Sunteți pe pagina 1din 97

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Facultatea de Psihologie Catedra de Psihoterapie

PSI OPATO!O"IE PSI ANA!ITICA


CURS I# ANU! III !ector dr$ %r&'du(a Or)(a'u

Cupri's

PRIMA PARTE$ NO*IUNI INTRO#UCTIVE +$NARCISISM ,I RE!A*IE #E O%IECT +$+$ Teoria -reudia'a despre 'arcisis. +$/$ Narcisis.ul &' teoria 0lei'ia') +$1$ Rela2ia 'arcisic) /$ !UMEA INTERNA /$+$ O3iectul i'ter' /$/$ Fa'tas.a /$1$ Fa'tas.) (i proces /$4$ O3iecti5 (i su3iecti5 &' psiha'ali6) 1$ MECANISMU! #E PROIEC*IE 1$+$ Proiec2ia &' 5i6iu'ea lui S$ Freud 1$/$ Po6i2ia schi6o7para'oid) Re-eri'2e 3i3liogra-ice PARTEA A #OUA CATE"ORII PSI ANA!ITICE 8N PSI OPATO!O"IE I'troducere +$ NEVRO9A +$+$ Si.pto.ul (i co'-lictul 'e5rotic +$/$ Co.ple:ul Oedip +$1$ Ne5ro6a &' teoria 0lei'ia') +$4$ Teoria de65olt)rii &' psiha'ali6) +$;$ Pu'ctul de 5edere ge'etic +$<$ E-ect retroacti5 +$=$ O3iectul> &'tre pulsiu'e (i realitate /$FORME A!E NEVRO9EI

/$+$ Ne5ro6a isteric) /$+$+$ Aspecte teoretice /$+$/$ Ide'ti-icarea isteric) /$+$1$ Cura psiha'alitic) &' 'e5ro6a isteric) /$/$ Ne5ro6a -o3ic) /$1$ Ne5ro6a o3sesio'al) /$4$ Ne5ro6ele (i trata.e'tul psiha'alitic Re-eri'2e 3i3liogra-ice 1$ PSI O9A 1$+$Teoria -reudia') asupra psiho6elor 1$/$ Teorii post-reudie'e despre psiho6) 1$/$+$ Perspecti5a 0lei'ia') 1$/$/$ Psiho6a &' 5i6iu'ea lui ?$ %io' 1$/$1$ Teorii ce'trate pe disco'ti'uitatea di'tre 'e5ro6) (i psiho6) 1$/$;$ A'tura@ul real di' istoria su3iectului 1$/$4$ Co'cep2ia laca'ia') 1$/$<$ #epresia 1$/$=$ A3ordarea psiho6ei &' cli'ica psiha'alitic) 1$/$A$ aluci'a2ia acustico75er3al) Re-eri'2e 3i3liogra-ice 4$ STARI!E !IMITA BOR"ANI9AREA !IMITAC 4$+$ Perspecti5a cure'tului psiha'ali6ei -ra'ce6e 4$/$ Vi6iu'ea lui $ Searles 4$1$ Teoria lui #$ ?i''icott 4$4$ O$ Der'3erg (i orga'i6area li.it) 4$;$ St)rile li.it) (i practica psiha'alitic) 4$;$+$ Cadrul a'alitic$ 4$;$/$ Tra's-erul 4$;$1$ I'terpretarea 4$;$4$ Co'tratra's-erul

4$;$;$ Speci-icitatea a3ord)rii terapeutice Re-eri'2e 3i3liogra-ice ;$ PERVERSIUNEA ;$+$ o.ose:ualitatea ;$/$ Feti(is.ul ;$1$ Sado.asochis.ul ;$4$ !egea si.3olic) (i realitatea ;$;$ Per5ersiu'ea 'arcisic) ;$<$ Cura psiha'alitic) (i per5ersiu'ea Re-eri'2e 3i3liogra-ice

PRIMA PARTE$ NO*IUNI INTRO#UCTIVE +$NARCISISM ,I RE!A*IE #E O%IECT +$+$ Teoria -reudia'a despre 'arcisis. Freud a mprumutat termenul de narcisism de la medicul englez Havelock Ellis, care studia i el tul ur!rile se"uale# $ndividul narcisic este pro%und interesat de propria sa persoan! & Freud era de p!rere c! sc'izo%renul, cu%undat n lumea sa (ntuit! de voci, 'alucina)ii i deliruri, merita a %i cali%icat drept narcisic# Freud ns! a e"plicat acest aspect n termenii teoriei lui# El a detectat mai multe laturi ale narcisismului# *n Pentru a introduce narcisismul +1,14-, ntre (ndu.se care este destinul li idoului n sc'izo%renie, el remarc! / 0i idoul sustras din lumea e"terioar! a %ost direc)ionat spre eu, n aa %el nc(t a luat natere un comportament care poate %i numit narcisism 1i care2 este e"tinderea i clari%icarea unei st!ri care e"istase de3a nainte# 4untem, aadar, ndemna)i s! n)elegem narcisismul ce ia natere prin nglo area investi)iilor unui o iect drept un narcisism secundar, care se edi%ic! pe unul primar 1###2 1# 5ai ncolo, n acelai te"t, el vor ete despre alegerea o iectului iu irii n %unc)ie de tipul narcisic / 6mul iu ete/ 1###2 acd7eea ce este +el nsui-, 7eea ce el nsui a %ost, 7eea ce ar dori s! %ie, 8ersoana care a %ost o parte din el nsui2#

9adar, Freud distingea un narcisism primar +asupra c!ruia a o%erit versiuni contradictorii3-, un narcisism secundar i o alegere de o iect narcisic!#
4# Freud +1,14-, :8entru a introduce narcisimul, n O 3, Ed# ;rei, <ucureti, 2===, p# 3># Ibid., p# 4?# 3 4u denumira de narcissism primar a solut, Freud desemneaz! reducerea tensiunilor la nivelul zero, al c!rei agent este principiul @irvana#
1 2

*n perioada n care a scris articolul despre narcisism, Freud ncerca s!.i consolideze concep)ia asupra eului i, pe de alt! parte, s! p!streze no)iunea de li ido, la care Bung renun)ase ncet.ncet, provoc(nd o polemic! ntre el i %ostul s!u mentor# *n 1,=,, Freud i scria de3a lui Bung, e"prim(ndu.i temerile cu privire la a andonarea acestui concept C care i permisese ntotdeauna s! g(ndeasc! prin intermediul meta%orei economice sau ancare, nso)it! de conceptul de investi)ie / 1D2 sunte)i n pericolul 1D2 de a negli3a li idoul, pe care eu l.am pus la loc de cinste4# ;rei ani mai t(rziu, Bung nu mai accepta rolul se"ualit!)ii n psi'oze, iar n 1,14, Freud i rea%irm! viguros inten)ia de a ar!ta c! teoria sa despre li ido se poate aplica i la cunoaterea psi'ozei +maladie ce.l mirase i l determinase s! o numeasc! nevroz! narcisisc!-, valid(ndu.i nc! o dat! teoria sa asupra nevrozelor / 8ot 1###2 doar s!.i repet c! eu n.am enun)at vreo ast%el de renun)are la teoria li idouluiA# Freud ncerca deci o uni%icare prin care s! ane"eze eul la concep)ia l!rgit! despre se"ualitate i, din acest moment al evolu)iei g(ndirii lui, modelul s!u teoretic asupra aparatului psi'ic va include mereu no)iunea de li ido# Ear comple"itatea propriei sale g(ndiri din eseul despre narcisism i d! un discon%ort evident privind raportul dintre, pe de o parte, un li ido al eului i un li ido de o iect, iar pe de alt! parte, un li ido se"ual i pulsiunile eului / 1D2 dac! recunoatem c! Eul are o investi)ie primar! cu li ido, de ce mai este necesar s! separ!m un li ido se"ual de o energie nese"ual! a pulsiunilor EuluiF Fundamentarea printr.o energie psi'ic! unitar! nu ne.ar scuti, oare, de toate di%icult!)ile create de separarea ntre o energie a pulsiunii Eului i un li ido al Eului, ntre un li ido al Eului i un li ido o iectalF># 5ai ncolo n te"t, Freud ncearc! s! e"plice aceast! distinc)ie conceptual! ntre li ido +se"ual- i pulsiunile eului C di%eren)! ce corespunde celei dintre %oame i iu ire C prin considera)ii iologice / cum individul duce o du l! e"isten)!, una pentru el nsui i
4# Freud, 7# G# Bung, scrisoare din 1, decem rie 1,=,, n Correspondance, t# 1, Gallimard, 8aris, 1,?A, p# 3>2# A 4# Freud, Pentru a introduce narcisismul, n op# cit#, p# 4=# > Ibid., p# 3?#
4

>

una pentru specie, putem p!stra n teorie am ele registre energetice, unul se"ual i unul nese"ual# B# 0aplanc'e clari%ic! aceast! distinc)ie / n toat! opera %reudian! p(n! n anii H2=, pulsiunile eului desemneaz! marile %unc)ii vitale, al c!ror scop este autoconservarea# 7a pulsiuni nese"uale, ele se opun constant pulsiunii se"uale# 8e de alt! parte, li idoul eului se situeaz! la cel!lalt cap!t al dualismului, desemn(nd o investire se"ual! a o iectului.eu, n opozi)ie cu li idoul de o iect, n cazul c!ruia se"ualitatea este investit! n e"terior# *n lucrarea sa central! asupra narcisismului, Freud avanseaz! n teoria lui despre evolu)ia li idoului# 8e de o parte, narcisismul nu mai este doar o etap! a dezvolt!rii, ci cap!t! o de%ini)ie structural & el apare ca o stare de staz! a li idoului pe care nici o investire de o iect nu o poate dep!i complet# 8e de alt! parte, posi ilitatea eului de a investi n el nsui sau n o iect li idoul, al c!rui rezervor este, ca i posi ilitatea de a alege un o iect dup! propria sa imagine, ne ndep!rteaz! de modelul pur pulsional al alegerii de o iect i modi%ic! rela)ia sa cu lumea e"terioar!# 9cest te"t ne trimite, deasemeni, la nceputul dezvolt!rii eului i al auto.investirii imaginii sale, la momentul %ondator c(nd el se recunoate pe sine# 5omentul %ondator este cel al trecerii de la autoerotism la narcisism/ 1D2 este necesar s! admitem c! la individ nu e"ist! de la nceput o unitate asem!n!toare Eului& Eul tre uie s! se dezvolte# 8ulsiunile autoerotice sunt ns! primordiale& tre uie, aadar, ca ceva, o nou! ac)iune psi'ic!, s! se adauge autoerotismului, pentru a %orma narcisismul?# *n eseul %reudian din 1,14, li idoul narcisic vine s! se opun! li idoului de o iect, pozi)ie teoretic! intermediar! ntre un moment c(nd Freud opune ca %or)e n con%lict autoconservarea i se"ualitatea i un alt moment, dup! 1,2=, c(nd se con%runt! pulsiunea de via)! i pulsiunea de moarte# *n aceast! lucrare, Freud analizeaz! rela)iile comple"e dintre atitudinea narcisic!, n care li idoul a %ost retras i rediri3at spre eu +li ido al eului-, i atitudinea n care persoanele i lucrurile e"terioare %ac parte din propriul c(mp de interes +li ido de o iect-# Freud compar! procesul prin care interesul pentru o iect poate %i retras +i eventual, mai t(rziu, realocat- cu procesul prin care o ami ! i ntinde un %ir de
?

4# Freud, op. cit., p# 3?#

protoplasm!, un pseudopod, spre o iectele din mediul s!u, pentru a le testa, pentru a sta ili dac! este vor a de un aliment etc#, %ir pe care l poate retrage dac! i pierde interesul / @e %orm!m ast%el reprezentarea unei investi)ii li idinale primare a Eului, din care o parte se con%er! mai t(rziu o iectelor, dar care n %ond r!m(ne, i care se comport! %a)! de investi)ia o iectal! aa cum se comport! corpul unui animal protoplasmatic %a)! de pseudopodele pe care le.a emisI# El vede retragerea i reorientarea li idoului ca pe o situa)ie %luid!, care e"plic! numeroase aspecte din psi'ologia normal! sau din sc'izo%renie# Ee e"emplu, a adormi implic! o retragere a interesului %a)! de lumea e"terioar! i o investi)ie n unica dorin)! de a dormi +i n vis-# 0a %el, n cazul maladiei sau al durerii, e"ist! o retragere a li idoului spre eu sau spre organul particular care este olnav +o durere de din)i devine singura e"perien)! care conteaz! pentru cel ce su%er!, iar n timpul durerii, restul lumii nu mai prezint! nici un interes-# Freud a3unge c'iar s! sta ileasc! o %ormul! ce leag! li idoul de o iect i li idoul eului, ntr.o rela)ie invers propor)ional! / *n linii mari, noi vedem o opozi)ie ntre li idoul Eului i li idoul o iectal# 7u c(t e utilizat mai mult unul, cu at(t devine mai s!rac cel!lalt,# 9cest %el de alan)! energetic! va %i pus! la ndoial! at(t de al)i psi'analiti, c(t i de Freud nsui, atunci c(nd va studia, trei ani mai t(rziu, %enomenul melancoliei / 7on%orm analogiei cu doliul, tre uie s! tragem concluzia c! el a su%erit o pierdere de o iecte & din a%irma)iile lui reiese o pierdere a Eului s!u1=# 0a melancolic, Freud se con%runt! deci cu o pierdere de o iect care este, n acelai timp, o pierdere de eu# 9adar ar e"ista dou! niveluri di%erite ale raportului dintre li idoul eului i li idoul de o iect# 7are sunt eleF Jn posi il r!spuns poate %i g!sit n comentariul
4# Freud, :8entru a introduce narcisismul, n op. cit., p# 3?# Ibid. 1= 4# Freud +1,1?-, :Eoliu i melancolie, n O 3, op# cit#, p# 1A2#
I ,

lui 8aul Federn asupra utiliz!rii prea largi i prea imprecise a no)iunii de narcisism, ca i asupra tendin)ei de a %i"a n termeni a solu)i opozi)ii care nu au sens dec(t ntr.un conte"t speci%ic# *ntr.un articol despre distinc)ia ntre narcisismul s!n!tos i narcisismul patologic, pu licat n 1,3>, el spune urm!toarele / Eup! cum am mai discutat, orice narcisism secundar are drept o iect eul sau ceea ce a %ost ncorporat de c!tre eu# 9ici, antiteza dintre li idoul de o iect i narcisism nu mai const! n raportarea la un o iect, ci n natura o iectului, n %aptul dac! el %ace parte din lumea e"terioar! sau este o parte din eu & devine imposi il! o distinc)ie strict! C lucru n per%ect acord cu %enomenul psi'ic real C dac! eul nglo eaz!, n m!suri di%erite, p!r)i din lumea e"terioar!11# 8e de o parte, li idoul eului are un o iect care este tocmai eul, pe de alt! parte e"ist! o ntrep!trundere eu.o iect caracteristic! narcisismului, ceea ce %ace de nesus)inut, pentru Federn, distinc)ia strict! ntre li ido al eului i li ido de o iect# Ear dac! trat!m pro lema en gros, cum spune Freud, am putea accepta, credem, o distinc)ie li ido al euluiKli ido de o iect, n m!sura n care este vor a de o iectul e"tern real# Doliu i melancolie constituie o nou! sc'im are de perspectiv! pentru Freud, deoarece o iectul cap!t! aici un rol ma3or n m!sura n care este pierdut + n vreme ce, n teoria pulsiunii, o iectul este contingent i uor nlocui il, deoarece pulsiunea are un loc central ca presiune de origine iologic! ce revendic! din partea aparatului psi'ic desc!rcarea tensiunii pe care ea o produce-# 8entru a evita con%uzii care s! conduc! la nedi%eren)ierea ntre o iectul e"tern i o iectul intern, LenM Eiatkine crede c! nu ar tre ui s! vor im de o iect dec(t re%eritor la o iectul intern# 8entru el, conceptul de o iect desemneaz! ceea ce este continuu n %luctua)iile de investire i n succesiunea momentelor corespondente#

+$/$ Narcisis.ul &' teoria 0lei'ia')


11

8# Federn +1,3>-, La psychologie du moi et les psychoses, op# cit#, p# 33?#

*ncep(nd cu 1,2A, 5elanie Nlein ncepe s! a%irme c! nu e"ist! un narcisism primar i c! autoerotismul i narcisismul sunt, la copil, contemporane cu primele rela)ii de o iect# 6 serva)iile asupra sugarilor, com inate cu munca sa clinic! asupra copiilor i adul)ilor au determinat.o s! sus)in! c! primele experien e pe care le are bebeluul, cea de alptare i cea a pre!en ei mamei, repre!int "nceputul rela iei sale de obiect cu ea. 9ceast! rela)ie este mai nt(i o rela)ie cu un o iect par)ial, deoarece pulsiunile orale.li idinale i orale. distructive sunt diri3ate, de la nceputul vie)ii, spre s(nul mamei# Este vor a despre in%eren)e pornind de la comportamentul noului n!scut i pornind de la o anumit! simpatie %a)! de el C o simpatie %ondat! pe un raport direct ntre incontientul nostru i s(n12# Oedem ine c! Nlein, c(nd spune mama, se re%er! la un o iect su iectiv +dup! e"presia Pinnicottian!-, care poate %i s(nul, c'iar 'rana, sau mai degra ! ceva ce corespunde cu ceea ce percepe o servatorul ca %iind o iectul copilului / Lela)iile e eluului cu primul s!u o iect, mama, sunt legate de la nceput de rela)iile sale cu 'rana# $at! de ce studiul modelelor de atitudini %undamentale %a)! de 'ran! pare s! %ie cea mai un! metod! de a n)elege sugarii# 1D2 0a e elui, c'iar din primele zile de via)!, putem o serva di%eren)e considera ile n atitudinea lor cu privire la supt, 1iar unii2 prezint! semne indu ita ile de iu ire i interes %a)! de mama lor, ntr.o %az! e"trem de precoce C atitudine ce con)ine elemente esen)iale ale unei rela)ii de o iect13# Eup! 5elanie Nlein, rela)ia de o iect de la nceputul vie)ii este compus! n esen)! din proiec)ii +pozi)ia sc'izo.paranoid!-# *n timp ce pentru psi'analiti ca Fair airn, Ferenczi sau <alint atitudinile patogene ale o iectului real sunt determinante pentru %igura persecutorie a o iectului primar, pentru Nlein lucrurile stau invers / rela)iile de o iect nu se constituie n %unc)ie de o iectele reale & nc! de la un nceput e"ist! %antasme +nn!scute-, iar o iectele %antasmatice sunt proiectate asupra mamei& ast%el, accentul este pus pe rela)ia de o iect %antasmatic! i pe o iectul intern# Lolul o iectului e"tern este men)ionat doar n m!sura n care el vine s! limiteze i s! modereze proiec)iile al c!ror suport este#
Ibid. 5# Nlein +1,A2-, :En o servant le comportement des nourrissons, n EM #eloppements de la psychanalyse, op# cit#, p# 223.22A#
12 13

1=

7ompar(nd viziunile %reudian! i kleinian! asupra importan)ei o iectului e"tern n economia li idinal!, <# <russet remarc! / odat! cu pro lema trans%orm!rii, de c!tre eu, a li idoului de o iect n li ido narcisic, sau invers, a li idoului narcisic n li ido de o iect, la Freud devine evident! ancorarea n realitatea o iectului# *n timp ce 5elanie Nlein, prin relativa e"clusivitate o%erit! economiei o iectelor interne, r!m(ne departe de a %ace loc alterit!)ii %undamentale a o iectului e"tern# 0a %el, e"ist! o di%eren)! esen)ial! n modul lor de a concepe %antasma / pentru Freud, cu teoria sa despre spri3inire, %antasma )ine de o e"perien)! a pierderii, n vreme ce pentru Nlein %antasma este dat! asemenea unei realit!)i psi'ice de3a lQ# ;otui, credem c! 5elanie Nlein este cea care a stimulat cel mai mult orientarea psi'analitic! spre rela)ia de o iect, spre intersu iectivitate i, la e"trem!, spre interpersonal, prin amploarea pe care a dat.o %antasmei n teoria ei i, n consecin)!, discursului teoretic n termenii rela)iei de o iect# 7(t privete narcisismul, 5elanie Nlein %ace di%eren)a ntre stadiul narcisic despre care vor ea Freud i strile narcisice# Ee %apt, Freud descrisese narcisismul i ca o epoc! n care nu e"ist! rela)ii de o iect +ce vor ap!rea odat! cu 6edip.ul-, i ca o stare care vine i pleac! n %unc)ie de investi)iile eului ca rezervor li idinal# *n st!rile narcisice, spune Nlein, rela)iile de o iect sunt nlocuite cu rela)ii de o iect intern# 9m putea considera ca ea a ad!ugat la lista lui Freud despre alegerea o iectului iu irii dup! tipul narcisic / $u im, deasemeni, persoana care a de#enit o parte din sine +un o iect intern-# Ea a%irm! c! o trstur tipic a rela iilor de obiect schi!oide este natura lor narcisic$ atunci c%nd idealul eului este proiectat "ntr&o alt persoan, aceasta este iubit i admirat pentru c ea con ine pr ile 'bune( din subiect) tot aa, c%nd rela ia cu o alt persoan se ba!ea! pe proiec ia "n ea a pr ilor 'rele( ale subiectului, ea este de natur narcisic pentru c, i "n acest ca!, obiectul repre!int mai ales o parte din subiect. 9st%el, ca s! complet!m lista lui Freud despre alegerea de o iect dup! tipul narcisic, putem spune / iu im +sau ur(m-, deasemeni, persoana care a dob%ndit o parte din sine# *n pasa3ul pe care tocmai l.am citat, este vor a de proiec)ia idealului eului sau a p!r)ilor rele din su iect & ast%el, natura narcisic! a rela)iei sc'izoide este corelat! cu micarea proiectiv!# 9tunci c(nd proiec)ia este urmat! de introiec)ia unui o iect care

11

posed! de3a partea din su iect, se creeaz! un cerc vicios ce ampli%ic! angoasa su iectului, ca n situa)ia n care su iectul introiecteaz! un o iect n care proiectase propria sa violen)!# 9pare aici un %el de e%ect de umerang, prin %aptul c! reintroiec)ia se limiteaz! la ceea ce %usese proiectat# ;ocmai acest lucru i permite lui Nlein s! a%irme c! o alt caracteristic a rela iilor de obiect schi!oide este arti*icialitatea lor i lipsa lor de spontaneitate) "n paralel, constatm o perturbare gra# a sentimentului de sine sau, dac putem spune ast*el, a rela iei cu sine "nsui) i aceast rela ie pare arti*icial) cu alte cu#inte, sunt perturbate "n egal msur realitatea psihic i rela ia cu realitatea exterioar. $at! natura narcisic! a acestui mecanism/ o iectul este o e"tensie a eului o )inut! prin proiec)ie, iar introiec)ia o iectului invadat cu violen)! are loc n interiorul procesului proiectiv, deoarece aceast! introiec)ie nu aduce nimic n plus %a)! de con)inutul proiectat# 5elanie Nlein %ace o distinc)ie ntre acest tip de introiec)ie i o alt! introiec)ie, care contri uie la dezvoltarea e eluului / 6dat! cu introiec)ia o iectului ntreg, cam n al doilea s%ert din primul an de via)!, au loc progrese n direc)ia integr!rii# 9ceasta implic! sc'im !ri importante privind rela)ia de o iect 1D2 i o percep)ie mai un! a lumii e"terioare, ca i o sintez! mai reuit! ntre situa)iile interne i e"terne14# 9adar, introiec)ia care particip! la dezvoltarea psi'ic! este di%erit! de reintroiec)ia o iectului %antasmatic, datorit! mai unei percep)ii a lumii e"terioare, adic! %aptului de a percepe o iectul e"tern real# Eac! interpret!m pasa3ul n care Nlein vor ete de proiec)ie i de introiec)ie, de realitate interioar! i e"terioar!, ne d!m seama c! ea evit! s! vor easc! despre cel!lalt, despre o iectul real utiliz(nd aceti termeni, dar a%irma)iile sale produc con%uzie dac! nu g%ndim n aceti termeni# 8oate c! ea i.a g%ndit ntotdeauna teoria incluz(nd realitatea e"tern! +realitatea psi'ic! a o iectului e"tern-, dar nu a #orbit despre ea pentru a nu se ndep!rta prea mult de su iectivitatea pacien)ilor s!i# *nsui Freud, c'iar dac! a%irm! n 1,23, despre melancolic, a tr!i nseamn! a %i iu it D a %i iu it de c!tre supraeu +el nu
14

5# Nlein, :@otes sur RuelRues mMcanismes sc'izoSdes, n op. cit., p# 2I,#

12

spune c! a %i iu it nseamn! a g!si satis%ac)ia pulsional!-, el nu va renun)a niciodat! la prima sa concep)ie, a primatului pulsiunii, n care o iectul este )inut la distan)!# *n comentariul s!u asupra acestei pozi)ii teoretice, 9# Green ne spune c! Freud, dup! 1,14, a negli3at teoria narcisismului pentru a.i accentua op)iunile %undamentale, n special cele privind compulsia la repeti)ie# 5ai e"act / 1D2 dac! Freud se teme de alunecarea spre o iect, este pentru c! se teme de o regresie a teoriei spre o concep)ie care su liniaz! prea mult con3unctura, realul, evenimentul, pe care o resimte ca un pericol de a diminua partea de incontient i de a resta ili nt(ietatea contientului1A# 9ceast! n)elegere a alegerii teoretice %reudiene +care este i a sa personal!- nu.l va mpiedica pe 9# Green s! a%irme mai t(rziu c! Freud a avut at(tea di%icult!)i n a integra teoria sa despre narcisism cu cea despre pulsiunile de via)! i de moarte datorit!, poate, unei concep)ii insu%iciente despre o iect, c'iar un o iect descris n perspectiva primatului pulsiunii# +$1$ Rela2ia 'arcisic) 8rimul enun) al lui Freud despre narcisism %usese %!cut n 1,1=, n O amintire din copilrie a lui Leonardo da +inci# 7e anume l incitase s! avanseze ipoteza narcisismului i s!.i urm!reasc! implica)iile F Este vor a de un anumit tip de iu ire, %a)! de cineva de acelai se" / T 9m g!sit, n mod clar, 1###2 la perveri i la 'omose"uali, c! ei nu i.au ales o iectul lor se"ual de mai t(rziu dup! modelul mamei, ci dup! cel al propriei lor persoane# ,i au cutat "n mod e#ident s se aleag pe ei "nii ca obiect al iubirii & prin asta ei mani%est! tipul de alegere de o iect pe care tre uie s!.l numim tip narcisic U1>#

1A 1>

9# Green, La *olie pri#e-, op# cit# 4# Freud, :8entru a introduce narcisismul, op. cit., p# 4A, su linierea noastr!#

13

*ntr.o not! ad!ugat! n 1,1= n .rei eseuri asupra teoriei sexuale +1,=A-, Freud remarc! %aptul c! iu irea 'omose"ual! poate %i e"plicat! printr.o leg!tur! erotic! %oarte intens! cu mama, n timpul copil!riei timpurii1?# 9ceast! leg!tur! este %avorizat! de ns!i tendin)a e"cesiv! a mamei, aa cum reiese din te"tul despre 0eonardo / T 0a to)i !r a)ii 'omose"uali, a e"istat n prima copil!rie, cea care mai t(rziu este uitat!, o %oarte intens! leg!tur! cu o persoan! %eminin!, de regul! cu mama, provocat! i %avorizat! de c'iar a%ec)iunea e"agerat! a mamei, accentuat! de a sen)a tat!lui din via)a copilului U1I# *n aceste condi)ii +tandre)e e"cesiv! a mamei i a sen)! a tat!lui, dar i anumite T %or)e pulsionale U-, evolu)ia ulterioar! a unei asemenea leg!turi cu mama const!, ne spune Freud, ntr.o T muta)ie U pe care o descrie ast%el / T <!iatul re%uleaz! dragostea %a)! de mam!, deoarece se pune pe sine nsui n locul ei, se identi%ic! cu mama i i ia propria persoan! ca model, dup! a c!rei asem!nare %ace noi alegeri o iectale# 1###2 !ie)ii, pe care cel care a crescut i iu ete acum, sunt doar substituiri i re#eniri ale propriei sale persoane la #%rsta copilriei, pe care el "i iubete la *el de mult precum l&a iubit mama sa c%nd era copil# @oi spunem c! a3unge la o iectele iu irii pe calea narcisismului, pentru c!, n mitologia greac!, @arcis este un t(n!r c!ruia nimic nu.i pl!cea mai mult dec(t propria imagine oglindit! n ap! i care a %ost trans%ormat n %rumoasa %loare care poart! acest nume U1,# 9ceste %ragmente din T 0eonardo U sunt interesante pentru c! %ac re%erin)! la mitul lui @arcis i la oglinda sa, de asemenea la rolul pri#irii, ceea ce nu %ace te"tul din 1,14 despre narcisism # 9ici apare pro lema raportului cu cel!lalt ca imagine de sine# *n mitul s!u, @arcis nu tie c! imaginea care l %ascineaz! este a sa & el o vede n ap!, tocmai el a

4# Freud +1,=A-, :;rei eseuri asupra teoriei se"ualit!)ii U, n O /, Ed# ;rei, <ucureti, 2==1, p# 4># 4# Freud +1,1=-, :6 amintire din copil!rie a lui 0eonardo da Oinci, n O 0, Ed# ;rei, <ucureti, 1,,,, p# 13=# 1, Ibid., p# 131, su linierea noastr!#
1? 1I

14

c!rui mam! este o naiad!, aa cum a o servat 8aula Heimann ntr.o not! la articolul s!u din 1,A2, 1unc ii ale introiec iei i proiec iei "n prima copilrie# $at! nota, n ntregime / ;ermenul de narcisism deriv! din mitul grec al lui @arcis, care se ndr!gostete de propria sa imagine re%lectat! ntr.un r(u# 9r tre ui totui s! privim acest episod n conte"tul s!u# 5itul +care a %ost transmis n variante di%erite- se des%!oar!, n esen)!, ast%el / o nim%! +imortalizat! mai t(rziu ca Eco C idee su til!, deoarece ea reprezint! o com ina)ie de recompens! i pedeaps! pentru c! a %ost at(t de vor !rea)!- era ndr!gostit! de @arcis, dar acesta a respins.o# Ea a implorat.o pe 9%rodita s! o r!z une, iar 9%rodita a acceptat, determin(ndu.l pe @arcis s! cread! c! imaginea sa re%lectat! n ap! este o nim%! acvatic!# El se ndr!gosti ne unete de %rumoasa creatur! pe care o vedea n ap! i ncerc! s! o m r!)ieze# Frustrarea pe care o sim)i n urma insuccesului se re%lect! i ea pe %igura pe care o privea# @arcis crezu c! nim%a era sup!rat!, ceea ce provoc! n el dorin)a de a o consola i de a o salva# 9st%el, el su%erea nu numai datorit! insatis%ac)iei privind dorin)ele sale erotice, dar i datorit! incapacit!)ii de a uura su%erin)a o iectului iu it# *n cele din urm!, el muri de inim! rea# Fu metamor%ozat n %loarea care i poart! numele# 7on%orm acestui mit, grecii nu credeau c! iu irea de sine este o stare primar!, ci i atri uiau caracterul comple" al iu irii o iectale# ;ocmai acest %apt, de a tr!i toate emo)iile iu irii de o iect, de la dorin)a erotic! p(n! la gri3a %a)! de su%erin)a o iectului i dorin)a de a.l a3uta i de a.i reda %ericirea, constituie la @arcis pedeapsa pentru a.i %i provocat lui Eco durerea de a iu i %!r! a %i iu it# 2n #reme ce, obiecti# #orbind, el se iubete pe sine 3propria imagine re*lectat "n ap4, subiecti# #orbind, el iubete o alt persoan # Ein culpa ilitatea de a o %i respins pe Eco, el tre uie s! se anga3eze n doliul dup! un o iect inaccesi il +pierdut- i s! cad! ntr.o depresie suicidar!# @u inten)ionez o analiz! complet! a mitului, voi ad!uga doar o remarc! / 5arcis, atunci c%nd pri#ete "n ap i "i contempl imaginea, o tratea! ca pe un obiect # Eac! aplic!m o regul! o inuit! de interpretare i presupunem contrariul a ceea ce se a%irm!, apare o semni%ica)ie mai pro%und!# @arcis privete n lumea e"terioar!, n ap!, dar se sugereaz! semni%ica)ia incontient! opus! / el pri#ete "n interiorul su# *n acest caz, se contureaz! %antasma incontient! despre un o iect +iu it- plasat n interiorul su iectului, iar aceasta st! la aza identi%ic!rii su iectului cu un o iect care, n con)inutul mani%est al

1A

mitului, este reprezentat prin re%le"ia %idel! a su iectului, luat "n mod eronat drept un obiect# Faptul c! @arcis este %iul unei nim%e acvatice accentueaz! un asemenea aspect# Este remarca il c! acest concept grec asupra narcisismului se arat! at(t de apropiat de descoperirile 5elaniei Nlein, descoperiri o )inute n mod empiric, %!r! o az! teoretic! preconceput!, urm!rind doar %antasmele prezentate de copii n analiza lor2=# B# Liviere vor ete de aceast! not! despre mitul lui @arcis, raport(nd mitul la pozi)ia depresiv! i la e"perien)a uman! secular! de triste)e i disperare n urma pierderii celor dragi, e"perien)! ce poate %i urmat! de moarte# 9utoarea vede importan)a acestui %ragment numai n termenii rela)iei de o iect, lucru care nu ne mir!, )in(nd seama c! este vor a de o carte despre sistemul teoretic kleinian# Ear credem c! nota respectiv! ar putea spune mai mult dec(t simpla ilustrare a vala ilit!)ii acestui sistem# 7are este conte"tul din carte n care apare nota despre @arcisF 8# Heimann o adaug! pentru a.i sus)ine ipoteza c!, n starea narcisic!, o iectul e"terior este ur(t i respins aa nc(t su iectul s!.i poat! iu i o iectul intern, care este %uzionat cu eul, i s! o )in! pl!cere din asta, modalitate %olosit! de eul in%antil, ca s! scape de %rustrare 21# *n articolul s!u, ea %ace di%eren)a ntre grati%icarea autoerotic! i narcisism, prin %aptul c! n primul caz su iectul se "ndreapt ctre s(nul intern, iar n al doilea caz el se retrage de la s(nul e"terior, starea narcisic! av(nd un element de agresivitate mai puternic dec(t starea autoerotic!# Eup! Heimann, aceast! perspectiv! ar e"plica di%icult!)ile din analiza pacien)ilor narcisici i ar cere o reconsiderare a ideii %reudiene c! narcisismul precede rela)ia de o iect# 9adar, @arcis i trateaz! imaginea din ap! ca pe un o iect# Heimann ne spune c! la aza st!rii narcisice e"ist! o rela)ie de o iect, c! nu putem opune narcisismul i rela)ia de o iect# ;otui, prin modul n care iese din aceast! opozi)ie, ea creeaz! o nou! opozi)ie +privind acelai raport narcisism K rela)ie de o iect- / opozi)ia intern K e"tern sau o iectivitate K su iectivitate# Eac! e"prim!m nota despre @arcis n termenii restului c!r)ii, o )inem urm!toarele / din punct de vedere o iectiv, @arcis se retrage de la Eco +o iect e"tern ur(t- pentru a iu i o iectul intern %uzionat cu eul +deci pe sine nsui- & din punct de
8# Heimann, :7ertaines %unctions de lVintro3ection et de la pro3ection dans la premiWre en%ance, n D-#eloppements de la psychanalyse, op# cit#, p# 1A?.1AI, su linierea noastr!# 21 8# Heimann, op. cit.,p# 14A#
2=

1>

vedere su iectiv, el se "ndreapt spre o nim%! acvatic! +tratat! ca o iect e"tern iu it-# 4au, alt%el spus / din punct de vedere o iectiv, @arcis se a%l! ntr.o stare narcisic!, n timp ce, din punct de vedere su iectiv, el se a%l! ntr.o stare de iu ire o iectal!# Freud, n te"tul s!u despre 0eonardo, a %!cut leg!tura ntre rela)ia narcisic! +%aptul de a.i g!si o iectul iu irii pe calea narcisismului- i a sen)a unei rela)ii triangulare# *n analiza sa despre %antezia lui 0eonardo cu vulturul, Freud arat! c! aceast! amintire are un con)inut mnezic C vulturul i introduce coada n gura copilului C care a %ost remaniat ntr.o situa)ie 'omose"ual!, dar prin intermediul semni%ica)iei mam! care i d! copilului s! sug!22# Eescriind presupusa genez! a %anteziei cu vulturul, el g!sete necesar s! descompun! amintirea n con)inutul s!u mnezic real, pe de o parte, i motivele ulterioare care l modi%ic! i l de%ormeaz!, pe de alt! parte, i precizeaz! / *n cazul lui 0eonardo, credem c! tim acum con)inutul real al %antasmei & nlocuirea mamei cu vulturul ne arat! c! acel copil sim)ea lipsa tat!lui, a*l%ndu&se doar cu mama sa. @aterea ilegitim! a lui 0eonardo corespunde %antasmei lui cu vulturulV23# *n %antezia cu vulturul, %aptul real de a suge la s(nul matern a %ost trans%ormat, spune Freud, n cel de a primi laptele, deci n pasivitate, i prin aceasta ntr.o situa)ie cu caracter 'omose"ual# 7um aceast! situa)ie presupune pentru su iect un o iect care s! %ie reluarea propriei sale persoane din copil!rie +pe cale narcisic!- i, n acelai timp, repetarea nencetat! a mecanismului prin care i.a do (ndit 'omose"ualitatea 24 +mecanism %avorizat de a sen)a tat!lui-, putem conc'ide c! e"ist! n comentariul %reudian

4# Freud, :6 amintire din copil!rie a lui 0eonardo da Oinci, n op. cit., p# 121# 9cest %el de comentariu din partea lui Freud ne amintete c!, c'iar dac! i.a a andonat a sa neurotica, el recunoate impactul mediului %amilial i al intersu iectivit!)ii# *n te"tul despre 0eonard, el consacr! o parte din re%lec)ia sa copil!riei pictorului, ar!t(ndu.se mereu n c!utarea realit!)ii evenimen)iale sau istorice, care constituie un material de ela orare# Ear el nu va dezvolta ideea e%ectului personalit!)ii i incontientului p!rin)ilor asupra patologiei copilului# 9gnes 6ppen'eimer remarc! n leg!tur! cu aceasta / T 6ealitatea ar a#ea rolul de rest diurn, pornind de la care se constituie #isul U# 7%# 9# 6ppen'eimer, 7ohut et la psychologie du sel*, 8JF, 8aris, 1,,>, p# 231, su linierea noastr!# 23 4# Freud, op. cit., p# 124# 24 Ibid., p# 131.132#
22

1?

o asociere indirect! ntre c!utarea o iectului narcisic i men)inerea unei rela)ii duale prin aceast! privire n oglind! ce trimite la @arcis# 7e anume vede acesta c(nd privete n ap! F 8e de alt! parte, ce anume caut s #ad c(nd privete n ap! F 8entru a r!spunde la aceste ntre !ri, s! ncerc!m a prezenta perspectiva lui Xinnicott asupra rela)iei ntre privirea copilului mic i privirea mamei# 8entru acest autor, c'ipul mamei reprezint! precursorul oglinzii i el recunoate c!, p(n! la un punct, l.a in%luen)at articolul lui 0acan despre 4tadiul oglinzii, care a orda %unc)ia oglinzii n dezvoltarea eului# Ear ceea ce aduce el nou este ideea unei oglinzi vii, mama, deci a unei oglinzi care nu reprezint! doar imaginea corpului, ci i imaginea a*ectului# $at! ce spune Xinnicott n leg!tur! cu aceasta / 7e vede e eluul atunci c(nd i ndreapt! privirea spre %a)a mamei F $n general, el se vede pe el nsui# 7u alte cuvinte, mama l privete pe e elu, iar ceea ce exprim chipul ei se a*l "n rela ie direct cu ceea ce #ede ea2A# 7uv(ntul oglind! este utilizat aici n sens %igurat, sensul rolului mamei care i oglindete e eluului propriul lui sine# 8e m!sur! ce copilul se dezvolt! psi'ic, el devine tot mai pu)in dependent de re%lectarea de sine pe care i.o o%er! c'ipul mamei +dar i cel al tat!lui sau al %ra)ilor-# Xinnicott mai descrie cazul n care mama nu poate re%lecta sinele copilului, nu poate %i o oglind!, mani%est(nd o relativ! lips! matern!, iar copilul nu ene%iciaz! de un sc'im semni%icativ cu lumea, deoarece c'ipul mamei nu e"prim! dec(t propria ei dispozi)ie# Xinnicott nu discut! despre cealalt! e"trem! de pe scala sc'im urilor de priviri dintre mam! i e elu / ce s.ar nt(mpla dac! %a)a mamei nu ar e"prima dec%t sinele copilului i nimic altceva, adic! nu ar %i dec(t o oglind! F Eesigur, el nu vor ete despre asta pentru c! este o idee pur teoretic!, poate c'iar a surd!# 7opilul tie c! mama sa nu este doar o oglind!, aa cum tie +spune Xinnicott- atunci c(nd mama sa e"prim! propria ei dispozi)ie2>#
E# X# Xinnicott, 8eu et realit-, op# cit#, p# 1AA# Yi n timpul stadiului oglinzii, copilul tie c! are de a %ace cu o oglind!, tie s! %ac! di%eren)a ntre imagine i realitate, se 3oac! cu oglinda n calitatea ei de instrument nou descoperit# 7%# Gerard
2A 2>

1I

4! remarc!m totui c! aceast! e"trem! teoretic! apare ca posi ilitate n cazul lui @arcis privindu.se n ap! / spre deose ire de copilul ce privete %a)a mamei i copilul ce se privete n oglind!, @arcis nu tie +cel pu)in, la nivelul mani%est al mitului- c! are de a %ace cu o oglind!# El crede c! vede o nim%! care nu.i ntoarce dec(t ceea ce i trimite el & ea reprezint! un o iect *r alteritate, iar dac! )inem cont de %aptul c! @arcis este %iul unei nim%e acvatice, ea reprezint! o mam! inaccesi il! deoarece nu are un corp propriu# 9m putea ast%el completa viziunea despre dezvoltare a lui Xinnicott / copilul i caut! sinele n privirea mamei, dar caut! i ceva din dispozi)ia mamei# @arcis se c!uta pe sine n privirea nim%ei pe care credea c! o vede n ap!, dar ceea ce a primit era el nsui i nimic mai mult / narcisismul pur nseamn! moarte# 8arado"al aadar, narcisismul se opune iu irii prin tendin)a sa de a controla i de a anula puterea celuilalt asupra sinelui, cum su liniaz! 9# Green2?, dar un narcisism ano iectal conduce la autoani'ilare printr.un e%ect de oglind! a c!rui per%ect! circularitate cap!t! o dimensiune tur ionar! n care 1su iectul2 este prins 2I# Bean 0aplanc'e, prin analiza sa detaliat! asupra no)iunii de narcisism primar, arat! c! aceast! concep)ie %reudian! despre o stare ano iectal! ce izoleaz! copilul de mediul s!u este critica il!2,# 9st%el, opozi)ia ntre narcisism i li idoul o iectal tre uie relativizat! con%orm unei perspective mai comple"e asupra %unc)ion!rii psi'ice#

/$ !UMEA INTERNA /$+$ O3iectul i'ter'

<onnet, La #iolence du #oir, 8JF, 8aris, 1,,>, p# 32# 2? Ibid., p# 43# 2I G# <onnet, op. cit., p# 1I# 2, B# 0aplanc'e, +ie et mort en psychanalyse, op# cit#, p# 1=A.12,#

1,

Obiectul intern denot! sentimentul e"isten)ei unui o iect concret, localizat n interiorul eului i av(nd propriile sale inten)ii %a)! de eu i %a)! de celelalte o iecte# 5odul n care su iectul percepe o iectul intern depinde de perceperea o iectelor e"terne# Ein acest punct de vedere, o iectele interne reprezint!, ntr.un %el, ZoglinziZ ale realit!)ii e"terne# $nvers, ele contri uie, prin proiec)ie, la maniera n care sunt percepute o iectele e"terne3=# Jna din caracteristicile importante ale lumii interne este pluridimensionalitatea, ceea ce l.a %!cut pe Eidier Houzel s.o numeasc! Zspa)iu psi'icZ# 9st%el, sel*.ul i o iectul sunt tridimensionale, %apt care %ace posi ile identi%icarea proiectiv! i identi%icarea introiectiv!, adic! proiec)ia n o iect a unor p!r)i din sel* i reintroiec)ia, n sel*, a o iectului +n care s.a proiectat-# 6 alt! caracteristic! a lumii interne este %aptul de a %i resim)it! ca %iind concret# 5elanie Nlein o a%irm! de.a lungul ntregii sale opere# $at! ce a%irm! ea n Z6 serva)ii asupra unor mecanisme sc'izoideZ / Z 1###2 sugarul, dup! ce i.a ncorporat p!rin)ii, i resimte ca pe nite persoane vii n interiorul corpului, n maniera concret! n care sunt tr!ite %antasmele incontientului pro%undZ31# Fiecare o iect din lumea intern! este investit nu numai cu calit!)i a%ective, dar i cu calita)i senzoriale provenite din e"perien)ele de pl!cere sau de durere pe care le.a avut copilul n rela)ia cu p!rin)ii s!i# Freud a )inut seama de aceste calit!)i concrete atunci c(nd a scris, n Interpretarea #iselor, despre Z%igura ilitateZ ca %actor de trans%ormare a g(ndurilor latente ale visului n con)inutul s!u mani%est / ZEac! g(ndul visului, care este ne%olositor n e"presia lui a stract!, este trans%ormat ntr.un lim a3 %igurativ, atunci ntre aceast! nou! e"presie i restul materialului visului se ivesc mai uor atingerile i identit!)ile de care are nevoie travaliul visului i pe
L# E# Hins'elPood, op. cit., p# ?A# 5# Nlein, :5orning and its relation to manic.depressive states, n Int. 8. Psycho&9nal., 21, 1,4=, p# 12A.1A3#
3= 31

2=

care acesta le creeaz! acolo unde nu e"ist!, c!ci, datorit! dezvolt!rii oric!rei lim i, termenii concre)i sunt ntotdeauna mai oga)i n asocia)ii dec(t cei conceptualiZ32# ;re uie ins! remarcat c! ntre Freud i Nlein e"ist! o inversare a pro lemei / Freud pleac! de la ipoteza g(ndurilor latente ale visului care devin %igurate, n timp ce Nlein presupune o lume mai nt(i concret!, adic! %ondat! pe e"perien)a sensi il!, care de a ia ulterior se va putea e"prima prin sim oluri i cuvinte# *n Psihologia mul imii i anali!a eului, o anumit! reprezentare pare introiectat! n eu, apoi aceast! parte a eului este separat! pentru a %unc)iona ca un o iect ideal sau de iu ire, pentru restul eului# 9ici, Freud se apropie mai mult de conceptul de lume intern!, n care o iectele interne i o iectele introiectate au o via)! ce se situeaz! n rela)ia cu eul aa cum se situeaz! o iectele e"terne n rela)ia lor cu personalitatea sau cu sinele# *n s%(rit, n 1,24, n te"tul s!u Pierderea realit ii "n ne#ro! i psiho!, Freud o spune n mod net / Z Eeose irea riguroas! dintre nevroz! i psi'oz! se diminueaz! prin aceea c! nici n nevroz! nu lipsesc tentativele de a nlocui nedorita realitate cu una pe potriva dorin)ei# 9ceast! posi ilitate d! e"isten)! unei lumi a *antasmei, a unui t!r(m care a %ost separat de lumea real! e"terioar! atunci c(nd a %ost introdus principiul realit!)ii, %iind de atunci p!strat li er C n maniera unei cru)!ri C %a)! de e"igen)ele necesit!)ii vie)iiZ33# /$/$ Fa'tas.a Fiind preocupat! de con)inutul an"iet!)ii pacien)ilor s!i +i nu de mecanismul apari)iei an"iet!)ii-, 5elanie Nlein a acordat *antasmei incontiente un loc central n raport cu orice activitate psi'ic!# Ear cea care a %ormulat clar acest concept est 4usan $saacs, ntr. o lucrare destinat! s! cristalizeze viziunea kleinian!# *n 5atura i *unc ia *antasmei, ea arat! cum Nlein a e"tins no)iunea %reudian! de %antasm! incontient! care se pre%igura de3a n momentul n care Freud renun)a la teoria seduc)iei, pentru a a%irma c! trauma rezult! dintr.un eveniment imaginar#
32 33

4# Freud, op. cit., p# 322.323# 4# Freud, :8ierderea realit!)ii n nevroz! i psi'oz! U, n O 3, Ed# ;rei, <ucureti, 2===, p# 2I=#

21

Eup! aceast! autoare, dei Nlein i

azeaz! concep)ia asupra %antasmei pe

descoperirea %reudian! a unei realit!)i psi'ice dinamice, viziunile lor sunt divergente# Ee e"emplu, dac! la Nlein %antasma este precoce, Freud p!rea s! o considere o produc)ie tardiv! a psi'ismului, aparut! dup! sta ilirea principiului realit!)ii, c(nd principiul pl!cerii ncepe s! %unc)ioneze ntr.o manier! clivat! / Z6dat! cu anga3area principiului realit!)ii, s.a desprins un soi de activitate de g(ndire ce a r!mas nein%luen)at! de pro a realit!)ii i care ascult! doar de principiul pl!cerii# 9ceasta este *antasmarea 1###2Z34# Eup! $saacs, %antasmele incontiente . ntotdeauna deduse, niciodat! o servate ca atare . sunt corolarul mental, reprezentantul psi'ic al pulsiunii# @u e"ist! pulsiune, nevoie sau reac)ie pulsional! care s! nu %ie resim)it! ca %antasm! incontient!# Ee %apt, ea a o )inut aceast! de%ini)ie modi%ic(nd urm!toarea a%irma)ie a lui Freud din 1,32, din 5oi con*erin e "n psihanali! / Z@e nc'ipuim c! 14e.ul2 are desc'idere spre somatic, primete aici nevoile pulsionale, care i g!sesc n el e"presia psi'ic! 1###2Z3A# Eac! nlocuim termenul de Z4eZ cu termenul de Z%antasm! incontient!Z, o )inem de%ini)ia kleinian!# 9cest Zcon)inut primar al proceselor psi'ice incontienteZ care este %antasma se raporteaz! nu numai la satis%acerea dorin)ei +li idinale sau distructive-, dar i la ap!rarea mpotriva angoasei, la %el ca simptomul# Fantasma incontient! are Zun caracter omnipotentZ# 8entru copilul mic, ea nu nseamn! numai Zaa vreauZ, ci i Zaa %acZ, ceea ce concord! cu ideile lui Freud asupra satis%acerii 'alucinatorii la e elu# Eei este o %ic)iune, este real! ca e"perien)! su iectiv!, constituind o %unc)ie psi'ic! verita il!, cu e%ecte reale nu numai n lumea intern! a
4# Freud +1,11-, :Formul!ri despre cele dou! principii ale %unc)ion!rii psi'ice, n O 3, op. cit., p# 1I# 3A 4# Freud +1,33-, :8relegeri de introducere n psi'analiz! serie nou!, n O 0:, ed# ;rei, <ucureti, 2==4, p# A22#
34

22

psi'ismului, ci i n lumea e"tern! a dezvolt!rii corporale i a comportamentului su iectului iar de aici, n psi'ismul i n corpul altor su iec)i# 9vem aici o di%eren)! esen)ial! ntre g(ndirea kleinian! i cea %reudian! cu privire la di'otomia subiecti#;obiecti# n teoria psi'analitic!# 9parent, nici o a%irma)ie a lui Nlein nu i este str!in! g(ndirii lui Freud# Yi el a%irm!, mai mult sau mai pu)in e"plicit, c! %antasma este o %ic)iune, c! ea este resim)it! de c!tre su iect ca %iind real!, c! are valoare de %unc)ie psi'ic! i c! are e%ecte reale n psi'ismul su iectului i n lumea sa e"terioar!# Ear ceea ce el a%irm! n Z@oi con%erin)e n psi'analiz!Z opune n mod clar realitatea psi'ic! a %antasmei i realitatea ZevenimentelorZ / Z4imptomele isterice deriv! din %antasme, nu din nt(mpl!ri realeZ3># Eimpotriv!, caracterul ZomnipotentZ al %antasmei din teoria kleinian! nu se limiteaz! la tr!irea su iectului i la realitatea e%ectului pe care l are asupra %unc)ion!rii sale psi'ice, ci se e"tinde c'iar asupra con inutului %antasmei# 4! ne amintim remarca lui Nlein despre cliva3 / Z<e eluul cliveaz! o iectul i pe el nsui n %antasm!, dar e%ectul acestei %antasmei este a solut real, deoarece conduce la sentimente i la rela)ii o iectale 1###2 separate realmente unele de alteleZ3? +su linierea noastr!-# 9 spune c! %antasma este omnipotent! nseamn! a spune mai mult dec(t Zsatis%acerea 'alucinatorie a dorin)eiZ din g(ndirea %reudian!# Fantasma omnipotent! se satis%ace prin ea ns!i C accep)iune implicit! a descrierilor kleiniene ., ca i cum ideea lui Freud devine Zsatis%acerea real a dorin)ei prin 'alucinareZ# *n ultim! instan)!, no)iunile de %antasm!, de mecanism i de proces sunt tratate n scrierile kleiniene ca %iind sinonime# Ee e"emplu, se sus)ine c! procesul psi'ic sau %antasma incontient! de a ncorpora este descris n termeni a strac)i ca proces de introiec)ie, sau c! %antasma este aspectul su iectiv al mecanismului de introiec)ie +sau de proiec)ie- i, n s%(rit, c! mecanismele psi'ice sunt ntotdeauna trite ca %antasme# /$1$ Fa'tas.) (i proces @icolas 9 ra'am i 5aria ;orok +1,?2- sunt cei care au sus)inut di%eren)a esen)ial! dintre %antasm! i proces +sau realitate metapsi'ologic!-, n legatur! cu utilizarea
3> 3?

4# Freud, n op. cit., p# A>># 5# Nlein, :@otes sur RuelRues mecanismes sc'izoSdes, n op. cit., p# 2I=, su lierea noastr!#

23

termenilor de Zintroiec)ieZ i ZncorporareZ ca sinonimi# Ei propun revizuirea acestei %alse sinonimii dintre introiec)ie i ncorporare, consider(nd c! introiec)ia este un %enomen de ordinul creterii, iar nu de ordinul compens!rii# Ei au ridicat pro lema urm!toare / dac! ncorporarea corespunde unei %antasme, iar introiec)ia unui proces, de ce s! consideri %antasma . un produs al eului . ca %iind anterioar! procesului, care este un produs al ntregului psi'ism, aa cum %ac autorii kleinieniF 4e tie c! pentru acetia din urm!, %antasma se g!sete c'iar la originea %unc)ion!rii psi'ice, %iind oarecum omnipotent!D 9utorii respectivi a%irm! c! orice proces impune o modi%icare topic! a psi'ismului, n vreme ce orice %antasm!, care este de natur! narcisic!, tinde s! men)in! statu <uo.ul topic / Z7oncep)ia noastr! este c! %antasma este de natur! narcisic! / pentru a nu atenta la imaginea su iectului, ea tinde s! sc'im e lumea# Faptul c! este deseori incontient! nu nseamn! c! nu.i apar)ine su iectului, ci c! se re%er! la o topic! pstrat "n secret# 9st%el, a n)elege o %antasm! cap!t! un sens precis / nseamn! a detecta n mod concret nivelul topic la care ea vine s! se opun! 1###2# 9 spune c! %antasma sus)ine procesul nseamn! o r!sturnare a ntregului demers psi'analiticZ3I# 9st%el, ncorporarea ar %i o Z%antasm! de ne.introiec)ieZ, pentru c! %antasma de ncorporare pretinde c! realizeaz! n mod magic remanierea psi'ic! pro%und! impus! de realitatea pierderii# 9ceast! ZvindecareZ magic! prin ncorporare l scutete pe su iect de durerosul travaliu al doliului i l a3ut! s! re%uze adev!ratul sens al pierderii & ea nu este dec(t un mi3loc de a liniti eul# *n realitate, %antasma de ncorporare se opune introiec)iei# Z 1Ea2 pretinde c! realizeaz! 1D2 la propriu ceea ce nu are sens dec(t la %igurat# @e imagin!m c! ng'i)im o iectul pentru a nu Zng'i)iZ pierderea# 1Este vor a de o2 demeta%orizare 1D2# Ee %apt, orice ncorporare are voca)ia nostalgic! a introiec)ieiZ3,# 9ceast! pro lem! a raportului +cauzal F- ntre %antasm! i proces +sau realitate
@# 9 ra'am i 5# ;orok, :$ntro3ecter. incorporer, n 56P /, Gallimard, 8aris, toamna 1,?2, p# 111.112# 3, Ibid.
3I

24

metapsi'ologic!- ne pare important! n special cu privire la concep)ia kleinian!, care este opus! celei prezentate de 9 ra'am i ;orok#

/$4$ O3iecti5 (i su3iecti5 &' psiha'ali6) Eez aterea privind identitatea sau con%uzia dintre a ordarea o iectiv! a psi'analistului i tr!irea su iectiv! a pacientului a ap!rut devreme n teoria pai'analitic!, r!m(n(nd i n prezent la originea divergen)elor dintre kleinieni i analitii de alte orient!ri# 7'iar i autorii care )in la distinc)ia su iectivKo iectiv n psi'analiz! au perspective di%erite, ce in%luen)eaz! implicit sensul pe care l dau termenului de %antasm! incontient!# Ee e"emplu, 6Pen Lenik, cunoscut pentru concep)ia sa asupra Zsu iectivit!)ii ireducti ile a analistuluiZ4=, arat! c! psi'analitii contemporani au recunoscut i studiat intersu iectivitatea din clinica analitic!, dar aceast! evolu)ie a %ost uneori greit n)eleas!, n sensul c! clinica ar %i lipsit! de o iectivitate# 9utorul se opune unei asemenea idei i propune o de%ini)ie pragmatic a o iectivit!)ii analistului, n acord deplin cu acceptarea su iectivit!)ii sale ireducti ile# El sugereaz! c! o asemenea concep)ie pragmatic! asupra o iectivit!)ii tre uie utilizat! n toat! tiin)a modern! i l citeaz! pe ;# Nu'n, care scrisese n 1,>2 despre Ztiin)a normal!Z, adic! despre sta ilirea adev!rului tiin)i%ic printr.un proces social de consens ntre cercet!tori care %olosesc o aceeai paradigm!# 8e de alt! parte, Lenik vede ipotezele pozitiviste ca %iind o modalitate dezavanta3oas! de a g(ndi o iectivitatea i su iectivitatea, i accept! o iectivitatea n masura n care ea reprezint! un consens util pentru o iectivul speci%ic al curei analitice41# 5arcia 7avell re%lecteaz! alt%el asupra necesit!)ii conceptului de o iectivitate n psi'analiz!# @ici pentru ea, modelul intersu iectiv al situa)iei analitice nu implic! automat c! ideea de adev!r, de realitate i de o iectivitate este dep!it!# 8entru ea ns!,
6# Lenik , :9nal[tic interaction / conceptualizing tec'niRue in lig't o% t'e anal[stVs irreduci le su 3ectivit[, n Psychoanal. =., >2/ AA3.A?1, 1,,3# 41 6# Lenik, :;'e anal[stVs su 3ectivit[ and t'e anal[stVs o 3ectivit[, n .he International 8ournal o* Psycho&9nalysis, ?,, 1,,I, p# 4I?.4,?#
4=

2A

o iectivitatea const! ntr.o lume mp!rt!it! i real!, dimpreun! cu conceptul unei asemenea lumi# 9m ele sunt necesare pentru g(ndirea propozi)ional! i pentru capacitatea de a ne cunoate propriile g(nduri ca %iind g(nduri, ca %iind o perspectiv! Zsu iectiv!Z asupra lumii# *n lipsa ideii unei lumi o iective n care tr!im i pe care ne str!duim s.o n)elegem, orice model intersu iectiv se pr! uete ntr.o paradigm! individual!# 7avell utilizeaz! ntr.o manier! original! perspectiva triangula)iei / ea i citeaz! pe L# <ritton i pe 9# Green, care au scris C urm(ndu.l pe <ion i pe Xinnicott C despre spa)iul mental ZtriangularZ care i permite copilului s! g(ndeasc! i s!.i creeze o iectele, dar adaug! / Z8erspectiva mea asupra triangula)iei di%er! de cea a lui <ritton sau a lui Green prin acceea c! pune n eviden)! nu numai prezen)a unor persoane na%ara copilului, ci i a unei lumi reale i comuneZ42# 9ceast! lume care contri uie la spa)iul psi'ic triangular este Zpu lic!Z, parta3a il! i disponi il! pentru a %i e"plorat! de su iect i de o iectul s!u e"tern, Zmai larg! dec(t cei doi participan)iZ, capa il! s! le o%ere o perspectiv! di%erit! de a lor# $poteza lui 7avell se re%er! n mod e"plicit la %antasma incontient!# Este interesant de o servat %aptul c! autoarea, %!r! a cunoate pozi)ia lui 9 ra'am i a lui ;orok, a3unge la o idee asem!n!toare, c'iar dac! alt%el %ormulat!# Ea arat! c! %antasma incontient! Z1D2 este %i"at!, pietri%icat! n timp, n aparen)! +aa o percepe su iectul- printre datele lumii, ca o iectele pe care le g!sim aici i pe care nu le recunoatem ca %iind g(ndurile noastre asupra acestor o iecte# +Eac! accept!m descrierea lui 5elanie Nlein despre lumea intern! a e eluului, vedem aici modul n care %antasmele incontiente ale su iectului i pot ap!rea acestuia ca lucruri implantate n psi'icul s!u ori ca un nveli al psi'icului, iar nu ca propriile.i g(nduri-# 4pre deose ire de %antasm!, g(ndirea permite re%lec)ia despre sine nsui 1D2# Jnul dintre scopurile terapeutului este anga3area pacientului pe acea cale n care ceea ce era o %antasm! devine un g(nd, aadar ceva supus re%lec)iei i ndoielii& eli erarea persona3elor lumii sale de statutul lor pietri%icat n %antasm!, n aa %el nc(t, asemenea imaginii memora ile a lui 0oePald, %antomele +care i
5# 7avell, :;riangulation, oneVs oPn mind and o 3ectivit[, n Int. 8. Psychoanal., ?,, 1,,I, p# 4>1 +traducerea noastr!-#
42

2>

(ntuie psi'icul- s!.i poat! deveni str!moi +n lumea real! i pu lic!-Z43# 9ceast! perspectiv! asupra %antasmei incontiente este asem!n!toare celei descrise de 9 ra'am i ;orok, cu deose irea c! 5# 7avell opune %antasma i g(ndirea, n timp ce primii opun %antasma +de ncorporare- i procesul +de introiec)ie-# Este ca i cum caracterul ZconcretZ al %antasmei incontiente, pus n eviden)! de Nlein, ar mpiedica %antasma s! intre n micarea oric!rui proces, inclusiv cel de g(ndire# 9cest caracter concret, care este pentru Nlein ns!i %or)a %antasmei incontiente ce.i permite participarea la ntreaga activitate mental!, constituie pentru ceilal)i autori o di%icultate# 4! revenim la introiec)ie i la a%irma)ia lui @# 9 ra'am i a 5# ;orok c! orice ncorporare +%antasm!- are introiec)ia +realitate metapsi'ologic!- drept \voca)ie nostalgic!V, n condi)iile n care \gura nu poate articula a numite cuvinteV# Eup! noi, n dez aterea privind di%eren)a sau sinonimia %antasm!Kproces, cea mai avanta3oas! pentru gndirea psi'analitic! +cel pu)in pentru a noastr!D- este alegerea distinc iei# G!sim deci o serva)ia lui 9 ra'am i a lui ;orok ca 3usti%icat!#

1$ MECANISMU! #E PROIEC*IE 1$+$ Proiec2ia &' 5i6iu'ea lui S$ Freud ;ermenul de T proiec)ie U a %ost utilizat n diverse moduri de c!tre Freud i al)i autori care i.au urmat# Oom prezenta unele dintre sensurile nt(lnite n opera lui Freud#

43

Ibid., p# 4>4#

2?

*ntr.un sens general, acest termen semni%ica pentru Freud tendin)a de a c!uta o cauz! e"terioar! i nu o cauz! interioar!# El a%irm! acest lucru n 1I,A, remarc(nd %aptul c! scopul olii +paranoia- este de a se ap!ra de o reprezentare inaccepta il! pentru eu, *n acest conte"t, proiec)ia este considerat! ca o T deplasare U# Freud vor ete aici de utilizarea eronat! a mecanismului de proiec)ie, drept ap!rare # 5ai t(rziu, el avu tendin)a s! considere proiec)ia ca pe un mecanism de ap!rare propriu.zis / atri uirea de%ensiv!, altei persoane, de g(nduri, dorin)e i diverse con)inuturi psi'ice devenite intolera ile pentru su iect# Le%erin)ele sale privesc n principal paranoia i gelozia# Freud separ! i opune, nc! de la nceputul operei lui, g(ndirea nevrotic!, care conserv!, i g(ndirea psi'otic!, care e"pulzeaz! +dovad! a unei lipse de ela orare psi'ic!-# Ear timp de mai mul)i ani, proiec)ia este pentru el o %orm! de re%ulare, iar 'alucina)ia un mod de T mutare U a ntoarcerii re%ulatului# Eoar n 1,11, n analiza sa asupra cazului >chreber, Freud propune o teorie care scoate psi'oza din c(mpul re%ul!rii# *n mecanismul paranoic, :1D2 este evident! nainte de toate acea tr!s!tur! pe care o putem denumi proiec ie. 6 percep)ie interioar! este reprimat!, iar ca nlocuitor al ei apare con)inutul s!, dup! ce a cunoscut o anumit! de%ormare, devenind contient ca o percep)ie din e"terior44# 9adar, proiec)ia este un re%uz C negare, ca i o reatri uire a ceea ce este negat n interior# ;otui, Freud nlocuiete aceast! prim! %ormulare cu o a doua / T @u a %ost corect s! spunem c! sentimentul reprimat n interior a %ost proiectat n a%ar! & acum ne d!m seama, ceea ce a %ost suspendat interior se rentoarce din e"terior U4A# 9ceast! concep)ie asupra %enomenului delirant ne o%er! o imagine n care, departe de a %i st!p(nul 3ocului, su iectul apare ca 3uc!ria unui proces ale c!rui e%ecte nu le percepe dec(t indirect, prin re%le"ele acestora n contiin)! C aa precum percepe 4c're er s%(ritul
4# Freud +1,11-, :6 serva)ii despre un caz de paranoia +dementia paranoides- descris auto iogra%ic U, n O ?, Ed# ;rei, <ucureti, 2==2, p# 1>3# 4A 4# Freud, ibid., p# 1>?#
44

proiect(ndu.i con)inutul n e"terior#

2I

lumii, de %apt proiec)ia catastro%ei sale interne # 9st%el, topogra%ia %rontierei n!untru C na%ar! pare supus! unui determinism mai comple" dec(t opozi)ia pl!cereKrealitate, pe care o g!sim n prima articulare a conceptului de proiec)ie, e"primat! clar de Freud n Pulsiuni i destine ale pulsiunilor, odat! cu no)iunea de T eu.pl!cere pur U / T 4u domina)ia principiului pl!cerii 1su iectul2 primete n Eul s!u o iectele

o%erite, n m!sura n care sunt surse de pl!cere, le introiecteaz! 1###2 i alung! pe de alt! parte de la sine ceea ce devine pentru el prile3 de nepl!cere n propriul s!u interior +Oezi mai ncolo mecanismul proiec)iei- U4># Freud trimite aici la articolul nescris sau distrus din @etapsihologie, consacrat proiec)iei# 4! amintim c! eul.pl!cere pur nu are sens dec(t raportat la un eu.realitate ]care a demarcat interiorul de e"terior pe aza unui criteriu o iectivV, put(nd s! se sustrag! stimulilor e"terni prin %ug! & T Ein e%icien)a activit!)ii musculare a vie)uitoarei, su stan)a ei perceptiv! a c(tigat ast%el un punct de spri3in pentru a separa un e"terior de un interior U4?# *n te"tul %reudian, e"ist! opozi)ia a dou! modalit!)i de n)elegere a %enomenului proiectiv# 7on%orm uneia, %orma)iunea delirant! i o )ine coeren)a i %or)a de convingere din coluziunea cu dorin)a incontient! supus! principiului pl!cerii C %orma)iune narcisic!, %antasmatic!, dereal!# 7on%orm celeilalte, ea reprezint! invazia contiin)ei de c!tre ceea ce a %ost a olit n!untru i care revine dina%ar!, aa ca la T preedintele 4c're er U# 9ceast! ultim! %ormul! va servi drept punct de spri3in pentru teoria lacanian! a *orcluderii psi'otice# $n 1,22, Freud traseaz! alte c(teva piste, n Despre c%te#a mecanisme ne#rotice "n gelo!ie, paranoia i homosexualitate, unde el constat!, realiz(nd o remarca il! e"tindere. revizuire a primelor sale %ormul!ri / T 1Gelozia2 proiectat provine 1###2 din propria in%idelitate realizat! n via)! sau din impulsuri spre in%idelitate care cad su re%ulare 1###2# 7el care le neag! la persoana sa, percepe totui c'emarea lor at(t de puternic nc(t pentru uurarea lui, el apeleaz! cu
4> 4?

4# Freud +1,1A-, :8ulsiuni i destine ale pulsiunilor, n O 3, op. cit., p# ?4# Ibid., p# >3#

2,

pl!cere la un mecanism incontient# 1###2 proiecteaz! propriile porniri ntr.o in%idelitate din partea celuilalt 1###2 U4I# Ear Freud adaug! c! gelosul, ca i paranoicul, n timp ce proiecteaz! na%ar!, asupra altuia, ceea ce nu accept! n el nsui, se %olosete n proiec)ia sa de T materialul percep)iei, care deceleaz! motiva)iile incontiente, analoge, ale celuilalt U / T @i se pare c! descriem %oarte nesatis%!c!tor comportamentul paranoicului gelos, ca i al celui persecutat, atunci c(nd spunem c! ei proiecteaz! n a%ar!, asupra altora, ceea ce nu vor s! perceap! n propriul interior# Eesigur c! ei %ac aceasta, dar nu proiecteaz! n v(nt, ca s! spunem aa, nu proiecteaz! acolo unde nu se a%l! nimic asem!n!tor, ci se las! dui de cunoaterea incontientului i deplaseaz! asupra incontientului altora aten)ia pe care o retrag de la propriul incontient U4,#

9ceast! prezentare a dinamicii %enomenului proiectiv deplaseaz! pro lema ini)ial!# *n aceste %ragmente, Freud pune n eviden)! %actorul cantitati# implicat n proiec)ie / dac! su iectul nu proiecteaz! n aer, ci acolo unde e"ist! un con)inut psi'ic asem!n!tor cu al s!u, atunci opera)ia de deplasare privete mai degra ! gradul de aten ie i cantitatea in#esti ieiA=# 6 alt! aluzie la %actorul cantitativ este ideea c! su iectul, proiect(ndu.i propriile impulsuri n e"terior, o %ace nu numai ca s! se de araseze de anumite reprezent!ri, ci i ca s! scape de *or a acestor impulsuriA1# 9ici, Freud %ace din nou specula)ii, ca i n alte te"te, a%irm(nd c^ proiec)ia se raporteaz^ mai ales la principiul pl^cerii i c^ individul reac)ioneaz^ ca s^.i diminueze tensiunea intern^, p^str(nd o stare intern^ pl^cut^, corespunz^toare eului.pl^cere pur# 9cest aspect al gradului de aten)ie deplasat n proiec)ie va %i men)ionat de 4'apiro n leg!tur! cu semni%ica)ia pe care su iectul o atri uie lucrurilor percepute de el n lumea
4# Freud, :Eespre c(teva mecanisme nevrotice n gelozie, paranopia i 'omose"ualitate, n O ?K2==2, p# 1I?.1II# 4, Ibid., p# 1,=# A= Ibid., p#1,1 +su linierea noastr!-# A1 Ibid., p# 1II#
4I

3=

e"terioar!# 8roiec)ia nu ar implica o ruptur! n %unc)ionarea cognitiv!, ci o aten)ie accentuat! asupra realit!)ii i o iectului percep)iei# Eistorsiunea realit!)ii pe care ea o introduce nu este o distorsiune perceptiv!, ci are a %ace mai degra ! cu ceea ce semni%ic! percep)ia# 8ornind de la convingerile i nevoile interne, lucrului perceput i este atri uit o anumit! semni%ica)ie, iar proiec)ia nu modi%ic! realitatea aparent!, ci semni%ica)ia ei# 8e scurt, proiec)ia ar %i o %orm! de distorsiune interpretativ! a realit!)ii e"terioare A2# 9%irma)iile lui 4'apiro seam!n! cu cele ale lui Freud privind a ordarea clinic! a proiec)iei /

*n tratamentul unui ast%el de gelos 1care i proiecteaz! propria in%idelitate2, tre uie s! evit!m contestarea materialului pe care se sus)ine, putem dori doar s! ne 'ot!r(m la o alt! apreciere a acestuiaA3#

7u alte cuvinte, nu percep)ia pacientului este discuta il!, ci interpretarea sau semni%ica)ia percep)iei sale# ;otui, n acelai te"t, Freud descrie proiec)ia gelosului ca percep)ia n e"terior a motiva)iilor incontiente analoge la cel!lalt + a mic!rilor incontiente asem!n!toare ale celeilalte p!r)iA4-# E"ist! aici o nuan)! care introduce o di%eren)! ntre viziunea lui 4'apiro i cea a lui Freud / n timp ce primul trans%er! pro lema distorsiunii de la percep)ie la semni%ica)ie i la interpretare C men)in(nd ast%el, oarecum, ideea distorsiunii cognitive ., Freud pune accentul mai mult pe in#estirea percep)iei, care poate constitui "nsi problema, %!r! nici o distorsiune cognitiv!, nici de percep)ie i nici de semni%ica)ie a ei / Ee %apt, anormalitatea lui 1a su iectului gelos2 se reduce la o servarea cu ascu)ime a incontientului so)iei sale i aprecierea acestuia mai ine dec(t ar %i %!cut.o altcinevaAA#

E# 4# 4'apiro +1,>A-, Les >tyles 5-#roti<ues, 8JF, 8aris, 1,I># 4# Freud, op. cit., p# 1II# A4 Ibid., p# 1II# AA Ibid., p# 1I,#
A2 A3

31

@u tre uie s! uit!m c!, dac! percep)ia su iectului este real! i constituie o cunoatere a incontientului celuilalt, aceasta nu.l mpiedic! pe su iect s! utilizeze psi'ic aceast! cunoatere, ne spune 9ndrM Green, pentru a o %olosi drept ecran i a deveni or la propria sa realitate psi'ic!# *n acelai mod, percep)ia lipsurilor i de%ectelor la cei apropia)i poate %i real!, dar n acelai timp av(nd rol de diversiune spre a evita autoreprouri mult mai grave# 8entru Freud, proiec)ia avea i o importan)! central! n %ormarea %o iilor+vezi @icul Aans-# 9menin)area pulsional! pun(nd eul n pericol din interior, ea este proiectat! n realitatea e"terioar!, unde poate %i controlat! mai uor datorit! evit!rii %o ice /

5ai devreme am atri uit %o iei caracterul unei proiec)ii, dat %iind c! ea nlocuiete pericolul pulsional interior cu un pericol perceput n e"terior# 9ceasta aduce avanta3ul c! ne putem prote3a mpotriva pericolului e"terior prin %ug! i evitare a percep)iei, n timp ce mpotriva pericolului din interior %uga nu ne a3ut! de %aptA>#

9ceast! e"plica)ie pare vala il! i pentru psi'odinamica delirului paranoic, n care su iectul negociaz! cu pulsiunile interne dureroase sau intolera ile proiect(ndu.le asupra unor o iecte e"terne# *n termeni economici, i.ar %i mai uor s! evite i s! %ug! de o amenin)are dureroas! provenit! din e"terior, dec(t s! evite o amenin)are intern!# *n 1,24, Freud articuleaz! proiec)ia cu cea de a doua teorie a pulsiunilor, ntr.o concep)ie e"tins! asupra raporturilor dintre individ, organism i mediul s!u# 8ulsiunea de moarte n e"ces, nelegat! prin coe"cita)ia li idinal!, tre uie e"pulzat! su %orma sadismului# 8roiec)ia, acum de%lectare spre e"terior a pulsiunilor distructive, devine %oarte aproape de o investi)ie primar!, ceea ce diveri autori numesc proiec)ie primar!# *n Problema economic a masochismului, trat(nd despre enigma +din punct de vedere economic- e"isten)ei tendin)ei masoc'iste n via)a pulsional! i despre nt(lnirea dintre li ido i pulsiunea de moarte n interiorul individului, el eviden)iaz! c! /
A>

4# Freud +1,2>-, :$n'i i)ie, simptom i angoas!, n O B, 2==1, p# 231#

32

0i idoul are sarcina de a %ace ino%ensiv! aceast! pulsiune distructiv!, dispens(ndu.se de ea prin aceea c! ndreapt! n mare parte aceast! pulsiune, cu a3utorul unui anumit sistem organic, musculatura, spre e"terior, spre o iectele lumii e"terioare# Ea se numete atunci pulsiune de distrugere, pulsiune de domina)ie, voin)! de putere# 1###2 6 alt! parte nu particip! la aceast! trans%erare n a%ar!, r!m(ne n organism i e legat! acolo li idinal, cu a3utorul coe"cita)iei se"uale amintite & n ea tre uie s! recunoatem masoc'ismul originar, erogenA?#

8e pagina urm!toare, ntr.un conte"t ce descrie %ormarea masoc'ismului erogen secundar, apare termenul de a proiecta ca sinonim cu a deplasa, a ntoarce, a deriva spre e"terior /

1D2 n anumite mpre3ur!ri, sadismul sau pulsiunea de distrugere proiectat!, ndreptat! spre e"terior, poate %i din nou introiectat!, ndreptat! spre interior 1D2#

8entru Freud, proiec)ia nu se a%l! numai n serviciul ap!r!rii mpotriva angoasei i autodistrugerii, sau al necunoaterii realit!)ii# $ndependent! de vreun con%lict intern, el o vede ac)ion(nd n religie, ca mecanism antropomor%ic de cunoatere i de adaptare la lumea e"terioar!# *ntr.un mod general, el asociaz! proiec)ia cu percep)ia# *n .otem i tabu, Freud scrie despre proiec)ie c! este vor a de

1D2un mecanism la aza c!ruia se su sumeaz!, de e"emplu, i percep)iile noastre senzoriale, care n mod normal de)in cea mai mare parte n con%igurarea lumii noastre e"terne# 1###2 i percep)iile interne ale unor procese a%ective i de g(ndire vor %i proiectate n e"terior, la %el ca i percep)iile senzoriale, i vor %i %olosite la con%igurarea lumii e"terne# 1###2 oamenii primitivi au dezvoltat prin proiec)ia n e"terior a percep)iilor interne o imagine
A?

4# Freud +1,24-, :8ro lema economic! a masoc'ismului, n O 3, op. cit., p. C/D.

33

a lumii e"terioare, pe care tre uie s! o traducem din nou acum n psi'ologie printr.o percep)ie contient! nt!rit!AI#

Ein aceast! perspectiv!, 9ndrM Green remarc! %aptul c! proiec)ia, ca ap!rare, poate deveni patologic!, deoarece ea antreneaz! necunoaterea pulsiunilor su iectului# 8e de alt! parte, ea i o%er! su iectului posi ilitatea unei anumite cunoateri a o iectului i, n mod indirect, a unei cunoateri +prin construc)ie- de sine nsui /

8roiec)ia prin deplasare spre e"terior a investi)iilor su iectului conduce la o cunoatere a o iectului i, dac! ea este tri utar! elementelor introduse de su iect, antren(nd deci o percep)ie de%ormat! a acelui o iect, ea permite totui o cunoatere real! a incontientului o iectului respectiv# 9ceast! cunoatere a incontientului o iectului se realizeaz! cu pre)ul necunoaterii radicale a incontientului su iectului, dar ocolul prin cunoaterea o iectului constituie prin retroac)iune o cunoatere implicit!, ocult!, a su iectului nsui 1D2# 7el!lalt 1D2 nu apare dec(t prin intermediul oglinzii de%ormante pe care i.o o%er! su iectul, dar care corespunde totui, par)ial, cu o realitate, c'iar de%ormat!# 9st%el, Freud recunotea c! orice delir este construit n 3urul unui s(m ure de adev!r 1D2# 9cest lucru presupune / a- c! ntre su iect i o iect e"ist! un raport de omologie sau izomor%ie & - c! acest raport de cunoatere C necunoatere se sta ilete prin intermediul unei construc ii# 7onstruc)ie "n spa)iul 7eluilalt i a spa)iului 7eluilalt ca e"ternalizare a spa)iului intern al su iectului# 9ceast! construc)ie este o construc)ie teoretic!# 6 teorie a o iectului care trimite la teoria su iectului prin retroac)iuneA,#

1$/$ Po6i2ia schi6o7para'oid) Oom prezenta c(teva aspecte din aa numita pozi)ie sc'izo.paranoid!, teoretizat! de 5# Nlein, deoarece ea se re%er!, n esen)!, la mecanismele psi'otice azate pe proiec)ie#

AI A,

4# Freud +1,12-, :;otem i ta u, n O E, Ed# ;rei, <ucureti, 2===, p# 2>I# 9# Green, La *olie pri#-e, Gallimard, 8aris, 1,,=, p# 1,>.1,I#

34

*ntr.un articol al s!u despre identi%icarea proiectiv!, Nlein citeaz! un comentariu al lui Freud asupra cazului 4c're er / Z;re uie s! sta ilim instalarea dispozi)iei pentru aceast! psi'oz! 1sc'izo%renia2 ntr.un moment anterior celui c(nd se decide paranoia, undeva la nceputul dezvolt!rii, n timpul trecerii de la autoerotism la iu irea o iectal!Z>=# *n 1,4>, Nlein utilizeaz! e"presia Zpozi)ie paranoid!Z, dei ea cunotea de3a termenul lui Fair airn, Zpozi)ie sc'izoid!Z, i concep)ia acestuia# *n 1,A2, ea com in! cei doi termeni i o )ine Zpozi)ie sc'izo.paranoid!Z, semn c! ideile lui Fair airn erau mai importante pentru ea dec(t s.ar %i crezut C i ne g(ndim mai ales la ideile care revizuiau teoria %reudian! asupra structurii psi'ice i asupra pulsiunilor# 7are sunt caracteristicile pozi)iei sc'izo.paranoideF Este vor a de o %az! care precede pozi)ia depresiv! la copil i n care e"ist! rela)ii de o iect par)iale, angoase de persecu)ie i mecanisme sc'izoide# 5elanie Nlein %olosete drept cadru teoretic distinc)ia %reudian! ntre pulsiunile de via)! i pulsiunile de moarte# Eup! Freud, organismul amenin)at de pulsiunea de moarte o deviaz! pe aceasta nspre e"terior, printr.un mecanism mai degra ! iologic dec(t psi'ologic# Eup! Nlein, aceast! deviere devine o proiec)ie, deoarece entitatea n cauz! este eul primitiv, care are de3a mecanisme de ap!rare, care resimte an"ietate i care este capa il s! %antasmeze rela)ii de o iect# 9st%el, su amenin)area propriei sale dezintegr!ri, eul proiecteaz! pulsiunea de moarte ntr.un o iect care devine persecutor# 8entru a proiecta pulsiunea de moarte, eul tre uie s! se cliveze +un alt mecanism de ap!rare- ntr.o parte distructiv! i o parte li idinal!, ultima %iind proiectat! pentru crearea unui o iect ideal pe care eul s!.l poat! introiecta +idealizarea i introiec)ia sunt alte dou! mecanisme primitive de ap!rare-# 5elanie Nlein considera ca acest tip de %unc)ionare are loc n timpul primelor luni de via)! a sugarului, %apt ce l.a determinat pe Xinnicott s! a%irme c! a.l crede pe e elu at(t de so%isticat este o e"agerare# Ear dac! Nlein )inea la ideea lui Freud c! sc'izo%renia i are r!d!cinile n perioada dinaintea iu irii o iectale +n termeni kleinieni, dinaintea rela)iei de o iect ntreg-, ea tre uia s! plaseze aceste mecanisme la un nivel e"trem de timpuriu al dezvolt!rii# Lealiz(nd acest lucru, ea vine n contradic)ie
4# Freud +1,11-, :6 serva)ii despre un caz de paranoia +dementia paranoides- descris auto iogra%ic U, n Opere ?, Ed# ;rei, <ucureti, 2==2#
>=

3A

cu concep)ia lui 9 ra'am, dup! care prima %az! oral! a sugarului este pream ivalent!, adic! lipsit! de ur! sau de team! %a)! de s(nul matern# 9adar, dup! Nlein, angoasa de a %i distrus din interior, prezent! de la nceputul vie)ii, apare n principal din ac)iunea pulsiunii de moarte i se ataeaz! ulterior la un o iect, %iind resim)it! ca angoas! de persecu)ie# 9ceast! angoas! primitiv! mai are dou! alte surse/ trauma naterii +angoasa de separare- i %rustrarea nevoilor corporale care, dei percepute ini)ial ca provocate de o iecte e"terioare, devin surse persecutorii interne prin introiec)ie, particip(nd la teama de dezintegrare i %iind reproiectate odat! cu pulsiunea distructiv!>1# Eiscut(nd despre necesitatea ca eul s! administreze angoasa, 5elanie Nlein ne amintete c!, dup! Freud, o parte a pulsiunii de moarte care nu a %ost deviat! n e"terior este legat! de c!tre li ido n interiorul organismului# 9utoarea i citeaz! pe Ferenczi i Xinnicott, care sugerau c! integrarea eului sugarului C deci i gestionarea angoasei C depinde esen)ialmente de condi)iile e"terioare +ngri3irea de c!tre mam!-# @e pare important de o servat c! acest articol arat! n numai c(teva pagini >2 unul dintre aspectele esen)iale ale viziunii kleiniene / n vreme ce este contient! de in%luen)a mediului asupra proceselor psi'ice i nu uit! s! ne in%ormeze asupra acestui punct, Nlein alege "n mod deliberat s traduc orice element exterior "n termenii realit ii interne# Ein acest punct de vedere, ea i r!m(ne %idel! lui Freud, teoria sa av(nd o aparen)! at(t de complicat! tocmai n scopul p!str!rii realit!)ii psi'ice ca termen unic de re%erin)!# Ee e"emplu, 3ocul pe care ea l prezint! deseori ca av(nd loc ntre procesul de proiec)ie i cel de introiec)ie pare ec'ili rat, dar e"ist! ntotdeauna un accent %inal pe proiec)ie, adic! pe natura su iectiv! a perceperii lumii e"terne# *n operele kleiniene e"ist! o un! coeren)! cu privire la acest aspect# Re-eri'2e 3i3liogra-ice 4# Freud, Opere, Ed# ;rei, <ucureti# <# 6r!anu, Fiogra*ia unui concept psihanalitic, Ed# ;rei, <ucureti, 2==A#

>1 >2

5# Nlein, op. cit., p# 2?I# Ibidem, p# 2?I.2?,#

3>

PARTEA A #OUA CATE"ORII PSI ANA!ITICE 8N PSI OPATO!O"IE I'troducere 5arile categorii din psi'opatologia psi'analitic! s.au di%eren)iat progresiv, ncep(nd cu secolul _$_# 0a 1I,A, Freud c!uta s! separe nevrozele actuale +nevroz! de angoas!, neurastenie, ipo'ondrie C caracterizate printr.o dis%unc)ionalitate somatic! a se"ualit!)ii- de psi'onevroze C caracterizate printr.un con%lict psi'ic# 8este dou!zeci de ani, el mp!r)ea i psi'onevrozele, n nevroze de trans%er +isterie, isterie de angoas! i nevroz! o sesional!-, accesi ile tratamentului psi'analitic, i psi'oze, neaccesi ile ac)iunii psi'oterapeutice deoarece sunt %ondate pe o dezinvestire masiv! a o iectului n %avoarea unei suprainvestiri narcisice patologice# *n 1,24, aceast! di%eren)iere ntre nevroze i psi'oze va %i su liniat! de Freud prin raportarea lor la realitate / dac! nevroza rezult! dintr.un con%lict ntre eu i sine, psi'oza rezult! dintr.o tul urare n rela)ia dintre eu i realitatea e"terioar!# *n cadrul psi'ozelor, el va %ace nc! o di%eren)iere, accentu(nd %aptul c! melancolia sau, mai general, psi'oza maniaco.depresiv!, se centreaz! pe un con%lict ntre eu i supraeu, merit(nd numele de nevroz! narcisic! +cu un eu a%lat ntr.o %i"a)ie autoerotic!-# Evolu)ia nosogra%iei psi'analitice p(n! in anii ?= se poate sc'ematiza n ta loul urm!tor +0aplanc'e i 8ontalis-/
1I,A 1,1A 1,24 7lasi%icare actual! 5aniaco. depresive 4c'izo%renie 8aranoia @evroze actuale @evroze actuale @evroze actuale 9%ec)iuni psi'o somatice @evroze de trans%er @evroze @evroze 8si'onevroze 8si'oze @evroze narcisice 8si'oze 8si'oze

3?

Jn asemenea ta lou, oricum incomplet din principiu, nu con)ine nici organiz!rile perverse i nici st!rile limit! sau borderline, care s.au impus treptat n clinica psi'analitic!, timp de mai multe decenii#

+$ NEVRO9A +$+$ Si.pto.ul (i co'-lictul 'e5rotic 6ricare ar %i comple"itatea realit!)ii clinice, teoria ne#ro!elor constituie ba!a g%ndirii psihanalitice, %apt con%irmat de leg!tura ei structural! cu visul i cu actele simptomatice# @evroza este e"presia unui con*lict psihic# 9cesta presupune, n general, prezen)a n psi'ismul su iectului a dou! sau mai multe tendin)e contradictorii# 7on%lictul incontient se e"prim! su %orma simptomului care, dup! Freud, este mani%estarea ntoarcerii re%ulatului# 9st%el, n 1I,> de3a, autorul teoriei nevrozelor ar!ta c! simptomul reprezint! o %orma)iune de compromis ntre reprezent!rile re%ulate i ap!r!ri# 4imptomul nevrotic, aa cum a %ost el descris de c!tre Freud, e"prim! at(t o dorin)! c(t i ap!rarea mpotriva acesteia, at(t o satis%ac)ie ascuns! c(t i imposi ilitatea satis%acerii# 7u alte cuvinte, ceea ce apare ntr.o %orm! negativ! C de%icien)! %unc)ional!, angoas! ori su%erin)! C ascunde o component! pozitiv! ce )ine de dorin)! i pl!cere# 9cest model r!m(ne vala il n g(ndirea psi'analitic! contemporan!, constituind c'iar reperul central pentru ntreaga psi'opatologie psi'analitic!# 4imptomul este deci un compromis ntre presiunea pulsiunilor, e"primat! su %orma %antasmelor incontiente, pe de o parte, i mecanismele de ap!rare ale eului, eu supus interdic)iilor supraeului, pe de alt! parte# 9tunci c(nd pulsiunile sunt mai puternice, compromisul rezult! n %orma)iuni su stitutive, cum este criza isteric!# 9tunci c(nd mai importante sunt mecanismele de ap!rare, compromisul se caracterizeaz! deseori prin contrain#esti ii care produc %orma)iuni reac)ionale i tr!s!turi de caracter +aa cum apar, de e"emplu, n personalitatea o sesional!, cu tr!s!turile ei speci%ice/ ordine, economie, nc!p!)(nare-#

3I

7a i n cazul actului ratat, al lapsusului, al cuv(ntului de spirit i al visului, simptomul e"prim! un con*lict intrapsihic# 9cest tip de con%lict poate %i descris/ a- din punct de vedere topic +di%eritele spa)ii psi'ice/ con%orm primei topici %reudiene C contient.precontient i incontient, iar con%orm celei de a doua topici C se, eu, supraeu-& - din punct de vedere dinamic +lupta dintre procesele primare, guvernate de principiul pl!cerii, i procesele secundare, guvernate de principiul realit!)ii-& c- din punct de vedere economic +relativ la %or)ele a%late n 3oc-# 7(t privete %antasmele incontiente ce stau la aza simptomului nevrotic, ele conduc, de.a lungul procesului e"plor!rii psi'analitice, la comple"ul 6edip sau la derivate ale acestuia# *n toate cazurile, simptomul este resim)it de c!tre su iect ca str!in, straniu i ininteligi il# El este perceput prin modurile sale de in%iltrare n g(ndirea i actele su iectului, care par s! %ac! e%rac)ie n personalitatea acestuia +n corpul istericului, n g(ndirea o sesionalului, n spa)iul %o icului-# E"ist!, deasemeni, %enomene nevrotice care a%ecteaz! ansam lul personalit!)ii i al rela)iilor cu ceilal)i / caracterele nevrotice# +$/$ Co.ple:ul Oedip *n cursul unei psi'analize, apari)ia angoasei nevrotice d! cont de angoasa de castrare care, incontient! %iind, este rezultatul dorin)ei incestuoase pentru p!rintele de se" opus i al dorin)ei paricide %a)! de p!rintele de acelai se"# 9ceasta este %orma direct! a comple"ului, ce reprezint! o pozi)ie 'eterose"ual! a su iectului# Forma inversat! +dorin)! incestuoas! pentru p!rintele de acelai se" i dorin)! de distrugere a p!rintelui de se" opusreprezint! pozi)ia 'omose"ual!# 9m ele pozi)ii presupun con%runtarea cu di*eren a dintre sexe i dintre genera ii , care articuleaz!, n diverse %orme, dorin)ele i identi%ic!rile# 0a %at!, angoasa de castrare se a%l! n raport cu separarea i cu teama de pierdere a iu irii din partea o iectului# Eup! Freud, angoasa de castrare %eminin! a %ost descris! de 5# Nlein ca %iind teama de sterilitate i de distrugere a organelor genitale interne#

3,

7ura psi'analitic! o%er! condi)iile trans%orm!rii nevrozei adulte ntr.o ne#ro! de trans*er, n care con%lictele intrapsi'ice sunt actualizate, %iind posi ile interpretarea i ela orarea lor, dimpreun! cu rememorarea i reconstruc)ia nevrozei in%antile, din trecutul pacientului C mai precis, a mecanismelor de ap!rare, a dorin)elor i a scenelor %antasmatice corespunz!toare acestora# 8rintre acestea din urm!, Freud a descris aa.numitele %antasme originare, ce transcend e"perien)a individual!/ %antasma de seduc)ie, scena primitiv!, %antasma de castrare i cea de ntoarcere la via)a intrauterin!# @evroza in%antil! constituie ns! un model teoretic al dezvolt!rii normale, ea %iind dedus! din materialul clinic# +$1$ Ne5ro6a &' teoria 0lei'ia') 5elanie Nlein a conceput structura nevrotic! drept o organizare de%ensiv! mpotriva depresiei psihotice . care ar proveni dintr.o am ivalen)! pulsional! insu%icient ela orat! n cursul pozi)iei depresive, com inat! cu o insu%icient! introiec)ie a o iectului un# 5ecanismele ar'aice de cliva3 i proiec)ie +ntrez!rite n nevroza %o ic!- constituie o regresie la pozi)ia paranoid.sc'izoid!, de unde i sentimentele de natur! persecutorie din %o iile grave# Nlein considera c! nevroza are o valoare %unc)ional! i constituie un %actor de normalitate, prin %aptul c! este o modalitate de a ela ora con%lictele psi'otice in%antile# 6 asemenea, s!.i spunem, ela orare nevrotic! a psi'ozei presupune ns!i ela orarea pozi)iei depresive/ integrarea am ivalen)ei i culpa ilit!)ii, prin repara)ie i creativitate# Fantasmele scenei primitive i modereaz! caracterul distructiv i nsp!im(nt!tor, iar invidia poate l!sa loc recunotin)ei# 5ecanismele proiective se reduc n %avoarea re%ul!rii, iar mecanismul de cliva3 este nlocuit de cel de izolare# Ee asemenea, natura angoasei se modi%ic!/ teama privind propria e"isten)! +a *i- devine teama privind posesiunea a ceva + a a#ea-& cu alte cuvinte, angoasa de aneantizare devine angoas! de castrare# 8entru Freud, nevroza reprezint! negativul perversiunii# 8entru Nlein, nevroza este negativul psi'ozei#

4=

+$4$ Teoria de65olt)rii &' psiha'ali6) 7on%orm teoriei %reudiene, psi'ismul se dezvolt! av(nd drept reper c!utarea pl!cerii, dar ca rezultat al con%runt!rii a dou! modalit!)i %undamentale / a- actualizarea e"perien)ei de satis%acere, n dimensiunea primar! a realiz!rii 'alucinatorii a dorin)ei, n c!utarea identit!)ii de percep)ie +care st! la aza scenariului visului, de e"emplu- i c!utarea identit!)ii de g(ndire con%orm cu principiul realit!)ii, care guverneaz! procesele secundare# 7ontradic)ia dintre aceste dou! principii ale cursului evenimentelor psi'ice +Freud, 1,11- %undamenteaz! concep)ia psi'ismului ca un con%lict ntre dorin)! i realitate, ntre su iectivitate i o iectivitate# Eezvoltarea este de%init! ca li idinal! cu re%erin)! la conceptul psi'analitic de li ido, care semni%ic! n latin! dorin)!# Freud precizeaz! acest concept ca %iind e"presia unei energii n latura ei cantitati#, dei nem!sura il! realmente, energie a pulsiunilor se"uale sau de iu ire +1,21-# ;re uie precizat aici c! no)iunea %reudian! de se"ualitate, cea mai original! i mai contrariant! din psi'analiz! nu at(t prin ideea de se"ualitate in%antil! c(t prin importan)a care i s.a o%erit, i.a l!rgit s%era n evolu)ia g(ndirii lui Freud nsui# Eac! n 1,=A se"ualitatea in%antil! era v!zut! %ie ca o pre.%orm! a perversiunilor se"uale adulte sau a genitalit!)ii postpu ertare, %ie ca resort %undamental al dezvolt!rii psi'ice, introducerea teoriei narcisismului n 1,14 i introducerea no)iunii de pulsiune a mor)ii n 1,2= au modi%icat teoria pulsiunii se"uale, d(ndu.i sensul mai larg de iu ire sau c'iar de pulsiune a vie)ii# +$;$ Pu'ctul de 5edere ge'etic 9 andonarea ideii de etiologie traumatic! +a seduc)iei se"uale reale- l.a condus pe Freud la ideea de %antasm! incontient! i de realitate psi'ic!# 7um acestea se legau, n cura psi'analitic!, de rememorarea scenelor in%antile, s.a conturat modelul con%orm c!ruia psihopatologia este o mani*estare a trecutului "n pre!ent# 4c'ematic vor ind, psi'opatologia nu este, ast%el, totuna cu anormalitatea, ci const! mai degra ! n persisten)a a ceea ce, n trecut, era normal# 4imptomul apare, din aceast! perspectiv!, ca mani%estarea unui nivel de %unc)ionare anterior normal, ns! anacronic n prezent#

41

*n cura psi'analitic!, regresia la un nivel de %unc)ionare anterior poate privi nu numai dezvoltarea li idinal! ci i, n cazul structurilor non.nevrotice, organizarea eului sau a supraeului# Legresia li idinal! poate %i, ea ns!i, de mai multe tipuri, raport(ndu.se la rela)ia cu o iectul, la scopul pulsional sau la modul de desc!rcare pulsional! C de e"emplu, n cazul ulimiei ca r!spuns general la apari)ia emo)iilor i e"cita)iilor de diverse naturi# 7adrul analitic are drept e%ect inducerea regresiei %unc)ion!rii psi'ice, conduc(nd la apari)ia, n discursul pacientului, a e%ectelor reprezent!rilor incontiente i ale trans%erului# Ein punctul de vedere al %unc)ion!rii aparatului psi'ic, regresia topic! se de%inete lu(nd drept model #isul / ea apare ast%el ca o micare regredient!, dinspre polul realiz!rii actului n realitate, spre polul realiz!rii 'alucinatorii din actul psi'ic i spre %antasm!# Ee asemenea, apare regresia dinspre %unc)ionarea predominant secundar!, ce are loc n coordonate temporale, spre %unc)ionarea guvernat! de procesele primare, na%ara timpului# +$<$ E-ect retroacti5 7on%orm de%ini)iei date de 0aplanc'e i 8ontalis n 1,>?, n +ocabularul psihanali!ei, aceast! no)iune se re%er! la e"perien)ele care sunt remaniate ulterior, n %unc)ie de noile e"perien)e avute ntr.un stadiu di%erit de dezvoltare# 9st%el, e"perien)ele trecute pot c!p!ta un sens nou, ca i o nou! e%icacitate psi'ic!# Ee aici i %or)a lor patogen!# ;ermenul se cere a %i di%eren)iat de ideea %ilozo%ic! a contiin)ei care i %!urete trecutul n %unc)ie de proiectul s!u, ca i de ideea de %antasm! retroactiv! a lui Bung, cu re%erire la reinterpretarea trecutului n %unc)ie de cererile realit!)ii prezente, n scopul de a se de arasa de aceasta# Ee asemenea, nu este vor a de o desc!rcare cu nt(rziere, n urma nsum!rii e"cita)iilor, adic! de o a reac)ie dup! un anumit interval de timp# 8entru Freud, no)iunea de e%ect retroactiv se re%er! la traumatism i la se"ualitate / datorit! unei lipse ini)iale de integrare, un anumit eveniment trecut cap!t! un sens nou, con%orm sc'im !rii ulterioare# Ee e"emplu, n cadrul se"ualit!)ii umane, scrie Freud, apari)ia tardiv! a pu ert!)ii %ace posi ile procese primare postume#

42

9cest %enomen este ns! nso)it de e"isten)a unor %antasme originare, care transcend e"perien)a i imaginarul individuale# Jn asemenea punct de vedere structural limiteaz! perspectiva anamnestic!, care ar postula un determinism decisiv n psi'opatologie, raportat la nceputurile dezvolt!rii, ncep(nd c'iar cu via)a intrauterin!# 9celai punct de vedere structural com ate interpretarea no)iunii de e%ect retroactiv ca %iind o iluzie retrospectiv! asupra se"ualit!)ii in%antile# ;ermenul o%er! o desc'idere asupra percep)iei timpului, asupra conceperii mai multor modalit!)i ale temporalit!)ii, asupra 'eterocroniei constitu)ionale a %iin)ei umane# *n cursul procesului psi'analitic, de pild!, apare evident %aptul c! eul analizandului %ace e%ortul continuu de a ordona secven)ial punerea n scen! a pulsiunilor, cu a3utorul mecanismelor sale de ap!rare, deoarece se simte permanent n pericolul de a %i ulversat de ntoarcerea re%ulatului, cu a sa atemporalitate# 8utem imagina un timp al pulsiunii, cu tendin)a sa la repeti)ie, un timp al incontientului care condenseaz! reprezent!rile i %ace posi il e%ectul retroactiv, ignor(nd timpul cronologic, un timp al eului capa il de am(nare, de ateptare i de ocol +mpotriva principiului pl!cerii care cere satis%acerea nent(rziat!-, n s%(rit, un timp al supraeului sau al idealului eului, care este un timp anticipat in %unc)ie de e"igen)ele acestor instan)e# +$=$ O3iectul> &'tre pulsiu'e (i realitate 6 iectul primar, legat de e"perien)a originar! a satis%acerii, este pierdut prin ns!i constituirea lui ca reprezentare i ca o iect %antasmatic# Ee aceea, n cursul vie)ii, el va tot %i c!utat, reg!sit i pierdut din nou# 6 iectul constituie un element al pulsiunii dar i un reper n realitate, aadar el poate %i intern sau e"tern# 7on%orm principiului pl!cerii, o iectul se dorete a %i n posesie a solut!, deci trans%ormat ntr.un o iect par)ial# 7on%orm principiului realit!)ii, care se impune tot mai mult n cursul dezvolt!rii, o iectul se v!dete a %i ntreg i aceast! reprezentare a lui trimite la o iectul e"tern# 9st%el, tendin)a distructiv! de a poseda o iectul i a.l utiliza discre)ionar este contracarat! de introiec)ia structurant!, constructiv!, a o iectului tot mai apropiat de o iectul e"terior#

43

6 iectul polarizeaz! pulsiunea, i o%er! o %inalitate e"terioar! i are un rol organizator %undamental n cursul copil!riei# Freud a descris, n paralel cu stadiile de dezvoltare, i o succesiune a etapelor privind rela)ia cu o iectul i cu alteritatea o iectului / autoerotism, narcisism, alegere 'omose"ual! i alegere 'eterose"ual!# 9ceast! perspectiv! complementar!, dezvoltat! enorm ulterior, care pune n eviden)! raportul su iectului cu un cellalt asemntor i di*erit n acelai timp, a devenit o necesitate odat! cu clinica patologiilor non.nevrotice# @o)iunea de rela)ie de o iect are meritul de a evita mecanicismul sau iologismul +riscurile teoriei %reudiene a pulsiunii-, n sc'im aduce riscul dizolv!rii metapsi'ologiei n psi'ologie# Lela)ia de o iect, ca teorie, constituie un progres %a)! de cea a stadiilor de dezvoltare +oralitate, analitate, %alicitate, genitalitate in%antil!, laten)!, genitalitate pu ertar!-# Eac! modelul stadiilor privilegia presiunea i sursa pulsiunii, modelul o iectal privilegiaz! celelalte dou! elemente ale pulsiunii, adic! scopul i o iectul ei# 9cest lucru %ace s! nu putem utiliza e"clusiv unul dintre modele, oric(t ar %i de comod, deoarece %iecare dintre ele conduce, la e"trem!, la sc'ematizarea i s!r!cirea perspectivei asupra %unc)ion!rii psi'ice# Ee pild!, importan)a perspectivei genetice a stadiilor de dezvoltare se eviden)iaz! "n negati#, adic! n momentul c(nd nivelurile de organizare i de sim olizare descrise de stadii lipsesc, semnal(nd ast%el patologii din cele mai grave# 8atologiile narcisice, st!rile limit! sau patologiile psi'osomatice nu dovedesc %i"a)ii ndep!rtate n timp, ci a sen)a unor %i"a)ii li idinale i o iectale# Este vor a de o a sen)! aparent, care nu se e"plic! prin e%ectul direct al vreunei caren)e, ci mai cur(nd prin modalit!)i particulare de denegare i mecanisme nrudite +<# <russet, 1,,4-# 9ctualmente, n clinica i teoria psi'analitic! se utilizeaz!, e"plicit sau implicit, o multitudine de cadre de re%erin)!# 8rintre altele, acest lucru a %ost determinat i de importan)a cresc(nd! a conceptului de contratrans*er, care a devenit un instrument de lucru n edin)a de analiz!# *n plus, apari)ia ideii de intersubiecti#itate, v!zut! ca o actualizare a %unc)ion!rii intrapsi'ice +interpretat!, la r(ndul ei, cu re%erire la intersu iectivitatea copilului cu p!rin)ii s!i-, a multiplicat planurile g(ndirii clinice#

44

/$FORME A!E NEVRO9EI /$+$ Ne5ro6a isteric) /$+$+$ Aspecte teoretice 7'iar dac! nevroza apare, n clinica contemporan!, n %orme mai cur(nd atipice, perspectiva %reudian! asupra conversiei clasice i.a p!strat vala ilitatea# Ein re%lec)ia asupra isteriei s.a n!scut psi'analiza, o%erind un loc central re*ulrii ca modalitate de%ensiv!# 8rin mecanismul de conversie, con*lictul, ce nu poate %i ela orat datorit! %or)ei %antasmei incontiente i eecului re%ul!rii, este transpus de pe scena psihic pe planul corpului imaginar, %!r! vreo leg!tur! cu vreo distri u)ie nervoas! o iectiv!# 4imptomele de odinioar! +paralizie, a%onie, anestezie, 'iperestezie, algii, contracturi i spasme musculare, tramur!turi, pertur !ri ale %unc)iilor senzoriale, n special ale vederii- scad n %recven)! n societatea actual!, l!s(nd loc mani%est!rilor viscerale, tul ur!rilor %unc)ionale ale di%eritelor aparate +cardiovascular, digestiv, respirator, genital, uro.genital la !r at-# 4imptomatologia paro"istic!, marea criz! isteric!, criza convulsiv!, st!rile secundare su %orma dedu l!rilor de personalitate, nu se mai nt(lnesc n prezent# *n cadrul simptomului, de%icitul motor, senzitiv sau senzorial se a%l! n raport cu o scen! se"ual! in%antil!, re%ulat!, care poate %i rememorat! sau reconstruit! n cursul analizei# *n vreme ce aspecte negenitale ale corpului sunt se"ualizate, cele direct genitale sunt e"cluse# 8e planul rela)iei de o iect, erotizarea acesteia coe"ist! cu %rigiditatea i impoten)a# 8utem avea ns! de a %ace doar cu un caracter isteric, cu un mod de a %i isteric, mani%est(nd tr!s!turi ca teatralismul, dramatizarea, psi'oplasticitatea, la ilitatea identi%icatorie, %ragilitatea raportului cu realitatea, revendicarea interesului, dorin)a de a seduce, sugesti ilitatea, preocuparea constant! privind p!rerea celuilalt, imposi ilitatea de a %i sincer# 5ult timp ignorat!, isteria masculin! este ast!zi tot mai diagnosticat!# 9utorii clasici +Freud, 9 ra'am- considerau c! nevroza isteric! se plaseaz! pe planul de dezvoltare cel mai evoluat, deoarece %i"a)iile care o compun trimit la stadiul

4A

%alic.oedipian i la angoasa de castrare# 9r %i vor a de %i"a)ia incestuoas! la un tat! decep)ionant i de o puternic! am ivalen)! %a)! de mam!, nso)ite de imposi ilitatea renun)!rii la aspira)ia totalit!)ii reprezentate de ise"ualitate# Jlterior ns!, numeroi autori au detectat elemente ca / importan)a polului oral, aspectul depresiv, %ragilitatea eului C datorat! avansului dezvolt!rii pulsionale %a)! de dezvoltarea eului, evolu)ie invers! dec(t n cazul nevrozei o sesionale descrise de Freud# 9spectul depresiv pare s! %ie constant, dei nu ntotdeauna evident& su iectul se de araseaz! de acesta prin con%lict& apropierea de o iect diminueaz! depresia, ns! crete angoasa, conduc(nd la ruptur!# 9ceast! succesiune produce stimularea nes%(rit! a dorin)ei i a unei e"cita)ii care pune n valoare vederea i ac)iunea, n detrimentul reprezent!rii# 9# Green a propus ca diagnosticul s! se azeze pe modul de %unc)ionare, iar nu pe simptome# El a opus caracterul se"ual am ivalent din %unc)ionarea isteric! C a c!uta iu irea o iectului i, n acelai timp, distrugerea lui ., pe de o parte, i %ragilitatea eului din cazurile limit!, pe de alt! parte# *n centrul %antasmelor incontiente pare a %i scena primitiv!, remarcat! nc! de Freud +1I,?-# Eup! 9# Beanneau +1,IA-, scena primitiv! semni%ic! %aptul de a %i separat de p!rin)ii pe care se"ualitatea i reunete, e"cluz(ndu.l pe copil# *n mod parado"al, aceast! scen! este c!utat! %antasmatic i prin diverse identi%ic!ri tocmai n scopul reg!sirii leg!turii resim)ite ca pierdut! n mod traumatic# 9celai autor %olosete %ormula lim a3 al ac)iunii, pe care isteria l utilizeaz! n detrimentul g(ndirii, cu erotizarea activit!)ii musculare# 9a numita solu)ie se"ual! a istericului ar proveni, pe de alt! parte, i dintr.un trecut n care mama pare mai mult s!.i %i e"citat copilul, dec(t s! se arate preocupat! de nevoile mai simple ale acestuia# Ee aici, erotizarea i aspira)ia permanent! spre %uziune# .ema bisexualit ii din %antasmele isterice a condus la mai multe ipoteze teoretice, printre care vom su linia trei/ con%orm uneia, ise"ualitatea ar re%lecta identi%icarea primar! cu mama %alic!, nso)it! de rivalitate cu tat!l pentru iu irea matern!# Ear atunci cum s! n)elegem seduc)ia incestuoas! printr.un su stitut paternF se ntrea ! 0# GuttiWres. Green i propune o a doua ipotez!/ seduc)ia asupra tat!lui are drept scop nsuirea atri utelor sale virile care ar putea.o mplini pe mam!# 9ceast! idee ar e"plica %i"a)iile 'omose"uale care se ascund n simptomatologia isteric!# *n s%(rit, dup! Jte Lupprec't. 4c'ampera +1,,?-, persoana isteric! ar c!uta un re%ugiu n tat!, ca ntr.un al treilea element

4>

al triangul!rii necesare C prin identi%icare cu mama, ea ar ncerca s!.l seduc! i s!.l interpun!, n acelai timp, ntre ea i mam!# 9ndrM Green propune luarea n considerare a dou! momente de pierdere n istoria su iectului isteric# 8rimul const! n pierderea s(nului, al c!rui doliu pare s! nu mai ia s%(rit# 7el de al doilea apare la pu ertate, odat! cu puseul se"ual genital# Eac! n alte cazuri sc'im !rile pu ertare sunt tr!ite ca o m og!)ire, aici trans%ormarea semni%ic! pierderea corpului prepu er iu it de c!tre mam!# /$+$/$ Ide'ti-icarea isteric) 4.a pus n eviden)! rivalitatea cu mama, n a.i dori ceea ce mama i dorete# *n Interpretarea #iselor, Freud su liniaz! identi%icarea isteric!, nu numai cu o iectul propriei rela)ii se"uale, ci i cu persoana rival!# 9cest lucru era con%irmat de inecunoscutul vis al so)iei m!celarului, n care pacienta mani%est! o dorin)! nesatis%!cut!, similar! celei a prietenei pe care era geloas!, dorin)! nesatis%!cut! interpretat! de Freud ca satis%acerea dorin)ei de a se su stitui prietenei i de a o elimina ast%el# Leproducem visul# 'Doresc s dau un supeu, dar nu am "n cas dec%t pu in somon a*umat. @ g%ndesc s merg la cumprturi, dar "mi amintesc c este duminic dup&amia! i toate maga!inele sunt "nchise. +reau s tele*one! atunci unor *urni!ori, dar tele*onul este deranGat. 9tunci trebuie s renun la dorin a de a da un supeu.( *n urma asocia)iilor pacientei sale, Freud a%l! c! supeul ar %i nsemnat, pentru vis!toare +amatoare de caviar-, satis%acerea unei prietene +amatoare de somon a%umat- %a)! de care era geloas! n raport cu so)ul s!u +p# 1A3.1A>-# $denti%ic(ndu.se cu prietena sa n vis, m!cel!reasa e"prim! realizarea unei dorin)e, anume ca dorin)a celeilalte C de a se 'r!ni mai ine, de a deveni mai plin! i mai atr!g!toare, de a.i pl!cea ast%el mai mult m!celarului C s! nu se realizeze# Le%lec)iile lui B#.0# Eonnet i B#.8# 8inel asupra acestui vis au condus la ideea c! o asemenea identi%icare nu semni%ic! doar dorin a de a nu o*eri supeul, ci i dorin a de o dorin nesatis*cut +1,>I-# 0acan a reluat aceast! tem!, generaliz(nd.o i a3ung(nd la concluzia c! e"presia dorin)ei nerealizate, prin mecanismul identi%ic!rii isterice, constituie

4?

nsui resortul visului, scopul propriu.zis al acestuia, c!utarea de c!tre su iect a dorin)ei enigmatice a celuilalt# Eorin)ei de caviar a vis!toarei +semni%icant al dorin)ei ei nesatis%!cute- i ia locul dorin)a de somon a%umat +semni%icant al dorin)ei prietenei-, adic! dorin)a de o alt! dorin)!, dorin)! re%eritoare la lipsa din Cellalt# *n %ine, lectura te"tului %reudian constat! c!, dac! erotizarea se mani%est! n c'iar %aptul nesatis%acerii, este tocmai pentru c! este vor a de o identi%icare "mpotri#a celeilalte# 9st%el, aa cum remarc! B# 4c'ae%%er +1,I>-, isteria apare nu at(t ca dorin)a celuilalt, ci ca o contrainvestire a dorin)ei celuilalt i prin dorin)a celuilalt, sau c'iar ca o utilizare a celuilalt drept loc de delegare a propriei vie)i pulsionale +p# ,23.,44-# /$+$1$ Cura psiha'alitic) &' 'e5ro6a isteric) Jrm(ndu.l pe Freud n unele a%irma)ii de la nceputul operei sale, 0acan a considerat c! nevroza isteric! este paradigma tuturor nevrozelor i structura primar! de la care se edi%ic! nevroza %o ic! i nevroza o sesional!# Eac! incontientul este structurat ca un lim a3, cum spune teoria lacanian!, atunci discursul isteric ar %i structura tip care ordoneaz! orice rela)ie nevrotic!# 0a ntre area, e"plicit! sau implicit!, dac! isteria mai e"ist! n zilele noastre, i su ce %orm!, dac! nu cumva a %ost nlocuit! de noi moduri de %unc)ionare etc#, 0itza GuttiWres.Green ne o%er! un r!spuns radical/ nu numai c! isteria e"ist! i ast!zi, dar relectura operelor lui Freud dovedete c!, n po%ida mentalit!)ii actuale, pacien)ii p!rintelui psi'analizei nu di%er! prea mult de cei actuali# 9utoarea relateaz! cum, ntr.o perioad! c(nd se preg!tea pentru un colocviu despre isterie, a constatat c! num!rul persoanelor isterice ap!rute la consulta)ie a crescut& atunci, ea s.a ntre at dac! ea ns!i le sugestiona prin atitudinea ei, determin(ndu.le s! %ie mai isterice, sau de.a ia acum devenise receptiv! la semne care i sc!pau nainte i care indicau o %unc)ionare isteric!### 7u toate acestea, n prezent isteria d! impresia a nu mai %i aceeai, p(n! la a disp!rea c'iar din clasi%ic!ri C n E45, ea a %ost nlocuit! cu unul dintre simptomele sale, disocierea# *n cura psi'analitic!, travaliul de ela orare privete repre!entarea, care tinde n isterie s! se trans%orme n ac)iune, n loc de amintire# *n aceste condi)ii, procesul analitic vizeaz! investirea energiei n istoria analizandului, care va lua locul repeti)iei# 5i3loacele

4I

sunt descrise, n principal, prin dou! modele# 8rimul, cel %reudian, se re%er! la developarea %antasmei incontiente, n timp ce procesele primare sunt puse n leg!tur! cu procesele secundare# 9l doilea model este cel al lui 0acan, con%orm c!ruia analistul, prin retragerea sa, i las! analizandului spa)iul i pl!cerea.nepl!cerea de a.i des%!sura 3ocul insatis%acerii dorin)ei, %!r! a %i necesar ca analistul s!.l n)eleag!# 9ici, B# Nristeva o iecteaz!, sus)in(nd c! acest model presupune creterea angoasei isterice de a %i respins de c!tre tat! sau, invers, ncura3eaz! %antasma de %uziune cu puterea sim olic! a tat!lui# 9utoarea atrage aten)ia c!, n spatele cererii zgomotoase de iu ire a pacientului se ascunde o cerere autentic! de implicare, care tre uie recunoscut! ca atare# 9ceasta nseamn!, remarc! B#.0# Eonnet, perceperea de c!tre pacient a implic!rii con inute n travaliul de dezimplicare pe care.l presupune o%erirea unei interpret!ri# 7u alte cuvinte, neutralitatea analistului va con)ine o implicare +prin identi%icare concordant! cu pacientul- su%icient de prezent! pentru a trata planul e"cita ilit!)ii acestuia i su%icient de su til! pentru a l!sa loc interpret!rii, deci semni%ica)iei# ;re uie amintit, i acest lucru nu se %ace destul de des, c! neutralitatea nu nseamn! indi%eren)!, ci respect %a)! de alegerile analizandului, care nu sunt ntotdeauna i cele ale psi'analistului# @eutralitate nseamn! renun)area, din partea analistului, la puterea pe care ar putea.o avea asupra unei persoane vulnera ile, deoarece a%late n regresie +0# GuttiWres.Green, 2==3-# Ea mai nseamn! re%uzul de a deveni complice la cererea insa)ia il! de iu ire i dependen)! a pacientului# 9tunci c(nd analistul sucom ! n %a)a %armecului pacien)ilor lui, dintr.o credin)! in%antil! n propria sa atotputernicie, %!r! a vedea ura i ranc'iuna +su liniate de 5asud N'an- ce se ascund dincolo de erotizarea mani%est!, analiza este compromis!# Ea se reduce ast%el la o analiz! as i*, adic! un %el de psi'oterapie %als.psi'analitic!, n care con%ortul a%ectiv reciproc va %i pl!tit cu pre)ul unui rezultat de scurt! durat!# 9m pomenit de3a %aptul c! 5elanie Nlein considera c! %unc)ionarea nevrotic! este o ap!rare mpotriva unui nucleu psi'otic# 9cest lucru, transpus la cazul isteriei, %ace din aceasta o de%ens! mpotriva angoaselor primitive, iar nu o entitate nosogra%ic!# Jrm(nd ideea kleinian!, H# Losen%eld a atras aten)ia asupra riscului ca, nl!tur(nd simptomele psi'ice sau corporale ale pacientului, analiza s! lase loc angoaselor psi'otice#

4,

8entru a ilustra o asemenea situa)ie, care pune o pro lem! practic! i teoretic! deose it de important!, vom prelua un episod prezentat de GuttiWres.Green n 2==3# 9utoarea po#estete cum, "ntr&o !i, a "nt%lnit "ntr&un spital psihiatric o pacient cu un Gilles de la ;ourette deosebit de handicapant$ *emeia, de alt*el simpatic, seductoare i inteligent, scotea un *el de ltrat, "n timp ce "i smulgea hainele cu m%na st%ng. 9cest tic era uneori repetat cu o asemenea *rec#en , "nc%t "i *cea #ia a insuportabil mai ales so ului ei. .icul apruse la scurt #reme de la cstorie i pacienta "i *cuse *a trat%ndu& l cu o oarecare indi*eren . Istoria ei *usese una traumatic$ un tat incestuos o obligase s participe la raporturile sexuale ale prin ilor. 9st*el, ritualul trimitea cu g%ndul la un #iol 3m%na care o de!brca4 "nso it de un strigt ce putea semni*ica at%t *uria c%t i plcerea. ,a a "ntreprins o psihanali! asociat cu neuroleptice "n do!e uoare. .icurile disprur, pentru a *ace loc unor angoase at%t de puternice, "nc%t pacienta i&a cerut analistului ei $ 'Da i&mi ticurile "napoi(. 2n acest scop, ea a "ntrerupt tratamentul# 7oncluzia autoarei a %ost c!, departe de a con%irma perspectiva kleinian! asupra isteriei, acest caz este un e"emplu de eroare de diagnostic# 9pari)ia unei psi'oze anuleaz! supozi)ia de isterie i conduce la ideea unei decompens!ri de structur! non.nevrotic!# Jn alt autor, 9# Green, a sus)inut continuitatea nosogra%ic! ntre isterie i cazurile limit! +2===-, cu %orme intermediare i cu o intersec)ie unde simptomele se suprapun# Ear isteria este mai ine delimitat! dec(t st!rile orderline sau non.nevrotice, care se apropie mai mult de psi'oze, de depresii, de perversiuni sau de structurile psi'osomatice, spre care evoluez! uneori# 6 di%eren)! important! ntre nevroza isteric! i %unc)ionarea non.nevrotic! este legat! de imago.ul matern / n vreme ce, n isterie, iu irea %a)! de mam! este cel mult nc!rcat! de am ivalen)! i resentiment +ceea ce %ace ca preocuparea pentru dorin)a matern! s! %ie contra.investit!, aa ca n visul so)iei m!celarului-, n cazurile limit!, imago.ul matern este n%rico!tor, mpiedic(nd detaa ilitatea su iectului +<# Losen erg- i marc(nd n mod patologic, cu masoc'ism i distructivitate, narcisismul acestuia#

A=

/$/$ Ne5ro6a -o3ic) *ncep(nd cu 1I,A, Freud di%eren)ia de3a %o iile de o sesii# Fo iile descrise de el corespundeau ns! mai multor categorii nosogra%ice, de la nevroza de angoas! p(n! la sc'izo%renie# @evroza particular! care va consacra simptomul %o iei va %i pus! n eviden)! n 1,22, odat! cu micul Hans, i numit! isterie de angoas!# 4imilitudinea de nume era 3usti%icat! prin similitudinea mecanismului/ at(t n isterie, c(t i n isteria de angoas!, era vor a de re*ularea care separ a*ectul de repre!entare# Ei%eren)a consta n aceea c! li idoul, detaat de materialul patogen prin re%ulare, nu mai este convertit C deturnat de psi'ism spre corp C ci este eliberat sub *orma angoasei# 9ceasta +n general, a%ectul- este deplasat! pe un o iect %o ic, care se su stituie o iectului originar# 0a micul Hans, calul ia locul tat!lui, drept urmare copilul re%uz! s! ias! n strad!, pentru a nu %i mucat de un cal# 7on%lictul oedipian C gelozia %a)! de un tat! iu it, totui C conduce la teama de pedeaps!, su %orma angoasei de castrare, ce se trans%orm! n angoas! %o ic!# Eeplasarea angoasei asupra animalului prezint! avanta3ul c! !iatul i poate iu i tat!l n continuare iar, pe de alt! parte, o iectul %o ic este uor de evitat# 9gresivitatea lui Hans este proiectat! asupra tat!lui, apoi asupra calului# *n cazul nevrozei de angoas!, eecul re%ul!rii conduce la mecanisme proiective, de deplasare, de %igurare i sim olizare +o iecte i situa)ii %o ogene- care externali!ea!, locali!ea! i *ocali!ea! con*lictul psihic "n spa iul exterior. 4e instaleaz! ast%el o limit! protectoare +ce corespunde cu primele di%eren)ieri ntre sine i e"terior- ce permite evitarea, dar i necesitatea prezen)ei, reale sau sim olice, a unui nso)itor contra%o ic# Jn asemenea nso)itor contra%o ic reprezint! o iectul un, men)inut printr.un mecanism de cliva3 ntre situa)ia de pericol i situa)ia protectoare# 6 iectul contra%o ic reprezint!, cum a ar!tat H# Eeutsc', p!rintele linititor din dou! puncte de vedere/ pe de o parte, %igura matern! de odinioar!, a c!rei prezen)! %izic! reduce an"ietatea i n acelai timp l ap!r! pe su iect de tenta)iile se"uale incontiente, pe de alt! parte, p!rintele a c!rui prezen)! este dovada c! ura incontient! a su iectului nu l.a distrus# 7u toate m!surile de protec)ie, %ragilitatea eului, care nu.i permite s! %ac! %a)! pe termen lung presiunii pulsionale, conduce la relativizarea i insta ilitatea acestei localiz!ri

A1

e"terioare a pericolului intern# 9st%el, apare o e"tensie a procesului %o ic i o restr(ngere a spa)iului securizant, dimpreun! cu o limitare %unc)ional!# $nvestirea nso)itorului contra%o ic se cere du lat! de percep)ia sa n realitate, deoarece reprezentarea lui se v!dete insu%icient!# 9ngoasa de separare implicat! n proces are e%ecte de dezorganizare +ca n %o iile colare, de e"emplu, ce corespund deseori i unei %o ii %a)! de activitatea de g(ndire ns!i-, %iind legat! de inconstan)a reprezent!rii unei mame.holding, o iect.suport +B# Grotstein-, o iect.ataament +B# <oPl [-# E"ist! un gradient privind nivelul de ela orare i sim olizare, care d! i gravitatea %o iei, corelativ cu natura angoasei implicate/ de castrare, de separare, de persecu)ie, de pr! uire, de depersonalizare, de neantizare# 7azul 6mului cu lupi, considerat n prezent ca un caz.limit! tipic, l determinase pe Freud s! re%lecteze asupra raportului dintre %o ia grav! i psiho!, apoi asupra raportului dintre nevroz!, n general, i psi'oz! +1,24-# Eac! nevroza se caracterizeaz! prin conservarea test!rii realit!)ii i a rela)iei de o iect C cu pre)ul con%lictului ntre eu, se i supraeu ., psi'oza se caracterizeaz! printr.o regresie narcisic! n care eul i se.ul se aliaz! n denegarea realit!)ii i e"cluderea o iectului# 9ceasta l.a %!cut pe Freud s! utilizeze, o vreme, termenul de nevroz! narcisic! pentru psi'oz!# 7linica %o iilor arat! deseori, n special la !r a)i, c! angoasa de castrare, dimpreun! cu 'omose"ualitatea pasiv! a comple"ului 6edip inversat, produc %ragilizarea sentimentului de identitate, cu tr!iri de depersonalizare i derealizare, cu claustro%o ie sau agora%o ie i cu o team! general! de pasivitate care produce sentimente de persecu)ie nespeci%ic!# Yi la copii apare o di%eren)! ntre %o iile grave i cele anale +corespunz!toare celei ntre teroarea nocturn! i visele de angoas!-, acestea din urm! trans%orm(ndu.se, n perioada de laten)!, n o sesii# Este demn de remarcat %aptul c! simptomele %o ice pot ap!rea n patologii diverse, inclusiv n cele non.nevrotice# Frecvente sunt %o iile o sedante sau o sesiile.%o ii, care par s! %ac! trecerea spre nevroza o sesional!# 6 iectele %o ogene sunt nenum!rate, ceea ce i.a dat lui Freud prile3ul s! glumeasc! pe socoteala ncerc!rii de a g!si tuturor %o iilor nume greceti# *n general, %o ia are rostul

A2

de a organiza spa)iul psi'ic n 3urul unei limite "nuntru;"na*ar, dar semni%ica)ia e"act! a unei %o ii poate %i n)eleas! numai cunosc(nd istoria i %antasmele su iectului# /$1$ Ne5ro6a o3sesio'al) 9a cum su linia Freud, nevroza o sesional! nu di%er!, n punctul de plecare, de isterie, am ele pornind din comple"ul 6edip i din angoasa de castrare# Ei%eren)a apare n natura regresiei# 4peci%icul acestui tip de nevroz! este regresia pulsional, "n absen a regresiei eului, n con%runtarea cu con%lictul oedipian# Legresia are loc spre %i"a)ii anale, spre pro lematica dominareKsupunere, activitateKpasivitate sau reten)ieKe"pulzare, iar aceste cupluri determin! comportamente con%lictuale, ntre cruzime i delicate)e, ntre cur!)enie i murd!rie, ntre ordine i dezordine etc# 9pare rela)ia de o iect sado.masoc'ist!, am ivalen)a %a)! de o iect l )ine pe acesta la distan)! +%o ia de contact-, iar pulsiunile par)iale sunt activate C vo[euriste, e"'i i)ioniste sau epistemo%ilice# 5omentul decisiv n dezvoltarea nevrozei o sesionale este pu ertatea, c(nd este reluat! dezvoltarea organiz!rii genitale i, odat! cu ea, reapari)ia n %or)! a impulsurilor agresive, lucru ce conduce la presiuni ale dorin)ei erotice su %orma unor inten)ii distructive# 4upraeul, devenit deose it de sever ntre timp, respinge se"ualitatea cu at(t mai mult cu c(t ea apare su aceast! %orm! agresiv!# 9st%el, con%lictul se agraveaz! n am ele aspecte/ instan)a care ap!r! este intransigent!, iar pulsiunile mpotriva c!rora este necesar! ap!rarea, sunt i mai puternice# 9# Green +1,>4- a comparat isteria i nevroza o sesional!/ isteria ar reprezenta domeniul lui Eros, al trans%erului i al 6edip.ului pozitiv, ca i al ise"ualit!)ii# Eimpotriv!, nevroza o sesional! ar %i de domeniul regresiei anale, al sadismului, al 6edip. ului negativ, al se"ualiz!rii g(ndirii dominate de narcisism# *n am ele e"ist! un prea mult# 9st%el, n isterie se tr!iete prea mult, pe c(nd n nevroza o sesional! se n)elege prea mult# 9p!r!rile pot %i de mai multe tipuri/ a4 primare +cu p!strarea capacit!)ii de sim olizare, permi)nd, n perioada de laten)!, activitatea colar!-/

A3

. %orma)iuni reac)ionale C aceasta este rareori e%icace, av(nd loc permanent o lupt! ntre %orma)iunea reac)ional! i impulsul care o produce& . deplasarea C deplasarea a%ectului asupra unor reprezent!ri mai mult sau mai pu)in ndep!rtate de con%lictul originar, dar i deplasarea din simptomul nsui/ con%lictul este transpus n detalii aparent %!r! sens +pacientul 3uc!tor de a', care pierde ore ntregi n %a)a dilemei/ tre uie s! %oloseasc! mai ales strategia sau mai ales tacticaF-& . anularea retroactiv! C o liga)ia de a %ace contrariul a ceea ce %!cuse& acest tip de ap!rare este ilustrat de compulsia la sp!lare, care anuleaz! actul murdar& .izolarea C deconectarea unui g(nd sau comportament de restul e"isten)ei sau de alte g(nduri, modalitate care trimite la un mod ar'aic de ap!rare/ interdic)ia de a atinge# $zolarea, atunci c(nd reprezint! modul privilegiat al eului de a orienta g(ndirea, constituie una dintre principalele rezisten)e din cura psi'analitic!# - secundare, mai grave, caracterizate prin compulsii# 7ele din urm! produc ritualuri i veri%ic!ri repetate, n care sunt e"primate at(t de%ensele c(t i realizarea deg'izat! a actului interzis# 0aplanc'e i 8ontalis au nlocuit termenul de nevroz! o sesional! cu cel de nevroz! de constr(ngere tocmai pentru a scoate n eviden)! compulsia la repeti)ie, care l. a determinat pe Freud s! conceap! e"isten)! pulsiunii de moarte, dincolo de principiul pl!cerii# Jn %enomen interesant este cel al regresiei topice a eului, dinspre act spre g%ndire, ceea ce conduce la percep)ia ideii ca ec'ival(nd cu actul n sine, dar i la erotizarea g(ndirii# 9ceasta conduce la culpa iliz!ri intense i autopuni)ii masoc'iste# Eimensiunea narcisic! a regresiei presupune atotputernicia g(ndirii, av(nd drept e%ect supersti)ii, credin)a n premoni)ii i n e%ectul magic al ideilor# 9par ritualuri n care regresia de la act la g(ndire se continu! cu regresia de la g(ndire la puterea magic! a gestului ritual menit s! anuleze retroactiv ideile sau %aptele, adic! s! in#erse!e scurgerea timpului# $zolarea o sesional! se caracterizeaz! prin aceea c! ideea este deconectat! de conte"tul i a%ectele ei, iar contradic)ia este trans%ormat! ntr.o succesiune de dou! idei contrare# G(ndirea o sesional! mai are drept caracteristic! %aptul c!, n loc de investirea con)inutului g(ndirii, apare investirea %unc)ion!rii mentale ns!i# 9st%el, actul de a g(ndi se trans%orm! n simptom, iar lim a3ul i g(ndirea tind s! nlocuiasc! emo)iile# Este ca i

A4

cum o iectul dorin)ei ar %i nlocuit cu dorin)a ns!i +a stractizat!-, ceea ce trimite la aspectul de patologie narcisic! din nevroza o sesional!# 7aracterul anal, descris de Freud i 9 ra'am, se de%inete prin gri3a e"agerat! pentru ordine, cur!)enie i economie, ca i prin nc!p!)(nare# El se e"plic! prin %orma)iuni reac)ionale ce contrainvestesc pulsiunile par)iale anale opuse, ca i printr.o rela)ie de o iect sado.masoc'ist!# Jneori, nevroza o sesional! reprezint! o organizare de%ensiv! n %a)a unui nucleu psi'otic +stare limit!- propriuzis, alteori, ritualurile au doar rolul de a contracara angoasa de dezintegrare, de dezorganizare, i tr!irile de depersonalizare sau derealizare# Eup! 9# Green, poate %i vor a %ie de o organizare regresiv! n %a)a comple"ului 6edip, %ie o organizare progresiv! contra unei regresii ma3ore C anale primare +paranoia- sau orale +melancolie sau sc'izo%renie-# 9 ra'am constatase, naintea 5# Nlein, c! la copilul psi'otic, n perioadele dintre dou! crize maniaco.depresive, acesta are preponderent mani%est!ri o sesionale, ca i cum o sesionalitatea ar %i singura cale de%ensiv! de a iei din psi'oz!# 8e plan a%ectiv, cel care domin! este sentimentul de culpa ilitate# Eul se comport! %a)! de supraeu ca, odinioar!, %a)! de educatori, supun(ndu.se i revolt(ndu.se, succesiv sau n acelai timp# 7omportamentul poate %i c'iar mani%est, %ie de copil cuminte, %ie de r!u# Lezult! o alternan)! de acte pulsionale i punitive# Cura a'alitic) &' 'e5ro6a o3sesio'al) 8entru Freud, psi'analiza reprezenta trtamentul cel mai indicat n cazul acestui tip de a%ec)iune# $lustrarea acestei opinii era 6mul cu o olani# 8ractica actual! ns! scoate n eviden)! di%icult!)i particulare n a trata %ort!rea)a ap!r!rilor o sesionale# 4# @ac't a ar!tat c! una dintre erorile te'nice este a ordarea %rontal! a de%enselor %amiliare su iectului# *n consecin)!, el a recomandat analiza timpurie a tr!s!turilor de caracter i privilegierea pro lematicii oedipiene, n detrimentul elementelor sadomasoc'iste, n care pacientul o sesional este e"pert#

AA

/$4$ Ne5ro6ele (i trata.e'tul psiha'alitic 9cesta este indicat n mod particular pentru nevrozele simptomatice, n vreme ce caracterul ne#rotic poate %i tratat cu succes doar in condi)ii de cur! %oarte "ndelungat & lucru care nseamn!, pe de o parte, contientizare a su%erin)ei i a nevoii de a3utor, iar pe de alt! parte, resurse pentru trans*er. 8rocesul psi'analitic pune n eviden)! modul de apari)ie i dispari)ie a simptomelor, ca i trans%ormarea con%lictelor intrapsi'ice i a structurilor ce le determin!, n condi)iile actualiz!rii trans%eren)iale sus)inute de cadrul i metoda analitice# 9st!zi, nevrozele se mani%est! prin unele aspecte simptomatice di%erite de cele descrise de autorii clasici, dar structurile nevrotice sunt aceleai# ;otui, m og!)irea clinicii cu elemente ce eviden)iaz! procese de e"ternalizare, pro lematici narcisice i limit!, %ace din structura nevrotic! un reper al *unc ionrii e#oluate, a c'iar al normalit!)ii# *ncep(nd cu a doua 3um!tate a secolului __ i continu(nd cu nceputul acestui mileniu, multiplicarea cazurilor non.nevrotice, orderline, perverse, psi'opate delicvente sau a structurilor psi'osomatice, i.a %!cut pe clinicienii psi'analiti s! considere orice patologie ca pun%nd la "ndoial o *unc ionare ne#rotic# 9m putea ad!uga criteriul cadrului i metodei psi'analitice# @u orice patologie non.nevrotic! este re%ractar! cadrului analitic +necesit(nd amena3!ri, dintre care cea mai utilizat! este psi'oterapia psi'analitic! %a)! n %a)!-# Este ns! cert c! intoleran a la cadrul psihanalitic +%recven)! crescut! a edin)elor, pozi)ionare pe divan- constituie indiciul unei %unc)ion!ri non.nevrotice# Re-eri'2e 3i3liogra-ice <# <russet +1,,4-, ;'Morie du dMveloppement et paradigme de la nMvrose, n .rait- de psychopathologie, ed# E# Xidl`c'er, 8JF, 8aris, 1,,4# 4# Freud +1,==-, Interpretarea #iselor, Opere H, Ed# ;rei, <ucureti, 2==3, pp# 1A3. 1A># 4# Freud +1,=,-, @icul Aans 39nali!a *obiei unui bie el de cinci ani4, Opere C , Ed# ;rei, <ucureti, 2===#

A>

4# Freud +1,24-, @Mvrose et ps[c'ose, n 5-#rose, psychose et per#ersion, 8aris, 8JF, 1,,?# 4# Freud +1,2>-, Inhibi ie, simptom, angoas, Opere B, Ed# ;rei, <ucureti, 2==1# 4# Freud +1,=,-, Lemarci asupra unui caz de nevroz! o sesional!, n 5e#ro!, psiho!, per#ersiune, Opere ?, Ed# ;rei, <ucureti, 2==2# 0# GuttiWres.Green +2==3-, H[stMrie Mternelle, encore et tou3ours, n 61P 4K2==3, 8aris, 8JF# 5# Nlein +1,32-, La psychanalyse des en*ants, 8aris, 8JF, 1,A,# B# 0aplanc'e, B#.<# 8ontalis +1,>?-, +ocabularul psihanali!ei, Ed# Humanitas, <ucureti, 1,,4# 9# de 5i3olla, 4# de 5i3olla.5ellor +ed#-, Psychanalyse, 8aris, 8JF, 1,,># O# Eem# aam%irescu +2==3-, Introducere "n psihanali!a *reudian i post*reudian, Ed# ;rei, <ucureti, 2==3#

A?

1$ PSI O9A 1$+$Teoria -reudia') asupra psiho6elor Freud a demarcat psi'ozele prin e"isten)a unei pertur !ri primare n rela)ia li idinal! cu realitatea, ma3oritatea simptomelor mani%este %iind ncerc!ri secundare de restaurare a leg!turii o iectale# *nc! de la primele scrieri, el a %!cut o di%eren)! ntre paranoia i restul %ormelor psi'opatologice, prin modalitatea ei particular! de ap!rare/ eul scap! de reprezentarea intolera il! arunc(nd.o n e"terior printr.un %el de proiec)ie& odat! con)inutul respins na%ar!, el se ntoarce, cumva similar cu ntoarcerea re%ulatului din nevroze, numai c! din e"terior, su %orma delirului# 6dat! cu cazul preedintelui 4c're er, se contureaz! ideea acestei deta!ri a li idoului de lumea e"terioar!, conceput! ini)ial ca megalomanie, apoi ca narcisism patologic, deoarece este vor a de o regresie la stadiul de narcisism# Eoar gradul de regresie i modurile de a ncerca vindecarea di%eren)iaz!/ . . demen a precoce . regresie pur! la stadiul de autoerotism& schi!o*renie paranoid C lupt! ntre tendin)a de a investi o iectul i

tendin)a de ntoarcere la autoerotism, cu ncercare de vindecare prin reorientarea par)ial! a li idoului spre o iecte, aceast! parte %i"(ndu.se n delirul diri3at contra dorin)ei de o iect proiectate& . paranoia C partea de li ido reorientat! spre o iecte este mai important!, cu speci%icarea c! delirul este nso)it de nepl!cere, %iind vor a de o 'omose"ualitate neacceptat!/ eu nu.l iubesc C eu l ursc C %iindc! el m persecut etc#, cu inversarea a%ectului i proiec)ie# 9adar, ceea ce a *ost abolit "n interior re#ine din exterior# *n vreme ce, n nevroz!, eul se supune e"igen)elor realit!)ii i supraeului, re%ul(nd revendic!rile pulsionale, n psi'oz! are loc o ruptur! ntre eu i realitate# L!mas dominat de se, eul reconstruiete o nou! realitate, corespunz!toare dorin)elor se.ului# 8entru aceasta, proiec)ia nu este su%icient! i apare expul!area, mecanism radical, numit de 0acan *orcludere# Jn asemenea

AI

mecanism %usese intuit de Freud atunci c(nd a scris despre denegarea realit!)ii, %ie ea a castr!rii +n %etiism-, %ie ea a realit!)ii n totalitate +n psi'oz!-# *n cadrul di%eritelor conceptualiz!ri ale st!rilor psi'otice, e"ist! tendin)a general! de a su linia nu at(t nivelul de %unc)ionare mental al activit!)ii psi'ice, c(t cel perceptiv, mai apropiat de punctul de pornire a instituirii capacit!)ii de repre!entare# 9ceast! preocupare vine, desigur, din ncercarea de a e"plica %ormarea 'alucina)iei# 7ercet!rile au condus, printre altele, la ideea c! e"ist! o anumit! doz! de 'alucinare 'omeopatic! n orice %enomen mental, care presupune automat utilizarea unor reprezent!ri# 9cest lucru st! la aza %aptului c! reprezentarea nu este ceva o iectiv +%ic)iune neuro.cognitiv!-, ci este o iectal!, adic! raportat! la un o iect nu n mod direct, ci ntr.un mod comple" i con%lictual# 8e scurt, accederea la mentalizare i la g(ndire presupune %ormarea de reprezent!ri care, la r(ndul lor, nseamn! un proces comple" cu implicarea at(t a percep)iei c(t i a 'alucin!rii %unc)ionale# Ein nou, aceast! perspectiv! continu! viziunea %reudian!/ pe de o parte, n orice delir ar e"ista un s(m ure de realitate, pe de alt! parte, n orice sentiment al realit!)ii ar %i implicat un amestec de percep)ie. 'alucinare, di%eren)a r!m(n(nd doar cantitati#. 9mintim %aptul c! Freud s.a preocupat de modul de %ormare a reprezent!rilor n psi'ism, pornind de la nregistrarea percep)iilor# El a mp!r)it +1,==- reprezent!rile n reprezent!ri.lucru i reprezent!ri.cuv(nt, primele %iind caracteristice incontientului, iar cele din urm!, precontientului +i singurele accesi ile contientului-# 8rima linie de nscriere a percep)iilor ar %i de ordin senzorial +vizual-, %iind prima nu numai n sens cronologic& reprezent!rile.lucru sunt cele primordiale, i aceasta se leag! de principiul pl!cerii C reinvestirea unei reprezent!ri.lucru care a produs pl!cere& contientizarea necesit! trecerea prin reprezent!rile.cuv(nt +ver ale- din sistemul precontient# *n scrierile %reudiene, e"ist! ast%el dou! serii de re%uz, din partea su iectului, a realit!)ii la nivelul c'iar a percep)iei/ a- lipsa sau re%uzul perceperii realit ii externe +denegare, scotomizare-, care conduce la cliva3ul eului n dou! p!r)i, una care recunoate realitatea respectiv!, alta care o deneag!, aa ca n %etiism sau n organiz!ri psi'otice nedelirante& - lipsa sau re%uzul percep iei interne +%orcludere, respingere, a olire-, care conduce la proiec)ie na%ar! i reapari)ie a elementului a olit, n realitatea e"teroceptiv! C

A,

%enomenele 'alucinatorii sau interpret!rile delirante# ;ot n 1,==, Freud contura de3a un model al %orm!rii 'alucina)iei/ modelul oniric, n care, %!r! participarea percep)iei, g(ndurile sunt trans%ormate n imagini, prin regresie topic!# 1$/$ Teorii post-reudie'e despre psiho6) *n multitudinea teoriilor asupra psi'ozei care s.au n!scut n urma lui Freud, s.au conturat dou! mari direc)ii# 7on%orm primeia, e"ist! un continuum ntre nevroz! i psi'oz!, am ele %unc)ion(nd dup! un acelai model dinamic# 7ea mai cunoscut! reprezentant! a sa este 5elanie Nlein# 7on%orm celei de a doua direc)ii, modul de %unc)ionare di%er! %undamental n nevroz! i n psi'oz!# 7el mai cunoscut reprezentant al s!u este 0acan#

1$/$+$ Perspecti5a 0lei'ia') 7ea mai coerent! dintre toate, teoria 5# Nlein, continu(nd g(ndirea lui 9 ra'am, se azeaz! pe 3ocul ntre dou! pozi)ii %undamentale ale psi'icului/ pozi)ia schi!o& paranoid i pozi)ia depresi#. 8rima se caracterizeaz! prin con%uzia n!untru.na%ar!, sus)inut! de mecanisme de ap!rare primitive C cliva3ul o iectului +s(nul- n o iect un i o iect r!u, idealizarea, omnipoten)a, identi%icarea proiectiv!# 9ngoasele sunt de natur! persecutorie i provin din proiec)ia pulsiunilor distructive, invidia ocup! un loc central# Fi"area la aceast! pozi)ie poate conduce la sc'izo%renie sau paranoia# Faza depresiv! constituie un progres i este atins! prin introiec)ia o iectului un +mi3loc de autoprotec)ie-, ca i prin reunirea o iectului clivat n o iectul ntreg, ceea ce nseamn! acceptarea am ivalen)ei su iectului +iu irea i ura %a)! de un acelai o iect-# 9ngoasa este de natur! depresiv! n sensul c! o iectul, acum iu it i ur(t deopotriv!, se a%l! n pericolul de a %i distrus de pulsiunile sadice ale su iectului# 9p!r!rile mpotriva angoasei sunt mai ar'aice C maniacale ., sau mai evoluate C repara)ia, in'i area agresivit!)ii# Fi"area la aceast! pozi)ie, %!r! ca ea s! %ie dep!it!, poate conduce la psi'oz! maniaco.depresiv!#

>=

9a cum am ar!tat de3a n capitolul despre nevroze, 5# Nlein considera c! orice nevroz! se construiete pornind de la o psi'oz!, n scopul de a o dep!i pe aceasta# 7alea const!, n esen)!, ntr.o integrare tot mai avansat! a realit!)ii interne i e"terne +sine, o iect, a%ecte, %antasme etc#- i evolu)ia de la preocuparea %a)! de propria supravie)uire, la gri3a %a)! de starea o iectului# 7eea ce Nlein a numit pozi)ie sc'izo.paranoid!, al)i autori au numit etap! simbiotic +5# 5a'ler- sau preo iectal!, cea a universului nedi%eren)iat ca sine.o iect# Ei%eren)a teoretic! %a)! de to)i aceti autori r!m(ne c!, la Nlein, nu e"ist! un stadiu narcisic, rela)iile de o iect %iind prezente nc! de la nceputul vie)ii# 8ro lematica leg!turii dintre percep)ie, capacitate de reprezentare i %unc)ionare psi'otic! i.a preocupat i pe autorii care i.au urmat lui Freud, inclusiv pe 5# Nlein# 9cest lucru reiese, de e"emplu, din te"tul ei despre psi'oterapia micului Eick, un !ie)el psi'otic de patru ani +1,3=-# Ea arat! cum in'i i)ia total! a micului s!u pacient provine din ap!rarea eului mpotriva propriei lui agresivit!)i +%antasma de intruziune n corpul matern i de atacare a o iectelor a%late acolo-# Ea sta ilete un lan) al cauzalit!)ii n *ormarea simbolurilor/ %antasme sadice C angoas! C de%ens! prin raportarea atacului sadic la alte lucruri, care cap!t! ast%el caracterul unei reprezent!ri sim olice C nou! angoas!, nou! e"tindere a %antasmei asupra altor lucruri etc, n acest %el l!rgindu.se progresiv accesul la realitate# *n procesul terapeutic cu psi'oticii, Nlein considera c! ncearc! s! a3ung! la incontientul pacientului prin contactarea rudimentelor vie)ii lui %antasmatice i a rudimentelor de sim olizare# 7u Eick, de pild!, ea numete trenul mare i trenul mic tata i Eick, iar atunci c(nd Eick conduce trenul mic c!tre ceva c!ruia i spune gar!, ea interpreteaz!/ Gara este mama, Eick intr! n mama# O# Napsam elis +2==A- descrie metoda utilizat! de Nlein n termeni %reudieni, ast%el/ Nlein %ace o ipotez! asupra con)inutului unei %antasme centrale, imposi il de ela orat& pornind de la acest ansam lu de reprezent!ri.lucru, ea organizeaz! +atri uindu.i pacientului- o percep)ie vizual!, pe care o nso)ete de o percep)ie acustico.ver al! +tata, Eick-& ast%el, ea sta ilete un lan) care pleac! de la reprezentarea.lucru i a3unge la reprezentarea.cuv(nt# 8acientul ac)ioneaz! apoi asupra realit!)ii perceptive ast%el create, ceea ce i d! terapeutei ocazia de a lansa noi reprezent!ri.cuv(nt etc#

>1

9cest proces terapeutic pare s! se deruleze n sens invers dec(t cel al procesului analitic clasic, n care se trece progresiv de la discursul ver al la reprezent!ri.lucru, cu a3utorul reprezent!rilor.cuv(nt semni%icative# 5area ma3oritate a psi'analitilor cu clinic! a psi'ozei par s! %i urmat linia teoretic! kleinian!# *nc! din 1,A=, Hanna 4egal creaz! conceptul de ecua)ie sim olic!/ sim olul, n loc s! reprezinte o iectul, se instituie el nsui ca %iind o iectul, pun(nd azele g(ndirii concrete a sc'izo%renului +1,A?-# 9cesta e"prim! o rela)ie dual!, pe c(nd sim olizarea reprezint! o rela)ie cu trei termeni/ lucrul sim olizat, sim olul i persoana pentru care unul l reprezint! pe cel!lalt +o iect.sim ol. eu-# Francis 8asc'e +1,?1- a ilustrat sim olizarea prin meta%ora scutului lui 8erseu/ pentru a n%runta 5eduza, a c!rei privire pietri%ica, el i.a %olosit scutul ca supra%a)! de re%le"ie# 1$/$/$ Psiho6a &' 5i6iu'ea lui ?$ %io' @u putem aminti punctele de vedere din coala kleinian! sau neo.kleinian! %!r! a ne opri asupra lui X# <ion care, dei continuator al 5# Nlein, a %ost mai mult dec(t at(t, m og!)ind mult teoria psi'analitic! a psi'ozei i a %unc)ion!rii generale a psi'ismului# El r!m(ne at(t de important n g(ndirea psi'analitic!, nc(t aproape c! a creat o coal! teoretic! proprie +de e"emplu, ntre psi'analitii din $talia-# Yi aici r!m(ne vala il! ideea pierderii +re%ul!rii- realit!)ii n psi'oz!, cu speci%icarea c! la origine se a%l! ac)iunea pulsiunilor distructi#e. 4unt respinse ast%el, prin atacare cu ur!, at(t realitatea e"tern! c(t i cea intern!# 9tacurile sunt direc)ionate, deasemenea, mpotriva g(ndirii nsei, deoarece aceasta, dac! i.ar ndeplini n mod normal %unc)ia de legare i sintez! a con)inuturilor psi'ice, ar conduce la perceperea integral! a lumilor intern! i e"tern!, lucru resim)it ca periculos# Fantasmele, )inute n ec'ili ru la su iectul nevrotic, invadeaz! ntreaga via)! psi'ic! a psi'oticului, su di%erite modalit!)i/ reprezentative +'alucina)ii-, cognitive i de lim a3 +delir-, somatice +interpretare a tr!irilor corporale- etc# *n c! din primele sale scrieri, <ion su liniaz! caracterul ar'aic al utiliz!rii lim a3ului n sc'izo%renie, n raport cu mecanismele primitive ale %unc)ion!rii mentale/ pacientul utilizeaz! cuvintele ca i cum ar %i lucruri sau p!r)i clivate din el nsui, pe care le trimite cu %or)a n interiorul analistului +1,A3-# 8entru sc'izo%ren, principala amenin)are intern! este contientizarea, drept urmare capacitatea aceasta este %ragmentat! i e"pulzat!

>2

prin identi*icare proiecti## 7um contientizarea )ine de %olosirea reprezent!rilor.cuv(nt, nseamn! c! degradarea capacit!)ii de contientizare a%ecteaz! gindirea #erbal# 8rin e"pulzarea unor p!r)i din aceasta, i lucrurile e"terne vor %i tratate ca i cum ar %i g(nduri sau cuvinteb 9ceasta e"plic! mirarea pacientului de a constata c! o iectele reale +luate drept idei- se supun legilor naturii i nu celor ale aparatului mental +1,A>-# *n concluzie, sc'izo%renul este capa il s! trateze at(t g(ndurile i cuvintele ca pe lucruri c(t i invers, lucrurile ca pe g(nduri sau cuvinte# <ion a ar!tat c! apari)ia g(ndirii ver ale este legat! de pozi)ia depresiv!, care aduce cu ea catastro%a, durerea din depresie# 9tacul asupra capacit!)ii de a g(ndi l scutete ast%el, pe psi'otic, de vicisitudinile contientiz!rii dependen)ei de o iectele sale# Green va completa aceast! viziune cu ideea sa de 'alucina)ie negativ! a o iectului, adic! de degradare a o iectului p(n! la negarea e"isten)ei lui# Fenomenul poate avea loc i relativ la sine# 9m ele conduc la temuta angoas! de ani'ilare# E"ist! un element teoretic imprtant n discu)ia despre statutul o iectului n psi'oz!# 4pre deose ire de teoria ionian! a atacurilor asupra g(ndirii, teoria unei autoare ca 8# 9ulagnier +1,?A- sus)ine c! de!in#estirea obiectului este altceva dec(t atacul mpotriva leg!rii/ este vor a doar de o retragere a investirii li idinale# Eac! )inem seama de am ele modalit!)i prin care su iectul se poate de arasa de o iect, o )inem o origine du l! a psi'ozei, cea a con%lictului cu o iectul, pe de o parte, i cea a imposi ilit!)ii de a.i tolera prezen)a, pe de alt! parte# 6 asemenea viziune comple"! este d!t!toare de speran)! cu privire la actul terapeutic/ dac! distrugerea %antasmatic! a o iectului pare ireversi il!, dezinvestirea lui, la care re%lectase i Freud +1,=?-, pare s! lase loc mic!rii inverse, de reinvestire# 1$/$1$ Teorii ce'trate pe disco'ti'uitatea di'tre 'e5ro6) (i psiho6) *nc! din 1,1,, O# ;ausk a v!zut %enomenul delirant ca %iind o reprezentare %igurat! a unor %enomene ce au avut loc "naintea *ormrii miGloacelor de exprimare# 5ecanismele psi'otice descrise de Nlein ar %i, n aceast! perspectiv!, nite consecin)e ale narcisismului originar, c(nd su iectul i percepea propriul corp ca apar)in(nd lumii e"terioare# ;ausk a ilustrat acest lucru prin cazul unei paciente care se sim)ea persecutat! de propriul corp proiectat n e"terior, pe care l resim)ea ca pe o main! de in%luen)!# 7u toate acestea,

>3

autorul nu %ormuleaz! nici o ipotez! privind cauzele %i"!rii su iectului la aceast! etap! din dezvoltare# 8# Federn, deasemenea, a scos n eviden)! particularit!)ile eului psi'otic, n special aspectul de pierdere a limitelor eului# E(ndu.i dreptate lui Freud, el consider! c! a ordarea psi'ozei tre uie s! %ie opus! celei a nevrozei# *n clinic!, aceasta se traduce prin ncercarea de a crea re.re%ularea, n loc de eli erarea re%ulatului +1,43-# Ee aici, rezult! riscul ca o analiz! clasic! i regresia corespunz!toare s! reactiveze, uneori, o psi'oz! latent!# Ee alt%el, construc)ia teoretic! a etilogiei psi'ozei +considerat! a se raporta la momentul de utului timpului psi'ic i a e"isten)ei individului- se lovete de %aptul c! pacien)ii psi'otici au o mare di%icultate n a tolera regresia# 6rice micare regredient! con)ine, pentru ei, atrac)ia c!tre un nelimitat care, n a sen)a reperelor i a cauzalit!)ii, conduce la 'aos, la dezorganizare +0#9 ensour, 2==?-# 8ro lema se v!dete delicat!, dac! )inem seama de orientarea de principiu a psi'analizei clinice, e"primat! at(t de clar de Xinnicott/ ceea ce poate %ace analistul este s!.i o%ere pacientului s!u o %ia ilitate care s!.i permit! acestuia s!.i dezorganizeze de%ensele n %a)a imprevizi ilului& n aceste condi)ii, su iectul va nceta s! %ie invulnera il i va putea su%eri### 1$/$4$ Co'cep2ia laca'ia') 0acan se nscrie i el n curentul con%orm c!ruia e"ist! un hiatus ntre %unc)ionarea nevrotic! i cea psi'otic!, corespunz!tor unui de%icit %undamental, ce mpiedic! accesul la planul sim olic# 9cest de%icit este produs de %orcluderea +respingerea radical!, e"plulzarea- @umelui ;at!lui, adic! a autorit!)ii care separ! psi'ic copilul de mama sa, permi)ndu.i accesul la meta%ora patern!, la registrul sim olic al lim a3ului# Forcluderea poate proveni din %aptul c! mama, n %a)a copilului ei, nu.i atri uie discursului tat!lui %unc)ia patern!, necesar! instituirii cuv(ntului legii# 9cest lucru l las! pe copil prad! unei rela)ii materne duale, ar'aice, care l va mpiedica s! se simt! recunoscut n e"isten)a i devenirea sa personale# 9ceast! perspectiv! e"clude orice a ordare a psi'ozei n registrul interpret!rii ver ale, deoarece pacientul nu ar avea mi3loacele necesare pentru a ene%icia de ea# 9st%el, este pus! n eviden)! o lips! a unei dimensiuni esen)iale n rela)ia cu cel!lalt# Hiatusul

>4

presupus a e"ista ntre nevroz! i psi'oz! are drept corespondent ruptura dintre paranoic sau sc'izo%ren, pe de o parte, i cei cu care ncearc! acesta s! comunice, pe de alt! parte# 0a nivelul strategiei terapeutice, o asemenea teorie se v!dete pesimist!, deoarece ea nu o%er! i calea pentru restaurarea de%icitului structural men)ionat# Falia presupus! ntre %unc)ionarea nevrotic! i cea psi'otic! este una teoretic!, de structur!# Ea trimite ns! cu g(ndul la trirea su iectului psi'otic# 0# 9 ensour descrie tr!irile unuia dintre pacien)ii ei care, dup! numeroase edin)e dominate de con%uzie, i e"prima teama c!, dac! se va g(ndi la p!rin)ii lui, va %i ng'i)it, aspirat, va disp!rea n golul care e"ist! ntre ei +2==?-# 8si'oza adult! intervine, cel mai adesea, la ieirea din adolescen)!, n momentul reactiv!rii con%lictului dintre pulsiunile se"uale i Eu, odat! cu trans%orm!rile corporale i cu con%runtarea cu se"ualitatea mani%est!# 9tunci se mani%est! %ie %alia creat! ntr.un spa)iu.timp originare C descris! de Xinnicott ., %ie o ruptur! actual!, care i produce pacientului o angoas! de aneantizare nemaincercat! p(n! atunci, aceea de a c!dea n a is# 9pare atunci di%icila sarcin! de a e"prima ceva ce )ine de absen a leg!turii, a temporalit!)ii, a istoriei unui pacient care nu tr!iete dec(t n actualitate i care, dei i resimte pro lema ca )in(nd de neant, de a is sau de gol, ne %ace s! ne g(ndim nu la o g(ndire vid!, ci dimpotriv!, la o g(ndire invadat! de prea mult# 9adar, ideea de de%icit se nt(lnete, n ncercarea teoretiz!rii psi'ozei, cu ideea de e*rac ie traumatic, dezorganizatoare, i cu aceea de intensitate pulsional# 1$/$;$ A'tura@ul real di' istoria su3iectului <ion se e"prim! %oarte clar asupra in%luen)ei antura3ului n predispozi)ia la psi'oz!/ pe de o parte, e"ist! o dotare nn!scut! a su iectului cu privire la pulsiunile distructive, pe de alt! parte, mama +sau persoana care l are n gri3!- este mai mult sau mai pu)in capa il! de 're#erie(, adic! de un mecanism de meta olizare a emo)iilor intolera ile ale copilului, emo)ii pe care s! i le returneze ntr.o %orm! digera il! acestuia# H# 4earles arat! c! nu realitatea este cea pe care psi'oticul o ur!te, deoarece el nu a nt(lnit.o niciodat!, n condi)iile n care nu a %ost l!sat de rela)ia sim iotic! avut! cu p!rin)ii C %iind invadat de psi'ismul acestora, nu s.a putut constitui ca individ, aadar nu i.

>A

a putut constitui nici un adev!rat e"terior# 7u toate acestea, ipoteza du lei origini n patologia psi'otic! nu se con%und! cu a ordarea antipsi'iatric!, n care psi'oza era e%ectul direct al patologiei %amiliale# 7onsecin)a acestei ipoteze n terapeutica psi'analitic! este c! analistul va lua n considerare nu numai a%ectele proiectate asupra sa de c!tre pacient +g(ndirea kleinian!-, ci i %aptul c! aceast! proiec)ie corespunde cu perceperea unor atri ute reale ale mamei, n trecutul timpuriu +preo iectal- al pacientului# 9ceasta nseamn! o du l! micare, de identi%icare.dezidenti%icare a analistului cu sistemul su iect.o iect de odinioar!, dimpreun! cu seduc)ia, respingerea, ura i domina)ia implicate n ceea ce se repet! n cur!, nainte de a putea %i n)eles i modi%icat# 9lt%el spus, apare necesitatea ca psi'analistul s!.i asume, n contratrans%er, realitatea e%ectului patogen al o iectului din trecutul su iectului# *n prezen)a unui o iect matern %ie intolera il de e"citant, seductiv i dominator, %ie intolera il de a sent, retras n depresie sau r!nit narcisic, su iectul se poate g!si n %a)a unei singure solu)ii/ dezinvestirea sau distrugerea lumii, apoi ncercarea de a.i crea o alta# 1$/$<$ #epresia *n cadrul registrului general depresiv, melancolia acoper! zona psi'otic! a acestuia# Esen)a const! n pierderea obiectului# 9a cum ar!ta Freud n 1,1?, mani%est!rile cuprind suspendarea interesului %a)! de lumea e"tern!, a capacit!)ii de a iu i i a stimei de sine, merg(ndu.se p(n! la ateptarea delirant! a pedepsei# 5ani%est!rile sunt aceleai cu ale doliului +proces prin care su iectul reuete, ncet.ncet, s! se desprind! de o iect-, cu e"cep)ia pro lematicii privind stima de sine# Ei%eren)a provine din aceea c!, dac! n cazul doliului, pierderea o iectului pustiete lumea e"terioar!, n cazul melancoliei, vidul cuprinde eul nsui# Jm ra o iectului s.a l!sat peste Eu, scria Freud n Eoliu i melancolie# 9utoreprourile sunt de %apt reprouri destinate o iectului i ntoarse mpotriva sinelui, iar severitatea supraeului d! m!sura urii %a)! de o iect# 9 avut loc o identi%icare narcisic! cu o iectul, iar patologia narcisic! din melancolie l.a determinat pe Freud s! trateze separat aceast! psi'oz! +pe care a numit.o nevroz! narcisic!-#

>>

Yi n acest caz are loc o re%ulare a realit!)ii, dar ea nu este la %el de masiv! ca n alte psi'oze& n plus, respingerea realit!)ii este o consecin)! a pierderii o iectului, iar nu invers# 6pusul melancoliei este mania# Eup! 5# Nlein, aceasta reprezint! o ap!rare at(t mpotriva melancoliei, c(t i mpotriva paranoiei# 5ania se eviden)iaz! prin sentimentul de omnipoten)! care deneag! pierderea, prin trium%ul eului asupra o iectelor i al pulsiunilor erotice asupra celor distructive# 8ro lema care apare se re%er! la modul cum gestioneaz! su iectul pierderea o iectului# 9ceast! pro lem! este comun! melancoliei i depresiilor nepsi'otice, lucru constatat clinic, dincolo de di%eren)ele cantitative sau calitative# Pierderea obiectului poate *i real, *i!ic sau a*ecti#, dar i *antasmatic, "n registrul narcisic al decep iei. 7on%orm modelului sc'i)at de melancolie, pierderea este nso)it! de ura mpotriva o iectului# *n acest punct, teoria psi'analitic! se i%urc!# Jna dintre direc)ii este propus! de 5# Nlein, cu solu)ia repara iei %antasmatice a o iectului deteriorat de pulsiunile sadice ale su iectului# 7ealalt! direc)ie propune imaginea o iectului care supra#ie uiete uciderii sale de c!tre su iect# *ntr.un %el sau altul, solu)ionarea pro lemei trans%orm! angoasa de pierdere a o iectului +i, la e"trem!, prin identi%icare narcisic!, de ani'ilare a sinelui- ntr.o angoas! de castrare, oedipian!# Eepresia, prin paralizia ei psi'ic!, aduce pro lema con3ug!rii psi'oterapiei sau psi'analizei cu medica)ia psi'otrop!# 1$/$=$ A3ordarea psiho6ei &' cli'ica psiha'alitic) *n 1,1?, Freud era convins c! psi'oticilor nu li se poate aplica metoda psi'analitic!, deoarece, n cazul lor, nu apare %enomenul de trans%er + Introducere "n psihanali!-# 8este ani, pesimismul s!u s.a moderat, permi)(ndu.i s! ntrevad!, n 1,3I, c! psi'analitii vor putea a orda psi'oza, doar c!, pentru aceasta, va %i nevoie de o alt! metod!, mai satis%!c!toare +>curt tratat de psihanali!-# 7u alte cuvinte, el nu i.a sc'im at p!rerea privind caracterul nepotrivit al dispozitivului clasic psi'analitic n cazul psi'ozei# 8rivind spre istoria psi'analizei de atunci ncoace, vedem c!, pe de o parte, studiul psi'ozei a m og!)it enorm teoria +asupra no)iunilor ca cliva3ul, proiec)ia sau pulsiunea mor)ii-, iar pe de alt! parte, %!r! ca el s! con%irme necesitatea unei alte metode, a adus

>?

in%orma)ii pre)oase despre metoda psi'analitic! ns!i sau despre procesele pe care ea le presupune# *n primul r(nd, remarca %reudian! despre a sen)a trans%erului la psi'otici a %ost in%irmat!# Mela'ie Dlei', n principal, cu teoria sa despre prezen)a rela)iei de o iect intern n ns!i miezul st!rilor narcisice, a ar!tat c! acest lucru permite trans%erul, prin e"ternalizarea rela)iei interne# *n al doilea r(nd, evolu)ia conceptului de contratrans*er i utilizarea lui n cur! au condus la posi ilitatea, din partea analistului, de a tolera i a ela ora trans%erul negati## Lemarca il! s.a ar!tat contri u)ia lui arold Searles, at(t n sus)inerea atitudinii analitice clasice, c'iar n analiza sc'izo%reniei +p!strarea cadrului, a ordare preponderent investigativ!-, c(t i n e"plicitarea mecanismelor su tile ce intervin n comunicarea pacient.analist# El a ar!tat, de pild!, modul n care teama analistului %a)! de ostilitatea pacientului s!u, sau %a)! de propria sa ostilitate, l poate determina pe analist s! %unc)ioneze e"act n modul indulgento.su%ocant n care, odinioar!, a %unc)ionat mama pacientului, ne%!c(nd dec(t s! repete o e"perien)! patogen! +1,AA-# ;ot el este acela care a propus imaginea terapeutului care, prin identi%icare cu pacientul s!u, se scu%und! n universul delirant al sc'izo%reniei, permi)(ndu.i ast%el pacientului s! ai ! acces la realitatea psi'ic! s!n!toas! a analistului i s! se identi%ice cu ea# 7redem c! toate aceste su tile %enomene, detectate de 4earles n psi'oz!, sunt prezente i n cura altor categorii nosogra%ice, inclusiv n cea nevrotic!, di%eren)a %iind una cantitativ!# Eesigur, o asemenea supozi)ie o presupune pe aceea a e"isten)ei unui continuum %unc)ional ntre nevroz! i psi'oz!# 6 contri u)ie la %el de important! n studiul clinic al psi'ozelor este, cum am ar!tat de3a, cea a lui %io'$ 9 ordarea ionian!, dincolo de o aceeai importan)! acordat! men)inerii metodei psi'analitice, di%er! de cea a lui 4earles ast%el/ %ie vor a, de e"emplu, de un sentiment de invidie distructiv! la pacient, proiectat asupra analistului, sentiment care necesit! o ela orare, pe moment di%icil de atins# Eac! 4earles considera c!, nainte ca pacientul s! poat! percepe n el nsui acest sentiment, are nevoie s!.l detecteze n analist, ntr.un mod asumat de aceasta din urm!, <ion considera su%icient s!.i interpreteze pacientului identi%icarea proiectiv!, adic! modul n care acesta a plasat n analist sentimentul lui de invidie distructiv!# 7(t privete metoda psi'analitic!, el a ar!tat c!,

>I

departe de a c!uta o alta, mai potrivit! pentru psi'otici, indica)ia i di%icultatea const! n a g!si un miGloc de a pstra esen a metodei psihanalitice , n asemenea condi)ii potrivnice# El cita cuvintele unui general, care a%irmase c!, pentru a %i general, nu e nevoie s! %ii prea inteligent& totul este s! te po)i %olosi de inteligen)a care.)i mai r!m(ne atunci c(nd ncepe om ardamentul# I'terpretarea$ 6 di%icultate ma3or! n cura psi'ozei o reprezint! modalitatea pre#erbal de comunicare, care se poate c'iar opune celei ver ale, o poate contrazice +cum se nt(mpl!, de pild!, atunci c(nd vocea nu se potrivete cu con)inutul enun)at-# Ee aici, interpretarea, calea principal! de comunicare din analiza nevrozelor, devine pro lematic!# 8acientul poate s! nu )in! seama de con)inutul ei ver al, ci mai cur(nd de modul n care este enun)at! i de conte"tul ales de analist# *n aceste condi)ii, e"empli%ic! 4earles, o interpretare prost plasat! cap!t! valoarea unei lovituri %izice# 6rice eroare din partea analistului are consecin)e mult mai ample, %iind atri uit! nu greelii, ci relei credin)e sau nep!s!rii +Losen%eld, 1,I?-, deoarece psi'analistul este perceput ca omnipotent# 9a cum remarc! 4op'ie de 5i3ola.5ellor n literatura despre psi'oze, pruden)a cere ca interpretarea s! con)in! pu)ine cuvinte, deoarece un sc'izo%ren, predispus n general spre a c!dea n con%uzie, poate %i atent doar la primele trei.patru cuvinte ale unei %raze +2==1-# Ein nou, ridic!m ntre area/ o asemenea indica)ie se rezum! la tratamentul psi'analitic al psi'ozei sau, de %apt, este o recomandare general! pentru interven)iile analitice, inclusiv cele din cura nevrozeiF @u cumva impactul crescut al interpret!rilor de dimensiune redus! r!m(ne vala il pentru oricare alt! organizare psi'ic!F Ee pild!, n clinica psi'analitic!, este evident %aptul c! o interven)ie ver al! ampl! din partea analistului i pierde caracterul de interpretare i tinde s! se trans%orme n e"plica)ie, adic! i pierde calitatea de d!t!toare de sens, dezinteresat! i tinde s! devin!, n percep)ia pacientului, ideologia personal! a celuilalt# Liscul e"plica)iilor analitice const! n aceea c! pacientul le primete, contient sau incontient, nu ca pe sensuri vala ile pentru el, ci ca pe indicii ale dorin)ei analistului# Jn asemenea risc a %ost detectat mai degra ! n cura psi'ozei pentru c! aici el este 'ipertro%iat de ns!i severitatea patologiei, el e"ist(nd la nevrotici ntr.o %orm! discret!# *nc! o dat!, paralelismul se azeaz! pe

>,

m!sura n care cele dou! moduri de %unc)ionare, nevrotic! i psi'otic!, se g!sesc pe continuumul aceleiai scale# 8rivitor la interpretarea trans*erului, ea pare s! %ie sau nu util! n %unc)ie de pro%unzimea disocierii pacientului, dar p!rerile sunt i aici mp!r)ite# Eac! pacientul este mai atent la modul n care i sun! interpretarea dec(t la con)inutul ei e"plicit, atunci analistul tre uie s! ai ! ncrederea c! interpretarea este ine %ondat! i s!.i poat! comunica acest lucru pacientului s!u C %apt care i con%er! interpret!rii o %unc)ionare mai mult 'ipnotic! dec(t d!t!toare de sens +4# de 5i3olla.5ellor, 2==1-# Realitatea$ *n s%(rit, o alt! discu)ie privete raportul dintre patologia psi'otic! i modul de a ordare a realit ii n analiz!# *n cazul nevrozei +sau a unei %unc)ion!ri psi'ice preponderent nevrotice-, realitatea este pus! n parantez!, l!s(ndu.se loc develop!rii %antasmelor +realit!)ii psi'ice-# *n psi'oz! ns!, delirul se e"prim! ca o neo&realitate# Ein e"perien)a deceniilor de practic! terapeutic!, contestarea con)inutului acestei neo.realit!)i, din partea terapeutului, reprezint! o eroare evident!, deoarece su iectul percepe aceast! contestare ca pe o negare a propriei lui persoane# 9tunci, care ar %i compromisul, )in(nd seama c!, pentru pacientul delirant, realitatea se con%und! cu reprezentarea +i interiorul cu e"teriorul-, iar regula aplicat! nevrozelor poate ntre)ine o asemenea con%uzieF 4e pare c! di%eren)a r!m(ne, din nou, una de grad/ munca interpretativ! a psi'analistului se poate rezuma, n mod prudent, la a pune la ndoial! doar caracterul a solut al ideilor delirante, iar nu con)inutul propriuzis al acestora# Jn e"emplu de interven)ie discret! de acest gen ni.l o%er! 8iera 9ulagnier +1,I4-, n secven)a urm!toare din cazul 8'ilippe/ Philippe$ & 9m *ost "ntotdeauna un copil singuratic, m "nchideam mereu "n mine "nsumi. P. 9.$ & >unte i sigur c a#ea i de alesI Eac! e"plicit!m interpretarea o%erit!, rezult! ideea c! izolarea de care su%er! su iectul ar %i putut %i unica solu)ie, pe care el a avut.o la ndem(n!, la acea vreme a copil!riei, pentru putea supravie)ui psi'ic#

?=

*na%ara caracterului de uor decala3, al interpret!rii %a)! de con)inutul discursului psi'otic, un alt important element l constituie raportarea la trecutul su iectului# Enun)urile auto.istorice ale pacientului psi'otic constituie un reper indispensa il, care i permit s! reg!seasc! un trecut p(n! atunci e"clus +de 5i3olla.5ellor-# Este vor a tocmai de metoda psi'analitic!# 7u toate acestea, dac! n c(mpul nevrozelor rememorarea presupune conturarea %antasmelor i reviviscen)a a%ectelor, domeniul psi'ozei necesit! c!utarea unei #ersiuni a realit ii mai bune dec%t cea construit prin delir# 9mintim c! rostul delirului este de a amena3a o anumit! realitate istoric!, inaccepta il! n momentul respectiv# 1$/$A$ aluci'a2ia acustico75er3al)

9m ar!tat c!, n tratarea psi'ozei, ma3oritatea psi'analitilor au, implicit sau e"plicit, o strategie ce are ca punct de plecare nivelul reprezent!rii.lucru, ncerc(nd s! aduc! pacientul spre nivelul reprezent!rii.cuv(nt, al g(ndirii ver ale# 9cest drum pare calea invers! a celui din psi'analiza nevrozelor, unde se nainteaz! progresiv de la g(ndirea ver al! la con)inuturile incontiente, marcate de reprezent!ri.lucru +vizuale, n special-# <aza teoretic! a acestui demers este viziunea triadic! asupra rela)iei eu.o iect. sim ol, capacitatea de sim olizare nsemn(nd i posi ilitatea g(ndirii ver ale# E"ist! ns! o o serva)ie n opera %reudian! care introduce o nuan)! n aceast! logic!# *n 1,1A, n $ncontientul, Freud remarc! %aptul c!, la pacien)ii sc'izo%reni, reprezentarea.cuv(nt poate deveni un lim a3 de organ# *n loc ca sim olul s! reprezinte o leg!tur! cu o iectul +cum se sus)ine n general-, n acest caz, reprezent!rile.cuv(nt se %ormeaz! prin de!in#estirea obiectului i retragerea n starea primitiv! a narcisismului# O# Napsam elis preia aceast! remarc!, pentru a cerceta mecanismul de apari)ie a 'alucina)iilor acustico.ver ale i posi ilitatea a ord!rii lor terapeutice# ,l descrie o sec#en clinic "n care pacienta sa "n psihoterapie, o t%nr de CB de ani cu schi!o*renie paranoid, se "ntoarce dup #acan a de peste #ar, ca s "nceap a striga o bun parte din edin c dorete s aib un copil. @omentul se integra "ntr&o perioad de cri! a terapiei i a ritmului ei obinuit, mai ales c ideea de a a#ea un copil conducea la ideea de a "ntrerupe tratamentul medicamentos. Cri!a din terapie se datora, bnuia 7apsambelis, angoasei pro#ocate de un "nceput de indi#iduare.

?1

La "ntrebarea terapeutului 'Ce "nseamn o sarcinI(, pacienta rspunse pe un ton exaltat c este 'o burt mare ca asta(, "ntin!%nd m"inile "n Gurul abdomenului, pentru a&i arta dimensiunea. .erapeutul, mim"nd atunci gestul i #ocea ei, continu $ '+reau s *iu plin, #reau s *iu mare, #reau un copilJ(, apoi adug, relu"ndu&i #ocea sa obinuit $ 'De dou!eci de minute "ncoace, "mi tot spune i ce spune burta dumnea#oastr, ce spune mama dumnea#oastr, tatl dumnea#oastr, in*irmierele i chiar eu. C%nd o s&mi spune i oare ce spune i dumnea#oastrI(. Imediat, pacienta s&a calmat, apoi a "nceput s po#esteasc despre #ocile care "i #orbeau "n cap, spun%ndu&i c nu e bine s schimbe medicul, i despre oamenii de pe strad care spuneau acelai lucru. Dup aceast edin , pacienta i&a reluat terapia obinuit. 9utorul e"plic! %aptul c!, dei era contient de sentimentul de a andon al pacientei ocazionat de vacan)!, a ales s! nu interpreteze trans%erul, deoarece a.i atrage aten)ia unui sc'izo%ren asupra importan)ei o iectului pentru el, nseamn! a.i crete angoasa, dat %iind c! leg!tura cu o iectul este lucrul de care el se teme cel mai mult# 9st%el, interpretarea de trans%er poate conduce la ruperea leg!turii terapeutice# 9ceast! viziune di%er! de tradi)ia kleinian! a interpret!rilor de trans%er i se con%ormeaz! tradi)iei %ranceze# *n edin)a prezentat!, terapeutul alege, inspir(ndu.se din psi'odram!, s! de#in burta pacientei, vizual i ver al, nainte de a relua stilul narativ i a descrie pacientei ceea ce tocmai se nt(mplase +n stilul 5# Nlein-# El i vor ete pacientei despre rela ia ei cu o parte din ea "nsi3burta4, iar nu despre rela)ia ei cu o persoan!# Napsam elis arat! c! lim a3ul de organ, aa cum i apare n clinic!, e"prim! un %el de autoerotism steril al pacientei, deoarece, n vreme ce g(ndirea ver al! i leg!tura li idinal! cu o iectele +se"ualitatea- sunt dezinvestite, r!m(ne doar ceva ce seam!n! cu o pulsiune de supra#ie uire/ solipsismul organelor, inclusiv al eului# *n acest sens, rezult! c! 'alucina)ia, n momentul n care devine acustico&#erbal + urta, urec'ile, corzile vocale care vor esc-, trimite la o iectul primar care i vor ete su iectului, dovedindu.i existen a separat!# ;ocmai de aceea, ncerc!rile terapeu)ilor de utan)i de a in%irma, n %a)a pacientului, realitatea 'alucina)iilor lor, produc reac)ii violente din partea acestora, ca i cum propria lor e"isten)! ar %i contestat! ast%el#

?2

Re-eri'2e 3i3liogra-ice 8# Federn +1,43-, La psychologie du @oi et les psychoses, 8aris, 8JF, 1,?,# 0# 9 ensour +2==?-, 0Vatraction vers lVillimitM/ sensation ocManiRue, ps[c'ose et temporalitM, n 6e#ue *ranKaise de Psychanalyse no# 4, pp# 1=>1.1=?># X# <ion +1,A3-, @otes sur la t'Morie de la sc'izop'rMnie, n 6-*lexion *aite, 8aris, 8JF, 1,I3, pp# 2,.42# X# <ion +1,A>-, 0e dMveloppement de la pensMe sc'izop'rMniRue, n 6-*lexion *aite, 8aris, 8JF, 1,I3, pp# 43.A=# E# X# Xinnicott +1,>3-, 4paima de pr! uire, n >paima de prbuire, EFG, <ucureti, 2==># 4# Freud +1,==-, Interpretarea #iselor, Opere H, Ed# ;rei, <ucureti, 2==3# 4# Freud +1,1A-, $ncontientul, n Opere 3, Ed# ;rei, <ucureti, 2===# 4# Freud +1,3I-, 9br-g- de psychanalyse, 8aris, 8JF, 1,,I# 5# Nlein +1,3=-, 0Vimportance de la %ormation du s[m ole dans le dMveloppement du moi, n ,ssais de psychanalyse 0HC0&0HEB, 8aris, 8a[ot, 1,>I# O# Napsam elis +2==A-, 0V'allucination est.elle une e"citation e"terneF, n 6e#ue *ranKaise de Psychanalyse no#1, p# 13I.1A?# 9# de 5i3olla, 4# de 5i3olla.5ellor, ed# +1,,>-, Psychanalyse, 8aris, 8JF# 4# de 5i3olla.5ellor +2==1-, 0VMvolution de la pratiRue ps[c'anal[tiRue avec les patients ps[c'otiRues, n 9# Ee 5i3olla ed#, ,#olution de la clini<ue psychanalyti<ue, <ordeau".le.<ouscat, Ed# 0VEsprit du ;emps, 2==1, pp# 11?.133# H# Losen%eld +1,I?-, Impasse et interpr-tation, 8aris, 8JF, 1,,=# H# 4egal +1,A?-, @otes sur la %ormation du s[m ole, n D-lire et cr-ati#it-. ,ssais de psychanalyse clini<ue et th-ori<ue, 8aris, Ed# Ees Femmes, 1,I?, pp# ,3.12=#

?3

4$ STARI!E !IMITA BOR"ANI9AREA !IMITAC 4$+$ Perspecti5a cure'tului psiha'ali6ei -ra'ce6e 8atologia borderline s.a v!dit di%icil de ncadrat ntr.o categorie nosogra%ic!# Ea s.a conturat treptat, ca o necesitate practic!, prin e"cluderea celorlalte categorii# 7eva ce ap!rea, n prezent!rile clinice, la limita psi'ozei, dar nu tocmai psi'oz! sau la limita nevrozei, dar nu c'iar nevroz!, a %ormat n cele din urm! un domeniu al instabilit ii prin de%ini)ie +de unde cali%icativul %rancez de stare-, marcat de polimor*ism simptomatic# 8si'analiza %rancez! a pro%itat de numeroasele disci)ii pe aceast! tem!, pentru a pune n discu)ie nsei reperele psi'analizei, n teorie i n practic!, a c'iar pentru a se ntre a dac! nu este momentul pentru o nou! paradigm! a psi'analizei# 5ai clar ne este ceea ce lipsete din %unc)ionarea limit!, dec(t ceea ce este prezent# 9ngoasa are alt! natur! dec(t angoasa psi'otic! de ani'ilare sau dec(t angoasa nevrotic! de castrare, pedeaps! ori eec# Ea pare mai mult o angoas! de pierdere a obiectului, de separare, de a andon# Jneori, c'iar i aceast! angoas! se prezint! ca o ap!rare mpotriva unei alteia, nc! i mai puternice/ angoasa de *u!iune cu o iectul# Ein punct de vedere metapsi'ologic, $ncontientul pare s!.i piard! din importan)! n %avoarea Eului, iar cea de a doua topic! %reudian! vine n primplan# 4imptomele de alur! depresiv! apar su denegate, acoperite cu activit!)i lipsite de a%ect# Lreen 30HHD4 a descris modul "n care o pacient de&a sa, de alt*el per*ect adaptat #ie ii sociale i pro*esiei "n timpul sptm%nii, "i petrecea MeeN&end&urile st%nd nemicat i pri#ind "n ta#an# Ein acest e"emplu reiese cum cli#aGul reprezint! una din de%ensele principale +cliva3 al o iectului, al sinelui, al vie)ii n general-, mi3loc de protec)ie mpotriva con%lictului intern# Oidul apare uneori prin contrariul s!u, 'iperactivitatea e%ervescent!# %orma sentimentului de vid sau plictiseal!# $nutilitatea, sterilitatea, lipsa de via)! sunt prezente n mod contient sau sunt

?4

9l!turi de simptome cu aparen)! nevrotic! C conversie isteric!, %o ii C apar conduite marcate de dependen)a de cel!lalt sau adic)ii +drog, alcool-, treceri la act n detrimentul %antasm!rii +inclusiv tentative de suicid-, caracter 'aotic al vie)ii se"uale# 2n relatarea anali!ei sale cu Oinnicott, @argaret Little po#estete un *ragment petrecut "ntr&una din primele edin e$ copleit de sentimentul c nu #a reui niciodat s comunice cu analistul su i s se *ac "n eleas, pacienta a "nceput s cercete!e cabinetul cu pri#irea, apoi a g%ndit urmtoarele$ '@i&a trecut prin minte s m arunc pe *ereastr, dar am sim it c el m&ar *i "mpiedicat. 9poi m&am g%ndit s&i arunc toate cr ile, "ns, "n cele din urm, m&am repe!it la o #a! mare cu *lori de liliac alb, pe care am spart&o i am clcat&o "n picioare. ,l a ieit ca sgeata din "ncpere 3...4(. 4! remarc!m n treac!t, c! toate actele la care povestete 0ittle c! s.a g(ndit, nu s.au %inalizat& atacul asupra vazei a avut loc %!r! g(nduri# 9# Green C care remarc! %aptul c! acest tip de patologie nu evolueaz! niciodat! ntr.o psi'oz! . a su liniat c! modelul %unc)ion!rii n st!rile limit! este cel al actului/ intoleran)a la con%lictele interne sau la reprezentarea unui o iect intern teri%iant conduce la e"pulzarea, n e"terior, su inaccepta ile# 7ontactul cu realitatea se p!streaz!, spre deose ire de psi'oze# ;re uie speci%icat aici c! testarea realit ii este de%init! ca %iind capacitatea de a di%eren)ia sinele de non.sine, intrapsi'icul de percep)iile e"terne, i de a evalua con)inutul propriilor emo)ii, conduite i g(nduri n cadrul normelor sociale o inuite +Nern erg, 1,I,-# 8ierderea acestei capacit!)i este altceva dec(t alter!rile din e"perien)a su iectiv! asupra realit!)ii +cum ar %i sentimentul de nstr!inare- sau de alterarea rela)iei cu realitatea +conduit! nepotrivit!-# E"isten)a e"perien)elor %uzionale e"prim! o lips de di*eren iere subiect&obiect, c!reia i corespunde o delimitare neclar! a eului# $mago.ul matern apare, din aceast! cauz!, 'ipertro%iat i amenin)!tor, iar imago.ul patern care ar avea rolul de di%eren)iator, de%icient# %orma actului, a tot ce poate nsemna tensiune sau a%ect

?A

4$/$ Vi6iu'ea lui

$ Searles

Eei, n general, se consider! c! nu este vor a despre pierderea sim)ului realit!)ii, e"ist! un autor care s.a aplecat asupra acestui aspect# Harold 4earles +1,AI- a scris despre un tip de %unc)ionare orderline apropiat de modul autist i prezent(nd un de%icit privind testarea realit!)ii, at(t e"terne c(t i interne +inclusiv aceea privind identitatea-# El g!sete o similaritate cu ceea ce H# Eeutsc' numea personalitatea as i*, personalitate care are un raport %als cu realitatea, adaptat n mod super%icial, dup! o serie de %iguri parentale av(nd propriile lor realit!)i su iective# Oedem ine, aici termenul de realitate are un sens su til# 4earles vor ete de pseudo&realitate i pseudo&identitate# 8ro lematica orderline este indisocia il legat! de cea a rela)iei de o iect# Ear dac!, pentru un nevrotic, pro lema este %elul n care poate el s! se rela)ioneze cu ceilal)i, pentru un su iect limit! pro lema este dac! s! ai ! sau nu o rela)ie cu cineva +4earles, 1,IA-# 7auza const! n pericolul, resim)it ca permanent, de a pierde sau de a se separa de o iectul respectiv# 9menin)area contrar!, cea de a.i pierde propria identitate %ragil! ntr.o rela)ie interpersonal!, este la %el de puternic!# ;eama de pierdere se leag! de incapacitatea de a sim)i durerea psi'ic!, incapacitate disimulat! uneori printr.o %als! a%ectivitate# 4earles e"plic! aceast! incapacitate de a resim)i durerea ca az(ndu.se nu doar pe di%icultatea general! de a avea emo)ii, ci i pe credin)a incontient! c! pl(nsul este at(t consecin)a, c(t i cau!a pierderii +mor)ii- persoanei dragi# 8ro lematica trimite la imposi ilitatea p!rin)ilor su iectului, sau a unuia din p!rin)i +mama-, de a %i tolerat su%erin)a i doliul n urma propriilor lor pierderi# Ee e"emplu, mama care nu i.a pl(ns pierderea propriilor p!rin)i reg!sete n copil %igura disp!rut! +realizeaz! un trans%er parental asupra copilului s!u-, deneg(nd ast%el realitatea pierderii i mpiedic(ndu.l i pe el s! o accepte# Jna dintre ap!r!rile mpotriva doliuluiKpierderiiKsepar!rii const! n pierderea amintirilor dintr.o perioad! ntins! a copil!riei, nso)it! de o discontinuitate n sentimentul de identitate# 6 asemenea uitare masiv! ascunde nu doar su%erin)a, ci i sentimente ostile +4earles, 1,I2-# 8e un plan mai general, %ormarea capacit!)ii reprezentative presupune tolerarea psi'ic! a caracterului %undamental pierdut al o iectului +care, %iind separat de su iect, nu poate %i luat n posesie dec(t n mod sim olic-# Ee aici, pro lematica orderline pare

?>

s! %ie legat!, deasemenea, de pro lematica repre!entrii# 9st%el, n cursul analizei, m un!t!)irea capacit!)ii de reprezentare presupune un proces de doliu, dimpreun! cu un travaliu de separare.di%eren)iere su iect.o iect, adic! de trasare a %rontierelor eului# 4$1$ Teoria lui #$ ?i''icott Xinnicott a contri uit din plin la clari%icarea modului n care ngri3irile materne, n %orma lor su%icient de un!, particip! la constituirea entit!)ii psi'ice a su iectului, ntr.o perioad! n care e eluul i mama sa sunt unul i acelai, ca i cum nu ar e"ista psi'ologic n mod separat# 9st%el, apar ca %iind la %el de necesare am ele etape/ cea de %uziune sau sim ioz! i cea de separare.individuare +5# 5a'ler, 1,>I-# 8e de alt! parte, se evoc! deseori %unc)ionarea su iectului orderline ntr.o rela)ie dual!, opus! triadei oedipiene ce permite %unc)ionarea nevrotic!, mai evoluat!# 4e evoc!, aadar, %unc)ionarea psi'ic! n coordonatele 2, n loc de 3# Eup! cum o serv! ns! B# 9ndrM +1,,,-, a %unc)iona n 2 n mod autentic nseamn! a te putea di%eren)ia de cel!lalt, pe care s!.l percepi ca pe o a doua persoan!, ceea ce permite i capacitatea de a %unc)iona n 3 +capacitatea de triangulare-# 7eea ce se numete rela)ie dual! este, n realitate, o rela)ie narcisic!, n 1 i nu n 2# Ear nici aici lucrurile nu stau mai ine la su iectul limit!, %iindc! sentimentul propriei identit!)i i a propriei e"isten)e este deseori amenin)at# 9 %i se dovedete a %i condi)ionat de a %i iu it +a %i, a %i %ost investit de c!tre o iectul primar-# 7a i cum su iectul nu poate %i 1 dec(t dac! a putut %i, odinioar!, n 2### 9utorul citat arat! c! nu e rar ca, n istoria precoce a pacien)ilor limit!, s! %i e"istat un moment de anore"ie, ilustr(nd tendin)a de a con%unda ingestia 'ranei cu ncorporarea +introiec)ia- o iectului ur(t sau iu it# ;eoria st!rilor limit! accentueaz! dimensiunea traumatic! legat! de caren)a din rela)ia cu o iectul primar, %ie prin insu%icien)! propriuzis!, %ie prin e"ces# 8atologia narcisic! apare i ea implicat!# 8articularitatea pozitiv! a organiz!rii orderline const! n e"isten)a sectoarelor psi'ice %unc)ionale privitor la reprezentarea de sine, rela)ia de o iect, capacitatea de identi%icare i un anumit spa)iu tranzi)ional# *n scrierile lui Xinnicott, termenul de caren)! se nt(lnete, %!r! ns! a dep!i nivelul descriptiv, %!r! un statut metapsi'ologic# @o)iunea corespondent! care merit!

??

ela orat! este impingement3impietare4, cu un sens apropape opus/ ceea ce pare, pentru un o servator e"terior, o caren)!, o lips!, este de %apt, pentru e elu, un prea mult, o e%rac)ie, un traumatism, un atac# 9cestei idei i corespunde un imago matern 'ipertro%iat, care.l mpiedic! pe copil s!.i %ormeze propria identitate, sau, pe plan narcisic, o mam! care i utilizeaz! copilul, n mod incontient, pentru a.i satis%ace propriile ei dorin)e# 4$4$ O$ Der'3erg (i orga'i6area li.it) 6 alt! a"! e"ploratorie a dat drept rezultat concep)ia, dominat! de scrierile lui 6tto Nern erg, con%orm c!reia avem de a %ace cu o organizare limit!, adic! o patologie coerent!, cu speci%ic relativ sta il, ntre nevroz! i psi'oz!# *n loc s! pun! accentul pe caracterul negativ al st!rilor respective, el consider! c! elementele nici psi'otice, nici nevrotice sunt doar secundare i accentueaz! opera)iile mentale po!iti#e, care dau o structur! speci%ic!# 8e de alt! parte, dac! punctul de vedere %ocalizat pe de%icit pune n eviden)! insta ilitatea i caracterul tranzitoriu al st!rii limit!, acest din urm! punct de vedere pune n eviden)! permanen a organi!rii limit# E# Xidl`c'er consider! c! termenul de organizare limit! nu se de%inete prin simptome, ci prin structura psi'opatologic! a g(ndirii +cliva3, identitate di%uz! etc#-# Erept urmare, o asemenea structur! poate %i detectat! numai printr.o investigare clinic! apro%undat!, dintr.o perspectiv! psi'analitic!# 9adar, un ta lou clinic care, ini)ial, la o prim! investigare, ne apare ca n%!)i(nd alte categorii de tul ur!ri de personalitate +isteric!, narcisic!, antisocial! etc#-, se poate trans%orma, n cursul procesului analitic, ntr.un ta lou limit!# Nern erg include n aceast! categorie personalit!)ile as i%, cele denumite sc'izoide i, n general, to)i pacien)ii care prezint! de%orm!ri severe ale eului# 9utorul indic! i un diagnostic di%eren)ial# 8e un continuum psi'opatologic care ar porni de la personalitatea de tip isteric +nivelul mai evoluat, nevrotic- i s.ar nc'eia cu personalitatea de tip narcisic +nivelul in%erior, de %unc)ionare ar'aic!-, personalitatea orderline se situeaz! la mi3loc, corespunz!tor personalit!)ii in%antile# 8erspectiva lui Nern erg se ncadreaz! n teoria rela)iei de o iect# 9p!rarea speci%ic! este cli#aGul +separarea radical! a o iectelor internalizate, n une i rele-,

?I

care disociaz! i eul, prote3(ndu.l de con%licte interne# Eisocierea are avanta3ul c! permite evitarea angoasei, dar reprezint! un o stacol n calea construirii unei identit!)i sta ile, ceea ce %ace ca identitatea s *ie di*u!# 4unt prezente aspecte paranoide, produc!toare de cercuri vicioase/ proiec)ia agresivit!)ii, urmat! de reintroiec)ia reprezent!rii de o iect r!z un!toare etc, care nu %ac dec(t s! nt!reasc! cliva3ul i s! sl! easc! eul# Evident, cliva3ul n un.r!u se coreleaz! cu mecanismul idealiz!rii primitive, idealizare care e"clude sentimentul de recunotin)!, contientizarea agresivit!)ii sau a culpa ilit!)ii, ca i orice alt! preocupare %a)! de o iect# 9p!r!rile sunt toate, n general, primitive . rezult! c! mecanismele proiective regreseaz! la identi*icare proiecti## Yi mecanismul de denegare 3oac! un rol important, n special, aa cum remarc!m n clinic!, denegarea maniacal! a depresiei# 6mnipoten)a versus devalorizarea corespund cliva3ului i prezen)a lor certi%ic! apropierea, pe a"a psi'opatologic! ar!tat!, de polul narcisic. 7a i 9# Green, Nern erg remarc!, la un anumit grup de su iec)i orderline, o supra%a)! social! %unc)ional!, ine adaptat!# El e"plic! acest lucru prin %aptul c! su iectul, n urma %rustr!rii %a)! de o iectele e"terne, are tendin)a de a.i izola dorin)ele n %antasm!, unde g!sete o satis%ac)ie indirect!# Etiologia se mparte, desigur, ntre %actorii constitu)ionali C toleran)! sc!zut! la angoas! sau puternice pulsiuni agresive C i mediul %urnizor de %rustr!ri precoce severe# 4$;$ St)rile li.it) (i practica psiha'alitic) 4$;$+$ Cadrul a'alitic$ 7adrul, el nsui meta%or! a eului, este atacat n limitele lui# 8ro lema este c! tocmai acest tip de patologie necesit! cel mai mult un cadru sta il, dac! ne g(ndim la %ormula lui <leger/ cadrul analitic este un %el de trasare +comportamental!- a limitelor eului pacientului, iar odat! trasate aceste limite, eul pacientului se poate dezvolta acolo unde avea zone de%icitare# 8entru aceasta, su iectul tre uie s! se asigure c! e"ist! ceva C nu doar cineva, analistul C care s! con)in! i s! sus)in! p!r)ile con%uze din eul s!u# 9parent parado"al, pacientul borderline are di%icult!)i n a trata cadrul ca pe ceva sta ilit +i, n virtutea sta ilirii, ca pe ceva sta il-, ncercnd s!.l integreze n ns!i

?,

dinamica procesului analitic# @um!rul edin)elor, durata lor i, n general, modalitatea concret! de derulare a lor, inclusiv privitor la cine 'ot!r!te c! s.a nc'eiat ora, devin teme a c!ror negociere pare s! nu se mai termine# 8. 9ndr- o*er exemplul pacientei sale, care a *ost surprins s contienti!e!e *aptul c, "n urma #acan ei de #ar, nu trebuia s se reprograme!e, deoarece "i erau re!er#ate aceleai !ile din sptm%n, la aceleai ore. 9nalistul a #!ut, "n aceasta, surprinderea pacientei "n *a a posibilit ii continuit ii propriei existen e, "n po*ida separrii *i!ice de obiect30HHH4. B# 9ndrM remarc! a sen)a trimiterilor la categoria limit!, n scrierile lui 0acan# 7u umor, el propune e"plica)ia c! 'aosul st!rilor limit! nu avea cum se mani%esta acolo pe cont propriu +n clinica lui 0acan-, de vreme ce ns!i te'nica lacanian! nu era altceva dec(t punerea n scen!, repetitiv, a caracterului ar itrar din sta ilirea cadrului +edin)ele cu durat! varia il!, durat! 'ot!r(t!, de %iecare dat!, de analist-# 4$;$/$ Tra's-erul# *n analiza cazurilor limit!, acesta are un caracter particular# *n timpul regresiei din cur!, pacien)ii nevrotici eviden)iaz! un sine incontient integrat, care se raporteaz! la reprezent!ri de o iect, parentale, incontiente dar coerente i ele# 9cest lucru %ace ca trans%erul s! apar! ntr.o %orm! clar!, asem!n!toare cu rela)ia dintre su iect i %igurile parentale C o %orm! nemediat!# 9mintim c! reactivarea trans%eren)ial! a unei rela)ii de o iect presupune un cuplu %ormat din reprezentarea sinelui i reprezentarea de o iect, legate ntre ele printr.un a%ect# *n cazurile limit! ns!, trans%erul pare 'aotic, deoarece este marcat de ap!r!ri speci%ice, care presupun o iecte par)iale i un sine disociat, ca i a%ecte clivate# Ee e"emplu, trans%erul poate s! e"prime rela)ia cu un o iect ce reprezint! o com ina)ie ntre %igura matern! i cea patern!# 7on%lictele, care la nevrotic sunt re%ulate dar ntregi, aici sunt e"primate ca st!ri di%erite ale eului, datorit! cliva3ului# ;rans%erul tre uie uneori dedus#

I=

2n cursul super#i!rii unei psihanali!e care trata tocmai un ast*el de pacient, am constatat, "mpreun cu analistul, c *igura tatlui pacientului rm%nea #ag, am%ndurora *iindu&ne imposibil s ne&o repre!entm "n #reun *el, dei acest personaG aprea din timp "n timp "n discursul subiectului. Plterior, acest *enomen de 'irepre!entabilitate( s&a do#edit a *i *ost re!ultatul trans*erului de la acea dat$ pacientul nu de!#oltase un trans*er patern, ci un trans*er '"n oglind(. Pentru o anumit perioad, el se cuta pe sine "n analist, "n mod narcisic, repre!entarea tatlui *iind 'dispersat( "ntre repre!entarea de sine i dublura ei narcisic. 9mintim c!, aa cum a teoretizat Freud, nevroza se trans%orm!, n condi)iile curei, n nevroz! de trans%er# 9ceasta presupune actualizarea con%lictului psi'ic, care poate %i ast%el a orda il psi'analitic, i care se raporteaz! mai mult sau mai pu)in la constela)ia oedipian!# ;ot acest %enomen prezint! o anumit! istoricitate, iar derularea lui presupune un s%(rit, at(t n plan sim olic c(t i concret C nc'eierea analizei# *n cazul orderline ns!, nu apare o nevroz! de trans%er, cu caracteristicile ar!tate, caracteristici care reprezint! aliatul natural al analizei n tratarea a%ec)iunii respective# 9 sen)a nevrozei de trans%er i a istoricit!)ii sale nseamn! i a sen)a istoricit!)ii n sine C adic! nceput i s*%rit# Liscul care rezult! const! ntr.un pre!ent perpetuu# +4! remarc!m, n treac!t, c! lipsa istoricit!)ii este i o caracteristic! a $ncontientului# *n $ncontient nu e"ist! timp, spunea Freud# 4! deducem, de aici, c! patologia limit! poate reprezenta domeniul, privilegiat pentru cercetarea psi'analitic!, n care $ncontientul se mani%est! mai clar dec(t n nevroz!F Ein punctul nostru de vedere, da-# 9a se e"plic! C prin lipsa istoricit!)ii . %ie caracterul intermina il al unor analize, %ie ntreruperea lor neateptat!# 9m ele situa)ii e"prim! acelai lucru/ imposi ilitatea separrii mentale a su iectului de o iectul s!u +9ndrM, 2==2-# $mposi ilit!)ii separ!rii i corespunde caracterul insuporta il al absen ei# +@e mai permitem o parantez!# Eac! clinica orderline scoate n eviden)!, n cadrul aceleiai pro lematici, at(t lipsa derul!rii istorice a timpului, c(t i lipsa separ!rii psi'ice de o iect, oare cele dou! aspecte sunt legate ntre ele n mod directF Eac! da, n ce %elF Jnul se raporteaz! la timp, cel!lalt se raporteaz! la spa)iu# @u este locul i timpul

I1

potrivit, dar merit! continuat! aceast! desc'idere cu o ntreag! discu)ie despre rela)ia dintre spa)iu i timp n procesul psi'analitic-# Ee alt%el, ideea de trans%er n sine i repugn! pacientului a%lat ntr.o stare limit!# ;rans%er nseamn! c! rela)ia cu psi'analistul const! ntr.o reeditare a unor alte rela)ii, din alt timp, cu alte persoane semni%icative din via)a sa# $ar su iectul mani%est! nevoia ca acest! rela)ie actual! s! %ie recunoscut! ca real, unic!, departe de orice repeti)ie, na%ara istoriei sale resim)ite ca traumatic!# *n %apt ns!, trauma se amestec! ntotdeauna n conversa)ie, se repet! ntotdeauna, mai devreme sau mai t(rziu, ntr.un %el sau altul# Ee vreme ce analistul nu apare ca i cum ar %i mama, tata etc#, ci el este mama +una nou! dar real! n acelai timp, cea din trecut %iind ast%el denegat!-, repetarea traumei este per%ect!, c!ci tocmai aceasta este tr!s!tura ei C de a %i mereu pentru prima oar!, cu un impact la %el de puternic# ;u eti mama mea, i.a spus la plecare, o pacient!, 7arolinei ;'ompson +2==2-# @atura con%uz! a trans%erului arat! c! o iectul trans%erului i o iectul din trecut nu sunt distincte# ;rans%erul delirant nseamn! acel trans%er n care ceea ce se reactualizeaz! nu este rela)ia o iectal!, ci ns!i percep ia o iectului# 4$;$1$ I'terpretarea$ $nterpretarea, n momentul n care devine semnul uni act de a andon din partea analistului +care, interpret(nd, tinde s! se dega3eze din situa)ia a%ectiv! dual!-, ne duce cu g(ndul la sensi ilitatea psi'otic!# $nterpretarea n registrul trans%erului C ce sugereaz! %aptul repeti)iei av(nd drept surs! psi'ismul su iectului C este ea ns!i interpretat! ca o respingere a realit!)ii percep)iei pacientului, ec'ivalent! cu respingerea ntregii sale persoane# *n general, interpretarea C a vedea, dincolo de discurs, un alt sens, a sesiza c! este vor a i despre altceva dec(t sus)ine aparen)a discursului C risc! s! r!neasc!, din acelai motiv/ pare s! pun! la ndoial! declara)ia o%icial! a su iectului# @e apare ast%el o implica)ie narcisic a respingerii interpret!rii# 8esemne c! aceasta l.a determinat pe <ela Grun erger s! ela oreze teoria sa despre regresia narcisic# El a remarcat c!, de multe ori ntr.o psi'analiz!, perioada de nceput C care se poate ntinde, ns!, n unele cazuri, c'iar p(n! la un an C se arat! re%ractar! la interpret!ri i, n general, la interven)iile analistului care sugereaz! e"isten)a lui +a analistului- separat! ca persoan!#

I2

6 alt! cauz! a di%icult!)ii de a primi i %olosi interpretarea este de%icitul n *unc ionarea simbolic# Func)ionarea sim olic! sus)ine i activitatea reprezentativ! i asocia)ia li er!# 8entru toate, este nevoie ca psi'icul s! se desprind! de modelul s!u organic i s! devin! meta%ora acestuia 1 cre(nd ast%el condi)iile2 alunec!rii sim olice de la o reprezentare la alta +B# 9ndre, 1,,,, p# 11-# *ns! interpretarea se a%l! n centrul tratamentului psi'analitic# 0a e"trem!, a sen)a ei permanent! ec'ivaleaz! cu dispari)ia caracterului psi'analitic al a ord!rii terapeutice respective, care devine altceva, potrivit pentru un alt nume# *n realitate, lucrurile se relativizeaz!# Eac! este adev!rat c!, aa cum a%irma 5# 0ittle n relatarea propriei analize, pacien)ii limit! su%er! de insule psi'otice +ceea ce nu nseamn! c! su%er! de psi'oz!, care este mai organizat! i al c!rui sim) al realit!)ii este clar a%ectat-, aceasta nseamn! c! i reciproca este vala il!/ sunt prezente, la ei, insule de s!n!tate, ce pot %i e"ploatate n interesul ntregului psi'ism# E"isten)a insulelor de s!n!tate constituie aza de la care s.a pornit, n re%lec)ia psi'analitilor despre cum ar putea %i a ordat!, psi'analitic, o asemenea patologie# *nsui Xinnicott, care se arat! destul de activ, cel pu)in n cura descris! de 5# 0ittle, a %ost preocupat de acest aspect# El pare s! considere c! scopul central al analistului devine nu doar analiza n sine, ca n cazul nevrozelor, ci i rezolvarea continu! a pro lemei instalrii condi iilor necesare pentru analiz!# 7u alte cuvinte, dac! n analiza nevrozei, odat! instalate condi)iile %izice i psi'ice necesare, nu se mai revine asupra lor, n cazul st!rilor limit!, aceste condi)ii tre uie reinstalate din timp n timp# 7a i cum caracterul insular al patologiei s.ar transmite analizei nsei# 7eea ce conteaz! mai mult dec(t interpretarea analistului este participarea lui non#erbal# L# <ritton a detectat c'iar o scal! psi'opatologic! privitor la impactul interpret!rii/ la un pol, se a%l! tipul de personalitate sc'izoid, pentru care realitatea o iectiv! +s! spunem, cuvintele- eclipseaz! su iectivitatea, iar la cel!lalt pol se a%l! tipul orderline, pentru care sensul se ascunde ntotdeauna dincolo de cuvinte# *n al doilea caz, originea %enomenului se presupune a %i localizat! ntr.o perioad! din copil!rie care precede ac'izi)ia lim a3ului ver al# Ein acest motiv, se pune deseori pro lema nu at(t ce anume i se comunic! ver al pacientului, c(t cum i se comunic! ver al# 4earles arat! c(t de util este %aptul de a prelua,

I3

n %ormularea unei interpret!ri, termenii i tonalitatea a%ectiv! a pacientului, c!rora li se adaug! ela orarea analistului# El s.a inspirat din e"perien)a lui 7# 4c'ultz, care o servase c(t de important era pentru pacien)ii lui sc'izo%reni s! le interpreteze spusele n sensul viziunii lor, iar nu n sensul viziunii analistului# 4earles a adoptat metoda acestuia, deoarece a remarcat c!, dei el %olosea n interpret!ri cuvinte sinonime cu cuvintele %olosite de pacien)ii s!i, aceste sinonime i ulversau deseori pe pacien)i, drept dovad! c! ele, de %apt, modi%icau sensul ini)ial +4earles, 1,AI-# 4earles a e"tins metoda la to)i pacien)ii s!i, %apt care sus)ine a%irma)ia sa/ '...orice psihanali! apro*undat sau terapie psihanalitic intensi# ne con*runt cu *enomene limit, deoarece acestea *ac parte din condi ia uman( +4earles, 1,I>, p# 12-# 6 serva)ia sa se al!tur! celei a 5# Nlein, relativ la, pe de o parte, continuitatea dintre %unc)ionarea psi'otic! i cea nevrotic!, iar pe de alt! parte, coe"isten)a nucleelor psi'otice cu %unc)ionarea nevrotic!# 9ceste o serva)ii au o importan)! ma3or! pentru teoria te'nicii psi'analitice# Ee pild!, dac!, ntr.adev!r, n orice tip de %unc)ionare psi'ic! e"ist!, n %undal, %enomene orderline, analistul tre uie s! %ie contient de impactul posi il al comunic!rii sale nonver ale asupra tuturor tipurilor de pacien)i, inclusiv asupra celor nevrotici +receptivi la interpret!rile ver ale-# 4$;$4$ Co'tratra's-erul# 4! amintim, pe scurt, ce nseamn! contratrans%erul/ n sens larg i cel mai comod, el const! n atitudinile i sentimentele, contiente sau nu, ale analistului %a)! de pacientul s!u# *ntr.un sens restr(ns, contratrans%erul este tot ceea ce trans%erul pacientului produce, ca reac)ie imediat! sau n timp, n psi'ismul analistului# cin(nd seama de su tilitatea e"trem! a comunic!rii cu pacientul limit!, travaliul interior al analistului tre uie s! %ie pro%und i ndelungat, nainte ca o anumit! interven)ie s! produc! un e%ect mutativ# Ee e"emplu, n cazul unui pacient avid n a se a3usta la realitatea intern! a celuilalt +as i% sau sine %als-, analistul neatent i poate impune pacientului, incontient, propria sa realitate, care se va ataa super%icial personalit!)ii su iectului, n loc s!.l a3ute s!.i descopere propria lume intern!# 7u alte cuvinte,

I4

psi'analiza este pus! la ncercare i din acest punct de vedere/ n %a)a di%icult!)ii n a.i asigura pacientului condi)iile pentru a.i re.crea personalitatea, apare tenta)ia de a.l nv!)a# *l vom urma din nou pe H# 4earles +1,?,-, care a mers, poate, cel mai n pro%unzime cu re%lec)ia analitic! despre contratrans%erul n tratarea patologiei orderline# 6 prim! c'estiune se leag! de cadrul analitic i am relatat c(te ceva n pasa3ul despre acest su iect# 9m ar!tat di%icultatea nt(lnit!, n general, cu privire la instalarea cadrului i men)inerea lui pe parcursul analizei# Ei ine, 4earles rezolv! aceast! pro lem! a ord(nd. o din perspectiva contratrans%erului# $at! ce sus)ine el/ '..."n legtur cu "ntrebarea dac pacientul orderline trebuie sau nu s*tuit s se

"ntind pe di#an, am constatat deGa, de aproape trei!eci de ani "ncoace c, "n general, dac analistul, odat a*lat "n spatele pacientului, nu se las cuprins de panic, aceast experien nu&i pro#oac panic nici pacientului( 30H?H, p.0304. 9ceast! posi il! panic! se leag!, evident, de pro lema evolu)iei patologiei spre psi'oz! sau de teama pacientului c! acest lucru s.ar nt(mpla +n a sen)a percep)iei vizuale asupra prezen)ei %izice a analistului-# 9mintim c!, dac! ne raport!m la planul realit!)ii o iective, aceasta reprezint! o pro lem! controversat!& un autor ca 9# Green consider!, potrivit e"perien)ei sale, c! o patologie de acest gen nu conduce niciodat! la o psi'oz!# Este o discu)ie interesant!, legat!, n de%initiv, de semni%ica)ia termenului de limit!, discu)ie pe care o vom avea cu un alt prile3# 7a s! revenim la contratrans%er, eventuala team! a analistului +contient! sau incontient!- de o psi'oz! se poate raporta la pacient sau la el nsui, a c'iar poate proveni dintr.o dorin)! C cea de a.l vedea pe pacient psi'otic sau cea de a deveni el nsui psi'otic C psi'oza av(nd, incontient, semni%ica)ia de li ertate total!, de nl!turare a tuturor interdic)iilor# Jn asemenea 3oc al re%lec)iei analitice r!m(ne vala il, teoretic, la toate situa)iile, indi%erent de con)inutul lor cognitiv i a%ectiv# *n cazul patologiei limit! ns!, 4earles consider! c!, n cursul terapiei, pacientul c'iar are nevoie s! dezvolte o psi'oz! de trans%er, acesta %iind condi)ia unei une derul!ri a procesului terapeutic# 5ai mult, el g!sete c! nsui analistul tre uie s! dezvolte un spa)iu psi'ic propriu, corespunz!tor cu o

IA

psi'oz! orderline contratrans%eren)ial!, spa)iu men)inut, desigur, su controlul re%lec)iei analitice# Ee alt%el, autorul i e"tinde aceast! teorie i asupra clinicii nevrozei, propun(nd drept criteriu de analiza ilitate capacitatea pacientului nevrotic de a.i produce analistului o nevroz! contratrans%eren)ial!# Ea se va trans%orma, n timp, ntr.o mai un! n)elegere a mecanismelor psi'opatologice activate n analiz!# 4! lu!m, de e"emplu, pro lematica separ!rii, central! pentru cazul de %a)!# 7um aceast! pro lematic! nu a %ost tranat! de pacientul limit!, ea se va activa n analiz! su dou! %orme principale/ analistului i se va impune, prin intermediul trans%erului pacientului, %ie un rol de mam! sim iotic!, %ie c'iar rolul inversat, de sugar dependent +4earles, 1,?,-# Este evident c! a doua ipostaz! +posi il! prin mecanismul de identi%icare proiectiv!prezint! cele mai mari di%icult!)i pentru analist# *n general, identitatea con%uz! a su iectului orderline i poate impune analistului un rol resim)it ca straniu relativ la identitatea sa personal!# 4earles compar! tipul de contratrans%er din cazul nevrozei C rolul tat!lui dominator, al mamei seduc!toare sau masoc'iste etc# C cu tipul de contratrans%er posi il aici/ de pild!, a %i tratat de c!tre pacient ca i cum nu e"iti sau ca i cum ai %i un cadavru, a c'iar un %enomen al naturii sau un o iect nensu%le)it# 6 alt! situa)ie stranie const! n semni%ica)ia pe care o poate c!p!ta lim a3ul ver al# 7uvintele devin ec'ivalentul tat!lui care se amestec! n rela)ia sim iotic!, nonver al!, dintre mam! i copil# 4pre deose ire de perspectiva clinic! a lui 6# Nern erg, 4earles consider! c! orice proces de indi#iduare +capacitatea sinelui de a %unc)iona separat de o iectul s!u- tre uie s! treac!, n cursul analizei, printr.un proces de sim ioz! terapeutic!, ce presupune n%runtarea i analiza tenta)iei psi'otice# 9lt%el, apare o %als! individuare, atrac)ia spre %unc)ionarea psi'otic! r!m(ne dominant!, dei incontient!, iar alegerea de a %i s!n!tos nu reprezint! dec(t o a3ustare super%icial!, conven)ional!, la e"igen)ele lumii e"terioare# *n cadrul unui asemenea %enomen de sim ioz! analist.pacient, cel din urm! are nevoie ca analistul s!u s! treac! el nsui prin anumite e"perien)e a%ective, nainte ca pacientul s! poat!, prin identi%icare cu analistul, integra a%ectele i %antasmele respective n propria sa %unc)ionare psi'ic!#

I>

4$;$;$ Speci-icitatea a3ord)rii terapeutice *n ce privete regresia pacientului, necesar! procesului analitic, ea se v!dete di%icil!, iar Xinnicott crede c! mai ales din pricina rezisten)elor analistului# Eovada acestor rezisten)e din partea analistului ar %i %recventa pl(ngere cum c! asemenea pacien)i sunt di%icili, insuporta ili etc# 9utorul evoc!, n glum!, %aptul c! pacien)ii acetia, pentru a putea ene%icia de regresia cu pricina, tre uie s! stea la coad!, %iecare atept(nd ca cel!lalt s! ias! i s! nu mai ai ! at(ta nevoie de analistul s!u, care ar avea o disponi ilitate limitat! pentru lucrul n condi)iile regresiei pro%unde +5# 0ittle, 1,I>-# Eup! 6# Nern erg, ceea ce el numete organizare limit! a personalit!)ii necesit! o abordare terapeutic speci*ic# 8e de alt! parte, el consider! c! acest tip de pacien)i pot avea episoade psi'otice pasagere, ceea ce, tradus n termenii clinicii psi'analitice, nseamn! posi ilitatea apari)iei unei psi'oze de trans%er tranzitorii, cu pierderea sim)ului realit!)ii i idei delirante ce se limiteaz! la trans*er +1,?A-, %!r! a%ectarea %unc)ion!rii psi'ice na%ara cadrului# 9utorul sc'i)eaz! elemente de prog'ostic, care pot %i detectate n cursul ntrevederilor preliminare sau la nceputul terapiei# Ee pild!, n timp ce prezen)a simptomelor nevrotice nu garanteaz! neap!rat un prognostic un +ele pot %i prezente n orice patologie-, a sen)a simptomelor nevrotice indic! un prognostic pesimist# Ein perspectiva simptomelor nevrotice prezente, e"cep)ie %ace angoasa, a c!rei e"isten)! constituie o un! indica)ie pentru terapia psi'analitic!# Pna dintre primele discu ii despre care "mi amintesc s o *i a#ut la "nceputul practicii, "ntr&un grup de lucru, a *ost despre o pre!entare clinic a unui coleg care *usese *rapat de modul cum pacienta 3sau persoana care solicita o anali!4 "i *reca m%inile "ncontinuu, "n timp ce #orbea "n cursul inter#iului preliminar. De!baterea s&a axat pe semni*ica ia prognostic a acestui gest i pe "ntrebarea dac 'nelinitea comportamental( msoar se#eritatea angoasei. 9m 'descoperit(atunci, "n cadrul re*lec iei grupului, *aptul, aparent paradoxal, c era #orba de un semn exterior al unei bune toleran e la angoas 3angoasa nu era at%t de puternic "nc%t s de#in insuportabil i s *ie denegat4, deci era un element de prognostic bun pentru anali!.

I?

8entru a ordarea clinic! a organiz!rii limit!, Nern erg a pus la punct un tip de terapie inspirat! din psi'analiz!, care p!streaz! principiile de az! C interpretare i neutralitate te'nic!, dar care con)ine modi%ic!ri privind instalarea cadrului# 5ai precis, dat! %iind amenin)area trecerii la act a pacientului, terapeutul se vede nevoit, uneori, s! devin! activ tocmai pentru a instala sau a men)ine cadrul terapeutic, n interiorul c!ruia s! reintegreze pozi)ia de neutralitate# 4pre deose ire de psi'analiz!, terapia are loc %a)! n %a)!, cu o %recven)! de dou! sau trei edin)e pe s!pt!m(n! +pe c(nd analiza necesit! de la trei p(n! la cinci edin)e, pe divan-# 6 alt! deose ire privete natura interpret!rilor, care sunt de tip aici i acum n cea mai mare parte a tratamentului, de a ia n stadiile avansate %iind indicate interpret!ri genetice +asupra discursului despre acolo i atunci-# *n interven)iile sale, terapeutul utilizeaz! din plin clari-icarea C invita)ia adresat! pacientului, de a e"plora un material vag, misterios sau contradictoriu C pentru a n)elege el nsui despre ce este vor a, dar i pentru a vedea ce anume n)elege pacientul din ceea ce tocmai a e"primat# De&a lungul anilor, "n super#i!rile pe care le&am condus, am remarcat c clari*icarea repre!int una dintre di*icult ile analitilor care "i "ncep practica. 9 cere pacientului s&i clari*ice discursul "nseamn ca analistul s&i arate, implicit, c nu a "n eles ceea ce pacientul tocmai i&a spus, lucru care "l poate Gena pe analist. Pentru aceasta, psihanalistului "i trebuie$ pe de o parte, un narcisism su*icient de solid 3a arta i a&i arta siei c are nevoie de pacient pentru a.l n)elege4, pe de alt parte, dou *eluri de experien Q experien a grabei omnipotente de a "n elege i a&i arta imediat subiectului 'cum stau lucrurile( i experien a ateptrii '"n ignoran ( sau, cum spunea Fion, '*r memorie sau dorin (. 2ntre aceti doi poli temporali, clinicianul "i #a gsi ritmul care s "i permit o comunicare psihanalitic autentic, indi*erent de tipurile de contratrans*er care inter#in pe parcursul terapiei. Dar i clari*icrile 'exagerate( pot duna procesului analitic$ o anumit anxietate, *ireasc la "nceputul practicii, "l poate determina pe analist s "i cear pacientului amnunte speci*ice despre discursul lui Q de genul 'persoana pe care a i #isat&o era *emeie sau brbatI( &, *apt care "i creea!

II

pacientului impresia c se dorete din partea sa un anumit curs al discu iei i care *r%mi ea! asocia ia liber. 4! revenim la indica)iile terapeutice ale lui Nern erg# Jn alt punct important este con%runtarea# 4copul ei este scoaterea n eviden)! a aspectelor con%lictuale sau discordante din materialul pacientului# $at! un e"emplu concret, o%erit de autor, despre modul posi il de a interveni pentru a.l con%runta pe su iect cu propriul s!u discurs/ '9 i respins imediat Q *r mcar s # da i timpul s re*lecta i Q toate remarcile mele din aceast edin i, "n acelai timp, spune i "ncontinuu c nu ob ine i nimic de la mine( 37ernberg, 0HDH, 0HHB, p. 0?4. 9 comenta pe scurt i asupra acestui aspect, pentru a %ace o di%eren)! n raport cu analiza nevrozelor n care, dup! mine, con%runtarea prezint! un anumit risc dac! apare n perioada de nceput, c(nd nu tim %oarte ine n ce m!sur! avem de a %ace cu o %unc)ionare limit!# .tenta ia con*runtrii este puternic la psihanalist atunci c%nd acesta simte ne#oia propriei coeren e mentale, dar i pe aceea de a&i arta pacientului su c ine minte tot ce "i po#estete acesta, deci c este atent i perspicace, deci c merit aprecierea pacientului. Problema apare atunci c%nd este #orba de un pacient ne#rotic. 9cesta poate primi o con*runtare ca pe un repro din partea 'supraeului($ nu este coerent, logic i armonios "n discursul su, aadar trebuie s *ie mai atent cum #orbete, cum g%ndete. O asemenea reac ie a*ecti# nu *ace dec%t s "ntreasc inhibi ia, aprri ca ra ionali!area i intelectuali!area, "n general mecanismele re!isten ei i tot ce subminea! asocia ia liber.

*n linii mari, dup! Nern erg, analiza cazurilor limit! tre uie s! urm!reasc! pro lema identit!)ii di%uze i a tipurilor de rela)ie de o iect, corespunz!toare sinelui clivat i o iectelor clivate# 4e va pune accent pe clari%icarea e"perien)elor su iective ale pacientului, ca i a semni%ica)iei lor incontiente# 4e vor analiza ap!r!rile primitive, tocmai

I,

cele care sl! esc eul i sim)ul realit!)ii# 9ceast! cerin)! implic! urm!toarea perspectiv! teoretic! asupra cauzei %ragilit!)ii eului n organizarea limit!/ aprrile arhaice nu contribuie la sus inerea eului, ci dimpotri#, la men inerea *ragilit ii lui. Erept urmare, interpretarea lor eli ereaz! eul de nite de%ense nocive# 6 asemenea teorie sus)ine %erm indica)ia de terapie de orientare psi'analitic! pentru acest tip de patologie#

Re-eri'2e 3i3liogra-ice B# 9ndrM +1,,,-, 0VuniRue o 3et, n Les -tats limites, 8aris, 8JF# B# 9ndrM +2==2-, <orderline trans%ert, n .rans*ert et -tats limites, ed# B# 9ndrM, 7# ;'ompson, 8aris, 8JF, 2==2# B# <leger +1,>>-, 8s[c'anal[se du cadre ps[c'anal[tiRue, n L# Nads et al#, Crise, rupture et d-passement, 8aris, Eunod, 1,,?# 6# Nern erg +1,?A-, Les troubles limites de la personnalit-, ;oulouse, 8rivat, 1,I,# 6# Nern erg, 5#9# 4elzer, H# X# Noenigs erg, 9#7# 7arr i 9# H# 9ppel aum +1,I,-, La th-rapie psychodynami<ue des personnalit-s limites, 8aris, 8JF, 1,,A# 6# Nern erg +1,,>-, 8si'analiza i psi'oterapia psi'analitic! a tul ur!rilor de personalitate, n E# Xidl`c'er i 9# <raconnier, Psihanali! i psihoterapii, Ed# ;rei, <ucureti, 2==># 5# 0ittle +1,I>-, 0orsRue Xinnicott travaille dans des zones oe dominent les angoisses ps[c'otiRues C un compte.rendu personnel, n .rans*ert et -tats limites, ed# B# 9ndrM, 7# ;'ompson, 8aris, 8JF, 2==2# 9# de 5i3olla, 4# de 5i3olla.5ellor, ed# +1,,>-, Psychanalyse, 8aris, 8JF# H# 4earles +1,AI-, ;ec'niRues t'MrapeutiRues, n @on exp-rience des -tats& limites, 8aris, Gallimard, 1,,4# H# 4earles +1,I2, 1,IA-, 4eparation et perte dans la t'Mrapie ps[c'anal[tiRue des patients orderline, n @on exp-rience des -tats&limites, 8aris, Gallimard, 1,,4# H# 4earles +1,?,-, 0e contre.trans%ert/ un instrument pour comprendre et aider le patient, n @on exp-rience des -tats&limites, op# cit#

,=

;$ PERVERSIUNEA

7on%orm perspectivei nosogra%ice a psi'analistei %ranceze 8iera 9ulagnier, sta ilirea unei anumite organiz!ri mentale presupune luarea n considerare a dou! a"e/ pe de o parte, comportamentul i personalitatea, iar pe de alt! parte, m!sura n care su iectul se a%l! n contact cu el nsui i cu lumea# Ein acest punct de vedere, pot e"ista trei posi ilit!)i de %unc)ionare psi'ic! C nevrotic!, polimor%! i psi'otic! +1,?A, 1,?,-# Figura paradigmatic! a poten)ialului de %unc)ionare polimor% ar %i perversiunea# +4! remarc!m, n treac!t, c! perversiunea ocup! n aceast! clasi%icare locul pe care ne.am atepta s!.l ocupe %unc)ionarea limit!# 4! e"iste oare aspecte comune ntre cele dou! organiz!ri psi'iceF 9parent, nu# 8ro lema r!m(ne desc'is!-# 7on%orm teoriei %reudiene, perversiunile, dei 'eterogene ca %orm!, i au cauza n evitarea con%lictului suscitat de di%eren)a dintre se"e i de angoasa de castrare corespunz!toare, con%lict evitat prin denegarea castr!rii# 7opilul este un pervers polimor%, ale c!rui pulsiuni par)iale se vor integra la pu ertate, su in%luen)a comple"ului 6edip# *n nevroz!, aceste pulsiuni sunt re%ulate, iar n psi'oz!, supuse mecanismului de %orcludere, pentru a %i apoi reg!site su %orma 'alucina)iei# *n cazul perversiunilor, mecanismul di%er!, elementul central %iind denegarea, care %urnizeaz! un %el de revolt!, s%idare sau trium% asupra realit!)ii +interne i e"terne-# *n acelai timp, datorit! mecanismului de cliva3, este ca i cum su iectul ar recunoate i, n acelai timp, nu ar recunoate realitatea# ;$+$ o.ose:ualitatea

4! lu!m 'omose"ualitatea masculin!, despre care Freud a scris n leg!tur! cu 0eonardo da Oinci# Homose"ualul caut!, n partenerul s!u, pe copilul ce.a %ost el nsui odat!, i l iu ete aa cum era el iu it de mam! n trecut# 9re loc deci o identi%icare cu mama i o alegere de o iect narcisic! +narcisism r!nit prin %antasma de castrare-# Factorii etiologici sunt constitu)ionali i de mediu C seduc)ia matern!, lipsa tat!lui# 9lte ipoteze iau n considerare puternica valorizare a organului genital masculin, care nu.i poate lipsi nici o iectului iu irii, sau gelozia %a)! de %ra)i +la !r at-Ksurori+la %emeie-, care se trans%orm!

,1

din ur! n iu ire 'omose"ual!# Freud leag! 'omose"ualitatea de paranoia +unde persoana iu it! devine persecutor- i de %unc)ionarea social! +unde impulsurile agresive conduc la %orma)iune reac)ional!-# Homose"ualitatea %eminin! este mai pu)in clari%icat!# 6 ipotez! este decep)ia %iicei n timpul con%lictului oedipian, %a)! de tat!& are loc o reorientare spre mama care, dei aleas! ca o iect al iu irii, r!m(ne o iectul unei rela)ii am ivalente# ;$/$ Feti(is.ul Jn alt tip de perversiune studiat nc! din cercet!rile lui Freud este %etiismul, care const! n %i"area la un o iect material %eminin ce devine condi)ia necesar! n o )inerea orgasmului# 9ici, teoria %reudian! este coerent a"at! pe mecanismul de denegare a castr!rii# 7on%orm mai multor teorii psi'analitice, o iectul.%eti sim olizeaz! organul genital masculin +atri uit su iectului sau %igurii materne-, s(nul +o iect par)ial- raportat la traumatismul sevra3ului, sau, n sens mai larg, o iectul supus n ntregime puterii su iectului, o iect devitalizat utilizat i ca ap!rare mpotriva %uziunii distructive cu o iectul viu# ;$1$ Sado.asochis.ul 7a perversiune se"ual!, el implic! su%erin)a i umilirea, impuse cuiva sau su%erite din partea cuiva, i %olosite drept mi3loace erogene n practicile se"uale# Ele presupun anumite %antasme +scenarii imaginare- C de e"emplu, n cazul masoc'ismului, a %i castrat, a nate, a %i penetrat etc# E"ist! o variant! nese"ual!, moral!, a sado.masoc'ismului, mai greu de decelat de c!tre su iectul nsui, n special varianta masoc'ist!, care se deduce din comportamentul s!u# ;$4$ !egea si.3olic) (i realitatea *n planul cel mai general, structura pervers! poate %i n)eleas! pornind de la teoria lui 0acan, care trateaz! despre raportul su iectului cu legea sim olic!# *n %amilie, copilul se con%runt! cu legea interdic)iei incestului +adic! altceva care mpiedic! incestul, n plus %a)! de insu%icien)a se"ual! a copilului sau amenin)area cu castrarea-, a c!rei internalizare devine %actor organizator al vie)ii psi'ice# 8entru a %avoriza internalizarea legii, p!rin)ii

,2

tre uie s! se arate ei nii supui acesteia, cre(nd imaginea unui principiu +a stractizaree"tins dincolo de o regul! singular!# 5odul n care perversul privete legea, ca %iind derizorie i nelegitim! ea ns!i, a c'iar violent!, i poate avea cauza ntr.o atitudine parental! duplicitar! cu privire la lege& ast%el, o mam! care aparent este interdictiv!, dar n secret este seductiv!, i va creea copilului ocazia de a.i cliva imago.ul matern ntr.o variant! idealizat! i o variant! se"uat!, cliva3 ce cultiv! un altul, ntre acceptarea legii i desconsiderarea ei# *n plus, dac! legea este perceput! ca ar itrar! i ca semn al violen)ei, perversul nu poate dec(t s! i se opun!, prin propria sa violen)! legitim!# Eincolo de principiul legii, se ascunde ns! cel al realit!)ii C di%eren)a dintre se"e i dintre genera)ii C i denegarea legii devine denegarea realit!)ii# 9 nu respecta regula 3ocului sim olizeaz!, de %apt, nesupunerea n %a)a realit!)ii###6 asemenea pro lematic! ridic! ntre area dac! perversitatea, n acest sens general + cum ar %i, de pild!, a andonul copilului, care ar presupune transgresarea ta uului crimei-, intr! n acelai domeniu cu perversiunile se"uale# Eincolo de aceast! ntre are, e"ist! p!rerea unanim! c! actul pervers, e"prim(nd totodat! omnipoten)a narcisic! a su iectului, l ap!r! n a.i recunoate ura i violen)a %a)! de o iect# *n perspectiva psi'analistei B# 7'asseguet.4mirgel, transgresarea esen)ial! din perversiune se re%er! la di-ere'2e n general, %ie ele n raport cu se"ul, cu genera)iile, cu di%erite p!r)i ale corpului, %ie c! este vor a de di%eren)a om.divinitate, via)!.moarte# Legula perversiunii const! n uni%ormizare, n omogenizare i ast%el, n distrugerea caracterului comple" al lucrurilor, n reduc)ia lor, dimpreun! cu anularea puterii creatoare a p!rin)ilor# 5ai mult de at(t, tergerea di%eren)elor dintre se"e i dintre genera)ii este sursa unei satis%ac)ii legate de am i)ia de a lua locul 7reatorului sau *antasma de auto& concepere +7aillot, 2==3-# 8e de alt! parte, su limarea tendin)elor perverse poate conduce la creativitate# ;$;$ Per5ersiu'ea 'arcisic) 8#.7# Lacamier a scris despre ceea ce el a numit per#ersiunea narcisic +perversitate sau perversiune rela)ional!-, n care su iectul, pentru a evita con%runtarea cu con%lictele sale interne i cu sentimentele de pierdere, manipuleaz! psi'ic o iectul i.l utilizeaz! ca pe un instrument, pentru a se pune pe el nsui n valoare# 8atologie dura il!

,3

sau tranzitorie, perversiunea narcisic! apare ca %iind e"trema nevrozei de caracter, organizare psi'opatologic! asimptomatic! i egosinton! sau care, am putea spune, induce simptome celor din 3ur, destinatarilor e%ectelor ei# *nt(lnim aici o structur! cu rol de ap!rare nu numai mpotriva su%erin)ei i %uriei narcisice, ci i mpotriva depersonaliz!rii i psi'ozei C ast%el, ea reprezint! un mod de \supravie)uire psi'ic! n detrimentul o iectului e"tern, care este redus la o %unc)ie de receptacol inert al con%lictelor i r!nilor narcisice e"pulzate de su iect# 8erversiunea narcisic! i eviden)iaz! e%ectul distructiv n special n grupuri# Jnii teoreticieni asociaz! perversiunea narcisic! i seduc ia +ele av(nd i r!d!cini etimologice comune-, ceea ce implic! o generalizare, n sensul c! orice perversiune are o dimensiune narcisic!# *n cadrul rela)iei copil.p!rinte, seduc)ia narcisic! din partea p!rintelui poate %i e"trem de su til!, utiliz(nd mecanisme ce produc o anumit! aservire a psi'ismului copilului c!tre cel al adultului# B# 9ngelergues i F# Namel se ntre ! dac! perversiunea narcisic! nu este cumva o organizare caracterial! azat! pe cronicizarea triadei maniacale despre care vor ete H# 4egal i care presupune/ trim%, control, i dispre), toate mani%estate %a)! de o iect# *n cadrul general al unei asemeni seduc)ii perverse, se di%eren)iaz! mai multe tipuri de manevre la care su iectul pervers i supune o iectul / &mane#re con*u!iogene C descali*icarea senza)iilor, emo)iilor sau g(ndurilor o iectului, a c'iar a capacit!)ii imaginative i de sim olizare& de e"emplu, tat!l l ntrea ! pe !ie)elul care se 3oac! de.a tancul cu un scaun/ 7e este asta, un tanc sau un scaunF +;arget, 2==?-& . per#ertirea comunicrii C su iectul se pre%ace c! nu aude sau nu n)elege ce i se spune, pentru a i se repeta sau e"plica, cre(ndu.se impresia c! mesa3ul n sine este con%uz sau %!r! valoare& .omiterea cali*icrii +valoriz!rii- atunci c(nd aceasta este ateptat!, de pild! n cazul copilului care are o reuit! i care o )ine, n loc de laud!, comentarii de tipul da, dar###& & *alsi*icarea +minciuna-, p(n! la %orma ei su til! de pervertire a g(ndirii +9nzieu, 1,?A-#

,4

. mane#re de seduc ie narcisic *alsi*icatoare .supraestimarea narcisic! +%latare, adulare pre%!cut!-& .subestimare narcisic! pre%!cut! +dispre)-& .seduc ie egalitar +su iectul i creeaz! o iectului iluzia c! sunt egali, c! se plaseaz! la acelai nivel-# Eup! B# 7'asseguet.4mirgel, matricea tuturor perversiunilor se"uale este sadis.ul$ 7um acesta transpare i n cazul perversiunii narcisice, ne apare din nou nucleul comun al celor dou! categorii# Ee alt%el, registrul narcisic i cel se"ual se pot ntrep!trunde oric(nd C aa cum a remarcat Xinnicott, ar!t(nd c! un pacient a%lat ntr.un moment depresiv poate utiliza aspecte se"uale pentru a.i ascunde patologia narcisic!# Freud a%irma, nc! din primele sale scrieri, c! n nevroz! +isterie-, su iectul i respinge nu at(t se"ualitatea sa, c(t virtuala sa perversiune/ nevroza ar %i negativul perversiunii# *n viziunea 5# Nlein, perversiunea ar %i legat! nu de vreo %ragilitate a supraeului +supraeu care s! mpiedice transgresarea limitelor, a legii i a realit!)ii-, ci de un supraeu care %unc)ioneaz! di*erit %a)! de cel nevrotic# Nlein o%er! e"emplul criminalului care comite delicte tocmai datorit! angoasei i sentimentelor de culpa ilitate# ;ot ea a semnalat, dei n mod vag, rolul in#idiei n manevrele perverse de devalorizare a o iectului# 7(t privete compara)ia cu psi'oza, E# Glover sus)ine c! perversiunea se opune, n ultim! instan)!, psi'ozei, una dintre %unc)iunile sale %iind umplerea %isurilor cu privire la sim)ul realit!)ii# ;$<$ Cura psiha'alitic) (i per5ersiu'ea 9t(ta vreme c(t perversul o )ine o anumit! satis%ac)ie prin denegare, este de ateptat ca el s! nu cear! a3utor psi'analitic# *ns!, n cursul trat!rii unor pacien)i %unc)ion(nd preponderent n alte modalit!)i, putem nt(lni momente sau sectoare perverse# @u este clar dac! acestea pree"ist! sau se organizeaz! pe loc, n cursul mic!rii trans%eren)iale, ca modalit!)i de%ensive particulare# 9pari)ia lor n cadrul altor patologii atrage aten)ia asupra raportului posi il dintre perversiune, pe de o parte, i nevroz! sau psi'oz!, pe de alt! parte#

,A

*n ceea ce privete perversiunea narcisic!, %enomenul de contratrans%er negativ pe care se presupune c! l produce i are, pro a il, cauza n %aptul c! aceast! patologie se opune prin natura ei o iectivelor psi'analitice, evit(nd registrul depresiv, cel con%lictual i cel o iectal# 7aracterul temporar al unui asemenea mod de %unc)ionare, n cursul unui proces analitic, ridic! mari pro leme contratrans%eren)iale, datorit! %aptului c! atacurile narcisice asupra analistului l pot mpiedica pe acesta s! detecteze cauza lor, anume su%erin)a incontient! a pacientului# B#.8# 7aillot o%er! e"emplul pacientului care manipuleaz! situa)ia n aa %el nc(t s! par! c! analistul l su estimeaz!, ceea ce i.ar 3usti%ica pacientului ura din trans%er& sau e"emplul pacientului care, at(t n analiz! c(t i n trecutul s!u, evita s! pronun)e cuvintele mam! sau tat! +adic! e"isten)a unor naintai- etc# 9utorul remarc! %aptul c!, n toate cazurile, dezv!luirea manevrelor perverse determin! apari)ia unor %antasme sau vise cu con)inutul corespunz!tor, %antasme sau vise care sunt analiza ile +a orda ile prin interpretare-# De pild, ne relatea! el, "ntr&o bun !i, un anali!and de&al su "l 'anun ( !%mbitor c nu mai trebuie s&i pltesc edin ele pe luna respecti#, deoarece era "n 'a#ans( cu o lun) dup ce analistul i&a clari*icat c, de *apt, lucrurile stteau in#ers 3era "n urm cu o lun4, pacientul a #isat c el era psihanalistul, iar cellalt #enea la edin , ceea ce simboli!a in#ersarea ordinii genera ionale. Este demn de remarcat c!, din punctul de vedere al %unc)ion!rii psi'ice a terapeutului, oricare ar %i patologia pe care o trateaz!, prezen)a mecanismelor perverse la analist implic! o incompati ilitate pro%esional!# 9ceasta, cu at(t mai mult cu c(t, aa cum arat! F# 8asc'e, psi'analistul are nevoie, pentru a putea investi realitatea psi'ic! a pacientului s!u de.a lungul procesului analitic, de o anumit! mo ilitate anti.narcisic!, care l %ace capa il s! se decentreze de sine i s! se orienteze spre lumea su iectului#

,>

Re-eri'2e 3i3liogra-ice B# 9ngelergues, F# Namel +2==3-, 9rgument, n 6e#ue 1ranKaise de Psychanalyse, 3K2==3, 8aris, 8JF# 8# 9ulagnier +1,?A-, La #iolence de lRinterpr-tation, 8aris, 8JF# 8# 9ulagnier +1,?,-, Les destins du plaisir, 8aris, 8JF# B#.8# 7aillot +2==3-, Envie, sacri%ice et manoeuvres perverses narcissiRues, n 61P 3K2==3# B# 7'asseguet.4mirgel +1,??-, LM%le"ions sur les rapports entre la perversion et le sadisme, 7ongresul $89, $erusalim, 1,??# 4# Freud, 6 amintire din copil!rie a lui 0eonardo da Oinci, n Opere 0# Ed# ;rei, <ucureti, 1,,,# 5# Nlein +1,2?-, 0es tendances criminelles c'ez les en%ants normau", n ,ssais de psychanalyse, 8a[ot# 9# de 5i3olla, 4# de 5i3olla.5ellor +ed#-, Psychanalyse, 8aris, 8JF, 1,,># 8#.7# Lacamier +1,,3-, CortSge conceptuel, 8aris, Ed# 9ps[gMe#

,?