Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

Este înţelept să anunţaţi medicul. cu elimin area multor toxine. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. În toate cazurile. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. cu medica mente care o favorizează.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile. Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: .

Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. Dacă tulburările persistă.1 . bărbie. ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. 1 doză de repetat după două ore.vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH.sare: Natrum muriaticum.zahăr: Argentum ni tricum. la fiecare oră. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. În timpul crizei se iau. China.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t.'·~. de 4 ori. . ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. de ori).. spate.- . . degerături: Agaricus 5 CH. 13 . 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii.ca acele. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). 5 granule pe zi în perioada de criză. . fobie . 3 granule din fiecare.ca acele de gheaţă. 5 granule din fiecare pe zi. . .. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. _ •. sărată sau tonică . dimineaţa şi seara. 5 granule de 4 ori p e zi.}.1" .de toate obiectele care înţeapă sau taie. . înainte de mese.. ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH. trebuie să se consulte medicul.. torace? Cum arată: mici.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.:t:·. În timpul călătoriei. ca toate terenurile alergice.chinină: Natrum muriaticum.. arsură cu edem: Apis 15 CH.de a te înţepa cu acele: Silicea.ceai: Thea. ' . Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. Ve zi FRICĂ. Sul fur iodatum 9 CH. -----.:·~·'I . .. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina.de exemplu Coca-Cola.f. 5 granule la fiecare jumătate de oră. Alergia la acarieni. 5 granule pe zi.carne: Allium sativum. chistur mari.5 granule la fiecare oră. ~ Teamă. Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule. tulburări hor monale.•. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce . .

ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. Tuberculinum. II ---I . Trebuie consult at medicul . Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. Natrum muriaticum. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. urticane. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. mai ales la nivelul maxilarului. 1 doză pe săptămână. Thuya. cu un vârf alb. Granions. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei. albăstrui şi dureroase.Piele. Lycopodium. ~ Şi în plus. HEPAR SULFUR Chisturi mari. 5 granule pe zi.când coşuri le sunt foarte infectate. în număr scăzut. . ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. Sepia. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei.pentru un tratament de teren. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. --. ~ Experienţa mea . LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. În fiole: Oligosol. SULFUR IODATUM . NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. . care se întinde pe umeri. Microsol.-.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . cu puroi. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. cu contururi dureroase. timp de şase luni. 1 fiolă din fiecare pe zi. . . ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. infectate. . KALIUM BROMATIUM .acnee juvenilă clasică. E NIA JAMBOSA Coşuri mici. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme.prezenţa unor gangl ioni.adolescent deseori an xios. S ilicea. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă.SELENIUM "\ . d ureroase.ch isturi mari.

ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. . 1 doză pe săptămână. Nicolas. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii.nevralgie intensă. şedinţă de ortoptie. . 1 doză în a zecea zi a ciclului. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. . 5 granule. . 5 granule înainte şi upă efortul ocular . 5 granule. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. . nedureroşi şi puţin purulenţi. . Androsteron: în general în 15 CH.febră acu tă gripală. Noemie. Luteinum: în general în 4 CH.febră bruscă. cu înroş'ea feţei. dimineaţa. Totul se agravează înaintea menstruaţiei.puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. 5 granule. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. RAYNAUD (sinlromullui).~ ••••. 1 tub.angoa să profundă cu agitaţie. De avut În casă Aconitum 9 CH. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH. oare. pentru o cură de o lună.lucru la computer. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. înainte de consultarea medicului. Simptome caracteristice . înainte de consultarea medicului. 5 granule.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. 1 doză pe săptămână. Principalele indicaţii . ~ ENIUM 9 CH. dimineaţa. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. . Vezi DEGERĂTURI.nevralgie acută a feţei după răceal. foarte mare. ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. ~ SULFUR IODATUM 9 CH. În vârstă de 16 ani. 1 doză pe săptămână. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. Coşurile sunt grase. . .insolaţie. E xperimentare.' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. ~ DHAS 15 CH. dureroa se şi conţin puroi. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. În v tsprezece ani. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. 1 doză în a zecea zi a ciclului.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . seara.panică cu agitaţie şi palpitaţii. ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH. E vorba de coşuri mici. seara.

dureri ale sâni lor înainte . Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . Acupunctura datează de câteva milenii. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor.dureri ale ovarelor. 5 granule din fiecare de două ori pe z i. 5 granule 1-2 or i pe zi. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă. 5 granule 1-2 ori pe zi.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH.menstruaţie dureroasă. de menstruaţie.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. durerile fluxului. Homeopatia este bicentenară. . 5 granule 1-2 ori pe zi. ACUITATE . . Comparatii şi asocieri Caulophyllum. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. în momentul menstruaţiei. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. Huruituri sau şuierături în urechi. . Până Ia consultarea medicului.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. În toate cazurile. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . aştere. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii .sânii dureroşi înainte de menstruaţie. .18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. .torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. suprarenală. Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. .dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic.

.

ADENOM ® ti. pentru un hepatic iritabil. însoţite de eructaţii zgomotoase. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. 5 granule îna inte de masă. pentru o persoană nervoasă.stres. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. Vezi BALONĂRI. E vorba de puncte cutanate. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). 3 granule din fiecare. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. cât şi psihologic al acestuia. mai ales reumatisma le.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. 5 granule pe zi. obsedată de programul de lucru. desco perită de Hahnemann. apendicită). 5 granule înainte de mese. pentru un mâncău iritabil. care se teme să nu întârzie.alergie. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. în ambele cazuri. _ Lycopodium 9 CH.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. ADENOPATIE u ••• • . Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. . veziculă. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. timp de cincispr ezece zile. _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH.sindromuri dureroase. ADORMIRE . _ Nu x vomica 5 CH. insomnie. de două ori pe zi. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. . care suferă de dureri gastrice. Adenomul. pentru o persoană nervoasă. hcrnie. cât şi unor puncte de acupunctură. dureroase. _ Asa foetida 15 CH. Consultarea medicului este obligatorie. In acest scop. având o farmacologie foarte deosebită. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . 5 granule pe zi. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . de ce le mai multe ori. 5 granule dimineata. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. cu stomacul prea plin. Este un fenomen nervos. 5 granule pe zi. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. cu senzati e de foame dureroasă . " . peritonită.adormire grea: vezi INSOMNIE. În practică. 5 granule pe zi.

se pot folosi: . timp de cel puţin o lună. infecţioasă sau tumorală. 5 granule de 2 ori pe zi. Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante.CH şi Baryta iodata 5 CH. Silicea. Sulfur iodatum. Din punct de veder e simptomatologie. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. Drosera 5 . În toate cazurile. . a cărei origine poate să fie infl amatorie. ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni.® ~ ti.

pot exista cauze organice. în alternanţă cu Homeovox. . ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH.pus ee hemor oidale. ceea ce e logic. strigăte Arnica 15 CH.ca Origine Cas~anul sălbatic. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. / Intoleranţa sugarului la lapte. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. 5 granule de 4 ori pe zi. AETHUSA CYNAPIUM .conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate.. în special în vitamina P.. Pe de altă part e. cu vome şi diaree. trac: Gelsemiu m 15 CH. 2 drajeuri de supt din două în două ore. AESCULUS HIPPOCASTANUM r. Principalele indicaţii .ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul.· . . Simptome caracteristice . trebuie să se consulte medicul. şi Homeovox. -vance. 2 drajeuri de su pt din oră în oră. nu să se substituie lui.lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. Sepia : congestia sistemului venos. Castana.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. antiinflamatorii şi antihernoroidale. şi Rhus toxicodendron 9 CH.ţ . Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. în ultimele zile ale ciclului. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. timp de două zile. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. . P rincipalele indicatii . în alternanţă. în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore. 5 granule . De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios.ca .durere a regiunii sacro-iliace. _ anxietate. caz în care trebuie să se facă analize complete. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. are o compoziţie foarte bogată. " .22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. din oră în oră. 1 doză dimineaţa şi seara. Medl~amentul are efecte antihemora gice. 5 granule pe zi. timp de d011ăzile. 1 doză dimineaţa şi seara. Dacă tulburările persistă.

. 5 granule din două în două ore. . SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. 5 granule din două în două ore. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. BORAX O singură ulceraţie la gingie. cerul gurii. _ Trebuie tratată aciditatea gastnca. ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. .dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. Principalele indicaţii . .· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare.Hydrastis TM. .iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi.lipsa de coordonare motnce. Simptome caracter istice. MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. _ înroşirea pielii. Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii.Phito lacca TM. . 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament.dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare.algodistrofie. de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. . . 1> Experienţa mea . ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. Mal ales pe marginea hmbll. . ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături. cu secreţii gălbui. . 1> Experienţa mea.24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . cu dureri înţepătoare ca nişte ace. se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. . într-un pahar apă fiartă şi răcită.. sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului. gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. 25 AFlĂ . . oculare).degerături. 1> Experienţa mea . care sângerează.:. limbă. . . Trebuie consultat medicul . . .Calendula TM. . . Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor.dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă...dacă există simptome generale (febră. . .. ganglioni). cu ulceraţii.ticuri ale f i. foarte fierbinte. 1 > Experienţa mea .nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. .. _ spasme musculare la lllv~lui feţei.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a .dacă recidivează în mod regulat.

Lachesis. în loc Origine să fie trat ată. Sulfur. . Aceste medi camente se iau în 15 CH. Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. .totdeauna grăbit. 5 granule pe zi. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea.'(/rbonicum. sau simptomul se estompează.baie rece: Antimonium crudum. Gelsemi um. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale.mişcare: Bryonia.somn: Laches is. Vezi CLIMATOLOGIE.alcool: Nux vomica. AGORAFOBIE . Dacă tulburările persistă. sensibiZambila de pădure. Arsenicum album. AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele.masă (după): Lycopodium. .baie c aldă: Lachesis. supuraţii. trebuie să se consult e medicul.agitaţia picioarelor: Zincum. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur . Phosphorus. Hipertrofie a amigdalelor. .altitudine: Coca. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. .căldură: Pulsatilla.curent de aer: Hepar sulfur. precipitat: Argentum nitricum. 2. Agravările . în ordi ne alfabetică. ticuri ale feţei: Agaricus.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . o insomnie. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. Sulfur. Iată principalele: . Agravarea simptomului însuşi. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală.agitaţie. Silicea. Teamă de spaţi ile întinse. şi sensibilitatea pacientului. de pieţe. . AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. . . ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. calma. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. sau. departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. de poduri etc. Nux vomica.eforturi fizice: Arsenicum album. iucntelor homeopatice.ca şi arneliorările .masă (înainte): Natrum muriaticum. se exacerbează. este excitată. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.căldura patului: Lycopodium. . Această 1. care facilitează eliminările pe care le provoacă. Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. . Pulsatilla sau Hepar sulfur. . erupţii. prin De fapt. vegetaţiilor. Sulfur. Simptomul. diaree. Psorinum: . Pulsatilla. Apar iţia altor simptome. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. .unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". Mercuriu s solubilis. . Natrum . Psorinum. de exemplu o durere de cap. .frig: Nux vomica.

. nu sunt niciodată grave.. Această obose ală . de 4 OrI pe ZI.40> •• AILANTHUS .deseor i un copil . de 4 ori pe zi. de repetat de 4 ori. .Calcarea carbonica 15 CH. 1 doză trei dimineţi la rând. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. 5 granule." . din greşeală. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi. . .Osteocynesine. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării. excitare.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. logoree: Lach .China 9 CH. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: . la spi talizarea într-o clinică specializată. Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa.dovada unei reactii puternice a organismului. în alternanţă. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: .dorinţă de alcool. La unele persoane înalte. 5 granule de trei ori pe zi. ALCOOLISM® '.este deseori un semn bun.Pulsatill~ 15 CH. 2 comprimate dimine aţa şi seara. acesta po ate să simtă o oboseal~~ . indicat sau nu. în nlternanţă. În fine. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. în primele trei zile.. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. .. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. 5 granule. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t. chiar dacă. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului. 1 doză pe săptămână.Silicea 15 CH.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). care trebuie în acest caz oprit. după fiecare alăptare . Ricinus 4 CH. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. o persoană .. 1 doză de 3 ori pe săptămână. sausale oprim:-şi să nu luăm. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. de cele mai multe ori. l' doză trei seri la rând. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. Pentru întărcare . 5 granule dimineaţa şi seara.•"". 1 doză pe săptămână. • ~. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze.

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. ANEROIE. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare. anxietate. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. I gnatia: mâncatul calmează enervarea.oboseală. . ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa.tulburări de memorie. testele tuberculinice pot să devină ne gative. 5 granule de 3 ori pe zi. . 41 -. o rubeolă sau o tuse convulsivă.erupţie de pustule cu mâncărime intensă. . Principalele indic . această anergie indică modul de reactie tuberculinic*.. în special cea a numerelor. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH.tulburări de apetit. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. în general cu ocazia unei micoze.rujeolă. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. obezitate.dureri de stomac. . se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. 5 granule pe zi..ranule pe zi. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier.J] În urma anumitor boli . . E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). În planul termenului homeopatic. şi Hypericum 15 CH. de aceea medicul homeopat dă. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. timp de cincisprezece zile. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. . Indiferent de cauză şi tratament. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ .." ~. III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic. . d upă () rujeolă. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . tuse convulsivă -. 5 granule pe zi. pierderea memoriei în urma surmenajului. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. 5 I'. 1 doză zilnică.

Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. . Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament.ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific.

43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. de repetat după zece min ut dacă e necesar. lire neces ită Sulfur 15 CH. alternantă. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe.anorexie variabilă. . Vezi CARDIOLOGIE. local.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. 5 granule pe zi. de teamă. In schimb. VERA specie de arbust din America de Sud.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. . pr ecum unii srafilococi. .anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. Rhus toxicodendron: durere. 5 granule. timp de zece zile.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. Dacă angoasele sunt frecvente.diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. 5 granule pe zi. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. 1 doză pe săptămână. 5 granule pe zi. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. rxle urnt . 5 granule din fiecare pe zi. rigidizarea te ndoanelor. . . timp de o lună. în momentul crizei. Ruta: traumatism al tendoanelor. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . dureri de tendoane. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC). 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi.alifie cu Pa eonia TM. după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic.maladia lui Osgood-Schlatte r. Principalele indicaţii . pe care homeopatia I . Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. . Se ia: Aconit 30 CH. tratea ză rapid. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi.crampe. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. I .

ANITĂ Inflamarea regiunii anale: . 5 granule de 4 ori pe zi. .Hura brasiliensis 5 CH.

Este un pdus toxic. tulblări ale poftei de mâncare. să se reducă doze le şi durata tratamentului. ANTIMONIUM CRUDUM ~. . limbă încărcată. Principalele indicaţii . -neg m are.scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală.~'. Principalele indicaţii Bronşită acută. pasmofilie. lehamite..prin cure repetate de antibiotice . . Origine Tartratul de antimoniu.. : ' . se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea .. ANXIETATE (terti anxios) ~. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită.•. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. . . Vezi DEPRESIE. Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. .Nitricum acidum: negi.erupţie de pustule cu cicatrice olacee.\.diaree. . . ANTRA: Vezi ABCES.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. . Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă".lIluluipulmonar..jenă bronşică cu respiraţie difilă.îngroşarea pielii care se poat fisura.. dar atipică. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '. .unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. ia adevărata depresie.:.. poate să treacă neobservată. Astfel.'. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene. -. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică.indigestie după consum excesiv de alimente. Simptome c aracteristice .RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă. 's Origine Trisulfura de antimoniu. când prescrierea e justificată. Prin urmare. precum şi asupra fIii. Simptome caracteristice . tetanie.limbă foarte încărcată. . Stresul este astăzi cuvânt .pecingine. ~~. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi. trebuieî ştii să descoperi anxietatea . . insomnie...' .. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor.. .. eructaţii..

daptare sunt depăşite.l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri.ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm. pate . hipertensiune. du reri de . ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. uunci noastre de. ulcer storrcal.

simplă. pentru medicul homeopat. sau Sedatif PC. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. sau Sedatif de moarte. datorită bogăţiei dialogului. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. o sensibilitate. mal i autoimunitare şi chiar cancer. ~ Emotivitate. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. 5 granule de la primele PC. pot fi foarte uşor folosite. ceva. La fel. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. Totuşi. împreună cu tratamentul homeopatic. specia lităţi homeopatice. limite şi indicaţii: 1. 5 granule 1-2 ori pe zi. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. ~ Panică. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie.5 granule 1-2 ori pe zi. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. Se ia 1 doză în 15 CH. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. înainte de consultarea medicului: . . auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. dincolo de simptom e. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă.supărare. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. . . 5 granule seara. 5 granule 1-2 pe zi. impresie de moarte imediată. teamă teamă de noapte. . ~ Angoasă. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. Un lucru e vident: în homeopatie. În majoritatea cazurilor. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată.teamă: Gelsemium. deci. a trata un teren. emoţil puternice 15 CH. Aconit 15 CH.slăbiciune: Silicea.abandon: Pulsatil la. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. Gelsemium examenului. 2. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie.geloz ie: Lachesis.vexaţie. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. Tratamentul homeopatic prezintă. teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . medicament e cu o utilizare. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. . Homeopatia consideră că emoţiile. 5 granule pe zi. ca totdeauna. precum Sedatif PC.

Sapsmine. de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. In sfârşit. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. 5 g ranule seara la culcare. -Lenicalm. ŞI . 2-6 comprimate pe zi. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre. oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. precum vitaminele B6.Euphytose. de exemplu: . teamă cu sentiment de inhibiţie. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. C sau magneziu. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. Tot aşa. .

sau Cereale încolţite 6 DH. trebuie să se consulte medicul. APIS~ Origine Albina.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. . 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi.l 1 ==================================~!I APĂSARB . Principalele indicaţii . să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. 5 granule pe zi.conjunctivită. entorsă. 5 granule pe zi. . Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. 5 granule de 2 ori pe zi. 15 picături înainte de fiecare masă.vaginită. . Dacă tulburările persistă. . 5 granule pe zi. ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe . . 1 tub. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare.înţepături de insecte. 5 granule la culcare.histamina.febră acută fără sete.arsuri de gradul unu. . 5 granule pe zi. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. în special. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH. Bryonia: edem după traumatism.edem acut traumatic al unei articulaţii. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea. \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. . De avut în casă Apis J 5 CH. » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. 5 granule pe zi. Lachesis: astm seara. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH.edem al pielii sau mucoaselor. Sim ptome caracteristice .alergii cutana te. _ dureri înţepătoare.senzaţie de apăsare. . ' . 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului.

.

tresat.nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. 1 tub. ameţel i. diaree provocata de emotivitate. fobii. . .auna grăbit. Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. în special asupra: .la instilaţii în blenoragie. Gelsemium: trac.agravare la căldură. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. Si mptome caracteristice . . Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor. . Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum). Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă . care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde. . .dureri de dinţi noaptea. Prin cipalele indicaţii .eructaţii aci de.şi. .laringită a oratorilor şi cântăreţilor. .laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit.balonări cu eructaţii.. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică.mucoaselor ORL şi digestive. în genera e_e!Jlctat!!. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul. vâscoase. .diaree provocată de emotivitate. De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. ~ Prescripţie medicală ulcer gastric.în special tea ma de a întârzia.:. un copil care nu stă locului. . Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră.totde.50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. . care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . . cu dureri înţepătoare.sistemului nervos. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei.arsuri gastrice. comportament agitat şi anxios. antiseptic pentru gât. mai ales pe v reme umedă.. nu stă să asculte înainte de a acţiona .agitaţie anxioasă.senzaţia că eşti rănit de aşchii. instabilitate. . .. la subiecţii sensibili toate formele de stres . ceea ce-i dăunează la şcoală. se plânge de dificultăţi digestive. Uti lizarea lui excesivă sau cronică. şi-a dov dit posibilităţile terapeutice.expecto de mucozităţi cenuşii. la colir pentru och i şi chiar la spălare -.tra c cu agitaţie. Comparaţii şi aso~ieri _ . teamă.

trau atisme.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern.hematoame. 5 granule pe zi.~emunte.senzaţie de contuzii. T~lbur~rile ~igestive.unele stări grip ale aflate la început. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului.febră cu faţă roşie. ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. şi Arnica 15 CH. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. şi arsurile d~gestJve dn. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. . diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă.echimoze. şocuri. şi. Diluţiile mari. pot fi luate în timpul practicării sportului. 5 granule I dată pe zi. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. . 1 doză. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie. 7-9 CH. Insomniile. 15 CH. . vânătăi. ameţelile. iar comportamentul devine fobie: ameţe. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH.vene dureroase. vaselor sanguine ~iunor stări febrile . premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate. congestionată. în caz de nervozitate. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. . Principalele indicaţii . se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. cucuie.h. ~ În dezechilibru . pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile.. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. este o substanţă foarte tox ică. . Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. Simptome caracteristice . precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . tulburări digestive. devin ~oarte importante. de curbaturi. . hemato ame. Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. agorafobie (fobia locurilor publi ce). A~~liza c0!lstituenţ~l. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor. ca toate sărurile de arsenic. 1 tub. adăugaţi Acht 9 CH. dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului. acţiunea ei fiind doar locală. în timpul recuperării. 5 granule pe zi. varice. In plus. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. Ignatia 15 CH. A~itaţia anxioasă este clară. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. Diluţiile medii. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. De avut În casă Arnica 9 CH. 4 sau 5 CH. dar în acest caz nu e peri culoasă. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului.

.

gastro-ente rită.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală.tuse s pasmodică alergică.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . . ~ legatura cu m oartea: doliu. -micoză.agravare no~ptea între unu şi trei. cu a fi maniac.colite cronice. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile . Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. exagerat de îngrijorat.descuamări foarte fi ne ale pielii. Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. teren alergic. 1 t ub. imptome caracteristice . Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat. precum astmuIC eczem boala fânului. .oboseală.senzatie de arsură' . de exemplu. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. -astm.rinite alergice. .nevralgie acută. emoti v.astm. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă . . accident catastrofe despărţiri. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil. .amelior are în contact cu căldura' .alergii respiratorii. .anxietate. uneori de o eleganţă pretenţioasă. boala fânului' . Principalele indicaţii . disperare pentru starea proprie. . . Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. oboseşte repede.otită acută. Ii place să fie precis. " . . .stare anxioasă. chiar disperat de starea lui de sănătate. slăbire. completat cu un scris fin şi citeţ.infectii acute' ' .înfrigurare. ~ Prescriere medi ală . -eczemă. ~ În dezechilibru Bolnav.slăbiciune. ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. . .rinite cu senzaţie de obturare nazală.rinită. cu mâncărime.~astro. De avut în casă Arsenicum album 15 CH. alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u. . .54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . e friguros. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. c}l o înfăţişare îngrijită. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic.intoxicaţie alimentară.

acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. din oră î ră.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie. . III/"hinei pectorale. asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: .Ic două ori pe zi. In completarea tratamentelor clasice. . . la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea.. . cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: . ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH. În toate cazurile. ateroscleroza este legată . .Arnica 9 CH. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei. care creşte pe terenurile virane. trebuie arătată medicului. In caz de băşi ci. . . » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu.tutun. precum liuryta car bonica 9 CH.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti.II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. terenul acesteia ucbuie tratat. ARTRITĂ . Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie.. Dacă ars ura este de gradul doi.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. 5 g ule de 5 ori pe zi. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii.teren familial.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE).hipertensiune arterială. . 5 granule la fiecare două ore.stres. 5 granule din fiecare . ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. 5 granule.inactivitate fizică. Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH.obezita te.diabet. otită. roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. Orice arsură de gradul doi pe mâini.): Apis . timp de douăzeci şi patru de ore. . de 6 ori la rând. 5 granule pe zi. rinită): Arsenicum album 15 CH. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile. în alternanţă. GREUTATE). 5 granule. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. 5 granule la fiecare zece minute. Arterioscleroza. . Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . urticarie . a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale.

rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea. Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee.@> ti. cest caracter acut şi brusc al puseel or. . precum şi periodicitatea lor.

vocea fiind 111)'uşităau spartă. În momentul crizelor. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. precur şi agravarea lor la umiditate.f'. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. sunt f oarte importante tratarea terenului. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor.nevralgii intercostale. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. noaptea.acupunc tura şi mezoterapia. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. în cazul afecţiunii cronice. Principalele indicaţii ~erofagie. ci şi infecţios. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: .Jl Durerile articulare. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. la efort. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. Durerile se agravează la sprijinire. cu senzaţia de ghem care urcă gat. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. : •. I III curele termale (alese de medicul personal.. deformări le. deseori. Lari?gită. ARTROZĂ. 5 granule din fiecare. 5 granule 1-2 ori pe zi. . mai ales la b aza stângă. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului.inflamarea pleurii. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. în alternanţă din două în două ore. Principalele indicatii . şi se ameliorează în stare de repaus.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. 5 granule de 1-2 ori pe zi. . mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. Principalele indicaţii . -~ ------"'--- . imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. care cunoaşte staţiunea respectivă). ligo-elemente: cupru şi sulf. spasme ale esofagului.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. el poate să nu fie neapăra reumatismal. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei.

după un efort fizic: Arnica 9 CH. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. . trebuie să consulta medi ul. 5 granul de 2 ori pe zi.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea. . Natrum ulfuricum.60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . .oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. din oră în oră. . 5 granule de 2 ori pe zi. În caz uri deosebite se adaugă: . din oră în oră.în caz de urgenţă. ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. . unei emoţii puternice (teamă.dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre.. Dacă tulburarea persistă.bufee de căldură.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. timp de zece zile. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur.)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe. Principalele indicaţii . anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat .. I doză de mai multe ori pe lună. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH.decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH.durere a sân ului s tâng. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. 5 granule pe zi. 5 granule.oboseală fizică: China 9 CH. mastoză radiologic ). timp zece zile. supărare. Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. spasmuI şi sufocarea. sarcină. în alternanţă. . praf. timp de şase luni. Medorrhinum thuya. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul. . 5 granule dimineaţa şi seara. gelozie . din oră în IIIă. d acă criza provoacă un pericol respirator. 5 granule. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. 5 granule de2 ori pe zi . 5 granu de 2 ori pe zi.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId. în alternanţă. Psorinum tuberculinum. 5 granule de ori pe zi. produse de întreţinere)? Se datorează unu . Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. în alternanţă. . III special la copii. pubertate.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. 5 granule. 5 granule 2 ori pe zi. vexaţie. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen.

fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. umi întâi a in ensităţii. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li . continuânPinus montana.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. AIidorrhinum. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. >.62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). lorrne ale copiilor.miezul nopţii: Sambucus. du-se trat amentul de fond.umiditate: Dulcamara. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână.de la unu la trei: Arsenicum albu m.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi . cunoaşterea unui alergen responsabil permite . Mugur 1 DH. deci a utilizării medicamentelor.medicamente cl asice. de exemplu). Sil icea sau . o familial cunoscut. . apoi tratarea .gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. Apoi crizele vo r dispărea. Există mai multe situatii. medicamente.praf: Blatta orienta lis. Natrum muriaticum. atunci Astmul e discontinuu. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. sau aproape ziln ic. . .polen: Pollen. . praful şi acarienii fiind deseori de vină . trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. Trebuie avut răbdare. În toate cazurile. Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). şi un medicament ales în functie . . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului. . Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi.înainte de menstre: Lachesis. .la culcar e: Aralia racemosa.se va . .vexaţie: Staphysagria. . Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. . Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. 5 granule pe zi).dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . Aresnicum album. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil.ora zece: Natrum muriaticum . de Ilscm~nea. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie.ora unsprezece: Sulfur. . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. medicamente asociate: Sulfur. apoi a frecvenţei crizelor. Pollen de exemplu.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. l'liosphorus. perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. În cazul bronşitelor astrnati. 20-50 picături de 3 ori pe zi. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit .excese alimentare: Nux vomica. în special cortizon.trezire: Lachesis.emoţii: Ignatia. sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive. Trebuie respectate câteva reguli: . Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise .ora trei: Nux vomica.teamă: Gelsemi um. nlcge Blatta orientalis (15 CH.

şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool.asupra psih icului. . » În echilibru E vorba de un adult . pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat.agravare noaptea. . a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic.astm: Kalium carbonicum. Pentru temperamentele predispuse.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală).64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului. sinuzită cronică. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna. autoritar. act iv. Etilismul se află. în secolul al XI-lea. » Ameliora re .oboseală: Manganum. supurarea urechii. . . îndeosebi cutanată şi renală. . . AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. . depresia bătrânului. Principalele i ndicaţii .agravare în urma discuţiilor contradictorii. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. uneori un copil. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum.palpitaţii şi anxietate. mai a les hipertensiunea. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. Astăzi.asupra aparatului cardio-vascular.durere sciatică: Gnaphalium. toate situaţiile care provoacă o r uptură. . -înORL. hipertensiune arterială. În practică. cu n asul roşu. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. î Simptome caracteristice . la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului. palpitaţii. şi el. Se ameţeşte uşor de prop tă. Nux vomica: furie. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine.agravare la ma. extrasistolă. cu faţa congestionată. În schimb. p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită.mai des bărbat decât femeie -. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. toxicologia sa.dorinţa de alcool.

indigestie. la pensie. poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. ugravare Într-o cameră caldă. BAIE Această modalitate nedicament de fond.66 JACQUES BOULET de forţa. ameliorare Într-o cameră caldă. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. iar buna sa dispoziţie.nerăbdător. să dirijeze: Lycopodium. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. îi place să se scalde: Pulsatilla. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. .vrea să comande. un dezgust de viaţă. . . Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . să răcnească.. şi secreţii vâscoase. uneori prefăcută. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. cu senzaţie de stra ngulare. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze. sau doar îmbătrânit. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit.vrea să conducă. Comportamentul poate să varieze foarte repede . amenoree: c rudum. Principalele indicaţii . ~ Agravat de băi reci. după un eşec.. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'.insomnii în perioada de surrnenaj. . plăci roşii: Sulfur. de curajul. B BADIAGA Origine Buretele. Antimonium . AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie.oboseală. ~ Îi place apa. Vezi CARA CTER. 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. coleric : Nux vomica. să autodepăşească: A urum. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. de isprăvile sale.

.i apăsare. Granions.dacă balona persistă. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală. ~ Experienţa mea Hemor oizi. uid eosebi noaptea.în fiole: Oligosol. un temperament l obic. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. . deseori cu diaree. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. cu caracter. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. în alternanţă. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. în general. ALOE Balonare cu diaree urgentă. din două în două ore. Atenţie. 1 fiolă din fiecare pe zi. . timp de două-trei zile. în ciuda tratamentului. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi.în granule: Oligogranul.. 5 granule. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. păpădie.~. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 . BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. THUYA B lonare şi chiorăieli. . provocând o apăsare respiratorie. Inflamaţie a glandului penisului. nervoşi şi nerăbdători. CHINA Tot abdomenul este sensibil. 1-3 capsule pe zi înainte de masă. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . cu balonare ·.în caz de urgenţă. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. nici scaun. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. Trebuie să se consulte medicul . Se impune un tratam ent local. 5 granule pe z i. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. dificil. Microsol. de origine micozică. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. 5 granule înainte de principalele două mes e.

Principalele indicaţii . pot să se inflameze şi să se in fecteze. în alternanţă. Până Ia control. de 3 ori pe ZI. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. de 4 ori.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. sau în completarea tratamentului specialistului. În vârstă de 43 de ani. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. > LYCOPODIUM 9 CH. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. .gastro-enterite acute. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. curbaturi.dureri abdominale cu diaree. 5 granule de 2 ori pe zi. t imp de două luni. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. . 5 granule zilnic. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. o chi dureroşi. 5 gra nule de 2 ori pe zi. şi Staphysagria 15 CH. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. 5 granule zilnic. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH.dureri ar ticulare. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH.cefalee cu faţă roşie şi congestionată. . .gripă intestinală. . . cu dureri în partea stângă a colonului. şi Pyrogenium 9 CH. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. Glandele lui Bartholin. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. e foar te umflat. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. RAPHANUS Tot pântecele e balonat. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. pântecele .dureri de cap .ca nişte junghi uri. Se impune de urge nţă un control ORL. Didier. 5 granule. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. Până atunci. situate la intrarea vaginului. Simptome caracteristice . 3 granule din fiecare înainte de cele două mese.prostraţie. 5 granule înaintea celor două mese. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. . BARYTA CARBONICA . de dimineaţă.

precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. .

la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv.ganglioni întăriţi permanent. a bea cal d agravează: Apis.întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. Argentum nitricum 1111 ccipitare). Euphorbia. . care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. Phosphorus. Gelsemium (trac). sau în 15 CH.hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. un tratament de fond al sensibi lităţii sale. vuselină 15 g. Tratamentul clasic asociază . v.hipertensiune arterială. ia~ ochii par că ies din orbit e.scleroză vasculară. Lachesis. . _ . 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. . BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi.lm~n. Che lidonium TM 3%.ca. a bea cald ameliorează: Lycopodium. . Lachesis. Bryonia. BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise. 5 granule 1-2 1111 pe zi.hipertensiune arterială. . alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia. şi s pune local. . Hyoscyamus (hiper spasmodicitate).medicamen tul este dat în general în 9 CH. . I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. Principalele indicaţii . unor medicamente de teren sau de sensibilitate. l doză de 2-4 o ri pe lună . VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r.Întârzie re În dezvoltare.. .ameţeli la persoanele în vârstă. .Întârziere psihomotorie.72 Simptome caracteristice . . ~ Prescriere m edicală .hipertrofiere ganglionară. In cazul acestor indicaţii. de 2 ori pe zi.te ~1 medicamente care blochează producerea . cu anghine frecvente. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită). a bea rece ameliorează: Apis.I. . Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH.extrem de apropiată de Baryta carb onica.

.palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. 5 granule pe . în completare. BBS (Besnier-Boeck.Schaumann.Z1. timp de câteva Iplămâni. hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH. 5 granule de 4 ori pe ZI. .a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. I/ibiii la radiograf ia pulmonară .ganglioni multipli. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie .de hormoni tiroidieni. 5 granule de 2 on pe Zl.pitalizarea Într-o clinică specializa tă. BĂŞICI Băşici. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond. . Totuşi. unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . 5 granule pe zi.

ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi. inflamaţii acute şi febră.aces vaccinări. ti de cincisprezece zile. Silicea 15 CH. ~ Prescriere medicală . Aceas.-t vaccI. spaime uucturne. în cazul simp tomelor neurologice. şi 5 CH. ~ d~s c na a treia. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. . însoţită nglioni dureroşi. în urma unui BCG.ameliorare la răc oare.convulsii. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată.. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. ci faptul că numeroase p rso~ne. In reahtate~?. arsu ri de gradul unu. BECEGITĂ Uneori. anghine.agrava re la lumină puternică. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. 1 doză în ziua vaccină:ii. adormit greu. 15 CH. 5 granule timp ?e c inclspreze zile . cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. delir.~i Guerin. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia.a. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. cu repetiţie.congestie a capului cu sudori. dar e Gelsemium: febră acută. ducând la afecţiuni ORL. în repaus. otite. repetarea după o săptămână. . ot de exemplu. prin atingere.uscarea mucoaselor ORL şi digestive. fie terenul copilului.tă re ac se numeşte becegită. cu congestia feţei şi sudori. in urm.B. I'rincipalele indicaţii rino-faringite. căldură. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu.pusee dehipertensiune. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH.febră oscilantă. . dureri.74 BCG Vaccinarea pentru BCG. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. 5 granule pe ZI. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. insolaţie. es te perturbat. II'lIată. însuşi e în cauză. bufee de căldură. . BELLADONNA Origine s _ . copu m. persoana nu transpiră. bacilul lui C~I~l(ttte. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. cu roşeaţă. . .

. . "doamnă frumoasă". Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. Beladona conţme îndeos ebi atropma . cu dureri înţepătoare.onium (~arba d~a~ului). ~o trei sunt otrăvuri.Apis: edem roz. de aici num de bella donna. 1 tub (granule). . precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. Beladona e o plantă din familia solanaceelor. De avut în casă Belladonna 9 CH. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila.

~ Diaree. rahisului lombar. .. 5 . .drenaj hepato-vezicular. diaree.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism.impresia că ai o bilă. Drăcila. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . . . . Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare.. 1 doză. dacă este necesar.criză de gută. ~ . BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . . .dureri sacro-coccigiene. . de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. _ traumatism al coccisului. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. deseon din cauza une retenţii. 5 granule 1" ZI. 5 granule de 4 ori pe zi. . Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. . 5 granule. .. ~ Nu suportă berea. _ cistită cu urină puterni c mirositoare. o greutate în rect: Sepia 9 CH. aparatului urinar. . Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. BENZOICUM ACIDUM Origine . hemoroizi Aloe 5 CH.eczeme..adenom de prostată. Principalele indicaţii ..impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. de r epetat.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 . . .•.impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. _ traumatism al sânil or. ~ Acidul benzoic. . . ficatului şi veziculei. 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare.litiază urinară.criză de gută. Il'Unulepe zi. BEŢIE Vezi ALCOOLISM.

la nas. . Trebui~ să se apli. . . ('H. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. în indicat. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană. în 9 CH.Şi în plus: . un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun. granule. BIOTERAPIE . Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. . 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. granule. în alternanţă. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. Principalele indicaţii -astm. >-. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. bronhiolită. . timp de două-trei luni. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. tulburări neurovegetatrve. pe cerul gurii. polenul.bronşită. Principalele indicaţii . 1 pe săptămână. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. la fiecare două ore. Anxietate.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI.. vaccmun ŞI cultu microbiene.11 le rapidă. pisicile. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. Totuşi. 1 doză pe săptămână. Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . din oră în oră. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 i. gândacul.. IIIdouă medicamente.. după tratament. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. medicament de fond al terenului sicotic*. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. scurgerea.corrOSIVUS 5 CH. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum.. crampe. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. se iau de 3 ori pe săptămână. de la primele simptome. . unococul.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. timp de trei Iplămâni. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. în alternanţă.mule de 3 ori pe zi.

80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă.------------- . -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. medicul: Sulfur. uneori gălbuie. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. Thuya. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. Psorinum. Lycopodium. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. cu o scurgere naza lă iritantă. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. fără repaus. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. Natrum muriaticum. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. se poate folosi un Pollen specific. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. ameliorează la căldură. iritantă. dar niciodată iritantă. fierbinţi. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. timp de şase lu ni. -{> Experienţa mea: . 1 doză de câteva ori. Medorrhinum. cu o lăcrimare iritantă. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. lăcrimare uşoară.. cu accese de strănut la trezire. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. dar poate să f ie foarte util pentru durere. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii.

BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe . EUPHRASIA 9 CH. primăvară. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. dimineaţa şi seara. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. în fiecare . În plus.82 Este cazul multor alergii aperiodice. în fiecare primăvară. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu.i . 5 granule. venmos . imediat ce se plimbă la ţară. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. ~ . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. 5 granule. de patru ori pe zi. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH.afte.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. mai ales la sugar. ! I1I1 . » BORBORIGME II/I)la Maxime. America de Sud. are accese de strănut şi îşi ori pe zi. în alternantă. J ean-J acques. . IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. Cocculus: rău de maşină. . din oră în oră. suferă de conjunctivită. Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic.herpes genital. . 5 granule pe zi.

de nedreptate.Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. . Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor. BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată. 01 fi I . " BOVARISM ." . Omida "procesionară". Emma Bovar y. idealistă. Acest comportament e 1. orgolioasă. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză.

cât mai repede cu putinţă -. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. . este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). m~nif~stându-se pn~tr-o J.. din oră în oră. În practică. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. ~ .ce~e. BKOMUM . la copil. ~. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. _ menstre hemoragice.: K. '. de mai bin e de trei ani. e o secreţie cronică a bronhiilor.ca . ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. _ tuse spasmodică. . 5 granule. BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . m momentul ovulaţiei. .ca Origine 1 Bromul. în alternanţă. Oprirea fumatului este obligatorie. 5 ·ranule.enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. din oră în oră. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor. îndeosebi la fumător. în alternanţă. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică.' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an.ca . Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. ~ ~ . În aşteptarea consultării medicului -.' ~ .menstre dureroase. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor.. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren. _ dureri de cap. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH. . Principalele indicaţii .ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. de exemplu. ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum." I . Vezi TUTUN. Simptome caracteristice . _ astm ameliora t la malul marn. cu impresia că acesta şi-a mant volumul. ~. de.mai mult ori de origine vir ală'.şt~ mai activ asupra glandelor. ". .. Comparaţii şi asoci eri . _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului. cu dificultăţi resplr~torn? . Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. din oră în oră. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. Principalele indicaţii ~ . BRONŞITĂ ~ În faza acută. în alternanţă. Medicamentul homeopatIc ~e dovede. seacă. cu diaree." . 5 granule d imineaţa şi seara. 5 granul e.

Origine Împărăteasa (Bryonia alba). membranelor seroase şi asupra stării generale . din familia cucurbitaceelor. . Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor.

timp de şase luni. câteva ori pe lună. medicamentele de fond. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. înţepătoare. pe partea de sus a corpului. tuse dureroasă. 5 granule de 2 ori pe zi. Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH.analiza densităţii osoase. cu senzaţia de indispoziţie. Sepia. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. . . Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. cu sudori reci pe faţă. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. Natrum sulfuricum. . dureri de cap. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli.5 grade Celsius. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul.verificarea tensiunii.gripă. vor fi deseori Sulfur sau Aurum. Principalele indicaţii . BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. cu sudori urmate de o senzaţie de frig. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. .dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. la nivelul obr ajilor.uscăciune a mucoaselor. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap.traheite. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. în afară de L achesis 9 CH. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. Thuya. Graphites. . ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul.5 grade Celsius. care se instalează progresiv. ca un fel de rigiditate. . traheită.dureri ascuţite.frotiu de depistare. Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului.suportarea psihologică a menopauzei. Lachesis. care parcă ard. . bronşite. Kalium carbonicu m. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. a meliorate de imobilitate. cu sete intensă. 5 granule pe zi. .suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie. SANGUINARIA Congestie roşie. Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . examen cardio-vascular. cu anxietate. 1 doză li . stări gripale cu febră de 38. Pe de altă parte. .

iritabilă şi deseori irascibilă. În vârstă de 53 de ani. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. seara. ~ CHESIS 9 CH. când bufeele sunt rebele la tratament. 5 granule. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. acoperită de sudoare. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH.Experienţa mea . Principalele Limfangită. înainte de cele două m ese. BULIMIE Vezi APETIT II . dimineaţa. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. <>. înaintea celor două m ese. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. ~ SANGUINARIA 9 CH. 5 granule în fiecare seară. ci îi este frig după bufee. 5 granule de 3 ori pe săptămână. <>.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. pentru corectarea echilibrului hormonal. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. bufeele sunt foarte umede. <>.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. mai curând să se ia\ Lycopodium. ~ FSH 15 CH. Paulette nu se simte congestionată. 1 doză pe săptămână. 5 granule. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. I I Catherine. sentiment de descurajare. Paulette. trebuie consultat medicul. 5 granule pe zi. <>. GELSEMIU M Faţa e roşie. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. ~ SEPIA 9 CH. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. în afară de Sepia 9 CH. nu mai are menstruatie de ş~se luni. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. 1 <>. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. în urmă cu trei ani.Experienţa mea Nu se produc noaptea. 5 granule. ump de opt zile. cu trans piraţie abundentă. Med icament împotriva tracului.Experienţa mea În general în 15 CH. Dacă tulb urările persistă. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. şi Luteinum 4 CH. 5 granule.

agravare Ia efort. digestive şi urogenitale. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. BUZE . . timp de opt zile.um .buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. . VeziMIROS. i alternanţă.fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH. 5 granul dimineaţa şi seara. 5 granule pe zi în cură de o lună.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum. din oră în oră.90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH. . 5 granule. .percepţie subiectivă: Pulsatilla. . .vaginism. . Altădată era folosit ca tonic cardiac.senzaţie de crampă.. c CACOSMIE III'. Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. . ' Simptome caracteristice .agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. Arsenicum al bum. în aş rea consultării medicului.

senzaţie 'de frig. .retentie urinară. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă. CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu. Dacă tulburările persi stă. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid. Aconi : paralizie facială după răceală. . folosit la aparatura electrică. .. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie . Simptome caracteristice . se consultă medicul.liensibilitate. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum. . . T • > ~ 1. CALCAREA CARBONICA • .> Prescriere medicală: .gastro-enterită cu sângerări ale stomacului.agravare princafea: Coffea.durere de anghină pectorală.impotenţă masculină. Iris versicolor: reflux acid. adică I ilcar de stridie . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.dorintă de cafea: Nux vomica.slăbiciune.prurit (mâncărime) genital fe minin. Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e.agravare în perioada de lună plină. . Principalele indicaţii ). Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie.av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica. ~"'fMtlAJ<o.paralizie facia lă după o răceală.agravare la frigul umed. 5 granule de 4 ori pe ZI. . Principalele indicaţii ) .tabagism şi intoleranţă la tutun. .. Principalele indicaţii . CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina.eritem fesier.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic.sudori localizate.• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . . . Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă . Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe.di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH.dorinţă de alimente indigeste. . . .92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: . . constricţiune.> Sugar: .

94 . pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. teama şi tendinţa la spasme. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. » Copi l: . dar pot . astfel.rino-faringite repetate. adult). mai ales la nivelul . anxietatea sa. Foarte frecvente sunt eczema.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. nu se lansează fără să reflecteze.spasmofilie. Simptome caracteristice . Temător.gută. . Pubertatea lui e puţin întârziată. dinţii sunt pătraţi. articulaţiile sunt puţin suple. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. » Sugar: e grăsuliu. cu pr opria lui viteză. are capul mar e şi rotund. când servesc un temperament chibzuit. organizat. . burta mare si puţin cam moale. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. per eţii vaselor). Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. va merge liniştit.spaime nocturne. cojile de lapte şi critemul fesier. fisurată. .excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. mai greu de desc operit la adult. Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. Lent. .spasme ale suspinului.coji de lapte. Lentoarea. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. Transpiră uşor. -astm. Dar indiferent de vârstă. dar precis. spasme şi spaime n octurne. . dar prudent.obezi tate. exostoză. . copil. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar. Indiferent de vârstă. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe.apului. spre 14-15 luni . Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa.rino-faringite repetate. hipertrofie a amigdalel or.piele groasă. copilul Calearea carbonica creşte domol. . -eczemă. colici nefritice. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . acid urie. subiectul e ste mai curând scurt şi gras. Thuya: obezi tate.tulburări ale mineralizării osoase. îngrăşare. » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. » Ad ult: . -eczemă. . .ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. » Copil: constituţia sa confirmându-se. riguros.litiază urinară. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ).

1-2 comprimate dimineaţa şi seara. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei.ta Origine Fosfatul tricalcic care. de 2-3 ori pe an. în special în timpul creşterii şi la menopauză. seara.osteoporoză. antiinflamatoare.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. inflamaţii şi infecţii cutanate. crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a . CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. CALENDULA. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal.96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii . sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH. cu duren de cap. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie. tăieturi. şi Silicea 15 C'H. Simptome caracteristice . SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini.ta ~ Origine Flimica de grădină. în cură de două luni. Acţiunea lui fiind lentă. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni.I rsuri. fisuri. . Pentru Il fixa bine acest aport alimentar.tulburări de creştere la copiii longilini.exostoză (excrescenţă osoasă). genunchi etc. uutiseptice şi calmante. pecingi ne. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. . Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. Proprietăţile sale naturale. adică longilină. . timp de o lună. picioare. P rincipalele indicaţii Alifia. cu dureri de cap seara. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM.). Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. . . . Principalele indicaţii Supurarea pielii. Principalele indicaţii . CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie.oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale.dureri dorsale la adolescentullongilin. . lumbago.dureri osoase şi articulare.artroză cu osteofit.5 granule de 3 ori pe săptămână. ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA.consolidarea fract uri lor.oboseală intelectuală. . plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. -vanc e. . se iau: Osteocynesine. Comparaţii şi asocieri . 5 granule pe zi.ta .

. Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. _ indispoziţie. lupus. -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. . A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. .Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . . intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. Arsenicum album.m plăci . . cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI). An de an presa relatează faptele rele ale . Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . .fo~rte vec~c. . Utilizarea sa terapeutica este. afte. .cromce grave poliartrita reumatoidă. b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l. ·.pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. Comparaţii şi asocieri . oboseală. arsuri. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. cQ cQ Origine .lc ascultare şi atenţie. .Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află.Aconitum 15 CH în caz de panică. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. homeopat nu nu. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. Veratrum album: fng intens.Idci s~u al altei maladii. mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate.g~av?olnav sau invers. _ . Principalele indi caţii. sida sau rI?alad:I . . . de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: . 'n ~c im . scleroz~ . bolnavul are în mod special nevoie .' . a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . în afecţiunile Ca~dI? respiratorii. dispreţuia te rapeuticile oficiale. de cele mal mult ori nerecunoscută. are un rol foarte important.rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală. » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme.el mai multe ori o persoană care nu e medic) care.Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui. Medicul de familie. unUl terape~t (de c. » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. cu senzaţie brusca d frig intens. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă._ început de guturai sau smdrom gnpal.ulaptate fiecărei situaţii.vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale".98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. Arborele de camfor. de exemplu: . homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '.luce la mânie şi iritabili tate. . cu senzaţie de fng intens. .

herpes. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. ''1. sau necroza unui ţesut..ulceraţie a mucoaselor. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. . afte.. . ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. Vezi MICOZĂ. CANDURA"GO· "1 . . Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi. Princ ipalele indicatii .icatrizării sacrificărilor rituale. :.afte. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii.formare de băşi ci pe piele. . .micozelo r recidivante. .'. ' Simptome caracteristice . Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. CANDIDA ALBICANS .. În fine.' r.cistită febrilă. t.~. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH. Cangrena. Tratamentul .'''' L.arsuri de gradul doi cu băşici.~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă". În Africa. Drojdia obişnuită din organism care. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-. Origine Liană din Anzii Cordilieri. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală. '. 1 tub. cantari da este folosită pentru întârzierea . Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. . dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. RA DIODERMITA.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic. poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). bubiţe provocate de febră. . ~. Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. De avut în casă Cantharis 9 CH. carenţe."'.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. de trei ori pe zi. Tratamen tul homeopatic. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. CANTHARIS~ . ALOPECIE.1. deci. 5 I ranule din fiecare.

Ch amomilla. CARBO VEGETABILIS . Folosit drept condiment.copil capricios. . toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. 5 granule de 1-2 ori pe zi. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. bogate asupra intestinul ui. care vrea să fie legănat. în timpul unui puseu dentar. Origine Cărbunele de lemn. Pulsati lla. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. gelos: Lachesis. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. CARACTER . . iritabil: Nux vomica. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m.aI. coleric: Aurum. nerăbdător: Argentum nitricum.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. furio s. faringită acută. Pulsatilla. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. de exemplu: Chamo milla 15 CH. capricios: Ignatia.dispoziţie schimbătoare: Ignatia. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla. senzaţie de constricţiune a gâtul i. în . acnee. slăbiciune intensă. Silicea. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . i se cunoaşte asupra mucoaselor. 9 CH îi sunt. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. senzatie de arsură violentă. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general.E. luat în braţe. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. asociate în cazul otitelor congestive. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări.

medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. cel e mai fiabile. cu ocazia consultaţiei.+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului. slăbiciune. . În schimb. capilar lor. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. . De aceea. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale.autoritar: Lycopodium. spasme ale extremităţilor toropeală. Simptome caracteristice flatulenţă. cu gaze. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. senzaţie de frig intens.

HIPERTENSIUNE. 1 linguriţă dimineaţa şi . Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar... precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. . VeziARTERIOSCLE ROZĂ. cangrenă. insuficienţă respiratorie.104 JACQUES BOULET degerături.. artenta. Nu trebuie uitat : . pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. . Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. CARIE . ' . cu mâncărimi. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. CAKBONEUMSULFURATUM 1. . .('ara.furnicături.nevralgii trecătoare. -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei. ARTERITĂ. simptome neurologic e: . hipertensiunea arterială.tendinţa la carii la copil: Jenoverine. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare.' • Origine Sul fura de carbon. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. Şi. Artenosc1eroza. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). ' . Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. . cangrenă. . CASTOREUM Origine Glanda castorului. 1 doză din fiecare pe săptămână. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. în cură de două l e 2-3 "ri pe an. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. .importanţa terenului personal şi ereditar. Principalele indicaţii În principal. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii. Secale cornutum: degerături.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·..

. Princip alele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Ignatia. III ales în caz de spasme. . . 1 do pe săptămână. Graphites: veruci în jurul unghiilor. C uprum: crampe. Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . . bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice.negi. . În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . în cură luni.106 Principalele indicaţii . cicatrice dureroase.paralizie facială după o răceală. . şi Silicea 15 CH. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. imptome cara cteristice . Vezi DENUTRIŢIE. Sepia: incontinenţă urinară. datorată unei boli sau unor carenţe foa mari.contracţie musculară. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile.incontine nţă urinară la efort.veruci sub unghii. CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. Arnica: pierderea vocii după efort. pierderea vocii. -laringită.folosită pentr u facilitarea naşterii. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales.excitaţie sexuală feminină. .spasme respiratorii cu suspine. 5 granule pe zi.menstre dureroase.rcmului nervos. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . sinuzita.facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . olocynthis: menstre dureroase.tendinită.paralizie. " bază de var şi sulfat de potasiu.cum numesc această plantă indienii d America . de 2 ori pe an. 5 granule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. a articulaţiilor şi a pielii. . Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă.

E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie.. timp de o l ună. CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. muşca ŞI loveşte cu piciorul. spitalizare. cu ur~chi clăpauge. . în orice caz. el devine agresiv.108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. oboseală.durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte. . o suferinţă fie de origine psihologică.. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. şi Medorrhinum 15 CH. violenţă fizică sau pSlhI~a. mgnjm necorespunzătoare. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante._. ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la.. iau zilnic: Lach. ~ o persoană în vârstă. ~ echilibru _ Clasic. care face un tratament dificil ŞI dureros. Silicea. Natrum carbonicum. _ . ~ o problemă familială. . . în c az de zona zoster.. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule zilnic. . care are totdeauna lacrimi în ochi. 5 granule Ia fiecare două ore. » îi e totdeauna foarte cald . Sulfur. 1 doză pe săptămână. timp de o lună. _ x. . timp de o lună.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. Din timid amabil. cu enurezie frecven ta (pipi în pat). PĂRULUI '4. Pulsatii/a._ . 5 granule de 2 or i pe zi. ~ În dezechilibru .. fie de origine fizică: . » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album.ş~o~la. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. VIOlent. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. . _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. . Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. . . 5 granule din fiecare pe zi . Copil sau adult.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii.dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. Persoane sensibile . De exemplu.' s. e un copil cu o faţă mică. Situatii sensibile . 5 granule de 2 ori pe zi. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. _. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. care se face pe vârful picioarelor. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ .veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. De exemplu. Arsenicumalbum . »Caută căldura. » Nu suportă căldura Lachesis. .. Psorinum. Rhus toxicodendron . CĂLCÂI . .

.

se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . 1 doză 3 zile la rând. 5 granule 1-2 ori pe zi. Pulsatilla. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia. Vezi CERVICAL. cefalee.Hamamelis compus sau Climaxol. migrene în jurul ochiului.A pis 15 CH.:cificpentru celuli tă. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. de a suspina. 5 granule de 3 ori pe zi. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. Între timp. 5 granule în fiecare seară. se ia Tarentula cubensis j CH. Arsenicum album. . 5 granule la culcare. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. . CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. 5 granule la fiecare două or e. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. Nevralgii. ~ Căscat. În schimb. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului.Fucus şi Pilosella în capsule. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. Kalium carbonicum sau Calcarea .110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. 5 granule de 4 ori pe zi. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi.urbonica. Pe de altă parte. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. trebuie dezinfectată rana. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. de a căsca Lachesis 9 CH. 20 picături de 3 ori pe zi. . 5 granule 1-2 ori pe zi. Ş consultat medicul. hipersensibilitate: 15 CH. în aşteptarea ronsultării medicului.

Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele.CEDRON Origine Simaba cedron. Este perceperea propriului nostru corp. .

se adaugă Paris drifolia 5 CH. dar. Origine Muşeţelul. migren e. 5 granule dimineaţa şi seara. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. comprimate. . în alternanţă. . cu agitaţie şi furie. 5 granule de 1-2 ori pe zi.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 .colică. şi . Origine Specialitate homeopatică. De avut în casă Chamomilla 15 CH. furia copiilor. Nux vomica: mânie. ~ IlInă. . imediat după masă: Lycopodi 5 CH.ilmante şi antispasmo dice. Principalele indicaţii Cefalee. agitat. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. de 3 ori pe zi. . timp de o CEPHIL~ r. Simptome caracteristice . 1 tub. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. . îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate. timp de o lună. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. cu furie.pusee dentare ale sugarului. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . la un examen radiologic.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. timp de zile. 5 g ranule.caracter iritabil. Principalele indicaţii . poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. diaree.nevralgii sciatice. . de cele m multe ori. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH.unt pe primul plan. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele.hipersen sibilitate la durere. CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere).ameliorare prin mişcare pasivă. hormonali şi funcţionali: eforturi.Graphites 15 CH. se ia Actaea racemosa 15 CH. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. o alifie cu cal endula sau Cicaderma.balonări la nivelul centurii. nevralgie.Staphysagria 9 CH. se iau sistematic: . ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. Vezi DILUŢIE. 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 granule dimineaţa şi seara. la fiecare două ore. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . eventual. II:C După o cezariană.. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze.pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis.

.

vira lă sau microbiană. Până la rnnsultarea specialistului. În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. Cură de trei luni în fiecare a . care apar pe corp. şi ca o completare a tratamentului său. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . Principalele indicaţii .. dimineaţa şi seara.dureri hepatice .. . ECZEMA. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură.-blh~re. . Comparati i şi asocieri . III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol.114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum.hepatită. care devine cornoasă şi tare. _ .. . . Inflamaţie a corneei. . Vezi VERUCl. -migrenă. în dlcrnanţă. greaţă. 1 doză pe săptămână. . . aso~lat cu.Cinnabaris 9 CH. 5 granule. cu junghi în unghiul de drept. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. Simptome caracteristice . JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule.dureri hepatice. Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare.. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. CHELIE Vezi ALOPECIE. Chelidonium poate să fie comparat sa~. cu r espiraţie urat mirositoare.. 115 Origine Micsandra. Principalele indicaţii . . Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. folosit mai ale s în tulburările prostatice. Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. constt " paţie. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. în special pe mâini.excese alimentare. . la persoane vârstă: . care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog. CHIMAPHILA Origine Chimaphila. de trei ori pe zi. . al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. . . III 'ură de o lună. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. veziculă puturoasă". -regim. Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie.Thuya J 5 CH . . . . cinci granule pe zi. Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. .constipaţie.

CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. obosea lă. ' 117 febra intermitentă balonări. 1 tub. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. Principalele indicatii Acufene.uz . de febră feb ter posibilităţi . In doze puternice. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. arsuri. el poate să provoace o ră mare. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. Belladonna: febră oscilantă. Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. CHINA~ Origine Arborele de chinină. timp de o lună. afte.Arsenicum album 9 CH: arsuri.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. Pornind de la această constatare.sau intoleranţă la chinină.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism. . În toate cazurile. Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. zbârnâituri în urechi. intoleranţă sau reacţii alergice. De avut În casă China 9 CH. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină. 5 granule de 2 on pe ZI. de exemplu: . se ia China 9 CH. . CHININĂ D~pă ab.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER).

CHIRURGIE Principalele indicaţii .toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. febră intermitentă. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. transpiraţie. F. sângerări. . alăptare. problemele de cicatrizare.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. tip paludism. diaree epuizantă. epUIzare.

de 3 ori pe Zl.. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. timp de cincisprezece zile. pentru confirmare. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. timp de o lună. dar şi după. Gelsemium j 5 CH. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. I doză la douăsprezece ore. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. în alternanţă. lună. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule. Chamomilla 15 CH. CHIST <ii> Tumoare benignă. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. . 5 granule de 2 ori pe zi.118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. Oboseala ~ După intervenţii: .. de cele mai multe ori. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. . e o cavitate care conţine lichid. timp de o lună.. şi omatum 9 CH. trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. după o ecografie. . ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. China 9 CH. la nivelul unei articulaţii sau la sân. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. I doză trei zile la rând. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Chist la sân Vezi SÂN. . I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. I doză trei zile la rând. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. 1 doză trei seri la rând după operaţie. de 4 ori. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. o doză pe săptămână... ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: .Silicea 15 CH. . Vezi TEREN. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. .

Folosit ca vermifug. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. de: calculi veziculari. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. Principalele indicaţii Cicatrizare. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. timp de şapte zile. CICLU Vezi MENSTRE. P~l~nul de Alep. semilună albă pe iris. Principalele indicatii . . . . CICADERMA Origine Specialitate homeopatică.agravare a simpto melor noaptea. după un examen neurologic «nnplet. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH.dureri abdominale· . Ia lună nouă.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. In unele forme de epilepsie. alifie. timp de o lună. . Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. precum şi Graphites 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi.somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. excesul lui provoacă ilburări nervoase. . 5 granule dimineaţa şi s eara. se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. CIMEX Origine Ploşniţa. 1 doză în fiecare seară. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. 5 granule pe zi. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH.prurit nazal şi anal.pipi în pat. 121 Origine Colesterolul. Simpto me caracteristice . el este util în caz Principalele indicatii Aces. .tuse nervoasă noaptea. timp de opt zile. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei.

. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul.a microbului. Apar iţ~a febrei. 1 doză. Precum şi preparatul fitoterapic următor: . d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită. radiologice.~c tratament de resortul medicului homeopat. timp de trei lil'.:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. urinare ("coborârea vezicii"). îndeosebi o malformaţ.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice.Pilosella DH. trebuje luat: . 5 granule pe zi.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. în timpul şi după urinare. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală. Totuşi. . să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. CISTOCEL Hernie a vezicii. 1 doză de la prim ele simptome. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH.Colibac illinum 15 CH. a cauzei organice. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia.-~ieteu obligatorii. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu. . 30 de picături de 3 ori pe zi. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. la femeie în special. la fiecare oră. .122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. foarte des. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . înainte II Iap ortunle sex~ale.. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. 'prin exam Mălăioasa canadiană. . Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala.. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren. succ~d făr Eczema. rinichilor. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită. mută citoliză hepatIca.9 CH. Un medIcament homeopatic permite să se . .n:oate ca~unle. şi tratamentele cu antibiotice se. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii .Ser anticolibacilar DH. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej. rezistent şi. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I.le sau pr~z un or calculi. 5 granul II d. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or.l caţlll?r. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan . CISTITĂ ® J. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia .tă. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. l. 1 fiolă de trei ori pe zi .?b.Vaccinium myrtillus DH. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor.. In caz de eşec. împiedica recidivele. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile.fără n:icr.

.

timp de cincisprezece zile. l doză pe zi . star generală). Vezi HEPATITĂ. CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. . In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp.ag ravare: Lachesis (stare generală). Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. Acest I .dureri testiculare ca urmare a unei orhite. ~ Iarna .In_toate cazunle. Principalele indicaţii . ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H.agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). ~ Vara .agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală).5 granule de 2-4 ori pe zi. Dulcamara (astm. Iată principalele: ~ Mare . ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. timp de patru-cinci zile. folosit în general 15 CH. 5 granule de două ori pe zi. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. . . dispariţia. .ameliorare: Natrum muriaticum (ORL).agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm).agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate.a~el:orare: Causticum (reumatism). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică.agravare: Petrole um (eczemă. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră.e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. . .ameli orare: Medorrhinum (astm). Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. COAGULARE Medicament.. S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. .prostatism.agravare: Natrum muriaticum (ORL). ~ Herpes. Hepar sulfur (ORL).124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus.~eexempl~. CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. Natrum sulfuricum (reumatism). ~ Toamna . în urma unui efort fizic.agravare: Natrum carbonicum (oboseală). CLIMATOLOGIE + Apariţia. ~ Furtună . picături. . ~ Munte . şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. ORL). reumatism). ~ Primavara .

.

zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. unor erupţii de vezi cuie . Ea conţine un alcaloid.: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH.Calcarea carbonica 15 CH. Principalele indicatii Rău de maşină. m aşteptarea consultării medicului. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. Mo. 5 granule pe zi. pr eparate pe bază de venin de şarpe . 5 granule din fiecare. Dureri de ~occis. hematolog la facultatea din Bordeaux. timp de patru-cinci zile la copil. În caz la copil. COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . 5 granule pe zi. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. de exemplu . se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. anxietate. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. . varicelă. trebuie consultat medicul. şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. ia: Sepia 9 CH. . Intre tim~ se . 5 granule pe zi. Medicamente homeopatice.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. 1 doză de 2 ori pe săptămână. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F.herpes.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus . timp de zece zile.Lycopodi um 9 CH. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă.luscă b!valvă comestibilă. fie ziln ic. se adaugă: Causticum 15 CH. observate la unii sugari. doze şi comprimate.exan::n.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. de 3 on pe ZI.pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . Teamă de mişcarea de coborâre . Cojile se curăţă cu apă Dalibour. 5 granule din fiecare de cojilor. cefalee. ' COCCULUS~ ~ Origine . Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. timp de o lună. trebuie consultat medicul pentru un. teamă de avion când coboară.precum Vipera. .de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. Naja.

.

. 5 granule 1-2 ori pe Zi. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. Drosera. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. traheită. hipertiroidie. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa. În aşteptarea medicului. Principalele indicaţii .d ecalaj orar. d acă aceasta este clar agravată după rapo. şi Helonias 5 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. De avut în casă .în caz de oboseală. _ _ .acces acut de gută.ameţeli. Comparaţii şi asocieri . Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus._ . _ . traheită. _ ameliorare când se bea ceva rece. &J Inflamatia acută a căilor biliare. _ Cafeaua verde.excitaţie. Principalele indicaţii . Principalele indicaţii . 15 picătur i din fiecare. _. .adormit greu. . COlT . în alternanţă. rau de maşma.greţuri ale sarcinii.rău de maşină. se iau. Vezi SEXUALITATE. Simptome caracteristice . Principalele indicaţii Tuse convulsivă. ._. l~ patru ore. pentru a preveni criza acută. _ Tabacum: ameţeli. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. . 5 granule seara. _ agrav~re la momentele pasi ve . 129 _ senzatie de rău. în aşteptarea consultării medi cului. Dacă durerile şi febra sunt mari. _ vomă în timpul sarc inii. . In cazurile cronice. senzaţie de rau. în cură de o lună.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . _ agravare la lipsa de somn. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. cu aflux de idei. varietatea arabică. înainte de mese. . COCCUS CACTI Origine Coşenila. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). . cu aflux de gânduri.excitare mentală. _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. se pune gheaţă pe pântece şi se iau.agravare la emoţii pozitive.hipersensibilitate a tuturor simţurilor. Comparaţii şi asocieri. Coralium rub rum: tuse convulsivă. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine .coit dureros la femeie: Sepia 15 CH.

~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . în multe cazuri. În schimb.colici hepatice: . •• \obală a pacientului. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun . Principalele indicatii colici nefritice· ' . ~ IgIen~ ~~Imentare.colici intestinale· . nefritice. ţiona a. indiciilor când dominaspas 1 u lI.crampe vi?lente care se produc brusc: ..s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică..~ . Simptome caracteristice . 5 granule. SEPIA.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. de 3 ori pe zi. să fie tratate cu medicamente clasice. Pe de altă parte. ŞI. . 5 granule. in me. .menstre dureroase· sciatică. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. mu sau co rea. prescrierea unor medicamente si t omatice.. imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică. _ colibaciloză digest ivă cronică. Marile anomalii trebuie.. la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. . tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa. în alternanţă. survenind prin accese: colici intestinale . în alternanţă. In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. > Teren Nu - . Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . . excesul este moderat. în afară de regim. De avut în casă Colocynthis 9 CH. hepatice sau uterine. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. SULFUR). În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul.n a ternanţa in majoritatea . ~ fi .

granule f_~o. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.colitic: . bi . meticul os (9 CH.su .:~). rect autontar. . intolerant (9 CH. nerăbdător. anxios. I'ranule 1-2 ori . birect hiperactiv. .:~a~ Lycopodi ~0.

5 granule 1-2 ori pe zi. DIAREE. COMEDON . nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă. rea: nervos. s. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . Pe de altă parte. a sensibilităţii sale generale. . fobie (9 CH.xiezordinoterapie''.o.~rae~}~.. ţe~r. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). lent. • . a p . precipitat. şi Sulfur iodatum 9 CH.:. ajutându-l pe copil.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. N t m muriatieum 9 CH. gâtului. ' trei luni. nu face nimic la şcoală. ferm . Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală.:n:n). leneş. în realitate. Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. 5 granule pe Acnee cu comedoane. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . . vene). sau nu e destul de: calm. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele. 1 doză trei zile la rand.A rmea 15 CH .. curios. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. supărător acasă. permite o mai bună cunoaştere. înţelegere şi anali comportamentului sau. u rechilor sau bronhiilor. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~. _ Natrum sulfuneum . După orice traumati.sm cranian sau accident vascular. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. companiei + la . aceste formule. Cine e? Studierea antecedente lor copilului. Copilul e agitat. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. a modalităţilor sale re acţionale. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului.~l~:CONSTIPAŢIE. cesta . 5 granule 1-2 ori pe Z1). dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. deseori.. dezordonat. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei.'~~. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. a ru 1 zi timp de cel putin douăzi. care a fost examinat şi tratat . chibzuit. Totuşi. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă.' . autonom. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. a mesajului său. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. furios. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. 5 granu e pe . iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică ..

1 vegetale sau animale. Un alt 'aspect al complexis. Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e. . .este caz~ci~.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. .• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup .

şi Medorrhinum 15 . să-i cunoas . nu are drept scop. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). gelozia. şi în spe cial pe copii. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum).134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant.o nevoie naturală de mişcare. violenţa verbală sau fizică. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie. Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). u. Alţii se simt fragil i (Silicea). în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. ca un al. . 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii. Acest obicei. în cutii prea ermetice. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. paralizaţi de trac sau timiditate. . şi la mulţi ani după aceea.. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. dincolo de acest sentiment al anturajului. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. 9 CH. Argenlum nitricum sau Arsenicum album. în cură de o lună. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . la cei mai mici. 1 doză pe săptămână.în fine. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. Nux vomica. Se tem de n ecunoscut. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului.de a-i pune pe bolnavi. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. a raporturilor cu anturajul.o agitaţie care ascunde o anxietate. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. să ştie cine e. blocaţi. eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . tulburări digestive din cauza ri de cap. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. }> Comportamente patologice Furia. În general.doilea prenume. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său.o nevoie de activitate fizică.. nici acelaşi prognostic. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă.

Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. şi Staphysagria 9 CH.CH. şi Nitricum acidum 9 CH. . 1 doză pe săptămână. 5 g anule zilnic. 5 granule zilnic.

impotenţă. 5 granule. oră de oră. ejaculare precoce. .constipaţia e recentă. când era folosită ca otravă. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. Vezi ALERGIE. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). 5 granule din fiecar e. Acţiunea ei este mal ales neurologică. .mast oze cu chisturi. III alternanţă. . . . tare. 5 gr anule.întărirea sânilor. Principalele indicaţii . în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. CONJUNCTIVITĂ • . Simptome caracteristice . Comparaţii şi asocieri . în alternanţă.în familie există antece ente de cancer la colon. 5 granule. Medicul trebuie consultat dacă . în alternanţă. Toxicitatea ei este cunoscut.a din antichitate . ~ Congestia feţei. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH.. agravare la reţinere sexuală.dificultate la urinare. ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul.ameteli la întoarcerea capului.constipaţia alternează cu diaree. d~trei ori pe z i. neob işnuită. .136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. . 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. . roşeaţă . CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. . . 5 granule diminea ta ji seara. . 5 granu le înainte de masă. .scaunul e cu sânge.agravare la mişcarea och ilor. a sânilor şi a sexualităţii. de 3 ori pe zi. 5 granule.impotenţă. trebuie consultat medicul. în al ernanţă. ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. 5 granule 1-2 on pe ZI. ~ Congestie genitală . aglomerat.ameteli declanşate de mişcări. Tratamentul de teren e indispensabil. oră de liră. Agnus castus: impotenţă.paralizia nervilor motori. oră de oră. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale. . . Dacă tulburările persistă.

CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. în special după mese. II BRYONIA Scaunul e uscat. format din mici bile aglomerate. I Începutul secol ului XX. LYCOPODIUM Scaun incomplet. ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. » BRYONIA 9 CH. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. Georges. seara. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. se plânge că iese afară cu uutate. 5 granule. » ALUMIN 9 CH. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. sc aunul este deseon vascos. dar spasm I împiedică o evacu are completă. În special după exces alimentar. 5 granule înainte de cele două m ese. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. . ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. 5 granule.. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. ALUMINA . CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). » HYDRASTIS 9 CH. . ~ Experienţa mea: . fărâmiţat ca pământul. OPIUM Inerţie totală a rectului. scaunul e uscat şi negru. 5 gran ule. În vârstă de doi ani. trei zile la rând. În vârstă de 70 de ani. . înaintea celor două mese. mulţi medici. » CAUSTICUM 9 CH. 30 CH doză. ~ Experienţa mea: . cu multe balonări şi gaze. ~ Experienţa mea: . cu dureri de veziculă. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. Anne. hemoroizn sunt f recvenţi. ~ Insuficienţă hepatică. . dar rezultatul e insuficient III: . ~ Experienţa mea: . uscat. ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. voluminos şi aglomerat. re luând cercetările şcolii . dimineaţa.. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. În vârstă de 47 de ani. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. cu multe balonări şi gaze.

' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. în ~az de febră. uniform. rotund lent. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice. III acest spirit. descurajare. Sunt conformişti. ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. Componarnentul e. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. laxitatea e normală. încăpăţânat.rba de un subiect longilin. Există o rigiditate particulară. de lir). alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. nu du pă un lip morfologic. legat de slaba laxitate ligamentară.carbonică. Caracterul este după imaginea siluetei lo r. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. În orice raz. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. zvelt. Este .vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. E vo. cu degete rte. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . Totuşi. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. marcat de emotivitate.rea diagnostic ului maladiei în cauză. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. De l!~ eI?~lu. an ebraţul este aliniat cu braţul. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi. medicul. tendinţă spre ( )bose~l~.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. . uneori rigizi şi f e originalitate. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. respectă regulile.

ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. varice. >. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. asimetri hiperlaxitate. atitudin asimetrică. senzaţiile. articulaţiile sunt hiperlaxe. aspectul. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. probleme de piele. deseori original. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. . chiar şi faţ pare asimetrică. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii.Descrierea precisă a simptomelor localizarea.

E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. evolutia lor. . în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. Billings). . Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH. . la fiecare acces febril.ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. > Pentru oboseală nervoasă Kalium.prin studiul caracterul ui. luati: Actaea :acemosa 9 CH. CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. . Între timp. . 5 granule 1-2 ori pe zi. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. al gusturilor şi obiceiurilor. aparat cu apar at. > Terenul cronic . 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule pe zi. va tre bui. CONVULSIE® Apariţia co~vuls.. l doză în a şaptea. 5 granule pe zi timp de opt zile. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei. iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei.prin chestionare şi examen general.terior. 5 le de 1-3 ori pe zi. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. În schimb. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. al modului de viaţă.9 CH. l măsură sau 5 granule pe zi. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. Î~ acest dicţionar. .mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul.antecedente familiale..phosI?horicum. 5 granul e din fiecare pe zi. UI. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. copilul trebuie pus I~tr-?. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. frecvenţa. i . Pe de altă parte.antecedente personale. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. . CONVALESCENŢĂ 'J .

Dacă crampele persistă. eve ntual.1. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l . Principalele indicaţii Palpitaţii. ' >. I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. trebuie consultat medicul. II d' ." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. . n. după o examinare completă în cadrul spitalului.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca.me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e . . 1-2 ori pe an.. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână . _. de creştere: 1. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara. moderată. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . arzi er e sau exces de t b . se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. 1 doză din fiecare trei zile la rând. ure regu ate cu Jenoverine.I 146 JACQUES BOULET =. hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . " !!.:.aryta carbonk. 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni. CRATAEGUS Origine Păducelul.

CRO!ALUS HORRIDUS ~ .. Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. 5 granul e de 4 ori pe zi. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. . Origine Şofranul. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '. . şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma. . ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. In cazul eşecului tera '·1 Iasi . ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. Origine Şarpele cu clopoţei. rrincipalele indicatii uterine. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. ..oza saptamânal. Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule de 4 ori pe zi.' Il '. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH.. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. it. 5 granule de 4 ori pe zi.în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH..' . ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS .

. Compoziţi a apelor termale (arsenic. agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. Simptome caracteristice -crampe. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. precum şi p~ntru cele den:natologice. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. să alegeţi staţiunea împreună cu el.ul~după efort. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. criză de astm. CUPRUM~ ~. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. 5 granule de 2 ~ri pe ZI. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. La fel. cu inflamaţia şezutului. _ herpes genital. sulf. ticuri ale feţei. i". . CUPEROZĂJl •. şi Rh us toxicodendron 9 CH. de repetat după două ore dacă e necesar. 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. sughiţ. se iau Arnica 15 CH 5 gran. cu prurit intens. • \. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). . . cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. _ eczema scrotului. Între timp. j. colici abdominale.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. timp de două-trei zile. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. cu băşici grupate şi prurit intens.:! Va fi necesar un tratament de fond. _ convulsii. 5 granule. accese de tuse. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. - .

spasme ale bronhiilor. Aceste teste sunt în general anodine. . Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea.febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: .ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate. . S. -laringită acută: Hepar sulfur.sensibilitate la f rig: Psorinum.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. . CUTI . _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor. _ ameliorare când se bea apă rece.

DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. Vezi FOARFECE (teama de). Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. Principalele indicaţii Migrene oftalmice. decepţie sentimentală. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. în special în momentul mens trelor. medic ul homeopat va prescrie. . supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. de repetat dacă e necesar.tJv. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH .Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH.sul febrei. halucinaţii. /j M R. 5 granule la c lcare' . 5 granule dm o ră în oră'. ' DELIR .Apis J 5 CH. 5 granule diminea ta si seara' -. plină de sudoare: Belladonna 9 CH. frustrat. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven.' . la unii copii apare o degradare a stării generale. de repetat dacă e necesar ~. 1 doză pe săptămână. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH.!' G. Mai târziu . de repetat după opt zile.delir în cur.J . 1'1. faţa roşie.150 JACQUES BOULET Totuşi. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. D DECEPTIE . coşmaruri: Stramonium J CH. l doza. la fiecare test tuberculinic. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. 1 doză.pac~entul se simte ~ezamăgit.delir în timpul nopţii. de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH.

timp de o lună. _ N atrum muriatieum 9 CH. care e trăit ca fiind negativ. 1 doză. _ în caz de diaree.insomnie în pragul zorilo r. In aceste cazuri. sau chiar legată de probleme organice. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. recidivelor . dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. DENGĂ Maladie infecţioasă. precum Sep ia. . ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH.pierderea speranţei pentru viitor. Sepia. 5 granule pe zi. De exemplu. în cazul acceselo r acute. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. de luat timp de trei zile. apoi 30 CH). iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. 5 granule pe zi.ameliorare seara. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. . alcoohsm: Lachesis 15 CH. 1 doza. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. şi a cărui evocare e dureroasă. apoi 15. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. . marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică. .-~ în alternantă la fiecare două ore. _ China . 5 granule din fiecare. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. 5 granule de 4 ori pe zi.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. ~ Depresia e moderată. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. . Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. . aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. ~ _ delir cu locvacitate. apoi 12. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: . de 2 ori p e zi. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. DENUTRIŢIE . 153 repetat dacă e necesar.dezinteres faţă de prezent. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. Lachesis. anual în toamnă. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. de 6 on l a rand.cu medicamente de fond. _ Silieea 9 CH.dezinteres faţă de mediul înconjurător. Aurum sau Arsenicum album -. _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. . Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. anual înainte de vaca nţă. 5 granule. să se administreze tratamente alopatice potrivi te. . În general.

.' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. 5 granule de 2 ori pe zi. . trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală.9 CH. 1 compnmat dimineaţa. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. sau granule Rex sau Rubia. 5 granule pe zi. deşi u sunt decât. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. 2 comprimate dimineaţa ŞI seara. . DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. anxioşi. _ China 9 CH.

într-un caz (alop atie). ~ou". DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. In schimb. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă.chematizând. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . se poate spune că. . posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . 5 granule dimineaţa şi seara.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. dimpotrivă. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. ca şi în cel al maladiilor organice. de exemplu): se numesc izopatice. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. 5 granule dimineaţa şi seara. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. treptat. fie preventiv.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. In toate cazurile. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . . învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. fie in momentul crizelor. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. puţin câte puţin. cu cantităţi din ce în ce mal man.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. Este. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e.şi co~se. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. Vezi DILUŢIE. 5 granule de 3 ori pe zi. la fiecare oră. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. în realitate. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. De. ca făina. Tot aşa. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). în unele cazuri. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. în alternanţă. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. 5 granule. dimpotrivă.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. 5 granule de 3 on pe ZI. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. în celălalt (~omeopatIe). Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. de exemplu. 5 granule din fiecare. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. praf. sau.:on histamine 15 CH. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). Vezi ECZEMA. de alergen. Este adevărat ca principiul este acelaşi. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. timp de o pt zile. adică. S. _ descuamarea se face prin Iaşii mari.lui sau î~cearcă să le înăbuşe. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . dar. homeopatia.

.9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. URTICARIE. Vezi ECZEMĂ.

îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. . în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH.. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid.. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi.s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii.. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice. . DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . ALOE Diaree intempestivă. oră de oră. . ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. cu sânge)? . Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare.febra persistă după patruzeci şi opt de ore. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. descurajare. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor. 5 granule pe zi. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s..durerile sunt foarte vio lente. jumătate lichid. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare.jără vomă. cu eructaţii. ~ . _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei. Medicul trebuie consultat dacă: . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. . CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. Regimul alimentar co~stitui. cu insecurit te sfincteriană. îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. DIAREE:jărăfebră. apoasă. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. Vezi GREUTATE. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme. 1 doză.. Există dureri? Există vomă generale (febră. DIABET®J. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. . _ pacientul se dezveleşte în pat.. galbenă. diaree provocată de fructe şi îngheţată. frisoane şi anxietate. vomă.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. în 9 CH.scaunul e cu sânge.. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră.diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. . 5 granule oră de oră.

.

călătorind în Tunisia. rărindu-l în funcţie de ameliorare. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. vomă. 5 granule. mucos: Magnesia carbonica 9 CH.158 VERATRUM ALBUM Diaree. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. sudori reci. care nu-i uşurează starea de greaţă. în vârstă de 35 de ani. Indiferent de definiţie. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie.astre. Valentin. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. 1 doză de la primele simptome. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. de 3 on pe zi. se impune ~o~s~ltare~ medicului.presupuse de şi origine. de repetat după şase ore. în vârstă de şase ani. se poate rezuma astfel: ~. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza. în alternanţă.sImu~t~n ~au~su~cesiv .c~!Ismul).a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. ~ Scaun verde. de. co nstituţia fluorică la diat~za ică. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei.mlasma" celor trei maladi i: râia. în alternanţă. cât de puţin. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. _ În toate ca~urile. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. ap tll diateze (adăugând tuber. stare rea. Care este această doctrină? Această doctrină. în alternanţă. As tfel. ~ Scaun aci d. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or . Trebuie imediat consultat medicul. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. se simte obosit. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. . care provoacă o arsur. Indiferent ce mănâncă sau bea. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. galben. Scaunul poat e să fie cu sânge. vomită din nou. din două în două ore. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. . sa s:. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie. 5 granule. în timpul vacanţei. 5 granurei ori pe zi. în 9 CH. 5 granule din medicam entul indicat. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor.diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. are o gastro-enterită aun cam moale.elor: Rheum 9 CH. ' . sifilisl1enoragia. . din oră în oră.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. poate fi vorba de salmonele. din două în două ore. în alternanţă. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. în vârstă de 9 ani. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. Pierre.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . din oră în oră. Karine. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. înfrigurat şi anxios. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. a'stfel. cea carbonică la raie.

A .dar n~ . Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă.'xistă nici o moleculă. t I . C.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. Cum se procedează cu produsele »lcool. . v • • .ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. lactoza este diluată şi ea În "cool. există II fază de dinamizare exact ca la centezimale.160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 . se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. deconcentrarea se face destul d. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH.utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . . v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză. apoi. o parte pentru de părţi. Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor. 1') .me . În practică. Te oretic. !~" I Din cauza prea multor diluări. la fieca re operaţiune. când diluăm la sutime. . Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente.nosodele (medicamentele fab. . folosirea nosodelor în mod prudent. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna.drenajul * prealabil. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. .în ultimul rând. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. dar ea a fost dinamizată d' două ori . O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. Astf~l. apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. notată 1 CH.. dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de.. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. vine un moment când nu mai . în dilutie uşoară. 1 dicamcnl . l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente.~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. de la a treia triturare.. în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie. ficatul ŞI plamanll.' rapid. rinichii. Pornind de la această primă centezimală. HomeoI?a!Ia plural:.bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p .

hine nulă. Leziuni fisurate ale vârfului degetului. DIGITOPULPITĂ . în principal iarna sau în contact cu frigul. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . Cercetar ea fundamentală arată. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. IOla minus 60. .023 x 1O la "linus 23. . Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian).11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. . Vezi DINAMIZARE. 5 granule. este 6. . () t . pe de altă parte. că diluţiile uran au o acţiune şi că. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. pe de o parte. înainte de cele doua mese. care apar.~ .ge 1. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . ~ Petroleum 9 CH.

5 granule de 3 ori pe zi. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. de I ori.colici ale sugarului.sciatică. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate. desosare dentară Aurum 9 CH. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH.Phytolac ca TM. şi Jenoverine. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică.Calendula MT. . 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. » Puseu » Nevralgii dentare . dentar al sugarului . Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: . . 5 granu h din două în două ore.dureri "fierbinţi".dureri electrice. 5 granule. . El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE).dacă durerile provoacă furie. diaree: Chamomilla 15 CI/. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. 1 doză la fiecare douăsprezece ore. Consul taţi rapid dentistul. adică conferi r ea unei forţe mai mari. . 1 linguriţă dimineaţa şi seara. dou luni. .162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. Principalele indicaţii . 1 doză pl săptămână. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. bineînţeles. timp de minimu m o lună. 5 granule dimineaţa şi seara. înainte de consultarea dentistului. în alternanţă. trchul sistematic să se consulte imediat medicul. Să se consulte dentistul. se adaugă: Borax 5 CII. foarte puternice: Hypericum 15 CH. şi Pyroge nium 9 CH. 5 granule la fiecare două ore. <Il' 1 ori pe zi. . granule de 3 ori pe zi. . sau Phytogargarisme.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare.dacă acest puse u provoacă afte. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. granule de 2 ori pe zi. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. » Artrită dentară. .în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. .Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH.colită.

DISPAREUNIE ~ "ol\. În a bsenţa unei infecţii.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. sau în completarea tratamentului acesteia: . 5 gra nule. ajutat de cel homeopatic care. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. DISHIDROZĂ . persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. tratând terenul digestiv şi emotiv. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. nu totdeauna e ficace şi anodine. . Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. De exemplu. Pentru a ceste două cazuri.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. . t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. 5 granulc pe zi. În schimb. În practică. . În practică. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. timp de cincisprezece zile. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor. Vezi DURERI DE CAP. 5 granule d e la primele simptome.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. timp de cincisprezece zile . 5 granule de 2 ori pe ZI. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. 5 granule zilnic. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. previne recidi vele. l' J. precum Lycopodium sau Sepia.. Pentru dificultătile hepatice. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . se impune o fibroscopie. cu inflamaţia esofagului. cu acţiune asupra căilor biliare. 5 granule zilnic. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. amuzament. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic.

durere de ficat. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate. aciditate. .ii> J. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă .. greaţă.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. 15 picături de două ori pe zi. DISPEPSIE <. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. Multe persoane se plâng de o proastă digerare. digestie lentă.

1. .peşte: Natrum muriaticum: . . 5 granule dimineaţa şi seara. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi. Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . ..'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). . în c ompletarea tuturor simptomelor.Pyrogenium 9 CH.Pe săptămână. la fiecare oră. A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. Homeopatia. tuse. cu scaun uscat şi tare. de exe mplu Thuya 15 CH. ~cţlUnea el este mal rapIdă. în ur ma unui traumatism cranian. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. mai ales cu un instrument ascuţit. În plan simptomatic. DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e.băuturi calde: Arsenicum album.îngheţată: Veratrum album.dulciuri: Argentum nitricum. Nux vomica. . sunt bine cunoscute. eficace..bere: Kalium bichromicum.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. -lapte: Abrot anum. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. .băuturi reci: Phosphorus.alimente sărate: Natrum muriaticum: . . Sulfur.catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante.aciditate: Sepia. .alimente afumate: Calcarea phosphorica. . . In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri. .car ne: Allium sativum. . fără riscul de dopaj. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. mal clară.alcool: Lachesis. 5 granule. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. la un început de gripă. DOZĂ .Ser anticolibacilar 3 DH. gr anule.în prescrierea tratamentelor de fond.alimente calde: Lycopodium. recuperarea. de exemplu Oscillococcinum. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat . . 1 fiolă de 3 ori pe zi. Lycopodium. Acţiunea lor asupra m uşchi ului . Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1. în a lternanţă. netoxică şi lipsită de riscuri. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. .doză. gastro-enterită). .alimente reci: Phosphoru s. DOLICHOCOLON Colon prea lung. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor.Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). zilnic. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament. tracul îndeosebi. dar şi pentru absenţa toxicităţii. . Bryonia. .?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. 5 granule pe zi .fructe : Phosphoricum acidum. . gripă. alimente condimentate: Natrum muriaticum. .alimente indigeste: Calcarea carb onica. sau Natrum sulfuricum 15 CH. Lycopodium.stridii: Lachesis.

A ceastă noţiune . Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor.de doctorul A.

ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. la fel. Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. De exemplu China: antidot Lycopodium. rinichi. Carduus marianus: antidot Sepi a. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii.ganglioni. Ca o completare a tratamentelor clas ice. Baryta iodata: ganglioni tari. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. cu accese de tuse. 1 doză. . iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. îndeosebi noaptea. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. . în concepţia clasică. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor.tuse sufocantă spasmodică. . piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. . medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. . U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. Simptome caracteristice . sau de Solidago. drenor digestiv. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. declanşată de o gâdilare a laringelui. drenor al pielii şi rinichilor.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. plămâni. . De avut În casă Drosera 15 CH. Principalele indicaţii . 5 granule de 3 ori pe zi. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. drenor hepatorenal. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. În schimb. crize d e astm. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă.crize noctume de astm.tuse convulsivă. şi Berberis. în momentul crizelor. Acţiunea medicamentului diversă. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. Origine Lăsniciorul.traheite c u tuse spasmodică. ca şi cea de diateză.dureri articular e. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor.

scurgere cronică a mucoaselor.hipertrofie ganglionară. .agravarea tuturor simptomelor la umiditate. .Simptome caracteristice .dureri reumatismale. -veruci. . . .

Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. însoţită de anxietate. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. ritmul . ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. mişcare sau nemişcare. . rărindu-se în funcţie de ameliorare.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. din cauza unor alimente sau excese alimentare. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. orele. în cutare sau cutare poziţie. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. frunţii sau cefei). în alternanţă. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. El se plânge deseori dimineaţa. .astm pe timp umed. de la ap ariţia durerilor. condiţiile climatice. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. emoţiil or)? . ca o cerc care strânge. . imediat ce se trezeşte. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. la rece. Pentru fiecare patologie.ganglioni care apar brusc pe timp umed. Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. dispare. în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. . la frunte. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize. ca o arsură. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. c a o arsură. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. constrictivă. cu senzaţia de na. . . ca o explozie. înfun dat.condiţiile în care survine.rino-faringită survenind pe timp umed. 5 granule.scurgere retronazală cronică. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii.reu matism pe timp umed. spasmodică. . ca o fulgerare. la tâmple. Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. se liorează sau se agravează: la cald.caracterul durerii: zvâcnitoare. la ceafă. sete. frig. Nicolas este în clasa a VI-a. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. sau provocând iritabilitate. la stânga. de dureri de burtă. mai ales înaintea lucrărilor de control. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. din patru în patru ore. . agitaţi e. supărării. în cazul durerii de cap.localizarea precisă a durerii (d e exemplu. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . Arsenicum albu m: durere calmată la cald. înţepătoare. alimentaţie. 5 granule. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente.

.

5 granule dimineaţa. . .du rerea de cap e congestivă. cu greaţă şi vomă acidă. . DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire.durerea de cap e durabilă sau neobişnuită. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. zilnic.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. are dureri violente. în vârstă de 47 de ani. . ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. hipersensibilitate. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. 5 granule. în alternanţă. ameliorată când se scoală. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. îndeos ebi în partea dreaptă. vomă. înainte de menstre. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. medicamentul indicat în 9 CH. după unele alimente (ceapă. Elisabeth. în funcţie de ameliorare. simptomele sunt variabile. În momentul crizelor. 5 granule. în mod regu lat. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. ~ LYCOPODIUM 9 CH. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. ~ Experienţa mea: Mahmureala. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. stridii). pulsând în urechi. într-o parte. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. din oră în oră. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. ~ NUX VOMICA 9 CH. în partea dreaptă. . agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. 1. seara la culcare şi la trezire. aciditate. Medicul trebuie consultat dacă .· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi.apare febra sau voma. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. cu greaţă şi vomă. cu trei zile înainte. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). 5 granule de 2 ori pe zi.dacă apar tulburări vizuale. Jean-Pierre. ca tr ment de fond. apoi rărind. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. suferă de migrenă. 5 granule zilnic. se iau la fiecare jumătate de oră la început.

.DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă.

dure~ea iradiind spre pielea capului. ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). Lydia.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui.~evralg ie a feţei. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. zigzaguri. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. ~ CYCLAMEN 30 CH. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. în vârstă de 40 de ani. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. exact la aceeaşi oră. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. durer ile sunt agravate nemişcare. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. vertebrele sunt se nsibile la atins. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. trebuie să se verifice tensiunea arterială. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. şi fără sudoare. nevoie de masare şi încălzire. ~u nevralgii. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. . cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. agravată la cea mai mică zdruncinătură. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. -c. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. în fi ecare duminică). de repetat imediat ce începe menstruaţia. noaptea. ~ Experienta mea: În toate cazurile.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. . uneori a unei singure părţi. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . impresie că ochiul e proiectat în afara. La fiecare ciclu. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale.

~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. cu aceeaşi durere oculară. CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. după un exces de muncă. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. fobice. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . ARNICA Oboseală fizică. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. fulg ere şi ameţeli care preced migrena. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . mereu grăbite. . efort sportiv. cu senzaţia de greutate. impresia de bufee de căldură înainte de menstre. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. îna inte de menstre. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. impresie de căldură şi de contuzie.

într-o singură parte. ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). la persoanele hipersensibile. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . cu stare de abrutizare. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. afte. a păsare asupra capului şi a cefei. cu puncte albe. bând. apărând şi dispărând brusc. GELSEMIUM Greutate. în părţi. de căldură mâncând. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului.

în alternanţă. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. gangli nii sunt mari. în alternanţă. tratamentul poate să fie două zile.dacă există ulceraţii in gat. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. Christina în vârstă de 28 de ani. 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. b&: JtUt1. Trebuie consultat medicul . ~~fup~: . dar cu o eficac itate remarcabilă. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. când e vorba de un copil. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. . Estelle În vâ de 17 ani. din oră în oră." BELLADONNA Gâtul este roşu. Mathieu. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. în alternanţă. eori apar spasme. bând rece sau mâncând gheaţă.. cu ulceraţii. În toate cazurile. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. APIS Gâtul e roşu. dacă simptomele persistă. se plânge. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. uscat şi dureros la înghiţit. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. de 3 on pe Zi. febră mare şi ganglioni dureroşi. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. de dureri de gât iradiind spre urechi . şi durerea iradiază spre ureche. de 20 g la 1 ht ru _deapa. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. 1 pliculeţ. are o durere de gât foarte intensă. trebuie consultat medicul. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. de douăzeci şi patru de ore. în vârstă de 12 ani. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. . 5 granule. _ _ în toate cazurile. 5 granule. Gargară cu Phytogargarisme. Ii este foarte sete şi salivează anormal. 5 granule. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. mai ales în părti. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. din oră în oră. din oră în oră. cu spasme. . această reţetă veche.

Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. 1 doză după şase ore. 5 granule. 5 granule. dar nu totdeauna eficace în. ~ Experienţa mea: Clasice. frecvent. Hepar s ulfur 30 CH.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. Durerea de s ate.Arnica 15 CH. . trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. _. de 3 ori pe zi. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon. . REUMATISM. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. 1 doză. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. în alternanţă. în special pe plan emotiv. 1 doză. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . 5 granule seara în cură de zece zile. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză.Ignatia 15 C:H. în afara cauzelor organice amintite. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. epifizită la tineri. REUMATOLOGIE. fractură. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă.des. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH. î alternanţă. Sp atele este . ' . radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. Vezi LUMBAGO. supraîncărcat.Rhus toxicodendron 9 CH. de repetat da că e necesar. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. La fel. locul computerului pe birou -:. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou.practică. tasare. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. după o suparare sau o emoţie. va fi necesar un tratament de fond. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare. de exemp lu: . din oră în oră. 5 granule de 5 ori pe zi. Trebuie consultat cât mai repede medicul. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele.

5 granule pe zi. Intre timp. membre. 5 granule pe zr. 5 g ranule pe Zl. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. . mai ales pe obraji. pana la consultarea medicului. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. fisurata. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. Medicul treb uie consultat daca: . . ~l Calcarea fluorica 9 CH. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. umflate.ulin scr~t. ~ Si In plus: .DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. _ sentiment de ebrietate. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. 5 granule de 3 ori pe saptamana. In asteptarea unui event. APIS Placi roz. Natrum mu riaticum. Lycopodium.-2Pt zile. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. se iau: Staphysagria 15 CH. Sepia. fierbinti.pruritul sau durerile sunt p utemice. Medorrhinum. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. CH. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM.. Thuya. Local. de ameteli. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: . 5 granule de 3 ori pe zi. Arsenicum album.. -. . 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. si Calcarea fluorica 9 CH. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . se folose sc urrnatoarele alifii: . Tuberculinum. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. adaugandu-se alifie eu calend ula. Calcarea carbonica. eu durere intepatoare ~i rnancarime. 5 gra nule pe zi. -in toate eazurile. supuranta)? Care e locali zarea (fata. ameliorare la frig. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. pentru un tratament de fond.ua~ tratament chirurgica l. pana la consultarea medicului. :} Experienta mea: In 9 CR.alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste.eczema este suprainfectata. pana la consultarea medicului.

continand un lichid galbui. -¢. . se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. 5 granule de 3 ori pe zi. . Trebuie cautata si tratata o micoza. 5 granule dimineata si seara. bineinteles. 9 CR. . ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. ca faina.§i mancarimi cu supurare. 5 granule de 3 ori pe zi. . la nivelul pliurilor. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: 9 CR. -¢. actiune foarte rapids. ca mierea. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici.Experienta mea 9 CR. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . si. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. -¢. 5 granule de 3 ori pe zi. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). cu spasme si prurit intens.Experienta mea: In 9 CR. actiune foarte rapida. -¢. -::Expe rienta mea: In 15 CR.Experienta mea: .Experienta mea: in 15 CR. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. 5 granule de 3 ori pe zi. t ratamentul de fond va fi indispensabil. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. -¢. cu descuamare foarte fina. r ~ Experie nta mea: 15 CR. .184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. mai ales Q!!pa urechi. dezinfe ctare locala. ECZEMA: cu descuamare.Experienta mea: in 15 CR. trebuie cantata 0 circumstanta alergica.Experie nta mea': In 9 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. se impune putin regim. -¢. Este tratamentul de baza al marilor eczeme.

D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. leziunile apar in fiecare i arna./ . mai ale s in cazul unei piele groase. pielea pare murdara.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. -¢. Crapaturi a varurile degetelor. . rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. . cu' supurare usoara. '--_.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. RADIUM BROMATUM .E. lJ .PRYSAGRIA' Zl. mai ales la pliurile articulare.

spaima . . Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. pana la consultare a medicului. Nicole. ~ SEPIA 9 CH. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. moartea unui apropiat. trebuie instituit un cJimat de incredere. cu fi suri. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. din care iese un lichid gros. Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. aspee tul fisurat. 48 de ani. de patru ori p e zi.Apare foarte des. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. trat amente. 5 granule. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. 5 granule. Leziunile sunt uscate. inainte de cele doua me se. teama de a fi parasit (Pu lsatilla). ~ BELLADONNA. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. Calcarea carbonica. ~ MEDORRHINUM 15 CH. Jean in varsta de 37 de ani. apoi 9. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur.' 5 granule de 3 ori pe zi.. apoi 15 CH). : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. util si dupa radioterapie. I doza .in varsta de Sluni. probleme familiale. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. mai ales iarna. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). seara. Juliet te. ( ~ IGNATIA 15 CH. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. ~ PSORINUM 15 CH.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. iar parintii trebuie linistiti. 5 gr anule. ehiar sa-I suprime. e greu sa fie bruse suprimat. oprin du-se la eea mai mica agravare. . nedureroase si a par In urma supararilor. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. Elliot. In urma unui puseu derita r. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. In plus. 1 doza pe saptamana.' \\. ~ PE TROLEUM 9 CH. galbui ca mierea. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. stres violent. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei.S granule. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. De exemplu. 1 dozii pe siiptiimana.. ~ Problema alimentatiei . \ ~ GRAPHITES 15 CH. are un eritem fesier. dimineata.. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. spaima (Gelsemium). Lycopodium. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond.. supurant. inainte de cele doua mese. 5 granule. in varsta de S luni.

o I .

5 granule de 4 ori.:. 5 granule.$. 5 granll:le la fiec are ze~e minute.Apis 15 CH._". 'JL . Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. la fiecare doua ore. Bineinteles. in alternanta.•.. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. timp de cincisprezece zile. ENUREZIE k7: . zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH... in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio.~.' .'-lC. . imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala. :."~ I.~«.I~· 'f..~. .ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica.•~4:1i. in alternanta.' <it!> . Se impun consultarea medicului si analize. ELECTRICITATE" . Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH.C . J • EMOTIE .x.'.. 5 granule. . articulatia e examinata..-. 5 granule. din ora in ora.··Ii. .... .~.in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. di n ora in ora pana la consultarea medicului.d.188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH..• .. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.tJ:.."'~:"!J:AH. . ':Jlj.:=-."'..•. . in alternants.. in primele trei zile. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi. in prima ora. . sensibilitate la electricitate: Phosp horus. Home .Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH. 1 doza de repetat dupa sase ore.t.Arnica 15 CH..

.ernotie vesela: CoJJea 15 CH. urinare '(cazuri rare). frustrare: Staphysagria 15 CH.... . 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e.·10 Incontinenta materiilor fecale. -Vezi INCONTINENjA..a cai'lo. Inainte de patru ani.t~. . •. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. ..'.Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv. Acest simptom la copil. 0 doza: . in alternanta..::. Intre timp. daca e necesar. precum si. J 1\ I ® -.emotie puternica. daca se respecta curatenia zilnica .1. timp de 0 luna. sa se faca un exame n fizic si psihologic . . cat mai repede posibil. Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH..I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv . frica: Gelsemium 15 CH. se iau sistematic: Equisetum 5 CH. ENCOPRESIE tt·~. Apo i se face 0 analiza a urinei. Vezi ANXIETATE. ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare. .opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te. excitare: Ignatia 15 CH. .r' .al copilului. nedreptate. In marea majoritate a cazurilor. .Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.11ft ~P~~AMENT '''''. Trebuie re spectate cateva reguli.ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire.1)"" ~. In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. cautand 0 anomalie . Se ia. Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c.. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). care are probleme de crestere. T·~ ~·. . din ora in ora. _ vexatie.emotie puternica. 5 granule. rezultatul e n. dupa treipatru ani. ". .'t. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal.

ERITEM SOLAR . . c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. la fiecare repetare a durerii. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH.1 doza pe saptamana. se ia Belladonna 9 CH. in cura de trei luni. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat.dad pielea e de un rO $Uaprins. . in alternanta. 5 granule pe zr. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului. arsura la plaja: . 1 doza unica. 5 granu le din doua in doua ore. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. "' . . aceeasi posologie. 5 granule.'.• .f' ).esi ne. Dad sangerarile se repeta. 5 granule. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. 5 granule. umflata. 1-2 on pe an. Vezi CONVULSIE. precum. 2 compnmate dimineata si seara. . 'EPISIOTOMIE .190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). urina foarte abundenta. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH. si Belladonna 9 CH. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. 5 granule de 3 on pe sapt amana. 5 granule. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH.. in alternanta.\.daca pielea e roz. si o. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii. $1Sllzce~ 15 Cl-!. de 2 ori pe zi. din ora in ora.steocyn. . E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. arsura de gradul unu. precum si 0 alifie eu calendula. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow. l~ fiec~re ze~e minute. menstre hemoragice. 5 granule ora de ora. in alternanta. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . Cereti sfatul medicului homeopat. 5 granule pe Zl timp de opt zile.!'. de 4-5 ori. ERIGERON Origine Batranisul. In cazul unei supravegheri neurologice regulate.

1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. se vor lua: Heparsulfur 15 CH. .

unele imprejurari declansatoar e corespund IQ. In fine. .!~ fjif' ~. ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . microbii. 5 granule. 5 granul e inainte de mese.mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara." .. ESCARA .~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. . un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. 5 g ranule zilnic. . u miditatea.~~~. ~ sensibilitate la cald:ILachesis. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~.~I. c~ldura. si Pyrogenium.indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. Vezi AEROFAGIE.192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. 5 granule inainte de mese.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. '. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. ETHYL SULFUR I. pr ecu~ virusii. . alergenii. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. ~. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH.disfunctiile organice. furtuna). ora de ora.. DICHLORATUM . .. special. in alternanta.fi foarte utile: Pol len in alergie. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.. . ~ ~ . unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate.. . Local.. . ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat.:~"':""'f. marea. pentru medicuL homeopat. Tratamentul se continua pana la cicatrizare. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. In toate aceste cazuri.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. ~'. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale. Mezereum 9 CH. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM. muntele) atmosferice (vant.

in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu.t~'t. in acord cu evenimentul. da r si cu sensibilitatea sa deosebita. . De exemplu. Medicul homeopat este interesat mai curand de s.•.e~~atiile bolnavului. . r» ."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~..'. nu neaparat. ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor..un sentiment de gelozie: Lachesis. dupa 0 despartire brusca..un sentiment de parasite: Pulsatilla.studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii... .. M'::. Este un element fundamental al. 0 per soanapoate sa simta: . .r.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita..fli..JI ~~.

.I' Origine L~ptele-~uculu. 1 cutie . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee.veruca plantara.un sentiment de vexatie: Staphysagria.<i-f.Ieziuni cutanate. •It . .un sentiment de tristete: Natrum muri aticum. cosuri cu varf alb. Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa. -denga. .. Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe . . agravate inainte de menstre. De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil. ..i .. Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza. ") \ ! Principalele Indlcatii . Paragrippe.~:i.. . .Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice.dureri ca niste arsuri. Acnee. " EUPHORBIA '. ".basici. . EUGENISM ~l' . . sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale. Simptome caracteristice . denga.! .. . Principaleie indicatii .gripa.. Principaieie indicatii . fie cii e organica sau psihologica.'.194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 . EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India.

lacrimari iritante. . EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri. in II) • . Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. al carei fundament este respectarea diferente i. ' Simptome caracte ristice . provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor).Simptome car acteristice .inflamatia pleoapelor. pare depasita astazi. . administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode. I n plus.~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. ~ d ureri oculare. Aceasta conce ptie. Origine EUPHKASIA eta eta ". .sindrom gripal. .senzatie de curbaturi. Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. de sfaramare a spatelui si a membrelor. principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. foa rte departe de etica homeopatilor. .

t . . timp de 0 saptamana. f Principalele indicatii Prurit. in general lara eruptie. Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. 5 granule 1-2 ori pe zi. 5 granule dimineata ~i seara. " Principalele lndlcatil .. 5 granule de 3 ori pe zi. f/ I / .196 tuse cu expectoratie mucoasa. Origine Hrisca. FALANGE .r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. . . . . JACQUES BOULET 1 . ~i Cr ataegus. .. 1 capsula de 2-3 ori pe zi.a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. ( F .' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. ~i Calca rea j1uorica 9 CR. '. Allium cepa: boala fanului.a pielii: Romeplasmine.rujeola. se adauga oligo-elemente de cupru. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi. In cazul puseelor acute. ~ .conjunctivita alergica sau infectioasa. \ . in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. I I EXCORIATIE ' . . lntre timp: Acht 9 CR. 5 granu le 1-2 ori pe zi. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR... . . 5 granul e de 2-3 ori pe zi.... "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic. ) . 5 granule 1-2 ori pe zi. _ I \ . 5 granule pe zi. si Bryonia 9 CR.

I " l! f '.FARINGITA . Vezi DURERI DE ' GAr. . r ' .

trebuie sa duca l a consultarea medicului. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. FECULENT ~escperir. In prima faza. de 3 ori pe saptamana. herpes: Sepia.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Natrum muriaticum. ci un simptom. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. FEBKA. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. 5 granule din fiecare pe zi. ~at ~ireactia generals a organismului. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis.acnee simetrica pe fata: Arnica. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. Natrum muriaticum. . dupa unele alimente. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . . chiar si moderata. prurit In special. in ciuda unui tratament adaptat. iar prezenta tulburarilor urinare. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. _ eczema a pielii capului: Sulfur. - . JACQUES BOULET J 199 . <ii> Febra nu este 0 boala.sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. Ip aceste limite. . De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice.~l_Bryonia 15 CR. Principalele indicatii . mod erata. precum crustaceele . _ eczema in ju rul gurii. C~~i consult obligatoriu.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. . cand e bine adaptat. 5 granule din doua in doua ore. care d ureaza mai mult de trei zile. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. deoarece trateaza aHHleziune a. ca sa nu se ajunga la convulsii. . . Principalele indicat ii Urticarie cronica. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. " FECALOM . a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. .+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ~ agravarea prin feculente: Alumina. _ 0 febra.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A.

.

' ~ . _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai.J iote cu flux laminar". ~ Urtica urens. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor. . fiira aceste hote.• 1" Principalele lndicatii . Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. sangerari ale nasului. . Phosphorus: fenomene hemoragice.200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri . bronsita. gripa.. Lycopodium: urticane ahmentara. anemie. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. Bryonia: traheita. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH. _ oboseala.instabilitate vasomotrice. I. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. In cursul etapelor urmatoare..paloarea mucoaselor. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului.. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica. . Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles. toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub .. atata timp cat se pot d etecta molecule. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor. adica pastrand 0 atmosfera fiira particule.periartrita ~capulo-humerala. hipersensibilitatea la zgomot. . la Comparatii ~i asocieri . Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale.. It. FIABILITATE . apoi pornind de la analiza ei chimica. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta.• J . FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. . Kaliu m carbonicum: oboseala. De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. fie prin experimentari.oboseala in urma unor anemn tratate.. . modi ficand astfel puritatea medicamentului. Acest lucru e ste foarte important caci. Simptome caracteristice I . ci pe 0 baza ernpirica.inflamatia umarului. . fie prin observatii cIinice. apoi aspectul ex terior..

••• _~ _.inflamarea timpanelor. t Origine .: .. . .' . Fosfatul feros. Principalele indicatii -traheita. Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.1 . ~ ~ . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor. . ..::i.otita.I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:.• s. .fenome ne hemoragice localizate.febre moderate.c:a &~ .•. . bronsita.

In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului.. sau i nfirmata de un exam en Doppler. constituie garantia calitatii produsului finit. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. solutii. Flebita trebuie sa fie s. Tratamentul homeopatic. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. clinic. Empirismului prescripti ei. se consulta imediat medicul. i n special pomind de la dilutiile puternice. . ®~ " •. prin ecografii. 5 granule dimineata si seara. 0 durere la palparea pulpei piciorului. Pana la consulta rea medicului. . In schimb. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie.® .u mai exista ~o~tr.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala. si Fraxinus americana 5 CH. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. 5 granule de 2 ori pe zi. ( . permite intarzierea evolutiei sa le.sepres<:nu medicamente anticoagulant e.ol chimic posibil.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. l-:' FLICTEM . lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt. daca este i nceput din timp.. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. Ca 0 completare si preventiv. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. ' FISTULA. FLEBITA. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante. daca exista indoieli. suspensii sau ge~ule. ' FIBROM®~ . regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. Sistematic . dupa unele interventii chirurgicale. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. 5 granule pe zi. cand n. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante."enef)~etice".202 JACQUES BOULET . ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente. 0 nastere s~u un a. tizane. 5 granule din fiecare . de la descoperirea fibromului. se vor lua: Conium 9 CR.vort ~l co~firmat~. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH.~j. .

r >FLUORICUM ACIDUM . trebuie consultat medicul: . (Q (Q . 5 granul e dill doua In doua ore. . Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH.~ . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a. drept complement al in grijirilor dentare.daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . in alternanta. ... si local alifie cu Ratanhia. se i nteapa pielea. ~ Origine Acidul fluorhidric . -:.daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli. dimin eata si seara. Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH. ... 5 granule din fiecare..:. 5 granule..Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond.: ---------------- .. . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.. Intre timp. . Atentie. de 2 ori pe zi. timp de doua zile. 1. se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH.

I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. _ foame noaptea: Nux vomica. . . 1 do za de 3 ori. eczema vancoasa. . .de teren).obiecte stralucitoare: Stramonium. Natrum muriaticum 9 CH. 5 ~fanule dimineata. I • . ~ Pe la prinz~. 5 granule. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. . ~ Pe la orele ze ce .. Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH.. I. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor.moarte: Arsenicum album.intuneric: Stramonium: .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi. 5 granule dimi neata. FOLLICULINUM·! . 5 granule d imineata. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. Vezi AP ETlT. _ _ ulcer varicos.m ultime: Argentum nitricum. '1 t t 1r j .vii tor: Anacardium. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC.hoti: Natrum mu riaticum. .apa: Stramonium: . . "' . . .cutit. . .de 0 nenorocire vii toare: Causticum. 5 granule de cinci ori pe zi.Lyc0p'?dlum. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren). ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. .204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . .animale: Tuberculinum. '. . 15 CH. . pentru calmare Ignatia. la un interval de douasprezece ore. si Arsenicum album 9 CH. Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond.de 0 maladie incurabila: Ars enicum album. . . . . aspect taios: Alumina. Pyrogenium 9 CH. _ foame in timpul migrenei: Psorinum. _ foame intre mese: Antimonium crudum. . Sul fur (tratamen!. Lycopodium . .furtuna: Phosphorus.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate.

Folliculinum. fabricat pe baza de folicu lina... .1I. Origine Foliculina (hormonul ovarului). excitatie..-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate. chiar daca indicatia lui este foarte limitata.•.r~1. FOBIE+ V~zi FRICi II .••. castigare in greutate si modificare a comportamentului..-.:.. . Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite. acest medicament este prescri s in 15 CH. 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului.umflare abdominala.sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani... . In general.. agitatie. Principalele indicati! .... • .•.. . precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a. FOAKFECE (teama de) + ... ~" ).. .... cu actiune general a in practice. .:: . dar se comporta ca un medic ament puternic...•.."".. este un medicament izopatic in concepti a lui.

'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. .. JACQUES BOULET HORMON. indica sensibilitatea la Thuya. Principalele indicatii Cistita cronica.".. trebuie consultat un oftalmo log. Vezi TEREN.+ . ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului. E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. J'f. orarele si ritmul unei afectiuni . Origine Frasinul alb. repetitia. in 5 CH. V ezi SLA-BICIUNE. 5 granu le de 2 ori pe zi .' 1 FOTOFOBIE .•. FKACTURA @> I " '\ . . ..constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. r FRECVENTA.. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 .. ca esti "din sticla". MOD REACTIONAL CRONIC . FORMICA RUFA Origine Furnica rosie.lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. .migrena. infect ii ORL . herp~s. lO J FRAXINUS AMERICANA .nsf ~ Frecventa. 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi.

Pul satilla. .Osteocynesine. 1:. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. 11?zi OBIE. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi.senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata.senzatia ca esti inghetat. ~ Frig generalizat . Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. de repetat daca e necesar. ~ Frig localizat . 2 comprim ate dimineata si seara. Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. '-------------------------'-------------------------------- . . 1 doza.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH.piciorul drept: Lycopodium.Symphytum 5 CH. pentru resorbirea rapida a hematomului. 5 granule de 2 ori pe zi. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. consoli dare. radiografiata si imobilizat a. Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. FRICA.'. ~ Timp de 0 luna J . .extremitati: Natrum muriaticum.nas: Arnica. . . . Sepia. prevenirea unei algodistrofii si reeducare. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album.

_. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. In alternanja. dicamen te de teren sau de sensibi itate: .r. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH. : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . irascibil: Chamomilla 15 CH. .): PRISON li-"" '1:. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE . . care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. subiect autoritar. e sem. S lfi . durere frontala: vezi DURER! DE CAP. FULGERt\TOR ~J. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. . .frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium. .o. .:.'!!r!. unor me ..copil capricios. u ur...frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s. brusca: Aconitum. 1. FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . Durere fulgeratoare... d . zona zoster).ron.:-. 5 granule pe zi. In ritmul durerilor (sciatica. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' .fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux .!..febra ridicata. l: ~. Vezi NEVR ALGIE.. + FVRIE .lu~. PRUNTE .in cursul febrei. .acnee :·1 im . . G I .subiect nerabdator.eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum. .""~". 5 granule.lca. •••.v. orgolios: Aurum 15 CH.

Vezi SENTIMENT.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH.~ePtate: Staphysagria 15 CH.. Origine . FVRVNCVL Vezi ABCES._ Hormonul de stimulare fohculara. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . Senzatia de fumicMura. I doza.anxietate. . Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. -------.-~ . Apis. spasmofilia. de n.Senzatie de frustrare. I doza. 1 doza.

". 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). In even tual diabet. sun~ deseo~l exas . GANGLION Vezi ADENOPATIE. in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize.. Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. in afara aliiptiirii. ~------------------ . Vezi ALIPTARE. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. trebuie sa duca la cons ultarea medicului. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme.

. 5 granule la fiecare doua ore.. d'~ a: . la fiecare j umatan.senzatie de piatra: Bryonia. inainte d~u:::esele ~~ C.:~.voma care usureaza: Nux vomica 9 CH. ~ . H.~. 5 granule la fiecare doua ore. i~ varsta de 74 de ani.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile.Arsenic um album 15 CH. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: .crampe: Cupru m: .Veratrum album 15 CH. trebuie sa se consulte medicul. sau Aloe 9 CH. . sap~ C!I~NA9 CH. g~a ~ e SlUS. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig.. 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. . -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH.balonari: Nux vomica. .'i. Se simte obosita si anxioasa. I n aceste doua cazuri. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore. daca diareea este urgenta. pnnclpa e.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . posibiI. III alternanta.tulburarile persista. imediat vomata: Phosphorus 9 CH. 5 granule dupa fiecare ma sa. i n alternanta. 5 granule la. .!rblo vegetabilis 5 CH. timp de opt zile. din ora in ora.senzatie de apasare: Nux vomica. 5 granule ora de ora. Are ~l l .r. . . Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. granule.~". daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala. 5 granule d{n fiecare . diminea!a si seara.in caz de sete de apa rece. pentru recuperare.. aca iarea se opreste S a se preva. granule..i:~[' . . . rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci.. GAZE . .fiecare doua ore.senzatie de gol: Sepia. cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. GAFAIT ~al.. t::{. pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. timp de aman a. cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.In I?oaptea asta.t <il> . Daca. daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di . I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. se ia medicamentul indicat in 5 CH. 5 granule. 5 granule la fiecare doua ore. 5 granule din ora in ora. ~ Madeleine. .arsuri: Robinia..

Dificultate de a respir . 5 granule Vezi ASTM. Se consulta GAT -~. BR ONSITA. GEWZIE . SlS .'I'Ij-". ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. fi '. . I ar 0 vegetabitts 9 CH. medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca. -'. Vezi DURER! DE GAT.~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache .

bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . Copilul incepe sa-~i suga d egetul.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. tulburarile persisra. 1 tub. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . nu doarme. care provoaca un comportament de regresie. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. Desigur. actioneaza asupra febrei. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. Iasomia. In toate aceste c azuri. are un comportament de bebelus. 1 doza. Daca . 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. ~ Impresia cd esti parasit. provoaca tulburari neurologice importante. d ar.artro hi ICU. sa faca pipi in pat. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. care cedeaza: Kalium .214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. ii ':'''!tL'~I:l. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. impresii false sau inventii. '" . sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR. 0 ruptura senti rnentala. in doze mici.erjoliatum: gripa. ' iecare e oua on pe ZI' . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH.Impr esl'a de labi ~ . de doua-trei or i pe zi. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita. Gelsemium 15 CH. I. GBNUNCHI . daca tul burarile persista. Paragrippe. e e on pe ZI. Simptome caracteri .d uren de menisc: Petroleum 9 CH . putand chiar sa fie delir ante. 1 cutie. m. Adultul pliin~e. trebuie consultat medicul. in doze mari. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. ~ Exagerare.

Nu exista tratament home ti . GLAUCOM® "t.paralizie..buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. Principalele indicatii . ~ .cefalee con gestiva cu tulburari vizuale. I!.'.f. ... opa IC pentru glauc om. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep. ."<i~ -1~fi:. .p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_. t remuraturi.e O~Ipe :1. neaparat mers la of talmo log.recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI.. •.stice .. . La barbatul adult. :_. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste ..~:"-'" 1\. Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile. . 'paralizie ca urmare a unui virus. Daca tulburarile persista .. . zit· . ---------- .. .ed~ e:a~l11~t de medic..i¥~~:". ~l se r a Mercurius tre. r~ GINBCOMASTIB '$:.cefalee occipitala. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' .anxietate de anticipare. cea mal mica banuiala.trac..• "". trebui e GINGIVITA .febra cu cefalee si senzatie de abrutizare...gripa.adormit greu cu trac.

_ . 5 granule de 2 ori pe zi.cat mai. .repetat de 4 on In pnma ora. Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te. Principalele Indicatii .enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi..Arnica 15 CH. _ Nitroglicerina. .216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . care au tendinta de obezitate. care se manifesta prin usc aciunea oehilor. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia. de repetat dupa sase ore. GRATIOLA Origine Veninarira. 1 doza. Origine Plombagina. _ r • De la inceputul reeducarii ~l . . infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic . . grafitul pentru creioane. . GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . cat si la adulti. . GNAPHALIUM Origine Imortela galbena. ma i ales la copii.tahicardie s i hipertensiune arteriala.veruci in jurulunghiilor. . trinitrina. de .. .Apis 15 CH.hipotiroidie. In timp ce se pune gheata pe articulati e.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. m ai ales la femeile la perimenopauza. Medicamentul ~o.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. dupa urechi. 5 granule pe Zl.in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. din doua in doua ore. Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura.eczema cu supurare. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna. _L .leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat.m~opat~c t~ate.hipertensiune arteriala.H.constipatie. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat. in alternanta. . ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne . Ec zema. .aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. flatulenta cu hemoroizi. .congestii cerebrale violente. . . . Simptome caracteristice .i ncetineala mental a si genitala. P rincipalele indicatli . . Graphites este eficace atilt la copii. a gurii si a mucoaselor.. 5 g ranu~e.bufee de caldura. 5 granule.cefalee congestiva. _ . Simp tome caracteri sti~e . eu cefalee. 5 granule de 2 on pe Zl. precum si la femeile anxioase. Ledum palustre 15 CH.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. Principalele indicatil . in primele trei ~l. le. E indicat sa s e faca analizele de cuviinta. .r~ped~ posib!l:~ . Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. _ .. .

_ .

5 granule d~ 2 on p~ Z1. prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum. GKA. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire.BIT+ Totdeauna grabit. repetata de 2-3 ori._ Nux vomica 5 CH. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. SARCINA. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. rei{[~tea''exercitiilor fizice. dermatologice sau nervoase. 5 granule de 2 ori pe zi. asociate cu medicamentele corespunzatoare. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. 5 granule pe zi. Kalium carbonicum.dupi . cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· .. Compara tii ~i asocieri .218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. 5 granule din doua III doua ore. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. 5 granule din doua III doua ore. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. modul reactional al acestei persoane. in mod ereditar. inghetata sau dupa ce s-~.omare Ipeca 9 CH. De exemplu.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. Graphites -. dulciuri. Este clar ca terenul. alergice. pe 0 perioada de zece zile. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. Nux vomica s au Calcarea carbonica. avand ca medicamente de fond Sulfur. . ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. Aceste carente induc. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. 0 buna igiena alimentara. 1 doza. or. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. VOMA. Greati care n u se amelioreaz~. aut ceva rece. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea. Thuya. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. Coffea 9 CH. ~reati in urma unei indigestii. Greati dupa ce s-a baut cafe~ .

urma unui. desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat. ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au. .GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i.b. eveniment psihic ( doliu. concedlere). ---------------- ... persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon). · .rusci . ... a Uneon".". .ln. .

de asemenea.Pilosella TM -Fucus TM. sau Cereale incoltite 6 X. .granu epe~I. de 2 ori pe zi. apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH. .rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er.~1 100 de picaturi . 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . zi: ..l~~~~~:~ s~ . . » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. ' X A A . Ch. e. 5 granule pe zi. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X.c omplet ~i realist.220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. 5 Zl. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. in plus. . In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. --'. ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt).f. .t . --. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita.2 comprimate dimineata si seara. 5 granule (sau 1 fiola). Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. 15 picaturi in ainte de mese. pierd din greutate. La persoanele pre a putemice. 5 granule de doua on pe Zl. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. Tratamentul e format din medicamente de teren. Silicea sau Phosphorus. .pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. pre cum Natrum muriaticum. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH. cu 0 jumatate de ora inainte de mese.:. intestinale: se ia preparatul urmator. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. 5 g ranule pe zi. 5 granule pe zi. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). III iecare din . . ia preparatul urmator.. preparatul urmator. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar.

~ "..f Origine Grindelia robusta. . Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. ~'~~":~l.•. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii.' GRINDELIA . cu sufocare.

. 1 g. cu fng moder at. ~ Sau: Picaturi cu esente. de 4-5 ori pe zi. absenta sudoru. . ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. timp de aproape . 2 comprimate de supt ora de ora. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Si In plus. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. In granule: Oligogranul. Atentie la convulsiile copilului mic . ' . 5 granule de 3 on pe zi. n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. curbaturi la spate si picioare. oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. oscilant a. 5 granule. fata rosie. gat uscat.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. fata rosie acoperita de sudoare. 39 de grade Celsius. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. In fiole: Olig osol. _ elixir d e papaina. La copil. timp de opt zile. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. Febra brusca. stabilizata. timp de doua zile: Paragrip pe. cap. ~ Si In plus: . . ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. ' BELLADONNA Febra brusca. ~ Sau: L 52. -pin. opt zile. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. 1 fiola de 3 on pe Zl. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. globii oculari sunt foarte sensibili. 39 de grade Celsius. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). angoasa cu agitatie. la zgomot. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). depr esie. 40 de picaturi in putina apa. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . alternants in 9 CH.. Granions. . 1 g. 1 doza de 3 ori pe zi. f~is?ane. -----------------------------'- . . agravare la lumina. timp de tr ei zile:. progresiv~.eucalipt. 1 supozitor d imineata si seara. 125 el. congestia fetei. STRAMONIUM Febra ma~e. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. 1 g. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. survenite in perioadele umede. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. . cosmaruri. Microsol. de la primele simptome. durere i ntensa In oase. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore).re. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. timp de doua zile.

5 granule. moderata. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor .toate. se simte ~oarte ob~s~ta. .224 Este cel mai important caracteristice. . absenta setei. sete. dure ri de cap. timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH. ~ INFLUENZINUM 15 CH. insotita de anxietate. timp de opt zile. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. 5 granule de 2 ori pe zi.Experienta JACQUES mea . Daca tulburarile persista. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. din ora in ora.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. durere ascutita in trahee si bronhii. 5 granule de 20ri pe zi.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. rigiditatea cefei. prostratie ~i depresie accentuata. in urma unei gripe. de patru-cinci ori. anxl(~a~a. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. GELSEMIUM Febdi brusca. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . pe 0 vreme foarte rece si uscata.. ~ ACONIT 9 CH . 5 granule.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH.varsta de 62 de an i. . -.8T . din ora in ora. foarte ridicata.amarealain gura: Chelidonium 5 CH. BOULET . a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. trebui e consultat medicul.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . iu.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. . GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. . -¢. medicament al grrpei cu dureri 1 doza. 1 doza de trei ori pe zi. in alternant a. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. tus ea e dureroasa. . GU. Febra e moderate. dimineata.alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. inamte de cele doua mese. 5 granule dm fiecare. . . 1 doza.ou stnca t: Arnica 9 CH. 5 granule. . Atentie i n cazul vomei. tusea e seaca si dureroasa. de trei ori pe zi. in ian uarie 1985. Georg~~e. timp de doua zile.gust de . 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 or i pe zi. '). ~ OSCILLOCOCCINUM. zile. 5 granule de 2 on pe zr. senzatie de uscaciune. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. · .?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. FERRUM PHOSPHORlCUM .

c. ~ Experienta mea . 5 granule de 2 ori pe zi.5 granule de 2 ori pe zi.. 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta..:. ca cea provocat a de 0 aschie.:. durere ascutita. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda.. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••. ___ .'. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig.!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u. ~ Experienta mea .:. in gat sau laringe. miscare.. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor.. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane.. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de.gust dulce: Stannum 9 CH.•••••• " ----------------------- . 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. Atentie la urechi. . In timpul iernii anului 1999. ~~ .

tratamentul oat .. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. . 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . la fiecare ora. mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . . lntre timp. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. ( . esentiale sub forma de picatu .eucalipt (1 g).JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . groas a. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge.n toate cazurile.devine. bine instalat. Febra poate sa fie de scurta d . entru COPl:. 50 de picaturi dimineata si s eara. lara sudoare 'xperienta mea . iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. de repetat de 3 ori pe zi. rinita. GUTA®J. brusca. p eumtne. ACONITUM ~ebErama:-e. se recoman da seara.fi . timp de trei zile). in 9 CH. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos.cu inrosirea fetei. . ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. Oricum. timp de doua zile. ~. in alternanta. 1 doza. -pm (1 g). pauza. . 5 granule.c~mbri~or (1 g). galben-verzuie)? E bland. se ia Dissolvurol. Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic.d medicament foarte bun pent t t urata. In caz de criza. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace.. trebuie sa c onsultati rnedicul. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. 5 granul e din ora in ora.. In schimb.pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. I. ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic.~lixir de papaina (125 cl). cu apa. ar Aco . in hiperuricemia e ronica. al gleznelor sau genunchilor. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul). .

. constitute diferenta fata de cele lalte . mucoasele sunt uscate . doua medi~amente.nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. BELLADONNA Febra mare. deseori os cilanta c . Febra mare. 1 ------~-------------------~------ . din nas e limpede si abundenta. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. GELSEMIUM . <} Experienta mea . . zare ~I uren de cap. cu senzatie de abruti .. sudoare. Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei .d .

nas . ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . ~ Experienta mea . Totul se amelioreaza in aer liber. trezeste cu senzatie de Henri. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. . cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. GUTURA/: incepe cu frisoane. cu dorinta de Senzatie e nas in . . . FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. 5 . # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. rarit in functie de ameliorare . guturaiul cateva on. 5 scurgere groasii 0 .228 JACQUES BOULET . din ora in ora. NUX VOMICA Nas infundat noaptea. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. c _ _ _ ~ . ~ Experienta mea . ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. in alternanta. d ape doua s aptamam.a. din expenen. in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat. in PUL STICT~ altern~nt a. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. . .~itundat tnj. She. mult e frisoane. ameliorata de caldura Iocala. Tratamentul trebuie _. ale urechilor. m ora in ora. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat.di CH. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. _ E prezenta si dispozitia proasta. cu str anuturi la frezire si rinita clara. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. rara rezultat. stergere a nasului. Se simte abatur.

-..•••••.-. durere a sinusurilor frontale.~ ..~. --"---------. _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco . . .5 grade Celsius. totul se amelioreaza la caldura. . in alternanta. scur gere abundenta . ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. in varsta de 3 ani.. KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase.. iritanta si usoara . neiritanta. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie.. irit .. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun. formand dopuri si mueozitati. Thomas. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE).. eu dureri ale mueoaselor faringiene. E rinita CEP~ .. In special Iacrimarea ~... Deseori. din ora in ora.. dar tenace. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore. in mtenor.. febra se mentine sub 38.. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta.---.-... . in 9 CH. lacrimare. EUPHRASIA.... 5 granule. {> Experienta mea .-.Scurgerea e de un galben deschis. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda.. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi.-. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te.... 5 granule din ora In ora. .

~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. timp de zece zile. 1 I ------"---------------- . A facut studii de medi cina la Leipzig. unde $i moare in 1843. . Rornanesca: 0 viata itineranta. apoi la Viena. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. 1 doza. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. 1 turne continua.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. Pr eocuparea sa. 5 granule dimineata si seara. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal. 1 lui de tuse in 15 CH. galbena. si se instaleaza la Paris. in 9 C H.. rigoarea observatiei si a experientei. ~ Scurgere pu rulenta cronica. adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare.<:r Experien(a m~ea . ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. dupa imaginea epocii sale . refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. SILlCEA ~ r .2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand.<:r Experien(a mea. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. x. In schirn b. majora a fost farmacologia. marcata cand de succese. Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. recunoaste re si onoruri. La optzeci de ani. la varsta de optzeci si op t de ani. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. IplclOasa . Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. cand de atacuri $i procese. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. Intuitia sa a constat In . in Saxa. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui. Melanie d'Hervilly-Gohi er. independenta de spirit.

. " .A7. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann.~~.. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE. DINAMIZARE)... Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om.:. Ea a dus de mal' . P. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. Perceptie anormala. se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei.r-. 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). 4 ~~ . "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. care confirma . IlAMAMELIS _ . Homeopat ia se nascuse.1. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE . Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ .. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale.. In 1796. ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici.. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. Mai tarziu.. sunt imunizate impotriv a variolei. In toate '1" 1 doza. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). cand Jenner face prima vaccina re. ca medic ament. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796.232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite).'~ ~ -. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte. . se ia: Hyos cyamus 15 CH. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. " a nemann. Hahnemann. Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice.in special. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN). cazun e.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e..'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb .~ ~:. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii. trei zile la rand. Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i.e venotollIce.vaccina ".' cO cO . Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii. Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine).. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului. Med .

. -..~ " .... In preparate' Aesc I e Icamente venotonice..icamentul Principalele indicatii ....... dt ( ...•••.... Principalele indicatH Artroza degetului Ahile. precum .. HEDEOMA Origine Busuioc american... tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare.....vance: ' ..•....... ............ '........•." ..""''' ... u us compus sau Hamamelis compus.....hemor~izi..........•••.. ~omparatii ~iasocieri .••.... are nza rtroza).......... In general In asociere cu alte ill di Aesculus.....

5 gran ule In fiecare seara. dar si de un polip In vezica. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei.tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. cu menstre intarz iate. Principalele indicatii . de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. Ap oi.ic. . Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. . HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. 1 doza pe zi.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. Principaiele indicatii . exostoza vertebrala. 5 granule pe zi.: t '..\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. HEKLALAVA~ ~ ~ . 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. si Rhus toxicodendro n. Uneori. timp de opt zile inainte de operatic. 5 granule dimin eata si seara. .febra per iodica la fostii bolnavi de paludism. 5 granule. In primele opt zile. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH. 1 doza In ajunu l operatiei.dureri de splina. Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS. . HELLEBORUS Origine Spanzul negru. Poate sa fie yorba de 0 cistita. .1lmet. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. osteofit. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare.234 JACQUES BOULET .ep. •• . Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase.. de repetat de 3-4 ori pe zi. si Natrum sulfuricum 15 CH. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. insomnie si hiperemotivitate. HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. . Acest m. datorata unei leziuni a sistemului nervos.::: . trebuie sa se consulte medicul. pe langa reeducare si tratamentul cauzei. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. 5 granule de 2 ori pe zi. Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).

---------- .r -------------.

C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . ~ . ' . ' z i. ' A rnlca.:.focar inchis: sinus.hiperstezi e. 5 granule. .' . III zatie de constrictie. cu 0 senzane ' p rurit. din ora In ora. Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. 15 picatun. ... Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. schimb. ~ ~i . HEPAR SULFUR -. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza . . de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. Aesculus campus. ureche interna.. dureri pulsande.dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie.: patruzeci si opt e or . A oi se ia pana In luna a opta. nu tre uie . .In (4-5 CH). de 40 de ani. '. dedit daca ~e diat dupa. .\'. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl.. .' . Ma. hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. de nastere. Examenu ~ar violacei. . ... . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. CH . . hipersensibilitate (Calcarea carbonica).' 1 pus sau Avenoc. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ . In alternanta.. se plange de d~reri . 5 granu e e . ~pSEPIA CUMPUS. . 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . ~ d~ AESCULUS COMPUS. de trei ori pe zi.. abces dentar. ~ AESC ULUS COMPUS.e hemorOldale acute. medicului: ~ Sistematic . . ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. • e. 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. evocand 0 tromboza. 5 granu e e . Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un .~ Laringitd ac .. 20 de picaturi. ..JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . d. de exemplu in caz de abces deschis. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. ' ei trebui e'sa va indemne. ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore.. . de arsura. . intoleranta la cea mai mica atingere. III a e. doze de Arnlca Vezi NASTERE.•. '. granu 1e. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. sa consultali medlcul. extrem de tari.secretii purulente. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). de trei ori pe Z1. Simptome caracteristice . .rcel... de trei on pe Z1..~ nor excese ahmentare. d e pfma la consultarea Se ia timp de ." .

uta . Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH. Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.CH: -laringita acuta. varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== .

Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. I~potnva. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. simptomatic ca t <:1' . hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji. ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. aceasta va fi nri . odihna e indispens b r D ~ . 15 picaturi de 3 ori pe zi. usor reperabile. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. virusului d in viata Ior. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau. "es e . . urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . pentru analize complete. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi.. e 2 on pe ZI. m. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. m alternanta.Calcarea jluorica . 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e .enzeaza pnn eruptii nivelul. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica.. . ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale.~ c U.anule .~W~ (vi rus de tip I). menstrele. ~. oarte eficace atat In plan . ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. timp de minimum 0 luna. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne.d~e amente de fond. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. veziculele reapar periodic febra sau stresul. 1 doza dimineata si seara. ' a rum muriaticum. 15 picaturi de 3 ori pe zi . 9 CH 5 g. timp de minimum cincisprezece zile. El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . ar."Z.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee.mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. lJ. La unele persoane.. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si . la altel di I ~n. C alcarea fluorica ~ . . tratamentului terenului.1 toate cazurile de afec tiune hepatica.m eazul herpesului . . pe ZI. ca totdeauna. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. la fiecare ora. labial solar in mod deosebit N t um ~I.?1a ~I. . de vezicule. t 1 . a~a op~ratJa nu e urgenta. iar hepa tita C poate sa devina cronica. fie la nivelul urii s a re se ca!act. vezicule si apoi cojile. d ~pa operatie. ' granu le. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. vemmente pre c um soarele.

in plus. Daca simptomele persista. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. 5 granule 'in fiecare dimineata. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH. 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei. trebuie sa va supravegheati alimentatia. consultati medicul. inainte de cele doua mese principale. sau eu . pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. aran. 1""-----_ ---l.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. in fine. 5 granule din fiecare.-------. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor.-- . si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse.

In u '. 5 granule .. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. 1 doza. 5 granule la fiecare doua ore. din ora In ora. ora de ora. trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. de repetat. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . in aceste doua cazuri. ~ Genital. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . 5 g ranule din doua in doua ore. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial.' a u. ritmate de ci I '1 e aDJ. . se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta.' eZICUe.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH .-5 granule din doua in doua ore. ca niste ulceratii: Borax 5 CH. ~ La buza. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. in varsta de 39 d . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. Apare 0 pla ga saptamana.' . Umflarea unei articulat~i. la femeie. la ba rbat. n . Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. Copilul trebuie dus repede la medic. Bineinteles.nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. I~ caz d e cr . De la primele simptome.mafii acute. local: Labi acalm. granule. d lmllleata . 5 granule. . timp de eel putin sase luni. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH.' Illfl~. ~IB'J'oma 9 CH. III ora III ora . MURIATICUM 15 CH. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. cu foarte multe vezicule. 1 aplicare la sase ore. sapt~mana. dupa sase ore... edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului.alternanta. III ora III ora. se constata 0 febra ridicata. 1 doza pe ~ s: In caz de criza. ~ CR rza. in Vanta de 44 d . Pana atunci. ca un cos(vezicula mare. . 5 granule. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH.' ~ herpes genital. ~ Genital. Intre timp. 5 granule la fiecare doua ore. 9 HIDARTRozA ® . in. . 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. Apoi. ' Agatha.. 5 granu le. Trebuie il~obiliza:r. se ia ti d d . in alternanta.

Daca tuiburarile '. trebu ie 'consultat medicu!. din doua in .Ilecesar.'. amonium 15 C'H I d . • 0.). Inflamatia' inicilor bursa sero~s '. . oza.. In ~lternanta. perslsta. ~Ianule. . ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . ge repetat daca e HIGROMA . I .

~"..i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm.~~. . 5 granule de 2 ori pe zi.. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . . eficace pot sa constl de mesteacanul - . nu a dogmei. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te . In toate cazurile. crudum 9 C . .' emen . ... 19len ... <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ . ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. ~ .c. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH.se . tinand cont de toate reactiile sale. ierata i recenta. . . pe penoade Aceste medlcamer:te . trebUle. t actlOneaz I ti homeopatlce. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau . mod spasmodIc. Apoi. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi.au \n a'medicamentelor antldepre soare. C eren . '.bine la medicamentele . ~. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte. ele permIt s.aua. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. Aces ea. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . .' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul. -toare-a lmen .l. .' i: rt . atat fizice cat si psihice. in afara oricarei teorii preconcepute. Lach~sis. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica. . evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. '. Aurum. . I t i reactlOneaza . granule pe Z1.~:!~~~'ia. precum si de mediul inconjurator.su~ilutii de 9 s au 15 CH. ! ? . se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii. 1 .''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . Mai tarziu. s.:::~/. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~.tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. a vindeca. a asup . .~. lungi. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente. simptomele perslsta. . timp de 0 luna. l'n plus . ". ~ se con suite medlcul.JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=. HIPOGLICEMIE . al carei singur obiectiv e ste de a trata. moderate ~i instabile. 15 CH. Sulfur. .' . sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. plante loa e .. VeZi DURERE. CH."-"':~-"'''-'"w. Ea este in ser viciul bolnavului.. ~ _' ra fenomenelor congestlve. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!. neregu a.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice . I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a .

care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic.foame b rusca.. gris. zilnic: Nux vomnica 9 CH. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit.?rma _ . 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. prajituri dulci. sub f.si luand In mod regula t zaharuri lente . Se mai iau. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii.5 granule In fiecare dimineata. orez. cu transpiratie si oboseala intensa -. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. trebuie consultat medicul. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . si S ilicea 15 CH. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH. 5 gr anule dimineata. nichel. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers. fuzie pe baza de mashn.zahar.paste. dulceata . si oligo-elemente (zinc. . 5 granule seara. cobalt). timp de zece zile.

ta. meniu gmecologlc.~-'. cu eonstipatie. . 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do . ' Principalele indicatii .. Medicamentul home .secre!ii galbene. . terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .~'. cu ajutorul medicului homeopat. alifie.afta:..-. ~ . An alizele sunt deci necesare. mici arsuri: .gr_ea. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f. Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " .:.nno-farmgita. Origine Specialitate homeopaticii.::. = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa.rinita.~ lca~e~t ~omeopa~lc.Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. . vasco ase. sinuzita' .244 . ~. in cazul rratamentelor . ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. HOMEOPLASMINA. 5 granule pe zi. HORMON Orice substanta activa din u t d .asupra Iperandrogeniei' -. ..conshpatle. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. ~ anta onglllara din Canada. Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita.gas tro~enteritelor acute.. lor e fundamentaiii. . crapaturi.slablre.i:itatia I:ielii. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. Se poate mai intai incerca.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire. Principalele simptome . unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual. .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru. Actiunea lor a ariitat cii: . I . Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina. F . --- . JACQUES BOULET HIRSUTISM . ' insuficientii hepatica.groase. Hormonii sunt co experienp.~ . . .~ . in absenta unei patologii tumorale. un tratament de fond homeopatic. . dureri hepatice. Recent. in special DHA -S 15 CH. .' . . . timp de douii luni..® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. 245 ~. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . in Nicaragua.

----------------------------------- .

uscaciune a mucoaselor. . Belladonna: uscaciunea mucoaselor. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor.. Principalele simptome . spasme muscula re. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii.~. in special dupa int erventii chirurgicale. provocare. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium).agitatia copilului la culcare. Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori). In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase. ale dmtllor si coccisului. care contine. sist emului nervos si inimii.246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _..angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. Principalele indicatii . . -----'---------------------1. . HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric. . . rmmatlUllIlor nervoase.tuse sau criza de astm la culcare.sughit.d a unn compu<:1 s -t ar . Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. Studii recente au ararat c -. alcaloizi puternici. ~e o ngme chimica._~WUtI.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace. . ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. . . de ~ceea gelule.agravare in mornentul culcarii s i noaptea. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. cCJ fQ Origine Sunatoarea. exhibitionism. ..oase ale te ' . . Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. . . » Prescriptie medicaid: . Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara.I1l/ntO. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise..delir verbal. Origine Maselarita. . in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. roplata e cea a antidep . .trernuraturi. Borax: afta.

sufocare. (f T 10 . carora se fabrica medi~ament~l. ceea ce exp ic .: :~sa Ignatia 15 CH. sis t~mului nervos.' . Foarte repede emo tionati. prin distragere.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. sarbatori. dar si emotiile pozitive. To ate'simptomele spasmodlce. fie ca e negativa sau pozitiva. De avut :. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. suspina adanc sau casca. deceptiile. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. ' _________________ ~ . toate snnp 0 . ei rad si plang cu usurinta. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. supararile.. evenimente familia le. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. insomnie. Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. I~Ia~ului 19natiu _.l . care le excita. palpitatii. colici.. reusita personals. . indeosebi p ersoanelor mai emotive. resimtita ca fiin d puternica.J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. paradoxale. tuse nervoasa. tulburati.decesele. ~ in echilibru . Orice persoana poate sa prezinte. i nuca vomica (Nux vomica). accidentele. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine . r ontaitul nervos al unor alimente. Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. Simptome caracteristice .DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. Cuprum: spasme. cu ocazia uneiemotii putemice. Situatii sensibile . simptomele de Ignatia. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. spasmofilie. nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v .aniaceelor). a~ . _ nod i n stoniac. Gelsemium: trac. Coffea: insomnie . vexatiile. Persoane sensibile ' . 1 tub. In aceste im prejurari. Principalele indicatii 'schimbatoare. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme .nod in gat. 249 I leTER Vezi HEPATITA. ci intensitatea cu care este resimtit.sermm e e . pe baza contine numeroase semmle .

se consulta <iJ> medicul.-.250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET .' ~. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m . in timpul fazei de incubatie. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE. de mlgrene. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. parca solzo~sa. In toate ca~u~l e. timp de doua zile. timp de \ 0 zi... 1 dozape saptamana. IHTIozA Pielea uscata. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. \-::.de 2.. . . Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase.'=. in cura de doua lU11 l. In cazul epidemiilor de gripa. persoana incearca sa-si s~hi~be. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. 1 doza de 2 ori pe zi.on ~e an: . se ia INDIGESTIE '".~~~e~tul Se adauga. ideile. 5 granule de 2 on p e zi. si fluorica. groasa. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR.~. c~ multe ~escuamari. Daca tulburarile persista. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc.

. S'granule zilnic. .cu sudori reci. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. Sepia 9 CR. . localizarea lor precisa.dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. . -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH. .la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare). dupa masa: Nux vomica 9 CH. . 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. timp de 0 luna.ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. 5 granule zilnic. mergand pana la pierderea cunosti ntei. . modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. . v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . . 5 granu e zilnic. la copii A v Vezi ENUREZIE. circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. .dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. timp de cincisprezece . cu ranre in fu nctie de ameliorare. inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. lntre timp: Aloe 15 CR. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare.omentul crizei. ~ Incontinenta dupa nastere . granu le zilnic.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR.

daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. parte din analiza fiecarui caz.In caz de inflamatie a punctului intepaturii.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului..unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare. Principalele lndicatii . cuvantul individualizare te face sa crezi. modificarea terenului. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. trebuie mers neintarziat la medic.. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt .cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de. CI maladiei voastre. supuratie cronies . In plus. In cazul infectiilor recidivante. aici vaccinul antigripal.-{.0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. pulmon ate). iar recidivele sunt mal putm numeroase.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. streptococii hemolitici). nu exista vaccinare homeopatica. dupa vaccinul antigripal. . ~sp~c~ face. De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi . Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH.luJbenSiS CR. . ~ 9 ~ ')oC. In mod gresit. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama. rezistentei la afectiunile de iarna. . . . 1 doza. precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. fara sechele. abces.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. Deseori.rare~llula c. fireste.. vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. du reri) infectiei nu regreseaza net.rino-faringita. de 3-4 ori In timpul iemii.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<. . Dimpotriva. a.c~st . . .t. . 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. pecingine. Daca simptomele (febr~. sa fie ~oa~te rapida. eficacitatea lor poate. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. de oboseala. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. . apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH.

' homeopatic este deseon antigripal. subiectul trebuie sa se reh idrateze. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului . trebuie consultat medicul si sa se ia.~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR.Q Origine· Vaccinul antigripal. sa se racoreasca. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . In caz de insolatie. 5 granule dimineata.-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1. in timpul perioadei expuse. . indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece.lk=.Q . Acest medicament considerat.. 5 granule seara. si Poumon histamine 15 CR. intre timp: r. un vaccin homeopat ic .5 granule din ora in ora.. E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic.agitatie sau stare de abrutizare -. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid. pe nedrept. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .

5 granule. indica in general 0 stare mai curand depresiva. din doua in doua ore. In fiole . L achesis. Se instaleaza in mod r egulat. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. plina de sudoare. . . tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. . Phos phoricum acidum. un or tratamente pe baza de antl.-"'!. evitarea luarii somniferelor. la fel ca oricare alt simptom . 5 granu in doua ore. nu 0 maladie. cutanat -. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. I fiola din fiecare pe ZI .Arsenicum album. se in talnesc in multe cazuri. Ignatia vor fi eel mai des folosite. de exemplu: SU!fUl. In afara unei insomnii datorate unei maladii . edent: Cantharis 9 CR. emotie. '. le de repetat de 3 ori se simte abatut. .in fiecare seara. In practica.!l INSOMNIE Problemele de somn.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 . Natrum muriaticum. Silicea. Granions.Oligogranul. In a lte cazuri. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. . pe la patru-cinci dimineata. In aceste cazuri.blOtice . se pun. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie." Qi> . insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. suparare. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. vexatie. Ce trebuie facut ~e i~ .fata e rosie. Aurum. timp de zece zil e. emotie. Insomnia. are . pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR. . Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres.-. el permite. . » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. Microsol. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. Thuya. in majoritatea cazurilor.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. medicamentul indicat (vezimai josj. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia.. de 3 ori in doua ore. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule. 5 gra nule seara.'. sau la unele date fixe (in fiecare duminica).digestiv. cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' . . la munte). I~~O. trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice.• ~ . poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. opririi. de repetat In caz de basici. 5 granule. in IS CH.'. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. tara sudoare. I?e~eori. deces.MNIA ADULTULUI .e problema.Oligosol. . Staphysagria. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. Insomnia e un simpt om. unele persoane prezinta periodic insomnii. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta.fata e foarte rosie.

2 capsule seara . .. . .Tilia 1DR.Escholtzia 1DR. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . seara. Trebuie consultat medicul dac a: .Cratoegus 1 DR. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics.Va leriana 1DR. . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora. ------------------ .Passijlora 1 DR. !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie.insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. .

po fta de somn lara rezultat. Ideal pentru examenele de tot felul. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . Se ia pe perioada lunga. . 1 doza in ajun in 15 CH. sarcina. care se rotesc tot timpul 10 minte. dar te ama de intuneric adormirea. IGNATIA Prea multe emotii. prea muite idei.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . impiedica somnul. STRAMONIUM Somn. ~ Experitmta mea: te relaxezi.' ~ Prea multa cafea. BELLADONNA Cascaturi. CHINA Oboseala fizica dupa boala. de 2 ori pe zi. in 9 CH.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. trezit imediat dupa adormire. interventie chirurgicala. Tracul impiedica adormirea. . 5 granule. yoga ~l sofrologla . COFFEA . ~ Experiellta mea: Renuntareala . deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. Te ridici. binevenite. hiperexcitar ea pozitive sau negative. 0 ~ Experienta mea: . te distrezi.

proast~. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. ~ Experiellta mea: . INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. '. . . De luat pe 2 ori pe zi. cu angoasa profunda. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . ~ Experienta mea: '. Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. prea cald.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. . cafea sau la ceai. patul e prea tare. alti excitanti sau vitamina C. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. Se ia 1 doza imediat dupa efort. 10 Medicamentul clasic dupa sport. in 9 CH. si se fa ce 0 baie relaxanta. seara. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. teama sau gandul la moa rte. 5 granule. 0 penoada _ _ lunga. eforturi intelectuale. dureri de cap si di spozitie . de Ideal pentru studentii surmenati. . indeosebi in cazul acce selor de febra. 15 CH. _ ~.

munceste mu~t. Francois. 5 granule. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. Este anxios.~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. dimineata. Nu a~e rabdare. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. Micr osoi. seara. 5 granule. pe la orele tre i. <} .Oligogranul. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. Granions.o. 5 granule. . saptamana. L a schimbarea orei. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. ~ AN ACARDIUM 15 CH. Atentie.. ~ NUX VOMICA 15 CH. 1 capsula seara.le . Este iritabil. s eara. de optspre zece a?i. 5 granule.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. Jacques. ~ GELSEMIUM 15 CH. inainte de cele doua mese.Oligosol. Marele medicament aI crizei de astm nocturn. cu rau digestiv sau respirator. in varsta de 45 de ani. In fi. 1 fiola seara. . 5 granule seara. e iritabil si are goluri de memorie. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. foarte preocupat de treburile lui. pentru copiI.. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . '.

Medicamentul angoasei camm sau la scoala. 15 CH. vrea sa fie luat in brate.. seara inseamna rnoarte . angoasei nocturne. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. timp de trei zile. [oarte utiI Ia intrarea la .COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. . <} Experien!a mea: ' den tar. dificultatea de a adormi)? . <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. Experiell!a mea: de despartire. anxi etate. ~ indicat in ~ . Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. medicamentu l . urmare a unei emotii. mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. parintii seara. 5 granule. ii e [rica sa fie lasat singur .. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic.

------------------------.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl ..

cu caracter coleric.~Copil deseori constipat.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . are cosmaruri si uneori spaime nocturne. si vrea s a doarma cu parintii. halucinatii. pulmonata sau de zona zoster. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. CAUSTICUM ~. INSOMNIA COPILULUI MIC: . 50 de picaturi de TM.. pe la unu. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. intr-un paha r plin cu apa clocotita. 5 granule. seara.. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. seara.rer INTERCOSTAL In toate cazurile.dar Ii e foame noaptea. 5 granule. in varsta de 2 ani. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. -~ d . 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. Lena. totul se terrnma m oua.> ARSENICUM ALBUM 15 CR. 5 granule din doua in doua ore. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. uneori cu dificultati respiratorii.> STRAMONIUM 15 CR. de trei ori pe zi. . apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. in vars ta de 6 ani. 5 gr anule. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t.t . Experienta mea: . 5 granule din doua in doua ore. INTOXICATIE • .' ~'~~. spaime nocturne. se trezeste noaptea. altfel trebuie consultat medicuI. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. <} Experienla mea: . I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl." . eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . . de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula.. la scoa a de exemplu. ~ Durere la tusit. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. Trebuie spalat si dezinfectat locul. Aude. 5 granule din doua in dou a ore. STRAMONIUM Co~maruri.y. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. }. zile. balonarile gazele completeaze tabloul. }. Extrem de eficace si foarte rapid. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului.

intre timp. . cu caracter autontar. 5 granule. Este in general un copil hepatic. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si. se ia Ar senicum album 15 CH.<} ® . de 3-4 ori. de repetat din ora in ora. . Experienta mea:.

_'. -. . I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra.. Simptome caracteristi. Origine . _ . .hipertiroidie. timp de doua zile .tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica. Unele persoane. de trei ori pe zi. Principalele Indicaut .migrenele sunt deseori periodice.ganglioni. reflux acid. I d ~t Ipecacuana. Principalele indicatii . in completa~ea tratamentelor clasice .. palpitat ii.aciditate a tubului digestiv. .greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute.--.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase. spasmodicii.g':lpa.sa!i'vare excesiva.' + r' IPECA~ Origine . ganglionilor si muco aselor.rino-faringita cu tuse continua. . e~ptie). Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. ~.criza de astm cu tuse si jena. rino-faringita=-..greturile femeii insiircinate. Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv.-.. .-----------~-------------. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. anxioase. limba e cur ata. cand sunt preocupate. . cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. . . Comparatii ~i as.ce . _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. . . .o~i~ri. . _. tremuratun.iritatie a mucoaselor ORL.hipertiroidie cu slabire. tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide. Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei. . Simptome ca racteristice _ . Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita.greturi persistente cu vorna care nu usureaza. Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii. . . IZOLARE v . ~'. IODUM eta eta . .rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. .rinita iritanta cu tuse seaca. .. siiptiiman ale. 1 doza. Cuprum: criza de astm. 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra.' . In cazul maladnl~r virale . eta ctJ Principalele Indlcatlt . .

cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii". • .•• : •• J~ -. Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih .pia. IZOPATIE/IZOPATIC . Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are".

IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). ~ . In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare. .xiar nu neaparat identica.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia.LZIRB Vezi SPORT. dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. Vezi si CARACTER. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. indiferent de cauza. ' . exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. De exemplu. In toate cazurile. Este adevarat ca principiul pare acelasi. ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. INCHBIBTURA MAIN II . eficacita tea sa terapeutica este evidenta. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa.5 granule. rara sa se preocupe de bolnav. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. dar. aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. In ceea ce priveste desensibilizarea. in realitate. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare)..' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. de 2 ori pe zi. in ceea ce priveste vaccinarea. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. INCA. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. pentru alergie. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. mai ales in tratarea alergii lor. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare.reumatism. sigur ca nu.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. In practica de az i. . in schimb. din ce in ce mai fine. in practica. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului.

•r 'I · JULITUKA . 5 granule. Dad tulburarile persista. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. . timp de dou a-trei zile. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara.~ _ .266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Principalele indicatii . in alternanta.surmenaj ocular. Origine Pilocarpus jaborandi. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. . . Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. Daca intepatura este dureroasa. JOIANT Origine Joiant.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine. ~:. llitllllllllmull 1II1lll1IL. trebuie consultat medicul.. de 3 ori pe zi. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism.hipersalivare si sudori. . iNTEPA.'. J JABORANDI '.

vorbit in somn. KALIUM BICHROMICUM ._"' __.. Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.1III1lII1I1IlIII1_ .somnambulism.Principalele indicatil . tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll".. .oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. __'''_. 1 tub. Origine Bromatul de potasiu. KALIUM BROMATUM . afta cu ulceratii profunde. Simptome caracteristice . . Sulfur iodatum: acnee. Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. .~. formand dopuri. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa.--------------------.cosmaruri. .dureri de ciilcai. Origine Bicarbonatul de potasiu. .. cu margini neregulate..Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. scrasniri di n dinti. KALIUM ARSENICOSUM ". . si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica. . dureri de calcai. Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor._._. Simptome caracteristice . .rinite.pustule ~l chisturi cutanate. sciatica cu dureri localizate. cu scurgeri muco"purulente. Principalele indieatii .1 s '.-JL--------:. .~ • .. anghine cu ulceratie a amigdalelor. ~_ . .dureri localizate..u . .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente.~_. sinuzite frontale sau maxilare. ulcer st omacal cu reflux acid..u Origine Arsenitul de potasiu.inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii.. care apar si dispar brusc.acnee cu chisturi.agitatie a mainilor. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit.agitatie la copilul anxios.

. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu.dureri articulare si senzatie de slabiciune. s Origine Fosfatul bipotasic. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei. oboseala extrema.iritatii ale ochilor. indeosebi la subiectii sensibili. descurajata.sinuzita frontala. Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. .aerofagie.dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. de articulatie care cedeaza. . KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. hernie hiatala. fata parca buhaita.:1. f . la menopauza. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. Principalele indicatii .scurge ri iritante.sinusi frontali durerosi. . Principalele indicatii .dificultat e respiratorie cu apasare. impins parca In sus.270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu. Arsenicum album: scurgere ir itanta. uneori depresiva. . Obosita. Simptome caracteristice . impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. indeosebi noaptea intre orele doua si patru.conjunctivita alergic a. Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. Simp tome caracteristice . . KALIUM PHOSPHORICUM '.rutllllllllllllllllllllllilft . ~ ~~~ .amigdalita criptica. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e.o tita seroasa.criza d e astm intre doua si patru dimineata. insuficienta cardiaca. . .hipersensi bilitate la atins. . Principalele indicatii . Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului. . I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate.

. ca un curent electric (15 CH. . 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. urmata de 0 dinamizare clasica.. (dilutie) ... Principalele lndlcatil . dificultati de concentrare. Principalele Indlcatil .i~I. I olind un flacon. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. da sutimea korsakoviana. Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de . . In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui.bronsita cu expectoratii galbui.dinti cariati. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. . pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut.. In practica. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. notata eu 100 K. prin raporturi sexuale. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. .":~·Sj}l!. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. cQ cQ Origine Creozot. pierdere de memorie. .epuizare. iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei.ameliorare la emotii pozitive. Principale le indicatii . .cefalee dupa exces de munca intelectuala. ~~"·. _ agravare prin munca i ntelectuala.-"i~T~t". se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. farmacistul rus Korsakov. Deci.pierdere de memorie. tc ori este necesar.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. c a in cazul dilutiei homeopatice clasice. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda. . __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH . Dureri fulgurante de-a lungul nervilor. 5 granule de 4 ori pe zi). Acesta a constatat ca. KREOSOTUM.

. contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. este un produs .complex si foa rte bogat. ca orice lapte. L52 cC4cC4 Origine .intoleranta la hainele stranse pe corp.migrena. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. . Este foarte veninos si. Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. . rino-faringita. Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. . . Principalele Indicatii . . Principalele indicatii Stari grip ale.alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. atat in plan hormonal. .. . .bufee de caldura. I .menstre putin abundente cu sange negru. Comparatii ~i asocieri . tromboza. febra. LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :.menstre intarziate. cat si asupra starii generale.. 275 IL I. picaturi.sufocare in momentul adormirii. Simptome cara cteristice . . Origine Lachesis e crotalul mut. 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. un sarpe tarii "clopotei".insomnie. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie. Folliculinum: sindrom premenstrual. . Specialitate homeopatica. till' ~i asupra sistemului nervos.dorinta de alcool .: .gelozie. ca umjoritatea veninurilor. pe malul raurilor. Lapte de catea. insomnie.dureri de ovare. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. care traieste in llr azilia sau in Guyana. Principalele indicatii . LAC CANINUM cCa IQ Origine . . cefalee front ala.hemoroizi. Origine . picaturi.hipersensibilitatea de contact. .umflarea dureroasa a sanilor. Specialitate homeopaticii.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .bufee de caldura. . vise macabre. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. . . Acesta.

se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura.cefalee congestiva. uneori exagerata de alcool. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. De avut in casa Lachesis 9 CH. indeosebi la trezire. iar. nasul putin violet. in special circulatorie. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. Ignatia: nevoia de a susp ina. Principalele indicatii . poate sa constituie sursa de somatizare. 1 tub.torticolis acut. In fine. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. A cest sentiment violent de gelozie. . indica din plin Lachesis. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara.rigiditate ce rvicala cu ameteli. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. la copil indeosebi. cu rosea ta tara sudoare. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . tulburari auditive sau vizuale. marcate printr-o mare locvacitate. Alcoolismul. de exemplu). la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. de leham ite. l a adult si copil. violent. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. In:practica. excitarea revine odata cu soarele. -acnee. toate situatiile care. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. eu sa livare abundenta. daca e sensibil. congesti onata. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. . ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. . -astm. cu faze de excitare. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. conversatia sau alcoolul. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. Depresie d upa somn.insolatie. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare.276 senzatie de sufocare. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. Ma i adaugam. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie.

1-2 ori pe zi.PU~BI . 5 granule zilnie. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. A COPILULUI (~-~. Principalele indicatil . se consults medicul. 5 granule de 4 ori pe zi.NARB .. timp de doua zile. in alternanta. "'4: ® .> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH. 5 granul e din fiecare pe zi. :~.Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta. '~(~ .. 5 granule. In caz de tuse ragusita..".. ). LEGA.\. se adauga Spongia 5 CH. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. L~IN® -. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. 5 granule. LARVA CA. A ADULTULUI Oscillococcinum. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare.copilului ii place sa fie leganat.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. Intre timp. in alternanta. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. 1 doza dimineata si seara.inflarnatia gleznei (picaturi). luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH.". . .278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ . plimbat eu rnasina. din ora in ora. 5 granule l a cu1care. . se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. LARINGITA ACUTA.dupa intepaturile de insecte. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH.-: 279 . 5 granule. Origine Ledum palustre.. Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond. LARINGITA ACUTA. prevenirea intepaturilor de tantari. la fiecare zece minute. Principalele indicatii Gusa.. cardiologica sau emotiva.

en. rnurdara sau dureroasa._ • LEUCOREE® Seurgere alba.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. Intr e timp. 1 doza . de repetat daca e necesar.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. In cantitate mica. trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii. Daca devine abundenta.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . LAXATIV • I .). 1 doza. ). se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. ______________________ . ea e norrnala. de repetat daca e necesar. Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi.

Origine Hormonul luteostimulina. . senzatie de arsura la nivelul vezicii. vorbeste in somn: Belladonna.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. prefers sa r amana tacut: Aurum. 5 granule zil nic. dar pot sa se intinda pe tot corpul. . cu nevoie urgenta de lit nare. de repetat de mai multe ori pe an.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH. mai ales seara: Lachesis.". 5 granule de 2 ori pe z i. Simptome caracteristice . LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. 5 granule de 2 ori pe zi.. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. in plu s.cistita cronica. Principalele indicatil . vorbeste rara oprire. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. palpitatii. in cura de 0 luna. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. Principalele indicatii Vezi HORMON. LIBIDO Vezi SEXUALITATE. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus.depresie in momentul pre menopauzei.&. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla. in ultimele opt zile ale ciclului. balbaieli: Causticum. LH . LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala.

~ i:. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci.alba in"treimea posterioara: Nux vomica. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. .. -. ~::. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important.. . care necesita un tratament specific.. dar ramane un element decisiv al examenului clinic. . 't Origine Crinul. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~. ca in medicina chineza.: -.LIMBA.. _. .

. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. LITIAZA. de la primele simptome.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum.fata (eruptie): Sepia. patata: Taraxacum. . Calculii de pe caile urinare. me..xcitatie. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. a unei dureri de cap.'. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH.In jurul gurii: Natrum muriaticum. din doua In doua ore. 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. de repetat daca e necesar.spate: Rhus toxicodendron. dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. durere): Rhus toxicodendron. . :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament. Principalele indicatii Guta. . a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. biliare sau dintr-o glanda salivara. Localizarea unei I I /. pana la consultarea medicului. acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. dureri ale micilor art iculatii ale mainii. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate. rosie: Arum triphyllum. .ceafa: Actaea racemosa. varful rosu: Rhus toxicodendron. -. I doza. si Colocynthis 5 CH. . In toate ca zurile. de repetat dupa patru ore.centura (talie): Lach esis (prea strans). 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. . In alternanta. . . se consulta medicul. .intre omoplati: Phosphorus. lata principal ele: . . Un tratament de fond va preveni recidivele. .! ""iC.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. . 1 doza.articulatie (eczema. Lycopodium (balonari). durere): Ledum palu stre. 5 gr anule ora de ora. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore.glezna (eczema.coccis: Ruta. LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. Sepia. Bellad onna. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA. Natrum muriaticum.gat: Lachesis (prea strans). 5 granule. I.frunte: Selenium. .maxilar: Mezereu m.

care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. de repetat de 4-5 ori. In cura de 0 luna. 5 granule.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. in functie de importa nta hematomului. . Sistematic: Arnica 9 CH. de 2-3 ori pe an. . LOVITUKA. 5 granule pe zi.

. ' Principalel e indicatii . care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH.(~. . Atentie. "'~~·t. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul. ). posologia nu trebuie modificata rara avizul sau.. .A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate. ceea ce practica horneopat . ' J: ?aca lumbago apare dupa o. trebuie cons ultat medicu!.leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . LUMBAGO sau LOMBAGO •. 5 granule.. _ ® '~It:. se adauga: Aco~ltum 15 CH.• . Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi. r~acea. se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. de 2 ori pe zi. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty.1J'~~· . LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare. ora de ora.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15. in altemanta. timp de trei zl~e. 5 granule de 3 on pe Zl. ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre. in primele opt zile ale expunerii la soare.paralizie.z. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa. ). Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa.urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor.dur~r! osoase in timpul noptii. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ).agravare nocturna a durerilor· .Lasat i sa se topeasca granulele sub limba. . Si mptome caracteristice .f:jt ~ . in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat. Pentru copii. . . 5 gra nule de 2 on III pnma zi. ~~~ti~~:. ele pot fi topite in foarte putina apa. Dill toate ti~p~ri!e _s-.dermatoza cronica fisurata.. Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe.>.a.. ). . 5 granule in alternanta.284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. LUN. Daca durenle persista.In cazul patologii lor acute.la puternica.>.artnta a genunchiului.>.• ". 1 doza dimineata si seara. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. Biberon Pentru sugar i.CH.dureri osoa se foarte puternice. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH.>. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic.

"-. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~. eQ Ita .."'-'-------CIImllm..ica a confirmat. la luna noua.IIII!I .~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis. Silicea. Astfel. sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals.

. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate.. Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. insuficienta de progesteron. in orice caz. alergie respiratorie. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile. depresie reactionala. ciroza cronica. .agravare intre orele saisprezece si douazeci.ameliorare la racoare. In acelasi timp. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati._ . flatulenta.prurit.cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. --_ . . LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa.urticarie cronies.e czema care sangereaza eu usurinta. .in cop ilarie. S imptome caracteristice .. Iritabila.aerocolie. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru.. mizantropa. iritabilitate. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. ~ .. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive. anxietate. Principalele indicatii . . Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari.. rinichii. . Vrea sa fie singura si. autoritara .vome a cetonemice.286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. _-- .dermatoza seboreica. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. nu prea voinica. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. Inlatura ndu-i-se toxicitatea.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal... eutanate. apoi la loeul de munca. are nevoie de prezenta celorlalti. anorexie a copiilor. . multa vreme considerat inert. urinare. lit iaza urinara.inro sire a fetei dupa masa. . tulburari digestive. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa. .foame repede potolita. . cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents. Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice. totusi. pielea si metabolismul. Aurum: tempera ment autoritar. .balonari la centura. otita seroasa. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. in specialla anumite varste ale vietii: .migrene digestive.

Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara.menstre dureroase. . . spasme. .~i'.. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.'''.menstre dureroase. .. .dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~. Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor.DICfIONAR DE HOMEOPATIE .J. -.constipatie cu scaun foarte tare si uscat..:-:< ~-~~.. Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. Principalele indicafi i .4U' .:::'.. Carbonatul de magneziu.011 t .!it. Grap hites: faringita inainte de menstre.spasmofilie. faciala sau cervlco-brahlala..J Cemparatli ~i asocieri .colici nefritice. .• .-::.. .. ~ Origine ..:::t:. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l.J~ Principalele indica pi .•': " _. .aciditate digestiva.'~. ·t. .:Jlt!.' .~J. Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica.':. . Origine Fosfatul de magneziu. crampe. ~~-1o. . _ faringita inainte de menstre. Magnesia phosphorica: nevralgie.menstre dureroase..~~ !~.~ . '~. .constipatie. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.dureri de cap inainte de menstre.colici hepatice.1:' _!"i"'. 289 Simptome caracteristice . . .crampele scriitorilor... . ..menstre dureroase. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos.f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':.

MANGANUM 0 Origine ~ .Z. Clorura de magneziu.r.-. . .(:..··~:.."-. Origine Manganul."." " Ii.. In doza mare. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl. .

5 granule zilnic. amelioreaza.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. timp de una-dona zile. Principalele indicatii .larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul.senzatie de epu izare. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. Unele persoane. excitatie cu logor ee seara: Lachesis. .descurajare dimineata.recidivelor. Daca tu lburarile persista.agravare la mare: Natrum muriaticum. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . in alternanta cu faze de excitatie. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. Daca tulburarile persi sta. . 5 granule din (fa in ora. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus. lara a fi maniaco-depresive. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s . .onsultat medicul.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. se consulta medicul.descurajare profunda. . .tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite.faza de hiperactivitate.tremuraturi. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata. consultati medicul. Bromum. ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. antidepresive sau neuroleptice. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR.inflamatia laringelui cu tuse seaca. ora de ora. in alternanta. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului. .instabilitatea dispozitiei si energiei. . . . ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. dorinta de a ramane in pat. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. sau le modifies dispozitia . agraveaza sau le declanseaza simptomele. pot prezenta faze de descurajare. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. De exemplu. mai ales l a fumator. 5 granule.

~ Eczema uscata . Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 5 granule dimineata ~i seara.i Nitricum acidum 9 CR. III . Arsenicum iodatum 9 CH. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. 5 granule din fiecare pe zi.

dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. . 5 granule de 3 ori pe saptamana. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR. consultati medicul si faceti analiza urinei. Pe ce cale. » Transpiratie Silicea 9 CR. adica vizeaza acelea si tesuturi. 5 granule pe zi. . Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica.cncrgetic". prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. aceleasi functii. ele ctromagnetic.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. Bineinteles. atilt cantitativ cat mlitativ. . dar ~i intreaga medicina. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR. . » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. Ii slcasi organe.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. 5 granule pe zi. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. legata de 0 modificare a structurii ulventului. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . actiunea subs tantei de baza. MEDIC HOMEOPAT "~. absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR.CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. 5 granule de 2 ori pe zi. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. caci. Daca simptomele p ersista.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. MANCA. • cu alte dilutii. nu pare ca moleculele ramase action eaza.KIME Vezi PRURIT. » Piele tngrosata. 0 singura doza.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. .292 JA:.aceasta actiune nu este de ordin chi mic.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. Nu e nici 0 . . . chiar cu dilutii joase sau medii.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. incepand de la 10 sau 12 CR.

Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. veruci).ca . ale carui caracteristici sunt: . . de vaccinuri.edicale. stres. . MEDOKKHINUM . .maladia se i nstaleaza progresiv. el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. .infiltrarea tesuturilor (celulita.tendinta depresiva.nd. deci de l. de medicame nte. luar e in greutate). .producerea de tumori benigne (chisturi. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase. lent. In completare.ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii. al terenului sicotic. poluare.

agitatie. administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I. impre una cu Thuya. in alternants . nici sa stea cului. ~ ORL si bronhii: . . in special dupa infectii genitale: -uretrite. papilom pe mucoasele genitale. unul dintre cele mai eficace.faringite cronice. ~ Genitale: . Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. mai ales astazi.inf ectii ginecologice. . dific ultati scolare. sindromuri depresive. II Stare generala. . ~ Piele: .pipi in pat. se pot distinge cateva ispecte origin ale.senzatie de arsura localizata . . Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent.ve ruci. IIIII IIIIII .294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. anxios de golul pe care il simte. cu scurgere nazala posterioara cronic .precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. comportamentul sau e marc at de instabilitate. Simptome caracteristice .I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil.astm ameliorat la malul marii. ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. Adult. Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale. infectiile c micoplasme. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. . este.dorinta de alcoo!. . ca in ' azul tuturor marilor medicamente. . ~ i n echilibru Copil sau adult. ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. . 5 granule.infectii cronice. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece.veruci.prostatite.ameliorare culcat pe burta. MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. din doua in doua ore. agit atie si precipitare. . localizarea si car acterullor evolutiv.somnului la copil. condilom.eritem fesier. sistem nervos: tulburari ale . specifice prin aspectul. e totdeauna instabil. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a. pe corp si pe fata.urmari ale unor blenoragii si.rino. Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii. .

inainte de orice. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si .~ MEMORIA APEI l' I . sangerari ale nasului. granule din fiecare de 2 ori pe zi..bufee de caldura la menopauza.• ~. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. menstre abundente. Principalele indicatii . ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH.hemoragii. in anul 1988. Da ca expresia s-a pastrat.insol atii..op:::. nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a. De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. iar oboseala. ea este s i. _ ~ O boseala. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. uneori furtunoase.ir: 4::t'" . . Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. 5 granule pe zi. '1 } .". ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. chiar instabi la.sa se transmits este inca 0 enigma. MENIEREr. dar totdeaun a pasionante.296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. 5 granule pe zi. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. Ametelile lui Meniere apar brusc. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica. deseori trunchiate. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. dincolo de fapte stiintifice. facultatea de a fixa prezentul. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. In schimb. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH.A ~-'. Millefolium: hemoragii. Tratamentul clasic asociaza odihna. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate..e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . anxietate. .e forta de evoc are si ca. medicamentele impotriva ametelii si medicame .

culatia la nivelul urechii interne.:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••.•.jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 . ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7. Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. 5 granule de 3 ori pe zi.. Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH.. J . I n . .ntele care favorizeaza ci.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH..:\i" '-:-'>.micoza bucal a: Borax 9 CH.~'. MIGKENA.dureri ale fetei si nasului. .i:! .eruptie de vezicule urmate de cruste. ~'. Vezi DURERI DE CAP. .'. .mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare. cu secretii eu sange. .micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH.>.-'=" .m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH. Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren. pe toatii durata tratamentului local): . . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului.-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. .•~". .inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor. . s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. Simptome caracterlstice .:::. Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi.' ~~. . . . .micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH.

:.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. termice: cal d sau frig. pe cele calmate de caldura."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. in picioare. incdicul homeopat noteaza.. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus.daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc. adevarate sau imagin are: Sulfur. 311 Principalele indieatii Hemoragii. c u precizie.. Arsenicum album. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa. Modalitatile nu sunt simptome..sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. MIROS + . miscare sau rnobilitate. De xernplu.. ~ Modalitati climatice : anotimp. . 5 granule din doua in dou a ore. . sangerari ale nasului. Alegerea medicamentelor trece. 5 granule de 2 ori pe zi. sezand. .sensibilitate la mirosuri urate. 0 criza de astm sau de insomnie. psihologice: consolare. clima.. dar ele califica si precize aza simptomul. distractie . tutun): Ignatia. .perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. MI~CARE . iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . 5 granule .. timp de zece zile.de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe).310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI .sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. umiditate.. . .. Daca tulburarile persista. uscaciune. Nux vomica. menstre hemoragice. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. si Arsenicum album. Apis si Arsenicum album sunt. medicamente pcntru dureri. singuratate. .•. Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. dar Apis usureaza durerile calmate de frig. prin aceasta etapa si. . pentru fiecare simptom.nia 9 CH. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. in mod obligato riu. trebuie consultat medicul. amandoua. . In cursul chestionarii. . d ci.

. . in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme. . 1 doza. . de repetat daca e n ecesar. Astazi. ~ Angoasa mortil. 5 granule la culcare.care tesuturi sunt afectate.care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate.ce leziun i predornina.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. . descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice". sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. practica medical a cotidiana ne permite. teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. in special noaptea Arsenicum album 15 CH.MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . periodicitate). de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics.care e prognosticul.

. lent ~i durabil: . a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive.In mod periodic. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH. timp de patru-cinci zile. .prin aparitia de veruci. . in alternan ta. precum herpesul. 5 granule. repetit iv. cu adenopatii. stres psihologic ). MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. toate starile. 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare.afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. din ora in ora. 5 granule. de origine virala. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog. . MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie.. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic.e yorba in general de bolnavi sla bi.periodicitatea maladiilor este mai rapida. cu ulc eratii sau mici membrane. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare.convalescenta lunga si dificila. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala .lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise.afectiuni ale pielii: eczema.. Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice. incepe 0 noua infectie . unele tratamente sau vaccinuri.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. in fectii acute. abia terminat tratamentul cu antibi otice. rigidizarea articulatiilor). abia vindecati.312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric . . ganglioni numerosi. De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii.tendinta la parazitoze.o rinita care apare in fiecare vara. . ~. cu multe gaze. timp de doua lun i. 5 granule de 3 ori pe saptamana. si Baryta iodata 9 CH. alergie sau pusee reumatismale seroase. . . . De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.. celu lita. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa.lle din fiecare de 2 ori pe zi. boli. 0 depresie care survine in urma unui stres. timp de zece1zile . si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH. . obositi.gram. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. MOMORDICA Origine Momordica balsamina. chistur i sau tumori benigne. anxietate. urticarie a mucoaselor. . migrene). foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii.

. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional .Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric.

bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH.. . Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala.. Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei.excitatie genitala.ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum.sc.tendinta la sincope. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. . MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece. mergand. J senzoriala.agravare Ia munte: Arsenicum album . .menstre hemoragice. din cauza riscului de agravare. trebuie consultat medicui. 5 granule de 2 ori pe zi.uipat s. Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. .~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital.est..constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . Simptome caracteristice ."i. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc. . •. . 5 granule de 5 ori pe zi. . Daca tulburarile persista.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite. amelioreaza. .senzatie d e congestie uterina. . Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana. .excita tie nervoasa. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. Coca. Unele persoane sunt sensibile la munte. .depresie si excitatie sexuala. lesin intr-un context emotional acut. in special la indivizii foarte emotivi. Ac.indispozitie. MUGURE M. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre. Principalele indicatii Si. agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. . Principalele indicatll . .314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 ..ag ravare inainte de menstre.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. MUCOZITATE t1 '" -:-.excitare sexuala. situata in abdomenul animalului. Simptome caracteristice .medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei.agravare In picioare. .

.

supura tie acuta.. " }I u j :) Principalele indicatii . ... ___ ..UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba.. indeosebi la femeia insa rcinata. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces. Principalele indieatii . scrasnet de dinti..hemoroizi. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie..scrasniri de dinti noaptea. . .316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara.Ilm!llll!lt1.. panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului. I " MYRISTICA Origine Copac tropical.. miscari coreiforme. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus."'." •••••••• . 6Q 6Q Principalele indicatii Abces.. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica. Aesculus: hemoroizi.._..ticuri..1 ..lucita solara.•••• . agita tii psihomotrice..JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm ..

~ Cosuri. 1 doza de repetat la douasprezece ore. 1 aplicare seara inainte de cu1care. 5 ranule din doua In doua ore. cefalee temporala zvacnitoare. pentru . Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. . Allium cepa: alergie sezoni era.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. 5 granule de 2 ori pe zi. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. NA~TERE '. d e 3 ori la rand. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. alergie sezoniera. tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i).H.cataracta. si Arsenicum alb um 9 CH. 5 granule dimineata si seara. Pyrogenium 9 CH. 5 granule din doua In doua or e. anxietate acuta. agravare noaptea. imeliorate la aer curat.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. sarcinii. Deseori. bradicardie (incetinirea batailor inimii). ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. 1 doza trei seri la rand. . Aconitum: anxietate acuta. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. sarpele cu ochelari. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. furunculi Hepar sulfur 15 CH.

.Ignatia 15 CH (hiperexcitatie.tulburari ale apetitului. acnee . . . .320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului.pielii.agravare la zece seara. la s oare. .spasmofilie.Nux vomic a 15 CH (manic. lacrimi. . . . .Pulsatilla 15 CH (emotivitate. timp de opt zile. ~ Prescriere medicala . Simptome caracteristice . ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. ~ Dupa nastere .constipatie.ob oseala legata de crestere. . NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic.--:. 'j I la extremitati. . .diaree agravata de la pte. Arnica 15 CH.suparare din dragoste. . cr ize de tetanie). Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema. sindrom premenstrual. de repetat dupa trei ore: . .sindrom premenstrual.-. 5 granule zilnic. depresie. .apasare In stomac dupa mese.starii generale.senzatie de furnicaturi . ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare. . . bulimie. de repetat dupa douasprezece ore.periodicitate cotidian a. scaun uscat.dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: .prurit.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa. schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale . .entor se recidivante ale gleznelor. dispozitie proasta). 1 doza imediat dupa. .convalescenta dupa maladii infectioase si slabire. . )! Simptome caracteristice ~ . .rinita trenanta.mucozitati in gat. -as tm.herpes labial recidivant. Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave.eczema uscata. . • Principalele lndicatii .urticarie la soare si la efort.oboseala intelectuala cu dureri de cap. s Origine Sarea de mare. I dregere a Principalele indlcatii ..entorse repetate. . . adica clorura de sodiu. Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala. spasme. la malul marii. . I. -_~~rinta de sare.insolatie. Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . care provoaca 0 permanenta glasului. .mucoaselor. nevoia de consolare)._ . .epuizare la caldura. .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le).impres ie de epuizare la caldura . .

.lll~U~1~' . __ " ''''''''''''.''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli .. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:"..~iiiliiiiiiliil.( t..Il-__.

Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism.bronsita cronica. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. de durere intensa. .prezente. fie suparacios. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. artroza a genunchiului. deseori fi surate. . disperare de propria stare.Sentimentul de tristete. canta de seori la un instrument. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. plange mult. cu intepeneala pe vreme urneda. D ulcamara: agravare la umiditate.stare depre siva. careia ii plac dansul. conflictele cu un parinte. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. fie dezgust si anorexie. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral. . obosind repede. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. imediat dupa micul dejun. .dishidroza a mainilor si picioarelor. 1 tub. . fie hiperactiv. maladiile ORL febrile ale copilului.urmari ale unui traumatism cr~nia n. . Principalele indicatii . Totdeaun a este un subiect mai curand longilin. poate lasa locul unei depresii profunde. . Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. cazul tipic fiind adolescenta. iar limba prezinta zone albicioase.diaree lichida. 1 I' . . de repetat daca e necesar.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari). 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. Poate sa aiba u n comportament excesiv. adolescenti si adultii tineri. izolata. . dimineata. muzica. fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . ernotiva.colita cron ica.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. instabil. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . l a cop ii. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. inchisa in cam era si in visele ei "romantice". Arnica: traumatism. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. Sperioasa. mai ales. Persoane sensibile Acest medicament este indicat. . gripele. este foarte sensibila la mediul afectiv. temperamentul foarte emotiv. deceptiile si ruptu rile sentimentale. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. maladiile infectioase. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. . pre cum lacrimile. indeosebi in timpul adolescentei. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala. doza. De cele mai multe or i brunets. inchisa in sine. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului.coxartroza.

teama de negru. cu un sentiment de frustrare.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. .durere spasmodica. 5 gran ule de 2 ori pe zi.nevralgie crurala: Gnaphalium. in 15 CH.nevralgie testiculara: Clematis er ecta. .durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia.durere de crampe: Cuprum. Daca simptomul persista.nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. coleric: Nux vomica 15 CH.durere ca 0 contuzie: Arnica. 5 granule la .agitatie. I.nevralgie ovariana: Apis. Temperament nerabdator.durere brusca. . . . . .nevralgie care se repeta zilnic. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . Principalele indicatll .nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. Se adauga un medicament ales in functie de localizare. se iau 5 granule. Zincum' 9 CH. in urma unei raceli: Aconitum. NEVRALGIE®: . . .durere insuportabila.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala. granule din dou a in doua ore: . 5 granule pe zi.nevralgie anala: Aesculus. leganari sau vibratii (mas ina. . Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. . cosmaruri: Stramonium 15 CH. . car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum. de vexare: Staphysagria 15 CH. timp de opt zile.nevralgie coccigiana: Ruta.nevr algie dentara: Staphysagria.iritabilitate in urma unei contrarietati. . In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC.durere ca un curent electric.durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. . . .teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH. .agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. nevoia de a Ie misca rara incetare. de repetat daca e necesar: . '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!. consultati medicu !. nervoasa. . la ora fixa: Ce dron. . culcare.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH.tuse laringeeana eu epuizare. 5 granule la culcare. provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla.nevralgie oculara: Prunus. . NEKABDARE Picioare neastamparate.324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . . NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. .nevralgie faciala: Spigelia..durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. furie ameliorata de plimbare. . lntre timp. . tren): Chamomilla 15 CH. 1-2 ori pe zi. . . 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor.

din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). seiau mai intai unu-doua medicamente. in 15 CH. . alese in functie de caracterele durerii. 0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului.In toate cazurile. Intre timp.

NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . papilom pe muc oasele genitale. pierdere de memorie.organele sa~ afectate si de l eziuni. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. ' . ' Simp tome car acteristice . Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. recto-colita cu sangerari.dispozitie instabila.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului.confuzie. . Antimonium crudum: veruci. .afta cu durere ca de aschie. de' ~el~ mai m~ l~e ori. a~al!z. veruci galbene.somnolenta irezistibila. Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv. de vezica sau digestivi. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. agravate la la atingere. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. ~ J . . fisuri anale.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. aspect galben al pielii. NODOZITATB rtA 327 epuizatilor.326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . toti polipii ginecologici. I suturile Principalele indicatii . Arge ntum nitricum: recto-colita. Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic.uscaci une a mucoaselor si a pielii. Nucsoara. Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. Simptome caracteristice frig si . ulceratii sangerande cu contururi clare. cand endoscopia arata 0 leziune lineara. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . .d~r.taieturi sau fisuri. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . ulcer stomacal. cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat .

. in urma luarii unui medicament.. dupa mese. de repetat. . . de doua ori pe zi. . si somnolenta la inceputul sarcmn..impresia ca ai un no d in stomac.impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH. .NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. daca e necesar. 5 gra nule. 5 granule pe zi. 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta . .

dorinta de excitanti. iritabilsi coleric. Principalele Indi catil . de excitante). . . I tub. ~ excesele de calmante sau de snmulente. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul.hipersensibilitate la frig si la zgomot. . ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. de cafea. •J . alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. Stricnina. In schimb.prevenirea mahmurelii. Nux vomica 9 CR. toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica. principalul compus.urmari ale meselor festive. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. . hipersensibilitate nervoasa.rinita sau guturai. de alcoo!.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos.s urmenajul si grijile profesionale. . nas infundat si frisoane.dureri de stomac la doua ore dupa mese. tutunul.indigestii. prieteni ~i activitati extrascolare. f hemoroizi. Prescriptie medica/a . coma si moarte prin asfixie.sindromuri gripale.agravare dimineata la trezire. chiar un copil surmenat de scoala.co nstipatie cu nevoie falsa.. furie. ). exact inainte dea suna ceasul.somnolenta dupa mese. . Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace.0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. .ameliorare printr-un scurt so mn.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor.inso mnia surmenatilor. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . I tub. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. Ignatia: spasme. . . dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. . provoaca convulsii. ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire.aciditate. unele persoane par mai sensibile. Al?are in general ca un om de afaceri. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. t I . iar tulburarile digestive se agraveaza.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. devine din ce in ce mai hipers ensibil. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate. . la inceput cu stranuturi.teren anxios. indeosebi in anumite situatii. pe plan emotrv ~l functional.. . -. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. . foarte ocupata. hipersensibilitate la frig. casa si copiii. abuz de laxative. . Persoan e sensibile In practica. Simp tome cara cteristice . Zaharu l pentru copii.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. aversiune fata de munca.)I l Origine Meiul pasaresc.incontinenta a seaunului. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH.acomodare. frigiditate. noap CH. in permanenta. Sepia: impotents.. t • r . Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH.. ) Agnus ea stus. 5 granul e de 2 ori pe zi. se consulta medieu!. . .PEZII ® Principalele indicatii .globi oeulari durerosi si dificultati de. pe c ap sau in spatele ureehilor. frigiditate .i mpotents. 20 de picaturi de 2 ori pe zi. Daca simptomele persists. . Oehii trebuie. }> 5 granule pe zi. }> Impre 9 CH. }> Nas infundat. }> Nas infun CH. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e. Aloe: incontinenta a seaunului. Principalele indicatii . 5 granule la culcare. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH. ONOSMODIUM . . it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii.peeingine. peeingine. 5 granule pe zi. lene.oboseala intelectuala. () 'J OfTALMIA ZA.. tea. . cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat. r.. . supuranda.eruptie eczernatoasa. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. 5 granule de 3 ori pe zi.

.r......::..• iiiiiiiiiiiiiiii---.......uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ..===========..•••••• ••••• iiiiIiii ..w. u:.~ -.oIi...

. s tare de abrutizare. inso mnie sau oboseala .in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH. ORIGANUM Origine Miighiranul.. unei spaime. 5 granule. timp de opt zile. 5 granule pe zi. . culcare: Lachesis. ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. si Medorrhinum 15 CH. daca persista un nodul dureros.orele douazeci si unu: Chamomilla. trei dimineata: Nux vomica. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. . la miezul noptii: Sambucus. ra de ora. a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului.reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala.. . .trezire: Lac hesis.dupa vindecare. Bryonia: constipatie prin atonie . Prtncipalele lndicatii . .absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase. 1 doza pe siiptamana.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. migrena. . timp de 0 luna. 5 granule de 3 ori pe zi.orele unsprezece: Sulfur.in amur g: Phosphorus.insomnie in urma unei emotii. 1 doza de la primele simptome. .daca testiculul este cald ~i dureros.. 5 granule ora de ora. dureroasa sau nu. . . Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor. ORHITA® Orice umflare. Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii.constipatie prin atonie. In doze mari.orele zece: Natrum muriaticum: . . ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . _""_~. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica._'_IUI .. de repetat <lupa douasprezece ore. . de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum.cJ Origine Macul. sa se ia Bromum 9 CH. Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH.coma. cinci dimineata: Thuya. si Mercurius solubilis 9 CH. .cJ . in alternanta. In doze mici. . sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH. Simptome caracteristice . Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate..obnubilare.dupa masa: Nux vomica.

..:: ••• .."...timi!=~~~m..__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE..

in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina. In ambele c azuri. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. de 2 Ip'i pe an. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. In ambele cazuri se adauga: . Bineintcles. fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). 2 comprimate d imineata scara. umar). Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. tratamentul trebuie facut cativa ani. ®~ Vezi MENOPAUZA. examen radiologic (densitometrie II asa). sau Calcarea carbonica 15 CH.. fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. In practica.Bioptimum complement mineral osos. -Vezi AR TROZA. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. incheietura mainii. ..In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. 2 comprimate de rontait dimineata si seara. .venirii osteoporozei. Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. . . referitor la dorinta sexuala.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. " Principalele indicatii . Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei. Platina) Numeroase medicamente.(Murex. figureaza In cartile med icale vechi. . In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. . cu tendinta la ingrasare. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH.Osteocynesine. I' ntru persoane slabe. pentru femeile rlurdulii. in special a colulu i femurului. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. s . de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna.

0 Paratyphoidinum B 15 CH. 1 doza de la primele simptome. . pana la consultarea potiune: .tabag ismuI.alcoolismul. HC face urmatoarea ora. Timp de patruzeci si opt de ore. medicului. . 1 doza dupa » Si: . Acest .risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: .RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. OTITA®~ Otita congestlva clasica . Osci/lococcinum. precum si prin examene ca densitometria osoasa.sedentarismul. de re petat dupa se sau » s: opt ore..

iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor.Capsicum 5 CH. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. crede ca e otravit. _r J . in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH. . Consultati rapid medicul. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. ~Si: . 5 granule de 3 ori pe zi. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . ina inte de menstre. in partea stanga. 3 granule de 3 ori pe zi. 5 granule.. . 1 doza in a zecea zi a eiclului.ronice rezista la to ate an tibioticele. Actaea racemosa 9 H. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. 0 doza de ore. 5 granule din fiecare zilnic. 5 granule dimineata ~i seara. . OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic.intoxicatie rcpetat dupa patru . 5 granule dimi neata si seara.. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. de nevindecat: 15 CH. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor). ~ . 5 g ranule de 2 ori pe zi.}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. . pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH. din ora in ora. Unele otoree . In asteptarea demararii aeestuia.. 1 doza in iI zecea zi a ciclului.Ferrum phosphoricum 9 CH. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. condamnat. I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. ~ San . aliment ara: Arsenicum album 15 CH.pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. Rezultatele sunt in general excelente.:) . timp de d oua-trei luni.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH.fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. . urechea trebuie examinata de medic. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. OTKAVIRE® .Chamomilla 15 CH..336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. '~:§\J.

~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. 1 doza in a unsprezecea zi. Folliculinum 12 CH. . 1 doza in ziua a douasprezecea. din a zecea zi a cic lului. Folliculinum 15 CH. .geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doza in a zecea z i.

Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul.hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . . . Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH.cosmaruri inspaimantatoare. in cura de 0 luna.fistule anale. de 2-3 ori pe an. .. Principalele indicatii . Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. trei zil e la rand. Aesculus ·ompus sau Avenoc. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. <-- . Nitricum acidum: fisuri anale. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH. . Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. Principalele indicatii .durere acu ta a ovarului drept. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). 1 doza pe saptamana. metal din mina de platina. 1 doza. Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri.caracter orgolios. timp de 0 luna. PALLADIUM Origine Paladiul. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r.338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic.

5 granule de 2 ori pe zi. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios.dupa sport: Arnica 15 CH. de panica. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. . . In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). PANARITIU ® sa cu . transpiratii. In schimb. In afara unei interventii . 5 granule. evoca mai intai Gelsemium 15 CH. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. criza de pa nica po ate sa apara brusc. Daca crizele sunt prea frecvente. PANICA. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. congest ie a fetei si sentimentul de spaima.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii.dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. de repetat dupa zcce minute. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: . de trac. timp de zece zile. in afa ra tratamentului specific. sau examenului. . Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. cu palpitatii.hirurgicale. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. 1 doza dimineata si seara. trebui e consultat medicul. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. timp de 0 luna.dupa masa: Lycopodium 9 CH. pe neasteptate. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. .

. 5 granule. t imp de trei luni.sa se faca bai d e trei ori pe zi. se ia Ignatia 15 CH. este dureros in . in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. din ora in ora. col uterin). 1-2 ori pe zi . si nu -. 5 granule de 2 ori pe zi. si Nitricum acidum 9 CH.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. 1 doza pe saptamana. diluat pe jumatate apa. trebuie: . Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH. daca panaritiul s-a dezumflat. de repetat la fiecare douasprezece ore. De la primele simptome. inrosiri. dureri. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. in Dakin.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. tusea e calmata de 0 tigara. In caz de simptom p aradoxal. iti vine somnul band cafea. de trei ori. Trebuie deci . 1 doza. alternanta. 5 granule. trebuie consultat m edicul. Dupa patruzeci ~i opt de ore. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. umflaturi.Hepar sulfur 15 CH. caci pot degenera in cancer.f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV .

Lachnantes: torticolis. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. Trebuie consultat de urgenta medicul.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). 5 granule din dou a in doua ore. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. insotita de diare e. timp de 0 luna. Dacii tulburarile persista. Parazitii trebuie sii fie depistati. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. 3 granule pe zi. trebuie consultat medicul. locvacitate. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. Intre timp. 1 doza de 2 ori pe luna. torticolis cu dure ri iradiante spre brate. de parcii ar fi trasi pre spate. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. 5 granule dimineata si seara. cu diaree. . pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. . se ia: Apis 15 CH. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. Principalele Indi catii Colita cronica. in urma unei salmoneloze sau nu. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. de arsura uu de rece). In cazurile vechi. timp de douii zile. in cura de doua lu . Prlncipalele indicatii . Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare.nevralgii cervicale. PARAZIT~ ' . Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. timp de opt zile. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. adica faciliteazii cretia urinarii. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice.

5 granule § UC doua ori pe zi. rigiditate. 5 granule zilnic. PARKINSON '1.ni... si Manganum 9 CH. de 3 ori pe an. ':).' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . Origine Planta originara din America de Sud. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor. Principaleie indicatii Colici nefri tice. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi.. Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH. .

Infectie a pielii provocata fie de streptococi. trebuie consultat medicul. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta.par gras: Phosphoricum acidum 9CR.344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. 5 granule. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. in pofida tratamentelor locale. .coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR. i n general. de repe tat in caz de recidiva. 5 granule din fiecare dimineata si seara. necesita un tratament de teren. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. Recidiva pecinginei. Daca simptomele persista. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. 5 granule pe zi. In afara dezinfectarii l eziunilor.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. 5 granule pe zi. 5 granule timp de 0 luna. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR.caderea parului: vezi ALOPEC1E. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. tratamentele de fond fiind. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. . manifestandu -se prin cruste cu puroi.par uscat: Thuya 15 CR. 1 doza pe saptamana. . de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. timp de doua lu ni. . . PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. de repetat la fiecare trei o re. pe liinga recornandarile de igiena. . PAoUCUI De paduchi. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. este uneori greu sa te debarasezi . PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. care invadeaza uneori gradinitele. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule din fie care dimineata si seara. . in general la nivelul pielii. de 3-4 ori. Vezi ORE10N. 5 granule din ora in ora. fie de stafilococi. 1 doza pe saptamiina. timp de patru-cinci zile. administrate dimineata si seara.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR.

infectii pe rsistente.PENICILLINUM: Origine Penicilina.convalescente trenante. Principalele indlcatil . oboseala si febra trenanta. .

5 granule. 5 granule de 2 ori p e zi. . ® Pantecele e foarte dureros. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. si Nitricum acidum 9 CR. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. se pun comprese imbibate cu Calendula TM.Lycopodium: ordo nat. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. riguros in munca. este uneo ri de lung a durata si. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. r"". 5 granule.. pacientul trebuie sa fie rabdator. blanda si progresiva. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. timp de zece-cincisprezece zile. exista rise de flebita. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. Se ia sistematic Fe . 5 granule de 3 ori pe zi. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. I doza de 2 ori pe saptamana. la fiecare ora. . Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . Local. in alternanta.. Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. ". in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. tare la pipait.Arsenicum albm: extrem de meticulos. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. PASH (periartrita scapulohumerala). Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare.

Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. . la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. 5 granule de 2 ori pe zi. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. Dupa tratament. tuse spasmodica. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. uneori cu voma. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. constituie deci 0 urge nta medicala. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. tuse spasmodica. In caz de tuse co nvulsiva. 5 granule dimineata si seara. cand risca sa agraveze cazul. Dad radiografia pune in evidenta calcificari.rrum metallicum 9 CR. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

pete albe pe unghii. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.dureri de-a lungul oaselor. care reapar in fieca re iama.eruptii de vezicu le urmate de cruste.fisuri. pielea pare murdara. Principalele indicatii . . Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri.hepatita virala. pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide). Principalele indicatii . . . . Silicea: tulburari ale mineral izarii. .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca.fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare).senzatia de inflamare a laringelui.tendinta hemoragica.senzatie de greutate pe cap. . .tendinta excesiva spre oboseala. . . . pe podul palmelor si picioare. in special a ficatului.agra vare la frig. .pregatirea pentru operatii. Simptome caracteristice .acetone mie. . in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. . .dispozitie instabila.eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. . . Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca.pete albe pe unghii.rau de masina ameliorat la cald si mancand. . PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii. Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.urina laptoasa.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice .foame noaptea. .dureri de crestere.ameliorare la cald. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. . .simptomele sunt agravate de frig.tulburari ale mineraliza rii.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa. . . la stu denti.ameteli la batrani.arsuri intre um eri.sangerarea nasului. . Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile. . . ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor.gastro-enterita.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. .pneumonie.hipersensibilitate senzoriala. . Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. Simptome caracteristice . Cocculus: rau de masina. . . .raguseala. Principalele indlcatii .hiperse nsibilitate senzoriala. Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite.greata cu sudore rece si v oma.dorinta de alimente reci.

v eruci. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza. caci are tendinta sa se cocoseze. . vulnerabil. eel put in foarte impresionabil. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. daca ambianta e buna. uman sau atmosferic. . el este ca fosforul. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. sani durerosi ~i chistici. E longilin. rezultatele sa le scolare sunt neregulate.ingrosarea pielii. PHYTOLACCA Origine Carmazul. perturbarile mediului inconjurator. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. daca sunt durabile.sindrom pr emenstrual. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. i se mai spune si fosforic. De aceea. antipatie si mai presus de orice la furtuna. . . epuizat fizic si nervos. In schimb. solutie pentru bai de gura si gargare. si de 0 senzatie de gol In stomac.dureri de sani inainte d e menstre. afte. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. tulburari statice. Principalele indicatli . . iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. veruci: An timonium crudum 9 CH. . Emotiv. mirosuri puternice. zvelt. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. Folliculinum: in sindromurile premens truale. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. situ atiile de stres.anghina. constitutia 11face sa oboseasca usor. guta: Ledum palustre 9 CH. trebuie sa-si supravegheze spatele. cu intarire dureroasa. entuziast. . Se plange de d ureri. dar si in cap. Se consuma repede. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. timp de opt zile: .dureri reumatismale. ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. ' Intre timp. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. Instabil. 6CJ 6CJ Simptome caracteristice .durerea iradiaza spre ureche. in schimb.faringe inflamat. el e trist si descurajat.dureri acute. traumatism.talpa picioarelor dureroasa. se simte in plina forma. action eaza puternic asupra individului sensibil. Princip alele indicatii Dureri de gat.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise. frig. trebuie consultat medicul. ~ in echilibru Subtire. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. dad nu "inflamabil". ' Obosind repede. Origine Specialitate homeopatica. In special intre ornoplati. in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica.

ca orice simptom. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice . Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . PLATINA Origine Platina. . ale Principalele indlcatil . . Principalele indicatii . .spasmofilie. 5 granule de 3 ori pe zi. . PLEOAP. la cea mai mica emotie: Ignatia. care impi edica somnul.plans inconsolabil: Natru m muriaticum. .senicum album 9 CH.inflamatie calmata la caldura: A.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla.plans altern and cu ras. . t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. . ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. Daca tulbur arile persista.veruci multiple ale talpii picio rului.constipatie in c alatorie.pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH.edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH.re nuntare la fumat. . .eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. PLANTAGO Origine Patlagina. .erectii nocturne dureroase.inflamatia marginii pleoapei.pipi in pat cu urina abundenta.edem al pleoapelor dimineata. dispretuitor.comportament orgolios.A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat.arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH.sindrom premenstrual.constipatie spasmodica. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si.plans din nimic. I doza pe saptama na. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. \ 353 . . Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie. . crampe. PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. . cautarea consolarii: Pulsatilla. . trebuie consultat dentistul. timp de opt zile: . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala. ca . . Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate.spasme.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin.pleoape cazande: Causticum 15 CH. . si se ia Mercurius solubilis 9 CH. Principalele indicatii . . mici furuncule conductei urechii. . 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa.352 JACQUES BOULET picioarele: .

Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. _ •• /. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.unele nevralgii. ~·••• ~.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. Principalele indicatii . balonari.:o: -1: ® ~n f~''. cu scaun in forma de jet si crampe.. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata. lara febra. .diaree brusca la copil si la adult.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros. .0 ..••••. ~~~ •• ~-.-:. dupa ce s-au consumat fructe.'" Principalele indicatii . de 3 ori pe zi. De avut in casa Podoph yllum 9 CH.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET..~~ F·'_ .:. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~. .:.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare.diareea turistilor sau cea care apare vara. . in alternanta. .• -. daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. Comparatii ~i asocieri China: diaree. 5 granule. 0 febra ridicata 'care apare brusc. lara ve ma. PLUMBUM Origine Plumbul.~ !It.7 -_ ® : •. 1 tub.

Daca t ulburarile persista. dificultati hepatice. Daca urina e sterila. ca 0 completare a 'tratamentului. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. timp d e zece zile. . . PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. 5 granule zilnic. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. timp de opt zile. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. se ia: . Apoi Sulfur iodatum 9 CH. Intre timp. trebuie consultat medicul si mers la analize. Pana la consultarea medicului. In completarea tratamentului.mnele caracteristice.diaree apoasa. Trebui~ cons~ltat imediat medicul. . POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. 5 granule pe zi in cur s de trei luni.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH.balonar i importante. de 2 ori pe an. se ia Nitricum acidum 9 CH. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. abundenta. eu nevoie'urgenta. . 5 granule de i ori pe zi. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. timp de opt zile.limba incarcata. de repetat daca e necesar. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH.

356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen. medicamentul de sensibilitat e. in cazul unei nevralgii. este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. in homeopatie.sensibilitatea pacientului. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . POSOLOGIE ~ . Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . . Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate. Principalele indicatii Herpes labial. medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. mai ales la falanga a doua.dilutiil e mici (6 DH. dintre care .putin timp in gura.peniciline. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice.una dintre cele mai importante .dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. din ora in ora in cazul unei febre acute. POPULUS CANDICANS Origine Plopul. antiinflamatoare etc. tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . In cazul unei patologii cronice. apoi oprite odata cu disparitia . In cazul unei patolog ii acute. . lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie.! ~ . In sfarsit. de cateva ori pe saptamana. Dilutia In practica.este deseori neglijat. In practica. 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna. inghitite sau ti nute . . medicii folosesc trei paliere de dilutie: . Principalele indicatii Alergii respira torii. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. adic a simptomele lezionale. de 3-4 ori pe zi.• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. .dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. -. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori.

timp de sase luni. praf ~i acanem. . Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. trebuie consultat medicul. . 5 granule pe zi. 1 doza pe saptamana.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta.e~ ~re~~ent. si tratamentul de ter . Principalele indicatii . Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen.pentru facilitarea intarcatului. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice.cJ . 5 granule. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••. riscul e mai mic. _ 1111. ~ce. in general.Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. trebuie consultat medicul in vederea analizelor. in general in 15 CH. PRAF Praful est: un alerg. unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. ® J1 PROGESTERONUM Origine .cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. PROSTATA.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. pulmona re sau cutanate. POUMON HISTAMINE . 111 vederea unor analiz e.ec~m anda desensibilizari. . Principalele Indicatii VeziRORMON . i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. PRO LACTIM Origine Prolactina. 5 CR. luat in seama de testele de alergic. din doua in doua ore. se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. Se r.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic. ORL.Progesteronul. care asociaza. La aceasta varsta.

de 2-3 ori pe an. cu febra ridicata si dureri. in ciuda eficacitatii acestui tratament. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. arteriosclero za. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. 15 picaturi de 3 ori pe zi. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. ® J1 Prostatitele acute. reumatism.en va fi preponderent. n cura de doua luni. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. Totusi. PROSTATITA. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. . modificari ale 'tlracterului. In plan simptomatic.

ducand la apasare respiratorie.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. 5 granule de 2 ori pe zi.360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. . unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. In de mareemotivitate. de abrutizare. 5 granule. inainte de consul tarea medicului. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. uneori la coaste sau la genunchi.zona oftalmica. 3 nplicatii pe zi. Dad nu cedeaza rapid. 1 doza trei I/. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. in general lara mancarimi.j la ra nd. si Sepia 15 CH. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. URTIC ARIE. 1 doza trei zile la rand si. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. de 3 ori pe zi: . orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice.la dezbracat: Rumex 9 CH. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. 5 g ranule pe zi. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. In afara tratamentului cu vermifug. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. trebuie consultat medicul. Dureri oculare ca 0 explozie. timp de 8 zile. 1 doza unica. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. timp de 0 luna. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. Mai tarziu. In alternanta. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. 5 granule eara. Simptome caracteristice . se adauga Ambra grisea 15 CH. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. Atentie. Principalele indlcatli glaucom. . pe toata durata crizei.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. . trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. II . 5 I ranule de 2 ori pe zi. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. III sfarsit. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s . din doua In doua ore. datorata tracului. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie.buie sa se fad un examen local. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. 1 doza trei zile la rand. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. si Sepia compus. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. Se ia timp de opt zile. Pe de alta parte. cu placi rnsii si scuamoas e.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

~ Stare generals: convalescents trenanta. Arsenicum album: alergie.ameliorare la cald. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare.maladii dermatologice cronice. li psa de reactie la tratament.coriza spasmodica. epuizat.depresii.alergii respiratorii. ~ foame viol enta. . pe un teren ereditar.prurit intens. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul. . starile de supraincarcare alimentara. . localizarea si caracterullor evolutiv. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. Slab. cand se simte. disperat din cauza starii sale de sanatate. piele a lui e fie foarte uscata. fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: . » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. ~ Mucoase: . in specialla acarieni.agravare la frig. Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura.recidiva in fiecare iarna sau primavara. oboseala. . . se teme de iarna si de curentul de aer. s e simte incurabil si foarte deprimat.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. . ca in cazul tuturor marilor medicamente.eruptii care reapar in fiecar e iarna.perturbari ale starii generale . Pesimist. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele.alergiile. Simp tome caracteristice . tulburarile lui (astm. . de 0 prudenta aproape fobica. 1111 . el e totdeauna excesiv de acoperit. dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . -astm.secretii fetide. . Principalele indicatii ~ Sistem nervos: .frigul. . .362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. slab ire. migrene cronice. ~ Pie le: . se pot distin ge cateva aspecte originale. in mod extraordinar. in plina forma.micoze recidivante. palid. Origine Medicament bioterapic.foame viol enta in timpul migrenei si noaptea.

Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . tulburar i de somn. Principalele indicatii rino-faringita. Intre timp. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. ~ Prescriptie medicald: adormire grea. 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi).oasele si articulatiile: dureri de crestere.. . JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA.364 . agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. absenta setei. limba incarcata si const ipatie (6 DR.cresterea In greutate. intoleranta la materiile grase. Simptome caracteristice dispozitie variabila. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond.. inchisa. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. aparitia menstruati ei. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa..dezvoltarea organelor genitale.pielea: pilozitate. varice. sindrom depresiv. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. .® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. bronsite cu mucozitati galbui. din ora in ora. degeraturi. uscata noaptea. . acnee. Origine Frasinul. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii... . in alternanta. congestie. sindrom premenstrual. insotite de dureri de cap. tuse grasa ziua.. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul.. o . PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. 5 granule. menstre intarziate sau putin abund ente. . de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. sentiment de abandonare. PUBERTATE •. .sistemul nervos: modificari ale dispozitiei.

premenstrual. 1 tub. De avut in casa Pulsatilla 9 CH. Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. sindrom .Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate.

Tulburarile de so mn sunt constante. Caldura sau frigul excesive. Totul se rezolva cu dovezi de afectiune. Copilul poate chiar sa regreseze. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita.febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl.t. toate situatiile care perturbs temperamentul timid. neiritanta a mucoaselor. daca e timid in exterio r. . noutatea.. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. sexualitat ea) . cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. antrax. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. emoti v. Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. sa-~i suga degetul. avand pielea cu vinisoare aparente. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase .366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. el poate sa fie . emotiva.abcese. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. toate infectiile acute sau cronice. Pudica. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. examenele. sa faca din nou pipi in pat. vocea ei e blanda si mangaietoare. roseste cu usurinta. devine taciturna si depresiva.Illll. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati.. In sfarsit.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. Timida.foarte prezent" acasa._~ ~ . . prietenie sau simpatie .· """"'Hjll""". Plange din nimic ~i e repede consolata. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. furuncule.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. dintr-un am estec de came si placenta umaria. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. durdulii si ti mide.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. Iar copilul. care provoaca o scurgere trenanta. . Prtncipalele indicat li . in special rinofaringita copilului .

de 2 ori pe an. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D.radiodermite.r:. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. . RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. Princip alele indlcatii . cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA. Se poate adauga Si licea 15 CH. In cure de trei luni..se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH. oprirea tranzitului du pa anestezie..eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter. Principalele indlcatli Balonari. taieturi. . Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus. Pe to ate ranile mici. Principalele indlcatii . @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. RADIUM Origine Bromura de radiu.dureri intercostale. .durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH.reumatism agr avat la inceputul miscarii. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . RAPHANUS . •~. medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi.. pe toata durata tratamentului. se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. { . . 1 doza pe saptamana.. . RAHITISM@> 1:. In unele tari.

" ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. In plus. de 2 -3 ori pe zi. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. 5 granuleora de ora de 3 ori. l' . ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. In asociere. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. 1 doza de la primele simptome. ~. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore.raguseala e cronica. . in perioada temperaturilor foarte scazute. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. 5 granule ora de ora. vocea e bitonala. ~ Sau: ' Homeovox. . in alteman ta.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. gatul e rosu intens.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. RAGU~EALA. 5 granule ora de ora de 3 ori. voce ragusita. 5 granule ora de ora de 3 ori. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. in 9 CH. Principalele indicatii . ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. RACEALA. Medicul trebuie c onsultat dad: . ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH. .impotents masculina. El apare mai des la frig si in special la femei. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice. dar foarte scurta. inf ectie ORL. un tratament d e fond . . 5 granule ora de ora de 3 ori..episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. . Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. 1 doza dimineata si seara. ACONITUM Laringita acuta cu febra.

Aceste doua medica mente se iau impreuna. 9 CH. to ate situatiile paralizeaza. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. . i n varstii de 60 de ani. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. RA GU$EALA. ~ IGNATIA 15 CH. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. a dificultatilor de a te pune In miscare. RAGU$EALA. ~ Experienta mea: . de 2 on pe zi. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. RA GU$EALA. . 5 granule. 5 granule seara. . timp de trei zile inainte de menstre. de fiecare data . 0 data sau de doua ori. preventiv. In a zecea zi a ciclului. . In toate cazurile. dimineata. 1 doza In a jun si In dimineata examenului.. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. imposibilitate de a ridica vocea. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. tulburarile digestive su nt constante. ~ ARNICA 9 CH. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . cand e yorba de un copil mic. trebuie mers repede la medic. I . 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. 5 granule. ~ MANGANUM 9 CH. " . nevoie de a-ti drege glasul. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. 5 granule. nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . in varstii de 28 de ani . are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita.m earga". inclusiv coardele vocale. inainte de cele doua mese.: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. a doua zi. ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. 5 granule seara. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. ~ Exper ienta mea: . Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. canta intr-un cor si are vocea "sparta".I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. Paulette. Ane-Laure.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. ai cant at sau ai strigat. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult.

agravare la tangaj: Borax 9 CH. in descrierea lui. 5 granule sau 2 comprimate. ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. . In moment Mercurius corrosivus 9 CH.Ignatia 15 CH. si necesita un tratament local prescris de medic. 5 granule in caz de teren hepatic. ora de ora c u 5 granule de: . in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. daca respectiva calatorie provoac a agitatie. sarcopt. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. .A ·4. .agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. . tul burari digestive (indi~estii. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj.Lycopodium 9 CH. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). Vezi TEREN. daca dom ina paloarea si indispozitia. in afara calatoriilor. timp de 0 luna. Se ia preventiv Cocculine. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH.' ® . 1 doza. 5 granule inainte de mese. se ia 0 doza de: . migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. evoca un teren alergic. 5 granule de 4 ori pe zi.Gelsemium 15 CH. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. tearna)? Ce trebuie facut ~ . ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -.Borax 15 CH. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . 5 granule de 2 ori pe zi. Se impune consultarea den tistului.Nux vomica 5 CH. Sepia (in momentul menstrelor).374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. RAUDEMARE ore. in alternanta. daca domina ametelile. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. 5 granule din doua in doua ore. Hahnem ann. crize de ficat. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. fondatorul homeopatiei. . si . de repetat in fiecare saptamana. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. crede ca raia era de vina pentru un teren care.Tabacum 9 CH. 20 de picaturi inainte de mese. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . . Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. Lycopodium (hepatic).Cocculus 9 CH. de 3 ori preventiv. 2 comprimate. 5 granule ina inte de mese.

.Phosphorus 15 CH.1M • ':tin . 1 doza in fiecare seara. ..

datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. 5 granule pe zi. . Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere . Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. In momentul criz elor. de exemplu. fond. crizele sunt marca te de inflamatii acute. KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: .reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH.in afara unor cazuri accidentale .Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. precum Thuy a. 5 granule in fiecare dimineata. Acest caracter acut si brutal al puseelor.durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. entorsa.a starilor generale si a terenului. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . 5 granule dimineata si seara. edem si agravare noaptea. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. Caracterul cronic sau . precum si durata tratamentului. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: .durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte.reumatism sau artroza. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat.reeducare dupa fractura. . .

~ Artroza cronlca Dureri articulare. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. si se amelioreaza in repaus.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. Durerile sunt agravate prin apasa re. daca acestea persista. 5 granule. care asociaza artrita acuta si leziunile . 0 data sau de doua ori pe zi. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. chiar dad "demararea" mati nala e dificila.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH. prin efort. trebuie consultat medicul. .daca durerile sunt ameliorate prin repaus. . acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. noaptea. 5 granule.repetitiv al durerilor. . ~ Durerile artrozice in general . 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. neputinta functionala. 0 d ata sau de doua ori pe zi. deformari. imobilitate.

eczeme cu placi rosii si mici vezieule. 0 arsura a feselor. pr ovocand . agravata umiditate eu dificultati dimineata . Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. -varicela. cQ cQ Principalele indicatii . Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . 1 tub. deseori agravata de timpu l umed. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. RICINUS Origine Ricinul. si Rhus toxicodendron 9 CH. este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH.opreste lactatia. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. 5 granule dimineata si seara. . . Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. 5 granule la trezir e. . 5 granule de 4 ori pe zi.o rhite. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict.zona zoster. . RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. .senzatie de rigiditate articulara. RHODODENDRON Origine Rododendronul. in cura de 0 luna. RHEUM Origine Reventul.378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. pe toata durata evolutiei maladiei. Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. -herpes.favorizeaza sec retia laptelui. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici.reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. 5 granule la culcare. si Sulfur iodatum 9 CH. penicilina si c ortizon. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu.

putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. .uscaciune a mucoaselo r. laringite). .placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda. RINO-FARINGITA CU REPETITIE .Simptomele caracteristice . continand un liehid limpede. dand 0 impresie de piele de leopard. bronsite. In primii ani de viata ai copilului. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. rino-faringitele se repeta.eruptii de mici vezieule. .

se prezinta trei tipuri d e situatii: . RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. terenul. . desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor.380 Te~menul. dureri. 1 do. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH.deseori ca. iar episoadele infectioase apar brusc. 4C:a . mucoasa. Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei).sc:ie in 15 CJ:I. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului).lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. pa~e . Probleme dermatolo gice .trateaza Schematic.sc construirea imunitatii copilului. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. stres. Thuya. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute.copilului ca sa evite complicatii si recidive.ma. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a . pentru a pune in repaus articulatia. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. coji de lapte . Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. E vorba in gene ral de un copil tonic. Tratam entele cu antibiotice. Rolul homeopatiei este deci dublu: . de e~~mp. doze saptarnanale) timp de doua-trei luni. Recurgerea prea sistematica la antibiotice. groasa. ROBINIA eta Origine Salcarnul.eczeme. departe de a rezolva pro?l e. lipicioasa. Frecventa episoadelor. Sulfur. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. . Daca tulburarile persista.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. timp de trei pana la sase IU111. Lycopodium. ~ Copilul e bolnav frecvent. episoade infectioase. sursa de suprainfectii microbiene frecvente. trebuie consultat medicu!. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). timp de 0 lu na. dirnpotriva. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. mten~ltatea l or (febra.za 0 data pana la patru ori pe luni.

otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. care obosesc r~p~de. din ora in ora. in alternants. Rinitele. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. Natrum. Tuberculinum. hipersensibili. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. Sulfur iodatum. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. . s inuzita. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. otita seroasa. fara oprire ' episoadele se inlantute . RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . 5 granule.

de rigiditate. . luxatie.•. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara.senzatia de lovitura. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. .mancari mi pe laringe cand se respira aer rece. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer. timp de cinci sprezece zile.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. .chist al incheieturii mainii. RUJEOLA. 5 granule. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. in alternanta. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului. Princlpalele indicatii . oftalmia zapezii).entorsa. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. durere a coccisului. diaree la trezire.oboseala ocular a. dificultati de acomodare.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' . reeducare ortoptica. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola. provocand tuse. . timp de cincisprezece zile . pentru confirmarea diagnosticului. RUMEX Origine Stevia de gradina.. eta !ita . De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. prurit cand te dezbraci. Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. La sfarsitul maladiei. 1 tub. Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul.® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. ora de ora. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH.. Simptome caracteristice . .lumbago. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. Sulfur: diaree la trezire.

SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier.salivare acida: Borax 9 CH. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile.Arnica 6 DH.menstre dureroase si hemoragice.Allium sativum 6 DH. origmar din America Centrala.. Se vor mai lua si Ruta 9 CH. Daca s imptomele persista. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. . 5 granule de 3 ori pe zi. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina. 5 granule de 3 ori pe zi.. (regiunea) Origine Popazul. . Simptome caracteristice . Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. din preparatul urmator: . ' --. gura uscata: Belladonna 9 CH.stranut cu senzatia de blocare a nasului. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. trebuie consultat medicul.mancarimi in cerul guri i. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina.Histam inum 6 DR. . Principa lele indicatii Boala fanului. trebuie consultat medicul. precum Sabal serrulata campus. Daca durerile persista..ameliorare la caldura. -"" . .absenta salivarii. cu zbarnaieli in urechi. .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei.: . Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura.veruci in regiunea genitals. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. .~' .. SALIVATIE :.. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. .~. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi. sabina. Principalele indicatii . . Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse.

.

SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. . Simptome caracteristi ce .386 JACQUES BOULET salivare groasa. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice.senzatia de nas complet infundat. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. .tuse brusca lari ngeeana. SANICULA Origine Sanicioara. . cu senzatia de apasar e. Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. 1 doza saptamanal. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta.laringi ta acuta nocturna Ia copii. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. .bufee de caldura la menopauza. 0 actiune asupra Simptome caracteristice . .nas inf undat. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. bronsita. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu.transpiratie nocturna brusca si abundenta. . Daca durerile abdominale si diareele persista. .congestii.diaree. Principalele indicatii -mlgrene.. . timp de trei luni. . SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. . Principalele indlcatii . vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. .boa la fanului. timp de 0 luna. se ia Parathyphoidinum B 15 CH. Sulfur: migrene periodice. Sanguinaria Canadensis.diaree si balonari.periodicitatea tulbur arilor . Principalele indicatii Astm. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei.astm cu apasare brusca in timpul noptii. . bufee vasomotrice. Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. bufee de caldu ra. Principalele lndicatii Polipoze naza le.

oboseala. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. iar un tratament homeopatic . In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. tara dramatizare si tar a tranchilizante.Natrum muriaticu m sau Ignatia . Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. vitamina B6 in special.indica prezenta unui ger mene patogen. precum Sepia campus. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil.eme cu venele. Aceasta prima consultare este foarte importanta . in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare .tante . homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. vase care se sparg. De asemenea. femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. In timpul alaptarii. bronsi ta. precum Bioptimum grossesse. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. 1-2 doze pe saptamana). 'SAKCINA. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. De aceea.va ajuta la depasirea ei tara probleme. sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. Schematic. homeopatia. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. Dar. voma.. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. 15 picaturi de 2 ori pe z i. . daca analiza urinei sistematic . dureri articulare. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice. tau Calcarea campus.. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii.. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite. De fapt. Principalele indicatii Astm. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. De fiecare data. fier. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. evitarea obturarilor si crapaturilor.Se. hemoroizi. indeosebi: Sepia. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. alaptat. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. traumatisme fizice . cisti ta). indispozitii. In toate stadiile sarcinei. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede).. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. SAPONAKIA Origine Sapunarita.' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. piciituri.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. neplacute (gretur i. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. Comparatii ~i asocieri Berberis.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . De fiecare data. tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica.

5 granule la trezire.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. precu m si al femeii. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. . imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. Probleme de circulatie . 15 picaturi. cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. . cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. se adauga: Arn ica 9 CH. . ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. in sfarsit. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . ~s: Sepia 9 CH. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. in alternanta. si China 9 CH. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. SAN .ompus. 5 granule la trezir e.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. 5 granule la fiecare jumatate de ora. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. si Sepia . 5 granule de 3 ori pe zi. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. 5 granule. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina.dorinta de a dormi in permane nta. daca sunteti anxioasa enervata. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. se ia.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. . 5 granule in fiecare dimin eata. 1-2 ori pe zi. mai ales dimineata. inainte de mese. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. 5 granule din fiecare dirnineata si seara. 5 granule. _ traumatism al sanilor. la fie c are zece minute. _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. hipersensibila. 5 granule dimine ata si seara. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. nastere prematura). _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. . 15 picaturi de 3 ori pe zi. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. Comparatli ~i a socieri Berberis. de cele mai multe ori. 5 granule de 4 ori pe zi. he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH.Picioare grele si dureroase. sa se produca. Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). Indlspozitli . daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. SARSAPARILLA Origine Salcea.

5 granule. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. .

Asta se datoreaza constitutiei lor. SCHIMBATOR . . dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. in alternanta.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA. trece de la ras la plans. Calcarea phospho rica. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. si Sulfur iodatum 9 CH.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. 5 granule la fiecare doua ore. SC~NET l -. 5 granule. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . ! . expectoratii.!. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense . ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. 5 granule.. timp de zece zile . Se vor lua timp de doua zile. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. La copil.. tulburari de menstruatie. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. pierder i. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. din doua in doua ore. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. supuratii.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari.••••. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . 5 gra nule de 3 ori pe zi. in cura de doua runi. 1 doza pe saptamana. 5 granule din fie care la culcare. Deseori. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. de 2-3 ori pe an. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. trebuie sa se dea sistematic vermifug.'I ''''''-'-.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. 5 granule pe zi.':'l':'M. : ~'. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. 1-2 o ri pe zi. 5 granule la fiecare ora. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH.

SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l.de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri . Lachesis.lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. . Tot asa durerile de cap.aza scurgerea. se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH. Un m edicament homeopatic. utilizat la 0 diluatie mare.

. .acnee seboreica: Selenium 9 CR. 5 granule dimineata. . .ca derea parului.arterite ale membrelor inferioare. granule. ~i Natrum muriaticum 9 CR. Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie. Principalele indicatii . . 5 granule de 2 ori pe zi. degeraturi.sindromullui Raynaud. .cefalee. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora. SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. . SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 .colici dupa nastere.oboseala fizica si intelectuala.contractii dureroase ale uterului.dureri febrile ale extrem itatilor. SENEGA Origine Amareala (de Virginia). . SENNA eta eta Origine Siminichia. 5 granule pe zi . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. -acnee. Thallium aceticum : caderea parului. comprimate sau supozitoare. Comparatil ~i asocieri China: oboseala. . Origine Seleniul. . Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. Si mp tome caracteristice . Cuprum: crampele arteritelor.mens tre hemoragice dureroase. Principalele indicatii .crampe in pulpa piciorului. Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: .

SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. in cazul in care exista indoieli. Natrum muriatic um. In plus.suparare: Natrum muriaticum.excitatie: Ignatia. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. Sensibilitatea la frig. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. ci stimul eaza reactia organismului. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. 0 stare de epuizare profunda. cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. Graphites. oboseala musculara. .angoasa: Arsenicum album. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie. deci. a tratamentului sau de fond. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. in afara unei afectiuni acute. deci. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). Phosphorus. Medicamentul hom eopatic. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. Sa luam de exemplu Arnica. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. Pentru a evita ris curile de agravare. de exemplu. este deci preferabil.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. cu tulburari card io-vasculare. in sfarsit. . . Arsenicum album. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. . de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . Psorinum. De exemplu.gelozie: Laches is. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si .manic: Chamomilla. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. . . . Sensibilitatea este mai puternica si este. uneori aceleasi antecedente. carbonicum. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice.parasite: Pulsatilla. sa s e foloseasca dilutii medii. Silicea. prin definitie.jignire: Staphysagria. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). in practica. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter.

dur ere febrila. ca 0 teapa. . Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. de contractie. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. rnteparoare. senzatie de apasare . dupa intensitate.SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. lata principalele senzatii (in general. de 2-5 ori pe zi. ca un cui.. acesta este dat in 9 CH. de gol. 5 granu le. fulguranta..

.caldura sau imobilitatea . cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. III enzi me. Acest lichid negricios. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta. . . . dar nu prezinta nici 0 actiune toxica.greata din timp ul sarcinii.infec tii urinare recidivante: .micoze vaginale.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l.spasme: Colocynthis.gol (stomac): Sepia.si.hemoroizi. se aseaza picior peste picior. . sarcini. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . Natrum muriaticum: sindrom depresiv.depresie dupa nastere. cu tenul putin cam te rn. indeosebi la fiecare ciclu. mai curand slaba. SEPIA~ Principalele indicatii . ~ in dezechilibru Inainte de menstre.durere intolerab ila: Chamomilla.~~ Origine _ .durere intepatoare ca niste ace: Apis. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. cand sta jos. Cuprum. Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. .durere. este 0 femeie activa. .sindrom premenstrual. este folosit la desen. probleme cu parintii sau copiii. Argentum nitricum. responsabila. iiplace sa mearga repede in aer curat si. '. indeosebi inainte de menstre. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. Pe plan general.eczema cu crapatura. si congestia hepatica si stare a generala. ... . 399 . Agaricus. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei.dorinta de otet si de alimente acre. in oligoelemente. herpes. . eczema.piatra (stomac): Bryoni a. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta. . folosit de sepi e ca sa-si vo~s.Cerneala de sepie. Natrum muriaticum.baby blues. d eces. menopauza).durere febrila: Arsenicum album' . .durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat. ' . 1 tub. a tesuturilor de sustinere. . De avut in casa Sepia 9 CH. . apasare in pantece inainte de menstre: . ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu.constrictiune: Lachesis.criza de ficat. la femeie.electricitate: Hypericum. Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi..' . .depresie la menopauza. de exemplu. . puber tate.easca ouale sau sa-si protejeze fuga. chiar daca tulburarile h epato-veziculare.. . -mlgrene. ..apasare (bazin): Sepia. ' =+: . . Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave. in acelasi timp. . Suf era de scurgeri iritante (leucoree). neintelegere conjugala.herpes. . devotata familiei si muncii sale. raporturile sexuale pot sa fie dureroase.

pentru determinarea sensibilitatii individuale. -! .. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: . Astfe1. Ca totdeauna. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam. cistite. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. l 401 depresiva. . In acest dictionar. 5 granule pe zi. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi." SBR ANTICOLIBACILAR.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. 5 granule de 3 ori pe zi.ca Origine Serul anticolibacilar purificat. .absenta setei in ciuda guri .. . Uneori.. Va avea tendinta sa se inchida in sine. fie in cazul chestion arii generale. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. dezinteresu1 sau excesu1. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. SFINCTBR SBTB+ .-. in aceeasi masura ca digestia sau somnul.ca . in practica cotidiana .ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie.constipati e. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. . de origine caprina. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene. provenind de 1a animale imunizate. sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. . posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. In repertoarele clasice.t.. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate. se instaleaza depresia. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ".. Scaderea.slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui.~:. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza.. sindromuri gripale frecvente. Principalele Indica tii Infectii urinare.

. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. .i uscate: Alumina. cu gura uscata: N atrum muriaticum. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. 5 granule din fiecare.sete de mici cantitati de apa rece. se adiiuga Opium 15 CR. . SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. I n caz de pauze respiratorii.sete intensa (mari pahare cu apa). .sete permanents. 5 granule. vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus.

bronsite. Simptome caracteristice . examenele vor elimina 0 patologie tumorala. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. lata principalele: ' . somn agitat.paine: Natrum muriaticum: . numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. de teapa. . din ora in ora. -frig. rino. . In perioada de criza. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. in cura de 0 luna. . Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. 5 granule din fiecare. 1 doza pe saptamana. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate. formand mici chisturi infectate. . China. SIGMOIDITA. de repetat da ca e necesar.unt: China. . . unghii casante si patate.faringite. SILA. osteoporoza.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.protectiei vasculare. .carne: Lycopodium. --::::J!gravare la vacc inari. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. alaptare. 5 granule. fracturi. somnambul ism. epuizare fizica si intelectuala.ameliorare la cald. Pansamentele intesti nale. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH.tutun: Ignatia. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar.senzatie de spin. furuncule. urcioare. supurat ie dentara. de 2 ori pe zi. . Se vor lua Hepar sulfur 15 CH. Trebuie con sultat medicul. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului.agravare la frig.lipsa de energie.lapte: Sepia . . . cu suprainfectii frecvente. precum criptogama de balta .tesutului conjunctiv. . acnee cu supuratie. .grasime: Pulsatilla.bere : Nux vomica.ca1cifierii. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor.cafea: Calcarea carbonica. supuratii locale in urma unui BeG. .supurar e. . emotivitate.transpiratie. . in alternanta.

excesiva.(Equisetum). . Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza. s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta.

Predispus foarte usor la oboseala. 5 granule. ~ In dezechilibru Rapid obosit. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. Medicul trebuie consultat frecvent. se ia: Folliculinum 15 CH. detestand violenta. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. a pantecelui si excitatie.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. un aer bland si frag il.surmenaJ. •• : LACCANINUM Sani congestionati. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. in cele pt zile care preced menstrele.. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. Tratamentu l de fond e indispensabil. sensibili. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. privirea vioaie si serioasa. aproape copilaresc. regimuri. uneori si in cazul durerilor de gat. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . ale pantecelui? Va doare capu l? . CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. rara incredere in el. sau conform pos ologiei indicate. de luat din a paispreze cea zi. t _ . I doza. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . E un copil si un adolescent vioi. dar anxio s si instabil.generoase ~i dezinteresa te. foarte afectuos. in ciuda unei alimentatii bune.intoleranta la vaccinuri. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. in a zecea zi a ciclului. inteligent. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. epuizabil. tenul palid. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. . se p lange de dureri de cap.infectii. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. pana la consultarea medicului. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. SINDROM PREMENSTRUAL f. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. totdeauna foarte imbracat. . slabit. tristete. ••••• _ "" ":. cu bombari frontale proeminente.carente alimentare si afective . indiferent de clima. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . Timid. durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. . pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare.

SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. dese ori Sepia. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. Sepia. parca inflamate. Pe de alta parte. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. toate tulburarilc digestive spasmodice . ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. NUX VOMICA I ndigestie. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. In 15 sau 30 CH. foarte sensibile. durere de stomac. constipatie. gaze. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. al ace stei femei hiperactive. modificare a . oboseala si deprimare. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. SEPIA Migrena inainte de menstre. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. In special Lachesis. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. rosu. nevoie de a ridica picioarele. si exista un edem al gleznelor. cu greata. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. bufee de caldura agravate seara. VIPERA Venele sunt dureroase. precum Sepia campus. deja iritabil in timp normal. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. cu tulburari vizuale. roseata. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. . {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. ~ Experienta mea: Deseori. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. chi stice ~i dureroase. cu un varf alb. criza de ficat. el este util si pentru congestia bazinului. cu 0 placa rosie si mici vezicule. CYCLAM EN Migrena oftalmica.

-¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. la apropierea menstruatiei. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. Veronica. In urma un or traumatisme craniene. 5 granule de 3 ori pe zi. Apoi Bryonia 9 CH. bufee de caldura. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. ~ LAC CANINUM 9 CH. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. timiditate crescuta inainte de menstre. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. 5 granule. in varsta de 32 de ani. noduri. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. exista o secreti e abundenta a acestuia. si SINISTRozA Indispozitii variate.ca scop amanarea reluarii lucrului. crampe. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. . 5 granule. inainte de cele doua mese. plans rara motiv . foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. modificare a dispozitiei. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. IGNATIA Spasme. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. hiperexcitatie logoree seara. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. cu 0 mare nevoie de consolare. de hiperactivitate. In plus. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. sear a. este foa rte enervata si agitata. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. in varsta d e 40 de ani. dureri de cap. fizice si psihice. In caz de reumatism articular. in a zecea zi a ciclului. LACHESIS Congest ie. 1 doza. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. simte abdomenul greu. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. In ultimele opt zile ale ciclului. In ziua dinaintea menstruatiei.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. cu un caracter foarte schimbator. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. ~ FOLLICULINUM 30 CH. timp de 0 saptamana. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. NATRUM MURIATICUM Tristete. 1 doza in fiecare seara. ~ SEPIA 15 CH. c u nevoie de izolare. migrena si depresie care pr eceda menstrele.

galben-verzuie. galben .

eu dorinta de a sterge nasul rezulta t.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. 5 granule. precum si 0 tuse uscata.reeidivele sunt freevente. dar nu exista supura tie.a aparut febra. 1 doza. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. Pentru eopii.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea. .Yves. . care sunt rosii. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. din medieamentele de mai jos. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. (pentru adult) intr-un pahar eu apa. din doua in doua ore. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. I I . din ora in ora. in varsta de 34 de ani. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. 1 supozitor dimineata si seara. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. in alternanta. ~ Si in pl us: In toate eazurile. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. 1 eomprimat de 4 ori pe zi. . ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. Scurgerea s-a oprit foar te repede. calmata de caldura locala. in 9 CH. ea in preparatul urrnator: . de repetat a doua zi. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH.cimb risor (1 g). ~ LACHESIS 15 CH. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. Trebuie consultat medicul dad . Pierre. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. timp de eel putin opt zile.elixir de papaina (125 cl). ~ $i in plus: Se iau 5 granule. EUPHRASIA Lacrimari iritante. ea sa se preserie un tratament de fond. .pin (1 g). ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. i n alternanta. eu dureri oculare si frontale. LACHESIS Obturatie a nasului. In aceste trei cazuri. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor.euealipt (1 g). . alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. . 5 granule dimineata si seara. cu congestia fetei si dureri frontale.

KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. caci sunt cornplementare. timp de doua zile. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. durere frontala. in varstii de 31 de ani. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. 1 doza dimineata si seara. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . cu 0 rinita muco-purulenta. ZI in cura de SL. dimineata si seara. . ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. inaintea celor doua mese. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. sarcina pentru Sepia. MEZEREUM Durere violenta a fetei. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. ~ PYROGENIUM 9 CH. Tuberculinum. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. Vezi ASTENIE. a gravata in unna unei maladii. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. {> Experienta mea: . ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. ~ Sliibiciune a gleznelor. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. Beatrice. cu iritatia mucoas elor. SL. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album). pentru cii se transforma rapid in sinuzita. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. care forrneaza dopuri in nas.ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. 5 granule pe cincisprezece zile. 5 granule.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. menopauza pentru Lachesis).. timp de opt zile. 5 granule. se t eme de fiecare guturai. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH.

. consult~ti medicul. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. 1-2 ori pe zi. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH.consultatl medicul. 5 granule la fiecare jumata te de ora. De multe ori. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. Daca simptomele persista. timp de zece sau cincisprezece zile. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne . Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. pre cum Calcarea carbonica. 5 granule. 1 doza. i n timp ce. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. 5 granule inainte de masa.fie ca e digestiv. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. Stramonium 15 CH. Daca simptomele persis ta. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. . Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. timp de zece zile. se ia Cup rum 9 CH. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut.. 20 picaturi.ium15 CH. Daca tulburarile de somn persista. . de repetat daca e nece sar. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. de doua ori pe zi. timp de patru-cinci zile.. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile.. 5 granule pe zi. Intre timp. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. 1 d~za pe zi timp de trei zile. 5 granule inainte de masa. . 5 granule).. uterin. 1 doza de 2 ori pe saptamana.. SOLIDAGO Origine Splinuta. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. si China 9 CH. ~. spasmele apar pe terenuri nervoase.. 5 granule la culcare. SOMNOLENTA ".414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH.. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . de trei ori pe zi). SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. SPASME Un spasm . copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei. tr ebuie consultat medicul. 5 granule la cul care.0F. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor... in cazul spaimei." ~.• .</'. 5 granule.

urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH. 5 .

faciliteaza rezis . Simptome caracteristice . pentru a reeupera di n oboseala fizica.China 9 CH. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului. }> Fara sa se mai astepte. 5 granule de 2-3 ori. Cat mai repede posibil. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule 1-2 ori dupa efort.. timp de trei zile. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . 1-2 ori inainte de sport. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. in alt ernants. 5 granule pe zi. . .! 9 CH. . se ia ARNICA 15 CH. . Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). . de trei ori pe zi. eu apasare. 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei. Alain. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH. sia luxat glezna jucand tenis. 1 doza. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui.Arnica 15 CH. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. . SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. in varsta de 40 de ani. 5 granule. din zeee in zeee minute.l aringita acuta eu raguseala. 5 granule.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui.spasme: Colocynthis 5 CH. Principalele indicatil .impresie de obturare a laringelui. din eo specialitate homeopatica. pentru a stimula si incalzi muschii. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. . cavernoasa. ~ Recuperare dupa sport . Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. 5 granule de 2 ori pe zi. -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil.Kalium phosphoricum 9 CH. 5 granule.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. Si. SPORT I---. Trebuie consultat medieul.tuse seaca. 1-2ori pe zi.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. pent ru relaxarea muschilor. 5 granule pe zi. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. senzatie de sufocare: . folosita de foarte multi sportivi.erampe: Cuprum 9 CH. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv.' . Arnica 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. de cinei o ri. . care va decide oportunitatea unei radiografii.

1 tableta inainte. . ~ in timpul sportului George. 5 granule din fie eare. in varsta de 62 de ani. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. in t impul efortului ~i dupa efort.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. a pleeat sa se plimbe In Alpi. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH.

prurit care se deplaseazii. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. . cistite prov ocate de raporturile sexuale. STERILET " ·. .cicatrizare a inciziilor chirurgicale. timp de trei zile. care i~i schimbii locul dupa scarpinare.hipersensibilitate a organelor genitale.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. Origine Specialitate homeopatica (tablete. SPORTENINA. Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii.Principalele i ndicatii . Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse. Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. abces. . STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. Baryta ca rbonica. urcioare. Stangacia nu e 0 maladie. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului.: . . Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH.~ mancarimi cutanate. Principalele indicatii . din ora in ora. Principalele indlcatii Astenie extrema. rezistenta la efort.' . Hepar sulfu r: urcioare. . in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. 5 granule de 3 ori pe zi. pliculete. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. . furuncul. 5 granule din f iecare. cistita "miresei". STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. 0 afectiune pulmonarii. Pri ncipalele indicatii Recuperare. .dureri dentare la frig. amelioratii urinand. Stafilococie cutanatii. se ia. . in special episiotemii. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi. bautura concentratii). In schimb. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH. 1 comprimat de rontait. STANNUM Origine Staniul.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri .r ~. 5 granule. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine .cistite larii microbi (cu urinii limpede).

cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. . 5 granule ora in ora.congestii. Prlncipalele lndlcatii . Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite.''1.febra ridicata. . " STOMATITA. -~. 1 tub. granule sau sirop. din ora in o ra. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica.tuse seaca. De avut in casa Stramonium 15 CH. tuse violenta. ~i Oscillococcinum. Simptome caracteristice . Origine Datura stramonium. . . Vezi BOALA FANULUJ. cu tus e dureroasa. HERPETICA.delir cu violenta. . . Principaiele indlcatil . continua. ccese de stranut. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH. continua. convuls ii. 1 doza. ~.sinuzita frontala la inceput.inrosirea si uscaciunea mucoaselor.-. in alternanta. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor.' ® STKA. cu uscaciune a muco aselor. . de repetat dupa douasprezece ore. .spaime nocturne.NUT ~ Inceput de guturai. 5 granule ora in ora. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH.spaime nocturne.febra foarte puternica a copiilor. cu d elir si halucinatii. . Simptome caracteristice . 5 granule din ora in ora.guturai cu tuse seaca. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. Hyoscyamus: delir si violenta. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH. halucinatii. 5 granule. de repetat la fiecare jumatate de ora. 5 granule din fiecare. de 2-3 ori. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH.delir. STRAMONIUM ~ • . Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor. ••••••.

provocat de tulburari minore de acomodarc. Strabismul usor. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail .STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog.

5 granule din doua in doua ore.dorinta de a sufla nasul constant. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.) Hyoscyamus 15 CH. Origine Sulful. . Vezi FRICA. . " . 1 doza. daca suntet i prea nervos. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. 5 granule inainte de mese.agravare la unsprezece dimineata.422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu.inrosirea orificiilor.agravare l a caldura si in pat. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. Simptome caracteristice . 1 doza trei zile la ra nd. colon . ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. . .Ignatia 15 CH. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. Vezi GUTURAI. vezicula. Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus.parazitoze si micoze. timp de una sau do ua zile. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH.periodicitate saptama nala. ~ Copii si adulti . poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. 5 granule din fiecare pe zi. SUFLATUL NASULUI . de repetat dupa sase ore. in special respiratorii. apendice.dorinta de zahar si alcoo!.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. .. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. 111111 .. . Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. cascat si sughit. Lachesis. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult.Nux vomica 5 CH.oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. trebuie consultat medicu!.furunculoze. . Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante.h erpes. .

t. Arsenicum album ~i Nux vomica. Ii place sa traiasca bine.poate sa fie putin c am zapacit. && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ . . cu mici chisturi. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. Vezi CARA CTER. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate.boala fanului. Origine Iodura de sulf. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice. Principalele in dicatii ... ORL si respiratorii se intalnesc In familie. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala.oboseala pe la unsprezece dimi neata.. . .~. Simptome caracteristice . 'I" . Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat.excretie iritanta. optimist . Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic. . SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. este delicata.acnee juvenila.~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate. s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi..inflamatie a pielii. . . .:.inflamatie a tesutu rilor intra-articulare. Ii est e totdeauna cald.·""""".inflamatie a ganglionilor.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: .. . Persoane sensibile A priori. .. Kalium bromatum: acnee chistica.reflux gastric cu aciditate. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. Lycopodium.. etilism.~. nu exista un profil tip pentru Sulfur. . ~ in echilibru Extrovertit. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. .artroza In pusee." . dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i. In schimb.rino-faringita cronica. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic. ind eosebi: Psorinum. mai ales in pat.=mw •• -. . . cu inclinatie spre mancaruri bune. Calcarea carbonica. Principalele indicatii .sechele ORL ale gripelor: .

un inceput de sinuzita. 173 de suse animale ca Apis (albina). Arnica 9 sau 5 CH. . In total. de exemplu. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. dupa controale foarte stricte ale calitatii. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. fabrica si propune medicilor. . su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. Cand zicem Arnica. pentru a vorbi d e medicament. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. in farmacopee exists aproape 3 000. laboratorul Boiron .in caz de surmenaj fizic. Ca exemplu. in limbajul curent. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. un abces dentar. de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. se confunda susa c u medicamentul. si Pyrogenium 9 CH. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. ar trebui sa spunem. 1 doza. timp de eel putin cincispre zece zile. silice. du reri osoase. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. Deseori. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. timp de eel putin cincisprezece zile. 427 ® Pentru un furuncul. lider mondial. trebuie sa intelegem planta. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi.426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. 5 granule dimineata si seara. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. SURMENAJ .

5 granul e.".inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. 5 granule. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE .trac: Gelsemium 15 CH. parasit i: Pulsatilla 15 CH. ':'. provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. In alternanta. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. 1-2 ori pe an. . Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. . . de repetat dupa sase ore. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. . 1 doza. de 3 ori pe zi. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. Vezi GUTURA/. din doua In doua 'ore. ~OLD®Jl <t ~. 1 doza. timp de un a-doua zile. in cura de trei luni. ~COALA. 1 doza in ajun. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. .

ameliorare la aer curat. Cand cauza e pur emotiva. 5 granule de 2 ori pe zi. de masina/transport.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. 5 granule. Simp tome caracteristice . de repetat. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. . TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. T. . ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. 5 granule pe zi. us: rau de masina/transport. Principalele indicatii .rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus.greata . se vor lua: ~ in ur ma unei emotil . Principalele lndicatii Drenaj hepatic. foarte timide Ambra grisea 15 CH. Principalele indicatii . ~ La persoanele foarte emoti ve. timp de trei sau patru zile. Principalele indicatii Copii instabili. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor. daca e necesar. 5 granule. daca e necesar. timp de trei zile. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. Simptome principale . 5 granule de 2 ori pe zi.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. constant agitati. .excitat ie psihica. constipatie.nevralgii sciatice. limba incarc ata. Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv. indispozitii.greata In perioadasarcinii. care asociaza ·Origine Papadia.agravare la miscare. .excitatie motrice permanenta. ia cu sudori reci. . de repetat.

Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. maladii general e sau repetitive. . si Natrum muriaticum 9 CH. persista 0 slabire. tratata prost sau deloc. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . de exemplu rino-faringitele repetate la copil. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. .aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. dupa un tratament clasic. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH. fac boli noi. 5 g ranule de 2 ori pe zi. de doua ori pe zi. De exemplu.unele persoane recidiveaza in mod regulat. aceasta maladie.. In aceasta viziune. ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. 5 granule. de TENIE Daca.pentru 0 anumita persoana.:. pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic.•. 5 granu le de 2 ori pe zi. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. . in urma unui eveniment medical sau psihologic.pentru aceeasi maladie.unele persoane.mai intai 0 cau za microbiana. antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. .432 JACQUES TENDINIT.apoi. 5 granule de 2 ori pe zi. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. recidiva sau alternanta intre ele.<l . Mezoterapia este si ea utila. .. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). apoi._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . t imp de 0 luna. se ia China 9 CH. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. pare ca terenullor s-a s chimbat. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. 5 granule dirnineata si seara. care a creat 0 leziune cutanata. Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid.sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). 5 granule de 2 ori pe zi. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. caracterizat prin eruptii cutanate variate. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: . . TEREN . Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -.• . se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis).A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule in fiecare dimineata. in timp. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta.

evolutia si prognosticul maladiilor. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: .mblul factorilor. ereditari sau dobanditi. . care condition eaza aparitia. nu fac neaparat aceleasi maladii. de exemplu: terenul alergic. in conditii similare. tisulari. psihologici.persoa ne diferite.

interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani. Principalele Indicatil . indeosebi genitale. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. perio dicitate). in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. timp de trei luni. .ce tesut e afectat. care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. 5 granule seara. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. . sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. Principalele indicatii Caderea parului. si Calcarea jluorica 9 CH . Traista ciobanului. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. Pana la operatic. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. sau daca e abse nt. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor.ce leziuni predomina. Origine Talium. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul. 435 condiloame.care e prognosticul. practica medicala ne permite. .434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: . sicotic si tuberculinic. . de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. dar in pozitie abdominala. . THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. 5 granule dimineata.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•.

Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: .asupra sistemului limfatic. ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH.5 granule dimineata si seara. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. zile. timp de opt zile. . asupra pielii. . .asupra organelor genito-urinare.asupra starii generale.Menstruatie hernoragica. 5 granule de 3 ori p e zi. care se mai numeste si arborele vietii. timp de zece . .

. Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. Pielea devine grasa. trebuie d epistat un eventual element declansator: .436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . cand e yorba de ticuri ale fetei.hipertrofiere a prostatei. alteori dificil de gasit . Deci..veruci. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic. . ~ Stare generalii.ameliorare la caldura uscata. Persoane sensibile Nu exista. ~ Piele: . . deces). ~ Digestive: Colite cu chioraieli.boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic.nevralgii.nevralgii. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. . Marilor medicamente de teren. . scoala ). lucioasa. sau Kalium bromatum 9 CH. . .depresie re actionala.vaccin BCG. . in special copil -. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. tuse convulsiva. mancarime. despartire de mama (cress. uneori evident (accident. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica. 5 . Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. TICJ.impresia ca "ceva se misca in pantece".atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. . indeosebi cancerul. ~ Geni to-urinare: . tendinta depresiva. . agravare la umiditate. 5 granule de 2 ori pe zi. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. papilom pe muco asele genitale. de fo bie la maladiile grave. indeosebi la subsuoara. . .stresul. In schimb.polipi la vezica.• agravare prin vaccin.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva.morfologia: p ersoana creste in greutate. sosirea unui fratior sau a unei surioare. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. aceste maladii pot treptat sa modifice: . .idei fixe. cu tratamente din ce in ce mai agresive. antigrip al.infectii urinare cronice. recidiva infectiilor. nervi: . Unghiile sunt striate si casan te. pe de alta parte. condilom.celulita. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. a pri ori. cu celulita. si are un miros caracteristic de praz. transpiratia e abundenta. indeosebi Medorrhinum. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar.scurgeri albe cronice. 0 depresie.

une ori variabile In cursul vietii.\. raspund deosebit de bine l a acest medicament. nelinistit. care Ie usureaza probIemele digestive. Vezi ANXIETATE. puti~ dezvoltati muscular. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine. intestin. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. piele . musculatur a. un comportament psihologic care i i este propriu: timid.. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. fiecare individ are . recunostea . in cazul experimentarii. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. . blonzi sau bruneti. meticulos . TRAC. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. Ele pro duc. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. iritabil. dermatolo gice. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. Hahnemann.. inalti sau scurti si indesati. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam.. avand tendinta la probleme circulatorii. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. infiltrarea pielii. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia.ent. La adult. Cdteva exemple Pulsatilla.. fobic . Lycopodium. Se ia In 15 CH.. extrovertit. cu temperament timid. cu caracter iritabil si autontar..: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. cu piele deschisa la culoare. in termeni de cercetare.. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. repartizarea grasimii. nerabdator. ficat. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate. . introvertit. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. TIP SENSIBIL !. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta.e obiective: barbat sau femeie. emotiv cauta nd simpatia. daca e yorba de ticuri ale mainii. . avand tendinta la c oIopatie. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace. Am zice acum. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or.. EMOTIE .438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. fondatorul homeopatiei.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. '.

care ra spundeau mai bine la unele medicamente. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine. Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. Ele sunt In numar de trei: .deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor.

sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium.Argent um nitricum. deceptii) . de 0 problema de reflux esofagian. . ii decl anseaza sau favorizeaza bolile. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. cu once pret. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. A doua. dar si de un corp strain aflat in bronhii. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. in mod obisnuit. spasme. 5 gran ule dimineata si seara. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. Vezi ANXIETATE. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. indeosebi pentru ceea ce. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. de 3 ori. iar. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. ducand la 0 neputinta aproape totala. daca tracul provoaca durere de stomac. cu ar suri de stomac si diaree. TRAHBITA. 5 granule. de 0 proble ma cardiologica. In alternanta. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. Daca traheita apare in urma unui frig usc at. ora de ora. . se face tratament cu Arnica 15 CH. in starile acute. emotii . oboseala). daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. In toate cazurile. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. medicul va recomanda un examen radiologic. de 30ri.Gelsemium. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. diaree. fie din cauza leziunilor reumatismale. 5 granu le de Lachnantes . uitand putin diagnosticullezional. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . ora de ora. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile.® La inceputul unei traheite acute. este de a vrea.apoi. caldu ra. menstruatie) sau emotionale (trac. 5 granule din ora in ora. biologice (alimentatie.. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. care este un adevarat pericol. de 3 ori. 5 granule. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. TIMIDITATE. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. 5 granule din ora in ora. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate.. . tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. 5 CR si Bryonia 9 CH. .mai intai. crampe. or .

.ienteaza alegerea medicamentelor: se iau. . in 9 CH.febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna. 5 granule din doua in doua or e: .febra cu transpirare a partilor acoperite.febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. care nu alina : Mercurius solubilis. .

1 tub: hematom.transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi. mare.piept: Bellis perennis 5 CH. intepatura de insecte. -..la gat: Calcarea phosphorica. Aconitum 9 CH. -la subsuoara (miros puternic): Thuya. .. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album. }.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau.la trezire brusca: Sambucus.. . Belladon . 'I. TRUSA HOMEOPATICA. 1 tub: dureri febrile.nervi: Hypericum 15 CH. in 9 CH . .. Arsenicum album 9 CH.i. in 9 CH..testicule: Cl ematis erecta 15 CH. arsura de gradul unu. '. ~"i __.l~:~' }:. 5 granule de 3 ori pe zi. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. ~.in regiunea genitala: Thuya. Tremuratul poate sa fie si cronic. . -la piel ea capului: Calcarea carbonica.os: Symphytum 5 CH.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. angoasa nocturna. Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. otita acuta noaptea. . 5 granule pe zi. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . -. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice. .~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: . 5 granule pe zi: . a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic.vena: Hamamelis 5 CH. 1 tub: edem. Transpiratia cronica. se ia mai intai Arnica 9 CH. . 1 tub: criza de hemoroizi. indica si un medicament de f ond: se iau.dupa masa: Natrum m uriaticum. cand e localizata... 1 doza din fieca re trei zile la rand. Arnic a 9 CH. . -la maini : Sticta pulmonaria. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis. ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. 1. 5 granule pe zi: .. gastro-enterita acuta. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. Apis 1 5 CH. .. . traumatism muscular. 1 tub: febra ac uta. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta. Aesculus compus.! . urticarie. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice. dar rezultatele nu sunt constante. A FAMILIEI Jt.:. raceala puternica. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente.la picioare: Silicea. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. • .

Cephyl.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. 5 granule. 5 granule. Atentie! Acest medicament contine as pirina. de repetat daca e necesar. 5 granule.na 9 CH. TREMUK. cis tita acuta. Cocculine. Cantha. . arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. paralizie Gelsemium 15 CH. 1 cutie: rau de masina/transport. 1 tub: arsura de gradul doi. 1 tub: febra cu transpiratie. 0 cutie: febra. . de repetat daca e necesar. durere. de repetat daca e necesar. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH.is 9 CH. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH.

Str amonium 15 CH: cosmaruri.menstre dureroase. Simptome carac teristice . zd relituri. . Principalele indicatil ~ ORL: . spaime nocturne. Lachesis 9 CH: caldura.variabilitatea sim ptomelor. 1 tub: dureri spasmodice. .spasmofilie. mahrnureala.anxietate si hiperemotivitate. . 1 tub: iritatie a pielii. spasm e.probleme endocrine (tiroida ). Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. Ruta 5. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. Hepar sulfur 15 CH. Vipera 5 CH: inflamatia venelor. nervozitate. Osci llococcinum. Stodal. 1 tub: excitatie nervoasa. 1 flacon: tuse. Sporteni ne: practicarea sportului. Ignatia 15 CH. Homeoplasmine. Coca 9 CH: rau de inaltime. zgarieturi. arsuri. ~ Stare generalii. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. 1 doza: inceput de supuratie. .afectiuni ORL repetate.rino-faringite r epetate. . sistem nervos: . I -astm. Folosirea ac estui medicament este delicata. Cup rum 9 CH.recidive frecvente. Magnesia phosphorica 9 CH. timiditate. Poumon hist amine 15 CH. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. 1 cutie: rinita.otite repetate. herpe s. indigestie. otita.slab ire. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. . boala fanului. Staphysa gria 15 CH. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. la fiecare episod.tulburari de crestere. migrena. pentru 0 anumita persoana. CH: oftalmia zapezii. 1 tub: anxietate. Gelsemium 15 CH. Sedatif PC. adormire dificila. sinuzita etc. . 1 tub: trac. . 1 tub: crampe. Tuberculinum aviaire. ~ Ginecologie: . pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. 1 tub: alergie. Podophyllum 9 CH: diaree. 1 tub: dureri spasmodice.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. 1 tub: vexatie. in alternants cu Magnesia phosphoric a. in alternanta cu Colo cynthis. crize de astm. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. . spasm ne rvos. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. 1 tub: spasme digestive. Nux vomica 9 CH. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at.dureri de cap. Coryzalia. sentiment de nedreptate.

Desi nu e prea grasa. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. mai curand slabe si longiline. a tesuturilor periarticulare. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. ei ii place schimbarea atat in via ta personals. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. 5 granule din doua in doua ore. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Ea poate sa indice un simplu guturai. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii).fragilitate ORL. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. cat si in cea profesionala. retractie. cu infectiirecidivante. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. pr in fibroza. astmei. . care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. si se plange de dureri de cap seara. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . Tusea nu e 0 maladie. alergie. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. folosi t in tratarea otitelor. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. bronsitelor. Vaccinarea cu BGC. Imaginativa si creativa. sau dupa posologia indicata. dar seara devine hiperactiva. in alternanta. Hiperemotiva. TUSE®J. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. cand e prost suportata. Simptome earaeteristiee Rigiditate. Ii plac mutarile si calatoriile.cresa sau la carnin). slabeste si mai mult. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. ci un simptom care trebuie explorat. la copii indeosebi. ea devine tematoare. . dar si probleme digestive si cardiace.artroza cronica cu rigiditate. emotiva. cu 0 dispozitie destul de instabila. dar si i ntelectual.ganglioni tari si durerosi. Se simte epuizata fizic. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. .

BRYONIA . lara accese. ' ~ Experienta mea: . . . in caz de laringita acuta la copil. 5 gran ule de 3 ori pe zi . . co ntinua. chemat de urgenta. cu tuse foarte dureroasa.eucalipt (1 g). rUSE: este seaca. care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase.Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. supozitoarele sunt mai usor acceptate . recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. . in 9 CH. elixir de papaina (125 cl). 0 tuse seaca. precum Campho~~neumme. brusca. dureaza mai mult de opt zile. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul. ~ $1 in plus: . recenta. . {. Trebuie consultat medicul daca . . de la primele simptome. cavernoasa. Se ia~ 50 de pi~aturi de. . ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. cu 0 voce in schimbare. La. la fiecare zece minute. {.copil.pin (l g). iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. in asteptarea venirii medicului . cu durere a traheei si bronhiilor. cu tuse foarte dureroasa . brusca.Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. SPONGIA Tuse cavernoasa. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. timp de opt zile. cu senzatia de apasare si sufoc are.448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: .febra sau expectoratia indica 0 bronsita. {. 1 supozitor dimineata si seara. ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa. {. iar expectorati ile dificile si consistente. Febra moderata. rUSE: este seacii. mtepatoare. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil. alternand cu sudoarea fete i. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. SAMBUCUS Nas infundat. Phytotux.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. progresiva.tusea dureaza. care se termina cu voma. . Droset ux. trezire brutal a noaptea. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . 111111111111111 . Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. rUSE: e grasa. 3 ori pe zi (pentru ad ult).cimbrisor (1 g). Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. timp de eel putm opt zile. BELLADONNA Febra ri~icata.

' Foarte eficace in episoadele acute. ~ Experien. ~ Experienta mea: . Est e un medicament clasic al astmului. are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. daca tusea dureaza. . foarte util in numeroase traheite. cavernoasa. fora acce se. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. In 5 CR. c~iar si in faza acuta a unui guturai. chiar mancarime pe laringe. sufocare. MANGANUM Tuse seaca. medicament clasic al tusei convulsive. in urma unui guturai. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. trenanta. .. ~ Experiema mea: . JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee." .. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. trei seri la rand. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita. laringeeana. si dureaza. cu accese. ~ Experien. 1 doza. 0 0 0 gura de apa rece. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. 5 granule de 3 ori pe zi. . in varstii de 2 7 de ani. ' Daniel. desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea.a mea: . 3 seri la rand.de un reflux gastric.de 0 problema cardiologica. trebuie consultat ~edicul. ~ Experienta mea: .450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. ~ DROSERA 15 CR. Atentie! In toate acest e cazuri. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. tuse seaca. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. caci poate sa fie yorba : . cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. TUSE: este seaca.Foarte fr~cvent. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma. dureroasa si agrav ata de aerul rece..

verucile. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. sub forma de a ccese.1 .. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. la fiecare guturai. care provoaca vomitat.~. corticoterapie. cresterea in greutate. . 453 Alice. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. picioarele "neastamparate". dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau.::::=::::====::. '1 doza. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat .la oprirea fumatului: agitatia fizica. preventiv. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. .452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public.. inainte de ceremonii spectacole. 5 granule zilnic. 5 granule zilnic. in alternanta.. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. din ora in ora. .maladii infectioase.:. sau de TUTUN "". perturba echilibrul organismului. fiecare acces. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. Celulita... de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. exact in m omentul culcatului. face 0 tuse grasa. 5 granule la . la fel ca si alte evenimente . mesele prea copioase. in varsta de 3 ani. care te obliga sa te scoli. ----==. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. De vina sunt ront aitul tot timpul. vaccinari -. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. . ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa."t . apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. precum si 0 modificare a termoreglarii . ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC.IIII •• IMIi. 5 granule zilnic. ~ Experienta mea: In 15 CH. 5 granule zilnic. in timpul zilei. in 15 CR. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. -. 5 granule de 3-6 ori pe zi. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. furi a.

~iEchinacea 5 CH. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. trebuie consultat repede medicul. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. cu polaritate digestiva.• ~ . in asteptarea consultarii medicului.in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH. . de 3 ori pe zi. 5 granule din doua in dou a ore. 1-2 o ri pe zi. timp de doua-trei zile. in alternanta. se adauga Fluoricum acidum 9 CH. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile). <it» Jj In cele mai multe cazuri. Evident. ·k. in faza acuta.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH.TEAPA. 5 granule.. 5 granule. t. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. -. 5 granule. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. dar nu impiedica recidivele. apoi la fiecare recidiva: . medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace. Acestea indica terenuri anxioase. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. _ ~ . 1-2 ori pe zi..in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. pe toata durata tratament ului. I doza. Idoza.': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' . care necesita un tratament de fond. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH.ii! i1!Iff. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM.•. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. pre cum Comfeel. in asteptarea consultarii medicului. . ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat .

URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). dupa trata ment. . 5 granule de 2 ori pe zi. Daca simptomele persista. 5 granule de 3 ori pe zi. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. soare) sau emotive. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. 5 granul e de 2 ori pe zi.H epar sulfur 15 CH. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. 1 doza la fiecare douasprezece ore. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. Cu ocazia episoad elor acute. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. . 5 granule de 2 ori pe zi.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara.si Staphysag ria 15 CH. 1 doza la fiecare douasprezece ore. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. de 3 ori. URTICARIE Jl Urticaria. Poumon histamine 15 CH. Antimonium crudum 9 CH. ~ In caz de placi roz. de 3 on. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Despicate: Silicea 9 CH. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. Recidivele necesita un tratament de fond. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. " . Cand ulcerul e aproape cicatrizat. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. consultati medicu!. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. Daca simptomele persista. _ _ _ y~ 9. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. Uneori. CH. fizice (frig. se cons ulta medicu!. la unele persoane cu teren alergic. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. umflate. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. 5 granule pe zi. timp de trei zile. 5 g ranule pe zi.fnabile. timp de patru-cinci zil e. se ia de la primele simptome. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. efort. se vor lua: . 5 granule de 2 ori pe zi.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

intoleranti. 5 granule. se ia Vaccinotoxinum 15 C H.hipersensibili la auz: CofJea. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . daca veziculele sunt grup ate. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir.obosea la nervoasa dupa efort. 1-2 ori p e zi. ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome.nerabdare. nerabdare a picioarelor.hipersensibili. . 5 granule de 4 ori pe zi.Ranunculus bulbosus 9 CH. din doua in doua ore.cram pe. hiperexcitabili: Ignatia. agitati. . .intoleranti mizantropi: L ycopodium. . cu nevoia de a Ie misca continuu. . ZINCUM cO cO Origine Zincul. " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: . Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene. cramp e la picioare.dificultati scolare la copiii nervosi. Kalium phosp horicum: surrnenajului. . ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. 1 doza unica. 5 granule de 4 ori pe zi. .dureri de cap dupa ce s-a baut vin. pana la consultarea medicului. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica. Principalele simptome .senzatia de slabiciune. daca e yorba de z ona toracica. Principalele iudleatil .Croton 5 CH. . Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe. . mai ales pe plan nervos si intelectual.

indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. _ . Hematoame In u~a. 5 granule. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. 5 granule. cand devine iritabil. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. Gelsemium 15 CH: teams. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . Arnica 9 CH: cucuie.unei lovituri. de doua ori pe zi. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. 'pe~tru fiecare medicament. _ARNICA 9 CH. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I.. bombanitor. ba~ica. 5 granule. trac. Stramonium 15 CH: co~maruri . !r e~Ule notat cu mare a~entle. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. la fiecare reapariti e. otita. Homeogene 4 6: agitatie. 5 granule. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. insomnie. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. indigestiile. a unui accident. Sedatif PC: anxietate. Arnica 9 CH: hematoame. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. nervozitate. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. Belladonna 9 CH: fund rosu. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. sinuzita ~tc. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. ' Diarea banala a copilului. pentru 0 anum ita perso~na.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. a unui soc. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. furios. din ora in ora. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. din ora in ora. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. de doua-trei ori pe zi. Ignatia 15 CH: excitatie. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. Nimic nu dovedestc ca. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. la un interval de jumatate de ora. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. Se p~a!e deci pas~r~. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. Podophyllum 9 CH: diaree. de doua-trei ori. de patru ori pe zi. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. pentru prevenire. Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. herpes. migrena. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . 4-5 doze sunt suficiente). 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . China 9 CH: diaree.' . rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. de patru or i pe zi. la fie care zece mmute. Pusee dentare . .

476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. Traumatlsme. in acelasi timp cu aplicare a ghetii. 5 granule. Sportenine: crampe. cucuie. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. recu perare musculara. . ~ ARNICA 15 CH. timp de zece zile. Stres . Pulsatilla 9 CH: degeraturi. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. pentru facilitarea somnului. de rontait sau de baut. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere.. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. MahmureaBi . SPORT Trusa Apis 15 CH: edem.' si a calor -'1 biliare. . 5 granule. '. Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. in timpul reeducarii. Apis 15 CH: reactii solare. 5 granule seara. _.d . socurl In urma unei lovituri. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. muschi. Coca 15 CH: rau de munte. crampe ~ SPORTENINE. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. revel ion. __ ----"I iiiiiiiii . ... Arnica 9 CH: lovituri. lombalgii. ARNICA 9 CH. . Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. Criza de ficat ~ . d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. Cantaris 9 CH: basici. Entorsa ~ APIS 15 CH. inaintea celor doua mese. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule. . din ora in ora. . Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport.. 4-5 doze sunt suficiente). de repetat dupa trei si dupa sase ore. Ruta 9 CH: tendinite.. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. C hina 9 CH: iecuperare fizica. in alternanta. 9 CH. Apoi. de trei ori pe zi. 1 doza. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. a unui accident se ia cat mai repede posibil. ~ . dupa masa. ~ PULSAT ILLA 9 CH. entorsa. 5 granule. 5 granule in a lternants din ora in ora. a unui soc. Am eteli. 5 granule. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. Cuprum 9 CH: crampe musculare. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. 5 granule dimineata. mai ales dupa transpiratie abundenta. . a fiecare zece minute de patru-cinci ori. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. din ora in ora. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. ~. VACANTA DE IARNA. Degeratura . _. la culcare ~i a doua zi dimineata. in a lternants. 5 granule seara. Reeuperare. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. 5 granule m fiecare seara. Homeoplasmine: degeraturi.. inainte de mas a. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. . ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. .e. m specIal ~tndll.

IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .iiiiiii.ium"lDlullll.

. VACANTA LA SOARE Trusa . 5 granule. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. Du reri cu arsura. din zece in zece minute.a. u are ie~~. traumatism muscular. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll.5 granule. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH. . 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. din zece in zece minute .. ~ ALLIUM CEPA . Gelsemium 15 C1l: insolatie. 4-5 doze sunt suficiente). Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. 4-5 doze sunt suficiente). t~mfr~:u~eZldimineata si ' .\I~B. Puseu hemoroidal. din ora in ora. trei ori pe zi. 1 tub. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. de patru ori pe zi. intepatura de insecte. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH.. 5 granule. 5 granule. Edem. 1 tub. 1 tub . picioare grele. Kevin..prevenirea intepatunlor de tantan. in va~ta de . Rinita cu stranut si scurgere limpede. 1 tub. ~:J . ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. B urta e halonata si 11doare putinj. din o ra in ora. Apis 15 C1l: insolatie cu. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. ~~. rarinddozelc in functie de amehorare. a unui soc. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. . 4-5 doze sunt suficiente). _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(.. ~. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. pe malul marii. Febra brusca (39-40 grade C). Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici. cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. 5 granule. citate in aceasta carte. 5. 9 CH. 5 granule. 5 granule sear a. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . 1 tub Hematom. 0 data sau de doua ori pe zi._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. . din ora in ora. in alternanta. 5 granule din ora in ora. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. Allium cepa 9 Cli. ~ APIS Apis 15 en. IU~l!a solara. m a ternan. In timpul vacantei de vara.' Trebuie sa se bea suficient lichid. granule. 5 granule . Iar~ sange. ferite de caldur a si mirosuri putemice.m~muacu seara. foarte abundenta. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. 1 tub. acuta. Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. arsura de gradul I.478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. In urma unei lovituri.: ~~iun~lOe~te galben.. otita acuta noaptea. Ledum palustre 5 C1 l:. gastro-enterita angoasa nocturna. . rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. . In . 5 granule. Vipera 5 Cil:. timp de trei zile.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . urticarie. Podophyllum 9 C1l: diaree. ed~m. 1 tub. inflamatie veninoasa. .

.e prima necesitate. In cazul multor medlcamente.

taietura. cistita acuta. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. 5 granule. 1 cutie. _. 5 granule. 20 de picatun. '" 'I Ra~ de masina. 1 doza. din ora mora. _. 5 granule. 1 tub. arsura. . A ~. din ora in ora. 1 doza. . 1 cutie. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. Criza de ficat. 1 tub. . ~ CO CCULINE Cocculine. boala ranului. plesnitura.. I caz de pusee dent are la bebelusi. indeosebi noaptea. b T f . _ t . 1 fl~con. . arsura. rarind dozele in functie de ameliorare. 5 granu le. spasme. 1 tub. .. crize de astma. 1 tub. . . indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. ~ CHINA China 9 CH. 5 granule. Trac. 2 comprimate. . A • -n . ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. inaintea celor trei mese. A Dureri spastice. Rinita. 1 tub. pe toata perioada pregatirii. de trei on pe ZI. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. de doua-trei ori pe zi. Crampe. .c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. 1 tub. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. 5 granule. .Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. rarind dozele in functie de ameliorare. de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. in alternanra cu Magnesia phosphorica. Migrena oftalmica. ~ CORYZALIA Coryzalia. 1 cutie. 1 tub. 1 doza. rannd oze e in functie de ameliorare. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. din ora in ora. C!lI!'l CH. la culcare. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. arsura de gradul I.. . . durere. rarind doz ele in functie de ameliorare. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. drenarea cailor biliare. . 1 doza. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. mimmum 0 saptamana. npa. rann dozele in functie de ameliorare. . cand devm mta 1 1. d I Iritarea pielii. In cazul acceselor de tuse. In fiecare seara. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. ~ CEPHIL Cephyl. . in ajun si in dimineata exarnenului. la cu1care. _ d Arsura de gradul II. din ora in ora.. din ora in ora.. Febra. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. in alternanta . fie GELSEMIUM 15 CH. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. de trei on p e Zl. . zgarietura. 5 granule. imposibilitate de a adormi. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. 1 doza trei seri Ia rand.. 1 comprimat de supt.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. Iritarea pielii. ~CUPRUM Cup rum 9 CH. 1tub. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH.

Alergie. . . .a unei crize de astm a: IPECA 9 CH.. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. la culcare. 1 tub.. nervozitate..rm~naJ..s_entiment de nedreptate. Sinuzita. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. NU~ VOMICA 9 CH. 5 granule la cerere. 1 tub. cu scurgere goasa. la culcare ~I a doua zi dimineata. trmp de minimum 0 saptamana. 5 granule. . ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. Excitare nervoasa. de trer on pe zi. sunt necesare 24-36 de ore). . _~ . 1 doza. guturai. 1 tub. dupa masa. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. in alternanta cu Colocynthis. 1 tub. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. OfeI?s_are. ind~gestie. 1 flacon. Tuse. IGNATIA 15 CH. . Cosmarun sau spaime nocturne la copii. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. spasm nervos. grasa. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. 5 granule. Tus e spastica. 1 cutie de 6. . ~ STODAL Stodal. de patru on pe zi. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. I ~l:l~. x. de dou~ or i p~ zi. din ora III ora. Anxietate.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. 5 granule la culcare. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. inainte de mas a. Se iau 5 granule la culacre. 5 granule. timp de trei-patru zile . IPECA Ipeca 9 CH. mahmure~la. Dureri spastice.482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . reu~atismale sau dupa sport. 5 granule. . 5 granule. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. trei zile la rand. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. sau In perioada de reeducaI. 0 data sa u de doua ori pe zi. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. trei-patru seri la rand. Curbaturi. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. . galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. ~ x. 1 tub. 1 tub. o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. 1 tub... 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. 1 tub. timp de minimum zece zile. 1 tub. Spasme digestive. 5 granule.

.IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA...... ANGHINA.l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA. Schaumann.. ARTERITA.....TURl BA. ...' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA. VERA INTRODUCERE ..PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA......... 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA. ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA......UT BA. 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP ......... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA.SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA...SICI BA.....TA.RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A..•. 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI........ ARTRlTA. BALONA.... ANGOASA.. BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA.. BLENORAGIE BOALA FA........ ANGUSTURA ANILINUM ANITA.. ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA. PECTORALA. ARTROZA....LBA .. boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA...NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A.... BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA..DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i..

ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA.

IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 . CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON.

488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .218 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. PLEUREZIE/PLEURITA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU . PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA.PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.

PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil.iiill"IIi£1i . P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA.RILE NOU-NA. RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA. RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA. RAGU~EALA. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A.

SALPINGITA. SONDAJ SPAIMA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. PASTORIS TEAPA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. NOCTURNA. SCIZURITA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. SILA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA . STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA.TOR SCIATICA.BICIUNE SLA.CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. T .CU REPETITIE RIZARTROZA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA.HERPETICA. SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. RUJEOLA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA.

idJJII£illi£iii. 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.iIDl".maiiillhlUillll"iblL.VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA. Jjii£Jii£j i£j .

111 I 1111111 . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM. VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful