Editor: Lucian Borleanu Coperta: Cannen LUC'lCi Tehnoredactarea: Mihaela Bârloiu Jacques Boulet

Toate drepturile pentru ediţia în limba română aparţin Editurii L UCMAN Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile pentru ediţia de faţă sant rezervate Editurii Lucman. Reproduc erea parţială sau integrală a textului fără acordul editurii este interzisă şi va fi pedepsit cnfonn legilor în vigoare. Comenzile pot fi trimise pe adresa editurii: Editura Lu ,mar." Bucureşti, Bd. Al. 1. Cuza, nr, 91, sector 1 Telefon/fax: 01.223.77.55 ISBN 973-8372-18-1) DICTIONAR DE HOMEOPATIE IT Editia a II-a , actualizată şi adăugită Traducere de Nicolae Constantinescu cf grupul drago'pnnr fed print sa OSocietateButanGasV .. _~ B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, Bucureşti, ROMĂNI!\ Telefon: 335.93.18; 335,97.47 Fax: 337,33,77 Editura L UCMAN

INTRODUCERE Definiţia cea mai scurtă şi cea mai concisă a homeopatiei ar putea să fie următoarea: prescr ierea de către medic, eliberarea de către farmacist şi luarea de către pacient a unor me dicamente homeopatice. Medicamentele homeopatice constituie cheia de boltă a homeo patiei. C.F.S. Hahnemann, medic german, cel care a fondat homeopatia în urmă cu două s ecole, a fost Ia început farmacolog. Cercetările sale urmăreau înainte de orice găsirea un ei utilizări optime - în afara oricăror teorii filozofice - a unor medicamente eficace şi lipsite de toxicitate. Experimentarea şi observarea clinică au constituit singurul său ghid pentru realizarea unei farmacopei pe care azi, în Franţa, o utilizează un medi c din trei şi pe care o apreciază doi francezi din trei. Fiecare medic homeopat ştie a cum că practica homeopatiei este exigentă şi că prescrierea medicamentelor homeopatice r espectă nişte reguli precise. O chestionare şi un examen minuţios, luarea în calcul a sens ibilităţii individuale, înţelegerea simptomelor şi a maladiilor în contextul medical şi în me l bolnavului constituie baza practicii sale zilnice. Această abundenţă şi această exigenţă cl nică se potrivesc din ce în ce mai mult cu dezvoltarea unei medicini care se doreşte m ai etică, mai umană, mai individualizată şi mai economică. Medicamentul homeopatic răspunde tuturor acestor aşteptări hipocratice: eficacitate, respect faţă de individ şi încredere în c pacităţile sale naturale de reacţie. Automedicaţia trebuie să respecte anumite reguli: - să ş ii să alegi dintre mai multe medicamente; - să ştii în ce moment să con suIţi un medic; să şt să recunoşti simptomele de alarmă;

6 JACQUES BOULET UlCPONAR DE HOMEOPATIE 7 - să ştii că unele maladii necesită un tratament de teren' - să ştii să te cunoşti mai bine, i mai responsabil de sănătatea ta şi mai activ alături de medicul tău homeopat. Jn acest d icţionar veţi găsi descrierea completă a majorităţii medicamentelor homeopatice utilizate az i şi sfaturi pentru folosirea lor fără riscuri în bolile curente. Pentru fiecare caz se vor preciza posibilităţile şi limitele automedicatiei. Un spaţiu mare este acordat şi isto riei homeopatiei, practicii sale, f~bricării medicamentului, precum şi unor sfaturi pentru a înţelege ŞI a urma tratamentele medicului. Doctor Jacques Boulet GHID DE CONSULTARE A DICŢIONARULUI Î 11 acest dicţionar sunt clasificate în ordine alfabetică peste 1100 dl" articole. Homeopatia este abordată sub toate aspectele. Bazele homeopatiei Aproximativ o sută de articole descriu şi dezvoltă pe larg istoria, lundamentele, prin cipiile, practica şi limitele homeopatiei. De la ( , FS. Hahnemann, fondatorul hom eopatiei, la lucrările recente de Incetare, trecând prin noţiune a de teren, de la fab ricare până la uhnicile de prescriere, toate aspectele homeopatiei sunt prezentate, [uuind cont de cunoştinţele şi de progresele medicinei de azi. 1\1 cdicamentele Cele t rei sute cincizeci de medicamente prezentate acoperă din plin practica actuală a hom eopatiei. Pentru unele medicamente, numite policreste*, o descriere a :.Ill1aţiilo r sensibile* şi de tip sensibil* completează pe cea a ',1111 ptomelor caracteristice şi a indicaţiilor uzuale. Veţi găsi posologii în rubrica ,,Experienţa mea", indicându-se dc iecare dată limitele automedicaţiei. Maladiile Sunt prezentate cinci sute de maladii sau situaţii împreună cu »laturi şi posologii precise. Locul homeopatiei apare deseori ca fiind dublu: mai întâi ca un tratament iniţial în majoritatea bolilor curente (rino- fa ringită, anexită, insomnie ...) şi, în patologii mai grele (ulcerul sromacului, astm, re umatism inflamatoriu), o terapeutică complemen* Asteriscul semnalează termenii trataţi în această lucrare (n.a.).

8 I JACQUES IJOIJLET tară, care pennite optimizarea reacţiilor organismului ~I ncţiunca tratamentelor clasi ce necesare. Homeopatia trebuie avută III v '<1 're chiar şi în situaţii foarte dificile (cancer, sida). Pentru maladiile cele mai frecvente sunt propuse indica] ii pru 'f ice foarte detaliate, împreună cu tabele, în care sunt grupate principulclo medica mente utile. Simptomele Acest dicţionar este completat de o sută cincizeci de simpto me, uneori originale. Ele dovedesc specificitatea practicii horn 'opaf i 'i, car e respectă sensibilitatea personală a fiecărui pacient. Condiţiile de ameliorare sau de agravare, evenimentele declanşatoare, cl irnatul, poziţia, emoţia sunt totdeauna căutate de medic, deoarece îi p .rrnit să repereze sau să confirme sensibilitatea la un medic ament. După cum localizarea unei dureri sau a unei leziuni (eczemă, de cx .mplu) est e foarte importantă şi orientează alegerea precis: II unui medicament. Pentru aceste r ubrici nu se propune nici o posologie, ea depinzând de patologia în cauză. Pictogramel e folosite

A ABANDON Sentimentul că eşti aba~~on~~,părăsit. De exemplu - ~aun.copil ·1'111ddat la şcoală sau la na rea unui frăţior sau a unei sun.o~re. e l , . . .~ t e capricios Copilul pare să facă re grese: face din nou PIPI In p~ , . t 1-' - .d U dult după o ruptura sentimen a a, prezintă tulburan e somn. n.a. ? _ 1- .. Această ioate să rezinte crize de lacrimi ŞI ca uta~ea ~onso am. . _ :'\Dotivitaie deosebită apare m~i ales l~dsu~I;cg~ c~e c~:i~~ ~::~: hine la Pulsatilla. Poate fi luata o doza e . a pcrsistă, trebuie consultat medicul. Vezi SENTIMENT. Ij ! &ti &ti - medicamentele cele mai bune ale horn .opiuici: acţiunea lor este fidelă şi spectaculoasă. medicamentele indispensabile. simptomele orientative de sensibilitate. este nece sară o consultaţie. + Ql) ~Q.A+ ' ABCES , ® ., / '" t7.f'~ t~i;&' I '.u:i Jn..f2A-tJ. ~. /'U.Âoc:U0.;;3o(:-.~ ,;:ti o:-~ h IlYîJ.UJ •.JJ

o În saz de abces sau de antrax trebuie, în aşteptar~a consultam ~ se impune un tratamen t al terenului. medicului, să se ia: Hepar sulfur 15Cf' d;ză.la d~r~~:;~eec~~~~ de 4 ori, şi Pyrogenium 9 CH, 5 granu e e. ~n pe, . zile Dacă abcesul nu dă înapoi în patruzec i ŞIoptde ore; s.eI~pune . . tarea me di 1 l' , fiI'nd necesar un tratament cu ant ibiotice sau consu 1 ICUu chirurgical. , ~. 1 . t buie În caz de abces al feţei, îndeo sebI.In regl,unea nasu ui, re urmat acelaşi tratament şi consultat rapid medicul. d

10 JACQUES BOULET IJI( "fIONAR DE HOMEOPATIE 11 ABIESNIGRA h , . .• Origine Bradul negru. Principalele indicaţii Spasme ale esofagului şi ale stomacului, cu senzaţie de nod. Comparaţii şi asocieri Ignatia: ghem în stomac. Nux vomica: stomac balonat, cu aciditate.

Berberis 6 DH, Solidago, 6 DH, Chelidonium 6 DH, Saponaria 6 DH. ., , . _ _ Se i au 15 picături, de două on pe ZI; in foart~ puţI~a apa: Abţinerea de la mâncare provoacă ŞI ~ lte p~erden.de mmerale I iii' lichid' trebuie deci să se adauge sistematic: China 9 CH, 5 u uuulc de două ori pe zi, şi Silicea 15 CH, 5 granule pe zi. in sfârşit, în caz d e oboseală nervoasă, se ia Kalium phosphoricum I I 'II, 5 granule, de două ori pe zi. ABUZ Se pot indica anumite medicamente în urma unor abuzuri specifice, apropiat de cel al constituie cauze decIanşatoare. Să se ia în 9 CH, 5 granule, fie Jl Il'V .ntiv înainte de masă, fie de 2 ori pe zi, timp d~ trei zile: . - exces de mâncar e în general: Nux vomzca, Antzmonzum . uulum; - alcool: Nux vomica; - unt: Pulsati lla; - bere: Kalium bichromicum; - băutură gazoasă: Kalium carbonicum (balonări ale , III l' ABROTANUM , 1, • ", . Origine O plantă meridională lămâii. cu un miros aromatic Principalele indicaţii Slăbire extremă în urma diareei sau a subnutriţiei. . Comparaţii şi asocieri China: pierdere de lichid. Natrum muriaticum: slăbire. Silicea: denutriţie. tumacului}; - cafea: Coffea; - varză: Petroleum; - condimente: Nux vomica; _ crudităţi: Lycopodium (balonări), Bryonia (dureri de burtă); - crustacee: Urtica urens (urticarie); - fru cte: China (diaree); - grăsimi: Pulsatilla, Carbo vegetabilis~ . - lapte: Aethusa (intoleranţa sugarului la lapte), Magnesza rorbonica (diaree); - laxativ: Nux vomi ca (colită); - ou: Sulfur; - ceapă: Thuya; , - produse de patiserie: Carbo vegetabil is; - peşte: Urtica urens;

Este înţelept să anunţaţi medicul. un tratament homeopatic va putea fi luat în con siderare pentru "optimizarea" postitului sau pentru tratarea efectelor lui negat ive. pentru ca el să vadă dacă a t postit nu este cumva incompatibil cu sănătatea dumneavoastră şi să determine care sunt l imitele posibile.ABŢINEREA DE LA MÂNCARE (POSTITUL) Unele persoane practică postitul în mod ocazional sau în mod regulat. Trebuie deci drenată sau "canalizată" această eliminare. În toate cazurile. pentru sănătatea lor sau din convingeri personale. (Iv c x cmplu formula următoare preparată de farmacist: . Abţinerea de la mâncare provoacă o consumare a rezervelor organismului. cu medica mente care o favorizează. cu elimin area multor toxine.

. Sul fur iodatum 9 CH. degerături: Agaricus 5 CH. În timpul crizei se iau.ceai: Thea. tulburări hor monale. necesită un tratament al simp tomelor şi un tratament de fond (vezi ALERGIE). chistur mari.•. dimineaţa şi seara. ACCELERAŢIE Rău de transport* (maşină) în caz de acceleraţie sau de coborâre bruscă: Borax 9 CH.- .:·~·'I . -----.zahăr: Argentum ni tricum. furuncule? Numărul: câţiva sau foarte numeroşi? Contextul: pubertate. de ori). Tratamentul trebuie să înceapă din ajun (5 granule. Aceste crize apar la copiii "hepatici" şi va fi necesar un tratament de fond. Ve zi FRICĂ. spate.ca acele de gheaţă. .de toate obiectele care înţeapă sau taie. 1 doză trei zile la rând pentru a face să iasă ghimpii. . 5 granule pe zi în perioada de criză. Dacă tulburările persistă. ~ Teamă.1 . ' .:t:·.carne: Allium sativum. În timpul călătoriei.. China.. se iau timp de o lună: Local: Ruboderm. . Se poate adăuga sistematic Blatta or ientalis 9 CH. sărată sau tonică . de 4 ori.de a te înţepa cu acele: Silicea. Această teamă deosebită indi mai ales o sensibilitate la Alumina. . ACIDITATE® Se iau Robinia 6 DH şi Iris versicolor 6 DH.ca acele. 5 granule de Senna 4 CH şi se bea o băutură dulce . trebuie să se consulte medicul. 5 granule din fiecare pe zi. 1 doză de repetat după două ore.. Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT . . Alergia la acarieni.'·~.5 granule la fiecare oră. ACNEE Întrebări În ce loc se află coşurile: frunte. . la fiecare oră.-=/~ 'Şi în plus ( Oligo-eleme nte de cupru şi de zinc: ACARIENI tIl ~'U~~~~t '::I{t:t.f.1" . ~ Şi în plus Unul sau două medicamente alese din li sta de mai jos În 9 CH. ca toate terenurile alergice.. .sare: Natrum muriaticum. tulburări digestive? Abordarea practică În aşteptarea consultării medicului pentru un tratament de fond. 5 granule de 4 ori p e zi. ~ Ghimpe de arici de mare Silicea 15 CH. arsură cu edem: Apis 15 CH. _ •. 13 . bărbie.chinină: Natrum muriaticum... 5 granule pe zi.de exemplu Coca-Cola.vin: Zincum (crampe după consumul de vin alb sau şampanie) ACETONEMIE tIl AC ~ Durere înţepătoare . înainte de mese. torace? Cum arată: mici. fobie . 3 granule din fiecare.}. 5 granule la fiecare jumătate de oră.12 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACCIDENT După orice accident cu şoc fizic se ia: Arnica 15 CH.

cu contururi dureroase. E NIA JAMBOSA Coşuri mici.când coşuri le sunt foarte infectate. NUXVOMICA Pusee după excese gastronomice sau alc ool. SULFUR IODATUM . mai ales la nivelul maxilarului. Granions. 1 fiolă din fiecare pe zi. S ilicea.-. Lycopodium. . cu puroi.acnee juvenilă clasică. dacă e necesar Un medicament de regularizare horm onală pentru tinerele fete: 1 doză de Folliculinum 15 CH va fi foarte utilă în a zecea z i a ciclului. .--' 14 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 15 În granule: Oligogranul. timp de şase luni. ~ Experienţa mea . ~ Experi enta mea Clasic în m~mentul menstruaţiei.Piele.pentru un tratament de teren. ACNEE: declanşată sau agravată de probleme diges tive ANTIMONIUM CRUDUM Acneea mâncăcioşilor cu indigestii frecvente. ~ Şi în plus. în număr scăzut. care se întinde pe umeri.prezenţa unor gangl ioni. albăstrui şi dureroase. . ~ Experienta mea Deseori se constată şi negi plantari.când coşuri le apar brusc în afara pubertăţii . HEPAR SULFUR Chisturi mari. Trebuie consult at medicul . d ureroase. KALIUM BROMATIUM . --.adolescent deseori an xios. LYCOPODIUM Acneea hepaticilor obişnuiţi cu crizele de ficat. În fiole: Oligosol. infectate. ACNEE: declanşată sau agravată d e probleme hormonale FOLLICULINUM Sindrom premenstrual marcat prin edem şi enervar e. ~ Experienta mea Atenţie: nu folosiţi decât 15 CH. Tuberculinum. ~ Experienta mea O bună igienă alimentară şi exerciţiile fizice sunt indispensabile. ~ Experienţa mea Coşurile sunt deseori simetrice pe faţă. când acneea revine sau se agravează înaintea menstruaţiei. păr gras şi multe coşuri pe frunt:) ~ Experi enţa mea _ Se potriveşte mai ales unor adolescenŢiObosiţi după efort. II ---I . .SELENIUM "\ . Sepia. Microsol. urticane. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH.ch isturi mari. 1 doză pe săptămână. ~ Experienţa mea Medicament sistematic în acneea juvenilă. 1 doză de 2-4 ori pe lu nă. Dese ori sunt semnalate şi alte dermatoze: eczeme. ACNEE: coşurile suntfoarte numeroase I ACNEE: Coşurile sunt dureroase sau infectate ARNICA Coşuri întărite. 5 granule pe zi. Medicamentele de teren pe care le va presc rie medicul Sulfur. Natrum muriaticum. Thuya. ~ Experienţa mea La acest adolescent obosit se manifestă deseori o agitaţie a mâin ilor şi insomnii. . cu un vârf alb.

~ SULFUR IODATUM 9 CH. cu înroş'ea feţei. 1 doză pe săptămână. dimineaţa. ~ FOLL ICULINUM 15 CH. Principalele indicaţii . 5 granule. Acest fenomen se produce mai ajs la femeile tine re. ~ Experienţa mea Mânuirea tra tamente lor de regularizare a sensibilităţii hormonale este delicată şi aparţine medicului homeopat. . . ~ NATRIUM MURIATICUM 15 CH. Să se ia sistematic: Arnica 9 CH şi Carbo vegetabilis 9 CI. ACROCIANO~ Colorarea albastru-violaceu a extremiăţilor degetelor la frig sau la umiditate. pentru o cură de o lună. .nevralgie acută a feţei după răceal. Androsteron: în general în 15 CH.nevralgie intensă. foarte mare. Comparaţii şi asocieri Belladonna: febră ac lsemium: panică. În vârstă de 16 ani. ~ ENIUM 9 CH. E vorba de coşuri mici. înainte de consultarea medicului. 5 granule din fiecare de două ori pe zi. Consultarea oftalmologului este necesară în toate cazurile. Origine Aconitul conţine substanţe toxic: ce provoacă tulburări neurologice şi cardiace. Acest tratament poate să fie menţinut t imp de două luni. 5 granule înainte şi upă efortul ocular .puseu de hipertensiune cu î nşi agitaţie. . . seara. .' •A 17 LUTEINUM Sindrom premenstrual marcat de deprimare şi migrene. se plânge de acnee pe frunte şi în jurul gurii. Acest tratament poate să fie menţinu timp de două luni.insolaţie. prezintă de doi ani acnee pe faţă şi pe umeri. . nedureroşi şi puţin purulenţi. 5 granule. ANDROSTERON Hormonul masculin care favorizează acneea şi la femeia la menopauză. seara. ~ DHAS 15 CH. Simptome caracteristice . RAYNAUD (sinlromullui). Vezi DEGERĂTURI. Coşurile sunt grase. 1 doză în a zecea zi a ciclului. 1 tub. ~ KALLIUM BROMATUM 9 CH.febră bruscă. . Nicolas. De avut În casă Aconitum 9 CH.homeopatică urmăreşte acelaşi tip de acţiune. Cu titlu de indicaţie: Folliculinum: în general în 15 CH. Noemie. 5 granule. înainte de consultarea medicului. dimineaţa. ~ EUGENIA JAMBOSA 9 CH.febră acu tă gripală. 5 granule. Totul se agravează înaintea menstruaţiei. şedinţă de ortoptie. dureroa se şi conţin puroi. . oare. 1 doză în a zecea zi a ciclului. ACOMODARE® Oboseală vizuală sau dificultăţi de adaptare: Arnica 9 CH şi Ruta 5 CH.simptomele apar mai ales după o îceală puternică.16 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ACONITUM~ .~ ••••. 1 doză pe săptămână.lucru la computer.panică cu agitaţie şi palpitaţii.angoa să profundă cu agitaţie. Un tratament de fond cuprinde de cele mai mule ori medicamente precum Natrum muriaticum sau Pulsatilla. 5 granule pe zi din ziua a paisprezecea până în ziua a douăzeci şi opta. Luteinum: în general în 4 CH. E xperimentare. 1 doză pe săptămână. În v tsprezece ani.

e bine să se ia: Chininum sulfuricum 9 CH şi Belladonna 9 CH. ACTAEA SPICATA Origine Orbalţul în spic.dureri care străbat burta fiind proporţionale cu abundenţa . Rhus toxicodendron: dureri cer vicale. ACUPUNCTURĂ Acupunctura este deseori asociată în practică cu homeopatia. . Planta conţine printre altele o substanţă apropiată de estroge n. Acupunctura datează de câteva milenii. la tratamentele clasice în cazul ACUFENE Ql> Principalele indicaţii .dureri ale sâni lor înainte .menstruaţie dureroasă. tulburări ale circulaţiei sang uine în urechea internă sau hipertensiune. ceea ce explică faptul că experimentarea şi utilizarea homeopatică permit o acţiune pre ponderentă asupra tulburărilor endocrine ale femeii. de menstruaţie. Lac caninum : sâni dureroşi înainte de menstruaţie. va trebui să consultaţi medicul pentr u a determina originea acestor zgomote: ureche înfundată. .torticolis sau nevralgii cervico-dor sale în momentul menstruaţiei. ACUITATE . muşchilor cefei şi sensibilitate la Utilizare homeopatlcă Propus drept complement tulburărilor ritmului cardiac.hiperacuitate senzorială cu iritabili tate: Nux vomica 9 CH.18 JACQUES BOULET ACTAEA RACEMOSA ct3 ct3 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 19 Origine Orbalţul ciorchine. în momentul menstruaţiei.contracţii dureroase ale apăsarea vertebrelor dorsale. Originea şi dezvoltarea ei sunt strâns legate de gândirea filozofică taoistă. Polygonum aviculare: reumatism al articulaţiilo r degetelor. Homeopatia este bicentenară. suprarenală. Comparaţii şi asocieri Caulophyllum: menstruaţie dureroasă. hormon hipofizar care stimulează glanda Simptome caracteristice . . . Comparatii şi asocieri Caulophyllum.hiperacuitate auditivă: Asarum 9 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. Până Ia consultarea medicului. . 5 granule 1-2 or i pe zi. Ea a luat naşter e şi s-a dezvoltat datorită observaţi ei . . 5 granule din fiecare de două ori pe z i.dureri ale ovarelor.sânii dureroşi înainte de menstruaţie. totuşi originile lor sunt f oarte diferite. ACTH Origine Adrenocorticotrofina. aştere. Huruituri sau şuierături în urechi.regularizarea cont racţii lor în momentul naşterii.hiperacuitate senzorială cu hiperexcitaţie nervoasă: Ignatia /5 CH. durerile fluxului. În toate cazurile. Principalele indicaţii Reumatism cu deformarea încheieturii mâin ilor şi a degetelor. 5 granule 1-2 ori pe zi.

.

_ Nu x vomica 5 CH. Vezi BALONĂRI. de ce le mai multe ori. în ambele cazuri.20 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ADERENŢĂ 21 terapeutice şi utilizării unor medicamente. 5 granule înainte de mese. dureroase. hcrnie.adormire grea: vezi INSOMNIE. timp de cincispr ezece zile. . cât şi psihologic al acestuia. medicul trebuie să studieze în detaliu reacţia individuală a bolnavului şi mediul atât fizic. Consultarea medicului este obligatorie. In acest scop. veziculă. În practică. care se teme să nu întârzie. însoţite de eructaţii zgomotoase. cu senzati e de foame dureroasă . apendicită). _ Asa foetida 15 CH. cât şi unor puncte de acupunctură. AEROCOLIE Tumoare glandulară benignă care se poate dezvolta pe toate glandele. ADENOPATIE u ••• • . pentru un hepatic iritabil. _ î~ timpul sarcinii: Nux moschata 9 CH. 3 granule din fiecare. insomnie. _ adormire irezistibilă în plină zi: Opium 15 CH. în special pentru adenomul de pro stată (vezi PROSTATA). se iau: Calcareafluoric a 9 CH şi Graphites 9 CH. acupunctura şi homeopatia se asocia ză deosebit de bine în următoarele cazuri: . având o farmacologie foarte deosebită.stres. 5 granule pe zi. cu stomacul prea plin. 5 granule dimineata. ceea ce provoacă o umflare a stomacului şi râgâieli. desco perită de Hahnemann. Este un fenomen nervos. pentru un mâncău iritabil. pentru o persoană nervoasă. 5 granule îna inte de masă. mai ales reumatisma le. constituie dovada unui mod reacţional cronic (teren) sicotic*. ' Pentru a diminua riscul de formare a aderenţei în urma unei intervenţii chirurgicale a bdominale (ocluzie. de două ori pe zi. 5 granule pe zi.sindromuri dureroase. care suferă de dureri gastrice. 5 granule pe zi. iar acţiunea lor constă esenţialmente în stimul~rea şi ghidarea acestei reacţii. peritonită. 5 granule pe zi.alergie. . corespunzând atât sensibilitătii la medicamente homeop atice. Cele două terapeutici sunt deseori asociate de unii medici deoa rece şi una şi cealaltă se bizuie pe posibilităţile de reactie ale bolnavului. E vorba de puncte cutanate. S e aplică deci un tratament de fond pe ba~ă de Thuya. " . ADENOM ® ti. _ adormire după mese: Nux vomica 9 CH. AEROFAGIE Este vorba de o deglutiţie de aer fără aliment.foame care se potoleşte repedeşi care se plânge de balonări intesti nale şi de gaze. _ Lycopodium 9 CH. pentru o persoană nervoasă. Homeopatia foloseşte punctele lui Weihe. care are impresia unui o bstacol sau a unui obiect care urcă de-a lungul esofagului şi eructaţii dificile. Se ia timp de zece zile: _ Argentum nitricum 9 CH . ADORMIRE . obsedată de programul de lucru. Adenomul.

Adenopatiile cronice sunt frecvente la copiii cu maladii ORL recidivante. infecţioasă sau tumorală. 5 granule de 2 ori pe zi.® ~ ti.CH şi Baryta iodata 5 CH. descoperirea unei adenopatii treb uie să ducă la consultarea medicului. Din punct de veder e simptomatologie. Creşterea în volum a unuia sau a mai multor ganglioni. Sulfur iodatum. Drosera 5 . a cărei origine poate să fie infl amatorie. se pot folosi: . Silicea. În toate cazurile. . ele indică atunci un teren tuberculinic* pe care îl va t rata medicul homeopat: Tuberculinum. timp de cel puţin o lună.

ca cta Origine Cucuta mică este o buruiană din grădini care poate fi confundată cu pătrunjelul. AESCULUS HIPPOCASTANUM r. 1 doză dimineaţa şi seara.durere a regiunii sacro-iliace. Dacă tulburările persistă. trac: Gelsemiu m 15 CH. Pierderea vocii: se iau timp de patruzeci şi opt de ore. în alternanţă cu Homeovox. din oră în oră.22 JACQUES BOULET ( se DICŢIONAR DE HOMEOPATIE AFONIE 23 În toate cazurile. 5 granule . Pe de altă part e.conges tie a mucoaselor gâtului cu varicozitate. agravate de caldura ŞI amehorate de răcoare.ca . antiinflamatorii şi antihernoroidale. şi Homeovox. Principalele indicaţii . Simptome caracteristice .· . cu vome şi diaree. / Intoleranţa sugarului la lapte. _ anxietate. ~ D~r~rile s~nt totdeauna înţepătoare ca nişte a ce. P rincipalele indicatii .lipsa de dorinţă: Sepia 15 CH. în ultimele zile ale ciclului. AFRODISIAC Nu există propriu-zis afrodisiac homeopatic.. 5 granule de 4 ori pe zi. care serveşte la prepararea medicamen~uIUl. caz în care trebuie să se facă analize complete. . De cele ma i multe ori este necesar un tratament de fond al terenului anxios. are o compoziţie foarte bogată. trebuie să se consulte medicul. ~ În timpul menstruaţiei Graphites 9 CH şi Ammonium carbonic CH.ca Origine Cas~anul sălbatic. ceea ce e logic. Medl~amentul are efecte antihemora gice. timp de două zile. ~ Consecutiv cu o spaimă sau emoţii puternice Ge lsemium 15 CH. în special în vitamina P. Tratamentul homeopatic va folosi mai ales medicamente cu o acţiun e generală asupra sensibilităţii emoţionale şi a echilibrului. 5 granule de 4 ori pe zi. 2 drajeuri de supt din două în două ore.ţ . -vance. " . Comparaţii şi asocieri Arnica: fragilitatea pereţilor vasculari. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. se ia un oligo-element: magneziu-cobalt va putea adăuga 1 măsură pe z i). 5 granule pe zi. strigăte Arnica 15 CH. ~ La cântăreţi şi oratori Argentum metallicum 9 CH. nu să se substituie lui.congestia si stemului venos cu hemoroizi varice: . 2 drajeuri de su pt din oră în oră. Sepia : congestia sistemului venos. 5 granule pe zi: _ oboseală sexuală: Agnus castus J 5 CH şi Selenium 9 CH. AETHUSA CYNAPIUM .. 1 doză dimineaţa şi seara. pot exista cauze organice.pus ee hemor oidale. în alternanţă. . . 5 granule de 2 ori pe zi. Castana. timp de d011ăzile. şi Rhus toxicodendron 9 CH. în aşteptarea consultării medic ului: ~ În urma unui efort vocal: cântece. scopul acestei terap eutici fiind înainte de toate de a stimula răspunsul natural al organismului. ~ Consecutiv unei răceli Aconit 9 CH şi Arum triphyllum 5 CH.

oculare). _ Trebuie tratată aciditatea gastnca..Hydrastis TM. ~ Şi în plus Se fac băi de gură cu 30 picături. 1> Experienţa mea . . Simptome caracter istice. 1> Experienţa mea Medicament foarte util în cazul aftozelor rebele la tratament. 1 > Experienţa mea . sângerări)? Există o modificare a stării generale? Ce treb uie făcut În aşteptarea consultării medicului.dacă există simptome generale (febră. . . Întrebările Afta e unică sau multiplă? Unde e situată (gingii. _ înroşirea pielii. Mai ales la nivelu l gâtului sau al amigdalelor.lipsa de coordonare motnce. . 1> Experienţa mea. AGAKICUS MUSCAKlUS Origine 1C Ciuperca-moartea muş~elor. . . . Trebuie consultat medicul .Phito lacca TM.dacă recidivează în mod regulat. 5 granule din două în două ore. în alte rnanţă cu Mercurius corrosivus. Principalele indicaţii . Practica homeopatica confirmă şi precizează această toxicologie. 5 granule din două în două ore.iupercă prov oacă tulburăn aprop~ate de cele obţi. . . se ia sistematic timp de patruzeci şi opt d e ore: Mercurius corrosivus 5 CH. care sângerează. Mal ales pe marginea hmbll.:.. .algodistrofie.dacă aftele au apărut în cursul unui tratament medical. KALI UM BICHROMICUM Ulceraţie adâncă. .dacă ni i o ameliorare nu intervine în patruzeci şi opt de ore. . foarte fierbinte.· NITRICUM ACIDUM Ca nişte tăieturi foa rte înţepătoare. . I~toxicaţia accid~nta a cu acea~ a .. cu ulceraţii.nute cu atrop~n~ 8elladonna: tulburări nervoase Şi sp asme. cu dureri înţepătoare ca nişte ace. . cerul gurii.degerături. 1>Experienţa mea Medicamentul clasic al unei singure afte.ticuri ale f i. . . . gât)? Ce a pect are (ulceraţii albicioase.dacă aftele sunt numeroase şi invadează cerul gurii şi gâtul. 1> Experienţa mea .dacă sunt însoţite de alte mani festări (articulare.Calendula TM. . . într-un pahar apă fiartă şi răcită. ganglioni). ~ Şi în plus Unul dintre medicamentele alese din lista de mai jos în 9 CH. _ spasme musculare la lllv~lui feţei. cu secreţii gălbui.24 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . ARSENICUM ALBUM Leziuni calmate în contact cu căldura. limbă. SECALE CORNUTUM Ulceraţie având în jur pete de un roşu închis. BORAX O singură ulceraţie la gingie. . 25 AFlĂ .. Medicamentul tuturor infecţiilor guru. de Phytogargarisme sau cu preparatul următor: . .. MERCURIUS CORROSIVUS Ul ceraţii multiple dureroase într-o gură infectată.

se exacerbează.căldura patului: Lycopodium. vegetaţiilor. Psorinum. Unele medicamente pot să declanşeze reacţii de eliminare ale organi smului: febră. şi sensibilitatea pacientului. Vezi CLIMATOLOGIE. ~ litatea se inversează şi medicamentul reproduce simptomul vindecat În prealabil. .agitaţie. în ordi ne alfabetică. .ca şi arneliorările . . Sulfur.frig: Nux vomica. . departe de a se teamă deosebită indică mai ales o sensibilitate la Pulsatilla. de poduri etc.somn: Laches is. 5 granule pe zi. iucntelor homeopatice. de exemplu o durere de cap.curent de aer: Hepar sulfur. Psorinum: . precipitat: Argentum nitricum.'(/rbonicum.mişcare: Bryonia. care facilitează eliminările pe care le provoacă.masă (înainte): Natrum muriaticum. se pot remarca trei tipuri de agravare: extensie. . . diaree. Lachesis. Teamă de spaţi ile întinse. . Acest lucru se poate produce atunci când e legat de o tulburare funcţiona lă AGRAPHIS NUTANS sau general acută. 2. Gelsemi um.baie rece: Antimonium crudum. Agravările . . de pieţe. sau. . Apar iţia altor simptome. agitaţia mâinilor: Kalium bromatum.unui simptom sau ale stării Se cuvine deci să fim prudenţi cu aceste medicamente şi să le asociem genera le su nt indicaţii foarte importante pentru alegerea medica'LI medicamente de "drenare". Această 1. depinzând de sensibilitatea reacţională a bolnavului : diluarea e poate prea scăzută.totdeauna grăbit. AGNUS CASTUS Origine Mielăreaua comună provine din Asia centrală şi poate fi găsită în regiunile mediteran ene. Aceste medi camente se iau în 15 CH. sensibiZambila de pădure. Silicea. Nux vomica. în loc Origine să fie trat ată. sau simptomul se estompează.eforturi fizice: Arsenicum album. AGRAVARE+ în această categorie se situează Sulfur . Agravarea simptomului însuşi. . Iată principalele: . Vom găsi în acest dicţionar fiecare dintre u-cste modalităţi. Acest fenomen înde amnă la respectarea regulii clasice Principalele indicaţii de rărire apoi de oprire a tratamentului odată cu ameliorarea. . . erupţii.baie c aldă: Lachesis. teama de locurile foarte populate sau de mulţime. Dacă tulburările persistă. AGRAVARE (printr-un tratament homeopatic) Se spune uneori că un tratament homeopatic poate să lIgraveze simptomele. Mercuriu s solubilis. Pulsatilla sau Hepar sulfur.alcool: Nux vomica. Simptomul. Hipertrofie a amigdalelor. este excitată. trebuie să se consult e medicul.căldură: Pulsatilla. o insomnie. Phosphorus. calma.masă (după): Lycopodium.agitaţia picioarelor: Zincum. prin De fapt. . Pulsatilla. Sulfur.altitudine: Coca. . Natrum . ticuri ale feţei: Agaricus.eforturi cerebrale: Kali umphosphoricum. Arsenicum album. Comparaţii şi asocieri Selenium : astenie sexuală.26 AGITAŢIE@) JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 27 . supuraţii. Principalele indicaţii Diminuarea dorinţei sexuale. AGORAFOBIE . Sulfur.

de repetat de 4 ori. Pentru întărcare . Pot fi aceste agravări grave sau ireversibile? Mai întâi.. l' doză trei seri la rând. Câteva medicamente homeopatice pot să fie foarte ut ile în completarea tratamentelor clasice: .Silicea 15 CH. de aceea trebuie să ştim să rărim uTriift"6?reie doze. • ~.ar înghiţi un întreg tub dintr-un medicament. 1 doză pe săptămână.dovada unei reactii puternice a organismului. . 5 granule.m nou me Icamentu decât a reapan)a simpmI'îretor. nu sunt niciodată grave. 1 doză de 3 ori pe săptămână. incidentele de tratament homeopatic ţin de modul de reacţie. în nlternanţă. excitare. Depistarea albuminuriei (prezenţa albuminei în urină) trebuie să ducă la consultarea medic ului.dorinţă de alcool. când un medicament acţionează exact asupra sensibilităţii unui bolnav. Principalele indicaţii Anghina mononucleozelor infecţioase. de 4 ori pe zi.. acesta po ate să simtă o oboseal~~ . după fiecare alăptare ..Pulsatill~ 15 CH. 5 granule. o persoană . Ricinus 4 CH. . care trebuie în acest caz oprit. la spi talizarea într-o clinică specializată. .40> •• AILANTHUS . ~ Dacă sânii sunt roşii şi înfundaţi Belladonna 9 CH şi Bryonia 9 CH. ~ În caz de crăpături Nitric acidum 5 CH şi Graphites 15 CH.Osteocynesine." .•"". sausale oprim:-şi să nu luăm. 2 comprimate dimine aţa şi seara. În fine.. de 4 OrI pe ZI. precum şi Ruta 5 CH şi Rhus toxicodendron 9 CH (5 granule din fiecare de 3 ori pe zi ). 5 granule de trei ori pe zi. ~ Pentru prevenir ea crăpăturilor Cremă Castor equi local. ALCOOLISM® '. în alternanţă.28 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 29 3.Calcarea carbonica 15 CH. La unele persoane înalte. începând cu cincisprezece zile înainte de na re: . logoree: Lach . Origine Cenuşerul creşte foarte frecvent pe marginea alei lor sau drumurilor din Fra nţa. chiar dacă. sunt totdea una reversibile şi se datorează în general folosirii repetate a unui medicament indica t. în primele trei zile. Această obose ală . AL6UMINURIE ® AHILE (călcâiullui) Pentru dureri sau tendinite: Medorrhinum 15 CH. poate exista o albuminurie numai atunci când stau în p icioare (albuminurie ortistatică): Calcarea phosphorica 15 CH. .deseor i un copil . 5 granule dimineaţa şi seara. 1 doză pe săptămână. indicat sau nu.este deseori un semn bun. din greşeală. de cele mai multe ori. ALĂPTARE ~ Să se ia sistematic pe toată durata alăptării. .China 9 CH. trebuie ştiut că nu poate avea loc o intoxica re sau otrăvire cu un medicament homeopatic. ~ Pentru a stimula venirea lap elui Alcoolismul trebuie să ducă la consultarea medicului şi. 1 doză trei dimineţi la rând.

esis 15 CH, 5 granule pe ZI; - dorintă de alcool , de zahăr, de "chefuială": Sulfur 15 CH, 1 , doză pe săptămână; - dorinţă de alcool sau de excitante: Nux vomica 15 CH, 5 granule pe zi; - delir şi agitaţie: Hyoscyamus 15 CH, 5 granule seara. ALERGIEtIl Rinitele spasmodice, boala fânului în timp~l verii sa~ conjunctivitele sunt din ce în ce mai frecvente. Motivele acestei

30 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 31

amplori a alergiilor respiratorii sunt multiple: poluare, medicamente, alimentaţie , habitat, mod de viaţă. Natura alergică a acestor manifestări este în orice caz evidentă (a nalizele o dovedesc), iar periodicitatea sau permanenţa tulburărilor implică participa rea unui teren deosebit. Trei situaţii se întâlnesc în mod frecvent: Alergia este ocazio nală şi se produce În condiţii extrem de precise şi identificabile. De exemplu, mânuind un a nume produs de întreţinere, sau un produs cosmetic, sau în condiţii emotive deosebite. T ratamentul se va sprijini fie pe medicamente homeopatice fabricate pe baza produ sului în cauză (izopatice), fie pe medicamente corespunzătoare împrejurării emotive declanşa toare: de exemplu Ignatia (emoţie) sau Gelsemium (teamă). . În toate cazurile, trebuie să se caute şi să se trateze terenul alergic. Alergia este sezonieră şi legătura cu alergen ii sezonieri (polen, fân, flori) nu poate fi pusă la Îndoială. Caracterul sezonier al si mptomelor confinnă terenul alergic. Pe de altă parte, caracterul periodic indică în home opatie un teren care va fi tratat cu medicamente de fond, precum Sulfur; Psorinu m, Arsenicum album, Natrum muriaticum, de exemplu (prescrise de medic). Medicame ntele simptomatice vor fi prescrise de la apariţia primelor simptome şi vor fi cu atât mai active cu cât terenul va fi tratat preventiv. Când cauza este identificată, se pr escriu preventiv şi curativ medicamente izopatice, precum Pol/en 30 CH (5 granule pe zi), care constituie un ajutor preţios în foarte multe alergii de primăvară. Alergia este continuă sau anarhică în frecvenţă şi ritm. Se vorbeşte în acest caz de alergii periodic iar testele alergice arată în general reacţii la o mulţime de alergeni, ceea ce face des ensibilizările dificile. Acarienii şi praful sunt aproape totdeauna implicaţi. Acest t ip de alergie pare legată de terenuri care se dovedesc în urma evenimentelor că au per turbat sistemele proprii de apărare ale individului şi i-au modificat posibilităţile de adaptare. Se vor căuta înainte de orice circumstanţele de apariţie ale h'l .nului vostru alergic ( maladii, stres, medicamente), iar tratamentul PI''scris se va baza pe medicament e de fond, precuI? Thuya .sa~ Mrdorrhinum. Un medicament foarte util în cazul aler giei la acanem I la praf: Blatta orientalis 15 CH (gândacul. de b_uc~tăr}e: mare Ill llncător de praf şi acarieni), 5 granule de 3 on pe saptama.na. . În toate cazurile es te uneori necesar să se folosească antialergice \ lnsice, continuând~-se tratamentul h omeopatic de fond. P.e măsură \ c acesta ameliorează terenul, se răreşte doza de medicamen te ',lInptomatice homeopatice sau alopatice până la suprimarea lor. În practică, în caz de alergie Trebuie să vă consultaţi medicul homeopat pentru a face un tuuament de teren. Până la consultarea medicului, luaţi sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re ci ' 2 ori pe zi, precum şi medicamente homeopatice specifi ce imptomelor, _ Vezi BOALA FÂNULUI, CONJUNCTIVITA. ALERGIE ALIMENTARĂ Jl

Ca şi alergiile respiratorii, alergiile alimentare sunt din .ce în. ce mai numeroase . Se întâlnesc aceleaşi situaţii şi trebuie să faceţi analize .i1 .rgologice şi ale terenului stru homeopatic. În practică, în caz de alergie Consultaţi medicul homeopat ca să faceţi un tratament al u-rcnului. Până la consultarea medicului, luati sistematic: Apis 15 CH şi Poumon histamine 15 CH, 5 granu.le din fi~c~re d ' 2 ori pe zi, precum şi medicam ente homeopatice specifice simptomului. _ Vezi URTICARIE, ECZEMA. ALETRIS FARINOSA

Origine Aletris, plantă erbacee din America de Nord.

32 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 33 Principalele indicaţii Oboseală asociată cu tulburări ginecologice. Comparaţii şi asocieri C hina: oboseală după pierdere de lichid, Aletris a fost deseori numită "China uterului" .

Analizele comportamentului alimentar arată că alimentatia noastră s-a schimbat conside rabil în decursul ultimelor decenii: ' - de 2 ori mai puţină pâine sau cartofi; - de 7 o ri mai puţine legume uscate; - de 2 ori mai multă carne şi brânzeturi; - de 2 ori mai mu lt zahăr. A doua constatare Se consideră azi că mai mult de jumătate din aporturile noas tre cnergetice provin din alimente bogate în calorii şi sărace în minerale şi vitamine. Al imentele au sărăcit în vitamine şi în săruri minerale: supraexploatarea şi deci sărăcirea soI or, rafinarea, ambalarea, fierberea. . A treia constatare ... Mo~ul d.evi.~ţădin or~şe (activităţi sedentare şi lipsa exerciţiilor f izice) ŞI criteriile estetice ale unei silu ete slabe fac, de teama îngrăşării, ca raţiile calorice să se diminueze considerabil: 1700 c alorii pe zi pentru o femeie şi 2200 calorii pentru un bărbat (între optsprezece şi cinc izeci de ani). Astfel, alimentaţia noastră este: ~ prea săracă în vitamine şi minerale Pentr u a obţine cantităţile zilnice recomandate, ar trebui pentru Il femeie în j~.r de 2500 c alorii pentru zinc, vitamina B 1 sau B6, şi WOO de calorn pentru fier, presupunând că alimentatia ei e echilibrată şi variată (carne, peşte, lactate, legume, cereale ...).' ~ prea bogată în grăsimi şi zaharuri rapide Trebuie, deci, pentru a ne păstra sănătatea, a pre eni bolile şi a ne păstra silueta: - să avem o alimentatie mai bine echilibrată' .. -. s ~ adă~găm alimentaţiei suplimente de vitamine, minerale şi unu acizi graşi. As!ăzi cunoaşt~m in ce în ce mai bine utilizarea complementclor ahmentare. Ştim în mod deosebit că nu toa te pot fi asociate orbeşte şi în orice cantitate sau la orice oră. Vitamina C nu trebuie să fie consumată pe stomacul gol; fierul şi zincul nu trebuie să fie luate In acelaşi tim p; supradozarea de seleniu sau de vitamina E sunt posibile. ALFALFA Origine Lucerna. Principalele indicaţii Convalescenţă, oboseală fizică, lipsa poftei de mânc are. Comparaţii şi asocieri Avena sativa : ovăzul, care e deseori asociat cu lucerna, ca în produsele compuse Cereale încolţite. ALGODISTKOFIE Sindrom care asociază, în urma traumatismului unui membru, tulburări circulatorii, ede m, demineralizare, durere puternică şi impotenţă aproape totală. Cazul cel mai frecvent es te cel al unei fracturi a umărului sau a gleznei. O reeducare blândă şi progresivă este in dispensabilă, iar medicamentele homeopatice sunt foarte eficace în completarea trata mentului cu antiinflamatoare şi analgezice clasice: Calcarea phosphorica 9 CH şi Sil icea 15 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.

ALIMENTAŢIE Alimentaţia se situează din ce în ce mai mult în centrul dezbaterilor despre sănătate, iar i mportanţa ei depăşeşte problema greutăţii. Prima constatare Alimentaţia noastră este mai gras imi animale) şi mai săracă în zaharuri lente decât înainte.

34 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ALOE Iota Iota 35 Pentru bărbat, femeie sau copil, medicul va determina complementele necesare în funcţi e de vârstă, de simptomele pe care le prezintă şi de modul de viată. Stresul, maladiile, s arcina; unele medicamente (pilula în special), tutunul provoacă un supraconsum de su bstanţe nutritive. Există deja specialităţi cu do zări adaptate nevoilor voastre. Medicul sau farmacistul vă vor recomanda fie un tratament de echilibru cotidian fie un tra tament legat de o problemă punctuală: stres, probleme de piele, căderea părului, reumati sm. Origine Aloe. Cunoscut pentru efectul său purgativ, medicamentul homeopatic dovedeşt e o acţiune asupra aparatului digestiv. Simptome caracteristice - iritarea mucoase lor intestinale şi diaree cu febră; - scaun urgent, nesiguranţă sfincteriană; - hemoroizi. Principalele indicaţii - pusee hemoroidale; - diaree acută cu nesiguranţă sfincteriană. C omparaţii şi asocieri Aesculus: hemoroizi. Podophyllum: diaree acută. ALLIUM CEPA ::: Origine Ceapa. În afară de iritarea mucoaselor, provocând strănut şi rinite, ea are o pute rnică acţiune tiroidiană. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor. Simptome c aracteristice - coriză cu strănut, scurgeri abundente şi iritante; - tuse spasmodică; ameliorare la aer curat. Principalele indicaţii - rinită; - boala fânului. Comparaţii şi a socieri Euphrasia: boala fânului.

ALOPECIE (căderea părului) Sistematic: Thallium sulfuricum 9 CH, 5 granule pe zi, şi 5 granule pe zi dintr-un medicament ales în funcţie de motivele căderii părului: - în urma naşterii: Sepia 9 CH; - în urma oboselii intelectuale: Selenium 9 CH; - în urma hipotiroidiei: Graphites 15 C H; - în urma unui şoc: Arnica 15 CH; - în urma unei supărări: Phosphoricum acidum 9 CH; - în urma unei dereglări hormonale (perimenopauză): Testosteron 15 CH. ALLIUM SATIVUM Origine Usturoiul. Principalele indicaţii - tulburări digestive ale mâncăilor, - dureri în şolduri. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. Causticum: dureri în şolduri. mai ales în cazul cărnii; ALTITUDINE Ameţeli, greţuri, insomnii la altitudine: Coca 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi.

36 JACQUES BOULET ALUMINA cQ cQ DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii Conjunctivită alergică cu iritarea importantă a pupilelor. Compar aţii şi asocieri Euphrasia: conjunctivită. 37

Origine Alumina. Simptome caracteristice - oboseală psihică; - uscarea mucoaselor; deshidratare. Principalele indicatii - constipaţie cu în~etinirea tranzitului; - us carea gurii, piele uscată şi absenta setei·, . , - anxietate fobică cu încetineală în gândire AMBLIORARB + AMBRA GRIS BA .0", ','. .o .o Origine A~bra cenuşie, s~creţie a c~şalotului, folosită în parfumerie şi la fabn~area sa~unu nlor. Medicamentul homeopatic acţionează asupra sistemului nervos şi a circulaţiei. Prin cipalele indicatii - palpitaţii, pusee de hipertensiune emotivă; - trac, emotivitate , timiditate foarte puternică; - insomnie în urma unor emotii puternice· , ' , - tuse noctumă nervoasă: - prurit vulvar fără motiv organic. Comparaţii şi asocieri Ignalia, Gelsem ium, Pulsatilla. Ameliorările - ca şi agravările - unui simptom sau ale stării )'.·nerale constituie indicaţi i foarte importante pentru alegerea medicamentelor homeopatice. Vom găsi în acest di cţionar fiecare dintre aceste modalităţi. Iată principalele: - baie caldă: Pyrogenium; - căl dura patului: Silicea, Causticum; - căldură în general: Arsenicum album, Calcarea carb onica; - căldură locală în aplicare: Arsenicum album; - schimbări de poziţie: Rhus toxicoden dron; - eforturi fizice: Sepia, Pulsatilla; - bând cald: Lycopodium; - bând rece: La chesis; - mâncând: Anacardium; - frig în ge1jeral: Pulsatilla, Sulfur; - frig local, în aplicare: Apis; - somn (după un somn scurt): Nux vomica. Vezi CLIMATOLOGIE. AMBNORBB® iMI! .. ··,1 ' .• 1.-" ..•• ' AMBROSIA Origine ~mbrozia care, la sfârşitul verii, în regiunea Lyonului, provoacă alergii.

Absenţa menstruaţiei primare (menstruaţia încă nu a apărut) sau secundare (menstruaţia a disp t în urma unui eveniment, a unui tratament sau a unei maladii). În ambele cazuri tre buie consultat medicul. Vezi MENSTRE. AMBŢBLI ®J; Ameteala este un simptom care necesită un examen clinic şi analize pentru a-i determ ina originea. Adevăratele ameţeli, cele care dau o impresie de rotaţie, sunt provocate de o problemă la nivelul

38 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 39

urechii interne. Trebuie diferentiate de senzatiile de instabilitate sau de indi spoziţii care sunt legate de probleme emotive sau circulatorii şi care pot să fie amel iorate cu ajutorul homeopatiei. ~ Ameţeli la ridicarea bruscă, schimbând poziţia: Bryoni a 9 CH, 5 granule de 3 ori pe zi (trebuie verificată tensiunea arterială în poziţie culc ată şi în picioare, pentru depistarea unei hipotensiuni ortostatice). ~ Ameţeli în maşină sau pe vapor: Vezi RĂu DE MAŞINĂ/TRANSPORT. ~ Ameţeli în momentul lungirii în pat şi ameliorate î izând ochii: Conium 9 CH,5 granule dimineaţa şi seara. ~ La persoanele în vârstă: Baryta car bonica 15 CH, 5 granule zilnic, douăzeci de zile pe lună. ~ La altitudine sau privin d imobile înalte: Argentum nitricum 15 CH, 5 granule, de repetat dacă e necesar. Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână. Baryta carbonica 15 CH şi Calcarea carbonica 15 CH, 5 gran ule în alternanţă, dimineaţa.

AMMONIUM CARBONICUM ~ ~ Origine Carbonatul de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor r espiratorii şi asupra sistemului vascular. Simptome caracteristice - obstructie na zală; _ jenă bronşică, cu dificultăţi respiratorii noaptea; - sângerarea nasului; - senzaţia slăbiciune generală. Principalele indicaţii _ rino-faringită acută cu obstrucţie nazală; - as m în jurul orei patru noaptea. Comparatii şi asocieri Kalium carbonicum: astm noctur n, în jurul orei patru. Unii homeopaţi îi preferă Ammonium causticum pentru tusea spasti că. AMIBA® Descoperirea de amibe în fecale în urma unei analize trebuie să ducă în mod imperativ la u n tratament specific. Tratamentul homeopatic va fi foarte util în completare, pent ru tratarea durerilor, a sechelelor şi a recidivelor. În faza acută: Mercurius corrosi vus 9 CH şi Cuprum 9 CH, 5 granule, în alternanţă, de 4 ori pe zi, timp de treipatru zil e. Apoi, pentru tratarea terenului: Thuya 15 CH, 1 doză pe săptămână, timp de o lună. AMMONIUM MURIATICUM Origine Clorura de amoniu. Medicamentul homeopatic acţionează asupra mucoaselor resp iratorii şi în reumatologie. Principalele indicaţii - guturai cu pierderea mirosului; - lumbago, sciatică. Comparaţii şi asocieri Pulsatilla: guturai cu pierderea mirosului ; Gnaphalium: sciatică ameliorată în poziţie şezândă. AM 1GDALE Vezi DURERI DE GÂT. Hipertrofierea amigdalelor Amigdalele foarte voluminoase pot să provoace la unii copii dificultăţi în a se alimenta, chiar în a respira, caz în care o int ervenţie chirurgicală este uneori necesară. Tratamentul homeopatic poate deseori să evit e ajungerea la această situaţie extremă:

tuse convulsivă -. I gnatia: mâncatul calmează enervarea." ~. se adaugă pe lângă lratamentul specific: Ferrum pho sphoricum 9 CH. ANOHIM Vezi DURERI DE GÂT. Ele se mai numesc şi dureri ale membrelor fantomă.ranule pe zi.rujeolă. Senzatia de anchilozare a membrelor sau articulatiilor obligând mişcare 'sau la schi mbarea poziţiei: Rhus toxicode~dron 9 CH. .toate simptomele sunt agravate de muncă şi ameliorate mâncând. 5 granule de 2 ori pe zi. obezitate.J] În urma anumitor boli . III ANEMIE® Orice anemie trebuie să fie examinată şi tratată de medic. Se iau sistematic: P hosphorus 15 CH. E posibil să persiste dureri după o amputare făcută în urma unui accident sau a unei malad ii (arterită). Indiferent de cauză şi tratament. 5 I'. 1 doză zilnică. . ANACARDIUM Origine Anacardium oriental. un tratament preventiva ucestui teren: Sulfur iodatum 9 CH. pierderea memoriei în urma surmenajului. ANAGALLIS ARVBNSIS Origine Scânteiuţa.obosea lă nervoasă cu iritabili tate. d upă () rujeolă. Principalele indic . . în special cea a numerelor. .40 AMPUTARE JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ANCHILOZĂ . anxietate. . 5 granule pe zi. această anergie indică modul de reactie tuberculinic*. Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă după surmenaj. ANEROIE. timp de cincisprezece zile.. cCJ cCJ homeopatic acţionează Simptome caracteristice .tulburări de memorie. Dacă anem ia e ste urmare a unui deficit de fier. 5 granule pe zi. testele tuberculinice pot să devină ne gative. Medicamentul asupra sistemului nervos şi a pielii. .oboseală. de aceea medicul homeopat dă. Se vorbeşte atunci de maladii nnergizante. în general cu ocazia unei micoze. 5 granule de 3 ori pe zi. se poate adăuga pentru oboseală: China 9 CH.. Dozele se răresc în funcţie de ameliorare.erupţie de pustule cu mâncărime intensă.. şi Hypericum 15 CH. 41 -.. Principalele indicaţii Dishidroză (erupţie de băşici cu mâncărime) la niv mâinilor sau picioarelor. o rubeolă sau o tuse convulsivă.tulburări de apetit.dureri de stomac. . În planul termenului homeopatic.

urneliorând confortul bolnavului şi permiţând stabilizarea tratamentului cardiolog ie specific. .ANOHIM " ' PECTORALĂ ® Durerea de anghină pectorală provine de la muşchiul cardiac 'are nu este destul de iri gat de arterele coronare. Trebuie să se facă rapid un examen cardiac şi să se treacă imedi at la tratament. Unele medicamente homeopatice pot să completeze medicamentele cla sice.

de repetat după zece min ut dacă e necesar. Ruta: traumatism al tendoanelor. . 43 Cactus 5 CH şi Arnica 9 CH. . Dacă angoasele sunt frecvente. 5 granule pe zi.42 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 1. ANTIBIOTIC ANILINUM Origine Anilina folosită la unii coloranţi. 5 granule din fiecare pe zi. pe care homeopatia I . local. ele imperative şi în cazul unor microbi deosebiţi. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. tratea ză rapid. timp de zece zile. rigidizarea te ndoanelor. 5 granule.crampe. Principalele indicaţii . Folosirea justificată sau abuzivă a tratamentului cu nntibiotice poate să pert urbe terenul şi vor fi necesare tratamente horneopatice de fond (vezi MOD DE REACŢIE SICOTIC).anorexie a sugarilor: Lycopodium 9 CH. iuâncare ANGUSTURA Origine Galipeafebrifuga.alifie cu Pa eonia TM. alternantă. 5 granule pe zi. . Principalele indicaţii Infecţii urinare repe tate. Tratamentele cu antibiotice sunt uneori necesare când infecţia severă şi depăşeşte posi ilităţile de reacţie ale organismului. dureri de tendoane. 5 granule pe zi.anorexie cu depresie şi tristeţe: Sepia 15 CH. VERA specie de arbust din America de Sud. de teamă. timp de o lună. mai I ii 'S dacă e vorba de copii sau de adolescenţi. ANGOASĂ ANOREXIE® Angoasa se defineşte printr-un sentiment de frică. 5 granule pe zi. .diminuarea sa u pierderea totală a poftei de trebuie să ducă imediat la consultarea medicului. Crizele acute de inflamare anală pot să indice un teren cronic. pr ecum unii srafilococi. ANOSMIE Pierderea mirosului în cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 ( 'l I. lire neces ită Sulfur 15 CH. în momentul crizei.anorexie alternând cu faze de bulimie cu vomă: Antimonium rrudum 15 CH şi Nux vomica 15 CH. 5 granule din fiecare de 2 ori pe z Dozele pot fi repe tate la fiecare zece minute în caz de criză puternic în aşteptarea medicului sau a salvări i. 5 granule de 2 ori pe zi. 1 doză pe săptămână. Medicamentele luuneopatice pot să fie foarte utile după analize complete şi punerea urb tratament. In schimb.Aesculus compus: 15 picături sau 5 granule de trei ori pe zi. rxle urnt . sau în cazul unor infecţii ORL şi dentare ale pacienţilor care pr ezintă unele afecţiuni cardiace.anorexie variabilă. . după ritmul decepţiilor afective: l'ulsatilla 15 CH. Rhus toxicodendron: durere.maladia lui Osgood-Schlatte r. ca e însoţit de o senzaţie de a păsare în piept şi de palpitaţii. folosirea lor este deseori abuzivă în tratar ea II fccţiunilor ORL recidivante la copii sau adulţi. Se ia: Aconit 30 CH. I . .anorex ie cu închidere în sine şi izolare: Natrum muriaticum CH. va fi nevoie să se fa un tratament d e fond al terenului anxios de către medicul homeopa Orice anorexie . Vezi CARDIOLOGIE.

ANITĂ Inflamarea regiunii anale: . 5 granule de 4 ori pe zi. .Hura brasiliensis 5 CH.

. Este un pdus toxic. Prin urmare. atamentele homeopatice permit în general să se evite prima situaţie şi. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: indigestie. folosit la pigmenţii unor vopsele şi în fumigene.44 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPA~ ANTIMONIUM TAKT.jenă bronşică cu respiraţie difilă. fiind uneori soluţi a cea mai uşoară sau o modă.limbă foarte încărcată. Simptome c aracteristice . ANTIDEPRESIV Recurgerea la medicamente antidepresive este deseor nepotrivită.unor microbi patogeni (streptococi) care participă la protecţia urechii. Il xtu rbare a libidoului sau pur şi simplunpresia că "nu eşti în formă".pecingine.•. -neg m are. Simptome caracteristice . Vezi DEPRESIE. Principalele indicaţii . se recunoaşte astăzi că recidivele otitelor med ii la copiii mici sunt legate de eradicarea . ANTIMONIUM CRUDUM ~.lIluluipulmonar. ANXIETATE (terti anxios) ~.. . . Origine Tartratul de antimoniu. . ..'. ~~.indigestie după consum excesiv de alimente. Stresul este astăzi cuvânt . Astfel.. . insomnie.\. limbă încărcată. . ANTRA: Vezi ABCES.îngroşarea pielii care se poat fisura.. poate să treacă neobservată. când prescrierea e justificată. tetanie. . Foarte rari sunt pacienţii care vin [consultaţie declarându-se de IIînceput anxioşi.. Comparaţii şi asocieri Ipeca: bronşi Graphites: cicatrice hipertrofică. pasmofilie.. Med icamentul homeopatic este activ asupra aparatului digestiv şi a pielii. tulblări ale poftei de mâncare.RICUM cCJ cCJ 45 Astăzi toţi specialiştii recunosc riscurile ecologice ale prescripţiilor nepotrivite de antibiotice şi riscurile unei rezistente din ce în ce mai puternice a microbi lor cl asici la antibioticele uzuale. lehamite. Principalele indicaţii Bronşită acută. Medicamentubmeopatic acţionează asupra II '.' .~'.:..erupţie de pustule cu cicatrice olacee. -.. în special asupra lunnhiilor şi plămânilor. . . dar atipică. .prin cure repetate de antibiotice ..scunsă în spatele a numeroase alteângeri: obo seală. eructaţii.diaree.. ia adevărata depresie.Nitricum acidum: negi. . să se reducă doze le şi durata tratamentului. : ' . trebuieî ştii să descoperi anxietatea . precum şi asupra fIii.. . 's Origine Trisulfura de antimoniu.

ulcer storrcal.daptare sunt depăşite. du reri de . dai acestea ne stimulează şi ne obligă să reacţionăm. ele pot în cele d: urmă să ne îmbolnăvească.l cel mas modă pentru a defini faptul CI suntem supuşi unor constrângeri. Se I 'cunoaşte stresului şi efectului său ntativ un rol foarte important 111 numeroase maladii: astm. uunci noastre de.ca să amintim cele mai cunoscr dintre afecţiunile provocate . hipertensiune. pate .

sau Sedatif de moarte. . În majoritatea cazurilor. . Se ia 1 doză în 15 CH. înainte de consultarea medicului: . auto observaţi a şi deci automedicaţia sunt deseori falsificate. limite şi indicaţii: 1.geloz ie: Lachesis. ~ Panică. nedreptate: Staphysagria Stresul provoa . Homeopatia are în vedere fiecare pacient în globa litatea sa. a trata un teren. pentr u redobândirea durabilă a echilibrului şi sănătăţii. 2. În urma unor evenimente cu consecinţe asupra echilibrului nervos apar numeroase tulb urări funcţionale. La fel. tratamentul homeop atic permite evitarea medicamentelor anxiolitice. prescriind magneziu sau med camente anxiolitice. Tratamentul homeopatic prezintă. datorită bogăţiei dialogului. sau Sedatif PC. Aconit 15 CH. o sensibilitate. ~ Emotivitate. Homeopatia consideră că emoţiile. 5 granule seara.abandon: Pulsatil la. Medicina clasică încearcă să pună corpul la adăpost de emoţii. nu e impor tant să se cunoască evenimentul exact.slăbiciune: Silicea.simplă. pot fi foarte uşor folosite. emoţil puternice 15 CH. 5 granule pe zi. . precum Gelsemium pentru trac sau Ignatia pentru hiperexc itabilitate. impresie de moarte imediată. somnul şi exerciţiile fizice sunt esenţiale. ca totdeauna. dar se ştie că poate să influenţeze sistemul imunitar şi să declanşeze infecţii. ceea ce se petrece în capul şi în corpul său este studiat simultan cu aceeaşi atenţie. teamă că se va Întâmpla cu palpitaţii simptome.5 granule 1-2 ori pe zi. Un alt mare int eres al demersului homeopatic îl constituie. 5 granule de la primele PC.vexaţie.46 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ La pregătirea pentru un examen sau o competiţie 47 sportivă de el -. replasarea tu lburărilor pacientului în ansamblul reacţiilor sale şi conştientizarea acestuia de locul l or real într-o viziune globală a sănătăţii sale. ci ceea ce a resimţit pacientul în urma acestui e veniment.teamă: Gelsemium. Totuşi. sunt foarte practice înainte de consultarea medicului. Pentru alegerea medicamentului homeopatic corespunzător. împreună cu tratamentul homeopatic. decepţie sentimentală: Natrum muriaticum. Eficacitatea tratamentului va fi cu atât mai ma re cu cât medicamentele vor fi alese cu o noţiune de reactivitate generală. Gelsemium examenului. pentru medicul homeopat. teamă teamă de noapte. Simptomele fizice şi psihologice au aceeaşi importanţă în determinarea tratamentulu i. deci. . ~ Timiditate extremă Ambra gris ea 15 CH. precum Sedatif PC. A îngrij i un paci ent anxios sau spasmofil înseamnă. şi numai un medic homeopat poate să stabilească un tratament de fond. dispoziţie instabilă din pricina unei Ignatia 15 CH. ceva. medicament e cu o utilizare. 5 granule 1-2 ori pe zi. specia lităţi homeopatice. Concepţia psihosomatică clasică are în vedere consecinţele fizice ale tulburărilor psihologice. 5 granule 1-2 pe zi. tulburările fizice şi funcţionale sun t strâns legate şi toate indică o sensibilitate care se cuvine tratată. de a rămâne singur Arsenicum album 15 CH. Un lucru e vident: în homeopatie. ~ Angoasă. . dincolo de simptom e. O alimentaţie echilibrată şi complemente nut le.supărare. mal i autoimunitare şi chiar cancer. 1 doză în ajun şi o doză în dimineaţa excitaţie.

de exemplu: . teamă cu sentiment de inhibiţie. precum vitaminele B6.că supraconsumul a numeroase micronutrimente esenţiale sănătăţii noastre.Euphytose. C sau magneziu. 1 fiolă sau 5 granule din fiecare zilnic. In sfârşit. oligo-elementele completează foarte bine tratamentul homeopatic: magneziu-cobal t. 5 g ranule seara la culcare.Sapsmine. 1-2 comprimate de 1-3 ori pe zi. ŞI . de aceea trebuie să se facă apel la aportul de complemente. 2-6 comprimate pe zi. de paralizie tremurături: Gelsemium 9 CH. 26 comprimate sau 1-2 linguriţe pe zi. . -Lenicalm. diferite specialităţi pe bază de pl ante cu efecte relaxante pot fi utilizate foarte uşor. Tot aşa. ANXIETATE (tratament) ~ Trac.

. . .înţepături de insecte. 5 granule pe zi. APNBBA SOMNULUI ® Uni~ indivizi care sforăie prezintă pauze ale respiraţiei în timpul somnului: Calcarea c arbonica 15 CH 5 granule în fiecare dimineată ~iOpium 15 CH.conjunctivită. Principalele indicaţii . . ameliorate în contact cu rece sau cu gheaţa. Lipsa apetitului » Pentru stimularea poftei de mâncare Avena sativa 6 DH şi Alfalfa 6 DH.febră acută fără sete. entorsă.l 1 ==================================~!I APĂSARB .histamina. . Dacă tulburările persistă.vaginită. 5 granule la culcare. Comparaţii şi asocieri Hyoscyamus: astm la culcare. Sim ptome caracteristice . APIS~ Origine Albina.alergii cutana te. .edem al pielii sau mucoaselor. în special.răsp unzătoare de edem şi de o reacţie ce pot să provoace un şoc la persoane alergice. 1 tub. . ' » Mâncatul calmează proast a dispoziţie Anacardium 15 CH. să se ia-minimum opt zile: Exces de apetit » Ronţăit tot timpul din cauza nervozităţii Ignatia 15 CH.senzaţie de apăsare. _ dureri înţepătoare. tit repede potolit Foarte eficace la sugarii care cer biberonul şi se satură imediat : Lycopodium 5 CH. Medicame ntul homeopatic se dovedeşte foarte eficace în cazul tuturor reacţiilor alergi ce. ' . » Lăcomie la masă şi între mese Antimonium c rudum 15 CH. Com paraţii şi asocieri Ledum palustre: înţepături de insecte. trebuie să se consulte medicul. 5 granule de 2 ori pe zi. cu o jumăt ate de oră înainte de masă.edem acut traumatic al unei articulaţii. 5 granule pe zi. 15 picături înainte de fiecare masă. că eşti prea strâns: Lachesis 15 CH. 48 JACQUES BOULET 1 t DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 49 APBTIT În aşteptarea consultării medicului. Lachesis: astm seara. \ ARANEA DIADBMA Origine Păianjenul diademă sau păianjenul cu cruce papală. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. 5 granule pe zi.senzaţia de n od în gât: Ignatia 15 CH. . Bryonia: edem după traumatism. Principalele indicaţii Astm la începutul nopţii. De avut în casă Apis J 5 CH. sau Cereale încolţite 6 DH. ARALIA RACBMOSA Origine Aralia sau salcea. Veninul şi glandele albinei conţin substanţe .arsuri de gradul unu. 5 granule pe zi. 5 granule pe zi.

.

auna grăbit. teamă. instabilitate.agravare la căldură. .50 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 51 Principalele indicaţii . ~ În echilibru E un individ în mod natural agitat. mai ales pe v reme umedă. Uti lizarea lui excesivă sau cronică. Mai e cazul şi ~dul!!!illi-s. un copil care nu stă locului. Prin cipalele indicaţii . De av ut în casă Argentum nitricum 9 CH. Comparaţii şi aso~ieri _ .tresat.dureri de dinţi noaptea. Acţiunea lui homeopa tică este mult mai limitată decât cea a nitratului de argint (Argentum nitricum).._ bir f' (1 / I ' I Origine Nitratul de argint a fost mult timp folosit pentru dezinfectarea şi cauter izarea rănilor . Altitudinea şi privirea unor imobile înalte provoacă şi ele ameţeli şi anxi te.totde. ARGENTUM NITRICUM: sensibilitate Situatii sensibile Înaint~ de orice e vorba de trac. . se plânge de dificultăţi digestive. ceea ce-i dăunează la şcoală. . comportament agitat şi anxios. fobii. . în special asupra: . . şi-a dov dit posibilităţile terapeutice. care nu merge până la capătul a ceea ce întreprinde. .senzaţia că eşti rănit de aşchii... ~ Prescripţie medicală ulcer gastric.arsuri gastrice.diaree provocată de emotivitate. .laringite cu dureri asemănătoare celor provocate de aşchii. . în genera e_e!Jlctat!!. la subiecţii sensibili toate formele de stres . Comparaţii şi asocieri Cedron: nevralgii care rev in periodic la aceeaşi oră. dar şi pe cale internă pentru tratarea epilepsiei şi agitaţiei. Si mptome caracteristice .nevralgii care revin periodic la aceeaşi oră. .mucoaselor ORL şi digestive. antiseptic pentru gât. ARGENTUM METALLICUM Origine Argintul. nu stă să asculte înainte de a acţiona .eructaţii aci de.expecto de mucozităţi cenuşii.tra c cu agitaţie. vâscoase.balonări cu eructaţii.sistemului nervos. pe care le-au perfecţionat experimentarea şi utilizarea homeopatică. diaree provocata de emotivitate. care provoacă apariţia simptomelor de Argentum nitricum . pe lângă faptul că dădea pielii culoarea ardeziei. .în special tea ma de a întârzia. . se pare că Argentum nitricum îşi exercită acţiunea lui generală şi p dă mai ales la indivizii cu un temperament bine definit. Gelsemium: trac. . . 1 tub. .la instilaţii în blenoragie.laringită a oratorilor şi cântăreţilor. ARGENTUM NITRICUM ~ Principalele indicaţii ~ Automedicaţie posibilă . la colir pentru och i şi chiar la spălare -. Persoane sensibile Chiar dacă în planul afecţiunilor ORL şi digestive medicamentul p oate să convină tuturor. ameţel i.şi. cu dureri înţepătoare.:.agitaţie anxioasă.

~ În dezechilibru . dovedeşte deosebit de eficace asupra muşchiului.senzaţie de contuzii. ca toate sărurile de arsenic. premenstr ual marcat de tristeţe şi nervozitate. congestionată. dar în acest caz nu e peri culoasă. şi Arnica 15 CH. precum şi substante care au o acţiune asupra inimii şi va selor.echimoze. este o substanţă foarte tox ică. 5 granule I dată pe zi. Sarcolacticum ac idum: crampe musculare. devin ~oarte importante. vânătăi. 15 CH. în timpul recuperării. Ignatia 15 CH. . palpit aţiile şi angoasele completează tabloul. şocuri.hematoame.trau atisme.t ce m ce mat puternice provoacă t eama de ulcer. acţiunea ei fiind doar locală. In caz de hi pertiroidie: Lycopus virginica 5 CH. cu un sindrom ARITMIE® Tulburarea ritmului cardiac trebuie să ducă la consultarea medicului. Simptome caracteristice . 4 sau 5 CH. T~lbur~rile ~igestive. şi arsurile d~gestJve dn. Comparaţii şi asocieri Pulsatii/a: tulburări de men stre. De avut În casă Arnica 9 CH. stimulează muşchi i şi pot fi luate înaintea efortului de încălzire. se uită la ceas de o sută de ori şi enumeră simptomele mai repede decât le poate înregistra medicul. 7-9 CH. cucuie.h. vaselor sanguine ~iunor stări febrile . . care se întinde asupra majorităţii ţesuturilo orgsnismului. Dacă tratamentul clasic se dovedeşte insuficient instabil sau nereg~lat. Insomniile. . In plus. . 1 doză. Diluţiile medii. au un efect rela xant şi trebuie să fie luate după efort. hemato ame. şi.~emunte. Diluţiile mari. agorafobie (fobia locurilor publi ce). Comparaţii şi asocieri Sulfur: începutul stărilor febrile. ARISTOLOCHIA Origine Aristoloh. de curbaturi. pot fi luate în timpul practicării sportului. Principalele indicaţii . A~~liza c0!lstituenţ~l.. Medicamentul homeopatic se Origine Anhidrida arsenicoasă. tulburări digestive. cu tremurături şi uneon hpsa de coordonare motrice. adăugaţi Acht 9 CH. Toxicologia ei accidentală sau criminală şi experirn entarea ne permit să-i cunoaştem bine acţiunea. . Principalele indicaţii Menstre întârziate şi puţin abundente. ~ În patologia sportivă Diluţiile mici. 5 granule pe zi. ameţelile.orplantei pune în evidenţă cu efect anti inflamator ŞI impotnva durern.febră cu faţă roşie. 1 tub. A~itaţia anxioasă este clară. în caz de nervozitate. E folosită de stomatologi pentru devitalizarea dinţilor.unele stări grip ale aflate la început. iar comportamentul devine fobie: ameţe. experienţa terapeutică ne arată că acţiunea ei este mai puternică şi ai profundă pentru unele persoane şi în circumstanţe deosebite. diareele matmale se agravează la cea mai mică teamă.vene dureroase. . varice. 5 granule pe zi. pentru a susţine efortul şi a evita crampele şi contracţiile. ARSENICUM ALBUM s ARNICA MONTANA ~ Origine Arnica .52 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 53 Soseşte devreme la consultatie.

.

-eczemă. .senzatie de arsură' .stare anxioasă. boala fânului' .descuamări foarte fi ne ale pielii. Ii place să fie precis. e friguros.maladii cr?ni~e car~ alterează starea generală. . . nu fac decât să agraveze anxie~ja:t Manifestările cronice. care îi întăreşte acţiunea asupra mucoaselor respiratorii şi asupra pielii. Acest produs se deosebeşte de Arsenicum album prin p rezenţa iodului.tuse s pasmodică alergică. . exagerat de îngrijorat. 1 t ub. cu mâncărime. Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Kalium iodatum: rinită iritantă tuse spasmodică. -astm.otită acută. chiar disperat de starea lui de sănătate. Principalele indicatii ~ Automedicaţie posibilă .agravare no~ptea între unu şi trei.rinite alergice. . accident catastrofe despărţiri. ARSENICUM IODATUM ~ ~ Origine Triiodura de arsenic. Comparaţii Persoane sensibile Unele persoane sunt mai sensibile la acţiune a terapeutică a aces tui medicament. emoti v.rinite cu senzaţie de obturare nazală.~astro. . ' şi aso cieri Psorinum: înfrigurare. imptome caracteristice . .intoxicaţie alimentară. ~ legatura cu m oartea: doliu.slăbiciune. . precum astmuIC eczem boala fânului. ~ În dezechilibru Bolnav. de exemplu. -micoză. Caracterul nocturn şi intensitatea durerilor în caz de astm sau de otită. .amelior are în contact cu căldura' .colite cronice. ~ Prescriere medi ală . . uneori de o eleganţă pretenţioasă. completat cu un scris fin şi citeţ. cu a fi maniac. teren alergic. Nu de puţine ori se întâmplă să vină Ia consultaţie cu un dosar complet şi bine donat.gastro-ente rită.astm. De avut în casă Arsenicum album 15 CH.nevralgie acută.toate e~elll~entele rmpresronante (mai ales la copil) care ~u.înfrigurare.infectii acute' ' . ARSENICUM ALBUM: sensibilitate Situatii sensibile .alergii respiratorii. . . .rinită. slăbire. c}l o înfăţişare îngrijită.~enterite acute sau intoxicaţi i alimentare' . alt ernează cu perioade de oboseală sau e anxietate. oboseşte repede. " . .oboseală.54 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 55 Simptome caracteristice . ~ În echilibru E vorba de un adult sau de un copil sensibil.anxietate. disperare pentru starea proprie.

Arterioscleroza.diabet. . otită. ARTERITĂ@> Arterita e~te prima consecinţă a aterosclerozei. 5 granule dimineaţa şi seara. a infarcturilor şi a accidentelor vasculare cereb rale.pentru a-i trata stresul şi terenul anxios (v ezi ANXIETATE).II Il depunere lipidică (colesterol) pe eretele arterelor.senzaţie de arsură calmată la cald (zona zoster. precum liuryta car bonica 9 CH. trebuie arătată medicului. . 5 granule la fiecare două ore. Apoi se întinde pe arsură o alifie pe bază de gălbenea. Orice arsură de gradul doi pe mâini. Băşicile pot fi sparte şi pielea lăsată la locul ei.hipertensiune arterială. ARTEMISIA VULGARIS Origine Pelinul este o plantă sălbatică. . rinită): Arsenicum album 15 CH. Aceste indicaţii permit să se înţeleagă importanţa homeopatiei: .teren familial. ARsuRĂ LA PLAJĂ Se întinde pe partea arsă alifie cu calendula şi se ia la fiecare oră Bellad onna ~ CH. . In completarea tratamentelor clasice. sau care se cicatrizează prost după două-trei zile.): Apis . se pune cât mai repede posibil partea arsă sub apă rece timp de minim um zece minute şi se ia: Apis 15 CH..Arnica 9 CH. trebuie să se adauge tratamentului precedent: Cantharis 9 CH. 5 granule pe zi. roşeaţă şi senzaţie de fript: Belladonna 9 CH. la fel de inevit abilă ca şi îmbătrânirea. timp de douăzeci şi patru de ore. În toate cazurile. . 5 granule la fiecare zece minute. senzaţie de arsură calmată la frig (insolaţie.stres.56 ARSURĂ JACQUES BOULET U1CŢIONAR DE HOMEOPATIE t\RTERIOSCLEROZĂ/ 1\' 57 ® ATEROSCLEROZĂ ti. cu formare de băşici: Belladonna 9 CH şi Cantharis 9 CH. Se ştie că arterioscleroza şi ateroscleroza sunt agravate de: . Principalele indicaţii Boala fânului sau conjunctivita din iulie până în septembrie. Examenul Doppler şi su pravegherea medicală sunt obligatorii. urticarie . asupra arteritei pol acţiona în mod eficace medic amentele homeopatice: . ARsuRĂ (senzaţie de) 15 CH.pentru a-l ajuta pe pacient să renunţe la fumat şi ai lilbească (vezi TUTUN.inactivitate fizică. 5 granule din fiecare . . . 5 granule. . GREUTATE). de 6 ori la rând..obezita te. care creşte pe terenurile virane. în alternanţă.Ic două ori pe zi. terenul acesteia ucbuie tratat.Secale cornutum 5 CH şi Cuprum 5 CH. In caz de băşi ci.tutun. III/"hinei pectorale. care corespunde unei degenerescenţe a arterelor. Aceste două u uornene sunt cele două mari vinovate pentru apariţia arteritei. din oră î ră. 5 granule.acţionând direct asupra vaselor cu medicamente. 5 g ule de 5 ori pe zi. » Şi in plus Dacă ars ura e de gradul unu. Dacă ars ura este de gradul doi.anomalii ale colesterolului şi ale trigliceridelor. ARTRITĂ . . ateroscleroza este legată . .

precum şi periodicitatea lor. Un anumit număr de maladii traumatismele evoluează prin pus ee.@> ti. rrizele sunt marcate de inf1amări acute cu edem şi agravare noaptea. cest caracter acut şi brusc al puseel or. .

Radio grafiil arată o deteriorare a cartilajelor. 5 granule din fiecare. s Comparaţii şi asocieri Belladonna: inflamarea roşie a faringelui. ARTROZĂ. I III curele termale (alese de medicul personal. mai ales la b aza stângă. precur şi agravarea lor la umiditate. noaptea.osteopatia mai întâi şi chineziterapia (în special după metoda Meziere).58 JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE nlitatea îngrijirilordin . spasme ale esofagului. deformări le. Un puseu inflamator acut al unei articulaţii trebuie să îndemne la consultarea m edicului. şi se ameliorează în stare de repaus.acupunc tura şi mezoterapia. . imobilitate şi sun agravate de mişcare: Bryonia 9 CH. chiar dacă "demararea" matinală e dificilă. Ranu nculus bulbosus: nevralgii intercostale. ~ Dacă durerile sunt agravate de repaus şi umiditate Ş ameliorate de mişcarea lentă şi căldu Rhus toxicodendron 9 CH şi Radium bromatum 9 CH. ligo-elemente: cupru şi sulf. mucoasele sunt roşii şi durerile foarte intense. 5 granule 1-2 ori pe zi. ASCLEPIAS Originea Asclepiadul. ci şi infecţios. Durerile se agravează la sprijinire. -~ ------"'--- .nevralgii intercostale. în cazul afecţiunii cronice. care au o contribuţie preţioasă 1 ameliorarea durerii.inflamarea pleurii. Aceste tratamente vor permite o scădere a frecvenţei şi intensităţii puse elor. Home opatia poate să ajungă la rezultate foarte rapide în numeroase patologii dureroase acu te dar. Lari?gită.. Principalele indicatii . Principalele indicaţii . ARUM TRIPHYLLUM cQ cQ Origine Redu-pământului. deseori. răguşeală cu o inflamaţie acută ingelui şi a luringelui. Principalele indicaţii ~erofagie. : •. indică un teren care va fi tratat d medicamente ale modului reacţional sicotic*. 1 fiolă sau 5 granule din fiecar de două ori pe zi. În momentul crizelor. 5 granule de 1-2 ori pe zi. Instalarea lentă şi progresivă a durerilor şi a neputinţei. Până la consultare se vor lua: Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. medicamentele simptomatice vor permite diminuarea impo rtantă a dozelor de medicamente antiinflamatoare sau de cortizon şi durata tratament ului. în alternanţă din două în două ore. 59 indică un teren care în homeopatie este tratat cu medicamente ale modului reactional cronic psoric*. . Comparaţii şi asocieri Bryonia: pleură dureroasă. pli ASA FOETIDA Origine Răşina. ea trebuie să fie asociată cu alte terapeu tici: . sunt f oarte importante tratarea terenului. impotenţa funcţională constituie semnele unui reumati sm degenerat sau ale artrozei. cu senzaţia de ghem care urcă gat. ~ Dacă durerile sunt ameliorate de re paus. care cunoaşte staţiunea respectivă).Jl Durerile articulare. vocea fiind 111)'uşităau spartă.f'. el poate să nu fie neapăra reumatismal. la efort.

menopauză)? Se datorează 1111111 stres. 5 granu de 2 ori pe zi. 5 granule: ASTERIAS RUBENS Origine Steaua de mare. vexaţie. pubertate.în perioada de creştere a copilului: Calcarea phosphorica CH. Aceste medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. sarcină. 5 granule dimineaţa şi seara.)? Care sunt reacţiile în timpul crizei (agitaţie sau tristeţe.după un efort fizic: Arnica 9 CH.60 ASTENIE JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 61 . Natrum ulfuricum.în perioada sarcinii şi după naştere: Sepia 9 CH. În caz uri deosebite se adaugă: . timp de şase luni.bufee de căldură. trebuie să consulta medi ul.. ~ Şi în plus: Se ia în fiecare dimineaţă medicame l următor în 9 CH. secreţiile disconfortul)? La ce ră se declanşează criza? În ce împrejurări se produce criza? Se datorează unei alergi cunoscu e (poJen. timp de zece zile. ~ Dacă domină secretiile: Ipeca 9 CH şi Blatta drienta lis 9 CH. I Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le va JllI'scrie medicul Sulfur. ~ Dacă domină o tuse violentă: Droser H şi Ipeca 9 CH. timp zece zile. 5 granule de ori pe zi.durere a sân ului s tâng. 5 granule de 2 ori pe zi. rvs alimentar sau anumitor alimente? Se datorează unei modificări Iililillonale (men stre. în alternanţă. 5 granule pe zi. .. produse de întreţinere)? Se datorează unu . 5 granule. ~ Dacă domină spasmele: Cuprum 9 CHşi Ars m album 9 CH. Principalele indicaţii . . d acă criza provoacă un pericol respirator. unei emoţii puternice (teamă. . . 5 granule de2 ori pe zi . din oră în oră. în alternanţă. în uula tratamentelor simptomatice homeopatice sau a lopatice. . . Dozele se răresc în funcţie de am e şi se opresc dacă s-a ubţinut vindecarea.oboseală ne rvoasă: Kalium phosphoricum 9 CH.decalaj o rar sau veghe prelungită: Cocculus 9 CH. mastoză radiologic ). Medorrhinum thuya. 5 granule. I doză de mai multe ori pe lună. . 5 granul de 2 ori pe zi. praf.după o bronşită sau o gripă: Manganum 9 CH. din oră în oră. anxietate III iritabilitate)? Medicul trebuie consultat . 5 granule. 5 granule 2 ori pe zi. . în alternanţă. şi patru de ore în aşteptarea consultării (e necesar un exame ASTM <it» r.A Întrebările Ce domină în criză (tusea.în toate cazurile pentru examen şi fixarea unui tratament de IlIlId. gelozie . din oră în IIIă. III special la copii. Dacă tulburarea persistă. Ce trebuie făcut Timp de douăzeci ili idicului: ~ Se ia sistematic: Poumon histamine 1 5 CH. supărare.dacă criza nu se ame liorează în douăzeci şi patru de ore. Psorinum tuberculinum. spasmuI şi sufocarea. Oboseala e un simptom de alarmă care tre buie să vă determi să vă schimbati ritmul.oboseală fizică: China 9 CH.în caz de urgenţă.

praf: Blatta orienta lis. reducerea lui considera bilă şi (eczemă sau urticarie. trrenului marcat de inflamarea cronică cu Thuya. atunci Astmul e discontinuu. de Ilscm~nea. perseverenţa şi precise nrudenţa vă vor f i recompensate. În cazul bronşitelor astrnati.de la trei la cinci: Kalium carbonicum.polen: Pollen. 20-50 picături de 3 ori pe zi. Astmul e legat mai ales de reacţiile emotive Tratamentul se va baza atunci pe anal iza situaţiei care declanşează \ I izele şi a sensibilităţii emotive a individului: Lachesis (gelozie). Aresnicum album. Apoi crizele vo r dispărea. Se va constata atunci o scădere progresivă funcţie de vârstă. . şi un medicament ales în functie . . În câteva luni se pot obţine o sta bilizare a astmului.trezire: Lachesis.se va . du-se trat amentul de fond.dacă medicam entele Preparate pe bază de plante: homeopatice sunt insuficiente . o familial cunoscut. . deci a utilizării medicamentelor. medicamente. . în special cortizon. . recent şi evoluează prin crize foarte \'j nu se poate suprima brusc. . de exemplu). . Tratamentul va viza mai întâi Dacă există o împrejurar e declanşatoare li .de la unu la trei: Arsenicum albu m. fie în mod preventiv în 9 sau 15 CH. AIidorrhinum.înainte de menstre: Lachesis. Există mai multe situatii. praful şi acarienii fiind deseori de vină . lgnatia (emoţie puternică) sau Pu/satilla (timiditate) vor fi prescrise II' cu titlu curativ. >.medicamente cl asice. Pollen de exemplu. . sau aproape ziln ic. continuânPinus montana.gelozie: Lachesi s: II' baza acestuia.emoţii: Ignatia. Sil icea sau . El c orespunde unui teren alergic personal sa mdeosebi). apoi a frecvenţei crizelor. medicamente asociate: Sulfur.ora zece: Natrum muriaticum . cunoaşterea unui alergen responsabil permite . umi întâi a in ensităţii. .Şi în plus In timpul crizelor se vor putea folosi . Dacă astmul e continuu şi necesită un tratamen t permanent. nlcge Blatta orientalis (15 CH. Natrum muriaticum.la culcar e: Aralia racemosa. lorrne ale copiilor.ora trei: Nux vomica. 63 Astmul este continuu În acest caz pacientul e obligat să ia zilnic. 5 granule de \ 4 ori pe săp tămână. Tratamentul homeopatic va permite Întâlnim deseori şi alte manifestări a lergice în antecedent treptat uşurarea tratamentului clasic. să se facă un tratament preventiv ime diat ce e posibil. apoi tratarea . şi numai tratamentul de ASTM (teren astmatic) u-rcn va fi continuat timp de câteva luni. . l'liosphorus.miezul nopţii: Sambucus.ora unsprezece: Sulfur. În toate cazurile. . sau crizele de astm alternează c -uprimarea efectelor secundare nefaste (cele ale cortizonului alte maladii repetitive. Lycopodiu î Dacă criza apare la ore precise .excese alimentare: Nux vomica.teamă: Gelsemi um. Nu trebuie aşteptată pri măvara pentru a merge la consult şi. Trebuie avut răbdare.de la şaisprezece la douăzeci: Lycopodium. 'II se adauge tratamentului un medicament zis "izopatic*" pregătit . Mugur 1 DH.umiditate: Dulcamara.zintoxicarea organismului cu Nux vomica şi Thuya. Medicul va prescrie unul sau mai mult diminuare a tratamentelor şi un confort de viaţă sporit. 5 granule pe zi).62 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ti· caracteristicile crizei (în special orarul). Trebuie respectate câteva reguli: .vexaţie: Staphysagria.

. . Etilismul se află.asupra aparatului cardio-vascular. Persoane sensibile Fenomenele cong estive şi cardio-vasculare apar mai ales la indivizii graşi. Nux vomica: furie. . act iv. . toate situaţiile care provoacă o r uptură. sinuzită) sau asupra tensiunii arteriale sunt independente de acest aspect morfologic. » Ameliora re . palpitaţii. . În schimb. În practică. ne este bi cunoscută datorită bolilor profesionale şi utilizării săruri lor de aur unele maladii r eumatismale. . la originea unor fenomene congestive şi a unor tulburări ale comportamentului.agravare la ma. Pentru temperamentele predispuse. AURUM: sen sibilitate Situaţii sensibile Pe primul plan vin maladiile cardio-vasculare. î Simptome caracteristice . extrasistolă. .durere sciatică: Gnaphalium. AURUM~ Origine Aurul pare să fi fost folosit din toate timpurile ca medicamen Avicenna.asupra psih icului. » În echilibru E vorba de un adult . autoritar. acţiune a medica mentului Aurum asupra tulburărilor comportamentului şi dispoziţiei este foarte legată de o personalitate uşor de identificat.sindromul depresiv reacţionai al adultului (necesită totdeaun trecerea sub în grijire medicală). o schimbare bruscă de ritm sau responsabilitate. Experimentarea şi utilizarea s* homeopatică ne-au demonstrat marile sal e posibilităţi terapeutice: . mai a les hipertensiunea.palpitaţii şi anxietate. . Principalele i ndicaţii . p osibilităţile terapeutice ale medicamentului în ORL (otită. durere de spate în timpul menstrelor: Calcarea phosphorice furiile copilului.64 AŞEZAT JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 65 + Această modalitate permite deseori orientarea sau confirma tratamentului. şi indică (pe drept sau pe nedrept) un consum excesiv de alcool.mai des bărbat decât femeie -. » Agravare Durere sciatică: Ammonium muriaticum. care indică posibilităţile terapeutice ale medica mentului Aurum. Comparaţii şi asocieri Arsenicum album: arterioscleroză. cu faţa congestionată.dorinţa de alcool. şi el. cu n asul roşu. pot să se afle la originea un ei depresii care justifică prescrierea deAurum. căruia îi place să comande şi să se Întreacă pe sine. a descris calităţile sale împotriv melancoliei. a durerilor cardiac e şi a mirosului urât al gurii. sinuzită cronică. toxicologia sa. îndeosebi cutanată şi renală.astm: Kalium carbonicum. Se ameţeşte uşor de prop tă. -înORL.oboseală: Manganum. în secolul al XI-lea. uneori un copil. supurarea urechii. depresia bătrânului.agravare în urma discuţiilor contradictorii. hipertensiune arterială. Astăzi.agravare noaptea.

BAIE Această modalitate nedicament de fond. de isprăvile sale. orientează + şi confirmă alegerea unui I ~ Agravat de baie.vrea să comande. după un eşec..oboseală. pierderea poftei de mâncare În urma uno r maladii infecţioase. iar buna sa dispoziţie. . Principalele indicaţii . plăci roşii: Sulfur. . pe care o veselie ar tificială şi pasageră nu esuficientă ca să le camufleze.insomnii în perioada de surrnenaj. ~ Agravat de băi reci. B BADIAGA Origine Buretele. Vezi CARA CTER.vrea să conducă. .nerăbdător. AVENA SATIVA Origine Ovăzul. Crizele de furie sunt din ce În ce mai frecvente şi mai violente. şi secreţii vâscoase. un dezgust de viaţă. ugravare Într-o cameră caldă. Comparaţii şlasocierl Coccus c i: secreţiile sunt mai lipicioase şi formează filamente.. uneori prefăcută. izbucnesc la cea mai mică contrazicere. e pro und afectat În "orgoliul său de şef'. poate să lase repede locul unei irascibilităti penibile. Principalele indicaţii Acces de tuse spasmodică. la pensie. indigestie. îi place să se scalde: Pulsatilla. Sinuciderea devine deseori o idee obsedantă . cu senzaţie de stra ngulare. să răcnească. ameliorare Într-o cameră caldă. Comparaţii şi asocieri Alf alfa sau Cereale încolţite. coleric : Nux vomica. sau doar îmbătrânit. 4ta 4ta AUTQVACCIN Vezi IZOPATIEIIZOPATIC. amenoree: c rudum. să autodepăşească: A urum. Comportamentul poate să varieze foarte repede . ' ~ În dezechilibru Dezamăgit. ~ Îi place apa. să dirijeze: Lycopodium. . de curajul. AUTORITAR Caracterul autoritar indică sensibilitatea la unele medicamente: . Antimonium . Sentimentul foarte puternic de eşec sau de indignare hrăneşte o descurajare.66 JACQUES BOULET de forţa.

~ Experienţa mea Deseori în ur ma unei enterite sau după o maladie virală. ~ Experienţa mea Este un medicament foarte bun pentru crize de astm. se adaugă: Apis 15 CH şi Cinnabar CH. cu cnzaţie de plin şi de roşeaţă a feţei. deseori cu diaree.în granule: Oligogranul. . 1-3 capsule pe zi înainte de masă. ~ Experienţa mea Persoană deseori hepatică.68 BALANITĂ \ JACQUESBOULET <ii> -' OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 69 . în alternanţă. cu balonare ·. ~ Experienţa mea Thuya este un medicament de teren. păpădie. 1 fiolă din fiecare pe zi. cu caracter. nervoşi şi nerăbdători. ~ Experienţa mea Hemor oizi. . ALOE Balonare cu diaree urgentă. 5 granule.dacă balona persistă. Granions. dacă burta e dureroasă şi nu există nici gaze. în ciuda tratamentului. 5 granule pe z i. LYCOPODIUM Abdomenul este umflat la centură încă de la sfârşitul mesei. 5 granule înainte de principalele două mes e. dificil. timp de două-trei zile. BALONĂRI: afectează mai ales abdomenul » Şi în plus Plante: anghinare. Microsol. » Şi în plus Oligo-elemente (magneziu-cobalt): . obligând la ridicarea în capul oaselor în pat. Atenţie. uid eosebi noaptea. ulcerul nu e depa rte! ~ Experienţa mea E vorba în general de o persoană foarte anxioasă.i apăsare. THUYA B lonare şi chiorăieli. provocând o apăsare respiratorie. CHINA Tot abdomenul este sensibil. BALONĂRI: afectează mai ales partea de jos a abdomenului BALONĂKI Întrebări Ce regiuni ale abdomenului sunt afectate de balonare? În ce moment al zilei? Ca ur mare a ce? Ce trebuie făcut Se ia medicamentul indicat mai jos în 9 CH. nici scaun. Trebuie să se consulte medicul . BALONĂRI: afectează mai ales stomacul NUXVOMICA Balonarea stomacului la aproximativ două ore după masă. KALIUM CARBONICUM Stomacul este foarte umflat. ~ Experienţa mea J Medicament pentru mâncăi. în general. . In caz de umflătură şi roşeaţă foarte puternică. dar această in dicaţie este valabilă pentru toţi. un temperament l obic. de origine micozică.~. Se impune un tratam ent local.. cu senzaţie de plin şi s omnolenţă. .în fiole: Oligosol. ARGENTUM NITRIC UM Aciditate cu balonare şi eructaţii zgomotoase care uşurează. Inflamaţie a glandului penisului. din două în două ore.în caz de urgenţă.

sau în completarea tratamentului specialistului. de dimineaţă. Scufund area submarină sau mersul cu avionul constituie cauzele clasice. t imp de două luni. 3 granule din fiecare înainte de cele două mese. 1 doză la fiecare douăsprez ece ore. de 4 ori. Bartolinita acută trebuie să ducă la un consult rapid.gastro-enterite acute. BARYTA CARBONICA . > CHINA 9 CH şi CARBO VEGETABI IS 9 CH.gripă intestinală. Se impune de urge nţă un control ORL. şi Staphysagria 15 CH. 5 granule. Până Ia control. se simte balonat în partea de jos a abdomenului imediat ce sfârşeştede mâncat. RAPHANUS Tot pântecele e balonat.70 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 71 CARBO VEGETABILIS Toate alimentele se transformă în gaze.dureri de cap . ca urmare a unei variaţii bruşte de presiune. . Tot ce mănâncă pare că se transformă în gaze.dureri ar ticulare. Patrick are în permanenţă a bdomenul umflat. mastită (inflamaţia sânilor) ameliorată de un bandaj strâns: Bryonia 9 CH. pot să se inflameze şi să se in fecteze. Didier. cu impresia că o bantă strânsă uşurează: Argentum nitricum 9 CH. În vârstă de 43 de ani. {> Experienţa mea Constipaţie tenace d upă o intervenţie chirurgicală. Până atunci. Bartolinita poate să fie cronică sau recidivantă şi necesită un tratament d e fond: Conium 15 CH. situate la intrarea vaginului. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză de Hepar sulfur. ® Jl ' BAPTISIA Origine Indigo sălbatic. pântecele . o chi dureroşi.dureri abdominale cu diaree. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule zilnic. > LYCOPODIUM 9 CH. şi Pyrogenium 9 CH. . curbaturi. . 5 gra nule de 2 ori pe zi. de 3 ori pe ZI. Principalele indicaţii . e foar te umflat. BARTOLINITĂ BANDAJ Această modalitate ghidează spre prescrierea unui medicament potrivit. 5 granule zilnic. cu dureri în partea stângă a colonului. Glandele lui Bartholin.ca nişte junghi uri.cefalee cu faţă roşie şi congestionată. . . Această senzaţie se agravează spre sfârşitul miezii. se i au: Arnica 9 CH şi Aurum 9 CH. {> Experienţa mea Trebuie mare atenţie la alimentaţie. se face trata mentul homeopatic împotriva supurărilor: Hepar sulfur 15 CH. BAROTRAUMATISM ® Traum~tism al urechii interne. în alternanţă. Simptome caracteristice . Comparaţii şi asocier i Gelsemium: gripă. . 5 granule înaintea celor două mese.prostraţie. .

precum şi asupra în erii dezvoltării psihomotorii. Medicamentul homeopatic este activ asupra ganglioni lor şi îşi precizează acţiunea asupra hipertensiunii şi arteriosclerozei.~ ~ Origine Carbonatul de bariu. .

v. Dacă pielea e groasă şi cornoasă: Antimonium crudum 9 CH.ca. care sunt de resortul medicului IIIIlneopat. Gelsemium (trac). .. ~ Prescriere m edicală . Hyoscyamus (hiper spasmodicitate). Bryonia. unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . de 2 ori pe zi. BÂLBÂIELI Această tulburare de dicţie necesită un tratament global cu vducare ortofonică şi. . ia~ ochii par că ies din orbit e. cu anghine frecvente. l vcopodium (lipsă de încredere) vor fi cel mai frecvent prescrise.hipertensiune arterială. l doză de 2-4 o ri pe lună . sau în 15 CH. Lachesis. Lachesis.hipertensiune arterială. 5 ~llll1uledimineaţa şi seara. . vuselină 15 g. şi s pune local. . alifia uunătoare: Teucrium Scorodonia.I. . Argentum nitricum 1111 ccipitare). BĂUT + Descoperirea acestui simptom orientează sau con firmă alegerea BAKYTA IODA TA Q Q Origine Iodura de bariu. .hipertrofiere ganglionară.lm~n. a bea cald ameliorează: Lycopodium. a bea cal d agravează: Apis. Phosphorus.extrem de apropiată de Baryta carb onica. . Principalele indicaţii .scleroză vasculară.medicamen tul este dat în general în 9 CH.hipertrofierea amigdalelor cu anghine frecvente. a bea rece ameliorează: Apis. . In cazul acestor indicaţii. VeziLIMBAJ II BASEDOW (boala lui) r. la aces t pacient de cele mai multe ori anxios I emotiv. _ .Întârziere psihomotorie.ganglioni întăriţi permanent. I Boală a tiroidei care se manifestă prin apariţia unei guşe. Tratamentul clasic asociază .Întârzie re În dezvoltare.te ~1 medicamente care blochează producerea . . JACQUESBOULET J)ICŢIONAR DE HOMEOPATIE BĂTĂTURI 73 Principalele indicaţii . Che lidonium TM 3%. un tratament de fond al sensibi lităţii sale. Euphorbia.72 Simptome caracteristice .ameţeli la persoanele în vârstă. 5 granule 1-2 1111 pe zi. . a bea rece agravează: M agnesia phosphorica (gastro-enterită).întârzierea în dezvoltarea psihică şi intelectuala a copnlor.

Homeopatia completează foarte bine acest tratament cu: . .ganglioni multipli. . boala lui) Descoperirea în general prin radiologie . 5 granule de 2 on pe Zl. BBS (Besnier-Boeck. timp de câteva Iplămâni.Schaumann. I/ibiii la radiograf ia pulmonară .palpitaţii: Lycopus vir ginica 5 CH.a acestei afecţiuni trebuie să ducă 11:. hiperexcitare nervoasă: Ignatia 15 CH. 5 granule pe .Z1. . în completare. BĂŞICI Băşici. arsuri de gradul doi: Cantharis 9 CH.de hormoni tiroidieni.pitalizarea Într-o clinică specializa tă. 5 granule de 4 ori pe ZI. unele urdicamente homeopatice pot să fie foarte utile pentru tratarea «lvnopatiilor profunde: Drosera 9 CH. Medicul homeopat va prescrie un tratament de fond. Totuşi. 5 granule pe zi.

Hyoscyamus şi 'aramonium în 15 CH. dar cu un anu număr de precauţii: Thuya 15 CH. în repaus. Silicea 15 CH. în cazul simp tomelor neurologice. _ când BCG-ul pare la originea un ei modificări a terenul medicul prescrie doze de Thuya 15 CH şi VA. in urm. . Atitudinea cea mai răspândită azi e următoarea: _ dacă copilul trăieşte într-un mediu fără risc sau nu.-t vaccI.agrava re la lumină puternică.ameliorare la răc oare. şi 5 CH. Comparaţii şi asocieri ~ Febră acută Aconit: febră acută congestivă. 5 granule pe ZI. delir. ci faptul că numeroase p rso~ne. BECEGITĂ Uneori. dar e Gelsemium: febră acută. copu m. In reahtate~?.74 BCG Vaccinarea pentru BCG. fie terenul copilului. adormit greu. ~ Prescriere medicală . ~ d~s c na a treia. ~ Tulburări de somn Tratament as ociat deseori cu celelalte solanacee. însoţită nglioni dureroşi. inflamaţii acute şi febră. ti de cincisprezece zile. cu sudo în alternanţă cu prostraţie şi delir. Aceas. repetarea după o săptămână. 5 granule timp ?e c inclspreze zile . es te perturbat. 1 doză în ziua vaccină:ii. anghine. . cu repetiţie.pusee dehipertensiune. bufee de căldură. căldură. otite.convulsii. . spaime uucturne. ar~ general o reputaţie p roastă printre homeopaţi. bacilul lui C~I~l(ttte. cu roşeaţă. o supuraţie trenantă apare în 10 unde s-a făcut injecţia. vindecă foarte bine acest simptom şi previne modificar terenului.aces vaccinări. Vezi GRIPĂ ~ Arsură de gradul unu sau insolaţie calmate la frig.tă re ac se numeşte becegită. ot de exemplu. ducând la afecţiuni ORL. prin atingere.febră oscilantă. II'lIată.uscarea mucoaselor ORL şi digestive. . I'rincipalele indicaţii rino-faringite. insolaţie. BELLADONNA Origine s _ . însuşi e în cauză. persoana nu transpiră. . dar stare de iuustraţie foarte accen tuată. SP~~I au o reacţie paradoxală la acest vaccin: fie vac~mat~e~ pare l ipsită efect şi testele rămân negative. cu congestia feţei şi sudori.~i Guerin. _ se face BCG-ul când acesta e obligatoriu. în urma unui BCG.congestie a capului cu sudori. dureri. . arsu ri de gradul unu.B. aceasta fiind deseo ri ineficace şi rău suportată. este preferabil să se aştepte câteva lum mam vaccinării. 15 CH.a. III< TIONAR DE HOMEOPATIE 75 Simptome caracteristice inflamaţie a pielii sau a mucoaselor..

. Beladona e o plantă din familia solanaceelor. care se manifestă prin simptome asemănătoare cu c provocate de tox icologia beladonei. Medicamentul homeopatic se dovedeşte activ în toate afecţiun acute. Beladona conţme îndeos ebi atropma . . cu dureri înţepătoare. "doamnă frumoasă".Apis: edem roz. precum maselar (iarba vrăjitoarelor) s au Datura s~ral1. de aici num de bella donna.onium (~arba d~a~ului).. F~melle foloseau pe vremuri în Italia ca să-şi dilateze pupila. De avut în casă Belladonna 9 CH. ~o trei sunt otrăvuri. 1 tub (granule).

Drăcila. BENZOICUM ACIDUM Origine . al căror centru se vindecă mai repede d ecât I'l'riferia). . BILĂ + Desc?perirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. dennatoze (de fiecare dată când e vorba de leziuni dl'rmatologice circulare.criză de gută.. _ cistită cu urină puterni c mirositoare.dureri sacro-coccigiene. de r epetat. . hemoroizi Aloe 5 CH. . 5 granule de 4 ori pe zi s au preventiv. ~ Acidul benzoic. o greutate în rect: Sepia 9 CH.impresia că ai o bilă. 5 granule 1" ZI.. deseon din cauza une retenţii.criză de gută. 5 granule.litiază urinară. BERE + Descoperirea acestui simptom orientează sau confinnă alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. . . .. greaţă Kalium bichromicum 9 CH. Toxicologia acidului benzoic acţIOneaza asupra vezic ii urinare şi a micilor articulaţii. 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Diaree. . mCŢIONAR DE HOMEOPATIE 77 .. Principalele indicaţii _ insuficienţă a eliminării urinare.drenaj hepato-vezicular. _ traumatism al sânil or. . . ~ .•.comportament delirant sau violent în caz de beţie: Hyoscyamus 15 CH. .impresia de ebrietate fără a fi băut: vezi AMEŢEL I. BEŢIE Vezi ALCOOLISM. _ traumatism al coccisului. ~ Dorinţă Nux vomica şi Sulfur.eczeme. ficatului şi veziculei.impresia că ai o bilă sau o piatră în stomac: Bryonia 9 CH.. aparatului urinar. Comparaţii şi asocieri Arnica: traumatism. Principalele indicaţii .adenom de prostată. diaree. rahisului lombar. Principalele indicaţii _ acţiune asupra echimozelor. Il'Unulepe zi. 5 . . . Medicamentul homeopatic dovedeşte o acţiune foart bogată _ asupra: pielii. . . BERBERIS VULGARIS Q Q Origine . de repetat li rcă e necesar de 2 or i pe zi. ~ Nu suportă berea. . 1 doză. . dacă este necesar. 76 JACQUES BOULET BELLIS PERENNIS Origine Părăluţa.impresia de bilă în gât: Ignatia 15 CH. .

BLATIA ORIENTALIS Origine Libarca. timp de trei Iplămâni. polenul. BOALA FÂNULUI'® Jl întrebările e domină (strănuturile. la fiecare două ore. să se i a' Euphrasia 5 CH ŞI Mercunius. . unococul. IIIdouă medicamente. . după tratament. Bl orientalis este şi un foarte bun medicament al terenul alergic. Anxietate.. în alternanţă. Tratamentul ant ibiotic are o eficacitate 111. granule. pe cerul gurii. din oră în oră. . durerea de ochi)? Scurgerea e abundentă? Ex istă mâncărimi (la ochi. de la primele simptome.78 BIOMAG Origine Specialitate homeopatică. 1 pe săptămână. granule. Rec diva sau trecerea cronicitate necesită un tratament de fond. e posibil ca la bărb at să persiste 1IIIl'risau o mică scurgere fără microbi. crampe. 5 granule din medicamentul Dacă e cunoscută cauza alergiei. BLENORAGIE I3lenoragia este o boală venerică declanşată de un microb. medicament de fond al terenului sicotic*. 5 granule dimineaţa şi seara. scurgerea. 5 i.~ 1 \ BLEFARITĂ Inflamaţie a pleoapelor. Tratamentul homeopatic il' În ace st caz: Thuya 15 CH. gândacul. Principalele indicaţii . la urechi)? Ce declanşează alergia (prafu l. în indicat.ce local o ~lifie antibi tilca~ ŞI. Ele m ai pot să fie obţinute plecând de la serun.mule de 3 ori pe zi. . BIOTERAPIE . Această insectă este un n:are consun:ator praf şi de acarieni . tulburări neurovegetatrve. bronhiolită.. . ceea ce explică ac}i~n~a ~edlc~~entu~Ul as~p unor alergii respiratorii cu jenă bro nşică ŞI dificultăţi respiratorn. Secreţiile blenoragiei folosesc la fabricar ea medicamentului I/"dorrhinum. >-. pisicile. Principalele indicaţii -astm. Totuşi. ~ Şi în plus: Un medicament a les în funcţie de simptome. se iau de 3 ori pe săptămână. 1 doză pe săptămână. excreţii patologice sau nu ŞI unele produs de origine microbiană.bronşită. Suşele bioterapeutice sunt produse car~ nu sunt de?mte din pun de vedere chimic: secreţii. Trebui~ să se apli.corrOSIVUS 5 CH. care provoacă o scurg ere uretrală foarte dureroasă la bărbat i u lcucoree iritantă la femeie. în alternanţă.11 le rapidă...Şi în plus: . Comparaţii şi asocieri Ipeca: în bronhiolite şi crize de astm. . . timp de două-trei luni. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 79 111/11 Pleoape groase cu tendinţă la urcioare: Staphysagria 15 CH. un aliment)? Ce trebuie făcut Se ia sistematic până la consultar ea medicului Apis 15 CH. ('H. vaccmun ŞI cultu microbiene. :r Şi în p lus: Poumon histamine 15 CH. I3lenoragia se ştie că provo odificare a modului reacţionaI IIillic*. în 9 CH. la nas.

-{> Experienta mea: ~acă un anumit polen est e identificat. BOALA FÂNULUI: domină strănutul PULSATILLA Scurgere nu prea groasă. ARSENICUM ALBUM Scurgerea e puţin abundentă. BOALA FÂNULU I: domină conjunctivita NUXVOMICA Nasul e înfundat noaptea. 1 doză de câteva ori. medicul: Sulfur. -{> Experienţa mea: Scurgerea este exasperantă. BLATTA ORIENTALIS Alergie la praf şi la acarieni.------------- . Strănuturile pot fi însoţite de o tuse spasmodicâ. se simte oarecare ameliorare la aer răcoros. dar niciodată iritantă. lăcrimare uşoară. şi medicamentul trebuie luat multă vreme. iritantă. BOALA FÂNULUI: există o cauză cunoscută a alergiei ALLIUMCEPA Scurgerea e abundentă. -{> Experienţa mea: Acest medicament este mai mult un medicament de actiune dcrmatologică decât de alergie. cu o lăcrimare iritantă. POLLENS E cazul alergiilor sezoniere.. Medorrhinum. Lycopodium.80 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 81 Trebuie consultat medicul dacă _ alergia e continuă. se poate folosi un Pollen specific. timp de şase lu ni. uneori gălbuie. Psorinum. Thuya. fără repaus. RHUS TOXICODENDR ON Pleoapele sunt foarte roşii şi foarte iritate. dar poate să f ie foarte util pentru durere. -{> Experienţa mea: dar extrem de iritantă şi se . -{> Experienţa me a: Simptomele sunt agravate de excesele alimentare. BOALA F LUI: domină rinita EUPHRASIA Ochii sunt roşii. NAPHTALINUM Strănuturile sunt numeroase. fierbinţi. SABADILLA Accese de strănut şi o mâncărime a cerului gurii şi a gâtului. Natrum muriaticum. fără vreo legătură cu anoti _ alergia se transformă în astm. cu accese de strănut la trezire. -{> Experienţa mea: Medica mentul clasic al conjunctivitei alergice. -{> Experienţa mea: . -{> Experienţa mea: Deseori se manifestă o durere a sinusurilor. Ac este medicamente sunt prescrise în general în 15 CH. Cele mai frecvente medicamente de teren pe care le prescri -{> Experienţa mea: Tabloul este deseori completat de reacţii astmatice noctume. ameliorează la căldură. cu o scurgere naza lă iritantă. KALIUM IODATUM Scurgerea nu e abundentă . -{> Experienţa mea: Bolnavul simte nevoia să-şi frec cerul gurii cu limba. -{> Experienţa mea: Medicamentul clasic al acestei maladii trebuie luat cu prioritate.

suferă de conjunctivită. Tratamentul antialergic pe care îl ia zilnic pare insu ficient. . JACQUES BOULET adică nelegate de anotimpuri. » BORBORIGME II/I)la Maxime. în alternantă. 5 granule pe zi. IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE BORAX~ ~ 83 IZO PATI C Foarte mulţi alergeni pot fi identificaţi specific. În plus.82 Este cazul multor alergii aperiodice. EUPHRASIA 9 CH. primăvară. 5 granule dimineaţa şi seara. din oră în oră. America de Sud. în fiecare .afte. J ean-J acques. de parcă s-ar misca ceva' 9 CH. de patru ori pe zi. ~ . dimineaţa şi seara. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH.i . are accese de strănut şi îşi ori pe zi. ~ SABADILLA 9 CH şi ALLIUM CEPA 9 CH. 5 granule. BOTHROPS Origine Bothrops lancea lotus sau vipera vârf de lance" şarpe .ameţeli în avion şi în momentele de basculare spre înainte. şterge nasul de cincisprezece mâncărimi pe cerul gurii. mâncărimi şi dureri ale och leoapele sunt roşii şi umflate. mai ales la sugar. se plânge de Zgomote şi gâlgâituri în tubul digestiv. în fiecare primăvară. 5 granule. Cocculus: rău de maşină. şi necesită un tratament Origine Boratul de sodiu. ~ APIS 9 CH şi POUMON HISTAMINE 9 CH. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: afte. imediat ce se plimbă la ţară. . 5 granule.herpes genital. ! I1I1 . Principalele indicatii --}Experienţa mea: Medicul va prescrie un medicament izopatic. venmos . .

BOMBYX PROCESSIONNARE Origine \~ Principalele indicatii Prevenirea riscului unor tromboze veninoase. idealistă. orgolioasă. Emma Bovar y. Bine cunoscută în sud-vestul Franţei această omidă are o acţiune foarte urticantă şi din ea se obţine 1. după celebrul personaj Il'at de Gusta~e Flaubert. de nedreptate.1 medicament homeopatic bun împotriva urticariilor." . . Principalele indicaţii Urticarie cu mâncărime accentuată.lIathomeopatic cu următoarele medicamente: Platina 15 ~H : atitudine semeaţă. 01 fi I . Comparaţii şi asocieri Apis: urticarie. Comparaţii şi asocieri Naja sau Vipera: risc de tromboză. " BOVARISM . Acest comportament e 1. Omida "procesionară". Astf~l e numit u~ comport~me~t psihologic marcat de aspiraţii IIvate ŞI de un sent iment de insatisfacţie.Staphysagrza 15 CH: sentrmente de frustrar e.

BRONŞITĂ ~ În faza acută. În aşteptarea consultării medicului Ferrum phosphoricum 9 CH. ~ Când expectoraţiile sunt foarte grase şi vâscoase. m momentul ovulaţiei.mai mult ori de origine vir ală'.. de mai bin e de trei ani. În spe ulcare şi la trezire Antimonium tartaricum 9 CH şi Kalium bichromicum 9 CH. BKONHIOLITĂ ~ BRYONIA. din oră în oră. ~. ". '. Principalele indicaţii ~ . 5 granule.ca Bronhiolita este o afecţiune acută a bronhii~or. _ astm ameliora t la malul marn.cât mai repede cu putinţă -. Dacă sunt de vină viruşii şi e în cauză poluarea atmosferică. ganglionilor şi aparatului uro-gemta feminin. Medorrhinum: astm ameliorat la malul marn." I . Toxicitatea lui este foarte mare asuPŢa mucoase or respiratorii şi asupra pielii. ~aca ~eneces~ într-o oxigenare. Această afecţiune se numea altadata bronşi astmatiformă. în alternanţă. _ mică hemo ragie la mijlocul ciclului.' ~ . cu dificultăţi resplr~torn? .ca .. Tratamentul acceselor acute este şi el foarte eficace. _ menstre hemoragice. zis sicotic* Medicul homeopat va propune deci un tratament de teren. _ dureri ale ovarului stâng în momentul menstrelor. ~ . este evident că terenuri alergi familiale favorizează acest tip de afecţiune. seacă. cu o doză regulată de Thuya şi tic Na trum sulfuricum. Principalele indicaţii . _ umflarea şi întărirea nedureroasă a g homlor ŞIglandelor.enaimportan şi provocând o tuse neîncetată ŞIo difi ultate respiratone. Medicamentul homeopatIc ~e dovede.. Comparaţii şi asoci eri . care co respunde în homeopatie cu uri I 'ren sau mod reacţional cronic. În practică. Utiliz~rea terapeutrcă arata mal ales o actiune asupra aparatulUI gmecologIC. îndeosebi la fumător.ce~e. . De aceea medicul homeopat trebuie să ins tituie tratamentul de fond. din oră în oră.84 BOVISTA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 85 Origine .menstre dureroase. _ dureri de cap. de exemplu.: K. 5 ·ranule. Gogoaşa (Lycoperdon Bov~st~). ~ În faza de stare Antimonium tartaricum 9 CH şi lpeca 9 CH. . . ~. în alternanţă. 5 granul e. trebuie dat copilului: Blatta orientalis 5 CH şi lpeca 9 CH." . Vezi TUTUN. . În aşteptarea consultării medicului -. cu impresia că acesta şi-a mant volumul.ca . la copil. ~ ~ . în alternanţă.' • Definiţia clasică a bronşitei cronice este o tuse de peste trei luni pe an. m~nif~stându-se pn~tr-o J. !ratamen constă în principal într-o chinezi~erapie eficace ŞI. BKOMUM . BRONŞITĂ CRONICĂ ~ . de. 5 granule d imineaţa şi seara.şt~ mai activ asupra glandelor.ca Origine 1 Bromul. din oră în oră. cu diaree. Simptome caracteristice . e o secreţie cronică a bronhiilor. . ~ Bronşita fumătorului cu expectoraţie matinală Phellandrium granule seara. _ tuse spasmodică. Oprirea fumatului este obligatorie.

ceea ce explică acţiune a ei asupra mflamaţiei mucoaselor.Origine Împărăteasa (Bryonia alba). Rădărina folosită la fabric area acestui medicament conţine o substanţă foarte apropiată de cortizon. membranelor seroase şi asupra stării generale . din familia cucurbitaceelor. .

Sepia. medicamentele de fond. ~ Experienta mea În toate aceste cazuri. Principalele indicaţii . bătăi puternice ale inimii? Ce trebuie făc ut În aşteptarea consultării medicului. în cazul inflamaţiilor acute: artrită. numai la faţă) ? Există sudori sau nu? Sudorile sunt reci sa u calde? Sunt însoţite de ameţeli. care parcă ard. VERATRUM ALBUM Sudori reci pe tot corpul. bronşite.suprav egherea sânilor cu mamografie şi ecografie.dureri ascuţite. cu sete intensă. .suportarea psihologică a menopauzei. . Graphites. cu senzaţia de indispoziţie. Medicul trebuie consultat » În toate cazuri le pentru a analiza menopauza: . VERATRUM VIRIDE Aflux de sânge la cap. AMYLIUM NITROSUM Conges tie roşie.traheite. cu senzaţia de batere a rterială în tot corpul.5 grade Celsius. tuse dureroasă. Cele mai frecvente m edicamente de teren prescrise de medic Sulfur. . 5 granule pe zi. la nivelul obr ajilor. cu anxietate. se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos în 9 CH. stări gripale cu febră de 38. care se instalează progresiv. trebuie să se ia tensiu nea arterială în momentul bufeelor. ameliorate la căldură şi prin mişcări lente. BUFEE DE CĂLDURĂ: sunt uscate ACONIT Înroşirea bruscă a feţei. cu sudori reci pe faţă. examen cardio-vascular. în afară de L achesis 9 CH.verificarea tensiunii. Med icul homeopat va trece la aplicarea unui tratament de fond. 1 doză li . înţepătoare. . traheită. a meliorate de imobilitate.febră care se instalează progresiv şi se menţine în jurul a 38. BUFEE DE CĂLDURĂ: su nt umede BELLADONNA înroşire bruscă a feţei.analiza densităţii osoase. vor fi deseori Sulfur sau Aurum. .dureri articulare cu o cazia unui puseu de artrită sau a unui traumatism cu scurgere. Aceste medicamente sunt prescrise în gener al în 15 CH. ca un fel de rigiditate. . cu sudori urmate de o senzaţie de frig.frotiu de depistare. dureri de cap. pe partea de sus a corpului. Natrum sulfuricum. Kalium carbonicu m. . Uneori luat în alterna nţă cu Bryonia. Thuya.5 grade Celsius. timp de şase luni. 5 granule de 2 ori pe zi. Lachesis. Comparaţii şi asocieri Rhu s toxicodendron: dureri articulare. ~ Experienţa mea BUFEE DE CĂLDURĂ Întrebările La ce oră se produc? Ce frecvenţă au? Unde sunt localizate (pe tot corpul. care obligă la imobilizarea gâtului şi a toracelui cu mâinile.gripă. SANGUINARIA Congestie roşie.uscăciune a mucoaselor. . . câteva ori pe lună. Pe de altă parte.86 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 87 Simptome caracteristice . Apis: medicamentul durerilor înţepătoare cu edem.

Acest tratament poate să fie menţinut timp de două lun la consultarea medicului. FSH Se poate dovedi foarte efi cace după instalarea menopauzei. I I Catherine. şi Luteinum 4 CH. Ar~ buf~e de căldură mai ales noaptea. indicaţii BUHĂIALĂ Buhăial~ feţei dimineaţa: Apis 15 CH.Experienţa mea În general în 15 CH.88 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 89 Medicamentele de fond. acoperită de sudoare. Med icament împotriva tracului. 5 granule de 3 ori pe săptămână. ~ AMYLIUM NITROSUM 9 CH. ump de opt zile. înaintea celor două m ese. BULIMIE Vezi APETIT II . foarte eficace în caz de bufee nocturne cu senzaţie de des curajare. ~ SANGUINARIA 9 CH. în urmă cu trei ani. NUXVOMICA Bufee congestive la două ore după mese şi pe la trei dimineaţa la o pacientă hiperactivă. Principalele Limfangită. Paulette nu se simte congestionată.Experienţa mea Nu se produc noaptea. 5 granule din a paisprezecea în a douăzeci şi opta zi. 1 doză în a zecea şi a douăzecea zi a ciclului. a unei congestii care urcă la faţă fără transpiraţie.Experienţa mea . bufeele sunt foarte umede. înainte de cele două m ese. Dacă tulb urările persistă. 1 <>. 1 doză pe săptămână. Paulette. GELSEMIU M Faţa e roşie. 5 granule în fiecare seară. în afară de Sepia 9 CH. 5 granule pe zi. sentiment de descurajare. 5 granule.Experienţa mea Când bufeele apar chiar la sfârşitul mesei. Menstruaţia s-a op rit brusc în urma unui şoc cmopo~al. ~ FSH 15 CH. nu mai are menstruatie de ş~se luni. vor fi Thuya sau Kal ium carbonicum. BUFEE DE CĂLDURĂ: posibilităţi de lare hormonală FOLLICULINUM/LUTEINUM Aceste două medicamente sunt deseori utile în caz ul premenopauzei. iritabilă şi deseori irascibilă. În vârstă de 51 de ani nu mai are menstruatie de un an. dimineaţa. cu trans piraţie abundentă. BUFEE DE CĂLDURĂ: agravate sau dec/anşate de emoţie IGNATIA Bufee ce apa r şi dispar rapid în urma unei emoţii. <>. având În special Impresia unei încălziri a obrajilor.Experienţa mea În gen eral Folliculinum 15 CH. <>. 5 granule. seara. 5 granule. În vârstă de 53 de ani. pentru corectarea echilibrului hormonal. <>. ~ SEPIA 9 CH. trebuie consultat medicul. 5 granule. <>. mai curând să se ia\ Lycopodium. Tratamentul trebuie rărit în funcţie de ameliorare. nu face tratament hormonal deoarece a fost tratată de o tumoare canceroasă la sân. când bufeele sunt rebele la tratament. BUFORANA Origine Broasca-râioasă. ~ CHESIS 9 CH. ci îi este frig după bufee.

digestive şi urogenitale. timp de opt zile. BUZE .vaginism. . în aş rea consultării medicului. CACTUS GRANDIFLOKUS Origine actusul cu flori mari şi roz. Arsenicum al bum. II uarnen tul homeopatic acţionează asupra contractiilor musculare II li iace.buze uscate care se crapă când e frig: Natrum muriat icum CH. . c CACOSMIE III'.agravare Ia efort. .fisură la colţul buzelor: Nitricum acidum 9 CH.. Principalele indicatii ~ Automedicaţie po'sibilă: menstre dureroase cu crampe. 5 granul dimineaţa şi seara.perceperea unor mirosuri urâte datorită unei infectii nazale: acidum.90 JACQUES BOULET BUKSITĂ (inflamaţia burselor seroase articulare) În toate cazurile: Apis 15 CH şi Bryonia 5 CH.agr ava re Ia culcatul pe partea stângă. i alternanţă. .um . . 5 granule pe zi în cură de o lună. din oră în oră. . ' Simptome caracteristice . .percepţie subiectivă: Pulsatilla. VeziMIROS. . 5 granule.senzaţie de crampă. Altădată era folosit ca tonic cardiac.

Simptome caracteristice . .gastro-enterită cu sângerări ale stomacului. .senzaţie 'de frig. CADl'fIUl'f SULFURICUl'f Origine Sulfatul de cadmiu.tabagism şi intoleranţă la tutun. 5 granule de 4 ori pe ZI.av ersiunea fată de cafea: Ca lea re&:' carbonica.paralizie facia lă după o răceală. .agravare princafea: Coffea. acţiunea medicam entului Cact poate completa în mod foarte util trinitrina. Comparaţii şi asocieri Nux vomica: reflux acid. Origine Numele complet este Calcarea carbonica ostrearum. Principalele indicaţii Reflux acid al stomacului cu iritarea gâtului care provoacă tus e. Iris versicolor: reflux acid. Compoziţia lui nu arată nici o toxicologie..durere de anghină pectorală. ~"'fMtlAJ<o. .> Prescriere medicală: . Principalele indicaţii .impotenţă masculină.slăbiciune. . .dorintă de cafea: Nux vomica. Comparaţii şi asocieri Cuprum: crampe. Dacă tulburările persi stă.eritem fesier. Experimentarea şi lolosirea lui clinică ne -au adus la cunoştinţă .di aree după ce s-a băut cafea: Aloe 5 CH.prurit (mâncărime) genital fe minin. adică I ilcar de stridie .> Sugar: . CALADIUl'f Origine Rodu-pământului din Antile.sudori localizate. CAJUPUTUl'f Origine Melaleuca sau esenţa de cajeput. . . . CALCAREA CARBONICA • . .agravare în perioada de lună plină. Principalele indicaţii ). se consultă medicul. Principalele indicaţii ) . Un examen cardiologi tr ebuie făcut cât se poate de repede.92 JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE 93 ~ Prescriere medicală: . . T • > ~ 1. folosit la aparatura electrică. ..liensibilitate.la indivizii sensibili o acţiune foarte clară asupra sensibilităţii or şi a unui teren cronic. Comparaţii şi asocieri Mercurius corrosivus: gastro-enterită severă. . Acest medicament este fabricat pe baza stratului mediu al cochiliei de stridie .dorinţă de alimente indigeste. Aconi : paralizie facială după răceală. constricţiune.retentie urinară.• CAFEA Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegere anumitor medicamente de teren sau de . .agravare la frigul umed.

pot să constituie calităti d eterminante pentru o mare reuşită profesională. îngrăşare.spasme ale suspinului. în general eori marcată de o hipertrofiere mamară. adult). . Acest co pil cu aspect robust oboseşte totuşi foarte repede şi suferă de crampe. CALCAREA CARBONICA: sensibilitate Situaţii sensibile Acest medicament este indicat indivizilor cu caracteristici mor fologice deosebite (sugar. Îi place să adoarmă cu veioza aprinsă. 1 doză (dacă există risc de colici nefritice ). spasme şi spaime n octurne. articulaţiile sunt puţin suple. organizat. -Iaxitatea extremă sau/şi slăbirea ligamentelor.spaimele uşor de dece lat la copilul temător şi impresionabil. cu faţa pătrată CALCAREA FLUORICA ~ ~ Origine Difluorura de calciu este prezentă în oase şi ţesutul conjunctiv Iligamente. teama şi tendinţa la spasme. . dar precis. riguros. Lent. subiectul e ste mai curând scurt şi gras.rino-faringite repetate. Temător. JACQUES BOULET IIICŢIONAR DE HOMEOPATIE sau rotundă. acid urie. Indiferent de vârstă. hipertrofie a amigdalel or. Transpiră uşor. De avut în casă Calcarea earboniea 30 CH.gută. . » Adult: deseori s-a îngrăşat prea mult şi suferă de burări metabolice: diabet. Pubertatea lui e puţin întârziată. când servesc un temperament chibzuit. -astm. Foarte frecvente sunt eczema. fisurată. nu se lansează fără să reflecteze. mai greu de desc operit la adult. Lentoarea şi natura lui temătoare nu fac din el un temerar. ceea ce dă individului Ca l a rea earboniea o alură putin rigidă şi greoaie. are capul mar e şi rotund. . . ' Alte trei caracteristici se întâlnesc în mod constant: lentoarea. » Copil: constituţia sa confirmându-se. dar pot . va merge liniştit. copil.spaime nocturne. colici nefritice. per eţii vaselor). » Sugar: e grăsuliu. dar prudent. asemănătoare cu cele provocate de I xccsul de fluorură de calciu (fluorism). Dar indiferent de vârstă. astfel.rino-faringite repetate. cojile de lapte şi critemul fesier.apului. .94 . Thuya: obezi tate. spre 14-15 luni . mai ales la nivelul .obezi tate.excesele alimentare şi sedentarismul care duc la îngrăşare şi depăşirea gr utăţii recomandabile. Simptome caracteristice . copilul Calearea carbonica creşte domol. Persoane sensibile Ceea ce caracterizează persoana sensibilă la Ca learea carboniea este înainte de orice constituţia sa. » Ad ult: .coji de lapte. . -eczemă. Lentoarea. exostoză. anxietatea sa. .spasmofilie.tulburări ale mineralizării osoase. .piele groasă.ă fie şi un handicap la un indivi d cu maturizare târzie şi impresionabil. aceleaşi situaţii se află la originea simptomelor care necesită folosirea medicamentului Calearea earbon iea: . burta mare si puţin cam moale. Acest medicament homeopatic este util III afecţiunile acestor ţesuturi. dinţii sunt pătraţi. » Copi l: . 95 Comparaţii şi asocieri Sulfur: eczemă. cu pr opria lui viteză.litiază urinară. el tresa re la cel mai mic zgomot şi poate să facă chiar spasme din suspine. -eczemă.

CALENDULA. SULFURICA Îngroşarea pielii (mâini. P rincipalele indicaţii Alifia. Actiunea lui sugerată de importanţa calciului şi a fosforulu'i în organism este de osebit de clară la indivizii cu o constitutie zisă fosforică. uutiseptice şi calmante.). 1-2 comprimate dimineaţa şi seara. cu duren de cap. . Principalele indicaţii . Comparaţii şi asocieri Homeop lasmine: aceleaşi indicaţii. -vanc e. CALOZITATE CALCAREA Origine Sulfatul de calciu. De avut în casă Alifie cu calendula şi Calendula TM.dureri dorsale la adolescentullongilin.ta ~ Origine Flimica de grădină. sensibilă la uins: Antimonium crudum 9 CH.ta Origine Fosfatul tricalcic care. fac din ea un compus ideal pentru numeroase preparate în dermatologie. . de 2-3 ori pe an. în cură de două luni. plăci roşii cu zone de infecţie: acnee.tendinţa la entorse cu ligamente prea slabe.I rsuri. genunchi etc. Pentru Il fixa bine acest aport alimentar. inflamaţii şi infecţii cutanate. CALCIU Calciul este indispensabil organismului şi e furnizat în principal prin alimentaţie. picioare. timp de o lună. . medicul vi-l va prescrie pe perio ade de mai multe luni.oboseală intelectuală. se iau: Osteocynesine. seara. .96 JACQUES BOULET UICŢIONAR DE HOMEOPATIE 97 Principalele indicaţii . ~ziCREŞTER~OSTEOPOROZ~ CALCAREA PHOSPHORICA. alături de Calcarea carbonica (carbonatul de var) şi Calcarea fluorica (difluorura de calciu) este al treilea medicament constituti onal. 5 granule pe zi. .artroză cu osteofit. lumbago. în special în timpul creşterii şi la menopauză. Vezi CONSTI TUŢIE FOSFORICĂ. şi Silicea 15 C'H. . cu dureri de cap seara.consolidarea fract uri lor.osteoporoză. fisuri. pecingi ne.ta . Principalele indicaţii Supurarea pielii.exostoză (excrescenţă osoasă).5 granule de 3 ori pe săptămână. antiinflamatoare. Kal ium phosphoricum: oboseală intelectuală. Acest medicament a cţionează asupra constituţiei. Comparaţii şi asocieri H epar sulfur: supurare acută.tulburări de creştere la copiii longilini.dureri osoase şi articulare.oboseală nervo asă în urma unor eforturi intelectuale. Simptome caracteristice . Comparaţii şi asocieri . tăieturi. Proprietăţile sale naturale. Acţiunea lui fiind lentă. . . adică longilină. . crema sau laptele pe bază de calendula sunt folosite l a .

cu senzaţie brusca d frig intens. ' » Stresul Maladia gravă şi trat amente le pe care le impune constituie stresuri unportante. Principalele indi caţii._ început de guturai sau smdrom gnpal. Arsenicum album. cu senzaţie de fng intens. _ indispoziţie. Şi în acest caz homeopat ia va şti să propună solutii . -respingerea sistematică şi d ispreţuitoare a orIca~eI te. Medi camentul homeopatic se dovedeşte foarte acnv In caz de răceală bruscă. . unUl terape~t (de c. . c ea mai celebră fiind cea a uleiului camforat. cQ cQ Origine . de exemplu constituie deseori obiectul unor polemici datorate unor comporta me nte excesive: . Medicul de familie. mai ales că unele asocieri medicam entoase sunt uneori contraindicate. . An de an presa relatează faptele rele ale . .98 CAMPHORA JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 99 pacienţii care suferă de aceste maladii. are un rol foarte important. scleroz~ . homeopatia îi po ate ajuta p » Terenul Nu este vorba de tratarea unui "ipotetic" teren al cancerului al '.Arsenicum 15 CH când pacient ul e disperat din cauza stării III care se află. dispreţuia te rapeuticile oficiale.Idci s~u al altei maladii. .Gelsemium 15 CH pentru teama dinaintea unui examen medical dificil. . » Primirea şi ascultarea În cursul maladiilor grave. Veratrum album: fng intens. Arborele de camfor. arsuri. . . » Chimioterapiile Efectele secundare ale chimiotere rapiilor provoacă deseori I'reţuri. bolnavul are în mod special nevoie . Utilizarea sa terapeutica este.ulaptate fiecărei situaţii. .vI~deca în mod miraculos datorită unei "me dicaţii naturale". .rapeutI~ neoficiale" sau care nu face parte din protoc oalele m vigoare 111 " lumea medicală. a grăbit sfârşitul unor per~oan~ . în afecţiunile Ca~dI? respiratorii.cromce grave poliartrita reumatoidă. de cele mal mult ori nerecunoscută. d e a-i studia antecedentele personale şi familiale. . În realitate nu există medicament homeo atic cunoscut ~are s vindece cancerul sau SI a.pecdicltăţlIe reacţionale şi sensibilit atea. intolerantă sau reactii aler aice Medicamentele homeopatice pot adesea să ie elimine. Comparaţii şi asocieri .luce la mânie şi iritabili tate. de exemplu: .el mai multe ori o persoană care nu e medic) care.m plăci . Homeopatul culti vă dialogul şi vine deseori IIIîntâmpinarea întreb lor şi a neliniştilor pacientului.Aconitum 15 CH în caz de panică. _ . » Bubiţele Multe maladii minore pot să perturbe tratamentul.Ig natia 15 CH pentru hiperexcitabilitate şi instabilitate I moţională. . cazul u nor bolnavi (staruri sau oameni POlItICI).g~av?olnav sau invers. sida sau rI?alad:I . . b' CANCER (posibilităţile homeopatiei în maladiile grave) Locul homeopatiei în tratamentul şi urmări~~a pac~enţilor atinşi de maladii precum canceru l. oboseală.fo~rte vec~c.Chamomilla 15 C H pentru hipersensibilitate la durere care . homeopat nu nu.lc ascultare şi atenţie.' . lupus. 'n ~c im . ·. Iratarnentele homeopatice nu sunt niciodată to xice şi nu există «ociere care să pună probleme. _ folosirea unor tratamente homeopatice cu respingere aproap vis cerală a altor tratamente: chimioterapii şi radioterapn. ci de a lua în seamă terenul cronic personal il p~cI~nt~lui. afte. A trata acest teren înseamnă I j conferi organismului toate şansele pentru a rea ctiona cât mai bine posibil la boală şi la tratamentul ei.

Princ ipalele indicatii .'. deci.formare de băşi ci pe piele. 1 tub. Se mai ştie astăzi că stres urile provocate de maladiile grave şi de tratamentele lor provoacă un supraconsum de anumite nutrimente şi. Comparaţii şi asocieri Borax: ulceraţie a mucoaselor. departe de a împiedica acţiunea tratamentului chimioterapeutic. Origine Liană din Anzii Cordilieri. CANTHARIS~ .ulceraţie a mucoaselor.. dialogul şi as cultarea pe care le impun consultarea homeopatică stabilesc un raport medic-bolnav indispensabil în urmărirea maladiei. . cantari da este folosită pentru întârzierea . Tratamen tul homeopatic. Acest medicament izopatic ste fabricat pe bază de Candida albicans şi se foloseşte în tratarea terenului. CANDIDA ALBICANS . În fine. t. CANDURA"GO· "1 . ''1. . '. Alimentatia Acest ultim' aspect al consultaţiei este unul dintre cele mai impo rtante. În Africa.auzei şi alleziunilor va fi prescris d e medic..~ • Origine Cantarida sau "musca spaniolă".'''' L. poat e să permită o mai bună suportare a lui şi optimizarea rezultatelor. Staphysagria: inflamaţie urc-genitală. bubiţe provocate de febră. Există însă medicamente Itomeopatice care au un aport deloc neglijabil pe toa tă durata Iratament~lui: Secale cornutum 5 CH şi Carbo vegetabilis 9 CH. De avut în casă Cantharis 9 CH. . ' Simptome caracteristice . Fiecare bolnav care are o maladie gravă trebuie să se afle în contact strâns cu medicul de familie. Medicamentul home opatic detine toate aceste indicaţii. Toxicitatea şi utilitatea sa Icrapeutică în afecţi uni urinare şi genitale sunt cunoscute din vremea lui Hippocrate.inflamaţie acută a m ucoaselor uro-genitale.1. 5 I ranule din fiecare. ..100 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CANGREM 101 . poate să apară în urma unei infecţii sau din cauza unor tulburări circulatorii (arterită).cistită febrilă. . acesta va putea verifica dacă trata mentele necesare sunt bine urmate şi le va explica utilitatea şi derularea. Tratamentul . :. Cangrena.micozelo r recidivante."'. de trei ori pe zi.~. ~ Sfaturi terapeutice: vezi Cl/IMIOTERAPIE. afte. ALOPECIE. Principalele indicaţii Fisuri ale cornisurilor l abiale şi anale. RA DIODERMITA.icatrizării sacrificărilor rituale. sau necroza unui ţesut. poate să devină patogenă şi să ducă la candidoze. . Vezi MICOZĂ.herpes. . carenţe. Numeroase studii arată importanţa unei bune alimentaţii. ~. .afte. Drojdia obişnuită din organism care. Comparaţii şi asocieri Nitricum acidum: fisuri. în unele condiţii tratamente cu antibiotice în specia l-.' r.arsuri de gradul doi cu băşici.

aI. care vrea să fie legănat.102 CAPRICIOS JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 103 + Acest simptom indică sensibilitatea la unele medicamente. în timpul unui puseu dentar. gelos: Lachesis. Acţiunea lui asupra intestinului stă la baza a numeroa~e medicament e. bogate asupra intestinul ui. 9 CH îi sunt. Comparaţii şi asocieri I~dicaţiile acestui medicament homeopatic apropiate de cele ale lui Carbo vegetabi lis. capricios: Ignatia. luat în braţe. Folosit drept condiment. sunt destul de Principalele indicaţii început de otită congestivă.copil capricios. senzaţie de constricţiune a gâtul i. supărăcios: Natrun~ muriaticum: . Principalele indicaţii eructaţii şi balonări. faringită acută. furio s. acnee. 5 granule de 1-2 ori pe zi. CARACTER . Pulsati lla. Pulsatilla. Comparatii şi asocieri Belladonna 9 CH şi Ferrum phosphoricum general. Acţiunea me dicamentului homeopatic consistentă.E. Simptome caracteristice inflamaţie acută a timpanului. toxicitatea este foarte CARBO ANIMALIS Origine Cărbunele animal purificat. CARBO VEGETABILIS . iritabil: Nux vomica. de exemplu: Chamo milla 15 CH. . CAPSICUM: tJ tJ Origine Piperul dulce. slăbiciune intensă. nerăbdător: Argentum nitricum. senzatie de arsură violentă. Origine Cărbunele de lemn. i se cunoaşte asupra mucoaselor. coleric: Aurum. asociate în cazul otitelor congestive. în . Dar utilizarea lui homeopatică indică efecte l11ul~m.dispoziţie schimbătoare: Ignatia. Silicea. . Ch amomilla. dar şi asupra vaselor şi a resprraţiei. meti culos: Arsenicum album: timid: Pulsatilla.

+ Nici un tratament homeopatic nu poate să acţioneze asupra caracterului. ceea ce orientează sau confirmă alegerea medicamente lor de fond. . medicul homeopat îşi notează caracter ul şi comportamentul pacientului. slăbiciune. cu gaze. senzaţie de frig intens. În schimb. cel e mai fiabile. Simptome caracteristice flatulenţă. cele mai constante trăsături de caracter ale unui individ constituie reflectarea personalităţii sale. .autoritar: Lycopodium. în aceeaşi măsură ca sensibilitatea faţă de un eveniment sau e un medicament. spasme ale extremităţilor toropeală. capilar lor. cu ocazia consultaţiei. Principalele indicatii balonarea întregului abdomen. De aceea.

Homeopatia şi alopatia sunt deseori complemcntare.('ara. în ambele cazuri: S taphysagria 15 CH şi Calcarea jluorica CH. VeziARTERIOSCLE ROZĂ.importanţa terenului personal şi ereditar.104 JACQUES BOULET degerături. cele ~ai re?utabile sunt maladiile car dio-vasculare. ' . Carduus marianus este frecvent complementar pentru Sepia. -locul foarte important al emotivităţii ŞI al stresului la ongme a maladiilor cardio-vasculare şi efectele homeopatiei asupra echilibrului psihosom atic al pacienţilor cu risc.tendinţa la car ii la adult: Osteocynesine 2 comprimate dimineata şi seara·. .tendinţa la carii la copil: Jenoverine. Artenosc1eroza. +-eflcacitatea ~eală a medicamentelor homeopatice asupra unor II'sutun vasculare ŞI asupra unora dintre funcţiunile lor. DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 105 Comparaţii şi asocieri China: balonări. artenta. . CAKBONEUMSULFURATUM 1. Principalele indicaţii Drenor al căilor biliare. . Şi.. CASTOREUM Origine Glanda castorului. insuficienţă respiratorie. . CARIE . dificultăţile respiratorii ale bătrâni lor. Nu trebuie uitat : .. îndeosebi a mod ului reactional sicotic* Vezi AL/MENTA ŢIE. HIPERTENSIUNE.nevralgii trecătoare. . 1 linguriţă dimineaţa şi . Secale cornutum: degerături. pierderea sensibilităţii mâinilor sau picioarelo r. CAKBOLICUM ACIDUM Origine Fenolul. 1 doză din fiecare pe săptămână.. infarctul sau ac cidentele vasculare cerebrale pot să fie de domeniul homeopatiei. . Principalele indicaţii Eczema mâinilor. ' . ARTERITĂ. precum şi posibilităţile preventive ale hom eopatiei.' • Origine Sul fura de carbon. Comp araţii şi asocieri Chelidonium: drenor hepato-biliar. ' CARDIOLOGIE După cancer şi maladiile sistemulu~ imunitar. în cură de două l e 2-3 "ri pe an.. hipertensiunea arterială. .furnicături. Locul homeopatiei este important la nivel pre ventiv şi curativ rlnr nu t~ebuie să se uite bogăţia de mijloace de diagnosticare şi Irrap eutIce actuale. simptome neurologic e: . Principalele indicaţii În principal. cu mâncărimi. CARENŢĂ Carenţele alimentare se află Ia originea unor modificări ale trrcnului". cangrenă. Antimonium tartaricum: dificultăţi respiratorii. CARDUUS MARIANUS Origine Armurariul (scaietul). cangrenă.

veruci sub unghii.menstre dureroase. Graphites: veruci în jurul unghiilor.tendinită. Vezi DENUTRIŢIE. III ales în caz de spasme. dar astăzi chirurgi se afirmă ca trata mentul cel mai ales. C uprum: crampe. Lachesis: spasme respiratorii la persoanele hiperex tabile. bronşita sau rinita constituie homeopatie semne importante ale unui tere n sau mod reacţionaI cron şi duc la tratamente specifice. cicatrice dureroase. Sepia: incontinenţă urinară. pierderea vocii. Princip alele indicaţii . CATAK Catarul (guturaiul) este o hipersecreţie a mucoaselor respirator! Catarul cronic. Arnica: pierderea vocii după efort. CAŞEXIE CAUSTICUM cta cta Stare de slăbire extremă. . de 2 ori pe an. Comparaţii şi asocieri Aconitum: par alizie facială la rece. În afară de tratamen tul cauzelor şi realimentare: Abrotanum CH.folosită pentr u facilitarea naşterii. a articulaţiilor şi a pielii. CATARACTĂ Tratamentul medical este uneori stabilizator. sinuzita. în cură luni.paralizie facială după o răceală. . Comparaţii şi asocieri Ignatia.cum numesc această plantă indienii d America . . . 5 granule pe zi. şi Silicea 15 CH. .paralizie. .excitaţie sexuală feminină. datorată unei boli sau unor carenţe foa mari. -laringită. Comparaţii şi asocieri Actaea racemo sa: naştere. JACQUES BOULE1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 107 Principalele indicaţii . imptome cara cteristice . " bază de var şi sulfat de potasiu. Medicarnentul homeopatic care a rezultat acţionează asupra I . Vezi MOD REACŢIONAL CRONIC S ICOTIe.negi.facilitarea dilatării colului şi a travaliului în timpul naşterii . 1 do pe săptămână. .spasme respiratorii cu suspine. Origine Este o substanţă chimică complexă pusă la punc t de Hahnemann. CAULOPHYLLUM THALICTROIDES cta cta Origine Iarba femeilor .incontine nţă urinară la efort. Homeopatia se poate asocia tratamentelor medicale clasice p en a întârzia evoluţia: Silicea 15 CH şi Calcarea fluorica 15 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. . olocynthis: menstre dureroase.106 Principalele indicaţii .contracţie musculară.rcmului nervos.

E un copil care plânge la cea mai mi~ă emoţie.veruci multiple pe călcâi: Lycopodium 9 CH. Cel mal frapant este de cele mai multe ori mersul. . 5 granule din fiecare pe zi . Sulfur. 1 doză pe săptămână. 5 granule Ia fiecare două ore. Arsenicumalbum . care se face pe vârful picioarelor. Persoane sensibile . care are totdeauna lacrimi în ochi. Natrum carbonicum. ~ o prob lemă legată de nou-născuţi. ._. timp de o l ună. ~ un copil care a f ost maltratat la creşa sau la. fie de origine fizică: . Copil sau adult. şi Medorrhinum 15 CH. ._ . spitalizare.dureri de călcâi datora te unui spin calcanean: Hekla lava 5 (R. Pulsatii/a. . » Nu suportă căldura Lachesis. cu enurezie frecven ta (pipi în pat).. durerile se reduc prin aplicări I ilde: Arsenicum album 15 CH. Situatii sensibile . . el devine agresiv.. . în orice caz. ~ o persoană în vârstă. De exemplu. VIOlent. !i e~t~ frică de întuneric şi de noapte. _ Simptomele lui Causticum a~a r n:aI ~l~s. ~ echilibru _ Clasic. Silicea. De exemplu. 5 granule de 2 or i pe zi. Din timid amabil. . muşca ŞI loveşte cu piciorul. În caz de reumatism ameliorat deap]icări sau duşuri calde : Rhusivxicodendmn 9 CH. e un copil cu o faţă mică. . _ . » Durerea se reduce la căldură Arsenicum album. » îi e totdeauna foarte cald . o suferinţă fie de origine psihologică. »Caută căldura.. violenţă fizică sau pSlhI~a.sis 9 CH şi Natrum vttrbonicum 9 CH. ~ În dezechilibru . el este foaI"!eatent la ceilalţi (inc lusiv animale) şi este plin de compaslUne~ . oboseală. Găsi~ de cele mai multe ori evenimen~e trau~~tlZante. _ Poate să fie descrisă şi persoana in v arsta emotivă. cu ocazia unei călătorii într-o tară cu climă foarte ruldă care provoacă. . . 5 granule de 2 ori pe zi.' s. CĂLCÂI .durere profundă de parc merge pe pietricele ascuţite: Aranea diadema 5 CH. _. _ fl' Învătarea curătenieianale este dificilă ŞIsursa de con icte c u părinţii foarte 'exigenţi. 5 granule zilnic.. ~ orice persoană în vâr are face un tratament prost. CĂLDURĂ unor + Descoperirea acestui simptom orientează sau confirrnă alegerea medicamente de teren sau de sensibilitate. iau zilnic: Lach.la :el~ d?u~ extremităţi ale vieţii. PĂRULUI '4. Rhus toxicodendron . cu ur~chi clăpauge. _ x. timp de o lună.ş~o~la. în c az de zona zoster... .108 JACQUES BOULET CAUSTICUM DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 109 CĂDEREA Vezi ALOPECIE. mgnjm necorespunzătoare. având un corp firav şi u n abdomen voluminos. care face un tratament dificil ŞI dureros. îndeosebi la indivizi plăpânzi ŞI emotivi. ~ o problemă familială. Psorinum. . timp de o lună. 5 granule de 2 ori pe zi.

.

Între timp. 5 granule în fiecare seară. căci căpuşele pot are de anumit maladii transmisibile omului. Arsenicum album. indicâ dicamente precum: Natrum muriaticum. constatăm că celulita se dezvoltă )Il' unele sensibilităţi reacţionale. Unele persoane au cearcăne în mod deosebit: asta iridică o se unele medicamente: Sepia.urbonica. 5 granule de 4 ori pe zi. migrene în jurul ochiului. apariţia sau agravarea celulitei indică o modificare de t eren (mod reacţionai sicotic*) care necesită un luuament de fond. 2 capsule din fiecar e de 3 ori pe li. 20 picături de 3 ori pe zi. În schimb. 5 granule 1-2 ori pe zi. 1 doză 3 zile la rând. revenind cu precizie ilnic la aceeaşi oră. Pe de altă parte. CELULITĂ Din nefericire nu există medicament homeopatic miraculos '!I)(.:cificpentru celuli tă. Ele se mai pot datora şi oboselii sau unor prelungite. se ia Tarentula cubensis j CH. hipersensibilitate: 15 CH. CĂSCAT ~ Nevoia de căscat Impresia de nod în gât sau în stomac. cefalee. de a căsca Lachesis 9 CH. CEARCĂNE Cearcănele pot rmifug şi Cina stări de veghe nsibilitate la CENESTEZIE unor senzaţii să indice la copil prezenţa unor viermi: atunci trebuie să i se dea un ve 15 CH. Comparaţii şi asocieri Aranea diadema: nevralgii care revin la aceeaşi oră. ~ Căscat. 5 granule la fiecare două or e. Ş consultat medicul. . dar fără să se poată adormi Belladonna 15 CH. 5 granule 1-2 ori pe zi. se pot lua sistematic pentru stimulare a I irculaţiei şi eliminarea apei: .110 CĂPUŞĂ@l) JACQUES BOULET IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicaţii 111 După O muşcătură de căpuşă. 5 granule la culcare.A pis 15 CH. Medicamentele simptomatice pot fi şi e le utile şi. în aşteptarea ronsultării medicului. CEFALEE lgnatia Vezi DURERI DE CAP ~ Nevoia de aer. Pulsatilla. Vezi CERVICAL. CEAFĂ _ dureri de cap care se întind la ceafă: Gelsemium 15 CH.Hamamelis compus sau Climaxol. Nevralgii. . 5 granule de 3 ori pe zi. . Tratamentul de fon d al medicului homeopat va reprezenta baza. de a suspina. Kalium carbonicum sau Calcarea . trebuie dezinfectată rana.Fucus şi Pilosella în capsule. _ înţepeneală a cefei în momentul menstrelor: Actaea racemosa 9 CH.

Este perceperea propriului nostru corp.CEDRON Origine Simaba cedron. Ele indică un me dicament homeopatic: Thuya. Aceste rcnzaţii pot să ducă la anxietate cronică. Uneori e şi perceperea bizare în corp: impre sia de mişcare sub piele. .

Graphites 15 CH. Simptome caracteristice . îndeosebi cu dureri insuporta bile II itabilitate.pusee dentare ale sugarului. Comparaţii şi asoc ieri Belladonna: roşeaţă. timp de o CEPHIL~ r.balonări la nivelul centurii. De avut în casă Chamomilla 15 CH.pacientul nu suportă o centură strânsă: Lachesis. timp de zile. .ilmante şi antispasmo dice. cu furie. Atenţie! Acest medicament conţine 100 mg de aspirină la fieca comprimat. comprimate.112 CENTURĂ JACQUES BOUL. ~ În aştepta rea consultării medicului se vor lua Rhus toxicodendron 9 CH şi Lachnantes 5 CH. Utilizarea lui homeopatică arată o acţiune lnnrte rapidă în cazul unor maladii în care durerea şi iritabilitatea . CHAMOMILLA s CERVICAL® Durerile cervicale sunt extrem de frecvente şi trebuie să ducă I consultarea medicului şi. se adaugă Paris drifolia 5 CH. la fel ca şi o reeducare (metod Meziere).caracter iritabil.colică. . furia copiilor. ~ Dacă durerile coboară pe umăr. dar. migren e. Vezi DILUŢIE. hormonali şi funcţionali: eforturi. cu agitaţie şi furie. Nux vomica: mânie. eventual. Origine Muşeţelul. la fiecare două ore.ameliorare prin mişcare pasivă. şi . ~ IlInă.: IHCŢIONAR DE HOMEOPATIE CEZARIANĂ 113 . 5 granule de 1-2 ori pe zi. de cele m multe ori.unt pe primul plan. poziţie proast Tratamen tul de fond este indispensabil. Origine Specialitate homeopatică. 5 granule dimineaţa şi seara. 5 granule 1-2 ori pe zi. fiind legăna t sau plimbat cu maşina. fe bră cu ocazia pus eelor dentare. de 3 ori pe zi. EI semnalează aproape totdeauna prezenţa unei artroze. la un examen radiologic.Staphysagria 9 CH. ~ Dacă durerile şi contracturile apar la fiecare ciclu menstrual. . ele se datorează contracţiilor musculare cauzate de numero factori emotivi. . 5 g ranule.hipersen sibilitate la durere. II:C După o cezariană. Se pune pe cicatrice şi se masează uşor. agitat. diaree. . o alifie cu cal endula sau Cicaderma. 5 granule dimineaţa şi seara. Principalele indicaţii .nevralgii sciatice. 5 granule zilnic în cele tre i-patru zil care preced menstrele. se iau sistematic: . timp de o lună. cunoscut de multă vreme pentru proprietăţile lui I . . nevralgie. în alternanţă. Principalele indicaţii Cefalee. se ia Actaea racemosa 15 CH. 1 tub.. imediat după masă: Lycopodi 5 CH.

.

CHIMAPHILA Origine Chimaphila. . Comparati i şi asocieri .. la persoane vârstă: . III 'ură de o lună. . 1 doză pe săptămână. -regim. pllleţisă luaţi: Apis 15 CH şi Merc usius corosivus 9 CH 5 granule. . ECZEMA. dimineaţa şi seara.constipaţie. Simptome caracteristice .. . Principalele indicaţii Dureri de origine hepato-biliară care traversează spatele. 5 granule. Atenţie: să nu se pună p icături cu rortizon. cu junghi în unghiul de drept. Până la rnnsultarea specialistului. greaţă.114 JACQUES BOULET CHEIRANTHUS DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CHENOPODIUM Origine Chenopodium anthelminticum. vira lă sau microbiană. Lichidul galben pe care îl s~c~et~s~rvea la fabncarea unor medicament e pentru tratarea ficatului ŞIbileI. al! medicamente e ficace asupra funcţiilor hepato.. . 115 Origine Micsandra. Cură de trei luni în fiecare a . Vezi VERUCl.Cinnabaris 9 CH. Inflamaţia gingiei datorată unei masel e de mmte. cinci granule pe zi. -migrenă. CHELIE Vezi ALOPECIE.hepatită. aso~lat cu. care necesită l'ol1sultareamedicului oftalmolog. veziculă puturoasă".excese alimentare. Inflamaţie a corneei. Se I 'comandă un examen hepatic şi o ecografie.Thuya J 5 CH . .dureri hepatice ..dureri hepatice. care apar pe corp. . Rostopasca e cunoscută din antIchitate pentru eficaclta~ea el asup ra ochiului. . constt " paţie. în dlcrnanţă. . În special pe talpa plt'ioarelor: Antimon ium crudum 9 CH. . . căci ar putea să fie vorba de un herpes corneean. JOS al omoplatului CHERATOZĂ Îngroşarea pielii. şi ca o completare a tratamentului său. în completarea tratame ntului prescris de specialistul III pedicură. Chelidonium poate să fie comparat sa~. _ . . . III special In prepararea unor medicament e precum Chelidonium compus sau H epatodrainol. . CHELIDONIUM CHERATITĂ Origine . în special pe mâini. folosit mai ale s în tulburările prostatice. cu r espiraţie urat mirositoare. CHERATOZĂ SENILĂ III Pete fierbinţi. Experimentarea homeopatică precizează acţiun ea ei m principal asupra ficatului. ..-blh~re. de trei ori pe zi. Principalele indicaţii Drenor al căilor urinare. Principalele indicaţii . care devine cornoasă şi tare. Principalele indicaţii . .

De avut În casă China 9 CH. intoleranţă sau reacţii alergice. afte. arsuri. CHININUM SULFURICUM Origine Sulfatul de chinină.Tabacum compus: greţuri şi ameţeli. el poate să provoace o ră mare. timp de o lună.sau intoleranţă la chinină. . 1 tub.Arsenicum album 9 CH: arsuri. de febră feb ter posibilităţi .116 Comparaţii şi asocieri Sabal serrulata: prostatism. zbârnâituri în urechi. Principalele indicatii Acufene. numai medicul homeopat va putea să stabilească rolul homeopatiei f aţă de tratamentul chimioterapic (vezi CANCER). Efectele secundare ale chimioterapiei provoacă deseori greţuri.Nux vomica 9 CH: tulburări digestive. CHININĂ D~pă ab. Belladonna: febră oscilantă. Cele două plante sunt asociate în medicamentul Sabal serrulata compus. . CHIONANTHUS Origine Chionanthus virginica. Carbo vegetabilis: balona rea pântecelui. 5 granule de 2 on pe ZI. Hahnemann a descris un "nou principiu apeutic": homeopatia. se ia China 9 CH. CHINA~ Origine Arborele de chinină. de exemplu: . ' 117 febra intermitentă balonări. In doze puternice. Pornind de la această constatare. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE a stărilor gripale. Medicamentele homeopatice sunt foarte folositoare pentru unele indicaţii.uz . Principalele indicatii Durere a vezicii bili~re. obosea lă. Experimentarea şi utilizarea terapeutică arată într-adevăr fecunde. Acţiunea extrasului de scoarţă (chinina) asupra unor tipuri era cunoscută din secolul al XVII-lea. CHIMIOTERAPIE Ql) Comparaţii şi asocieri Kalium phosphoricum: oboseală nervoasă. Medicamentele homeopatic e fabricate pe bază de medicamente chimioterapice (izopatice) pot să fie şi ele utile. În toate cazurile.

febră intermitentă. diaree epuizantă. epUIzare. sângerări.oarte mu~ţi pacienţi vin să consulte medicul homeo at înainte de o intervenţia chirurgicală Tracul. problemele de cicatrizare. transpiraţie. Comparaţii şi asociert Chelidonium: dureri care radiază sub omoplatul drept.Simptome caracteristice balonarea pântecelui. . CHIRURGIE Principalele indicaţii . tip paludism. F.toate oboselile ce apar în urma unei pierderi a unor lichide vitale: gastro-ente rite. alăptare.

pentru confirmare. Vezi TEREN. . timp de o Chist infectat Hepar sulfur 15 CH. ~ Chist sinovial pe o articulaţie Apis 15 CH şi Bryonia 9 CH. Prevenirea hematoamelor şi sângerărilor ~ Sistematic: _ Phosphorus 15 CH. Tratamentele şi sfaturile sunt aproape totdeauna aceleaşi şi pot fi aplicate de toată l umea. I doză trei zile la rând. ~ Kalium br recidiva de CHLORPROMAZINĂ Origine Largactil. . Oboseala ~ După intervenţii: . la nivelul unei articulaţii sau la sân. ~ În cazul unor antecedente de cicatrici hipertrofice: Gra hites 5 CH.5 granule din fiecare de 2 on pe zi. Reluarea tranzitului ~ Cu ocazia interventiilor abdominale: Opium 15 CH. Comparaţii şi asocieri Phosphorus: hepatită.. de 4 ori. Chamomilla 15 CH. în alternanţă. timp de cincisprezece zile. Descoperirea unei îngroşări anonnale pe piele. 5 granule de 2 ori pe zi. începând cu trei zile înainte de intervenţia chi rurgicală şi continuând trei zile după. I doză trei zile la rând. I doză în ajun şi alta în dimineaţa inter venţiei chirurgicale. . . trebuie în mod imperativ să ducă la consul tarea medicului. de 3 ori pe Zl. 1 doză trei seri la rând după operaţie. timp de o lună. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Chist de grăsime pe piele Conium 9 CH. de cele mai multe ori. ~ În caz de sughiţ: Hyoscya mus 15 CH. după o ecografie. şi omatum 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. I doză în ajun şi în dimine aţa intervenţiei chirurgicale. dar şi după. I doză la douăsprezece ore. ~ Chist la sân Vezi SÂN. Gelsemium j 5 CH. CHIST <ii> Tumoare benignă. 5 granule de 2 ori pe zi. Trebuie să mergeţi la medicul homeopat înainte de intervenţia chirurgicală ca să vă pregătiţi ru ea. . _ Arnica 9 CH şi China 9 CH.. Diagnosticul de chist va fi stabilit de medic după un examen clin ic şi. China 9 CH. I d oză în ajun şi în dimineaţa intervenţiei chirurgicale. ca să se poată determina dacă nu cumva aceasta a dus la modificarea te renului sau la şoc psihologic important.. ~ Dacă tracul te face hipersensibil: Ignatia 15 CH. 5 granule. e o cavitate care conţine lichid. o doză pe săptămână. timp de o lună.. Cicatricea ~ Sistematic: Staphysagria 15 CH. Apariţia sau unor chisturi este ceva propriu unor terenuri care vor necesita un tratament fond. ~ Dacă perspectiva că vei avea ren te face iritabil Şi funo~: . I doză în ajun şi În dimineaţa intervenţiei chirurgicale. Tracul ~ Dacă tracul te paralizează: . .Silicea 15 CH.118 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 119 reluarea tranzitului intestinal şi oboseala sunt problemele cele mai des abordate.. lună. Principalele indicaţii Hepatită virală sau toxică.

121 Origine Colesterolul. ~ Dacă cicatrice a provoacă mâncărimi. Comparaţii şi asocieri Arnica: contracturi musculare. Principalele indicaţii Fără vreun efect asupra hipercolesterolem iei. se adaugă: Fluoricum acidum 5 C H. timp de şapte zile. semilună albă pe iris. . 5 granule pe zi. precum şi Graphites 15 CH. Simpto me caracteristice . ~ In cazul unei epi ziotomii: Staphysagria 9 CH.somn agitat Ia COPIIIcare au viermi· . excesul lui provoacă ilburări nervoase. timp de opt zile.dureri d~ burtă periodice Ia cop iii nervoşi. după un examen neurologic «nnplet.agravare a simpto melor noaptea.t medicamenr este folosit de medicii homeopati cu re zultate «marcabile. . CICLU Vezi MENSTRE. de: calculi veziculari. 1 doză în fiecare seară. Folosit ca vermifug. Comparaţii şi asocieri Stramonium: coşmaruri. . Principalele indicaţii Cicatrizare. .tuse nervoasă noaptea. el este util în caz Principalele indicatii Aces. . se ad augă: Hepar sulfur 15 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. In unele forme de epilepsie.dureri abdominale· .prurit nazal şi anal. P~l~nul de Alep. CICADERMA Origine Specialitate homeopatică. Comparaţii şi asocieri Lycopodium: calculi veziculari.120 JACQUES CHOLESTOKINUM BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CICUTA VIROSA Origine Cucuta de apă sau pătrunjelul nebunilor. 5 granule dimineaţa şi s eara.pipi în pat. Ia lună nouă. Principalele indicatii . Principalele indicatii Contracturi intense ale muşchilor picioarelor după un efort fizic. timp de o lună. CINA~ Origine &J CICATRIZARE ~ Pentru activarea cicatrizării şi evitarea cicatricelor hipertrofice: Alifie cu cal endula în strat gros dimineaţa şi seara. ~ Dacă cicatricea este foarte inflamată şi dureroasă. CIMEX Origine Ploşniţa. alifie. .

CI ROZĂ Fie că e de origine a1coolică sau o consecinţă a UI~eihepatil cronice Ieziunile sunt ire versibile. JACQUES BOULET OICŢIONAR DE HOMEOPATIE 123 Principalele indicaţii . înainte II Iap ortunle sex~ale. care se manifestă prin senzaţ lillnen~~menopauzej.tă. . la femeie în special. radiologice. . frecventă în Cistita este o inflamaţie a vezicii. mută citoliză hepatIca. rinichilor. a cauzei organice. Precum şi preparatul fitoterapic următor: . . 'prin exam Mălăioasa canadiană.Pilosella DH. l.. Infecţia rinichilor constituie sa Ilirgenţa medIcala.. foarte des. Tratamentul homeopatic va asocia medicame simptomat ice împotriva durerii şi infecţiei şi medicamente de te CITOLIZĂ pentru tratarea recidivel or.122 CINNABARIS Origine Sul fura de mercur sau cinabrul.Colibac illinum 15 CH.n:oate ca~unle.a microbului.l caţlll?r. ~educerea uro-genitală v a putea să fie ajutată frecventă de a urina şi dureri înainte. plăci roşii pe obra jii crăpaţi.Vaccinium myrtillus DH. trebuje luat: .. Apar iţ~a febrei. şi tratamentele cu antibiotice se. 30 de picături de 3 ori pe zi. în timpul şi după urinare.Vaccinium vi tis idaea mugure DH. 5 granule pe zi. po CISTUS CANADENSIS să fie pur şi simplu o i nflamaţie acu. dar cistită chiar foa dureroasă nu e neapărat sinonimă cu infecţia. Tratamentul homeopatic va put în com~letarea tratamentelor c1a~i~eJi ~ mă~u~ilor igieno. succ~d făr Eczema. . 1 fiolă de trei ori pe zi . se febrei a frisoane lor sau a durerilor de rinichi indică o afectar Iiliicpropune o mtervenţle chirurgic ală. la fiecare oră. O infectie urinară poate să fie însoţită de o cistită.:el~sa?~eIUI (tr~~aminaze)'permit evaluarea acest ei distrugeri alternanţă. 5 granul II d. CISTOCEL Hernie a vezicii. Un medIcament homeopatic permite să se . d~ca acestea provoacă de fiecare dată o cistită.le sau pr~z un or calculi. rezistent şi. a frisoanelor şi a durerilor lombare trebuie să vă I. ch iar mai înainte de a avea rezultatele analizelor II' urma. • ~ Se vor lua sistematic timp de douăzeci ŞIpatru de ore pan . îndeosebi o malformaţ. Acela~I medIcament poate să fie luat în mod preventiv. In caz de eşec. Apa lI~mmIstrare ?e Sepia . Sinuzite frontale cu dureri la nivelul orbitelor. să aibă un efect POZItIv in încetmirea ev~o!uţle1.9 CH.-~ieteu obligatorii. . CISTITĂ ® J. I 'rmm~e c~ns~ltaţi nea părat medicul. Cantharis 5 CH şi Mercurius orrosivus 5 CH.Ser anticolibacilar DH. Totuşi. 1 doză de la prim ele simptome. ~ ~ Recidivarea cistitei sau a infecţiei trebuie sa duca l a cautarea Origine cu ajutorul analizelor . . anahza Principalele indicatii dezvăluie nimic.~c tratament de resortul medicului homeopat.Aş~ se întâmplă în cazul hepatitelor virale sau toxice. împiedica recidivele. 1 doză. urinare ("coborârea vezicii"). timp de trei lil'. ~ Dacă cistita apare în urma unui raport sexual: Staphy~agri~ 15 CH. ito!!za este d istrugerea unor celule cu ocazia maladii lor sau a consultarea medicului: lilx.fără n:icr.?b. se bazeaza in special medicamente car e acţionează asupra celulei hepatice (precu Phosphorus) şi pe medicamente de teren.

.

In nmp ce In doza obişnuită creşt e acest timp.agravare: Natrum muriaticum (ORL).In_toate cazunle. Vezi HEPATITĂ.124 JACQUESBOULET În DICŢIONAR DE HOMEOPATIE ~ Umiditate 125 lupte împotriva acestei distrugeri: Phosphorus.agravare în timpul furtunii: Phosphorus (emoti vitate. ~ Furtună . şi se respectă un repaus de cel puţin 11 săptămână.e~e homeopati~e pot să ac~io_ne~e asupra coagulării.5 granule de 2-4 ori pe zi. Principalele indicatii Tulburări ale circu latiei venoase .ameliorare: Natrum muriaticum (ORL).a~el:orare: Causticum (reumatism).dureri testiculare ca urmare a unei orhite. Consultaţi medicul înainte de reluarea acti sportive CLEMATIS ERECTA Origine CIema tita luminoasă. Dulcamara (astm. ~ Munte .agravare: Rhus toxicodendron (reumatism). CLIMATOLOGIE + Apariţia. ~ Iritaţie a conju nctivelor: §uphrasias 5 C:H.~eexempl~.agravare: Natrum sulfuricum şi Rhus toxicodendron (reumattsm). S iau Arnica 9 CH şi Hypericum 15 CH. Hepar sulfur (ORL). în urma unui efort fizic. ORL).. folosit în general 15 CH. timp de cincisprezece zile. ~ Zăpadă agravare: Calcarea phosphorica (stare generală).ag ravare: Lachesis (stare generală). CLIMAXOL~ Origine Specialitate homeopatică. ~ Primavara . aspinna s~b forn:a h~me~patJca diminuează timpul de sangerare. . dispariţia.agravare: Natrum carbonicum (oboseală). 5 granule din fiecare de 3 ori p zi. . Sunt deci element indispensabile consultării homeopatice. .ameli orare: Medorrhinum (astm). Comparaţii şi asocieri Hamamelis compus. timp de patru-cinci zile. ~ Herpes. Acest I . reumatism).agravare: Petrole um (eczemă. ameliorarea sau agravarea unor simptom în funcţie de climat sau de anotimp permit foarte des să se determin sensibilitatea la medicamentele homeopat ice. Principalele indicaţii . Iată principalele: ~ Mare . Natrum sulfuricum (reumatism).agravare la venirea fu rtunii: Rhododendron (reumatism). 5 granule de două ori pe zi. . ~ Toamna . . picături.prostatism. trebuie consultat medicul dacă simptomele pcrsisră. CLIPIREA OCHILOR ~ Nu suportă lumina: Bellc:d~nna 9 CH. ~ Iarna . . ~ Vara . COAGULARE Medicament. star generală). . . l doză pe zi . CLACAJ Qj) În caz de rupere a fibrelor musculare.

.

COAJĂ DE LAPTE ® COCCIS ® Plăci ce se lipesc la rădăcina părului şi pe faţă. Intre tim~ se . COCCULINĂ~ Origine Specialitate homeopatică. Medicamente homeopatice. rău în ambarc n cauza tangajului: Borax 15 CH. . . COAJĂ® În unna rănilor sau la sfârşitul . Teamă de mişcarea de coborâre . se vor lua sistematic Mezereum 3 ori pe zi. trebuie consultat medicul. şi se aplică pe coji o alifie cu Mezereum. COBORÂRE+ Descoperirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate. cefalee. Naja. se adaugă: Causticum 15 CH.luscă b!valvă comestibilă. Mo. hematolog la facultatea din Bordeaux. Dacă Jena msoţrtă de scurgen urmare în timpul efortului . ' COCCULUS~ ~ Origine .precum Vipera. timp de o lună. 5 granule din fiecare de cojilor. m aşteptarea consultării medicului.copilaşul plânge când e aplecat ca să fie culcat sau la coborârea scărilor în braţe. doze şi comprimate. Cojile se curăţă cu apă Dalibour. În caz la copil. zona zoster 5 CH şi Graphites 15 CH. de exemplu . teamă de avion când coboară. Trebuie deci să anunţaţi medicul homeopat dacă faceţi un tratament anticoagulant. ia: Sepia 9 CH. " Simptome caracteristice ameţeli cu greţuri şi mare oboseală. de 3 on pe ZI. fie preventiv 1 doză în ajunul unei călătorii.Calcarea carbonica 15 CH. Trebuie consulta medicul pentru confirmarea diagnosticului. Tratamentul homeopatic este foarte e ficace: .pot să interfere ze cu anticoagulantele şi ar putea să modifice procentul de protrombină. unor erupţii de vezi cuie . 5 granule din fiecare. .: ~uta 5 CH şi Hypericum 15 CH. timp de patru-cinci zile la copil. 5 granule pe zi. pr eparate pe bază de venin de şarpe . anxietate. până la dispariţia de coji pe faţă sau de pecingine = COCA Origine Arborele din care se extrage cocaina. Dureri de ~occis. 5 granule pe zi. Principalele indicatii Rău de munte: insomnii.Lycopodi um 9 CH. timp de zece zile. trebuie consultat medicul pentru un.ie că~e vorb~ de un prolapsus real al uterului sau al vezicii sau de o simplă senz aţl~ de apăsare în pântece. varicelă.exan::n. observate la unii sugari. 5 granule pe zi. picrotoxina car~ ~cţIOneaza asupra unei părţi a urechii interne cea care mentine echilibrul. Ea conţine un alcaloid. Principalele indicatii Rău de maşină.herpes. COBORÂRE DE ORGANE sau PROLAPSUS ® F. fie ziln ic.de câţiva ani -la publicarea a numeroase articole de către profesorul Doutremepuich. 1 doză de 2 ori pe săptămână.126 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 127 fenomen a dus .

.

în alternanţă.excitaţie. .rău de maşină. cu aflux de gânduri. Principalele indicaţii . 5 granule de Bryonia 5 CH şi Colocynthis 5 CH.adormit greu. _ _ Cocculină (specialitate homeopauca pe baza de coccu lus). _ vomă în timpul sarc inii. _ agrav~re la momentele pasi ve . 5 granule seara. _ ameliorare când se bea ceva rece. Comparaţii şi asocieri . De avut în casă . În aşteptarea medicului. în cură de o lună. Dacă durerile şi febra sunt mari.128 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . traheită.excitare mentală. traheită. în aşteptarea consultării medi cului. 15 picătur i din fiecare. 5 granule 1-2 ori pe Zi. 5 granule 1-2 ori pe zi. Sepia biliară 5 CH şi Chelidonium compus. înainte de mese. Principalele indicaţii ._.acces acut de gută. COlT . _ agravare la lipsa de somn. _ insomnie în urma surmenajului sau a unor stan de veghe prelungi te. . Drosera. cu slăbiciune a muşchilor spatelui. l~ patru ore. Vezi SEXUALITATE. . Coralium rub rum: tuse convulsivă. . . Simptome caracteristice . hipertiroidie.agravare la emoţii pozitive. pentru a preveni criza acută. rau de maşma. &J Inflamatia acută a căilor biliare. . _ ag ravare dimineaţa la spălatul dinţilor. _ accese de tuse cu expectorare de mucozităţi albe. Comparaţii şi asocieri. şi Helonias 5 CH. .greţuri ale sarcinii.d ecalaj orar. senzaţie de rau. _ _ .hipersensibilitate a tuturor simţurilor.rturile sexuale: Kalium phosphoricum 9 CH.coit dureros la femeie: Sepia 15 CH. _ Tabacum: ameţeli. _. Comparaţii şi asocieri Ignatia: hipersensibilitate emoţională. COCCUS CACTI Origine Coşenila. 129 _ senzatie de rău. se iau._ . c vorba de o' urgenţă c hirurgicală. iIQ iIQ COLCHICUM Origine Brânduşa. d acă aceasta este clar agravată după rapo. Principalele indicaţii . se pune gheaţă pe pântece şi se iau.în caz de oboseală. cu aflux de idei. COLBCISTITĂ ® COFFBAQ Origine . In cazurile cronice. . Principalele indicaţii Tuse convulsivă. varietatea arabică. _ .ameţeli. _ Cafeaua verde.

la fiecare sfert de oră în momentul ac ceselor. în afară de regim. tQ 131 ota Origine Tărtăcuţa.crampe vi?lente care se produc brusc: . phosphorica: şi asocieri infecţie urinară cronică. prescrierea unor medicamente si t omatice. ' Comparaţii Magnesia COLIBACILLINUM Origine Colibacilul. 5 granule. ~pnnde trei părţi: mal întâi rronic marcat de o ar . ţ:a::~:~~~~t~n d~reros n~ce~it~ o în?ri jire Impunerea bazelor unei bun .DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 130 JACQUESBOULET CO~OCYNTHIS COLESTEROL Excesul de colesterol este unul dintre marii vinovaţi ai arteriosclerozei. în multe cazuri.menstre dureroase· sciatică. Marile anomalii trebuie.n a ternanţa in majoritatea . _ colibaciloză digest ivă cronică. SULFUR). Simptome caracteristice . ~ tQ Principalele indicaţii _ infecţie urinară recidivantă la colibacili...s tare ameliorată la îndoitul în jos sau la o presiune puternică. unele medicamente de fond sunt prec onizate pentru terenurile care prezintă tulburări lipidice (vezi LYCOPODIUM. ţiona a..colici intestinale· . Pe de altă parte. indiciilor când dominaspas 1 u lI. . nefritice. > Teren Nu - . COLiCĂ Senzaţie de spasm la nivelul unui organ. mu sau co rea. ~ fi . În schimb. tratarea unui teren : anumita sensibilitate emotion 1. in me.colici hepatice: . imp f COLICI Contracţiile care durează două-trei zile după naştere pot să fie tratate cu Secale cornutum 9 CH şi Actaea racemosa 9 CH. COLOPATIE Jl Colopatia function 1. în alternanţă. . Comparaţii Anilinum: şi asocieri dureri spasmodice Aceste două medicamente se ia ~ 1 . In toate cazurile se iau: Colocynthis 9 CH şi M agnesia phosphorica 9 CH. •• \obală a pacientului. De avut în casă Colocynthis 9 CH. SEPIA. ŞI.. ~ IgIen~ ~~Imentare. 5 granule. excesul este moderat. hepatice sau uterine. în alternanţă. Principalele indicatii colici nefritice· ' . de 3 ori pe zi. . În prima fază este preferabil să se treacă la regim şi la un tratament homeopatic. să fie tratate cu medicamente clasice. . survenind prin accese: colici intestinale .~ .

nerăbdător. birect hiperactiv. rect autontar. 5 COLITĂ Vezi COLOPATIE.su . . I'ranule 1-2 ori . . anxios.colitic: . intolerant (9 CH. meticul os (9 CH. granule f_~o.:~). bi .:~a~ Lycopodi ~0.

DIAREE. prepar atele magistrale comportă uneori foarte numeroase medicamente. evaluarea cu claritate a ceea ce se întâmplă. 5 granu e pe . Care sunt interesele şi limitele complexismului? Interesul este simplita tea de utilizare oferită de fiecare maladie: formulă compusă eficace. cesta . ţe~r. înţelegere şi anali comportamentului sau. ferm . fie o acţiune CO~!ajoritătii formulelor compuse (digesti~.xiezordinoterapie''. arat Aceste medicamente mare de medicamente reumt~ta~c~:ş~ P:~~une· simil ară asupra un~~ sunt puse la un loc pentru . care a fost examinat şi tratat . ţinând cont de aşteptările anturajului şi d dul său de toleranţă..sm cranian sau accident vascular.o. rea: nervos. nu pot avea în schimb o acţiune individualizată asupra sensibilităţii sau a terenului maladiei. leneş. Copilul e agitat. u rechilor sau bronhiilor. a modalităţilor sale re acţionale. 5 granule 1-2 ori pe zi. indică sensibilitate sau conso 1arn COMPLEXISM . fobie (9 CH.A rmea 15 CH . vene). • . După orice traumati. ajutându-l pe copil. 5 granule 1-2 ori pe Z1). în spatele acestei prime abordări se ascund alte întrebări la care consultaţia trebuie să răspundă. alegere poate să se bazeze şi pe corespondenţele simbolice sau esoterice între diferitele substanţe (antroposofia lui Steiner). Pe de altă parte. . [ernentarâ asupra unei funcţn ţesut (piele.. lui? Care e b~za comple~l~mu ~~~crie un număr mai mic sau mai Complex1smul const ~ m. nu face nimic la şcoală. precipitat. a ru 1 zi timp de cel putin douăzi. 1 doză trei zile la rand. dezordonat. COMEDON . 5 granule pe Acnee cu comedoane.. lent. furios. şi Sulfur iodatum 9 CH. Aceste consultaţii sunt motivate în primul rând de o constata re şi de o plângere a părinţilor sau a educatorilor referitoare la comportamentul copilu lui acasă sau la şcoală. fără să fie nevoie de individualizarea cazului clinic . a mesajului său. COMPANIE Căutarea Pulsatilla. aceste formule. COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburări) COMOŢIE Consultaţii le pentru problemele legate de comportamentul copiilor sunt aproape la fel de numeroase ca cele referitoare la infecţiile repetate ale nasului. gâtului. permite o mai bună cunoaştere. ' trei luni. supărător acasă. a sensibilităţii sale generale. s. să s~ la: 15 CH 1 doză trei zile la rând. sau nu e destul de: calm.~rae~}~. companiei + la . Totuşi. autonom.:. a p .'~~. N t m muriatieum 9 CH. Ce are? Consultaţi a are drept scop dedramatizarea s ituaţiei. în realitate. COMisuRĂ Tăietură la comisura buzelor: Nit~'ieum aeidum 9 CH.' . _ Natrum sulfuneum . iar unii homeopaţi purişti n u ezită să numească acest tip de practică . Cine e? Studierea antecedente lor copilului.:n:n).. deseori.~l~:CONSTIPAŢIE. . curios. plasând faptele şi sentimentele în contextul familial şi şcolar. chibzuit. dacă sunt foarte utile la tratarea unei leziuni sau a unei tulburări funcţionale.JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 133 132 _ Argentum nitri~um: subiect nerăbdător. Caracterul normativ sau cantitativ al acestor judecăţi face relati vă aprecierea şi. nu neapărat complemen tare: suntem departe atunci de o complexitate rezonabilă.

. 1 vegetale sau animale. . Aceas a lor: asociere de medlcamente rmnera e.este caz~ci~. .• are a unor me d 1camen t~ lui consta in grup . Un alt 'aspect al complexis.IIl:uA sau speclahtaţ1lor propuse de far m · te alese după similitud1mle.

dificultatea de adaptare (Mercurius solubili s). tulburări digestive din cauza ri de cap. eticheta rămâne lipită pe acel copil: Pulsatilla sau Arsenicum a lbum . lăsând deoparte normele sau propriile lor aşteptări. şi în spe cial pe copii. ca un al. emotivitate a şi fragilitatea (Phosphorus sau Silicea). o nevoie de a se depăşi care indică Sulfur. a raporturilor cu anturajul. nu are drept scop. violenţa verbală sau fizică. }> Copii timizi şi em otivi Unii copii par inhibaţi. nici acelaşi prognostic. în cură de o lună. CONCENTRARE Greutatea de a te concentra: Kalium phosphoricum granule 1-2 pe zi. Homeopatia este o terapeutică ce respectă individul. 5 CONCOMITENT Simptomele concomitente apar pe lângă simptomele proprii ale unei maladii.o nevoie de activitate fizică. Inţelegerea sensibilităţii copilului permite să se prescrie tratamentul cel mai potrivit la un moment dat. Un vechi obicei al med icilor homeopati este de a numi fiecare copil după medicamentul care îi e prescris. Nux vomica. nu trebuie să facă să se uite că tipologia nu e o fatalitate definitivă. gelozia. Ea ajută şi la mai buna înţelege re a mesajului său. la cei mai mici. . Pentru a înţelege şi a trata comportame l copiilor tăi e mai bine să te adresezi unui medic homeopat. Părinţii trebuie făcuţi să-şi cunoască mai bine copilul. paralizaţi de trac sau timiditate. în felul acesta poate fi ameliorat un climat familial uneori perturbat.o nevoie naturală de mişcare. 1 doză pe săptămână. u. să-i cunoas .doilea prenume. teama de a părăsi mama tPulsatilla sau Calcarea carbonica) sunt tablouri clinice care nu au nici aceeaşi semnificaţie..în fine. în cutii prea ermetice. CONDILOM Veruci situate în regiunile ano-genitale: Thuya 15 CH. medicamentele homeopatice indicate aici se dau în diluţii de 15 sau 30 CH. Comportamentul copilului trebuie decodificat în raport cu sensibilitatea şi reacţiile lui generale. Nevoia de independenţă (Lyc opodium sau Aurum). un refuz de a învăţa sau de a participa la dinamica familială sau şcolară. Alţii se simt fragil i (Silicea). şi care duc la atitudini terapeutice foarte diferite. angoasa despărţirii de mamă va fi foarte repede am eliorată cu Pulsatilla. să ştie cine e.. pentru că e facă alegerea între mai multe medicamente şi dovedesc o reactie generală ' De exempl unei dure permit să s a bolnavului.134 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 135 Ce trebuie făcut? Un tratament care se bazează mult mai mult pe înţelegerea terenului şi a temperamentului copilului decât pe medicamente simptomatice cu scop calmant sau e xcitant. şi la mulţi ani după aceea. care îi linişteşte pe părinţi (şi pe medic). blocaţi. Dar atenţie! E dificil să fii şi judecător şi parte. 9 CH. }> Comportamente patologice Furia. şi Medorrhinum 15 . dincolo de acest sentiment al anturajului. acasă şi în timpul cons Important e să se facă deosebirea între: . îi sperie dificultăţile: situaţia e ameliorată de Gelsemium. Se tem de n ecunoscut. Acest obicei. . În general.de a-i pune pe bolnavi. Aceste simptome sunt foarte importante în homeopatie. impuls ivitatea (Nux vomica sau Lachesis). Argenlum nitricum sau Arsenicum album. Situaţii Întâlnite }> Agitaţii şi instabilităţi fizice Copilul nu stă locului la şcoală. modificarea dispoziţiei din cauza febrei.o agitaţie care ascunde o anxietate. refuzul de a comunica sau blocajul şcolar sunt simţite de părinţi ca un comport ament de opoziţie.

1 doză pe săptămână. . Tratamentul trebuie urmat cel puţin două luni. şi Nitricum acidum 9 CH.CH. şi Staphysagria 9 CH. 5 granule zilnic. 5 g anule zilnic.

.ameteli declanşate de mişcări. CONIUM cCJ cCJ Origine Cucuta (Conium maculata). . Tratamentul de teren e indispensabil.paralizia nervilor motori. oră de oră. agravare la reţinere sexuală.136 CONGESTIB JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE Phytolacca: mastoze fibro-chistice.constipaţia alternează cu diaree. Simptome caracteristice . ~ Congestia feţei. Vezi ALERGIE. Între timp: Arnica 9 CH şi ilamamelis 5 CH. Apăsare înain te de menstre: Sepia 9 CH. în alternanţă. când era folosită ca otravă. .impotenţă. moale? Ce trebuie făcut Se iau de 2 ori pe zi 5 granule în 9 CH a medicamentului indicat. . . Medicul trebuie consultat dacă . Agnus castus: impotenţă. 5 granule diminea ta ji seara. 5 gr anule.scaunul e cu sânge. tare. 5 granule 1-2 on pe ZI. d~trei ori pe z i. în al ernanţă.agravare la mişcarea och ilor. 5 granu le înainte de masă. v • ~ Dacă domină Iăcrimarea şi ars ura Kalium iodatum 5 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. . ejaculare precoce. roşeaţă .a din antichitate . . ! ® ~ ~ Conjunctivită alergică Se ia sistematic: Poumon histamine 15 CH. în alternanţă. . Acţiunea ei este mal ales neurologică. de 3 ori pe zi.întărirea sânilor. aglomerat. CONJUNCTIVITĂ • . 5 granule din fiecar e. III alternanţă. în timpul săptămânii dinaintea menstr elor. 5 granule. Argentu m nitricum: ameţeli declanşate de mişcare. ~ Conjunctivită traumatică Consul taţi imediat medicul. . ' ~ Dacă domină edemul şi roşeaţa Euphrasia 5 CH şi Apis 15 CH. 137 ~ Congestie pulmonară Vezi PNEUMONIEIPNEUMOPATIE. ~ Congestie genitală . . oră de oră.constipaţia e recentă.impotenţă. Dacă tulburările persistă. ~ Congestia feţei în timpul mesei şi după masă Lycopodium 9 CH. . Medicamentul homeopa tic acţionează şi asupra organelor genitale.. Comparaţii şi asocieri .în familie există antece ente de cancer la colon. .mast oze cu chisturi. Lachesis 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. . ~ Conjunctivi tă virală Apis 15 CH şi Mercurius corrosivus 5 CH. a sânilor şi a sexualităţii. Toxicitatea ei este cunoscut. 5 granule. neob işnuită. oră de liră.dificultate la urinare. . CONSTIPAŢIB ®~ Întrebările Există senzaţie de scaun sau nu? Scaunul e dificil de evacuat? Cum arată: usca t. 5 granule. trebuie consultat medicul.ameteli la întoarcerea capului. Principalele indicaţii .

fărâmiţat ca pământul. cu multe balonări şi gaze. » CAUSTICUM 9 CH. AMMONIUM MURIATICUM Sc aunul e tare. re luând cercetările şcolii . ~ Experienţa mea: Medicament pentru bătrâni sau recomandat în urma unor tulburări uro logice. CONSTITUŢIE De unde vine notiunea de constitutie? Noţiunea de constituţie nu e contemporană cu naşte rea uneopatiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (vezi HAHNEMANN). În vârstă de 70 de ani. ~ Insuficienţă hepatică. ~ Experienţa mea: . cu multe balonări şi gaze. în special după mese. ~ Experienţa mea: Există în general o u scăciune a mucoaselor care trebuie tratată ud multe lichi de. seara.. înaintea celor două mese. În vârstă de 47 de ani. OPIUM Inerţie totală a rectului. ~ Constipaţia alternează deseori cu diaree galbena. CAUSTICUM Eforturile sunt ineficace din cauza paraliziei sfincteri ene. . CONSTIPAŢIE: absenţa nevoii Thomas. În vârstă de doi ani. ~ Experienţa mea: . ~ Experienţa mea: . ~ Medicament clasic după o intervenţie chIrurgIcala. dar spasm I împiedică o evacu are completă. se plânge că iese afară cu uutate. dimineaţa. format din mici bile aglomerate. ~ Experienţa mea: . ALUMINA . dar rezultatul e insuficient III: . I Începutul secol ului XX. hemoroizn sunt f recvenţi. CONSTIPAŢIE: mare greutate de evacuare 1. trei zile la rând.. În special după exces alimentar. . Georges. 5 gran ule. » BRYONIA 9 CH. ~ Experienţa mea: Medicamentul de fond e în general Natr m muriaticum. Chiar şi un scaun mic necesită eforturi mari. . uscat. voluminos şi aglomerat. sc e tare şi uneori acoperit de mucozităţi. 5 granule.138 CONSTIPAŢIE: JACQUES BOULE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 139 există senzaţie. are scaun doar la două-trei zile o Scaunul este foarte gro s. II BRYONIA Scaunul e uscat. NUXVOMICA Senzatie frecventă de scaun. CHELIDONIUM Insuficienţă hepato-v eziculară. ~ Experienta mea: Ant ecedentele hepatice şi migrenele se întâlnesc totdeauna. sc aunul este deseon vascos. » ALUMIN 9 CH. LYCOPODIUM Scaun incomplet. » HYDRASTIS 9 CH. 30 CH doză. scaunul e ca pangli ~ Experi enţa mea: ~ ~ Medicament preventiv al fecalomelor la persoanele in varst HYDRASTIS Scaun incomplet. . Anne. scaunul e uscat şi negru. chiar şi scaunul mic sau oale cerând un efort mare. 5 granule înainte de cele două m ese. mulţi medici. 5 granule. se plânge de constipaţie fără nevoia ieşi afară. cu dureri de veziculă.

Totuşi. De fiecare dintre aceste constituţii de bază se lea predispoziţii patologice (vezi TEREN.carbonică. au încercat să definească dacă morfologia sau constituţrn noastră fizică predisp ne la anumite boli sau trăsături de caracter. an ebraţul este aliniat cu braţul. marcat de emotivitate.rba de un subiect longilin. MOD REACŢIONAL CRONJ( ) şi trăsături de caracter. uneori rigizi şi f e originalitate. după chestionarea şi examinarea 'hnI~~. Componarnentul e. a frisoanelor) şi lI1~dIficanle de comportament (agitaţie. uniform. medicul homeo pat va trata cu aceeaşi atenţie fiecare pacient. În orice raz. alegerea me dicamentului se face înainte de oric în funcţie de simptomele fizice şi funcţionale. dinţii sunt mai mult lungi decat laţi. CONSULTAŢIE Consultaţia medicului homeopat are un dublu obiectiv: mai Întâi stabili. De l!~ eI?~lu. în ~az de febră. fosforică şi fluorică bazându-se pe morfologia generală şi supleţea sau laxitatc articulatiilor. doctorii Antoine Neb el şi Leon Vannier au definit constituţii le homeopatice. rotund lent. apoi va nota I'eac~llle_ personale (prezenţa sau abs enţa setei. laxitatea e normală. de lir). dar fideli angajamentelor lor Tendintele lor patologice sunt ma i ales scleroza. respectă regulile.rea diagnostic ului maladiei în cauză. . cu degete rte. ' A Care sunt interesul şi limitele acestei noţiuni? Constituţia rămâne un argument de orientare pentru medicul homeopat. apoi notarea simptomelor care indică reacţia personală a bolnavulu i. arcad a dentară superioară depăşeşte arcada inferioară degetele sunt lungi. încăpăţânat. va ajunge la c oncluzia unui sindrom gripal. iar ordinea descrisă aici este doar un exemplu. descurajare.140 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE CONSTITUŢIE FOSFOR/CĂ 141 hipocratice. legat de slaba laxitate ligamentară. Medicamentele homeopatice sunt alese în funcţie de acest dublu diagnostic. Câte constitutii homeopatice există? Ei au descris trei constitutii . Sunt conformişti. îngrăşatul ~I patologiile legate de modul reacţional psoric*. alternanţa entuziasmului cu descurajarea. CONSTRICŢIUNE ~escoper!rea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea nnurrutor medIcamente de teren sau de sensibilitate. ' CONSTITUŢIE CARBONICĂ E vorba de indivizi mai curând mici şi îndesaţi. Gesturile şi ntltudmde sunt în gen eral impregnate de estetism. E vo. tendinţă spre ( )bose~l~. Tendintele patologice sunt cele ale modului reacţiona I tuberculinic*. Impresia că eşti prea strâns la gât sau Ia mijloc: această senzatie indică sensibilitatea la Lachesis.vident că fiecare medic homeopat are obiceiurile sale şi felul lui de I proceda. medicul. nu du pă un lip morfologic. Există o rigiditate particulară. cu dinţi pătrau şi bine aliniaţi. Este . zvelt. III acest spirit. care le con feră un comportament lent şi prea puţin suplu. Caracterul este după imaginea siluetei lo r.

deseori original. articulaţiile sunt hiperlaxe. >. asimetri hiperlaxitate. chiar şi faţ pare asimetrică.CONSTITUŢIE FLUORICĂ Această constitutie este marcată de distrofie. chiar pervers Tendinţele patologice sunt mar cate mai ales de consecinţe] hiperlaxităţii şi ale slăbirii ţesutului de susţinere: probleme stea articulare. ceea ce poate să ducă la ur comportament creati v artistic sau la atitudini asociale. Silueta pare totdeauna neregulată: scolioză. probleme de piele.Descrierea precisă a simptomelor localizarea. atitudin asimetrică. varice. . dinţii sunt neregulaţi şi predispuşi la arii. senzaţiile. favorizând entorsel Cara cterul e instabil. condiţiile de ameliorare sau de agravare ale acestora. aspectul.

1 doza din fiecare de la apariţia febrei. 5 granule 1-2 ori pe zi. ' > In timpul naşterii Vezi NAŞTERE. în aşteptarea consultării medicului personal pentru adaptarea con tracepţiei. CONTRACŢIE ® _i > în timpul sarcinii Trebuie să vă odihniţi şi să vă anunţaţi medicul. . i . 5 granule 1-2 ori pe zi. 1 doză opt zile după sfârşitul gripei.prin examinarea particularităţilor morfo-tipologice. la fiecare acces febril.. frecvenţa.terior. În schimb. 5 granul e din fiecare pe zi.phosI?horicum. Billings). tratamente le homeopa tice pot să uşureze micile incidente legate de contracepţie: -luarea în greutate şi umflar e mamară: Fol/iculinum 15 CH. > După naştere Se ia Seca le c ornutum 5 CH. atunci acest lucru trebu ie să fie la fel de valabil şi pentru medici. > Terenul cronic . CONVALESCENŢĂ 'J .ie~ la copil sau la adult trebuie să ducă rapid la ~ons~ltarea medIcu lu~ ŞI la un examen neurologic.antecedente familiale. al modului de viaţă. Convulsiile pot să apara la sugar cu o~azla febre lo r puternice (peste 39 de grade Celsius). evolutia lor. > Pentru oboseală nervoasă Kalium. Între timp. . > După o gripă I nf!uenzinum 15 CH. aparat cu apar at. Se ia timp de o lună: > Pentru oboseală fizică China 9 CH. Scopul acestei terapeutici este înainte de orice de a st imula răspunsurile naturale ale organismului şi nu de al bloca sau de a se substitui lor. !n acest ~az trebuie chemat de urgenţă medi cul. .prin studiul caracterul ui. .prin chestionare şi examen general. . iar medicina e o artă care se perfecţionează şi se hrăneşte cu diversitatea ei.sângerare la punerea steriletului: Arnica 15 CH. Pe de altă parte. l măsură sau 5 granule pe zi.. Î~ acest dicţionar. UI. luati: Actaea :acemosa 9 CH. 5 granule pe zi.condiţiile în care au survenit maladiile: rit mul. în afara tratamentului nnpotnva feb~ei: să se dea prev entiv Belladonna 15 CH şi Cuprum /5 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. va tre bui. ceea ce e deja un atu foarte important în cazul tuturor metodelor nat urale de contracepţie (temperatură. pentru fiecare caz sunt descrise sit uaţiile cel mai frecvent întâlnite şi soluţiile adoptate în general. Ohgo-elemente: cupru-aur-argin t.142 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 143 > Studiul sensibilităţii generale . E posibil ca medicul vo stru homeopat să propună soluţii sensibil diferite: să nu uităm că fiecare caz este diferit. l doză în a şaptea. 5 granule pe zi timp de opt zile.antecedente personale. baJ~ l~ 3~ de grade Celsius şi răcit progresiv dândui-se din ClOCIn cinci minute 5 granule de Belladonna 9 CH. copilul trebuie pus I~tr-?. unele tratamente homeopatice pot să ajute la regularizarea cicluril or şi ovulaţiei. CONTRACEPŢIE Nu există "pilulă" homeopatică. .mici sângerări în timpul ciclului: Bovista 9 CH şi Fo/liculinum 4 CH. al gusturilor şi obiceiurilor. . Homeopatia respectă diversitatea fiinţelor: dacă e adevărat pentru pacienţi. 5 le de 1-3 ori pe zi. a paisprezecea şi a douăzeci şi una zi a pl chetei.9 CH. > Dupa un sindrom gripal sau o bronşită Sulfur iodatum 9 CH. CONVULSIE® Apariţia co~vuls.

1 doza din fiecare pe ~ Creştere prea rapidă: luni. 5 granu le din fiecare de 2 ori pe zi. Principalele indicaţii Palpitaţii. II d' . _. 1 doză din fiecare trei zile la rând. moderată. la examinări e ICU omeopat evaluează şi l .:. reutatea ŞI taha sunt notate în carnetul . trebuie consultat medicul. este de dorit să se aplice dimine~ţa şi seara.1. după o examinare completă în cadrul spitalului.a 15 CH şi Silicea 15 CH în cură de 3 luni 1 2· on pe an. ure regu ate cu Jenoverine. evaluate de medic şi să d creş ere tre uie să fie M di l h uca. 1 măsură ~ Intârziere sap tamână ." cu constituţia şi terenul său În t tIe c~eşterea copilului 10 raport copiilor în perioada de creştere ~a e cazu~lle. hipertensiune Calcarea phosphorica 15 CH 1 d . . CRATAEGUS Origine Păducelul. ' >. de creştere: 1. arzi er e sau exces de t b . . " !!..DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 147 • I ~ Nerăbdare: Nevoia de a mişca picioarele fără încetare: Cuprum 9 CH şi Zincum 9 CH. CREŞTERE Orice copil trebuie să fie' văz t pediatru cel putin o dată ea G u e . eve ntual.me~lcul de famil ie sau de de sănătate Orice înt" p . I CRANIU (traumatism cranian) În urma unui traumatism cranian. Dacă crampele persistă.aryta carbonk. 1-2 ori pe an. se vor lua: Arnica 15 CH şi Natrum sulfuricum 15 CH.I 146 JACQUES BOULET =. n.

5 granule din fieca de 4 ori pe zi. . şi se aplică pe lezium alifie cu Graphites. şi se aplică p leziu ne alifie cu calendula sau alifie Cicaderma.. ~ Dacă crăpătura se acoperă cu o coajă: Mezereum 5 CH.. Origine Şofranul. In cazul eşecului tera '·1 Iasi . . 5 granule de 4 ori pe zi. ~ Pentru a preveni crăpare a sânilor în timpul alăptării: Se aplică după fiecare alăp pomadă cu Castor equi. .în cură de trei CRĂPĂTURĂ e netă ca o tăietură: Nitricum acidum 5 CH. ~ Dacă crăpăturile sunt numeroase pe dege te şi se agraveaz lama: Petroleum 9 CH. it..' Il '. . ~ Dacă din crăpătură iese un lichid gălbui: Graphites 15 CH. şi se aplică pe lezi un alifie Cicaderma. 5 granule de 4 ori pe zi. Principalele indicatii Menstre hemoragice' cu sânge negru. CRO!ALUS HORRIDUS ~ . 5 granule de 4 ori pe zi.oza saptamânal.' . 5 granul e de 4 ori pe zi. pu or c asice aplicare unor hemoragii CROTON '. şi se aplică pe leziun alifie cu Me zereum. ~ Dacă crăpătura CROCUS SATIVUS . Origine Şarpele cu clopoţei. Origine Crotonul (arbore tropical cu seminţe toxice). rrincipalele indicatii uterine.. ~ În caz de crăpătură se vor lua: Graphites 15 CH şi Nitricum acidum 5 CH.

. cu prurit intens. La fel. . colici abdominale. se iau Arnica 15 CH 5 gran. _ convulsii. Între timp. 5 granule de 2 ~ri pe ZI. CUI Senzatie de durere localizată ca un cui: Ignatia. atat pentru prob lemele rmo-faringiene sau pulmonare. sulf. precum şi p~ntru cele den:natologice. de repetat după două ore dacă e necesar. accese de tuse. Curele termale sunt c?mplementare tratamente lor homeopatice. Simptome caracteristice -crampe. sughiţ. . Cel mai b ine e să fii preventiv şi să iei Sportenine. să se ia: Arnica 9 CH şi Sanguinaria 9 CH. i". 1 comprimat de ronţăit de 2-3 ori în timpul efo rtului. • \.148 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE crize de spasmofilie. criză de astm. şi Rh us toxicodendron 9 CH. r " CURENT DE AER + Origine Cuprul.:! Va fi necesar un tratament de fond. cu inflamaţia şezutului. CUPEROZĂJl •. Compoziţi a apelor termale (arsenic. în vederea unei complementarităti pe tre cele două tratamente. cuRĂ TERMALĂ ® CRUP Se numeşte crup afectarea laringelui de către difterie. timp de două-trei zile. 149 Principalele indicaţii _ diareea sugarului. cu băşici grupate şi prurit intens. să alegeţi staţiunea împreună cu el. bicarbonat) aJ?mteşte de altfel de marile medicam ente homeopatice ?e t~ren alergic sau de infecţii cronice. CUPRUM~ ~. Se numeşte crup fals modificar ea vocii şi apăsare respiratorie apărute în u~a unei laringite acute sau stridulante la copil (vezi LARINGITA ACUTA). De exemplu în caz de migrenă (durere sfredelitoare): Ignatia 15 CH. 5 granule. _ eczema scrotului. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. _ herpes genital. j.ul~după efort. De aceea e prudent să consultati medicul hon:eopa! înainte de a pleca să fac eţi o cură termală. . agravările moment ane III timpul curelor sau după ele seamănă cu cele întâlnite cu ocazia tratamente lor hom eopatice. - . Comparaţii şi asocieri Rhus toxicodendron: herpes şi eczemă. ticuri ale feţei. ' CURBATURI În caz de curbaturi după un efort fizic.

.sensibilitate la f rig: Psorinum.febră acută sau nevralgie după un curent de aer rece: Aconitum: .spasme ale bronhiilor. . CUTI . Aceste teste sunt în general anodine. Principalele indicaţii _ crampe ale pulpei piciorului noaptea. S. _ ameliorare când se bea apă rece. _ apariţia şi dispariţia bruscă a simptomelor. -laringită acută: Hepar sulfur.ensibilit~tea la curentul de aer orientează sau confirmăalegerea nnurmtor medicamente de teren sau de sensibilitate.Testele ~b~rculinice sunt practicate frecvent la copii de către medicul familiei sau la şcoală. .

Mai târziu .!' G. /j M R. frustrat.J . 5 granule diminea ta si seara' -. în special în momentul mens trelor. tratat cu nedreptate: Staphysagrza 15 CH . coşmaruri: Stramonium J CH. 5 granule dm o ră în oră'. Se pare că aceşti copii au o sensibilitate ma i mare la tuberculină. plină de sudoare: Belladonna 9 CH. 1 doză. 1 doză pe săptămână. CUŢIT (teama de) + Sensibilitatea la acest simptom orientează sau confirrnă alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. CYCLAMEN~ Origine Ciclama. l doza. DEGERĂTURI În perioada de expunere la frig: ~. de repetat după opt zile.Agar~cus 5 CH şi Secale cornut~m CH.Apis J 5 CH. )~~( 5 Un~le tere~uri fiind mai sensibile la degerături şi la tratamentul preven.' .150 JACQUES BOULET Totuşi. de repetat dacă e necesar. de cele mai multe ori Pulsatilla 15 CH. ' DELIR . decepţie sentimentală. se va putea da copilului o doză de Tuberculinum 15 CH şi o doză de Silicea 15 CH. faţa roşie. 5'granule din fiecare de 2 on pe ZI.delir în cur. D DECEPTIE . . Vezi FOARFECE (teama de). de repetat dacă e necesar ~. Principalele indicaţii Migrene oftalmice.delir în timpul nopţii. la fiecare test tuberculinic.tJv. halucinaţii.pac~entul se simte ~ezamăgit. 1'1. şi medicul homeopat va aplica un tratament de teren. 5 granule la c lcare' . supărare din drago~te: Nat rum murzatzcum J 5 CH. la unii copii apare o degradare a stării generale. care se manifestă printr-o recrudescenţă de rino-faringite sau otite. medic ul homeopat va prescrie.sul febrei.

dezinteres faţă de prezent. . alcoohsm: Lachesis 15 CH. sau chiar legată de probleme organice. ~ _ delir cu locvacitate.insomnie în pragul zorilo r. 5 granule de 4 ori pe zi. Sunt posibile câteva tablouri: ~ Depresia este declanşată de un eveniment (depresie reacţională) Evenimentul nu e neapărat grav sau violent în absolut. anual în toamnă. şi ajutarea pacientului cu tratamente împotriva anx ietăţii şi pentru stabilizarea somnului. . 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare. Indiferent dacă depresia e reacţională sa u melancolică. transmisă de ţânţari în ţările tro~ical~. Tratamentul homeopatic va fi urmat cel puţin două luni cu: . să se administreze tratamente alopatice potrivi te. Sepia. apoi 30 CH). _ Silieea 9 CH. . . 5 granule pe zi. apoi 12. de 2 ori p e zi.cu medicamente de fond. DENUTRIŢIE . 1 doza.-~ în alternantă la fiecare două ore. _ Eupatorium perjoliatum 9 CH şi Gelsemium 15 C H. Simptomele amintesc gripa cu d violente şi erupţie d~ plă:l roşu. Lachesis. 5 granule. _ Oseilloeoeinum: 1 doză la fiecare opt ore. de 6 on l a rand. precum Sep ia. recidivelor . .152 _ JACQUES BOULET delir cu violenţă şi injurii: Hyoseyamus 1 CH.ameliorare seara. marile medicamente de fond de sensibilitate şi de cronici tate vor fi foarte utile: Sulfur. ~ _ convalescenta este deseori foarte lungă şi marcată de o boseala: China 9 CH şi Kali~m phosphorieum 9 CH. se adaugă: Baptisia tinetoria 9 CH. aceste medicamente sunt prescrise cu diluţii de 15 sau 30 CH sau în doz e progresive (9. Experienţa marilor medicamente ho meopatice şi a sensibilităţii emoţionale a persoanelor care sunt sensibile la ele a perm is să se repereze situaţiile susceptibile să le destabilizeze şi să declanşeze anxietate sau depresie. De exemplu. apoi 15. În general. DENGĂ Maladie infecţioasă. . dar pare că r ecidivează periodic La fiecare ciclu ginecologie. _ în caz de diaree. _ N atrum muriatieum 9 CH. Aurum sau Arsenicum album -. 1 doză. de DICŢIONAR DE HOMEOPATIE. Caracteristica depresiei este înainte de orice o imposibilitate de optimizare a vi itorului. Natrum muriaticum va fi medicamentul cel mai potrivit după o decepţie sentimentală. şi a cărui evocare e dureroasă. Această dificultate se sprijină pe o devalorizare a trecutului. . . care e trăit ca fiind negativ. în cazul acceselo r acute. In aceste cazuri. iar Pulsatilla după un eveniment care a provocat teama de părăsir e. 153 repetat dacă e necesar. ~ Depresia e moderată. _ China . Medicamentele homeopa tice permit tratarea terenului. ~ Depresia e aproape continuă Este l egată de un teren nevrotic care merită să fie tratat psihoterapeutic şi.pierderea speranţei pentru viitor. de luat timp de trei zile. ® Orice denutritie cu slăbire trebuie să ducă la consultarea medicului pentru 'examinare şi analize complete. anual înainte de vaca nţă. câteva simptome permit determina rea diagnosticului: .dezinteres faţă de mediul înconjurător. timp de o lună. dar intră în rezonanţă c sensibilitate care e în special afectată de acesta.

' _ săruri miner ale: Osteoeynesine. sau granule Rex sau Rubia. 5 granule pe zi. Mulţi pacienţi s plâng că sunt deprimaţi. 2 comprimate dimineaţa ŞI seara. 1 li nguriţă dimineaţa şi seara: _ complemente vitaminice: Biovitamine. anxioşi.9 CH. . 5 granule de 2 ori pe zi. . deşi u sunt decât. 1 compnmat dimineaţa. trişti sau nemulţumiţi de o problemă familială sau profeSIOnală.. DEPRESIE Acest termen este azi folosit în mod excesiv. _ China 9 CH.

în afara cauzelor deshidratării va trebui să se [ra teze .:on histamine 15 CH. fie preventiv. tratamentul homeopatic singur sau asociat cu un trata ment alopatie permite o reluare rapidă a activităţii şi un confort fizic şi psihologic exc elent. ca şi în cel al maladiilor organice. o deosebire de fond consti~i~ ?i!e~enţa d. treptat. posibilităţile reacţionale ale pac ientului. _ descuamarea se face prin Iaşii mari. Alergia este poate exemplul cel mai probantpentru explicarea acestei diferente . învăţa undă într-un mod din ce în ce mai bine adaptat. Tot aşa. cele mai multe d epresii reacţionai pot fi abordate în prima fază de homeopatie. cu cantităţi din ce în ce mal man. dimpotrivă. 5 granule de 3 ori pe zi. fie in momentul crizelor. lăsând dedesubt o piele roşie: Natrum sulfuricum 9 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. Ac est tratament va fi foarte apreciabil şi în timpul psihoterapiei. să trateze cauzele şi sa iaeventualele măsuri de rehidratare (vezi DIAREE). 5 granule din fiecare. homeopatia. In toate cazurile. dând pielii un aspect albicios: Arsenicum album 9 CH. Cu o bună susţiner psiholo gică şi o supraveghere regulată. cu o oră înainte şi imediat după injecţie . praf. DESHIDRATARE <il> ?rice sugar care are diaree acută trebuie să fie văzut repede de ~e. In timp ce alopatia se substituie dese ori reactiilor organ~s~u. timp de o pt zile. de alergen.dlc ca să evalueze r iscurile de deshidratare.lui sau î~cearcă să le înăbuşe. ca făina. DERMATITĂ Urtica urens 5 CH şi Cantharis 5 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. existenţa unui medicament având posibilitatea de a trata o âstfel ae'suferinţă. se poate spune că. în unele cazuri. stimu larea lor ar putea să provoace o dezinhibiţie prea violentă (cu risc de sinucidere). s e impune un tratament potrivit şi chiar o spitalizare. orgamsmu~ este obişnuit progresiv să nu mai răspundă. într-un caz (alop atie). s= DESCUAMARE _ descuamarea e fină. căci acţiune a lui asu pra sensibilităţii emoţionale facilitează în mare măsură ameliorarea stării pacientului. adică.cinţele (oboseală şi slăbire): China CH. posibilităţile reacţionale sunt foarte slabe . Ele sunt în g~n~ra~ f~losite în dil~ţii m:ri (5 gran ule de mai multe ori pe saptamana). organismul învaţă să dă unei stimulări din ce în ce mai fine. evident că tratamentul homeopatic nu poate modifica structura ps ihică a unui individ şi că terenurile nevrotice vor trebui să recurgă la psihoterapie. puţin câte puţin. la fiecare oră. acorda înain de once încredere şi respectă posibilitătile reactionale ale organismului. 5 granule de 3 on pe ZI. Vezi DILUŢIE. ~ou".intre concepţia homeopatică şi cea alopatică. adică se încearcă obl~nU1re~organismulu i. în celălalt (~omeopatIe).chematizând. nu trebuie să se piardă din vedere limitele homeopatiei: reversibilitateu simptomelor. Folosirea medicamentelor izopatice în homeopatie se face în diluţie crescătoare.154 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 155 În acest domeniu. In schimb. Un~le medicamente homeopatice pot fi fabricate pe bază de alergem (polen. Tratamentul de fond va fi urmat multă vreme pentru evitarea recidivelor. sau. Este adevărat ca principiul este acelaşi. sen~IbIhzanle clasice se fac în doze progresive. de exemplu. dimpotrivă. D~s ~?ri se co~pară folosirea medicamentelor izopatice cu d~sen~lb~h~areaclasică a medic amentelor alergologice.şi co~se. Este. De. S. . Vezi ECZEMA. _ descuamarea e în centrul pecinginei: Berberis 5 CH. . în realitate. de exemplu): se numesc izopatice. 5 granule. dar. în alternanţă.

URTICARIE. Vezi ECZEMĂ.9 DEZBRĂcARE + DESENSIBILIZARE În cursul unei desensibilizări alergi ce cJasice. . roşelile sau edemele pot fi întâmpinate luând în mod preventiv şi curativ: Apis 15 CH şi Desc?perirea acestui simptom orientează sau confirmă alegerea unor medicamente de te ren sau de sensibilitate.

156 ~ Mâncărimi la dezbrăcat Lycopodium 9 CH. Vezi COMPORTAMENTUL COPILULUI. cu eructaţii. vomă.. frisoane şi anxietate. îndeosebi când e vorba de diabetul gr~s. ANTIMONIUM CRUDU M Scaun jumătate solid. ~ Experienţa mea: Medicamentul mâncăi lor care s-au ghiftuit. ~ .. cu colită Descoperirea acestui simptom orientează . . îşi arată goliciunea cu vorbe obscene sau delirante Hyoscyamus 15 CH. Regimul alimentar co~stitui. . ALOE Diaree intempestivă.. rărindu-se luarea dozelor diareei (apoasă.. . cu nevoia de a te îndoi de mijloc sau a te ghemui. . cu sânge)? . apoasă. Există dureri? Există vomă generale (febră. oră de oră.. DIAREE:jărăfebră şi fără vomă DEZVELIT " V "'Il + PODOPHYLLUM Diaree galbenă şi jet cu spasme.scaunul e cu sânge. ~ Experienţa mea: In dispensabil în cazul intoxicaţiilor alimentare şi în majoritatea gastro-enteritelor vira le. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 157 ~ Subiectul se dezbracă.. _ pacientul se dezveleşte în pat.•• Descoperirea diabetului trebuie să ducă l~ analize complete şi la un tratament potrivi t. ~ Experienţa mea: Uneori e vorba de hemoroizi. jumătate lichid. Medicul trebuie consultat dacă: . diaree provocată de fructe şi îngheţată. _ pacientul se dezveleşte în timpul febrei. 5 granule pe zi. Tratamentul homeopatic va fi un ~omplement al tratamentelor clasice.durerile sunt foarte vio lente. ~ Experienţa mea: Cele două medicamente sunt luate în alternanţă. .s~uconfirmă alegerea anumitor medicamente d e teren sau de sensibilitate.diareea persistă după patruzeci şi opt de ore. DIAREE:jărăfebră. deshidratare )? Ce trebuie făcut ritmul scaunelor. DIABET®J. 5 granule oră de oră.jără vomă. galbenă. Tratamentele de fond prescrise de medicul homeopat vor permrte echilibrarea tratamentului autodiabetic ŞI amehorarea unor efecte secu ndare. În ambele cazuri se manifestă dureri c u colici. în 9 CH.e una dint~e cheil~ tratamentului şi tratamentu l homeopatic va ajuta la menţmerea lui. ~ E xperienţa mea: Medicamentul verii. DIAREE: cu febră şi alte rarea stării generale ARSENICUM ALBUM Diaree cu febră. în ciuda fri soanelor: Aconitum 9 CH. DIAREE Întrebările Care e aspectul xistă modificări ale stării Să se ia oră de oră sau în . îşi dezve leşte mal ales picioarele: Sulfur. MAGNESIA PHOSPHORICAICOLOCYNTHIS Diaree apoasă. 1 doză. CHINA Diaree fără durere cu multe gaze. 5 granule din medicamentul itidi~at în funcţie de ameliorare. . descurajare.febra persistă după patruzeci şi opt de ore. cu insecurit te sfincteriană. Vezi GREUTATE..

.

astre. ~ Experienţa mea: E o diaree infecţioasă. Indiferent de definiţie. în alternanţă. în vârstă de 9 ani. mucos: Magnesia carbonica 9 CH. se plânge brusc de diaree urât miro oare şi de vomă. care provoacă o arsur. _ În toate ca~urile. Care este această doctrină? Această doctrină. din oră în oră. rărindu-l în funcţie de ameliorare. se simte obosit.158 VERATRUM ALBUM Diaree. ~ NUX VOMICA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. laptele trebuie înlocU1bstitute antidiareice. ap tll diateze (adăugând tuber. în timpul vacanţei.elor: Rheum 9 CH. 5 granule. de.a suficIen t de băut şi să se supravs greutatea copilului. 5 granule de 3 ori pe 2 ~ In cursul apa riţiei dinţilor: Ckamomilla 9 CH şi Podophyllum 9 granule. Diareea la copil eieori simptomul care indică o otită. sifilisl1enoragia. cât de puţin. vomită din nou. Karine. poate fi vorba de salmonele. cea carbonică la raie. Pierre. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATII 159 MERCURIUS CORROSIVUS Febră. se impune ~o~s~ltare~ medicului.Această intoxicatie înnăscută sau idită este f vorizată de cons~ituţia noastră. 5 granule din medicam entul indicat.presupuse de şi origine. ' . ~ IPECA 9 CH şi CHINA 9 granule. în alternanţă. din oră în oră. Elevii lui i-au dez~oltat ipoteza şi au descris trei. în alternanţă. DIARBBA SUGARULUI ® Ce trebuie făcut Se dau oră de oră sau în ritmul scaunelor. sudori reci.'escimpregnarea cu m ceast a toxină sau efortul organismului ca debaraseze de ea. de 3 on pe zi. blenorag~~ (sicoza) putându-se a dăugărui teren. As tfel. . ~ CHINA 9 CH şi PODOPHYLLUM 9 CH. Daca diareea nu e oprită în douăzeci ş~ de or .diatezele s~u terenurile cronice se ează unei intoxicaţii dobandlte sau ereditare. Valentin. Scaunul poat e să fie cu sânge. Nu are febră şi se simte foarte bine în ciuda diareei. ~ Scaun aci d. dureri de stomac şi stări de vomă permanente. din două în două ore. ~ Scaun verde. ~ ARSENICUM ALBUM 15 CH. în 9 CH. Hahnemann distingea la ori terenurilor cronice ~. întâlnim totdeauna această n<de predispoziţie. 5 granule.mlasma" celor trei maladi i: râia. se p lânge de dureri de stomac şi de diaree: un scaun lichid. din două în două ore. care au constituit cheia iltă a doctrinei şi a pr acticii homeopatiei franceze până în zil.c~!Ismul). Diarea trebuie să se oprească în douăzeci şi pa e. DIATBzĂ Ce este o diateză? Prin definiţie. acestea sunt în nun patru: s ifilisul râia blenoragia şi tuberculoza. care nu-i uşurează starea de greaţă. .sImu~t~n ~au~su~cesiv . galben. dureri şi senzaţia de a merge mereu la toaletă. dezvoltată şi răspâpe Leon Vannier. are o gastro-enterită aun cam moale.oane de a fi afectată de o maladie sau ansamblu de maladii . . se poate rezuma astfel: ~. stare rea. co nstituţia fluorică la diat~za ică. de repetat după şase ore. în vârstă de şase ani. Trebuie imediat consultat medicul. Indiferent ce mănâncă sau bea. vomă. călătorind în Tunisia. noţiunea de diateză nnă dispoziţia unei pers. a ----:: a~a~111ecronice sau repetitive <. a'stfel. 1 doză de la primele simptome. sa s:. în vârstă de 35 de ani. în alternanţă. 5 granurei ori pe zi. înfrigurat şi anxios. constitutia rică* predispune la n:?ercuhsm.

diluţii le la zecime sunt utilizate mai ales p . că la 12 CH s-a uuns la o deconcentrare de 12 la minus 24 şi că la 30 CH se ajun . . există II fază de dinamizare exact ca la centezimale. Care e implicaţia în practica terapeutică? ~ Practica susţinută de şcoala franceză este legat de cateva reguli stricte: .utilizarea unor medicamente d e constituţie (S~~~I mme!a l care tratează predispo.ricate pe baza agentului cauz tor) sunt ultima etapă a tratamentului. .bolnavul nu poate fi vindecat decât dacă acesta e debarus definitiv de această toxină. Ie~teza Hahnemann este falsă în descri~rea cauz~lor. v • • . în dilutie uşoară. Unele medicamente sunt notate cu DH Este vorba de o diluţie la zecime şi. apoi dinamizare pentru a se obţine a doua centezimală: 2 CH.' rapid. dar ea a fost dinamizată d' două ori .160 JACQUESBOULET II 1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 161 .. Te oretic. Astf~l. metalele de exemplu? 1)') Cum stau lucrurile astăzi? t: Astăzi nu se mai poate adera orbeşte la aceasta doc~nna. Cum se procedează cu produsele »lcool. la fieca re operaţiune. l~r practu 1 cotidiană integrează lecţiile etapelor precedente.dar n~ . care c?n~tă~~~ aJu ~oru unor. de la a treia triturare.nosodele (medicamentele fab. 1 dicamcnl . vine un moment când nu mai .~t" actuală vorb eşte mai curând de mod ~eacţlOnal cro~llc . HomeoI?a!Ia plural:. 1') . Pornind de la această primă centezimală. A . rinichii. Aceeaşi operaţiune se poate repeta până la a trei zecea centezima lă. apoi. În practică. parte este diluată În 99 părţi de alcool pentru a se obţine o diluţie la utime. notată 1 CH. t I . Iar cunoştmţele ter~peutIce sunt ~~~ mare valoare pentru mânuirea me dic~m~ntelor.me . o parte pentru de părţi. lactoza este diluată şi ea În "cool. ~tIhzarea drenoi 1 III şi comparaţia cu medicamente constituţionale ŞInoso de. . folosirea nosodelor în mod prudent.ziţia constituţională a bolnavului ŞIIl pregătcşu pentru tratarea cauzei. în favorizarea eh~m~n~ t~~melor la nivelul porţilor de i eşire: pielea. când bolnavul este pregătit pnn tratamen l' I precedente. .ntru o acţiune organică apr opiată de utilizarea în fizioterapie.în ultimul rând.. . C. dar adeva~ata m acc~ : a tablouri lor e volutive cronice. când diluăm la sutime. deconcentrarea se face destul d. ţm~'~\l1 cont de progresul cunoştinţelor medical~. leagă aceste moduri reacţionale e:xclu siv de ca~eAtoxlce. !~" I Din cauza prea multor diluări. v' v • care nu sunt solubile în Aceste produse sunt mai Întâi triturate cu lactoză. ficatul ŞI plamanll. apoi această oluţie la sutime este agitată puternic (se spune dinamizare): se obţine atunci o primă c entezimală hahnemanniană.unoştl11l~ It homeopatice şi teoria homeopatică progreseaza in e tape. Supradotaţii în matematică pot să calculeze că la a cincea ('II ne aflăm la o deconcentrare de IOla minu s 10. O a doua decimală ( 2 1)1-1) este deci diluată la o sutime ca o I CH. se repetă ice aşi operaţiune: o parte pentru 99 de părţi de alcool..drenajul * prealabil.'xistă nici o moleculă.

Leziuni fisurate ale vârfului degetului.11 Întâi o tinctură-mamă: extragerea în alcool a principiilor active. Vezi DINAMIZARE. () t . că diluţiile uran au o acţiune şi că. DIGITOPULPITĂ .~ . ~ Petroleum 9 CH. pe de o parte.023 x 1O la "linus 23. care apar. Cercetar ea fundamentală arată. . IOla minus 60.ge 1.hine nulă. în principal iarna sau în contact cu frigul. DILUŢIE Ce este o diluţie homeopatică? . Asta înseamnă că între a unsprezecea şi a douăsprezecea '('ntezimaIă probabilitatea de a mai exista încă o moleculă în solvent . . înainte de cele doua mese. . pe de altă parte. easta este independentă de IlIczenţa sau nu a unor molecule. Pentru a fabrica un medicament homeopatIc: tr~b~le sa fa~l 111. 5 granule. care permite să se calculeze nnrnărul de molecule prezente într-un gram. este 6. . Cei pricepuţi la chimie îşi amintesc că numărul lui vvcgadro (celebru l chimist italian).

bineînţeles. .Belladonna 9 CH şi Arnica 9 CH.Calendula MT. El a preconizat II acest scop agitarea puternică a soluţiei lo vind-o de o sută de ori d II carte îmbrăcată în piele! Azi. Consul taţi rapid dentistul. care se calmează la cald: Arsenicum album 9 CH. timp de minimu m o lună. » Puseu » Nevralgii dentare . în alternanţă. . . . granule de 2 ori pe zi. şi Jenoverine. .Phytolac ca TM.în caz de întârziere a dentiţiei: Silicea 15 CH. şi Pyroge nium 9 CH.162 JACQUES BOULKI DINAMIZARE DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 163 Hahnemann şi-a dat seama de necesitatea "dinamizării" medi mentului său. sau Phytogargarisme. dentar al sugarului . granule de 3 ori pe zi. Principalele indicaţii Anghine sau laringite repetate.dacă durerile provoacă furie.dureri "fierbinţi". <Il' 1 ori pe zi.dacă acest puse u provoacă afte. desosare dentară Aurum 9 CH. » Artrită dentară. DIPHTEROTOXINUM Origine Serul antidifteric.dureri electrice.sciatică. 5 granule de 3 ori pe zi. . trchul sistematic să se consulte imediat medicul. » Pioree dentară Mercurius solubilis 9 CH. Com paraţii şi asocieri Colocynthis: durerea este ameliorată când te îndoi de la mijloc. foarte puternice: Hypericum 15 CH. 5 granule dimineaţa şi seara. adică conferi r ea unei forţe mai mari. . laboratoarele dispun I aparate automate care produc mai multe sute de scuturături în câte secunde şi asigură o reproductibilitate perfectă a operaţiunii (w DILUŢIE). 1 doză pl săptămână. şi băi de g ură cu 15 picături într-un pahar cu apă din preparatul următor: .dureri violente de colite sau nevra lgii ameliorate când se stă în ptcioare. DIOSCOREA Origine Ignama sălbatică.colită.colici ale sugarului. 5 granule cu o jumătate de oră înainte d fiecare doză de Hepar sulfur. . » Chisturi " Hepar sulfur 15 CH. . se adaugă: Borax 5 CII. dou luni. diaree: Chamomilla 15 CI/. Să se consulte dentistul. 5 granule. Principalele indicaţii . 1 doză la fiecare douăsprezece ore. 5 granule la fiecare două ore. de I ori. 6CJ 6 CJ DINTE@) Pentru problemele dentare ale adultului sau ale copilului. înainte de consultarea dentistului. sau o poţiune cu 10 granule din fiecare de am estecat într 1111 biberon de 80 el şi de dat sugarului să bea din oră în oră. 5 granu h din două în două ore. 1 linguriţă dimineaţa şi seara.

Un tratament de fond va fi necesar pentru prevenirea recidivelor.: < Dureri genitale la femeie provocate de raporturile sexuale. O vizită la ginecolog este necesară pentru control şi depistarea unei infecţii vaginale ce trebuie tratată. timp de cincisprezece zile . Un eori această impresie poate să apară în cursul unei migrene: Gelsemium 9 CH. timp de cincisprezece zile. sau în completarea tratamentului acesteia: . I~ DISTRACTIE Ameliorarea prin distracţie.. 5 granule zilnic. . 5 granule zilnic. .pielea cade în făşii mari: Natrum sulfuricum 15 CH. însoţite de senzaţia de greutate după mese şi scaune de culoare aproape galbenă. 5 granule de 2 ori pe ZI. Este comp lementul ideal al medicamentelor de fond. În a bsenţa unei infecţii. ajutat de cel homeopatic care. pot fi utilizate multe medicamente de origine vegetală. tratamentul alopatie (foarte eficace) permite o cicatrizare rap idă. DISPAREUNIE ~ "ol\. Pentru a ceste două cazuri. În schimb. nu totdeauna e ficace şi anodine. gândindu-te la altceva: Ignatia 15 CH. cu inflamaţia esofagului. amuzament. Cele mai multe probleme de stomac (aciditate. medicamentele compuse Îşi dovedesc această privinţă toată utilitatea. t Erupţie de băşici pe mâini sau pe picioare. 5 granule d e la primele simptome. unei proaste funcţionări organice şi justifică luarea multor medicamente. Pentru dificultătile hepatice. soluţia cea bună constă în reguli igienico-dietetice corecte tr-un bun tratament homeopatic.164 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 165 DIPLOPIE® Impresia că vezi dublu trebuie să ducă imediat la consultarea medicului oftalmolog. se impune o fibroscopie. . 5 granulc pe zi. Vezi DURERI DE CAP. cu acţiune asupra căilor biliare. pentru a echilibra reacţiile unui organism supus u nor stresuri numeroase şi variate. l' J. De exemplu. În practică. Chelidonium compus (15 picături înainte de fi ecare masă principală) este remarcabil de eficace asupra durerilor hepato-veziculare . precum Lycopodium sau Sepia. tratând terenul digestiv şi emotiv. persistenţa unei du reri care revine la ore fixe şi se calmează prin alimentaţie ne duce cu gândul la un ulc er sau o hernie hiatală.dureri şi absenţa dorinţe i: Sepia 15 CH. zicule şi băşi ci mici: Anagallis 5 CH. previne recidi vele. În practică.dureri cu mâncărimi sau iritaţie locaIă:$taphysagria 15 CH. r eflux) se rezolvă foarte rapid cu ajutorul homeopatiei. 5 gra nule. determinată de o reacţie alergică sau o micoză. DISHIDROZĂ .

aciditate. greaţă. Multe persoane se plâng de o proastă digerare. digestie lentă. Câteva dintre acestea sunt grupate în preparate sau specialităţi c are pot fi utilizate în prevenirea infecţiilor sau a calculilor renali: Pareira brav a compusă. Examenele radiologi ce şi analizele sunt în general "în limitele normalului" şi numai o "veziculă puţin cam lentă . DISPEPSIE <. . francezii aduc în discuţie cel mai des ficatul. Anglo-saxonii îşi acuză a priori stomacul.. 15 picături de două ori pe zi.DIURETIC Nu există medicament homeopatic diuretic propriu-zis. un exces de colesterol sau de gamma GT doar cu puţin mai ridicate întreţin ideea DIVERTICULOZĂ Tratamentul de fond care vizează regularizarea tranzitului şi funcţionarea intestinală v a fi baza tratamentului homeopatic (Vezi ---------------- . Cel mai frecvent sunt invocate senzaţi a de greutate. dar câteva medicamente favoriz ează eliminarea urinei. durere de ficat.ii> J.

.în prescrierea tratamentelor de fond. mal clară.51 pe zi) şi să se ia Bryonia 15 CH. zilnic. . Ce este un drenaj sau un medicament drenor? Este un mijloc terapeutic preconizat . DORINŢĂ ALIMENTARĂ + DRENAJ Dorinţele alimentare ca şi aversiunile constituie semne foarte importante în homeopati e. Se foloseşte de prefennţă su formă de granule In unele împrejurări: . 5 granule pe zi . netoxică şi lipsită de riscuri.peşte: Natrum muriaticum: . Trebuie să se bea suficient lichid (minimum 1. . A cestor posibilităţi se adaugă tratamentul diferitelor maladii acute benigne (guturai. În plan simptomatic. Doza poate să fie repetată de mai multe ori la un interv al de opt sau douăzeci şi patru de ore. 1 fiolă de 3 ori pe zi. constituie o terapeut ică perfect adaptată sportivilor.aciditate: Sepia. Dopurile trebuie să fie scoase de medic. fără riscul de dopaj. Homeopatia. în a lternanţă.când analiz azului clinic duce la prescrierea unei singure doze dintr-un singur medicament. alimente condimentate: Natrum muriaticum.fructe : Phosphoricum acidum. la definirea tipului sensibil al fiecărui bolnav. Această afecţiune provoacă deseori o constipaţie. DOZĂ . .. . Sulfur. . .Pe săptămână.alimente indigeste: Calcarea carb onica. sau Natrum sulfuricum 15 CH. DOPDECEARĂ Formarea unor substanţe grase în canalul auditiv: LycopodiufYl 9 CH. . la fiecare oră. de exe mplu Thuya 15 CH. gr anule.doză. ~cţlUnea el este mal rapIdă.alimente calde: Lycopodium.catratament de atac: Sulfur 9 CH la începutul unei gripe. tuse.dulciuri: Argentum nitricum. Ele fac parte din caracteristicile reacţionale ale unui individ şi contribuie.alimente sărate: Natrum muriaticum: . eficace.car ne: Allium sativum. recuperarea.alcool: Lachesis. Lycopodium.îngheţată: Veratrum album. . sunt bine cunoscute. 1. Nux vomica.alimente afumate: Calcarea phosphorica. . de exemplu Oscillococcinum. 5 granule dimineaţa şi seara. .băuturi calde: Arsenicum album. mai ales cu un instrument ascuţit. dar şi pentru absenţa toxicităţii. . . .Pyrogenium 9 CH.alimente reci: Phosphoru s. în c ompletarea tuturor simptomelor.bere: Kalium bichromicum. gripă. mai întâi pent ru eficacitatea lor (vezi SPORI). DOLICHOCOLON Colon prea lung. 5 granule. unele medicamente pot fi folosite în momentul crize lor: . Lycopodium. cu scaun uscat şi tare. DOPAJ Medicamentele homeopatice sunt astăzi foarte bine folosite de sportivi..băuturi reci: Phosphorus. . gastro-enterită).Magnesia phosphorica 5 CH şi Colocynthis 5 CH. la un început de gripă. tracul îndeosebi.?oza ?lobală conţine în jur de 200 mici globule impregnate. In nici un caz nu trebuie să încercăm să le sco atem singuri. Bryonia. . .Ser anticolibacilar 3 DH. Orice constipaţie rebelă trebuie să ducă la consultarea medicului. pentru care multe tratamente alopatice sunt considera te dopante.stridii: Lachesis. Acţiunea lor asupra m uşchi ului . în ur ma unui traumatism cranian. .'1 DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 166 JACQUESBOULET 167 COLOPATIE). . -lapte: Abrot anum.

de doctorul A. Nebel şi de Leon Vannier pentru a favoriza eliminarea toxinelor. A ceastă noţiune .

Ca o completare a tratamentelor clas ice. şi Berberis. Experimentarea arată şi o acţiune asupra ganglion ilor şi a articulaţiilor. care sugera că maladiile cron ice se datorau unor intoxicaţii cronice dobândi te sau ereditare. trebuia să fie pregătită de Sulfur iodatum drenor al pielii. care grupează cel mai frecvent mai multe medicamente la o diluţie joasă. în concepţia clasică. Aceste medicamente sunt în general folosite în diluţii mici.tuse convulsivă. I I DULCAMARA cea cea homeopatic este foarte DROSERA~ Origine Roua-cerului are particularitatea de a fi o plantă camivoră care se poate hrăn i cu insecte. plămâni. apărând ca urmar a unei gripe sau a unei bronşite. drenor hepatorenal. drenor al pielii şi rinichilor. în momentul crizelor. De avut În casă Drosera 15 CH. rinichi.ganglioni.crize noctume de astm. Origine Lăsniciorul. 1 doză. 5 granule de 3 ori pe zi. Aceste medicamente se mai numesc şi catalizatori. . sau de Solidago.ganglioni mici şi tari la copi ii cu rino-faringite repetate. Această noţiune de drenaj se mai întâlneşte în cazul medicamentelor compuse În specialităţile homeopatice. Carduus marianus: antidot Sepi a. Medicamentele complementare şi antidoturile au d rept scop să evite sau să corecteze agravările legate de anumite medicamente cu acţiune prea brutală.dureri articular e. ca şi cea de diateză. De exemplu China: antidot Lycopodium. . medicamentele homeopatice pot fi foarte utile asupra simptomului: Cantharis 9 CH. Simptome caracteristice . şi Drosera homeop atică este un medicament foarte activ. Principalele indicaţii . declanşată de o gâdilare a laringelui.traheite c u tuse spasmodică. Acţiunea medicamentului diversă. Se mai folosesc drenorii astăzi? Notiunea propriu-zisă de drenaj a dispărut azi.168 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 169 de drenaj nu putea fi disociată de noţiune a de diateză *. ca şi înţelepciunea înaintaşilor no care tratau mai întâi organele înainte de a trata reacţiile generale legate de sensibili tate şi de teren. ceea ce le conferă o acţiune esenţialmente organică. Consumul de Drosera de către oaie poate să provoace o tuse asfixiantă. Comparaţii şi asocieri Cuprum: tuse spasmodică. iar noţiunile de complementari tate şi de antidot se menţin. cu accese de tuse. aceste medicamente sunt mai departe foarte preţioase.tuse sufocantă spasmodică. . Câteva exem ple Acţiunea tuberculinelor. În schimb. Baryta iodata: ganglioni tari. U nele crize de astm sau de traheită indică acelaşi tablou clinic la om. piele) pentru facilitarea acţiunii m edicamentelor de fond. crize d e astm. . la fel. . Medicamentele de d renaj au drept scop favorizarea eliminării organice a toxinelor. active asupra aceluiaşi ţesut sau aceleiaşi funcţii. îndeosebi noaptea. acţiunea lui Sulfu r trebuia să fie pregătită de Nux vomica. DUHRING·BROCK Afecţiune a pielii care provoacă dermatoză cu băşici. drenor digestiv. Ele acţionează asupra organelor de eliminare (ficat. .

scurgere cronică a mucoaselor.agravarea tuturor simptomelor la umiditate. -veruci. .dureri reumatismale. .Simptome caracteristice . .hipertrofie ganglionară. . .

5 granule. frig. mişcare sau nemişcare. 5 granule. emoţiil or)? . de dureri de burtă. ca o fulgerare. la frunte. sete. El se plânge deseori dimineaţa. dispare.ganglioni care apar brusc pe timp umed.condiţiile în care survine. DURERE INTERMITENTĂ Durere care apare şi dispare brusc: Ignatia 15 CH. sau provocând iritabilitate. . agitaţi e. spasmodică. ca un cui sau un sfredel)? La ce oră se declanşează cr iza? Care sunt condiţiile de ameliorare sau de agravate a crizei (culcat sau î!1pici oare.astm pe timp umed. Arsenicum albu m: durere calmată la cald. c a o arsură. Pentru fiecare patologie. dintr-o parte în alta)? Care e caracterul durerii (ca o zvâcnire. .semnele care o însoţesc: modificări ale dispoziţiei. ~ COLOCYNTHUS 9 C H şi MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH. Iată cât eva dintre cele mai des citate: Apis: durere înţepătoare calmată la frig. în cutare sau cutare poziţie. ca o explozie. înfun dat.scurgere retronazală cronică. . cald)? In ce împrejurări se declanşează criza (în timpul menstrelor. Veratrum album: durere violentă însoţită de stare rea Vezi HIPERSTEZIE. Hypericum: durere electrică pe traseul unui nerv. medicamentul va fi diferit după cum aceasta se m anifestă la nivelul ochiului. în alternanţă.reu matism pe timp umed. condiţiile climatice. imediat ce se trezeşte. . în cazul durerii de cap. la ceafă. . orele. supărării. cu senzaţia de na. mai ales înaintea lucrărilor de control. .rino-faringită survenind pe timp umed. ca o arsură. DURERI DE CAP ® iA Întrebările Unde e situată durerea (la dreapta. DURERE DE BURTĂ 'DURERE Durerile sunt motive frecvente de consultare a medicului. alimentaţie. înţepătoare. se liorează sau se agravează: la cald.localizarea precisă a durerii (d e exemplu. la rece. ritmul . Alegerea medicamentelor potr ivite C legată totdeauna de o chestionare minuţioasă: . ca o cerc care strânge. din patru în patru ore. de la ap ariţia durerilor. din cauza unor alimente sau excese alimentare. . Nicolas este în clasa a VI-a. în ajunul lucrărilor de control şi în aceea dimineaţă. 5 granule la fiecare reapariţie a durerii. Colocynthis: durere spasmodică ameliorată în poziţie ghemuită.170 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 171 Principalele indicaţii . în creştetul capului)? Care e traseul durerii (din faţă în spate sau invers.caracterul durerii: zvâcnitoare. la stânga. Comparaţii şi asocierl Thuya: agravare sau declanşare pe timp umed. cu atât mai mult cu cât su nt un simptom de alarmă care necesită examen clinic şi analize. veţi găsi în acest dicţionar principalele medicamente. Trebuie să se dea: ~ GELSEMIU M 15 CH. . rărindu-se în funcţie de ameliorare. Rhus toxicodendron: durere artic ulară ameliorată de mişcare şi căldură. Chamomilla: 'durere insuportabilă ameliorată de legănat. Multe medicamente home opatice pot să aibă acţiuni foarte rapide asupra durerii. frunţii sau cefei). însoţită de anxietate. Bryonia: durere foarte puternică amelior ată la imobilitate şi apăsare. constrictivă. la tâmple.

.

DURERI DE CAP: În urma unei probleme alimentare NUXVOMICA Cefalee frontală la trezire. cu greaţă şi vomă acidă. medicamentul indicat în 9 CH. Medicul trebuie consultat dacă . 5 granule. aciditate. stridii). din oră în oră. KALIUM BICHROMICUM Durere fr ontală cu vomă foarte acidă. ~ Experienţa mea Marele medicament al sinuzitelor frontale. îndeos ebi în partea dreaptă. . ~ NUX VOMICA 9 CH. se ia în mod continuu timp de trei lu ni. SANGUINARIA Migrenă cu congestion area feţei şi aciditate gastrică. într-o parte. ~ IRIS VERSICOLOR 9 CH şi SANGUINARIA 9 CH. în partea dreaptă. când se supără sau în urma unor alimente prost suportate. 1. are dureri violente. .durerea de cap e durabilă sau neobişnuită.apare febra sau voma. după unele excese sau o intoleranţă di gestivă de exemplu.172 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 173 Ce alte simptome însoţesc criza (greaţă. ca tr ment de fond. înainte de menstre. cu trei zile înainte. în vârstă de 47 de ani. în funcţie de ameliorare. agitaţie)? Ce t rebuie făcut Dacă durerile &~cap sunt frecvente. se ia în mod preventiv medicamentul indicat în 9 CH. zilnic. Jean-Pierre. . 5 granule dimineaţa. hipersensibilitate. în mod regu lat. când serveşte o cină prea copioasă sau cu prea mult alcool. ~ Experienţa mea: Chiar dacă acest hepatic meticulos sare peste o masă. apoi rărind. 5 granule în 9 CH din medicamentul i ndicat. sau cu zbârnâituri în urechi (trebuie verifica tă tensiunea).dacă apar tulburări vizuale. cu greaţă şi vomă. ~ Experienţa mea: Mahmureala. Dacă durerile de cap sun t previzibile (vezi mai jos). . ~ Experienţa mea: Migrena este precedată deseori de tulburări vizuale. se iau la fiecare jumătate de oră la început. seara la culcare şi la trezire. suferă de migrenă. 5 granule zilnic. Elisabeth. pulsând în urechi. În momentul crizelor. în alternanţă. . vomă. LYCOPODIUM Cefalee difuză sau migrenă. DURERI DE CAP: cu greaţă şi vomă IRIS VERSICOLOR Migrena clasică.du rerea de cap e congestivă. ~ Experienţa mea: Durerea radiază în general de la ceafă spre ochiul drept. ~ Experienţa mea: Această mare emotivitate 'este ameliorată la aer curat şi prin consolare.· indigestie după mese copioase sau exces de alc ool. după unele alimente (ceapă. PULSATILLA Cefalee frontală în urm a unei mese cu prea multe grăsimi. simptomele sunt variabile. 5 granule de 2 ori pe zi. ameliorată când se scoală. tulbură I I vizuale)? Care ecompor tamentul în timpul crizei (stare de descurajare. ~ LYCOPODIUM 9 CH. 5 granule. se treze a doua zi dimineaţă cu o ceflaee frontală.

cu stare de abrutizare şi vedere împăienje nită sau dublă. .DURERI DE CAP: cu tulburări vizuale GELSEMIUM Impresie de greutate pe cap şi ceafă.

~ Experienţa mea: T rebuie consultat medicul oftalmolog (posibil glaucom). trebuie să se verifice tensiunea arterială. ~ Experienţa mea: Aceste două medicamente sunt foarte utile dacă se iau în mod preventiv.174 ~ Experienţa mea: Deseori din cauza tracului. în vârstă de 40 de ani. ~ Experienţa mea: Mai ales în partea stângă. 1 doză pe săptămână sau 1 doză de două-trei ori pe zi îna de sfârşitul ciclului. noaptea. de repetat imediat ce începe menstruaţia. 'i ACTAEA RACEMOSA Înţe. vertebrele sunt se nsibile la atins. .Experienţa mea: Nevralgia revine periodic. JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 175 SANGUINARIA Roşeaţă congestivă. şi fără sudoare. dure~ea iradiind spre pielea capului. ~u nevralgii. . DURERI DE CAP: în urma un or oboseli oculare ARNICA Medicamentul tuturor oboselilor musculare. La fiecare ciclu. ~ Experienta mea: M arele medicament al artrozei cervicale. Lydia. ~ CYCLAMEN 30 CH. nevoie de masare şi încălzire. DURERI DE CAP: cu con gestiajeţei BELLADONNA Roşeaţă congestivă. PHYSOSTIGMA Dureri frontale agravate de eforturi vizuale sa u cerebrale. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. DURERI DE CAP: ca o nevralgie SPIGELIA . durer ile sunt agravate nemişcare. cu dureri zvâcnitoare şi sudoare. PRUNUS _Senzaţi e de explozie a ochiului. RUTA Specif ică micilor muşchi oculari.I~e~iredur~roasă şi contractare a muşchilor gâtului. GLONOINUM Conge intensă cu zvâcnituri violente în artere. de IRIS VERSICOLOR Deasupra ochilor. suferă de migrenă oftalmică în mome tul menstruaţiei. agravată la cea mai mică zdruncinătură. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice dinaintea men strelor. ~ Experienţa mea: Migrenă periodică (de exemplu. -c. ~ Experienţa mea: Util în tulburările de acomodare. uneori a unei singure părţi. în fi ecare duminică). cu ocazia şedinţelor de reeducare ortoptică sau în urma unei a ctivităţi în faţa ecranului. CEDRON Nevralgie facială centrată asupra ochiul ui.~evralg ie a feţei. DURERI DE CAP: cu problem e de vertebre cervicale RHUS TOXICODENDRON !nţepenire a cefei. ~ Experienta mea: În toate cazurile. zigzaguri. exact la aceeaşi oră. fulgere sau ameţeli precedân d migrena. impresie că ochiul e proiectat în afara.

~ Experienţa mea: Toate simptomele sunt ameliorate de menstre. impresie de căldură şi de contuzie.176 ~ Experienţa mea: Marele medicament momentul menstrelor. CYCLAMEN Musculiţe în faţa ochilor. SEPIA Migrenă cu tulburări digestive. ~ Experienţa mea: Este medicamentul convalescenţelor. DURERI DE GÂT ® DURERI DE CAP: în urma unor emoţii . ~ Experienţa mea Medicamentul traumatismelor şi al şocurilor capului. ARNICA Oboseală fizică. al durerilor JACQUES cervicale BOULET în DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 177 sau torticolis . ~ Experienţa mea: Marele medicament al durerii de cap la studenţi. CHINA Senzaţie de slăbiciune în urma unei maladii sau a unei interventii chirurgicale. efort sportiv. ~ Experienţa mea: Deseori complementar lui Lachesis. mereu grăbite. KALIUM PHOSPHORICUM Cefalee pulsândă seara. ~ Experienţa mea: Oboseala şi tristeţea sunt şi ele deseori prezente. îna inte de menstre. ~ Experienţa mea: Marele medicament al migrenei oftalmice. . ~e constată uneori o eliminare de urină importantă la sfârşitul CrIzeI. PARIS QUADRIFOLIA Torticolis cu durere care coboară spre umăr şi în spatele ochiului. fobice. cu senzaţia de greutate. DURERI DE CAP: în urma unor oboseli DURERI DE CAP: în momentul menstrelor LACHESIS Congestie a capului. cu aceeaşi durere oculară. ARGENTUM NITRICU M Impresie de creştere a volumului capului. ~ Experienţa mea: Medicamentul persoanelor anxioase. după un exces de muncă. fulg ere şi ameţeli care preced migrena. impresia de bufee de căldură înainte de menstre.

într-o singură parte.IGNATIA Senzaţie de cui În cap. o am Care e caracterul durerii (ca o arsură. bând. afte. cu stare de abrutizare. ulceraţii)? Ce trebuie făcut? De la primele simptome se ia unul sau două dintre medicamentele recomandate ( vezi mai jos). :: Experienţa mea: In urma unei emoţii puternice. GELSEMIUM Greutate. cu puncte albe. la persoanele hipersensibile. ~ Şi în plus: ~ Experienţa mea: . ca o ţeapă sau simplă mtare)? Această durere este uşurată sau agravată de frig. ca urmare a unei spaime sa u a trecutului. apărând şi dispărând brusc. vorbind? ' Există semne genera le (fe nglioni)? Care e aspectul gâtului (roşu. de căldură mâncând. a păsare asupra capului şi a cefei. Întrebările În ce loc vă doare exact (în fundul gâtului. în părţi.

b&: JtUt1. cu spasme." BELLADONNA Gâtul este roşu. cu ~n gust f~arte neplăcut: clorură de magneziu. în alternanţă. ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH şi MERCURIUS CYANATUS 9 CH. dar cu o eficac itate remarcabilă. _ dacă exis tă febră puternică şi ganglioni. când e vorba de un copil. în alternanţă. gangli nii sunt mari. . în vârstă de 12 ani. din oră în oră. din oră în oră.. cu ulceraţii.dacă există ulceraţii in gat. de 3 on pe Zi. eori apar spasme. ~ Şi în plus: Pentru cei mai curajoşi. _ _ în toate cazurile. de dureri de gât iradiind spre urechi . de douăzeci şi patru de ore. din oră în oră. dacă simptomele persistă. ~ Experienţa mea: Febra e oscilantă şi e însoţită de sudoare. ~~fup~: . Gargară cu Phytogargarisme. unu-două medi camente vor fi luate în alternanţă oră de oră. 5 granule. DURERI DE GÂT: o singură amigdală pare bolnavă LYCOPODIUM Durere a gâtului începând cu amigdala dreaptă. mai ales în părti. KALIUM BICHROMICUM Amigdalele şi gât ul au ulceraţii pline cu secreţii gălbui. MERCURIUS CYANATUS Amigdalele sunt acoperite de p elicule albicioase. aşteptând consultarea medicului în treizeci şi e ore. În toate cazurile. Trebuie consultat medicul . DURERI DE GÂT: gâtui e roşu . cu mâncărimi şi strănuturi foarte ameliorate dacă bea rece sau m APIS 15 CH şi SABADILLA 9 CH. 5 granule. în alternanţă. şi durerea iradiază spre ureche. uscat şi dureros la înghiţit. ~ PHYTOLACCA 9 CH şi MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH. Se vor bea 3 păhărele pe zi din această poţiune foarte amara. ~ Experienţa mea: În toate cazurile. acesta trebuie _s~ fie văzut de medic în treizeci şi şase de ore pentru a se h otan oportunitatea u~u~tratame~t~ant~biotic. 5 granule.178 JACQUES BOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 179 Oligo-elemente de cupru şi de bismut. . Estelle În vâ de 17 ani. de 20 g la 1 ht ru _deapa. are o durere de gât foarte intensă. mucoasele sunt umflate şi durerea este calmată > DURERI DE GÂT: există puncte albe sau ulceraţii MERCURIUS CORROSIVUS Gâtul este foarte d ureros. Mathieu. bând rece sau mâncând gheaţă. se plânge pr e dureri înţepătoare în gât. rcs ti ~ Experienţa mea: Febra este moderată. febră mare şi ganglioni dureroşi. APIS Gâtul e roşu. 1 pliculeţ. Ii este foarte sete şi salivează anormal. Amigdalele sunt p line de puncte albe şi febra e mare. . ~ Experienţa mea: În general e vorba mai curând de o reacţie alergică decât de una infecţioas PHYTOLACCA Gâtui este roşu închis. această reţetă veche. trebuie consultat medicul. Recidivele frecvente necesită analize şi un tratament de te ren. 1 fiolă din fiecare de 2-3 ori pe zi. Christina în vârstă de 28 de ani. se plânge. tratamentul poate să fie două zile.

în special pe plan emotiv. din oră în oră.practică. în afara cauzelor organice amintite. Trebuie consultat cât mai repede medicul.cu masaje domoale şi şedinţe de chinezite rapie.Arnica 15 CH. ' . locul computerului pe birou -:. Vezi LUMBAGO. ~oziţia fotoliulu~ din maşină sau de la birou. a semnelor comportamentale şi a circumstanţelor declanşatoare. Tratam entul corespunzător asociază sfaturile de igienă fizicăpat.des. tasare. ~ Şi în plus: Lachesis 9 CH şi Mercurius solubulis 9 CH. 5 granule la o jumătate de oră după fiecare doză. frecvent. Mulţi pacienţi se plâng de dureri cervicale. va fi necesar un tratament de fond. 5 granule. Proto-iodatus: amigdala dreaptă. 5 granule seara în cură de zece zile. de exemp lu: . trebuie să ducă la căutarea înainte de orice a u nor cauze mecanice şi a unor probleme de stare generală. ~ Experienţa mea: Clasice. REUMATISM.180 JACQUESBOULET DICŢIONAR DE HOMEOPATIE 181 ~ Experienţa mea: Teren hepatic. în alternanţă.eorioglinda anxietăţii noastre şi locul privilegiat de ~xare a tensiun ilor noastre. MERCURIUS BI-I ODATUS şi PROTO-IODATUS Bi-iodatus: amigdala stângă. La fel. după o suparare sau o emoţie. când du rerea de spate revine odată cu timpul umed. radiografiile vor elimina un motiv organic evident: tumo are osoasă. gâtul poate să fie roşu închis şi foarte durer Experienţa mea: Atenţie! E uneori medicamentul începutului de flegmon.Rhus toxicodendron 9 CH. 1 doză. 5 granule de 5 ori pe zi. ~ Şi în plus: Pyrogenium 9 CH. Durerea de s ate. I \1\ I I II II DURERI DE SPATE În majoritatea cazurilor. Semnele de artroză şi de cifoscolioză mod erată sunt descoperite foarte . . fractură. Medicamentele homeopatice vor fi alese în functie de reactiile g~nerale ale organismului. 5 granule. Radiografiile care arată un spate perfect sunt destul de rare: cele 0cut e în mod sistematic cu ocazia altor patologii dezvăluie deseori numeroase imagini de artroză sau de tulburări functionale fără ca pacientul să se plângă de ele. LA CHESIS Durere a gâtului începând de la stânga. 1 doză după şase ore. Hepar s ulfur 30 CH. REUMATOLOGIE. timp de două zile după sport sau efort uri fizice. _. de repetat da că e necesar. dar nu totdeauna eficace în. î alternanţă. 1 doză. supraîncărcat. .Ignatia 15 C:H. DURERI DE GÂT: început de f legmon sau abces de amigdaJă Se vor lua imediat: Hepar sulfur 15 CH. DURERI DE GÂT: apar în mentul menstrelor Se vor lua cu două-trei zile înainte de ziua presupusă a menstrelor: Lac caninum 9 CH şi Zincum 9 CH. de 3 ori pe zi. durerile lombare su nt şi ele frecvente la persoane "speti te" de griji materiale şi psihologice. epifizită la tineri. Sp atele este .

fisurata. pana la consultarea medicului. _ sentiment de ebrietate. ~ Si In plus: . pentru un tratament de fond. 5 granule pe zr. ~ Si In plus: Pentru drenarea pielii: Saponaria compusii. InIl1m·eIIbU1m111UllliIIIWillfii\lIIIImlllllll1lll_____==IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII-------------·· . ~l Calcarea fluorica 9 CH. -. se folose sc urrnatoarele alifii: . _ la persoanele in varsta: Baryta carboni~a 15. Intre timp. 5 granule de 3 ori pe zi. ECTROPION Intoarc~rea pleoapei in afara.eczema este suprainfectata. membre. si Calcarea fluorica 9 CH. mai ales pe obraji. . copilului i se dau vreme de sase luni: Aur~m 9 CH. APIS Placi roz. pana la consultarea medicului. supuranta)? Care e locali zarea (fata. se iau: Staphysagria 15 CH. fierbinti.alifie cu calendula in caz de eczema uscata. 5 granule pe zi. pana la consultarea medicului. umflate. CH.-2Pt zile. u EBRIETATE® Vezi ALCOOLISM. 5 granule de 3 ori pe sapta mana. 5 granule de 3 ori pe saptamana. -in toate eazurile. 1 0 picaturi sau 5 granule de 3 ori pe zi. Local. Ce trebuie facut Se ia de la primele simptome medicamentul indicat mai jos timp de. 1 doza de mai multe ~timp de sase luni. In asteptarea unui event. Aceste medieamente sunt in general preserie in 15 CR. trunchi)? Exista mancarimi sau arsuri? t: In ce imprejurari apare eczema? \ . Medorrhinum. Medicamentele de teren pe care Ie va prescrie medicul Sulfur. . Se numeste ectopie testiculara necoborarea unui testic.alifie cu Mezereum 4% TM in caz de eczema eu cruste. Thuya.DICTIONAR DE HOMEOPATIE ECZEMA®~I 183 Intrebarile Care e aspectulleziunii (uscata..pruritul sau durerile sunt p utemice. Medicul treb uie consultat daca: . Lycopodium. eu durere intepatoare ~i rnancarime. . Natrum mu riaticum. ameliorare la frig. adaugandu-se alifie eu calend ula. de instabilitate: Argentum nitricum 15 CH. 5 gra nule pe zi. 5 g ranule pe Zl. Arsenicum album. de ameteli. Copilul trebu ie sa fie examinat de medic si va fi necesara 0 interventie chirurgicala daca te sticulele nu-si gasesc loculin~inte de pubertate. r ECZEMA: pliici rosii BELLLADONNA Placi rosii..ulin scr~t. Tuberculinum.ua~ tratament chirurgica l. Sepia. :} Experienta mea: In 9 CR. Calcarea carbonica.alifie cu Graphites 1% TMin caz de eczema supuranta: .

continand un lichid galbui.Experienta mea: . ea fiind deseori cea care provoaca acest gen de eczema. 5 granule de 3 ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Pielea e groasa. MEZEREUM Cruste cu puroi ~i basici mici. mancarimi cu ptipne leziuni sau deloc > . 5 granule dimineata si seara.Experienta mea: In 9 CR. -¢. ANTIMONIUM CRUDUM Leziuni supur ante si cruste pe fata si pe pielea capului. se impune putin regim. -¢. 5 granule de 3 ori pe zi. . ca faina. r ~ Experie nta mea: 15 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. .1 RRUS TOXICODENDRON Placi rosii imprastiate pe corp ("piele de leopard") sau pe f ata (pleoape mai ales). -¢.Experienta mea: in 15 CR. actiune foarte rapida. Este tratamentul de baza al marilor eczeme. 9 CR.Experienta mea: in 15 CR. si. Trebuie cautata si tratata o micoza.Experienta mea: 9 CR. 5 granule de 3 ori pe zi. -¢. se potriveste in mod deosebit perso anelor anxioase. mai ales Q!!pa urechi. cu fisuri si supurari: pecinginea copiilor la comi.184 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 185 -¢. cu spasme si prurit intens. • --ECZEMA: I NATRUM SULFURICUM Pielea se cojeste in Ia~ii mari si lasa placi rosii. actiune foarte rapids. . ca mierea. r ARSENICUM IODArUM Pielea e rosie. . 5 granule de 3 ori pe zi.§i mancarimi cu supurare. 5 granule de 3 ori pe zi. -::Expe rienta mea: In 15 CR. la nivelul pliurilor. 5 granule de 3 ori pe zi.Experie nta mea': In 9 CR. r ARSENICUM ALBUM Pie lea e uscata. bineinteles. t ratamentul de fond va fi indispensabil. ECZEMA: cu descuamare. cu descuamare foarte fina.Experienta mea 9 CR. -¢. dezinfe ctare locala. -¢. trebuie cantata 0 circumstanta alergica. . 5 granule de 3 ori pe zi.

-¢. leziunile apar in fiecare i arna.D~ fiecare data cand mancarimile sunt tenace. cu' supurare usoara.~erienta mea: 9 C 5 granule de 3 ori pe zi.PRYSAGRIA' Zl. mai ales la pliurile articulare. lJ . '--_.Experienta mea: R 5 granule de 3 o ri pe zi. pielea pare murdara./ . . rezul tat spectaculos in cateva zile Mancarimi. RADIUM BROMATUM . .E. Crapaturi a varurile degetelor. mai ale s in cazul unei piele groase.

5 gr anule. In f ata acestei probleme care tulbura intreaga familie. 48 de ani. \ ~ GRAPHITES 15 CH. ~ Problema alimentatiei . Caraeterului multifactorial al eez emei atipiee a copiilor ii raspunde actiunea rnultipla si globala a medieamentul ui homeopatic. Aceste tratamente pot sa fie urmate 0 luna. 1 dozii pe siiptiimana. probleme familiale. ( ~ IGNATIA 15 CH.. eu atat mai mult eu cat a fost negat ~i inabusit cu un tratament excJusiv cortizonic. 5 granule. 1 doza pe saptamana.186 ~ Experienta JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 187 mea: 0 9 CH. in speeialla sugarii care au anteee dente alergice in familie. . ECZEMA SUGAKILOK ~ situatie deosebita pune deseori probleme medicilor si parintilor: e ~orba de ecz ema sugarilor. Loeahzarea la fata sau intinderea mare pe corp. Elliot. trebuie instituit un cJimat de incredere. De exemplu. ehiar daca parintii I~i dau seam~aea acest eort izon nu se potriveste cu tratamentul de fond. seara. ~ Cauta rea unui eveniment care ar fi afectat-o pe mama in timpul sarcinii Maladii. ~ CALCAREACARBONICA 15 CH. Juliet te. Nicole. are din a dolescents psoriazis la cot si pe gambe. ~ MEDORRHINUM 15 CH. Leziunile sunt uscate. In urma unui puseu derita r. iar parintii trebuie linistiti. nedureroase si a par In urma supararilor. dimineata.S granule. teama de a fi parasit (Pu lsatilla).. Cremele cu cortizon sunt pe scad larga folosite si. In plus. moartea euiva apropiat (Arsenicum album). in varsta de S luni. de patru ori p e zi. inainte de cele doua me se. ~i parintii au tentatia se schimbe laptele. stres violent. Calcarea carbonica. care mai devreme sau mai tarziu se va manifesta din nou. Chiar daca oprirea laptelui ad uee uneori usurare. ~ PE TROLEUM 9 CH. ~ Cauze emotive care se cuvine sa fie cautate cu grija Mutarea in alta locuinta. ale leziuni eu coji pe cap si In spatele ureehilor. supurant. Jean in varsta de 37 de ani.. spaima (Gelsemium). apoi 15 CH). moartea unui apropiat. . pana la consultare a medicului. Ap~re !ntre ~~ua si Op! luni. a trata eczema unui copil inseamna si tratarea unui tere n alergic. mai ales iarna. galbui ca mierea. ~ SEPIA 9 CH. e greu sa fie bruse suprimat. Arsenicum album sau Natrum muriaticum sunt preserise eu prudenta in dilutii progresive (7.' 5 granule de 3 ori pe zi. ~i Ii fac nerabdatori sa obtina un rezultat apreeiabil. 5 granule. ~ PSORINUM 15 CH. Lycopodium. rareori se intampla ea el sa fie eauza uniea a eezemei. ehiar sa-I suprime. I doza . din care iese un lichid gros. cu fi suri. este faiantar si contactul cu apa r~e si ipsosul ii provoaca crapaturi. ~ BELLADONNA. are un eritem fesier.' \\.. oprin du-se la eea mai mica agravare. apoi 9. spaima . 5 granule. util si dupa radioterapie.Apare foarte des. trat amente. aspee tul fisurat. sau marele prurit pe care II provoaca Ii preocupa pe pari nti. inainte de cele doua mese.in varsta de Sluni. : medicamente homeopatice corespunzatoare fiecarui tip de situatie. Chei a tratamentului homeopatie consta in patru piste care se cuvine deseori sa fie u rmate simultan: ~ Medicamente de fond care sunt cele ale terenului atipic famili al Sulfur.

o I .

"~ I."'.Bryonia 5 CH si Ruta 5 CH.' <it!> . o emotie puternica poate sa produca reactii diverse la un individ sensibil. Edemullui Quinck: secheama de urgent a medicul sau se merge la spital si se ia imediatApis 15 CH.d.-. Home ..'-lC..• .188 EDEM® JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 189 <it!> 'I ENTORSA ~ Edem al gleznelor ~i gambelor Hamamelis 5 CH si Vipera 5 CH..in timpul fazei de reeducare: Rhus toxicodendron 9 CH 5 granule dimineata si s eara. in alternanta. Bineinteles....ru! 'o _ 15 CH _ impresia de dureri electrice (sciatica.I~· 'f.Arnica 15 CH. la fiecare doua ore. 'J i ~ Edemul articulatiilor Apis 15 CH si Bryonia 9 CH..~. J • EMOTIE . in alternanta. ELECTRICITATE" . 5 granule. imobiliz ata si se face radiografie la cea mai mica banuiala. ENUREZIE k7: .:=-.~«. 5 granule din fie care de 2 ori pe zi.$.' .Apis 15 CH. zona zoster): Hypericum si Kalmia 15 CH..'.~. ':Jlj.tJ:.t. timp de cincisprezece zile..:.~. in primele trei zile. din ora in ora.. . 5 granule. sensibilitate la electricitate: Phosp horus. .. di n ora in ora pana la consultarea medicului. 5 granule. .C . 5 granll:le la fiec are ze~e minute."'~:"!J:AH. 5 granule de 4 ori.. :. in alternants. articulatia e examinata._".. pacientul simte furtuna care vine: Rhododendron.··Ii. 'JL . Atentiel Un edem al gleznelor poate sa fie de origine cardi ologica sau renala.. . .•. .x. in timp ce se tme gheata pe ar ticulatio. . in prima ora.•. ..•~4:1i. Se impun consultarea medicului si analize. 1 doza de repetat dupa sase ore.

.1)"" ~. . nedreptate. sa se faca un exame n fizic si psihologic .emotie puternica. ..t~. cat mai repede posibil. se iau sistematic: Equisetum 5 CH.a cai'lo. Trebuie re spectate cateva reguli.Staphysagria 15 CIf pentru copilul agitat.1. ~ Stramonium 15 CH pentru copilul caruia Ii e frica de intuneric ~i are cosmaruri. ENCOPRESIE tt·~. dupa treipatru ani. .. in alternanta.r' . Intre timp..11ft ~P~~AMENT '''''.'.emotie puternica.I\ Pipi in pat ingrijoreaza mai 1}lultparintii decaf ~opilul respectiv .·10 Incontinenta materiilor fecale.al copilului.'t. In marea majoritate a cazurilor. Inainte de patru ani. . Vezi ANXIETATE. cautand 0 anomalie . In caz de infectie medicul va face un exam en urol ogic.. din ora in ora..Pulsatilla 15 CH pentru copilul emotiv.. daca e necesar.. Se ia. ca re face pipi foarte des in timpul zilei la cea mai mica excitare. . .ernotie vesela: CoJJea 15 CH. care are probleme de crestere. ". Orice articulatie care prezinta un epansament trebuie sa fie examinata de medi c. Acest simptom la copil. daca se respecta curatenia zilnica . rezultatul e n.ega~ivsi trebuie respins orice tratament neurologic sau "pipi-stop" ~l once metoda de pedepsire. _ vexatie. excitare: Ignatia 15 CH. precum si. J 1\ I ® -. frustrare: Staphysagria 15 CH. •. . -Vezi INCONTINENjA. treb uie sa ne determine sa consultam medicul si.opatia poate sa fie foarte eficace pentru a preveni ~i vindeca tulburarile cauza te. T·~ ~·. 5 granule dimineata si 5 granule seara la culcar e. timp de 0 luna.. 5 granule. 0 doza: . . nu se face nimic (10% din baieti inca mai fac pipi in pat si la sase ani).::.. frica: Gelsemium 15 CH. Medicul homeopat ii va da copilului un tratament corespunzator caracterului sau emotional personal. Pana atunci: Apis 15 CH si Bryonia 9 CH. urinare '(cazuri rare). Apo i se face 0 analiza a urinei.

de 2 ori pe zi. . 'EPISIOTOMIE . precum si 0 alifie eu calendula..1 doza pe saptamana. urina foarte abundenta. precum.• . arsura la plaja: . . 5 granule.esi ne. Vezi CONVULSIE. cu dureri intepatoare: Apis 15 CH.\. 191 Tendinita a cotului sau tennis-elbow. 5 granule.!'. "' .steocyn.dad pielea e de un rO $Uaprins. Fie ca se produce in urma unor eforturi sp ortive sau menajere. exista in general 0 problema mecanica si e necesar consultu l unui medic osteopat. in alternanta. 5 granule. de 4-5 ori. 5 granule pe zr.daca pielea e roz. in alternanta. 5 granule pe Zl timp de opt zile. 5 granu le din doua in doua ore. 5 granule ora de ora. 5 granule de 3 on pe sapt amana.190 JACQUES BOULET EPICONDILITA DICTIONAR DE HOMEOPATIE Prmcipalele indicatii Enurezie (pipi in pat). arsura de gradul unu. In cazul unei supravegheri neurologice regulate. EPISTAXIS Sangerari ale nasului. l~ fiec~re ze~e minute. ERITEM FE SlER AL SUGAR UL UI Medorrhinum 15 CH. la fiecare repetare a durerii.'. E yorba in gen~ra~ d~ ~opii longilini: Calcarea phosphorica 9 CH. din ora in ora. 2 compnmate dimineata si seara. si o. ERATIC Se spune despre 0 durere care apare si dispare brusc: Ignatia 15 CH. umflata. 1 doza unica. Pentru tratarea durerii si inflamatiei: Ruta 5 CH si Kali um bichromicum 9 CH. in alternanta. . EPILEPSIE @> ERITEM Roseata a pielii.f' ). ERITEM SOLAR . menstre hemoragice. c onsultati med!cu! $~ l~at1: Ferrum phosphoricum 15 CH. EPIFIZITA Maladie a extremitatilor oaselor care afecteaza copiii si adolescentii in timpul cresterii. Principalele indicatii Hell~oragie de sange rO$Udeschis: san gerari ale nasului.0 \tiI"" Dupa orice episicitomie (incizia vulvei si a mU$~~ilor perineului. aceeasi posologie. Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. si Belladonna 9 CH. $1Sllzce~ 15 Cl-!. in cura de trei luni. Dad sangerarile se repeta. 1-2 on pe an. se ia Belladonna 9 CH. tratamentele homeopatice se p ot dovedi foarte e~icace in c?mp~etarea sau continuarea tratametltelor c1asice. ERIGERON Origine Batranisul. . . Se tamponeaza cu vata si se iau ChJna 9 CH si Arnica 9 CH . la nastere) s e ia: Staphysagria 9 CH. 5 granule. Cereti sfatul medicului homeopat.

se vor lua: Heparsulfur 15 CH. 1 doza de repetat de 3 ori la fieeare douasprezece ore. In asteptarea consultarii medieului in urmatoarele patruzeci si opt de ore. pre cum si Belladonna EQUISETUM Origine Criptogama-de-balta.ERIZIPEL@> Infectie a pielii cauzata de un streptococ care provoaca 0 placa rosie dureroasa . .

. pentru medicuL homeopat.. muntele) atmosferice (vant. . un microb in cazul unei infectii un exces sau disparitia unui hormon in cazul unui sindrom ginecologic. DICHLORATUM . . ETHYL SULFUR I.!-4 I in afara ingrijirilor locale ce trebuie facute de 0 infirmiera: Kalium bichromic um 9 CH. unele mal adii infectioase sau stresuri importante sau repetate.~nele e~enimente sau imprejurari se afla la originea aparitiei modului reactional cronic sicotic*: vaccinurile. _ ragaiala (se simte gustul alimentelor in gura): A ntimonium crudum 9 CH. ~'. ora de ora.. In fine. furtuna).mod deosebit cu unele medicamente: frigul putemic indica Aconitum umiditatea i~dica D~lcan:ara. Mezereum 9 CH.. . . medicamen tele homeopatice fabricate pe baza agentului provocator vox. ERUCTATIE _ ragaiala care ii alina pe . '. special.indivizii nervosi: Argentum nitricum 9 CH. In toate aceste cazuri. se pun compr ese umede impregnate cu 15 picaturi de Calendula TM.. . un loc importan t este acordat analizei cauzelor psihologice. ~i ERYNGIUM Origine Scaietul vanat. Colibacillinum in recidivele infectioase urinare sau Folliculinu m in tratamentul sindromurilor premenstruale.fi foarte utile: Pol len in alergie. Principalele lndicatii Dureri uretrale la bolnavii de pr ostata. Paralel cu cauzele clasice ale maladiilo~. semnele fizice-respective trebuie s~ constituie t intele obisnuite ale medicamentului. 5 g ranule zilnic. ~. Tratamentul se continua pana la cicatrizare." . Vezi AEROFAGIE. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.:~"':""'f. homeopatii acorda 0 mar e importanta cauzelor fizice (traumatisme) cauzelorclimatice (frigul. 5 granule inainte de mese. si Pyrogenium. ~ ~ . ~ sensibilitate la cald:ILachesis.~~~. marea. alergenii.~I. pr ecu~ virusii. . in alternanta. Putem pune pe acelasi plan toate a ceste cauze sau imprejurari declansatoare? Practica homeopatica recunoaste mai m ulte aplicatii: 0 substanta poate sa constituie direct cauza unei maladii: un po len in cazul alergiei.192 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 193 9 CH ~i Lachesis 9 CH. 5 granul e inainte de mese.. de exemplu: ' ~ sensibilitate la furtuna: Phosphorus. c~ldura. ~ sensib ilitate la umiditate: Rhus toxicodendron: ~ sensibilitate la frig: 'Nux vomica. microbii. 5 granule. u miditatea.unele imprejurari declansatoar e corespund IQ. Local.disfunctiile organice.!~ fjif' ~. ESCARA . .marea reactivitate la unele evenimente sa u circumstante face parte dintre semnele caracteristice ale sensibilitatii la 'u nele medicamente..

un sentiment de parasite: Pulsatilla..fli. dupa 0 despartire brusca.r."':~~it1mx~'mlI:ii\~~~. nu neaparat.~~:-I'I'::'lNI Origine Iperita. M'::. 0 per soanapoate sa simta: . r» .. in Motivele de stres indica direct medicamentul? Nu. . Este un element fundamental al.studiului unui caz clinic pent ru toti medicii si.un sentiment de gelozie: Lachesis... Medicul homeopat este interesat mai curand de s....'.t~'t. in acord cu evenimentul. .JI ~~. da r si cu sensibilitatea sa deosebita..•. . De exemplu. . ETIOLOGIE Ce este etiologia? Care e'importanta ei in homeopatie? Etiologia este studiul ca uzelor maladiilor.e~~atiile bolnavului. Principalele Indtcattt Folosit de medicul homeopat drept complement al tratament elor clasice in cazul unor insuficiente cardio-respiratorii.

<i-f. agravate inainte de menstre.194 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 195 .veruca plantara. EUGENIA JAMBOSA Origine Mirtacee din India.'. sensibilitatea pacientului si form a deosebita a reactiei sale.! . denga. De avut in casa Eupatorium perfoliatum 9 Cil. Paragrippe.. . -denga. Lucrul remarcabil in terapeutica horneopatica este intelegerea si luarea in 'considerare a unei coerente intre cauza.gripa. . fie cii e organica sau psihologica.dureri ca niste arsuri. ..Ieziuni cutanate. .. . . 1 cutie . Acnee. •It . Comparatil ~i asocieri Sulfur iodatum: acnee. .Aqiun~a ~<?arteiritanta a latexului pe care 11 secret a se afla la onginea acpunii sale homeopatice. . Cornparatii ~i asocieri ( Gelsemium: g ripa. Principaleie indicatii .. . " EUPHORBIA '.un sentiment de tristete: Natrum muri aticum.basici. EUGENISM ~l' . ") \ ! Principalele Indlcatii . Principaieie indicatii ..i .un sentiment de vexatie: Staphysagria. ". Simptome caracteristice . cosuri cu varf alb.. .~:i. Ac~ste medicamente sunt asociate intr-un compus foarte practic: Par agnppe .I' Origine L~ptele-~uculu.

principiul eugenismului evoca practici si comportamente indoielnice. Principiile active c unoscute din aceasta planta provoaca 0 inflamatie a ochiului. Aceasta conce ptie. Origine EUPHKASIA eta eta ". I n plus. Utilizarea terapeutica homeopatica confirma actiunea ei in unele cazuri de febre gripale. ~ d ureri oculare.Simptome car acteristice . in II) • . .inflamatia pleoapelor.~"t~ Ideea de baza era de a trata mama in timpul sarcinii functie de terenul parintil or ei. ~u!reza (plants care paraziteaza radacinile gramineelor). . administrandu-i-se in mod regulat doze din diferite nosode. foa rte departe de etica homeopatilor.f \ Comparant ~i asocieri Arsenicum album: dureri ca niste arsuri.senzatie de curbaturi. al carei fundament este respectarea diferente i.lacrimari iritante.sindrom gripal. de sfaramare a spatelui si a membrelor. . ' Simptome caracte ristice . pare depasita astazi. . EUPATORIUM PERFOLIATUM eta eta Origine Aceasta planta este originara din Statele Unite. . provenita din teoria to~inica veche a homeopatiei.

.. FALANGE . In cazul puseelor acute. 5 granule de 3 ori pe zi. Origine Hrisca. .conjunctivita alergica sau infectioasa.. ~i Cr ataegus. Cemparatii ~i asocieri D olichos: prurit lara eruptie. .. Allium cepa: boala fanului. 1 capsula de 2-3 ori pe zi. 5 granule 1-2 ori pe zi. \ . r fiola sau 5 granule de 3 ori pe zi. . 5 granule pe zi. t . in caz de teren emotiv: Ignatia J 5 CR.rujeola.' Artroza si umflarea falangelor: Polygonum aviculare 5 CR. . . timp de 0 saptamana. '. .r C omparatil ~i asocieri Apis: conjunctivita. . lntre timp: Acht 9 CR. ~ .a pielii: Romeplasmine. " Principalele lndlcatil .. se adauga oligo-elemente de cupru. 5 granule dimineata ~i seara. . f/ I / .a mucoaselor: Mercurius corrosivus 9 CR. _ I \ . 5 granu le 1-2 ori pe zi.. I I EXCORIATIE ' . 5 granul e de 2-3 ori pe zi. ~i Calca rea j1uorica 9 CR. 5 granule 1-2 ori pe zi.. in general lara eruptie. EXOSrOzA Excrescenta benigna a osului: Hekla lava 5 CR. JACQUES BOULET 1 . "I FAGOPYRUM EXTRASISTOLA ~ Consultati medicul pentru un control cardiologic. f Principalele indicatii Prurit. ( F . ) . si Bryonia 9 CR.196 tuse cu expectoratie mucoasa..

. r ' . Vezi DURERI DE ' GAr. I " l! f '.FARINGITA .

Natrum muriaticum. 5 granule din fiecare pe zi.acnee a fruntii: Natrum muriaticum. _ eczema a obrajilor copilului: Cis tus canadensis. _ eczema a pielii capului: Sulfur. FEBKA. Masa de materii fecale intarite care blocheaza rectuL Este un IOCld~n!frecve nt la persoanele in varsta care zac in pat. .sron~ita cr onica c~ expectoratii cronice abundente si fetide. Localizarea deosebita a unor probleme de dermatolo gie la fata indica 0 sensibilitate preferentiala la anumite medicamente. trebuie sa duca l a consultarea medicului. _ 0 febra.era acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anurmtor medicamen te de teren sau de sensibilitate. . In prima faza. C~~i consult obligatoriu. <ii> Febra nu este 0 boala. deoarece trateaza aHHleziune a. f _ febra nu e sinonima cu sindromul gripal sau cu infe ctia rinofaringeana. FELLANDRIUM Origine Mararasul sau Oenanthe phellandrium. . . ~ agravarea prin feculente: Alumina. 5 granule din doua in doua ore. iar prezenta tulburarilor urinare. De aceea se cuvine sa fie respectata si sa nu se faca imediat uz de medicamente antipire tice. a frisoanelor sau a dure rilor lombare trebuie sa dud la investigarea si tratarea de urgenta a unei infec tii urinare sau a altei localizasi profunde. de 3 ori pe saptamana. ' ~ dorinta de feculente: Calcarea carbonica. FECULENT ~escperir. ~at ~ireactia generals a organismului. cand e bine adaptat. Natrum muriaticum. Principalele indicatii . ca sa nu se ajunga la convulsii. Tratamentul ~onsta 10 fragmentarea a cestei mase manual sau cu ajutorul unui IOstrume~t. chiar si moderata. .febr~ care se men tine dupa un sindrom gripal. Este medicamentul "toaletel b ronhice" a fumatorilor cronici. lata cateva medicamente complementare: _ frison cu impre sie de febra (totusi scazuta): Nux vomica 9 CR. in ciuda tratamentului: It/sati lla 9. prurit In special. in ciuda unui tratament adaptat. ci un simptom. _ 0 febra peste 39 de grade Celsius la un copil mic trebuie sa fie tratat a rapid. herpes: Sepia. dupa unele alimente. " FECALOM . mod erata. _ febra intermitenta in accese: China 9 CR si consult obligatoriu. precum crustaceele . .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 198 FA'J'A. Principalele indicat ii Urticarie cronica. care d ureaza mai mult de trei zile. JACQUES BOULET J 199 . . Trebuie respectate cateva reguli: _ sa se respecte 0 febra de inceput.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. ') t Principalele medicamente sunt cit ate la rubrica " GRlPA. tratamentul h omeopatic este foarte eficace. Ip aceste limite. _ eczema in ju rul gurii. - . este un simptom de alarma c are indica un efort al organismului pentru a se debarasa de 0 infectie. FENOBARBITAL Origine Fenobarbitalul folosit ca sedativ si antiepileptic. Fecalomul poate fi prevenit luandu-se In fiecare zi: Opium I! ~R .acnee simetrica pe fata: Arnica. Comparatli ~i asocieri Atimonium tartaricum: exp ectoratii bronhice consistente.~l_Bryonia 15 CR.

.

I. fiecare susa este controlata: mai intai provenienta. De aici va incepe fabricarea medica mentului homeopatic propriuzis. Lycopodium: urticane ahmentara. Tincturile de baza sunt dupa acee a pregatite dupa reguli extrem de riguroase. Acest lucru e ste foarte important caci. Kaliu m carbonicum: oboseala.. anemie. fiira aceste hote. Este foarte i mportant pentru medicul homeopat ca medicamentul sa fie totdeauna fabricat porni ndu-se de la aceleasi substante care au servit de referinta materiei medicale.instabilitate vasomotrice...paloarea mucoaselor. se fac con troale frecvente pentru a analiza continutul dilutiilor.• J . apoi pornind de la analiza ei chimica. . adica pastrand 0 atmosfera fiira particule..periartrita ~capulo-humerala. _ oboseala. . It. . bronsita.. particulele straine s-ar putea ame steca cu dilutia de baza. fie prin observatii cIinice. Care sunt eontroalele ~iconstrangerile etapelor urmatoare? Mai intai.oboseala in urma unor anemn tratate. sangerari ale nasului. De avut in casa Ferrum phosphoricum 9 CH.inflamatia umarului.. . apoi aspectul ex terior. Cum se poate evalua fiabilitatea unui medicament? Actiunea unui medicament homeo patic nu e definita printr-o regula teoretica. hipersensibilitatea la zgomot. Phosphorus: fenomene hemoragice. fiind apoi diluate si dinamizate in acelasi timp. FIABILITATE . la Comparatii ~i asocieri .' ~ . Comparatll ~i asocieri Capsicum: otita. In cursul etapelor urmatoare. Referinta este materia medicala care descrie ansamblul de posibilitati terapeutice ale unei substante. Ferrum phosphoricum: inflamatie a urnarului. _ incontinenta urinara la copii si adultii obositi. fie prin experimentari. ci pe 0 baza ernpirica.• 1" Principalele lndicatii . toate operatiile de dilutie urmatoare vor fi facute sub . modi ficand astfel puritatea medicamentului. Bryonia: traheita.. atata timp cat se pot d etecta molecule. P rima regula de' fiabilitate este deci mai intiii permanenta unor suse servind la fabricarea medicamentelor. . ~ Urtica urens. . . FERRUM METALLICUM Q Q t "iT~": Origine Fierul. Trebuie sa se eontroleze fieeare su~a la ineeput? Bi neinteles. gripa. Simptome caracteristice I .200 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 201 Comparatii ~i asocieri .J iote cu flux laminar".

t Origine . Fosfatul feros. .: . .febre moderate.otita. . . Simptome cara cteristice _ inflamatia traheei §i a bronhiilor.c:a &~ . . ~ ~ .::i.fenome ne hemoragice localizate.' . Utilizarea homeopatica arata 0 actnl:ne asupra f ebrelor moderate si asupra inflamatiei mucoaselor ORL si bronsice..• s. ••• _~ _.1 .inflamarea timpanelor. bronsita.I FERRUM PHOSPHOKICUM ce:.•.. . Principalele indicatii -traheita.

ii corespunde 0 teh nica de fabricatie cu controale tehmce foarte exigente.202 JACQUES BOULET . 5 granule din fiecare . i n special pomind de la dilutiile puternice. clinic. care se bazeaza pe 0 analiza clinics foa:te aprofundata. s~ cereti sfatul farmaci stului sau medicului. 5 granule de 2 ori pe zi.vort ~l co~firmat~. Ca 0 completare si preventiv. se consulta imediat medicul. a ' la comisura buzelor Nitricum acidum 9 CR. cum putem fi siguri de controlul fabricarii meciicamentelor? Ipotezele referitoare la proprietatile fizice.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 203 Fisura Nitricum de 2 ori pe zi >.ol chimic posibil. ®~ " •.Fisura a mamelonului in timpul alaptarii acidu m 9 CH si Graphites 9 CH. tizane. permite intarzierea evolutiei sa le.u mai exista ~o~tr. daca este i nceput din timp. . Empirismului prescripti ei. cand n. Tratamentul homeopatic. Homeopatia f?Iose~te ~lea numeroase plante. ' FIBROM®~ . 5 granule dimineata si seara. Sistematic . lifiecu Castor equi dupa fi ecare supt."enef)~etice". ( . FLEBITA. l-:' FLICTEM . Tinand cont de necunoscutule modului de actiune homeopatica. solutii. Diagnosticul d~ flebita este stabilit de medic dupa aparitia unui mic ~den: la gamba. A ceasta terapeutica foloseste direct principiile active ale ?Ian!el: N~ toat~ pla ntele sunt inofensive si trebuie. si Fraxinus americana 5 CH. dar numai In m od diluat si dinamizat ~l conform principiului de similitudine. ' FISTULA. respectarea calitatii produselor de baza si a etapelor de f~bricatie. suspensii sau ge~ule. se recorna nda medicarnentele homeopatice Vipera 5 CH~i Arnica 9 CH 5 granule dill fiecare de 3 ori pe zi.uspecta ta dupa 0 interventia chirurgicala. In caz de sangerare anormal de' abundenta sau de dureri. In schimb. 0 durere la palparea pulpei piciorului. 0 nastere s~u un a. Flebita trebuie sa fie s.sepres<:nu medicamente anticoagulant e. Orice fibrom trebuie sa fie supravegheat i n mod regulat. 5 granule pe zi.~j. constituie garantia calitatii produsului finit. regularizarea abundentei menstrelor si evitarea unei operatii in majoritatea cazurilor. de la descoperirea fibromului. ale medicamentului sunt inca de domeniul cercetarii. Pana la consulta rea medicului. . Semnul care indica fibromul uterului este de cele mai mult ori aparitia unor men stre mai abundente si mai prelungite. dupa unele interventii chirurgicale. >FITOTERAPIE Fitoterapia este tratamentul cu plante. Acest tratament nu poate fi hotarat decat de medic. Complementaritatea acest or doua "profesionalisme" sta la baza succesului si dezvoltarii homeopatiei.. .. prin ecografii. daca exista indoieli. se vor lua: Conium 9 CR. sau i nfirmata de un exam en Doppler.® .

~ .Orice fistula anala trebuie sa fie examinata de medic si sa se prescrie un trata ment de fond. 5 granule. .. 1. drept complement al in grijirilor dentare. . de 2 ori pe zi.. 5 granule din fiecare. Fisura anala Nitricum acidum 9 CH si Ratahhia 5 CH.:.r >FLUORICUM ACIDUM ... .. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. si local alifie cu Ratanhia. trebuie consultat medicul: . Fistula dentara: Mercurius solubilis 9 CH si Aurum 9 CH...daca e yorba de 0 arsura intinsa la fata sau la mana .daca exista mai multe flictene care sunt poate de origine infectioasa (sta filococi). si se pune alifie cu calendula si se ia Cant~arzs 9 Cli. (Q (Q . . " FIsuRA I in cazul unei basici de natura traumatica:provenita din frecare sau arsu~a.: ---------------- . Intre timp. in alternanta. 5 granul e dill doua In doua ore. ~ Origine Acidul fluorhidric . -:. . se i nteapa pielea. dimin eata si seara. timp de doua zile.. Atentie.

. . FOLLICULINUM·! .. Natrum muriaticum 9 CH. '. Se vor lua: Hepar sulfur 15 CH. la un interval de douasprezece ore.• FOAME+ Descoperirea acestui Si~P~~ ·o~e~~eaza si confirma alegerea unor medicamente de te ren ~l de senslblhtate. 5 granule dimi neata. 5 granule d imineata. 5 ~fanule dimineata. . . . .I FOLICULITA Inflamatie ~i infectie cu un stafilococ in jurul unui fir de par. Cunoasterea lor orienteaza sau confirma alegerea tratamentulu i de fond. . _ foame in timpul migrenei: Psorinum.furtuna: Phosphorus.obiecte stralucitoare: Stramonium. . . 15 CH. eczema vancoasa. Sul fur (tratamen!. _ foame noaptea: Nux vomica. ~ in timpul migrenei Psorinum (tratament de teren). . 5 granule de cinci ori pe zi. . ~ Pe la orele ze ce .de sufocarea in locuri Inchise: Lachesis.hoti: Natrum mu riaticum. Vezi AP ETlT.de 0 maladie incurabila: Ars enicum album.de teren).204 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 205 Principalele indlcatii . Pyrogenium 9 CH. "' . .vii tor: Anacardium. Lycopodium . . I • . I.intuneric: Stramonium: . Spaimelesi fobiile deosebite constituie unul dintre aspectele sensibilitatii fie caruia dintre noi.. . _ foame in urma unor suparari sau a un er emotn: Ignatia. 1 do za de 3 ori.animale: Tuberculinum. . . . _ foame intre mese: Antimonium crudum.de 0 nenorocire vii toare: Causticum.Lyc0p'?dlum.moarte: Arsenicum album. . ~ Pe la prinz~. _ cicatrice inf lamata in urma mancanmllor. . . 5 granule.cutit. pentru calmare Ignatia.m ultime: Argentum nitricum. . _ _ ulcer varicos. FOAME (brusca ~i violentii) ~ in caz de enervare. '1 t t 1r j . si Arsenicum album 9 CH. Se dezinfectea za localleziunile si se aplica Unguent KLC. ~ Pe la orele satsprezece Lycopodium 9 CH. . _ foame imperi oasa c~ dureri de stomac:. aspect taios: Alumina.apa: Stramonium: .

dar se comporta ca un medic ament puternic.•. FOAKFECE (teama de) + . castigare in greutate si modificare a comportamentului. .... ...:: . . 1 doza catre a opta sau a zecea zi a eiclului. .•..... acest medicament este prescri s in 15 CH. excitatie. este un medicament izopatic in concepti a lui.. . Folliculinum..-..-~ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirm a alegerea unor medicamente de teren sau de sens~blhtate...sindrom premenstrual adevarat: umflare si dureri de sani.••. chiar daca indicatia lui este foarte limitata. Fobia la foarfeci sau obiecte ascutite... • ..:. precum c utltele~ poate fi intalnita la subiectii foarte sensibili 1a medlcamentu1 Alumin a. agitatie."". fabricat pe baza de folicu lina. In general.umflare abdominala.r~1.•. .. ~" ).. FOBIE+ V~zi FRICi II . Principalele indicati! .... Origine Foliculina (hormonul ovarului). cu actiune general a in practice.1I.

. in 5 CH. V ezi SLA-BICIUNE. indica sensibilitatea la Thuya.206 Comparatii ~i asocieri Vezi SINDROM PREMENSTRUAL. lO J FRAXINUS AMERICANA .lumina pr~a puternica sau reverber atie) poate sa apara in cu~sul uner febre sau III prezenta zapezii: Belladonna 9 CH ~l Stramonium 9 CH.. JACQUES BOULET HORMON. FKACTURA @> I " '\ . herp~s.".' 1 FOTOFOBIE . infect ii ORL . DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 207 Senzatia de fragilitate. Teama de lumina (sau senzatia dureroasa la 0 . . orarele si ritmul unei afectiuni . E bine sa fie notate cu grija inainte de consult.•. repetitia. FORMICA RUFA Origine Furnica rosie..constituie elemente foarte importante pentru medicul homeopat in deterr ninarea tratamentului de fond.. trebuie consultat un oftalmo log. Vezi TEREN. Origine Frasinul alb.+ . 'I Atentie: daca aceasta fotofobie e continua. r FRECVENTA.nsf ~ Frecventa. 5 granule din fie~are de 3 ori pe zi. ca esti "din sticla". . Principalele indicatii Cistita cronica.. MOD REACTIONAL CRONIC . ' "" @> ~I Principalele indlcatil Se propune in caz de fibrom al uterului. J'f.. 5 granu le de 2 ori pe zi . .migrena.

FKAGILITATE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.) ~ in timpul reeducarii Rhus toxicodendron 9 CH.nas: Arnica. . Se ia sistematic: ~ Primele sapte zile Arnica 9 CH. de repetat daca e necesar. F FRIG+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. radiografiata si imobilizat a.cu sudori reci si senzati e de rau: Veratrum album. si totusi s imti nevoia de a ti se face vant: Carbo vegetabilis. '-------------------------'-------------------------------- . Dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH.extremitati: Natrum muriaticum.senzatie intensa de frig gen eralizat in cursu I febrei: Camphora. 11?zi OBIE.'. . prevenirea unei algodistrofii si reeducare. . ~ Frig localizat .Orice fractura trebuie sa fie bineinteles examinata. 5 granule de 2 ori pe zi. ~ Timp de 0 luna J . Pul satilla.senzatia ca esti inghetat.piciorul drept: Lycopodium. 5 granule pe zi. consoli dare.Symphytum 5 CH. . 5 granule de 3 ori pe zi. . Sepia. . pentru resorbirea rapida a hematomului. 2 comprim ate dimineata si seara. 1 doza. FRICA. ~ Frig generalizat .Osteocynesine. Tratamentul homeopatic va fi folosit pentru dureri. 1:.

!.v.lca. care se cojeste ca fiiina: Arsenicum album 9 CH._.frison la sfarsitul dupa-amiezii: Lycopodium.febra ridicata. orgolios: Aurum 15 CH. In alternanja. FVRNICATVRt\ + FRUSTRARE . : Descoperirea ac estui ~imp~om ~ri~nteaza sau confirms alegerea . PRUNTE .. FULGERt\TOR ~J. .subiect nerabdator. •••. irascibil: Chamomilla 15 CH.eczema~ a fru'ntu a I· ita parului: Natrum muriaticum. l: ~. durere frontala: vezi DURER! DE CAP. ca 0 descarcara electrica: Hypericum 15 CH ~iKalmia 15 CH. . . 1. i+ Descoperirea acestui simptom orie~t~~za sau confirms alegerea unor me d· tcarne nt e de teren sau de sensibilitate.'!!r!. unor me . . .:-. 5 granule.ron.. + FVRIE . dicamen te de teren sau de sensibi itate: .copil capricios. subiect autoritar. Durere fulgeratoare.. dezvelindu-te: R~us tOXlC~ "' .): PRISON li-"" '1:. u ur.""~".. d . zona zoster).. .fiira fe bra sau cu 0 febra niode~ata: Nux . In ritmul durerilor (sciatica. brusca: Aconitum. FURFURACEV Eczema In forma de tarate de grau. 5 granule pe zi.r. . . Vezi NEVR ALGIE.acnee :·1 im .frison la nivelul pielii: Me~cu~ lus solubzl~s. . S lfi .in cursul febrei.208 JACQUES BOULET = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 209 PRIGIDITATE Vezi SEXUALITATE. iritabil: se iau zilnic 5 granule de Nux vomica 15 CH. e sem.lu~. ti m: fruntii: Natrum muna ICU . G I ..:..o.

-~ . I doza. Vezi SENTIMENT.r eumatism agravat inainte de furtuna: Rhododendron 15 CH. Principalele indicatii _ Bufee de ca ldura la menopauza. I doza. Origine . f'SH Q Q •I FVRTVM+ . Senzatia de fumicMura. spasmofilia.anxietate. Apis.Senzatie de frustrare. agitatie agravate in timpul furtunii: Phosphorus 15 CH.~ePtate: Staphysagria 15 CH. FVRVNCVL Vezi ABCES. problemele ci rculatorii ale extremitatilor indica sensibilitatea la unele medicamente: Natrum muriaticum. 1 doza._ Hormonul de stimulare fohculara.. de n. . II Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirrna alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. -------.

trebuie sa duca la cons ultarea medicului. sun~ deseo~l exas . ~------------------ . Comparatii ~i asocieri Aloe: diaree cu scaun urgent. pe:ante Tratametul de fond repetate ell antibiotiee.210 JACQUES BOULET FUKUNCULOZA '. GANGLION Vezi ADENOPATIE. PrincipaJeIe indicatii Diaree acuta cu multe borbo rigme.". durerile abdominale sunt imediat ameliorate printr-un scaun sub forma de jet. 'eeidiva~te 'in pofida tratamentelor Furunculozele eromee sau r. GAMBOGlA Origine Guma-guta (rii~inii). in cazul abceselor s~~ ~ cautarea -in special+ a unur sa consultati medieul pentru ana ize. Ea poate sa se datoreze luarii unor medieamente sau unor anom alii honnonale. In even tual diabet. Vezi ALIPTARE. in afara aliiptiirii. 6 GALACTOKEE ® Orice secretie anonnalii de lapte. homeopatie va f i remarcabil de e ~c:culozelor reeidivante: trebui~ Atentie..

pana la consultarea doctorului: ~ Dureri de stomac . d'~ a: .212 JACQUES BOULET GASTRALGIE (durere de stomac) Ql> DICTIONAR DE HOMEOPATIE 213 In toate cazurile. . i n alternanta..tulburarile persista.crampe: Cupru m: . granule. Are ~l l . aca iarea se opreste S a se preva.-iQ!~ Tendinta la gaze' Lycopod' 5 CH . 5 granule la fiecare doua ore. cu 0 senzatie de lipsa a controlului sfincterian.. t::{. Trebuie sa ia ~ lara sa mal a~tepte: ' ~ VERATRUM ALBUM 15'C ~'. 5 granule dupa fiecare ma sa..balonari: Nux vomica. din ora in ora. ~ Madeleine. 5 granule. . trebuie sa se consulte medicul.in caz de sete de apa rece. Se simte obosita si anxioasa. diminea!a si seara. .:~.t <il> . . sau Aloe 9 CH. pentru recuperare. ~ Diaree fara febra ~i fara voma Diaree survenita in urma unui exces de fru cte de vara sau diareea calatorilor: China 9 CH ~iPodophyllum 9 CH. H... GAFAIT ~al.senzatie de gol: Sepia. pnnclpa e. inainte d~u:::esele ~~ C.~". 5 granule la fiecare doua ore. timp de opt zile. -voma care nu usureaza: Jpeca 5 CH. III alternanta. granule. trebuiesa consultati medicul daca simptomele persista dupa douazeci ~i patru de ore de tratament. A vornat de doua ori ~~~oapt~a aCsta se pla nge de diaree ~i ca Ii este frig. la fel si in cazul in care diareea este Insotita de febra sau sangerari. de ora toata dlmIlleata apoi mai rar d ~ di . I n aceste doua cazuri.senzatie de apasare: Nux vomica. . g~a ~ e SlUS. rner gand la we i s-a a:-ut ~u~o~l~reci. 5 granule la fiecare doua ore. posibiI. ~ Diaree co voma ~i senzatie de rau Intoxicatii alimentare sau gastro-enterite virale: . sap~ C!I~NA9 CH. ~ . daca d iareea este in~otita de senzatie de rau. .fiecare doua ore. la fiecare j umatan. ..Veratrum album 15 CH.'i. 5 granule la. GAZE .i:~[' . se ia medicamentul indicat in 5 CH. i~ varsta de 74 de ani. . timp de aman a.~. . .. daca diareea este urgenta.senzatie de piatra: Bryonia. Daca. 0 9 GASTRO·ENTERITA <il> Se ia timp de douazeci ~i patru de ore. 5 granule din ora in ora. 5 granule d{n fiecare .In I?oaptea asta. imediat vomata: Phosphorus 9 CH. cu sudori reci ~i scaderea tensiunii. .voma care usureaza: Nux vomica 9 CH.arsuri: Robinia. 1 doza imediar ce este ~~~~:~~ t~ 6r ~RSENICU~M ALBU~ 15 CH si PODOPHYLLUM ~ '. I":< ~ ~e UIe sa VIlla III cursul diminetii. 5 granule ora de ora.r.!rblo vegetabilis 5 CH.Arsenic um album 15 CH. daca exista dureri si pacientul s imte 0 mare oboseala.

BR ONSITA.Dificultate de a respir . I ar 0 vegetabitts 9 CH. GEWZIE . .~~E Im~resia ca esti prea strans In jurul gatului: Lache . fi '. Vezi DURER! DE GAT.'I'Ij-". Se consulta GAT -~. ~ Antimonium tartaricum 9 CHai' ~s~ IClenla r~~p iratorie veche: de 2 ori pe zi. -'. SlS . 5 granule Vezi ASTM. medi~~~~!ie: garaitulpoate sa fie si de origine cardiaca.

are un comportament de bebelus. ' iecare e oua on pe ZI' . 215 Comparatii ~i asocieri Eupatorium p. in doze mari.214 JACQUES BOULET : DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Sa vrei sa fii In locul altuia. a bandonat din cauza altuia: un copil la nasterea unui alt cop il. ~q' Se lau medicamentele urrnatoa ' . Paragrippe. provoaca tulburari neurologice importante.artro hi ICU. in doze mici. Copilul incepe sa-~i suga d egetul.Impr esl'a de labi ~ . Medicamentul homeop atic are si utilizeaza toate aceste posibilitati ale plantei. Desigur. Iasomia. ~ Exagerare. Gelsemium 15 CH. de doua-trei or i pe zi. I. '" . sa faca pipi in pat.d uren de menisc: Petroleum 9 CH . zsz:: n:'~'~::"'~1 I II I I I I GBLSBMIUM ~ Origine Iasomia sau trambita. care cedeaza: Kalium . 1 tub. bromatum 9 ~Hg~ngU~a~~:~r~/nhfius 9 Clj ~i Radium .5 granule de 2 on pe zi: sa iciune In genu hi -' carbonicum 9 C H 5 granul d 2 ' nc. GBNUNCHI . 1 doza. se plange si cauta companie si consolare: Pulsatilla.erjoliatum: gripa. pentru stabilizarea dispozitiei si cornportamentului. intre fra ti si surori sau in cadrul unui cuplu: Hyoscyamus. actioneaza asupra febrei. daca tul burarile persista. In toate aceste c azuri. m. Adultul pliin~e. tulburarile persisra. Cyclamen: migrena oftalmi ca De avut in casa ' Gelsemium 9 CH. d ar. ii ':'''!tL'~I:l. trebuie consuitat ~:d~lm iP de zece zIle. Daca . care provoaca un comportament de regresie. Simptome caracteri . ~ Impresia cd esti parasit. putand chiar sa fie delir ante. e e on pe ZI. medicamentul se da la dilutii mari: doze de 15 sau 30 CR. trebuie consultat medicul. nu doarme. manifestandu-se prin excese verbale sau fizice fata de celalalt. sa fii invidios pe ceea ce are sau a obtinut e l. 0 ruptura senti rnentala. 1 cutie.frecvent intre doi copii intr-o familie sau intre un copil si un parinte de a celasi sex -. impresii false sau inventii. comportament care alterneaza starea de deznadejde si surescitare c u logoree (val de cuvinte) si nevoia sa fie inaintea persoanei pe care este gelo s: Lachesis.

stice .buie consult~t medicul sa~ de~~~s~~/1. cea mal mica banuiala.trac. . opa IC pentru glauc om. Principalele indicatii . ranitul trebuie safi ' glezna imobilizat a ~i radiografiata la re rep.anxietate de anticipare.. r~ GINBCOMASTIB '$:.cefalee con gestiva cu tulburari vizuale.paralizie.ed~ e:a~l11~t de medic..i¥~~:". 'paralizie ca urmare a unui virus. ---------- ....p'~ Se fac bai de gura cu Calendul TM 3 '_.. .e O~Ipe :1.'. . . •."<i~ -1~fi:. Daca tulburarile persista . zit· . .. .f.adormit greu cu trac. t remuraturi. de pahar de apa fiarta ~i racita d a 3 : 0 d~ pl~atu~1 In Jumatate solubilis 9 CH 5 granule d 3' .recve~ta la ad oiescente: neaparar sa se consulte medic~~~nu e pe ZI.• "".. ~l se r a Mercurius tre.gripa. Nu exista tratament home ti . I!.cefalee occipitala. Cre~terea volumului sanilor e f Calcarea carbonica 15 CH 5 I ste . Trebuie GLBZNJ\® ?' Entorsa a gJeznei In toate cazurile.febra cu cefalee si senzatie de abrutizare.~:"-'" 1\.. ~ ... La barbatul adult. GLAUCOM® "t. . trebui e GINGIVITA . neaparat mers la of talmo log.. :_.

. .repetat de 4 on In pnma ora. . Simptome caracteristice . _" Sciatica: durerea a lterneaza cu furnicaturi ~l se amehoreaza In pozitie asezat. _L . 5 g ranu~e.aza simpt omele asemanatoare cu cele ale toxicologiei nitroglicerinei. 5 granule pe Zl. In timp ce se pune gheata pe articulati e. .cefalee congestiva.hipotiroidie. cat si la adulti. Comparatii ~i asocieri Ammonium muriaticum: sciatica agravata cand esti asezat.Bryonia 5 CH ~i Ruta ? r. care au tendinta de obezitate. trinitrina.pe t?ata durata er: Rhus toxicodendron 9 CH. Ledum palustre 15 CH. P rincipalele indicatli . Principalele indicatil . Tratamentul homeoQatic este complement ar tratamentului alopatic: Belladonna 9 CH ~iAlumina 9 CH. ~ Unele dermatoze se pot localiza ~a gl~zne .in afara t ratame~tulUl acestei dermatoze -. precum si la femeile anxioase. _ . dupa urechi. _ . . Comparatli ~i asocieri _ _ Sanguinaria: bufee de cald ura. GOUGEROT-8JOGREN Sindromul Gougerot-Sjogren este 0 maladie auto-imuna.eczema cu supurare. .m~opat~c t~ate. Ec zema. . Graphites este eficace atilt la copii. . _ Nitroglicerina. _ r • De la inceputul reeducarii ~l .congestii cerebrale violente.premenopauza cu menstre intarziate ~i putin abund ente. in alternanta. . . Comparatii ~i asocieri Calcarea carbonica: obezita te. m ai ales la femeile la perimenopauza.tahicardie s i hipertensiune arteriala. Simp tome caracteri sti~e .Apis 15 CH. . .. Medicamentul ~o. de repetat dupa sase ore.constipatie. .cat mai. Origine Plombagina.bufee de caldura. . Tabloul indica deseori 0 tulburare tiroidiana. Belladonna: dureri de cap eu congestia acestuia.veruci in jurulunghiilor.H. le. in primele trei ~l.leziuni fisurate si supurande ale pliurilor. 5 granule de 2 ori pe zi. . de . flatulenta cu hemoroizi.216 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 217 In asteptarea consultarii medicului . 5 granule.. GNAPHALIUM Origine Imortela galbena. . GRAPHITES fQ fQ GLOCOINUM Origine . a gurii si a mucoaselor. E indicat sa s e faca analizele de cuviinta.Arnica 15 CH.r~ped~ posib!l:~ . infectarea unor inteI?atun d~ msecte: se l~ atunci sistematic .. 5 granule de 2 on pe Zl. Principalele Indicatii . ma i ales la copii. 1 doza.enterocolita cronica cu constipape si hemoroizi. grafitul pentru creioane.i ncetineala mental a si genitala. . eu cefalee. care se manifesta prin usc aciunea oehilor. _ . GRATIOLA Origine Veninarira. din doua in doua ore.hipertensiune arteriala..

_ .

valoarea calorica medie a alimentatiei unei femei este astazi de 1770 ~i regimurile de slabire se situeaza in general in jur de 1200. intretine carente evidente in nutrimente esentiale. Cresterea in greutate a marilor mancacios! sedentari Prea multe mese bune. favorizeaza eliminarea si rezultatel e excelente apar foarte repede. cu impresia ci v omatul ar aduce u~urarea· . Aceste carente induc. alternanta sau c oncornitenta lor cu probleme digestive.BIT+ Totdeauna grabit. in mod ereditar. Tratamentul homeopatic se rezuma la medicamentele specifice acestui teren d e exemplu. dermatologice sau nervoase. dulciuri. Kalium carbonicum. S China 9 CH: li completeaza in mod foarte eficace acnunea. un t luate in alternanta dupa fiecare scaun. alergice. 1 doza. 5 granule din doua III doua ore. SARCINA. asociate cu medicamentele corespunzatoare. Graphites -. pe 0 perioada de zece zile. Toate marile medicamente cu actiune psihica pot sa fie implicate. . prez inta 0 supragreutate constitutionals si sunt condamnate sa aiba un comportament alimentar revizuit tot timpul pentru slabire. VOMA. s-a schimbat sub act iunea acestui eveniment si tratamentul homeopatic va urmari mai ales originea si reactiile persoanei in raport cu acest eveniment. ~reati in urma unei indigestii. Greati dupa ce s-a baut cafe~ . ne ghideaza spre un tratament al unui teren care se caracterizeaza prin dificultat ile sale cronice de eliminare. or. avand ca medicamente de fond Sulfur. modul reactional al acestei persoane.si intretin un teren c ronic care se manifesta tocmai prin cresterea in greutate si infiltrarea celulit ica.. 5 granule d~ 2 on p~ Z1. Thuya. acest comportament GKEATA ~ Greata doar la vederea sau mirosul alimentelor Sepia 9 'CH. Nux vomica s au Calcarea carbonica. 5 granule din doua III doua ore. Cresterea in greutat e congenitali care sporeste in mod regulat Unele persoane. prin luarea in mod regulat a c omplementelor nutriterapice pentru restabilirea echilibrului nutritional si prin tr-o educatie alimentara si dietetica riguroasa. Analiza s ituatiei arata ca alimentatia lor. 5 granule pe zi. Persoanele sensibile la Calcarea c arbonica sau la Sulfur prezinta deseori acest inconvenient congenital.omare Ipeca 9 CH.dupi . Caracterul periodic al acestei cresteri in greutate. actionand precipitat: indica sensibilitate la Argenticum nitri cum. repetata de 2-3 ori. rei{[~tea''exercitiilor fizice. Compara tii ~i asocieri . In general sunt recomandate in 15 sau 30 C R. 5 granule de 2 ori pe zi. Coffea 9 CH. _ Vezi GASTRO-EN TERITA. aut ceva rece. Greati care n u se amelioreaz~. Este clar ca terenul. Greata ameliorati mancand Ignatia 15 CH. neregulata si deseori deficitara din cauza re gimurilor. anali zele comportamentului alimentar mediu arata ca 0 femeie adults cu 0 alimentatie variata si bogata nu-si obtine aporturile zilnice recomandate (in vitamine si mi neral e) decat incepand de la aproximativ 2500 de calorii. 0 buna igiena alimentara.218 JACQUES BOULET DIC'flONAR DE HOMEOPATIE 219 Principalele indicat ii' ba Diaree dupa consum de fructe. Acest medicament este eficace mal ales vara la copu. De exemplu. GKA. alcool si insuficiente mis cari sau sport due in mod fatal la 0 crestere in greutate de cinci pana la zece kilograme._ Nux vomica 5 CH. inghetata sau dupa ce s-~.

· . .. desi obiceiurile alimentare nu 1 s-au schimbat. eveniment psihic ( doliu. urma unui.. concedlere). ( I f mat) 0 unei maladii sa~ a unei schimbari notabll: renuntarea au.GKEUTATE Cre~terea in greutate ocazionaHi ~i. .". . ..rusci ..b. a Uneon". ---------------- . persoana poate sa castige catev~ kilcgrame I II plus (peste zece uneon).ln.

l~~~~~:~ s~ . pre cum Natrum muriaticum.Pilosella TM -Fucus TM. . 5 granule pe zi. cu 0 jumatate de ora inainte de mese. zi: . 15 picaturi de 2 ori pe » Exces de apetit: . 5 Zl. 15 picat uri de 2 ori pe zi: Carduus marianus 6 X Hydrastis 6 X ' Cynara 6X. . » Pen tru favorizarea eliminarii: Hydrastis 6 X Taraxacum 6 Boldo 6X ' » Celulita Sa se ia timp de eel put" t zil me dicului: Natrum sulfuricum '~~c. .c omplet ~i realist. pe care nu reusesc s-o recupereze in ciuda unei bune pofte de mancare. III iecare din . --. ia preparatul urmator. . 5 granule de doua on pe Zl. La persoanele pre a putemice.rontairea unor alimente din nervozitate: Ignatia 15 CH . 15 picaturi de 2 ori pe zi: Pareira brava 6 X Solidago 6 X.pentru favorizarea regimului si scaderii In greutate: Bioptimum minceur. 5 g ranule pe zi. 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi. ci in functie de adeziunea persoanei la un proiect terapeutic.. 5 granule (sau 1 fiola). preparatul urmator. rezultatele nu trebuie sa se maso are dupa cantar. In unele cazuri poate sa fie importanta 0 sustinere psihologica. Silicea sau Phosphorus. l~ a~te!'t~rea consultarii intr-o st icla de apa de b. de 2 ori pe zi. intestinale: se ia preparatul urmator.:. Ch. 15 picaturi in ainte de mese.~1 100 de picaturi . » Lipsa de apetit: ~ pentru stimularea ap etitului: Avena sativa 6 X si Alfalfa 6 X. pierd din greutate.2 comprimate dimineata si seara. -lacomie la masa si intre mese: Antimonium crudum 15 CH.220 JACQUES BOULET DICTIONAR Ber~~~i:r~}/ DE HOMEOPATIE 221 Diflcultati la cresterea in greutate sau la ca~tigarea in greutate dupa 0 boala Unele persoane sunt prin natura lor prea slabe si. au III trmpul z I di f med icamentele urmatoare: I er. ~i oligo-elemente (zincnichel-cobalt). Tulburari de pofta de mancare Medicamentul se ia timp de eel putin opt zile pana la consultarea medicului. de asemenea.. . Tratamentul e format din medicamente de teren. in plus. ' X A A . . sau Cereale incoltite 6 X.f. si complemente alimentare mi nerale (Calcarea compus sau Jenoverine (la copii). la cea mai mica grip a sau gastro-enterita.granu epe~I. apetit repede potolit (foarte eficace la sugarii care cer b iberonul si se satura-imediat): Lycopodium 5 CH. .t .rnancat calm In caz de proasta dispozitie: Anacardium 15 C H. --'. Regimul e totdeauna prezent alaturi de medicamente si de comp lementele nutriterapice. e. 5 granule pe zi. Rezultatele la persoanele pre a slabe sunt foarte bune si se observa in mod regulat cresterea in greutate cu c ateva kilograme.

Principalele indicatii Astm in motnentul culcarii..•.~ ".· u a me icamente sunt deseori asociate Lachesis: astm seara.' GRINDELIA . Comparanr ~i asocieri Aralia racemose: cele do di In cazuI astmului. cu sufocare. GRIPA IntrebariIe Febra e ridicata» . ~'~~":~l.f Origine Grindelia robusta. .

~ Sau: Unu-douii medicamente pentru sindromuri gripale luate i n GRIP A: febra este in prim plan ACONITUM . 2 comprimate de supt ora de ora. In granule: Oligogranul. _ elixir d e papaina. EUPATORIUM PERFOLIATUM Febra foarte ridicata (39 de grade Celsius).re. ' BELLADONNA Febra brusca. ~ Expe rienta mea Suveran asupra cosmarurilor sau halucinatiilor cauzate de febra poate fi luat in asociere cu un tratament alopatic. 20 de picaturi de 3 ori pe zi. agravare la lumina. fata rosie acoperita de sudoare. fata rosie.222 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE aveti arsuri urinare· aveti 0 eruptie cutanata. ~ Sau: L 52. opt zile. 1 doza de 3 ori pe zi. depr esie. Medicul trebuie eonsultat daca _ aveti difi cultati respiratorii. supozitoarele sunt tolerate mult mai u~~r: Camphopneumine. Atentie la convulsiile copilului mic . progresiv~. oscilant a. timp de doua zile: Paragrip pe. Actiunea poate sa fie foar te rapida (cateva ore). 39 de grade Celsius. Microsol. oscilanta)? Exista dureri sau curbaturi? In ce loc? Pacientul ar e frisoane. Febra brusca. Uleiuri ese ntiale vor fi foarte utile pentru fluidizaree si dezinfectarea secr~tiilor rinofaringiene si bronhice: _ cimbri~or. In fiole: Olig osol. 5 granule. angoasa cu agitatie. . n evoia de schimbare a pozipei dm cauza durerilor. ' . stabilizata. absenta sudoru. globii oculari sunt foarte sensibili. curbaturi la spate si picioare. timp de aproape . . 1 g.eucalipt. -----------------------------'- . 1 supozitor d imineata si seara. de 4-5 ori pe zi.. cu fng moder at. 223 Instalarea ei a fost brusca sau progresiva? Care e caracterul febrei (in crester e. ~ Si In plus: . ~ Si In plus: Oligo-elemente de cupru. La copil. f~is?ane. cosmaruri. de la primele simptome. va doare urechea· aveti dureri de ca p si voma. 1 fiola de 3 on pe Zl. 5 granule de 3 on pe zi. alternants in 9 CH. timp de doua zile. 40 de picaturi in putina apa. . ~~pa~ind dintr-o data 3 9 de grade Celsius. ' GRIP A: domina durerea RHUS TOX ICODENDRON ~ebra ma. la zgomot. 125 el. timp de opt zile. -pin. cap. 39 de grade Celsius. ~ Si In plus. 1 g. gat uscat. ~ Experient a mea ' Mai ales dupa 0 expunere la un frig puternic. . sudori? Ii e sete? Exista modificari de comportament (agitatie. _ stiti ca suferiti de 0 maladie cardiaca. survenite in perioadele umede. ~ Sau: Picaturi cu esente. . 1 g. co~maruri)? Ce trebuie fileut Oscillococcinum. congestia fetei. Granions. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi (pentru adult). durere i ntensa In oase. STRAMONIUM Febra ma~e. . ~ Experienta mea Fre cven~ in cazul epidemiilor de gripa. ~ Experie nta mea Febra poatesa oscileze cateva zile. febra persista dupa patruzeci si opt de ore. timp de tr ei zile:.

8T . a rigiditatii cefei si a durerii la miscarea capului: trebuie che mat medicul. BOULET . -. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 225 . ..?oar:ne foa~e prost si inca mai tuseste. . foarte ridicata. moderata.gust de . senzatie de uscaciune. timp de doua zile. trebui e consultat medicul. absenta setei. FERRUM PHOSPHORlCUM . medicament al grrpei cu dureri 1 doza. 5 granule. ~ SUL FUR IODATUM 9 CH. Tratamentul trebuie rarit in functie de ameliorare . iu.gust fetid: Mercurius solubilis 9 CH. anxl(~a~a. de patru-cinci ori.pierderea gustului in urma unui guturai: Pulsatilla 9 CH 5 granule de 2 ori pe zi. Febra e moderate.Se_face ti~p de opt zile tratamentul urmator. . insotita de anxietate. din ora in ora. provocand 0 febra brusca foarte mare tara sudoare. se simte ~oarte ob~s~ta. in alternant a. inamte de cele doua mese. zile. . 1 doza. dure ri de cap. -¢.Experienta JACQUES mea .alimentele par amare sau sarate: China 9 CH.gust de grasin:e: Cyclamen 9 CH.gust de cocleala: Argentum nitricum 9 CH. pe 0 vreme foarte rece si uscata. 5 granule de 2 on pe zr. tusea e seaca si dureroasa. ~ INFLUENZINUM 15 CH. . ' · ~ OSCILLOCOCCINUM. ~ ACONIT 9 CH . 5 granule dm fiecare. ~ OSCILLOCOCCINUM.toate. durere ascutita in trahee si bronhii. rigiditatea cefei.ou stnca t: Arnica 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. · ~ C~A? CH si KALIUM PH OSPHORlCUM 9 CH. din ora in ora. Daca tulburarile persista. 1 doza de trei ori pe zi. dimineata. desi I s-a administrat antibiotice tirnp de sapte zile. ~ Experienta mea ~ Experien(a mea Atentie la 0 suprainfectie bronsica. 5 granule. in ian uarie 1985. prostratie ~i depresie accentuata. GRlPA: domina simptomele ORL sau tusea BRYONIA Febra progresiva. 5 granule de 20ri pe zi. timp de doua ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH ~iEUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH.varsta de 62 de an i. . . sete. . inflamatie a timpanelor saJ a bronhiilor . '). in urma unei gripe. . 5 granule de 2 or i pe zi. GELSEMIUM Febdi brusca.224 Este cel mai important caracteristice. 5 granule de 2 ori pe zi. tus ea e dureroasa. GU. Georg~~e. de trei ori pe zi. foarte Frecvent in' cazul epidemiilor survenite pe timp caldut sau primavara. 5 granule. 0 epidemie a afectat numeroase per soane. timp de opt zile.amarealain gura: Chelidonium 5 CH. Atentie i n cazul vomei. · .

.c. care prezentau aproape toate aceleasi simptome: curbaturi c~ ne voie de. ~~ .:..:. . ••••••• "''' •••••••••• ''•••••••••.gust dulce: Stannum 9 CH..•••••• " ----------------------- . In timpul iernii anului 1999. ___ . ~ Experienta mea . 5 granule de 2 ori pe zi.'. durere ascutita. ~ Experienta mea . ca cea provocat a de 0 aschie.. vremea fiind relativ blanda si fo~rte umeda. Atentie la 0 laringita acuta la copil sau la 0 supur are a amlgdalelor.!' "'ww •••••• utU''"''' ••••••• '''''"'''u.:. provocand imbolnavirea unui numar foarte m are de persoane. Atentie la urechi.5 granule de 2 ori pe zi.. 1 HEPAR SULFUR Febra poate sa fie mare si brusca. 0 epi demie de gripa a trecut peste Franta.. in gat sau laringe. miscare. 0 putemica sensibilitate a mu~chilor si a globilor oculan ~l 0 mare sensibilitate la frig.

indeosebi la nivelul degetului gros de la picior. depunerile de cristale in art iculatii provocand dureri foarte puternice. timp de doua zile.eucalipt (1 g). -pm (1 g). Orice gusa trebuie sa duca la analize si la un tratament specific prescris de me dic. in 9 CH. sechele)? Ce simptom e domina (nas infundat. I. tratamentul de fond homeopatic este foarte eficace.. trebuie sa c onsultati rnedicul. . mtr-un pahar ZI supozitoare precum Ca:npho~ n e. pauza. tuse)? Care e aspectul scurgerii (limpede. entru COPl:. in hiperuricemia e ronica. 1 supozitor dimineata si Trebuie consultat medicul dad! scurge~ea . Oricum. se ia Dissolvurol. pentru a se face un GUTURAI: = y incepe cu 0 febrii mare GUTURAI Intrebarile in ce stadiu e guturaiul (debut. Febra poate sa fie de scurta d . esentiale sub forma de picatu . timp de trei zile). tratamentul oat .JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 227 226 . brusca.n toate cazurile. ~ Si in plus: Unul sau doua medicamente alese din lista de mai jos. Guta se datoreazaunui exces de acid uric in s}mge. 5 granule. groas a. 5 granul e din ora in ora. tratamentul clasic se dovede~te foarte eficace El va putea sa fie completat cu: Apis 15 CH si Bryon ia 9 CH. al gleznelor sau genunchilor.devine. Se iau 50 de picaturi de 3 ori e . ACONITUM ~ebErama:-e. de repetat de 3 ori pe zi. iritant? Ce trebuie facut Se ia de la primele simpt ome Oscillococcinum. . ~. ~ b _esa ie completat cu uleiuri ca in preparatul urmator: n usor e aut sau sub form a de inhalatie. galben-verzuie)? E bland. ar Aco . 50 de picaturi dimineata si s eara. lntre timp. p eumtne. In caz de criza. . In schimb.~lixir de papaina (125 cl). ~ Si in plus: Dezinfectare nazala cu ser fiziologic. rinita. ~ Si in p lus: i Oligo-elemente de cupru sub forma de fiole (3 pe zi pentru adult ) sau gr anule (Oligogranul). lara sudoare 'xperienta mea . la fiecare ora. 1 doza. .d medicament foarte bun pent t t urata. bine instalat..cu inrosirea fetei.fi .pu!ulenta In ciuda tratamentulu i· guturaiurile se mlantuie lara ' tratament de fond.c~mbri~or (1 g). cu apa. ( .. GUTA®J. mai usor de luat pentru copii (5 granule de doua ori pe zi. se recoman da seara. in alternanta. timp de eel putin 0 t ~ z~ pentru a d~lt). .

sudoare. BELLADONNA Febra mare. GELSEMIUM . . scurgerea <} Experienta mea Absenta set~i si a reacuei . <} Experienta mea .nitum este un ru ra area mucoaselor inflamate. din nas e limpede si abundenta. Febra mare. zare ~I uren de cap.. mucoasele sunt uscate . cu senzatie de abruti . deseori os cilanta c .d .. fi' ub·co?gestta fetei acoperita de • ~I ier mti. 1 ------~-------------------~------ . Exista 0 durere faringiana la inceput inainte de rinita. constitute diferenta fata de cele lalte . doua medi~amente.

in ~arsta_d~ 31 de ~n\seabia sculat. Se simte abatur. GUTURA/: e instalat cu 0 ARSENICUM ALBUM Mica scurgere limpede. din ora in ora. ameliorata de caldura Iocala. ~ ALLIUM CEPA 9 C H ~i GELSEMIUM granule. rarit in functie de ameliorare . . 5 . in alternanta. NUX VOMICA Nas infundat noaptea. se manifesta 0 anxietate si 0 agravare nocturna a Nicolas.di CH. ~ Experienta mea . rara rezultat. stergere a nasului. GUrURA/: e instalat cu PULSATILLA 0 9 CH. . ~ Experienf a mea Uneori simptomelor. ale urechilor. # striinuturi = DICTIONAR DE HOMEOPATIE 0 229 ~ Experienfa mea Se mai manifesrg si tuse seaca iritanta numai ziua. mult e frisoane. nas . guturaiul cateva on. cu uren a e mucoaselor traheei ~i u rechilor. ~ Experienta "!ea Foarte bun medicament preven tiIV al complicatiilor bronhice sau . GUTURA/: incepe cu frisoane. din expenen. care incepe va uraOaCprC~INU· doza de doua ori pe zi. in varsta de 18 ani se plange de douazeci si patru de ore de rinita cu stranutat. FERRUM PH<?SPHdORI~~M Febra moderata. Tratamentul trebuie _. cu dorinta de Senzatie e nas in . ~ Experienta mea . . .a. timp M 1 ~ OSCILLOC " de doua zile. _ E prezenta si dispozitia proasta. cu str anuturi la frezire si rinita clara. STICT~d PUL M~OfiNu~~~decongestie la radacina. 5 scurgere groasii 0 . in PUL STICT~ altern~nt a. MONARIA 9 CH ~i NUX VOMICA 9 ~ granule. es!~ fr~~!c~ nu se trateaza. _ Uneori se m~nifesta 0 tuse seaca co ntmua. trezeste cu senzatie de Henri.~itundat tnj.228 JACQUES BOULET . m ora in ora. She. Totul se amelioreaza in aer liber. . stran~ta de nas infu~dat~ slIl!te ca n. c _ _ _ ~ . d ape doua s aptamam.

in varsta de 3 ani..-..-. irit . ~ KALIUM BICHROMICUM 9 CH ~i MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.. nasu] ii eurge galben-verzui ~i tu~e~te. dar tenace..~.. in 9 CH..-.. Deseori.. formand dopuri si mueozitati. In special Iacrimarea ~. MERCURIUS SOLUB ILIS Scurgere mucopurulenta verzuie. .. 5 granule din ora In ora.. E rinita CEP~ .. --"---------. KALIUM BICHROMICUM Seurgerile sunt foarte groase...---. ~ Experienfa mea tuse Atentie la urechi. EUPHRASIA. ..~ .. in alternanta. la copiii fragili sa se dea mai bine in 9 CH. neiritanta.. in mtenor. Aeeste doua medieamente sunt preserise de cele rnai multe ori In alternanta.5 grade Celsius. sunt asoeiate medieamente de supuratie (vezi SUPURATIE). totul se amelioreaza la caldura. scur gere abundenta .Scurgerea e de un galben deschis. . 5 granule.. seaca ziua ~i grass no aptea completeaza tablou1.-. din ora in ora... I~I an ta ' in timp ce rinit a e blanda. ~ Experienfa mea scurgere /impede ALLIUMcu stranutun. eu dureri ale mueoaselor faringiene... lacrimare. _ ros Simptornelesuntameliorate la aer curat ~I raco . iritanta si usoara .•••••. .. are 0 rinofaringita de patr uzeeei si opt de ore. Thomas. .-. durere a sinusurilor frontale. febra se mentine sub 38. {> Experienta mea .

A facut studii de medi cina la Leipzig. In schirn b. Viata lui Hahnemann a fost revolutionara si rorn anesca totodata. ~ Scurgere pu rulenta cronica. cand de atacuri $i procese. galbena. Acesta e cazul cand exista oboseala si sla bire. Melanie d'Hervilly-Gohi er. si se instaleaza la Paris. Revolutionara: critica violenta a p racticilor medicale din vremea sa. timp de zece zile. rigoarea observatiei si a experientei. in 9 C H. cel ebra pentru manufactura de portelan unde lucra tatal lui.. ~~~~:~:~f~l:f:siC al con~alescentelor. trebuie sa avem In vedere propr ia sa cariera medicala si stiintifica. recunoaste re si onoruri. La optzeci de ani. precum si dezvoltarea medicinei din epoca sa. 1 I ------"---------------- .<:r Experien(a mea. independenta de spirit. SILlCEA ~ r . marcata cand de succese.JACQUES BOULET 230 GUTURAI: treneaza ca duratii SULFUR IOD~TUM ~ multa vreme dupa guturai sau o mic a rinita $1 0 tuse treneaza gripa. desi guturaiul a Accesele de tuse mal a es noc dispa rut de multa vreme. a publicat cateva lucrari remarcabile care dovedesc marea sa competenta In to xicologie: Despre otrdvirea cu arsenic. . in Saxa. Hahnemann se casat oreste a doua oara cu 0 frantuzoaica de treizeci de ani. tratarea si constatarea ei din punct de vedere legal.2-3 Medi camentul clasic a accesu seri la rand. refuzul de a se inchide intr-un sistem teoretic au constituit calitatile esentiale ale unui om si unui cercetator ani mat de vointa de a trata si vindeca. 5 granule dimineata si seara. 0 pro hlema de teren cronic marcat de DROSERA . adica aflarea unor medicamente eficace si lara efecte secundare. 1 doza. Pentru a intelege opera Jui Hahnemann. IplclOasa . Rornanesca: 0 viata itineranta. Pr eocuparea sa. ~ Hahnemann a fost foarte repede dezamagit de practica medicinei. dupa imaginea epocii sale . majora a fost farmacologia. la varsta de optzeci si op t de ani. unde $i moare in 1843. x. Intuitia sa a constat In . apoi la Viena. precum si Instructiuni pentru chirurgi privind bolile venerice. H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) Christian Friedrich Samuel Hahnemann s-a nascut in 1755 la Meissen. 1 lui de tuse in 15 CH. 1 turne continua.<:r Experien(a m~ea .

Hahnemann a simtit simptomele ce se considera sa sunt vindecabile cu ac est medicament (similitudine). Hahnemann a pus la punct 0 tehnica de fab ricare originals: infinitezimalul (vezi DILUTIE.r-..in special. a fost ex perienta pe care a facut-o asupra lui insusi cu scoarta din arborele de chinina. este inainte de oriceun farmacolog care ne-a lasat mostenire cheile unei farmaco pei originale. d eparte de a fi promotorul unei conceptii medicale rigide sau al unei filozofii.e venotollIce. incercand sa obtina efectul optim al medicamentelor rara efecte secundare. Med . foarte asernanatoare cu variola ~i benigna pentru om. pentru care a descri s cu 0 mare precizie actiunea a numeroase medicamente (vezi TEREN). care confirma ... Mai tarziu.'" t~~_ Origine Hamamelis (arbust cu flori lb . ven~c~ta si perfectionata bine de treizeci de ani la nu mare de medici. Homeopat ia se nascuse. iar definitia pe care el 0 da este aceea a unei metode farmacolog ice in slujba unei practici terapeutice care consta in a da bolnavului.. P. se ia: Hyos cyamus 15 CH. sunt imunizate impotriv a variolei. este cunoseurs pentru calitafi ga Iene d in Statele Unite).. Consta tand incoerenta descrierii efectelor secundare ale acestui medicament. A doua idee este notiunea de similitudine descrisa deja de scoala hipocratica. Ea a dus de mal' . In 1796. Prima idee consta in nece sitatea unor observatii obiective ~i. geniul sau l-a constituit faptul ca a obtinut de ai ci 0 metoda experimentala si 0 medicina a experientei.1. enuntand ca unele sub stante care provoaca maladii pot sa vindece. trei zile la rand. Aceasta experienta toxicologica l-a facut sa veri fice prin experienta terapeutica posibilitatile curative ale unei farmacologii b azate pe similitudine. " a nemann. in necesitatea de a experimenta medicamentele pe omul sanatos pentru a le cunoaste efectele exacte.A7.vaccina ". Dar momentul-cheie al descoperirii lui Hahnemann. Aceasta 233 farmacopee a fost pe larg pare ~ " ~ .~ ~:.~~. Perceptie anormala.. Planta homeopatic confirma aceasra ~~t~u~~. cand Jenner face prima vaccina re. 4 ~~ . In toate '1" 1 doza. . foarte folosita pe vremea sa la tratarea febrei intermitente (paludism). Hahnemann. pe care 11 descrie el insusi ca "aurora care lumineaza acum si mai putemic terapeutica". cazun e. se hotara ste sa-I ia el insusi pentru a-i constata efectele exacte (experimentare pe om s anatos). Experientele l-au dus si la 0 reflectie asupra tratamentului bolilor cronice. Acesta constata ca persoanele care au contractat 0 maladie a vacii.. Hahnemann publica Eseu despre un nou principiu p entru descoperirea calitatilor curative ale substantelor medicinale .. " .:.'~ ~ -.meroase cercetan d' I ' mtUItla si munca lui C F S H h anm e rea e...232 JACQUES BOULET faptul ca a facut 0 sinteza intre aceste doua idei care pluteau in aer in epoca sa si constatarea personala. DINAMIZARE). "" d~ doua secole de un numar t:tr:~t lhzata. IlAMAMELIS _ . ca medic ament. 0 substanta susceptibila de a provoca la un individ sanatos 0 asemanatoar e (homoios) suferinta (pathos). = DICTIONAR DE HOMEOPATIE HALUCINATIE .' cO cO . Aceasta notiune de simili tudine i~i gaseste oconfirmare deosebita in 1796.

.. In preparate' Aesc I e Icamente venotonice.•••... In general In asociere cu alte ill di Aesculus................. precum .......... ." ..... HEDEOMA Origine Busuioc american..••.. ~omparatii ~iasocieri ..... Principalele indicatH Artroza degetului Ahile.icamentul Principalele indicatii .......•......... '..""''' . tendinita tendonului lui ~ HEDERA HELIX Origine Iedera catariitoare......... u us compus sau Hamamelis compus.vance: ' .. dt ( ... -.•.....~ " .hemor~izi...•••....... are nza rtroza)......

Acest m. 5 gran ule In fiecare seara. In primele opt zile. Origine Lava de pe muntele Hekla (Islanda).234 JACQUES BOULET . .::: . de un calcul pe caile urinare sau de unele maladii ale rinichilor. 1 doza pe zi.hemoragie nazala : vezi EPISTAXIS.1lmet. se vor adauga: Gelsemium 15 CH. de repetat de 3-4 ori pe zi. timp de opt zile inainte de operatic. HELIANTHUS -" •• ~ jIOrigine Floarea-soarelui. Uneori. pe langa reeducare si tratamentul cauzei. Cand aceastahemiplegie apare In urma unui accident vascular cerebral. Prezenta acestei cantitati atat de mici de sange In urina se constata uneo ri la persoanele cu 0 rnunca fizica importanta: se ia atunci Arnica 9 CH.\ts~J910s ea altadata cu succes de catre medicii homeopati I~ c~~ul co~er de origin~ infe~ !ioas~ sau traumat~c~..ep.febra per iodica la fostii bolnavi de paludism.prevenirea hemora giilor inaintea unei interventii chirurgicale: Phosphorus 15 CH. 0 hematurie microscopica este detec tata la analiza urinei.hemoragie ginecologica: vezi METRORAGIE. Poate sa fie yorba de 0 cistita.: t '. HELLEBORUS Origine Spanzul negru. osteofit. . 5 granule din fiecare de doua ori pe zi. In general la 0 ferneie DICTIONAR DE HOMEOPATIE HEMATOM 235 Principaleie lndicatli Oboseala. Principalele lndicatii Toate exostoz ele sau forrnarile de excrescente calcaneu. Compa ratii ~i asocieri Calcarea fluorica: excrescente osoase. 5 granule de 2 ori pe zi. . si Rhus toxicodendro n. exostoza vertebrala. dar si de un polip In vezica. •• . Pentru orice hematom sau cucui: Arnica 9 CH. si Natrum sulfuricum 15 CH. HEMORAGIE® Nu exista tratament homeopatic pentru hemoragiile acute accidentale: ranile se l eaga strans si se merge foarte rapid la serviciul de urgenta. in timpul reeducarii: Causticum 15 CH. datorata unei leziuni a sistemului nervos. . Atunci se prescriu analize complete pentru depistarea ca uzei. osoase: Spill HEMIPLEGIE Paralizie a unei jumatati a corpului. HEMATURIE® Sange In urina: In toate cazurile. cu menstre intarz iate. Astazi folosirea lui 0 hotaraste numai medicul sr poate f i avuta ill vederedupa ce au fost luate toate masurile de reanimare.tprecum si Arnica 9 CH si China 9 CH. 5 granule.ic. Principalele indicatii . 1 doza In ajunu l operatiei. insomnie si hiperemotivitate.. Comparatli ~i asocieri Pulsatilla: emotivitate si menstre intarziate. Ap oi. 5 granule dimin eata si seara. HEKLALAVA~ ~ ~ . trebuie sa se consulte medicul. Principaiele indicatii . . .dureri de splina. 5 granule pe zi.

r -------------.---------- .

dureri ca niste intepaturi de spin sa u aschie. 5 granu e e . abces dentar. nu tre uie . . ~ d~ AESCULUS COMPUS.. Ele nu pot f i deci utilizate decat atunci cand leziunea este deschisa ~ipuroiul se evacueaza . 5 granu e e . granu 1e. dedit daca ~e diat dupa.' . 20 de picaturi.In (4-5 CH). de arsura. de exemplu in caz de abces deschis. ' ei trebui e'sa va indemne.~ Laringitd ac . d e pfma la consultarea Se ia timp de . . Examenu ~ar violacei.:.e hemorOldale acute. '. de trei ~ Se aphca local poma a ori pe zi. .. doze de Arnlca Vezi NASTERE.hiperstezi e. Ali fie sau SUpozltor Aescu us com ~ ~i 1 d 4 ori pe zi daca hemoroizii sunt Lachesi s 9 CR. ' .. intoleranta la cea mai mica atingere. ~ AESC ULUS COMPUS. . . . ~ ARNICA 9 CH si LACHESIS 9 CH. cu 0 sen 1 ' ata hemoroizi proeminentl... hipersensibilitate (Calcarea carbonica).. . sa se iaArnica in dilutie preajoa~a lnainte cateva zile inainte. .rcel. 15 picatun. din ora In ora. 'c' OMPUS 20 de picaturi de trei on pe ~ AESCULUS .JACQUES BOULET DICTIONAR = DE HOMEOPATIE 237 236 b . III zatie de constrictie. se plange de d~reri . Vor fi· deci folosite de preferinta pentru a opri 0 supura re intr-un . '. hemoroizi inflamall m urma u ~ na hemoroizi iar persistenta Atentie: nu orice sangerare mse~m.•.. ~ Se aplica local pomada AESCULUS COMPUS. III a e. de nastere." . extrem de tari. HEPAR SULFUR -. 9 CR 5 granule dimineata ~l seara. . 5 granule. . medicului: ~ Sistematic . schimb. ~ ~i 15 picaturi la fiecare doua ore. de trei on pe Z1. C· RDUUS MARIAN US 5 CH" 5 A ~ ARNICA 9 sr ~ ~ It manta din ora In ora . ~pSEPIA CUMPUS. ~ ~i . ~ Sau 1 d 4 ori pe zi daca e yorba de Nux vomica 5 CR. ureche interna. .. . ' A rnlca. ~~ 1" se plange de dureri Veronique este gravida mt~as~e~~~~zie de' arsura si de hemoroidale acute. tul cu oP1r5e~~~r~~~~e~oarteeficace ime HEMOROIZI @> ~ ~~ .. sa consultali medlcul. de 40 de ani. Experiment area homeopatica si utilizarea terapeutica arata ca actiunea acestui medicament acopera pe cele ale celor doi constituenti ai sai: inflamatia si supurarea (sulf ).\'.. Ma.. ' z i. .~ nor excese ahmentare. Simptome caracteristice . In alternanta..focar inchis: sinus.' 1 pus sau Avenoc. Principalele indicatii ~Procesesupuradve Dilutiile joase (5 CH) favorizeaza formarea ~i evacuarea puroiului. A oi se ia pana In luna a opta. s Origine Este un amestec de sulf si de calcar din cochilia de stridie. de trei ori pe Z1.: patruzeci si opt e or .. cu 0 senzane ' p rurit. Aesculus campus. . ~ . CH .secretii purulente. Dilutiile mari (15 sau 30 CH) seaca si res orb formarea puroiului. . • e. de trei ori pe zi. evocand 0 tromboza. . d.' . dureri pulsande..

Sambucus 5 CH ~i Spongia 5. varsta tlllll''''''~~~~~~~"""'~_---~ "=--'--_~~~ • -====== . Comparatll sl asocieri Pyrogenium: ca un complementar sistematic In cazul supura rilor.CH: -laringita acuta. De avut in cas a Hepar sulfur 15 CH.uta .

se iau intre timp: Ap is 15 CH 5 ~ Ida. pe ZI..mucoaselor genitaleg(virusa~e~~.?1a ~I. veziculele reapar periodic febra sau stresul. tratamentului terenului. usor reperabile. la fiecare ora. ~I alterneaza eu alte manifestarile de teren' ear:g~~e ta~ ge~erale. El~ sunt unele dintre preeum Sulfur. pentru analize complete. ~ Icter (gl ilbinare) provocat de un obstacol pe cliile biliare Calculi si infectii. maladii dermatologiee ale" ra sau stresul. vemmente pre c um soarele.JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 239 238 HEPATITA@> Orice icter (sau galbinare) trebuie sa va determine sa consultali medicul foarte repede. Lycopodium Arse~~ceaza cu me. e 'H ~ Hernie de disc Bineinteles. aceasta va fi nri . m. 'I ~ Hernie inghlnala sau crurala Operatia e obligatorie S'e rau. La unele persoane. usee or este legata de actiunea Puseele de herpes bucal Se produc In urma unor eveni t ' pre cum expunerea la soare feb men e precI~e. pentru detectarea exacta a cauzei maladiei. vezicule si apoi cojile. HERPES @> tIl Herpesul este 0 mala~i~ :ir. la altel di I ~n.Calcarea jluorica . oarte eficace atat In plan . t 1 . ~I IVUX vomica 9 CH ' 5 granu I" mamte de mese. . ~ H epatita toxica Provocata de un medicament sau de 0 substanta toxica. "es e . 'Y m pnvmta recidivel D eficacitat ea tratamentului p' lor. simptomatic ca t <:1' . . .anule . ~ In timpul co nvalescentei hepatitei vir ale Homeopatia va fi si 'in acest caz eficace pentru regularizarea functiilor hepato-biliare: 'Chelidonium compus sau Hepatodrainol. ~ Hepatite virale cauzate de un virus A. 9 CH si Hypericum 15 CH '5 granu e .. timp de minimum 0 luna. lJ. De aceea trebuie consultat imediat medicul pentru analize: sange si ecografie. . menstrele. cu rise de complica!ii (ciroza 'in special). urmeaza una sau mal muIte Tratamentul homeopatic t f . virusului d in viata Ior. ' granu le. 15 picaturi de 3 ori pe zi . . fie la nivelul urii s a re se ca!act.~W~ (vi rus de tip I).~ c U. Deciz ia terapeutica nu poate fi aceea~i 'intoate cazurile. hepatita B poate sa fie foarte grava'in faza acutji.ultima mamfestare a si par sa fie de~lan~~ te de ee. 15 picaturi de 3 ori pe zi.1 toate cazurile de afec tiune hepatica. un medicament homeopatic va fi foarte folositor: Phosphorus 15 C H. B sau C Daca urmarile virusului A sunt 'i n general benigne. Fiecare puseu debuteaza cu un ede ~ . I~potnva.enzeaza pnn eruptii nivelul. fie la Pnmul puseu ganglioni durerosi. d ~pa operatie. 1 doza dimineata si seara.m eazul herpesului . ca totdeauna. ar. iar hepa tita C poate sa devina cronica. 9 CH 5 g.. odihna e indispens b r D ~ . e marcat d e semne de i e infectie clare: febra si ."Z. timp de minimum cincisprezece zile. C alcarea fluorica ~ .d~e amente de fond. labial solar in mod deosebit N t um ~I. ~. iar pentru a atenua oboseala si lipsa de pofta de mancare: Cereale incoltite 6 X. de vezicule. e 2 on pe ZI. a~a op~ratJa nu e urgenta. m alternanta. ' a rum muriaticum.

5 granule 'in fiecare dimineata. Daca simptomele persista. Robini a 4 CH si Iris versicolor 4 CH. 5 granule din fiecare. in plus. sau eu . 0 reeducare a rahisului lombar si a respiratiei va permite replas area herniei.t HERNIE@> ~ Hernie hiatala Argentum nitricum 9 CH. in fine. si trebuie sa aveti grija sa nu purta!i haine prea str anse. inainte de cele doua mese principale.-- . 1""-----_ ---l. trebuie sa va supravegheati alimentatia. =: Puseele de herpes genital Apar la fieeare eielu inainte sau 1 ti 1 oeazia unor e motii sau sup'_ _ ' n impu menstrelor. Recurgerea la interv entia chirurgicala e foarte rara. pentru evitarea b alonarilor si acidita!ii. aran.-------. consultati medicul.

dupa sase ore. Copilul trebuie dus repede la medic. in varsta de 39 d . . ingramadire de vezicule mici: Rhus vernix 5 CH. Orice herpes la ochi trebuie arara t imediat medicului. 1 aplicare la sase ore. in alternanta. III ora III ora . 5 granule. Apare 0 pla ga saptamana. 1 doza..' Illfl~. ~ Genital. la femeie. Caracterul recidivant al herpesului aminteste ca puseele lui sunt manifestarea unui teren c ronic si ca tratamentul de fond e primordial. ca un cos(vezicula mare. ~ CR rza.In u '. ora de ora. se plange de la sau cu ocazia unor sindrom erpes abtal.. Apoi. ~ Apoi: Rhus toxicodendron 15 CH. dad herpesul se declanseaza: ~ La buza. in Vanta de 44 d . granule. edem cu senzatie de intepare: Apis 15 CH.' eZICUe. se p lange de pusee de rosie si fierbinte cu mici v ICicul e menstrua Ie. la ba rbat. . se iau Apis I 5~~t1~Ulatla ~I consultat repede IIIalternanta. In altern:rlta~ld~HU~~ TO~ICODENDRON .. 9 HIDARTRozA ® . HIDROFOBIE Tearna de apa: Str Prima infectie herpetica la copil Primul contact cu virusul herpesului se manife sta deseori la copil printr-o infectie foarte importanta la nivelul gurii si al gatului. ' Agatha. plina cu un lichid galben): Cantharis 5 CH. De la primele simptome. ~ La buza. cu foarte multe vezicule.-5 granule din doua in doua ore. Medicamentele de teren sunt prescrise i n general in doze lunare in 15 CR. se constata 0 febra ridicata. care se cicatrizeaza Intr-o ~ SEPIA 9 CH 5 . DICTIONAR DE HOMEOPATIE 241 Veronique. ~IB'J'oma 9 CH. Umflarea unei articulat~i. ingramadire de vezicule cu 0 senzatie de arsura: Croton 5 CH.' ~ herpes genital. ~ Genital. care reapar la soare ~ NATRIUM • un gripal e.' a u. d lmllleata . 5 granule . n .nul t~aUJ~atism sau a unci ~edlcul. Bineinteles. ritmate de ci I '1 e aDJ. Declansarea in urma unui stres indica medic amente pre cum Staphysagria sau Ignatia.240 JACQUES BOULET Localizarea genitala si caracterul recidivant indica Thuya sau Medorrhinum si fo arte des Sepia. trebuie sa i se dea Mercurius corrosivus 9 CH si Arsenicum album 9 CH. 5 granu le. Pana atunci. ca niste ulceratii: Borax 5 CH. local: Labi acalm. de repetat. ale carer caracteristici reactionale corespund foarte bine celor mai multe cazuri de herpes genital. 5 granule de 3-4 ori in primele doua ore. cu ganglioni si 0 alterare a starii generale. sapt~mana. ~ CATHARSIS 9 en mp e oua-tre] zile: CH. III ora III ora. Intre timp. . medicamentele simptomatice vor fi date la fiecare criza si s e vor alegedupa localizarea si aspectul leziunilor. MURIATICUM 15 CH. din ora In ora. Trebuie il~obiliza:r. 5 granule la fiecare doua ore.. .' . 5 g ranule din doua in doua ore. in aceste doua cazuri. 5 granule. in.di _ ~1 O~ICODENDRON 9CH .mafii acute. 5 granule la fiecare doua ore. optsprezece ani de pusee de hIe ~nJ. se ia ti d d . timp de eel putin sase luni. se ra doua-trei zile: OTON 9 CH si RHUS' . 1 doza pe ~ s: In caz de criza.alternanta. I~ caz d e cr .

. In ~lternanta. . ~Ianule.'. Daca tuiburarile '. perslsta. Inflamatia' inicilor bursa sero~s '. amonium 15 C'H I d .. Apl~ 15 CH si Bryonia 9 CN 5 t1-_ . oza. din doua in . • 0. ~eale co!ulUJsau ale genunchiului: doua ore.Ilecesar. trebu ie 'consultat medicu!.). ge repetat daca e HIGROMA . I .

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 243 --. granule pe Z1.. a vindeca. Daca H 5 ranule de 2 on pe zi. f tUle ~ n _compinfuzii sau comprim~te . .~:!~~~'ia. sa ~ aini: se adauga Se pia 9 CH.bine la medicamentele . ! ? .i ~::i~ eficace Sa se ia medlcamente:e ~~rilor' Ignatia 15 CH si Coffea 15 _ hiperstezie a tuturor Slm.aua. . Mai tarziu. crudum 9 C . .au \n a'medicamentelor antldepre soare. Aurum.' emen . tinand cont de toate reactiile sale. 15 CH. nu a dogmei. ~ se con suite medlcul. ~ _' ra fenomenelor congestlve. . VeZi DURERE. Lach~sis.. atat fizice cat si psihice. infiamatii: Hepar sulfur 15 CI-!. Acest tip de tratament nu se aplica decat hipertensiunilor recente.~~. . 1 . Luati Arnica 9 CH si Aurum muriaticum 9 CH. in afara oricarei teorii preconcepute. ~.c.~. lungi. '. . . . plante loa e .JACQUES BOULET 242 HIPEKCHERATO~~ -=. l'n plus .. 5 _ hipercheratoza locahzata pe m . evolueaza inca in Cand hipertenslUnea e mod . I durere care te face foarte iritabil: Chamomi!la _ hl perstezle a . .. HIPEKSTEZIE Exagerarea senSibi~. ierata i recenta. <iil> HIPEKTENSIUNE <Ii> ~ .. ra s tresului: Nux vomica sau g~a ta.' . . ".:::~/. pe penoade Aceste medlcamer:te .' i: rt .. simptomele perslsta. mod spasmodIc. t actlOneaz I ti homeopatlce. se recomanda analize complete ~i supravegherea regulata a te nsiunii.. precum si de mediul inconjurator. moderate ~i instabile.su~ilutii de 9 s au 15 CH. Ea este in ser viciul bolnavului.~". -toare-a lmen . este 0 medicina care respecta individul in globalitatea sa psihosomatica. I t i reactlOneaza .. ele permIt s. s. . Apoi. Este mai I'ntai 0 medicina experimentala. _ hiperstezle la n ~v~~ulunei fata I~ atingere u~oara: Kalium _ hiperstezie a plein la supra " carb onicum. _ sunt indispensablle reust ei I t _ pre cum mashnul sau .~re ~l 0 Se inteleg e de la sine ca 0 e I' tati e somn exercltll fizice ."-"':~-"'''-'"w.l. eficace pot sa constl de mesteacanul - . Sulfur. HIPOGLICEMIE . 5 granule de 2 ori pe zi. In toate cazurile.tabll:zar~~minare a greutatii suplime~t. Aces ea. HIPOCRATIC Gandirea medicala hipocratica inspira practica medicinii homeopatice In mai mult e privinte. a asup .' -ade viata corespunza 't ' tratamentu 1Ul. al carei singur obiectiv e ste de a trata.''' ~~~"'c~m~asa si tare: Antimoniu~ _ ingro!?are a plein car e devi . trebUle. C eren . '. ~ . timp de 0 luna. evitand sau ll~tarZll~~ uare medicamentelor la doze modera:e.se . neregu a. . CH. . 19len .

paste. 5 gr anule dimineata. fuzie pe baza de mashn. cobalt). 5 granule seara. De multe ori ana lizele sunt negative ~i aceste tulburari sunt 0 forma de spasmofilie.zahar. 0 fiola sau 5 granule in fiecare dimineata. si oligo-elemente (zinc. dulceata .?rma _ . Scaderea brusca a zaharului din sange provoaca tulburari care pot ajunge In cazu l diabeticului pana la coma. Medicul homeopat abordeaza totdeauna bolnavii In globalitatea lor si va spune ca sunteti hipotensiv si obosit.si luand In mod regula t zaharuri lente .. prajituri dulci.5 granule In fiecare dimineata. HIPOTENSIUNE Jj Este deseori dificil sa se determine daca oboseala este cauzata de hipotensiune sau invers. gris. orez. nichel. zilnic: Nux vomnica 9 CH. . timp de zece zile. Se mai iau. In cazul oricarei tulburari hipoglicemice . Atunci trebuie echilibrata alimentatia evita nd zaharurile rapide . sub f. trebuie consultat medicul.foame b rusca. si S ilicea 15 CH. tradand 0 digestie prea rapids a zaharurilor. care va incerca sa depisteze un diabet declarat sau un teren diabetic. Aceasta asociere de simptome indica u rmatorul tratament: Natrum muriaticum 15 CH. vm rosu fannacistului sa va pregateasca 0 m si mesteacan. cu transpiratie si oboseala intensa -. Va fi necesar un tratament de fond al oboselii sau al anxietatii.

un tratament de fond homeopatic.' . Hormonii sunt co experienp. dureri hepatice. vasco ase. Pl'Ogesterollum sau Luteinum asu ra hi e . in absenta unei patologii tumorale.~ . . .asupra Iperandrogeniei' -. unde importanta F~lIiculinum asupra sindr omului premenstrual.Testasteron sau DHA S hY p rprogesteronemlel.groase. cu ajutorul medicului homeopat. in Nicaragua. . ~.~'.. 5 granule pe zi.-..secre!ii galbene. ORL ~i asupra starii ~~~~I~a~21Oneazaasupr a mucoaselor digestive.ta. 'SH sau LHRH asupra bufeelor de caldura ' Utlhzarea lor este hotanlta numai de medic. .::. ~ . mici arsuri: .. susceptibilii sa devina un di p nc e vedere ~armacologlc este substante cu activitate f. I . F . . Aceeasi constatare a fo st fiicutii si publicatii de pediatri.nno-farmgita.244 . Origine Hydrastis canadensis este 0 1 " . .. Se poate mai intai incerca.gas tro~enteritelor acute. alifie. sinuzita' .costul sca zut este un avantaj considerabil in cazul unei epidemii. ~ anta onglllara din Canada.® Aceasta exagerare a sistemului pilos se datoreaza unei perturbiiri endocrine. HISTAMINUM ~ ~ Origine Histamina.~ lca~e~t ~omeopa~lc. meniu gmecologlc. . JACQUES BOULET HIRSUTISM .~-'. . Principalele Indlcatii Toate formele de alergie. medicii horneopati francezi si-au adus contributia in cazul unei epidemii de holerii ap~ rutii in Peru. .afta:..rinita. lor e fundamentaiii. in cazul rratamentelor .:.i:itatia I:ielii. Origine Specialitate homeopaticii.slablre. 245 ~. . Actiunea lor a ariitat cii: . Recent. ' Principalele indicatii . . HOMEOPLASMINA. = DICTIONAR DE HOMEOPATIE Principalele indicatii . terapeunca arata ca a: o~l~a deosebit d: puternica ~i homeopatica . crapaturi. --- . HORMON Orice substanta activa din u t d . An alizele sunt deci necesare. Medicamentul home . Principalele simptome .~ . in special DHA -S 15 CH. timp de douii luni. cu eonstipatie. . = HYDRASTIS ~ ~ HOLEKA Actiunea medicamentelor homeopatice asupra holerei a constituit in secolul al XI X-lea unul dintre motive Ie dezvoltiirii homeopatiei in Europa. Comparatii ~i asocieri Kalium bichromicum: sinuzita. se propun in gen eral pilule cu actiune antiandrogenica. 0 ac rvitate rmportanra m terapeutica Ei sunt folositi mai ales In do .conshpatle. Comparatil ~ i asocieri Poumon histamine: alergie.tratamentul homeopatic este foarte eficace si permite reducerea timpului de reanimare si de ingrijire.gr_ea. ' insuficientii hepatica.

----------------------------------- .

. rmmatlUllIlor nervoase. roplata e cea a antidep . Principalele indicatii ~ ~triifulgerari dure. . . . . Principalele simptome . in tratamentul uno c' 0 o~lta ca TM (tinctura-mam a) sau r s an anxlO-depresive minore. ca si matraguna (Belladonna) sau Datura stramo nium (Stramonium). In special ap nevralgii cu striifulgerari dureroase. ~e o ngme chimica.oase ale te ' .angh ina pectorala sau tulburari ale ritmului. Comparatii si asocieri Stramonium: delir si spaime noctur ne. de ~ceea gelule. sist emului nervos si inimii.I1l/ntO. spasme muscula re..delir verbal. Principalele indicatii Sp asme la nivelul esofagului (indicat la fumatori).trernuraturi. . .agravare in mornentul culcarii s i noaptea. care sunt de dorneniul prescriptiei medicale. .. .tuse sau criza de astm la culcare. HYDROCYANICUM ACIDUM Origine Acidul cianhidric.agitatia copilului la culcare. . Medicamentul homeopatic actioneaza asupra unor sisteme precise. deosebit de toxic asupra centrilor respiratorii. I una oarei au 0 actiune aceasta planta este azi dese~~~I~elor. care contine. . ---IJftI!!nUUIttUlI •••• W'OOmtl"UII__ . . Borax: afta.. exhibitionism._~WUtI.~. Y • • HYOSCYAMUS cQ ICJ Comparafii ~i asocieri Kalmia: nevralgii fulgeratoare. provocare. cCJ fQ Origine Sunatoarea. alcaloizi puternici.uscaciune a mucoaselor.dificu ltati respiratorii in cazul bronsitelor acute sau a problemelor cardiace.sughit. » Prescriptie medicaid: . Chelidonium: insuficienta hepato-veziculara.d a unn compu<:1 s -t ar . . Principalele indicatii . Studii recente au ararat c -. ale dmtllor si coccisului. Origine Maselarita. in special dupa int erventii chirurgicale. actioneaza indeosebi asupra sistemului n ervos si asupra mucoaselor.246 JACQUES BOULET = D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 247 ~ERICUM _. . -----'---------------------1. Belladonna: uscaciunea mucoaselor. .

1 tub. indeosebi p ersoanelor mai emotive. ' _________________ ~ . ca ~ra actiunea ei excitanta asupra contine mai ales stncmna. cu ocazia uneiemotii putemice. De cele mai multe ori 0 femeie foarte e motiva sau un copil. Orice persoana poate sa prezinte.aniaceelor). ceea ce exp ic . colici. palpitatii. a~ . r ontaitul nervos al unor alimente. ei rad si plang cu usurinta. ci intensitatea cu care este resimtit. dar uneori ~iun barbat cu caracter vesel. i nuca vomica (Nux vomica). vexatiile. nodul in gat sau rasul in hohote se pot intarnpla oricui. ' Toate simptom~ : sun ~ t mele sunt ameliorate si dispar mirosuri. Cuprum: spasme. tulburati. care le excita. sufocare. deceptiile. dar si emotiile pozitive. 249 I leTER Vezi HEPATITA. (f T 10 . Principalele indicatii 'schimbatoare. To ate'simptomele spasmodlce. IGNATIA: sensibilitate IGNATIA! Origine .nod in gat. prin distragere. .. carora se fabrica medi~ament~l. sarbatori. Situatii sensibile . simptomele de Ignatia. indicftnd 0 hiperemotivitate: -:. pe baza contine numeroase semmle . evenimente familia le. Samanta SIan~Ul~1 _lgnatlU. accidentele. De avut :. In aceste im prejurari. Coffea: insomnie . Au 0 d ispozitie foarte schimbatoare si foarte sensibila la anturaj. supararile.. resimtita ca fiin d puternica. paradoxale.' . ~ in echilibru . suspina adanc sau casca.: :~sa Ignatia 15 CH.DICTIONAR DE HOMEOPATIE aerofagie. Persoane sensibile ' . Fructullui Arbust catarator dl~ Flhpme . Gelsemium: trac. insomnie.toate situatiile care provoaca 0 ernotie. Important nu este neaparat intensitatea evenimentului. sis t~mului nervos.decesele. toate snnp 0 . 'ate de emotie 1 t d clan~ate sau agra v . reusita personals. tuse nervoasa.sermm e e . I~Ia~ului 19natiu _.l . _ nod i n stoniac. Foarte repede emo tionati. spasmofilie. Comparatii ~i asocieri Asa foetida: nod in gat. fie ca e negativa sau pozitiva. Simptome caracteristice .J Imn"'"IllUlUllfllIlItlUIIfIllmtlll"""UlWII'I'IIIUlW""lumnMttlIIJDll.

~. In toate ca~u~l e. Medicamentele indicate pot sa fie luate in m . 1 dozape saptamana. c~ multe ~escuamari. Calcarea urmatot: Fluoricum acidum 9 CR. In cazul epidemiilor de gripa. se consulta <iJ> medicul. Tratamentullocal to loseste 1n speci~llotJUn~ ~l ~reme hl~:. In caz de indigestie se vor lua: Antimonium crudum 9 CH si Nux vomica 9 CR. Daca tulburarile persista.-. I <iJ> I INCONTINENTA ~ Incontinenta urinei noaptea A In toate cazurile. ideile. se ia INDIGESTIE '". 5 gr anule din fiecare din doua in doua ore. INDISPOZITIE IMPOTENTA Vezi SEXUALITATE. timp de \ 0 zi. de mlgrene. 251 11 Se plang deseori de un exces de spasm~ la toate m~e e·f' de dureri care apar si di spar brusc. groasa..' ~. parca solzo~sa. DICTIONAR DE HOMEOPATIE INCUBATIE Oscillococcinum.on ~e an: . \-::. 5 granule de 2 on p e zi. Le~lllu~~ e sunt frecvente si in general specta~ul~ase. dar poate ~l sa se i nchida in sine cu gandunle ei tnste. . trebuie consultat medicul pentru precizarea diagnosticului si efectuarea unor eventuale analize. si fluorica..~~~e~tul Se adauga.de 2.'=. timp de doua zile. persoana incearca sa-si s~hi~be. IHTIozA Pielea uscata. in cura de doua lU11 l.250 ~ in dezechilibru JACQUES BOULET . in timpul fazei de incubatie.. . 1 doza de 2 ori pe zi.

-la cea mai mica emotie: Moschus I5 CH. . Trebuie sa se' faca analize care sa ?ucii la de~coperlret uno: infectii sau a unor anomalii a cailor unnare.dupa 0 spaima: Gelsemium 15 CH. . Daca ana !ze e ~~n normale: Causticum 15 CR.din cauza unei calduri inchise dintr-o camera prea incalzita: Pulsatilla I5 CR.la ridicarea brusca din pat sau de pe fotoliu: Bryonia 9 CH (v erificarea tensiunii culcat si in picioare). Se ia 0 doza si se repeta daca e necesar peste 0 jumatate de ora. 5 '1 zi e • III INDIVIDUALIZARE Individualizarea este un moment important al consultului medical efectuat de hom eopat. mergand pana la pierderea cunosti ntei. Sepia 9 CR. granu le zilnic. v ~ Incontinenta Ia menopauza Sepia 9 CR. . Medicul deterrnina precizarea simptomelor. lntre timp: Aloe 15 CR. ~ Incontinenta scaunului la cop II I Trebuie consultat medicul. .ca urmare a unei ernotii putemice: Ignatia I5 CH. 5 granu e zilnic. dupa masa: Nux vomica 9 CH. timp de cincisprezece . . timp de 0 luna. localizarea lor precisa. . cu ranre in fu nctie de ameliorare.omentul crizei. ~ Incontinenta persoanelor m varsta . .din cauza caldurii soarelui: Lachesis 15 CH.cu sudori reci. cu scaderea tensiunii in cazul unei gastro-enterite acute sau a unor menst re dureroase: Veratrum album 15 CH. inainte de consultarea medicului sau in mod preventiv in aceleas i imprejurari. la copii A v Vezi ENUREZIE. . S'granule zilnic. circumstantele apar itiei lor (vezi ETIOcompletarea • < reeducarii. . 5 granule zilnic. ~ Incontinenta dupa nastere .dupa un efort fizic: Arnica I5 CH. modal itatile lor de ameliorare si de agravare (vezi MODALIT ATI). .

dupa vaccinare sau dupa 0 gripa: 15 CH. dupa vaccinul antigripal. . eficacitatea lor poate. abces.cele ale homeopatiei I n general: trebuie ca sistemul de. cuvantul individualizare te face sa crezi. In plus. vindecarea obtinuta datorita unui tratament hom~opat!c este mai durabila. . . In mod gresit..t.luJbenSiS CR. fara sechele. daca medica mentele homeopatice su~t ~a!e de la primele simptome. Dimpotriva. sa fie ~oa~te rapida. . modificarea terenului. o INSECTE ~ Tratament pentru intepaturlle de insecte In caz de edem cu mancarime: Apis 15 CR si Poumon histamine 15 CR. supuratie cronies . ~sp~c~ face. CI maladiei voastre.oboseala dupa 0 vaccinare antigripala sau dupa un acces gripal: numai 1 doza I n 15 CH. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.: !Qb~ r~hJL tLiJ6Jl<. a.nu are contraindicat u!l tratament homeopatic.. . pulmon ate). .. In'vederea un or analize si a tratamentului de teren. apara~e p:opn~ ~I organismului sa fie suficie nt de putemic ca sa lupte l1n~ot:lv~ ll~fectle1. parte din analiza fiecarui caz. de 3-4 ori In timpul iemii. du reri) infectiei nu regreseaza net. trebuie mers neintarziat la medic. dar simptomele maladiei ~I indivi dualizarea lor primeaza asupra descrierii caracterologice a individului. Limite le posibilitatilor homeopatiei in cazul infectiilor sunt . aici vaccinul antigripal. In cazul infectiilor recidivante. se dezi nfecteaza si se pune pe intepatura Homeoplasmine si se iau: Ledum palustre 9 CR ~i.unele infectii treb uie sa duca direct la consultarea medicului (In special infectii urinare. ca tratamentul se bazeaza pe c aracteristicile psihologice sau comportamentale ale individului. _ automedicatia nu trebuie sa depas easca douazeci ~I patru sau patruzeci si opt de' ore. precum rino-farin gite sau pus~e de herpes.rare~llula c. 5 granule pin fiecare d~ ~ ori Py. Deseori. .c~st . streptococii hemolitici). !ratam~~tu~ este individualizat In sensu 1 In care se potriveste nu unet maladii.252 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 253 LOGIE). _ unii microbi trebuie in mod obligatonu sa fie tratati cu antibioti ce (de exemplu.0 infect ie care recidiveaza rapid trebuie sa dud la consultarea medicului. rezistentei la afectiunile de iarna. . De aceea automedicatia trebuie sa fie foarte prudenta ~I sa-si fixeze anumite reguli: . .In caz de inflamatie a punctului intepaturii.reactie gripala sau bronsica dupa vaccinare: numai 1 doza In 15 CH. de 0 mica reactie gripala sau ca au devenit foarte frag ile la toate infectiile de iama.-{. Medicamentul homeopatic I~i propune sa trateze tulburarile pe care le-ar provoca substanta de baza. iar recidivele sunt mal putm numeroase.rino-faringita. INFECTIE infectie cu virusi sau cu microbi . Daca simptomele (febr~. fireste. Medicamentele sunt alese dupa diagnosticul maladiei si dupa caracteristi cile reactiei individuale a bolnavului. 1 doza. C onstatarea terapeutica este ca unele persoane sensibile se plang. de oboseala. Principalele lndicatii . . nu exista vaccinare homeopatica. ~ 9 ~ ')oC. pecingine.

-==="""" •••••• ====-_===~-=-=~""""~ 1. sa se racoreasca.~ Prevenirea intepaturtlor de1insecte Ledum palustre 5 CR.lk=. Acest medicament considerat.Q Origine· Vaccinul antigripal. In caz de insolatie. pe nedrept. subiectul trebuie sa se reh idrateze.. un vaccin homeopat ic . INSOLATIE <il> INFLUENZINUM . infasurandu-se in cearceafuri umede ~i racoroase si sa ia: Belladonna 9 CR. . E un nonsens: Mai intai trebuie sa se previna si deci sa se evite expunerea la un soare prea p utemic. in oaz de febra sau de modi fic ari ale comportamentului .5 granule din ora in ora. sa se puna 0 palarie si sa se bea suficient lichid.Q . trebuie consultat medicul si sa se ia. indeosebi intre ora pranzului si orele saisprezece.' homeopatic este deseon antigripal.__ ~ lImlllttlllllliIlUJJWUJlll1llllllllliIUJJlIl1IIlIltlllililll_IIlIIIIIlIUUIIJUI . 5 granule dimineata. in timpul perioadei expuse. si Poumon histamine 15 CR. intre timp: r..agitatie sau stare de abrutizare -. 5 granule seara.

L achesis. Intreblirile E vorba de dificultatea de a adormi sau de treziri nocturne? La ce ora au loc trezirile nocturne? Ti-esoI?n (cascaturi) tara rezultat sau nu ti-e s omn deloc? Insomnia ~are sa fie provocata de stres. . cand nu constituie un motiv de consultare a medicului. Aurum. 5 granule. .'. are . un or tratamente pe baza de antl. » Si in plus: 9ligo-elemente de magneziu si litiu: !n granule . carora Ii se cunosc prea bine efectele secundare.'. Ignatia vor fi eel mai des folosite. unele persoane prezinta periodic insomnii. tara sudoare. suparare. trebuie sa-i intelegem sensul mai inainte de a prescrie cu pre a multa usurinta medicamente mai mult sau mai putin drastice. este foa rte posibil de a suprima reactia anxiolitica cu un tratament homeopatic. emotie. .-. 5 gra nule seara.Oligosol. timp de zece zil e.Arsenicum album. precum ~iriscul de obisnuinta sau de dependenta. Insomnia.fata e foarte rosie. Ate ntie: insomniile de la sfarsitul noptii. in majoritatea cazurilor. Staphysagria. Thuya. .-"'!. I?e~eori. pe la patru-cinci dimineata. se in talnesc in multe cazuri.fata e rosie. In practica. Microsol. r~s1?ectand palierele si sustinand psihologic pacientul. trebuie sa se adauge tratamentului prec 5 granule.e problema.Oligogranul. Tratamentul se bazeaza pe aflarea cauzei si pe intelegerea ei in raport cu terenul: oboseala fizica sau nervoasa.. plina de sudoare. Se instaleaza in mod r egulat.!l INSOMNIE Problemele de somn.254 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 255 . Silicea. evitarea luarii somniferelor. sau la unele date fixe (in fiecare duminica). poate sa fie manifestarea unui ter en cronic. . . la fel ca oricare alt simptom . In afara unei insomnii datorate unei maladii .blOtice . trebuie inainte de orice sa se recunoasca si sa se trateze ac est teren cronic cu. Natrum muriaticum. In a lte cazuri. le de repetat de 3 ori se simte abatut. pacientul e agitat: Aconitum 15 CR. aflux de ganduri anxietate foame violenta)? ' . medicamentul indicat (vezimai josj. oboseala fizica exce s de munca? ' Ce ~imti i~ cursul insomniei (agitatie. Insomnia e un simpt om. emotie. cu un sentiment de oboseal a sau de anxietate in anumite momente ale anului (inainte de vacanta) sau in anu mite situatii (Ia mare. tratamentul homeopatic se dovedeste foar te eficace si trebuie totdeauna propus in prima faza. din doua in doua ore. Tratamentul simptomatic este putin efieace si numai marile medicamente de fond dau unele rezultate: Sepia. In fiole . Ce trebuie facut ~e i~ . I fiola din fiecare pe ZI . vexatie. el permite. opririi.dureri v iolente sau dificultate respiratorie -. In aceste cazuri.• ~ . 5 granule. cutanat -. 5 granu in doua ore. indica in general 0 stare mai curand depresiva.in fiecare seara. deces. la munte). . uneori in sinergie eu un tratament alopatic adaptat. de exemplu: SU!fUl. de 3 ori in doua ore. Phos phoricum acidum. de repetat In caz de basici. I~~O.digestiv." Qi> . . Granions. pacientul capul foarte greu: Gelsemium 15 CR. '. in IS CH. nu 0 maladie.MNIA ADULTULUI . edent: Cantharis 9 CR. se pun. insomnia reactioneaza la un anumit eveniment. .

Passijlora 1 DR.insomnia pare total a sau survine mai mult de trei ori pe saptamana. .Cratoegus 1 DR.Va leriana 1DR. seara. sau 50 de picaturi cu urmatoarea formula: . !nsomn!a face parte dintr-un tablou de depresie.. » Si in plus: Plante in picaturi sau capsule: Pa!sijlora.Escholtzia 1DR. msomrua e legata de 0 durere sa u de 0 maladie organics. ------------------ .Tilia 1DR. 2 capsule seara . . . . Trebuie consultat medicul dac a: . .

sarcina.256 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 257 INSOMNIA ADULTULUI: dijicu1tati de a adormi din cauza stresului GELSEMIUM _ . trezit imediat dupa adormire. STRAMONIUM Somn. yoga ~l sofrologla . COFFEA . te distrezi. impiedica somnul. Ideal pentru examenele de tot felul. po fta de somn lara rezultat. Te ridici. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi ill ciuda senzatiei de somn . in 9 CH. ~ Experienta mea: Sudori si stare general a proasta completeaza tabloul. Tracul impiedica adormirea. 5 granule. care se rotesc tot timpul 10 minte. IGNATIA Prea multe emotii. CHINA Oboseala fizica dupa boala.' sunt sau de cosmare impiedica HYOSCYAMUS Pofta de somn care dispare imediat ce te asezi in pat. de 2 ori pe zi. 0 ~ Experienta mea: .' ~ Prea multa cafea. prea muite idei. Se ia pe perioada lunga. ~ Experiellta mea: Renuntareala . interventie chirurgicala. . deseori agravat de teama ca nu vel dor mi. ~ Experitmta mea: te relaxezi. binevenite. dar te ama de intuneric adormirea. 1 doza in ajun in 15 CH. hiperexcitar ea pozitive sau negative. . BELLADONNA Cascaturi.

Tulburari le digestive la cei care mananca si beau mult intretin aceasta insomnie. ~ Experiellta mea: . prea cald. alti excitanti sau vitamina C. teama sau gandul la moa rte. KALIUM PHOSPHORICUM Prea multa munca. seara. INSOMNIA ADULTULUI: treziri nocturne ARSENICUM ALBUM Trezire ia ora unu. cafea sau la ceai. De luat pe 2 ori pe zi. _ ~. . NUX VOMICA Trezire pe la t rei $i ganduri legate de problemele profesionale sau domestice. de aceea sunt medicamente eficace in caz de eosmaruri. 10 Medicamentul clasic dupa sport. . eforturi intelectuale. . 15 CH.proast~. si se fa ce 0 baie relaxanta. INSOMNIA ADULTULUI: dificultiui de a adormi din cauza oboselii ARNICA Impresia de contuzii musculare. . 0 penoada _ _ lunga.~ Experienta mea: Aceste trei medicamente sunt foarte apropiate si foarte complementare. Deseori ora crizei de astm sau a unei nevralgii. indeosebi in cazul acce selor de febra. cu angoasa profunda. Se ia 1 doza imediat dupa efort. 5 granule. patul e prea tare. de Ideal pentru studentii surmenati. in 9 CH. ~ Experienta mea: '. '. Toate tre i sunt pregatite pe baza de sub stante putand sa provo ace delir sau halucinatie . dureri de cap si di spozitie .

Oligogranul. Orele de trezire sunt totdeauna foarte precise ~I identice de la 0 zi la alta. de optspre zece a?i. Francois. <} . Micr osoi. se plange de obos eala si de greutatea de a adormi. 1 capsula seara. ~ KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH. pentru copiI. trezrrea ~ $1 znplus: Experienta mea: . ~ Sau: 1-2lingurite Trebuie de Passijlorine. . Este anxios. ~ AN ACARDIUM 15 CH. 5 granule. 259 KALIUM CARBONI CUM Trezire pe la patru. dimineata. pe la orele tre i. la sfarsitul noptii este deseori semnul unei depresii. i~i pregate~t~ examenuI de bacalaureat. 1 fiola seara. Granions. In fi. L a schimbarea orei. . Plante In solutio sau capSUle: Passijlora. 5 granule.Oligosol. Jacques. e iritabil si are goluri de memorie. 5 granule. 5 granule.o. 5 granule seara.~nsomma este neobl~nuita ~i indica or gamca. ~ NUX VOMICA 15 CH. seara. Adoarme I?-fotohu dupa masa si se trezeste noaptea..~ eXIst~t un evenm~ent traumatizant --:. saptamana. munceste mu~t. inainte de cele doua mese. in varsta consultat medicul daca: insomnia dureaz~ de mai mult de 0 . Marele medicament aI crizei de astm nocturn. ele se adapteaza cu rapiditate Ia ora ceasului. in varsta de 45 de ani. ~ GELSEMIUM 15 CH. foarte preocupat de treburile lui. 0 maladie sau 0 problema INSOMNIA .. '. Este iritabil.le . cu rau digestiv sau respirator. Atentie. Nu a~e rabdare. s eara.258 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE !n granule .

seara inseamna rnoarte . anxi etate. 5 granule.Medicamentul angoasei camm sau la scoala. medicamentu l . mea: ' si parintii si toata Iumea va dormi. parintii seara.. [oarte utiI Ia intrarea la . dificultatea de a adormi)? . . timp de trei zile. E yorba de treziri in timpuI noptii (probleme digestive. Medicamentul IGNATIA Hiperexc!tat. ii e [rica sa fie lasat singur . ~ indicat in ~ . ARSENICUM ALBUM ~ $i in plus: Oligo-elernente de magneziu: Este medicamentuI d o I· Ill.COPILULUI MIC: copilul e agitat $i nu vrea sa se culce CHAMOMILLA Coleric. Experiell!a mea: de despartire. cosmaruri sau spaime)? De cand exista aceste probleme de somn si de ce au aparut? Ce trebuie facut Se ia in fiecare seara. angoasei nocturne. urmare a unei emotii. 15 CH. <} E yorba de 0 problema de seara (dificultatea de a merge la cu1care. vrea sa fie luat in brate. Trebuie sa se calmeze PULSATILLA Nu vrea sa-si paraseasca abandonat.. <} Experien!a mea: ' den tar. <} clasic al puseului INSOMNIA COPILULUI MIC Intrebartle @> Expenen!a plange si rade din nimic.

. ------------------------.L----------------_IMIIIItHIJlIIIIIWllltlllllHHtttttllWl llllltll1ItIWlltltlltftlltlmllltlllltlUlUItIIItftIIftttIllllJlI+U1IIWlllHlHmlltt tttl .

-~ d .y. Experienta mea: . balonarile gazele completeaze tabloul.rer INTERCOSTAL In toate cazurile. obligand la tlnerea coastelor Drosera 15 CH. pulmonata sau de zona zoster. Tulburari digestive spasmodice 11trezesc pe copil dupa un somn scur t. <} Experienta mea: Copilul e in general destul de gras si mai curand lent.t .dar Ii e foame noaptea. la scoa a de exemplu. apoi se intinde pe leziune pomada cu graphites si se ia graphites 15 CH. <} Experienla mea: . . in vars ta de 6 ani. seara..> STRAMONIUM 15 CR. I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 261 Deseori un ~veniment evocand moartea a avut loc m anturaju copilului. Aude. zile. }..> ARSENICUM ALBUM 15 CR. si vrea s a doarma cu parintii. 5 granule din doua in doua ore. halucinatii. INTERTRIGO Aceasta inflamatie a pielii la nivelul pliurilor articulatiilor este datorata un ei macerari umede cu microbi sau ciuperci.. pe la unu. trebuie consultat medicul pentru un diagnostic precis. are cosmaruri si uneori spaime nocturne. 50 de picaturi de TM. cu nevoia de a tine partea dureroasa Bryonia 9 C H. Leziunile trebuie sa fie vindeca te in patrucinci zile. ~ Durere la tusit. altfel trebuie consultat medicuI.~Copil deseori constipat. eopilul e trezit defoame sau de tulburiiri digestive NUX VOMICA . Lena. totul se terrnma m oua. It de toate Teama de tntuneric la un copil care se tngnjorea za ~u. Trebuie spalat si dezinfectat locul. <} KALIUM CARBONICUM Balonari puternice care 11trezesc pe copil pe la patru diminea ta. se trezeste noaptea. STRAMONIUM Co~maruri. . CAUSTICUM ~.' ~'~~. 5 granule din doua in dou a ore. de exemplu cu 0 lotiune pe baza de calendula.~ Durerea celor doua colturl ale diafragmei la tusit. }. 0 dure re intercostala putand sa fie legata de 0 problema vertebrala. de trei ori pe zi. INTOXICATIE • . I: Apare deseori la copiii care au fost socati sau brutaltzatl. intr-un paha r plin cu apa clocotita. 5 granule din doua in doua ore. seara. uneori cu dificultati respiratorii." . spaime nocturne. LYCOPODIUM -' Sugarul se satura re pede. 5 granule. cu caracter coleric. 5 gr anule. in varsta de 2 ani. 5 granule.260 <} JACQUES BOULET Experienta mea: ~ . Extrem de eficace si foarte rapid. ~ Durere intercostala Ranunculus bulbosus 9 CH. INSOMNIA COPILULUI MIC: .

. ~l Intoxicatie alimentara: trebuie consultat rapid medicul si. de 3-4 ori. se ia Ar senicum album 15 CH. Este in general un copil hepatic. cu caracter autontar. de repetat din ora in ora. Experienta mea:.<} ® . 5 granule. intre timp. .

~. .rnigrena o ftalmicii cu greata si aciditate.-----------~-------------. 1 doza.in cazul ~n~i maladii infe ctioase contagioase. . .o~i~ri. palpitat ii. . rino-faringita=-. . siiptiiman ale.' + r' IPECA~ Origine . _ . . timp de doua zile .criza de astm cu tuse si jena. ~'. eta ctJ Principalele Indlcatlt . Principalele Indicaut . Practica ar a a ca medicamentul homeopatic actioneaza asupra g1andelor. .tuse spasmodica cu sufocare ~ijena traheo-brons ica.ce . _ Sulfur iodatum: nm ta persistenta.. . . Origine .g':lpa. spasmodicii. anxioase.aciditate a tubului digestiv.rinita iritanta cu tuse seaca. IODUM eta eta . .--... IZOLARE v . . . Acest c omportament indica sensibilitate la medicamente precum: Natrum muriaticum sau Se . _'.-. . In cazul maladnl~r virale . Principalele indicatii . . Simptome caracteristi. I d ~t Ipecacuana. Comparatii ~i as.ganglioni. 262 INVAZIE JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 263 Este faza de aparitie a simptOlpelor (febra. trebu ie sa luati rapid: Oscillococcinum.migrenele sunt deseori periodice. e~ptie). reflux acid. Simptome ca racteristice _ . Medicamentul homeopatic este mal mu t ~~a u~ antivo mitiv si actiunea lui este foarte eficace asupra bronhnlor ~l tusei. Sulfur: migre nii periodicii siiptiimanalii.. Comparan] ~i asocieri Antimonium tartar icum: bronsita. cand sunt preocupate.greturi persistente cu vorna care nu usureaza. tremuratun. Descoperirea acestui simptom orienteazii si confirms alegerea unor medicamente d e teren si de sensibilitate. .' . . limba e cur ata. Unele persoane.greturi si vorna repetate in cazul unei gastro-enterite acute. I • IRIS VERSICOLOR Origine Gladiola albastra.. . .greturile femeii insiircinate. _.iritatie a mucoaselor ORL. cau ta mai curand izolarea si singuriitatea decat consolarea sau distractia. . Comparatii ~i asocieri Robinia: a~iditate a tubului digestiv. de trei ori pe zi.hipertiroidie cu slabire. tIodul este necesar la functionarea glandei tiroide.hipertiroidie. ganglionilor si muco aselor. -.sa!i'vare excesiva. in completa~ea tratamentelor clasice . Cuprum: criza de astm.rino-faringita cu tuse continua.

• . Care este definitia izopatiei? Asa cum cuvantul homeopatie inseamna "suferintii asemiiniito are".•• : •• J~ -. Principiul este de a folosi un medicament fabric at pornind de la substanta IlItItItUbiti1l1m Uririllhhll lrih . IZOPATIE/IZOPATIC . cuvantul izopatie inseamna "suferintii identicii".pia.

De exemplu. Vezi si CARACTER. in realitate.xiar nu neaparat identica. Pentru incalzirea muschilor: Arnica 4 CH. Izoterapia poate sa inlocuiasca desensibilizarea sau vaccinarea? Nu. ea nu poate in nici un caz sa constituie un vaccin si sa produca anticorpi.' 5 granule din fiec are de 2 ori pe zi.LZIRB Vezi SPORT. de 2 ori pe zi. Prin ce difera fata de homeopatie? In termeni simpli.dure~l ale incheieturiimainii prin apasa rea canalului carpian: Ruta 9 Cli ~l Calcarea fluorica 9 CH.5 granule. . in practica. dupa cum 0 dovedesc unele studii clinice. In timp ce alopatia se substituie deseori reactiilor organismului sau incearca sa Ie inabuse. tratamentul homeopatic va fi poate Allium cepa 9 CH (ceapa provocand s imptome asemanatoare). dar. Este adevarat ca principiul pare acelasi. Daca durerea e prea violenta si iradiaza de-a lungul nervulu i se adauga : Hypericumj5 CH. Desensibilizarile c1asice se fac in doze progresive. adica organismul invata treptat sa raspunda u nei stimulari . in timp ce homeopatia privilegi aza capacitatea reactionala a bolnavului. in ceea ce priveste vaccinarea. tratament ul izopatic va fi Pollens 15 CH (polenul fiind considerat agentul care provoaca alergia).264 JACQUES BOULET provenita de la un bolnav sau de Ia mediul sau inconjurator si avand o legatura directa cu maladia. daca diluareasi dinami zarea hahnemanniana atenueaza susa. . Aceasta tehnica seamana putin cu tehnica de vaccinare sau de seroterapie. pentru alergie. INCA. Alergia este poate exemplul eel mai probant al acestei diferente. sigur ca nu. in timp ce homeopatia isi propune sa prescrie un medicament fabricat pomind de la 0 substanta susceptibila sa provoace 0 malad ie asemanatoare.' 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. indiferent de cauza. Primul care a folosit aceasta tehnica a fost un veterinar nu mit Lux care s-a servit de secretiile nazale ale unui cal bolnav de rapciuga ca sa fabrice un medicament destin at tuturor celorlalte animale afectate. In practica de az i. IMBUFNARB ~escoper!rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. adica se incearca obisnuirea organismului treptat cu cantitati alergene din ce in ce mai putemice.. izopatia n u pretinde sa declanseze modificari imunitare. mai ales in tratarea alergii lor. INCHBIBTURA MAIN II . 5 granule 1-2 ori mamt e de efort. exista o diferen ta de fond intre conceptiile homeopatice si alopatice. ~~:asta trasatura de caracter dezvaluie deseor i 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. dureri ale incheieturii mainii: Ruta 9 CH ~i Viola odorata 9 Cf(. Dese ori se compara folosirea izopaticelor cu desensibilizarea clasica a alergologilo r. Marea diferenta consta in faptul ca izopatia confera 0 pr iori tate cauzei. ~ . In ceea ce priveste desensibilizarea. in schimb.reumatism. utilizarea izopaticelor in homeop atie se face in dilutie crescanda. izopatia consta in a prescrie un medicam ent pomind de la cauza presupusa. rara sa se preocupe de bolnav. din ce in ce mai fine. In toate cazurile. eficacita tea sa terapeutica este evidenta. homeopatiaacorda inainte de orice incredere ~irespect posibilitatilor de reactie ale organismului. ' . aceste' d~ua tehnici sunt deseori complementare.

. Comparanj ~i asocieri Ruta: oboseala oculara. trebuie consultat medicul. Daca intepatura este dureroasa. timp de dou a-trei zile. JOIANT Origine Joiant. Principalele indicatii ..TURA Trebuie curatat si dezinfectat punctul intepaturii si se pune alifie cu calendul a sauHomeoplasmine.266 JACQUES BOULET iNTARZIEKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.surmenaj ocular. . ~:. Se pune pe julitura pomanda cu calendula sau Homeoplaminii. Teama de a fi in intarziere: Argentum nitricum. 5 granule. . de 3 ori pe zi. iNTEPA.'. •r 'I · JULITUKA . J JABORANDI '.hipersalivare si sudori. Origine Pilocarpus jaborandi. .~ _ . in alternanta. Dad tulburarile persista. Principalele indicatii Tulburari neurologi~e dupa un traumatism. se iau Ledum palustre 9 CH s i Tarentula cubensis 9 CH. llitllllllllmull 1II1lll1IL.

Actiunea sa toxica in doze mari asupra sistemului n ervos. Principalele indieatii . ulcer st omacal cu reflux acid. sinuzite frontale sau maxilare.acnee cu chisturi. ._. tuse la culcare si la sculare cu expect oratie. .-JL--------:.cosmaruri. Sulfur iodatum: acnee.Principalele indicatil . . Comparatll ~i asocieri Mercurius so/ubi/is: scurgeri muco-purulente. dureri de calcai. cu margini neregulate..agitatie la copilul anxios.~ • .1 s '. .pustule ~l chisturi cutanate..agitatie a mainilor. Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa.~_._"' __.Principalele indicatii Eczema uscata cu fisuri si prurit. . sciatica cu dureri localizate. De avut in casa Kalium bichromicum 9 CH. Comparatil ~i asocieri Arsenicum iodatum: eczema cu prurit..u Origine Arsenitul de potasiu.--------------------. scrasniri di n dinti. ~_ . formand dopuri._. Origine Bicarbonatul de potasiu.somnambulism.oboseala nervoasa cu tulburari d e memorie. vorbit in somn. . Comparatll ~i asocieri Zincum: agitatie a picioa relor.u .. a pielii si a aparatului digestiv este confirmata de cxperimentarea homeo patica.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 269 bronsita cu expectoratii muco-purulente.. Origine Bromatul de potasiu.inflamatia mucoaselor cu formare de ulceratii.1III1lII1I1IlIII1_ . ..rinite.~.. KALIUM BROMATUM . afta cu ulceratii profunde.dureri de ciilcai. Simptome caracteristice . __'''_. 1 tub. . Simptome caracteristice . KALIUM BICHROMICUM . KALIUM ARSENICOSUM ".dureri localizate. care apar si dispar brusc. anghine cu ulceratie a amigdalelor. . . _________________________ IIIIIIIIIIHItI fflllll". cu scurgeri muco"purulente. si secretie de mucozitati groas e de un galben verzui. ..

amigdalita criptica. impotriva urmarilor nasterilor sau in urma oricarei maladii care provoaca an emie si epuizare.scurge ri iritante.conjunctivita alergic a. . . descurajata. uneori cu edem in coltul pleoapei de sus. I pcri mentarea sa homeopatica arata 0 actiune asupra mucoaselor si I nnglionilor.dureri de genunchi cu senzatie de articulatie care cedeaza. hernie hiatala. .dificultat e respiratorie cu apasare. Simptome caracteristice . . oboseala extrema. persoana este hipersensibila la zgomot '~i mai al es la cea mai mica atingere a pielii. insuficienta cardiaca. s Origine Fosfatul bipotasic.balonarea stomacului cu eructatii si senzatie de apasare a pieptului. .270 JACQUES BOULET KALIUM CARBONICUM OlC'fIONAR DE HOMEOPATIE KALIUM IODATUM 271 eta eta eta eta Origine Carbonatul de potasiu. Simp tome caracteristice . . KALIUM PHOSPHORICUM '. indeosebi la subiectii sensibili. Persoane sensibile Acest medicament se potriveste in mod deose bit unor persoane care prezinta un tip de sensibilitate usor de recunoscut: Tenu l palid.aerofagie.o tita seroasa. ~ ~~~ . Medicamentul homeopatic este activ asupra oboselii n ervoase. . impins parca In sus. KALIUM CARBONICUM: sensibilitate Origine Iodura de potasiu. . Arsenicum album: scurgere ir itanta.dureri de spate cu senzatie de slabiciun e.hipersensi bilitate la atins.sinuzita frontala. . Utilizata altadata In tratamentul sifilisului. KALIUM MURIATICUM Origine Clorura de potasiu. . fata parca buhaita.rutllllllllllllllllllllllilft . Obosita. eta eta Situatii sensibile Acest'medicament este indicat in special In momentul menopauz ei.sinusi frontali durerosi.dureri articulare si senzatie de slabiciune. Principalele indicatii .:1. uneori depresiva. de articulatie care cedeaza. Principalele indicatii . Principalele indicatii . Comparatli ~i asocieri Mercurius dulcis: ot ita serioasa. indeosebi noaptea intre orele doua si patru. la menopauza.criza d e astm intre doua si patru dimineata. f .iritatii ale ochilor. Comparatii si asocieri Euphrasia: conjunctivita. Orice nemultumire sau eel mai mic evenimen t sunt exagerate si amplificate.

Comparatli ~i asocieri Pulsa tilla: rinoree si expectoratii galbui. prin raporturi sexuale. . notata eu 100 K. (dilutie) . In practica. tc ori este necesar. Comparatil ~i asocieri Hypericum: du reri fulgurante de-a lungul nervilor.bronsita cu expectoratii galbui. KALIUM SULFURICUM Origine Sui fatui bipotasic.. . farmacistul rus Korsakov. Principalele lndicatii -leucoree·iritanta si sangeranda. se obtine 0 dilutiela sutime c rrc. . se constata putine diferen te intre cele doua metode 111 tratarea fenomenelor lezionale sau functionale. .. H lind flaconul apoi umplandu-l din nou. c a in cazul dilutiei homeopatice clasice.cefalee dupa exces de munca intelectuala. Acest mod de fabricare a fost pus la punct de un contemporan al 1\I j Hahnemann. Interesul metodei consta in faptul ca un singur Il ucon este suficient. pierdere de memorie.. Comparatli ~i asocieri Phosphoricum acidum: oboseala intelectuala. In schimb in I atamentul terenului sau al simptomelor comportamentale. ~~"·.dinti cariati.i~I. 5 granule de 4 ori pe zi). iH Comparatli ~i asocieri Mercurius corrosivus: supuratie cu ulcera tie a mucoasei. _ agravare prin munca i ntelectuala. dificultati de concentrare.. Principalele lndlcatil . Deci. Principale le indicatii . 1 KALMIA LATIFOLIA Q Q Origine Dafinul de munte. urmata de 0 dinamizare clasica.ameliorare la emotii pozitive.rinita cu pierderea gustul ui si mirosului. Acesta a constatat ca.epuizare. unii uicdic i homeopati prefera uneori putemicele dilutii korsakoviene.pierdere de memorie.272 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE KORSAKOVIANA t '~""~~"JIf"~~ 273 Simptome earacteristlce . Operatiunea poate sa fie reprodusa cu acelasi fla con de . da sutimea korsakoviana. . __________________ IUIW'''lIIulluu'''nmwmlllHIIUIDlIIltlIllUU!l'IIIl1l1ll1JD'1l11mH . ca un curent electric (15 CH.-"i~T~t". KREOSOTUM. Dureri fulgurante de-a lungul nervilor.. pe peretii lui ramaneau sutimi de conti nut. I olind un flacon. . Principalele Indlcatil . cQ cQ Origine Creozot. In schimb trebuie tot atata solvent (apa pura sau ucool).":~·Sj}l!. .

Medicamentul homeopat ic actioneaza asupra acestor simptome. este un produs . .hemoroizi. febra.alternanta unei stari depresive cu faze de excitatie. . 275 IL I. . LACHESIS s L 72 cC4 4iJ ~ :. .: . Origine Lachesis e crotalul mut.gelozie. Principalele indicatii . .dorinta de alcool . picaturi. Specialitate homeopatica. Comparatii ~i asocieri . in spe cial asupra altemantei unei I ri depresive cu 0 stare de agitatie. 0 inflamatie puternica si 0 infectie locala.intoleranta la hainele stranse pe corp.bufee de caldura. . . I . . contine in special substante hormonale cu actiune asupra sanilor si a ovarelor. . rino-faringita. . Folliculinum: sindrom premenstrual. atat in plan hormonal. LAC CANINUM cCa IQ Origine . _ Medicamentul homeopatic are 0 acuune foarte cupnnzatoare. .menstre intarziate. Este foarte veninos si. un sarpe tarii "clopotei". vise macabre. Specialitate homeopaticii.dureri de ovare. picaturi. L52 cC4cC4 Origine . Principalele Indicatii . .hipersensibilitatea de contact.sufocare in momentul adormirii.insomnie. cat si asupra starii generale. ca orice lapte. care traieste in llr azilia sau in Guyana.. Origine . . till' ~i asupra sistemului nervos. . Sindrom premenstrual cu durere si umflare a sanilor. Lapte de catea.umflarea dureroasa a sanilor. tromboza. Acesta.bufee de caldura.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice . . . ca umjoritatea veninurilor.. cefalee front ala. Simptome cara cteristice . Principalele [ndicatii Stiirianxio ase.menstre putin abundente cu sange negru.migrena. actiunea lui provoaca indeosebi: 0 afectare vasculara cu tulburari de coagulare. insomnie. pe malul raurilor.complex si foa rte bogat. Principalele indicatii Stari grip ale.

la intarzierea si la oprirea unei scurgeri. ~ in echilibru Persoana altemeaza fazele de depresie. De avut in casa Lachesis 9 CH. violent. pe langa comportamentul excesiv pe care il in duce. congesti onata. conversatia sau alcoolul. Depresie d upa somn.276 senzatie de sufocare. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 277 ~ Prescriptie medicala: . premenopauza va fi deci situatia majora unde vorn intalni simptomatologia Lachesis. Caraeterul ei suspicios se exacerbeaza si u n sentiment putemic de gelozie se va afla la originea unui comportament agitat. iar. caldura radiants (soarele) agra veaza tulburarile circulatorii. Aceasta alternanta se poate produce de dimineata pana seara sau poate fi ritmata de cicluri pentru femeie. LACIIESIS: sensibilitate Situatii sen sibile Semnul major al acestui medicament este agravarea tuturor simptomelor la diminuarea. nasul putin violet. LACHNANTES TINCTORIA Origine Narcisa rosie. Principalele Indicatil Greturi in perioada sarcinii. Ignatia: nevoia de a susp ina. -acnee. excitarea revine odata cu soarele. In fine. A cest sentiment violent de gelozie. de leham ite. 1 tub. .insolatie. cu 0 excitatie verbala foarte importanta. l a adult si copil. Actaea racemosa: rigiditate cervicala. LACTICUM ACIDUM Origine Acidullactic.caldura in spatiu inchis (metrou) provoaca 0 stare de sufocare. sau sa se intinda pe perioade lungi (iarna/vara. ~ in dezechilibru Depresia si excitatia se accentueaza. la copil indeosebi. eu sa livare abundenta. Persoana este pro fund abatuta si muta in unele momente. Comparatii ~i asocieri Ipeca: greturi in perioada sarcinii.cefalee congestiva. Principalele indicatii . poate sa constituie sursa de somatizare. provoaca un sentiment de gelozie sau de invidie. uneori exagerata de alcool. cu rosea ta tara sudoare. medicamentul se poate referi la barbat si femeie. in special circulatorie. Ma i adaugam. se refera la alcoolic sau la unele persoane cu tulbur ari congestive.rigiditate ce rvicala cu ameteli. . -astm. Persoane sensibile Descrierile clasice: fata rosie. Compar atli ~i asocieri Sepia: menopauza si bufee de caldura. Alcoolismul. indeosebi la trezire. tulburari auditive sau vizuale. . Comparatii ~i asocieri Rhus toxicodendron: torticolis. cu faze de excitare. Usor jenat de caldura si putin claustrofob. tipul Lachesis cauta aerul spatiilor deschise si-si desface sistematic gulerul camasii. toate situatiile care. indica din plin Lachesis.torticolis acut. daca e sensibil. marcate printr-o mare locvacitate. de exemplu). prin al ternanta excitatiei cu depresia pe care 0 provoaca. In:practica.

LEGA.. A COPILULUI (~-~. . 1 doza dimineata si seara. la fiecare zece minute.. cardiologica sau emotiva.inflarnatia gleznei (picaturi). . prevenirea intepaturilor de tantari. din ora in ora. Intre timp.-: 279 . Aceste medicamente pot sa fie luate in mod preventiv. timp de doua zile. Se ia sistematie Ledum palustre 5 CH si Apis 15 CH. Kalmia: durere in punetul intepaturi i. Origine Ledum palustre. se consults medicul. luat in brate and are u n puseu den tar sau cand e infuriat: Chamomilla 15 CH. Origine Fluorosilicatul de ea1ciu.. LARVA CA. Comparat il ~i asocieri Apis: intepaturi de insecte.copilului ii place sa fie leganat. :~. Arum triphyllum 5 CH si Belladonna 9 CH.. Aeeste laringite acute ale copilului sunt deseori reeidiva nte si va fi neeesar un tratament de fond.Il Este 0 urgenta medical a si trebuie sa chernati medieul sau sa mergeti foarte re pede la urgenta. in alternanta.\. in alternanta. Principalele indicatii Gusa. Daca in patruzeci s i opt de ore nu se simte niei 0 ameliorare.NARB .278 JACQUES BOULET LAPIS ALBUS orCTIONAR DE HOMEOPATIE LEDUM PALUSTRE cQ cQ .". Principalele indicatil . 5 granule l a cu1care. A ADULTULUI Oscillococcinum. plimbat eu rnasina. 5 granule. 5 granule de 4 ori pe zi.. Orice pierdere a cunostintei trebuie sa due a la eonsultarea medicului pentru an alize si determinarea cauzei: neurologies.dupa intepaturile de insecte. se pune 0 panza calda si umeda in jurul capului eop ilului.> Lesin i ntr-un context de hiperexcitabilitate nervoasa Moschus 15 CH. L~IN® -. se adauga Spongia 5 CH.. . 5 granule.copilul se leagana singur in pat ea sa adoarma: Belladonna 15 CH.PU~BI . "'4: ® . In caz de tuse ragusita. '~(~ . 1-2 ori pe zi. 5 granule zilnie.". LARINGITA ACUTA. LARINGITA ACUTA. 5 granule. apoi i se da Spongia 5 CH si Sambucus 5 CH. ). 5 granule din fiecare de dou a-trei ori pe zi. 5 granul e din fiecare pe zi.

5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. de repetat daca e necesar. se iauHelonias 5 CH si Kreosotum 5 CH. trebuie consultat doctorul pentru depistarea unei infectii.> Lesin la vederea unui cutit sau a unui alt obie ct care taie Alumina 15 CH. de repetat daca e necesar. In cantitate mica. en. 1 doza. ). 1 doza .llllIIllllIIIlnmllllll1l111l11111111111111 . Daca devine abundenta. rnurdara sau dureroasa._ • LEUCOREE® Seurgere alba.> Lesin cauzat de 0 durere puternica sau 0 diaree Veratrum album 15 CH. LAXATIV • I .). ______________________ . ea e norrnala. Vezi CONSTIPATIE Dureri abdominale din cauza abuzului de laxativ: Nux vomica 9 5 granule de 3 ori pe zi. Intr e timp.

prefers sa r amana tacut: Aurum. senzatie de arsura la nivelul vezicii. LIBIDO Vezi SEXUALITATE.cistita cronica. Un medicament simptomatic es te eficace in momentul puseelor: Arsenicum iodatum 9 CH. vorbeste rara oprire. in plu s.&. Simptome caracteristice . 5 granule de 2 ori pe z i. balbaieli: Causticum. Origine Hormonul luteostimulina. Principalele indicatii Vezi HORMON. 1111 LIMBAJ + Oescoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea r medicamente de teren sau de sensibilitate. dar pot sa se intinda pe tot corpul. vorbeste in somn: Belladonna. cu nevoie urgenta de lit nare. vorbeste in mod incoerent: Hyoscyamus. Principalele indicatil .. in cazul pus eel or acute se reco manda alifii cu corticoide. palpitatii. LICHENtIl Lichenul este 0 leziune a pielii care formeaza pete rosii si mici si provoaca ma ncarimi foarte neplacute. LIGAMENTE Traumatismele ligamentelor in cazul entorselor sau luxatiilor impun examinarea u nui specialist. se iau timp de eel putin cincisprezece zile Ruta 15 CH si Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule zil nic. . LH . in cura de 0 luna.senzatie de apasare in parte a de jos a pantecelui. Aceste leziuni apar mai ales pe brate si incheietura r nainilor. Se spune despre 0 eczem a ca este "lichenifiata" cand persists placi rosii cu mancarimi (acelasi tratame nt). Tulburari de dictie dif icultati de dictie dimineata: Nux vomica. vorbeste foarte repede: Mercurius solu bilis.280 JACQUES BOULET 1)1 TIONAR DE HOMEOPATIE 281 Unele femei au sistematic scurgeri inainte de menstre: Sepia 9 CH.depresie in momentul pre menopauzei. Se pare ca lichenul se dezvolta pe terenuri predispu se si este necesar un tratament homeopatic de fond. face eforturi mari inainte de a scoate un cuvant: S tramonium. ~ ~ Tulburari de comportament nu-i place sa i se vorbeasca: Chamomilla.". mai ales seara: Lachesis. in ultimele opt zile ale ciclului. de repetat de mai multe ori pe an. 5 granule de 2 ori pe zi. 0 imobilizare ~i uneori chiar 0 interventie chirurgicala. .

't Origine Crinul.. -. Atentie: 0 limba foarte incarcata sau negricioasa poate sa fie semnul unei infectii cu ciuperci. care orienteaza spr e un medicament sau confirma indicarea lui. ~ i:.alba in"treimea posterioara: Nux vomica. _. ca in medicina chineza..: -. ~::. Aspectullimbii este deseori caracteristic pentru sensibilitatea la un medicament homeopatic.. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra aparatului genito-urin ar si asupra sistemului nervos.LIMBA. care necesita un tratament specific. . . . dar ramane un element decisiv al examenului clinic. . Coloratia sau aspectul ei este mai putin important. LILIUM TIGRINUM ~ ~ ~..

xcitatie. I. se consulta medicul. 5 gr anule ora de ora. <Ii> Inflamatie a vaselor limfatice in unna unei infectii sau a unui traumatism. caci e un ajutor pretios pentru alegerea IIIIUlnentului. . rosie: Arum triphyllum.articulatie (eczema. .junghi in omoplat ul drept: Chelidonium (durerea veziculei hlliare). 5 granule. durere): Rhus toxicodendron.frunte: Selenium. In alternanta. . dureri ale micilor art iculatii ale mainii. TIONAR DE HOMEOPATIE LOCALIZAKE 283 + LIMFANGITA.spate: Rhus toxicodendron. . In toate ca zurile. Calculii de pe caile urinare.coccis: Ruta. varful rosu: Rhus toxicodendron. 1 doza. de la primele simptome. Localizarea unei I I /.maxilar: Mezereu m. din doua In doua ore. . acoperita de 0 pelicula murdara: Mercurius solubilis. a unei veruci sau a oricarei dureri trebuie tic descrisa me dicului. . . . . .intre omoplati: Phosphorus.! ""iC. Natrum muriaticum. biliare sau dintr-o glanda salivara. acest xnnportam ent poate sa fie intalnit In cursu 1betiei sau al unor stari de . Lycopodium (balonari).fata (eruptie): Sepia. LITHIUM CARBONICUM Origine Carbonatul de litiu. Sepia.centura (talie): Lach esis (prea strans). 'Se pun comprese imbibate cu Calendul~ TM (30 de picaturi la 0 jumatate de pahar cu apa) si se iau Arnica 9 CH si Rana bufo 5 CH. LITIAZA.282 JACQUES BOULET in intregime alba: Antimonium crudum.glezna (eczema. Daca simptomele nu se amelioreaza dupa patruzeci si opt de ore. I doza. Bellad onna.gat: Lachesis (prea strans).. patata: Taraxacum. escoperirea acestui simptom orienteaza sau precizeaza alegerea medicamente de te ren sau de sensibilitate. de repetat dupa patru ore. a unei dureri de cap. durere): Ledum palu stre. me.ceafa: Actaea racemosa. . . pana la consultarea medicului. dureri intercostale: Ranunculus bulbosus. Un tratament de fond va preveni recidivele. .'. 111101 LOGOKEE In afara cazurilor de delir care necesita ingrijire psihiatrica. Principalele indicatii Guta. In ul timele doua cazuri: Lachesis 15 'CH. . -. si Colocynthis 5 CH.In jurul gurii: Natrum muriaticum. se vor lua Calcar ea carbonica 30 CH. de repetat daca e necesar. lata principal ele: . :iste un aspect cheie al chestionarii si al examinarii de catre 1111dicul homeopat: 0 leziune sau 0 senzatie care au 0 localizare prec isa lull 'a deseori in mod specific un medicament.

LOVITUKA. de 2-3 ori pe an. In cura de 0 luna.LIVEDO Tulburare circulatorie a membrelor inferioare. care se manifesta ~rin vinisoare violacee: Pulsatilla 9 CH. 5 granule pe zi. Sistematic: Arnica 9 CH. in functie de importa nta hematomului. . de repetat de 4-5 ori. 5 granule. .

de 2 ori pe zi. se adauga: Aco~ltum 15 CH. LUMBAGO sau LOMBAGO •.1J'~~· . LUN.. 5 granule in alternanta. mai bine sa fie dizolv ate intr-un biberon cu 10 cl apa.(~.Lasat i sa se topeasca granulele sub limba.CH. in cazul unui tratament de teren prescris de medicul homeopat..A+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor ~edlcamente de teren sau de sensibilitate. ceea ce practica horneopat . e preferabil s a se foloseasca 0 pasta de dinti rara menta (Homeodenty. ). ). Si mptome caracteristice .agravare nocturna a durerilor· .• ".urma~i ale unui sifilis vechi si tratat. _ ® '~It:. .284 JACQUES BOULET LUAREA MEDICAMENTELOR DICTIONAR DE HOMEOPATIE 285 t~lu~ ~s~upraunor tinte asemanatoare cu cele care privesc maladia sifilitica. ~~~ti~~:. in loc sa se topeasca granulele in biberonul cu lapte. Biberon Pentru sugar i.f:jt ~ . 5 granule. "'~~·t. Aceste lucite solare se produc pe t erenuri predispuse. ' J: ?aca lumbago apare dupa o. timp de trei zl~e. 1 doza in fiecare saptamana a lunii care precede ex punerea la soare. s~ adau~a Mag~esi a phosphorica 9 CH.>. . trebuie cons ultat medicu!.z. Se vor lua sistematic : Apis 15 CH si Muriaticum acidum 5 CH. . 1 doza dimineata si seara. in primele opt zile ale expunerii la soare. .artnta a genunchiului. Daca durerile sunt ca mi?t~ cran:pe. In toate cazurile trebuie sa se respecte posologia indicata de medic.>. ele pot fi topite in foarte putina apa. dozele se raresc in functie de ameliorare si se opresc odata cu dispa ritia simptomelor.paralizie. . Atentie.• . posologia nu trebuie modificata rara avizul sau.>..la puternica. .leziuni ulceroase ale pielii sau mucoaselor· .. in altemanta. Aceasta tehnica este foarte practica atunci cand trebuie sa incredintam copilul altcuiva sau cand 11ducem la cresa.Sa se evite consumul de menta chiar inainte sau imediat dupa luar ea granulelor. ora de ora. Daca mai multe medicamente trebuie luate de ca teva ori pe zi. Dill toate ti~p~ri!e _s-.dermatoza cronica fisurata. Pentru copii. dupa ce mai inainte s-a ag itat bine biberonul. 5 granule de 3 on pe Zl. 5 gra nule de 2 on III pnma zi. care necesita un tratament de fond: in general Sulfur 15 CH sau Natrum muriaticum 15 CH. ' Principalel e indicatii .'-e• II! t?ate ~azurile: Arni~a 15.Sa fie luate cu un sfert de ora inainte de mas a sau la 0 ora d upa masij ). se pun la topit 10 granule din fiecare medicament si se da de baut la timpul indicat 0 gura din aceasta potiune. ~rezut ca Luna are 0 i nfluenta asupra comportamenruhn si san~t~t~l noastre.>.In cazul patologii lor acute.a. Daca tratamentul trebuie facut dimineata si seara. Daca durenle persista. se poate face ceea ce se numeste 0 potiune sau 0 supa: intr-un b iberon de 80 cl apa. r~acea.dur~r! osoase in timpul noptii. i?l_Ruta~ CH i?lKahum carbonicum 9 CH. ).dureri osoa se foarte puternice.. LUCITA~ Inflamatie a pielii in urma expunerii prelungite la soare.

Astfel. Silicea. eQ Ita .. sensibilitatea la luna plina indica sensibilitatea la C alcarea carbonica. Experimentarea homeopatica arata actiunea medicamen~"------------------------11~.~ Origine Acest medicament este fabricat pe baza serozitatilor unui sancru de sifi lis. la luna noua. "-.ica a confirmat.. LUESINUM ~eQ ~ LUTEINUM Origine Corpul galben de origine animals.IIII!I ."'-'-------CIImllm.

. indeosebi cele cu caraeteristici fizice si comportamentale usor reperabile. . autoritara . . .. Inlatura ndu-i-se toxicitatea. pielea si metabolismul.cand se apropie batranetea si iti faci griji despre rezultatele analize lor medicale si despre sanatate. apoi la loeul de munca. . Farmacistii 0 foloseau pentru a izola pilule le. otita seroasa. iritabilitate. ~ . in specialla anumite varste ale vietii: . ~ in dezechilibru Devine foarte anxioasa._ .. . S imptome caracteristice .migrene digestive. Sporii ei con tin u n praf portocaliu. tulburari digestive. . mizantropa. o ~ in echilibru Putin dezvoltata fizic. Persoane sensibile Orice persoana care prezinta tulburari digestive.in cop ilarie. eutanate. ciroza cronica. . cand iti pui intrebari despre propria ta normal itate.. Iritabila. flatulenta. anxietate. In acelasi timp. rinichii. Situatiile care afecteaza un caracter anxios pe pl an fizic si totodata autoritar. cand esti inca foarte dependent si inai'nte de a putea dobandi un minimu m de autonomie: -in adolescents. Aurum: tempera ment autoritar. iar artificierii pentru a simula fulgerele la teatru. insuficienta de progesteron. constienta de capacitatile sale mtelectuale de asupra mediei. ea se impune ca un lider responsabil mai intai la scoala. . are nevoie de prezenta celorlalti. urinare. De avut in casa Lycopodium 5 CH LYCOPODIUM: sensibilitate Situat ii sensibile alimentatie prea bogata sau prea grasa. Principalele indicatii . experimentarea si utilizarea ei de catre homeopati au arar at ca este unul dintre cele mai importante medicamente ale farmacopeei homeopati ce si. De notat indeosebi 0 intole ranta la stridii si la ceapa..inro sire a fetei dupa masa. unul dintre cele mai folosite de medicii homeopati.balonari la centura.vome a cetonemice. alergie respiratorie.286 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 287 Principalele lndlcatli Premenopauza. . --_ .aerocolie. _-- .ameliorare la racoare. multa vreme considerat inert. lit iaza urinara. Actiune a ei e profunda ~ivizeaza indeosebi ficatul.agravare intre orele saisprezece si douazeci. Comparatii ~i asocieri Nux vomica: balonari. LYCOPODIUM ~ Origine Cervana este 0 planta foarte rasp and ita in Europa. .e czema care sangereaza eu usurinta.. . anorexie a copiilor.'Prescriptie medicald: ulcer duodenal. Vrea sa fie singura si. nu prea voinica.prurit. depresie reactionala. Comparatii ~i asocieri Vezi HORMON. Ingrijorata de capa~itii tilesale fizice.foame repede potolita. totusi. in orice caz.urticarie cronies.dermatoza seboreica..

Colocynthis: dureri spasmodice ameliorate la aplecarea in fata.spasmofilie.-::. . Carbonatul de magneziu.!it. ·t.menstre dureroase. . Actiunea magneziului si a fosforului asupra sistem ului nervos este confirmata de utilizarea homeopatica. faciala sau cervlco-brahlala.011 t . Magnesia phosphorica: nevralgie.':.:Jlt!. Cele doua medicamente sunt deseori asociate.. Origine Fosfatul de magneziu. crampe. _ faringita inainte de menstre. .•': " _. Comparat ii ~i asocie~i Rheum: diaree a suganlor. MAGNESIA PHOSPHOKICA s jiQ cQ l..J Cemparatli ~i asocieri .~i'.~ .. . -.4U' . Princi palele indicatii _ _ diaree a sugarilor care nu tolereaz~ laptele~ _ _ nevralgie dentara. .:::'. . ...' .~J. ~~-1o. .:-:< ~-~~. . spasme. . .constipatie cu scaun foarte tare si uscat. Grap hites: faringita inainte de menstre. Principalele indicafi i .J~ Principalele indica pi .colici nefritice.durerile sunt am eliorate la aplecarea in fata sau la indoirea picioarelor.f!~ MAGNESIA MUKIATICA ':.aciditate digestiva.menstre dureroase.'~... . .colici hepatice. ...'''..1:' _!"i"'. .constipatie.dureri de cap inainte de menstre.~~ !~.DICfIONAR DE HOMEOPATIE . 289 Simptome caracteristice .. Simptome caracteristice _ dureri fulgurante de -a lungul unui traseu nervos.• .crampele scriitorilor. '~..dureri ameliorate de 0 presiune puternica: M MAGNESIA CAKBONICA ''':~:~. ~ Origine . Simptome caracteristice dureri putemice la inceput si sfarsit brusc.:::t:..menstre dureroase. .menstre dureroase.J.

"-. . Origine Manganul.. .-.." " Ii.(:. MANGANUM 0 Origine ~ . In doza mare.. cloru~a de magneziu are actiune p urgativa asupra ficatului si intestinulUl.".r. .··~:.Z. Clorura de magneziu.

. mai ales l a fumator. se consulta medicul. . excitatie cu logor ee seara: Lachesis. altemare de oboseala si entuziasm: Phosphorus. Acest comportament indica sens ibilitatea la unele medicamente homepatice: . . consultati medicul. MASTITA® Pe~tru congestia sanilor. . Bromum. din a z ecea zi pana la ultima zi a cic1ului. Ca in toate patologiile pshiatrice grave. .agravare la mare: Natrum muriaticum.290 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 291 Simptome caracteristice . timp de una-dona zile. Fazele de depresie alterneaza cu faze de excitatie. Tratamentul de fond presc ris de medicul homeopat va putea permite stabilizarea tratamentului sau reducere a. amelioreaza. 5 granule din (fa in ora. 5 granule. De exemplu. In tre timp se ia: Capsicum 9 CR. trata mentul homeopatic nu poate sa fie decat complernentar. .larin gita cu mucozitati abundente si nevoie continua de a-ti drege glasul. Principalele indicatii . . ~j MASTODINIE + Orice durere a sanilor trebuie sa duca la consultarea medicului la un examen rad iologic. Ritmul acc eselor este variabil si tratamentul c1asic foloseste in general saruri de litiu.descurajare dimineata.onsultat medicul.ameliorare la malul rnarii (astm): Me dorrhinum. precedand depresia inainte de menstre: Sepia. In caz de otita sau d urere l~ apasarea usoara a acestei regiuni trebuie imediat . ~ Eczema fisurata Sepia 9 CR s .tuse seaca si oboseala in urma unei gripe sau a unei bronsite. lara a fi maniaco-depresive. ora de ora. MANIACO-DEPIrnSIV ® Psihoza maniaco-depresiva este 0 maladie psihiatrica ce necesita ingrijire medic ala specializata. Mastodiniile care apar in a doua parte a cic1ului (vezi SINDROM PREMENS TRUAL) sunt ameliorate de tratamentul homeopatic: Folliculinum 15 CR. 1 doza int re a opta si a zecea zi a cic1ului ~iLac caninum 9 CR. in alternanta cu faze de excitatie. dorinta de a ramane in pat. in alternanta. 5 granule din ficcare de doua ori pe zi. . MASTOID + Relieful osos aflat exact in spatele pavilionului urechii. cu ocazia alaptarii: Bryonia 9 CR sr Bella donna 9 CR. ~ Crampe de scriitor Cuprum 9 CR si Magnesia phosphori ca 9 CH. Unele persoane. succedand unei lungi faze de hiperac tivitate: Aurum. pot prezenta faze de descurajare. .recidivelor.tr emuraturi in maladia lui Parkinson. agraveaza sau le declanseaza simptomele. sau le modifies dispozitia . Se fac timp de cincisprezece zile tratamentele urmatoare.tremuraturi. Daca tu lburarile persista. antidepresive sau neuroleptice.instabilitatea dispozitiei si energiei.inflamatia laringelui cu tuse seaca.faza de hiperactivitate.senzatie de epu izare. Daca tulburarile persi sta.descurajare profunda. 5 granule zilnic.

Umiditatea si iodul le modifica sensibilitatea reactionala.i Nitricum acidum 9 CR. ~ Eczema uscata . 5 granule din fiecare pe zi. 5 granule dimineata ~i seara. Unele persoane sunt sensibile la malul marii sau l a climatul marin. Arsenicum iodatum 9 CH. III . MAKE + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.

ele ctromagnetic. 5 granule pe zi. 5 granule din fiecare de 2 ori p e zi. 5 granule pe zi. produsul de baza pare ca trans mite solventului (alcool sau apa) 0 informatie de ordin fizic. » Reumatismul degetelor \ Lithi um carbonicum 5 CR si Polygonum aviculare 5 CR. dar numeroase cercetari ne of era cateva baze pentru a ne imagina c e poate sa fie acest mecanism de actiune: .CQUESBOULET DICTIONAR DE 'HOMEOPATIE 293 » Dishidroza. 0 singura doza. hipercheratozica Antimonium crudum 9 CR. .in cursul dilutiilor si dinamizarilor succesive.magie" in fabricar ea III dicamentului homeopatic. dar ~i intreaga medicina. MANCA. . prin ce Ilil rmediari se transmite aceasta informatie? Mai mu lt ca sigur ca II punsul la aceasta intrebare va bulversa practica fabricarii si utilizarii III xlicamentului homeopatic. . Nu e nici 0 .diferite ipoteze pretind ca aceasta informatie ar fi de ordin . . atilt cantitativ cat mlitativ. 5 granule de 3 ori pe saptamana. » Transpiratie Silicea 9 CR.J MEAT Iritare a meatului urinar: Staphysagria 15 CR. chiar cu dilutii joase sau medii.KIME Vezi PRURIT. . » Fu rnicatura Natrum muriaticum 9 CR.292 JA:. adica vizeaza acelea si tesuturi.aceasta actiune nu este de ordin chi mic. Pe ce cale. aceleasi functii.dilutia" progresiva la zecime sau la sutime nu este de ajuns pentru a fabrica medicamentul homeopati c. nu pare ca moleculele ramase action eaza. • cu alte dilutii. 11111 1111 III Medicul homeopat este mai intili un medic care a urmat cursul mal al studiilor m . absenta molecul e lor este incompatibila cu ipoteza unei actiuni chimice. » Piele tngrosata. actiunea subs tantei de baza. . Bineinteles. caci.cncrgetic". Se poate spune pur si simplu ca III ratiunile de dilutie si de dinamizare modifica.~ MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI Se poate spune astazi ca se cunoaste mecanismul de actiune a medicamentelor home opatice? Nu. \\ i' ~ Care este natura acestei informatii? Aceasta informatie se afla in relatie direc ta. Daca simptomele p ersista. cojire in fa~ii mari Natrum sulfuricum 9 CR.dinamizarea" (agitarea prin scuturaturi) este indispensabila pentru obtinere a actiunii medicamentului. Cum se transmite aceasta informatie organismului? Este cu siguranta marea necuno scuta. Ii slcasi organe. consultati medicul si faceti analiza urinei. cu posibilitatile I umacologice ale substantei de baza. incepand de la 10 sau 12 CR. . legata de 0 modificare a structurii ulventului. MEDIC HOMEOPAT "~. 5 granule de 2 ori pe zi.

veruci).nd. Aceste maladii apar in general atunci cand sistemul imunitar I t perturb at de maladii infectioase. el a urmat un stagiu la vcrsitate sau in cadrul unor sco li private pentru a obtine (dupa ani de studiu) 0 diploma de homeopat. . . Acest medicament trebuia sa fie medicamentul cauzei. de medicame nte.ca .producerea de tumori benigne (chisturi. MEDOKKHINUM . .maladia se i nstaleaza progresiv. In completare.infectii cronice si persistente ale mucoaselor. de vaccinuri. luar e in greutate).edicale. al terenului sicotic.infiltrarea tesuturilor (celulita. ale carui caracteristici sunt: .tendinta depresiva. deci de l. . poluare.ca Origine Medorrhinum este un medicament bioterapic preparat pe baza I rctiilor ur etrale ale unei blenoragii. . stres. lent.

.ameliorare culcat pe burta.astm ameliorat la malul marii.somnului la copil. IIIII IIIIII . in special dupa infectii genitale: -uretrite. MEDORRHINUM: sensibilitate Situatii sensibile Vom intalni 0 prescriere a medicamentului Medorrhinum 'insitu atii tipice de teren cronic. 5 granule.I MEGALEKITEM Eruptie benigna de pete rosii-rozalii la copil.veruci. Adult.pipi in pat. ~ ORL si bronhii: . ~ Comparatii sl asocieri Thuya: medicament de teren al modului reactional cronic s icotic. sindromuri depresive. condilom. . localizarea si car acterullor evolutiv. mai ales astazi. . Persoane sensibile Medicamentele de fond sunt indicate inainte de orice pcntru actiunea l or asupra cronicitatii unor leziuni. infectiile c micoplasme.inf ectii ginecologice.infectii cronice. din doua in doua ore. . Timpul nu trece destul de rcpede pentru acest anxios care s e precipita lara motiv. Dar in cea ce priveste tulburarile de comportament.prostatite.ve ruci.eritem fesier. plus notiunea de urmari ale unor vaccinu si unor infectii genitale.senzatie de arsura localizata . Acasa trece de la unjoc la altul ~i la scoala ii este gre u S fie atent. papilom pe mucoasele genitale. pe corp si pe fata.precum si in urma unor vaccinuri prost tolerate. chiar daca nu este medicamentul de fond sistematic al acestui teren. dific ultati scolare. specifice prin aspectul.rino. ~ Piele: . e totdeauna instabil. Simptome caracteristice . ~ Genitale: . anxios de golul pe care il simte. . nici sa stea cului. cu scurgere nazala posterioara cronic . unul dintre cele mai eficace. II Stare generala. nerabdator si preocupat de timpul ca re trece. bun pentru un anumit numar de simpto me care ii sunt proprii. ~ i n echilibru Copil sau adult. .294 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 295 Experimentarea si utilizarea terapeutica ale acestui medicamen au confirmat ca. se pot distinge cateva ispecte origin ale. impre una cu Thuya. administreaz a timp de trei zile: Pulsatilla 9 CH si Dulcamara 5 "I. ca in ' azul tuturor marilor medicamente. sistem nervos: tulburari ale . agit atie si precipitare. ~ Reumatologie: Reumatisme i nflamatorii. ~ in echilibru Copilul nu poate nici sa-~i fixeze atenti a. agitatie. .urmari ale unor blenoragii si. este. Principalele indicatii Toat e indicatiile medicamentului Medorrhinum sunt legate d notiunea de teren cronic. .dorinta de alcoo!.faringite cronice. . comportamentul sau e marc at de instabilitate. . in alternants .

nu este 0 noutate pentru oamenii de ~tiin!a. ~ Uitare sau confundare a numelor prop rii Lycopodium 9 CH. La persoanele in varsta ' Baryta carbonica 15 CH.. iar faptul ca aceasta modificare poate s a fie stabila si . facultatea de a fixa prezentul. Ametelile lui Meniere apar brusc.e ~i de memo rare dupa u surmenaj intelectual . dispozitle proastaultarea numelor Anacardium 15 CH. chiar instabi la.• ~.. dar totdeaun a pasionante. Da ca expresia s-a pastrat. _ ~ O boseala. Studii facute in cadrul rezonantei magnetice nucleare asupra mai multo r dilutii homeopatrce arata diferente semniftcative si par sa confirme ipoteza m odificarii structurii. ~ f MEMORIE Daca memoria este capacitatea de a-ti aminti trecutul vechi si recent. In schimb.e forta de evoc are si ca. dupa celebra lor publicare in marea revista stiintifica Nature. sangerari ale nasului. Tratamentul clasic asociaza odihna.hemoragii. ea este s i.". 5 granule pe zi. medicamentele impotriva ametelii si medicame . Comparatii ~i asoci eri Lachesis: bufee de caldura. De aceea capacitatea de ate ntie este cheia unei memorii bune. in anul 1988. Millefolium: hemoragii. care inregistreaza ~ireda proprietatile medicamentului.~ MEMORIA APEI l' I . . asta se datoreaza faptului ca are 0 mar. . '1 } .insol atii. Aceas ta memorie sau aceasta banda magnetics "lichida" este compatibilii cu cunostinte le noastre despre apa? Faptul ca apa poseda 0 structura variabila. oamenii de ~tiin!a stiu ca aceste modificari d e structura au 0 durata extrem de mica..ir: 4::t'" . ea a devenit port-drapelul si emblema m ediatica ale unei dezbateri. I' doza inainte de examen sau de 0 anum it proba.bufee de caldura la menopauza.sa se transmits este inca 0 enigma. deseori trunchiate. Kalium phosphor icum 9 CH si Phosphoricum acidum 9 CH. anxietatea sau incapacitatea de concentrare sunt dusmanii ei. Gheata si aburul sunt ultimele ei stari. Se vor lua minimum cincisprezecezile: ~ Dificulta te de concentrar. Principalele indicatii . inainte de orice. dincolo de fapte stiintifice. uneori furtunoase. anxietate. granule din fiecare de 2 ori pe zi.A ~-'. MENIEREr. Ce inseamna aceasta expresie? Aceasta expresie transcrie in limbaj foarte mediatic ipoteza ca actiunea medicamentului homeopatic e legata de 0 mod ificare a structurii sau a proprietatilor apei in care a fost diluata si dinamiz ata substanta de baza.op:::.296 JACQUES MELILOTUS BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 297 Origine Sulfina. iar oboseala. menstre abundente. 0 alta imagine consta in a spune ca apa s-ar comporta ca 0 banda magnetica. cu zbarnaituri in u~echi ~i uneori surditate. 5 granule pe zi.

Caract erul recidivant si paroxistic al crizelor necesita un tratament de fond homeopat ic. ci unui jumalist care a comentat lucrarile aces tuia l:7. I n . J . 5 granule de 3 ori pe zi.. " 'j I) De unde vine aceasta expresie? Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului! Expresia nu-i apartine lu Jacques Benveniste. .ntele care favorizeaza ci.•.jL'''''':::::olInIiIlUIIIIIIII1IIIIIIImmmlllllllllllllllllllllllllmlllmlllmlllmlllllllllm~ijm_ 11111 .:a~~~~~~"""''''''''~iiiiiiiiii __ •••••.culatia la nivelul urechii interne.. Se poate adauga me dicamentul homeopatic Chininum sulfuricum 9 CH.

DICTIONAR DE HOMEOPATIE 298 JACQUES BOULET MENINGITA® .Afectarea meningelui trebuie avuta in vedere atunci cand 0 febra este insotita de dureri si intepeniri ale cefei si uneori de vorna. Bolnavul trebuie consultat de urgenta de medic sau transportat la spital. Multe meningite, la copil, sunt de origine viral a; evolutia este atunci rapid favorabila. In cadrul urmarilor u nei meningite, dupa 0 punctie lombara sau o anestezie peridurala, daca persista durerile de cap sau de coloana vertebrala, se iau timp de zece zile: Natrum sulf uricum 15 CH, 5 granule dimineata, si Bryonia 9 CH, 5 granule seara. 299 - sistemul nervos (modificari ale dispozitiei); - cresterea in greutate. Varieta tea si intensitatea tulburarilor stint legate de sensibilitatea deose~~~a~ide ~e renul fiecarei femei, de aceea tratamentul homeopatic se spr.ljma mal ales pe me dicamentele de fond ale marilor tipuri feminine homeopatice. . Contraindicatiile la tratamentul hormonal clasie de substituire, proasta toleranta sau pur si sim plu refuzul aeestui tip de tratament fac ca multe femei sa apeleze la un tratame nt homeopatie. Totusi, de fiecare data, se pun cateva probleme precise. Dispar i tia simptomelor neplacute, precum bufeele de caldura, este rapida? Tratamentul v a fi cu atat mai efieaee eu cat va fi mai preeoce si se va baza pe tabloul react ional global al femeii. Ca in cazul majoritatii patologiilor eroniee, tratamentu l sirnptomatic al bufeelor, eefaleel~r sau durerilor reumatismale va fi cu atat mai rapid eu cat tratamentul de fond v,: trata sensibilitatea si terenul femeii (vezi BUFEE DE CALDURA). J Afectarea se manifests prin dureri si blocaje ale genunchiului in pozitie indoit a. Examenul radiologic sau endoscopic trebuie sa evalueze leziunile. Daca operat ia nu e urgenta si inca nu e necesara, se vor lua timp de doua luni: Petroleum 9 CH si Calcarea jluorica 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. . meniscurilor MENISC® MENOPAuzA ® ~ .. "" d" .•'~"" '.~~: " .. ";';.1'" .>I r Se numeste menopauza oprirea definitiva a menstrelor in jurul varstei de cincize ci de ani. Aceasta intrerupere poate sa fie brusca, dar de cele mai multe ori ea este precedata de 0 perioada caracterizata prin lipsa de regularitate a eicluri lor, numita premenopauza sau perimenopauza. Postmenopauza este perioada care urm eaza aeestei opriri. , Meno'pauza nu este propriu-zis 0 maladie, ci 0 situatie h ormonala noua, care provoaca numeroase tulburari de adaptare. Diminuarea hormoni lor feminini apoi disparitia lor vor fi resimtite de tot organismul: ~ organele uro-genitale (oprirea menstrelor, modificarea sanilor, uscaciune vaginala, incon tinenta; - pielea (uscaciune, pierderea elasticitatii, caderea parului); - oasel e si articulatiile (demineralizare, reumatism); - circulatia sanguina (hipertens iune, cefalee, bufee de caldura); J Cresterea in greutate Cresterea in greutate nu e 0 fatalitate la menopauza si es te foarte des consecinta unui tratament hormonal prost adaptat sau prost suporta t. Notiunea de teren* sau de mod reactional eronic* in homeopatie ne arata ca cr esterea in greutate prin infiltrare este - la 0 persoana predispusa - rezultatul unei reaetii defavorabile la un eveniment nou - in cazul de fata la 0 noua star e h~rmonala si la socul psihologic pe care-I provoaca. Aceasta predispozitie poa te sa fie detectata in anteeedentele femeii, cautand eapaeitatea ei de a creste

in greutate iuainte de fieeare eiclu, in timpul sareinii, de a face veruei si tu mori benigne, preeum ehistul si fibromul. Recunoasterea acestei predispozitii du ce la folosirea unor medicamente speeifice (Thuya 15 CH, 1~2 doze pe saptamana, timp de eel putin sase luni). .. Uscaciunea aiel vaginalii si tulburarile sexuale care decurg de Medieamentele homeopatice pre cum Folliculinum 4 CH (5 granule pe zi cat timp e neeesar) pot fi-rapid foarte eficace. Altfel,, ~ lI'111IlIImttttt H tmmmt mmllllill I

300 JACQUES.BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 301 utilizarea unei hormonoterapii locale sub forma de ovul poate fi perfect asociat a cu tratamentul homeopatic. Riscul de osteoporoza Riscul de osteoporoza este de seori prezentat ca justificarea tara drept de apel a tratamentului hormonal sist ematic si obligatoriu. Acest rise priveste in jur de 15 % dintre femei si poate sa fie depistat prin cercetarea factorilor care predispun: - sedentarismul; - al coolismul; 1(, - tabagismul; - precum si prin examene ca densitometria osoasa, A ceasta demineralizare afecteaza coloana vertebrala, cu riscul .de fractura si de tasare a corpului vertebrelor si a oaselor lungi, in special a colului femurulu i. In practica, fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentul hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar ~i va favoriza bine mineral izarea), fie riscul e mediu sau mic (in mare a majoritate a cazurilor) ~i tratam entul homeopatic asociat unei bune activitati fizice si unor complemente nutriti ve este suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul fem urului, incheietura rnainii, spate). Rlscurile cardio-vasculare Sunt legate de u n teren personal sau familial cunoscut si sunt agravate de menopauza. Tratamente le homeopatice specifice ale acestor terenuri exista si sunt prescrise in cadrul unei supravegheri cardiologice regulate. Riscurile de cancer Mai intai, tratame ntul homeopatic nu prezinta nici un pericol si nu are nici 0 incidenta negativa asupra riscului de cancer la san sau la uter. In schimb, tratamentul homeopatic nu scuteste de 0 supraveghere regulata: examen clinic complet si mamografie. . I ncontinenta urinara Apare deseori in aceasta perioada si necesita 0 reeducare sp ecifics. Aceasta poate fi ajutata in mod apreciabil cu medicamente homeopatice ( vezi INCONTINENT A). Caderea parului Alta problema care apare in aceasta perioada, Si in acest caz ho meopatia i~i va arata posibilitatile (vezi ALOPECIE). MENSTRE (dureroase) . :: .;' .".. .::;.. ...•.•-.~ ' Intrebarile Care e locul precis al durerii (oyar, toata burta, coapsa, spate)? C are e caracterul durerii (crampe, spasme, apasare)? Cum sunt menstrele (normale, hemoragice, foarte putin ubundente)? . Exista cheaguri? Durerea e insotita de i ndispozitii sau tulburari de comportament? Ce trebuie facut Se ia sistematic Act aea racemosa 15 CR, 5 granule in fiecare scara, in uItimele opt zile ale ciclulu i. ' ~ Si in plus: Ulei de onagru timp de opt zile inaintea menstrelor (exista m ai multe specialitati; farmacistul va va statui ce sa luati). ~ Si in plus: Puom on histamine 15 CR, 1 doza in ajunul menstrelor. ~ Si in plus: Unu-doua medicame nte alese din lista de mai jos cu posologiile indicate. Medlcamentele de teren p e care la va prescrie medicul Lachesis, Sepia, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Ca lcarea phosphorica. Aceste medicamente sunt prescrise in general in 15 CR, I doz a de mai multe ori pe luna, timp de sase luni. Trebuie consultat medicul Daca me nstrele sunt hemoragice sau foarte neregulate. MENSTRE: sunt foarte abundente SABINA Menstre abundente, rosii, cu dureri intinzandu-se la pubis si la coapse.

302 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 303 SECALE CORNUTUM Sangele e negricios si abundent; dureri ca la un .fals travaliu" . TRILLIUM PENDULUM Impresia ca oasele bazinului se intind si se vor rupe, nevoi a de a purta un brau foarte strans. ~ Experienta mea: Aceste trei medicamente po t fi luate In 5 CH, 5 granule ora de ora, de la aparitia menstrelor sau chiar di n ajun. MENSTRE: sunt normale sau putin abundente Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, c u doua-trei zile inainte de menstre, si 1 doza la nparitia menstrelor. MENSTRE: insotite de dureri de cap CYCLAMEN Migrena oftalmica cu tulburari vizuale si ameteli. LACHESIS Migrena con gestiva cu bufee de caldura, uneori inainte de mcnstre . Atentie la tensiunea ar teriala! , SEPIA . Migrena cu tulburari hepatice, oboseala, apasare si tristete inainte 'i In timpul menstrelor. ~ Experienta mea: . _ Aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH, de preferinta preventiv, 1 doza, cu doua-trei zi1e inaintea menstrelor, si 1 doza de la aparitia menstrelor. CAULOPHYLLUM Durere a colului ca la nastere. COLOCYNTHIS/MAGNESIA PHOSPHORICA Ac este doua medicamente sunt extrem de apropiate si sunt luate In alternanta In ca zul tuturor durerilor cu crampe, care te obliga sa te indoi. ~ Experienta mea: A ceste trei medicamente pot sa fie altemante In 9 CH, 5 granule la fiecare jumata te de ora, de la aparitia durerilor. MENSTRE: cu indispozitii ~itulburiiri de co mportament MENSTRE (hemoragice) : •.• .; •.,. ~.,. Y} .• @> -r' .J,<:ji"" ~ -~.I" .?:J';," VERATRUM ALBUM Dureri intense, cu sudori reci, tensiune si indispozitie. CHAMOMI LLA Durerea e intolerabila, ducand la furie; durerea si dispozitia se amelioreaz a prin plimbari lente. MOSCHUS Se potriveste femeilor hipemervoase care au tendi nta sa lesine din nimic, In general In mod teatral. ~ Experienta mea: Se iau, de 3 ori pe zi, 25 de picaturi din preparatul urmator, ncepand cu doua-t rei zile inainte de menstre: - Millefolium 3 X; - Melilotus 3 X; -Drymis 3 X; Alchemilla 3 X. Trebuie consultat medicul pentru depistarea eventuala a unui fibrom. MENSTRE (inmrziate) . .~. @>

.' .. f'I Se iau in aceasta ordine: - Folliculinum 9 ell, 1 doza; _ Folliculinum 15 CR, 1 doza dupa opt ore; - Folliculinum 30 CR, 1 doza dupa opt ore. Si se consulta med icul.

304 JACQUES BOULET MENSTRE (prea putin abundente) ~..a,~_~.G.,' ~ ~'~i;.._~. ..,. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simptome caracteristice Ulceratie a mucoaselor ORL, uro-genitala sangerari si du reri ca niste arsuri intense. " I 305 si digestiva ' J Jl "" cu Folliculinum 4 CH, 5 granule pe zi, timp de trei saptamani, incepand din prima z i a ciclului. Femeile care au menstre prea putin abundente sau foarte rare au de seori un teren care poate fi tratat homeopatic. MENTA. Se spune ca menta este contraindicata in tratamentele homeopatice. In realitate, ar trebui sa se adauge toate substantele aromatice sau volatile aflate in compe titie care impregneaza granulele. Nu e interzis sa se ia menta sau orice altceva in timpul zilei; in schimb, e preferabil s~ se astepte. 0 jumatate de ora inain te sau dupa mese pentru a lua aceste medicamente. A Principalele indicatii - anghine foarte dureroase cu ganglioni; - gingivite, aft a; - cistita; - diaree infectioasa cu sange si nevoie urgenta. MEKCUKIUS CYANATUS Origine Cianura de mercur. .ca .g MENYANTHES \ Origine Menyanthes trifoliata. Principalele lndicatil Frig intens in caz de febr a sau de dureri de cap. Comparatii ~i asocieri Camphora: frig intens. Simptome caracteristice Inflamatie acuta a gatului, ClJ formare de secretii albi cioase si afectare foarte importanta a starii generale, febra, prostratie, Princ ipalele indicatii Anghine foarte puternice cu febra mare. MEKCUKIUS DULCIS Origine Calomelul. Principalele indicatii Otita seroasa. ' I 'I if I Ill.

MEKCUKIUS BI-IODATUS Origine Sare de mercur. Principalele indicatii Amigdalita stanga. n II Comparatll ~i asocieri Kalium muriaticum: otita seroasa. MEKCUKIUS COKKOSIVUS.g .g C"..i•. " .. ..::~(.,'';'': . Origine Clorura de mercur. . MEKCUKIUS PKOTO-IODATUS !::i..~,-':-.-:1.'~' ;!t_.-,;:-:-•.•• '';''":'-'"'~i1-:.-~'~''' ~'f rOrigine Sare de mercur . ,~-;~b:~~ '':<!'~_''.'''',;;.t..':..& •j ., 1/ 1. 1t::.l1iiiiiii~ --------------..-..J~'~ __ '_HOUIUUII'_~1mIIIIIMIJIiII1MIWl1l1IIlIUII 1111111 1 IIWlllillIlllillIllIIIlIllIIllIllIIllmllllllllmmllll.1111II11 mmlllmill 1111111

306 Principalele indicatii Amigdalita dreapta. Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE dificultati scolare; instabilitate de caracter; trernuraturi ale extremitatilor, 307 _ . Comparatil ~i asocieri Mercurius corrosivus sau Mercurius cyanatus: faringita. Argentum nitricum: instabilitate psihomotrica. De avut in casa ' \ Mercurius so lubilis 9 CH, 1 tub. MERCURIUS SOLUBILIS: sensibilitate Situatii sensibile In pr incipal, infectiile acute si cronice ale gurii si ale faringelui. Persoane sensi bile In plan organic, toate persoanele pot sa prezinte simptome susceptibile de a fi tratate cu Mercurius solubilis. Totusi, tratamentele sau accidentele mercur ice au ararat ca exisa 0 mare diferenta de sensibilitate si ca unele persoane (c opii si adulti) pot sa reactioneze puternic. ~ J Mercurius bi-iodatus si Mercurius proto-iodatus pot sa fie utile in cazul anghinelor sau amigdalitelor localizate intr-o parte sau alta. Prescrie rea lor medicala va fi in general completata cu Mercurius solubilis sau Phytolac ca. MEKCUKIUS SOLUBILIS r : f-'" s , Origine . Mercurul solubil este 0 formula pusa la punct de Hahnemann sr contine 85% mercur. . 'Toxicitatea mercurului este bine cunoscuta: intoxicatii profesion ale, poluari industriale, dar ~.i efe~te de. ne~~rit. ~le tratamentelor mercuric e antiseptice sau antiparazitare sr antisifilitice inainte de aparitia penicilin ei. Mercurul se fixeaza in tesuturile nobile, in special plamani si rinichi. . : _. Medicamentul homeopatic actioneaza ~l asupra mucoaselor ORL, digestive si ge nitale, supuratiilor cutanate si asupra,sistemului nervos. Simptome caracteristi ce - frisoane la nivelul pielii; - arsura; - agravare noaptea; - transpiratie gr asa, mai ales noaptea; - secretii mucopurulente, corozive. Principalele indicati i - rino-faringita mucopurulenta; - gingivita; - afta; - pioree dentara, ~ Presc riptie medicald: anghine, faringite; colite ulceroase; supuratii trenante; .J (. ~ in eehilibru Copil instabil, avand reale dificultati de concentrare si de memo rie. Adult, totdeauna impresionabil si emotiv, el are un caracter egocentric. ~ in dezechilibru Dificultati scolare importante, agravate de un absenteism datora t numeroaselor infectii rino-faringiene. Dificultati profesionale din cauza inst abilitatii sale. 'f MEKS+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate.

- nevoia de mers pentru usurarea ingreunarii picioarelor sau a bazinuluisi dispo zitie trista: Sepia; - mers lent care usureaza durerea de spate: Ferrum metallic um.

308 METKITA® :'~:~'' '.:':' ~ • ...r .•••..• I '!< •. JACQUES J' I BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 309 t \ ! ;.!.'•. »s Orice infectie a uterului trebuie In mod imperativ sa dud la 0 rapida consultare a medicului, la analize cu prelevari si la un tratament antibiotic adaptat. Ris curile unor leziuni ireversibile ale trompelor si, In consecinta, ale sterilitat ii necesita un tratament rapid si drastic. Pentru a avea to ate sansele de vinde care rara sechele, se vor lua timp de 0 luna Thuya 15 CH, 5 granule de 3 ori pe saptamana, ~i Medorrhinum 15 CH, 1 doza pe saptamana. Principalele indlcatil - sinuzite maxilare; I. f,;( - cruste cu puroi, pecingine ; - herpes, zona zoster, varicela in straturi de cruste; - mancarimi (nevrodermi ta) agravate noaptea .. Comparattl ~i a asocieri Kalium bichromicum: sinuzite. G raphites: eruptii supurande cu cruste. Petroleum: vezicule urmate de cruste. METKORAGIE ® Jl i MIALGIE Durere a muschilor dupa efort sau traumatism: Arnica 9 CH, 5 ranule de 3-4 ori p e zi, (vezi SPORT). Prin definitie, este scurgerea de sange in afara menstrelor, in timp ce menoragi a inseamna menstre foarte abundente. Se vorbeste de menometroragie cand cele dou a fenomene se alatura, de exemplu In cazul fibromului. Orice sangerare anormala in afara menstrelor trebuie sa duca la consultarea medicului ~i la un examen gin ecologic. Unele situatii pot sa fie ameliorate cu un tratament homeopatic. - san gerari in mornentul ovulatiei: Bovista 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, de la a o pta pana la a saisprezecea zi a ciclului; - sangerari dupa punerea unui sterilet : Arnica 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de opt zile. MICOZA®Jl

-'=" . . Medicamente homeopatice foarte eficace completeaza acest tratament (se iau 5 granule de 3 ori pe zi. Vezi DURERI DE CAP.-f':'::': MEZEKEUM Origine Daphne mezereum sau malin. . ~'. .micoza cutanata cu leziuni care supureaza: Graphites 15 CH. s Tratamentul micozelor (infectii provocate de ciuperci) utilizeaza medicamente lo cale. . MIGKENA.dureri ale fetei si nasului.m icoza cutanata uscata cu prurit: Arsenicum iodatum 9 CH.i:! .:\i" '-:-'>. Simptome caracterlstice . Tendint a la micoze poate sa dud la aplicarea unui tratament homeopatic de teren.inflamatie a mucoaselor sinusurilor maxilarelor.'.micoza bucal a: Borax 9 CH.micoza vaginala: Helonias 5 CH si Kreosotum 5 CH..micoza unghiilor: Ant imonium crudum 9 CH. . . . . MILLEFOLIUM Origine Coada-soricelului. .' ~~.~'.•~". cu secretii eu sange. pe toatii durata tratamentului local): . .>. .eruptie de vezicule urmate de cruste.mancarimi violente care i~i schimba locul dupa scarpinare.:::. .

. psihologice: consolare.pierderea mirosului in cursul unei rino-faringite: Pulsatilla 9 CH. 311 Principalele indieatii Hemoragii. 0 criza de astm sau de insomnie. menstre hemoragice. Arsenicum album. . sangerari ale nasului. distractie .sensibilitate la mirosul florilor: Phosphorus.. incdicul homeopat noteaza. Nux vomica. tutun): Ignatia. MIROS + . . singuratate. c u precizie.de 2 ori pe zi (idem pentru curbaturi in cazul unei gripe). Ele permit diferentierea ictiunii mai multor medicarnente pentru acelasi simptom. pe cele calmate de caldura. ~ Modalitati de pozitie: cuIcat. fiziologice: inainte sau dup a ciclu sau masa.310 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE MODALITATI .daca cea mai mica miscare agraveaza durerea: Btyc.sensibilitate la miro sul alimentelor: Sepia. uscaciune.. termice: cal d sau frig. modalitatile sale de ameliorare si de agrava re. timp de zece zile. ~ Modalitati climatice : anotimp. Alegerea medicamentelor trece. . dar Apis usureaza durerile calmate de frig. \'1 Modalitatile sunt conditiile de ameliorare sau de agravare a unui iimptorn sau a unei stari generale. Com paratil ~i asocieri Melilotus si Arnica: hemoragii cu sange rosu.. :. clima. . in mod obligato riu. iar in cazul unei perceperi subiective: Pulsatilla.daca miscarea lenta amelioreaza durerile reumatismale: Rhus toxicodendron 9 CH . d ci.nia 9 CH. si Arsenicum album. trebuie consultat medicul. lata modalitatile ientiale pentru alegerea medicamentelor.. Modalitatile nu sunt simptome. medicamente pcntru dureri. . MI~CARE . Apis si Arsenicum album sunt. . . prin aceasta etapa si.•. adevarate sau imagin are: Sulfur. umiditate. 5 granule de 2 ori pe zi. pentru fiecare simptom..perceperea unui miros neplacut datorata une i infectii nazale: Nitricum acidum. Le yeti gasi pe c ele principale la fiecare rubrica de sfaturi terapeutice. amandoua. De xernplu. In cursul chestionarii. . miscare sau rnobilitate.sensibilitate la mirosuri putemice (parfum. . 5 granule din doua in dou a ore."" e • ~ ~ ~ ~ Modalitati Modalitati Modalitati Modalitati de orar: 0 durere. Daca tulburarile persista. 5 granule . in picioare. sezand. ..sensibilitate la mirosuri urate.. dar ele califica si precize aza simptomul.

~ Angoasa mortil. in special noaptea Arsenicum album 15 CH.ce leziun i predornina. teams de 0 moarte iminenta Aconitum 30 CH. de repetat daca e n ecesar. in perfect acord 'U cunostintele medicale modeme.care tesuturi sunt afectate. . Sunt descrise trei moduri reactionale: MOAKTE ~ Panics. Astazi. de derulare si de evolutie ~ arte usor de recunoscut. Pentru fiec are mod reactional cronic se descrie: . periodicitate).care e evol utia in timp a unor maladii (cronicitate. . descrise cu termenul de "moduri reactionale cronice".MOD REACTIONAL CRONIC Citeste si articolul TEREN. . sa constatam ca maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. 1 doza.care sunt imprejurarile declansante sau agravante. .care e prognosticul. . practica medical a cotidiana ne permite. 5 granule la culcare.

a afectiunilor dermatologice ale rgice sau repetitive. 5 granule de 3 ori pe saptamana.afectand mucoasele si mani festandu-se prin scurgeri sau guturai cronic. .prin aparitia de veruci. Mod reactional s icotic E yorba de afectiuni care se instaleaza progresiv. 5 granule. stres psihologic ). . MOMORDICA Origine Momordica balsamina. Tratamentul este foa rte eficace: Ailanthus 5 CH ~i Mercurius corrosovis 9 CH.lipsa de reactie In starile a cute la medicamente desi bine prescrise.periodicitatea maladiilor este mai rapida. timp de doua lun i.prin infiltrarea tesuturilor (crestere in greutate. unele tratamente sau vaccinuri.. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. De exemplu: 0 sinuzita care se instaleaza durabil in urma unei gripe tratata cu antibiotice prost suportate. cu multe gaze. 0 depresie care survine in urma unui stres. abia terminat tratamentul cu antibi otice.In mod periodic.tendinta la parazitoze. in alternan ta. . migrene care revin in fiecare dumi nica sau la fiecare ciclu. din ora in ora. ganglioni numerosi. Ep isoadele acute par declansate de 0 stare de supraincarcare sau de lipsa de elimi nare. . . De exemplu: otitele sau farin gitele recidivante la copii. Acest mod reactional cronic se intalneste in special la copiii care prezinta afectiuni ORL recidivante. celu lita. . Diagnosticul e confirmat de analiza sangelui. alergie sau pusee reumatismale seroase. 0 febra ridicata ~imai ales 0 obos eala intensa.o rinita care apare in fiecare vara. . timp de zece1zile .. cu adenopatii.convalescenta lunga si dificila. MOLLUSCUM Aceste Molluscum contagiosum sunt veruci multiple. MONONUCLEOZA'® Monomicleoza este diagnosticata in prezenta unei anghine foarte putemice. abia vindecati. alternand intre ele sau alternand cu 0 afectiune a starii generale (oboseala . faceti totusi tratame ntul pentru a vita recidivele. si Baryta iodata 9 CH. . migrene). Aces t mod reactional cronic este rara indoiala ereditar si aproape comun tuturor. Daca va hotarati la cxtirparea lor de catre dermatolog.gram. " '" r I~ Principalele indicatii Durerea unghiului drept al colonului. in fectii acute. lent ~i durabil: . toate starile. urticarie a mucoaselor. .312 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 313 Mod reactional psoric . . rigidizarea articulatiilor). 0 crestere in greutate care intervine dupa 0 vaccinare. obositi. de origine virala. De exemplu: 0 eczema sau 0 urticarie recidiva nta alternand cu rino-faringite sau bronsite. 5 granule. timp de patru-cinci zile. si Nitricum acidu m 9 CH si Dulcamara 9 CH.insotite de 0 sensibilitate la frig si la u miditate ~i 0 tendinta spre depresie. chistur i sau tumori benigne. cu ulc eratii sau mici membrane. anxietati sau obosel i care rev in periodic sau cic1ic. repetit iv. anxietate.afectiuni ale pielii: eczema. Vizeaza majoritatea alergiilor periodice.e yorba in general de bolnavi sla bi.. incepe 0 noua infectie . . precum herpesul. boli. ~. Convalescenta este deseori lunga s i marcata de 0 mare oboseala: China 9 CH si Kalium phosphoricum 9 CH.lle din fiecare de 2 ori pe zi. foarte fre cvente la copil: Thuya 15 CH.in urma unui eveniment care perturbs sistemul de aparare al organismului (maladii.

. cu cateva particularitati: ca in cazulmodu lui reactional .Mod reaetional tuberculinic Gasim aceleasi caracteristici psoric.

ameliorare la munte (astma): Natrum muriaticum. Origine Fabricat pe baza de secretii ale unui bolnav de rujeola. lesin intr-un context emotional acut. Coca. . MUGURE M. mergand. .senzatie d e congestie uterina. MOSCHUS Origine Cerbul-rnoscat din Asia Centrala. Lilium tigrinum: excitatie inainte de menstre. • Comparatii ~i asocieri Sepia: apasare inai nte de menstre.~istemului nervos si a sistemu'tui uro-g enital. in special la indivizii foarte emotivi. Comp aratil ~i asocieri Ignatia: hipersensibilitate MUREX Origine Molusca gasteropoda din Mediterana.excitatie genitala. MUCOZITATE t1 '" -:-. Acest medicament se fabrica pe baza gl andei de mosc.314 JACQUES BOULET MORBILLINIUM ( I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 315 .excitare sexuala. MUNTE ~escoper~rea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.agravare In picioare. .ugurii de plante sunt folositi la fabriearea medieamentelor si reprezinta un d omeniu deosebit al fitoterapiei numita gemoterapie. amelioreaza.agravare Ia munte: Arsenicum album . . . agraveaza sau declans eaza simptomele sau Ie modifica dispozitia. Simptome caracteristice . bronsite): Kalzum bichrom icum 9 CH.ndrom premenstrual cu depresie (uneori excitatie sexua la) si senzape de apasare In pantece.est. . Principalele indicatii Si.."i. . situata in abdomenul animalului.excita tie nervoasa.. 5 granule de 5 ori pe zi.sc. Unele persoane sunt sensibile la munte. •.tendinta la sincope.au expectoratie cu mucozitati (sinuzite.indispozitie. Medicamentul homeopatic are prop rietatile calmante ale mos~ului ~su?~a . .ag ravare inainte de menstre. Principalele indicatll .constipatie eu scaun eu mucozitati: Hydrastis 5 CH. Daca tulburarile persista. . . Principalele in dicatii Urman ale rujeolei sau ale vaccinarii contra rujeolei.menstre hemoragice.. Simptome caracteristice . . 5 granule de 2 ori pe zi. . . . Ac.. trebuie consultat medicui.uipat s.medicam~ nt nu este recomandat la inceputul sau in timpul rujeolei. J senzoriala.depresie si excitatie sexuala. din cauza riscului de agravare. Altitu dinea Ie modifica s~nsibilitatea reactionala.

.

..JUlllll1l!lll1!ln!tlllmlll!IIlIlll1m"!l1'!!~lmlllllllm . MYGALE Origine Paianjenul care traieste in Cuba. Comparatii ~i asocleri Apis: urticarie solara.ticuri.. panaritiu: Myristica accelereaza formarea si evacu area puroiului.. ___ ... . . supura tie acuta.Ilm!llll!lt1.1 . Aesculus: hemoroizi. " }I u j :) Principalele indicatii ...UUUUUuw""""'UUlUUIlUUlUlw1IUmnlltllIIUI'UJUHllInnltnnII !!. . I " MYRISTICA Origine Copac tropical.scrasniri de dinti noaptea. indeosebi la femeia insa rcinata.. scrasnet de dinti._. Cemparatli ~ i asocieri Kalium bromatum: agitatie.."'.hemoroizi." •••••••• .. 6Q 6Q Principalele indicatii Abces. agita tii psihomotrice. Unele persoane sunt mai sensibile la muzica. Principalele indieatii ..... Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur ~i Pyrogenium: abces. Aceas ta sensibilitate indica prescrierea unor medicamente precum Natrum muriaticum sa u Phosphorus.316 JACQUES BOULET •I DICTIONAR DE HOMEOPATIE 317 MURIATICUM ACIDUM Origine Acidul clorhidric. miscari coreiforme. " MUZICA+ Oescoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate..lucita solara.•••• .

5 granule de 2 ori pe zi. Allium cepa: alergie sezoni era. cefalee temporala zvacnitoare. ~ Pruri t (mancarimi) -In cursu I unei rino-faringite acute: Arum trphyllum 9 CH. alergie sezoniera. pruritul nazal se datoreaza la copii unei oxiuroze (vienni intestina l i). 1 aplicare seara inainte de cu1care. ' Simptome caracteristice dureri de anghina pectorala. 1 doza trei seri la rand.In caz de alergie: Arundo donax 5 CH. bradicardie (incetinirea batailor inimii). Principalele indicatii N NAJA Origine Cobra. Deseori. atunci trebuie sa Ii se dea un vennifug si Cina 15 CH. dureri ale ovarului stang iradiin d spre piept. . dureri ale ovarului stang In momentul menstrelor: criza d e angoasa In acelasi timp cu dureri cardiace. agravare noaptea. ~ Cosuri. Pyrogenium 9 CH. NARA ~ ltitatie a narilor Homeoplasmine. cu scurgeri abundente si stranuturi Comparatli ~i asocieri Calcarea fluorica: cataracta. In cele zece zile dinaintea a facilita contractiile ~i dilatarea colului.cataracta. sarpele cu ochelari. 1 doza de repetat la douasprezece ore. Principalele indicatii dureri de anghina pectorala.DICTIONAR DE HOMEOPATIE NAPHTALINUM 319 Origine Naftalina. 5 granule dimineata si seara. pentru . d e 3 ori la rand. furunculi Hepar sulfur 15 CH. Comparatii ~i asocieri Cactus: dureri cardiace. 5 granule din doua In doua or e. imeliorate la aer curat.H. 5 ranule din doua In doua ore. 5 granu le din fiecare dimineata si seara. NA~TERE '. si Arsenicum alb um 9 CH. sarcinii. . tulburari ale ritmului cardiac' cefalee temporals z vacnitoare. anxietate acuta. ~ Pentru pregatirea nasteril • Actaea racemosa 9 CH si Caulophyllum 9 C. Aconitum: anxietate acuta.

' Comparatii ~i asocieri r1 Calcarea fluorica: entorsa. la s oare. timp de opt zile. . .epuizare la caldura. . . . . de repetat dupa trei ore: . . 1 doza imediat dupa. Lachesis: dureri de cap dupa expunerea la soare. .320 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM MURIATICUM 321 ~ Teama inainte de nastere 1 doza la inceputul travaliului.-. Simptome caracteristice . lacrimi. depresie. . . . . s Origine Sarea de mare. .convalescenta dupa maladii infectioase si slabire.sindrom premenstrual. la malul marii.urticarie la soare si la efort. NATRUM CARBONICUM cCJ cCJ Origine Carbonatul disodic.entorse repetate.starii generale. Se cunoaste de asemenea rolul sarii In functionarea renala. ~ In caz de epiziotomie ~e ia sistematic: Staphysagria 9 CH.Nux vomic a 15 CH (manic. Se stie ca absorbtia masiva de ap a de mare este toxica si ca provoaca tulburari neurologice grave. . ~ Dupa nastere . adica clorura de sodiu. .prurit. . I.herpes labial recidivant. . . . . . -_~~rinta de sare._ .diaree agravata de la pte.mucozitati in gat. schimburile de apa si regularizare a tensiunii arteriale .entor se recidivante ale gleznelor. bulimie. Medicamentul homeopatic se dovedeste foarte activ asupra : . ~ Prescriere medicala . )! Simptome caracteristice ~ . .periodicitate cotidian a. de repetat dupa douasprezece ore.dureri de ca p dupa 0 munca intelectuala: .agravare la zece seara.impres ie de epuizare la caldura .. .Pulsatilla 15 CH (emotivitate.apasare In stomac dupa mese.oboseala intelectuala cu dureri de cap.suparare din dragoste. sindrom premenstrual. acnee . nevoia de consolare).constipatie.a flllnlii-f)e-tl-pre<legrasa.ob oseala legata de crestere. dispozitie proasta). . . cr ize de tetanie). spasme.eczema uscata.senzatie de furnicaturi .insolatie. care provoaca 0 permanenta glasului. Arnica 15 CH. 'j I la extremitati. • Principalele lndicatii .--:.mucoaselor. . scaun uscat.Ignatia 15 CH (hiperexcitatie. .tulburari ale apetitului. Kalium phos phoricum: oboseala intelectuala.Gelsemium 15 CH (trateaza teama care paralizeaza si blocheaza contractii le). I dregere a Principalele indlcatii .rinita trenanta. . 5 granule zilnic.pielii. Cnmparatfi ~i asocieri Sepia: eczema.spasmofilie. -as tm. .

Il-__. __ " ''''''''''''...( t.~iiiliiiiiiliil.''''WIUIIU''''lUUliUlUIUlmIUIUUUIl!llllJ~IIUlllUIllU1l11IUtll1Jlln nlmnlI 111nU!UUlI!!III"!!lJilllllUmIIUIl1l!l1llElI1IU!l1I1ll11mI'll1ll1lIllllll1ll11lli ..lll~U~1~' . iiiiiiliii iiiiiiiiiiiilll_iIiII!!!!------------~:"..

adolescenti si adultii tineri. Simptome caracteristice Toate simptomele sunt agravate la umiditate. . conflictele cu un parinte. fie suparacios. 1 I' . maladiile infectioase. pre cum lacrimile. fata se p lange de tulburari circulatorii ale extremitatilor. inchisa in cam era si in visele ei "romantice". maladiile ORL febrile ale copilului. ernotiva. indeoseb i dupa 0 ruptura sentimentala. upara in urma multor evenimente dcclanseze numeroase tulburari tulburarile ~rinare sau d igestive. 1 tub.322 De avut in casa Natrum muriaticum 9 CH. inchisa in sine. pielea ei este grasa pe frunte si uscata in jurul buzelor. Poate sa aiba u n comportament excesiv.prezente. .Sentimentul de tristete. temperamentul foarte emotiv. Principalele indicatii . l a cop ii. . de vex are sau de frustrare poate sa si sa provo ace 0 iritabilitate sau sa psihosomatice. muzica. este foarte sensibila la mediul afectiv. cu intepeneala pe vreme urneda. gripele. mai ales. izolata. poate lasa locul unei depresii profunde. iar limba prezinta zone albicioase. . Persoane sensibile Acest medicament este indicat. . fie hiperactiv. disperare de propria stare. Arnica: traumatism. de repetat daca e necesar. De cele mai multe or i brunets. canta de seori la un instrument. . fie foame brusca si vi olenta si uneori bulimie . . 323 eta eta NATRUM MURIATICUM: sensibilitate Situatii sensibile Toate'maladiile care provoaca sau agraveaza slabirea si deshi dratarea. . re fuza sa comunice si orice tentativa de consolare e zadarnica. . doza. .urmari ale unui traumatism cr~nia n. deseori fi surate. fie dezgust si anorexie. . imediat dupa micul dejun. numa i inteligenta ei ramane foarte vioaie. cazul tipic fiind adolescenta.dishidroza a mainilor si picioarelor. careia ii plac dansul.expectoratii ORL sau bronhi ce abundente.descuamar e la nivelul picioarelor sau mainilor (pielea cade In fasii mari). NEDREPTATE Un sentiment de nedreptate. Sperioasa. plange mult.bronsita cronica. D ulcamara: agravare la umiditate. care nec esita 0 ingrijire medicala si psihologica. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE NATRUM SULFURICUM Origine Sulfatul de sodiu. artroza a genunchiului. marcat de 0 slabire a partii de sus a cor pului ~i 0 tendinta la celulita a partii de jos a corpului. d ar si gastro-enteritele cu pierdere importanta de lichide. Tulburarile apet itului sunt totdeauna . instabil. indeosebi in timpul adolescentei.coxartroza.colita cron ica. deceptiile si ruptu rile sentimentale. ~ in dezechilibru Epuizata fizic si moral. obosind repede. Comparatli ~i a asocieri Rhus toxicodendron: reumatism.intepenir e articulata a spatelui si a membrelor inferioare. ~ in e~hilibru Este in mod c lasic 0 adolescenta gratioasa.stare depre siva. Toate situatiile care perturba echilibrul afectiv de Natrum muriaticum. Totdeaun a este un subiect mai curand longilin.diaree lichida. de durere intensa. Atunci se ia Staphysagria 15 CH. dimineata.

nevralgie care se repeta zilnic. de vexare: Staphysagria 15 CH. 1-2 ori pe zi.nevralgie coccigiana: Ruta.in caz de viermi intestinali la c opii: Cina 15 CH.nevralgie cervico-brahiala: Actaea racemosa. timp de opt zile. se iau 5 granule. 5 granule la . . obligand la indoirea sau la aplecarea in rata: Colocynthis .durere de crampe: Cuprum. 5 granule la culcare. .durere ameliorata de caldura locala: Arse nicum album. in urma unei raceli: Aconitum. nervoasa. . nevoia de a Ie misca rara incetare. furie ameliorata de plimbare. . .agitatie cu dispozitie instabila in urma unei em otii: Ignatia 15CH..nevralgie faciala: Spigelia. .durere ca 0 contuzie: Arnica. NEVRALGIE®: . culcare.nevr algie dentara: Staphysagria. tren): Chamomilla 15 CH.durere insuportabila. .durere spasmodica. NERVOZITATE ® J1 5 Nervozitatea este un simptom ~i trebuie sa fie luat in considerare in ansamblul contextului si al sensibilitatii reactionale a fiecarui pacient.nevralgie ovariana: Apis. . in 15 CH. lntre timp. NEKABDARE Picioare neastamparate. 5 gran ule de 2 ori pe zi. . . . . . . coleric: Nux vomica 15 CH.dureri de cap legate de epuizare inte lectuala.durere agravata la cea mai m ica miscare: Bryonia. .324 NEGRU JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 325 . leganari sau vibratii (mas ina. .nevralgie sciatica: vezi SCIATICA. car e se deplaseaza de-a lungul unui nerv: Hypericum.durere ameliorata de miscarea lenta: Rhus toxicodendron. '" Si NICCOLUM Origine Nichelu!. Cel mai importa nt va fi deci tratamentul de fond. In toate cazurile se poate adauga Sedatif PC. . cosmaruri: Stramonium 15 CH. la ora fixa: Ce dron. 5 granule sau 2 comprimate sau 1 supozitor.iritabilitate in urma unei contrarietati. . . Daca simptomul persista.tuse laringeeana eu epuizare. consultati medicu !. . de repetat daca e necesar: . . .nevralgie oculara: Prunus. Principalele indicatll . provocan d iritabilitate ~i furie: hamomilla.nevralgie anala: Aesculus. .teama de negru.nevralgie crurala: Gnaphalium. granule din dou a in doua ore: .durere ca un curent electric. . Se adauga un medicament ales in functie de localizare. Zincum' 9 CH. Temperament nerabdator. cu un sentiment de frustrare.teama d e noapte: Arsenicum album 15 CH.nevralgie intercos tala: Ranunculus bulbosus. 5 granule pe zi.nevralgie testiculara: Clematis er ecta. . I. .agitatie.durere brusca.

0 nevralgie este un semn care trebuie sa duca la consultarea medicului. din ora in ora (pentru doua medicamente se alter neaza la fiecare doua ore).In toate cazurile. . seiau mai intai unu-doua medicamente. in 15 CH. Intre timp. alese in functie de caracterele durerii.

Antimonium crudum: veruci.taieturi sau fisuri. cand acesta este pccific lezinii unui tesut dat . Nodozitate a degetelor datorata artrozei: Caulophyllum 5 CH si Poly gonum aviculare 5 CH. ~ J . recto-colita cu sangerari. JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE . Simptome caracteristice frig si .cJ ~ necesar un tratament de fond al terenului reumatismal. Comparatli ~i asocieri Kalium bichromicum: ulceratii cu margini neregulate. . Medicul homeopat pune la inceput un diagnostic n sologic. Este NITRICUM ACIDUM " Origine Acidul nitric.~ r actiilor personale ale maladiei este indispensabila det~rmma ~ll tratarnentului. dureri in tepatoare ca cele provocate de aschii. cand endoscopia arata 0 leziune lineara. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. veruci galbene. ulcer stomacal.confuzie. de' ~el~ mai m~ l~e ori.organele sa~ afectate si de l eziuni. papilom pe muc oasele genitale. Diagnosticul n~solo~lc este uneon uficient ca sa se aleaga tratamentul h omeopatic.somnolenta irezistibila.afta cu durere ca de aschie.d~r. NODOZITATB rtA 327 epuizatilor. ap oi diagnosticul medicamentelor homeopatice tinand cont de maladie si de reactiil e proprii bolnavului. ' Simp tome car acteristice . agravate la la atingere. Arge ntum nitricum: recto-colita. . I suturile Principalele indicatii .326 Comparatil ~i asocieri Kalium phosphoricum: cefaleele Manganum: tuse-si epuizare . de vezica sau digestivi. aspect galben al pielii. formarea de poli pi care sangereaza cu usurinta. ulceratii sangerande cu contururi clare. NUX MOSCHATA ~ ~ Origine . Semintele nucsoarei pot sa fie toxice in ?oze man: Medicamentul homeop atic are actiune asupra sistemului nervos ~l istemului digestiv.dispozitie instabila. Nucsoara. . toti polipii ginecologici. pierdere de memorie. a~al!z. ' . fisuri anale. . NOSOLOGIB Nosologia este clasificarea bolilor in functie de .uscaci une a mucoaselor si a pielii.

de repetat.impresia ca ai un no d in stomac. ... de doua ori pe zi. Comparatii si asocieri Nux vomica: somnolenta '. in urma luarii unui medicament. 5 granule pe zi. 5 gra nule. daca e necesar. . si somnolenta la inceputul sarcmn.NOD Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate. .impresia de nod in gat: Ignatia 15 CH. . dupa mese. 'r Principalele indicatii indispozitie somnolenta . . . 0 greutate in rect: Sepia 9 CH. .

•J . Principalele Indi catil . f hemoroizi. exact inainte dea suna ceasul. foarte ocupata. I tub. . pe plan emotrv ~l functional. -. . provoaca convulsii. mai ales dad sunt insotite de sedentarism sau de 0 alimentatie pre a bogata. . . Prescriptie medica/a . . furie. de cafea.s urmenajul si grijile profesionale. In schimb. de excitante).rinita sau guturai. ~ excesele de calmante sau de snmulente.indigestii.agravare dimineata la trezire. hipersensibilitate la frig. devine din ce in ce mai hipers ensibil. chiar un copil surmenat de scoala. Nux vomica 9 CR.hipersensibilitate la frig si la zgomot.dorinta de excitanti. indeosebi in anumite situatii. Utilizarea terapeutica in doze foarte mici dernonstreaza ac tiunea ei asupra aparatului digestiv si asupra sistemului nervos. abuz de laxative. prieteni ~i activitati extrascolare. Stricnina. . principalul compus..urmari ale meselor festive. toata lumea Eoate s~ aiba tulburari dige~tiv~ tratabile cu Nux vomica. . NUX VOMICA: senslbilitate Situatii sensibile . unele persoane par mai sensibile. ceea ce nu amelioreaza deloc toropeala la ' trezi re si proasta dispozitie. .mesele prea copioase sau cu consum prea mare de alcool. Nu-~ place sa fie contrazis si ar vrea sa fie totdeauna eel mal eficace. coma si moarte prin asfixie. alcoolul si excitantele pentru cei mari stimuleaza mome ntan. . iar tulburarile digestive se agraveaza. • Comparatil ~i asocieti Lycopodium: balonari. t I . hipersensibilitate nervoasa.prevenirea mahmurelii. . Zaharu l pentru copii. Simp tome cara cteristice .aciditate. Se gandeste la tot ce are de facut ~i se agita ca sa adoarma abia aproape in zori. Persoan e sensibile In practica.co nstipatie cu nevoie falsa. dar poate sa fie 0 femeie care cumuleaza serviciul. ~ in echilibru Este 0 persoana foarte activa. nas infundat si frisoane. iritabilsi coleric. Ignatia: spasme. .. casa si copiii.teren anxios.dupa tratamente le medicale lungi sau excesive (oprirea tranchilizantelor. I tub.sindromuri gripale. Noaptea s e trezeste pe la trei dimineata. . Al?are in general ca un om de afaceri. la inceput cu stranuturi.inso mnia surmenatilor. care se manifesta printr -o iritabilitate cu spasme. .0 De avut in casa Nux vomica 5 CR. ). tutunul.dureri de stomac la doua ore dupa mese. . ~ ~ in dezechilibru " Osteneala lui se accentueaza mai ales dupa mese si la trezire.somnolenta dupa mese.ameliorare printr-un scurt so mn. de alcoo!.328 JACQUES NUX VOMIC-A ! BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 329 Origine Nuca vomica. dar nu fac decat sa Ie agraveze cazul. cuprins de duren de stomac ~i de anxietate.

acomodare.i mpotents. Comparatii si asocieri • Ruta: oboseala oculara. OMOPLAT OBSTRUCTIE Impresia de nas infundat Lycopodium 9 CH. supuranda. Merc urius solubilis: eopil eu intarziere psihomotorie si tendinta la supuratii . () 'J OfTALMIA ZA. r. lene. 5 granule pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. Dad simptomele Punet dureros sub omoplatul drept: Chelidonium 6 DH. Daca simptomele persists. cu scurgere la trezire Nux vomica' 9 dat.. Sepia: impotents. pe c ap sau in spatele ureehilor. '/I -0 OBEZITATE Vezi GREUTATE. . ONOSMODIUM . . frigiditate . ) Agnus ea stus.incontinenta a seaunului. .. Comparatii ~i asocieri Graphites s i Mezereum: eruptie supuranda. t • r .oboseala intelectuala. frigiditate. peeingine. Oehii trebuie. }> Nas infun CH. aversiune fata de munca. }> Nas infundat. it( Ea e provocata de reverberatiile foarte puterniee ale zapezii. tea.DICTIONAR DE HOMEOPATIE OLEANDER cCJ cCJ 331 tOt" Origine Leandru!. }> Impre 9 CH. cu apasare Sambucus 5 sia de ureche infundata Kalium muriaticum persista. . Principalele indicatii .PEZII ® Principalele indicatii . pr otejati eu oehelari efieaee si se vor lua: Ruta 9 CH si Euphrasia 9 CH.. in permanenta.)I l Origine Meiul pasaresc. consultati medieul pentru analize hepato-vezieular e.eruptie eczernatoasa. }> 5 granule pe zi. 5 granule la culcare. se consulta medieu!.globi oeulari durerosi si dificultati de. noap CH. 20 de picaturi de 2 ori pe zi. . caci aeest punet este earaeteristie unei suferinte a vezieulei biliare. 5 granul e de 2 ori pe zi. .. Aloe: incontinenta a seaunului.peeingine.

.w...===========...r.......~ -..uullllWwtllUtlll1:!l1I ~ no .• iiiiiiiiiiiiiiii---..•••••• ••••• iiiiIiii ....::.oIi. u:...

a unui testicul trebuie sa duca In consultarea rapida a medicului.orele zece: Natrum muriaticum: . migrena.dupa masa: Nux vomica..este foarte important si permite deseori medicului homeopat sa orienteze sau sa confirme alegerea medicamentelor homeopatice: .. . ra de ora. 5 granule. ORBION® Diagnosticul nu pune in general probleme in fata umflarii aracteristice a glande lor salivare ~i a "capului in forma de para".de la orele saisprezece la orele douazeci: Lycopodium. . 1 doza de la primele simptome. . In doze mici.orele douazeci si unu: Chamomilla. sa se ia tara intarziere Belladonna 9 CH si Clematis erecta 5 CH. timp de 0 luna..cJ Origine Macul.. . 5 granule de 3 ori pe zi. Pana la consultarea medicului: Hepar Sulfur 15 CH. de repetat <lupa douasprezece ore.332 \ OPIUM JACQUES BOULET DICTIONAR -la DE HOMEOPATIE 333 . Comparatii ~i asocier i Gelsemium: urmarile unei emotii. . 1 doza pe siiptamana. sa se ia Bromum 9 CH. dureroasa sau nu.in cazul orhite lor care survin in cursul oreionului: Mercurius solubilis 9 CH. de la trei la cinci dimineata: Kalium c arbonicum. .. si Medorrhinum 15 CH. cinci dimineata: Thuya. s tare de abrutizare. de la unu la trei dimineata: Arse nicum album. trei dimineata: Nux vomica.constipatie prin atonie. unei spaime. .obnubilare. si Mercurius solubilis 9 CH. Reamintim in trecere ca faimoasa orhita nu pare dedit dupa pubertate.in amur g: Phosphorus.orele unsprezece: Sulfur. Prtncipalele lndicatii . Bryonia: constipatie prin atonie . in alternanta. timp de opt zile. Simptome caracteristice . ORAR+ Orarul dupa care survine 0 manifestare functionala cronica ~ astm. . _""_~. . Medicul trebuie consultat ca sa co nfirme diagnosticul si sa trateze ventualele cornplicatii. . Toxicologia arata ca efectele opiumului suntvariabile i n functie de sensibilitatea subiectilor. 5 granule pe zi.coma. 5 granule ora de ora.daca testiculul este cald ~i dureros.cJ .insomnie in urma unei emotii. opiumul provoaca 0 diminuare a sensibilitatii durer oase (morfina) si 0 stare de excitare psihica.trezire: Lac hesis. . . inso mnie sau oboseala ._'_IUI .. se constata un efec t hipnotic ~i anestezic.dupa vindecare. .reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. daca persista un nodul dureros. In doze mari. ORHITA® Orice umflare. culcare: Lachesis. ORIGANUM Origine Miighiranul. la miezul noptii: Sambucus.absenta durerii in ciuda unei pa tologii dureroase.

:: ••• .__ ' __ •••••• ~""'_ •••••••••• _""" ••• '""""'' ' ' ' ' III 'UihilE....."...timi!=~~~m..

I' ntru persoane slabe. .venirii osteoporozei. 5 granule pe zi In cure de doua Iuni de 2-3 ori pe an. . timp de doua zile de Ia primele simptom e de gripa. In practica este insii dificiI sii se aprecieze actiunea exacts a acestui tip de medicament. -Vezi AR TROZA. . In ambele c azuri.stari gripale: 1 d~zii de 3 ori pe zi. figureaza In cartile med icale vechi. Medi~uI va prescrie un tratament de fond al artrozei.Osteocynesine. 2 comprimate d imineata scara. Bineintcles. Se ia sistematic 1 doza de 2 ori pe saptamana: Silicea 15 CH. Platina) Numeroase medicamente. ' OSCILLOCOCCINUM Origine Preparat pe baza de ficat de ratii.334 Principalele indicatii Excitatie sexuala la femeie. sau Calcarea carbonica 15 CH. umar). OSTEOFIT Calcarea fluorica 9 CH si Hekla lava 9 CH. Exercitiile fizice si practicarea regulata a unui sport..(Murex. de repetat de doua ori In douazeci si patru de ore. s .. fie riscul de fractura este foarte mare si tratamentuI hormonal se impune (tratamentul homeopatic va fi complementar si 1\ favoriza 0 bun a mineralizare). incheietura mainii.In caz de otita acuta Ia copil: 1 doza de la primele simptome. In practica. Aceste doua specialitati pot sa fie luate In cura de trei luni.Bioptimum complement mineral osos. examen radiologic (densitometrie II asa). fie riscul e mediu sau destul de lnb (In mare a majoritate a cazurilor) si tratamentul homeopatic I ociat unei bune activitati fizice si un or complemente nutritionale I tc suficient pentru a preveni consecintele nefaste ale caderilor (colul II murului. tratamentul trebuie facut cativa ani. OSTEOPORozA Aceasta demineralizare afecteaza in mod esential coloana rtebrala cu riscul de f ractura si tasare a corpului vertebrelor si a unsclor lungi. in special a colulu i femurului. . de exemplu III cure de trei luni cu pauze de 0 luna. referitor la dorinta sexuala. a gimnasticii nu a masajului si a reeducar ii sunt tot atatea atuuri indispensabile pi . pentru femeile rlurdulii. ®~ Vezi MENOPAUZA. In ambele cazuri se adauga: . . . de 2 Ip'i pe an. " Principalele indicatii . Cornparatii ~i asocieri JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 335 J Lilium tigrinum. 2 comprimate de rontait dimineata si seara. cu tendinta la ingrasare. in mod regulat se vor face examene I' mplementare: analiza sanguina.

0 Paratyphoidinum B 15 CH. OTITA®~ Otita congestlva clasica . Osci/lococcinum. 1 doza de la primele simptome.tabag ismuI. Timp de patruzeci si opt de ore. HC face urmatoarea ora. . pana la consultarea potiune: ..risc II prezinta In jur de 15% dintre femei si poate sa fie depistat pnn aflarea factori lor care predispun la aceasta afectiune: . medicului. . precum si prin examene ca densitometria osoasa.RiscuI de osteoporoza este deseori prezentat ca justificarea rara drept de apel a tratamentului hormonal sistematic si obligatoriu la ~en?pauz~. de re petat dupa se sau » s: opt ore. Acest .alcoolismul. 1 doza dupa » Si: .sedentarismul.

. condamnat. aliment ara: Arsenicum album 15 CH. 5 granule dimi neata si seara. ~ San . Otiti seroasa Se numeste astfel secretia seroasa cronies din spatele timpanului si in trompe Ie lui Eustache. ina inte de menstre. 5 granule de 3 ori pe zi. ~Si: . 5 granule. Suprainfectiile frecvente complica bineinteles pro blemele. de nevindecat: 15 CH. OVAR® Durerile de ovare trebuie sa duca la eonsultarea medieului si la un exam en eeog rafic. dureri in momentul menstrelor: in partea dreapta Palladium 9 CH. 5 g ranule de 2 ori pe zi.Capsicum 5 CH. . ~ Si: Kalium muriaticum 9 CH. urechea trebuie examinata de medic.. ~ .durer i in momentul ovulatiei: Folliculinum 15 CH. _r J . I OVULATIE ~ Dureri la ovulatie: Folliculinum 15 CH. 1 doza in iI zecea zi a ciclului. daca durerea e mai puternica noaptea si este ameliorata de 0 compresa s au de picaturi ealde (majoritatea cazurilor).Ferrum phosphoricum 9 CH.. din ora in ora. Rezultatele sunt in general excelente. .intoxicatie rcpetat dupa patru . . crede ca e otravit. Toate otitele care supureaza trebu ie sa fie imediat vazute de medic. Tratamentul de fond homeopatic este deci indispensabil. in special pentru depistarea unui chist sau a unei tumori. dad exista eel mai mic rise d e suferinta sau de deformare a timpanelor. pentru tratarea secretiilor sero-mucoase: Mercur ius dulcis 9 CH. 'are va hotari dad e necesar un tratament eu antibiotice. OTKAVIRE® .}(1 Se dizolya 10 granule din fieeare infir-ojumatate de pahar d~pa sau 80 cl de apa intr-un biberon ~i se bea (sau se da de baut copilului) o gura din ac easta potiune. '~:§\J. 1 doza in a zecea zi a eiclului. Consultati rapid medicul. Un control ORL trebuie sa se faca din sase in sase luni l a inceput pentru a se veri fica starea timpanelor. se vor pune drenuri si tratamentul de fond homeopatic va continua minimum un an. Unele otoree .ronice rezista la to ate an tibioticele. iar inmultirea tratamentelor cu antibiotice agraveaza terenul aflat la originea recidivelor. .pacientul Arsenicum album Vezi FOBlE. timp de d oua-trei luni. daca copilul e coleric si vrea sa fie luat in brate. 5 granule dimineata ~i seara.. Daca feb ra sau durerile persists dupa patruzeci ~i opt de ore.Chamomilla 15 CH.. In asteptarea demararii aeestuia. Tratamentul trebuie sa fie urmat doua zile.336 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE OTOREE® 337 -Bella~onna 9CH. Durerile pot s a fie si functionale si sa apara in momentul vulatiei sau al menstrelor.fr'~ ~ La culcare: Arsenicum album 9 CH. vt~ fvJA~ Orice scurgere din ureche trebuie sa fie examinata de medic. in partea stanga. Tratamentul homeopatic poate sa fie in acest caz foarte eficace: Si licea 15 CH si Mercurius solubilis 9 CH. 3 granule de 3 ori pe zi. 0 doza de ore. Actaea racemosa 9 H.:) . 5 granule din fiecare zilnic. f~' ~Jiiliif~jJt~ fi:'~ .

1 doza in a unsprezecea zi. din a zecea zi a cic lului.geriri la ovulatie: Bovista 9 CH. 1 doza in ziua a douasprezecea. ~ Pentru reglarea datei ovulatiel: Folliculinum 9 CH. 1 doza in a zecea z i. 5 granule de 2 ori pe zi. Folliculinum 12 CH. . Folliculinum 15 CH. .

. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de 2-3 ori pe an. sau folosita in alifii (alifie cu Paeonia).caracter orgolios. Nitricum acidum: fisuri anale.fistule anale. Aceasta sensibilitate indica un teren deosebit care poate sa fie tratat cu Ps orinum 15 CH.. OXIURIJl " p PAEONIA Origine Bujorul. . Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Aesculus : hemoroizi. .hemoroizi cu supurare a mucoasei anale . timp de 0 luna.338 JACQUES BOULET OXALICUM ACIDUM Origine Acidul oxalic. . Principalele indicatii . Trebuie sa se dea verrnifug persoanei respective ~i Cina 15 CH.durere acu ta a ovarului drept. Comparatil ~i asocieri Lycopodium: calculi renali de oxalat. Principalele indicatii Calculi (litiaza) renali de oxalat . trei zil e la rand. in cura de 0 luna. PALLADIUM Origine Paladiul. metal din mina de platina. OZENA Leziune a mucoaselor nazale care provoaca secretii urat mirositoare si coji: Kal ium bichromicum 9 CH si Mercurius so/ubi/is 9 CH. Sulfur: pusee hemoroidice si cosmaru ri. Aesculus ·ompus sau Avenoc. Paeonia este deseori asociata in forrnule compuse. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele la recidiva parazitilo r. 1 doza. <-- .cosmaruri inspaimantatoare. 1 doza pe saptamana.

PANARITIU ® sa cu .dupa abuz de cafea: Nux vomica 9 CH. 5 granule d in fiecare de 2 ori pe zi.in urma unei emotii: Ignatia 15 CH. Diagnosticul de pancreatita acuta sau cronies este stabilit de medic d upa un anumit numar de investigatii.340 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE PANCREATITA. Daca crizele sunt prea frecvente. . de panica. cu palpitatii. Aceasta e uneori pur si simplu nervoasa. transpiratii. 5 granule. abuzul de chininaprev entiv sau curativ poate sa duca la oboseala sau tulburari digestive: China 9 CH. In caz de hipertiroidie (boala lui Basedow). criza de pa nica po ate sa apara brusc. PALPITATII ® Trebuie consultat medicul si facut un exam en cardiologic pentru determinarea ca uzei.dupa sport: Arnica 15 CH. 1 doza dimineata si seara. timp de zece zile. in afa ra tratamentului specific. de repetat dupa zcce minute. Sentimentul 1 doza in ajunul probei o PALUDISM: ® PAPILOM: ® J. 5 granule de 2 ori pe zi. evoca mai intai Gelsemium 15 CH.in urma unei spaime: Gelse mium 15 CH. se poate adauga tratamentului: Phosphorus 15 CH.hirurgicale.dupa masa: Lycopodium 9 CH. Se iau o data sau de doua ori pe zi 5 granule: . sau examenului. Se 10 cat mai repede posibil Aconit 30 CH. In afara unei interventii . . . de trac. Nu exista tratament homeopatic al paludismului. se vor lua Lycopus 5 CH si Spigelia 9 CH. timp de 0 luna. pe neasteptate. 341 Comparatil ~i asocieri Platina: durere a ovarului stang si temperament ® orgolios. . trebui e consultat medicul. PANICA. In schimb. congest ie a fetei si sentimentul de spaima.

1-2 ori pe zi . se ia Ignatia 15 CH. De la primele simptome. caci pot degenera in cancer.onsultat medicul pentru tratarea ~i supravegherea evolutiei. 5 granule de 2 ori pe zi. in special la nivelul mucoaselor u ro-genitale (vezica. in Dakin. tusea e calmata de 0 tigara. si nu -. col uterin). dureri. iti vine somnul band cafea. 5 granule. daca panaritiul s-a dezumflat. inrosiri. trebuie: .Hepar sulfur 15 CH. este dureros in . Belladonna 9 CH si Tarentula cubensis 5 CH.Aceste mici veruci ale pielii sau ale mucoasei sunt de origine virala si trebuie sa fie tratate. diluat pe jumatate apa. 1 doza pe saptamana. PARADOXAL Unele simptome pot sa para paradoxale: greata provoaca dorinta violenta de a man oa. Dupa patruzeci ~i opt de ore. Trebuie deci . .f1rw'U~ ~W~ (~(tJj~WV . si Nitricum acidum 9 CH. de repetat la fiecare douasprezece ore. In caz de simptom p aradoxal. trebuie consultat m edicul. din ora in ora. umflaturi. Aparitia sau inmultirea lor indica totdeauna 0 modi ficare de teren care trebuie fie tratata cu: Thuya 15 CH. alternanta. 1 doza. de trei ori. t imp de trei luni. 5 granule.sa se faca bai d e trei ori pe zi.

5 granule din dou a in doua ore. in cura de doua lu . 1 doza de 2 ori pe luna. PARAZIT~ ' . In cazurile vechi.nevralgii cervicale.dureri de cap cu dureri in adancul och ilor. timp de 0 luna. Prlncipalele indicatii . Comparatli ~ i socieri a Lachesis: dureri de cap. a unui curent de aer: Aconitum 15 CH. 3 granule pe zi. insotita de diare e. deseori provocate la atingerea usoara a pielii: Thuya 9 CH i Kalium carbonicum 9 CH. Trebuie consultat de urgenta medicul. Unele persoane par mai sensibile dedit altele la aceste infectii sa u la recidivele lor: Psorinum 15 CH. Mai sunt considerate si "drenoare" urinare. de arsura uu de rece). se ia: Apis 15 CH. adica faciliteazii cretia urinarii. torticolis cu dure ri iradiante spre brate. cu diaree. Acest medicame nt se dovedeste foarte util in cazul otitei acute a copilului. 5 g ranule la fiecare jumiitate de ora. in urma unei salmoneloze sau nu. Principalele Indi catii Colita cronica. 5 granule dimineata si seara. locvacitate. pentru a trata sechelele: Causticum 15 CH. Lachnantes: torticolis. . Intre timp. Aceste doua medicamente au 0 actiune antispasmodics asupra ilor urinare.criza de locvacitate cu cuvinte confuze. PARALIZIE FACIALA @> PARESTEZIE @> Ca urmare a unei raceli. Origine Preparat pe baza de cultura de Salmonella paratyphi B. PARATYPHOIDINUM B 4CJ 4CJ Origine Dalacul. Senzatii anormale nedureroase (senzatie de amorteala.342 PARAFIMOzA JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 343 @> Edem important al glandului datorat unei strangulari a preputului (decalotare fo rtata). identificati si sii li se aplice un tratame nt specific. de parcii ar fi trasi pre spate. Comparatii ~i asocieri Berberis: colici nefritice. trebuie consultat medicul. timp de opt zile. care poate sii fie spectaculoasa in cazul colicilor ncfritice. Parazitii trebuie sii fie depistati. timp de douii zile. Dacii tulburarile persista. .

' @> PAREIRA BRAVA 4CJ 4CJ . PARKINSON '1. si Manganum 9 CH. de 3 ori pe an. 5 granule § UC doua ori pe zi. . Origine Planta originara din America de Sud. pre cum si printr-o diminuare a tuturor miscarilor. Principaleie indicatii Colici nefri tice... ':). Tratamentul homeopatic completeazii tr atamentele c1asice ~ipermite stabilizarea I r: Gelsemium 1 CH.ni. rigiditate.. 5 granule zilnic. Maladia lui Parkinson se manifesta atat prin tremuraturi.

este uneori greu sa te debarasezi . PELICULE Se vor lua Phosphoricum acidum 9 CR si Arsenicum iodatum 9 CR. .coji l a radacina parului: Graphites 15 CR ~i Oleander 9 CR. care invadeaza uneori gradinitele.pelicule: Natrum muriaticum 9 CH. 5 granule. de cele mai multe ori: Antimonium crudum 9 CR. 1 doza pe saptamana. Daca leziunile nu se amelioreaza dupa pa truzeci si opt de ore sau daca apare febra. PAoUCUI De paduchi.par ud: guturai dupa c e ai iesit cuparul ud: Belladonna 15 CR. 5 granule din fiecare dimineata si seara. se adauga: Mezereum 9 CR si Graphites 15 CH. Labo ratoarele homeopatice of era pasta de dinti special adaptata tratamentelor homeo patice (Homeodenty. . PECINGINE Ql> PASTA DE DINTI Chiar daca folosirea mentei (ceai. 1 doza pe saptamiina. necesita un tratament de teren. .par gras: Phosphoricum acidum 9CR. 5 granule pe zi. este preferabil sa se foloseasca 0 pasta de dinti fara menta. Ba unii copii par a fi niste gazde privilegiat e. .caderea parului: vezi ALOPEC1E. . de 3-4 ori. in pofida tratamentelor locale. 5 granule din ora in ora. i n general. 5 granule din fie care dimineata si seara. de repetat la fiecare trei o re. administrate dimineata si seara. pe liinga recornandarile de igiena. consultati medicul: e po sibi l sa depisteze 0 micoza sau psonasis. Vezi ORE10N. Intre tip se ia Mer curius solubilis 9 CR. timp de doua lu ni. 5 granule pe zi. in general la nivelul pielii.344 PAROTIDA JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 345 Ql> Umflarea parotidei trebuie sa duca la consultarea medicului. trebuie consultat medicul. manifestandu -se prin cruste cu puroi. Acest medicament e foarte practic pentru copiii care fac sistema tic guturai dupa ce au inotat: se iau 5 granule la iesirea din piscina. Recidiva pecinginei. 5 granule timp de 0 luna. Atunci se administreaza: Psorinum 15 CR. timp de patru-cinci zile. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi. de repe tat in caz de recidiva. tratamentele de fond fiind. fie de stafilococi. Daca simptomele persista. bomboane) nu este contraindicata dupa un anum it timp de la luarea medicarnentelor horneopatice. . . Intre timp se iau: Fluoricum acidum 9 CH si Thallium aceticum 9 CR. Infectie a pielii provocata fie de streptococi. In afara dezinfectarii l eziunilor. ~ granule din fiecare de 2 ori pe zi. cu putin timp inainte sau dupa spala rea dintilor.par uscat: Thuya 15 CR. PELADAJ] Pelada in placi are totdeauna 0 cauza emotionala si va trebui deci sa se fad rep ede un tratament de teren.

Principalele indlcatil . infectii pe rsistente.PENICILLINUM: Origine Penicilina. oboseala si febra trenanta. .convalescente trenante.

Atentie: dad inf lamatia ajunge la peretele intern al venei. ® Pantecele e foarte dureros. 5 granule de 2 ori p e zi. e yorba de 0 urgenta chirurgicala. exista rise de flebita. Se ia sistematic Fe . Este 0 inflamatie a peretelui extern al venelor. PASH (periartrita scapulohumerala). se pun comprese imbibate cu Calendula TM. S e pune gheata pe burta in asteptarea ambulantei si se ia din zece in zece minute Bryonia 9 CR. in afara cauzelor in care e de dorit 0 infiltratie. la fiecare ora. tare la pipait. timp de zece-cincisprezece zile. de aceea med icul trebuie consultat repede in toate cazurile. 5 granule de 3 ori pe zi. Baza de tratament va fi 0 bun a reeducare.. si Nitricum acidum 9 CR. blanda si progresiva.. Comparatii si asocieri China: convalescenta cu febra trenanta.346 JACQUES BOULET reactie la antibioticele din familia penicilinelor. Caracterul perfectionist indica sensibilitatea l a anumite medicamente: . 5 granule. ". 5 granule. DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 347 dureri ale pericardului ce pot fi ameliorate cu Bryonia 9 CR. riguros in munca. PEKIFLEBITA ® PERFECTIONIST •. PERTUSSINUM cC4 cC4 PERIARTRITA ® Tratamentul periartritei umarului. 50 de picaturi la 0 jumatate de pahar de apafiarta si racita.Lycopodium: ordo nat. . Local. cu inrosirea pielii si durere l a atingerea usoara a venei. r"". I doza de 2 ori pe saptamana. in alternanta. PERITONITA PERFORANT Se numeste af~ctiune perforanta ulceratia pielii cu dureri violente: Luesinum 15 CR. este uneo ri de lung a durata si. Se vor lua Belladonna 9 CR si Vipera 5 CR.Arsenicum albm: extrem de meticulos. umar ul fiind complet blocat si hiperdureros. . pacientul trebuie sa fie rabdator. + Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate.

rrum metallicum 9 CR. In caz de tuse co nvulsiva. Origine Preparat pe baza expectoratiilor unui bolnav de tuse convulsiva. Dad radiografia pune in evidenta calcificari. constituie deci 0 urge nta medicala. in cazul traheitelor infectioase sau alergice. 5 granule dimineata si seara. si se adauga Bryonia 9 CR si -Slinguinaria 9 CR. Dupa tratament. Comparatii ~i asocieri Drosera si Cor alium rubrum: tuse convulsiva. Princip alele lndicatii Tuse convulsiva in accese. PERI CARD ITA ® Simptomele sunt foarte apropiate de cele ale infarctului. . la bolnavi care au avut ruse convulsiva sau au avut. c u ocazia fiecarui guturai sau fiecarei gripe. e preferabil sa se dea Pertussinum mai curand dupa decat de la inceput ul maladiei. 5 granule de 2 ori pe zi. se adauga: Solanum malacoxylon 9 CR. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. tuse spasmodica. tuse spasmodica. uneori cu voma. cand risca sa agraveze cazul. pot sa se mentina PETROLEUM cg cC4 Origine Petrolul alb purificat.

dispozitie instabila.raguseala.senzatia de inflamare a laringelui. . . . pe podul palmelor si picioare. Simptome caracteristice .oboseala nervoasa din cauza excesului de munca. in timp ce intoxicatia cronies duce la 0 necroza os oasa.foame noaptea. pre cum si pentru marea lui toxicitate (intra in compozitia unor p esticide). Comparatii ~i asocieri Kalium phosphoricum: oboseala nervoasa si exces de munca.dureri de crestere. .eczema celor care lucreaza in contact cu benzina.dorinta de alimente reci.fisuri. . .348 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 349 Simp tome caracteristice . Simptome caracteristice .hipersensibilitate senzoriala. . Principalele indlcatii . . . . cu numerosi fosfati descoperiti i n urma analizei. . .hiperse nsibilitate senzoriala.dureri de-a lungul oaselor. .tendinta hemoragica.tendinta excesiva spre oboseala. Comparatii ~i asocieri Ni tricum acidum: crapaturi si fisuri. .agra vare la frig.rau de masina ameliorat la cald si mancand. Calcarea phosphorica: dureri osoase de crestere.ameliorare la cald.pregatirea pentru operatii. .eruptii de vezicu le urmate de cruste. . Principalele indicatii .urina laptoasa. .sangerarea nasului.senzati e de epuizare intelectuala si nervoasa.simptomele sunt agravate de frig. pete albe pe unghii. .senzatie de greutate pe cap. pielea pare murdara. Cocculus: rau de masina. Principalele indicatii .arsuri intre um eri. . PHOSPHORUS s Origine Fosforul este cunoscut ca fiind combustibil pentru chibrituri si focuri de artificii.fisuri si crapaturi in varful degetelor (si la picioare). . . . .ameteli la batrani.tulburari ale mineraliza rii. . Silicea: tulburari ale mineral izarii. in special a ficatului. .pneumonie.acetone mie. . Origine Acidul fosforic recomandat in astenii. ~ caderea precoce a parului in urma obos elii sau a grijilor. . la stu denti.depresie nervoasa din cauza epuizarii in urma grij ilor sau surmenajului. care reapar in fieca re iama. .greata cu sudore rece si v oma. Comparatii sl asocieri Arsenicum album: gastro-enterite.pete albe pe unghii. Ferru m phosphoricum: tendinte hemoragice.hepatita virala. Intoxicatia acuta provoaca 0 afectiune ireversibila a tesuturilor nob ile. . .gastro-enterita.

guta: Ledum palustre 9 CH. daca ambianta e buna. constitutia 11face sa oboseasca usor. Emotiv. daca sunt durabile. . In special intre ornoplati. in opozitie cu consti tutia carbonica" de Calcarea carbonica sau fluorica" de Calcarea fluorica. . se simte in plina forma.ingrosarea pielii. si de 0 senzatie de gol In stomac.talpa picioarelor dureroasa.dureri reumatismale. cu intarire dureroasa. . Folliculinum: in sindromurile premens truale.faringe inflamat. rece si transpiratie: Silic ea 9 CH. Origine Specialitate homeopatica. toate aceste simptome se agraveaza seara in amurg. . In schimb. indiferent de profilul psihologic sau morfologic al subiectului. v eruci. dad nu "inflamabil". Se plange de d ureri. precum hepatita acuta sau unele pneumonii acute. i se mai spune si fosforic. entuziast. rezultatele sa le scolare sunt neregulate.anghina. . situ atiile de stres. traumatism. solutie pentru bai de gura si gargare. cu 0 coloratie de un rosu inchis a p ilastrilor amigdalei. ~ in echilibru Subtire. trebuie sa-si supravegheze spatele. ' Obosind repede. el este ca fosforul. veruci: An timonium crudum 9 CH. uman sau atmosferic. Principalele indicatli . care e usor de recunoscut dupa caract erul sau. . timp de opt zile: . vulnerabilitatea sa s e accentueaza. Persoane sensibi le Individul sensibil la Phosphorus are 0 constitutie si un temperament foarte u sor de recunoscut. trebuie consultat medicul. action eaza puternic asupra individului sensibil. epuizat fizic si nervos.350 JACQUES BOULET PHOSPHORUS: sensibilitate OICTIONAR DE HOMEOPATIE PHYTOGARGAKISME :E: 351 Situatii sensibile Actiunea foarte eficace a lui Phosphorus i~i justifica utiliz area in cazuri foarte precise.durerea iradiaza spre ureche. ' Intre timp. vulnerabil. in schimb. caci are tendinta sa se cocoseze. perturbarile mediului inconjurator. Princip alele indicatii Dureri de gat. Comparatii ~i asocieri Mercurius solubili s: asociat foarte des in cazul anghinelor. Instabil. De aceea. el e trist si descurajat.dureri acute. avid de oxigen s i se "aprinde" repede. antipatie si mai presus de orice la furtuna. tulburari statice. ca un mers pe pietris: Lycopodium 9 CH.dureri de sani inainte d e menstre. eel put in foarte impresionabil. mirosuri puternice. PICIOK Durerile de picior au numeroase cauze: artroza.sindrom pr emenstrual. E longilin. se iau 5 granule de 2 ori pe zi. dar si in cap. el e h ipersensibil la mediul inconjurator: zgomot. ~ in dezechilibru Se simte epuizat. zvelt. . 6CJ 6CJ Simptome caracteristice . iar temperamentul sau excesiv est e limitat de fragilitatea sa fizica si nervoasa. Se consuma repede. PHYTOLACCA Origine Carmazul. afte. sani durerosi ~i chistici. frig.

sindrom premenstrual. trebuie consultat dentistul. ameliorat la apa rece: Apis 15 CH. 20 de picaturi intr-o jumatate de pahar cu apa. ca orice simptom. I doza pe saptama na.hipersensibilitate a aparatului gen italfeminin. Comparatli ~i asocieri Natrum muriaticum: enurezie. .edem al pleoapelor dimineata. ale Principalele indlcatil . . Toxicitatea sarurilor de platina este cunoscuta raspunzatoare d e alergii respiratorii si de tulburari cutanate. .plans altern and cu ras. \ 353 . Principalele indicatii . dispretuitor.spasme ale pleoapei: Belladonna 9 CH. .pleoape lipite dimineata: Graphites 9 CH.pipi in pat cu urina abundenta. si se ia Mercurius solubilis 9 CH.spasme.arsura cu nevoia de a misca in permanenta Medorrhinum 15 CH. . . PICKICUM ACIDUM Origine Acidul picric.plans inconsolabil: Natru m muriaticum.erectii nocturne dureroase.eczema iritanta a pleoapei: Rhus toxicodendron 9 CH.inflamatia marginii pleoapei.plansul si furia copilului care vrea sa fie luat in brate: hamomilla.spasmofilie. . care impi edica somnul. I trebuie sa fie raportat la context si la sensibilitatea individuala.inflamatie calmata la caldura: A. . . .edem al coltului intern al pleoapei superioare: Kalium carbonicum 9 CH. mici furuncule conductei urechii. .constipatie in c alatorie. crampe.re nuntare la fumat.plans din nimic. . timp de opt zile: . la cea mai mica emotie: Ignatia. Daca tulbur arile persista. DICTIONAR DE HOMEOPATIE Simp tome caracteristice . PLANS + PIOKEE® Se fac hili de gura cu Phytogargarisme.pleoape cazande: Causticum 15 CH. t endinta la urcior: Staphysagria 15CH. cautarea consolarii: Pulsatilla. Plansul nu e neaparat sinonim cu depresia si. . . 5 granule de 3 ori pe zi. . PLATINA Origine Platina.A Se iau zilnic dimineata si seara 5 granule din medicamentul indicat. . ca . PLANTAGO Origine Patlagina. Modalitatile de plans ind ica medicamentele de fond: . PLEOAP.veruci multiple ale talpii picio rului.comportament orgolios.constipatie spasmodica.senicum album 9 CH. Principalele indicatii . . .352 JACQUES BOULET picioarele: .

daca se mentin dureri sau apare 0 inflamatie vizibila la radiografie. lara ve ma. tusea ~1 junghiul intr-o parte constituie se .~~ F·'_ . .• -. _ •• /. 5 granule. .unele nevralgii. Comparatii ~i asocieri China: diaree.••••. Principalele indicatii . Deseori propus in tratamentul hipercoleste rolemiei. De avut in casa Podoph yllum 9 CH. de 3 ori pe zi.~ !It.'" Principalele indicatii . .. 1 tub.:.durerile sunt ameliorate la apasare puternica si agravate de miscare. balonari.constipatie spasmodica cu stomac foart e dureros. dupa ce s-au consumat fructe.354 JACQUES PLEUREZIE/PLEURITA BOULET. lara febra.:o: -1: ® ~n f~''.7 -_ ® : •.-:. Acest trata m~nt (timy de cincisprezece zile) va fi deosebit de uti! dupa 0 pneumopatie trat ata. .. cu scaun in forma de jet si crampe.. ~·••• ~.• PNEUMONIE/PNEUMOPATIE ~ i)-1:. ~~~ •• ~-. 0 febra ridicata 'care apare brusc. Pneumopatiile acute sunt infectii pulmonare provocat~ ~e vi~~i sau de bacterii.:. . PLUMBUM Origine Plumbul. Homeopati a poate sa aduca un complement foarte eficace tratamentului specific: Bryonia 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. DICTIONAR DE HOMEOPATIE 355 ® o durere sau descoperirea la examenul radiologic a unui epansament al pleurii tr ebuie sa duca la investigatii suplimentare si la un tratament adaptat.0 .diareea turistilor sau cea care apare vara. POLAKIURIE (nevoia de a urina freevent) ~~.diaree brusca la copil si la adult. in alternanta.

sau ca prevenir e a recidivelor dupa ablatie. . Intre timp. trebuie consultat medicul si mers la analize. 5 granule din fiecare de 2 doua ori pe zi. ca 0 completare a 'tratamentului. Apoi Sulfur iodatum 9 CH. timp de opt zile. In cazul un or mictiuni frecvente trebuie sa se incerce depistarea unei infectii urinare. Medicul homeopat va prescrie ~i un tratament hom eopatic de fond. PODOPHYLLUM cCJ Q Simptome caracteristice . 0 radiografie precizeaz a sau confirms diagnosticul. timp d e zece zile. . Daca urina e sterila. . in colon sau in uter trebuie totdeauna sa duca la 0 supraveghere medicala regulata.in' urma unei enervari sau a unei supar ari: Staphysagria 15 CH. ~e vo r lua: Bryoni~ 9 CH si Ferrum phosphoricum 9 CH.diaree apoasa. se ia Nitricum acidum 9 CH. In completarea tratamentului.mnele caracteristice. Daca t ulburarile persista. timp de opt zile. . de 2 ori pe an.mictiuni foarte abundente si frecvente: Equisetum 5 CH. se ia: . Trebui~ cons~ltat imediat medicul. dificultati hepatice. 5 granule pe zi in cur s de trei luni. se vor lua Sanguinaria ni trica 9 CH si Teucrium marum 5 CH.balonar i importante. eu nevoie'urgenta. Pana la consultarea medicului. POLIPOZA NAZALA ~ Polipozele nazale sunt totdeauna manifestarea unui teren care necesita un tratam ent de fond homeopatic. POLIP®~ Prezenta unui polip in vezica. 5 granule de i ori pe zi. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. de repetat daca e necesar. abundenta.limba incarcata. 5 granule zilnic.

in cazul unei nevralgii. medicamentul trebuie sa fie luat frecvent: la fiecare zece minute in c azul unei laringite acute. fiecare medicament este unic ~i de neinl ocuit.356 POLLENS Origine Diferite feluri de polen. Lucrurile nu stau cain cazul medicamentelor clasice ce apartin unor familii de medicament e . de cateva ori pe saptamana. In cazul unei patolog ii acute. POPULUS CANDICANS Origine Plopul. apoi oprite odata cu disparitia .dilutiil e mici (6 DH. . medicii folosesc trei paliere de dilutie: . aceste simptome dovedesc 0 reactie deosebita a bolnavului fat a de maladie. In cazul unei patologii cronice. este cazul simptomelor comportamentale sau al re actiilor cronice ale terenului bolnavului. mai ales la falanga a doua.peniciline. antiinflamatoare etc. medicamentul de sensibilitat e. Principalele indicatii Alergii respira torii. . Numarul dozelor Acest aspect al posologiei homeopatice . JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 357 medicul poate sa aleaga. tinand cont de faptul ca deseori granulele sunt rontaite. lara sa depinda de sensibilitatea deosebita a bolnavului. Cornparatii ~i asocieri Polenuri specifice pot fi utilizate in functie de rezult atele testelor alergologice.• Medicamentul potrivit Alegerea medicamentului potrivit este esentiala. -. medicamentele de teren vor fi luate 0 data sau de mai multe ori pe luna. inghitite sau ti nute . medicamentul si mptomatic va fi luat zilnic 0 data sau de doua ori. . de 3-4 ori pe zi.putin timp in gura.sensibilitatea pacientului. Durata tratamentului Este 0 particularitate a tratamentului homeopatic: dozele trebuie ratite in functie de ameliorare. Pr incipalele indicatil Reumatism acut al degete!or. in homeopatie.dilutiile mijlocii (7 sau 9 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor functionale si generale pentru care intra in joc . In sfarsit.este deseori neglijat. POLYGONUM AVICULAKE Origine Polygonum aviculare. din ora in ora in cazul unei febre acute. . Principalele indicatii Herpes labial. adic a simptomele lezionale. dintre care . In practica.! ~ . POSOLOGIE ~ . 5 granule pentru fiecare doza pare 0 posologie buna.dilutiile mari (15 sau 30 CH ) sau dilutiile mari korsakoviene sunt folosite cand simptomele indica 0 reactie foarte sensibila a bolnavului. Dilutia In practica. Co mparatil ~i asocieri Acataea spicata: artroza interfalangiana. aceasta dilutie are 0 actiune directa asupra tesuturilor . Cantitatea Numarul de granule al fiec arei doze este important pentru ca posibilitatile medicamentului homeopatic sa f ie bine exploatate. 4 sau 5 CH) sunt folosite pentru tratarea simptomelor fizice.una dintre cele mai importante .

pentru facilitarea intarcatului. ~armedicam entul reproduce atunci simptomelc pe care le-a tratat.e~ ~re~~ent. PRO LACTIM Origine Prolactina. ORL. din doua in doua ore. sacrificat in cursu I unui soc ana filactic.358 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 359 simptomelor. Aceasta regula este adevarata mai ales cand e yorba de o tulburare functionala sau generala acuta. Comparatii ~i asocieri Luteinum: perimenopauza. 1 doza pe saptamana. La aceasta varsta. ® J1 PROGESTERONUM Origine . se idauga: Causticum 15 CH 5 granule pe zi. In cazul patologiilor lez ionale acute sau in tratamentul preventiv al terenului. luat in seama de testele de alergic. Comparatii sl asocieri Histaminum: reactii alergice. 5 granule.Progesteronul. tulb urarile urinare de origine prostatica sunt rareori zolate. . . trebuie consultat medicul. 5 granule pe zi. trebuie consultat medicul in vederea analizelor.ec~m anda desensibilizari. Fie ca e yorba de un prolaps real al uterului sau al vezicii sau de ()sirnpla se nzatie de apa~are in abdomen. Un medicament h omeopatic completeaza foarte bine acest tip de tratament: Blatta ~rient~lis 15 C R. POUMON HISTAMINE . unde e injoc sensibilitatea reactional~ a bolnav ului: sensibilitatea reactionala se poate inversa odata cu vmdecarea.cJ . 5 CR.cJ Orlgine Fabricat pe baza de plarnan de cobai. Principalele indicatii Toate formele de reactii alergice. Principalele Indicatii VeziRORMON . PRAF Praful est: un alerg. Intre timp se ia: Sepia 9 CR. praf ~i acanem. i)acii jena este insotita de s capari de urina in timpul efortului. PROLAPS sau COBOKAREA ORGANELOR G' : •••.la~I medicament este folosit si i n cazul bronsitelor sail bronsiolitelor acute. Se r. timp de sase luni.Tulburiirile de prostata sunt frecvente dupa varsta de saizeci de In toate ca zurile. in general in 15 CH. ~ce. 111 vederea unor analiz e. in general. Principalele indicatii . riscul e mai mic. _ 1111.mastodinie cu ocazia sindromului pr emenstrual. . PROSTATA. pulmona re sau cutanate. care asociaza. si tratamentul de ter .

cu febra ridicata si dureri. de 2-3 ori pe an. riscul de recidi va este foarte mare si tratamentul homeopatic omplementar se dovedeste necesar. necesita un tratament eu antibi otice adaptat. modificari ale 'tlracterului. Totusi. Se va tine cont de nnsamblul patologiilor prezente la ace asta varsta: hipertensiune. hipercolesterolemie sau hiperuricemie. numeroase medi camente pot regulariza mictiunea. in ciuda eficacitatii acestui tratament. Cel mai simplu este utilizarea unei f rmule co inpuse: Sabal serrulata compus.en va fi preponderent. n cura de doua luni. ® J1 Prostatitele acute. PROSTATITA. . In plan simptomatic. reumatism. arteriosclero za. 15 picaturi de 3 ori pe zi.

3 nplicatii pe zi. unui sindrom gripal s au unor cefalee: Gelsemium 15 CH.buie sa se fad un examen local. uneori la coaste sau la genunchi. trebuie sa se ia de la primele simptome: Nu x vomica 9 CH si Mercurius solubilis 9 CH. In alternanta. ducand la apasare respiratorie. datorata tracului. 5 granule de 2 ori pe zi. In afara tratamentului cu vermifug. de aceea se impune II rxaminare de catre med ic. psoriasisul evolueaza in ritmul infect iilor sau emotiilor. in general lara mancarimi. ~ Dad exista hemoroizi: Dureri dupa scau ne. III sfarsit. Simptome caracteristice . 5 g ranule pe zi. ~ la persoanele In varsta: Dolichos 5 C H. 1 doza unica. pe toata durata crizei. I' t PRURIT VULVAR @> Sistematic: Staphysagria 15 CH. timp de 8 zile. PRURIT ANAL @> J] Senzatie de descurajare. pruritul anal poate sa fie de origine nervoasa. orice prurit treb uie sa dud la consultarea medicului si II cxamene pentru depistarea unor patolog ii sanguine sau hepatice.360 JACQUES BOULET OICTIONAR DE HOMEOPATIE 361 In asteptarea consultarii medicului. 1 doza trei I/. se adauga Ambra grisea 15 CH. -':"""la caldura patului: Lycopodium 5 CH. 5 I ranule de 2 ori pe zi. 'IIZ PSORIASIS J] Psoriasisul incepe. Apoi se ia o singura doza de Medorrhinum 15 C H. 1 doza trei zile la rand si. de abrutizare. 5 granule eara. 5 granule. in asteptarea consultarii medicului: ~ La copilul care a re viermi: Mancarimile sunt agravate noaptea: Cina 15 CH. Dureri oculare ca 0 explozie. Para leziuni dermatologice: se face timp de 2-3 zile tratamentul urmator: Staphysagria 15 CH. ~ mancarim ile sunt foarte violente: Mezereum 9 CH. PRURIT@>J] Din cauza unor leziuni: vezi ECZEMA. inainte de consul tarea medicului. . 1 doza trei zile la rand. PROSTRATIE Daca tulburarile persista. . . timp de 0 luna.zona oftalmica. Se ia timp de opt zile. Mai tarziu. i numai un tratament de teren va permite rarirea puseelor s .dupa 0 suparare: Ignatia 9 CH. Senzatie de slabiciune fizica: K alium carbonicum 9·CH. II . Atentie. pruritul care recidiveaza trebuie sa dud la un trntament de teren. Dad nu cedeaza rapid. trebuie consultat medicul. In de mareemotivitate. Pe de alta parte. cu placi rnsii si scuamoas e.la dezbracat: Rumex 9 CH.la n ivelul capului: Urtica urens 5 CH. mici sangerari: alifie Ratanhia 4% TM. URTIC ARIE. 1 5 picaturi inaintea celor trei mese. Principalele indlcatli glaucom. si Sepia 15 CH. Deseoriin acest stadiu poate spera obtinerea unui rezultat cu Arsenicum album 9 CH.j la ra nd. legat de un lorcn hepatic sau datorat unor leziuni locale. Pruritul poat e sa fie provocat si de 0 infectie. de 3 ori pe zi: . si Sepia compus. PRUNUS~ ~ Origine Porumbarul. din doua In doua ore. si 5 granule din medicamentul sau medicamentele alese.

------------~--"-------- .i dlminuarea intinderii lor.

Persoane sensibile Pentru ansamblul marilor medicamente de ter en. starile de supraincarcare alimentara. Principalele indicatii ~ Sistem nervos: . el e totdeauna excesiv de acoperit. Simp tome caracteristice . fabricat pe baza secretiilor leziunilor bolnavulu i de raie. Arsenicum album: alergie. de 0 prudenta aproape fobica.perturbari ale starii generale . .coriza spasmodica. ~ Mucoase: . .alergiile. cand se simte. Origine Medicament bioterapic.secretii fetide. oboseala.frigul. localizarea si caracterullor evolutiv. slab ire. pe un teren ereditar. .362 PSORINUM JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 363 s PSORINUM: sensibilitate Situatii sensibile Situatiile sensibile sunt cele care.agravare la frig. ~ Stare generals: convalescents trenanta. tulburarile lui (astm. ~ Pie le: . disperat din cauza starii sale de sanatate. migrena sau ecze ma) sunt din ce in ce mai frecvente si uneori se amelioreaza mancand. fie unsuroasa si pare nesanatoasa. li psa de reactie la tratament. in plina forma. » in dezechili bru Cauta din ce in ce mai mult caldura. Medicamentul se adreseaza in special unor indivizi care au: . . piele a lui e fie foarte uscata. Pesimist. 1111 .foame viol enta in timpul migrenei si noaptea. in mod extraordinar. . palid.recidiva in fiecare iarna sau primavara. . » in echilibru Cu 0 sanatate fragila. . se pot distin ge cateva aspecte originale. s e simte incurabil si foarte deprimat. ca in cazul tuturor marilor medicamente.micoze recidivante. stie ca are de-a face cu premizele unei afectiuni viitoare.depresii. dezvaluie caracteristicile modului reactional cronic psori c si sensibilitatea deosebita la Psorinum: . -astm. migrene cronice.alergii respiratorii.prurit intens. ~ foame viol enta.ameliorare la cald.maladii dermatologice cronice. nu exists in principiu persoane mai afectate dedit altele. se teme de iarna si de curentul de aer. Aceste medicament e sunt indicate inainte de orice pentru cronicitatea leziunilor specifice prin a spectul. Cornparatii ~i asocieri Sulfur: medicament princi pal al modului reactional cronic psoric. Slab.recidivele exasperante in ciuda tratame ntelor. . . in specialla acarieni. .eruptii care reapar in fiecar e iarna. Dar in ceea ce priveste tulburar ile reactionale generale. epuizat.

Simptome caracteristice dispozitie variabila. Origine Frasinul. limba incarcata si const ipatie (6 DR. PUBALGIE Durere a pubisului: Ruta 9 CH si Hypericum 15 CH. Principalele indicatii rino-faringita. Comparatii ~i asocieri Bryonia: apasare hepatica dupa masa. sindrom premenstrual. bronsite cu mucozitati galbui.. JACQUES BOULET PTELEA DIC'PONAR DE HOMEOPATIE PULPITA. Principalele indicatii Dureri hepatice si gastrice. degeraturi. PULSATILLA ~ Origine Anemona sau deditelul. . uscata noaptea. inchisa. tulburar i de somn.dezvoltarea organelor genitale. Intre timp. aparitia menstruati ei. 5 granule.oasele si articulatiile: dureri de crestere.364 . care 11va ajuta sa treaca aceasta perioada In cele maibune conditii. consultare este deci sistematic necesara la inceputulpubertatii. congestie. de aceea tratamentul homeopatic se b azeaza mai mult pe medicamente de fond. varice. se vor lua Hypericum 15 CH si Arnica 9 CH. acnee. . sindrom depresiv. tuse grasa ziua.. o . . ca sa se constate dezvoltarea adolescentului si sa se i nceapa un tratament de fond. insotite de dureri de cap.® 365 Inflamatia pulpei dentare este foarte dureroasa si trebuie sa va duceti imediat sa consultati dentistul. ... ~ Prescriptie medicald: adormire grea..pielea: pilozitate. sentiment de abandonare. Pubertatea este 0 perioada de mari tulburari hormonale si afective. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi.sistemul nervos: modificari ale dispozitiei. Varietatea si intensitatea tulburarilor sunt legate de sensibilitatea proprie si de terenul fiecarui adolescent.. menstre intarziate sau putin abund ente. in alternanta. din ora in ora.. Aparitia hormonilor genitali va fi resim tita de intreg organismul: . . .cresterea In greutate. PUBERTATE •. intoleranta la materiile grase. absenta setei. agravare la caldura intr-o incapere ameliorare la racoare. 20 de picaturi de 2-3 ori pe zi). dar poate sa provo ace multe tulburari de adaptare.

Sep ia: tulburari circulatorii ale extrernitatilor. premenstrual. 1 tub.Comparatli ~i asocieri Ignatia: dispozitie alternanta si hipersensibilitate. sindrom . De avut in casa Pulsatilla 9 CH.

Plange din nimic ~i e repede consolata.lD!!i!IIJ!I!Iii_iiili. roseste cu usurinta.' Persoane sensibile S-a scris deseori ca Pulsatilla se potriveste in spe cial unor fete tinere blonde. dezamagita sau ranita in dorinta ei de afectiune.rdjl!"IlilHlWIfI!jj"'!!!U1!!!IH!"!It!'''tlllIH. toate situatiile care perturbs temperamentul timid. emotiva. Copilul poate chiar sa regreseze. noutatea..t. avand pielea cu vinisoare aparente. . prietenie sau simpatie . Origine Preparat pe baza unui produs septic (infectat de putrezire). devine taciturna si depresiva. acest medicament se potriveste la fel d e bine si copiilor si uneori barbatilor cu caracter bland si emotiv. ea este coplesita de tri stete si proasta dispozitie. emoti v. care provoaca o scurgere trenanta. in special rinofaringita copilului . sa-~i suga degetul. ~ in echilibru Ea (pentru cii de cele mai-multe ori e yorba de 0 femeie tanara) are deseori pielea deschisa. Prtncipalele indicat li . . Simptome caracteristice Stari infectioase cu s upurari acute ~i cronice sau afectiuni ale starii generale. . care agraveaza sistemul venos si circulatia la ex tremitati.. Tulburarile de so mn sunt constante. examenele.Illll. antrax. toate infectiile acute sau cronice. cauta simpatia si se simte bine in mijlocul familiei sale si al prietenilor. sexualitat ea) .febre rezistente in cazul unor maladii infecti oase. dar in cee a ce priveste mucoasele si emotivitatea. cu dificultatea de a se culca seara si de a se scula dimineat a. avid de afectiune si de simpatie al celui sensibilIa Pulsatilla (nasterea unu i fratior sau unei surioare pentru un copil mic. Iar copilul.foarte prezent" acasa. daca e timid in exterio r. Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: supurari acute. furuncule.· """"'Hjll""". neiritanta a mucoaselor.&l UltllilliJIlIII!!ii!iiiilllllJ!! __ oIIII!!!JJ>'nIl.abcese. vocea ei e blanda si mangaietoare. dintr-un am estec de came si placenta umaria. cu vinisoare aparente din cauza problemelor venoase . durdulii si ti mide._~ ~ . el poate sa fie . Totul se rezolva cu dovezi de afectiune. In sfarsit. Este adevarat in privinta tulburarilor venoase si a menstrelor. Caldura sau frigul excesive. sa faca din nou pipi in pat. Caracterul schimbator duce la altern are a dispozitiei bune cu 0 dispozitie proasta. ~ in dezechilibru Bolnava sau nelinis tita. Pudica. Timida.366 JACQUES BOULET PULSATILLA: sensibilitate DICfIONAR DE HOMEOPATIE PYROGENIUM cQ cQ 367 Situatii sensibile Mai intai.

{ . plesnituri ale pielii se pune: Homeoplasmine sa u 0 alifie pe baza de calendula.. RAHIS@> Dureri le spontane sau palparea vertebrelor trebuie sa duca la consultarea medicului si la un examen radiologic. RAPHANUS . Se poate adauga Si licea 15 CH. cQ cQ BULBOSUS eta cQ cQ ~ Origine Ridichea neagra. . Rahitismul e provocat de un deficit de vitamina D.r:. Principalele indlcatli Balonari. se aplica In m od sistematic un tratament preventiv sub forma de vitamina D. oprirea tranzitului du pa anestezie. RANUNCULUS Origine Ranunculus bulbosus.. taieturi. RAHITISM@> 1:. pe toata durata tratamentului. In cure de trei luni. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi..radiodermite.reumatism agr avat la inceputul miscarii. Princip alele indlcatii . medicamentele homeopatice pot sa fie utile (5 granule de 2 ori pe zi.eruptie de vezicule pe torace: zona zos ter. In afara durerilor BROMATUM provocate de fracturi sau de tumori osoase..DICTIONAR DE HOMEOPATIE 369 R ~ RADIODERMITA. In unele tari. timp de opt zile) pfma la consultarea mediculu i: . @> Arsurile si leziunile provocate de un tratament de radioterap ie pot fi prevenite si tratate cu 0 alifie cu calendula. RADIUM Origine Bromura de radiu. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: arsuri cutan ate. Pe to ate ranile mici. de 2 ori pe an. .dureri intercostale. 1 doza pe saptamana. •~. Rhus toxicodendron: reumatism agravat la inceputul miscarii.sensibilitatea vertebrelor cervicale si dorsale: Actaea racemosa 9 CH.durere a osului sa crum si coccisului: Ruta 9 CH. Principalele indlcatii . prin aplicare locala du pa fiecare sedinta. . . Se mai pot lua si Arsenicum album 9 CH si Radium bromatum 9 CH. .se nzatia de arsura la nivel dorsal: Calcarea phosphorica 9CH.

2 drajeuri de supt la fiecare doua ore. RACEALA. 1 doza de la primele simptome. ~ Dupa un frig la cap Belladonna 9 CH.episodul ac ut nu se arnelioreaza in patruzeci si opt de ore. un tratament d e fond . in perioada temperaturilor foarte scazute. aceste doua medicamen te sunt foarte utile in reluarea tranzitului dupa 0 interventie chirurgicala. in 9 CH. Tratamentul clasic este uneori dezarnagitor. RAUWOLFIA SERPENTINA Origine Rauwolfia serpentina (arbust din India). ~ $i in plus: Unu sau doua r nedicamente alese din lista urmatoare. . 5 granule ora de ora de 3 ori. Jl Sindromul lui Raynaud se manifesta mai intai prin amortirea degetelor. Intrebarile ~ aparut brusc sau progresiv? In ce imprejurari (surmenaj vocal. inf ectie ORL. ~ Dupa un frig puternic Aconitum 9 CH. ACONITUM Laringita acuta cu febra. . In plus.370 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE 371 Comparatil ~i asocieri Opium: pseudo-ocluzie. 5 granule ora de ora. . 5 granule ora de ora de 3 ori. in alteman ta. vocea e bitonala.dificu ltati urinare la cei bolnavi de prostata. Medicul trebuie c onsultat dad: . iar medica~entele homeopa tice pot sa aduca un ajutor pretios: Secale cornutum 9 CH si Agaricus 9 CH. 5 granule ora de ora de 3 ori. HEPAR SULFUR Durere acuta ca 0 teapa. El apare mai des la frig si in special la femei. Dupa un frig umed Dulca mara 9 CH. ~ Sau: ' Homeovox. ~ Experient a mea: Totdeauna in 15 CH. . RAGUSEA LA: in urma unei riiceli RAYNAUD (sindromullui) . 5 granuleora de ora de 3 ori. apoi prin tr-o inrosire si dureri foarte puternice.raguseala e cronica.ra~u~eala survine la un copil mic cu 0 tuse seaca.impotents masculina. RAGU~EALA.. " ~ Experienta mea: Actiunea acestui medicament este foarte rapida. emotie)? Exista dureri? Raguseala e ameliorata sau agravata la unele ore? Ce trebuie facut Se ia timp de patruzeci si opt de ore pana la consultarea medicului: Arnica 15 CR. de 2 -3 ori pe zi. In asociere. Principalele indicatii . ARUM TRIPHYLLUM Inflam atie acuta. ~. l' . ~ Dupa 0 baie rece A ntimonium crudum 9 CH. 1 doza dimineata si seara. la persoanele in varsta sau care au stat multa vreme la pat. in urma unui frig puternic febra brusca tara sudoare. voce ragusita. dar foarte scurta.indispensabilva fi stabilit de medicul homeopat. . gatul e rosu intens.

Toate aceste medicamente trebuie sa fie luat in 15 CH. ~ Experienta mea: E medicamentul curbaturilor. canta intr-un cor si are vocea "sparta". in varstii de 28 de ani . RAGU$EALA. FOLLICULINUM Umflarea sanilor.m earga". 0 data sau de doua ori. i n varstii de 60 de ani. ~ Experienta m ea: lndispensabil cand ai vorbit prea mult. " . RHUS TOXICODE NDRON Vocea e ragusita dimineata. timp de trei zile inainte de menstre. 5 granule seara. ~ RHUS TOXICODENDRON 9 CH.: in urma unei emotii GELSEMIUM Emotia paralizeaza. inclusiv coardele vocale. ~ ARNICA 9 CH. RA GU$EALA. nevoia de a 0 "Inciilzi" pentru a 0 face sa . . nevoie de a-ti drege glasul. trebuie mers repede la medic. dimineata. are vocea "sparta" la cea mai mica emotie si cand e obosita. Aceste doua medica mente se iau impreuna.. Paulette. . ARGENTUM METALLICUM Senzatie de rana In laringe. 10 care IGNATIA Emotia lti pune un nod in gat si vocea dispare din cand in cando ~ Exper ienta mea: Medicamentul hipersensibililor care au usor spasme sau un nod In gat. 5 granule. . ~ MANGANUM 9 CH. I . de fiecare data . to ate situatiile paralizeaza. 5 granule seara. RA GU$EALA. ~ ARGENTUM NITRICUM 9 CH. MAGNESIA CARBONICA Durer i de gat si afonie inainte de menstre. Tracul provoaca agitatie si nerabdare. preventiv. 1 doza In a jun si In dimineata examenului. ~ Exper ienta mea: . a doua zi. Simte 0 durere ca 0 teapa In gat si nu mai poote sa cante acutele. inainte de cele doua mese. Ane-Laure. ai cant at sau ai strigat. ARGENTUM NITRICUM Senzatie de teapa in gat. de 2 on pe zi. 5 granule.: in urma unui efort vocal ARNICA Senzatie de contuzie a coardelor vocale. ~ Experienta mea: Indispensabil pentru toate examenele . imposibilitate de a ridica vocea. cand e yorba de un copil mic. a dificultatilor de a te pune In miscare.I I 372 JACQUES BOULET DJCTIONAR DE HOMEOPATIE 373 ~ Experienta mea: Vocea pare In schimbare ca In adolescenta. ~ Experienta mea: 1 doza in 15 CH. In a zecea zi a ciclului. ~ Expe rienta mea: Medicamentul cantaretilor care nu mai pot lua acutele. ~ Experienta mea: .: in momentul menstrelor GRAPHITES Dureri de gat si afonie in timpul menstrelor. 9 CH. tulburarile digestive su nt constante. In toate cazurile. ~ IGNATIA 15 CH. 5 granule. a pantecelui si iritare inainte de m enstre. in timpul repetitiilor sau concertelor si dupa. .

Tabacum 9 CH. Hahnem ann. RAu DE MA~INA/TRANSPORT Intrebarlle Care sunt caracteristicile raului? Aveti. 5 granule in caz de teren hepatic.Nux vomica 5 CH. daca domina ametelile. Se ia preventiv Cocculine. Acestui tratament trebuie sa i se adauge: Psorinum 15 CH. Originea ei'nu e bine c clasic foloseste in special corticoide locale.agravare la mirosul motorului: Petroleum 9 CH. Lycopodium (hepatic). 5 granule de 4 ori pe zi.Ignatia 15 CH. ora de ora c u 5 granule de: . MOD REACTIONAL CRONIC PSORIC . ~ I n timpul calatoriei: Se ia: Cocculine. Rasuflarea unit mirositoare este un simptom care indica sensibilitatea la cateva medicamente: Pulsatilla (la trezire). 1 doza.Preventiv: Se iau sistematic in ajunul calatoriei. . .374 RASUFLARE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 375 ~ Rasuflare urat mirositoare de origine stomacala Nux vomica 5 CH. evoca un teren alergic. KAIE® Raia apare din cauza unei infectii provocate de un parazit. ~ Rasuflare urfit mirositoare de origine hepatica Chelidonium comp us. migrena)? Calatoria provoaca modif icari de comportament (agitatie. daca sunteti sensibili la golurile de aer sau la tangaj. sarcopt. In moment Mercurius corrosivus 9 CH. Se impune consultarea den tistului. in alternanta.Lycopodium 9 CH. 5 granule ina inte de mese. .Borax 15 CH. 1 doza in ajun si 0 1 doza inainte de plecare. 5 granule din douain doua Seara in ajun si in dimineata plecarii. RAUDEMARE ore. ~ Si in plus: Problemele digestive se previn luand in ziua precedent s: .Gelsemium 15 CH. Sepia (in momentul menstrelor). ' ~ Si in plus: RECTO-COLITA -. ~ Rasuflare urat mirositoare de origine buca la Mercurius solubilis 5 CH. 5 granule sau 2 comprimate. crede ca raia era de vina pentru un teren care. fondatorul homeopatiei. agravare la tangaj: Borax 9 CH. si . tearna)? Ce trebuie facut ~ . 5 granule de 2 ori pe zi. daca ti-e teama ca vei fi bolnav. 20 de picaturi inainte de mese. in caz de apasare gastrica sau de masa prea copioasa.' ® .A ·4. se ia 0 doza de: . si necesita un tratament local prescris de medic. . crize de ficat. Vezi TEREN. 5 granule inainte de mese. 2 comprimate de Cocculine s au 1 doza in ajun si 1 doza in dimineata plecarii. de repetat in fiecare saptamana. ~ Si in plus: Pentru calmarea agitatiei si anxietatii: Sed atif PC. daca dom ina paloarea si indispozitia. in afara calatoriilor. 5 granule din doua in doua ore. in descrierea lui. 2 comprimate. _ Recto-colita hemoragica esta printr-o ulceratie unoscuta si tratamentul ul puseelor. se adauga: evolueaza de cele mai multe ori prin pusee care se manif cu hemoragie a mucoasei rectale. 0 data sau de doua ori in cursul calatoriei .Cocculus 9 CH. tul burari digestive (indi~estii. . . daca respectiva calatorie provoac a agitatie. timp de 0 luna. de 3 ori preventiv.

Phosphorus 15 CH. .1M • ':tin .. . 1 doza in fiecare seara.

fond. 5 granule in fiecare dimineata. precum Thuy a. Acupunctura si mezoterapia actioneaza eficace asupra durerii. De aceea trebuie sa se intreprinda tratament de teren recomandat de doctorul homeopat. tratament trebuie urmat timp de cativa ani.durere in spate sau consecinta ei directa: nevralgii cervicale sau sciatice. precum si durata tratamentului. inflamator cronic KEGUKGITAKILE Asafaetida Trebuie persista. care corespund foarte precis durerilor si anchilozei agravate la umiditate si care necesita 0 dezmortire matinala. problemele aparatului osteo -articular se pot rezuma in trei mari tipuri de afectiuni: .reumatism sau artroza. .reeducare uro -genitala: Sepia 9 CH si Staphysagria 9 CH. dar si periodicitatea lor indica un teren care este tratat homeopat ic cu medicamente pre cum Sulfur sau Tuberculinum. Medorrhinum sau Natrum sulfuricum.in afara unor cazuri accidentale . Aceste tratamente vor permite 0 diminuare a frecventei si intensitatii puseelor.376 JACQUES BOULET in un ce DICTIONAR DE HOMEOPATIE 377 Pe de alta parte.necesitatea trat arii homeopatice uneori in asociere cu oligo-elemente . crizele sunt marca te de inflamatii acute. Caracterul cronic sau .Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH -. Eficacitatea lor nu trebuie sa ne fad sa pierdem din vedere . 5 granule dimineata si seara. Fie d sunt sau nu motivul principal al consultatiei. consultat medicul dupa doua zile dad regurgitarile KEUMASTISM/KEUMATOLOGIE + @> Un anumit numar de maladii reumatismale evolueaza prin pusee.a starilor generale si a terenului. Nou~NAsCUTULUI @> 9 CH.reeducare dupa fractura. luxatie: Rhus toxicodendron 9 CH. . KEEDUCARE ~ Reumatismul Trebuie sa se ia pe toata durata reeducarii: . medicamentele simptomatice vor permite diminuarea dozelor de medicamente a ntiinflamatoare sau de cortizon. de exemplu. entorsa. 5 granule pe zi.durere localizata la 0 articulatie sau la un tendon. Acest caracter acut si brutal al puseelor. datele psiho-afective par foarte importante declansarea si rec idiva crizelor. . edem si agravare noaptea. Tratamentul simptomatic este dominat de doua medicamente . In momentul criz elor.

agravarea lor la umiditate indica un teren care va fi tratat cu medicamente de REUMATISM AKT~CULAK ACUT @> Reumatismul articular acut este 0 complicatie grava a anghinelor cu streptococi alfa-hemolitici. trebuie consultat medicul. imobilitate. prin efort. si se amelioreaza in repaus. acestea sunt semnele tablou lui reumatismului degenerativ sau al artrozei. 5 granule 0 data sau de doua ori pe zi. neputinta functionala. Aceste medicamente vor f i completate cu medicamente de teren.daca durerile sunt ameliorate prin repaus. deformari. Radiografiile arata 0 deteriorare a cartilajelor. 0 d ata sau de doua ori pe zi. care asociaza artrita acuta si leziunile . 5 granule. Nu toate durerile articulare sau de spate sunt provocate neaparat de artroza si. chiar dad "demararea" mati nala e dificila. Instalarea le nta ~i progresiva a durerilor si a neputintei. 0 data sau de doua ori pe zi. . esecul medicamentelor antiinflamatoare sau contraindicat ia fac pe multi pacienti sa faca apel la homeopatie.daca durerile sunt agravate de repaus si umiditate si ameliorate de miscare l enta si caldura: Rhus toxicodendron 9 CH si Radium bromatum 9 CH.repetitiv al durerilor. 5 granule. noaptea. . daca acestea persista. apasare si agravate de miscare si zdruncinaturi: Bryonia 9 CH. Durerile sunt agravate prin apasa re. ~ Artroza cronlca Dureri articulare.dad durerile sunt agravate pe timp de furtuna: Rhod odendron 9 CH. ~ Durerile artrozice in general . .

5 granule la culcare. -varicela. Ruta graveolens: senzatie de lovitura. . agravata umiditate eu dificultati dimineata .favorizeaza sec retia laptelui.o rhite. si Rhus toxicodendron 9 CH. 5 granule la trezir e. Princlpalele indicatii In functie de dilutie: . deseori agravata de timpu l umed. Cornparatii ~i asocieri Gelsemium: febra eu toropeala. Comparatli si asocieri Chamomilla: diareea sugarilor provocata de pusee dentare. RICINUS Origine Ricinul. s RIGIDITATE Senzatia de rigiditate articulata dureroasa matinal a. 0 arsura a feselor. 1 tub. .378 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 379 la miscare si cardiace. este frecventa in caz de reumatism sau in urma unor eforturi fizice: Arn ica 15 CH. penicilina si c ortizon. RHEUM Origine Reventul. pe toata durata evolutiei maladiei.zona zoster. Tratamentul asociaza in mod obligatoriu repaus strict.opreste lactatia. Homeopatia poate sa constituie un complement utilla alinarea durerilor si sa ajute la evitarea complicatiilor: Bryonia 9 CH. De avut in casa Rhus toxicodendron 9 CH. in cura de 0 luna.eczeme cu placi rosii si mici vezieule. Comparatil ~i asocieri Rhus toxicodendron: reumatisme sau nevralgii la sc himbarea vrernu. Comparatii sl asocieri Pulsatilla: lactatie. cQ cQ Principalele indicatii . RHODODENDRON Origine Rododendronul. . . Eupatorium perfoliatum: f ebra eu dureri musculare. pr ovocand . 5 granule de 4 ori pe zi. -herpes. Principalele lndicatii Diareea acida a sugarilor cu colici. si Sulfur iodatum 9 CH. RHUS TOXICODENDRON Origine Sumacul veninos. .reumatism si nevralgii agravate de timpul furtunos. 5 granule dimineata si seara.senzatie de rigiditate articulara.

dand 0 impresie de piele de leopard. rino-faringitele se repeta. continand un liehid limpede. laringite). In primii ani de viata ai copilului. insotite de cor tegiul lor de complicatii (otite.Simptomele caracteristice . putan d fi localizate (pe fatii) sau raspandite.placi rosii cu mancarimi calmate la apa calda. .eruptii de mici vezieule. RINO-FARINGITA CU REPETITIE . bronsite.uscaciune a mucoaselo r. . .

Este foarte important sa se revina asupra inceputului mala diei: vaccinari (mai ales BeG).380 Te~menul. in mod periodic ~i variat EI alt~meaza faringite. Tratam entele cu antibiotice.za 0 data pana la patru ori pe luni.deseori ca. se prezinta trei tipuri d e situatii: .ma. completate prin tratarea circumstantelor declansante: VAB (urma re a BCG-ului). "mal~die JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 381 de adaptare" denumeste ansamblul acestor mai mult sau mai putin zgomotoase care ~nsote.copilului ca sa evite complicatii si recidive. lipicioasa. dificultati respiratorii) depind inainte de once de terenul c opilului. iar episoadele infectioase apar brusc. E vorba in gene ral de un copil tonic. Frecventa episoadelor. stres. Primul trat ament consta in purtarea unei proteze noaptea (un fel de mana din plastic cu un singur deget). pentru a pune in repaus articulatia. 1 do. Medorrhinum sau Silice a vor eonstitui baza tratamentului de fond (in 15 CH. timp de 0 lu na. groasa. mancarimi sau pur si simplu infectii si t ratamente eu antibiotiee sau cortizoniee repetate. impiedica sau intarzie instituirea unui sis tem imunitar eficace. otite sau rinite cu gastro-enterite sau pusee ?e eczem_a .sc:ie in 15 CJ:I. departe de a rezolva pro?l e. mten~ltatea l or (febra. Medieamentele simptomatiee ale mucoaselor. RIZARTROZA Aceasta artroza de la radacina degetului mare este foarte dureroasa. Lycopodium. trebuie consultat medicu!. desi au 0 actiune rapids asupra suprainfectiilor. pa~e . dureri. Sulfur. Calca rea carbonica sunt principalele medicamente de fond' medicul Ie ~re.sc construirea imunitatii copilului. mucoasa. . Medicamentele simptomatice sunt date simultan in momentul episoadelor acute.trateaza Schematic.trateaza episoadele acute eel mai rapid si eel mai eficace posibil. Thuya. vor f i date (in 9 CH) zilnie pana la disparitia simptomelor. dirnpotriva. 4C:a . 5 granule din fieeare de 3 ori pe zi. coji de lapte . Daca tulburarile persista. doze saptarnanale) timp de doua-trei luni. de e~~mp. Pulsatilla (urmare a despartirii de mama) sau Gelsemium (urmare a spaimei). Recurgerea prea sistematica la antibiotice.lu~ 0 c~racteristica importanta este faptul ca mtre d?ua ~naladu exis ta un interval de sanatate perfecta mai mult ~au m~l putin lung. par in schimb sa relanseze sau sa exacerbeze maladia mucoasei. episoade infectioase. Probleme dermatolo gice . si se vor lua: Actaea spicat a 9 CH si Viola odorata 9 CH. Kalium bichromicum (sinuzita) sau Dulcamara (rinita). . ~ Copilul e bolnav frecvent. Rolul homeopatiei este deci dublu: . Copilul se arata foarte sensibilia umiditate.sau probleme digestive se intalnesc aproape totde auna in alternanta la acesti copii sau in familia lor. sursa de suprainfectii microbiene frecvente. ROBINIA eta Origine Salcarnul. de exemplu Kalium muriati cum (otite seroase). timp de trei pana la sase IU111. terenul.eczeme.

otitele si bronsitele se succed intr-un ritm accelerat si exasperant. Natrum. Tuberculinum. Principalele lndicatil Aeiditate gastrica eu reflux in esofag. fara oprire ' episoadele se inlantute . din ora in ora. marcate de 0 scurgere cronies Nu e totdeauna usor de dia gnosticat.~ Copilul e bolnav in perrnanenta. otita seroasa. zilele cand copilul e sanatos sunt rare. care obosesc r~p~de. s inuzita. Rinitele. Sulfur iodatum. Febra este deseori mar~ si inflamatia i rnportanta. Comparatil §i asocieri Iris versicolor: aeiditate gastrica cu reflux. . hipersensibili. in alternants. Deseori diagnosticul e confirmat de prezenta ganglionilor la gat: Dul camara 9 CH si Belladonna 9 CH. 5 granule. RUBEOLA®> ~ Copilul e bolnav in mod continuu . muriaticum sau Arsenicum a lbum sunt in general prescnse ca medlc~mente de fond. Medicamentele simptomatice ale urechii sau nasului vor fi date zilnic la inceput. Progresiv s-a instalat 0 afectiune cronica a mucoasei cailor aenene: rinita. J?e cele mai multe ori e vorba de copii ~labl.

De avut in casa Ruta graveolens 5 CH. luxatie.. . RUMEX Origine Stevia de gradina. Arnica: traumatism si oboseala musc ulara. timp de cincisprezece zile . Sulfur: diaree la trezire. provocand tuse. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. tratamentul va trebui incheiat cu Pulsatilla 9 CH si Sulfu r iodatum 9 CH. Simptome caracteristice . pentru a prev eni modificarea terenului pe care 0 provoaca.surmenaj ocular dupa efort de acomodare (munc a la computer.-----------'-----------""""tI11!1111J"1'1""""!' . Comparatii ~i asocieri Rh us toxicodendron: inflamatie a ligamentelor.oboseala ocular a. 1 tub. eta eta Comparatii ~i asocieri Hepar sulfur: laringita acuta. 5 granule. 382 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 383 Ca si pentru rujeola.. Princlpalele indicatii .chist al incheieturii mainii. ea poate sii apara totusi si trebuie sii fie ar atata medicului. pentru confirmarea diagnosticului.entorsa. tuse spasmodica la eel m ai mic curent de aer.senzatia de lovitura. . reeducare ortoptica. RUTA GRAVEOLENS Origine Virnantul. Medicul trebuie consultat pentru confirmarea diagnosticului.® Mai putin frecventa din cauza vaccinarii. pre cum si pentru prevenirea si tratarea eventualelor complicatii. ora de ora. oftalmia zapezii). La sfarsitul maladiei. Intre timp: Euphrasia 5 CH si Belladonna 9 CH. .•.lumbago. diaree la trezire. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. RUJEOLA.mancari mi pe laringe cand se respira aer rece. eta !ita . in alternanta. de rigiditate. . dificultati de acomodare. durere a coccisului. prurit cand te dezbraci. timp de cinci sprezece zile. trebuie sa se prescrie Pulsatilla 9 CH si Sulfur iodatum 9 CH. .

Allium sativum 6 DH.menstre dureroase si hemoragice. SABAL SERRULATA Origine Eyorba de un fel de palmier. -"" .DICTIONAR DE HOMEOPATIE 385 Comparatii ~i asocieri Chimaphila: hipertrofierea prostatei. si 20 de picaturi de 3 o ri pe zi. Durerile din regiunea sacro-iliacs sunt foarte frecvente si in general legate de 0 contractura.ameliorare la caldura. 5 granule de 3 ori pe zi. trebuie consultat medicul.salivare acida: Borax 9 CH. gura uscata: Belladonna 9 CH. ' --...absenta salivarii.Arnica 6 DH. ~ eta Principalele Indicatil Ametelile lui Meniere.. Principalele indicatii . Medicamentul homeopatic actioneaz a indeosebi asupra mucoaselor. Se iau medicamentele indicate timp de opt zile. din preparatul urmator: . (regiunea) Origine Popazul.: . Comparatil ~i asocieri Allium cepa: boala fanului. .mancarimi in cerul guri i. sabina. . Simptome caracteristice . cu zbarnaieli in urechi.~. . Masajul unui specialist poate sa va aline foarte rapid durerile. Daca s imptomele persista.~' . SALIVATIE :. trebuie consultat medicul.stranut cu senzatia de blocare a nasului. Aceste medicamente sunt asociate in preparate compuse. Daca durerile persista. SABINA~ ~ 'SV ~ Origine Juniperus sabina. . Principa lele indicatii Boala fanului. Principalele lndlcatii Dificultati urinare in cazul hipertrofierii prostatei. SABADILLA eta eta SACRO-ILIACi\... origmar din America Centrala.veruci in regiunea genitals. precum Sabal serrulata campus.Histam inum 6 DR. Se vor mai lua si Ruta 9 CH. . . SALICYLICUM ACIDUM Origine Aspirina. 5 granule de 3 ori pe zi. . .

.

transpiratie nocturna brusca si abundenta. timp de 0 luna. .congestii. . se ia Parathyphoidinum B 15 CH. .astm cu apasare brusca in timpul noptii. Experienta terapeutica arata mai ales mucoaselor nasului si asupr a transpiratiei. Principalele lndicatii Polipoze naza le. 0 actiune asupra Simptome caracteristice ..laringi ta acuta nocturna Ia copii. . .diaree. . Sanguinaria Canadensis.bufee de caldura la menopauza.nas inf undat.diaree si balonari. Simptome caracteristi ce . salivare abundenta: Jpeca 9 CH si Jaborandi 9 CH.senzatia de nas complet infundat. . Origine Nitratul de Sanguinaria Canadensis. Principalele indlcatii . vascoasa: Kalium bichromicum 9 CH. 1 doza saptamanal. Acest tratament trebuie urmat cu scrupulozitate pentr u a evita riscul sechelelor. SAMBUCUS ~ 4Ca Origine Socul.SALPINGI TA ® Infectia trompelor lui Fallope este ceva foarte serios si medicul va prescrie un tratament cu antibiotice.tuse brusca lari ngeeana. SANICULA Origine Sanicioara. Daca durerile abdominale si diareele persista. Principalele indicatii -mlgrene.boa la fanului. SANGUINARIA NITRICA Sub acest nume sunt grupate febra tifoida si paratifoida. care 11trezeste brusc pe pacient in plina noapte. SALMONELozA ® DICTIONAR DE HOMEOPATIE SANGUINARIA 4Ca Ita 387 Origine Specie de mac cu sue rosu. bronsita. . 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.386 JACQUES BOULET salivare groasa. salivare fetida: Mercurius c orrosivus 9 CH.periodicitatea tulbur arilor . . . Se vor Iua complementar: Kalium muriaticum 9 CH si Hydrastis 9 CH. Diagnosticul si tratam entul vor fi stabilite de medic. Comparatii ~i asocieri Spongia: laringita acuta. timp de trei luni. bufee de caldu ra. Principalele indicatii Astm. Comparatii ~i asocieri Lachesis: congestii. Sulfur: migrene periodice. bufee vasomotrice. . cu senzatia de apasar e. .

vorna) si prin agravarea fragilitatilor existente (probl. care apar sau se agraveaza dese ori in mo~entul sarcinei. Indiferent ca e yorba de tratarea indispozitiilor sarcinii. vase care se sparg. tau Calcarea campus. sarc~na provoaca un supraconsum si deci carente foarte impor.Se.388 JACQUES BOULET SANTAHEKBA 4CJ 4CJ DICTIONAR DE HOMEOPATIE 389 in 9 CH. constituie un tratament initial din ce in ce mai apreciat. neplacute (gretur i.. . adica sa se preva da toate medicamentele necesare pentru buna sa derulare si a urmarilor ei: durer e. 'SAKCINA. tara dramatizare si tar a tranchilizante. solutia 0 of era medicamentele de tere n si de sensibilitate.' in primul rand trebuie sa se faca apel la tratamentele homeop attc~. Mica deprimare (baby blues) sau excitare care apar d eseori indica 0 faza de adaptare. Pulsatilla sau Ignatia (prescrise . SAPONAKIA Origine Sapunarita. niciodata toxice nici pentru mama si nici pentru copil. caci medicamentele de fond se vor afla la baza tratamentelor pe timpul intregi i sarcini. Un caz deosebit e ste eel al infectiilor urinare si al cistitelor. De asemenea.va ajuta la depasirea ei tara probleme.. Trimestrul al doilea In acest stadiu apare si se agraveaza tulburaril e circulatorii: varice.® Sarcina normala poate ~i ea sii fie marcata de manifestari .. De fiecare data. homeopatia va fi de un ajutor pretios pen tru favorizarea secretariilaptelui. acti unea Trimestrul al treilea Trebuie sa se pregateasca nasterea. iar un tratament homeopatic . dar si pentru prevenirea oboselii care rezulta. homeopatia va interveni in patru stadii ale s arcinii. daca analiza urinei sistematic . piciituri. sub a coperirea indicatiilor obstetricale normale. cisti ta). alaptat. In timpul alaptarii. fier. vitamina B6 in special. precum Sepia campus. voma.Natrum muriaticu m sau Ignatia . tratamentul cu Origine Specialitate homeopatica. Homeopatia este suverana in cazul cistitelor simple (c u urina limpede). 1-2 doze pe saptamana). In toata aceasta perioada: se vor lua Calcarea campus si Bioptimum grossesse. Aceasta prima consultare este foarte importanta . femeile si medicii lor sunt extrem de prudenti si nu vor sa riste nimic pentru sanatatea copilului care urmeaza sa se nasca. Principalele indicatii Astm. evitarea obturarilor si crapaturilor. precum Bioptimum grossesse. 15 picaturi de 2 ori pe z i.tante . oboseala. dureri articulare. de pregatirea n asterii si a alaptarii sau de tratarea maladiilor survenite in cursul acestor pe rioade. indeosebi: Sepia. Dar. Dupa nastere Urmarile nasterii depind in mare parte de sen sibilitatea fiecarei femei.eme cu venele.indica prezenta unui ger mene patogen. Schematic. bronsi ta. Principalele indicatii Medicament de "drenaj" cutanat. In toate stadiile sarcinei. pot sa inter vina patologii curente: rinofaringite. Comparatii ~i asocieri Berberis. adica favorizand medicamentelor care trateaza eczemele. Trebuie incepute tratamen te cu actiune asupra circulatiei. hemoroizi. indispozitii. Primul trimestru Este deseori marcat de simptorne zise "simpatice": gre ats. Osteocynesine sau Granule s rex si asocien de vitamine si oligo-elemente. in acest stadiu este necesar sa se adauge complemente alimentare . homeopatia. Fumaria: alte drenoare ale pielii asociate in p reparatul Saponaria campus. De fapt. De fiecare data.. De aceea. traumatisme fizice .

iar greata se estornpeaza m'a ncand sau gandindu-va la altceva. 1-2 ori pe zi. Indlspozitli . vase care se sparg: Arnica 5 CH si Vipera 5 CH. _ traumatism al sanilor. SANGEKAKI DIN NAS (Epistaxis) @> MilleJolium 6 DH. Sunt deseori evocat e motive psihosomatice. 5 granule. SARSAPARILLA Origine Salcea. . daca sunteti anxioasa enervata.daca sangerarea survine in locul menstrelor: Lachesis 9 CH.sani durerosi inainte de menstre: vezi MASTODINIE. ~ Sau: ' Ignatia 15 CH. Pareira brava: in asociere in preparatul Pareira brava compus. daca greata apare la simpla vedere sau la miro sul alimentelor. si suplinirea carentelor vitaminice evidente pentru foarte multe sarcini care intarziau sa vina le determina.ompus. rarind dozele in func tie de ameliorare: ~ Sistematic: Tabacum compus. Homeopatia nu pretinde sa aiba actiune directs asupra sterilitatii. cuplurile sunt putin dezorientate cand vin sa consulte medic ul. mai ales dimineata. 15 picaturi de 3 ori pe zi. . Comparatli ~i a socieri Berberis. inainte de mese. imunologice sau carente in minerale sau vitamine si. Acest ultim medicament poate sa fie luat pe toata perioada sarcinii. de cele mai multe ori. precu m si al femeii. SAN . 5 granule din fiecare dirnineata si seara. cu dureri de cap: Belladonna 9 CH.dorinta de a dormi in permane nta. . in sfarsit. 5 granule dimine ata si seara. Analizele si examenele complete la barbat si la femeie nu descopera uneori nici 0 cauza organica deosebita. 5 granule.Picioare grele si dureroase. _ daca sangerarea survine in urma unei lovituri. in alternanta. se adauga: Arn ica 9 CH. dar expe rienta arata ca un tratament al terenului si al sensibilitatii barbatului. si China 9 CH. Principalele indicatii Litiaze renale (calculi). 5 granule de 4 ori pe zi. 5 granule la trezir e. 5 granule la fiecare jumatate de ora.indispozitie cu lesin: Moschus 15 CH. se ia. 5 granule in fiecare dimin eata. 5 granule la trezire. nastere prematura). .Hemoroizi: Muriaticum acidum 5 CH. 5 granule din fiecare de 3 ori pe zi . 15 picaturi. 0 infectie renala putand sa aiba consecinte catast rofale asupra sarcinei (avort. 5 granule de 3 ori pe zi.390 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 391 antibiotice este obligatoriu. o alta problema: cea a dificultatii de a con cepe Numeroase cupluri consulta med icul pentru aceasta dificultate. la fie c are zece minute. he matom: Bellis perennis 9 CH si Arnica 9 CH. cu senzatia de greutate si de balonare: Nux moschata 9 CH. _ daca sangerarea survine cu ocazia unei sed eri prelungite la soare. . Probleme de circulatie . hipersensibila. ' Greturl in timpul sarcinii Cat timp dureaza greata. sa se produca. si Sepia . ~s: Sepia 9 CH.

5 granule. pentru verificarea te nsiunii arteriale si a starii mucoasei nazale. Atentie! Orice sangerare din n as care recidiveaza sau e insotita de 0 senzatie de congestie a capului si de pu lsari la tamp Ie trebuie sa duca la consultarea medicului. de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. .

tulburari de menstruatie. in alternanta.~ + •• Este 0 inflamatie a pleurii intre doi lobi pulmonari. Calcarea phospho rica. Se vor lua timp de doua zile. trece de la ras la plans. rara ca la examenul m edical sa se cons tate vreo leziune. Homeopatia trateaza numeroase scurgeri: rinite. ~ Dispozitia sau simptomele fizice sunt variabile de la 0 zi la alta A ceasta variabilitate indica 0 sensibilitate care corespunde medicamentului homeo patic Pulsatilla. 5 granule la fiecare doua ore.'I ''''''-'-. supuratii. in cura de doua runi. ! .! 392 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SCIZURITA. SCRUPULOS+ Descoperirea acestui simp tom orienteaza si confirms alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. SC~NET l -. din doua in doua ore. SCHIMBATOR . 1 doza pe saptamana. hiperexcitabilitate: Ignatia 15 CH. de 2-3 ori pe an.••••.® 393 Unii copii sau adolescenti au sangerari din nas frecvente. : ~'..':'l':'M. SCURGERI SCIATICA® Primul tratament este odihna. timp de zece zile . 5 granule. Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. dupa o infectie b ronho-pulmonara tratata. ~ Dispozitie schimbatoare Instabilitate emotionala .~'V 11 Scrasnet de dinti noaptea: Cina 15 CH si Kalium bromatum 9 CH.. 5 granule la fiecare ora. 1-2 o ri pe zi. 0 paralizie sau fumicaturi indica 0 hernie de disc si trebuie sa fie examinata foarte repede de medic. ~ D aca durerea e agravata in pozitia asezat Ammonium muriaticum 9 CH. 5 gra nule de 3 ori pe zi. Asta se datoreaza constitutiei lor. si Sulfur iodatum 9 CH. Practica ne-a invatat 0 re gula simpla pe care trebuie sa 0 respectam: dilutiile mici (4 sau 5 CH) favorize . expectoratii. trebuie sa se dea sistematic vermifug. Se da p reventiv: Ferrum phosphoricum 15 CH. 5 granule pe zi. Atentie! 0 sciatica care provoaca dureri intense .!. ~ Daca durerile sunt ca niste descarcari electrice Hypericum 15 CH. . in asteptarea consul tarii medicului: ~ Daca durerea e ameliorata indoind piciorul Colocynthis 9 CH s i Magnesia phosphorica 9 CH. se pot mentine dureri de scizurita: Bryonia 9 CH. La copil. pierder i. 5 granule din fie care la culcare. ' ~ Nevoia continua de schimbare Aceasta trasatura de caracter corespunde anumitor sensibilitati: Tuberculinum. Un temperament exagerat de scrupulos indica 0 sens ibilitate la medicamentul Cyclamen. 5 granule. Deseori.

SEBOREE Se iau medicamentele indicate timp de 0 luna: ----'~---_W"iiIIIUIllllllillIl lIill1l1i11l1l. Un m edicament homeopatic. care provoaca 0 serie se stari neplacute la premenopauza. are 0 actiune foart e eficace de fiecare data cand apar simptome sau se agraveaza la oprirea sau la diminuarea unei scurgeri .de exemplu oprirea sau diminuarea menstruatiei. Tot asa durerile de cap.aza scurgerea.lIiIIlIJilliiiiilliiiliilrl •••••••• . . in timp ce dilutiile mediisau mari (9 sau 15 CH) 0 opresc. Lachesis. utilizat la 0 diluatie mare. se nzatiile de congestie al fetei la oprirea brusca a scurgerii in cazul unui gutur ai sau al unei sinuzite pot sa fie usurate cu 1 doza de Lachesis 15 CH.

astm sau bronsita cronies a pacientului in varsa. Thallium aceticum : caderea parului. Origine Seleniul. Comparatil ~i asocieri China: oboseala.ca derea parului. . . SENNA eta eta Origine Siminichia. Cuprum: crampele arteritelor. 5 granule de 2 ori pe zi. SENEGA Origine Amareala (de Virginia).dureri febrile ale extrem itatilor.394 JACQUES BOULET DICfIONAR DE HOMEOPATIE SELENIUM 395 . convulsii si 0 cangrena a membrelor inferioare. Principalele indicatii Tuse cu imposibilitatea d e a expectora. . Intoxicarea acciden tala sau "ergotism" provoaca 0 diaree acuta. Principalele indicatii Criza de acetonemie la copil. 5 granule dimineata.cefalee.sindromullui Raynaud. comprimate sau supozitoare. . Si mp tome caracteristice .acnee seboreica: Selenium 9 CR. SEDATIF PC eta eta Origine Specialitate homeopatica. . 5 granule pe zi . . . . . . Principal ele indicatii Foarte util de prescris la debutul starilor anxioase si tulburaril or de somn: .oboseala fizica si intelectuala. Comparatli ~i a socieri Blatta orientalis: tuse cu expectorare dificila.crampe in pulpa piciorului. degeraturi. Principalele indicatii . Comparatii ~i asocieri Apis: dr ept complement in cefaleele acute.mens tre hemoragice dureroase.contractii dureroase ale uterului. ~i Natrum muriaticum 9 CR. Compara tii ~i asocieri Lycopodium este in general medicamentul de teren al copiilor car e fac crize de acetonemie.arterite ale membrelor inferioare.eczema seboreica: Lycopodium 9 CR. granule.colici dupa nastere. -acnee. Principalele indicatii . SECALE CORNUTUM eta eta Origine Cornul de secara este 0 ciuperca parazita a secarei. Medicamentul homeopatic actioneaza asupra vaselor si a uterului.

Aceasta sensibilitate exista (este definiti a homeopatiei) cand simptomele bolnavului sunt asemanatoare cu cele pe care poat e sa le provoace substanta de origine a medicamentului. in cazul in care exista indoieli. trebuie ca oga nismul sa fie sensibilia medicament. Acest aspect al homeopatiei este foarte important. reactioneaza la aceleasi even imente fizice si psihologice. in practica. de exemplu.manic: Chamomilla.excitatie: Ignatia. ci stimul eaza reactia organismului. Sensibilitatea la frig. aspecte morfologi ce asemanatoare si trasaturi de caracter. o alta ilustrare a sensibilitat ii este notiunea de tip sensibil: practica terapeutica ne-a aratat ca unii indiv izi suntmai sensibili decat altii la unele medicamente. de aceea homeopatia foloseste 0 scara de dilutie care perm ite adaptarea posologiei la fiecare caz clinic. a tratamentului sau de fond. . deci. Aceste persoane au in co mun aceleasi slabiciuni organice. Psorinum. necesara 0 dilutie ma i mare (7 sau 9 CH). nu se refera decat la mari 1e medicamente cu actiune generala. Cu cat similitudinea est e mai mare si atinge reactii generale ale individului. . nu actioneaza in mod drastic sau substitutiv. Silicea. acelasi temperament emotiv si sunt in aceeasi m asura sensibile la caldura sau la lipsa de afectiune a anturajului. prin definitie. simuleaza 0 intoxicatie extrema cu Arnica. Pentru a evita ris curile de agravare.396 JACQUES BOULET SENSIBILITATE DICTIONAR'DE HOMEOPATIE 397 Aceasta notiune de tip de sensibilitate.angoasa: Arsenicum album. uneori aceleasi antecedente. 9 CH (de aceea aceasta dilutie se intaln este atat de des in sfaturile de automedicatie). Un si mplu hematom evoca posibilitatile de Arnica asupra capilarelor si dilutia 5 CH s e dovedeste foarte eficace. dar aceeasi dilutie ar agrava ob oseala sau congestia circulatorie la sfarsitul acestui efort. persoanele sensibile la Pulsatilla au aceleasi probleme de circulatie. Astfel Arnica 5 CH va fi foarte utila ca sa stim uleze muschiul la inceputul unui efort sportiv. Graphites.jignire: Staphysagria. deci sunt necesare dilu tii foarte mari (15 sau 30 CH). Arsenicum album. Pentru ca aceasta reactie sa aiba loc. In plus. SENSIBILITATEA LA FRIG alegerea este un generale Kalium Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma anumitor medicamente de tere n sau de sensibilitate. Sensibilitatea este mai puternica si este. . SENTIMENT Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse unui anumit sen timent care depinde mai mult de sensibilitatea lui particulara decat de evenimen tul propriu-zis: . s imptom foarte important pentru determinarea sensibilitatii a fiecarui pacient si . carbonicum. Phosphorus. . Medicamentul hom eopatic. in afara unei afectiuni acute. . Sa luam de exemplu Arnica. 0 stare de epuizare profunda.suparare: Natrum muriaticum. Notiunea de sensibilitate este foarte importanta in homeopatie.in timpul efortului sau dupa efor t cu consecinte circulatorii este asemanatoare unei intoxicatii mai accentuate c u Arnica. este deci preferabil. deci. .parasite: Pulsatilla. sa s e foloseasca dilutii medii. cu tulburari card io-vasculare. De exemplu. oboseala musculara. Natrum muriatic um. in sfarsit. cu atat acesta este mai s ensibilia medicament. .gelozie: Laches is. caci el permite adaptarea tratamentului i ntr-un mod personalizat.

SENZATIE "Ce simtiti?" Astfel se poate rezuma a doua intrebare pe care ~ va pune medicul homeopat dupa ce a determinat locul ~l caracteristicile maladiei: mancarimi. acesta este dat in 9 CH. ca 0 teapa. . de gol. fulguranta. 5 granu le. de contractie. de 2-5 ori pe zi. si rarind dozele in functie de ameliorar e): -'ca 0 miscare sub piele: Thuya. dur ere febrila. dupa intensitate. ca un cui. Descrierea precisa a senzatiilor orienteaza si confir ma alegerea medicamentului.. daca medicam entul e ales in functie de durere sau senzatie. lata principalele senzatii (in general. rnteparoare. senzatie de apasare ..

durere. cand sta jos. este folosit la desen. herpes. menopauza). .piatra (stomac): Bryoni a.. la femeie. indeosebi inainte de menstre. Agaricus.. '.398 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Pulsatilla: tulburari circulatorii si sindrom premenstrua l. cu tenul putin cam te rn. De avut in casa Sepia 9 CH. -mlgrene.durere intolerab ila: Chamomilla. iiplace sa mearga repede in aer curat si. Ating toate evenimentele din sfera familiala: maladii grave.Cerneala de sepie.herpes. eczema. . Natrum muriaticum: sindrom depresiv. . .baby blues. in acelasi timp. ' .sindrom premenstrual. cat si asupra dispozitiei sale (ciclurile menstruale. Pe plan general. Argentum nitricum.~~ Origine _ . Suf era de scurgeri iritante (leucoree). . 1 tub.criza de ficat.constrictiune: Lachesis.eczema cu crapatura. Acest lichid negricios. de exemplu. . .apasare (bazin): Sepia. III enzi me. ~ Prescriere medica/a bufee de caldura la menopauza. neintelegere conjugala. . Natrum muriaticum. . puber tate. 399 .spasme: Colocynthis. Com pozltl~a sa c?imica este foarte bogata in aminoacizi. d eces. Cuprum.greata din timp ul sarcinii. ea este frecvent hiperactiva ac asa sau la serviciu. a tesuturilor de sustinere. chiar daca tulburarile h epato-veziculare..' . si congestia hepatica si stare a generala.easca ouale sau sa-si protejeze fuga. apasare in pantece inainte de menstre: . toate modificarile hormonale normale ale vietii sale genitale pot sa actioneze atat asupra circulatiei.gol (stomac): Sepia. ' =+: . SEPIA: sensibilitate Situatil sensibile Tot ceea ce agraveaza congestia venoasa .depresie la menopauza..electricitate: Hypericum. . apasarea pelviana si depresia pot sa apara si la barbat. . indeosebi la fiecare ciclu. .hemoroizi. Anturajul e constient de asta si mai stie ca aceasta faza v a fi urmata de 0 alta.durere intepatoare ca 0 aschie: Nitricum acidum.. . folosit de sepi e ca sa-si vo~s. probleme cu parintii sau copiii.durere febrila: Arsenicum album' .si. . ca sa usureze greutatea pe care 0 simte In bazin. responsabila. . ~ in dezechilibru Inainte de menstre. sarcini. devotata familiei si muncii sale. . dar nu prezinta nici 0 actiune toxica. raporturile sexuale pot sa fie dureroase. in oligoelemente. SEPIA~ Principalele indicatii .depresie dupa nastere.micoze vaginale.durere intepatoare ca niste ace: Apis.dorinta de otet si de alimente acre.caldura sau imobilitatea . . este 0 femeie activa. . . mai curand slaba. . . Persoane sensibil e Posibilitatile terapeutice ale medicamentului Sepia si situatiile sensibile ar ata ca acest medicament se adreseaza mai ales femeilor. se aseaza picior peste picior. Tulbur arile sale circulatorii 0 fac sa-i fie teama de caldura si nemiscare. ~ in echilibru De cele mai multe ori bruneta.infec tii urinare recidivante: .

~:. Principalele indicatii intare~te terenul persoanelor afectate de episoade gripale. exacerbarea in materie de sexua1itate sunt totdeauna avute in vedere in contextul general si pentru stabi1irea terenului sau sensibil itatii pacientu1ui.absenta setei in ciuda guri . Scaderea.. cistite.. Va avea tendinta sa se inchida in sine.absenta setei in ciuda febrei: Gelsemium. Uneori.t. In repertoarele clasice. unele medicamente sunt citate ca avand 0 actiune asupra sexualitatii. SBRUL LUI YBRSIN Origine Serul impotriva ciumei... 5 granule pe zi.ent de teren pentru persoanele care prezinta Tulburarile de sexualitate sau de comportament sexual au fost foarte pe 1arg des crise in vechile lucrari de homeopatie.ca . pentru determinarea sensibilitatii individuale. se instaleaza depresia. -! . marcata de un dezinteres profund si mai ales de nevoia de singuratate. ." SBR ANTICOLIBACILAR. in aceeasi masura ca digestia sau somnul. In schimb nici 0 rubrica nu se refera 1a ameliorare . insotita de 0 criza de ficat sau de migrene. cu 0 senzatie de paralizie a sfincteru1ui anal: Causticum 15 CR. . In acest dictionar.ca Origine Serul anticolibacilar purificat.-. Astfe1.400 JACQUES BOULET DICTIONARDE HOMEOPATIE SBXUALITATB ". . de origine caprina. Setea sau absenta setei este un simptom care indica 0 reactivitate sau 0 sensibi litate deosebita si orienteaza alegerea unor medicamente in starile acute sau cr onice: . provenind de 1a animale imunizate. sexualitatea este abordata fie spontan de catre pacient. Ca totdeauna. Trebuie remarcat ca in acea perioada con ceptiile despre normal si patologjc in acest domeniu erau foarte diferite de ce1 e pe care le avem azi.. .constipati e. in practica cotidiana . posiblitatile homeopatiei se refera la ce ea ce e nou si reactional din cauza unei maladii sau a unui eveniment. sindromuri gripale frecvente. Actiunea lor priveste inainte de orice probleme organice.slabire a sfincterului anal: Aloe 9 CR. l 401 depresiva. dupa 0 sarcina s au 1a menopauza. 5 granule de 3 ori pe zi. un tratament de fond a1starii generale sau al emotiv itatii personale poate sa aduca rezultate pozitive. rubrici1e "agravare prin actul s exual" abunda. Comparatii ~i asocieri Influenzinum: tratam. fie in cazul chestion arii generale. Principalele Indica tii Infectii urinare. fie ca tulburarile de sexual itate au fost sau nu descrise de pacient. dezinteresu1 sau excesu1. SFINCTBR SBTB+ . ..

5 granule. cu gura uscata: N atrum muriaticum. se adiiuga Opium 15 CR.sete de mici cantitati de apa rece.sete intensa (mari pahare cu apa). cu senzatie de uscaciune in starile acute: Bryonia. Acest simptom im pune consultarea rapida a medicului. I n caz de pauze respiratorii.i uscate: Alumina. . . SFORAIBLI Se vor lua la culcare Nux vomica 9 CR si Sambucus 9 CR. . vomate apoi in cazul gastroenteritelor acute: Phosphorus. . 5 granule din fiecare.sete permanents.

. ~ Supurdri cronice: ~ Crestere si mineralizare: rahitism. .faringite. urcioare. SILA.supurar e. . Studiile actual e au aratat faptul ca ea actioneaza si asupra macrofagelor. fracturi. celule cu rol primor dial in sistemul imunitar. China. osteoporoza. SIGMOIDITA. examenele vor elimina 0 patologie tumorala. ®~ Inflamatia partii terminale a colonului.unt: China. Sila fata de alimente constituie deseori 0 buna in dicatie a sensibilitatii unui individ. -frig. .tutun: Ignatia. In perioada de criza. in alternanta. rino. bronsite. de teapa. Se vor lua Hepar sulfur 15 CH.+ Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea unor medicamente d e teren sau de sensibilitate. epuizare fizica si intelectuala. 5 granule. . de 2 ori pe zi. Kalium bromatum 9 CH si Cicuta viro sa 5 CH.lapte: Sepia . . unghii casante si patate. precum criptogama de balta .agravare la frig. . numai un tratament prescris de medicul homeopat va putea aduce un rezultat mai durabil.tesutului conjunctiv. acnee cu supuratie. dezinfectiile si medicamentele antispasmodice sunt deseori dezarnagitoare. cu suprainfectii frecvente.protectiei vasculare. in cura de 0 luna. din ora in ora. supuratii locale in urma unui BeG.cafea: Calcarea carbonica. somn agitat. Trebuie con sultat medicul. . 1 doza pe saptamana. 5 granule din fiecare. alaptare.senzatie de spin. SILICEA Origine s de teren care se 'Silicea este un mineral foarte raspandit in plante. de repetat da ca e necesar. formand mici chisturi infectate. furuncule. .grasime: Pulsatilla. emotivitate.paine: Natrum muriaticum: . Simptome caracteristice .bere : Nux vomica.402 SICOSIS JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 403 Afectiune a parului barbii si mustatii. Silicea este inainte de orice un medi cament prescrie numai de medic. . se vor lua Mercurius corrosivus 9 CH ~i Colocynth is 9 CH.ameliorare la cald. somnambul ism. Principale indicatii ~ Stare generald: timiditate.transpiratie.carne: Lycopodium. .ca1cifierii. supurat ie dentara. . Pansamentele intesti nale. .lipsa de energie. . . lata principalele: ' . --::::J!gravare la vacc inari.

excesiva. s-a recunos cut silicei 0 actiune asupra: Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: tendinta la oboseala si prudenta Hepar s ulfur: supurare acuta. Foarte utilizata in fitoterapie ~i in medicina chineza.(Equisetum). .

Tratamentu l de fond e indispensabil. SINDROM PREMENSTRUAL f. in a zecea zi a ciclului. In timp ce copilul poate sa aiba un aer imbatranit. PRYTOLACCA Sanii sunt durerosi si fibromatosi. •• : LACCANINUM Sani congestionati. Medicul trebuie consultat frecvent. regimuri. ~ Si in plus: Se ia medicamentul sau medicamentele recomandate mai jos zilnic in 9 CR. cu bombari frontale proeminente. E un copil si un adolescent vioi. foarte afectuos.. dar anxio s si instabil. Persoane sensibile Simptomel e de Silicea se manifesta mai ales la cele doua extremitati ale vietii.carente alimentare si afective . uneori si in cazul durerilor de gat. ~ Experienta mea: Atent ie! Nu toate nodule Ie sunt benigne. tristete. SINDROM PREMENSTRUAL: siinii se umf la $i sunt durerosi Situatii sensibile Toate situatiile care provoaca 0 perturbare a sistemului imun itar la persoanele predispuse prin: . ~ In dezechilibru Rapid obosit. in cele pt zile care preced menstrele.surmenaJ.intoleranta la vaccinuri.generoase ~i dezinteresa te. se poate refugia intr-o activitate solitara sau se consacra unei cauze . CONIUM Sanii sunt in gene ral mici. durere de stomac)? Vi s-a modificat co mportamentul (agitatie. sau conform pos ologiei indicate.infectii. sensibili. ~ Experienta mea: Medicamentul clasic inainte de menstre. 5 granule. rara incredere in el. indiferent de clima. Aveti probleme de piele inainte de menstre? . ••••• _ "" ":. indeoseb i la indivizii mai curand slabi si plapanzi. de luat din a paispreze cea zi. epuizabil. ale pantecelui? Va doare capu l? . in ciuda unei alimentatii bune. Predispus foarte usor la oboseala. Trebuie eonsultat medic ul In toate cazurile. detestand violenta. Timid. . Apetitul redus nu rezolva problema corpulu i sau slab ~i a demineralizarii. cu nodule foarte dureroase inainte de menstre. tenul palid. a pantecelui si excitatie. . ~ in echilibru Copilul are deseori un cap mare. I doza. pers oana in varsta pastreaza 0 privire vioaie si stralucitoare.404 JACQUES BOULET SILICEA: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 405 Aveti probleme digestive (criza de ficat. pana la consultarea medicului. trebuie sa faceti un frotiu si un examen mamar. se p lange de dureri de cap. t _ . un aer bland si frag il. . totdeauna foarte imbracat. Remarcam faptul '3 acest medicament va fi cu atat mai eficace cu ca t e yorba de un sindrom premenstrual legat de 0 sensibilitate mare la estrogeni: urnflarea sanilor. caci sindromul premenstrual ste manifestarea unui sen sibilitati cronice care trebuie echilibrata. aproape copilaresc. ansamblul ii da un aer putin cam imba tranit. slabit. depresie)? Ce trebuie facut In toate cazurile. inteligent. privirea vioaie si serioasa. se ia: Folliculinum 15 CH. ® Jl Intrebarile Aveti umflaturi si dureri ale sanilor.

~ Experienta mea: Tulburarile circulatorii. ~ Experienta mea: Ovarele sunt deseor i mari. cu tulburari vizuale. durere de stomac. BORAX Vezicule grupate si deseori cu aspect opac. SINDROM PREMENSTRUAL: domina tulburarile digestive EUGENIA JAMBOSA Cos In momentul ciclului. dese ori Sepia. cu 0 placa rosie si mici vezicule. ~ Experienta mea: Medicament al sangerarilor In mijlocul ciclului.406 SINDROM PREMENSTRUAL: JACQUES BOULET domina durerea de cap DICTIONAR DE HOMEOPATIE SINDROM PREMENSTRUAL: 407 exista probleme de piele LACHESIS Congestie. gaze. CYCLAM EN Migrena oftalmica. bufee de caldura agravate seara. chi stice ~i dureroase. RHUS TOXICODENDRON Puseu de herp es clasic. Pe de alta parte. parca inflamate. oboseala si deprimare. precum Sepia campus. care preced durerea de cap ~ Experie nta mea: Foarte eficace preventiv. existii 0 LYCOPODIUM Balonari. . modificare a . criza de ficat. SINDROM PREMENSTRUAL: dispozitiei cu excitatie NUX VOMICA Menstrele nu rezolva caracterul. ~ Experienta mea: Trebuie verificata tensiunea in mom entul durerilor de cap. Sepia. deja iritabil in timp normal. este foarte eficace asupra acestei congestii a venelor si a bazinu lui: 15 picaturi de 3 ori pe zi. A ESCULUS Medicamentul hemoroizilor. ~ Experienta mea: Nerabdare si proasta dispozitie la aceasta femeie hiperactiv a. medicamentul de fond este determinant si In tratarea t ulburarilor circulatorii. roseata. SEPIA Migrena inainte de menstre. si exista un edem al gleznelor. SINDROM PREMENSTRUAL: existii probleme cu venele HAMAMELIS Venele sunt umflate. VIPERA Venele sunt dureroase. {> Experienta me a: Este deseori si medicamentul acneei rozacee. rosu. cu un varf alb. ~ Experienta mea: Deseori. In 15 sau 30 CH. constipatie. {> Experienta mea: Tratamentul de fond va fi indispensabil. nevoie de a ridica picioarele. foarte sensibile. In special Lachesis. el este util si pentru congestia bazinului. cu greata. 5 granule In cele tre: zile care preced menstrele. toate tulburarilc digestive spasmodice . o asocie re intre mai multe medicamente poate fi necesara iar un preparat compus. BOVISTA Diaree inainte sau In timpul menstrelor. al ace stei femei hiperactive. totul dispars odat a cu venirea menstrelor. digestive si ale dispozi tiei fac din Sepia un mare medicament clasic al sindromului premenstrual. NUX VOMICA I ndigestie.

-¢> Experienta mea: Totul se rezolva facand sau gandin d la altceva. in a zecea zi a ciclului. Se ia neintarziat: Apis 15 CH. bufee de caldura. foarte SINUZITE intrebarile Ce domina. de hiperactivitate. 1 doza in fiecare seara. in varsta d e 40 de ani. exista o secreti e abundenta a acestuia. fizice si psihice. cu tristete si depresie SEPIA Oboseala. c u nevoie de izolare. In ziua dinaintea menstruatiei. In caz de reumatism articular. 5 granule. migrena si depresie care pr eceda menstrele. se plange de la mijlocul ciclului de umflarea sa nilor si de balonarea abdomenului. durerea sau scurgerea? Durerea e la frunte sau la fata? C are e aspectul scurgerii (limpede. simte abdomenul greu. In ultimele opt zile ale ciclului.ca scop amanarea reluarii lucrului. IGNATIA Spasme. -¢> Experienta mea: Faza de deprimare este deseori precedata de 0 faza mai scurta de excitatie. dureri de cap.' care va fac e 0 examinare a leziunilor. -¢> Experienta mea: Totul e repede uitat si conso lat la aceasta femeie emotiva. 5 granule la fiecare zece minute de 4-5 ori. are deseori m igrene si se simte pesimista si uneori deprimata. Ranitul trebuie consultat imediat de medic. atata vreme cat scurgerea nu este total resorbita. hiperexcitatie logoree seara. ~ FOLLICULINUM 30 CH. plans rara motiv . Ina inte de a pune toate acestea pe seama unei idei delirante avand. modificare a dispozitiei. -¢> Experienta mea: Este adeseori medicamentul tinerei femei longiline emotive. Apoi Bryonia 9 CH. 1 doza. si SINISTRozA Indispozitii variate. trebuie incercat Natrum sulfuricum 30 CH. SINDROM PREMENSTRUAL: existii 0 Cecile. 5 granule de 3 ori pe zi. sear a. ~ SEPIA 15 CH. deci atentie sa nu vorbim de lucruri care supara. inainte de cele doua mese. intens)? E subtire sau groasa? PULSATILLA Emotivitate. ~ LAC CANINUM 9 CH. noduri. In plus. timiditate crescuta inainte de menstre. LACHESIS Congest ie. in varsta de 32 de ani. In urma un or traumatisme craniene. NATRUM MURIATICUM Tristete. cu un caracter foarte schimbator. 5 granule. totul este am eliorat de aparitia menstrelor. . timp de 0 saptamana.408 JACQUES BOULET DICTIONAR-DE HOMEOPATIE 409 -¢> Experienta mea: Se manifesta tulburari digestivespasmodice. Veronica. crampe. se manifesta si 0 durere de spate foarte clara. dureri si indispozitii de toate felurile se reac tiveaza inainte de menstre. la apropierea menstruatiei. cu 0 mare nevoie de consolare. SINOVIE® Lichid conti nut In articulatii. este foa rte enervata si agitata. -¢> Experienta mea: Medicament foarte frecvent al premenopauzei.

galben-verzuie. galben .

.reeidivele sunt freevente. Se iau 50 de picaturi de 3 ori pe zi. (pentru adult) intr-un pahar eu apa. dar nu exista supura tie. 1 eomprimat de 4 ori pe zi. ~ CINNABARIS 9 CH si STICTA PULMONARIA 9 CH. ~ $i in plus: Se iau 5 granule. . timp de eel putin opt zile.410 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 411 Ce trebuie facut Mai intai se face sistematie tratamentul de atae antisupuratie: Hepar sulfur 15 CH. cu congestia fetei si dureri frontale. precum si 0 tuse uscata. . STICTA PULMONARIA Senzatie de nas infundat.anxietate si deseo ri 0 agravare noaptea.cimb risor (1 g). in varsta de 34 de ani. ~ LACHESIS 15 CH. se ia atunc i 1 doza de Lachesis in 15 CH. I I . de repetat a doua zi. se prefera supozitoare preeum Campho-pneumine. eu dorinta de a sterge nasul rezulta t.trebuie eonsultat si dentis tul in eazul unei sinuzite a fetei. ~ Experierua mea: E yorba mai curand de un medicament pentru conjunctivita. SINUZITE: domina durerea ~i obturatia rara ~ Experienta mea: Este un medicament apropiat de Mercurius. care sunt rosii. ~ Experienta mea: Uneori se manifesta si 0 tuse seaca. LACHESIS Obturatie a nasului. Scurgerea s-a oprit foar te repede.elixir de papaina (125 cl). dar acum are 0 durere violenta la radacina nasului si la frunte. EUPHRASIA Lacrimari iritante. ea in preparatul urrnator: .Yves. 5 granule. in 9 CH. a luat medicamente ca sa opreasca guturaiul. ea sa se preserie un tratament de fond. Trebuie consultat medicul dad . .a aparut febra. tratamentul poate sa fie eompletat eu uleiuri esentiale s ub forma de picaturi de baut sau in inhalatii. KALIUM IODATUM Scurgere limpede si foarte corosiva.seurgerea e purule nta de mai mult de patruzeei si opt de ore. eu dureri oculare si frontale. In aceste trei cazuri. 1 doza de 3 ori in douazeci si patru de ore. . calmata de caldura locala. ~ Si in pl us: In toate eazurile.euealipt (1 g). din ora in ora.pin (1 g). . ~ Exp erienta mea: E asociata uneori 0 conjunctivita. 5 granule dimineata si seara. SINUZITE: scur gerea este inca limpede ~idureroasii ARSENICUM ALBUM Scurgere putin abundenta. ~ Expe rienta mea: Deseori in urma unor tratamente pentru asanarea nasului. alese in functie de simptome: ~ Sau: Sinuspax. i n alternanta. din doua in doua ore. Pentru eopii. din medieamentele de mai jos. trebuie sa se faca rara in tarziere tratamentul antisupuratie in mod preventiv. in alternanta. CINNABARIS Durere foar te acuta in coltul oehilor. Pierre. Ochi i sunt rosii in unghiul intern si crede ca daca ar reusi sa-si stearga nasul ar fi usurat. 1 supozitor dimineata si seara. ~ $i in plus: Pyrogenium 9 CH. "!! Experie tua mea: In cazul acestui medicament se manifests totdeauna o. 1 doza.

~ KALLIUM BICHROMICUM 9 CH. SANGU INARIA Inrosirea si congestia fetei. a gravata in unna unei maladii. KALIUM BICHROMICUM Fonnarea de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. sarcina pentru Sepia. MEZEREUM Durere violenta a fetei. cu scurgere limpede si uneori cu firisoare de sange. dimineata si seara. ~ Experienta mea: Durerea fetei dii uneori impresia de "dinti prea lungi" . HYDRASTIS S curgerea este de un galben intens ~i are aspectullipiciului. Ac easta notiune de situatie sensibila este complementara celei de tip sensibil.~~arte rapid eficace cand scurgerea are acest aspect caracteristic. 5 granule. Beatrice. timp de doua zile. fie pentru ca bol navul provoaca simptome lezionale sau functionale care corespund in general acti unii acestui medicament (exemplu: hepatita pentru Phosphorus. durere frontala. care poa te sa descopere 0 dereglare hormonala. caci sunt cornplementare. inaintea celor doua mese. care forrneaza dopuri in nas. entorse f recvente Natrum carbonicum 9 CH. cu iritatia mucoas elor. SINUZITE: sinuzitii maxilarii ~ HEPAR SULFUR 15 CH. {> Exp erienta mea: Nu mai exista scurgeri pe gat care sii provoace 0 tuse grasa. timp de opt zile. SL. in varstii de 31 de ani. gastro-enterita pe ntru Arsenicum album).ABIRE® Constatarea oricarei slabiri trebuie sii duca la consultarea medicului. Vezi ASTENIE. se t eme de fiecare guturai. {> Experienta mea: . pentru cii se transforma rapid in sinuzita. 0 patologie turnorala sau 0 tulburare imp ortanta a comportamentului alimentar. 5 granule pe cincisprezece zile. 1 doza dimineata si seara.ABICIUNE ~ Senzatie de slabiciune a spatelui ~i a genunchilor Kalium carbonicum 9 CH. . 5 g ranule pe zi in cura de cincisprezece zile.. Tuberculinum. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente sunt deseori luate in alternanta in rinitele sau sinuzitele mucopurulente. Natrum Muriaticum (slabirea piirtii de sus a corpului) si in general terenul tuberculinic. 5 granule. menopauza pentru Lachesis). Slabirea constitution alii evoca urmatoarele medi camente de teren: Silicea. cu 0 rinita muco-purulenta.412 SINUZITE: JACQUES BOULET sinuzita frontalii cu 0 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 413 scurgere mucopurulentii KALIUM BICHROMICUM ForIl!-are de mucozitati si de dopuri greu de evacuat. ZI in cura de SL. ~ Sliibiciune a gleznelor. Slabirea poate sa fie siconstitutionala. care pot sii fie intalnite indeosebi in unele imprejurari. fie pentru cii conditiile psihologice sau fiziologice dez valuie 0 sensibilitate sau 0 susceptibilitate a individului (exemplu: intrarea l a scoala pentru Pulsatilla. ~ PYROGENIUM 9 CH. SITUATII SENSIBILE Fiecarui mare medicament cu actiune generals ii corespunde un ansamblu de simpto me. MERCURIUS SOLUBILIS Secretii mucopurulente verzui. {> Experienta mea: Acest medicament poate s ii fie util in cazul polipozelor nazale.

.. 5 granule de 2 ori pe zi. SPASMOFILIE Nu se poate vorbi de spasmofilie-maladie. . 5 granule la culcare. Trebuie mers deci la doctor pentru consultatii si examene clinice. Manifestarile clasice sunt criza de tetanie si indispozitiile cu crampe s i furnicaturi. ~ Somnolenta la una sau doua ore dupa mas a Nux vomnic a 5 CH. Daca tulburarile de somn persista.. SOLIDAGO Origine Splinuta. 1 doza de 2 ori pe saptamana. 5 granule inainte de masa.. respirator sau muscularconstituie un simpt om a carui cauza trebuie cantata.fie ca e digestiv. i n timp ce.. . . 1-2 ori pe zi.consultatl medicul. 1 d~za pe zi timp de trei zile. Daca copilului ii este foarte fr ica de intuneric sau de noapte se adauga Arsenicum album 15 CH..</'. Dureri dupa un sondaj urinar: Staphysagria 15 CH...ium15 CH. Intre timp. De multe ori. consult~ti medicul. spasmele apar pe terenuri nervoase. timp de zece sau cincisprezece zile. ~ Somnolenta in timpul sarcinii Nux vomica 9 CH.. Rei ncepeti tratamentul daca tulburarile se repeta. ' ~ Somnolenta exact la sfarsitul mesei.. Rolul magneziului si al calciului este bine cunoscut. Deosebirea fata de cosmar este cii in cazul acestuia copilul se trezeste sau isi aminteste de el la trezire. Stramonium 15 CH. ~ Somnolenta de nestapanit in cursul maladiilor ac ute sau la persoanele in varsta . Comparatii ~i asocieri Berberis: drenare hepatica si renala. de trei ori pe zi). tr ebuie consultat medicul. de repetat daca e nece sar. timp de zece zile.• . 5 granule la cul care. 5 granule inainte de masa. si China 9 CH. de doua ori pe zi." ~. in unna unei emotii : Ignatia 15 CH. 1 doza. se ia Cup rum 9 CH. in cazul spaimei.414 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SONDAJ 415 Slabirea in unna unei boli infectioase: Natrum Muriaticum 9 CH. iar luarea lor trebuie completata cu medicamente homeopatice care actioneaza asupra metabol ismului lor. SPAIMA NOCTUKNA Spaimele nocturne apar in general la copilul mic. Daca simptomele persis ta. Se iau sistematic timp de cincisprezece zile: Silicea 15 CH. Principalele Indicatii Drenarea functiilor biliare si renale ( 6 DH. 5 granule la fiecare jumata te de ora. uterin. 20 picaturi. 5 granule pe zi. Calcarea phosphorica sauMagnesia phosph orica (in 9 CH. Kalium phosphoricum 9 CH si K alium bromatum 9 CH 5 gran~le din fiecare de 2 ori pe zi.0F. SOMNAMBULISM Somnambulismul apare pe terenuri deosebite si este deseori activat de 0 oboseala sau de 0 excitatie nervoasa momentana. timp de patru-cinci zile. Daca simptomele persista. pre cum Calcarea carbonica. ~. ci de predispozitii sau terenuri spasm ofile. 5 granule. cu senzatie de caldura Lycopodium 5 CH. SPASME Un spasm . Se vor folosi medicamentele de hipersensibilitate ne . copilul nu se trezeste si nu-si aminteste de nimic dimineata. 5 granule). 5 granule. SOMNOLENTA ".

urosenzoriala: in primul rand Ignatia 15 CH. 5 .

-laringita acuta la eopil eonstituie trebuie chemat cat mai repede posibil. 1 doza In ajunul si in dimineata competi tiei.spasme: Colocynthis 5 CH. SPONGIA cQ cQ Origine Buretele folosit dupa prajire. Hepar sulfur: inflamati e acuta a laringelui. . Sa se prevada: }> RHUS TOXICODEND RON a patra zi si tot timpul reeducarii. se pune 0 punga eu gheata p e glezna si se ia: }> APIS 15 CH.China 9 CH. 5 granule de 2-3 ori. ~ Recuperare dupa sport . de trei ori pe zi. Dar si mari medieamente de teren: Phosphorus. din zeee in zeee minute. .impresie de obturare a laringelui. de repetat dupa sase si dup a douazeci si patru de ore. Silicea sau Natrum muriaticum (in doza saptamanala de 15 CH). 5 granule pe zi.. daca suferiti decramp e: Cuprum 9 CH si Sarcolacticum acidum 5 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. . De avut in casa Spongia 5 CH: 1 tub. pentru a stimula si incalzi muschii. . Si. sia luxat glezna jucand tenis. in varsta de 40 de ani.l aringita acuta eu raguseala. 5 granule pe zi.' . din eo specialitate homeopatica.palpitatii: Ambra grisea 15 CH. cavernoasa. care va decide oportunitatea unei radiografii.erampe: Cuprum 9 CH. se ia ARNICA 15 CH.Arnica 15 CH. 0 urgenta medicala si medieul Comparatii ~i asocieri Sambucus: sufocare acuta noaptea. }> Fara sa se mai astepte. eu apasare. 5 granule. 5 granule de 2 ori pe zi. Principalele indicatil . 5 granule 1-2 ori dupa efort. 1-2ori pe zi.uscaciunea mueo aselor nasului si ale laringelui.416 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 417 granule. timp de trei zile. ~ Pregatirea pentru sport Arnica 4 CH. . }> Apoi BRYONIA 5 CH si RUTA 5 CH. Arnica 9 CH. . 5 granule.Kalium phosphoricum 9 CH. Cat mai repede posibil. pentru disparitia oboselii nervoase dupa competitie. pentru a reeupera di n oboseala fizica. 1 doza. folosita de foarte multi sportivi. senzatie de sufocare: . 5 granule de 2 ori pe zi. Simptome caracteristice .! 9 CH. faciliteaza rezis . Trebuie consultat medieul. 5 granule de 2-3 ori pe durata efortului. Se vor folosi si medieamente speeifiee unei localizari sau unei tulburari functionale: . ~ impotriva tracului inainte de competitie Gelsemium 15 CH. in alt ernants. pent ru relaxarea muschilor. de cinei o ri. 5 granule din fieeare de 2-3 ori pe durata efortului sportiv. 5 granule. 1-2 ori inainte de sport. Alain. SPORT I---.tuse seaca. . .

}> ARNICA 5 CH si CHINA 9 CH. 1 tableta inainte. a pleeat sa se plimbe In Alpi.tenta la efort si permite 0 buna recuperare: Sportenine. . in varsta de 62 de ani. Se ia in fiecare dimineata la trezire: . ~ in timpul sportului George. 5 granule din fie eare. Are de mers cam c inci-sase ore pe zi. prin trecatori la peste 2 000 de metri altitudine. in t impul efortului ~i dupa efort.

Trebuie sa se bea minimum trei litri de apa pe zi.~ mancarimi cutanate. Principalele indlcatii Astenie extrema. timp de trei zile. Comparatli ~i asocieri Manganum: epuizare cu tuse. . pliculete. .r ~.hipersensibilitate a organelor genitale. amelioratii urinand.dureri dentare la frig. Bioterapic preparat pe bazii de Staphylococcus aureus. faptul de a fi stangaci indica anumite medicamente de teren: Mercurius solubilis. ~ Inainte de cina: RHUS TOXICODENDRON 9 CH si CHINA 9 CH. bautura concentratii). STAPHYSAGRIA ~ Origine Nemtisorul de camp. Pri ncipalele indicatii Recuperare. continuand inca doua ore dupa sosire: ~ SPORTENINA. furuncul. se ia. Hemoragie la fixarea unui sterilet: Arnica 9 CH. dupii STAPHYLOCOCCINUM Origine . Baryta ca rbonica. Origine Specialitate homeopatica (tablete. . Stangacia nu e 0 maladie. STANGACI+ Descoperirea acestui simptom orienteazii sau confirmii alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Simptome caracteristice ~ arsurii a vezicii si a ute rului. 5 granule. Hepar sulfu r: urcioare. care i~i schimbii locul dupa scarpinare. abces.ori ce manifestare psihicii apiirutii in urma unei furii retinute sau a unei vexiiri .Principalele i ndicatii . . in special episiotemii.prurit care se deplaseazii. 5 granule de 3 ori pe zi. 1 comprimat de rontait. .: . Principalele indicatii .cistite larii microbi (cu urinii limpede). STANNUM Origine Staniul. ~ La cu1care: ARNICA 15 CH.cicatrizare a inciziilor chirurgicale.' . Comparatii si asocieri Hepar sulfur: supurare cutanatii. rezistenta la efort. 5 granule din f iecare. Comparatii ~i asocieri Ignatia: urmiiri ale unei ernotii putemice. 0 afectiune pulmonarii. in cazul afectiunilor p ulmonare cronice.418 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 419 In timpul zilei. Stafilococie cutanatii. In schimb. STERILET " ·. din ora in ora. . cistite prov ocate de raporturile sexuale. . urcioare. SPORTENINA. prevenirea crampelor muscul are si curbaturilor. cistita "miresei". .

guturai cu tuse seaca. halucinatii. . . Vezi BOALA FANULUJ. " STOMATITA. cu uscaciune a muco aselor.spaime nocturne. ~i Oscillococcinum. . 1 tub. .spaime nocturne. cu nas infundat ~i frisoane Nux vomica 9 CH. 5 granule ora in ora. STODALQ Q Origine Specialitate homeopatica. STRAMONIUM ~ • . 5 granule ora in ora. din Cu ~ A din Se manifesta printr-o eruptie de vezicule herpetice in gat si in toata cavitatea bucala. Simptome caracteristice .febra foarte puternica a copiilor.sinuzita frontala la inceput.NUT ~ Inceput de guturai. convuls ii. . Comparatli ~i asocieri Bryonia: uscaciune a mucoaselor. 5 granule din ora in ora.congestii. continua. ccese de stranut. Hyoscyamus: delir si violenta. Comparatii ~i asoci eri Belladonna: febra cu mucoase uscate. . De avut in casa Stramonium 15 CH.delir. de repetat la fiecare jumatate de ora. cu rlno-conjunctivita irltanta Naphtalinum 5 CH. ~ mancarlml la nas ~i in cerul gurii Sabadilla 9 CH. 5 granule din fiecare. in alternanta. Simptome caracteristice . . cu tus e dureroasa.-. Prlncipalele lndlcatii . Principaiele indlcatil . tuse violenta. . Prlnclpalele indicatii Tuse de origini diferite. Se consulta repede medicul ~i se vor lua de la primele simptome Mercuri us cyanatus 9 CH si Nitricum acidum 9 CH. continua. . de repetat dupa douasprezece ore. de 2-3 ori. 1 doza.febra ridicata. din ora in o ra.' ® STKA. ~. HERPETICA.''1. -'J -'J efectuata in fata ecranului: Ruta 9 CH si Arnica 9 CH. 5 granule. Origine Datura stramonium.delir cu violenta. granule sau sirop.420 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 421 STICTA PULMONARIA Origine Lichenul stejarilor si fagilor. cu d elir si halucinatii. ••••••.tuse seaca. -~.inrosirea si uscaciunea mucoaselor.

Strabismul usor.STRABISM ® Strabismul trebuie sa duca la consultarea medicului oftalmolog. provocat de tulburari minore de acomodarc. pout sa apara odata cu 0 oboseala oc ulara dupa 0 activitatc de prccizic sail .

Lachesis. 5 granule din fiecare pe zi. . ~ Dupa 0 interventie chirurgicala abdominala (hernie. daca suntet i prea nervos. in special respiratorii. . cascat si sughit. . . apendice. ~ Copii si adulti . Principalele indicatii Folosit ca un complement in unele tulburari cardiologice. rara rezultat (sinuzita sau inceput de gutu rai): Sticta pulmonaria 9 CH. 5 granule inainte de mese daca mancati prea repede sau prea mult.agravare la unsprezece dimineata. 5 granule inainte de mese.. Impresia de sufocare in locuri inchise: Pulsat illa.dorinta de zahar si alcoo!. vezicula. colon . 111111 .parazitoze si micoze.inrosirea orificiilor. 1 doza. SUFLATUL NASULUI . 5 granule din doua in doua ore. Daca sughitul se mentinemai mult de doua zile sau daca e insotit de alte tul burari. " .agravare l a caldura si in pat. Vezi GUTURAI.' SUGRUMARE Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea anumitor medicament e de teren sau de sensibilitate. SULFUR~ SUFOCARE Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea anumitor medicamen te de teren sau de sensibilitate.furunculoze. Senzatia ca esti prea strans in jurul gatului: Lachesis. . STROPHANTHUS Origine Strophantus hispidus.dorinta de a sufla nasul constant. . trebuie consultat medicu!. 1 doza trei zile la ra nd.. ! Principalele indicatii Folosit ca un complement al unor tratamente ale hipertens iunii. Origine Sulful. timp de una sau do ua zile. Simptome caracteristice . de repetat dupa sase ore.) Hyoscyamus 15 CH. poate fi scurtat dandu-i: Nux vomica 5 CH si Cup rum 9 CH. .oprirea brusca a suflatului nasului dupa ce ai luat medicamente pentr u asanarea guturaiului provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului : Lachesis 15 CH.422 JACQUES BOULET STRONTIUM DICTIONAR DE HOMEOPATIE 423 Orl~ne Carbonatul de strontiu. Vezi FRICA. si 0 suparare sau 0 emotie va impiedica sa digerati si va provoac a un nod in gat. .periodicitate saptama nala.Ignatia 15 CH.h erpes.Nux vomica 5 CH. indeosebi: ~ Dermatolgice: -eczeme. Principalele indica tli Toate maladiile cronice recidivante. SUGHIT® -~ La sugar Sughitul e frecvent dupa supt.

boala fanului. este delicata.. Calcarea carbonica. cu cat ma nifestarile cronice dermatologice. Principalele indicatii . Ii place sa traiasca bine. cauta racoarea pentru picioarele care ii ard. . .:.. . Persoane sensibile A priori.t.reflux gastric cu aciditate. Lycopodium.rino-faringita cronic a la copii si adoles centi: . ORL si respiratorii se intalnesc In familie. ind eosebi: Psorinum. Principalele in dicatii . Simptome caracteristice . In schimb.. . nu exista un profil tip pentru Sulfur. 'I" . optimist . Trebuie sa Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele care trateaza acest teren cronic. s-a constatat ca Sulfur se potriveste In mod deosebit indivizilor tonici si expansivi.=mw •• -. Declansarea episoadelor acute si periodicitatea lor par influentate de 0 stare de supraincarcare alimen tara sau emotionala. ." .·""""".inflamatie a pielii..oboseala pe la unsprezece dimi neata.424 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE SULFUR IODATUM ~ ~ • ~ . cu mici chisturi.~ ••I'" 425 » ORL si respiratorii: -astm. Arsenicum album ~i Nux vomica.poate sa fie putin c am zapacit.excretie iritanta. ~ in echilibru Extrovertit.~. && _ SULFURICUM ACIDUM Origine Acidul sulfuric.inflamatie a ganglionilor.artroza In pusee. cu inclinatie spre mancaruri bune. . SULFUR: sensibilitate Situatii sensibile Terenul pe care 11 trateaza Sulfur est e inainte de orice un teren ereditar esentialmente de natura alergica. . ~ in dezechilibru Episoadele infectioase sau inflamatorii alterneaza cu perio adele de mare oboseala.~. SUPAKACIOS + Desc?perirea acestui simptom orienteaza sau confirms alegerea unor medicarnente de teren saude sensibilitate.acnee juvenila. etilism. dupa cum nu exista profil care predispune la eczema sau la boala fanulu i. Folosirea acestui mare medicamen t urmati sfaturile medicului homeopat. atunci optirnismul lasa locul unei stari anxioase marcat e de un mare pesimism si iritabilitate. . Kalium bromatum: acnee chistica. » Inimii si vase: Hipertensiune putin pronuntata.rino-faringita cronica. .sechele ORL ale gripelor: . . Vezi CARA CTER. Cornparatii ~i asocieri Arsenicu m iodatum: rino-faringita acuta. . Ii est e totdeauna cald.. .inflamatie a tesutu rilor intra-articulare. Origine Iodura de sulf.. mai ales in pat. ~~~asta trasatura de caracter dezvaluie deseori 0 persoana sensibila la Natrum muriaticum. . cu atat individul este mai marcat de acest teren cronic..

in caz de surmenaj intelectual se iau: Kalium phosphoricum 9 CH si Phosphoricu m acidum 9 CH. Trebuie consultat med icul pentru tratarea cauzei sau a terenului. ar trebui sa spunem. .426 SUPURATIE JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE Comparatii ~i asocieri Calcarea phosphorica: consolidarea fracturilor. fabrica si propune medicilor. Deseori. dupa controale foarte stricte ale calitatii. 5 gran ule din fiecare de 2 ori pe zi. se iau Arnica 15 CH si China 9 CH. un abces dentar. In total. SYZVOIUM: Origine Eugenia jambolana. 1 doza. si Pyrogenium 9 CH. trebuie sa intelegem planta. un inceput de sinuzita. de la prime Ie simp tome se iau Hepar sulfur 15 CH. SURMENAJ . Cand zicem Arnica. Ca exemplu. in limbajul curent. 1 286 vegetale ca Arnica si 1 555 minerale ca Silicea. silice. SYMPHYTUM: Origine Symphytum consolida. se confunda susa c u medicamentul.in caz de surmenaj fizic. . pentru a vorbi d e medicament. Principalele indicatii Altadata folosit in dilutie mi ca sau in fitoterapie in diabet. du reri osoase. lider mondial. 173 de suse animale ca Apis (albina). laboratorul Boiron . in farmacopee exists aproape 3 000. su~A Se numesc suse produsele de baza care permit fabricarea medicamentelor homeopati ce. de repetat de 2 ori la fiecare douasprez ece ore. 427 ® Pentru un furuncul. de exemplu. dar de cele mai multe ori supuratia este deja in mare parte vindecata. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. Principalele Indicatii Consolidarea fracturilor. 5 granule dimineata si seara. Arnica 9 sau 5 CH. timp de eel putin cincispre zece zile. timp de eel putin cincisprezece zile.

~COALA. . 1 doza. In general se vor prescrie odihna si medicamente anti-inflamatoare. ':'. 5 granule. . din doua In doua 'ore. Vezi GUTURA/. Artroza a soldului: Causticum 9 CH si Allium sativum 5 CH. Atentiel Durerile acute ale soldului trebuie sa d uca neaparat la consultarea medicului pentru un diagnostic precis ~i pentru trat ament. Se vo r adauga medicamente horneopatice: Bryonia 9 CH ~i Allium sativum 5 CH. parasit i: Pulsatilla 15 CH. .trac: Gelsemium 15 CH. in cura de trei luni. . 429 ~ Oprirea brusca a stergerii nasului.( DICTIONAR DE HOMEOPATIE . ~TERSULNASULUI ~ Dorinta de a-ti sterge nasul tot timpul. lara rezultat (sinuzita sau guturai l a inceput): Sticta pulmonaria 9 CH. . provoaca uneori 0 durere de congestie la radacina nasului: L achesis 15 CH. 1 doza. Vezi COMPO RTAMENTUL COP/LULU/. timp de un a-doua zile. ~OLD®Jl <t ~. Un tratament de teren al a rtrozei va fi absolut necesar. 1-2 ori pe an. de repetat dupa sase ore. 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi.". In alternanta. de 3 ori pe zi. dupa administrarea de medicamente pentru o prirea guturaiului. 1 doza in ajun. 5 granul e.inceperea scolii provoaca la cei mai mid sentimentul ca sunt pierduti.

5 granule. daca e necesar. ia cu sudori reci. Principalele indicatii Copii instabili.ameliorare la aer curat. 5 granule de 2 ori pe zi.AIETURA Se pune pe taietura dezinfectata pornada Homeoplasmine si se Staphysagria 15 CH. TAHICARDIE ® TELLURIUM Origine Telurul. Principalele lndicatii Drenaj hepatic. Principalele indicatii .rau Comparatii ~i asocieri Coccul Tabacum compus. de repetat. constant agitati.greata . . Taieturi la coltul buzelor: Nitric um acidum 9 CH. 431 TARAXACUM eta aCJ T TABACUM aCJ aCJ Origine Tutunul. indispozitii. . care asociaza ·Origine Papadia. . de masina/transport. Principalele indicatii . Simp tome caracteristice .excitat ie psihica. Cand cauza e pur emotiva.excitatie motrice permanenta. 5 granule de 2 ori pe zi. timp de trei sau patru zile. timp de trei zile. constipatie.DICTIONAR DE HOMEOPATIE Ignatia 15 CH. . T. 5 granule pe zi. Simptome principale . TARENTULA HISPANA Origine Tarantula. de repetat. se vor lua: ~ in ur ma unei emotil .nevralgii sciatice. limba incarc ata.supuratie a urechii ~i a canalului aud itiv.greata In perioadasarcinii. . ~ In urma unei spaime Gels emium 15 CH. 5 granule. daca e necesar. Se foloseste frecvent diferite medicamente impotriva greturilor. foarte timide Ambra grisea 15 CH. us: rau de masina/transport. Bataile pre a rap ide sau neregulate ale inimii trebuie sa duca la un examen car diologic ca sa se determine cauza.agravare la miscare. ~ La persoanele foarte emoti ve.

. Atunci a avut ideea de a apropia ac easta notiune de recidiva de ceea ce observase in I~egatura cu sifilisul. ~ Cot Kalium bichromicum 9 CH ~i Hypericum 15 CH. . se ia China 9 CH.aceasta radacina se regaseste azi in psoriasis -. Mezoterapia este si ea utila. . pe care 0 lega d e infectia raiei ~i care apoi provoca un teren cronic. In aceasta viziune. pe care 0 lega de blenoragie si care se manifesta prin producerea d e veruci.._ • Ce este un teren in medicina? Definitiile teoretice sunt putin cam neclare: ansa . se produce 0 infectie dermatologica (sancru la sifilis). recidiva sau alternanta intre ele. caracterizat prin eruptii cutanate variate. maladii general e sau repetitive.pentru 0 anumita persoana. apoi. care a creat 0 leziune cutanata. . t imp de 0 luna. 5 granule dirnineata si seara. de exemplu: terenul hepatic sau reumatism al. 5 g ranule de 2 ori pe zi. de TENIE Daca.:. 0 simpla gripa poate sa aiba 0 evolutie sau complicatii diferite de la 0 persoana la alta. In urma unei infectii cu 0 "miasma" azi am zice germen sau microb -. persista 0 slabire. in timp. Hahnemann a constatat ca tratamentul simptomului era insuficient si ca unele maladii avea u tendinta sa revina intr-un mod exasperant. si Natrum muriaticum 9 CH.apoi.. care dovedesc efortul organismului de a se debarasa de aceasta infectie. . 5 granule. pare ca terenullor s-a s chimbat. 5 granu le de 2 ori pe zi. Ten dinitele cronice sunt deseori provocate de 0 problema articulata si cateva misca ri moderate si experte vor aranja lucrurile foarte rapid. TEREN . doua persoane nu vor avea aceeasi evolutie sau acelasi prognostic. aceasta maladie. Ca sa schematizam fraza lui Hahnemann. antecedentele sale persona le sau familiale descriu 0 "istorie medicala" comparabila cu cea a unei alte per soane care pare sa aiba acelasi teren. 5 granule de 2 ori pe zi. s-ar putea spune ca modelul sau de maladie cronica este urmatorul: .pentru aceeasi maladie. pe car e l-a considerat modelul maladiei cronice. 5 granule de 2 ori pe zi. si apare periodic sub alte forme (sifilisul tertiar).432 JACQUES TENDINIT. De exemplu.•. Tratamentul simptomelor maladiei acute pare insuficient. Hahnemann a descris alte doua maladii cronice: -p sora (raia) . de doua ori pe zi.A® BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 433 Pentru toate tendinitele se ia: Rhus toxicodendron 9 CH. tratata prost sau deloc.unele persoane recidiveaza in mod regulat.• .<l . ~ G enunchi Kalium bichromicum 9 CH ~i Petroleum 9 CH. .sicoza (de la sycosis: excrescent a cutanata). fac boli noi. Care era ipoteza lui Hahnemann? Dupa ce a descris principiile homeopati ei si a exercitat aceasta terapeutica timp de aproape douazeci de ani. penetreaza organismul ca sa provo ace o maladie generala (aici sifilisul secundar).mai intai 0 cau za microbiana. dupa un tratament clasic. cu prurit si tot felul de alergii ~i maladii marcate de perio dicitate. in urma unui eveniment medical sau psihologic. de exemplu rino-faringitele repetate la copil. si se adauga in functie de localizare: ~ Glezna Ledum palustre 9 CH.unele persoane. prezinta 0 modificare a reactiilor: iau in greutate. ~Umar Solanum malacoxylon 9 CH. 5 granule in fiecare dimineata.

in conditii similare.persoa ne diferite.mblul factorilor. ereditari sau dobanditi. care condition eaza aparitia. nu fac neaparat aceleasi maladii. psihologici. . tisulari. de exemplu: terenul alergic. De unde vine aceasta notlune de teren? Aceasta notiune de teren vine in urma mai multor constatari: . evolutia si prognosticul maladiilor.

. TESTICUL® Origine ~ Testicule necoborate Trebuie consultat medicul sau pediatrul. interventia chirurgicala tre buie sa fie facuta inaintea varstei de zece ani.care este evolutia in timp a maladiei (cronicitate. . indeosebi genitale. perio dicitate). practica medicala ne permite. care va examina copilul ca sa vada daca testiculul este intr-adevar prezent. Principalele indicatii Intoleranta la eel mai mic zgomot. THERIDION Origine Paianjenul rosu din Curacao.care sunt imprejurarile declansa toare sau agravante. . sa constatam cii maladiile cronice sau repetitive au moduri de declansare. Principalele indicatii Caderea parului. Principalele Indicatil . dar in pozitie abdominala. 435 condiloame. sicotic si tuberculinic.434 JACQUES BOULET a DICTIONAR DE HOMEOPATIE THALLIUM: .ce tesut e afectat. in perfect acord cu cunostintele medicale mod erne. THLASPI BURSA PASTORIS 1 '•. de derulare si de evolutie care sunt foarte usor de recunoscut si care sunt des crise cu termenul de moduri reactionale cronice. Origine Talium.ce leziuni predomina. Sunt descrise trei moduri reactionale: psori c. Care este azi ipoteza horneopatilor? Azi. Daca testiculul este fixat in pozitie anormala. Traista ciobanului. Comparatii ~i asocieri Se foloseste mai des Thallium aceticum. se poate face tratamentul urmator: Aurum 9 CH.care e prognosticul. Pentru fiecare mod reactional cronic se descrie: . . 5 granule dimineata. si Calcarea jluorica 9 CH . Pana la operatic. printr-o stare cronica de infiltrare tesuturilor organismului si prin secretii cronice ale mucoaselor. . 5 granule seara. timp de trei luni. sau daca e abse nt.

timp de opt zile.Menstruatie hernoragica. ~ Dureri testiculare care se men tin dupa 0 orhita trata ta Clematis erecta 5 CH. timp de zece .5 granule dimineata si seara.asupra organelor genito-urinare. . . zile. 5 granule de 3 ori p e zi. care se mai numeste si arborele vietii. asupra pielii.asupra starii generale. . ~ Testicule umflate in momentul oreionului Pulsatilla 9 CH. THUYA~ Origine Cunoastem cu totii acest conifer cultivat si frumos tuns din gardurile vii. Medicamentul homeopatic este cunoscut datori ta experimentarilor care Ii arata actiunea: . .asupra sistemului limfatic.

de fo bie la maladiile grave.depresie re actionala. pe de alta parte. Principalele indicatii ~ ORL: Rino-faringite s i bronsite recidivante. indeosebi la subsuoara.polipi la vezica. 5 granule de 2 ori pe zi. marcata pe de 0 parte de ingrijorare in legatura cu evolutia maladiei in curs si.. indeosebi Medorrhinum.• agravare prin vaccin. si are un miros caracteristic de praz. ~ Digestive: Colite cu chioraieli. .nevralgii. Unghiile sunt striate si casan te. Toate aceste indicatii sunt de res ortul medicului homeopat. .boli infectioase si tratamentul lor: la copilul mic.hipertrofiere a prostatei. . alteori dificil de gasit . TICJ. despartire de mama (cress. papilom pe muco asele genitale. uneori evident (accident. indeosebi cancerul. transpiratia e abundenta. tuse convulsiva. . agravare la umiditate. in special copil -. scoala ). antigrip al.stresul. ~ Stare generalii. lucioasa. prescrise pe baza studierii reactiilor generale si a sensibilitatii lui. . Deci. . deces). .436 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 437 THUYA: sensibilitate Simptome caracteristice .scurgeri albe cronice. Persoane sensibile Nu exista. cand e yorba de ticuri ale fetei. . Un tratament homeopatic de fond va putea fi de folos copilului care are ticuri. Pielea devine grasa. sau Kalium bromatum 9 CH. tendinta depresiva. aceste maladii pot treptat sa modifice: .morfologia: p ersoana creste in greutate.nevralgii. Marilor medicamente de teren. . in cazul une i patologii trenante a mucoaselor sau 0 luare in greutate. ~ Geni to-urinare: . cu celulita. .caracterul: poate sa apara 0 tendinta depresiva.vaccin BCG.impresia ca "ceva se misca in pantece".idei fixe. sosirea unui fratior sau a unei surioare.ameliorare la caldura uscata. nervi: . ~ Piele: . 5 .veruci. daca au caracteristicile evolutive ale terenului. Situatii sensibile Thuya va fi folosit ca tratament de fond de fiecare data cand maladia apare in urma unei perturbari a sistemului imunitar. a pri ori. tip morfologic sau psihologic care sa predispuna la maladiile pe care le tr ateaza Thuya. condilom. 0 depresie. cu tratamente din ce in ce mai agresive. In schimb. constituie una dintre cauzele agravari i terenului cronic. recidiva infectiilor. mai ales la nivelul trunchiului si al bazinului. Comparatii ~i asocieri Toate medicamentele terenului s icotic.atunci cand dateaza de mai multe luni si nu a fost perceput de perso ana respectiva.celulita. mancarime.infectii urinare cronice. . . Natrum sulfuricum: infiltratie celulitica. Ii se adauga medicamente simptomatice ca: Agaricus 9 CH. . trebuie d epistat un eventual element declansator: .

introvertit. ficat. se observa ca unele persoane reactioneaza mai bine decat altele.. infiltrarea pielii. musculatur a. repartizarea grasimii. ~l deseon dornoleste temperamentuI iritabil. ! TIMIDITATE + Tendintele patologice Unele persoane au 0 fragilitate cronica In cazul unui apar at sau al unei functii: circulatie. mai multe raspunsuri sau se vindeca de mai multe s imptome in terapeutica. raspund deosebi t de bine la acest ~edicam.. fiecare individ are . La adult.ent. recunostea . Am zice acum.. Vezi ANXIETATE. blonzi sau bruneti. intr-o anumita perioada daca nu toata viata. nerabdator.\. cu caracter iritabil si autontar. . emotiv cauta nd simpatia.. permit recunoasterea si identificarea sensibilit atii sale mai mari la numeroase evenimente si la unele'medica~ente homeopatice i n special. avand tendinta la c oIopatie. cu palpitatii sau tuse nervoasa: Ambra g risea.. care Ie usureaza probIemele digestive. EMOTIE . dermatolo gice. Ele pro duc. TRAC. Comportamentul in afara oricaru i eveniment declansator sau de orice perturb are patologica. care este foarte benefic pentru circulatia si emotivitatea l or. Exeprienta terapeutica a aratat ca femeile tinere blonde. Lycopodium. fondatorul homeopatiei. intestin. in termeni de cercetare. cu temperament timid.: • Ce este un tip sensibil Notiunea de tip sensibil provine de la urmatoarea consta tare: cand experirnentam 0 substanta in doza mica sau folosim un medicament home opatic. raspund deosebit de bine l a acest medicament. TIP SENSIBIL !. '. Experienta terapeutica a aratat ca indivizii de Inalti~e me?ie. Hahnemann. Aceast a stradanie asupra propriei persoane va fi ajutata de un tratament de fond homeo patic specific sensibilitatii fiecaruia.. extrovertit. daca e yorba de ticuri ale mainii. Aceste trei aspecte ale personalitatii unui individ.e obiective: barbat sau femeie.. cu antecedente hepatice ~i numeroase aIergii cutanate. -In caz de timiditate cu inrosire si plans usor: Pulsatilla. se constata: Descoperirea acestui simptom orienteaza sau confirma alegerea un or medicamente de teren sau de sensibilitate. Timiditatea se trateaza prin multa stradanie asup ra propriei persoane si deseori cu ajutorul unei terapii comportamentale. . cu piele deschisa la culoare. Interesul terapeutic Ca~d med icamentuI de sensibilitate este dat cu buna stiinta. 1 doza pe saptamana: In caz de timiditate extrema in public. piele . meticulos . in cazul experimentarii.. un comportament psihologic care i i este propriu: timid. Se ia In 15 CH. une ori variabile In cursul vietii. puti~ dezvoltati muscular. . inalti sau scurti si indesati. iritabil. Morfologia Cei ca re raspund bine au uneori in comun trasaturi morfo~ipolog~ce foart. aceste ticu ri pot sa revina in perioadele de oboseala sau de anxietate. Cdteva exemple Pulsatilla. fobic . nelinistit. caz In care tratame ntul de teren poate sa fie foarte eficace. avand tendinta la probleme circulatorii.438 JACQUES BOULET D1CfIONAR DE HOMEOPATIE 439 granule de 2 ori pe zi.In caz de mare sensibilitate ernotiva la persoane fragile: Silicea. ca exists subiect i buni sau care raspund mai bine.

Cum Ii recunoastem Doua sute de ani de p ractica homeopatica ne-au permis sa desprindem cateva caracteristici comune la s ubiectii care raspund mai bine la un medicament. :Aceste criterii definesc tipul sensibil al unui subiect care raspunde bine.deja acest fenomen si descria unele dintre caracteristicile pacientilor. Ele sunt In numar de trei: . care ra spundeau mai bine la unele medicamente.

caldu ra. uitand insa ca caracteristicile pacientilor nostri evo lueaza cu timpul si evenimentele. biologice (alimentatie. 5 gran ule dimineata si seara.Gelsemium. spasme. de 0 proble ma cardiologica. indeosebi pentru ceea ce. EI se manifesta printr-un s entiment de teama care duce la descurajare sau la agitatie. ii decl anseaza sau favorizeaza bolile.apoi. cu once pret. 5 CR si Bryonia 9 CH. crampe.. Afectiunea apare fie in urma unui traumatism. in starile acute. dar si de un corp strain aflat in bronhii. care este un adevarat pericol. A doua. se incepe tratamentul cu Aconitum 9 CR. Tracul se poate defini ca 0 anxietate de anticipare. Daca traheita apare in urma unui frig usc at.Argent um nitricum. 5 granule din ora in ora. este med icamentul de baza al prevenirii si terenului. emotii . In alternanta. uitand putin diagnosticullezional. se incepe tratamentul cu Aconitum 15 CR. . or . Medicamentul de tip sensibil este deci eficace imediat.. medicul va recomanda un examen radiologic. este de a vrea. 5 granule din ora in ora. ameliorarea simptomelor care depind de sensibilitatea pacientului p e plan lezional si functional. in mod obisnuit. se incepe tratamentul cu Actaea racemosa 15 CH. TOKTICOLIS ® Este 0 contractura intensa si foarte dureroasa a muschilor gatului. 5 granule. . §i ca homeopatia este 0 medicina care respecta i ndividul in ceea ce are el deosebit si in incapacitatea sa de reactie si de schi mbare.440 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE TRAC 441 . de 0 problema de reflux esofagian. menstruatie) sau emotionale (trac. fie ca e yorba de evenimente fizice (frig. 5 granule. fie din cauza leziunilor reumatismale. ducand la 0 neputinta aproape totala. Limitele acestei notiuni Prima lim ita este ca se focalizeaza prea mult asupra caracteristicilor comportamentale si psihologice ale fiecarui pacient. tremuraturi si stare de descurajare care te impiedica sa gandesti si sa actionezi. diaree. . trebuie purtat un colier cervi cal timp de eel putin trei-patru zile.in timpul zilei in altemanta din ora in ora. de 3 ori. TRANSPlRATIB Transpiratia poate fi mai intai un simptom reactional care. . de 3 ori. palpitatii sau senzatia foarte frecventa de a urina. daca tracul provoaca agitatie si teama de a fi in intarziere. Ate ntie! 0 tuse seaca ce dureaza nu e neaparat un semn de traheita infectioasa. 0 atenuare a sensibilitatii generale a pa cientului In toate domeniile. sa etichetezi fieca re pacient prin descrierea sa de sensibilitate. 5 granu le de Lachnantes . TIMIDITATE. ~ Daca torticolisul apare in momentul menstrelor.® La inceputul unei traheite acute. Daca tulburarile pe rsista sau recidiveaza. Se ia in ajun si in dimineata competitiei sau a examenului 1 doza in 1 5 CH de: . de 30ri. daca tracul provoaca durere de stomac. iar. Consultarea mediculu i este deci obligatorie daca 0 tuse seaca dureaza mai mult de opt zile. Vezi ANXIETATE. Vor fi necesa re un tratament de fond si reeducare. sa spui ca acest pacient este Pu lsatilla sau Lycopodium. ora de ora. Poa te sa fie provocata de 0 alergie. oboseala). deceptii) .mai intai. pre cum si prin simp tome fizice: diaree. se iau sistematic: Bryonia 9 CH si Rumex 5 CR. ora de ora. TRAHBITA. ~ Daca torticolisul apare in urma une i race Ii. se face tratament cu Arnica 15 CH. cu ar suri de stomac si diaree. In toate cazurile.

febra cu transpirare a partilor acoperite. in 9 CH. . .ienteaza alegerea medicamentelor: se iau. . care nu alina : Mercurius solubilis. 5 granule din doua in doua or e: .febra cu sudori pe fata congestionata: Belladonna.febra cu fata rosie la ra sudoare: Aconitum.

dupa masa: Natrum m uriaticum.. Arsenicum album 9 CH. TRUSA HOMEOPATICA.la trezire brusca: Sambucus. '.. . Tremuratul poate sa fie si cronic. Medicamentele trebuie past rate intr-un loc us cat. 1 tub: edem. TRISTETE Practica homeopatica arata ca unele persoane sunt mai predispuse decat altele la un numar de sentimente.nervi: Hypericum 15 CH. .. arsura de gradul unu. -la subsuoara (miros puternic): Thuya. traumatism muscular. Belladon . ~"i __. A FAMILIEI Jt. • . Ele pot fi procurate la cerere de la farmacie. .la picioare: Silicea. angoasa nocturna. 5 granule pe zi: . }. Apis 1 5 CH. mare. a familiei trebuie sa fie fermata din trei tipuri TRAUMATISM In toate cazurile de traumatism fizic. .la gat: Calcarea phosphorica. 1. . . mai ales in cazul maladiei lui Parkinson: Man ganum 9 CH.ochi: Ledum pal ustre 5 CH: . in 9 CH. 'I.vena: Hamamelis 5 CH.! .os: Symphytum 5 CH..l~:~' }:.piept: Bellis perennis 5 CH.testicule: Cl ematis erecta 15 CH. gastro-enterita acuta. la adapost de caldura ~i mirosuri puternice.transpiratia fetei la adormire: Calcarea carbo nica. se ia mai intai Arnica 9 CH. ~. . ~ Mai intai medicamentele indispensabile Nu trebuie stocate decat cele care sunt foarte frecvent utilizate sau de prima n ecesitate. Arnic a 9 CH. 1 tub: criza de hemoroizi. indica si un medicament de f ond: se iau. Transpiratia cronica. 1 tub: dureri febrile. Aesculus compus.. -la momentul menstrelor (sudori reci): Veratrum album. 1 doza din fieca re trei zile la rand. 5 granule pe zi: .:.dupa gripa sau 0 maladie infectioasa: Chi na. care vor stabiliza dispozitia si vor evita aparitia unei s tarii depresive. -la piel ea capului: Calcarea carbonica. urticarie. -.. raceala puternica... Aconitum 9 CH. intepatura de insecte.in regiunea genitala: Thuya. in 9 CH . -la maini : Sticta pulmonaria. si se adauga 5 granule de 3 ori pe zi..442 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 443 Imprejurarile aparitiei transpiratiei pot sa indice si un medicament de fond: se iau.i. dar rezultatele nu sunt constante. . -. otita acuta noaptea. 1 tub: febra ac uta. . cand e localizata. care depind mai mult de sensibilitatea lor decat de eve nimentul propriu-zis. . Natrum muriaticum 15 CH si Ignatia 15 CH. 1 tub: hematom. 5 granule de 3 ori pe zi.~"'" ~ Trusa homeopatica de medicamente. Pentru multe dintre medicamentele citate in aceasta carte se poate as tepta. dintr-un medicament ales in functie de locul traumatismului: . 5 granule pe zi. Se recoman da pastrarea separata a medicamentelor alopatice.

cis tita acuta. 5 granule. TREMUK. arsura de gradul unu inflamatie zvacnitoa re a pielii sau a mucoaselor. Atentie! Acest medicament contine as pirina. paralizie Gelsemium 15 CH. ~ Cuagitatle Argentum nitricum 15 CH. . 0 cutie: febra. de repetat daca e necesar. 1 tub: arsura de gradul doi. Cantha. de repetat daca e necesar. .is 9 CH. Cephyl. 1 cutie: rau de masina/transport. de repetat daca e necesar.ATURI Tremuratura poate si fie ocazionala si legata de 0 ernotie: ~ Cu inhibitie. 5 granule. ~ C u excitatie nervoasa CojJea 15 CH. durere. 1 tub: febra cu transpiratie. 5 granule.na 9 CH. Cocculine.

Simptome carac teristice . nervozitate. sentiment de nedreptate. Staphysa gria 15 CH. Osci llococcinum. 1 tub: alergie. 1 tub: spasme digestive. migrena.menstre dureroase. otita. Stodal. Sa se consulte indicatiile precise pentru fiecare dintre aceste medicamente. . Lachesis 9 CH: caldura. ~ Stare generalii. spaime nocturne. Ruta 5. 1 tub: crampe. Coryzalia. 1 tub: excitatie nervoasa. 1 flacon: tuse. timiditate. pentru 0 anumita persoana. . zd relituri. Cup rum 9 CH. 1 doza: inceput de supuratie. crize de astm. 1 cutie de 6: inceput de afectiune gripala si de otita. 1 tub: trac.tulburari de crestere. 1 cutie: rinita.444 JACQUES BOULET DIC'fIONAR DE HOMEOPATIE 445 Colocynthis 9 CH.afectiuni ORL repetate. sinuzita etc. Homeoplasmine.rino-faringite r epetate. mahrnureala. Poumon hist amine 15 CH. Sedatif PC. ~ De avut sau de pastrat dupa un trat ament. . .anxietate si hiperemotivitate. 1 tub: dureri spasmodice.slab ire. 1 tub: anxietate. Trebuie sa urmati recomandarile medicului homeop at. sistem nervos: .recidive frecvente. Magnesia phosphorica 9 CH. Principalele indicatil ~ ORL: .dureri de cap. arsuri. boala fanului. zgarieturi. Sporteni ne: practicarea sportului. Gelsemium 15 CH.otite repetate. spasm e. . . adormire dificila. Nux vomica 9 CH. pentru fiecare membru al familiei Maladiile cronice sau repetitive iau de seori aceeasi forma. la fiecare episod. VAB:trat amentul terenului tuberculinic. . 1 tub: iritatie a pielii. 1 tub: dureri spasmodice. . spasm ne rvos. 1 tub: vexatie. Folosirea ac estui medicament este delicata.spasmofilie. in alternanta cu Colo cynthis. Ledum palustre 9 CH: intepat ura de insecta. CH: oftalmia zapezii. ~ Medicamentele de vacanta Agaricus 5 CH: degeraturi. . in alternants cu Magnesia phosphoric a. Podophyllum 9 CH: diaree. indigestie. herpe s. Comparatli ~i asocieri Tuberculinum residuum. Se poate deci pastra preventiv acelasi tratament pentru viitoarea criza de tuse. TUBERCULINlJM: s Origine Tuberculina bruta care serveste la testele tuberculinice. Tuberculinum aviaire. I -astm.probleme endocrine (tiroida ). Str amonium 15 CH: cosmaruri. Coca 9 CH: rau de inaltime.variabilitatea sim ptomelor. Hepar sulfur 15 CH. Ignatia 15 CH. ~ Ginecologie: . Vipera 5 CH: inflamatia venelor.

Ea poate sa indice un simplu guturai. suportat uneori deosebit de greu de un copil hipersensibil. Alimentatia proasta si mai ales carentele se afla ~i ele la orig inea terenului tuberculinic. slabeste si mai mult. cu infectiirecidivante. dar seara devine hiperactiva. Hiperemotiva.artroza cronica cu rigiditate. ci un simptom care trebuie explorat. . Tusea nu e 0 maladie. Se simte epuizata fizic. Ii e greu sa se puna in miscare dimineata. a tesuturilor periarticulare. ea devine tematoare. dar si probleme digestive si cardiace. . Simptome earaeteristiee Rigiditate.446 JACQUES BOULET TUBERCULINUM: sensibilitate DICTIONAR DE HOMEOPATIE 447 Situatii sensibile Adaptarea celor foarte mici. 5 granule din doua in doua ore. emotiva. TUBERCULINUM AVIAIRE Origine Tuberculina gainilor.cresa sau la carnin). ei ii place schimbarea atat in via ta personals. rara ritm sau cu accese? In ce context se situeaza aceasta tuse (infectie. cu 0 dispozitie destul de instabila. nu mai are incredere in ea ~ i se poate refugia in vise. intr-un context psihologic de ruptura (intrarea la . alergie. Desi nu e prea grasa.maladia lui Dupuytren (retrac tia peretilor tendoanelor mainii). Persoane sensibile Acest medicament se potriveste mai ales copiilor sau unor persoane tinere. Intrebarile De cat timp tusiti? Aveti febra? Tusea e seaca sau grasa? Tusea e continua. emotivitate)? Ce trebuie facut Se ia medicamentul sau medicamentele indicate mai jos in 9 CH. mai curand slabe si longiline. ~ in echilibru E totdeauna 0 persoana excesiv de prudenta. Ii vine greu la cea mai mica mi scare sau efort. dar si i ntelectual. ~ in dezechilibru Sufera de gut urai si de bronsite cu recidive frecvente. bronsitelor. cand e prost suportata. TUSE®J. provoaca toate tulburarile tuberculinismului: . TUBERCULINUM RESIDUUM Origine Tuberculina reziduala. si se plange de dureri de cap seara. Principalele indicatii Medicament de a ctiune cronica: . Aceste indicatii sunt de resortul medicului h omeopat. cat si in cea profesionala. Vaccinarea cu BGC. . Imaginativa si creativa. E epuizata si din ce in ce mai emotiv a. astmei. care se afla in contact brusc ~i in mod recidivant cu virusi sau microbi. nu-i place sa se fixeze asupra lucrului sa u in timpul zilei. Principalele indicatii Medicament de actiune cronica. 0 bronsita sau probleme bronhopulmonare grave. retractie. la copii indeosebi. folosi t in tratarea otitelor. pr in fibroza.ganglioni tari si durerosi. sau dupa posologia indicata.fragilitate ORL. Aceste indicatii sunt de resortul m edicului homeopat. Ii plac mutarile si calatoriile. in alternanta.

{. mucoasele sunt uscate ~l dureroase. ~ Experienta mea: Aceste doua medicamente se iau in alternanta.febra sau expectoratia indica 0 bronsita. indeosebi la fum atorul trecut de patruzeci de am. in 9 CH. timp de opt zile. cu tuse foarte dureroasa . Siropurile homeopatice pot sa fie si ele foarte utile: Stodal. cu senzatia de apasare si sufoc are. cu 0 voce in schimbare. 3 ori pe zi (pentru ad ult). . timp de eel putm opt zile. recentii ~i insofitii de febrii IPECA Tuse grasa. Febra moderata. care se termina cu voma. BELLADONNA Febra ri~icata. progresiva. elixir de papaina (125 cl). brusca. cavernoasa. Trebuie consultat medicul daca . cu tuse foarte dureroasa. . de la primele simptome. recenta. in caz de laringita acuta la copil. in asteptarea venirii medicului . . alternand cu sudoarea fete i.Experienta mea: Tusea poate sa provoac e voma la copil. brusca. supozitoarele sunt mai usor acceptate . {. rUSE: e grasa.Experie nsa mea: 1 doza in 15 CH.Experienta mea: Med icament de actiune sistematica la tnceputul tuturor bronsitelor. " ~ Experienta mea: Setea intensa si anxietatea cor npleteaza tabloul.tusea dureaza. recen ta ~iinsofitii de febrii ACONITUM Febra acuta. Deseori inceput de traheita sau bronsita infectioasa necesitand consultarea medi cului. co ntinua. rUSE: este seacii.copil. La. SAMBUCUS Nas infundat. SPONGIA Tuse cavernoasa. . cu durere a traheei si bronhiilor. Se ia~ 50 de pi~aturi de. trezire brutal a noaptea.eucalipt (1 g). 0 tuse seaca. 111111111111111 .Experienta mea: Ascultarea descopera multe h orcaieli la limita reactiei astmatice. Phytotux. {. iar vocea e modificatii HEPAR SUL FUR Durere acuta a laringelui. . . cu congestia uscata a fet ei si tuse seaca cavernoasa.cimbrisor (1 g). la fiecare zece minute. ANTIMONIUM TARTARICUM Tusea e foarte grasa. FERRUM PHOSPHORICUM Tuse putin grasa a in ceputului de bronsita. . lara accese. chemat de urgenta. dureaza mai mult de opt zile. Droset ux. iar expectorati ile dificile si consistente. 1 supozitor dimineata si seara. 5 gran ule de 3 ori pe zi .448 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 449 ~ $i in plus: . BRYONIA . Uleiurile esentiale vor fi foarte utile pentru fluidizarea ~i de zmfectarea secretiilor: . ~ $1 in plus: . rUSE: este seaca. ' ~ Experienta mea: .pin (l g). . care obliga la tmerea cu mana a regiunii dureroase. precum Campho~~neumme. mtepatoare. {. Atentie! Medicul trebuie consultat de urgenta cand e yorba de un copil.

se declanseaza mai ales cand bo1navu1 sta culcat. . Atentie! In toate acest e cazuri.a mea: Se manifesta si 0 mare oboseala. dar ~l al simplului gutural cu reactie brons ica la multi copii. ~ Experienta mea: Tusea e deseori ameliorate de TUSE: e seacii. mdeosebi la copin al ergici la praf si acarieni. . Est e un medicament clasic al astmului. in varstii de 2 7 de ani. CUPRUM Spasme ale bronhiilor cu tuse spasmodica si a pasare. ~ DROSERA 15 CR. cavernoasa. 0 0 0 gura de apa rece. foarte util in numeroase traheite. si dureaza. 3 seri la rand. TUSE: pare provocata de un fenomen alergic IPECA Tusea e continua si uneori se termina cu vorna. MANGANUM Tuse seaca. ~ Experien. JACQUES BOULET DIC'flONAR DE'HOMEOPATIE 451 CAUSTICUM Senzatie de rana pe trahee. _ de un corp strain in b ronhii sau de 0 tumoare." . in urma unui guturai. c~iar si in faza acuta a unui guturai. ~ Experien.. ' Foarte eficace in episoadele acute. 1 doza. . ~ Experienta mea: . desi celelalte simptome au disparut DROSE RA Accese de tuse mai ales noaptea. CORALLIUM RUB RUM T~sea e exploziva si se termina cu voma.de 0 problema cardiologica. trei seri la rand. ~ Experienta mea Simptomele sunt foarte usor de recunoscut si medicamentu1 foarte eficace.de un reflux gastric. BLATTA ORIENTALIS Tuse grasa de bronsita sau bronhiolita.. ~ Experienta mea: . rezistente la to ate siropurile ca tusea con vulsiva. ~i dureazii de mai mult de saptamana ' RUMEX Tusea e seaca si e declansata d e ~ Experienta mea: Indeosebi respirand aer rece. cu accese. are accese de tuse in timpul zilei la efort sau noaptea.450 ~ Experienta mea: Medicamentul bronsitei puternice. trenanta. chiar mancarime pe laringe. printr-o scurgere pe gat foarte iritanta. ' Daniel. In 5 CR. caci poate sa fie yorba : . laringeeana. ' ~ Experienta mea: Medicamentul clasic dupa un guturai sau 0 gripa 1 d oza in 15 CR. TUSE: este seaca. dureroasa si agrav ata de aerul rece. medicament clasic al tusei convulsive. trebuie consultat ~edicul.a mea: . ~ Experiema mea: . fora acce se. tuse seaca.' Medicamentul crizei de astm sau al tusei convulsi ve. daca tusea dureaza. cu ragu~eala ~i nevoia de a drege gl asul..Foarte fr~cvent. sufocare. ' COCCUS CACTI Accesele se produc mai ales seara s i se caracterizeaza prin expectorarea unor secretii albicioase. 5 granule de 3 ori pe zi.

Celulita. Oprirea fumatului duce la modificari psihologice si fiziologice care. nerabdarea fac viata dificila fostului fumator si anturajului sau. picioarele "neastamparate". fiecare acces. ~ Experienta mea: Niciodata noaptea sau daca esti ocupat .1 . 5 granule de 3-6 ori pe zi. corticoterapie. Oprirea fumatului este 0 decizie foarte inteleapta. . care provoaca vomitat. starea depr esiva constituie simptomele care indica modificarea terenului. 453 Alice. -. ' TUSE: pare provocata de 0 mare emotivitate IGNATIA Tuse nervoasa. sau de TUTUN "". . inainte de ceremonii spectacole. ~ IPECA 9 CH si BLATTA ORIENTALIS 9 CH 5 granule. ~ Experienta mea: In 15 CH."t .maladii infectioase. dar de cele mal multe ori temperata de senzatia "ca-!i Iipseste ceva". in 15 CR. Terenul Preocuparea majora este deseori cresterea in greutate. ~ Experienta mea: 1 doza doua se ri la rand in 15 CH este de ajuns.:. Thuya 15 CH in do ze homeopatice va fi tratamentul de fond clasic al acestei maladii de adaptare. 5 granule la . perturba echilibrul organismului. '1 doza. apoi dozele se rares c in functie de ameliorare. ~i mai rea daca te gandesti la ea sau la cea mai mica suparare. 5 granule zilnic.. ~ Pentru a usur a senzatia violenta de foame: Ignatia 15 CH..::::=::::====::.452 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ Pentru usurarea frustrarii: Staphysagria 15 CH. verucile. ----==. preventiv. exact in m omentul culcatului.IIII •• IMIi. din ora in ora.. De vina sunt ront aitul tot timpul. ~ Pentru est omparea dispozitiei proaste: Nux vomica 15 CH.. AMBRA GRISEA Timiditatea excesiva declanseaza tusea in public. care te obliga sa te scoli. cresterea in greutate. ~ Pentru ajutarea dezintoxicarii organismului: Tabacum ·15 CH.~. furi a. sub forma de a ccese. T ratamentul trebuie sa fie mentinut timp de 0 luna sau doua. la fiecare guturai. 5 granule zilnic. in varsta de 3 ani. precum si 0 modificare a termoreglarii . mesele prea copioase. Iritabilltatea ~i anxietatea Sunt simptomele cele mai frecvente c are apar. vaccinari -. . ~ Pentru a calma angoasele ~i insomniile: Sedatif PC. . in alternanta.. HYOSCYAMUS Tuse nervoasa. in timpul zilei.la oprirea fumatului: agitatia fizica. 5 granule zilnic. de nervozitate si mai ales de teama de ingrasare. 5 granule zilnic. face 0 tuse grasa. la fel ca si alte evenimente .

': u ULCER GASTRO·DUODENAL ' .in caz de ulcer cicatrici al indurat: Graphites 9 CH. eel mai simplu este sa se curete ulce rul cu putina apa fiarta si racita in care se adauga 30 de picaturi de Calendula TM. Idoza.. . ULCER VARICOS <it» Prioritatea 0 constituie tratamentullocal. in alternanta. in asteptarea consultarii medicului. trebuie scoasa teapa sau spinul si dezinfectata rana. ~ Senzatia ca ai o teapa: Nitricum acidum 9 CH. medicamentele clasice antiulceroase sun t foarte eficace. . care necesita un tratament de fond. apoi se iau siste matic: Ledum palustre 15 CH. timp de doua-trei zile. 5 granule dimineata IaBlllll!•• lBIIIIlDIlIIlIJamlllllllllllll------.•. 1-2 o ri pe zi. pe toata durata tratament ului. 5 granule. in asteptarea consultarii medicului. 5 granule. de 3 ori pe zi. se adauga Fluoricum acidum 9 CH. Daca acest ulcer se produce pe 0 eczema varicoasa.. trebuie consultat repede medicul. ~ In gat: Argentum nitricum 9 CH. apoi la fiecare recidiva: . in faza acuta. 5 granule.TEAPA. Acestea indica terenuri anxioase. <it» Jj In cele mai multe cazuri. ~iEchinacea 5 CH. apoi sa se puna un pansament sernipermeabil (care lasa sa iasa secretiile). 5 granule din doua in dou a ore. Se pune pe rana alifie cu calendula sau Homeoplas mine. in completarea trata mentului antiulceros: se iau 5 granule de 2 ori pe zi. Daca durerile persista sau daca punctul intepaturii ramane rosu sau umflat . Evident.ii! i1!Iff. dar nu impiedica recidivele. pre cum Comfeel.i IIIiIIIIIIIIIII •• lllliiiiiiiiliilliiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii5~~==:= . I doza. Rezultatul fibrosc opiei permite alegerea unor medicamente specifice leziunii. Se vor lua Nitricum acidum 9 CH si Kalium bichromicum 9 CH. ·k.• ~ . 1-2 ori pe zi. ~ In laringe: Hepar sulfur 15 CH. _ ~ .in caz de ulcer linear: Nitricum acidum 9 CH.in caz de ulcer circular: Kalium bichromicum 5 CH. -. t. cu polaritate digestiva.

CH. ~ Dupa excese alimentare: Antimonium crudum 9 CH. Daca simptomele persista. Daca simptomele persista. ameliorate la fri g: Apis 9 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. consultati medicu!. de 3 ori. 5 granule de 3 ori pe zi. pentru a determ ina germenul In cauza si tratamentul cu antibiotice potrivit. Recidivele necesita un tratament de fond. . se vor lua: . ~ In caz de placi roz. 5 granule de 3 ori pe zi. ~ Veruci sub unghii: Causticum 9 CH. ~ In caz de urticarie in urma consumului de scoici sau pesti: Urtica urens 5 CH. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 granule de 2 ori pe zi. Poumon histamine 15 CH. URTICARIE Jl Urticaria. poate sa apara in multe imprejura ri: alimentare. 5 granule pe zi. fizice (frig. Antimonium crudum 9 CH. se acopera pur si simplu dimineata ~i seara cu un strat gros de alifie Cicaderma. 1 doza la fiecare douasprezece ore. _ _ _ y~ 9. ~ Cu pete albe: Silicea 9 CH. la unele persoane cu teren alergic. USCACIUNE Se iau medicamentele indicate. In acest caz luati Thuya 9 CH si Staphysagria 15 CH.si Staphysag ria 15 CH. scurgere uretrala trebuie in mod obligatoriu sa duca la analize. pot sa se mai manifeste dureri la mictiune sau 0 mica scurgere limpede. Cu ocazia episoad elor acute. Colirul si alifia pre scrise de medic sunt si ele indispensabile. o URTICA URENS cCJ cCJ Origine Urzica. 5 granule de 2 ori pe zi. 5 gr anule de 3 ori pe sapt~ 4arl-tl-gr-eas"e. Cand ulcerul e aproape cicatrizat.fnabile. ~ Daca i!i rozi unghii le: Kalium bromatum 9 CH. de 3 on. UNGHII Se face trat tul urmator timp de doua luni: asante. " . soare) sau emotive. timp de trei zile. ~ Deform ate: Graphites 9 CH. 5 granule pe zi. umflate. ~ Striate: Fluoricum acidum 9 CH. 5 granul e de 2 ori pe zi. URCIOR Ql> Este 0 inflamatie a marginii libere a pleoapei care se infecteaza si formeaza un mic abces (mai exista si cazul unui mic furuncul care se dezvolta in dauna unei gene). Uneori. ~ Incarnate: Graphites 9 CH. . ~ Despicate: Silicea 9 CH. 5 granule de 3 ori pe zi. 5 granule de 3 ori pe zi. De la primele simptome si pana la consultarea medicului. se ia de la primele simptome.456 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE URETRITA Ql> 457 si seara.H epar sulfur 15 CH. 1 doza la fiecare douasprezece ore. Principalele indicatii Urticarie alimentara (mai ales) sau agrav ata in contact cu apa. Trebuie deci prescris u n tratament de fond homeopatic al terenului alergic si emotiv. 5 g ranule pe zi. dupa trata ment. efort. se cons ulta medicu!. 5 granule pe zi. timp de patru-cinci zil e.

458 ~ 9CH. ~ 9 CH. ~ ~ Uscaciune a pielii: Alumina JACQUES BOULET 9 CH si Arsenicum iodatum Uscaciune a mucoaselor, cu sete: Bryonia 9 CH si Belladonna Uscaciune a mucoasel or, larii sete: Alumina 9 CH. Uscaciune vaginala: Folliculinum 4 CH. USTILAGO Origine Ustilago maidis, ciuperca parazita a plantelor. Prtnclpalele indicatil M enstre hemoragice. Origine BCG-ul. Principalele indicatil - urmari ale vaccinari i cu BCG; - teren tuberculinic. Comparatii ~i asocieri TK, Tuberculinum aviaire. VAB.c:a ..cJ VACCINOTOXINUM Origine Vaccinul antivariolic. Principalele indicatli Eruptii de vezicule, indeo sebi la inceputul zonei zoster sau herpesului. VAGINISM Dureri si spasme ale vaginului in cursu I actului sexual. Este necesar un examen clinic pentru depistarea unei cauze infectioase

460 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 461 sau organice. In absenta ei, este necesar un tratament al terenului emotiv. Pana la consultarea medicului, se iau inaintea raporturilor sexuale: Gelsemium 15 CH , 1 doza, si Platina 15 CH, 5 granule in fiecare dimineata, timp de cincisprezec e zile. ~ La inceput: - Rhus toxicodendron 15 CH si - Poumon histamine 15 CH, 5 granule, in alternanta, din doua in doua ore. ~ Apoi in stadiul de coji: -Mezereum 5 CH~ i . - Antimonium tartaricum 9 CH, 5 granule din fiecare de 2 ori pe zi. VALERIANA Origine Odoleanul. Principalele indicatii Hipersensibilitate emotionala, dureri, spasme .. Comparatli ~i asocieri Ignatia: hiperexcitabilitate. VAMTAIE . ~ In caz de vanatai sau hematoame ca urmare a unui soc: Arnica 9 CH, 5 granule , de repetat de 2-3 ori in timpul zilei. ~ In caz de vanatai aparute usor, spont an, rara lovituri, trebuie consultat medicul. Fragilitatea capilara indica in ge neral: Lachesis. VARIeE@> Tratamentul homeopatic are 0 utili tate dubla in cazul de fata: franarea evoluti ei lor si tratarea simptomelor care decurg (ingreunare, durere, edem). ~ Preveni re: Calcarea fluorica 9 CH ~iSepia 9 CH, 5 granule pe zi in cura de zece zile pe luna. ~ Durere: Arnica 9 CH si Vipera 5 CH, 5 granule de 2 ori pe zi. Atentie! !?aca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Eczema varico asa: Fluoricum acidum 9 CH, 5 granule de 2 ori pe zi, timp de 0 luna. ~ Edem ~i ingreunare: 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol in cura de ~ouazeci de zile pe luna. » Dureri de vene: Arnica 9 CH si Vipera 9 CN, 5 granule din fiec~re de 2 ori pe zi . Atenti~! Daca simptomele persista, consultati medicul. Vezi PERIFLEBITA. ~ Ins uficienta venoasa care se manifesta prin picioare grele sau umflate: se iau in m od regulat 20 de picaturi, de 3 ori pe zi, din Hamamelis compus sau Climaxol. Va fi necesar si un tratament de fond. VERATRUM ALBUM tQ tQ Origine Strigoaie. Simptome caracteristice - senzatie de frig glacial, cu slabic iune intensa, indispozitie; - dureri violente ca de crampe; . - sudori reci; VAKICELA INFANTILA. E ultima maladie pentru care inca nu exista vaccin. Diagnosticul nu pune nici 0 problema si tratamentul este totdeauna acelasi:

462 - diaree deshidratare. abundenta si frecventa JACQUES care poate BOULET sa duca la DICTIONAR DE HOMEOPATIE 463 Principalele Indicatii - diaree acuta, eu ocazia unor gastro-enterite sau unor i ntoxicatii alimentare eu indispozitie; - criza de spasmofilie; - menstre dureroa se, eu crampe, sudori reei si indispozitie vagala. luna. Comparatii ~i asocieri Arsenicum album: diaree acuta, eu indispozitie deshidratare. Cuprum: crampe. De avut in casa Veratrum album 15 CH, 1 tub. si rise de VERVCI Intrebartle Care e aspectul verucii (comos, transparent, galbui)? Care e localizarea (pieior, mana, fata)? E dureroasa? E unica sau multipla? Ce trebuie facut . Se ia sistematie Thuya 15 CH, 1 doza pe ..saptamana, timp de 0 VERBASCUM Origine Lumanare. Principalele indicatii - nevralgii faeiale care revin la ore f ixe, cu lacrimari iritante; - rinita. Comparatil ~i asocieri Cedron: nevralgii c are revin la ore fixe. Kalium iodatum: rinita si lacrimari. ~ Si in plus: Medicamentul indicat (vezi maijos) in 9 CR, 5 granule dimineata ~l seara. ~ Si in plus: Biomag, 1 comprimat de rontait dimineata si seara. ~ Si in plus: Se poate folosi local urmatoarea alifie, pe care 0 va pregati fannaeistul : . - Teucrium scorodonia TAl; - Euphorbia TM 3%, - Thuya TM, - Vaseline sau cet alina (15 g). . Trebuie eonsultat medicul daca 0 v~ruca pe corp este dureroasa s i sangereaza; - verueile sunt multiple si au aparut bruse; - ele nu dispar in ci uda tratamentului de 0 luna. VERueI: sunt dese, intiiri~e # dureroase VERGETURI In timpul sarcinei, in afara cremelor recomandate de fannacist, se ia douazeci d e zile pe luna: Calcarea fluorica 9 CH si Graphites 9 CH, 5 granule din fiecare, de doua ori pe zi. ANTIMONIUM CRUDUM Veruca in forma de conopida.vcomoasa, dureroasa, pe talpa pici orului si pe maini. -, ~ Experienta mea: Multipla sau recidivanta la cei cu un a petit deosebit de mare. NITRICUM ACIDUM Galbuie, intarita, uneori cu sangerare.

464 ~ Experien(a mea: Durerea e vie, i'ntepiHoare. JACQUES BOULET DIC'PONAR DE HOMEOPATIE 465 GRAPRITES Veruci mari i'njurul unghiilor. ~ Experien(a mea: Deseori asociat cu A ntimanium crudum. Patrick,~in varsta de 45 de ani, are veruci plantare mari, car e a~ ~eaparut. foarte repede, dupa tratamentul cu zapada c~rbomca. V~rucIle sunt uneori dureroase si unele sangereaza caud se crapa. ~ TRUYA 15 CR, 1 doza pe sa ptamana. ~ AN TIMONIUM CRUDUM 9 CR ~i NITRICUM ACIDUM 9 CR, 3 granule din fiecar e, inainte de cele doua mese. VERue/: sunt plate si trans parente, nedureroase Marie, in varsti de 10 ani, are foarte muIte veruci mici, de cand se ducea la pi scina, molluscum pe fese si pe partile interne ale coapselor. Are 0 amintire foa rte neplacuta a ultimei vizite la dermatolog, cand i-a scos, cu un an in urma, v reo zece molluscum. ~ VACCINOTOXINUM 15 CR, 1 doza pe saptamana, ~ DULCAMARA 9 C H si CINNABARIS 9 CR, 3 granule din fiecare, inaintea celor doua mese. VEZICULA BILIARA. De cele mai muIte ori, ceea ce numim "criza de ficat" este, de fapt, 0 tulburare a cailor biliare. In caz de obstacol, poate chiar sa apara 0 durere foarte pute rnica in spate, in varful omoplatului drept. Pentru drenarea veziculei biliare s i favorizarea digestiei si a tranzitului intestinal, se ia Chelidonium campus sa u Hepatodrainol 15 picaturi, inaintea meselor principale. Daca simptomele persis ts, consultati medicul si faceti 0 analiza biologics si un examen ecografic al f unctiilor hepato-veziculare. DULCAMARA ~. ~eruci plate, transparente, multiple, deseori pe partea de deasupra mainilor, ~ Bxperienta mea: Este si medicamentul verucilor rnaslinii de pe spat e. BERBERIS Veruci plate pe maini, la v~rful degetelor. ~ Experien(a mea: Este s i un drenor al ficatului ~i rinichilor. CAUSTICUM ~ Ve~ci ~ari, deschise la culo are, putin cornoase, sub unghii in varful nasului sau la buza. ' ~ Experien(a me a: E ~i medicamentul verucilor persoanelor in varsta. VIBURNUM Origine Calin. Principalele indican! Menstruatie putin abundenta si foarte durer oasa. VINCENT (anghina lui) ® Este 0 anghina ulceroasa, provocata de asocierea a doi microbi, caracterizata de puncte mari, albe, in amigdale. Maladia reactioneaza foarte bine la tratamentul homeopatic: Kalium bichromicum9 CH ~i Mercurius cyanatus 9 CH, 5 granule, in al temanta, din ora in ora, precum si gargara cu Phytogargarisme, de 3 ori pe zi. D aca simptomele persista dupa patruzeci siopt de ore, se consulta medicul.

466 JACQUES BOULET VIOLA ODORATA DICTIONAR DE HOMEOPATIE VOCE Vezi RAGUSEALA. ~ Voce ragusita dimineata: Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granule se ara. ~ Voce ragusita seara: Phosphorus 9 CH, 5 granule dimineata. ~ Voce care pa re in schimbare: Manganum 9 CH, 5 granule dimineata. 467 Origine Vioreaua. Principalele indicatii . Dureri reumatice ale inchieturii main ii. VIOLA TRICOLOR Origine Panseaua salbatica. Principalele indicatii Eczema cu coaja a pielii capu lui. VIPERA REDI .0 .cJ ~ Dificultatea de a lua notele acute: Argentum nitricum 9 CH, 5 granule in fieca re dimineata, Aceste tratamente pot sa fie urrnate opt zile. Daca simptomele per sista, consultati medicul sau un specialist care sa va examineze laringele. VOMA .® Se vor lua urmatoarele medicamente timp de douazeci si patru de ore, pana la co nsultarea medicului: ~ Din cauza indigestiei sau a unor excese alimentare: Voma usureaza: Nux vomica 5 CH si Antimonium crudum 5 CH, 5 granule, in alternanta, o ra de ora. ~ Din cauza unei gastro-enterite sau a unei intoxicatii alimentare: V oma nu usureaza: Jpeca 9 CH, 5 granule ora de ora, in caz de greturi cu vome de bila repetate, indispozitie si salivare. ~ Sau: Arsenicum album 9 CH, 5 granule din ora in ora, daca exista diaree, arsuri la stomac si daca voma este agravata de cea mai mica cantitate de apa inghitita, Origine Vipera aspic. Veninul de vipera, ca multe veninuri, actioneaza asupra sa ngelui si a peretilor vasculari. Actiunea homeopatica are efect mai ales asupra inflamatiei venelor. Principalele simptome - durere a venelor ca 0 tensiune foar te puternica; - ameliorare ridicand picioarele. Principalele indicatii - picioar e grele, tendinta la echimoze; - flebite superficiale. Comparatil ~i asocierii L achesis: flebita superficiala si hematoame. Hamamelis: picioare grele. iiRflJIUAUld == ~M"'4Millii""I&ill&;;& GhilliBblMW

468 JACQUES BOULET ~ Sau: Phosphorus 9 CH, 5 granule din ora in ora, in caz de sete de mici cantita ti de apa foarte rece, vomate imediat dupa aceea. , ~ Criza de acetonemie la cop il: Senna 5 CH, 5 granule la fiecare jumatate de ora. Trebuie sa se dea destul d e baut copilului (minimum 0 jumatate de ora), de preferinta 0 bautura dulce si s arata totodata (coca-cola este foarte eficace in aceasta situatie). Medicul home opat trebuie sa aiba in vedere un tratament de fond a acestui teren hepatic. VOMA NOU-MSCUTULUI @> Se ia timp de douazeci si patru de ore, pana la consultarea medicului: ~ De la l apte prins: Aethusa 5 CH, 5 granule inainte de una-doua alaptari. ~ De la lapte neprins: Sepia 9 CH, 5 granule .pe zi. ~ Cu nervozitate: Chamomilla 15 CH, 5 gra nule pe zi. . Punctele .lui Weihe sunt puncte cutanate, care poarta numele inven tatorului lor, doctorul Weihe. Teoretic, fiecare medicament este in legatura cu un punct de pe corp. Aceste puncte sunt dureroase la apasare cand sunteti sensib il la medicamentele la care corespund. Cunoasterea lor poate sa permits orientar ea sau confirmarea diagno~ticului medicului homeopat. De exemplu, punctul situat la extremitatea claviculei stangi, in partea de sus a articulatiei cu sternul e ste deosebit de dureros daca sunteti sensibillaLachests. in practica: e~te greu sa gasesti aceasta sensibilitate pentru toate punctele. Multe dintre aceste punc te ale lui Weihe corespund punctelor de acupunctura, ~arme?~camentul coresponden t are, in general, acelasi efect terapeutic ca ~l intepatura. vOKBAKEr Pacientul devine foarte vorbaret, logoreic, cu excitatie, mai ales seara: Laches is 15 CH. Vezi LIMBAJ. liIb........_ .._ _. __ _ _ _ _ __ __

x XANTHOXYLUM Origine Frasinul. Principalele tndlcatll Durere a ovarului stang. Origine Porumb ul. z ZBA.RNAIT® Orice zbarnait in ureche trebuie sa duca la verificarea tensiunii arteriale si e xamen ORL. Tratamentul homeopatic va completa tratamentele c1asice. Cu ameteala si scadere a auzului: Chininum sulfuricum 9 CH si Baryta carbonica 9 CH, 5 granu le, in alternanta, de 4 ori pe zi. ZETA ITALICA c. '.~.:1 Principalele indlcatii Eczema uscata, psoriazisul. ZGOMOT+ Descoperirea acestui simptom orienteaza si confirma alegerea unor medicamente de teren sau de sensibilitate. Intoleranta - In caz de -In caz de - In caz de la z gomot migrena: Asarum; oboseala: China, Kalium phosphoricum; depresie: Sepia;

Ranunculus bulbosus 9 CH. daca veziculele sunt grup ate. . .hipersensibili. Toate zonele oftalmice trebuie sa fie vazute de medic cat mai repede.472 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 473 .intoleranti mizantropi: L ycopodium.hipersensibili la auz: CofJea. ZINCUM cO cO Origine Zincul. Prineipalele indicapi Diaree dupa ce ai rnancat pepene. din doua in doua ore.intoleranti. nerabdatori ~i iritabili: Nux vomica.obosea la nervoasa dupa efort. .nerabdare. Principalele simptome .senzatia de slabiciune. Kalium phosp horicum: surrnenajului. Cemparatli ~i asocieri Cuprum: crampe. agitati. Toate aceste medicamente pot sa fie luate in 15 CH. . hiperexcitabili: Ignatia. Principalele iudleatil .Croton 5 CH.cram pe. daca e yorba de z ona toracica. 5 granule de 4 ori pe zi. 1 doza unica. se ia Vaccinotoxinum 15 C H. .dureri de cap dupa ce s-a baut vin. . nerabdare a picioarelor. slabiciune nervoasa ca urmare a ZINGIBER Origine Ghimbir. cramp e la picioare. mai ales pe plan nervos si intelectual. . . 5 granule. cu nevoia de a Ie misca continuu.dificultati scolare la copiii nervosi. pana la consultarea medicului. ZONA ZOSTER <Ii> De la primele simptome. " ~ Apoi: In functie de localizare sau de aspect: . 1-2 ori p e zi. ~ Si: Arsenicum album 9 CH si Rhus toxicodendron 15 CH 5 granul e in alternanta. 5 granule de 4 ori pe zi. .

din ora in ora. 5 granule. 4-5 doze sunt suficiente). din ora in ora. de doua-trei ori. pentru 0 anum ita perso~na. furios. indigestiile. medlC~me?tul care trateaza sinuzita sau tusea unuia va trata aceeasi maladie si la un alt mem bru al familiei. sinuzita ~tc. Este deci preferabil sa se pastreze aceste medicamente mai cura nd cu numele persoanei decat in ordine alfabetica. 0 ANEXA TRUSE FAMILIALE 1 . Arnica 9 CH: cucuie. Ignatia 15 CH: excitatie. Pomanda cu Calendula: toate ju liturile si arsurile. de doua-trei ori pe zi. BRICOLAJ Trusa Apis 15 CH: de urgenta la arsuri. 5 granule. se ia cat mai !:epe de poslbll ARNICA 9 CH. 'pe~tru fiecare medicament. a unui accident. BEBELUSI iN CASA Trusa Antimo nium crudum 9 CH: indigestii.Fund rosu Se pune POMADA CU CALENDULA si BELLADONNA 9 CH 5 granule. ' Diarea banala a copilului. Pusee dentare . 5 granule. a unui soc. Arnica 9 CH: hematoame. rarind dozele m fupctie de am eliorare (in medie. in Maladiile cronice sau repetitive iau uneori aceeasi f~rn:a.. Nimic nu dovedestc ca. !r e~Ule notat cu mare a~entle. indicatia si numele per soa~el careia 1 se potriveste in acest caz. S ' rune POMADA cu CALEND ULA. trebuie sa i se dea CHAMOMILLA 15 CH . Sedatif PC: anxietate. de patru ori pe zi. In cazul puseelor dentare ale bebelu~ului . pentru prevenire. _ARNICA 9 CH. Staphys agrza 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte taioase.DICTIONAR DE HOMEOPATIE 475 Cucuiele . Belladonna 9 CH: fund rosu. Chantharis 9 CH: arsura de gradul II. trac. Podophyllum 9 CH: diaree. Ledu'm palu~tre 15 CH: dureri dupa rana cu obiecte intepatoare. cand devine iritabil. Hematoame In u~a. Se pune POMADA CU CALENDULA 9 CH ' 5 granule. rarind dozele in functie de ameliorare (in medi e 4-5 doze sunt de ajunsl. acelasi t ratament pe!ltru vntoarea cnza de tuse. Stramonium 15 CH: co~maruri . 5 granule. Homeogene 4 6: agitatie. la un interval de jumatate de ora. Gelsemium 15 CH: teams. Se p~a!e deci pas~r~. fara febra CHINA 9 CH si PODOPHYLLUM alter nants. Pomadd cu Calendula: bubite si fund rosu. nervozitate. _ . Nux vomica 9 CH: to ate tulburanle digestive spastice. Arsura Arsura u~?ara cu e~em roz intepator: APIS 15 CH. de patru or i pe zi. migrena. C hamomilla 9 CH: pusee dentare. la fie care zece mmute. otita.' . ba~ica. China 9 CH: diaree. Hypericum 15 CH: dureri nevralgice dupa traumatism al extremi tatilor. . ' I a a va taiati: STAPHYSAGRIA 15 CH. bombanitor. Intepaturi sau taieturi i11 caz d e intepatura la mesterit: LEDUM PALUSTRE 9 CH 5 granul . Belladonna 9 CH: arsura de gradul I. la fiecare reapariti e. insomnie. de doua ori pe zi. herpes.unei lovituri.

Coffea 15 CH: insomnie dupa petrecere. revel ion. . entorsa. Gelsemium 15 CH: trac inainte de petrecer. rau de altitudine ~ COCA 9 CR. a unui soc. ~ CHELIDONIU M COMPUS 15 picaturi sau 5 granule. 5 granule. Lycopopodi um 5 CH: intolerante alimentare. . Arnica 9 CH: lovituri. . 5 granule seara. Am eteli. dupa masa. de trei ori pe zi. . Ruta 9 CH: tend inita datorata compresiilor bocancilor de schiuri.. d upa imobilizare: BRYONIA 9 CH si RUTA 9 CH.. inaintea celor doua mese. de rontait sau de baut. ~ ARNICA 15 CH.' si a calor -'1 biliare. Cantaris 9 CH: basici. de repetat dupa trei si dupa sase ore. Nux vomica 9 CH: preventiv si curativ in caz de excese ~l pentru mahmureala. ~ . a fiecare zece minute de patru-cinci ori. a unui accident se ia cat mai repede posibil. SCHI Trusa Agaricus 5 CH: dege raturi. . Gelsemium 15 CH: trac inainte de competitie. Coca 15 CH: rau de munte. aniversare): ~ NUX VOMICA 9 CH. Apoi. cucuie. _. '. Pulsatilla 9 CH: degeraturi. VACANTA DE IARNA. __ ----"I iiiiiiiii .. 5 granule. 5 granule seara. rari~d dozele in fu nctie de ameliorare (in medie. in acelasi timp cu aplicare a ghetii. Natrum muriaticum 15 CH:lucita solara. 5 granule m fiecare seara. 5 granule. 5 granule. Criza de ficat ~ . 9 CH. Homeoplasmine: degeraturi. C hina 9 CH: iecuperare fizica. Cand trebuie sa luati parte la 0 masa prea copioasa (petrecere. ~ PULSAT ILLA 9 CH. mai ales dupa transpiratie abundenta. AGARICUS 9 CR si ARNICA 9 CH. ~. din ora in ora. ARNICA 9 CH. Entorsa ~ APIS 15 CH. 5 granule. . in alternanta. Staphysagria 15 CH: vexat n ~l frustran.. Degeratura .e. la culcare ~i a doua zi dimineata. m specIal ~tndll. _. 1 doza. 5 granule dimineata.476 JACQUES BOULET PETRECERI DICTIONAR DE HOMEOPATIE 477 Trusa Chelidonium compus: pentru stimularea ficatului . Apis 15 CH: reactii solare. de doua-trei ori in ti mpul efortului ~i de doua ori dupa. acrocianoza (cianoza extremitatilor) la frig. Pentru redobandirea calmului si pentru a adormi upa~emotll: ~ COFFEA 9 CH si IGNATIA 1 5 CH. Stres . 4-5 doze sunt suficiente). Rhus toxicode ndron 9 CH: curbaturi. din ora in ora. 5 granule in a lternants din ora in ora. Ruta 9 CH: tendinite. lombalgii. . in a lternants. muschi. Reeuperare. SPORT Trusa Apis 15 CH: edem. Ignatia 15' CH: inainte si dupa oric~ agitatie. ~ RHUS TOX 9 CH. 5 granule dimineata ~i seara ~i ARSENICUM ALBUM 15 CH. Sportenine: crampe.. Arsenicum albu~ 15 CH: insomnie la altitudin e. . Traumatlsme. socurl In urma unei lovituri.. crampe ~ SPORTENINE. MahmureaBi .d . pentru facilitarea somnului. inainte de mas a. Arnica 15 CH: detenta musculara si nervoa sa dupa sport. ~ ARNICA 9 CH si CUPRUM 9 CH. recu perare musculara. in timpul reeducarii. Cuprum 9 CH: crampe musculare. . Bryonia 9 CH: in~~~atie articulara. timp de zece zile.

ium"lDlullll.IDlUUDUUllliiiiiiiiiiiuuullllullllrnlll1lllll1llllUllllllul llllllllllllllllllllllnlllm1U1IIIII1IIJIJlIllllIJ1I1II1lII1l1U11IIUllililllUJJJI IUJJJIUIIIIIIIIIlIIII .iiiiiii.

4-5 doze sunt suficiente): ~ ARNICA Arnica 9 cu. Vipera 5 Cil:. 4-5 doze sunt suficiente).: ~~iun~lOe~te galben. din ora in ora.. .478 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 479 Tendinita ~ I C de ~ RUTA 9 CH si ARNICA 9 CH. In . pe malul marii. inflamatie veninoasa. Este de dorit pastrarea separata de medicamentele alopat e. B urta e halonata si 11doare putinj. a unui accident se ia cat mai repede posibil ARNICA 9 CH. ~ APIS Apis 15 en. trei ori pe zi. a unui soc. in alternanta. rarinddozelc in functie de amehorare. Allium cepa 9 Cli. . din zece in zece minute . VACANTA LA SOARE Trusa . ~in jum a~ate}n jU~~i~~d~ ~ Apoi se c(. gastro-enterita angoasa nocturna. Medicamentele trebuie sa fie pastrate intr-un loc uscat. d iumatate d e zi 0 diaree cu scaun frecvent. _ Arsenicum album: intoxicatie ahmen~ra. . ~ ARSENICUM ALBUM Arsenicum album 15 Cll. Ledum palustre 5 C1 l:.. 5 granule . 5 granule. ~ POUMON HISTAMINE 15 CH. picioare grele.m~muacu seara. Puseu hemoroidal. 1 tub.5 granule. rarind doze1e in functie de ameliorare (in medie . Apis 15 C1l: insolatie cu. ~~~~~i~5 CH si BELLADONNA 9 CH. 1 tub. 5 granule. CHINA 9 CH si PODOPHYLL~~ altemanta. 9 CH. . . ~:J . rarind dozele in func tie de ameliorare (in medie. Du reri cu arsura. . timp de trei zile. u are ie~~.. 5. Podophyllum 9 C1l: diaree. 1 tub. IU~l!a solara. In urma unei lovituri. rarind dozele in functie de ameliorare (in medie. ed~m. ~i~~~NA 9 CH ~i PODOPHYLLUM 15 CH.\I~B. ~ ACONITUM Aconitum 9 Cll.prevenirea intepatunlor de tantan. 0 data sau de doua ori pe zi. 5 granule din ora in ora. Rinita cu stranut si scurgere limpede. de patru ori pe zi. granule. 5 granule.. urticarie. citate in aceasta carte. ferite de caldur a si mirosuri putemice. 1 tub. ~ BELLADONNA Belladonna 9 en. ~~. . Belladonna 9 C1l: insol~tie cu roseata. 1 tub . din zece in zece minute. Edem. arsura de gradul I. car e irita nasul: ALLIUM CEPA 9 CH. Gelsemium 15 C1l: insolatie.' Trebuie sa se bea suficient lichid. 4-5 doze sunt suficiente). otita acuta noaptea. Febra brusca (39-40 grade C)._ _ Poumon h istamine 15 C1l: alergie. Cantharis 9 C1l: insolatie cu basici. Intepaturi de inse cte sau arsura usoara. ~. In timpul vacantei de vara.a. 5 granule sear a. din o ra in ora. traumatism muscular. acuta. ~ AESCULUM COMPUS Aesculum compus . Kevin. Iar~ sange. cu un edem roz intepator: APIS 15 CH. M~DICAMBNTB INDISPB~SA}. rarind doze1e in functie de am eliorare (in medie. 1 tub. 1 tub Hematom. 4-5 doze sunt suficiente). ~ ALLIUM CEPA . 5 granule. din ora in ora. foarte abundenta. t~mfr~:u~eZldimineata si ' . 5 granule.-~~~ l~~"t~eb:~e' ~~ocat: d:~at medic~amentel~ care sun~ folosite frecvent sau cele d . se poate astepta si apoi procura la de la farmacie la c erere. in urma unei raceli: ACONITUM 9 CH. m a ternan.. intepatura de insecte. 5 granule. in va~ta de .

In cazul multor medlcamente. .e prima necesitate.

. Rinita. inaintea celor trei mese. la culcare. 1 comprimat de supt. ~ HOMEOPLASMINE Homeoplasmine. plesnitura. de repetat la aparijia menstruansj ~ DROSERA prosera 15 CH. rarind doz ele in functie de ameliorare. din ora in ora. de trei on pe ZI. 1tub. . 1 tub. _ Atentie: acest medicament contme aspmna.. Crampe. .. _. b T f . indeosebi inainte de menstrua tie: CYCLAMEN 30 CH. care se mentin dupa un g uturai sau 0 bronsita: DROSERA 15 CH. . 5 granule. din ora in ora. A ~.. . 1 tub. Trac. 5 granule. . 1 cutie. din ora in ora.. din ora in ora. m ajunu ca a onei si in timpul calatoriei. 1 tub. 1 doza pe saptamana sau 1 doza cu doua-trei zile inainte de sfarsitu] cic1ului... Migrena oftalmica. . A • -n . _ d Arsura de gradul II. de trei on p e Zl. 1 tub. 1 doza. cand devm mta 1 1. 5 granule. ~ HEPAR SULFUR [Iepar sulfur 15 CH. ~CUPRUM Cup rum 9 CH. taietura. boala ranului. 5 granu le. '" 'I Ra~ de masina. zgarietura. ~ CHAMOMILLA Chamomilla 15 CH. ~CALENDULA Pomanda cu Calendula. 1 fl~con. in ajun si in dimineata exarnenului.c Oboseala in urma unor maladii mf ~C!IOaS~. npa. arsura. 1 doza. din ora mora. cistita acuta. ~ CORYZALIA Coryzalia. mimmum 0 saptamana. . A x ~CANTHARIS Cantharis 9 CH. in alternanta . gas~o-en e~ ~ g de exemplu. 1 tub. ~ CHINA China 9 CH. ~ CEPHIL Cephyl. 1 doza. . A Dureri spastice. 5 granule. _ t . d I Iritarea pielii. ~ CHELIDONIUM Chelidonium compus. . Criza de ficat. crize de astma. UElO~I? trebu~ sa u se dea CHAMOMILLA 15 CH. ~C YCLAMEN Cyclamen 30 CH.Tracul inai nte de examen: fie GELSEMIUM 15 CH. indeosebi noaptea. 1 cutie. sau in urma unor e!ortun Sp?~IVe repe t~te:.480 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE 481 Febra cu transpiratie. arsura de gradul I. Iritarea pielii. C!lI!'l CH. . 1 cutie. pe toata perioada pregatirii. rarind dozele in functie de ameliorare. la cu1care. ~ CO CCULINE Cocculine. rann dozele in functie de ameliorare. 20 de picatun. inflamatie a pielii sau a mucoaselor. Febra. 5 granule. . 1 doza. Inceput de supurare: se ia 0 doza ca t mai repede posibil si se consulta medicul. ~ COLOCYNTHIS Colocynthis 9 CH. . arsura. imposibilitate de a adormi. 1 doza trei seri Ia rand. ' ~ GELSEMIUM Gelsemium 15 CH. I caz de pusee dent are la bebelusi. . _. rarind dozele in functie de ameliorare. spasme. In fiecare seara. fie GELSEMIUM 15 CH. rannd oze e in functie de ameliorare. de doua-trei ori pe zi. . in alternanra cu Magnesia phosphorica. drenarea cailor biliare. 1 tub. 5 granule. durere. In cazul acceselor de tuse. . 1 tub. 2 comprimate.

5 granule. timp de minimum zece zile. Cosmarun sau spaime nocturne la copii.s_entiment de nedreptate. in cazul unei bron~lte: une! ?ron~lOI~t~. ~ STRAMONIUM Stramonium 15 CH. 5 granule. Oboseala nerv oasa dupa grij r sau su.:e la kIllezlter~peut: RHUS TOXICODENDR ON 9 CH 5 granule III fiecare seara. ~ OSCILLOCCINUM Oscilloccinum. 483 -= ~ RHUS TOXICODENDRON Rhus toxicodendron 9 CH. de dou~ or i p~ zi. . ind~gestie.. din ora III ora. 5 granule la cerere. 1 tub. 5 granule.. trmp de minimum 0 saptamana. trei-patru seri la rand. ~ STODAL Stodal. Spasme digestive. Se iau 5 granule la culacre. 1 tub.a unei crize de astm a: IPECA 9 CH. ' ~ SEDATIF PC Sedatif PC. . ~ MAGNESIA PHOSPHORICA Magnesia phesphorica 9 CH. ~NUXVOMICA Nux vom ica 9 CH. timp de trei-patru zile . Dureri spastice. Tuse. rannd dozele in functie de ameliorare (in medie.. 1 tub. Curbaturi. reu~atismale sau dupa sport. nervozitate. IPECA Ipeca 9 CH. la culcare. sau In perioada de reeducaI.. ~ IGNATIA Ignatia 15 CH. . Un copil enervat in urma unei zile de sarbatoare bogata m emotu: IGNATIA 15 CH. . inainte de mas a. 1 tub. 1 tub. Excitare nervoasa. 1 tub. Cand trebuie sa luati parte la 0 m~sa pr~a coplOasa. o persoana socata dupa un deces sau 0 noua tulburare profund a. 5 granule. x. ~~LIUM PHOSPHORICUM 9 CH. . Sinuzita. trei zile la rand. 1 doza. . ~ KALIUM PHOSPHORICUM Kalium phosphoricu'!l 9 Clf. _~ . 1 tub. . cu scurgere goasa. 1 tub. 5 granule. . sunt necesare 24-36 de ore). de patru on pe zi. galbuie ~I duren f~ontal~ : KALIUM BICHROMICUM 9 CH. ~ STA PHYSAGRIA Staphysagria 15 CH. ~ x.rm~naJ.. de trer on pe zi. 1 cutie de 6. Alergie. Cistit a dupa raport sexual sau dupa un stres: STAPHYSAGRIA 15 CH. Inceput de grip a sau de otita: 1 doza la opt ore. .482 JACQUES BOULET DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ POUMON HISTAMINE Poumon histamine 15 CH 1 tub . Anxietate. 1 tub. NU~ VOMICA 9 CH. mahmure~la. I ~l:l~. 0 data sa u de doua ori pe zi. in alternanta cu Colocynthis. grasa.. la culcare ~I a doua zi dimineata. Tus e spastica. spasm nervos. 5 granule la culcare. 5 granule. IGNATIA 15 CH. ~ KALIUM BICHROMICUM Kalium bichromicum 9 CH. 1 flacon. OfeI?s_are. guturai. dupa masa.

.....SARE APETIT APIS APNE EA SOMNULUI ARALIA RACEMOSA ARANEA DIADEMA ARGENTUM METALLICUM ARGENTUM NITRICUM 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 48 48 48 49 49 49 50 50 ARISTOLOCHIA ARITMIE ARNICA MONTANA ARSENICUM ALBUM ARSENICUM IODATUM ARSuRA ART EMISIA VULGARIS ARTERIOSCLEROZAI ATEROSCLEROZA.......TA. 74 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 82 83 83 83 83 84 84 84 ALOE ALOPECIE [caderea plirului) ALTITUDINE ALUMINA AMBRA GRISEA AMBROSIA AMELIO RARE AMENOREE AMETELI AMIBA AMIGDALE AMMONIUM CARBON1CUM AMMONIUM MURIATICUM AMP .. VERA INTRODUCERE .... ADORMIRE AERO COLIE AEROFAGIE AESCULUS HIPPOCASTANUM AETHUSA CYNAPIUM AFONIE AFRODISIAC AFTA. ARTRlTA..... 5 G HID DE CONSULTARE A DICTIONARULUI.. BALONA.... BA RYTA CARBONICA BARYTA IODATA BASEDOW (boala lui) BA. ARTERITA. ARUM TRIPHYLLUM ASAFOETIDA ASCLEPIAS ASTENIE ASTERIAS RUBENS ASTM ASEZAT AURUM AUTOR lTAR AUTOVACCIN AVENA SATIVA " B BADIAGA BAlE BALANITA...TURl BA. PECTORALA......... boa1a 73 74 74 67 67 68 68 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 BELLADONNA BELLIS PERENNIS BENZOICUM ACIDUM BE RBERIS VULGARIS BERE BILA....•..PTARE A LBUMINURIE ALCOOLISM ALERGIE ALERGIE ALIMENTARA ALETRIS FARINOSA ALFALFA ALGODIS TROFlE ALIMENTA TIE ALLIUMCEPA ALLIUM SATIVUM rt AGRAPHIS NUTANS AGRAVARE AGRAVARE (printr-un tratament 26 26 27 28 28 28 29 29 29 31 31 32 32 32 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 ANOREXIE ANOSMIE ANTIBIOTIC ANTIDEPRESIV ANTIMONIUM CRUDUM ANTIMONIUM TARTARICUM ANTRAX ANXIETATE (teren anxios) ANXIETATE (tratament) APA.... Schaumann.. ANGHINA.SICI BA... ARTROZA..... 7 A 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 2 2 22 23 23 24 25 26 26 26 homeopatic) AHILE (calcaiul lui) AILANTHUS ALA... ANGOASA....LBA ......NULUI BOMBYX PROCESSIONNARE BORAX BORBORIGME BOTHROPS BOVARISM BOVISTA BROMUM BRONHIOLIT A. .......RI BANDAl BAPTISIA BAROTRAUMATISM BARTOLINIT A.... ANGUSTURA ANILINUM ANITA.DICTIONAR DE HOMEOPATIE '~ill 485 52 52 52 53 55 56 56 57 57 57 58 59 59 59 60 60 60 64 64 66 66 66 1'( Cuprins i.IELI BBS (Besnier-Boecklui) BCG BECEGITA..l ABANDON ABCES ABIES NIGRA ABROTANUM ABUZ AC ACARIENI ACCELERA TIE ACCIDENT ACETO NEMIE ACIDITATE ACNEE ACOMODARE ACONITUM ACROCIANOZA. BIOMAG BLATTA ORIENTALIS BLEFARlTA... ACTAEA RACEMOSA ACTAEA SPI CATA ACTH ACUFENE ACUITATE ACUPUNCTURA ADENOM ADENOPATIE ADERENTA..UT BA.' AGARICUS MUSCARIUS AGiTATIE AGNUS CASTUS AGORAFOBIE ': ANGHINA.. BLENORAGIE BOALA FA...

ANEMIE ANERGIE ___________ '-"lJIIJlIlJJJlIlIIllilIlIlIIllIIlIUIIlIIllIlIIlIlIlIUlIlIUIIiIUUlIlIJIJlilllIlUUIl IUIllIUIIIIWIIIIJIIllilllllllllll1lllll1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll m~~III_1 .UTARE ANACARDIUM ANAGALLIS ARVENSIS ANCHlLOZA.

486 BRON~ITA BRON~IT A CRONICA BRYONIA BUFEE DE CALDUR'A BUFORANA 85 85 85 86 89 JACQUES BOULET BUHAIALA BULIMIE BURSITA (inflamatia burselor seroase articulare) BUZE 89 89 90 90 DICTIONAR DE HOMEOPATIE CIMEX CINA CINNABARIS CIRozA CISTITA CISTOCEL CISTUS CANADENSIS CITOLIZA CLACAJ CLEMATIS ERECTA CLIMATOLOGIE CLIMAXOL CLIPIREA OCHILOR COAGULARE COAJA COAJA DE LAPTE COBOR'ARE COBOR'ARE DE ORGANE sau PROLAPSUS COCA COCCIS COCCULINA COCCULUS COCCUS CACTI COFFEA COlT COLCHICUM COLECISTIT A COLE STEROL COLlBACILLlNUM COLl cA COLICI COLITA COLOCYNTHIS COLOPATIE COMEDON COMISUR'A COMOTIE COMPANIE COMPLE XISM 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 COMPORTAMENTUL COPILULUI (tulburari) CONCENTRARE CONCOMITENT CONDILOM CONGESTIE CONIUM CONJUNCTIVIT A CONSTIPA TIE CONSTITUTIE CONSTITUTIE FOSFORICA CONSTRIqIU NE CONSULTA TIE CONTRACEPTIE CONTRACTIE CONVALESCENT A CONVULSIE CORALLIUM RUBRU M CORTIZON.IIRURGlE CHIST CHLORPROMAZINA CHOLESTORINUM CICADERMA CICATRIZARE ClCLU CICUTA VIROSA D DECEPTIE DEGER'ATURI 151 151 DELIR DENGA 151 152 . CORTICOIDE CORYZALIA CO~MAR COSURI DE FEBR'A COXARTROzA CRAMPA CRANI U (traumatism cranian) CRATAEGUS CR'ApATUR'A CRESTERE CROCUS SATIVUS CROTALUS HO RRID US CROTON CRUP CUI CUPERozA CUPRUM cuR'A TERMALA CURBATURl CURENT DE AER CU TI CUTIT (teama de) CYCLAMEN 487 133 135 135 135 136 136 137 137 139 141 141 141 142 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 C CACOSMIE CACTUS GRANDIFLORUS CADMIUM SULFURICUM CAFEA CAJUPUTUM CALADIUM CALCARE A CALCAREA CALCAREA CALCAREA 91 91 92 92 92 93 93 95 96 96 97 97 97 98 CAUSTICUM CADEREA pARULUI cALcAI CALDUR'A cApu~A CASCAT CEAFA CEARCANE CEDRON CEFALEE CEL ULITA CENESTEZIE CENTUR'A CEPHIL CERVICAL CEZARlANA CHAMOMILLA CHElRANTHUS CHELI DONIUM CHELlE CHENOPODIUM CHERATITA CHERATozA CHERATozA SENILA CHIMAPHILA CHIMIO TERAPIE CHINA CHININA CHININUM 107 109 109 109 110 \10 \10 110 110 III III III 1 12 \12 112 113 113 \14 114 114 115 \15 \15 \15 115 116 \16 117 117 117 117 119 1 19 120 120 120 120 121 CARBONICA FLUORICA PHOSPHORICA SULFURICA CALCIU CALENDULA CALOZITATE CAMPHORA CANCER (posibi1itii\i1e homeopatiei in ma1a dii1e grave) CANDIDA ALBICANS CANDURANGO CANGRENA CANTHARIS CAPR1CIOS CAPSICUM C ARACTER CARBO ANIMALIS CARBO VEGETABILIS CARBOLICUM ACIDUM CARBONEUM SULFURATUM CARDIOLOGIE CARDUUS MARIANUS CARENTA CARIE CASTOREUM CA~EXIE CATAR CATARACTA CAU LOPHYLLUM THALICTROIDES 98 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 1 06 SULFURICUM CHIONANTHUS Cl.

488 DENUTRITIE DEPRESIE DERMATlTA DESCUAMARE DESENSIBILIZARE DESHIDRATARE DEZBRAcARE DEZVELIT DlABET DIAREE DlAREEA SUGARULUI DIATEZA DlGITOPULPlT DILUTIE DINAMIZAR E DINTE DIOSCOREA DIPHTEROTOXINUM DlPLOPIE DISHIDROzA A JACQUES BOULET 152 152 154 154 154 155 155 156 156 156 158 159 160 160 162 162 163 163 164 164 DISPAREUNIE DlSPEPSIE DlSTRACTIE DIURETIC DIVERTICULOzA DOLICHOCOLON DOPDECEARA DOPAJ DORINT A ALIMENTARA DozA DRENAJ DROSERA DUHRING-BROCK DULCAMARA DURERE DUR ERE DE BURTA DURERE INTERMITENTA DURERI DE CAP DURERIDEGAT DURERI DE SPATE DICTIONAR DE HOMEOPATIE FEBRA FECALOM FECULENT FELLANDRIUM FENOBARBITAL FERRUM METALLICUM FERRUM PHOSPHO RICUM FIABILITATE FIBROM FISTULA FISuRA FITOTERAPIE FLEBITA FLICTENA FLUORICUM A CIDUM FOAME FOARFECE (teama de) FOBIE FOLICULITA FOLLICULINUM 489 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208 209 209 .209 209 209 209 210 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 171 171 177 180 198 199 199 199 199 200 200 201 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 205 205 FORMICA RUFA FOTOFOBIE FRACTURA FRAGILITATE FRAXINUS AMERICANA FRECVENTA FRICA F RIG FRIGIDITATE FRISON FRUNTE FRUSTRARE FSH FULGERATOR FURFURACEU FURIE FURNICA TuRA FUR TUNA FURUNCUL FURUNCULOzA E EBRIETATE ECTOPlE ECTROPION ECZEMA ECZEMA SUGARILOR EDEM ELECTRIClTATE EMOTIE EN COPRESIE ENTORSA ENUREZIE EPAN$AMENT EPICONDILIT A EPIFIZlTA EPILEPSIE EPISIOTOM IE EPISTAXIS EQUISETUM G 191 191 191 191 192 192 192 192 192 194 194 194 195 195 196 196 196 GALACTOREE GAMBOGIA GANGLION GASTRALGIE (durere de stomac) GASTRO-ENTERlT A GAZE GAFAIT GAT GELOZIE GELSEMIUM GENUNCHI GINECOMASTIE GINGIVITA GLAUCOM GLEZNA 182 182 182 183 186 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190 ERATIC ERIGERON ERITEM ERIZIPEL ERUCTATIE ERYNGIUM ESCARA ETHYL SULFUR DlCHLORAT UM ETlOLOGIE EUGENIA JAMBOSA EUGENISM EUPATORIUM PERFOLIATUM EUPHORBIA EUPHRASIA EXCORIATIE EXOSTozA EXTRASISTOLA 211 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 215 GLOCOINUM GNAPHALIUM qOUGEROT -SJOGREN GRAPHITES GRATIOLA GRABlT GREATA GREUTATE GRINDELIA GRIPA GUST GU$A GUTA GU'rURAI 216 216 217 217 217 218 218 .221 221 225 226 226 226 H HAHNEMANN (fondatorul homeopatiei) HALUCINA TIE HAMAMELIS HEDEOMA HEDERA HELIX F FAGOPYRUM FALANGE 197 197 FARINGITA FATA .218 .

197 198 231 233 233 233 233 HEKLALAVA HELIANTHUS HELLEBORUS HEMATOM HEMATURIE HEMIPLEGIE 234 234 234 235 235 235 .

MIALGIE MICoz A 298 298 298 301 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 306 307 308 308 308 30 9 309 " I iMBUFNARE INCALZIRE INCHElETURA 265 265 265 INTARZIERE iNTEPATURA 266 266 MAINII J JABORANDI JOIANT 267 267 JULITURA 267 K KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM KALIUM ARSENICOSUM BICHROMICUM BROMATUM CARBO NICUM IODATUM MURIATICUM 268 268 269 270 271 271 KALIUM PHOSPHORICUM KALIUM SULF URICUM KALMIA LATIFOLIA KORSAKOVIANA (dilutie) KREOSOTUM 271 272 272 273 273 .490 HEMORAGIE HEMOROIZI HEPAR SULFUR HEPATITA HERNIE HERPES H1DARTROzA HIDROFOBIE HI GROMA HIPERCHERATOzA HIPERSTEZlE HIPERTENSIUNE 235 236 237 238 238 239 241 241 2 41 242 242 242 JACQUES BOULET HIPOCRATIC HIPOGLICEMIE HIPOTENSIUNE HIRSUTISM HISTAMINUM HOLERA HOMEOPLASMINA H ORMON HYDRASTIS HYDROCYANICUM HYOSCYAMUS HYPERICUM 243 243 243 244 244 244 244 2 45 245 246 246 247 DICTIONAR DE HOMEOPATIE 491 L L72 LACCANINUM LACHESIS LACHNANTES TINCTORIA LACTICUM ACIDUM LAPIS ALBUS LARINGI TA ACUTA A ADULTULUI LARINGITA ACUTA A COPILULUI LARVA CApUSEI LAXATIV LEDUM PAL USTRE LEGAN ARE LESIN LEU COREE LH LIBIDO LICHEN 274 274 275 277 277 278 278 278 278 278 279 279 279 279 280 280 280 LIGAMENTE LILIUM TIGRINUM LIMBAJ LIMBA LIMF ANGITA LITHIUM CARBONICUM LITIAZA LIVEDO LOCALIZAREI LOGOREE LOVlTuRA LUAREA MED ICAMENTELOR LUCITA LUESINUM LUMBAGO sau LOMBAGO N LUNA LUTEINUM LYCOPODIUM 280 2 80 281 281 282 282 282 282 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 ACIDUM I ICTER IGNATIA lHTIOzA IMPOTENTA INCONTINENT A INCUBATIE INDIGESTIE INDISPOZITIE INDIVIDUALIZARE INFECTIE INFLUENZINUM INSECTE INSOLATIE 248 248 250 250 250 251 251 251 251 252 252 253 253 INSOMNIE INSOMNIA ADULTULUI INSOMNIA COPILULUI MIC I NTERCOSTAL INTERTRIGO INTOXICATIE INVAZIE IODUM IPECA IRIS VERSICOLOR IZOLARE IZ OPATIE/IZOPATIC 254 255 258 261 261 261 262 262 262 263 263 263 M MAGNESIA CARBONICA MAGNESIA MURIATICA MAGNESIA PHOSPHORICA MANCANUM MANIACO-DEPR ESIV MARE MASTITA MASTODINIE MASTOID MANA MANCARIME MEAT MECANISMELE DE ACTIUNE ALE HOMEOPATIEI MEDIC HOMEOPAT MEDORRHINUM MEGALERITEM MELILOTUS MEMORIE MEMORIA APEI MENrERE 288 288 289 289 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 295 29 6 296 296 297 MENINGITA MENISC MENOPAUzA MENSTRE (dureroase) MENSTRE (hemoragice ) MENSTRE (intarziate) MENSTRE (prea putin abundente) MENTA MENYANTHES MERCURIUS BI-IODATUS MERCURIUS CORROSIVUS MERCURIUS CYANATUS MERCURIUS DULCIS MERCURIUS P ROTO-IODATUS MERCURIUS SOLUBILIS MERS METRITA METRORAGIE MEZEREUM.

1111111 ---- .

r / JACQUES BOULET 492 MIGRENA MILLEFOLlUM MIROS MI~CARE MOARTE MODALlTATI MOD REACTIONAL MOLLUSCUM MOM ORDICA MONONUCLEozA DICTIONAR DE HOMEOPATIE ~ 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 PARESTEZIE PARIS QUADRIFOLlA PARKINSON PAROTIDA PAST A DE DINTI pADUCHI pAR PECI NGINE PELADA PELICULE PENICILLINUM PERFECTIONIST PERFORANT PERIARTRiT A PERICARD ITA PERIFLEBiT A PERITONITA PERTUSSINUM PETROLEUM PHOSPHORICUM ACIDUM PHOSPHORUS PHYTOGARGARISME PHYTOLACCA PICIOR PICRICUM ACIDUM PIOREE PLANTAGO PLATINA PLANS PLEOAPA. OTOREE OTRAVIRE OVAR OVULATIE OXALlC UM OXIURI OZENA ACIDUM 334 334 334 335 337 337 337 337 338 338 338 343 343 343 344 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 346 347 347 347 347 348 349 351 351 351 352 352 352 352 353 353 354 354 PNEUMONIEIPNEUMOPATIE PODOPHYLLUM POLAKlURIE (nevoia de a urina frecvent) POLlP POLlPozA NAZALA POLLENS POLYGONUM AVICULARE POPULUS CANDICANS POSOLOGIE POUMON H ISTAMINE PRAF PROGESTERONUM PROLACTINA PRO LAPS sau COBoRAREA ORGANELOR PROSTATA PROSTATITA PROSTRA TIE PRUNUS PRURIT PRURITANAL PRURIT VULVAR PSORIASIS PSORINU . PLUMBUM 493 354 354 355 355 355 356 356 356 356 358 358 358 359 359 359 359 360 360 360 361 361 361 362 364 364 364 365 365 367 CRONIC 309 309 310 310 310 3\1 3\1 313 313 313 MORBILLlNIUM MOSCHUS MUCOZiTATE MUGURE MUNTE MUREX MURIATICUM ACIDUM MUZICA MYGA LE MYRISTICA N NAJA NAPHTALlNUM NARA NA~TERE NATRUM CARBONICUM NATRUM MURIATICUM NATRUM SULFURI CUM NEDREPTATE NEGRU NERABDARE 318 319 319 319 320 321 323 323 324 324 NERVOZiTATE NEVRALGIE NICCOLUM NiTRICUM ACIDUM NOD NODOZiTATE NOSOLOGIE NUX MOSC HATA NUX VOMICA 324 324 325 326 326 327 327 327 328 0 OBEZiTATE OBSTRUCTIE OFTALMIA ZA. PLEUREZIE/PLEURITA.PEZil OLEANDER OMOPLAT ONOSMODIUM OPIUM ORAR OR EION ORHITA ORIGANUM 330 330 330 331 331 331 332 332 333 333 333 OSCILLOCOCCINUM OSTEOFiT OSTEOPOROzA OTITA.

RANUNCULUSBULBOSUS RAPHANUS R AUWOLFIA SERPENTINA RAYNAUD (sindromullui) RACEALA. RADIUM BROMATUM RAHIS RAHITISM RANA.M PTELEA PUBALGIE PUBERTATE PULPITA.SCUTULUI REUMASTISM/REUMATOLOGIE REUMATlSM ARTICULAR ACUT RHE UM 374 374 374 375 375 376 376 376 377 378 UIUIIUIllUlD1IlIlUUUUlUrulUlHIlUlllilnulul1 ulltiun UilUlllwlhUllblllllil. P PAEONIA PALtADIUM PALPiTATil PALUDISM PANARITlU PANCREATIT A PANlCA 339 339 340 340 340 341 341 PAPILOM PARADOXAL PARAFIMOzA PARALIZIE FACIALA. PULSATILLA PYROGENIUM R RADIODERMiTA.iiill"IIi£1i . RAGU~EALA.RILE NOU-NA. PARATYPHOlDlNUM B PARAZlT PAREIR A BRAVA 341 341 342 342 342 342 342 368 368 368 369 369 369 369 370 370 370 371 RASUFLARE RAu DE MARE RAu DE MA~INAITRANSPORT RAIE RECTO-CO LIT A REEDUCARE REGU RGIT A.

A FAMILlEI 443 TUBERCULINUM 445 TUBERCULINUM AVIAIRE 446 TUBERCULINUM RESIDUUM 447 TUSE 447 TUTUN 452 TIMIDITATE TIP SENSIBIL TORTICOLIS TRAC TRAHEITA. SONDAJ SPAIMA. 378 378 379 379 379 381 JACQUES BOULET ROBINIA RUBEOLA.RACIOS SUPURATIE SURMENAJ SUSA. NOCTURNA. SALPINGITA. SILICEA SINDROM PREMENSTRUAL SINISTROZA. SINOVIE SI NUZITE SITUA TII SENSIBILE SLA. RUMEX RUTA GRAVEOLENS 381 381 382 382 382 DICfIONAR SUFLATUL NASULUI SUGHIT SUGRUMARE SULFUR SULFUR IODATUM SULFURICUM ACIDUM DE HOMEOPATIE 422 422 423 423 425 425 SUPA. STRABISM STRAMONIUM STRANUT STRONTIUM STROPHANTHUS SUFOCARE 401 4 01 401 402 402 402 402 404 409 409 409 413 413 413 414 414 414 415 415 415 415 4 16 416 418 418 418 419 419 419 420 420 420 420 421 421 422 422 422 SCOALA.HERPETICA. 454 U ULCER GASTRO-DUODENAL ULCER VARICOS UNGHII URCIOR 455 455 456 456 URETRITA. SCRASNET SCRUPULOS SCURGERI SEBOREE SECALE CORNU TUM SEDATIFPC SELENIUM SENEGA SENNA SENSIBILITATE SENSIBILITATEA LA FRIG SENTIME NT SENZATIE SEPIA SER ANTICOLIBACILAR SERUL LUI YERSIN SETE 384 384 385 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 391 391 391 392 392 393 393 393 393 393 394 394 395 395 395 396 397 397 397 398 400 400 400 SEXUALITATE SFINCTER SFoRAIE LI SICOSIS SIGMOIDITA. SPASME SPASMOFILIE SPONG/A SPORT SPORTENINA.TOR SCIATICA. (regiunea) SALICYLICUM ACIDUM SAL IVATIE SALMONELOZA.BICIUNE SLA. TENIE TEREN TESTICUL THALLIUM THERIDION THLASPiBURSA THUYA TIC HISPANA T 430 430 431 431 431 431 432 432 432 434 435 435 435 435 437 438 438 440 441 441 TRANSPIRA TIE 441 TRAUMATISM 442 TREMURA TURI 442 TRISTETE 443 TRUSA HOMEOPATICA . SARSAPARILLA SAN SANGERARI DIN NAS (Epistaxis) S CHIMBA. PASTORIS TEAPA. T . STAPHYLO COCCINUM STAPHYSAGRIA STANNUM STANGACI STERILET STICTA PULMONARIA STODAL STOMATI T A. SYMPHYTUM SYZYGIUM 495 425 426 426 426 426 427 S SABADILLA SABAL SERRULATA SABINA SACRO-ILIACA.BIRE SOLIDAGO SOMNAMBULISM SOMNOLENTA .CIUNE USTILAGO 457 457 457 457 458 V .494 RHODODENDRON RHUS TOXICODENDRON RICINUS RIGIDITATE RINO-FARINGIT A. SAMBUCUS SANGUINARIA SANGUINARIA NITRICA SANICUL A SANTAHERBA SAPONARIA SARCINA. SCIZURITA. RUJEOLA. SILA. SOLD 428 428 s STERSUL NASULUI 428 TABACUM TAHICARDIE TARAXACUM T~RENTULA TAIETURA TELLURIUM TENDINITA.CU REPETITIE RIZARTROZA. URTI CA URENS lJRTICARIE USCA.

iIDl". 460 460 460 1IJJJlIlUJIJIIIIIII1111111JJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIUllUUlliUUlliffi 1Ili0000llwfili nDl.maiiillhlUillll"iblL.VAB VACCINOTOXINUM VAGINISM 459 459 459 VALERIANA VARTCE VARICELA INFANTILA.idJJII£illi£iii. Jjii£Jii£j i£j .

•••• lfIolllllJllA'_"ilJlllm'UlJIJIlItIJIIIWIlIllllIlWIlIllIUIIIIIIIIWIl 1lIIUIIIlIIIIVJIIIIWllUUlIWI 1111l1li III IIIIWIIUIIII 1111 _llllllliillllllm ./ / 496 VANATAIE VENA VERATRUM ALBUM VERBASCUM VERGETURI VEZICULA BILIARA VIBURNUM. . VINC ENT (anghina lui) JACQUES BOULET 461 461 461 462 462 465 465 465 ' VIOLA ODORATA VIOLA TRICOLOR VIPERAREDl VOCE voMA VOMA NOU-NAsCUTULUI VORBARET 466 466 466 467 467 468 468 W WEIHE (punctele lui) 469 X XANTHOXYLUM 470 Z ZBARNAIT ZETA ITALICA ZGOMOT 471 471 471 ZINCUM ZINGIBER ZONA ZOSTER 472 472 473 474 ANEXA TRUSE FAMILIALE MEDICAMENTE INDISPENSABILE IN CASA 474 478 .111 I 1111111 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful