Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. Este înţelept să anunţaţi medicul. cu medica mente care o favorizează.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. În toate cazurile. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. cu elimin area multor toxine. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile.

de 4 ori. . Ve zi FRICĂ.1 .. . 5 granule pe zi. -----.. ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH. spate. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH.f. Sul fur iodatum 9 CH. tulburări hor monale.- . ca toate terenurile alergice. . 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce .de toate obiectele care înţeapă sau taie. China. 5 granule pe zi în perioada de criză. 13 . ~ Teamă.chinină: Natrum muriaticum. ' .}. fobie . Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. sărată sau tonică .:·~·'I .1" .zahăr: Argentum ni tricum. 5 granule din fiecare pe zi.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.ca acele. de ori). arsură cu edem: Apis 15 CH.. degerături: Agaricus 5 CH.sare: Natrum muriaticum. bărbie.vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . la fiecare oră.'·~.5 granule la fiecare oră.:t:·. chistur mari. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm. Alergia la acarieni. . . Dacă tulburările persistă. 3 granule din fiecare. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. . 1 doză de repetat după două ore. Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . 5 granule de 4 ori p e zi. torace? Cum arată: mici.de exemplu Coca-Cola.. În timpul călătoriei. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate.. . necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. înainte de mese. În timpul crizei se iau.•. dimineaţa şi seara. 5 granule la fiecare jumătate de oră.carne: Allium sativum.ca acele de gheaţă. Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule.de a te înţepa cu acele: Silicea. trebuie să se consulte medicul. . Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. _ •.ceai: Thea. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte.. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t.

~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei. d ureroase. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. . Microsol.Piele. 1 fiolă din fiecare pe zi. Sepia. În fiole: Oligosol. ~ Experienţa mea . ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. . Natrum muriaticum. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei. S ilicea. timp de şase luni. mai ales la nivelul maxilarului. HEPAR SULFUR Chisturi mari. cu puroi. care se întinde pe umeri. II ---I . ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. 5 granule pe zi. Tuberculinum. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. Thuya. Lycopodium. ~ Şi în plus. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. --.prezenţa unor gangl ioni.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. infectate. 1 doză pe săptămână. cu contururi dureroase. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort.acnee juvenilă clasică. . Trebuie consult at medicul .când coşuri le sunt foarte infectate. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii.SELENIUM "\ . cu un vârf alb. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă.-. . LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. în număr scăzut. E NIA JAMBOSA Coşuri mici. SULFUR IODATUM . albăstrui şi dureroase. . urticane.adolescent deseori an xios.pentru un tratament de teren.ch isturi mari. KALIUM BROMATIUM . ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. Granions. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH.

1 doză în a zecea zi a ciclului. ~ ENIUM 9 CH. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. şedinţă de ortoptie. În vârstă de 16 ani. dimineaţa. 1 tub. Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. 5 granule. 1 doză în a zecea zi a ciclului. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH.' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. 1 doză pe săptămână. Noemie. foarte mare. . În v tsprezece ani.febră acu tă gripală. ~ SULFUR IODATUM 9 CH. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. seara. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . . Nicolas. RAYNAUD (sinlromullui).~ ••••. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. 5 granule.febră bruscă. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. înainte de consultarea medicului. Totul se agravează înaintea menstruaţiei.nevralgie intensă. De avut În casă Aconitum 9 CH. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. înainte de consultarea medicului. . ~ FOLL ICULINUM 15 CH. dureroa se şi conţin puroi. ~ DHAS 15 CH. . Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. E xperimentare. 5 granule. E vorba de coşuri mici. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. . . Vezi DEGERĂTURI. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH.nevralgie acută a feţei după răceal. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. . 5 granule înainte şi upă efortul ocular . se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. Coşurile sunt grase. . Simptome caracteristice .homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. oare. 1 doză pe săptămână. . Principalele indicaţii . pentru o cură de o lună.panică cu agitaţie şi palpitaţii. nedureroşi şi puţin purulenţi.angoa să profundă cu agitaţie. dimineaţa.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. cu înroş'ea feţei.insolaţie. 5 granule. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. 1 doză pe săptămână. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. Luteinum: în general în 4 CH.lucru la computer. Androsteron: în general în 15 CH. ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. seara.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie.

torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. În toate cazurile. .dureri ale sâni lor înainte . Comparatii şi asocieri Caulophyllum. în momentul menstruaţiei.menstruaţie dureroasă. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . 5 granule 1-2 ori pe zi. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. Acupunctura datează de câteva milenii.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH. . hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice .dureri ale ovarelor.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. 5 granule din fiecare de două ori pe z i. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. durerile fluxului.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor.dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. Huruituri sau şuierături în urechi. Până Ia consultarea medicului. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. aştere.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă. . . ACUITATE . 5 granule 1-2 ori pe zi. suprarenală. de menstruaţie. . ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic. 5 granule 1-2 or i pe zi. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. . Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. Homeopatia este bicentenară.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n.

.

de ce le mai multe ori. pentru o persoană nervoasă. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. 5 granule pe zi. ADORMIRE . veziculă. cât şi unor puncte de acupunctură. obsedată de programul de lucru. Adenomul. peritonită. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment.sindromuri dureroase. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. cu senzati e de foame dureroasă . 5 granule îna inte de masă. dureroase. Vezi BALONĂRI. ADENOM ® ti.stres. pentru un mâncău iritabil. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. desco perită de Hahnemann. " . care suferă de dureri gastrice. Consultarea medicului este obligatorie. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. 5 granule pe zi. În practică. apendicită). 5 granule pe zi. cu stomacul prea plin. pentru o persoană nervoasă.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. ADENOPATIE u ••• • . _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. E vorba de puncte cutanate. 5 granule înainte de mese. însoţite de eructaţii zgomotoase. care se teme să nu întârzie. 3 granule din fiecare. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. pentru un hepatic iritabil. de două ori pe zi. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. 5 granule dimineata. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. . _ Asa foetida 15 CH. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli.adormire grea: vezi INSOMNIE. In acest scop. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. . constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. _ Lycopodium 9 CH. timp de cincispr ezece zile. Este un fenomen nervos. hcrnie. având o farmacologie foarte deosebită. _ Nu x vomica 5 CH.alergie. insomnie. în ambele cazuri. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. cât şi psihologic al acestuia. mai ales reumatisma le. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. 5 granule pe zi.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente.

a cărei origine poate să fie infl amatorie. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. 5 granule de 2 ori pe zi. timp de cel puţin o lună.CH şi Baryta iodata 5 CH. Sulfur iodatum. Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. infecţioasă sau tumorală. Silicea. se pot folosi: . ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum.® ~ ti. Din punct de veder e simptomatologie. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. În toate cazurile. Drosera 5 . .

durere a regiunii sacro-iliace.ca . Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. ceea ce e logic.conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. 5 granule pe zi. . Castana. Principalele indicaţii . în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. timp de două zile.. 2 drajeuri de su pt din oră în oră. trebuie să se consulte medicul. 5 granule de 4 ori pe zi. şi Rhus toxicodendron 9 CH. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. antiinflamatorii şi antihernoroidale. în special în vitamina P. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. / Intoleranţa sugarului la lapte. AETHUSA CYNAPIUM . _ anxietate. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare. P rincipalele indicatii . . De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios. Dacă tulburările persistă.ca Origine Cas~anul sălbatic.ţ . cu vome şi diaree. în alternanţă cu Homeovox.. în alternanţă. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. are o compoziţie foarte bogată. 5 granule .congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: . . ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. 1 doză dimineaţa şi seara. timp de d011ăzile. -vance. pot exista cauze organice. Sepia : congestia sistemului venos. în ultimele zile ale ciclului.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. Simptome caracteristice . AESCULUS HIPPOCASTANUM r. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 4 ori pe zi. Medl~amentul are efecte antihemora gice. strigăte Arnica 15 CH. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. Pe de altă part e. nu să se substituie lui. 1 doză dimineaţa şi seara.ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. din oră în oră. 2 drajeuri de supt din două în două ore. caz în care trebuie să se facă analize complete. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului.pus ee hemor oidale. trac: Gelsemiu m 15 CH.· . şi Homeovox. ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH. " .

Simptome caracter istice. . care sângerează. 1 > Experienţa mea .. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. 1> Experienţa mea . BORAX O singură ulceraţie la gingie. Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor..Hydrastis TM. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături.. . ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. 5 granule din două în două ore. cu ulceraţii.nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. . . gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. . I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a .Phito lacca TM. .. oculare). . Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: .. cerul gurii. Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament.degerături. cu secreţii gălbui. limbă. _ înroşirea pielii. . ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. .dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore.algodistrofie.dacă există simptome generale (febră. . MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. . .dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. . . sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului. 5 granule din două în două ore.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare. . . 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. Trebuie consultat medicul . .ticuri ale f i.dacă recidivează în mod regulat.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. ganglioni). Medicamentul tuturor infecţiilor guru.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. . .24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . foarte fierbinte.Calendula TM. _ spasme musculare la lllv~lui feţei. . 25 AFlĂ . Mal ales pe marginea hmbll. 1> Experienţa mea . KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă. 1> Experienţa mea. Principalele indicaţii .lipsa de coordonare motnce. _ Trebuie tratată aciditatea gastnca.:. . cu dureri înţepătoare ca nişte ace. într-un pahar apă fiartă şi răcită.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi.

Sulfur. Apar iţia altor simptome. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. sensibiZambila de pădure. . .somn: Laches is. Psorinum. iucntelor homeopatice. Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută.agitaţia picioarelor: Zincum. care facilitează eliminările pe care le provoacă. Simptomul. se exacerbează.masă (după): Lycopodium. Pulsatilla sau Hepar sulfur. departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. Arsenicum album. Iată principalele: . Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. . o insomnie. trebuie să se consult e medicul.frig: Nux vomica. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. AGORAFOBIE . precipitat: Argentum nitricum. sau.altitudine: Coca. Vezi CLIMATOLOGIE. . . Sulfur.baie rece: Antimonium crudum. Psorinum: . de poduri etc. 2. Nux vomica.'(/rbonicum. . Pulsatilla. supuraţii. . Lachesis.căldura patului: Lycopodium. ticuri ale feţei: Agaricus.agitaţie.eforturi fizice: Arsenicum album. Gelsemi um. în loc Origine să fie trat ată. Hipertrofie a amigdalelor. . Teamă de spaţi ile întinse.baie c aldă: Lachesis. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală. Phosphorus.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. Silicea. Sulfur. Dacă tulburările persistă.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. Agravările .masă (înainte): Natrum muriaticum. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. 5 granule pe zi. . AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur .alcool: Nux vomica. calma. este excitată. . Natrum . vegetaţiilor. Mercuriu s solubilis. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.ca şi arneliorările .căldură: Pulsatilla.curent de aer: Hepar sulfur. şi sensibilitatea pacientului. de exemplu o durere de cap. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. prin De fapt.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". .mişcare: Bryonia. AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. de pieţe. Agravarea simptomului însuşi. .totdeauna grăbit. Aceste medi camente se iau în 15 CH. diaree. în ordi ne alfabetică. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. Această 1. . erupţii. sau simptomul se estompează. .

" . Pentru întărcare . ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării. o persoană . din greşeală. în nlternanţă.Calcarea carbonica 15 CH. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. • ~. l' doză trei seri la rând.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: .deseor i un copil . de 4 OrI pe ZI. . de 4 ori pe zi. care trebuie în acest caz oprit. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH.•"".dovada unei reactii puternice a organismului. .Silicea 15 CH. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. indicat sau nu. La unele persoane înalte. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. la spi talizarea într-o clinică specializată. în alternanţă. Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. 5 granule. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). . În fine. după fiecare alăptare . Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. 2 comprimate dimine aţa şi seara. 1 doză de 3 ori pe săptămână. 1 doză pe săptămână.. logoree: Lach . 5 granule. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze.. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. în primele trei zile. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t.. acesta po ate să simtă o oboseal~~ . 1 doză trei dimineţi la rând.Pulsatill~ 15 CH.China 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. ALCOOLISM® '. . 1 doză pe săptămână.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3.40> •• AILANTHUS .. de cele mai multe ori. Această obose ală . 5 granule de trei ori pe zi.este deseori un semn bun. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor. nu sunt niciodată grave.dorinţă de alcool. chiar dacă.Osteocynesine. excitare. sausale oprim:-şi să nu luăm. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: . de repetat de 4 ori. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. . Ricinus 4 CH.

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă.. Indiferent de cauză şi tratament. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH.. 5 granule de 2 ori pe zi.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. anxietate. în general cu ocazia unei micoze.rujeolă. ." ~. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. . tuse convulsivă -. 1 doză zilnică.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ .dureri de stomac. I gnatia: mâncatul calmează enervarea. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. testele tuberculinice pot să devină ne gative. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare. . 5 granule pe zi. În planul termenului homeopatic. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. d upă () rujeolă. . şi Hypericum 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj. de aceea medicul homeopat dă. timp de cincisprezece zile.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). obezitate. . Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. . Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. în special cea a numerelor. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*.ranule pe zi. 41 -.oboseală. o rubeolă sau o tuse convulsivă. III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic. pierderea memoriei în urma surmenajului. ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa.tulburări de apetit.erupţie de pustule cu mâncărime intensă. Principalele indic . 5 I'. . Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH.. 5 granule pe zi.tulburări de memorie. ANEROIE. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental..J] În urma anumitor boli . cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice .

ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament. . Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific.

. alternantă. de repetat după zece min ut dacă e necesar. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. pe care homeopatia I . va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . In schimb. de teamă.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH.anorexie variabilă. .crampe. 5 granule. lire neces ită Sulfur 15 CH. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. VERA specie de arbust din America de Sud. . Ruta: traumatism al tendoanelor. 5 granule din fiecare pe zi. I . 1 doză pe săptămână. local. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. . timp de zece zile. Se ia: Aconit 30 CH.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. Vezi CARDIOLOGIE. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. în momentul crizei. timp de o lună. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. dureri de tendoane. . 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. rigidizarea te ndoanelor. 5 granule pe zi. rxle urnt . pr ecum unii srafilococi. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. .maladia lui Osgood-Schlatte r. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC).alifie cu Pa eonia TM. Principalele indicaţii . 5 granule pe zi. Dacă angoasele sunt frecvente. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. Rhus toxicodendron: durere.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. tratea ză rapid.

Hura brasiliensis 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi.ANITĂ Inflamarea regiunii anale: . .

: ' . Este un pdus toxic.. lehamite.. să se reducă doze le şi durata tratamentului.. ~~. . . dar atipică. precum şi asupra fIii. .. -.' . Principalele indicaţii . ia adevărata depresie. Simptome caracteristice . ANTIMONIUM CRUDUM ~.. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor.îngroşarea pielii care se poat fisura.erupţie de pustule cu cicatrice olacee. Principalele indicaţii Bronşită acută. trebuieî ştii să descoperi anxietatea .lIluluipulmonar. . insomnie. ANXIETATE (terti anxios) ~. Astfel.'.~'. . Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii.Nitricum acidum: negi. 's Origine Trisulfura de antimoniu. . se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea .diaree. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '.. eructaţii.jenă bronşică cu respiraţie difilă.. Vezi DEPRESIE. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. . tetanie.prin cure repetate de antibiotice .scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală. tulblări ale poftei de mâncare.indigestie după consum excesiv de alimente.pecingine. . Simptome c aracteristice . Stresul este astăzi cuvânt .. .unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. . Prin urmare.:.limbă foarte încărcată.\. când prescrierea e justificată. .RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. pasmofilie. -neg m are.. poate să treacă neobservată. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită.. Origine Tartratul de antimoniu. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă. ANTRA: Vezi ABCES.. limbă încărcată. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene. .. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă".•.

ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm.daptare sunt depăşite. uunci noastre de. du reri de . ulcer storrcal.l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. pate . hipertensiune.

teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. Homeopatia consideră că emoţiile. 2. În majoritatea cazurilor. deci. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. . impresie de moarte imediată. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. Un lucru e vident: în homeopatie. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie.abandon: Pulsatil la. medicament e cu o utilizare. Aconit 15 CH. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH.slăbiciune: Silicea. Gelsemium examenului. limite şi indicaţii: 1. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice.supărare. înainte de consultarea medicului: . . nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment. Se ia 1 doză în 15 CH. Totuşi. pentru medicul homeopat. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. 5 granule seara. 5 granule 1-2 ori pe zi. o sensibilitate. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. ~ Emotivitate. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. La fel. . specia lităţi homeopatice. dincolo de simptom e. 5 granule 1-2 pe zi.5 granule 1-2 ori pe zi. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. teamă teamă de noapte. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. mal i autoimunitare şi chiar cancer. . emoţil puternice 15 CH. ~ Panică.teamă: Gelsemium. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. datorită bogăţiei dialogului. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. pot fi foarte uşor folosite. . Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii.vexaţie. precum Sedatif PC. sau Sedatif PC.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. 5 granule de la primele PC. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. a trata un teren. ca totdeauna. ~ Angoasă. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. sau Sedatif de moarte.simplă. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. 5 granule pe zi. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. împreună cu tratamentul homeopatic. ceva.geloz ie: Lachesis. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. Tratamentul homeopatic prezintă. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa .

. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. teamă cu sentiment de inhibiţie. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. de exemplu: . 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. ŞI . oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. -Lenicalm. de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. 2-6 comprimate pe zi. precum vitaminele B6. 5 g ranule seara la culcare. C sau magneziu.Sapsmine. In sfârşit. Tot aşa.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre.Euphytose.

. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului.edem acut traumatic al unei articulaţii. .febră acută fără sete. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea. 5 granule pe zi. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH.l 1 ==================================~!I APĂSARB . \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. 5 granule pe zi. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH.senzaţie de apăsare. Lachesis: astm seara. Principalele indicaţii . 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. 5 granule la culcare. în special. . .conjunctivită.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH.edem al pielii sau mucoaselor. . Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. 15 picături înainte de fiecare masă. . APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH. De avut în casă Apis J 5 CH. entorsă. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. . că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. Bryonia: edem după traumatism.alergii cutana te. Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. Sim ptome caracteristice . trebuie să se consulte medicul. 5 granule pe zi.vaginită. . 5 granule de 2 ori pe zi. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. 1 tub.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe .histamina. Dacă tulburările persistă. ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. _ dureri înţepătoare. sau Cereale încolţite 6 DH.arsuri de gradul unu. APIS~ Origine Albina. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. ' .înţepături de insecte.

.

Prin cipalele indicaţii . cu dureri înţepătoare. se plânge de dificultăţi digestive.diaree provocată de emotivitate.în special tea ma de a întârzia.senzaţia că eşti rănit de aşchii. . 1 tub.laringită a oratorilor şi cântăreţilor. teamă.tresat. la subiecţii sensibili toate formele de stres .arsuri gastrice. în genera e_e!Jlctat!!. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă . ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. . .. Uti lizarea lui excesivă sau cronică.mucoaselor ORL şi digestive. . un copil care nu stă locului. Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră.balonări cu eructaţii. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei.:. .la instilaţii în blenoragie. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. ameţel i. se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor. . la colir pentru och i şi chiar la spălare -.nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. mai ales pe v reme umedă.expecto de mucozităţi cenuşii. comportament agitat şi anxios.auna grăbit.totde. instabilitate.. . Comparaţii şi aso~ieri _ . vâscoase.50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde.dureri de dinţi noaptea. . fobii. în special asupra: .eructaţii aci de. nu stă să asculte înainte de a acţiona .. ~ Prescripţie medicală ulcer gastric. diaree provocata de emotivitate. . pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. antiseptic pentru gât. ceea ce-i dăunează la şcoală.sistemului nervos. Si mptome caracteristice . care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . . Gelsemium: trac. Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum).tra c cu agitaţie.agravare la căldură. De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. . şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te.şi. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul.laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . . . .agitaţie anxioasă.

diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. acţiunea ei fiind doar locală. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. . Diluţiile medii. cucuie. ~ În dezechilibru . şi. 1 doză. 7-9 CH. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. In plus. A~~liza c0!lstituenţ~l. Diluţiile mari. Insomniile.unele stări grip ale aflate la început. De avut În casă Arnica 9 CH. . devin ~oarte importante. 5 granule pe zi. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. A~itaţia anxioasă este clară.h. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. dar în acest caz nu e peri culoasă. 4 sau 5 CH. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului.echimoze. T~lbur~rile ~igestive. 5 granule I dată pe zi. tulburări digestive.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. iar comportamentul devine fobie: ameţe. Principalele indicaţii . şocuri. ameţelile. de curbaturi. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. şi arsurile d~gestJve dn.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern. vaselor sanguine ~iunor stări febrile . Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. şi Arnica 15 CH. 15 CH..vene dureroase. congestionată. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre.trau atisme. . varice. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. adăugaţi Acht 9 CH. . premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate. dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului. agorafobie (fobia locurilor publi ce). pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile. . pot fi luate în timpul practicării sportului. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor.febră cu faţă roşie. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh.hematoame. . ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. ca toate sărurile de arsenic.senzaţie de contuzii. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. Ignatia 15 CH. în caz de nervozitate. 1 tub. Simptome caracteristice . în timpul recuperării. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. este o substanţă foarte tox ică. 5 granule pe zi.~emunte. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. vânătăi. hemato ame.

.

~ legatura cu m oartea: doliu. slăbire.infectii acute' ' . . . c}l o înfăţişare îngrijită. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă .înfrigurare. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. .54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice .maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală.slăbiciune. . ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic. chiar disperat de starea lui de sănătate.~astro.anxietate. 1 t ub. de exemplu.rinite cu senzaţie de obturare nazală.tuse s pasmodică alergică. Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. emoti v. accident catastrofe despărţiri. uneori de o eleganţă pretenţioasă. Principalele indicaţii . Ii place să fie precis. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil. De avut în casă Arsenicum album 15 CH. . teren alergic.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u. cu mâncărime. . -micoză.amelior are în contact cu căldura' . alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate. .agravare no~ptea între unu şi trei. . .stare anxioasă. -astm. . care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii.oboseală. e friguros. precum astmuIC eczem boala fânului. . . cu a fi maniac.otită acută.rinite alergice.descuamări foarte fi ne ale pielii.senzatie de arsură' .alergii respiratorii.gastro-ente rită. disperare pentru starea proprie.nevralgie acută. imptome caracteristice .astm. exagerat de îngrijorat. . Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. completat cu un scris fin şi citeţ.intoxicaţie alimentară. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile .~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . ~ Prescriere medi ală . boala fânului' .colite cronice. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare.rinită. . Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat. " . ~ În dezechilibru Bolnav. -eczemă. oboseşte repede. Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului.

acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. În toate cazurile. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei.. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . Dacă ars ura este de gradul doi. ARTRITĂ . 5 granule pe zi. . rinită): Arsenicum album 15 CH. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. care creşte pe terenurile virane. . din oră î ră. . ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH. 5 granule.hipertensiune arterială. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: .II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor. în alternanţă.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE). Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei. 5 g ule de 5 ori pe zi. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. .diabet. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. 5 granule din fiecare .Ic două ori pe zi.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti.. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. precum liuryta car bonica 9 CH. Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. . se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH. 5 granule la fiecare două ore. timp de douăzeci şi patru de ore. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie. In caz de băşi ci.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. .teren familial. otită.Arnica 9 CH.): Apis . urticarie . 5 granule la fiecare zece minute. trebuie arătată medicului. In completarea tratamentelor clasice. Arterioscleroza. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile. .stres. 5 granule dimineaţa şi seara.obezita te. . Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. 5 granule. terenul acesteia ucbuie tratat.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. de 6 ori la rând. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu.tutun. GREUTATE). Orice arsură de gradul doi pe mâini. ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică.inactivitate fizică. III/"hinei pectorale. . . asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. ateroscleroza este legată .

Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee. . cest caracter acut şi brusc al puseel or. precum şi periodicitatea lor.@> ti. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea.

-~ ------"'--- . deformări le. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. ARTROZĂ. el poate să nu fie neapăra reumatismal. : •.f'. 5 granule 1-2 ori pe zi.Jl Durerile articulare. şi se ameliorează în stare de repaus. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. ligo-elemente: cupru şi sulf. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. 5 granule din fiecare. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă.acupunc tura şi mezoterapia. cu senzaţia de ghem care urcă gat. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. Lari?gită. noaptea. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . . 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. În momentul crizelor.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). Principalele indicaţii ~erofagie. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă. care cunoaşte staţiunea respectivă). vocea fiind 111)'uşităau spartă.nevralgii intercostale. în cazul afecţiunii cronice. precur şi agravarea lor la umiditate. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. ci şi infecţios. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. mai ales la b aza stângă. pli ASA FOETIDA Origine Răşina.. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. în alternanţă din două în două ore. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. I III curele termale (alese de medicul personal. Durerile se agravează la sprijinire. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. Principalele indicatii . ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. la efort. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. deseori. 5 granule de 1-2 ori pe zi. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. spasme ale esofagului.inflamarea pleurii. sunt f oarte importante tratarea terenului. . Principalele indicaţii .

în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. din oră în IIIă. III special la copii. praf. 5 granule de 2 ori pe zi. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre.bufee de căldură.dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. Natrum ulfuricum. 5 granule de2 ori pe zi .)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. . ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. în alternanţă. timp de zece zile. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. 5 granule pe zi.oboseală fizică: China 9 CH.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. sarcină. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur. . . ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat .60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 .durere a sân ului s tâng.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId.după un efort fizic: Arnica 9 CH.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. .decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH. unei emoţii puternice (teamă. 5 granule de ori pe zi. . Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea. 5 granule. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. în alternanţă. . . din oră în oră. pubertate. .în caz de urgenţă. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. 5 granule 2 ori pe zi.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. 5 granul de 2 ori pe zi. Dacă tulburarea persistă. gelozie . produse de întreţinere)? Se datorează unu . mastoză radiologic ). 5 granule. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. d acă criza provoacă un pericol respirator. I doză de mai multe ori pe lună. 5 granu de 2 ori pe zi. În caz uri deosebite se adaugă: . Medorrhinum thuya. în alternanţă. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. Psorinum tuberculinum. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. trebuie să consulta medi ul. timp zece zile. din oră în oră.. supărare.. 5 granule. spasmuI şi sufocarea. Principalele indicaţii . timp de şase luni. vexaţie.

20-50 picături de 3 ori pe zi.de la unu la trei: Arsenicum albu m. Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. Pollen de exemplu. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. l'liosphorus. apoi a frecvenţei crizelor. Trebuie respectate câteva reguli: .vexaţie: Staphysagria. Trebuie avut răbdare. >. de exemplu).miezul nopţii: Sambucus. în special cortizon. o familial cunoscut. Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise .emoţii: Ignatia. Există mai multe situatii. perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate.polen: Pollen. lorrne ale copiilor. Aresnicum album. Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit . deci a utilizării medicamentelor. . sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. AIidorrhinum. de Ilscm~nea.gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. umi întâi a in ensităţii.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. . .umiditate: Dulcamara. .dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). . medicamente asociate: Sulfur. .se va . nlcge Blatta orientalis (15 CH. recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. medicamente. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. 5 granule pe zi). continuânPinus montana.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. apoi tratarea .Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi .62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul).excese alimentare: Nux vomica. . cunoaşterea unui alergen responsabil permite .medicamente cl asice. Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă.praf: Blatta orienta lis. sau aproape ziln ic.ora unsprezece: Sulfur. În toate cazurile. atunci Astmul e discontinuu. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ.la culcar e: Aralia racemosa. .teamă: Gelsemi um. Apoi crizele vo r dispărea. Mugur 1 DH. .trezire: Lachesis. . Sil icea sau . Natrum muriaticum. şi un medicament ales în functie . du-se trat amentul de fond. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil.ora trei: Nux vomica. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. În cazul bronşitelor astrnati. praful şi acarienii fiind deseori de vină .ora zece: Natrum muriaticum . 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li .înainte de menstre: Lachesis.

. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum.asupra aparatului cardio-vascular. hipertensiune arterială. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. cu faţa congestionată. Nux vomica: furie. autoritar. » Ameliora re . uneori un copil. depresia bătrânului. . . Principalele i ndicaţii . Astăzi.palpitaţii şi anxietate. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. şi el. ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii.durere sciatică: Gnaphalium. . În practică.agravare noaptea. cu n asul roşu. în secolul al XI-lea. » În echilibru E vorba de un adult . acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. palpitaţii. Se ameţeşte uşor de prop tă.asupra psih icului. Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool. . AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. . p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. Pentru temperamentele predispuse.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală).agravare în urma discuţiilor contradictorii. act iv. toate situaţiile care provoacă o r uptură.agravare la ma. supurarea urechii. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. extrasistolă. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. îndeosebi cutanată şi renală.oboseală: Manganum. mai a les hipertensiunea. . . toxicologia sa. î Simptome caracteristice . AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna. sinuzită cronică.astm: Kalium carbonicum.mai des bărbat decât femeie -. Etilismul se află. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului. În schimb.64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului.dorinţa de alcool. -înORL.

~ Agravat de băi reci. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. să autodepăşească: A urum. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . indigestie. îi place să se scalde: Pulsatilla. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. plăci roşii: Sulfur. coleric : Nux vomica. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. să răcnească. după un eşec.vrea să conducă. . . Antimonium . iar buna sa dispoziţie. sau doar îmbătrânit. uneori prefăcută. B BADIAGA Origine Buretele. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. un dezgust de viaţă. să dirijeze: Lycopodium. la pensie. cu senzaţie de stra ngulare. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase.vrea să comande. ~ Îi place apa. ameliorare Într-o cameră caldă. .oboseală.nerăbdător. de curajul. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie.66 JACQUES BOULET de forţa. ugravare Într-o cameră caldă. BAIE Această modalitate nedicament de fond.insomnii în perioada de surrnenaj. .. poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. de isprăvile sale. Vezi CARA CTER. Comportamentul poate să varieze foarte repede . Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . şi secreţii vâscoase. 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC.. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. amenoree: c rudum. Principalele indicaţii .

din două în două ore. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. Trebuie să se consulte medicul . BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare.i apăsare. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . nici scaun. în alternanţă. în ciuda tratamentului. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. uid eosebi noaptea. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. dificil.în fiole: Oligosol. cu caracter. . ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. în general. Granions. 1-3 capsule pe zi înainte de masă. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. deseori cu diaree. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. .dacă balona persistă. cu balonare ·. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală. 5 granule. de origine micozică. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. CHINA Tot abdomenul este sensibil. Microsol. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. Inflamaţie a glandului penisului. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. THUYA B lonare şi chiorăieli. Se impune un tratam ent local.în caz de urgenţă. un temperament l obic. . dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. timp de două-trei zile. 1 fiolă din fiecare pe zi. provocând o apăsare respiratorie. . nervoşi şi nerăbdători.~. Atenţie.în granule: Oligogranul. ALOE Balonare cu diaree urgentă. păpădie. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. 5 granule înainte de principalele două mes e. 5 granule pe z i. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă. ~ Experienţa mea Hemor oizi.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 ..

pântecele . ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. În vârstă de 43 de ani. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. în alternanţă.prostraţie. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic.cefalee cu faţă roşie şi congestionată. 5 granule. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH. curbaturi. pot să se inflameze şi să se in fecteze.dureri de cap . Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. BARYTA CARBONICA .ca nişte junghi uri. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH. RAPHANUS Tot pântecele e balonat. Se impune de urge nţă un control ORL. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. e foar te umflat. . Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. Didier. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. Principalele indicaţii . se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. . Simptome caracteristice . Glandele lui Bartholin. . 5 granule de 2 ori pe zi. şi Pyrogenium 9 CH. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. o chi dureroşi. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. sau în completarea tratamentului specialistului. şi Staphysagria 15 CH. de dimineaţă. se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat.dureri ar ticulare. > LYCOPODIUM 9 CH. t imp de două luni. . 5 gra nule de 2 ori pe zi. . . situate la intrarea vaginului. 5 granule înaintea celor două mese.gastro-enterite acute.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. Până Ia control. Până atunci. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. de 3 ori pe ZI. . 5 granule zilnic.gripă intestinală. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. de 4 ori. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. 5 granule zilnic.dureri abdominale cu diaree. cu dureri în partea stângă a colonului.

.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.

la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. 5 granule 1-2 1111 pe zi.ameţeli la persoanele în vârstă.Întârziere psihomotorie. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. _ . l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. de 2 ori pe zi.te ~1 medicamente care blochează producerea . Gelsemium (trac).I. Tratamentul clasic asociază . ia~ ochii par că ies din orbit e. . ~ Prescriere m edicală . un tratament de fond al sensibi lităţii sale.lm~n. a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită). Euphorbia. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . Argentum nitricum 1111 ccipitare).hipertensiune arterială.scleroză vasculară. Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia. .72 Simptome caracteristice . cu anghine frecvente.ca.. VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r.hipertrofiere ganglionară.întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. Bryonia. v. . I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. Phosphorus. In cazul acestor indicaţii. . . .extrem de apropiată de Baryta carb onica. . Lachesis.ganglioni întăriţi permanent. a bea cald ameliorează: Lycopodium. Che lidonium TM 3%. Principalele indicaţii . a bea cal d agravează: Apis. a bea rece ameliorează: Apis. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate).medicamen tul este dat în general în 9 CH.hipertensiune arterială. .hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. . unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . l doză de 2-4 o ri pe lună . BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. . sau în 15 CH.Întârzie re În dezvoltare. şi s pune local. vuselină 15 g. Lachesis.

pitalizarea Într-o clinică specializa tă. I/ibiii la radiograf ia pulmonară . 5 granule de 2 on pe Zl. în completare. 5 granule pe zi. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH. unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. 5 granule de 4 ori pe ZI.palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH.de hormoni tiroidieni. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie . Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: .a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. Totuşi.ganglioni multipli. 5 granule pe . BĂŞICI Băşici. . BBS (Besnier-Boeck.Schaumann. . Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond.Z1. timp de câteva Iplămâni. hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. .

fie terenul copilului. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. însuşi e în cauză. dureri.74 BCG Vaccinarea pentru BCG.tă re ac se numeşte becegită. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. 1 doză în ziua vaccină:ii. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. anghine. BECEGITĂ Uneori. otite. în repaus. delir.pusee dehipertensiune. repetarea după o săptămână. copu m. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. 5 granule pe ZI. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării.congestie a capului cu sudori. II'lIată. insolaţie.febră oscilantă.-t vaccI.a. . cu roşeaţă. ~ Prescriere medicală . o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. bufee de căldură. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. . in urm. cu congestia feţei şi sudori. I'rincipalele indicaţii rino-faringite.uscarea mucoaselor ORL şi digestive.ameliorare la răc oare. . . 15 CH. ci faptul că numeroase p rso~ne. Silicea 15 CH. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă.agrava re la lumină puternică. . persoana nu transpiră. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. In reahtate~?. ~ d~s c na a treia. căldură. însoţită nglioni dureroşi. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. cu repetiţie. dar e Gelsemium: febră acută. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. Aceas. arsu ri de gradul unu. 5 granule timp ?e c inclspreze zile . şi 5 CH. ot de exemplu.~i Guerin. es te perturbat. ti de cincisprezece zile. . bacilul lui C~I~l(ttte. inflamaţii acute şi febră. prin atingere. ducând la afecţiuni ORL. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. adormit greu.. BELLADONNA Origine s _ .aces vaccinări. în urma unui BCG. în cazul simp tomelor neurologice.convulsii. spaime uucturne.B.

1 tub (granule). . ~o trei sunt otrăvuri. precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1.onium (~arba d~a~ului).. de aici num de bella donna. Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. "doamnă frumoasă". cu dureri înţepătoare. Beladona conţme îndeos ebi atropma . care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. De avut în casă Belladonna 9 CH. Beladona e o plantă din familia solanaceelor. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. .Apis: edem roz.

5 granule 1" ZI. . .impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. ~ Acidul benzoic.dureri sacro-coccigiene. .criză de gută. Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor.impresia că ai o bilă. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 .drenaj hepato-vezicular. aparatului urinar. _ cistită cu urină puterni c mirositoare. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. 5 granule de 4 ori pe zi.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. diaree. de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi.litiază urinară. Drăcila. de r epetat. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur.. . . dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. deseon din cauza une retenţii. . . .. Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii.adenom de prostată. . BEŢIE Vezi ALCOOLISM... al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia).eczeme. 5 granule. dacă este necesar.. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. . .•. 1 doză. ~ Diaree. o greutate în rect: Sepia 9 CH. . _ traumatism al sânil or. Principalele indicaţii . . rahisului lombar. . BERBERIS VULGARIS Q Q Origine .impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. ~ . Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. hemoroizi Aloe 5 CH. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare.criză de gută. 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv. . ~ Nu suportă berea. BENZOICUM ACIDUM Origine . . Il'Unulepe zi. ficatului şi veziculei. 5 . _ traumatism al coccisului.impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l.Şi în plus: . medicament de fond al terenului sicotic*. excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană. ('H.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. . 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei.. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. crampe. granule. tulburări neurovegetatrve.. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. . ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. Trebui~ să se apli. polenul. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. . în 9 CH. Principalele indicaţii -astm. BIOTERAPIE . să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius.corrOSIVUS 5 CH.11 le rapidă. în indicat. . timp de două-trei luni. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. .mule de 3 ori pe zi. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. de la primele simptome. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. IIIdouă medicamente. pisicile. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun.. >-. . ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. vaccmun ŞI cultu microbiene. bronhiolită. în alternanţă. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. Anxietate. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. gândacul.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor. 5 granule dimineaţa şi seara. Principalele indicaţii . Totuşi. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. pe cerul gurii. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. timp de trei Iplămâni. din oră în oră. granule. la nas.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH.. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. la fiecare două ore. se iau de 3 ori pe săptămână. după tratament. 5 i. 1 doză pe săptămână. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. 1 pe săptămână. în alternanţă. . Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. unococul. scurgerea.bronşită.

BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. Psorinum. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. 1 doză de câteva ori. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. fierbinţi. timp de şase lu ni. cu o scurgere naza lă iritantă. fără repaus. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii. medicul: Sulfur. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. Natrum muriaticum. cu accese de strănut la trezire. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . iritantă. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare.. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. Thuya. dar poate să f ie foarte util pentru durere. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. ameliorează la căldură. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. -{> Experienţa mea: . KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . lăcrimare uşoară. Lycopodium. dar niciodată iritantă. cu o lăcrimare iritantă. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. se poate folosi un Pollen specific. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. uneori gălbuie. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. Medorrhinum.------------- .

BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe . . în fiecare . Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. în alternantă. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. . de patru ori pe zi.herpes genital. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. imediat ce se plimbă la ţară. venmos . Cocculus: rău de maşină. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. . IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific.82 Este cazul multor alergii aperiodice. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. » BORBORIGME II/I)la Maxime. 5 granule dimineaţa şi seara. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. ! I1I1 . 5 granule pe zi. şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. 5 granule. 5 granule. în fiecare primăvară. ~ . are accese de strănut şi îşi ori pe zi. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH.afte. În plus. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. suferă de conjunctivită. primăvară. ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. EUPHRASIA 9 CH. 5 granule. J ean-J acques. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. America de Sud. dimineaţa şi seara.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. din oră în oră. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu.i . mai ales la sugar.

. Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. 01 fi I ." .Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. Emma Bovar y. Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. Omida "procesionară". idealistă. BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. " BOVARISM . Acest comportament e 1. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. orgolioasă. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. de nedreptate.

5 granule d imineaţa şi seara. m momentul ovulaţiei. BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. ~ ~ .mai mult ori de origine vir ală'. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. cu dificultăţi resplr~torn? . Principalele indicaţii ~ . Principalele indicaţii .84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . . de exemplu. ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase.menstre dureroase. În aşteptarea consultării medicului -.ca . 5 granul e. cu impresia că acesta şi-a mant volumul.şt~ mai activ asupra glandelor.enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone.ca Origine 1 Bromul. _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului. în alternanţă. ~ .. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. Vezi TUTUN. e o secreţie cronică a bronhiilor. care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. În practică. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn. îndeosebi la fumător. _ dureri de cap.cât mai repede cu putinţă -. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren.' ~ . Oprirea fumatului este obligatorie." I . cu diaree.' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. Medicamentul homeopatIc ~e dovede.. seacă. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum. . de.ca .: K. din oră în oră." . În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. la copil. în alternanţă. 5 granule. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. BKOMUM . m~nif~stându-se pn~tr-o J. Comparaţii şi asoci eri . din oră în oră. ". _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor.ce~e.ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. _ menstre hemoragice. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune. . BRONŞITĂ ~ În faza acută. de mai bin e de trei ani. 5 ·ranule. Simptome caracteristice . _ tuse spasmodică.. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. din oră în oră. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara. în alternanţă. Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. . . '. ~. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). _ astm ameliora t la malul marn. ~.

ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor. din familia cucurbitaceelor. Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. . membranelor seroase şi asupra stării generale .Origine Împărăteasa (Bryonia alba).

verificarea tensiunii. înţepătoare. .suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. Pe de altă parte. care parcă ard. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. Principalele indicaţii . tuse dureroasă. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . a meliorate de imobilitate.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. . dureri de cap. cu anxietate. Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. cu sudori reci pe faţă. Sepia.uscăciune a mucoaselor. .gripă. SANGUINARIA Congestie roşie. care se instalează progresiv. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli. Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. Kalium carbonicu m. traheită.analiza densităţii osoase. 5 granule de 2 ori pe zi. în afară de L achesis 9 CH. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. timp de şase luni. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. cu sete intensă. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. examen cardio-vascular. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. medicamentele de fond. . Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. Thuya. cu senzaţia de indispoziţie.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . 1 doză li . ca un fel de rigiditate. 5 granule pe zi. cu sudori urmate de o senzaţie de frig.frotiu de depistare. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. stări gripale cu febră de 38. Graphites. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia.dureri ascuţite. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. la nivelul obr ajilor. pe partea de sus a corpului. vor fi deseori Sulfur sau Aurum. bronşite. . . Natrum sulfuricum. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. câteva ori pe lună.5 grade Celsius.traheite. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile. Lachesis.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. . .5 grade Celsius.suportarea psihologică a menopauzei. . AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie.

5 granule în fiecare seară. pentru corectarea echilibrului hormonal. şi Luteinum 4 CH. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. <>. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. În vârstă de 53 de ani. ~ CHESIS 9 CH. Paulette nu se simte congestionată. acoperită de sudoare. 5 granule de 3 ori pe săptămână. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. Med icament împotriva tracului. 5 granule. înainte de cele două m ese. 5 granule. ~ FSH 15 CH. Principalele Limfangită. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. <>. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. ci îi este frig după bufee. înaintea celor două m ese. în afară de Sepia 9 CH. seara.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. Dacă tulb urările persistă. când bufeele sunt rebele la tratament. bufeele sunt foarte umede. I I Catherine. Paulette. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei.Experienţa mea . nu mai are menstruatie de ş~se luni. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. sentiment de descurajare. ~ SEPIA 9 CH.Experienţa mea Nu se produc noaptea. 5 granule pe zi. mai curând să se ia\ Lycopodium. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. în urmă cu trei ani.Experienţa mea În general în 15 CH. <>. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. 5 granule. 1 <>. GELSEMIU M Faţa e roşie. <>. 1 doză pe săptămână.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. cu trans piraţie abundentă. dimineaţa. 5 granule. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. BULIMIE Vezi APETIT II . ump de opt zile. iritabilă şi deseori irascibilă. ~ SANGUINARIA 9 CH. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. trebuie consultat medicul. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare.

digestive şi urogenitale. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace.agravare Ia efort. .perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum. din oră în oră. Altădată era folosit ca tonic cardiac. Arsenicum al bum.senzaţie de crampă. . c CACOSMIE III'.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă.vaginism. .um . i alternanţă. timp de opt zile. . . Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. .buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. BUZE . 5 granule. ' Simptome caracteristice . ..percepţie subiectivă: Pulsatilla.90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH. 5 granule pe zi în cură de o lună. VeziMIROS. . în aş rea consultării medicului. 5 granul dimineaţa şi seara.fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH. CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz.

Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e.senzaţie 'de frig. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum.> Prescriere medicală: .sudori localizate.92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: .agravare în perioada de lună plină. . CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. .eritem fesier. se consultă medicul.agravare la frigul umed. Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă . . ..• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . Iris versicolor: reflux acid. T • > ~ 1.paralizie facia lă după o răceală.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina. ~"'fMtlAJ<o. constricţiune. Simptome caracteristice . .durere de anghină pectorală.agravare princafea: Coffea. . Aconi : paralizie facială după răceală. .dorinţă de alimente indigeste. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.liensibilitate. CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu. Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie. .> Sugar: . Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. .retentie urinară. . .slăbiciune. Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid.di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie . folosit la aparatura electrică. Dacă tulburările persi stă. Principalele indicaţii ). Principalele indicaţii . 5 granule de 4 ori pe ZI.dorintă de cafea: Nux vomica.. CALCAREA CARBONICA • . .tabagism şi intoleranţă la tutun.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului.av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica.impotenţă masculină. .prurit (mâncărime) genital fe minin. adică I ilcar de stridie . . Principalele indicaţii ) .

piele groasă.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. spasme şi spaime n octurne. Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. Foarte frecvente sunt eczema. îngrăşare. hipertrofie a amigdalel or. per eţii vaselor). Lentoarea.tulburări ale mineralizării osoase. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. Temător. . . -eczemă. Dar indiferent de vârstă.gută. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . » Copi l: . asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). subiectul e ste mai curând scurt şi gras. copilul Calearea carbonica creşte domol.spaime nocturne. copil. dar prudent. .spasme ale suspinului. dar precis. » Sugar: e grăsuliu. -astm. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar. va merge liniştit. anxietatea sa.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. burta mare si puţin cam moale. » Ad ult: . Simptome caracteristice . » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet.litiază urinară.spasmofilie. .rino-faringite repetate. Lent.obezi tate. teama şi tendinţa la spasme. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe. mai greu de desc operit la adult. acid urie. Thuya: obezi tate. Pubertatea lui e puţin întârziată. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. adult). riguros. JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. -eczemă. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. . Transpiră uşor. . are capul mar e şi rotund. » Copil: constituţia sa confirmându-se. fisurată. . în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. . organizat. când servesc un temperament chibzuit. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. dinţii sunt pătraţi.coji de lapte. cojile de lapte şi critemul fesier. 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). exostoză. .94 . astfel.ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. articulaţiile sunt puţin suple. dar pot . spre 14-15 luni .apului. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. Indiferent de vârstă. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. cu pr opria lui viteză. mai ales la nivelul . 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă.rino-faringite repetate. colici nefritice. nu se lansează fără să reflecteze.

Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală.consolidarea fract uri lor. cu duren de cap. crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a .oboseală intelectuală.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. adică longilină. Principalele indicaţii . .ta Origine Fosfatul tricalcic care. picioare.5 granule de 3 ori pe săptămână. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH.osteoporoză. lumbago. .I rsuri. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal. .dureri osoase şi articulare. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar.ta ~ Origine Flimica de grădină.). Proprietăţile sale naturale. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. Comparaţii şi asocieri . P rincipalele indicaţii Alifia. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. . pecingi ne. seara. genunchi etc.artroză cu osteofit. se iau: Osteocynesine. Acţiunea lui fiind lentă. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni. Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. tăieturi. . De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. şi Silicea 15 C'H.ta . . Simptome caracteristice . în cură de două luni. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie. în special în timpul creşterii şi la menopauză. timp de o lună. de 2-3 ori pe an.oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale. plăci roşii cu zone de infecţie: acnee.tulburări de creştere la copiii longilini. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. . antiinflamatoare. fisuri. . 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie. . uutiseptice şi calmante. cu dureri de cap seara.dureri dorsale la adolescentullongilin. 5 granule pe zi.exostoză (excrescenţă osoasă). inflamaţii şi infecţii cutanate. -vanc e. Principalele indicaţii Supurarea pielii.96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. CALENDULA.

Utilizarea sa terapeutica este. sida sau rI?alad:I .ulaptate fiecărei situaţii. » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . ·.98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. Medicul de familie. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. _ indispoziţie. cQ cQ Origine . . de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: .rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală. bolnavul are în mod special nevoie . Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă.' .luce la mânie şi iritabili tate. are un rol foarte important. . scleroz~ . afte. mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. . cu senzaţie brusca d frig intens. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . arsuri. Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. .vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". . homeopat nu nu.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. unUl terape~t (de c.el mai multe ori o persoană care nu e medic) care. Arsenicum album. .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. de cele mal mult ori nerecunoscută. ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui.fo~rte vec~c. An de an presa relatează faptele rele ale . Comparaţii şi asocieri . . dispreţuia te rapeuticile oficiale. » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei. . cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI).Aconitum 15 CH în caz de panică. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l.Idci s~u al altei maladii. . lupus. oboseală. 'n ~c im . Principalele indi caţii. intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. . Veratrum album: fng intens.g~av?olnav sau invers. cu senzaţie de fng intens. .lc ascultare şi atenţie._ început de guturai sau smdrom gnpal.cromce grave poliartrita reumatoidă.m plăci . Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . _ .pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. . -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. Arborele de camfor. . de exemplu: .

Staphysagria: inflamaţie urc-genitală. .micozelo r recidivante. . Vezi MICOZĂ. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. În fine. CANTHARIS~ .'. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. . Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. .' r.herpes. În Africa. Origine Liană din Anzii Cordilieri.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. bubiţe provocate de febră. afte. 1 tub. de trei ori pe zi.. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". t.. carenţe. ' Simptome caracteristice . Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. cantari da este folosită pentru întârzierea .icatrizării sacrificărilor rituale. ''1. Princ ipalele indicatii . departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. CANDIDA ALBICANS . Cangrena.formare de băşi ci pe piele. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. sau necroza unui ţesut. CANDURA"GO· "1 .. ."'. 5 I ranule din fiecare. Tratamentul . Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. RA DIODERMITA. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). Drojdia obişnuită din organism care. deci.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 .ulceraţie a mucoaselor. . Tratamen tul homeopatic.1. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-.'''' L. ~.afte.~. ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE.cistită febrilă. De avut în casă Cantharis 9 CH. . Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. :. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. . Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. ALOPECIE.arsuri de gradul doi cu băşici. '. Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH.

asociate în cazul otitelor congestive. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. Pulsatilla. în . coleric: Aurum. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. slăbiciune intensă. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general. Silicea. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. . 9 CH îi sunt. de exemplu: Chamo milla 15 CH. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla. iritabil: Nux vomica. 5 granule de 1-2 ori pe zi.copil capricios. furio s. bogate asupra intestinul ui. i se cunoaşte asupra mucoaselor. acnee. Ch amomilla. senzaţie de constricţiune a gâtul i. . senzatie de arsură violentă. CARACTER . supărăcios: Natrun~ muriaticum: .dispoziţie schimbătoare: Ignatia. care vrea să fie legănat. nerăbdător: Argentum nitricum. faringită acută. Origine Cărbunele de lemn. în timpul unui puseu dentar.E. CARBO VEGETABILIS .aI. Folosit drept condiment.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. capricios: Ignatia. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. gelos: Lachesis. Pulsati lla. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. luat în braţe. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări.

+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului.autoritar: Lycopodium. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. În schimb. senzaţie de frig intens. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. De aceea. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. slăbiciune. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. capilar lor. spasme ale extremităţilor toropeală. Simptome caracteristice flatulenţă. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. cu ocazia consultaţiei. . cel e mai fiabile. . cu gaze.

. CASTOREUM Origine Glanda castorului. 1 linguriţă dimineaţa şi . cangrenă.furnicături. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii.tendinţa la carii la copil: Jenoverine. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. CARIE ..importanţa terenului personal şi ereditar. simptome neurologic e: . . infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei. cu mâncărimi. Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. artenta. HIPERTENSIUNE. . în cură de două l e 2-3 "ri pe an. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". ' . Principalele indicaţii În principal. CAKBONEUMSULFURATUM 1. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar. îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. Artenosc1eroza. Şi. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. VeziARTERIOSCLE ROZĂ.. hipertensiunea arterială. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. Nu trebuie uitat : .104 JACQUES BOULET degerături.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. cangrenă. .. insuficienţă respiratorie.('ara. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. Secale cornutum: degerături. ' . . -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc.nevralgii trecătoare. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). ARTERITĂ. . +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor.' • Origine Sul fura de carbon. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. . 1 doză din fiecare pe săptămână. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare..

a articulaţiilor şi a pielii. . Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . olocynthis: menstre dureroase. în cură luni. III ales în caz de spasme. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere.spasme respiratorii cu suspine. . " bază de var şi sulfat de potasiu. Vezi DENUTRIŢIE.contracţie musculară. sinuzita. C uprum: crampe. 5 granule de 3 ori pe zi.incontine nţă urinară la efort.tendinită. cicatrice dureroase. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Ignatia.paralizie facială după o răceală. 5 granule pe zi. 1 do pe săptămână. Graphites: veruci în jurul unghiilor. şi Silicea 15 CH.veruci sub unghii. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. .facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . imptome cara cteristice . bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. -laringită. CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. .paralizie. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. . de 2 ori pe an. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe. pierderea vocii. Sepia: incontinenţă urinară.folosită pentr u facilitarea naşterii. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH. Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann.106 Principalele indicaţii . datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. . Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. Arnica: pierderea vocii după efort. .rcmului nervos.menstre dureroase. .cum numesc această plantă indienii d America .negi. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales.excitaţie sexuală feminină. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. Princip alele indicaţii .

oboseală.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. ~ În dezechilibru . Copil sau adult. »Caută căldura. Rhus toxicodendron . Natrum carbonicum.veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. . ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. 5 granule din fiecare pe zi . e un copil cu o faţă mică. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă.. 5 granule Ia fiecare două ore. Arsenicumalbum . Psorinum. _. spitalizare. şi Medorrhinum 15 CH. PĂRULUI '4. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. . 5 granule de 2 ori pe zi. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. care face un tratament dificil ŞI dureros.. . timp de o lună. » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album.. ~ o persoană în vârstă.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. Din timid amabil. 1 doză pe săptămână. Situatii sensibile . . Sulfur. _ .dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. iau zilnic: Lach. violenţă fizică sau pSlhI~a. . în orice caz._ . în c az de zona zoster. Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. CĂLCÂI . . !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. De exemplu. timp de o lună. CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. De exemplu. 5 granule de 2 or i pe zi. » îi e totdeauna foarte cald . cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă.' s._. . el devine agresiv. Persoane sensibile .ş~o~la. ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la.. . muşca ŞI loveşte cu piciorul. VIOlent. ~ o problemă familială. fie de origine fizică: .. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. . E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie.108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. . ~ echilibru _ Clasic. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. Silicea. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. 5 granule de 2 ori pe zi. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. care se face pe vârful picioarelor. o suferinţă fie de origine psihologică.durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. timp de o l ună. care are totdeauna lacrimi în ochi. . Pulsatii/a. » Nu suportă căldura Lachesis. cu ur~chi clăpauge. cu enurezie frecven ta (pipi în pat). mgnjm necorespunzătoare. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ . _ x. . 5 granule zilnic..

.

Ş consultat medicul. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. 5 granule de 3 ori pe zi. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. în aşteptarea ronsultării medicului. hipersensibilitate: 15 CH. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. 1 doză 3 zile la rând. . cefalee. În schimb. . de a suspina.Hamamelis compus sau Climaxol. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. trebuie dezinfectată rana. 5 granule la fiecare două or e. . apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. Pe de altă parte.A pis 15 CH. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . Între timp.:cificpentru celuli tă. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. Kalium carbonicum sau Calcarea . Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. ~ Căscat. Pulsatilla. 5 granule în fiecare seară. 5 granule 1-2 ori pe zi. se ia Tarentula cubensis j CH. Vezi CERVICAL. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. Arsenicum album. Nevralgii. migrene în jurul ochiului. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. 5 granule 1-2 ori pe zi.110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia.Fucus şi Pilosella în capsule. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. de a căsca Lachesis 9 CH. 20 picături de 3 ori pe zi.urbonica. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule la culcare. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li.

Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya.CEDRON Origine Simaba cedron. Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. . Este perceperea propriului nostru corp. Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele.

hormonali şi funcţionali: eforturi..ilmante şi antispasmo dice. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. .: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 . migren e. 5 granule dimineaţa şi seara.nevralgii sciatice. se ia Actaea racemosa 15 CH. 1 tub. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. de 3 ori pe zi. De avut în casă Chamomilla 15 CH. îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate. . o alifie cu cal endula sau Cicaderma. imediat după masă: Lycopodi 5 CH.pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. se adaugă Paris drifolia 5 CH.caracter iritabil. la fiecare două ore. Simptome caracteristice . la fel ca şi o reeducare (metod Meziere). Origine Muşeţelul. dar.colică. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă.balonări la nivelul centurii. de cele m multe ori. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. Origine Specialitate homeopatică. . se iau sistematic: . nevralgie. . la un examen radiologic. II:C După o cezariană.hipersen sibilitate la durere. Nux vomica: mânie. cu agitaţie şi furie. . diaree. Vezi DILUŢIE. 5 granule de 1-2 ori pe zi.ameliorare prin mişcare pasivă.unt pe primul plan. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. agitat. eventual. comprimate. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . timp de o CEPHIL~ r. timp de zile.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. cu furie. ~ IlInă.Graphites 15 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. ~ Dacă durerile coboară pe umăr.Staphysagria 9 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. timp de o lună. în alternanţă. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual.pusee dentare ale sugarului. Principalele indicaţii Cefalee. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. 5 g ranule. şi . furia copiilor. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . Principalele indicaţii . poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. .

.

Vezi VERUCl. care devine cornoasă şi tare. . Chelidonium poate să fie comparat sa~..constipaţie.Thuya J 5 CH . . 115 Origine Micsandra.. CHELIE Vezi ALOPECIE. şi ca o completare a tratamentului său. . Principalele indicaţii . Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. la persoane vârstă: .. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare. în special pe mâini. cu junghi în unghiul de drept. .excese alimentare. 5 granule.. . JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog. cu r espiraţie urat mirositoare. în dlcrnanţă. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. -migrenă. Simptome caracteristice . constt " paţie. . ECZEMA. Până la rnnsultarea specialistului. Inflamaţie a corneei. _ . care apar pe corp. . III 'ură de o lună.dureri hepatice. cinci granule pe zi. . . veziculă puturoasă". Cură de trei luni în fiecare a . Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. . .Cinnabaris 9 CH. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. folosit mai ale s în tulburările prostatice. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. vira lă sau microbiană. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . greaţă. -regim.. .hepatită.-blh~re. . CHIMAPHILA Origine Chimaphila. Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie. dimineaţa şi seara. În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. Principalele indicaţii . . .114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum. de trei ori pe zi. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. aso~lat cu.dureri hepatice . Comparati i şi asocieri . 1 doză pe săptămână. .

CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER).Tabacum compus: greţuri şi ameţeli.uz . Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. ' 117 febra intermitentă balonări. se ia China 9 CH. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. obosea lă. Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. timp de o lună. afte. zbârnâituri în urechi.Arsenicum album 9 CH: arsuri. Belladonna: febră oscilantă. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism. . În toate cazurile. arsuri. CHININĂ D~pă ab. el poate să provoace o ră mare. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. Principalele indicatii Acufene. De avut În casă China 9 CH. In doze puternice. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. CHINA~ Origine Arborele de chinină. intoleranţă sau reacţii alergice. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. . Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. 5 granule de 2 on pe ZI. Pornind de la această constatare. de febră feb ter posibilităţi . de exemplu: .sau intoleranţă la chinină. CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. 1 tub.

diaree epuizantă. tip paludism.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. febră intermitentă. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept. F.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. epUIzare. . transpiraţie. alăptare. problemele de cicatrizare.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. sângerări. CHIRURGIE Principalele indicaţii .

timp de cincisprezece zile. . timp de o lună. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. lună. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. 5 granule de 2 ori pe zi. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. . _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. la nivelul unei articulaţii sau la sân. ~ Chist la sân Vezi SÂN. pentru confirmare. Chamomilla 15 CH. I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale.Silicea 15 CH. I doză trei zile la rând. Oboseala ~ După intervenţii: . 5 granule. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică.. 1 doză trei seri la rând după operaţie..118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. .. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului.. dar şi după. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. e o cavitate care conţine lichid. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. de cele mai multe ori. timp de o lună. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. Gelsemium j 5 CH. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. 5 granule de 3 ori pe zi. I doză la douăsprezece ore. şi omatum 9 CH. de 4 ori. China 9 CH. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. o doză pe săptămână. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Vezi TEREN.. timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . de 3 ori pe Zl.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. I doză trei zile la rând. . Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . . ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. după o ecografie. CHIST <ii> Tumoare benignă. . în alternanţă.

Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. . 1 doză în fiecare seară. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică.tuse nervoasă noaptea. . Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. el este util în caz Principalele indicatii Aces. . 5 granule de 2 ori pe zi. . precum şi Graphites 15 CH.agravare a simpto melor noaptea. se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă.pipi în pat. Simpto me caracteristice . CIMEX Origine Ploşniţa. CICLU Vezi MENSTRE. Principalele indicaţii Cicatrizare. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. . Principalele indicatii .dureri abdominale· . Folosit ca vermifug. In unele forme de epilepsie. semilună albă pe iris. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. de: calculi veziculari. .somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . excesul lui provoacă ilburări nervoase.prurit nazal şi anal. P~l~nul de Alep. 121 Origine Colesterolul.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. alifie. timp de o lună. timp de opt zile. după un examen neurologic «nnplet. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. 5 granule pe zi. Ia lună nouă. timp de şapte zile. 5 granule dimineaţa şi s eara.

Ser anticolibacilar DH. a cauzei organice. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan . . Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu.n:oate ca~unle.-~ieteu obligatorii. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. . să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. 1 doză. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH.a microbului. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. 1 fiolă de trei ori pe zi .tă. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. .~c tratament de resortul medicului homeopat.. l.Vaccinium myrtillus DH. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. la fiecare oră. şi tratamentele cu antibiotice se.l caţlll?r. în timpul şi după urinare. d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. . 5 granule pe zi. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren. CISTITĂ ® J.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. 5 granul II d. succ~d făr Eczema.. . anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . rinichilor. 30 de picături de 3 ori pe zi. Totuşi. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. 'prin exam Mălăioasa canadiană.Colibac illinum 15 CH. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală. In caz de eşec. mută citoliză hepatIca.le sau pr~z un or calculi. înainte II Iap ortunle sex~ale.. Apar iţ~a febrei. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. îndeosebi o malformaţ. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii.?b. rezistent şi. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii .:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. Un medIcament homeopatic permite să se . foarte des. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH. radiologice. 1 doză de la prim ele simptome. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. timp de trei lil'. împiedica recidivele. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. urinare ("coborârea vezicii"). ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx. CISTOCEL Hernie a vezicii. Precum şi preparatul fitoterapic următor: . trebuje luat: . Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala.9 CH.Pilosella DH. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. . la femeie în special.fără n:icr.

.

124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase .ameliorare: Natrum muriaticum (ORL).agravare: Petrole um (eczemă. Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. ~ Primavara . In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp. şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. Vezi HEPATITĂ. în urma unui efort fizic. ~ Herpes. Hepar sulfur (ORL). timp de cincisprezece zile. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. .. star generală). COAGULARE Medicament. 5 granule de două ori pe zi. . ~ Furtună .agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate.agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). folosit în general 15 CH.agravare: Natrum muriaticum (ORL).agravare: Natrum carbonicum (oboseală). reumatism).a~el:orare: Causticum (reumatism). aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H. Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. . CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. Iată principalele: ~ Mare . timp de patru-cinci zile.dureri testiculare ca urmare a unei orhite. . Acest I . CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică. .ag ravare: Lachesis (stare generală). ORL). ~ Iarna . Principalele indicaţii . ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră.prostatism. picături.ameli orare: Medorrhinum (astm). ~ Toamna .~eexempl~. dispariţia. Natrum sulfuricum (reumatism). .In_toate cazunle. CLIMATOLOGIE + Apariţia.agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). . ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală). S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH.agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). ~ Munte . l doză pe zi .e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării.5 granule de 2-4 ori pe zi. ~ Vara . . Dulcamara (astm.

.

luscă b!valvă comestibilă. 1 doză de 2 ori pe săptămână. varicelă. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. 5 granule din fiecare. trebuie consultat medicul. m aşteptarea consultării medicului. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. Medicamente homeopatice.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. pr eparate pe bază de venin de şarpe . Dureri de ~occis. 5 granule pe zi.exan::n. teamă de avion când coboară.Lycopodi um 9 CH. Naja. COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum.: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. hematolog la facultatea din Bordeaux.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus .pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. trebuie consultat medicul pentru un. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. În caz la copil. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă. timp de patru-cinci zile la copil. ' COCCULUS~ ~ Origine . Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. se adaugă: Causticum 15 CH. ia: Sepia 9 CH. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. Principalele indicatii Rău de maşină.Calcarea carbonica 15 CH. Teamă de mişcarea de coborâre . de 3 on pe ZI. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. Ea conţine un alcaloid. anxietate. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . timp de zece zile. cefalee. Intre tim~ se . unor erupţii de vezi cuie . Cojile se curăţă cu apă Dalibour. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. 5 granule pe zi.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. Mo. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant.herpes. se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. doze şi comprimate. timp de o lună. observate la unii sugari. . COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. 5 granule din fiecare de cojilor. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . . de exemplu . fie ziln ic. 5 granule pe zi.precum Vipera. . zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH.

.

COCCUS CACTI Origine Coşenila. în aşteptarea consultării medi cului. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. . .agravare la emoţii pozitive. _ vomă în timpul sarc inii. hipertiroidie.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. cu aflux de gânduri. varietatea arabică. _ Tabacum: ameţeli._ . _ ameliorare când se bea ceva rece. Simptome caracteristice . 129 _ senzatie de rău. Comparaţii şi asocieri . _ Cafeaua verde.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. _. cu aflux de idei. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală.greţuri ale sarcinii. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. . Coralium rub rum: tuse convulsivă.ameţeli.adormit greu.hipersensibilitate a tuturor simţurilor. . Drosera.acces acut de gută. In cazurile cronice. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine .128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . se iau. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. senzaţie de rau. COlT . iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa. 5 granule 1-2 ori pe zi. &J Inflamatia acută a căilor biliare. _ _ . 5 granule 1-2 ori pe Zi. _ agravare la lipsa de somn. _ agrav~re la momentele pasi ve . .excitare mentală. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH.d ecalaj orar. Comparaţii şi asocieri. traheită. Dacă durerile şi febra sunt mari. în cură de o lună. 5 granule seara. Principalele indicaţii Tuse convulsivă.excitaţie. Principalele indicaţii . . Principalele indicaţii ._. în alternanţă. înainte de mese. . Vezi SEXUALITATE. De avut în casă . Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. 15 picătur i din fiecare. _ . traheită. pentru a preveni criza acută. Principalele indicaţii . şi Helonias 5 CH. _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. rau de maşma. În aşteptarea medicului.în caz de oboseală. d acă aceasta este clar agravată după rapo. l~ patru ore. . _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus).rău de maşină. se pune gheaţă pe pântece şi se iau.

colici hepatice: . să fie tratate cu medicamente clasice. nefritice. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. SEPIA. Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . ~ IgIen~ ~~Imentare. . in me. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică.. 5 granule. ţiona a. prescrierea unor medicamente si t omatice.colici intestinale· . In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH.. . •• \obală a pacientului. ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili. _ colibaciloză digest ivă cronică. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . Principalele indicatii colici nefritice· ' .crampe vi?lente care se produc brusc: . excesul este moderat. indiciilor când dominaspas 1 u lI. De avut în casă Colocynthis 9 CH.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. ~ fi . .s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. survenind prin accese: colici intestinale . imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH..n a ternanţa in majoritatea .~ .. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. Simptome caracteristice . > Teren Nu - . la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. În schimb. în afară de regim. SULFUR). Pe de altă parte. ŞI. În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . 5 granule. în alternanţă. de 3 ori pe zi. în multe cazuri.menstre dureroase· sciatică. în alternanţă. hepatice sau uterine. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa. . Marile anomalii trebuie. mu sau co rea.

birect hiperactiv.colitic: . bi . . intolerant (9 CH. rect autontar. granule f_~o. nerăbdător.:~). . anxios. I'ranule 1-2 ori . 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.:~a~ Lycopodi ~0.su . meticul os (9 CH.

Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. Cine e? Studierea antecedente lor copilului.~l~:CONSTIPAŢIE. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi.:.:n:n). Copilul e agitat. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. deseori. fobie (9 CH. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă. a modalităţilor sale re acţionale.. furios. gâtului. DIAREE. vene). curios. N t m muriatieum 9 CH. evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. supărător acasă. ajutându-l pe copil. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . şi Sulfur iodatum 9 CH. precipitat.' . iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . ' trei luni. . _ Natrum sulfuneum . Totuşi. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . rea: nervos.xiezordinoterapie''. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH. După orice traumati. 1 doză trei zile la rand.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~. 5 granule pe Acnee cu comedoane. în realitate. • . [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele.. înţelegere şi anali comportamentului sau.A rmea 15 CH . a ru 1 zi timp de cel putin douăzi. dezordonat. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. 5 granule 1-2 ori pe Z1). COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. lent. care a fost examinat şi tratat . u rechilor sau bronhiilor. COMEDON . permite o mai bună cunoaştere. leneş. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . nu face nimic la şcoală.o. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. aceste formule. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. a sensibilităţii sale generale. sau nu e destul de: calm. . ferm . în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă.sm cranian sau accident vascular. autonom.~rae~}~. 5 granu e pe . cesta . a mesajului său. s. ţe~r. companiei + la . Pe de altă parte. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. 5 granule 1-2 ori pe zi..'~~. a p . alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). chibzuit..

. Un alt 'aspect al complexis.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. 1 vegetale sau animale. Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e. . .• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup .este caz~ci~.

Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. ca un al. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. paralizaţi de trac sau timiditate. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi.134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. a raporturilor cu anturajul. să ştie cine e. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie. .doilea prenume. tulburări digestive din cauza ri de cap. la cei mai mici. dincolo de acest sentiment al anturajului. nu are drept scop. nici acelaşi prognostic. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. gelozia. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. În general. să-i cunoas .o nevoie de activitate fizică. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . în cutii prea ermetice. şi la mulţi ani după aceea. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). 1 doză pe săptămână. Se tem de n ecunoscut. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. violenţa verbală sau fizică. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă.. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH.o agitaţie care ascunde o anxietate. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis).în fine. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. 9 CH. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. Alţii se simt fragil i (Silicea). Argenlum nitricum sau Arsenicum album. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului. . Nux vomica. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur.de a-i pune pe bolnavi. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte..o nevoie naturală de mişcare. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. u. Acest obicei. în cură de o lună. }> Comportamente patologice Furia. şi în spe cial pe copii. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). şi Medorrhinum 15 . blocaţi.

5 granule zilnic. Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. 1 doză pe săptămână. şi Nitricum acidum 9 CH.CH. şi Staphysagria 9 CH. 5 g anule zilnic. .

a din antichitate .mast oze cu chisturi.ameteli declanşate de mişcări. . Principalele indicaţii . a sânilor şi a sexualităţii.agravare la mişcarea och ilor. ~ Congestia feţei. roşeaţă . Comparaţii şi asocieri . de 3 ori pe zi.. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. neob işnuită. 5 granule. Dacă tulburările persistă. în alternanţă. d~trei ori pe z i. 5 granule 1-2 on pe ZI. . oră de liră. . trebuie consultat medicul. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH.în familie există antece ente de cancer la colon. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. . . . . Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. CONJUNCTIVITĂ • . 5 granule. Vezi ALERGIE.ameteli la întoarcerea capului. Medicul trebuie consultat dacă . Simptome caracteristice . oră de oră. ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. în alternanţă. în al ernanţă. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. . v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH. Toxicitatea ei este cunoscut. când era folosită ca otravă. tare. . Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. . III alternanţă. 5 granu le înainte de masă. agravare la reţinere sexuală. . 5 granule diminea ta ji seara.dificultate la urinare.impotenţă. Tratamentul de teren e indispensabil. CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). . ejaculare precoce. oră de oră. . aglomerat.136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. Acţiunea ei este mal ales neurologică. 5 gr anule. .impotenţă. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t.întărirea sânilor. Agnus castus: impotenţă.constipaţia e recentă. ~ Congestie genitală .paralizia nervilor motori. 5 granule. 5 granule din fiecar e. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat.scaunul e cu sânge.constipaţia alternează cu diaree.

. 5 granule. În vârstă de doi ani. ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. » ALUMIN 9 CH. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. dar spasm I împiedică o evacu are completă. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. re luând cercetările şcolii . ALUMINA .138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. ~ Experienţa mea: . uscat. OPIUM Inerţie totală a rectului. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. seara. ~ Experienţa mea: . scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. Georges. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. În special după exces alimentar.. format din mici bile aglomerate. » CAUSTICUM 9 CH. sc aunul este deseon vascos. cu multe balonări şi gaze. cu multe balonări şi gaze. în special după mese. Anne. dar rezultatul e insuficient III: . voluminos şi aglomerat. dimineaţa. 30 CH doză. fărâmiţat ca pământul. II BRYONIA Scaunul e uscat. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. În vârstă de 47 de ani. În vârstă de 70 de ani. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). ~ Experienţa mea: .. » BRYONIA 9 CH. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. trei zile la rând. ~ Experienţa mea: . se plânge că iese afară cu uutate. LYCOPODIUM Scaun incomplet. hemoroizn sunt f recvenţi. ~ Insuficienţă hepatică. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. înaintea celor două mese. cu dureri de veziculă. » HYDRASTIS 9 CH. 5 granule înainte de cele două m ese. 5 gran ule. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. mulţi medici. CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. . . . scaunul e uscat şi negru. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. 5 granule. I Începutul secol ului XX. ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala.

E vo. respectă regulile. nu du pă un lip morfologic. marcat de emotivitate. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. laxitatea e normală. uniform. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. Există o rigiditate particulară. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. Totuşi. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. cu degete rte. Caracterul este după imaginea siluetei lo r. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. . dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. încăpăţânat. descurajare. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. uneori rigizi şi f e originalitate. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. Este . rotund lent. an ebraţul este aliniat cu braţul. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. tendinţă spre ( )bose~l~. Sunt conformişti. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. zvelt. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi.rea diagnostic ului maladiei în cauză. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. în ~az de febră. De l!~ eI?~lu. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. Componarnentul e. medicul. legat de slaba laxitate ligamentară. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism.rba de un subiect longilin. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. III acest spirit. de lir).carbonică. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. În orice raz. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*.

probleme de piele. dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. . articulaţiile sunt hiperlaxe. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. chiar şi faţ pare asimetrică. aspectul. deseori original. atitudin asimetrică.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. varice. senzaţiile. asimetri hiperlaxitate. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. >.

5 granul e din fiecare pe zi. E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit. al gusturilor şi obiceiurilor. Între timp. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. . Î~ acest dicţionar. copilul trebuie pus I~tr-?. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei.. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură.terior. .ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH. . 5 granule de 3 ori pe zi. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). aparat cu apar at. În schimb. > Terenul cronic . .prin chestionare şi examen general. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. evolutia lor. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici..prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. frecvenţa. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t.9 CH. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH.antecedente familiale.mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. 5 granule pe zi. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. . al modului de viaţă. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. UI. va tre bui. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. Pe de altă parte. 5 granule pe zi timp de opt zile. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. Billings). 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 le de 1-3 ori pe zi.antecedente personale. i . CONVULSIE® Apariţia co~vuls. . 5 granule 1-2 ori pe zi. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei. luati: Actaea :acemosa 9 CH. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. la fiecare acces febril. CONVALESCENŢĂ 'J . în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică.phosI?horicum. l măsură sau 5 granule pe zi.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale .prin studiul caracterul ui. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. . > Pentru oboseală nervoasă Kalium. l doză în a şaptea.

1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul .1. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână . II d' . evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. _." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle. Dacă crampele persistă. hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . ure regu ate cu Jenoverine.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an.I 146 JACQUES BOULET =. de creştere: 1. eve ntual. 1-2 ori pe an. 1 doză din fiecare trei zile la rând. " !!. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l . se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH.:. CRATAEGUS Origine Păducelul. ' >. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara. n. moderată.aryta carbonk.. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e . Principalele indicaţii Palpitaţii. trebuie consultat medicul. arzi er e sau exces de t b .me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. . după o examinare completă în cadrul spitalului. . 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi.

~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. . pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '.' Il '. Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice).. Origine Şarpele cu clopoţei.. . rrincipalele indicatii uterine. . ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. CRO!ALUS HORRIDUS ~ . 5 granule de 4 ori pe zi. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH.. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. it. In cazul eşecului tera '·1 Iasi . şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. .' . 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. 5 granule de 4 ori pe zi.în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. 5 granul e de 4 ori pe zi.. şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS .oza saptamânal. Origine Şofranul.

Compoziţi a apelor termale (arsenic. cu băşici grupate şi prurit intens. ticuri ale feţei. cu prurit intens. _ convulsii.:! Va fi necesar un tratament de fond. . j. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. i". colici abdominale. precum şi p~ntru cele den:natologice. Între timp. cu inflamaţia şezutului. se iau Arnica 15 CH 5 gran. 5 granule. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. sulf. . CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice.ul~după efort. Simptome caracteristice -crampe. timp de două-trei zile. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. . _ eczema scrotului. şi Rh us toxicodendron 9 CH. - . 5 granule de 2 ~ri pe ZI. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. • \. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. sughiţ. să alegeţi staţiunea împreună cu el. CUPEROZĂJl •. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. . _ herpes genital. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de repetat după două ore dacă e necesar. La fel. accese de tuse. criză de astm. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. CUPRUM~ ~. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie.

. _ ameliorare când se bea apă rece. CUTI . . .febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: .sensibilitate la f rig: Psorinum.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. Aceste teste sunt în general anodine. -laringită acută: Hepar sulfur.ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate. S.spasme ale bronhiilor. Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor.

Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. la fiecare test tuberculinic. . plină de sudoare: Belladonna 9 CH. 1 doză pe săptămână. frustrat. D DECEPTIE . şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. de repetat dacă e necesar. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. /j M R.sul febrei. medic ul homeopat va prescrie.Apis J 5 CH. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven.delir în timpul nopţii. ' DELIR . de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH. Principalele indicaţii Migrene oftalmice. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. în special în momentul mens trelor. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. de repetat dacă e necesar ~. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH . la unii copii apare o degradare a stării generale.150 JACQUES BOULET Totuşi.tJv. 5 granule la c lcare' . CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. coşmaruri: Stramonium J CH. 5 granule diminea ta si seara' -. de repetat după opt zile. halucinaţii. faţa roşie. 1'1.pac~entul se simte ~ezamăgit. 5 granule dm o ră în oră'. Vezi FOARFECE (teama de). 1 doză. Mai târziu .' . Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH.!' G. decepţie sentimentală. l doza.delir în cur.J .

DENGĂ Maladie infecţioasă. în cazul acceselo r acute. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. apoi 12. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. _ N atrum muriatieum 9 CH. de 6 on l a rand. timp de o lună. 5 granule pe zi. . . Sepia. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. . se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. 153 repetat dacă e necesar. 5 granule de 4 ori pe zi. să se administreze tratamente alopatice potrivi te. sau chiar legată de probleme organice. _ China .-~ în alternantă la fiecare două ore. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. . In aceste cazuri. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului.cu medicamente de fond. Lachesis. De exemplu.insomnie în pragul zorilo r. alcoohsm: Lachesis 15 CH. care e trăit ca fiind negativ. _ Silieea 9 CH. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. anual în toamnă.ameliorare seara. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică. 5 granule pe zi. apoi 30 CH). recidivelor . . Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. 1 doza. şi a cărui evocare e dureroasă. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. . În general. _ în caz de diaree.dezinteres faţă de prezent. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut.pierderea speranţei pentru viitor. de luat timp de trei zile. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. de 2 ori p e zi. ~ Depresia e moderată. ~ _ delir cu locvacitate. Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. 5 granule. DENUTRIŢIE . apoi 15. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. 5 granule din fiecare. 1 doză.dezinteres faţă de mediul înconjurător. . câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. anual înainte de vaca nţă. Aurum sau Arsenicum album -. precum Sep ia. . Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH.

1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. 1 compnmat dimineaţa. . 2 comprimate dimineaţa ŞI seara.9 CH. 5 granule pe zi..' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. . 5 granule de 2 ori pe zi. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. deşi u sunt decât. _ China 9 CH. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală. sau granule Rex sau Rubia. anxioşi.

dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive. ~ou". In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. în celălalt (~omeopatIe). dimpotrivă. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. 5 granule dimineaţa şi seara. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. ca şi în cel al maladiilor organice. de exemplu): se numesc izopatice. In schimb. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . Vezi DILUŢIE. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. posibilităţile reacţionale ale pac ientului.şi co~se. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. De. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine.chematizând. în realitate. în unele cazuri. Este adevărat ca principiul este acelaşi. 5 granule de 3 on pe ZI. praf. de alergen. dar. într-un caz (alop atie). în alternanţă. dimpotrivă. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . homeopatia. adică. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. Este. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . de exemplu. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH.lui sau î~cearcă să le înăbuşe. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. ca făina. la fiecare oră. . _ descuamarea se face prin Iaşii mari. S. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. . timp de o pt zile. se poate spune că. puţin câte puţin. In toate cazurile. 5 granule de 3 ori pe zi.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. 5 granule. sau. Vezi ECZEMA. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere).cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. 5 granule din fiecare. cu cantităţi din ce în ce mal man. fie preventiv. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. 5 granule dimineaţa şi seara. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). fie in momentul crizelor. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului.:on histamine 15 CH. Tot aşa. treptat.

9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. Vezi ECZEMĂ. URTICARIE. . roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate.

. Medicul trebuie consultat dacă: . 1 doză. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid. diaree provocată de fructe şi îngheţată.. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. 5 granule oră de oră.. . cu insecurit te sfincteriană. . ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . DIAREE:jărăfebră. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare. galbenă. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. Regimul alimentar co~stitui. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI.. apoasă. ALOE Diaree intempestivă. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH.jără vomă. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui.. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice.febra persistă după patruzeci şi opt de ore.. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi. . Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră. . deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor. oră de oră. Vezi GREUTATE. frisoane şi anxietate. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH.. cu eructaţii. Există dureri? Există vomă generale (febră. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. vomă. cu sânge)? . îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. jumătate lichid. _ pacientul se dezveleşte în pat. DIABET®J.. 5 granule pe zi.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t.durerile sunt foarte vio lente. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH.s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici.scaunul e cu sânge. . în 9 CH. descurajare.diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. ~ .

.

oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . cea carbonică la raie. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. rărindu-l în funcţie de ameliorare. din două în două ore. As tfel. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. din oră în oră. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. 5 granule. de. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. care provoacă o arsur. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. Indiferent de definiţie.astre. în 9 CH. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or .diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. vomită din nou. care nu-i uşurează starea de greaţă. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. Trebuie imediat consultat medicul. _ În toate ca~urile. ~ Scaun aci d. se poate rezuma astfel: ~.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. . sa s:. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. cât de puţin. se impune ~o~s~ltare~ medicului. vomă. 5 granurei ori pe zi. stare rea. în alternanţă. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. ~ Scaun verde. din două în două ore. Scaunul poat e să fie cu sânge.elor: Rheum 9 CH. se simte obosit. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. Pierre. în vârstă de 35 de ani. Karine.mlasma" celor trei maladi i: râia.158 VERATRUM ALBUM Diaree. înfrigurat şi anxios. de 3 on pe zi. în timpul vacanţei. co nstituţia fluorică la diat~za ică. în alternanţă. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. galben. 5 granule. sudori reci. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. poate fi vorba de salmonele.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. în vârstă de 9 ani. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. 5 granule din medicam entul indicat. de repetat după şase ore. . sifilisl1enoragia. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. în alternanţă. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. călătorind în Tunisia. are o gastro-enterită aun cam moale. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. în vârstă de şase ani. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. a'stfel. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. . din oră în oră. în alternanţă. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor.sImu~t~n ~au~su~cesiv . ' .presupuse de şi origine. Indiferent ce mănâncă sau bea. Valentin. 1 doză de la primele simptome. mucos: Magnesia carbonica 9 CH. ap tll diateze (adăugând tuber. Care este această doctrină? Această doctrină. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <.c~!Ismul). JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră.

când diluăm la sutime. .drenajul * prealabil.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi. v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză.. Cum se procedează cu produsele »lcool. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. în dilutie uşoară. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10.nosodele (medicamentele fab. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . Astf~l. . deconcentrarea se face destul d. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. Te oretic. ficatul ŞI plamanll. parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente. folosirea nosodelor în mod prudent. la fieca re operaţiune. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH.'xistă nici o moleculă. În practică.me . dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. rinichii. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. 1') .utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo.160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 . Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor.în ultimul rând. t I . diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . . v • • .' rapid. Pornind de la această primă centezimală. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . apoi.. lactoza este diluată şi ea În "cool. . vine un moment când nu mai . dar ea a fost dinamizată d' două ori . apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH. A . există II fază de dinamizare exact ca la centezimale.. 1 dicamcnl .bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă. o parte pentru de părţi. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. . apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului.dar n~ . HomeoI?a!Ia plural:.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. de la a treia triturare.~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. C. !~" I Din cauza prea multor diluări.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. notată 1 CH.

. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. în principal iarna sau în contact cu frigul. care apar.11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active.023 x 1O la "linus 23.ge 1. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian).~ . pe de o parte. este 6. Vezi DINAMIZARE. DIGITOPULPITĂ . Leziuni fisurate ale vârfului degetului. . . ~ Petroleum 9 CH. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . . pe de altă parte. 5 granule. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. () t . că diluţiile uran au o acţiune şi că.hine nulă. Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . înainte de cele doua mese. Cercetar ea fundamentală arată. IOla minus 60.

granule de 3 ori pe zi. foarte puternice: Hypericum 15 CH. . . sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. 1 linguriţă dimineaţa şi seara.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare. . trchul sistematic să se consulte imediat medicul.dacă durerile provoacă furie. se adaugă: Borax 5 CII. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. şi Jenoverine. . <Il' 1 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. timp de minimu m o lună.colită. sau Phytogargarisme. dentar al sugarului . diaree: Chamomilla 15 CI/. 1 doză pl săptămână. înainte de consultarea dentistului.Phytolac ca TM. » Puseu » Nevralgii dentare .în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH.Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. în alternanţă. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate. granule de 2 ori pe zi. .dureri electrice. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: .Calendula MT. El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. Consul taţi rapid dentistul. 5 granule. Principalele indicaţii . desosare dentară Aurum 9 CH. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. adică conferi r ea unei forţe mai mari. .colici ale sugarului. 5 granule dimineaţa şi seara.sciatică. . Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. » Artrită dentară. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH.dacă acest puse u provoacă afte. .dureri "fierbinţi". bineînţeles. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. Să se consulte dentistul. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE). 5 granu h din două în două ore. 5 granule la fiecare două ore. dou luni. de I ori. şi Pyroge nium 9 CH. .

DISPAREUNIE ~ "ol\. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. De exemplu. Vezi DURERI DE CAP.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. cu inflamaţia esofagului. timp de cincisprezece zile. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. timp de cincisprezece zile . În practică. În schimb.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. 5 granulc pe zi. se impune o fibroscopie. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. l' J. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. 5 gra nule.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. ajutat de cel homeopatic care. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. cu acţiune asupra căilor biliare. 5 granule zilnic.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. . În practică. 5 granule zilnic. DISHIDROZĂ . 5 granule de 2 ori pe ZI. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. . tratând terenul digestiv şi emotiv. . nu totdeauna e ficace şi anodine. În a bsenţa unei infecţii. sau în completarea tratamentului acesteia: . Pentru a ceste două cazuri. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor..dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . previne recidi vele. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. precum Lycopodium sau Sepia. amuzament. Pentru dificultătile hepatice. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. 5 granule d e la primele simptome.

Multe persoane se plâng de o proastă digerare. digestie lentă. DISPEPSIE <. francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul. . greaţă. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. aciditate.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. durere de ficat. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. 15 picături de două ori pe zi. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă .. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate.ii> J.

Dopurile trebuie să fie scoase de medic. tuse. . în ur ma unui traumatism cranian.peşte: Natrum muriaticum: .alimente calde: Lycopodium.alimente reci: Phosphoru s. . mai ales cu un instrument ascuţit. mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). . Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. . . . . . DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. . Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1.aciditate: Sepia. Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: .'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). alimente condimentate: Natrum muriaticum. în c ompletarea tuturor simptomelor. de exemplu Oscillococcinum.catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. .băuturi reci: Phosphorus. DOZĂ . . constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie.dulciuri: Argentum nitricum. Homeopatia. netoxică şi lipsită de riscuri. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat . -lapte: Abrot anum.Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. .doză.alcool: Lachesis. gr anule. Acţiunea lor asupra m uşchi ului .alimente afumate: Calcarea phosphorica. . recuperarea. .stridii: Lachesis. . ~cţlUnea el este mal rapIdă. mal clară. zilnic. DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. DOLICHOCOLON Colon prea lung. 5 granule dimineaţa şi seara.fructe : Phosphoricum acidum. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore.băuturi calde: Arsenicum album.car ne: Allium sativum.Ser anticolibacilar 3 DH.alimente sărate: Natrum muriaticum: . Lycopodium. Bryonia.. de exe mplu Thuya 15 CH. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: .Pyrogenium 9 CH. gripă. în a lternanţă.îngheţată: Veratrum album.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament. Sulfur. la un început de gripă.. cu scaun uscat şi tare.Pe săptămână. 5 granule pe zi . la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. dar şi pentru absenţa toxicităţii.bere: Kalium bichromicum. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. gastro-enterită). eficace. . Nux vomica. . 1. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante. sau Natrum sulfuricum 15 CH. tracul îndeosebi. Lycopodium. 1 fiolă de 3 ori pe zi. . In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri.alimente indigeste: Calcarea carb onica. la fiecare oră. sunt bine cunoscute. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. 5 granule. .în prescrierea tratamentelor de fond. În plan simptomatic. fără riscul de dopaj.

Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor.de doctorul A. A ceastă noţiune .

declanşată de o gâdilare a laringelui. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică.tuse sufocantă spasmodică. rinichi. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. . Principalele indicaţii . în concepţia clasică. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici.dureri articular e.crize noctume de astm. Carduus marianus: antidot Sepi a. plămâni. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. Acţiunea medicamentului diversă. În schimb. drenor al pielii şi rinichilor. crize d e astm. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. şi Berberis. ca şi cea de diateză. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. cu accese de tuse. . Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate.tuse convulsivă. sau de Solidago. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. Simptome caracteristice . îndeosebi noaptea. la fel. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. Baryta iodata: ganglioni tari. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. Ca o completare a tratamentelor clas ice. . piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. Origine Lăsniciorul. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. 1 doză. 5 granule de 3 ori pe zi. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. drenor hepatorenal. De exemplu China: antidot Lycopodium.ganglioni. De avut În casă Drosera 15 CH. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare.traheite c u tuse spasmodică. . . I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. în momentul crizelor. . drenor digestiv. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat.

.dureri reumatismale.scurgere cronică a mucoaselor. . . . .Simptome caracteristice .agravarea tuturor simptomelor la umiditate.hipertrofie ganglionară. -veruci.

mai ales înaintea lucrărilor de control. Arsenicum albu m: durere calmată la cald. cu senzaţia de na. la stânga. El se plânge deseori dimineaţa. constrictivă. . Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. ca o explozie. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. 5 granule. la rece. în alternanţă. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. supărării. ritmul . . din patru în patru ore. la tâmple. în cutare sau cutare poziţie. frunţii sau cefei). Nicolas este în clasa a VI-a.astm pe timp umed. . DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH.scurgere retronazală cronică. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE.ganglioni care apar brusc pe timp umed. în cazul durerii de cap. orele. mişcare sau nemişcare. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. frig. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. alimentaţie. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. . din cauza unor alimente sau excese alimentare. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. Pentru fiecare patologie. la ceafă. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. dispare. sau provocând iritabilitate. de dureri de burtă. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii. 5 granule. rărindu-se în funcţie de ameliorare. agitaţi e. . în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. . . spasmodică. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. condiţiile climatice.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. ca o cerc care strânge. c a o arsură. imediat ce se trezeşte.rino-faringită survenind pe timp umed. înfun dat. emoţiil or)? . ca o fulgerare. ca o arsură.condiţiile în care survine. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . înţepătoare. Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: .caracterul durerii: zvâcnitoare.reu matism pe timp umed. . DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. însoţită de anxietate. se liorează sau se agravează: la cald.localizarea precisă a durerii (d e exemplu. la frunte. sete. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. de la ap ariţia durerilor. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente.

.

în funcţie de ameliorare. stridii). Jean-Pierre. în vârstă de 47 de ani. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. într-o parte. În momentul crizelor. 5 granule. medicamentul indicat în 9 CH. .durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. în partea dreaptă. după unele alimente (ceapă. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). înainte de menstre.dacă apar tulburări vizuale. pulsând în urechi. vomă. 5 granule zilnic. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. în alternanţă. 1. ca tr ment de fond. cu trei zile înainte. ~ Experienţa mea: Mahmureala. are dureri violente. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. suferă de migrenă. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. 5 granule dimineaţa. ameliorată când se scoală. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. . . . se iau la fiecare jumătate de oră la început. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. 5 granule.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. hipersensibilitate. cu greaţă şi vomă. Elisabeth. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. . tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. simptomele sunt variabile.du rerea de cap e congestivă. aciditate. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. ~ NUX VOMICA 9 CH. Medicul trebuie consultat dacă .apare febra sau voma. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. seara la culcare şi la trezire. apoi rărind. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. 5 granule de 2 ori pe zi. zilnic. din oră în oră. ~ LYCOPODIUM 9 CH. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. cu greaţă şi vomă acidă. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. în mod regu lat. îndeos ebi în partea dreaptă.

DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. . cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă.

-c. uneori a unei singure părţi.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. zigzaguri. în fi ecare duminică). PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. agravată la cea mai mică zdruncinătură. ~ Experienta mea: În toate cazurile. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. exact la aceeaşi oră. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. de repetat imediat ce începe menstruaţia.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. noaptea. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. ~u nevralgii. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. ~ CYCLAMEN 30 CH. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. nevoie de masare şi încălzire. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. dure~ea iradiind spre pielea capului. în vârstă de 40 de ani. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. .~evralg ie a feţei. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. vertebrele sunt se nsibile la atins. durer ile sunt agravate nemişcare. şi fără sudoare. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. trebuie să se verifice tensiunea arterială. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. impresie că ochiul e proiectat în afara. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. La fiecare ciclu. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . Lydia. . 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului.

SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. ARNICA Oboseală fizică. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. mereu grăbite. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. . ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. fulg ere şi ameţeli care preced migrena. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. cu aceeaşi durere oculară. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. fobice.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. efort sportiv. după un exces de muncă. CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. îna inte de menstre. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . impresia de bufee de căldură înainte de menstre. impresie de căldură şi de contuzie. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. cu senzaţia de greutate. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor.

bând. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. în părţi. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: .IGNATIA Senzaţie de cui În cap. într-o singură parte. de căldură mâncând. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. apărând şi dispărând brusc. a păsare asupra capului şi a cefei. GELSEMIUM Greutate. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. afte. cu puncte albe. cu stare de abrutizare. ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). la persoanele hipersensibile.

de douăzeci şi patru de ore. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. cu spasme. _ _ în toate cazurile. când e vorba de un copil. eori apar spasme. în vârstă de 12 ani. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. Trebuie consultat medicul . _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. 5 granule. în alternanţă. Ii este foarte sete şi salivează anormal. dacă simptomele persistă. de dureri de gât iradiind spre urechi . în alternanţă. de 3 on pe Zi. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. se plânge. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. În toate cazurile. Gargară cu Phytogargarisme.dacă există ulceraţii in gat. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. în alternanţă. uscat şi dureros la înghiţit. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. bând rece sau mâncând gheaţă. . mai ales în părti. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. din oră în oră. Mathieu. dar cu o eficac itate remarcabilă. . tratamentul poate să fie două zile. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. are o durere de gât foarte intensă. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. Estelle În vâ de 17 ani. 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. gangli nii sunt mari. 5 granule. din oră în oră. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. 5 granule. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. această reţetă veche. febră mare şi ganglioni dureroşi. trebuie consultat medicul. b&: JtUt1." BELLADONNA Gâtul este roşu. cu ulceraţii. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. de 20 g la 1 ht ru _deapa. 1 pliculeţ.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. APIS Gâtul e roşu. ~~fup~: .. din oră în oră. Christina în vârstă de 28 de ani. . ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. şi durerea iradiază spre ureche. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara.

gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. de exemp lu: . .180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. .Arnica 15 CH. Sp atele este . LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. de 3 ori pe zi. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. în afara cauzelor organice amintite. 5 granule. din oră în oră. REUMATISM. ~ Experienţa mea: Clasice. Vezi LUMBAGO. 1 doză după şase ore. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte .Rhus toxicodendron 9 CH. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. frecvent. 5 granule. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. _. epifizită la tineri. ' . durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. 1 doză. după o suparare sau o emoţie.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. Hepar s ulfur 30 CH. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză. va fi necesar un tratament de fond. 5 granule de 5 ori pe zi. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. în special pe plan emotiv. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH.Ignatia 15 C:H.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. La fel. supraîncărcat. fractură.practică. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. î alternanţă. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. Durerea de s ate. REUMATOLOGIE. Trebuie consultat cât mai repede medicul. dar nu totdeauna eficace în. tasare. 5 granule seara în cură de zece zile. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. 1 doză. locul computerului pe birou -:.des. de repetat da că e necesar. în alternanţă. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor.

alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. ~l Calcarea fluorica 9 CH. adaugandu-se alifie eu calend ula. Intre timp. pana la consultarea medicului. 5 g ranule pe Zl.. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. In asteptarea unui event.eczema este suprainfectata. Natrum mu riaticum. fisurata. . mai ales pe obraji. APIS Placi roz. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. pana la consultarea medicului. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . Calcarea carbonica. fierbinti.pruritul sau durerile sunt p utemice.ulin scr~t. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Si In plus: . Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. supuranta)? Care e locali zarea (fata. 5 granule de 3 ori pe saptamana. -in toate eazurile. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. pentru un tratament de fond. Medicul treb uie consultat daca: .alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: .DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. umflate. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. Thuya. eu durere intepatoare ~i rnancarime. de ameteli. Medorrhinum. 5 gra nule pe zi.. ameliorare la frig. Local. se iau: Staphysagria 15 CH. _ sentiment de ebrietate. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. . -.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. Lycopodium. :} Experienta mea: In 9 CR. .-2Pt zile.ua~ tratament chirurgica l. pana la consultarea medicului. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. 5 granule pe zr. CH. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. membre. Tuberculinum. 5 granule pe zi. Arsenicum album. si Calcarea fluorica 9 CH. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. Sepia. se folose sc urrnatoarele alifii: .

-::Expe rienta mea: In 15 CR. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. dezinfe ctare locala. . cu spasme si prurit intens.§i mancarimi cu supurare. 5 granule de 3 ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. Trebuie cautata si tratata o micoza. ECZEMA: cu descuamare. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. . ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. -¢. ca mierea. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. si. la nivelul pliurilor.Experienta mea 9 CR. r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. actiune foarte rapida. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: 9 CR. ca faina.Experienta mea: . 5 granule de 3 ori pe zi. t ratamentul de fond va fi indispensabil. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. r ~ Experie nta mea: 15 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. trebuie cantata 0 circumstanta alergica. -¢. bineinteles. 5 granule dimineata si seara.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). mai ales Q!!pa urechi. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. -¢. -¢. continand un lichid galbui.Experienta mea: in 15 CR. se impune putin regim.184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. -¢. . . . actiune foarte rapids. cu descuamare foarte fina.Experie nta mea': In 9 CR. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: in 15 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici. 9 CR. -¢.Experienta mea: In 9 CR. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii.

/ . -¢. .~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. Crapaturi a varurile degetelor. mai ale s in cazul unei piele groase.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi.PRYSAGRIA' Zl. pielea pare murdara. . lJ . RADIUM BROMATUM . '--_. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. mai ales la pliurile articulare. leziunile apar in fiecare i arna.D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. cu' supurare usoara.E.

I doza . ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. aspee tul fisurat. mai ales iarna. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). e greu sa fie bruse suprimat. util si dupa radioterapie. 5 granule. 1 doza pe saptamana. ~ SEPIA 9 CH.' \\. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. 1 dozii pe siiptiimana. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. Calcarea carbonica. inainte de cele doua me se. 5 granule. nedureroase si a par In urma supararilor. Jean in varsta de 37 de ani. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie.. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. \ ~ GRAPHITES 15 CH.S granule. apoi 9. ehiar sa-I suprime.in varsta de Sluni.. galbui ca mierea. ~ PE TROLEUM 9 CH. ~ BELLADONNA. Juliet te. inainte de cele doua mese. In urma unui puseu derita r. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. . Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. apoi 15 CH). Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. stres violent. De exemplu. cu fi suri. in varsta de S luni. supurant. oprin du-se la eea mai mica agravare. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti.Apare foarte des. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. trebuie instituit un cJimat de incredere. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. are un eritem fesier. moartea unui apropiat.' 5 granule de 3 ori pe zi. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. ~ Problema alimentatiei . Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. din care iese un lichid gros. iar parintii trebuie linistiti. seara. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic.. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. de patru ori p e zi. spaima . trat amente. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. Elliot. 5 granule. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). In plus. Nicole. ~ PSORINUM 15 CH. spaima (Gelsemium).186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. . Leziunile sunt uscate. ( ~ IGNATIA 15 CH. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. 48 de ani. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. dimineata. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. Lycopodium.. ~ MEDORRHINUM 15 CH. pana la consultare a medicului. 5 gr anule. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. probleme familiale. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond.

o I .

.I~· 'f.'-lC.•. ':Jlj.. la fiecare doua ore.d._"...• ..-.$. in primele trei zile.'.C .t. 5 granule. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. ... 5 granule de 4 ori.. . .:=-.tJ:. .188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH. . in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio. di n ora in ora pana la consultarea medicului.Apis 15 CH. din ora in ora. timp de cincisprezece zile.' <it!> . imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala. 5 granule."~ I.~«.. in prima ora. Home . ENUREZIE k7: ..ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica.~.' . . 'JL . 5 granule. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. ELECTRICITATE" . Se impun consultarea medicului si analize. :.in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala."'.. Bineinteles. J • EMOTIE .~. in alternants. 5 granll:le la fiec are ze~e minute. zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH. in alternanta..:. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH..Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH. sensibilitate la electricitate: Phosp horus.Arnica 15 CH. . articulatia e examinata.~..··Ii."'~:"!J:AH.•.. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH. in alternanta. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi.x.•~4:1i. 1 doza de repetat dupa sase ore..

ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. care are probleme de crestere.emotie puternica.'t.a cai'lo.opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te. daca e necesar. in alternanta. -Vezi INCONTINENjA. frustrare: Staphysagria 15 CH..·10 Incontinenta materiilor fecale.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv . sa se faca un exame n fizic si psihologic . Intre timp. ENCOPRESIE tt·~. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal.emotie puternica.. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. 0 doza: ... . In marea majoritate a cazurilor. In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic. _ vexatie.Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv. cautand 0 anomalie .::. Apo i se face 0 analiza a urinei. precum si. . ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. urinare '(cazuri rare). .. se iau sistematic: Equisetum 5 CH. 5 granule.. Vezi ANXIETATE. cat mai repede posibil.al copilului. . •. dupa treipatru ani..11ft ~P~~AMENT '''''. din ora in ora. J 1\ I ® -. frica: Gelsemium 15 CH. timp de 0 luna.r' . rezultatul e n. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). Inainte de patru ani.1.1)"" ~. ". ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e. daca se respecta curatenia zilnica . Se ia. T·~ ~·. Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c. nedreptate. excitare: Ignatia 15 CH. . .t~. Trebuie re spectate cateva reguli. .ernotie vesela: CoJJea 15 CH. .'. . Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH... Acest simptom la copil.Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.

menstre hemoragice. umflata. 5 granule. in alternanta. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului.f' ). aceeasi posologie. ERIGERON Origine Batranisul. 5 granu le din doua in doua ore. precum. . . la fiecare repetare a durerii. 5 granule pe Zl timp de opt zile. $1Sllzce~ 15 Cl-!. arsura la plaja: . in cura de trei luni. arsura de gradul unu. si Belladonna 9 CH. 5 granule. in alternanta.dad pielea e de un rO $Uaprins. l~ fiec~re ze~e minute. precum si 0 alifie eu calendula.!'. "' .190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow.esi ne. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH.steocyn. in alternanta. 1-2 on pe an. . In cazul unei supravegheri neurologice regulate. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH .0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii. si o. Vezi CONVULSIE. se ia Belladonna 9 CH. urina foarte abundenta. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. 2 compnmate dimineata si seara. ERITEM SOLAR . tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. de 2 ori pe zi. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. 5 granule ora de ora. 5 granule de 3 on pe sapt amana. 5 granule. Cereti sfatul medicului homeopat.1 doza pe saptamana. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. de 4-5 ori.'. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH.daca pielea e roz. 1 doza unica. 5 granule pe zr. .\. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii.. . 'EPISIOTOMIE . 5 granule.• . Dad sangerarile se repeta. din ora in ora.

1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta. In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. se vor lua: Heparsulfur 15 CH.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . .

Mezereum 9 CH.. ora de ora... microbii. . se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM. .disfunctiile organice. .unele imprejurari declansatoar e corespund IQ.192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. furtuna).mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. . ~. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. in alternanta. . DICHLORATUM . pr ecu~ virusii. marea.~~~. . Tratamentul se continua pana la cicatrizare. 5 granule inainte de mese. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. ~ sensibilitate la cald:ILachesis.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. c~ldura. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus. In fine. ESCARA . muntele) atmosferice (vant. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH.fi foarte utile: Pol len in alergie. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate.:~"':""'f. si Pyrogenium. special.. . alergenii. pentru medicuL homeopat. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic.~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. 5 g ranule zilnic. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox.. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale. u miditatea. ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . ETHYL SULFUR I.!~ fjif' ~. 5 granul e inainte de mese. In toate aceste cazuri. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~..~I. ~ ~ . ~'. un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice." .indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. Local. Vezi AEROFAGIE. . '. 5 granule.

in acord cu evenimentul. M'::.•.. da r si cu sensibilitatea sa deosebita...un sentiment de parasite: Pulsatilla.."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~.e~~atiile bolnavului.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita.'.JI ~~. ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor. ...studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si.un sentiment de gelozie: Lachesis. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu.r. De exemplu. 0 per soanapoate sa simta: .. Medicul homeopat este interesat mai curand de s.t~'t. dupa 0 despartire brusca. .fli. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii. . r» . nu neaparat.. . Este un element fundamental al.

basici. Simptome caracteristice . sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale. cosuri cu varf alb. . . . . Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe . ") \ ! Principalele Indlcatii .194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 .! . . denga. 1 cutie .'.. EUGENISM ~l' . " EUPHORBIA '. .gripa. •It .un sentiment de vexatie: Staphysagria.~:i.un sentiment de tristete: Natrum muri aticum.. . Principaieie indicatii . . Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza.veruca plantara.. fie cii e organica sau psihologica.. EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India.. -denga. . Principaleie indicatii . ". agravate inainte de menstre.Ieziuni cutanate.I' Origine L~ptele-~uculu. Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa.dureri ca niste arsuri.i . .. De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil. Paragrippe.<i-f.Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. Acnee. Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee.

Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. Origine EUPHKASIA eta eta ". ' Simptome caracte ristice . administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode.inflamatia pleoapelor.senzatie de curbaturi. de sfaramare a spatelui si a membrelor. .~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. foa rte departe de etica homeopatilor. .Simptome car acteristice .lacrimari iritante. . Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. ~ d ureri oculare.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri.sindrom gripal. al carei fundament este respectarea diferente i. EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite. . in II) • . principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. I n plus. pare depasita astazi. Aceasta conce ptie. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor). . provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei.

5 granu le 1-2 ori pe zi. . EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi.. In cazul puseelor acute.rujeola. . 5 granule dimineata ~i seara. . .a pielii: Romeplasmine. se adauga oligo-elemente de cupru. FALANGE . lntre timp: Acht 9 CR. si Bryonia 9 CR. 5 granule 1-2 ori pe zi. " Principalele lndlcatil ..' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. Allium cepa: boala fanului. timp de 0 saptamana. in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. ... ~ .. 5 granul e de 2-3 ori pe zi. ~i Cr ataegus. I I EXCORIATIE ' . Origine Hrisca. ~i Calca rea j1uorica 9 CR.conjunctivita alergica sau infectioasa.. _ I \ . f/ I / . 1 capsula de 2-3 ori pe zi. 5 granule pe zi. t . ( F . Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. '. f Principalele indicatii Prurit.196 tuse cu expectoratie mucoasa. "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic.r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. . in general lara eruptie. . . \ . 5 granule 1-2 ori pe zi. . JACQUES BOULET 1 . ) ..a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR.

I " l! f '. Vezi DURERI DE ' GAr.FARINGITA . r ' . .

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat.~l_Bryonia 15 CR. C~~i consult obligatoriu. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. trebuie sa duca l a consultarea medicului. 5 granule din doua in doua ore. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. cand e bine adaptat. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. chiar si moderata. FECULENT ~escperir. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. dupa unele alimente. <ii> Febra nu este 0 boala. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis.sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. ca sa nu se ajunga la convulsii. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. . . mod erata. Ip aceste limite. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana.acnee simetrica pe fata: Arnica. _ 0 febra. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. deoarece trateaza aHHleziune a. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. - . ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. Natrum muriaticum. precum crustaceele . " FECALOM . prurit In special.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 5 granule din fiecare pe zi. . Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. . Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. herpes: Sepia. In prima faza. . JACQUES BOULET J 199 . de 3 ori pe saptamana. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. ~at ~ireactia generals a organismului. ~ agravarea prin feculente: Alumina.acnee a fruntii: Natrum muriaticum.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . Principalele indicat ii Urticarie cronica. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice. iar prezenta tulburarilor urinare. Principalele indicatii . . _ eczema a pielii capului: Sulfur. FEBKA. _ eczema in ju rul gurii. care d ureaza mai mult de trei zile. in ciuda unui tratament adaptat. ci un simptom. Natrum muriaticum. .

.

fiira aceste hote.. Phosphorus: fenomene hemoragice. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. apoi aspectul ex terior. Bryonia: traheita.J iote cu flux laminar". apoi pornind de la analiza ei chimica. anemie.inflamatia umarului. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. bronsita. FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. ~ Urtica urens.• J . .. It. Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase.. FIABILITATE . adica pastrand 0 atmosfera fiira particule. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. . _ oboseala. . modi ficand astfel puritatea medicamentului. la Comparatii ~i asocieri . . In cursul etapelor urmatoare. hipersensibilitatea la zgomot. .• 1" Principalele lndicatii . toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . Lycopodium: urticane ahmentara.. gripa. ..' ~ . _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor. fie prin experimentari. I.periartrita ~capulo-humerala. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH. Kaliu m carbonicum: oboseala. Acest lucru e ste foarte important caci. sangerari ale nasului. ci pe 0 baza ernpirica.paloarea mucoaselor. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. .. De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. Simptome caracteristice I . fiecare susa este controlata: mai intai provenienta..oboseala in urma unor anemn tratate. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante.instabilitate vasomotrice. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. atata timp cat se pot d etecta molecule. fie prin observatii cIinice.200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri .

• s. . t Origine .::i.c:a &~ .I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. Fosfatul feros. ••• _~ _. ~ ~ .inflamarea timpanelor. Principalele indicatii -traheita. Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor. .febre moderate. . ..fenome ne hemoragice localizate.•.. .otita.' . .: . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.1 . bronsita.

Tratamentul homeopatic.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. i n special pomind de la dilutiile puternice. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. 5 granule de 2 ori pe zi. Empirismului prescripti ei. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. 5 granule din fiecare . sau i nfirmata de un exam en Doppler. clinic. ' FIBROM®~ . 5 granule dimineata si seara. 0 nastere s~u un a. Pana la consulta rea medicului. .u mai exista ~o~tr. se vor lua: Conium 9 CR. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. prin ecografii.202 JACQUES BOULET . constituie garantia calitatii produsului finit. 5 granule pe zi. de la descoperirea fibromului. cand n.~j.vort ~l co~firmat~. Ca 0 completare si preventiv. ( . s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului. 0 durere la palparea pulpei piciorului. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. solutii.® . ' FISTULA. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante.ol chimic posibil. permite intarzierea evolutiei sa le. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. ®~ " •. l-:' FLICTEM . Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala. FLEBITA. Flebita trebuie sa fie s. . suspensii sau ge~ule. se consulta imediat medicul. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt. dupa unele interventii chirurgicale. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. . tizane. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite.. daca este i nceput din timp. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri."enef)~etice". In schimb.sepres<:nu medicamente anticoagulant e. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente. si Fraxinus americana 5 CH. daca exista indoieli.. Sistematic . Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante.

(Q (Q . Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH.~ . Atentie. . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a.. .... 5 granule din fiecare. si local alifie cu Ratanhia. se i nteapa pielea.. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli.. .Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. . drept complement al in grijirilor dentare. dimin eata si seara. 1. timp de doua zile..daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. .r >FLUORICUM ACIDUM . trebuie consultat medicul: . Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH. de 2 ori pe zi. 5 granul e dill doua In doua ore.:.. 5 granule.daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . ~ Origine Acidul fluorhidric . se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH.: ---------------- . Intre timp. -:. in alternanta.

_ _ ulcer varicos. . .de 0 maladie incurabila: Ars enicum album. Sul fur (tratamen!. eczema vancoasa. _ foame intre mese: Antimonium crudum.furtuna: Phosphorus. _ foame in timpul migrenei: Psorinum.apa: Stramonium: . . FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. ~ Pe la orele ze ce .cutit.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate. pentru calmare Ignatia. .Lyc0p'?dlum. _ foame noaptea: Nux vomica. Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond.moarte: Arsenicum album.obiecte stralucitoare: Stramonium. 15 CH. '1 t t 1r j . ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. ~ Pe la prinz~. Natrum muriaticum 9 CH. I. si Arsenicum album 9 CH. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. . .de 0 nenorocire vii toare: Causticum.animale: Tuberculinum.. FOLLICULINUM·! . "' .intuneric: Stramonium: . 5 granule. . .de teren). . .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. . 5 granule de cinci ori pe zi.hoti: Natrum mu riaticum. . Lycopodium . aspect taios: Alumina. Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:..m ultime: Argentum nitricum. '. .vii tor: Anacardium. I • . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi. . . . Vezi AP ETlT. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. . Pyrogenium 9 CH. 5 granule dimi neata. . . la un interval de douasprezece ore. 5 granule d imineata. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren).204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . . 5 ~fanule dimineata. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC.I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. 1 do za de 3 ori. . .

excitatie. .•. 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului. dar se comporta ca un medic ament puternic.. Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite. chiar daca indicatia lui este foarte limitata... precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a....r~1. ... FOBIE+ V~zi FRICi II .sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani. fabricat pe baza de folicu lina... . Principalele indicati! . cu actiune general a in practice.•. este un medicament izopatic in concepti a lui. .1I."".. In general. Origine Foliculina (hormonul ovarului). castigare in greutate si modificare a comportamentului. FOAKFECE (teama de) + .. acest medicament este prescri s in 15 CH..-. ....:: ......•. ~" ).:. Folliculinum. agitatie.. . • .umflare abdominala.-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate.••.

. ca esti "din sticla".•. herp~s. E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. Origine Frasinul alb. FKACTURA @> I " '\ . Principalele indicatii Cistita cronica. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua. trebuie consultat un oftalmo log. .+ . lO J FRAXINUS AMERICANA .lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. Vezi TEREN. MOD REACTIONAL CRONIC .. 5 granu le de 2 ori pe zi . V ezi SLA-BICIUNE. JACQUES BOULET HORMON. . in 5 CH.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. indica sensibilitatea la Thuya..". 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi. DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. orarele si ritmul unei afectiuni .. .' 1 FOTOFOBIE . repetitia. r FRECVENTA. FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. infect ii ORL .nsf ~ Frecventa. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 . J'f.migrena.constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului.. .

Pul satilla.'. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. 2 comprim ate dimineata si seara. 5 granule pe zi. . . . consoli dare.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH. pentru resorbirea rapida a hematomului. . ~ Frig generalizat . de repetat daca e necesar. Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. 1:. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. radiografiata si imobilizat a.piciorul drept: Lycopodium. 1 doza.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album. prevenirea unei algodistrofii si reeducare.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata. 11?zi OBIE.extremitati: Natrum muriaticum. 5 granule de 3 ori pe zi. . ~ Timp de 0 luna J . ~ Frig localizat .nas: Arnica. Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. . '-------------------------'-------------------------------- .senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora. 5 granule de 2 ori pe zi. FRICA.Osteocynesine. Sepia.Symphytum 5 CH.senzatia ca esti inghetat.

acnee :·1 im . unor me . subiect autoritar..'!!r!. 5 granule pe zi. e sem.fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . In alternanja.lca. Vezi NEVR ALGIE. irascibil: Chamomilla 15 CH.frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium. . FULGERt\TOR ~J. : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . . u ur. zona zoster). + FVRIE . . brusca: Aconitum. PRUNTE . d .. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE .o. S lfi . G I .. Durere fulgeratoare. 5 granule.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE.:-.subiect nerabdator. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' ..ron. l: ~. dicamen te de teren sau de sensibi itate: ._. .copil capricios. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . .): PRISON li-"" '1:.eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum. .r. orgolios: Aurum 15 CH. .in cursul febrei. 1.v.""~".!.:..frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s...febra ridicata. . In ritmul durerilor (sciatica.lu~. care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. . •••. FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate. durere frontala: vezi DURER! DE CAP.

Apis. -------.-~ . I doza. II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Senzatia de fumicMura.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. Origine ._ Hormonul de stimulare fohculara. . agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. FVRVNCVL Vezi ABCES.. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza.~ePtate: Staphysagria 15 CH. de n.Senzatie de frustrare. Vezi SENTIMENT. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . I doza. 1 doza.anxietate. spasmofilia.

6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie.". in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize. Vezi ALIPTARE. ~------------------ . trebuie sa duca la cons ultarea medicului. In even tual diabet. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. in afara aliiptiirii. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). GANGLION Vezi ADENOPATIE. durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee..210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. sun~ deseo~l exas . Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent.

III alternanta.~. 5 granule la fiecare doua ore. ~ . GAZE . inainte d~u:::esele ~~ C. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala. trebuie sa se consulte medicul. . diminea!a si seara. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di .. din ora in ora. timp de aman a. t::{. .. . I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. imediat vomata: Phosphorus 9 CH. H. Daca.senzatie de gol: Sepia. cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.arsuri: Robinia. 5 granule la fiecare doua ore. se ia medicamentul indicat in 5 CH. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH. 5 granule la fiecare doua ore.In I?oaptea asta.. I n aceste doua cazuri.Veratrum album 15 CH.Arsenic um album 15 CH.in caz de sete de apa rece. . pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '. sau Aloe 9 CH.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . la fiecare j umatan.. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: . pentru recuperare. granule. i~ varsta de 74 de ani. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. posibiI. Are ~l l . .tulburarile persista. . d'~ a: . .t <il> .~". cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. . timp de opt zile. GAFAIT ~al..'i. pnnclpa e. Se simte obosita si anxioasa.r. daca diareea este urgenta. 5 granule. 5 granule din ora in ora. i n alternanta. aca iarea se opreste S a se preva. 5 granule la.. . 5 granule ora de ora. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig. g~a ~ e SlUS.i:~[' . . sap~ C!I~NA9 CH.senzatie de piatra: Bryonia.:~. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore.fiecare doua ore. ~ Madeleine. Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. granule.!rblo vegetabilis 5 CH. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. 5 granule d{n fiecare . 5 granule dupa fiecare ma sa..crampe: Cupru m: . daca d iareea este in~otita de senzatie de rau.senzatie de apasare: Nux vomica. .balonari: Nux vomica.voma care usureaza: Nux vomica 9 CH.

I ar 0 vegetabitts 9 CH. ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi.'I'Ij-". Vezi DURER! DE GAT. Se consulta GAT -~. SlS . GEWZIE . -'. fi '. .~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache . BR ONSITA.Dificultate de a respir . 5 granule Vezi ASTM. medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca.

214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. tulburarile persisra. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus.d uren de menisc: Petroleum 9 CH . medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR. Iasomia. sa faca pipi in pat. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. I. daca tul burarile persista. '" . bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. 1 doza. In toate aceste c azuri. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. Simptome caracteri . ' iecare e oua on pe ZI' . trebuie consultat medicul. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. GBNUNCHI .Impr esl'a de labi ~ . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH.erjoliatum: gripa. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. 1 cutie. d ar.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. impresii false sau inventii. are un comportament de bebelus. care cedeaza: Kalium . e e on pe ZI. 1 tub.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. de doua-trei or i pe zi. m. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. ii ':'''!tL'~I:l. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . Daca . putand chiar sa fie delir ante. provoaca tulburari neurologice importante. Desigur. ~ Impresia cd esti parasit. ~ Exagerare. in doze mici. Adultul pliin~e. Gelsemium 15 CH. Paragrippe. care provoaca un comportament de regresie.artro hi ICU. nu doarme. 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. Copilul incepe sa-~i suga d egetul. in doze mari. actioneaza asupra febrei. 0 ruptura senti rnentala.

zit· . GLAUCOM® "t. La barbatul adult. Principalele indicatii .• "".p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_. .. ---------- . Nu exista tratament home ti . r~ GINBCOMASTIB '$:. :_.paralizie.adormit greu cu trac. .febra cu cefalee si senzatie de abrutizare..trac. . .stice . ...f.. ~ .i¥~~:".'. I!.. ~l se r a Mercurius tre.ed~ e:a~l11~t de medic.gripa. cea mal mica banuiala.e O~Ipe :1... .~:"-'" 1\.recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI.. trebui e GINGIVITA .cefalee occipitala..buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1.anxietate de anticipare. opa IC pentru glauc om.cefalee con gestiva cu tulburari vizuale. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . Daca tulburarile persista .. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' . Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile. .."<i~ -1~fi:. t remuraturi. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep. neaparat mers la of talmo log. •. 'paralizie ca urmare a unui virus.

in primele trei ~l.hipertensiune arteriala.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . precum si la femeile anxioase. 5 granule. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat.. . 5 g ranu~e.hipotiroidie. Simp tome caracteri sti~e .pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. de . . Principalele Indicatii .repetat de 4 on In pnma ora. .. GRATIOLA Origine Veninarira. _ . Ec zema. . flatulenta cu hemoroizi. . _L . ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne .in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. .aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. .H. Ledum palustre 15 CH. de repetat dupa sase ore. . m ai ales la femeile la perimenopauza. _ Nitroglicerina.bufee de caldura. eu cefalee. Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te. 5 granule de 2 on pe Zl. Origine Plombagina. 5 granule de 2 ori pe zi. .congestii cerebrale violente. ma i ales la copii. Principalele indicatil . .constipatie.Apis 15 CH. GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . dupa urechi. le. care se manifesta prin usc aciunea oehilor.enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi.tahicardie s i hipertensiune arteriala. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. .Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. _ . . P rincipalele indicatli .m~opat~c t~ate. _ r • De la inceputul reeducarii ~l . din doua in doua ore. . a gurii si a mucoaselor. Simptome caracteristice . Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. Graphites este eficace atilt la copii. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna.Arnica 15 CH. E indicat sa s e faca analizele de cuviinta.cat mai.eczema cu supurare.cefalee congestiva. care au tendinta de obezitate. . infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic . . ..r~ped~ posib!l:~ ..premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. trinitrina. Medicamentul ~o. in alternanta. Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. In timp ce se pune gheata pe articulati e. grafitul pentru creioane. . 1 doza. _ . cat si la adulti.leziuni fisurate si supurande ale pliurilor.i ncetineala mental a si genitala.veruci in jurulunghiilor. 5 granule pe Zl. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena.

_ .

prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . . SARCINA. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. repetata de 2-3 ori. ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. inghetata sau dupa ce s-~. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH.BIT+ Totdeauna grabit. dulciuri. Thuya. pe 0 perioada de zece zile._ Nux vomica 5 CH. Kalium carbonicum. asociate cu medicamentele corespunzatoare. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea.. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. 5 granule de 2 ori pe zi. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. avand ca medicamente de fond Sulfur. Aceste carente induc.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. 1 doza. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire.dupi . dermatologice sau nervoase. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. De exemplu. Greati care n u se amelioreaz~. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. 5 granule d~ 2 on p~ Z1. GKA.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. modul reactional al acestei persoane. Nux vomica s au Calcarea carbonica. 0 buna igiena alimentara. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. or. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. aut ceva rece. rei{[~tea''exercitiilor fizice. in mod ereditar. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. Graphites -.omare Ipeca 9 CH. 5 granule din doua III doua ore. Este clar ca terenul. Coffea 9 CH. 5 granule din doua III doua ore. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. 5 granule pe zi. alergice. ~reati in urma unei indigestii. Compara tii ~i asocieri . VOMA. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum.

---------------- . . concedlere).b..ln. a Uneon".. desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat.GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i. · .rusci . . persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). urma unui. .. ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au. . eveniment psihic ( doliu..".

~1 100 de picaturi . Ch. preparatul urmator. . 5 granule pe zi.:. apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH.t . 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: .granu epe~I. ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). ia preparatul urmator. La persoanele pre a putemice..rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er. cu 0 jumatate de ora inainte de mese. --'. 5 granule de doua on pe Zl.pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur.l~~~~~:~ s~ . l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b.2 comprimate dimineata si seara. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). de asemenea.c omplet ~i realist. 5 g ranule pe zi.. . 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar. in plus.f. » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. 5 granule pe zi. . 5 Zl. --. Silicea sau Phosphorus. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. de 2 ori pe zi. Tratamentul e format din medicamente de teren. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. . -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH. pierd din greutate. ' X A A . . Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. sau Cereale incoltite 6 X.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . III iecare din .220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X. e. pre cum Natrum muriaticum. . Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice.Pilosella TM -Fucus TM. zi: . 5 granule (sau 1 fiola). 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. 15 picaturi in ainte de mese. intestinale: se ia preparatul urmator. » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c.

.•. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. ~'~~":~l.f Origine Grindelia robusta.' GRINDELIA .. cu sufocare. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii. Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului.~ ".

40 de picaturi in putina apa. 39 de grade Celsius. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. 1 doza de 3 ori pe zi. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. angoasa cu agitatie. 1 fiola de 3 on pe Zl. survenite in perioadele umede. congestia fetei. ' BELLADONNA Febra brusca. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . -pin. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. 1 g. gat uscat. cu fng moder at. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. fata rosie. la zgomot. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. curbaturi la spate si picioare. timp de aproape . n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. 125 el. 5 granule. oscilant a. opt zile. . In fiole: Olig osol. ' .eucalipt. 1 g. 2 comprimate de supt ora de ora. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. f~is?ane.. de la primele simptome. 5 granule de 3 on pe zi. . Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). Granions. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). 1 g. Microsol. . timp de tr ei zile:. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). 39 de grade Celsius. .re. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. -----------------------------'- . La copil. Febra brusca. _ elixir d e papaina. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. STRAMONIUM Febra ma~e. ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. stabilizata. In granule: Oligogranul. 1 supozitor d imineata si seara. timp de opt zile. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. cosmaruri. globii oculari sunt foarte sensibili. ~ Sau: Picaturi cu esente. durere i ntensa In oase. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. absenta sudoru. timp de doua zile: Paragrip pe. Atentie la convulsiile copilului mic . ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. alternants in 9 CH. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. cap. depr esie. progresiv~.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. de 4-5 ori pe zi. ~ Si In plus: . timp de doua zile. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. . ~ Si In plus. ~ Sau: L 52. agravare la lumina. fata rosie acoperita de sudoare. .

5 granule. pe 0 vreme foarte rece si uscata. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . prostratie ~i depresie accentuata. . rigiditatea cefei. · . timp de opt zile. . din ora in ora. iu. Atentie i n cazul vomei. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . Daca tulburarile persista. tusea e seaca si dureroasa.224 Este cel mai important caracteristice. a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. tus ea e dureroasa.amarealain gura: Chelidonium 5 CH. sete. 1 doza de trei ori pe zi. 5 granule de 2 on pe zr. BOULET . din ora in ora. 5 granule de 20ri pe zi. Febra e moderate.Experienta JACQUES mea . senzatie de uscaciune. 5 granule dm fiecare. anxl(~a~a. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. moderata.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. dure ri de cap. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. 5 granule de 2 or i pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. medicament al grrpei cu dureri 1 doza. insotita de anxietate. GU.gust de .8T . timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH. . '). 1 doza. foarte ridicata. de trei ori pe zi. . ~ ACONIT 9 CH . ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. de patru-cinci ori. se simte ~oarte ob~s~ta. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . 5 granule de 2 ori pe zi. timp de doua zile. inamte de cele doua mese. absenta setei. ~ OSCILLOCOCCINUM. -.?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. in ian uarie 1985.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. 5 granule. trebui e consultat medicul. zile. Georg~~e. . foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. durere ascutita in trahee si bronhii.ou stnca t: Arnica 9 CH.toate.. GELSEMIUM Febdi brusca. dimineata. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. . .Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. ~ INFLUENZINUM 15 CH. .varsta de 62 de an i. FERRUM PHOSPHORlCUM . in urma unei gripe.alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. in alternant a. -¢. 5 granule. .

5 granule de 2 ori pe zi.!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u.. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de.. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••... 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta. miscare.'. in gat sau laringe.:.gust dulce: Stannum 9 CH. In timpul iernii anului 1999.•••••• " ----------------------- . ~ Experienta mea . ~ Experienta mea . .:. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. ___ . 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca.. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor.. durere ascutita. 5 granule de 2 ori pe zi.:. ca cea provocat a de 0 aschie. Atentie la urechi.c. ~~ .

Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. 5 granule. pauza. esentiale sub forma de picatu .devine. Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. ar Aco . iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. timp de doua zile.. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. . galben-verzuie)? E bland.c~mbri~or (1 g). Febra poate sa fie de scurta d . depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. I. p eumtne. al gleznelor sau genunchilor.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos. 1 doza. tratamentul oat . bine instalat.eucalipt (1 g). timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. Se iau 50 de picaturi de 3 ori e .d medicament foarte bun pent t t urata.cu inrosirea fetei. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. in alternanta.fi . ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul). lntre timp. 5 granul e din ora in ora. de repetat de 3 ori pe zi. in 9 CH. trebuie sa c onsultati rnedicul. Oricum. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut.. In caz de criza. se recoman da seara. 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . ~. . brusca. entru COPl:. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. se ia Dissolvurol.n toate cazurile. . . lara sudoare 'xperienta mea . 50 de picaturi dimineata si s eara. groas a. GUTA®J.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . -pm (1 g). mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e.. ( .~lixir de papaina (125 cl). rinita. la fiecare ora. cu apa. . ACONITUM ~ebErama:-e. in hiperuricemia e ronica. timp de trei zile). In schimb.

deseori os cilanta c . <} Experienta mea . BELLADONNA Febra mare. GELSEMIUM . constitute diferenta fata de cele lalte . doua medi~amente. Febra mare. Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita.. sudoare.d . fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. 1 ------~-------------------~------ . . din nas e limpede si abundenta.nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. mucoasele sunt uscate . scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei .. cu senzatie de abruti . zare ~I uren de cap.

MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. Totul se amelioreaza in aer liber.a. ~ Experienta mea . 5 . . NUX VOMICA Nas infundat noaptea. trezeste cu senzatie de Henri. # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. din ora in ora. ~ Experienta mea . care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. . cu dorinta de Senzatie e nas in . . guturaiul cateva on. rarit in functie de ameliorare . in alternanta. GUTURA/: incepe cu frisoane. cu str anuturi la frezire si rinita clara. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. _ E prezenta si dispozitia proasta. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . She. rara rezultat. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. c _ _ _ ~ . ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. Tratamentul trebuie _. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina.~itundat tnj. ameliorata de caldura Iocala. ale urechilor. . in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat. Se simte abatur. stergere a nasului. m ora in ora. din expenen. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. in PUL STICT~ altern~nt a. nas . GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede.228 JACQUES BOULET . mult e frisoane. 5 scurgere groasii 0 . _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. d ape doua s aptamam. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. .di CH.

.•••••.~ ... EUPHRASIA..5 grade Celsius.-.-.. --"---------. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun. .. febra se mentine sub 38.-. in varsta de 3 ani. dar tenace. _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco . sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE)...~. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi.. eu dureri ale mueoaselor faringiene.. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. iritanta si usoara .Scurgerea e de un galben deschis. scur gere abundenta ... neiritanta. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH.. E rinita CEP~ ..... Thomas.. in 9 CH.. in alternanta. durere a sinusurilor frontale. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta. irit . . KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te. . . 5 granule. 5 granule din ora In ora. In special Iacrimarea ~. lacrimare. in mtenor. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda. din ora in ora.---.-. .-. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore.... totul se amelioreaza la caldura. {> Experienta mea . formand dopuri si mueozitati. Deseori.

adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. recunoaste re si onoruri.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. dupa imaginea epocii sale . precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. independenta de spirit. si se instaleaza la Paris. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. la varsta de optzeci si op t de ani. IplclOasa .<:r Experien(a mea. A facut studii de medi cina la Leipzig. 1 doza.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. Rornanesca: 0 viata itineranta. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. in 9 C H. 1 turne continua. majora a fost farmacologia. Melanie d'Hervilly-Gohi er.. Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui. . 1 lui de tuse in 15 CH. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . in Saxa. cand de atacuri $i procese. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. galbena.<:r Experien(a m~ea . H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. x. apoi la Viena. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. marcata cand de succese. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. 5 granule dimineata si seara. SILlCEA ~ r . rigoarea observatiei si a experientei. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. In schirn b. Pr eocuparea sa. timp de zece zile. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. unde $i moare in 1843. La optzeci de ani. ~ Scurgere pu rulenta cronica. Intuitia sa a constat In . Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. 1 I ------"---------------- .

Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann. Mai tarziu.. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN).. Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ . P. " a nemann. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE .~~. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite). 4 ~~ . Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine). Perceptie anormala. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. In toate '1" 1 doza.1. sunt imunizate impotriv a variolei. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE.' cO cO . se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos).in special. foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om.A7. Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii.'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb .meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e. " . trei zile la rand.. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului. IlAMAMELIS _ . d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii.r-. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale.vaccina ". A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica. cand Jenner face prima vaccina re..e venotollIce. Ea a dus de mal' . In 1796. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine. se ia: Hyos cyamus 15 CH. Homeopat ia se nascuse.:. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina.. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". Med . in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte..'~ ~ -..232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala... cazun e. "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata.~ ~:. Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei. DINAMIZARE). ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici.. Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796. Hahnemann. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). care confirma . ca medic ament. . incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism).

""''' .. u us compus sau Hamamelis compus.... In preparate' Aesc I e Icamente venotonice....•.. '... -...." .... precum ....•............vance: ' ... HEDEOMA Origine Busuioc american........hemor~izi..... are nza rtroza)...... tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare....•••..... ~omparatii ~iasocieri .....icamentul Principalele indicatii ...••...•••.. In general In asociere cu alte ill di Aesculus...... Principalele indicatH Artroza degetului Ahile....~ " ..... dt ( ... .....

in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei.ep.. . Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. osteofit. In primele opt zile.1lmet. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. si Rhus toxicodendro n. exostoza vertebrala. HEKLALAVA~ ~ ~ . Poate sa fie yorba de 0 cistita. 5 granule de 2 ori pe zi. Uneori. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala.febra per iodica la fostii bolnavi de paludism. 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. Ap oi. cu menstre intarz iate.. 5 granule pe zi.tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. Principaiele indicatii . trebuie sa se consulte medicul. . . . Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).234 JACQUES BOULET . HELLEBORUS Origine Spanzul negru. 5 gran ule In fiecare seara.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. timp de opt zile inainte de operatic. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. dar si de un polip In vezica. Principalele indicatii .hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. . 5 granule. de repetat de 3-4 ori pe zi. Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare. 1 doza In ajunu l operatiei.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS. datorata unei leziuni a sistemului nervos.::: . insomnie si hiperemotivitate. pe langa reeducare si tratamentul cauzei. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. . HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. si Natrum sulfuricum 15 CH. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH.: t '. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. •• . 5 granule dimin eata si seara. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. Acest m.ic. 1 doza pe zi.dureri de splina.\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~.

r -------------.---------- .

. ' A rnlca.. ureche interna. Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. . de trei ori pe Z1. de arsura. ~ AESC ULUS COMPUS.secretii purulente. '. .\'.. sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. hipersensibilitate (Calcarea carbonica). . ' ei trebui e'sa va indemne. d e pfma la consultarea Se ia timp de . 5 granule.' . III a e. extrem de tari... ... '. din ora In ora.. ~pSEPIA CUMPUS. HEPAR SULFUR -. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. . 15 picatun.. . s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. schimb. . ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. nu tre uie . 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl.. 5 granu e e . . .rcel. .~ Laringitd ac . Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza .•.. Aesculus campus.In (4-5 CH).hiperstezi e." . ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . Ma. 20 de picaturi. de 40 de ani. • e.focar inchis: sinus. Examenu ~ar violacei. de nastere.e hemorOldale acute. ~ ~i . hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. . Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un .:. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . . III zatie de constrictie. doze de Arnlca Vezi NASTERE.JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b .. ~ . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH.. granu 1e.' 1 pus sau Avenoc. se plange de d~reri . de exemplu in caz de abces deschis. Simptome caracteristice . A oi se ia pana In luna a opta. sa consultali medlcul. de trei on pe Z1. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ . evocand 0 tromboza. dureri pulsande.. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ).: patruzeci si opt e or . . d. ' . de trei ori pe zi. ~ d~ AESCULUS COMPUS. 5 granu e e . . dedit daca ~e diat dupa. cu 0 senzane ' p rurit..~ nor excese ahmentare.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. ' z i.' . In alternanta. intoleranta la cea mai mica atingere. abces dentar. . medicului: ~ Sistematic . CH .

Sambucus 5 CH ~i Spongia 5.CH: -laringita acuta. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH. varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.uta .

vezicule si apoi cojile. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A.anule . . ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica. oarte eficace atat In plan . El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. labial solar in mod deosebit N t um ~I. . un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H..ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee..JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. ~. d ~pa operatie. de vezicule. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. . veziculele reapar periodic febra sau stresul. fie la nivelul urii s a re se ca!act. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). iar hepa tita C poate sa devina cronica. odihna e indispens b r D ~ . ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. aceasta va fi nri . ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale.d~e amente de fond. pe ZI. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. ar. m alternanta."Z. simptomatic ca t <:1' . 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. e 2 on pe ZI. "es e . 9 CH 5 g. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. timp de minimum 0 luna.enzeaza pnn eruptii nivelul. ca totdeauna. I~potnva.m eazul herpesului . 15 picaturi de 3 ori pe zi. a~a op~ratJa nu e urgenta. lJ. ' a rum muriaticum. vemmente pre c um soarele. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. m. . .~ c U.1 toate cazurile de afec tiune hepatica.?1a ~I. 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau.Calcarea jluorica . La unele persoane. ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. C alcarea fluorica ~ . Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . timp de minimum cincisprezece zile. virusului d in viata Ior. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. tratamentului terenului. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si . la fiecare ora. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. menstrele. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. t 1 .mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X.~W~ (vi rus de tip I). urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f .. 15 picaturi de 3 ori pe zi . ' granu le. pentru analize complete. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. usor reperabile. la altel di I ~n. 1 doza dimineata si seara.

1""-----_ ---l. aran.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH.-- . si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. 5 granule din fiecare. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. inainte de cele doua mese principale. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. Daca simptomele persista. sau eu . in fine. in plus. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor.-------. 5 granule 'in fiecare dimineata. trebuie sa va supravegheati alimentatia. consultati medicul.

ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. 5 granu le.' eZICUe.mafii acute. Bineinteles.. edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH.. ritmate de ci I '1 e aDJ. ~ CR rza. . 5 granule la fiecare doua ore. Umflarea unei articulat~i. 1 aplicare la sase ore.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH . trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. . la ba rbat. 5 granule la fiecare doua ore. sapt~mana. cu foarte multe vezicule. de repetat. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. d lmllleata . granule. in alternanta. ~ La buza. I~ caz d e cr . ora de ora.. local: Labi acalm. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia.. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. se constata 0 febra ridicata.alternanta. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale.In u '.' . dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. 1 doza pe ~ s: In caz de criza. in varsta de 39 d . Pana atunci. ~IB'J'oma 9 CH. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. 5 granule . III ora III ora . Trebuie il~obiliza:r. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . ~ Genital. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. 5 granule. Apoi. HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. din ora In ora. in aceste doua cazuri. ' Agatha. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. 1 doza. MURIATICUM 15 CH. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. se ia ti d d .' ~ herpes genital.nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. ca niste ulceratii: Borax 5 CH. 5 g ranule din doua in doua ore. ca un cos(vezicula mare. n . Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. in Vanta de 44 d . ~ Genital. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. in. . ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH.' Illfl~. Apare 0 pla ga saptamana. III ora III ora. la femeie.' a u. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH.-5 granule din doua in doua ore. Copilul trebuie dus repede la medic. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . 9 HIDARTRozA ® . De la primele simptome. 5 granule. dupa sase ore. . optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. Intre timp. timp de eel putin sase luni.

trebu ie 'consultat medicu!. amonium 15 C'H I d . . din doua in . .). perslsta.'. ge repetat daca e HIGROMA . ~Ianule. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . In ~lternanta. • 0. oza. I .. Daca tuiburarile '. ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore.Ilecesar. Inflamatia' inicilor bursa sero~s '.

". crudum 9 C . .''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi .i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~. . . in afara oricarei teorii preconcepute.~~. ~ . C eren . . . ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta.aua. I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a . timp de 0 luna. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau .su~ilutii de 9 s au 15 CH. <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ .. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. l'n plus . .' i: rt . HIPOGLICEMIE . trebUle. eficace pot sa constl de mesteacanul - . Ea este in ser viciul bolnavului.. .. a vindeca.au \n a'medicamentelor antldepre soare. . lungi.tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. '. ierata i recenta. tinand cont de toate reactiile sale. sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. I t i reactlOneaza . atat fizice cat si psihice. Aces ea. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala.. granule pe Z1. 19len .' emen . '. Apoi.bine la medicamentele .se . HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte.. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . . . -toare-a lmen . plante loa e . evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . . CH. pe penoade Aceste medlcamer:te . simptomele perslsta. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente. 15 CH. ele permIt s. neregu a. evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. nu a dogmei. . a asup ."-"':~-"'''-'"w. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice .. ~. . Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. s.JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=.. mod spasmodIc. Mai tarziu.l. Aurum. 5 granule de 2 ori pe zi. t actlOneaz I ti homeopatlce.:::~/. ~ _' ra fenomenelor congestlve. se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii. precum si de mediul inconjurator.' .~:!~~~'ia. Lach~sis.~.. moderate ~i instabile. 1 .' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul. Sulfur. ! ? . VeZi DURERE. ~ se con suite medlcul. al carei singur obiectiv e ste de a trata.~". In toate cazurile. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te . infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!.c.

5 gr anule dimineata. trebuie consultat medicul. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . si oligo-elemente (zinc.. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. orez. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH. prajituri dulci. sub f.foame b rusca. si S ilicea 15 CH. dulceata . zilnic: Nux vomnica 9 CH. cu transpiratie si oboseala intensa -. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit.paste. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers.5 granule In fiecare dimineata. gris. fuzie pe baza de mashn. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie.?rma _ . timp de zece zile. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. 5 granule seara. nichel.zahar. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. Se mai iau. .si luand In mod regula t zaharuri lente . Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii. cobalt).

~.~ . Se poate mai intai incerca.::. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica.slablre.. 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do . Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. F . sinuzita' .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic.~-'.ta. HORMON Orice substanta activa din u t d . .gr_ea. Principalele simptome . dureri hepatice. 5 granule pe zi. = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa. . Medicamentul home . un tratament de fond homeopatic. mici arsuri: .i:itatia I:ielii..-. cu eonstipatie.244 . An alizele sunt deci necesare. ~ .. . Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. crapaturi.gas tro~enteritelor acute. . Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . JACQUES BOULET HIRSUTISM .nno-farmgita.~ . in cazul rratamentelor . .~ lca~e~t ~omeopa~lc.Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive. . ~ anta onglllara din Canada. . Recent. . ' Principalele indicatii . in Nicaragua. in special DHA -S 15 CH.~'.afta:. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina. .conshpatle. HOMEOPLASMINA. 245 ~.' . Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " .asupra Iperandrogeniei' -. in absenta unei patologii tumorale. lor e fundamentaiii.rinita. timp de douii luni. cu ajutorul medicului homeopat. --- . alifie. Hormonii sunt co experienp. ' insuficientii hepatica. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita. unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii .. . . vasco ase. Actiunea lor a ariitat cii: .. I . Origine Specialitate homeopaticii. . medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru.groase. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f. meniu gmecologlc. terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine.secre!ii galbene.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire.:.

----------------------------------- .

de ~ceea gelule. ~e o ngme chimica. .~. ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori).d a unn compu<:1 s -t ar . . provocare.agravare in mornentul culcarii s i noaptea. In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise.I1l/ntO. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. Principalele simptome .uscaciune a mucoaselor. roplata e cea a antidep . Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara. cCJ fQ Origine Sunatoarea. .246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. Studii recente au ararat c -. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii.trernuraturi. . care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. .angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului..sughit. . -----'---------------------1. Belladonna: uscaciunea mucoaselor. .. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. rmmatlUllIlor nervoase.agitatia copilului la culcare.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace.tuse sau criza de astm la culcare. Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. ..delir verbal. care contine.. . . Origine Maselarita. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric. Principalele indicatii . spasme muscula re. » Prescriptie medicaid: . in special dupa int erventii chirurgicale. . exhibitionism.oase ale te ' . alcaloizi puternici. in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. . Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). . . sist emului nervos si inimii. Borax: afta. ale dmtllor si coccisului._~WUtI.

~ in echilibru . suspina adanc sau casca. ci intensitatea cu care este resimtit. Orice persoana poate sa prezinte. Persoane sensibile ' . prin distragere.l .nod in gat. i nuca vomica (Nux vomica). Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. pe baza contine numeroase semmle .aniaceelor). evenimente familia le.. dar si emotiile pozitive. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme . Simptome caracteristice . 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . r ontaitul nervos al unor alimente. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. spasmofilie. palpitatii. I~Ia~ului 19natiu _.sermm e e . cu ocazia uneiemotii putemice. supararile. reusita personals. Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. In aceste im prejurari. Situatii sensibile .. deceptiile. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. Cuprum: spasme. insomnie. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine . tulburati. paradoxale. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. Coffea: insomnie . Principalele indicatii 'schimbatoare. toate snnp 0 .toate situatiile care provoaca 0 ernotie. 249 I leTER Vezi HEPATITA. nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. ei rad si plang cu usurinta. tuse nervoasa. simptomele de Ignatia. sis t~mului nervos.decesele. sufocare. 1 tub. fie ca e negativa sau pozitiva. Foarte repede emo tionati. . _ nod i n stoniac. De avut :. accidentele.: :~sa Ignatia 15 CH. ' _________________ ~ . colici. a~ . dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel.' . ceea ce exp ic .DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. resimtita ca fiin d puternica. vexatiile. Gelsemium: trac. indeosebi p ersoanelor mai emotive. care le excita. (f T 10 . carora se fabrica medi~ament~l. sarbatori. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil.J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. To ate'simptomele spasmodlce.

si fluorica.de 2.' ~. IHTIozA Pielea uscata. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum.-.~. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. se ia INDIGESTIE '". timp de doua zile. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. in cura de doua lU11 l. . In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR. in timpul fazei de incubatie. In toate ca~u~l e. 5 granule de 2 on p e zi.250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . groasa. c~ multe ~escuamari. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE.'=. ideile.. parca solzo~sa. timp de \ 0 zi. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase..on ~e an: . Daca tulburarile persista. 1 dozape saptamana. se consulta <iJ> medicul. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. . Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. de mlgrene.~~~e~tul Se adauga. 1 doza de 2 ori pe zi. \-::. In cazul epidemiilor de gripa. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m .. persoana incearca sa-si s~hi~be.

circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii.ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. . dupa masa: Nux vomica 9 CH. mergand pana la pierderea cunosti ntei.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. . inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. Sepia 9 CR. granu le zilnic. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. timp de 0 luna. . .dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. lntre timp: Aloe 15 CR. la copii A v Vezi ENUREZIE.la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare). Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). S'granule zilnic. . ~ Incontinenta dupa nastere . .din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR. timp de cincisprezece . . localizarea lor precisa.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH.omentul crizei. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare. cu ranre in fu nctie de ameliorare.cu sudori reci. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. . ~ Incontinenta persoanelor m varsta . . cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. 5 granu e zilnic. 5 granule zilnic. -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH. .

nu exista vaccinare homeopatica. eficacitatea lor poate. . parte din analiza fiecarui caz. pulmon ate). de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama. du reri) infectiei nu regreseaza net.t.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<.In caz de inflamatie a punctului intepaturii.. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. . supuratie cronies . sa fie ~oa~te rapida. trebuie mers neintarziat la medic. Dimpotriva.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE).luJbenSiS CR. Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. abces. a. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. ~sp~c~ face. Deseori. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. . Principalele lndicatii . dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. dupa vaccinul antigripal.rino-faringita. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. rezistentei la afectiunile de iarna.-{. In plus. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1.cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH. In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. fireste.. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt .nu are contraindicat u!l tratament homeopatic. CI maladiei voastre. . streptococii hemolitici).. modificarea terenului. . 1 doza. . Daca simptomele (febr~. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. In cazul infectiilor recidivante. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. pecingine. ~ 9 ~ ')oC. aici vaccinul antigripal.0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare.rare~llula c. iar recidivele sunt mal putm numeroase. .oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. fara sechele. In mod gresit. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. de oboseala. . de 3-4 ori In timpul iemii. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi .c~st . . . cuvantul individualizare te face sa crezi.

' homeopatic este deseon antigripal.Q . indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. intre timp: r.agitatie sau stare de abrutizare -.lk=.. trebuie consultat medicul si sa se ia. pe nedrept. un vaccin homeopat ic .5 granule din ora in ora. In caz de insolatie. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM . sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid. E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului . si Poumon histamine 15 CR. in timpul perioadei expuse.-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1..Q Origine· Vaccinul antigripal.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. . sa se racoreasca. 5 granule seara.~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR. 5 granule dimineata. subiectul trebuie sa se reh idrateze. Acest medicament considerat.

Oligosol. opririi. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii.!l INSOMNIE Problemele de somn. nu 0 maladie.digestiv.• ~ . Se instaleaza in mod r egulat. se pun. tara sudoare. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. Ce trebuie facut ~e i~ . In aceste cazuri. In a lte cazuri. plina de sudoare. In afara unei insomnii datorate unei maladii . . edent: Cantharis 9 CR. In practica. '.fata e rosie. cutanat -. I?e~eori. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. Ignatia vor fi eel mai des folosite. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' . trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice.-. din doua in doua ore. medicamentul indicat (vezimai josj. de 3 ori in doua ore. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie. 5 granule. Insomnia. unele persoane prezinta periodic insomnii. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. 5 gra nule seara. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. I fiola din fiecare pe ZI .dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul.MNIA ADULTULUI . evitarea luarii somniferelor.Arsenicum album. emotie. 5 granule. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR.in fiecare seara. . sau la unele date fixe (in fiecare duminica). Natrum muriaticum. le de repetat de 3 ori se simte abatut. vexatie. in IS CH. pe la patru-cinci dimineata. la fel ca oricare alt simptom . cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare.blOtice .. . precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. L achesis. suparare. I~~O. insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. se in talnesc in multe cazuri. are . . » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . el permite. . tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. in majoritatea cazurilor. timp de zece zil e. 5 granu in doua ore. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule.'. . de repetat In caz de basici.'. la munte). un or tratamente pe baza de antl.-"'!. Phos phoricum acidum.Oligogranul." Qi> . Staphysagria. de exemplu: SU!fUl. . poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. Microsol. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. Granions. Insomnia e un simpt om.fata e foarte rosie. . Silicea. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. .254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 . deces. emotie. indica in general 0 stare mai curand depresiva. Thuya. In fiole .e problema. Aurum. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres.

. ------------------ . Trebuie consultat medicul dac a: .Passijlora 1 DR.Escholtzia 1DR. 2 capsule seara . !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie.Tilia 1DR. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics.insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. . . . seara. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora.Cratoegus 1 DR. ..Va leriana 1DR.

in 9 CH. IGNATIA Prea multe emotii. 0 ~ Experienta mea: . Te ridici. prea muite idei. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . . hiperexcitar ea pozitive sau negative. STRAMONIUM Somn. sarcina. impiedica somnul. yoga ~l sofrologla . te distrezi. Tracul impiedica adormirea. care se rotesc tot timpul 10 minte. dar te ama de intuneric adormirea.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . CHINA Oboseala fizica dupa boala. ~ Experiellta mea: Renuntareala .' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. Se ia pe perioada lunga. po fta de somn lara rezultat. 5 granule. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. BELLADONNA Cascaturi.' ~ Prea multa cafea. COFFEA . ~ Experitmta mea: te relaxezi. binevenite. . de 2 ori pe zi. deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. trezit imediat dupa adormire. Ideal pentru examenele de tot felul. interventie chirurgicala. 1 doza in ajun in 15 CH.

Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. teama sau gandul la moa rte. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. ~ Experiellta mea: . 15 CH. de Ideal pentru studentii surmenati. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. De luat pe 2 ori pe zi. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. prea cald. _ ~. 5 granule. . seara. cu angoasa profunda. cafea sau la ceai. . Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . patul e prea tare. Se ia 1 doza imediat dupa efort. indeosebi in cazul acce selor de febra. . . INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. dureri de cap si di spozitie . 0 penoada _ _ lunga. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. eforturi intelectuale. Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. in 9 CH. alti excitanti sau vitamina C. 10 Medicamentul clasic dupa sport. '. si se fa ce 0 baie relaxanta.proast~. ~ Experienta mea: '.

Este anxios. Este iritabil. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. . de optspre zece a?i. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. Jacques. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. Atentie. 5 granule. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. Micr osoi.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . <} . 5 granule. L a schimbarea orei.~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. Marele medicament aI crizei de astm nocturn. dimineata. in varsta de 45 de ani. In fi. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . foarte preocupat de treburile lui. seara. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. 5 granule.. Granions. 1 capsula seara. pe la orele tre i. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . pentru copiI. cu rau digestiv sau respirator. 5 granule seara. e iritabil si are goluri de memorie. .Oligogranul.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. s eara. ~ AN ACARDIUM 15 CH. ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. 5 granule.. inainte de cele doua mese. 1 fiola seara. munceste mu~t. saptamana. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. ~ GELSEMIUM 15 CH. '. ~ NUX VOMICA 15 CH.le .o. Francois. Nu a~e rabdare. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH.Oligosol.

ii e [rica sa fie lasat singur . vrea sa fie luat in brate. dificultatea de a adormi)? . mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. angoasei nocturne. medicamentu l .Medicamentul angoasei camm sau la scoala.. 5 granule. 15 CH. <} Experien!a mea: ' den tar. timp de trei zile. anxi etate. seara inseamna rnoarte . Experiell!a mea: de despartire. [oarte utiI Ia intrarea la . Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. . urmare a unei emotii.. Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. ~ indicat in ~ .COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. parintii seara. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara.

.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl . ------------------------.

INTOXICATIE • .rer INTERCOSTAL In toate cazurile.t . in varsta de 2 ani.~Copil deseori constipat." . obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. balonarile gazele completeaze tabloul. ~ Durere la tusit.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . in vars ta de 6 ani. cu caracter coleric. 50 de picaturi de TM. 5 granule. Lena. CAUSTICUM ~. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. STRAMONIUM Co~maruri. }. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala..' ~'~~.. si vrea s a doarma cu parintii. 5 granule din doua in dou a ore. Experienta mea: .y. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. -~ d . . totul se terrnma m oua. seara. Extrem de eficace si foarte rapid.> STRAMONIUM 15 CR. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. Trebuie spalat si dezinfectat locul. Aude.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. .. zile. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis.> ARSENICUM ALBUM 15 CR. seara. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. la scoa a de exemplu. pe la unu. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. pulmonata sau de zona zoster. 5 granule din doua in doua ore.dar Ii e foame noaptea. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. }. 5 granule. 5 granule din doua in doua ore. <} Experienla mea: . eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. intr-un paha r plin cu apa clocotita. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. se trezeste noaptea. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului. uneori cu dificultati respiratorii. 5 gr anule. altfel trebuie consultat medicuI. INSOMNIA COPILULUI MIC: . halucinatii. de trei ori pe zi. spaime nocturne.

de repetat din ora in ora. cu caracter autontar. de 3-4 ori. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si.<} ® . 5 granule. se ia Ar senicum album 15 CH. intre timp. . Experienta mea:. . Este in general un copil hepatic.

~'. tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide. Origine .greturile femeii insiircinate.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute.--. palpitat ii. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia.iritatie a mucoaselor ORL.hipertiroidie cu slabire.. eta ctJ Principalele Indlcatlt . spasmodicii. 1 doza.. _.tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica. . .' . . Unele persoane. in completa~ea tratamentelor clasice . Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate.. Simptome ca racteristice _ . . IZOLARE v .ganglioni. Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv. ~. IODUM eta eta . . .hipertiroidie. limba e cur ata. .g':lpa. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. _ . Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. .rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . _'. .aciditate a tubului digestiv. Principalele Indicaut . 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra. Simptome caracteristi.rinita iritanta cu tuse seaca. . I d ~t Ipecacuana. e~ptie). anxioase. . . -.rino-faringita cu tuse continua. Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii.ce . rino-faringita=-. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. Comparatii ~i as. . _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. Principalele indicatii . de trei ori pe zi. .in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase.criza de astm cu tuse si jena. timp de doua zile . In cazul maladnl~r virale ..greturi persistente cu vorna care nu usureaza. cand sunt preocupate. .migrenele sunt deseori periodice.-. .o~i~ri. . I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra. . Cuprum: criza de astm. tremuratun.' + r' IPECA~ Origine .-----------~-------------. . reflux acid. ganglionilor si muco aselor..sa!i'vare excesiva. siiptiiman ale. Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei.

Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih .pia. Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are".•• : •• J~ -. IZOPATIE/IZOPATIC . • . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".

mai ales in tratarea alergii lor. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). rara sa se preocupe de bolnav. In practica de az i. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. Vezi si CARACTER. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. in ceea ce priveste vaccinarea. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. in schimb. in practica.. indiferent de cauza. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. . Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. dar. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. In toate cazurile. De exemplu. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. . de 2 ori pe zi. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). Este adevarat ca principiul pare acelasi.5 granule. sigur ca nu.LZIRB Vezi SPORT. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. din ce in ce mai fine. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei.xiar nu neaparat identica. in realitate.reumatism. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. INCA. In ceea ce priveste desensibilizarea. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. pentru alergie. INCHBIBTURA MAIN II . homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. ' . dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. ~ . ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente.

Daca intepatura este dureroasa. . timp de dou a-trei zile.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine. in alternanta. trebuie consultat medicul.~ _ . Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. 5 granule. Origine Pilocarpus jaborandi. J JABORANDI '. . JOIANT Origine Joiant. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. llitllllllllmull 1II1lll1IL. Principalele indicatii .266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. . .'. •r 'I · JULITUKA . de 3 ori pe zi.hipersalivare si sudori. Dad tulburarile persista.. iNTEPA. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. ~:. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii.surmenaj ocular.

scrasniri di n dinti. cu scurgeri muco"purulente. Simptome caracteristice . _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui.u Origine Arsenitul de potasiu. . . tuse la culcare si la sculare cu expect oratie..inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii. Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor. Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.Principalele indicatil . ._"' __.dureri de ciilcai. . Principalele indieatii .~_. KALIUM BICHROMICUM . .acnee cu chisturi. cu margini neregulate. vorbit in somn. ..agitatie la copilul anxios. .1III1lII1I1IlIII1_ .pustule ~l chisturi cutanate.somnambulism.~._.agitatie a mainilor.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. ~_ . dureri de calcai. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit. sciatica cu dureri localizate.u . . __'''_. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente... KALIUM ARSENICOSUM ".DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente.Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. anghine cu ulceratie a amigdalelor.. 1 tub. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica. .-JL--------:. formand dopuri. Origine Bromatul de potasiu. afta cu ulceratii profunde.~ • . Origine Bicarbonatul de potasiu.dureri localizate...cosmaruri. .--------------------. sinuzite frontale sau maxilare. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH.1 s '. KALIUM BROMATUM .rinite.._. ulcer st omacal cu reflux acid. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa. Sulfur iodatum: acnee. . Simptome caracteristice . care apar si dispar brusc.

criza d e astm intre doua si patru dimineata. KALIUM PHOSPHORICUM '. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. Principalele indicatii . I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. . la menopauza.conjunctivita alergic a. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase.aerofagie. . Principalele indicatii .dureri de spate cu senzatie de slabiciun e. impins parca In sus.scurge ri iritante.rutllllllllllllllllllllllilft . Simp tome caracteristice . Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. . KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului.hipersensi bilitate la atins. . insuficienta cardiaca. Principalele indicatii .dificultat e respiratorie cu apasare. de articulatie care cedeaza. Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. .amigdalita criptica.iritatii ale ochilor. Obosita. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. .sinuzita frontala. indeosebi la subiectii sensibili. s Origine Fosfatul bipotasic. oboseala extrema. .dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. uneori depresiva. Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita.270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu.sinusi frontali durerosi. descurajata. Arsenicum album: scurgere ir itanta. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei. indeosebi noaptea intre orele doua si patru. fata parca buhaita. . uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. Simptome caracteristice . f .o tita seroasa.dureri articulare si senzatie de slabiciune.:1. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. . ~ ~~~ . . hernie hiatala.

. Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de . prin raporturi sexuale. . . . Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. 5 granule de 4 ori pe zi).dinti cariati. Principalele lndlcatil .cefalee dupa exces de munca intelectuala. Principalele Indlcatil . Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. dificultati de concentrare. Deci. tc ori este necesar. .rinita cu pierderea gustul ui si mirosului. . In practica. c a in cazul dilutiei homeopatice clasice. da sutimea korsakoviana. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda..pierdere de memorie. (dilutie) . Dureri fulgurante de-a lungul nervilor. farmacistul rus Korsakov.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. cQ cQ Origine Creozot. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. ~~"·. notata eu 100 K. Principale le indicatii . Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala..-"i~T~t". Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. pierdere de memorie. 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. ca un curent electric (15 CH.epuizare. urmata de 0 dinamizare clasica. ..i~I. . iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. _ agravare prin munca i ntelectuala. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. Acesta a constatat ca.bronsita cu expectoratii galbui. I olind un flacon. In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool).ameliorare la emotii pozitive.":~·Sj}l!. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH .. KREOSOTUM.

dureri de ovare. insomnie.menstre intarziate. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare.dorinta de alcool .sufocare in momentul adormirii. Origine . . Specialitate homeopaticii. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. care traieste in llr azilia sau in Guyana. Principalele indicatii . cat si asupra starii generale. .migrena.hipersensibilitatea de contact.complex si foa rte bogat. Este foarte veninos si. atat in plan hormonal. Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. Lapte de catea.menstre putin abundente cu sange negru. febra. ca umjoritatea veninurilor.. I . pe malul raurilor. . picaturi.umflarea dureroasa a sanilor. . Principalele indicatii Stari grip ale.hemoroizi.insomnie. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. . Simptome cara cteristice . . cefalee front ala. contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. Specialitate homeopatica. Comparatii ~i asocieri . Origine Lachesis e crotalul mut. LAC CANINUM cCa IQ Origine . . 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala.: . Acesta. L52 cC4cC4 Origine .DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . 275 IL I.bufee de caldura. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie.alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. Folliculinum: sindrom premenstrual. . . este un produs . ca orice lapte. . till' ~i asupra sistemului nervos. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. Principalele Indicatii . .gelozie. tromboza. . un sarpe tarii "clopotei". vise macabre..bufee de caldura. . picaturi. rino-faringita. .intoleranta la hainele stranse pe corp. . . LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :.

caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. la copil indeosebi. marcate printr-o mare locvacitate. In:practica. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. . provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie.torticolis acut. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. indica din plin Lachesis. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. de leham ite. l a adult si copil. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. toate situatiile care. cu faze de excitare. excitarea revine odata cu soarele. De avut in casa Lachesis 9 CH. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. uneori exagerata de alcool.276 senzatie de sufocare. de exemplu). .rigiditate ce rvicala cu ameteli. . tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. conversatia sau alcoolul. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. 1 tub. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. daca e sensibil. -acnee. nasul putin violet. eu sa livare abundenta. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis.cefalee congestiva. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. -astm. Principalele indicatii . Depresie d upa somn. A cest sentiment violent de gelozie. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. In fine. iar. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . tulburari auditive sau vizuale. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. Ma i adaugam. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. Ignatia: nevoia de a susp ina.insolatie. cu rosea ta tara sudoare. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. congesti onata. in special circulatorie. violent. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. indeosebi la trezire. poate sa constituie sursa de somatizare. Alcoolismul.

copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. LARINGITA ACUTA. LEGA. "'4: ® .PU~BI . Origine Ledum palustre.278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ . 5 granule l a cu1care. plimbat eu rnasina. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. in alternanta. '~(~ . luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. Principalele indicatii Gusa...copilului ii place sa fie leganat. Intre timp. timp de doua zile.". Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond.. 1 doza dimineata si seara. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. 5 granule. L~IN® -.".-: 279 . A COPILULUI (~-~. . Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. A ADULTULUI Oscillococcinum.. :~. se consults medicul. din ora in ora. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare. In caz de tuse ragusita. prevenirea intepaturilor de tantari.> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. LARVA CA. 5 granule zilnie.. . Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule. .dupa intepaturile de insecte. se adauga Spongia 5 CH. in alternanta.Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta.. 5 granule. la fiecare zece minute. 5 granul e din fiecare pe zi. 1-2 ori pe zi. Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. cardiologica sau emotiva.\. ). se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului.NARB . Principalele indicatil . LARINGITA ACUTA.inflarnatia gleznei (picaturi). Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi.

> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. ea e norrnala. In cantitate mica. LAXATIV • I . de repetat daca e necesar.). se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH._ • LEUCOREE® Seurgere alba. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . ______________________ . 1 doza . 1 doza. rnurdara sau dureroasa. de repetat daca e necesar.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. Intr e timp. Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi. Daca devine abundenta. en. ).

5 granule de 2 ori pe z i. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate.. in cura de 0 luna.cistita cronica. Principalele indicatii Vezi HORMON. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium.".depresie in momentul pre menopauzei. LH . balbaieli: Causticum. senzatie de arsura la nivelul vezicii. Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala. de repetat de mai multe ori pe an. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. in ultimele opt zile ale ciclului. vorbeste rara oprire. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH.&. dar pot sa se intinda pe tot corpul. mai ales seara: Lachesis. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). vorbeste in somn: Belladonna. prefers sa r amana tacut: Aurum.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. . 5 granule zil nic. Principalele indicatil . Origine Hormonul luteostimulina. 5 granule de 2 ori pe zi. . Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. in plu s. LIBIDO Vezi SEXUALITATE. Simptome caracteristice . palpitatii. cu nevoie urgenta de lit nare.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH.

~ i:. 't Origine Crinul. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci.alba in"treimea posterioara: Nux vomica.. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos.. _. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic.. .LIMBA. ca in medicina chineza. . Coloratia sau aspectul ei este mai putin important. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. . dar ramane un element decisiv al examenului clinic.: -.. . care necesita un tratament specific. -. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~. ~::.

Natrum muriaticum. 5 granule. acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare).xcitatie. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate.. .'. rosie: Arum triphyllum. a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. . Lycopodium (balonari). acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . . patata: Taraxacum.intre omoplati: Phosphorus. . dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA. LITIAZA. de repetat daca e necesar. . . si Colocynthis 5 CH. :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament. durere): Ledum palu stre.frunte: Selenium. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. din doua In doua ore. me. Bellad onna. Un tratament de fond va preveni recidivele.fata (eruptie): Sepia. LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. se consulta medicul. .spate: Rhus toxicodendron. Principalele indicatii Guta.ceafa: Actaea racemosa. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. pana la consultarea medicului. . de repetat dupa patru ore. durere): Rhus toxicodendron.glezna (eczema. lata principal ele: . 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. I. .coccis: Ruta. de la primele simptome. Sepia. -.gat: Lachesis (prea strans). In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. .282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum. 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. biliare sau dintr-o glanda salivara. In toate ca zurile. varful rosu: Rhus toxicodendron.maxilar: Mezereu m. In alternanta. .! ""iC.articulatie (eczema. I doza.In jurul gurii: Natrum muriaticum. . Localizarea unei I I /. . 5 gr anule ora de ora. Calculii de pe caile urinare. a unei dureri de cap. dureri ale micilor art iculatii ale mainii. .centura (talie): Lach esis (prea strans). 1 doza.

In cura de 0 luna. . Sistematic: Arnica 9 CH. 5 granule.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. 5 granule pe zi. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. LOVITUKA. in functie de importa nta hematomului. de 2-3 ori pe an. . de repetat de 4-5 ori.

ele pot fi topite in foarte putina apa. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor. trebuie cons ultat medicu!.agravare nocturna a durerilor· . LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare. 5 granule in alternanta. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul. ~~~ti~~:.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ).artnta a genunchiului.la puternica.. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa. Pentru copii.. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic. . 5 granule.dur~r! osoase in timpul noptii. . ora de ora. LUMBAGO sau LOMBAGO •. .>. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. . Si mptome caracteristice .urma~i ale unui sifilis vechi si tratat.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15.CH. ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre. 1 doza dimineata si seara.>. in primele opt zile ale expunerii la soare. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. posologia nu trebuie modificata rara avizul sau.284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. de 2 ori pe zi. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH.1J'~~· .leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . in altemanta.dureri osoa se foarte puternice. 5 granule de 3 on pe Zl. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty.a. Daca durenle persista.• ". in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte. timp de trei zl~e. 5 gra nule de 2 on III pnma zi..(~.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. Dill toate ti~p~ri!e _s-. ). Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi.In cazul patologii lor acute. _ ® '~It:. "'~~·t. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat.• . se adauga: Aco~ltum 15 CH. ceea ce practica horneopat .z.>.. ). r~acea. . ). Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe.A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate.. ' Principalel e indicatii . ' J: ?aca lumbago apare dupa o. Biberon Pentru sugar i. .dermatoza cronica fisurata.f:jt ~ .paralizie. Atentie. care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. LUN.>.

Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~."'-'-------CIImllm. Silicea. Astfel. la luna noua..~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis.IIII!I ..ica a confirmat. eQ Ita . "-. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals. sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica.

Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. in specialla anumite varste ale vietii: . . flatulenta.e czema care sangereaza eu usurinta. Aurum: tempera ment autoritar. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa. .migrene digestive. S imptome caracteristice .balonari la centura. _-- . Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le.inro sire a fetei dupa masa. multa vreme considerat inert. rinichii. tulburari digestive..dermatoza seboreica. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. .. anorexie a copiilor._ . Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive.. ciroza cronica. In acelasi timp. Inlatura ndu-i-se toxicitatea.vome a cetonemice. mizantropa. apoi la loeul de munca. depresie reactionala. urinare. otita seroasa. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON.. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate. . --_ . Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. anxietate. nu prea voinica.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. . in orice caz. pielea si metabolismul.286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa.. .cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. . insuficienta de progesteron.foame repede potolita.in cop ilarie. eutanate. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. are nevoie de prezenta celorlalti..urticarie cronies. Iritabila. alergie respiratorie. . autoritara . LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei..aerocolie.agravare intre orele saisprezece si douazeci. .ameliorare la racoare. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents. ~ .prurit. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. . Vrea sa fie singura si. indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile. iritabilitate. . Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice. totusi. lit iaza urinara. Principalele indicatii . o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic.

-::. .constipatie.. _ faringita inainte de menstre.menstre dureroase.J~ Principalele indica pi .menstre dureroase. . . Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos. crampe.. Carbonatul de magneziu.•': " _. . Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc. '~. Magnesia phosphorica: nevralgie.~ .'~.menstre dureroase.f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':.:::'.4U' .':.dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~.J..constipatie cu scaun foarte tare si uscat.dureri de cap inainte de menstre.'''. .011 t . . .!it. . spasme...~J.:Jlt!. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.. faciala sau cervlco-brahlala. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica. .J Cemparatli ~i asocieri .. ...~i'.crampele scriitorilor.menstre dureroase. .colici hepatice.DICfIONAR DE HOMEOPATIE .~~ !~.spasmofilie.. ~ Origine . Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.:-:< ~-~~. ..:::t:. Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor.colici nefritice. . Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. Origine Fosfatul de magneziu. . Principalele indicafi i . . ~~-1o. 289 Simptome caracteristice . -.' . .aciditate digestiva. Grap hites: faringita inainte de menstre. ·t..1:' _!"i"'..• .

Origine Manganul.··~:.(:.". .. .r.. In doza mare.-. Clorura de magneziu."-. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl..Z. ." " Ii. MANGANUM 0 Origine ~ .

excitatie cu logor ee seara: Lachesis. De exemplu. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar.tremuraturi. 5 granule. pot prezenta faze de descurajare. lara a fi maniaco-depresive. mai ales l a fumator. in alternanta.larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. Principalele indicatii . . Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. sau le modifies dispozitia .ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum.instabilitatea dispozitiei si energiei. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . Daca tulburarile persi sta.senzatie de epu izare.inflamatia laringelui cu tuse seaca.agravare la mare: Natrum muriaticum. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . dorinta de a ramane in pat. in alternanta cu faze de excitatie. . antidepresive sau neuroleptice. MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR.descurajare dimineata. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. timp de una-dona zile. agraveaza sau le declanseaza simptomele. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. . ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. 5 granule zilnic.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. Bromum. .tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. . altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR. ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata.descurajare profunda. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a.faza de hiperactivitate. MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. consultati medicul. . Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului. 5 granule din (fa in ora. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. se consulta medicul.recidivelor. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s . Daca tu lburarile persista. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. . amelioreaza. ora de ora. .onsultat medicul. .290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. Unele persoane.

MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. III .i Nitricum acidum 9 CR. Arsenicum iodatum 9 CH. 5 granule din fiecare pe zi. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. 5 granule dimineata ~i seara. ~ Eczema uscata .

magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR. caci. Nu e nici 0 . absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. . 5 granule de 3 ori pe saptamana. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. Pe ce cale. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR. aceleasi functii. Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica. » Transpiratie Silicea 9 CR. 5 granule pe zi.aceasta actiune nu este de ordin chi mic.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. Bineinteles. » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. actiunea subs tantei de baza. atilt cantitativ cat mlitativ.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . • cu alte dilutii. .~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. Ii slcasi organe. .KIME Vezi PRURIT.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. . » Piele tngrosata. .CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. Daca simptomele p ersista. . 5 granule de 2 ori pe zi. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic.cncrgetic". nu pare ca moleculele ramase action eaza. adica vizeaza acelea si tesuturi. dar ~i intreaga medicina. incepand de la 10 sau 12 CR. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . MANCA. ele ctromagnetic. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. 5 granule pe zi.292 JA:. . Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. 0 singura doza. chiar cu dilutii joase sau medii. consultati medicul si faceti analiza urinei. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . MEDIC HOMEOPAT "~. legata de 0 modificare a structurii ulventului.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive.

Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase.nd. de medicame nte.ca .infiltrarea tesuturilor (celulita. . stres.tendinta depresiva. . ale carui caracteristici sunt: . Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. de vaccinuri. al terenului sicotic. lent. luar e in greutate). el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat. . . veruci). MEDOKKHINUM . In completare.producerea de tumori benigne (chisturi.edicale.maladia se i nstaleaza progresiv.ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. . deci de l. poluare.

~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a.rino. pe corp si pe fata. dific ultati scolare. II Stare generala. anxios de golul pe care il simte. unul dintre cele mai eficace. comportamentul sau e marc at de instabilitate.ve ruci.faringite cronice. condilom. .294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. Adult. ~ i n echilibru Copil sau adult. Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. . Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. . papilom pe mucoasele genitale. in alternants . ~ Piele: .astm ameliorat la malul marii.ameliorare culcat pe burta. Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent. cu scurgere nazala posterioara cronic .precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. . ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. ~ Genitale: . IIIII IIIIII . Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii.eritem fesier. mai ales astazi.veruci. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil. . e totdeauna instabil.inf ectii ginecologice. nici sa stea cului. este. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale. 5 granule. ca in ' azul tuturor marilor medicamente. sindromuri depresive. sistem nervos: tulburari ale . ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. se pot distinge cateva ispecte origin ale. . specifice prin aspectul.prostatite.senzatie de arsura localizata . din doua in doua ore. ~ ORL si bronhii: .dorinta de alcoo!. infectiile c micoplasme. in special dupa infectii genitale: -uretrite.urmari ale unor blenoragii si. localizarea si car acterullor evolutiv.somnului la copil. agitatie. . agit atie si precipitare. Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv.pipi in pat. Simptome caracteristice . impre una cu Thuya. . administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I. . MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic.infectii cronice. .

op:::. Principalele indicatii . ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. inainte de orice.~ MEMORIA APEI l' I .296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina.A ~-'.• ~. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. 5 granule pe zi. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. 5 granule pe zi.. uneori furtunoase. sangerari ale nasului. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar.hemoragii. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate. nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . medicamentele impotriva ametelii si medicame . De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. Tratamentul clasic asociaza odihna. ea este s i.sa se transmits este inca 0 enigma. dar totdeaun a pasionante.bufee de caldura la menopauza. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. . Millefolium: hemoragii.. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. dincolo de fapte stiintifice. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. _ ~ O boseala. . oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica. Ametelile lui Meniere apar brusc. In schimb. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si . MENIEREr. facultatea de a fixa prezentul. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. Da ca expresia s-a pastrat. ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. menstre abundente. granule din fiecare de 2 ori pe zi. in anul 1988.ir: 4::t'" . chiar instabi la. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. iar oboseala. Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH..". '1 } . Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH.insol atii.e forta de evoc are si ca. deseori trunchiate. anxietate.

Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic. ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7.ntele care favorizeaza ci.:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••..jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 .. I n .culatia la nivelul urechii interne. 5 granule de 3 ori pe zi. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. J . Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH. .•.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor.m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH. . . .micoza bucal a: Borax 9 CH. . .-'=" . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului. Simptome caracterlstice . Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi. ~'. MIGKENA. Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren.micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.•~". s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. cu secretii eu sange.'. .eruptie de vezicule urmate de cruste.~'.mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare. . .' ~~..micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH. .>. . pe toatii durata tratamentului local): .micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH.:\i" '-:-'>.dureri ale fetei si nasului. .:::. Vezi DURERI DE CAP.-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. .i:! .

si Arsenicum album. MIROS + . medicamente pcntru dureri. sangerari ale nasului. Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. . d ci.de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. 311 Principalele indieatii Hemoragii. trebuie consultat medicul. pe cele calmate de caldura. . In cursul chestionarii.nia 9 CH.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . termice: cal d sau frig. . dar Apis usureaza durerile calmate de frig. singuratate. incdicul homeopat noteaza. c u precizie. 5 granule din doua in dou a ore. clima. . . pentru fiecare simptom.•. timp de zece zile... 0 criza de astm sau de insomnie. psihologice: consolare. uscaciune. . lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor.sensibilitate la mirosuri urate.sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. Nux vomica.. Arsenicum album. Alegerea medicamentelor trece. .perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. :. MI~CARE .. dar ele califica si precize aza simptomul. adevarate sau imagin are: Sulfur. iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla. umiditate. ~ Modalitati climatice : anotimp. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale. . Apis si Arsenicum album sunt. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. in mod obligato riu.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. in picioare.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule . Modalitatile nu sunt simptome.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. prin aceasta etapa si.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice.. De xernplu. tutun): Ignatia. miscare sau rnobilitate. amandoua.daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc.."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. .. . menstre hemoragice. sezand. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re.. Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. distractie . Daca tulburarile persista.

periodicitate). sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme. ~ Angoasa mortil. . de repetat daca e n ecesar.care e prognosticul. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. Astazi. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH.care tesuturi sunt afectate. .care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate. Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics.MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. 1 doza.ce leziun i predornina. . practica medical a cotidiana ne permite. in special noaptea Arsenicum album 15 CH. . . descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice". 5 granule la culcare.

5 granule.afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. abia terminat tratamentul cu antibi otice.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise. Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. obositi. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH. . migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. alergie sau pusee reumatismale seroase. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. 0 depresie care survine in urma unui stres. . De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. . . Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. 5 granule. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. MOMORDICA Origine Momordica balsamina.prin aparitia de veruci.o rinita care apare in fiecare vara. migrene).tendinta la parazitoze. ganglioni numerosi.periodicitatea maladiilor este mai rapida.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. de origine virala.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii.. chistur i sau tumori benigne.lle din fiecare de 2 ori pe zi. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. incepe 0 noua infectie . in fectii acute. . unele tratamente sau vaccinuri. . cu multe gaze. De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. . celu lita. .In mod periodic. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. anxietate. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. lent ~i durabil: . Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog. cu ulc eratii sau mici membrane. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice. 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare. toate starile. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. precum herpesul.gram. si Baryta iodata 9 CH. urticarie a mucoaselor. . timp de doua lun i. repetit iv. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa.e yorba in general de bolnavi sla bi. timp de zece1zile . 5 granule de 3 ori pe saptamana. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala .312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric . si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH.. ~. rigidizarea articulatiilor). in alternan ta. timp de patru-cinci zile. boli. . din ora in ora. .convalescenta lunga si dificila. cu adenopatii. abia vindecati. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice. stres psihologic ). Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH.afectiuni ale pielii: eczema..

.Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional .

Daca tulburarile persista. Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala. Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana. .sc.medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei. trebuie consultat medicui.ag ravare inainte de menstre.agravare In picioare. . .menstre hemoragice.constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre. lesin intr-un context emotional acut.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite. 5 granule de 5 ori pe zi. . Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei.. in special la indivizii foarte emotivi. Principalele indicatii Si. . MUGURE M. amelioreaza.excita tie nervoasa.senzatie d e congestie uterina.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece. Unele persoane sunt sensibile la munte. . din cauza riscului de agravare. . •. bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH. mergand. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. situata in abdomenul animalului. MUCOZITATE t1 '" -:-.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital. agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. Coca. . . MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. .uipat s. . J senzoriala. 5 granule de 2 ori pe zi. Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. Ac. .depresie si excitatie sexuala.. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala.excitatie genitala. . Simptome caracteristice .est.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc.excitare sexuala."i..ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie.agravare Ia munte: Arsenicum album .ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum. Simptome caracteristice .tendinta la sincope.indispozitie. .. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . Principalele indicatll .

.

. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica.scrasniri de dinti noaptea.. . scrasnet de dinti. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Aesculus: hemoroizi. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus... Principalele indieatii .. supura tie acuta." •••••••• .UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!.. .Ilm!llll!lt1. ."'. " }I u j :) Principalele indicatii .. indeosebi la femeia insa rcinata...1 .. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces.. panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului..316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric. MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba._.hemoroizi.lucita solara. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces. miscari coreiforme... I " MYRISTICA Origine Copac tropical.•••• .. ___ .. agita tii psihomotrice.ticuri.JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm .

In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. pentru . sarcinii. d e 3 ori la rand. bradicardie (incetinirea batailor inimii). 1 aplicare seara inainte de cu1care. sarpele cu ochelari. NA~TERE '. anxietate acuta. 5 granule din doua In doua or e. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala. alergie sezoniera.H. si Arsenicum alb um 9 CH. Allium cepa: alergie sezoni era. ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. imeliorate la aer curat. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. Aconitum: anxietate acuta.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). Pyrogenium 9 CH. Deseori. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace.cataracta.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. . agravare noaptea. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. furunculi Hepar sulfur 15 CH. 5 granule dimineata si seara. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. . NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. cefalee temporala zvacnitoare. ~ Cosuri. 1 doza trei seri la rand. Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. 5 ranule din doua In doua ore. 1 doza de repetat la douasprezece ore. 5 granule de 2 ori pe zi.

care provoaca 0 permanenta glasului. scaun uscat.herpes labial recidivant. . Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare. 5 granule zilnic. s Origine Sarea de mare. . bulimie. . timp de opt zile. sindrom premenstrual. . . 'j I la extremitati. . Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. depresie. . dispozitie proasta).pielii. lacrimi.periodicitate cotidian a. acnee .entor se recidivante ale gleznelor. .suparare din dragoste. spasme.eczema uscata.agravare la zece seara. .mucozitati in gat. .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema.ob oseala legata de crestere. nevoia de consolare). . ~ Prescriere medicala . .tulburari ale apetitului.impres ie de epuizare la caldura . .urticarie la soare si la efort. ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH.prurit. .entorse repetate. . Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala.dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: .rinita trenanta.-.senzatie de furnicaturi .sindrom premenstrual. . -as tm. cr ize de tetanie). Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave. I dregere a Principalele indlcatii .apasare In stomac dupa mese. Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . .constipatie.320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului. ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. Arnica 15 CH. Simptome caracteristice .epuizare la caldura. . . -_~~rinta de sare. la malul marii.--:.mucoaselor. . . . ~ Dupa nastere . schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale .diaree agravata de la pte. I.spasmofilie. . )! Simptome caracteristice ~ . de repetat dupa douasprezece ore.. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic. adica clorura de sodiu. ._ .a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa.starii generale. la s oare. .oboseala intelectuala cu dureri de cap. • Principalele lndicatii . .Ignatia 15 CH (hiperexcitatie. . de repetat dupa trei ore: . . .Nux vomic a 15 CH (manic. 1 doza imediat dupa.convalescenta dupa maladii infectioase si slabire.insolatie.Pulsatilla 15 CH (emotivitate.

''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli ....lll~U~1~' .( t. __ " ''''''''''''. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:".Il-__.~iiiliiiiiiliil..

doza. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . plange mult. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. fie dezgust si anorexie. fie hiperactiv. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor.stare depre siva. deseori fi surate. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului. careia ii plac dansul. Atunci se ia Staphysagria 15 CH.prezente. . De cele mai multe or i brunets. Sperioasa. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. conflictele cu un parinte. mai ales. gripele. de repetat daca e necesar. . instabil. Poate sa aiba u n comportament excesiv. fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. . .colita cron ica.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. .bronsita cronica. deceptiile si ruptu rile sentimentale. . muzica. disperare de propria stare.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari).diaree lichida. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. este foarte sensibila la mediul afectiv. artroza a genunchiului.dishidroza a mainilor si picioarelor. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. . . poate lasa locul unei depresii profunde. 1 I' . iar limba prezinta zone albicioase. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala.coxartroza. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. Persoane sensibile Acest medicament este indicat. cu intepeneala pe vreme urneda. .intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. de durere intensa. fie suparacios. cazul tipic fiind adolescenta. adolescenti si adultii tineri. 1 tub. imediat dupa micul dejun. canta de seori la un instrument. maladiile ORL febrile ale copilului. indeosebi in timpul adolescentei. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. inchisa in sine. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. maladiile infectioase. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral. dimineata. pre cum lacrimile. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. .urmari ale unui traumatism cr~nia n. ernotiva.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. . izolata. temperamentul foarte emotiv.Sentimentul de tristete. Arnica: traumatism. D ulcamara: agravare la umiditate. 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. Principalele indicatii . Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism. l a cop ii. obosind repede. inchisa in cam era si in visele ei "romantice".

nevralgie crurala: Gnaphalium.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. . culcare. in 15 CH. 5 granule pe zi. . obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . nevoia de a Ie misca rara incetare. Principalele indicatll . 1-2 ori pe zi.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor. .durere ca 0 contuzie: Arnica. Temperament nerabdator. de repetat daca e necesar: . Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. .iritabilitate in urma unei contrarietati.durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. . . furie ameliorata de plimbare. .agitatie. . nervoasa. in urma unei raceli: Aconitum. . se iau 5 granule.teama de negru. leganari sau vibratii (mas ina.nevralgie ovariana: Apis. . .durere spasmodica. provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla. granule din dou a in doua ore: . . consultati medicu !. 5 granule la culcare.tuse laringeeana eu epuizare.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH. . timp de opt zile. . tren): Chamomilla 15 CH.nevralgie coccigiana: Ruta.nevralgie testiculara: Clematis er ecta. . la ora fixa: Ce dron. . coleric: Nux vomica 15 CH.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia.. . 5 gran ule de 2 ori pe zi. 5 granule la . .nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. .durere brusca. lntre timp.agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH.nevralgie anala: Aesculus. .nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. de vexare: Staphysagria 15 CH.teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH.324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . I. . . NEVRALGIE®: . . car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum. . NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient.durere de crampe: Cuprum.durere ca un curent electric. cu un sentiment de frustrare. '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!.nevr algie dentara: Staphysagria. . . cosmaruri: Stramonium 15 CH. Daca simptomul persista.nevralgie oculara: Prunus. NEKABDARE Picioare neastamparate.nevralgie faciala: Spigelia. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC. Se adauga un medicament ales in functie de localizare.nevralgie care se repeta zilnic. Zincum' 9 CH.durere insuportabila.

.In toate cazurile. in 15 CH. din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). alese in functie de caracterele durerii. 0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului. seiau mai intai unu-doua medicamente. Intre timp.

dispozitie instabila. veruci galbene.326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . Arge ntum nitricum: recto-colita. Simptome caracteristice frig si .d~r. Nucsoara. ulceratii sangerande cu contururi clare. Antimonium crudum: veruci. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate.uscaci une a mucoaselor si a pielii. ' Simp tome car acteristice . Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. recto-colita cu sangerari. NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. a~al!z. ~ J . NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . de' ~el~ mai m~ l~e ori. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE .cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal.organele sa~ afectate si de l eziuni. I suturile Principalele indicatii . . cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat .somnolenta irezistibila. .confuzie. aspect galben al pielii. cand endoscopia arata 0 leziune lineara. fisuri anale. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. ' . de vezica sau digestivi. papilom pe muc oasele genitale. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv.afta cu durere ca de aschie. Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. ulcer stomacal.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii. agravate la la atingere. pierdere de memorie. .taieturi sau fisuri. toti polipii ginecologici. .

5 granule pe zi. 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. si somnolenta la inceputul sarcmn..NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. de doua ori pe zi. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. in urma luarii unui medicament. .impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH. .. .impresia ca ai un no d in stomac. 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta . . . . 5 gra nule. dupa mese. . daca e necesar. de repetat.

t I . toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica.aciditate. de cafea. . Prescriptie medica/a . iritabilsi coleric. -.teren anxios. ). Zaharu l pentru copii. coma si moarte prin asfixie. dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. . provoaca convulsii.agravare dimineata la trezire. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. Principalele Indi catil . Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate. hipersensibilitate la frig. Nux vomica 9 CR. la inceput cu stranuturi. furie. abuz de laxative. I tub. •J .s urmenajul si grijile profesionale.urmari ale meselor festive. . iar tulburarile digestive se agraveaza. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. tutunul. .dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor. nas infundat si frisoane. indeosebi in anumite situatii. devine din ce in ce mai hipers ensibil. I tub.rinita sau guturai. Persoan e sensibile In practica. In schimb. .. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . . .indigestii. principalul compus.hipersensibilitate la frig si la zgomot. unele persoane par mai sensibile.prevenirea mahmurelii. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. Al?are in general ca un om de afaceri. ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. f hemoroizi. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. . de alcoo!.ameliorare printr-un scurt so mn. . exact inainte dea suna ceasul.dorinta de excitanti.0 De avut in casa Nux vomica 5 CR.inso mnia surmenatilor. . pe plan emotrv ~l functional.sindromuri gripale.somnolenta dupa mese. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. de excitante). . . Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. hipersensibilitate nervoasa. . . ~ excesele de calmante sau de snmulente. foarte ocupata. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul. casa si copiii. Ignatia: spasme. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. Stricnina. prieteni ~i activitati extrascolare. chiar un copil surmenat de scoala.. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos. Simp tome cara cteristice .co nstipatie cu nevoie falsa.dureri de stomac la doua ore dupa mese.

() 'J OfTALMIA ZA. 5 granule de 3 ori pe zi. lene. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. r.)I l Origine Meiul pasaresc.i mpotents. . Daca simptomele persists. 5 granule pe zi. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e. in permanenta. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara. . 20 de picaturi de 2 ori pe zi. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . noap CH.PEZII ® Principalele indicatii .acomodare. frigiditate. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH. supuranda.. t • r . Aloe: incontinenta a seaunului.incontinenta a seaunului. peeingine. . 5 granul e de 2 ori pe zi. ) Agnus ea stus. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. frigiditate .. Sepia: impotents. }> Nas infun CH. }> 5 granule pe zi.peeingine. }> Impre 9 CH.. . it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. 5 granule la culcare. se consulta medieu!. tea. '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE.. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat.DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. Principalele indicatii . . caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare.oboseala intelectuala. . pe c ap sau in spatele ureehilor.eruptie eczernatoasa. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. }> Nas infundat. aversiune fata de munca.globi oeulari durerosi si dificultati de. Oehii trebuie. ONOSMODIUM .

..r.• iiiiiiiiiiiiiiii---.. u:..~ -.===========.......uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ....•••••• ••••• iiiiIiii ...w.oIi....::.

culcare: Lachesis. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica.. timp de opt zile. 5 granule pe zi. _""_~. ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . s tare de abrutizare. si Medorrhinum 15 CH. . se constata un efec t hipnotic ~i anestezic.. a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului. Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor.in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH.cJ Origine Macul. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH.. timp de 0 luna.obnubilare. . . de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate. dureroasa sau nu. cinci dimineata: Thuya. ORHITA® Orice umflare._'_IUI . 1 doza pe siiptamana. . In doze mici. ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". unei spaime. la miezul noptii: Sambucus. migrena. Bryonia: constipatie prin atonie .constipatie prin atonie. In doze mari. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. inso mnie sau oboseala . Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH. 5 granule. . . Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. ra de ora. . in alternanta.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . trei dimineata: Nux vomica.orele zece: Natrum muriaticum: . .daca testiculul este cald ~i dureros. ..orele douazeci si unu: Chamomilla.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. Simptome caracteristice . si Mercurius solubilis 9 CH. Prtncipalele lndicatii . 5 granule de 3 ori pe zi. sa se ia Bromum 9 CH. de repetat <lupa douasprezece ore.cJ . .absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase. .orele unsprezece: Sulfur.dupa masa: Nux vomica.coma.trezire: Lac hesis... ORIGANUM Origine Miighiranul. daca persista un nodul dureros. Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. .in amur g: Phosphorus. 5 granule ora de ora. .dupa vindecare. 1 doza de la primele simptome.insomnie in urma unei emotii.reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala.

.:: ••• .."..__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE..timi!=~~~m....

' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii. In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. In ambele cazuri se adauga: . " Principalele indicatii . fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). de 2 Ip'i pe an. In practica. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina. . 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport. ®~ Vezi MENOPAUZA. sau Calcarea carbonica 15 CH.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. umar). 2 comprimate de rontait dimineata si seara. . s . I' ntru persoane slabe. de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna..In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. referitor la dorinta sexuala. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH. In ambele c azuri. fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. figureaza In cartile med icale vechi. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. cu tendinta la ingrasare. -Vezi AR TROZA. pentru femeile rlurdulii. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . .Osteocynesine.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. incheietura mainii. examen radiologic (densitometrie II asa). Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. Platina) Numeroase medicamente.venirii osteoporozei. tratamentul trebuie facut cativa ani.(Murex.Bioptimum complement mineral osos. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. in special a colulu i femurului. 2 comprimate d imineata scara.. . . . Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei. Bineintcles.

alcoolismul. HC face urmatoarea ora. .risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: .sedentarismul. 1 doza dupa » Si: .RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. medicului. de re petat dupa se sau » s: opt ore. . precum si prin examene ca densitometria osoasa. Osci/lococcinum. pana la consultarea potiune: .. Timp de patruzeci si opt de ore. OTITA®~ Otita congestlva clasica .tabag ismuI. 1 doza de la primele simptome. 0 Paratyphoidinum B 15 CH. Acest .

ina inte de menstre. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. . Rezultatele sunt in general excelente. 5 g ranule de 2 ori pe zi. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. 1 doza in a zecea zi a eiclului. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH..:) .}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. . ~ . in partea stanga.. '~:§\J. _r J . de nevindecat: 15 CH. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore.. Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. 5 granule din fiecare zilnic. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. In asteptarea demararii aeestuia. crede ca e otravit. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH.Ferrum phosphoricum 9 CH. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. . din ora in ora.pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE.Chamomilla 15 CH. Unele otoree . 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . urechea trebuie examinata de medic. Consultati rapid medicul. 3 granule de 3 ori pe zi. 5 granule dimi neata si seara.intoxicatie rcpetat dupa patru . Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH. Actaea racemosa 9 H. I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor).fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. . Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. 5 granule.ronice rezista la to ate an tibioticele. timp de d oua-trei luni. condamnat. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an.336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. . ~Si: . ~ San .Capsicum 5 CH.. OTKAVIRE® . 0 doza de ore. 5 granule dimineata ~i seara. 5 granule de 3 ori pe zi.

. 1 doza in a unsprezecea zi.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. 1 doza in ziua a douasprezecea. din a zecea zi a cic lului. ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. Folliculinum 15 CH. . Folliculinum 12 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doza in a zecea z i.

Principalele indicatii .caracter orgolios. de 2-3 ori pe an. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. 1 doza. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . PALLADIUM Origine Paladiul. Principalele indicatii . . 1 doza pe saptamana. timp de 0 luna. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. .. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . <-- . in cura de 0 luna. Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. . Nitricum acidum: fisuri anale.fistule anale. Aesculus ·ompus sau Avenoc.durere acu ta a ovarului drept.338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. trei zil e la rand. metal din mina de platina. Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat.cosmaruri inspaimantatoare. Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. .

in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii. evoca mai intai Gelsemium 15 CH. transpiratii. pe neasteptate. in afa ra tratamentului specific. In afara unei interventii . se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. PANICA. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). de panica. Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH.dupa masa: Lycopodium 9 CH.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. 5 granule de 2 ori pe zi. . PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. de repetat dupa zcce minute. 5 granule.dupa sport: Arnica 15 CH. trebui e consultat medicul. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. sau examenului. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. timp de 0 luna. timp de zece zile. de trac.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: .dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH.hirurgicale. . se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. congest ie a fetei si sentimentul de spaima. . Daca crizele sunt prea frecvente. . 1 doza dimineata si seara. criza de pa nica po ate sa apara brusc. cu palpitatii. In schimb. PANARITIU ® sa cu . Nu exista tratament homeopatic al paludismului.

tusea e calmata de 0 tigara. 1 doza. si nu -. Trebuie deci .sa se faca bai d e trei ori pe zi. se ia Ignatia 15 CH. in Dakin. este dureros in . diluat pe jumatate apa. alternanta.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. inrosiri.Hepar sulfur 15 CH. 1 doza pe saptamana. col uterin). Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. de trei ori.f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . de repetat la fiecare douasprezece ore. trebuie: . PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. t imp de trei luni. umflaturi. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH. De la primele simptome. 5 granule de 2 ori pe zi.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. . daca panaritiul s-a dezumflat. 1-2 ori pe zi . dureri. 5 granule. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. iti vine somnul band cafea. si Nitricum acidum 9 CH. caci pot degenera in cancer. Dupa patruzeci ~i opt de ore. din ora in ora. trebuie consultat m edicul. In caz de simptom p aradoxal. 5 granule.

Principalele Indi catii Colita cronica.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. torticolis cu dure ri iradiante spre brate. adica faciliteazii cretia urinarii. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. 3 granule pe zi. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. 5 granule dimineata si seara. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. Lachnantes: torticolis. locvacitate. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. Prlncipalele indicatii . in cura de doua lu . identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. PARAZIT~ ' . de arsura uu de rece).nevralgii cervicale. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. 5 granule din dou a in doua ore. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. trebuie consultat medicul. Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). se ia: Apis 15 CH. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. cu diaree. insotita de diare e. timp de douii zile. 1 doza de 2 ori pe luna. Dacii tulburarile persista. timp de 0 luna. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. Intre timp. de parcii ar fi trasi pre spate. in urma unei salmoneloze sau nu. timp de opt zile. . In cazurile vechi. Parazitii trebuie sii fie depistati. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. Trebuie consultat de urgenta medicul. .

. PARKINSON '1. Principaleie indicatii Colici nefri tice. de 3 ori pe an. 5 granule § UC doua ori pe zi.. si Manganum 9 CH. Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH. . ':).. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi.ni. 5 granule zilnic. Origine Planta originara din America de Sud.' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . rigiditate. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor.

Recidiva pecinginei. in general la nivelul pielii. timp de patru-cinci zile. de 3-4 ori. 1 doza pe saptamana. 5 granule din ora in ora. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. . . Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. In afara dezinfectarii l eziunilor. fie de stafilococi. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. trebuie consultat medicul.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR.coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR. 5 granule timp de 0 luna. i n general. este uneori greu sa te debarasezi .344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. necesita un tratament de teren.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. care invadeaza uneori gradinitele. PAoUCUI De paduchi. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. tratamentele de fond fiind. pe liinga recornandarile de igiena. de repe tat in caz de recidiva. in pofida tratamentelor locale. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. 5 granule. . . 5 granule din fie care dimineata si seara.caderea parului: vezi ALOPEC1E. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. . Vezi ORE10N. . de repetat la fiecare trei o re. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. manifestandu -se prin cruste cu puroi. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. administrate dimineata si seara. 1 doza pe saptamiina. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. Daca simptomele persista.par uscat: Thuya 15 CR. 5 granule pe zi. timp de doua lu ni. 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare dimineata si seara. . PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai.

infectii pe rsistente. . oboseala si febra trenanta.convalescente trenante.PENICILLINUM: Origine Penicilina. Principalele indlcatil .

. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita. timp de zece-cincisprezece zile. se pun comprese imbibate cu Calendula TM. tare la pipait. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. PASH (periartrita scapulohumerala). umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. ". I doza de 2 ori pe saptamana. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. Se ia sistematic Fe . este uneo ri de lung a durata si. blanda si progresiva. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 5 granule de 2 ori p e zi. . Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. in alternanta. si Nitricum acidum 9 CR. pacientul trebuie sa fie rabdator. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. ® Pantecele e foarte dureros. la fiecare ora. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. . exista rise de flebita. r"". 5 granule de 3 ori pe zi. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. riguros in munca.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •.Arsenicum albm: extrem de meticulos. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. 5 granule. Local.Lycopodium: ordo nat. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare.. 5 granule.

5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe.rrum metallicum 9 CR. . tuse spasmodica. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. Dupa tratament. 5 granule dimineata si seara. In caz de tuse co nvulsiva. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. 5 granule de 2 ori pe zi. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. cand risca sa agraveze cazul. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. constituie deci 0 urge nta medicala. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. uneori cu voma. tuse spasmodica.

hipersensibilitate senzoriala.arsuri intre um eri. Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile. la stu denti. Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri. Simptome caracteristice . .pregatirea pentru operatii.tendinta excesiva spre oboseala. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor. care reapar in fieca re iama. . .foame noaptea. Silicea: tulburari ale mineral izarii. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere. .tendinta hemoragica. .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.eruptii de vezicu le urmate de cruste. . . . . Origine Acidul fosforic recomandat in astenii.rau de masina ameliorat la cald si mancand.dureri de-a lungul oaselor.tulburari ale mineraliza rii.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa.eczema celor care lucreaza in contact cu benzina.gastro-enterita. . PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.fisuri. . . .senzatia de inflamare a laringelui. pete albe pe unghii. .fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare).348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice . Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.simptomele sunt agravate de frig.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului.hepatita virala.hiperse nsibilitate senzoriala.urina laptoasa. .dureri de crestere.ameteli la batrani. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. in special a ficatului. .acetone mie. . .dispozitie instabila. . Cocculus: rau de masina. .agra vare la frig. Simptome caracteristice . .raguseala. . pe podul palmelor si picioare. . Principalele indicatii . .greata cu sudore rece si v oma.senzatie de greutate pe cap. Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. .pneumonie.ameliorare la cald.pete albe pe unghii.dorinta de alimente reci. Principalele indlcatii . . pielea pare murdara. . . Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite. .sangerarea nasului. . Principalele indicatii . pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide).

veruci: An timonium crudum 9 CH. Principalele indicatli . guta: Ledum palustre 9 CH. Origine Specialitate homeopatica. eel put in foarte impresionabil. tulburari statice. . PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza. Folliculinum: in sindromurile premens truale. sani durerosi ~i chistici. . 6CJ 6CJ Simptome caracteristice . action eaza puternic asupra individului sensibil. PHYTOLACCA Origine Carmazul. trebuie consultat medicul. . mirosuri puternice. i se mai spune si fosforic. solutie pentru bai de gura si gargare. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. uman sau atmosferic. epuizat fizic si nervos. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau. vulnerabilitatea sa s e accentueaza.dureri de sani inainte d e menstre. dar si in cap. constitutia 11face sa oboseasca usor. daca ambianta e buna. cu intarire dureroasa. . Princip alele indicatii Dureri de gat. afte. ~ in echilibru Subtire. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. In schimb. Se plange de d ureri. Emotiv. rezultatele sa le scolare sunt neregulate.sindrom pr emenstrual. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. caci are tendinta sa se cocoseze. zvelt.dureri acute. vulnerabil. . traumatism. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot.faringe inflamat. in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. el e trist si descurajat. v eruci. Se consuma repede. entuziast. ' Intre timp. perturbarile mediului inconjurator. In special intre ornoplati. in schimb.durerea iradiaza spre ureche. ' Obosind repede. Instabil.anghina. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. . De aceea. ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. trebuie sa-si supravegheze spatele. dad nu "inflamabil". si de 0 senzatie de gol In stomac. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. . el este ca fosforul. daca sunt durabile. antipatie si mai presus de orice la furtuna. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg.talpa picioarelor dureroasa.dureri reumatismale. situ atiile de stres. E longilin. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei.ingrosarea pielii. frig. timp de opt zile: . rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. se simte in plina forma.

.inflamatia marginii pleoapei. PLATINA Origine Platina. la cea mai mica emotie: Ignatia. . DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice .pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. dispretuitor. I doza pe saptama na.edem al pleoapelor dimineata.A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat. . .inflamatie calmata la caldura: A.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. . . . timp de opt zile: . . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. PLEOAP.comportament orgolios. .senicum album 9 CH.pleoape cazande: Causticum 15 CH. Daca tulbur arile persista. ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. trebuie consultat dentistul. mici furuncule conductei urechii. . \ 353 .erectii nocturne dureroase.plans inconsolabil: Natru m muriaticum. . crampe. . 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa. ca .352 JACQUES BOULET picioarele: . t endinta la urcior: Staphysagria 15CH.plans altern and cu ras. PLANTAGO Origine Patlagina. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie.veruci multiple ale talpii picio rului. si se ia Mercurius solubilis 9 CH.plans din nimic.edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate.pipi in pat cu urina abundenta.eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. Principalele indicatii .arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla. .sindrom premenstrual. . . .re nuntare la fumat.spasmofilie. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . ca orice simptom. . ale Principalele indlcatil .constipatie in c alatorie. cautarea consolarii: Pulsatilla. PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. care impi edica somnul. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si.spasme.constipatie spasmodica. Principalele indicatii . . 5 granule de 3 ori pe zi. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme.

.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare. cu scaun in forma de jet si crampe. Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei.diaree brusca la copil si la adult. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.:o: -1: ® ~n f~''.'" Principalele indicatii . 0 febra ridicata 'care apare brusc. Comparatii ~i asocieri China: diaree. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. 1 tub. lara ve ma. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. . tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se .~~ F·'_ .• -. . de 3 ori pe zi. Principalele indicatii .:. 5 granule. in alternanta. ~~~ •• ~-. dupa ce s-au consumat fructe. daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie. PLUMBUM Origine Plumbul.diareea turistilor sau cea care apare vara. ~·••• ~.7 -_ ® : •.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. .constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros..unele nevralgii.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. lara febra. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~.~ !It..-:. De avut in casa Podoph yllum 9 CH. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata. _ •• /.••••.:.0 . balonari. . .

5 granule zilnic. Daca urina e sterila. ca 0 completare a 'tratamentului. abundenta.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH.limba incarcata.mnele caracteristice. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . Daca t ulburarile persista. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. 5 granule de i ori pe zi.diaree apoasa. eu nevoie'urgenta. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. In completarea tratamentului. . Intre timp. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. timp de opt zile. timp d e zece zile.balonar i importante. .mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. timp de opt zile. de repetat daca e necesar. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. . 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. dificultati hepatice. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. Trebui~ cons~ltat imediat medicul. Pana la consultarea medicului. trebuie consultat medicul si mers la analize. se ia Nitricum acidum 9 CH. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. se ia: . in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. . de 2 ori pe an.

Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana.dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. inghitite sau ti nute . 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna. adic a simptomele lezionale. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului.sensibilitatea pacientului. In sfarsit. Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. antiinflamatoare etc. in cazul unei nevralgii. aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. din ora in ora in cazul unei febre acute.este deseori neglijat. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . Dilutia In practica. . apoi oprite odata cu disparitia . Principalele indicatii Herpes labial. Principalele indicatii Alergii respira torii. In practica. -. dintre care . . medicii folosesc trei paliere de dilutie: . mai ales la falanga a doua.• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. de cateva ori pe saptamana. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or.! ~ . POSOLOGIE ~ . tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. .dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e .putin timp in gura. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. In cazul unei patologii cronice. de 3-4 ori pe zi.dilutiil e mici (6 DH. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen.peniciline. este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. In cazul unei patolog ii acute. medicamentul de sensibilitat e.una dintre cele mai importante . . POPULUS CANDICANS Origine Plopul. in homeopatie. Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate.

din doua in doua ore.cJ . . praf ~i acanem.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza.ec~m anda desensibilizari. POUMON HISTAMINE .mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual.Progesteronul. in general in 15 CH. PRO LACTIM Origine Prolactina. trebuie consultat medicul in vederea analizelor. 1 doza pe saptamana. 111 vederea unor analiz e. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic.e~ ~re~~ent. ® J1 PROGESTERONUM Origine . Intre timp se ia: Sepia 9 CR. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••. ~ce. care asociaza. . luat in seama de testele de alergic. 5 CR. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. Principalele Indicatii VeziRORMON . ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. in general. si tratamentul de ter .pentru facilitarea intarcatului. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. 5 granule. pulmona re sau cutanate. . In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. Principalele indicatii . timp de sase luni. ORL. _ 1111. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. Se r. PROSTATA.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai. PRAF Praful est: un alerg. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea.Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. 5 granule pe zi. trebuie consultat medicul. La aceasta varsta. riscul e mai mic.

Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. n cura de doua luni. in ciuda eficacitatii acestui tratament. reumatism.en va fi preponderent. cu febra ridicata si dureri. ® J1 Prostatitele acute. PROSTATITA. arteriosclero za. de 2-3 ori pe an. . riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. modificari ale 'tlracterului. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. 15 picaturi de 3 ori pe zi. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. Totusi. In plan simptomatic. necesita un tratament eu antibi otice adaptat.

5 granule eara. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. III sfarsit. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. 5 g ranule pe zi. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. 5 granule. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. pe toata durata crizei. . .la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. 3 nplicatii pe zi. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. ducand la apasare respiratorie.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Dureri oculare ca 0 explozie. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. Simptome caracteristice . orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. Principalele indlcatli glaucom. 1 doza trei zile la rand. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. 1 doza trei I/. Atentie. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. se adauga Ambra grisea 15 CH. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. inainte de consul tarea medicului.buie sa se fad un examen local. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . Se ia timp de opt zile. 1 doza trei zile la rand si. In de mareemotivitate. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. cu placi rnsii si scuamoas e. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. timp de 8 zile. si Sepia compus. In afara tratamentului cu vermifug. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. 5 I ranule de 2 ori pe zi. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. Dad nu cedeaza rapid. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. de 3 ori pe zi: . 1 doza unica. si Sepia 15 CH. datorata tracului. trebuie consultat medicul. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH.360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. de abrutizare. In alternanta. URTIC ARIE. Pe de alta parte. Mai tarziu. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. din doua In doua ore. .zona oftalmica.j la ra nd.la dezbracat: Rumex 9 CH. II . Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. in general lara mancarimi. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. timp de 0 luna. uneori la coaste sau la genunchi.

i dlminuarea intinderii lor. ------------~--"-------- .

Slab. piele a lui e fie foarte uscata. in plina forma. Pesimist. starile de supraincarcare alimentara. epuizat. pe un teren ereditar. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul. slab ire. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare.alergiile.depresii. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. ca in cazul tuturor marilor medicamente.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. . se teme de iarna si de curentul de aer. in specialla acarieni. ~ Pie le: . oboseala. 1111 . » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. Simp tome caracteristice . de 0 prudenta aproape fobica. .secretii fetide. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. localizarea si caracterullor evolutiv. migrene cronice. disperat din cauza starii sale de sanatate. li psa de reactie la tratament. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: .micoze recidivante.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. ~ Mucoase: .prurit intens.coriza spasmodica. .ameliorare la cald.eruptii care reapar in fiecar e iarna. .agravare la frig. . dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie.perturbari ale starii generale . s e simte incurabil si foarte deprimat.maladii dermatologice cronice. . Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: . . cand se simte. Arsenicum album: alergie. Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. palid. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. ~ foame viol enta. se pot distin ge cateva aspecte originale. in mod extraordinar. Origine Medicament bioterapic.foame viol enta in timpul migrenei si noaptea. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. el e totdeauna excesiv de acoperit. -astm. ~ Stare generals: convalescents trenanta. . . tulburarile lui (astm.alergii respiratorii. .frigul.recidiva in fiecare iarna sau primavara.

PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. . o . care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. bronsite cu mucozitati galbui. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. degeraturi. varice. Simptome caracteristice dispozitie variabila. congestie.. . . tulburar i de somn. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare... Principalele indicatii rino-faringita... Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . sindrom depresiv. tuse grasa ziua. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. inchisa. in alternanta. PUBERTATE •.dezvoltarea organelor genitale. ~ Prescriptie medicald: adormire grea. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. 5 granule. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. Origine Frasinul. insotite de dureri de cap. Intre timp. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH.364 .® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. . absenta setei.. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. . din ora in ora. limba incarcata si const ipatie (6 DR. sentiment de abandonare. intoleranta la materiile grase. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. aparitia menstruati ei. 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii.cresterea In greutate.. sindrom premenstrual. menstre intarziate sau putin abund ente.oasele si articulatiile: dureri de crestere. uscata noaptea. . Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. acnee.pielea: pilozitate.

Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. De avut in casa Pulsatilla 9 CH. sindrom .Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. 1 tub. premenstrual.

toate infectiile acute sau cronice. noutatea. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. Pudica. emoti v. Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. prietenie sau simpatie ..foarte prezent" acasa. care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH.abcese. devine taciturna si depresiva. neiritanta a mucoaselor. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . el poate sa fie . Tulburarile de so mn sunt constante. emotiva. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. Copilul poate chiar sa regreseze. care provoaca o scurgere trenanta. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv._~ ~ .· """"'Hjll""".lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. roseste cu usurinta. dintr-un am estec de came si placenta umaria. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. Plange din nimic ~i e repede consolata. examenele. .febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. Totul se rezolva cu dovezi de afectiune.. . daca e timid in exterio r. Prtncipalele indicat li .Illll.366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. Iar copilul. in special rinofaringita copilului . Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. . antrax.t. sa-~i suga degetul. Caldura sau frigul excesive. sa faca din nou pipi in pat. In sfarsit. sexualitat ea) . Timida. durdulii si ti mide. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). vocea ei e blanda si mangaietoare. toate situatiile care perturbs temperamentul timid.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. avand pielea cu vinisoare aparente. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. furuncule.

RADIUM Origine Bromura de radiu. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. Pe to ate ranile mici. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D. •~. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus. .eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter.reumatism agr avat la inceputul miscarii.radiodermite. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. { . se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D.. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: .. .r:. . cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra.. taieturi. @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula.. . Principalele indlcatii . medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. oprirea tranzitului du pa anestezie.se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH. 1 doza pe saptamana. de 2 ori pe an.durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. RAHITISM@> 1:. Se poate adauga Si licea 15 CH. Princip alele indlcatii . In cure de trei luni. . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. RAPHANUS . pe toata durata tratamentului.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. In unele tari. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase. Principalele indlcatli Balonari.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA.dureri intercostale.

. 5 granule ora de ora de 3 ori. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. voce ragusita. 5 granule ora de ora de 3 ori. ACONITUM Laringita acuta cu febra. Principalele indicatii .370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. ~.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. 5 granule ora de ora.raguseala e cronica. Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. .episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. Medicul trebuie c onsultat dad: . in perioada temperaturilor foarte scazute. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. 5 granuleora de ora de 3 ori. de 2 -3 ori pe zi. vocea e bitonala. El apare mai des la frig si in special la femei. un tratament d e fond .dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. . 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. . in 9 CH. in alteman ta. 1 doza de la primele simptome. . ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). In plus. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. l' . Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. In asociere.impotents masculina.. RAGU~EALA. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. 5 granule ora de ora de 3 ori. dar foarte scurta. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. inf ectie ORL. 1 doza dimineata si seara. gatul e rosu intens. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. RACEALA. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. ~ Sau: ' Homeovox.

Tracul provoaca agitatie si nerabdare. a doua zi. to ate situatiile paralizeaza. " . ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. de fiecare data . RAGU$EALA. ~ Exper ienta mea: . . ai cant at sau ai strigat. inclusiv coardele vocale. ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH. ~ Experienta mea: . inainte de cele doua mese. nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . I . ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . FOLLICULINUM Umflarea sanilor.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. . ~ IGNATIA 15 CH. RA GU$EALA. 0 data sau de doua ori. . 5 granule. In toate cazurile.m earga". 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. tulburarile digestive su nt constante. imposibilitate de a ridica vocea. ~ ARNICA 9 CH. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. Paulette. . preventiv. Ane-Laure. Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. RA GU$EALA. timp de trei zile inainte de menstre. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. nevoie de a-ti drege glasul. 5 granule seara.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza.. dimineata. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. de 2 on pe zi. a dificultatilor de a te pune In miscare. 5 granule. trebuie mers repede la medic. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. in varstii de 28 de ani . In a zecea zi a ciclului. 5 granule seara.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. 9 CH.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. ~ MANGANUM 9 CH. cand e yorba de un copil mic. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult. i n varstii de 60 de ani. Aceste doua medica mente se iau impreuna. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. canta intr-un cor si are vocea "sparta". 5 granule.

KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. in descrierea lui. Se impune consultarea den tistului. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. daca domina ametelile. Lycopodium (hepatic). ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC.A ·4. sarcopt. . 2 comprimate. de repetat in fiecare saptamana. crize de ficat.Lycopodium 9 CH. 5 granule in caz de teren hepatic. 5 granule inainte de mese. daca dom ina paloarea si indispozitia.Borax 15 CH. . 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. . RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. Hahnem ann.Gelsemium 15 CH. agravare la tangaj: Borax 9 CH. 20 de picaturi inainte de mese. Se ia preventiv Cocculine.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei.Ignatia 15 CH. RAUDEMARE ore. 5 granule de 2 ori pe zi.' ® . ora de ora c u 5 granule de: . in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. tearna)? Ce trebuie facut ~ . Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. 5 granule sau 2 comprimate. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH.Tabacum 9 CH. 1 doza.agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. In moment Mercurius corrosivus 9 CH. in alternanta. in afara calatoriilor. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . .Nux vomica 5 CH. Sepia (in momentul menstrelor). . Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. 5 granule din doua in doua ore. fondatorul homeopatiei. evoca un teren alergic. migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. 5 granule ina inte de mese. tul burari digestive (indi~estii. Vezi TEREN. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. .Cocculus 9 CH. crede ca raia era de vina pentru un teren care. se ia 0 doza de: . si . si necesita un tratament local prescris de medic. timp de 0 luna. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. de 3 ori preventiv. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . 5 granule de 4 ori pe zi.374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale.

. 1 doza in fiecare seara.. .Phosphorus 15 CH.1M • ':tin .

Acest caracter acut si brutal al puseelor. Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor.reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH. Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere . Caracterul cronic sau . care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor.in afara unor cazuri accidentale . precum si durata tratamentului. de exemplu.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: . precum Thuy a. entorsa.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. 5 granule pe zi. . In momentul criz elor. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee.reumatism sau artroza.reeducare dupa fractura. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. fond. KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . Medorrhinum sau Natrum sulfuricum.Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. edem si agravare noaptea. crizele sunt marca te de inflamatii acute. . Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente .durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice. . 5 granule dimineata si seara. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum.a starilor generale si a terenului. Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. 5 granule in fiecare dimineata.

noaptea. Durerile sunt agravate prin apasa re. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. si se amelioreaza in repaus.repetitiv al durerilor. trebuie consultat medicul.daca durerile sunt ameliorate prin repaus. 5 granule. prin efort. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. daca acestea persista. 0 data sau de doua ori pe zi. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. imobilitate. . neputinta functionala. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. deformari. 0 d ata sau de doua ori pe zi. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. ~ Artroza cronlca Dureri articulare. care asociaza artrita acuta si leziunile . 5 granule. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. ~ Durerile artrozice in general . . chiar dad "demararea" mati nala e dificila. .daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH.

si Rhus toxicodendron 9 CH. 1 tub. -varicela. 5 granule la trezir e.senzatie de rigiditate articulara. 0 arsura a feselor. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. . . RICINUS Origine Ricinul. agravata umiditate eu dificultati dimineata . este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH.378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. si Sulfur iodatum 9 CH. 5 granule dimineata si seara. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. pe toata durata evolutiei maladiei. -herpes.opreste lactatia. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala.zona zoster. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici. . De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule la culcare. RHEUM Origine Reventul.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. deseori agravata de timpu l umed. penicilina si c ortizon. Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. . Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie.o rhite.reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . 5 granule de 4 ori pe zi. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. . in cura de 0 luna. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. RHODODENDRON Origine Rododendronul. cQ cQ Principalele indicatii . RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. pr ovocand .favorizeaza sec retia laptelui.

rino-faringitele se repeta. putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. RINO-FARINGITA CU REPETITIE . bronsite. . continand un liehid limpede.placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. dand 0 impresie de piele de leopard. In primii ani de viata ai copilului.Simptomele caracteristice .eruptii de mici vezieule. . .uscaciune a mucoaselo r. laringite).

copilului ca sa evite complicatii si recidive. mucoasa. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. pentru a pune in repaus articulatia. Sulfur. episoade infectioase.ma.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. Tratam entele cu antibiotice.trateaza Schematic.deseori ca.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG).sc construirea imunitatii copilului.sc:ie in 15 CJ:I. terenul. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). trebuie consultat medicu!. departe de a rezolva pro?l e. . timp de trei pana la sase IU111. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. se prezinta trei tipuri d e situatii: .za 0 data pana la patru ori pe luni. dirnpotriva. pa~e . 1 do. Rolul homeopatiei este deci dublu: . ROBINIA eta Origine Salcarnul. Recurgerea prea sistematica la antibiotice. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a . mten~ltatea l or (febra. Probleme dermatolo gice . sursa de suprainfectii microbiene frecvente. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. Daca tulburarile persista. iar episoadele infectioase apar brusc. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote. E vorba in gene ral de un copil tonic.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. coji de lapte . dureri. . Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). doze saptarnanale) timp de doua-trei luni. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. groasa. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi.380 Te~menul. Lycopodium. stres. lipicioasa. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. 4C:a .eczeme. Thuya. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute. ~ Copilul e bolnav frecvent. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). timp de 0 lu na. Frecventa episoadelor. desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. de e~~mp. Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re.

zilele cand copilul e sanatos sunt rare. Natrum. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. 5 granule. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. otita seroasa.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. in alternants. Rinitele. Tuberculinum. s inuzita. din ora in ora. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. care obosesc r~p~de. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. fara oprire ' episoadele se inlantute . RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . hipersensibili. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. Sulfur iodatum. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. .

Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. diaree la trezire.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer.oboseala ocular a. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. eta !ita . . luxatie. Simptome caracteristice . Princlpalele indicatii . in alternanta. La sfarsitul maladiei. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. durere a coccisului.. ora de ora.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece. provocand tuse. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola. de rigiditate. .® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii.lumbago.chist al incheieturii mainii. timp de cinci sprezece zile. RUMEX Origine Stevia de gradina. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. 1 tub. 5 granule. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului.•. pentru confirmarea diagnosticului. timp de cincisprezece zile . De avut in casa Ruta graveolens 5 CH.entorsa. RUJEOLA.senzatia de lovitura. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH. dificultati de acomodare. Sulfur: diaree la trezire. . . oftalmia zapezii). Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. reeducare ortoptica.. prurit cand te dezbraci. .-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' .

Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei.Histam inum 6 DR. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. precum Sabal serrulata campus. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. gura uscata: Belladonna 9 CH.salivare acida: Borax 9 CH.mancarimi in cerul guri i.~. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. Principa lele indicatii Boala fanului. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina. SALIVATIE :.Allium sativum 6 DH. origmar din America Centrala. Simptome caracteristice .. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile.~' . SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina.Arnica 6 DH. trebuie consultat medicul. 5 granule de 3 ori pe zi. Se vor mai lua si Ruta 9 CH.: . sabina. trebuie consultat medicul. ..absenta salivarii. (regiunea) Origine Popazul. 5 granule de 3 ori pe zi. .. . Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura. . Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. . Principalele indicatii .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei..menstre dureroase si hemoragice. ' --. . din preparatul urmator: . -"" . . Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse.. .stranut cu senzatia de blocare a nasului.veruci in regiunea genitals. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi. Daca s imptomele persista. cu zbarnaieli in urechi.ameliorare la caldura. Daca durerile persista.

.

Daca durerile abdominale si diareele persista..astm cu apasare brusca in timpul noptii.diaree. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. Principalele lndicatii Polipoze naza le. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. se ia Parathyphoidinum B 15 CH. timp de 0 luna.transpiratie nocturna brusca si abundenta. bronsita. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta. Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice.senzatia de nas complet infundat.laringi ta acuta nocturna Ia copii.periodicitatea tulbur arilor . . . Principalele indicatii Astm. .congestii. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. 0 actiune asupra Simptome caracteristice . . cu senzatia de apasar e.386 JACQUES BOULET salivare groasa. vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. .bufee de caldura la menopauza. . timp de trei luni. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. SANICULA Origine Sanicioara.diaree si balonari.boa la fanului. . 1 doza saptamanal.nas inf undat. Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. . SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul. Simptome caracteristi ce . bufee vasomotrice.tuse brusca lari ngeeana. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. bufee de caldu ra. . Principalele indicatii -mlgrene. . . Principalele indlcatii . Sulfur: migrene periodice. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. Sanguinaria Canadensis. .

tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. neplacute (gretur i. Comparatii ~i asocieri Berberis. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade.. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. 'SAKCINA. Aceasta prima consultare este foarte importanta . oboseala. vase care se sparg. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. alaptat. Principalele indicatii Astm. homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. De fapt. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare.va ajuta la depasirea ei tara probleme.' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. iar un tratament homeopatic . sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. In timpul alaptarii. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate.Natrum muriaticu m sau Ignatia .tante . 15 picaturi de 2 ori pe z i. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. tara dramatizare si tar a tranchilizante. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice. vitamina B6 in special. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. indeosebi: Sepia. Schematic.. daca analiza urinei sistematic . piciituri. homeopatia. indispozitii. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare . Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. precum Sepia campus. dureri articulare. SAPONAKIA Origine Sapunarita. bronsi ta. hemoroizi. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. fier. De asemenea. traumatisme fizice . tau Calcarea campus. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite.eme cu venele. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. De fiecare data. . In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. De aceea. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat.. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede). precum Bioptimum grossesse.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. 1-2 doze pe saptamana). evitarea obturarilor si crapaturilor. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. voma. De fiecare data. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente.indica prezenta unui ger mene patogen. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. cisti ta). Dar.Se. In toate stadiile sarcinei..

_ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare.ompus. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. nastere prematura). SARSAPARILLA Origine Salcea. iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. hipersensibila. in alternanta. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. Comparatli ~i a socieri Berberis. in sfarsit. se ia. Probleme de circulatie . . la fie c are zece minute. 15 picaturi. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. SAN . he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. inainte de mese. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. 5 granule din fiecare dirnineata si seara. . daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. 5 granule. si Sepia . cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. de cele mai multe ori.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. si China 9 CH. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. _ traumatism al sanilor.Picioare grele si dureroase. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. . se adauga: Arn ica 9 CH. 5 granule la fiecare jumatate de ora. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. sa se produca. 5 granule dimine ata si seara. 15 picaturi de 3 ori pe zi. 5 granule la trezire. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. precu m si al femeii. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. 5 granule. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. . Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). mai ales dimineata. 5 granule la trezir e.dorinta de a dormi in permane nta. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. .sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. ~s: Sepia 9 CH. Indlspozitli . 1-2 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. daca sunteti anxioasa enervata. 5 granule in fiecare dimin eata.

5 granule. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. . de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului.

trebuie sa se dea sistematic vermifug.••••. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . supuratii. timp de zece zile . . si Sulfur iodatum 9 CH.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. pierder i. : ~'. 5 granule la fiecare ora. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. La copil. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. Se vor lua timp de doua zile. Deseori. 5 granule.. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. SCHIMBATOR .':'l':'M. in alternanta. 5 gra nule de 3 ori pe zi. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . 5 granule. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. 5 granule la fiecare doua ore. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH.. 1-2 o ri pe zi. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense . Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. expectoratii.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. Calcarea phospho rica. tulburari de menstruatie. trece de la ras la plans. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. 5 granule din fie care la culcare. din doua in doua ore. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. ! . ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH.!. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. in cura de doua runi. 1 doza pe saptamana. SC~NET l -. de 2-3 ori pe an. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. Asta se datoreaza constitutiei lor.'I ''''''-'-. 5 granule pe zi.

utilizat la 0 diluatie mare. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l.aza scurgerea. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri . Lachesis. Tot asa durerile de cap.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. .lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH. Un m edicament homeopatic.

.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. comprimate sau supozitoare. Origine Seleniul.acnee seboreica: Selenium 9 CR. . SENNA eta eta Origine Siminichia. Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: . Principalele indicatii . Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila.crampe in pulpa piciorului.sindromullui Raynaud. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie. Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. Thallium aceticum : caderea parului. . granule. .colici dupa nastere. Principalele indicatii . Cuprum: crampele arteritelor. degeraturi. . Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului.oboseala fizica si intelectuala. . Si mp tome caracteristice . . 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora.arterite ale membrelor inferioare.contractii dureroase ale uterului. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. Comparatil ~i asocieri China: oboseala. SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. -acnee. .ca derea parului. 5 granule pe zi .mens tre hemoragice dureroase. . 5 granule dimineata.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . ~i Natrum muriaticum 9 CR.dureri febrile ale extrem itatilor. SENEGA Origine Amareala (de Virginia). astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa.cefalee. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. . SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei.

deci. cu tulburari card io-vasculare. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. in cazul in care exista indoieli. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente.angoasa: Arsenicum album. . . aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. 0 stare de epuizare profunda. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). prin definitie. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. Sa luam de exemplu Arnica. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. Arsenicum album. Sensibilitatea la frig. . nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. uneori aceleasi antecedente. Psorinum. a tratamentului sau de fond. deci. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. in sfarsit. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. oboseala musculara. este deci preferabil. Graphites. . Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice.gelozie: Laches is.suparare: Natrum muriaticum.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. Phosphorus. carbonicum. de exemplu. Pentru a evita ris curile de agravare. Natrum muriatic um. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. in afara unei afectiuni acute.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. Silicea. Sensibilitatea este mai puternica si este. ci stimul eaza reactia organismului. .excitatie: Ignatia. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. . Medicamentul hom eopatic. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc.parasite: Pulsatilla.jignire: Staphysagria. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . sa s e foloseasca dilutii medii. In plus. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. in practica. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: .manic: Chamomilla. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. . dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. De exemplu.

dur ere febrila. de gol. lata principalele senzatii (in general. de 2-5 ori pe zi. ca 0 teapa. senzatie de apasare .SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. acesta este dat in 9 CH.. dupa intensitate. ca un cui.. fulguranta. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. . Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. rnteparoare. 5 granu le. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. de contractie.

~ in dezechilibru Inainte de menstre.herpes.eczema cu crapatura. Natrum muriaticum.si. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu.. Natrum muriaticum: sindrom depresiv. '.. . neintelegere conjugala. este 0 femeie activa. . cand sta jos. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave.depresie la menopauza. Argentum nitricum. . Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor.sindrom premenstrual.hemoroizi. . .caldura sau imobilitatea . .constrictiune: Lachesis. Agaricus. herpes.electricitate: Hypericum. in oligoelemente.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l.Cerneala de sepie. indeosebi la fiecare ciclu. cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale.spasme: Colocynthis. .piatra (stomac): Bryoni a. . a tesuturilor de sustinere.~~ Origine _ . de exemplu. ' .micoze vaginale. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat.' . Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. . chiar daca tulburarile h epato-veziculare. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta. . ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. . probleme cu parintii sau copiii. d eces. . mai curand slaba. sarcini. ' =+: .baby blues. . 399 . Cuprum.infec tii urinare recidivante: . la femeie.criza de ficat. Pe plan general. .greata din timp ul sarcinii. . responsabila. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta. . -mlgrene. si congestia hepatica si stare a generala.. puber tate. este folosit la desen. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei.. menopauza).. 1 tub.apasare (bazin): Sepia.durere intepatoare ca niste ace: Apis. SEPIA~ Principalele indicatii . De avut in casa Sepia 9 CH. in acelasi timp. raporturile sexuale pot sa fie dureroase.durere intolerab ila: Chamomilla. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . . . Suf era de scurgeri iritante (leucoree).durere febrila: Arsenicum album' . . .easca ouale sau sa-si protejeze fuga. eczema. iiplace sa mearga repede in aer curat si. III enzi me. Acest lichid negricios. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica.durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum.dorinta de otet si de alimente acre. devotata familiei si muncii sale. apasare in pantece inainte de menstre: .durere.gol (stomac): Sepia. indeosebi inainte de menstre. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare.depresie dupa nastere. cu tenul putin cam te rn. se aseaza picior peste picior. folosit de sepi e ca sa-si vo~s. .

slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. In acest dictionar. SFINCTBR SBTB+ . -! .absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. in aceeasi masura ca digestia sau somnul. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. Scaderea.absenta setei in ciuda guri . posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. in practica cotidiana . provenind de 1a animale imunizate. Astfe1.ca Origine Serul anticolibacilar purificat. cistite.ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui. fie in cazul chestion arii generale. pentru determinarea sensibilitatii individuale.ca .constipati e.. de origine caprina. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi. In repertoarele clasice. 5 granule de 3 ori pe zi. dezinteresu1 sau excesu1. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate.t.. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice. sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient.. sindromuri gripale frecvente. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii.. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. 5 granule pe zi. l 401 depresiva. . Va avea tendinta sa se inchida in sine. .~:. Ca totdeauna. se instaleaza depresia. Principalele Indica tii Infectii urinare. . Uneori. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: ." SBR ANTICOLIBACILAR. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam.-. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR.. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. .. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . . un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive.

. SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. 5 granule din fiecare.i uscate: Alumina. . cu gura uscata: N atrum muriaticum.sete permanents. 5 granule.sete de mici cantitati de apa rece. . vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus.sete intensa (mari pahare cu apa). se adiiuga Opium 15 CR. I n caz de pauze respiratorii. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. .

unghii casante si patate. Se vor lua Hepar sulfur 15 CH.ca1cifierii. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. . . 1 doza pe saptamana. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism.ameliorare la cald. supurat ie dentara. . fracturi. somnambul ism. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar.lapte: Sepia . Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate.unt: China. 5 granule. formand mici chisturi infectate. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului. de repetat da ca e necesar.grasime: Pulsatilla. Pansamentele intesti nale.transpiratie.senzatie de spin. cu suprainfectii frecvente.tutun: Ignatia.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. epuizare fizica si intelectuala. urcioare. Trebuie con sultat medicul.lipsa de energie. . -frig.bere : Nux vomica. . Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. din ora in ora.faringite. SILA. alaptare. . In perioada de criza. in alternanta. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH. de teapa. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. in cura de 0 luna. . . examenele vor elimina 0 patologie tumorala. emotivitate.supurar e. lata principalele: ' . . . precum criptogama de balta . Simptome caracteristice . osteoporoza. --::::J!gravare la vacc inari. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH.protectiei vasculare.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. de 2 ori pe zi.agravare la frig.cafea: Calcarea carbonica. 5 granule din fiecare.tesutului conjunctiv. bronsite. rino. somn agitat. China. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare. supuratii locale in urma unui BeG. . acnee cu supuratie. SIGMOIDITA. numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil.paine: Natrum muriaticum: . .carne: Lycopodium. . furuncule. . .

s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta. Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza.(Equisetum). excesiva. .

~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. •• : LACCANINUM Sani congestionati. epuizabil. CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. se p lange de dureri de cap. uneori si in cazul durerilor de gat. privirea vioaie si serioasa. SINDROM PREMENSTRUAL f. rara incredere in el..404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. regimuri. . E un copil si un adolescent vioi. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. . Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. dar anxio s si instabil.carente alimentare si afective . I doza. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. tristete. indiferent de clima. . Predispus foarte usor la oboseala. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . de luat din a paispreze cea zi. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile.intoleranta la vaccinuri. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. totdeauna foarte imbracat. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. in ciuda unei alimentatii bune.surmenaJ. Medicul trebuie consultat frecvent. detestand violenta. pana la consultarea medicului. cu bombari frontale proeminente. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. aproape copilaresc. sau conform pos ologiei indicate. inteligent.infectii. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . in cele pt zile care preced menstrele. t _ . ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. Timid. 5 granule. se ia: Folliculinum 15 CH. Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. ~ In dezechilibru Rapid obosit. a pantecelui si excitatie.generoase ~i dezinteresa te. sensibili. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. in a zecea zi a ciclului. ••••• _ "" ":. slabit. ale pantecelui? Va doare capu l? . un aer bland si frag il. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. Tratamentu l de fond e indispensabil. foarte afectuos. tenul palid. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare.

~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. toate tulburarilc digestive spasmodice . gaze. deja iritabil in timp normal. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. si exista un edem al gleznelor. cu tulburari vizuale. criza de ficat. SEPIA Migrena inainte de menstre. durere de stomac. constipatie. oboseala si deprimare. NUX VOMICA I ndigestie. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. rosu. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. precum Sepia campus. roseata. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. chi stice ~i dureroase. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. cu greata. parca inflamate. el este util si pentru congestia bazinului. ~ Experienta mea: Deseori. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. foarte sensibile. Pe de alta parte. cu un varf alb. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. nevoie de a ridica picioarele. CYCLAM EN Migrena oftalmica. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. dese ori Sepia. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. bufee de caldura agravate seara. In 15 sau 30 CH. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. modificare a . al ace stei femei hiperactive. In special Lachesis. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. Sepia. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. cu 0 placa rosie si mici vezicule. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. .406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. VIPERA Venele sunt dureroase.

SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. Apoi Bryonia 9 CH. dureri de cap. plans rara motiv . si SINISTRozA Indispozitii variate. IGNATIA Spasme. fizice si psihice. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. In urma un or traumatisme craniene. In caz de reumatism articular. In ultimele opt zile ale ciclului. cu 0 mare nevoie de consolare. noduri. In ziua dinaintea menstruatiei. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. NATRUM MURIATICUM Tristete. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. hiperexcitatie logoree seara. in a zecea zi a ciclului. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. exista o secreti e abundenta a acestuia. timiditate crescuta inainte de menstre. crampe. ~ FOLLICULINUM 30 CH. cu un caracter foarte schimbator. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. la apropierea menstruatiei. modificare a dispozitiei. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. migrena si depresie care pr eceda menstrele. de hiperactivitate. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. timp de 0 saptamana. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. . totul este am eliorat de aparitia menstrelor. in varsta de 32 de ani. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. ~ LAC CANINUM 9 CH. 1 doza in fiecare seara. In plus.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. 5 granule. 1 doza. bufee de caldura. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. LACHESIS Congest ie.ca scop amanarea reluarii lucrului. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. este foa rte enervata si agitata. inainte de cele doua mese. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. ~ SEPIA 15 CH. sear a. in varsta d e 40 de ani. Veronica. simte abdomenul greu. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. c u nevoie de izolare.

galben .galben-verzuie.

precum si 0 tuse uscata. ea in preparatul urrnator: . se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. ea sa se preserie un tratament de fond. Pentru eopii. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. . de repetat a doua zi. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva. I I . ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. 5 granule dimineata si seara.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH.cimb risor (1 g). 1 eomprimat de 4 ori pe zi.reeidivele sunt freevente. LACHESIS Obturatie a nasului. din ora in ora. din medieamentele de mai jos. EUPHRASIA Lacrimari iritante. .seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine.Yves. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. dar nu exista supura tie.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. . alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH.euealipt (1 g). eu dorinta de a sterge nasul rezulta t. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat.pin (1 g). ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. . trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. in varsta de 34 de ani. . SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. cu congestia fetei si dureri frontale. din doua in doua ore. timp de eel putin opt zile. 5 granule. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului.elixir de papaina (125 cl).a aparut febra. eu dureri oculare si frontale. (pentru adult) intr-un pahar eu apa. calmata de caldura locala. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. ~ LACHESIS 15 CH. Trebuie consultat medicul dad . Pierre. in alternanta. 1 doza. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. In aceste trei cazuri. ~ $i in plus: Se iau 5 granule. 1 supozitor dimineata si seara. care sunt rosii. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. in 9 CH. . ~ Si in pl us: In toate eazurile. i n alternanta. Scurgerea s-a oprit foar te repede. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor.

~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. 5 granule.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. 1 doza dimineata si seara. in varstii de 31 de ani. SL. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. timp de doua zile. pentru cii se transforma rapid in sinuzita. cu iritatia mucoas elor. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. Beatrice. ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile.. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. 5 granule. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. Tuberculinum. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. Vezi ASTENIE. se t eme de fiecare guturai. MEZEREUM Durere violenta a fetei. sarcina pentru Sepia. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. caci sunt cornplementare. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. . 5 granule pe cincisprezece zile. cu 0 rinita muco-purulenta. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. durere frontala. care forrneaza dopuri in nas. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. menopauza pentru Lachesis). dimineata si seara. ZI in cura de SL. {> Experienta mea: . ~ Sliibiciune a gleznelor. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album).ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. timp de opt zile. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. inaintea celor doua mese. ~ PYROGENIUM 9 CH. HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. a gravata in unna unei maladii.

cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH.414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH.. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. 5 granule la fiecare jumata te de ora. 5 granule la culcare. 5 granule. de trei ori pe zi). uterin. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. 5 granule la cul care. De multe ori. 1 d~za pe zi timp de trei zile.• .. se ia Cup rum 9 CH. consult~ti medicul. 20 picaturi. de doua ori pe zi. SPASME Un spasm .. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. SOLIDAGO Origine Splinuta. 5 granule de 2 ori pe zi." ~. 5 granule inainte de masa. Daca tulburarile de somn persista. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei. de repetat daca e nece sar... timp de zece zile... in cazul spaimei. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH.ium15 CH. 1 doza. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. 5 granule. spasmele apar pe terenuri nervoase. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. .. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . . Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. si China 9 CH. SOMNOLENTA ". Daca simptomele persis ta. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. 1 doza de 2 ori pe saptamana. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata. 1-2 ori pe zi. . Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. 5 granule pe zi. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor.consultatl medicul. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. 5 granule). i n timp ce. timp de patru-cinci zile. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. Intre timp.</'.. ~.fie ca e digestiv.. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH. copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. pre cum Calcarea carbonica. timp de zece sau cincisprezece zile. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH. Stramonium 15 CH.0F. 5 granule inainte de masa. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. tr ebuie consultat medicul. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. Daca simptomele persista. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne .

urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH. 5 .

. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. sia luxat glezna jucand tenis. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului. 5 granule. Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii.Arnica 15 CH. Simptome caracteristice . 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei.spasme: Colocynthis 5 CH. .impresie de obturare a laringelui. 5 granule pe zi. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH..erampe: Cuprum 9 CH. senzatie de sufocare: . cavernoasa.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui. 5 granule.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule.! 9 CH. -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. Principalele indicatil . Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. }> Fara sa se mai astepte. .tuse seaca. de cinei o ri. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). . Alain.' . de trei ori pe zi. Trebuie consultat medieul. pentru a stimula si incalzi muschii. Cat mai repede posibil. 5 granule de 2-3 ori. 5 granule de 2 ori pe zi. 1-2ori pe zi. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH. ~ Recuperare dupa sport . din zeee in zeee minute. Arnica 9 CH. SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. 5 granule. in alt ernants. timp de trei zile. 5 granule pe zi. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. SPORT I---. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. folosita de foarte multi sportivi. . Si. . eu apasare. 5 granule 1-2 ori dupa efort. care va decide oportunitatea unei radiografii. se ia ARNICA 15 CH. 1 doza.Kalium phosphoricum 9 CH. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. 5 granule de 2 ori pe zi. faciliteaza rezis .China 9 CH. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. din eo specialitate homeopatica. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. pentru a reeupera di n oboseala fizica. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. in varsta de 40 de ani. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. pent ru relaxarea muschilor. . . 1-2 ori inainte de sport.l aringita acuta eu raguseala. 5 granule de 2 ori pe zi.

a pleeat sa se plimbe In Alpi. .tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . 1 tableta inainte. 5 granule din fie eare. ~ in timpul sportului George. in t impul efortului ~i dupa efort. in varsta de 62 de ani. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH.

cistite larii microbi (cu urinii limpede). care i~i schimbii locul dupa scarpinare.' . Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. in special episiotemii. 0 afectiune pulmonarii. In schimb.~ mancarimi cutanate. ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului.: . Pri ncipalele indicatii Recuperare. . STERILET " ·. .prurit care se deplaseazii. Stangacia nu e 0 maladie. Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse. 5 granule de 3 ori pe zi. amelioratii urinand. Principalele indlcatii Astenie extrema. 5 granule din f iecare. pliculete. . Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. cistite prov ocate de raporturile sexuale. . rezistenta la efort. . Hepar sulfu r: urcioare. Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. STANNUM Origine Staniul.cicatrizare a inciziilor chirurgicale.Principalele i ndicatii . Stafilococie cutanatii.dureri dentare la frig.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . urcioare. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. din ora in ora. 1 comprimat de rontait. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. abces.hipersensibilitate a organelor genitale. cistita "miresei". Origine Specialitate homeopatica (tablete. . se ia. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. furuncul. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. timp de trei zile. Principalele indicatii . bautura concentratii). 5 granule. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. SPORTENINA. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . .r ~. Baryta ca rbonica. .

convuls ii.spaime nocturne. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. Simptome caracteristice . Prlncipalele lndlcatii . 1 tub. halucinatii. STRAMONIUM ~ • . 5 granule din fiecare. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala. ~i Oscillococcinum. ••••••. 5 granule ora in ora. . De avut in casa Stramonium 15 CH. Hyoscyamus: delir si violenta. de 2-3 ori.sinuzita frontala la inceput. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. de repetat dupa douasprezece ore. Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite.''1.inrosirea si uscaciunea mucoaselor. cu uscaciune a muco aselor. . ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH. .congestii. de repetat la fiecare jumatate de ora. ~. -~. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH.febra ridicata. " STOMATITA. . ccese de stranut. . continua. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. 5 granule din ora in ora. in alternanta. Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor.febra foarte puternica a copiilor.guturai cu tuse seaca.' ® STKA.delir. Simptome caracteristice . HERPETICA. 1 doza. cu d elir si halucinatii.delir cu violenta. . . granule sau sirop.-.tuse seaca. Principaiele indlcatil . cu tus e dureroasa. 5 granule ora in ora. . din ora in o ra. 5 granule.spaime nocturne. tuse violenta. .420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. Vezi BOALA FANULUJ. continua. Origine Datura stramonium.NUT ~ Inceput de guturai.

provocat de tulburari minore de acomodarc. Strabismul usor. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail .STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog.

SUFLATUL NASULUI .periodicitate saptama nala. Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice. vezicula. in special respiratorii. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari.inrosirea orificiilor.agravare la unsprezece dimineata.dorinta de zahar si alcoo!. 111111 .' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. . Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. Simptome caracteristice . 5 granule inainte de mese. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante. .422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. Lachesis.) Hyoscyamus 15 CH. 5 granule din doua in doua ore. ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. trebuie consultat medicu!. . 1 doza trei zile la ra nd. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH.dorinta de a sufla nasul constant.parazitoze si micoze. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. 1 doza. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. Vezi FRICA.. de repetat dupa sase ore. cascat si sughit.Nux vomica 5 CH. " . daca suntet i prea nervos.Ignatia 15 CH.furunculoze. apendice. Origine Sulful. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. . Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. . . Vezi GUTURAI. timp de una sau do ua zile. ~ Copii si adulti . .h erpes.oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. colon .agravare l a caldura si in pat. 5 granule din fiecare pe zi. ..

optimist . este delicata.acnee juvenila. . Calcarea carbonica.boala fanului..424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ .inflamatie a pielii. Persoane sensibile A priori. .. .inflamatie a ganglionilor. Arsenicum album ~i Nux vomica.. . Origine Iodura de sulf. .t. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. Principalele in dicatii .artroza In pusee.rino-faringita cronica. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat.~. Kalium bromatum: acnee chistica.=mw •• -. Simptome caracteristice . dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate.. Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic.. ~ in echilibru Extrovertit.oboseala pe la unsprezece dimi neata.poate sa fie putin c am zapacit. . atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. etilism.~. Principalele indicatii . SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. .~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice. cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. . . . s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi. ind eosebi: Psorinum. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata. mai ales in pat.reflux gastric cu aciditate. In schimb. 'I" .." .excretie iritanta. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic. . Ii est e totdeauna cald.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: .. Vezi CARA CTER. && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric. ORL si respiratorii se intalnesc In familie.:. Ii place sa traiasca bine. cu mici chisturi. nu exista un profil tip pentru Sulfur.inflamatie a tesutu rilor intra-articulare.·""""".sechele ORL ale gripelor: . Lycopodium. . . cu inclinatie spre mancaruri bune. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta.

Ca exemplu. in farmacopee exists aproape 3 000. Deseori. SURMENAJ . .in caz de surmenaj fizic. du reri osoase. timp de eel putin cincisprezece zile. de exemplu. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule dimineata si seara. 1 doza. dupa controale foarte stricte ale calitatii. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. fabrica si propune medicilor. 173 de suse animale ca Apis (albina). laboratorul Boiron . in limbajul curent. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. timp de eel putin cincispre zece zile. trebuie sa intelegem planta. un abces dentar. Arnica 9 sau 5 CH. ar trebui sa spunem. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. In total. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. se confunda susa c u medicamentul. lider mondial. un inceput de sinuzita. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. . si Pyrogenium 9 CH. Cand zicem Arnica. pentru a vorbi d e medicament. de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. silice. 427 ® Pentru un furuncul. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata.426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor.

5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . din doua In doua 'ore. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/.". . 5 granul e. 1-2 ori pe an. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. 1 doza. de repetat dupa sase ore. . 1 doza. 1 doza in ajun. In alternanta. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul. parasit i: Pulsatilla 15 CH. Vezi GUTURA/. . 5 granule. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. de 3 ori pe zi. timp de un a-doua zile. in cura de trei luni. ':'. ~COALA. ~OLD®Jl <t ~.trac: Gelsemium 15 CH.inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. . provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. .

431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul.greata .DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH.rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus.agravare la miscare. 5 granule de 2 ori pe zi. . Simp tome caracteristice .excitat ie psihica. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. indispozitii. 5 granule pe zi. us: rau de masina/transport. ~ La persoanele foarte emoti ve. de repetat.ameliorare la aer curat.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv. de repetat. care asociaza ·Origine Papadia. timp de trei zile. 5 granule. daca e necesar. Principalele indicatii . T.greata In perioadasarcinii. ia cu sudori reci. . Principalele indicatii Copii instabili. daca e necesar. Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH. se vor lua: ~ in ur ma unei emotil . constipatie.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. Principalele indicatii . . Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor. . foarte timide Ambra grisea 15 CH. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul.excitatie motrice permanenta. de masina/transport.nevralgii sciatice. Principalele lndicatii Drenaj hepatic. 5 granule de 2 ori pe zi. constant agitati. limba incarc ata. . ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. Cand cauza e pur emotiva. timp de trei sau patru zile. 5 granule. Simptome principale .

mai intai 0 cau za microbiana. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. dupa un tratament clasic.:. persista 0 slabire. recidiva sau alternanta intre ele. tratata prost sau deloc. .unele persoane recidiveaza in mod regulat.unele persoane. 5 granule dirnineata si seara. in timp. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta. 5 granule.sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. . De exemplu. ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. . In aceasta viziune._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . se ia China 9 CH.pentru 0 anumita persoana. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. maladii general e sau repetitive.•. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. 5 granule de 2 ori pe zi. de exemplu rino-faringitele repetate la copil. caracterizat prin eruptii cutanate variate..<l . si Natrum muriaticum 9 CH. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. in urma unui eveniment medical sau psihologic. de doua ori pe zi. .aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. . 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granu le de 2 ori pe zi. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: . de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. t imp de 0 luna. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar).pentru aceeasi maladie. ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. . pare ca terenullor s-a s chimbat. fac boli noi. aceasta maladie. 5 g ranule de 2 ori pe zi. apoi. 5 granule in fiecare dimineata.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH..432 JACQUES TENDINIT. pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. TEREN .• . antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. care a creat 0 leziune cutanata. de TENIE Daca. Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar).apoi. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. Mezoterapia este si ea utila.

De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . . psihologici.persoa ne diferite.mblul factorilor. ereditari sau dobanditi. tisulari. de exemplu: terenul alergic. nu fac neaparat aceleasi maladii. in conditii similare. evolutia si prognosticul maladiilor. care condition eaza aparitia.

sicotic si tuberculinic. Origine Talium. indeosebi genitale. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul. 435 condiloame. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. perio dicitate). 5 granule seara. . . sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani.ce tesut e afectat. Traista ciobanului. practica medicala ne permite. timp de trei luni. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. Pana la operatic. si Calcarea jluorica 9 CH . se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. Principalele Indicatil . in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. dar in pozitie abdominala. sau daca e abse nt.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. Principalele indicatii Caderea parului. . de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao.care e prognosticul. . printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . 5 granule dimineata. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. .ce leziuni predomina. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•.

asupra starii generale.asupra organelor genito-urinare. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH. . timp de zece . timp de opt zile. .Menstruatie hernoragica. 5 granule de 3 ori p e zi. . . asupra pielii. care se mai numeste si arborele vietii.5 granule dimineata si seara.asupra sistemului limfatic. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. zile. Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii.

depresie re actionala. recidiva infectiilor. Marilor medicamente de teren. . scoala ).infectii urinare cronice.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. Unghiile sunt striate si casan te. cu celulita.nevralgii. tuse convulsiva. 5 . . Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. TICJ. nervi: . Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH.nevralgii.hipertrofiere a prostatei. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar.stresul.celulita. aceste maladii pot treptat sa modifice: . Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate. deces). tendinta depresiva. . . condilom. indeosebi Medorrhinum. . si are un miros caracteristic de praz. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica.ameliorare la caldura uscata.boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. . marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. .vaccin BCG. agravare la umiditate.polipi la vezica. sosirea unui fratior sau a unei surioare. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. de fo bie la maladiile grave. trebuie d epistat un eventual element declansator: . ~ Digestive: Colite cu chioraieli. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. mancarime. sau Kalium bromatum 9 CH. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. Persoane sensibile Nu exista.• agravare prin vaccin. indeosebi cancerul. . indeosebi la subsuoara. papilom pe muco asele genitale. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. a pri ori. pe de alta parte. In schimb. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic. Pielea devine grasa. . . uneori evident (accident.morfologia: p ersoana creste in greutate. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. cand e yorba de ticuri ale fetei. 0 depresie. . Deci.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva. lucioasa. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. 5 granule de 2 ori pe zi. alteori dificil de gasit . . ~ Stare generalii. in special copil -.idei fixe. despartire de mama (cress.veruci.436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . ~ Piele: . transpiratia e abundenta.impresia ca "ceva se misca in pantece".scurgeri albe cronice.. ~ Geni to-urinare: . . cu tratamente din ce in ce mai agresive. antigrip al.

raspund deosebit de bine l a acest medicament. musculatur a.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. EMOTIE . Se ia In 15 CH. fondatorul homeopatiei. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. Cdteva exemple Pulsatilla. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. nelinistit.. Ele pro duc.. extrovertit.ent. intestin. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. . inalti sau scurti si indesati. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart.\.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. Vezi ANXIETATE. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. fobic .e obiective: barbat sau femeie. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or.. TIP SENSIBIL !. cu piele deschisa la culoare. Lycopodium. . blonzi sau bruneti. cu temperament timid. dermatolo gice.. daca e yorba de ticuri ale mainii. '. infiltrarea pielii. in cazul experimentarii. avand tendinta la probleme circulatorii. introvertit. fiecare individ are . puti~ dezvoltati muscular. TRAC. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. nerabdator. care Ie usureaza probIemele digestive. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine. in termeni de cercetare. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate. ficat.. piele . Hahnemann. emotiv cauta nd simpatia. avand tendinta la c oIopatie. mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. cu caracter iritabil si autontar. une ori variabile In cursul vietii.. . raspund deosebi t de bine la acest ~edicam. Am zice acum.. iritabil. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. recunostea . La adult. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele.. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. repartizarea grasimii. meticulos .

deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor. Ele sunt In numar de trei: . care ra spundeau mai bine la unele medicamente. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine. Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament.

or . se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. diaree. deceptii) . ora de ora. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. ora de ora. se face tratament cu Arnica 15 CH. de 0 problema de reflux esofagian. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. este de a vrea. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. 5 CR si Bryonia 9 CH. In toate cazurile. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. 5 granule. In alternanta. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. indeosebi pentru ceea ce.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . daca tracul provoaca durere de stomac.. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional.Argent um nitricum. ducand la 0 neputinta aproape totala. TRAHBITA. uitand putin diagnosticullezional. dar si de un corp strain aflat in bronhii. . fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. de 0 proble ma cardiologica. 5 granule din ora in ora. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. in mod obisnuit. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. care este un adevarat pericol. de 3 ori. 5 gran ule dimineata si seara. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. menstruatie) sau emotionale (trac. cu ar suri de stomac si diaree. cu once pret. spasme. Vezi ANXIETATE. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. de 3 ori. in starile acute. 5 granule din ora in ora. . medicul va recomanda un examen radiologic. Daca traheita apare in urma unui frig usc at. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. 5 granule. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR.Gelsemium. A doua. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. emotii .apoi.® La inceputul unei traheite acute. caldu ra. biologice (alimentatie. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. crampe. 5 granu le de Lachnantes . de 30ri. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. TIMIDITATE. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. oboseala). iar. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. fie din cauza leziunilor reumatismale. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care.mai intai.. . . Poa te sa fie provocata de 0 alergie. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza.

febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. care nu alina : Mercurius solubilis.febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna. .febra cu transpirare a partilor acoperite. in 9 CH. . 5 granule din doua in doua or e: . .ienteaza alegerea medicamentelor: se iau.

. indica si un medicament de f ond: se iau. A FAMILIEI Jt.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. mare.os: Symphytum 5 CH. 5 granule pe zi.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. urticarie. . se ia mai intai Arnica 9 CH... gastro-enterita acuta. angoasa nocturna. 1. Apis 1 5 CH. Belladon .! . a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album.i. .la picioare: Silicea. . Arnic a 9 CH. otita acuta noaptea. -.la gat: Calcarea phosphorica. 'I. Arsenicum album 9 CH.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: .. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH. in 9 CH .la trezire brusca: Sambucus. '.in regiunea genitala: Thuya.:. . .l~:~' }:. 1 tub: edem. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . 5 granule pe zi: . arsura de gradul unu. }.. • . . 5 granule pe zi: . Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta.. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH.piept: Bellis perennis 5 CH. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. traumatism muscular. dar rezultatele nu sunt constante. ~.transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. cand e localizata.testicule: Cl ematis erecta 15 CH.. 1 tub: dureri febrile. in 9 CH.vena: Hamamelis 5 CH.. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. Transpiratia cronica. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. -. -la maini : Sticta pulmonaria.. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice. 1 tub: criza de hemoroizi. -la piel ea capului: Calcarea carbonica.nervi: Hypericum 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. 1 tub: hematom. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. raceala puternica. TRUSA HOMEOPATICA.dupa masa: Natrum m uriaticum.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau. 1 tub: febra ac uta. Tremuratul poate sa fie si cronic. . Aesculus compus. . -la subsuoara (miros puternic): Thuya. . ~"i __. 1 doza din fieca re trei zile la rand. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. Aconitum 9 CH. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis. intepatura de insecte..

5 granule. Cephyl. paralizie Gelsemium 15 CH. 5 granule. durere. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. Cocculine. Atentie! Acest medicament contine as pirina. de repetat daca e necesar. de repetat daca e necesar. Cantha. 1 tub: arsura de gradul doi. 0 cutie: febra. . TREMUK. cis tita acuta.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie.na 9 CH. 5 granule. de repetat daca e necesar.is 9 CH. 1 tub: febra cu transpiratie. . 1 cutie: rau de masina/transport. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH.

spasm ne rvos. otita. zgarieturi. Magnesia phosphorica 9 CH. herpe s. Coca 9 CH: rau de inaltime. 1 tub: iritatie a pielii.rino-faringite r epetate. timiditate. Str amonium 15 CH: cosmaruri. Ruta 5.anxietate si hiperemotivitate.otite repetate. 1 tub: alergie. sentiment de nedreptate. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. sinuzita etc. mahrnureala. Hepar sulfur 15 CH. Poumon hist amine 15 CH. 1 tub: anxietate. crize de astm.recidive frecvente. Tuberculinum aviaire. sistem nervos: .slab ire. pentru 0 anumita persoana. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. 1 tub: excitatie nervoasa. 1 tub: crampe. .dureri de cap. indigestie. I -astm. in alternants cu Magnesia phosphoric a. arsuri.afectiuni ORL repetate. . ~ Ginecologie: . Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. 1 tub: vexatie. .menstre dureroase. 1 doza: inceput de supuratie. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. boala fanului. adormire dificila. 1 tub: dureri spasmodice. . . ~ Stare generalii. Lachesis 9 CH: caldura. Cup rum 9 CH. Ignatia 15 CH. zd relituri. Vipera 5 CH: inflamatia venelor.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. 1 tub: spasme digestive. Nux vomica 9 CH.probleme endocrine (tiroida ). Simptome carac teristice . . in alternanta cu Colo cynthis. 1 flacon: tuse. spaime nocturne. migrena. nervozitate. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. Staphysa gria 15 CH. Coryzalia. la fiecare episod. . Homeoplasmine. Folosirea ac estui medicament este delicata. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. Podophyllum 9 CH: diaree. 1 tub: dureri spasmodice. Stodal. Gelsemium 15 CH.tulburari de crestere. 1 tub: trac. Sporteni ne: practicarea sportului. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. Principalele indicatil ~ ORL: . Sedatif PC. . spasm e. CH: oftalmia zapezii.spasmofilie. Osci llococcinum. 1 cutie: rinita. .variabilitatea sim ptomelor.

si se plange de dureri de cap seara. Tusea nu e 0 maladie. . sau dupa posologia indicata. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. Simptome earaeteristiee Rigiditate.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. dar si i ntelectual.artroza cronica cu rigiditate. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. cat si in cea profesionala. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. dar seara devine hiperactiva. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. Vaccinarea cu BGC. mai curand slabe si longiline. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. Ea poate sa indice un simplu guturai. Ii plac mutarile si calatoriile. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala.fragilitate ORL. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. TUSE®J. retractie. cu 0 dispozitie destul de instabila. dar si probleme digestive si cardiace. Se simte epuizata fizic. cu infectiirecidivante. bronsitelor. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . la copii indeosebi. a tesuturilor periarticulare. Hiperemotiva. cand e prost suportata. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. alergie. . ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta.cresa sau la carnin). 5 granule din doua in doua ore. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . . Imaginativa si creativa.ganglioni tari si durerosi. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. ci un simptom care trebuie explorat. slabeste si mai mult. folosi t in tratarea otitelor. astmei. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. ea devine tematoare. emotiva. Desi nu e prea grasa. care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. in alternanta. pr in fibroza.

febra sau expectoratia indica 0 bronsita. chemat de urgenta. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. .Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . rUSE: e grasa. de la primele simptome. . Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. .Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. 1 supozitor dimineata si seara. 3 ori pe zi (pentru ad ult).eucalipt (1 g). rUSE: este seaca. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. Phytotux. . cu durere a traheei si bronhiilor. elixir de papaina (125 cl). {. {. supozitoarele sunt mai usor acceptate . ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa.pin (l g). iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. cavernoasa. . indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. la fiecare zece minute. ~ $1 in plus: . alternand cu sudoarea fete i.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. Febra moderata. cu tuse foarte dureroasa. trezire brutal a noaptea. lara accese. Trebuie consultat medicul daca . dureaza mai mult de opt zile. . SPONGIA Tuse cavernoasa. La. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. 5 gran ule de 3 ori pe zi .448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . SAMBUCUS Nas infundat. Se ia~ 50 de pi~aturi de. progresiva. {. recenta.copil. ' ~ Experienta mea: . care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. cu tuse foarte dureroasa . BELLADONNA Febra ri~icata.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. mtepatoare. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul. co ntinua. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. brusca. iar expectorati ile dificile si consistente. timp de eel putm opt zile. . precum Campho~~neumme. in asteptarea venirii medicului . {. . cu senzatia de apasare si sufoc are. Droset ux. cu 0 voce in schimbare. in 9 CH. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. 0 tuse seaca.cimbrisor (1 g). brusca. 111111111111111 . rUSE: este seacii.tusea dureaza. in caz de laringita acuta la copil. care se termina cu voma. timp de opt zile. BRYONIA . ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta.

~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. Atentie! In toate acest e cazuri." . ' Foarte eficace in episoadele acute. Est e un medicament clasic al astmului.Foarte fr~cvent. in urma unui guturai. 1 doza. ' Daniel. ~ Experienta mea: . . . cavernoasa.. trei seri la rand. chiar mancarime pe laringe. ~ DROSERA 15 CR. trebuie consultat ~edicul. in varstii de 2 7 de ani. si dureaza. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita. 5 granule de 3 ori pe zi.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. ~ Experien... cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul. c~iar si in faza acuta a unui guturai. sufocare. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. 0 0 0 gura de apa rece. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. . desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea. cu accese. 3 seri la rand. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. dureroasa si agrav ata de aerul rece. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. ~ Experien. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. trenanta. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. daca tusea dureaza.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. caci poate sa fie yorba : . TUSE: este seaca. JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma.a mea: . TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. tuse seaca. ~ Experiema mea: . ~ Experienta mea: . ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. In 5 CR. fora acce se. MANGANUM Tuse seaca.de 0 problema cardiologica. laringeeana.de un reflux gastric. medicament clasic al tusei convulsive. foarte util in numeroase traheite.

AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. exact in m omentul culcatului.maladii infectioase. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. verucile. sau de TUTUN "". mesele prea copioase.IIII •• IMIi. -.la oprirea fumatului: agitatia fizica. 5 granule zilnic. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. ~ Experienta mea: In 15 CH. 5 granule zilnic. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. cresterea in greutate.1 . nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau.. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa.:. .. ----==. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. inainte de ceremonii spectacole. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. in alternanta. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care.~. preventiv. vaccinari -. care te obliga sa te scoli. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. care provoaca vomitat. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. corticoterapie. in 15 CR. 5 granule de 3-6 ori pe zi. face 0 tuse grasa. . de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. .::::=::::====::. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. perturba echilibrul organismului. De vina sunt ront aitul tot timpul. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. Celulita. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa. in timpul zilei. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . 5 granule zilnic.. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. picioarele "neastamparate". furi a.. 5 granule la . 453 Alice. din ora in ora. fiecare acces. la fel ca si alte evenimente . 5 granule zilnic. precum si 0 modificare a termoreglarii . . sub forma de a ccese. la fiecare guturai. '1 doza. in varsta de 3 ani. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare."t ..

trebuie consultat repede medicul. <it» Jj In cele mai multe cazuri. in asteptarea consultarii medicului.TEAPA. apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile). care necesita un tratament de fond. Idoza. Evident. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace.•. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. in faza acuta. 1-2 ori pe zi. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH. cu polaritate digestiva. I doza. .in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. in alternanta. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. 5 granule.in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH... Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat . Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. ~iEchinacea 5 CH. 5 granule. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. t. _ ~ . pe toata durata tratament ului. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. ·k. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine.': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' . -. dar nu impiedica recidivele. 5 granule din doua in dou a ore.• ~ . eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. in asteptarea consultarii medicului. . Acestea indica terenuri anxioase. apoi la fiecare recidiva: . Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. 5 granule. timp de doua-trei zile. se adauga Fluoricum acidum 9 CH.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . 1-2 o ri pe zi.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH. pre cum Comfeel. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. de 3 ori pe zi.ii! i1!Iff.

Daca simptomele persista. Cu ocazia episoad elor acute. 5 g ranule pe zi. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. se vor lua: . fizice (frig. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. . de 3 ori. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. de 3 on.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara. ~ Despicate: Silicea 9 CH. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. CH. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. ~ In caz de placi roz. dupa trata ment. 5 granule de 3 ori pe zi. _ _ _ y~ 9. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. se cons ulta medicu!.fnabile. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule pe zi. URTICARIE Jl Urticaria.si Staphysag ria 15 CH. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. 5 granul e de 2 ori pe zi. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. la unele persoane cu teren alergic. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. efort. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule pe zi. soare) sau emotive. Antimonium crudum 9 CH. 1 doza la fiecare douasprezece ore. . " . timp de trei zile. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). se ia de la primele simptome. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. consultati medicu!.H epar sulfur 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. umflate. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Daca simptomele persista. timp de patru-cinci zil e. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 1 doza la fiecare douasprezece ore. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. Uneori. Poumon histamine 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. Recidivele necesita un tratament de fond.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica.nerabdare. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe. pana la consultarea medicului. nerabdare a picioarelor. hiperexcitabili: Ignatia.hipersensibili. . din doua in doua ore.obosea la nervoasa dupa efort. cu nevoia de a Ie misca continuu. Principalele iudleatil .cram pe. mai ales pe plan nervos si intelectual. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . Principalele simptome . . agitati.intoleranti mizantropi: L ycopodium.dificultati scolare la copiii nervosi. .dureri de cap dupa ce s-a baut vin. ZINCUM cO cO Origine Zincul. . 5 granule de 4 ori pe zi. Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene.Ranunculus bulbosus 9 CH. . 1 doza unica. ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. se ia Vaccinotoxinum 15 C H. . 5 granule.hipersensibili la auz: CofJea. . daca e yorba de z ona toracica. 5 granule de 4 ori pe zi. " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: .intoleranti. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. Kalium phosp horicum: surrnenajului. 1-2 ori p e zi. daca veziculele sunt grup ate. .Croton 5 CH.senzatia de slabiciune. . cramp e la picioare.

insomnie.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. . din ora in ora. Gelsemium 15 CH: teams. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . Belladonna 9 CH: fund rosu. pentru 0 anum ita perso~na. Homeogene 4 6: agitatie. herpes. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. la fie care zece mmute. din ora in ora. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. de doua-trei ori. _ . 5 granule. Nimic nu dovedestc ca. 5 granule.. pentru prevenire. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . de patru ori pe zi. bombanitor. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. la un interval de jumatate de ora. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. China 9 CH: diaree. de doua ori pe zi. Pusee dentare .' . Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. Arnica 9 CH: hematoame. furios. Podophyllum 9 CH: diaree. _ARNICA 9 CH. Hematoame In u~a. cand devine iritabil. Sedatif PC: anxietate. ba~ica. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. 5 granule. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. a unui accident. Se p~a!e deci pas~r~. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. nervozitate. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. !r e~Ule notat cu mare a~entle. trac. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . Ignatia 15 CH: excitatie. a unui soc. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. Stramonium 15 CH: co~maruri . se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. indigestiile. 'pe~tru fiecare medicament. Arnica 9 CH: cucuie. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. ' Diarea banala a copilului. de doua-trei ori pe zi. Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. de patru or i pe zi. otita. migrena. la fiecare reapariti e. sinuzita ~tc. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. 4-5 doze sunt suficiente).unei lovituri.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . 5 granule.

5 granule. din ora in ora. ~. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala... in acelasi timp cu aplicare a ghetii. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. revel ion. 5 granule. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. la culcare ~i a doua zi dimineata. de repetat dupa trei si dupa sase ore. Criza de ficat ~ . Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. . din ora in ora. 9 CH. VACANTA DE IARNA. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. Degeratura . inaintea celor doua mese. de rontait sau de baut.. a unui soc. in a lternants. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. 4-5 doze sunt suficiente).. pentru facilitarea somnului. lombalgii. Apoi. . Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. ~ PULSAT ILLA 9 CH. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. cucuie. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. in timpul reeducarii. crampe ~ SPORTENINE. de trei ori pe zi. Traumatlsme. . C hina 9 CH: iecuperare fizica. . Pulsatilla 9 CH: degeraturi.. entorsa. . a fiecare zece minute de patru-cinci ori. . Cantaris 9 CH: basici. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport. 5 granule seara. Arnica 9 CH: lovituri. ~ . Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. ~ ARNICA 15 CH. recu perare musculara. MahmureaBi . 5 granule seara. dupa masa.' si a calor -'1 biliare. muschi.. Reeuperare. . rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. _. 5 granule. '. Sportenine: crampe. rau de altitudine ~ COCA 9 CR.e. Cuprum 9 CH: crampe musculare. _. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. __ ----"I iiiiiiiii . 5 granule in a lternants din ora in ora. m specIal ~tndll. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. timp de zece zile. Coca 15 CH: rau de munte. Homeoplasmine: degeraturi. Ruta 9 CH: tendinite. 5 granule. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. Am eteli. 5 granule m fiecare seara. Apis 15 CH: reactii solare. . ARNICA 9 CH. inainte de mas a. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. socurl In urma unei lovituri. 5 granule. a unui accident se ia cat mai repede posibil. Stres . SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. mai ales dupa transpiratie abundenta. 1 doza. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule dimineata.d .476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. . Entorsa ~ APIS 15 CH. in alternanta.

iiiiiii.IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .ium"lDlullll.

trei ori pe zi. Febra brusca (39-40 grade C). Allium cepa 9 Cli. In timpul vacantei de vara. timp de trei zile. rarinddozelc in functie de amehorare. In urma unei lovituri. 1 tub. 5 granule. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. IU~l!a solara. Kevin. . din ora in ora. ~~. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. Rinita cu stranut si scurgere limpede. Apis 15 C1l: insolatie cu. . _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. din zece in zece minute.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . 5 granule. a unui soc. 1 tub. . 5. m a ternan. ._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie.a. u are ie~~. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. B urta e halonata si 11doare putinj.. ~. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . 4-5 doze sunt suficiente).m~muacu seara. in va~ta de . ~ ALLIUM CEPA .. Podophyllum 9 C1l: diaree.478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. 4-5 doze sunt suficiente).' Trebuie sa se bea suficient lichid. 9 CH. urticarie. .\I~B. ferite de caldur a si mirosuri putemice. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . din ora in ora. gastro-enterita angoasa nocturna. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. Edem. de patru ori pe zi. din o ra in ora. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. picioare grele. 5 granule. Ledum palustre 5 C1 l:. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. 5 granule sear a. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. traumatism muscular. citate in aceasta carte. Iar~ sange. ~ APIS Apis 15 en. ed~m. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH.. 5 granule. foarte abundenta. arsura de gradul I. 5 granule .. 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. 4-5 doze sunt suficiente). ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. din zece in zece minute . inflamatie veninoasa. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. 1 tub. In . . Gelsemium 15 C1l: insolatie. 1 tub.5 granule. in alternanta. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. . otita acuta noaptea.. pe malul marii. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. acuta. 5 granule. Puseu hemoroidal. ~:J . 1 tub. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. VACANTA LA SOARE Trusa . ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus .prevenirea intepatunlor de tantan. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. intepatura de insecte.: ~~iun~lOe~te galben. 1 tub . 5 granule din ora in ora. Du reri cu arsura. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. 5 granule. 1 tub Hematom. granule. Vipera 5 Cil:. 0 data sau de doua ori pe zi. cu un edem roz intepator: APIS 15 CH.

In cazul multor medlcamente.e prima necesitate. .

arsura.. din ora in ora. 20 de picatun. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. arsura de gradul I. In fiecare seara. 1tub. Migrena oftalmica. 1 tub. _ t . 5 granule. indeosebi noaptea. A • -n . ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. . ~ CORYZALIA Coryzalia. din ora in ora. I caz de pusee dent are la bebelusi. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH.. plesnitura. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. in alternanra cu Magnesia phosphorica. . A ~. de trei on pe ZI. . Febra. 1 tub. rannd oze e in functie de ameliorare. 5 granule. cand devm mta 1 1. ~ CO CCULINE Cocculine. . in alternanta . de trei on p e Zl. . la culcare. taietura. rarind doz ele in functie de ameliorare. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. ~ CHINA China 9 CH. rarind dozele in functie de ameliorare. spasme. 1 tub. 5 granu le. 1 tub. Crampe. Iritarea pielii. cistita acuta. _. 5 granule. imposibilitate de a adormi. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. '" 'I Ra~ de masina. durere. indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. 1 tub.Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. . ~CUPRUM Cup rum 9 CH. fie GELSEMIUM 15 CH. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. . 1 cutie. 1 cutie. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH.. din ora mora. boala ranului. zgarietura. 1 tub. 1 tub. 1 fl~con. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. _. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. 1 doza. _ d Arsura de gradul II. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. . drenarea cailor biliare. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. 1 doza. 5 granule. b T f . de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. d I Iritarea pielii. rarind dozele in functie de ameliorare. crize de astma. 1 doza. la cu1care. C!lI!'l CH. 1 doza trei seri Ia rand. 2 comprimate. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. ~ CEPHIL Cephyl. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. Rinita. rann dozele in functie de ameliorare. 5 granule. pe toata perioada pregatirii. 1 cutie. de doua-trei ori pe zi. 5 granule.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~.. . 1 doza. Trac. npa.. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. in ajun si in dimineata exarnenului. . Criza de ficat.. . . . In cazul acceselor de tuse. mimmum 0 saptamana. . Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. A Dureri spastice. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. . din ora in ora. inaintea celor trei mese. . din ora in ora. 1 comprimat de supt. arsura.

1 tub. OfeI?s_are. nervozitate. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. .482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . 5 granule. spasm nervos. de trer on pe zi. timp de minimum zece zile. ~ x. trmp de minimum 0 saptamana. Se iau 5 granule la culacre. guturai. sau In perioada de reeducaI. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. 1 flacon. reu~atismale sau dupa sport. Sinuzita. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. de patru on pe zi. . ind~gestie. NU~ VOMICA 9 CH. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. . 1 tub. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. . . o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. 5 granule. I ~l:l~. 5 granule. 1 tub.. 5 granule. 1 cutie de 6. Dureri spastice.. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. . ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. grasa. x. Anxietate. 1 tub. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH.. Alergie. 5 granule la culcare. Tuse. 5 granule. 1 tub. ~ STODAL Stodal. Cosmarun sau spaime nocturne la copii.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara.rm~naJ. _~ . 1 tub. IGNATIA 15 CH. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. 1 doza. din ora III ora. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. 1 tub. 1 tub. la culcare. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. 5 granule la cerere. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. 5 granule. inainte de mas a. . trei zile la rand.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. mahmure~la. IPECA Ipeca 9 CH. de dou~ or i p~ zi. trei-patru seri la rand.. sunt necesare 24-36 de ore). Spasme digestive. la culcare ~I a doua zi dimineata. 1 tub. timp de trei-patru zile . ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. in alternanta cu Colocynthis. cu scurgere goasa. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. . Tus e spastica.s_entiment de nedreptate. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. Excitare nervoasa. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. . dupa masa. 0 data sa u de doua ori pe zi. Curbaturi...

.IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA. ANGUSTURA ANILINUM ANITA.TURl BA.... boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA.. VERA INTRODUCERE . ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA..... ANGOASA.. BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA.. Schaumann..... BLENORAGIE BOALA FA........ ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA...... ARTROZA.DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i....PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA........ .... BALONA..•.' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA. ANGHINA. PECTORALA.. 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI.....LBA ........UT BA. ARTERITA.. 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP ..l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA.SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA...... ARTRlTA. 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA...RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A...SICI BA.NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A... BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA...... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA..TA..

ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA.

IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON. CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.

209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU .PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA. PLEUREZIE/PLEURITA.

PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA. RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA. RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA.iiill"IIi£1i .RILE NOU-NA. RAGU~EALA. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.

T . RUJEOLA. STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. SALPINGITA. SCIZURITA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.TOR SCIATICA.HERPETICA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . SILA.CU REPETITIE RIZARTROZA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA.BICIUNE SLA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. NOCTURNA. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. SONDAJ SPAIMA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. PASTORIS TEAPA.

idJJII£illi£iii. Jjii£Jii£j i£j .maiiillhlUillll"iblL. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.iIDl".VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA.

111 I 1111111 . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 . ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful