Sunteți pe pagina 1din 1

Intrucat o parte dintre colegii tai care faceau practica in cadrul proiectului s i erau remunerati s-au retras, putem

sa iti oferim bursa aferenta stagiului de p ractica. Bursa este in valoare de 1000Ron net/stagiu de practica. Pentru a fi re munerat trebuie sa mai aduci cateva documente suplimentare precum cele mentionat e mai jos. Aceste acte ne sunt necesare la sfarsitul perioade de practica, in se ptembrie cu trei acceptii. Te rog sa imi trimiti un mail cat de repede posibil p entru a stii daca doresti aceasta bursa; in caz contrar voi contacta un alt cole g. Acte necesare remunerarii: Tu va trebui sa completezi documentele aferente grupului tinta (documentele 8 si 9 atasate acestui mail). Acestea atesta ca ai fost informat cu privire la activ itatile proiectului - de acest document avem nevoie pana joi 25.07.2013; Tutorele va trebui sa ne semneze urmatoarele acte: - o declaratie de colaborare benevola in cadrul proiectului, in care se mentione aza ca nu doreste sa fie remunerat (model atasat) - de acest document avem nevoi e pana joi 25.07.2013; - un document ce trebuie semnat de catre tutore si care atesta ca a luat la cuno stinta informatiile cu privire la desfasurare proiectului (atasat este documentu l - tabel nominal tutori - ce trebuie semnat si informatii cu privire la proiec t) - de acest document avem nevoie pana joi 25.07.2013; - prezenta ce trebuie semnata de tine in fiecare zi si de tutore o data pe luna - un document prin care se atesta ca ti s-a facut protectia muncii (este un form ular pe care fiecare firma il realizeaza). Pentru colocviul de practica chiar daca vei dori sau nu sa fi remunerat va trebu i sa aduci urmatoarele documente atasate: - caietul de practica defalcat de sectiuni; Important! caietul de practica trebuie semnat de tine si avizat de tutore la sfa rsit. Important! chiar daca pe parcursul stagiului tu realizezi mai multe teme trebuie sa specifici pe prima pagina un titlu; apoi in cadrul caietului de practica pot i detalia succint celelalte teme realizate de tine dar punand accent pe tema dec larata pe prima pagina. - in cadrul caietului de practica se gaseste sectiunea 4 (caracterizarea firmei) care trebuie completata de firma, semnata de tutore si de catre responsabilul f irmei. - model caiet de practica realizat de catre o studenta anul trecut - model caracterizare firma In cazul in care ai neclaritati poti trimite un mail sau veni la facultate (te r og sa ma anunti innainte pentru a fi in sala ed 212). O zi buna, Iulia Dumitru