Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea ____________________________________

Sediul _____________________________________
C.U.I. ________________________

DECIZIE DE NCETARE A
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
CA URMARE A ACORDULUI PRILOR
Nr. _______ din _____________

Subsemnatul (a) ____________________________________________, reprezentant


legal al ________________________________________________________, n
calitate de ____________________________ , i salariatul (a)
________________________________, n temeiul prevederilor art. 55, lit. b din
Legea nr. 53/2003 Codul muncii,

DECID

1. Contractul individual de munc al d-lui (d-nei)


_________________________________, nregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Munc cu nr. _________/___________ i n registrul general de eviden a salariailor
cu nr. _________/___________, nceteaz la data ______________, ca urmare a
acordului prilor.
2. Compartimentele resurse umane si financiar contabil, vor duce la ndeplinire
prezenta decizie.
3. Prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de Munc n termen de 5
zile de la perfectare.

Conductorul unitii: _______________________________Salariat:


Numele i prenumele_____________________________Numele i prenumele
__________________________________ _________________________________

Funcia ________________________ _______Semntura _____________________


Semntura _____________________