Sunteți pe pagina 1din 19

Sisteme Informatice

Tema 1 - Sisteme informationale,

sisteme informatice si baze de date utilizate in administrarea afacerilor

Sistem economic i sistem informaional


In esen informaia este un mesaj, care:

transmite o noutate are un suport real prezint interes pentru receptor In sens restrns Informaia economic reprezinta totalitatea informaiior folosite nemijlocit n activitile economice ale firmei (precum cele contabile, comerciale, financiare etc. Sistemul economic - transform o intrare (ansamblul mijloacelor de producie), ntr-o ieire (produsele i ser iciile destinate pieei) sub controlul unei bucle de reglaj feedbac! (asi!urat prin subsistemul de mana!ement) Structura funcionala a unui sistem economic cuprinde urmtoarele componente: subsistemul deci"ional subsistemul operaional subsistemul informaional

Sistem economic i sistem informaional


Subsistemul decizional - ansamblul de specialiti care

coordonea" i controlea" funcionarea subsistemului operaional, pentru ndeplinirea obiecti elor firmei folosind informaiile oferite de subsistemul informaional Subsistemul operaional - ansamblul de resurse umane, materiale i financiare, precum i structura or!ani"atorica a firmei, care asi!ur reali"area obiecti elor, prin deci"iile transmise de sistemul deci"ional Subsistemul informaional " ansamblul informaiilor, flu#urilor i circuitelor informaionale, precum i totalitatea mijloacelor i te$nicilor, care asi!ur prelucrarea datelor necesare sistemului deci"ional (se asi!ur le!tura ntre sistemul deci"ional i cel operaional n dublu sens: deci"ii de la sistemul deci"ional si informaii de e#ecutie de la sistemul operaional)

Circuite i fluxuri informaionale


Informaiile sunt nre!istrate si prelucrate in cadrul

unei firme la ni elul posturilor de lucru% #n post de lucru se indi iduali"ea" prin :

datele de intrare& timpul de staionare& operaiile de prelucrare& datele de ieire%

' sec en de mai multe posturi de lucru, lo!ic

nlnuite, formea" un circuit informaional% Fluxul informaional repre"int cantitatea de informaii care este e$iculat ntre emitor i beneficiar pe circuitul informaional (cu o anumit frec en i pe anumii supori informaionali)

Proceduri informaionale
Proceduri informaionale - totalitatea re!lementarilor

care stabilesc: modalitile de cule!ere, nre!istrare, transmitere i prelucrare a unei anumite cate!orii de informaii (rocedurile informaionale au caracter foarte detaliat, preci"and urmatoarele:

suporturile folosite pentru consemnarea informaiilor ($)rtie, discuri ma!netice, *+-uri etc%) mijloacele de culegere, nregistrare, prelucrare i transmitere (calculatoare, imprimante, scanere, mijloace de comunicatie) succesiunea tratrii informaiilor (structura lo!ica a sistemului informaional) modelele i formulele de calcul pentru prelucrarea informaiilor

Locul i rolul sistemului informatic n cadrul sistemului informaional


Sistemul informatic este o component a sistemului

informaional, care re"ol sarcinile de cule!ere, prelucrare, stocare i transmitere a datelor, cu ajutorul sistemelor de calcul%
Sistemul informatic cuprinde totalitatea:

resurselor tehnice, resurselor umane, metodelor i procedurilor, prin care se asigur prelucrarea automat a datelor

Sisteme informatice integrate


,estionarea resurselor informaionale, din ce n ce mai

comple#e conduce la realizarea de sisteme informatice integrate (rin sistem informatic integrat se nele!e un sistem informatic care ndeplinete urmtoarele condiii: utili"ea" o ba" de date unic are n componen pro!rame informatice, care !estionea"a acti itile tuturor compartimentelor funcionale ale firmei e#ist un plan de securitate unic al sistemului informatic, care cuprinde msuri te$nice i or!ani"atorice corespun"toare

Definirea i componentele unei baze de date


-n sens lar!, o baz de date este o colecie de date

corelate din punct de vedere logic, care reflect un anumit aspect al lumii reale i este destinat unui anumit !rup de utili"atori (ba"ele de date pot fi create i meninute manual sau computeri"at) -n sens restr)ns o baz de date este o colecie de date creat i meninut computerizat, care permite operaii de introducere, tergere, actualizare i interogare a datelor (coleciile de fie tiprite sau fiierele ce conin nre!istrri de date, dar nu permit operaii de intero!are, nu sunt considerate ba"e de date)

Definirea i componentele unei baze de date


*omponentele unui sistem de ba"e de date sunt: $ard.are& soft.are& date& utili"atori%

Definirea i componentele unei baze de date


$ard%are&

ba"ele de date sunt instalate, de re!ul, pe calculatoare sau retele de calculatoare lun calculator util"at pentru o ba"a de date, contea"a mai ales capacitatea de stocare si ite"a de scriere/citire a datelor in/din memorie intre colecia de date memorate fi"ic in ba"a de date i utili"atori e#ist un sistem de pro!rame numit 0istem de ,estiune a 1a"ei de +ate (0,1+) o aplicaie-client este un program de aplicatie care ofer o utilizare a unei baze de date (pro!ramul care permite !estionarea acti itii de personal - ncadrare, calificare, salari"are, etc%- folosind o ba" de date a an!ajailor unei firme este o aplicaie de baze de date)

Soft%are&

Definirea i componentele unei baze de date


'atele memorate ntr-o ba" de date sunt: +ate persistente - se introduc, se ter! sau se actuali"ea" folosind date de intrare si rm)n memorate pe suport ma!netic, independent de e#ecuia pro!ramelor de aplicaii +ate de intrare sunt, n !eneral, date nepersistente, !enerate de utili"atori (de la tastatur, din citirea unor fiiere de date sau din recepionarea unor mesaje) i care sunt memorate dup ce au fost alidate de ctre 0,1+ +ate de ieire 2 sunt date nepersistente care pro in din operaii de intero!are a ba"ei de date i sunt puse la dispo"iia utili"atorului (sub form de afiri, rapoarte tiprite, mesaje, etc)

Definirea i componentele unei baze de date


#tilizatorii unui sistem de ba"e de date se pot mpri n

trei cate!orii:

(rogramatorii de aplicaii - scriu pro!rame de aplicaii pe ba"e de date, folosind limbaje de pro!ramare de ni el nalt (*33, 4a a, 51asic) #tilizatorii finali - persoane cu pre!tire te$nic minimal care accesea" ba"a de date printr-un pro!ram de aplicaie (utili"atorii finali ai unui sistem de re"er are a bietelor de a ion sunt a!enii de )n"ri, care folosesc un pro!ram aplicatie) )dministratorul bazei de date - persoan cu nalt calificare care menine funcionarea ba"ei de date prin: stabilirea drepturilor de acces ale cate!oriilor de utili"atori efectuarea operaiilor periodice de sal are a datelor (bac6up) monitori"area sistemului i refacerea datelor, c)nd este necesar

*lasificarea bazelor de date


(entru a usura !estiunea unei ba"e de date, inre!istrarile

de date trebuie organizate sub forma unui model *ele mai utili"ate modele de organizare a datelor sunt&

modelul ierar$ic modelul reea modelul relaional modelul obiect

In bazele de date ierarhice: inre!istrarile sunt structurate pe noduri nodurile sunt puncte intr-o structura arborescenta care conectea"a un ni el ierar$ic superior cu un ni el inferior fiecare nod de la un ni el inferior are o sin!ura cale de acces la el, de la un nod superior

*lasificarea bazelor de date


Exemplu de baza de date ierarhica - istemul de rezer!ari aeriene

*lasificarea bazelor de date


odelul reea folosete o structur de !raf pentru definirea ba"ei de date, in care nodurile sunt nre!istrri, iar arcele repre"int relatiile dintre nre!istrri !azele de date tip retea"

au deasemenea o aranjare ierar$ica a nodurilor diferenta fata de modelul ierar$ic este ca un nod de la un ni el inferior are poate a ea mai multe cai de acces la el, de la un nod superior

Exemplu: !aza de date a produselor care se execut

ntr-o fabric"

fiecare produs este format din mai multe ansambluri fiecare ansamblu este format din mai multe piese" fiecare pies poate intra #n componena mai multor produse

*lasificarea bazelor de date


Exemplu de baza de date tip retea - $aza de date a produselor care se execut #ntr-o fabric

*lasificarea bazelor de date


odelul relaional se ba"ea" pe noiunea de relaie matematic, care reali"e" anumite corespondene intre nre!istrri !azele de date relationale"

repre"inta un mod fle#ibil de or!ani"are a datelor fara a utili"a o cale de acces ierar$ica la date datele sunt stocate in tabele formate din randuri si coloane intre tabele se pot stabili le!aturi

!azele de date orientate obiect sunt mult mai fle#ibile

deoarece permit utili"area unor 7obiecte8 care contin:


date structurate or!ani"ate sub forma de tabele date nestructurate, cum ar fi !rafice, ima!ini, sec ente ideo sau audio, etc%

*lasificarea bazelor de date


Exemplu de baza de date relationala % datele sunt inregistrate in tabele intre care se stabilesc relatii

Sisteme de +estiune a ,azei de 'ate


Sistemele de gestiune a bazelor de date (S+,'- sunt

sisteme informatice speciali"ate in stocarea si prelucrarea unui olum mare de date #n S+,' trebuie sa asigure efectuarea urmatoarelor operatii asupra unei ba"e de date:

definirea structurii ba"ei si stabilirea tipurilor de date crearea ba"ei de date prin introducerea inre!istrarilor aferente structurii definite modificarea sau ster!erea unor date deja e#istente in ba"a de date 2 actuali"area ba"ei de date cautarea/re!asirea in ba"a de date a unor date deja e#istente e#tra!erea informatiilor sub forma de rapoarte