Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

(Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . cu medica mente care o favorizează. cu elimin area multor toxine. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. În toate cazurile. Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile. Este înţelept să anunţaţi medicul. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive.

Alergia la acarieni.. fobie . ca toate terenurile alergice. Ve zi FRICĂ. 3 granule din fiecare. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH. China.}. Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. ' . la fiecare oră. În timpul crizei se iau. degerături: Agaricus 5 CH.zahăr: Argentum ni tricum. . . Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule. 5 granule de 4 ori p e zi. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. de 4 ori. În timpul călătoriei. spate..de toate obiectele care înţeapă sau taie. . . 13 . -----.de a te înţepa cu acele: Silicea. 5 granule pe zi..carne: Allium sativum. 1 doză de repetat după două ore. ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. . ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH..'·~. înainte de mese. 5 granule din fiecare pe zi.1" . tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. . sărată sau tonică . 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce . Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . Sul fur iodatum 9 CH.1 . . dimineaţa şi seara.ceai: Thea. ~ Teamă.sare: Natrum muriaticum.. Dacă tulburările persistă.de exemplu Coca-Cola.:·~·'I . torace? Cum arată: mici.chinină: Natrum muriaticum.vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . 5 granule pe zi în perioada de criză. chistur mari. .12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.:t:·..5 granule la fiecare oră. tulburări hor monale.ca acele de gheaţă. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. bărbie. _ •. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm.- . 5 granule la fiecare jumătate de oră.f. de ori).-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t.•. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. trebuie să se consulte medicul. arsură cu edem: Apis 15 CH.ca acele.

care se întinde pe umeri. KALIUM BROMATIUM . albăstrui şi dureroase. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. Tuberculinum. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. Thuya. ~ Şi în plus. Granions. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e.adolescent deseori an xios. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . urticane. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. HEPAR SULFUR Chisturi mari. d ureroase. mai ales la nivelul maxilarului. LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. SULFUR IODATUM .SELENIUM "\ . când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei. Microsol. E NIA JAMBOSA Coşuri mici. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă.ch isturi mari. ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei. Sepia. În fiole: Oligosol.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. cu un vârf alb.-.Piele. Natrum muriaticum. ~ Experienţa mea .când coşuri le sunt foarte infectate. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă.pentru un tratament de teren. II ---I . . păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. . Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. în număr scăzut. 1 fiolă din fiecare pe zi. . . 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. . ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. infectate. 5 granule pe zi. cu contururi dureroase. S ilicea. Trebuie consult at medicul . --.prezenţa unor gangl ioni. timp de şase luni. cu puroi. Lycopodium. 1 doză pe săptămână.acnee juvenilă clasică.

simptomele apar mai ales după o îceală puternică. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. Androsteron: în general în 15 CH. . dureroa se şi conţin puroi. Simptome caracteristice . ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. pentru o cură de o lună. cu înroş'ea feţei. E vorba de coşuri mici.nevralgie acută a feţei după răceal. 1 doză pe săptămână. Principalele indicaţii . . ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. înainte de consultarea medicului.' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene.nevralgie intensă. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. înainte de consultarea medicului.~ ••••. 5 granule. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. . foarte mare. . dimineaţa. 1 doză în a zecea zi a ciclului. ~ DHAS 15 CH. Vezi DEGERĂTURI. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. şedinţă de ortoptie. 5 granule. seara. De avut În casă Aconitum 9 CH. seara. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re.angoa să profundă cu agitaţie.febră acu tă gripală. .homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 1 doză în a zecea zi a ciclului. Nicolas. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. Luteinum: în general în 4 CH. . Totul se agravează înaintea menstruaţiei. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat.lucru la computer.insolaţie. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH.febră bruscă. Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. 5 granule înainte şi upă efortul ocular . E xperimentare. 5 granule. . oare. Noemie. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. ~ SULFUR IODATUM 9 CH. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. 1 doză pe săptămână. În vârstă de 16 ani. . 5 granule. În v tsprezece ani. Coşurile sunt grase. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. 1 tub. 1 doză pe săptămână. nedureroşi şi puţin purulenţi.panică cu agitaţie şi palpitaţii. ~ ENIUM 9 CH. dimineaţa. RAYNAUD (sinlromullui). .

. aştere. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. . ACUITATE . Rhus toxicodendron: dureri cer vicale.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. de menstruaţie. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. Huruituri sau şuierături în urechi. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. Comparatii şi asocieri Caulophyllum. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă.menstruaţie dureroasă.torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . 5 granule 1-2 or i pe zi. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. Acupunctura datează de câteva milenii. Până Ia consultarea medicului. Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale.dureri ale ovarelor. . . în momentul menstruaţiei. . durerile fluxului.dureri ale sâni lor înainte . muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n. suprarenală.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. totuşi originile lor sunt f oarte diferite.dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . 5 granule din fiecare de două ori pe z i. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . . În toate cazurile.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. 5 granule 1-2 ori pe zi. Homeopatia este bicentenară. 5 granule 1-2 ori pe zi.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH.

.

pentru o persoană nervoasă. Este un fenomen nervos. 5 granule înainte de mese.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . obsedată de programul de lucru. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. E vorba de puncte cutanate. ADENOM ® ti. În practică. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. în ambele cazuri. " . peritonită. veziculă. 3 granule din fiecare. apendicită). iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. însoţite de eructaţii zgomotoase. pentru un hepatic iritabil. _ Lycopodium 9 CH. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. timp de cincispr ezece zile. de ce le mai multe ori. insomnie.alergie. Vezi BALONĂRI.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. . Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . care se teme să nu întârzie. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. 5 granule pe zi. In acest scop. Adenomul. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. . _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. hcrnie. 5 granule pe zi. desco perită de Hahnemann. pentru o persoană nervoasă. mai ales reumatisma le. ADENOPATIE u ••• • . 5 granule pe zi. dureroase. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. de două ori pe zi. _ Nu x vomica 5 CH. Consultarea medicului este obligatorie. cât şi unor puncte de acupunctură. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. pentru un mâncău iritabil. cu stomacul prea plin. _ Asa foetida 15 CH. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. care suferă de dureri gastrice. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele.adormire grea: vezi INSOMNIE.sindromuri dureroase. 5 granule dimineata.stres. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. cât şi psihologic al acestuia. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. 5 granule pe zi. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). 5 granule îna inte de masă. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. cu senzati e de foame dureroasă . având o farmacologie foarte deosebită. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. ADORMIRE .

descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. a cărei origine poate să fie infl amatorie. Sulfur iodatum. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. Silicea. timp de cel puţin o lună. se pot folosi: . Din punct de veder e simptomatologie. În toate cazurile. . ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. Drosera 5 . infecţioasă sau tumorală.® ~ ti. 5 granule de 2 ori pe zi. Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante.CH şi Baryta iodata 5 CH.

conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. 5 granule de 2 ori pe zi. Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore.ca Origine Cas~anul sălbatic. şi Homeovox. în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece.durere a regiunii sacro-iliace. P rincipalele indicatii . ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl.ca . _ anxietate. " . în ultimele zile ale ciclului.ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. 1 doză dimineaţa şi seara. are o compoziţie foarte bogată. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. AESCULUS HIPPOCASTANUM r. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.pus ee hemor oidale. 5 granule de 4 ori pe zi. . Medl~amentul are efecte antihemora gice. 5 granule . Sepia : congestia sistemului venos. şi Rhus toxicodendron 9 CH. -vance. în alternanţă cu Homeovox. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. timp de două zile. Simptome caracteristice . timp de d011ăzile. 2 drajeuri de su pt din oră în oră. Pe de altă part e. 5 granule pe zi. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. 2 drajeuri de supt din două în două ore. antiinflamatorii şi antihernoroidale.ţ . ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare. / Intoleranţa sugarului la lapte.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: . ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios. strigăte Arnica 15 CH. trac: Gelsemiu m 15 CH. în alternanţă. . Castana. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). ceea ce e logic. Dacă tulburările persistă. cu vome şi diaree. Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari.. trebuie să se consulte medicul. caz în care trebuie să se facă analize complete. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. 1 doză dimineaţa şi seara.· . nu să se substituie lui.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. în special în vitamina P. AETHUSA CYNAPIUM .. din oră în oră. pot exista cauze organice. .

într-un pahar apă fiartă şi răcită. Trebuie consultat medicul .Hydrastis TM. .:. cerul gurii. limbă. .. foarte fierbinte. 25 AFlĂ . cu secreţii gălbui.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi.dacă există simptome generale (febră. . 5 granule din două în două ore. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a . gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. .Phito lacca TM. Simptome caracter istice. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături. care sângerează. 1 > Experienţa mea . _ înroşirea pielii. sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului. oculare). . cu dureri înţepătoare ca nişte ace. cu ulceraţii.nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme..Calendula TM. . . 5 granule din două în două ore. . ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. BORAX O singură ulceraţie la gingie. Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor.dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. _ spasme musculare la lllv~lui feţei.. .24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . .dacă recidivează în mod regulat. . AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare. Mal ales pe marginea hmbll. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. ganglioni). 1> Experienţa mea. . 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte.degerături. .ticuri ale f i. SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus.. . . Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. Principalele indicaţii .. 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă.lipsa de coordonare motnce. . 1> Experienţa mea . 1> Experienţa mea .dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. _ Trebuie tratată aciditatea gastnca. . MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. . . se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. .dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical.algodistrofie. .

AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. . precipitat: Argentum nitricum. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. sensibiZambila de pădure. Pulsatilla sau Hepar sulfur. şi sensibilitatea pacientului. Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. Sulfur. este excitată. . iucntelor homeopatice. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. Natrum . . . Apar iţia altor simptome. care facilitează eliminările pe care le provoacă. . Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. Aceste medi camente se iau în 15 CH. . Pulsatilla. în loc Origine să fie trat ată. trebuie să se consult e medicul.curent de aer: Hepar sulfur.căldura patului: Lycopodium. Nux vomica. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. de exemplu o durere de cap. .mişcare: Bryonia. Teamă de spaţi ile întinse. .eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. o insomnie. Arsenicum album.agitaţie. de poduri etc.căldură: Pulsatilla.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare".eforturi fizice: Arsenicum album. Agravările .masă (înainte): Natrum muriaticum. în ordi ne alfabetică. . se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. Silicea. Vezi CLIMATOLOGIE. de pieţe. vegetaţiilor. Iată principalele: . calma. Simptomul. Phosphorus. AGORAFOBIE . Psorinum: .totdeauna grăbit. Sulfur. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur .ca şi arneliorările . . sau simptomul se estompează.'(/rbonicum. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută. Agravarea simptomului însuşi. Mercuriu s solubilis. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală. Lachesis. diaree.agitaţia picioarelor: Zincum.alcool: Nux vomica. .26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . supuraţii. . sau. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. Sulfur.altitudine: Coca.baie c aldă: Lachesis. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. se exacerbează.frig: Nux vomica. Psorinum. Această 1. erupţii. departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla.masă (după): Lycopodium. . Hipertrofie a amigdalelor. . ticuri ale feţei: Agaricus. 2. 5 granule pe zi. Gelsemi um.somn: Laches is. prin De fapt. Dacă tulburările persistă.baie rece: Antimonium crudum.

este deseori un semn bun. acesta po ate să simtă o oboseal~~ . Această obose ală .Silicea 15 CH.Osteocynesine. 2 comprimate dimine aţa şi seara. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. chiar dacă. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. 5 granule. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. din greşeală. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului.dorinţă de alcool.deseor i un copil ." . l' doză trei seri la rând. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t. excitare. la spi talizarea într-o clinică specializată. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. logoree: Lach . . 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule de trei ori pe zi. în primele trei zile.Calcarea carbonica 15 CH. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. . în alternanţă. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: .40> •• AILANTHUS . 1 doză pe săptămână. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze. Ricinus 4 CH. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). în nlternanţă. În fine. o persoană . indicat sau nu.. Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. 1 doză pe săptămână. Pentru întărcare . . incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. care trebuie în acest caz oprit. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor. La unele persoane înalte.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3. . . 1 doză de 3 ori pe săptămână. nu sunt niciodată grave. • ~.. 5 granule. de cele mai multe ori. de 4 ori pe zi.•"".dovada unei reactii puternice a organismului.China 9 CH.. după fiecare alăptare . 1 doză trei dimineţi la rând.Pulsatill~ 15 CH. de 4 OrI pe ZI. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local.. de repetat de 4 ori. ALCOOLISM® '. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. sausale oprim:-şi să nu luăm. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: .

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

5 I'. .40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . Dozele se răresc în funcţie de ameliorare. . 1 doză zilnică. . .toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. În planul termenului homeopatic. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. 5 granule pe zi. testele tuberculinice pot să devină ne gative. o rubeolă sau o tuse convulsivă. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. . 41 -. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . de aceea medicul homeopat dă. tuse convulsivă -. ANEROIE.tulburări de apetit." ~.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. . Indiferent de cauză şi tratament. în general cu ocazia unei micoze. Principalele indic .erupţie de pustule cu mâncărime intensă. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. 5 granule de 3 ori pe zi. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. d upă () rujeolă...tulburări de memorie. în special cea a numerelor. anxietate. III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic.J] În urma anumitor boli .. obezitate. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa. 5 granule pe zi.rujeolă.oboseală. pierderea memoriei în urma surmenajului. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. .ranule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. timp de cincisprezece zile. I gnatia: mâncatul calmează enervarea.dureri de stomac. şi Hypericum 15 CH. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH.. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH.

. Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament.ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare.

42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. rigidizarea te ndoanelor.crampe. Rhus toxicodendron: durere. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. de teamă. Principalele indicaţii .anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. 5 granule. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. . 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. Dacă angoasele sunt frecvente. pr ecum unii srafilococi. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. pe care homeopatia I . de repetat după zece min ut dacă e necesar.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. In schimb. rxle urnt . Se ia: Aconit 30 CH. Vezi CARDIOLOGIE. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. alternantă. local. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului.anorexie variabilă.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . . 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. . sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. . lire neces ită Sulfur 15 CH. . tratea ză rapid. 1 doză pe săptămână. 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH.maladia lui Osgood-Schlatte r. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC).anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. timp de zece zile.alifie cu Pa eonia TM. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. 5 granule din fiecare pe zi. Ruta: traumatism al tendoanelor. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. în momentul crizei. 5 granule pe zi.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. dureri de tendoane. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. VERA specie de arbust din America de Sud. I . 5 granule pe zi. timp de o lună. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. .

.Hura brasiliensis 5 CH.ANITĂ Inflamarea regiunii anale: . 5 granule de 4 ori pe zi.

Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă".'.jenă bronşică cu respiraţie difilă. precum şi asupra fIii.îngroşarea pielii care se poat fisura. . dar atipică. ia adevărata depresie. . ~~. . . tetanie. Principalele indicaţii . lehamite. .pecingine... Este un pdus toxic. poate să treacă neobservată.unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. insomnie. pasmofilie. ANTIMONIUM CRUDUM ~. -. trebuieî ştii să descoperi anxietatea . când prescrierea e justificată. Astfel. . să se reducă doze le şi durata tratamentului. Vezi DEPRESIE. Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii. : ' . Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită. ANXIETATE (terti anxios) ~.scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală.~'. Origine Tartratul de antimoniu. -neg m are. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi...prin cure repetate de antibiotice . Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '. . .•.' . eructaţii.\. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene.:. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor. Stresul este astăzi cuvânt . Simptome caracteristice . fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă.erupţie de pustule cu cicatrice olacee. ANTRA: Vezi ABCES. Principalele indicaţii Bronşită acută... 's Origine Trisulfura de antimoniu.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea . . atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. . limbă încărcată. Simptome c aracteristice . Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică...limbă foarte încărcată.Nitricum acidum: negi.RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale...diaree. Prin urmare. .. . tulblări ale poftei de mâncare.indigestie după consum excesiv de alimente.lIluluipulmonar..

hipertensiune. uunci noastre de.daptare sunt depăşite. dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. pate . ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm.ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . du reri de .l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. ulcer storrcal.

Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. Tratamentul homeopatic prezintă. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. datorită bogăţiei dialogului. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment.abandon: Pulsatil la. . sau Sedatif PC. teamă teamă de noapte.5 granule 1-2 ori pe zi. mal i autoimunitare şi chiar cancer. pot fi foarte uşor folosite. . 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. 2. 5 granule pe zi. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. Se ia 1 doză în 15 CH. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. dincolo de simptom e. ~ Angoasă. pentru medicul homeopat. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le.vexaţie.geloz ie: Lachesis. La fel. ca totdeauna. 5 granule de la primele PC. Un lucru e vident: în homeopatie. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. ceva. emoţil puternice 15 CH. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. sau Sedatif de moarte. Gelsemium examenului. . Totuşi. deci. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. a trata un teren. . o sensibilitate. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. Aconit 15 CH. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. ~ Emotivitate. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. În majoritatea cazurilor. . tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. medicament e cu o utilizare. ~ Panică. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. precum Sedatif PC. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. impresie de moarte imediată. specia lităţi homeopatice.supărare. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie.teamă: Gelsemium. Homeopatia consideră că emoţiile. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . 5 granule seara. limite şi indicaţii: 1. împreună cu tratamentul homeopatic.slăbiciune: Silicea. înainte de consultarea medicului: . Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii.simplă. 5 granule 1-2 pe zi.

de exemplu: . 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. precum vitaminele B6. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi.Euphytose. 5 g ranule seara la culcare.Sapsmine. C sau magneziu. In sfârşit.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre. . diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. Tot aşa. ŞI . de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. -Lenicalm. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. teamă cu sentiment de inhibiţie. oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. 2-6 comprimate pe zi.

. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. 15 picături înainte de fiecare masă. .conjunctivită. De avut în casă Apis J 5 CH. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. entorsă. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH. _ dureri înţepătoare.l 1 ==================================~!I APĂSARB .histamina. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. . 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. Dacă tulburările persistă. sau Cereale încolţite 6 DH. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea.edem al pielii sau mucoaselor. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe . . .arsuri de gradul unu. APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH. 5 granule pe zi. Lachesis: astm seara. APIS~ Origine Albina. . Sim ptome caracteristice .răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice.vaginită. . Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. 5 granule la culcare. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. ' . Bryonia: edem după traumatism. Principalele indicaţii .înţepături de insecte. 5 granule pe zi. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH.febră acută fără sete.senzaţie de apăsare. .alergii cutana te. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. 5 granule pe zi. 1 tub. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH.edem acut traumatic al unei articulaţii. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. în special. ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. trebuie să se consulte medicul.

.

Comparaţii şi aso~ieri _ . Si mptome caracteristice . dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei.şi. . instabilitate. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă . comportament agitat şi anxios.sistemului nervos. la subiecţii sensibili toate formele de stres . 1 tub. care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum .diaree provocată de emotivitate.eructaţii aci de. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. mai ales pe v reme umedă.arsuri gastrice. Prin cipalele indicaţii . .în special tea ma de a întârzia. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor.laringită a oratorilor şi cântăreţilor. .agitaţie anxioasă. . în genera e_e!Jlctat!!.auna grăbit. ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. teamă._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. ceea ce-i dăunează la şcoală. .. fobii. un copil care nu stă locului. diaree provocata de emotivitate. .totde. care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde. nu stă să asculte înainte de a acţiona . în special asupra: . ameţel i. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te. . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit. cu dureri înţepătoare.agravare la căldură. . vâscoase.laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii. la colir pentru och i şi chiar la spălare -..expecto de mucozităţi cenuşii. . Gelsemium: trac.tra c cu agitaţie. . ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul.dureri de dinţi noaptea. antiseptic pentru gât.nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră.balonări cu eructaţii.senzaţia că eşti rănit de aşchii.la instilaţii în blenoragie.:. . Uti lizarea lui excesivă sau cronică. Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum)..mucoaselor ORL şi digestive. şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. . . .tresat.50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . se plânge de dificultăţi digestive. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. ~ Prescripţie medicală ulcer gastric.

tulburări digestive. de curbaturi. pot fi luate în timpul practicării sportului. dar în acest caz nu e peri culoasă. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. ameţelile. 1 doză. şi.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. A~itaţia anxioasă este clară. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. şocuri. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. 1 tub. iar comportamentul devine fobie: ameţe. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort.senzaţie de contuzii. Principalele indicaţii . devin ~oarte importante. 15 CH. vânătăi. Diluţiile mari. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile..h. ~ În patologia sportivă Diluţiile mici.echimoze. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. 5 granule I dată pe zi. In plus.febră cu faţă roşie. adăugaţi Acht 9 CH. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă. acţiunea ei fiind doar locală. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat.vene dureroase. Diluţiile medii.~emunte. 7-9 CH. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. . Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. varice. hemato ame. congestionată. 4 sau 5 CH.hematoame. T~lbur~rile ~igestive. şi Arnica 15 CH. dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. . Ignatia 15 CH. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului. . cucuie. . vaselor sanguine ~iunor stări febrile .trau atisme. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. agorafobie (fobia locurilor publi ce). A~~liza c0!lstituenţ~l. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. în caz de nervozitate. Simptome caracteristice . 5 granule pe zi. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. şi arsurile d~gestJve dn. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. ~ În dezechilibru . în timpul recuperării. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor. . De avut În casă Arnica 9 CH. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. ca toate sărurile de arsenic. 5 granule pe zi. . Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern.unele stări grip ale aflate la început. este o substanţă foarte tox ică. Insomniile.

.

nevralgie acută.54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . .agravare no~ptea între unu şi trei. 1 t ub.otită acută.înfrigurare. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. imptome caracteristice .~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . teren alergic. oboseşte repede. uneori de o eleganţă pretenţioasă. -micoză. -astm. alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate. " .~astro.senzatie de arsură' .rinite cu senzaţie de obturare nazală. Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. De avut în casă Arsenicum album 15 CH.alergii respiratorii. exagerat de îngrijorat. .stare anxioasă.descuamări foarte fi ne ale pielii. chiar disperat de starea lui de sănătate.amelior are în contact cu căldura' .intoxicaţie alimentară.infectii acute' ' . .colite cronice. emoti v. accident catastrofe despărţiri.tuse s pasmodică alergică.rinită.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală. c}l o înfăţişare îngrijită. ~ În dezechilibru Bolnav. completat cu un scris fin şi citeţ. slăbire. . ~ Prescriere medi ală . . . Principalele indicaţii . cu a fi maniac. Ii place să fie precis. . Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii. . -eczemă. de exemplu. boala fânului' . . nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. disperare pentru starea proprie. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile .astm. .rinite alergice.gastro-ente rită. e friguros.anxietate. ~ legatura cu m oartea: doliu. cu mâncărime. .slăbiciune. . . Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. . Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u. precum astmuIC eczem boala fânului. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic.oboseală. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă .

anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: .Arnica 9 CH. 5 granule la fiecare zece minute.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. care corespunde unei degenerescenţe a arterelor.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile. roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH.obezita te. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. ateroscleroza este legată . 5 g ule de 5 ori pe zi.hipertensiune arterială. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. urticarie . » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu.): Apis . de 6 ori la rând. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. rinită): Arsenicum album 15 CH. terenul acesteia ucbuie tratat. timp de douăzeci şi patru de ore. . trebuie arătată medicului. 5 granule dimineaţa şi seara. precum liuryta car bonica 9 CH. 5 granule la fiecare două ore. În toate cazurile. . .Ic două ori pe zi. .stres. care creşte pe terenurile virane. otită. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH. . . Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. III/"hinei pectorale. din oră î ră.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti. 5 granule. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. în alternanţă.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE).senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. Dacă ars ura este de gradul doi. ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică.. 5 granule. In caz de băşi ci. Orice arsură de gradul doi pe mâini. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH.teren familial. 5 granule pe zi. ARTRITĂ .inactivitate fizică. asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . Arterioscleroza. .. 5 granule din fiecare .II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor. . GREUTATE). Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . .tutun. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie.diabet.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. . In completarea tratamentelor clasice. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale.

Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea. precum şi periodicitatea lor. cest caracter acut şi brusc al puseel or.@> ti. .

În momentul crizelor. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. 5 granule 1-2 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. sunt f oarte importante tratarea terenului. mai ales la b aza stângă. Principalele indicatii .inflamarea pleurii. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi.. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. ligo-elemente: cupru şi sulf.nevralgii intercostale. 5 granule din fiecare.acupunc tura şi mezoterapia. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. deformări le. şi se ameliorează în stare de repaus. . : •. care cunoaşte staţiunea respectivă). mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. I III curele termale (alese de medicul personal. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. Principalele indicaţii . Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. noaptea. spasme ale esofagului. ci şi infecţios. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. -~ ------"'--- . vocea fiind 111)'uşităau spartă.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. . ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului. la efort.f'. precur şi agravarea lor la umiditate. Principalele indicaţii ~erofagie. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. deseori. în cazul afecţiunii cronice.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . Durerile se agravează la sprijinire. cu senzaţia de ghem care urcă gat. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. ARTROZĂ. 5 granule de 1-2 ori pe zi. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. Lari?gită. în alternanţă din două în două ore. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: .Jl Durerile articulare. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. el poate să nu fie neapăra reumatismal.

. 5 granule 2 ori pe zi. spasmuI şi sufocarea. timp de şase luni.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. din oră în IIIă. . . timp zece zile. supărare. Psorinum tuberculinum.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. Natrum ulfuricum. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. 5 granule de ori pe zi. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. mastoză radiologic ). În caz uri deosebite se adaugă: . în alternanţă. Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea. 5 granule. ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH..dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH.bufee de căldură. Principalele indicaţii . în alternanţă. 5 granule. gelozie . timp de zece zile. Dacă tulburarea persistă. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH.în caz de urgenţă. . 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. . secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. I doză de mai multe ori pe lună.oboseală fizică: China 9 CH. . 5 granule de 2 ori pe zi. din oră în oră. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . trebuie să consulta medi ul. pubertate.60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre. produse de întreţinere)? Se datorează unu .decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH.durere a sân ului s tâng. unei emoţii puternice (teamă. praf. .în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH.după un efort fizic: Arnica 9 CH. d acă criza provoacă un pericol respirator. 5 granu de 2 ori pe zi. . 5 granule pe zi. Medorrhinum thuya. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. în alternanţă. 5 granule de2 ori pe zi .)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. din oră în oră. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. 5 granul de 2 ori pe zi.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId. III special la copii. sarcină.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. . Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. 5 granule. vexaţie.

miezul nopţii: Sambucus. AIidorrhinum.62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). Apoi crizele vo r dispărea. o familial cunoscut.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi .polen: Pollen. du-se trat amentul de fond. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni. Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). medicamente asociate: Sulfur.emoţii: Ignatia.ora unsprezece: Sulfur. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. şi un medicament ales în functie .medicamente cl asice. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. Pollen de exemplu.vexaţie: Staphysagria. deci a utilizării medicamentelor. Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. .umiditate: Dulcamara. de Ilscm~nea. .de la unu la trei: Arsenicum albu m. l'liosphorus. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. . Trebuie avut răbdare. >. în special cortizon. Aresnicum album. Mugur 1 DH. umi întâi a in ensităţii. Natrum muriaticum. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. . . cunoaşterea unui alergen responsabil permite . Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li .la culcar e: Aralia racemosa.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya.dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. În cazul bronşitelor astrnati. nlcge Blatta orientalis (15 CH.praf: Blatta orienta lis. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. . 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit . . . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. 20-50 picături de 3 ori pe zi.înainte de menstre: Lachesis. medicamente.excese alimentare: Nux vomica. praful şi acarienii fiind deseori de vină .trezire: Lachesis. sau aproape ziln ic. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. . În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. . de exemplu). fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise .teamă: Gelsemi um. atunci Astmul e discontinuu. Trebuie respectate câteva reguli: . apoi tratarea .se va . lorrne ale copiilor.ora zece: Natrum muriaticum .gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. În toate cazurile.ora trei: Nux vomica. El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). . perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. Sil icea sau . Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. continuânPinus montana.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. Există mai multe situatii. 5 granule pe zi). apoi a frecvenţei crizelor. sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive.

64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului.agravare la ma. Astăzi. Principalele i ndicaţii . În schimb. act iv. . . care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . . Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. Nux vomica: furie. în secolul al XI-lea. » Ameliora re . palpitaţii.agravare noaptea. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. . cu faţa congestionată. toxicologia sa. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. . ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale.dorinţa de alcool. Pentru temperamentele predispuse. .durere sciatică: Gnaphalium. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. mai a les hipertensiunea. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. depresia bătrânului. . Etilismul se află. » În echilibru E vorba de un adult . » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum.asupra psih icului. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză.asupra aparatului cardio-vascular. -înORL. la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului. şi el. toate situaţiile care provoacă o r uptură.agravare în urma discuţiilor contradictorii. În practică. î Simptome caracteristice . şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool. supurarea urechii.palpitaţii şi anxietate. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. extrasistolă. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. . sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. cu n asul roşu. Se ameţeşte uşor de prop tă. autoritar.mai des bărbat decât femeie -.oboseală: Manganum. hipertensiune arterială. îndeosebi cutanată şi renală.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală). acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat. uneori un copil.astm: Kalium carbonicum. sinuzită cronică. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna.

ugravare Într-o cameră caldă.vrea să comande. sau doar îmbătrânit. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. uneori prefăcută. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. BAIE Această modalitate nedicament de fond. un dezgust de viaţă. ~ Agravat de băi reci. . pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. coleric : Nux vomica.insomnii în perioada de surrnenaj. Vezi CARA CTER. amenoree: c rudum. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. să dirijeze: Lycopodium. la pensie. să răcnească. . Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. .. de curajul. cu senzaţie de stra ngulare. iar buna sa dispoziţie. îi place să se scalde: Pulsatilla. ameliorare Într-o cameră caldă. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie. de isprăvile sale. Principalele indicaţii . Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. Comportamentul poate să varieze foarte repede . ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. Antimonium . indigestie.nerăbdător. după un eşec. .vrea să conducă.. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. şi secreţii vâscoase. plăci roşii: Sulfur. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: .66 JACQUES BOULET de forţa. B BADIAGA Origine Buretele.oboseală. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. ~ Îi place apa. să autodepăşească: A urum. 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile.

cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. CHINA Tot abdomenul este sensibil. Se impune un tratam ent local. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. de origine micozică. deseori cu diaree. timp de două-trei zile. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. provocând o apăsare respiratorie. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. Microsol. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. .în fiole: Oligosol. dificil.~. . cu caracter. 1 fiolă din fiecare pe zi. Trebuie să se consulte medicul . 5 granule înainte de principalele două mes e.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 . ~ Experienţa mea Hemor oizi. 1-3 capsule pe zi înainte de masă. cu balonare ·.dacă balona persistă. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. Inflamaţie a glandului penisului. Atenţie. în alternanţă. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. în general. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. THUYA B lonare şi chiorăieli. uid eosebi noaptea. ALOE Balonare cu diaree urgentă. nici scaun. nervoşi şi nerăbdători. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. 5 granule. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. din două în două ore. în ciuda tratamentului. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei.în granule: Oligogranul. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. păpădie. . .i apăsare. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. un temperament l obic. Granions.în caz de urgenţă. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă. 5 granule pe z i. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală..

se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. pântecele . În vârstă de 43 de ani. în alternanţă. . > LYCOPODIUM 9 CH. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. Simptome caracteristice . pot să se inflameze şi să se in fecteze. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. . curbaturi.dureri ar ticulare. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. Didier.gastro-enterite acute. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. Principalele indicaţii . . 5 granule înaintea celor două mese. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. Până Ia control. şi Staphysagria 15 CH. sau în completarea tratamentului specialistului. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. t imp de două luni. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. cu dureri în partea stângă a colonului. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. . 5 gra nule de 2 ori pe zi. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. şi Pyrogenium 9 CH. . RAPHANUS Tot pântecele e balonat. Glandele lui Bartholin. situate la intrarea vaginului.cefalee cu faţă roşie şi congestionată. o chi dureroşi.ca nişte junghi uri. .gripă intestinală. de dimineaţă. de 3 ori pe ZI. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH.dureri de cap . 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. Se impune de urge nţă un control ORL. 5 granule zilnic. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. . Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. e foar te umflat. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. de 4 ori.prostraţie. 5 granule. 5 granule zilnic. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. BARYTA CARBONICA . mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze.dureri abdominale cu diaree. Până atunci.

. precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.~ ~ Origine Carbonatul de bariu.

Bryonia. l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. Che lidonium TM 3%. ia~ ochii par că ies din orbit e.Întârzie re În dezvoltare. alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia.hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente.extrem de apropiată de Baryta carb onica. şi s pune local.Întârziere psihomotorie. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate).te ~1 medicamente care blochează producerea . un tratament de fond al sensibi lităţii sale.72 Simptome caracteristice . v. In cazul acestor indicaţii. a bea cal d agravează: Apis. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara.hipertensiune arterială. Phosphorus.ganglioni întăriţi permanent. Argentum nitricum 1111 ccipitare). BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. de 2 ori pe zi. Gelsemium (trac). . cu anghine frecvente. . I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. Lachesis. . BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. _ . a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită). .hipertensiune arterială. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. vuselină 15 g. 5 granule 1-2 1111 pe zi. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . .ca. Tratamentul clasic asociază . Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. l doză de 2-4 o ri pe lună . VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r.hipertrofiere ganglionară. Euphorbia.medicamen tul este dat în general în 9 CH. . . a bea rece ameliorează: Apis.I.ameţeli la persoanele în vârstă. a bea cald ameliorează: Lycopodium. unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . Principalele indicaţii . la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. Lachesis. ~ Prescriere m edicală . .scleroză vasculară..lm~n. sau în 15 CH. .întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. .

5 granule pe zi.Schaumann.palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond. BBS (Besnier-Boeck. în completare. hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. BĂŞICI Băşici. I/ibiii la radiograf ia pulmonară . .ganglioni multipli. 5 granule de 4 ori pe ZI. Totuşi.a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. timp de câteva Iplămâni.pitalizarea Într-o clinică specializa tă. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH. . .Z1.de hormoni tiroidieni. Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . 5 granule de 2 on pe Zl. 5 granule pe . unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie .

ot de exemplu.-t vaccI. ~ d~s c na a treia. insolaţie. căldură. in urm. . II'lIată. în cazul simp tomelor neurologice. în repaus.febră oscilantă. delir.. 15 CH. în urma unui BCG. Silicea 15 CH. . 5 granule pe ZI. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. dar e Gelsemium: febră acută.agrava re la lumină puternică. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. cu roşeaţă. es te perturbat. ~ Prescriere medicală . este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. însuşi e în cauză. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. prin atingere. adormit greu.pusee dehipertensiune. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi.B. repetarea după o săptămână. ti de cincisprezece zile.~i Guerin. persoana nu transpiră. otite.uscarea mucoaselor ORL şi digestive. 5 granule timp ?e c inclspreze zile . copu m. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. anghine.congestie a capului cu sudori. In reahtate~?. bufee de căldură. cu repetiţie.74 BCG Vaccinarea pentru BCG. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor.ameliorare la răc oare. Aceas.convulsii.a. cu congestia feţei şi sudori. inflamaţii acute şi febră. bacilul lui C~I~l(ttte. şi 5 CH. . dureri.tă re ac se numeşte becegită. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. fie terenul copilului. însoţită nglioni dureroşi. BECEGITĂ Uneori. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA.aces vaccinări. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. ducând la afecţiuni ORL. spaime uucturne. BELLADONNA Origine s _ . arsu ri de gradul unu. . cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. ci faptul că numeroase p rso~ne. . Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. 1 doză în ziua vaccină:ii. I'rincipalele indicaţii rino-faringite. .

care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. ~o trei sunt otrăvuri. precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. De avut în casă Belladonna 9 CH.onium (~arba d~a~ului). Beladona conţme îndeos ebi atropma .. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. 1 tub (granule). .Apis: edem roz. "doamnă frumoasă". Beladona e o plantă din familia solanaceelor. de aici num de bella donna. cu dureri înţepătoare. .

5 granule 1" ZI. 5 granule de 4 ori pe zi. . o greutate în rect: Sepia 9 CH. . . greaţă Kalium bichromicum 9 CH. BENZOICUM ACIDUM Origine .litiază urinară. . _ traumatism al coccisului. BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . de r epetat. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. 5 . 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv.. 1 doză. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur..impresia că ai o bilă. ~ Acidul benzoic.adenom de prostată. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). ficatului şi veziculei. Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. rahisului lombar. .comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. Drăcila. ~ Nu suportă berea. _ cistită cu urină puterni c mirositoare. . hemoroizi Aloe 5 CH.impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH.dureri sacro-coccigiene. mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 .eczeme. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare. . diaree.impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. _ traumatism al sânil or. deseon din cauza une retenţii.. .impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. .drenaj hepato-vezicular.. . .•. Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. . Principalele indicaţii .criză de gută. . ~ Diaree.. dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. Il'Unulepe zi. ~ . BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . dacă este necesar. . . de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. 5 granule.criză de gută. . BEŢIE Vezi ALCOOLISM. aparatului urinar.

la fiecare două ore.corrOSIVUS 5 CH. Anxietate. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. . BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. granule. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană.. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. pe cerul gurii. . IIIdouă medicamente. se iau de 3 ori pe săptămână. Trebui~ să se apli. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. gândacul. . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. . din oră în oră. Principalele indicaţii .mule de 3 ori pe zi. tulburări neurovegetatrve.. după tratament. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. în indicat. timp de trei Iplămâni. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. crampe. de la primele simptome. pisicile. polenul. 1 doză pe săptămână. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic.. ('H. 5 i. timp de două-trei luni. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun.. unococul. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. >-. .Şi în plus: . în alternanţă. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. granule.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. scurgerea. în 9 CH. . care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. BIOTERAPIE . Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . Principalele indicaţii -astm. 1 pe săptămână. medicament de fond al terenului sicotic*.bronşită. . vaccmun ŞI cultu microbiene. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome.11 le rapidă. la nas. 5 granule dimineaţa şi seara. Totuşi. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. în alternanţă. bronhiolită.

-{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. ameliorează la căldură. Natrum muriaticum. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. medicul: Sulfur.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. Thuya. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă.------------- . Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. uneori gălbuie. dar poate să f ie foarte util pentru durere. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. 1 doză de câteva ori. iritantă. -{> Experienţa mea: . dar niciodată iritantă. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . Psorinum. timp de şase lu ni. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. Medorrhinum. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. fără repaus. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. cu o lăcrimare iritantă. cu accese de strănut la trezire. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. Lycopodium. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii.. lăcrimare uşoară. fierbinţi. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. cu o scurgere naza lă iritantă. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. se poate folosi un Pollen specific. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros.

În plus. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific. Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. imediat ce se plimbă la ţară. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe .herpes genital. EUPHRASIA 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. suferă de conjunctivită. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. 5 granule. 5 granule pe zi. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH.afte. J ean-J acques. ~ . şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii.82 Este cazul multor alergii aperiodice. » BORBORIGME II/I)la Maxime. are accese de strănut şi îşi ori pe zi. 5 granule. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. de patru ori pe zi. ! I1I1 . în fiecare . în fiecare primăvară.i . primăvară. Cocculus: rău de maşină. . . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. din oră în oră. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. dimineaţa şi seara. venmos . . ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. în alternantă. mai ales la sugar. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. America de Sud.

Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. Omida "procesionară". . de nedreptate.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. idealistă. " BOVARISM . Acest comportament e 1. BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. orgolioasă. 01 fi I . după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. Emma Bovar y." .

enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. m~nif~stându-se pn~tr-o J. din oră în oră.: K. _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului.. . . ~ . este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune.ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara.şt~ mai activ asupra glandelor.' ~ .84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . ~ ~ . În aşteptarea consultării medicului -.ca Origine 1 Bromul. 5 granule. . la copil. _ tuse spasmodică. BRONŞITĂ ~ În faza acută. de exemplu. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. În practică. în alternanţă. Principalele indicaţii ~ . _ astm ameliora t la malul marn. îndeosebi la fumător. 5 granule d imineaţa şi seara. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn. . ". BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . cu diaree. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). 5 ·ranule. Simptome caracteristice . trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. BKOMUM . care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. cu dificultăţi resplr~torn? . Vezi TUTUN.' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. din oră în oră. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH.cât mai repede cu putinţă -.. ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum.mai mult ori de origine vir ală'. seacă.. m momentul ovulaţiei. de mai bin e de trei ani. Comparaţii şi asoci eri . _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor. ~. de. e o secreţie cronică a bronhiilor. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. Medicamentul homeopatIc ~e dovede. Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. . '. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor. în alternanţă. _ menstre hemoragice. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH." I . ~.ca . Principalele indicaţii .ca . _ dureri de cap. Oprirea fumatului este obligatorie. în alternanţă. din oră în oră. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin." . De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond.ce~e. 5 granul e. cu impresia că acesta şi-a mant volumul.menstre dureroase. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI.

Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. . membranelor seroase şi asupra stării generale . ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor. din familia cucurbitaceelor.Origine Împărăteasa (Bryonia alba).

.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. Kalium carbonicu m. a meliorate de imobilitate.analiza densităţii osoase. Natrum sulfuricum. SANGUINARIA Congestie roşie. Principalele indicaţii . Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. cu senzaţia de indispoziţie.uscăciune a mucoaselor. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: .gripă. AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. Sepia.traheite. stări gripale cu febră de 38. dureri de cap. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. tuse dureroasă. .5 grade Celsius. Pe de altă parte.suportarea psihologică a menopauzei. bronşite.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. . examen cardio-vascular. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. cu anxietate. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. 5 granule pe zi. care se instalează progresiv. . timp de şase luni.verificarea tensiunii. . cu sete intensă. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. . ca un fel de rigiditate. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile. Thuya. la nivelul obr ajilor. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. cu sudori urmate de o senzaţie de frig. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. Graphites. traheită. . Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. Lachesis. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. înţepătoare. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap. 5 granule de 2 ori pe zi. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. câteva ori pe lună. pe partea de sus a corpului. cu sudori reci pe faţă. medicamentele de fond.frotiu de depistare. . bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. în afară de L achesis 9 CH. care parcă ard.5 grade Celsius. vor fi deseori Sulfur sau Aurum. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. . 1 doză li . VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice .dureri ascuţite. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli.

trebuie consultat medicul. pentru corectarea echilibrului hormonal. seara. bufeele sunt foarte umede. 5 granule de 3 ori pe săptămână. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. înaintea celor două m ese. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. 5 granule. iritabilă şi deseori irascibilă. ci îi este frig după bufee.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. <>. şi Luteinum 4 CH. înainte de cele două m ese. ~ FSH 15 CH. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. acoperită de sudoare. dimineaţa. 5 granule. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. în afară de Sepia 9 CH. ~ SEPIA 9 CH. BULIMIE Vezi APETIT II .Experienţa mea . când bufeele sunt rebele la tratament. GELSEMIU M Faţa e roşie. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. În vârstă de 53 de ani. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. 1 doză pe săptămână. ump de opt zile. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. 5 granule. în urmă cu trei ani.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. mai curând să se ia\ Lycopodium. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. Paulette. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân.Experienţa mea Nu se produc noaptea. ~ CHESIS 9 CH. I I Catherine. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. cu trans piraţie abundentă. 1 <>. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. Principalele Limfangită. 5 granule pe zi. sentiment de descurajare.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. nu mai are menstruatie de ş~se luni. 5 granule.Experienţa mea În general în 15 CH. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. Med icament împotriva tracului. <>. Paulette nu se simte congestionată. Dacă tulb urările persistă. 5 granule în fiecare seară. <>. <>. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. ~ SANGUINARIA 9 CH.

fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH.percepţie subiectivă: Pulsatilla.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. 5 granule pe zi în cură de o lună. .um .. timp de opt zile. i alternanţă. . Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. BUZE . CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. . 5 granule. din oră în oră. 5 granul dimineaţa şi seara. Arsenicum al bum.agravare Ia efort. c CACOSMIE III'.vaginism. VeziMIROS. ' Simptome caracteristice . .senzaţie de crampă.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum.90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH. în aş rea consultării medicului. . Altădată era folosit ca tonic cardiac. . II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. digestive şi urogenitale.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. . .

Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă .durere de anghină pectorală. constricţiune.senzaţie 'de frig. . Simptome caracteristice . . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.paralizie facia lă după o răceală. .agravare în perioada de lună plină. Aconi : paralizie facială după răceală.eritem fesier.di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH. Principalele indicaţii ).agravare princafea: Coffea. . . Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e.retentie urinară. .av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica. CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. Iris versicolor: reflux acid. . Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe.dorintă de cafea: Nux vomica.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului.> Prescriere medicală: .sudori localizate.agravare la frigul umed. Principalele indicaţii .slăbiciune. Principalele indicaţii ) . Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie .• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu. . .la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic. Dacă tulburările persi stă. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.liensibilitate. ~"'fMtlAJ<o.> Sugar: . acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina..impotenţă masculină.tabagism şi intoleranţă la tutun. . . Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid. folosit la aparatura electrică. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum. Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie. . se consultă medicul. 5 granule de 4 ori pe ZI.92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: .prurit (mâncărime) genital fe minin.. T • > ~ 1. . . adică I ilcar de stridie . CALCAREA CARBONICA • . Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă.dorinţă de alimente indigeste.

.spaime nocturne. hipertrofie a amigdalel or. cu pr opria lui viteză. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe.94 . când servesc un temperament chibzuit. Temător. mai greu de desc operit la adult. . Lentoarea. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. » Sugar: e grăsuliu.gută. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. adult).litiază urinară. colici nefritice.spasmofilie. .rino-faringite repetate. Foarte frecvente sunt eczema. -eczemă. spre 14-15 luni . riguros.ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. per eţii vaselor). dar precis. » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. » Copil: constituţia sa confirmându-se. teama şi tendinţa la spasme. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. .obezi tate. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). Simptome caracteristice . burta mare si puţin cam moale. .apului. Thuya: obezi tate. . . copil.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil.piele groasă. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. subiectul e ste mai curând scurt şi gras. Lent.rino-faringite repetate. articulaţiile sunt puţin suple. anxietatea sa. copilul Calearea carbonica creşte domol. » Copi l: . 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. . dar prudent. -eczemă. dinţii sunt pătraţi. îngrăşare. astfel. spasme şi spaime n octurne. » Ad ult: .spasme ale suspinului. fisurată. pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. Transpiră uşor. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar.tulburări ale mineralizării osoase. cojile de lapte şi critemul fesier. -astm. Dar indiferent de vârstă.coji de lapte. mai ales la nivelul . nu se lansează fără să reflecteze. organizat. are capul mar e şi rotund. acid urie. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. Indiferent de vârstă. exostoză. va merge liniştit. Pubertatea lui e puţin întârziată. dar pot . .

dureri dorsale la adolescentullongilin. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. lumbago. 5 granule pe zi.exostoză (excrescenţă osoasă). -vanc e. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. de 2-3 ori pe an. antiinflamatoare. Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. Acţiunea lui fiind lentă. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH.ta ~ Origine Flimica de grădină. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. seara.dureri osoase şi articulare.96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii .I rsuri. .tulburări de creştere la copiii longilini. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. . . Principalele indicaţii . P rincipalele indicaţii Alifia. se iau: Osteocynesine. CALENDULA. Principalele indicaţii Supurarea pielii. cu dureri de cap seara. adică longilină. genunchi etc. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. în cură de două luni.osteoporoză. Simptome caracteristice . crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a . tăieturi. uutiseptice şi calmante. şi Silicea 15 C'H.oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale. Proprietăţile sale naturale. 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. fisuri.artroză cu osteofit. în special în timpul creşterii şi la menopauză. . Comparaţii şi asocieri . . .ta Origine Fosfatul tricalcic care. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. .5 granule de 3 ori pe săptămână. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni.ta . plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. inflamaţii şi infecţii cutanate. . cu duren de cap. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. .).consolidarea fract uri lor. pecingi ne. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie. timp de o lună. picioare.oboseală intelectuală.

. . . » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei. Arsenicum album. unUl terape~t (de c. afte. . cu senzaţie de fng intens.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională.' . Medicul de familie. mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate. .Idci s~u al altei maladii. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn. . în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. _ indispoziţie. dispreţuia te rapeuticile oficiale. a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. oboseală.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . lupus. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. .vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". homeopat nu nu.ulaptate fiecărei situaţii. _ . cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI).fo~rte vec~c. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. Veratrum album: fng intens. 'n ~c im . are un rol foarte important. » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri.Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. sida sau rI?alad:I . . b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l.luce la mânie şi iritabili tate.pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. . Comparaţii şi asocieri . bolnavul are în mod special nevoie . ·. cQ cQ Origine . Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. scleroz~ .rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală. de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: . de cele mal mult ori nerecunoscută._ început de guturai sau smdrom gnpal.lc ascultare şi atenţie. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul.cromce grave poliartrita reumatoidă. arsuri. Principalele indi caţii.g~av?olnav sau invers. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii .98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. . . Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. de exemplu: .el mai multe ori o persoană care nu e medic) care.Aconitum 15 CH în caz de panică. -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. . An de an presa relatează faptele rele ale . ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui.m plăci . cu senzaţie brusca d frig intens. intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. Utilizarea sa terapeutica este. . Arborele de camfor.

'''' L. afte. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. bubiţe provocate de febră. Cangrena.ulceraţie a mucoaselor. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-. RA DIODERMITA. . . ' Simptome caracteristice .auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic.cistită febrilă. carenţe.micozelo r recidivante. În Africa. . CANTHARIS~ . Princ ipalele indicatii . Vezi MICOZĂ. Tratamen tul homeopatic. CANDIDA ALBICANS . poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). 1 tub.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale.1. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. 5 I ranule din fiecare. . '..'. Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. Drojdia obişnuită din organism care. Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. sau necroza unui ţesut.icatrizării sacrificărilor rituale. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. În fine.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. .100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 .. ALOPECIE. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi.' r. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. ."'.formare de băşi ci pe piele. cantari da este folosită pentru întârzierea . :. De avut în casă Cantharis 9 CH.afte. deci. ~. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor.~. Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. t. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală.arsuri de gradul doi cu băşici. Tratamentul . ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. . dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei.. . de trei ori pe zi. ''1.herpes. CANDURA"GO· "1 . Origine Liană din Anzii Cordilieri.

CARACTER . bogate asupra intestinul ui. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. iritabil: Nux vomica. Pulsatilla. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. CARBO VEGETABILIS .aI. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general. 5 granule de 1-2 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. . acnee. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . în timpul unui puseu dentar. .102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. senzatie de arsură violentă. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. slăbiciune intensă. senzaţie de constricţiune a gâtul i. i se cunoaşte asupra mucoaselor. gelos: Lachesis. faringită acută. nerăbdător: Argentum nitricum. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. Origine Cărbunele de lemn. Ch amomilla. Pulsati lla. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări. în . 9 CH îi sunt. de exemplu: Chamo milla 15 CH. care vrea să fie legănat. Folosit drept condiment. luat în braţe. coleric: Aurum. furio s. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă.dispoziţie schimbătoare: Ignatia. capricios: Ignatia. asociate în cazul otitelor congestive. Silicea.copil capricios.E.

De aceea. Simptome caracteristice flatulenţă. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. spasme ale extremităţilor toropeală. senzaţie de frig intens. cu gaze. . ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. capilar lor. slăbiciune. cel e mai fiabile. În schimb.+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. . în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament.autoritar: Lycopodium. cu ocazia consultaţiei.

Secale cornutum: degerături. infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. ARTERITĂ. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. Principalele indicaţii În principal.importanţa terenului personal şi ereditar. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. VeziARTERIOSCLE ROZĂ. . CASTOREUM Origine Glanda castorului. cangrenă.furnicături. Şi. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. 1 doză din fiecare pe săptămână. CAKBONEUMSULFURATUM 1. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei.' • Origine Sul fura de carbon.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. . Nu trebuie uitat : . în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. HIPERTENSIUNE. Artenosc1eroza..tendinţa la carii la copil: Jenoverine. în cură de două l e 2-3 "ri pe an.. Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. . DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. insuficienţă respiratorie.nevralgii trecătoare. . îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar.. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. . cu mâncărimi. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare.. cangrenă. . -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc. 1 linguriţă dimineaţa şi . ' . CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii. artenta. . ' . hipertensiunea arterială.('ara. CARIE . simptome neurologic e: . +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor.104 JACQUES BOULET degerături.

cum numesc această plantă indienii d America . III ales în caz de spasme. 5 granule de 3 ori pe zi. în cură luni. CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. 5 granule pe zi.rcmului nervos. Sepia: incontinenţă urinară. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere.106 Principalele indicaţii . C uprum: crampe. " bază de var şi sulfat de potasiu. sinuzita. Comparaţii şi asocieri Ignatia. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. Arnica: pierderea vocii după efort. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor .negi.menstre dureroase.paralizie. de 2 ori pe an.folosită pentr u facilitarea naşterii. 1 do pe săptămână. olocynthis: menstre dureroase.tendinită. . Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator.paralizie facială după o răceală. .contracţie musculară. .facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . imptome cara cteristice . datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. . -laringită. bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . . CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . Graphites: veruci în jurul unghiilor. şi Silicea 15 CH.spasme respiratorii cu suspine. Vezi DENUTRIŢIE. a articulaţiilor şi a pielii.excitaţie sexuală feminină.incontine nţă urinară la efort. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece.veruci sub unghii. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. . pierderea vocii. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe. . . cicatrice dureroase. Princip alele indicaţii . În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH.

timp de o l ună. şi Medorrhinum 15 CH. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi.' s. . _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. . având un corp firav şi u n abdomen voluminos. ~ În dezechilibru . 5 granule din fiecare pe zi . Din timid amabil. . Copil sau adult. .108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. violenţă fizică sau pSlhI~a. cu enurezie frecven ta (pipi în pat). el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ . CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. . iau zilnic: Lach. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. Pulsatii/a. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. cu ur~chi clăpauge. Rhus toxicodendron . ~ echilibru _ Clasic. el devine agresiv. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. _ . 5 granule zilnic.. .durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. »Caută căldura. spitalizare. ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. VIOlent. timp de o lună. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. .. » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. în c az de zona zoster. E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte. . .. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. _ x. » Nu suportă căldura Lachesis. Arsenicumalbum . De exemplu. Natrum carbonicum._ .. care se face pe vârful picioarelor. o suferinţă fie de origine psihologică. CĂLCÂI .veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. . Situatii sensibile . 5 granule de 2 or i pe zi.dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. ~ o persoană în vârstă. timp de o lună. în orice caz. muşca ŞI loveşte cu piciorul. 5 granule Ia fiecare două ore. fie de origine fizică: . oboseală. _. ~ o problemă familială. PĂRULUI '4.. 1 doză pe săptămână. » îi e totdeauna foarte cald . mgnjm necorespunzătoare. Persoane sensibile . De exemplu._. . care are totdeauna lacrimi în ochi.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH.ş~o~la. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. care face un tratament dificil ŞI dureros.. Sulfur. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. . Psorinum. 5 granule de 2 ori pe zi. e un copil cu o faţă mică. Silicea. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. 5 granule de 2 ori pe zi.

.

În schimb. Pulsatilla. 5 granule la fiecare două or e. 5 granule de 3 ori pe zi. . 5 granule de 4 ori pe zi. Kalium carbonicum sau Calcarea . CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. Între timp. . 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 granule în fiecare seară. ~ Căscat. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. Vezi CERVICAL. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac.110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. trebuie dezinfectată rana.Fucus şi Pilosella în capsule. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. Nevralgii. Pe de altă parte. de a suspina.Hamamelis compus sau Climaxol. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. 1 doză 3 zile la rând. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. se ia Tarentula cubensis j CH. . _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. 5 granule la culcare. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . de a căsca Lachesis 9 CH. 20 picături de 3 ori pe zi. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. Arsenicum album.A pis 15 CH. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. în aşteptarea ronsultării medicului. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia.urbonica.:cificpentru celuli tă. 5 granule 1-2 ori pe zi. hipersensibilitate: 15 CH. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. cefalee. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. Ş consultat medicul. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. migrene în jurul ochiului.

. Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. Este perceperea propriului nostru corp.CEDRON Origine Simaba cedron.

II:C După o cezariană. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. migren e. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. timp de o CEPHIL~ r. nevralgie. Nux vomica: mânie. 5 g ranule. în alternanţă. şi . Origine Muşeţelul.Graphites 15 CH. de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. Principalele indicaţii .112 CENTURĂ JACQUES BOUL.balonări la nivelul centurii. hormonali şi funcţionali: eforturi.hipersen sibilitate la durere. ~ IlInă. cu furie. timp de o lună. fe bră cu ocazia pus eelor dentare.Staphysagria 9 CH. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze.ameliorare prin mişcare pasivă. De avut în casă Chamomilla 15 CH. . o alifie cu cal endula sau Cicaderma. comprimate. . Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. se ia Actaea racemosa 15 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule dimineaţa şi seara.colică.. se adaugă Paris drifolia 5 CH.nevralgii sciatice. Simptome caracteristice .pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. la fiecare două ore. Origine Specialitate homeopatică. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere). poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. .: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 . diaree. îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate.pusee dentare ale sugarului. 1 tub. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. se iau sistematic: . la un examen radiologic. furia copiilor. imediat după masă: Lycopodi 5 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. de cele m multe ori. timp de zile. agitat.unt pe primul plan. cu agitaţie şi furie. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . Vezi DILUŢIE.ilmante şi antispasmo dice. . eventual. .caracter iritabil. dar. Principalele indicaţii Cefalee. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . 5 granule de 1-2 ori pe zi. .

.

Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare.dureri hepatice . Simptome caracteristice .-blh~re. folosit mai ale s în tulburările prostatice.. -migrenă. Cură de trei luni în fiecare a .. . în special pe mâini. Principalele indicaţii . Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie. care devine cornoasă şi tare.Cinnabaris 9 CH.hepatită. 5 granule. al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. Comparati i şi asocieri . III 'ură de o lună. Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. . Vezi VERUCl.. . constt " paţie. CHIMAPHILA Origine Chimaphila. Principalele indicaţii . şi ca o completare a tratamentului său. cu r espiraţie urat mirositoare. .constipaţie. . . . Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. Până la rnnsultarea specialistului. veziculă puturoasă". cinci granule pe zi. _ . aso~lat cu. . . . 115 Origine Micsandra. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. . dimineaţa şi seara. Inflamaţie a corneei. la persoane vârstă: . Chelidonium poate să fie comparat sa~. CHELIE Vezi ALOPECIE.. Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. -regim. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol. care apar pe corp. în dlcrnanţă. ECZEMA. . căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. .114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum..Thuya J 5 CH . În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH.excese alimentare. . JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. vira lă sau microbiană. . CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . cu junghi în unghiul de drept. .dureri hepatice. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. greaţă. 1 doză pe săptămână. de trei ori pe zi.

uz . intoleranţă sau reacţii alergice. CHININĂ D~pă ab. . Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. În toate cazurile. CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde. obosea lă. CHINA~ Origine Arborele de chinină.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. afte. CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. zbârnâituri în urechi. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. Principalele indicatii Acufene. de exemplu: .Arsenicum album 9 CH: arsuri. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină. arsuri. se ia China 9 CH. el poate să provoace o ră mare. . Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. de febră feb ter posibilităţi . Belladonna: febră oscilantă.sau intoleranţă la chinină. In doze puternice. 1 tub. timp de o lună. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. 5 granule de 2 on pe ZI.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. De avut În casă China 9 CH. ' 117 febra intermitentă balonări. Pornind de la această constatare. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER). Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism.

epUIzare. febră intermitentă. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept. CHIRURGIE Principalele indicaţii . F. tip paludism.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. problemele de cicatrizare. transpiraţie. . sângerări.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. alăptare.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. diaree epuizantă.

I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale.. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. timp de o lună. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule. I doză trei zile la rând. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. 1 doză trei seri la rând după operaţie. Oboseala ~ După intervenţii: . ~ Chist la sân Vezi SÂN. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. e o cavitate care conţine lichid. după o ecografie. de cele mai multe ori. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. China 9 CH.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. lună. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. şi omatum 9 CH. I doză trei zile la rând. de 3 ori pe Zl. 5 granule de 3 ori pe zi.. în alternanţă. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: .118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. . Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea... Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după.Silicea 15 CH. I doză la douăsprezece ore. o doză pe săptămână. Vezi TEREN.. CHIST <ii> Tumoare benignă. . Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. Gelsemium j 5 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. . trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. timp de cincisprezece zile. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. dar şi după. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. timp de o lună. timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. pentru confirmare. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. . Chamomilla 15 CH. . la nivelul unei articulaţii sau la sân. . ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. de 4 ori. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele.

alifie. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri.agravare a simpto melor noaptea.pipi în pat. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. . . timp de o lună. Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. . se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. In unele forme de epilepsie. 121 Origine Colesterolul.dureri abdominale· . timp de opt zile. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari. 5 granule de 2 ori pe zi. de: calculi veziculari. Principalele indicaţii Cicatrizare. 1 doză în fiecare seară. după un examen neurologic «nnplet. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei. precum şi Graphites 15 CH. . Ia lună nouă. el este util în caz Principalele indicatii Aces. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara.tuse nervoasă noaptea. Folosit ca vermifug.prurit nazal şi anal. semilună albă pe iris. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică. Principalele indicatii . . ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. CICLU Vezi MENSTRE.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. 5 granule dimineaţa şi s eara.somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . P~l~nul de Alep. Simpto me caracteristice . CIMEX Origine Ploşniţa. excesul lui provoacă ilburări nervoase. timp de şapte zile. 5 granule pe zi.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. .

JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . Totuşi.. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . l. . rezistent şi.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. 1 doză de la prim ele simptome. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu. a cauzei organice. . în timpul şi după urinare. Apar iţ~a febrei. trebuje luat: . foarte des. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. împiedica recidivele. înainte II Iap ortunle sex~ale. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I.~c tratament de resortul medicului homeopat. şi tratamentele cu antibiotice se.Ser anticolibacilar DH.9 CH. mută citoliză hepatIca.Colibac illinum 15 CH. In caz de eşec. la femeie în special. 'prin exam Mălăioasa canadiană. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor.a microbului.le sau pr~z un or calculi.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren.-~ieteu obligatorii. CISTITĂ ® J. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile. . Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala. radiologice. . 30 de picături de 3 ori pe zi. .tă. rinichilor.fără n:icr. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . Un medIcament homeopatic permite să se .Vaccinium myrtillus DH. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan .n:oate ca~unle.. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală..Pilosella DH.?b.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. 1 fiolă de trei ori pe zi . ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. 1 doză. Precum şi preparatul fitoterapic următor: . timp de trei lil'.l caţlll?r. d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. succ~d făr Eczema. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. 5 granul II d.:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. CISTOCEL Hernie a vezicii. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. 5 granule pe zi. . îndeosebi o malformaţ. la fiecare oră. urinare ("coborârea vezicii").

.

.agravare: Natrum carbonicum (oboseală).5 granule de 2-4 ori pe zi.~eexempl~. ~ Toamna .dureri testiculare ca urmare a unei orhite. ~ Vara . Iată principalele: ~ Mare .agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. l doză pe zi . 5 granule din fiecare de 3 ori p zi.agravare: Natrum muriaticum (ORL).agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate.ag ravare: Lachesis (stare generală). Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus.ameliorare: Natrum muriaticum (ORL). CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH.. reumatism). .prostatism. S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. ~ Munte . ~ Herpes.agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică. . aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. ORL). şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. . timp de cincisprezece zile. . . trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. Hepar sulfur (ORL).a~el:orare: Causticum (reumatism). COAGULARE Medicament. ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H.124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus.In_toate cazunle. . ~ Furtună .ameli orare: Medorrhinum (astm). Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. timp de patru-cinci zile. Vezi HEPATITĂ. ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală). In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp.agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). dispariţia. în urma unui efort fizic.e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. 5 granule de două ori pe zi. Dulcamara (astm. Natrum sulfuricum (reumatism). folosit în general 15 CH. ~ Iarna . CLIMATOLOGIE + Apariţia. Acest I . star generală). Principalele indicaţii . ~ Primavara . picături. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. . ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice.agravare: Petrole um (eczemă.

.

Calcarea carbonica 15 CH. fie ziln ic. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. trebuie consultat medicul pentru un. ' COCCULUS~ ~ Origine . şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă. trebuie consultat medicul.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. hematolog la facultatea din Bordeaux. de exemplu . 5 granule pe zi. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. . Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. Teamă de mişcarea de coborâre . COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . Mo.Lycopodi um 9 CH.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich.herpes. 1 doză de 2 ori pe săptămână. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. observate la unii sugari. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. m aşteptarea consultării medicului.: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. Intre tim~ se . . 5 granule din fiecare de cojilor. timp de o lună. teamă de avion când coboară. zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. de 3 on pe ZI. unor erupţii de vezi cuie . se adaugă: Causticum 15 CH. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului .pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. 5 granule pe zi. anxietate. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. doze şi comprimate. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. ia: Sepia 9 CH. timp de patru-cinci zile la copil. . varicelă. pr eparate pe bază de venin de şarpe .ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. timp de zece zile.precum Vipera.luscă b!valvă comestibilă. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. Naja. În caz la copil. 5 granule din fiecare. Dureri de ~occis. Medicamente homeopatice.exan::n. Ea conţine un alcaloid. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . 5 granule pe zi. Principalele indicatii Rău de maşină. se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. cefalee.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus .

.

5 granule seara._ . Principalele indicaţii Tuse convulsivă.hipersensibilitate a tuturor simţurilor. 5 granule 1-2 ori pe zi. _ . . Principalele indicaţii . traheită. în cură de o lună. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). _ ameliorare când se bea ceva rece. 15 picătur i din fiecare. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine . ._. .greţuri ale sarcinii. Comparaţii şi asocieri . _ vomă în timpul sarc inii. . COCCUS CACTI Origine Coşenila. înainte de mese. varietatea arabică. În aşteptarea medicului. . 5 granule 1-2 ori pe Zi. . iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa.ameţeli. _ _ . senzaţie de rau. Comparaţii şi asocieri. _ agravare la lipsa de somn. COlT . _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. în aşteptarea consultării medi cului. hipertiroidie. în alternanţă. Coralium rub rum: tuse convulsivă. In cazurile cronice. . se iau. Principalele indicaţii . &J Inflamatia acută a căilor biliare. _ agrav~re la momentele pasi ve . _. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH. Dacă durerile şi febra sunt mari. Drosera. traheită. se pune gheaţă pe pântece şi se iau. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. Simptome caracteristice . _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. d acă aceasta este clar agravată după rapo.rău de maşină.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . De avut în casă . cu aflux de gânduri. Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. rau de maşma.adormit greu. 129 _ senzatie de rău.excitare mentală.în caz de oboseală. pentru a preveni criza acută.acces acut de gută.agravare la emoţii pozitive.excitaţie. şi Helonias 5 CH. . _ Tabacum: ameţeli. cu aflux de idei. _ Cafeaua verde. Principalele indicaţii . l~ patru ore. Vezi SEXUALITATE.d ecalaj orar.

.crampe vi?lente care se produc brusc: . 5 granule. ŞI. Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . să fie tratate cu medicamente clasice. in me. > Teren Nu - . De avut în casă Colocynthis 9 CH. SULFUR). •• \obală a pacientului.s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. de 3 ori pe zi. în alternanţă. . tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa. în afară de regim.. . unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. prescrierea unor medicamente si t omatice. ~ fi . în multe cazuri. . la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. hepatice sau uterine. 5 granule.. nefritice. În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. ~ IgIen~ ~~Imentare. în alternanţă. ţiona a. În schimb. Marile anomalii trebuie. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. _ colibaciloză digest ivă cronică. mu sau co rea. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică.colici hepatice: .colici intestinale· .menstre dureroase· sciatică. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. .n a ternanţa in majoritatea . SEPIA. survenind prin accese: colici intestinale . In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . Pe de altă parte. Principalele indicatii colici nefritice· ' . excesul este moderat. indiciilor când dominaspas 1 u lI.. Simptome caracteristice .~ .

I'ranule 1-2 ori . rect autontar.su . bi . 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.:~a~ Lycopodi ~0. birect hiperactiv. nerăbdător.colitic: . meticul os (9 CH. . . granule f_~o.:~). intolerant (9 CH. anxios.

_ Natrum sulfuneum . Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. Pe de altă parte. 1 doză trei zile la rand. vene). COMPANIE Căutarea Pulsatilla. cesta . sau nu e destul de: calm. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. 5 granu e pe . s. ajutându-l pe copil. După orice traumati. a p . ferm . deseori. nu face nimic la şcoală.'~~.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală...o. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. înţelegere şi anali comportamentului sau. în realitate.A rmea 15 CH . N t m muriatieum 9 CH.. ţe~r.' . arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . leneş. 5 granule 1-2 ori pe zi. COMEDON . indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . . Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. lent.:n:n). 5 granule 1-2 ori pe Z1). Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi.~l~:CONSTIPAŢIE. curios. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. fobie (9 CH. Totuşi. rea: nervos. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă. Copilul e agitat.xiezordinoterapie''.sm cranian sau accident vascular. ' trei luni. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. care a fost examinat şi tratat . a ru 1 zi timp de cel putin douăzi.~rae~}~. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele. gâtului. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. companiei + la . să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. a sensibilităţii sale generale. 5 granule pe Acnee cu comedoane. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. Cine e? Studierea antecedente lor copilului. precipitat. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~. • . supărător acasă. a mesajului său. DIAREE. chibzuit. u rechilor sau bronhiilor. furios. . a modalităţilor sale re acţionale. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . autonom. şi Sulfur iodatum 9 CH. aceste formule.:. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. dezordonat. permite o mai bună cunoaştere.. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei.

este caz~ci~. 1 vegetale sau animale. .IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. Un alt 'aspect al complexis. . . Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e.• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup .

medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). blocaţi. Alţii se simt fragil i (Silicea). o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. . u. în cutii prea ermetice. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie.. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său.134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. nici acelaşi prognostic. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. dincolo de acest sentiment al anturajului. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. 1 doză pe săptămână. paralizaţi de trac sau timiditate.în fine. a raporturilor cu anturajul. gelozia. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului.doilea prenume. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. Nux vomica. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: .o nevoie de activitate fizică.de a-i pune pe bolnavi. 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. să ştie cine e. să-i cunoas .o nevoie naturală de mişcare.. 9 CH. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. În general. la cei mai mici. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). Acest obicei. violenţa verbală sau fizică. în cură de o lună. şi Medorrhinum 15 . ca un al. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . şi la mulţi ani după aceea. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale.o agitaţie care ascunde o anxietate. lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). nu are drept scop. Se tem de n ecunoscut. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. tulburări digestive din cauza ri de cap. . Argenlum nitricum sau Arsenicum album. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). şi în spe cial pe copii. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). }> Comportamente patologice Furia.

1 doză pe săptămână.CH. 5 granule zilnic. şi Staphysagria 9 CH. şi Nitricum acidum 9 CH. . 5 g anule zilnic. Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni.

~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. . .agravare la mişcarea och ilor. CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata).dificultate la urinare. trebuie consultat medicul. 5 granule din fiecar e. 5 granule diminea ta ji seara. ~ Congestia feţei. . ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH.. . . aglomerat. Simptome caracteristice . moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. III alternanţă. în alternanţă. .în familie există antece ente de cancer la colon. ~ Congestie genitală . agravare la reţinere sexuală. Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE.constipaţia e recentă. roşeaţă .136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice.impotenţă. .constipaţia alternează cu diaree. Toxicitatea ei este cunoscut. ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH.scaunul e cu sânge. 5 granu le înainte de masă. Agnus castus: impotenţă. Vezi ALERGIE.paralizia nervilor motori. a sânilor şi a sexualităţii.ameteli declanşate de mişcări. în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. Principalele indicaţii . Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. CONJUNCTIVITĂ • . . Medicul trebuie consultat dacă . . Comparaţii şi asocieri . . oră de oră. Tratamentul de teren e indispensabil. când era folosită ca otravă.întărirea sânilor. 5 granule. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. . 5 granule. tare. 5 granule 1-2 on pe ZI. d~trei ori pe z i. în alternanţă. .ameteli la întoarcerea capului. de 3 ori pe zi. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. în al ernanţă. . oră de oră.mast oze cu chisturi. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH. 5 gr anule. ejaculare precoce. . Dacă tulburările persistă.impotenţă. 5 granule. oră de liră. Acţiunea ei este mal ales neurologică. neob işnuită.a din antichitate .

cu multe balonări şi gaze. dar spasm I împiedică o evacu are completă. trei zile la rând. » BRYONIA 9 CH. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. 30 CH doză. În special după exces alimentar. I Începutul secol ului XX. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. ~ Experienţa mea: . format din mici bile aglomerate.. . Georges. înaintea celor două mese. Anne. ~ Insuficienţă hepatică. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. ~ Experienţa mea: . În vârstă de 70 de ani. scaunul e uscat şi negru. se plânge că iese afară cu uutate. în special după mese. LYCOPODIUM Scaun incomplet. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. În vârstă de doi ani. » HYDRASTIS 9 CH. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. cu multe balonări şi gaze. fărâmiţat ca pământul. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. OPIUM Inerţie totală a rectului. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. voluminos şi aglomerat. » CAUSTICUM 9 CH. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. . CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. 5 granule. cu dureri de veziculă. hemoroizn sunt f recvenţi. re luând cercetările şcolii . seara. CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. . ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. 5 gran ule. 5 granule înainte de cele două m ese. » ALUMIN 9 CH. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. În vârstă de 47 de ani. 5 granule. dimineaţa.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. II BRYONIA Scaunul e uscat. ~ Experienţa mea: . . ALUMINA . ~ Experienţa mea: . uscat. mulţi medici. sc aunul este deseon vascos. dar rezultatul e insuficient III: ..

cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. cu degete rte. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. Totuşi. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. de lir). Caracterul este după imaginea siluetei lo r. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. laxitatea e normală. în ~az de febră. an ebraţul este aliniat cu braţul. E vo. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. descurajare. În orice raz. rotund lent. uniform. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. . De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. De l!~ eI?~lu.rea diagnostic ului maladiei în cauză. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. uneori rigizi şi f e originalitate. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. încăpăţânat.rba de un subiect longilin. marcat de emotivitate. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. Există o rigiditate particulară. nu du pă un lip morfologic. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. respectă regulile. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. tendinţă spre ( )bose~l~.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice.carbonică. zvelt. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. Sunt conformişti. medicul. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. III acest spirit. Este . Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. legat de slaba laxitate ligamentară. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. Componarnentul e.

chiar şi faţ pare asimetrică. probleme de piele.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. aspectul. atitudin asimetrică. articulaţiile sunt hiperlaxe. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. >. dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. deseori original. varice. . ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. senzaţiile.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. asimetri hiperlaxitate. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora.

Î~ acest dicţionar. . tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. l doză în a şaptea. Billings). . luati: Actaea :acemosa 9 CH. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH.9 CH. . pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. la fiecare acces febril. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei.prin studiul caracterul ui. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor.mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. al modului de viaţă. 5 granul e din fiecare pe zi. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH.terior. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. > Terenul cronic . CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. În schimb. va tre bui... Între timp.antecedente personale.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. 5 granule pe zi. copilul trebuie pus I~tr-?.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . . l măsură sau 5 granule pe zi. 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 le de 1-3 ori pe zi. UI.antecedente familiale. E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE.phosI?horicum. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei. al gusturilor şi obiceiurilor. . > Pentru oboseală nervoasă Kalium. frecvenţa. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. 5 granule 1-2 ori pe zi. CONVALESCENŢĂ 'J .condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. . a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. aparat cu apar at. . 5 granule pe zi timp de opt zile. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. CONVULSIE® Apariţia co~vuls. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. evolutia lor. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi.ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic. Pe de altă parte. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. i . ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură.prin chestionare şi examen general. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius).

arzi er e sau exces de t b . Principalele indicaţii Palpitaţii. se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH. I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian.aryta carbonk. n. CRATAEGUS Origine Păducelul. de creştere: 1. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână ." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle. II d' . 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni. evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. _.. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . 1 doză din fiecare trei zile la rând. după o examinare completă în cadrul spitalului. ' >. " !!. Dacă crampele persistă. moderată. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. ure regu ate cu Jenoverine. .:. hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d .me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p .I 146 JACQUES BOULET =. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l .1. 1-2 ori pe an. . trebuie consultat medicul. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. eve ntual.

Origine Şofranul. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites.. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS . In cazul eşecului tera '·1 Iasi . 5 granule de 4 ori pe zi.. 5 granule de 4 ori pe zi. şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma.' Il '. CRO!ALUS HORRIDUS ~ ..oza saptamânal. Origine Şarpele cu clopoţei. . ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. . 5 granul e de 4 ori pe zi. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH. ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). . ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi.în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. .. rrincipalele indicatii uterine. it.' . pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '.

să alegeţi staţiunea împreună cu el. agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului.:! Va fi necesar un tratament de fond. . criză de astm. accese de tuse. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. sulf. • \. i". _ convulsii. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. cu inflamaţia şezutului. .148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. . timp de două-trei zile. ticuri ale feţei. Între timp. 5 granule. colici abdominale. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. CUPRUM~ ~. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. de repetat după două ore dacă e necesar. cu prurit intens. j. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. _ herpes genital. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. CUPEROZĂJl •. 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. cu băşici grupate şi prurit intens. - . r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. precum şi p~ntru cele den:natologice. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. sughiţ. Compoziţi a apelor termale (arsenic. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . 5 granule de 2 ~ri pe ZI.ul~după efort. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). se iau Arnica 15 CH 5 gran. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. La fel. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. Simptome caracteristice -crampe. şi Rh us toxicodendron 9 CH. _ eczema scrotului.

CUTI . _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor.febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: . . Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. _ ameliorare când se bea apă rece. -laringită acută: Hepar sulfur.spasme ale bronhiilor.ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate. S. Aceste teste sunt în general anodine.sensibilitate la f rig: Psorinum. . .Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală.

150 JACQUES BOULET Totuşi. halucinaţii. Mai târziu . de repetat după opt zile. decepţie sentimentală.delir în cur.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. în special în momentul mens trelor. 5 granule la c lcare' . se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 1'1. la fiecare test tuberculinic. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. coşmaruri: Stramonium J CH.!' G. la unii copii apare o degradare a stării generale.delir în timpul nopţii. de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH. 1 doză.pac~entul se simte ~ezamăgit. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. . 5 granule diminea ta si seara' -. faţa roşie. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH .Apis J 5 CH. Vezi FOARFECE (teama de). Principalele indicaţii Migrene oftalmice. de repetat dacă e necesar. medic ul homeopat va prescrie. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~.' . 1 doză pe săptămână. D DECEPTIE . de repetat dacă e necesar ~. supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. frustrat. l doza. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven.sul febrei. 5 granule dm o ră în oră'. /j M R.J . plină de sudoare: Belladonna 9 CH. ' DELIR .tJv.

5 granule din fiecare. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . ~ _ delir cu locvacitate. Lachesis. apoi 15. 5 granule pe zi. 1 doza. . . timp de o lună. recidivelor . de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. în cazul acceselo r acute. . Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. de 6 on l a rand. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. să se administreze tratamente alopatice potrivi te. Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. _ China . 5 granule de 4 ori pe zi. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. . şi a cărui evocare e dureroasă. . Sepia. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică.insomnie în pragul zorilo r. ~ Depresia e moderată.pierderea speranţei pentru viitor. De exemplu. de 2 ori p e zi. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. Aurum sau Arsenicum album -. _ N atrum muriatieum 9 CH. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore.cu medicamente de fond. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. apoi 30 CH). care e trăit ca fiind negativ. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. 153 repetat dacă e necesar. În general. In aceste cazuri. DENGĂ Maladie infecţioasă. 5 granule pe zi. ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. sau chiar legată de probleme organice. se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . apoi 12.dezinteres faţă de mediul înconjurător. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. _ în caz de diaree. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. . de luat timp de trei zile.-~ în alternantă la fiecare două ore. precum Sep ia. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. . _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. . DENUTRIŢIE . anual înainte de vaca nţă. _ Silieea 9 CH. 5 granule.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. 1 doză. alcoohsm: Lachesis 15 CH. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. anual în toamnă.ameliorare seara.dezinteres faţă de prezent.

. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. anxioşi. 2 comprimate dimineaţa ŞI seara.' _ săruri miner ale: Osteoeynesine.9 CH. deşi u sunt decât. . trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală. 5 granule de 2 ori pe zi. . 1 compnmat dimineaţa. sau granule Rex sau Rubia. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. _ China 9 CH. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. 5 granule pe zi.

154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. în alternanţă. In toate cazurile. 5 granule de 3 on pe ZI. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. dar. Tot aşa. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. S. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. puţin câte puţin. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). se poate spune că. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. ca făina.:on histamine 15 CH. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. treptat. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. într-un caz (alop atie). 5 granule dimineaţa şi seara. în celălalt (~omeopatIe). In schimb. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. în realitate. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. în unele cazuri. de exemplu): se numesc izopatice. 5 granule. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. Vezi ECZEMA. învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. cu cantităţi din ce în ce mal man. cu o oră înainte şi imediat după injecţie .dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. 5 granule dimineaţa şi seara. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . ca şi în cel al maladiilor organice. . Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. fie preventiv. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. dimpotrivă. 5 granule de 3 ori pe zi. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. 5 granule din fiecare. timp de o pt zile. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive.chematizând. Este adevărat ca principiul este acelaşi. . de exemplu. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. adică. ~ou". să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE).lui sau î~cearcă să le înăbuşe. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. la fiecare oră. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . Este. De. praf. de alergen.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. sau. fie in momentul crizelor. Vezi DILUŢIE. dimpotrivă. homeopatia.şi co~se. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă.

Vezi ECZEMĂ. .9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. URTICARIE.

frisoane şi anxietate. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice. cu sânge)? . cu colită Descoperirea acestui simptom orientează .diareea persistă după patruzeci şi opt de ore.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. DIAREE:jărăfebră. cu insecurit te sfincteriană. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . . galbenă. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. Medicul trebuie consultat dacă: .. diaree provocată de fructe şi îngheţată. vomă. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le.febra persistă după patruzeci şi opt de ore. cu eructaţii. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii. _ pacientul se dezveleşte în pat. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. în 9 CH. 1 doză. ~ .. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. descurajare. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. oră de oră. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei.. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. Regimul alimentar co~stitui. 5 granule pe zi..durerile sunt foarte vio lente. .. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare.scaunul e cu sânge. . apoasă. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid. jumătate lichid. . îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. 5 granule oră de oră. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. ALOE Diaree intempestivă. . DIABET®J. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. Există dureri? Există vomă generale (febră. ..s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Vezi GREUTATE. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme.. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH.jără vomă.

.

rărindu-l în funcţie de ameliorare. se simte obosit. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. Scaunul poat e să fie cu sânge. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. în 9 CH.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. are o gastro-enterită aun cam moale. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. ~ Scaun verde. în alternanţă. din două în două ore. ~ Scaun aci d. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. vomă. din oră în oră.mlasma" celor trei maladi i: râia. Trebuie imediat consultat medicul. 5 granule. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. 5 granule din medicam entul indicat. în timpul vacanţei.elor: Rheum 9 CH.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . ' .sImu~t~n ~au~su~cesiv . ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. _ În toate ca~urile. Karine. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă.astre. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. stare rea. în alternanţă. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. care provoacă o arsur. călătorind în Tunisia. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. înfrigurat şi anxios. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. care nu-i uşurează starea de greaţă. 5 granule. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor. în vârstă de 35 de ani. Indiferent de definiţie. în vârstă de şase ani. cât de puţin. . în vârstă de 9 ani. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei.presupuse de şi origine. galben. sa s:. în alternanţă. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. de 3 on pe zi. Indiferent ce mănâncă sau bea. din două în două ore. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or .158 VERATRUM ALBUM Diaree. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. co nstituţia fluorică la diat~za ică. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. ap tll diateze (adăugând tuber. sudori reci. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. se poate rezuma astfel: ~. 5 granurei ori pe zi. 1 doză de la primele simptome.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. de. se impune ~o~s~ltare~ medicului. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. sifilisl1enoragia. cea carbonică la raie. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie.diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. din oră în oră. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH.c~!Ismul). . a'stfel. As tfel. . mucos: Magnesia carbonica 9 CH. în alternanţă. Care este această doctrină? Această doctrină. vomită din nou. poate fi vorba de salmonele. de repetat după şase ore. Valentin. Pierre.

dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. ficatul ŞI plamanll. o parte pentru de părţi. deconcentrarea se face destul d. Cum se procedează cu produsele »lcool. v • • .~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc .unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape.me .. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă. în dilutie uşoară. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna.dar n~ .. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. . Te oretic. diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . folosirea nosodelor în mod prudent. parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. C. lactoza este diluată şi ea În "cool. vine un moment când nu mai . v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de.în ultimul rând. 1 dicamcnl . apoi. când diluăm la sutime. rinichii. . de la a treia triturare.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. la fieca re operaţiune.nosodele (medicamentele fab. .drenajul * prealabil. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~.160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 .. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi.' rapid. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . dar ea a fost dinamizată d' două ori . . . care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente. !~" I Din cauza prea multor diluări.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. Pornind de la această primă centezimală. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. notată 1 CH.utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. t I . În practică.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. există II fază de dinamizare exact ca la centezimale. A .'xistă nici o moleculă. 1') . în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10.bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. HomeoI?a!Ia plural:. Astf~l.

023 x 1O la "linus 23. . este 6.11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram.~ . pe de o parte. .hine nulă. . în principal iarna sau în contact cu frigul. că diluţiile uran au o acţiune şi că. Cercetar ea fundamentală arată. 5 granule. DIGITOPULPITĂ . Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian). Vezi DINAMIZARE. pe de altă parte. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule.ge 1. . IOla minus 60. care apar. înainte de cele doua mese. Leziuni fisurate ale vârfului degetului. Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . () t . DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . ~ Petroleum 9 CH.

dureri "fierbinţi".dureri electrice.dacă acest puse u provoacă afte. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. 5 granule la fiecare două ore. . 5 granule de 3 ori pe zi. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: . . granule de 2 ori pe zi. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate.colită. dou luni. şi Pyroge nium 9 CH. . granule de 3 ori pe zi. diaree: Chamomilla 15 CI/. dentar al sugarului . 1 linguriţă dimineaţa şi seara. Să se consulte dentistul. . . 1 doză pl săptămână. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. în alternanţă.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur.în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. Consul taţi rapid dentistul. înainte de consultarea dentistului. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. .colici ale sugarului.Calendula MT.Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH.Phytolac ca TM.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare. sau Phytogargarisme. bineînţeles. » Artrită dentară. timp de minimu m o lună. se adaugă: Borax 5 CII. Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE). » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. » Puseu » Nevralgii dentare .sciatică. 5 granule. 5 granu h din două în două ore. desosare dentară Aurum 9 CH. . Principalele indicaţii . foarte puternice: Hypericum 15 CH. El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. de I ori. 5 granule dimineaţa şi seara.dacă durerile provoacă furie. şi Jenoverine. adică conferi r ea unei forţe mai mari. . DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. trchul sistematic să se consulte imediat medicul. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. . <Il' 1 ori pe zi.

În practică. cu acţiune asupra căilor biliare. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală..164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. precum Lycopodium sau Sepia. tratând terenul digestiv şi emotiv. timp de cincisprezece zile. sau în completarea tratamentului acesteia: . În a bsenţa unei infecţii. se impune o fibroscopie. . Pentru a ceste două cazuri.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. previne recidi vele. De exemplu. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. l' J.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. . 5 granule de 2 ori pe ZI. În practică. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. Pentru dificultătile hepatice. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. ajutat de cel homeopatic care. 5 granule d e la primele simptome. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. 5 granule zilnic. 5 granule zilnic. 5 granulc pe zi. amuzament. În schimb. DISHIDROZĂ . Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. Vezi DURERI DE CAP. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. timp de cincisprezece zile . nu totdeauna e ficace şi anodine. DISPAREUNIE ~ "ol\. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. . t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. 5 gra nule. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate. cu inflamaţia esofagului.

. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. Multe persoane se plâng de o proastă digerare.. greaţă. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . digestie lentă.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul. 15 picături de două ori pe zi. durere de ficat. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. aciditate. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. DISPEPSIE <. Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate.ii> J. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă .

.. recuperarea.alimente calde: Lycopodium. în c ompletarea tuturor simptomelor. .'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). dar şi pentru absenţa toxicităţii. . .. În plan simptomatic. . gr anule. .Pe săptămână. zilnic. gastro-enterită). mal clară.alimente sărate: Natrum muriaticum: . Lycopodium.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament. DOLICHOCOLON Colon prea lung. . 1 fiolă de 3 ori pe zi. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante. . la fiecare oră.dulciuri: Argentum nitricum.alimente indigeste: Calcarea carb onica.car ne: Allium sativum. la un început de gripă.alcool: Lachesis. Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . Nux vomica. în a lternanţă. . DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. fără riscul de dopaj. 1. sunt bine cunoscute. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. tuse. netoxică şi lipsită de riscuri. Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1.băuturi calde: Arsenicum album. tracul îndeosebi.doză.bere: Kalium bichromicum. . 5 granule dimineaţa şi seara.alimente reci: Phosphoru s.Pyrogenium 9 CH. de exe mplu Thuya 15 CH. . în ur ma unui traumatism cranian. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat .aciditate: Sepia. constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor. Homeopatia. . . Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. de exemplu Oscillococcinum. 5 granule pe zi . .băuturi reci: Phosphorus. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . Bryonia. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. . . mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI).în prescrierea tratamentelor de fond. . 5 granule. . DOZĂ . Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. -lapte: Abrot anum. eficace.peşte: Natrum muriaticum: . DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e.fructe : Phosphoricum acidum.alimente afumate: Calcarea phosphorica. Acţiunea lor asupra m uşchi ului .Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. Sulfur. In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri.Ser anticolibacilar 3 DH.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. gripă. ~cţlUnea el este mal rapIdă. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. cu scaun uscat şi tare. Lycopodium. sau Natrum sulfuricum 15 CH. mai ales cu un instrument ascuţit.stridii: Lachesis.îngheţată: Veratrum album. .catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. alimente condimentate: Natrum muriaticum. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav.

de doctorul A. Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor. A ceastă noţiune .

. . cu accese de tuse. în momentul crizelor. rinichi. Acţiunea medicamentului diversă.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. la fel. îndeosebi noaptea. sau de Solidago.tuse convulsivă. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. 1 doză. drenor digestiv. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH.crize noctume de astm.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. plămâni. Simptome caracteristice . Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. crize d e astm. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. . De exemplu China: antidot Lycopodium. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. Origine Lăsniciorul. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. În schimb. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor. Ca o completare a tratamentelor clas ice. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. De avut În casă Drosera 15 CH. ca şi cea de diateză. Carduus marianus: antidot Sepi a. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor.ganglioni. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. 5 granule de 3 ori pe zi. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. drenor hepatorenal. drenor al pielii şi rinichilor.tuse sufocantă spasmodică. . . declanşată de o gâdilare a laringelui. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici. în concepţia clasică. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. . care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. şi Berberis. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică.dureri articular e. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. Principalele indicaţii . ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. Baryta iodata: ganglioni tari. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica.traheite c u tuse spasmodică. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă.

.agravarea tuturor simptomelor la umiditate. .dureri reumatismale. -veruci. .hipertrofie ganglionară. .scurgere cronică a mucoaselor.Simptome caracteristice . .

localizarea precisă a durerii (d e exemplu. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. frig. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. ca o fulgerare. 5 granule. rărindu-se în funcţie de ameliorare. la stânga. la frunte. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. sau provocând iritabilitate. constrictivă. .semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. alimentaţie. la tâmple. . Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. . cu senzaţia de na. în alternanţă. din patru în patru ore. în cazul durerii de cap. ca o arsură. dispare. de la ap ariţia durerilor. orele. în cutare sau cutare poziţie. Pentru fiecare patologie. condiţiile climatice.reu matism pe timp umed. emoţiil or)? . 5 granule. imediat ce se trezeşte. în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. înţepătoare. ca o cerc care strânge. la rece. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. El se plânge deseori dimineaţa. la ceafă.condiţiile în care survine. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. frunţii sau cefei). Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: .astm pe timp umed. sete. de dureri de burtă. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. c a o arsură. se liorează sau se agravează: la cald. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize.scurgere retronazală cronică. Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. spasmodică. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii. Nicolas este în clasa a VI-a. însoţită de anxietate.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . din cauza unor alimente sau excese alimentare. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. . Arsenicum albu m: durere calmată la cald.ganglioni care apar brusc pe timp umed. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. . supărării. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. ca o explozie. .rino-faringită survenind pe timp umed. . agitaţi e. mişcare sau nemişcare. mai ales înaintea lucrărilor de control. .caracterul durerii: zvâcnitoare. înfun dat. ritmul .

.

Elisabeth.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. îndeos ebi în partea dreaptă. ameliorată când se scoală. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. Medicul trebuie consultat dacă .apare febra sau voma. vomă. .durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. înainte de menstre. . în vârstă de 47 de ani. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. 5 granule de 2 ori pe zi. în partea dreaptă. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). hipersensibilitate. seara la culcare şi la trezire. în alternanţă. suferă de migrenă. cu trei zile înainte. 5 granule. se iau la fiecare jumătate de oră la început. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. medicamentul indicat în 9 CH. din oră în oră. . pulsând în urechi. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. ca tr ment de fond. În momentul crizelor.dacă apar tulburări vizuale. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. cu greaţă şi vomă acidă. 5 granule.du rerea de cap e congestivă. are dureri violente. ~ Experienţa mea: Mahmureala. 5 granule zilnic. ~ LYCOPODIUM 9 CH. 1. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. simptomele sunt variabile. 5 granule dimineaţa. stridii). se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. aciditate. ~ NUX VOMICA 9 CH. apoi rărind.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. după unele alimente (ceapă. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. . într-o parte. cu greaţă şi vomă. . în mod regu lat. zilnic. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). Jean-Pierre. în funcţie de ameliorare.

cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă. .DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă.

~ Experienta mea: În toate cazurile. Lydia. La fiecare ciclu. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. în vârstă de 40 de ani. . 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. dure~ea iradiind spre pielea capului. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. zigzaguri. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). noaptea. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. nevoie de masare şi încălzire. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. ~u nevralgii. agravată la cea mai mică zdruncinătură. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. . în fi ecare duminică). CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. durer ile sunt agravate nemişcare. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. de repetat imediat ce începe menstruaţia. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. ~ CYCLAMEN 30 CH. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere.~evralg ie a feţei. -c. exact la aceeaşi oră. uneori a unei singure părţi. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. vertebrele sunt se nsibile la atins. impresie că ochiul e proiectat în afara. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . şi fără sudoare. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. trebuie să se verifice tensiunea arterială.

ARNICA Oboseală fizică. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. îna inte de menstre. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. după un exces de muncă. cu senzaţia de greutate. efort sportiv. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . fulg ere şi ameţeli care preced migrena. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. mereu grăbite.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. impresia de bufee de căldură înainte de menstre. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. impresie de căldură şi de contuzie. SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. fobice. . cu aceeaşi durere oculară. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase.

Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. bând. ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). GELSEMIUM Greutate. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. de căldură mâncând. la persoanele hipersensibile. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. a păsare asupra capului şi a cefei. într-o singură parte. în părţi. cu puncte albe. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. afte. apărând şi dispărând brusc. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. cu stare de abrutizare.

Gargară cu Phytogargarisme. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. din oră în oră. ~~fup~: . trebuie consultat medicul. de 3 on pe Zi. Ii este foarte sete şi salivează anormal. mai ales în părti. . de dureri de gât iradiind spre urechi . are o durere de gât foarte intensă.. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. dar cu o eficac itate remarcabilă. şi durerea iradiază spre ureche. Trebuie consultat medicul . ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. . 1 pliculeţ. se plânge. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. 5 granule. Christina în vârstă de 28 de ani. 5 granule. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. b&: JtUt1. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. această reţetă veche. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. febră mare şi ganglioni dureroşi. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. în vârstă de 12 ani. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. cu spasme.dacă există ulceraţii in gat. de 20 g la 1 ht ru _deapa. din oră în oră. uscat şi dureros la înghiţit. În toate cazurile. gangli nii sunt mari. APIS Gâtul e roşu. din oră în oră. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. Estelle În vâ de 17 ani. în alternanţă. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. eori apar spasme.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. în alternanţă. dacă simptomele persistă. tratamentul poate să fie două zile." BELLADONNA Gâtul este roşu. . _ _ în toate cazurile. bând rece sau mâncând gheaţă. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. 5 granule. de douăzeci şi patru de ore. când e vorba de un copil. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. în alternanţă. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. Mathieu. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. cu ulceraţii. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă.

_. după o suparare sau o emoţie. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon. î alternanţă. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre.Rhus toxicodendron 9 CH. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. în alternanţă. . epifizită la tineri. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. fractură. REUMATISM. 5 granule seara în cură de zece zile. 1 doză. 5 granule de 5 ori pe zi. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare. în special pe plan emotiv. în afara cauzelor organice amintite. va fi necesar un tratament de fond. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă.Arnica 15 CH. de 3 ori pe zi. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. Vezi LUMBAGO.Ignatia 15 C:H. Trebuie consultat cât mai repede medicul. ' . supraîncărcat. de exemp lu: . Hepar s ulfur 30 CH. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. REUMATOLOGIE.practică. locul computerului pe birou -:. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. La fel. ~ Experienţa mea: Clasice. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. . 1 doză. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. Durerea de s ate. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. frecvent. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză.des. 5 granule. Sp atele este . 5 granule. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . 1 doză după şase ore. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. tasare. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. din oră în oră. de repetat da că e necesar. dar nu totdeauna eficace în.

Medorrhinum. Arsenicum album. 5 g ranule pe Zl. de ameteli. Sepia. ~l Calcarea fluorica 9 CH. CH. pana la consultarea medicului. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM.-2Pt zile. ~ Si In plus: . ameliorare la frig. -. 5 granule de 3 ori pe saptamana. fierbinti.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: . pana la consultarea medicului. pana la consultarea medicului.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. Natrum mu riaticum. supuranta)? Care e locali zarea (fata. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. eu durere intepatoare ~i rnancarime. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate.. 5 granule pe zr. se iau: Staphysagria 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. adaugandu-se alifie eu calend ula. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. Intre timp. mai ales pe obraji. umflate. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . Tuberculinum. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic. 5 gra nule pe zi. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. si Calcarea fluorica 9 CH.. -in toate eazurile. Lycopodium.eczema este suprainfectata.DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. APIS Placi roz. . Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR.ua~ tratament chirurgica l. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. . fisurata. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. Local. pentru un tratament de fond. se folose sc urrnatoarele alifii: . 5 granule pe zi. . Medicul treb uie consultat daca: . Thuya. In asteptarea unui event.alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . :} Experienta mea: In 9 CR. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur.ulin scr~t. Calcarea carbonica. _ sentiment de ebrietate.pruritul sau durerile sunt p utemice. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. membre.

5 granule de 3 ori pe zi.§i mancarimi cu supurare. .184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. cu descuamare foarte fina.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales).Experienta mea: In 9 CR. -¢. . r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie.Experienta mea: in 15 CR. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici.Experie nta mea': In 9 CR. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi.Experienta mea 9 CR. 9 CR. Trebuie cautata si tratata o micoza.Experienta mea: in 15 CR. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . ca faina. bineinteles. 5 granule de 3 ori pe zi. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. -¢. actiune foarte rapida. -¢. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. . 5 granule de 3 ori pe zi. -¢. t ratamentul de fond va fi indispensabil. 5 granule de 3 ori pe zi. -::Expe rienta mea: In 15 CR. 5 granule dimineata si seara. la nivelul pliurilor. dezinfe ctare locala. ca mierea. . 5 granule de 3 ori pe zi. r ~ Experie nta mea: 15 CR. ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. continand un lichid galbui. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. -¢. trebuie cantata 0 circumstanta alergica. actiune foarte rapids. . ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. 5 granule de 3 ori pe zi. cu spasme si prurit intens. 5 granule de 3 ori pe zi. si.Experienta mea: 9 CR. -¢. mai ales Q!!pa urechi. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: . se impune putin regim. ECZEMA: cu descuamare.

mai ales la pliurile articulare.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. leziunile apar in fiecare i arna. -¢. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. RADIUM BROMATUM . lJ . mai ale s in cazul unei piele groase.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. .E.D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace.PRYSAGRIA' Zl. . pielea pare murdara. '--_. Crapaturi a varurile degetelor./ . cu' supurare usoara.

in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. e greu sa fie bruse suprimat. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). aspee tul fisurat. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. stres violent. Jean in varsta de 37 de ani. dimineata.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. Calcarea carbonica..' 5 granule de 3 ori pe zi. In plus. 5 granule. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. . nedureroase si a par In urma supararilor. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. supurant. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond...in varsta de Sluni. oprin du-se la eea mai mica agravare. de patru ori p e zi. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. \ ~ GRAPHITES 15 CH.' \\. ~ SEPIA 9 CH. 5 gr anule. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. ehiar sa-I suprime. spaima (Gelsemium). galbui ca mierea. In urma unui puseu derita r. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. spaima . Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. mai ales iarna. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. De exemplu. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. 1 dozii pe siiptiimana.Apare foarte des. ~ Problema alimentatiei . Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur. 48 de ani. ~ PE TROLEUM 9 CH. moartea unui apropiat. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. trebuie instituit un cJimat de incredere. apoi 15 CH). I doza . Leziunile sunt uscate. inainte de cele doua mese. ~ PSORINUM 15 CH. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. in varsta de S luni. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. seara. Elliot. are un eritem fesier. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. apoi 9. probleme familiale. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. Juliet te. trat amente. ~ MEDORRHINUM 15 CH. . util si dupa radioterapie. ( ~ IGNATIA 15 CH. 5 granule. 5 granule.. Lycopodium. ~ BELLADONNA. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie.S granule. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. 1 doza pe saptamana. iar parintii trebuie linistiti. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). Nicole. cu fi suri. din care iese un lichid gros. inainte de cele doua me se. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. pana la consultare a medicului.

o I .

.~.$. timp de cincisprezece zile.. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. 5 granll:le la fiec are ze~e minute... Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala.. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi. imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala."'~:"!J:AH.Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH. 1 doza de repetat dupa sase ore. articulatia e examinata. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH. .. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. di n ora in ora pana la consultarea medicului.. ENUREZIE k7: .x.:=-.' <it!> ."~ I.~. Se impun consultarea medicului si analize. J • EMOTIE .C . in alternants. in prima ora. ."'. :. Bineinteles. in alternanta. .in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. la fiecare doua ore.. 'JL .Arnica 15 CH. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH.. 5 granule de 4 ori. in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio.:.•. . ':Jlj.Apis 15 CH. .'-lC.•~4:1i. sensibilitate la electricitate: Phosp horus. din ora in ora.. .' .'.• .d...··Ii.•. in primele trei zile.ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica..~«. 5 granule._". .I~· 'f.188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH.~..t.-.tJ:. 5 granule.. 5 granule. . zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH. Home . ELECTRICITATE" . in alternanta.

.::..r' . ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare.1)"" ~.. . Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c. Se ia. ENCOPRESIE tt·~. . . . Acest simptom la copil.. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e.. cautand 0 anomalie . cat mai repede posibil. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). precum si. Vezi ANXIETATE. in alternanta. frica: Gelsemium 15 CH. nedreptate. frustrare: Staphysagria 15 CH.1. 5 granule. daca se respecta curatenia zilnica . . Apo i se face 0 analiza a urinei. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal.t~.ernotie vesela: CoJJea 15 CH. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. In marea majoritate a cazurilor.emotie puternica.al copilului.. dupa treipatru ani.'. care are probleme de crestere. se iau sistematic: Equisetum 5 CH. ..a cai'lo. T·~ ~·..Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv. Inainte de patru ani.opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te.. daca e necesar.'t. urinare '(cazuri rare).Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat. _ vexatie. In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic. . 0 doza: .·10 Incontinenta materiilor fecale. . Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH. Trebuie re spectate cateva reguli. sa se faca un exame n fizic si psihologic .I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv . timp de 0 luna. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. -Vezi INCONTINENjA.11ft ~P~~AMENT '''''. ". rezultatul e n. Intre timp. excitare: Ignatia 15 CH. •..ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. J 1\ I ® -. din ora in ora.emotie puternica.

2 compnmate dimineata si seara. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. 1-2 on pe an.'. in alternanta. . $1Sllzce~ 15 Cl-!.\. 5 granule. 5 granule.1 doza pe saptamana. Vezi CONVULSIE. si Belladonna 9 CH. 5 granule ora de ora. Dad sangerarile se repeta. de 4-5 ori. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. aceeasi posologie. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului.!'. din ora in ora. 5 granule pe Zl timp de opt zile. 5 granule.f' ). se ia Belladonna 9 CH. 5 granule pe zr. Cereti sfatul medicului homeopat. precum si 0 alifie eu calendula. precum. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. in alternanta. 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow.esi ne. in alternanta. urina foarte abundenta. l~ fiec~re ze~e minute. "' . in cura de trei luni. menstre hemoragice. la fiecare repetare a durerii.. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. . umflata.dad pielea e de un rO $Uaprins. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH. .0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. . arsura de gradul unu.steocyn. 'EPISIOTOMIE . 1 doza unica. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. arsura la plaja: . EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii. si o. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. de 2 ori pe zi. ERIGERON Origine Batranisul.• . 5 granule. ERITEM SOLAR .190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. 5 granule de 3 on pe sapt amana. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. .daca pielea e roz. 5 granu le din doua in doua ore.

. 1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta. se vor lua: Heparsulfur 15 CH.

Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. In toate aceste cazuri. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. microbii. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus. ~'. DICHLORATUM . ~ sensibilitate la cald:ILachesis. u miditatea. pr ecu~ virusii. .. . ." .~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. Tratamentul se continua pana la cicatrizare. pentru medicuL homeopat.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. Mezereum 9 CH. in alternanta. ESCARA .mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara.. c~ldura. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. 5 g ranule zilnic. furtuna). In fine.~~~. '.disfunctiile organice. ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . ETHYL SULFUR I.:~"':""'f. . 5 granul e inainte de mese. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~.~I. muntele) atmosferice (vant. ~ ~ . 5 granule inainte de mese.192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH..indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. Vezi AEROFAGIE. ~. . special. un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. .. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale.!~ fjif' ~. 5 granule.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. Local.unele imprejurari declansatoar e corespund IQ.. si Pyrogenium. alergenii. . medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.. ora de ora. marea. . se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM.fi foarte utile: Pol len in alergie.

studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si.t~'t... da r si cu sensibilitatea sa deosebita.'. . 0 per soanapoate sa simta: .JI ~~. . .r..•.un sentiment de parasite: Pulsatilla. nu neaparat.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita.un sentiment de gelozie: Lachesis..e~~atiile bolnavului. M'::.. . r» .. ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu. Medicul homeopat este interesat mai curand de s. dupa 0 despartire brusca. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii. in acord cu evenimentul."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~... De exemplu. Este un element fundamental al.fli.

Paragrippe.i .un sentiment de vexatie: Staphysagria. 1 cutie .Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale.~:i.194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 . . Principaleie indicatii . Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe .. De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil. -denga. Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa.basici. ") \ ! Principalele Indlcatii . . Simptome caracteristice . . " EUPHORBIA '. fie cii e organica sau psihologica. EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India. Acnee. cosuri cu varf alb. . Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza..! .gripa. .I' Origine L~ptele-~uculu.veruca plantara. . denga. Principaieie indicatii . •It . . . ".'.un sentiment de tristete: Natrum muri aticum... . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee.Ieziuni cutanate. EUGENISM ~l' .. agravate inainte de menstre. .<i-f.dureri ca niste arsuri..

. . de sfaramare a spatelui si a membrelor. administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode.lacrimari iritante.Simptome car acteristice . al carei fundament este respectarea diferente i.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri.sindrom gripal. principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. ~ d ureri oculare. Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei. Aceasta conce ptie.~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. . ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor). Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. foa rte departe de etica homeopatilor. . ' Simptome caracte ristice . Origine EUPHKASIA eta eta ".senzatie de curbaturi. . I n plus. pare depasita astazi. in II) • .inflamatia pleoapelor. EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite.

... 5 granu le 1-2 ori pe zi. ( F . . in general lara eruptie. .conjunctivita alergica sau infectioasa.a pielii: Romeplasmine. lntre timp: Acht 9 CR.. Allium cepa: boala fanului. 5 granule 1-2 ori pe zi. ~ .. f/ I / . . 5 granule pe zi.a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. Origine Hrisca... . ~i Cr ataegus. timp de 0 saptamana. si Bryonia 9 CR. ~i Calca rea j1uorica 9 CR. I I EXCORIATIE ' .. 5 granule de 3 ori pe zi. '. 5 granul e de 2-3 ori pe zi. f Principalele indicatii Prurit. In cazul puseelor acute.r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. t . in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. FALANGE . . "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic.rujeola. JACQUES BOULET 1 . se adauga oligo-elemente de cupru. ) . _ I \ . . 5 granule dimineata ~i seara.' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR.196 tuse cu expectoratie mucoasa. Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi. " Principalele lndlcatil . . . \ . 5 granule 1-2 ori pe zi. 1 capsula de 2-3 ori pe zi.

r ' . Vezi DURERI DE ' GAr. I " l! f '. .FARINGITA .

care d ureaza mai mult de trei zile.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. iar prezenta tulburarilor urinare. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. Ip aceste limite. . FEBKA. . chiar si moderata. JACQUES BOULET J 199 .acnee simetrica pe fata: Arnica. . . Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. . De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. _ eczema in ju rul gurii. cand e bine adaptat.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. de 3 ori pe saptamana. ~ agravarea prin feculente: Alumina. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. Principalele indicat ii Urticarie cronica. precum crustaceele . _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. 5 granule din doua in doua ore. " FECALOM . deoarece trateaza aHHleziune a. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. ci un simptom. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. 5 granule din fiecare pe zi. FECULENT ~escperir. _ eczema a pielii capului: Sulfur. in ciuda unui tratament adaptat. herpes: Sepia. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. .sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. dupa unele alimente. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. trebuie sa duca l a consultarea medicului. ~at ~ireactia generals a organismului. Principalele indicatii . In prima faza. Natrum muriaticum. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. C~~i consult obligatoriu. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. _ 0 febra. prurit In special. . ca sa nu se ajunga la convulsii. Natrum muriaticum. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. mod erata.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9.~l_Bryonia 15 CR. - . <ii> Febra nu este 0 boala.

.

toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . hipersensibilitatea la zgomot. De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis.. It. fie prin observatii cIinice. gripa. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor. atata timp cat se pot d etecta molecule. Acest lucru e ste foarte important caci. Bryonia: traheita.' ~ . _ oboseala. modi ficand astfel puritatea medicamentului. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta.instabilitate vasomotrice. . Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. FIABILITATE . . .. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. fiira aceste hote. fie prin experimentari.. anemie.paloarea mucoaselor. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica.periartrita ~capulo-humerala. Phosphorus: fenomene hemoragice. I. _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. Lycopodium: urticane ahmentara.inflamatia umarului. Simptome caracteristice I .. bronsita. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH. . apoi pornind de la analiza ei chimica. In cursul etapelor urmatoare.oboseala in urma unor anemn tratate.. . apoi aspectul ex terior. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza.. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. Kaliu m carbonicum: oboseala. . FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul.. ci pe 0 baza ernpirica. adica pastrand 0 atmosfera fiira particule.J iote cu flux laminar". Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante.200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri . sangerari ale nasului.• J .• 1" Principalele lndicatii . la Comparatii ~i asocieri . . ~ Urtica urens. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului.

Fosfatul feros.. bronsita. . ••• _~ _.• s.•. ~ ~ . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.' . .c:a &~ . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor.: . . .I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. .fenome ne hemoragice localizate. t Origine . .febre moderate.otita.1 . Principalele indicatii -traheita.inflamarea timpanelor..::i.

Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. Flebita trebuie sa fie s. se vor lua: Conium 9 CR. Ca 0 completare si preventiv. 0 durere la palparea pulpei piciorului. suspensii sau ge~ule. 5 granule din fiecare . FLEBITA..~j.® . ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente. .202 JACQUES BOULET . 5 granule pe zi. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. tizane. 0 nastere s~u un a. dupa unele interventii chirurgicale.u mai exista ~o~tr. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. si Fraxinus americana 5 CH. i n special pomind de la dilutiile puternice. Tratamentul homeopatic. solutii. l-:' FLICTEM .Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. 5 granule dimineata si seara. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. Sistematic . regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. .sepres<:nu medicamente anticoagulant e. constituie garantia calitatii produsului finit. In schimb. prin ecografii. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. permite intarzierea evolutiei sa le. . Pana la consulta rea medicului. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. ( . de la descoperirea fibromului. daca este i nceput din timp. se consulta imediat medicul. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei.ol chimic posibil. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului.vort ~l co~firmat~."enef)~etice". sau i nfirmata de un exam en Doppler. Empirismului prescripti ei. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. daca exista indoieli.. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. ®~ " •. cand n. 5 granule de 2 ori pe zi. ' FISTULA. ' FIBROM®~ . clinic. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante.

trebuie consultat medicul: . 5 granul e dill doua In doua ore.: ---------------- . 5 granule din fiecare. drept complement al in grijirilor dentare.daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . -:.. Atentie. 5 granule. de 2 ori pe zi. dimin eata si seara.. .. si local alifie cu Ratanhia.. timp de doua zile. . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a. Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. (Q (Q .. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli.:. se i nteapa pielea. 1. in alternanta.r >FLUORICUM ACIDUM . . Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH.daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). .. .Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. Intre timp..~ . se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH.. ~ Origine Acidul fluorhidric .

.de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor.Lyc0p'?dlum.I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par.apa: Stramonium: . Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond. 5 granule de cinci ori pe zi. Pyrogenium 9 CH.de 0 nenorocire vii toare: Causticum. la un interval de douasprezece ore. . .de 0 maladie incurabila: Ars enicum album.furtuna: Phosphorus. . . "' . Vezi AP ETlT. _ foame in timpul migrenei: Psorinum. . FOLLICULINUM·! . . . ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren). . 5 granule d imineata. . . . . eczema vancoasa. I. Natrum muriaticum 9 CH. aspect taios: Alumina. Lycopodium . 5 ~fanule dimineata. . Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi.. ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. '. 15 CH. . Sul fur (tratamen!.moarte: Arsenicum album. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. ~ Pe la prinz~. pentru calmare Ignatia.animale: Tuberculinum.obiecte stralucitoare: Stramonium. ~ Pe la orele ze ce . . . . . _ foame intre mese: Antimonium crudum.de teren). 5 granule. _ foame noaptea: Nux vomica. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. I • .cutit.intuneric: Stramonium: . . .hoti: Natrum mu riaticum. 5 granule dimi neata. 1 do za de 3 ori.m ultime: Argentum nitricum. '1 t t 1r j . _ _ ulcer varicos.204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . si Arsenicum album 9 CH.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate.vii tor: Anacardium. .. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare.

1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului.r~1. .. Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite.•. In general.-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate. Folliculinum... este un medicament izopatic in concepti a lui.. acest medicament este prescri s in 15 CH. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a.. FOAKFECE (teama de) + .umflare abdominala."".. ... . . Origine Foliculina (hormonul ovarului)... • .•. ~" ). chiar daca indicatia lui este foarte limitata... dar se comporta ca un medic ament puternic...•..••.. FOBIE+ V~zi FRICi II .:. ....1I. agitatie. cu actiune general a in practice.sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani. fabricat pe baza de folicu lina.:: ..-. excitatie. ... castigare in greutate si modificare a comportamentului. Principalele indicati! .

indica sensibilitatea la Thuya.. herp~s.+ .•.".nsf ~ Frecventa. FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. 5 granu le de 2 ori pe zi . E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. J'f. .. . FKACTURA @> I " '\ . 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi. Vezi TEREN. in 5 CH. orarele si ritmul unei afectiuni . Principalele indicatii Cistita cronica.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. V ezi SLA-BICIUNE.' 1 FOTOFOBIE . lO J FRAXINUS AMERICANA . infect ii ORL .lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua.. Origine Frasinul alb. ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului. r FRECVENTA. . DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. repetitia. trebuie consultat un oftalmo log. ca esti "din sticla".constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. MOD REACTIONAL CRONIC . Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 ..migrena.. JACQUES BOULET HORMON. .

Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. ~ Frig localizat . .senzatia ca esti inghetat. 1:. '-------------------------'-------------------------------- . 5 granule de 2 ori pe zi. consoli dare.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH. pentru resorbirea rapida a hematomului. de repetat daca e necesar.extremitati: Natrum muriaticum. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. Pul satilla. .senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora.Osteocynesine. 5 granule de 3 ori pe zi. 2 comprim ate dimineata si seara. . Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH.nas: Arnica.'.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album.Symphytum 5 CH. FRICA. ~ Frig generalizat .piciorul drept: Lycopodium. 11?zi OBIE. ~ Timp de 0 luna J . 1 doza. 5 granule pe zi. . Sepia. prevenirea unei algodistrofii si reeducare. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. . Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. radiografiata si imobilizat a. .Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata.

_.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. . + FVRIE . irascibil: Chamomilla 15 CH. d . . Durere fulgeratoare.o. G I . ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH.eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum.lu~.febra ridicata. Vezi NEVR ALGIE. : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . subiect autoritar. e sem. unor me .acnee :·1 im . dicamen te de teren sau de sensibi itate: ...): PRISON li-"" '1:. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . brusca: Aconitum.subiect nerabdator.. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE .copil capricios. 5 granule pe zi. FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau..in cursul febrei. l: ~. •••.lca..'!!r!. .frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s.r.fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . .ron. In ritmul durerilor (sciatica.:-. . i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate.v.:.frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium. In alternanja. 5 granule. durere frontala: vezi DURER! DE CAP. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' . iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. u ur. FULGERt\TOR ~J. orgolios: Aurum 15 CH. PRUNTE . . zona zoster). . 1. care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. S lfi . .""~". ...!.

_ Hormonul de stimulare fohculara. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. spasmofilia. Senzatia de fumicMura.Senzatie de frustrare. Origine ..r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. -------. II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. I doza. FVRVNCVL Vezi ABCES.-~ . . Apis. Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza.anxietate.~ePtate: Staphysagria 15 CH. 1 doza. I doza. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . de n. Vezi SENTIMENT.

trebuie sa duca la cons ultarea medicului. durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. sun~ deseo~l exas .". ~------------------ .. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. Vezi ALIPTARE. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. in afara aliiptiirii. In even tual diabet. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). GANGLION Vezi ADENOPATIE.

5 granule. pentru recuperare. imediat vomata: Phosphorus 9 CH. . cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. 5 granule la. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH. Se simte obosita si anxioasa. posibiI.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. din ora in ora.in caz de sete de apa rece. . ..t <il> . diminea!a si seara.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile.. i n alternanta. 5 granule d{n fiecare . 5 granule la fiecare doua ore. granule. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala. aca iarea se opreste S a se preva. Daca. pnnclpa e. sap~ C!I~NA9 CH. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. . daca diareea este urgenta. timp de aman a. pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac .:~.crampe: Cupru m: . la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. 5 granule la fiecare doua ore.Veratrum album 15 CH.. ~ Madeleine.balonari: Nux vomica.voma care usureaza: Nux vomica 9 CH. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di .'i. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. sau Aloe 9 CH.~. Are ~l l . GAFAIT ~al. .arsuri: Robinia. d'~ a: . trebuie sa se consulte medicul. III alternanta. i~ varsta de 74 de ani.fiecare doua ore.. timp de opt zile. .~".!rblo vegetabilis 5 CH. . I n aceste doua cazuri. se ia medicamentul indicat in 5 CH.i:~[' . daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. . 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore..In I?oaptea asta.senzatie de gol: Sepia. g~a ~ e SlUS.senzatie de piatra: Bryonia. inainte d~u:::esele ~~ C. 5 granule la fiecare doua ore. 5 granule dupa fiecare ma sa. 5 granule din ora in ora.senzatie de apasare: Nux vomica. t::{. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: .. H. 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '. ~ . . cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.. granule.tulburarile persista. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig. la fiecare j umatan.r. 5 granule ora de ora. I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii.Arsenic um album 15 CH. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. . . GAZE .

medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca.~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache .Dificultate de a respir . GEWZIE . ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. . SlS . Se consulta GAT -~.'I'Ij-". BR ONSITA. 5 granule Vezi ASTM. -'. fi '. I ar 0 vegetabitts 9 CH. Vezi DURER! DE GAT.

are un comportament de bebelus. 1 doza. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. Paragrippe.artro hi ICU.d uren de menisc: Petroleum 9 CH .frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. ' iecare e oua on pe ZI' . de doua-trei or i pe zi. in doze mici. ii ':'''!tL'~I:l. m. I. impresii false sau inventii. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. sa faca pipi in pat. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia.erjoliatum: gripa. ~ Exagerare. ~ Impresia cd esti parasit. care cedeaza: Kalium . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. Adultul pliin~e. nu doarme. 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. Copilul incepe sa-~i suga d egetul. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. In toate aceste c azuri. Gelsemium 15 CH. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. tulburarile persisra. putand chiar sa fie delir ante. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita. 1 tub. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. Iasomia. d ar. 0 ruptura senti rnentala. Simptome caracteri . trebuie consultat medicul.Impr esl'a de labi ~ . GBNUNCHI . daca tul burarile persista. 1 cutie. '" . provoaca tulburari neurologice importante.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. actioneaza asupra febrei. care provoaca un comportament de regresie. Desigur. Daca . bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . in doze mari. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. e e on pe ZI.

cefalee con gestiva cu tulburari vizuale.adormit greu cu trac.stice ..f. neaparat mers la of talmo log.. .'.~:"-'" 1\. 'paralizie ca urmare a unui virus. . .febra cu cefalee si senzatie de abrutizare. Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile.buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. .trac.paralizie.. cea mal mica banuiala.• "". ~l se r a Mercurius tre. I!. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep. . . trebui e GINGIVITA .. Nu exista tratament home ti . opa IC pentru glauc om.ed~ e:a~l11~t de medic.e O~Ipe :1. ..cefalee occipitala. :_.. •.. ~ . ---------- .i¥~~:". GLAUCOM® "t.. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' .p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_. Principalele indicatii ."<i~ -1~fi:. La barbatul adult. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . r~ GINBCOMASTIB '$:.. Daca tulburarile persista .recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI. zit· ..anxietate de anticipare.gripa.. t remuraturi..

tahicardie s i hipertensiune arteriala. din doua in doua ore.eczema cu supurare. a gurii si a mucoaselor. E indicat sa s e faca analizele de cuviinta. Ledum palustre 15 CH. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te.cefalee congestiva. Medicamentul ~o.veruci in jurulunghiilor. in primele trei ~l. .Apis 15 CH. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia. _ r • De la inceputul reeducarii ~l .Arnica 15 CH. .hipotiroidie. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena.in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. dupa urechi. GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . _ Nitroglicerina. trinitrina. eu cefalee. . precum si la femeile anxioase.cat mai. P rincipalele indicatli . 5 granule. cat si la adulti. de repetat dupa sase ore. care au tendinta de obezitate. . Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne . GRATIOLA Origine Veninarira. _L . 5 granule de 2 on pe Zl.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. _ . Ec zema. . . .hipertensiune arteriala. . de . 5 granule pe Zl.m~opat~c t~ate. Graphites este eficace atilt la copii.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. . GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna.H.i ncetineala mental a si genitala. .enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi. Simptome caracteristice . le. care se manifesta prin usc aciunea oehilor.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. Origine Plombagina. m ai ales la femeile la perimenopauza.constipatie. . _ . 1 doza.. in alternanta.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului ..bufee de caldura. . Principalele Indicatii . .leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. _ . Simp tome caracteri sti~e . infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic .. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatil .congestii cerebrale violente. In timp ce se pune gheata pe articulati e. flatulenta cu hemoroizi. 5 g ranu~e. ma i ales la copii. .. . grafitul pentru creioane. Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. .repetat de 4 on In pnma ora.r~ped~ posib!l:~ .aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. .

_ .

. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . 5 granule pe zi. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. 5 granule de 2 ori pe zi. Aceste carente induc. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. Kalium carbonicum. in mod ereditar. pe 0 perioada de zece zile. Graphites -. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. GKA. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. repetata de 2-3 ori.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. Nux vomica s au Calcarea carbonica. De exemplu.omare Ipeca 9 CH. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. SARCINA. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. rei{[~tea''exercitiilor fizice. 0 buna igiena alimentara. modul reactional al acestei persoane. alergice. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum.dupi .218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. asociate cu medicamentele corespunzatoare. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. ~reati in urma unei indigestii. Thuya. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. Compara tii ~i asocieri . dermatologice sau nervoase. aut ceva rece.BIT+ Totdeauna grabit. Este clar ca terenul. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. avand ca medicamente de fond Sulfur. 5 granule din doua III doua ore._ Nux vomica 5 CH. inghetata sau dupa ce s-~. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire. 5 granule d~ 2 on p~ Z1. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. VOMA. Greati care n u se amelioreaz~. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. 1 doza. 5 granule din doua III doua ore. or. Coffea 9 CH. . prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. dulciuri.

eveniment psihic ( doliu. . urma unui.b.". persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au. a Uneon". · .. .rusci . ---------------- ..GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i.. . concedlere). desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat.. .ln.

de 2 ori pe zi. Tratamentul e format din medicamente de teren. sau Cereale incoltite 6 X. 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. --'.2 comprimate dimineata si seara. ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt).pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii).rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. .l~~~~~:~ s~ . e.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . 5 g ranule pe zi. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X.c omplet ~i realist. --. in plus.:. pre cum Natrum muriaticum.. . » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar. 5 Zl. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Ch.Pilosella TM -Fucus TM. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. 15 picaturi in ainte de mese.f. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. preparatul urmator. 5 granule pe zi. pierd din greutate. ' X A A . ia preparatul urmator. Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. .220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. 5 granule pe zi. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. 5 granule de doua on pe Zl. La persoanele pre a putemice. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er. . . zi: . intestinale: se ia preparatul urmator. .t .granu epe~I. cu 0 jumatate de ora inainte de mese.. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. III iecare din . 5 granule (sau 1 fiola). 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. de asemenea.~1 100 de picaturi . . Silicea sau Phosphorus. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH.

' GRINDELIA . GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» . Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului.· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. .. cu sufocare. ~'~~":~l. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii.~ ".•.f Origine Grindelia robusta.

supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. . ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . ~ Sau: L 52. ~ Si In plus: . ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. -----------------------------'- . . cosmaruri. In fiole: Olig osol. timp de doua zile: Paragrip pe. survenite in perioadele umede. alternants in 9 CH. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). 1 g. ~ Sau: Picaturi cu esente. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. de 4-5 ori pe zi. globii oculari sunt foarte sensibili. timp de opt zile. . 5 granule de 3 on pe zi. 125 el. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius.. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). 1 g. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. cap. 1 fiola de 3 on pe Zl. curbaturi la spate si picioare.eucalipt. 1 doza de 3 ori pe zi. timp de aproape . durere i ntensa In oase. fata rosie acoperita de sudoare. progresiv~. 5 granule. Febra brusca. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. timp de doua zile. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. 40 de picaturi in putina apa. congestia fetei. timp de tr ei zile:. fata rosie.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. cu fng moder at. ~ Si In plus. In granule: Oligogranul. Microsol. la zgomot. _ elixir d e papaina. ' BELLADONNA Febra brusca. 39 de grade Celsius. gat uscat. . 2 comprimate de supt ora de ora. n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. . f~is?ane. Granions. depr esie. absenta sudoru. La copil. . ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. stabilizata. de la primele simptome. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. -pin. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. 1 supozitor d imineata si seara. 1 g. Atentie la convulsiile copilului mic . oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. agravare la lumina. STRAMONIUM Febra ma~e. 39 de grade Celsius. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. angoasa cu agitatie. ' . opt zile.re. oscilant a. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie.

in ian uarie 1985. in urma unei gripe. Georg~~e.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. medicament al grrpei cu dureri 1 doza. durere ascutita in trahee si bronhii. Atentie i n cazul vomei. tusea e seaca si dureroasa. rigiditatea cefei. 5 granule de 20ri pe zi. anxl(~a~a. '). GELSEMIUM Febdi brusca. timp de doua zile. 5 granule. -¢. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ ACONIT 9 CH . Daca tulburarile persista. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. din ora in ora. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . · . de patru-cinci ori. 1 doza. timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH.toate.ou stnca t: Arnica 9 CH. zile. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. dimineata.gust de . 1 doza de trei ori pe zi. se simte ~oarte ob~s~ta. trebui e consultat medicul. Febra e moderate. inamte de cele doua mese. BOULET . ~ INFLUENZINUM 15 CH. prostratie ~i depresie accentuata.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. . senzatie de uscaciune. moderata. foarte ridicata. . 5 granule de 2 ori pe zi. timp de opt zile.224 Este cel mai important caracteristice. . in alternant a. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. insotita de anxietate. . pe 0 vreme foarte rece si uscata. tus ea e dureroasa. . ~ OSCILLOCOCCINUM.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH.alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. .Experienta JACQUES mea . 5 granule dm fiecare. sete.varsta de 62 de an i. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . FERRUM PHOSPHORlCUM . din ora in ora. iu. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile.amarealain gura: Chelidonium 5 CH. 5 granule de 2 or i pe zi. . 5 granule de 2 on pe zr. 5 granule.?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. 5 granule.. a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. de trei ori pe zi. dure ri de cap. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. absenta setei.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi.8T . . GU. -. .

!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u.c. ~ Experienta mea .. . 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig.:. 5 granule de 2 ori pe zi.•••••• " ----------------------- .'. ___ . in gat sau laringe. ~ Experienta mea . care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor. durere ascutita. miscare. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••. ~~ . 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. ca cea provocat a de 0 aschie....:.gust dulce: Stannum 9 CH.:. 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. Atentie la urechi. In timpul iernii anului 1999.5 granule de 2 ori pe zi...

bine instalat. 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . -pm (1 g). mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. . Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . brusca.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. tratamentul oat . galben-verzuie)? E bland. In schimb.d medicament foarte bun pent t t urata. ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. in hiperuricemia e ronica. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul).JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 .. depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. se ia Dissolvurol. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. ~. al gleznelor sau genunchilor. . esentiale sub forma de picatu . 50 de picaturi dimineata si s eara.. trebuie sa c onsultati rnedicul. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut.fi . ( . in 9 CH. p eumtne. Oricum. cu apa. de repetat de 3 ori pe zi. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos.n toate cazurile. timp de trei zile). . se recoman da seara.devine. In caz de criza. la fiecare ora. ar Aco . in alternanta. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). ACONITUM ~ebErama:-e. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. lntre timp. GUTA®J. .~lixir de papaina (125 cl).. Febra poate sa fie de scurta d . entru COPl:. 1 doza. tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. . lara sudoare 'xperienta mea . 5 granul e din ora in ora.cu inrosirea fetei. groas a. 5 granule. I. timp de doua zile.eucalipt (1 g). Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. rinita. pauza.c~mbri~or (1 g).

sudoare. doua medi~amente. 1 ------~-------------------~------ ...d . BELLADONNA Febra mare. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. cu senzatie de abruti . scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . din nas e limpede si abundenta. constitute diferenta fata de cele lalte . deseori os cilanta c . Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita.nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. GELSEMIUM . mucoasele sunt uscate . zare ~I uren de cap. . <} Experienta mea . Febra mare.

. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule.228 JACQUES BOULET . cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. She. in PUL STICT~ altern~nt a. ~ Experienta mea . c _ _ _ ~ . timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. nas . Tratamentul trebuie _. ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. ameliorata de caldura Iocala. trezeste cu senzatie de Henri. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. . rarit in functie de ameliorare . . . . in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat. guturaiul cateva on. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . m ora in ora. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. in alternanta. 5 scurgere groasii 0 .a. ale urechilor. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. cu str anuturi la frezire si rinita clara. din expenen. ~ Experienta mea . cu dorinta de Senzatie e nas in . din ora in ora. mult e frisoane. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. NUX VOMICA Nas infundat noaptea. 5 . _ E prezenta si dispozitia proasta. GUTURA/: incepe cu frisoane. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. rara rezultat. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. d ape doua s aptamam. stergere a nasului.~itundat tnj. Se simte abatur. Totul se amelioreaza in aer liber. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas.di CH.

---.. 5 granule...-...-.. in varsta de 3 ani. din ora in ora. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore.. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda.. neiritanta.Scurgerea e de un galben deschis... . lacrimare... .-.•••••. Thomas. . Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH. iritanta si usoara . ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. in alternanta. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie.. scur gere abundenta . _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco .5 grade Celsius. .~. KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase. EUPHRASIA. dar tenace.. 5 granule din ora In ora... Deseori..-. eu dureri ale mueoaselor faringiene. irit . {> Experienta mea . durere a sinusurilor frontale. in mtenor. E rinita CEP~ . febra se mentine sub 38. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi. --"---------.. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1.. In special Iacrimarea ~..~ .. in 9 CH. .. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE).-. formand dopuri si mueozitati. totul se amelioreaza la caldura.

1 lui de tuse in 15 CH. A facut studii de medi cina la Leipzig. 1 turne continua.<:r Experien(a mea. unde $i moare in 1843. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. 1 I ------"---------------- .2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. timp de zece zile. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. dupa imaginea epocii sale . Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . independenta de spirit. x. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. recunoaste re si onoruri.. galbena. 5 granule dimineata si seara. si se instaleaza la Paris.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. SILlCEA ~ r . Pr eocuparea sa. Intuitia sa a constat In . IplclOasa . . adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. 1 doza. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. in Saxa. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. majora a fost farmacologia. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui.<:r Experien(a m~ea . tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. In schirn b. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. Rornanesca: 0 viata itineranta. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. marcata cand de succese. La optzeci de ani. in 9 C H. apoi la Viena. rigoarea observatiei si a experientei. cand de atacuri $i procese. Melanie d'Hervilly-Gohi er. ~ Scurgere pu rulenta cronica. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. la varsta de optzeci si op t de ani.

1. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament..vaccina ". . Hahnemann.~ ~:.' cO cO . Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796.. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN).'~ ~ -. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte.e venotollIce. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE . Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine.. Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice. IlAMAMELIS _ . Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. " .. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite). 4 ~~ . 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). " a nemann.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e. foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om. Mai tarziu.in special. Med . "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. Perceptie anormala.. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii. cand Jenner face prima vaccina re. P. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. In toate '1" 1 doza. In 1796.r-. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". se ia: Hyos cyamus 15 CH. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii... Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine).~~. care confirma .232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ .. ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici. ca medic ament.A7.. Homeopat ia se nascuse. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann..:. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale.'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb . trei zile la rand. geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei. se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). Ea a dus de mal' . DINAMIZARE). sunt imunizate impotriv a variolei. cazun e.

.. In preparate' Aesc I e Icamente venotonice.~ " ...... . tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare." .... precum ..icamentul Principalele indicatii ........ HEDEOMA Origine Busuioc american. u us compus sau Hamamelis compus... '..........•••....... ~omparatii ~iasocieri ............ In general In asociere cu alte ill di Aesculus.. are nza rtroza)....hemor~izi... -.. Principalele indicatH Artroza degetului Ahile.vance: ' .....•.•••...•... dt ( ....""''' .....••...............

Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH.\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. de repetat de 3-4 ori pe zi. 1 doza pe zi. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. HEKLALAVA~ ~ ~ . . osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. trebuie sa se consulte medicul.ic. Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH.::: . HELLEBORUS Origine Spanzul negru. insomnie si hiperemotivitate. In primele opt zile. 1 doza In ajunu l operatiei. . 5 granule dimin eata si seara. Poate sa fie yorba de 0 cistita. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta.234 JACQUES BOULET . Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda). In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. si Natrum sulfuricum 15 CH. •• . pe langa reeducare si tratamentul cauzei. exostoza vertebrala.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. si Rhus toxicodendro n.: t '.1lmet.. osteofit. Ap oi. 5 gran ule In fiecare seara. dar si de un polip In vezica. . Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS.dureri de splina.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. Uneori. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. Principaiele indicatii . 5 granule. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. Acest m.ep. timp de opt zile inainte de operatic. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei. 5 granule de 2 ori pe zi.tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. .febra per iodica la fostii bolnavi de paludism. datorata unei leziuni a sistemului nervos. HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. cu menstre intarz iate. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare.. Principalele indicatii . . 5 granule pe zi. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. .

---------- .r -------------.

extrem de tari.hiperstezi e.:.' 1 pus sau Avenoc.In (4-5 CH).. ' . III zatie de constrictie. • e. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ . de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. nu tre uie .secretii purulente. Aesculus campus. . cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl. d. schimb. In alternanta. ... din ora In ora... . evocand 0 tromboza. ureche interna. . de trei on pe Z1. ~pSEPIA CUMPUS.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie.\'.. cu 0 senzane ' p rurit. '. 5 granu e e . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. . ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. III a e.. 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . . Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. doze de Arnlca Vezi NASTERE.JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. hipersensibilitate (Calcarea carbonica). .~ nor excese ahmentare. de arsura. ." . ~ AESC ULUS COMPUS. . ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR.e hemorOldale acute. Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un . HEPAR SULFUR -. 5 granu e e . se plange de d~reri .. de nastere. Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza . ~ ~i .' . de trei ori pe Z1. de exemplu in caz de abces deschis. 15 picatun. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . sa consultali medlcul. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. granu 1e. Simptome caracteristice . dedit daca ~e diat dupa.. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. intoleranta la cea mai mica atingere. de 40 de ani.. Ma. abces dentar. ' ei trebui e'sa va indemne. . .~ Laringitd ac .•. de trei ori pe zi. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). ' A rnlca. ~ . . CH . 20 de picaturi.. .. 5 granule.focar inchis: sinus.: patruzeci si opt e or . . hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. ' z i. . medicului: ~ Sistematic . Examenu ~ar violacei.' .rcel. '. 9 CR 5 granule dimineata ~l seara.. A oi se ia pana In luna a opta. d e pfma la consultarea Se ia timp de .. . ~ d~ AESCULUS COMPUS. dureri pulsande.

varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.CH: -laringita acuta. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH. Sambucus 5 CH ~i Spongia 5.uta .

. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . . ar."Z. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). pentru analize complete. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale. El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. tratamentului terenului. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si .mucoaselor genitaleg(virusa~e~~..1 toate cazurile de afec tiune hepatica. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau. 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica.m eazul herpesului . lJ. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. a~a op~ratJa nu e urgenta. iar hepa tita C poate sa devina cronica. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. . ' a rum muriaticum. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. . fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. aceasta va fi nri . . m alternanta. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir.?1a ~I.anule . iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. "es e . usor reperabile. ~.. 1 doza dimineata si seara. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. 9 CH 5 g.. ca totdeauna. fie la nivelul urii s a re se ca!act. La unele persoane.Calcarea jluorica . e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. oarte eficace atat In plan .~W~ (vi rus de tip I). la fiecare ora. labial solar in mod deosebit N t um ~I. 15 picaturi de 3 ori pe zi .enzeaza pnn eruptii nivelul. d ~pa operatie. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. C alcarea fluorica ~ . De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. veziculele reapar periodic febra sau stresul. 15 picaturi de 3 ori pe zi. timp de minimum cincisprezece zile. I~potnva. de vezicule. e 2 on pe ZI. timp de minimum 0 luna.d~e amente de fond.~ c U. ' granu le. t 1 . vemmente pre c um soarele. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. pe ZI. menstrele. simptomatic ca t <:1' . Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. odihna e indispens b r D ~ . virusului d in viata Ior.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. m. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. vezicule si apoi cojile.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee. la altel di I ~n. ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese.

in fine. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. consultati medicul. 5 granule 'in fiecare dimineata. 1""-----_ ---l.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. Daca simptomele persista. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. trebuie sa va supravegheati alimentatia. sau eu . in plus.-- . inainte de cele doua mese principale. aran. 5 granule din fiecare. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH.-------.

in varsta de 39 d . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. n . local: Labi acalm. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. ca niste ulceratii: Borax 5 CH. edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. 5 granu le. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . Copilul trebuie dus repede la medic. MURIATICUM 15 CH.. I~ caz d e cr . in alternanta. dupa sase ore. granule. Apare 0 pla ga saptamana.' Illfl~. la femeie. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. sapt~mana. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. Bineinteles. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. 5 granule la fiecare doua ore.mafii acute. III ora III ora. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . 5 granule. timp de eel putin sase luni. ora de ora. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta.nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. ~ Genital. ~IB'J'oma 9 CH. in. Umflarea unei articulat~i. . 1 aplicare la sase ore. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 .-5 granule din doua in doua ore. 1 doza. . 5 granule la fiecare doua ore. De la primele simptome. din ora In ora. Apoi. in Vanta de 44 d . 5 granule. Trebuie il~obiliza:r. de repetat. ~ La buza.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia... 1 doza pe ~ s: In caz de criza.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH .' . la ba rbat. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. Pana atunci. in aceste doua cazuri.. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH.In u '. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. ritmate de ci I '1 e aDJ. Intre timp. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. ~ CR rza. ~ Genital. . se ia ti d d . se constata 0 febra ridicata. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. . d lmllleata . ' Agatha. ca un cos(vezicula mare. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. 5 g ranule din doua in doua ore. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. 9 HIDARTRozA ® .' eZICUe. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. cu foarte multe vezicule.' a u.alternanta. III ora III ora .' ~ herpes genital. 5 granule .

I . . amonium 15 C'H I d . ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. • 0. trebu ie 'consultat medicu!. .'. Inflamatia' inicilor bursa sero~s '. ~Ianule. In ~lternanta. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . ge repetat daca e HIGROMA .. din doua in . Daca tuiburarile '.Ilecesar. perslsta. oza.).

. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. crudum 9 C . al carei singur obiectiv e ste de a trata. HIPOGLICEMIE . trebUle.' emen . . l'n plus .. plante loa e . evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. lungi."-"':~-"'''-'"w. C eren . precum si de mediul inconjurator. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau .. eficace pot sa constl de mesteacanul - . se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii.~~.~. ~. VeZi DURERE. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t.se .bine la medicamentele . in afara oricarei teorii preconcepute. granule pe Z1. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica. '.~". a asup . . t actlOneaz I ti homeopatlce.. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~. 1 . .i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!. 5 granule de 2 ori pe zi. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. atat fizice cat si psihice. . -toare-a lmen .aua. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. a vindeca. s. . Mai tarziu. Aces ea. .~:!~~~'ia. moderate ~i instabile. In toate cazurile. Sulfur. pe penoade Aceste medlcamer:te . I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a .c. ~ . .. mod spasmodIc. ~ se con suite medlcul. Aurum. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te . .''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . Lach~sis. Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente.' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . simptomele perslsta.:::~/.au \n a'medicamentelor antldepre soare.. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte.l. neregu a. . ele permIt s. I t i reactlOneaza . tinand cont de toate reactiile sale. . 19len .. '. sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. Apoi.' i: rt . . ! ? .~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice . CH. ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. ~ _' ra fenomenelor congestlve.' . 15 CH. .su~ilutii de 9 s au 15 CH. . <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ .. Ea este in ser viciul bolnavului.JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=. nu a dogmei. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . timp de 0 luna. ierata i recenta. ".

prajituri dulci. 5 gr anule dimineata. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers. . care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. timp de zece zile.zahar.. si oligo-elemente (zinc. fuzie pe baza de mashn. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH.?rma _ . Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii.5 granule In fiecare dimineata. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. 5 granule seara. dulceata . nichel. si S ilicea 15 CH. zilnic: Nux vomnica 9 CH.si luand In mod regula t zaharuri lente . Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide .paste. sub f. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. orez. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit. gris. cobalt). trebuie consultat medicul. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice .foame b rusca. Se mai iau. cu transpiratie si oboseala intensa -.

cu ajutorul medicului homeopat. 5 granule pe zi.::.gas tro~enteritelor acute. . Hormonii sunt co experienp. An alizele sunt deci necesare. sinuzita' . . 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do . ~ anta onglllara din Canada. dureri hepatice. --- . alifie..slablre. Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina. ~ . in cazul rratamentelor .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. Actiunea lor a ariitat cii: . .rinita. terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .' . mici arsuri: ..:. I .conshpatle. 245 ~. JACQUES BOULET HIRSUTISM . . meniu gmecologlc. Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " .nno-farmgita. F .. ' Principalele indicatii . = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa. . . Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual.i:itatia I:ielii.~'.~ lca~e~t ~omeopa~lc.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire.244 . Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita. in absenta unei patologii tumorale. Medicamentul home . . ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive.-. . Se poate mai intai incerca.~ .asupra Iperandrogeniei' -. ~.. cu eonstipatie.afta:. un tratament de fond homeopatic. Principalele simptome . Recent. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica. vasco ase. in Nicaragua.~ . medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru.Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. HORMON Orice substanta activa din u t d . ' insuficientii hepatica. . in special DHA -S 15 CH. . HOMEOPLASMINA. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f.groase. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . Principalele Indlcatii Toate formele de alergie.secre!ii galbene. Origine Specialitate homeopaticii. timp de douii luni. .~-'. crapaturi. .ta.gr_ea. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. lor e fundamentaiii..® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine.

----------------------------------- .

Borax: afta. ~e o ngme chimica. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise. .d a unn compu<:1 s -t ar . . spasme muscula re. Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori).uscaciune a mucoaselor. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric. » Prescriptie medicaid: . Principalele indicatii . .~. ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ .246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. . sist emului nervos si inimii. Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara. ale dmtllor si coccisului. care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. Belladonna: uscaciunea mucoaselor.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace. exhibitionism.agravare in mornentul culcarii s i noaptea.delir verbal. -----'---------------------1. Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. cCJ fQ Origine Sunatoarea.agitatia copilului la culcare. .sughit. . actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase.. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii._~WUtI. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare.oase ale te ' . . in special dupa int erventii chirurgicale. de ~ceea gelule. Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. rmmatlUllIlor nervoase. roplata e cea a antidep .. Principalele simptome . I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. alcaloizi puternici. . . ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). Studii recente au ararat c -. . . Origine Maselarita.. . .I1l/ntO. ..angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. provocare.trernuraturi. care contine. in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore.tuse sau criza de astm la culcare.

ei rad si plang cu usurinta. (f T 10 . sufocare. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine .DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. To ate'simptomele spasmodlce.nod in gat. sis t~mului nervos. resimtita ca fiin d puternica. i nuca vomica (Nux vomica). In aceste im prejurari. Situatii sensibile . simptomele de Ignatia.decesele. Cuprum: spasme. Gelsemium: trac. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme . supararile. toate snnp 0 . fie ca e negativa sau pozitiva. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. paradoxale. Persoane sensibile ' . Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. ci intensitatea cu care este resimtit.' .J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. Simptome caracteristice .. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. sarbatori. Foarte repede emo tionati. Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. insomnie. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . 249 I leTER Vezi HEPATITA.sermm e e . indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. carora se fabrica medi~ament~l. _ nod i n stoniac.l . evenimente familia le. ceea ce exp ic . spasmofilie. Coffea: insomnie . prin distragere.aniaceelor). ~ in echilibru . ' _________________ ~ . tuse nervoasa. tulburati. pe baza contine numeroase semmle . vexatiile. palpitatii. . indeosebi p ersoanelor mai emotive.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. deceptiile. reusita personals.. Principalele indicatii 'schimbatoare. I~Ia~ului 19natiu _. 1 tub. suspina adanc sau casca. De avut :. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. accidentele. dar si emotiile pozitive. cu ocazia uneiemotii putemice. colici. r ontaitul nervos al unor alimente.: :~sa Ignatia 15 CH. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. care le excita. Orice persoana poate sa prezinte. nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. a~ .

In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR.-. in timpul fazei de incubatie. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. groasa. se consulta <iJ> medicul. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m . timp de \ 0 zi. 1 dozape saptamana.. 1 doza de 2 ori pe zi. de mlgrene. timp de doua zile.'=. Daca tulburarile persista. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore.on ~e an: . parca solzo~sa. .' ~. in cura de doua lU11 l. se ia INDIGESTIE '".de 2. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. 5 granule de 2 on p e zi. si fluorica. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. persoana incearca sa-si s~hi~be. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum. IHTIozA Pielea uscata. In cazul epidemiilor de gripa. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc.~. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE.. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. \-::..250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . ideile. In toate ca~u~l e. .~~~e~tul Se adauga. c~ multe ~escuamari.

Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. S'granule zilnic. ~ Incontinenta dupa nastere . . modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). . cu ranre in fu nctie de ameliorare. 5 granu e zilnic.omentul crizei.cu sudori reci. . lntre timp: Aloe 15 CR. 5 granule zilnic. -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH. . .la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare). Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR.ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. . . localizarea lor precisa. mergand pana la pierderea cunosti ntei. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari.dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. . . Sepia 9 CR. timp de cincisprezece . granu le zilnic. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. la copii A v Vezi ENUREZIE. . dupa masa: Nux vomica 9 CH. 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. timp de 0 luna.

t. . iar recidivele sunt mal putm numeroase. modificarea terenului. cuvantul individualizare te face sa crezi. Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH.luJbenSiS CR. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: .. sa fie ~oa~te rapida. Principalele lndicatii . Dimpotriva. . vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila.. . Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt . dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. In cazul infectiilor recidivante. streptococii hemolitici). !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. fireste. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. Deseori. trebuie mers neintarziat la medic. In mod gresit. . ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. . rezistentei la afectiunile de iarna. precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. eficacitatea lor poate.. . dupa vaccinul antigripal.c~st .-{. abces. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang.cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. supuratie cronies . de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<. a.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE).oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. de oboseala.rare~llula c.rino-faringita. . . nu exista vaccinare homeopatica. In plus. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului.In caz de inflamatie a punctului intepaturii. fara sechele. CI maladiei voastre.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic. de 3-4 ori In timpul iemii. aici vaccinul antigripal. . pecingine. ~sp~c~ face. du reri) infectiei nu regreseaza net. Daca simptomele (febr~. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. ~ 9 ~ ')oC. .0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi . In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. parte din analiza fiecarui caz. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1. 1 doza. pulmon ate).unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare.

.~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid.lk=. pe nedrept. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. 5 granule dimineata.' homeopatic este deseon antigripal. si Poumon histamine 15 CR. subiectul trebuie sa se reh idrateze.agitatie sau stare de abrutizare -. un vaccin homeopat ic .__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic. Acest medicament considerat. trebuie consultat medicul si sa se ia. sa se racoreasca. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .5 granule din ora in ora. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. In caz de insolatie. in timpul perioadei expuse. 5 granule seara.Q Origine· Vaccinul antigripal.Q . intre timp: r. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului ..-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1..

trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule. . Natrum muriaticum. . deces. . Ce trebuie facut ~e i~ ." Qi> . el permite. in majoritatea cazurilor. opririi. Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare.fata e foarte rosie. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu.blOtice . Thuya. edent: Cantharis 9 CR. la munte). tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. . L achesis. . » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . emotie. Phos phoricum acidum. Microsol. In afara unei insomnii datorate unei maladii . 5 granu in doua ore. Staphysagria. I fiola din fiecare pe ZI . cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR. tara sudoare. Silicea.digestiv.in fiecare seara. in IS CH. un or tratamente pe baza de antl. trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. de exemplu: SU!fUl.fata e rosie.'. . I~~O. din doua in doua ore. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. In aceste cazuri. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. plina de sudoare.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia..Oligosol. de repetat In caz de basici. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. se in talnesc in multe cazuri.MNIA ADULTULUI . uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. 5 gra nule seara. Se instaleaza in mod r egulat. unele persoane prezinta periodic insomnii. sau la unele date fixe (in fiecare duminica).Arsenicum album. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie.-"'!.• ~ . Insomnia e un simpt om. le de repetat de 3 ori se simte abatut. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' .Oligogranul. la fel ca oricare alt simptom . vexatie. nu 0 maladie.e problema. . 5 granule. I?e~eori. '. In fiole . medicamentul indicat (vezimai josj.!l INSOMNIE Problemele de somn. Ignatia vor fi eel mai des folosite. emotie. poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. . suparare. are . In a lte cazuri. insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. In practica. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. de 3 ori in doua ore. indica in general 0 stare mai curand depresiva.'. 5 granule. Granions. se pun. timp de zece zil e. evitarea luarii somniferelor. pe la patru-cinci dimineata. Aurum. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. cutanat -.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 . .-. Insomnia.

!nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie.Escholtzia 1DR. 2 capsule seara . Trebuie consultat medicul dac a: . msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics. .Va leriana 1DR.Passijlora 1 DR.Cratoegus 1 DR. .Tilia 1DR. . . seara. ..insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora. ------------------ .

care se rotesc tot timpul 10 minte. impiedica somnul. Te ridici. BELLADONNA Cascaturi. po fta de somn lara rezultat. . STRAMONIUM Somn. sarcina. . COFFEA . 0 ~ Experienta mea: . Tracul impiedica adormirea. ~ Experitmta mea: te relaxezi. Se ia pe perioada lunga.' ~ Prea multa cafea. ~ Experiellta mea: Renuntareala . prea muite idei. Ideal pentru examenele de tot felul.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. te distrezi. trezit imediat dupa adormire. hiperexcitar ea pozitive sau negative. 5 granule. dar te ama de intuneric adormirea. IGNATIA Prea multe emotii. de 2 ori pe zi. CHINA Oboseala fizica dupa boala. interventie chirurgicala. binevenite. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. in 9 CH. 1 doza in ajun in 15 CH. yoga ~l sofrologla .' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat.

de Ideal pentru studentii surmenati. De luat pe 2 ori pe zi. INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. '. 0 penoada _ _ lunga. eforturi intelectuale. si se fa ce 0 baie relaxanta. 10 Medicamentul clasic dupa sport. Se ia 1 doza imediat dupa efort. alti excitanti sau vitamina C. ~ Experienta mea: '. ~ Experiellta mea: . dureri de cap si di spozitie . patul e prea tare. . KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca.proast~. indeosebi in cazul acce selor de febra.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. . seara. cu angoasa profunda. prea cald. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. cafea sau la ceai. . in 9 CH. 15 CH. teama sau gandul la moa rte. 5 granule. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . _ ~. . Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare.

~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. . Francois. pe la orele tre i. ~ AN ACARDIUM 15 CH. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. pentru copiI.le . L a schimbarea orei. Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. seara. de optspre zece a?i. in varsta de 45 de ani. ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. 5 granule. munceste mu~t. Granions.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca.~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 .. <} . '.Oligosol. In fi. Marele medicament aI crizei de astm nocturn. Jacques. ~ GELSEMIUM 15 CH.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . saptamana. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. ~ NUX VOMICA 15 CH.Oligogranul. 5 granule seara. . 1 fiola seara. dimineata. 5 granule. Este anxios. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. Micr osoi. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . cu rau digestiv sau respirator. inainte de cele doua mese. 5 granule.. 5 granule. Atentie. Este iritabil. e iritabil si are goluri de memorie. 1 capsula seara. foarte preocupat de treburile lui.o. Nu a~e rabdare. s eara. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . se plange de obos eala si de greutatea de a adormi.

~ indicat in ~ . Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. [oarte utiI Ia intrarea la . anxi etate. seara inseamna rnoarte . urmare a unei emotii. . ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. <} Experien!a mea: ' den tar. 15 CH.. parintii seara. mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. timp de trei zile. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive.Medicamentul angoasei camm sau la scoala.COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. dificultatea de a adormi)? . Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. ii e [rica sa fie lasat singur . <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic. vrea sa fie luat in brate. 5 granule.. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. angoasei nocturne. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. medicamentu l . Experiell!a mea: de despartire.

. ------------------------.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl .

intr-un paha r plin cu apa clocotita. ~ Durere la tusit. INSOMNIA COPILULUI MIC: . 5 granule din doua in dou a ore. STRAMONIUM Co~maruri. spaime nocturne. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. pe la unu.' ~'~~." . eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. CAUSTICUM ~. Trebuie spalat si dezinfectat locul. seara. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH.. INTOXICATIE • . }. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta.~Copil deseori constipat. in varsta de 2 ani. Extrem de eficace si foarte rapid. Aude. pulmonata sau de zona zoster.y. .> ARSENICUM ALBUM 15 CR. 5 gr anule. Experienta mea: . totul se terrnma m oua. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. zile. altfel trebuie consultat medicuI. seara. la scoa a de exemplu. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului.t .dar Ii e foame noaptea.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . 5 granule din doua in doua ore. de trei ori pe zi. Lena. 5 granule. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. 50 de picaturi de TM. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. .> STRAMONIUM 15 CR.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. 5 granule din doua in doua ore.rer INTERCOSTAL In toate cazurile. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. se trezeste noaptea. -~ d . <} Experienla mea: . cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. 5 granule. halucinatii.. uneori cu dificultati respiratorii. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. si vrea s a doarma cu parintii. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. cu caracter coleric. in vars ta de 6 ani. }. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. balonarile gazele completeaze tabloul.. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula.

. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si. cu caracter autontar. 5 granule. Experienta mea:. Este in general un copil hepatic.<} ® . de repetat din ora in ora. intre timp. se ia Ar senicum album 15 CH. de 3-4 ori. .

Principalele Indicaut . .sa!i'vare excesiva. -. In cazul maladnl~r virale . trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. Comparatii ~i as.' .--. .greturi persistente cu vorna care nu usureaza. de trei ori pe zi. tremuratun. . I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra. 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra.. Cuprum: criza de astm. rino-faringita=-.aciditate a tubului digestiv.rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. siiptiiman ale. _. 1 doza. .migrenele sunt deseori periodice. palpitat ii. reflux acid. limba e cur ata. Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. eta ctJ Principalele Indlcatlt . ganglionilor si muco aselor. e~ptie). .. ~'.hipertiroidie. . in completa~ea tratamentelor clasice . Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . .ganglioni. I d ~t Ipecacuana. Origine .tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica. spasmodicii. . . . .ce . . cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. Principalele indicatii . anxioase.rino-faringita cu tuse continua.-----------~-------------. Simptome ca racteristice _ . . tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide..' + r' IPECA~ Origine .g':lpa. _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta.iritatie a mucoaselor ORL. cand sunt preocupate. Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv. . . Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. Unele persoane. .greturile femeii insiircinate.o~i~ri. _ . IZOLARE v . .criza de astm cu tuse si jena. ~..-. _'.. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. . IODUM eta eta .in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase.rinita iritanta cu tuse seaca. Simptome caracteristi. Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii.hipertiroidie cu slabire.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute. . Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei. timp de doua zile .

Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are".•• : •• J~ -. • . Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".pia. IZOPATIE/IZOPATIC .

in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. din ce in ce mai fine. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. ' . mai ales in tratarea alergii lor.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. . ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. in realitate. dar. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r. ~ . daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. In toate cazurile. In ceea ce priveste desensibilizarea. Vezi si CARACTER. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. sigur ca nu. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . Este adevarat ca principiul pare acelasi. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. in schimb. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia).reumatism. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). rara sa se preocupe de bolnav. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. in practica.xiar nu neaparat identica. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu.5 granule. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. In practica de az i. .' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de 2 ori pe zi. INCHBIBTURA MAIN II . in ceea ce priveste vaccinarea. De exemplu. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. pentru alergie. indiferent de cauza.LZIRB Vezi SPORT. INCA..

trebuie consultat medicul. . 5 granule. Origine Pilocarpus jaborandi. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. . .. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. Daca intepatura este dureroasa.~ _ . Dad tulburarile persista. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. iNTEPA. •r 'I · JULITUKA . timp de dou a-trei zile.hipersalivare si sudori.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine.266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.'. J JABORANDI '. ~:. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. de 3 ori pe zi. Principalele indicatii . .surmenaj ocular. in alternanta. JOIANT Origine Joiant. llitllllllllmull 1II1lll1IL.

tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. Origine Bromatul de potasiu.u Origine Arsenitul de potasiu.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. ulcer st omacal cu reflux acid..Principalele indicatil . __'''_.. care apar si dispar brusc.cosmaruri..dureri de ciilcai.. Simptome caracteristice . . ~_ . KALIUM ARSENICOSUM ". Simptome caracteristice .._. KALIUM BROMATUM .1III1lII1I1IlIII1_ .agitatie la copilul anxios.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit. . . cu margini neregulate. sciatica cu dureri localizate. .~ • .u .pustule ~l chisturi cutanate. Origine Bicarbonatul de potasiu. Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor. dureri de calcai.dureri localizate. vorbit in somn.Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. Sulfur iodatum: acnee.--------------------. anghine cu ulceratie a amigdalelor. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. ... formand dopuri._"' __. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica. 1 tub. .~_.~. . sinuzite frontale sau maxilare.acnee cu chisturi.somnambulism.inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii. Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa.-JL--------:.rinite.._.1 s '. . Principalele indieatii . si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui. KALIUM BICHROMICUM .agitatie a mainilor. afta cu ulceratii profunde. . De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH. _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". cu scurgeri muco"purulente. scrasniri di n dinti. . .

rutllllllllllllllllllllllilft . Utilizata altadata In tratamentul sifilisului.sinusi frontali durerosi. s Origine Fosfatul bipotasic. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei. Principalele indicatii . indeosebi noaptea intre orele doua si patru. insuficienta cardiaca.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e.dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. de articulatie care cedeaza. uneori depresiva. I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. indeosebi la subiectii sensibili. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. . hernie hiatala.sinuzita frontala. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu. . KALIUM PHOSPHORICUM '. .dureri articulare si senzatie de slabiciune. . ~ ~~~ .iritatii ale ochilor. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. Simp tome caracteristice . fata parca buhaita.scurge ri iritante. Arsenicum album: scurgere ir itanta.amigdalita criptica. Principalele indicatii . .balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului. f .dificultat e respiratorie cu apasare. . Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. oboseala extrema. .aerofagie. Principalele indicatii .criza d e astm intre doua si patru dimineata. Simptome caracteristice . Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase. . . uneori cu edem in coltul pleoapei de sus.o tita seroasa.:1. .270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu. descurajata.hipersensi bilitate la atins. impins parca In sus. Obosita. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. la menopauza.conjunctivita alergic a.

. iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. KREOSOTUM. In practica. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor. In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). cQ cQ Origine Creozot. . c a in cazul dilutiei homeopatice clasice. KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. . da sutimea korsakoviana. .. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. Acesta a constatat ca. ~~"·.ameliorare la emotii pozitive. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda. . prin raporturi sexuale. . 5 granule de 4 ori pe zi).-"i~T~t"..":~·Sj}l!. Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de . Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH .pierdere de memorie.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului.. ca un curent electric (15 CH. (dilutie) .cefalee dupa exces de munca intelectuala.i~I. Principalele Indlcatil . Deci.dinti cariati. . notata eu 100 K..bronsita cu expectoratii galbui. tc ori este necesar. 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. dificultati de concentrare. pierdere de memorie. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. _ agravare prin munca i ntelectuala. Principale le indicatii .. farmacistul rus Korsakov. Principalele lndlcatil . I olind un flacon. urmata de 0 dinamizare clasica.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce .epuizare.

. febra. LAC CANINUM cCa IQ Origine . . tromboza.: . Lapte de catea. . . . Acesta. Folliculinum: sindrom premenstrual. rino-faringita.insomnie.complex si foa rte bogat. ca umjoritatea veninurilor. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare.umflarea dureroasa a sanilor. . I . .dureri de ovare. Simptome cara cteristice . . picaturi. Origine Lachesis e crotalul mut. . . Este foarte veninos si. Principalele indicatii Stari grip ale.menstre putin abundente cu sange negru. . ca orice lapte. atat in plan hormonal. 275 IL I. till' ~i asupra sistemului nervos. Specialitate homeopaticii.hipersensibilitatea de contact.dorinta de alcool .menstre intarziate. cat si asupra starii generale. . Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor.sufocare in momentul adormirii. Principalele Indicatii . 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. vise macabre. cefalee front ala.. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. picaturi.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . .alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. .bufee de caldura. .migrena. Comparatii ~i asocieri . Origine . LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :.hemoroizi. Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. Principalele indicatii . care traieste in llr azilia sau in Guyana.gelozie. un sarpe tarii "clopotei".intoleranta la hainele stranse pe corp. L52 cC4cC4 Origine . pe malul raurilor. insomnie. contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor.bufee de caldura. . . este un produs . Specialitate homeopatica. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie.

JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . indeosebi la trezire. . tulburari auditive sau vizuale. Ignatia: nevoia de a susp ina. cu rosea ta tara sudoare. la copil indeosebi. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza.276 senzatie de sufocare.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. de leham ite. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. daca e sensibil. 1 tub.rigiditate ce rvicala cu ameteli. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. Depresie d upa somn. Alcoolismul. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. de exemplu). Actaea racemosa: rigiditate cervicala. uneori exagerata de alcool. . -astm. -acnee. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. eu sa livare abundenta. poate sa constituie sursa de somatizare. violent.torticolis acut. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. cu faze de excitare. indica din plin Lachesis. Principalele indicatii . marcate printr-o mare locvacitate. l a adult si copil. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. In fine. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. De avut in casa Lachesis 9 CH. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. . sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. congesti onata. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. conversatia sau alcoolul. A cest sentiment violent de gelozie. in special circulatorie. excitarea revine odata cu soarele. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie.cefalee congestiva.insolatie. Ma i adaugam. nasul putin violet. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. iar. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. In:practica. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. toate situatiile care. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie.

PU~BI . 5 granule zilnie. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granul e din fiecare pe zi. Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond.inflarnatia gleznei (picaturi). . din ora in ora. 5 granule. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte.. LARVA CA. 5 granule l a cu1care. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH.". apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH. Principalele indicatii Gusa. 5 granule. in alternanta. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. Intre timp. in alternanta. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH.. "'4: ® . A ADULTULUI Oscillococcinum. LARINGITA ACUTA.. se consults medicul. ..Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH.dupa intepaturile de insecte. ).". A COPILULUI (~-~. se adauga Spongia 5 CH..278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ .NARB . 5 granule.\. In caz de tuse ragusita. LEGA. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. prevenirea intepaturilor de tantari. timp de doua zile. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. Origine Ledum palustre. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului. 1-2 ori pe zi.copilului ii place sa fie leganat. :~.> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. LARINGITA ACUTA.-: 279 . Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. plimbat eu rnasina. 1 doza dimineata si seara. la fiecare zece minute. '~(~ . cardiologica sau emotiva.. . Principalele indicatil . L~IN® -.

de repetat daca e necesar. 1 doza .). de repetat daca e necesar. ______________________ ._ • LEUCOREE® Seurgere alba. rnurdara sau dureroasa. ). In cantitate mica. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi. Daca devine abundenta. en. Intr e timp. LAXATIV • I . trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii. 1 doza. ea e norrnala.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 .> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH.

palpitatii. Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute.cistita cronica. mai ales seara: Lachesis. in cura de 0 luna. LIBIDO Vezi SEXUALITATE. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. vorbeste in somn: Belladonna. senzatie de arsura la nivelul vezicii. in plu s. vorbeste rara oprire.&.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala.depresie in momentul pre menopauzei. 5 granule zil nic. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. in ultimele opt zile ale ciclului. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. . vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. Principalele indicatii Vezi HORMON. cu nevoie urgenta de lit nare. LH . Origine Hormonul luteostimulina. .". Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. 5 granule de 2 ori pe z i. Principalele indicatil . dar pot sa se intinda pe tot corpul. 5 granule de 2 ori pe zi. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). prefers sa r amana tacut: Aurum. de repetat de mai multe ori pe an. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. Simptome caracteristice .. balbaieli: Causticum.

LIMBA. _. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci.: -.. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos. . care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui.alba in"treimea posterioara: Nux vomica... . ~ i:.. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic. ca in medicina chineza. -. dar ramane un element decisiv al examenului clinic. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~. 't Origine Crinul. care necesita un tratament specific. . ~::. .

. :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament. de repetat daca e necesar. dureri ale micilor art iculatii ale mainii. LITIAZA.spate: Rhus toxicodendron. se consulta medicul. . de repetat dupa patru ore. Natrum muriaticum. Un tratament de fond va preveni recidivele. de la primele simptome.In jurul gurii: Natrum muriaticum. . . .centura (talie): Lach esis (prea strans). caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum. . lata principal ele: . durere): Ledum palu stre. a unei dureri de cap. . Lycopodium (balonari).! ""iC. 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica.'. rosie: Arum triphyllum.articulatie (eczema. I doza.ceafa: Actaea racemosa. 1 doza. me. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA. pana la consultarea medicului. Localizarea unei I I /. I. 5 gr anule ora de ora. Bellad onna. biliare sau dintr-o glanda salivara. varful rosu: Rhus toxicodendron. din doua In doua ore.xcitatie.frunte: Selenium. In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH.glezna (eczema.coccis: Ruta. dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . durere): Rhus toxicodendron. . In alternanta. . a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. In toate ca zurile. . Sepia. acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore.fata (eruptie): Sepia. . LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu.intre omoplati: Phosphorus. Principalele indicatii Guta. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. .. Calculii de pe caile urinare. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate. 5 granule. si Colocynthis 5 CH.gat: Lachesis (prea strans). -. patata: Taraxacum. . <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). .maxilar: Mezereu m.

LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. 5 granule pe zi. . in functie de importa nta hematomului. LOVITUKA. de 2-3 ori pe an. de repetat de 4-5 ori. 5 granule. . Sistematic: Arnica 9 CH. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. In cura de 0 luna.

Atentie. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara..A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate. ceea ce practica horneopat . Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa. Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. ). mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa. posologia nu trebuie modificata rara avizul sau.f:jt ~ . Biberon Pentru sugar i. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH.paralizie. ele pot fi topite in foarte putina apa. LUMBAGO sau LOMBAGO •.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. "'~~·t. 5 granule de 3 on pe Zl. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. . _ ® '~It:. ~~~ti~~:.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15.z.agravare nocturna a durerilor· . ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre.284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. .In cazul patologii lor acute.urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. LUN.dermatoza cronica fisurata. r~acea. in primele opt zile ale expunerii la soare..leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH. ' Principalel e indicatii .>.>. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. ora de ora. timp de trei zl~e.. de 2 ori pe zi. Pentru copii.>.. se adauga: Aco~ltum 15 CH. ' J: ?aca lumbago apare dupa o.a.. trebuie cons ultat medicu!. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare. Si mptome caracteristice .>.dureri osoa se foarte puternice. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty. 1 doza dimineata si seara. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat. Daca durenle persista.1J'~~· . 5 gra nule de 2 on III pnma zi. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor.la puternica. in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic. .• ". 5 granule.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ). 5 granule in alternanta. . 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare. Dill toate ti~p~ri!e _s-. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul.dur~r! osoase in timpul noptii. in altemanta. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune.CH. . dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor.artnta a genunchiului.• .(~. ). ). Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi. .

. sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica.ica a confirmat. Astfel."'-'-------CIImllm. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals. Silicea. "-.. la luna noua. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~.IIII!I . eQ Ita .~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis.

otita seroasa. Iritabila. ciroza cronica. Sporii ei con tin u n praf portocaliu.. Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le.. . Inlatura ndu-i-se toxicitatea.migrene digestive. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. ... lit iaza urinara. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa.. . eutanate. rinichii.286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. . in specialla anumite varste ale vietii: . LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. anxietate. depresie reactionala. autoritara . totusi.ameliorare la racoare. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati.dermatoza seboreica. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari.prurit. Aurum: tempera ment autoritar. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents.inro sire a fetei dupa masa. Principalele indicatii . --_ . Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. ~ . . multa vreme considerat inert. in orice caz.e czema care sangereaza eu usurinta.agravare intre orele saisprezece si douazeci.. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa. .urticarie cronies. _-- . indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. apoi la loeul de munca. In acelasi timp._ . Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei.aerocolie. are nevoie de prezenta celorlalti. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. anorexie a copiilor. . cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate. nu prea voinica.cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. pielea si metabolismul.in cop ilarie. mizantropa. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. S imptome caracteristice . urinare. .. tulburari digestive.balonari la centura. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive.vome a cetonemice. . flatulenta. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. iritabilitate. alergie respiratorie. . Vrea sa fie singura si. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. insuficienta de progesteron.foame repede potolita. .

DICfIONAR DE HOMEOPATIE .:-:< ~-~~.. ·t.~~ !~. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica. Magnesia phosphorica: nevralgie. spasme. .aciditate digestiva.. crampe. . Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara. ..:::t:. faciala sau cervlco-brahlala.:Jlt!.menstre dureroase. -.-::.~J. .menstre dureroase.~i'...:::'.constipatie.':. Origine Fosfatul de magneziu.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata..dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~...spasmofilie.colici hepatice. Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc.'''.~ . . .colici nefritice.menstre dureroase. .'~. . .•': " _. .constipatie cu scaun foarte tare si uscat. .. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l. '~. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos.dureri de cap inainte de menstre.• . Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. .f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':. .!it.J.011 t ... _ faringita inainte de menstre.menstre dureroase. ~~-1o..4U' .' . .1:' _!"i"'. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.crampele scriitorilor. .J~ Principalele indica pi .. Grap hites: faringita inainte de menstre. ~ Origine .J Cemparatli ~i asocieri . Principalele indicafi i . . Carbonatul de magneziu. 289 Simptome caracteristice .

"-.(:. Origine Manganul.. Clorura de magneziu." " Ii. .r. MANGANUM 0 Origine ~ ."..··~:.Z. In doza mare.. . cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl. .-.

amelioreaza. lara a fi maniaco-depresive.tremuraturi.larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. timp de una-dona zile. in alternanta. ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. dorinta de a ramane in pat. pot prezenta faze de descurajare. excitatie cu logor ee seara: Lachesis. consultati medicul.onsultat medicul. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR. Daca tu lburarile persista. . ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. 5 granule zilnic.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata. 5 granule. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . Ca in toate patologiile pshiatrice grave.recidivelor. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. in alternanta cu faze de excitatie.senzatie de epu izare. . sau le modifies dispozitia . . . mai ales l a fumator. MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. antidepresive sau neuroleptice. se consulta medicul. Daca tulburarile persi sta. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . Unele persoane.inflamatia laringelui cu tuse seaca. agraveaza sau le declanseaza simptomele.descurajare dimineata. De exemplu. . . ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s . In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. .descurajare profunda.instabilitatea dispozitiei si energiei.agravare la mare: Natrum muriaticum. Principalele indicatii . altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus.tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. 5 granule din (fa in ora. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. Bromum. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu.faza de hiperactivitate. . . ora de ora. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a.

5 granule dimineata ~i seara. ~ Eczema uscata . Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. 5 granule din fiecare pe zi. Arsenicum iodatum 9 CH.i Nitricum acidum 9 CR. Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. III .

cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. atilt cantitativ cat mlitativ.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. . » Piele tngrosata. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. . .CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR. MEDIC HOMEOPAT "~. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. adica vizeaza acelea si tesuturi. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza.KIME Vezi PRURIT. legata de 0 modificare a structurii ulventului. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . 5 granule pe zi.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. 0 singura doza. actiunea subs tantei de baza. absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. caci. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. MANCA. • cu alte dilutii. 5 granule de 2 ori pe zi.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. Ii slcasi organe. dar ~i intreaga medicina. ele ctromagnetic. » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta.cncrgetic".dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic.292 JA:. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. » Transpiratie Silicea 9 CR. nu pare ca moleculele ramase action eaza. Bineinteles. Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica. aceleasi functii. chiar cu dilutii joase sau medii. . Nu e nici 0 . . 5 granule de 3 ori pe saptamana. consultati medicul si faceti analiza urinei. . . dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . incepand de la 10 sau 12 CR. Daca simptomele p ersista.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin .aceasta actiune nu este de ordin chi mic. Pe ce cale. 5 granule pe zi.

Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. al terenului sicotic. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase. veruci). MEDOKKHINUM .tendinta depresiva. de vaccinuri. . deci de l. lent. stres. .nd. . .ca .edicale.maladia se i nstaleaza progresiv. de medicame nte.ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii. luar e in greutate). el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat. poluare.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. .producerea de tumori benigne (chisturi. In completare. ale carui caracteristici sunt: .infiltrarea tesuturilor (celulita.

e totdeauna instabil. mai ales astazi. . ca in ' azul tuturor marilor medicamente. MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. ~ Piele: . ~ Genitale: . chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. . ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. unul dintre cele mai eficace. II Stare generala. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece.faringite cronice. papilom pe mucoasele genitale.dorinta de alcoo!. in special dupa infectii genitale: -uretrite. . localizarea si car acterullor evolutiv. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii.infectii cronice. dific ultati scolare. Simptome caracteristice . . infectiile c micoplasme.somnului la copil. specifice prin aspectul. IIIII IIIIII .urmari ale unor blenoragii si. ~ i n echilibru Copil sau adult. . . ~ ORL si bronhii: . plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale. se pot distinge cateva ispecte origin ale.eritem fesier. nici sa stea cului. in alternants . sindromuri depresive. . Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil. ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. cu scurgere nazala posterioara cronic .ve ruci. anxios de golul pe care il simte. Adult.prostatite. agitatie. pe corp si pe fata. este.ameliorare culcat pe burta. din doua in doua ore. sistem nervos: tulburari ale . Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv.astm ameliorat la malul marii.294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca.rino. .inf ectii ginecologice. agit atie si precipitare. administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I.veruci. impre una cu Thuya. . Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni.precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate.pipi in pat. condilom. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a. 5 granule.senzatie de arsura localizata . . Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. comportamentul sau e marc at de instabilitate.

Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. Da ca expresia s-a pastrat.insol atii. MENIEREr. dincolo de fapte stiintifice. Tratamentul clasic asociaza odihna. granule din fiecare de 2 ori pe zi.• ~. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. '1 } . nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent..ir: 4::t'" . cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate. facultatea de a fixa prezentul.op:::. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si .e forta de evoc are si ca. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. .296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. iar oboseala. medicamentele impotriva ametelii si medicame . Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii.. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . . De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. Ametelile lui Meniere apar brusc.bufee de caldura la menopauza. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului. in anul 1988.hemoragii.sa se transmits este inca 0 enigma. 5 granule pe zi. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. 5 granule pe zi. In schimb. Millefolium: hemoragii. deseori trunchiate.A ~-'. dar totdeaun a pasionante.. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica.~ MEMORIA APEI l' I . ea este s i.". dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. _ ~ O boseala. anxietate. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. chiar instabi la. uneori furtunoase. Principalele indicatii . sangerari ale nasului. menstre abundente. inainte de orice. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei.

Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic... . J . Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH.culatia la nivelul urechii interne.•. 5 granule de 3 ori pe zi.ntele care favorizeaza ci. I n . " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste.jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 .:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••. ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

.inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor.eruptie de vezicule urmate de cruste. . .'. .mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare. . cu secretii eu sange.•~". ~'. Simptome caracterlstice . Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren. .. MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului. .micoza bucal a: Borax 9 CH. . .micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.~'.i:! .>.:::.micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH. MIGKENA. s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale.m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH.dureri ale fetei si nasului.-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. . Vezi DURERI DE CAP.:\i" '-:-'>.' ~~. . Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi. pe toatii durata tratamentului local): .micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH. .-'=" .

~ Modalitati de pozitie: cuIcat. .sensibilitate la mirosuri urate. dar ele califica si precize aza simptomul. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale.•. Arsenicum album. incdicul homeopat noteaza. prin aceasta etapa si.. . Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. miscare sau rnobilitate.daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc. In cursul chestionarii. iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla. amandoua. umiditate. MI~CARE . sezand. MIROS + . distractie .sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. .de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). timp de zece zile. 0 criza de astm sau de insomnie. clima. .perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. tutun): Ignatia. Modalitatile nu sunt simptome. pentru fiecare simptom. Nux vomica.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. 311 Principalele indieatii Hemoragii. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. Daca tulburarile persista... pe cele calmate de caldura.. singuratate.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. c u precizie."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. uscaciune.nia 9 CH. . in picioare.. si Arsenicum album. . trebuie consultat medicul. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. Alegerea medicamentelor trece. Apis si Arsenicum album sunt. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. ~ Modalitati climatice : anotimp. 5 granule de 2 ori pe zi. termice: cal d sau frig. sangerari ale nasului.. De xernplu. medicamente pcntru dureri. . adevarate sau imagin are: Sulfur.. menstre hemoragice. . 5 granule .daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . d ci. psihologice: consolare.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. in mod obligato riu. . dar Apis usureaza durerile calmate de frig. 5 granule din doua in dou a ore. :.. .

Astazi. in special noaptea Arsenicum album 15 CH. 1 doza. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . .care e prognosticul. . de repetat daca e n ecesar. descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice". 5 granule la culcare. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. . ~ Angoasa mortil.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme.care tesuturi sunt afectate. periodicitate).ce leziun i predornina. . Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics.MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. practica medical a cotidiana ne permite. teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. .care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate.

timp de zece1zile .afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare.. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. 0 depresie care survine in urma unui stres. migrene). . De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. ~. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. unele tratamente sau vaccinuri. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. . Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog. .lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante.afectiuni ale pielii: eczema. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. timp de patru-cinci zile. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice. . in alternan ta. Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. toate starile. obositi.tendinta la parazitoze. faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. MOMORDICA Origine Momordica balsamina.convalescenta lunga si dificila.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. si Baryta iodata 9 CH. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. abia vindecati. si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH.lle din fiecare de 2 ori pe zi.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii. chistur i sau tumori benigne. cu adenopatii. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH. celu lita. migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. rigidizarea articulatiilor). . . Vizeaza majoritatea alergiilor periodice. De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. . 5 granule de 3 ori pe saptamana.gram. . . 5 granule.prin aparitia de veruci. din ora in ora. timp de doua lun i. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. repetit iv.312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric . urticarie a mucoaselor. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor.e yorba in general de bolnavi sla bi. stres psihologic ). ganglioni numerosi. . alergie sau pusee reumatismale seroase. incepe 0 noua infectie . lent ~i durabil: .o rinita care apare in fiecare vara.. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala . precum herpesul. in fectii acute.In mod periodic. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa.periodicitatea maladiilor este mai rapida. . anxietate. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. de origine virala. 5 granule. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH. cu ulc eratii sau mici membrane. cu multe gaze. abia terminat tratamentul cu antibi otice. boli. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi..

cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional ..Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric.

ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum. MUCOZITATE t1 '" -:-. . J senzoriala. .agravare In picioare.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. in special la indivizii foarte emotivi. . din cauza riscului de agravare.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital.agravare Ia munte: Arsenicum album . . Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana. agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia.senzatie d e congestie uterina. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre.constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. 5 granule de 5 ori pe zi. . . .tendinta la sincope.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece. mergand. bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala. 5 granule de 2 ori pe zi. Unele persoane sunt sensibile la munte. ..est. . •. Simptome caracteristice . Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola.sc. Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei. . Ac. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . trebuie consultat medicui.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . . Principalele indicatll . Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala.excitare sexuala.depresie si excitatie sexuala. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc. Simptome caracteristice .ag ravare inainte de menstre. Daca tulburarile persista.medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei.excitatie genitala.excita tie nervoasa. situata in abdomenul animalului. MUGURE M. . Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre.indispozitie.. lesin intr-un context emotional acut..au expectoratie cu mucozitati (sinuzite."i..menstre hemoragice.uipat s. Principalele indicatii Si. Coca. . . amelioreaza.

.

.Ilm!llll!lt1.. scrasnet de dinti. . MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus. panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului.. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie.. I " MYRISTICA Origine Copac tropical... ___ .scrasniri de dinti noaptea.UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!."'." •••••••• . Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces.ticuri... . Principalele indieatii . Aesculus: hemoroizi.. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces. agita tii psihomotrice. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica.. supura tie acuta.hemoroizi.. indeosebi la femeia insa rcinata. miscari coreiforme.... Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. " }I u j :) Principalele indicatii .. .1 .JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm ._.lucita solara..•••• .316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric.

NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. si Arsenicum alb um 9 CH.cataracta. Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. anxietate acuta. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. alergie sezoniera. bradicardie (incetinirea batailor inimii). ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. d e 3 ori la rand. 5 granule dimineata si seara. 1 doza trei seri la rand. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. furunculi Hepar sulfur 15 CH. NA~TERE '.H. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. ~ Cosuri. Pyrogenium 9 CH. 5 granule din doua In doua or e. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. sarcinii. . cefalee temporala zvacnitoare.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. Aconitum: anxietate acuta. . cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. pentru . In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. sarpele cu ochelari. 5 ranule din doua In doua ore. 1 doza de repetat la douasprezece ore. Allium cepa: alergie sezoni era. imeliorate la aer curat.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala. 1 aplicare seara inainte de cu1care. Deseori. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. agravare noaptea.

epuizare la caldura.tulburari ale apetitului.agravare la zece seara. schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale . Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala.rinita trenanta.diaree agravata de la pte.320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului. s Origine Sarea de mare. . I. . )! Simptome caracteristice ~ . Simptome caracteristice . ..impres ie de epuizare la caldura . . . dispozitie proasta). . 5 granule zilnic. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic._ . ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa.entorse repetate. cr ize de tetanie). . .-. la malul marii. sindrom premenstrual.spasmofilie.pielii.entor se recidivante ale gleznelor. • Principalele lndicatii . ~ Dupa nastere .Pulsatilla 15 CH (emotivitate. . la s oare. acnee . . .sindrom premenstrual. bulimie. lacrimi.starii generale. I dregere a Principalele indlcatii .prurit.periodicitate cotidian a.mucoaselor. -as tm.constipatie. . .oboseala intelectuala cu dureri de cap.apasare In stomac dupa mese. care provoaca 0 permanenta glasului. -_~~rinta de sare. . adica clorura de sodiu.mucozitati in gat.insolatie.Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). spasme. depresie. Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare.--:.Nux vomic a 15 CH (manic. . Arnica 15 CH. .ob oseala legata de crestere. Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema. . . ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. de repetat dupa douasprezece ore. de repetat dupa trei ore: . ~ Prescriere medicala . timp de opt zile. 1 doza imediat dupa. . Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : .urticarie la soare si la efort. .convalescenta dupa maladii infectioase si slabire. .eczema uscata. nevoia de consolare). . . . . . .suparare din dragoste.dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: .herpes labial recidivant.senzatie de furnicaturi .Ignatia 15 CH (hiperexcitatie. 'j I la extremitati.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa. . scaun uscat. . Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave.

lll~U~1~' .....( t.Il-__.''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli .~iiiliiiiiiliil. __ " ''''''''''''. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:".

doza. deseori fi surate. Principalele indicatii . . inchisa in cam era si in visele ei "romantice". numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. 1 I' .urmari ale unui traumatism cr~nia n. dimineata. . este foarte sensibila la mediul afectiv. fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . . indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum.diaree lichida. de durere intensa.Sentimentul de tristete. poate lasa locul unei depresii profunde. .intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare.coxartroza.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. careia ii plac dansul. Arnica: traumatism. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. De cele mai multe or i brunets. Sperioasa. Poate sa aiba u n comportament excesiv. iar limba prezinta zone albicioase. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral.colita cron ica. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari). Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism. . gripele. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. cazul tipic fiind adolescenta. 1 tub.prezente. canta de seori la un instrument.stare depre siva. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. . muzica. obosind repede. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. fie dezgust si anorexie. imediat dupa micul dejun.dishidroza a mainilor si picioarelor. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. temperamentul foarte emotiv. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice. maladiile ORL febrile ale copilului. Persoane sensibile Acest medicament este indicat. . maladiile infectioase. fie hiperactiv. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. mai ales. cu intepeneala pe vreme urneda. D ulcamara: agravare la umiditate. artroza a genunchiului. de repetat daca e necesar. . izolata. ernotiva. deceptiile si ruptu rile sentimentale. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. adolescenti si adultii tineri. plange mult. . Tulburarile apet itului sunt totdeauna . conflictele cu un parinte. l a cop ii. fie suparacios.bronsita cronica.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. pre cum lacrimile. . disperare de propria stare. inchisa in sine. . instabil. indeosebi in timpul adolescentei.

nevralgie oculara: Prunus. Principalele indicatll . .agitatie. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. 5 granule pe zi. la ora fixa: Ce dron. in 15 CH.. . .tuse laringeeana eu epuizare.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. . . Zincum' 9 CH. timp de opt zile.nevralgie anala: Aesculus.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH.nevralgie testiculara: Clematis er ecta.nevralgie care se repeta zilnic. .324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . nevoia de a Ie misca rara incetare. de vexare: Staphysagria 15 CH. se iau 5 granule. in urma unei raceli: Aconitum. . Temperament nerabdator.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. tren): Chamomilla 15 CH. .teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH. consultati medicu !. provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla. 5 gran ule de 2 ori pe zi. .nevralgie crurala: Gnaphalium.nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. .durere de crampe: Cuprum. 5 granule la .nevralgie ovariana: Apis.durere ca un curent electric. .durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. lntre timp. NEKABDARE Picioare neastamparate. . cu un sentiment de frustrare. . '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!. . 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor. . . I. . . 1-2 ori pe zi.nevralgie coccigiana: Ruta. . . 5 granule la culcare. leganari sau vibratii (mas ina. NEVRALGIE®: .teama de negru.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia. Se adauga un medicament ales in functie de localizare. furie ameliorata de plimbare. . cosmaruri: Stramonium 15 CH.agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. de repetat daca e necesar: . Daca simptomul persista.durere brusca. granule din dou a in doua ore: . car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum. . .nevralgie faciala: Spigelia.iritabilitate in urma unei contrarietati.durere spasmodica. . culcare. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. nervoasa.durere ca 0 contuzie: Arnica. coleric: Nux vomica 15 CH. .nevr algie dentara: Staphysagria.durere insuportabila. .

0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului. alese in functie de caracterele durerii. .In toate cazurile. in 15 CH. Intre timp. din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). seiau mai intai unu-doua medicamente.

Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. recto-colita cu sangerari.afta cu durere ca de aschie.326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. . veruci galbene.taieturi sau fisuri. fisuri anale. ~ J . de' ~el~ mai m~ l~e ori. NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . ' Simp tome car acteristice . cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat . Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. Nucsoara.d~r. ulcer stomacal. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. Antimonium crudum: veruci. . ' . Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. I suturile Principalele indicatii . cand endoscopia arata 0 leziune lineara. ulceratii sangerande cu contururi clare. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . papilom pe muc oasele genitale. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv.somnolenta irezistibila. toti polipii ginecologici.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. Simptome caracteristice frig si .uscaci une a mucoaselor si a pielii.confuzie. aspect galben al pielii. Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. . de vezica sau digestivi.dispozitie instabila. .organele sa~ afectate si de l eziuni. agravate la la atingere. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. a~al!z. Arge ntum nitricum: recto-colita. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii. NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . pierdere de memorie.

si somnolenta la inceputul sarcmn. . 5 gra nule. . 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta .. in urma luarii unui medicament.impresia ca ai un no d in stomac. de repetat.NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. de doua ori pe zi. . . . 5 granule pe zi.impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH.. dupa mese. . daca e necesar. .

0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. de excitante). tutunul. chiar un copil surmenat de scoala.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. Al?are in general ca un om de afaceri. la inceput cu stranuturi. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos. . . provoaca convulsii.dorinta de excitanti. . f hemoroizi. casa si copiii. . Prescriptie medica/a . mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. I tub. exact inainte dea suna ceasul.indigestii. -.sindromuri gripale. unele persoane par mai sensibile. furie. •J . Simp tome cara cteristice .dureri de stomac la doua ore dupa mese. .urmari ale meselor festive. Persoan e sensibile In practica.. .somnolenta dupa mese. In schimb.prevenirea mahmurelii. de alcoo!.agravare dimineata la trezire. .. t I . . ~ excesele de calmante sau de snmulente. Ignatia: spasme.inso mnia surmenatilor. indeosebi in anumite situatii.co nstipatie cu nevoie falsa. . Nux vomica 9 CR. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa. ).rinita sau guturai. hipersensibilitate la frig.ameliorare printr-un scurt so mn. Stricnina.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica.teren anxios. coma si moarte prin asfixie. I tub. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate.s urmenajul si grijile profesionale. . toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor.aciditate. prieteni ~i activitati extrascolare. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. iritabilsi coleric. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. Principalele Indi catil . pe plan emotrv ~l functional. nas infundat si frisoane. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul. principalul compus. iar tulburarile digestive se agraveaza. . Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. abuz de laxative. dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. . ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. . Zaharu l pentru copii. de cafea. . Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori.hipersensibilitate la frig si la zgomot. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. hipersensibilitate nervoasa. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. foarte ocupata. devine din ce in ce mai hipers ensibil.

globi oeulari durerosi si dificultati de. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e.. 5 granule la culcare. se consulta medieu!. Daca simptomele persists. frigiditate. ONOSMODIUM . . Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . }> Nas infundat. supuranda.PEZII ® Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. . Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara.. Sepia: impotents. pe c ap sau in spatele ureehilor. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH.i mpotents. noap CH. t • r . Principalele indicatii . lene. frigiditate . }> Impre 9 CH..eruptie eczernatoasa. . cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat. r. }> 5 granule pe zi. ) Agnus ea stus.acomodare.peeingine. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. in permanenta.. . '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. 5 granul e de 2 ori pe zi. () 'J OfTALMIA ZA. 5 granule de 3 ori pe zi. it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii.)I l Origine Meiul pasaresc. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. aversiune fata de munca. 5 granule pe zi. 20 de picaturi de 2 ori pe zi. tea. peeingine. .DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. Aloe: incontinenta a seaunului. .incontinenta a seaunului.oboseala intelectuala. }> Nas infun CH. Oehii trebuie.

::..•••••• ••••• iiiiIiii ..r.uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ......~ -..===========.• iiiiiiiiiiiiiiii---.....oIi...... u:.w..

trei dimineata: Nux vomica. migrena. Bryonia: constipatie prin atonie . .reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. cinci dimineata: Thuya.in amur g: Phosphorus.coma. . 5 granule ora de ora. .in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH. . . ._'_IUI . Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH. Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate. Simptome caracteristice .dupa vindecare. timp de opt zile.obnubilare. timp de 0 luna. culcare: Lachesis. 1 doza pe siiptamana. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. In doze mari. In doze mici.. Prtncipalele lndicatii .cJ . .trezire: Lac hesis. 5 granule pe zi.daca testiculul este cald ~i dureros. Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor. la miezul noptii: Sambucus.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm..orele douazeci si unu: Chamomilla. .cJ Origine Macul. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica. . si Medorrhinum 15 CH. dureroasa sau nu.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . s tare de abrutizare. . sa se ia Bromum 9 CH.constipatie prin atonie. in alternanta. de repetat <lupa douasprezece ore..dupa masa: Nux vomica. de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii... Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. . ORIGANUM Origine Miighiranul.orele zece: Natrum muriaticum: . ra de ora. si Mercurius solubilis 9 CH.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . inso mnie sau oboseala . ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". _""_~. ORHITA® Orice umflare. unei spaime.orele unsprezece: Sulfur.insomnie in urma unei emotii..absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase. 5 granule. . . 1 doza de la primele simptome. daca persista un nodul dureros. a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului.

".__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE.timi!=~~~m....:: ••• .....

a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . tratamentul trebuie facut cativa ani.In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. I' ntru persoane slabe. de 2 Ip'i pe an. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. In ambele cazuri se adauga: . 2 comprimate de rontait dimineata si seara. Platina) Numeroase medicamente.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. examen radiologic (densitometrie II asa).Bioptimum complement mineral osos. pentru femeile rlurdulii. de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. s . fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina.Osteocynesine. referitor la dorinta sexuala. . sau Calcarea carbonica 15 CH. -Vezi AR TROZA. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei..334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. " Principalele indicatii . Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport. umar). de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. In practica. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. . In ambele c azuri. . in special a colulu i femurului. . . . fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. Bineintcles. 2 comprimate d imineata scara. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH.. cu tendinta la ingrasare.venirii osteoporozei.(Murex. incheietura mainii. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii. figureaza In cartile med icale vechi. ®~ Vezi MENOPAUZA.

Osci/lococcinum. Timp de patruzeci si opt de ore. OTITA®~ Otita congestlva clasica . de re petat dupa se sau » s: opt ore.. HC face urmatoarea ora. 1 doza de la primele simptome.tabag ismuI.alcoolismul. . precum si prin examene ca densitometria osoasa.sedentarismul.RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. . 1 doza dupa » Si: .risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: . 0 Paratyphoidinum B 15 CH. Acest . medicului. pana la consultarea potiune: .

se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. de nevindecat: 15 CH. Unele otoree . Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. urechea trebuie examinata de medic. _r J . OTKAVIRE® . din ora in ora.ronice rezista la to ate an tibioticele.Ferrum phosphoricum 9 CH. 5 granule dimi neata si seara. .fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. . In asteptarea demararii aeestuia. 5 granule de 3 ori pe zi. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH.. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil. ~ San . OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic.336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. . Rezultatele sunt in general excelente. 5 granule din fiecare zilnic. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor).durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH.:) .. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. ~Si: . Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. 0 doza de ore. I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH.. timp de d oua-trei luni. Consultati rapid medicul.intoxicatie rcpetat dupa patru . 5 g ranule de 2 ori pe zi. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori.}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. . ~ . '~:§\J. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . in partea stanga. Actaea racemosa 9 H.Capsicum 5 CH. 1 doza in a zecea zi a eiclului. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH.Chamomilla 15 CH. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. 5 granule. ina inte de menstre. 3 granule de 3 ori pe zi. crede ca e otravit. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. condamnat. 5 granule dimineata ~i seara. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH..pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. .

~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. 1 doza in a zecea z i. din a zecea zi a cic lului. . 5 granule de 2 ori pe zi. Folliculinum 12 CH. Folliculinum 15 CH. 1 doza in a unsprezecea zi. 1 doza in ziua a douasprezecea. .

Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. in cura de 0 luna. Principalele indicatii . Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. 1 doza pe saptamana. 1 doza. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. . Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. trei zil e la rand. PALLADIUM Origine Paladiul. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH. de 2-3 ori pe an. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. Nitricum acidum: fisuri anale. .caracter orgolios. metal din mina de platina.fistule anale.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . Aesculus ·ompus sau Avenoc. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia).338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic.cosmaruri inspaimantatoare. timp de 0 luna.durere acu ta a ovarului drept. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . . . <-- ..

sau examenului.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. de trac. 5 granule de 2 ori pe zi.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. transpiratii. timp de 0 luna. 1 doza dimineata si seara. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii. criza de pa nica po ate sa apara brusc. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: .in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. . . Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. . PANICA. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. timp de zece zile. cu palpitatii.hirurgicale.dupa masa: Lycopodium 9 CH. de repetat dupa zcce minute. Daca crizele sunt prea frecvente. PANARITIU ® sa cu . 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. In schimb. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. de panica.dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH.dupa sport: Arnica 15 CH. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). in afa ra tratamentului specific. In afara unei interventii . Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. trebui e consultat medicul. evoca mai intai Gelsemium 15 CH. pe neasteptate. . 5 granule. congest ie a fetei si sentimentul de spaima.

De la primele simptome. umflaturi. 5 granule. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. col uterin). 1 doza pe saptamana. si Nitricum acidum 9 CH. daca panaritiul s-a dezumflat. Trebuie deci . diluat pe jumatate apa. de trei ori. caci pot degenera in cancer. 1-2 ori pe zi . de repetat la fiecare douasprezece ore. 5 granule. inrosiri. 1 doza. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH.Hepar sulfur 15 CH. trebuie: . se ia Ignatia 15 CH. alternanta. t imp de trei luni. trebuie consultat m edicul. 5 granule de 2 ori pe zi. . Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. iti vine somnul band cafea. si nu -.f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . Dupa patruzeci ~i opt de ore. din ora in ora. tusea e calmata de 0 tigara. este dureros in . In caz de simptom p aradoxal.sa se faca bai d e trei ori pe zi. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. dureri. in Dakin.

5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. de arsura uu de rece). 5 granule dimineata si seara.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). Intre timp. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. Principalele Indi catii Colita cronica. Parazitii trebuie sii fie depistati. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. timp de opt zile. locvacitate. in urma unei salmoneloze sau nu. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. se ia: Apis 15 CH. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. PARAZIT~ ' . Dacii tulburarile persista. 1 doza de 2 ori pe luna. . Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare. timp de 0 luna. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. 3 granule pe zi. adica faciliteazii cretia urinarii. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. de parcii ar fi trasi pre spate. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. 5 granule din dou a in doua ore. pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. torticolis cu dure ri iradiante spre brate.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. cu diaree. Lachnantes: torticolis. timp de douii zile. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. insotita de diare e.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. Trebuie consultat de urgenta medicul. in cura de doua lu . . trebuie consultat medicul.nevralgii cervicale. In cazurile vechi. Prlncipalele indicatii . Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala.

Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi. rigiditate. 5 granule zilnic. ':). pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor.' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . si Manganum 9 CH.. . Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH.ni. PARKINSON '1. 5 granule § UC doua ori pe zi. Origine Planta originara din America de Sud.. Principaleie indicatii Colici nefri tice. de 3 ori pe an..

par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR. manifestandu -se prin cruste cu puroi. necesita un tratament de teren. de repe tat in caz de recidiva. . in pofida tratamentelor locale. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. administrate dimineata si seara. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. 5 granule timp de 0 luna. i n general. care invadeaza uneori gradinitele. tratamentele de fond fiind. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. Recidiva pecinginei. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. pe liinga recornandarile de igiena. 5 granule. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. 1 doza pe saptamiina.344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. PAoUCUI De paduchi. 5 granule pe zi. In afara dezinfectarii l eziunilor. . 5 granule pe zi. 5 granule din fie care dimineata si seara. este uneori greu sa te debarasezi . .pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. 1 doza pe saptamana. in general la nivelul pielii. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. 5 granule din fiecare dimineata si seara. . de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. Daca simptomele persista. .coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. timp de patru-cinci zile.par uscat: Thuya 15 CR.caderea parului: vezi ALOPEC1E. fie de stafilococi. timp de doua lu ni.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. trebuie consultat medicul. . 5 granule din ora in ora. Vezi ORE10N. de 3-4 ori. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. . de repetat la fiecare trei o re. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren.

infectii pe rsistente.PENICILLINUM: Origine Penicilina.convalescente trenante. . oboseala si febra trenanta. Principalele indlcatil .

Arsenicum albm: extrem de meticulos.Lycopodium: ordo nat. r"". PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. la fiecare ora. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR.. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . in alternanta. tare la pipait. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. este uneo ri de lung a durata si. 5 granule de 3 ori pe zi. PASH (periartrita scapulohumerala). 5 granule. 5 granule de 2 ori p e zi. I doza de 2 ori pe saptamana. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. blanda si progresiva.. timp de zece-cincisprezece zile. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. ® Pantecele e foarte dureros. Se ia sistematic Fe . exista rise de flebita. ". 5 granule. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. . riguros in munca. se pun comprese imbibate cu Calendula TM. . Local. pacientul trebuie sa fie rabdator. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. si Nitricum acidum 9 CR. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros.

se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. cand risca sa agraveze cazul. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. tuse spasmodica. In caz de tuse co nvulsiva.rrum metallicum 9 CR. 5 granule de 2 ori pe zi. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. Dupa tratament. constituie deci 0 urge nta medicala. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. uneori cu voma. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. . 5 granule dimineata si seara. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. tuse spasmodica. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat.

. .eruptii de vezicu le urmate de cruste.tendinta excesiva spre oboseala. Principalele indicatii . . pete albe pe unghii.foame noaptea. .dureri de crestere. .pregatirea pentru operatii. .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.tulburari ale mineraliza rii.senzatia de inflamare a laringelui.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. .dispozitie instabila. pielea pare murdara. . . in special a ficatului.sangerarea nasului.hiperse nsibilitate senzoriala.rau de masina ameliorat la cald si mancand. Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. .dureri de-a lungul oaselor. . . .fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare). .urina laptoasa. Cocculus: rau de masina.fisuri.hipersensibilitate senzoriala. Simptome caracteristice . la stu denti. .ameliorare la cald.arsuri intre um eri. Principalele indicatii .agra vare la frig. . . .pneumonie. Principalele indlcatii . pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide). . .gastro-enterita. . pe podul palmelor si picioare.dorinta de alimente reci.simptomele sunt agravate de frig. Silicea: tulburari ale mineral izarii. . . . Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile.pete albe pe unghii. Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri. Simptome caracteristice . . ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor. .hepatita virala. Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.raguseala. .tendinta hemoragica. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.senzatie de greutate pe cap.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa.eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite.greata cu sudore rece si v oma.acetone mie. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei.ameteli la batrani. . . Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. care reapar in fieca re iama. . PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice .

dar si in cap. E longilin. In schimb. Princip alele indicatii Dureri de gat.durerea iradiaza spre ureche. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. tulburari statice. trebuie sa-si supravegheze spatele. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. situ atiile de stres. vulnerabil. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. Se plange de d ureri. caci are tendinta sa se cocoseze. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. solutie pentru bai de gura si gargare. ~ in echilibru Subtire. .faringe inflamat. ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. sani durerosi ~i chistici. zvelt. Emotiv.dureri reumatismale.dureri de sani inainte d e menstre. rezultatele sa le scolare sunt neregulate. eel put in foarte impresionabil. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. antipatie si mai presus de orice la furtuna. Folliculinum: in sindromurile premens truale. guta: Ledum palustre 9 CH. el este ca fosforul. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. . in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. cu intarire dureroasa. . ~ in dezechilibru Se simte epuizat.sindrom pr emenstrual. Origine Specialitate homeopatica. el e trist si descurajat. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. action eaza puternic asupra individului sensibil. daca ambianta e buna. . veruci: An timonium crudum 9 CH. De aceea. .dureri acute. traumatism. . Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. dad nu "inflamabil". care e usor de recunoscut dupa caract erul sau.anghina. Se consuma repede. ' Obosind repede. v eruci. In special intre ornoplati. daca sunt durabile.talpa picioarelor dureroasa. uman sau atmosferic. afte. epuizat fizic si nervos. entuziast. ' Intre timp. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. in schimb. . toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. i se mai spune si fosforic. mirosuri puternice. constitutia 11face sa oboseasca usor. frig. timp de opt zile: . si de 0 senzatie de gol In stomac. perturbarile mediului inconjurator. trebuie consultat medicul. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza. Instabil. 6CJ 6CJ Simptome caracteristice . se simte in plina forma. PHYTOLACCA Origine Carmazul.ingrosarea pielii. Principalele indicatli .

\ 353 . Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . .eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice . mici furuncule conductei urechii. Daca tulbur arile persista. .pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. PLATINA Origine Platina. PLANTAGO Origine Patlagina. 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa.edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. .arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH.senicum album 9 CH. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme. . .pipi in pat cu urina abundenta. trebuie consultat dentistul.spasme. Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate.veruci multiple ale talpii picio rului. Principalele indicatii .re nuntare la fumat.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin. si se ia Mercurius solubilis 9 CH. Principalele indicatii .A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat.352 JACQUES BOULET picioarele: . 5 granule de 3 ori pe zi. crampe.plans din nimic. .constipatie spasmodica. ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. . . . cautarea consolarii: Pulsatilla. I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. . timp de opt zile: . la cea mai mica emotie: Ignatia. ca . .sindrom premenstrual. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie.inflamatia marginii pleoapei. .spasmofilie.pleoape cazande: Causticum 15 CH. .constipatie in c alatorie. dispretuitor.erectii nocturne dureroase. . PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. . .comportament orgolios.edem al pleoapelor dimineata. PLEOAP.plans inconsolabil: Natru m muriaticum.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla. .plans altern and cu ras. . I doza pe saptama na. ca orice simptom.inflamatie calmata la caldura: A. care impi edica somnul. t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. ale Principalele indlcatil .spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH.

de 3 ori pe zi.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. lara ve ma.• -.7 -_ ® : •.:. 0 febra ridicata 'care apare brusc. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se .• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. cu scaun in forma de jet si crampe. . ~·••• ~. Comparatii ~i asocieri China: diaree.~ !It.. 5 granule.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare.unele nevralgii.. dupa ce s-au consumat fructe. . POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~. 1 tub.'" Principalele indicatii . in alternanta.diareea turistilor sau cea care apare vara. lara febra. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH.-:. Principalele indicatii .:. ~~~ •• ~-.:o: -1: ® ~n f~''. daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie.••••.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros.~~ F·'_ . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat. PLUMBUM Origine Plumbul. . . balonari. . De avut in casa Podoph yllum 9 CH. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata.. _ •• /.diaree brusca la copil si la adult. Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei.0 .

. timp de opt zile. dificultati hepatice. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. . In completarea tratamentului. de 2 ori pe an.mnele caracteristice. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. . . ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. de repetat daca e necesar. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH.limba incarcata. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . Trebui~ cons~ltat imediat medicul. timp d e zece zile. timp de opt zile. eu nevoie'urgenta.diaree apoasa. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. 5 granule de i ori pe zi. Daca t ulburarile persista.balonar i importante. se ia: . ca 0 completare a 'tratamentului.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. se ia Nitricum acidum 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Daca urina e sterila. Intre timp. trebuie consultat medicul si mers la analize.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. abundenta. in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. 5 granule zilnic. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. Pana la consultarea medicului. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic.

este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului.putin timp in gura. antiinflamatoare etc. adic a simptomele lezionale. Principalele indicatii Herpes labial. in homeopatie. medicamentul de sensibilitat e. dintre care . .este deseori neglijat. In practica. . . medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna.dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. . POPULUS CANDICANS Origine Plopul. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. In sfarsit. aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. de cateva ori pe saptamana. apoi oprite odata cu disparitia . tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. in cazul unei nevralgii. Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. Dilutia In practica.dilutiil e mici (6 DH. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. inghitite sau ti nute . -.una dintre cele mai importante .• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. de 3-4 ori pe zi. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . In cazul unei patologii cronice. medicii folosesc trei paliere de dilutie: . mai ales la falanga a doua. din ora in ora in cazul unei febre acute. POSOLOGIE ~ . fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. In cazul unei patolog ii acute. Principalele indicatii Alergii respira torii.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen.sensibilitatea pacientului.! ~ . Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute.dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice. Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate. 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna.peniciline.

358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. Principalele indicatii . praf ~i acanem. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. . riscul e mai mic. timp de sase luni. . 111 vederea unor analiz e. Principalele Indicatii VeziRORMON . 5 granule pe zi. 5 CR. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. luat in seama de testele de alergic.ec~m anda desensibilizari. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. in general. 5 granule. din doua in doua ore. PRO LACTIM Origine Prolactina. ORL. Se r. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic. pulmona re sau cutanate. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. in general in 15 CH. PRAF Praful est: un alerg.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. trebuie consultat medicul in vederea analizelor. _ 1111.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. ~ce. POUMON HISTAMINE . ® J1 PROGESTERONUM Origine . PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. si tratamentul de ter . ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. La aceasta varsta. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. . PROSTATA. unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza.pentru facilitarea intarcatului.e~ ~re~~ent.cJ .Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. care asociaza. 1 doza pe saptamana.Progesteronul. trebuie consultat medicul.

Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. ® J1 Prostatitele acute. modificari ale 'tlracterului. cu febra ridicata si dureri. in ciuda eficacitatii acestui tratament. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. 15 picaturi de 3 ori pe zi. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. PROSTATITA. reumatism. arteriosclero za. . In plan simptomatic. n cura de doua luni. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune.en va fi preponderent. de 2-3 ori pe an. Totusi.

in general lara mancarimi. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. Principalele indlcatli glaucom. ducand la apasare respiratorie. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. . Se ia timp de opt zile. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor.la dezbracat: Rumex 9 CH. III sfarsit. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. cu placi rnsii si scuamoas e.zona oftalmica.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. 3 nplicatii pe zi. 5 granule eara.360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. timp de 0 luna. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. . 1 doza unica. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. Simptome caracteristice . -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. de 3 ori pe zi: . de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. Dureri oculare ca 0 explozie. 5 I ranule de 2 ori pe zi. datorata tracului. In afara tratamentului cu vermifug. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. 5 g ranule pe zi.j la ra nd. Atentie. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA.buie sa se fad un examen local. Dad nu cedeaza rapid. orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . In de mareemotivitate. 1 doza trei I/. Pe de alta parte. 1 doza trei zile la rand. pe toata durata crizei. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. trebuie consultat medicul. 1 doza trei zile la rand si. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. . I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. si Sepia 15 CH.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. timp de 8 zile. uneori la coaste sau la genunchi. din doua In doua ore. de abrutizare. URTIC ARIE. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. II . Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. inainte de consul tarea medicului. si Sepia compus. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. 5 granule. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. 5 granule de 2 ori pe zi. se adauga Ambra grisea 15 CH. Mai tarziu. In alternanta. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

li psa de reactie la tratament. localizarea si caracterullor evolutiv. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. tulburarile lui (astm. . ~ foame viol enta. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul.eruptii care reapar in fiecar e iarna.agravare la frig. el e totdeauna excesiv de acoperit. ~ Stare generals: convalescents trenanta. ~ Pie le: . slab ire. .prurit intens. Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. 1111 . in specialla acarieni. epuizat. .alergiile.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. ca in cazul tuturor marilor medicamente.coriza spasmodica. Pesimist. Simp tome caracteristice . de 0 prudenta aproape fobica. . Principalele indicatii ~ Sistem nervos: . oboseala. Arsenicum album: alergie. . dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . -astm. Origine Medicament bioterapic. piele a lui e fie foarte uscata.frigul. . palid. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric.alergii respiratorii. s e simte incurabil si foarte deprimat. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. se teme de iarna si de curentul de aer. in plina forma.secretii fetide. se pot distin ge cateva aspecte originale. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: .depresii. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele.foame viol enta in timpul migrenei si noaptea. . cand se simte. in mod extraordinar. migrene cronice. .perturbari ale starii generale . ~ Mucoase: .micoze recidivante. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare. » in echilibru Cu 0 sanatate fragila.recidiva in fiecare iarna sau primavara. starile de supraincarcare alimentara. pe un teren ereditar. disperat din cauza starii sale de sanatate.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. . Slab.maladii dermatologice cronice.ameliorare la cald. . migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie.

PUBERTATE •. tulburar i de somn. .. PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii.® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. tuse grasa ziua. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective.cresterea In greutate. .. ~ Prescriptie medicald: adormire grea.dezvoltarea organelor genitale.. din ora in ora. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. limba incarcata si const ipatie (6 DR. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond.pielea: pilozitate. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. absenta setei. 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi).. insotite de dureri de cap.364 . . bronsite cu mucozitati galbui. Origine Frasinul. Intre timp. in alternanta. . o . sentiment de abandonare. Simptome caracteristice dispozitie variabila. congestie. sindrom premenstrual. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul. degeraturi. . sindrom depresiv. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. Principalele indicatii rino-faringita. 5 granule.. acnee. uscata noaptea. inchisa.oasele si articulatiile: dureri de crestere. intoleranta la materiile grase.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. varice. menstre intarziate sau putin abund ente. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: ... . care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. aparitia menstruati ei. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH.

premenstrual. 1 tub.Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. De avut in casa Pulsatilla 9 CH. sindrom .

Pudica.t.· """"'Hjll""".366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. Timida. examenele. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. emoti v.abcese. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). . Copilul poate chiar sa regreseze. .. roseste cu usurinta. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor.febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. Plange din nimic ~i e repede consolata. . cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. emotiva.Illll. prietenie sau simpatie . sa faca din nou pipi in pat.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. antrax. Prtncipalele indicat li . sexualitat ea) .&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. toate infectiile acute sau cronice. Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. dintr-un am estec de came si placenta umaria. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv.. noutatea. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati. el poate sa fie . cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. in special rinofaringita copilului . furuncule. Tulburarile de so mn sunt constante. durdulii si ti mide.foarte prezent" acasa. Iar copilul. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. vocea ei e blanda si mangaietoare._~ ~ . care provoaca o scurgere trenanta. toate situatiile care perturbs temperamentul timid. Totul se rezolva cu dovezi de afectiune. sa-~i suga degetul. Caldura sau frigul excesive.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. devine taciturna si depresiva. daca e timid in exterio r. neiritanta a mucoaselor. In sfarsit. avand pielea cu vinisoare aparente.

. . se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D.. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii. Princip alele indlcatii .radiodermite. •~. cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate.durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH.se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH.r:.. medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi. .. 1 doza pe saptamana.dureri intercostale. RADIUM Origine Bromura de radiu. Principalele indlcatii . . plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. taieturi. Pe to ate ranile mici. . . Se poate adauga Si licea 15 CH. oprirea tranzitului du pa anestezie. RAPHANUS .sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. { . Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus. RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. In cure de trei luni. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . RAHITISM@> 1:. pe toata durata tratamentului.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA.eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase.reumatism agr avat la inceputul miscarii. de 2 ori pe an. Principalele indlcatli Balonari. In unele tari.

In asociere. vocea e bitonala. un tratament d e fond . gatul e rosu intens. in 9 CH. 5 granuleora de ora de 3 ori. RAGU~EALA. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. l' . . in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare.raguseala e cronica. El apare mai des la frig si in special la femei. 5 granule ora de ora de 3 ori. . 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. RACEALA.episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. 5 granule ora de ora de 3 ori. In plus.impotents masculina. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. 5 granule ora de ora de 3 ori. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. voce ragusita. ACONITUM Laringita acuta cu febra. Principalele indicatii . ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. dar foarte scurta. iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. Medicul trebuie c onsultat dad: .370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. in perioada temperaturilor foarte scazute. in alteman ta.. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. ~. 5 granule ora de ora. . ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. . 1 doza dimineata si seara. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). inf ectie ORL. 1 doza de la primele simptome. . de 2 -3 ori pe zi. ~ Sau: ' Homeovox.

Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. RA GU$EALA. ~ ARNICA 9 CH. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. " . a pantecelui si iritare inainte de m enstre. ai cant at sau ai strigat. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. Tracul provoaca agitatie si nerabdare.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. tulburarile digestive su nt constante. trebuie mers repede la medic. . ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. timp de trei zile inainte de menstre. nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . ~ MANGANUM 9 CH. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult. ~ Experienta mea: . 5 granule.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. RA GU$EALA. nevoie de a-ti drege glasul. Aceste doua medica mente se iau impreuna. In a zecea zi a ciclului. . RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. In toate cazurile. canta intr-un cor si are vocea "sparta". i n varstii de 60 de ani.. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. de 2 on pe zi. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. imposibilitate de a ridica vocea. 5 granule. 9 CH. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. . de fiecare data . Ane-Laure. 0 data sau de doua ori. inclusiv coardele vocale.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. Paulette. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . RAGU$EALA. 5 granule seara. dimineata. to ate situatiile paralizeaza.m earga". in varstii de 28 de ani . ~ Exper ienta mea: . . cand e yorba de un copil mic. preventiv. a dificultatilor de a te pune In miscare. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. inainte de cele doua mese. a doua zi. 5 granule. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. 5 granule seara. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. ~ IGNATIA 15 CH. I .

Se impune consultarea den tistului. Vezi TEREN. in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. de 3 ori preventiv. daca dom ina paloarea si indispozitia.agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. se ia 0 doza de: .' ® . tul burari digestive (indi~estii. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare.A ·4. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. tearna)? Ce trebuie facut ~ .374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. 5 granule in caz de teren hepatic. in afara calatoriilor. Sepia (in momentul menstrelor). ora de ora c u 5 granule de: . In moment Mercurius corrosivus 9 CH. in alternanta. Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. 5 granule ina inte de mese.Lycopodium 9 CH. . 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. si . sarcopt. Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. crede ca raia era de vina pentru un teren care.Gelsemium 15 CH. ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. RAUDEMARE ore. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. . 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. de repetat in fiecare saptamana. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH. fondatorul homeopatiei. crize de ficat. . daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. daca domina ametelile.Borax 15 CH. 2 comprimate. 5 granule inainte de mese. 5 granule sau 2 comprimate.Tabacum 9 CH. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. . 5 granule de 2 ori pe zi.Cocculus 9 CH. . si necesita un tratament local prescris de medic. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit.Nux vomica 5 CH. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . Hahnem ann. evoca un teren alergic. MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . 5 granule din doua in doua ore. 20 de picaturi inainte de mese. Lycopodium (hepatic). timp de 0 luna. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti.Ignatia 15 CH. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . agravare la tangaj: Borax 9 CH. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. 1 doza. in descrierea lui. Se ia preventiv Cocculine. . 5 granule de 4 ori pe zi.

.1M • ':tin . 1 doza in fiecare seara.Phosphorus 15 CH. . .

precum Thuy a. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum. In momentul criz elor. precum si durata tratamentului. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. 5 granule pe zi. . Acest caracter acut si brutal al puseelor.in afara unor cazuri accidentale . Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum. luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. fond. edem si agravare noaptea. Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. 5 granule in fiecare dimineata.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. entorsa. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: .necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . crizele sunt marca te de inflamatii acute.reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH.Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. . Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . .durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere .reumatism sau artroza. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. de exemplu. 5 granule dimineata si seara. datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor.a starilor generale si a terenului. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee.reeducare dupa fractura. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. Caracterul cronic sau . KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: .

Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. noaptea. 5 granule. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. ~ Durerile artrozice in general . Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. deformari. 0 d ata sau de doua ori pe zi. prin efort.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH.daca durerile sunt ameliorate prin repaus. 0 data sau de doua ori pe zi. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. trebuie consultat medicul. imobilitate. acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. neputinta functionala. . Durerile sunt agravate prin apasa re. .daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH. daca acestea persista. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. si se amelioreaza in repaus. . Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. 5 granule. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. ~ Artroza cronlca Dureri articulare.repetitiv al durerilor. chiar dad "demararea" mati nala e dificila. care asociaza artrita acuta si leziunile .

Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. RHEUM Origine Reventul.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. -herpes. pr ovocand .reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. 1 tub. agravata umiditate eu dificultati dimineata . s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. si Rhus toxicodendron 9 CH. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict. . . . RICINUS Origine Ricinul. . 5 granule dimineata si seara. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. 5 granule de 4 ori pe zi. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. in cura de 0 luna. Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. penicilina si c ortizon.378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace.zona zoster.senzatie de rigiditate articulara. -varicela.o rhite. . deseori agravata de timpu l umed. 5 granule la culcare. este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala.opreste lactatia. si Sulfur iodatum 9 CH. 5 granule la trezir e.favorizeaza sec retia laptelui. 0 arsura a feselor. RHODODENDRON Origine Rododendronul. cQ cQ Principalele indicatii . Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. pe toata durata evolutiei maladiei.

dand 0 impresie de piele de leopard.Simptomele caracteristice . . . continand un liehid limpede. In primii ani de viata ai copilului. laringite).eruptii de mici vezieule. rino-faringitele se repeta. .uscaciune a mucoaselo r. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. bronsite. putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. RINO-FARINGITA CU REPETITIE .placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda.

4C:a . Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). mten~ltatea l or (febra. departe de a rezolva pro?l e.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace.sc construirea imunitatii copilului. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor.sc:ie in 15 CJ:I. iar episoadele infectioase apar brusc. Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). Thuya. groasa. timp de 0 lu na. Probleme dermatolo gice . doze saptarnanale) timp de doua-trei luni. stres. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote. dureri. terenul. Tratam entele cu antibiotice. coji de lapte . Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). timp de trei pana la sase IU111. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). pa~e . 1 do. ROBINIA eta Origine Salcarnul.ma. desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. Daca tulburarile persista.copilului ca sa evite complicatii si recidive. Frecventa episoadelor. trebuie consultat medicu!.380 Te~menul. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi.eczeme. se prezinta trei tipuri d e situatii: . Recurgerea prea sistematica la antibiotice. lipicioasa. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate.za 0 data pana la patru ori pe luni.deseori ca. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute.trateaza Schematic. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a . episoade infectioase. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. sursa de suprainfectii microbiene frecvente.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). . in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. de e~~mp. Sulfur. Rolul homeopatiei este deci dublu: . Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. dirnpotriva. Lycopodium. . ~ Copilul e bolnav frecvent. E vorba in gene ral de un copil tonic. pentru a pune in repaus articulatia. mucoasa.

. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. s inuzita. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. Tuberculinum. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. hipersensibili. in alternants. din ora in ora. Sulfur iodatum. 5 granule. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Rinitele. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. otita seroasa. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. Natrum. fara oprire ' episoadele se inlantute . care obosesc r~p~de.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag.

oftalmia zapezii).•. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului. reeducare ortoptica. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH. timp de cinci sprezece zile. .mancari mi pe laringe cand se respira aer rece.lumbago. ora de ora. diaree la trezire. De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola.chist al incheieturii mainii. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. La sfarsitul maladiei. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. in alternanta. . . pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara..oboseala ocular a. prurit cand te dezbraci. timp de cincisprezece zile . . eta !ita . luxatie. Simptome caracteristice . durere a coccisului. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. dificultati de acomodare.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' . RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. pentru confirmarea diagnosticului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.senzatia de lovitura. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer. 5 granule. RUMEX Origine Stevia de gradina. 1 tub.entorsa. .. RUJEOLA. Princlpalele indicatii . Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. Sulfur: diaree la trezire.® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii. de rigiditate. provocand tuse. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer.

trebuie consultat medicul. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. . Simptome caracteristice . .stranut cu senzatia de blocare a nasului..Arnica 6 DH. Daca s imptomele persista. -"" .: . . din preparatul urmator: . 5 granule de 3 ori pe zi..ameliorare la caldura.. Principa lele indicatii Boala fanului.Allium sativum 6 DH. trebuie consultat medicul. Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile. precum Sabal serrulata campus.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina.menstre dureroase si hemoragice.~' . ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere.. . (regiunea) Origine Popazul. Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi.salivare acida: Borax 9 CH.. . SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. Principalele indicatii . Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse. ' --. SALIVATIE :. sabina. Se vor mai lua si Ruta 9 CH.veruci in regiunea genitals.Histam inum 6 DR. origmar din America Centrala. Daca durerile persista. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier. gura uscata: Belladonna 9 CH. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina.mancarimi in cerul guri i. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. . . 5 granule de 3 ori pe zi. cu zbarnaieli in urechi. .absenta salivarii.~. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului.

.

timp de trei luni.laringi ta acuta nocturna Ia copii. bufee vasomotrice. . bufee de caldu ra.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei.diaree. . bronsita. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 0 actiune asupra Simptome caracteristice . salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. . . .senzatia de nas complet infundat. Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul. . timp de 0 luna. Principalele indicatii Astm. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. Daca durerile abdominale si diareele persista. Principalele lndicatii Polipoze naza le.diaree si balonari.tuse brusca lari ngeeana. Simptome caracteristi ce .386 JACQUES BOULET salivare groasa.periodicitatea tulbur arilor . SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu. Sulfur: migrene periodice. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta. . Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis.boa la fanului.bufee de caldura la menopauza. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic.transpiratie nocturna brusca si abundenta. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. se ia Parathyphoidinum B 15 CH. Sanguinaria Canadensis. vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH.. . SANICULA Origine Sanicioara.nas inf undat.congestii. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. 1 doza saptamanal. . Principalele indicatii -mlgrene. . cu senzatia de apasar e.astm cu apasare brusca in timpul noptii. Principalele indlcatii . . care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. .

. indeosebi: Sepia. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. homeopatia. Comparatii ~i asocieri Berberis. traumatisme fizice . homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. De fiecare data. 15 picaturi de 2 ori pe z i.indica prezenta unui ger mene patogen. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. 1-2 doze pe saptamana). piciituri. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede). niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. dureri articulare. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse.tante . Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. evitarea obturarilor si crapaturilor.Se. Dar. tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. hemoroizi. Principalele indicatii Astm.va ajuta la depasirea ei tara probleme. vase care se sparg. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. precum Bioptimum grossesse. Schematic. Aceasta prima consultare este foarte importanta . In toate stadiile sarcinei. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . De fapt. fier. De fiecare data. De aceea. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. neplacute (gretur i. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate. In timpul alaptarii.eme cu venele. tau Calcarea campus. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. tara dramatizare si tar a tranchilizante. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. SAPONAKIA Origine Sapunarita.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. indispozitii. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise .' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. precum Sepia campus. De asemenea. voma. iar un tratament homeopatic . alaptat. oboseala. bronsi ta. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice.. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare . . sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite.. cisti ta).Natrum muriaticu m sau Ignatia . 'SAKCINA. vitamina B6 in special. daca analiza urinei sistematic .. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea.

390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. 15 picaturi de 3 ori pe zi. si China 9 CH. he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. . Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. 5 granule la fiecare jumatate de ora. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . . in sfarsit. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. in alternanta. _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. . 5 granule dimine ata si seara. daca sunteti anxioasa enervata. 5 granule din fiecare dirnineata si seara. inainte de mese. ~s: Sepia 9 CH. 5 granule in fiecare dimin eata. se adauga: Arn ica 9 CH. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. 15 picaturi.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. Comparatli ~i a socieri Berberis. precu m si al femeii. SAN . SARSAPARILLA Origine Salcea. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. hipersensibila. si Sepia . 5 granule de 3 ori pe zi.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH.ompus. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. 5 granule. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. sa se produca. _ traumatism al sanilor.Picioare grele si dureroase. . o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. 1-2 ori pe zi. se ia. mai ales dimineata. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. nastere prematura). _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. la fie c are zece minute. daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. 5 granule la trezire. 5 granule. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. Probleme de circulatie . iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. 5 granule de 4 ori pe zi. Indlspozitli . . de cele mai multe ori.dorinta de a dormi in permane nta. 5 granule la trezir e.

de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. .5 granule.

5 granule la fiecare doua ore. 5 granule din fie care la culcare. de 2-3 ori pe an. Se vor lua timp de doua zile. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic.. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. trebuie sa se dea sistematic vermifug. 1 doza pe saptamana.••••. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. 5 granule la fiecare ora. Asta se datoreaza constitutiei lor. 5 granule pe zi. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. in alternanta. La copil. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. tulburari de menstruatie. ! . ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. SCHIMBATOR .!. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. trece de la ras la plans. . Deseori.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA.'I ''''''-'-. 5 granule. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize .. Calcarea phospho rica. supuratii. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. si Sulfur iodatum 9 CH. in cura de doua runi. : ~'.':'l':'M. pierder i. SC~NET l -. din doua in doua ore. timp de zece zile . SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. 5 gra nule de 3 ori pe zi. 1-2 o ri pe zi. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. expectoratii. 5 granule. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense .

utilizat la 0 diluatie mare. se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH.aza scurgerea. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri .lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . Tot asa durerile de cap. SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. . Un m edicament homeopatic. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. Lachesis.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei.

~i Natrum muriaticum 9 CR. Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. .dureri febrile ale extrem itatilor. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. SENNA eta eta Origine Siminichia. astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa. Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila. Thallium aceticum : caderea parului. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. . . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. .ca derea parului. 5 granule de 2 ori pe zi. degeraturi. 5 granule pe zi . Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie.colici dupa nastere.cefalee. Origine Seleniul. Comparatil ~i asocieri China: oboseala.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. -acnee.arterite ale membrelor inferioare.contractii dureroase ale uterului. . . granule. Principalele indicatii . Cuprum: crampele arteritelor. . . .mens tre hemoragice dureroase.crampe in pulpa piciorului. Si mp tome caracteristice . comprimate sau supozitoare. SENEGA Origine Amareala (de Virginia). SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. 5 granule dimineata.acnee seboreica: Selenium 9 CR. Principalele indicatii . .oboseala fizica si intelectuala. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: .sindromullui Raynaud.

. De exemplu. cu tulburari card io-vasculare. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . deci. . acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. Graphites. In plus. . Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. Silicea. prin definitie.angoasa: Arsenicum album. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice.suparare: Natrum muriaticum. Psorinum. . 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. . 0 stare de epuizare profunda. sa s e foloseasca dilutii medii. in sfarsit. ci stimul eaza reactia organismului. este deci preferabil. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. Sensibilitatea este mai puternica si este. uneori aceleasi antecedente. . SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate.jignire: Staphysagria.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. de exemplu. Arsenicum album. in cazul in care exista indoieli. in afara unei afectiuni acute. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. Natrum muriatic um.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. Phosphorus. in practica. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. . dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. a tratamentului sau de fond. carbonicum.excitatie: Ignatia. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). oboseala musculara. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). Medicamentul hom eopatic. deci. Sa luam de exemplu Arnica. Pentru a evita ris curile de agravare.parasite: Pulsatilla. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. cu atat acesta este mai s ensibilia medicament.gelozie: Laches is.manic: Chamomilla. Sensibilitatea la frig.

senzatie de apasare .SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. fulguranta. lata principalele senzatii (in general. Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. ca 0 teapa.. dupa intensitate. rnteparoare. de gol. ca un cui. . de 2-5 ori pe zi. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie.. 5 granu le. de contractie. dur ere febrila. acesta este dat in 9 CH. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya.

~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. iiplace sa mearga repede in aer curat si. a tesuturilor de sustinere.caldura sau imobilitatea . .easca ouale sau sa-si protejeze fuga. Natrum muriaticum. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta.durere. raporturile sexuale pot sa fie dureroase. este 0 femeie activa. Cuprum. III enzi me. ~ in dezechilibru Inainte de menstre. Acest lichid negricios. Agaricus.~~ Origine _ . mai curand slaba. Natrum muriaticum: sindrom depresiv.hemoroizi. 399 . .durere intolerab ila: Chamomilla. menopauza). cand sta jos. in acelasi timp.greata din timp ul sarcinii.dorinta de otet si de alimente acre. ' . Pe plan general.infec tii urinare recidivante: .herpes. neintelegere conjugala. folosit de sepi e ca sa-si vo~s. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat.. .Cerneala de sepie. -mlgrene..criza de ficat.durere febrila: Arsenicum album' . eczema.si. 1 tub.' .. . cu tenul putin cam te rn. apasare in pantece inainte de menstre: . probleme cu parintii sau copiii. este folosit la desen. d eces. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica.constrictiune: Lachesis. indeosebi inainte de menstre. chiar daca tulburarile h epato-veziculare. . .. . Argentum nitricum. devotata familiei si muncii sale. Suf era de scurgeri iritante (leucoree). toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei. SEPIA~ Principalele indicatii . ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta. . Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. . cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale.eczema cu crapatura.sindrom premenstrual. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave. Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. . . . Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi.depresie la menopauza. responsabila. si congestia hepatica si stare a generala. . .durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu. la femeie. . herpes.gol (stomac): Sepia. .durere intepatoare ca niste ace: Apis. . . in oligoelemente.apasare (bazin): Sepia. indeosebi la fiecare ciclu.piatra (stomac): Bryoni a. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa .electricitate: Hypericum. De avut in casa Sepia 9 CH. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. puber tate. de exemplu. se aseaza picior peste picior..micoze vaginale. ' =+: .baby blues. '.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. . sarcini.spasme: Colocynthis.depresie dupa nastere. . .

dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. .ca . sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui. provenind de 1a animale imunizate. In repertoarele clasice. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. cistite.constipati e.slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR." SBR ANTICOLIBACILAR. . 5 granule de 3 ori pe zi. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. dezinteresu1 sau excesu1. l 401 depresiva.. . In acest dictionar.. fie in cazul chestion arii generale. Va avea tendinta sa se inchida in sine.. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi. Ca totdeauna. de origine caprina. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate. . 5 granule pe zi. pentru determinarea sensibilitatii individuale. se instaleaza depresia. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. Astfe1.ca Origine Serul anticolibacilar purificat. Principalele Indica tii Infectii urinare.~:.absenta setei in ciuda guri .. in practica cotidiana . posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . Scaderea. in aceeasi masura ca digestia sau somnul.-.. sindromuri gripale frecvente.t. SFINCTBR SBTB+ .ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie. -! . rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. .. Uneori. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: .

. .sete intensa (mari pahare cu apa). SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR.i uscate: Alumina. . 5 granule din fiecare. cu gura uscata: N atrum muriaticum. vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus. 5 granule. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. se adiiuga Opium 15 CR.sete permanents. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. I n caz de pauze respiratorii. .sete de mici cantitati de apa rece.

Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH. 1 doza pe saptamana. -frig. . de repetat da ca e necesar. formand mici chisturi infectate. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. . 5 granule din fiecare. Trebuie con sultat medicul. somnambul ism. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. .agravare la frig. SILA. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar. . China. fracturi.tesutului conjunctiv. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic.grasime: Pulsatilla. de teapa. osteoporoza. precum criptogama de balta . unghii casante si patate. Pansamentele intesti nale.senzatie de spin. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH.faringite. .tutun: Ignatia. numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. . examenele vor elimina 0 patologie tumorala. acnee cu supuratie. cu suprainfectii frecvente.cafea: Calcarea carbonica. urcioare. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului. . de 2 ori pe zi. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. in cura de 0 luna. Simptome caracteristice . ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. in alternanta. epuizare fizica si intelectuala.carne: Lycopodium. .protectiei vasculare. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate.transpiratie. Se vor lua Hepar sulfur 15 CH. SIGMOIDITA.unt: China. bronsite.lapte: Sepia .bere : Nux vomica. 5 granule.supurar e. --::::J!gravare la vacc inari. emotivitate. . supuratii locale in urma unui BeG. . somn agitat.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare.lipsa de energie. . . lata principalele: ' . In perioada de criza. .ca1cifierii.paine: Natrum muriaticum: . alaptare. din ora in ora. rino. . .402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. furuncule. supurat ie dentara.ameliorare la cald.

(Equisetum). . excesiva. Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza. s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta.

se ia: Folliculinum 15 CH. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. E un copil si un adolescent vioi. Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. tenul palid. in cele pt zile care preced menstrele. . cu bombari frontale proeminente. I doza. un aer bland si frag il.carente alimentare si afective . PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. de luat din a paispreze cea zi. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. inteligent. Aveti probleme de piele inainte de menstre? .intoleranta la vaccinuri. regimuri. se p lange de dureri de cap. Medicul trebuie consultat frecvent. in ciuda unei alimentatii bune. in a zecea zi a ciclului. rara incredere in el. epuizabil. ••••• _ "" ":. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. foarte afectuos. •• : LACCANINUM Sani congestionati. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. Tratamentu l de fond e indispensabil. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. tristete. pana la consultarea medicului. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. Predispus foarte usor la oboseala. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. sensibili..404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. . durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. Timid. detestand violenta. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. 5 granule. totdeauna foarte imbracat. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile.infectii. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . dar anxio s si instabil. ale pantecelui? Va doare capu l? . ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. . a pantecelui si excitatie. uneori si in cazul durerilor de gat. t _ . privirea vioaie si serioasa. CONIUM Sanii sunt in gene ral mici.surmenaJ. aproape copilaresc. sau conform pos ologiei indicate. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. indiferent de clima.generoase ~i dezinteresa te. ~ In dezechilibru Rapid obosit. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare. slabit. SINDROM PREMENSTRUAL f.

toate tulburarilc digestive spasmodice . BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. VIPERA Venele sunt dureroase. criza de ficat. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. cu un varf alb. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. constipatie. rosu. cu tulburari vizuale. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. foarte sensibile. ~ Experienta mea: Deseori. ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. parca inflamate. cu 0 placa rosie si mici vezicule. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. el este util si pentru congestia bazinului. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. al ace stei femei hiperactive. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. si exista un edem al gleznelor. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. Sepia. deja iritabil in timp normal. In 15 sau 30 CH. In special Lachesis. modificare a . NUX VOMICA I ndigestie. roseata. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. durere de stomac. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. chi stice ~i dureroase. nevoie de a ridica picioarele. cu greata. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. . oboseala si deprimare. SEPIA Migrena inainte de menstre. dese ori Sepia. bufee de caldura agravate seara. CYCLAM EN Migrena oftalmica. Pe de alta parte. gaze. precum Sepia campus.

modificare a dispozitiei. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. LACHESIS Congest ie. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. exista o secreti e abundenta a acestuia. Ranitul trebuie consultat imediat de medic.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. ~ SEPIA 15 CH. plans rara motiv . 1 doza. IGNATIA Spasme. NATRUM MURIATICUM Tristete. fizice si psihice. . hiperexcitatie logoree seara. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. in varsta d e 40 de ani. crampe. si SINISTRozA Indispozitii variate. migrena si depresie care pr eceda menstrele. In ziua dinaintea menstruatiei. ~ LAC CANINUM 9 CH. cu un caracter foarte schimbator. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. noduri. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. timiditate crescuta inainte de menstre. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. In ultimele opt zile ale ciclului. In urma un or traumatisme craniene. timp de 0 saptamana. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. inainte de cele doua mese. ~ FOLLICULINUM 30 CH. c u nevoie de izolare. 5 granule. dureri de cap. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. bufee de caldura. in varsta de 32 de ani. 5 granule. Veronica. sear a. In caz de reumatism articular. 5 granule de 3 ori pe zi.ca scop amanarea reluarii lucrului. simte abdomenul greu. 1 doza in fiecare seara.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. In plus. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. in a zecea zi a ciclului. este foa rte enervata si agitata. de hiperactivitate. cu 0 mare nevoie de consolare. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. Apoi Bryonia 9 CH. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. la apropierea menstruatiei.

galben .galben-verzuie.

Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. in varsta de 34 de ani. in alternanta. precum si 0 tuse uscata. . in 9 CH. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. . dar nu exista supura tie.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor.euealipt (1 g). (pentru adult) intr-un pahar eu apa. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t. din medieamentele de mai jos. Scurgerea s-a oprit foar te repede. Trebuie consultat medicul dad . Pierre. ~ $i in plus: Se iau 5 granule. timp de eel putin opt zile. SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. 5 granule dimineata si seara.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. . ea in preparatul urrnator: . ~ LACHESIS 15 CH. ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. cu congestia fetei si dureri frontale.a aparut febra. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii.elixir de papaina (125 cl). ~ Si in pl us: In toate eazurile. de repetat a doua zi. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. . 5 granule. LACHESIS Obturatie a nasului. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul.reeidivele sunt freevente. 1 eomprimat de 4 ori pe zi. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. EUPHRASIA Lacrimari iritante. . Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore.cimb risor (1 g).pin (1 g). din ora in ora.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. Pentru eopii. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. 1 doza. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. i n alternanta. din doua in doua ore. In aceste trei cazuri. I I . 1 supozitor dimineata si seara.Yves. . calmata de caldura locala. care sunt rosii. ea sa se preserie un tratament de fond. eu dureri oculare si frontale. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o.

Beatrice. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. se t eme de fiecare guturai. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. menopauza pentru Lachesis).ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. durere frontala.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. a gravata in unna unei maladii. inaintea celor doua mese. Tuberculinum. dimineata si seara. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. caci sunt cornplementare. ~ PYROGENIUM 9 CH. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. 5 granule.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. SL. pentru cii se transforma rapid in sinuzita. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. Vezi ASTENIE. ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album).412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. {> Experienta mea: . fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. ~ Sliibiciune a gleznelor. 5 granule. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. 1 doza dimineata si seara. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. care forrneaza dopuri in nas. MEZEREUM Durere violenta a fetei. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile. . timp de opt zile. in varstii de 31 de ani. timp de doua zile. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. ZI in cura de SL. sarcina pentru Sepia. cu iritatia mucoas elor.. 5 granule pe cincisprezece zile. cu 0 rinita muco-purulenta.

414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH. i n timp ce. 5 granule. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. 5 granule la culcare. . Daca tulburarile de somn persista. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata.." ~. 1 doza. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. SOLIDAGO Origine Splinuta. de doua ori pe zi. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. de trei ori pe zi).. 5 granule la fiecare jumata te de ora. pre cum Calcarea carbonica. tr ebuie consultat medicul. copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. si China 9 CH.0F..ium15 CH. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. 5 granule). De multe ori. spasmele apar pe terenuri nervoase. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. . Stramonium 15 CH. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. 5 granule.• . Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne .. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. Intre timp.. timp de zece zile. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH.. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. 5 granule inainte de masa. ~. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor. 5 granule inainte de masa. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. 1 doza de 2 ori pe saptamana.. timp de zece sau cincisprezece zile. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei.consultatl medicul. 1 d~za pe zi timp de trei zile.</'.fie ca e digestiv. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. in cazul spaimei. 20 picaturi. 1-2 ori pe zi. . cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. consult~ti medicul. Daca simptomele persis ta. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. Daca simptomele persista. se ia Cup rum 9 CH. de repetat daca e nece sar. uterin. SPASME Un spasm .. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. 5 granule la cul care.. SOMNOLENTA ".. timp de patru-cinci zile.

5 .urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH.

China 9 CH. din zeee in zeee minute. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui. cavernoasa. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. Arnica 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. .Arnica 15 CH. Alain. se ia ARNICA 15 CH.erampe: Cuprum 9 CH. . Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. Cat mai repede posibil. Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). 5 granule 1-2 ori dupa efort. sia luxat glezna jucand tenis. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatil . timp de trei zile.! 9 CH. 5 granule pe zi. SPORT I---. 1-2ori pe zi. ~ Recuperare dupa sport . senzatie de sufocare: . pentru a reeupera di n oboseala fizica.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule.impresie de obturare a laringelui. pent ru relaxarea muschilor. in alt ernants. . folosita de foarte multi sportivi.. . 5 granule. . 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei.spasme: Colocynthis 5 CH. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv.l aringita acuta eu raguseala.tuse seaca. 5 granule. pentru a stimula si incalzi muschii. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. 1-2 ori inainte de sport. de trei ori pe zi.Kalium phosphoricum 9 CH.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. . . De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. 5 granule. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. in varsta de 40 de ani. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului. 1 doza. 5 granule de 2-3 ori. care va decide oportunitatea unei radiografii. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. }> Fara sa se mai astepte. faciliteaza rezis . daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. eu apasare. Simptome caracteristice .' . SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. Si. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. din eo specialitate homeopatica. -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. de cinei o ri. Trebuie consultat medieul. .

prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . in varsta de 62 de ani. ~ in timpul sportului George.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. 5 granule din fie eare. in t impul efortului ~i dupa efort. 1 tableta inainte. . }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH. a pleeat sa se plimbe In Alpi.

5 granule din f iecare. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor.prurit care se deplaseazii. timp de trei zile. cistita "miresei". cistite prov ocate de raporturile sexuale.cicatrizare a inciziilor chirurgicale. Origine Specialitate homeopatica (tablete. . Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului. Principalele indlcatii Astenie extrema. Baryta ca rbonica.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. rezistenta la efort. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. In schimb. care i~i schimbii locul dupa scarpinare. amelioratii urinand.~ mancarimi cutanate. Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH. Pri ncipalele indicatii Recuperare. SPORTENINA. . . ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. Stangacia nu e 0 maladie. . STANNUM Origine Staniul. din ora in ora. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine .: . Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. urcioare. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH.' . abces. Principalele indicatii . 5 granule. pliculete. 5 granule de 3 ori pe zi. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. Hepar sulfu r: urcioare. 1 comprimat de rontait.r ~. furuncul. .cistite larii microbi (cu urinii limpede). 0 afectiune pulmonarii. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . . in special episiotemii. STERILET " ·. . Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi.hipersensibilitate a organelor genitale. se ia.Principalele i ndicatii . Stafilococie cutanatii.dureri dentare la frig. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. bautura concentratii).

HERPETICA.febra ridicata. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala. continua. Hyoscyamus: delir si violenta. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH.spaime nocturne.febra foarte puternica a copiilor. cu tus e dureroasa. Principaiele indlcatil . 1 tub. 5 granule ora in ora.sinuzita frontala la inceput. . din ora in o ra. Vezi BOALA FANULUJ.congestii. cu uscaciune a muco aselor. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. . STRAMONIUM ~ • . 5 granule ora in ora. ••••••. . granule sau sirop. . continua. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. . 5 granule din fiecare. . Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. de repetat la fiecare jumatate de ora. halucinatii. Origine Datura stramonium. " STOMATITA.delir cu violenta. Simptome caracteristice . -~. Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor.''1. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH.delir. Prlncipalele lndlcatii .420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. ~i Oscillococcinum.-. . in alternanta. ccese de stranut. Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite.' ® STKA. Simptome caracteristice . de 2-3 ori. 5 granule din ora in ora.guturai cu tuse seaca.tuse seaca. ~. de repetat dupa douasprezece ore.spaime nocturne. cu d elir si halucinatii. 5 granule. De avut in casa Stramonium 15 CH. . Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH. tuse violenta. 1 doza. convuls ii.NUT ~ Inceput de guturai. .inrosirea si uscaciunea mucoaselor.

STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail . Strabismul usor. provocat de tulburari minore de acomodarc.

Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice.inrosirea orificiilor.furunculoze. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme.h erpes. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. Vezi FRICA.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate.agravare l a caldura si in pat. colon . Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. trebuie consultat medicu!. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus. . Lachesis. Vezi GUTURAI. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. 1 doza trei zile la ra nd. Origine Sulful. . apendice. 1 doza. 5 granule din fiecare pe zi.) Hyoscyamus 15 CH. daca suntet i prea nervos. . Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. in special respiratorii.Ignatia 15 CH. vezicula. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. Simptome caracteristice .422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH. . ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. . Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante. cascat si sughit. SUFLATUL NASULUI .. . si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. . .oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. 5 granule inainte de mese. timp de una sau do ua zile. 111111 . 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. ~ Copii si adulti . de repetat dupa sase ore. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. 5 granule din doua in doua ore.agravare la unsprezece dimineata.periodicitate saptama nala.dorinta de zahar si alcoo!. " .parazitoze si micoze.dorinta de a sufla nasul constant.Nux vomica 5 CH..

nu exista un profil tip pentru Sulfur. . .inflamatie a ganglionilor. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate.. cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. .inflamatie a pielii. dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i.:. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta.boala fanului. .t..oboseala pe la unsprezece dimi neata. optimist . . este delicata. Principalele in dicatii . cu inclinatie spre mancaruri bune. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata.reflux gastric cu aciditate. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. cu mici chisturi..~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. . . Lycopodium. mai ales in pat.inflamatie a tesutu rilor intra-articulare. . cu cat ma nifestarile cronice dermatologice.~.rino-faringita cronica. . Principalele indicatii .·""""". Ii place sa traiasca bine..sechele ORL ale gripelor: . Vezi CARA CTER. Calcarea carbonica. Simptome caracteristice .excretie iritanta. SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. ~ in echilibru Extrovertit. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala. . .. s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi. Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic.acnee juvenila. ind eosebi: Psorinum. Origine Iodura de sulf. && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric. 'I" . ORL si respiratorii se intalnesc In familie.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ .~. Ii est e totdeauna cald. . Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. Persoane sensibile A priori. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic." . Arsenicum album ~i Nux vomica.. In schimb. etilism.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: .artroza In pusee.=mw •• -..poate sa fie putin c am zapacit. Kalium bromatum: acnee chistica. .

se confunda susa c u medicamentul. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce.426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. lider mondial. dupa controale foarte stricte ale calitatii. timp de eel putin cincisprezece zile. trebuie sa intelegem planta. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 427 ® Pentru un furuncul. de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. Arnica 9 sau 5 CH. pentru a vorbi d e medicament. in limbajul curent. SURMENAJ . de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. fabrica si propune medicilor. timp de eel putin cincispre zece zile. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. si Pyrogenium 9 CH. Deseori. . in farmacopee exists aproape 3 000. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. laboratorul Boiron . . 173 de suse animale ca Apis (albina). ar trebui sa spunem. Ca exemplu. silice. In total. de exemplu. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. 1 doza.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. un inceput de sinuzita.in caz de surmenaj fizic. Cand zicem Arnica. un abces dentar. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. du reri osoase. 5 granule dimineata si seara. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata.

Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. in cura de trei luni. din doua In doua 'ore. 5 granule. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul. de 3 ori pe zi. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. de repetat dupa sase ore.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . ~COALA.inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/. ~OLD®Jl <t ~. 1-2 ori pe an. 5 granul e. 1 doza. ':'. . lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. 1 doza. provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. 1 doza in ajun.trac: Gelsemium 15 CH. timp de un a-doua zile. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. . Vezi GUTURA/. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. . In alternanta. parasit i: Pulsatilla 15 CH. .".

Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH. foarte timide Ambra grisea 15 CH. Principalele indicatii . T. daca e necesar. . Principalele indicatii . 5 granule pe zi.ameliorare la aer curat. ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. indispozitii. . 5 granule. daca e necesar. de repetat. de masina/transport. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. Principalele indicatii Copii instabili.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. timp de trei sau patru zile. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. timp de trei zile. . limba incarc ata. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. care asociaza ·Origine Papadia. de repetat.nevralgii sciatice. ia cu sudori reci. . Simptome principale . TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. constipatie. Principalele lndicatii Drenaj hepatic.greata . se vor lua: ~ in ur ma unei emotil . us: rau de masina/transport. Cand cauza e pur emotiva.excitatie motrice permanenta. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor.excitat ie psihica. ~ La persoanele foarte emoti ve.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv.rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus.agravare la miscare. 5 granule. 5 granule de 2 ori pe zi.greata In perioadasarcinii. . Simp tome caracteristice .DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. constant agitati.

fac boli noi. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. apoi. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. 5 g ranule de 2 ori pe zi.• .aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. maladii general e sau repetitive. 5 granule de 2 ori pe zi. tratata prost sau deloc. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). . . ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. si Natrum muriaticum 9 CH.pentru 0 anumita persoana.432 JACQUES TENDINIT. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. In aceasta viziune. Mezoterapia este si ea utila.unele persoane recidiveaza in mod regulat. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. se ia China 9 CH.pentru aceeasi maladie.. recidiva sau alternanta intre ele. . aceasta maladie. de exemplu rino-faringitele repetate la copil. . TEREN . 5 granule.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic.sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. care a creat 0 leziune cutanata. 5 granu le de 2 ori pe zi. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. persista 0 slabire. dupa un tratament clasic. 5 granule in fiecare dimineata.. in urma unui eveniment medical sau psihologic. t imp de 0 luna. se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). in timp. 5 granule dirnineata si seara. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic.unele persoane.apoi. . de doua ori pe zi.<l . 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta. pare ca terenullor s-a s chimbat. ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: .:. 5 granule de 2 ori pe zi. de TENIE Daca. ._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . caracterizat prin eruptii cutanate variate. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice.•. De exemplu.mai intai 0 cau za microbiana. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren.

evolutia si prognosticul maladiilor.mblul factorilor.persoa ne diferite. . de exemplu: terenul alergic. psihologici. in conditii similare. care condition eaza aparitia. tisulari. nu fac neaparat aceleasi maladii. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . ereditari sau dobanditi.

care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. Principalele indicatii Caderea parului. practica medicala ne permite. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. perio dicitate). care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. sicotic si tuberculinic. Pana la operatic. Origine Talium. THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. . TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul. . 5 granule dimineata. Principalele Indicatil . Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani.care e prognosticul. 5 granule seara.ce leziuni predomina. sau daca e abse nt. indeosebi genitale. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate.ce tesut e afectat. dar in pozitie abdominala. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. Traista ciobanului. si Calcarea jluorica 9 CH . printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. . sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . 435 condiloame. timp de trei luni. . THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. .

. Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . . THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. zile.asupra starii generale. asupra pielii. timp de zece . care se mai numeste si arborele vietii.asupra organelor genito-urinare.asupra sistemului limfatic.5 granule dimineata si seara.Menstruatie hernoragica. 5 granule de 3 ori p e zi. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. timp de opt zile. . . ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH.

atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva.idei fixe. . tuse convulsiva. .hipertrofiere a prostatei. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. indeosebi Medorrhinum. pe de alta parte.ameliorare la caldura uscata.nevralgii. Unghiile sunt striate si casan te. cu tratamente din ce in ce mai agresive. . cand e yorba de ticuri ale fetei. a pri ori.morfologia: p ersoana creste in greutate. .436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . de fo bie la maladiile grave. in special copil -. In schimb. agravare la umiditate. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri.celulita. condilom. scoala ).scurgeri albe cronice. sau Kalium bromatum 9 CH. nervi: . Persoane sensibile Nu exista. ~ Stare generalii.• agravare prin vaccin. ~ Geni to-urinare: . . marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. lucioasa. transpiratia e abundenta. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate. .veruci. aceste maladii pot treptat sa modifice: . deces). Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica.. . sosirea unui fratior sau a unei surioare. ~ Digestive: Colite cu chioraieli. 5 granule de 2 ori pe zi. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. . alteori dificil de gasit .caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva.polipi la vezica. Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. antigrip al. . mancarime.vaccin BCG. Deci. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic.depresie re actionala. uneori evident (accident. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. si are un miros caracteristic de praz. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. . 5 . cu celulita. despartire de mama (cress. . indeosebi la subsuoara. . Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH.stresul. trebuie d epistat un eventual element declansator: . recidiva infectiilor. ~ Piele: . indeosebi cancerul. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. . Marilor medicamente de teren. TICJ. papilom pe muco asele genitale. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. tendinta depresiva. Pielea devine grasa.nevralgii.infectii urinare cronice.impresia ca "ceva se misca in pantece".boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. 0 depresie.

Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. nelinistit. avand tendinta la c oIopatie.. repartizarea grasimii. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. iritabil. nerabdator.. in termeni de cercetare. . blonzi sau bruneti. fobic . cu piele deschisa la culoare. puti~ dezvoltati muscular. care Ie usureaza probIemele digestive.. cu caracter iritabil si autontar. inalti sau scurti si indesati. EMOTIE . introvertit. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica.. in cazul experimentarii. dermatolo gice. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. meticulos . mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. TIP SENSIBIL !. Lycopodium. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. Cdteva exemple Pulsatilla. . caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. Am zice acum. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine. fiecare individ are . avand tendinta la probleme circulatorii. intestin. cu temperament timid. une ori variabile In cursul vietii.ent.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. .. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. Vezi ANXIETATE. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. infiltrarea pielii. extrovertit. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate.\. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam. daca e yorba de ticuri ale mainii. recunostea . raspund deosebit de bine l a acest medicament. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public... ficat.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. musculatur a. piele . ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. Hahnemann. Se ia In 15 CH. Ele pro duc. emotiv cauta nd simpatia. care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. '. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. fondatorul homeopatiei. La adult.e obiective: barbat sau femeie.. TRAC. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta.

Ele sunt In numar de trei: . :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine. care ra spundeau mai bine la unele medicamente. Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament.deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor.

5 granule. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. in mod obisnuit. In toate cazurile. emotii . Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. . este med icamentul de baza al prevenirii si terenului.® La inceputul unei traheite acute. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile.. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. caldu ra.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. in starile acute. este de a vrea. de 3 ori. de 0 proble ma cardiologica. TRAHBITA. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii.apoi. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. 5 granule. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. de 0 problema de reflux esofagian. cu ar suri de stomac si diaree. . 5 granule din ora in ora. Daca traheita apare in urma unui frig usc at.Argent um nitricum. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. menstruatie) sau emotionale (trac. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. cu once pret. iar. deceptii) . Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. or . A doua. ora de ora. oboseala).Gelsemium. . palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. 5 gran ule dimineata si seara.. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. . care este un adevarat pericol. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. biologice (alimentatie. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. de 30ri. medicul va recomanda un examen radiologic. 5 granule din ora in ora. 5 granu le de Lachnantes . ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. diaree. se face tratament cu Arnica 15 CH. dar si de un corp strain aflat in bronhii. ora de ora. Vezi ANXIETATE. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. TIMIDITATE. uitand putin diagnosticullezional. indeosebi pentru ceea ce. spasme. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. fie din cauza leziunilor reumatismale. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR. ducand la 0 neputinta aproape totala. crampe.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. 5 CR si Bryonia 9 CH.mai intai. daca tracul provoaca durere de stomac. de 3 ori. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. In alternanta.

ienteaza alegerea medicamentelor: se iau.febra cu transpirare a partilor acoperite. . 5 granule din doua in doua or e: . in 9 CH. care nu alina : Mercurius solubilis.febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. . .febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna.

testicule: Cl ematis erecta 15 CH. 5 granule pe zi: .os: Symphytum 5 CH. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic.. Belladon . . intepatura de insecte. Aesculus compus. A FAMILIEI Jt. 1 tub: edem. 1 tub: criza de hemoroizi. in 9 CH. se ia mai intai Arnica 9 CH. -. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH.! .i... 1 tub: febra ac uta. -. Aconitum 9 CH. ~"i __.nervi: Hypericum 15 CH. dar rezultatele nu sunt constante.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. • . care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis.dupa masa: Natrum m uriaticum.. in 9 CH . . }. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. 5 granule pe zi: .in regiunea genitala: Thuya. Arnic a 9 CH.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: .. 1 tub: hematom. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice. raceala puternica.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau.la gat: Calcarea phosphorica. .l~:~' }:... Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. ~.vena: Hamamelis 5 CH. -la maini : Sticta pulmonaria. 1 tub: dureri febrile. traumatism muscular. . 1 doza din fieca re trei zile la rand. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . Transpiratia cronica. urticarie. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi. -la subsuoara (miros puternic): Thuya. 5 granule de 3 ori pe zi. .transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica.la picioare: Silicea.piept: Bellis perennis 5 CH.:. . Tremuratul poate sa fie si cronic. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. cand e localizata.. 5 granule pe zi. . gastro-enterita acuta. otita acuta noaptea. Arsenicum album 9 CH. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. mare. . . .. '. 1. Apis 1 5 CH. indica si un medicament de f ond: se iau. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente. arsura de gradul unu. angoasa nocturna.la trezire brusca: Sambucus. 'I. TRUSA HOMEOPATICA. -la piel ea capului: Calcarea carbonica.

1 cutie: rau de masina/transport. 1 tub: febra cu transpiratie. . 5 granule. 5 granule.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. .na 9 CH. paralizie Gelsemium 15 CH.is 9 CH. cis tita acuta. Cantha. Atentie! Acest medicament contine as pirina. 5 granule. 1 tub: arsura de gradul doi. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. de repetat daca e necesar. de repetat daca e necesar. Cephyl. durere. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. Cocculine. de repetat daca e necesar. 0 cutie: febra. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH. TREMUK.

. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. migrena. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita.rino-faringite r epetate. Principalele indicatil ~ ORL: . 1 tub: vexatie. Gelsemium 15 CH. Cup rum 9 CH.probleme endocrine (tiroida ).menstre dureroase. mahrnureala. Poumon hist amine 15 CH. Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. spasm e. . Str amonium 15 CH: cosmaruri. 1 doza: inceput de supuratie. Ruta 5.anxietate si hiperemotivitate. I -astm. Vipera 5 CH: inflamatia venelor. sistem nervos: . Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. . timiditate.afectiuni ORL repetate. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. pentru 0 anumita persoana. Hepar sulfur 15 CH. boala fanului. . 1 flacon: tuse. 1 tub: anxietate. sinuzita etc. nervozitate. ~ Ginecologie: . Tuberculinum aviaire. zgarieturi. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. 1 tub: crampe. 1 tub: dureri spasmodice. 1 tub: dureri spasmodice. ~ Stare generalii. Osci llococcinum. herpe s. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. CH: oftalmia zapezii. zd relituri.tulburari de crestere. Ignatia 15 CH. . Magnesia phosphorica 9 CH. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. arsuri. Podophyllum 9 CH: diaree. Sedatif PC. indigestie. . Stodal. Simptome carac teristice .slab ire. 1 tub: iritatie a pielii. . 1 tub: excitatie nervoasa. adormire dificila. Staphysa gria 15 CH. Nux vomica 9 CH.variabilitatea sim ptomelor. .recidive frecvente. Coca 9 CH: rau de inaltime. . spasm ne rvos. Lachesis 9 CH: caldura. in alternanta cu Colo cynthis.spasmofilie.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. Coryzalia. Folosirea ac estui medicament este delicata. Homeoplasmine. 1 cutie: rinita. 1 tub: trac. 1 tub: alergie. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. otita. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. sentiment de nedreptate.dureri de cap. in alternants cu Magnesia phosphoric a. Sporteni ne: practicarea sportului. crize de astm.otite repetate. spaime nocturne. la fiecare episod. 1 tub: spasme digestive.

5 granule din doua in doua ore. . 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. a tesuturilor periarticulare. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. dar si i ntelectual.fragilitate ORL. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. Ii plac mutarile si calatoriile. . Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. astmei. ci un simptom care trebuie explorat. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. cu 0 dispozitie destul de instabila. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. TUSE®J. emotiva. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. si se plange de dureri de cap seara. Tusea nu e 0 maladie. Se simte epuizata fizic.cresa sau la carnin). retractie. ea devine tematoare. mai curand slabe si longiline. . Imaginativa si creativa. Ea poate sa indice un simplu guturai. ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. cat si in cea profesionala. Simptome earaeteristiee Rigiditate. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. dar si probleme digestive si cardiace. sau dupa posologia indicata. Desi nu e prea grasa. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii).446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. pr in fibroza.artroza cronica cu rigiditate. slabeste si mai mult. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. dar seara devine hiperactiva. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. folosi t in tratarea otitelor. Hiperemotiva.ganglioni tari si durerosi. in alternanta. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . la copii indeosebi. cu infectiirecidivante. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Vaccinarea cu BGC. bronsitelor. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. alergie. cand e prost suportata. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala.

111111111111111 . .eucalipt (1 g). SAMBUCUS Nas infundat. . co ntinua. cu tuse foarte dureroasa.copil. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. 1 supozitor dimineata si seara. ~ $1 in plus: . timp de opt zile. . 3 ori pe zi (pentru ad ult). de la primele simptome. .pin (l g). iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. {. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. alternand cu sudoarea fete i. La. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul. cavernoasa. care se termina cu voma. BELLADONNA Febra ri~icata.Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil.tusea dureaza. timp de eel putm opt zile. la fiecare zece minute. mtepatoare. . brusca. SPONGIA Tuse cavernoasa. supozitoarele sunt mai usor acceptate .Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. Phytotux. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. Febra moderata.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. ' ~ Experienta mea: . in caz de laringita acuta la copil. chemat de urgenta. care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. in asteptarea venirii medicului . Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. {. 5 gran ule de 3 ori pe zi . BRYONIA . Droset ux. . ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta. 0 tuse seaca.448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . {. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. elixir de papaina (125 cl). Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. cu 0 voce in schimbare. cu tuse foarte dureroasa . Se ia~ 50 de pi~aturi de. rUSE: este seaca. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. precum Campho~~neumme. progresiva. iar expectorati ile dificile si consistente. rUSE: este seacii.cimbrisor (1 g). dureaza mai mult de opt zile. brusca. . rUSE: e grasa. Trebuie consultat medicul daca . in 9 CH. . ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa.febra sau expectoratia indica 0 bronsita. cu senzatia de apasare si sufoc are. lara accese. trezire brutal a noaptea. cu durere a traheei si bronhiilor. recenta. {. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: .Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita.

c~iar si in faza acuta a unui guturai. tuse seaca. foarte util in numeroase traheite.. medicament clasic al tusei convulsive. 3 seri la rand. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. ~ Experiema mea: . ' Daniel. desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. Atentie! In toate acest e cazuri. caci poate sa fie yorba : . dureroasa si agrav ata de aerul rece.a mea: . chiar mancarime pe laringe. Est e un medicament clasic al astmului. trebuie consultat ~edicul. ~ Experienta mea: . JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. MANGANUM Tuse seaca. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. cu accese. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. TUSE: este seaca.de 0 problema cardiologica. cavernoasa. sufocare.de un reflux gastric. fora acce se. laringeeana. . daca tusea dureaza. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. si dureaza. in urma unui guturai. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. trei seri la rand. trenanta.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece.. in varstii de 2 7 de ani.Foarte fr~cvent. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma. ~ Experien. ~ DROSERA 15 CR. .450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. In 5 CR. 1 doza. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita.. 5 granule de 3 ori pe zi." . 0 0 0 gura de apa rece. . ~ Experien. ~ Experienta mea: . are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. ' Foarte eficace in episoadele acute.

~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. -. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar.la oprirea fumatului: agitatia fizica. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". '1 doza. ~ Experienta mea: In 15 CH. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. sub forma de a ccese. De vina sunt ront aitul tot timpul. .. furi a. . ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . in timpul zilei. 5 granule la . 5 granule zilnic. care te obliga sa te scoli. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. . perturba echilibrul organismului. 5 granule zilnic."t . 5 granule de 3-6 ori pe zi. Celulita. face 0 tuse grasa. ----==.. 5 granule zilnic. in 15 CR. .. fiecare acces. preventiv.. T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. picioarele "neastamparate".maladii infectioase. precum si 0 modificare a termoreglarii . la fiecare guturai. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. 453 Alice.:. corticoterapie. 5 granule zilnic. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. inainte de ceremonii spectacole. exact in m omentul culcatului. cresterea in greutate. care provoaca vomitat. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. din ora in ora. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. vaccinari -.IIII •• IMIi.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. sau de TUTUN "".~. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns.::::=::::====::..1 . in alternanta. in varsta de 3 ani. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. verucile. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. mesele prea copioase. la fel ca si alte evenimente . ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa.

Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. de 3 ori pe zi. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. timp de doua-trei zile. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat . in alternanta. 1-2 o ri pe zi. 5 granule din doua in dou a ore. -.in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. in faza acuta. trebuie consultat repede medicul. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM.•. cu polaritate digestiva.ii! i1!Iff. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. care necesita un tratament de fond. Acestea indica terenuri anxioase. 5 granule. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH.. apoi la fiecare recidiva: . se adauga Fluoricum acidum 9 CH. in asteptarea consultarii medicului. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH.• ~ . <it» Jj In cele mai multe cazuri. I doza. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . t. dar nu impiedica recidivele. ~iEchinacea 5 CH. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii.TEAPA. pe toata durata tratament ului. 5 granule. Evident. 1-2 ori pe zi.': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' . apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile).in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. Idoza. _ ~ . pre cum Comfeel.. . Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine. in asteptarea consultarii medicului. . 5 granule. ·k.

soare) sau emotive. timp de trei zile. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. Recidivele necesita un tratament de fond. 1 doza la fiecare douasprezece ore. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). de 3 ori. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. CH. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. ~ In caz de placi roz. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. 5 granule pe zi. ~ Despicate: Silicea 9 CH. Daca simptomele persista. Daca simptomele persista. fizice (frig. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica.fnabile. se cons ulta medicu!. de 3 on. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. . Poumon histamine 15 CH.si Staphysag ria 15 CH.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. umflate. URTICARIE Jl Urticaria. _ _ _ y~ 9. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. 5 granule de 3 ori pe zi. Antimonium crudum 9 CH. Cu ocazia episoad elor acute. . ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. efort. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. " . 5 granule de 3 ori pe zi. timp de patru-cinci zil e. dupa trata ment.H epar sulfur 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granul e de 2 ori pe zi. 1 doza la fiecare douasprezece ore. la unele persoane cu teren alergic. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. se vor lua: . ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. 5 g ranule pe zi. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. Uneori. se ia de la primele simptome. 5 granule pe zi. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. consultati medicu!. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

intoleranti mizantropi: L ycopodium. 5 granule.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . . . din doua in doua ore.senzatia de slabiciune.Croton 5 CH. daca veziculele sunt grup ate. . " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: . pana la consultarea medicului.intoleranti. 1-2 ori p e zi. . Principalele iudleatil . .nerabdare. cramp e la picioare.hipersensibili la auz: CofJea. mai ales pe plan nervos si intelectual. ZINCUM cO cO Origine Zincul.hipersensibili.cram pe.obosea la nervoasa dupa efort. 5 granule de 4 ori pe zi. se ia Vaccinotoxinum 15 C H. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. . Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene. ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta.dificultati scolare la copiii nervosi. . hiperexcitabili: Ignatia. Principalele simptome . Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. nerabdare a picioarelor. .dureri de cap dupa ce s-a baut vin.Ranunculus bulbosus 9 CH. daca e yorba de z ona toracica. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe. . cu nevoia de a Ie misca continuu. 1 doza unica. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. Kalium phosp horicum: surrnenajului. agitati.

Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . 5 granule. 5 granule.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. la fiecare reapariti e. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. de doua-trei ori. China 9 CH: diaree. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase.unei lovituri. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . _ARNICA 9 CH. Se p~a!e deci pas~r~. de patru ori pe zi. 5 granule. !r e~Ule notat cu mare a~entle.' . migrena. indigestiile. din ora in ora. la un interval de jumatate de ora. bombanitor. ' Diarea banala a copilului. 5 granule. Gelsemium 15 CH: teams. insomnie. herpes. Hematoame In u~a. Sedatif PC: anxietate. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. Homeogene 4 6: agitatie. Nimic nu dovedestc ca. . BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. din ora in ora. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. a unui accident. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. Stramonium 15 CH: co~maruri . furios. Arnica 9 CH: hematoame. 'pe~tru fiecare medicament. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. a unui soc. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. Ignatia 15 CH: excitatie. pentru 0 anum ita perso~na. sinuzita ~tc. Pusee dentare . Arnica 9 CH: cucuie.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. trac. _ . Podophyllum 9 CH: diaree. de doua ori pe zi. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. Belladonna 9 CH: fund rosu. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. la fie care zece mmute. cand devine iritabil. de doua-trei ori pe zi. ba~ica. nervozitate. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului .. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. 4-5 doze sunt suficiente). pentru prevenire. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. de patru or i pe zi. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. otita. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu.

476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . de repetat dupa trei si dupa sase ore.. Reeuperare. ~ PULSAT ILLA 9 CH. 5 granule. cucuie. . in a lternants. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. Apis 15 CH: reactii solare. 5 granule dimineata. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. din ora in ora. Pulsatilla 9 CH: degeraturi. Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e.' si a calor -'1 biliare. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. 5 granule in a lternants din ora in ora. 9 CH. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. 4-5 doze sunt suficiente). Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. de trei ori pe zi. VACANTA DE IARNA. MahmureaBi . 5 granule seara. '. Entorsa ~ APIS 15 CH. C hina 9 CH: iecuperare fizica. . Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. in acelasi timp cu aplicare a ghetii. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. lombalgii. 5 granule m fiecare seara. . Cantaris 9 CH: basici. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. revel ion. Criza de ficat ~ .. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. pentru facilitarea somnului. Homeoplasmine: degeraturi. inainte de mas a. a unui accident se ia cat mai repede posibil. SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. a fiecare zece minute de patru-cinci ori. . 5 granule. a unui soc. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. ARNICA 9 CH. Cuprum 9 CH: crampe musculare. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. Degeratura . Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. ~ ARNICA 15 CH. 1 doza. muschi. din ora in ora. recu perare musculara. m specIal ~tndll. . socurl In urma unei lovituri. Ruta 9 CH: tendinite. 5 granule. Sportenine: crampe. ~. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. . 5 granule. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. Am eteli. dupa masa. ~ . rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie.. in alternanta. mai ales dupa transpiratie abundenta. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule seara.. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. _. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport. Traumatlsme. la culcare ~i a doua zi dimineata. timp de zece zile. in timpul reeducarii. crampe ~ SPORTENINE. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala.e.d . . 5 granule. de rontait sau de baut. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. Stres .. __ ----"I iiiiiiiii . . Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. .. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. Coca 15 CH: rau de munte. Apoi. _. inaintea celor doua mese. Arnica 9 CH: lovituri. entorsa.

IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .ium"lDlullll.iiiiiii.

M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. 5 granule. In urma unei lovituri. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. traumatism muscular. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. picioare grele.. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. 1 tub. timp de trei zile. ~ ALLIUM CEPA . a unui soc. ~:J . Ledum palustre 5 C1 l:. intepatura de insecte. 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. . de patru ori pe zi. 1 tub . din o ra in ora. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. Kevin. ed~m. B urta e halonata si 11doare putinj. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. Du reri cu arsura. foarte abundenta. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. In timpul vacantei de vara.. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH.5 granule. Podophyllum 9 C1l: diaree. 5 granule. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. granule. 1 tub. otita acuta noaptea. pe malul marii. ~. IU~l!a solara. Puseu hemoroidal. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll.a. inflamatie veninoasa. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta..\I~B. ferite de caldur a si mirosuri putemice. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. . . 5. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. 5 granule . Vipera 5 Cil:. arsura de gradul I. 5 granule. 1 tub. 5 granule. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. Allium cepa 9 Cli. citate in aceasta carte. . trei ori pe zi. Febra brusca (39-40 grade C).478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. Rinita cu stranut si scurgere limpede.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. 1 tub Hematom. in va~ta de .' Trebuie sa se bea suficient lichid. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH.: ~~iun~lOe~te galben. 0 data sau de doua ori pe zi. din zece in zece minute .. 5 granule sear a. din ora in ora. 4-5 doze sunt suficiente). cu un edem roz intepator: APIS 15 CH.m~muacu seara. in alternanta. ~ APIS Apis 15 en. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. u are ie~~. se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. rarinddozelc in functie de amehorare. . In . m a ternan. . rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie.prevenirea intepatunlor de tantan. din ora in ora. 5 granule din ora in ora. . 9 CH. ~~. gastro-enterita angoasa nocturna. acuta. urticarie. din zece in zece minute. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . 5 granule. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . Apis 15 C1l: insolatie cu. 4-5 doze sunt suficiente). 1 tub. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . 4-5 doze sunt suficiente). 1 tub. VACANTA LA SOARE Trusa . Gelsemium 15 C1l: insolatie.. 5 granule. Edem. Iar~ sange.

In cazul multor medlcamente.e prima necesitate. .

Migrena oftalmica. 5 granule. '" 'I Ra~ de masina. 1 comprimat de supt. . plesnitura. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. 5 granule. 2 comprimate. taietura. drenarea cailor biliare. C!lI!'l CH.Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. 1 tub. 1tub. imposibilitate de a adormi. din ora in ora. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. 1 tub. In fiecare seara. in alternanra cu Magnesia phosphorica. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. 1 cutie. npa. inaintea celor trei mese. rann dozele in functie de ameliorare. de trei on pe ZI. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. 1 doza. . . durere. 1 tub.. . boala ranului. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. ~ CEPHIL Cephyl. 1 doza. 1 fl~con. la cu1care.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. 1 doza. din ora in ora. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. ~ CORYZALIA Coryzalia. . . de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. in alternanta . 1 tub. 1 doza. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. cand devm mta 1 1. zgarietura. A ~. 5 granule. indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. .480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. indeosebi noaptea. . din ora in ora. de trei on p e Zl. 5 granule. A Dureri spastice. din ora in ora. 1 tub. arsura. arsura de gradul I.. Iritarea pielii. inflamatie a pielii sau a mucoaselor.. . rarind dozele in functie de ameliorare. . care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. Trac. Febra. rarind dozele in functie de ameliorare. A • -n . . 1 tub. de doua-trei ori pe zi. crize de astma. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH.. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. 1 tub. d I Iritarea pielii. pe toata perioada pregatirii. rarind doz ele in functie de ameliorare. 5 granule. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. ~ CO CCULINE Cocculine. la culcare. _. mimmum 0 saptamana. _. _ t . . 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. . 5 granu le. rannd oze e in functie de ameliorare. fie GELSEMIUM 15 CH. Criza de ficat. 20 de picatun. spasme. . cistita acuta. 1 cutie. in ajun si in dimineata exarnenului. Crampe. ~CUPRUM Cup rum 9 CH... . din ora mora. I caz de pusee dent are la bebelusi. b T f . ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. 1 cutie. . 1 doza trei seri Ia rand. In cazul acceselor de tuse. 5 granule. Rinita. arsura. _ d Arsura de gradul II. ~ CHINA China 9 CH.

1 tub. 5 granule. IPECA Ipeca 9 CH. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH.. de trer on pe zi. IGNATIA 15 CH. Se iau 5 granule la culacre. _~ . Alergie.. sunt necesare 24-36 de ore). 5 granule la cerere. Spasme digestive.. 1 tub. NU~ VOMICA 9 CH. ind~gestie. din ora III ora. nervozitate. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. mahmure~la. 1 tub. la culcare ~I a doua zi dimineata. . 1 tub. 1 doza. 5 granule. Cosmarun sau spaime nocturne la copii. x. de dou~ or i p~ zi. 5 granule. in alternanta cu Colocynthis. . .rm~naJ.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. Tuse. trmp de minimum 0 saptamana. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. 0 data sa u de doua ori pe zi. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. Anxietate. Dureri spastice. . 1 tub.482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . 5 granule. guturai. 1 tub. reu~atismale sau dupa sport. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. trei zile la rand. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. . la culcare. OfeI?s_are. timp de minimum zece zile. 1 flacon. . spasm nervos. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. Sinuzita.. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. ~ STODAL Stodal. ~ x. cu scurgere goasa. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. inainte de mas a. Curbaturi. de patru on pe zi. 1 tub. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH.. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. 5 granule. 5 granule. Excitare nervoasa. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. I ~l:l~. timp de trei-patru zile . ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. trei-patru seri la rand. grasa. sau In perioada de reeducaI. 1 tub..s_entiment de nedreptate. 5 granule la culcare. 1 cutie de 6. Tus e spastica. 1 tub. dupa masa. . . ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. .

.' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA..UT BA.. BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA.RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A... 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI... BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA..... ARTERITA. PECTORALA...TA... VERA INTRODUCERE ... BALONA..SICI BA...•.l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA... ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA.LBA ....DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i......IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA.... ANGUSTURA ANILINUM ANITA..... ARTRlTA.. 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP . 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA........TURl BA.. ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA.SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA...........NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A.. ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA. BLENORAGIE BOALA FA. ANGHINA......... boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA... ARTROZA...PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA. ANGOASA.. Schaumann... ..

UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA. ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .

486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON. CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .

488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .218 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM. MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .

1111111 ---- .

OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU . PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA. PLEUREZIE/PLEURITA.PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA.

RAGU~EALA.iiill"IIi£1i .M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA.RILE NOU-NA. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA. RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A. RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.

SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . PASTORIS TEAPA. SONDAJ SPAIMA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA.BICIUNE SLA.HERPETICA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V .RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. RUJEOLA.CU REPETITIE RIZARTROZA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. SALPINGITA.TOR SCIATICA. T . STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. NOCTURNA. SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA. SCIZURITA. SILA.

Jjii£Jii£j i£j .VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA.idJJII£illi£iii. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.iIDl".maiiillhlUillll"iblL.

VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.111 I 1111111 . . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm .