P. 1
Jacques Boulet Dictionar de Homeopatie

Jacques Boulet Dictionar de Homeopatie

|Views: 665|Likes:
Published by Gabi Olaru

More info:

Published by: Gabi Olaru on Jun 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. cu medica mente care o favorizează. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . În toate cazurile. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. Este înţelept să anunţaţi medicul. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. cu elimin area multor toxine.

chistur mari.}.zahăr: Argentum ni tricum.vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare .. arsură cu edem: Apis 15 CH.f. . de ori). 5 granule din fiecare pe zi. ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. torace? Cum arată: mici. ~ Teamă. la fiecare oră. Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . _ •.1 .ca acele de gheaţă. ' . 5 granule pe zi. Ve zi FRICĂ. Sul fur iodatum 9 CH. ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. Alergia la acarieni. .. .'·~. 5 granule la fiecare jumătate de oră.5 granule la fiecare oră. China.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH.. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH. -----.sare: Natrum muriaticum. degerături: Agaricus 5 CH.ceai: Thea.de a te înţepa cu acele: Silicea.chinină: Natrum muriaticum. de 4 ori. 5 granule de 4 ori p e zi..ca acele.. . Dacă tulburările persistă. .. În timpul călătoriei. 5 granule pe zi în perioada de criză. ca toate terenurile alergice. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina.•.:t:·. tulburări hor monale.- . .de toate obiectele care înţeapă sau taie. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce .carne: Allium sativum. Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH.1" . În timpul crizei se iau. înainte de mese.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH. Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. trebuie să se consulte medicul. 1 doză de repetat după două ore. fobie . .de exemplu Coca-Cola. Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule.:·~·'I . tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. bărbie. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH. spate. 13 . dimineaţa şi seara. . 3 granule din fiecare. sărată sau tonică .

Microsol. d ureroase. Natrum muriaticum. timp de şase luni. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei. mai ales la nivelul maxilarului. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. Sepia. . 1 fiolă din fiecare pe zi. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. Tuberculinum. 5 granule pe zi. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. urticane. --.Piele. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. Lycopodium. HEPAR SULFUR Chisturi mari. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e.adolescent deseori an xios. ~ Şi în plus. KALIUM BROMATIUM .pentru un tratament de teren. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH.--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. . cu un vârf alb. Granions. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile.SELENIUM "\ . În fiole: Oligosol.prezenţa unor gangl ioni. 1 doză pe săptămână. II ---I . cu puroi. Thuya. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. . . ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei. S ilicea. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. care se întinde pe umeri. ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari. SULFUR IODATUM . albăstrui şi dureroase.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. cu contururi dureroase. Trebuie consult at medicul .ch isturi mari. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă.-. ~ Experienţa mea . în număr scăzut.acnee juvenilă clasică. E NIA JAMBOSA Coşuri mici. .când coşuri le sunt foarte infectate. infectate.

~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI.lucru la computer. ~ ENIUM 9 CH. . dureroa se şi conţin puroi. . . 5 granule. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. Vezi DEGERĂTURI. înainte de consultarea medicului. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH. 5 granule.febră bruscă. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. Principalele indicaţii .puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. Androsteron: în general în 15 CH. 5 granule. 1 doză în a zecea zi a ciclului.angoa să profundă cu agitaţie. 5 granule înainte şi upă efortul ocular .~ ••••. . Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. şedinţă de ortoptie. . . În vârstă de 16 ani.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. 1 doză pe săptămână. ~ DHAS 15 CH. dimineaţa. Totul se agravează înaintea menstruaţiei. ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate.panică cu agitaţie şi palpitaţii. seara. seara. . ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. 1 tub.insolaţie.simptomele apar mai ales după o îceală puternică. ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. Luteinum: în general în 4 CH. pentru o cură de o lună. În v tsprezece ani. E vorba de coşuri mici. De avut În casă Aconitum 9 CH.febră acu tă gripală. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. Simptome caracteristice . Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. 1 doză pe săptămână.nevralgie intensă.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ . Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. 1 doză în a zecea zi a ciclului. RAYNAUD (sinlromullui). nedureroşi şi puţin purulenţi.' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. 1 doză pe săptămână. E xperimentare. foarte mare. ~ SULFUR IODATUM 9 CH. oare. Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. dimineaţa. . Nicolas. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. 5 granule. . Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni. înainte de consultarea medicului. Coşurile sunt grase. cu înroş'ea feţei. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză.nevralgie acută a feţei după răceal. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. Noemie.

contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic. de menstruaţie. În toate cazurile. hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n. 5 granule 1-2 or i pe zi.menstruaţie dureroasă. aştere.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH. Huruituri sau şuierături în urechi. muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac. e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. Comparatii şi asocieri Caulophyllum. 5 granule 1-2 ori pe zi.dureri ale sâni lor înainte .regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. ACTH Origine Adrenocorticotrofina.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. . . Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. durerile fluxului. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. . va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată. 5 granule din fiecare de două ori pe z i. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă.torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune.dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . în momentul menstruaţiei. suprarenală. . .hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. Homeopatia este bicentenară. 5 granule 1-2 ori pe zi. .sânii dureroşi înainte de menstruaţie. Până Ia consultarea medicului.dureri ale ovarelor. ACUITATE . la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii . Acupunctura datează de câteva milenii.

.

obsedată de programul de lucru. 3 granule din fiecare.alergie. cât şi unor puncte de acupunctură.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. cât şi psihologic al acestuia. pentru un hepatic iritabil. 5 granule pe zi. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). având o farmacologie foarte deosebită. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. E vorba de puncte cutanate. 5 granule înainte de mese. hcrnie. _ Lycopodium 9 CH.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. _ Nu x vomica 5 CH. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. cu stomacul prea plin. 5 granule pe zi. _ Asa foetida 15 CH. Adenomul. apendicită). de două ori pe zi. . timp de cincispr ezece zile. desco perită de Hahnemann. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. pentru o persoană nervoasă. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. 5 granule pe zi. 5 granule dimineata.adormire grea: vezi INSOMNIE. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. Este un fenomen nervos. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. 5 granule îna inte de masă. corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. ADORMIRE . ADENOM ® ti. ADENOPATIE u ••• • . veziculă. peritonită. În practică. însoţite de eructaţii zgomotoase. mai ales reumatisma le. " . acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. In acest scop. pentru un mâncău iritabil. care suferă de dureri gastrice. Vezi BALONĂRI. Consultarea medicului este obligatorie.stres. pentru o persoană nervoasă. cu senzati e de foame dureroasă . 5 granule pe zi. dureroase. se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. în ambele cazuri. _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. care se teme să nu întârzie. de ce le mai multe ori. .sindromuri dureroase. insomnie. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH .

® ~ ti. 5 granule de 2 ori pe zi. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. Din punct de veder e simptomatologie.CH şi Baryta iodata 5 CH. În toate cazurile. timp de cel puţin o lună. ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. . Sulfur iodatum. Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. a cărei origine poate să fie infl amatorie. infecţioasă sau tumorală. Silicea. se pot folosi: . Drosera 5 . descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului.

ceea ce e logic.conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. nu să se substituie lui. / Intoleranţa sugarului la lapte. AETHUSA CYNAPIUM . Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl.· . ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. în alternanţă cu Homeovox. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare.. în alternanţă. strigăte Arnica 15 CH. De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios.durere a regiunii sacro-iliace. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule pe zi. . şi Rhus toxicodendron 9 CH. AESCULUS HIPPOCASTANUM r. în special în vitamina P.pus ee hemor oidale. 5 granule de 4 ori pe zi. trac: Gelsemiu m 15 CH. Pe de altă part e. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). Medl~amentul are efecte antihemora gice. . 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. pot exista cauze organice. Dacă tulburările persistă.ca Origine Cas~anul sălbatic. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic. P rincipalele indicatii . în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. Simptome caracteristice . scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. " . . timp de d011ăzile. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doză dimineaţa şi seara.. 2 drajeuri de supt din două în două ore. cu vome şi diaree. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH. 2 drajeuri de su pt din oră în oră. Sepia : congestia sistemului venos. Principalele indicaţii . 1 doză dimineaţa şi seara. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. în ultimele zile ale ciclului. şi Homeovox. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. -vance.ţ . are o compoziţie foarte bogată. timp de două zile. ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH. Castana. ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH. 5 granule .ca . din oră în oră. antiinflamatorii şi antihernoroidale. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. _ anxietate. trebuie să se consulte medicul.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: .lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. caz în care trebuie să se facă analize complete.ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul.

. ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH.algodistrofie. cu ulceraţii. I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a . Trebuie consultat medicul . .degerături. . 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte. . MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată. în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase. . .Calendula TM. 1> Experienţa mea .nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. . limbă. 1> Experienţa mea . 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament.Hydrastis TM. Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. . care sângerează. oculare). SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. .:. Mal ales pe marginea hmbll. _ Trebuie tratată aciditatea gastnca. Simptome caracter istice. BORAX O singură ulceraţie la gingie.. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături.ticuri ale f i. se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. .. sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului. Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor. într-un pahar apă fiartă şi răcită.dacă există simptome generale (febră.lipsa de coordonare motnce.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi. 1> Experienţa mea.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. . . . cu secreţii gălbui. . de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . .Phito lacca TM.dacă recidivează în mod regulat. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă. Principalele indicaţii . 25 AFlĂ . .24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . _ înroşirea pielii. ganglioni). .dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. . foarte fierbinte.dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. . . Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. . _ spasme musculare la lllv~lui feţei.. 5 granule din două în două ore. cu dureri înţepătoare ca nişte ace. 1 > Experienţa mea .dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare.. cerul gurii.. 5 granule din două în două ore.

în loc Origine să fie trat ată. Această 1. Nux vomica. se exacerbează.baie c aldă: Lachesis. Teamă de spaţi ile întinse. . diaree. Apar iţia altor simptome.altitudine: Coca. Pulsatilla sau Hepar sulfur.agitaţie. calma.căldură: Pulsatilla.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". precipitat: Argentum nitricum.masă (după): Lycopodium. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală.alcool: Nux vomica. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. . AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. 2.totdeauna grăbit.agitaţia picioarelor: Zincum. de pieţe. ticuri ale feţei: Agaricus. . Natrum . iucntelor homeopatice. . . Lachesis. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. Agravările .baie rece: Antimonium crudum. . care facilitează eliminările pe care le provoacă. Mercuriu s solubilis. departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. Hipertrofie a amigdalelor.eforturi fizice: Arsenicum album. de poduri etc. Psorinum: . şi sensibilitatea pacientului. de exemplu o durere de cap. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. Sulfur. Vezi CLIMATOLOGIE.frig: Nux vomica. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. . prin De fapt. Agravarea simptomului însuşi. Iată principalele: . . supuraţii.căldura patului: Lycopodium. AGORAFOBIE . Pulsatilla. Phosphorus. Sulfur. .curent de aer: Hepar sulfur. sau. sensibiZambila de pădure. Aceste medi camente se iau în 15 CH. Dacă tulburările persistă. este excitată. Simptomul. Sulfur. 5 granule pe zi.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . Psorinum.'(/rbonicum. ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. în ordi ne alfabetică.somn: Laches is. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur . vegetaţiilor.ca şi arneliorările . Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. . . o insomnie. . . Arsenicum album. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum. trebuie să se consult e medicul. . Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră.mişcare: Bryonia. Silicea. erupţii. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. Gelsemi um. sau simptomul se estompează.masă (înainte): Natrum muriaticum.

5 granule. de cele mai multe ori. Pentru întărcare .dovada unei reactii puternice a organismului. 5 granule de trei ori pe zi. În fine. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t.Osteocynesine. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. în nlternanţă.40> •• AILANTHUS . excitare. Ricinus 4 CH. sausale oprim:-şi să nu luăm. . ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării.. în primele trei zile. .deseor i un copil . 2 comprimate dimine aţa şi seara. logoree: Lach . • ~.." . de 4 ori pe zi. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: . din greşeală.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. după fiecare alăptare . o persoană .este deseori un semn bun. AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. ALCOOLISM® '. indicat sau nu.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. chiar dacă.Silicea 15 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule. 1 doză trei dimineţi la rând. care trebuie în acest caz oprit. ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH.. 1 doză de 3 ori pe săptămână.•"". nu sunt niciodată grave. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: . de 4 OrI pe ZI. .China 9 CH. la spi talizarea într-o clinică specializată. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic.. acesta po ate să simtă o oboseal~~ .Calcarea carbonica 15 CH. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze.Pulsatill~ 15 CH. . Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. La unele persoane înalte. 1 doză pe săptămână. Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi.dorinţă de alcool. de repetat de 4 ori. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului. l' doză trei seri la rând. în alternanţă. Această obose ală . 1 doză pe săptămână. .

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

I gnatia: mâncatul calmează enervarea. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă. . 5 I'.. 5 granule de 3 ori pe zi. În planul termenului homeopatic.toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. . . 5 granule pe zi. . un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. 41 -.J] În urma anumitor boli ." ~. 1 doză zilnică. d upă () rujeolă. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. o rubeolă sau o tuse convulsivă.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. testele tuberculinice pot să devină ne gative. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH. 5 granule pe zi. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. Principalele indic . obezitate. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). . ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa. timp de cincisprezece zile.ranule pe zi.erupţie de pustule cu mâncărime intensă.tulburări de memorie. tuse convulsivă -. pierderea memoriei în urma surmenajului. . III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic.dureri de stomac..oboseală.. în general cu ocazia unei micoze.40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. în special cea a numerelor.. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice . de aceea medicul homeopat dă. 5 granule de 2 ori pe zi.rujeolă. şi Hypericum 15 CH. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare. .tulburări de apetit. anxietate. ANEROIE. ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. Indiferent de cauză şi tratament. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj.

.ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific. Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament.

ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. VERA specie de arbust din America de Sud. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. Se ia: Aconit 30 CH. In schimb. în momentul crizei. Principalele indicaţii . timp de o lună. . după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. 5 granule pe zi. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. Dacă angoasele sunt frecvente. I . 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. Vezi CARDIOLOGIE. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH.anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. tratea ză rapid.anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. 1 doză pe săptămână. 5 granule pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. . rxle urnt . rigidizarea te ndoanelor. Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC).alifie cu Pa eonia TM. . timp de zece zile. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. 5 granule din fiecare pe zi. lire neces ită Sulfur 15 CH. local. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie .diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. . 5 granule pe zi. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. Rhus toxicodendron: durere. de teamă. Ruta: traumatism al tendoanelor. .anorexie variabilă.maladia lui Osgood-Schlatte r.crampe. 5 granule. dureri de tendoane. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. de repetat după zece min ut dacă e necesar. pr ecum unii srafilococi. pe care homeopatia I .anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. alternantă. sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga. .

ANITĂ Inflamarea regiunii anale: . . 5 granule de 4 ori pe zi.Hura brasiliensis 5 CH.

. .lIluluipulmonar.•.. Vezi DEPRESIE..pecingine. lehamite. Astfel.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă. Principalele indicaţii .unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. să se reducă doze le şi durata tratamentului. . ~~. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. -. . Simptome c aracteristice .Nitricum acidum: negi. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. ANXIETATE (terti anxios) ~.' ...indigestie după consum excesiv de alimente. tulblări ale poftei de mâncare. Simptome caracteristice .'. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor. când prescrierea e justificată.. precum şi asupra fIii. ANTRA: Vezi ABCES..limbă foarte încărcată.~'.prin cure repetate de antibiotice .erupţie de pustule cu cicatrice olacee. dar atipică. Este un pdus toxic. pasmofilie. eructaţii.:. .. : ' . se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea . Origine Tartratul de antimoniu. insomnie. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă". Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '. Stresul este astăzi cuvânt . . tetanie.diaree. Principalele indicaţii Bronşită acută. 's Origine Trisulfura de antimoniu. ia adevărata depresie.. . .\.îngroşarea pielii care se poat fisura.RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită.. trebuieî ştii să descoperi anxietatea . Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii.scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală.jenă bronşică cu respiraţie difilă.. . . -neg m are. Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi. Prin urmare.. poate să treacă neobservată. ANTIMONIUM CRUDUM ~. limbă încărcată. . folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene. . .

du reri de .ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate .daptare sunt depăşite. ulcer storrcal. uunci noastre de. ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească. hipertensiune. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm.l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. pate .

somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. . dincolo de simptom e. Totuşi. ca totdeauna. Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. precum Sedatif PC. . teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie.slăbiciune: Silicea. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. specia lităţi homeopatice. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa .supărare. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact. o sensibilitate. deci.abandon: Pulsatil la. 2. .geloz ie: Lachesis. 5 granule pe zi. ~ Panică. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii.teamă: Gelsemium. ceva. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. datorită bogăţiei dialogului.vexaţie. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le. 5 granule seara. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. ~ Emotivitate.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. 5 granule de la primele PC. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii. Aconit 15 CH. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment. pentru medicul homeopat. auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. . medicament e cu o utilizare. Se ia 1 doză în 15 CH. Un lucru e vident: în homeopatie. impresie de moarte imediată.simplă. pot fi foarte uşor folosite. În majoritatea cazurilor. . mal i autoimunitare şi chiar cancer. ~ Angoasă. 5 granule 1-2 pe zi. Gelsemium examenului. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată.5 granule 1-2 ori pe zi. împreună cu tratamentul homeopatic. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. La fel. sau Sedatif PC. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. înainte de consultarea medicului: . emoţil puternice 15 CH. ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. limite şi indicaţii: 1. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. sau Sedatif de moarte. 5 granule 1-2 ori pe zi. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. Homeopatia consideră că emoţiile. precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. teamă teamă de noapte. Tratamentul homeopatic prezintă. a trata un teren.

că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre. 2-6 comprimate pe zi. -Lenicalm.Sapsmine. Tot aşa. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. C sau magneziu. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. In sfârşit. 5 g ranule seara la culcare. oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. ŞI . . de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. precum vitaminele B6.Euphytose. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. teamă cu sentiment de inhibiţie. ANXIETATE (tratament) ~ Trac. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. de exemplu: .

5 granule pe zi. 5 granule pe zi.l 1 ==================================~!I APĂSARB . . . sau Cereale încolţite 6 DH. . Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. cu o jumăt ate de oră înainte de masă. 1 tub. Principalele indicaţii . ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. 5 granule de 2 ori pe zi.înţepături de insecte. Sim ptome caracteristice . De avut în casă Apis J 5 CH. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH.arsuri de gradul unu. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii.vaginită. 15 picături înainte de fiecare masă. Lachesis: astm seara. . Veninul şi glandele albinei conţin substanţe . . » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. .conjunctivită. entorsă. în special. 5 granule pe zi. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. .edem acut traumatic al unei articulaţii. _ dureri înţepătoare. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare.febră acută fără sete. trebuie să se consulte medicul. ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. ' . APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. 5 granule pe zi. APIS~ Origine Albina.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. 5 granule la culcare.senzaţie de apăsare. Bryonia: edem după traumatism.edem al pielii sau mucoaselor. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea.histamina. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH. Dacă tulburările persistă. 5 granule pe zi.alergii cutana te. .

.

care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. nu stă să asculte înainte de a acţiona .sistemului nervos. teamă. .agitaţie anxioasă. vâscoase.nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. . se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit. . dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei. în genera e_e!Jlctat!!. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul. Comparaţii şi aso~ieri _ . Prin cipalele indicaţii .50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . ~ Prescripţie medicală ulcer gastric.laringită a oratorilor şi cântăreţilor. . .. . . antiseptic pentru gât. ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. . ameţel i. diaree provocata de emotivitate. cu dureri înţepătoare.auna grăbit. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. la colir pentru och i şi chiar la spălare -. Gelsemium: trac. pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei.laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii. un copil care nu stă locului. Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum). Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor. şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. . ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. în special asupra: . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. ..în special tea ma de a întârzia. la subiecţii sensibili toate formele de stres .eructaţii aci de.dureri de dinţi noaptea. ceea ce-i dăunează la şcoală. . fobii..balonări cu eructaţii.mucoaselor ORL şi digestive. 1 tub.şi.senzaţia că eşti rănit de aşchii.diaree provocată de emotivitate.:.tra c cu agitaţie.arsuri gastrice. se plânge de dificultăţi digestive. . ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă .expecto de mucozităţi cenuşii. Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te. care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor .tresat. Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. Si mptome caracteristice . comportament agitat şi anxios.agravare la căldură.la instilaţii în blenoragie. mai ales pe v reme umedă. instabilitate.totde. . . Uti lizarea lui excesivă sau cronică.

~ În dezechilibru . în timpul recuperării. dar în acest caz nu e peri culoasă. 4 sau 5 CH. 5 granule pe zi. vânătăi.vene dureroase. 5 granule pe zi. hemato ame. care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. Principalele indicaţii . In plus. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate.febră cu faţă roşie. congestionată. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă. 1 doză. ameţelile. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. este o substanţă foarte tox ică. . 7-9 CH. şi Arnica 15 CH. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. adăugaţi Acht 9 CH. varice. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. A~itaţia anxioasă este clară. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor. în caz de nervozitate.~emunte. tulburări digestive. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. vaselor sanguine ~iunor stări febrile .trau atisme. Insomniile. Diluţiile medii. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile. ca toate sărurile de arsenic.hematoame.h. dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului.unele stări grip ale aflate la început. de curbaturi. şi.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor. iar comportamentul devine fobie: ameţe. De avut În casă Arnica 9 CH. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului. . acţiunea ei fiind doar locală. T~lbur~rile ~igestive. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. şi arsurile d~gestJve dn.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. A~~liza c0!lstituenţ~l. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. cucuie. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica . 1 tub. pot fi luate în timpul practicării sportului. 5 granule I dată pe zi. . Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. . 15 CH. agorafobie (fobia locurilor publi ce). şocuri. Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. Simptome caracteristice .echimoze.. . au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort. devin ~oarte importante. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. .senzaţie de contuzii. Ignatia 15 CH. palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. Diluţiile mari.52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie.

.

rinite alergice. nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice.stare anxioasă. teren alergic. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic. Principalele indicaţii . Ii place să fie precis. ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile . .54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice .descuamări foarte fi ne ale pielii. . . . .slăbiciune.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . accident catastrofe despărţiri. ~ În dezechilibru Bolnav. imptome caracteristice . -eczemă. Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. . Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului. . alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate.gastro-ente rită. cu mâncărime. .~astro. -astm.otită acută.infectii acute' ' .astm. De avut în casă Arsenicum album 15 CH. emoti v. cu a fi maniac.tuse s pasmodică alergică.înfrigurare. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii.rinită. . ~ legatura cu m oartea: doliu. precum astmuIC eczem boala fânului.intoxicaţie alimentară.amelior are în contact cu căldura' . ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. . slăbire. completat cu un scris fin şi citeţ. oboseşte repede.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală. boala fânului' .agravare no~ptea între unu şi trei. exagerat de îngrijorat. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. disperare pentru starea proprie.oboseală.alergii respiratorii. c}l o înfăţişare îngrijită. ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă . Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat. . -micoză. .nevralgie acută. uneori de o eleganţă pretenţioasă.rinite cu senzaţie de obturare nazală.senzatie de arsură' . Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. . de exemplu. ~ Prescriere medi ală . 1 t ub.anxietate. chiar disperat de starea lui de sănătate. e friguros.colite cronice. . " .

. 5 granule la fiecare zece minute. care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. otită. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. terenul acesteia ucbuie tratat. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: . sau care se cicatrizează prost după două-trei zile.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. timp de douăzeci şi patru de ore. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. ARTRITĂ . 5 granule pe zi. de 6 ori la rând. . . care creşte pe terenurile virane. ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH.tutun. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie. . 5 granule. 5 granule dimineaţa şi seara. GREUTATE). Dacă ars ura este de gradul doi. 5 g ule de 5 ori pe zi.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE). roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. .Arnica 9 CH.. precum liuryta car bonica 9 CH.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. rinită): Arsenicum album 15 CH. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: . . În toate cazurile.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN. .): Apis . asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. In completarea tratamentelor clasice. se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH. Arterioscleroza. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea.obezita te. în alternanţă. 5 granule la fiecare două ore. din oră î ră. Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei. III/"hinei pectorale. 5 granule din fiecare .teren familial. 5 granule. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH..inactivitate fizică. urticarie .diabet. .Ic două ori pe zi.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. .stres.II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor.hipertensiune arterială. trebuie arătată medicului. . Orice arsură de gradul doi pe mâini. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu. ateroscleroza este legată . In caz de băşi ci. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei.

. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea. cest caracter acut şi brusc al puseel or. precum şi periodicitatea lor. Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee.@> ti.

medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. în cazul afecţiunii cronice. I III curele termale (alese de medicul personal. mai ales la b aza stângă. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. la efort. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui.inflamarea pleurii. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului.. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii. . deformări le. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. care cunoaşte staţiunea respectivă). ci şi infecţios. Principalele indicatii . Durerile se agravează la sprijinire. 5 granule de 1-2 ori pe zi. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. spasme ale esofagului. Lari?gită.nevralgii intercostale. Principalele indicaţii ~erofagie.acupunc tura şi mezoterapia. : •. 5 granule 1-2 ori pe zi. . 5 granule din fiecare. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă.f'. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. vocea fiind 111)'uşităau spartă. ligo-elemente: cupru şi sulf. şi se ameliorează în stare de repaus. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. ARTROZĂ. ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. deseori. noaptea. -~ ------"'--- . în alternanţă din două în două ore. precur şi agravarea lor la umiditate. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. sunt f oarte importante tratarea terenului. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense.58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . În momentul crizelor. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. el poate să nu fie neapăra reumatismal. Principalele indicaţii .Jl Durerile articulare.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere). cu senzaţia de ghem care urcă gat.

5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur. trebuie să consulta medi ul.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . pubertate. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. I doză de mai multe ori pe lună.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. supărare. Psorinum tuberculinum. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. menopauză)? Se datorează 1111111 stres. din oră în IIIă.oboseală fizică: China 9 CH. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre.bufee de căldură. sarcină. 5 granule pe zi. . din oră în oră.. timp de zece zile. spasmuI şi sufocarea. . Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. produse de întreţinere)? Se datorează unu . 5 granule de ori pe zi. 5 granule. 5 granule dimineaţa şi seara. în alternanţă. III special la copii. gelozie . vexaţie. Natrum ulfuricum. în alternanţă. . d acă criza provoacă un pericol respirator. din oră în oră. Medorrhinum thuya.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId. timp de şase luni.decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH. în alternanţă. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. . Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea.)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe.după un efort fizic: Arnica 9 CH. 5 granule. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. timp zece zile. ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. . 5 granule 2 ori pe zi. mastoză radiologic ). Principalele indicaţii . . şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r. În caz uri deosebite se adaugă: .60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . Dacă tulburarea persistă. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul.durere a sân ului s tâng.A Întrebările Ce domină în criză (tusea. 5 granule..în caz de urgenţă. 5 granu de 2 ori pe zi. 5 granule de2 ori pe zi .dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. . 5 granul de 2 ori pe zi. praf.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. unei emoţii puternice (teamă.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. .

Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. Mugur 1 DH. Trebuie respectate câteva reguli: .62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). 20-50 picături de 3 ori pe zi. Există mai multe situatii.medicamente cl asice. lorrne ale copiilor. În cazul bronşitelor astrnati.ora trei: Nux vomica. apoi tratarea . l'liosphorus. sau aproape ziln ic. nlcge Blatta orientalis (15 CH. deci a utilizării medicamentelor. .înainte de menstre: Lachesis. în special cortizon. 5 granule pe zi). medicamente asociate: Sulfur. Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li . . Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic.umiditate: Dulcamara. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. du-se trat amentul de fond. Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. Apoi crizele vo r dispărea. sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive.excese alimentare: Nux vomica. o familial cunoscut.la culcar e: Aralia racemosa.trezire: Lachesis. apoi a frecvenţei crizelor.gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia. Natrum muriaticum. Trebuie avut răbdare. trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya.se va . continuânPinus montana.praf: Blatta orienta lis. cunoaşterea unui alergen responsabil permite . . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). Aresnicum album. şi un medicament ales în functie . de Ilscm~nea. În toate cazurile. .de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium.polen: Pollen.ora zece: Natrum muriaticum . . Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). . .vexaţie: Staphysagria. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH.emoţii: Ignatia. . umi întâi a in ensităţii. AIidorrhinum. lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni.teamă: Gelsemi um.Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. >. Pollen de exemplu.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului.de la trei la cinci: Kalium carbonicum. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. .miezul nopţii: Sambucus. . atunci Astmul e discontinuu.dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente .ora unsprezece: Sulfur. Sil icea sau . de exemplu). medicamente. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit .de la unu la trei: Arsenicum albu m. praful şi acarienii fiind deseori de vină . Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise . .

. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna.palpitaţii şi anxietate. Nux vomica: furie.durere sciatică: Gnaphalium.64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului.dorinţa de alcool.astm: Kalium carbonicum. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: .agravare noaptea. » În echilibru E vorba de un adult . în secolul al XI-lea. toxicologia sa.asupra aparatului cardio-vascular. act iv. Principalele i ndicaţii . căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. uneori un copil. . Etilismul se află. hipertensiune arterială. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum. palpitaţii.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală). Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. sinuzită cronică. . şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. autoritar. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. » Ameliora re . . p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. extrasistolă. . Pentru temperamentele predispuse. -înORL. supurarea urechii. . î Simptome caracteristice . cu n asul roşu. .agravare în urma discuţiilor contradictorii.mai des bărbat decât femeie -.oboseală: Manganum. Se ameţeşte uşor de prop tă. mai a les hipertensiunea. îndeosebi cutanată şi renală. depresia bătrânului. toate situaţiile care provoacă o r uptură. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului. cu faţa congestionată. . În schimb. o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. şi el.asupra psih icului. la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului. În practică.agravare la ma. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. Astăzi.

la pensie. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. plăci roşii: Sulfur. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente. ' ~ În dezechilibru Dezamăgit.66 JACQUES BOULET de forţa.oboseală. de curajul.nerăbdător. să răcnească. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. ~ Îi place apa. ~ Agravat de băi reci. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. şi secreţii vâscoase. . 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. ameliorare Într-o cameră caldă.. după un eşec. Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare. amenoree: c rudum. . Antimonium . indigestie. . coleric : Nux vomica. un dezgust de viaţă. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. . să dirijeze: Lycopodium. Principalele indicaţii . Vezi CARA CTER. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. B BADIAGA Origine Buretele. iar buna sa dispoziţie. sau doar îmbătrânit. BAIE Această modalitate nedicament de fond.vrea să comande. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie. uneori prefăcută. ugravare Într-o cameră caldă.. cu senzaţie de stra ngulare. să autodepăşească: A urum. Comportamentul poate să varieze foarte repede . poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. îi place să se scalde: Pulsatilla. de isprăvile sale.vrea să conducă.insomnii în perioada de surrnenaj. pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze.

în alternanţă. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. Microsol. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. ~ Experienţa mea Hemor oizi.în granule: Oligogranul. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. nici scaun. 5 granule. In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. 5 granule înainte de principalele două mes e. în ciuda tratamentului. provocând o apăsare respiratorie. ALOE Balonare cu diaree urgentă. un temperament l obic. din două în două ore. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. . cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. CHINA Tot abdomenul este sensibil. Granions.în caz de urgenţă. BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. . nervoşi şi nerăbdători. ~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală.~. 1 fiolă din fiecare pe zi. Atenţie. de origine micozică. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă.. 5 granule pe z i. Se impune un tratam ent local. în general. . ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică. păpădie. Trebuie să se consulte medicul . cu caracter. uid eosebi noaptea. THUYA B lonare şi chiorăieli. . Inflamaţie a glandului penisului. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează.dacă balona persistă. deseori cu diaree. cu balonare ·. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 . KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. 1-3 capsule pe zi înainte de masă.în fiole: Oligosol. timp de două-trei zile.i apăsare. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. dificil. obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH.

BARYTA CARBONICA . . ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. RAPHANUS Tot pântecele e balonat. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. În vârstă de 43 de ani. Până atunci. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. pot să se inflameze şi să se in fecteze. şi Pyrogenium 9 CH. 5 granule înaintea celor două mese.gastro-enterite acute. > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH.ca nişte junghi uri. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH.dureri ar ticulare.dureri abdominale cu diaree.dureri de cap . de 3 ori pe ZI. curbaturi. t imp de două luni. ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze. de dimineaţă.cefalee cu faţă roşie şi congestionată. 5 granule. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. Glandele lui Bartholin. 5 granule zilnic. şi Staphysagria 15 CH. . în alternanţă. . de 4 ori.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. sau în completarea tratamentului specialistului. o chi dureroşi. Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. . Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. > LYCOPODIUM 9 CH. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. e foar te umflat. 5 granule de 2 ori pe zi. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. Didier.prostraţie. 5 gra nule de 2 ori pe zi. situate la intrarea vaginului. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. . Se impune de urge nţă un control ORL. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. 5 granule zilnic. pântecele . Simptome caracteristice .gripă intestinală. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. cu dureri în partea stângă a colonului. Principalele indicaţii . Până Ia control. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid. . cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. .

Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. .

Întârziere psihomotorie. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. v. şi s pune local. Gelsemium (trac). . Principalele indicaţii .lm~n. sau în 15 CH.scleroză vasculară. Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH. Bryonia. a bea cald ameliorează: Lycopodium. alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia. _ . unor medicamente de teren sau de sensibilitate. .te ~1 medicamente care blochează producerea . 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. de 2 ori pe zi.medicamen tul este dat în general în 9 CH. Lachesis..ca. ~ Prescriere m edicală . BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. .hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. . Lachesis. . un tratament de fond al sensibi lităţii sale. l doză de 2-4 o ri pe lună . vuselină 15 g. Euphorbia. BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. a bea rece ameliorează: Apis.extrem de apropiată de Baryta carb onica. .Întârzie re În dezvoltare. Phosphorus. . 5 granule 1-2 1111 pe zi.hipertrofiere ganglionară. Che lidonium TM 3%.ameţeli la persoanele în vârstă. JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . Tratamentul clasic asociază . ia~ ochii par că ies din orbit e. . VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r.72 Simptome caracteristice . . la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv.întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor. I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. . In cazul acestor indicaţii. Argentum nitricum 1111 ccipitare). l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise.I. a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită).hipertensiune arterială. Hyoscyamus (hiper spasmodicitate). a bea cal d agravează: Apis.hipertensiune arterială.ganglioni întăriţi permanent. . cu anghine frecvente.

în completare. unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH.pitalizarea Într-o clinică specializa tă. Totuşi.Schaumann. boala lui) Descoperirea în general prin radiologie . 5 granule de 2 on pe Zl. timp de câteva Iplămâni. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond. 5 granule pe zi. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH.ganglioni multipli. Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . 5 granule pe . . hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. BBS (Besnier-Boeck. 5 granule de 4 ori pe ZI.a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. .palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH. . I/ibiii la radiograf ia pulmonară .de hormoni tiroidieni.Z1. BĂŞICI Băşici.

B. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. 1 doză în ziua vaccină:ii. cu congestia feţei şi sudori. . 5 granule timp ?e c inclspreze zile . ot de exemplu. 5 granule pe ZI. dureri. copu m.febră oscilantă. dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. dar e Gelsemium: febră acută.uscarea mucoaselor ORL şi digestive.agrava re la lumină puternică. cu roşeaţă. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor. în urma unui BCG. es te perturbat. In reahtate~?.aces vaccinări. .~i Guerin. . 15 CH. cu repetiţie. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. . bacilul lui C~I~l(ttte. .tă re ac se numeşte becegită. Silicea 15 CH.a. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee.. însoţită nglioni dureroşi. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. BELLADONNA Origine s _ .convulsii. repetarea după o săptămână.74 BCG Vaccinarea pentru BCG. ci faptul că numeroase p rso~ne. ~ Prescriere medicală . . in urm. fie terenul copilului. prin atingere.-t vaccI. spaime uucturne. însuşi e în cauză.ameliorare la răc oare. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi.pusee dehipertensiune. bufee de căldură. insolaţie. şi 5 CH. otite. arsu ri de gradul unu. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului. Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. ti de cincisprezece zile. căldură. în cazul simp tomelor neurologice. BECEGITĂ Uneori. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. Aceas. persoana nu transpiră. în repaus. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig. delir. anghine. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative.congestie a capului cu sudori. Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu. I'rincipalele indicaţii rino-faringite. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. inflamaţii acute şi febră. II'lIată. ducând la afecţiuni ORL. ~ d~s c na a treia. adormit greu.

care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. 1 tub (granule). ~o trei sunt otrăvuri. De avut în casă Belladonna 9 CH.onium (~arba d~a~ului). Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. "doamnă frumoasă". Beladona conţme îndeos ebi atropma . . . Beladona e o plantă din familia solanaceelor. de aici num de bella donna. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1.Apis: edem roz. cu dureri înţepătoare..

_ cistită cu urină puterni c mirositoare.. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. . . Principalele indicaţii . .impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. _ traumatism al coccisului. 5 granule.•.. . . .. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare.impresia că ai o bilă. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. .criză de gută. . de r epetat. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . . Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. rahisului lombar.. . deseon din cauza une retenţii. ~ Acidul benzoic. dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare. . mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 . . hemoroizi Aloe 5 CH. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa. diaree. .impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I.criză de gută.litiază urinară. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. . 5 granule de 4 ori pe zi.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH..adenom de prostată. al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia).drenaj hepato-vezicular. ~ Nu suportă berea. BENZOICUM ACIDUM Origine . dacă este necesar. BEŢIE Vezi ALCOOLISM.dureri sacro-coccigiene. Drăcila. 1 doză. ~ Diaree. Il'Unulepe zi. . ficatului şi veziculei. ~ .comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. 5 . . 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv. _ traumatism al sânil or. aparatului urinar. Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. . 5 granule 1" ZI. o greutate în rect: Sepia 9 CH.eczeme.

e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. în 9 CH. Principalele indicaţii . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. se iau de 3 ori pe săptămână. scurgerea.. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. crampe. Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. de la primele simptome. IIIdouă medicamente. excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană. ('H. 1 pe săptămână. .. Totuşi. după tratament.mule de 3 ori pe zi. . ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. . unococul. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. timp de trei Iplămâni. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. BIOTERAPIE .ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. polenul. tulburări neurovegetatrve. pe cerul gurii. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. 5 granule dimineaţa şi seara. Principalele indicaţii -astm. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb.. la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. granule. . Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun. Trebui~ să se apli. în indicat. bronhiolită. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. la fiecare două ore. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. . în alternanţă. granule. Anxietate. 5 i. . Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. vaccmun ŞI cultu microbiene.. . din oră în oră. la nas. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. >-. 1 doză pe săptămână.corrOSIVUS 5 CH. gândacul.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică.11 le rapidă. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. medicament de fond al terenului sicotic*. timp de două-trei luni.bronşită.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor.Şi în plus: . un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. în alternanţă. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. pisicile. Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni .

POLLENS E cazul alergiilor sezoniere. Medorrhinum. dar niciodată iritantă. fierbinţi. iritantă. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. 1 doză de câteva ori. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. ameliorează la căldură. cu accese de strănut la trezire.------------- . lăcrimare uşoară.. Natrum muriaticum. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. Lycopodium. timp de şase lu ni. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. fără repaus. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . cu o lăcrimare iritantă. -{> Experienţa mea: . dar poate să f ie foarte util pentru durere. cu o scurgere naza lă iritantă. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. se poate folosi un Pollen specific. -{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . Psorinum. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. medicul: Sulfur. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. Thuya. uneori gălbuie.

în fiecare primăvară. 5 granule pe zi. în alternantă.herpes genital. dimineaţa şi seara. are accese de strănut şi îşi ori pe zi. J ean-J acques. suferă de conjunctivită. . mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific. 5 granule dimineaţa şi seara. .i . ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. ~ . 5 granule. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe .82 Este cazul multor alergii aperiodice. America de Sud. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. 5 granule. 5 granule. ! I1I1 . JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. În plus. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. » BORBORIGME II/I)la Maxime. în fiecare . venmos . primăvară. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu. Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. Cocculus: rău de maşină. mai ales la sugar.afte. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. din oră în oră. de patru ori pe zi.ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. EUPHRASIA 9 CH. . imediat ce se plimbă la ţară.

" . Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. idealistă. Omida "procesionară". Emma Bovar y. Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. de nedreptate. Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. Acest comportament e 1. .Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e. 01 fi I . BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. orgolioasă. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. " BOVARISM .

_ menstre hemoragice.menstre dureroase. din oră în oră. Principalele indicaţii ~ . ~ ~ . Oprirea fumatului este obligatorie. . m~nif~stându-se pn~tr-o J. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare.ce~e. de exemplu. De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. . seacă.. BKOMUM . _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului. Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara. _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor. Comparaţii şi asoci eri . de mai bin e de trei ani. ". În aşteptarea consultării medicului -. în alternanţă. BRONŞITĂ CRONICĂ ~ .ca . BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. m momentul ovulaţiei. _ dureri de cap.ca Origine 1 Bromul. cu diaree. . _ tuse spasmodică. din oră în oră. ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. 5 granule. . . BRONŞITĂ ~ În faza acută.. Principalele indicaţii . 5 ·ranule. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. în alternanţă. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH.ca .mai mult ori de origine vir ală'.cât mai repede cu putinţă -. îndeosebi la fumător. 5 granule d imineaţa şi seara. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn. cu dificultăţi resplr~torn? . 5 granul e. Simptome caracteristice .ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or.. '. ~. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. _ astm ameliora t la malul marn. ~. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). ~ .' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică.' ~ . cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum. Medicamentul homeopatIc ~e dovede. este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune." I .şt~ mai activ asupra glandelor. la copil. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor. Vezi TUTUN. e o secreţie cronică a bronhiilor. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine . din oră în oră. cu impresia că acesta şi-a mant volumul. care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. de.: K. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. În practică. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. în alternanţă." .enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone.

Origine Împărăteasa (Bryonia alba). . Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor. din familia cucurbitaceelor. membranelor seroase şi asupra stării generale .

Kalium carbonicu m.frotiu de depistare. bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. cu sudori reci pe faţă. cu anxietate.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38.dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. . . Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie.5 grade Celsius.5 grade Celsius. . care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile.verificarea tensiunii. tuse dureroasă. traheită. . Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. Principalele indicaţii . BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. cu senzaţia de indispoziţie. . vor fi deseori Sulfur sau Aurum. înţepătoare. a meliorate de imobilitate. Lachesis. .analiza densităţii osoase.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: .dureri ascuţite. ca un fel de rigiditate. . pe partea de sus a corpului. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. Sepia. cu sete intensă. SANGUINARIA Congestie roşie. medicamentele de fond. timp de şase luni. . ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. care parcă ard.traheite. cu sudori urmate de o senzaţie de frig.uscăciune a mucoaselor. bronşite. 5 granule pe zi. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli. Thuya. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei. 1 doză li . AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie. . câteva ori pe lună. Natrum sulfuricum. 5 granule de 2 ori pe zi. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap. examen cardio-vascular. la nivelul obr ajilor. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. stări gripale cu febră de 38. dureri de cap. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare.suportarea psihologică a menopauzei. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur.gripă. care se instalează progresiv. Graphites. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. în afară de L achesis 9 CH. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem. Pe de altă parte.

5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. BULIMIE Vezi APETIT II . a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie. 1 <>. înaintea celor două m ese. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. 5 granule pe zi.Experienţa mea Nu se produc noaptea. GELSEMIU M Faţa e roşie. 5 granule. iritabilă şi deseori irascibilă. cu trans piraţie abundentă. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. <>.Experienţa mea . vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. şi Luteinum 4 CH. când bufeele sunt rebele la tratament. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor. Dacă tulb urările persistă. 5 granule în fiecare seară. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. În vârstă de 53 de ani. ci îi este frig după bufee. acoperită de sudoare. ~ CHESIS 9 CH. <>. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. 5 granule. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH. <>. Principalele Limfangită. ~ SANGUINARIA 9 CH. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. Paulette. în afară de Sepia 9 CH.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. <>.Experienţa mea În general în 15 CH. Med icament împotriva tracului. ump de opt zile.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. mai curând să se ia\ Lycopodium. înainte de cele două m ese. bufeele sunt foarte umede. ~ FSH 15 CH. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. Paulette nu se simte congestionată. I I Catherine. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. 5 granule. sentiment de descurajare. dimineaţa. pentru corectarea echilibrului hormonal. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. nu mai are menstruatie de ş~se luni. 5 granule. 5 granule de 3 ori pe săptămână. trebuie consultat medicul. 1 doză pe săptămână. seara. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. ~ SEPIA 9 CH. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. în urmă cu trei ani.

5 granule pe zi în cură de o lună. . CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. în aş rea consultării medicului.agravare Ia efort. .90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH. .percepţie subiectivă: Pulsatilla. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace. Altădată era folosit ca tonic cardiac. .. c CACOSMIE III'. . . Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. VeziMIROS. BUZE . Arsenicum al bum.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum. din oră în oră. digestive şi urogenitale.senzaţie de crampă. 5 granule.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. . ' Simptome caracteristice .fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH.vaginism. i alternanţă. 5 granul dimineaţa şi seara.um . . timp de opt zile.

Principalele indicaţii ) . acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina. Principalele indicaţii .paralizie facia lă după o răceală. . Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid. . .eritem fesier.retentie urinară. adică I ilcar de stridie . CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu. Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă . . .tabagism şi intoleranţă la tutun. Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e. folosit la aparatura electrică.prurit (mâncărime) genital fe minin. CALCAREA CARBONICA • .di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH. constricţiune. Principalele indicaţii ).slăbiciune. Iris versicolor: reflux acid.liensibilitate.durere de anghină pectorală.dorintă de cafea: Nux vomica. CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile. CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput.senzaţie 'de frig. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. .sudori localizate.dorinţă de alimente indigeste. Simptome caracteristice . .> Prescriere medicală: . .. . se consultă medicul.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic..av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica.92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: . Dacă tulburările persi stă. Aconi : paralizie facială după răceală. .agravare la frigul umed. ~"'fMtlAJ<o. T • > ~ 1. 5 granule de 4 ori pe ZI.agravare în perioada de lună plină. Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie .impotenţă masculină. . Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie. .> Sugar: . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.gastro-enterită cu sângerări ale stomacului. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum. . .agravare princafea: Coffea.• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de .

. -eczemă. cojile de lapte şi critemul fesier. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. Pubertatea lui e puţin întârziată. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. articulaţiile sunt puţin suple. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. burta mare si puţin cam moale. fisurată. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). astfel.spasme ale suspinului. Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe. spasme şi spaime n octurne. spre 14-15 luni . .tulburări ale mineralizării osoase. adult). Transpiră uşor. Simptome caracteristice . » Ad ult: . Lentoarea. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. când servesc un temperament chibzuit. mai greu de desc operit la adult. teama şi tendinţa la spasme. 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă.rino-faringite repetate. subiectul e ste mai curând scurt şi gras. dar pot . nu se lansează fără să reflecteze. -astm. .spaime nocturne. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. hipertrofie a amigdalel or.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. -eczemă. copil. .spasmofilie. Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. colici nefritice. Indiferent de vârstă. Lent. » Sugar: e grăsuliu.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. » Copi l: . . . Foarte frecvente sunt eczema.gută. dar precis. acid urie. . Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. va merge liniştit. . exostoză.piele groasă. Temător.ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar.obezi tate.litiază urinară. are capul mar e şi rotund. ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. dinţii sunt pătraţi. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . .coji de lapte. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. copilul Calearea carbonica creşte domol. organizat. Dar indiferent de vârstă.94 . mai ales la nivelul . per eţii vaselor).rino-faringite repetate. » Copil: constituţia sa confirmându-se. dar prudent.apului. riguros. anxietatea sa. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor. Thuya: obezi tate. cu pr opria lui viteză. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH. îngrăşare.

ta ~ Origine Flimica de grădină. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar. pecingi ne. 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. uutiseptice şi calmante.osteoporoză.artroză cu osteofit.tulburări de creştere la copiii longilini. medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni. crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a .tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe. fisuri. P rincipalele indicaţii Alifia. CALENDULA. . .oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale.96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii .ta Origine Fosfatul tricalcic care. . Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. Simptome caracteristice .consolidarea fract uri lor. Acţiunea lui fiind lentă.). CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. genunchi etc. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie.dureri dorsale la adolescentullongilin. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie.ta . cu dureri de cap seara. . ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. lumbago. Principalele indicaţii . 5 granule pe zi. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM. seara.oboseală intelectuală. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută. Comparaţii şi asocieri . . plăci roşii cu zone de infecţie: acnee. .exostoză (excrescenţă osoasă). alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal.5 granule de 3 ori pe săptămână.dureri osoase şi articulare. adică longilină. -vanc e. Principalele indicaţii Supurarea pielii. . Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. tăieturi. în special în timpul creşterii şi la menopauză. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. şi Silicea 15 C'H. de 2-3 ori pe an. . antiinflamatoare. Proprietăţile sale naturale.I rsuri. cu duren de cap. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. picioare. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. se iau: Osteocynesine. . inflamaţii şi infecţii cutanate. în cură de două luni. timp de o lună.

de exemplu: . . bolnavul are în mod special nevoie .m plăci .98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . _ .Idci s~u al altei maladii. Utilizarea sa terapeutica este. . cQ cQ Origine .pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. . b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. unUl terape~t (de c. homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '. sida sau rI?alad:I . în afecţiunile Ca~dI? respiratorii.rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. Arborele de camfor.g~av?olnav sau invers. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. Principalele indi caţii. Veratrum album: fng intens.ulaptate fiecărei situaţii. cu senzaţie de fng intens. » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. . dispreţuia te rapeuticile oficiale. . Medicul de familie.cromce grave poliartrita reumatoidă. cu senzaţie brusca d frig intens. .lc ascultare şi atenţie. Arsenicum album.luce la mânie şi iritabili tate. mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate. . ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui. Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului. a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . oboseală. » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri.Aconitum 15 CH în caz de panică. lupus. » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul. are un rol foarte important. . . Comparaţii şi asocieri .el mai multe ori o persoană care nu e medic) care.' . În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a. cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI). . .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. . intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. . An de an presa relatează faptele rele ale . _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . _ indispoziţie. scleroz~ . ·. homeopat nu nu._ început de guturai sau smdrom gnpal. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. afte. de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: . -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. de cele mal mult ori nerecunoscută. arsuri.fo~rte vec~c.vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. 'n ~c im .

cistită febrilă. ~.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic. . t. Vezi MICOZĂ.micozelo r recidivante. CANDIDA ALBICANS .herpes. Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. :.'. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate. bubiţe provocate de febră. 5 I ranule din fiecare. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. sau necroza unui ţesut. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. .formare de băşi ci pe piele. Drojdia obişnuită din organism care.arsuri de gradul doi cu băşici. afte.' r."'. Origine Liană din Anzii Cordilieri. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH. Cangrena. de trei ori pe zi.1.. acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. În Africa. . poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze.ulceraţie a mucoaselor. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. . Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. deci. 1 tub. Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-. Tratamentul . ' Simptome caracteristice . Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. ALOPECIE. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. carenţe.100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . CANTHARIS~ . De avut în casă Cantharis 9 CH. . ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. . Tratamen tul homeopatic.'''' L. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii.icatrizării sacrificărilor rituale. cantari da este folosită pentru întârzierea . RA DIODERMITA. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. Princ ipalele indicatii . . În fine. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală.. ''1.. poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită). .~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă".inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale. CANDURA"GO· "1 . dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi.~. '.afte.

Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. senzatie de arsură violentă. în timpul unui puseu dentar. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general. . Silicea. de exemplu: Chamo milla 15 CH. 5 granule de 1-2 ori pe zi. capricios: Ignatia. acnee. CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m. i se cunoaşte asupra mucoaselor. iritabil: Nux vomica. Origine Cărbunele de lemn. Pulsati lla. care vrea să fie legănat.aI. Pulsatilla. senzaţie de constricţiune a gâtul i. în .102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. gelos: Lachesis. slăbiciune intensă. CARACTER . sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e.E. faringită acută.copil capricios. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. coleric: Aurum. Ch amomilla. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă. Principalele indicaţii eructaţii şi balonări. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla.dispoziţie schimbătoare: Ignatia. asociate în cazul otitelor congestive. . CARBO VEGETABILIS . bogate asupra intestinul ui. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . 9 CH îi sunt. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. Folosit drept condiment. furio s. nerăbdător: Argentum nitricum. luat în braţe.

în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. cu ocazia consultaţiei. capilar lor. spasme ale extremităţilor toropeală. medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. În schimb. . De aceea. cu gaze. slăbiciune.+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului.autoritar: Lycopodium. Simptome caracteristice flatulenţă. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. . senzaţie de frig intens. cel e mai fiabile.

furnicături. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei. HIPERTENSIUNE. cu mâncărimi. infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei.tendinţa la carii la copil: Jenoverine. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. Şi. 1 linguriţă dimineaţa şi . Artenosc1eroza. Principalele indicaţii În principal. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale.importanţa terenului personal şi ereditar. Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". VeziARTERIOSCLE ROZĂ. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. . CASTOREUM Origine Glanda castorului. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii.104 JACQUES BOULET degerături.. CAKBONEUMSULFURATUM 1. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. .. 1 doză din fiecare pe săptămână. . . ' . +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. . cangrenă. Secale cornutum: degerături. insuficienţă respiratorie. ARTERITĂ. artenta. Principalele indicaţii Eczema mâinilor. . -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc.' • Origine Sul fura de carbon. Nu trebuie uitat : .. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. ' . hipertensiunea arterială. în cură de două l e 2-3 "ri pe an. simptome neurologic e: . CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul).nevralgii trecătoare. . îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. cangrenă. Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare.. CARIE . Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia.('ara. în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar.

Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann.106 Principalele indicaţii . a articulaţiilor şi a pielii.incontine nţă urinară la efort. datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. 5 granule pe zi. în cură luni. -laringită. de 2 ori pe an.contracţie musculară. Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . C uprum: crampe.paralizie. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. Comparaţii şi asocieri Ignatia.excitaţie sexuală feminină. imptome cara cteristice . . . . şi Silicea 15 CH. . . Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. pierderea vocii. Vezi DENUTRIŢIE. .menstre dureroase. bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. III ales în caz de spasme. " bază de var şi sulfat de potasiu. 1 do pe săptămână. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. . sinuzita.tendinită. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor . În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH. olocynthis: menstre dureroase. 5 granule de 3 ori pe zi. . cicatrice dureroase.negi. Arnica: pierderea vocii după efort.facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . Princip alele indicaţii .rcmului nervos. Graphites: veruci în jurul unghiilor.cum numesc această plantă indienii d America .folosită pentr u facilitarea naşterii. Sepia: incontinenţă urinară.spasme respiratorii cu suspine.veruci sub unghii. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe.paralizie facială după o răceală.

Natrum carbonicum. Silicea. spitalizare. ~ echilibru _ Clasic. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. PĂRULUI '4.durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. o suferinţă fie de origine psihologică. şi Medorrhinum 15 CH. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost.. ~ o problemă familială. . . Copil sau adult. 5 granule Ia fiecare două ore.veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. . Psorinum. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. violenţă fizică sau pSlhI~a.' s.. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. _. Arsenicumalbum . în orice caz. E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie. 1 doză pe săptămână. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. Situatii sensibile .. Rhus toxicodendron . .dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. care se face pe vârful picioarelor. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s.. timp de o lună. . CĂLCÂI . . în c az de zona zoster. VIOlent. »Caută căldura. iau zilnic: Lach. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. timp de o lună. e un copil cu o faţă mică. .sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ . 5 granule de 2 ori pe zi. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. » îi e totdeauna foarte cald . care face un tratament dificil ŞI dureros. Persoane sensibile . oboseală. timp de o l ună. .ş~o~la.. ~ În dezechilibru . . muşca ŞI loveşte cu piciorul. Pulsatii/a. 5 granule de 2 or i pe zi. De exemplu. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. _ . . ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. _ x._ . care are totdeauna lacrimi în ochi. Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. Din timid amabil. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. fie de origine fizică: . ~ o persoană în vârstă. De exemplu. 5 granule de 2 ori pe zi. cu enurezie frecven ta (pipi în pat).108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. 5 granule zilnic.. mgnjm necorespunzătoare. 5 granule din fiecare pe zi . CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. . » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte._. Sulfur. cu ur~chi clăpauge. el devine agresiv. » Nu suportă căldura Lachesis.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. .

.

se ia Tarentula cubensis j CH. ~ Căscat. În schimb. Nevralgii. dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH.Fucus şi Pilosella în capsule. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. . 5 granule la fiecare două or e. . Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. hipersensibilitate: 15 CH. cefalee. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. migrene în jurul ochiului. .110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. Între timp.Hamamelis compus sau Climaxol. în aşteptarea ronsultării medicului. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. Arsenicum album. 5 granule 1-2 ori pe zi. 20 picături de 3 ori pe zi.:cificpentru celuli tă. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. Ş consultat medicul. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. 5 granule 1-2 ori pe zi.urbonica. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: . Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH. 5 granule la culcare. 1 doză 3 zile la rând. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. trebuie dezinfectată rana. de a căsca Lachesis 9 CH. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi.A pis 15 CH. 5 granule de 4 ori pe zi. de a suspina. Pulsatilla. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. Kalium carbonicum sau Calcarea . 5 granule în fiecare seară. Pe de altă parte. Vezi CERVICAL.

Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică.CEDRON Origine Simaba cedron. Este perceperea propriului nostru corp. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. . Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele.

o alifie cu cal endula sau Cicaderma. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. II:C După o cezariană. . de 3 ori pe zi.ilmante şi antispasmo dice. îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate. 5 granule dimineaţa şi seara. Nux vomica: mânie.ameliorare prin mişcare pasivă..nevralgii sciatice. imediat după masă: Lycopodi 5 CH.balonări la nivelul centurii. .Graphites 15 CH. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. de cele m multe ori.caracter iritabil. . Vezi DILUŢIE. eventual.Staphysagria 9 CH. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. fe bră cu ocazia pus eelor dentare.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. furia copiilor. 5 granule de 1-2 ori pe zi. ~ IlInă.colică. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere). Origine Muşeţelul. hormonali şi funcţionali: eforturi. la un examen radiologic. timp de zile. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat.pusee dentare ale sugarului. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . migren e. ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. în alternanţă. comprimate. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. timp de o CEPHIL~ r. . CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. agitat. se ia Actaea racemosa 15 CH. 5 g ranule. nevralgie. 1 tub. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. . timp de o lună. cu furie. la fiecare două ore. Principalele indicaţii . 5 granule 1-2 ori pe zi. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. Principalele indicaţii Cefalee.pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . fiind legăna t sau plimbat cu maşina.unt pe primul plan.hipersen sibilitate la durere. dar. 5 granule dimineaţa şi seara.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 . Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. . şi . Origine Specialitate homeopatică. diaree. Simptome caracteristice . De avut în casă Chamomilla 15 CH. se iau sistematic: . poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. cu agitaţie şi furie. se adaugă Paris drifolia 5 CH.

.

1 doză pe săptămână. cu junghi în unghiul de drept. ..dureri hepatice. şi ca o completare a tratamentului său. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. ECZEMA. Chelidonium poate să fie comparat sa~. . pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. . al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato. . În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. .. în dlcrnanţă. constt " paţie. Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. veziculă puturoasă". Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare. Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. CHELIE Vezi ALOPECIE. CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . cu r espiraţie urat mirositoare. . Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. aso~lat cu. -migrenă. CHIMAPHILA Origine Chimaphila. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog.Cinnabaris 9 CH. . Principalele indicaţii . .. vira lă sau microbiană. Inflamaţie a corneei. căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. 5 granule.. folosit mai ale s în tulburările prostatice. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte.excese alimentare. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură.dureri hepatice . JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. -regim. Vezi VERUCl. în special pe mâini. . III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol.114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum. Până la rnnsultarea specialistului. care apar pe corp. de trei ori pe zi. Comparati i şi asocieri . _ . la persoane vârstă: . Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. III 'ură de o lună.-blh~re. . care devine cornoasă şi tare. 115 Origine Micsandra. Principalele indicaţii . dimineaţa şi seara. .. Simptome caracteristice . . . Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie.hepatită. cinci granule pe zi. greaţă. . .constipaţie.Thuya J 5 CH . Cură de trei luni în fiecare a . .

Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii. . timp de o lună. CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde. CHININĂ D~pă ab. de exemplu: . Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. Belladonna: febră oscilantă. . se ia China 9 CH. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER).Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină. Pornind de la această constatare. CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. arsuri. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. 1 tub. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. În toate cazurile. afte. el poate să provoace o ră mare. Principalele indicatii Acufene. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. In doze puternice. de febră feb ter posibilităţi . CHINA~ Origine Arborele de chinină. intoleranţă sau reacţii alergice.116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism.sau intoleranţă la chinină. ' 117 febra intermitentă balonări.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. 5 granule de 2 on pe ZI. obosea lă. zbârnâituri în urechi.Arsenicum album 9 CH: arsuri.uz . De avut În casă China 9 CH.

oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. sângerări. CHIRURGIE Principalele indicaţii . diaree epuizantă. febră intermitentă. problemele de cicatrizare.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. epUIzare. tip paludism. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. transpiraţie. . F. alăptare.

pentru confirmare. I doză trei zile la rând. Gelsemium j 5 CH. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. .. _ Arnica 9 CH şi China 9 CH. lună. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. Vezi TEREN. I doză la douăsprezece ore. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH. o doză pe săptămână.. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. şi omatum 9 CH. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. . Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. timp de o lună. China 9 CH. timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. în alternanţă. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. Chamomilla 15 CH. . timp de o lună. de 4 ori. .118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. 5 granule de 2 ori pe zi. I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. de cele mai multe ori. e o cavitate care conţine lichid.Silicea 15 CH. de 3 ori pe Zl.. I doză trei zile la rând. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. la nivelul unei articulaţii sau la sân.. 5 granule. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . 5 granule de 2 ori pe zi. dar şi după. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important. 5 granule de 3 ori pe zi. Oboseala ~ După intervenţii: . 1 doză trei seri la rând după operaţie. timp de cincisprezece zile. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. . ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. CHIST <ii> Tumoare benignă. după o ecografie.. ~ Chist la sân Vezi SÂN.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. .

Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. excesul lui provoacă ilburări nervoase. 5 granule dimineaţa şi s eara. CIMEX Origine Ploşniţa.prurit nazal şi anal. precum şi Graphites 15 CH. de: calculi veziculari.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. . Principalele indicaţii Cicatrizare. Ia lună nouă. timp de o lună. se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. alifie. timp de şapte zile. . ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei. Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari. el este util în caz Principalele indicatii Aces. după un examen neurologic «nnplet.somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . . . 5 granule pe zi. timp de opt zile.agravare a simpto melor noaptea. Principalele indicatii . 1 doză în fiecare seară. ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. Simpto me caracteristice .dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. . CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. . semilună albă pe iris. In unele forme de epilepsie.tuse nervoasă noaptea.pipi în pat. P~l~nul de Alep. 121 Origine Colesterolul. 5 granule de 2 ori pe zi.dureri abdominale· . CICLU Vezi MENSTRE. Folosit ca vermifug. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică.

. . Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala. plăci roşii pe obra jii crăpaţi. rinichilor. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia .Colibac illinum 15 CH.?b. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or. timp de trei lil'. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte.fără n:icr.Pilosella DH.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul. îndeosebi o malformaţ. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx.n:oate ca~unle. l. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu. a cauzei organice.. . d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită.. trebuje luat: . . 5 granul II d. Precum şi preparatul fitoterapic următor: . împiedica recidivele. Un medIcament homeopatic permite să se . radiologice. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită.le sau pr~z un or calculi. la femeie în special. anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan .Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul.9 CH. 5 granule pe zi. In caz de eşec. 1 doză de la prim ele simptome. Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. 1 doză.Vaccinium myrtillus DH.l caţlll?r. rezistent şi. . CISTOCEL Hernie a vezicii.tă.:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. la fiecare oră. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. Apar iţ~a febrei. urinare ("coborârea vezicii").~c tratament de resortul medicului homeopat.-~ieteu obligatorii. se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală. mută citoliză hepatIca. frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. şi tratamentele cu antibiotice se. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . CISTITĂ ® J. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. Totuşi. în timpul şi după urinare.Ser anticolibacilar DH. .a microbului. 'prin exam Mălăioasa canadiană. 30 de picături de 3 ori pe zi. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. înainte II Iap ortunle sex~ale. CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile.. succ~d făr Eczema. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren. foarte des. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . 1 fiolă de trei ori pe zi .

.

5 granule de 2-4 ori pe zi. . ~ Munte .agravare: Natrum muriaticum (ORL). ~ Toamna . ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală). ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. .agravare: Natrum carbonicum (oboseală). Natrum sulfuricum (reumatism). Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus.agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). timp de cincisprezece zile. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase . Principalele indicaţii . Vezi HEPATITĂ.agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate.ameli orare: Medorrhinum (astm). star generală). ~ Herpes. . ORL). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică. S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. l doză pe zi . CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare. CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. Iată principalele: ~ Mare . dispariţia. Hepar sulfur (ORL). 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. .ag ravare: Lachesis (stare generală).agravare: Rhus toxicodendron (reumatism).agravare: Petrole um (eczemă.dureri testiculare ca urmare a unei orhite. Dulcamara (astm.a~el:orare: Causticum (reumatism). CLIMATOLOGIE + Apariţia. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. ~ Vara .prostatism.ameliorare: Natrum muriaticum (ORL).agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). ..~eexempl~. timp de patru-cinci zile. .e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării. în urma unui efort fizic.In_toate cazunle. ~ Primavara . ~ Furtună . In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp. . . ~ Iarna . Acest I . picături. COAGULARE Medicament. 5 granule de două ori pe zi. reumatism). şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână. ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H.124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus. folosit în general 15 CH. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă.

.

COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă. hematolog la facultatea din Bordeaux. 5 granule pe zi. de 3 on pe ZI. se adaugă: Causticum 15 CH. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. Teamă de mişcarea de coborâre . Dureri de ~occis. timp de zece zile. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. varicelă. Mo.exan::n. unor erupţii de vezi cuie . 5 granule din fiecare de cojilor. observate la unii sugari.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus . zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii. 1 doză de 2 ori pe săptămână. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. anxietate. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii. timp de patru-cinci zile la copil.herpes. 5 granule din fiecare. . trebuie consultat medicul. Medicamente homeopatice. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul.precum Vipera. Principalele indicatii Rău de maşină. şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. pr eparate pe bază de venin de şarpe . cefalee. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală.pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. . Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . Intre tim~ se .Lycopodi um 9 CH. În caz la copil. Naja.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich.: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. trebuie consultat medicul pentru un. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. ia: Sepia 9 CH. doze şi comprimate. 5 granule pe zi.Calcarea carbonica 15 CH. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. Ea conţine un alcaloid. fie ziln ic. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: . 5 granule pe zi. de exemplu . ' COCCULUS~ ~ Origine . m aşteptarea consultării medicului. . COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . timp de o lună.luscă b!valvă comestibilă. teamă de avion când coboară.

.

_ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). . Vezi SEXUALITATE. _ agravare la lipsa de somn. pentru a preveni criza acută.d ecalaj orar. . cu aflux de gânduri. rau de maşma. hipertiroidie.excitare mentală. senzaţie de rau. _ agrav~re la momentele pasi ve . COlT . .rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH. _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. 5 granule 1-2 ori pe Zi.excitaţie.în caz de oboseală. _ ameliorare când se bea ceva rece. De avut în casă . se iau. Drosera. l~ patru ore. _ Tabacum: ameţeli. iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH.rău de maşină. şi Helonias 5 CH. 15 picătur i din fiecare. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. traheită. cu aflux de idei. 129 _ senzatie de rău. în alternanţă. înainte de mese. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. . traheită.agravare la emoţii pozitive. _ vomă în timpul sarc inii.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. În aşteptarea medicului.greţuri ale sarcinii. _. Principalele indicaţii . _ . 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH. In cazurile cronice. 5 granule seara. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine . în aşteptarea consultării medi cului. Coralium rub rum: tuse convulsivă. &J Inflamatia acută a căilor biliare. . d acă aceasta este clar agravată după rapo. . Comparaţii şi asocieri.hipersensibilitate a tuturor simţurilor._. în cură de o lună. 5 granule 1-2 ori pe zi. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. Simptome caracteristice . se pune gheaţă pe pântece şi se iau. Principalele indicaţii . Dacă durerile şi febra sunt mari. Principalele indicaţii Tuse convulsivă. . _ _ .acces acut de gută.ameţeli. varietatea arabică. . Comparaţii şi asocieri . _ Cafeaua verde._ . COCCUS CACTI Origine Coşenila.adormit greu.

să fie tratate cu medicamente clasice. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . . mu sau co rea. . . excesul este moderat. > Teren Nu - .colici hepatice: . 5 granule. survenind prin accese: colici intestinale . Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . hepatice sau uterine. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM.. Principalele indicatii colici nefritice· ' . ţiona a. Marile anomalii trebuie. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. 5 granule. în multe cazuri. In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică... Pe de altă parte. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa. Simptome caracteristice .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei.n a ternanţa in majoritatea . nefritice. SULFUR). ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili. ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun .menstre dureroase· sciatică.crampe vi?lente care se produc brusc: . imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. . in me. prescrierea unor medicamente si t omatice. În schimb. în alternanţă. COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. _ colibaciloză digest ivă cronică. De avut în casă Colocynthis 9 CH. ~ fi . În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. indiciilor când dominaspas 1 u lI. ~ IgIen~ ~~Imentare. •• \obală a pacientului.colici intestinale· .~ . în afară de regim.. SEPIA. ŞI.s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. de 3 ori pe zi. în alternanţă.

anxios. nerăbdător. bi . intolerant (9 CH. . rect autontar. meticul os (9 CH.:~a~ Lycopodi ~0. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.colitic: . . birect hiperactiv. I'ranule 1-2 ori .su .:~). granule f_~o.

5 granu e pe . DIAREE. fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~.o. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. furios. a mesajului său. Cine e? Studierea antecedente lor copilului. 5 granule pe Acnee cu comedoane. • . nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. a modalităţilor sale re acţionale.' . prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . Pe de altă parte.. leneş. [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele. autonom. aceste formule. 5 granule 1-2 ori pe Z1).'~~. lent. evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. _ Natrum sulfuneum . . 1 doză trei zile la rand. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală. precipitat.~l~:CONSTIPAŢIE.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător.. a p . dezordonat. cesta . a ru 1 zi timp de cel putin douăzi. ajutându-l pe copil. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale. Copilul e agitat. gâtului. s..xiezordinoterapie''. N t m muriatieum 9 CH. înţelegere şi anali comportamentului sau. iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . şi Sulfur iodatum 9 CH. Totuşi. companiei + la .~rae~}~. După orice traumati. COMEDON . 5 granule 1-2 ori pe zi. .. rea: nervos. care a fost examinat şi tratat . Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH. ferm . indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . u rechilor sau bronhiilor. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. a sensibilităţii sale generale. sau nu e destul de: calm. ţe~r. în realitate. Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). permite o mai bună cunoaştere. în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă.sm cranian sau accident vascular. nu face nimic la şcoală. deseori.A rmea 15 CH . supărător acasă. fobie (9 CH. ' trei luni.:. vene). curios. chibzuit. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru .:n:n).

.• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup . . Un alt 'aspect al complexis. .este caz~ci~.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle. 1 vegetale sau animale. Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e.

a raporturilor cu anturajul. la cei mai mici. Se tem de n ecunoscut. şi Medorrhinum 15 . . emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. Acest obicei. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. nu are drept scop. în cură de o lună.doilea prenume. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. În general. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. }> Comportamente patologice Furia. violenţa verbală sau fizică. modificarea dispoziţiei din cauza febrei. nici acelaşi prognostic. 1 doză pe săptămână. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). 9 CH. şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. ca un al.. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi.134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări.o nevoie naturală de mişcare. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat. dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . paralizaţi de trac sau timiditate.de a-i pune pe bolnavi. dincolo de acest sentiment al anturajului. o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. blocaţi. u. şi la mulţi ani după aceea. 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii.o nevoie de activitate fizică. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. Nux vomica. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului.o agitaţie care ascunde o anxietate. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. tulburări digestive din cauza ri de cap. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). Alţii se simt fragil i (Silicea).în fine. în cutii prea ermetice. să ştie cine e. să-i cunoas . gelozia. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. . şi în spe cial pe copii. Argenlum nitricum sau Arsenicum album. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie..

Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. 1 doză pe săptămână. . şi Staphysagria 9 CH. şi Nitricum acidum 9 CH.CH. 5 g anule zilnic. 5 granule zilnic.

când era folosită ca otravă. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH.ameteli declanşate de mişcări. Agnus castus: impotenţă. ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH. în alternanţă. . . . . ~ Congestie genitală . CONJUNCTIVITĂ • . d~trei ori pe z i.scaunul e cu sânge. roşeaţă .în familie există antece ente de cancer la colon. . moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. . . III alternanţă. Toxicitatea ei este cunoscut. 5 granule.dificultate la urinare. Simptome caracteristice . agravare la reţinere sexuală. Acţiunea ei este mal ales neurologică. Vezi ALERGIE. 5 gr anule. tare. . . Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH.agravare la mişcarea och ilor. în al ernanţă. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. 5 granule. . ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH.constipaţia alternează cu diaree. ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. a sânilor şi a sexualităţii. oră de oră. 5 granule din fiecar e. . 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. oră de liră. CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. 5 granule diminea ta ji seara. CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). Dacă tulburările persistă. Tratamentul de teren e indispensabil.a din antichitate . Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. ~ Congestia feţei. în alternanţă. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale.mast oze cu chisturi.. de 3 ori pe zi. aglomerat.paralizia nervilor motori. . oră de oră.136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice.impotenţă. 5 granule. Comparaţii şi asocieri . ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. . Principalele indicaţii . . 5 granule 1-2 on pe ZI. 5 granu le înainte de masă. neob işnuită.constipaţia e recentă. ejaculare precoce.impotenţă. în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. Medicul trebuie consultat dacă . trebuie consultat medicul.ameteli la întoarcerea capului.întărirea sânilor.

CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. voluminos şi aglomerat. ~ Experienţa mea: . ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. hemoroizn sunt f recvenţi. 30 CH doză.. În vârstă de doi ani. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. uscat. mulţi medici. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. Georges. fărâmiţat ca pământul. .138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. În vârstă de 47 de ani. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. » HYDRASTIS 9 CH. seara. sc aunul este deseon vascos. ~ Experienţa mea: . cu multe balonări şi gaze. 5 gran ule. În special după exces alimentar. ~ Experienţa mea: . II BRYONIA Scaunul e uscat. . trei zile la rând. cu dureri de veziculă. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. I Începutul secol ului XX. ALUMINA . 5 granule. în special după mese. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. În vârstă de 70 de ani. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna.. dar rezultatul e insuficient III: . CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. OPIUM Inerţie totală a rectului. înaintea celor două mese. se plânge că iese afară cu uutate. re luând cercetările şcolii . » BRYONIA 9 CH. format din mici bile aglomerate. » CAUSTICUM 9 CH. . ~ Insuficienţă hepatică. 5 granule înainte de cele două m ese. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. ~ Experienţa mea: . dar spasm I împiedică o evacu are completă. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. LYCOPODIUM Scaun incomplet. Anne. cu multe balonări şi gaze. . » ALUMIN 9 CH. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. scaunul e uscat şi negru. 5 granule. dimineaţa. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum.

. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. uneori rigizi şi f e originalitate. încăpăţânat. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice.rea diagnostic ului maladiei în cauză. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. Caracterul este după imaginea siluetei lo r. ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. uniform. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu.carbonică. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. Este . III acest spirit. nu du pă un lip morfologic. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. Componarnentul e. Sunt conformişti. descurajare. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. Totuşi. an ebraţul este aliniat cu braţul. tendinţă spre ( )bose~l~. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. În orice raz. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN. marcat de emotivitate. legat de slaba laxitate ligamentară. dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. în ~az de febră. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . rotund lent. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~.rba de un subiect longilin. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. respectă regulile. Există o rigiditate particulară.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis. De l!~ eI?~lu. cu degete rte. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. laxitatea e normală. zvelt. de lir). alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. E vo. medicul.

dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. . probleme de piele. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. varice.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. asimetri hiperlaxitate. articulaţiile sunt hiperlaxe. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. >. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. senzaţiile. atitudin asimetrică.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. deseori original. chiar şi faţ pare asimetrică. aspectul.

. va tre bui. al modului de viaţă. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei. tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH.mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. i . pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general.. 5 le de 1-3 ori pe zi. CONVULSIE® Apariţia co~vuls. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. Pe de altă parte.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. În schimb.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. . ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. 1 doza din fiecare de la apariţia febrei. E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). la fiecare acces febril. > Pentru oboseală nervoasă Kalium. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. 5 granule pe zi timp de opt zile. . .ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . 5 granul e din fiecare pe zi. l doză în a şaptea. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. UI. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. 5 granule pe zi. CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. CONVALESCENŢĂ 'J . Între timp.phosI?horicum.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. Billings). iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei.9 CH. > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. . al gusturilor şi obiceiurilor. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH.antecedente personale. frecvenţa. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. l măsură sau 5 granule pe zi. evolutia lor.. . 5 granule de 3 ori pe zi. > Terenul cronic . . copilul trebuie pus I~tr-?. 5 granule 1-2 ori pe zi.antecedente familiale. aparat cu apar at.terior. luati: Actaea :acemosa 9 CH. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei.prin chestionare şi examen general. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. Î~ acest dicţionar. Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. 5 granule 1-2 ori pe zi.prin studiul caracterul ui.

1-2 ori pe an.I 146 JACQUES BOULET =. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. ' >. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . " !!. n. 1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni.1. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână . după o examinare completă în cadrul spitalului. de creştere: 1. eve ntual. se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. Dacă crampele persistă. Principalele indicaţii Palpitaţii.DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. _. ure regu ate cu Jenoverine.:. moderată. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e . hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . CRATAEGUS Origine Păducelul. arzi er e sau exces de t b . I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l . . evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle.me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . . II d' . trebuie consultat medicul.. 1 doză din fiecare trei zile la rând.aryta carbonk.

5 granul e de 4 ori pe zi. . CRO!ALUS HORRIDUS ~ . . 5 granule de 4 ori pe zi. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS . 5 granule de 4 ori pe zi. şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma. ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH.. şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH. Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice).oza saptamânal. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. 5 granule din fieca de 4 ori pe zi. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '.. rrincipalele indicatii uterine. .. 5 granule de 4 ori pe zi.. Origine Şofranul.' . Origine Şarpele cu clopoţei. In cazul eşecului tera '·1 Iasi . Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru.în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. .' Il '. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH. it.

în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. criză de astm. sughiţ. CUPRUM~ ~. La fel. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul. să alegeţi staţiunea împreună cu el. Simptome caracteristice -crampe. accese de tuse. De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. CUPEROZĂJl •. cu băşici grupate şi prurit intens. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH.:! Va fi necesar un tratament de fond. - . ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic. . şi Rh us toxicodendron 9 CH. 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. cu inflamaţia şezutului. se iau Arnica 15 CH 5 gran. . _ eczema scrotului. j. • \. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. de repetat după două ore dacă e necesar. 5 granule de 2 ~ri pe ZI. _ herpes genital. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală.ul~după efort. Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. timp de două-trei zile. Între timp. cu prurit intens. 5 granule. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. sulf. Compoziţi a apelor termale (arsenic. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. colici abdominale. ticuri ale feţei. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. . Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. i". agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. precum şi p~ntru cele den:natologice. . _ convulsii.

S. . . CUTI .sensibilitate la f rig: Psorinum. Aceste teste sunt în general anodine. _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. -laringită acută: Hepar sulfur.spasme ale bronhiilor. _ ameliorare când se bea apă rece. Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. .ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate.febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: .

5 granule dm o ră în oră'. 1 doză.Apis J 5 CH. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren.J . DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. la fiecare test tuberculinic. coşmaruri: Stramonium J CH.150 JACQUES BOULET Totuşi. Vezi FOARFECE (teama de).!' G. Mai târziu .tJv.pac~entul se simte ~ezamăgit. de repetat dacă e necesar. 1'1. halucinaţii. medic ul homeopat va prescrie. l doza. în special în momentul mens trelor.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH. de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH. Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină.' . D DECEPTIE . . 5 granule la c lcare' . la unii copii apare o degradare a stării generale. ' DELIR . tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH .delir în timpul nopţii. 5 granule diminea ta si seara' -. faţa roşie. plină de sudoare: Belladonna 9 CH.delir în cur. Principalele indicaţii Migrene oftalmice. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI. de repetat după opt zile. 1 doză pe săptămână. decepţie sentimentală. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. de repetat dacă e necesar ~. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. frustrat. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. /j M R. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven. supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH.sul febrei.

Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică. DENUTRIŢIE . care e trăit ca fiind negativ. . . _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. de 2 ori p e zi. In aceste cazuri. Lachesis. Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. _ N atrum muriatieum 9 CH. 5 granule. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore.dezinteres faţă de mediul înconjurător. în cazul acceselo r acute. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. ~ Depresia e moderată. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. să se administreze tratamente alopatice potrivi te.insomnie în pragul zorilo r. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. şi a cărui evocare e dureroasă. apoi 30 CH). anual în toamnă. 1 doză. . ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. apoi 12. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. . Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . . timp de o lună. 153 repetat dacă e necesar. Sepia.dezinteres faţă de prezent. . 1 doza.pierderea speranţei pentru viitor. 5 granule pe zi. de luat timp de trei zile. recidivelor . se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. _ China . precum Sep ia. _ Silieea 9 CH. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. de 6 on l a rand. Aurum sau Arsenicum album -. apoi 15. DENGĂ Maladie infecţioasă.cu medicamente de fond. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. .-~ în alternantă la fiecare două ore. sau chiar legată de probleme organice. ~ _ delir cu locvacitate. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. 5 granule pe zi. . ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. De exemplu. În general.152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH. anual înainte de vaca nţă. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. _ în caz de diaree.ameliorare seara. 5 granule de 4 ori pe zi. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. alcoohsm: Lachesis 15 CH. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. 5 granule din fiecare. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: .

' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. _ China 9 CH.. sau granule Rex sau Rubia. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală. 1 compnmat dimineaţa. 5 granule de 2 ori pe zi. . 2 comprimate dimineaţa ŞI seara.9 CH. . DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. 5 granule pe zi. deşi u sunt decât. anxioşi.

lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. cu cantităţi din ce în ce mal man. praf. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH.şi co~se. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. ~ou". Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . de exemplu. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive.:on histamine 15 CH. s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. în realitate. învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. la fiecare oră. dar. 5 granule. puţin câte puţin. dimpotrivă. timp de o pt zile. ca făina. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. fie preventiv. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . de alergen. fie in momentul crizelor. în unele cazuri. . Este adevărat ca principiul este acelaşi. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. adică.chematizând. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. sau. 5 granule de 3 on pe ZI. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. 5 granule dimineaţa şi seara. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. 5 granule dimineaţa şi seara. în alternanţă. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului.lui sau î~cearcă să le înăbuşe.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare. ca şi în cel al maladiilor organice. homeopatia. Vezi ECZEMA. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). 5 granule din fiecare.intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. 5 granule de 3 ori pe zi. într-un caz (alop atie). în celălalt (~omeopatIe). se poate spune că. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. de exemplu): se numesc izopatice.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. Tot aşa. S. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. In schimb. Este. . în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze . In toate cazurile. organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. Vezi DILUŢIE. dimpotrivă. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). De. treptat.

9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. URTICARIE. Vezi ECZEMĂ. .

în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme. cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. DIABET®J. descurajare. apoasă. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice. vomă. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. _ pacientul se dezveleşte în pat. .diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. 1 doză.156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. Există dureri? Există vomă generale (febră. jumătate lichid. frisoane şi anxietate. ~ . Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. Medicul trebuie consultat dacă: .. îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. diaree provocată de fructe şi îngheţată. Vezi GREUTATE. cu sânge)? . 5 granule pe zi. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii.jără vomă. Regimul alimentar co~stitui... rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. 5 granule oră de oră. galbenă.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. ..s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră.scaunul e cu sânge. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi.febra persistă după patruzeci şi opt de ore. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid. .. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. în 9 CH. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă. . deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor. oră de oră. DIAREE:jărăfebră. . ALOE Diaree intempestivă. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze.. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare. . îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. cu eructaţii. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei.durerile sunt foarte vio lente.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t.. cu insecurit te sfincteriană. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în .

.

se poate rezuma astfel: ~. care provoacă o arsur.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. Scaunul poat e să fie cu sânge.c~!Ismul). DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. Care este această doctrină? Această doctrină.astre. de.158 VERATRUM ALBUM Diaree. galben. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. cât de puţin. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. Trebuie imediat consultat medicul. care nu-i uşurează starea de greaţă. Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. _ În toate ca~urile. vomă. sa s:. înfrigurat şi anxios. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm. în vârstă de 35 de ani. în timpul vacanţei. din două în două ore. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei.diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil. Karine.presupuse de şi origine. stare rea. . dureri de stomac şi stări de vomă permanente. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. sifilisl1enoragia.sImu~t~n ~au~su~cesiv . din oră în oră. rărindu-l în funcţie de ameliorare. ~ Scaun aci d. 5 granule. ' . din oră în oră. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or . Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. Indiferent de definiţie. are o gastro-enterită aun cam moale. din două în două ore. se impune ~o~s~ltare~ medicului. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. în vârstă de şase ani. Valentin. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. As tfel. 5 granurei ori pe zi. cea carbonică la raie. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. Pierre. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. în alternanţă. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie. . Indiferent ce mănâncă sau bea.elor: Rheum 9 CH. călătorind în Tunisia. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. poate fi vorba de salmonele. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. co nstituţia fluorică la diat~za ică. 1 doză de la primele simptome.mlasma" celor trei maladi i: râia. ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. în alternanţă. mucos: Magnesia carbonica 9 CH. ~ Scaun verde. de repetat după şase ore. vomită din nou. a'stfel. în alternanţă. în vârstă de 9 ani. 5 granule din medicam entul indicat. .oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . de 3 on pe zi. în 9 CH. se simte obosit. în alternanţă. 5 granule. ap tll diateze (adăugând tuber. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. sudori reci. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea.

bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. Cum se procedează cu produsele »lcool. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. o parte pentru de părţi. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. A . vine un moment când nu mai . v • • . t I . C.dar n~ . apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH.nosodele (medicamentele fab. .~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc .drenajul * prealabil. există II fază de dinamizare exact ca la centezimale.ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie..ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. . de la a treia triturare. HomeoI?a!Ia plural:. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. la fieca re operaţiune. În practică.. . deconcentrarea se face destul d. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. Te oretic.160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 .utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo. lactoza este diluată şi ea În "cool.'xistă nici o moleculă. în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea.me . dar ea a fost dinamizată d' două ori . folosirea nosodelor în mod prudent. . notată 1 CH. rinichii. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi. . 1') . dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. 1 dicamcnl . Pornind de la această primă centezimală. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: . diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză.' rapid.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. apoi. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente.. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool.în ultimul rând. când diluăm la sutime. care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor. ficatul ŞI plamanll. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. Astf~l. !~" I Din cauza prea multor diluări. în dilutie uşoară.

Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . () t . . DIGITOPULPITĂ .11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. Leziuni fisurate ale vârfului degetului. ~ Petroleum 9 CH. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian). este 6. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. 5 granule. . Cercetar ea fundamentală arată. Vezi DINAMIZARE. pe de o parte.023 x 1O la "linus 23. pe de altă parte. care apar. înainte de cele doua mese.hine nulă. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . că diluţiile uran au o acţiune şi că.ge 1. în principal iarna sau în contact cu frigul. . IOla minus 60. .~ .

şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: . se adaugă: Borax 5 CII. 5 granu h din două în două ore. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric. » Puseu » Nevralgii dentare . înainte de consultarea dentistului. de I ori. . 1 doză la fiecare douăsprezece ore. » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. granule de 3 ori pe zi.Calendula MT. timp de minimu m o lună.dacă acest puse u provoacă afte.dureri "fierbinţi". laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE). Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. . Să se consulte dentistul. 1 linguriţă dimineaţa şi seara. Consul taţi rapid dentistul. . El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. . 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului.Phytolac ca TM. 5 granule la fiecare două ore. desosare dentară Aurum 9 CH. » Artrită dentară.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. diaree: Chamomilla 15 CI/. trchul sistematic să se consulte imediat medicul.dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare. sau Phytogargarisme. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate.sciatică. . Principalele indicaţii . <Il' 1 ori pe zi.dacă durerile provoacă furie. şi Jenoverine. granule de 2 ori pe zi. . dou luni.colită. foarte puternice: Hypericum 15 CH. bineînţeles. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. . 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule.Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH. . 5 granule dimineaţa şi seara. adică conferi r ea unei forţe mai mari. şi Pyroge nium 9 CH. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică. 1 doză pl săptămână.dureri electrice. .colici ale sugarului. în alternanţă. dentar al sugarului .în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH.

5 granule de 2 ori pe ZI. DISPAREUNIE ~ "ol\. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. În schimb. În practică. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. 5 gra nule. 5 granule zilnic. tratând terenul digestiv şi emotiv. cu acţiune asupra căilor biliare. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic. 5 granule zilnic. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente.pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. nu totdeauna e ficace şi anodine. timp de cincisprezece zile . Pentru dificultătile hepatice. Vezi DURERI DE CAP. amuzament.. ajutat de cel homeopatic care. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. l' J. 5 granule d e la primele simptome. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. . sau în completarea tratamentului acesteia: . În practică. . pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare .dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. timp de cincisprezece zile. Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor. DISHIDROZĂ . Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. . O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. precum Lycopodium sau Sepia. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. previne recidi vele. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. De exemplu.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. În a bsenţa unei infecţii. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală. cu inflamaţia esofagului. Pentru a ceste două cazuri. se impune o fibroscopie. 5 granulc pe zi.

Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate.. digestie lentă. durere de ficat.ii> J. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă . Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. . un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . greaţă. Multe persoane se plâng de o proastă digerare.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. aciditate. DISPEPSIE <. 15 picături de două ori pe zi. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul. francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul.

. alimente condimentate: Natrum muriaticum. DOLICHOCOLON Colon prea lung.alimente afumate: Calcarea phosphorica.îngheţată: Veratrum album. recuperarea. DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. ~cţlUnea el este mal rapIdă. fără riscul de dopaj. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri.fructe : Phosphoricum acidum.alimente reci: Phosphoru s.băuturi reci: Phosphorus. .alimente calde: Lycopodium. în a lternanţă.. -lapte: Abrot anum. mal clară.în prescrierea tratamentelor de fond. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie. . mai ales cu un instrument ascuţit. .peşte: Natrum muriaticum: .stridii: Lachesis. la un început de gripă. zilnic.alcool: Lachesis. Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1.catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. . eficace. . . mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). DOZĂ . . Acţiunea lor asupra m uşchi ului .alimente indigeste: Calcarea carb onica. 1 fiolă de 3 ori pe zi.Pyrogenium 9 CH.'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). Bryonia. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie. tuse. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi.aciditate: Sepia. 1. sau Natrum sulfuricum 15 CH. . . În plan simptomatic. . Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . 5 granule pe zi . gr anule.băuturi calde: Arsenicum album. tracul îndeosebi. de exemplu Oscillococcinum. .dulciuri: Argentum nitricum. de exe mplu Thuya 15 CH. . Lycopodium. Nux vomica. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. . Sulfur.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. dar şi pentru absenţa toxicităţii. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante.bere: Kalium bichromicum.Ser anticolibacilar 3 DH. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . 5 granule dimineaţa şi seara. gastro-enterită). . . gripă. 5 granule. . A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai.doză. netoxică şi lipsită de riscuri. .car ne: Allium sativum. Dopurile trebuie să fie scoase de medic.alimente sărate: Natrum muriaticum: .când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament.Pe săptămână. cu scaun uscat şi tare.. Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului.Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. . Homeopatia. în c ompletarea tuturor simptomelor. sunt bine cunoscute. constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat . în ur ma unui traumatism cranian. la fiecare oră. Lycopodium.

A ceastă noţiune .de doctorul A. Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor.

sau de Solidago. drenor al pielii şi rinichilor. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin.crize noctume de astm. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi. Baryta iodata: ganglioni tari. Simptome caracteristice . 5 granule de 3 ori pe zi. în concepţia clasică.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. De exemplu China: antidot Lycopodium.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. . rinichi. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase. Origine Lăsniciorul. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică.tuse sufocantă spasmodică. Carduus marianus: antidot Sepi a. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. . Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici. . U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. drenor digestiv. De avut În casă Drosera 15 CH. drenor hepatorenal. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. în momentul crizelor. Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. şi Berberis. Acţiunea medicamentului diversă. ca şi cea de diateză. Principalele indicaţii . şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. Ca o completare a tratamentelor clas ice. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. În schimb. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. . la fel. îndeosebi noaptea.tuse convulsivă. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. 1 doză. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica.traheite c u tuse spasmodică. medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. cu accese de tuse. . care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. . plămâni. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă.dureri articular e. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. declanşată de o gâdilare a laringelui. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor.ganglioni. crize d e astm.

scurgere cronică a mucoaselor.Simptome caracteristice .hipertrofie ganglionară.agravarea tuturor simptomelor la umiditate. . . -veruci. .dureri reumatismale. . .

spasmodică. ca o fulgerare. supărării. . la ceafă. în cutare sau cutare poziţie. alimentaţie. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. în cazul durerii de cap. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. Nicolas este în clasa a VI-a. . înfun dat. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente.caracterul durerii: zvâcnitoare. la stânga. orele. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. Pentru fiecare patologie. mişcare sau nemişcare. în alternanţă. El se plânge deseori dimineaţa. ca o cerc care strânge.scurgere retronazală cronică. 5 granule. cu senzaţia de na. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii.rino-faringită survenind pe timp umed. agitaţi e.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . la rece.localizarea precisă a durerii (d e exemplu. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare. din cauza unor alimente sau excese alimentare. în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers. . la frunte. Arsenicum albu m: durere calmată la cald. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii.reu matism pe timp umed.ganglioni care apar brusc pe timp umed. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. însoţită de anxietate. imediat ce se trezeşte. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. . 5 granule. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. ca o explozie. c a o arsură. frig. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. înţepătoare. frunţii sau cefei). Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. de la ap ariţia durerilor. condiţiile climatice. cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor.semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. de dureri de burtă. se liorează sau se agravează: la cald. mai ales înaintea lucrărilor de control. . Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare.astm pe timp umed. . la tâmple. rărindu-se în funcţie de ameliorare. din patru în patru ore. . sete. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. emoţiil or)? . Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. . ritmul . constrictivă. sau provocând iritabilitate. ca o arsură.condiţiile în care survine. dispare.

.

îndeos ebi în partea dreaptă. hipersensibilitate. DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. 5 granule zilnic. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. 5 granule dimineaţa. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. . în funcţie de ameliorare. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. cu greaţă şi vomă acidă. . zilnic. are dureri violente. ~ NUX VOMICA 9 CH. Elisabeth. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. cu greaţă şi vomă.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. în partea dreaptă. . ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare. cu trei zile înainte. din oră în oră.du rerea de cap e congestivă. apoi rărind. . când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool.apare febra sau voma. ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. stridii). simptomele sunt variabile. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. 5 granule de 2 ori pe zi. după unele alimente (ceapă. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. 5 granule. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea). ca tr ment de fond. în alternanţă. 5 granule. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. ameliorată când se scoală. Medicul trebuie consultat dacă . se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală. ~ Experienţa mea: Mahmureala. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. În momentul crizelor. suferă de migrenă. înainte de menstre. vomă. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. pulsând în urechi. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. Jean-Pierre. 1. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. ~ LYCOPODIUM 9 CH. în mod regu lat. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică. într-o parte. în vârstă de 47 de ani.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. aciditate. seara la culcare şi la trezire. . se iau la fiecare jumătate de oră la început. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. medicamentul indicat în 9 CH.durerea de cap e durabilă sau neobişnuită.dacă apar tulburări vizuale.

DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă. cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă. .

impresie că ochiul e proiectat în afara. vertebrele sunt se nsibile la atins. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. Lydia. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. dure~ea iradiind spre pielea capului. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. -c. noaptea.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. ~ CYCLAMEN 30 CH. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. .174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. în vârstă de 40 de ani. nevoie de masare şi încălzire. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv. . trebuie să se verifice tensiunea arterială. ~u nevralgii. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. agravată la cea mai mică zdruncinătură. uneori a unei singure părţi. ~ Experienta mea: În toate cazurile. La fiecare ciclu. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. durer ile sunt agravate nemişcare. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. în fi ecare duminică). ~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor.~evralg ie a feţei. cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. exact la aceeaşi oră. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. zigzaguri. şi fără sudoare.Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. de repetat imediat ce începe menstruaţia.

CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. ~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. mereu grăbite. fulg ere şi ameţeli care preced migrena. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. . impresie de căldură şi de contuzie. ARNICA Oboseală fizică. cu aceeaşi durere oculară. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. efort sportiv. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. îna inte de menstre. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. după un exces de muncă. ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. fobice. ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. cu senzaţia de greutate. impresia de bufee de căldură înainte de menstre. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara.

o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. cu stare de abrutizare. apărând şi dispărând brusc. într-o singură parte. bând. în părţi. :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. a păsare asupra capului şi a cefei. afte. cu puncte albe. la persoanele hipersensibile. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos).IGNATIA Senzaţie de cui În cap. de căldură mâncând. GELSEMIUM Greutate. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului.

dacă simptomele persistă. DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. de 20 g la 1 ht ru _deapa. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. . eori apar spasme. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. b&: JtUt1. are o durere de gât foarte intensă. de 3 on pe Zi. Gargară cu Phytogargarisme. Ii este foarte sete şi salivează anormal. în alternanţă. . din oră în oră. dar cu o eficac itate remarcabilă. ~~fup~: . Mathieu. în alternanţă. febră mare şi ganglioni dureroşi. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. Estelle În vâ de 17 ani. În toate cazurile. cu ulceraţii. tratamentul poate să fie două zile. 5 granule. în vârstă de 12 ani. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. când e vorba de un copil. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. în alternanţă.dacă există ulceraţii in gat. uscat şi dureros la înghiţit. ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. această reţetă veche. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. de douăzeci şi patru de ore. din oră în oră. APIS Gâtul e roşu. trebuie consultat medicul. 1 pliculeţ. _ _ în toate cazurile. 5 granule. şi durerea iradiază spre ureche. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. din oră în oră. gangli nii sunt mari.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. 5 granule. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. bând rece sau mâncând gheaţă. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. Christina în vârstă de 28 de ani. cu spasme. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. se plânge. de dureri de gât iradiind spre urechi . 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH." BELLADONNA Gâtul este roşu.. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. . Trebuie consultat medicul . mai ales în părti.

REUMATOLOGIE. locul computerului pe birou -:. în special pe plan emotiv. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH.Rhus toxicodendron 9 CH. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . ' . î alternanţă. fractură. 5 granule seara în cură de zece zile. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. 1 doză. ~ Experienţa mea: Clasice. dar nu totdeauna eficace în.Ignatia 15 C:H. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. _. în alternanţă. . REUMATISM. de repetat da că e necesar.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. de 3 ori pe zi. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele.practică. tasare. 1 doză după şase ore. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare.des. trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. Sp atele este .180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. frecvent. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză. de exemp lu: . în afara cauzelor organice amintite. . 5 granule. va fi necesar un tratament de fond. Hepar s ulfur 30 CH. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. epifizită la tineri. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. La fel. Durerea de s ate. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. Trebuie consultat cât mai repede medicul. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie. 1 doză. din oră în oră. supraîncărcat. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon.Arnica 15 CH. după o suparare sau o emoţie. Vezi LUMBAGO. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. 5 granule. 5 granule de 5 ori pe zi.

Lycopodium.. _ sentiment de ebrietate. -. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. supuranta)? Care e locali zarea (fata. ameliorare la frig. 5 granule pe zi. se iau: Staphysagria 15 CH.ulin scr~t. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. -in toate eazurile. fisurata. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. eu durere intepatoare ~i rnancarime. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. . ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. Local. 5 gra nule pe zi. pana la consultarea medicului.eczema este suprainfectata.-2Pt zile. si Calcarea fluorica 9 CH. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . 5 granule pe zr.DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata. de ameteli. pentru un tratament de fond. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. :} Experienta mea: In 9 CR. APIS Placi roz. 5 granule de 3 ori pe zi. Sepia. ~ Si In plus: . mai ales pe obraji. 5 g ranule pe Zl. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara. se folose sc urrnatoarele alifii: . adaugandu-se alifie eu calend ula. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni.ua~ tratament chirurgica l. Natrum mu riaticum. Intre timp.pruritul sau durerile sunt p utemice.. ~l Calcarea fluorica 9 CH. copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. Arsenicum album. CH. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii. Calcarea carbonica.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: . umflate. Tuberculinum. Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic. Thuya. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. Medicul treb uie consultat daca: . membre. 5 granule de 3 ori pe saptamana. _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. fierbinti. pana la consultarea medicului.alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. In asteptarea unui event. . InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . . pana la consultarea medicului. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. Medorrhinum.alifie cu calendula in caz de eczema uscata.

trebuie cantata 0 circumstanta alergica. 5 granule de 3 ori pe zi. dezinfe ctare locala. 5 granule dimineata si seara. 5 granule de 3 ori pe zi.1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). 5 granule de 3 ori pe zi. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici. -¢. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi. 5 granule de 3 ori pe zi.§i mancarimi cu supurare. la nivelul pliurilor. .184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. se impune putin regim. 5 granule de 3 ori pe zi.Experienta mea: in 15 CR. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. ECZEMA: cu descuamare. Trebuie cautata si tratata o micoza. .Experienta mea: In 9 CR. actiune foarte rapids. ca mierea. -¢. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. . ca faina. ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . t ratamentul de fond va fi indispensabil. cu spasme si prurit intens. r ~ Experie nta mea: 15 CR. . 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. actiune foarte rapida.Experienta mea 9 CR.Experienta mea: . continand un lichid galbui. cu descuamare foarte fina. r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie.Experie nta mea': In 9 CR. -¢. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. 9 CR. -::Expe rienta mea: In 15 CR. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. . si. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. bineinteles. 5 granule de 3 ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa.Experienta mea: in 15 CR.Experienta mea: 9 CR. mai ales Q!!pa urechi. -¢. -¢. -¢.

Crapaturi a varurile degetelor. rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. -¢. lJ . cu' supurare usoara. '--_./ . pielea pare murdara.E. leziunile apar in fiecare i arna.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi. mai ale s in cazul unei piele groase.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. . RADIUM BROMATUM .D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace.PRYSAGRIA' Zl. mai ales la pliurile articulare. .

Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. apoi 9. 5 granule. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. ~ MEDORRHINUM 15 CH. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. din care iese un lichid gros. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. ~ Problema alimentatiei . in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. 1 dozii pe siiptiimana.Apare foarte des. \ ~ GRAPHITES 15 CH. iar parintii trebuie linistiti. . care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. de patru ori p e zi. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond. ~ PE TROLEUM 9 CH. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). in varsta de S luni. 5 gr anule. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. galbui ca mierea. Nicole.' \\. pana la consultare a medicului. nedureroase si a par In urma supararilor. trat amente. In plus. Jean in varsta de 37 de ani. 5 granule. ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. ~ PSORINUM 15 CH.S granule. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. util si dupa radioterapie.' 5 granule de 3 ori pe zi. inainte de cele doua me se. Lycopodium. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. Elliot. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. cu fi suri. apoi 15 CH). ~ SEPIA 9 CH. 48 de ani. Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. Juliet te. are un eritem fesier. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. spaima (Gelsemium). 1 doza pe saptamana.. moartea unui apropiat. ( ~ IGNATIA 15 CH. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. e greu sa fie bruse suprimat. oprin du-se la eea mai mica agravare. ~ BELLADONNA. probleme familiale. mai ales iarna. dimineata. . ehiar sa-I suprime. seara. stres violent. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. In urma unui puseu derita r. Leziunile sunt uscate. teama de a fi parasit (Pu lsatilla)... supurant. aspee tul fisurat. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7. 5 granule.in varsta de Sluni. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. spaima . De exemplu. Calcarea carbonica. I doza . inainte de cele doua mese.. trebuie instituit un cJimat de incredere.

o I .

timp de cincisprezece zile. . in alternanta._".•~4:1i. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron. ..$. Bineinteles. 1 doza de repetat dupa sase ore.Arnica 15 CH. . 'JL . Se impun consultarea medicului si analize. .~«.t.Apis 15 CH. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH.'. :... 5 granule de 4 ori. J • EMOTIE . articulatia e examinata.~. ':Jlj.•.•.. in alternanta. in primele trei zile.' . 5 granule din fie care de 2 ori pe zi..d.' <it!> . imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala.. din ora in ora..'-lC.Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH..ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica. zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH. la fiecare doua ore. Home .. .-. in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio. . in prima ora.C ."~ I. Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala. 5 granule."'~:"!J:AH.• . 5 granule. di n ora in ora pana la consultarea medicului. sensibilitate la electricitate: Phosp horus..I~· 'f..tJ:.x. o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil.in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara.~. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH... . .. in alternants.. ENUREZIE k7: . 5 granll:le la fiec are ze~e minute.··Ii. ELECTRICITATE" . 5 granule.188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH."'.~.:.:=-.

daca e necesar. urinare '(cazuri rare). .Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv.a cai'lo. Se ia. 0 doza: . in alternanta. daca se respecta curatenia zilnica . -Vezi INCONTINENjA.. J 1\ I ® -.ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. frustrare: Staphysagria 15 CH.1.'t.ernotie vesela: CoJJea 15 CH. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal.r' .1)"" ~. 5 granule. rezultatul e n. precum si.11ft ~P~~AMENT '''''.al copilului. frica: Gelsemium 15 CH. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e. cat mai repede posibil. Acest simptom la copil.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv .. In marea majoritate a cazurilor. _ vexatie.. . se iau sistematic: Equisetum 5 CH. Inainte de patru ani.'. timp de 0 luna. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. . . .. Apo i se face 0 analiza a urinei. Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH. Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c. . T·~ ~·.Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat...::. .t~. nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani). Trebuie re spectate cateva reguli. dupa treipatru ani. din ora in ora.. care are probleme de crestere. ENCOPRESIE tt·~. .opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te.. ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare. cautand 0 anomalie .. Vezi ANXIETATE.·10 Incontinenta materiilor fecale. excitare: Ignatia 15 CH. nedreptate. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si. sa se faca un exame n fizic si psihologic .emotie puternica. •. . Intre timp. ". In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic.emotie puternica.

Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. $1Sllzce~ 15 Cl-!. si Belladonna 9 CH. . in cura de trei luni.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului.1 doza pe saptamana. Cereti sfatul medicului homeopat.dad pielea e de un rO $Uaprins.f' ). . 5 granule pe Zl timp de opt zile.steocyn. si o. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. 5 granule. din ora in ora. in alternanta. urina foarte abundenta. 5 granu le din doua in doua ore. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. aceeasi posologie. 1 doza unica. la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. precum si 0 alifie eu calendula. de 2 ori pe zi. in alternanta. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. . "' .190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH. de 4-5 ori. . menstre hemoragice. precum. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. 5 granule. 5 granule.\. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH. se ia Belladonna 9 CH. ERIGERON Origine Batranisul.daca pielea e roz. in alternanta. 1-2 on pe an. 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow. ERITEM SOLAR . 5 granule ora de ora. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. arsura la plaja: . Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . 'EPISIOTOMIE . 5 granule. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii.. . Dad sangerarile se repeta. umflata.!'.• . 5 granule pe zr. la fiecare repetare a durerii.'. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii. 2 compnmate dimineata si seara. 5 granule de 3 on pe sapt amana. l~ fiec~re ze~e minute. Vezi CONVULSIE.esi ne. arsura de gradul unu.

se vor lua: Heparsulfur 15 CH. . pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta. 1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore. In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa .

furtuna). u miditatea. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~.. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. Local. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica..indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH.. si Pyrogenium. 5 granule inainte de mese. . muntele) atmosferice (vant. special. . ~. In fine. .~I. microbii. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale.marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente. In toate aceste cazuri.disfunctiile organice. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. Vezi AEROFAGIE.~~~.. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. pr ecu~ virusii. ~ sensibilitate la cald:ILachesis. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul.:~"':""'f. ~ ~ . ora de ora. marea.!~ fjif' ~. c~ldura. Tratamentul se continua pana la cicatrizare. un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. alergenii. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei. . ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . ETHYL SULFUR I. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate.mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. . 5 granule. . '. medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. Mezereum 9 CH. 5 g ranule zilnic. . ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat.fi foarte utile: Pol len in alergie. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM.~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile.." . ESCARA . ~'. . DICHLORATUM . 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.unele imprejurari declansatoar e corespund IQ..192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. pentru medicuL homeopat. in alternanta. 5 granul e inainte de mese.

JI ~~..'.. . da r si cu sensibilitatea sa deosebita. Este un element fundamental al. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu. . ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor. in acord cu evenimentul.un sentiment de parasite: Pulsatilla.e~~atiile bolnavului.. dupa 0 despartire brusca..~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii. nu neaparat. r» .fli.studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si.•.un sentiment de gelozie: Lachesis. De exemplu.r. . 0 per soanapoate sa simta: .."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~. ... Medicul homeopat este interesat mai curand de s. M'::..t~'t.

Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee. . EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India. ") \ ! Principalele Indlcatii . . 1 cutie . sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale. De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil.un sentiment de tristete: Natrum muri aticum. Paragrippe. Principaleie indicatii ..veruca plantara.dureri ca niste arsuri. agravate inainte de menstre. denga. •It .194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 . Acnee.un sentiment de vexatie: Staphysagria. cosuri cu varf alb. -denga. Simptome caracteristice .! .<i-f.I' Origine L~ptele-~uculu. .gripa. .. Principaieie indicatii . Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe .~:i..Ieziuni cutanate. . Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa. ...'.Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. . . ". . Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza. .. " EUPHORBIA '.basici. fie cii e organica sau psihologica.i . EUGENISM ~l' .

~ d ureri oculare. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor).inflamatia pleoapelor. in II) • . EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite. . I n plus.sindrom gripal. Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. ' Simptome caracte ristice .~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei.Simptome car acteristice . . principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. pare depasita astazi. Origine EUPHKASIA eta eta ". Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. al carei fundament este respectarea diferente i. foa rte departe de etica homeopatilor. provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri. . administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode.lacrimari iritante. . Aceasta conce ptie.senzatie de curbaturi. . de sfaramare a spatelui si a membrelor.

' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. .. in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR. 5 granule dimineata ~i seara. lntre timp: Acht 9 CR.196 tuse cu expectoratie mucoasa. . I I EXCORIATIE ' . ) . timp de 0 saptamana. 5 granule 1-2 ori pe zi. in general lara eruptie. _ I \ . . . Origine Hrisca. . ( F .. "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic. . 5 granul e de 2-3 ori pe zi. . \ . Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. f/ I / . 5 granule pe zi.. f Principalele indicatii Prurit. " Principalele lndlcatil . . In cazul puseelor acute. '. 5 granu le 1-2 ori pe zi. 1 capsula de 2-3 ori pe zi. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR...a pielii: Romeplasmine. FALANGE . t . JACQUES BOULET 1 .rujeola. se adauga oligo-elemente de cupru. ~i Cr ataegus. Allium cepa: boala fanului..a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. . ~i Calca rea j1uorica 9 CR.. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule 1-2 ori pe zi. ~ .conjunctivita alergica sau infectioasa. si Bryonia 9 CR. r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi.r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita.

. I " l! f '.FARINGITA . r ' . Vezi DURERI DE ' GAr.

.acnee simetrica pe fata: Arnica.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. . Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R . tratamentul h omeopatic este foarte eficace. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. trebuie sa duca l a consultarea medicului. <ii> Febra nu este 0 boala. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. cand e bine adaptat. _ 0 febra. _ eczema a pielii capului: Sulfur. .sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. JACQUES BOULET J 199 . in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. ci un simptom. deoarece trateaza aHHleziune a. " FECALOM . ~at ~ireactia generals a organismului. care d ureaza mai mult de trei zile. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. .era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. de 3 ori pe saptamana. Principalele indicatii . FECULENT ~escperir. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. herpes: Sepia. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. ~ agravarea prin feculente: Alumina. . 5 granule din fiecare pe zi. . - . _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis. Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput. iar prezenta tulburarilor urinare.~l_Bryonia 15 CR. Natrum muriaticum. . 5 granule din doua in doua ore. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente. Principalele indicat ii Urticarie cronica. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. C~~i consult obligatoriu. dupa unele alimente. prurit In special. FEBKA. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. mod erata.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ca sa nu se ajunga la convulsii. Natrum muriaticum. precum crustaceele . in ciuda unui tratament adaptat. _ eczema in ju rul gurii. In prima faza.febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. chiar si moderata. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. Ip aceste limite.

.

_ incontinenta urinara la copii si adultii obositi.. Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta. sangerari ale nasului. ci pe 0 baza ernpirica.periartrita ~capulo-humerala.J iote cu flux laminar". De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. In cursul etapelor urmatoare.• 1" Principalele lndicatii .instabilitate vasomotrice. FIABILITATE . Phosphorus: fenomene hemoragice. toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . hipersensibilitatea la zgomot.200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri . fiira aceste hote. . _ oboseala. fie prin experimentari... la Comparatii ~i asocieri . Simptome caracteristice I . P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor.. gripa. . . Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. Kaliu m carbonicum: oboseala. .paloarea mucoaselor. . Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale. FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica.' ~ . Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles.. modi ficand astfel puritatea medicamentului. anemie. . ~ Urtica urens. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai. Bryonia: traheita. apoi pornind de la analiza ei chimica. Acest lucru e ste foarte important caci. fie prin observatii cIinice..oboseala in urma unor anemn tratate. . fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. I. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. It. Lycopodium: urticane ahmentara. adica pastrand 0 atmosfera fiira particule. apoi aspectul ex terior. bronsita. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH.• J . atata timp cat se pot d etecta molecule.. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor.inflamatia umarului.

::i.febre moderate.. Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor.1 . .• s. Principalele indicatii -traheita. ••• _~ _. .•.inflamarea timpanelor.c:a &~ . .. . t Origine .' . ~ ~ . . Fosfatul feros.I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:. . bronsita.fenome ne hemoragice localizate.otita.: . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice.

constituie garantia calitatii produsului finit.sepres<:nu medicamente anticoagulant e. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante.. suspensii sau ge~ule. ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente. 5 granule de 2 ori pe zi. ®~ " •.~j. se consulta imediat medicul. 5 granule dimineata si seara. ' FISTULA. se vor lua: Conium 9 CR. Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt. permite intarzierea evolutiei sa le.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului.202 JACQUES BOULET . respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. si Fraxinus americana 5 CH. 0 nastere s~u un a."enef)~etice". In schimb. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice. daca exista indoieli. Ca 0 completare si preventiv. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. cand n. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. Flebita trebuie sa fie s. FLEBITA. tizane. Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. ( . Sistematic .ol chimic posibil. Pana la consulta rea medicului. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. 5 granule din fiecare .Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH.. de la descoperirea fibromului. 0 durere la palparea pulpei piciorului. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. 5 granule pe zi. i n special pomind de la dilutiile puternice. clinic. .® . . Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. dupa unele interventii chirurgicale. ' FIBROM®~ . Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba.u mai exista ~o~tr. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine.vort ~l co~firmat~.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >. prin ecografii. sau i nfirmata de un exam en Doppler. Empirismului prescripti ei. daca este i nceput din timp. solutii. Tratamentul homeopatic. . l-:' FLICTEM .

:.. si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli.Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond.. Atentie.. . (Q (Q . se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. si local alifie cu Ratanhia. se i nteapa pielea. trebuie consultat medicul: . ~ Origine Acidul fluorhidric . Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH.. dimin eata si seara.daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi).r >FLUORICUM ACIDUM . . 5 granule din fiecare. timp de doua zile. drept complement al in grijirilor dentare.daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana . -:. 1. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH. de 2 ori pe zi. " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a.~ ... 5 granul e dill doua In doua ore. in alternanta. . . .: ---------------- . Intre timp.. 5 granule..

5 granule.de 0 nenorocire vii toare: Causticum. . ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren). ~ Pe la orele ze ce . .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis. Lycopodium . Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. si Arsenicum album 9 CH. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. . _ foame in timpul migrenei: Psorinum. . . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi. Natrum muriaticum 9 CH. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. Pyrogenium 9 CH. . .vii tor: Anacardium.obiecte stralucitoare: Stramonium. . eczema vancoasa.Lyc0p'?dlum. .cutit. . . '.moarte: Arsenicum album. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC. . . '1 t t 1r j . Vezi AP ETlT.de 0 maladie incurabila: Ars enicum album. . I.I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par.204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . _ foame intre mese: Antimonium crudum. 1 do za de 3 ori. _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. aspect taios: Alumina. _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. ~ Pe la prinz~. I • . . 5 granule d imineata.furtuna: Phosphorus. _ foame noaptea: Nux vomica. 5 ~fanule dimineata. "' . .intuneric: Stramonium: .animale: Tuberculinum.. . . . 5 granule de cinci ori pe zi.de teren). ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. 15 CH. la un interval de douasprezece ore. pentru calmare Ignatia. _ _ ulcer varicos. Sul fur (tratamen!.apa: Stramonium: . .hoti: Natrum mu riaticum. Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond. . . 5 granule dimi neata.m ultime: Argentum nitricum.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate.. FOLLICULINUM·! .

..•.sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani.. • .-. Folliculinum. In general... .••.r~1.1I...umflare abdominala.. castigare in greutate si modificare a comportamentului. FOBIE+ V~zi FRICi II .:: . . FOAKFECE (teama de) + .. chiar daca indicatia lui este foarte limitata. ~" ).-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate. .. cu actiune general a in practice.. excitatie. fabricat pe baza de folicu lina. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a.... . Principalele indicati! .•. agitatie... este un medicament izopatic in concepti a lui. ... Origine Foliculina (hormonul ovarului).... Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite.."".•.:. 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului. dar se comporta ca un medic ament puternic. acest medicament este prescri s in 15 CH. .

migrena. in 5 CH. Origine Frasinul alb. DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. V ezi SLA-BICIUNE.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. orarele si ritmul unei afectiuni . 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi.+ . trebuie consultat un oftalmo log.. .". infect ii ORL .nsf ~ Frecventa.. repetitia.lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH. . herp~s. 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua. Principalele indicatii Cistita cronica. ca esti "din sticla". . Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 . E bine sa fie notate cu grija inainte de consult. indica sensibilitatea la Thuya. J'f. lO J FRAXINUS AMERICANA .. FORMICA RUFA Origine Furnica rosie. JACQUES BOULET HORMON. MOD REACTIONAL CRONIC . Vezi TEREN.. r FRECVENTA.' 1 FOTOFOBIE .constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond. 5 granu le de 2 ori pe zi . FKACTURA @> I " '\ .. .•. ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului.

prevenirea unei algodistrofii si reeducare.Osteocynesine. 1 doza. de repetat daca e necesar. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . ~ Timp de 0 luna J .'. 1:. Pul satilla.Symphytum 5 CH. consoli dare. pentru resorbirea rapida a hematomului. ~ Frig generalizat . Sepia. radiografiata si imobilizat a. FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. . 2 comprim ate dimineata si seara. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis.extremitati: Natrum muriaticum. FRICA. . .) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH. Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album.Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata.senzatia ca esti inghetat. 5 granule de 2 ori pe zi. Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. 5 granule pe zi. . 11?zi OBIE. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Frig localizat . .senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora.nas: Arnica. '-------------------------'-------------------------------- .piciorul drept: Lycopodium.

In alternanja. brusca: Aconitum.copil capricios. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' .ron._. .acnee :·1 im .febra ridicata. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH.:-... ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH. S lfi .. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE . .): PRISON li-"" '1:. . .o.in cursul febrei. 1. 5 granule. + FVRIE . ti m: fruntii: Natrum muna ICU . FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau.. irascibil: Chamomilla 15 CH. •••. .fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux .subiect nerabdator.. u ur.""~". : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . l: ~. In ritmul durerilor (sciatica. FULGERt\TOR ~J. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate. 5 granule pe zi.'!!r!. .lca.v. Vezi NEVR ALGIE. e sem.r. durere frontala: vezi DURER! DE CAP. d .:..208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE.frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s. .frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium. . subiect autoritar. . unor me . Durere fulgeratoare. dicamen te de teren sau de sensibi itate: .!.lu~. orgolios: Aurum 15 CH. G I . PRUNTE .eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum. care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH. zona zoster)..

-~ ._ Hormonul de stimulare fohculara. 1 doza. -------. f'SH Q Q •I FVRTVM+ . I doza. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH. I doza.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. de n. spasmofilia. Apis.~ePtate: Staphysagria 15 CH.anxietate. II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Vezi SENTIMENT.Senzatie de frustrare. . Senzatia de fumicMura. Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. FVRVNCVL Vezi ABCES.. Origine .

durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. Vezi ALIPTARE.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. trebuie sa duca la cons ultarea medicului. in afara aliiptiirii. ~------------------ . pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee. Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). In even tual diabet. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. GANGLION Vezi ADENOPATIE.".. sun~ deseo~l exas .

granule. . timp de opt zile. diminea!a si seara.:~. cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian. 5 granule. i~ varsta de 74 de ani. daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. H. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore. se ia medicamentul indicat in 5 CH. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH.~. . ..i:~[' . Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'.In I?oaptea asta. . ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: . A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig.in caz de sete de apa rece. timp de aman a.tulburarile persista. granule.212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile.. 5 granule la fiecare doua ore.Veratrum album 15 CH. . rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. . 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '.. I n aceste doua cazuri. 5 granule din ora in ora. sap~ C!I~NA9 CH.senzatie de apasare: Nux vomica.~". t::{.voma care usureaza: Nux vomica 9 CH. Are ~l l . ~ Madeleine. sau Aloe 9 CH. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala.fiecare doua ore. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. . 5 granule ora de ora.. . III alternanta. Daca.balonari: Nux vomica. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. d'~ a: .t <il> . 5 granule dupa fiecare ma sa. .'i.crampe: Cupru m: . cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. la fiecare j umatan.r. i n alternanta.. 5 granule la fiecare doua ore. pnnclpa e. GAZE .!rblo vegetabilis 5 CH. . I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. Se simte obosita si anxioasa. 5 granule la fiecare doua ore. 5 granule la.arsuri: Robinia. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari..-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . g~a ~ e SlUS. aca iarea se opreste S a se preva. trebuie sa se consulte medicul. pentru recuperare.. posibiI. din ora in ora.senzatie de gol: Sepia. . ~ . imediat vomata: Phosphorus 9 CH. GAFAIT ~al.senzatie de piatra: Bryonia. daca diareea este urgenta. 5 granule d{n fiecare . pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di .Arsenic um album 15 CH. inainte d~u:::esele ~~ C.

SlS . GEWZIE . . Vezi DURER! DE GAT. fi '. -'. Se consulta GAT -~.~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache . medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca.Dificultate de a respir . ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. BR ONSITA.'I'Ij-". I ar 0 vegetabitts 9 CH. 5 granule Vezi ASTM.

'" . 0 ruptura senti rnentala. m. Desigur. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. 1 cutie. are un comportament de bebelus. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR. zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia.Impr esl'a de labi ~ . comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis. Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei.5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -.d uren de menisc: Petroleum 9 CH . manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. ~ Exagerare. in doze mici. I. nu doarme. Simptome caracteri . Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. impresii false sau inventii. ' iecare e oua on pe ZI' . tulburarile persisra. 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. Adultul pliin~e.artro hi ICU. trebuie consultat medicul. care provoaca un comportament de regresie. care cedeaza: Kalium . GBNUNCHI . In toate aceste c azuri. bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium . ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . provoaca tulburari neurologice importante. de doua-trei or i pe zi. Daca . Iasomia. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. Copilul incepe sa-~i suga d egetul. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. sa faca pipi in pat. e e on pe ZI. ~ Impresia cd esti parasit. in doze mari. Gelsemium 15 CH. putand chiar sa fie delir ante. d ar. 1 tub. ii ':'''!tL'~I:l.erjoliatum: gripa. 1 doza. actioneaza asupra febrei. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. daca tul burarile persista. Paragrippe.

.f. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . zit· .ed~ e:a~l11~t de medic..buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' .e O~Ipe :1.~:"-'" 1\.p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_.cefalee occipitala. opa IC pentru glauc om. :_.cefalee con gestiva cu tulburari vizuale.. ..i¥~~:".. trebui e GINGIVITA .• "". Nu exista tratament home ti ..stice .anxietate de anticipare...adormit greu cu trac. .. Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile.febra cu cefalee si senzatie de abrutizare. I!.. ~ .recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI. ."<i~ -1~fi:. t remuraturi... . neaparat mers la of talmo log. Daca tulburarile persista . La barbatul adult. . cea mal mica banuiala. •. .trac.paralizie. r~ GINBCOMASTIB '$:. ~l se r a Mercurius tre. 'paralizie ca urmare a unui virus.'.gripa. . ---------- . Principalele indicatii . GLAUCOM® "t. ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep.

congestii cerebrale violente. . precum si la femeile anxioase. care se manifesta prin usc aciunea oehilor.hipotiroidie. Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . 5 granule de 2 on pe Zl. . Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat. in alternanta. 5 granule. Ledum palustre 15 CH.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. de repetat dupa sase ore. GRATIOLA Origine Veninarira.bufee de caldura. .H. infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic .eczema cu supurare. eu cefalee.m~opat~c t~ate.cat mai. Origine Plombagina. Simptome caracteristice .aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. 5 granule de 2 ori pe zi. . a gurii si a mucoaselor. . Simp tome caracteri sti~e . Medicamentul ~o. .r~ped~ posib!l:~ . In timp ce se pune gheata pe articulati e.. de . GNAPHALIUM Origine Imortela galbena. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna.Apis 15 CH.leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. cat si la adulti. . _L . trinitrina. 5 g ranu~e. . Ec zema. . _ . E indicat sa s e faca analizele de cuviinta. Graphites este eficace atilt la copii.enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi. ma i ales la copii. ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne .. _ . care au tendinta de obezitate. . dupa urechi.tahicardie s i hipertensiune arteriala.hipertensiune arteriala. le. 1 doza. .repetat de 4 on In pnma ora. flatulenta cu hemoroizi. . _ .in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. _ Nitroglicerina. grafitul pentru creioane.constipatie.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. . .. din doua in doua ore.veruci in jurulunghiilor. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia. .Arnica 15 CH. Principalele indicatil . . Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. in primele trei ~l. P rincipalele indicatli . _ r • De la inceputul reeducarii ~l .i ncetineala mental a si genitala. GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . Principalele Indicatii ..cefalee congestiva. m ai ales la femeile la perimenopauza. . 5 granule pe Zl.

_ .

5 granule de 2 ori pe zi. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. aut ceva rece. dulciuri. or. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. dermatologice sau nervoase. valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. rei{[~tea''exercitiilor fizice. 1 doza. Kalium carbonicum.BIT+ Totdeauna grabit. Coffea 9 CH. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive. Greati care n u se amelioreaz~. alergice. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. 0 buna igiena alimentara. Compara tii ~i asocieri . Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. modul reactional al acestei persoane. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica. 5 granule d~ 2 on p~ Z1.. VOMA.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe.omare Ipeca 9 CH. asociate cu medicamentele corespunzatoare.dupi . prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. 5 granule din doua III doua ore. avand ca medicamente de fond Sulfur. SARCINA. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital. 5 granule din doua III doua ore. Graphites -. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. Nux vomica s au Calcarea carbonica. GKA. De exemplu. 5 granule pe zi. ~reati in urma unei indigestii. repetata de 2-3 ori. inghetata sau dupa ce s-~. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea. Este clar ca terenul._ Nux vomica 5 CH. pe 0 perioada de zece zile. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. in mod ereditar. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. . Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . Thuya. Aceste carente induc.

.rusci . desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat. ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au.. .. . · . persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon).ln..".GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i. eveniment psihic ( doliu.b.. . urma unui. a Uneon". ---------------- . concedlere).

--'.~1 100 de picaturi . . de asemenea. de 2 ori pe zi. 5 granule (sau 1 fiola). » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH. » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. .220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. . 5 g ranule pe zi. pre cum Natrum muriaticum. --.t .c omplet ~i realist. 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X. zi: . ' X A A .pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. 5 Zl. sau Cereale incoltite 6 X. e. 5 granule pe zi. . ia preparatul urmator. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar. 5 granule pe zi. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. Ch.. Tratamentul e format din medicamente de teren. Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme. 15 picaturi in ainte de mese.rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. in plus. intestinale: se ia preparatul urmator. 5 granule de doua on pe Zl.f. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). preparatul urmator.2 comprimate dimineata si seara.. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic. . pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er. Silicea sau Phosphorus. pierd din greutate. . ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH .l~~~~~:~ s~ .granu epe~I. III iecare din .Pilosella TM -Fucus TM. Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. La persoanele pre a putemice. .:. la cea mai mica grip a sau gastro-enterita. cu 0 jumatate de ora inainte de mese. apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH.

f Origine Grindelia robusta.· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» .~ ". ~'~~":~l. Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului.•.' GRINDELIA . cu sufocare.. Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii. .

La copil. Granions. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. survenite in perioadele umede. ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. globii oculari sunt foarte sensibili. ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Si In plus: . ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. opt zile. In granule: Oligogranul. . timp de aproape .re. 40 de picaturi in putina apa. . 20 de picaturi de 3 ori pe zi. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. ~ Sau: L 52. . va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. ' BELLADONNA Febra brusca. _ elixir d e papaina. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. 1 g. 5 granule de 3 on pe zi. 2 comprimate de supt ora de ora. curbaturi la spate si picioare. la zgomot. cosmaruri. oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. . oscilant a. durere i ntensa In oase. 39 de grade Celsius.. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. fata rosie acoperita de sudoare. timp de doua zile. agravare la lumina. timp de tr ei zile:.eucalipt. ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. timp de opt zile. cap. ~ Si In plus. timp de doua zile: Paragrip pe. absenta sudoru.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. . 5 granule. cu fng moder at. depr esie. 1 g. stabilizata. gat uscat. f~is?ane. de la primele simptome. fata rosie. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). ~ Sau: Picaturi cu esente. de 4-5 ori pe zi. sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. -----------------------------'- . febra persista dupa patruzeci si opt de ore. progresiv~. alternants in 9 CH. ~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . 1 fiola de 3 on pe Zl. 1 supozitor d imineata si seara. . 1 g. Atentie la convulsiile copilului mic . -pin. STRAMONIUM Febra ma~e. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. Febra brusca. angoasa cu agitatie. Microsol. congestia fetei. 39 de grade Celsius. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). 1 doza de 3 ori pe zi. ' . Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. In fiole: Olig osol. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius). ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. 125 el.

gust de . pe 0 vreme foarte rece si uscata. trebui e consultat medicul. inamte de cele doua mese. zile. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . 5 granule de 2 ori pe zi. Daca tulburarile persista. 5 granule.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH. tusea e seaca si dureroasa. ~ OSCILLOCOCCINUM.224 Este cel mai important caracteristice. 1 doza de trei ori pe zi.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. 5 granule de 2 or i pe zi. prostratie ~i depresie accentuata. medicament al grrpei cu dureri 1 doza. 5 granule de 20ri pe zi. . 5 granule de 2 on pe zr. dimineata. . . tus ea e dureroasa. absenta setei. in alternant a. in urma unei gripe.amarealain gura: Chelidonium 5 CH.8T . . desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. senzatie de uscaciune. anxl(~a~a. timp de opt zile. in ian uarie 1985. GU. 5 granule. .toate. de patru-cinci ori. -. moderata. timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH. din ora in ora. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ INFLUENZINUM 15 CH. -¢. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. . FERRUM PHOSPHORlCUM . Febra e moderate.varsta de 62 de an i. inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . insotita de anxietate. durere ascutita in trahee si bronhii. '). iu. 5 granule. ~ ACONIT 9 CH .gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. ' · ~ OSCILLOCOCCINUM.ou stnca t: Arnica 9 CH. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. rigiditatea cefei. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul.. . GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. Atentie i n cazul vomei. timp de doua zile. . · . 1 doza. .alimentele par amare sau sarate: China 9 CH. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. se simte ~oarte ob~s~ta. GELSEMIUM Febdi brusca. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . sete. dure ri de cap. de trei ori pe zi. Georg~~e. 5 granule dm fiecare.Experienta JACQUES mea .?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. din ora in ora. foarte ridicata.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. BOULET .

5 granule de 2 ori pe zi. ~~ .gust dulce: Stannum 9 CH.. miscare. ca cea provocat a de 0 aschie.•••••• " ----------------------- . vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda.. durere ascutita. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig..:. ~ Experienta mea ... Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor. ~ Experienta mea . care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de.:. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. .!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u. 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta. Atentie la urechi. ___ .c. ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••..'. In timpul iernii anului 1999. 5 granule de 2 ori pe zi.:. in gat sau laringe.

cu inrosirea fetei. .d medicament foarte bun pent t t urata. in 9 CH. lara sudoare 'xperienta mea . pauza. Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . ~.fi . se ia Dissolvurol. In schimb. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. in hiperuricemia e ronica. cu apa. 50 de picaturi dimineata si s eara. timp de doua zile. ACONITUM ~ebErama:-e. tratamentul oat . groas a. bine instalat.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. -pm (1 g). al gleznelor sau genunchilor.c~mbri~or (1 g). entru COPl:.n toate cazurile. 5 granul e din ora in ora. esentiale sub forma de picatu . I.. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut. In caz de criza. . tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH.. ( . trebuie sa c onsultati rnedicul. 1 doza. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos. Oricum. mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. lntre timp. p eumtne. brusca. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). de repetat de 3 ori pe zi. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul). ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace. timp de trei zile). ar Aco . Febra poate sa fie de scurta d . .devine. la fiecare ora. Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. . rinita.. se recoman da seara.eucalipt (1 g). 5 granule. galben-verzuie)? E bland. . 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea .pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond. GUTA®J. depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. in alternanta.~lixir de papaina (125 cl).

doua medi~amente. constitute diferenta fata de cele lalte .. . deseori os cilanta c . 1 ------~-------------------~------ . Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. mucoasele sunt uscate .nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. BELLADONNA Febra mare. sudoare. Febra mare.d . zare ~I uren de cap. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . GELSEMIUM .. cu senzatie de abruti . din nas e limpede si abundenta. <} Experienta mea .

se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas. . . rara rezultat. guturaiul cateva on. Totul se amelioreaza in aer liber. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. . m ora in ora. NUX VOMICA Nas infundat noaptea. .a. d ape doua s aptamam. Tratamentul trebuie _. din ora in ora. GUTURA/: incepe cu frisoane. cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. cu str anuturi la frezire si rinita clara. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n.di CH. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. ameliorata de caldura Iocala. # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. nas . ale urechilor. rarit in functie de ameliorare . mult e frisoane. trezeste cu senzatie de Henri. ~ Experienta mea . _ E prezenta si dispozitia proasta. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. in PUL STICT~ altern~nt a. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. 5 . c _ _ _ ~ . in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat. .~itundat tnj. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. cu dorinta de Senzatie e nas in . ~ Experienta mea . She. in alternanta. 5 scurgere groasii 0 . din expenen. ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. stergere a nasului.228 JACQUES BOULET . Se simte abatur.

.Scurgerea e de un galben deschis. in 9 CH..~ . Deseori.. 5 granule din ora In ora. Thomas. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore.. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH.~.. neiritanta. febra se mentine sub 38. in mtenor.... . din ora in ora... ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda.. in varsta de 3 ani.. formand dopuri si mueozitati. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie.---. iritanta si usoara . ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1. lacrimare.-.-. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun.-. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE). KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase. irit ... . scur gere abundenta . totul se amelioreaza la caldura. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta. 5 granule.. dar tenace. in alternanta. durere a sinusurilor frontale. _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco . nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te.. --"---------. .-.•••••....-.. In special Iacrimarea ~. E rinita CEP~ .. eu dureri ale mueoaselor faringiene.5 grade Celsius.. EUPHRASIA.. {> Experienta mea . .

Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. ~ Scurgere pu rulenta cronica. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. galbena. marcata cand de succese. Melanie d'Hervilly-Gohi er. Intuitia sa a constat In . rigoarea observatiei si a experientei. la varsta de optzeci si op t de ani. majora a fost farmacologia. cand de atacuri $i procese. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . timp de zece zile. 1 I ------"---------------- . In schirn b. 1 lui de tuse in 15 CH. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. . dupa imaginea epocii sale . in 9 C H. La optzeci de ani. A facut studii de medi cina la Leipzig. si se instaleaza la Paris. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal.<:r Experien(a m~ea . Pr eocuparea sa. 1 turne continua. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. 5 granule dimineata si seara.<:r Experien(a mea. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. unde $i moare in 1843. x. IplclOasa . H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. 1 doza. SILlCEA ~ r . Rornanesca: 0 viata itineranta.. apoi la Viena. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. independenta de spirit. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. recunoaste re si onoruri. in Saxa.

ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici.. sunt imunizate impotriv a variolei.e venotollIce.A7. 4 ~~ . DINAMIZARE). Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine. foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN). Mai tarziu.. care confirma .. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. " a nemann.~ ~:. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ . incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica".. trei zile la rand... Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine). d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii.' cO cO . 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). In toate '1" 1 doza. Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina. Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale . Homeopat ia se nascuse. IlAMAMELIS _ . Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice.1.~~. ca medic ament. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte. foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism).vaccina ".'~ ~ -. se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale... iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului.r-. In 1796. Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite).. . Hahnemann.. Med . " . P. cand Jenner face prima vaccina re. Ea a dus de mal' . "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata.'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb . A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica. Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE . se ia: Hyos cyamus 15 CH. Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. cazun e. Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796.232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala. Perceptie anormala.:. geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei.in special.

.~ " ..........•......icamentul Principalele indicatii .•.. -........ dt ( ..vance: ' ... '......••... ~omparatii ~iasocieri . are nza rtroza).... HEDEOMA Origine Busuioc american." ... tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare..... u us compus sau Hamamelis compus............. ... In preparate' Aesc I e Icamente venotonice.•••....... precum . Principalele indicatH Artroza degetului Ahile. In general In asociere cu alte ill di Aesculus...•••......hemor~izi.""''' ..............

. 1 doza In ajunu l operatiei. de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. cu menstre intarz iate. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. . Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare. . dar si de un polip In vezica. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. exostoza vertebrala.ep.ic. osteofit. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH. 5 granule pe zi. •• .: t '. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. Ap oi..prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. si Rhus toxicodendro n. Poate sa fie yorba de 0 cistita. 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi.1lmet. HELLEBORUS Origine Spanzul negru..tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. . 5 granule. . de repetat de 3-4 ori pe zi. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. insomnie si hiperemotivitate. Uneori. si Natrum sulfuricum 15 CH.febra per iodica la fostii bolnavi de paludism.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE.dureri de splina. Principalele indicatii . HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului.::: . Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. Principaiele indicatii . Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS. . 5 gran ule In fiecare seara. In primele opt zile. Acest m. datorata unei leziuni a sistemului nervos. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. pe langa reeducare si tratamentul cauzei. Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~. HEKLALAVA~ ~ ~ . trebuie sa se consulte medicul. 5 granule dimin eata si seara. 1 doza pe zi. Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei. timp de opt zile inainte de operatic. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu.234 JACQUES BOULET .

---------- .r -------------.

cu 0 senzane ' p rurit. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . ' . '. dedit daca ~e diat dupa.. III a e.. de trei ori pe Z1. CH . de arsura. de trei on pe Z1. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ). de trei ori pe zi. . . . abces dentar. ureche interna.. ~ ~i .. nu tre uie . 5 granu e e . ~ . de nastere. se plange de d~reri .dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. doze de Arnlca Vezi NASTERE. hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m. ~pSEPIA CUMPUS. de exemplu in caz de abces deschis. .. dureri pulsande. 15 picatun. .. III zatie de constrictie. granu 1e. hipersensibilitate (Calcarea carbonica).•. d e pfma la consultarea Se ia timp de . Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. Ma. . de 40 de ani. medicului: ~ Sistematic . ~ AESC ULUS COMPUS. Examenu ~ar violacei.\'. din ora In ora.hiperstezi e. '.' 1 pus sau Avenoc. ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS.. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. evocand 0 tromboza. sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte.. . Aesculus campus.:.rcel. In alternanta. 20 de picaturi. intoleranta la cea mai mica atingere..~ nor excese ahmentare. • e. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ .. ' z i. .JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . . ' A rnlca. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza . ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. HEPAR SULFUR -. de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi.: patruzeci si opt e or .. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl. . ' ei trebui e'sa va indemne.In (4-5 CH). d.. schimb.secretii purulente. A oi se ia pana In luna a opta.' . Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. .e hemorOldale acute.focar inchis: sinus. 5 granule. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. sa consultali medlcul. extrem de tari." . .~ Laringitd ac . . Simptome caracteristice . .. 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS . 5 granu e e . ~ d~ AESCULUS COMPUS.. .' . .

De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH.uta . varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.CH: -laringita acuta.

?1a ~I.Calcarea jluorica . ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ .. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). iar hepa tita C poate sa devina cronica. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie."Z. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. labial solar in mod deosebit N t um ~I. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. 15 picaturi de 3 ori pe zi . d ~pa operatie. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. . Lycopodium Arse~~ceaza cu me. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. odihna e indispens b r D ~ . usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. 9 CH 5 g. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. ca totdeauna. El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. oarte eficace atat In plan . 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau. de vezicule. m. ar.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee.~ c U. "es e .enzeaza pnn eruptii nivelul. vemmente pre c um soarele.m eazul herpesului . m alternanta. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. ~.d~e amente de fond.. 15 picaturi de 3 ori pe zi. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e . pentru analize complete. virusului d in viata Ior. ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. la altel di I ~n.1 toate cazurile de afec tiune hepatica. e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si .mucoaselor genitaleg(virusa~e~~. ' a rum muriaticum. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale..anule . 1 doza dimineata si seara. veziculele reapar periodic febra sau stresul. vezicule si apoi cojile. la fiecare ora. aceasta va fi nri . urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . timp de minimum cincisprezece zile. C alcarea fluorica ~ . I~potnva. . B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. timp de minimum 0 luna. usor reperabile. pe ZI. ' granu le. tratamentului terenului. simptomatic ca t <:1' . La unele persoane. e 2 on pe ZI. . menstrele. ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. a~a op~ratJa nu e urgenta.~W~ (vi rus de tip I). fie la nivelul urii s a re se ca!act. lJ. ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. . t 1 . .

trebuie sa va supravegheati alimentatia. inainte de cele doua mese principale. consultati medicul. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. 5 granule 'in fiecare dimineata.-- . 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei.-------. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. sau eu . Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. in plus. 1""-----_ ---l. aran. Daca simptomele persista. in fine. 5 granule din fiecare.

sapt~mana. ' Agatha.' . in Vanta de 44 d . Pana atunci. in alternanta. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. MURIATICUM 15 CH. I~ caz d e cr . ca niste ulceratii: Borax 5 CH. 1 doza. in. la ba rbat. 5 granule la fiecare doua ore. dupa sase ore.In u '. HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. ~ CR rza. .' a u. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e. 1 doza pe ~ s: In caz de criza. 5 granule la fiecare doua ore. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON . Apare 0 pla ga saptamana. 5 granule. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. in aceste doua cazuri.. Apoi. cu foarte multe vezicule. d lmllleata .nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul.. medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. ca un cos(vezicula mare. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. De la primele simptome. se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. de repetat. III ora III ora. ritmate de ci I '1 e aDJ. 5 granule . granule. . Trebuie il~obiliza:r. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia. .-5 granule din doua in doua ore. Umflarea unei articulat~i. 1 aplicare la sase ore. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. local: Labi acalm. la femeie. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. ~ Genital. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. ~ La buza. 5 granule.mafii acute. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. Copilul trebuie dus repede la medic. se constata 0 febra ridicata. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH. III ora III ora . timp de eel putin sase luni. . edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH. 5 granu le. ora de ora. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. din ora In ora. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. Bineinteles..di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH . trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH.alternanta. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. 5 g ranule din doua in doua ore.' ~ herpes genital.. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 .240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia. ~IB'J'oma 9 CH. Intre timp.' eZICUe. n . 9 HIDARTRozA ® . se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal. in varsta de 39 d . se ia ti d d . ~ Genital. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' .' Illfl~.

amonium 15 C'H I d .Ilecesar. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . • 0. . trebu ie 'consultat medicu!. Inflamatia' inicilor bursa sero~s '.'. In ~lternanta. Daca tuiburarile '. I .).. oza. . ge repetat daca e HIGROMA . ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore. ~Ianule. perslsta. din doua in .

. timp de 0 luna. ~ se con suite medlcul.. nu a dogmei.:::~/. ~. al carei singur obiectiv e ste de a trata. este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica.i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala.~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice .au \n a'medicamentelor antldepre soare. '. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum.l. ierata i recenta. . Ea este in ser viciul bolnavului. . Aurum. ~ _' ra fenomenelor congestlve. . . . ~ . Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. trebUle. . sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH. ele permIt s. a vindeca.' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul.~. . Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente. VeZi DURERE. Sulfur."-"':~-"'''-'"w. 19len . 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . precum si de mediul inconjurator.su~ilutii de 9 s au 15 CH. Lach~sis. eficace pot sa constl de mesteacanul - . ".c. I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a . in afara oricarei teorii preconcepute.' .tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t.JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=.. . crudum 9 C .~~.. mod spasmodIc. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte... C eren . Apoi.~". simptomele perslsta. 5 granule de 2 ori pe zi. ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta. 15 CH.aua. atat fizice cat si psihice.''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. Aces ea. . HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~.. Mai tarziu. l'n plus .~:!~~~'ia. 1 . lungi. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau . Daca H 5 ranule de 2 on pe zi. pe penoade Aceste medlcamer:te . . .bine la medicamentele . . -toare-a lmen . a asup . neregu a. se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii. plante loa e . ! ? . . <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ . In toate cazurile. I t i reactlOneaza . granule pe Z1. evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . HIPOGLICEMIE . f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te .se . '. CH. t actlOneaz I ti homeopatlce.' i: rt .' emen . evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e. s.. tinand cont de toate reactiile sale. moderate ~i instabile.

dulceata . cu transpiratie si oboseala intensa -. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers.si luand In mod regula t zaharuri lente . De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie. Se mai iau. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor.paste. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit. . timp de zece zile. nichel. zilnic: Nux vomnica 9 CH. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic.zahar.foame b rusca. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. si oligo-elemente (zinc. prajituri dulci. Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. si S ilicea 15 CH.. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. fuzie pe baza de mashn.5 granule In fiecare dimineata. Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . 5 gr anule dimineata. 5 granule seara. orez.?rma _ . cobalt). Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . trebuie consultat medicul. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH. sub f. gris.

timp de douii luni.gas tro~enteritelor acute.afta:.Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel. ' Principalele indicatii . . in Nicaragua.groase. 5 granule pe zi.. ' insuficientii hepatica.i:itatia I:ielii. Actiunea lor a ariitat cii: .~-'. cu eonstipatie. sinuzita' . medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru. = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa.:. cu ajutorul medicului homeopat. 245 ~.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire. 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do .' . ~ anta onglllara din Canada.slablre. in cazul rratamentelor . Origine Specialitate homeopaticii. Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " . F . mici arsuri: . se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica.rinita. I .gr_ea. Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. . alifie.::. ~ . vasco ase. lor e fundamentaiii. HOMEOPLASMINA. JACQUES BOULET HIRSUTISM . Se poate mai intai incerca. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina..244 . .® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. crapaturi.. . 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri. meniu gmecologlc. in absenta unei patologii tumorale.. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f.ta. un tratament de fond homeopatic. HORMON Orice substanta activa din u t d .~'. ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive. .asupra Iperandrogeniei' -.. . in special DHA -S 15 CH.conshpatle. terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica .~ lca~e~t ~omeopa~lc. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita.~ . . . --- . unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual. Hormonii sunt co experienp.nno-farmgita.secre!ii galbene. . . Medicamentul home . dureri hepatice. .-. . Recent.~ . An alizele sunt deci necesare. ~.costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. Principalele simptome .

----------------------------------- .

. care sunt de dorneniul prescriptiei medicale.I1l/ntO.uscaciune a mucoaselor. . provocare. sist emului nervos si inimii. alcaloizi puternici.oase ale te ' . . in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase. care contine. ale dmtllor si coccisului. . in special dupa int erventii chirurgicale..246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _._~WUtI. Principalele simptome . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise. . Studii recente au ararat c -.delir verbal. » Prescriptie medicaid: .tuse sau criza de astm la culcare. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric.sughit..agitatia copilului la culcare.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace. spasme muscula re. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor. rmmatlUllIlor nervoase. . Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori). ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . exhibitionism. . roplata e cea a antidep . deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii. . . Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure.angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. Principalele indicatii . ..agravare in mornentul culcarii s i noaptea. . de ~ceea gelule. Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara. -----'---------------------1.~.d a unn compu<:1 s -t ar .. Origine Maselarita. Belladonna: uscaciunea mucoaselor. . . cCJ fQ Origine Sunatoarea. . I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. Borax: afta. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. ~e o ngme chimica.trernuraturi.

nod in gat.l . evenimente familia le. ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. Situatii sensibile . care le excita.J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine . sis t~mului nervos. simptomele de Ignatia. toate snnp 0 . cu ocazia uneiemotii putemice. Simptome caracteristice . accidentele. carora se fabrica medi~ament~l. ci intensitatea cu care este resimtit. paradoxale. Foarte repede emo tionati. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. Cuprum: spasme. insomnie. ~ in echilibru . supararile. deceptiile. To ate'simptomele spasmodlce. Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. (f T 10 . spasmofilie. palpitatii.: :~sa Ignatia 15 CH. ei rad si plang cu usurinta. prin distragere. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. dar si emotiile pozitive. Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. colici. ' _________________ ~ . In aceste im prejurari.aniaceelor).decesele.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. ceea ce exp ic .. pe baza contine numeroase semmle . nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. a~ . indeosebi p ersoanelor mai emotive. Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. r ontaitul nervos al unor alimente. resimtita ca fiin d puternica. tulburati. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. 1 tub.sermm e e . De avut :.DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. Persoane sensibile ' . Coffea: insomnie . vexatiile. i nuca vomica (Nux vomica).' . reusita personals. Principalele indicatii 'schimbatoare. _ nod i n stoniac. sufocare. Orice persoana poate sa prezinte.. sarbatori. suspina adanc sau casca. Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme . . tuse nervoasa. 249 I leTER Vezi HEPATITA. fie ca e negativa sau pozitiva. 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . Gelsemium: trac. I~Ia~ului 19natiu _.

Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. de mlgrene. groasa.250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . persoana incearca sa-si s~hi~be. parca solzo~sa. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc. c~ multe ~escuamari. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m .-. se consulta <iJ> medicul. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR.. 1 dozape saptamana.de 2. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. in timpul fazei de incubatie. in cura de doua lU11 l. 1 doza de 2 ori pe zi. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. \-::. .on ~e an: . IHTIozA Pielea uscata..'=. se ia INDIGESTIE '". In cazul epidemiilor de gripa. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. ideile. timp de \ 0 zi.' ~.. timp de doua zile. In toate ca~u~l e. Daca tulburarile persista. . DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum. trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. si fluorica. 5 granule de 2 on p e zi.~.~~~e~tul Se adauga.

inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. localizarea lor precisa. 5 granu e zilnic. circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. Medicul deterrnina precizarea simptomelor. . dupa masa: Nux vomica 9 CH. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. . timp de cincisprezece . modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). . . -la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. . timp de 0 luna. Sepia 9 CR.dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. . granu le zilnic. cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH.omentul crizei. Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR. Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. cu ranre in fu nctie de ameliorare.din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH. la copii A v Vezi ENUREZIE. ~ Incontinenta dupa nastere . S'granule zilnic.la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare).ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. mergand pana la pierderea cunosti ntei. lntre timp: Aloe 15 CR. . . .din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR. Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare. 5 granule zilnic. . 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat.cu sudori reci.

dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. sa fie ~oa~te rapida. a.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic.cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de. fireste. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. cuvantul individualizare te face sa crezi. parte din analiza fiecarui caz. de 3-4 ori In timpul iemii. Principalele lndicatii . Daca simptomele (febr~. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. In mod gresit. _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu. . nu exista vaccinare homeopatica. pulmon ate). . o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR.c~st . abces. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). eficacitatea lor poate. Deseori.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. 1 doza..luJbenSiS CR. trebuie mers neintarziat la medic. Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. In plus. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. . De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . . modificarea terenului. iar recidivele sunt mal putm numeroase.rare~llula c.t. supuratie cronies . ~ 9 ~ ')oC. rezistentei la afectiunile de iarna. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi . In'vederea un or analize si a tratamentului de teren.. streptococii hemolitici). de oboseala. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.. In cazul infectiilor recidivante.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. ~sp~c~ face. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. du reri) infectiei nu regreseaza net.-{. . Dimpotriva. pecingine. precum rino-farin gite sau pus~e de herpes. aici vaccinul antigripal. fara sechele.In caz de inflamatie a punctului intepaturii. . . vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. CI maladiei voastre. !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii. .0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. . se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i. dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH. . dupa vaccinul antigripal. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt .rino-faringita.

sa se racoreasca. 5 granule dimineata. In caz de insolatie.. E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic. . sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid.Q .~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR.' homeopatic este deseon antigripal. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului . un vaccin homeopat ic . si Poumon histamine 15 CR. INSOLATIE <il> INFLUENZINUM .. Acest medicament considerat. subiectul trebuie sa se reh idrateze.5 granule din ora in ora. infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. 5 granule seara.lk=. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece. in timpul perioadei expuse. pe nedrept.agitatie sau stare de abrutizare -.Q Origine· Vaccinul antigripal.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . intre timp: r. trebuie consultat medicul si sa se ia.-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1.

'.fata e foarte rosie. In afara unei insomnii datorate unei maladii . opririi. in majoritatea cazurilor. are . pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. emotie. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. Natrum muriaticum. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. de 3 ori in doua ore. 5 granu in doua ore.-. la munte). Phos phoricum acidum. plina de sudoare. 5 granule. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule. . trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. in IS CH. Insomnia. cutanat -.fata e rosie. Granions. cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare. deces. la fel ca oricare alt simptom . In a lte cazuri. 5 granule. trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa. . Staphysagria. Thuya. Microsol. carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR. poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. 5 gra nule seara. unele persoane prezinta periodic insomnii. un or tratamente pe baza de antl.. pe la patru-cinci dimineata. .digestiv. Aurum. L achesis.Arsenicum album. din doua in doua ore.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. timp de zece zil e. .'. In aceste cazuri. sau la unele date fixe (in fiecare duminica).MNIA ADULTULUI .Oligosol. le de repetat de 3 ori se simte abatut. I?e~eori. se pun. cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. . el permite. » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . Ignatia vor fi eel mai des folosite. se in talnesc in multe cazuri.• ~ . Ce trebuie facut ~e i~ . nu 0 maladie. I fiola din fiecare pe ZI . Se instaleaza in mod r egulat.in fiecare seara. Silicea. insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' .!l INSOMNIE Problemele de somn. '. de exemplu: SU!fUl. indica in general 0 stare mai curand depresiva.Oligogranul." Qi> . In fiole . edent: Cantharis 9 CR. Insomnia e un simpt om. . precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. .e problema. vexatie. uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. evitarea luarii somniferelor. medicamentul indicat (vezimai josj. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. .254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 . de repetat In caz de basici. . emotie. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie.-"'!. tara sudoare. I~~O. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic.blOtice . suparare. In practica.

.Va leriana 1DR.Escholtzia 1DR. . msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics. 2 capsule seara . . .Tilia 1DR. seara. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie. . » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora.Cratoegus 1 DR. ------------------ . Trebuie consultat medicul dac a: .Passijlora 1 DR. .insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana.

~ Experiellta mea: Renuntareala . interventie chirurgicala. yoga ~l sofrologla . in 9 CH. 0 ~ Experienta mea: . de 2 ori pe zi.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . . . Se ia pe perioada lunga. care se rotesc tot timpul 10 minte. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . te distrezi. CHINA Oboseala fizica dupa boala. COFFEA . Ideal pentru examenele de tot felul. ~ Experitmta mea: te relaxezi. po fta de somn lara rezultat. trezit imediat dupa adormire.' ~ Prea multa cafea. dar te ama de intuneric adormirea. hiperexcitar ea pozitive sau negative. binevenite. IGNATIA Prea multe emotii.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. 5 granule. sarcina. impiedica somnul. Te ridici. 1 doza in ajun in 15 CH. Tracul impiedica adormirea. BELLADONNA Cascaturi. STRAMONIUM Somn. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. prea muite idei. deseori agravat de teama ca nu vel dor mi.

INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. Se ia 1 doza imediat dupa efort. 15 CH. ~ Experienta mea: '. prea cald.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare.proast~. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. si se fa ce 0 baie relaxanta. _ ~. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. patul e prea tare. De luat pe 2 ori pe zi. alti excitanti sau vitamina C. 0 penoada _ _ lunga. 10 Medicamentul clasic dupa sport. Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. . . Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. indeosebi in cazul acce selor de febra. in 9 CH. . seara. NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. de Ideal pentru studentii surmenati. eforturi intelectuale. cafea sau la ceai. '. dureri de cap si di spozitie . INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. cu angoasa profunda. teama sau gandul la moa rte. ~ Experiellta mea: . 5 granule. .

~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. Atentie. ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine.. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. Este iritabil. 5 granule. munceste mu~t. . foarte preocupat de treburile lui. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . 5 granule. dimineata.o. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea. . 5 granule seara. 5 granule. Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. Este anxios. Micr osoi. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. 1 capsula seara. In fi. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. in varsta de 45 de ani. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA . Granions. Marele medicament aI crizei de astm nocturn. inainte de cele doua mese.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule . Francois. '. e iritabil si are goluri de memorie. seara.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. de optspre zece a?i. Jacques. ~ NUX VOMICA 15 CH.le . saptamana. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . 5 granule. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. ~ GELSEMIUM 15 CH. pe la orele tre i. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. Nu a~e rabdare. 1 fiola seara. s eara. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru.Oligosol. se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. cu rau digestiv sau respirator.. pentru copiI. ~ AN ACARDIUM 15 CH. L a schimbarea orei. <} .Oligogranul.

E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic.Medicamentul angoasei camm sau la scoala.. ii e [rica sa fie lasat singur .COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric.. anxi etate. Experiell!a mea: de despartire. mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. 15 CH. [oarte utiI Ia intrarea la . medicamentu l . . parintii seara. <} Experien!a mea: ' den tar. 5 granule. Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. timp de trei zile. urmare a unei emotii. vrea sa fie luat in brate. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. seara inseamna rnoarte . ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill. ~ indicat in ~ . dificultatea de a adormi)? . angoasei nocturne. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care.

. ------------------------.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl .

Extrem de eficace si foarte rapid. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent. eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . pulmonata sau de zona zoster." .dar Ii e foame noaptea. pe la unu. seara.> STRAMONIUM 15 CR. halucinatii.t ... trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. Aude. Trebuie spalat si dezinfectat locul.> ARSENICUM ALBUM 15 CR. CAUSTICUM ~. 5 gr anule. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. 50 de picaturi de TM. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. -~ d . totul se terrnma m oua. }. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta.. in varsta de 2 ani. 5 granule. . uneori cu dificultati respiratorii.rer INTERCOSTAL In toate cazurile. <} Experienla mea: . I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. spaime nocturne. se trezeste noaptea. STRAMONIUM Co~maruri.y. in vars ta de 6 ani. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. ~ Durere la tusit.~Copil deseori constipat. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. 5 granule din doua in dou a ore. Experienta mea: . Lena. si vrea s a doarma cu parintii. balonarile gazele completeaze tabloul. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci. la scoa a de exemplu. intr-un paha r plin cu apa clocotita. seara. . cu caracter coleric. 5 granule. 5 granule din doua in doua ore. INSOMNIA COPILULUI MIC: . cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. zile. de trei ori pe zi. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. }. INTOXICATIE • .' ~'~~. I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. 5 granule din doua in doua ore. apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. altfel trebuie consultat medicuI.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ .

de 3-4 ori. se ia Ar senicum album 15 CH. . de repetat din ora in ora. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si.<} ® . intre timp. 5 granule. cu caracter autontar. Este in general un copil hepatic. . Experienta mea:.

. .. .-----------~-------------.aciditate a tubului digestiv. _'. Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. siiptiiman ale.' + r' IPECA~ Origine .criza de astm cu tuse si jena. rino-faringita=-.rinita iritanta cu tuse seaca. timp de doua zile . . . .rino-faringita cu tuse continua.o~i~ri.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase. . IODUM eta eta . .' ..ce . spasmodicii. Cuprum: criza de astm.ganglioni. . ~'. Unele persoane. .hipertiroidie cu slabire. Origine . reflux acid. Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv.sa!i'vare excesiva. -. . .greturi persistente cu vorna care nu usureaza. I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita.greturile femeii insiircinate. Principalele Indicaut . Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei.iritatie a mucoaselor ORL. ganglionilor si muco aselor. Comparatii ~i as.--. . in completa~ea tratamentelor clasice .migrenele sunt deseori periodice. . . 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra.hipertiroidie.. . . eta ctJ Principalele Indlcatlt . IZOLARE v . Simptome caracteristi. _. 1 doza.-.. palpitat ii. Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute.rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. e~ptie). . In cazul maladnl~r virale . de trei ori pe zi. _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta. anxioase. ~. tremuratun. _ . tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide.g':lpa. Principalele indicatii . trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum. cand sunt preocupate. . limba e cur ata.tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica. Simptome ca racteristice _ . . Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . I d ~t Ipecacuana.

IZOPATIE/IZOPATIC . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".pia. Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are". • . Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih .•• : •• J~ -.

in realitate. de 2 ori pe zi. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. pentru alergie. in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. .. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. rara sa se preocupe de bolnav. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r.5 granule. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. in schimb. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. 5 granule 1-2 ori mamt e de efort.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. INCHBIBTURA MAIN II . Vezi si CARACTER.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH. ~ . aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare. eficacita tea sa terapeutica este evidenta.264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. In practica de az i.xiar nu neaparat identica. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare.LZIRB Vezi SPORT. in ceea ce priveste vaccinarea. in practica. De exemplu. ' . indiferent de cauza. In ceea ce priveste desensibilizarea. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia). izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. mai ales in tratarea alergii lor. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu. ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. . Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. In toate cazurile.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. Este adevarat ca principiul pare acelasi.reumatism. sigur ca nu. din ce in ce mai fine. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. dar. INCA.

Principalele indicatii . . Origine Pilocarpus jaborandi. de 3 ori pe zi. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. J JABORANDI '. 5 granule.TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine. . timp de dou a-trei zile. •r 'I · JULITUKA . Dad tulburarile persista.hipersalivare si sudori. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii.. ~:.'. . trebuie consultat medicul. iNTEPA.~ _ . Daca intepatura este dureroasa. JOIANT Origine Joiant. llitllllllllmull 1II1lll1IL. in alternanta.266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH.surmenaj ocular. . Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum.

anghine cu ulceratie a amigdalelor. ~_ . _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll".dureri localizate. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica.u . formand dopuri.inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii.acnee cu chisturi. Principalele indieatii . Simptome caracteristice . Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor. . .. ulcer st omacal cu reflux acid. . .1 s '. dureri de calcai.agitatie a mainilor.pustule ~l chisturi cutanate.Principalele indicatil . si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui.. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH.-JL--------:. __'''_._"' __. cu scurgeri muco"purulente.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente.. Origine Bromatul de potasiu. 1 tub.~ • . sinuzite frontale sau maxilare.~_.. .~. scrasniri di n dinti.cosmaruri. .. KALIUM ARSENICOSUM ". KALIUM BROMATUM ... KALIUM BICHROMICUM . vorbit in somn. Origine Bicarbonatul de potasiu. .somnambulism. tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. cu margini neregulate.1III1lII1I1IlIII1_ .--------------------. Sulfur iodatum: acnee.u Origine Arsenitul de potasiu.agitatie la copilul anxios. . Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos.. . Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente._.rinite. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa. . care apar si dispar brusc.dureri de ciilcai. Simptome caracteristice .Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. . sciatica cu dureri localizate. afta cu ulceratii profunde._.

Principalele indicatii . persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor. Principalele indicatii .aerofagie. Simp tome caracteristice . descurajata. .o tita seroasa. . fata parca buhaita. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. indeosebi la subiectii sensibili.conjunctivita alergic a. insuficienta cardiaca.sinuzita frontala. Utilizata altadata In tratamentul sifilisului.amigdalita criptica.rutllllllllllllllllllllllilft . uneori depresiva. hernie hiatala. oboseala extrema. Obosita. KALIUM PHOSPHORICUM '. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu. . Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase.criza d e astm intre doua si patru dimineata. . .dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. ~ ~~~ . Simptome caracteristice . . Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid.dificultat e respiratorie cu apasare. Arsenicum album: scurgere ir itanta. impins parca In sus. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate. s Origine Fosfatul bipotasic. la menopauza. indeosebi noaptea intre orele doua si patru.dureri articulare si senzatie de slabiciune.iritatii ale ochilor.:1. Principalele indicatii . de articulatie care cedeaza. f . Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei. .scurge ri iritante. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare. .hipersensi bilitate la atins. .270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu.sinusi frontali durerosi.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e. .

Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda. I olind un flacon. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor. (dilutie) .epuizare.-"i~T~t". prin raporturi sexuale. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. . Principale le indicatii . Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de .cefalee dupa exces de munca intelectuala. .i~I.. KREOSOTUM. . In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool). _ agravare prin munca i ntelectuala. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH . farmacistul rus Korsakov.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului. cQ cQ Origine Creozot. notata eu 100 K.dinti cariati. Acesta a constatat ca.. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor. Principalele Indlcatil . 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. Principalele lndlcatil . da sutimea korsakoviana.pierdere de memorie. se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann.bronsita cu expectoratii galbui. urmata de 0 dinamizare clasica.":~·Sj}l!. ~~"·.ameliorare la emotii pozitive. ca un curent electric (15 CH. KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic. . Deci... . Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. 5 granule de 4 ori pe zi). iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. .. In practica. . c a in cazul dilutiei homeopatice clasice. dificultati de concentrare. tc ori este necesar. pierdere de memorie.

Specialitate homeopatica. Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. 275 IL I.. .menstre putin abundente cu sange negru. contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie. Simptome cara cteristice .migrena.umflarea dureroasa a sanilor. Principalele indicatii Stari grip ale. . .dureri de ovare. cat si asupra starii generale.: . tromboza.bufee de caldura. L52 cC4cC4 Origine .alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie.hipersensibilitatea de contact. Origine .sufocare in momentul adormirii. Principalele Indicatii . este un produs . . Origine Lachesis e crotalul mut. LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :. pe malul raurilor. rino-faringita. . . till' ~i asupra sistemului nervos. Acesta.insomnie. un sarpe tarii "clopotei". Lapte de catea. Principalele [ndicatii Stiirianxio ase. cefalee front ala. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. ca orice lapte. . care traieste in llr azilia sau in Guyana.gelozie. . vise macabre. Principalele indicatii . I .complex si foa rte bogat. Comparatii ~i asocieri . . Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. Specialitate homeopaticii. . picaturi.dorinta de alcool . . ca umjoritatea veninurilor. ..intoleranta la hainele stranse pe corp. . 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala. . Este foarte veninos si. Folliculinum: sindrom premenstrual. febra.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice .menstre intarziate. insomnie. atat in plan hormonal.hemoroizi. _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. picaturi. .bufee de caldura. . LAC CANINUM cCa IQ Origine .

la copil indeosebi. In:practica. in special circulatorie. la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. toate situatiile care. poate sa constituie sursa de somatizare. violent. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. indica din plin Lachesis. marcate printr-o mare locvacitate. iar.torticolis acut. Alcoolismul. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic. daca e sensibil. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. eu sa livare abundenta. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. A cest sentiment violent de gelozie. . Depresie d upa somn.insolatie. uneori exagerata de alcool. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. -astm. tulburari auditive sau vizuale. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. indeosebi la trezire. conversatia sau alcoolul. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. De avut in casa Lachesis 9 CH. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive. Ma i adaugam. congesti onata. de exemplu). .rigiditate ce rvicala cu ameteli. 1 tub. prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis.276 senzatie de sufocare. nasul putin violet. -acnee.cefalee congestiva. excitarea revine odata cu soarele. Ignatia: nevoia de a susp ina. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. . LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. cu faze de excitare. In fine. Principalele indicatii . ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. de leham ite. cu rosea ta tara sudoare. Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. l a adult si copil.

> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. LARINGITA ACUTA. se consults medicul. Intre timp. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. din ora in ora. Principalele indicatii Gusa.dupa intepaturile de insecte. 5 granule. 5 granul e din fiecare pe zi. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. In caz de tuse ragusita.. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului. in alternanta. 1-2 ori pe zi...\. LARVA CA..NARB . Origine Fluorosilicatul de ea1ciu. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH.278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ . 1 doza dimineata si seara. . Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare. 5 granule. A ADULTULUI Oscillococcinum. Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule l a cu1care. in alternanta.Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta.. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies. :~. plimbat eu rnasina. "'4: ® .". Kalmia: durere in punetul intepaturi i. timp de doua zile.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH. 5 granule zilnie. Origine Ledum palustre. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH.. A COPILULUI (~-~. cardiologica sau emotiva. ). '~(~ . .PU~BI . Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond. L~IN® -. . prevenirea intepaturilor de tantari. 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte. la fiecare zece minute. LEGA.-: 279 .".copilului ii place sa fie leganat. Principalele indicatil . se adauga Spongia 5 CH.inflarnatia gleznei (picaturi). LARINGITA ACUTA. 5 granule.

LAXATIV • I .). 1 doza. trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. Daca devine abundenta.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. 1 doza . ______________________ . Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi._ • LEUCOREE® Seurgere alba. de repetat daca e necesar. ea e norrnala. ). Intr e timp. de repetat daca e necesar. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. In cantitate mica. en.llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . rnurdara sau dureroasa.

5 granule zil nic. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. dar pot sa se intinda pe tot corpul. prefers sa r amana tacut: Aurum. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala.depresie in momentul pre menopauzei. Simptome caracteristice . ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. Principalele indicatil . Principalele indicatii Vezi HORMON. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. palpitatii.&. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. de repetat de mai multe ori pe an. LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute.. in ultimele opt zile ale ciclului. vorbeste in somn: Belladonna. Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. Origine Hormonul luteostimulina.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. 5 granule de 2 ori pe zi. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus. LH .cistita cronica. 5 granule de 2 ori pe z i. .". balbaieli: Causticum. in cura de 0 luna. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). vorbeste rara oprire.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH. mai ales seara: Lachesis. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis. cu nevoie urgenta de lit nare. LIBIDO Vezi SEXUALITATE. in plu s. . 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. senzatie de arsura la nivelul vezicii.

.LIMBA. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci. ~ i:.. dar ramane un element decisiv al examenului clinic.: -. ~::. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos. -.alba in"treimea posterioara: Nux vomica.. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. care necesita un tratament specific. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic. Coloratia sau aspectul ei este mai putin important.. _. . ca in medicina chineza.. . . 't Origine Crinul.

acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. varful rosu: Rhus toxicodendron. I doza.articulatie (eczema.fata (eruptie): Sepia. Lycopodium (balonari). durere): Rhus toxicodendron. biliare sau dintr-o glanda salivara.junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). In alternanta. -.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum. :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament. In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. Principalele indicatii Guta.coccis: Ruta.. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA.xcitatie.centura (talie): Lach esis (prea strans). Un tratament de fond va preveni recidivele. de repetat dupa patru ore. .gat: Lachesis (prea strans). a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului.In jurul gurii: Natrum muriaticum. . . de repetat daca e necesar. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate.spate: Rhus toxicodendron. . LITIAZA. lata principal ele: . 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. . a unei dureri de cap. . me. din doua In doua ore. acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . Bellad onna. durere): Ledum palu stre. patata: Taraxacum. Natrum muriaticum. LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. .frunte: Selenium. .ceafa: Actaea racemosa. 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. . . 1 doza. I. .glezna (eczema. . de la primele simptome. . . si Colocynthis 5 CH. Localizarea unei I I /. se consulta medicul. dureri ale micilor art iculatii ale mainii. Calculii de pe caile urinare. 5 granule. pana la consultarea medicului. Sepia.'. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. In toate ca zurile.! ""iC. dureri intercostale: Ranunculus bulbosus.maxilar: Mezereu m. rosie: Arum triphyllum.intre omoplati: Phosphorus. 5 gr anule ora de ora.

in functie de importa nta hematomului. LOVITUKA. 5 granule. Sistematic: Arnica 9 CH. 5 granule pe zi. de 2-3 ori pe an.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. de repetat de 4-5 ori. . care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. In cura de 0 luna. .

5 granule. ' Principalel e indicatii .urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. LUN.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba... Dill toate ti~p~ri!e _s-. ). In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic..• ". mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa.'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15. .Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor. ele pot fi topite in foarte putina apa. ~~~ti~~:.la puternica.artnta a genunchiului. posologia nu trebuie modificata rara avizul sau. Pentru copii. .284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. ' J: ?aca lumbago apare dupa o. 5 granule in alternanta.>. ceea ce practica horneopat . Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH.>.paralizie. ora de ora. r~acea.a.(~. e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty.agravare nocturna a durerilor· . trebuie cons ultat medicu!. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat. ). Biberon Pentru sugar i. "'~~·t.. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH.• . ).1J'~~· . Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. . ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre. timp de trei zl~e. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse.>. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. 5 gra nule de 2 on III pnma zi.. . dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor.dureri osoa se foarte puternice. . in primele opt zile ale expunerii la soare.z.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ). LUMBAGO sau LOMBAGO •.>. 5 granule de 3 on pe Zl. Daca durenle persista.dur~r! osoase in timpul noptii.f:jt ~ . se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune.In cazul patologii lor acute. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare.CH. se adauga: Aco~ltum 15 CH. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH. Atentie. 1 doza dimineata si seara. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa. . care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH. Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul.dermatoza cronica fisurata. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare.leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· . _ ® '~It:. de 2 ori pe zi. in altemanta. Si mptome caracteristice . in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte.A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate.

sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals.~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis.. Astfel. "-.. eQ Ita ."'-'-------CIImllm.IIII!I . la luna noua. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~. Silicea.ica a confirmat.

apoi la loeul de munca. ciroza cronica. .balonari la centura. eutanate.. nu prea voinica.prurit. anorexie a copiilor. depresie reactionala. Aurum: tempera ment autoritar. Principalele indicatii . ~ .agravare intre orele saisprezece si douazeci. rinichii. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati. mizantropa. iritabilitate.. anxietate. . totusi. insuficienta de progesteron. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. in specialla anumite varste ale vietii: . multa vreme considerat inert. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic.dermatoza seboreica. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala.e czema care sangereaza eu usurinta. Vrea sa fie singura si.aerocolie. Iritabila. .vome a cetonemice. _-- . LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. .286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. In acelasi timp. flatulenta. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru.inro sire a fetei dupa masa. . Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul. tulburari digestive. pielea si metabolismul.ameliorare la racoare..cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. alergie respiratorie. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents._ . Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si.. indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile.in cop ilarie. . urinare. . lit iaza urinara. autoritara . De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa. . Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice.. S imptome caracteristice . --_ . . Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. Inlatura ndu-i-se toxicitatea.urticarie cronies. otita seroasa. ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa.foame repede potolita. in orice caz.. cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate. . .migrene digestive. are nevoie de prezenta celorlalti..

:-:< ~-~~. .011 t . .~ .• .menstre dureroase.dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~. Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. '~.constipatie cu scaun foarte tare si uscat.menstre dureroase. Principalele indicafi i .J.:::t:.. _ faringita inainte de menstre.4U' . Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica.. Origine Fosfatul de magneziu.~~ !~. .':.aciditate digestiva. Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata. . Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos.. ·t. spasme. Magnesia phosphorica: nevralgie. ~~-1o.:Jlt!.. .-::.•': " _.constipatie.1:' _!"i"'.menstre dureroase. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l. . . Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc. .colici nefritice. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.!it. Carbonatul de magneziu.J Cemparatli ~i asocieri .' . -.... Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara.:::'. ..'''. 289 Simptome caracteristice ..DICfIONAR DE HOMEOPATIE ..spasmofilie.dureri de cap inainte de menstre.menstre dureroase..J~ Principalele indica pi . . Grap hites: faringita inainte de menstre. . . faciala sau cervlco-brahlala. crampe.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor. . .f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':. .. ~ Origine . ..~J.crampele scriitorilor.'~.~i'.colici hepatice.

" " Ii. .r. MANGANUM 0 Origine ~ ."-.-. Clorura de magneziu. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl.··~:.Z..". . ... In doza mare. Origine Manganul.(:.

Daca tu lburarile persista. Principalele indicatii . Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. Bromum. .faza de hiperactivitate. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. in alternanta cu faze de excitatie. Unele persoane. .recidivelor. 5 granule.instabilitatea dispozitiei si energiei. MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. consultati medicul. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. 5 granule zilnic. . trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. . Daca tulburarile persi sta.agravare la mare: Natrum muriaticum. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat .tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. amelioreaza.onsultat medicul.larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. .ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi.inflamatia laringelui cu tuse seaca. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu. antidepresive sau neuroleptice. ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. . ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. .tr emuraturi in maladia lui Parkinson. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus. De exemplu. ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s . Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare. lara a fi maniaco-depresive. excitatie cu logor ee seara: Lachesis.tremuraturi.senzatie de epu izare. se consulta medicul. . 5 granule din (fa in ora. mai ales l a fumator. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. pot prezenta faze de descurajare.descurajare profunda. dorinta de a ramane in pat. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului.descurajare dimineata. timp de una-dona zile. in alternanta. ora de ora. agraveaza sau le declanseaza simptomele. . cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . precedand depresia inainte de menstre: Sepia. sau le modifies dispozitia .

5 granule dimineata ~i seara. MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.i Nitricum acidum 9 CR. 5 granule din fiecare pe zi. III . Arsenicum iodatum 9 CH. ~ Eczema uscata . Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin.

hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. . actiunea subs tantei de baza. incepand de la 10 sau 12 CR.in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive. » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR.cncrgetic". . . Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. aceleasi functii. Nu e nici 0 .magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. MANCA. Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. legata de 0 modificare a structurii ulventului. 0 singura doza. MEDIC HOMEOPAT "~. dar ~i intreaga medicina. consultati medicul si faceti analiza urinei.292 JA:. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta.KIME Vezi PRURIT. » Transpiratie Silicea 9 CR. chiar cu dilutii joase sau medii. 5 granule de 3 ori pe saptamana. caci. Bineinteles. » Piele tngrosata. . produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. Ii slcasi organe. ele ctromagnetic. » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. .aceasta actiune nu este de ordin chi mic.diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: . absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. • cu alte dilutii. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . 5 granule pe zi. prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. adica vizeaza acelea si tesuturi.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. 5 granule pe zi. Pe ce cale.CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. . nu pare ca moleculele ramase action eaza. Daca simptomele p ersista. atilt cantitativ cat mlitativ. 5 granule de 2 ori pe zi. .

ca .infiltrarea tesuturilor (celulita. luar e in greutate). de medicame nte.maladia se i nstaleaza progresiv.producerea de tumori benigne (chisturi. Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. ale carui caracteristici sunt: .ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. . MEDOKKHINUM .nd. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase. poluare. de vaccinuri. . lent. . el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat.tendinta depresiva. veruci). . In completare. . deci de l.edicale. stres. al terenului sicotic.

~ Piele: . cu scurgere nazala posterioara cronic . IIIII IIIIII . papilom pe mucoasele genitale. II Stare generala. 5 granule. comportamentul sau e marc at de instabilitate. . MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. ~ ORL si bronhii: . pe corp si pe fata. ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii.astm ameliorat la malul marii. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece.dorinta de alcoo!. . . Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii. din doua in doua ore.infectii cronice. Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. nici sa stea cului. in special dupa infectii genitale: -uretrite. e totdeauna instabil.ve ruci. . . Adult. . sistem nervos: tulburari ale . . anxios de golul pe care il simte. . Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv. ~ i n echilibru Copil sau adult. . infectiile c micoplasme.senzatie de arsura localizata . condilom.pipi in pat. ca in ' azul tuturor marilor medicamente. se pot distinge cateva ispecte origin ale.eritem fesier.urmari ale unor blenoragii si. dific ultati scolare. Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent.inf ectii ginecologice.294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca.prostatite. sindromuri depresive. ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. mai ales astazi.precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. ~ Genitale: .rino. Simptome caracteristice .veruci. unul dintre cele mai eficace.somnului la copil. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. impre una cu Thuya. specifice prin aspectul. . plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale.ameliorare culcat pe burta. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a. este.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament. administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I. agit atie si precipitare. in alternants .faringite cronice. localizarea si car acterullor evolutiv. agitatie.

uneori furtunoase.sa se transmits este inca 0 enigma. MENIEREr.". Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar.~ MEMORIA APEI l' I . 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. 5 granule pe zi. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba. menstre abundente.ir: 4::t'" .bufee de caldura la menopauza. Tratamentul clasic asociaza odihna.hemoragii.A ~-'. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. iar oboseala. . Ametelile lui Meniere apar brusc. .op:::. 5 granule pe zi. dincolo de fapte stiintifice. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului. inainte de orice. dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate. dar totdeaun a pasionante. Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. granule din fiecare de 2 ori pe zi. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si . Millefolium: hemoragii. in anul 1988.. medicamentele impotriva ametelii si medicame . _ ~ O boseala. chiar instabi la. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza. nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a.insol atii. '1 } . ea este s i.. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. Da ca expresia s-a pastrat.e forta de evoc are si ca. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. anxietate. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica.• ~. In schimb. De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune.296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. deseori trunchiate. facultatea de a fixa prezentul. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. sangerari ale nasului.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . Principalele indicatii ..

ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7.:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••..ntele care favorizeaza ci.jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 . 5 granule de 3 ori pe zi. Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic.. .culatia la nivelul urechii interne. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. I n . Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH.•. J .

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH.:\i" '-:-'>. . .-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. pe toatii durata tratamentului local): . . . .eruptie de vezicule urmate de cruste.mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare.dureri ale fetei si nasului..micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH. Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi.'.>.:::.•~". Vezi DURERI DE CAP. Simptome caracterlstice . . s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. . . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului.micoza bucal a: Borax 9 CH. Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren.micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH.' ~~.i:! . MIGKENA. . ~'. cu secretii eu sange.-'=" .inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor. . .micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. .~'.

distractie . . termice: cal d sau frig.. ~ Modalitati climatice : anotimp. dar ele califica si precize aza simptomul. in picioare..daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale. Modalitatile nu sunt simptome.sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. trebuie consultat medicul. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. prin aceasta etapa si.•. menstre hemoragice. . . Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. MI~CARE . Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu. . tutun): Ignatia. .pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. dar Apis usureaza durerile calmate de frig. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. 5 granule . sezand.. Alegerea medicamentelor trece.perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. . 0 criza de astm sau de insomnie. Daca tulburarile persista. 311 Principalele indieatii Hemoragii.daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc. uscaciune. 5 granule de 2 ori pe zi.nia 9 CH. timp de zece zile. . singuratate. incdicul homeopat noteaza. Arsenicum album. pentru fiecare simptom.sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. clima.. De xernplu.."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. adevarate sau imagin are: Sulfur.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI . . si Arsenicum album. amandoua.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. Nux vomica. . MIROS + . iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla. sangerari ale nasului. . In cursul chestionarii. in mod obligato riu. Apis si Arsenicum album sunt. c u precizie. :. medicamente pcntru dureri.. pe cele calmate de caldura.. miscare sau rnobilitate. d ci. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa..sensibilitate la mirosuri urate. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor. umiditate. 5 granule din doua in dou a ore.de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). psihologice: consolare.

MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. .care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate. . 1 doza. Astazi. sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme. descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice". .ce leziun i predornina. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. . . 5 granule la culcare. teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. periodicitate). practica medical a cotidiana ne permite. ~ Angoasa mortil.care e prognosticul. in special noaptea Arsenicum album 15 CH. de repetat daca e n ecesar. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics.care tesuturi sunt afectate.

. Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. repetit iv. . . boli.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. chistur i sau tumori benigne. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. precum herpesul.e yorba in general de bolnavi sla bi. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala .afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. in alternan ta. timp de zece1zile . de origine virala. cu adenopatii. Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. . unele tratamente sau vaccinuri. din ora in ora. . cu ulc eratii sau mici membrane. abia vindecati. celu lita.tendinta la parazitoze. 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise.afectiuni ale pielii: eczema. obositi. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice. migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. . toate starile. migrene). " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. 5 granule de 3 ori pe saptamana. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog.convalescenta lunga si dificila. incepe 0 noua infectie .in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii.o rinita care apare in fiecare vara. alergie sau pusee reumatismale seroase. 5 granule. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. 5 granule. 0 depresie care survine in urma unui stres. cu multe gaze. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice.periodicitatea maladiilor este mai rapida. De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. ~..prin aparitia de veruci. . Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH. timp de patru-cinci zile.lle din fiecare de 2 ori pe zi. anxietate. .312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric .insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. si Baryta iodata 9 CH. urticarie a mucoaselor. a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. stres psihologic ). timp de doua lun i. rigidizarea articulatiilor). 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. lent ~i durabil: . si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH... . Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH. . faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. abia terminat tratamentul cu antibi otice.In mod periodic. ganglioni numerosi.gram. MOMORDICA Origine Momordica balsamina. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. . in fectii acute. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH.

Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional ..

mergand. agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia.ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie.sc.excita tie nervoasa. Daca tulburarile persista.constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. . . Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece.menstre hemoragice. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. lesin intr-un context emotional acut. amelioreaza.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 . trebuie consultat medicui."i.tendinta la sincope. Simptome caracteristice .~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital.uipat s. MUCOZITATE t1 '" -:-. Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala. . •. .medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei. . Ac. in special la indivizii foarte emotivi. Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei.agravare In picioare. . • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre. .excitare sexuala... .est. Unele persoane sunt sensibile la munte. 5 granule de 2 ori pe zi.excitatie genitala.senzatie d e congestie uterina. Principalele indicatii Si. . J senzoriala. MUGURE M. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. situata in abdomenul animalului. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala.ag ravare inainte de menstre. din cauza riscului de agravare.indispozitie.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite. . Simptome caracteristice . Coca. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola.agravare Ia munte: Arsenicum album . . 5 granule de 5 ori pe zi. . .ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum.. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc. Principalele indicatll . . bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH..depresie si excitatie sexuala.

.

.Ilm!llll!lt1.. indeosebi la femeia insa rcinata.JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm . scrasnet de dinti."'.lucita solara...scrasniri de dinti noaptea. MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba.. panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului... agita tii psihomotrice." •••••••• . supura tie acuta. .. ___ . Principalele indieatii ._..1 . " }I u j :) Principalele indicatii .. ...•••• .316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric. . " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. I " MYRISTICA Origine Copac tropical.hemoroizi. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie... miscari coreiforme. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces.ticuri.. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus.UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica. Aesculus: hemoroizi. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara..

H. 5 granule de 2 ori pe zi. d e 3 ori la rand. 5 granule din doua In doua or e. 5 ranule din doua In doua ore. 5 granule dimineata si seara. Deseori. ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). si Arsenicum alb um 9 CH. 1 aplicare seara inainte de cu1care. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. 1 doza de repetat la douasprezece ore. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. alergie sezoniera. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. agravare noaptea. sarpele cu ochelari. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. cefalee temporala zvacnitoare. Pyrogenium 9 CH.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. ~ Cosuri. bradicardie (incetinirea batailor inimii). imeliorate la aer curat. 1 doza trei seri la rand.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. pentru . Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. NA~TERE '. dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala.cataracta. Allium cepa: alergie sezoni era. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. . Aconitum: anxietate acuta. tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului. sarcinii. . anxietate acuta. furunculi Hepar sulfur 15 CH.

~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH. .periodicitate cotidian a. dispozitie proasta). 'j I la extremitati.apasare In stomac dupa mese. . . . NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic. I. . .mucoaselor. . 5 granule zilnic. .Ignatia 15 CH (hiperexcitatie.prurit. .urticarie la soare si la efort.epuizare la caldura. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare. Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala. adica clorura de sodiu. . . sindrom premenstrual. . . schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale . . . ' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave.oboseala intelectuala cu dureri de cap.insolatie. spasme. la malul marii. Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema.herpes labial recidivant.convalescenta dupa maladii infectioase si slabire. .eczema uscata.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa. . bulimie. -as tm. ~ Prescriere medicala . care provoaca 0 permanenta glasului.starii generale. .entorse repetate. lacrimi.suparare din dragoste. de repetat dupa trei ore: .Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). acnee . -_~~rinta de sare.Nux vomic a 15 CH (manic. la s oare. timp de opt zile.agravare la zece seara. . depresie.diaree agravata de la pte. .rinita trenanta. . . Simptome caracteristice . . nevoia de consolare). s Origine Sarea de mare. Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. • Principalele lndicatii . I dregere a Principalele indlcatii .constipatie. .dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: .ob oseala legata de crestere.sindrom premenstrual.tulburari ale apetitului. Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . cr ize de tetanie)._ .entor se recidivante ale gleznelor. . Arnica 15 CH. . scaun uscat. ~ Dupa nastere . .320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului.senzatie de furnicaturi .pielii. ..-.Pulsatilla 15 CH (emotivitate.--:.mucozitati in gat. 1 doza imediat dupa.impres ie de epuizare la caldura . . )! Simptome caracteristice ~ .spasmofilie. de repetat dupa douasprezece ore.

Il-__.. iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:".''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli .( t.~iiiliiiiiiliil. __ " ''''''''''''...lll~U~1~' ..

Poate sa aiba u n comportament excesiv.dishidroza a mainilor si picioarelor. de repetat daca e necesar. careia ii plac dansul.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente. 1 tub. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. instabil. doza. Persoane sensibile Acest medicament este indicat. iar limba prezinta zone albicioase. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala.stare depre siva. . adolescenti si adultii tineri. . conflictele cu un parinte.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari). upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive.colita cron ica. deceptiile si ruptu rile sentimentale.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. imediat dupa micul dejun. cu intepeneala pe vreme urneda. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . temperamentul foarte emotiv. Principalele indicatii . l a cop ii. . deseori fi surate. este foarte sensibila la mediul afectiv. pre cum lacrimile. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. indeosebi in timpul adolescentei. canta de seori la un instrument. .prezente. gripele. fie dezgust si anorexie. artroza a genunchiului. ernotiva. plange mult. muzica. Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism. . Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. fie hiperactiv.coxartroza. poate lasa locul unei depresii profunde. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. 1 I' . fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie .urmari ale unui traumatism cr~nia n. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin. . izolata.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa. inchisa in cam era si in visele ei "romantice". . Sperioasa. de durere intensa. maladiile ORL febrile ale copilului. D ulcamara: agravare la umiditate. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral. . . de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice.diaree lichida. fie suparacios. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. obosind repede. mai ales.Sentimentul de tristete. disperare de propria stare. 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea.bronsita cronica. . . Arnica: traumatism. De cele mai multe or i brunets. inchisa in sine. cazul tipic fiind adolescenta. dimineata. maladiile infectioase.

. in 15 CH.nevr algie dentara: Staphysagria.durere ca un curent electric. . .durere spasmodica. Zincum' 9 CH. . NEVRALGIE®: .. nervoasa.iritabilitate in urma unei contrarietati. furie ameliorata de plimbare. 5 granule pe zi. lntre timp.nevralgie care se repeta zilnic.nevralgie coccigiana: Ruta.tuse laringeeana eu epuizare.nevralgie ovariana: Apis. in urma unei raceli: Aconitum. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor. . Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient. provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla. . . . Daca simptomul persista.nevralgie oculara: Prunus.agitatie. cu un sentiment de frustrare. . . tren): Chamomilla 15 CH. cosmaruri: Stramonium 15 CH.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala. coleric: Nux vomica 15 CH. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC. Se adauga un medicament ales in functie de localizare.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. Principalele indicatll .nevralgie anala: Aesculus. . NEKABDARE Picioare neastamparate. . granule din dou a in doua ore: . . culcare. . Temperament nerabdator. '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!.nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. 5 granule la culcare. de vexare: Staphysagria 15 CH.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH. 5 granule la .agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH. .teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH.durere insuportabila.durere ca 0 contuzie: Arnica. 5 gran ule de 2 ori pe zi. se iau 5 granule. leganari sau vibratii (mas ina.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. . consultati medicu !.324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 .durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. de repetat daca e necesar: . . nevoia de a Ie misca rara incetare.nevralgie testiculara: Clematis er ecta. la ora fixa: Ce dron. . . 1-2 ori pe zi. car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus.durere de crampe: Cuprum. . timp de opt zile.nevralgie faciala: Spigelia. I.durere brusca. .teama de negru.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia. obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis . . . . . .nevralgie crurala: Gnaphalium.

alese in functie de caracterele durerii. . Intre timp. din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore). in 15 CH. seiau mai intai unu-doua medicamente.In toate cazurile. 0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului.

Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv. . Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. . Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic. cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat .afta cu durere ca de aschie. a~al!z. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. toti polipii ginecologici.cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . Simptome caracteristice frig si . NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. cand endoscopia arata 0 leziune lineara. .326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic.uscaci une a mucoaselor si a pielii. ' . fisuri anale. NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de . papilom pe muc oasele genitale. de vezica sau digestivi. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . recto-colita cu sangerari. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. veruci galbene. ~ J . ulcer stomacal.somnolenta irezistibila. ' Simp tome car acteristice . Antimonium crudum: veruci. pierdere de memorie.taieturi sau fisuri. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. Arge ntum nitricum: recto-colita. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii.confuzie. agravate la la atingere.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. ulceratii sangerande cu contururi clare. . Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric. Nucsoara. de' ~el~ mai m~ l~e ori.d~r.dispozitie instabila.organele sa~ afectate si de l eziuni. aspect galben al pielii. I suturile Principalele indicatii .

de repetat. daca e necesar. . in urma luarii unui medicament. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. 5 gra nule. . . si somnolenta la inceputul sarcmn. .impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH. de doua ori pe zi. ... 5 granule pe zi.NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. . . 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta . dupa mese.impresia ca ai un no d in stomac.

devine din ce in ce mai hipers ensibil. furie. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. provoaca convulsii.co nstipatie cu nevoie falsa. foarte ocupata. casa si copiii.agravare dimineata la trezire. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. chiar un copil surmenat de scoala. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. . t I .dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor. iritabilsi coleric.indigestii. de cafea. . coma si moarte prin asfixie. Zaharu l pentru copii.prevenirea mahmurelii. . exact inainte dea suna ceasul. . ~ excesele de calmante sau de snmulente.s urmenajul si grijile profesionale. de alcoo!. Simp tome cara cteristice . abuz de laxative.aciditate.urmari ale meselor festive. tutunul. . cuprins de duren de stomac ~i de anxietate. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. f hemoroizi. . dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. de excitante). Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata.. principalul compus. . unele persoane par mai sensibile.mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. In schimb.somnolenta dupa mese. prieteni ~i activitati extrascolare.. Persoan e sensibile In practica. Nux vomica 9 CR. Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. nas infundat si frisoane. NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos.dureri de stomac la doua ore dupa mese. pe plan emotrv ~l functional. Ignatia: spasme. . indeosebi in anumite situatii. ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire. iar tulburarile digestive se agraveaza. Al?are in general ca un om de afaceri.dorinta de excitanti. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul. I tub.ameliorare printr-un scurt so mn. . Prescriptie medica/a .328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica. ). Stricnina. . la inceput cu stranuturi.hipersensibilitate la frig si la zgomot. hipersensibilitate la frig. hipersensibilitate nervoasa. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. . . . toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica. Principalele Indi catil .sindromuri gripale. I tub. -.0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. .inso mnia surmenatilor. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa.teren anxios. •J .rinita sau guturai.

acomodare. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . in permanenta. tea. 20 de picaturi de 2 ori pe zi. . t • r . . '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. }> Impre 9 CH. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat. Oehii trebuie. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara..incontinenta a seaunului. .. Aloe: incontinenta a seaunului. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. 5 granule la culcare. Sepia: impotents. Principalele indicatii . cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. r. 5 granule de 3 ori pe zi. it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. frigiditate. pe c ap sau in spatele ureehilor. se consulta medieu!. }> 5 granule pe zi.)I l Origine Meiul pasaresc. pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH. noap CH. }> Nas infundat. }> Nas infun CH.. caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. lene. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e. frigiditate . 5 granul e de 2 ori pe zi.oboseala intelectuala. 5 granule pe zi. aversiune fata de munca. supuranda. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. .peeingine.. peeingine.i mpotents. .PEZII ® Principalele indicatii . () 'J OfTALMIA ZA.DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!.eruptie eczernatoasa.globi oeulari durerosi si dificultati de. . ) Agnus ea stus. Daca simptomele persists. ONOSMODIUM .

..::.w..oIi..uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no ..r... u:....===========.....• iiiiiiiiiiiiiiii---...~ -...•••••• ••••• iiiiIiii .

_'_IUI . timp de 0 luna. daca persista un nodul dureros.. trei dimineata: Nux vomica..in amur g: Phosphorus. . migrena. Bryonia: constipatie prin atonie . Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor. .reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. ORHITA® Orice umflare. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica.cJ . 5 granule de 3 ori pe zi. .orele douazeci si unu: Chamomilla..dupa masa: Nux vomica. si Medorrhinum 15 CH. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album.dupa vindecare. sa se ia Bromum 9 CH.orele zece: Natrum muriaticum: . unei spaime. Simptome caracteristice . 5 granule. cinci dimineata: Thuya.daca testiculul este cald ~i dureros.este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: . culcare: Lachesis. si Mercurius solubilis 9 CH. . s tare de abrutizare. . in alternanta. In doze mici. inso mnie sau oboseala . Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH. 1 doza de la primele simptome. de repetat <lupa douasprezece ore.de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium.absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase. ORIGANUM Origine Miighiranul. . .coma. timp de opt zile.. .cJ Origine Macul. ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para". se constata un efec t hipnotic ~i anestezic. In doze mari.insomnie in urma unei emotii. Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate. dureroasa sau nu. .trezire: Lac hesis. ..332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 .constipatie prin atonie. ra de ora. Prtncipalele lndicatii . ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm. a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului. . de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum.in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH. Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii.obnubilare. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH. . 5 granule ora de ora. 1 doza pe siiptamana. 5 granule pe zi.. _""_~. Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. .orele unsprezece: Sulfur. la miezul noptii: Sambucus.

....timi!=~~~m."...__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE.:: ••• ..

de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore.. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei. fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare).Osteocynesine. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina.In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. . figureaza In cartile med icale vechi. examen radiologic (densitometrie II asa). . Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. . de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna. In practica. Platina) Numeroase medicamente. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. In ambele c azuri. incheietura mainii. pentru femeile rlurdulii. sau Calcarea carbonica 15 CH. s . cu tendinta la ingrasare. In ambele cazuri se adauga: . de 2 Ip'i pe an. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii. " Principalele indicatii . umar). 2 comprimate d imineata scara.. tratamentul trebuie facut cativa ani.Bioptimum complement mineral osos. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni. . 2 comprimate de rontait dimineata si seara. . Bineintcles. referitor la dorinta sexuala. -Vezi AR TROZA. .venirii osteoporozei. in special a colulu i femurului. fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. I' ntru persoane slabe.(Murex.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. ®~ Vezi MENOPAUZA.

. 1 doza de la primele simptome. 1 doza dupa » Si: .alcoolismul. . Timp de patruzeci si opt de ore. OTITA®~ Otita congestlva clasica .risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: .sedentarismul. Acest . . precum si prin examene ca densitometria osoasa. HC face urmatoarea ora. Osci/lococcinum.tabag ismuI. 0 Paratyphoidinum B 15 CH.RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. pana la consultarea potiune: . medicului. de re petat dupa se sau » s: opt ore.

3 granule de 3 ori pe zi. ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. _r J .336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. 5 granule. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. OTKAVIRE® . Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH.fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. . f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ . Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. In asteptarea demararii aeestuia. 5 granule de 3 ori pe zi. pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH. 5 granule din fiecare zilnic. in partea stanga. . Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache.pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE.Chamomilla 15 CH. urechea trebuie examinata de medic. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor). Consultati rapid medicul. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile. . Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor. condamnat. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. Actaea racemosa 9 H. ~ San . 0 doza de ore.intoxicatie rcpetat dupa patru .Ferrum phosphoricum 9 CH. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil.. . I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. de nevindecat: 15 CH. . '~:§\J. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice.}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune.durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH.Capsicum 5 CH. ~ . daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. 1 doza in a zecea zi a eiclului.ronice rezista la to ate an tibioticele. ina inte de menstre.. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. ~Si: . 5 g ranule de 2 ori pe zi. Unele otoree . Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. Rezultatele sunt in general excelente. 5 granule dimi neata si seara.. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an..:) . timp de d oua-trei luni. 5 granule dimineata ~i seara. din ora in ora. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore. crede ca e otravit. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH.

din a zecea zi a cic lului. 1 doza in ziua a douasprezecea. 5 granule de 2 ori pe zi. Folliculinum 12 CH. 1 doza in a unsprezecea zi.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. . Folliculinum 15 CH. . ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. 1 doza in a zecea z i.

Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH. . de 2-3 ori pe an. Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia). Nitricum acidum: fisuri anale.fistule anale. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. Principalele indicatii . metal din mina de platina. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. .hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. . trei zil e la rand. Aesculus ·ompus sau Avenoc. Principalele indicatii .caracter orgolios. 1 doza. Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. . in cura de 0 luna.. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH.cosmaruri inspaimantatoare. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat .338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. 1 doza pe saptamana. Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH. <-- . PALLADIUM Origine Paladiul. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. timp de 0 luna.durere acu ta a ovarului drept.

transpiratii. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. cu palpitatii.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. de repetat dupa zcce minute.dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH.dupa masa: Lycopodium 9 CH. Daca crizele sunt prea frecvente. criza de pa nica po ate sa apara brusc. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. In schimb.hirurgicale.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. timp de zece zile. . Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. . trebui e consultat medicul. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. congest ie a fetei si sentimentul de spaima. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. pe neasteptate. de panica.dupa sport: Arnica 15 CH. 5 granule. de trac.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. 1 doza dimineata si seara. PANICA. . se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii. In afara unei interventii . sau examenului. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. in afa ra tratamentului specific. 5 granule de 2 ori pe zi. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH. . PANARITIU ® sa cu . Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: . In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). evoca mai intai Gelsemium 15 CH. timp de 0 luna. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei.

sa se faca bai d e trei ori pe zi. trebuie consultat m edicul. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. alternanta. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. si Nitricum acidum 9 CH. trebuie: . t imp de trei luni. umflaturi. 1 doza. De la primele simptome. 1-2 ori pe zi . inrosiri. 1 doza pe saptamana. dureri. de trei ori. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule. caci pot degenera in cancer. diluat pe jumatate apa. col uterin). tusea e calmata de 0 tigara. din ora in ora. . se ia Ignatia 15 CH. In caz de simptom p aradoxal. Dupa patruzeci ~i opt de ore. 5 granule.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. de repetat la fiecare douasprezece ore.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. Trebuie deci .f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . si nu -. iti vine somnul band cafea. este dureros in .Hepar sulfur 15 CH. in Dakin. Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH. daca panaritiul s-a dezumflat. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa.

timp de opt zile. se ia: Apis 15 CH. . in cura de doua lu . 3 granule pe zi. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala. de arsura uu de rece).342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). torticolis cu dure ri iradiante spre brate. 5 granule din dou a in doua ore. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. In cazurile vechi. Parazitii trebuie sii fie depistati. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. timp de 0 luna. cu diaree. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. trebuie consultat medicul. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. . locvacitate. 1 doza de 2 ori pe luna. timp de douii zile. Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. adica faciliteazii cretia urinarii. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. 5 granule dimineata si seara. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. insotita de diare e. Intre timp. Dacii tulburarile persista. Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. de parcii ar fi trasi pre spate. pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH.nevralgii cervicale. Principalele Indi catii Colita cronica.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. PARAZIT~ ' . Prlncipalele indicatii . in urma unei salmoneloze sau nu. Lachnantes: torticolis. Trebuie consultat de urgenta medicul.

. ':).ni.' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ .. 5 granule § UC doua ori pe zi. 5 granule zilnic.. Principaleie indicatii Colici nefri tice. de 3 ori pe an. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor. rigiditate. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi. si Manganum 9 CH. PARKINSON '1. Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH. . Origine Planta originara din America de Sud.

timp de doua lu ni. 5 granule pe zi. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. manifestandu -se prin cruste cu puroi.coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR. fie de stafilococi. de repetat la fiecare trei o re. PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR.caderea parului: vezi ALOPEC1E. care invadeaza uneori gradinitele. 1 doza pe saptamana. 5 granule. . 5 granule din fiecare dimineata si seara. este uneori greu sa te debarasezi .344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. timp de patru-cinci zile. i n general.par uscat: Thuya 15 CR. 1 doza pe saptamiina. . de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. pe liinga recornandarile de igiena. Recidiva pecinginei. . de 3-4 ori. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. . . Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. necesita un tratament de teren.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. 5 granule pe zi. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. 5 granule din ora in ora. . in general la nivelul pielii. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. PAoUCUI De paduchi.par gras: Phosphoricum acidum 9CR. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren. Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor. 5 granule timp de 0 luna. In afara dezinfectarii l eziunilor. Daca simptomele persista. administrate dimineata si seara. Vezi ORE10N. 5 granule din fie care dimineata si seara. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. trebuie consultat medicul. . in pofida tratamentelor locale. de repe tat in caz de recidiva. PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. tratamentele de fond fiind. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR.

oboseala si febra trenanta. infectii pe rsistente. .PENICILLINUM: Origine Penicilina. Principalele indlcatil .convalescente trenante.

PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. 5 granule.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. blanda si progresiva. ® Pantecele e foarte dureros. 5 granule de 3 ori pe zi. riguros in munca. Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita. Local. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR. si Nitricum acidum 9 CR. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. I doza de 2 ori pe saptamana.. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . este uneo ri de lung a durata si. la fiecare ora. se pun comprese imbibate cu Calendula TM. timp de zece-cincisprezece zile. PASH (periartrita scapulohumerala). Se ia sistematic Fe . . umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare. 5 granule.Arsenicum albm: extrem de meticulos. Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. tare la pipait. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei.Lycopodium: ordo nat. 5 granule de 2 ori p e zi. . r"". in alternanta.. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. pacientul trebuie sa fie rabdator. exista rise de flebita. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. ".

rrum metallicum 9 CR. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. . PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. constituie deci 0 urge nta medicala. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. cand risca sa agraveze cazul. 5 granule dimineata si seara. tuse spasmodica. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. tuse spasmodica. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. uneori cu voma. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat. In caz de tuse co nvulsiva. Dupa tratament. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe.

Simptome caracteristice .pete albe pe unghii. Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor. PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii. .pregatirea pentru operatii. Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. Silicea: tulburari ale mineral izarii. Simptome caracteristice .dureri de-a lungul oaselor. . . . .senzatia de inflamare a laringelui.eruptii de vezicu le urmate de cruste. . Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca. Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile. Principalele indicatii . . Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.acetone mie. pete albe pe unghii. Principalele indicatii .sangerarea nasului. . . . Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.senzatie de greutate pe cap.tendinta hemoragica.pneumonie.urina laptoasa. . . pe podul palmelor si picioare. .dispozitie instabila.ameteli la batrani. . . . .fisuri.raguseala.hipersensibilitate senzoriala. Principalele indlcatii .hiperse nsibilitate senzoriala.gastro-enterita. . in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa. .tendinta excesiva spre oboseala.hepatita virala. . Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri.ameliorare la cald.348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice . . Cocculus: rau de masina. la stu denti.eczema celor care lucreaza in contact cu benzina. care reapar in fieca re iama. cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. .senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa.oboseala nervoasa din cauza excesului de munca. in special a ficatului.agra vare la frig. . .greata cu sudore rece si v oma.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. pielea pare murdara.tulburari ale mineraliza rii. .dureri de crestere. .rau de masina ameliorat la cald si mancand.dorinta de alimente reci.foame noaptea. .simptomele sunt agravate de frig.arsuri intre um eri.fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare). pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide). . . .

ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH. caci are tendinta sa se cocoseze. daca sunt durabile. zvelt. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. vulnerabil. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. mirosuri puternice. . daca ambianta e buna. si de 0 senzatie de gol In stomac. veruci: An timonium crudum 9 CH. In schimb. ~ in echilibru Subtire. cu intarire dureroasa.anghina. v eruci. traumatism.ingrosarea pielii. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza. entuziast.durerea iradiaza spre ureche. care e usor de recunoscut dupa caract erul sau. Folliculinum: in sindromurile premens truale. sani durerosi ~i chistici. trebuie consultat medicul. Se consuma repede. situ atiile de stres.sindrom pr emenstrual. constitutia 11face sa oboseasca usor.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise.faringe inflamat. guta: Ledum palustre 9 CH. iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. . frig. uman sau atmosferic. ' Obosind repede. rezultatele sa le scolare sunt neregulate. Princip alele indicatii Dureri de gat.dureri de sani inainte d e menstre. eel put in foarte impresionabil. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. solutie pentru bai de gura si gargare. se simte in plina forma. dad nu "inflamabil". cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. vulnerabilitatea sa s e accentueaza. perturbarile mediului inconjurator. dar si in cap.talpa picioarelor dureroasa. Instabil. Se plange de d ureri. . ~ in dezechilibru Se simte epuizat. . avid de oxigen s i se "aprinde" repede. el este ca fosforul. In special intre ornoplati. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. De aceea. Principalele indicatli . in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. Emotiv. . toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. action eaza puternic asupra individului sensibil. Origine Specialitate homeopatica. el e trist si descurajat. antipatie si mai presus de orice la furtuna. ' Intre timp. . epuizat fizic si nervos. afte. PHYTOLACCA Origine Carmazul. i se mai spune si fosforic. E longilin. in schimb. . se iau 5 granule de 2 ori pe zi. tulburari statice. timp de opt zile: .dureri acute. trebuie sa-si supravegheze spatele. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. 6CJ 6CJ Simptome caracteristice .dureri reumatismale.

5 granule de 3 ori pe zi. ca . Principalele indicatii . I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla.spasmofilie. care impi edica somnul. . trebuie consultat dentistul. Daca tulbur arile persista. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: .edem al pleoapelor dimineata. .arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH. PLANTAGO Origine Patlagina. dispretuitor.pipi in pat cu urina abundenta. PLEOAP. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie. .re nuntare la fumat.senicum album 9 CH. PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme.A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat.pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH. t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. PLATINA Origine Platina. . Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate. .spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. .inflamatia marginii pleoapei. mici furuncule conductei urechii.sindrom premenstrual.plans inconsolabil: Natru m muriaticum.plans altern and cu ras. la cea mai mica emotie: Ignatia.veruci multiple ale talpii picio rului. . . . DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice . . Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si. ameliorat la apa rece: Apis 15 CH.352 JACQUES BOULET picioarele: .plans din nimic. crampe. .erectii nocturne dureroase.pleoape cazande: Causticum 15 CH. Principalele indicatii .inflamatie calmata la caldura: A. ca orice simptom. .constipatie spasmodica. . . \ 353 . . .constipatie in c alatorie. cautarea consolarii: Pulsatilla. PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric. I doza pe saptama na.spasme. 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa.comportament orgolios. .edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. ale Principalele indlcatil .eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH. . timp de opt zile: . si se ia Mercurius solubilis 9 CH.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin.

Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii. . POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~... De avut in casa Podoph yllum 9 CH. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se . balonari.:o: -1: ® ~n f~''.:. lara febra.••••. 0 febra ridicata 'care apare brusc. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata.unele nevralgii. PLUMBUM Origine Plumbul.:.diaree brusca la copil si la adult. Principalele indicatii . . dupa ce s-au consumat fructe.diareea turistilor sau cea care apare vara. de 3 ori pe zi. in alternanta.~~ F·'_ . Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. Comparatii ~i asocieri China: diaree.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros. . 5 granule. cu scaun in forma de jet si crampe. .~ !It.• -. lara ve ma.. Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei.-:.0 . 1 tub. ~~~ •• ~-. daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie. . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare.'" Principalele indicatii .354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. ~·••• ~.7 -_ ® : •.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. _ •• /.

timp de opt zile.balonar i importante.diaree apoasa. Pana la consultarea medicului. Daca t ulburarile persista. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. . Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata. dificultati hepatice. timp de opt zile. Daca urina e sterila. . POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. se ia Nitricum acidum 9 CH. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH.limba incarcata. se ia: . 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. trebuie consultat medicul si mers la analize. eu nevoie'urgenta. 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. In completarea tratamentului. Intre timp. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . de 2 ori pe an. timp d e zece zile. . 5 granule de i ori pe zi. ca 0 completare a 'tratamentului.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. 5 granule zilnic. . Trebui~ cons~ltat imediat medicul.mnele caracteristice. de repetat daca e necesar. abundenta. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare.

Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. . -. Principalele indicatii Alergii respira torii. Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. apoi oprite odata cu disparitia . POSOLOGIE ~ . aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. mai ales la falanga a doua. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . medicii folosesc trei paliere de dilutie: . Dilutia In practica.! ~ . inghitite sau ti nute . . medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. antiinflamatoare etc.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen.peniciline. dintre care .dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. din ora in ora in cazul unei febre acute. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice.• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. in cazul unei nevralgii. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. In practica. . In sfarsit.una dintre cele mai importante . POPULUS CANDICANS Origine Plopul. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. de cateva ori pe saptamana. medicamentul de sensibilitat e. Principalele indicatii Herpes labial. Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate. adic a simptomele lezionale. In cazul unei patologii cronice.dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit. Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e .putin timp in gura. in homeopatie. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. In cazul unei patolog ii acute. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna. de 3-4 ori pe zi. .dilutiil e mici (6 DH. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului.sensibilitatea pacientului. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice.este deseori neglijat.

in general. trebuie consultat medicul. 111 vederea unor analiz e. 5 granule pe zi. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza.pentru facilitarea intarcatului. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat. praf ~i acanem. ® J1 PROGESTERONUM Origine . PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••. PRAF Praful est: un alerg. trebuie consultat medicul in vederea analizelor.cJ .Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. in general in 15 CH. Se r. . La aceasta varsta.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. Principalele indicatii . si tratamentul de ter .mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic. pulmona re sau cutanate.ec~m anda desensibilizari. ~ce. timp de sase luni. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. 5 granule.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. 1 doza pe saptamana. riscul e mai mic. . se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea.e~ ~re~~ent. PROSTATA. POUMON HISTAMINE . care asociaza.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai. 5 CR. ORL. PRO LACTIM Origine Prolactina. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. _ 1111. luat in seama de testele de alergic. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. .Progesteronul. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. Principalele Indicatii VeziRORMON . din doua in doua ore. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate.

.en va fi preponderent. ® J1 Prostatitele acute. de 2-3 ori pe an. In plan simptomatic. arteriosclero za. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. cu febra ridicata si dureri. in ciuda eficacitatii acestui tratament. Totusi. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. 15 picaturi de 3 ori pe zi. modificari ale 'tlracterului. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. n cura de doua luni. PROSTATITA. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus. reumatism.

psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH. . orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice. uneori la coaste sau la genunchi. URTIC ARIE. 5 g ranule pe zi. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe.buie sa se fad un examen local. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s .360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. Principalele indlcatli glaucom.j la ra nd.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. 1 doza trei zile la rand si. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale.la dezbracat: Rumex 9 CH. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH. . si Sepia compus. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. 1 doza trei I/. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. In afara tratamentului cu vermifug. din doua In doua ore. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. Pe de alta parte. II . ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. cu placi rnsii si scuamoas e. In de mareemotivitate. 1 doza trei zile la rand. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. si Sepia 15 CH. timp de 0 luna. ducand la apasare respiratorie. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. .zona oftalmica. Dureri oculare ca 0 explozie. In alternanta. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. 5 granule eara. Atentie. pe toata durata crizei. Mai tarziu. 5 I ranule de 2 ori pe zi. Simptome caracteristice . se adauga Ambra grisea 15 CH. inainte de consul tarea medicului.dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. Se ia timp de opt zile. de 3 ori pe zi: . 1 doza unica. in general lara mancarimi. Dad nu cedeaza rapid. 3 nplicatii pe zi. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. de abrutizare. trebuie consultat medicul. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese. 5 granule de 2 ori pe zi. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. timp de 8 zile. datorata tracului. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. III sfarsit. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. 5 granule.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

Pesimist. . se teme de iarna si de curentul de aer.alergiile. ~ Stare generals: convalescents trenanta. 1111 .eruptii care reapar in fiecar e iarna.recidiva in fiecare iarna sau primavara. s e simte incurabil si foarte deprimat. ~ Pie le: . . el e totdeauna excesiv de acoperit. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. localizarea si caracterullor evolutiv. Slab. . Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en.secretii fetide.coriza spasmodica. ca in cazul tuturor marilor medicamente. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele. Origine Medicament bioterapic. tulburarile lui (astm. palid. . . dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . .frigul. -astm. . slab ire. Simp tome caracteristice . li psa de reactie la tratament. ~ Mucoase: .ameliorare la cald.perturbari ale starii generale . fie unsuroasa si pare nesanatoasa. in mod extraordinar.foame viol enta in timpul migrenei si noaptea.362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care. disperat din cauza starii sale de sanatate. de 0 prudenta aproape fobica.maladii dermatologice cronice. starile de supraincarcare alimentara.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. in plina forma. cand se simte. . Arsenicum album: alergie. epuizat. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. oboseala. in specialla acarieni. .prurit intens. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: . piele a lui e fie foarte uscata.depresii. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul.micoze recidivante. ~ foame viol enta. fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie. » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. pe un teren ereditar.alergii respiratorii. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare. . Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: . » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura.agravare la frig. se pot distin ge cateva aspecte originale. migrene cronice.

. insotite de dureri de cap. care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. absenta setei. tulburar i de somn. varice.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. 5 granule.. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. intoleranta la materiile grase. ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. bronsite cu mucozitati galbui. sentiment de abandonare. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. uscata noaptea. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare.oasele si articulatiile: dureri de crestere.. dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare. ~ Prescriptie medicald: adormire grea. . PUBERTATE •. congestie.dezvoltarea organelor genitale. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii. . aparitia menstruati ei.. degeraturi. . Intre timp. . sindrom premenstrual..cresterea In greutate. o . acnee. Origine Frasinul. inchisa. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. in alternanta. . PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul. Principalele indicatii rino-faringita. sindrom depresiv. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. tuse grasa ziua. . PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. limba incarcata si const ipatie (6 DR. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. menstre intarziate sau putin abund ente..364 . Simptome caracteristice dispozitie variabila. din ora in ora.pielea: pilozitate..

Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. 1 tub. De avut in casa Pulsatilla 9 CH. premenstrual. Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. sindrom .

ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. antrax. Caldura sau frigul excesive. .. prietenie sau simpatie .' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde.foarte prezent" acasa. dintr-un am estec de came si placenta umaria.366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai. In sfarsit. . devine taciturna si depresiva. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. care provoaca o scurgere trenanta. Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). in special rinofaringita copilului . Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. emotiva. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. sa-~i suga degetul. emoti v.t._~ ~ . Iar copilul.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl. Totul se rezolva cu dovezi de afectiune.febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. Copilul poate chiar sa regreseze. care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. furuncule. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . sexualitat ea) .lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. Pudica. sa faca din nou pipi in pat.. avand pielea cu vinisoare aparente. toate situatiile care perturbs temperamentul timid. toate infectiile acute sau cronice.· """"'Hjll""".Illll. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. daca e timid in exterio r. durdulii si ti mide. Timida.abcese. neiritanta a mucoaselor. . Prtncipalele indicat li . Tulburarile de so mn sunt constante. el poate sa fie . examenele. vocea ei e blanda si mangaietoare. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. Plange din nimic ~i e repede consolata. noutatea. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. roseste cu usurinta.

In cure de trei luni. RADIUM Origine Bromura de radiu. RAHITISM@> 1:. Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH.eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter.radiodermite.. plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula. de 2 ori pe an. @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . Princip alele indlcatii . Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. Pe to ate ranile mici. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase. pe toata durata tratamentului. RAPHANUS . cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra. .durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. . medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi.reumatism agr avat la inceputul miscarii.. { . Principalele indlcatii . RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic.. Principalele indlcatli Balonari. .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA. Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. prin aplicare locala du pa fiecare sedinta.dureri intercostale.. 1 doza pe saptamana. se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. •~. .r:. Se poate adauga Si licea 15 CH. . oprirea tranzitului du pa anestezie. taieturi. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii.se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus. In unele tari.

RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca. . ~. ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. l' . 5 granule ora de ora. ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. 5 granule ora de ora de 3 ori. ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. 1 doza dimineata si seara. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. in perioada temperaturilor foarte scazute. RACEALA. ~ Sau: ' Homeovox. El apare mai des la frig si in special la femei. . inf ectie ORL. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. Medicul trebuie c onsultat dad: . 5 granule ora de ora de 3 ori.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. 5 granule ora de ora de 3 ori. 1 doza de la primele simptome. 2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). ACONITUM Laringita acuta cu febra. voce ragusita.episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore.impotents masculina. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. vocea e bitonala. un tratament d e fond . de 2 -3 ori pe zi. ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH. Principalele indicatii . . In asociere. 5 granuleora de ora de 3 ori. RAGU~EALA. in alteman ta.. .indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. dar foarte scurta. In plus.raguseala e cronica. . ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. in 9 CH. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. gatul e rosu intens.

~ ARNICA 9 CH. ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. 9 CH. 5 granule. ai cant at sau ai strigat. preventiv. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. 5 granule. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. ~ IGNATIA 15 CH. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. RA GU$EALA. a dificultatilor de a te pune In miscare. i n varstii de 60 de ani. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH. a doua zi. nevoie de a-ti drege glasul.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. In a zecea zi a ciclului. FOLLICULINUM Umflarea sanilor. de 2 on pe zi. Aceste doua medica mente se iau impreuna. RA GU$EALA. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. trebuie mers repede la medic.m earga". I . ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. 5 granule seara. " . 0 data sau de doua ori. imposibilitate de a ridica vocea. Ane-Laure. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. 5 granule seara. tulburarile digestive su nt constante. 5 granule. ~ Experienta mea: . in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. cand e yorba de un copil mic.. ~ Exper ienta mea: . In toate cazurile.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. to ate situatiile paralizeaza. inainte de cele doua mese. Paulette. . . Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. canta intr-un cor si are vocea "sparta". nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. RAGU$EALA. . inclusiv coardele vocale. timp de trei zile inainte de menstre. in varstii de 28 de ani . ~ MANGANUM 9 CH. dimineata. de fiecare data .: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. . ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta.

tearna)? Ce trebuie facut ~ . Se ia preventiv Cocculine. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH. .374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. in alternanta. tul burari digestive (indi~estii. daca domina ametelile. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. in afara calatoriilor. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: . in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa. 2 comprimate. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. 1 doza. 5 granule ina inte de mese.Cocculus 9 CH. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule sau 2 comprimate. de 3 ori preventiv. Se impune consultarea den tistului. evoca un teren alergic. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule inainte de mese. agravare la tangaj: Borax 9 CH. si necesita un tratament local prescris de medic.A ·4. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei . . in descrierea lui. migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. fondatorul homeopatiei. 5 granule in caz de teren hepatic. crize de ficat.Gelsemium 15 CH. RAUDEMARE ore. si .Nux vomica 5 CH. . In moment Mercurius corrosivus 9 CH. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). 5 granule din doua in doua ore. Hahnem ann. Vezi TEREN. 20 de picaturi inainte de mese. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. Lycopodium (hepatic). daca respectiva calatorie provoac a agitatie. . se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. se ia 0 doza de: . Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale. daca dom ina paloarea si indispozitia. timp de 0 luna.Borax 15 CH. .agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH.Ignatia 15 CH. Sepia (in momentul menstrelor). ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. crede ca raia era de vina pentru un teren care. .' ® . ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. sarcopt.Tabacum 9 CH. de repetat in fiecare saptamana. ora de ora c u 5 granule de: . MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC .Lycopodium 9 CH.

1 doza in fiecare seara. .1M • ':tin .Phosphorus 15 CH. ..

precum Thuy a. fond. KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee. 5 granule in fiecare dimineata.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. 5 granule dimineata si seara. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat.reumatism sau artroza.a starilor generale si a terenului. edem si agravare noaptea. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente .376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte. precum si durata tratamentului. crizele sunt marca te de inflamatii acute.reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: . Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere .reeducare dupa fractura.durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. 5 granule pe zi.in afara unor cazuri accidentale . Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. . luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. In momentul criz elor. de exemplu. Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor. Caracterul cronic sau . Acest caracter acut si brutal al puseelor. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. . entorsa. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. tratament trebuie urmat timp de cativa ani. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum.Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. .

Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. daca acestea persista. deformari. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH. prin efort. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. care asociaza artrita acuta si leziunile . imobilitate. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. chiar dad "demararea" mati nala e dificila. . acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. noaptea. ~ Artroza cronlca Dureri articulare. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. . esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie. Durerile sunt agravate prin apasa re. . 0 d ata sau de doua ori pe zi. trebuie consultat medicul.daca durerile sunt ameliorate prin repaus.repetitiv al durerilor.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH. 5 granule. agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. neputinta functionala. si se amelioreaza in repaus. ~ Durerile artrozice in general . 5 granule. 0 data sau de doua ori pe zi.

5 granule la culcare. 0 arsura a feselor.o rhite. -varicela. . RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. .378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. 1 tub. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie.opreste lactatia. cQ cQ Principalele indicatii . este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. RICINUS Origine Ricinul. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. . si Rhus toxicodendron 9 CH. in cura de 0 luna. RHEUM Origine Reventul. 5 granule dimineata si seara. 5 granule de 4 ori pe zi. . RHODODENDRON Origine Rododendronul. 5 granule la trezir e.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. si Sulfur iodatum 9 CH.zona zoster. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici. Ruta graveolens: senzatie de lovitura.favorizeaza sec retia laptelui. pe toata durata evolutiei maladiei. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. -herpes. .reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. penicilina si c ortizon. Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . deseori agravata de timpu l umed. pr ovocand . Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict.senzatie de rigiditate articulara. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. agravata umiditate eu dificultati dimineata .

placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite. . rino-faringitele se repeta. laringite). RINO-FARINGITA CU REPETITIE . .Simptomele caracteristice .eruptii de mici vezieule. . bronsite. putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite. In primii ani de viata ai copilului.uscaciune a mucoaselo r. continand un liehid limpede. dand 0 impresie de piele de leopard.

trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil.eczeme. . mucoasa. Probleme dermatolo gice . Daca tulburarile persista. si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. coji de lapte . doze saptarnanale) timp de doua-trei luni.trateaza Schematic. Tratam entele cu antibiotice. sursa de suprainfectii microbiene frecvente. episoade infectioase.sc construirea imunitatii copilului. ~ Copilul e bolnav frecvent.ma. Lycopodium. Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). stres. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. Copilul se arata foarte sensibilia umiditate. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re. dureri.sc:ie in 15 CJ:I. 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. dirnpotriva. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. ROBINIA eta Origine Salcarnul. desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. lipicioasa.za 0 data pana la patru ori pe luni. trebuie consultat medicu!. se prezinta trei tipuri d e situatii: . de e~~mp. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. 1 do. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. groasa. . terenul.deseori ca. "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. timp de 0 lu na. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. departe de a rezolva pro?l e. timp de trei pana la sase IU111. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a .copilului ca sa evite complicatii si recidive. Thuya. Frecventa episoadelor. E vorba in gene ral de un copil tonic. Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute.380 Te~menul. pa~e . 4C:a . Recurgerea prea sistematica la antibiotice. Sulfur. pentru a pune in repaus articulatia. Rolul homeopatiei este deci dublu: . Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG). Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). iar episoadele infectioase apar brusc. mten~ltatea l or (febra.

Sulfur iodatum. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. 5 granule. in alternants. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. . Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. Rinitele. fara oprire ' episoadele se inlantute . s inuzita. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl. din ora in ora. hipersensibili. otita seroasa. care obosesc r~p~de. Natrum. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat. muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Tuberculinum.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux.

Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. luxatie. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. prurit cand te dezbraci. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. . Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului. . tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH. dificultati de acomodare.. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' . Sulfur: diaree la trezire. RUMEX Origine Stevia de gradina.chist al incheieturii mainii.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer.senzatia de lovitura. La sfarsitul maladiei. durere a coccisului. Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. Simptome caracteristice .® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii.lumbago. timp de cincisprezece zile .•.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece.. . reeducare ortoptica. RUJEOLA. provocand tuse. pentru confirmarea diagnosticului. De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. 5 granule. eta !ita . timp de cinci sprezece zile. Princlpalele indicatii . ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. . 1 tub.oboseala ocular a. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara. de rigiditate. ora de ora. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola.entorsa. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer. . in alternanta. pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca. diaree la trezire. oftalmia zapezii).

Simptome caracteristice . . Principa lele indicatii Boala fanului.~.ameliorare la caldura. cu zbarnaieli in urechi. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier. sabina. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. . . SALIVATIE :. trebuie consultat medicul. Principalele indicatii . trebuie consultat medicul.. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\. SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina.. .Allium sativum 6 DH.absenta salivarii.Arnica 6 DH.stranut cu senzatia de blocare a nasului. .menstre dureroase si hemoragice.salivare acida: Borax 9 CH. gura uscata: Belladonna 9 CH. . precum Sabal serrulata campus. Daca durerile persista.~' . 5 granule de 3 ori pe zi. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile.Histam inum 6 DR. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse. (regiunea) Origine Popazul.: .mancarimi in cerul guri i. ' --.. Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei. Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. 5 granule de 3 ori pe zi.veruci in regiunea genitals. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi. Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura. Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. . -"" . din preparatul urmator: . origmar din America Centrala.. .. Daca s imptomele persista. Se vor mai lua si Ruta 9 CH.

.

0 actiune asupra Simptome caracteristice . bufee vasomotrice. salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . Principalele indicatii Astm. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. .386 JACQUES BOULET salivare groasa. Principalele indlcatii .boa la fanului.. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu.periodicitatea tulbur arilor . vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. . salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH. cu senzatia de apasar e. 1 doza saptamanal. Sanguinaria Canadensis. timp de trei luni. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. bufee de caldu ra. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. . . .nas inf undat. Simptome caracteristi ce . . SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul.congestii.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice. se ia Parathyphoidinum B 15 CH. Sulfur: migrene periodice. Principalele indicatii -mlgrene.senzatia de nas complet infundat. bronsita. Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta. Principalele lndicatii Polipoze naza le. . Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. . . SANICULA Origine Sanicioara.laringi ta acuta nocturna Ia copii.diaree.transpiratie nocturna brusca si abundenta.diaree si balonari. Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. . .astm cu apasare brusca in timpul noptii. Daca durerile abdominale si diareele persista.bufee de caldura la menopauza. timp de 0 luna.tuse brusca lari ngeeana.

De asemenea. sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. vitamina B6 in special. dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. alaptat. De aceea. Schematic. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate. neplacute (gretur i. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . Dar. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare.' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. precum Bioptimum grossesse. vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. . piciituri. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. vase care se sparg. De fiecare data. Aceasta prima consultare este foarte importanta . in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare .va ajuta la depasirea ei tara probleme. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. voma. In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. dureri articulare. bronsi ta.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari . homeopatia. cisti ta). femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. SAPONAKIA Origine Sapunarita. De fiecare data. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede). oboseala.Natrum muriaticu m sau Ignatia . 15 picaturi de 2 ori pe z i. precum Sepia campus.. indeosebi: Sepia.tante .. evitarea obturarilor si crapaturilor. hemoroizi. In timpul alaptarii. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. traumatisme fizice . Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. Comparatii ~i asocieri Berberis. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. 1-2 doze pe saptamana). Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. fier. tau Calcarea campus.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. iar un tratament homeopatic . tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor. tara dramatizare si tar a tranchilizante. De fapt.eme cu venele. daca analiza urinei sistematic .. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui.. 'SAKCINA. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. Principalele indicatii Astm. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele.indica prezenta unui ger mene patogen. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. In toate stadiile sarcinei.Se. indispozitii. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite.

_ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. sa se produca. 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. 5 granule la trezir e. Principalele indicatii Litiaze renale (calculi).indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. hipersensibila.ompus. mai ales dimineata. de cele mai multe ori.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu.dorinta de a dormi in permane nta. iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. Indlspozitli . 5 granule. 5 granule la trezire. SARSAPARILLA Origine Salcea. precu m si al femeii. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus. cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. se ia. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate.Picioare grele si dureroase. . si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina. si China 9 CH. ~s: Sepia 9 CH. Probleme de circulatie . imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. . 5 granule din fiecare dirnineata si seara. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. 5 granule la fiecare jumatate de ora. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. 5 granule dimine ata si seara. vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. 5 granule in fiecare dimin eata.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE.Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. nastere prematura). he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. si Sepia . 15 picaturi. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. 15 picaturi de 3 ori pe zi. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH. . _ traumatism al sanilor. 5 granule. .daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH. daca sunteti anxioasa enervata. 1-2 ori pe zi. Comparatli ~i a socieri Berberis. se adauga: Arn ica 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. inainte de mese. _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. in alternanta. la fie c are zece minute. SAN . in sfarsit. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. .

pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. . Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului.5 granule. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei.

5 granule la fiecare ora. trebuie sa se dea sistematic vermifug. 5 granule. supuratii.. 1 doza pe saptamana. timp de zece zile . Asta se datoreaza constitutiei lor. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. in cura de doua runi.••••. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna.! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH.':'l':'M. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. Se vor lua timp de doua zile. in alternanta. SC~NET l -. trece de la ras la plans. : ~'. din doua in doua ore. SCHIMBATOR . Calcarea phospho rica. tulburari de menstruatie. . 1-2 o ri pe zi. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune.. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala . Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. pierder i. 5 granule din fie care la culcare. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. La copil. si Sulfur iodatum 9 CH. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. expectoratii. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense .!.~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH. de 2-3 ori pe an. 5 granule. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. 5 gra nule de 3 ori pe zi.'I ''''''-'-. Deseori. 5 granule la fiecare doua ore. 5 granule pe zi. ! . se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH.

SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l. utilizat la 0 diluatie mare. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri . .de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. Tot asa durerile de cap. in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc.aza scurgerea. Un m edicament homeopatic.lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. Lachesis.

. SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. Principalele indicatii . astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului. 5 granule de 2 ori pe zi. . . Thallium aceticum : caderea parului. comprimate sau supozitoare.contractii dureroase ale uterului.acnee seboreica: Selenium 9 CR. -acnee. . . .sindromullui Raynaud.ca derea parului. convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. 5 granule pe zi . Origine Seleniul. .arterite ale membrelor inferioare.cefalee.mens tre hemoragice dureroase.oboseala fizica si intelectuala.colici dupa nastere. granule. 5 granule dimineata. . SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. Cuprum: crampele arteritelor. Si mp tome caracteristice . Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie. . degeraturi. Principalele indicatii . SENEGA Origine Amareala (de Virginia).eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora.crampe in pulpa piciorului.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: . Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila. Comparatil ~i asocieri China: oboseala.dureri febrile ale extrem itatilor. . Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute. ~i Natrum muriaticum 9 CR. SENNA eta eta Origine Siminichia.

Arsenicum album. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. in sfarsit. nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. sa s e foloseasca dilutii medii. . 0 stare de epuizare profunda. Sensibilitatea este mai puternica si este. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. de exemplu.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului.suparare: Natrum muriaticum. este deci preferabil. s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . Acest aspect al homeopatiei este foarte important. carbonicum. in cazul in care exista indoieli. . deci. Phosphorus. Graphites. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. ci stimul eaza reactia organismului. . SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . Pentru a evita ris curile de agravare. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. . Psorinum. deci. Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. in afara unei afectiuni acute.gelozie: Laches is.angoasa: Arsenicum album. prin definitie. cu tulburari card io-vasculare. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. . . simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. In plus. Sensibilitatea la frig. . necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie.parasite: Pulsatilla.excitatie: Ignatia. Silicea. in practica. Medicamentul hom eopatic.jignire: Staphysagria.manic: Chamomilla. a tratamentului sau de fond. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. uneori aceleasi antecedente. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat. De exemplu. Natrum muriatic um. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. oboseala musculara. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice. Sa luam de exemplu Arnica.

dupa intensitate. de gol. fulguranta. ca un cui. acesta este dat in 9 CH. de 2-5 ori pe zi. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. senzatie de apasare . si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya.SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului. . rnteparoare. 5 granu le.. ca 0 teapa. lata principalele senzatii (in general. de contractie.. dur ere febrila.

. . .micoze vaginale. Agaricus. devotata familiei si muncii sale. '. . raporturile sexuale pot sa fie dureroase. III enzi me.electricitate: Hypericum. . eczema. probleme cu parintii sau copiii. -mlgrene. apasare in pantece inainte de menstre: .infec tii urinare recidivante: . .hemoroizi.gol (stomac): Sepia. Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. in oligoelemente. d eces. ' . De avut in casa Sepia 9 CH. . Natrum muriaticum. SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa . neintelegere conjugala. .398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. ' =+: . . responsabila.sindrom premenstrual. .baby blues.. puber tate. . cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. la femeie. . Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. . iiplace sa mearga repede in aer curat si. .si. ~ in dezechilibru Inainte de menstre. este 0 femeie activa.depresie dupa nastere..piatra (stomac): Bryoni a. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. ..criza de ficat. menopauza).apasare (bazin): Sepia. herpes..Cerneala de sepie. indeosebi la fiecare ciclu. toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei. . de exemplu. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. SEPIA~ Principalele indicatii . Suf era de scurgeri iritante (leucoree).caldura sau imobilitatea . Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta. a tesuturilor de sustinere. Argentum nitricum. 1 tub. cand sta jos. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu. in acelasi timp. chiar daca tulburarile h epato-veziculare. si congestia hepatica si stare a generala.durere intolerab ila: Chamomilla. cu tenul putin cam te rn. . Acest lichid negricios. dar nu prezinta nici 0 actiune toxica. ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. Cuprum. apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat.herpes.greata din timp ul sarcinii. Pe plan general. este folosit la desen. . 399 .durere. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta. se aseaza picior peste picior.depresie la menopauza. mai curand slaba.durere febrila: Arsenicum album' .easca ouale sau sa-si protejeze fuga.constrictiune: Lachesis.' . . sarcini..durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum. indeosebi inainte de menstre. . folosit de sepi e ca sa-si vo~s.~~ Origine _ . Natrum muriaticum: sindrom depresiv.dorinta de otet si de alimente acre. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave.durere intepatoare ca niste ace: Apis. .spasme: Colocynthis.eczema cu crapatura.

5 granule de 3 ori pe zi. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. insotita de 0 criza de ficat sau de migrene. -! .ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". provenind de 1a animale imunizate. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui. fie in cazul chestion arii generale. 5 granule pe zi.t.-. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare .~:. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda.ca . In acest dictionar. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza..absenta setei in ciuda guri . . ..absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. Astfe1. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam..slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. . Scaderea.ca Origine Serul anticolibacilar purificat.constipati e. dezinteresu1 sau excesu1.. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: . unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. Principalele Indica tii Infectii urinare. cistite. In repertoarele clasice.. de origine caprina. in practica cotidiana ." SBR ANTICOLIBACILAR. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei. Uneori. se instaleaza depresia. in aceeasi masura ca digestia sau somnul. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR. sindromuri gripale frecvente. l 401 depresiva.. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. . Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice. marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate. Va avea tendinta sa se inchida in sine. Ca totdeauna. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. SFINCTBR SBTB+ . pentru determinarea sensibilitatii individuale. .

I n caz de pauze respiratorii. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. . cu gura uscata: N atrum muriaticum. cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. se adiiuga Opium 15 CR. . . . vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus. SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. 5 granule din fiecare.sete permanents.i uscate: Alumina. 5 granule.sete intensa (mari pahare cu apa).sete de mici cantitati de apa rece.

formand mici chisturi infectate. Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate. de 2 ori pe zi. --::::J!gravare la vacc inari.bere : Nux vomica. .protectiei vasculare. .tesutului conjunctiv.ca1cifierii. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului. 1 doza pe saptamana. somn agitat. . cu suprainfectii frecvente. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism.paine: Natrum muriaticum: . SILA. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare. acnee cu supuratie. epuizare fizica si intelectuala. . . . alaptare. China. . -frig. supuratii locale in urma unui BeG.transpiratie. in alternanta. .tutun: Ignatia. bronsite. Simptome caracteristice .cafea: Calcarea carbonica. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH. examenele vor elimina 0 patologie tumorala.ameliorare la cald. . Se vor lua Hepar sulfur 15 CH.unt: China. somnambul ism. de repetat da ca e necesar. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. in cura de 0 luna. . emotivitate. Pansamentele intesti nale. SIGMOIDITA. .faringite.senzatie de spin. In perioada de criza. de teapa. supurat ie dentara. . . precum criptogama de balta . fracturi. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. 5 granule din fiecare. furuncule.grasime: Pulsatilla. din ora in ora. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. unghii casante si patate.lipsa de energie. osteoporoza.lapte: Sepia . numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil. Trebuie con sultat medicul. . .carne: Lycopodium. se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH. rino. 5 granule. urcioare.supurar e.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar.agravare la frig.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. lata principalele: ' .

excesiva. .(Equisetum). Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza. s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta.

Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii. totdeauna foarte imbracat. privirea vioaie si serioasa. ~ In dezechilibru Rapid obosit. sensibili. Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor. inteligent. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. in cele pt zile care preced menstrele. de luat din a paispreze cea zi. uneori si in cazul durerilor de gat. I doza. detestand violenta. cu bombari frontale proeminente. •• : LACCANINUM Sani congestionati. foarte afectuos. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. SINDROM PREMENSTRUAL f. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. E un copil si un adolescent vioi. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. aproape copilaresc.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat.intoleranta la vaccinuri.infectii. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. Predispus foarte usor la oboseala. tenul palid.. a pantecelui si excitatie. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. Timid. un aer bland si frag il. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . in a zecea zi a ciclului. . CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. indiferent de clima.carente alimentare si afective .surmenaJ. regimuri. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. 5 granule. se ia: Folliculinum 15 CH. sau conform pos ologiei indicate. . ale pantecelui? Va doare capu l? . Tratamentu l de fond e indispensabil. . pana la consultarea medicului. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar.generoase ~i dezinteresa te. rara incredere in el. slabit. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . t _ . Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. in ciuda unei alimentatii bune. Medicul trebuie consultat frecvent. se p lange de dureri de cap. tristete. durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. epuizabil. ••••• _ "" ":. dar anxio s si instabil.

toate tulburarilc digestive spasmodice . 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. dese ori Sepia. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. cu tulburari vizuale. nevoie de a ridica picioarele. parca inflamate. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. CYCLAM EN Migrena oftalmica. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. al ace stei femei hiperactive. ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. Sepia. criza de ficat. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. durere de stomac. ~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. precum Sepia campus. roseata. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. gaze. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. si exista un edem al gleznelor. SEPIA Migrena inainte de menstre.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. cu un varf alb. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. Pe de alta parte. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. cu greata. VIPERA Venele sunt dureroase. ~ Experienta mea: Deseori. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. foarte sensibile. el este util si pentru congestia bazinului. . constipatie. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. oboseala si deprimare. bufee de caldura agravate seara. modificare a . In 15 sau 30 CH. cu 0 placa rosie si mici vezicule. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. deja iritabil in timp normal. rosu. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. chi stice ~i dureroase. In special Lachesis. NUX VOMICA I ndigestie.

in varsta d e 40 de ani. In plus. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. In ultimele opt zile ale ciclului. LACHESIS Congest ie. NATRUM MURIATICUM Tristete. -¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. ~ FOLLICULINUM 30 CH. in a zecea zi a ciclului. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. si SINISTRozA Indispozitii variate. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei. in varsta de 32 de ani. In urma un or traumatisme craniene. 5 granule. sear a. 5 granule de 3 ori pe zi. In ziua dinaintea menstruatiei. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. simte abdomenul greu. timp de 0 saptamana. bufee de caldura. In caz de reumatism articular. fizice si psihice. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. plans rara motiv . migrena si depresie care pr eceda menstrele. este foa rte enervata si agitata. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. noduri. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. cu un caracter foarte schimbator. Apoi Bryonia 9 CH. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. c u nevoie de izolare. cu 0 mare nevoie de consolare. ~ LAC CANINUM 9 CH. IGNATIA Spasme. 1 doza in fiecare seara. timiditate crescuta inainte de menstre. modificare a dispozitiei. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. dureri de cap.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. crampe. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. . -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. Veronica. 1 doza. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. 5 granule. hiperexcitatie logoree seara.ca scop amanarea reluarii lucrului. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. inainte de cele doua mese.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. la apropierea menstruatiei. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. de hiperactivitate. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. exista o secreti e abundenta a acestuia. ~ SEPIA 15 CH.

galben-verzuie. galben .

Scurgerea s-a oprit foar te repede. In aceste trei cazuri.a aparut febra. . . din doua in doua ore. ~ Si in pl us: In toate eazurile. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. .410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. 1 eomprimat de 4 ori pe zi. precum si 0 tuse uscata. STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat. ea sa se preserie un tratament de fond. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. timp de eel putin opt zile. 1 supozitor dimineata si seara.Yves. (pentru adult) intr-un pahar eu apa. ~ $i in plus: Se iau 5 granule.elixir de papaina (125 cl). ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. I I .reeidivele sunt freevente. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. din medieamentele de mai jos. Pierre. in 9 CH. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. EUPHRASIA Lacrimari iritante. cu congestia fetei si dureri frontale. .euealipt (1 g). calmata de caldura locala. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva. SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. 5 granule dimineata si seara. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. i n alternanta.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. . . Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. in alternanta. dar nu exista supura tie. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o.pin (1 g). din ora in ora. in varsta de 34 de ani. de repetat a doua zi. 1 doza. care sunt rosii. 5 granule. dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte.cimb risor (1 g). Trebuie consultat medicul dad .anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. LACHESIS Obturatie a nasului. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. ~ LACHESIS 15 CH. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor. Pentru eopii. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. eu dureri oculare si frontale. ea in preparatul urrnator: .

sarcina pentru Sepia. 5 granule. Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. ~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH.ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. MEZEREUM Durere violenta a fetei. cu iritatia mucoas elor. care forrneaza dopuri in nas. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. dimineata si seara. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. durere frontala. ~ PYROGENIUM 9 CH. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile.ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. timp de doua zile. in varstii de 31 de ani. pentru cii se transforma rapid in sinuzita.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. a gravata in unna unei maladii. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. 5 granule pe cincisprezece zile. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale. cu 0 rinita muco-purulenta. SL. {> Experienta mea: . fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. inaintea celor doua mese. . Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil. se t eme de fiecare guturai. caci sunt cornplementare. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. 1 doza dimineata si seara. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. ZI in cura de SL. HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. Vezi ASTENIE.. menopauza pentru Lachesis). Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album). Tuberculinum. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . Beatrice. ~ Sliibiciune a gleznelor.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. timp de opt zile. 5 granule.

timp de zece sau cincisprezece zile. 5 granule). ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana.ium15 CH. Stramonium 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. SOMNOLENTA ".414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH. 5 granule. i n timp ce. timp de patru-cinci zile.• . 5 granule inainte de masa. se ia Cup rum 9 CH. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta... de trei ori pe zi). 5 granule la culcare.. Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne .. consult~ti medicul. 1 d~za pe zi timp de trei zile. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. in cazul spaimei. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH.</'. timp de zece zile. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor.fie ca e digestiv.. . Daca tulburarile de somn persista. De multe ori. 5 granule pe zi.consultatl medicul. de doua ori pe zi.. Daca simptomele persis ta. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. 20 picaturi. tr ebuie consultat medicul. Intre timp. 5 granule... 1 doza de 2 ori pe saptamana. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi. pre cum Calcarea carbonica. 1-2 ori pe zi. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. 1 doza. de repetat daca e nece sar. Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. . Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. spasmele apar pe terenuri nervoase. 5 granule inainte de masa. SPASME Un spasm . 5 granule la fiecare jumata te de ora. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. . Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. 5 granule la cul care. si China 9 CH. SOLIDAGO Origine Splinuta. uterin. ~. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata.0F. copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. Daca simptomele persista. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie.. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei." ~. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi..

5 .urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH.

5 granule de 2 ori pe zi. de trei ori pe zi. 1 doza. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. 5 granule. . Trebuie consultat medieul. . Principalele indicatil .! 9 CH. De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. 5 granule pe zi. senzatie de sufocare: . SPORT I---. -laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. in alt ernants. timp de trei zile. 5 granule de 2-3 ori. 1-2 ori inainte de sport. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . Si.Kalium phosphoricum 9 CH.Arnica 15 CH. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. eu apasare. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. care va decide oportunitatea unei radiografii. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului.. . 5 granule de 2 ori pe zi.erampe: Cuprum 9 CH. Alain.impresie de obturare a laringelui.tuse seaca. 5 granule 1-2 ori dupa efort.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. 5 granule. in varsta de 40 de ani. din zeee in zeee minute. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei. Simptome caracteristice . ~ Recuperare dupa sport . . SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. . Cat mai repede posibil. }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). sia luxat glezna jucand tenis. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore.China 9 CH. pentru a stimula si incalzi muschii. 5 granule. . faciliteaza rezis . . 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. }> Fara sa se mai astepte. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. se ia ARNICA 15 CH. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. din eo specialitate homeopatica. pentru a reeupera di n oboseala fizica. folosita de foarte multi sportivi. 1-2ori pe zi. Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii.l aringita acuta eu raguseala.' . 5 granule pe zi. cavernoasa. de cinei o ri. Arnica 9 CH. . pent ru relaxarea muschilor.spasme: Colocynthis 5 CH.

Se ia in fiecare dimineata la trezire: .tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. }> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH. ~ in timpul sportului George. . in varsta de 62 de ani. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. a pleeat sa se plimbe In Alpi. 5 granule din fie eare. 1 tableta inainte. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. in t impul efortului ~i dupa efort.

.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri . . Origine Specialitate homeopatica (tablete.Principalele i ndicatii . continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. se ia. abces. STERILET " ·. care i~i schimbii locul dupa scarpinare. urcioare.prurit care se deplaseazii. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . Pri ncipalele indicatii Recuperare. Hepar sulfu r: urcioare. Baryta ca rbonica. Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH.cicatrizare a inciziilor chirurgicale. . Stafilococie cutanatii.hipersensibilitate a organelor genitale. STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH. . faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. . Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. 5 granule de 3 ori pe zi. . . in special episiotemii.: . ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. 1 comprimat de rontait. rezistenta la efort. 5 granule. din ora in ora. Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse. STANNUM Origine Staniul. pliculete.~ mancarimi cutanate. SPORTENINA. . Stangacia nu e 0 maladie.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. timp de trei zile. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. furuncul. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice. 5 granule din f iecare. Principalele indicatii . prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. In schimb.dureri dentare la frig. 0 afectiune pulmonarii. cistite prov ocate de raporturile sexuale. bautura concentratii). Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii.r ~. Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi.cistite larii microbi (cu urinii limpede). amelioratii urinand.' . cistita "miresei". Principalele indlcatii Astenie extrema. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului.

cu d elir si halucinatii. Simptome caracteristice .congestii. Prlncipalele lndlcatii .delir. . 1 tub. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH. 5 granule ora in ora. 1 doza. 5 granule ora in ora. . Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor. continua. halucinatii.spaime nocturne. ~. Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite. . ccese de stranut. 5 granule. Simptome caracteristice . tuse violenta.-.febra foarte puternica a copiilor. Origine Datura stramonium. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH.guturai cu tuse seaca. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala.''1. -~. . HERPETICA. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. cu uscaciune a muco aselor. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. .tuse seaca. . Principaiele indlcatil . Vezi BOALA FANULUJ. de repetat dupa douasprezece ore. STRAMONIUM ~ • .febra ridicata. de 2-3 ori.delir cu violenta. ••••••. convuls ii. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. . Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate.sinuzita frontala la inceput.spaime nocturne. ~i Oscillococcinum.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. Hyoscyamus: delir si violenta. 5 granule din fiecare. in alternanta.' ® STKA. cu tus e dureroasa. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH. 5 granule din ora in ora. de repetat la fiecare jumatate de ora. din ora in o ra. . " STOMATITA. continua.NUT ~ Inceput de guturai.inrosirea si uscaciunea mucoaselor. granule sau sirop. De avut in casa Stramonium 15 CH. .

provocat de tulburari minore de acomodarc. Strabismul usor.STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail .

indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari.dorinta de zahar si alcoo!. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt. " . in special respiratorii. .422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu..oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH.agravare l a caldura si in pat. STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus. Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat.inrosirea orificiilor. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . 111111 . cascat si sughit. ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie.furunculoze. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. timp de una sau do ua zile. 5 granule inainte de mese. SUFLATUL NASULUI . daca suntet i prea nervos. de repetat dupa sase ore. 5 granule din fiecare pe zi. colon . 1 doza trei zile la ra nd.periodicitate saptama nala. apendice. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa. Origine Sulful.agravare la unsprezece dimineata.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. 1 doza. .h erpes.. . vezicula. trebuie consultat medicu!. Vezi GUTURAI. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. Simptome caracteristice .parazitoze si micoze. . Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice. .Ignatia 15 CH. Lachesis.dorinta de a sufla nasul constant. . 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult. 5 granule din doua in doua ore. ~ Copii si adulti . .Nux vomica 5 CH.) Hyoscyamus 15 CH. Vezi FRICA.

nu exista un profil tip pentru Sulfur.oboseala pe la unsprezece dimi neata. etilism.. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. . . . . SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate.t.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: .acnee juvenila. . mai ales in pat. .rino-faringita cronica. ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat." . s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi. Lycopodium. ORL si respiratorii se intalnesc In familie. .424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ .reflux gastric cu aciditate. este delicata. 'I" . atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate.. cauta racoarea pentru picioarele care ii ard.. Principalele indicatii . ~ in echilibru Extrovertit.. Principalele in dicatii . .boala fanului. Ii place sa traiasca bine. Arsenicum album ~i Nux vomica. Persoane sensibile A priori.inflamatie a pielii.. . .~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice.excretie iritanta.:. optimist . Calcarea carbonica. In schimb.·""""". dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i. && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric.~. cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic. Ii est e totdeauna cald. .~. .=mw •• -.. cu inclinatie spre mancaruri bune.inflamatie a ganglionilor. Kalium bromatum: acnee chistica.. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata. SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. Vezi CARA CTER. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala.poate sa fie putin c am zapacit. . ind eosebi: Psorinum.inflamatie a tesutu rilor intra-articulare.sechele ORL ale gripelor: . Origine Iodura de sulf.artroza In pusee. Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic. cu mici chisturi. Simptome caracteristice .

du reri osoase. ar trebui sa spunem. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. 427 ® Pentru un furuncul.in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. in farmacopee exists aproape 3 000. de exemplu. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. 5 granule dimineata si seara. lider mondial. Cand zicem Arnica. 1 doza. Arnica 9 sau 5 CH. fabrica si propune medicilor. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. in limbajul curent. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. . de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. Deseori. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. .in caz de surmenaj fizic. Ca exemplu. 173 de suse animale ca Apis (albina). timp de eel putin cincisprezece zile. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. timp de eel putin cincispre zece zile. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. SURMENAJ .426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. In total. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. trebuie sa intelegem planta. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. silice. pentru a vorbi d e medicament. si Pyrogenium 9 CH. un abces dentar. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. dupa controale foarte stricte ale calitatii. se confunda susa c u medicamentul. laboratorul Boiron . un inceput de sinuzita.

1 doza. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar.". ~OLD®Jl <t ~. 1-2 ori pe an. . 5 granule. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/. . Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. parasit i: Pulsatilla 15 CH. In alternanta. .trac: Gelsemium 15 CH. timp de un a-doua zile. de 3 ori pe zi. ~COALA. 1 doza in ajun. 1 doza. .inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti. . dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. in cura de trei luni. provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. ':'. de repetat dupa sase ore. din doua In doua 'ore. ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. Vezi GUTURA/. 5 granul e. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului.

greata In perioadasarcinii.excitat ie psihica. Simp tome caracteristice . Principalele indicatii . ~ La persoanele foarte emoti ve. TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. . T. 5 granule. foarte timide Ambra grisea 15 CH. timp de trei zile.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. de repetat.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor.excitatie motrice permanenta. timp de trei sau patru zile. 5 granule pe zi. Principalele indicatii Copii instabili. ia cu sudori reci. se vor lua: ~ in ur ma unei emotil . TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. constant agitati.nevralgii sciatice. . constipatie. care asociaza ·Origine Papadia. daca e necesar. de masina/transport.ameliorare la aer curat. limba incarc ata.greata . . 5 granule de 2 ori pe zi.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. indispozitii. . Principalele lndicatii Drenaj hepatic. 5 granule. Cand cauza e pur emotiva.agravare la miscare. 5 granule de 2 ori pe zi. us: rau de masina/transport. . Simptome principale . Principalele indicatii .rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. de repetat. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza. daca e necesar. Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH.

t imp de 0 luna. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . in timp. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. maladii general e sau repetitive.. . care a creat 0 leziune cutanata. In aceasta viziune. ._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci. . 5 granule de 2 ori pe zi. ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. dupa un tratament clasic.pentru 0 anumita persoana. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH. doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. si Natrum muriaticum 9 CH. 5 granule in fiecare dimineata. caracterizat prin eruptii cutanate variate.sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule dirnineata si seara. Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann.:. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar). se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta. 5 granu le de 2 ori pe zi.aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. fac boli noi. se ia China 9 CH. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH.pentru aceeasi maladie. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: . .•. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. apoi.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. .unele persoane. tratata prost sau deloc.432 JACQUES TENDINIT.mai intai 0 cau za microbiana. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. recidiva sau alternanta intre ele. aceasta maladie.unele persoane recidiveaza in mod regulat. Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. 5 granule. persista 0 slabire.. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie.• . de TENIE Daca. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar). TEREN . Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. Mezoterapia este si ea utila. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. 5 g ranule de 2 ori pe zi. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. . De exemplu. de exemplu rino-faringitele repetate la copil.apoi. in urma unui eveniment medical sau psihologic.<l . de doua ori pe zi. pare ca terenullor s-a s chimbat.

De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . in conditii similare. psihologici. de exemplu: terenul alergic. tisulari.mblul factorilor. . evolutia si prognosticul maladiilor. care condition eaza aparitia. nu fac neaparat aceleasi maladii. ereditari sau dobanditi.persoa ne diferite.

5 granule seara.ce leziuni predomina. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao. . Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. Pana la operatic. dar in pozitie abdominala. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. Principalele indicatii Caderea parului. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. . sicotic si tuberculinic. Traista ciobanului. interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. indeosebi genitale. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH. timp de trei luni. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne.care e prognosticul. care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. si Calcarea jluorica 9 CH . Origine Talium. 435 condiloame. sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. practica medicala ne permite. . Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: .ce tesut e afectat. Principalele Indicatil . sau daca e abse nt. . perio dicitate). . 5 granule dimineata.

5 granule dimineata si seara. . . . 5 granule de 3 ori p e zi. timp de opt zile.asupra sistemului limfatic.asupra starii generale. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. timp de zece . ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. zile. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH.asupra organelor genito-urinare.Menstruatie hernoragica. asupra pielii. care se mai numeste si arborele vietii. Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . .

polipi la vezica. 5 . Marilor medicamente de teren. In schimb. transpiratia e abundenta. si are un miros caracteristic de praz. in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate.impresia ca "ceva se misca in pantece". de fo bie la maladiile grave. ~ Geni to-urinare: .nevralgii. indeosebi cancerul. . despartire de mama (cress. indeosebi la subsuoara. tendinta depresiva.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva. Deci. . cu celulita.veruci. tuse convulsiva.. nervi: . . mancarime. cand e yorba de ticuri ale fetei.ameliorare la caldura uscata. . . . . a pri ori. recidiva infectiilor. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic.infectii urinare cronice. papilom pe muco asele genitale. pe de alta parte. Persoane sensibile Nu exista.436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice . mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. ~ Digestive: Colite cu chioraieli.hipertrofiere a prostatei. lucioasa. aceste maladii pot treptat sa modifice: .boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya.caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva. sau Kalium bromatum 9 CH.idei fixe. Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica. . deces). Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. Unghiile sunt striate si casan te. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si. Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. scoala ).vaccin BCG. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. . Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. . condilom.morfologia: p ersoana creste in greutate. uneori evident (accident.nevralgii.• agravare prin vaccin. ~ Stare generalii. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. indeosebi Medorrhinum. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. TICJ. in special copil -. trebuie d epistat un eventual element declansator: .depresie re actionala. . ~ Piele: . . agravare la umiditate.stresul.scurgeri albe cronice. . antigrip al. alteori dificil de gasit .celulita. Pielea devine grasa. sosirea unui fratior sau a unei surioare. 0 depresie. cu tratamente din ce in ce mai agresive.

TIP SENSIBIL !. daca e yorba de ticuri ale mainii. iritabil. une ori variabile In cursul vietii. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine.. musculatur a. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace.\. . infiltrarea pielii. EMOTIE . Se ia In 15 CH.. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam. Cdteva exemple Pulsatilla. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate. fobic .e obiective: barbat sau femeie. emotiv cauta nd simpatia.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. . 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. repartizarea grasimii. Ele pro duc. piele . se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele. Vezi ANXIETATE. avand tendinta la c oIopatie. La adult. in termeni de cercetare. dermatolo gice. . blonzi sau bruneti.. raspund deosebit de bine l a acest medicament. fondatorul homeopatiei. cu temperament timid. un comportament psihologic care i i este propriu: timid.. extrovertit... intestin.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia. mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica..: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. Hahnemann. care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta. Lycopodium. TRAC. meticulos .. in cazul experimentarii. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. '. cu caracter iritabil si autontar. introvertit. fiecare individ are . permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. puti~ dezvoltati muscular. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. ficat. care Ie usureaza probIemele digestive. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. nerabdator. nelinistit. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. inalti sau scurti si indesati. avand tendinta la probleme circulatorii. cu piele deschisa la culoare. Am zice acum.ent. recunostea .

Ele sunt In numar de trei: . Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine. care ra spundeau mai bine la unele medicamente.deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor.

biologice (alimentatie. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. spasme. de 3 ori. TRAHBITA. diaree. de 0 problema de reflux esofagian. crampe.. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi.apoi. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. TIMIDITATE. . TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile.mai intai. de 3 ori. 5 granule. care este un adevarat pericol. ducand la 0 neputinta aproape totala. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. dar si de un corp strain aflat in bronhii. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. caldu ra. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. deceptii) . Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . 5 CR si Bryonia 9 CH. emotii . daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat. oboseala). . 5 granule.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . Vezi ANXIETATE. §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. ora de ora. de 0 proble ma cardiologica. iar. cu once pret.Gelsemium. 5 granu le de Lachnantes . medicul va recomanda un examen radiologic. 5 gran ule dimineata si seara. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. indeosebi pentru ceea ce. or . ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor. cu ar suri de stomac si diaree.. In alternanta. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. Daca traheita apare in urma unui frig usc at. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. daca tracul provoaca durere de stomac. 5 granule din ora in ora.Argent um nitricum. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. . trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile. este de a vrea. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. menstruatie) sau emotionale (trac. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. 5 granule din ora in ora.® La inceputul unei traheite acute. In toate cazurile. A doua. uitand putin diagnosticullezional. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. . de 30ri. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. se face tratament cu Arnica 15 CH. in starile acute.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. ora de ora. fie din cauza leziunilor reumatismale. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. in mod obisnuit.

5 granule din doua in doua or e: .febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum. in 9 CH.ienteaza alegerea medicamentelor: se iau.febra cu transpirare a partilor acoperite. . care nu alina : Mercurius solubilis.febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna. . .

Arsenicum album 9 CH. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. }.. Tremuratul poate sa fie si cronic. . 1 tub: edem. -.piept: Bellis perennis 5 CH. 5 granule de 3 ori pe zi.. 1 doza din fieca re trei zile la rand. se ia mai intai Arnica 9 CH. 1. Aconitum 9 CH. . otita acuta noaptea. '. 1 tub: dureri febrile. 5 granule pe zi: .! . si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi. indica si un medicament de f ond: se iau. Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. 1 tub: febra ac uta.. mare.. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album.i.442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau. 1 tub: hematom.. -la subsuoara (miros puternic): Thuya. mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH.. . in 9 CH . Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta.. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice..testicule: Cl ematis erecta 15 CH. -la piel ea capului: Calcarea carbonica. . 5 granule pe zi: . arsura de gradul unu. . Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. . gastro-enterita acuta.vena: Hamamelis 5 CH.nervi: Hypericum 15 CH. 5 granule pe zi.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. Belladon . ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. cand e localizata.la gat: Calcarea phosphorica.transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice.:. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. Transpiratia cronica.os: Symphytum 5 CH. traumatism muscular. .ochi: Ledum pal ustre 5 CH: . dar rezultatele nu sunt constante.. Arnic a 9 CH. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic.l~:~' }:. Apis 1 5 CH. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente. ~"i __. .in regiunea genitala: Thuya. raceala puternica. in 9 CH. • . Aesculus compus. 1 tub: criza de hemoroizi. ~. TRUSA HOMEOPATICA. 'I. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . intepatura de insecte. -. .dupa masa: Natrum m uriaticum. A FAMILIEI Jt.la picioare: Silicea.la trezire brusca: Sambucus. urticarie. angoasa nocturna. . -la maini : Sticta pulmonaria.

cis tita acuta. 5 granule. de repetat daca e necesar. durere. 1 tub: febra cu transpiratie. 0 cutie: febra. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. Cantha. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. Cephyl. paralizie Gelsemium 15 CH. TREMUK.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. 1 cutie: rau de masina/transport.na 9 CH. Cocculine.is 9 CH. de repetat daca e necesar. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH. 5 granule. Atentie! Acest medicament contine as pirina. . 5 granule. de repetat daca e necesar. 1 tub: arsura de gradul doi. .

1 tub: vexatie. nervozitate. Cup rum 9 CH. in alternanta cu Colo cynthis. Principalele indicatil ~ ORL: . Hepar sulfur 15 CH. ~ Stare generalii. 1 tub: spasme digestive. Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. Gelsemium 15 CH. ~ Ginecologie: . . Stodal. Nux vomica 9 CH. Staphysa gria 15 CH. spasm e. 1 doza: inceput de supuratie.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH. Coca 9 CH: rau de inaltime. sinuzita etc. . spaime nocturne. . Vipera 5 CH: inflamatia venelor. Folosirea ac estui medicament este delicata. 1 tub: anxietate. pentru 0 anumita persoana. Ignatia 15 CH. . in alternants cu Magnesia phosphoric a.probleme endocrine (tiroida ).recidive frecvente. timiditate.menstre dureroase. 1 tub: trac. zgarieturi. 1 tub: alergie. sistem nervos: . 1 tub: crampe. Sporteni ne: practicarea sportului. 1 tub: dureri spasmodice. Poumon hist amine 15 CH. zd relituri. 1 tub: excitatie nervoasa. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. herpe s.variabilitatea sim ptomelor. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. Ruta 5. I -astm. 1 tub: dureri spasmodice. boala fanului. arsuri. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. 1 flacon: tuse. indigestie.otite repetate.slab ire. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. sentiment de nedreptate.dureri de cap.afectiuni ORL repetate. Sedatif PC. spasm ne rvos. . Homeoplasmine.tulburari de crestere. Str amonium 15 CH: cosmaruri. . la fiecare episod. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at.anxietate si hiperemotivitate. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. .rino-faringite r epetate. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. Podophyllum 9 CH: diaree. migrena.spasmofilie. mahrnureala. Lachesis 9 CH: caldura. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. 1 cutie: rinita. . Simptome carac teristice . Tuberculinum aviaire. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. adormire dificila. otita. CH: oftalmia zapezii. . Coryzalia. Osci llococcinum. crize de astm. 1 tub: iritatie a pielii. Magnesia phosphorica 9 CH.

~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. ci un simptom care trebuie explorat.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. in alternanta. dar seara devine hiperactiva. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor. ei ii place schimbarea atat in via ta personals.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). bronsitelor. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. TUSE®J. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. dar si probleme digestive si cardiace. Desi nu e prea grasa.artroza cronica cu rigiditate. cat si in cea profesionala. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. cu infectiirecidivante. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. astmei.fragilitate ORL.ganglioni tari si durerosi. pr in fibroza. dar si i ntelectual. cu 0 dispozitie destul de instabila. si se plange de dureri de cap seara. Hiperemotiva. Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. Tusea nu e 0 maladie. la copii indeosebi. . Ea poate sa indice un simplu guturai. ea devine tematoare. retractie. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. Ii plac mutarile si calatoriile. sau dupa posologia indicata. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. alergie. cand e prost suportata. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . . Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. a tesuturilor periarticulare. Imaginativa si creativa. TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. 5 granule din doua in doua ore. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. Vaccinarea cu BGC. emotiva. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise.cresa sau la carnin). slabeste si mai mult. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. mai curand slabe si longiline. Simptome earaeteristiee Rigiditate. folosi t in tratarea otitelor. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . . Se simte epuizata fizic.

. iar expectorati ile dificile si consistente. .448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . . Se ia~ 50 de pi~aturi de. {. cu 0 voce in schimbare. rUSE: este seaca. Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil.copil. care se termina cu voma.eucalipt (1 g). precum Campho~~neumme. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta. . 111111111111111 . chemat de urgenta. cu senzatia de apasare si sufoc are. Phytotux. de la primele simptome. {. ' ~ Experienta mea: . recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. in caz de laringita acuta la copil.cimbrisor (1 g). la fiecare zece minute. ~ $1 in plus: . cu durere a traheei si bronhiilor. recenta. timp de opt zile. rUSE: este seacii.Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. cu tuse foarte dureroasa . .Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. lara accese. elixir de papaina (125 cl). . ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH. mtepatoare. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. rUSE: e grasa. trezire brutal a noaptea. 0 tuse seaca. progresiva. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. {. Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . in 9 CH. supozitoarele sunt mai usor acceptate . Droset ux.pin (l g). care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. SAMBUCUS Nas infundat. . iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. {. brusca. SPONGIA Tuse cavernoasa. 5 gran ule de 3 ori pe zi . in asteptarea venirii medicului . co ntinua. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul. cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. La. cu tuse foarte dureroasa. brusca. 3 ori pe zi (pentru ad ult). . timp de eel putm opt zile. alternand cu sudoarea fete i.febra sau expectoratia indica 0 bronsita. 1 supozitor dimineata si seara. dureaza mai mult de opt zile. Febra moderata. BELLADONNA Febra ri~icata. cavernoasa. Trebuie consultat medicul daca .tusea dureaza. BRYONIA .

desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea. JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita.de un reflux gastric. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase.de 0 problema cardiologica. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii." . c~iar si in faza acuta a unui guturai. ~ Experiema mea: . 1 doza. rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. medicament clasic al tusei convulsive. MANGANUM Tuse seaca. cavernoasa. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. si dureaza. foarte util in numeroase traheite. in varstii de 2 7 de ani. ' Foarte eficace in episoadele acute. tuse seaca. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. ~ DROSERA 15 CR. TUSE: este seaca. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. trei seri la rand.. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. ' Daniel. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul. ~ Experien. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare. dureroasa si agrav ata de aerul rece.Foarte fr~cvent. 0 0 0 gura de apa rece.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve.a mea: . caci poate sa fie yorba : . ~ Experien. in urma unui guturai. . In 5 CR. Est e un medicament clasic al astmului. 5 granule de 3 ori pe zi. laringeeana. are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea. chiar mancarime pe laringe. se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. trebuie consultat ~edicul. daca tusea dureaza. trenanta. Atentie! In toate acest e cazuri. cu accese. fora acce se. . mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. ~ Experienta mea: . ~ Experienta mea: .. 3 seri la rand.. . sufocare.

5 granule de 3-6 ori pe zi. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. .452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. in timpul zilei.IIII •• IMIi. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH. sub forma de a ccese. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". in alternanta. perturba echilibrul organismului. care provoaca vomitat. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns. . 5 granule zilnic. la fel ca si alte evenimente . care te obliga sa te scoli. 5 granule zilnic.~. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. ----==..::::=::::====::. Celulita.. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. 5 granule zilnic. in varsta de 3 ani. fiecare acces.maladii infectioase. din ora in ora. corticoterapie.:. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. in 15 CR. inainte de ceremonii spectacole. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat . HYOSCYAMUS Tuse nervoasa."t . 5 granule zilnic. precum si 0 modificare a termoreglarii . ~ Experienta mea: In 15 CH. '1 doza. sau de TUTUN "". 453 Alice.. vaccinari -. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. picioarele "neastamparate". T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. mesele prea copioase. face 0 tuse grasa. .. verucile. -. 5 granule la . ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH. furi a. preventiv. . exact in m omentul culcatului.la oprirea fumatului: agitatia fizica. ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa. cresterea in greutate.1 . AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. De vina sunt ront aitul tot timpul.. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH. la fiecare guturai.

se adauga Fluoricum acidum 9 CH. in asteptarea consultarii medicului.TEAPA. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. 1-2 ori pe zi. ·k.in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------. in faza acuta. 5 granule. cu polaritate digestiva. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. Acestea indica terenuri anxioase.in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH.•. timp de doua-trei zile. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa. ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. <it» Jj In cele mai multe cazuri. pre cum Comfeel. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH.• ~ . ~iEchinacea 5 CH.': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' . . apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile). in alternanta. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat .in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine. 5 granule. pe toata durata tratament ului. dar nu impiedica recidivele. 5 granule din doua in dou a ore.. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. _ ~ . . apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. trebuie consultat repede medicul. t.ii! i1!Iff.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace. -. 5 granule. I doza. apoi la fiecare recidiva: . care necesita un tratament de fond. Idoza. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. in asteptarea consultarii medicului. Evident.. de 3 ori pe zi. 1-2 o ri pe zi.

consultati medicu!. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. timp de trei zile. timp de patru-cinci zil e. Poumon histamine 15 CH. de 3 ori. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. de 3 on. efort. 1 doza la fiecare douasprezece ore. . 5 granule pe zi. Cu ocazia episoad elor acute. 5 granule de 2 ori pe zi. Daca simptomele persista. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. 5 g ranule pe zi. URTICARIE Jl Urticaria. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. ~ Despicate: Silicea 9 CH. se vor lua: . 5 granule de 3 ori pe zi.H epar sulfur 15 CH. soare) sau emotive. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. Cand ulcerul e aproape cicatrizat. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. Daca simptomele persista. 5 granule de 3 ori pe zi. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. dupa trata ment. Recidivele necesita un tratament de fond. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene).fnabile. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. se ia de la primele simptome. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. . 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doza la fiecare douasprezece ore.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara.si Staphysag ria 15 CH. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. fizice (frig. Antimonium crudum 9 CH. " . ~ In caz de placi roz. se cons ulta medicu!. _ _ _ y~ 9. la unele persoane cu teren alergic. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. 5 granule pe zi. Uneori. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 5 granul e de 2 ori pe zi. umflate.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

agitati. ZINCUM cO cO Origine Zincul. ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. . se ia Vaccinotoxinum 15 C H. . 5 granule.nerabdare. . Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe. . 1-2 ori p e zi.intoleranti mizantropi: L ycopodium. 1 doza unica. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica.dificultati scolare la copiii nervosi. Kalium phosp horicum: surrnenajului.hipersensibili. cu nevoia de a Ie misca continuu. daca veziculele sunt grup ate.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 . hiperexcitabili: Ignatia. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. daca e yorba de z ona toracica. Principalele simptome . 5 granule de 4 ori pe zi. din doua in doua ore. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede.Croton 5 CH.senzatia de slabiciune.obosea la nervoasa dupa efort. 5 granule de 4 ori pe zi. pana la consultarea medicului. nerabdare a picioarelor. .hipersensibili la auz: CofJea. . . cramp e la picioare.dureri de cap dupa ce s-a baut vin. . " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: . .Ranunculus bulbosus 9 CH. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. Principalele iudleatil . Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene.cram pe.intoleranti. mai ales pe plan nervos si intelectual.

Sedatif PC: anxietate. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. indigestiile. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . Pusee dentare . 5 granule.unei lovituri. de doua ori pe zi. Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. Gelsemium 15 CH: teams. Se p~a!e deci pas~r~. !r e~Ule notat cu mare a~entle. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . pentru 0 anum ita perso~na. ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. Arnica 9 CH: hematoame. 'pe~tru fiecare medicament. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. Hematoame In u~a. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. Belladonna 9 CH: fund rosu. Arnica 9 CH: cucuie. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. ' Diarea banala a copilului. Ignatia 15 CH: excitatie. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. sinuzita ~tc. herpes. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. furios. de doua-trei ori. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. la fiecare reapariti e.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. China 9 CH: diaree. 4-5 doze sunt suficiente). Podophyllum 9 CH: diaree. din ora in ora. 5 granule. insomnie. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. nervozitate. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. Nimic nu dovedestc ca.' . _ . la fie care zece mmute. otita. 5 granule. de doua-trei ori pe zi. a unui soc. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase. pentru prevenire. bombanitor. ba~ica. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare.. la un interval de jumatate de ora. Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. de patru or i pe zi. din ora in ora. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. de patru ori pe zi. Stramonium 15 CH: co~maruri . C hamomilla 9 CH: pusee dentare. 5 granule. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a. a unui accident. migrena. . BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii. Homeogene 4 6: agitatie. _ARNICA 9 CH. cand devine iritabil. trac.

mai ales dupa transpiratie abundenta. 5 granule m fiecare seara. rau de altitudine ~ COCA 9 CR.d . SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi.. 5 granule in a lternants din ora in ora. crampe ~ SPORTENINE. a unui accident se ia cat mai repede posibil. de trei ori pe zi. 5 granule dimineata. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. Cuprum 9 CH: crampe musculare. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. 5 granule.e. . _. Apis 15 CH: reactii solare. de repetat dupa trei si dupa sase ore. Coca 15 CH: rau de munte. __ ----"I iiiiiiiii . inaintea celor doua mese. Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. cucuie. lombalgii. Stres .. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. 5 granule. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. Ruta 9 CH: tendinite. ~ . '. SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. . la culcare ~i a doua zi dimineata. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran. 5 granule.' si a calor -'1 biliare.476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului .. Sportenine: crampe. VACANTA DE IARNA. Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. socurl In urma unei lovituri. . 5 granule. Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. Degeratura . in timpul reeducarii. Apoi. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule seara. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. Arnica 9 CH: lovituri. Criza de ficat ~ . _. ARNICA 9 CH. timp de zece zile. pentru facilitarea somnului.. muschi. din ora in ora. . entorsa. ~. Homeoplasmine: degeraturi. 4-5 doze sunt suficiente). Pulsatilla 9 CH: degeraturi. in a lternants. dupa masa. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH. de rontait sau de baut. 5 granule seara. 1 doza. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport. Am eteli. MahmureaBi . Traumatlsme. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. din ora in ora. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. . . ~ PULSAT ILLA 9 CH. Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. . Entorsa ~ APIS 15 CH. inainte de mas a. revel ion. recu perare musculara. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. a unui soc.. . in alternanta. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. Reeuperare. a fiecare zece minute de patru-cinci ori. m specIal ~tndll. Cantaris 9 CH: basici. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. ~ ARNICA 15 CH. C hina 9 CH: iecuperare fizica. 5 granule. . 9 CH. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. in acelasi timp cu aplicare a ghetii..

IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .iiiiiii.ium"lDlullll.

urticarie. se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. 5 granule. in va~ta de . 5 granule. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. 4-5 doze sunt suficiente). Puseu hemoroidal. Gelsemium 15 C1l: insolatie. rarinddozelc in functie de amehorare. Rinita cu stranut si scurgere limpede. ~ APIS Apis 15 en. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. 1 tub.a. Du reri cu arsura. 5 granule.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . 5 granule. intepatura de insecte. . 1 tub. 1 tub. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. a unui soc. In . Ledum palustre 5 C1 l:. 0 data sau de doua ori pe zi. In urma unei lovituri.. gastro-enterita angoasa nocturna.5 granule. citate in aceasta carte. 4-5 doze sunt suficiente). VACANTA LA SOARE Trusa .: ~~iun~lOe~te galben. ferite de caldur a si mirosuri putemice. 4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. in alternanta. din ora in ora. 9 CH. acuta. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara.. .' Trebuie sa se bea suficient lichid.m~muacu seara. ~. Iar~ sange. u are ie~~. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. 5. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll. ~~. ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll. . timp de trei zile. picioare grele. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie.. otita acuta noaptea. Apis 15 C1l: insolatie cu. 1 tub. 1 tub . Podophyllum 9 C1l: diaree.. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . IU~l!a solara. . m a ternan. cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. granule. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. 1 tub. Vipera 5 Cil:. ~ ALLIUM CEPA . 5 granule. 1 tub Hematom. arsura de gradul I. 5 granule din ora in ora. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. foarte abundenta._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. . rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. inflamatie veninoasa. rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. din zece in zece minute. ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. . ed~m. Edem. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH.478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. din o ra in ora. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. pe malul marii. In timpul vacantei de vara. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH. 5 granule. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. Allium cepa 9 Cli. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. din zece in zece minute . de patru ori pe zi. 4-5 doze sunt suficiente). ~:J .prevenirea intepatunlor de tantan. trei ori pe zi. traumatism muscular.. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici. B urta e halonata si 11doare putinj. 5 granule .\I~B. Febra brusca (39-40 grade C). din ora in ora. 5 granule sear a. Kevin. .

In cazul multor medlcamente. .e prima necesitate.

1 tub. 5 granule. 1 doza. ~ CEPHIL Cephyl. 1 tub. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:. rarind doz ele in functie de ameliorare. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. 1tub. din ora in ora. rannd oze e in functie de ameliorare. la cu1care. zgarietura. 1 doza. rann dozele in functie de ameliorare. 1 cutie. imposibilitate de a adormi. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. din ora in ora. rarind dozele in functie de ameliorare. Trac. ~CUPRUM Cup rum 9 CH. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. 5 granule. In fiecare seara.. crize de astma. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH. _ Atentie: acest medicament contme aspmna. gas~o-en e~ ~ g de exemplu. ~ CHINA China 9 CH.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. d I Iritarea pielii. Iritarea pielii. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. 1 comprimat de supt. durere. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. npa. . de trei on p e Zl. A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. Migrena oftalmica. _ t . . in ajun si in dimineata exarnenului. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~..Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. din ora in ora. 2 comprimate. C!lI!'l CH. '" 'I Ra~ de masina.. cistita acuta. 1 tub. A • -n . de trei on pe ZI. 1 cutie. din ora mora. . A ~. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. in alternanta . mimmum 0 saptamana. 5 granule. pe toata perioada pregatirii.. din ora in ora. arsura. . de doua-trei ori pe zi. spasme. 1 tub. 20 de picatun. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. . 5 granule. . . inaintea celor trei mese. . Rinita. in alternanra cu Magnesia phosphorica. boala ranului. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului. 1 tub. . indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. 1 doza. rarind dozele in functie de ameliorare. ~ CO CCULINE Cocculine. taietura. fie GELSEMIUM 15 CH. . drenarea cailor biliare. ~ CORYZALIA Coryzalia. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. 5 granu le. . _. . de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. 1 fl~con. . 1 tub. cand devm mta 1 1. A Dureri spastice. b T f . plesnitura. la culcare. _ d Arsura de gradul II. In cazul acceselor de tuse. 5 granule. . 1 doza. . 1 tub. 5 granule. arsura de gradul I. _.. Crampe. Criza de ficat. indeosebi noaptea.. arsura. I caz de pusee dent are la bebelusi. 1 doza trei seri Ia rand. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. Febra. 1 cutie. .

trei zile la rand. 1 tub.482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC.. cu scurgere goasa. 1 tub. ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf.. 5 granule. . la culcare. 5 granule. de dou~ or i p~ zi. ~ x. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore.rm~naJ. 1 tub. 1 flacon. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa.. nervozitate. 5 granule. 1 tub. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. .. sunt necesare 24-36 de ore). la culcare ~I a doua zi dimineata. Spasme digestive. 1 doza. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. 1 tub. reu~atismale sau dupa sport. ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. . ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. dupa masa. Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. Anxietate. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. spasm nervos. trmp de minimum 0 saptamana. I ~l:l~. trei-patru seri la rand. Dureri spastice. din ora III ora. . Tus e spastica. Tuse.. 0 data sa u de doua ori pe zi. x. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. Curbaturi. ~ STODAL Stodal. . Se iau 5 granule la culacre. OfeI?s_are. 1 tub. IPECA Ipeca 9 CH. sau In perioada de reeducaI. o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. IGNATIA 15 CH. de patru on pe zi. inainte de mas a. 5 granule.. de trer on pe zi. ind~gestie.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. Sinuzita. timp de trei-patru zile . . 1 tub. Cosmarun sau spaime nocturne la copii. in alternanta cu Colocynthis. 1 cutie de 6.s_entiment de nedreptate. . ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. grasa.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. guturai. 5 granule la cerere. . 5 granule. 1 tub. _~ . mahmure~la. Excitare nervoasa. NU~ VOMICA 9 CH. . 5 granule la culcare. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. timp de minimum zece zile. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. 1 tub. 5 granule. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie. Alergie.

.. PECTORALA. ARTRlTA. BLENORAGIE BOALA FA.•.NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A... 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP ..SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA.. VERA INTRODUCERE . BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA... ARTERITA....... ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA. BALONA. ANGOASA..... ARTROZA.... Schaumann.. ANGHINA. ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA....SICI BA.TURl BA........ ... 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI.PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA...... ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA.... 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA.TA. BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA...l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA....... ANGUSTURA ANILINUM ANITA....' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA..RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A.DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i...UT BA......IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA. boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA.......LBA .......

UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA. ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .

486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON. CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 .

488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .218 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. PLEUREZIE/PLEURITA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU .PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA. PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA.

PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil.RILE NOU-NA. RAGU~EALA. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA. RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA.iiill"IIi£1i . RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA.

SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. RUJEOLA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA.TOR SCIATICA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA. SALPINGITA.494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA. A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA.CU REPETITIE RIZARTROZA. SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . NOCTURNA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA .CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V . (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA. SONDAJ SPAIMA. SCIZURITA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA.BICIUNE SLA. PASTORIS TEAPA. SILA. STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA. T . STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A.HERPETICA.

idJJII£illi£iii. Jjii£Jii£j i£j .maiiillhlUillll"iblL.VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA.iIDl". 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.

111 I 1111111 . •••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm . . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->