Sunteți pe pagina 1din 4

1

CONTRACT DE COMODAT _____


_____
ncheiat astzi ____________________, n mun.
Chiinu, la sediul S.C. ___________________
S.R.L.

________________________,
. S.C. _________________
S.R.L.

I. PRILE CONTRACTANTE

I.

1.1. S.C. ________________________ S.R.L.


proprietar al ncperilor nelocuibile, cu sediul n
mun. Chiinu, str. ________________________
sector _______________________, reprezentat
de _________________________ , cu functia de
Director-adjunct n calitate de Comodant, pe de o
parte, i
1.2. S.C. ________________________ S.R.L.,
cu sediul n mun. Chiinu, str.
________________________ sector
____________________, reprezentat de
________________________, cu functia de
Director, n calitate de Comadatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de
comodat cu respectarea urmtoarelor clauze:

1.1. S.C. ________________________ S.R.L.


, .
, . ________________________
_______________________,
_________________________ ,
, ,
1.2. S.C. ________________________ S.R.L.,
. , .
________________________
_______________________,
_________________________ ,
, ,

,
:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.

2.1. Comodant d cu titlu gratuit n folosin i


posesiune temporar Comodatarului ncperile
nelocuibile situate n mun. Chiinu, str.
________________ cu suprafaa comercial
_____ m.p., iar Comadatarul se obliga s restituie
ncperile nelocuibile la expirarea termenului
pentru care i-a fost dat.
2.2. Bunurile care reprezint obiectul Prezentului
Contract va fi folosite de Comodatar n activitatea sa
comercial.
2.3. Nici Comandantul, nici Comodatarul nu are
dreptul s schimbe forma sau destinaia bunurilor
predate n timpul folosinei.
2.4. Predarea - primirea ncperilor n folosina
grtuit se face pe baz de proces-verbal, care
constituie anex inalienabil la prezentul contract.

2.1.

,
. , .
_____________ _____ ..,

.
2.2. ,

.
2.3.

.
2.4. -
,

.

II. OBLIGAIILE PRILOR

II.

3.1. Obligaiile Comadantului sunt urmtoarele:


a) s predea bunurile date n folosin la termenul
convenit i la locul unde se gseau n momentul
contractrii;
b) n cazul deteriorrii bunului predat s nlocuiasc
orice viciu material ce a aprut pe durata
contractului i nu este n legtur cu activitatea
Comodatarului sau a aprut din culpa acestuia;
c) s se abin de la orice fapt personal, care ar
avea drept consecin tulburarea Comodatarului n
folosina bunurilor;
d) s rspund pentru eviciune i viciile ascunse
ale bunurilor care le mpiedic ntrebuintarea;
e) Comodantul are dreptul s verifice bunul
predat i s-l prezinte eventualilor cumprtori sau
locatari, fiind obligat s-i exercite aceste drepturi n

3.1. :
a)
,
;
b)
,
,

;
c) ,

;
d)
, ;
e)

mod rezonabil.
3.2. Obligatiile Comodatarului sunt urmtoarele:
a) s foloseasc n perioada folosinei bunurile care
constituie obiectul Prezentului Contract, ca un
posesor de bun-credint, purtnd rspunderea
pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) s efectueze reparaiile cosmetice curente i
capitale a bunului n tot timpul folosinei i s
efectueze alte lucrri asupra lui;
c) s restituie la sfrsitul folosinei grtuite bunurile
care fac obiectul Prezentului Contract n starea nu
mai rea dect n stare consemnat n procesulverbal de predare-primire;
d) s achite toate cheltuielile curente n legtur
cu expluatarea ncperilor (facturile pe apa potabil
i menajer , energie electric, gaze naturale etc.);
e) s calculeze i s achite impozitul imobiliar,
alte pli obligatorii aferente bunului aflat n
folosina grtuit.

,
.
3.2. :
a)
,
;
b) ,
,
, ;
c)
,
,
-;
d) ,
(
, , .);
e)
,

.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.

4.1. Durata contractului este de 2 (doi) ani ncepnd


cu data de _______ pn la data de _______
V. CESIUNEA CONTRACTULUI
5.1. Cesiunea contractului trebuie s fie notificat
Comadantului sau acceptat de acesta printr-un act
adiional la Prezentul Contract.
VI. NCETAREA CONTRACTULUI
6.1.Prezentul Contract nceteaz prin:
a) acordul de voin al prtilor;
c) expirarea termenului;
d) pieirea bunului;
e) neexecutarea esenial de ctre Comodatar a
obligaiilor din prezentul contract,
6.2. Comodantul poate rezilia Prezentul Contract
dac:
a) n virtutea unor circumstante neprevzute,
Comodantul nsui are nevoie de bun;
b) Comodatarul folosete bunul neconform
destinaiei stabilite n contract, d bunul, fr
acordul Comodantului, n folosin unui tert sau
supune bunul unui pericol mare, ca urmare a
nemanifestrii prudenei cuvenite;
c) Comodatarul i-a ncetat activitatea.

4.1. 2 ()
, _______ _______
V.
5.1.

.
VI.
6.1. :
a) ;
c) ;
d) ;
e)
,
6.2.
:
) ,
;
b)
, ,

,

;
)
.

VII. FORA MAJOR

VII. -

7.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde


de neexecutarea la termen i/sau executarea n
mod necorespunztor - total sau partial - a
oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea
necorespunztoare a obligaiei respective a fost
cauzat de apariia unor circmstane excepionale,
inclusiv generate de deciziile organelor de stat,
rzboi, revolt, etc.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s

7.1.

,

,
, ,
.
7.2. , -

5

notifice celeilalte prti n termen de 5 zile


producerea evenimentului i s ia toate msurile
posibile n vederea limitrii consecinelor lui.

,
.

VIII. NOTIFICRILE NTRE PRI

VIII.

8.1. n accepiunea prtilor contractante, orice


notificare adresat de una dintre acestea celeilalte
este valabil ndeplinit dac va fi transmis la
adresa/sediul prevzut n prezentul contract.
8.2. n cazul n care notificarea se face pe cale
postal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire i se
consider primit de destinatar la data mentionat
pe confirmare de oficiul potal primitor.
8.3. Dac confirmarea se trimite print telex sau
telefax, ea se consider primit in prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
8.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de
nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la
alineatele precedente.

8.1. ,
,
,

, .
8.2.

,
.
8.3.
,
, .
8.4.
,
.

IX. LITIGII
9.1. n cazul n care rezolvarea nentelegerilor nu
este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
solutionare instanei judiciare competente din
Republica Moldova.

IX.
9.1. ,
,

.

X. CLAUZE FINALE

X.

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai


prin act aditional ncheiat ntre prile contractante.
10.2. Prezentul Contract, mpreun cu anexele sale
care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint vointa prtilor si nltur orice alt
ntelegere verbal dintre acestea, anterioar sau
ulterioar ncheierii lui.
10.3. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un
numr de 2 exemplare din care cu aceiai putere
juridic, cte un exemplar pentru fiecare parte.
10.4. Prezentul Contract intr n vigoare la data
semnrii.

10.1.

.
10.2. ,
,
,
,

.
10.3. 2-
, ,
.
10.4.
.

COMODANT:

COMODATAR:

S.C.
SRL
Sediul R.Moldova, 20___
mun. Chiinu str. _______,___
IDNO - _____________________
Cod Fiscal ________; Cod TVA ______
C/d ____________, BC ________ S.A. Codul
bncii _____
Tel. ___________Tel/Fax ___________

S.C.
SRL
Sediul R.Moldova, 20___
mun. Chiinu str. _______,___
IDNO - _____________________
Cod Fiscal ________; Cod TVA ______
C/d ____________, BC ________ S.A. Codul bncii
_____
Tel. ___________Tel/Fax ___________

Director

Director

_____________________ .....

_________________________ ...

PROCESUL-VERBAL
de predare-primire a ncperilor n folosin grtuit
mun. Chiinu
Reprezentantul Comodantului (S.C. D&GO S.R.L.) _________________________ , cu funcia de
Director-adjunct, i
Reprezentantul Comodatarului (S.C. ARA S.R.L.) ________________________, cu funcia de Director,
au perfectat prezentul Proces-verbal privind urmtoarelor:
n baza p. 2.4. Contractului de comodat Comodantul a predat, iar Comadatarul a primit ncperile nelocuibile
situate la adresa: mun. Chiinu, ________________________, cu suprafaa total: __________________,
n folosina grtuit.
ncperile predate nu sunt pregtite de folosina lor comercial de ctre Comadatarul i sunt supuse
reparaiei capitale.
Prezentul Act a fost perfectat n 2 exemplare originale, cte 1 exemplar pentru fiecare parte.

ncheiat azi ____/____/2004 n 2 exemplare


Am predat:

Am primit:

Reprezentantul COMODANTULUI

Reprezentantul COMODATARULUI

__________________________ . __________________________ .