Sunteți pe pagina 1din 6

Ovidiu-Aurel GHIU

Puncte slabe Puncte tari Ameninri Oportuniti

Este utilizat n realizarea analizei SWOT


Macromediu Micromediu

Micromediul extern
Furnizori Intermediari Clieni Concureni Publicul

Micromediul intern

Mediul Mediul Mediul Mediul Mediul Mediul

demografic economic natural/geografic tehnologic politic i juridic socio-cultural

Exemplu de analiza pe care-l aleg Mriile Vostre Studenii