Sunteți pe pagina 1din 2

Norme metodologice (Codul Fiscal): ART.

146
46. (3) Pentru achiziiile de bunuri i servicii pe baz de bonuri fiscale emise n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia agenilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificat cu bonurile fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate n conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) i (20) din Codul fiscal dac furnizorul/prestatorul a menionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaz cu cele ale pct. 45.

ART. 155 Facturarea

(10) Persoana impozabil care nu are obligaia de a emite facturi conform prezentului articol poate opta pentru emiterea facturii. (11) Persoana impozabil care are obligaia de a emite facturi conform prezentului articol, precum i persoana impozabil care opteaz pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) pot emite facturi simplificate n oricare dintre urmtoarele situaii: a) atunci cnd valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea n euro a valorii facturii este cursul prevzut la art. 139^1; b) n cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur conform alin. (2). (20) Facturile emise n sistem simplificat n condiiile prevzute la alin. (11) i (12) trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: a) data emiterii; b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; d) suma taxei colectate sau informaiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) n cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur n conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specific i clar la factura iniial i la detaliile specifice care se modific.