Sunteți pe pagina 1din 9

Salariul minim garantat in plata

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarar

Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar

Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.

Pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte fa

Prin Hotararea nr. 1051 din 10/09/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 12/09/2008 s-a stabilit cuantumul

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui pr

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse,

Prevederile de mai sus se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventii

Autor: CALUIANU DRAGOS Avocat

munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de mu

b salariul de baza minim brut orar pe tara.

de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate

grija angajatorului.

e asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe

12/09/2008 s-a stabilit cuantumul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

e stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora.

salarii de baza sub nivelul celui prevazut prin HG nr. 1051/2008 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.0

ncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, pri

vind regimul juridic al contraventiilor.

l in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raporta

n cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

mica decat salariul minim brut pe tara prevazut de lege.

2009, reprezentand 3,529 lei/ora.

za cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

curesti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

rut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lu

eptia grevei.

ar potrivit programului legal de lucru aprobat.