar suri de stomac si diaree.apoi. . uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. . 5 granule.

in 9 CH.ienteaza alegerea medicamentelor: se iau.febra cu transpirare a partilor acoperite. . . .febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna.febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. care nu alina : Mercurius solubilis. 5 granule din doua in doua or e: .

transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. ~. raceala puternica.:. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. Aesculus compus. 5 granule pe zi: .i. . .os: Symphytum 5 CH. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi.nervi: Hypericum 15 CH. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. in 9 CH.. . -la maini : Sticta pulmonaria. 5 granule de 3 ori pe zi. 1 tub: edem. .. Apis 1 5 CH.. 1 tub: hematom. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. Transpiratia cronica. -. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic.la gat: Calcarea phosphorica. in 9 CH . indica si un medicament de f ond: se iau. 1 doza din fieca re trei zile la rand.. 1 tub: dureri febrile. 1 tub: febra ac uta. 5 granule pe zi.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau.. 'I.in regiunea genitala: Thuya. Aconitum 9 CH. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH. . la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente. ~"i __.testicule: Cl ematis erecta 15 CH. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. TRUSA HOMEOPATICA. '. • . 1. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. }. . traumatism muscular. gastro-enterita acuta.la trezire brusca: Sambucus.vena: Hamamelis 5 CH. Belladon . angoasa nocturna. otita acuta noaptea. .. intepatura de insecte. . A FAMILIEI Jt.dupa masa: Natrum m uriaticum. Arsenicum album 9 CH. -.l~:~' }:. . cand e localizata.la picioare: Silicea. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . Arnic a 9 CH. -la piel ea capului: Calcarea carbonica. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album. urticarie. dar rezultatele nu sunt constante. mare.piept: Bellis perennis 5 CH. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis.. se ia mai intai Arnica 9 CH. . 5 granule pe zi: .! .ochi: Ledum pal ustre 5 CH: . Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice. Tremuratul poate sa fie si cronic. arsura de gradul unu.. 1 tub: criza de hemoroizi. -la subsuoara (miros puternic): Thuya..

1 cutie: rau de masina/transport. TREMUK. . ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. de repetat daca e necesar. 5 granule.is 9 CH. . Cocculine. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. de repetat daca e necesar. cis tita acuta. de repetat daca e necesar.na 9 CH. 5 granule. 0 cutie: febra. durere. paralizie Gelsemium 15 CH. Cantha. Cephyl. 5 granule. Atentie! Acest medicament contine as pirina. 1 tub: febra cu transpiratie. 1 tub: arsura de gradul doi.

Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. .otite repetate.variabilitatea sim ptomelor.rino-faringite r epetate. sentiment de nedreptate. I -astm. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. sistem nervos: . spasm ne rvos. zd relituri. Ruta 5. Tuberculinum aviaire.menstre dureroase. 1 cutie: rinita. Nux vomica 9 CH. 1 tub: spasme digestive. Str amonium 15 CH: cosmaruri. spaime nocturne. sinuzita etc. Sporteni ne: practicarea sportului. Principalele indicatil ~ ORL: . Lachesis 9 CH: caldura.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. 1 tub: crampe. Staphysa gria 15 CH. mahrnureala. Ignatia 15 CH.afectiuni ORL repetate. 1 tub: excitatie nervoasa. . 1 tub: anxietate. .dureri de cap. 1 doza: inceput de supuratie. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. Magnesia phosphorica 9 CH. boala fanului. ~ Stare generalii. in alternanta cu Colo cynthis. Coca 9 CH: rau de inaltime. Hepar sulfur 15 CH. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. indigestie. Coryzalia. Homeoplasmine. . Simptome carac teristice . . TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse.spasmofilie. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. timiditate. 1 tub: alergie. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. 1 tub: vexatie. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. Podophyllum 9 CH: diaree. . Poumon hist amine 15 CH. zgarieturi. otita. 1 tub: dureri spasmodice. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma.probleme endocrine (tiroida ). 1 tub: iritatie a pielii.tulburari de crestere. Osci llococcinum. . crize de astm. spasm e. arsuri. 1 tub: trac. ~ Ginecologie: .recidive frecvente. . Gelsemium 15 CH.slab ire. Folosirea ac estui medicament este delicata. 1 flacon: tuse.anxietate si hiperemotivitate. herpe s. Sedatif PC. la fiecare episod. 1 tub: dureri spasmodice. adormire dificila. migrena. pentru 0 anumita persoana. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. CH: oftalmia zapezii. Cup rum 9 CH. nervozitate. Stodal. in alternants cu Magnesia phosphoric a. Vipera 5 CH: inflamatia venelor. .

. Simptome earaeteristiee Rigiditate. 5 granule din doua in doua ore. bronsitelor. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica.fragilitate ORL. pr in fibroza. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. Vaccinarea cu BGC. mai curand slabe si longiline. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. astmei. dar si i ntelectual. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. slabeste si mai mult. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. folosi t in tratarea otitelor. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. in alternanta.ganglioni tari si durerosi. TUSE®J. . suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Hiperemotiva. cu infectiirecidivante. la copii indeosebi. . Ii plac mutarile si calatoriile. cand e prost suportata. si se plange de dureri de cap seara. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. ci un simptom care trebuie explorat. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . ea devine tematoare.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi.cresa sau la carnin). Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. a tesuturilor periarticulare. emotiva. cat si in cea profesionala.artroza cronica cu rigiditate. Desi nu e prea grasa. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. cu 0 dispozitie destul de instabila. sau dupa posologia indicata. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . Tusea nu e 0 maladie. Se simte epuizata fizic. dar si probleme digestive si cardiace. Imaginativa si creativa.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. alergie. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. Ea poate sa indice un simplu guturai. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. retractie. dar seara devine hiperactiva. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta.

mtepatoare. la fiecare zece minute. chemat de urgenta. in 9 CH. 1 supozitor dimineata si seara.tusea dureaza. SAMBUCUS Nas infundat. co ntinua. cu 0 voce in schimbare.pin (l g). rUSE: este seacii. BRYONIA . Droset ux.eucalipt (1 g). cu tuse foarte dureroasa . 3 ori pe zi (pentru ad ult). . rUSE: e grasa. cavernoasa.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. {. elixir de papaina (125 cl). {. . . progresiva. cu senzatia de apasare si sufoc are. supozitoarele sunt mai usor acceptate . {. BELLADONNA Febra ri~icata. 0 tuse seaca. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta. alternand cu sudoarea fete i. trezire brutal a noaptea. . precum Campho~~neumme. ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa.cimbrisor (1 g). timp de eel putm opt zile. . de la primele simptome. recenta. Febra moderata. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. Se ia~ 50 de pi~aturi de. ' ~ Experienta mea: . Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . dureaza mai mult de opt zile. brusca. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. cu tuse foarte dureroasa. 5 gran ule de 3 ori pe zi .Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. ~ $1 in plus: .febra sau expectoratia indica 0 bronsita. care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. 111111111111111 . iar expectorati ile dificile si consistente. {. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul. Phytotux.Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. in asteptarea venirii medicului . Trebuie consultat medicul daca .448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . in caz de laringita acuta la copil. rUSE: este seaca. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. . recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. lara accese. SPONGIA Tuse cavernoasa. . timp de opt zile. Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. La. cu durere a traheei si bronhiilor. care se termina cu voma. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. brusca.Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. .copil. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita.

printr-o scurgere pe gat foarte iritanta.. medicament clasic al tusei convulsive.de 0 problema cardiologica. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma.de un reflux gastric." . caci poate sa fie yorba : . fora acce se. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. ~ Experiema mea: .. trebuie consultat ~edicul. .. In 5 CR. ' Daniel. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. ~ Experien. ~ DROSERA 15 CR. dureroasa si agrav ata de aerul rece. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. . . trei seri la rand. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. ' Foarte eficace in episoadele acute. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase. 1 doza.a mea: . are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. sufocare. in varstii de 2 7 de ani. ~ Experien.Foarte fr~cvent. desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea. Atentie! In toate acest e cazuri. trenanta. JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. laringeeana. tuse seaca. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita. cu accese. cavernoasa. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. ~ Experienta mea: . chiar mancarime pe laringe. ~ Experienta mea: . c~iar si in faza acuta a unui guturai. Est e un medicament clasic al astmului.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. 0 0 0 gura de apa rece. TUSE: este seaca. foarte util in numeroase traheite. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. 3 seri la rand. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. si dureaza. MANGANUM Tuse seaca. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. daca tusea dureaza. in urma unui guturai. 5 granule de 3 ori pe zi.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul.

din ora in ora. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. 5 granule zilnic. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH.IIII •• IMIi. picioarele "neastamparate". De vina sunt ront aitul tot timpul. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. in alternanta. 5 granule zilnic. la fel ca si alte evenimente . Celulita.::::=::::====::.~. . face 0 tuse grasa. cresterea in greutate. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. exact in m omentul culcatului. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta.. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. inainte de ceremonii spectacole. care te obliga sa te scoli. 5 granule de 3-6 ori pe zi. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care.:. vaccinari -. 5 granule la .la oprirea fumatului: agitatia fizica. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. '1 doza. care provoaca vomitat. -.maladii infectioase..."t . ~ Experienta mea: In 15 CH. precum si 0 modificare a termoreglarii . ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare.. furi a.. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. perturba echilibrul organismului. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. 453 Alice. . ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa. mesele prea copioase. T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". in varsta de 3 ani.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. verucile. corticoterapie. sau de TUTUN "". preventiv.1 . . sub forma de a ccese. la fiecare guturai. in 15 CR. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. fiecare acces. 5 granule zilnic. . in timpul zilei. 5 granule zilnic. ----==.

in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH.': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' .ii! i1!Iff. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat . in asteptarea consultarii medicului.in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH. ·k. in asteptarea consultarii medicului.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH. ~iEchinacea 5 CH. de 3 ori pe zi. pre cum Comfeel. 5 granule. <it» Jj In cele mai multe cazuri. in alternanta. apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile).. se adauga Fluoricum acidum 9 CH.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . _ ~ . 1-2 ori pe zi. Acestea indica terenuri anxioase. I doza.. 1-2 o ri pe zi. 5 granule. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. -. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. t. . Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. timp de doua-trei zile. cu polaritate digestiva.TEAPA. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH.• ~ . eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. care necesita un tratament de fond. dar nu impiedica recidivele. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH. . pe toata durata tratament ului. in faza acuta. apoi la fiecare recidiva: . trebuie consultat repede medicul. Idoza. 5 granule. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace.•. 5 granule din doua in dou a ore. Evident. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine.

Recidivele necesita un tratament de fond. URTICARIE Jl Urticaria. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. timp de trei zile. Antimonium crudum 9 CH. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. 5 g ranule pe zi. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. " . 5 granule pe zi. 1 doza la fiecare douasprezece ore. efort. Daca simptomele persista. . consultati medicu!. 5 granule pe zi. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. la unele persoane cu teren alergic. ~ Despicate: Silicea 9 CH.si Staphysag ria 15 CH. . de 3 on. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. se cons ulta medicu!. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. se ia de la primele simptome. se vor lua: . 1 doza la fiecare douasprezece ore. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 5 granule de 2 ori pe zi. Cu ocazia episoad elor acute. 5 granule de 2 ori pe zi. fizice (frig. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. de 3 ori. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. umflate. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. 5 granul e de 2 ori pe zi. Daca simptomele persista. soare) sau emotive.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. 5 granule de 3 ori pe zi.fnabile.H epar sulfur 15 CH. _ _ _ y~ 9. Uneori. ~ In caz de placi roz. timp de patru-cinci zil e. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. Poumon histamine 15 CH. dupa trata ment. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. CH.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

. Principalele iudleatil . ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. Kalium phosp horicum: surrnenajului. . " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: .hipersensibili. . 5 granule. 1 doza unica. cramp e la picioare.nerabdare. nerabdare a picioarelor.cram pe.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . Principalele simptome . Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene. .hipersensibili la auz: CofJea. daca e yorba de z ona toracica. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. . daca veziculele sunt grup ate. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. agitati. .intoleranti.intoleranti mizantropi: L ycopodium. se ia Vaccinotoxinum 15 C H. . 1-2 ori p e zi. .obosea la nervoasa dupa efort. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica.senzatia de slabiciune. mai ales pe plan nervos si intelectual.Croton 5 CH.dificultati scolare la copiii nervosi. 5 granule de 4 ori pe zi. pana la consultarea medicului.dureri de cap dupa ce s-a baut vin. 5 granule de 4 ori pe zi. cu nevoia de a Ie misca continuu. din doua in doua ore. hiperexcitabili: Ignatia. . Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe.Ranunculus bulbosus 9 CH. ZINCUM cO cO Origine Zincul.

. trac. ' Diarea banala a copilului.. Arnica 9 CH: hematoame. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. ba~ica. Pusee dentare . Gelsemium 15 CH: teams. de doua ori pe zi. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. Podophyllum 9 CH: diaree. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. a unui accident. Arnica 9 CH: cucuie. Sedatif PC: anxietate. de doua-trei ori pe zi. _ . din ora in ora. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. Homeogene 4 6: agitatie. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. 4-5 doze sunt suficiente). herpes. Nimic nu dovedestc ca. Ignatia 15 CH: excitatie. nervozitate. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. indigestiile. _ARNICA 9 CH. la fie care zece mmute. de patru ori pe zi. Hematoame In u~a.unei lovituri. Se p~a!e deci pas~r~. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. pentru 0 anum ita perso~na. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . 'pe~tru fiecare medicament. de patru or i pe zi. migrena. Stramonium 15 CH: co~maruri . trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . sinuzita ~tc. insomnie. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. a unui soc. de doua-trei ori. otita. China 9 CH: diaree. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. cand devine iritabil. Belladonna 9 CH: fund rosu. din ora in ora. bombanitor. 5 granule.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . 5 granule. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. 5 granule. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. S ' rune POMADA cu CALEND ULA.' . la fiecare reapariti e. pentru prevenire. la un interval de jumatate de ora. furios. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. !r e~Ule notat cu mare a~entle. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. 5 granule. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor.

Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. Sportenine: crampe. 4-5 doze sunt suficiente). 5 granule dimineata. entorsa. _. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. '. ~ . 5 granule. 9 CH. in a lternants. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule. Entorsa ~ APIS 15 CH.. ARNICA 9 CH. 5 granule m fiecare seara. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. la culcare ~i a doua zi dimineata. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. Traumatlsme. din ora in ora. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. VACANTA DE IARNA. Coca 15 CH: rau de munte. m specIal ~tndll.' si a calor -'1 biliare. Stres . SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. Degeratura . Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. din ora in ora. inaintea celor doua mese. pentru facilitarea somnului. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. Apoi. Criza de ficat ~ .. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. Ruta 9 CH: tendinite. revel ion. muschi. MahmureaBi . Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport.. .. ~. timp de zece zile. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. 1 doza. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. __ ----"I iiiiiiiii . 5 granule. _. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. a unui soc. . . in alternanta. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. lombalgii. 5 granule in a lternants din ora in ora. 5 granule seara. ~ ARNICA 15 CH. a fiecare zece minute de patru-cinci ori. 5 granule. Apis 15 CH: reactii solare. .e. Cuprum 9 CH: crampe musculare. 5 granule. C hina 9 CH: iecuperare fizica. cucuie. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. . . inainte de mas a. dupa masa. de trei ori pe zi. ~ PULSAT ILLA 9 CH. Pulsatilla 9 CH: degeraturi. de rontait sau de baut. Arnica 9 CH: lovituri.. in timpul reeducarii. . Am eteli.476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . . Cantaris 9 CH: basici. in acelasi timp cu aplicare a ghetii.d . a unui accident se ia cat mai repede posibil. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. 5 granule seara. Reeuperare. crampe ~ SPORTENINE. Homeoplasmine: degeraturi.. recu perare musculara. socurl In urma unei lovituri. de repetat dupa trei si dupa sase ore. . mai ales dupa transpiratie abundenta.

IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .iiiiiii.ium"lDlullll.

\I~B. IU~l!a solara. citate in aceasta carte. ~~.. 1 tub . trei ori pe zi. 5 granule._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. Podophyllum 9 C1l: diaree. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. urticarie.prevenirea intepatunlor de tantan. 1 tub. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. Rinita cu stranut si scurgere limpede. Edem. 5. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. 4-5 doze sunt suficiente). . Gelsemium 15 C1l: insolatie. 5 granule. granule. ed~m. a unui soc. ~. 5 granule. 1 tub. In . gastro-enterita angoasa nocturna. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. . Iar~ sange. In timpul vacantei de vara. acuta. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie.: ~~iun~lOe~te galben. 4-5 doze sunt suficiente). B urta e halonata si 11doare putinj. 5 granule din ora in ora. din ora in ora. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e.' Trebuie sa se bea suficient lichid. Puseu hemoroidal. ~:J . ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll.. 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. ~ ALLIUM CEPA . . Febra brusca (39-40 grade C).-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . rarinddozelc in functie de amehorare. arsura de gradul I. 9 CH. . . 4-5 doze sunt suficiente). se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. 1 tub. 0 data sau de doua ori pe zi. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. . ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll. u are ie~~. Vipera 5 Cil:. foarte abundenta.. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . 1 tub. m a ternan. 5 granule sear a. 5 granule. din ora in ora. ~ APIS Apis 15 en. t~mfr~:u~eZldimineata si ' .478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. VACANTA LA SOARE Trusa . cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. intepatura de insecte. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici.m~muacu seara. In urma unei lovituri. 1 tub. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH. in alternanta. in va~ta de . din zece in zece minute . Allium cepa 9 Cli. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. traumatism muscular. picioare grele. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. ferite de caldur a si mirosuri putemice. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. de patru ori pe zi. 1 tub Hematom. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. Du reri cu arsura. inflamatie veninoasa. din o ra in ora.. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. pe malul marii. din zece in zece minute. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. . rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. 5 granule. Ledum palustre 5 C1 l:. Kevin. timp de trei zile.. 5 granule .5 granule. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. Apis 15 C1l: insolatie cu. otita acuta noaptea.a. 5 granule.

In cazul multor medlcamente. .e prima necesitate.

1 cutie. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. din ora in ora. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. Rinita. A ~. fie GELSEMIUM 15 CH. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. la culcare. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. . . 5 granu le. Febra. cand devm mta 1 1. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. d I Iritarea pielii. in alternanta . ~ CORYZALIA Coryzalia. 1tub. In cazul acceselor de tuse. 5 granule. . care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. 5 granule. de trei on p e Zl.. Migrena oftalmica. ~CUPRUM Cup rum 9 CH. ~ CO CCULINE Cocculine. .Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. boala ranului. de trei on pe ZI. crize de astma. arsura de gradul I. 1 tub. din ora in ora. pe toata perioada pregatirii. inaintea celor trei mese. in ajun si in dimineata exarnenului. 1 tub. 5 granule. din ora in ora. durere. . 1 fl~con. 2 comprimate. drenarea cailor biliare. la cu1care. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. npa. 1 tub. plesnitura. 1 comprimat de supt. 5 granule. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. . 1 doza. arsura. . de doua-trei ori pe zi. din ora in ora. in alternanra cu Magnesia phosphorica. rannd oze e in functie de ameliorare. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. 1 doza.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. indeosebi noaptea. . I caz de pusee dent are la bebelusi. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. 1 cutie. din ora mora. _.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. rarind dozele in functie de ameliorare. zgarietura. .. 1 cutie. A Dureri spastice. arsura. rarind dozele in functie de ameliorare. . _ Atentie: acest medicament contme aspmna. b T f . de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH.. 1 tub. . . _. _ t . 1 doza trei seri Ia rand. . In fiecare seara. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. Iritarea pielii. cistita acuta. spasme. . 5 granule. 1 doza. A • -n . 5 granule. '" 'I Ra~ de masina. rarind doz ele in functie de ameliorare. ~ CHINA China 9 CH. mimmum 0 saptamana. rann dozele in functie de ameliorare. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. imposibilitate de a adormi. 1 tub. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. 20 de picatun. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. Crampe. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. .. C!lI!'l CH. Criza de ficat. . indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. ~ CEPHIL Cephyl. Trac. _ d Arsura de gradul II. 1 tub. 1 doza... taietura. 1 tub.

IPECA Ipeca 9 CH. Cosmarun sau spaime nocturne la copii. 5 granule. OfeI?s_are. .. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. _~ . Curbaturi. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. grasa. 1 tub. 1 doza. ~ STODAL Stodal.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. . 5 granule.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. la culcare ~I a doua zi dimineata. 1 tub. Se iau 5 granule la culacre. Sinuzita. timp de trei-patru zile . sau In perioada de reeducaI. Anxietate. ~ x. Tuse. trei zile la rand. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule.. trmp de minimum 0 saptamana. mahmure~la. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. Excitare nervoasa. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. . 5 granule la cerere. ind~gestie. 5 granule. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. spasm nervos. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. 1 tub. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf.. 1 tub. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum.482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. . in alternanta cu Colocynthis. IGNATIA 15 CH. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. . 1 tub.. . Tus e spastica. inainte de mas a. .s_entiment de nedreptate. 1 tub.rm~naJ. guturai.. 0 data sa u de doua ori pe zi. Spasme digestive. de dou~ or i p~ zi. reu~atismale sau dupa sport. dupa masa. . sunt necesare 24-36 de ore). . 1 tub. 1 tub. x. de trer on pe zi. Alergie. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. 1 flacon. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. 1 tub. din ora III ora. NU~ VOMICA 9 CH.. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. 5 granule. Dureri spastice. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. la culcare. 5 granule la culcare. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. timp de minimum zece zile. 5 granule. 1 cutie de 6. de patru on pe zi. trei-patru seri la rand. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. nervozitate. I ~l:l~. cu scurgere goasa.

......' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA..SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA..... ANGOASA.NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A.SICI BA... BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA...... BLENORAGIE BOALA FA.. BALONA... ..... ANGUSTURA ANILINUM ANITA..IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA. boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA........RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A... ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA. Schaumann.. 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA. ANGHINA. VERA INTRODUCERE ..DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i.. ARTROZA.PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA... BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA..........•.. 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI... ARTRlTA....TURl BA. ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA.... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA..l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA. ARTERITA...... PECTORALA.LBA .UT BA..TA... 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP .......

UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA. ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .

IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON. CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.

488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .218 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA.PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. PLEUREZIE/PLEURITA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU .

RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA. RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A.iiill"IIi£1i .RILE NOU-NA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA. RAGU~EALA. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.

SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. NOCTURNA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. SCIZURITA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. PASTORIS TEAPA.CU REPETITIE RIZARTROZA. STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. SILA.HERPETICA. SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. SONDAJ SPAIMA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. RUJEOLA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. SALPINGITA.BICIUNE SLA. T . 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA.TOR SCIATICA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA.

Jjii£Jii£j i£j .idJJII£illi£iii.iIDl".VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.maiiillhlUillll"iblL.

/ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.111 I 1111111 . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful