Sunteți pe pagina 1din 19

CE ESTE ADEVRUL

ADEVRUL
INTRODUCERE
I. TEORIA CORESPONDENEI 1. Autor: Aristotel ,,Met !i"i# $ %. E&u&' re ( e&u&' #) #ee #e este &u este, s u #) #ee &u este este *&se +&) s,u&e o ,ro,o"i'ie ! ls)- .i+,otri/), o e&u&' re .e/)r t) este #e ,ri& # re se s,u&e #) #ee #e este este 0i #) #ee #e &u este &u este 1( s,u&e .es,re #ele #e su&t *& re lit te .es,)r'ite #) su&t .es,)r'ite 0i .es,re #ele #e su&t reu&ite #) su&t reu&ite este #e/ .e/)r t- s,u&e .es,re #ele #e su&t .es,)r'ite #) su&t reu&ite s u .es,re #ele #e su&t reu&ite #) su&t .es,)r'ite *&se +&) s,u&e #e/ ! ls 2. Co&tri1u'ii: ( 3iloso!ii +e.ie/ li !or+ul re si&teti#): ,,/erit s est . e4u tio rei et i&telle#tus$ 1( A. T rs5i: . ,t re ,e&tru li+1 6e !or+ le 7io+ ti" te 8. C r #teristi#i: ( ,,i&i+ orie&t)rii re liste$9*&#re.ere *& # , #it te +i&'ii &o stre .e #u&o 0te re lit te 0 #u+ este e *& si&e( 1( o!er) .e!i&i'i 9#o&#e,tul( .e/)rului #u #l rit te #( &u o!er) #iteriile &e#es re ,li#)rii #estui #o&#e,t :; < &e/oi u&ei lte teorii, # re / ,ute /e ,rete&'ii < .o r 6ut)to re 9s) o!ere .o r #riteriile( < .e teorie *&lo#uito re 9#riteriile #u tot #u .e!i&i'i # re le ! #e ,osi1ile < #est rol re/e&it, istori#, teoriei #oere&'ei II. DIMENSIUNILE CUNO=TIINEI 9>N ?ENERE( 1. A.e/)rul %. Certitu.i&e ( o,i&i 9.o7 , *& li+1 6 ,l to&i#i &( 1( #u&o 0tere 9e,iste+ , *& li+1 6 ,l to&i#i &(

PLATON 9,,Re,u1li# $(

CE ESTE ADEVRUL

MITUL PE=TERII
I. PO@IIA >NTAIA 1. Li,s lu+i&ii sol re 9,, .e/)r te$( ( # r #terul &e!ires# l situ 'iei, &e*&so'it .e #u&o 0tere &e!ires#ului %. A##es se&"ori l l u+1rele rte! #telor ( #B,ii .e Cr .ul II 1( #o&!u"i #u re lit te PO@IIA A DOUA 1. Re #'i .e res,i&Cere %. Di!i#ult)'i .e . ,t re 2. A,ro,iere .e .e/)r PO@IIA A TREIA 9>NELEPCIUNEA( 1. Re #'i .e res,i&Cere + i ,uter&i#) %. Di!i#ult)'i .e . ,t re + i + ri < ,el re,et t l /e#Dile o1i0&ui&'e 2. Do1E.&ire .e/)rului < So rele F ,ri&#i,iu su,re+ < o&toloCi# < C&oseoloCi# PO@IIA A PATRA 9RE>NTOARCEREA( 1. Moti/ 'ie: .r Coste ,e&tru #eil l'i 9#o+, siu&e ( %. S#Di+1 re #o+,let) siste+ului .e / lori 9 #u+: #el ute&ti#( ( #ei *&l)&'ui'i < ?Di#es# G #re"E&. #) i&!ere ") < Criterii .e #o&!erire ,restiCiului so#i l 1( #ei re/e&i'i < .i!i#ult)'i .e e7er#it re /e#Dilor .e,ri&.eri 2. Re#e,t re .e #)tre #ei *&l)&'ui'i #elor re/e&i'i ( r 'io& +e&t Cre0it: *+,)ie&6e&ire ,ri/irii &u+ i .e l *&tu&eri# l lu+i&) 1( re #'i /iole&t)

II.

III.

IV.

HOIN LOCJE 9,,Eseu su,r i&tele#tului o+e&es#$(

SURSELE ADEVRULUI

CUNOA=TERE =I EKPERIEN
I. 3UNDAMENTUL CUNOA=TERII F EKPERIENA 1. T 1ul r s : < ,,NiDil est i& i&tele#tu+ 4uo. &o& ,rius !uerit i& se&su+$ %. To te i.eile ,ro/i& .i& e7,erie&' o1ser/)rii: ( 3ie o1ie#te e7ter&e se&" 'ii 1( 3ie ,ro#esele +i&'ii re!le#'ie OLSERVAREA LUCRURILOR 9SEN@AIE( F PRIMUL I@VOR AL IDEILOR 1. Per#e,'iile se o1'i& Cr 'ie !elului *& # re lu#rurile lu#re ") si+'urilor %. Se o1'i& # lit)'ile se&si1ile le lu#rurilor < i.eile .e # l., re#e, .ul#e, + r, .urit te et#. III. su,r

II.

OLSERVAREA PROCESELOR MINII 9RE3LECIA( F AL DOILEA I@VOR AL IDEILOR 1. I.ei !or+ te ,ri& #o&0tie&ti" re 9re!le#t re ( ,ro#eselor .e !or+ re i.eilor #e ,ro/i& .e l ,ri+ul i"/or < i.ee ,er#e,'iei, CE&.irii, *&.oi l , #re.i&' , r 'io& +e&tul %. Si+' e7ter& 9,ro,riu<"is( G si+' i&ter&

RENM DESCARTES 9,,Dis#urs su,r +eto.ei$(

SURSELE ADEVRULUI

CO?ITO, ER?O SUM


I. PLAU@ILILITATEA >NDOIELII < Pri&#i,iu Ce&er l: #ee #e , re !i !o rte siCur 0i !o rte !ires# ,o te !i &esiCur 0i &e!ires# 1. >& or.i&e #'iu&ii: se ,ot *&tEl&i, ,e&tru #o+u&it)'i .i!erite, siste+e +or le .i!erite %. >& or.i&e #u&o 0terii: ori .e #Ete ori &e *&0el)+, ,E&) s) &e .)+ se + , su&te+ siCuri #) este .e/)r t #ee #e este ! ls #e C r &'ie /e+ ,e&tru #o&/i&Cerile &o stre .es,re .e/)rN METODA >NDOIELII CRITICE 1. Pri&#i,iu Ce&er l: s) res,i&Ce+ # !ii&. ! ls) ori#e #u&o0tii&') #Et .e #Et sus#e,ti1il) .e ! lsit te #ee #e r r)+E&e r !i 1solut &e*&.oiel&i# %. #u&o0tii&') .o1E&.it) ,ri& #u&o 0tere este, #o&!or+ lui 91(, .e res,i&s ( #u&o0tii&'ele ,ri& si+'uri 9li+,e.e #) u&eori &e *&0e l) #o&si.er #) +ereu( 1( #u&o0tii&'ele + te+ ti#e 9.e /re+e #e este ,osi1il, 0i i#i, s) Cre0i+ #re"E&. #) /e+ .e< ! #e #u .e/)rul, #E&. .e ! ,t, /e+ .e< ! #e #u ! lsul( NOT: 9 ( 0i 91( F e7tre+ele e/ &t iului tuturor ti,urilor .e #u&o0tii&'eO

II.

%. >& r ,ort #u ori#e #u&o0tii&') ,o te !i / l 1il #ee #e se *&t)+,l) #E&. &e tre"i+: !usese+ siCuri #) este re lit te 9 .e/)r( #ee #e !usese /is 9ilu"ie( III. ACELA=I PRINCIPIU NATURA UMAN 1. Pri&#i,iu Ce&er l: #ee #e este *&.oiel&i# este &eese&'i l este su,ri+ 1il %. Ne ,ute+ *&.oi .e : ( e7iste&' #or,ului 1( e7iste&' s, 'iului 9i.e.: & tur), #)rei ,ro,riet te ese&'i l) F *&ti&.ere ( #( e7iste&' lu+ii 2. R)+E&e &e*&.oiel&i#) e7iste&' su1ie#tului .u1it ti/ F su!letul ( .e l e7iste&' su!letului i&!er 1il) e7iste&' #elorl lte lu#ruri 9&u 0i i&/ers( 1( o+ul este &u+ i su!let 9ese&' F CE&.ire ( i&.e,e&.e' su!letului ! ') .e #or,

?ENERALI@AREA LUI CO?ITO DULITO ER?O SUM 1. Ce *i #o&!er) #estui ,ri&#i,iu # r #ter &e*&.oiel&i#N ( # re su&t #este # r #teristi#iN 1( u&.e se + i ,ot *&tEl&iN #( %. Criteriile Ce&er l / l 1ile le #ertitu.i&ii ( si+,lit te 1( #l rit te #( # r #ter .isti&#t 2. Di!i#ult te # re r)+E&e: u& .e ! #to # re su&t #ele ,ro,o"i'ii clare i distincteN

CUM SE RECUNOA=TE ADEVRUL

INTRODUCERE
I. DI3EREN DE NIVEL 1. A /e #u&o0tii&'e .e/)r te G e7. 1: P s# l %. A 0ti #) su&t .e/)r teG e7. %: u& #e sor&i# .e!e#t 9o,rit( r t) .e .ou) ori ,e "i or #ore#t) SITUAIA ?ENERAL A DE3INIIILOR 9=I EKCEPIA DE LA RE?UL( 1. DE&.u<&i<se *&'elesul u&ui #o&#e,t 9i&te&siu&e s (, ,ri&tr<u& .e!i&ie&s, &i se . u, .e reCul), 0i #riteriile ,e&tru ,li# re #elui #o&#e,t 9#riterii ,e&tru #o&struire e7te&siu&ii #o&#e,tului( %. A#e st) situ 'ie &u este / l 1il) ,e&tru .e!i&i'i #ores,o&.ist) .e/)rului ( R)s,u&s #l r l *&tre1 re : ,,Ce este .e/)rulN$ 1( ,,#e ')$ ,ri/i&. *&tre1 re : ,,... 0i tu&#i # re ,ro,o"i'ii su&t *& #e st) situ 'ie 9# re su&t .e/)r te(N$ DECI: #e st) .e!i&i'ie &e .) u& #o&#e,t . r &u &e .) #riterii ,e&tru ,e&tru ,li# re #estui #o&#e,t PCo+, r 'i l # re &e i&/it) teori #ores,o&.e&'ei Q #e .i&tre #o&e7iu&e +e&t l), su1ie#ti/), #o&struit) *&tre #o&#e,te 0i #e re l), o1ie#ti/), e7iste&t) *&tre o1ie#tele l # re res,e#ti/ele #o&#e,te se re!er) Q ,resu,u&e i+,osi1il #u&o 0tere lu#rurilor *& si&e 9F#o&te+,l re #o&e7iu&ii re le(R REMEDII PROPUSE 1. >& + &ier #o&s #r t): ,)str re #o&#e,tului .e .e/)r #ores,o&.ist 0i 6ut re Q 6ust re #estui ,ri& .)uC re u&or #riterii ( #riteriul #oere&'ei: este .e/)r t) #ore,so&.ist 6u.e# t # re tre#e testul #oere&'ei Q #ee #e ,resu,u&e o #o+, r 'ie 6u.e# t)G6u.e# t) 0i &u i+,osi1il #o+, r 'ie 6u.e# t)Glu#ruri *& si&e 1( #riteriul utilit)'ii: 9,r C+ tis+(: este .e/)r t) 6u.e# t , i.ee # re se .o/e.e0te util), !ru#to s), !ertil) Q . r &u+ i tu&#i #E&. se .o/e.e0te 0 9&u ori#E&. S &u # !ii&. .e/)rul o # r #teristi#) i&tri&se#) 6u.e#)'ilor *& # .rul #ti/it)'ii ,r #ti#e %. >& ! ,t: ( >&tre1 re oriCi& r) &u este ,,#e este .e/)rulN$, #i ,,#e &u+e #o&!er) / lo re #u&o0tii&'elor &o streN$ Q .*.#. ,e u&ele s) le #ulti/)+, ,e ltele s) le list)+ 1( Pri+ul r)s,u&s, *& or.i&e istori#) l #e st) *&tre1 re: .e/)rul lor, .i#) #ores,o&.e&' .i&tre 6u.e# t .es,re re lit te 0i re lit te 6u.e# t)

II.

III.

#( Teori #oere&'ei 0i teori ,r C+ tist) &u su&t lte r)s,u&suri l *&tre1 re ,,#e este .e/)rulN$, &i#i l *&tre1 re ,,# re su&t #riteriile .e/)rului 9#ores,o&.ist(N$, #i l *&tre1 re oriCi& r), ,,#e &u+e #o&!er) / lo re #u&o0tii&'elor &o streN$ .( Do r teori #oere&'ei !ost / &s t) .u,li#it r 9*& .ou) i,ost "e .isti&#te( < *&tEi: *& / ri &t rolului sl 1 teorie 6ut)to re teoriei #ores,o&.e&'ei- s) o!ere .o r #riteriile 9!)#ute ,osi1ile .e #o&#e,tul #oere&tist( #o&#e,tului #ores,o&.ist, i&/ li. #riteri l < + i ,oi: *& / ri &t rolului t re teorie *&lo#uito re teoriei #ores,o&.e&'ei- . r *& #est # ", i&.i!ere&t .e e7,ri+)rile !olosite, e /i&e # r)s,u&s &u l *&tre1 re ,,#e este .e/)rul$ , #i # lt r)s,u&s .e#Et #el #ores,o&.ist 9,, .e/)rul$( l *&tre1 re ,,#e &u+e #o&!er) / lo re #u&o0tii&'elor &o streN$ e( teori ,r C+ tist) !ost / &s t) .o r ,e&tru i,ote" .e teorie *&lo#uito re Q .e#i #e r)s,u&s . t .o r *&tre1)rii oriCi& re ,,#e &u+e #o&!er) / lo re #u&o0tii&'elor &o streN$ < &i#i #ores,o&.e&' #u ! ,tele, &i#i #ores,o&.e&' #u .e/)rurile &terior ##e,t te Q #i utilit te lor 9#ee #e ,resu,u&e o lt) #o&#e,'ie .es,re & tur #u&o 0terii(

T. H +es 9,,Pr C+ tis+ul$(

Cu+ se re#u&o 0te .e/)rul

ADEVRUL UTILITATE
I. CONCEPIA STANDARD: TEORIA CORESPONDENEI 1. Pre"e&t re su##i&t): ( i.ee #o&#or. &t) #u re lit te F i.ee .e/)r t) 1( i.ee &e#o&#or. &t) #u re lit te F i.ee ! ls) %. At # re #estei #o&#e,'ii 9i&tro.u#ere ,ers,e#ti/ei ,r C+ tiste( ( C re<i / lo re ,r #ti#) .e/)ruluiN

1( D)+ se + .e / lo re u&ei i.ei .e/)r te 9#ores,o&.ist( .e#i .e / lo re r)s,u&sul u&eu r)s,u&s #ores,o&.ist, i&/e&t rii&. +o.i!i#)rile # re se ,ro.u# ,r #ti# 9&oi e7,erie&'e *& lo#ul #elor ,e # re le *&#er# u #or.E&. #elei i.ei lt) / lo re .e .e/)r .e#Et #e ,e # re i<o #or.)+ #u+( .u,) #e &e< + . t se + #) o i.ee &u re / lo re .e .e/)r ,e # re #re"use+ #) o re 9i.e.: #e / lo re re .e/)rul *& ter+e&ii e7,erie&'eiN( II. RSPUNSUL PRA?MATIST 1. Su&t .e/)r te i.eile / li. 1ile 9,ri& e7,erie&')(, /eri!i# 1ile- #elel lte Q &u PA #re.e lt!el *&se +&) #o+,let re lit te .e/)rului #u ,roie#'ii +i&t leGi&!l 'io&isteR ,,Su1 #est &u+e &u ,ute+ #u,ri&.e &i+i# lt#e/ $ %. A.e/)rul &u este o ,ro,riet te ,er+ &e&t) /reu&ei i.ei: e se .e/ere0te, .e/i&e u& .e/)r *& +)sur *& # re 0i tu&#i #E&. ,e&tru #ut re s u #ut re #o&te7t ,ro1le+ ti# se .o/e.e0te !ertil) 9re"ol/ito re( < .e/)rul este u& e/e&i+e&t G &u o ,ro,riet te HUSTI3ICAREA ACESTUI RSPUNS 1. Di+e&siu&e i&stru+e&t list): &u i.ee .e/)r t) este 1u&) *& si&e Q #i ,e&tru #) 0i *& +)sur *& # re este 1u& ,ro.usl ,e # re<l ,ute+ o1'i&e !olosi&.<o PA0 #u+ u& !ier)str)u 1u& &u este 1u&, *& !o&., el *& si&e, .e#Et . #) CE&.es# 9!)r) s) o + i 0i e7,ri+( #) este 1u& *&tru#Et se ,o te t)i 1i&e le+& !olosi&.u<l- . #), *& s#Di+1, /e+ .e +este# t " D)r *& #e i Q el &u &e + i , re # !ii&. 1u&- el este 1u&, . #) este, *&tru#Et este 1u& ,e&tru #ut re e7,erie&'), &u *& si&e- #E&. &u /e+ u& #o&te7t e7,ere&'i l #ores,u&")tor Q &u este &i#i 1u&, &i#i r)u. Tot 0 #u ori#e lt i&stru+e&t ,e&tru ori#e lt) !or+) .e ,r #ti#), .e#i i&#lusi/ ,e&tru i.ei *& ,r #ti# re"ol/)rii .e ,ro1le+e.R %. A.e/)rul 9!ii&. e7,eri+e&t l( este su1su+ t u&ei / lori # re<l !u&.e "):

III.

LINELE P3ier)str)ul #ut re este 1u& ,e&tru #) se t ie 1i&e #u el 9re"ol/ ,ro1le+ .e tr &s!or+ #ut re le+& *& s#E&.uri 0 #u+ .ores#(- i.ee #ut re este 1u&) #E&. 0i . #), ,ri& !olosire ei, re"ol/ #ut re ,ro1le+). SE VEDE 3OARTE CLAR CUM =I C T. HAMES RSPUNDE, >N 3OND, LA >NTRELAREA ,,CE ANUME CON3ER VALOARE CUNO=TIINELOR NOASTREN$, NU LA >NTRELAREA ,,CE ESTE ADEVRULN$ < R)s,u&sul l #e st) .i& ur+) *&#er# re, @ISESE =I EL: CONCORDANA CU REALITATEAR < De #ee , . #) 1u& r !i ! lsul, + #ulti/ ! lsul 0i + res,i&Ce .e/)rul 9S .e/)rul &u re / lo re *& si&e, &u este o ,ro,riet te i&tri&se#) i.eilor(

PN.L.: Cu&o 0tere &u este re!le#t re re lit)t'ii, .e,i#t re , .es#i!r re se&surilor ei s#u&se 9 ! #e o re'e .e #o&e7iu&i +e&t le su,er,o" 1ile re'elei .e #o&e7iu&i o1ie#ti/e( Q #i este #ti/it te .e re"ol/ re .e ,ro1le+).

L. Ll &sD r. 9,,N tur CE&.irii$(

Cu+ se re#u&o 0te .e/)rul

ADEVRUL COEREN
I. TEORIA CORESPONDENEI 1. Pre"e&t re: #o&#e,'i u+ &) 90i + 6orit r)( ,ri&/i&. /eri!i# re ,ro,o"i'iilor: test re #ores,o&.e&'ei #o&'i&utG! ,te %. E7e+,lele lui Ll sD r.: ,ro,o"i'ii # re e7,ri+) 6u.e# t .e ! ,t, to#+ i ,e&tru #) #este su&t #ele + i ! /or 1ile /eri!i#)rii #ores,o&.iste. PPro#e.eu . + 6ore+R RESPIN?EREA ACESTEI TEORIIGAVANSAREA UNEIA CORESPUN@TOARE 1. Res,i&Cere .e ! #to- e7e+,lul les: ,,Lurr l< u#is ,e Jo/i *& .uel$ ( C r #teristi#i le #estei 6u.e#)'i: < Se re!er) l o st re .e ! ,t < >& +o+e&tul /eri!i#)rii &e este ori#u+ #l r 9!ie #) su&te+ .e #or., !ie #) &u Q #u teori #ores,o&.e&'ei( #) &u /e+ ##es l #o&e7iu&e o1ie#ti/ 1. # r #terul !ires# l leCerii t #ti#ii #ores,o&.iste .e /eri!i# re / lorii .e .e/)r, .e /re+e #e este, + i *&tEi, ##e,t t # r #terul #ores,o&.ist Pi.ee este: ori#e .e!i&i'ie ,,serio s)$ ,ri& # re se i&tro.u#e u& #o&#e,t o!er), uto+ t, 0i #riteriile &e#es re e7,li#)rii #o&#e,tului . #) &u o!er) #riterii S e ,,&eserio s)$, &u .) u& #o&#e,t 9.o r &i se , re #) r . (R < . #) *&s) /re+ s) 0i /eri!i#)+ #ores,o&.ist #o&!u&.)+ *&'elesul .e/)rului, #o&#e,tului ,, .e/)r$ 9#ores,o&.e&' .i&tre #o&e7iu&e +e&t l) 0i #e re l)( #u #riteriul .e/)rului 9#u+ &e .)+ se + #E&. &u+e /e+ .e< ! #e #u o st!el .e #ores,o&.e&') 0i #E&. &u( #( i+,osi1ilit te e7iste&t) 9.e#Et #) .e ! #to( e!e#tu)rii #o+, r 'iei #ores,o&.iste *& #est # ", suCesti este < .e0i &u ,ute+ e7e#ut #o+, r 'ie #ores,o&.ist), st 1ili+, totu0i, / lo re .e .e/)r- *& st!el .e situ 'ie su&te+ ori .e #Ete ori &e #o&!ru&t)+ #u 6u.e#)'i .i&s,re e/e&i+e&te tre#ute 9#Di r 0i .i& tre#utul re#e&t, *& r ,ort #u .......< &u &e ,ute+ *&C).ui s)<i #re.e+ ,e #u/E&t P+ i #l r: . #) u&ul s,u&e ,, $ 0i ltul ,,&o&< $ Q ,re#u+ l tri1u& l + rtorul 1u& 0i + rtorul +i&#i&os Q reu0i+ s u ,ute+ reu0i s) !l)+ .e/)rul este #l r #) &u o ! #e+ #ores,o&.istR < . #) /eri!i# re / lorii .e .e/)r se ! #e &e#ores,o&.ist *& u&ele # "uri &u este o re l !el *& to te #elel lteN .( Solu'i : /eri!i#)+ #ores,o&.ist #oro1or)+ e&u&'ul res,e#ti/ #u #ele ##e,t te .e6 # !ii&. .e/)r t, CDi.E&.u<&e .u,) #o&si.er 'ii .e e#Dili1ru 9Ss) &u !ie #o&tr .i#'ii( 0i .e

II.

e#o&o+i#it te 9Ss) 6u&Ce+ l e#Dili1ru s#Di+1E&. #Et + i ,u'i& #u ,uti&')( S #oere&' e( E/e&tu lul #o&tr rCu+e&t l II.1.: /eri!i# re #ores,o&.etist) &u ,,+erCe$, &u !u&#'io&e ") *& st!el .e # "uri , rti#ul re 9,ro,o"i'ii .es,re e/e&i+e&te tre#ute( Q #ee #e &u r *&se+& &u+ i.e#Et #) &u este ,li# 1il) *& to te #elel lte situ 'ii P!or+ lis+ul #o&tr rCu+e&tului i+ Ci& t .e Ll &sD r. +i"e ") ,e su1 lter& re: .e l .e/)rul lui S o P &u se i&!ere ") .e/)rul lui S e P .i& #ee #) #e/ este &e/ l 1il ,e&tru u&ii &u .e#urCe #) este &e/ l 1il ,e&tru to'iR %. Res,i&Cere de jure- e7e+,lul les: ,,A#e , s)re este o , s)re # r.i& l$ PI.ee este: . #) &i#i i#i &u<i ,osi1il) /eri!i# re ,ri& #o+, r 'ie #ores,o&.ist) este #l r #) &u *&tru#Et r li,si 9 ##i.e&t l( u&ul .i&re ter+e&ii rel 'iei 9#o&e7iu&e re l) Q i#i ,re"e&t)( #i ,e&tru #) #e st) #o+, r 'ie &u este *& ,ri&#i,iu ,osi1il)R ( .e l se&" 'ii l ,er#e,'ie se tre#e #u 6utorul #o&#e,tului 1( *& #o&st t re ,,A#e , s)re este o , s)re # r.i& l$: o 1oC)'ie .e i.ei +,lu 0i +ulti,lu CORELATE.

Lertr &. Russel 9,,Pro1le+ele !iloso!iei$(

Cu+ se re#u&o 0te .e/)rul

>NELESUL =I CRITERIILE ADEVRULUI


I. TE@A SUSINUT < Teori #oere&'eie ,o te !u&#'io& .o r # teorie 6ut)to re 9&u *&lo#uito re( teoriei #ores,o&.e&'ei 1. O!er) .o r #riterii %. Nu o!er) 0i u& #o&#e,t 2. Si&Curul #o&#e,t ,osi1il l .e/)rului teori #ores,o&.e&'ei 1. STRUCTURA TEKTULUI 1. Pre"e&t re teoriei #ores,o&.e&'ei ( Pro,riet te u&ei o,i&ii .e !i .e/)r te s u ! lse rel 'i o,i&iei #u #e/ .i& ! r ei 1( A#e st) ,ro,riet te &u re #u+ s)<i , r'i&) o,i&iei i&tri&se#

#( Co&#e,tul #ores,o&.ist .e .e/)r .( Pro1le+ # re se i/e0te: #u+ s) 0tie CE&.ire #e/ #e &< r ,ute s) !le .e#Et ie0i&. *& ! r ei *&se0i 9#ee #e este i+,osi1il( P,ro1le+ /eri!i#)rii #ores,o&.iste .e/)ruluiR %. Pre"e&t re ,,,rete&'iilor$ + 6ore le teoriei #ore&'ei 9,,,rete&'ii$ .e teorie *&lo#uito re( ( A.e/)rul &u este #ores,o&.e') 9#)#i: #o&#e,t ,ro1le+ ti#( G este #oere&' 1( A#or.ul u&ei o,i&ii #u o,i&iile &terior ##e,t te F .e/)rul #ores,o&.ist 2. Di!i#ult)'ile 9i&sur+o&t 1ileO( le #estui ,u&#t .e /e.ere: ( Pe&tru e7,li# re #elori 0i ! ,te /E&. #oere&') i&ter&) !ie# re Q . r !ii&., TOTU=I, i&#o+, ti1ile si+ult & < *& #o&0tii&' #o+u&) 0i *& rt) 9ro+ &#ierii( Pu&.e riCo re teoreti#) este re.us)R < *& 0tii&'): teorii s u i,ote"e 0tii&'i!i#e ri/ le < *& !iloso!ie: i.ee soli,sist) re #oere&') i&ter&)G&u re /er #it te

#oere&' &u este o .e!i&i'ie .e/)rului 9#o&#e,tului .e .e/)r( ,e&tru #) e &u ,o te .o/e.i #) e7ist) #Ete u& si&Cur s +1lu #oere&t ,e&tru !ie# re Cru, re .e #o&si.ere&te 1( .e/)rul #oere&tist se s,ri6i&) ese&'i l ,e .e/)rul leCilor loCi#e .e .eri/ re 9e7. ,ri&#e,s: ,ri&#i,iul &o&<#o&tr .i#'iei(. A#est .e/)r 9 l leCilor loCi#ii( ,o te /e , el )&su0i, o & tur) 9u& !el .e !i( < !ie #oere&tist) S .e!i&i'ie #ir#ul r) .e &ere'i&ut

<

<

!ie &e<#oere&tist) S .e/)rul #oere&tist &u este o e&tit te loCi#) , rte, .isti&#t) 9#o&#e,t ,ro,riu<"is(, #i u& ,,#o&#e,t$ , r "it 9F,seu.o<#o&#e,t(, o #o&se#i&') u&ui #o&#e,t ,ro,riu<"is, # re, *& ori#e # ", re !i u&ul &e#oere&tist

%. CONCLU@II 3INALE 1. Teori #oere&'ei &u ,o te !ur&i" u& *&'eles , rte l .e/)rului #u .o r #riterii, r)+E& &. u& test 9DOAR ATATO( l .e/)rului %. >&'elesul .e/)rului #ores,o&.e&' #u ! ,tele 9teori #ores,o&.e'ei(

I+. J &t 9,,Criti# r 'iu&ii ,ure$(

3elurile .e/)rului

ADEVRURI A PRIORI =I ADEVRURI A POSTERIORI


I. PRIMATUL CRONOLO?IC AL CUNOA=TERII PRIN EKPERIEN 1. 3 #ult te .e #u&o 0tere este ,us) *& !u&#'iu&e Cr 'ie i&!lue&'elor o1ie#telor su,r si+'urilor &o stre ( o1ie#tele ,ro.u# re,re"e&t)ri 1( re,re"e&t)rile ,u& *& +i0# re i&tele#tul < le #o+, r), le le C), le se, r)... ,relu#r re + teri lului 1rut l i+,resiilor se&si1ile %. Ori#e #u&o 0tere *&#e,e #u e7,erie&' 9&e,re.i# 1il)( II. CELE DOU TIPURI DE HUDECI 1. A *&#e,e #u e7,erie&' U ,ro/e&i *& *&treCi+e .i& e7,erie&') ( #u&o 0tere ,ri& e7,erie&') F COMPO@ITUM < #ee #e ,ri+i+ ,ri& i+,resii < #ee #e ! #ult te .e #u&o 0tere ,ro.u#e .i& e *&s)0i 1( .i!i#ult te .eose1it) *& .isti&Ce #ele .ou) ,)r'i %. Cu&o0tii&'ele ,riori ( i&.e,e&.e&te .e 1solut ori#e e7,erie&') 0i ori#e i+,resii le si+'urilor 1( #ele ,ure: &u este +este# t 1solut &i+i# e+,iri# #( #ele i+,ure: #o&'i& #o&#e,te # re ,ro/i& .i& e7,erie&') P. r #)ror leC re *&tr<o 6u.e# t) se e7e#ut) ,riori < #o+,o&e&tele .i& e7,erie&') < #o+,u&ere : ,rioriR < e7.: ori#e s#Di+1 re *0i re # u" ei 9u&.e ,,s#Di+1 re$ e7,erie&')( 2. Cu&o0tii&'ele ,osteriori ( .e,e&.e&' .e e7,erie&') 1( #u&o0tii&'ele e+,iri#e III. CRITERIILE PENTRU DEOSELIREA HUDECILOR A PRIORIGA POSTERIORI 1. Ne#esit te ( Hu.e#)'ile CE&.ite *& #el 0i ti+, #u &e#esit te lor F ,riori

1( Pri& e7,erie&') !l)+ .o r situ 'ii , rti#ul re 9#) e 0 , s u 0 Q &u 0i #) &u r ,ute !i lt!el s u #u+ r ,ute s) !ie( 6u.e#)'i # re &u su&t CE&.ite .i+,reu&) #u &e#esit te lor F 6u.e#)'i ,osteriori %. U&i/ers lit te ( Pri& i&.u#'ie 9e7,erie&')( o u&i/ers lit te ,resu,us) 0i rel ti/) 9+ 7i+u+( < #) 0 este #u+ 0i, .i& #Ete 0ti+, 0 !ost 0i lt). t), !)r) e7#e,'ie DAR e7#e,'i .e l reCul) &u este *& ,ri&#i,iu e7#lus) 9SreCul , # e&u&' u&i/ers l, &u este reCul) Q .e#i: &u este e&u&' u&i/ers l( 1( 6u.e#)'ile CE&.ite # /E&. u&i/ers lit te stri#t) 9S 1solut &i#i o e7#e,'ie &u este ,osi1il)( &u ,ro/i& .i& e7,erie&'), #i su&t ,riori < e7.: .i& 0tii&'): 6u.e#)'ile + te+ ti#ii < .e#i #u&o 0tere #o+u&): ori#e s#Di+1 re re o # u")

I+. J &t 9,,Criti# r 'iu&ii ,ure$(

3elurile .e/)rului

ADEVRURI ANALITICE =I ADEVRURI SINTETICE


I. ADEVRURI ANALITICE 1. Pre.i# tul , r'i&e su1ie#tului ( i&#lus *& su1ie#t 1( i.e&ti# #u su1ie#tul %. Hu.e#)'i e7,li# ti/e ( &u se . uC) &i+i# l #o&#e,tul su1ie#tului 1( .o r o .es#o+,u&ere s 2. E7: ,,to te #or,urile u *&ti&.ere$ ADEVRURI SINTETICE 1. Pre.i# tul este e7terior su1ie#tului %. Hu.e#)'i e7te&si/e < *& ! r) .e su1ie#t 0i ,re.i# t: O *&#) #e/ ,e # re se s,ri6i&) i&tele#tul ,e&tru leC su1ie#tul .e ,re.i# t: lt!el #u+ 0tie i&tele#tul #) #e/ #e &u este i&#lus *& su1ie#t *i , r'i&e totu0iN 2. E7.: ,,to te #or,urile su&t Crele$ COMLINAREA DIIOTOMIILOR A PRIORIGA POSTERIORI Q ANALITICGSINTETIC 1. To te 6u.e#)'ile .e e7,erie&') 9 ,osteriori( su&t si&teti#e P&u 0i re#i,ro#OR %. Hu.e#)'ile & liti#e &u u #u+ s) !ie CE&.ite # *&te+ei te ,e e7,erie&') 9 ,osteriori( P#o+1i& 'ie i&ter"is), i+,osi1il)R 2. To te 6u.e#)'ile & liti#e su&t ,riori Pe&tru 9%( 0i 92( ( &u ies .i& #o&#e,t # s) + &e/oie .e o +)rturie e7,erie&'ei P #el #e/ ,e # re s) +) s,ri6i&- &< + &e/oie .e s,ri6i&R* 1( este su!i#ie&t ,ri&#i,iul #o&tr .i#'iei P#u+ &u+e0te J &t ,ri&#i,iul &o&<#o&tr .i#'ieiR ,e&tru o1'i&e ,re.i# tul < .e u&.e 0i &e#esit te , su,r #)rei e7,erie&' &u &e ,o te lu+i& .e !el 8. U&ele 6u.e#)'i si&teti#e su&t ,riori ( to te 6u.e#)'ile + te+ ti#ii su&t 6.e#)'i si&teti#e- 6usti!i# re: < se #re.e i&/ers- .e #e: < li s< sesi" t #ore#t # r #terul ,riori Q #ertitu.i&e se ,ro#e.e ") #o&!or+ ,ri&#i,iilor #o&tr .i#'iei #E&. se o1'i& #u&o0tii&'ele + te+ ti#e Cre0e l : #) 0i ,ri&#i,iile + te+ ti#e s< r o1'i&e tot ,e 1 " ,ri&#i,iului #o&tr .i#'iei 9! lsO( < .e #e este ! ls #ee #e se #re.e

II.

III.

<

<

<

<

< < <

o 6u.e# t) si&tet#i) este .eri/ 1il) .o r #o&!or+ ,ri&#i,iului #o&tr .i#'iei DAR DOAR .i&tr<o lt) 6u.e# t) si&teti#) #ee #e, .e#i, este #ert ori#u+ 90i ##e,t t u& &i+(: < su&t 6u.e#)'i ,riori, &u e+,iri#e 9 u &e#esit te S i+,osi1il s) !ie o1'i&ute ,ri& e7,erie&')( < s u, *& ori#e # ", este )& #ee 0i situ 'ie + te+ ti# ,ur) 9&u #e ,li# t)(: #o&'i&e &u+ i #u&o0tii&') ,ur) ,riori #ee #e .u#e &ou J &t 9e7e+,lul les: ,,VWXF1%$( < se #re.e #) este & liti#) S #o&#e,tul ,,1%$ s< r o1'i&e, *& /irtute ,ri&#i,iului #o&tr .i#'iei, .i& #o&#e,tele ,,X$ 0i ,,V$ 0i ,,su+) .e...$ #ee #e este ! ls < ,,V$ este ,,V$, ,,X$ este ,,X$, i r ,,su+ lui V #u X$ .o r i.ee .e le u&i *&tr<u& si&Cur &u+)r Pu& 0ir .e i+,er ti/e, u& .e"i.er tR, DAR NICIDECUM 0i # re &u+e &u+)r u&i# este #el < &i#i o & li") #o&#e,tului *&su+)rii lui V #u X, #o&!or+ ,ri&#i,iului #o&tr .i#'iei, &u &i<l / . ,e 1% < .o/ . : #E&. .u&)+ &u+ere + ri solu'i : #o&#e,tele . te se #er .e,)0ite 9S 6u.e# t) si&teti#)( < 0i tu&#i, ,e&tru 6u&Ce l ,,1%$ ! #e+ ,el l i&tui'ie P #el #e/ ,e # re re se s,ri6i&i i#i leC re .ou) #o&#e,te se, r teR < &i<l re,re"e&t)+ i&tuiti/ ,e u&ul .i&tre ter+e&ii su+ei 0i<i .)uC)+, u& #Ete u& , u&it)'ile #eluil lt ter+e&#o&te+,l)+ #ee #e se / !i o1'i&ut: #el este ,,1%$ NOT: CE&. /e+ 6u.e#)'i si&teti#e este, .e#i, &e/oie .e #e/ , # re &u este &i#i S, &i#i P, ,e&tru ,ute #o&si.er *+,reu&) S 0i P, # re, *& si&e su&t se, r te 9e7terio re u&ul ltui (. A#el #e/ *& ,lus P,e # re D /i. Iu+e, ,siDoloCi"E&., *l &u+e0te ,,o1i0&ui&')$R ,o te !i: < 3ie e7e,erie&' 6u.e#)'i si&teti#e ,osteriori 96u.e#)'i si&teti#e 1 & le( < 3ie !or+ele ,riori le ! #ult)'ii .e #u&o 0tere >& # "ul ,,VWXF1%$ #el #e/ este ti+,ul 9# ,e&tru to te 6u.e#)'ile rit+eti#ii( >& # "ul 6u.e#)'ilor Ceo+etriei: s, 'iul 9Ti+,ul 0i s, 'iul F !or+e ,riori le se&si1ilit)'ii( 3or+ele ,riori le i&tele#tului: # teCoriile

<

R. Des# rtes 9,,Me.it tio&es .e ,ri+ ,Diloso,Di $(

A.e/)r 0i ero re

EROAREA E O LIPS
I. II. CEEA CE ESTE DE EKPLICAT < Pro.u#ere ! lsului, &u .e/)rului CARACTERUL ,,LANAL$ 9CCI: NATURAL( AL ADEVRULUI Pe7ist) o si&Cur) su1st &') &e#re t), ,er!e#t) 0i i&!i&it) Q Du+&e"eu 0i .ou) su1st &'e #re te: < u& *&ti&s) 0i li,sit) .e r 'iu&e < u& #oCit ti/) 0i li,sit) .e *&ti&.ere R 1. Du+&e"eu &e< *&"estr t #u ! #ult te .e #u&o 0te .e/)rul ( &u &e< *&"estr t #u ! #ult te .e Cre0i 1( .e u&.e Cre0e l N %. O si&Cur) solu'ie ,osi1il), .i& !elul .e!e#tuos *& # re !olosi+ ! #ult te .e #u&o 0tere ( u& #usur, &u o ! #ult te re l) 1( #est #usur este !)#ut ,osi1il .e #)tre # r #terul +)rCi&it l ! #ult)'ii .e #u&o 0tere #( &u Du+&e"eu, #i& &oi su&te+ r)s,u&")tori ,e&tru ,ro.u#ere ! lsului NATURA 3ALSULUI 9A ERORII( 1. Nu .o r 0i &u *& ,ri+ul rE&. o &eC 'ie .e/)rului %. Ci o ,ri/ 'ie .e .e/)r 9 1se&' #u&o0tii&'ei( Pi.e. e7,resi ,,#u&o0tii&') ! ls)$ F #o&tr .i#'ie e7 /i ter+i&oru+R MECANISMUL PRODUCERII 3ALSULUI 1. 3 #ult te .e #u&o 0tere, *& si&e 9lu t) se, r t(, este 1u&) ( . t) .e Du+&e"eu 1( ori .e #Ete ori se *&'eleCe #e/ se *&'eleCe #ore#t %. 3 #ult te .e /re 9li1ert te r1itrului, /oi&' (, *& si&e, este 1u&) 1( . t) .e Du+&e"eu #( #Et se ,o te .e *&ti&s) 2. 3elul *& # re #ele .ou) ! #ult)'i #ol 1ore ") 9Ssurs ,,#usurului$( < /oi&' se *&ti&.e + i +ult .e#Et ,E&) u&.e 6u&Ce i&tele#tul, ori /oi&'ei .e/)rul 0i ! lsul *i su&t i&.i!ere&te 9&u este i&tele#t(

III.

IV.