Sunteți pe pagina 1din 24

Organigrama

Organigrama se poate defini ca o reprezentare schematica, redare grafica a structurii organizatorice a unei intreprinderi, a un

Reprezentarea cea mai concisa a modului de organizare a unei institutii sau societati comerciale este organigrama.

Organigramele se clasifica in functie de mai multe criterii:

a) dupa sfera de cuprindere, in:

- organigrame generale sau de ansamblu (in care se reprezinta grafic structura organizatorica a intregii unitati economico-soc

- organigrame partiale (care reflecta detaliat un compartiment sau o grupa de compartimente ale structurii organizatorice res

b) dupa modul de ordonare a componentelor structurii organizatorice, organigramele se clasifica in:

- organigrame piramidale (ordonate de sus in jos);

- organigrame ordonate de la stanga la dreapta;

- organigrame circulare;

- organigrame in "lambda";

- organigrame in "steag", etc.

Organigramele se elaboreaza dupa urmatoarele reguli:

a) marimile dreptunghiurilor si grosimile contururilor acestora se coreleaza cu obiectul, sarcinile, autoritatea si responsabilita

b) situarea in organigrama a dreptunghiurilor si liniilor trebuie sa reflecte raportul de subordonare ierarhica, toate posturile s

c) in dreptunghiul corespunzator fiecarui compartiment este necesar sa se indice numarul total al componentilor, din care: pe

d) organigramele complexe, indeosebi cele care exprima mai multe tipuri de relatii organizatorice, trebuie sa cuprinda legend

e) intr-unul din colturile din dreapta ale organigramei, intr-o caseta, se inscriu principalele informatii de ansamblu asupra stru

Organigrama trebuie sa fie aprobata prin decizie a conducerii societatii.

Conducerea organizatiei trebuie sa stie ce tip de posturi are si in ce numar acestea sunt disponibile, in ce constau sarcinile de

Intr-o acceptiune foarte generala, postul poate fi considerat ca suma activitatilor desfasurate in mod organizat si permanent d

Pentru organizatie, postul este elementul fundamental al structurii sale functionale, instrumentul principal de repartizare a sa

In privinta a ceea ce presupune un post bine definit, acesta trebuie:

a) sa constituie un intreg, adica sa cuprinda o sarcina identificabila;

b) sa aiba o insemnatate pentru detinatorul postului si sa presupuna o activitate care sa merite a fi indeplinita;

c) sa acorde detinatorului postului libertatea de a lua orice decizie considerata necesara in indeplinirea activitatii in limitele co

d) sa influenteze detinatorul postului in feed-back direct, necesar evaluarii propriei sale eficiente;

d) sa ofere recompensele considerate corespunzatoare efortului depus;

Descrierea postului include informatii referitoare la toate elementele relevante ce caracterizeaza postul respectiv, precum si

Ea presupune cooperarea intre specialistii in resurse umane si managerii coordonatori.

Descrierea postului se realizeaza fie accidental, fie in cadrul unor actiuni sectoriale sau globale de analiza si (re)proiectare a st

In ambele situatii ea cuprinde doua parti distincte:

- identificarea postului, constand in stabilirea locului, rolului, pozitiei ierarhice, precum si a setului de sarcini sau atributii ce ii

- specificatia postului, prin care se definesc cerintele de educatie, experienta, trasaturile morale si aptitudinile specifice perso

Documentul operational prin care se reflecta descrierea postului este fisa postului care, poate fi utilizata pentru alte activitati

Scopul care trebuie permanent urmarit este definirea cat mai buna a fiecarui post, iar un asemenea deziderat se obtine in con

a) utilizeaza aptitudinile si abilitatile individului;

b) ofera oportunitati de invatare si dezvoltare;

c) implica un domeniu clar definit si responsabilitati, posibilitatea exercitarii autoritatii si elaborarii deciziilor;

d) ofera posibilitatea dezvoltarii de relatii sociale intre colegi;

e) implica o contributie identificabila in produsul final sau in serviciul realizat de organizatie;

f) reprezinta o activitate suficient de solicitanta si incitanta;

g) ofera variatii in gama sarcinilor indeplinite;

h) poate fi considerat de individ ca avand sens si utilitate.

Pe baza organigramei si fisei de post este stabilit nivelul cunostintelor necesare practicarii eficiente a muncii, continutul si pro

Multe organizatii isi construiesc adevarate baze de date de personal care contin informatii referitoare la salariati care includ o

Autor:

CALUIANU DRAGOS Avocat

izatorice a unei intreprinderi, a unei institutii, a subordonarii compartimentelor acestora, a tipurilor de legaturi intre aceste compartimen

ciale este organigrama.

a a intregii unitati economico-sociale);

te ale structurii organizatorice respective);

inile, autoritatea si responsabilitatea implicate, cu alte cuvinte patrulaterele pentru servicii trebuie sa fie mai mari si cu contururile mai gr

donare ierarhica, toate posturile si compartimentele care alcatuiesc un nivel ierarhic inscriindu-se pe aceeasi orizontala;

otal al componentilor, din care: persoane de conducere si personal de executie;

torice, trebuie sa cuprinda legende cu semnificatia simbolurilor utilizate;

nformatii de ansamblu asupra structurii organizatorice.

ponibile, in ce constau sarcinile de munca specifice fiecarui post, care este dificultatea acestora, ce deprinderi de munca, aptitudini si alte

e in mod organizat si permanent de catre o persoana, pentru care aceasta primeste un salariu si beneficiaza de celelalte componente ale

mentul principal de repartizare a sarcinilor, rolurilor si obligatiilor pe diferite categorii de angajati si punctul de plecare in agregarea efortur

rite a fi indeplinita;

ndeplinirea activitatii in limitele constrangerilor impuse de organizatie;

zeaza postul respectiv, precum si lista principalelor sarcini si responsabilitati.

ale de analiza si (re)proiectare a structurii organizationale.

setului de sarcini sau atributii ce ii revin;

rale si aptitudinile specifice persoanei ce urmeaza sa ocupe postul in cauza.

ate fi utilizata pentru alte activitati ce tin de managementul resurselor umane.

emenea deziderat se obtine in conditiile in care postul poseda cat mai multe din urmatoarele trasaturi:

borarii deciziilor;

ficiente a muncii, continutul si procedeele de identificare/masurare a acestora.

eferitoare la salariati care includ o serie de date psihologice (profile de personalitate), date asupra absolvirii unor cursuri de specialitate, e

egaturi intre aceste compartimente. In mod obisnuit, organigrama este alcatuita din dreptunghiuri ce reprezinta posturi de conducere sau

e mai mari si cu contururile mai groase decat cele pentru birouri etc.;

eeasi orizontala;

nderi de munca, aptitudini si alte particularitati individuale necesita un post de munca pentru ca acesta sa functioneze la parametri de efi

ciaza de celelalte componente ale sistemului de remunerare.

tul de plecare in agregarea eforturilor individuale pentru realizarea obiectivelor predeterminate.

lvirii unor cursuri de specialitate, evolutii ale aprecierilor profesionale periodice etc.

prezinta posturi de conducere sau compartimente si din linii care reflecta legaturile organizatorice.

sa functioneze la parametri de eficienta maxima, etc.