Sunteți pe pagina 1din 16

Modul de redactare al clauzelor

Desi pare un aspect relativ minor, modul de redactare al clauzelor regulamentului intern este foarte important, pentru ca, in

Din punct devedere al notiunilor/termenilor/expresiilor folosite (unele fiind specifice unor anumite domenii de activitate) est

Din punct de vedere strict al tehnicii de redactare a regulamentului intern, este recomandabil ca:

- sa se utilizeze impartirea pe capitole si sectiuni (daca este cazul) a cuprinsului regulamentului intern;

- fiecare capitol si sectiune sa dispuna de in titlu propriu, pentru a nu fi confundat cu alt capitol sau sectiune intitulata la fel;

- fiecare sectiune sa fie impartita intr-un numar de articole, evitandu-se folosirea de fraze care sa nu fie integrate intr-un artic

- fiecare aliniat dintr-un articol trebuie sa fie numerotat;

- daca este cazul, fiecare aliniat sa fie impartit pe litere;

- sa se evite folosirea de liniute in interiorul aliniatelor (astfel incat se evite formularile de genul art. X, alin. Y , liniuta nr. z);

- in cazul folosirii unor notiuni explicate anterior in cuprinsul regulamentului sa se faca referinta la capitolul, sectiunea, articol

- in cazul unei referinte la un act normativ sa se specifice de asemenea, articolul, aliniatul, numarul actului normativ si titlul ac

- sa se evite in interiorul aceleasi fraze succesiuni de trimiteri (trimitere la trimitere) fiind de preferat ca orice trimitere sa fie f

- sa se evite tratarea in interiorul unor capitole sau sectiuni diferite a aceleiasi materii (de exemplu obligatiile salariatilor sau a

- sa se includa un cuprins al regulamentului intern la inceputul sau sfarsitul acestuia, in vederea accesarii mai usoare a inform

Este recomandabil ca sa fie prevazute in mod clar faptele ce pot consitui abateri disciplinare, precum si o definitie clara a aces

Se recomanda ca sa fie prezenta o enumerare concreta, chiar exhaustiva a abaterilor disciplinare ce pot fi savarsite de diverse

Regulamentul intern trebuie sa contina toate elementele prevazute in mod expres de Codul Muncii la art. 258, insa este reco

Procedurile prevazute de regulament (de solutionare a cererilor si reclamatiilor salariatilor, de aplicare a sanctiunilor disciplin

In ceea ce priveste normele de protectie, igiena si securitate in munca, acestea trebuie sa fie foarte clare si precise, fiind nece

Autor: CALUIANU DRAGOS Avocat

te foarte important, pentru ca, in functie de modul in care este structurat continutul si explicate notiunile utilizate in cuprinsul regulamen

numite domenii de activitate) este recomandabil sa se faca explicitarea acestor notiuni, pentru a se contura clar sensul notiunii/termenul

itol sau sectiune intitulata la fel;

are sa nu fie integrate intr-un articol;

enul art. X, alin. Y , liniuta nr. z);

inta la capitolul, sectiunea, articolul, aliniatul, etc., la care se gaseste explicate notiunea in regulamentul intern);

umarul actului normativ si titlul acestuia;

preferat ca orice trimitere sa fie facuta la un text relevant (indiferent daca este din interiorul regulamentului intern sau al altui act norma

xemplu obligatiile salariatilor sau ale angajatorului trebuie sa fie grupate intr-un singur loc in cuprinsul regulamentului);

rea accesarii mai usoare a informatiei de catre utilizator).

e, precum si o definitie clara a acestora, astfel incat sa se poata face foarte usor o incadrare a situatiei de fapt in continutul regulamentulu

inare ce pot fi savarsite de diverse categorii de salariati. De asemenea se impune sa se faca o distinctie clara intre categoriile de salariati c

Muncii la art. 258, insa este recomandabil sa nu fie limitat cuprinsul regulamentului doar la aceste categorii de clause, astfel incat sa fie r

de aplicare a sanctiunilor disciplinare, etc.) trebuie sa fie cat mai clare si cat mai precise,pentru a putea avea o aplicabilitate practica de 10

e foarte clare si precise, fiind necesara evitarea unor exprimari alambicate si vagi, care ar putea produce confuzie mai mult decat sa ajute

e utilizate in cuprinsul regulamentului, se poate face o aplicare in practica cat mai precisa a acestuia.

tura clar sensul notiunii/termenului/expresiei folosite, astfel incat sa se evite orice sursa de echivoc. In conditiile in care cuprinsul regulam

ntului intern sau al altui act normativ);

egulamentului);

e fapt in continutul regulamentului intern.

clara intre categoriile de salariati ce pot savarsi anumite categorii de fapte (de exemplu salariati cu functie de executie sau de conducere, e

gorii de clause, astfel incat sa fie reglementata pe cat posibil o proportie cat mai mare din activitatea angajatorului, organizarea interna si

avea o aplicabilitate practica de 100%. In aceste conditii, trebuie sa se stabileasca in mod clar si competentele personalului implicat in des

confuzie mai mult decat sa ajute la respectarea prevederilor regulamentului intern.

conditiile in care cuprinsul regulamentului nu posibila o astfel de explicitare, este esentiala crearea unei referinte catre o sursa externa uso

ie de executie sau de conducere, etc.), deoarece este posibil ca unele sanctiuni sa poata fi aplicate doar anumitor categorii de salariati (de

gajatorului, organizarea interna si modul de desfasurare a activitatii.

entele personalului implicat in desfasurarea acestor proceduri, pentru a se evita suprapunerile de competente sau conflictele de interese.

referinte catre o sursa externa usor identificabila (de preferat act normativ, pentru a se evita orice neintelegere cu privire la sensul notiun

anumitor categorii de salariati (de exemplu reducerea indemnizatiei de conducere).

etente sau conflictele de interese.

elegere cu privire la sensul notiunii in cauza).

S-ar putea să vă placă și