Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

(Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. cu medica mente care o favorizează. În toate cazurile. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. cu elimin area multor toxine. Este înţelept să anunţaţi medicul.

-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t. fobie .de toate obiectele care înţeapă sau taie. spate. înainte de mese. de 4 ori. .'·~. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. 1 doză de repetat după două ore.. bărbie. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm.chinină: Natrum muriaticum. 5 granule la fiecare jumătate de oră. dimineaţa şi seara. tulburări hor monale. 3 granule din fiecare. 13 .ca acele de gheaţă. 5 granule pe zi. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce .carne: Allium sativum. .vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . .. Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH.1 . ~ Teamă.. Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule. -----. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE).:·~·'I . 5 granule pe zi în perioada de criză.f.5 granule la fiecare oră. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH. degerături: Agaricus 5 CH.ceai: Thea. ca toate terenurile alergice. China. Alergia la acarieni.zahăr: Argentum ni tricum. ' .. În timpul călătoriei. Ve zi FRICĂ. . la fiecare oră.- .}. arsură cu edem: Apis 15 CH. .1" .. În timpul crizei se iau.sare: Natrum muriaticum. sărată sau tonică . . ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. 5 granule din fiecare pe zi.•.de exemplu Coca-Cola.ca acele. _ •.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.de a te înţepa cu acele: Silicea. trebuie să se consulte medicul. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. de ori). torace? Cum arată: mici. Dacă tulburările persistă.. ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. Sul fur iodatum 9 CH. chistur mari. . ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. . Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond.:t:·. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. 5 granule de 4 ori p e zi.

E NIA JAMBOSA Coşuri mici. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. . LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. cu un vârf alb. 1 fiolă din fiecare pe zi. . ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. Granions. Sepia. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei.SELENIUM "\ . HEPAR SULFUR Chisturi mari.adolescent deseori an xios. Tuberculinum.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. Lycopodium. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. . . d ureroase. . ~ Experienţa mea . Microsol. infectate. II ---I .ch isturi mari.acnee juvenilă clasică. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. SULFUR IODATUM .Piele. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. care se întinde pe umeri. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. cu puroi. în număr scăzut. mai ales la nivelul maxilarului. ~ Şi în plus. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH.-. Natrum muriaticum. În fiole: Oligosol. albăstrui şi dureroase. --.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. S ilicea. cu contururi dureroase. 5 granule pe zi.prezenţa unor gangl ioni. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort.pentru un tratament de teren. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă. Trebuie consult at medicul . 1 doză pe săptămână. Thuya. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. KALIUM BROMATIUM . urticane. timp de şase luni.când coşuri le sunt foarte infectate.

înainte de consultarea medicului.panică cu agitaţie şi palpitaţii. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. 1 doză în a zecea zi a ciclului. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. 1 doză pe săptămână. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. Nicolas. ~ ENIUM 9 CH. ~ DHAS 15 CH. pentru o cură de o lună. Androsteron: în general în 15 CH. 5 granule înainte şi upă efortul ocular . În v tsprezece ani. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. E xperimentare. 5 granule. De avut În casă Aconitum 9 CH. ~ SULFUR IODATUM 9 CH.nevralgie intensă. Luteinum: în general în 4 CH.~ ••••. 1 doză pe săptămână. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI.angoa să profundă cu agitaţie. . nedureroşi şi puţin purulenţi. . Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. Principalele indicaţii . 1 tub. Totul se agravează înaintea menstruaţiei. .nevralgie acută a feţei după răceal. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. Noemie. şedinţă de ortoptie. foarte mare. 5 granule. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. . ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH. 1 doză pe săptămână. seara. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. Simptome caracteristice . . RAYNAUD (sinlromullui).' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. dimineaţa. 1 doză în a zecea zi a ciclului. Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. Coşurile sunt grase. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. seara.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . înainte de consultarea medicului. E vorba de coşuri mici. dimineaţa. În vârstă de 16 ani. . ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. . Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. . ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH. 5 granule. Vezi DEGERĂTURI.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. oare. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. dureroa se şi conţin puroi.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. cu înroş'ea feţei. . 5 granule.febră bruscă.lucru la computer.febră acu tă gripală.insolaţie.

hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice .hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. Comparatii şi asocieri Caulophyllum. În toate cazurile. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor. aştere.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. . de menstruaţie. . Homeopatia este bicentenară. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. ACUITATE . Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. suprarenală. 5 granule 1-2 ori pe zi. .dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . Huruituri sau şuierături în urechi. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. . în momentul menstruaţiei. Până Ia consultarea medicului. Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. .torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. 5 granule 1-2 or i pe zi.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 granule din fiecare de două ori pe z i. .dureri ale ovarelor. durerile fluxului.dureri ale sâni lor înainte . Acupunctura datează de câteva milenii. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic. Rhus toxicodendron: dureri cer vicale.menstruaţie dureroasă. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH.

.

pentru o persoană nervoasă. 5 granule înainte de mese.stres. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. cu stomacul prea plin. apendicită). care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). pentru un mâncău iritabil. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. ADORMIRE . cât şi unor puncte de acupunctură. . ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. În practică. 5 granule pe zi. 5 granule îna inte de masă. veziculă. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. de două ori pe zi. pentru un hepatic iritabil. care suferă de dureri gastrice. hcrnie. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. . cu senzati e de foame dureroasă . Este un fenomen nervos. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. In acest scop. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. Adenomul. 5 granule pe zi. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. _ Nu x vomica 5 CH. ADENOM ® ti. Vezi BALONĂRI. " . care se teme să nu întârzie.adormire grea: vezi INSOMNIE. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. dureroase. cât şi psihologic al acestuia. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . mai ales reumatisma le. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. E vorba de puncte cutanate.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. în ambele cazuri. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya.alergie. timp de cincispr ezece zile. având o farmacologie foarte deosebită. Consultarea medicului este obligatorie. obsedată de programul de lucru. _ Lycopodium 9 CH. desco perită de Hahnemann. insomnie. peritonită. 5 granule dimineata. 5 granule pe zi.sindromuri dureroase. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . pentru o persoană nervoasă.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. însoţite de eructaţii zgomotoase. 5 granule pe zi. de ce le mai multe ori. _ Asa foetida 15 CH. ADENOPATIE u ••• • . _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. 3 granule din fiecare.

Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. 5 granule de 2 ori pe zi. . Din punct de veder e simptomatologie. se pot folosi: . Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. timp de cel puţin o lună. Silicea.® ~ ti. Sulfur iodatum.CH şi Baryta iodata 5 CH. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. În toate cazurile. a cărei origine poate să fie infl amatorie. infecţioasă sau tumorală. Drosera 5 .

22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. 5 granule de 2 ori pe zi. în alternanţă. caz în care trebuie să se facă analize complete. 5 granule de 4 ori pe zi. timp de d011ăzile. Castana. Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore.durere a regiunii sacro-iliace. în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios. strigăte Arnica 15 CH. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. Dacă tulburările persistă. 2 drajeuri de supt din două în două ore. Sepia : congestia sistemului venos. Principalele indicaţii . AESCULUS HIPPOCASTANUM r. / Intoleranţa sugarului la lapte.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: . AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. 1 doză dimineaţa şi seara. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). . din oră în oră. cu vome şi diaree.conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. . P rincipalele indicatii .. . trebuie să se consulte medicul. ceea ce e logic. 5 granule de 4 ori pe zi. şi Homeovox. AETHUSA CYNAPIUM . trac: Gelsemiu m 15 CH. " . 1 doză dimineaţa şi seara. nu să se substituie lui.ca Origine Cas~anul sălbatic. şi Rhus toxicodendron 9 CH. în special în vitamina P. 5 granule pe zi. Simptome caracteristice . -vance..ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. pot exista cauze organice. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH. 2 drajeuri de su pt din oră în oră.ca . agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare. are o compoziţie foarte bogată. Medl~amentul are efecte antihemora gice.pus ee hemor oidale. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. antiinflamatorii şi antihernoroidale. ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. Pe de altă part e. 5 granule . Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.ţ . Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. în alternanţă cu Homeovox.· . în ultimele zile ale ciclului. timp de două zile. _ anxietate.

foarte fierbinte. de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. . 1> Experienţa mea . MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. . . Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. Trebuie consultat medicul . oculare). . Mal ales pe marginea hmbll. . 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament.dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi. 1 > Experienţa mea . . cu dureri înţepătoare ca nişte ace. .degerături. în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. . Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor. .dacă există simptome generale (febră. . cerul gurii.Phito lacca TM. . 1> Experienţa mea. se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare. . într-un pahar apă fiartă şi răcită. _ înroşirea pielii. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a .ticuri ale f i. ganglioni).. sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. . gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. Principalele indicaţii . KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă. _ spasme musculare la lllv~lui feţei. limbă.dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. BORAX O singură ulceraţie la gingie. ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. .. . 5 granule din două în două ore. .lipsa de coordonare motnce. SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. . 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura.24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . 25 AFlĂ . care sângerează.Hydrastis TM. .nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme.. cu ulceraţii.algodistrofie. 1> Experienţa mea . . cu secreţii gălbui.:. Simptome caracter istice.dacă recidivează în mod regulat. _ Trebuie tratată aciditatea gastnca. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături. ..Calendula TM.. . 5 granule din două în două ore.

sau. Psorinum: . departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. . . ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 .căldură: Pulsatilla. Agravarea simptomului însuşi. Gelsemi um.curent de aer: Hepar sulfur. trebuie să se consult e medicul. . şi sensibilitatea pacientului. Phosphorus. Arsenicum album.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". 5 granule pe zi. de poduri etc.masă (înainte): Natrum muriaticum. Sulfur. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.alcool: Nux vomica. Pulsatilla. AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. în loc Origine să fie trat ată.agitaţie.'(/rbonicum. Silicea. Natrum . sau simptomul se estompează. . Această 1. Apar iţia altor simptome. . . precipitat: Argentum nitricum. prin De fapt. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală. Psorinum. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. Dacă tulburările persistă. . ticuri ale feţei: Agaricus. 2. Simptomul. .altitudine: Coca.agitaţia picioarelor: Zincum. Lachesis. Aceste medi camente se iau în 15 CH. Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. este excitată.somn: Laches is. calma.ca şi arneliorările . de exemplu o durere de cap. se exacerbează. Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum.mişcare: Bryonia. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. Sulfur. . în ordi ne alfabetică. Pulsatilla sau Hepar sulfur. . . Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. . vegetaţiilor.baie c aldă: Lachesis. o insomnie. de pieţe. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. Teamă de spaţi ile întinse. . Iată principalele: . se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. Vezi CLIMATOLOGIE.căldura patului: Lycopodium.baie rece: Antimonium crudum.eforturi fizice: Arsenicum album.totdeauna grăbit. Nux vomica. Mercuriu s solubilis. Sulfur. sensibiZambila de pădure. . iucntelor homeopatice. AGORAFOBIE . supuraţii. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. diaree. Hipertrofie a amigdalelor.frig: Nux vomica. Agravările .masă (după): Lycopodium. erupţii. care facilitează eliminările pe care le provoacă. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur .

sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. excitare. logoree: Lach . 1 doză trei dimineţi la rând... ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. de 4 ori pe zi. Pentru întărcare . 1 doză pe săptămână. ALCOOLISM® '. 5 granule dimineaţa şi seara. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: . de repetat de 4 ori.. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi. La unele persoane înalte. Această obose ală . de 4 OrI pe ZI.este deseori un semn bun.China 9 CH. nu sunt niciodată grave. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. Ricinus 4 CH. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. după fiecare alăptare ." . 1 doză pe săptămână. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ).m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor..Osteocynesine.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. . indicat sau nu. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării. 5 granule de trei ori pe zi. . 5 granule.dovada unei reactii puternice a organismului. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. În fine.dorinţă de alcool. • ~.Pulsatill~ 15 CH.40> •• AILANTHUS . . 5 granule. o persoană . în primele trei zile. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze.Silicea 15 CH. de cele mai multe ori. 1 doză de 3 ori pe săptămână. . Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. . începând cu cincisprezece zile înainte de na re: . incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. 2 comprimate dimine aţa şi seara. din greşeală. chiar dacă. sausale oprim:-şi să nu luăm.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3. în nlternanţă.•"". care trebuie în acest caz oprit.Calcarea carbonica 15 CH. în alternanţă.deseor i un copil . la spi talizarea într-o clinică specializată. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. l' doză trei seri la rând. acesta po ate să simtă o oboseal~~ .

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

oboseală. Indiferent de cauză şi tratament.tulburări de apetit. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . şi Hypericum 15 CH.ranule pe zi. . 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. 5 granule pe zi. . 5 I'. pierderea memoriei în urma surmenajului.. ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. În planul termenului homeopatic. tuse convulsivă -. .. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă.tulburări de memorie. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor.. timp de cincisprezece zile. 5 granule de 2 ori pe zi.J] În urma anumitor boli . . anxietate. III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic. ANEROIE. testele tuberculinice pot să devină ne gative. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. . ANACARDIUM Origine Anacardium oriental.rujeolă. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. I gnatia: mâncatul calmează enervarea.. . Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj.dureri de stomac." ~. d upă () rujeolă. . obezitate. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. în general cu ocazia unei micoze. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. 41 -. 1 doză zilnică. o rubeolă sau o tuse convulsivă.erupţie de pustule cu mâncărime intensă. în special cea a numerelor. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. de aceea medicul homeopat dă.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. Principalele indic .

Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific.ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament. .

Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. Principalele indicaţii . în momentul crizei. 5 granule pe zi. VERA specie de arbust din America de Sud. Se ia: Aconit 30 CH. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. tratea ză rapid. .alifie cu Pa eonia TM. Dacă angoasele sunt frecvente. local. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. . . Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. 5 granule. rxle urnt . Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. lire neces ită Sulfur 15 CH.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului.maladia lui Osgood-Schlatte r. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. Vezi CARDIOLOGIE. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. 5 granule de 2 ori pe zi. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. timp de o lună. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. 5 granule pe zi. . rigidizarea te ndoanelor. pe care homeopatia I . pr ecum unii srafilococi. 5 granule pe zi. Rhus toxicodendron: durere. . va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . timp de zece zile. 1 doză pe săptămână. alternantă. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. de repetat după zece min ut dacă e necesar. . In schimb. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC).Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi.anorexie variabilă.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. de teamă.crampe. 5 granule pe zi. dureri de tendoane. I . ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. Ruta: traumatism al tendoanelor. 5 granule din fiecare pe zi.

.ANITĂ Inflamarea regiunii anale: .Hura brasiliensis 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi.

•.. .limbă foarte încărcată. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. tulblări ale poftei de mâncare. tetanie. Este un pdus toxic. Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii.erupţie de pustule cu cicatrice olacee. .' . Origine Tartratul de antimoniu. -. Prin urmare. ANXIETATE (terti anxios) ~. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '... Simptome caracteristice . . precum şi asupra fIii.lIluluipulmonar.Nitricum acidum: negi. Principalele indicaţii Bronşită acută. dar atipică.. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi. Simptome c aracteristice .diaree. ia adevărata depresie. limbă încărcată. 's Origine Trisulfura de antimoniu.\. Principalele indicaţii .~'. se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea .pecingine..îngroşarea pielii care se poat fisura. ANTRA: Vezi ABCES. .scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală. ~~. Astfel. insomnie.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT.prin cure repetate de antibiotice . când prescrierea e justificată. .indigestie după consum excesiv de alimente. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă".unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii.'... folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene. . . eructaţii. -neg m are. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică. pasmofilie. . . fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă.jenă bronşică cu respiraţie difilă. Stresul este astăzi cuvânt .. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită. trebuieî ştii să descoperi anxietatea ... . în special asupra lunnhiilor şi plămânilor. . ... ANTIMONIUM CRUDUM ~. lehamite.RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. să se reducă doze le şi durata tratamentului.:. Vezi DEPRESIE. : ' . poate să treacă neobservată.

l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. du reri de . uunci noastre de.daptare sunt depăşite. dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. hipertensiune. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm. ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. ulcer storrcal.ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . pate .

prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. Totuşi.teamă: Gelsemium. Un lucru e vident: în homeopatie. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii. sau Sedatif de moarte. 2. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. . şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. ~ Emotivitate. ~ Panică. limite şi indicaţii: 1. . . teamă teamă de noapte. 5 granule 1-2 pe zi.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. specia lităţi homeopatice. 5 granule seara. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. 5 granule pe zi.geloz ie: Lachesis. În majoritatea cazurilor. a trata un teren.slăbiciune: Silicea. impresie de moarte imediată. Tratamentul homeopatic prezintă. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. mal i autoimunitare şi chiar cancer.vexaţie. Se ia 1 doză în 15 CH. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. deci. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa.5 granule 1-2 ori pe zi. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. înainte de consultarea medicului: . 5 granule de la primele PC. medicament e cu o utilizare. teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. sau Sedatif PC. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. precum Sedatif PC. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . împreună cu tratamentul homeopatic.simplă. ceva. . de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. datorită bogăţiei dialogului. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment.supărare. dincolo de simptom e. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. ~ Angoasă. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. Aconit 15 CH. o sensibilitate. 5 granule 1-2 ori pe zi. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. pot fi foarte uşor folosite. emoţil puternice 15 CH. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. La fel. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. ca totdeauna. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. . Homeopatia consideră că emoţiile. pentru medicul homeopat.abandon: Pulsatil la. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. Gelsemium examenului.

oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. . 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. 5 g ranule seara la culcare. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. -Lenicalm. ŞI . Tot aşa. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. precum vitaminele B6. de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. In sfârşit. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre.Euphytose. C sau magneziu. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. 2-6 comprimate pe zi. de exemplu: . teamă cu sentiment de inhibiţie.Sapsmine.

\ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. 5 granule la culcare. 5 granule pe zi. ' . 5 granule pe zi.febră acută fără sete. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. 15 picături înainte de fiecare masă. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH.edem al pielii sau mucoaselor. . ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. . entorsă. 5 granule pe zi. Lachesis: astm seara.arsuri de gradul unu. 5 granule pe zi. APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. De avut în casă Apis J 5 CH. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH. 5 granule de 2 ori pe zi. . 5 granule pe zi. _ dureri înţepătoare. APIS~ Origine Albina. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. . ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea. . trebuie să se consulte medicul. 1 tub. Sim ptome caracteristice . că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH.histamina. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului. . Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce.vaginită. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe .edem acut traumatic al unei articulaţii. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte.alergii cutana te. Principalele indicaţii . Dacă tulburările persistă.senzaţie de apăsare. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. în special. sau Cereale încolţite 6 DH.l 1 ==================================~!I APĂSARB .înţepături de insecte.conjunctivită. . Bryonia: edem după traumatism. .

.

nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. . la subiecţii sensibili toate formele de stres .laringită a oratorilor şi cântăreţilor.auna grăbit. . la colir pentru och i şi chiar la spălare -. . Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. Gelsemium: trac.dureri de dinţi noaptea. diaree provocata de emotivitate. Si mptome caracteristice .50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii .în special tea ma de a întârzia. ceea ce-i dăunează la şcoală. ameţel i. comportament agitat şi anxios. . antiseptic pentru gât. .diaree provocată de emotivitate. care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . vâscoase. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor.balonări cu eructaţii. nu stă să asculte înainte de a acţiona .arsuri gastrice.senzaţia că eşti rănit de aşchii. se plânge de dificultăţi digestive. ~ Prescripţie medicală ulcer gastric. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă .laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii. Comparaţii şi aso~ieri _ . pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. un copil care nu stă locului.. . cu dureri înţepătoare. în genera e_e!Jlctat!!.agravare la căldură. .. . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. Uti lizarea lui excesivă sau cronică. . 1 tub. Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde.expecto de mucozităţi cenuşii. .totde.tresat. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. în special asupra: . Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum). . ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac.mucoaselor ORL şi digestive. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul. teamă.la instilaţii în blenoragie. .:. mai ales pe v reme umedă.sistemului nervos. se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit.. şi-a dov dit posibilităţile terapeutice.eructaţii aci de. Prin cipalele indicaţii .agitaţie anxioasă. .tra c cu agitaţie.şi. instabilitate. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei. fobii. .

experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului.trau atisme. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. în caz de nervozitate. hemato ame. Insomniile. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . vânătăi. Diluţiile medii.febră cu faţă roşie.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. 5 granule pe zi. . dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului. A~~liza c0!lstituenţ~l.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. De avut În casă Arnica 9 CH. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. congestionată. ~ În dezechilibru . premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate.hematoame. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile.senzaţie de contuzii. 1 doză. Simptome caracteristice .t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort.vene dureroase. 5 granule I dată pe zi. . In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. . ca toate sărurile de arsenic.~emunte. tulburări digestive. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă. 5 granule pe zi. 7-9 CH. . este o substanţă foarte tox ică. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. şi Arnica 15 CH. şocuri. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. varice. vaselor sanguine ~iunor stări febrile .echimoze. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. A~itaţia anxioasă este clară. 1 tub. agorafobie (fobia locurilor publi ce). Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat. cucuie. în timpul recuperării. dar în acest caz nu e peri culoasă. Principalele indicaţii . 4 sau 5 CH. acţiunea ei fiind doar locală. adăugaţi Acht 9 CH. Diluţiile mari. pot fi luate în timpul practicării sportului. devin ~oarte importante. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. 15 CH. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul.unele stări grip ale aflate la început. şi. T~lbur~rile ~igestive. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. In plus. Ignatia 15 CH. de curbaturi. . şi arsurile d~gestJve dn.. . ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor.h. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. iar comportamentul devine fobie: ameţe. ameţelile.

.

descuamări foarte fi ne ale pielii. .înfrigurare. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii.tuse s pasmodică alergică. exagerat de îngrijorat. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament.senzatie de arsură' . Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. cu mâncărime. . . -eczemă. Principalele indicaţii .otită acută. ~ În dezechilibru Bolnav. . completat cu un scris fin şi citeţ. precum astmuIC eczem boala fânului. alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate. 1 t ub. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile . Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă . . .astm.anxietate.rinite cu senzaţie de obturare nazală. Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat. Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. imptome caracteristice . .stare anxioasă.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' .agravare no~ptea între unu şi trei.rinită. uneori de o eleganţă pretenţioasă. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic.alergii respiratorii.infectii acute' ' . . slăbire. emoti v. ~ legatura cu m oartea: doliu. . disperare pentru starea proprie.amelior are în contact cu căldura' . " . .rinite alergice. accident catastrofe despărţiri. e friguros.nevralgie acută.oboseală.slăbiciune. .gastro-ente rită. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil. cu a fi maniac. . De avut în casă Arsenicum album 15 CH. .54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . de exemplu. ~ Prescriere medi ală . boala fânului' .colite cronice. -astm. oboseşte repede. teren alergic.~astro. -micoză. Ii place să fie precis. c}l o înfăţişare îngrijită. chiar disperat de starea lui de sănătate.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. .intoxicaţie alimentară.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală.

. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH.stres.Ic două ori pe zi. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu. . a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale. Orice arsură de gradul doi pe mâini. 5 granule la fiecare două ore. Arterioscleroza. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie.tutun. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. ateroscleroza este legată .56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti.teren familial. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. în alternanţă. ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. precum liuryta car bonica 9 CH.hipertensiune arterială. . trebuie arătată medicului. 5 granule la fiecare zece minute. rinită): Arsenicum album 15 CH.II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor.diabet. . care corespunde unei degenerescenţe a arterelor.inactivitate fizică. . urticarie . Dacă ars ura este de gradul doi. . 5 granule pe zi. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea. .pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . 5 g ule de 5 ori pe zi. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei. din oră î ră. In caz de băşi ci. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . terenul acesteia ucbuie tratat. . Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. In completarea tratamentelor clasice. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: .anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor..Arnica 9 CH.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE).obezita te. III/"hinei pectorale. . Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. 5 granule din fiecare .senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei. 5 granule. ARTRITĂ .. . timp de douăzeci şi patru de ore. 5 granule dimineaţa şi seara. care creşte pe terenurile virane. GREUTATE). de 6 ori la rând. 5 granule. otită.): Apis . În toate cazurile.

. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea. Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee. cest caracter acut şi brusc al puseel or.@> ti. precum şi periodicitatea lor.

osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. Principalele indicaţii ~erofagie. în alternanţă din două în două ore. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. Principalele indicaţii . sunt f oarte importante tratarea terenului. care cunoaşte staţiunea respectivă).nevralgii intercostale. deformări le. 5 granule 1-2 ori pe zi. la efort. 5 granule din fiecare. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. mai ales la b aza stângă. Lari?gită. ci şi infecţios. în cazul afecţiunii cronice. vocea fiind 111)'uşităau spartă. deseori.Jl Durerile articulare. spasme ale esofagului. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. precur şi agravarea lor la umiditate. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . pli ASA FOETIDA Origine Răşina. noaptea. el poate să nu fie neapăra reumatismal. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. În momentul crizelor. -~ ------"'--- . Durerile se agravează la sprijinire. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. şi se ameliorează în stare de repaus. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. ligo-elemente: cupru şi sulf. Principalele indicatii . : •. . mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. ARTROZĂ. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor.. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus.inflamarea pleurii.f'.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . 5 granule de 1-2 ori pe zi. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. cu senzaţia de ghem care urcă gat.acupunc tura şi mezoterapia. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului. I III curele termale (alese de medicul personal. . Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale.

~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH. timp de şase luni. 5 granul de 2 ori pe zi. praf.60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. sarcină. în alternanţă. Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. timp de zece zile.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. pubertate. III special la copii. . Principalele indicaţii . .)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. 5 granule. 5 granule de2 ori pe zi . şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. 5 granule. . menopauză)? Se datorează 1111111 stres. d acă criza provoacă un pericol respirator. 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. . Psorinum tuberculinum. mastoză radiologic ).durere a sân ului s tâng. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. gelozie .după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH.oboseală fizică: China 9 CH. Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea. Medorrhinum thuya.dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre. . din oră în IIIă. Dacă tulburarea persistă. 5 granule pe zi. În caz uri deosebite se adaugă: . din oră în oră.în caz de urgenţă. ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Natrum ulfuricum. . 5 granule 2 ori pe zi. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. în alternanţă. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. . unei emoţii puternice (teamă.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule de ori pe zi. I doză de mai multe ori pe lună. din oră în oră. produse de întreţinere)? Se datorează unu .. spasmuI şi sufocarea. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. în alternanţă. trebuie să consulta medi ul. vexaţie..bufee de căldură.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur.după un efort fizic: Arnica 9 CH. . supărare. 5 granule. 5 granu de 2 ori pe zi. timp zece zile.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId.decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH.

excese alimentare: Nux vomica. . Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise . cunoaşterea unui alergen responsabil permite . Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie).se va . Mugur 1 DH. .gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. continuânPinus montana. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent.umiditate: Dulcamara. . Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. Trebuie respectate câteva reguli: . 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ.praf: Blatta orienta lis. . o familial cunoscut. Aresnicum album. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni.ora trei: Nux vomica. în special cortizon. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. praful şi acarienii fiind deseori de vină .înainte de menstre: Lachesis. apoi a frecvenţei crizelor. nlcge Blatta orientalis (15 CH. În toate cazurile. atunci Astmul e discontinuu. Trebuie avut răbdare.dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . . Sil icea sau . Apoi crizele vo r dispărea.vexaţie: Staphysagria.polen: Pollen. În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. du-se trat amentul de fond. AIidorrhinum. . perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. .la culcar e: Aralia racemosa. trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. deci a utilizării medicamentelor. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li . 20-50 picături de 3 ori pe zi. El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. umi întâi a in ensităţii. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. Natrum muriaticum.de la unu la trei: Arsenicum albu m. .emoţii: Ignatia. de exemplu). . de Ilscm~nea. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi .trezire: Lachesis.medicamente cl asice. . l'liosphorus. apoi tratarea .miezul nopţii: Sambucus.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. Există mai multe situatii.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. >.teamă: Gelsemi um. . sau aproape ziln ic.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. În cazul bronşitelor astrnati.ora unsprezece: Sulfur. 5 granule pe zi). Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi.ora zece: Natrum muriaticum .62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). şi un medicament ales în functie . lorrne ale copiilor. medicamente asociate: Sulfur. medicamente. Pollen de exemplu.

autoritar.asupra aparatului cardio-vascular. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. toate situaţiile care provoacă o r uptură. p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. -înORL.agravare noaptea. palpitaţii. depresia bătrânului. » Ameliora re . căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. extrasistolă. . ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. .64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului. hipertensiune arterială. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic.astm: Kalium carbonicum. În schimb.durere sciatică: Gnaphalium. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză.palpitaţii şi anxietate. . toxicologia sa. . » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum. . act iv.asupra psih icului.mai des bărbat decât femeie -. supurarea urechii. sinuzită cronică. cu n asul roşu. îndeosebi cutanată şi renală. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. . .oboseală: Manganum.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală). la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului.dorinţa de alcool. în secolul al XI-lea. Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. uneori un copil. şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool. î Simptome caracteristice . Principalele i ndicaţii .agravare la ma. şi el. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. Astăzi. Etilismul se află.agravare în urma discuţiilor contradictorii. » În echilibru E vorba de un adult . . Pentru temperamentele predispuse. mai a les hipertensiunea. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna. În practică. Se ameţeşte uşor de prop tă. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat. Nux vomica: furie. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. cu faţa congestionată. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: .

şi secreţii vâscoase. după un eşec. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare.vrea să conducă. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . plăci roşii: Sulfur.. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. . iar buna sa dispoziţie. 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. amenoree: c rudum. ameliorare Într-o cameră caldă. îi place să se scalde: Pulsatilla. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. de isprăvile sale. coleric : Nux vomica. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. să dirijeze: Lycopodium. . Comportamentul poate să varieze foarte repede . de curajul.nerăbdător. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. la pensie.vrea să comande. Antimonium . ~ Agravat de băi reci. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . Principalele indicaţii . . Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. ugravare Într-o cameră caldă.oboseală. cu senzaţie de stra ngulare. indigestie. să autodepăşească: A urum.66 JACQUES BOULET de forţa. uneori prefăcută. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. B BADIAGA Origine Buretele. BAIE Această modalitate nedicament de fond. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie. Vezi CARA CTER.insomnii în perioada de surrnenaj. un dezgust de viaţă. să răcnească.. sau doar îmbătrânit. poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. . ~ Îi place apa. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente.

~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. un temperament l obic. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. . KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală. păpădie. în ciuda tratamentului. . LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. Trebuie să se consulte medicul . nervoşi şi nerăbdători. 1 fiolă din fiecare pe zi.dacă balona persistă. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. THUYA B lonare şi chiorăieli. 5 granule pe z i. provocând o apăsare respiratorie. .. Inflamaţie a glandului penisului. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. 1-3 capsule pe zi înainte de masă. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . Se impune un tratam ent local. în general. 5 granule înainte de principalele două mes e. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. ALOE Balonare cu diaree urgentă.~. timp de două-trei zile. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. cu balonare ·. uid eosebi noaptea.în caz de urgenţă.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 .în granule: Oligogranul. în alternanţă. cu caracter. nici scaun. Granions. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. CHINA Tot abdomenul este sensibil.în fiole: Oligosol. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. de origine micozică. . ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. deseori cu diaree. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. 5 granule.i apăsare. Atenţie. Microsol. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă. dificil. ~ Experienţa mea Hemor oizi. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. din două în două ore.

de dimineaţă.dureri abdominale cu diaree. Principalele indicaţii . Până atunci. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. 5 granule înaintea celor două mese. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule. 5 granule zilnic. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. de 4 ori. e foar te umflat. . Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH.gripă intestinală.gastro-enterite acute. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit.prostraţie. Până Ia control. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. o chi dureroşi. 5 granule zilnic. Se impune de urge nţă un control ORL. Simptome caracteristice . Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. În vârstă de 43 de ani. t imp de două luni. . {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH. sau în completarea tratamentului specialistului. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. . Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. şi Staphysagria 15 CH.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. situate la intrarea vaginului. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. pot să se inflameze şi să se in fecteze. . 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. curbaturi. de 3 ori pe ZI. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. . RAPHANUS Tot pântecele e balonat.ca nişte junghi uri. BARYTA CARBONICA . se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. cu dureri în partea stângă a colonului. se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. Glandele lui Bartholin. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH.dureri ar ticulare. şi Pyrogenium 9 CH. . > LYCOPODIUM 9 CH. pântecele .cefalee cu faţă roşie şi congestionată. . 5 gra nule de 2 ori pe zi.dureri de cap . în alternanţă. Didier.

precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei. .

. Gelsemium (trac). l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. Principalele indicaţii . a bea cal d agravează: Apis.medicamen tul este dat în general în 9 CH. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. .scleroză vasculară. v. vuselină 15 g. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate). Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită). alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia. Lachesis. _ . un tratament de fond al sensibi lităţii sale.ganglioni întăriţi permanent.Întârziere psihomotorie.Întârzie re În dezvoltare.lm~n.hipertensiune arterială. Argentum nitricum 1111 ccipitare).72 Simptome caracteristice .ca.ameţeli la persoanele în vârstă. de 2 ori pe zi.extrem de apropiată de Baryta carb onica. a bea rece ameliorează: Apis. . . unor medicamente de teren sau de sensibilitate. ~ Prescriere m edicală . Phosphorus. ia~ ochii par că ies din orbit e. Che lidonium TM 3%.hipertrofiere ganglionară. . Bryonia. VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r. Lachesis. a bea cald ameliorează: Lycopodium. l doză de 2-4 o ri pe lună .întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. şi s pune local. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. . sau în 15 CH. BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. cu anghine frecvente. . Tratamentul clasic asociază . I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe.I.te ~1 medicamente care blochează producerea . . In cazul acestor indicaţii..hipertensiune arterială. . JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . . la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. 5 granule 1-2 1111 pe zi. BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. .hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. Euphorbia.

I/ibiii la radiograf ia pulmonară .Schaumann. Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. în completare. Totuşi.de hormoni tiroidieni. 5 granule pe . unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie . BĂŞICI Băşici.pitalizarea Într-o clinică specializa tă.a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond.palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. timp de câteva Iplămâni. . 5 granule de 4 ori pe ZI.ganglioni multipli.Z1. 5 granule pe zi. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH. . 5 granule de 2 on pe Zl. BBS (Besnier-Boeck. .

~ d~s c na a treia. însoţită nglioni dureroşi.a. în cazul simp tomelor neurologice. delir. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. 5 granule pe ZI. Aceas. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. . vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului.tă re ac se numeşte becegită. . arsu ri de gradul unu. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. fie terenul copilului. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. inflamaţii acute şi febră. insolaţie. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir.agrava re la lumină puternică. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. cu roşeaţă. însuşi e în cauză. repetarea după o săptămână. spaime uucturne. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu.. BELLADONNA Origine s _ . ci faptul că numeroase p rso~ne.B. copu m. . SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. bufee de căldură. Silicea 15 CH.74 BCG Vaccinarea pentru BCG.ameliorare la răc oare. BECEGITĂ Uneori. . in urm.~i Guerin. II'lIată. prin atingere. căldură. . dureri.pusee dehipertensiune. ot de exemplu. I'rincipalele indicaţii rino-faringite. în urma unui BCG. persoana nu transpiră. cu congestia feţei şi sudori. otite. 15 CH. . o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. adormit greu.congestie a capului cu sudori. es te perturbat. în repaus.-t vaccI. şi 5 CH. 1 doză în ziua vaccină:ii. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. ducând la afecţiuni ORL. cu repetiţie. bacilul lui C~I~l(ttte. ti de cincisprezece zile. anghine. 5 granule timp ?e c inclspreze zile .aces vaccinări. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA.febră oscilantă.convulsii. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. dar e Gelsemium: febră acută. ~ Prescriere medicală . In reahtate~?. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi.uscarea mucoaselor ORL şi digestive.

. cu dureri înţepătoare. de aici num de bella donna. . . precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. De avut în casă Belladonna 9 CH. ~o trei sunt otrăvuri. Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. 1 tub (granule).Apis: edem roz. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. Beladona conţme îndeos ebi atropma . Beladona e o plantă din familia solanaceelor.onium (~arba d~a~ului). "doamnă frumoasă".

. _ cistită cu urină puterni c mirositoare.. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. _ traumatism al coccisului. .•. mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 . . .dureri sacro-coccigiene. . ~ .impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I.eczeme. . dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. .litiază urinară. hemoroizi Aloe 5 CH. _ traumatism al sânil or. aparatului urinar. ~ Nu suportă berea.adenom de prostată. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. deseon din cauza une retenţii. . . 5 granule 1" ZI. 5 .. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare. ~ Acidul benzoic. o greutate în rect: Sepia 9 CH. Drăcila.criză de gută. 5 granule. 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv. de r epetat. . Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. ficatului şi veziculei.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii.drenaj hepato-vezicular.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. .impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. . ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur.. . . diaree. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. .criză de gută. Il'Unulepe zi. dacă este necesar.. Principalele indicaţii . 5 granule de 4 ori pe zi. 1 doză. BENZOICUM ACIDUM Origine . Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. ~ Diaree. BERBERIS VULGARIS Q Q Origine .. . . rahisului lombar.impresia că ai o bilă. BEŢIE Vezi ALCOOLISM.

Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. BIOTERAPIE .~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. la nas. în 9 CH. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii.Şi în plus: . să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. Anxietate. . Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. bronhiolită. scurgerea. >-. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. la fiecare două ore. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile.. medicament de fond al terenului sicotic*. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. pisicile. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. în indicat. . în alternanţă. pe cerul gurii. Principalele indicaţii -astm. Principalele indicaţii . 1 pe săptămână. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. . în alternanţă. crampe. Totuşi. timp de două-trei luni. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. vaccmun ŞI cultu microbiene. de la primele simptome. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. 5 i. 5 granule dimineaţa şi seara.. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH.mule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. Trebui~ să se apli. se iau de 3 ori pe săptămână. timp de trei Iplămâni. tulburări neurovegetatrve. granule. IIIdouă medicamente.11 le rapidă. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. după tratament. . 1 doză pe săptămână. din oră în oră. . polenul. . unococul.corrOSIVUS 5 CH. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. ('H. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. gândacul. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun...bronşită. granule. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi.

-{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice.------------- . dar niciodată iritantă. ameliorează la căldură. 1 doză de câteva ori. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. fierbinţi. Natrum muriaticum. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă.. cu o scurgere naza lă iritantă. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. se poate folosi un Pollen specific. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. -{> Experienţa mea: . şi medicamentul trebuie luat multă vreme. uneori gălbuie. timp de şase lu ni. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. Medorrhinum. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. fără repaus. medicul: Sulfur. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii. iritantă. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. cu o lăcrimare iritantă. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. Lycopodium. cu accese de strănut la trezire. dar poate să f ie foarte util pentru durere. Psorinum. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. lăcrimare uşoară. Thuya. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului.

. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. de patru ori pe zi. » BORBORIGME II/I)la Maxime. . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe .herpes genital. imediat ce se plimbă la ţară. J ean-J acques. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. 5 granule. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. mai ales la sugar. dimineaţa şi seara. Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. 5 granule. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific.i . Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. în fiecare primăvară.82 Este cazul multor alergii aperiodice. în alternantă. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu. . are accese de strănut şi îşi ori pe zi. Cocculus: rău de maşină. din oră în oră. ~ . ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. EUPHRASIA 9 CH. ! I1I1 . 5 granule. suferă de conjunctivită.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte.afte. primăvară. venmos . În plus. 5 granule pe zi. America de Sud. în fiecare . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH.

Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor." . 01 fi I . idealistă. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. Omida "procesionară". BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. de nedreptate. . orgolioasă.Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. Emma Bovar y.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. Acest comportament e 1. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată. Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. " BOVARISM .

_ tuse spasmodică. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH... Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum. seacă. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn." . este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune. în alternanţă. ~. în alternanţă. . zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren.' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor. BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . _ menstre hemoragice. îndeosebi la fumător.. . BRONŞITĂ ~ În faza acută. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor.menstre dureroase. e o secreţie cronică a bronhiilor.cât mai repede cu putinţă -." I . Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace.ce~e. _ astm ameliora t la malul marn. . În aşteptarea consultării medicului -. din oră în oră. _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului.ca . De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. ". Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. _ dureri de cap.: K. BKOMUM . ~ ~ . '. de. Simptome caracteristice . Medicamentul homeopatIc ~e dovede. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. la copil.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . Principalele indicaţii ~ . în alternanţă. Vezi TUTUN.mai mult ori de origine vir ală'. din oră în oră. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii.ca . 5 ·ranule. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. .şt~ mai activ asupra glandelor. cu dificultăţi resplr~torn? . din oră în oră.' ~ . cu impresia că acesta şi-a mant volumul. m~nif~stându-se pn~tr-o J. de exemplu. 5 granule. Principalele indicaţii . ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. 5 granule d imineaţa şi seara. Comparaţii şi asoci eri . care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. .ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. de mai bin e de trei ani. 5 granul e. Oprirea fumatului este obligatorie. ~ . ~. cu diaree.ca Origine 1 Bromul. m momentul ovulaţiei.enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. În practică. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara.

Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor. . membranelor seroase şi asupra stării generale .Origine Împărăteasa (Bryonia alba). din familia cucurbitaceelor.

frotiu de depistare.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. câteva ori pe lună. . timp de şase luni. 1 doză li . în afară de L achesis 9 CH. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile. Thuya. Kalium carbonicu m. Natrum sulfuricum. . a meliorate de imobilitate. . ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. stări gripale cu febră de 38. vor fi deseori Sulfur sau Aurum.verificarea tensiunii. Sepia. la nivelul obr ajilor. Lachesis.analiza densităţii osoase.traheite. bronşite. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. înţepătoare.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . dureri de cap. pe partea de sus a corpului.5 grade Celsius.5 grade Celsius. Graphites. Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. Pe de altă parte. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. . Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. cu sudori urmate de o senzaţie de frig. examen cardio-vascular. 5 granule pe zi. cu sete intensă. cu sudori reci pe faţă. care se instalează progresiv.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. ca un fel de rigiditate. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. 5 granule de 2 ori pe zi. cu anxietate. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. Principalele indicaţii . . AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. .febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. . . medicamentele de fond. .gripă. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. tuse dureroasă. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap.suportarea psihologică a menopauzei. SANGUINARIA Congestie roşie. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. care parcă ard. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. cu senzaţia de indispoziţie. traheită.uscăciune a mucoaselor.dureri ascuţite. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri.

în afară de Sepia 9 CH. ~ SEPIA 9 CH. <>.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. Paulette nu se simte congestionată. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. sentiment de descurajare. 5 granule. Principalele Limfangită. pentru corectarea echilibrului hormonal. 5 granule. <>. dimineaţa.Experienţa mea Nu se produc noaptea. seara. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. I I Catherine. când bufeele sunt rebele la tratament. Paulette. nu mai are menstruatie de ş~se luni. <>. GELSEMIU M Faţa e roşie.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. cu trans piraţie abundentă. în urmă cu trei ani. 5 granule în fiecare seară.Experienţa mea În general în 15 CH. înaintea celor două m ese. ~ CHESIS 9 CH. iritabilă şi deseori irascibilă. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. ump de opt zile. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. trebuie consultat medicul. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului.Experienţa mea .Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. BULIMIE Vezi APETIT II . indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. 5 granule de 3 ori pe săptămână. Dacă tulb urările persistă. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. 5 granule pe zi. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. acoperită de sudoare. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. În vârstă de 53 de ani. 1 <>. 1 doză pe săptămână. mai curând să se ia\ Lycopodium. bufeele sunt foarte umede. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. ~ SANGUINARIA 9 CH. înainte de cele două m ese. ci îi este frig după bufee. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. ~ FSH 15 CH. şi Luteinum 4 CH. Med icament împotriva tracului. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. 5 granule. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. 5 granule. <>. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei.

timp de opt zile.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. . . BUZE . . VeziMIROS.. Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. 5 granule pe zi în cură de o lună. . ' Simptome caracteristice .vaginism.um . Arsenicum al bum. i alternanţă.agravare Ia efort. Altădată era folosit ca tonic cardiac. digestive şi urogenitale. .agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. . în aş rea consultării medicului.fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH.percepţie subiectivă: Pulsatilla. din oră în oră.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum. 5 granul dimineaţa şi seara. .90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH.senzaţie de crampă. 5 granule. c CACOSMIE III'. .

av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului. . Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. .senzaţie 'de frig. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie . .agravare la frigul umed. .> Prescriere medicală: . CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu. . . . 5 granule de 4 ori pe ZI.slăbiciune. . folosit la aparatura electrică. Principalele indicaţii ). Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.agravare în perioada de lună plină. Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede. .paralizie facia lă după o răceală.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic. T • > ~ 1.prurit (mâncărime) genital fe minin.• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . adică I ilcar de stridie .eritem fesier.di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH. Simptome caracteristice . constricţiune. Principalele indicaţii . Principalele indicaţii ) . .92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: .tabagism şi intoleranţă la tutun.retentie urinară.liensibilitate. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina..impotenţă masculină. CALCAREA CARBONICA • . Dacă tulburările persi stă. se consultă medicul. . Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă .agravare princafea: Coffea. . . CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. Aconi : paralizie facială după răceală. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă.> Sugar: . Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum..dorintă de cafea: Nux vomica.durere de anghină pectorală. .dorinţă de alimente indigeste. ~"'fMtlAJ<o. Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie.sudori localizate. Iris versicolor: reflux acid.

gută. exostoză. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. . -eczemă. Lentoarea.litiază urinară. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă.apului. Transpiră uşor. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie.obezi tate. . cu pr opria lui viteză. când servesc un temperament chibzuit. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. -astm.piele groasă. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . nu se lansează fără să reflecteze. mai greu de desc operit la adult. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). mai ales la nivelul . va merge liniştit. . . are capul mar e şi rotund. pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională.spasmofilie. » Sugar: e grăsuliu. Foarte frecvente sunt eczema.tulburări ale mineralizării osoase.spaime nocturne. hipertrofie a amigdalel or. îngrăşare. teama şi tendinţa la spasme. Simptome caracteristice . JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil.rino-faringite repetate. spre 14-15 luni . Indiferent de vârstă. .ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. subiectul e ste mai curând scurt şi gras. » Ad ult: . cojile de lapte şi critemul fesier. . Lent. .94 . De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. copilul Calearea carbonica creşte domol. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. colici nefritice.rino-faringite repetate. astfel. Dar indiferent de vârstă. Temător. . dinţii sunt pătraţi. Pubertatea lui e puţin întârziată. burta mare si puţin cam moale. acid urie. adult). cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. riguros. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. . anxietatea sa. Thuya: obezi tate. organizat. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. dar precis. 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. articulaţiile sunt puţin suple. -eczemă. » Copil: constituţia sa confirmându-se. spasme şi spaime n octurne. per eţii vaselor). » Copi l: . dar prudent. fisurată. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe. copil. dar pot . Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă.spasme ale suspinului.coji de lapte. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar.

. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH. . Comparaţii şi asocieri . -vanc e. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie. tăieturi. cu duren de cap. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni. plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. . Principalele indicaţii Supurarea pielii. adică longilină. Principalele indicaţii . P rincipalele indicaţii Alifia. genunchi etc. Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. se iau: Osteocynesine. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. .ta Origine Fosfatul tricalcic care. uutiseptice şi calmante. antiinflamatoare. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică.I rsuri. crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a .oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale. timp de o lună. lumbago. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar.dureri osoase şi articulare. în cură de două luni.exostoză (excrescenţă osoasă).).osteoporoză.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. şi Silicea 15 C'H.tulburări de creştere la copiii longilini. . De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. . 5 granule pe zi. picioare. . Proprietăţile sale naturale. cu dureri de cap seara. seara.dureri dorsale la adolescentullongilin. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie.artroză cu osteofit.oboseală intelectuală. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. 1-2 comprimate dimineaţa şi seara.ta . .96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii . Acţiunea lui fiind lentă.5 granule de 3 ori pe săptămână. de 2-3 ori pe an. fisuri.consolidarea fract uri lor. pecingi ne. în special în timpul creşterii şi la menopauză. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini.ta ~ Origine Flimica de grădină. . inflamaţii şi infecţii cutanate. CALENDULA. Simptome caracteristice .

Principalele indi caţii.Aconitum 15 CH în caz de panică. _ indispoziţie. .pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. oboseală. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn. Utilizarea sa terapeutica este. scleroz~ . unUl terape~t (de c.ulaptate fiecărei situaţii.vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". cu senzaţie brusca d frig intens. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei.m plăci . Veratrum album: fng intens.luce la mânie şi iritabili tate. » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. . Arsenicum album. homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. cu senzaţie de fng intens.g~av?olnav sau invers. arsuri.' . homeopat nu nu. 'n ~c im . . cQ cQ Origine . .Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. . . Arborele de camfor.Idci s~u al altei maladii. . » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui. lupus. Comparaţii şi asocieri . Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. are un rol foarte important. dispreţuia te rapeuticile oficiale.el mai multe ori o persoană care nu e medic) care. cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI). bolnavul are în mod special nevoie . a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l. .rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . . An de an presa relatează faptele rele ale . ·. . de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: . mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate.98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. Medicul de familie. .lc ascultare şi atenţie.fo~rte vec~c.cromce grave poliartrita reumatoidă. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. sida sau rI?alad:I . de cele mal mult ori nerecunoscută. de exemplu: .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. _ . ._ început de guturai sau smdrom gnpal. În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. afte. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. . » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave.

'. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. . CANDIDA ALBICANS . În fine. În Africa. :.arsuri de gradul doi cu băşici.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic.afte. dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. CANDURA"GO· "1 . .' r. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. Origine Liană din Anzii Cordilieri. CANTHARIS~ . Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. t. De avut în casă Cantharis 9 CH. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. Drojdia obişnuită din organism care. . deci. . 5 I ranule din fiecare. Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului."'. Vezi MICOZĂ. Princ ipalele indicatii .. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic.icatrizării sacrificărilor rituale.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . Tratamen tul homeopatic. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală.herpes.1.formare de băşi ci pe piele. ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. ' Simptome caracteristice .. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi. carenţe. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. afte. sau necroza unui ţesut. . Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante.. . de trei ori pe zi.cistită febrilă. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. bubiţe provocate de febră. Cangrena.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". ALOPECIE. 1 tub. RA DIODERMITA.ulceraţie a mucoaselor. Tratamentul . Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH. .inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. cantari da este folosită pentru întârzierea . Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. ~.~. poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). . '. ''1.'''' L.micozelo r recidivante.

dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. Origine Cărbunele de lemn. gelos: Lachesis.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. senzaţie de constricţiune a gâtul i. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. Pulsati lla. .dispoziţie schimbătoare: Ignatia. CARBO VEGETABILIS . Silicea. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . coleric: Aurum. Folosit drept condiment. acnee. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări. slăbiciune intensă. bogate asupra intestinul ui. asociate în cazul otitelor congestive.copil capricios. CARACTER . de exemplu: Chamo milla 15 CH. furio s. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. 9 CH îi sunt. iritabil: Nux vomica. .aI. 5 granule de 1-2 ori pe zi. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. senzatie de arsură violentă. care vrea să fie legănat. capricios: Ignatia. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. i se cunoaşte asupra mucoaselor. luat în braţe. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. Ch amomilla. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. nerăbdător: Argentum nitricum. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. în timpul unui puseu dentar. în . Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general.E. faringită acută. Pulsatilla.

cu gaze. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. senzaţie de frig intens. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. slăbiciune. De aceea. În schimb. . ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. spasme ale extremităţilor toropeală. .autoritar: Lycopodium.+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului. Simptome caracteristice flatulenţă. capilar lor. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. cu ocazia consultaţiei. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. cel e mai fiabile.

insuficienţă respiratorie. Artenosc1eroza.. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". CASTOREUM Origine Glanda castorului.('ara. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. . . cangrenă. ' .tendinţa la carii la copil: Jenoverine. Nu trebuie uitat : . 1 doză din fiecare pe săptămână. 1 linguriţă dimineaţa şi ... precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. . HIPERTENSIUNE. . cangrenă.' • Origine Sul fura de carbon. cu mâncărimi. infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei.nevralgii trecătoare. VeziARTERIOSCLE ROZĂ. simptome neurologic e: .104 JACQUES BOULET degerături.importanţa terenului personal şi ereditar. ARTERITĂ. -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare. . în cură de două l e 2-3 "ri pe an. Secale cornutum: degerături. artenta. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. ' . .. . Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. hipertensiunea arterială. CARIE .furnicături. +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. Principalele indicaţii În principal. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar. Şi. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. CAKBONEUMSULFURATUM 1.

Vezi DENUTRIŢIE.menstre dureroase.negi. CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. . . Sepia: incontinenţă urinară. Arnica: pierderea vocii după efort.tendinită. Graphites: veruci în jurul unghiilor. . imptome cara cteristice . . . Comparaţii şi asocieri Ignatia.spasme respiratorii cu suspine. C uprum: crampe.paralizie. pierderea vocii. şi Silicea 15 CH. 5 granule pe zi. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe. Princip alele indicaţii . În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH.contracţie musculară.veruci sub unghii. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . de 2 ori pe an. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere.incontine nţă urinară la efort.106 Principalele indicaţii . datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. -laringită.folosită pentr u facilitarea naşterii. 1 do pe săptămână. III ales în caz de spasme.rcmului nervos. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. " bază de var şi sulfat de potasiu. în cură luni. bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice.excitaţie sexuală feminină. 5 granule de 3 ori pe zi. . CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. a articulaţiilor şi a pielii. olocynthis: menstre dureroase.facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii .paralizie facială după o răceală. cicatrice dureroase. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. . . sinuzita.cum numesc această plantă indienii d America . CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii .

Pulsatii/a. . fie de origine fizică: . o suferinţă fie de origine psihologică. PĂRULUI '4.108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE.. Psorinum. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. timp de o lună. în c az de zona zoster.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. Din timid amabil. şi Medorrhinum 15 CH. Silicea. Situatii sensibile . ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. muşca ŞI loveşte cu piciorul. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. mgnjm necorespunzătoare. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte. care se face pe vârful picioarelor. _. ~ o persoană în vârstă._ . . _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. ~ o problemă familială. oboseală. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. » Nu suportă căldura Lachesis. . în orice caz. De exemplu. 5 granule de 2 ori pe zi. »Caută căldura._. spitalizare. E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie.ş~o~la. Rhus toxicodendron .veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. 5 granule Ia fiecare două ore. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. . violenţă fizică sau pSlhI~a. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule zilnic. _ x. _ . timp de o l ună. Persoane sensibile . Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ .' s. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. . » îi e totdeauna foarte cald . el devine agresiv. . VIOlent. care are totdeauna lacrimi în ochi.. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi.. 5 granule din fiecare pe zi . iau zilnic: Lach. » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. . . timp de o lună. cu enurezie frecven ta (pipi în pat). . CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. 5 granule de 2 or i pe zi. .. ~ În dezechilibru . Arsenicumalbum . .dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. 1 doză pe săptămână. care face un tratament dificil ŞI dureros. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. cu ur~chi clăpauge... Copil sau adult. CĂLCÂI .durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. ~ echilibru _ Clasic. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. De exemplu. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. . Sulfur. e un copil cu o faţă mică. Natrum carbonicum.

.

Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. hipersensibilitate: 15 CH. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. 5 granule de 3 ori pe zi. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. 20 picături de 3 ori pe zi. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. .:cificpentru celuli tă. 5 granule 1-2 ori pe zi. În schimb. Nevralgii. de a suspina. 1 doză 3 zile la rând. Pe de altă parte. Ş consultat medicul. se ia Tarentula cubensis j CH. .urbonica. 5 granule 1-2 ori pe zi.110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă.Hamamelis compus sau Climaxol. migrene în jurul ochiului. 5 granule la culcare. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. Între timp. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. . CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH.Fucus şi Pilosella în capsule. cefalee. 5 granule de 4 ori pe zi. de a căsca Lachesis 9 CH. Vezi CERVICAL. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. Pulsatilla. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. Arsenicum album. ~ Căscat. în aşteptarea ronsultării medicului.A pis 15 CH. 5 granule la fiecare două or e. trebuie dezinfectată rana. Kalium carbonicum sau Calcarea . 5 granule în fiecare seară.

Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele. Este perceperea propriului nostru corp.CEDRON Origine Simaba cedron. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. . Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică.

Graphites 15 CH. de cele m multe ori. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . migren e. la fiecare două ore. . . Origine Specialitate homeopatică. dar. şi . se adaugă Paris drifolia 5 CH.unt pe primul plan. Principalele indicaţii . II:C După o cezariană.. timp de o CEPHIL~ r. Origine Muşeţelul. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. hormonali şi funcţionali: eforturi. 5 granule dimineaţa şi seara. în alternanţă. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 .ilmante şi antispasmo dice. se ia Actaea racemosa 15 CH.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. cu furie. eventual. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. furia copiilor. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. Simptome caracteristice . diaree. imediat după masă: Lycopodi 5 CH.hipersen sibilitate la durere. îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate.Staphysagria 9 CH. 1 tub. . ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. ~ IlInă.nevralgii sciatice. se iau sistematic: . 5 granule 1-2 ori pe zi. . 5 granule de 1-2 ori pe zi. poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil.balonări la nivelul centurii. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . timp de zile. comprimate.pusee dentare ale sugarului. de 3 ori pe zi.pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. .caracter iritabil. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere). CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. Principalele indicaţii Cefalee. . la un examen radiologic. Nux vomica: mânie.ameliorare prin mişcare pasivă. o alifie cu cal endula sau Cicaderma. nevralgie. agitat.colică. Vezi DILUŢIE. De avut în casă Chamomilla 15 CH. timp de o lună. 5 granule dimineaţa şi seara. cu agitaţie şi furie. 5 g ranule.

.

Simptome caracteristice . III 'ură de o lună. . al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. la persoane vârstă: ..dureri hepatice . Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon.-blh~re. Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . care devine cornoasă şi tare. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. ..Thuya J 5 CH . greaţă..114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum. Principalele indicaţii . . . ECZEMA.dureri hepatice. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog. Inflamaţie a corneei.. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. . Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. 1 doză pe săptămână. . Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare. aso~lat cu. III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol.excese alimentare. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. de trei ori pe zi. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. în dlcrnanţă. _ . cu r espiraţie urat mirositoare. Comparati i şi asocieri . cu junghi în unghiul de drept. . care apar pe corp. Principalele indicaţii . . 5 granule.. veziculă puturoasă". .Cinnabaris 9 CH. Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. cinci granule pe zi. JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii.hepatită. CHIMAPHILA Origine Chimaphila. 115 Origine Micsandra. folosit mai ale s în tulburările prostatice. . . Chelidonium poate să fie comparat sa~. vira lă sau microbiană. Cură de trei luni în fiecare a . . Până la rnnsultarea specialistului. -regim. în special pe mâini. CHELIE Vezi ALOPECIE. În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. şi ca o completare a tratamentului său. . Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului.constipaţie. -migrenă. dimineaţa şi seara. . . . Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. Vezi VERUCl. constt " paţie.

CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica.Arsenicum album 9 CH: arsuri. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism. 5 granule de 2 on pe ZI. În toate cazurile. CHININĂ D~pă ab. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER). Pornind de la această constatare. se ia China 9 CH. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. intoleranţă sau reacţii alergice. Belladonna: febră oscilantă.sau intoleranţă la chinină.uz . ' 117 febra intermitentă balonări. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. CHINA~ Origine Arborele de chinină.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. De avut În casă China 9 CH. de febră feb ter posibilităţi . de exemplu: . arsuri. el poate să provoace o ră mare. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. afte. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. . . Principalele indicatii Acufene. timp de o lună. CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. zbârnâituri în urechi. obosea lă. In doze puternice. 1 tub.

sângerări.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. epUIzare. transpiraţie.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. F. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept. problemele de cicatrizare.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. tip paludism. . CHIRURGIE Principalele indicaţii . febră intermitentă. alăptare. diaree epuizantă.

I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. şi omatum 9 CH. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. CHIST <ii> Tumoare benignă. o doză pe săptămână. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. . lună. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. timp de o lună. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. China 9 CH. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. Vezi TEREN. după o ecografie.Silicea 15 CH. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. . . ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . I doză trei zile la rând. în alternanţă. timp de cincisprezece zile. Oboseala ~ După intervenţii: . ~ Chist la sân Vezi SÂN.. de 3 ori pe Zl. 5 granule. timp de o lună. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi... 5 granule de 2 ori pe zi. . trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. I doză la douăsprezece ore. I doză trei zile la rând. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. dar şi după.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. 1 doză trei seri la rând după operaţie. 5 granule de 2 ori pe zi. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important.. . Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. de cele mai multe ori. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. .. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. de 4 ori. e o cavitate care conţine lichid. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. pentru confirmare. Gelsemium j 5 CH. la nivelul unei articulaţii sau la sân. Chamomilla 15 CH. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH.118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. 5 granule de 2 ori pe zi.

5 granule pe zi. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei. Folosit ca vermifug. alifie. 5 granule de 2 ori pe zi.prurit nazal şi anal. de: calculi veziculari. Principalele indicaţii Cicatrizare. el este util în caz Principalele indicatii Aces. In unele forme de epilepsie. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. Simpto me caracteristice . Principalele indicatii . excesul lui provoacă ilburări nervoase.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. .tuse nervoasă noaptea. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. timp de şapte zile. 1 doză în fiecare seară. timp de opt zile. CICLU Vezi MENSTRE. 121 Origine Colesterolul. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari.pipi în pat.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. timp de o lună.agravare a simpto melor noaptea. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH. .dureri abdominale· . ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. . Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. . .somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . după un examen neurologic «nnplet. Ia lună nouă. precum şi Graphites 15 CH. semilună albă pe iris. P~l~nul de Alep. ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. CIMEX Origine Ploşniţa. Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. . se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. 5 granule dimineaţa şi s eara.

şi tratamentele cu antibiotice se.~c tratament de resortul medicului homeopat. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu.Ser anticolibacilar DH.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. la femeie în special.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. Apar iţ~a febrei. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan . 1 doză.fără n:icr.?b. Precum şi preparatul fitoterapic următor: .Vaccinium myrtillus DH. mută citoliză hepatIca. . Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala. 'prin exam Mălăioasa canadiană. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. rezistent şi. d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. 1 fiolă de trei ori pe zi . Totuşi. . Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . In caz de eşec. succ~d făr Eczema. timp de trei lil'. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. Un medIcament homeopatic permite să se .le sau pr~z un or calculi.tă.9 CH. l. . împiedica recidivele.. . Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor .:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă.. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. 1 doză de la prim ele simptome. 5 granule pe zi.-~ieteu obligatorii. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. a cauzei organice. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH. 5 granul II d. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. . rinichilor. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. înainte II Iap ortunle sex~ale. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren. în timpul şi după urinare. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . CISTITĂ ® J. foarte des.a microbului. trebuje luat: .l caţlll?r. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. radiologice.Pilosella DH. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală.. 30 de picături de 3 ori pe zi. urinare ("coborârea vezicii").n:oate ca~unle. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH. . CISTOCEL Hernie a vezicii. îndeosebi o malformaţ.Colibac illinum 15 CH. la fiecare oră.

.

reumatism).agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare.124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus. ~ Furtună . ~ Iarna . Natrum sulfuricum (reumatism).In_toate cazunle. . Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. . Iată principalele: ~ Mare .agravare: Rhus toxicodendron (reumatism).agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică.ag ravare: Lachesis (stare generală).e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. Vezi HEPATITĂ. In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp.a~el:orare: Causticum (reumatism). ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. ~ Herpes. l doză pe zi .prostatism. CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH.agravare: Natrum muriaticum (ORL). timp de patru-cinci zile. ORL). trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. Acest I .. ~ Primavara . . star generală). timp de cincisprezece zile. picături. COAGULARE Medicament. Dulcamara (astm. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare.~eexempl~. . ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală). S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. ~ Munte . Principalele indicaţii .ameliorare: Natrum muriaticum (ORL). .agravare: Natrum carbonicum (oboseală).ameli orare: Medorrhinum (astm). 5 granule de două ori pe zi. CLIMATOLOGIE + Apariţia. folosit în general 15 CH.agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate. .dureri testiculare ca urmare a unei orhite. în urma unui efort fizic. ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H. Hepar sulfur (ORL). ~ Toamna .5 granule de 2-4 ori pe zi. . 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. ~ Vara . .agravare: Petrole um (eczemă. dispariţia.

.

126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus . Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. hematolog la facultatea din Bordeaux. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . observate la unii sugari. zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. 5 granule pe zi. trebuie consultat medicul. 5 granule din fiecare. unor erupţii de vezi cuie . varicelă. m aşteptarea consultării medicului. timp de o lună. doze şi comprimate. 5 granule pe zi.Lycopodi um 9 CH. de exemplu . Ea conţine un alcaloid. . timp de patru-cinci zile la copil.exan::n. COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . Dureri de ~occis. 5 granule pe zi. În caz la copil. 1 doză de 2 ori pe săptămână.pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant.precum Vipera. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. Medicamente homeopatice. Principalele indicatii Rău de maşină. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. ' COCCULUS~ ~ Origine . trebuie consultat medicul pentru un. fie ziln ic. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. pr eparate pe bază de venin de şarpe . şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. 5 granule din fiecare de cojilor. . Mo.herpes. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. timp de zece zile.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. .: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. ia: Sepia 9 CH. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. Teamă de mişcarea de coborâre . Intre tim~ se . se adaugă: Causticum 15 CH. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. anxietate. Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. de 3 on pe ZI. Naja.Calcarea carbonica 15 CH. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală.luscă b!valvă comestibilă. cefalee. teamă de avion când coboară.

.

traheită. _ agrav~re la momentele pasi ve . Dacă durerile şi febra sunt mari. în alternanţă. &J Inflamatia acută a căilor biliare. _ Tabacum: ameţeli. . _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. 15 picătur i din fiecare. l~ patru ore. 129 _ senzatie de rău. . Vezi SEXUALITATE. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională._ . Principalele indicaţii Tuse convulsivă. iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa.d ecalaj orar. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală.excitaţie. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. rau de maşma. înainte de mese._.ameţeli. _ agravare la lipsa de somn. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. _ _ . Principalele indicaţii . pentru a preveni criza acută. _ .excitare mentală. se iau. . De avut în casă .acces acut de gută. Coralium rub rum: tuse convulsivă. se pune gheaţă pe pântece şi se iau. traheită.agravare la emoţii pozitive. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus).rău de maşină. 5 granule 1-2 ori pe Zi. . COCCUS CACTI Origine Coşenila. Comparaţii şi asocieri.în caz de oboseală. Principalele indicaţii . _. Drosera.hipersensibilitate a tuturor simţurilor. In cazurile cronice. 5 granule seara.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. cu aflux de gânduri. . . COlT .rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH.greţuri ale sarcinii. Principalele indicaţii . în aşteptarea consultării medi cului. _ vomă în timpul sarc inii. _ ameliorare când se bea ceva rece. _ Cafeaua verde. _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. senzaţie de rau. şi Helonias 5 CH. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH. varietatea arabică. în cură de o lună.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . Comparaţii şi asocieri . 5 granule 1-2 ori pe zi.adormit greu. cu aflux de idei. În aşteptarea medicului. Simptome caracteristice . hipertiroidie. . . d acă aceasta este clar agravată după rapo. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine .

n a ternanţa in majoritatea . . unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. în alternanţă. în afară de regim. indiciilor când dominaspas 1 u lI. Pe de altă parte. 5 granule. imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. În schimb. . în alternanţă. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. SEPIA.s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. în multe cazuri. În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. ŞI. Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 .colici intestinale· . Simptome caracteristice . ~ fi . să fie tratate cu medicamente clasice. ~ IgIen~ ~~Imentare. de 3 ori pe zi. ţiona a. excesul este moderat.. . nefritice. _ colibaciloză digest ivă cronică. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1.~ . ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. survenind prin accese: colici intestinale . Marile anomalii trebuie.. hepatice sau uterine. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . COLOPATIE Jl Colopatia function 1.crampe vi?lente care se produc brusc: . > Teren Nu - . in me.menstre dureroase· sciatică. prescrierea unor medicamente si t omatice. mu sau co rea. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa..colici hepatice: . Principalele indicatii colici nefritice· ' . . De avut în casă Colocynthis 9 CH. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar .. 5 granule. •• \obală a pacientului. In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. SULFUR).

colitic: . rect autontar.su .:~). . bi . . birect hiperactiv. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE. intolerant (9 CH. granule f_~o. meticul os (9 CH. I'ranule 1-2 ori .:~a~ Lycopodi ~0. anxios. nerăbdător.

N t m muriatieum 9 CH. • . vene). . să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. 5 granule 1-2 ori pe zi.sm cranian sau accident vascular. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă. ferm . curios. După orice traumati. şi Sulfur iodatum 9 CH. Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. DIAREE.. nu face nimic la şcoală. deseori. s. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. a modalităţilor sale re acţionale. supărător acasă.A rmea 15 CH . leneş. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . precipitat.:.' . COMEDON . chibzuit.~rae~}~.xiezordinoterapie''. aceste formule. furios. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale.o. a p . 5 granule 1-2 ori pe Z1). rea: nervos. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală..~l~:CONSTIPAŢIE. 5 granule pe Acnee cu comedoane. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. care a fost examinat şi tratat .. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . permite o mai bună cunoaştere. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. Pe de altă parte. a ru 1 zi timp de cel putin douăzi.. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele.:n:n). sau nu e destul de: calm. 5 granu e pe . _ Natrum sulfuneum . . ' trei luni. ţe~r. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. companiei + la . lent. gâtului. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. cesta . a sensibilităţii sale generale. în realitate. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. ajutându-l pe copil. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~. fobie (9 CH. înţelegere şi anali comportamentului sau. autonom.'~~. u rechilor sau bronhiilor. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. Cine e? Studierea antecedente lor copilului. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . dezordonat. 1 doză trei zile la rand. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). Copilul e agitat. a mesajului său. Totuşi. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă.

.este caz~ci~. Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e. . .IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. Un alt 'aspect al complexis.• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup . 1 vegetale sau animale.

paralizaţi de trac sau timiditate. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului. nici acelaşi prognostic. ca un al. la cei mai mici. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum).134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. 9 CH. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă.o agitaţie care ascunde o anxietate. 1 doză pe săptămână. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. a raporturilor cu anturajul. gelozia. în cutii prea ermetice. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. nu are drept scop. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . violenţa verbală sau fizică. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat.. în cură de o lună. 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. să ştie cine e. şi Medorrhinum 15 .. lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. Alţii se simt fragil i (Silicea). .o nevoie de activitate fizică. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. tulburări digestive din cauza ri de cap. blocaţi.o nevoie naturală de mişcare. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. să-i cunoas . u. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic).de a-i pune pe bolnavi. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. Nux vomica. Se tem de n ecunoscut. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. În general. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. şi în spe cial pe copii. }> Comportamente patologice Furia. . Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. Acest obicei.în fine. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. şi la mulţi ani după aceea. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). dincolo de acest sentiment al anturajului. Argenlum nitricum sau Arsenicum album.doilea prenume. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie.

5 granule zilnic. şi Nitricum acidum 9 CH. 5 g anule zilnic.CH. şi Staphysagria 9 CH. 1 doză pe săptămână. Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. .

Acţiunea ei este mal ales neurologică. Medicul trebuie consultat dacă . ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. în al ernanţă.ameteli la întoarcerea capului. . .mast oze cu chisturi. . . . Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH.paralizia nervilor motori. CONJUNCTIVITĂ • . Tratamentul de teren e indispensabil. . Comparaţii şi asocieri . III alternanţă. Dacă tulburările persistă. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat.în familie există antece ente de cancer la colon.dificultate la urinare. ~ Congestie genitală . ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. . aglomerat. Vezi ALERGIE. de 3 ori pe zi. 5 granu le înainte de masă. 5 granule. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. agravare la reţinere sexuală. d~trei ori pe z i. 5 granule. ~ Congestia feţei. Agnus castus: impotenţă.constipaţia alternează cu diaree. în alternanţă. trebuie consultat medicul. . Simptome caracteristice . Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. . 5 granule diminea ta ji seara. oră de oră. în timpul săptămânii dinaintea menstr elor.136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice. tare. . v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. Principalele indicaţii . ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH.întărirea sânilor. 5 granule din fiecar e. . CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). 5 granule. când era folosită ca otravă. 5 gr anule.constipaţia e recentă. în alternanţă. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. . roşeaţă .. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t.scaunul e cu sânge. 5 granule 1-2 on pe ZI. . ejaculare precoce. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH.a din antichitate . a sânilor şi a sexualităţii. Toxicitatea ei este cunoscut.impotenţă.impotenţă. .agravare la mişcarea och ilor. oră de liră. neob işnuită.ameteli declanşate de mişcări. oră de oră.

se plânge că iese afară cu uutate. În special după exces alimentar. 5 granule înainte de cele două m ese. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. dar rezultatul e insuficient III: . ~ Experienţa mea: . II BRYONIA Scaunul e uscat. cu multe balonări şi gaze. . voluminos şi aglomerat. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. » ALUMIN 9 CH. ~ Insuficienţă hepatică. . 5 granule. ~ Experienţa mea: . chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. LYCOPODIUM Scaun incomplet. 30 CH doză. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. hemoroizn sunt f recvenţi. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. în special după mese. . cu dureri de veziculă. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. OPIUM Inerţie totală a rectului. În vârstă de 47 de ani. I Începutul secol ului XX. Anne. mulţi medici. ~ Experienţa mea: . se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. cu multe balonări şi gaze. fărâmiţat ca pământul. » HYDRASTIS 9 CH. ALUMINA . Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. . înaintea celor două mese. ~ Experienţa mea: . uscat. ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. re luând cercetările şcolii . » CAUSTICUM 9 CH. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). dar spasm I împiedică o evacu are completă. scaunul e uscat şi negru. format din mici bile aglomerate. Georges... » BRYONIA 9 CH. 5 gran ule. dimineaţa. sc aunul este deseon vascos. În vârstă de doi ani. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. trei zile la rând. seara. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. În vârstă de 70 de ani.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. 5 granule.

Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. medicul. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. Caracterul este după imaginea siluetei lo r. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. uneori rigizi şi f e originalitate. Componarnentul e. zvelt.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. . Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic.rea diagnostic ului maladiei în cauză. nu du pă un lip morfologic. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. Totuşi. rotund lent. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. legat de slaba laxitate ligamentară. laxitatea e normală. tendinţă spre ( )bose~l~. Sunt conformişti. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. încăpăţânat. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal.rba de un subiect longilin. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. an ebraţul este aliniat cu braţul. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. respectă regulile.carbonică. uniform. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. descurajare. Există o rigiditate particulară. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. în ~az de febră. de lir). după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. Este .140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. cu degete rte. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. De l!~ eI?~lu. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. În orice raz. marcat de emotivitate. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. E vo. III acest spirit.

probleme de piele. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. atitudin asimetrică. . dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. senzaţiile. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. articulaţiile sunt hiperlaxe. deseori original. chiar şi faţ pare asimetrică. asimetri hiperlaxitate.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. >. varice.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. aspectul. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare.

> Pentru oboseală nervoasă Kalium. 5 granule pe zi. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. luati: Actaea :acemosa 9 CH. al modului de viaţă. În schimb. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. . Î~ acest dicţionar. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. 5 granule 1-2 ori pe zi. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH. CONVALESCENŢĂ 'J .ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic.terior. . atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. . ..9 CH. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH.phosI?horicum.prin chestionare şi examen general. Între timp. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. . Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. l doză în a şaptea. 5 granule de 3 ori pe zi. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. frecvenţa. 5 granule 1-2 ori pe zi. l măsură sau 5 granule pe zi.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. al gusturilor şi obiceiurilor. evolutia lor. CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. CONVULSIE® Apariţia co~vuls. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei. 5 granule pe zi timp de opt zile. > Terenul cronic . 1 doză opt zile după sfârşitul gripei. UI. Billings). la fiecare acces febril. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. aparat cu apar at. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. va tre bui.prin studiul caracterul ui. 5 granul e din fiecare pe zi. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. .. . 5 le de 1-3 ori pe zi. Pe de altă parte.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH.antecedente familiale.mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. i . copilul trebuie pus I~tr-?. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit.antecedente personale.

" cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle.. Principalele indicaţii Palpitaţii. evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. 1-2 ori pe an.I 146 JACQUES BOULET =. arzi er e sau exces de t b . . se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH. .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. trebuie consultat medicul. de creştere: 1. hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . 1 măsură ~ Intârziere sap tamână . II d' . ure regu ate cu Jenoverine. CRATAEGUS Origine Păducelul.:. 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni.aryta carbonk. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l . n.me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara. I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e .1. _. " !!. ' >. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . 1 doză din fiecare trei zile la rând. după o examinare completă în cadrul spitalului. moderată. Dacă crampele persistă. eve ntual.

~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '... Origine Şarpele cu clopoţei. Origine Şofranul. it. CRO!ALUS HORRIDUS ~ . .în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma.. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. 5 granule de 4 ori pe zi. . ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS .' Il '.. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. . Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). In cazul eşecului tera '·1 Iasi .' .oza saptamânal. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH. ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. rrincipalele indicatii uterine. . Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. 5 granul e de 4 ori pe zi. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum.

timp de două-trei zile. Simptome caracteristice -crampe.:! Va fi necesar un tratament de fond. Între timp. _ eczema scrotului. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. j. 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. i". accese de tuse. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. se iau Arnica 15 CH 5 gran. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. criză de astm. să alegeţi staţiunea împreună cu el. CUPRUM~ ~. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. _ herpes genital. . Compoziţi a apelor termale (arsenic. de repetat după două ore dacă e necesar. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). - . colici abdominale. 5 granule de 2 ~ri pe ZI. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul.ul~după efort. cu inflamaţia şezutului. _ convulsii. cu prurit intens. . ticuri ale feţei. . agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. La fel. 5 granule. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. sughiţ. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. cu băşici grupate şi prurit intens. • \. precum şi p~ntru cele den:natologice. şi Rh us toxicodendron 9 CH. . sulf. CUPEROZĂJl •. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH.

_ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor. .febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: . Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea.spasme ale bronhiilor. . Aceste teste sunt în general anodine. CUTI .ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate.sensibilitate la f rig: Psorinum. _ ameliorare când se bea apă rece. -laringită acută: Hepar sulfur.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. . S.

5 granule dm o ră în oră'. . de repetat dacă e necesar ~. ' DELIR .!' G. 1 doză.Apis J 5 CH.delir în timpul nopţii.sul febrei. frustrat. 5 granule diminea ta si seara' -. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. halucinaţii. în special în momentul mens trelor.tJv. supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. 1 doză pe săptămână. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH.J . tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH . faţa roşie. la fiecare test tuberculinic. decepţie sentimentală. Principalele indicaţii Migrene oftalmice. de repetat dacă e necesar. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. de repetat după opt zile. medic ul homeopat va prescrie. D DECEPTIE . coşmaruri: Stramonium J CH. la unii copii apare o degradare a stării generale. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven. plină de sudoare: Belladonna 9 CH. l doza. Mai târziu .' . Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH.pac~entul se simte ~ezamăgit.delir în cur. 5 granule la c lcare' .150 JACQUES BOULET Totuşi. 1'1. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. /j M R. Vezi FOARFECE (teama de).

_ China . de 2 ori p e zi. . . 5 granule pe zi. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. de luat timp de trei zile. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. 5 granule. precum Sep ia. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . 5 granule de 4 ori pe zi.pierderea speranţei pentru viitor. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. ~ _ delir cu locvacitate. să se administreze tratamente alopatice potrivi te. recidivelor . 153 repetat dacă e necesar. De exemplu. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. apoi 30 CH). . ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. care e trăit ca fiind negativ. de 6 on l a rand. _ în caz de diaree. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. şi a cărui evocare e dureroasă. . . ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete.ameliorare seara. In aceste cazuri. în cazul acceselo r acute. . DENUTRIŢIE . Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu.cu medicamente de fond. anual în toamnă. sau chiar legată de probleme organice.-~ în alternantă la fiecare două ore. apoi 12. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. 5 granule din fiecare. apoi 15. 5 granule pe zi. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. alcoohsm: Lachesis 15 CH. timp de o lună. 1 doza.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. _ Silieea 9 CH. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. În general. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. . anual înainte de vaca nţă. _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică. Sepia. Lachesis. ~ Depresia e moderată. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. DENGĂ Maladie infecţioasă.dezinteres faţă de mediul înconjurător. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . . Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. _ N atrum muriatieum 9 CH. 1 doză.insomnie în pragul zorilo r. Aurum sau Arsenicum album -.dezinteres faţă de prezent.

. sau granule Rex sau Rubia. 5 granule pe zi. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv.' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. anxioşi. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. _ China 9 CH.9 CH. deşi u sunt decât. 5 granule de 2 ori pe zi. 2 comprimate dimineaţa ŞI seara. 1 compnmat dimineaţa.. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală. .

. Tot aşa. cu cantităţi din ce în ce mal man. dar. sau. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . ca făina.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. de alergen. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. In schimb. învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule din fiecare. 5 granule. homeopatia. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. praf. fie preventiv. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. în unele cazuri. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . în realitate.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. dimpotrivă. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. timp de o pt zile. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă.şi co~se. ca şi în cel al maladiilor organice. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. se poate spune că. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. de exemplu): se numesc izopatice. Este adevărat ca principiul este acelaşi. S. de exemplu. 5 granule de 3 on pe ZI. . Vezi DILUŢIE.:on histamine 15 CH. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. într-un caz (alop atie). evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie.lui sau î~cearcă să le înăbuşe. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. Este. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. în alternanţă. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. în celălalt (~omeopatIe). Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. In toate cazurile. la fiecare oră. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE).chematizând. treptat. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. De. adică. ~ou". puţin câte puţin. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. 5 granule de 3 ori pe zi. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . Vezi ECZEMA. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. fie in momentul crizelor. dimpotrivă.

. Vezi ECZEMĂ. URTICARIE. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate.9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice.

DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii. _ pacientul se dezveleşte în pat.. 1 doză. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. DIABET®J. .•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. . descurajare. Vezi GREUTATE. Regimul alimentar co~stitui. cu insecurit te sfincteriană. 5 granule oră de oră. Există dureri? Există vomă generale (febră. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le. ~ .. vomă. diaree provocată de fructe şi îngheţată. jumătate lichid. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare.scaunul e cu sânge. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei. ALOE Diaree intempestivă. în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH. îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . cu sânge)? . DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. . rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. 5 granule pe zi. .156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. oră de oră. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice.. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. în 9 CH..jără vomă. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid..febra persistă după patruzeci şi opt de ore.. . ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. DIAREE:jărăfebră. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă.diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. cu eructaţii.durerile sunt foarte vio lente..s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. frisoane şi anxietate. Medicul trebuie consultat dacă: . îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. apoasă. galbenă. .

.

se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. de 3 on pe zi. din oră în oră. Valentin. vomă. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. în timpul vacanţei. Trebuie imediat consultat medicul. Pierre. a'stfel. cea carbonică la raie. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. în vârstă de 35 de ani. Indiferent de definiţie. ' .elor: Rheum 9 CH. . blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or . din două în două ore. care provoacă o arsur. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~.158 VERATRUM ALBUM Diaree. ~ Scaun aci d. se simte obosit. 5 granule. de. 5 granule din medicam entul indicat. . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. co nstituţia fluorică la diat~za ică. care nu-i uşurează starea de greaţă. Scaunul poat e să fie cu sânge. ap tll diateze (adăugând tuber. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. în vârstă de şase ani. înfrigurat şi anxios. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. sifilisl1enoragia. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. ~ Scaun verde.mlasma" celor trei maladi i: râia. _ În toate ca~urile. Indiferent ce mănâncă sau bea.diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. sudori reci. are o gastro-enterită aun cam moale. călătorind în Tunisia. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. din oră în oră.presupuse de şi origine. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH.c~!Ismul). mucos: Magnesia carbonica 9 CH. cât de puţin. în alternanţă. în 9 CH.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . poate fi vorba de salmonele.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. în alternanţă. se poate rezuma astfel: ~.sImu~t~n ~au~su~cesiv . din două în două ore. 1 doză de la primele simptome. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza. sa s:. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. Care este această doctrină? Această doctrină. în alternanţă. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. de repetat după şase ore. rărindu-l în funcţie de ameliorare. As tfel. se impune ~o~s~ltare~ medicului. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. . DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. 5 granule. Karine.astre. stare rea. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. 5 granurei ori pe zi. vomită din nou. galben. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. în vârstă de 9 ani. în alternanţă.

Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor.. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH.drenajul * prealabil.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. când diluăm la sutime. notată 1 CH. apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. t I . parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime.utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi..bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină.. HomeoI?a!Ia plural:. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. 1') . în dilutie uşoară.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. rinichii. Te oretic. . !~" I Din cauza prea multor diluări. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. dar ea a fost dinamizată d' două ori .' rapid. de la a treia triturare. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă.'xistă nici o moleculă.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. . Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . există II fază de dinamizare exact ca la centezimale. 1 dicamcnl .160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 . metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. Pornind de la această primă centezimală. lactoza este diluată şi ea În "cool. diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . apoi. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun .~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . Astf~l. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente. vine un moment când nu mai . leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. . deconcentrarea se face destul d. C. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool.nosodele (medicamentele fab. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. folosirea nosodelor în mod prudent.dar n~ .me . o parte pentru de părţi. A . .în ultimul rând. Cum se procedează cu produsele »lcool. În practică. ficatul ŞI plamanll. în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. .ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. la fieca re operaţiune. v • • . v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză.

IOla minus 60. . Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111.11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. . .ge 1. Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian).hine nulă. care apar.023 x 1O la "linus 23. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. () t . este 6. 5 granule. pe de altă parte. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. că diluţiile uran au o acţiune şi că. înainte de cele doua mese. Cercetar ea fundamentală arată.~ . DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . DIGITOPULPITĂ . Leziuni fisurate ale vârfului degetului. . pe de o parte. ~ Petroleum 9 CH. Vezi DINAMIZARE. în principal iarna sau în contact cu frigul.

. Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. dentar al sugarului . Principalele indicaţii .Calendula MT.în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. Să se consulte dentistul.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare.dureri "fierbinţi".dacă durerile provoacă furie. şi Pyroge nium 9 CH. 5 granu h din două în două ore. de I ori. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. în alternanţă. dou luni. . » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. foarte puternice: Hypericum 15 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. bineînţeles. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. se adaugă: Borax 5 CII. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: . Consul taţi rapid dentistul. . 5 granule la fiecare două ore. diaree: Chamomilla 15 CI/. . sau Phytogargarisme. 5 granule. 5 granule de 3 ori pe zi. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE). El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi.colici ale sugarului. <Il' 1 ori pe zi. » Artrită dentară. 1 doză pl săptămână. înainte de consultarea dentistului. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. . trchul sistematic să se consulte imediat medicul. şi Jenoverine.colită. . adică conferi r ea unei forţe mai mari. desosare dentară Aurum 9 CH. .Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH.dureri electrice. granule de 3 ori pe zi. timp de minimu m o lună.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. 1 linguriţă dimineaţa şi seara. . » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. granule de 2 ori pe zi.Phytolac ca TM. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. » Puseu » Nevralgii dentare .dacă acest puse u provoacă afte.sciatică. . Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate.

De exemplu. 5 granule d e la primele simptome.. . l' J. cu inflamaţia esofagului.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. tratând terenul digestiv şi emotiv. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . se impune o fibroscopie. timp de cincisprezece zile . 5 granule zilnic. Pentru a ceste două cazuri. 5 granule de 2 ori pe ZI. Vezi DURERI DE CAP. precum Lycopodium sau Sepia. DISPAREUNIE ~ "ol\. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. previne recidi vele. DISHIDROZĂ . 5 granulc pe zi. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. amuzament. timp de cincisprezece zile. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. ajutat de cel homeopatic care. Pentru dificultătile hepatice. . cu acţiune asupra căilor biliare. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor. În a bsenţa unei infecţii. 5 granule zilnic. sau în completarea tratamentului acesteia: . pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. 5 gra nule. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. În practică. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. În schimb. . nu totdeauna e ficace şi anodine. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. În practică.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH.

Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul.. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . digestie lentă. greaţă. Multe persoane se plâng de o proastă digerare. Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate. . 15 picături de două ori pe zi. aciditate. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul. durere de ficat. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei.ii> J.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. DISPEPSIE <. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă .

. cu scaun uscat şi tare.Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. 1 fiolă de 3 ori pe zi. 1. -lapte: Abrot anum. Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1.stridii: Lachesis. Lycopodium. mal clară. Sulfur.în prescrierea tratamentelor de fond. fără riscul de dopaj. de exe mplu Thuya 15 CH. în a lternanţă. DOLICHOCOLON Colon prea lung. . recuperarea.'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). . unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: .alimente indigeste: Calcarea carb onica. mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). 5 granule pe zi . . In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. Nux vomica.. 5 granule dimineaţa şi seara. tracul îndeosebi.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate.alimente afumate: Calcarea phosphorica. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. sau Natrum sulfuricum 15 CH. DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. gripă. eficace. . În plan simptomatic. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH.bere: Kalium bichromicum. de exemplu Oscillococcinum.alimente calde: Lycopodium. tuse. . Bryonia.fructe : Phosphoricum acidum.alimente reci: Phosphoru s. alimente condimentate: Natrum muriaticum. DOZĂ .îngheţată: Veratrum album. sunt bine cunoscute.alimente sărate: Natrum muriaticum: . la un început de gripă.băuturi calde: Arsenicum album. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. zilnic. la fiecare oră. gastro-enterită). mai ales cu un instrument ascuţit. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. netoxică şi lipsită de riscuri. 5 granule. gr anule. .Ser anticolibacilar 3 DH. în ur ma unui traumatism cranian.alcool: Lachesis. dar şi pentru absenţa toxicităţii. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat .Pe săptămână.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament.doză.. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. . în c ompletarea tuturor simptomelor. .aciditate: Sepia. Lycopodium.dulciuri: Argentum nitricum.Pyrogenium 9 CH. Acţiunea lor asupra m uşchi ului .catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. .băuturi reci: Phosphorus. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante. .peşte: Natrum muriaticum: . Homeopatia. . . . . . . . ~cţlUnea el este mal rapIdă. . Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului.car ne: Allium sativum.

de doctorul A. A ceastă noţiune . Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor.

. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. cu accese de tuse. . acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica.traheite c u tuse spasmodică. sau de Solidago.dureri articular e. . Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. 1 doză. Baryta iodata: ganglioni tari. îndeosebi noaptea. . 5 granule de 3 ori pe zi. De avut În casă Drosera 15 CH. plămâni. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. În schimb. Origine Lăsniciorul. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. rinichi. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. drenor hepatorenal. De exemplu China: antidot Lycopodium. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici. Simptome caracteristice . ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. . Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. în concepţia clasică. la fel. Carduus marianus: antidot Sepi a. drenor digestiv. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor.crize noctume de astm. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor. Principalele indicaţii .tuse convulsivă. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. Ca o completare a tratamentelor clas ice. ca şi cea de diateză. . în momentul crizelor. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. drenor al pielii şi rinichilor.ganglioni. crize d e astm.tuse sufocantă spasmodică. declanşată de o gâdilare a laringelui. şi Berberis. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. Acţiunea medicamentului diversă.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii.

.hipertrofie ganglionară. .Simptome caracteristice . -veruci.agravarea tuturor simptomelor la umiditate.dureri reumatismale. .scurgere cronică a mucoaselor. . .

ca o arsură. agitaţi e.reu matism pe timp umed. sete. frunţii sau cefei). din cauza unor alimente sau excese alimentare. la tâmple. rărindu-se în funcţie de ameliorare.scurgere retronazală cronică. . constrictivă. la frunte.localizarea precisă a durerii (d e exemplu.caracterul durerii: zvâcnitoare. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente. ca o explozie.astm pe timp umed. de dureri de burtă. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. în cazul durerii de cap. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. mişcare sau nemişcare. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. . mai ales înaintea lucrărilor de control. condiţiile climatice. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize. ca o fulgerare. însoţită de anxietate. Pentru fiecare patologie. El se plânge deseori dimineaţa. ritmul . Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. în alternanţă. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. imediat ce se trezeşte. . dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. sau provocând iritabilitate. . DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. dispare. c a o arsură. la ceafă. înţepătoare.rino-faringită survenind pe timp umed. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. . supărării. spasmodică. Nicolas este în clasa a VI-a. cu senzaţia de na. 5 granule. 5 granule. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. ca o cerc care strânge.condiţiile în care survine. emoţiil or)? . Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. înfun dat. la rece. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. Arsenicum albu m: durere calmată la cald. . . în cutare sau cutare poziţie. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. din patru în patru ore. . Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. frig.ganglioni care apar brusc pe timp umed.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . la stânga. orele. de la ap ariţia durerilor. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. se liorează sau se agravează: la cald. alimentaţie. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii.

.

când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. În momentul crizelor. cu greaţă şi vomă. hipersensibilitate. suferă de migrenă. 5 granule. .172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. 1.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. vomă. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. seara la culcare şi la trezire. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. Elisabeth. pulsând în urechi. simptomele sunt variabile. 5 granule dimineaţa. Jean-Pierre. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. în mod regu lat. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. 5 granule. zilnic. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. în funcţie de ameliorare. cu greaţă şi vomă acidă. în partea dreaptă.dacă apar tulburări vizuale. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. într-o parte. .du rerea de cap e congestivă. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. Medicul trebuie consultat dacă . apoi rărind. . tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. 5 granule zilnic. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. aciditate. cu trei zile înainte. . Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). ca tr ment de fond. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. în vârstă de 47 de ani. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. . are dureri violente. ~ LYCOPODIUM 9 CH.apare febra sau voma. ~ NUX VOMICA 9 CH. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. îndeos ebi în partea dreaptă. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. se iau la fiecare jumătate de oră la început. ~ Experienţa mea: Mahmureala.durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. stridii). sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). medicamentul indicat în 9 CH. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. înainte de menstre. în alternanţă. din oră în oră. ameliorată când se scoală. după unele alimente (ceapă. 5 granule de 2 ori pe zi.

DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă. .

. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). vertebrele sunt se nsibile la atins. nevoie de masare şi încălzire. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului.~evralg ie a feţei. . uneori a unei singure părţi. ~ Experienta mea: În toate cazurile. zigzaguri. exact la aceeaşi oră. -c. dure~ea iradiind spre pielea capului. ~ CYCLAMEN 30 CH. şi fără sudoare. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. agravată la cea mai mică zdruncinătură. cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. La fiecare ciclu. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. durer ile sunt agravate nemişcare. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. Lydia. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. ~u nevralgii. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. noaptea. de repetat imediat ce începe menstruaţia. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. impresie că ochiul e proiectat în afara. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. în fi ecare duminică). 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. trebuie să se verifice tensiunea arterială. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. în vârstă de 40 de ani. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic.

fulg ere şi ameţeli care preced migrena. CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. efort sportiv. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. mereu grăbite. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. impresie de căldură şi de contuzie. SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. după un exces de muncă. îna inte de menstre. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. cu senzaţia de greutate. fobice. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. ARNICA Oboseală fizică. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. cu aceeaşi durere oculară. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. . impresia de bufee de căldură înainte de menstre.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului.

ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). a păsare asupra capului şi a cefei. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. la persoanele hipersensibile. afte. apărând şi dispărând brusc. cu puncte albe.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. într-o singură parte. în părţi. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. bând. cu stare de abrutizare. de căldură mâncând. GELSEMIUM Greutate.

cu ulceraţii. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. în alternanţă. . Gargară cu Phytogargarisme. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. cu spasme. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. mai ales în părti. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. În toate cazurile. tratamentul poate să fie două zile. 5 granule. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. ~~fup~: . rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. Trebuie consultat medicul . din oră în oră. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. b&: JtUt1. Estelle În vâ de 17 ani. febră mare şi ganglioni dureroşi. 1 pliculeţ. Ii este foarte sete şi salivează anormal. ." BELLADONNA Gâtul este roşu. dar cu o eficac itate remarcabilă. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. această reţetă veche. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. de 3 on pe Zi. de dureri de gât iradiind spre urechi . din oră în oră. se plânge. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. 5 granule. trebuie consultat medicul. în alternanţă. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. şi durerea iradiază spre ureche. Mathieu. . Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. în alternanţă. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. gangli nii sunt mari. Christina în vârstă de 28 de ani.dacă există ulceraţii in gat. în vârstă de 12 ani. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. dacă simptomele persistă. 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. uscat şi dureros la înghiţit.. din oră în oră. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. 5 granule. de douăzeci şi patru de ore. de 20 g la 1 ht ru _deapa. APIS Gâtul e roşu. _ _ în toate cazurile. bând rece sau mâncând gheaţă. când e vorba de un copil.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. are o durere de gât foarte intensă. eori apar spasme. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât.

supraîncărcat. în alternanţă. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. ' . DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH. din oră în oră. . 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon. va fi necesar un tratament de fond. tasare.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH.practică. 1 doză după şase ore. în special pe plan emotiv. de repetat da că e necesar. La fel. epifizită la tineri. 5 granule seara în cură de zece zile. frecvent.Ignatia 15 C:H. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. Sp atele este . durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. de 3 ori pe zi. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . în afara cauzelor organice amintite. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou.Arnica 15 CH. REUMATISM.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. ~ Experienţa mea: Clasice. 5 granule de 5 ori pe zi.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare.Rhus toxicodendron 9 CH. locul computerului pe birou -:. Durerea de s ate. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. după o suparare sau o emoţie. Vezi LUMBAGO. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. . î alternanţă.des. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. 5 granule. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. de exemp lu: . Trebuie consultat cât mai repede medicul. 1 doză. 5 granule. fractură. dar nu totdeauna eficace în. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. 1 doză. Hepar s ulfur 30 CH. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. REUMATOLOGIE. _.

adaugandu-se alifie eu calend ula. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. eu durere intepatoare ~i rnancarime. Intre timp. Local. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. Medorrhinum. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. umflate. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic. :} Experienta mea: In 9 CR. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. se iau: Staphysagria 15 CH. Thuya.eczema este suprainfectata. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. Tuberculinum. .DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. -in toate eazurile. CH.ua~ tratament chirurgica l.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: . Lycopodium. fierbinti. 5 granule de 3 ori pe zi. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. _ sentiment de ebrietate. membre. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . pana la consultarea medicului.-2Pt zile. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. -..pruritul sau durerile sunt p utemice.ulin scr~t. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi.. se folose sc urrnatoarele alifii: .alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. pana la consultarea medicului. ~l Calcarea fluorica 9 CH. Sepia. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. 5 gra nule pe zi. In asteptarea unui event. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. pana la consultarea medicului. 5 g ranule pe Zl. Medicul treb uie consultat daca: . APIS Placi roz. si Calcarea fluorica 9 CH. Arsenicum album. Calcarea carbonica. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. fisurata. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. pentru un tratament de fond. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. Natrum mu riaticum. supuranta)? Care e locali zarea (fata. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. . 5 granule de 3 ori pe saptamana. ~ Si In plus: . de ameteli. 5 granule pe zr. 5 granule pe zi. . mai ales pe obraji. ameliorare la frig.

-¢. . 5 granule dimineata si seara.Experienta mea 9 CR. . -¢. la nivelul pliurilor. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. .Experienta mea: in 15 CR. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. trebuie cantata 0 circumstanta alergica. 5 granule de 3 ori pe zi. actiune foarte rapids. r ~ Experie nta mea: 15 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. bineinteles. -¢.§i mancarimi cu supurare. dezinfe ctare locala.Experie nta mea': In 9 CR.184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. -¢. -¢.Experienta mea: 9 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. . se impune putin regim. -::Expe rienta mea: In 15 CR. -¢. continand un lichid galbui. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. si. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. . 9 CR.Experienta mea: In 9 CR. cu descuamare foarte fina.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. 5 granule de 3 ori pe zi. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici.Experienta mea: in 15 CR. Trebuie cautata si tratata o micoza. 5 granule de 3 ori pe zi. cu spasme si prurit intens. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. mai ales Q!!pa urechi. 5 granule de 3 ori pe zi. ECZEMA: cu descuamare. t ratamentul de fond va fi indispensabil.Experienta mea: . mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . ca faina. ca mierea. 5 granule de 3 ori pe zi. actiune foarte rapida.

. leziunile apar in fiecare i arna.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. pielea pare murdara.E.D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. lJ . mai ale s in cazul unei piele groase.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. '--_. cu' supurare usoara./ .PRYSAGRIA' Zl. -¢. mai ales la pliurile articulare. . RADIUM BROMATUM . Crapaturi a varurile degetelor.

In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. \ ~ GRAPHITES 15 CH. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. spaima (Gelsemium). mai ales iarna. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond.' 5 granule de 3 ori pe zi. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. 5 granule. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). spaima . aspee tul fisurat. iar parintii trebuie linistiti. stres violent. cu fi suri. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. In plus. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. moartea unui apropiat. dimineata. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. util si dupa radioterapie. 1 dozii pe siiptiimana. De exemplu. ( ~ IGNATIA 15 CH. 5 gr anule. inainte de cele doua me se. ~ SEPIA 9 CH. ~ PSORINUM 15 CH. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. Calcarea carbonica. 5 granule. are un eritem fesier. galbui ca mierea. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. Jean in varsta de 37 de ani. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. 5 granule. apoi 9. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. 1 doza pe saptamana. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). probleme familiale. 48 de ani. supurant. ~ Problema alimentatiei . a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. ehiar sa-I suprime. Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. .. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. e greu sa fie bruse suprimat. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. ~ BELLADONNA. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. trebuie instituit un cJimat de incredere.. ~ PE TROLEUM 9 CH. I doza . inainte de cele doua mese. Juliet te.in varsta de Sluni. trat amente.' \\. nedureroase si a par In urma supararilor.Apare foarte des. Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur.S granule. seara. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. oprin du-se la eea mai mica agravare. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. Elliot. ~ MEDORRHINUM 15 CH. in varsta de S luni. Nicole. Leziunile sunt uscate. de patru ori p e zi. . pana la consultare a medicului. Lycopodium.. apoi 15 CH). Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. din care iese un lichid gros.. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. In urma unui puseu derita r.

o I .

timp de cincisprezece zile.Apis 15 CH. Bineinteles.."'.'-lC. sensibilitate la electricitate: Phosp horus. 5 granll:le la fiec are ze~e minute. ..Arnica 15 CH. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH. din ora in ora.. .Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH.188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH. .tJ:.. 'JL . . 1 doza de repetat dupa sase ore. :.•. ':Jlj.t.~«. Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala. J • EMOTIE . 5 granule.. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. ."~ I.•..' ...~. . la fiecare doua ore.in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara.'.$.~.-.~.C . ELECTRICITATE" . in primele trei zile. 5 granule._".. in alternants.d. 5 granule de 4 ori. in prima ora. Se impun consultarea medicului si analize. imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala.x. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH... ENUREZIE k7: .··Ii.• ..•~4:1i. zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH.. di n ora in ora pana la consultarea medicului.I~· 'f.ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica. 5 granule.. in alternanta. articulatia e examinata.. in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi."'~:"!J:AH. . pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron.:=-.' <it!> . .:. Home . in alternanta.

.·10 Incontinenta materiilor fecale.ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire.. Se ia..opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te.1)"" ~.a cai'lo. urinare '(cazuri rare). 0 doza: . ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare. rezultatul e n.::. .. dupa treipatru ani. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.'. sa se faca un exame n fizic si psihologic . ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. frustrare: Staphysagria 15 CH. .Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.r' . nedreptate..emotie puternica. Apo i se face 0 analiza a urinei. frica: Gelsemium 15 CH.Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv. .. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani).. Vezi ANXIETATE. excitare: Ignatia 15 CH.. ..emotie puternica. ENCOPRESIE tt·~. •.al copilului. . in alternanta.11ft ~P~~AMENT '''''. . In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic. timp de 0 luna. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal. Trebuie re spectate cateva reguli.'t. cat mai repede posibil. care are probleme de crestere.. 5 granule. . J 1\ I ® -. -Vezi INCONTINENjA. _ vexatie. Acest simptom la copil. Intre timp. daca e necesar. cautand 0 anomalie . T·~ ~·.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv .1. Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c. din ora in ora. In marea majoritate a cazurilor. ". Inainte de patru ani. daca se respecta curatenia zilnica .ernotie vesela: CoJJea 15 CH. .t~. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e. se iau sistematic: Equisetum 5 CH. precum si.

tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. 5 granule. si Belladonna 9 CH. precum. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. in alternanta..'. urina foarte abundenta. 5 granule pe Zl timp de opt zile. l~ fiec~re ze~e minute. Cereti sfatul medicului homeopat. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH.steocyn. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. 1 doza unica. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. de 4-5 ori. 5 granu le din doua in doua ore.190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow.dad pielea e de un rO $Uaprins. Vezi CONVULSIE. in alternanta. 1-2 on pe an. precum si 0 alifie eu calendula. . 5 granule.• . 5 granule ora de ora. 5 granule. . se ia Belladonna 9 CH. in alternanta. 2 compnmate dimineata si seara.esi ne. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. 'EPISIOTOMIE . ERITEM SOLAR . ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. 5 granule. arsura de gradul unu. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. menstre hemoragice. in cura de trei luni. . Dad sangerarile se repeta. la fiecare repetare a durerii. 5 granule pe zr.!'. . aceeasi posologie. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH.\. si o. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . "' .daca pielea e roz. arsura la plaja: . 5 granule de 3 on pe sapt amana. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului. $1Sllzce~ 15 Cl-!. umflata. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului.f' ). ERIGERON Origine Batranisul. de 2 ori pe zi. din ora in ora. .1 doza pe saptamana. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii.

. In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. se vor lua: Heparsulfur 15 CH. 1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa .

ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. special. '.~~~. ~ ~ .:~"':""'f. in alternanta. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox.!~ fjif' ~. . . pentru medicuL homeopat. ~. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. ETHYL SULFUR I.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. . de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus. marea. 5 granule.. si Pyrogenium. 5 granule inainte de mese. 5 g ranule zilnic. alergenii. .indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH." . Local. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica... muntele) atmosferice (vant.~I.. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat.unele imprejurari declansatoar e corespund IQ. ~ sensibilitate la cald:ILachesis. 5 granul e inainte de mese. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH. ~'. ESCARA . ora de ora. DICHLORATUM .~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. pr ecu~ virusii. un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. In toate aceste cazuri. u miditatea. Vezi AEROFAGIE.mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. . . In fine. c~ldura.. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate. furtuna).192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. Tratamentul se continua pana la cicatrizare. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. microbii. . ..fi foarte utile: Pol len in alergie. Mezereum 9 CH.disfunctiile organice.

.JI ~~. ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor.•. De exemplu. . da r si cu sensibilitatea sa deosebita. nu neaparat. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu...r. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii. .. Este un element fundamental al. r» .un sentiment de parasite: Pulsatilla.un sentiment de gelozie: Lachesis..e~~atiile bolnavului.fli.t~'t. in acord cu evenimentul. .. 0 per soanapoate sa simta: . dupa 0 despartire brusca.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita. Medicul homeopat este interesat mai curand de s.."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~.'.studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si... M'::.

.'. Paragrippe. ..<i-f.~:i. . De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil.I' Origine L~ptele-~uculu. ..dureri ca niste arsuri. . ". agravate inainte de menstre. ") \ ! Principalele Indlcatii .! . Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee. cosuri cu varf alb.basici.Ieziuni cutanate.. denga. Simptome caracteristice . -denga. Acnee. fie cii e organica sau psihologica. Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza.gripa. •It .un sentiment de tristete: Natrum muri aticum. " EUPHORBIA '. Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa.un sentiment de vexatie: Staphysagria.Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. . Principaieie indicatii .. sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale. .i . EUGENISM ~l' . . 1 cutie .. Principaleie indicatii .veruca plantara. . .194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 . . EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India.

inflamatia pleoapelor. . pare depasita astazi. Aceasta conce ptie.sindrom gripal. principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode. . Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului.senzatie de curbaturi. . ~ d ureri oculare. al carei fundament este respectarea diferente i.~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor).lacrimari iritante. in II) • . Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri. Origine EUPHKASIA eta eta ". I n plus. . de sfaramare a spatelui si a membrelor. foa rte departe de etica homeopatilor. provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei. ' Simptome caracte ristice . . EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite.Simptome car acteristice .

. .r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita.. ~i Cr ataegus. . _ I \ . .. \ . ..a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. FALANGE . 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granul e de 2-3 ori pe zi. '. 5 granu le 1-2 ori pe zi.196 tuse cu expectoratie mucoasa. ~i Calca rea j1uorica 9 CR.' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. In cazul puseelor acute. se adauga oligo-elemente de cupru. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi. 1 capsula de 2-3 ori pe zi. . lntre timp: Acht 9 CR. f/ I / . Allium cepa: boala fanului. in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. . Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. 5 granule 1-2 ori pe zi. "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic.. I I EXCORIATIE ' . . t . EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. f Principalele indicatii Prurit. . si Bryonia 9 CR. ) .. timp de 0 saptamana.a pielii: Romeplasmine. Origine Hrisca. JACQUES BOULET 1 . 5 granule 1-2 ori pe zi.conjunctivita alergica sau infectioasa.rujeola. ~ .. " Principalele lndlcatil . in general lara eruptie. . 5 granule dimineata ~i seara. ( F .

I " l! f '. r ' .FARINGITA . . Vezi DURERI DE ' GAr.

acnee a fruntii: Natrum muriaticum. cand e bine adaptat.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. " FECALOM . ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. Natrum muriaticum. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. Ip aceste limite. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. in ciuda unui tratament adaptat. dupa unele alimente. . .era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. - . Principalele indicat ii Urticarie cronica. de 3 ori pe saptamana. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. _ eczema in ju rul gurii. . ci un simptom. Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . . FEBKA. ~ agravarea prin feculente: Alumina.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice. 5 granule din fiecare pe zi. _ 0 febra. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. . <ii> Febra nu este 0 boala. JACQUES BOULET J 199 . este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. deoarece trateaza aHHleziune a. herpes: Sepia. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. .acnee simetrica pe fata: Arnica. care d ureaza mai mult de trei zile. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. ca sa nu se ajunga la convulsii. In prima faza. trebuie sa duca l a consultarea medicului. _ eczema a pielii capului: Sulfur. 5 granule din doua in doua ore. FECULENT ~escperir. Natrum muriaticum. C~~i consult obligatoriu. precum crustaceele . . iar prezenta tulburarilor urinare. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde.~l_Bryonia 15 CR. mod erata. chiar si moderata. prurit In special. ~at ~ireactia generals a organismului. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana.sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. Principalele indicatii . lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici.

.

De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH. toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . Acest lucru e ste foarte important caci. apoi pornind de la analiza ei chimica. . adica pastrand 0 atmosfera fiira particule. atata timp cat se pot d etecta molecule. bronsita. _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi..paloarea mucoaselor. gripa. I. Bryonia: traheita. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta. apoi aspectul ex terior.. FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica.J iote cu flux laminar". sangerari ale nasului..inflamatia umarului. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. anemie.periartrita ~capulo-humerala. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. . particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles. . FIABILITATE .200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri . . fie prin experimentari. ~ Urtica urens. fiira aceste hote.' ~ .instabilitate vasomotrice. Phosphorus: fenomene hemoragice. In cursul etapelor urmatoare. Kaliu m carbonicum: oboseala. . . fie prin observatii cIinice. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor..oboseala in urma unor anemn tratate. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. hipersensibilitatea la zgomot. Simptome caracteristice I .• 1" Principalele lndicatii . _ oboseala..• J . Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. la Comparatii ~i asocieri . ci pe 0 baza ernpirica. Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. It. Lycopodium: urticane ahmentara. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. ... modi ficand astfel puritatea medicamentului.

. Fosfatul feros. . ~ ~ .: . .fenome ne hemoragice localizate. . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor.. ••• _~ _.::i. .' . .I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. bronsita.inflamarea timpanelor. Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.1 . t Origine .•.otita. Principalele indicatii -traheita. .c:a &~ .• s.febre moderate.

care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie.sepres<:nu medicamente anticoagulant e. ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente."enef)~etice". ®~ " •.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. Pana la consulta rea medicului. Flebita trebuie sa fie s.202 JACQUES BOULET . dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. Ca 0 completare si preventiv. prin ecografii. 5 granule dimineata si seara. i n special pomind de la dilutiile puternice. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. suspensii sau ge~ule.® . Empirismului prescripti ei. .. daca exista indoieli. l-:' FLICTEM . solutii. Sistematic .u mai exista ~o~tr. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. cand n. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt. ' FISTULA. dupa unele interventii chirurgicale. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. de la descoperirea fibromului. daca este i nceput din timp. ( . se consulta imediat medicul. In schimb. si Fraxinus americana 5 CH. . Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. ' FIBROM®~ . cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. .ol chimic posibil. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala.~j. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. constituie garantia calitatii produsului finit. se vor lua: Conium 9 CR. 0 durere la palparea pulpei piciorului. tizane. 5 granule de 2 ori pe zi. sau i nfirmata de un exam en Doppler. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. 5 granule pe zi. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. clinic. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. FLEBITA. permite intarzierea evolutiei sa le.vort ~l co~firmat~. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. 5 granule din fiecare . 0 nastere s~u un a.. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. Tratamentul homeopatic. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri.

drept complement al in grijirilor dentare. .. .. 5 granul e dill doua In doua ore. 5 granule din fiecare.daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi... Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH..Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. (Q (Q .daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . . Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH. timp de doua zile. se i nteapa pielea. .r >FLUORICUM ACIDUM . ~ Origine Acidul fluorhidric . dimin eata si seara.. 5 granule. in alternanta. . 1. Atentie. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli.. Intre timp. de 2 ori pe zi. se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. si local alifie cu Ratanhia. " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a.. trebuie consultat medicul: .: ---------------- . -:.:.~ .

5 granule de cinci ori pe zi. Pyrogenium 9 CH. Sul fur (tratamen!.. aspect taios: Alumina. . Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. Lycopodium . . Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. 5 ~fanule dimineata.de 0 maladie incurabila: Ars enicum album.. '1 t t 1r j . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi.furtuna: Phosphorus. eczema vancoasa. .apa: Stramonium: .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. _ foame in timpul migrenei: Psorinum. . la un interval de douasprezece ore. "' .hoti: Natrum mu riaticum. _ foame noaptea: Nux vomica. . . . _ foame intre mese: Antimonium crudum. .de teren). '. . . ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. . . Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond. . .animale: Tuberculinum. pentru calmare Ignatia. . . I • . . . . .intuneric: Stramonium: .I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. _ _ ulcer varicos. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren).moarte: Arsenicum album. I.obiecte stralucitoare: Stramonium.cutit. 5 granule dimi neata. 5 granule d imineata.Lyc0p'?dlum. ~ Pe la prinz~. . 5 granule. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. ~ Pe la orele ze ce .• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate. . 1 do za de 3 ori.204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii .m ultime: Argentum nitricum. Natrum muriaticum 9 CH. 15 CH. FOLLICULINUM·! . Vezi AP ETlT. si Arsenicum album 9 CH.de 0 nenorocire vii toare: Causticum.vii tor: Anacardium.

~" ). Folliculinum. • .... castigare in greutate si modificare a comportamentului.:..1I. Origine Foliculina (hormonul ovarului). In general.sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani..••.. . fabricat pe baza de folicu lina..•.. . Principalele indicati! ..:: . ... excitatie. FOAKFECE (teama de) + ..•.umflare abdominala.. chiar daca indicatia lui este foarte limitata. FOBIE+ V~zi FRICi II . 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului. Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite.. ... dar se comporta ca un medic ament puternic.""..-. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a. acest medicament este prescri s in 15 CH. cu actiune general a in practice... . agitatie.•....r~1. este un medicament izopatic in concepti a lui. .-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate.

..".constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. Principalele indicatii Cistita cronica.. Vezi TEREN.nsf ~ Frecventa. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 . lO J FRAXINUS AMERICANA . 5 granu le de 2 ori pe zi . . . ca esti "din sticla".+ .. r FRECVENTA. in 5 CH. JACQUES BOULET HORMON. indica sensibilitatea la Thuya. orarele si ritmul unei afectiuni . Origine Frasinul alb. FKACTURA @> I " '\ . FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. repetitia.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL.migrena.lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. trebuie consultat un oftalmo log.. infect ii ORL . . J'f.. V ezi SLA-BICIUNE. 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi. DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate.•. MOD REACTIONAL CRONIC . ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului. herp~s.' 1 FOTOFOBIE . E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua.

Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri.extremitati: Natrum muriaticum. 2 comprim ate dimineata si seara. prevenirea unei algodistrofii si reeducare. de repetat daca e necesar.nas: Arnica. '-------------------------'-------------------------------- . ~ Frig generalizat .) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album. ~ Timp de 0 luna J .'.piciorul drept: Lycopodium. Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. 11?zi OBIE. FRICA.senzatia ca esti inghetat.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata. 5 granule pe zi. .senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora. 1 doza. pentru resorbirea rapida a hematomului. radiografiata si imobilizat a. consoli dare. Sepia. ~ Frig localizat . FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 1:. . 5 granule de 3 ori pe zi. Pul satilla. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . . Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. .Osteocynesine. 5 granule de 2 ori pe zi.Symphytum 5 CH. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. .

frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s.fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . . FULGERt\TOR ~J. irascibil: Chamomilla 15 CH. In ritmul durerilor (sciatica.febra ridicata. ..eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum.:. u ur.ron.acnee :·1 im .r. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH.v.. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE . care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH.""~". ti m: fruntii: Natrum muna ICU ._.'!!r!. durere frontala: vezi DURER! DE CAP. l: ~. brusca: Aconitum. subiect autoritar. + FVRIE .lca. orgolios: Aurum 15 CH. •••. . Durere fulgeratoare.in cursul febrei. Vezi NEVR ALGIE. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate. zona zoster).. d . unor me . 5 granule.frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium.:-.. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' .subiect nerabdator. 5 granule pe zi. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. S lfi .copil capricios.lu~... . PRUNTE . . e sem. . : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . . dicamen te de teren sau de sensibi itate: .): PRISON li-"" '1:. . FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. In alternanja. .!. 1.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. G I .o..

~ePtate: Staphysagria 15 CH. I doza. Apis. Origine . de n.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. .Senzatie de frustrare. 1 doza.anxietate.. FVRVNCVL Vezi ABCES. II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. spasmofilia._ Hormonul de stimulare fohculara. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. Senzatia de fumicMura. I doza. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. Vezi SENTIMENT. -------.-~ . agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH.

GANGLION Vezi ADENOPATIE. Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. trebuie sa duca la cons ultarea medicului. In even tual diabet..210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize. ~------------------ . sun~ deseo~l exas . durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. Vezi ALIPTARE.". in afara aliiptiirii.

.Arsenic um album 15 CH. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig.senzatie de apasare: Nux vomica...senzatie de piatra: Bryonia.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . Daca. . pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . sap~ C!I~NA9 CH. Se simte obosita si anxioasa. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament.i:~[' . i n alternanta. . ~ Madeleine.senzatie de gol: Sepia. . posibiI. GAFAIT ~al. . 5 granule din ora in ora. timp de opt zile. inainte d~u:::esele ~~ C.!rblo vegetabilis 5 CH. 5 granule la fiecare doua ore. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala. sau Aloe 9 CH.In I?oaptea asta. cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian..fiecare doua ore.~". pnnclpa e. imediat vomata: Phosphorus 9 CH.tulburarile persista. cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. III alternanta.. d'~ a: .crampe: Cupru m: . Are ~l l .Veratrum album 15 CH. diminea!a si seara. 5 granule la. 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '.t <il> . 5 granule la fiecare doua ore.r. granule. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH. Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. aca iarea se opreste S a se preva. t::{. i~ varsta de 74 de ani.. . 5 granule d{n fiecare . din ora in ora. g~a ~ e SlUS. H. granule. timp de aman a. .. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di . daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. daca diareea este urgenta. .in caz de sete de apa rece. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. 5 granule dupa fiecare ma sa. .voma care usureaza: Nux vomica 9 CH. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. 5 granule ora de ora. 5 granule la fiecare doua ore. pentru recuperare. . 5 granule.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile. .:~. I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii.arsuri: Robinia. la fiecare j umatan. se ia medicamentul indicat in 5 CH.~. I n aceste doua cazuri. trebuie sa se consulte medicul. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore.'i.balonari: Nux vomica. GAZE . ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: . ~ . .

GEWZIE . Vezi DURER! DE GAT. medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca. fi '. I ar 0 vegetabitts 9 CH.~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache . Se consulta GAT -~. BR ONSITA.'I'Ij-".Dificultate de a respir . . ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. SlS . 5 granule Vezi ASTM. -'.

d uren de menisc: Petroleum 9 CH . Desigur. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. ii ':'''!tL'~I:l. sa faca pipi in pat. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. Daca . care provoaca un comportament de regresie. m. 0 ruptura senti rnentala. nu doarme. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . ' iecare e oua on pe ZI' . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. 1 doza. bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . Gelsemium 15 CH. in doze mici.Impr esl'a de labi ~ .erjoliatum: gripa. e e on pe ZI. trebuie consultat medicul.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. In toate aceste c azuri. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita. Copilul incepe sa-~i suga d egetul. Simptome caracteri .frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. tulburarile persisra. actioneaza asupra febrei. care cedeaza: Kalium . trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. I. ~ Exagerare. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. ~ Impresia cd esti parasit. provoaca tulburari neurologice importante. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. putand chiar sa fie delir ante.artro hi ICU. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR. 1 tub. 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. d ar. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. daca tul burarile persista. Paragrippe. Adultul pliin~e. 1 cutie. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. Iasomia. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. GBNUNCHI . de doua-trei or i pe zi. impresii false sau inventii. are un comportament de bebelus. in doze mari. '" .

~l se r a Mercurius tre..i¥~~:". Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile.e O~Ipe :1.. opa IC pentru glauc om.cefalee con gestiva cu tulburari vizuale. trebui e GINGIVITA .adormit greu cu trac. neaparat mers la of talmo log. .febra cu cefalee si senzatie de abrutizare.cefalee occipitala. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep... cea mal mica banuiala..anxietate de anticipare. Principalele indicatii . . 'paralizie ca urmare a unui virus. t remuraturi. ---------- .buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1.f. GLAUCOM® "t.p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_.recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . zit· . La barbatul adult.stice .'. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' . •. . .ed~ e:a~l11~t de medic. r~ GINBCOMASTIB '$:. .. ~ . :_... .."<i~ -1~fi:. Daca tulburarile persista .trac.• "". I!.paralizie. Nu exista tratament home ti ..~:"-'" 1\.gripa. ...

E indicat sa s e faca analizele de cuviinta. _L .m~opat~c t~ate. .tahicardie s i hipertensiune arteriala. GRATIOLA Origine Veninarira. Simp tome caracteri sti~e . .. _ .hipertensiune arteriala. 5 granule de 2 ori pe zi. Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. In timp ce se pune gheata pe articulati e.veruci in jurulunghiilor. _ Nitroglicerina. . care se manifesta prin usc aciunea oehilor.Arnica 15 CH. .. de . m ai ales la femeile la perimenopauza. Graphites este eficace atilt la copii. Medicamentul ~o. grafitul pentru creioane. _ r • De la inceputul reeducarii ~l . in alternanta.repetat de 4 on In pnma ora. 5 granule de 2 on pe Zl. eu cefalee.aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. . . P rincipalele indicatli .bufee de caldura.leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te.. . dupa urechi.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r.in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. cat si la adulti. le. Ec zema. infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic . . GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . ma i ales la copii. din doua in doua ore. care au tendinta de obezitate. flatulenta cu hemoroizi.congestii cerebrale violente. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat. . ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne . . . Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia.H. .enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului .Apis 15 CH. _ . Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna.cat mai. 5 g ranu~e. .constipatie.eczema cu supurare. Origine Plombagina. . 5 granule pe Zl. trinitrina. . Ledum palustre 15 CH. . 1 doza.i ncetineala mental a si genitala. Principalele Indicatii . _ . in primele trei ~l. precum si la femeile anxioase. Principalele indicatil . Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura..premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente.r~ped~ posib!l:~ .pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH.cefalee congestiva. . 5 granule. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena.hipotiroidie. de repetat dupa sase ore. a gurii si a mucoaselor. Simptome caracteristice .

_ .

Coffea 9 CH._ Nux vomica 5 CH. ~reati in urma unei indigestii.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. dulciuri.BIT+ Totdeauna grabit. Nux vomica s au Calcarea carbonica. 0 buna igiena alimentara. aut ceva rece. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. 5 granule pe zi. or. avand ca medicamente de fond Sulfur. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. Thuya. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. repetata de 2-3 ori.dupi . 5 granule d~ 2 on p~ Z1. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. . favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. De exemplu. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. in mod ereditar. Graphites -. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. Kalium carbonicum.omare Ipeca 9 CH. 5 granule din doua III doua ore. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. SARCINA. pe 0 perioada de zece zile. GKA. Compara tii ~i asocieri . 5 granule de 2 ori pe zi. Greati care n u se amelioreaz~. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. 1 doza. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. modul reactional al acestei persoane. VOMA. asociate cu medicamentele corespunzatoare. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. 5 granule din doua III doua ore. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. dermatologice sau nervoase. Este clar ca terenul. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. Aceste carente induc.. alergice. rei{[~tea''exercitiilor fizice. inghetata sau dupa ce s-~. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor.

( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au. ---------------- . ."..ln. . . urma unui.GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i. . a Uneon". persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). · .. eveniment psihic ( doliu.. concedlere)..b.rusci . desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat.

15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . zi: . 15 picaturi in ainte de mese. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. --'. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. e. intestinale: se ia preparatul urmator.f. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH. ia preparatul urmator.c omplet ~i realist. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er.l~~~~~:~ s~ . 5 granule pe zi.Pilosella TM -Fucus TM.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. cu 0 jumatate de ora inainte de mese. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi.. apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH. Ch. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). . si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar.2 comprimate dimineata si seara. » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. Tratamentul e format din medicamente de teren. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului.rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. . preparatul urmator.t . pierd din greutate. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. in plus. . Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. sau Cereale incoltite 6 X. .220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si.:. de 2 ori pe zi. .pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. III iecare din . 5 granule (sau 1 fiola). 5 g ranule pe zi. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X. --. de asemenea. 5 granule pe zi. La persoanele pre a putemice. 5 Zl. .granu epe~I. Silicea sau Phosphorus..~1 100 de picaturi . . pre cum Natrum muriaticum. ' X A A . 5 granule de doua on pe Zl.

f Origine Grindelia robusta.•.' GRINDELIA .· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. . cu sufocare. Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii.. ~'~~":~l.~ ". GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .

-----------------------------'- . Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii.re.eucalipt. alternants in 9 CH. cu fng moder at. opt zile. 1 fiola de 3 on pe Zl. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). . oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. 2 comprimate de supt ora de ora. _ elixir d e papaina. ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. timp de doua zile: Paragrip pe. 5 granule de 3 on pe zi. 1 doza de 3 ori pe zi. timp de tr ei zile:. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. Febra brusca. 1 supozitor d imineata si seara. . timp de opt zile. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. In granule: Oligogranul. 125 el. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). timp de aproape . 1 g. Microsol. 1 g. cap. fata rosie. STRAMONIUM Febra ma~e. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. ~ Si In plus. durere i ntensa In oase. gat uscat. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. timp de doua zile. . cosmaruri. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). 5 granule. ' .. ~ Sau: Picaturi cu esente. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. 39 de grade Celsius. globii oculari sunt foarte sensibili. In fiole: Olig osol. survenite in perioadele umede. agravare la lumina. -pin. fata rosie acoperita de sudoare. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. de la primele simptome. ~ Sau: L 52. stabilizata. la zgomot. depr esie. La copil. curbaturi la spate si picioare. oscilant a. congestia fetei. . Atentie la convulsiile copilului mic . angoasa cu agitatie. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. progresiv~.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. . de 4-5 ori pe zi. Granions. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. ' BELLADONNA Febra brusca. ~ Si In plus: . . n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. 40 de picaturi in putina apa. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. 39 de grade Celsius. absenta sudoru. 1 g. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . f~is?ane.

BOULET . 5 granule de 2 or i pe zi. ~ ACONIT 9 CH . 5 granule de 2 ori pe zi.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. GU. se simte ~oarte ob~s~ta. Atentie i n cazul vomei. 1 doza. FERRUM PHOSPHORlCUM . timp de opt zile. timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH. tus ea e dureroasa. foarte ridicata.alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. -¢. din ora in ora. prostratie ~i depresie accentuata. 5 granule dm fiecare. 5 granule. 5 granule de 2 ori pe zi. rigiditatea cefei.Experienta JACQUES mea . GELSEMIUM Febdi brusca.varsta de 62 de an i. . 0 epidemie a afectat numeroase per soane. inamte de cele doua mese. .8T . medicament al grrpei cu dureri 1 doza. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. in alternant a. -. tusea e seaca si dureroasa.gust de . 1 doza de trei ori pe zi. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . de trei ori pe zi. Febra e moderate. in urma unei gripe. dimineata. ~ OSCILLOCOCCINUM. trebui e consultat medicul.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. dure ri de cap. durere ascutita in trahee si bronhii. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . ~ INFLUENZINUM 15 CH. a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. · . din ora in ora. 5 granule de 20ri pe zi. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. zile. '). . moderata. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. . iu. . inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . .ou stnca t: Arnica 9 CH. Georg~~e.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. sete. absenta setei. anxl(~a~a. .amarealain gura: Chelidonium 5 CH. senzatie de uscaciune.?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. 5 granule. de patru-cinci ori.toate. Daca tulburarile persista. insotita de anxietate. in ian uarie 1985.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. 5 granule de 2 on pe zr.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH.. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. 5 granule. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. timp de doua zile. pe 0 vreme foarte rece si uscata. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile.224 Este cel mai important caracteristice. . .

!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de. ~ Experienta mea ... 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta. 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. ~ Experienta mea .c.:. ..5 granule de 2 ori pe zi.'. ~~ . ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••. ___ ..•••••• " ----------------------- . in gat sau laringe. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane.:. In timpul iernii anului 1999. ca cea provocat a de 0 aschie. Atentie la urechi. durere ascutita. miscare. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig.. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. 5 granule de 2 ori pe zi.:.gust dulce: Stannum 9 CH. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor..

Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut.. de repetat de 3 ori pe zi.devine.cu inrosirea fetei. 5 granul e din ora in ora. Oricum.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . entru COPl:.n toate cazurile. Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. se recoman da seara. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. la fiecare ora. mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. groas a. Febra poate sa fie de scurta d .c~mbri~or (1 g). pauza. al gleznelor sau genunchilor. trebuie sa c onsultati rnedicul.fi . in hiperuricemia e ronica. in alternanta.. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. ACONITUM ~ebErama:-e. mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. galben-verzuie)? E bland. ~. . rinita. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. timp de doua zile.d medicament foarte bun pent t t urata.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. -pm (1 g). In caz de criza. lara sudoare 'xperienta mea . 50 de picaturi dimineata si s eara. ar Aco . GUTA®J. bine instalat. . . lntre timp. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. 5 granule. I. . ( . tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. p eumtne. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos.. brusca. in 9 CH. timp de trei zile). ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. . esentiale sub forma de picatu . tratamentul oat . cu apa. 1 doza. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. se ia Dissolvurol. 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH.eucalipt (1 g). tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. In schimb. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul).~lixir de papaina (125 cl).

mucoasele sunt uscate . Febra mare. cu senzatie de abruti .. BELLADONNA Febra mare. 1 ------~-------------------~------ . din nas e limpede si abundenta.d .nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. zare ~I uren de cap. <} Experienta mea . .. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . deseori os cilanta c . constitute diferenta fata de cele lalte . Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. sudoare. GELSEMIUM . doua medi~amente.

nas . NUX VOMICA Nas infundat noaptea. cu dorinta de Senzatie e nas in . ameliorata de caldura Iocala. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile.~itundat tnj. din expenen. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . in alternanta. mult e frisoane. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. Tratamentul trebuie _.a. ale urechilor. rarit in functie de ameliorare . . GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. d ape doua s aptamam. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. Totul se amelioreaza in aer liber. . m ora in ora. 5 . GUTURA/: incepe cu frisoane. in PUL STICT~ altern~nt a. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. _ E prezenta si dispozitia proasta. rara rezultat.228 JACQUES BOULET . cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. guturaiul cateva on. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. cu str anuturi la frezire si rinita clara. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. trezeste cu senzatie de Henri. ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. . # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. . GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. Se simte abatur. 5 scurgere groasii 0 . c _ _ _ ~ .di CH. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. stergere a nasului. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. She. ~ Experienta mea . . din ora in ora. ~ Experienta mea . in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat.

~ . Thomas. EUPHRASIA. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie. lacrimare.5 grade Celsius. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore.. Deseori. scur gere abundenta .-. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te..... ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. . ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta. din ora in ora. irit . in 9 CH. 5 granule din ora In ora.. totul se amelioreaza la caldura. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH.. durere a sinusurilor frontale. E rinita CEP~ . seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1.. formand dopuri si mueozitati....---.•••••... iritanta si usoara ..-. in varsta de 3 ani. . {> Experienta mea . I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda. _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco .Scurgerea e de un galben deschis. in mtenor.. 5 granule. In special Iacrimarea ~.-. febra se mentine sub 38. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi.... in alternanta..-. . .... sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE). dar tenace.-. --"---------. KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase.~. eu dureri ale mueoaselor faringiene. . neiritanta.

recunoaste re si onoruri. rigoarea observatiei si a experientei. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. cand de atacuri $i procese. A facut studii de medi cina la Leipzig. x. in Saxa. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui.<:r Experien(a m~ea . refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. la varsta de optzeci si op t de ani. timp de zece zile. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. 1 lui de tuse in 15 CH. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. 1 I ------"---------------- .. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. dupa imaginea epocii sale . SILlCEA ~ r . Pr eocuparea sa. 5 granule dimineata si seara. IplclOasa . galbena. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic.<:r Experien(a mea. Rornanesca: 0 viata itineranta. Intuitia sa a constat In . trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. La optzeci de ani. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. 1 doza. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. In schirn b. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. . si se instaleaza la Paris. independenta de spirit. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. unde $i moare in 1843. apoi la Viena. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. 1 turne continua. marcata cand de succese. in 9 C H. ~ Scurgere pu rulenta cronica. Melanie d'Hervilly-Gohi er. majora a fost farmacologia. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani.

~~.e venotollIce. geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE. Mai tarziu. Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ . cazun e. Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine). 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite). ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina.. Hahnemann. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann.r-. Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796. " a nemann.~ ~:. 4 ~~ . Med ...A7... ca medic ament. IlAMAMELIS _ .'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb ... In toate '1" 1 doza. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece.' cO cO . Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). In 1796.in special.vaccina ". . Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). trei zile la rand. " . = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE . care confirma . Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. P. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica.232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala.:. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale. DINAMIZARE). Ea a dus de mal' . Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. cand Jenner face prima vaccina re.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e.. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica".. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte. Perceptie anormala. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine.1. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. se ia: Hyos cyamus 15 CH. sunt imunizate impotriv a variolei.. "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. Homeopat ia se nascuse. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN).'~ ~ -. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului.

.................hemor~izi....... -.""''' ... HEDEOMA Origine Busuioc american... '.•... dt ( ........ tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare....... . u us compus sau Hamamelis compus...........•••.•••...~ " .••. Principalele indicatH Artroza degetului Ahile...... ~omparatii ~iasocieri .vance: ' .. are nza rtroza)....icamentul Principalele indicatii ... precum ........•. In preparate' Aesc I e Icamente venotonice....." ...... In general In asociere cu alte ill di Aesculus..

tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. •• . Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH.234 JACQUES BOULET . insomnie si hiperemotivitate. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. timp de opt zile inainte de operatic. .ep. trebuie sa se consulte medicul. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. datorata unei leziuni a sistemului nervos. Uneori. 5 granule. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare. . Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. 1 doza In ajunu l operatiei. HELLEBORUS Origine Spanzul negru. 5 granule de 2 ori pe zi. dar si de un polip In vezica. 5 granule pe zi.: t '. Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. . Principaiele indicatii . se vor adauga: Gelsemium 15 CH. cu menstre intarz iate. Acest m. osteofit. 5 gran ule In fiecare seara. 5 granule dimin eata si seara. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. . .. 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH.dureri de splina. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei. si Rhus toxicodendro n. Ap oi. si Natrum sulfuricum 15 CH.1lmet.febra per iodica la fostii bolnavi de paludism. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. pe langa reeducare si tratamentul cauzei.ic. Poate sa fie yorba de 0 cistita.::: . HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. exostoza vertebrala. In primele opt zile.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH.. de repetat de 3-4 ori pe zi. 1 doza pe zi. Principalele indicatii . Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. HEKLALAVA~ ~ ~ . Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. .\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~.

r -------------.---------- .

cu 0 senzane ' p rurit. III zatie de constrictie. . HEPAR SULFUR -.: patruzeci si opt e or . 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. . sa consultali medlcul. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ . d.. . ~pSEPIA CUMPUS. extrem de tari.. doze de Arnlca Vezi NASTERE. de trei ori pe Z1. . hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m.' . ' ei trebui e'sa va indemne. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). A oi se ia pana In luna a opta. dureri pulsande. de arsura. abces dentar. . intoleranta la cea mai mica atingere. . . sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte.hiperstezi e. ~ ~i . . din ora In ora.. de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. '. dedit daca ~e diat dupa. • e.. ' A rnlca.JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . evocand 0 tromboza.\'.secretii purulente. . s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie.•. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. ~ d~ AESCULUS COMPUS. de exemplu in caz de abces deschis. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza . Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. d e pfma la consultarea Se ia timp de . de trei on pe Z1. . . ~ AESC ULUS COMPUS. .. 5 granu e e . In alternanta. ' . medicului: ~ Sistematic . Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului.~ Laringitd ac . ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. 5 granu e e . nu tre uie . se plange de d~reri . ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. ~ . C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora .~ nor excese ahmentare.. Simptome caracteristice ..' . Aesculus campus.. granu 1e.. de nastere. CH . hipersensibilitate (Calcarea carbonica). schimb. 15 picatun. Examenu ~ar violacei.. ureche interna. III a e.. . cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl. ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. de 40 de ani. .' 1 pus sau Avenoc.focar inchis: sinus. Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un . 5 granule. de trei ori pe zi.. ' z i.In (4-5 CH). ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. Ma..:.rcel." .e hemorOldale acute.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. '. . 20 de picaturi. 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR.. .

CH: -laringita acuta. varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH.uta .

d ~pa operatie."Z. . 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . Lycopodium Arse~~ceaza cu me. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. pentru analize complete. e 2 on pe ZI.d~e amente de fond. a~a op~ratJa nu e urgenta. usor reperabile. . la fiecare ora. vemmente pre c um soarele. vezicule si apoi cojile. t 1 . ' granu le. . . HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. m.~W~ (vi rus de tip I). El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. oarte eficace atat In plan . pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. odihna e indispens b r D ~ .~ c U. m alternanta. La unele persoane. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile.m eazul herpesului . virusului d in viata Ior. lJ. veziculele reapar periodic febra sau stresul.enzeaza pnn eruptii nivelul. aceasta va fi nri . ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . menstrele. 9 CH 5 g. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica.. C alcarea fluorica ~ . 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede.1 toate cazurile de afec tiune hepatica. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. pe ZI. tratamentului terenului. 15 picaturi de 3 ori pe zi.mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. la altel di I ~n. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si . 1 doza dimineata si seara. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . "es e . iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. timp de minimum 0 luna. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). de vezicule. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale. fie la nivelul urii s a re se ca!act.. ca totdeauna. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. ' a rum muriaticum. timp de minimum cincisprezece zile. simptomatic ca t <:1' . I~potnva. ar. iar hepa tita C poate sa devina cronica. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. .anule . labial solar in mod deosebit N t um ~I.?1a ~I.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee. 15 picaturi de 3 ori pe zi .Calcarea jluorica . ~.. 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul.

trebuie sa va supravegheati alimentatia. 5 granule din fiecare. Daca simptomele persista. 5 granule 'in fiecare dimineata. sau eu . Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. consultati medicul. in fine.-- . =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. aran. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. inainte de cele doua mese principale. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. in plus. 1""-----_ ---l.-------.

HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. 1 doza. ca un cos(vezicula mare.alternanta. III ora III ora .' . optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ.' ~ herpes genital. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. in Vanta de 44 d . ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH. se ia ti d d . 5 granule .. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. 5 g ranule din doua in doua ore. edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. De la primele simptome.. sapt~mana. . granule. in aceste doua cazuri. Pana atunci. 9 HIDARTRozA ® . medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. . . ' Agatha. . d lmllleata .' Illfl~. I~ caz d e cr . 5 granule. Umflarea unei articulat~i. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. III ora III ora. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. ~ Genital.' a u. Bineinteles. Intre timp. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . in alternanta.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia. in varsta de 39 d . 5 granule la fiecare doua ore.. Apoi. ~ CR rza. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. ~ La buza. ~IB'J'oma 9 CH. trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH.. la femeie. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. la ba rbat.In u '. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . dupa sase ore. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. ora de ora. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. 1 aplicare la sase ore.-5 granule din doua in doua ore. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. MURIATICUM 15 CH.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH . local: Labi acalm. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. Apare 0 pla ga saptamana. Copilul trebuie dus repede la medic. cu foarte multe vezicule. ~ Genital. ca niste ulceratii: Borax 5 CH.' eZICUe. 1 doza pe ~ s: In caz de criza. 5 granule. 5 granu le. de repetat. se constata 0 febra ridicata. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. ritmate de ci I '1 e aDJ. n .mafii acute. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. Trebuie il~obiliza:r. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. din ora In ora. 5 granule la fiecare doua ore.nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. in. timp de eel putin sase luni.

. trebu ie 'consultat medicu!. ~Ianule. Inflamatia' inicilor bursa sero~s '.. Daca tuiburarile '.'. din doua in . ge repetat daca e HIGROMA . In ~lternanta. .). I .Ilecesar. amonium 15 C'H I d . ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. • 0. oza. perslsta. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ .

. . evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. . VeZi DURERE. . . _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau . . sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH.su~ilutii de 9 s au 15 CH. neregu a. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~.~~.au \n a'medicamentelor antldepre soare. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te .~:!~~~'ia. CH. 5 granule de 2 ori pe zi.' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul.. s. ! ? .' emen .:::~/.. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum.~."-"':~-"'''-'"w. ~. .tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. simptomele perslsta. ~ se con suite medlcul.. l'n plus . a vindeca. I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a . plante loa e . HIPOGLICEMIE . . ~ . In toate cazurile. lungi. mod spasmodIc. -toare-a lmen . Sulfur.''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . tinand cont de toate reactiile sale.~". I t i reactlOneaza . <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ . 15 CH. Aurum.. pe penoade Aceste medlcamer:te . Ea este in ser viciul bolnavului.bine la medicamentele . timp de 0 luna. al carei singur obiectiv e ste de a trata..se . granule pe Z1. Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. . Apoi. Aces ea. . atat fizice cat si psihice. t actlOneaz I ti homeopatlce. 19len . ele permIt s. precum si de mediul inconjurator. .JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=.' i: rt . eficace pot sa constl de mesteacanul - . Lach~sis. C eren . ierata i recenta. . ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. '. a asup . trebUle.c. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!. crudum 9 C . .l. ". ~ _' ra fenomenelor congestlve.aua. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod ... este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice . in afara oricarei teorii preconcepute.i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. Mai tarziu. 1 . moderate ~i instabile.' . nu a dogmei. '.

si oligo-elemente (zinc. trebuie consultat medicul. prajituri dulci.foame b rusca. dulceata . sub f. 5 gr anule dimineata. Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii. gris.5 granule In fiecare dimineata. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. 5 granule seara. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. orez. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit. . timp de zece zile. zilnic: Nux vomnica 9 CH. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . Se mai iau. fuzie pe baza de mashn.paste. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH.zahar. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. si S ilicea 15 CH. nichel.?rma _ . cu transpiratie si oboseala intensa -. cobalt).. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata.si luand In mod regula t zaharuri lente .

crapaturi.~ . cu eonstipatie. meniu gmecologlc.-..Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do .® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. Medicamentul home . JACQUES BOULET HIRSUTISM . . terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .' .ta. in cazul rratamentelor .~'. ' Principalele indicatii .conshpatle. ~ anta onglllara din Canada. vasco ase. HORMON Orice substanta activa din u t d .i:itatia I:ielii.~-'. sinuzita' . 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f. Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " . . ..gas tro~enteritelor acute. . Actiunea lor a ariitat cii: . in Nicaragua. .gr_ea. . mici arsuri: . Recent.. An alizele sunt deci necesare. Principalele simptome .::. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . I . Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita.slablre. . = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa. . F .. cu ajutorul medicului homeopat.asupra Iperandrogeniei' -. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina. .groase. . Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. 245 ~.244 . . alifie.~ lca~e~t ~omeopa~lc. HOMEOPLASMINA. 5 granule pe zi. --- .secre!ii galbene. medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru. Se poate mai intai incerca. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica.rinita. Origine Specialitate homeopaticii. un tratament de fond homeopatic.. .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii.~ . ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive.afta:. Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii .tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire. ' insuficientii hepatica. Hormonii sunt co experienp. in special DHA -S 15 CH. ~ . dureri hepatice. timp de douii luni. unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual.nno-farmgita.:. ~. in absenta unei patologii tumorale. lor e fundamentaiii.

----------------------------------- .

. . Belladonna: uscaciunea mucoaselor. . Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori). . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise. . Origine Maselarita. care contine. de ~ceea gelule. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. » Prescriptie medicaid: . .angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. . provocare. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). Borax: afta.delir verbal. In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase._~WUtI. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii.agitatia copilului la culcare. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor.246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. Studii recente au ararat c -. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. roplata e cea a antidep . in special dupa int erventii chirurgicale. . cCJ fQ Origine Sunatoarea. .d a unn compu<:1 s -t ar .. alcaloizi puternici. exhibitionism.I1l/ntO. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric. sist emului nervos si inimii. .tuse sau criza de astm la culcare. rmmatlUllIlor nervoase.oase ale te ' .~. . care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. spasme muscula re. .sughit.. Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara. in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore.trernuraturi. .dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace. Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ .. -----'---------------------1. Principalele indicatii .uscaciune a mucoaselor..agravare in mornentul culcarii s i noaptea. ~e o ngme chimica. Principalele simptome . ale dmtllor si coccisului. . Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne.

De avut :. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. care le excita. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. Gelsemium: trac. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. 1 tub.. To ate'simptomele spasmodlce.nod in gat. colici. toate snnp 0 .' . a~ .decesele. accidentele. nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. i nuca vomica (Nux vomica).DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. (f T 10 . r ontaitul nervos al unor alimente. suspina adanc sau casca. simptomele de Ignatia. paradoxale. . cu ocazia uneiemotii putemice. tuse nervoasa.. reusita personals. indeosebi p ersoanelor mai emotive. _ nod i n stoniac. sarbatori.sermm e e . ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. ' _________________ ~ . fie ca e negativa sau pozitiva. sis t~mului nervos. ci intensitatea cu care este resimtit. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. Cuprum: spasme.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. resimtita ca fiin d puternica. ~ in echilibru . pe baza contine numeroase semmle . ceea ce exp ic . IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine . Situatii sensibile . sufocare. vexatiile. Foarte repede emo tionati.: :~sa Ignatia 15 CH. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme .J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. Persoane sensibile ' . deceptiile. supararile. palpitatii. prin distragere. ei rad si plang cu usurinta. Orice persoana poate sa prezinte. Principalele indicatii 'schimbatoare. tulburati. spasmofilie. Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. 249 I leTER Vezi HEPATITA.aniaceelor). Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj.l . Simptome caracteristice . evenimente familia le. In aceste im prejurari. dar si emotiile pozitive. Coffea: insomnie . carora se fabrica medi~ament~l. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. I~Ia~ului 19natiu _. insomnie.

~~~e~tul Se adauga. parca solzo~sa. In toate ca~u~l e.~. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE. si fluorica. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste.-. se consulta <iJ> medicul. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR.'=.de 2. \-::. groasa. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. in timpul fazei de incubatie.. timp de \ 0 zi. Daca tulburarile persista. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. se ia INDIGESTIE '". 1 dozape saptamana. . ideile. c~ multe ~escuamari. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m .250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc.' ~.. IHTIozA Pielea uscata. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. 1 doza de 2 ori pe zi. In cazul epidemiilor de gripa. timp de doua zile. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum.on ~e an: . Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. . I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. in cura de doua lU11 l. persoana incearca sa-si s~hi~be.. 5 granule de 2 on p e zi. de mlgrene.

cu ranre in fu nctie de ameliorare. . ~ Incontinenta dupa nastere . granu le zilnic. . timp de 0 luna. localizarea lor precisa. S'granule zilnic.cu sudori reci.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare. lntre timp: Aloe 15 CR. 5 granu e zilnic. . dupa masa: Nux vomica 9 CH. ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. . 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. . mergand pana la pierderea cunosti ntei. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. timp de cincisprezece . circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. la copii A v Vezi ENUREZIE.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH. .ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH.la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare).dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. 5 granule zilnic. .omentul crizei. . . Sepia 9 CR. modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). . Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR.

nu exista vaccinare homeopatica.t.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). In plus. abces. . du reri) infectiei nu regreseaza net. . . Principalele lndicatii . In cazul infectiilor recidivante. fireste. 1 doza.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR. eficacitatea lor poate. . precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1. Deseori. de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama. supuratie cronies .cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. de 3-4 ori In timpul iemii.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic.. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. Dimpotriva. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. .: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<. aici vaccinul antigripal. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . a.In caz de inflamatie a punctului intepaturii. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt . se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. . parte din analiza fiecarui caz. .rare~llula c. fara sechele. sa fie ~oa~te rapida.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. dupa vaccinul antigripal.. . pecingine. ~sp~c~ face. vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. CI maladiei voastre. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. . In mod gresit. . daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi . de oboseala.. trebuie mers neintarziat la medic. cuvantul individualizare te face sa crezi. pulmon ate). Daca simptomele (febr~. In'vederea un or analize si a tratamentului de teren.-{.rino-faringita.c~st . iar recidivele sunt mal putm numeroase. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. rezistentei la afectiunile de iarna. ~ 9 ~ ')oC. streptococii hemolitici). Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH.luJbenSiS CR.0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. modificarea terenului.

5 granule seara. trebuie consultat medicul si sa se ia.-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1.~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR. intre timp: r.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI .. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. 5 granule dimineata.5 granule din ora in ora. subiectul trebuie sa se reh idrateze. sa se racoreasca. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului . si Poumon histamine 15 CR. un vaccin homeopat ic . E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic. . INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .' homeopatic este deseon antigripal. in timpul perioadei expuse. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid.lk=.agitatie sau stare de abrutizare -.Q Origine· Vaccinul antigripal.. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. pe nedrept. Acest medicament considerat.Q . In caz de insolatie.

suparare.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 .'. evitarea luarii somniferelor. .in fiecare seara.Oligosol. . Aurum. medicamentul indicat (vezimai josj. un or tratamente pe baza de antl. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. opririi. . Insomnia. emotie. la fel ca oricare alt simptom . '. Insomnia e un simpt om. timp de zece zil e. tara sudoare. Thuya.!l INSOMNIE Problemele de somn.MNIA ADULTULUI . emotie. In afara unei insomnii datorate unei maladii . . L achesis. » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . vexatie. trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. I fiola din fiecare pe ZI . Silicea. in majoritatea cazurilor. de exemplu: SU!fUl. . oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie. Ce trebuie facut ~e i~ .. I?e~eori. In a lte cazuri. de 3 ori in doua ore. din doua in doua ore. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR.Oligogranul. . de repetat In caz de basici. I~~O. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. are . la munte). In practica. . Phos phoricum acidum. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR.e problema. . cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare.blOtice . . sau la unele date fixe (in fiecare duminica). in IS CH. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat.fata e rosie. Natrum muriaticum.-"'!. 5 granule. poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. pe la patru-cinci dimineata. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. indica in general 0 stare mai curand depresiva. 5 granu in doua ore. Staphysagria.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. 5 granule.-. In aceste cazuri. Microsol. Granions. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. plina de sudoare. 5 gra nule seara. se in talnesc in multe cazuri. deces.digestiv.Arsenicum album. Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. In fiole . nu 0 maladie. cutanat -.• ~ . le de repetat de 3 ori se simte abatut. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. unele persoane prezinta periodic insomnii. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule.'. Se instaleaza in mod r egulat. se pun.fata e foarte rosie. insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. Ignatia vor fi eel mai des folosite." Qi> . el permite. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. edent: Cantharis 9 CR. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' .

------------------ .Cratoegus 1 DR. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . Trebuie consultat medicul dac a: . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora. . .insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. .Va leriana 1DR. !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie. 2 capsule seara ..Escholtzia 1DR. seara. .Passijlora 1 DR. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics.Tilia 1DR. .

CHINA Oboseala fizica dupa boala. binevenite. po fta de somn lara rezultat. impiedica somnul. BELLADONNA Cascaturi.' ~ Prea multa cafea. trezit imediat dupa adormire. Tracul impiedica adormirea. ~ Experiellta mea: Renuntareala . 1 doza in ajun in 15 CH. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . sarcina. prea muite idei. care se rotesc tot timpul 10 minte. 5 granule. COFFEA .256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . 0 ~ Experienta mea: . STRAMONIUM Somn.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. yoga ~l sofrologla . IGNATIA Prea multe emotii. de 2 ori pe zi. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. Ideal pentru examenele de tot felul. Se ia pe perioada lunga. . ~ Experitmta mea: te relaxezi. Te ridici. te distrezi. dar te ama de intuneric adormirea. in 9 CH. deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. . interventie chirurgicala. hiperexcitar ea pozitive sau negative.

~ Experiellta mea: .proast~. de Ideal pentru studentii surmenati. cu angoasa profunda. INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. indeosebi in cazul acce selor de febra. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. patul e prea tare. _ ~. teama sau gandul la moa rte. cafea sau la ceai. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. 15 CH. in 9 CH. 5 granule. . seara. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. . Se ia 1 doza imediat dupa efort. 0 penoada _ _ lunga. ~ Experienta mea: '. 10 Medicamentul clasic dupa sport. De luat pe 2 ori pe zi. si se fa ce 0 baie relaxanta. prea cald. alti excitanti sau vitamina C.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. eforturi intelectuale. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. . dureri de cap si di spozitie . '. .

se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . foarte preocupat de treburile lui.o.. <} . L a schimbarea orei. saptamana. Este anxios. ~ NUX VOMICA 15 CH. Jacques. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . Atentie. 1 capsula seara. In fi.Oligosol. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . Francois. '.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. pe la orele tre i. pentru copiI. s eara. munceste mu~t. 5 granule. Nu a~e rabdare. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. ~ GELSEMIUM 15 CH. Granions. 1 fiola seara. 5 granule. in varsta de 45 de ani. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . cu rau digestiv sau respirator. seara. . ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. de optspre zece a?i.le . Marele medicament aI crizei de astm nocturn. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea.~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:.. Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. 5 granule seara. inainte de cele doua mese. Este iritabil. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. 5 granule. ~ AN ACARDIUM 15 CH. e iritabil si are goluri de memorie. Micr osoi. dimineata. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii.Oligogranul. . 5 granule. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH.

5 granule. <} Experien!a mea: ' den tar. Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. [oarte utiI Ia intrarea la . Experiell!a mea: de despartire. anxi etate. parintii seara. medicamentu l . angoasei nocturne. timp de trei zile. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. urmare a unei emotii.COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. dificultatea de a adormi)? . vrea sa fie luat in brate.Medicamentul angoasei camm sau la scoala. ~ indicat in ~ . <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic. seara inseamna rnoarte . . E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. 15 CH. ii e [rica sa fie lasat singur ... mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi.

L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl . ------------------------..

" .rer INTERCOSTAL In toate cazurile. 5 granule din doua in dou a ore..t . <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. spaime nocturne. si vrea s a doarma cu parintii. INSOMNIA COPILULUI MIC: . apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. Lena. la scoa a de exemplu. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. de trei ori pe zi.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. cu caracter coleric. INTOXICATIE • .. 5 granule din doua in doua ore. CAUSTICUM ~. totul se terrnma m oua. pe la unu. <} Experienla mea: . seara. in varsta de 2 ani. eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA .y. 5 granule. seara. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului. 5 granule. }. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. halucinatii. Extrem de eficace si foarte rapid.. 5 gr anule. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. ~ Durere la tusit. zile. Experienta mea: . It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. balonarile gazele completeaze tabloul. intr-un paha r plin cu apa clocotita. STRAMONIUM Co~maruri. . }.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. in vars ta de 6 ani. pulmonata sau de zona zoster. se trezeste noaptea. altfel trebuie consultat medicuI.dar Ii e foame noaptea. 5 granule din doua in doua ore.' ~'~~. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula.> STRAMONIUM 15 CR. uneori cu dificultati respiratorii. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. .> ARSENICUM ALBUM 15 CR. Trebuie spalat si dezinfectat locul. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t.~Copil deseori constipat. Aude. -~ d . 50 de picaturi de TM.

se ia Ar senicum album 15 CH. . intre timp. cu caracter autontar. 5 granule. Experienta mea:. de repetat din ora in ora. . ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si.<} ® . Este in general un copil hepatic. de 3-4 ori.

I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra. Comparatii ~i as. Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . _'.hipertiroidie cu slabire. Simptome caracteristi. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. spasmodicii. . I d ~t Ipecacuana. IODUM eta eta . Simptome ca racteristice _ . .rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. rino-faringita=-. . Principalele indicatii .-. Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv. IZOLARE v . reflux acid.iritatie a mucoaselor ORL.ganglioni. Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei. tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide. tremuratun. .. . _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. e~ptie).tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica.rino-faringita cu tuse continua. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute. _. Origine .sa!i'vare excesiva. . 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra. . . palpitat ii. . Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii. limba e cur ata. . de trei ori pe zi.--.aciditate a tubului digestiv.o~i~ri.. . Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. cand sunt preocupate.. 1 doza. . eta ctJ Principalele Indlcatlt .. . . siiptiiman ale. anxioase. . in completa~ea tratamentelor clasice .' + r' IPECA~ Origine .ce . . .hipertiroidie. .criza de astm cu tuse si jena.rinita iritanta cu tuse seaca.-----------~-------------. In cazul maladnl~r virale . Cuprum: criza de astm.greturi persistente cu vorna care nu usureaza. -.migrenele sunt deseori periodice.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase. ganglionilor si muco aselor.g':lpa. ~.greturile femeii insiircinate.. ~'. Principalele Indicaut . _ . timp de doua zile . . Unele persoane.' .

IZOPATIE/IZOPATIC . Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".pia. • . Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are".•• : •• J~ -.

reumatism. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. in practica.LZIRB Vezi SPORT. indiferent de cauza. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. rara sa se preocupe de bolnav. mai ales in tratarea alergii lor. Este adevarat ca principiul pare acelasi.. . adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. pentru alergie. in schimb.5 granule. de 2 ori pe zi. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa.xiar nu neaparat identica.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. INCHBIBTURA MAIN II . dar. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. ~ . sigur ca nu. INCA. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. ' . utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. Vezi si CARACTER. din ce in ce mai fine. ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. in ceea ce priveste vaccinarea. In toate cazurile. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. De exemplu. in realitate. . In ceea ce priveste desensibilizarea. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. In practica de az i.

~ _ . se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. Origine Pilocarpus jaborandi. JOIANT Origine Joiant. timp de dou a-trei zile. llitllllllllmull 1II1lll1IL. trebuie consultat medicul. Principalele indicatii . J JABORANDI '.'.hipersalivare si sudori. . . ~:. iNTEPA.266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. .surmenaj ocular. in alternanta. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. 5 granule.. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine. de 3 ori pe zi. Daca intepatura este dureroasa. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. Dad tulburarile persista. . •r 'I · JULITUKA .

KALIUM ARSENICOSUM ".. . .u .rinite. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH. Simptome caracteristice . Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.~ • .acnee cu chisturi.1III1lII1I1IlIII1_ . a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica. .inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii. Simptome caracteristice .cosmaruri. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. . cu scurgeri muco"purulente.._.u Origine Arsenitul de potasiu.somnambulism. Origine Bicarbonatul de potasiu. . sinuzite frontale sau maxilare..~. dureri de calcai. . scrasniri di n dinti.dureri de ciilcai. ..agitatie la copilul anxios. anghine cu ulceratie a amigdalelor. cu margini neregulate. .pustule ~l chisturi cutanate. _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". Principalele indieatii . care apar si dispar brusc.Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. KALIUM BROMATUM . . Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor. ulcer st omacal cu reflux acid.1 s '.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente. sciatica cu dureri localizate. formand dopuri. KALIUM BICHROMICUM ._.-JL--------:._"' __. __'''_. Sulfur iodatum: acnee.. afta cu ulceratii profunde. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa. 1 tub.. vorbit in somn. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie.dureri localizate. Origine Bromatul de potasiu. si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui.--------------------.. ~_ ..~_.agitatie a mainilor. tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. . .Principalele indicatil .

dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita. oboseala extrema. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. . KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu.rutllllllllllllllllllllllilft . . KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu. Obosita. Principalele indicatii .criza d e astm intre doua si patru dimineata. Simp tome caracteristice . impins parca In sus. descurajata. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. hernie hiatala. f . . Arsenicum album: scurgere ir itanta.dificultat e respiratorie cu apasare. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase. Principalele indicatii . uneori depresiva. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid.dureri articulare si senzatie de slabiciune. indeosebi la subiectii sensibili. la menopauza. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. ~ ~~~ .hipersensi bilitate la atins. .conjunctivita alergic a. . KALIUM PHOSPHORICUM '. insuficienta cardiaca. . I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor.iritatii ale ochilor. s Origine Fosfatul bipotasic. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei. Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. Principalele indicatii . indeosebi noaptea intre orele doua si patru. . .o tita seroasa.270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu.sinuzita frontala.aerofagie. de articulatie care cedeaza. Simptome caracteristice . fata parca buhaita. . Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. .amigdalita criptica.scurge ri iritante.sinusi frontali durerosi.:1.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului.

ameliorare la emotii pozitive. prin raporturi sexuale. In practica.-"i~T~t". . ca un curent electric (15 CH. I olind un flacon. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. c a in cazul dilutiei homeopatice clasice.. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient.. KREOSOTUM.dinti cariati. Principalele lndlcatil . . Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de .epuizare. __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH . tc ori este necesar.":~·Sj}l!. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. cQ cQ Origine Creozot.i~I. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda. Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. dificultati de concentrare. . KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. . Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. _ agravare prin munca i ntelectuala.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale.pierdere de memorie. ~~"·. pierdere de memorie. . notata eu 100 K.. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. .bronsita cu expectoratii galbui. urmata de 0 dinamizare clasica. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale.cefalee dupa exces de munca intelectuala. Deci. farmacistul rus Korsakov. Acesta a constatat ca. iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. da sutimea korsakoviana. Principalele Indlcatil .. Principale le indicatii . unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului. . 5 granule de 4 ori pe zi). In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte.. (dilutie) .

275 IL I.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .bufee de caldura. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie.bufee de caldura. I .sufocare in momentul adormirii. Principalele indicatii Stari grip ale. insomnie.migrena. Simptome cara cteristice . . Specialitate homeopatica. L52 cC4cC4 Origine .gelozie. un sarpe tarii "clopotei". . . rino-faringita. Principalele indicatii . .dorinta de alcool . atat in plan hormonal. . . cat si asupra starii generale. Este foarte veninos si. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare.alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. Origine . .intoleranta la hainele stranse pe corp. 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. febra. . contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor.dureri de ovare. .hipersensibilitatea de contact.umflarea dureroasa a sanilor.insomnie. Acesta. este un produs .menstre putin abundente cu sange negru. vise macabre. picaturi. . Origine Lachesis e crotalul mut. LAC CANINUM cCa IQ Origine .. Specialitate homeopaticii. Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. . care traieste in llr azilia sau in Guyana. cefalee front ala.hemoroizi. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. ca umjoritatea veninurilor. Principalele Indicatii . till' ~i asupra sistemului nervos.complex si foa rte bogat. . actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. pe malul raurilor. tromboza. . . LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :. Folliculinum: sindrom premenstrual. Lapte de catea. ca orice lapte. Comparatii ~i asocieri .: .menstre intarziate.. . picaturi. .

In fine. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. violent. cu faze de excitare. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. congesti onata. indica din plin Lachesis. -astm. l a adult si copil. in special circulatorie. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis. . indeosebi la trezire. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. eu sa livare abundenta. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. tulburari auditive sau vizuale.rigiditate ce rvicala cu ameteli. Principalele indicatii . daca e sensibil. . Depresie d upa somn. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. Alcoolismul. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. -acnee. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. cu rosea ta tara sudoare. conversatia sau alcoolul. Ma i adaugam. uneori exagerata de alcool. In:practica. cu 0 excitatie verbala foarte importanta.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare.torticolis acut. poate sa constituie sursa de somatizare. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. marcate printr-o mare locvacitate.276 senzatie de sufocare.insolatie. de leham ite. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. iar. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. A cest sentiment violent de gelozie. excitarea revine odata cu soarele. . Actaea racemosa: rigiditate cervicala. de exemplu). provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. nasul putin violet. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. Ignatia: nevoia de a susp ina. la copil indeosebi. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. toate situatiile care. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. De avut in casa Lachesis 9 CH. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea.cefalee congestiva. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. 1 tub.

inflarnatia gleznei (picaturi). L~IN® -. Principalele indicatii Gusa.". Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH. plimbat eu rnasina. din ora in ora. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului. 5 granule de 4 ori pe zi.dupa intepaturile de insecte. LARVA CA. 5 granule.-: 279 . A COPILULUI (~-~. 1-2 ori pe zi. LARINGITA ACUTA. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. se consults medicul. Principalele indicatil . 5 granul e din fiecare pe zi. :~. "'4: ® ..Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta.. In caz de tuse ragusita. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare. Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv.".NARB ....\.> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH.278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ . '~(~ . . LARINGITA ACUTA. 1 doza dimineata si seara. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. Origine Ledum palustre. 5 granule.copilului ii place sa fie leganat. Intre timp. cardiologica sau emotiva. in alternanta. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH.PU~BI .. . se adauga Spongia 5 CH. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. 5 granule zilnie. 5 granule. LEGA. prevenirea intepaturilor de tantari. timp de doua zile. ). . la fiecare zece minute. A ADULTULUI Oscillococcinum. 5 granule l a cu1care. in alternanta.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH.

en. Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi. 1 doza. Intr e timp. ea e norrnala.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. ). 1 doza . In cantitate mica. rnurdara sau dureroasa._ • LEUCOREE® Seurgere alba. ______________________ . trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii.).> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. de repetat daca e necesar. LAXATIV • I . Daca devine abundenta. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . de repetat daca e necesar.

Origine Hormonul luteostimulina. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. cu nevoie urgenta de lit nare. balbaieli: Causticum.&.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. 5 granule de 2 ori pe z i. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute. in ultimele opt zile ale ciclului. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. Principalele indicatil . vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. mai ales seara: Lachesis. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica.. de repetat de mai multe ori pe an. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. vorbeste in somn: Belladonna. 5 granule de 2 ori pe zi. dar pot sa se intinda pe tot corpul.cistita cronica. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla. senzatie de arsura la nivelul vezicii. Simptome caracteristice . vorbeste rara oprire. . LIBIDO Vezi SEXUALITATE.".depresie in momentul pre menopauzei. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. . in cura de 0 luna. Principalele indicatii Vezi HORMON. 5 granule zil nic. in plu s. LH . face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. prefers sa r amana tacut: Aurum.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. palpitatii.

LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~.. -. _. .. .. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos. ca in medicina chineza. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic.. care necesita un tratament specific. . 't Origine Crinul. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important.: -. ~ i:. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. ~::.LIMBA. dar ramane un element decisiv al examenului clinic.alba in"treimea posterioara: Nux vomica. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci. .

a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului.fata (eruptie): Sepia. . . .'. . In toate ca zurile. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. durere): Rhus toxicodendron.. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. . :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament.articulatie (eczema. 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. Principalele indicatii Guta. Calculii de pe caile urinare.ceafa: Actaea racemosa. Sepia.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . 1 doza. acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu.gat: Lachesis (prea strans). biliare sau dintr-o glanda salivara.frunte: Selenium.glezna (eczema. a unei dureri de cap. .282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum. varful rosu: Rhus toxicodendron. Natrum muriaticum. 5 gr anule ora de ora. . 5 granule. Un tratament de fond va preveni recidivele. de repetat daca e necesar.coccis: Ruta. Bellad onna. 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. Localizarea unei I I /.centura (talie): Lach esis (prea strans). -. I doza. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate. de la primele simptome. patata: Taraxacum.intre omoplati: Phosphorus. lata principal ele: . dureri ale micilor art iculatii ale mainii. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore. I.! ""iC. In alternanta. se consulta medicul. . si Colocynthis 5 CH. de repetat dupa patru ore. .In jurul gurii: Natrum muriaticum. me. Lycopodium (balonari). din doua In doua ore.maxilar: Mezereu m.spate: Rhus toxicodendron. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA.xcitatie. . dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. . pana la consultarea medicului. . durere): Ledum palu stre. . caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. . LITIAZA. rosie: Arum triphyllum.

5 granule.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. Sistematic: Arnica 9 CH. . LOVITUKA. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. de 2-3 ori pe an. in functie de importa nta hematomului. . In cura de 0 luna. de repetat de 4-5 ori. 5 granule pe zi.

paralizie. posologia nu trebuie modificata rara avizul sau. _ ® '~It:. Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi.dur~r! osoase in timpul noptii.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15. . care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH. 5 granule. . se adauga: Aco~ltum 15 CH. ).284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica..dureri osoa se foarte puternice. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare.agravare nocturna a durerilor· .CH. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul. . Si mptome caracteristice .>. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat.A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa.urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. r~acea..>. ele pot fi topite in foarte putina apa.z.(~.>. Daca durenle persista. LUMBAGO sau LOMBAGO •. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor. ). ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre.• . .. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. 5 granule de 3 on pe Zl. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. Atentie.dermatoza cronica fisurata. in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte.a. timp de trei zl~e. ' Principalel e indicatii . 1 doza dimineata si seara.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor.la puternica. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa. ~~~ti~~:.1J'~~· .leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . ora de ora. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse.. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare.f:jt ~ . Biberon Pentru sugar i.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ). trebuie cons ultat medicu!. Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. "'~~·t. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic.In cazul patologii lor acute. de 2 ori pe zi.>. ceea ce practica horneopat .. . Dill toate ti~p~ri!e _s-. 5 granule in alternanta. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH. 5 gra nule de 2 on III pnma zi. ). Pentru copii. in primele opt zile ale expunerii la soare.• ". se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. LUN.artnta a genunchiului. in altemanta. ' J: ?aca lumbago apare dupa o. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. .

sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica."'-'-------CIImllm. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~...ica a confirmat. Silicea. Astfel. eQ Ita . la luna noua. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals.~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis. "-.IIII!I .

Iritabila. LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. in specialla anumite varste ale vietii: ._ . nu prea voinica. . autoritara .. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. . insuficienta de progesteron.. are nevoie de prezenta celorlalti. totusi.prurit. . anorexie a copiilor. Inlatura ndu-i-se toxicitatea. . indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile. .agravare intre orele saisprezece si douazeci.. apoi la loeul de munca. S imptome caracteristice .balonari la centura. tulburari digestive. ~ . . De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa.. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. _-- . rinichii.foame repede potolita. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. .286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza.vome a cetonemice.cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice.urticarie cronies.e czema care sangereaza eu usurinta. iritabilitate. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul.inro sire a fetei dupa masa. .dermatoza seboreica. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati. in orice caz. flatulenta.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. . anxietate. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. Aurum: tempera ment autoritar. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa.. depresie reactionala. pielea si metabolismul. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive. mizantropa. . multa vreme considerat inert. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents. otita seroasa.. lit iaza urinara. Principalele indicatii . Vrea sa fie singura si.aerocolie.in cop ilarie. Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa. ciroza cronica. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala.. eutanate.migrene digestive. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. --_ .ameliorare la racoare. . In acelasi timp. urinare. alergie respiratorie. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate.

'''.colici nefritice. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos.f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':.• .:-:< ~-~~.dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~.DICfIONAR DE HOMEOPATIE . crampe. Magnesia phosphorica: nevralgie. '~.crampele scriitorilor..J.J Cemparatli ~i asocieri .' .dureri de cap inainte de menstre. ~ Origine . . .011 t ..constipatie cu scaun foarte tare si uscat.~J.4U' . . Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor.. . -.-::. .menstre dureroase.menstre dureroase. Carbonatul de magneziu..menstre dureroase.~~ !~. .. Origine Fosfatul de magneziu.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor. ..menstre dureroase..!it.. spasme. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.':. .:Jlt!.:::'.. . . Grap hites: faringita inainte de menstre.. .aciditate digestiva.•': " _.'~.~ . . 289 Simptome caracteristice . ·t. Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara. .spasmofilie.. . ~~-1o... MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l. .:::t:.colici hepatice. Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc. faciala sau cervlco-brahlala. Principalele indicafi i .~i'.J~ Principalele indica pi .constipatie. . Cele doua medicamente sunt deseori asociate. _ faringita inainte de menstre. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica.1:' _!"i"'.

Clorura de magneziu.".Z.(:.. .··~:.. In doza mare.r." " Ii. . . MANGANUM 0 Origine ~ . Origine Manganul."-.-. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl..

senzatie de epu izare.tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus.faza de hiperactivitate.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . amelioreaza. dorinta de a ramane in pat.descurajare profunda. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s .onsultat medicul. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . se consulta medicul. . agraveaza sau le declanseaza simptomele. . . . MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului. . . Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. Unele persoane. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. Principalele indicatii . Daca tulburarile persi sta. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. 5 granule din (fa in ora. lara a fi maniaco-depresive. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. Bromum. 5 granule. MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. consultati medicul. De exemplu. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata.tremuraturi. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. Daca tu lburarile persista. . pot prezenta faze de descurajare.inflamatia laringelui cu tuse seaca. 5 granule zilnic. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. in alternanta cu faze de excitatie.instabilitatea dispozitiei si energiei.recidivelor. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. antidepresive sau neuroleptice. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. timp de una-dona zile.agravare la mare: Natrum muriaticum. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. .descurajare dimineata. in alternanta. excitatie cu logor ee seara: Lachesis. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. . mai ales l a fumator. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. sau le modifies dispozitia . ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR. ora de ora.larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul.

MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ Eczema uscata . Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala.i Nitricum acidum 9 CR. Arsenicum iodatum 9 CH. 5 granule din fiecare pe zi. III . Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. 5 granule dimineata ~i seara.

Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica. 0 singura doza. . aceleasi functii.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. . » Piele tngrosata. dar ~i intreaga medicina.CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. ele ctromagnetic. . 5 granule pe zi. caci. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. 5 granule pe zi.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. • cu alte dilutii. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. . Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. .KIME Vezi PRURIT. MEDIC HOMEOPAT "~. Pe ce cale. MANCA. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR. . legata de 0 modificare a structurii ulventului. atilt cantitativ cat mlitativ. absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . Bineinteles.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. 5 granule de 2 ori pe zi. » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. Daca simptomele p ersista.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. adica vizeaza acelea si tesuturi.cncrgetic". chiar cu dilutii joase sau medii. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. consultati medicul si faceti analiza urinei. incepand de la 10 sau 12 CR. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. Ii slcasi organe. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. 5 granule de 3 ori pe saptamana.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. Nu e nici 0 .diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . nu pare ca moleculele ramase action eaza.aceasta actiune nu este de ordin chi mic. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . » Transpiratie Silicea 9 CR. actiunea subs tantei de baza. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR.292 JA:. .

. MEDOKKHINUM . al terenului sicotic. luar e in greutate). Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. veruci). .ca . lent. de vaccinuri. el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat.nd. de medicame nte. ale carui caracteristici sunt: .ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii.maladia se i nstaleaza progresiv.infiltrarea tesuturilor (celulita. stres.tendinta depresiva.producerea de tumori benigne (chisturi. In completare. deci de l. poluare. . . .edicale. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase.

~ Genitale: . . ~ Piele: . Simptome caracteristice . din doua in doua ore. . agit atie si precipitare. condilom. II Stare generala. Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent. mai ales astazi. se pot distinge cateva ispecte origin ale. administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I.somnului la copil. . in special dupa infectii genitale: -uretrite. IIIII IIIIII . pe corp si pe fata.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil.eritem fesier. Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic.prostatite. anxios de golul pe care il simte.dorinta de alcoo!. cu scurgere nazala posterioara cronic . agitatie. ~ ORL si bronhii: . .inf ectii ginecologice. dific ultati scolare. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a.senzatie de arsura localizata .infectii cronice. infectiile c micoplasme. .faringite cronice.ameliorare culcat pe burta. MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. sistem nervos: tulburari ale . ~ i n echilibru Copil sau adult. ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. e totdeauna instabil.rino. Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale.pipi in pat. nici sa stea cului. este. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. papilom pe mucoasele genitale. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. impre una cu Thuya. in alternants . bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii. unul dintre cele mai eficace. sindromuri depresive. .294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. 5 granule.veruci. .ve ruci. specifice prin aspectul. Adult. .precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. . ca in ' azul tuturor marilor medicamente. .urmari ale unor blenoragii si. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece. localizarea si car acterullor evolutiv. comportamentul sau e marc at de instabilitate.astm ameliorat la malul marii. Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv.

'1 } . Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului. In schimb.insol atii. De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. in anul 1988.296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si . cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate..e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. dar totdeaun a pasionante. inainte de orice. medicamentele impotriva ametelii si medicame . dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. granule din fiecare de 2 ori pe zi. Millefolium: hemoragii.bufee de caldura la menopauza. . 5 granule pe zi.". Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH.op:::. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. chiar instabi la.A ~-'. menstre abundente.sa se transmits este inca 0 enigma. MENIEREr. Ametelile lui Meniere apar brusc. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila.. sangerari ale nasului. Principalele indicatii . nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a.hemoragii.• ~. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. deseori trunchiate. ea este s i. iar oboseala. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. _ ~ O boseala.~ MEMORIA APEI l' I . 5 granule pe zi.e forta de evoc are si ca.ir: 4::t'" . ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. uneori furtunoase. Tratamentul clasic asociaza odihna. facultatea de a fixa prezentul. dincolo de fapte stiintifice.. anxietate. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. . Da ca expresia s-a pastrat.

ntele care favorizeaza ci.jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 . ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7. Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic.culatia la nivelul urechii interne. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. I n .•. 5 granule de 3 ori pe zi. . J ..:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••. Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH..

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

. pe toatii durata tratamentului local): .'. cu secretii eu sange. Vezi DURERI DE CAP..-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin.:\i" '-:-'>. .mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare.' ~~. . . . .inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor.micoza bucal a: Borax 9 CH. . MIGKENA. . Simptome caracterlstice . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului.i:! .micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH.micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.•~".:::. ~'.m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH. .eruptie de vezicule urmate de cruste.~'.-'=" . s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. .micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH. .dureri ale fetei si nasului. . Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi.>. Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren.

timp de zece zile. c u precizie..nia 9 CH. psihologice: consolare. ~ Modalitati climatice : anotimp.de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe).. miscare sau rnobilitate. menstre hemoragice.. trebuie consultat medicul. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. distractie . 5 granule din doua in dou a ore.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH.•. d ci. .sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. Nux vomica. uscaciune. . pe cele calmate de caldura. . 311 Principalele indieatii Hemoragii."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. Modalitatile nu sunt simptome.. Apis si Arsenicum album sunt. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale.. clima. singuratate. . iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla.sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. Daca tulburarile persista. MI~CARE . adevarate sau imagin are: Sulfur. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. in mod obligato riu.sensibilitate la mirosuri urate.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . umiditate. . Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . . sangerari ale nasului. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. 0 criza de astm sau de insomnie.. termice: cal d sau frig. . . De xernplu.. prin aceasta etapa si. incdicul homeopat noteaza.daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc. Arsenicum album. tutun): Ignatia. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice.. dar Apis usureaza durerile calmate de frig. medicamente pcntru dureri. In cursul chestionarii.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. . MIROS + . Alegerea medicamentelor trece. 5 granule . lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. in picioare. pentru fiecare simptom. dar ele califica si precize aza simptomul. . amandoua. 5 granule de 2 ori pe zi.perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. :. sezand. si Arsenicum album.

1 doza. .care e prognosticul. sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. . descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice".care sunt imprejurarile declansante sau agravante. .ce leziun i predornina. periodicitate). in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme.care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate.care tesuturi sunt afectate. . Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . ~ Angoasa mortil. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. 5 granule la culcare. Astazi. teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. de repetat daca e n ecesar.MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. . in special noaptea Arsenicum album 15 CH. Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics. practica medical a cotidiana ne permite.

. . incepe 0 noua infectie . migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. rigidizarea articulatiilor).periodicitatea maladiilor este mai rapida. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii. in alternan ta. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala .convalescenta lunga si dificila.e yorba in general de bolnavi sla bi. si Baryta iodata 9 CH. repetit iv. chistur i sau tumori benigne.. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. .. timp de doua lun i. stres psihologic ).afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog. timp de patru-cinci zile. boli. 5 granule de 3 ori pe saptamana. ~. toate starile. 5 granule. celu lita. cu multe gaze. precum herpesul. . 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare. din ora in ora.In mod periodic. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate.afectiuni ale pielii: eczema.o rinita care apare in fiecare vara. cu adenopatii. . Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH.312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric .. . faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice.lle din fiecare de 2 ori pe zi. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. MOMORDICA Origine Momordica balsamina. 5 granule.gram. in fectii acute. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. cu ulc eratii sau mici membrane.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise. unele tratamente sau vaccinuri. obositi.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. migrene). alergie sau pusee reumatismale seroase. . ganglioni numerosi. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH. urticarie a mucoaselor. De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. . abia vindecati.prin aparitia de veruci. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH. timp de zece1zile . Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. abia terminat tratamentul cu antibi otice. anxietate. lent ~i durabil: . . de origine virala.tendinta la parazitoze. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. 0 depresie care survine in urma unui stres. . si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH. . 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

.Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional .

din cauza riscului de agravare.excitare sexuala. J senzoriala.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital.. .agravare In picioare. . . MUGURE M.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite. •. .indispozitie. 5 granule de 2 ori pe zi.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece. Simptome caracteristice . . Simptome caracteristice . Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . lesin intr-un context emotional acut.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre.sc.depresie si excitatie sexuala. . amelioreaza. Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. .excitatie genitala. . Principalele indicatii Si."i..constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. trebuie consultat medicui. Ac..uipat s. bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. mergand.medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei. Principalele indicatll .senzatie d e congestie uterina. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala. 5 granule de 5 ori pe zi. . in special la indivizii foarte emotivi..excita tie nervoasa. .menstre hemoragice.ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum. .ag ravare inainte de menstre.agravare Ia munte: Arsenicum album . Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei. .est. Coca. Unele persoane sunt sensibile la munte.tendinta la sincope. situata in abdomenul animalului. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . . agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana. Daca tulburarile persista. MUCOZITATE t1 '" -:-.

.

panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului.UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. scrasnet de dinti... supura tie acuta... MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba.. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces. " }I u j :) Principalele indicatii .ticuri._. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie...316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces..•••• . indeosebi la femeia insa rcinata.lucita solara. Principalele indieatii . I " MYRISTICA Origine Copac tropical. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus. ___ . Aesculus: hemoroizi. ..Ilm!llll!lt1."'.scrasniri de dinti noaptea. agita tii psihomotrice....JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm .hemoroizi.. miscari coreiforme." •••••••• .. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica.1 .. . ..

atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. furunculi Hepar sulfur 15 CH. tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. Allium cepa: alergie sezoni era. ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. 5 ranule din doua In doua ore. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. . Principalele indicatii dureri de anghina pectorala. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. 5 granule dimineata si seara. Pyrogenium 9 CH. bradicardie (incetinirea batailor inimii). anxietate acuta.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. NA~TERE '. Deseori. imeliorate la aer curat. 1 doza trei seri la rand. si Arsenicum alb um 9 CH. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. d e 3 ori la rand.cataracta. sarcinii.H. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. . 5 granule din doua In doua or e. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). cefalee temporala zvacnitoare. 1 aplicare seara inainte de cu1care. pentru .DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. Aconitum: anxietate acuta. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. sarpele cu ochelari. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. alergie sezoniera. agravare noaptea. 1 doza de repetat la douasprezece ore. ~ Cosuri. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. 5 granule de 2 ori pe zi.

. . dispozitie proasta).prurit. lacrimi. . . s Origine Sarea de mare.urticarie la soare si la efort. . . )! Simptome caracteristice ~ . . bulimie. .entor se recidivante ale gleznelor.periodicitate cotidian a.Ignatia 15 CH (hiperexcitatie.apasare In stomac dupa mese.herpes labial recidivant. . Simptome caracteristice . ~ Prescriere medicala .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). . . . adica clorura de sodiu.epuizare la caldura. I dregere a Principalele indlcatii . . Arnica 15 CH.sindrom premenstrual. .senzatie de furnicaturi . Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala.oboseala intelectuala cu dureri de cap. timp de opt zile. sindrom premenstrual. • Principalele lndicatii . . .eczema uscata. ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic.spasmofilie. spasme. .a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa. scaun uscat.agravare la zece seara. . . . I. 5 granule zilnic. la malul marii. schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale .--:. depresie. .dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: . Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare. acnee . Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. care provoaca 0 permanenta glasului.-. . Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . de repetat dupa douasprezece ore.tulburari ale apetitului.ob oseala legata de crestere. Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave.entorse repetate. . de repetat dupa trei ore: . .convalescenta dupa maladii infectioase si slabire.pielii. -as tm. -_~~rinta de sare.320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului.impres ie de epuizare la caldura .Nux vomic a 15 CH (manic.starii generale. ._ .insolatie.mucozitati in gat.. nevoia de consolare).diaree agravata de la pte.constipatie. Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema. . . cr ize de tetanie). .Pulsatilla 15 CH (emotivitate.mucoaselor.rinita trenanta. . la s oare. 'j I la extremitati. ~ Dupa nastere .suparare din dragoste. 1 doza imediat dupa.

Il-__.lll~U~1~' ...''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli . __ " ''''''''''''...~iiiliiiiiiliil.( t. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:".

expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. temperamentul foarte emotiv.Sentimentul de tristete.urmari ale unui traumatism cr~nia n. 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. . fie hiperactiv.stare depre siva. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor.diaree lichida. . De cele mai multe or i brunets. poate lasa locul unei depresii profunde. doza. 1 tub.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari). Principalele indicatii . mai ales. ernotiva. fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. iar limba prezinta zone albicioase. imediat dupa micul dejun. de durere intensa. fie dezgust si anorexie. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. muzica. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. cu intepeneala pe vreme urneda. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. obosind repede. fie suparacios. 1 I' . Persoane sensibile Acest medicament este indicat. . Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . deceptiile si ruptu rile sentimentale. gripele. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica.bronsita cronica. artroza a genunchiului. este foarte sensibila la mediul afectiv. conflictele cu un parinte. Sperioasa. D ulcamara: agravare la umiditate. inchisa in sine. . careia ii plac dansul. instabil. . Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. dimineata. . izolata. deseori fi surate. . l a cop ii. . NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. maladiile ORL febrile ale copilului. indeosebi in timpul adolescentei. pre cum lacrimile. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin.colita cron ica. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. maladiile infectioase.coxartroza. canta de seori la un instrument. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. de repetat daca e necesar.dishidroza a mainilor si picioarelor. inchisa in cam era si in visele ei "romantice". . Poate sa aiba u n comportament excesiv. adolescenti si adultii tineri. . ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. disperare de propria stare. cazul tipic fiind adolescenta. plange mult. . Arnica: traumatism.prezente.

nevoia de a Ie misca rara incetare. cosmaruri: Stramonium 15 CH.durere brusca. .nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . in urma unei raceli: Aconitum. 1-2 ori pe zi. granule din dou a in doua ore: . 5 granule pe zi. culcare.nevralgie faciala: Spigelia. Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. consultati medicu !. . 5 granule la .iritabilitate in urma unei contrarietati. . leganari sau vibratii (mas ina.teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH.teama de negru.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. . . NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. Principalele indicatll . provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla.durere insuportabila.durere spasmodica.agitatie.durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. NEVRALGIE®: . '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!.nevralgie oculara: Prunus. Se adauga un medicament ales in functie de localizare.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor. .324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum. lntre timp. de vexare: Staphysagria 15 CH. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. .nevralgie care se repeta zilnic. . . 5 gran ule de 2 ori pe zi. tren): Chamomilla 15 CH. . .durere ca un curent electric. . se iau 5 granule. . .nevralgie anala: Aesculus.nevr algie dentara: Staphysagria. .nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. cu un sentiment de frustrare. .nevralgie testiculara: Clematis er ecta. in 15 CH.agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. .nevralgie ovariana: Apis. .durere ca 0 contuzie: Arnica.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia. I. . . la ora fixa: Ce dron.nevralgie coccigiana: Ruta. NEKABDARE Picioare neastamparate. . . de repetat daca e necesar: . Daca simptomul persista. Temperament nerabdator. Zincum' 9 CH. timp de opt zile.tuse laringeeana eu epuizare. .durere de crampe: Cuprum.. .nevralgie crurala: Gnaphalium. . .dureri de cap legate de epuizare inte lectuala. furie ameliorata de plimbare. coleric: Nux vomica 15 CH. nervoasa. 5 granule la culcare.

In toate cazurile. seiau mai intai unu-doua medicamente. 0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului. Intre timp. in 15 CH. din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). alese in functie de caracterele durerii. .

de vezica sau digestivi. ' Simp tome car acteristice . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. Simptome caracteristice frig si . ' . Nucsoara. pierdere de memorie.organele sa~ afectate si de l eziuni. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric.somnolenta irezistibila. ulcer stomacal. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. Arge ntum nitricum: recto-colita.confuzie. cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat .~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. ~ J . veruci galbene. papilom pe muc oasele genitale. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv. . de' ~el~ mai m~ l~e ori. ulceratii sangerande cu contururi clare. Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. I suturile Principalele indicatii . fisuri anale.d~r. . recto-colita cu sangerari. NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . cand endoscopia arata 0 leziune lineara. a~al!z. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului.326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . NODOZITATB rtA 327 epuizatilor.afta cu durere ca de aschie. . toti polipii ginecologici. . Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. Antimonium crudum: veruci.taieturi sau fisuri. aspect galben al pielii.dispozitie instabila. agravate la la atingere. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine .uscaci une a mucoaselor si a pielii.

daca e necesar. . in urma luarii unui medicament. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. 5 granule pe zi. . de repetat. 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta .impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH.. . 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. 5 gra nule. . . dupa mese.NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.. . . de doua ori pe zi.impresia ca ai un no d in stomac. si somnolenta la inceputul sarcmn.

dureri de stomac la doua ore dupa mese. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate.aciditate.0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. unele persoane par mai sensibile. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. chiar un copil surmenat de scoala. I tub. Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. .prevenirea mahmurelii. de cafea. Prescriptie medica/a . . Ignatia: spasme. ~ excesele de calmante sau de snmulente.sindromuri gripale. casa si copiii. .. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata.teren anxios. furie. de alcoo!. Nux vomica 9 CR. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari.co nstipatie cu nevoie falsa. toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica.rinita sau guturai. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . indeosebi in anumite situatii. . dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. t I . •J . hipersensibilitate nervoasa. tutunul.agravare dimineata la trezire.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica. Simp tome cara cteristice . .dorinta de excitanti. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul.hipersensibilitate la frig si la zgomot.somnolenta dupa mese.urmari ale meselor festive. Persoan e sensibile In practica.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. . nas infundat si frisoane. devine din ce in ce mai hipers ensibil. . ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos. Al?are in general ca un om de afaceri. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. In schimb. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. Principalele Indi catil . ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa. iar tulburarile digestive se agraveaza. f hemoroizi. exact inainte dea suna ceasul.ameliorare printr-un scurt so mn. principalul compus. -. la inceput cu stranuturi. ). . provoaca convulsii. .indigestii. prieteni ~i activitati extrascolare. .inso mnia surmenatilor. pe plan emotrv ~l functional. Stricnina. . de excitante). foarte ocupata. abuz de laxative. I tub.s urmenajul si grijile profesionale. . Zaharu l pentru copii. hipersensibilitate la frig. iritabilsi coleric. .. . coma si moarte prin asfixie. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie.

'/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. 5 granule de 3 ori pe zi. it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. ONOSMODIUM . peeingine. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e. .globi oeulari durerosi si dificultati de. ) Agnus ea stus. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. Aloe: incontinenta a seaunului. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. t • r . 5 granule pe zi. tea. Daca simptomele persists. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. lene. .acomodare. . Sepia: impotents. pe c ap sau in spatele ureehilor. Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. }> Nas infundat.PEZII ® Principalele indicatii .DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!.. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat. }> 5 granule pe zi. }> Impre 9 CH.peeingine. noap CH.eruptie eczernatoasa. () 'J OfTALMIA ZA.oboseala intelectuala. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH.i mpotents. . 5 granule la culcare. Oehii trebuie. 20 de picaturi de 2 ori pe zi. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara.. in permanenta. supuranda.incontinenta a seaunului.. r. 5 granul e de 2 ori pe zi. .)I l Origine Meiul pasaresc. . frigiditate .. frigiditate. }> Nas infun CH. se consulta medieu!. aversiune fata de munca.

uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ....::....•••••• ••••• iiiiIiii ......w.===========.oIi.. u:..~ -.r......• iiiiiiiiiiiiiiii---.

a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului. dureroasa sau nu. inso mnie sau oboseala . sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH.absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase.orele zece: Natrum muriaticum: . 5 granule de 3 ori pe zi. Prtncipalele lndicatii . 1 doza de la primele simptome. se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate.obnubilare. cinci dimineata: Thuya. .coma. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica. ORHITA® Orice umflare. . . . ra de ora.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . _""_~. .cJ .de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. . In doze mari.dupa vindecare.daca testiculul este cald ~i dureros. Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH.constipatie prin atonie.insomnie in urma unei emotii. .orele douazeci si unu: Chamomilla. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album.. culcare: Lachesis. daca persista un nodul dureros. . 5 granule. In doze mici. unei spaime. ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm.reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala... timp de opt zile.trezire: Lac hesis. . ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". . in alternanta.dupa masa: Nux vomica._'_IUI . . timp de 0 luna. la miezul noptii: Sambucus. de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. sa se ia Bromum 9 CH.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . 1 doza pe siiptamana. si Mercurius solubilis 9 CH. si Medorrhinum 15 CH. Bryonia: constipatie prin atonie . migrena. Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor. trei dimineata: Nux vomica. 5 granule ora de ora. Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. 5 granule pe zi..orele unsprezece: Sulfur. ORIGANUM Origine Miighiranul. Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. de repetat <lupa douasprezece ore.in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH.. .in amur g: Phosphorus. Simptome caracteristice .cJ Origine Macul. s tare de abrutizare. ..

.:: ••• ..timi!=~~~m...".__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE....

. 2 comprimate d imineata scara.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei. ®~ Vezi MENOPAUZA. umar). . Platina) Numeroase medicamente.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. " Principalele indicatii . de 2 Ip'i pe an. sau Calcarea carbonica 15 CH. . figureaza In cartile med icale vechi. In ambele c azuri.Osteocynesine.venirii osteoporozei. fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. s . . . tratamentul trebuie facut cativa ani. examen radiologic (densitometrie II asa). In practica. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum.. In ambele cazuri se adauga: . pentru femeile rlurdulii. incheietura mainii. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport.(Murex. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. 2 comprimate de rontait dimineata si seara.. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina.In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . . referitor la dorinta sexuala. de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. cu tendinta la ingrasare. -Vezi AR TROZA. I' ntru persoane slabe. Bineintcles. In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna.Bioptimum complement mineral osos. in special a colulu i femurului. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii.

.tabag ismuI. de re petat dupa se sau » s: opt ore..alcoolismul. 0 Paratyphoidinum B 15 CH. precum si prin examene ca densitometria osoasa. Osci/lococcinum. Timp de patruzeci si opt de ore. . 1 doza dupa » Si: . 1 doza de la primele simptome. OTITA®~ Otita congestlva clasica . medicului. Acest .RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~.risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: . pana la consultarea potiune: . HC face urmatoarea ora.sedentarismul.

intoxicatie rcpetat dupa patru . OTKAVIRE® . Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. 1 doza in a zecea zi a eiclului. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. de nevindecat: 15 CH. 0 doza de ore. .Chamomilla 15 CH.:) .. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH. 5 granule dimi neata si seara. 5 g ranule de 2 ori pe zi. 5 granule.. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. urechea trebuie examinata de medic. . vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. . 5 granule din fiecare zilnic. Unele otoree . ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. Actaea racemosa 9 H. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH.. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor.. Consultati rapid medicul. Rezultatele sunt in general excelente. timp de d oua-trei luni. din ora in ora.}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. 5 granule dimineata ~i seara. 5 granule de 3 ori pe zi. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor). I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. ~ . Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. ~ San .pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. .fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. crede ca e otravit. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. In asteptarea demararii aeestuia.336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil.Ferrum phosphoricum 9 CH. in partea stanga. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. _r J . daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate.Capsicum 5 CH. '~:§\J. 3 granule de 3 ori pe zi. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. ~Si: . Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH. . ina inte de menstre. condamnat.ronice rezista la to ate an tibioticele.

5 granule de 2 ori pe zi. Folliculinum 15 CH. 1 doza in a unsprezecea zi. 1 doza in a zecea z i. . Folliculinum 12 CH.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. 1 doza in ziua a douasprezecea. . din a zecea zi a cic lului.

338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. Principalele indicatii . Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. in cura de 0 luna. timp de 0 luna. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat ..fistule anale. PALLADIUM Origine Paladiul.caracter orgolios. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH.cosmaruri inspaimantatoare. Principalele indicatii . Nitricum acidum: fisuri anale. . OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH. Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. de 2-3 ori pe an.durere acu ta a ovarului drept. 1 doza. Aesculus ·ompus sau Avenoc. 1 doza pe saptamana. metal din mina de platina. . . sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). . <-- . Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. trei zil e la rand. Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale .

dupa sport: Arnica 15 CH. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. de panica.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. de trac. . . 5 granule. In schimb. in afa ra tratamentului specific. pe neasteptate. congest ie a fetei si sentimentul de spaima.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). Nu exista tratament homeopatic al paludismului. transpiratii. evoca mai intai Gelsemium 15 CH. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. trebui e consultat medicul. In afara unei interventii . PANARITIU ® sa cu .dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH. de repetat dupa zcce minute. criza de pa nica po ate sa apara brusc. . sau examenului. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. timp de 0 luna.hirurgicale. cu palpitatii. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: . 5 granule de 2 ori pe zi. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. PANICA. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii.dupa masa: Lycopodium 9 CH. . Daca crizele sunt prea frecvente. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. timp de zece zile. 1 doza dimineata si seara.

Trebuie deci .f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . In caz de simptom p aradoxal. 5 granule. se ia Ignatia 15 CH. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. 5 granule de 2 ori pe zi. in Dakin. de trei ori. 1-2 ori pe zi . este dureros in . t imp de trei luni. 1 doza. alternanta.Hepar sulfur 15 CH. iti vine somnul band cafea. Dupa patruzeci ~i opt de ore.sa se faca bai d e trei ori pe zi. tusea e calmata de 0 tigara. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. . umflaturi. col uterin). caci pot degenera in cancer. daca panaritiul s-a dezumflat. de repetat la fiecare douasprezece ore. diluat pe jumatate apa. De la primele simptome. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. si Nitricum acidum 9 CH. si nu -. inrosiri. dureri. 1 doza pe saptamana. trebuie: . din ora in ora. trebuie consultat m edicul. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. 5 granule.

Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. . timp de douii zile. 5 granule dimineata si seara. PARAZIT~ ' . in urma unei salmoneloze sau nu. in cura de doua lu . torticolis cu dure ri iradiante spre brate. Prlncipalele indicatii . Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare. cu diaree. 1 doza de 2 ori pe luna. Intre timp. Dacii tulburarile persista. . 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. In cazurile vechi. Trebuie consultat de urgenta medicul. de arsura uu de rece).dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. trebuie consultat medicul. Parazitii trebuie sii fie depistati. pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. timp de opt zile. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). 5 granule din dou a in doua ore. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. Lachnantes: torticolis. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. Principalele Indi catii Colita cronica. se ia: Apis 15 CH. timp de 0 luna. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. adica faciliteazii cretia urinarii. 3 granule pe zi.nevralgii cervicale. insotita de diare e. de parcii ar fi trasi pre spate. locvacitate.criza de locvacitate cu cuvinte confuze.

Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi.' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . 5 granule § UC doua ori pe zi. Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor.ni.. de 3 ori pe an. Principaleie indicatii Colici nefri tice. Origine Planta originara din America de Sud. 5 granule zilnic. rigiditate. ':). .. PARKINSON '1. si Manganum 9 CH..

Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. . 5 granule. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. Daca simptomele persista. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. i n general. tratamentele de fond fiind. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. PAoUCUI De paduchi. administrate dimineata si seara.344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. necesita un tratament de teren. Vezi ORE10N. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. . in pofida tratamentelor locale. care invadeaza uneori gradinitele. PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. . de repetat la fiecare trei o re. In afara dezinfectarii l eziunilor. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. . pe liinga recornandarile de igiena. 1 doza pe saptamana. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. in general la nivelul pielii.caderea parului: vezi ALOPEC1E. 5 granule din ora in ora.coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR. de 3-4 ori. trebuie consultat medicul. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. . 5 granule timp de 0 luna. 5 granule pe zi. . 1 doza pe saptamiina. 5 granule din fiecare dimineata si seara. . fie de stafilococi. este uneori greu sa te debarasezi . manifestandu -se prin cruste cu puroi. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. 5 granule pe zi.par uscat: Thuya 15 CR. Recidiva pecinginei. timp de patru-cinci zile. timp de doua lu ni.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. de repe tat in caz de recidiva. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. 5 granule din fie care dimineata si seara.

oboseala si febra trenanta.convalescente trenante.PENICILLINUM: Origine Penicilina. infectii pe rsistente. . Principalele indlcatil .

S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. in alternanta. 5 granule de 2 ori p e zi. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. la fiecare ora. 5 granule de 3 ori pe zi.Arsenicum albm: extrem de meticulos. 5 granule. Se ia sistematic Fe . 5 granule. Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . exista rise de flebita. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. timp de zece-cincisprezece zile. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. ". cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita. r"".Lycopodium: ordo nat.. tare la pipait. . in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. I doza de 2 ori pe saptamana. este uneo ri de lung a durata si. PASH (periartrita scapulohumerala). . si Nitricum acidum 9 CR. Local. pacientul trebuie sa fie rabdator. riguros in munca. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. se pun comprese imbibate cu Calendula TM.. blanda si progresiva.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. ® Pantecele e foarte dureros.

cand risca sa agraveze cazul. 5 granule dimineata si seara. . Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. uneori cu voma. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. tuse spasmodica.rrum metallicum 9 CR. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. Dupa tratament. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. 5 granule de 2 ori pe zi. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. In caz de tuse co nvulsiva. constituie deci 0 urge nta medicala. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. tuse spasmodica. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR.

. Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei.senzatie de greutate pe cap. . .tulburari ale mineraliza rii. Cocculus: rau de masina. .tendinta excesiva spre oboseala.dorinta de alimente reci. Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite.dispozitie instabila. . . . .pregatirea pentru operatii. PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.foame noaptea. .ameteli la batrani. .hipersensibilitate senzoriala. Simptome caracteristice . Principalele indicatii .sangerarea nasului.eruptii de vezicu le urmate de cruste. . . . pielea pare murdara. . la stu denti. .dureri de crestere. .gastro-enterita. . .senzatia de inflamare a laringelui. in special a ficatului. Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri.raguseala.pete albe pe unghii.tendinta hemoragica. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor. . pete albe pe unghii. .eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. . Silicea: tulburari ale mineral izarii. . .rau de masina ameliorat la cald si mancand.hiperse nsibilitate senzoriala. care reapar in fieca re iama. .urina laptoasa.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa. . . pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide).hepatita virala.fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare).acetone mie.greata cu sudore rece si v oma.agra vare la frig. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. Principalele indlcatii .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.pneumonie. Principalele indicatii .dureri de-a lungul oaselor.arsuri intre um eri. . .simptomele sunt agravate de frig.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. . . pe podul palmelor si picioare.ameliorare la cald. Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. Simptome caracteristice .fisuri. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice . Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile.

in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. tulburari statice. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau.dureri reumatismale. . vulnerabil.anghina. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. frig. Emotiv. daca sunt durabile. mirosuri puternice. trebuie sa-si supravegheze spatele. entuziast. Origine Specialitate homeopatica.faringe inflamat. dar si in cap. . 6CJ 6CJ Simptome caracteristice . Se consuma repede. timp de opt zile: . guta: Ledum palustre 9 CH. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. trebuie consultat medicul.dureri acute.sindrom pr emenstrual. Principalele indicatli .durerea iradiaza spre ureche. eel put in foarte impresionabil. In schimb. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. Folliculinum: in sindromurile premens truale. se simte in plina forma.talpa picioarelor dureroasa. perturbarile mediului inconjurator.dureri de sani inainte d e menstre. veruci: An timonium crudum 9 CH. dad nu "inflamabil". caci are tendinta sa se cocoseze. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. daca ambianta e buna. . . sani durerosi ~i chistici. i se mai spune si fosforic. v eruci. in schimb. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. cu intarire dureroasa. antipatie si mai presus de orice la furtuna. traumatism. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. . ~ in echilibru Subtire. E longilin. solutie pentru bai de gura si gargare. rezultatele sa le scolare sunt neregulate. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. uman sau atmosferic.ingrosarea pielii. ' Obosind repede. Instabil. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. action eaza puternic asupra individului sensibil. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. . zvelt. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. . ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. el e trist si descurajat. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. In special intre ornoplati. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. De aceea. Se plange de d ureri. situ atiile de stres. PHYTOLACCA Origine Carmazul. el este ca fosforul. Princip alele indicatii Dureri de gat. afte. constitutia 11face sa oboseasca usor. ' Intre timp. si de 0 senzatie de gol In stomac. epuizat fizic si nervos.

plans altern and cu ras.pleoape cazande: Causticum 15 CH. Principalele indicatii . . . PLEOAP.pipi in pat cu urina abundenta.inflamatie calmata la caldura: A.pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. .A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat. la cea mai mica emotie: Ignatia. si se ia Mercurius solubilis 9 CH. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme.edem al pleoapelor dimineata. dispretuitor. timp de opt zile: . Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si.sindrom premenstrual. Principalele indicatii . .edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi.plans inconsolabil: Natru m muriaticum.spasme.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH.arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH.eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. ale Principalele indlcatil . care impi edica somnul. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie. . .spasmofilie. PLATINA Origine Platina. cautarea consolarii: Pulsatilla.352 JACQUES BOULET picioarele: . . . . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. . .comportament orgolios.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla.constipatie in c alatorie. ca . t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. trebuie consultat dentistul. Daca tulbur arile persista.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin.senicum album 9 CH. ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice . ca orice simptom. .plans din nimic. . .inflamatia marginii pleoapei.veruci multiple ale talpii picio rului.re nuntare la fumat.constipatie spasmodica. crampe. . Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate. I doza pe saptama na. \ 353 . . PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. PLANTAGO Origine Patlagina. . mici furuncule conductei urechii.erectii nocturne dureroase. .

lara febra. PLUMBUM Origine Plumbul. 5 granule.. balonari. De avut in casa Podoph yllum 9 CH.~ !It.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:.-:. .diareea turistilor sau cea care apare vara. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata.••••.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. lara ve ma. 1 tub.unele nevralgii. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH.• -.. ~·••• ~. in alternanta.:.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.:. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. _ •• /.'" Principalele indicatii . daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie. Principalele indicatii . de 3 ori pe zi. Comparatii ~i asocieri China: diaree.:o: -1: ® ~n f~''.~~ F·'_ . ~~~ •• ~-.7 -_ ® : •. cu scaun in forma de jet si crampe..0 . . 0 febra ridicata 'care apare brusc. . . tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se . dupa ce s-au consumat fructe. . Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei.diaree brusca la copil si la adult.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros.

. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. timp de opt zile.limba incarcata. ca 0 completare a 'tratamentului.mnele caracteristice. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. In completarea tratamentului. abundenta. in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. se ia Nitricum acidum 9 CH. 5 granule zilnic. . Intre timp. timp de opt zile. trebuie consultat medicul si mers la analize. . se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH. eu nevoie'urgenta. timp d e zece zile. Daca t ulburarile persista. 5 granule de i ori pe zi. . Daca urina e sterila.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. Trebui~ cons~ltat imediat medicul. dificultati hepatice. se ia: . Pana la consultarea medicului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de 2 ori pe an. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. de repetat daca e necesar. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul.diaree apoasa. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie.balonar i importante.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH.

Principalele indicatii Herpes labial. in cazul unei nevralgii. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor .putin timp in gura. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice .una dintre cele mai importante . este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. de 3-4 ori pe zi. medicii folosesc trei paliere de dilutie: .dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. In cazul unei patologii cronice.dilutiil e mici (6 DH. .• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala.sensibilitatea pacientului. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. din ora in ora in cazul unei febre acute. POSOLOGIE ~ . Dilutia In practica. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. In cazul unei patolog ii acute. . Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. Principalele indicatii Alergii respira torii. adic a simptomele lezionale. de cateva ori pe saptamana. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. -. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. apoi oprite odata cu disparitia . tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice. mai ales la falanga a doua. In sfarsit. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. . aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. .este deseori neglijat. in homeopatie.! ~ . Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen. antiinflamatoare etc. dintre care . In practica. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. POPULUS CANDICANS Origine Plopul. medicamentul de sensibilitat e. medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna.dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna.peniciline. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . inghitite sau ti nute .

timp de sase luni. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. _ 1111. PRO LACTIM Origine Prolactina.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. care asociaza.Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. 5 granule pe zi. . In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. PRAF Praful est: un alerg. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••.pentru facilitarea intarcatului. 5 granule. La aceasta varsta.cJ . pulmona re sau cutanate. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic. luat in seama de testele de alergic. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza. ~ce. 111 vederea unor analiz e. 5 CR.e~ ~re~~ent. praf ~i acanem. trebuie consultat medicul in vederea analizelor.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. . trebuie consultat medicul. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. ® J1 PROGESTERONUM Origine . i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea. ORL. Principalele Indicatii VeziRORMON . POUMON HISTAMINE . si tratamentul de ter .cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. in general in 15 CH.ec~m anda desensibilizari. in general. Se r. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen.Progesteronul. 1 doza pe saptamana. PROSTATA. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. din doua in doua ore. riscul e mai mic. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. Principalele indicatii . Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. .

. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. PROSTATITA. reumatism. In plan simptomatic. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. Totusi. 15 picaturi de 3 ori pe zi. ® J1 Prostatitele acute. n cura de doua luni. modificari ale 'tlracterului. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. in ciuda eficacitatii acestui tratament. arteriosclero za. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. cu febra ridicata si dureri. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. hipercolesterolemie sau hiperuricemie.en va fi preponderent. de 2-3 ori pe an.

inainte de consul tarea medicului. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. 1 doza trei I/. 1 doza trei zile la rand si. . unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. cu placi rnsii si scuamoas e. pe toata durata crizei. timp de 8 zile. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. URTIC ARIE.la dezbracat: Rumex 9 CH. ducand la apasare respiratorie. 1 doza unica. II .buie sa se fad un examen local. Simptome caracteristice . in general lara mancarimi. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese.360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. trebuie consultat medicul.zona oftalmica. si Sepia 15 CH. Mai tarziu. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. III sfarsit. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH.j la ra nd. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. datorata tracului. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. . 5 granule de 2 ori pe zi. de abrutizare. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. de 3 ori pe zi: . In de mareemotivitate. In afara tratamentului cu vermifug. Principalele indlcatli glaucom. 5 granule. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. 3 nplicatii pe zi. . Se ia timp de opt zile. din doua In doua ore. Atentie. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. 5 I ranule de 2 ori pe zi. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. 5 granule eara. orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. In alternanta. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. se adauga Ambra grisea 15 CH. uneori la coaste sau la genunchi. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. Dureri oculare ca 0 explozie. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. timp de 0 luna. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. 1 doza trei zile la rand. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. 5 g ranule pe zi. Dad nu cedeaza rapid. Pe de alta parte. si Sepia compus.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

maladii dermatologice cronice. » in echilibru Cu 0 sanatate fragila.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. Simp tome caracteristice .alergiile. in mod extraordinar. piele a lui e fie foarte uscata. disperat din cauza starii sale de sanatate. .perturbari ale starii generale . Origine Medicament bioterapic. in plina forma. ~ Mucoase: . fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie.recidiva in fiecare iarna sau primavara. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul. Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. palid. ~ foame viol enta. li psa de reactie la tratament.foame viol enta in timpul migrenei si noaptea. -astm. cand se simte. . Slab. ~ Stare generals: convalescents trenanta.secretii fetide. . pe un teren ereditar. .prurit intens. migrene cronice. tulburarile lui (astm.agravare la frig.micoze recidivante. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: .frigul. de 0 prudenta aproape fobica. Arsenicum album: alergie. in specialla acarieni.depresii.coriza spasmodica. Pesimist. ~ Pie le: . .recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. se pot distin ge cateva aspecte originale. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: . s e simte incurabil si foarte deprimat. . oboseala. se teme de iarna si de curentul de aer. . dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . el e totdeauna excesiv de acoperit.ameliorare la cald. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. .eruptii care reapar in fiecar e iarna. 1111 . nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele.alergii respiratorii. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. . . starile de supraincarcare alimentara. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. epuizat. slab ire. ca in cazul tuturor marilor medicamente. localizarea si caracterullor evolutiv.

Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: .cresterea In greutate.. . aparitia menstruati ei. Intre timp.. . inchisa. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. insotite de dureri de cap. PUBERTATE •. . bronsite cu mucozitati galbui.. uscata noaptea.364 . Origine Frasinul.dezvoltarea organelor genitale. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul. sindrom depresiv. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. limba incarcata si const ipatie (6 DR.. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii.. degeraturi. o . varice. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. .® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. tuse grasa ziua. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii. intoleranta la materiile grase. Simptome caracteristice dispozitie variabila. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. in alternanta. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. ~ Prescriptie medicald: adormire grea.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. 5 granule. sindrom premenstrual. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond.pielea: pilozitate. congestie. .. PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. menstre intarziate sau putin abund ente. 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). absenta setei. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. Principalele indicatii rino-faringita.. din ora in ora. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. sentiment de abandonare. . Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. acnee. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA.oasele si articulatiile: dureri de crestere. tulburar i de somn.

Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. 1 tub. sindrom . De avut in casa Pulsatilla 9 CH. premenstrual.

avand pielea cu vinisoare aparente. Caldura sau frigul excesive. emotiva. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. vocea ei e blanda si mangaietoare. . ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. . dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. Plange din nimic ~i e repede consolata.366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. noutatea.Illll.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. sa-~i suga degetul. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. el poate sa fie . roseste cu usurinta.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. sa faca din nou pipi in pat.· """"'Hjll""". Totul se rezolva cu dovezi de afectiune. furuncule. . durdulii si ti mide. In sfarsit._~ ~ . Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. toate infectiile acute sau cronice. Prtncipalele indicat li . devine taciturna si depresiva. daca e timid in exterio r. sexualitat ea) . Tulburarile de so mn sunt constante. Iar copilul. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. Pudica.. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. in special rinofaringita copilului . examenele. prietenie sau simpatie . ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire).foarte prezent" acasa..abcese. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic.t. care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati. Copilul poate chiar sa regreseze. Timida. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. dintr-un am estec de came si placenta umaria. toate situatiile care perturbs temperamentul timid.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. care provoaca o scurgere trenanta. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . neiritanta a mucoaselor. antrax. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor.febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. emoti v.

se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH.eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter.radiodermite. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. .dureri intercostale. In cure de trei luni. •~. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus.. In unele tari.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA. .durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. oprirea tranzitului du pa anestezie. de 2 ori pe an. . @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase.reumatism agr avat la inceputul miscarii. RAHITISM@> 1:. Principalele indlcatii . se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. . RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra.. 1 doza pe saptamana. RAPHANUS . Pe to ate ranile mici. Princip alele indlcatii . medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indlcatli Balonari.. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. taieturi. pe toata durata tratamentului. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. ..r:. RADIUM Origine Bromura de radiu. { . Se poate adauga Si licea 15 CH. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: .

" ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. ~ Sau: ' Homeovox. 5 granule ora de ora de 3 ori.impotents masculina.. RACEALA. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. .episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. gatul e rosu intens. in perioada temperaturilor foarte scazute.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. 5 granuleora de ora de 3 ori. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. ~. 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. .indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. l' . . ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). vocea e bitonala. voce ragusita. ACONITUM Laringita acuta cu febra. Medicul trebuie c onsultat dad: . apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. In plus. 5 granule ora de ora de 3 ori. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. In asociere. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. de 2 -3 ori pe zi. . ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH.raguseala e cronica. RAGU~EALA. in alteman ta. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. 1 doza de la primele simptome. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. inf ectie ORL. dar foarte scurta. 1 doza dimineata si seara. un tratament d e fond .dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. in 9 CH. . iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. El apare mai des la frig si in special la femei. Principalele indicatii . 5 granule ora de ora. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. 5 granule ora de ora de 3 ori. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor.

to ate situatiile paralizeaza. 0 data sau de doua ori. 5 granule. 5 granule. ~ MANGANUM 9 CH. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. timp de trei zile inainte de menstre. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. 5 granule. Aceste doua medica mente se iau impreuna. RA GU$EALA. de 2 on pe zi. In a zecea zi a ciclului. . preventiv. a dificultatilor de a te pune In miscare. ~ Exper ienta mea: . nevoie de a-ti drege glasul. . i n varstii de 60 de ani. " .. 9 CH. Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. RAGU$EALA. in varstii de 28 de ani .m earga". dimineata. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. Paulette. ~ IGNATIA 15 CH. I . ~ Experienta mea: . a doua zi. cand e yorba de un copil mic. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. canta intr-un cor si are vocea "sparta". ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. Ane-Laure. . 5 granule seara. de fiecare data . ai cant at sau ai strigat. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. imposibilitate de a ridica vocea. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . inainte de cele doua mese.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. ~ ARNICA 9 CH. In toate cazurile. tulburarile digestive su nt constante. inclusiv coardele vocale. 5 granule seara. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. trebuie mers repede la medic. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. . Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. RA GU$EALA.

agravare la tangaj: Borax 9 CH. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. .374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH.Gelsemium 15 CH. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). de repetat in fiecare saptamana. 2 comprimate. 5 granule ina inte de mese. ora de ora c u 5 granule de: . se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. tearna)? Ce trebuie facut ~ . . MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . tul burari digestive (indi~estii. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule sau 2 comprimate. Vezi TEREN. se ia 0 doza de: . 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. daca domina ametelile. . sarcopt. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti.Ignatia 15 CH. 5 granule din doua in doua ore. migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei .Lycopodium 9 CH. in descrierea lui. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH.agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH.Tabacum 9 CH. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. . evoca un teren alergic.Borax 15 CH. Se impune consultarea den tistului. In moment Mercurius corrosivus 9 CH. 1 doza. de 3 ori preventiv.Nux vomica 5 CH. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. 5 granule de 4 ori pe zi. in afara calatoriilor.' ® . . RAUDEMARE ore. 5 granule in caz de teren hepatic. ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. daca dom ina paloarea si indispozitia. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. crede ca raia era de vina pentru un teren care. Hahnem ann. . 20 de picaturi inainte de mese. si necesita un tratament local prescris de medic. crize de ficat. in alternanta. Lycopodium (hepatic). Sepia (in momentul menstrelor).A ·4. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. 5 granule inainte de mese.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. fondatorul homeopatiei.Cocculus 9 CH. Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. si . timp de 0 luna. Se ia preventiv Cocculine.

. . .1M • ':tin .Phosphorus 15 CH. 1 doza in fiecare seara.

Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -.reumatism sau artroza. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum. 5 granule dimineata si seara. Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere . Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee. crizele sunt marca te de inflamatii acute. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum. Caracterul cronic sau . 5 granule in fiecare dimineata. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. de exemplu. Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH.durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice.reeducare dupa fractura. . problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: . . In momentul criz elor.a starilor generale si a terenului.in afara unor cazuri accidentale .376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii.reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. 5 granule pe zi. KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . fond. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. .necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. entorsa. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. edem si agravare noaptea. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. Acest caracter acut si brutal al puseelor. precum si durata tratamentului. precum Thuy a.

deformari. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. si se amelioreaza in repaus. 5 granule.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH. care asociaza artrita acuta si leziunile . ~ Artroza cronlca Dureri articulare. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. neputinta functionala. 0 data sau de doua ori pe zi. acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH.daca durerile sunt ameliorate prin repaus. trebuie consultat medicul. noaptea. . daca acestea persista. 0 d ata sau de doua ori pe zi. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici.repetitiv al durerilor. 5 granule. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. . imobilitate. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. Durerile sunt agravate prin apasa re. prin efort. ~ Durerile artrozice in general . Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. chiar dad "demararea" mati nala e dificila. .

Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici.reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. RHODODENDRON Origine Rododendronul. 1 tub. 0 arsura a feselor. si Rhus toxicodendron 9 CH. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. in cura de 0 luna. Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. .senzatie de rigiditate articulara. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. Ruta graveolens: senzatie de lovitura.378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. . 5 granule la culcare. 5 granule dimineata si seara. pr ovocand . RHEUM Origine Reventul. RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos.zona zoster. . Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. penicilina si c ortizon. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. RICINUS Origine Ricinul.opreste lactatia. 5 granule de 4 ori pe zi.favorizeaza sec retia laptelui.o rhite. pe toata durata evolutiei maladiei. . agravata umiditate eu dificultati dimineata . -herpes. cQ cQ Principalele indicatii . Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . 5 granule la trezir e. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. si Sulfur iodatum 9 CH. . -varicela. deseori agravata de timpu l umed. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict.

insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. dand 0 impresie de piele de leopard.Simptomele caracteristice . rino-faringitele se repeta. continand un liehid limpede.eruptii de mici vezieule. laringite). putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. bronsite.uscaciune a mucoaselo r. RINO-FARINGITA CU REPETITIE . . .placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda. . In primii ani de viata ai copilului.

impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. Sulfur. pa~e . dirnpotriva.copilului ca sa evite complicatii si recidive. groasa. . Frecventa episoadelor. dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului.trateaza Schematic. mucoasa. E vorba in gene ral de un copil tonic. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a . Thuya. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). ROBINIA eta Origine Salcarnul. de e~~mp. Recurgerea prea sistematica la antibiotice. trebuie consultat medicu!. timp de 0 lu na.eczeme.za 0 data pana la patru ori pe luni. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute. pentru a pune in repaus articulatia. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. Rolul homeopatiei este deci dublu: . completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote. iar episoadele infectioase apar brusc.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. Tratam entele cu antibiotice. Daca tulburarile persista.380 Te~menul. Probleme dermatolo gice . mten~ltatea l or (febra. Lycopodium. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate.sc:ie in 15 CJ:I. ~ Copilul e bolnav frecvent. 4C:a .lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung.ma.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. terenul. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). sursa de suprainfectii microbiene frecvente. coji de lapte . Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. . lipicioasa. doze saptarnanale) timp de doua-trei luni. timp de trei pana la sase IU111.sc construirea imunitatii copilului. dureri. se prezinta trei tipuri d e situatii: . stres. departe de a rezolva pro?l e. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. 1 do.deseori ca. episoade infectioase. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate. Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei).

s inuzita. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. hipersensibili. care obosesc r~p~de. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. Natrum. Rinitele. fara oprire ' episoadele se inlantute . Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . din ora in ora. otita seroasa. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. in alternants. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. Tuberculinum. . Sulfur iodatum. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. 5 granule.~ Copilul e bolnav in perrnanenta.

luxatie. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola. prurit cand te dezbraci. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara.entorsa. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. Princlpalele indicatii . RUJEOLA.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece. .oboseala ocular a. durere a coccisului. oftalmia zapezii). Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor.senzatia de lovitura. Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. eta !ita . De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' . diaree la trezire. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH.lumbago. La sfarsitul maladiei. . dificultati de acomodare. ora de ora. timp de cinci sprezece zile. 1 tub. . timp de cincisprezece zile . eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. de rigiditate. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH.chist al incheieturii mainii. reeducare ortoptica.. provocand tuse. Sulfur: diaree la trezire.•. 5 granule.. in alternanta. . RUMEX Origine Stevia de gradina. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Simptome caracteristice . pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. pentru confirmarea diagnosticului. .® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii.

sabina..~' . trebuie consultat medicul. Principa lele indicatii Boala fanului. . -"" . . . cu zbarnaieli in urechi..ameliorare la caldura.. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. SALIVATIE :. ' --. origmar din America Centrala. Daca durerile persista. 5 granule de 3 ori pe zi.Histam inum 6 DR.salivare acida: Borax 9 CH.mancarimi in cerul guri i. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. gura uscata: Belladonna 9 CH. Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile.Allium sativum 6 DH. (regiunea) Origine Popazul.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei.. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier.stranut cu senzatia de blocare a nasului. . Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina. Simptome caracteristice . . si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\.Arnica 6 DH.. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse. Daca s imptomele persista. din preparatul urmator: .~. precum Sabal serrulata campus.absenta salivarii.menstre dureroase si hemoragice. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. Se vor mai lua si Ruta 9 CH. . Principalele indicatii .veruci in regiunea genitals. .: . 5 granule de 3 ori pe zi. trebuie consultat medicul. .

.

senzatia de nas complet infundat. timp de 0 luna.tuse brusca lari ngeeana. bronsita. Daca durerile abdominale si diareele persista. Principalele indicatii Astm. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. .nas inf undat. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta.congestii. Principalele indicatii -mlgrene. . Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii.laringi ta acuta nocturna Ia copii. SANICULA Origine Sanicioara. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte.diaree.bufee de caldura la menopauza. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH.diaree si balonari.boa la fanului. Sanguinaria Canadensis.. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu. Sulfur: migrene periodice. Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. . timp de trei luni. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice. vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. . . .386 JACQUES BOULET salivare groasa.transpiratie nocturna brusca si abundenta. SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul. Principalele indlcatii . Principalele lndicatii Polipoze naza le. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. 1 doza saptamanal. . .periodicitatea tulbur arilor .astm cu apasare brusca in timpul noptii. 0 actiune asupra Simptome caracteristice . . . bufee vasomotrice. . se ia Parathyphoidinum B 15 CH. . Simptome caracteristi ce . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. cu senzatia de apasar e. bufee de caldu ra.

solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate.. alaptat. indispozitii. precum Sepia campus. piciituri. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. In timpul alaptarii. De fiecare data. In toate stadiile sarcinei. vase care se sparg. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. cisti ta). hemoroizi. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. SAPONAKIA Origine Sapunarita.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari .. oboseala. traumatisme fizice .indica prezenta unui ger mene patogen. De asemenea. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat.eme cu venele.Se. De fapt. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede).Natrum muriaticu m sau Ignatia ..tante . adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. De fiecare data. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. Aceasta prima consultare este foarte importanta . sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. fier. Dar. tau Calcarea campus. Principalele indicatii Astm. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. dureri articulare. precum Bioptimum grossesse. voma. Comparatii ~i asocieri Berberis. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite. homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. 'SAKCINA. Schematic. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare .. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats.' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. evitarea obturarilor si crapaturilor. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. indeosebi: Sepia. vitamina B6 in special. bronsi ta.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. 15 picaturi de 2 ori pe z i. 1-2 doze pe saptamana). de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . neplacute (gretur i. tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. De aceea.va ajuta la depasirea ei tara probleme. iar un tratament homeopatic . In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. homeopatia. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. daca analiza urinei sistematic . tara dramatizare si tar a tranchilizante. .

Indlspozitli . 5 granule la fiecare jumatate de ora.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. _ traumatism al sanilor. de cele mai multe ori. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. nastere prematura). SARSAPARILLA Origine Salcea. SAN . _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. Comparatli ~i a socieri Berberis. . si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. in alternanta. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. in sfarsit. 5 granule in fiecare dimin eata. 1-2 ori pe zi. . 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. 5 granule dimine ata si seara. 15 picaturi de 3 ori pe zi. ~s: Sepia 9 CH. se ia. daca sunteti anxioasa enervata.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. . precu m si al femeii. 5 granule la trezire. se adauga: Arn ica 9 CH. 15 picaturi. sa se produca. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. 5 granule. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. mai ales dimineata. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. 5 granule de 4 ori pe zi. si China 9 CH. 5 granule din fiecare dirnineata si seara.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. Probleme de circulatie . cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. 5 granule. Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). la fie c are zece minute. inainte de mese.ompus. .dorinta de a dormi in permane nta. si Sepia . cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. 5 granule la trezir e.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. hipersensibila. he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus.Picioare grele si dureroase. .

Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. . pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei.5 granule.

si Sulfur iodatum 9 CH. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. 5 gra nule de 3 ori pe zi. trece de la ras la plans. supuratii. La copil. ! . in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. Deseori. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. trebuie sa se dea sistematic vermifug. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . Asta se datoreaza constitutiei lor. 5 granule la fiecare doua ore. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. 1-2 o ri pe zi. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. timp de zece zile . tulburari de menstruatie.••••. .. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. expectoratii. de 2-3 ori pe an. SCHIMBATOR . SC~NET l -. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune.'I ''''''-'-.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. 5 granule la fiecare ora. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. din doua in doua ore.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. 5 granule pe zi.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH.. pierder i. 5 granule. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense .!. in alternanta. : ~'.':'l':'M. Se vor lua timp de doua zile. 5 granule. Calcarea phospho rica. in cura de doua runi. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. 5 granule din fie care la culcare. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA. 1 doza pe saptamana.

Tot asa durerile de cap. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. utilizat la 0 diluatie mare. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri . care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l.aza scurgerea. . Un m edicament homeopatic.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. Lachesis. se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH.lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• .

~i Natrum muriaticum 9 CR. astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa. 5 granule pe zi .crampe in pulpa piciorului.arterite ale membrelor inferioare. .contractii dureroase ale uterului. Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta.sindromullui Raynaud. . . SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. . -acnee. Principalele indicatii .cefalee. Thallium aceticum : caderea parului. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora. 5 granule dimineata. . . Si mp tome caracteristice .dureri febrile ale extrem itatilor.ca derea parului. 5 granule de 2 ori pe zi.colici dupa nastere.oboseala fizica si intelectuala. Comparatil ~i asocieri China: oboseala. granule. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie.mens tre hemoragice dureroase. Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: . comprimate sau supozitoare. degeraturi. SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. . .eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila. Origine Seleniul. SENEGA Origine Amareala (de Virginia). .acnee seboreica: Selenium 9 CR. . Principalele indicatii .394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. SENNA eta eta Origine Siminichia. Cuprum: crampele arteritelor. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare.

. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice. Graphites. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. Medicamentul hom eopatic. . caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. in cazul in care exista indoieli. oboseala musculara. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. carbonicum. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. uneori aceleasi antecedente. deci.manic: Chamomilla. cu tulburari card io-vasculare. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. .suparare: Natrum muriaticum. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. Pentru a evita ris curile de agravare.angoasa: Arsenicum album. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . . Natrum muriatic um. Arsenicum album. Sa luam de exemplu Arnica. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. Psorinum. .jignire: Staphysagria. este deci preferabil. Sensibilitatea la frig. in sfarsit. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. a tratamentului sau de fond.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica.parasite: Pulsatilla. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. Silicea. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. .excitatie: Ignatia. sa s e foloseasca dilutii medii. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). ci stimul eaza reactia organismului. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. De exemplu.gelozie: Laches is. . in practica. 0 stare de epuizare profunda. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. Phosphorus. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. in afara unei afectiuni acute. deci. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. prin definitie. In plus. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . Sensibilitatea este mai puternica si este. de exemplu.

. ca 0 teapa. lata principalele senzatii (in general. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. . Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului.SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. dur ere febrila. de 2-5 ori pe zi.. 5 granu le. rnteparoare. fulguranta. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. dupa intensitate. ca un cui. acesta este dat in 9 CH. senzatie de apasare . de gol. de contractie.

. mai curand slaba.. Natrum muriaticum: sindrom depresiv. Argentum nitricum. . .greata din timp ul sarcinii.spasme: Colocynthis. Suf era de scurgeri iritante (leucoree). . apasare in pantece inainte de menstre: . ' . Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave. .Cerneala de sepie.gol (stomac): Sepia.criza de ficat.depresie la menopauza.durere intepatoare ca niste ace: Apis. devotata familiei si muncii sale.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. responsabila. . . folosit de sepi e ca sa-si vo~s. . chiar daca tulburarile h epato-veziculare. menopauza). ' =+: . apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat. probleme cu parintii sau copiii. se aseaza picior peste picior.. si congestia hepatica si stare a generala. '. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . ~ in dezechilibru Inainte de menstre.eczema cu crapatura. neintelegere conjugala. este 0 femeie activa.. indeosebi la fiecare ciclu. . indeosebi inainte de menstre. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta. cu tenul putin cam te rn. . . Natrum muriaticum.baby blues. raporturile sexuale pot sa fie dureroase. Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. de exemplu. cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. III enzi me. .sindrom premenstrual. . . ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. . .caldura sau imobilitatea . Agaricus. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu.si. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza.apasare (bazin): Sepia.' .constrictiune: Lachesis. in acelasi timp. d eces.dorinta de otet si de alimente acre. . Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta. Pe plan general.durere intolerab ila: Chamomilla. herpes. . 399 . puber tate.piatra (stomac): Bryoni a.durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum..easca ouale sau sa-si protejeze fuga. la femeie. -mlgrene. .~~ Origine _ . este folosit la desen. Cuprum. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei. SEPIA~ Principalele indicatii .durere.electricitate: Hypericum. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. . eczema. a tesuturilor de sustinere. Acest lichid negricios. 1 tub. sarcini.micoze vaginale.depresie dupa nastere.herpes. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica. Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. in oligoelemente.. . cand sta jos.durere febrila: Arsenicum album' .hemoroizi. De avut in casa Sepia 9 CH. iiplace sa mearga repede in aer curat si.infec tii urinare recidivante: .

In acest dictionar.ca . Uneori. SFINCTBR SBTB+ .absenta setei in ciuda guri .. in aceeasi masura ca digestia sau somnul. . sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. Principalele Indica tii Infectii urinare. Astfe1.ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie.constipati e.. l 401 depresiva. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive.slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. cistite. . SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. Ca totdeauna. . -! . insotita de 0 criza de ficat sau de migrene. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui. posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. pentru determinarea sensibilitatii individuale. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate.t. .ca Origine Serul anticolibacilar purificat.. sindromuri gripale frecvente.-. . 5 granule pe zi.. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice. fie in cazul chestion arii generale. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. provenind de 1a animale imunizate.. Va avea tendinta sa se inchida in sine.. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: . In repertoarele clasice.~:. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB "." SBR ANTICOLIBACILAR. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. de origine caprina. se instaleaza depresia. dezinteresu1 sau excesu1. Scaderea. 5 granule de 3 ori pe zi. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. in practica cotidiana .

Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. 5 granule din fiecare. I n caz de pauze respiratorii. se adiiuga Opium 15 CR. . . . vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus.sete intensa (mari pahare cu apa).i uscate: Alumina. cu gura uscata: N atrum muriaticum.sete permanents.sete de mici cantitati de apa rece. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. 5 granule. SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. .

se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante.tesutului conjunctiv. in alternanta. examenele vor elimina 0 patologie tumorala.cafea: Calcarea carbonica. numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. urcioare. . SIGMOIDITA. precum criptogama de balta .lapte: Sepia . epuizare fizica si intelectuala. furuncule.lipsa de energie. . . . Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate. fracturi.ca1cifierii.tutun: Ignatia. Trebuie con sultat medicul. Pansamentele intesti nale. de teapa. cu suprainfectii frecvente.supurar e. rino.paine: Natrum muriaticum: . Se vor lua Hepar sulfur 15 CH. . unghii casante si patate. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. emotivitate. .grasime: Pulsatilla. . de repetat da ca e necesar.senzatie de spin.agravare la frig. in cura de 0 luna. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. China. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. acnee cu supuratie. . --::::J!gravare la vacc inari. SILA.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. bronsite. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare.protectiei vasculare. somnambul ism. . . din ora in ora. . osteoporoza. . In perioada de criza.unt: China.transpiratie. . -frig.faringite. 5 granule din fiecare. supuratii locale in urma unui BeG. alaptare. somn agitat. 1 doza pe saptamana. supurat ie dentara. de 2 ori pe zi. . Simptome caracteristice . 5 granule.carne: Lycopodium. lata principalele: ' .bere : Nux vomica.ameliorare la cald. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar. . formand mici chisturi infectate.

excesiva. . s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta. Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza.(Equisetum).

••••• _ "" ":. de luat din a paispreze cea zi. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . tenul palid. a pantecelui si excitatie.infectii. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. . se ia: Folliculinum 15 CH.intoleranta la vaccinuri. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . pana la consultarea medicului. privirea vioaie si serioasa. dar anxio s si instabil. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. totdeauna foarte imbracat. 5 granule. tristete. I doza. Timid. •• : LACCANINUM Sani congestionati. in ciuda unei alimentatii bune. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. E un copil si un adolescent vioi. indiferent de clima.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . Medicul trebuie consultat frecvent. t _ . inteligent. Tratamentu l de fond e indispensabil. cu bombari frontale proeminente. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. aproape copilaresc. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. Predispus foarte usor la oboseala. uneori si in cazul durerilor de gat. slabit. Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii.generoase ~i dezinteresa te. un aer bland si frag il. sensibili. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. se p lange de dureri de cap. CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. sau conform pos ologiei indicate. . ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. detestand violenta. in a zecea zi a ciclului. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. . in cele pt zile care preced menstrele. SINDROM PREMENSTRUAL f.surmenaJ.. epuizabil. durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit.carente alimentare si afective . foarte afectuos. regimuri. ale pantecelui? Va doare capu l? . ~ In dezechilibru Rapid obosit. rara incredere in el.

~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. ~ Experienta mea: Deseori. . el este util si pentru congestia bazinului. Pe de alta parte. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. chi stice ~i dureroase. al ace stei femei hiperactive. cu 0 placa rosie si mici vezicule. durere de stomac. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. dese ori Sepia. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. bufee de caldura agravate seara. gaze. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. SEPIA Migrena inainte de menstre. deja iritabil in timp normal. totul dispars odat a cu venirea menstrelor.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. VIPERA Venele sunt dureroase. si exista un edem al gleznelor. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. In 15 sau 30 CH. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. criza de ficat. toate tulburarilc digestive spasmodice . foarte sensibile. In special Lachesis. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. oboseala si deprimare. modificare a . existii 0 LYCOPODIUM Balonari. cu un varf alb. CYCLAM EN Migrena oftalmica. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. precum Sepia campus. cu tulburari vizuale. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. Sepia. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. cu greata. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. constipatie. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. nevoie de a ridica picioarele. rosu. parca inflamate. NUX VOMICA I ndigestie. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. roseata. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului.

noduri. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. timp de 0 saptamana. c u nevoie de izolare. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. simte abdomenul greu. IGNATIA Spasme. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. plans rara motiv . LACHESIS Congest ie. sear a. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. dureri de cap. 1 doza. ~ LAC CANINUM 9 CH. la apropierea menstruatiei. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. cu un caracter foarte schimbator. in a zecea zi a ciclului.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. exista o secreti e abundenta a acestuia. 5 granule. si SINISTRozA Indispozitii variate. hiperexcitatie logoree seara.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. crampe. Veronica. 5 granule de 3 ori pe zi. In plus. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. ~ SEPIA 15 CH. modificare a dispozitiei. In ziua dinaintea menstruatiei. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. inainte de cele doua mese. In caz de reumatism articular. Apoi Bryonia 9 CH. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. de hiperactivitate. 1 doza in fiecare seara. . 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. este foa rte enervata si agitata. ~ FOLLICULINUM 30 CH. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. bufee de caldura. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. fizice si psihice. 5 granule. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. migrena si depresie care pr eceda menstrele. in varsta de 32 de ani. cu 0 mare nevoie de consolare. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. timiditate crescuta inainte de menstre. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile.ca scop amanarea reluarii lucrului. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. In urma un or traumatisme craniene. in varsta d e 40 de ani. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. NATRUM MURIATICUM Tristete. In ultimele opt zile ale ciclului. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre.

galben-verzuie. galben .

euealipt (1 g). LACHESIS Obturatie a nasului. in 9 CH. din medieamentele de mai jos. EUPHRASIA Lacrimari iritante. . din ora in ora. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. ~ LACHESIS 15 CH. . ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. 1 eomprimat de 4 ori pe zi. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. 1 doza. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. Pentru eopii. 5 granule.reeidivele sunt freevente.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. cu congestia fetei si dureri frontale. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t.pin (1 g). a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. Scurgerea s-a oprit foar te repede.Yves. care sunt rosii. .410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. in varsta de 34 de ani.elixir de papaina (125 cl). i n alternanta. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. ea in preparatul urrnator: .seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. in alternanta. calmata de caldura locala. dar nu exista supura tie. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. In aceste trei cazuri. ~ Si in pl us: In toate eazurile. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. ~ $i in plus: Se iau 5 granule. timp de eel putin opt zile. din doua in doua ore. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita.a aparut febra. 1 supozitor dimineata si seara.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. 5 granule dimineata si seara.cimb risor (1 g). se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. (pentru adult) intr-un pahar eu apa. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva. Trebuie consultat medicul dad . eu dureri oculare si frontale. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. ea sa se preserie un tratament de fond. . precum si 0 tuse uscata. I I . SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. . . de repetat a doua zi. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. Pierre.

entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. timp de doua zile.. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. cu iritatia mucoas elor. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic.ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . {> Experienta mea: . HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. ~ Sliibiciune a gleznelor. durere frontala.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. inaintea celor doua mese. care forrneaza dopuri in nas. caci sunt cornplementare. Vezi ASTENIE. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. ~ PYROGENIUM 9 CH. Tuberculinum. 1 doza dimineata si seara. . SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. timp de opt zile. sarcina pentru Sepia. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. MEZEREUM Durere violenta a fetei. Beatrice. a gravata in unna unei maladii. cu 0 rinita muco-purulenta.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. menopauza pentru Lachesis). KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. 5 granule pe cincisprezece zile. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. dimineata si seara. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album). SL. ZI in cura de SL. in varstii de 31 de ani. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. 5 granule. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. 5 granule. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. pentru cii se transforma rapid in sinuzita. se t eme de fiecare guturai.

. 5 granule). ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. timp de zece sau cincisprezece zile. pre cum Calcarea carbonica. Intre timp. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. SPASME Un spasm . timp de zece zile. ~. Stramonium 15 CH. 5 granule la cul care. in cazul spaimei.• . SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala." ~. SOMNOLENTA ". Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. spasmele apar pe terenuri nervoase. 1 d~za pe zi timp de trei zile. Daca simptomele persis ta. 5 granule. Daca simptomele persista. 5 granule inainte de masa. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. 5 granule inainte de masa. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. i n timp ce.. de repetat daca e nece sar. 1 doza de 2 ori pe saptamana. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. tr ebuie consultat medicul. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne . se ia Cup rum 9 CH.ium15 CH. De multe ori. consult~ti medicul. 5 granule la fiecare jumata te de ora. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie.. 5 granule de 2 ori pe zi.0F. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana.consultatl medicul.. 1 doza. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. de doua ori pe zi. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta .. 5 granule la culcare..fie ca e digestiv. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. de trei ori pe zi). uterin. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH. . 1-2 ori pe zi. 5 granule. SOLIDAGO Origine Splinuta. timp de patru-cinci zile.</'.. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH... copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata.. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor. 5 granule pe zi. . Daca tulburarile de somn persista. si China 9 CH. 20 picaturi. .414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH.

5 .urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH.

~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . in varsta de 40 de ani.impresie de obturare a laringelui. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. 1-2ori pe zi. SPORT I---. 5 granule de 2 ori pe zi. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. Trebuie consultat medieul. folosita de foarte multi sportivi.' . eu apasare.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. pent ru relaxarea muschilor.tuse seaca. 5 granule pe zi. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. 5 granule. de cinei o ri. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului..spasme: Colocynthis 5 CH. se ia ARNICA 15 CH. Simptome caracteristice . de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. }> Fara sa se mai astepte. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). din zeee in zeee minute.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui.erampe: Cuprum 9 CH. 1-2 ori inainte de sport. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. cavernoasa.Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. 5 granule. 5 granule de 2-3 ori. din eo specialitate homeopatica. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH. 5 granule 1-2 ori dupa efort. . Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. Cat mai repede posibil. sia luxat glezna jucand tenis. . . pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. senzatie de sufocare: . .Arnica 15 CH.l aringita acuta eu raguseala. Alain. Arnica 9 CH. care va decide oportunitatea unei radiografii. de trei ori pe zi. . 1 doza. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. ~ Recuperare dupa sport . 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei. pentru a stimula si incalzi muschii. faciliteaza rezis . 5 granule. timp de trei zile. Si. Principalele indicatil . 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. pentru a reeupera di n oboseala fizica.! 9 CH. . . -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil.China 9 CH. SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. in alt ernants. .

5 granule din fie eare. a pleeat sa se plimbe In Alpi. . Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH. 1 tableta inainte. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . in t impul efortului ~i dupa efort. ~ in timpul sportului George. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. in varsta de 62 de ani.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine.

pliculete.hipersensibilitate a organelor genitale. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor.cicatrizare a inciziilor chirurgicale. . ~ La cu1care: ARNICA 15 CH. . Pri ncipalele indicatii Recuperare. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului. . 1 comprimat de rontait. Principalele indicatii . SPORTENINA. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. cistite prov ocate de raporturile sexuale. timp de trei zile. in special episiotemii. . 5 granule de 3 ori pe zi.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . Stangacia nu e 0 maladie. Stafilococie cutanatii. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi. amelioratii urinand.r ~. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. 5 granule. urcioare. 0 afectiune pulmonarii. Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse.~ mancarimi cutanate.Principalele i ndicatii . Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. STERILET " ·. ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH.cistite larii microbi (cu urinii limpede). Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. STANNUM Origine Staniul. Origine Specialitate homeopatica (tablete. 5 granule din f iecare. Baryta ca rbonica. Principalele indlcatii Astenie extrema. . Hepar sulfu r: urcioare.' .dureri dentare la frig. . cistita "miresei".: . care i~i schimbii locul dupa scarpinare. se ia. bautura concentratii). din ora in ora. In schimb. abces. . rezistenta la efort.prurit care se deplaseazii. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. furuncul. . Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH.

halucinatii. . continua. " STOMATITA. . Origine Datura stramonium. . 5 granule din fiecare. ••••••. cu tus e dureroasa. 5 granule ora in ora. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH.-. -~. ccese de stranut. de repetat dupa douasprezece ore. Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite. din ora in o ra. Simptome caracteristice .inrosirea si uscaciunea mucoaselor.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. 5 granule din ora in ora. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala. . Vezi BOALA FANULUJ. . Simptome caracteristice .NUT ~ Inceput de guturai. de repetat la fiecare jumatate de ora. Principaiele indlcatil . ~. De avut in casa Stramonium 15 CH. .''1. de 2-3 ori.spaime nocturne. 1 doza. cu d elir si halucinatii. 5 granule ora in ora. continua. cu uscaciune a muco aselor.sinuzita frontala la inceput. Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor. .tuse seaca.spaime nocturne. granule sau sirop. convuls ii. Prlncipalele lndlcatii . . Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. 1 tub.delir cu violenta. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. tuse violenta.febra ridicata. .' ® STKA.delir. in alternanta. ~i Oscillococcinum. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. STRAMONIUM ~ • . Hyoscyamus: delir si violenta. HERPETICA. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate.congestii.guturai cu tuse seaca.febra foarte puternica a copiilor. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH. 5 granule. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH.

pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail . provocat de tulburari minore de acomodarc. Strabismul usor.STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog.

! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. 5 granule din fiecare pe zi. Origine Sulful. ~ Copii si adulti . Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice.inrosirea orificiilor. 1 doza. . Vezi FRICA. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. " .periodicitate saptama nala. daca suntet i prea nervos. cascat si sughit.agravare la unsprezece dimineata. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante. 5 granule inainte de mese.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate.dorinta de a sufla nasul constant. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus. . 5 granule din doua in doua ore. Vezi GUTURAI. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. vezicula.furunculoze.h erpes.Ignatia 15 CH.parazitoze si micoze. de repetat dupa sase ore. Lachesis.422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. in special respiratorii. Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 1 doza trei zile la ra nd. colon .. apendice. . timp de una sau do ua zile. Simptome caracteristice . ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. . SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. SUFLATUL NASULUI .Nux vomica 5 CH. . trebuie consultat medicu!. . 111111 .agravare l a caldura si in pat. ..) Hyoscyamus 15 CH. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH.oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. . rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH.dorinta de zahar si alcoo!.

Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat. ORL si respiratorii se intalnesc In familie.. ind eosebi: Psorinum. Lycopodium.:.artroza In pusee. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. Ii est e totdeauna cald.~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. Origine Iodura de sulf. . Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ .rino-faringita cronica.sechele ORL ale gripelor: .inflamatie a ganglionilor." . && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. ~ in echilibru Extrovertit. Arsenicum album ~i Nux vomica.~.. .poate sa fie putin c am zapacit. cu mici chisturi. . este delicata. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. Calcarea carbonica. Vezi CARA CTER.~. cu inclinatie spre mancaruri bune. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala.excretie iritanta. . cauta racoarea pentru picioarele care ii ard..reflux gastric cu aciditate. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice.oboseala pe la unsprezece dimi neata. mai ales in pat. nu exista un profil tip pentru Sulfur.=mw •• -. etilism. . ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum.inflamatie a pielii.. Kalium bromatum: acnee chistica.·""""". Principalele in dicatii . . . 'I" . . cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic. .inflamatie a tesutu rilor intra-articulare. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate. Ii place sa traiasca bine.. optimist .rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: . s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi. Persoane sensibile A priori. Simptome caracteristice . Principalele indicatii . ..boala fanului. dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i.acnee juvenila. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata.t. . In schimb. . .. SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica.

dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. timp de eel putin cincispre zece zile. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. Ca exemplu. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. Deseori. 173 de suse animale ca Apis (albina). 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. timp de eel putin cincisprezece zile. laboratorul Boiron . SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. 1 doza. 5 granule dimineata si seara. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. se confunda susa c u medicamentul. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. si Pyrogenium 9 CH. de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. .in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. de exemplu. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. lider mondial. . trebuie sa intelegem planta. in limbajul curent. in farmacopee exists aproape 3 000. un abces dentar. SURMENAJ . Cand zicem Arnica. un inceput de sinuzita. Arnica 9 sau 5 CH.426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. In total. fabrica si propune medicilor.in caz de surmenaj fizic. dupa controale foarte stricte ale calitatii. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. silice. du reri osoase. ar trebui sa spunem. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. 427 ® Pentru un furuncul. pentru a vorbi d e medicament.

lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului.". din doua In doua 'ore. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/.trac: Gelsemium 15 CH. provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. 5 granule. . . In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. 1 doza. In alternanta. de 3 ori pe zi. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. Vezi GUTURA/. timp de un a-doua zile. ~COALA. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . . parasit i: Pulsatilla 15 CH.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . ':'. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul. de repetat dupa sase ore. in cura de trei luni. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. .inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. 5 granul e. 1 doza in ajun. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. 1 doza. ~OLD®Jl <t ~. 1-2 ori pe an.

~ La persoanele foarte emoti ve. timp de trei sau patru zile.greata In perioadasarcinii. de repetat. . care asociaza ·Origine Papadia. de masina/transport. ia cu sudori reci. . ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. .nevralgii sciatice. timp de trei zile. Simptome principale . . TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor. constipatie. indispozitii. limba incarc ata. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. se vor lua: ~ in ur ma unei emotil .excitat ie psihica. daca e necesar. . Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH.rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus. 5 granule de 2 ori pe zi. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH.agravare la miscare. Cand cauza e pur emotiva.greata . Principalele indicatii . foarte timide Ambra grisea 15 CH. 5 granule pe zi.excitatie motrice permanenta. Principalele indicatii . constant agitati. 5 granule de 2 ori pe zi. daca e necesar. Principalele indicatii Copii instabili. 5 granule. us: rau de masina/transport. T.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. Principalele lndicatii Drenaj hepatic. 5 granule.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv. de repetat.ameliorare la aer curat. Simp tome caracteristice .

pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. pare ca terenullor s-a s chimbat. pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. si Natrum muriaticum 9 CH. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. TEREN ._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . se ia China 9 CH. 5 g ranule de 2 ori pe zi. . ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: .sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). maladii general e sau repetitive. apoi. de TENIE Daca. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. de doua ori pe zi. Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul.. De exemplu. . de exemplu rino-faringitele repetate la copil. aceasta maladie.aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -.•.. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH. t imp de 0 luna. in timp. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. 5 granule de 2 ori pe zi. caracterizat prin eruptii cutanate variate. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid.• .432 JACQUES TENDINIT. persista 0 slabire.unele persoane recidiveaza in mod regulat. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). dupa un tratament clasic. 5 granu le de 2 ori pe zi. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. in urma unui eveniment medical sau psihologic.mai intai 0 cau za microbiana. . antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. 5 granule in fiecare dimineata. 5 granule dirnineata si seara. care a creat 0 leziune cutanata. 5 granule.<l . Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann.unele persoane. fac boli noi. .:. Mezoterapia este si ea utila. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. recidiva sau alternanta intre ele.pentru aceeasi maladie.apoi. . . Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant.pentru 0 anumita persoana.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. In aceasta viziune. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. tratata prost sau deloc.

in conditii similare. de exemplu: terenul alergic. evolutia si prognosticul maladiilor. tisulari. nu fac neaparat aceleasi maladii. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . . care condition eaza aparitia. psihologici.mblul factorilor. ereditari sau dobanditi.persoa ne diferite.

Principalele indicatii Caderea parului. 5 granule dimineata. Principalele Indicatil .434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. . . sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. . timp de trei luni. sau daca e abse nt. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul. practica medicala ne permite. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . . 5 granule seara. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. dar in pozitie abdominala. .ce leziuni predomina. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. 435 condiloame.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. Traista ciobanului.care e prognosticul. care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. sicotic si tuberculinic. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. perio dicitate). THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. indeosebi genitale. si Calcarea jluorica 9 CH . interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. Origine Talium.ce tesut e afectat. Pana la operatic.

.Menstruatie hernoragica. timp de opt zile. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. 5 granule de 3 ori p e zi. .5 granule dimineata si seara. . zile. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. care se mai numeste si arborele vietii. asupra pielii.asupra starii generale. .asupra organelor genito-urinare.asupra sistemului limfatic. timp de zece . Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH.

.scurgeri albe cronice.impresia ca "ceva se misca in pantece". . pe de alta parte. TICJ.morfologia: p ersoana creste in greutate. despartire de mama (cress. agravare la umiditate. Unghiile sunt striate si casan te. a pri ori. lucioasa.veruci. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. tendinta depresiva. . . de fo bie la maladiile grave.idei fixe. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. . aceste maladii pot treptat sa modifice: . Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. indeosebi cancerul. Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. cand e yorba de ticuri ale fetei.nevralgii. Deci. .polipi la vezica. nervi: . Marilor medicamente de teren. . Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui.depresie re actionala.ameliorare la caldura uscata. Persoane sensibile Nu exista..vaccin BCG. ~ Piele: .hipertrofiere a prostatei. mancarime. indeosebi la subsuoara. alteori dificil de gasit . antigrip al. . papilom pe muco asele genitale.• agravare prin vaccin. 5 .infectii urinare cronice. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului.celulita. transpiratia e abundenta. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. scoala ). Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. sau Kalium bromatum 9 CH. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. ~ Geni to-urinare: .stresul.boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. ~ Stare generalii. 5 granule de 2 ori pe zi. deces). sosirea unui fratior sau a unei surioare. recidiva infectiilor.nevralgii. . constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. . tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. cu celulita. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva. in special copil -. uneori evident (accident. tuse convulsiva. ~ Digestive: Colite cu chioraieli. indeosebi Medorrhinum. Pielea devine grasa. . si are un miros caracteristic de praz. . condilom. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica.436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . trebuie d epistat un eventual element declansator: . 0 depresie. . In schimb. cu tratamente din ce in ce mai agresive.

cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. Vezi ANXIETATE.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. EMOTIE . TIP SENSIBIL !. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. La adult.. puti~ dezvoltati muscular. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. '.... une ori variabile In cursul vietii. Cdteva exemple Pulsatilla. in termeni de cercetare. Hahnemann. repartizarea grasimii. cu caracter iritabil si autontar. nelinistit. raspund deosebit de bine l a acest medicament. . Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta. care Ie usureaza probIemele digestive. iritabil. fobic . Am zice acum. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. cu piele deschisa la culoare. dermatolo gice. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine. blonzi sau bruneti. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla... care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. Se ia In 15 CH. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil.\. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. recunostea . mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. introvertit. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. . extrovertit. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate.. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam. in cazul experimentarii. inalti sau scurti si indesati. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. cu temperament timid. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate.. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. avand tendinta la c oIopatie. nerabdator. TRAC. avand tendinta la probleme circulatorii. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. infiltrarea pielii. daca e yorba de ticuri ale mainii. . intestin. emotiv cauta nd simpatia.ent. Ele pro duc. Lycopodium. meticulos . piele . fondatorul homeopatiei. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. musculatur a.e obiective: barbat sau femeie. fiecare individ are . 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. ficat.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi.

care ra spundeau mai bine la unele medicamente. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine.deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor. Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. Ele sunt In numar de trei: .

Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. emotii . 5 granule din ora in ora. menstruatie) sau emotionale (trac. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. Vezi ANXIETATE. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. biologice (alimentatie. ducand la 0 neputinta aproape totala. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. de 3 ori. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. de 0 proble ma cardiologica.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. diaree. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. in starile acute. oboseala).Argent um nitricum. 5 granu le de Lachnantes . Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. TIMIDITATE.. uitand putin diagnosticullezional. deceptii) . In toate cazurile. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. dar si de un corp strain aflat in bronhii. in mod obisnuit. TRAHBITA. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. 5 gran ule dimineata si seara. ora de ora. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. . de 3 ori. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. de 0 problema de reflux esofagian. este de a vrea. medicul va recomanda un examen radiologic. pre cum si prin simp tome fizice: diaree.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. . ora de ora. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. cu once pret. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. crampe. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. 5 CR si Bryonia 9 CH.apoi. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. care este un adevarat pericol. iar. 5 granule. caldu ra. de 30ri. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. daca tracul provoaca durere de stomac. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR.. cu ar suri de stomac si diaree. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. 5 granule. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . indeosebi pentru ceea ce. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. A doua.® La inceputul unei traheite acute. spasme. In alternanta. .Gelsemium. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care.mai intai. 5 granule din ora in ora. or . fie din cauza leziunilor reumatismale. se face tratament cu Arnica 15 CH. . Daca traheita apare in urma unui frig usc at.

. care nu alina : Mercurius solubilis. in 9 CH.ienteaza alegerea medicamentelor: se iau. .febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum.febra cu transpirare a partilor acoperite. 5 granule din doua in doua or e: . .febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna.

. -la maini : Sticta pulmonaria.la gat: Calcarea phosphorica. .l~:~' }:.. Aconitum 9 CH. 1. . -la subsuoara (miros puternic): Thuya. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. otita acuta noaptea. . 5 granule pe zi: . 5 granule pe zi: . • . 'I.os: Symphytum 5 CH. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album. .transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. 5 granule pe zi. arsura de gradul unu. 1 tub: febra ac uta. Aesculus compus.. TRUSA HOMEOPATICA. 1 tub: edem.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau.. . ~. in 9 CH . la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. }. 1 tub: criza de hemoroizi. 1 tub: dureri febrile.testicule: Cl ematis erecta 15 CH. -. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic. 1 doza din fieca re trei zile la rand. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. se ia mai intai Arnica 9 CH.la picioare: Silicea.:. gastro-enterita acuta. mare. angoasa nocturna.. Belladon ..la trezire brusca: Sambucus.! . urticarie. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive.in regiunea genitala: Thuya. Arsenicum album 9 CH.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: . -. raceala puternica. ~"i __. dar rezultatele nu sunt constante. traumatism muscular. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi.nervi: Hypericum 15 CH. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. 5 granule de 3 ori pe zi.i. indica si un medicament de f ond: se iau. in 9 CH. A FAMILIEI Jt.dupa masa: Natrum m uriaticum... care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis. -la piel ea capului: Calcarea carbonica. '. .piept: Bellis perennis 5 CH. Arnic a 9 CH. Tremuratul poate sa fie si cronic. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. .. Apis 1 5 CH. Transpiratia cronica.. 1 tub: hematom. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. . . cand e localizata. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . intepatura de insecte.vena: Hamamelis 5 CH. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice.

Atentie! Acest medicament contine as pirina. 5 granule.na 9 CH. TREMUK.is 9 CH. 1 tub: febra cu transpiratie. 5 granule. de repetat daca e necesar. 0 cutie: febra. Cephyl. . de repetat daca e necesar. de repetat daca e necesar. . cis tita acuta. durere. paralizie Gelsemium 15 CH. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. 1 cutie: rau de masina/transport. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. 5 granule. Cocculine.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. 1 tub: arsura de gradul doi. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH. Cantha.

recidive frecvente. Str amonium 15 CH: cosmaruri. 1 tub: vexatie. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. boala fanului. nervozitate. CH: oftalmia zapezii. sentiment de nedreptate. arsuri. 1 tub: iritatie a pielii. spaime nocturne. Coryzalia.slab ire.spasmofilie. 1 tub: trac. 1 flacon: tuse.otite repetate. 1 doza: inceput de supuratie. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. . Staphysa gria 15 CH. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente.tulburari de crestere. Principalele indicatil ~ ORL: . sistem nervos: . Cup rum 9 CH. . mahrnureala. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. . Coca 9 CH: rau de inaltime. . Nux vomica 9 CH. 1 tub: dureri spasmodice. adormire dificila. indigestie. zgarieturi.variabilitatea sim ptomelor. . Gelsemium 15 CH. sinuzita etc. Osci llococcinum. 1 tub: excitatie nervoasa. spasm ne rvos.menstre dureroase.probleme endocrine (tiroida ).afectiuni ORL repetate. . 1 tub: anxietate.rino-faringite r epetate. 1 tub: crampe. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. Vipera 5 CH: inflamatia venelor. in alternanta cu Colo cynthis. Simptome carac teristice . . 1 cutie: rinita. la fiecare episod. Sporteni ne: practicarea sportului. Stodal. Tuberculinum aviaire. spasm e.dureri de cap. Hepar sulfur 15 CH. Lachesis 9 CH: caldura. crize de astm. timiditate. otita.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. pentru 0 anumita persoana. migrena. ~ Stare generalii. . herpe s. Sedatif PC. I -astm. 1 tub: spasme digestive. Ruta 5. . 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. in alternants cu Magnesia phosphoric a. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. Folosirea ac estui medicament este delicata. 1 tub: dureri spasmodice. Homeoplasmine. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. Ignatia 15 CH. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. Podophyllum 9 CH: diaree. ~ Ginecologie: . Poumon hist amine 15 CH. zd relituri. Magnesia phosphorica 9 CH. Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta.anxietate si hiperemotivitate. 1 tub: alergie.

Simptome earaeteristiee Rigiditate. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: .maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). Tusea nu e 0 maladie. emotiva. cat si in cea profesionala. . Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. ci un simptom care trebuie explorat. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. in alternanta. la copii indeosebi. Ea poate sa indice un simplu guturai. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. a tesuturilor periarticulare. . TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. ea devine tematoare. astmei. cu infectiirecidivante.cresa sau la carnin). Vaccinarea cu BGC. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. folosi t in tratarea otitelor. mai curand slabe si longiline. cand e prost suportata. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. Desi nu e prea grasa. alergie. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la .fragilitate ORL. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. si se plange de dureri de cap seara. pr in fibroza. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Ii plac mutarile si calatoriile. sau dupa posologia indicata. dar seara devine hiperactiva.artroza cronica cu rigiditate. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. 5 granule din doua in doua ore. dar si probleme digestive si cardiace. TUSE®J.ganglioni tari si durerosi. dar si i ntelectual. cu 0 dispozitie destul de instabila. Hiperemotiva. Se simte epuizata fizic. bronsitelor. slabeste si mai mult. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. Imaginativa si creativa. retractie. . Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua.

. {. Se ia~ 50 de pi~aturi de. cu tuse foarte dureroasa. Trebuie consultat medicul daca . ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa. care se termina cu voma. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul.448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . . BRYONIA . rUSE: e grasa.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. La. 0 tuse seaca.febra sau expectoratia indica 0 bronsita. timp de opt zile. dureaza mai mult de opt zile.copil. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . Febra moderata. 111111111111111 . .Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. chemat de urgenta. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. {. brusca. Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. . cu durere a traheei si bronhiilor. iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. Phytotux. . SPONGIA Tuse cavernoasa.Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. cu 0 voce in schimbare. iar expectorati ile dificile si consistente. cavernoasa. . elixir de papaina (125 cl). {. SAMBUCUS Nas infundat. co ntinua. recenta. precum Campho~~neumme. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta. ~ $1 in plus: . indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. cu senzatia de apasare si sufoc are. BELLADONNA Febra ri~icata. . lara accese. care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. trezire brutal a noaptea.tusea dureaza.pin (l g).cimbrisor (1 g). 5 gran ule de 3 ori pe zi . in 9 CH. 3 ori pe zi (pentru ad ult). {. Droset ux.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. alternand cu sudoarea fete i. rUSE: este seaca.eucalipt (1 g). mtepatoare. in asteptarea venirii medicului . ' ~ Experienta mea: . in caz de laringita acuta la copil. supozitoarele sunt mai usor acceptate . progresiva. de la primele simptome. timp de eel putm opt zile. rUSE: este seacii. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. . cu tuse foarte dureroasa . la fiecare zece minute. brusca. 1 supozitor dimineata si seara.

cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. sufocare. . desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea. dureroasa si agrav ata de aerul rece. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. in varstii de 2 7 de ani. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. ~ Experienta mea: . trebuie consultat ~edicul. caci poate sa fie yorba : . JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii.. Est e un medicament clasic al astmului. MANGANUM Tuse seaca. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. ' Daniel. medicament clasic al tusei convulsive. ~ Experien. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. Atentie! In toate acest e cazuri.a mea: . printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. ~ Experien. ~ Experienta mea: . 3 seri la rand. trei seri la rand. . TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. c~iar si in faza acuta a unui guturai. laringeeana." . cavernoasa. cu accese. 5 granule de 3 ori pe zi. In 5 CR. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase.Foarte fr~cvent.de un reflux gastric. are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. TUSE: este seaca. daca tusea dureaza. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. chiar mancarime pe laringe.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. foarte util in numeroase traheite. trenanta. 0 0 0 gura de apa rece. 1 doza. . ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR..de 0 problema cardiologica. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma. ~ Experiema mea: . BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita. ~ DROSERA 15 CR. fora acce se. si dureaza. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. ' Foarte eficace in episoadele acute. in urma unui guturai.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. tuse seaca..

~ Experienta mea: In 15 CH.. in timpul zilei. sau de TUTUN ""."t . preventiv. vaccinari -. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. perturba echilibrul organismului.maladii infectioase. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. corticoterapie. . 5 granule zilnic.:.. 453 Alice. ----==. . cresterea in greutate.::::=::::====::. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. mesele prea copioase. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. -. precum si 0 modificare a termoreglarii . in varsta de 3 ani. '1 doza. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. inainte de ceremonii spectacole. din ora in ora. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. 5 granule zilnic. verucile. picioarele "neastamparate". Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". la fel ca si alte evenimente . care te obliga sa te scoli. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. la fiecare guturai.. in 15 CR... T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. 5 granule la .~. face 0 tuse grasa.la oprirea fumatului: agitatia fizica.1 . 5 granule de 3-6 ori pe zi. in alternanta. . furi a. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare.IIII •• IMIi. sub forma de a ccese. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. exact in m omentul culcatului. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. . Celulita. De vina sunt ront aitul tot timpul. fiecare acces. 5 granule zilnic. 5 granule zilnic. care provoaca vomitat. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului.

apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile).in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. Evident. pre cum Comfeel. dar nu impiedica recidivele. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. 5 granule. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. 5 granule din doua in dou a ore. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. care necesita un tratament de fond. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. trebuie consultat repede medicul. 5 granule. Idoza. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. in alternanta.ii! i1!Iff. in faza acuta. pe toata durata tratament ului. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace. 5 granule..TEAPA. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine. ~iEchinacea 5 CH. Acestea indica terenuri anxioase.in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. . _ ~ . Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat .': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' .• ~ . in asteptarea consultarii medicului. apoi la fiecare recidiva: . 1-2 ori pe zi.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH.. -.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . . ·k. 1-2 o ri pe zi. timp de doua-trei zile. I doza. se adauga Fluoricum acidum 9 CH. t. in asteptarea consultarii medicului. <it» Jj In cele mai multe cazuri. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal.•. de 3 ori pe zi. cu polaritate digestiva. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH.

Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. 5 granule de 2 ori pe zi. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante.fnabile. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa.H epar sulfur 15 CH. soare) sau emotive. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. . se cons ulta medicu!. Daca simptomele persista. Cu ocazia episoad elor acute. Uneori. Antimonium crudum 9 CH. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. consultati medicu!. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. Daca simptomele persista. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). 5 g ranule pe zi. ~ In caz de placi roz. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. 5 granule de 2 ori pe zi. umflate.si Staphysag ria 15 CH. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara. de 3 on. . 1 doza la fiecare douasprezece ore. fizice (frig. de 3 ori. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. _ _ _ y~ 9. 5 granule pe zi. Recidivele necesita un tratament de fond. 5 granule de 3 ori pe zi. se vor lua: . URTICARIE Jl Urticaria. " . 5 granule de 3 ori pe zi. CH. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. ~ Despicate: Silicea 9 CH. timp de patru-cinci zil e. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doza la fiecare douasprezece ore. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. dupa trata ment. Poumon histamine 15 CH. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. la unele persoane cu teren alergic. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. 5 granule de 2 ori pe zi. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. 5 granul e de 2 ori pe zi. timp de trei zile. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. efort. se ia de la primele simptome.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. . Kalium phosp horicum: surrnenajului.hipersensibili la auz: CofJea. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. cramp e la picioare. . se ia Vaccinotoxinum 15 C H.cram pe.intoleranti mizantropi: L ycopodium.senzatia de slabiciune. daca veziculele sunt grup ate.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . . cu nevoia de a Ie misca continuu. Principalele iudleatil .obosea la nervoasa dupa efort. . . . ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. mai ales pe plan nervos si intelectual. 1-2 ori p e zi. daca e yorba de z ona toracica.intoleranti. 5 granule de 4 ori pe zi. " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: .dificultati scolare la copiii nervosi. din doua in doua ore. pana la consultarea medicului. agitati. Principalele simptome . 1 doza unica. hiperexcitabili: Ignatia. . .dureri de cap dupa ce s-a baut vin.Croton 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. ZINCUM cO cO Origine Zincul. .hipersensibili. 5 granule. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe.Ranunculus bulbosus 9 CH. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica. nerabdare a picioarelor.nerabdare.

Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . a unui accident. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. pentru prevenire. 5 granule. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. sinuzita ~tc. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie.unei lovituri. ' Diarea banala a copilului. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . C hamomilla 9 CH: pusee dentare. bombanitor. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. !r e~Ule notat cu mare a~entle. Se p~a!e deci pas~r~. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice.. migrena. Pusee dentare . de doua ori pe zi. _ . la fie care zece mmute. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. din ora in ora. nervozitate. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. Podophyllum 9 CH: diaree. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . Nimic nu dovedestc ca. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. Ignatia 15 CH: excitatie. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. herpes. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. la fiecare reapariti e. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. 4-5 doze sunt suficiente). Belladonna 9 CH: fund rosu.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele .' . a unui soc. Arnica 9 CH: hematoame. otita. la un interval de jumatate de ora. _ARNICA 9 CH. furios. Stramonium 15 CH: co~maruri . Homeogene 4 6: agitatie. cand devine iritabil. insomnie. de doua-trei ori. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. indigestiile. din ora in ora. Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. Hematoame In u~a. ba~ica. Sedatif PC: anxietate. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. 5 granule. Arnica 9 CH: cucuie. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. Gelsemium 15 CH: teams. de doua-trei ori pe zi. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. 5 granule. 5 granule. pentru 0 anum ita perso~na. . trac. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. de patru or i pe zi. de patru ori pe zi. 'pe~tru fiecare medicament. China 9 CH: diaree.

pentru facilitarea somnului. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. __ ----"I iiiiiiiii . Criza de ficat ~ . Reeuperare. Apis 15 CH: reactii solare. . Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. 1 doza. Stres . Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. Cantaris 9 CH: basici. de trei ori pe zi. 5 granule. m specIal ~tndll. Pulsatilla 9 CH: degeraturi. ~. . '. revel ion. VACANTA DE IARNA. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. la culcare ~i a doua zi dimineata. lombalgii. ~ . Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. inaintea celor doua mese. socurl In urma unei lovituri. cucuie. mai ales dupa transpiratie abundenta. _. Sportenine: crampe. ~ PULSAT ILLA 9 CH. Ruta 9 CH: tendinite. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. . . crampe ~ SPORTENINE. a fiecare zece minute de patru-cinci ori. entorsa. ARNICA 9 CH. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie.d . C hina 9 CH: iecuperare fizica. Arnica 9 CH: lovituri.e. in a lternants. SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. 5 granule m fiecare seara.. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. Entorsa ~ APIS 15 CH. Apoi. 5 granule.. a unui accident se ia cat mai repede posibil. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport.476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . Degeratura . Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. inainte de mas a. ~ RHUS TOX 9 CH. . Am eteli. 9 CH. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. in alternanta. Homeoplasmine: degeraturi. de repetat dupa trei si dupa sase ore. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. din ora in ora. . d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. dupa masa. in acelasi timp cu aplicare a ghetii. in timpul reeducarii. 5 granule. ~ ARNICA 15 CH. 5 granule dimineata. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. recu perare musculara. _.. de rontait sau de baut. Traumatlsme. . timp de zece zile. a unui soc. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. 5 granule. 5 granule in a lternants din ora in ora. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH.' si a calor -'1 biliare. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. muschi.. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. 4-5 doze sunt suficiente). .. 5 granule seara. Coca 15 CH: rau de munte. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. 5 granule seara. 5 granule. Cuprum 9 CH: crampe musculare.. MahmureaBi . . din ora in ora. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e.

IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .ium"lDlullll.iiiiiii.

~ POUMON HISTAMINE 15 CH. Rinita cu stranut si scurgere limpede. 1 tub. m a ternan. 4-5 doze sunt suficiente). gastro-enterita angoasa nocturna. 9 CH. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . 1 tub. VACANTA LA SOARE Trusa . din zece in zece minute . in alternanta.prevenirea intepatunlor de tantan. . 4-5 doze sunt suficiente). 1 tub.a. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. 5 granule din ora in ora. ~:J . ~ ALLIUM CEPA . d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. Puseu hemoroidal. arsura de gradul I._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. B urta e halonata si 11doare putinj. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH.. 1 tub Hematom. din ora in ora. Kevin. granule. picioare grele.: ~~iun~lOe~te galben. din o ra in ora. intepatura de insecte. 5 granule. 5 granule . in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. ferite de caldur a si mirosuri putemice. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. Gelsemium 15 C1l: insolatie. . cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. . traumatism muscular. 5 granule. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. 4-5 doze sunt suficiente).. Ledum palustre 5 C1 l:.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . din zece in zece minute.' Trebuie sa se bea suficient lichid. . ~ APIS Apis 15 en. 1 tub . Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. . 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. 5 granule. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. ~~. inflamatie veninoasa. Allium cepa 9 Cli. Febra brusca (39-40 grade C). u are ie~~. Apis 15 C1l: insolatie cu. In urma unei lovituri.5 granule. 5 granule. timp de trei zile. . se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. a unui soc. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. de patru ori pe zi. IU~l!a solara. Vipera 5 Cil:. pe malul marii. 5 granule. In . acuta.\I~B. 5 granule sear a.. 5 granule. Du reri cu arsura. otita acuta noaptea. citate in aceasta carte. in va~ta de .. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. urticarie. 0 data sau de doua ori pe zi. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. foarte abundenta. din ora in ora. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie .m~muacu seara. 1 tub. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. trei ori pe zi. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll. ed~m. rarinddozelc in functie de amehorare.. 5.478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. In timpul vacantei de vara. Edem. Iar~ sange. Podophyllum 9 C1l: diaree. . ~. 1 tub. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici.

In cazul multor medlcamente.e prima necesitate. .

~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. _ t . . inaintea celor trei mese. 1 tub. boala ranului. _. In cazul acceselor de tuse. d I Iritarea pielii. 5 granule. 1 comprimat de supt. mimmum 0 saptamana. . UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. la culcare. . npa. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. arsura de gradul I. Trac. . 1 tub. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. ~ CO CCULINE Cocculine. 5 granu le. Febra. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. .. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. arsura. arsura. indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. din ora in ora. zgarietura. la cu1care. cand devm mta 1 1. . ~ CHINA China 9 CH. 1 fl~con. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. 1 doza trei seri Ia rand. din ora in ora. taietura. in ajun si in dimineata exarnenului. 1 tub. Migrena oftalmica. in alternanra cu Magnesia phosphorica. 1 doza. 1tub. drenarea cailor biliare. Crampe. b T f . . cistita acuta. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. de doua-trei ori pe zi. imposibilitate de a adormi. . ~CUPRUM Cup rum 9 CH. din ora in ora. 5 granule. _ d Arsura de gradul II. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. 1 cutie.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. din ora in ora. Rinita. ~ CORYZALIA Coryzalia. '" 'I Ra~ de masina. 1 doza. durere. rann dozele in functie de ameliorare. I caz de pusee dent are la bebelusi. . 20 de picatun.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. A ~. din ora mora. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. 1 tub. rannd oze e in functie de ameliorare. crize de astma. . 1 doza. in alternanta . . 5 granule.. A Dureri spastice. 5 granule. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. Iritarea pielii. 1 tub. rarind dozele in functie de ameliorare. spasme. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. rarind dozele in functie de ameliorare. pe toata perioada pregatirii. 1 cutie. . C!lI!'l CH. Criza de ficat. fie GELSEMIUM 15 CH. In fiecare seara. 5 granule. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. 1 cutie. plesnitura.. . 1 tub. A • -n . 1 tub. 5 granule. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH.Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH.. . 1 doza. rarind doz ele in functie de ameliorare. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. ~ CEPHIL Cephyl. de trei on p e Zl. de trei on pe ZI. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. . _. de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. gas~o-en e~ ~ g de exemplu.. indeosebi noaptea. . 2 comprimate..

trei zile la rand. NU~ VOMICA 9 CH. IPECA Ipeca 9 CH. timp de minimum zece zile. 5 granule la culcare. trmp de minimum 0 saptamana. I ~l:l~. ~ x. 1 tub. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. 5 granule. Alergie. OfeI?s_are. . 1 tub. cu scurgere goasa. timp de trei-patru zile . Sinuzita. spasm nervos. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. reu~atismale sau dupa sport. ~ STODAL Stodal. grasa. x. 5 granule. nervozitate. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH.. .:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. 1 tub. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH.. Cosmarun sau spaime nocturne la copii. Dureri spastice. sau In perioada de reeducaI. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC... ind~gestie. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. la culcare ~I a doua zi dimineata.s_entiment de nedreptate. 5 granule la cerere. Tuse. 1 tub. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. 1 tub. . ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. de patru on pe zi. 1 cutie de 6. guturai. dupa masa. mahmure~la. 0 data sa u de doua ori pe zi. de trer on pe zi. 1 tub. 5 granule.rm~naJ. . . Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. 1 tub. Spasme digestive. 1 tub. . 5 granule. .482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . Tus e spastica. Anxietate. din ora III ora. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. 5 granule. 1 flacon. de dou~ or i p~ zi. in alternanta cu Colocynthis. la culcare. Curbaturi. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. 5 granule. trei-patru seri la rand. _~ . inainte de mas a. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. . 1 doza. IGNATIA 15 CH... Se iau 5 granule la culacre. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. sunt necesare 24-36 de ore). ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. . Excitare nervoasa. 1 tub.

l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA. .. ARTERITA.. 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA.DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i. boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA.. ANGUSTURA ANILINUM ANITA. BLENORAGIE BOALA FA. ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA.. PECTORALA.... BALONA......... VERA INTRODUCERE ..TURl BA...LBA ......TA.... BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA. ARTRlTA...UT BA..' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA..........•...... Schaumann.... 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA....... ANGHINA...NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A......IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA.....PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA.SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA. ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA. BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA...SICI BA....RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A.. ARTROZA. ANGOASA... 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP .

ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA.

CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON.IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .

221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .218 .488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA. PLEUREZIE/PLEURITA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU .PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA.

RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A.RILE NOU-NA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.iiill"IIi£1i . RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA. RAGU~EALA.

SALPINGITA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . RUJEOLA. SONDAJ SPAIMA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA. SILA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.BICIUNE SLA.TOR SCIATICA. STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A.CU REPETITIE RIZARTROZA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. PASTORIS TEAPA. T . NOCTURNA. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA.HERPETICA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. SCIZURITA. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA.

maiiillhlUillll"iblL.iIDl".VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.idJJII£illi£iii. Jjii£Jii£j i£j .

•••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm .111 I 1111111 . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 . ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful