Sunteți pe pagina 1din 1

SC ___________ SRL

Adresa _____________
Cod ITM _____________

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE


INCHEIAT AZI ____________

Subsemnatul, _______________, reprezentant al SC ______________ SRL prin prezenta


predau carnetul de munca seria ____ nr ___________ al salariatului ____________________,
angajat la firma noastra cu incepere de la ___________ cu contract de munca nr.
________________/ _____________.

Am predat,

Am primit,

SC ___________ SRL
Adresa _____________
Cod ITM _____________

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE


INCHEIAT AZI ____________

Subsemnatul, _______________, reprezentant al SC ______________ SRL prin prezenta


predau carnetul de munca seria ____ nr ___________ al salariatului ____________________,
angajat la firma noastra cu incepere de la ___________ cu contract de munca nr.
________________/ _____________.

Am predat,

Am primit,