P. 1
Jacques Boulet Dictionar de Homeopatie

Jacques Boulet Dictionar de Homeopatie

|Views: 615|Likes:
Published by Gabi Olaru

More info:

Published by: Gabi Olaru on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. În toate cazurile. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. cu medica mente care o favorizează. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . Este înţelept să anunţaţi medicul. cu elimin area multor toxine. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului.

de a te înţepa cu acele: Silicea. Ve zi FRICĂ.ca acele. la fiecare oră.- .'·~. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm.1 . . Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. ca toate terenurile alergice. sărată sau tonică .carne: Allium sativum.zahăr: Argentum ni tricum. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond.5 granule la fiecare oră.sare: Natrum muriaticum.. Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . înainte de mese. bărbie. . În timpul crizei se iau. trebuie să se consulte medicul.de toate obiectele care înţeapă sau taie. 1 doză de repetat după două ore. ~ Teamă. ' . ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. Sul fur iodatum 9 CH. China. de 4 ori.. _ •. În timpul călătoriei.}. . ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. tulburări hor monale. arsură cu edem: Apis 15 CH. 13 . . 3 granule din fiecare. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t. -----.de exemplu Coca-Cola.1" . . ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH. 5 granule pe zi în perioada de criză. chistur mari.ceai: Thea. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce . 5 granule pe zi...•. dimineaţa şi seara. ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH.ca acele de gheaţă.f. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. 5 granule la fiecare jumătate de oră. . ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH.chinină: Natrum muriaticum. 5 granule din fiecare pe zi. Dacă tulburările persistă.. Alergia la acarieni. 5 granule de 4 ori p e zi.:·~·'I . 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. de ori). . fobie . degerături: Agaricus 5 CH. torace? Cum arată: mici..vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . .:t:·. Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). spate.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.

Natrum muriaticum.prezenţa unor gangl ioni. E NIA JAMBOSA Coşuri mici.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. infectate. --. . Tuberculinum. În fiole: Oligosol. în număr scăzut. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. SULFUR IODATUM . ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă. Thuya. LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. KALIUM BROMATIUM . cu puroi.Piele. Trebuie consult at medicul . 1 doză pe săptămână.-. care se întinde pe umeri. d ureroase. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite.adolescent deseori an xios. mai ales la nivelul maxilarului. ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. ~ Experienţa mea . albăstrui şi dureroase. . Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. 1 fiolă din fiecare pe zi. Lycopodium.SELENIUM "\ . II ---I . ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. Granions.acnee juvenilă clasică. timp de şase luni. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. .când coşuri le sunt foarte infectate. .ch isturi mari. . ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei.pentru un tratament de teren. Sepia. ~ Şi în plus. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. HEPAR SULFUR Chisturi mari. urticane. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. cu contururi dureroase. S ilicea. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. Microsol. cu un vârf alb. 5 granule pe zi.

~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat.febră bruscă. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. ~ DHAS 15 CH. . ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. . Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. dureroa se şi conţin puroi. . seara.insolaţie. 5 granule. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. 5 granule înainte şi upă efortul ocular . Simptome caracteristice . Nicolas. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. RAYNAUD (sinlromullui). 5 granule. E xperimentare. pentru o cură de o lună. 5 granule. În v tsprezece ani.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. Luteinum: în general în 4 CH. cu înroş'ea feţei. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. seara. ~ ENIUM 9 CH. Coşurile sunt grase. Totul se agravează înaintea menstruaţiei. 1 doză pe săptămână. înainte de consultarea medicului.nevralgie acută a feţei după răceal. oare. E vorba de coşuri mici. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. 1 doză pe săptămână. În vârstă de 16 ani.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. Noemie. dimineaţa.nevralgie intensă.febră acu tă gripală. Vezi DEGERĂTURI. Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. foarte mare. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii.lucru la computer. . Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH.panică cu agitaţie şi palpitaţii.~ ••••. ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . înainte de consultarea medicului. ~ SULFUR IODATUM 9 CH.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. .' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. Androsteron: în general în 15 CH. 1 doză pe săptămână. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. . ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH. 1 doză în a zecea zi a ciclului.angoa să profundă cu agitaţie. . Principalele indicaţii . dimineaţa. 1 doză în a zecea zi a ciclului. nedureroşi şi puţin purulenţi. . Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. . şedinţă de ortoptie. 1 tub. 5 granule. De avut În casă Aconitum 9 CH.

durerile fluxului. Homeopatia este bicentenară. . Comparatii şi asocieri Caulophyllum.dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . 5 granule 1-2 ori pe zi. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii. ACUITATE . .hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH. Acupunctura datează de câteva milenii. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. în momentul menstruaţiei. Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. aştere.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. . tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . În toate cazurile. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine.dureri ale ovarelor. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. 5 granule 1-2 ori pe zi. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. 5 granule 1-2 or i pe zi. Huruituri sau şuierături în urechi. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . .dureri ale sâni lor înainte . ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. .menstruaţie dureroasă. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. de menstruaţie. suprarenală. . Până Ia consultarea medicului. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor. 5 granule din fiecare de două ori pe z i.torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei.

.

ADENOM ® ti. cât şi psihologic al acestuia. 5 granule pe zi. _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. _ Asa foetida 15 CH. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. . 3 granule din fiecare. în ambele cazuri. Vezi BALONĂRI. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). având o farmacologie foarte deosebită.sindromuri dureroase. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. 5 granule pe zi. de ce le mai multe ori. însoţite de eructaţii zgomotoase. hcrnie. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. E vorba de puncte cutanate. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. Consultarea medicului este obligatorie. ADENOPATIE u ••• • . care se teme să nu întârzie. ADORMIRE . cât şi unor puncte de acupunctură. desco perită de Hahnemann. de două ori pe zi. 5 granule pe zi. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. 5 granule îna inte de masă. pentru o persoană nervoasă. dureroase. timp de cincispr ezece zile.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. Adenomul. insomnie. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. 5 granule pe zi.stres. apendicită). se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. 5 granule înainte de mese. _ Nu x vomica 5 CH. " .adormire grea: vezi INSOMNIE. cu stomacul prea plin. pentru o persoană nervoasă. peritonită. pentru un hepatic iritabil.alergie. mai ales reumatisma le. obsedată de programul de lucru. In acest scop. În practică. veziculă. care suferă de dureri gastrice. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. . corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. _ Lycopodium 9 CH.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. 5 granule dimineata. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. cu senzati e de foame dureroasă . Este un fenomen nervos. pentru un mâncău iritabil.

Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. Din punct de veder e simptomatologie. infecţioasă sau tumorală. Sulfur iodatum.CH şi Baryta iodata 5 CH. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. timp de cel puţin o lună. Silicea. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. În toate cazurile.® ~ ti. se pot folosi: . Drosera 5 . . 5 granule de 2 ori pe zi. a cărei origine poate să fie infl amatorie.

AESCULUS HIPPOCASTANUM r. -vance. / Intoleranţa sugarului la lapte. trebuie să se consulte medicul.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: .ca . în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. P rincipalele indicatii .conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. nu să se substituie lui. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. 5 granule pe zi. şi Homeovox. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. 2 drajeuri de supt din două în două ore. antiinflamatorii şi antihernoroidale. 1 doză dimineaţa şi seara.durere a regiunii sacro-iliace. Principalele indicaţii . 5 granule . din oră în oră.. în ultimele zile ale ciclului. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. cu vome şi diaree.. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic.ţ . ceea ce e logic.ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare. pot exista cauze organice. are o compoziţie foarte bogată. timp de două zile. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. " . în alternanţă. Sepia : congestia sistemului venos. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. AETHUSA CYNAPIUM . caz în care trebuie să se facă analize complete. strigăte Arnica 15 CH.· . 2 drajeuri de su pt din oră în oră. 5 granule de 4 ori pe zi. . ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH. trac: Gelsemiu m 15 CH. 1 doză dimineaţa şi seara. De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios.ca Origine Cas~anul sălbatic. timp de d011ăzile. în alternanţă cu Homeovox. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. _ anxietate. Dacă tulburările persistă. 5 granule de 4 ori pe zi. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). Simptome caracteristice . în special în vitamina P. şi Rhus toxicodendron 9 CH. . Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. Medl~amentul are efecte antihemora gice.pus ee hemor oidale. . Pe de altă part e. Castana.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH.

de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . . 5 granule din două în două ore. .lipsa de coordonare motnce. BORAX O singură ulceraţie la gingie. în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. . 1 > Experienţa mea . Mal ales pe marginea hmbll. . ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura.:..dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore.Phito lacca TM. .dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. Principalele indicaţii . . . . limbă. 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament. .. SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. .24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . . 1> Experienţa mea. Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor. . ganglioni).· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. într-un pahar apă fiartă şi răcită.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi. .Calendula TM. 25 AFlĂ . care sângerează. gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a .nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. .. _ spasme musculare la lllv~lui feţei. . 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. 5 granule din două în două ore. cu ulceraţii. . ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. foarte fierbinte. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. cerul gurii.ticuri ale f i.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. Trebuie consultat medicul . _ Trebuie tratată aciditatea gastnca.dacă există simptome generale (febră. . Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor.dacă recidivează în mod regulat.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare.algodistrofie. cu dureri înţepătoare ca nişte ace. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă.. se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. _ înroşirea pielii. cu secreţii gălbui. MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. .. 1> Experienţa mea . . .Hydrastis TM. Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. . 1> Experienţa mea . sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului. Simptome caracter istice. oculare). ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături.degerături.

Agravarea simptomului însuşi.altitudine: Coca. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. .alcool: Nux vomica. Psorinum: . Agravările . iucntelor homeopatice. supuraţii. Apar iţia altor simptome. . 5 granule pe zi. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută. Psorinum. Vezi CLIMATOLOGIE. Natrum . şi sensibilitatea pacientului. este excitată. de poduri etc. Dacă tulburările persistă. o insomnie.ca şi arneliorările . departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. Simptomul. . . erupţii. . diaree. Teamă de spaţi ile întinse. Iată principalele: . calma.agitaţie.frig: Nux vomica. Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi.totdeauna grăbit. ticuri ale feţei: Agaricus. Sulfur. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. precipitat: Argentum nitricum.'(/rbonicum.curent de aer: Hepar sulfur. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. Nux vomica. 2.eforturi fizice: Arsenicum album.masă (după): Lycopodium. Lachesis. . Gelsemi um. . . AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur . Hipertrofie a amigdalelor. AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. sau. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. Silicea.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare".eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. Arsenicum album. sensibiZambila de pădure.baie rece: Antimonium crudum. Pulsatilla. Mercuriu s solubilis. . . prin De fapt.baie c aldă: Lachesis.mişcare: Bryonia.masă (înainte): Natrum muriaticum. Phosphorus. Sulfur. ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. care facilitează eliminările pe care le provoacă. se exacerbează.somn: Laches is. sau simptomul se estompează.agitaţia picioarelor: Zincum. Această 1. . de exemplu o durere de cap. în loc Origine să fie trat ată. Aceste medi camente se iau în 15 CH. în ordi ne alfabetică. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. AGORAFOBIE . trebuie să se consult e medicul. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală. .căldură: Pulsatilla.căldura patului: Lycopodium. Sulfur. Pulsatilla sau Hepar sulfur.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. de pieţe. . agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. . vegetaţiilor.

•"". în alternanţă. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. 5 granule de trei ori pe zi.40> •• AILANTHUS . 5 granule. indicat sau nu. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t. . din greşeală. . de cele mai multe ori. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: .Pulsatill~ 15 CH. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: ..ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament.este deseori un semn bun. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului. nu sunt niciodată grave. după fiecare alăptare . sausale oprim:-şi să nu luăm. • ~.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor.deseor i un copil . Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. Această obose ală . de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze.. 1 doză de 3 ori pe săptămână. logoree: Lach . ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. în nlternanţă. de 4 ori pe zi.dorinţă de alcool. ALCOOLISM® '. 1 doză pe săptămână. . trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. o persoană . acesta po ate să simtă o oboseal~~ .. La unele persoane înalte. 5 granule dimineaţa şi seara. de 4 OrI pe ZI. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi. 1 doză trei dimineţi la rând. de repetat de 4 ori.." . Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. 2 comprimate dimine aţa şi seara.Calcarea carbonica 15 CH. 1 doză pe săptămână. .28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. în primele trei zile. la spi talizarea într-o clinică specializată. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. În fine. l' doză trei seri la rând. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). Pentru întărcare .China 9 CH. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH.Osteocynesine. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. 5 granule. excitare. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. Ricinus 4 CH. chiar dacă. care trebuie în acest caz oprit. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării.Silicea 15 CH. .dovada unei reactii puternice a organismului.

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

Principalele indic . 5 granule pe zi. anxietate. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi.. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. tuse convulsivă -. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj. Indiferent de cauză şi tratament. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. d upă () rujeolă.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa.tulburări de apetit. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). de aceea medicul homeopat dă. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. . 5 I'.. I gnatia: mâncatul calmează enervarea. 1 doză zilnică. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic. În planul termenului homeopatic. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând.rujeolă. testele tuberculinice pot să devină ne gative.oboseală.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . . în special cea a numerelor.." ~. ..ranule pe zi. 41 -.tulburări de memorie. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. . o rubeolă sau o tuse convulsivă.dureri de stomac. . în general cu ocazia unei micoze. .erupţie de pustule cu mâncărime intensă. ANEROIE.J] În urma anumitor boli . pierderea memoriei în urma surmenajului. obezitate. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. . şi Hypericum 15 CH. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. timp de cincisprezece zile.

.ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific. Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament.

Vezi CARDIOLOGIE. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC). de repetat după zece min ut dacă e necesar. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. Dacă angoasele sunt frecvente. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. 1 doză pe săptămână. Se ia: Aconit 30 CH. alternantă. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. . rigidizarea te ndoanelor. timp de zece zile.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. In schimb. rxle urnt .42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1.alifie cu Pa eonia TM. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . .crampe.anorexie variabilă. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. 5 granule pe zi. . . Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. timp de o lună. dureri de tendoane.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. lire neces ită Sulfur 15 CH. Rhus toxicodendron: durere. pe care homeopatia I . 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. de teamă. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. în momentul crizei.maladia lui Osgood-Schlatte r. VERA specie de arbust din America de Sud. pr ecum unii srafilococi. 5 granule. 5 granule pe zi.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. Principalele indicaţii . ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. . Ruta: traumatism al tendoanelor. 5 granule de 2 ori pe zi.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. 5 granule pe zi. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. . I . 5 granule pe zi. local. 5 granule din fiecare pe zi. tratea ză rapid. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I.

.ANITĂ Inflamarea regiunii anale: .Hura brasiliensis 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi.

\. când prescrierea e justificată..indigestie după consum excesiv de alimente.scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală. . . pasmofilie.RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale.' . poate să treacă neobservată. insomnie. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor.. Prin urmare. . Simptome c aracteristice .'.~'.. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '. să se reducă doze le şi durata tratamentului..:. Principalele indicaţii . .pecingine..diaree. . . . : ' . ~~.. Simptome caracteristice .lIluluipulmonar.. ANTIMONIUM CRUDUM ~. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică.. 's Origine Trisulfura de antimoniu. Stresul este astăzi cuvânt . trebuieî ştii să descoperi anxietatea . limbă încărcată. lehamite. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene.prin cure repetate de antibiotice ..unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii.erupţie de pustule cu cicatrice olacee. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. Origine Tartratul de antimoniu.îngroşarea pielii care se poat fisura. Vezi DEPRESIE. -. ANXIETATE (terti anxios) ~. precum şi asupra fIii. se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea . Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. dar atipică. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită. . eructaţii.•. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă". tetanie. ANTRA: Vezi ABCES.. ia adevărata depresie... Este un pdus toxic. Principalele indicaţii Bronşită acută. .Nitricum acidum: negi. tulblări ale poftei de mâncare. -neg m are. . Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. Astfel.limbă foarte încărcată. .jenă bronşică cu respiraţie difilă. .

ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm. ulcer storrcal.ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. hipertensiune. uunci noastre de.daptare sunt depăşite. du reri de . pate .l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri.

pentru medicul homeopat. limite şi indicaţii: 1. Homeopatia consideră că emoţiile. 5 granule de la primele PC. Aconit 15 CH. ceva. deci. specia lităţi homeopatice. 5 granule seara. sau Sedatif PC. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. . precum Sedatif PC. 5 granule 1-2 pe zi.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate.abandon: Pulsatil la. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. Tratamentul homeopatic prezintă. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH.vexaţie. ~ Emotivitate. impresie de moarte imediată. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. 5 granule 1-2 ori pe zi.5 granule 1-2 ori pe zi. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. împreună cu tratamentul homeopatic. În majoritatea cazurilor. datorită bogăţiei dialogului.slăbiciune: Silicea. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. mal i autoimunitare şi chiar cancer. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. . înainte de consultarea medicului: . ca totdeauna. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa.geloz ie: Lachesis. . A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii.teamă: Gelsemium.supărare. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. 5 granule pe zi. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. teamă teamă de noapte. Se ia 1 doză în 15 CH. pot fi foarte uşor folosite. 2. Totuşi. emoţil puternice 15 CH. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. Un lucru e vident: în homeopatie. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. Gelsemium examenului. medicament e cu o utilizare. La fel. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. . ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. sau Sedatif de moarte. a trata un teren. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. . sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. ~ Panică. dincolo de simptom e. o sensibilitate. ~ Angoasă.simplă.

1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. ŞI . ANXIETATE (tratament) ~ Trac. teamă cu sentiment de inhibiţie. C sau magneziu. de exemplu: .Euphytose. Tot aşa. oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t.Sapsmine. de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. 2-6 comprimate pe zi. 5 g ranule seara la culcare. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. precum vitaminele B6. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. . -Lenicalm. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre. In sfârşit.

APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH.alergii cutana te.înţepături de insecte. 5 granule pe zi. . Bryonia: edem după traumatism. ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. Dacă tulburările persistă. Lachesis: astm seara.vaginită.arsuri de gradul unu.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe . .răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH. 5 granule pe zi. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. Sim ptome caracteristice . \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. 5 granule pe zi. entorsă. 5 granule pe zi.histamina. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. 1 tub. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea.febră acută fără sete. 5 granule pe zi. . Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. sau Cereale încolţite 6 DH.conjunctivită.edem al pielii sau mucoaselor. . .senzaţie de apăsare. . în special.l 1 ==================================~!I APĂSARB . ' .edem acut traumatic al unei articulaţii. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. . . Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. trebuie să se consulte medicul. Principalele indicaţii . tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. 15 picături înainte de fiecare masă. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. _ dureri înţepătoare. De avut în casă Apis J 5 CH. 5 granule la culcare. APIS~ Origine Albina. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH.

.

laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii.nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră.tra c cu agitaţie. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. ameţel i. .balonări cu eructaţii.şi.:. care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. . ceea ce-i dăunează la şcoală.la instilaţii în blenoragie. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te. .tresat. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă .eructaţii aci de. Comparaţii şi aso~ieri _ .50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . Si mptome caracteristice . ~ Prescripţie medicală ulcer gastric. . cu dureri înţepătoare. la subiecţii sensibili toate formele de stres . Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. . vâscoase. 1 tub. . la colir pentru och i şi chiar la spălare -. .laringită a oratorilor şi cântăreţilor. Gelsemium: trac.în special tea ma de a întârzia. Prin cipalele indicaţii .totde. . se plânge de dificultăţi digestive. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul. .auna grăbit. Uti lizarea lui excesivă sau cronică. .expecto de mucozităţi cenuşii. mai ales pe v reme umedă. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei.. în special asupra: . în genera e_e!Jlctat!!.arsuri gastrice. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. . comportament agitat şi anxios. fobii. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor.agitaţie anxioasă. .. Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum).mucoaselor ORL şi digestive. .diaree provocată de emotivitate.. Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. un copil care nu stă locului. instabilitate. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. antiseptic pentru gât. teamă._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat.agravare la căldură. diaree provocata de emotivitate.sistemului nervos.senzaţia că eşti rănit de aşchii. nu stă să asculte înainte de a acţiona . care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde.dureri de dinţi noaptea. se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit. .

In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. . experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. 15 CH. ~ În dezechilibru . dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului.echimoze. . şi. Ignatia 15 CH. . 5 granule pe zi. premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate. 1 tub.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern. şi Arnica 15 CH.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. T~lbur~rile ~igestive. .trau atisme. devin ~oarte importante. în timpul recuperării. este o substanţă foarte tox ică. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile. 1 doză. 5 granule pe zi. şocuri. dar în acest caz nu e peri culoasă. adăugaţi Acht 9 CH.~emunte. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul.. cucuie. Simptome caracteristice . se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. . De avut În casă Arnica 9 CH.h. . şi arsurile d~gestJve dn.febră cu faţă roşie. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. tulburări digestive. pot fi luate în timpul practicării sportului. varice. iar comportamentul devine fobie: ameţe. hemato ame. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat. Diluţiile medii.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. congestionată. ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. vânătăi.unele stări grip ale aflate la început. 5 granule I dată pe zi. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor. ca toate sărurile de arsenic.hematoame. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . Diluţiile mari.vene dureroase. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. acţiunea ei fiind doar locală. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă.senzaţie de contuzii. în caz de nervozitate. In plus. de curbaturi. 7-9 CH. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. 4 sau 5 CH. Principalele indicaţii . vaselor sanguine ~iunor stări febrile . cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului. A~itaţia anxioasă este clară. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. Insomniile. agorafobie (fobia locurilor publi ce). A~~liza c0!lstituenţ~l. ameţelile. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului.

.

toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u. emoti v. .oboseală. Ii place să fie precis.~astro. .nevralgie acută. Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat.rinită. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. uneori de o eleganţă pretenţioasă. . de exemplu.gastro-ente rită. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă . ~ În dezechilibru Bolnav.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . . . ~ Prescriere medi ală . alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate.slăbiciune. slăbire. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic. boala fânului' . . ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil.astm.descuamări foarte fi ne ale pielii. De avut în casă Arsenicum album 15 CH. ~ legatura cu m oartea: doliu.senzatie de arsură' . -eczemă.alergii respiratorii. . chiar disperat de starea lui de sănătate.amelior are în contact cu căldura' . . exagerat de îngrijorat. oboseşte repede.stare anxioasă.tuse s pasmodică alergică. accident catastrofe despărţiri. Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică.infectii acute' ' . imptome caracteristice .anxietate. e friguros. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. Principalele indicaţii . c}l o înfăţişare îngrijită. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile . 1 t ub. . . -micoză. -astm. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. completat cu un scris fin şi citeţ. precum astmuIC eczem boala fânului.rinite cu senzaţie de obturare nazală.agravare no~ptea între unu şi trei.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală. . " . cu mâncărime. teren alergic. disperare pentru starea proprie. .intoxicaţie alimentară. cu a fi maniac.înfrigurare.colite cronice.otită acută. . .54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită.rinite alergice.

care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. .Ic două ori pe zi.tutun. 5 granule pe zi. terenul acesteia ucbuie tratat. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule.II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor. 5 granule la fiecare zece minute.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie. Arterioscleroza. ateroscleroza este legată . . GREUTATE).pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile.stres. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. Dacă ars ura este de gradul doi.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE). 5 granule. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei. . Orice arsură de gradul doi pe mâini.diabet. timp de douăzeci şi patru de ore. ARTRITĂ .Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. In caz de băşi ci.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu.Arnica 9 CH. Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie.. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH.hipertensiune arterială.. din oră î ră. ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH. otită. Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. III/"hinei pectorale. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. . 5 g ule de 5 ori pe zi. urticarie . . ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. trebuie arătată medicului. . roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. . . Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: . 5 granule la fiecare două ore.obezita te.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea. În toate cazurile.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti.): Apis . precum liuryta car bonica 9 CH. de 6 ori la rând. care creşte pe terenurile virane.teren familial. . rinită): Arsenicum album 15 CH.inactivitate fizică. 5 granule din fiecare . In completarea tratamentelor clasice. . asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . în alternanţă.

precum şi periodicitatea lor. . Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee. cest caracter acut şi brusc al puseel or. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea.@> ti.

cu senzaţia de ghem care urcă gat. mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. -~ ------"'--- . ARTROZĂ. deformări le. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . . spasme ale esofagului. deseori. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. I III curele termale (alese de medicul personal.nevralgii intercostale. mai ales la b aza stângă. În momentul crizelor. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. Principalele indicatii . ligo-elemente: cupru şi sulf. la efort. Principalele indicaţii . Lari?gită.f'. vocea fiind 111)'uşităau spartă. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. care cunoaşte staţiunea respectivă). sunt f oarte importante tratarea terenului. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. el poate să nu fie neapăra reumatismal. : •. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. 5 granule 1-2 ori pe zi. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. noaptea. precur şi agravarea lor la umiditate. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. 5 granule din fiecare. 5 granule de 1-2 ori pe zi. Durerile se agravează la sprijinire.inflamarea pleurii. în cazul afecţiunii cronice. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului..58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. şi se ameliorează în stare de repaus. imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. Principalele indicaţii ~erofagie. în alternanţă din două în două ore. . Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă.Jl Durerile articulare. ci şi infecţios.acupunc tura şi mezoterapia. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui.

dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. Dacă tulburarea persistă. unei emoţii puternice (teamă.durere a sân ului s tâng.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId.)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. .decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH.. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. I doză de mai multe ori pe lună. 5 granule pe zi. gelozie . Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. supărare. d acă criza provoacă un pericol respirator. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur.oboseală fizică: China 9 CH. 5 granule. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . Principalele indicaţii . . din oră în oră. . Medorrhinum thuya. timp de şase luni. praf. spasmuI şi sufocarea. sarcină. .după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH.bufee de căldură. vexaţie. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. .oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule. . 5 granule. în alternanţă. Natrum ulfuricum. Psorinum tuberculinum.în caz de urgenţă. timp zece zile. trebuie să consulta medi ul. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. produse de întreţinere)? Se datorează unu . ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. din oră în oră. 5 granule 2 ori pe zi. pubertate. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre. din oră în IIIă. 5 granu de 2 ori pe zi. . 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. în alternanţă. 5 granule de ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r..60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . 5 granul de 2 ori pe zi. În caz uri deosebite se adaugă: . 5 granule de2 ori pe zi . III special la copii. Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea. .în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. timp de zece zile. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. în alternanţă. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. mastoză radiologic ).A Întrebările Ce domină în criză (tusea.după un efort fizic: Arnica 9 CH.

Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. Aresnicum album. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic.miezul nopţii: Sambucus. de exemplu). . umi întâi a in ensităţii. . Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. În cazul bronşitelor astrnati. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. . praful şi acarienii fiind deseori de vină . o familial cunoscut. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie.emoţii: Ignatia.gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. . Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise . Apoi crizele vo r dispărea.trezire: Lachesis. atunci Astmul e discontinuu.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya.de la unu la trei: Arsenicum albu m. Trebuie respectate câteva reguli: .umiditate: Dulcamara. >. Natrum muriaticum. În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. . l'liosphorus. Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). .se va . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi).polen: Pollen. 20-50 picături de 3 ori pe zi.de la trei la cinci: Kalium carbonicum.praf: Blatta orienta lis. lorrne ale copiilor. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. medicamente asociate: Sulfur.excese alimentare: Nux vomica.înainte de menstre: Lachesis. AIidorrhinum. de Ilscm~nea. nlcge Blatta orientalis (15 CH.teamă: Gelsemi um.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi . Sil icea sau . perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. Există mai multe situatii. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit .de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. . continuânPinus montana. trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. medicamente. în special cortizon. Mugur 1 DH. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li . cunoaşterea unui alergen responsabil permite . apoi tratarea . . apoi a frecvenţei crizelor. În toate cazurile.62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). sau aproape ziln ic. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. Trebuie avut răbdare. şi un medicament ales în functie .medicamente cl asice.ora zece: Natrum muriaticum . .dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. Pollen de exemplu. 5 granule pe zi). . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. .vexaţie: Staphysagria.ora unsprezece: Sulfur.ora trei: Nux vomica. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive.la culcar e: Aralia racemosa. deci a utilizării medicamentelor. du-se trat amentul de fond.

. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna.astm: Kalium carbonicum. . În schimb. ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale.oboseală: Manganum. hipertensiune arterială. p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. supurarea urechii. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. autoritar. În practică. .asupra aparatului cardio-vascular. . extrasistolă. uneori un copil. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. îndeosebi cutanată şi renală. Astăzi. palpitaţii. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. sinuzită cronică. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. depresia bătrânului. -înORL. cu n asul roşu.dorinţa de alcool. şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool.agravare la ma. toate situaţiile care provoacă o r uptură.64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului. şi el. act iv. Nux vomica: furie. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare.mai des bărbat decât femeie -.agravare în urma discuţiilor contradictorii. mai a les hipertensiunea.durere sciatică: Gnaphalium. la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului. Se ameţeşte uşor de prop tă. . cu faţa congestionată. . toxicologia sa. . Etilismul se află. a descris calităţile sale împotriv melancoliei.palpitaţii şi anxietate. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală).agravare noaptea. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine.asupra psih icului. Principalele i ndicaţii . . » Ameliora re . Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . în secolul al XI-lea. » În echilibru E vorba de un adult . o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. î Simptome caracteristice . Pentru temperamentele predispuse.

după un eşec. de isprăvile sale.oboseală. ~ Agravat de băi reci. BAIE Această modalitate nedicament de fond. Antimonium . Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. la pensie. coleric : Nux vomica. ameliorare Într-o cameră caldă. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. să autodepăşească: A urum. indigestie.. . 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC.insomnii în perioada de surrnenaj. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. uneori prefăcută. un dezgust de viaţă. iar buna sa dispoziţie. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. Comportamentul poate să varieze foarte repede .nerăbdător. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie. amenoree: c rudum. şi secreţii vâscoase. sau doar îmbătrânit. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. de curajul. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. să răcnească. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. B BADIAGA Origine Buretele.vrea să conducă. .. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. îi place să se scalde: Pulsatilla.vrea să comande.66 JACQUES BOULET de forţa. ugravare Într-o cameră caldă. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . cu senzaţie de stra ngulare. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . . poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. Vezi CARA CTER. să dirijeze: Lycopodium. ~ Îi place apa. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. plăci roşii: Sulfur. . Principalele indicaţii .

LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. uid eosebi noaptea. Inflamaţie a glandului penisului. provocând o apăsare respiratorie. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 . în alternanţă. Microsol. de origine micozică. păpădie. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă. deseori cu diaree. dificil. cu balonare ·. Trebuie să se consulte medicul . . din două în două ore. nervoşi şi nerăbdători. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. ~ Experienţa mea Hemor oizi. THUYA B lonare şi chiorăieli. timp de două-trei zile. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. 5 granule pe z i. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze.dacă balona persistă. Atenţie. nici scaun.~.i apăsare. . cu caracter.în fiole: Oligosol. . 5 granule. un temperament l obic. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. Granions.în caz de urgenţă. CHINA Tot abdomenul este sensibil. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . .. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. în general. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi.în granule: Oligogranul. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. 1 fiolă din fiecare pe zi. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. 1-3 capsule pe zi înainte de masă. ALOE Balonare cu diaree urgentă. Se impune un tratam ent local. 5 granule înainte de principalele două mes e. în ciuda tratamentului. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH.

5 gra nule de 2 ori pe zi. > LYCOPODIUM 9 CH. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. de dimineaţă. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. Glandele lui Bartholin. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. şi Pyrogenium 9 CH. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. t imp de două luni. de 3 ori pe ZI. În vârstă de 43 de ani. cu dureri în partea stângă a colonului. . 5 granule zilnic. Didier.dureri ar ticulare. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne.gripă intestinală. sau în completarea tratamentului specialistului. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă.ca nişte junghi uri. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. . Principalele indicaţii .prostraţie. . {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. de 4 ori. situate la intrarea vaginului. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. . Simptome caracteristice . 5 granule de 2 ori pe zi. şi Staphysagria 15 CH. 5 granule.dureri abdominale cu diaree. pântecele .gastro-enterite acute. Până atunci. .cefalee cu faţă roşie şi congestionată. pot să se inflameze şi să se in fecteze.dureri de cap . {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. curbaturi. o chi dureroşi. . se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. . BARYTA CARBONICA . RAPHANUS Tot pântecele e balonat. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. e foar te umflat. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. Până Ia control. Se impune de urge nţă un control ORL. 5 granule zilnic. în alternanţă. 5 granule înaintea celor două mese.

Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. .

scleroză vasculară. la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. . .72 Simptome caracteristice . a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită). . Euphorbia.te ~1 medicamente care blochează producerea . cu anghine frecvente. Phosphorus. Tratamentul clasic asociază . sau în 15 CH.extrem de apropiată de Baryta carb onica. BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. a bea cal d agravează: Apis.ganglioni întăriţi permanent.lm~n.. ia~ ochii par că ies din orbit e. l doză de 2-4 o ri pe lună . Bryonia.hipertensiune arterială. .I. . . vuselină 15 g. unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Lachesis. . In cazul acestor indicaţii.întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. Che lidonium TM 3%. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii .hipertensiune arterială. v. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. Principalele indicaţii .Întârziere psihomotorie. l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia. a bea cald ameliorează: Lycopodium. de 2 ori pe zi. _ . . Argentum nitricum 1111 ccipitare). ~ Prescriere m edicală . Lachesis. Gelsemium (trac). I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. .ca. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat.hipertrofiere ganglionară. a bea rece ameliorează: Apis.ameţeli la persoanele în vârstă.Întârzie re În dezvoltare. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate).medicamen tul este dat în general în 9 CH. şi s pune local. 5 granule 1-2 1111 pe zi. . un tratament de fond al sensibi lităţii sale. VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r.hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. .

pitalizarea Într-o clinică specializa tă. unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH.de hormoni tiroidieni.Z1.Schaumann. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond. . 5 granule de 2 on pe Zl. .a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie . timp de câteva Iplămâni.ganglioni multipli. Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. Totuşi. BĂŞICI Băşici. . 5 granule de 4 ori pe ZI. în completare. 5 granule pe .palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. 5 granule pe zi. I/ibiii la radiograf ia pulmonară . arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH. BBS (Besnier-Boeck.

cu repetiţie.a. dar e Gelsemium: febră acută. in urm. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. copu m. cu congestia feţei şi sudori. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. însoţită nglioni dureroşi.aces vaccinări. căldură. 5 granule pe ZI. 5 granule timp ?e c inclspreze zile .convulsii. es te perturbat. persoana nu transpiră.congestie a capului cu sudori. delir.ameliorare la răc oare.uscarea mucoaselor ORL şi digestive. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. ot de exemplu. anghine. ~ d~s c na a treia. cu roşeaţă. BECEGITĂ Uneori. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. ci faptul că numeroase p rso~ne. spaime uucturne. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. însuşi e în cauză. Silicea 15 CH. . .agrava re la lumină puternică. bufee de căldură. insolaţie.B. 15 CH. în repaus. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. arsu ri de gradul unu. bacilul lui C~I~l(ttte. fie terenul copilului. inflamaţii acute şi febră. II'lIată.pusee dehipertensiune.febră oscilantă. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. în urma unui BCG. . .74 BCG Vaccinarea pentru BCG.-t vaccI. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. ti de cincisprezece zile. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia.tă re ac se numeşte becegită. repetarea după o săptămână. ducând la afecţiuni ORL. Aceas. ~ Prescriere medicală . In reahtate~?. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării.~i Guerin. adormit greu. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. 1 doză în ziua vaccină:ii. şi 5 CH. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. . în cazul simp tomelor neurologice. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. prin atingere. BELLADONNA Origine s _ . otite. . _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. dureri. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. I'rincipalele indicaţii rino-faringite..

.. . Beladona e o plantă din familia solanaceelor. "doamnă frumoasă". Beladona conţme îndeos ebi atropma . ~o trei sunt otrăvuri. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. De avut în casă Belladonna 9 CH. 1 tub (granule).onium (~arba d~a~ului). precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. cu dureri înţepătoare. de aici num de bella donna.Apis: edem roz. care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei.

~ Nu suportă berea. 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv.criză de gută. 5 granule de 4 ori pe zi. dacă este necesar.•. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. ~ Diaree. _ traumatism al sânil or. . .adenom de prostată..impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. ~ .. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. . . 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. 5 granule. 5 . . . BEŢIE Vezi ALCOOLISM. mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 ..impresia că ai o bilă. ~ Acidul benzoic. aparatului urinar. Il'Unulepe zi.drenaj hepato-vezicular. . . de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi.criză de gută. . .litiază urinară. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.. rahisului lombar.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. .dureri sacro-coccigiene. 5 granule 1" ZI. Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. Principalele indicaţii . _ traumatism al coccisului. BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . . Drăcila. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). . BENZOICUM ACIDUM Origine .impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. o greutate în rect: Sepia 9 CH. Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. . .eczeme. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare. deseon din cauza une retenţii. hemoroizi Aloe 5 CH. 1 doză.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. diaree.. . . dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. ficatului şi veziculei. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur. de r epetat. _ cistită cu urină puterni c mirositoare.

în alternanţă. vaccmun ŞI cultu microbiene. în alternanţă. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. 1 pe săptămână. timp de două-trei luni. la nas. granule. pe cerul gurii. IIIdouă medicamente. polenul. la fiecare două ore. Trebui~ să se apli. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. gândacul. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. de la primele simptome. timp de trei Iplămâni. >-. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie.Şi în plus: . . ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. . :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. 5 granule dimineaţa şi seara.. . Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. bronhiolită.. după tratament. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. scurgerea. Totuşi. tulburări neurovegetatrve. . crampe. Principalele indicaţii . Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. în 9 CH. unococul. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. .bronşită. pisicile. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. 5 i.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică.. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. . excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană.corrOSIVUS 5 CH. să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. medicament de fond al terenului sicotic*. Principalele indicaţii -astm. Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . BIOTERAPIE . în indicat..~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor.11 le rapidă. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. granule. ('H. din oră în oră. Anxietate. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun. 1 doză pe săptămână. . BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. se iau de 3 ori pe săptămână.mule de 3 ori pe zi. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond.

-{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . medicul: Sulfur. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. cu o lăcrimare iritantă. lăcrimare uşoară. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. fierbinţi.. Lycopodium. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. Natrum muriaticum. timp de şase lu ni.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii. -{> Experienţa mea: . -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. cu o scurgere naza lă iritantă. uneori gălbuie. Psorinum. se poate folosi un Pollen specific. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. dar poate să f ie foarte util pentru durere. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. fără repaus. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . dar niciodată iritantă. 1 doză de câteva ori.------------- . cu accese de strănut la trezire. iritantă. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. Thuya. Medorrhinum. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. ameliorează la căldură. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni.

dimineaţa şi seara. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. 5 granule.afte. Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. EUPHRASIA 9 CH.herpes genital.82 Este cazul multor alergii aperiodice. din oră în oră. Cocculus: rău de maşină. 5 granule. 5 granule dimineaţa şi seara. primăvară. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu. venmos . America de Sud. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. . imediat ce se plimbă la ţară. în fiecare primăvară. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe . . 5 granule pe zi. . are accese de strănut şi îşi ori pe zi. ~ . Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. în alternantă. în fiecare . » BORBORIGME II/I)la Maxime. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. suferă de conjunctivită. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. J ean-J acques. În plus. de patru ori pe zi. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific.i . 5 granule.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. ! I1I1 . şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. mai ales la sugar.

orgolioasă.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. " BOVARISM . Emma Bovar y. BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. de nedreptate. idealistă. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. 01 fi I .Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor. Omida "procesionară". Acest comportament e 1. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată. ." .

în alternanţă. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. în alternanţă. . ~. din oră în oră.ce~e. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. e o secreţie cronică a bronhiilor. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor.. cu dificultăţi resplr~torn? . Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. îndeosebi la fumător. este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune." I . 5 granule d imineaţa şi seara. la copil. în alternanţă. Comparaţii şi asoci eri . Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace.. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA.ca . _ dureri de cap. ". ~. . _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului.ca . ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum. de exemplu.. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. 5 ·ranule. . De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. BKOMUM . BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . Principalele indicaţii . Vezi TUTUN. care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. 5 granule.cât mai repede cu putinţă -. 5 granul e. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. cu impresia că acesta şi-a mant volumul.ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. _ astm ameliora t la malul marn.şt~ mai activ asupra glandelor. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. . zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren. de mai bin e de trei ani. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~).' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an.ca Origine 1 Bromul.' ~ . '. din oră în oră. ~ ~ . m~nif~stându-se pn~tr-o J. În aşteptarea consultării medicului -. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor.mai mult ori de origine vir ală'. de. cu diaree.menstre dureroase. ~ . În practică. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. Principalele indicaţii ~ . . Simptome caracteristice . Oprirea fumatului este obligatorie. m momentul ovulaţiei. _ tuse spasmodică. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn.: K. din oră în oră." .enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. BRONŞITĂ ~ În faza acută. seacă. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara. Medicamentul homeopatIc ~e dovede.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . _ menstre hemoragice.

Origine Împărăteasa (Bryonia alba). . din familia cucurbitaceelor. Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. membranelor seroase şi asupra stării generale . ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor.

a meliorate de imobilitate. . care parcă ard.frotiu de depistare. cu sudori reci pe faţă. Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. Graphites. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare.5 grade Celsius. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. SANGUINARIA Congestie roşie. Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. . vor fi deseori Sulfur sau Aurum.analiza densităţii osoase. . 5 granule pe zi.verificarea tensiunii. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . timp de şase luni. . . cu senzaţia de indispoziţie. . se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. cu sudori urmate de o senzaţie de frig. care se instalează progresiv. Pe de altă parte. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. medicamentele de fond.uscăciune a mucoaselor. 1 doză li . ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. la nivelul obr ajilor. 5 granule de 2 ori pe zi. Lachesis. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. câteva ori pe lună.5 grade Celsius.suportarea psihologică a menopauzei. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. Kalium carbonicu m. pe partea de sus a corpului. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. înţepătoare. . dureri de cap. examen cardio-vascular. AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. traheită.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. în afară de L achesis 9 CH. Natrum sulfuricum.traheite.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38.dureri ascuţite.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie.gripă. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. Sepia. . Thuya. ca un fel de rigiditate. . Principalele indicaţii . care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile. cu anxietate. stări gripale cu febră de 38. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. cu sete intensă. bronşite. tuse dureroasă. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap.

ci îi este frig după bufee. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. iritabilă şi deseori irascibilă. 5 granule. ~ SANGUINARIA 9 CH. ~ FSH 15 CH. 5 granule în fiecare seară. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. Paulette. bufeele sunt foarte umede. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. nu mai are menstruatie de ş~se luni. sentiment de descurajare. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. GELSEMIU M Faţa e roşie. <>. cu trans piraţie abundentă. seara. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. BULIMIE Vezi APETIT II . 5 granule de 3 ori pe săptămână. mai curând să se ia\ Lycopodium. I I Catherine. <>. când bufeele sunt rebele la tratament. 5 granule. 5 granule. înainte de cele două m ese. 1 doză pe săptămână. şi Luteinum 4 CH. 5 granule pe zi. Principalele Limfangită. Paulette nu se simte congestionată. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. în afară de Sepia 9 CH. Med icament împotriva tracului. acoperită de sudoare. dimineaţa. 1 <>. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. trebuie consultat medicul.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. ~ SEPIA 9 CH.Experienţa mea . înaintea celor două m ese. pentru corectarea echilibrului hormonal. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă.Experienţa mea În general în 15 CH. În vârstă de 53 de ani. 5 granule. <>. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH.Experienţa mea Nu se produc noaptea. Dacă tulb urările persistă. <>. ~ CHESIS 9 CH. în urmă cu trei ani. ump de opt zile. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei.

5 granule pe zi în cură de o lună.90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH. Arsenicum al bum.. . VeziMIROS. Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. digestive şi urogenitale. . Altădată era folosit ca tonic cardiac. . BUZE . 5 granul dimineaţa şi seara.vaginism. 5 granule. . .senzaţie de crampă.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. c CACOSMIE III'. CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. ' Simptome caracteristice . timp de opt zile. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. . .agravare Ia efort. în aş rea consultării medicului.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. i alternanţă. din oră în oră. .um .perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum.fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH.percepţie subiectivă: Pulsatilla.

CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.agravare în perioada de lună plină. Dacă tulburările persi stă. . . ~"'fMtlAJ<o. . Simptome caracteristice . CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. . . folosit la aparatura electrică.av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica.eritem fesier.agravare princafea: Coffea. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. . Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum.agravare la frigul umed. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie .paralizie facia lă după o răceală. .slăbiciune.> Sugar: .92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: . T • > ~ 1. CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu.durere de anghină pectorală.dorintă de cafea: Nux vomica. Aconi : paralizie facială după răceală.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic. .. Iris versicolor: reflux acid. Principalele indicaţii .di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH. Principalele indicaţii ) . Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului. constricţiune.impotenţă masculină. adică I ilcar de stridie .senzaţie 'de frig. 5 granule de 4 ori pe ZI.dorinţă de alimente indigeste.retentie urinară. .sudori localizate. CALCAREA CARBONICA • .liensibilitate.> Prescriere medicală: .• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă .prurit (mâncărime) genital fe minin. Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie. . Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid.. . Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă. Principalele indicaţii ). . . se consultă medicul.tabagism şi intoleranţă la tutun. . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.

îngrăşare. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. Dar indiferent de vârstă. adult). nu se lansează fără să reflecteze. colici nefritice. cu pr opria lui viteză.ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. exostoză.obezi tate. Lent.tulburări ale mineralizării osoase. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. Transpiră uşor. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar. organizat. -astm. Thuya: obezi tate. dar precis. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea.94 . . dar pot . cojile de lapte şi critemul fesier. teama şi tendinţa la spasme. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . dar prudent. 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ).spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. copilul Calearea carbonica creşte domol. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). mai greu de desc operit la adult. Pubertatea lui e puţin întârziată.apului. . » Sugar: e grăsuliu. hipertrofie a amigdalel or.gută.spasme ale suspinului. Temător. . în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. . JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. are capul mar e şi rotund. când servesc un temperament chibzuit. » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. mai ales la nivelul . per eţii vaselor). Indiferent de vârstă.rino-faringite repetate.spasmofilie. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe.litiază urinară.spaime nocturne. anxietatea sa. burta mare si puţin cam moale.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. » Copi l: . . astfel. copil. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională.piele groasă. va merge liniştit. » Copil: constituţia sa confirmându-se. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. fisurată. » Ad ult: . Simptome caracteristice . subiectul e ste mai curând scurt şi gras. . acid urie. .rino-faringite repetate. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. -eczemă. riguros. -eczemă. spre 14-15 luni . dinţii sunt pătraţi. . Lentoarea. .coji de lapte. articulaţiile sunt puţin suple. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. Foarte frecvente sunt eczema. spasme şi spaime n octurne.

.exostoză (excrescenţă osoasă).5 granule de 3 ori pe săptămână. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. Principalele indicaţii Supurarea pielii.tulburări de creştere la copiii longilini. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. Simptome caracteristice . .oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale.ta . seara. P rincipalele indicaţii Alifia. . medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni.dureri osoase şi articulare.osteoporoză.dureri dorsale la adolescentullongilin. cu dureri de cap seara. -vanc e. . CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie.artroză cu osteofit. picioare. . genunchi etc. de 2-3 ori pe an. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie.oboseală intelectuală. Proprietăţile sale naturale. şi Silicea 15 C'H. Acţiunea lui fiind lentă. . se iau: Osteocynesine. timp de o lună. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. uutiseptice şi calmante. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar. Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii.). lumbago. adică longilină. cu duren de cap. Comparaţii şi asocieri . . sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH. crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a . pecingi ne. antiinflamatoare.consolidarea fract uri lor. .96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii .ta ~ Origine Flimica de grădină. în special în timpul creşterii şi la menopauză. 5 granule pe zi. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. inflamaţii şi infecţii cutanate. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. fisuri. CALENDULA.I rsuri. 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. Principalele indicaţii . .ta Origine Fosfatul tricalcic care. în cură de două luni. tăieturi.

intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. arsuri. 'n ~c im . » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . Comparaţii şi asocieri . . În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a.98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. _ . . afte. Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. . . Medicul de familie.el mai multe ori o persoană care nu e medic) care. sida sau rI?alad:I . cQ cQ Origine . d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. a grăbit sfârşitul unor per~oan~ .Idci s~u al altei maladii. are un rol foarte important. cu senzaţie de fng intens. Arborele de camfor. . .cromce grave poliartrita reumatoidă. de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. . unUl terape~t (de c. . cu senzaţie brusca d frig intens.luce la mânie şi iritabili tate. . în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. homeopat nu nu.' . de cele mal mult ori nerecunoscută.rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI). ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui.fo~rte vec~c. lupus. _ indispoziţie. .Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care .Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. . . oboseală. homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. Principalele indi caţii. ·.pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l. Arsenicum album. dispreţuia te rapeuticile oficiale._ început de guturai sau smdrom gnpal. bolnavul are în mod special nevoie .m plăci . scleroz~ . .ulaptate fiecărei situaţii.Aconitum 15 CH în caz de panică.lc ascultare şi atenţie.vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. Utilizarea sa terapeutica este. A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei. de exemplu: . _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn. Veratrum album: fng intens. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. An de an presa relatează faptele rele ale . mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate.g~av?olnav sau invers.

.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic. Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. În fine. RA DIODERMITA. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii.~. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH.micozelo r recidivante. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. . Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi. CANDURA"GO· "1 . 1 tub. ' Simptome caracteristice .'. bubiţe provocate de febră.formare de băşi ci pe piele. dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. CANTHARIS~ . ALOPECIE. carenţe.arsuri de gradul doi cu băşici.'''' L.herpes. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri.. 5 I ranule din fiecare. de trei ori pe zi.afte.ulceraţie a mucoaselor. deci.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. sau necroza unui ţesut. De avut în casă Cantharis 9 CH.1. afte.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. . Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. . Vezi MICOZĂ. Cangrena. ~. . :. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. '. cantari da este folosită pentru întârzierea . poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). t. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . .' r. .cistită febrilă. Tratamen tul homeopatic. .icatrizării sacrificărilor rituale. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. Drojdia obişnuită din organism care. Tratamentul . Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. Origine Liană din Anzii Cordilieri.."'. ''1. În Africa. Princ ipalele indicatii . CANDIDA ALBICANS . ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE..

Silicea. coleric: Aurum. senzaţie de constricţiune a gâtul i. furio s. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . în . Pulsatilla. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului.copil capricios. Ch amomilla. Folosit drept condiment. CARACTER . capricios: Ignatia. asociate în cazul otitelor congestive. acnee. i se cunoaşte asupra mucoaselor. Pulsati lla.aI. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. în timpul unui puseu dentar. CARBO VEGETABILIS . Principalele indicaţii eructaţii şi balonări. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general.E. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. faringită acută. care vrea să fie legănat. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. 5 granule de 1-2 ori pe zi. 9 CH îi sunt. gelos: Lachesis. Origine Cărbunele de lemn. bogate asupra intestinul ui. iritabil: Nux vomica. de exemplu: Chamo milla 15 CH. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla. slăbiciune intensă.dispoziţie schimbătoare: Ignatia. senzatie de arsură violentă.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. . sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. luat în braţe. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. . nerăbdător: Argentum nitricum.

Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. De aceea. . cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale.autoritar: Lycopodium. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. cu ocazia consultaţiei. capilar lor. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. cel e mai fiabile. senzaţie de frig intens. În schimb. . Simptome caracteristice flatulenţă. slăbiciune. cu gaze. spasme ale extremităţilor toropeală.+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului.

în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. 1 linguriţă dimineaţa şi . HIPERTENSIUNE. hipertensiunea arterială. ARTERITĂ. Secale cornutum: degerături. în cură de două l e 2-3 "ri pe an. cangrenă. CAKBONEUMSULFURATUM 1. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. cangrenă. CASTOREUM Origine Glanda castorului. CARIE . dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare. 1 doză din fiecare pe săptămână. VeziARTERIOSCLE ROZĂ. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul.('ara. .nevralgii trecătoare. ' . . Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). Nu trebuie uitat : . ' .. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar.104 JACQUES BOULET degerături. . infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei.' • Origine Sul fura de carbon.. cu mâncărimi. Artenosc1eroza. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. Şi... Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii. Principalele indicaţii În principal. +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. . artenta. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului".importanţa terenului personal şi ereditar. îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. . .tendinţa la carii la copil: Jenoverine. simptome neurologic e: . insuficienţă respiratorie. .furnicături.

C uprum: crampe.veruci sub unghii. . Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . 5 granule pe zi. şi Silicea 15 CH. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere. 1 do pe săptămână. " bază de var şi sulfat de potasiu.contracţie musculară. . bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. Graphites: veruci în jurul unghiilor. imptome cara cteristice . CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator.folosită pentr u facilitarea naşterii.cum numesc această plantă indienii d America .tendinită. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. sinuzita. cicatrice dureroase.paralizie facială după o răceală. În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe.spasme respiratorii cu suspine. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece.106 Principalele indicaţii . datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. Vezi DENUTRIŢIE. Sepia: incontinenţă urinară. Princip alele indicaţii .menstre dureroase. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. III ales în caz de spasme. . a articulaţiilor şi a pielii. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile.incontine nţă urinară la efort. -laringită.rcmului nervos. . Comparaţii şi asocieri Ignatia. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. pierderea vocii. olocynthis: menstre dureroase.facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . de 2 ori pe an.paralizie. în cură luni. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . . 5 granule de 3 ori pe zi. CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic.excitaţie sexuală feminină. Arnica: pierderea vocii după efort. Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. . .negi. .

.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. _ x. muşca ŞI loveşte cu piciorul. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. » îi e totdeauna foarte cald . Sulfur.' s. Persoane sensibile . şi Medorrhinum 15 CH.dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. CĂLCÂI .. oboseală. Arsenicumalbum . PĂRULUI '4. » Nu suportă căldura Lachesis. 5 granule de 2 ori pe zi. . care are totdeauna lacrimi în ochi. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. _ . Psorinum.. el devine agresiv. Natrum carbonicum. . .108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. 5 granule Ia fiecare două ore. . 5 granule de 2 or i pe zi. Pulsatii/a. cu ur~chi clăpauge.durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. Din timid amabil. e un copil cu o faţă mică. Copil sau adult.veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii... . _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. ~ echilibru _ Clasic. în orice caz. ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. ~ În dezechilibru .. _. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. în c az de zona zoster.ş~o~la.. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ . . care se face pe vârful picioarelor. ~ o persoană în vârstă. . . Silicea. VIOlent. 1 doză pe săptămână. 5 granule zilnic. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. timp de o l ună. spitalizare. ~ o problemă familială. timp de o lună. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. . 5 granule de 2 ori pe zi. CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. timp de o lună. fie de origine fizică: . mgnjm necorespunzătoare. iau zilnic: Lach. . »Caută căldura. o suferinţă fie de origine psihologică. De exemplu. Situatii sensibile . » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie. violenţă fizică sau pSlhI~a._ . Rhus toxicodendron . cu enurezie frecven ta (pipi în pat). 5 granule din fiecare pe zi . îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. . Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. care face un tratament dificil ŞI dureros. De exemplu. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH._.

.

Fucus şi Pilosella în capsule. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. de a căsca Lachesis 9 CH. Ş consultat medicul. Între timp. trebuie dezinfectată rana. Nevralgii. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. 1 doză 3 zile la rând. cefalee. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac.110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. . . CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. se ia Tarentula cubensis j CH. 5 granule de 4 ori pe zi. Pe de altă parte. 5 granule de 3 ori pe zi. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. În schimb. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. 5 granule în fiecare seară. de a suspina. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia. Kalium carbonicum sau Calcarea .urbonica. 20 picături de 3 ori pe zi. Pulsatilla. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. . Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. 5 granule la culcare. Vezi CERVICAL.Hamamelis compus sau Climaxol. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale.A pis 15 CH. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite.:cificpentru celuli tă. migrene în jurul ochiului. hipersensibilitate: 15 CH. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. 5 granule la fiecare două or e. 5 granule 1-2 ori pe zi. ~ Căscat. Arsenicum album. în aşteptarea ronsultării medicului. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: .

Este perceperea propriului nostru corp. Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. . Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele.CEDRON Origine Simaba cedron.

în alternanţă. furia copiilor. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. . timp de zile. agitat. nevralgie. Principalele indicaţii Cefalee. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. comprimate. fiind legăna t sau plimbat cu maşina.balonări la nivelul centurii.caracter iritabil. 5 granule dimineaţa şi seara. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. hormonali şi funcţionali: eforturi. timp de o CEPHIL~ r. o alifie cu cal endula sau Cicaderma. 5 g ranule. De avut în casă Chamomilla 15 CH. şi . . Vezi DILUŢIE. II:C După o cezariană. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 .unt pe primul plan. se adaugă Paris drifolia 5 CH. diaree. imediat după masă: Lycopodi 5 CH. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. Origine Muşeţelul. la fiecare două ore. Origine Specialitate homeopatică. timp de o lună. . CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. Principalele indicaţii . 5 granule de 1-2 ori pe zi. se iau sistematic: . 5 granule 1-2 ori pe zi. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. . ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. .pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis.ilmante şi antispasmo dice. la un examen radiologic.hipersen sibilitate la durere.colică. 1 tub.Graphites 15 CH.. de cele m multe ori. Simptome caracteristice . la fel ca şi o reeducare (metod Meziere).pusee dentare ale sugarului. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . eventual.Staphysagria 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. cu furie.nevralgii sciatice. ~ Dacă durerile coboară pe umăr.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. . migren e. ~ IlInă. cu agitaţie şi furie. Nux vomica: mânie.ameliorare prin mişcare pasivă. se ia Actaea racemosa 15 CH. dar. de 3 ori pe zi. poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil.

.

. . de trei ori pe zi. ECZEMA. aso~lat cu. . CHIMAPHILA Origine Chimaphila. veziculă puturoasă". CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. III 'ură de o lună. . În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. Vezi VERUCl. Principalele indicaţii . Chelidonium poate să fie comparat sa~. 5 granule. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. cu r espiraţie urat mirositoare. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. . la persoane vârstă: .dureri hepatice .. . Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. vira lă sau microbiană. Până la rnnsultarea specialistului. care devine cornoasă şi tare. folosit mai ale s în tulburările prostatice. cinci granule pe zi. dimineaţa şi seara. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. . Simptome caracteristice ..-blh~re. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. -migrenă. III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol. Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. . Principalele indicaţii . Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare.Thuya J 5 CH . în special pe mâini. Inflamaţie a corneei. . .Cinnabaris 9 CH.constipaţie. -regim. Comparati i şi asocieri . cu junghi în unghiul de drept. . constt " paţie. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog.114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum. CHELIE Vezi ALOPECIE. Cură de trei luni în fiecare a . Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . în dlcrnanţă. şi ca o completare a tratamentului său. greaţă. . care apar pe corp.. _ .dureri hepatice. 115 Origine Micsandra. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. .. 1 doză pe săptămână. . .. .hepatită.excese alimentare. Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie.

Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. Pornind de la această constatare. 5 granule de 2 on pe ZI. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. Belladonna: febră oscilantă. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. obosea lă. timp de o lună. În toate cazurile.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism. CHINA~ Origine Arborele de chinină.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. de exemplu: . se ia China 9 CH. De avut În casă China 9 CH. el poate să provoace o ră mare.sau intoleranţă la chinină.Arsenicum album 9 CH: arsuri. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. de febră feb ter posibilităţi . Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde. afte. . 1 tub. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER). CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. ' 117 febra intermitentă balonări. In doze puternice.uz . zbârnâituri în urechi. Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. . Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. intoleranţă sau reacţii alergice. arsuri. Principalele indicatii Acufene. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. CHININĂ D~pă ab. CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica.

toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. problemele de cicatrizare. epUIzare. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept. febră intermitentă. F. tip paludism. alăptare. transpiraţie. diaree epuizantă. . CHIRURGIE Principalele indicaţii . sângerări.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul.Simptome caracteristice balonarea pântecelui.

e o cavitate care conţine lichid. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. timp de o lună. în alternanţă.Silicea 15 CH. 5 granule. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. de cele mai multe ori. timp de cincisprezece zile. I doză la douăsprezece ore. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. . Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. şi omatum 9 CH.. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: .5 granule din fiecare de 2 on pe zi.. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. Vezi TEREN. . . pentru confirmare. CHIST <ii> Tumoare benignă. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH.. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. Oboseala ~ După intervenţii: . .. trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. lună. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. I doză trei zile la rând. I doză trei zile la rând. Gelsemium j 5 CH. ~ Chist la sân Vezi SÂN. . 5 granule de 2 ori pe zi. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. . Chamomilla 15 CH. China 9 CH. la nivelul unei articulaţii sau la sân. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. dar şi după. de 3 ori pe Zl. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. de 4 ori. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi.118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. 1 doză trei seri la rând după operaţie. după o ecografie. 5 granule de 2 ori pe zi. timp de o lună. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH.. o doză pe săptămână. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea.

Principalele indicatii . CICADERMA Origine Specialitate homeopatică. CIMEX Origine Ploşniţa. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. . de: calculi veziculari. CICLU Vezi MENSTRE. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH.somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· .agravare a simpto melor noaptea.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi.pipi în pat. precum şi Graphites 15 CH.dureri abdominale· . ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. semilună albă pe iris. excesul lui provoacă ilburări nervoase. P~l~nul de Alep. timp de şapte zile. . 121 Origine Colesterolul. 5 granule pe zi. Ia lună nouă. Simpto me caracteristice . . . alifie. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari. 5 granule dimineaţa şi s eara.prurit nazal şi anal. . Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH. ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. timp de opt zile. 1 doză în fiecare seară. Folosit ca vermifug.tuse nervoasă noaptea.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. el este util în caz Principalele indicatii Aces. după un examen neurologic «nnplet. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. timp de o lună. Principalele indicaţii Cicatrizare. . In unele forme de epilepsie. 5 granule de 2 ori pe zi. se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H.

. înainte II Iap ortunle sex~ale. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren. Apar iţ~a febrei.Vaccinium myrtillus DH.tă. a cauzei organice. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1.. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . Un medIcament homeopatic permite să se . radiologice. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . Precum şi preparatul fitoterapic următor: . CISTOCEL Hernie a vezicii.. foarte des. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. la femeie în special. succ~d făr Eczema. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej.?b. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile. îndeosebi o malformaţ. . împiedica recidivele. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . . In caz de eşec. 1 fiolă de trei ori pe zi . rezistent şi. Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan .:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. timp de trei lil'. 30 de picături de 3 ori pe zi.le sau pr~z un or calculi. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH.fără n:icr.9 CH.Pilosella DH. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno.l caţlll?r. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia.a microbului. 5 granul II d. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. . şi tratamentele cu antibiotice se. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. urinare ("coborârea vezicii").n:oate ca~unle. . ..122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. CISTITĂ ® J. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH.Colibac illinum 15 CH. rinichilor. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. 1 doză de la prim ele simptome. trebuje luat: . în timpul şi după urinare. la fiecare oră. l. 1 doză.-~ieteu obligatorii. 'prin exam Mălăioasa canadiană.Vaccinium vi tis idaea mugure DH.~c tratament de resortul medicului homeopat. mută citoliză hepatIca. 5 granule pe zi.Ser anticolibacilar DH. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. Totuşi.

.

Vezi HEPATITĂ. aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. Iată principalele: ~ Mare . Dulcamara (astm.a~el:orare: Causticum (reumatism).agravare: Natrum muriaticum (ORL). Acest I . ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H. . l doză pe zi . ~ Toamna .agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). timp de cincisprezece zile.In_toate cazunle. In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp. Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. ~ Herpes.ag ravare: Lachesis (stare generală).124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus.5 granule de 2-4 ori pe zi. .agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). ~ Munte . Hepar sulfur (ORL). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică. Principalele indicaţii . Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. . . dispariţia. Natrum sulfuricum (reumatism). . timp de patru-cinci zile.e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. 5 granule de două ori pe zi. reumatism).ameli orare: Medorrhinum (astm). . ~ Iarna . . picături.agravare: Natrum carbonicum (oboseală).~eexempl~. folosit în general 15 CH.dureri testiculare ca urmare a unei orhite. ORL).prostatism. 5 granule din fiecare de 3 ori p zi.agravare: Petrole um (eczemă. S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice.. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. CLIMATOLOGIE + Apariţia. . ~ Primavara . ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală).agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). star generală). COAGULARE Medicament.agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate. CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. ~ Vara . şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. ~ Furtună .ameliorare: Natrum muriaticum (ORL). în urma unui efort fizic.

.

şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . pr eparate pe bază de venin de şarpe . zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. 5 granule pe zi. timp de o lună. . de exemplu .pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. hematolog la facultatea din Bordeaux. cefalee.: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. anxietate. 5 granule pe zi. Mo. doze şi comprimate. Teamă de mişcarea de coborâre . COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. timp de zece zile. Principalele indicatii Rău de maşină.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. .exan::n.luscă b!valvă comestibilă. Dureri de ~occis. fie ziln ic. 1 doză de 2 ori pe săptămână. 5 granule din fiecare. ia: Sepia 9 CH. Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. Intre tim~ se .Calcarea carbonica 15 CH. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F.precum Vipera. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. Ea conţine un alcaloid.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus . de 3 on pe ZI. teamă de avion când coboară. timp de patru-cinci zile la copil. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate.herpes. unor erupţii de vezi cuie . trebuie consultat medicul. . În caz la copil. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. m aşteptarea consultării medicului. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. trebuie consultat medicul pentru un. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. 5 granule din fiecare de cojilor.Lycopodi um 9 CH. se adaugă: Causticum 15 CH. varicelă. se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. observate la unii sugari. Medicamente homeopatice. ' COCCULUS~ ~ Origine . Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. 5 granule pe zi. Naja.

.

Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. se pune gheaţă pe pântece şi se iau. . COlT . _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. traheită. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH. Principalele indicaţii . varietatea arabică. iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa.greţuri ale sarcinii. In cazurile cronice. _ ameliorare când se bea ceva rece. _ Cafeaua verde. rau de maşma. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine . 15 picătur i din fiecare. Principalele indicaţii . . înainte de mese. _ Tabacum: ameţeli. _ . . 5 granule 1-2 ori pe Zi. Comparaţii şi asocieri. l~ patru ore. cu aflux de gânduri.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. _ _ . În aşteptarea medicului. COCCUS CACTI Origine Coşenila. Drosera._ .acces acut de gută. .d ecalaj orar. în alternanţă._. Principalele indicaţii Tuse convulsivă. De avut în casă . pentru a preveni criza acută.rău de maşină.agravare la emoţii pozitive. . c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. _ agravare la lipsa de somn. senzaţie de rau. . Vezi SEXUALITATE.adormit greu. 5 granule seara. d acă aceasta este clar agravată după rapo. în cură de o lună. Dacă durerile şi febra sunt mari. şi Helonias 5 CH. 129 _ senzatie de rău. _ vomă în timpul sarc inii. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. . _.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. hipertiroidie.excitare mentală. Comparaţii şi asocieri .hipersensibilitate a tuturor simţurilor.în caz de oboseală. 5 granule 1-2 ori pe zi. _ agrav~re la momentele pasi ve . Coralium rub rum: tuse convulsivă. Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). cu aflux de idei. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. Simptome caracteristice . în aşteptarea consultării medi cului.ameţeli. traheită. Principalele indicaţii . . &J Inflamatia acută a căilor biliare.excitaţie. se iau.

5 granule. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. Principalele indicatii colici nefritice· ' .. hepatice sau uterine. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. 5 granule. in me.. de 3 ori pe zi. în alternanţă. ţiona a. Pe de altă parte. în multe cazuri. survenind prin accese: colici intestinale . •• \obală a pacientului. să fie tratate cu medicamente clasice. ~ IgIen~ ~~Imentare. Simptome caracteristice . excesul este moderat. mu sau co rea. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică. la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. SEPIA. în afară de regim. prescrierea unor medicamente si t omatice..DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. Marile anomalii trebuie. .n a ternanţa in majoritatea . ŞI. nefritice. ~ fi .colici hepatice: . tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. De avut în casă Colocynthis 9 CH.menstre dureroase· sciatică. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . indiciilor când dominaspas 1 u lI.s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. .colici intestinale· . > Teren Nu - . ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili.crampe vi?lente care se produc brusc: . în alternanţă. . tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa. Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ.~ .. _ colibaciloză digest ivă cronică. . SULFUR). În schimb. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar .

intolerant (9 CH. . anxios.:~). birect hiperactiv. granule f_~o. I'ranule 1-2 ori . meticul os (9 CH. rect autontar.colitic: .su . . bi . nerăbdător.:~a~ Lycopodi ~0. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.

care a fost examinat şi tratat . dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. sau nu e destul de: calm. a p .~l~:CONSTIPAŢIE. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . companiei + la . gâtului. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. leneş. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. • . şi Sulfur iodatum 9 CH. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. nu face nimic la şcoală. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală. lent. ' trei luni.o. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic ... . autonom. iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . ferm . a mesajului său. Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei..'~~. în realitate.:. furios. DIAREE. . cesta . COMPANIE Căutarea Pulsatilla. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. dezordonat. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru .sm cranian sau accident vascular. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. Cine e? Studierea antecedente lor copilului. supărător acasă. vene). Pe de altă parte. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH. rea: nervos. 5 granu e pe . a ru 1 zi timp de cel putin douăzi..JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele. curios. N t m muriatieum 9 CH. u rechilor sau bronhiilor. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. s. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă.~rae~}~. _ Natrum sulfuneum . 5 granule 1-2 ori pe Z1). evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. 5 granule 1-2 ori pe zi. fobie (9 CH. COMEDON . plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. deseori. 1 doză trei zile la rand. După orice traumati. înţelegere şi anali comportamentului sau. a sensibilităţii sale generale. ţe~r. Copilul e agitat. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând.' . a modalităţilor sale re acţionale. chibzuit. aceste formule. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). ajutându-l pe copil.:n:n). fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~.A rmea 15 CH . lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. precipitat. Totuşi.xiezordinoterapie''. 5 granule pe Acnee cu comedoane. permite o mai bună cunoaştere.

Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e. . . Un alt 'aspect al complexis.este caz~ci~.• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup . . 1 vegetale sau animale.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle.

134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. 9 CH.. să-i cunoas . emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . gelozia. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite.doilea prenume. să ştie cine e. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie. şi Medorrhinum 15 . Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. violenţa verbală sau fizică. blocaţi. dincolo de acest sentiment al anturajului. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. în cură de o lună. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. . 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. nici acelaşi prognostic. Nux vomica.de a-i pune pe bolnavi. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. Acest obicei. 1 doză pe săptămână. . CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi.o nevoie naturală de mişcare.o nevoie de activitate fizică. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului. ca un al. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). tulburări digestive din cauza ri de cap. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). a raporturilor cu anturajul. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). Argenlum nitricum sau Arsenicum album.o agitaţie care ascunde o anxietate. la cei mai mici. u.în fine. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . nu are drept scop. În general. Alţii se simt fragil i (Silicea). Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. şi la mulţi ani după aceea. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. în cutii prea ermetice. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. }> Comportamente patologice Furia. Se tem de n ecunoscut. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. şi în spe cial pe copii. paralizaţi de trac sau timiditate. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium.. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări.

CH. . şi Nitricum acidum 9 CH. 5 g anule zilnic. şi Staphysagria 9 CH. 5 granule zilnic. 1 doză pe săptămână. Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni.

impotenţă. 5 granule. . 5 granule diminea ta ji seara. . Agnus castus: impotenţă.scaunul e cu sânge. tare. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE.ameteli la întoarcerea capului. agravare la reţinere sexuală. Vezi ALERGIE. Dacă tulburările persistă.agravare la mişcarea och ilor. . Principalele indicaţii . 5 gr anule. . .dificultate la urinare.întărirea sânilor. Toxicitatea ei este cunoscut. Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale.a din antichitate . în al ernanţă. a sânilor şi a sexualităţii. . Comparaţii şi asocieri .mast oze cu chisturi.în familie există antece ente de cancer la colon. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. d~trei ori pe z i. 5 granule 1-2 on pe ZI. III alternanţă. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. ~ Congestie genitală . neob işnuită.constipaţia e recentă. . . ~ Congestia feţei. Medicul trebuie consultat dacă . CONJUNCTIVITĂ • . în alternanţă. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. oră de oră. oră de oră. de 3 ori pe zi. în alternanţă. 5 granu le înainte de masă. ejaculare precoce. ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. aglomerat. 5 granule. Simptome caracteristice . în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. când era folosită ca otravă. oră de liră.136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. . ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH. 5 granule.. roşeaţă .impotenţă. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. trebuie consultat medicul. . Acţiunea ei este mal ales neurologică. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. . Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. .constipaţia alternează cu diaree. Tratamentul de teren e indispensabil.ameteli declanşate de mişcări. . CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). .paralizia nervilor motori. 5 granule din fiecar e.

Georges. dimineaţa. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. OPIUM Inerţie totală a rectului. Anne. 5 granule înainte de cele două m ese. » ALUMIN 9 CH. re luând cercetările şcolii . În vârstă de doi ani. se plânge că iese afară cu uutate. seara. cu multe balonări şi gaze. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. trei zile la rând. . » HYDRASTIS 9 CH. ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. În special după exces alimentar. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. LYCOPODIUM Scaun incomplet. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. dar spasm I împiedică o evacu are completă. cu dureri de veziculă. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. 5 granule. ~ Insuficienţă hepatică. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene... scaunul e uscat şi negru. uscat. CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. hemoroizn sunt f recvenţi. 30 CH doză. . ~ Experienţa mea: . . ~ Experienţa mea: . ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. sc aunul este deseon vascos. 5 granule. II BRYONIA Scaunul e uscat. mulţi medici. ALUMINA . ~ Experienţa mea: . ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. în special după mese. 5 gran ule. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. În vârstă de 47 de ani. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. format din mici bile aglomerate. » CAUSTICUM 9 CH. înaintea celor două mese. ~ Experienţa mea: . are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. . » BRYONIA 9 CH. dar rezultatul e insuficient III: . cu multe balonări şi gaze. fărâmiţat ca pământul.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. În vârstă de 70 de ani. I Începutul secol ului XX. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. voluminos şi aglomerat. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna.

' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. legat de slaba laxitate ligamentară. descurajare. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. uneori rigizi şi f e originalitate. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. încăpăţânat. Componarnentul e. Sunt conformişti. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. cu degete rte. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. .vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. nu du pă un lip morfologic. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. de lir).rea diagnostic ului maladiei în cauză. În orice raz. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. Există o rigiditate particulară. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. Caracterul este după imaginea siluetei lo r. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. De l!~ eI?~lu. marcat de emotivitate. respectă regulile. tendinţă spre ( )bose~l~. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . uniform. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. laxitatea e normală. în ~az de febră. medicul. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. Totuşi. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. III acest spirit. zvelt. E vo. rotund lent. Este . doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice.carbonică.rba de un subiect longilin. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. an ebraţul este aliniat cu braţul.

probleme de piele. senzaţiile. asimetri hiperlaxitate. chiar şi faţ pare asimetrică. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. >. atitudin asimetrică.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. . deseori original. articulaţiile sunt hiperlaxe. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. varice. dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. aspectul. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie.

CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei. Între timp. UI. .terior. 5 granule pe zi. 5 le de 1-3 ori pe zi.antecedente familiale. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH.ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic. . luati: Actaea :acemosa 9 CH. al modului de viaţă. copilul trebuie pus I~tr-?.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. Pe de altă parte.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. 5 granule 1-2 ori pe zi.phosI?horicum. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. > Terenul cronic . va tre bui. 5 granul e din fiecare pe zi. . l măsură sau 5 granule pe zi. . frecvenţa. 5 granule de 3 ori pe zi. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei. În schimb. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. CONVULSIE® Apariţia co~vuls. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. la fiecare acces febril. aparat cu apar at. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . CONVALESCENŢĂ 'J . l doză în a şaptea. Billings). a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. i . unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. evolutia lor. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. . Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. 5 granule 1-2 ori pe zi.mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. . Î~ acest dicţionar.. > Pentru oboseală nervoasă Kalium. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. al gusturilor şi obiceiurilor. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei.9 CH. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). 5 granule pe zi timp de opt zile.prin studiul caracterul ui..prin chestionare şi examen general. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit.antecedente personale. .

eve ntual. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. trebuie consultat medicul. ' >. de creştere: 1. n.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle. se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH.aryta carbonk. _.. Dacă crampele persistă. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . 1 doză din fiecare trei zile la rând. arzi er e sau exces de t b . Principalele indicaţii Palpitaţii.:. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână . hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara. II d' . 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni. . CRATAEGUS Origine Păducelul. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e . I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. moderată.I 146 JACQUES BOULET =.me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . ure regu ate cu Jenoverine. după o examinare completă în cadrul spitalului. evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. 1-2 ori pe an.1. " !!. .

CRO!ALUS HORRIDUS ~ . . 5 granule de 4 ori pe zi. Origine Şofranul. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. rrincipalele indicatii uterine. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH... Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '. 5 granul e de 4 ori pe zi.oza saptamânal. ..în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. .' . . şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS . Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH.. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. it. Origine Şarpele cu clopoţei. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma.' Il '. In cazul eşecului tera '·1 Iasi . ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH.

cu băşici grupate şi prurit intens. ticuri ale feţei. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. cu inflamaţia şezutului. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului.ul~după efort. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). cu prurit intens. de repetat după două ore dacă e necesar. se iau Arnica 15 CH 5 gran. . 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. colici abdominale. . 5 granule de 2 ~ri pe ZI. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. _ herpes genital. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. criză de astm. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. şi Rh us toxicodendron 9 CH.:! Va fi necesar un tratament de fond. - . _ convulsii. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. . sulf.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. precum şi p~ntru cele den:natologice. Simptome caracteristice -crampe. • \. La fel. Între timp. să alegeţi staţiunea împreună cu el. CUPEROZĂJl •. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. . bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. Compoziţi a apelor termale (arsenic. j. timp de două-trei zile. CUPRUM~ ~. 5 granule. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. accese de tuse. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. sughiţ. i". _ eczema scrotului. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH.

_ ameliorare când se bea apă rece. Aceste teste sunt în general anodine. Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor. .febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: .sensibilitate la f rig: Psorinum. S. . CUTI . .Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. -laringită acută: Hepar sulfur.spasme ale bronhiilor.ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate.

150 JACQUES BOULET Totuşi. la unii copii apare o degradare a stării generale. medic ul homeopat va prescrie. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. 5 granule diminea ta si seara' -. 5 granule la c lcare' . ' DELIR . de repetat dacă e necesar ~.Apis J 5 CH. . de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH. frustrat. decepţie sentimentală. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH.pac~entul se simte ~ezamăgit. coşmaruri: Stramonium J CH. Mai târziu . /j M R. de repetat dacă e necesar. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI.delir în timpul nopţii. halucinaţii.delir în cur.J . faţa roşie. supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. 1'1. în special în momentul mens trelor.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH. Vezi FOARFECE (teama de).!' G. 1 doză pe săptămână. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH . Principalele indicaţii Migrene oftalmice. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.' . 5 granule dm o ră în oră'. D DECEPTIE .sul febrei. de repetat după opt zile. Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. plină de sudoare: Belladonna 9 CH.tJv. 1 doză. l doza. la fiecare test tuberculinic.

. Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. In aceste cazuri. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . . dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. Aurum sau Arsenicum album -.dezinteres faţă de mediul înconjurător. _ N atrum muriatieum 9 CH. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. de 2 ori p e zi. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. în cazul acceselo r acute. 1 doză. se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. ~ _ delir cu locvacitate. . Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. _ China . şi a cărui evocare e dureroasă. . DENGĂ Maladie infecţioasă. Lachesis. . _ Silieea 9 CH. . anual în toamnă. 1 doza.ameliorare seara. DENUTRIŢIE . De exemplu. de luat timp de trei zile. 153 repetat dacă e necesar.pierderea speranţei pentru viitor. 5 granule din fiecare. _ în caz de diaree.insomnie în pragul zorilo r. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică.cu medicamente de fond. sau chiar legată de probleme organice. care e trăit ca fiind negativ. apoi 15. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. alcoohsm: Lachesis 15 CH. precum Sep ia. 5 granule pe zi. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. recidivelor . de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE.-~ în alternantă la fiecare două ore. ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. . apoi 30 CH). timp de o lună. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. 5 granule. să se administreze tratamente alopatice potrivi te. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. 5 granule pe zi. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. apoi 12. de 6 on l a rand. anual înainte de vaca nţă. 5 granule de 4 ori pe zi. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. . Sepia. În general. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: .dezinteres faţă de prezent.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. ~ Depresia e moderată. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu.

2 comprimate dimineaţa ŞI seara..9 CH. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. sau granule Rex sau Rubia. deşi u sunt decât. anxioşi. _ China 9 CH. 1 compnmat dimineaţa.' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. . . Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală.

_ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. 5 granule din fiecare. de exemplu): se numesc izopatice. S. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. Vezi ECZEMA. ca şi în cel al maladiilor organice. în unele cazuri. Este. ca făina. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. sau. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. Este adevărat ca principiul este acelaşi.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. fie in momentul crizelor. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. dar. 5 granule de 3 on pe ZI. In toate cazurile. într-un caz (alop atie). 5 granule de 3 ori pe zi. dimpotrivă. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . 5 granule.şi co~se. ~ou". să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH.lui sau î~cearcă să le înăbuşe. Vezi DILUŢIE.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. în realitate.chematizând. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. treptat. cu cantităţi din ce în ce mal man. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie.:on histamine 15 CH. dimpotrivă. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. de alergen. . Tot aşa. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. puţin câte puţin. praf. 5 granule dimineaţa şi seara. în celălalt (~omeopatIe). Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. de exemplu. 5 granule dimineaţa şi seara. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. posibilităţile reacţionale ale pac ientului.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. adică. De. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. la fiecare oră. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. în alternanţă. In schimb. timp de o pt zile.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. fie preventiv. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). homeopatia. se poate spune că. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . . sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive.

Vezi ECZEMĂ.9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. . URTICARIE.

. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid.febra persistă după patruzeci şi opt de ore. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui.. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . .. cu insecurit te sfincteriană. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. Există dureri? Există vomă generale (febră. . ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. . Medicul trebuie consultat dacă: . Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. vomă. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme. ~ . _ pacientul se dezveleşte în pat. ALOE Diaree intempestivă.. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le. DIAREE:jărăfebră. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. în 9 CH. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii. 5 granule pe zi.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. 5 granule oră de oră. Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. Vezi GREUTATE.s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. oră de oră. Regimul alimentar co~stitui. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice. . galbenă.jără vomă. îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. 1 doză.scaunul e cu sânge. jumătate lichid. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. frisoane şi anxietate. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră... descurajare.durerile sunt foarte vio lente. cu sânge)? .diareea persistă după patruzeci şi opt de ore.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor.. . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. . în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH. cu eructaţii. apoasă. DIABET®J. diaree provocată de fructe şi îngheţată.

.

Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. în 9 CH. Indiferent ce mănâncă sau bea.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. care provoacă o arsur. în vârstă de şase ani. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. ~ Scaun verde. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. mucos: Magnesia carbonica 9 CH. a'stfel. 5 granurei ori pe zi. are o gastro-enterită aun cam moale. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. .diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. . cât de puţin.c~!Ismul). în timpul vacanţei. . Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. sifilisl1enoragia. galben. care nu-i uşurează starea de greaţă. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or .presupuse de şi origine. din două în două ore. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. se impune ~o~s~ltare~ medicului. As tfel. de. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. de 3 on pe zi. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor. în alternanţă. ~ Scaun aci d. co nstituţia fluorică la diat~za ică. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. din oră în oră.sImu~t~n ~au~su~cesiv . vomită din nou. în alternanţă. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. în vârstă de 35 de ani. călătorind în Tunisia. Valentin. poate fi vorba de salmonele. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. se simte obosit. Trebuie imediat consultat medicul. sa s:. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. Care este această doctrină? Această doctrină.astre. stare rea. ap tll diateze (adăugând tuber. Pierre. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza. ' . _ În toate ca~urile. în alternanţă. în alternanţă. din oră în oră. se poate rezuma astfel: ~. Indiferent de definiţie. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. din două în două ore. 5 granule. de repetat după şase ore. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. Karine. Scaunul poat e să fie cu sânge. cea carbonică la raie. înfrigurat şi anxios. 5 granule din medicam entul indicat.elor: Rheum 9 CH. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. 1 doză de la primele simptome. vomă. 5 granule.mlasma" celor trei maladi i: râia. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. sudori reci. în vârstă de 9 ani.158 VERATRUM ALBUM Diaree. rărindu-l în funcţie de ameliorare. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului.

ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. Astf~l. Pornind de la această primă centezimală.~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . 1') . În practică. A . . C. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce.în ultimul rând. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi. lactoza este diluată şi ea În "cool.. Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor.utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. de la a treia triturare. dar ea a fost dinamizată d' două ori . ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă.' rapid. rinichii. .unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. t I . apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. !~" I Din cauza prea multor diluări.. .drenajul * prealabil. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. vine un moment când nu mai . diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. HomeoI?a!Ia plural:. notată 1 CH.me . Cum se procedează cu produsele »lcool.bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. . deconcentrarea se face destul d.dar n~ . în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. . în dilutie uşoară. apoi. v • • .. când diluăm la sutime. 1 dicamcnl . Te oretic.160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 .'xistă nici o moleculă.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. o parte pentru de părţi. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. la fieca re operaţiune. folosirea nosodelor în mod prudent. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: .nosodele (medicamentele fab. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH. parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. ficatul ŞI plamanll. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. există II fază de dinamizare exact ca la centezimale.

. 5 granule. care apar. că diluţiile uran au o acţiune şi că. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian). IOla minus 60. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. Leziuni fisurate ale vârfului degetului.023 x 1O la "linus 23. este 6. .~ .11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. .hine nulă. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . pe de altă parte. Vezi DINAMIZARE. ~ Petroleum 9 CH. .ge 1. DIGITOPULPITĂ . pe de o parte. în principal iarna sau în contact cu frigul. înainte de cele doua mese. () t . Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . Cercetar ea fundamentală arată.

înainte de consultarea dentistului. 1 linguriţă dimineaţa şi seara.dureri electrice. Consul taţi rapid dentistul. » Artrită dentară. . foarte puternice: Hypericum 15 CH. . adică conferi r ea unei forţe mai mari.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare.sciatică. şi Pyroge nium 9 CH. . dentar al sugarului . . sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. şi Jenoverine.dacă acest puse u provoacă afte. .162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. desosare dentară Aurum 9 CH. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. dou luni. 5 granule la fiecare două ore. 1 doză pl săptămână. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate. 5 granule de 3 ori pe zi.în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. Să se consulte dentistul. .colici ale sugarului. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. în alternanţă. Principalele indicaţii . . trchul sistematic să se consulte imediat medicul. de I ori. » Puseu » Nevralgii dentare .dacă durerile provoacă furie. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE).Calendula MT. 5 granule dimineaţa şi seara. El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. 5 granu h din două în două ore. timp de minimu m o lună. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH.Phytolac ca TM. granule de 2 ori pe zi. granule de 3 ori pe zi. bineînţeles.colită. sau Phytogargarisme. 5 granule. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. . diaree: Chamomilla 15 CI/. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH.dureri "fierbinţi".Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH. Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. se adaugă: Borax 5 CII. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. . şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: . <Il' 1 ori pe zi.

5 granule de 2 ori pe ZI. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. amuzament. Pentru dificultătile hepatice. cu acţiune asupra căilor biliare.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. 5 gra nule. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. Vezi DURERI DE CAP. ajutat de cel homeopatic care. l' J. În a bsenţa unei infecţii. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. timp de cincisprezece zile. se impune o fibroscopie. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. În schimb.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. . Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. precum Lycopodium sau Sepia.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. sau în completarea tratamentului acesteia: . medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. 5 granule zilnic..dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. Pentru a ceste două cazuri. . tratând terenul digestiv şi emotiv. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. DISHIDROZĂ . . r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. timp de cincisprezece zile . În practică. previne recidi vele. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. DISPAREUNIE ~ "ol\. cu inflamaţia esofagului. 5 granule zilnic. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. 5 granule d e la primele simptome. nu totdeauna e ficace şi anodine. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor. 5 granulc pe zi. În practică. De exemplu. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH.

dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă . Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate. digestie lentă.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. Multe persoane se plâng de o proastă digerare. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. aciditate.. DISPEPSIE <. greaţă. durere de ficat. 15 picături de două ori pe zi. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. . francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul.ii> J.

Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie. DOLICHOCOLON Colon prea lung. Nux vomica. sunt bine cunoscute. -lapte: Abrot anum.'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). tracul îndeosebi. . DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. alimente condimentate: Natrum muriaticum. sau Natrum sulfuricum 15 CH. recuperarea. .bere: Kalium bichromicum. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. 5 granule dimineaţa şi seara.alcool: Lachesis.Pe săptămână. .îngheţată: Veratrum album. . . fără riscul de dopaj. . Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. . dar şi pentru absenţa toxicităţii. Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. cu scaun uscat şi tare. gastro-enterită).în prescrierea tratamentelor de fond. In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament. netoxică şi lipsită de riscuri. 5 granule. .alimente afumate: Calcarea phosphorica. .dulciuri: Argentum nitricum. la fiecare oră.catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe.car ne: Allium sativum.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. Lycopodium. Lycopodium.alimente sărate: Natrum muriaticum: . la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. mai ales cu un instrument ascuţit. . unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . . Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1. gr anule.alimente indigeste: Calcarea carb onica. mal clară. de exe mplu Thuya 15 CH. 1 fiolă de 3 ori pe zi.peşte: Natrum muriaticum: . . În plan simptomatic. .Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH.băuturi calde: Arsenicum album. 1. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. 5 granule pe zi .51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH.aciditate: Sepia. gripă.. . tuse. la un început de gripă. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante. .Ser anticolibacilar 3 DH. ~cţlUnea el este mal rapIdă.Pyrogenium 9 CH. .băuturi reci: Phosphorus. Bryonia. Sulfur. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor. eficace. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat .alimente reci: Phosphoru s.fructe : Phosphoricum acidum.doză. Homeopatia.alimente calde: Lycopodium. în a lternanţă.stridii: Lachesis. în ur ma unui traumatism cranian. zilnic. . DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. DOZĂ . Acţiunea lor asupra m uşchi ului .. în c ompletarea tuturor simptomelor. . Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). de exemplu Oscillococcinum. .

Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor.de doctorul A. A ceastă noţiune .

Principalele indicaţii . Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii.ganglioni.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. Simptome caracteristice . drenor hepatorenal. . trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. în concepţia clasică. drenor al pielii şi rinichilor. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. Baryta iodata: ganglioni tari. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. Ca o completare a tratamentelor clas ice. . 5 granule de 3 ori pe zi. şi Berberis. De avut În casă Drosera 15 CH. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. sau de Solidago. În schimb. . plămâni. .tuse convulsivă. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. . Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. 1 doză. cu accese de tuse. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. rinichi. Acţiunea medicamentului diversă. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH.dureri articular e. De exemplu China: antidot Lycopodium. . drenor digestiv. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. la fel. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare.traheite c u tuse spasmodică. Origine Lăsniciorul. U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice.crize noctume de astm.tuse sufocantă spasmodică. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. crize d e astm. Carduus marianus: antidot Sepi a. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. în momentul crizelor. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor. declanşată de o gâdilare a laringelui. ca şi cea de diateză. îndeosebi noaptea. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă.

.dureri reumatismale. . . .Simptome caracteristice .hipertrofie ganglionară. .agravarea tuturor simptomelor la umiditate. -veruci.scurgere cronică a mucoaselor.

frig. de la ap ariţia durerilor. 5 granule. ca o cerc care strânge. . Arsenicum albu m: durere calmată la cald. mai ales înaintea lucrărilor de control. spasmodică. . supărării. El se plânge deseori dimineaţa. ca o arsură. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. sete. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. înfun dat. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. . . Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. . Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. agitaţi e. 5 granule. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. mişcare sau nemişcare. . înţepătoare.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei.astm pe timp umed. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. cu senzaţia de na. la rece. ca o fulgerare.caracterul durerii: zvâcnitoare. din patru în patru ore. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. . ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize.reu matism pe timp umed.ganglioni care apar brusc pe timp umed. în cutare sau cutare poziţie. c a o arsură. de dureri de burtă. la frunte. imediat ce se trezeşte. la stânga. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig.localizarea precisă a durerii (d e exemplu. orele. sau provocând iritabilitate. rărindu-se în funcţie de ameliorare. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. însoţită de anxietate. emoţiil or)? . dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. ritmul .rino-faringită survenind pe timp umed. din cauza unor alimente sau excese alimentare. Nicolas este în clasa a VI-a. dispare. la tâmple.scurgere retronazală cronică. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. ca o explozie. în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. la ceafă. . Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . în cazul durerii de cap. Pentru fiecare patologie. condiţiile climatice. constrictivă. în alternanţă. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. alimentaţie.condiţiile în care survine.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . frunţii sau cefei). se liorează sau se agravează: la cald.

.

. În momentul crizelor.durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. . LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. suferă de migrenă. din oră în oră. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. . ~ Experienţa mea: Mahmureala. se iau la fiecare jumătate de oră la început. ameliorată când se scoală. ~ NUX VOMICA 9 CH. 5 granule dimineaţa. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. ca tr ment de fond. cu trei zile înainte.du rerea de cap e congestivă. după unele alimente (ceapă. Medicul trebuie consultat dacă . se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. înainte de menstre.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. Elisabeth. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. cu greaţă şi vomă. în mod regu lat. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. 5 granule. 1. într-o parte. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos).172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. în alternanţă.dacă apar tulburări vizuale. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). ~ LYCOPODIUM 9 CH. . agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. medicamentul indicat în 9 CH. hipersensibilitate. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. stridii). 5 granule zilnic. vomă. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. zilnic. apoi rărind. aciditate. pulsând în urechi. în partea dreaptă.apare febra sau voma. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. 5 granule de 2 ori pe zi. îndeos ebi în partea dreaptă. are dureri violente. 5 granule. în funcţie de ameliorare. . în vârstă de 47 de ani. cu greaţă şi vomă acidă. simptomele sunt variabile. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. Jean-Pierre. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. seara la culcare şi la trezire.

DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. . cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă.

. . GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). vertebrele sunt se nsibile la atins. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. impresie că ochiul e proiectat în afara. de repetat imediat ce începe menstruaţia. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. agravată la cea mai mică zdruncinătură.~evralg ie a feţei. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. nevoie de masare şi încălzire.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA .Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. în fi ecare duminică). ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. şi fără sudoare. în vârstă de 40 de ani. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. La fiecare ciclu. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. ~u nevralgii. ~ CYCLAMEN 30 CH. durer ile sunt agravate nemişcare. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. -c. exact la aceeaşi oră. dure~ea iradiind spre pielea capului. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. uneori a unei singure părţi. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. noaptea. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. trebuie să se verifice tensiunea arterială.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. Lydia. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. zigzaguri. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului. ~ Experienta mea: În toate cazurile. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale.

SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. mereu grăbite. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. impresia de bufee de căldură înainte de menstre. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. efort sportiv. cu aceeaşi durere oculară. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. după un exces de muncă.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. fobice. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. impresie de căldură şi de contuzie. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. ARNICA Oboseală fizică. îna inte de menstre. fulg ere şi ameţeli care preced migrena. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. . cu senzaţia de greutate. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului.

bând. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. la persoanele hipersensibile. afte. a păsare asupra capului şi a cefei. apărând şi dispărând brusc. ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. într-o singură parte.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. de căldură mâncând. în părţi. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . cu stare de abrutizare. cu puncte albe. GELSEMIUM Greutate.

de 3 on pe Zi. ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. de 20 g la 1 ht ru _deapa. are o durere de gât foarte intensă.. această reţetă veche." BELLADONNA Gâtul este roşu. cu ulceraţii. . 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. se plânge. din oră în oră. Trebuie consultat medicul . de douăzeci şi patru de ore. _ _ în toate cazurile. 5 granule. tratamentul poate să fie două zile. În toate cazurile.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. în vârstă de 12 ani. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. gangli nii sunt mari. din oră în oră. APIS Gâtul e roşu. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. dacă simptomele persistă. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. şi durerea iradiază spre ureche. eori apar spasme. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. când e vorba de un copil. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. bând rece sau mâncând gheaţă. mai ales în părti. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. febră mare şi ganglioni dureroşi. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. Christina în vârstă de 28 de ani. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. uscat şi dureros la înghiţit. din oră în oră. ~~fup~: . Estelle În vâ de 17 ani. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. . DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. trebuie consultat medicul. cu spasme.dacă există ulceraţii in gat. . în alternanţă. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. 5 granule. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. 5 granule. în alternanţă. în alternanţă. dar cu o eficac itate remarcabilă. de dureri de gât iradiind spre urechi . Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. Mathieu. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . Ii este foarte sete şi salivează anormal. b&: JtUt1. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. 1 pliculeţ. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. Gargară cu Phytogargarisme.

de 3 ori pe zi. Trebuie consultat cât mai repede medicul. din oră în oră. supraîncărcat. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. în afara cauzelor organice amintite. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. Hepar s ulfur 30 CH. REUMATISM.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. 5 granule seara în cură de zece zile.Rhus toxicodendron 9 CH.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. va fi necesar un tratament de fond. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. .Arnica 15 CH. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon. în special pe plan emotiv. 1 doză. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. ' . I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. 5 granule. tasare. dar nu totdeauna eficace în. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. de exemp lu: . de repetat da că e necesar. 5 granule de 5 ori pe zi. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. Vezi LUMBAGO. în alternanţă. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH. Sp atele este . fractură.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. . frecvent.Ignatia 15 C:H. epifizită la tineri. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. Durerea de s ate. 1 doză după şase ore. locul computerului pe birou -:. 1 doză. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. ~ Experienţa mea: Clasice. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. La fel. REUMATOLOGIE. 5 granule.des. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare. _. î alternanţă.practică. după o suparare sau o emoţie.

alifie cu calendula in caz de eczema uscata. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. ~ Si In plus: . In asteptarea unui event. :} Experienta mea: In 9 CR. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. Arsenicum album.pruritul sau durerile sunt p utemice. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ .alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. pana la consultarea medicului. APIS Placi roz. supuranta)? Care e locali zarea (fata. .ulin scr~t. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. Local. Natrum mu riaticum. eu durere intepatoare ~i rnancarime. si Calcarea fluorica 9 CH. Thuya. Medorrhinum. se iau: Staphysagria 15 CH. adaugandu-se alifie eu calend ula. fisurata. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe saptamana.eczema este suprainfectata... 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. ameliorare la frig. fierbinti. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. Intre timp. mai ales pe obraji. CH.-2Pt zile. Sepia. pana la consultarea medicului. membre. 5 g ranule pe Zl. umflate. Medicul treb uie consultat daca: . Calcarea carbonica. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic.ua~ tratament chirurgica l. se folose sc urrnatoarele alifii: . ~l Calcarea fluorica 9 CH. pana la consultarea medicului. -in toate eazurile. Lycopodium. _ sentiment de ebrietate. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de.DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. 5 granule de 3 ori pe zi. . pentru un tratament de fond. de ameteli. 5 granule pe zr. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. . Tuberculinum. -. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. 5 gra nule pe zi. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: .

bineinteles.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. t ratamentul de fond va fi indispensabil. -¢. ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. actiune foarte rapida. 5 granule dimineata si seara. -¢. continand un lichid galbui. se impune putin regim. 5 granule de 3 ori pe zi. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . 5 granule de 3 ori pe zi. .Experie nta mea': In 9 CR. r ~ Experie nta mea: 15 CR. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici. -¢.Experienta mea: in 15 CR. si.Experienta mea: in 15 CR. dezinfe ctare locala. 5 granule de 3 ori pe zi. -¢. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: . cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. 9 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. cu spasme si prurit intens. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. . ECZEMA: cu descuamare.Experienta mea: In 9 CR. . 5 granule de 3 ori pe zi. cu descuamare foarte fina. -¢. mai ales Q!!pa urechi. r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. -::Expe rienta mea: In 15 CR. ca mierea. Trebuie cautata si tratata o micoza. ca faina. la nivelul pliurilor. trebuie cantata 0 circumstanta alergica. . Este tratamentul de baza al marilor eczeme. -¢.Experienta mea: 9 CR. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. actiune foarte rapids.Experienta mea 9 CR. .184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢.§i mancarimi cu supurare. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului.

pielea pare murdara.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi./ . lJ . RADIUM BROMATUM . '--_. mai ales la pliurile articulare. leziunile apar in fiecare i arna. Crapaturi a varurile degetelor. .E. -¢. cu' supurare usoara.D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. .PRYSAGRIA' Zl. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. mai ale s in cazul unei piele groase.

ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. De exemplu. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond. trat amente. iar parintii trebuie linistiti. Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. ehiar sa-I suprime. seara. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. 5 granule. din care iese un lichid gros. ~ PE TROLEUM 9 CH.Apare foarte des. e greu sa fie bruse suprimat. 5 granule. de patru ori p e zi. Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. pana la consultare a medicului. 5 gr anule. ~ BELLADONNA. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. in varsta de S luni. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). supurant. . probleme familiale. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. inainte de cele doua mese. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. spaima (Gelsemium). In plus. Leziunile sunt uscate. ~ SEPIA 9 CH. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. 48 de ani. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur. stres violent. ( ~ IGNATIA 15 CH.. aspee tul fisurat. 5 granule. spaima . nedureroase si a par In urma supararilor. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. 1 doza pe saptamana. Calcarea carbonica. apoi 15 CH). apoi 9. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp.in varsta de Sluni. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor.S granule.. Elliot.. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. trebuie instituit un cJimat de incredere. dimineata. mai ales iarna. I doza . Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. 1 dozii pe siiptiimana.. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. Nicole. ~ MEDORRHINUM 15 CH. Juliet te. Lycopodium. galbui ca mierea. Jean in varsta de 37 de ani. util si dupa radioterapie. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH.' 5 granule de 3 ori pe zi. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. moartea unui apropiat. In urma unui puseu derita r. ~ Problema alimentatiei . oprin du-se la eea mai mica agravare. ~ PSORINUM 15 CH. are un eritem fesier. . \ ~ GRAPHITES 15 CH. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei.' \\. cu fi suri. inainte de cele doua me se.

o I .

:=-.d. timp de cincisprezece zile. di n ora in ora pana la consultarea medicului. Home . J • EMOTIE . 1 doza de repetat dupa sase ore.C .• ..:. articulatia e examinata.'.. din ora in ora. .x. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi. 5 granule de 4 ori. . . ENUREZIE k7: .188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH.."'.. 5 granule.tJ:.ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica. 'JL ._"..Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH.~. la fiecare doua ore..' .•~4:1i."~ I. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.Arnica 15 CH. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil."'~:"!J:AH.-. . sensibilitate la electricitate: Phosp horus. 5 granule. Se impun consultarea medicului si analize. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH. imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala. in primele trei zile.$.Apis 15 CH. .t. in alternanta. Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala.. ':Jlj.'-lC.··Ii. in alternanta.•.. ELECTRICITATE" ..I~· 'f. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio. :. in prima ora.~. ..in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. . 5 granule. zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH. Bineinteles.' <it!> .~. 5 granll:le la fiec are ze~e minute.•... in alternants..~«. ...

Inainte de patru ani. T·~ ~·. .emotie puternica. Vezi ANXIETATE. . daca se respecta curatenia zilnica . ..r' . urinare '(cazuri rare).a cai'lo.'. In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic. timp de 0 luna. ". -Vezi INCONTINENjA.·10 Incontinenta materiilor fecale.1.11ft ~P~~AMENT '''''. Acest simptom la copil. Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal.al copilului.Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. .ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. Intre timp.. rezultatul e n. dupa treipatru ani. 5 granule. precum si. J 1\ I ® -...t~. . treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. In marea majoritate a cazurilor. cautand 0 anomalie . Apo i se face 0 analiza a urinei. frustrare: Staphysagria 15 CH. ENCOPRESIE tt·~.emotie puternica. excitare: Ignatia 15 CH. . daca e necesar. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e. cat mai repede posibil. . care are probleme de crestere.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv . sa se faca un exame n fizic si psihologic . 0 doza: . in alternanta. . •. _ vexatie. nedreptate..'t. din ora in ora.ernotie vesela: CoJJea 15 CH. se iau sistematic: Equisetum 5 CH..1)"" ~. . Trebuie re spectate cateva reguli. Se ia...::. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare.. frica: Gelsemium 15 CH. Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c.opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te.Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.

Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH. umflata. in alternanta.\. in cura de trei luni. ERITEM SOLAR . 5 granule. Vezi CONVULSIE. 'EPISIOTOMIE .daca pielea e roz. l~ fiec~re ze~e minute.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. . urina foarte abundenta. 5 granule de 3 on pe sapt amana.• . 5 granule ora de ora. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. si o. si Belladonna 9 CH. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice.!'. 5 granu le din doua in doua ore. 1 doza unica. 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow. Cereti sfatul medicului homeopat.steocyn. . in alternanta. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. menstre hemoragice. de 4-5 ori. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. 5 granule. precum si 0 alifie eu calendula.190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat).1 doza pe saptamana. . ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere.esi ne. $1Sllzce~ 15 Cl-!. din ora in ora. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . in alternanta. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului..f' ). 1-2 on pe an. . 5 granule. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH. Dad sangerarile se repeta. ERIGERON Origine Batranisul. 5 granule. arsura la plaja: . exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. se ia Belladonna 9 CH.dad pielea e de un rO $Uaprins. de 2 ori pe zi. 2 compnmate dimineata si seara. .'. 5 granule pe zr. la fiecare repetare a durerii. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. arsura de gradul unu. precum. 5 granule pe Zl timp de opt zile. "' . aceeasi posologie.

In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta. se vor lua: Heparsulfur 15 CH.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . . 1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore.

un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. ~.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei.. .192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~. DICHLORATUM . In fine. ~ ~ . 5 granule. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat. marea. pentru medicuL homeopat.~I. in alternanta. . Local.!~ fjif' ~. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. furtuna). si Pyrogenium. . ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe .~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. Mezereum 9 CH. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. In toate aceste cazuri. special. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. c~ldura. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus.. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale. '.. alergenii. ESCARA .marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. . ora de ora. ~'. muntele) atmosferice (vant.:~"':""'f." . . ETHYL SULFUR I. ~ sensibilitate la cald:ILachesis.indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. Tratamentul se continua pana la cicatrizare. . microbii..unele imprejurari declansatoar e corespund IQ.. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. 5 granul e inainte de mese. .fi foarte utile: Pol len in alergie. 5 granule inainte de mese. . Vezi AEROFAGIE. pr ecu~ virusii..disfunctiile organice. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM.~~~.mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. u miditatea. 5 g ranule zilnic. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.

"':~~it1mx~'mlI:ii\~~~. . dupa 0 despartire brusca. .•. nu neaparat.r.e~~atiile bolnavului.'. De exemplu.studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si. in acord cu evenimentul.JI ~~. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii....t~'t. . Este un element fundamental al.un sentiment de gelozie: Lachesis. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu. 0 per soanapoate sa simta: . r» .~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita.... M'::. ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor. .fli. Medicul homeopat este interesat mai curand de s.un sentiment de parasite: Pulsatilla. da r si cu sensibilitatea sa deosebita...

Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe .Ieziuni cutanate. cosuri cu varf alb. •It .i . ..! . Principaieie indicatii . . 1 cutie . " EUPHORBIA '.veruca plantara.'. .Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. . . Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa. .. fie cii e organica sau psihologica.gripa. Paragrippe. Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza.<i-f.~:i.194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 . ". EUGENISM ~l' . EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India.un sentiment de vexatie: Staphysagria.basici.. Acnee. denga. . agravate inainte de menstre. ") \ ! Principalele Indlcatii . . . ... sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale. Principaleie indicatii . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee. Simptome caracteristice . De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil.un sentiment de tristete: Natrum muri aticum..dureri ca niste arsuri.I' Origine L~ptele-~uculu. -denga.

. foa rte departe de etica homeopatilor. pare depasita astazi. in II) • .~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei. EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite.lacrimari iritante. de sfaramare a spatelui si a membrelor. principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice.sindrom gripal.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri. I n plus. Origine EUPHKASIA eta eta ". Aceasta conce ptie. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor). . . ~ d ureri oculare.senzatie de curbaturi.inflamatia pleoapelor. administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode. Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. .Simptome car acteristice . al carei fundament este respectarea diferente i. ' Simptome caracte ristice . .

. ..' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. . . "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic. . r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi.. in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR.a pielii: Romeplasmine. . 5 granu le 1-2 ori pe zi. ~i Cr ataegus.. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. ) . f Principalele indicatii Prurit. Origine Hrisca. 5 granule 1-2 ori pe zi. ( F . 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule 1-2 ori pe zi. JACQUES BOULET 1 .. ~i Calca rea j1uorica 9 CR. Allium cepa: boala fanului.r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. In cazul puseelor acute. FALANGE . f/ I / . " Principalele lndlcatil . t .a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. se adauga oligo-elemente de cupru.conjunctivita alergica sau infectioasa. '.196 tuse cu expectoratie mucoasa. \ . . .. Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. ~ . in general lara eruptie. I I EXCORIATIE ' . si Bryonia 9 CR. .rujeola. _ I \ . 5 granule dimineata ~i seara.. 5 granule pe zi. lntre timp: Acht 9 CR. 1 capsula de 2-3 ori pe zi. timp de 0 saptamana. 5 granul e de 2-3 ori pe zi..

r ' .FARINGITA . Vezi DURERI DE ' GAr. . I " l! f '.

Ip aceste limite.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . . Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . Natrum muriaticum. Natrum muriaticum. <ii> Febra nu este 0 boala. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. Principalele indicat ii Urticarie cronica. ca sa nu se ajunga la convulsii.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. deoarece trateaza aHHleziune a. cand e bine adaptat. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. JACQUES BOULET J 199 . _ 0 febra. . ~ agravarea prin feculente: Alumina. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. de 3 ori pe saptamana. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. herpes: Sepia.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. C~~i consult obligatoriu. mod erata. trebuie sa duca l a consultarea medicului. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. In prima faza. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. ~at ~ireactia generals a organismului. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice. - . ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. . 5 granule din doua in doua ore. Principalele indicatii . . . 5 granule din fiecare pe zi. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. _ eczema a pielii capului: Sulfur. " FECALOM . dupa unele alimente. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. . _ eczema in ju rul gurii. prurit In special. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. care d ureaza mai mult de trei zile. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. FEBKA. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu.~l_Bryonia 15 CR. ci un simptom.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. chiar si moderata.acnee simetrica pe fata: Arnica. Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. precum crustaceele .sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. in ciuda unui tratament adaptat. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. iar prezenta tulburarilor urinare. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. FECULENT ~escperir.

.

fiecare susa este controlata: mai intai provenienta... se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. apoi pornind de la analiza ei chimica.. ci pe 0 baza ernpirica. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. . In cursul etapelor urmatoare. Lycopodium: urticane ahmentara.' ~ . .paloarea mucoaselor. Phosphorus: fenomene hemoragice.oboseala in urma unor anemn tratate. toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . gripa. _ oboseala. Acest lucru e ste foarte important caci. FIABILITATE .. Kaliu m carbonicum: oboseala. fiira aceste hote.. fie prin observatii cIinice. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles.instabilitate vasomotrice. fie prin experimentari. hipersensibilitatea la zgomot. . Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. . Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. la Comparatii ~i asocieri . FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. bronsita. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. sangerari ale nasului. _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi.inflamatia umarului.J iote cu flux laminar". De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. Bryonia: traheita. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. atata timp cat se pot d etecta molecule. . De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. . apoi aspectul ex terior.• J .. ~ Urtica urens.periartrita ~capulo-humerala. adica pastrand 0 atmosfera fiira particule. I. modi ficand astfel puritatea medicamentului.. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor.• 1" Principalele lndicatii . Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica. anemie. It. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. Simptome caracteristice I . .200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri .

Principalele indicatii -traheita.' . . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor. . Fosfatul feros.I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. bronsita. t Origine . .• s.1 . ••• _~ _.fenome ne hemoragice localizate.•.inflamarea timpanelor.c:a &~ .. . ..::i. . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.febre moderate. ~ ~ .: .otita.

daca exista indoieli. cand n. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt.® . Tratamentul homeopatic.u mai exista ~o~tr. ' FISTULA. 0 nastere s~u un a. l-:' FLICTEM . In schimb. Empirismului prescripti ei.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. ®~ " •. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. Ca 0 completare si preventiv. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba.vort ~l co~firmat~. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante.~j. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. Pana la consulta rea medicului. .. i n special pomind de la dilutiile puternice. de la descoperirea fibromului. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala. .ol chimic posibil. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. FLEBITA. se vor lua: Conium 9 CR. sau i nfirmata de un exam en Doppler. 5 granule de 2 ori pe zi. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. Sistematic . prin ecografii. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata."enef)~etice". 5 granule dimineata si seara. ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente.202 JACQUES BOULET . clinic. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. Flebita trebuie sa fie s. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica.. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. solutii. 5 granule din fiecare . si Fraxinus americana 5 CH. suspensii sau ge~ule. daca este i nceput din timp. constituie garantia calitatii produsului finit. dupa unele interventii chirurgicale. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. tizane. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. ( . .sepres<:nu medicamente anticoagulant e. permite intarzierea evolutiei sa le. 0 durere la palparea pulpei piciorului. ' FIBROM®~ .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. se consulta imediat medicul. 5 granule pe zi.

Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH... ..:. Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH. drept complement al in grijirilor dentare.. .daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). se i nteapa pielea. de 2 ori pe zi. si local alifie cu Ratanhia... in alternanta. .r >FLUORICUM ACIDUM . Atentie. se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH.~ . 5 granule. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli. timp de doua zile.Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. -:.daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . (Q (Q . . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule din fiecare.. ~ Origine Acidul fluorhidric . Intre timp. dimin eata si seara. . 1.: ---------------- . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a.. trebuie consultat medicul: . 5 granul e dill doua In doua ore.

_ foame in timpul migrenei: Psorinum. .. . ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. 5 granule d imineata. '. Lycopodium . .vii tor: Anacardium. _ foame intre mese: Antimonium crudum. '1 t t 1r j . Sul fur (tratamen!. . . FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren).m ultime: Argentum nitricum. aspect taios: Alumina. . . 5 granule. Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond.intuneric: Stramonium: . . "' . . .apa: Stramonium: . . I • . . . . . 5 granule dimi neata.I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC.de teren). eczema vancoasa. Natrum muriaticum 9 CH.. _ foame noaptea: Nux vomica. si Arsenicum album 9 CH.moarte: Arsenicum album.obiecte stralucitoare: Stramonium.de 0 maladie incurabila: Ars enicum album.hoti: Natrum mu riaticum.animale: Tuberculinum. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi. I. .furtuna: Phosphorus. . . .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. 5 ~fanule dimineata.Lyc0p'?dlum. pentru calmare Ignatia. FOLLICULINUM·! . . _ _ ulcer varicos. Pyrogenium 9 CH. 5 granule de cinci ori pe zi.de 0 nenorocire vii toare: Causticum.cutit. 15 CH. la un interval de douasprezece ore. 1 do za de 3 ori.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate.204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . ~ Pe la orele ze ce . Vezi AP ETlT. . ~ Pe la prinz~.

1I.r~1... In general. Origine Foliculina (hormonul ovarului)..umflare abdominala. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a... ... dar se comporta ca un medic ament puternic..•.-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate. . chiar daca indicatia lui este foarte limitata.-. FOBIE+ V~zi FRICi II .. acest medicament este prescri s in 15 CH...... castigare in greutate si modificare a comportamentului.."". . ~" ).:: . • .sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani.. fabricat pe baza de folicu lina.•.. ... Folliculinum.••.•.. Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite. agitatie.. cu actiune general a in practice. excitatie. este un medicament izopatic in concepti a lui. 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului. Principalele indicati! . FOAKFECE (teama de) + .. .:. .

. E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. . lO J FRAXINUS AMERICANA . Origine Frasinul alb.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL.. .nsf ~ Frecventa. ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului.•. FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. V ezi SLA-BICIUNE. r FRECVENTA. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua. 5 granu le de 2 ori pe zi . in 5 CH. MOD REACTIONAL CRONIC ..+ . DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. . trebuie consultat un oftalmo log. repetitia. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 .". J'f.lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. indica sensibilitatea la Thuya.' 1 FOTOFOBIE . ca esti "din sticla". herp~s. .migrena. Vezi TEREN. FKACTURA @> I " '\ ..constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi. JACQUES BOULET HORMON.. infect ii ORL . orarele si ritmul unei afectiuni . Principalele indicatii Cistita cronica.

FRICA.'.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album. consoli dare. . de repetat daca e necesar. Pul satilla. 5 granule pe zi. ~ Frig localizat . 2 comprim ate dimineata si seara.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH. . ~ Frig generalizat . . Sepia. 11?zi OBIE.piciorul drept: Lycopodium. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis.extremitati: Natrum muriaticum. 5 granule de 3 ori pe zi. prevenirea unei algodistrofii si reeducare. pentru resorbirea rapida a hematomului. . '-------------------------'-------------------------------- . 1:. 1 doza.nas: Arnica.Osteocynesine. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Timp de 0 luna J . .Symphytum 5 CH. Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. radiografiata si imobilizat a. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH.senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora.senzatia ca esti inghetat.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata.

.. l: ~. . + FVRIE .febra ridicata.:-.:. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH.o. In ritmul durerilor (sciatica. . orgolios: Aurum 15 CH. dicamen te de teren sau de sensibi itate: .eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. Vezi NEVR ALGIE. . ... u ur. zona zoster). PRUNTE .lu~.r. S lfi . . care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. durere frontala: vezi DURER! DE CAP.subiect nerabdator. subiect autoritar.acnee :·1 im .!.frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s.'!!r!.in cursul febrei. . unor me . FULGERt\TOR ~J. d .frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium.ron. 5 granule pe zi. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . •••. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE .): PRISON li-"" '1:.v. 1.. e sem.""~".. 5 granule. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' ._. brusca: Aconitum. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. irascibil: Chamomilla 15 CH.fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. . G I . : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea .. Durere fulgeratoare.. In alternanja. .lca.copil capricios.

r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. de n.~ePtate: Staphysagria 15 CH.. FVRVNCVL Vezi ABCES. 1 doza. Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. -------. Senzatia de fumicMura. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. I doza. Vezi SENTIMENT.-~ . II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . Apis. spasmofilia.anxietate.Senzatie de frustrare. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. I doza. Origine ._ Hormonul de stimulare fohculara. .

PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. sun~ deseo~l exas . 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r.". GANGLION Vezi ADENOPATIE. in afara aliiptiirii. Vezi ALIPTARE. ~------------------ . Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. trebuie sa duca la cons ultarea medicului. In even tual diabet. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '.. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale.

~ . 5 granule la. granule.In I?oaptea asta.i:~[' .212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile.. 5 granule d{n fiecare . .. imediat vomata: Phosphorus 9 CH. diminea!a si seara. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. posibiI. Are ~l l . GAZE . 5 granule ora de ora. pentru recuperare. inainte d~u:::esele ~~ C. . GAFAIT ~al. g~a ~ e SlUS. aca iarea se opreste S a se preva. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala. .~. H. granule. t::{. trebuie sa se consulte medicul. i n alternanta..in caz de sete de apa rece.:~. 5 granule la fiecare doua ore. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: .t <il> . -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH.balonari: Nux vomica. 5 granule la fiecare doua ore. i~ varsta de 74 de ani.arsuri: Robinia. sap~ C!I~NA9 CH. Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . ~ Madeleine. . 5 granule din ora in ora.fiecare doua ore. 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '..voma care usureaza: Nux vomica 9 CH.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH .senzatie de apasare: Nux vomica.senzatie de piatra: Bryonia.. cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. . de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di . Daca. Se simte obosita si anxioasa. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci.crampe: Cupru m: . 5 granule la fiecare doua ore. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig. 5 granule dupa fiecare ma sa.!rblo vegetabilis 5 CH.. daca diareea este urgenta. .Arsenic um album 15 CH. 5 granule. pnnclpa e. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. timp de opt zile. ..'i. timp de aman a. daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. sau Aloe 9 CH. .Veratrum album 15 CH.~". cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.tulburarile persista.senzatie de gol: Sepia. I n aceste doua cazuri. III alternanta. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore. se ia medicamentul indicat in 5 CH. d'~ a: . din ora in ora. . I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. . la fiecare j umatan. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. .r.

. SlS .Dificultate de a respir . medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca. fi '. Se consulta GAT -~. I ar 0 vegetabitts 9 CH. BR ONSITA. Vezi DURER! DE GAT. -'. GEWZIE . 5 granule Vezi ASTM.'I'Ij-". ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi.~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache .

5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. in doze mari. in doze mici. 1 doza. nu doarme. tulburarile persisra. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. ~ Exagerare. care cedeaza: Kalium . trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. 0 ruptura senti rnentala. actioneaza asupra febrei. GBNUNCHI . Daca . bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . ' iecare e oua on pe ZI' . intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . '" . 1 cutie. 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. 1 tub. care provoaca un comportament de regresie. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. de doua-trei or i pe zi. Adultul pliin~e. Iasomia. In toate aceste c azuri. ii ':'''!tL'~I:l. Gelsemium 15 CH. m. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. provoaca tulburari neurologice importante. e e on pe ZI.artro hi ICU. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. Paragrippe. putand chiar sa fie delir ante. sa faca pipi in pat. I. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. impresii false sau inventii. ~ Impresia cd esti parasit. Desigur.erjoliatum: gripa.d uren de menisc: Petroleum 9 CH . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. Simptome caracteri . Copilul incepe sa-~i suga d egetul. d ar.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. trebuie consultat medicul. are un comportament de bebelus. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR.Impr esl'a de labi ~ . daca tul burarile persista.

.e O~Ipe :1.~:"-'" 1\.. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . ~ . .'. 'paralizie ca urmare a unui virus. GLAUCOM® "t...paralizie. neaparat mers la of talmo log.• "". cea mal mica banuiala.cefalee occipitala. I!.p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_. zit· .cefalee con gestiva cu tulburari vizuale. .anxietate de anticipare. Nu exista tratament home ti .stice .. ---------- ."<i~ -1~fi:..ed~ e:a~l11~t de medic.febra cu cefalee si senzatie de abrutizare. . r~ GINBCOMASTIB '$:.. Principalele indicatii . •. La barbatul adult.adormit greu cu trac. . . opa IC pentru glauc om.buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. Daca tulburarile persista . ~l se r a Mercurius tre.trac..recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI.i¥~~:". t remuraturi. :_. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' ... Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep.gripa... . . trebui e GINGIVITA .f.

le. .bufee de caldura. . E indicat sa s e faca analizele de cuviinta.tahicardie s i hipertensiune arteriala. _ Nitroglicerina. care se manifesta prin usc aciunea oehilor.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. _ r • De la inceputul reeducarii ~l . .H.r~ped~ posib!l:~ . flatulenta cu hemoroizi.hipotiroidie. . Origine Plombagina. Simptome caracteristice . 5 granule de 2 on pe Zl. GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine .i ncetineala mental a si genitala. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena.aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . Ec zema.repetat de 4 on In pnma ora.. a gurii si a mucoaselor. Ledum palustre 15 CH.enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna. infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic . ma i ales la copii. Principalele Indicatii . Medicamentul ~o.congestii cerebrale violente.Arnica 15 CH.eczema cu supurare. . . precum si la femeile anxioase. Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. in alternanta.. 1 doza. in primele trei ~l. de repetat dupa sase ore. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. . Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia.cefalee congestiva. de . GRATIOLA Origine Veninarira. Graphites este eficace atilt la copii. _ .. 5 granule. . trinitrina.Apis 15 CH. cat si la adulti. Simp tome caracteri sti~e .constipatie.. 5 g ranu~e.in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. . Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te. din doua in doua ore. . . . 5 granule pe Zl. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat.veruci in jurulunghiilor. Principalele indicatil . P rincipalele indicatli .m~opat~c t~ate. _L . dupa urechi.cat mai.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. 5 granule de 2 ori pe zi. .hipertensiune arteriala. _ . care au tendinta de obezitate. In timp ce se pune gheata pe articulati e. .leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. grafitul pentru creioane. _ . Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne . . . . eu cefalee. m ai ales la femeile la perimenopauza.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH.

_ .

ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital.omare Ipeca 9 CH. prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. VOMA. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. in mod ereditar. Coffea 9 CH. 5 granule d~ 2 on p~ Z1. Kalium carbonicum. alergice. 5 granule pe zi. GKA. 0 buna igiena alimentara. avand ca medicamente de fond Sulfur. aut ceva rece. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. ~reati in urma unei indigestii. Greati care n u se amelioreaz~. Nux vomica s au Calcarea carbonica. .dupi . repetata de 2-3 ori. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum. modul reactional al acestei persoane. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. Thuya. 5 granule din doua III doua ore. dermatologice sau nervoase. 5 granule de 2 ori pe zi. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire.. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. 1 doza. Este clar ca terenul. dulciuri.BIT+ Totdeauna grabit. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. SARCINA. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. asociate cu medicamentele corespunzatoare. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. 5 granule din doua III doua ore. or. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea._ Nux vomica 5 CH. rei{[~tea''exercitiilor fizice. Aceste carente induc. Graphites -.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. Compara tii ~i asocieri . alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . pe 0 perioada de zece zile. inghetata sau dupa ce s-~. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. De exemplu.

. .. eveniment psihic ( doliu. a Uneon". persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat. · . .ln.. ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au.GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i.rusci . urma unui.. concedlere). ---------------- .. .".b.

~1 100 de picaturi .pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. .2 comprimate dimineata si seara. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. e. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. La persoanele pre a putemice.. 5 Zl. » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. ' X A A . sau Cereale incoltite 6 X.. zi: . apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH.c omplet ~i realist. 5 granule (sau 1 fiola). Tratamentul e format din medicamente de teren.Pilosella TM -Fucus TM. 5 granule pe zi. ia preparatul urmator. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). Silicea sau Phosphorus.t . intestinale: se ia preparatul urmator. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X. Ch. . ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). 15 picaturi in ainte de mese. 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . .220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. pierd din greutate.f. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar.rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. . Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. 5 granule pe zi. pre cum Natrum muriaticum. . --. de 2 ori pe zi. 5 granule de doua on pe Zl. . III iecare din . in plus. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er.granu epe~I. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. preparatul urmator. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. cu 0 jumatate de ora inainte de mese.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH .:. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. . 5 g ranule pe zi.l~~~~~:~ s~ . --'. 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. de asemenea. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH.

cu sufocare.f Origine Grindelia robusta.. ~'~~":~l. .· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara.•. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii.' GRINDELIA . Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .~ ".

agravare la lumina. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). cosmaruri. STRAMONIUM Febra ma~e. la zgomot. fata rosie acoperita de sudoare. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. fata rosie. absenta sudoru. congestia fetei. cu fng moder at. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. f~is?ane. ' . 1 fiola de 3 on pe Zl. durere i ntensa In oase. alternants in 9 CH. . . . -----------------------------'- . Atentie la convulsiile copilului mic . 40 de picaturi in putina apa. 39 de grade Celsius. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). . timp de aproape . survenite in perioadele umede. curbaturi la spate si picioare. gat uscat. progresiv~. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru.. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. angoasa cu agitatie. 1 doza de 3 ori pe zi. _ elixir d e papaina. oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. 39 de grade Celsius. ' BELLADONNA Febra brusca. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. . ~ Sau: L 52. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. . 1 g. In fiole: Olig osol. depr esie. stabilizata. Microsol. globii oculari sunt foarte sensibili. opt zile. timp de opt zile. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. timp de doua zile: Paragrip pe.eucalipt. ~ Si In plus. timp de doua zile.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. La copil. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . 125 el. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. 5 granule de 3 on pe zi. ~ Si In plus: . Febra brusca.re. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). 5 granule. oscilant a. timp de tr ei zile:. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. In granule: Oligogranul. 1 g. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. 1 g. Granions. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. ~ Sau: Picaturi cu esente. 1 supozitor d imineata si seara. de la primele simptome. de 4-5 ori pe zi. cap. 2 comprimate de supt ora de ora. -pin.

5 granule de 2 or i pe zi. trebui e consultat medicul. . timp de opt zile. zile. FERRUM PHOSPHORlCUM . prostratie ~i depresie accentuata.varsta de 62 de an i.8T . rigiditatea cefei. din ora in ora. GELSEMIUM Febdi brusca. Georg~~e. 5 granule. pe 0 vreme foarte rece si uscata. dimineata. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. GU. -¢. iu.Experienta JACQUES mea . de patru-cinci ori. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . ~ OSCILLOCOCCINUM. 5 granule. foarte ridicata. anxl(~a~a. .alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. 5 granule dm fiecare. inamte de cele doua mese. absenta setei. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. . 0 epidemie a afectat numeroase per soane.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator.. BOULET . ~ ACONIT 9 CH . 5 granule. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. din ora in ora. Febra e moderate. · . a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. in ian uarie 1985. Daca tulburarile persista. 5 granule de 2 ori pe zi. insotita de anxietate. senzatie de uscaciune.ou stnca t: Arnica 9 CH. sete.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. tus ea e dureroasa. . Atentie i n cazul vomei.gust de . durere ascutita in trahee si bronhii. 5 granule de 20ri pe zi. medicament al grrpei cu dureri 1 doza. 5 granule de 2 ori pe zi. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 .gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. . ~ INFLUENZINUM 15 CH. in alternant a. . ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. 1 doza. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. .?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. . timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH. 5 granule de 2 on pe zr. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. -. . 1 doza de trei ori pe zi. dure ri de cap.224 Este cel mai important caracteristice. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . tusea e seaca si dureroasa. moderata. timp de doua zile.toate. ').amarealain gura: Chelidonium 5 CH. de trei ori pe zi. se simte ~oarte ob~s~ta.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. in urma unei gripe.

c.!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••.:.. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. miscare..'. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de. 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta.:. durere ascutita. 5 granule de 2 ori pe zi. ca cea provocat a de 0 aschie.. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig.5 granule de 2 ori pe zi.•••••• " ----------------------- .:.. in gat sau laringe. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. . ___ . ~~ . 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. ~ Experienta mea .. ~ Experienta mea . Atentie la urechi. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor. In timpul iernii anului 1999..gust dulce: Stannum 9 CH.

n toate cazurile. Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos. pauza. brusca. mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. Oricum. 5 granule. 1 doza.c~mbri~or (1 g). 5 granul e din ora in ora. . In caz de criza. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. . esentiale sub forma de picatu . entru COPl:. ~.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . la fiecare ora. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. rinita.eucalipt (1 g). Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. Febra poate sa fie de scurta d .~lixir de papaina (125 cl). mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. tratamentul oat . tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. in 9 CH. timp de doua zile.. bine instalat. de repetat de 3 ori pe zi. lntre timp. al gleznelor sau genunchilor. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. lara sudoare 'xperienta mea . I. . timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). timp de trei zile). in hiperuricemia e ronica. -pm (1 g). trebuie sa c onsultati rnedicul. ( .. ar Aco . ACONITUM ~ebErama:-e. In schimb. galben-verzuie)? E bland.d medicament foarte bun pent t t urata. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. p eumtne.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. .cu inrosirea fetei.fi . ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul).devine. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat.. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. in alternanta. cu apa. GUTA®J. se recoman da seara. . ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. groas a. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut. 50 de picaturi dimineata si s eara. se ia Dissolvurol. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie.

cu senzatie de abruti . 1 ------~-------------------~------ . Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. doua medi~amente. zare ~I uren de cap. <} Experienta mea . sudoare. BELLADONNA Febra mare..nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. GELSEMIUM .. constitute diferenta fata de cele lalte . din nas e limpede si abundenta. scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . deseori os cilanta c . Febra mare.d . fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. mucoasele sunt uscate . .

di CH. .~itundat tnj. ameliorata de caldura Iocala. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. m ora in ora. c _ _ _ ~ . din ora in ora. Totul se amelioreaza in aer liber. stergere a nasului. ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. 5 scurgere groasii 0 . ~ Experienta mea . cu dorinta de Senzatie e nas in .228 JACQUES BOULET . cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. NUX VOMICA Nas infundat noaptea. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . She. in PUL STICT~ altern~nt a. GUTURA/: incepe cu frisoane. guturaiul cateva on. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. . . trezeste cu senzatie de Henri. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. rarit in functie de ameliorare . nas . ale urechilor. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. Se simte abatur. rara rezultat. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. cu str anuturi la frezire si rinita clara. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. 5 . # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. _ E prezenta si dispozitia proasta. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza.a. mult e frisoane. d ape doua s aptamam. ~ Experienta mea . . Tratamentul trebuie _. din expenen. . in alternanta. in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat.

in 9 CH.~ . febra se mentine sub 38. in alternanta. EUPHRASIA. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun...-.. In special Iacrimarea ~. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE). in varsta de 3 ani. 5 granule. {> Experienta mea . scur gere abundenta . Thomas.-.. . neiritanta. --"---------.. iritanta si usoara . E rinita CEP~ . lacrimare. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie... .. Deseori.... . irit . .. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te.. durere a sinusurilor frontale. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda.. dar tenace. 5 granule din ora In ora.-. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1.-. din ora in ora. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH. totul se amelioreaza la caldura. .-.•••••. KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase. eu dureri ale mueoaselor faringiene. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta... _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco .---.. in mtenor...Scurgerea e de un galben deschis.. formand dopuri si mueozitati.~..5 grade Celsius.. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore.

majora a fost farmacologia. x. independenta de spirit. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . 1 lui de tuse in 15 CH.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. 1 doza. Melanie d'Hervilly-Gohi er.<:r Experien(a mea. IplclOasa . a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. In schirn b. adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. 1 I ------"---------------- . Rornanesca: 0 viata itineranta. . Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. timp de zece zile. Pr eocuparea sa. ~ Scurgere pu rulenta cronica.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. la varsta de optzeci si op t de ani. apoi la Viena.. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. SILlCEA ~ r . Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. 5 granule dimineata si seara. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa.<:r Experien(a m~ea . recunoaste re si onoruri. cand de atacuri $i procese. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. La optzeci de ani. in 9 C H. A facut studii de medi cina la Leipzig. marcata cand de succese. Intuitia sa a constat In . Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. galbena. unde $i moare in 1843. rigoarea observatiei si a experientei. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. in Saxa. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. si se instaleaza la Paris. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. 1 turne continua. dupa imaginea epocii sale .

iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului. ca medic ament. trei zile la rand.' cO cO . sunt imunizate impotriv a variolei..232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala.'~ ~ -. se ia: Hyos cyamus 15 CH. Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796. " . care confirma . = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE .~ ~:. In toate '1" 1 doza. foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om.. 4 ~~ . Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE. cazun e. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale. . Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. In 1796. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina.:..'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb ..1. cand Jenner face prima vaccina re. Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine).. Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii.A7. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN). este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite).. Hahnemann. 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica.. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ . IlAMAMELIS _ .~~.in special. " a nemann.e venotollIce. Med . Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . Ea a dus de mal' ... foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). Mai tarziu.. Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann. DINAMIZARE). pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. P. "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e. Perceptie anormala.r-. se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei.vaccina ". in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte. Homeopat ia se nascuse.

icamentul Principalele indicatii .... dt ( ..... ......... precum ...~ " ...... -...""''' .vance: ' ..••....... In preparate' Aesc I e Icamente venotonice." .•••.. ~omparatii ~iasocieri ........... '....hemor~izi.....•...... tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare........ are nza rtroza).•........ HEDEOMA Origine Busuioc american.........•••. In general In asociere cu alte ill di Aesculus. u us compus sau Hamamelis compus....... Principalele indicatH Artroza degetului Ahile.

Principalele indicatii . Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. dar si de un polip In vezica. exostoza vertebrala.tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. 5 gran ule In fiecare seara.. Principaiele indicatii . . 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. insomnie si hiperemotivitate. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei. •• . Acest m. timp de opt zile inainte de operatic. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. 5 granule.dureri de splina. si Rhus toxicodendro n. de repetat de 3-4 ori pe zi. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile.1lmet. Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. Uneori. HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS.ep. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare. 1 doza pe zi.. HELLEBORUS Origine Spanzul negru. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. .febra per iodica la fostii bolnavi de paludism. 1 doza In ajunu l operatiei. .234 JACQUES BOULET . in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH. osteofit.: t '. In primele opt zile. Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda). . trebuie sa se consulte medicul. Ap oi. . In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. HEKLALAVA~ ~ ~ . osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. cu menstre intarz iate. datorata unei leziuni a sistemului nervos.::: . 5 granule dimin eata si seara.\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~. Poate sa fie yorba de 0 cistita. si Natrum sulfuricum 15 CH.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. pe langa reeducare si tratamentul cauzei.ic.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. .

---------- .r -------------.

~ d~ AESCULUS COMPUS. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului.' . tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ .: patruzeci si opt e or . A oi se ia pana In luna a opta. se plange de d~reri .secretii purulente. 15 picatun. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl.. ~ . abces dentar. III a e. hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. .. .focar inchis: sinus.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. CH .JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b .~ Laringitd ac .' 1 pus sau Avenoc. Aesculus campus. nu tre uie .. ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. HEPAR SULFUR -.' . ~ AESC ULUS COMPUS. hipersensibilitate (Calcarea carbonica).In (4-5 CH). ' A rnlca.. . extrem de tari. III zatie de constrictie. medicului: ~ Sistematic . cu 0 senzane ' p rurit.\'." . In alternanta. din ora In ora. . evocand 0 tromboza. Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un .•. Examenu ~ar violacei. .. Ma. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza .. . Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). de exemplu in caz de abces deschis. 5 granu e e . doze de Arnlca Vezi NASTERE. . sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. intoleranta la cea mai mica atingere. . . ~pSEPIA CUMPUS. 20 de picaturi. dureri pulsande. ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS.e hemorOldale acute..:. ureche interna.. de trei on pe Z1. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. . 5 granu e e . granu 1e. de trei ori pe Z1.. ' ei trebui e'sa va indemne.~ nor excese ahmentare. .. . de arsura.. ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. de 40 de ani. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. dedit daca ~e diat dupa. sa consultali medlcul. . . 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . ' z i. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . ~ ~i . '. de trei ori pe zi. schimb. ... d. d e pfma la consultarea Se ia timp de .. .hiperstezi e. • e.rcel. '. de nastere. Simptome caracteristice . 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. ' . 5 granule.

varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== .CH: -laringita acuta. Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH.uta .

enzeaza pnn eruptii nivelul. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile.. aceasta va fi nri .d~e amente de fond. veziculele reapar periodic febra sau stresul. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. t 1 . ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. timp de minimum 0 luna.mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. . m alternanta. m. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. ' granu le.anule . . 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee. ~. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. 15 picaturi de 3 ori pe zi . El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. I~potnva. la fiecare ora.1 toate cazurile de afec tiune hepatica. 9 CH 5 g. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. vemmente pre c um soarele. odihna e indispens b r D ~ . ' a rum muriaticum. ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . a~a op~ratJa nu e urgenta.~ c U.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. ca totdeauna. 15 picaturi de 3 ori pe zi. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica. iar hepa tita C poate sa devina cronica. "es e . B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. fie la nivelul urii s a re se ca!act. 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . vezicule si apoi cojile. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. tratamentului terenului. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. virusului d in viata Ior. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A.Calcarea jluorica . HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. .~W~ (vi rus de tip I). usor reperabile. La unele persoane. d ~pa operatie. pentru analize complete. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. menstrele."Z. . cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). labial solar in mod deosebit N t um ~I. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si . lJ. 1 doza dimineata si seara. e 2 on pe ZI.. simptomatic ca t <:1' . e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. la altel di I ~n. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale. pe ZI. de vezicule. oarte eficace atat In plan .. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . .m eazul herpesului . ar.?1a ~I. C alcarea fluorica ~ . timp de minimum cincisprezece zile.

-------. Daca simptomele persista. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH. sau eu . aran.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. consultati medicul.-- . =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. trebuie sa va supravegheati alimentatia. 5 granule din fiecare. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. inainte de cele doua mese principale. in fine. in plus. 1""-----_ ---l. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. 5 granule 'in fiecare dimineata.

In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. ca un cos(vezicula mare. 1 aplicare la sase ore. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . la femeie. la ba rbat.In u '.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia.' . MURIATICUM 15 CH.. . 1 doza. cu foarte multe vezicule. in.-5 granule din doua in doua ore. ~ CR rza. local: Labi acalm. Apare 0 pla ga saptamana. ' Agatha. Pana atunci. in Vanta de 44 d . timp de eel putin sase luni. Umflarea unei articulat~i. De la primele simptome. 5 granule. granule. se constata 0 febra ridicata.alternanta. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia.. . ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. ora de ora. de repetat. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. dupa sase ore. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. 5 granule. Bineinteles.' eZICUe. ritmate de ci I '1 e aDJ. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH. 5 g ranule din doua in doua ore. III ora III ora . n . edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. sapt~mana. Trebuie il~obiliza:r.' a u. in varsta de 39 d .di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH . 5 granule la fiecare doua ore. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. 5 granu le. se ia ti d d .' Illfl~. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. Apoi.' ~ herpes genital. . 5 granule la fiecare doua ore. 1 doza pe ~ s: In caz de criza. in alternanta. III ora III ora. ~ La buza. in aceste doua cazuri. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. ~ Genital. HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. Copilul trebuie dus repede la medic. ca niste ulceratii: Borax 5 CH. Intre timp. . dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. ~IB'J'oma 9 CH.. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. d lmllleata . 5 granule .mafii acute. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. din ora In ora. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie.nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor.. I~ caz d e cr . ~ Genital. 9 HIDARTRozA ® . trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH.

din doua in ..'. I . perslsta. . ge repetat daca e HIGROMA . Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . ~Ianule.). trebu ie 'consultat medicu!. Daca tuiburarile '.Ilecesar. • 0. ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. oza. . Inflamatia' inicilor bursa sero~s '. In ~lternanta. amonium 15 C'H I d .

Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. . nu a dogmei. I t i reactlOneaza .se .su~ilutii de 9 s au 15 CH. .. granule pe Z1. evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . pe penoade Aceste medlcamer:te . plante loa e . VeZi DURERE. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.aua. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica. ". tinand cont de toate reactiile sale. timp de 0 luna. ~. trebUle. eficace pot sa constl de mesteacanul - .' emen . ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. s.''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi ."-"':~-"'''-'"w. ~ . 19len .~. .' . <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ .. in afara oricarei teorii preconcepute. Ea este in ser viciul bolnavului... -toare-a lmen . In toate cazurile. Sulfur. lungi. al carei singur obiectiv e ste de a trata.' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul. Aces ea. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te . . moderate ~i instabile.l. ! ? . Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. HIPOGLICEMIE . atat fizice cat si psihice. sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. simptomele perslsta. CH. . . Apoi.~:!~~~'ia.:::~/.bine la medicamentele . Aurum. t actlOneaz I ti homeopatlce. '. . . se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii.. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!.i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. ~ se con suite medlcul. a asup . '. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente.au \n a'medicamentelor antldepre soare..~~.. . _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. Mai tarziu. 15 CH. precum si de mediul inconjurator.. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. ierata i recenta. ele permIt s. . _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau . C eren . mod spasmodIc. neregu a.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice .~". crudum 9 C . .tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. 1 . I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a .' i: rt .c. . .JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=. ~ _' ra fenomenelor congestlve. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~. a vindeca. 5 granule de 2 ori pe zi. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . l'n plus . Lach~sis.

5 gr anule dimineata. timp de zece zile. si S ilicea 15 CH. nichel. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor.?rma _ . . 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . prajituri dulci. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers..paste. gris. trebuie consultat medicul. si oligo-elemente (zinc.zahar. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . zilnic: Nux vomnica 9 CH. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma.si luand In mod regula t zaharuri lente . cobalt). cu transpiratie si oboseala intensa -. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii. dulceata . orez. sub f.foame b rusca. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. 5 granule seara. Se mai iau.5 granule In fiecare dimineata. fuzie pe baza de mashn.

gr_ea. in cazul rratamentelor . .conshpatle.secre!ii galbene.:.ta. F . Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. . meniu gmecologlc. JACQUES BOULET HIRSUTISM .244 . unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual.. crapaturi. cu eonstipatie. ~ anta onglllara din Canada. Origine Specialitate homeopaticii. Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. in special DHA -S 15 CH.i:itatia I:ielii. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f.~'.::.~ . Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " . timp de douii luni. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . mici arsuri: . alifie. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. An alizele sunt deci necesare. 245 ~. medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru. ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica. in Nicaragua. ~ . .. Medicamentul home . . Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire.~ .-. HORMON Orice substanta activa din u t d .Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. . 5 granule pe zi. Recent.asupra Iperandrogeniei' -. .nno-farmgita.® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. sinuzita' . in absenta unei patologii tumorale. . . = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa.afta:.~ lca~e~t ~omeopa~lc. un tratament de fond homeopatic. lor e fundamentaiii. .~-'. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . Actiunea lor a ariitat cii: . Hormonii sunt co experienp.' . HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina.. dureri hepatice.gas tro~enteritelor acute.groase. vasco ase. HOMEOPLASMINA. --- . ' insuficientii hepatica. I . . Principalele simptome .slablre.rinita. terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica . cu ajutorul medicului homeopat. . 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. ... ~. Se poate mai intai incerca. Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. ' Principalele indicatii .

----------------------------------- .

-----'---------------------1.trernuraturi.agitatia copilului la culcare._~WUtI. Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara.agravare in mornentul culcarii s i noaptea. care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. .~. In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace... HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric.I1l/ntO.delir verbal. exhibitionism. .oase ale te ' . sist emului nervos si inimii. cCJ fQ Origine Sunatoarea.angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. . Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. roplata e cea a antidep . . .. spasme muscula re. . ale dmtllor si coccisului. de ~ceea gelule. Principalele indicatii . Studii recente au ararat c -.246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii. rmmatlUllIlor nervoase. . ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . . . Principalele simptome . . . Borax: afta. in special dupa int erventii chirurgicale. care contine. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise. » Prescriptie medicaid: .d a unn compu<:1 s -t ar .tuse sau criza de astm la culcare..sughit. .uscaciune a mucoaselor. ~e o ngme chimica. Belladonna: uscaciunea mucoaselor. Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori). alcaloizi puternici. . . provocare. Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. Origine Maselarita. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare.

' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. Coffea: insomnie . Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. deceptiile. ceea ce exp ic . insomnie. Simptome caracteristice . prin distragere. ' _________________ ~ . ei rad si plang cu usurinta. To ate'simptomele spasmodlce.aniaceelor).nod in gat. (f T 10 . simptomele de Ignatia. Persoane sensibile ' . Cuprum: spasme. cu ocazia uneiemotii putemice.DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. resimtita ca fiin d puternica. care le excita. sis t~mului nervos. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU.: :~sa Ignatia 15 CH.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. In aceste im prejurari. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. dar si emotiile pozitive. _ nod i n stoniac. toate snnp 0 . sufocare. fie ca e negativa sau pozitiva.. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. Gelsemium: trac. supararile. ~ in echilibru . suspina adanc sau casca. tuse nervoasa. a~ . accidentele. spasmofilie. carora se fabrica medi~ament~l. Orice persoana poate sa prezinte. i nuca vomica (Nux vomica). nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. sarbatori. Foarte repede emo tionati. vexatiile. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. Principalele indicatii 'schimbatoare.. 1 tub. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine .decesele. evenimente familia le. . reusita personals.J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. I~Ia~ului 19natiu _. palpitatii.l . tulburati. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme .' . r ontaitul nervos al unor alimente. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. ci intensitatea cu care este resimtit. Situatii sensibile . 249 I leTER Vezi HEPATITA. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. De avut :. indeosebi p ersoanelor mai emotive. colici. paradoxale.sermm e e . pe baza contine numeroase semmle .

. 1 doza de 2 ori pe zi.. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. 5 granule de 2 on p e zi. si fluorica. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile.~.de 2. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum.'=. se ia INDIGESTIE '". Medicamentele indicate pot sa fie luate in m .250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . \-::. se consulta <iJ> medicul. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:.-. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE.~~~e~tul Se adauga. In toate ca~u~l e. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. c~ multe ~escuamari. parca solzo~sa. 1 dozape saptamana. Daca tulburarile persista.. ideile. de mlgrene.. groasa. timp de \ 0 zi. in cura de doua lU11 l.' ~. . persoana incearca sa-si s~hi~be. IHTIozA Pielea uscata. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. timp de doua zile. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. in timpul fazei de incubatie. In cazul epidemiilor de gripa.on ~e an: .

. granu le zilnic. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. timp de cincisprezece . ~ Incontinenta persoanelor m varsta . cu ranre in fu nctie de ameliorare.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare. Sepia 9 CR. la copii A v Vezi ENUREZIE.ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. timp de 0 luna. modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). . cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. . . . ~ Incontinenta dupa nastere .omentul crizei. lntre timp: Aloe 15 CR. . ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul.la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare). S'granule zilnic. localizarea lor precisa. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. . 5 granu e zilnic.dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. . . dupa masa: Nux vomica 9 CH. . 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. mergand pana la pierderea cunosti ntei.cu sudori reci. -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. 5 granule zilnic.

. aici vaccinul antigripal.luJbenSiS CR. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt . INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi .cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. pecingine. de oboseala.rino-faringita. . nu exista vaccinare homeopatica. sa fie ~oa~te rapida. trebuie mers neintarziat la medic. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. du reri) infectiei nu regreseaza net. rezistentei la afectiunile de iarna. In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. de 3-4 ori In timpul iemii. abces. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. eficacitatea lor poate. . dupa vaccinul antigripal. . o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR.. 1 doza.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare.t.0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. modificarea terenului. fara sechele. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . In mod gresit. vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. streptococii hemolitici). precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. In plus.-{. Dimpotriva. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. ~sp~c~ face. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH. parte din analiza fiecarui caz. iar recidivele sunt mal putm numeroase.c~st . . .252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). In cazul infectiilor recidivante. . Daca simptomele (febr~. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1.In caz de inflamatie a punctului intepaturii.. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. cuvantul individualizare te face sa crezi. pulmon ate). de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama.rare~llula c. Principalele lndicatii .. a. . . . Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. supuratie cronies . _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. Deseori. CI maladiei voastre. ~ 9 ~ ')oC. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. fireste.

Acest medicament considerat. subiectul trebuie sa se reh idrateze.Q . In caz de insolatie. E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic.lk=.5 granule din ora in ora.. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. trebuie consultat medicul si sa se ia.' homeopatic este deseon antigripal. . si Poumon histamine 15 CR. pe nedrept. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului .__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . intre timp: r.Q Origine· Vaccinul antigripal. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR.. 5 granule dimineata. un vaccin homeopat ic .-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1. in timpul perioadei expuse.agitatie sau stare de abrutizare -. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. sa se racoreasca. 5 granule seara. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid.

r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. Phos phoricum acidum.digestiv.. in majoritatea cazurilor.MNIA ADULTULUI . plina de sudoare. » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . de repetat In caz de basici. are . se pun. cutanat -. opririi. din doua in doua ore. . trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. emotie. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. 5 granule. Aurum. in IS CH. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. le de repetat de 3 ori se simte abatut.-"'!. tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. un or tratamente pe baza de antl. L achesis. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' . insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. vexatie. edent: Cantharis 9 CR. . timp de zece zil e. In aceste cazuri. . Microsol. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. Ignatia vor fi eel mai des folosite. . Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. In fiole ." Qi> . carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. . de exemplu: SU!fUl. indica in general 0 stare mai curand depresiva. se in talnesc in multe cazuri. Thuya. Natrum muriaticum. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului.'. el permite. Silicea. 5 granu in doua ore. Granions. emotie. Insomnia. I~~O.Oligosol.in fiecare seara.'. pe la patru-cinci dimineata. I fiola din fiecare pe ZI . Staphysagria. medicamentul indicat (vezimai josj. . sau la unele date fixe (in fiecare duminica). 5 granule. de 3 ori in doua ore. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 .!l INSOMNIE Problemele de somn. tara sudoare. In afara unei insomnii datorate unei maladii .Oligogranul. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. Insomnia e un simpt om.fata e foarte rosie. .e problema. evitarea luarii somniferelor. deces. '.blOtice . In a lte cazuri. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR.fata e rosie. unele persoane prezinta periodic insomnii. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat.Arsenicum album. nu 0 maladie. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. Se instaleaza in mod r egulat.-. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. I?e~eori. la fel ca oricare alt simptom . Ce trebuie facut ~e i~ . 5 gra nule seara. cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare. la munte).dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. suparare. . pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. .• ~ . In practica.

.insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. . 2 capsule seara .Escholtzia 1DR. !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie..Passijlora 1 DR. .Tilia 1DR. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . . seara.Va leriana 1DR. . ------------------ .Cratoegus 1 DR. » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics. Trebuie consultat medicul dac a: .

256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . impiedica somnul. binevenite. ~ Experiellta mea: Renuntareala . deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. CHINA Oboseala fizica dupa boala. Te ridici. IGNATIA Prea multe emotii. BELLADONNA Cascaturi. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . 5 granule. COFFEA . . Se ia pe perioada lunga. 1 doza in ajun in 15 CH. ~ Experitmta mea: te relaxezi. dar te ama de intuneric adormirea. care se rotesc tot timpul 10 minte.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. sarcina. prea muite idei. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. STRAMONIUM Somn. interventie chirurgicala. . po fta de somn lara rezultat. Ideal pentru examenele de tot felul. yoga ~l sofrologla . in 9 CH. trezit imediat dupa adormire. de 2 ori pe zi. hiperexcitar ea pozitive sau negative. te distrezi. Tracul impiedica adormirea.' ~ Prea multa cafea. 0 ~ Experienta mea: .

~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. ~ Experiellta mea: . 0 penoada _ _ lunga. Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. prea cald. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. dureri de cap si di spozitie . KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. . de Ideal pentru studentii surmenati. . alti excitanti sau vitamina C. ~ Experienta mea: '. 5 granule. Se ia 1 doza imediat dupa efort. si se fa ce 0 baie relaxanta. eforturi intelectuale. . NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. . cu angoasa profunda. patul e prea tare. teama sau gandul la moa rte. indeosebi in cazul acce selor de febra. cafea sau la ceai. 10 Medicamentul clasic dupa sport. in 9 CH. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. _ ~. seara. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . '.proast~. 15 CH. De luat pe 2 ori pe zi.

258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . s eara. In fi. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. 1 capsula seara. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului.o.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. ~ AN ACARDIUM 15 CH. L a schimbarea orei. seara. inainte de cele doua mese. <} .Oligogranul. se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. 5 granule seara. ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. Marele medicament aI crizei de astm nocturn.Oligosol. munceste mu~t. 5 granule. 1 fiola seara. Granions.le . e iritabil si are goluri de memorie. ~ GELSEMIUM 15 CH. Jacques. Este iritabil. . Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. 5 granule. ~ NUX VOMICA 15 CH. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . foarte preocupat de treburile lui. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . pentru copiI. Atentie. Este anxios. Micr osoi. Francois.. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . dimineata. .~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. saptamana. 5 granule. 5 granule. Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. de optspre zece a?i. pe la orele tre i. in varsta de 45 de ani. Nu a~e rabdare.. cu rau digestiv sau respirator. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. '.

COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. seara inseamna rnoarte . anxi etate. ~ indicat in ~ . 15 CH. timp de trei zile. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic. vrea sa fie luat in brate. ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill.. [oarte utiI Ia intrarea la . mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. medicamentu l . ii e [rica sa fie lasat singur . Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. <} Experien!a mea: ' den tar. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. 5 granule. parintii seara. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. Experiell!a mea: de despartire. urmare a unei emotii.. . dificultatea de a adormi)? . angoasei nocturne.Medicamentul angoasei camm sau la scoala.

.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl . ------------------------.

cu caracter coleric. . Trebuie spalat si dezinfectat locul." . Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. INTOXICATIE • . It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. intr-un paha r plin cu apa clocotita. 5 granule. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. seara. apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. uneori cu dificultati respiratorii. 50 de picaturi de TM. 5 granule.. ~ Durere la tusit. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. <} Experienla mea: .rer INTERCOSTAL In toate cazurile. STRAMONIUM Co~maruri. pe la unu. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului. zile..~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. 5 granule din doua in doua ore. Lena. Extrem de eficace si foarte rapid. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. 5 granule din doua in dou a ore.~Copil deseori constipat. CAUSTICUM ~. in vars ta de 6 ani. pulmonata sau de zona zoster. }.dar Ii e foame noaptea. . si vrea s a doarma cu parintii. eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . halucinatii. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. }. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent.y. spaime nocturne.' ~'~~.> STRAMONIUM 15 CR. totul se terrnma m oua. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. Aude. in varsta de 2 ani. -~ d . Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. se trezeste noaptea. INSOMNIA COPILULUI MIC: . de trei ori pe zi. Experienta mea: . 5 gr anule.. 5 granule din doua in doua ore. altfel trebuie consultat medicuI.> ARSENICUM ALBUM 15 CR. balonarile gazele completeaze tabloul. seara. la scoa a de exemplu.t .260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ .

<} ® . ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si. de 3-4 ori. . 5 granule. . cu caracter autontar. intre timp. Este in general un copil hepatic. se ia Ar senicum album 15 CH. Experienta mea:. de repetat din ora in ora.

. Simptome ca racteristice _ .--. _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. ~'. .aciditate a tubului digestiv. _. . _ . Comparatii ~i as. eta ctJ Principalele Indlcatlt . spasmodicii.greturi persistente cu vorna care nu usureaza. Unele persoane.iritatie a mucoaselor ORL. Principalele Indicaut . cand sunt preocupate.ganglioni. tremuratun.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase.o~i~ri.g':lpa. Cuprum: criza de astm. Principalele indicatii . IZOLARE v .tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica.sa!i'vare excesiva.. .rinita iritanta cu tuse seaca. .-. I d ~t Ipecacuana.criza de astm cu tuse si jena. reflux acid. .hipertiroidie.migrenele sunt deseori periodice. IODUM eta eta . ganglionilor si muco aselor. .. _'. . Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. . Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei. limba e cur ata. Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. . . . palpitat ii. Simptome caracteristi.hipertiroidie cu slabire.rino-faringita cu tuse continua. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. rino-faringita=-. In cazul maladnl~r virale .' + r' IPECA~ Origine . Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii. -. Origine . siiptiiman ale.. anxioase. de trei ori pe zi.-----------~-------------.. Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor.rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. . in completa~ea tratamentelor clasice . I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra. e~ptie).ce . Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute. 1 doza. timp de doua zile . 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra. . .' . tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide. .. . .greturile femeii insiircinate. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . ~. .

• .•• : •• J~ -. IZOPATIE/IZOPATIC . Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are". Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".pia.

sigur ca nu. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. in schimb. De exemplu. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH.. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. rara sa se preocupe de bolnav. in practica.xiar nu neaparat identica. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie.LZIRB Vezi SPORT. . exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. In ceea ce priveste desensibilizarea. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi.5 granule.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. de 2 ori pe zi. Este adevarat ca principiul pare acelasi.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. indiferent de cauza. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. .reumatism. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r. in ceea ce priveste vaccinarea. ' . dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. INCA. pentru alergie. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa. In practica de az i. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. ~ . INCHBIBTURA MAIN II .264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. mai ales in tratarea alergii lor. in realitate. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). dar. Vezi si CARACTER. In toate cazurile. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. din ce in ce mai fine. ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum.

JOIANT Origine Joiant. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. . Principalele indicatii . . 5 granule. . llitllllllllmull 1II1lll1IL.surmenaj ocular. de 3 ori pe zi. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. J JABORANDI '. . iNTEPA. ~:. timp de dou a-trei zile.~ _ .'. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine. trebuie consultat medicul. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. Origine Pilocarpus jaborandi. in alternanta.266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. •r 'I · JULITUKA . Dad tulburarile persista. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. Daca intepatura este dureroasa.hipersalivare si sudori..

dureri de calcai.u Origine Arsenitul de potasiu. afta cu ulceratii profunde. .~. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. sciatica cu dureri localizate. Sulfur iodatum: acnee. ulcer st omacal cu reflux acid. sinuzite frontale sau maxilare. . . a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica.dureri localizate..agitatie la copilul anxios...pustule ~l chisturi cutanate.1 s '. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit. . Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor.u . .dureri de ciilcai.Principalele indicatil . .1III1lII1I1IlIII1_ .. .somnambulism. Principalele indieatii . formand dopuri. KALIUM ARSENICOSUM ". KALIUM BROMATUM . Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.agitatie a mainilor.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente. Simptome caracteristice .Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit.. Origine Bromatul de potasiu. Simptome caracteristice . anghine cu ulceratie a amigdalelor.~ • .cosmaruri. 1 tub.. .. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa._"' __.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". care apar si dispar brusc. cu margini neregulate. . .--------------------.acnee cu chisturi. vorbit in somn. cu scurgeri muco"purulente. ~_ .inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii.-JL--------:. Origine Bicarbonatul de potasiu. si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui..~_._. . scrasniri di n dinti. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH. KALIUM BICHROMICUM . __'''_._.rinite. tuse la culcare si la sculare cu expect oratie.

fata parca buhaita.amigdalita criptica. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu.criza d e astm intre doua si patru dimineata. Simp tome caracteristice . hernie hiatala. . KALIUM PHOSPHORICUM '.sinuzita frontala. oboseala extrema. . Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase. .dureri articulare si senzatie de slabiciune.dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa.sinusi frontali durerosi. ~ ~~~ .conjunctivita alergic a.iritatii ale ochilor.:1. Arsenicum album: scurgere ir itanta. f . Obosita. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. descurajata. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e. impins parca In sus. . Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid. Principalele indicatii . . Simptome caracteristice . insuficienta cardiaca. indeosebi noaptea intre orele doua si patru. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. . uneori depresiva.hipersensi bilitate la atins. la menopauza.scurge ri iritante.aerofagie. . Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita. I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. .o tita seroasa.dificultat e respiratorie cu apasare. Principalele indicatii . de articulatie care cedeaza.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului. . s Origine Fosfatul bipotasic. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. .rutllllllllllllllllllllllilft . Principalele indicatii .270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu. indeosebi la subiectii sensibili. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii.

pierdere de memorie. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda.dinti cariati.ameliorare la emotii pozitive.bronsita cu expectoratii galbui. c a in cazul dilutiei homeopatice clasice. . farmacistul rus Korsakov. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. KREOSOTUM. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. dificultati de concentrare.":~·Sj}l!. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. . . notata eu 100 K.-"i~T~t". Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. . iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. Principalele lndlcatil .pierdere de memorie. Principale le indicatii . 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte.. (dilutie) . da sutimea korsakoviana. . Acesta a constatat ca. Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic.cefalee dupa exces de munca intelectuala. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH .rinita cu pierderea gustul ui si mirosului..epuizare. .272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . ca un curent electric (15 CH. _ agravare prin munca i ntelectuala. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor.i~I.. Principalele Indlcatil .. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. ~~"·. cQ cQ Origine Creozot. tc ori este necesar. In practica. Deci. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). I olind un flacon.. prin raporturi sexuale. urmata de 0 dinamizare clasica. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. . Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de . unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. 5 granule de 4 ori pe zi).

este un produs . _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. atat in plan hormonal. contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. ca orice lapte. picaturi. till' ~i asupra sistemului nervos.gelozie. Origine . . . Specialitate homeopaticii.migrena. I . Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. vise macabre. . .dureri de ovare.hipersensibilitatea de contact. rino-faringita. LAC CANINUM cCa IQ Origine .sufocare in momentul adormirii. febra.menstre putin abundente cu sange negru. ca umjoritatea veninurilor.insomnie. cat si asupra starii generale. care traieste in llr azilia sau in Guyana.umflarea dureroasa a sanilor. Specialitate homeopatica.alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. tromboza. insomnie. . Este foarte veninos si.bufee de caldura. . . Simptome cara cteristice . 275 IL I. . Principalele Indicatii .hemoroizi.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .complex si foa rte bogat. . .dorinta de alcool . un sarpe tarii "clopotei". LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :. . 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. .. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. . Acesta. .intoleranta la hainele stranse pe corp. cefalee front ala. .. Folliculinum: sindrom premenstrual. Origine Lachesis e crotalul mut. Comparatii ~i asocieri . . L52 cC4cC4 Origine . Principalele indicatii . Lapte de catea. pe malul raurilor.: .menstre intarziate.bufee de caldura. picaturi. Principalele indicatii Stari grip ale. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare.

In:practica. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. uneori exagerata de alcool. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. A cest sentiment violent de gelozie. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. indeosebi la trezire. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis.cefalee congestiva. l a adult si copil. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. marcate printr-o mare locvacitate. iar.rigiditate ce rvicala cu ameteli. In fine. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. Alcoolismul. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. congesti onata.276 senzatie de sufocare. -acnee. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. eu sa livare abundenta. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. cu faze de excitare. . poate sa constituie sursa de somatizare. Principalele indicatii . . LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. Depresie d upa somn. nasul putin violet.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. indica din plin Lachesis. daca e sensibil. -astm. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. in special circulatorie. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara.torticolis acut. Ma i adaugam. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. cu rosea ta tara sudoare. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. de exemplu). excitarea revine odata cu soarele. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii.insolatie. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . . toate situatiile care. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. conversatia sau alcoolul. violent. tulburari auditive sau vizuale. la copil indeosebi. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. de leham ite. De avut in casa Lachesis 9 CH. 1 tub. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. Ignatia: nevoia de a susp ina.

1-2 ori pe zi. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare.278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ . "'4: ® . 5 granule l a cu1care. 5 granule.NARB . in alternanta. A ADULTULUI Oscillococcinum.\. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies.-: 279 . LARINGITA ACUTA. In caz de tuse ragusita. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH.. Intre timp..dupa intepaturile de insecte. timp de doua zile. . se adauga Spongia 5 CH.".. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. 5 granule. LEGA. Principalele indicatil . Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond. prevenirea intepaturilor de tantari. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului..inflarnatia gleznei (picaturi).. :~. cardiologica sau emotiva. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. 5 granule de 4 ori pe zi. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH. Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. Origine Ledum palustre.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. 5 granul e din fiecare pe zi. ). in alternanta.> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. . L~IN® -. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. 5 granule. A COPILULUI (~-~. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. Principalele indicatii Gusa. plimbat eu rnasina. din ora in ora. se consults medicul.Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta.PU~BI . Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. LARVA CA. la fiecare zece minute. LARINGITA ACUTA.copilului ii place sa fie leganat.. '~(~ . .". 5 granule zilnie. 1 doza dimineata si seara.

1 doza.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. ). 1 doza . trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii. LAXATIV • I .). de repetat daca e necesar._ • LEUCOREE® Seurgere alba. en. ea e norrnala. In cantitate mica. ______________________ . Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi. de repetat daca e necesar. rnurdara sau dureroasa. Daca devine abundenta. Intr e timp. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 .

face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. 5 granule de 2 ori pe z i. Simptome caracteristice . Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. 5 granule zil nic. 5 granule de 2 ori pe zi. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus.. in cura de 0 luna. palpitatii. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. Principalele indicatil . vorbeste rara oprire. . senzatie de arsura la nivelul vezicii. LIBIDO Vezi SEXUALITATE. dar pot sa se intinda pe tot corpul. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt).".cistita cronica. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. LH . 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. de repetat de mai multe ori pe an. prefers sa r amana tacut: Aurum.depresie in momentul pre menopauzei. Origine Hormonul luteostimulina. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala. LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute. . balbaieli: Causticum. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. cu nevoie urgenta de lit nare. vorbeste in somn: Belladonna.&. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. in ultimele opt zile ale ciclului. in plu s. mai ales seara: Lachesis. Principalele indicatii Vezi HORMON.

-. . ~::. ~ i:. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos. ca in medicina chineza. . LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~.. _.: -..LIMBA. care necesita un tratament specific.. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic..alba in"treimea posterioara: Nux vomica. 't Origine Crinul. dar ramane un element decisiv al examenului clinic. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important. . .

patata: Taraxacum. :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament. I doza.articulatie (eczema.xcitatie. . . Principalele indicatii Guta. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. . a unei dureri de cap.centura (talie): Lach esis (prea strans).junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). . In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA. . 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica.gat: Lachesis (prea strans). acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . LITIAZA. durere): Ledum palu stre.In jurul gurii: Natrum muriaticum. . LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. I.frunte: Selenium. si Colocynthis 5 CH. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore..'. Calculii de pe caile urinare. rosie: Arum triphyllum.fata (eruptie): Sepia.ceafa: Actaea racemosa. . pana la consultarea medicului. . . a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. de repetat dupa patru ore. 1 doza. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate.glezna (eczema.coccis: Ruta. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. de repetat daca e necesar. Sepia. . din doua In doua ore. se consulta medicul. -. de la primele simptome. varful rosu: Rhus toxicodendron. 5 granule.! ""iC.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum. Bellad onna. me. In toate ca zurile. In alternanta. 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. . dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. Natrum muriaticum. lata principal ele: . biliare sau dintr-o glanda salivara.maxilar: Mezereu m. Lycopodium (balonari). Localizarea unei I I /. . 5 gr anule ora de ora. . acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. durere): Rhus toxicodendron. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism.spate: Rhus toxicodendron. dureri ale micilor art iculatii ale mainii. . Un tratament de fond va preveni recidivele.intre omoplati: Phosphorus.

de 2-3 ori pe an. . .LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. de repetat de 4-5 ori. in functie de importa nta hematomului. 5 granule pe zi. Sistematic: Arnica 9 CH. In cura de 0 luna. LOVITUKA. 5 granule. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH.

a. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor. ele pot fi topite in foarte putina apa. Pentru copii. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH.• ".• .. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. .>.dureri osoa se foarte puternice. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare.>.CH.. Dill toate ti~p~ri!e _s-.paralizie. )..agravare nocturna a durerilor· . in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty. Daca durenle persista. timp de trei zl~e. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa. 5 granule de 3 on pe Zl.1J'~~· . se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. ). 5 granule. _ ® '~It:. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa.dur~r! osoase in timpul noptii.urma~i ale unui sifilis vechi si tratat.A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate.leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ).(~.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. . Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. . in altemanta. ' J: ?aca lumbago apare dupa o.dermatoza cronica fisurata.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15.>. . in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul. Atentie.z. trebuie cons ultat medicu!.artnta a genunchiului.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor. . 1 doza dimineata si seara.. posologia nu trebuie modificata rara avizul sau. LUMBAGO sau LOMBAGO •.. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare.la puternica.In cazul patologii lor acute. 5 gra nule de 2 on III pnma zi. "'~~·t. ora de ora. ' Principalel e indicatii . Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH.f:jt ~ . Si mptome caracteristice . ~~~ti~~:. Biberon Pentru sugar i. . r~acea. ). ceea ce practica horneopat .284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica.>. in primele opt zile ale expunerii la soare. se adauga: Aco~ltum 15 CH. de 2 ori pe zi. 5 granule in alternanta. LUN.

ica a confirmat.IIII!I . sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica. Silicea. Astfel. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~. eQ Ita .. "-. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals."'-'-------CIImllm. la luna noua..~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis.

. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa. rinichii. flatulenta. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. . totusi. anxietate. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents.dermatoza seboreica.cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. urinare._ . in orice caz.e czema care sangereaza eu usurinta. _-- .agravare intre orele saisprezece si douazeci. Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice..'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. depresie reactionala.. . . De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa. . nu prea voinica. . tulburari digestive. .ameliorare la racoare. are nevoie de prezenta celorlalti.. alergie respiratorie. anorexie a copiilor. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati.286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. ..prurit.aerocolie.urticarie cronies. ~ . pielea si metabolismul. ciroza cronica. Iritabila. autoritara .vome a cetonemice. Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. Aurum: tempera ment autoritar. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. --_ . apoi la loeul de munca. Vrea sa fie singura si.. mizantropa. LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar.balonari la centura. Inlatura ndu-i-se toxicitatea. . Principalele indicatii . indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. eutanate.inro sire a fetei dupa masa. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate. . otita seroasa.migrene digestive. . S imptome caracteristice . In acelasi timp. . multa vreme considerat inert. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive. iritabilitate. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. insuficienta de progesteron. in specialla anumite varste ale vietii: .. lit iaza urinara.in cop ilarie.foame repede potolita.

!it... . faciala sau cervlco-brahlala... Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor.J Cemparatli ~i asocieri . .'~.menstre dureroase.~i'.011 t .. ·t.menstre dureroase.constipatie cu scaun foarte tare si uscat. Carbonatul de magneziu..:-:< ~-~~. . '~.:Jlt!.J~ Principalele indica pi .. ~~-1o.dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~.':. ..~J. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos. Origine Fosfatul de magneziu.:::'. . . . MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l. Magnesia phosphorica: nevralgie. .J..constipatie.dureri de cap inainte de menstre..f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':.1:' _!"i"'.crampele scriitorilor.:::t:.'''. -. Grap hites: faringita inainte de menstre. . .• ..DICfIONAR DE HOMEOPATIE . ~ Origine .spasmofilie. . spasme. ..menstre dureroase..colici nefritice. crampe. Principalele indicafi i . . . Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc. .~~ !~. .•': " _.4U' .' .colici hepatice. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica. 289 Simptome caracteristice . Cele doua medicamente sunt deseori asociate. Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara.menstre dureroase.aciditate digestiva.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor. _ faringita inainte de menstre.-::. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.~ .

.-. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl.r.". ."-..··~:. . Origine Manganul. MANGANUM 0 Origine ~ ." " Ii.Z. In doza mare... Clorura de magneziu.(:.

.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. excitatie cu logor ee seara: Lachesis. ora de ora. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. sau le modifies dispozitia . . consultati medicul. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR.descurajare profunda. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a. ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. .faza de hiperactivitate. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: .tremuraturi. se consulta medicul. amelioreaza. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. 5 granule. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. Bromum. .larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. pot prezenta faze de descurajare.recidivelor. agraveaza sau le declanseaza simptomele. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. in alternanta. 5 granule din (fa in ora. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus. De exemplu. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare.agravare la mare: Natrum muriaticum. . Principalele indicatii . In tre timp se ia: Capsicum 9 CR.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . . MASTITA® Pe~tru congestia sanilor.senzatie de epu izare. in alternanta cu faze de excitatie. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. mai ales l a fumator. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata.onsultat medicul. Unele persoane.instabilitatea dispozitiei si energiei. . 5 granule zilnic. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s .tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. timp de una-dona zile. antidepresive sau neuroleptice. dorinta de a ramane in pat. Daca tulburarile persi sta. lara a fi maniaco-depresive.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. Daca tu lburarile persista. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului.inflamatia laringelui cu tuse seaca. . precedand depresia inainte de menstre: Sepia.descurajare dimineata. .

III .i Nitricum acidum 9 CR. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 5 granule dimineata ~i seara. 5 granule din fiecare pe zi. ~ Eczema uscata . Arsenicum iodatum 9 CH.

.cncrgetic". aceleasi functii. MANCA. consultati medicul si faceti analiza urinei.KIME Vezi PRURIT. » Transpiratie Silicea 9 CR. • cu alte dilutii. .dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. MEDIC HOMEOPAT "~. absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. actiunea subs tantei de baza. . 5 granule pe zi. Nu e nici 0 . » Piele tngrosata. Daca simptomele p ersista. legata de 0 modificare a structurii ulventului.CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. caci. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. Ii slcasi organe. Bineinteles. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. chiar cu dilutii joase sau medii. Pe ce cale.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica. ele ctromagnetic. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR. atilt cantitativ cat mlitativ. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. . nu pare ca moleculele ramase action eaza. dar ~i intreaga medicina. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: .292 JA:. Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. 5 granule pe zi.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. . 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . adica vizeaza acelea si tesuturi. . 0 singura doza. 5 granule de 3 ori pe saptamana.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. incepand de la 10 sau 12 CR. . 5 granule de 2 ori pe zi.aceasta actiune nu este de ordin chi mic.

. stres.infiltrarea tesuturilor (celulita. MEDOKKHINUM . de medicame nte. al terenului sicotic. In completare. . deci de l.infectii cronice si persistente ale mucoaselor.producerea de tumori benigne (chisturi.maladia se i nstaleaza progresiv. poluare. .ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii. veruci). de vaccinuri. el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat.tendinta depresiva. Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. lent. ale carui caracteristici sunt: . . Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase.edicale. .ca . luar e in greutate).nd.

~ i n echilibru Copil sau adult. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a. ca in ' azul tuturor marilor medicamente. .I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil. ~ Genitale: .prostatite. . 5 granule. . nerabdator si preocupat de timpul ca re trece. din doua in doua ore. nici sa stea cului. cu scurgere nazala posterioara cronic . specifice prin aspectul.senzatie de arsura localizata . Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. localizarea si car acterullor evolutiv. Simptome caracteristice . sistem nervos: tulburari ale . dific ultati scolare. Adult.pipi in pat. . MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. mai ales astazi.rino. . agit atie si precipitare. ~ Piele: . . ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. este. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii.urmari ale unor blenoragii si.precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. sindromuri depresive. comportamentul sau e marc at de instabilitate.astm ameliorat la malul marii. e totdeauna instabil. condilom. pe corp si pe fata.veruci.somnului la copil. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. in special dupa infectii genitale: -uretrite. ~ ORL si bronhii: . administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I. impre una cu Thuya. infectiile c micoplasme. Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. unul dintre cele mai eficace. IIIII IIIIII .inf ectii ginecologice.ve ruci. anxios de golul pe care il simte. II Stare generala. .infectii cronice. . in alternants . agitatie. se pot distinge cateva ispecte origin ale.dorinta de alcoo!.ameliorare culcat pe burta.faringite cronice. . Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent. Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv. ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. papilom pe mucoasele genitale.eritem fesier. .294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale.

sa se transmits este inca 0 enigma.. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. inainte de orice. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. Tratamentul clasic asociaza odihna. Ametelile lui Meniere apar brusc. facultatea de a fixa prezentul. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului.insol atii.op:::. Da ca expresia s-a pastrat.~ MEMORIA APEI l' I .. 5 granule pe zi. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si .hemoragii. Principalele indicatii . oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica. uneori furtunoase.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. _ ~ O boseala. MENIEREr. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. '1 } . Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. anxietate. dar totdeaun a pasionante. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. iar oboseala. In schimb.A ~-'. in anul 1988. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate.ir: 4::t'" . . chiar instabi la.e forta de evoc are si ca. dincolo de fapte stiintifice. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a.. medicamentele impotriva ametelii si medicame . 5 granule pe zi. granule din fiecare de 2 ori pe zi. Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. Millefolium: hemoragii. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei.bufee de caldura la menopauza. ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. deseori trunchiate. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. . sangerari ale nasului. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. ea este s i. menstre abundente.". De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari.• ~.296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina.

. J .jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 .ntele care favorizeaza ci. ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7.•.:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••.culatia la nivelul urechii interne. Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH.. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. I n .. 5 granule de 3 ori pe zi. Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

.~'.:::. . Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren.i:! .:\i" '-:-'>. .inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor. . .m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH. . . . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului.'. . . ..-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin.-'=" . s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. Vezi DURERI DE CAP. . pe toatii durata tratamentului local): .dureri ale fetei si nasului. ~'.' ~~. MIGKENA. cu secretii eu sange. Simptome caracterlstice .mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare.micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH. Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi.micoza bucal a: Borax 9 CH.eruptie de vezicule urmate de cruste.micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.•~".micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH.>.

sensibilitate la mirosuri urate. . 5 granule .. Alegerea medicamentelor trece. distractie . clima. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Modalitati climatice : anotimp.. MI~CARE . ."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . incdicul homeopat noteaza. psihologice: consolare.•. MIROS + . Daca tulburarile persista. tutun): Ignatia.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . . . .sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. . dar Apis usureaza durerile calmate de frig. termice: cal d sau frig.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. pentru fiecare simptom. c u precizie. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. si Arsenicum album. uscaciune. amandoua. .nia 9 CH. d ci. timp de zece zile. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. De xernplu. Apis si Arsenicum album sunt. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale.perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum..de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). prin aceasta etapa si.. iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla. in mod obligato riu. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. pe cele calmate de caldura. singuratate. adevarate sau imagin are: Sulfur. 311 Principalele indieatii Hemoragii. miscare sau rnobilitate. In cursul chestionarii. 0 criza de astm sau de insomnie. sangerari ale nasului. sezand. Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. . Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. . :. Nux vomica..daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc. umiditate..sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. medicamente pcntru dureri.. in picioare. trebuie consultat medicul. dar ele califica si precize aza simptomul. 5 granule din doua in dou a ore. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re.. Modalitatile nu sunt simptome.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. Arsenicum album. menstre hemoragice. .

in special noaptea Arsenicum album 15 CH. . . de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. 1 doza. sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. . Astazi.care tesuturi sunt afectate.ce leziun i predornina. descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice".MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. . periodicitate).care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. ~ Angoasa mortil.care e prognosticul.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. practica medical a cotidiana ne permite. Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics. . 5 granule la culcare. de repetat daca e n ecesar. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme.

abia terminat tratamentul cu antibi otice. si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH. alergie sau pusee reumatismale seroase. toate starile. timp de patru-cinci zile. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH. cu multe gaze. de origine virala. in alternan ta.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise. . stres psihologic ).. migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu.prin aparitia de veruci.afectiuni ale pielii: eczema. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 0 depresie care survine in urma unui stres.gram. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala . cu ulc eratii sau mici membrane. si Baryta iodata 9 CH.o rinita care apare in fiecare vara. cu adenopatii. migrene). . 5 granule de 3 ori pe saptamana. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. . urticarie a mucoaselor. chistur i sau tumori benigne. MOMORDICA Origine Momordica balsamina. lent ~i durabil: . Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH.312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric .afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. ~. 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare.periodicitatea maladiilor este mai rapida.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. . boli. . . in fectii acute.. precum herpesul. De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare.tendinta la parazitoze. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. anxietate.e yorba in general de bolnavi sla bi. timp de zece1zile . obositi. ganglioni numerosi. faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. abia vindecati. . 5 granule. repetit iv. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH.In mod periodic.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. . Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. din ora in ora. unele tratamente sau vaccinuri. incepe 0 noua infectie . . De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii.. .convalescenta lunga si dificila. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. timp de doua lun i.lle din fiecare de 2 ori pe zi. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. celu lita. rigidizarea articulatiilor). 5 granule. .

Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric.. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional .

senzatie d e congestie uterina. . Daca tulburarile persista. trebuie consultat medicui. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala. . J senzoriala. situata in abdomenul animalului. MUCOZITATE t1 '" -:-. Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala. lesin intr-un context emotional acut. Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei. Simptome caracteristice .excitare sexuala. . MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc.ag ravare inainte de menstre. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a .314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . amelioreaza.agravare Ia munte: Arsenicum album . Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. Unele persoane sunt sensibile la munte. Ac. . Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. . .sc. .. Principalele indicatii Si. 5 granule de 2 ori pe zi. . bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. Coca. in special la indivizii foarte emotivi."i.medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece.uipat s.est. Principalele indicatll .. Simptome caracteristice .au expectoratie cu mucozitati (sinuzite.. . .excitatie genitala.excita tie nervoasa. Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana.ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum.menstre hemoragice.indispozitie. . MUGURE M. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital. din cauza riscului de agravare.. .depresie si excitatie sexuala.tendinta la sincope. •.constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. .agravare In picioare. mergand. agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. 5 granule de 5 ori pe zi.

.

Aesculus: hemoroizi.. miscari coreiforme..ticuri. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces.316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric._.. Principalele indieatii .scrasniri de dinti noaptea.. .1 . scrasnet de dinti. supura tie acuta.. indeosebi la femeia insa rcinata.. I " MYRISTICA Origine Copac tropical..hemoroizi."'.. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie.•••• . " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate." •••••••• .JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm ..Ilm!llll!lt1. ..UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. . MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara..lucita solara. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus. agita tii psihomotrice. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces.. " }I u j :) Principalele indicatii ... panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului.. ___ ..

Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. anxietate acuta. agravare noaptea. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. . tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. Deseori. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. NA~TERE '. bradicardie (incetinirea batailor inimii). 5 ranule din doua In doua ore. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). pentru . d e 3 ori la rand. imeliorate la aer curat. si Arsenicum alb um 9 CH.cataracta. ~ Cosuri. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. .In caz de alergie: Arundo donax 5 CH.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. 1 aplicare seara inainte de cu1care. Aconitum: anxietate acuta. 5 granule dimineata si seara. alergie sezoniera. 1 doza de repetat la douasprezece ore. sarcinii. Pyrogenium 9 CH. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. cefalee temporala zvacnitoare. 1 doza trei seri la rand. sarpele cu ochelari. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala.H. furunculi Hepar sulfur 15 CH. 5 granule din doua In doua or e. Allium cepa: alergie sezoni era.

entor se recidivante ale gleznelor. -_~~rinta de sare.prurit.impres ie de epuizare la caldura .-.senzatie de furnicaturi . . . .urticarie la soare si la efort.sindrom premenstrual.apasare In stomac dupa mese. scaun uscat.agravare la zece seara. . ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. Arnica 15 CH. timp de opt zile. . • Principalele lndicatii . . 1 doza imediat dupa. .pielii.insolatie.Ignatia 15 CH (hiperexcitatie. la s oare. . acnee . Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. .Pulsatilla 15 CH (emotivitate. . sindrom premenstrual. I. bulimie. ~ Prescriere medicala . . . dispozitie proasta). ~ Dupa nastere . Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema.320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului. . . .ob oseala legata de crestere.suparare din dragoste. la malul marii. .spasmofilie. I dregere a Principalele indlcatii .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le)._ . . de repetat dupa douasprezece ore. lacrimi. . . de repetat dupa trei ore: . .--:. Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala. nevoia de consolare). )! Simptome caracteristice ~ . . . cr ize de tetanie). . Simptome caracteristice . .herpes labial recidivant..Nux vomic a 15 CH (manic. Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : .constipatie. depresie.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic. .mucozitati in gat. .entorse repetate. Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave. ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare.rinita trenanta. 'j I la extremitati.eczema uscata. schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale .tulburari ale apetitului. . adica clorura de sodiu.oboseala intelectuala cu dureri de cap.diaree agravata de la pte.mucoaselor. .periodicitate cotidian a.starii generale.dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: . care provoaca 0 permanenta glasului.convalescenta dupa maladii infectioase si slabire. s Origine Sarea de mare.epuizare la caldura. spasme. -as tm. . 5 granule zilnic.

. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:"... __ " ''''''''''''.~iiiliiiiiiliil..''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli .( t.Il-__.lll~U~1~' .

cu intepeneala pe vreme urneda. . maladiile infectioase.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari).bronsita cronica. cazul tipic fiind adolescenta. . plange mult.diaree lichida.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. Poate sa aiba u n comportament excesiv. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice. Principalele indicatii . . . fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . . disperare de propria stare. 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . Totdeaun a este un subiect mai curand longilin.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. careia ii plac dansul. Arnica: traumatism. Sperioasa.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. . maladiile ORL febrile ale copilului. . indeosebi in timpul adolescentei. fie hiperactiv. . conflictele cu un parinte. gripele. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. dimineata. fie suparacios. 1 tub.stare depre siva. . inchisa in cam era si in visele ei "romantice". izolata. Persoane sensibile Acest medicament este indicat. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului. imediat dupa micul dejun. obosind repede. Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism.urmari ale unui traumatism cr~nia n. adolescenti si adultii tineri. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. l a cop ii. ernotiva. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. artroza a genunchiului. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. de repetat daca e necesar. . pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. instabil. temperamentul foarte emotiv. poate lasa locul unei depresii profunde.prezente. inchisa in sine. D ulcamara: agravare la umiditate. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral.colita cron ica. . este foarte sensibila la mediul afectiv. muzica. De cele mai multe or i brunets. iar limba prezinta zone albicioase. canta de seori la un instrument.Sentimentul de tristete. 1 I' . pre cum lacrimile.coxartroza.dishidroza a mainilor si picioarelor. fie dezgust si anorexie. deceptiile si ruptu rile sentimentale. de durere intensa. deseori fi surate. mai ales. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. doza. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu.

durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. . .324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . . . . de vexare: Staphysagria 15 CH. culcare. se iau 5 granule. 5 gran ule de 2 ori pe zi. cosmaruri: Stramonium 15 CH. 5 granule la .teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH. . NEKABDARE Picioare neastamparate. la ora fixa: Ce dron.durere ca un curent electric.nevralgie care se repeta zilnic. . .nevralgie ovariana: Apis. furie ameliorata de plimbare. NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!.nevralgie faciala: Spigelia. .agitatie.tuse laringeeana eu epuizare. . Zincum' 9 CH.nevr algie dentara: Staphysagria. coleric: Nux vomica 15 CH. . . in urma unei raceli: Aconitum.iritabilitate in urma unei contrarietati. tren): Chamomilla 15 CH. car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum. nevoia de a Ie misca rara incetare.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia. . Temperament nerabdator.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. .nevralgie oculara: Prunus.. granule din dou a in doua ore: . 5 granule pe zi. .durere ca 0 contuzie: Arnica. . .nevralgie coccigiana: Ruta.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus.durere brusca. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . Principalele indicatll .in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH. NEVRALGIE®: .nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. 5 granule la culcare. . provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla. timp de opt zile. in 15 CH. .nevralgie crurala: Gnaphalium. cu un sentiment de frustrare. I.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC.teama de negru. . 1-2 ori pe zi. . . de repetat daca e necesar: . . leganari sau vibratii (mas ina. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor. .durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron.durere spasmodica. Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond.nevralgie testiculara: Clematis er ecta.agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. . lntre timp. Daca simptomul persista. nervoasa.durere insuportabila. consultati medicu !. Se adauga un medicament ales in functie de localizare. .nevralgie anala: Aesculus.durere de crampe: Cuprum.

0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului. alese in functie de caracterele durerii.In toate cazurile. Intre timp. seiau mai intai unu-doua medicamente. . din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). in 15 CH.

ulcer stomacal. de' ~el~ mai m~ l~e ori. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . papilom pe muc oasele genitale. . . Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. ' Simp tome car acteristice .326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. Antimonium crudum: veruci. cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat . Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. ulceratii sangerande cu contururi clare. ~ J . Nucsoara. recto-colita cu sangerari. toti polipii ginecologici. .taieturi sau fisuri. Simptome caracteristice frig si . veruci galbene.confuzie. de vezica sau digestivi. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. cand endoscopia arata 0 leziune lineara. pierdere de memorie.uscaci une a mucoaselor si a pielii. fisuri anale. agravate la la atingere. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv. ' . Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. Arge ntum nitricum: recto-colita. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal.dispozitie instabila. a~al!z.organele sa~ afectate si de l eziuni. NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. . I suturile Principalele indicatii .afta cu durere ca de aschie. aspect galben al pielii. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta.d~r.somnolenta irezistibila.

. de doua ori pe zi. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. 5 gra nule.impresia ca ai un no d in stomac. in urma luarii unui medicament. . 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta . . dupa mese.. 5 granule pe zi. . 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. de repetat.. .NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . daca e necesar. . si somnolenta la inceputul sarcmn.impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH.

urmari ale meselor festive. coma si moarte prin asfixie.. Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa.dureri de stomac la doua ore dupa mese. dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul.prevenirea mahmurelii. Al?are in general ca un om de afaceri. I tub.dorinta de excitanti. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie.agravare dimineata la trezire. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . pe plan emotrv ~l functional. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul. de alcoo!. Simp tome cara cteristice . iritabilsi coleric.rinita sau guturai. principalul compus. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. Stricnina. f hemoroizi. tutunul. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos.co nstipatie cu nevoie falsa. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. la inceput cu stranuturi.s urmenajul si grijile profesionale. . toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica. ). abuz de laxative. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. unele persoane par mai sensibile.somnolenta dupa mese. . Zaharu l pentru copii. de excitante). cuprins de duren de stomac ~i de anxietate. . Ignatia: spasme.. . ~ excesele de calmante sau de snmulente. hipersensibilitate la frig. iar tulburarile digestive se agraveaza. foarte ocupata. . I tub.aciditate. indeosebi in anumite situatii. . -.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica.ameliorare printr-un scurt so mn.inso mnia surmenatilor. devine din ce in ce mai hipers ensibil.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor. In schimb. prieteni ~i activitati extrascolare. . Nux vomica 9 CR. furie. •J . Persoan e sensibile In practica. .0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. provoaca convulsii.sindromuri gripale. hipersensibilitate nervoasa. de cafea.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. nas infundat si frisoane. chiar un copil surmenat de scoala. Prescriptie medica/a . • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari.indigestii. . ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. Principalele Indi catil . exact inainte dea suna ceasul.teren anxios. . . . casa si copiii.hipersensibilitate la frig si la zgomot. . t I . .

. Oehii trebuie. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. Principalele indicatii .PEZII ® Principalele indicatii . lene. Sepia: impotents.peeingine. . Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara.i mpotents.acomodare. supuranda. 5 granule de 3 ori pe zi.. 5 granul e de 2 ori pe zi. ONOSMODIUM .. 5 granule pe zi. r. Daca simptomele persists. }> 5 granule pe zi.incontinenta a seaunului.. 5 granule la culcare. frigiditate.globi oeulari durerosi si dificultati de. }> Nas infun CH. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. aversiune fata de munca. ) Agnus ea stus. () 'J OfTALMIA ZA. noap CH. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii .DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat.eruptie eczernatoasa. peeingine.)I l Origine Meiul pasaresc. .oboseala intelectuala. se consulta medieu!. frigiditate . in permanenta. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. . . 20 de picaturi de 2 ori pe zi. }> Impre 9 CH. tea. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH. . '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. t • r . it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. }> Nas infundat. pe c ap sau in spatele ureehilor.. Aloe: incontinenta a seaunului. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e.

.w..===========.uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ...~ -. u:...• iiiiiiiiiiiiiiii---..r.oIi...::..........•••••• ••••• iiiiIiii .

s tare de abrutizare.orele zece: Natrum muriaticum: . . .reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. 5 granule ora de ora.dupa vindecare. culcare: Lachesis. In doze mici. inso mnie sau oboseala .insomnie in urma unei emotii.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. trei dimineata: Nux vomica.orele unsprezece: Sulfur. _""_~..orele douazeci si unu: Chamomilla.cJ . In doze mari. 1 doza pe siiptamana. . Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. dureroasa sau nu. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH.._'_IUI . Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate. Bryonia: constipatie prin atonie . sa se ia Bromum 9 CH.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . ORHITA® Orice umflare. . Simptome caracteristice . timp de 0 luna. cinci dimineata: Thuya. daca persista un nodul dureros. si Medorrhinum 15 CH. Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. .daca testiculul este cald ~i dureros. timp de opt zile. si Mercurius solubilis 9 CH. unei spaime. ORIGANUM Origine Miighiranul.. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica. se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. de repetat <lupa douasprezece ore. .in amur g: Phosphorus. .in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH.. ra de ora.absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase.. ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm.coma.cJ Origine Macul. 5 granule. Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor.obnubilare. . in alternanta. .dupa masa: Nux vomica.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. . 5 granule de 3 ori pe zi. la miezul noptii: Sambucus.. . Prtncipalele lndicatii . . 1 doza de la primele simptome.trezire: Lac hesis. a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului. 5 granule pe zi.constipatie prin atonie. migrena. .

....__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE.timi!=~~~m."..:: ••• ...

OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH. examen radiologic (densitometrie II asa). 2 comprimate de rontait dimineata si seara. In ambele c azuri.In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. " Principalele indicatii . de 2 Ip'i pe an.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie.Bioptimum complement mineral osos.Osteocynesine. pentru femeile rlurdulii..(Murex.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. . ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii. fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. . In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. . Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. In practica. sau Calcarea carbonica 15 CH. Bineintcles.venirii osteoporozei. s . Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. -Vezi AR TROZA. 2 comprimate d imineata scara. Platina) Numeroase medicamente. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina. figureaza In cartile med icale vechi. . . de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. cu tendinta la ingrasare. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei.. incheietura mainii. in special a colulu i femurului. In ambele cazuri se adauga: . I' ntru persoane slabe. . umar). tratamentul trebuie facut cativa ani. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). referitor la dorinta sexuala. ®~ Vezi MENOPAUZA. Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport. de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna.

Timp de patruzeci si opt de ore. precum si prin examene ca densitometria osoasa.. de re petat dupa se sau » s: opt ore. .risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: . 1 doza de la primele simptome. HC face urmatoarea ora. medicului. Osci/lococcinum.alcoolismul.sedentarismul. Acest . 0 Paratyphoidinum B 15 CH. 1 doza dupa » Si: . pana la consultarea potiune: .tabag ismuI. . OTITA®~ Otita congestlva clasica .RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~.

. 0 doza de ore. Unele otoree . I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi.. de nevindecat: 15 CH. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. crede ca e otravit. Rezultatele sunt in general excelente. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. ~ . se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. _r J . Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. In asteptarea demararii aeestuia. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic.Capsicum 5 CH.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH.pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. din ora in ora. 5 granule. ina inte de menstre..336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . . 5 g ranule de 2 ori pe zi.Ferrum phosphoricum 9 CH. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. 3 granule de 3 ori pe zi. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor). in partea stanga.fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. ~Si: .}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. OTKAVIRE® . 5 granule dimi neata si seara. . 1 doza in a zecea zi a eiclului..:) . . urechea trebuie examinata de medic. Actaea racemosa 9 H. Consultati rapid medicul.Chamomilla 15 CH. ~ San . in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. condamnat. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. '~:§\J.. . pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH. Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. timp de d oua-trei luni. 5 granule din fiecare zilnic. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile.intoxicatie rcpetat dupa patru . 5 granule dimineata ~i seara.ronice rezista la to ate an tibioticele. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor.

. 1 doza in ziua a douasprezecea. 5 granule de 2 ori pe zi. din a zecea zi a cic lului. 1 doza in a zecea z i. .geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. Folliculinum 12 CH. Folliculinum 15 CH. 1 doza in a unsprezecea zi.

Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. 1 doza pe saptamana.. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. . . timp de 0 luna.caracter orgolios. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. <-- . Principalele indicatii . Nitricum acidum: fisuri anale. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . trei zil e la rand. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). Aesculus ·ompus sau Avenoc. .fistule anale. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH.cosmaruri inspaimantatoare. metal din mina de platina.durere acu ta a ovarului drept. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH.338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. Principalele indicatii . Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. PALLADIUM Origine Paladiul. de 2-3 ori pe an. in cura de 0 luna. 1 doza. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. .

pe neasteptate. . transpiratii. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: .340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. timp de zece zile. de repetat dupa zcce minute. PANARITIU ® sa cu . trebui e consultat medicul.dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. evoca mai intai Gelsemium 15 CH.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH.hirurgicale. . Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. 5 granule. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. . in afa ra tratamentului specific. de trac.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. 1 doza dimineata si seara. congest ie a fetei si sentimentul de spaima. In schimb. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. criza de pa nica po ate sa apara brusc. PANICA. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. In afara unei interventii . 5 granule de 2 ori pe zi. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH.dupa sport: Arnica 15 CH. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii. de panica.dupa masa: Lycopodium 9 CH. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). . timp de 0 luna. Daca crizele sunt prea frecvente. cu palpitatii. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. sau examenului.

Dupa patruzeci ~i opt de ore. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. caci pot degenera in cancer. trebuie: .onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. .f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . este dureros in . trebuie consultat m edicul. din ora in ora. t imp de trei luni.sa se faca bai d e trei ori pe zi. umflaturi. tusea e calmata de 0 tigara. Trebuie deci . 1 doza. 5 granule de 2 ori pe zi. de repetat la fiecare douasprezece ore. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. si nu -. in Dakin.Hepar sulfur 15 CH. 5 granule. si Nitricum acidum 9 CH. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH. De la primele simptome. se ia Ignatia 15 CH. col uterin). iti vine somnul band cafea. alternanta. de trei ori. 1-2 ori pe zi . 5 granule. In caz de simptom p aradoxal. daca panaritiul s-a dezumflat.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. inrosiri. dureri. diluat pe jumatate apa. 1 doza pe saptamana.

PARAZIT~ ' . Intre timp. cu diaree. se ia: Apis 15 CH. Prlncipalele indicatii . 5 granule din dou a in doua ore.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. 1 doza de 2 ori pe luna. de arsura uu de rece). locvacitate. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. torticolis cu dure ri iradiante spre brate. 5 granule dimineata si seara. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. Principalele Indi catii Colita cronica. adica faciliteazii cretia urinarii.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. Trebuie consultat de urgenta medicul. Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. 3 granule pe zi. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. . Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. Dacii tulburarile persista. In cazurile vechi. . de parcii ar fi trasi pre spate. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. Parazitii trebuie sii fie depistati. Lachnantes: torticolis. timp de 0 luna. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. timp de douii zile. insotita de diare e. in cura de doua lu . deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. in urma unei salmoneloze sau nu. trebuie consultat medicul. timp de opt zile.nevralgii cervicale.

. 5 granule § UC doua ori pe zi. ':). de 3 ori pe an.ni... 5 granule zilnic. si Manganum 9 CH. . PARKINSON '1. rigiditate. Origine Planta originara din America de Sud. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi. Principaleie indicatii Colici nefri tice.' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH.

Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. administrate dimineata si seara. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. i n general. fie de stafilococi.caderea parului: vezi ALOPEC1E. 1 doza pe saptamana. . Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. In afara dezinfectarii l eziunilor. 5 granule din fie care dimineata si seara. de repetat la fiecare trei o re. Recidiva pecinginei. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis.344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. 1 doza pe saptamiina. tratamentele de fond fiind. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. este uneori greu sa te debarasezi . timp de doua lu ni. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. . in general la nivelul pielii. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. . 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. . Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e.par uscat: Thuya 15 CR. trebuie consultat medicul.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. Vezi ORE10N. PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. necesita un tratament de teren. care invadeaza uneori gradinitele. 5 granule pe zi.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR. . timp de patru-cinci zile. . Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. in pofida tratamentelor locale. de 3-4 ori. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. 5 granule timp de 0 luna. 5 granule din ora in ora. manifestandu -se prin cruste cu puroi.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. PAoUCUI De paduchi. Daca simptomele persista. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. 5 granule. pe liinga recornandarile de igiena. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. de repe tat in caz de recidiva. . 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare dimineata si seara.coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR.

infectii pe rsistente.PENICILLINUM: Origine Penicilina. Principalele indlcatil .convalescente trenante. . oboseala si febra trenanta.

PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile.Arsenicum albm: extrem de meticulos. la fiecare ora. riguros in munca. tare la pipait. in alternanta. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare. blanda si progresiva. . timp de zece-cincisprezece zile. . este uneo ri de lung a durata si. I doza de 2 ori pe saptamana. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. PASH (periartrita scapulohumerala). 5 granule de 3 ori pe zi. exista rise de flebita. 5 granule.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita.. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR.Lycopodium: ordo nat. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. si Nitricum acidum 9 CR. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR.. ". ® Pantecele e foarte dureros. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. se pun comprese imbibate cu Calendula TM. Se ia sistematic Fe . Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. Local. r"". 5 granule de 2 ori p e zi. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. 5 granule. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. pacientul trebuie sa fie rabdator. Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: .

uneori cu voma. 5 granule dimineata si seara. . c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. constituie deci 0 urge nta medicala. cand risca sa agraveze cazul. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. tuse spasmodica. In caz de tuse co nvulsiva. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. 5 granule de 2 ori pe zi. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. Dupa tratament. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese.rrum metallicum 9 CR. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. tuse spasmodica. Dad radiografia pune in evidenta calcificari.

fisuri. . .hipersensibilitate senzoriala. PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.pneumonie.pregatirea pentru operatii. Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.urina laptoasa. pielea pare murdara. . in special a ficatului. Simptome caracteristice .arsuri intre um eri. .senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa. . . Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite. pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide).senzatia de inflamare a laringelui. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor.dorinta de alimente reci. . . Cocculus: rau de masina. Simptome caracteristice . . .dispozitie instabila.hepatita virala. .fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare). . care reapar in fieca re iama. .sangerarea nasului.dureri de crestere. pete albe pe unghii.dureri de-a lungul oaselor. Principalele indicatii .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice .greata cu sudore rece si v oma.raguseala.ameliorare la cald. Silicea: tulburari ale mineral izarii. . . .gastro-enterita. . . la stu denti. . Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri. .pete albe pe unghii. . Principalele indicatii . Principalele indlcatii . . Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. .senzatie de greutate pe cap.eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. . . . Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.agra vare la frig.tulburari ale mineraliza rii.rau de masina ameliorat la cald si mancand. . pe podul palmelor si picioare.foame noaptea.acetone mie.hiperse nsibilitate senzoriala. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. .tendinta hemoragica.tendinta excesiva spre oboseala. .ameteli la batrani.simptomele sunt agravate de frig.eruptii de vezicu le urmate de cruste. . Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile.

. caci are tendinta sa se cocoseze. Se consuma repede. situ atiile de stres. cu intarire dureroasa. in schimb. traumatism. trebuie sa-si supravegheze spatele. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. epuizat fizic si nervos. tulburari statice. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. uman sau atmosferic. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. Instabil. solutie pentru bai de gura si gargare. action eaza puternic asupra individului sensibil. constitutia 11face sa oboseasca usor.talpa picioarelor dureroasa. ' Obosind repede. E longilin.faringe inflamat. In special intre ornoplati. Folliculinum: in sindromurile premens truale. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. .dureri reumatismale. vulnerabil. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa.dureri acute. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. antipatie si mai presus de orice la furtuna. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza.dureri de sani inainte d e menstre. . v eruci. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. daca sunt durabile. 6CJ 6CJ Simptome caracteristice . .350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. . si de 0 senzatie de gol In stomac. guta: Ledum palustre 9 CH. Origine Specialitate homeopatica. sani durerosi ~i chistici. Emotiv. eel put in foarte impresionabil. ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. timp de opt zile: . De aceea. se simte in plina forma. perturbarile mediului inconjurator. frig. mirosuri puternice.durerea iradiaza spre ureche. afte. Princip alele indicatii Dureri de gat.ingrosarea pielii. zvelt. daca ambianta e buna. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. dad nu "inflamabil". el e trist si descurajat. rezultatele sa le scolare sunt neregulate.sindrom pr emenstrual. ' Intre timp. Se plange de d ureri. el este ca fosforul. . Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. veruci: An timonium crudum 9 CH. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau. i se mai spune si fosforic. In schimb. trebuie consultat medicul.anghina. entuziast. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. dar si in cap. ~ in echilibru Subtire. Principalele indicatli . PHYTOLACCA Origine Carmazul. .

. . .constipatie spasmodica. .A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat. ca orice simptom.plans inconsolabil: Natru m muriaticum.inflamatia marginii pleoapei. crampe. PLATINA Origine Platina. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . . .edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH.comportament orgolios. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice .eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. timp de opt zile: . trebuie consultat dentistul.pleoape cazande: Causticum 15 CH. si se ia Mercurius solubilis 9 CH. mici furuncule conductei urechii. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie. 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa. . . ameliorat la apa rece: Apis 15 CH.spasmofilie. .plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla. .senicum album 9 CH.plans altern and cu ras.352 JACQUES BOULET picioarele: . la cea mai mica emotie: Ignatia. . Principalele indicatii . . care impi edica somnul. . I doza pe saptama na. \ 353 . Daca tulbur arile persista.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin.constipatie in c alatorie. PLANTAGO Origine Patlagina.spasme.sindrom premenstrual.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. cautarea consolarii: Pulsatilla. PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. dispretuitor. t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. .re nuntare la fumat. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si. .edem al pleoapelor dimineata.arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH.pipi in pat cu urina abundenta.plans din nimic. .pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. ca . .erectii nocturne dureroase.veruci multiple ale talpii picio rului. 5 granule de 3 ori pe zi.inflamatie calmata la caldura: A. Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate. ale Principalele indlcatil . PLEOAP. Principalele indicatii .

_ •• /. in alternanta.'" Principalele indicatii . . lara febra.-:. ~~~ •• ~-.~~ F·'_ . Principalele indicatii . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET.:.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare.• -. Comparatii ~i asocieri China: diaree. . de 3 ori pe zi. PLUMBUM Origine Plumbul. balonari.. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. De avut in casa Podoph yllum 9 CH. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se .diareea turistilor sau cea care apare vara.:o: -1: ® ~n f~''. cu scaun in forma de jet si crampe. Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei. 5 granule. 0 febra ridicata 'care apare brusc. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros.0 . lara ve ma. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. 1 tub. . daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie.. .:.unele nevralgii.7 -_ ® : •.. dupa ce s-au consumat fructe. ~·••• ~.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:.~ !It. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata.••••. .diaree brusca la copil si la adult.

timp d e zece zile. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. Daca t ulburarile persista. se ia: . timp de opt zile. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. eu nevoie'urgenta. abundenta. de 2 ori pe an. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . . Trebui~ cons~ltat imediat medicul. de repetat daca e necesar. 5 granule pe zi in cur s de trei luni.mnele caracteristice. trebuie consultat medicul si mers la analize. dificultati hepatice. . Daca urina e sterila.diaree apoasa. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH. Pana la consultarea medicului. 5 granule de i ori pe zi.limba incarcata. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. In completarea tratamentului.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. se ia Nitricum acidum 9 CH. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. 5 granule zilnic. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. ca 0 completare a 'tratamentului. . Intre timp. . in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. timp de opt zile.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH.balonar i importante.

POSOLOGIE ~ . Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice. . Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. medicii folosesc trei paliere de dilutie: .dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . . Principalele indicatii Herpes labial. tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. Principalele indicatii Alergii respira torii. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga.! ~ .este deseori neglijat. adic a simptomele lezionale. .• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. In cazul unei patologii cronice. -. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . Dilutia In practica. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. POPULUS CANDICANS Origine Plopul. inghitite sau ti nute . antiinflamatoare etc. de cateva ori pe saptamana.putin timp in gura.sensibilitatea pacientului. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. din ora in ora in cazul unei febre acute. Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori.peniciline.dilutiil e mici (6 DH. In cazul unei patolog ii acute. Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. dintre care .una dintre cele mai importante . 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna. In sfarsit. .356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen. apoi oprite odata cu disparitia . medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. mai ales la falanga a doua. in cazul unei nevralgii.dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. de 3-4 ori pe zi. medicamentul de sensibilitat e. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. in homeopatie. In practica. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit.

tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. care asociaza. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic. Se r. La aceasta varsta. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. in general. 111 vederea unor analiz e.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. ~ce. .ec~m anda desensibilizari. din doua in doua ore. in general in 15 CH. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. Principalele Indicatii VeziRORMON .e~ ~re~~ent.pentru facilitarea intarcatului.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. luat in seama de testele de alergic. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••. pulmona re sau cutanate. riscul e mai mic. ORL. ® J1 PROGESTERONUM Origine . unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea. trebuie consultat medicul in vederea analizelor. POUMON HISTAMINE . trebuie consultat medicul. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza. Intre timp se ia: Sepia 9 CR.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. PRO LACTIM Origine Prolactina. In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. . 5 CR. si tratamentul de ter . Principalele indicatii . timp de sase luni. .Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi.cJ . Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. PRAF Praful est: un alerg. 5 granule.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai.Progesteronul. praf ~i acanem. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. _ 1111. PROSTATA. 1 doza pe saptamana. 5 granule pe zi. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta.

In plan simptomatic. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. PROSTATITA. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. arteriosclero za. n cura de doua luni. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. . 15 picaturi de 3 ori pe zi. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. in ciuda eficacitatii acestui tratament.en va fi preponderent. modificari ale 'tlracterului. reumatism. ® J1 Prostatitele acute. de 2-3 ori pe an. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. Totusi. cu febra ridicata si dureri.

dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. Principalele indlcatli glaucom. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. II .la dezbracat: Rumex 9 CH. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. ducand la apasare respiratorie. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. 5 granule. de abrutizare. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. inainte de consul tarea medicului. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. . uneori la coaste sau la genunchi. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. In alternanta. trebuie consultat medicul. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. in general lara mancarimi. cu placi rnsii si scuamoas e.buie sa se fad un examen local. Se ia timp de opt zile. 3 nplicatii pe zi. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. 5 g ranule pe zi. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. III sfarsit. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. 1 doza unica.zona oftalmica. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. Atentie. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. si Sepia compus. orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. 5 granule eara. de 3 ori pe zi: . Dureri oculare ca 0 explozie. si Sepia 15 CH. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. Pe de alta parte. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. URTIC ARIE. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . 5 I ranule de 2 ori pe zi. 1 doza trei zile la rand si. 5 granule de 2 ori pe zi. Simptome caracteristice . 1 doza trei zile la rand. .360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor.j la ra nd. In afara tratamentului cu vermifug. 1 doza trei I/. timp de 8 zile. Dad nu cedeaza rapid. datorata tracului. . ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. pe toata durata crizei.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. din doua In doua ore. se adauga Ambra grisea 15 CH. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. Mai tarziu. In de mareemotivitate. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. timp de 0 luna.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

se pot distin ge cateva aspecte originale. localizarea si caracterullor evolutiv. Arsenicum album: alergie.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. starile de supraincarcare alimentara. Pesimist. ~ Mucoase: . fie unsuroasa si pare nesanatoasa. ~ foame viol enta. ca in cazul tuturor marilor medicamente. migrene cronice.coriza spasmodica. ~ Stare generals: convalescents trenanta. Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. oboseala. tulburarile lui (astm.ameliorare la cald. pe un teren ereditar.frigul. el e totdeauna excesiv de acoperit.alergiile. . .perturbari ale starii generale .depresii. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. cand se simte. in plina forma. in mod extraordinar. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: . nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele. . piele a lui e fie foarte uscata.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. s e simte incurabil si foarte deprimat. se teme de iarna si de curentul de aer. . fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie. ~ Pie le: . Simp tome caracteristice . . stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare. slab ire. » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. . de 0 prudenta aproape fobica.alergii respiratorii. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. . palid. li psa de reactie la tratament. -astm.micoze recidivante. 1111 . in specialla acarieni. . migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. . dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . Slab.recidiva in fiecare iarna sau primavara. disperat din cauza starii sale de sanatate. epuizat.eruptii care reapar in fiecar e iarna. .maladii dermatologice cronice. Origine Medicament bioterapic.agravare la frig.secretii fetide.prurit intens. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: .foame viol enta in timpul migrenei si noaptea.

Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. insotite de dureri de cap. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. acnee. menstre intarziate sau putin abund ente. . uscata noaptea.cresterea In greutate. Origine Frasinul. tulburar i de somn..® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. o .oasele si articulatiile: dureri de crestere.dezvoltarea organelor genitale. inchisa...sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. sindrom depresiv. absenta setei. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. . Simptome caracteristice dispozitie variabila. .. Principalele indicatii rino-faringita. in alternanta. intoleranta la materiile grase. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. Intre timp. varice. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. 5 granule. bronsite cu mucozitati galbui. congestie. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent.364 . PUBERTATE •. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. din ora in ora.. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii. PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. sindrom premenstrual. . limba incarcata si const ipatie (6 DR. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. . ~ Prescriptie medicald: adormire grea. . 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). sentiment de abandonare. aparitia menstruati ei. degeraturi.. tuse grasa ziua.pielea: pilozitate..

Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. premenstrual.Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. 1 tub. sindrom . De avut in casa Pulsatilla 9 CH.

febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. . care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati. Copilul poate chiar sa regreseze. roseste cu usurinta. avand pielea cu vinisoare aparente. Tulburarile de so mn sunt constante. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . sa-~i suga degetul.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea.foarte prezent" acasa. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. . acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. el poate sa fie . Caldura sau frigul excesive. neiritanta a mucoaselor. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. sa faca din nou pipi in pat. toate situatiile care perturbs temperamentul timid.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. Iar copilul. antrax.abcese. .. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor.366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH.. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune.· """"'Hjll""".Illll. in special rinofaringita copilului . emotiva. durdulii si ti mide. Plange din nimic ~i e repede consolata. care provoaca o scurgere trenanta. examenele. sexualitat ea) . Totul se rezolva cu dovezi de afectiune. furuncule. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. toate infectiile acute sau cronice. daca e timid in exterio r. Timida._~ ~ . Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. devine taciturna si depresiva. prietenie sau simpatie .t.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. Pudica. vocea ei e blanda si mangaietoare. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. In sfarsit. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). Prtncipalele indicat li . emoti v. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. noutatea. dintr-un am estec de came si placenta umaria.

RAHITISM@> 1:. se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. pe toata durata tratamentului. oprirea tranzitului du pa anestezie..r:. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. taieturi. RAPHANUS . . 1 doza pe saptamana. •~. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus.radiodermite.dureri intercostale. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. . .eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter. .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii. Princip alele indlcatii .. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D. . Pe to ate ranile mici. In unele tari.. medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi.durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. Principalele indlcatii ..reumatism agr avat la inceputul miscarii. Principalele indlcatli Balonari. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase. Se poate adauga Si licea 15 CH. de 2 ori pe an.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra. In cure de trei luni. { . @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula.se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. RADIUM Origine Bromura de radiu. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate.

. gatul e rosu intens. inf ectie ORL. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. RAGU~EALA. El apare mai des la frig si in special la femei. In plus. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. in alteman ta. 5 granuleora de ora de 3 ori. ~. . un tratament d e fond . 1 doza dimineata si seara. RACEALA. . emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. 5 granule ora de ora.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . Principalele indicatii . Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. in 9 CH. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. In asociere. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. . vocea e bitonala. . ~ Sau: ' Homeovox. dar foarte scurta. iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. l' .impotents masculina. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. in perioada temperaturilor foarte scazute. 5 granule ora de ora de 3 ori. voce ragusita. 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore.raguseala e cronica. Medicul trebuie c onsultat dad: . ACONITUM Laringita acuta cu febra. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. 5 granule ora de ora de 3 ori.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat.episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. 1 doza de la primele simptome.. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. 5 granule ora de ora de 3 ori. de 2 -3 ori pe zi.

a dificultatilor de a te pune In miscare. Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . " . ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. I . preventiv. Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. inclusiv coardele vocale. 5 granule seara. a doua zi. ai cant at sau ai strigat. ~ ARNICA 9 CH..I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. RA GU$EALA. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. Aceste doua medica mente se iau impreuna. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. 5 granule. de 2 on pe zi. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. . Paulette. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. ~ Exper ienta mea: . inainte de cele doua mese.m earga". ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. in varstii de 28 de ani . nevoie de a-ti drege glasul. In toate cazurile. . ~ Experienta mea: . RAGU$EALA. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. RA GU$EALA. 0 data sau de doua ori. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. timp de trei zile inainte de menstre. cand e yorba de un copil mic. Ane-Laure. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. ~ IGNATIA 15 CH. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. trebuie mers repede la medic. . nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . canta intr-un cor si are vocea "sparta". . MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. 5 granule.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. 9 CH. 5 granule. 5 granule seara. imposibilitate de a ridica vocea. to ate situatiile paralizeaza. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. In a zecea zi a ciclului. dimineata. tulburarile digestive su nt constante.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. de fiecare data . ~ MANGANUM 9 CH. i n varstii de 60 de ani.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH.

5 granule in caz de teren hepatic. .Gelsemium 15 CH. in afara calatoriilor. 2 comprimate. . ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. crede ca raia era de vina pentru un teren care. fondatorul homeopatiei. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. de 3 ori preventiv. si necesita un tratament local prescris de medic.Lycopodium 9 CH. Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). tul burari digestive (indi~estii. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. sarcopt. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. ora de ora c u 5 granule de: .agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. 5 granule din doua in doua ore. In moment Mercurius corrosivus 9 CH.A ·4. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. si .Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei.Tabacum 9 CH. daca ti-e teama ca vei fi bolnav.' ® .Borax 15 CH. ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. evoca un teren alergic. crize de ficat.Cocculus 9 CH. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. in alternanta. in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. daca domina ametelile. RAUDEMARE ore.Ignatia 15 CH. . tearna)? Ce trebuie facut ~ . 20 de picaturi inainte de mese. Sepia (in momentul menstrelor). Vezi TEREN. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. . . Se impune consultarea den tistului. 5 granule ina inte de mese. in descrierea lui.374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. Lycopodium (hepatic). 5 granule de 4 ori pe zi. se ia 0 doza de: . agravare la tangaj: Borax 9 CH.Nux vomica 5 CH. Se ia preventiv Cocculine. 1 doza. timp de 0 luna. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . de repetat in fiecare saptamana. 5 granule sau 2 comprimate. 5 granule inainte de mese. Hahnem ann. . daca dom ina paloarea si indispozitia.

. 1 doza in fiecare seara.1M • ':tin .Phosphorus 15 CH. ..

care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. Acest caracter acut si brutal al puseelor. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. precum Thuy a. In momentul criz elor.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte. fond. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . precum si durata tratamentului. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon.a starilor generale si a terenului. 5 granule dimineata si seara. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. .reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH. KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. de exemplu. entorsa. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista.in afara unor cazuri accidentale . datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. crizele sunt marca te de inflamatii acute.reumatism sau artroza. . problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: .durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon.Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. . Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere .durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice.reeducare dupa fractura. edem si agravare noaptea. Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee. 5 granule in fiecare dimineata. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. Caracterul cronic sau . 5 granule pe zi. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum.

imobilitate.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH. . acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. care asociaza artrita acuta si leziunile . chiar dad "demararea" mati nala e dificila. deformari. Durerile sunt agravate prin apasa re. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. daca acestea persista. 0 d ata sau de doua ori pe zi. 0 data sau de doua ori pe zi. ~ Artroza cronlca Dureri articulare. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. .daca durerile sunt ameliorate prin repaus. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. . agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. 5 granule. si se amelioreaza in repaus. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. prin efort. 5 granule. ~ Durerile artrozice in general .repetitiv al durerilor. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. neputinta functionala. noaptea. trebuie consultat medicul.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH.

Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. 5 granule la culcare.favorizeaza sec retia laptelui. penicilina si c ortizon. . . este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. si Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. RICINUS Origine Ricinul. -varicela.zona zoster. pr ovocand . pe toata durata evolutiei maladiei. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. . Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare.reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. 0 arsura a feselor. 5 granule la trezir e. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici. 1 tub. -herpes. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. deseori agravata de timpu l umed. cQ cQ Principalele indicatii . Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . 5 granule dimineata si seara. si Sulfur iodatum 9 CH. RHEUM Origine Reventul. .opreste lactatia. in cura de 0 luna.o rhite. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict.senzatie de rigiditate articulara. . RHODODENDRON Origine Rododendronul. agravata umiditate eu dificultati dimineata .378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH.

Simptomele caracteristice . bronsite.eruptii de mici vezieule. continand un liehid limpede. rino-faringitele se repeta. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. RINO-FARINGITA CU REPETITIE .placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda.uscaciune a mucoaselo r. . In primii ani de viata ai copilului. . dand 0 impresie de piele de leopard. laringite). putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. .

.ma. de e~~mp. Frecventa episoadelor. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. Daca tulburarile persista. mucoasa. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. se prezinta trei tipuri d e situatii: .trateaza Schematic. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. 1 do. pentru a pune in repaus articulatia. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. Lycopodium. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. ~ Copilul e bolnav frecvent. episoade infectioase. iar episoadele infectioase apar brusc. Rolul homeopatiei este deci dublu: . Probleme dermatolo gice .sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. terenul. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH.sc construirea imunitatii copilului. doze saptarnanale) timp de doua-trei luni.copilului ca sa evite complicatii si recidive. 4C:a . dirnpotriva. Recurgerea prea sistematica la antibiotice. timp de 0 lu na. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. .trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. dureri.deseori ca. sursa de suprainfectii microbiene frecvente. trebuie consultat medicu!.380 Te~menul. Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). coji de lapte . departe de a rezolva pro?l e.za 0 data pana la patru ori pe luni. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote. pa~e . 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate.sc:ie in 15 CJ:I. Tratam entele cu antibiotice. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). timp de trei pana la sase IU111. Thuya. E vorba in gene ral de un copil tonic. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. lipicioasa. groasa. Sulfur. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. mten~ltatea l or (febra.eczeme. ROBINIA eta Origine Salcarnul. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. stres. desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a .

Natrum. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. . hipersensibili. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. otita seroasa. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. din ora in ora. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. s inuzita. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Rinitele. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. Sulfur iodatum. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. Tuberculinum.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. care obosesc r~p~de. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . 5 granule. fara oprire ' episoadele se inlantute . in alternants.

entorsa. timp de cinci sprezece zile. Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. timp de cincisprezece zile . Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. provocand tuse. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH. RUMEX Origine Stevia de gradina. diaree la trezire. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. reeducare ortoptica.lumbago.. . 1 tub. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. oftalmia zapezii). 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola. . tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. pentru confirmarea diagnosticului. La sfarsitul maladiei. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. RUJEOLA. eta !ita . eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. durere a coccisului. dificultati de acomodare.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' .senzatia de lovitura. de rigiditate. 5 granule.. prurit cand te dezbraci.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. ora de ora.chist al incheieturii mainii. De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. .oboseala ocular a. in alternanta.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece.® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii. Sulfur: diaree la trezire. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. .•. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. Simptome caracteristice . Arnica: traumatism si oboseala musc ulara. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului. Princlpalele indicatii . luxatie. .

si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi.. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina. trebuie consultat medicul.: .Histam inum 6 DR. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse.stranut cu senzatia de blocare a nasului. . Principa lele indicatii Boala fanului. din preparatul urmator: .. . Principalele indicatii . . trebuie consultat medicul. Daca durerile persista.. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier. Se vor mai lua si Ruta 9 CH. -"" ..salivare acida: Borax 9 CH. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor.Allium sativum 6 DH. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. cu zbarnaieli in urechi. .~' . Daca s imptomele persista.veruci in regiunea genitals. 5 granule de 3 ori pe zi. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura. . ' --. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina.~.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei. . . . 5 granule de 3 ori pe zi. SALIVATIE :.mancarimi in cerul guri i. precum Sabal serrulata campus. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei.absenta salivarii.. Simptome caracteristice . Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile. gura uscata: Belladonna 9 CH.menstre dureroase si hemoragice. origmar din America Centrala. sabina. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. (regiunea) Origine Popazul.ameliorare la caldura.Arnica 6 DH.

.

cu senzatia de apasar e. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. . timp de 0 luna.386 JACQUES BOULET salivare groasa. .. Sanguinaria Canadensis. 1 doza saptamanal.diaree. bufee vasomotrice. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu. Daca durerile abdominale si diareele persista.laringi ta acuta nocturna Ia copii. vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. . se ia Parathyphoidinum B 15 CH. Principalele indicatii -mlgrene.astm cu apasare brusca in timpul noptii. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor.senzatia de nas complet infundat. .nas inf undat. Principalele indicatii Astm. 0 actiune asupra Simptome caracteristice .congestii. SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul.transpiratie nocturna brusca si abundenta. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. .periodicitatea tulbur arilor . Sulfur: migrene periodice. . timp de trei luni. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. .diaree si balonari. . Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. . SANICULA Origine Sanicioara.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice. Simptome caracteristi ce . care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte.tuse brusca lari ngeeana.boa la fanului. . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . . Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. Principalele lndicatii Polipoze naza le. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. bufee de caldu ra.bufee de caldura la menopauza. Principalele indlcatii . SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. bronsita. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta.

vitamina B6 in special. Schematic. De fiecare data. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats.. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare .' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. De fapt. alaptat. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. Aceasta prima consultare este foarte importanta . constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. homeopatia. In timpul alaptarii.. In toate stadiile sarcinei. De asemenea. Principalele indicatii Astm. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. evitarea obturarilor si crapaturilor. vase care se sparg. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. indeosebi: Sepia. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta.eme cu venele. indispozitii. traumatisme fizice . Comparatii ~i asocieri Berberis. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite. 1-2 doze pe saptamana). homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice. fier. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate. sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale..va ajuta la depasirea ei tara probleme. piciituri.tante . tau Calcarea campus. bronsi ta. precum Bioptimum grossesse. neplacute (gretur i. Dar. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede). voma. tara dramatizare si tar a tranchilizante. 'SAKCINA. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. SAPONAKIA Origine Sapunarita. precum Sepia campus. oboseala. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. De aceea. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat.Se. dureri articulare. cisti ta). De fiecare data. 15 picaturi de 2 ori pe z i.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele.indica prezenta unui ger mene patogen. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. daca analiza urinei sistematic . Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. . In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. hemoroizi. tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. iar un tratament homeopatic .Natrum muriaticu m sau Ignatia ..

Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita.Picioare grele si dureroase. . 5 granule in fiecare dimin eata. . Indlspozitli . Probleme de circulatie . Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. in alternanta. de cele mai multe ori. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. 15 picaturi de 3 ori pe zi. hipersensibila.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului.ompus. _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. Comparatli ~i a socieri Berberis. 5 granule de 4 ori pe zi. daca sunteti anxioasa enervata. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. 5 granule la trezir e. sa se produca. 5 granule de 3 ori pe zi. se adauga: Arn ica 9 CH. 5 granule la trezire. 1-2 ori pe zi. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. SAN . _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus. nastere prematura). 5 granule dimine ata si seara.dorinta de a dormi in permane nta. inainte de mese. . he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. SARSAPARILLA Origine Salcea. si Sepia . Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . . cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. 5 granule din fiecare dirnineata si seara. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. mai ales dimineata. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. . iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. 5 granule. se ia. 15 picaturi. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. 5 granule la fiecare jumatate de ora. precu m si al femeii. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. si China 9 CH. la fie c are zece minute. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. 5 granule. in sfarsit. ~s: Sepia 9 CH. _ traumatism al sanilor. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH.

5 granule. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. .

':'l':'M. pierder i. din doua in doua ore.. Asta se datoreaza constitutiei lor.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. . ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. 5 granule. ! . : ~'. Deseori. si Sulfur iodatum 9 CH. in cura de doua runi. 5 granule la fiecare doua ore.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. Calcarea phospho rica. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. trebuie sa se dea sistematic vermifug.••••. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. 5 granule din fie care la culcare. de 2-3 ori pe an. trece de la ras la plans.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 5 granule pe zi. La copil. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. 5 granule la fiecare ora. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense . 1-2 o ri pe zi. tulburari de menstruatie. SCHIMBATOR . SC~NET l -.!. in alternanta. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. supuratii. 5 gra nule de 3 ori pe zi. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. 5 granule. Se vor lua timp de doua zile. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH.. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . timp de zece zile .~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. expectoratii. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. 1 doza pe saptamana. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen.'I ''''''-'-.

se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH. utilizat la 0 diluatie mare. Un m edicament homeopatic.aza scurgerea. .lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri . Lachesis.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. Tot asa durerile de cap. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza.

Thallium aceticum : caderea parului. .mens tre hemoragice dureroase. . Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. Principalele indicatii .crampe in pulpa piciorului. . 5 granule dimineata. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare.arterite ale membrelor inferioare. astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . Comparatil ~i asocieri China: oboseala. . SENNA eta eta Origine Siminichia. .sindromullui Raynaud. . . .contractii dureroase ale uterului. degeraturi. . SENEGA Origine Amareala (de Virginia). SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. ~i Natrum muriaticum 9 CR. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila.oboseala fizica si intelectuala. Cuprum: crampele arteritelor. Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. Origine Seleniul.ca derea parului. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie. granule. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. comprimate sau supozitoare. SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. 5 granule pe zi . Principalele indicatii .acnee seboreica: Selenium 9 CR. Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: . Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora. 5 granule de 2 ori pe zi. .cefalee.dureri febrile ale extrem itatilor. -acnee. Si mp tome caracteristice .colici dupa nastere. Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute.

Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. Natrum muriatic um. deci. Sensibilitatea la frig. . Silicea. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. Sensibilitatea este mai puternica si este. . cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. . nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. De exemplu. este deci preferabil. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. ci stimul eaza reactia organismului. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). Pentru a evita ris curile de agravare. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. in afara unei afectiuni acute.gelozie: Laches is. Sa luam de exemplu Arnica.jignire: Staphysagria. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. Medicamentul hom eopatic.parasite: Pulsatilla. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. deci. prin definitie. a tratamentului sau de fond. . in cazul in care exista indoieli. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . Psorinum. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. .excitatie: Ignatia. in practica. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. Arsenicum album.angoasa: Arsenicum album. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. uneori aceleasi antecedente. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. in sfarsit. sa s e foloseasca dilutii medii. In plus. . 0 stare de epuizare profunda. carbonicum. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH).in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). . de exemplu. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. Phosphorus.manic: Chamomilla.suparare: Natrum muriaticum. oboseala musculara. Graphites. cu tulburari card io-vasculare. Acest aspect al homeopatiei este foarte important.

SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi.. fulguranta. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. 5 granu le. senzatie de apasare . de gol. de contractie. . de 2-5 ori pe zi. rnteparoare. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. ca un cui. ca 0 teapa. acesta este dat in 9 CH. lata principalele senzatii (in general.. dur ere febrila. dupa intensitate.

cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. . este 0 femeie activa. . este folosit la desen. Natrum muriaticum. . .apasare (bazin): Sepia.hemoroizi.caldura sau imobilitatea . -mlgrene. cu tenul putin cam te rn. si congestia hepatica si stare a generala.. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. folosit de sepi e ca sa-si vo~s. chiar daca tulburarile h epato-veziculare. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . .~~ Origine _ .dorinta de otet si de alimente acre..durere intolerab ila: Chamomilla. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare.durere intepatoare ca niste ace: Apis.herpes. responsabila.si.eczema cu crapatura. iiplace sa mearga repede in aer curat si. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. .piatra (stomac): Bryoni a. 399 . . Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. ~ in dezechilibru Inainte de menstre.gol (stomac): Sepia.baby blues.micoze vaginale.depresie la menopauza. de exemplu. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu.depresie dupa nastere. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave. d eces. apasare in pantece inainte de menstre: . Acest lichid negricios. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta.. la femeie. . . in oligoelemente. raporturile sexuale pot sa fie dureroase.infec tii urinare recidivante: .durere febrila: Arsenicum album' . Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. . . . ' . . . mai curand slaba. indeosebi la fiecare ciclu.spasme: Colocynthis.durere. Agaricus. . Pe plan general.constrictiune: Lachesis. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta.. SEPIA~ Principalele indicatii . '. sarcini. .sindrom premenstrual.Cerneala de sepie. puber tate. .. . se aseaza picior peste picior. De avut in casa Sepia 9 CH. .durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum. indeosebi inainte de menstre. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat. in acelasi timp.criza de ficat.' . herpes. Argentum nitricum. Suf era de scurgeri iritante (leucoree). 1 tub. devotata familiei si muncii sale. Cuprum. neintelegere conjugala. probleme cu parintii sau copiii.electricitate: Hypericum. .greata din timp ul sarcinii. ' =+: . Natrum muriaticum: sindrom depresiv. eczema. III enzi me. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica.easca ouale sau sa-si protejeze fuga. a tesuturilor de sustinere. . menopauza). cand sta jos.

.ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie. Ca totdeauna. -! . rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. Principalele Indica tii Infectii urinare. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: ." SBR ANTICOLIBACILAR. cistite.. in practica cotidiana . se instaleaza depresia.-. In acest dictionar. Uneori.ca . . Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice.ca Origine Serul anticolibacilar purificat. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule pe zi. sindromuri gripale frecvente.slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate. posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. . Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. Astfe1. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR.t.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". l 401 depresiva. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi.~:. Scaderea... fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient.. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare .constipati e. fie in cazul chestion arii generale. de origine caprina. sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. dezinteresu1 sau excesu1.. Va avea tendinta sa se inchida in sine. provenind de 1a animale imunizate. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. In repertoarele clasice. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene.. .absenta setei in ciuda guri . exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui. . SFINCTBR SBTB+ . in aceeasi masura ca digestia sau somnul. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. pentru determinarea sensibilitatii individuale.

sete permanents. 5 granule. . I n caz de pauze respiratorii.sete intensa (mari pahare cu apa). vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus. SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. se adiiuga Opium 15 CR.i uscate: Alumina.sete de mici cantitati de apa rece. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. . cu gura uscata: N atrum muriaticum. 5 granule din fiecare. . .

In perioada de criza. Pansamentele intesti nale. . celule cu rol primor dial in sistemul imunitar. -frig. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. fracturi. cu suprainfectii frecvente. Simptome caracteristice . de teapa.tutun: Ignatia.tesutului conjunctiv. alaptare. supurat ie dentara.grasime: Pulsatilla.senzatie de spin. . SILA. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH. numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. SIGMOIDITA. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare. supuratii locale in urma unui BeG.cafea: Calcarea carbonica. . in cura de 0 luna.protectiei vasculare. din ora in ora. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. . furuncule.lapte: Sepia . . rino. . . --::::J!gravare la vacc inari.paine: Natrum muriaticum: .faringite.bere : Nux vomica. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. in alternanta. examenele vor elimina 0 patologie tumorala. . Trebuie con sultat medicul. somn agitat. epuizare fizica si intelectuala. lata principalele: ' .402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii.agravare la frig. de repetat da ca e necesar. formand mici chisturi infectate.ameliorare la cald.transpiratie.supurar e.ca1cifierii. . unghii casante si patate. 5 granule. . ®~ Inflamatia partii terminale a colonului.lipsa de energie. Se vor lua Hepar sulfur 15 CH.unt: China. somnambul ism. 1 doza pe saptamana.carne: Lycopodium. precum criptogama de balta . de 2 ori pe zi. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. 5 granule din fiecare. China. . emotivitate. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. osteoporoza. acnee cu supuratie. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate. . . . . bronsite.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. urcioare.

s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta. Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza.(Equisetum). excesiva. .

intoleranta la vaccinuri. cu bombari frontale proeminente. Tratamentu l de fond e indispensabil.infectii. rara incredere in el. . ••••• _ "" ":. Medicul trebuie consultat frecvent. se p lange de dureri de cap. 5 granule. un aer bland si frag il. tenul palid.carente alimentare si afective . sensibili. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. . detestand violenta. E un copil si un adolescent vioi. pana la consultarea medicului. in a zecea zi a ciclului. I doza. tristete. in cele pt zile care preced menstrele. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. in ciuda unei alimentatii bune. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. se ia: Folliculinum 15 CH.generoase ~i dezinteresa te. CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare.surmenaJ. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . Timid. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. Predispus foarte usor la oboseala. SINDROM PREMENSTRUAL f. t _ . a pantecelui si excitatie. privirea vioaie si serioasa. de luat din a paispreze cea zi. slabit. foarte afectuos. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. ~ In dezechilibru Rapid obosit. ale pantecelui? Va doare capu l? . durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. totdeauna foarte imbracat. uneori si in cazul durerilor de gat. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi.. ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. •• : LACCANINUM Sani congestionati. dar anxio s si instabil. aproape copilaresc. regimuri. inteligent. . epuizabil.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. sau conform pos ologiei indicate. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. indiferent de clima.

{> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. si exista un edem al gleznelor. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. parca inflamate. rosu. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. al ace stei femei hiperactive. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. cu tulburari vizuale. bufee de caldura agravate seara. constipatie. VIPERA Venele sunt dureroase. oboseala si deprimare. NUX VOMICA I ndigestie. criza de ficat. chi stice ~i dureroase. durere de stomac. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. dese ori Sepia. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. roseata. In special Lachesis. modificare a . Sepia. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. nevoie de a ridica picioarele. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. gaze. cu greata. el este util si pentru congestia bazinului. . SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. toate tulburarilc digestive spasmodice . ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. Pe de alta parte. ~ Experienta mea: Deseori. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. deja iritabil in timp normal. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. CYCLAM EN Migrena oftalmica. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. foarte sensibile. cu 0 placa rosie si mici vezicule. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. SEPIA Migrena inainte de menstre. In 15 sau 30 CH. cu un varf alb. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. precum Sepia campus.

ca scop amanarea reluarii lucrului. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. c u nevoie de izolare. timiditate crescuta inainte de menstre. noduri. LACHESIS Congest ie. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. la apropierea menstruatiei. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. ~ LAC CANINUM 9 CH. In urma un or traumatisme craniene. dureri de cap. este foa rte enervata si agitata. in a zecea zi a ciclului. plans rara motiv . modificare a dispozitiei. hiperexcitatie logoree seara. crampe. 5 granule de 3 ori pe zi. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. ~ FOLLICULINUM 30 CH. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. In caz de reumatism articular. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. Apoi Bryonia 9 CH. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. 1 doza. fizice si psihice. migrena si depresie care pr eceda menstrele. simte abdomenul greu. in varsta de 32 de ani. In plus. Veronica. NATRUM MURIATICUM Tristete. 5 granule. 1 doza in fiecare seara. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. IGNATIA Spasme. In ziua dinaintea menstruatiei. de hiperactivitate. 5 granule. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. . sear a. exista o secreti e abundenta a acestuia. In ultimele opt zile ale ciclului.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. ~ SEPIA 15 CH. si SINISTRozA Indispozitii variate. cu un caracter foarte schimbator. in varsta d e 40 de ani. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. timp de 0 saptamana.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. cu 0 mare nevoie de consolare. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. inainte de cele doua mese. bufee de caldura. Ranitul trebuie consultat imediat de medic.

galben-verzuie. galben .

1 eomprimat de 4 ori pe zi. ~ $i in plus: Se iau 5 granule.cimb risor (1 g). EUPHRASIA Lacrimari iritante. ea sa se preserie un tratament de fond.Yves. ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. de repetat a doua zi. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. . . 1 doza. . Scurgerea s-a oprit foar te repede. 5 granule dimineata si seara. Pierre.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. din medieamentele de mai jos.pin (1 g). cu congestia fetei si dureri frontale. Pentru eopii. . Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. 1 supozitor dimineata si seara. calmata de caldura locala.reeidivele sunt freevente. . timp de eel putin opt zile. din doua in doua ore. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. dar nu exista supura tie. in 9 CH. 5 granule. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. I I . dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. . tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. in varsta de 34 de ani. care sunt rosii. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius.a aparut febra. (pentru adult) intr-un pahar eu apa.euealipt (1 g). eu dureri oculare si frontale. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t. ~ LACHESIS 15 CH.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. precum si 0 tuse uscata. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. in alternanta. din ora in ora. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita.elixir de papaina (125 cl). i n alternanta. LACHESIS Obturatie a nasului. In aceste trei cazuri. ea in preparatul urrnator: . Trebuie consultat medicul dad . ~ Si in pl us: In toate eazurile.

gastro-enterita pe ntru Arsenicum album). inaintea celor doua mese. . SL. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. timp de opt zile. ZI in cura de SL. ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. {> Experienta mea: . 5 granule pe cincisprezece zile. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. menopauza pentru Lachesis). HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. Beatrice.ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. ~ PYROGENIUM 9 CH. cu 0 rinita muco-purulenta.. timp de doua zile.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. caci sunt cornplementare. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. 1 doza dimineata si seara. care forrneaza dopuri in nas.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. MEZEREUM Durere violenta a fetei. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. a gravata in unna unei maladii. 5 granule.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. 5 granule. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. sarcina pentru Sepia. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. in varstii de 31 de ani. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. Vezi ASTENIE. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. durere frontala. se t eme de fiecare guturai. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. ~ Sliibiciune a gleznelor. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile. dimineata si seara. pentru cii se transforma rapid in sinuzita. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. cu iritatia mucoas elor. Tuberculinum.

uterin. 1 doza de 2 ori pe saptamana. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. 5 granule la culcare. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH. timp de zece zile. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne . SOMNOLENTA ". pre cum Calcarea carbonica. Daca simptomele persis ta. consult~ti medicul..414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei. De multe ori. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. 5 granule la cul care. 20 picaturi. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH.. 5 granule inainte de masa. 5 granule la fiecare jumata te de ora. de repetat daca e nece sar. 1 doza. copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata.. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH..consultatl medicul.</'. 1 d~za pe zi timp de trei zile. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice.. 5 granule..• . iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor. si China 9 CH. . i n timp ce. 5 granule). SPASME Un spasm . in cazul spaimei. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH.. Intre timp. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi.. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule inainte de masa. Daca simptomele persista.fie ca e digestiv.. tr ebuie consultat medicul. timp de zece sau cincisprezece zile. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. de doua ori pe zi." ~. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala.. SOLIDAGO Origine Splinuta. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule. 1-2 ori pe zi. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. . se ia Cup rum 9 CH. spasmele apar pe terenuri nervoase. Stramonium 15 CH. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. Daca tulburarile de somn persista. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. 5 granule pe zi.0F. ~. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata. timp de patru-cinci zile.ium15 CH. . de trei ori pe zi).

urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH. 5 .

1 doza. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: .tuse seaca. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. cavernoasa. eu apasare. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. 5 granule 1-2 ori dupa efort. 5 granule de 2-3 ori. 5 granule pe zi.Arnica 15 CH. in varsta de 40 de ani. 5 granule. se ia ARNICA 15 CH. SPORT I---. 5 granule de 2 ori pe zi. in alt ernants. De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. Trebuie consultat medieul. Cat mai repede posibil.. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. . pent ru relaxarea muschilor. . sia luxat glezna jucand tenis. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. . pentru a stimula si incalzi muschii. Alain. de cinei o ri.impresie de obturare a laringelui. 1-2 ori inainte de sport. 5 granule. 1-2ori pe zi. timp de trei zile. . 5 granule. . 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului. de trei ori pe zi. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. }> Fara sa se mai astepte. Principalele indicatil . pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH. ~ Recuperare dupa sport .! 9 CH. 5 granule pe zi. SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. Simptome caracteristice . -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. .China 9 CH. Si. folosita de foarte multi sportivi. senzatie de sufocare: .Kalium phosphoricum 9 CH. Arnica 9 CH. . daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. .erampe: Cuprum 9 CH. din zeee in zeee minute.' .l aringita acuta eu raguseala.spasme: Colocynthis 5 CH. pentru a reeupera di n oboseala fizica. faciliteaza rezis .uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui. care va decide oportunitatea unei radiografii. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. din eo specialitate homeopatica.

. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH. in t impul efortului ~i dupa efort. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. in varsta de 62 de ani. a pleeat sa se plimbe In Alpi. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . ~ in timpul sportului George. 5 granule din fie eare. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. 1 tableta inainte.

~ La cu1care: ARNICA 15 CH. . amelioratii urinand.r ~. in special episiotemii.cicatrizare a inciziilor chirurgicale. . furuncul. din ora in ora. 1 comprimat de rontait.: . Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse.hipersensibilitate a organelor genitale. SPORTENINA. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp.Principalele i ndicatii . urcioare. 5 granule din f iecare. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Hepar sulfu r: urcioare. abces. bautura concentratii). . 5 granule de 3 ori pe zi. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi. pliculete. . Origine Specialitate homeopatica (tablete.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . In schimb. 5 granule. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . cistita "miresei".cistite larii microbi (cu urinii limpede). STERILET " ·. Stafilococie cutanatii. Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH. cistite prov ocate de raporturile sexuale. Pri ncipalele indicatii Recuperare. ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. rezistenta la efort. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. Baryta ca rbonica. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. se ia. Principalele indlcatii Astenie extrema. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului. timp de trei zile. . 0 afectiune pulmonarii. .prurit care se deplaseazii.' .dureri dentare la frig.~ mancarimi cutanate. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. STANNUM Origine Staniul. . care i~i schimbii locul dupa scarpinare. Stangacia nu e 0 maladie.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. . Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice.

5 granule din ora in ora.sinuzita frontala la inceput.febra ridicata. cu d elir si halucinatii. Simptome caracteristice . continua. . ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH. Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor.delir. in alternanta. de 2-3 ori. . -~. . Prlncipalele lndlcatii . cu uscaciune a muco aselor. . 5 granule din fiecare. Origine Datura stramonium. 5 granule. ~i Oscillococcinum. halucinatii. De avut in casa Stramonium 15 CH.congestii. . -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH. Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite.spaime nocturne. Hyoscyamus: delir si violenta.tuse seaca. Simptome caracteristice . STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. . HERPETICA. granule sau sirop.' ® STKA. .febra foarte puternica a copiilor. ~. continua.delir cu violenta. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. Vezi BOALA FANULUJ. " STOMATITA.''1. de repetat dupa douasprezece ore. STRAMONIUM ~ • . tuse violenta.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. 5 granule ora in ora. .guturai cu tuse seaca.-. . ccese de stranut. Principaiele indlcatil . convuls ii. cu tus e dureroasa. 1 tub. 5 granule ora in ora. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala.NUT ~ Inceput de guturai. din ora in o ra. 1 doza. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. ••••••.inrosirea si uscaciunea mucoaselor. de repetat la fiecare jumatate de ora.spaime nocturne. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH.

provocat de tulburari minore de acomodarc.STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail . Strabismul usor.

.. .parazitoze si micoze. Vezi FRICA.oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. timp de una sau do ua zile. 5 granule inainte de mese. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. daca suntet i prea nervos. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH..dorinta de zahar si alcoo!. colon . 1 doza trei zile la ra nd. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. Vezi GUTURAI. 1 doza.Ignatia 15 CH. cascat si sughit.furunculoze. . Origine Sulful. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.) Hyoscyamus 15 CH. .agravare la unsprezece dimineata.Nux vomica 5 CH. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus. vezicula. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice. Lachesis. " . in special respiratorii.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. Simptome caracteristice .periodicitate saptama nala.dorinta de a sufla nasul constant. . SUFLATUL NASULUI . 5 granule din doua in doua ore. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. ~ Copii si adulti .422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. trebuie consultat medicu!. ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. . 5 granule din fiecare pe zi. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt.agravare l a caldura si in pat. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante.inrosirea orificiilor.h erpes. 111111 . . Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. . de repetat dupa sase ore. apendice.

sechele ORL ale gripelor: . .. Simptome caracteristice . Principalele in dicatii .artroza In pusee.:. Principalele indicatii . Ii est e totdeauna cald. ORL si respiratorii se intalnesc In familie.~. Arsenicum album ~i Nux vomica. este delicata.acnee juvenila.~. Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic. SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. Ii place sa traiasca bine. cu mici chisturi.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: .poate sa fie putin c am zapacit. .t. Persoane sensibile A priori. . && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. In schimb.. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat.inflamatie a ganglionilor.inflamatie a pielii. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic.excretie iritanta.boala fanului. . . . optimist ." . dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i. . .oboseala pe la unsprezece dimi neata.. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. . 'I" .reflux gastric cu aciditate. ind eosebi: Psorinum.. Vezi CARA CTER. nu exista un profil tip pentru Sulfur.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ . cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. ~ in echilibru Extrovertit. s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi.. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala. mai ales in pat.. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. Kalium bromatum: acnee chistica.~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate. .. Calcarea carbonica. . cu inclinatie spre mancaruri bune. Lycopodium. . etilism.·""""".=mw •• -. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata. Origine Iodura de sulf. .inflamatie a tesutu rilor intra-articulare.rino-faringita cronica.

173 de suse animale ca Apis (albina). In total. dupa controale foarte stricte ale calitatii. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. Deseori. SURMENAJ . in farmacopee exists aproape 3 000. du reri osoase. . Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. trebuie sa intelegem planta. Cand zicem Arnica. . de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. ar trebui sa spunem. un inceput de sinuzita. 1 doza.426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. un abces dentar.in caz de surmenaj fizic. silice. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de exemplu. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. timp de eel putin cincisprezece zile. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. 5 granule dimineata si seara. se confunda susa c u medicamentul. fabrica si propune medicilor. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. in limbajul curent. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. pentru a vorbi d e medicament. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. timp de eel putin cincispre zece zile. Arnica 9 sau 5 CH. 427 ® Pentru un furuncul. si Pyrogenium 9 CH. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. Ca exemplu. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. laboratorul Boiron . lider mondial.

Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH.". de repetat dupa sase ore. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. 1 doza. timp de un a-doua zile. 1-2 ori pe an. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 1 doza in ajun. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. . dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. 1 doza. Vezi GUTURA/. in cura de trei luni. 5 granule. 5 granul e. . parasit i: Pulsatilla 15 CH. ':'. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . .trac: Gelsemium 15 CH. din doua In doua 'ore. de 3 ori pe zi. In alternanta. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. . ~OLD®Jl <t ~. ~COALA. .inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul.

~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. timp de trei sau patru zile. 5 granule. . Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH. constipatie. Principalele lndicatii Drenaj hepatic.nevralgii sciatice. Cand cauza e pur emotiva. Principalele indicatii . ~ La persoanele foarte emoti ve. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. .ameliorare la aer curat. . 5 granule. limba incarc ata. Principalele indicatii Copii instabili. daca e necesar. timp de trei zile. de repetat. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. ia cu sudori reci.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. de masina/transport. Principalele indicatii .agravare la miscare. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor.rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus.excitatie motrice permanenta. se vor lua: ~ in ur ma unei emotil .DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. T. .excitat ie psihica. Simptome principale . constant agitati. de repetat. Simp tome caracteristice .greata In perioadasarcinii. daca e necesar. TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. 5 granule de 2 ori pe zi. indispozitii. us: rau de masina/transport.greata . . care asociaza ·Origine Papadia. foarte timide Ambra grisea 15 CH. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi.

0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta.unele persoane. 5 granu le de 2 ori pe zi.sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). . se ia China 9 CH.• .. 5 granule de 2 ori pe zi. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). si Natrum muriaticum 9 CH. fac boli noi. aceasta maladie. . 5 granule. apoi.aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -.. de exemplu rino-faringitele repetate la copil.unele persoane recidiveaza in mod regulat. pare ca terenullor s-a s chimbat. pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. dupa un tratament clasic. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). In aceasta viziune. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. . in timp.432 JACQUES TENDINIT. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: . Mezoterapia este si ea utila. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH.pentru 0 anumita persoana.<l . Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. 5 g ranule de 2 ori pe zi. 5 granule dirnineata si seara. De exemplu.mai intai 0 cau za microbiana. . antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. recidiva sau alternanta intre ele. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. . persista 0 slabire. de doua ori pe zi. caracterizat prin eruptii cutanate variate. Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. TEREN . ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. tratata prost sau deloc.:. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. in urma unui eveniment medical sau psihologic. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. de TENIE Daca.apoi. care a creat 0 leziune cutanata.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . 5 granule de 2 ori pe zi.pentru aceeasi maladie. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant.•. . maladii general e sau repetitive. se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). t imp de 0 luna. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. 5 granule in fiecare dimineata.

persoa ne diferite. evolutia si prognosticul maladiilor. nu fac neaparat aceleasi maladii. de exemplu: terenul alergic. . ereditari sau dobanditi.mblul factorilor. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . care condition eaza aparitia. psihologici. tisulari. in conditii similare.

ce leziuni predomina. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani.ce tesut e afectat. 435 condiloame.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. Principalele Indicatil . care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. . se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. perio dicitate). si Calcarea jluorica 9 CH . practica medicala ne permite. 5 granule dimineata. Pana la operatic. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. sau daca e abse nt. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. .care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. . Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . sicotic si tuberculinic. timp de trei luni. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•. sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. indeosebi genitale. Principalele indicatii Caderea parului. Traista ciobanului.care e prognosticul. Origine Talium. dar in pozitie abdominala. . 5 granule seara. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. .

.Menstruatie hernoragica.5 granule dimineata si seara.asupra organelor genito-urinare.asupra sistemului limfatic. zile. 5 granule de 3 ori p e zi. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. . asupra pielii. Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . . care se mai numeste si arborele vietii.asupra starii generale. timp de zece . timp de opt zile. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. .

nevralgii. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. 0 depresie.idei fixe. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate.morfologia: p ersoana creste in greutate.• agravare prin vaccin. recidiva infectiilor. . Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. . In schimb. indeosebi la subsuoara. a pri ori. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. Pielea devine grasa. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica.hipertrofiere a prostatei. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. . trebuie d epistat un eventual element declansator: .infectii urinare cronice. indeosebi cancerul. Marilor medicamente de teren. . Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. TICJ.boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. despartire de mama (cress. sosirea unui fratior sau a unei surioare. ~ Geni to-urinare: . constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic.celulita. papilom pe muco asele genitale. nervi: . . uneori evident (accident.nevralgii.436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . ~ Stare generalii. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. tendinta depresiva.depresie re actionala. alteori dificil de gasit . antigrip al. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri.ameliorare la caldura uscata. indeosebi Medorrhinum. Unghiile sunt striate si casan te.. deces).polipi la vezica. scoala ).vaccin BCG. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. lucioasa. condilom. pe de alta parte. Persoane sensibile Nu exista. . .impresia ca "ceva se misca in pantece". sau Kalium bromatum 9 CH. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic. 5 granule de 2 ori pe zi. . aceste maladii pot treptat sa modifice: . tuse convulsiva. in special copil -. cu celulita. mancarime. cand e yorba de ticuri ale fetei. . 5 .stresul. cu tratamente din ce in ce mai agresive. de fo bie la maladiile grave. agravare la umiditate.scurgeri albe cronice.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. . . transpiratia e abundenta. ~ Digestive: Colite cu chioraieli.veruci. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. . si are un miros caracteristic de praz. Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. Deci.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva. . ~ Piele: .

Vezi ANXIETATE. intestin. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. nelinistit. emotiv cauta nd simpatia. meticulos .e obiective: barbat sau femeie. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. TRAC. in cazul experimentarii. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. blonzi sau bruneti. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. ficat.. daca e yorba de ticuri ale mainii. EMOTIE .. care Ie usureaza probIemele digestive.. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. avand tendinta la c oIopatie. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. extrovertit.. TIP SENSIBIL !.. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. Cdteva exemple Pulsatilla. raspund deosebit de bine l a acest medicament.. infiltrarea pielii. fondatorul homeopatiei.. . se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. piele . recunostea . puti~ dezvoltati muscular. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta.. Se ia In 15 CH.ent. une ori variabile In cursul vietii. . inalti sau scurti si indesati. in termeni de cercetare. iritabil. . '. avand tendinta la probleme circulatorii. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. Am zice acum. La adult. dermatolo gice. Lycopodium. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. repartizarea grasimii.\. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. cu temperament timid. fobic . mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. nerabdator. introvertit. musculatur a. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. Ele pro duc. Hahnemann. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. cu piele deschisa la culoare. cu caracter iritabil si autontar. fiecare individ are . care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate.

care ra spundeau mai bine la unele medicamente.deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor. Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. Ele sunt In numar de trei: . :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine.

in timpul zilei in altemanta din ora in ora. de 30ri. . 5 CR si Bryonia 9 CH. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . crampe.apoi. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. In alternanta. caldu ra. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. ducand la 0 neputinta aproape totala. medicul va recomanda un examen radiologic.Gelsemium. TRAHBITA. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. dar si de un corp strain aflat in bronhii. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. Daca traheita apare in urma unui frig usc at. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. . ora de ora. cu once pret. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului.. oboseala). 5 granu le de Lachnantes . se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. . 5 granule din ora in ora. de 3 ori. 5 granule. or . in starile acute. de 3 ori. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. fie din cauza leziunilor reumatismale. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. in mod obisnuit. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium.® La inceputul unei traheite acute. diaree. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. . care este un adevarat pericol. 5 gran ule dimineata si seara. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. TIMIDITATE. indeosebi pentru ceea ce. ora de ora.Argent um nitricum. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR. emotii . In toate cazurile. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. daca tracul provoaca durere de stomac. menstruatie) sau emotionale (trac. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. de 0 problema de reflux esofagian. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. Vezi ANXIETATE. biologice (alimentatie. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. 5 granule. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. deceptii) . sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. de 0 proble ma cardiologica.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. cu ar suri de stomac si diaree. iar. A doua. este de a vrea. 5 granule din ora in ora. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. spasme. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. uitand putin diagnosticullezional.mai intai. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. se face tratament cu Arnica 15 CH. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere..

care nu alina : Mercurius solubilis.febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna. in 9 CH. .febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. .ienteaza alegerea medicamentelor: se iau.febra cu transpirare a partilor acoperite. 5 granule din doua in doua or e: . .

. Transpiratia cronica. . 5 granule pe zi.piept: Bellis perennis 5 CH. . indica si un medicament de f ond: se iau. -la maini : Sticta pulmonaria. }. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta.. 1 tub: edem. 5 granule de 3 ori pe zi. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi. . 1 tub: febra ac uta. Tremuratul poate sa fie si cronic.. 1 tub: hematom.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie..os: Symphytum 5 CH. mare. Arnic a 9 CH.la trezire brusca: Sambucus. in 9 CH.. 1 tub: dureri febrile.l~:~' }:. Aesculus compus.. Aconitum 9 CH. -. angoasa nocturna. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album.dupa masa: Natrum m uriaticum. gastro-enterita acuta. -la piel ea capului: Calcarea carbonica.in regiunea genitala: Thuya.:. . Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. otita acuta noaptea. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH.i. . Belladon .la picioare: Silicea. intepatura de insecte. in 9 CH .transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. 1 tub: criza de hemoroizi.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. dar rezultatele nu sunt constante. 5 granule pe zi: . .! . dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . Arsenicum album 9 CH.testicule: Cl ematis erecta 15 CH. 'I. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. urticarie. arsura de gradul unu.la gat: Calcarea phosphorica. traumatism muscular. ~.nervi: Hypericum 15 CH. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice. se ia mai intai Arnica 9 CH. '.. • . .. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis.. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente. .vena: Hamamelis 5 CH. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic. TRUSA HOMEOPATICA. raceala puternica. . Apis 1 5 CH. 1 doza din fieca re trei zile la rand. 5 granule pe zi: . cand e localizata. -. ~"i __. 1.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: .. -la subsuoara (miros puternic): Thuya. A FAMILIEI Jt.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na.

de repetat daca e necesar.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. Cocculine. cis tita acuta. Cantha.na 9 CH.is 9 CH. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. 1 cutie: rau de masina/transport. Cephyl. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH. 5 granule. TREMUK. 1 tub: arsura de gradul doi. de repetat daca e necesar. 1 tub: febra cu transpiratie. 0 cutie: febra. de repetat daca e necesar. 5 granule. . . paralizie Gelsemium 15 CH. 5 granule. durere. Atentie! Acest medicament contine as pirina. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH.

timiditate. 1 tub: vexatie. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. Vipera 5 CH: inflamatia venelor. Coryzalia. Stodal. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. Tuberculinum aviaire. 1 tub: spasme digestive. 1 tub: iritatie a pielii. Staphysa gria 15 CH. ~ Ginecologie: . Coca 9 CH: rau de inaltime. Ignatia 15 CH. otita.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. la fiecare episod.spasmofilie. . Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. Cup rum 9 CH. 1 doza: inceput de supuratie. Hepar sulfur 15 CH. sinuzita etc. 1 tub: dureri spasmodice.menstre dureroase.variabilitatea sim ptomelor. arsuri. Magnesia phosphorica 9 CH. CH: oftalmia zapezii. sistem nervos: . . Osci llococcinum. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. Str amonium 15 CH: cosmaruri.slab ire. Principalele indicatil ~ ORL: . . migrena. 1 tub: crampe. nervozitate. Nux vomica 9 CH. Podophyllum 9 CH: diaree. . 1 cutie: rinita. Sedatif PC. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. Simptome carac teristice . mahrnureala. . Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. spasm e. crize de astm. 1 tub: anxietate. 1 flacon: tuse. . herpe s.anxietate si hiperemotivitate. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente.probleme endocrine (tiroida ). Folosirea ac estui medicament este delicata. boala fanului.recidive frecvente.rino-faringite r epetate. zd relituri. in alternants cu Magnesia phosphoric a.tulburari de crestere. Homeoplasmine. pentru 0 anumita persoana. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. Sporteni ne: practicarea sportului. 1 tub: excitatie nervoasa. 1 tub: trac. . spaime nocturne.dureri de cap. Gelsemium 15 CH. ~ Stare generalii. sentiment de nedreptate. 1 tub: dureri spasmodice. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. .otite repetate. zgarieturi. Poumon hist amine 15 CH. Lachesis 9 CH: caldura. Ruta 5. 1 tub: alergie. in alternanta cu Colo cynthis.afectiuni ORL repetate. spasm ne rvos. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. indigestie. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. adormire dificila. . I -astm.

maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). bronsitelor. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. retractie. dar seara devine hiperactiva. dar si probleme digestive si cardiace.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. cu infectiirecidivante.fragilitate ORL. TUSE®J. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. cat si in cea profesionala. dar si i ntelectual. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. cu 0 dispozitie destul de instabila.ganglioni tari si durerosi. ea devine tematoare. . folosi t in tratarea otitelor. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei.artroza cronica cu rigiditate. 5 granule din doua in doua ore. sau dupa posologia indicata. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. si se plange de dureri de cap seara. Desi nu e prea grasa. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. slabeste si mai mult. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. astmei. pr in fibroza. Simptome earaeteristiee Rigiditate. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere.cresa sau la carnin). . cand e prost suportata. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. . emotiva. alergie. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. in alternanta. a tesuturilor periarticulare. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . Tusea nu e 0 maladie. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . Se simte epuizata fizic. ci un simptom care trebuie explorat. la copii indeosebi. Ea poate sa indice un simplu guturai. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. Hiperemotiva. Ii plac mutarile si calatoriile. Vaccinarea cu BGC. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. Imaginativa si creativa. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. mai curand slabe si longiline.

care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. . . in 9 CH. {. ' ~ Experienta mea: . trezire brutal a noaptea. Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. . cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. BELLADONNA Febra ri~icata. . Phytotux. BRYONIA . recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa.copil. brusca. care se termina cu voma. La. iar expectorati ile dificile si consistente. cu 0 voce in schimbare. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. de la primele simptome. 111111111111111 . precum Campho~~neumme. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . 3 ori pe zi (pentru ad ult). Trebuie consultat medicul daca . cavernoasa.tusea dureaza. mtepatoare. Febra moderata. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta.Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. dureaza mai mult de opt zile. mucoasele sunt uscate ~l dureroase.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH.Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. . co ntinua. recenta. iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. in asteptarea venirii medicului . timp de eel putm opt zile. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. rUSE: e grasa. cu durere a traheei si bronhiilor. elixir de papaina (125 cl). 1 supozitor dimineata si seara. cu tuse foarte dureroasa . rUSE: este seacii. {. timp de opt zile.febra sau expectoratia indica 0 bronsita. 0 tuse seaca. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. {. supozitoarele sunt mai usor acceptate . chemat de urgenta. progresiva. Se ia~ 50 de pi~aturi de. in caz de laringita acuta la copil. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. cu senzatia de apasare si sufoc are. ~ $1 in plus: . la fiecare zece minute.eucalipt (1 g). cu tuse foarte dureroasa. ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa. SAMBUCUS Nas infundat. .pin (l g). " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul.448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . {. 5 gran ule de 3 ori pe zi . alternand cu sudoarea fete i. . Droset ux. rUSE: este seaca.cimbrisor (1 g). lara accese. . brusca. SPONGIA Tuse cavernoasa. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta.

" . are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. 3 seri la rand. . ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. tuse seaca. TUSE: este seaca. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. ~ DROSERA 15 CR. ' Daniel. si dureaza. ' Foarte eficace in episoadele acute.Foarte fr~cvent.de un reflux gastric. dureroasa si agrav ata de aerul rece. 0 0 0 gura de apa rece.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. Atentie! In toate acest e cazuri. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. In 5 CR. Est e un medicament clasic al astmului. trei seri la rand. laringeeana. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. daca tusea dureaza. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR.a mea: .. ~ Experien. ~ Experien. 1 doza. in varstii de 2 7 de ani. fora acce se. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita. cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul.. ~ Experienta mea: . ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea.de 0 problema cardiologica. trenanta. foarte util in numeroase traheite. trebuie consultat ~edicul.. caci poate sa fie yorba : . . c~iar si in faza acuta a unui guturai. . sufocare. ~ Experienta mea: . in urma unui guturai. 5 granule de 3 ori pe zi. JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. MANGANUM Tuse seaca. medicament clasic al tusei convulsive. cavernoasa. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. cu accese. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase. ~ Experiema mea: . _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. chiar mancarime pe laringe. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat.

."t . Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. . 5 granule zilnic. 5 granule de 3-6 ori pe zi. 453 Alice. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. cresterea in greutate. verucile.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. la fiecare guturai. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. -. vaccinari -. ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule.. in timpul zilei. inainte de ceremonii spectacole. T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. face 0 tuse grasa. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva".~. 5 granule zilnic. .. sub forma de a ccese. perturba echilibrul organismului. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. De vina sunt ront aitul tot timpul. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . 5 granule la . picioarele "neastamparate". precum si 0 modificare a termoreglarii .::::=::::====::. 5 granule zilnic. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. mesele prea copioase. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. ----==.la oprirea fumatului: agitatia fizica. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. exact in m omentul culcatului. din ora in ora. . Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. in alternanta. Celulita.IIII •• IMIi. in varsta de 3 ani. care te obliga sa te scoli. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. ~ Experienta mea: In 15 CH. '1 doza. la fel ca si alte evenimente . . apoi dozele se rares c in functie de ameliorare.maladii infectioase. sau de TUTUN "".1 . 5 granule zilnic..:. corticoterapie. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. fiecare acces.. furi a. preventiv. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. in 15 CR. care provoaca vomitat.

<it» Jj In cele mai multe cazuri.in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. se adauga Fluoricum acidum 9 CH. _ ~ .': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' . care necesita un tratament de fond. Acestea indica terenuri anxioase. . in asteptarea consultarii medicului. 5 granule. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. 5 granule.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . de 3 ori pe zi. ~iEchinacea 5 CH. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. in faza acuta..in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH. pre cum Comfeel. in asteptarea consultarii medicului. t. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. pe toata durata tratament ului. 1-2 ori pe zi. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii.• ~ . ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. Idoza. trebuie consultat repede medicul. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. in alternanta. apoi la fiecare recidiva: .ii! i1!Iff. I doza. apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile). . dar nu impiedica recidivele. -. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH. 1-2 o ri pe zi. 5 granule din doua in dou a ore. Evident. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat . cu polaritate digestiva. timp de doua-trei zile. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana.in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH.TEAPA. ·k. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa.. 5 granule. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH.•. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine.

~ Despicate: Silicea 9 CH. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). timp de patru-cinci zil e. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. la unele persoane cu teren alergic. . _ _ _ y~ 9. fizice (frig. soare) sau emotive. 1 doza la fiecare douasprezece ore. se ia de la primele simptome. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. 5 granul e de 2 ori pe zi. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. de 3 ori. 5 granule de 3 ori pe zi.si Staphysag ria 15 CH. Daca simptomele persista. Cu ocazia episoad elor acute. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. timp de trei zile. efort. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. umflate. 5 granule de 2 ori pe zi. de 3 on. CH. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. 5 granule pe zi. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. 5 g ranule pe zi.fnabile. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante.H epar sulfur 15 CH. consultati medicu!. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. 1 doza la fiecare douasprezece ore. 5 granule de 3 ori pe zi. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. 5 granule pe zi. dupa trata ment. 5 granule de 2 ori pe zi. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. se cons ulta medicu!. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. ~ In caz de placi roz. Recidivele necesita un tratament de fond. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 5 granule de 2 ori pe zi. Antimonium crudum 9 CH. Uneori. se vor lua: . Daca simptomele persista. 5 granule pe zi. Poumon histamine 15 CH. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. . " . 5 granule de 2 ori pe zi. URTICARIE Jl Urticaria. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

5 granule. daca veziculele sunt grup ate. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe.nerabdare.dificultati scolare la copiii nervosi. . slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. Principalele iudleatil .Ranunculus bulbosus 9 CH. cramp e la picioare.intoleranti mizantropi: L ycopodium.obosea la nervoasa dupa efort. Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene.cram pe. din doua in doua ore.hipersensibili la auz: CofJea. .hipersensibili. . Kalium phosp horicum: surrnenajului. agitati.dureri de cap dupa ce s-a baut vin.intoleranti. . 1 doza unica. . ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. hiperexcitabili: Ignatia. 1-2 ori p e zi. mai ales pe plan nervos si intelectual. .senzatia de slabiciune. . . " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: . ZINCUM cO cO Origine Zincul. nerabdare a picioarelor. 5 granule de 4 ori pe zi. . Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. se ia Vaccinotoxinum 15 C H. Principalele simptome .Croton 5 CH. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . daca e yorba de z ona toracica. pana la consultarea medicului. cu nevoia de a Ie misca continuu.

' Diarea banala a copilului. ba~ica.. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. Se p~a!e deci pas~r~. furios. trac. herpes. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . la fiecare reapariti e. 4-5 doze sunt suficiente). Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. Nimic nu dovedestc ca. la un interval de jumatate de ora. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. 5 granule. de patru or i pe zi. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. cand devine iritabil. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. 'pe~tru fiecare medicament. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. Arnica 9 CH: hematoame. otita. Arnica 9 CH: cucuie. pentru 0 anum ita perso~na. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. din ora in ora. Gelsemium 15 CH: teams. China 9 CH: diaree. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. la fie care zece mmute. Homeogene 4 6: agitatie. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. insomnie. 5 granule. din ora in ora.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. Sedatif PC: anxietate. a unui accident. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . bombanitor. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. de doua-trei ori pe zi. 5 granule. migrena. Podophyllum 9 CH: diaree. de patru ori pe zi. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. sinuzita ~tc. indigestiile. .unei lovituri. !r e~Ule notat cu mare a~entle. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. de doua-trei ori. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. Pusee dentare . medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. de doua ori pe zi. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. pentru prevenire.' . Belladonna 9 CH: fund rosu. nervozitate. a unui soc. Ignatia 15 CH: excitatie. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. 5 granule. _ARNICA 9 CH. Stramonium 15 CH: co~maruri .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. _ . Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. Hematoame In u~a. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse.

. 5 granule in a lternants din ora in ora. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. Stres . Cuprum 9 CH: crampe musculare. inainte de mas a. Am eteli. Criza de ficat ~ . '..476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . . timp de zece zile. de rontait sau de baut. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. mai ales dupa transpiratie abundenta. . _. SPORT Trusa Apis 15 CH: edem.d . . 5 granule seara. Ruta 9 CH: tendinite.' si a calor -'1 biliare. Cantaris 9 CH: basici. _. 5 granule. 5 granule. Pulsatilla 9 CH: degeraturi. a unui accident se ia cat mai repede posibil. a fiecare zece minute de patru-cinci ori. Arnica 9 CH: lovituri. crampe ~ SPORTENINE. de repetat dupa trei si dupa sase ore. recu perare musculara. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. in alternanta. C hina 9 CH: iecuperare fizica. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. Traumatlsme. pentru facilitarea somnului. 5 granule m fiecare seara. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. 5 granule. MahmureaBi . . entorsa. la culcare ~i a doua zi dimineata. de trei ori pe zi. ~. Reeuperare. Sportenine: crampe. Coca 15 CH: rau de munte. . muschi. Degeratura . Entorsa ~ APIS 15 CH. in timpul reeducarii. . acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. in a lternants. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. 5 granule. a unui soc. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. 9 CH. ~ ARNICA 15 CH. 5 granule dimineata. socurl In urma unei lovituri. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. VACANTA DE IARNA. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. 4-5 doze sunt suficiente). Homeoplasmine: degeraturi. .. Apoi.. 1 doza. m specIal ~tndll. in acelasi timp cu aplicare a ghetii.. inaintea celor doua mese. lombalgii. ~ RHUS TOX 9 CH. revel ion. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. cucuie. .. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. din ora in ora. 5 granule. ~ .e. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. __ ----"I iiiiiiiii . ~ PULSAT ILLA 9 CH. dupa masa. . SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. din ora in ora. Apis 15 CH: reactii solare. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. ARNICA 9 CH. 5 granule seara. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie.

iiiiiii.ium"lDlullll.IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .

Febra brusca (39-40 grade C). rarinddozelc in functie de amehorare. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . VACANTA LA SOARE Trusa . 1 tub. 5 granule. 4-5 doze sunt suficiente). Vipera 5 Cil:. 5 granule. citate in aceasta carte.. 1 tub. 1 tub . ~~. . In timpul vacantei de vara. timp de trei zile. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH. otita acuta noaptea. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. Podophyllum 9 C1l: diaree.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . 1 tub Hematom. 5 granule. de patru ori pe zi. din zece in zece minute . traumatism muscular. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. in alternanta. 0 data sau de doua ori pe zi. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll.prevenirea intepatunlor de tantan. Rinita cu stranut si scurgere limpede. Allium cepa 9 Cli. acuta. Gelsemium 15 C1l: insolatie. intepatura de insecte. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. In urma unei lovituri. 5 granule sear a. Edem.a. se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. ed~m. 5 granule. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. din zece in zece minute. 5 granule din ora in ora. 4-5 doze sunt suficiente). CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici. a unui soc. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. din o ra in ora. .. 1 tub. gastro-enterita angoasa nocturna._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. inflamatie veninoasa. IU~l!a solara. ~ APIS Apis 15 en. pe malul marii. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH.: ~~iun~lOe~te galben. 1 tub. 5 granule..' Trebuie sa se bea suficient lichid.. Du reri cu arsura. 4-5 doze sunt suficiente). 5 granule. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. Ledum palustre 5 C1 l:. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. . . in va~ta de . u are ie~~. urticarie. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}.478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. B urta e halonata si 11doare putinj. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. granule. . Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e.. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie .m~muacu seara. 5 granule . Iar~ sange. ferite de caldur a si mirosuri putemice. 1 tub. ~:J . picioare grele. 5. din ora in ora. m a ternan. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. Apis 15 C1l: insolatie cu. foarte abundenta. arsura de gradul I. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata.\I~B. ~ ALLIUM CEPA . 9 CH. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . .5 granule. din ora in ora. Kevin. In . trei ori pe zi. ~. Puseu hemoroidal. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. .

In cazul multor medlcamente.e prima necesitate. .

. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH.. 1 doza. indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. de doua-trei ori pe zi. 1tub. din ora in ora.Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. . '" 'I Ra~ de masina. din ora in ora. 5 granule. d I Iritarea pielii. 1 tub. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. 1 tub. la culcare. .c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. Rinita.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. 1 tub. 2 comprimate. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. 1 comprimat de supt. A ~. imposibilitate de a adormi. . Crampe. . A Dureri spastice. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. taietura. la cu1care. _. npa. durere. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. 1 tub. 5 granu le. 1 doza. in ajun si in dimineata exarnenului. . . 5 granule. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. rarind doz ele in functie de ameliorare. . de trei on p e Zl. boala ranului. _ t . . A • -n . in alternanta .. 1 tub.. 20 de picatun. spasme. inaintea celor trei mese. din ora mora. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. . cand devm mta 1 1. Febra. . In cazul acceselor de tuse. rannd oze e in functie de ameliorare. in alternanra cu Magnesia phosphorica. ~ CEPHIL Cephyl. 5 granule.. drenarea cailor biliare. mimmum 0 saptamana. pe toata perioada pregatirii. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. rarind dozele in functie de ameliorare. crize de astma. C!lI!'l CH. ~ CO CCULINE Cocculine. I caz de pusee dent are la bebelusi. fie GELSEMIUM 15 CH. 1 tub. rarind dozele in functie de ameliorare. b T f . 1 cutie. ~CUPRUM Cup rum 9 CH. arsura. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. indeosebi noaptea. Iritarea pielii. Criza de ficat. ~ CHINA China 9 CH. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. 1 cutie. de trei on pe ZI. . plesnitura. _.. 1 doza. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. . 1 doza trei seri Ia rand. arsura de gradul I. . . 5 granule. 1 tub. 1 cutie. 1 fl~con. zgarietura. Migrena oftalmica. cistita acuta. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. rann dozele in functie de ameliorare. din ora in ora. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. Trac. In fiecare seara.. ~ CORYZALIA Coryzalia. 5 granule. 5 granule. din ora in ora. . _ d Arsura de gradul II. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. 1 doza. arsura.

guturai. Curbaturi. x. 5 granule. NU~ VOMICA 9 CH. 1 doza.. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. 1 tub. reu~atismale sau dupa sport.. I ~l:l~. Tuse. de dou~ or i p~ zi.. Alergie. cu scurgere goasa. 1 tub.s_entiment de nedreptate. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. Cosmarun sau spaime nocturne la copii. 5 granule. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. . . IPECA Ipeca 9 CH. 1 tub. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. 1 tub. ~ STODAL Stodal. trmp de minimum 0 saptamana. OfeI?s_are. timp de trei-patru zile . o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. ~ x. Dureri spastice. Excitare nervoasa. Anxietate. grasa. trei zile la rand.482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore.. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. 1 tub. . Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. 1 tub. la culcare ~I a doua zi dimineata. timp de minimum zece zile. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. trei-patru seri la rand. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. IGNATIA 15 CH. in alternanta cu Colocynthis. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. sunt necesare 24-36 de ore). . . 5 granule. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. Tus e spastica. din ora III ora. 5 granule la culcare. _~ .. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. 1 tub. nervozitate. sau In perioada de reeducaI. de trer on pe zi. 1 tub. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. . la culcare. . 1 tub. ind~gestie. 5 granule. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. Spasme digestive. . 5 granule. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. Se iau 5 granule la culacre. inainte de mas a. de patru on pe zi. 1 cutie de 6. Sinuzita. mahmure~la. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. 1 flacon.. 0 data sa u de doua ori pe zi.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. 5 granule la cerere.rm~naJ. dupa masa. . spasm nervos. 5 granule.

.DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i....l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA.....LBA .RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A. BALONA.. PECTORALA.IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA.. Schaumann..' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA..... 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP ... ANGHINA..NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A........ ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA.......... 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI. ARTERITA. BLENORAGIE BOALA FA.. .. ARTRlTA.•. BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA.. 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA. VERA INTRODUCERE .... boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA...PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA. ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA.. ANGUSTURA ANILINUM ANITA.SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA.SICI BA.. ARTROZA...... ANGOASA............UT BA.. BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA.TURl BA.......TA.....

ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA.

486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON. CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .

221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. PLEUREZIE/PLEURITA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU . PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA.

PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil.iiill"IIi£1i . RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA. RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA.RILE NOU-NA. RAGU~EALA.

494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . SALPINGITA. SCIZURITA. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. NOCTURNA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. SONDAJ SPAIMA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. RUJEOLA.TOR SCIATICA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. T .BICIUNE SLA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA .HERPETICA.CU REPETITIE RIZARTROZA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA. SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. SILA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. PASTORIS TEAPA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA.

idJJII£illi£iii. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA. Jjii£Jii£j i£j .maiiillhlUillll"iblL.iIDl".

./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.111 I 1111111 . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->