Sunteți pe pagina 1din 9

1. Cand bolnavul este adus de la sala de operaie, asistenta medicala are obligaia: a.

sa schimbe pansamentul daca este imbibat cu s n g e ; b: sa examineze pansamentul si sa anune imediat medicul daca pansamentul este imbibat cusnge;c. sa decid suprimarea administrrii oxigenului endonazal. 2i Prin mobilizarea bolnavului postoperator, urmrim: a. preintampinarea stazei venoase; b . c i c a t r i z a r e a p l g i i o p e r a t o r i i intr-un timp mai scurt;c.reluarea contactului precoce cu apartinatorii. 3.Virusul HIV este distrus in mediul extern: a.de temperaturi sczute; b.de temperaturi peste 57 grade celsius si de dezinfectnd uzuali; c. de radiaiile solare puternice. 4.Care dintre urmatoarele afirmaii sunt adevarate: a. varicela si herpesul zoster au aceiai etiologie; b.agentul etiologic al rujeolei este identic cu cel al rubeolei; c.agentul etiologic al scarlatinei este streptococul alf a hemolitic. 5.Care dintre urmatoarele condiii trebuie ndeplinite pentru administrarea oxigenului: a . sa fie dezobstruate caile aeriene si sa se asigure umidificarea oxigenului; b . s a t u r a t i a o x i g e n u l u i i n s n g e s a f i e corespunztoare;c.pacientul sa stea in poziie semisezanda. 6.Tratamentul de urgenta in colica renala consta in: a.administrarea de lichide in cantitati mari; b.aplicaii de cldur pe zona de maxima durere, analgezice si antispastice;c . d i u r e t i c e i n t r a m u s c u l a r . 7.Cum stingem un bolnav cuprins de panica care arde: a. il imobilizam si-1 stropim cu apa;b. il imobilizam si-1 invelim intr-o patura groasa si-1 dezbrcm daca hainele continua sa arda;c. il imobilizam cu ajutorul mnuilor de protectie. E 8.Adrenalina este medicament de electie in: a. socul anafilactic; b . s o c u l i n f e c t i o s ; c . i n t o x i c a i a cu organofosforice. 9.Primul ajutor in caz de inec (submersie) se va realiza prin urmatoarele manevre, cuexcepia: a. seva invarti si se va s c u t u r a b o l n a v u l c u c a p u l i n j o s ; b.se va incepe RCP (resuscitarea cardio-pulmonara) cat mai precoce; c.se va proteja coloana cervicala daca pacientul a srit in apa de la inaltime. 10.In cazul pacienilor hipotermici nu se va administra: a. alcool pentru obinerea efectului de vasodilatatie periferica; b . s e v a duce pacientul intr-un loc adapostit si se vor schimba hainele daca sunt ude;c . s e v a h i d r a t a c u l i c h i d e c a l d e . 11.Coma diabetica poate fi cauzata de:

a. eroare dietetica sau de dozarea insulinei; b . c o n s u m c r e s c u t d e lichide;c . e f o r t u r i f i z i c e m a r i . 12.SIDA este o boala care se transmite pe urmatoarele cai, cu excepia: a. cu transmitere pe cale sexuala;b. cu transmitere pe cale aeriana;c. cu transmitere pe verticala (mama-fat). 13.Simptomele pacientului cu colica biliara sunt urmatoare le, cu excepia: a. durere colicativa in hipocondrul drept;b. poliurie, polakiurie, disurie;c. greuri si vrsturi biliare. 14.Prin natura profesiei sale, asistentul medical: a . e s t e f u n c i o n a r p u b l i c ; b . n u e s t e f u n c i o n a r p u b l i c ; c. este asimilat funcionarului public. 15.Asistentul medical angajat in unitati medico sani tare din reeaua de stat sau privata areobligaii ce decurg din: a. prevederile contractului individual de munca si regulamentele de ordine interioara; b . s t a t u t u l f u n c i o n a r u l u i p u b l i c c . n o r m e c u c a r a c t e r profesional elaborate de medicul coordonator 16.Asistentul medical are urmatoarele obligaii cu excepia: a.unei conduite responsabile pe plan fizic, mental si emotion al fata de bolnav b . s a r e s p e c t e i n t o t d e a u n a d e m n i t a t e a b o l n a v u l u i c. sa-si abandoneze bolnavii in caz de pericol public 17.Obiectivele profilaxiei escarelor sunt urmatoarele, cu excepia: a . i n g r i j i r e a p e r m a n e n t a a t e g u m e n t e l o r ; b. prevenirea infeciilor postoperatorii;c. controlul zilnic al zonelor si tegumentelor expuse. 18.Gravitatea unei hemoragii depinde de: a. cantitatea de snge pierdut sau rapiditatea pierderii sngelui; b . m o d i f i c r i l e d e c u l o a r e a s n g e l u i ; c . v a r s t a pacientului. 19.In contextul aplicarii masurilor de prevenire a infeciilor si respectarea precauiiloruniversale, obligaiile personalului sunt urmatoarele, cu excepia: a.respectarea principiilor asepsiei si antisepsiei la toate nivelele si momentele ingrijirii; b.dobandirea unor cunostinte specifice in p r e v e n i r e a s i c o n t r o l u l i n f e c i i l o r n o s o c o m i a l e ; c. personalul medical nu are obligaii in prevenirea si combaterea infeciilor nosocomiale. 20.Infecia nosocomiala nu este : a.infecia contractata de bolnav in spital sau datorita ingrijirilor primite; b.infecia dobandita in spital si diagnosticata dupa e x t e r n a r e ; c. infecia asociata cu o complicaie sau o extindere a unei infecii prezente la internare. 21.Simptomele caracteristice hemoptiziei sunt urmatoarele, cu excepia: a. vrsturi alimentare; b . t u s e i r i t a t i v a , s e n z a i i d e g a d i l a r e a laringeluic.cldur retrosternala, aspect rou aprins al sngelui. 22.Eliminarea corpilor strini din conductul auditiv extern se realizeaza prin:

a. extragerea corpilor cu ajutorul unei pense; b . i n t r o d u c e r e a u n e i s o l u i i u l e i o a s e s a u e f e c t u a r e a u n u i l a v a j a u r i c u l a r ; c. administrarea unei soluii cu antibiotic. 23.Supravegherea si controlul infeciilor nosocomiale nu sunt obligaii de serviciu pentru: a.toate categoriile de personal medico-sanitar; b . p e r s o n a l u l a u x i l i a r ; c.personalul administrativ. 24.Controlul purttorilor de streptococ beta-hemolitic din grup A se face in colectivitatile decopii si adolesceni in care au aparut cazuri de : a. scarlatina; b . v a r i c e l a ; c . p n e u m o n i e . 3 / 1 3 25. Scoaterea victimei de sub influenta curentului electric se poate efectua prin urmatoarelemetode, cu excepia: a.actionand de la distanta cu o prjin (par, scandura); b . c u mana protejata de o haina groasa si uscata sau de man usi d e c a u c i u c ; c . o r i c u m , c a t m a i r a p i d . 26. In cazul unui accidentat care prezint plgi multiple, la locul accidentului se efectueaza: 27. explorarea plgii cu nici un fel de instrument; b.scoaterea fragmentelor osoase si tesuturilor care nu au fost eliminate cu apa oxigenata;c.tunderea foliculilor pilosi din jurul plgii. 27.Socul anafilactic poate fi datorat urmtoarelor situatii, cu excepia: a . m e d i c a m e n t e , a l i m e n t e b . i n t e p a t u r i d e i n s e c t e c. actiunea unui agent traumatic 28.In urma ptrunderii brute in torentul circulator de bacterii si/sau toxine ale acestora incantitati mari se declanseaza: a. socul septic/socul infectios; b . s o c u l a n a f i l a c t i c c . s o c u l cardiogen. 29.ngrijirea pacientului cu insuficien renal cro nic nu presupune: a. aplicarea msurilor de urgen b.asigurarea repausului la patc.asigurarea unei alimentaii corespunztoare 30.Persoanele predispuse in a face pancreatita acuta sunt: a .consumatorii de alcool in exces; b . b o l n a v i i c u u l c e r g a s t r i c cicatricial;c . p a c i e n i i s u b p o n d e r a l i . 31.Pancreatita acuta este un sindrom abdominal acut carac terizat prin urmatoarele simtome,cu excepia: a.dureri abdominale violente in etajul superior cu iradiere in "bara" b.alterarea marcata a strii generalec.dureri in fosa iliaca dreapta cu greuri si vrsturi 32.Accidentele ce pot avea loc n timpul efecturii unei inje cii intradermice pot fi: a. durere violent prin lezarea unei terminaii nervoase;b. hematom subcutanat;c. soc hipovolemic

33.Accidentele posibile ce pot surveni n urma efecturii unei injecii intramusculare sunturmatoarele, cu excepia: a . d u r e r e v i e ; b. paralizia parial sau total a nervului sciatic;c. tulburri de circulaie periferica. 34.Administrarea medicamentelor pe cale inhalatorie nu este indicata la pacienii: a. cu corp strain intralaringian; b . c u r i n i t e , r i n o f a r i n g i t e ; c . c u bronite, astm bronic. 35.Administrarea medicamentelor pe cale intravenoas este aleas atunci cnd trebuie sobinem urmatoarele beneficii, cu excepia: a.efectul rapid al soluiilor medicamentoase; b.cnd acestea pot p r o v o c a d i s t r u c i i t i s u l a r e ; c. cnd stagnarea soluiei prin esuturi ar provoca iritarea lor. 36.Determinarea grupelor sanguine din sistemul ABO, poate fi efectuat prin urmatoarelemetode, cu excepia: a. metoda Beth-Vincent; b. metoda Simonin;c. metoda Jeanbreau. , 37.Care sunt dezavantajele administrrii medicamentelor pe cale parenteral? a.dozarea precis a medicamentului b . o b i n e r e a u n u i e f e c t r a p i d c.c. riscul transmiterii unei infecii. 38.Vaccinarea antidifterica inceputa la varsta de 3 luni este urmata de: a.minim 2 rapeluri; b . m i n i m 3 r a p e l u r i ; c . m i n i m 4 r a p e l u r i . 39.Diareea cu E. coli are o perioada de incubaie de: a . 1 - 2 z i l e ; b. 3 - 5 zile;c . p e s t e 5 z i l e . 40.Bolnavii operai cu rahianestezie vor fi aezai in pat in: a. poziie de decubit dorsal; b . p o z i i e T r e n d e l e n b u r g ; c . p o z i i e ventrala. 5 / 1 3 41.Bolnavii operai trebuie tinuti in sala de urmrire postoperatorie a blocului operator: a. pana cand sunt complet constienti si au funciile vitale stabilite; b . s u n t t i n u t i p a n a l a e x t e r n a r e ; c . m e r g d i r e c t i n s e c i a chirurgie. 42.Nu este considerat locul de electie pentru injeciile cu Interferon beta 1 urmatoarele: a.regiunea superioara anteroexterna a c o a p s e i ; b . r e g i u n e a p o s t e r i o a r a a b r a u l u i ; c. regiunea foselor iliace. 43.Ce este afazia ? a . a b s e n t a r e f l e x u l u i d e d e g l u t i t i e ; b. tulburare de limbaj;c . i n c a p a c i t a t e d e a s c r i e . 44.Pentru o simptomatologie cu tensiunea arteriala <9 mmHg, AV=110 b/min, Hemoglobinasub 9, putem pune diagnosticul de: a. hemoragie digestiva masiva; b . h e m o r a g i e d i g e s t i v a m i c a ; c. hemoragie digestiva moderata. 45.Durerea in angorul pectoral prezint urmatoarele caracteristici cu excepia:

a . c e d e a z a l a a d m i n i s t r a r e a n i t r o g l i c e r i n e i ; b. dureza mai mult de 30 minute;c . e s t e l o c a l i z a t a r e t r o s t e r n a l , i r a d i a z a i n u m r u l stng si de-a lungul membrului superior stng. 46.Obiectivele interveniilor de urgenta in criza de angor pectoral vizeaza: a. combaterea durerii si anxietatii; b . a s i g u r a r e a u n u i r e g i m d i e t e t i c hipocaloric si hipolipidic;c.reintegrare socio- profesionala a pacientului. 47.Examenul paraclinic specific care nu se recomanda in colica biliara este: a.examenul de snge: TGP, TGO, e l e c t r o f o r e z a , b i l i r u b i n e m i e ; b. tubajul duodenal;c. ecografia abdominala. 48.Vaccinarea antidifteric se face de obicei n asocierea: a. dT sau ATP A; b. vPO sau DTP;c. dTP sau DT. 49.Simptomatologia afectrii meningiene se caracterizeaz prin : a. febr, cefalee puternic, fotofobie, vrsturi; b . c e f a l e e i n t e r m i t e n t a ; c.stare subfebrila, astenie, dureri abdominale 50.Imunitatea dup scarlatin este: a. imunitate antitoxic i antistreptococicb.imunitate antitoxicc. imunitate antistreptococic 51.Din cauza efortului de tuse din cadrul tusei convulsive pot apare urmtoarele complicaii: a. hemoragii conjunctivale b . h e m o r a g i i d i g e s t i v e superioarec . d e s h i d r a t a r e . 52.Punctul de plecare al infeciei sistemice din febra tifoid este: a . c u t a n a t ; b.intestinal;c . r e s p i r a t o r . 53.Toxiinfecia alimentar este caracterizat clinic prin: a . f e b r , i n a p e t e n , v r s t u r i b. vrsturi, colici abdominale, scaune diareice i uneori febrc. scaune diareice, febr 54.Sindromul clinic al dizenteriei bacilare este dat de: a. scaune numeroase mucopiosangvinolente; b . s c a u n e a p o a s e ; c . s c a u n e m u c o a s e . 55.Perioada preeruptiv din rujeol dureaz: a.apte zile b.trei zilec.cinci zile 56.Elementul eruptiv specific in varicel este: a. vezicul; b . m a c u l ; c . p a p u l . 57.Pacientul care a pierdut o cantitate de 1000-1500 ml snge prezint: a. paloare, astenie, adinamie; b . s e m n e c a r a c t e r i s t i c e s o c u l u i hemoragie;c.T.A. nu scade semnificativ, hemoglobina ramane 10 gr %. 58.Hemostaza provizorie este: a.hemostaza activa prin care se poate opri un timp limitat o hemoragie b.hemostaza medicamentoasa;c.hemostaza ireversibila; 7 / 1 3 59.Expectoratia din edemul pulmonar acut are urmatoarele caracteristici:

a . e s t e p u r u l e n t a b. are aspect rozat, ca albuul de ou btutc. are culoare ruginie 60.Scarlatina este o boal infecioas acut, produs de: a. streptococ beta-hemolitic grup A b . s t a f i l o c o c auriuc.virusul gripal 61.Urmrile unei angine netratate sunt asemntoare cu cele din: a . r u j e o l b . v a r i c e l c. scarlatina 62.Prezenta corpilor strini la nivelul nasului in cazuri recente determina urmatoarelesimptome: a. senzaia de infundare a nasului, hidroree, strnut; b . r i n o r e e m u c o p u r u l e n t a , e c z e m a ; c . m u c o a s a c o n g e s t i o n a t a acoperita cu secreii purulente. 63.Administrarea oxigenului are drept scop: a. fluidificarea sputei;b. imbogatierea in oxigen a aerului inspirat;c. decongestionarea mucoasei cailor respiratorii. 64.In hemoptizie administrarea expectorantelor este: a . i n d i c a t a ; b. contraindicata;c. recomandata numai in primele ore. 65.La un bolnav ars, cu risc vital, diureza trebuie sa fie: a. in jur de 50 ml/ora; b . i n j u r d e 1 0 0 m l / o r a ; c . i n j u r d e 1 5 0 ml/ora; 66.La arsi cu risc vital este interzisa admini strarea medicatiei: a . i n j e c t a b i l ; b . o r a l ; c. parenteral. 67.Daca corpul strain se afla sub pleoapa apar urmatoarele simptome: a. lacrimare, fotofobie, durere; b . s c a d e r e a a c u i t a t i i v i z u a l e ; c . e d e m c o r n e e a n

68.
In cazul unei luxatii, calmantele se vor administra numai: a . p e c a l e o r a l a ; b . p e c a l e r e c t a l a ; c . p e c a l e i n j e c t a b i l a ; 69. In plgile penetrante, perforante in organe si cavitati naturale: a.se toarna doar apa sterila sau ser fiziologic; b.nu se toarna nici u n f e l d e s u b s t a n t a ; c . s e t o a r n a d o a r a n t i s e p t i c e n e i r i t a n t e ; 70. Semnele arsurii de gradul II sunt: a.eritem, edem, hipertermie; b.flictena "roie" cu continut s a n g v i n o l e n t t u l b u r e ; c. flictena "alba" cu continut serocitrin, limpede, transparent, eritem accentuat, edem; 71. Care sunt semnele locale de certitudine in cazul fracturilor inchise? a.durerea, echimozele, deformarea regiunii, scurtarea segmentului anatomic; b.durerea, scurtarea segementului anatomic, impotenta f u n c i o n a l a ; c. mobilitate anormala, crepitatii osoase, lipsa transmiterii micrilor dincolo de fractura, intreruperea continuitatii unui os;72. In cate ore de la accident trebuie intervenit in rezolvarea unei fracturi deschise? 73. a. dupa 6 ore de la accident; b. in primele 6 ore de la accident; c . d u p a 2 4 d e o r e d e l a a c c i d e n t 73.In cazul unei fracturi deschise, primul ajutor Ia locul accidentului, pe care il executacadrele medii, trebuie sa se limiteze la:

a.pudrarea plgii cu antibiotic; b.explorarea instrumentala a p l g i i c u t a n a t e i n s c o p u l p r e c i z r i i c o m u n i c r i i a c e s t e i a c u focarul de fractura;c. spalarea rapida prin jet a plgii cu soluii antiseptice si acoperirea ei cu un pansamentcompresiv si imobilizarea provizorie a membrului afectat; 74.Entorsa este: a. leziune capsulo-ligamentara;b. intreruperea pariala a continuitatii unui os;c . i n d e p a r t a r e a d e l a r a p o r t u r i l e l o r n o r m a l e , a e x t r e m i t a t i l o r o a s e l o r c a r e a l c a t u i e s c o articulaie; 75.Manevra utila mai ales in depistarea fracturilor partiale(ce se pot confunda cu entorsele)este: a.tehnica provocrii durerii prin presiunea la distanta; b.se p i p i e r e g i u n e a c u u n d e g e t d i n a p r o a p e i n a p r o a p e ; c. se mobilizeaza membrul afectat; 9 / 1 3 76.Care este deosebirea dintre echimozele aparute in urma unei fracturi si cele aparute dupao entorsa? a. in entorse echimozele apar tardiv;b. in fracturi echimozele apar tardiv;c. nu este nici o deosebire; 77.Intr-o plaga abdominala penetranta cu evisceratie posttraumatica, se iau la loculaccidentului urmatoarele masuri locale: a.se executa manevre de reducere a anselor intestinale in interior s i s e p u n e u n c a m p deasupra, fixat de o fasa compresiva b . s e a p l i c a p a n s a m e n t f o a r t e c o m p r e s i v c. nu se vor executa manevre de reducere a anselor intestinale, se vor pune deasupra cmpuriumede cldue fixate de o fasa necompresiva 78.Conduita de urgenta intr-o colica bili ara internata in spital consta in: a. repaos la pat, regim alimentai hidric, analgetice, antispastice, antiemetice b . r e c o l t a r e a p r o b e l o r d e s n g e , p e r f u z i e , c l a m a r e a d u r e r i i , c o m b a t e r e a i n f e c i e i , c a l m a r e a vrsturilor, punga cu gheata si intervenie chirurgicalac . t u b a j d u o d e n a l , m o r f i n a , p r e g t i r e p e n t r u interventia chirurgicala 79.La un bolnav in soc traumatic, la locul accidentului pana la venirea ambulantei, se potadministra: a . l i c h i d e c l d u e b . c a l m a n t e p e g u r a c. nu se administreaza nimic pe gura 80.La orice pacient cu hemoragie digestiva, alimenta tia: a. se face in funcie de preferinele pacientului b . s e s u p r i m a , bolnavul putnd primi numai lichide reci cu l i n g u r i a c.se va alimenta ca si inainte de sangerare 81.Bolnavul care a suferit un traumatism abdominal va fi aezat corect in poziia: a.de decubit dorsal cu membrele pelviene uor flectate (sub g e n u n c h i s e a s e a z a o p a t u r a r u l a t a sau o perna) b . d e d e c u b i t l a t e r a l drept sau stng, de partea traumatismului c.semisezanda, cu genunchii flectati, pentru a asigura compresiunea abdomenului

82.Sngele pentru determinarea grupului sanguin se recolteaza: a. inainte de administrarea unor substituienti de plasma b . d u p a administrarea unor substituienti de plasma c.oricnd, rezultatul nefiind modificat de soluiile adm inistrate intravenos 83.Pentru practicieni independeni polia de asigurare pentru riscurile ce decurg din practicaprofesionala: a. ,se incheie in nume personal b. se realizeaza prin societate privatac. nu este necesara 84.Se considera greeli deontologice urmatoarele situatii: a. incredintarea atribuiilor proprii unor persoane lipsite de competenta si lipsa controlului personal; b . i n d e p l i n i r e a a t r i b u i i l o r d e p r e v e n i r e a imbolnavirilor;c.evitarea, in exercitarea profesiei a tot ceea ce e s t e i n c o m p a t i b i l c u d e m n i t a t e a s i m o r a l i t a t e a individuala si profesionala. 85.Volvulus-ul intestinal se traduce prin: a. rasucirea anselor intestinale b . u n p r o c e s i n f l a m a t o r a p a r u t d u p a o interventie chirurgicalac.un inel de eventratie in care intra o ansa intestinala 86.In apendicita acuta perforata durerea este: a. violenta, cu prezenta "abdomenului de lemn" b . v i o l e n t a , g e n e r a l i z a t a d e l a i n c e p u t i n i n t r e g a b d o m e n u l c. iniiala in fosa iliaca dreapta, brusca, violenta 87.Socul prin electrocutare se manifesta : a . i n p r i m e l e m i n u t e b. in primele 4-5h de la electrocutarec . i n primele2-3 zile de la accident 88.In hemoragiile digestive masive bolnavul este aezat in repaos, in poziia Trendelenburg,pentru: a. meninerea unei circulaii cerebrale corespunztoare b . o p r i r e a h e m o r a g i e i c.meninerea unei circulaii periferice corespunztoare 89.Locul de elecie pentru IDR. Reacfia Manitoux este: a. treimea mijlocie a feei anterioare a antebraului b . b r a e - r e g i u n e a posterioarc . p l i c a c o t u l u i 90.Masajului cardiac extern este containdicat in:a.pneumonia pneumococicab.hemoragie masiva intrapericardica c.insuficienta cardiaca gobala 91.In colica biliara nu se administreaza morfina deoarece: a. accentueaza spasmul cailor biliare b . m a s c h e a z a s i m p t o m a t o l o g i a c . f a v o r i z e a z a apariia icterului 92.Atat in hematemeza, cat si in melena, daca sngele exteriorizat este rou deschis acestasemnifica: a. hemoragie f u l g e r t o a r e s i m a s i v a ; b.hemoragie lipsita de importanta;c.hemoragie veche, depind orice pericol. 93.Garoul elastic se aplic la aproximativ:94. a. 10 cm. deasupra locului punciei

b.20 cm. deasupra locului puncieic.5 cm. deasupra locului punciei 95.Valabilitatea sngelui integral este de:a.21 zile b.3 zile .c 14 zile 96.Prin clism pictur cu pictur n 24 de ore, se pot administra: a. 100-200 ml. soluie medicamentoasb. 1000-2000 ml. soluie medicamentoasc. 250-500 ml. soluie medicamentoas 97.Hipoglicemia poate fi provocat de: a. doz prea mare de insulin b . d o z m a i m i c d e i n s u l i n d e c t c e a prescrisc.aport alimentar mai bogat dect cel planificat n diet 98.Simptomele unei hipoglicemii moderate sunt: a. transpiraia, tulburrile de somn, ameeala, anxietatea, palpitaiile; b. simptomele de acidoz diabetic;c. pierderea contienei. 99.Injecia subcutanat se efectueaz n : a. esutul muscular b. sub piele n esutul celular subcutan sau hipodermicc. n grosimea pielii b . 3 z i l e c . 1 4 z i l e 95. Locul de elecie pentru injecia intradermic este: a. faa antero-intern a antebraului c . r e g i u n i l e c u t a n a t e c u f o l i c u l i piloid . r e g i u n e a f e s i e r 1 2 / 1 3 100. Hipoxia este: a. scderea oxigenului din sngele circulant; b . e m b o l i e gazoas;c.sindrom de compresiune.