www.model-de.

ro

S.C. _______ S.A. _______
Adresa _______________
C.U.I _______
Cod postal ____________

ADEVER INTA

Adeverim prin prezenta ca d-na(d-ul)___________________________
este salariata(t) a(al) societatii noastre in functia de ____________________, din
data de _____________ .
Vechimea la locul actual de munca este de ____ ani , ______ luni iar
vechimea totala in munca este de ____ ani , _____ luni.
Eliberam prezenta spre a – i servi la _______________________ .

Director General

Biroul Resurse Umane