Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Definitia navei este


1. Un mijloc de transport maritima sau fluviala de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata sau in imersie, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuit, remorcaj sau impingere. 2. Un mijloc de deplasare prin portanta dintr-un port in alt port. 3. Un corp mobil destinat transportului de marfuri si care este supus transcrierii in registrele matricole ale capitaniei. j k l m n j k l m n j k l m n

2.Navele se clasifica din punct de vedere juridic in


1. Tipuri de nave: cargou, vrachier, Ro -ro, petrolier, chimice, etc. 2. Mobile. Imobile si fixe. 3. Trei categorii.

j k l m n j k l m n j k l m n

3.In cadrul navelor de categoria I-a intra


1. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 100 kw. 2. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 136 de kw. 3. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea propulsiei.

j k l m n j k l m n j k l m n

4.In cadrul navelor de categoria I-a intra


1. Navele fara propulsie care au o capacitate de incarcare mai mare de 10 tone si aparatele cu instalatiile plutitoare cu un deplasament mai mare de 15 tone. 2. Navele, aparatele si instalatiile plutitoare indiferent de capacitatea de incarcare si deplasamentul acestora. 3. Velierele si iahturile, indiferent de deplasament, construite si echipate pentru calatorii de lunga durata. j k l m n j k l m n j k l m n

5.In cadrul navelor de categoria a II-a intra


1. Navele cu sau fara propulsie destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, remorcarii sau impingerii. 2. Celelalte categorii de nave, inclusiv ambarcatiunile mici care nu se incadreaza la categoria I-a. 3. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea propulsiei.

j k l m n j k l m n j k l m n

6.In cadrul navelor de categoria a III-a intra

1. Navele fara propulsie. 2. Navele de agrement precum veliere si iahturi, indiferent de deplasament, construite pentru calatorii de lunga durata, precum si cele destinate activitatilor sportive si de agrement. 3. Navele destinate activitatilor sportive si de agrement.

j k l m n j k l m n j k l m n

7.Navele se inmatriculeaza in
1. Registre matricole. 2. Registre de evidenta centralizata. 3. Registre pentru nave in constructie.

j k l m n j k l m n j k l m n

8.Navele in constructie se transcriu in


1. Registre matricole. 2. Registre de matricole pentru nave de categoria a II-a. 3. Registre de evidenta a navelor in constructie. j k l m n j k l m n j k l m n

9.Transcrierile, in registrele matricole ale capitaniilor, de drepturi reale instituite asupra navelor au ca efect
1. Consfintirea dreptului real. 2. Opozabilitatea fata de terti a drepturilor reale transcrise. 3. Aducerea la cunostinta autoritatilor. j k l m n j k l m n j k l m n

10.O nava care nu este inmatriculata nu are dreptul ...


1. Sa navige in apele navigabile. 2. Sa stationtioneze. 3. Sa fie in stere de exploatare j k l m n j k l m n j k l m n

11.In registrele matricole pot fi inscrise numai navele care


1. Indeplinesc si conditiile de stare tehnica obligatorii. 2. Numai navele noi. 3. Cele care au o vechime de minim 8 ani.

j k l m n j k l m n

j k l m n

12.Inmatricularea este conditionata de acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman


1. Nu. 2. Da. 3. Numai daca solicita proprietarul de nava. j k l m n j k l m n j k l m n

13.Evidenta navelor se tine de catre


1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei 2. Administratiile portuare. 3. Capitaniile de port.

j k l m n j k l m n j k l m n

14.Evidenta centralizata a navelor se tine de


1. Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei 2. Autoritatea Navala Romana. 3. Capitaniile de port

j k l m n j k l m n j k l m n

15.Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un


1. Numar. 2. Nume. 3. Semn.

j k l m n j k l m n j k l m n

16.Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un
1. Numar. 2. Nume. 3. Semn.

j k l m n j k l m n j k l m n

17.Navele de categoria a II-a se individualizeaza printr-un

1. Numar si semn. 2. Nume si semn. 3. Numar si/sau semn.

j k l m n j k l m n j k l m n

18.Pentru a putea fi inmatriculate navele trebuie sa


1. Obtina in prealabil dreptul de arborare a pavilionului roman. 2. Nu aibe o vechime mai mare de 10 ani. 3. Fie libera de sarcini. j k l m n j k l m n j k l m n

19.Inregistrarea reprezinta
1. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. 2. Inmatricularea unei nave nou construite. 3. Inmatricularea unei nave nou dobandite.

j k l m n j k l m n j k l m n

20.Inmatricularea unei nave inseamna


1. Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. 2. Transcrierea unei nave nou construite sau dobandite. 3. Inregistrarea unei nave.

j k l m n j k l m n j k l m n

21.Dreptul de arborare a pavilionului roman se acorda


1. Navelor proprietate a persoanelor fizice si juridice straine. 2. Navelor care arboreaza pavilioane de complezenta. 3. Navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice romane. j k l m n j k l m n j k l m n

22.Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca
1. Incheie un contract de asociere cu o persoana juridica romana. 2. Daca nava este de constructie romaneasca. j k l m n j k l m n

3. Daca persoana fizica sau juridica straina are domiciliul sau sediul unei filiale deschise in Romania.

j k l m n

23.Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca :
1. Vor naviga cu nava in apele nationale romane. 2. Sunt inchiriate prin contract bare-boat sau leasing unei persoane fizice sau juridice romane. 3. Daca nava este de constructie romaneasca.

j k l m n j k l m n j k l m n

24.Navele care arboreaza pavilionul roman sunt


1. Nave de nationalitate romana si nu pot naviga sub pavilionul altui stat. 2. Nave de nationalitate romana si pot naviga si sub paviloane de complezenta. 3. Nave de nationalitate romana ce mai pot arbora inca un pavilion daca este inmatriculata si in alt registru. j k l m n j k l m n j k l m n

25.Dreptul de arborare a pavilionului roman se dovedeste prin


1. Certificatul de situatie juridica. 2. Certificatul de nationalitate sau Atestatul de bord. 3. Certificatul de Clasa al navei

j k l m n j k l m n j k l m n

26.Navele proprietatea persoanelor fizice sau juridice romane pot solicita daca inchiriaza nava unor persoane juridice sau fizice straine...
1. Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului 2. Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului 3. Scoaterea din evidenta a navei. j k l m n j k l m n j k l m n

27.Navele nou construite sau dobandite de la persoane fizice sau juridice straine de catre persoane fizice sau juridice romane pot naviga pe baza
1. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. 2. Certificatului de clasa. 3. Permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman. j k l m n j k l m n j k l m n

28.Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage:


1. a) la solicitarea celui ce are o creanta maritima asupra navei; b) cand este arestata nava; c) cand nava nu mai corespunde tehnic. 2. a) la solicitarea statului care a acordat pavilionul; b) La expirarea certificatului de clasa; c) Cand nava mai arboreaza inca un pavilion. 3. a) La solicitarea proprietarului navei; b) Daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la acordaea pavilionului; c)in cazul in care o nava romaneasca incalca in mod repetat respectarea legislatiei nationale. j k l m n j k l m n j k l m n

29.Publicitatea garantiilor reale mobiliare la nave se face prin


1. Arhiva electronica nationala. 2. Registrul matricol. 3. Grefa judecatoriei. j k l m n j k l m n j k l m n

30.Publicitatea garantiilor si sarcinilor instituite asupra navelor se realizeaza prin depunerea


1. Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. 2. Aviz de garantie reala mobiliara. 3. Cererea creditorului si debitorului in persoana proprietarului de nava.

j k l m n j k l m n j k l m n

31.Formularul de garantie reala mobiliara se face public in


1. Foaia matricola a registrului matricol al navei unde este inregistrat titlul de proprietate asupra navei. 2. Cartea Funciara 3. Registrul de evidenta centralizata

j k l m n j k l m n j k l m n

32.Situatia juridica a navei se poate demonstra prin


1. Certificatul de situatie juridica emis de capitania de port. 2. Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului navei. 3. Certificatul de nationalitate. j k l m n j k l m n j k l m n

33.Capitania portului, organele administratiei locale si centrale, parchetului si cele jurisdictionale pot retine o nava

1. Cel mult 24 de ore. 2. Cel mult 30 de zile. 3. Pana la incetarea cauzei care a determinat retinerea.

j k l m n j k l m n j k l m n

34.Agentul economic pentru debite ale proprietarului ori operatorului navei poate retine o nava
1. Nelimitat 2. Cel mult 30 de zile. 3. Cel mult 24 de ore.

j k l m n j k l m n j k l m n

35.Dupa trecerea celor 24 de ore agentul economic trebuie sa prezinte pentru a putea retine nava.
1. O plangere penala 2. O hotarare de punere sub sechestru. 3. O lista a datoriilor,

j k l m n j k l m n j k l m n

36.Conform conventiei internationale de la Bruxelles 1952 privind unificarea regulilor asupra sechestrului asigurator de nave maritime nava poate fi sechestrata pentru
1. Orice tip de creanta inclusiv chirografara. 2. Creante maritime. 3. Datorii personale.

j k l m n j k l m n j k l m n

37.Codul Comercial al Romaniei prevede ca nava nu poate fi sechestrata cand


1. Cand nava este gata de plecare si are asupra sa documentele necesare pentru efectuarea voiajului. 2. Cand nava a reusit sa plece deja din dana, 3. Cand nava a ridicat schele de acces la bord. j k l m n j k l m n j k l m n

38.Reclamatia de retinere a navei trebuie sa fie obligatoriu .


1. Scrisa. j k l m n

2. Enuntata. 3. Suficient daca este anuntata prin statie.

j k l m n j k l m n

39.Raspunderea pentru retinerea nejustificata a navei este in sarcina


1. Capitaniei care a procedat la retinerea navei 2. A aceluia la cererea caruia a fost retinuta nava. 3. Comandantului si armatorului navei j k l m n j k l m n j k l m n

40.O nava retinuta poate efectua voiajul daca


1. Reuseste sa fuga din dana. 2. Proprietarul sau operatorul navei depun o garantie suficienta care a fost acceptata. 3. Nava este gata incarcata pentru efectuarea voiajului.

j k l m n j k l m n j k l m n

41.In cadrul celor 24 de ore nu se iau in calcul.


1. Zilele in care nava nu este inca incarcata. 2. Zilele in care nava are defectiuni la masina. 3. Orele din zilele declarate legal ca nelucratoare.

j k l m n j k l m n j k l m n

1. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 2. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 3. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 4. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 5. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 6. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 7. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 8. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 9. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m

10. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 11. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 12. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 13. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 14. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 15. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 16. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 17. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 18. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 19. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 20. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 21. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 22. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 23. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 24. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 25. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 26. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 27. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 28. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 29. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 30. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 31. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 32. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m

33. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 34. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 35. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 36. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 37. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 38. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 39. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 40. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 41. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m