Sunteți pe pagina 1din 26

anse pentru Delta Dunrii

Conu Andra Zaharia Elena Ene Daniel Mscu Gabriel Oneiu Alexandru

Cuprins
Analiza
Scurt istoric Analiza factorilor interesai (stakeholders) Analiza PES !E " Analiza S#O Dia$ra%e (dia$ra%a cauzelor %ulti&le' dia$ra%a (shika)a) Concluzii

Posibile soluii'strate$ii
Obiecti*e SMA+

(%&le%entare
Dia$ra%a !e)in (fore &ro'contra) Planificare acti*it,i'dia$ra%a Gantt

Delta Dunrii

Scurt istoric
In 1940 figurau pe lista

rezervaiilor naturale din Romnia doar arcul natural !etea "i zona Ro"ca# Dup 19$0 numrul "i suprafaa rezervaiilor din delt s%au e&tins 'a(ungnd la $)# *ntre 19+0%19,9 s%au produs multe dezec-ili.re prin e&tinderea amena(rilor /n delt#

Du&, 19,9 se

pregte0te documentaiei pentru declararea ei ca Rezervaie a 1iosferei# 1990 arlamentul Romniei a ratificat "i transmis la 234SC5 6
Convenia Internaional a atrimoniului 3atural "i Cultural 2niversal#

Decem.rie1991

%inclus pe !ista atrimoniului 3atural

D4!89 D23:RII
S2 R9;9<: 6

$ ,00 =m>#

o 1, arii strict &rote0ate (123 k%4)


S82C82R:

o zone tampon '> >AA =m>) o zone economice 'A 0+1 =m >)
4@84!4 -i S82;2!

9C8I?I8984 4C5357IC:

cea %ai %are .nse%n,tate &lan local % econo%ia arealului deltaic func/ionarea unor ra%uri industriale de interes na/ional #

Conte&t general
inclus, &e lista Patri%oniului Mondial 56ESCO a doua %are delt, a Euro&ei cea %ai bine conser*at, din Euro&a una dintre cele %ai &u/in locuite re$iuni din Euro&a

te%&erat, 73 rezer*a/ii strict &rote0ate8 unde nu se &er%ite desf,-urarea de acti*it,/i econo%ice zone de reabilitare ecolo$ic, -i zone"ta%&on8 unde se &ot desf,-ura acti*it,/i turistice

Contextul economic
9copera $>B,C din

suprafaa rezervaiei# Cuprinde terenuri /n regim li.er de inundaieB terenuri /ndiguite pentru folosin agricolB piscicol "i silvic "i terenurile pe care sunt amplasate a"ezrile umane#

otenial turistic

deose.it# ro.lemele de infrastructur turistic "i te-nic /mpiedic o valorificare corect a patrimoniului natural "i cultural# 3umrul turi0tilor /nsumeaz 1B0+C din totalul pe ar# escuitul cea mai repezentativ acivitate economic#

rincipalii factori de influenD ai dezvoltrii economice 0i umane

articiparea "i implicarea sta=e-older%rilor '1)


TIP STAKEHOLDER Exemple STAKEHOLDER Consiliul 9udeean ulcea Implicaii Planificare si Autorizare

A$enia 6aionala de Protecia Guvern (statul roman Autoritati de Protectia Mediului autoriti re!ionale i locale" Mediului Ad%inistraia +ezer*aiei :iosferei Delta Dun,rii Or!anisme Internaionale 56ESCO Societatea Ornitolo$ic, +o%;n, Mana$e%entul +ezer*aiei :iosferei Deltei Dun,rii Patri%oniu international Ex&ertiza &as,ri

#onsilieri sectorul ne!uvernamental

O6G ECO PO6 (CA8 ulcea Ex&ertiza ecolo$ie

articiparea "i implicarea sta=e-older%rilor '>)


TIP STAKEHOLDER #omuniti locale $urni%ori &tiliti Exemple STAKEHOLDER +ezideni ranselectrica SA <a&&= our Investitori Internaionali >estas #ind S=ste%s APA 6O>A Investitori 'aionali Co%&lex Cor%oran Turiti naionali internaionali !easure8 ea%":uildin$ etc uris% local (nfuzie de ca&ital urbine eoliene +e&o&ulare sturioni Implicaii Consu%atori8 fora de lucru (n*estitori uris% internaional

9naliza 4S8!4 '1)


TIP $A#TORI Parla%entul Euro&ean " Gene*a 422? " @conser*area :iodi*ersitatii@ Parla%entul +o%aniei " serie de le$i contro*ersate8 datorate intereselor &artidelor'&ersonale (exA siste% de &escuit " afecteaza biosferaB in*estitii in cercetare) Politici Schi%bari &olitice dese " $u*ernatorii schi%bati in functie de &utere !i&sa le$ilor as&re in &ri*inta bracona0ului8 *anatului si a&licabilitatea acestora Ministerul uris%ului " slaba &ro%o*are a turis%uluiB Criza econo%ica C scaderea turis%uluiB &utere slaba de cu%&arare a locuitorilor Economici (nsol*enta intre&rinderilor %ici si %i0locii C D cresterea so%a0ului !i&sa eficientizarii acti*it,/ilor din sectorul &ri%ar E a$ricultur,8 &iscicultur,8 sil*icultur, (nfrastructura slaba &ri*ind afaceri &ro&ice dez*olt,rii econo%ice co%&etiti*e Feno%en de scadere a &o&ula/iei din zona Deltei Socio(culturali Accesibilitatea redusa a &o&ula/iei la ser*icii %edicale -i de asisten/, social, Dez*oltare slaba a siste%ului educa/ional C calitatate redusa &ri*ind resursele u%ane

9naliza 4S8!4 '>)


TIP $A#TORI (nfrastructura redusa (accesul in zona8 li&sa ener$iei electrice ($az8 caldura) in anu%ite localitati8 zone fara se%nal GSM etc) Te)nolo!ici !i&sa ino*,rilor tehnolo$ice -i cercet,rii a&licate8 a transferului tehnolo$ic de la uni*ersit,/i la ad%inistra/ia &ublic, -i .ntre&rinderi Slaba a&licabilitate a tehnolo$iilor %oderne .n ac*acultur, De$radarea %ediului ca ur%are a acti*it,/ilor u%ane nes&ecifice8 &oluante8 su&radi%ensionate sau a riscurilor naturale Ecolo!ici (n lucru a%ena0ari &ri*ind de&ozitarea ecolo$ic, a de-eurilor industrialeG Pro%o*are redusa a a$riculturii ecolo$ice ca &re%is, a dez*olt,rii durabile !ocuitorii Deltei Dunarii se su&un le$ilor statului ro%an8 cu %entiunea de zona nefa*orizata ce i%&licaA %unca la ne$ru8 acces li%itat la ser*icii %edicale8 incura0area bracona0ului etcG !i&sa unui cadru le$islati* as&ru in &ri*inta bracona0ului8 *anatului si8 %ai ales8 a&licabilitatea acestuia

*uri+ici

PUNCTE TARI

9naliza SE58

Prezena unui &atri%oniu arhitectural8 cultural i istoricG Statut de +ezer*aie a :iosferei8 zona u%ed, de i%&ortan, internaional, .n

s&ecial ca habitat al &,s,rilor de a&,B 56ESCO


Potenial atracti* &entru dez*oltarea unor in*estiii .n do%eniul ener$iilor

re$enerabileG
Centru industrial .nc, i%&ortant E &rezint, o industrie di*ersificat,8 cu *aloare

ridicat, a &roducieiG
Existena &ortului flu*ial %ariti%8 aero&ortului localG +educerea nu%,rului de o%eriG Funcionarea Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dun,rii

PUNCTE SLABE

9naliza SE58

6u exist, staii de e&urare a apei# Ca&acitate redus, de &reluare a fluxurilor de turiti# Condiii de trafic deficitareG (nexistena unor &orturi co%erciale8 turisticeG Pro%o*are deficient, a &rinci&alelor &uncte de atracieG Ca&acitate %edie de atra$ere a in*estiilor i a fondurilor structuraleG Slaba calitate a ser*iciilor &entru atra$erea turitilorG !i&sa unui &od &este Dun,re i a unei conexiuni ra&ide cu %unici&iile :r,ila i GalaiG (nfrastructura de afaceri insuficient dez*oltat,G Po&ulaia este .n sc,dereG Soldul %i$ratoriu este ne$ati*G 6u%,rul $r,dinielor s"a redusG Crete &o*ara econo%ic, &e care o &oart, &ersoanele &roducti*e

OPORTUNITI

9naliza SE58

Existena unor condiii fa*orabile &entru obinerea de finan,ri nera%bursabile de

c,tre autoritatea &ublic, local, .n &erioada 427?"4242G


Potenialul de dez*oltare al unor structuri de s&ri0inire a afacerilor de ti& cluster

(exG do%eniul %ariti%8 turis%ului)G


Existena unor instru%ente de finanare s&ecifice8 &entru acti*it,ile a$ricole din

zon,G
Zon, cu &otenial ener$etic ridicatG Potenial turistic extre% de *alorosG 5tilizarea finan,rilor nera%bursabile &rin inter%ediul diferitelor &ro$ra%eG (nteresul internaional ridicat .n *ederea dez*olt,rii biodi*ersit,ii i &ro%o*area

turis%ului .n zona Delta Dun,riiG

AMENINRI

9naliza SE58

Zon, se%nificati* defa*orizat,B A%;narea inter*eniilor si instabilitate le$islati*, ce &oate afecta i%&le%entarea

&roiectelor de dez*oltare local,B


!i&sa colabor,rilor .ntre .ntre&rinderi i institutele de cercet,riG (nfrastructura de acces li%itat, c,tre localit,ile izolate8 care &rezint, &otenial

turisticG
endina de .%b,tr;nire a &o&ulaieiG 6atalitatea este .n sc,dereG Creterea %ortalit,ii infantileG !i&sa &roiectelor socialeG De&,iri fa, de concentraiile %axi%e ad%isibile ale &ara%etrilor nitrai8 cloruri

Necesitatea elaborrii unei strategii


Caracteristicile zonei
Izolarea "i condiiile

Sco ul
dezvoltarea economico%

aspre de trai /n condiii de su.zisten# Importana din punct de vedere ecologic "i economic a acestei zone# rovocrile de natur social aferente acestei regiuni unice#

social a zonei Delta Dunrii#

O!iecti"e #enerale
Ridicarea standardului de

via# ?alorificarea potenialului economic "i cultural# rotecia mediului "i e&ploatarea dura.il a patrimoniului natural#

Obiecti*ele trebuie definite astfel .nc;t s, r,s&und, &achetului de cerin/e ,S-.-A-R-T-,


s&ecifice %,surabile necesare realiste cu ter%en de realizare

O/iective principale Pentru asi$urarea stabilit,/ii &o&ula/iei -i existen/a ecosiste%elor .n :iosfera HDelta Dun,riiI8 strate$ia *izeaz, realizarea ur%,toarelor obiecti*e8 structurate &e do%eniile de co%&eten/, ale institu/iilor cu res&onsabilit,/i .n i%&le%entarea strate$ieiG

CineF De ceF CumF


Gri(a pentru mediul /ncon(urtor %prote(area "i conservarea naturii Intersul pentru /m.untirea condiiilor de trai Interes pentru promovarea "i dezvoltarea turismului romnesc 4&istena unor fonduri europene Interesul pentru conservarea Sc-im.rile climatice Dezinteres autoriti Corupia 6 lipsa unei legislaii restrictive Grad redus de profesionalism 7entaliti /nvec-ite 4&odul populaiei

H Dunrea cu cei > ,$9 =m este al doilea Iuviu ca lungime /n 4uropa 3umai ?olga este mai mareB avnd o lungime de A $+4 =m# H Dunrea are o lime de pn la 1B$ =m "i o adncime de , metri H .azinul -idrograJc al Dunrii cuprinde 19 state "i prin aceasta este cel mai KinternaionalL .azin al lumii H Dunrea str.ate patru capitaleF ?ienaB 1ratislavaB 1udapesta "i 1elgrad#