Sunteți pe pagina 1din 41

Achiziii noi

Lista publicaiilor noi - noiembrie 2013


1. Ablaei-Donos, Constana. "Avem nevoie de Eminescu" / Constana Ablaei-Donos ;
ed. : Nicolae Bciu ; pref. : Casian Crciun. - Trgu-Mure : Ed. Nico, 2013. - 86 p. : il. ISBN 978-606-546-000-3.
2. Ablaei-Donos, Constana. Poezii pastelate / Constana Ablaei-Donos. - Targovite :
Singur, 2011. - 58 p. - ISBN 978-606-93039-9-3.
3.

Academicianul Andrei Andrie : biobibliogr. / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de


Studii Encicl., B-ca tiin. Central "Andrei Lupan" ; resp. de ed. : A. Hanganu ; bibliogr.
: D. Rotaru. - Chiinu : Inst. de Studii Encicl. al Acad. de tiine a Moldovei, 2013. 144 p. - ISBN 978-9975-4389-4-0.

4.

Academicianul Haralambie Corbu : biobibliogr. / alct. : Tatiana Celpan, Valentina


Tcacenco ; resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Studii
Encicl., Bibl. t. Central "Andrei Lupan". - Chiinu : Inst. de Studii Enciclopedice,
2013. - 256 p. - ISBN 978-9975-4389-5-7.

5.

Academia Militar a Forelor Armate "Alexandru cel Bun" : onoare, demnitate,


datorii = "Alexandru cel Bun" Military Academy of the Armed Forces / coord. : Mihail
Buclis ; cond. de proiect : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Olga Nirca. - Chiinu :
S.n., 2013. - 200 p. : fot. - ISBN 978-9975-4265-1-0.

6. Achiri, Ion. Matematica : ghid pentru profesori : cl. 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov,
Olga Spuntenco. - Chiinu : Prut International, 2013. - 84 p. - ISBN 978-9975-54-115-2.
7.

Advanced computational technologies / ed. : Calin Enachescu, Florin Gheorghe Filip,


Barna Iantovics. - Bucureti : Ed. Academiei Romne, 2012. - 322 p. : il. - ISBN 978973-27-2256-5.

8.

Agricultura Uniunii Europene sub impactul politicii agricole comune / Letiia Zahiu
(coord.), Anca Dachiu, Raluca Ion, ... - Bucureti : Ceres, 2006. - 400 p. : il. - Bibliogr. :
p. 398-400. - ISBN 973-40-0751-3.

9. Armbruster, Adolf. Romnitatea romnilor : istoria unei idei / Adolf Armbruster. - Ed. a
2-a, revz. i adug. - Bucureti : Editura Enciclopedica, 2012. - 289 p. - (Biblioteca de
istorie a Romniei). - Bibliogr. : p. 269-274. - ISBN 978-973-45-0660-6.
10.

Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria ''tiine ale naturii i
exacte'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.-ef : Mihail Revenco ; resp. coord. : Tatiana
Bulimaga, ... - Chiinu : CEP USM, 2013. - 187 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN
978-9975-71-420-4.

11.

Analele tiintifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria ''Stiinte


socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-sef : Mihail Revenco. Chisinau : CEP USM, 2013. - 276, [2] p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-71432-7.

12.

Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Seria ''tiine


socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-ef : Mihail Revenco. -

Chiinu : CEP USM, 2013. - 242, [1] p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71428-0.
13. The angular momentum of light / edit. by David L. Andrews, Mohamed Babiker. - New
York : Cambridge University Press, 2013. - XVI, 425 p. - ISBN 978-1-107-00634-8.
14.

Aplicarea codului de conduit a funcionarului public din Republica Moldova : ghid


metodic / Sergiu Litvinenco, Lilia Melnic, Tamara Gheorghi ; Cancelaria de Stat a Rep.
Moldova. - Chiinu : Imona Grup, 2013. - 60 p. : il. - ISBN 978-9975-4383-1-5.

15.

Asia, Europe, and the emergence of modern science : knowledge crossing boundaries /
edit. by Arun Bala. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - VI, [4], 282 p. - Bibliogr.
la sfarsitul cap. - ISBN 978-1-137-03172-3.

16. Attridge, Derek. Reading and responsibility : deconstruction' s traces / Derek Attridge. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010, 2011. - 179 p. - (The frontiers of theory).
- Bibliogr. : p. 163-173.
17. Baciu, Tatiana. Autoreglarea strilor emoionale : suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ.
Pedagogic de Stat "I. Creang", Fac. de Psihologie i Psihopedagogie Special, Catedra
de Psihologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 85 p. : il. - Bibliogr. : p. 84 (12 tit.). - ISBN 9789975-46-141-2.
18. Baciu, Tatiana. Bazele psihoterapiei : suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ. Pedagogic
de Stat "I. Creang", Fac. de Psihologie i Psihopedagogie Special, Catedra de
Psihologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 95 p. - Bibliogr. : p. 94-95 (14 tit.). - ISBN 9789975-46-140-5.
19. Bacovia, George. Opere : poezii, proz, publicistic, coesponden / George Bacovia ;
pref. de Eugen Simion. - Ed. a 2-a, rev. i adug. - Bucureti : Ed. Fundaiei Naionale
pentru tiin i Art, 2012. - 1020 p. - (Opere fundamentale). - ISBN 978-606-555-0780.
20. Bahnaru, Vasile. Lingvistic i civilizaie / Vasile Bahnaru. - Targovite : Bibliotheca,
2013. - 277 p. - (Critic i istorie literar). - Bibliogr. : p. 273-274 (9 tit.). - ISBN 978973-712-801-0.
21.

Balkan pomology. Apples / Miljan Cvetkovic, Lidija Tomic, Mihai Botu, ... ; ed.
Inger Hjalmarsson, Lidija Tomic. - S.l. : S.n., 2012. - 227 p. : il. - ISBN 978-91-6370271-6.

22.

Balkan pomology. Plums / Mihai Botu, Lidija Tomic, Frida Carka, ... ; ed. Inger
Hjalmarsson, Lidija Tomic. - S.l. : S.n., 2012. - 169 p. : il. - ISBN 978-91-637-0272-3.

23. Pavel Balmu, sau Fora inepuizabil a unui intelectual : (exegeze literare completate de
o bibliogr.) / concepie i elab. de Vitalie Rileanu ; bibliogr. alct. de Margareta
Cebotari ; Bibl. Municipal "B. P. Hadeu", Fil. "Onisifor Ghibu". - Chiinu : Grafema
Libris, 2013. - 225 p. : fot. - ISBN 978-9975-52-145-1.
24. Basirov, Oxana. Legal english : a coursebook for law students : [pentru uzul studentilor] /
Oxana Basirov, Lilia Parhomenco, Ina Veretina-Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.

de Lb. si Lit. Straine, Cat. "Lb. Germanice". - Ed. 2-a. - Chiinu : CEP USM, 2013. 156, [2] p. - Bibliogr. : p. 156 (19 tit.). - ISBN 978-9975-71-419-8.
25. Batrina, Lia. Biserica "Sfntul Nicolae" din Rdui : cercetri arheologice i interpretri
istorice asupra inceputurilor rii Moldovei = L' eglise "Saint Nicolas" de Radauti :
recherches archeologiques et interpretations historiques consernant les debuts de l' Etat
Moldave / Lia Batrina, Adrian Batrina ; colab. N. Miritoiu, M. Constantinescu, G.
Cardos, ... ; ed. Gh. Dumitroaia ; Muzeul de Istorie i Arheologie Piatra Neam ,
Mnstirea Bogdana-Rdui. - Piatra Neam : Ed. Constantin Matasa, 2012. - 520 p. : il.
- (Bibliotheca memoriae antiquitatis; XXIX). - Bibliogr. in notele de subsol. - ISBN 978973-7777-22-5.
26. Beck, Gloria. Complimente : mic tratat de ntrebuinare a complimentelor / Gloria Beck ;
trad. din l. germ. Roxana Vidican. - Bucureti : Nemira, 2011. - 383 p. - Bibliogr. : p.
369-372. - ISBN 978-606-579-248-7.
27. Bejan, Octavian. Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate : (note de
curs) / Octavian Bejan, Valeriu Bujor ; Inst. de tiine Penale i Criminologie Aplicat,
Catedra de tiine Juridice i Securitate Crimonologic. - Chiinu : Primex-Com, 2013. 71 p. - Bibliogr. : p. 64-66 (45 tit.). - ISBN 978-9975-4471-9-5.
28. Bejenaru, Gherman. Hidrologie general : suport de curs / Gherman Bejenaru, Tudor
Castrave ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Ecologie
i tiine ale Mediului. - Chiinu : UASM, 2013. - 301 p. : il., portr., fot. - Bibliogr. : p.
301 (32 tit.). - ISBN 978-9975-4444-5-3.
29.

Benzene and its derivatives : new uses and impacts on environment and human health
/ edit. Giovanna Tranfo. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XII, 321 p. (Materials science and technologies). - ISBN 978-1-62100-026-6.

30. Berindei, Dan. Genealogie i societate / Dan Berindei. - Bucureti : Editura


Enciclopedic, 2013. - 202 p. : pl. - Bibliogr. : 201-201. - ISBN 978-973-45-0666-8.
31. Bernaz, Gheorghe. Sfaturi utile pentru vinul casei / Gheorghe Bernaz. - Bucureti : Ceres,
2010. - 95 p. : il. - (Biblioteca gospodarului agricol). - Bibliogr. : p. 94-95. - ISBN 978973-40-0840-7.
32. Bernstein, Carl. Toi oamenii preedintelui / Carl Bernstein, Bob Woodward ; trad. de
Daniela Trutia. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 424 p., 14 p. : il. - (Biblioteca
Adevrul. 101 cri de citit ntr-o via; 51). - ISBN 978-606-539-380-6.
33. Biblioteka Jagiellonska : skarbiec bibliofila : [album] = The Jagiellonian library / tekst :
Anna Olszewska, ... - Pelplin : Bernardinum, 2011. - 205 p. : il. - ISBN 978-83-6299462-5.
34. Birnaz, Nina. Practica pedagogic : caiet de sarcini / Nina Birnaz, Ana Brsan, Maria
Frunz ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie i tiine ale Educaiei, Catedra
tiine ale Educaiei, Fac. Biologie i Pedologie, Fac. Biologie i Ecologie. - Chiinu :
CEP USM, 2013. - 50, [1] p. - Bibliogr. : p. 50 (6 tit.). - ISBN 978-9975-71-422-8.
35.

"Biserica Ortodox din interfluviul pruto-nistrean (1813-203)", simp. t. intern.


Biserica Ortodox din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013) : simpozion tiin. intern.,

14-15 octombrie 2013 / Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Sudii Imperiale ChiinuOradea ; coord. : Octabian Moin, Ion Gumeni ; ed. : Ana Botnaru. - Chiinu: S.n.,
2013. - 610 p. - Bibliogr. : p. 593-605.
36. Blaga, Dorli. Tatl meu, Lucian Blaga / Dorli Blaga. - Ed. a 2-a, rev. i adug. - Bucureti
: Humanitas, 2012. - 381 p., [8] f. fot. - (Memorii. Jurnale). - ISBN 978-973-50-3582-2.
37. Blanovschi, Andrei. Teorii economice moderne i contemporane / Andrei Blanovschi ;
Acad. de Administrare Public de lng Preedintele Rep. Moldova. - Ed. a 3-a, rev. i
compl. - Chiinu : Reclama, 2013. - 355, [1] p. - ISBN 978-9975-4241-4-1.
38.

Constantin Bobeic (1924-2013) : biobibliogr. / alct. : Dora Gaitaz ; ed. ngrij. :


Nadejda Padure, Bibl. Public Raional "Mihail Sadoveanu", Streni. - Chiinu :
"Notograt Prim", 2013. - 106 p. : fot. - ISBN 978-9975-4465-7-0.

39. Boetean, Constantin. Asigurarea securitii persoanei protejate : ndrumar metodico-t.


pentru studenii domeniului de formare paz, protecie i securitar / Constantin Boetean.
- Chiinu : Valinex, 2013. - 56 p. - Bibliogr. : p. 51-52 (31 tit.). - ISBN 978-9975-68198-8.
40. Bogatu, Eugenia. Filosofia limbajului : sinteze de curs / Eugenia Bogatu ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Istorie i Filosofie, Catedra de Filosofie i Antropologie. - Chiinu
: CEP USM, 2013. - 185 p. - Bibliogr. : p. 181-185 (76 tit.). - ISBN 978-9975-71-401-3.
41. Bohantov, Alexandru. Genuri i formate de televiziune / Alexandru Bohantov ; Univ.
Liber Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetri Filol. i Interculturale,
Catedra Jurnalism i Comunicare Public. - Chiinu : U.L.I.M., 2013. - 168 p. Bibliogr. : p. 161-167 (102 tit.). - ISBN 978-9975-124-14-0.
42. Boicu, Ion. Bazele geometrice ale fotogrammetriei : curs univ. / Ion Boicu, Livia NistorLopatenco, Alexandru Pantaz. - Chiinu : S.n., 2013. - 56 p. : il. - Bibliogr. : p. 56 (5
tit.). - ISBN 978-9975-4257-0-4.
43. Bour, Alin. Grupele sanguine. Hemotransfuzia : elab. metodice pentru studenii an. 2,
Fac. de Stomatologie / Alin Bour, Iurii Bazeliuc ; Univ. de Stat de Medicina i Farmacie
"Nicolae Testemianu", Fac. Stomatologie. - Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 28 p. : il. ISBN 978-9975-118-10-1.
44. Bourdieu, Pierre. Limbaj i putere simbolic / Pierre Bourdieu ; trad. din l. fr. de Bogdan
Ghiu ; stud. ntrod. de John B. Thompson ; trad. din l. engl. de Laura Albulescu. Bucureti : Art, 2012. - 365 p. - ISBN 978-973-124-735-9.
45. Bourdieu, Pierre. Regulile artei : geneza i structura cmpului literar / Pierre Bourdieu ;
trad. Laura Albulescu, Bogdan Ghiu ; pref. Mircea Martin. - Bucureti : Art, 2012. - 445
p. - ISBN 978-973-124-739-7.
46.

"Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Agais zwischen 1300 und 750 v.
Chr", intern. symp. Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Agais zwischen
1300 und 750 v. Chr : akten des intern. symp. an der Osterreichischen Acad. der
Wissenschaften, Wien, 11-12 febr. 2010 = Cremation burials in the region between the
Middle Danube and the Aegean, 1300-750 BC / hrsg. Michaela Lochner, Florian
Ruppenstein. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. -

283 p. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie


de Wissenschaften; Bd. 77). - Bibliogr. : p. 276-279. - ISBN 978-3-7001-7260-4.
47. Buco, Tatiana. Teorie economic : suport didactic. Vol. 1. Microeconomie / Tatiana
Buco, Oxana Barbneagr ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Teorie i
Politici Economice. - Chiinu : " Continental Grup" S.R.L., 2013. - 236 p. - Bibliogr. : p.
236 (33 tit.). - ISBN 978-9975-4361-5-1.
48.

Bucureti n apte mii de semne : supl. al rev. "Contemporanul" nr. 9/2013 / alct.,
ngrij. de Aura Christi. - Bucureti : Europress Group, 2013. - 243, [1] p. : il. - ISBN 978606-668-046-2.

49. Bud, Ioan. Creterea crapului i a altor specii de peti / Ioan Bud, tefan Diaconescu. Ed. a 2-a. - Bucureti : Ceres, 2010. - 436 p. : il., 8 pl. - Bibliogr. : p. 423-436 (242 tit.). ISBN 978-973-40-0850-6 .
50. Budeanu, Oleg. Tehnici avansate n biologia molecular : suport de curs / Oleg Budeanu,
Victor Croitoru ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra
Biologie. - Chiinu : S.n., 2013. - 120 p. : il. - Bibliogr. : p. 112-120 (75 tit.). - ISBN
978-9975-4122-2-3.
51. Brucan, Silviu. Generaia irosit : memorii / Silviu Brucan ; pref. de Tesu Solomovici. Bucureti : Ed. Tesu, 2012. - 282 p., [3] f. fot. - ISBN 978-973-1765-07-5.
52. Butnaru, Tatiana. Tipologia baladei populare / Tatiana Butnaru ; Univ. de Stat din
Tiraspol, Catedra de Limba i Lit. Romn. - Chiinu : S.n., 2013. - 83 p. - Bibliogr. : p.
61-62.
53.

Cadrul Naional al Calificrilor. nvmnt Superior : ciclul I, studii superioare de


licen ; ciclul II, studii superioare de masterat ; Studii superioare integrate ; Doctorat :
domeniul general de studiu 61. tiine agricole 64. Medicin veterinar :. - Chiinu :
Bons Offices, 2013. - 235 p. - ISBN 978-9975-80-637-4.

54. Cadrul Naional al Calificrilor. nvmnt Superior: ciclul I, studii superioare de licen
; ciclul II, studii superioare de masterat ; Doctorat : domeniul general de studiu 36. tiine
economice ; domeniul de formare profesional 812 Turism / Min. Ed. - Chiinu : Bons
Offices, 2013. - 288 p. - ISBN 978-9975-80-636-7.
55. Calafeteanu, Ctlin. Romnia i "micile puteri" vecine (1940-1944) / Ctlin
Calafeteanu. - Bucureti : Editura Enciclopedic, 2011. - 291 p. - Bibliogr. : p. 269-280.
- ISBN 978-973-45-0637-8.
56.

Calitatea nvmntului superior din Romnia : o analiz instituional a tendinelor


actuale / Simona Ciotlau, Bogdan Florian, Marian-Gabriel Hncean, ... ; coord. : Mihai
Punescu, Lazr Vlasceanu, Adrian Miroiu. - Iai : Polirom, 2011. - 206 p. - Bibliogr. : p.
205-206. - ISBN 978-973-46-2308-2.

57. Calma, Valentina. ndrumri metodice pentru lucrrile practice i de laborator la


disciplina Merceologie alimentar I : (produse gustative i de cofetrie) / Valentina
Calma, Alina Handrabura ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Merceologie,
Comer i Alimentaie . - Chiinu : ASEM, 2013. - 123 p. - Bibliogr. : p. 122-123 (16
tit.). - ISBN 978-9975-75-660-0.

58. Caragiale, Ion Luca. Cele mai frumoase scrisori / text ales, pref., antol. : Dan C.
Mihilescu. - Bucureti : Humanitas, 2012. - 133, [7] p. - ISBN 978-973-50-3713-0.
59. Carp, Iurie. Management aplicativ : compendiu / Iurie Carp, Constantin Boetean. Chiinu : Valinex, 2013. - 170 p. - Bibliogr. : p. 166-167 (22 tit.). - ISBN 978-9975-68229-9.
60. Ceban, Emil. Urolitiaz : (indicaii metodice) / Emil Ceban ; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Urologie i Nefrologie Chirurgical. Chiinu: CEP Medicina, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 30 (7 tit.). - ISBN 978-9975-11811-8.
61. Chaucer, Geoffrey. Povestirile din Canterbury. Vol. 1 / Jeoffrey Chaucer ; trad. i note de
Dan Duescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 287 p. - (Biblioteca Adevrul. 101
cri de citit ntr-o via; 65). - ISBN 978-606-539-979-2.
62. Chaucer, Geoffrey. Povestirile din Canterbury. Vol. 2 / Jeoffrey Chaucer ; trad. i note de
Dan Duescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 304 p. - (Biblioteca Adevrul. 101
cri de citit ntr-o via; 66). - ISBN 978-606-539-980-8.
63. Chemical information and computational challenges in the 21st century / edit. Mihai V.
Putz. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XV, 357 p. - (Chemistry research and
applications). - ISBN 978-1-61209-712-1.
64. Chen, Bixia. Traditional rural landscapes in island topography in East Asia / Bixia Chen,
Yuei Nakama. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XIV, 224 p. - (Environmental
research advances). - ISBN 978-1-51470-497-3.
65. Chimerciuc, Nicolae. Repere educaionale i regulamentare ale pregtirii militare /
Nicolae Chimerciuc ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Catedra Militar. Chiinu : Valinex, 2013. - 124 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 122 (15 tit.). - ISBN 978-99754425-8-9.
66. Chiriac, Vasile. Geodezie i satelii : curs univ. / Vasile Chiriac. - Chiinu : Artpoligraf,
2013. - 183 p. - Bibliogr. : p. 152-156 (43 tit.). - ISBN 978-9975-4401-9-6.
67.

"5 ani de la crearea Mecanismului Naional de Prevenire a Torturii n Republica


Moldova", conf. intern. t.-practic. 5 ani de la crearea Mecanismului Naional de
Prevenire a Torturii n Republica Moldova : materialele conf. intern. t.-practice,
Chiinu, 2013 / Inst. de Istorie, Stat i Drept al Academiei de tiine a Moldovei. Chiinu : Elan-Poligraf, 2013. - 148 p. - Bibliogr. : p. 147-148 (26 tit.). - ISBN 9789975-66-355-7.

68. Cimpoi, Mihai. Esena temeiului : istoria literaturii romne premoderne la Trgovite :
eseuri monograsfice : poeii Vcreti (Ienchi, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade
Rdulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Carlova, Ion Ghica, Ioan Alexandru BrtescuVoineti. - Trgovite : Bibliotheca, 2013. - 473 p. - Bibliogr. : p. 438-457. - ISBN 978973-712-799-0.
69. Ciocanu, Ion. Fagurele i noi : tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. - Chiinu :
Pontos, 2013. - 151 p. - ISBN 978-9975-51-464-4.

70. Cobe, Doina. Dicionar general de sinonime al limbii romne / Doina Cobe, Laura
Manea. - Chiinu : Gunivas, 2013. - 2112 p. - ISBN 978-9975-4260-9-1.
71. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscut. Vol. 3 / Iurie Colesnic. - Chiinu : Museum,
2000. - 300 p. : fot. - ISBN 9975-905-50-1.
72. Collins, Wilkie. Femeia n alb : povestire / William Collins ; trad. de Horia Aram. Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 591 p. - (Biblioteca Adevrul. 101 cri de citit
ntr-o via; 49). - ISBN 978-606-539-901-3.
73. Colloids : classification, properties and applications / edit. Paresh C. Ray. - New York :
Nova Science Publ., 2012. - IX, 254 p. - (Chemistry research and applications). - ISBN
978-1-62081-128-3.
74.

Convenia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabiliti : ghid pentru


administraia public local / elab. : Arcadie Astrahan ; Fundaia Soros-Moldova,
Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. - Chiinu : Reclama, 2013. - 72 p. ISBN 978-9975-4246-1-5.

75. Corechi, Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenei culturilor leguminoase la


fitopatogeni / Liubov Corechi ; red. t. : Galina Lupacu ; Acad. de t. a Moldovei, Inst.
de Genetic i Fiziologie a Plantelor, Centrul Naional de Sntate Public. - Chiinu :
S.n., 2013. - 190 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 164-174 (202 tit.). - ISBN 978-9975-40430-3.
76. Corlteanu, Alexandr. Teste la biofizic / Alexandr Corlteanu ; Univ. Acad. de tiine a
Moldovei, Fac. tiine ale Naturii, Catedra Biologie. - Chiinu : UASM, 2013. - 26 p. Bibliogr. : p. 26 (18 tit.). - ISBN 978-9975-4444-6-0.
77. Cosma, Ana. Scriitori romni mureeni : dicionar biobibliografic / Ana Cosma ; coord.
Dimitrie Poptamas ; Bibl. Judeean Mure. - Trgu-Mure : Biblioteca Judeean Mure,
2000. - 209, [1] p. : portr. - Bibliogr. : p. 175-184. - ISBN 973-0-00871-X.
78. Creu, Ina. Managementul general : (note de curs) / Ina Creu, Ala Oberst ; Univ. Tehnic
a Moldovei, Fac. Inginerie Economic i Business, Catedra Economie i Management n
Industrie. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2013. - 68 p. - Bibliogr. : p. 66-67 (25 tit.).
79. Culegere de teste i situaii de caz la Drept procesual civil : (partea special) / Elena
Belei, Gheorghe Macovei, Felicia Chifa, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,
Catedra Drept procesual civil. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 120 p. - Bibliogr. : p. 100115.
80.

Cultural tourism research methods / edit. : Greg Richards, Wil Munsters. Wallingford : CAB International, 2010. - XIII, 228 p. - ISBN 978-1-84593-518-4.

81. Cuitaru, Natalia. Alchimia verbului : ntroducere n universul poeziei lui Liviu Deleanu :
studiu monogr. / Natalia Cuitaru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Chiinu : Gunivas, 2013. - 176 p. - Bibliogr. : p. 170-176 (102 tit.). - ISBN 978-99754467-1-6.

82. Cuzneov, Larisa. Curriculum "Educaia pentru familie" din perspectiva educaiei
permanente : cadru conceptual i metodologic / Larisa Cuzneov ; Inst. de tiine ale
Educaiei. - Chiinu : Primex-Com, 2013. - 140 p. - Bibliogr. : p. 136-140 (88 tit.). ISBN 978-9975-4253-2-2.
83. Cuzneov, Larisa. Filosofia practic a familiei / Larisa Cuzneov ; Univ. Pedagogic de
Stat "Ion Creang" din Chiinu. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 328 p. - Bibliogr. : p.
313-328 (262 tit.). - ISBN 978-9975-71-418-1.
84. Daghi, Ion. Compoziia decorativ volumetric : [man.] / Ion Daghi. - Chiinu :
Tehnica-Info, 2013. - 176 p. : il. - Bibliogr. : p. 166-170 (84 tit.). - ISBN 978-9975-63352-9.
85. Darian, Steven. Impact : writing for business, technology and science = ii
: i / Steven Darian, Olga Ilchenko ;
National Acad. of Sciences of Ukraine, Research and Educational Center for Foreign
Languages. - Ed. 2-nd. - Kyiv : Akademperiodyka, 2012. - 234 p. : il. - ISBN 978-966360-196-0.
86. Dejeu, Liviu. Viticultura / Liviu Coriolan Dejeu. - Bucureti : Ceres, 2010. - 479 p. : il. Bibliogr. : p. 462-479. - ISBN 978-973-40-0842-1.
87. Deleu, Victor. Invtura noua despre limb / Victor Deleu. - Chiinu : Tipografia
Central, 2013. - 36 p. - (Bibl. St. Complementare). - Bibliogr. : p. 35 (6 tit.). - ISBN
978-9975-53-215-0.
88. Deleu, Victor. Suport pentru intelect / Victor Deleu. - Chiinu : Tipografia Central,
2013. - 36 p. - (Bibl. t. Complementare). - ISBN 978-9975-53-226-6.
89.

Destin unic de mare campion : [Tudor Casapu - campion Olimpic i Mondial la


haltere la 50 ani] : album / coord. : Eduard Ciobanu ; fot. : Boris Harcenco, ... - Chiinu :
S.n., S.a. - 136 p. : fot. - (Ascensiunea spre glorie).

90.

Diaspora cultural romneasc - paradigme lingvistice, literare i etnofolclorice / vol.


ngrij. de Daniela Butnaru, Elena Dnil, Amalia Drgulnescu, ... ; Acad. Romn, Inst.
de Filologie Romn "A. Philippide". - Iai : Alfa, 2013. - 385 p. - Bibliogr. la sfritul
art. - ISBN 978-606-540-037-5.

91.

Dicionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale / Constantin Cublesan (coord.),


Gabriela Chiciudean, Victor Cublean, ... ; cuv. nainte de Constantin Cublean. Bucureti : All Edicational, 2012. - 327 p. - Bibliogr. : p. 315-320 (69 tit.). - ISBN 978973-684-760-8.

92. Dobnd, Liuba. Spaiul Mrii Caspice : analiza georgafic i geopolitic : (studiu de caz
: Coridoare energetice) / Liuba Dobnd. - Chiinu : Pontos, 2013. - 264 p. : harti. Bibliogr. : p. 237-247. - ISBN 978-9975-51-287-9.
93. Docea, Eugeniu. Bolile plantelor leguminoase / Eugeniu Docea, Stelica Cristea, Horia
Iliescu. - Ed. a 2-a, revz. i adug. - Bucureti : Ceres, 2012. - 382 p. : il. + 14 f. il. color.
- Bibliogr. : p. 376-382. - ISBN 978-973-40-0934-3.

94. Dojan, Nicolae. Tratat de fiziologia animalelor de ferm = Treatise of physiology of


farm animals / Nicolae Dojan. - Bucureti : Editura Academiei Romne, 2009. - 593 p. :
il. - Bibliogr. : p. 591-593. - ISBN 978-973-27-1868-1.
95. Dolea, Igor. Respectarea drepturilor copiilor implicai n procesul de judecare a cauzelor
penale : (Bli, Ungheni, Orhei, Cueni, Leova) / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile
Rotaru ; Inst. de Reforme Penale. - Chiinu : Cartea Juridic, 2013. - 48 p. - ISBN 9789975-80-741-8.
96. Dolghi, Cristina. Organizarea contabilitii, rolul acesteia n sistemul de management al
entitii economice : (suport de curs) / Cristina Dolghi, Tatiana Macovei ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. tiine Econ., Catedra Contabilitate i Informatic Econ. - Chiinu :
CEP USM, 2013. - 77, [1] p. - Bibliogr. : p. 51-52. - ISBN 978-9975-71-406-8.
97. Doneus, Michael. Die hinterlassene landschaft-prospektion und interpretation in der
landschaftsarchaologie / Michael Doneus. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der
Wissenschaften, 2013. - 399 p. : il. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der
Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 78). - ISBN 978-3-7001-7197-3.
98. Dorocan, Valerian. Romana vieii mele / Valerian Dorogan. - Chiinu : Grafema Libris,
2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-52-150-5.
99. Dougherty, Ralph. Superconductivity revisited / Ralph Dougherty, J. Daniel Kimel. Boca Raton : CRC Press, 2013. - XIII, 178 p. - ISBN 978-1-4398-7426-4.
100.
Dru, Raisa. Chimia coloidal : ndrumar de laborator / Raisa Dru, Vadim
Dru ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine Exacte, Catedra Fizic i Chimie.
- Chiinu : Biotehdesigh, 2013. - 50 p. - Bibliogr. : p. 49 (12 tit.). - ISBN 978-99754444-7-7.
101.
Duca, Gheorghe. Procese i aparate : [manual] / Gheorghe Duca, Aliona Mereua,
Natalia Marchitan ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine Exacte, Catedra
Fizic i Chimie. - Chiinu : Biotehdesigh, 2013. - 180 p. - Bibliogr. : p. 179-180 (39
tit.). - ISBN 978-9975-4122-1-6.
102.
Dulgheru, Valeriu. Basarabie rstignit. [Vol.] 9 / Valeriu Dulgheru. - Chiinu :
Ed. Tehnic (UTM), 2013. - 224 p. - ISBN 978-9975-45-215-1.
103.
Dumitra, Tudor. Filosofie economic : (note de curs) / Tudor Dumitra ; Acad.
de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Filosofie i Politologie. - Chiinu : ASEM, 2013. 372 p. : fot. - Bibliogr. : p. 354-357 (26 tit.) i la sfritul temelor. - ISBN 978-9975-75662-4.
104.
Earth systems change over Eastern Europe = I iI
i / ed. by Pavel Ya. Groisman, Vadym I. Lyalko ; National Acad. of Sciences of
Ukraine, Intern. Inst. for Aplied Systems Analysis. - Kyiv : Akademperiodyka, 2012. 488 p. : il., portr. - ISBN 978-966-360-195-3.
105.
Econometrie : suport de curs / A. Brila, Iu. Calin, R. Grigor, ... ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. tiine Economice, Catedra Contabilitate i Informatic Economic. Chiinu : CEP USM, 2013. - 208, [2] p. - Bibliogr. : p. 204-205 (20 tit.). - ISBN 9789975-71-410-5.

106.
Ecosystems and natural resources : adaptive management / edit. Laura S. Koppel.
- New York : Nova Science Publ., 2012. - VII, 157 p. : il., fot. - (Environmental science,
engineering and technology). - ISBN 978-1-61324-779-2.
107.
"Educaia pentru dezvoltare durabil : inovaie, competitivitate, eficien", conf.
t. intern.
Educaia pentru dezvoltare durabil : inovaie, competitivitate, eficien : materialele
conf. t. intern., 18-19 oct. 2013 / Acad. de t. a Moldovei, Inst. de tiine ale Educaiei ;
coord. t. : Lilia Pogola, Nicolae Bucun. - Chiinu : Print-Caro, 2013. - 833, [1] p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-48-056-7.

108.
El-Agraa, Ali M. The European Union : economic and policies / Ali M. El-Agraa.
- 9th edit. - New York : Cambridge University Press, 2011. - XXVII, 489 p. - Bibliogr. :
p. 431-470. - ISBN 978-1-107-00796-3.
109.
Electroanalysis with carbon paste electrodes / Ivan Svancara, Kurt Kalcher, Alain
Walcarius, Karel Vytras. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - XVII, 648 p. - (Analytical
chemistry series). - ISBN 978-1-4398-3019-2.
110.
Ene, Theodora E. D. Website-ul corporatist - instrument de promovare a culturii
organizaionale / Theodora E. D. Ene. - Bucureti : Ed. Universitii din Bucureti, 2013.
- 186 p. : il. - Bibliogr. : p. 169-175. - ISBN 978-606-16-0220-9.
111.
Erbiceanu, Constantin. Ulfila : viaa i doctrina lui / Constantin Erbiceanu ; cuv.
nainte de C. L. Erbiceanu ; stud. ntrod. Leonidas Rados ; ed. ngrij. note i postf. de
Mihai Ovidiu Catoi. - Ed. a 2-a, revz. - Bucureti : Editura Enciclopedic, 2013. - 175 p.
: il. - ISBN 978-973-45-0443-5.
112.
Eremia, Ion. Chestiunea Basarabiei. Poligon pentru intrui? / Ion Eremia. Chiinu : Bons Offices, 2012. - 147 p. - ISBN 978-9975-80-649-7.
113.
Eriksen, Erik O. The unfinished demokratization of Europe / Erik O. Eriksen. Oxford : Oxford University Press, 2009. - XII, 273 p. - Bibliogr. : p. 233-256. - ISBN
978-0-19-957251-9.
114.
Estreicher, Karol. Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellonskiego od 1811 roku /
Karol Estreicher ; oprac. i wstepem opatrzyl Jan Brzeski. - Krakow : Ksiegarnia
Akademicka, 2012. - XL, 261, [2] p., [6] f. il. - (Bibl. Iagellonica. Fontes et studia; T.
24). - Bibliogr. : p. 229-246.
115.
Ethics, literature, & theory : an introductory reader / ed. by Stephen K. George. Ed. 2-nd. - Lanham a .o. : Rowman & Littleeield Publ., S.a. - 401 p. - Bibliogr. : p. 377382. - ISBN 0-7425-3233-X.
116.
Europe reloaded : differentiation or fusion? / edit. : Udo Diedrichs ... ; Inst. fur
Europaische Politik. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 445 p. - (Europaische schriften;
89). - ISBN 978-3-8329-6195-4.

117.
Fallen, Anne-Catherine. A Botanic Garden for the Nation : the United States
Botanic Garden : album / Anne-Catherine Fallen ; contrib. : William C. Allen, ... Washington : s.n., 2007. - 190 p. : il.
118.
Farmacologie / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Ivan Cekman, Nadejda
Gorceakova ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 542, [2] p. - ISBN 978-9975-118-08-8.
119.
Feldman, Gregory. The migration apparatus : security, labor, and policymaking in
the European Union / Gregory Feldman. - Stanford : Stanford University Press, 2012. XIX, 224 p. - ISBN 978-0-8047-6106-2.
120.
Fenean, Costin. Sub steag strin. Comunitii i Partidul Comunist din Romnia n
arhiva Kominternului (1919-1924) = Unter fremder flagge. Kommunisten und
Kommunistische Partei Rumaniens im Kominternarchiv (1919-1924) / Costin Fenesan ;
red. Marcel Popa. - Bucureti : Editura Enciclopedica, 2011. - 1095 p. : anexe, fot. Bibliogr. : p. 35-46. - ISBN 978-973-45-0629-3.
121.
Ferroelectrics : new research / edit. Xui Li Huang, Su Lyn Ma. - New York : Nova
Science Publ., 2012. - XII, 326 p. - (Electrical engineering developments). - ISBN 9781-61942-282-7.
122.
Fiziologie uman / Ion Apostol, Walther Bild, Daniela Boiteanu, ... : ed. I.
Hulic. - Ed. a 3-a, revz. i adug. - Bucureti : Editura medical, 2009. - 1051 p. : il. Bibliogr. : p. 1027-1030. - ISBN 978-973-39-0597-4.
123.
Flora segetal a Romniei / V. Ciocarlan, M. Berca, C. Chiril, ... ; coord. V.
Ciocrlan. - Bucureti : Ceres, 2004. - 351 p. : il. - Bibliogr. : p. 333-337. - ISBN 973-400657-6.
124.
Flowers on the tree of life / edit. by Livia Wanntorp, Luis P. Ronse de Craene. New York : Cambridge University Press, 2011. - IX, 310, [6] p. : il. - (The systematics
association special; Vol. 80). - ISBN 978-0-521-76599-2.
125.
Friptuleac, Grigore. Norme sanitare pentru instituiile de nvmnt superior (IIS)
: recomandri metodice / Grigore Friptuleac, Angela Cazacu-Stratu ; Inst. Public Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Igiena. - Chiinu : CEP
Medicina, 2013. - 24 p. - Bibliogr. : p. 21 (9 tit.). - ISBN 978-9975-118-09-5.
126.
Frunz, Gabriela. Retorica n mass-media : (ghid practic) / Frunz Gabriela ;
Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. - Chiinu : USEFS, 2013. - 52 p. - Bibliogr. :
p. 50-51. - ISBN 978-9975-4452-7-6.
127.
Frunz, Gabriela. Retorica n mass-media : (note de curs) / Frunz Gabriela ; Univ.
de Stat de Educaie Fizic i Sport. - Chiinu : USEFS, 2013. - 191 p. - Bibliogr. : p.
170-178 (154 tit.), p. 190-191 (20 tit.). - ISBN 978-9975-4452-5-2.
128.
Fu, Ying. Optical properties of nano structures / Ying Fu, Min Qiu. - Singapore :
Pan Stanford Publishing, 2011. - XXIV, 288, [13] p. . - ISBN 978-981-4303-26-2.
129.
Geografia turismului : note de curs / Adelina Revenco, Rodion Domenco, Sergiu
Baciu, Tatiana Baciu ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Fac. tiine ale Naturii,

Catedra Ecologie i tiine ale Mediului. - Chiinu : S.n., 2013. - 97, [1] p. : il. Bibliogr. : p. 97 (10 tit.). - ISBN 978-9975-4122-3-0.
130.
Gherghinoiu, Constantin. EuGenia cosmosului meu / Constantin Gherghinoiu. Brila : Ex Libris, 2009. - 98 p. - ISBN 978-973-7612-31-1.
131.
Gherghinoiu, Constantin. Poezia pierdut i poeme n proz / Constantin
Gherghinoiu. - Brila : Ex Libris, 2008. - 76 p. - ISBN 978-973-7612-25-0.
132.
Gherghinoiu, Constantin. Sinele i desertul = Le soi et le desert / Constantin
Gherghinoiu ; versiunea n l. fr. Florica Spiridon. - Brila : Ed. Centrului de Creaie
Brila, 2007. - 115 p. - ISBN 978-973-7892-16-4.
133.
Gherghinoiu, Constantin. Vina = Faji / Constantin Gherghinoiu ; trad. din l. rom.
n l. albaneza Baki Ymeri. - Bucureti : ''Grai i Suflet-Cultura Naional'', 2011. - 143 p.
- (Ianus). - ISBN 978-973-7692-14-6.
134.
Ghid de manopere practice . Vol. 1. Pentru studenii anilor I i II, Fac. Medicin
nr. 1 / Oleg Codreanu, Svetlana Plmdeal, Ovidiu Petri, Marin Vozian ; resp. de ed. :
Olga Cernechi ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 133 p. : il. - Bibliogr. : p. 131 (20 tit.). - ISBN 9789975-113-93-9.
135.
Ghid de manopere practice . Vol. 2. Pentru studenii anului III, Fac. Medicin nr.
1 / Valeriu Istrati, Ghenadie Calin, Eugen Guu, ... ; resp. de ed. : Olga Cernechi ; Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". - Chiinu : CEP Medicina,
2013. - 71 p. - Bibliogr. : p. 69-70 (24 tit.). - ISBN 978-9975-113-96-0.
136.
Gogol, Nicolai Vasilievici. Suflete moarte : poem / Nikolai Vasilievici Gogol ;
trad. i note de Emil Iordache. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 399 p. (Biblioteca Adevrul. 101 cri de citit ntr-o via; 53). - ISBN 978-606-539-912-9.
137.
Gorgan, Igor. Amintire vie : (proz scurt) / Ion Gorgan. - Chiinu : Grafema
Libris, 2013. - 104 p. : il. color. - ISBN 978-9975-52-148-2.
138.
Gorovei, tefan S. Princeps omni laude maior : o istorie a lui tefan cel Mare :
carte tip. cu binecuvant. nalt prea Sfntului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei i Rduilor /
tefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely. - Suceava : Sfnta Mnstire Putna ;, 2005.
- 629 p. : il. - (Centrul de cercetare i documentare "tefan cel Mare" al Sfintei Mnstiri
Putna; 1). - Bibliogr. : p. 555-597. - ISBN 973-8122-93-7.
139.
Grama, Vasile. Tehnologii geoinformaionale avansate / Vasile Grama, Eugeniu
Cepoi, Vitalie Dilan ; Univ. Tehnic a Moldovei. - Chiinu : S.n., 2013. - 260 p. Bibliogr. : p. 260 (17 tit.). - ISBN 978-9975-4257-1-1.
140.
Grati, Aliona. Privirea Euridicei : lirica feminin din Basarabia : an. '20-'30 /
Aliona Grati. - Iai : TipoMoldova, 2013. - 257 p. - (Opera Omnia publicistic i eseu
contemporan). - Bibliogr. : p. 243-255. - ISBN 978-606-676-182-6.
141.
Green, Tracy. The dictionary of global sustainability : with case studies on the
environmental, economic, technological, and social aspects of sustainability / Tracy
Green. - New York : McGraw-Hill, 2013. - [8], 243 p. - ISBN 978-0-07-351452-9.

142.
Guaiti, Daniela. Mierea : proprieti i utilizari : sntate de la albine / Daniela
Guaiti. - Oradea : Casa, 2013. - 136 p. : il. - (Camara bunicii; 1). - ISBN 978-606-852702-4.
143.
Hmuraru, Maria. Teorie economic. Microeconomie : concepte i aplicaii /
Maria Hmuraru, Victoria ru, Valeriu Capsizu. - Ed. a 4-a. - Chiinu : Reclama,
2013. - 239, [1] p. - Bibliogr. : p. 238-239 (41 tit.). - ISBN 978-9975-71-294-1.
144.
Hassel, Sven. Monte Cassino / Sven Hassel, trad. de Radu Pontbriant. - Bucureti
: Adevrul Holding, 2011. - 287 p. - (Biblioteca Adevrul. 101 cri de citit ntr-o via;
57). - ISBN 978-606-539-941-9.
145.
Herbert, Eugenia W. Flora's empire : British Gardens in India / Eugenia W.
Herbert. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2011. - XII, 382 p. - (Penn
studies in landscape architecture). - Bibliogr. : p. 354-371. - ISBN 978-0-8122-4326-0.
146.
The historian's atelier. Sources, methods, interpretations, conf. intern. The
historian's atelier. Sources, methods, interpretations : conf. intern., Oradea, 26-28 May,
ed. a 5-a / Elena Arcus, Laura Ardelean, Igor Bercu, ... coord. : S. Sipos, ... ; forew. : I.A. Pop. - Cluj-Napoca : Ed. Academiei Romne, 2012. - 278 p.
147.
Holban, Ion. Doi brazi viguroi ai fizicii basarabene : schi de portret al
fizicienilor Vsevolod i Sveatoslav Moscalenco / Ion Holban. - Chiinu : Tehnica-Info,
2013. - 79 p. : il. - Bibliogr. : p. 78-79. - ISBN 978-9975-63-354-3.
148.
Homogeneous catalysts : types, reactions and applications / edit. Andrew C.
Poehler. - New York : Nova Science Publ., 2011. - XIII, 513 p. - (Chemiocal engineering
methods and technology). - ISBN 978-1-61122-894-6.
149.
Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 1 / Victor Hugo ; trad. i note de Nicolae
Constantinescu. Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 511 p. - (Biblioteca Adevrul.
101 cri de citit ntr-o via; 61). - ISBN 978-606-539-972-3.
150.
Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 2 / Victor Hugo ; trad. i note de Nicolae
Constantinescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 542 p. - (Biblioteca Adevrul.
101 cri de citit ntr-o via; 62). - ISBN 978-606-539-973-0.
151.
Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 3 / Victor Hugo ; trad. i note de Nicolae
Constantinescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 528 p. - (Biblioteca Adevrul.
101 carti de citit intr-o viata; 63). - ISBN 978-606-539-974-7.
152.
James, Henry. Portretul unei doamne. Vol. 1 / Henry James ; trad. i note de
Cristina Jinga. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 367 p. - (Biblioteca Adevrul. 101
cri de citit ntr-o via; 67). - ISBN 978-606-644-003-5.
153.
James, Henry. Portretul unei doamne. Vol. 2 / Henry James ; trad. i note de
Cristina Jinga. - Bucureti : Adevrul Holding, 2012. - 352 p. - (Biblioteca Adevrul. 101
cri de citit ntr-o via; 68). - ISBN 978-606-644-009-7.
154.
Josan, Nicolae. Economia unitilor economice : (teorie i aplicaii) / Nicolae
Josan ; Acad. de Transporturi, Informatic i Comunicaii. - Chiinu : Evrica, 2013. -

108, [2] p. - (Teorie economic, matematic, informatic). - Bibliogr. : p. 109 (15 tit.). ISBN 978-9975-4448-3-5.
155.
Information technology for intellectual property protection : interdisciplinary
advancements / edit. Hideyasu Sasaki. - Hershey : Information Science Reference, 2012.
- XV, 349 p. : il. - ISBN 978-1-61350-135-1.
156.
Iniiere n Excel, PowerPoint i Access / Eugen Popescu, Mihaela Codre, Daniel
Codre, Marian Vlad. - Craiova : Else, 2009. - 154 p. : il. - (Informatica fr meditator;
13). - Bibliogr. : p. 153 (16 tit.). - ISBN 978-973-7708-62-5.
157.
Inspectarea ecologic a componentelor de mediu : ghid metodic / Sergiu
Dobrojan, Victor alaru, Galina Dobrojan, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Biologie si Pedologie. - Chiinu: CEP USM, 2013. - 113, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 111113 (39 tit.). - ISBN 978-9975-71-409-9.
158.
Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES-2011 "Protecia mediului n
Republica Moldova" / Inspectoratul Ecologic de Stat ; elab. : Gr. Priscaru, V. api, V.
Stngaci, ... - Chiinu : " Continental Grup" S.R.L., 2012. - 248 p. - Bibliogr. : p. 245247. - ISBN 978-9975-4361-0-6.
159.
"Integrare prin cercetare i inovare", conf. t. Conferina tiinific "Integrare prin
cercetare i inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : tiine juridice. tiine
economice / Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 308, [2] p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-414-3.
160.
"Integrare prin cercetare i inovare", conf. t. Conferina tiinific "Integrare prin
cercetare i inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : tiine naturale, exacte i
inginereti / Univ. de Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 160 p. - Bibliogr.
la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-417-4.
161.
"Integrare prin cercetare i inovare", conf. t. Conferina tiinific "Integrare prin
cercetare i inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : tiine sociale / Univ. de Stat
din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 184 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN
978-9975-71-415-0.
162.
" Integrare prin cercetare i inovare", conf. t. Conferina tiinific "Integrare prin
cercetare i inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : tiine umanistice / Univ. de
Stat din Moldova. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 250, [2] p. - Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-71-416-7.
163.
Isac-Guul, Tatiana. Lucrri practice la Cataliza molecular : ndrumar metodic /
Tatiana Isac-Guul, Elena Tutovan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie i
Tehnologie Chimic, Catedra Chimie Anorganica i Fizic. - Chiinu : CEP USM, 2013.
- 110, [2] p. - Bibliogr. : p. 106-110 (47 tit.). - ISBN 978-9975-71-421-1.
164.
Istorii de succes : (din experiena participanilor la proiectul "Consolidarea
participrii ceteneti n Moldova") = . - Chiinu : Elan-Poligraf, 2013.
- 46, 46 p. - ISBN 978-9975-66-360-1.

165.
Istrate, Bogdan. Imunohematologie / Bogdan Istrate. - Bucureti : Editura
Universitii din Bucureti, 2012. - 77 p. : il. - Bibliogr. : p. 77 (6 tit.). - ISBN 978-60616-0171-4.
166.
Konzuki, Yohichi. Plasticity of crystals in a microscopic viewpoint on the basis of
dislocation motion / Yohichi Konzuki. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XIII,
188 p. - (Materials science and technologies). - ISBN 978-1-62081-419-2.
167.
Landslides : types, mechanisms and modeling / edit. by John J. Clague, Douglas
Stead. - New York : Cambridge University Press, 2012. - XIII, 420 p. : il. - ISBN 978-1107-00206-7.
168.
Lexikon zur keltischen archaologie . A - K / hrsg. : Susanne Sievers, Otto H.
Urban, Peter C. Ramsl. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften,
2012. - 1110 p. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen
Akademie de Wissenschaften; Bd. 73). - Bibliogr. : p. 992-1110. - ISBN 978-3-70016765-5.
169.
Lexikon zur keltischen archaologie . L - Z / hrsg. : Susanne Sievers, Otto H.
Urban, Peter C. Ramsl. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften,
2012. - p. 1111-2207. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der
Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 73). - Bibliogr. : p. 2048-2160.
170.
Lonsdale,
Owen.
Review
of
the
families
Tanypezidae
and
Strongylophthalmyiidae, with a revision of Neotanypeza Hendel (Diptera : Schizophora)
/ Owen Lonsdale. - Washington D.C. : Smithsonian Institution Press, 2013. - IV, 60 p. :
il. - (Smithsonian contributions to zoology; Nr. 614).
171.
Loreau, Dominique. Arta simplitii / Dominique Loreau ; trad. din fr. de Luiza
Vasiliu. - Bucureti : Baroque Books & Arts, 2012. - 248 p. : il. - (Savoir-vivre). - ISBN
978-606-93227-5-8.
172.
Lupu, Coman. Traductologie : teorie i analiz / Coman Lupu. - Chiinu : Editura
Universitii din Bucureti, 2012. - 230 p. - (Romanica; 13). - ISBN 978-606-16-0166-0.
173.
Lupu, Ilie. Formarea i dezvoltarea competenei de programare orientat pe
obiecte la viitorii profesori de informatic / Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gincu ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii i Informaticii. Chiinu : UST, 2013. - 149, [1] p. - Bibliogr. : p. 138-149 (176 tit.). - ISBN 978-997576-100-0.
174.
Lupusor, Adrian. Republic of Moldova 2013 : state of the country report / Adrian
Lupusor, Denis Cenusa, Rustam Romaniuc ; Independent Think-Tank "Expert-Group". Chiinu : Cartier, 2013. - 53 p. - ISBN 978-9975-79-853-2.
175.
Lupuor, Adrian. Republica Moldova 2013 : raport de stare a rii / Adrian
Lupuor, Denis Cenusa, Rustam Romaniuc ; Centrul Analitic Independent "ExpertGroup". - Chiinu : Cartier, 2013. - 53 p. - ISBN 978-9975-79-852-5.
176.
Lvovschi, Nicolae. Aplicarea metodelor matematico-statistice n evaluarea
industriei Republicii Moldova n profil teritorial / Nicolae Lvovschi. - Chiinu : S.n.,
2013. - 235 p. - Bibliogr. : p. 138-144 (59 tit.). - ISBN 978-9975-4447-5-0.

177.
McCord, Edward LeRoy. The value of species / Edward L. McCord. - New Haven
; London : Yale University Press, 2012. - XXIII, 160 p. - ISBN 978-0-300-17657-5.
178.
McCray, W. Patrick. The visioneers : now a group of elite scientists pursued space
colonies, nanotechnologies, and a lumitless future / W. Patrick McCray. - Princeton ;
Oxford : Princeton University Press, 2013. - XII, [2], 351 p. : il. - ISBN 978-0-69113983-8.
179.
Magnetic mechanism of superconductivity in copper-oxide / edit. Tanmoy Das. New York : Nova Science Publ., 2011. - IX, 432 p. - (Superconductivity research and
applications). - ISBN 978-1-61324-696-2.
180.
"Managementul bazinului transfrontalier Nistru n cadru noului acord bazinal",
conf. intern. Managementul bazinului transfrontalier Nistru n cadru noului acord bazinal
: materialele conf. intern., Chiinu, 20-21 sept. 2013 =
/ Asoc. Intern. a
Pastratorilor Riului "Eco-TIRAS" ; red. Ilia Trombitki. - Chiinu : Eco-TIRAS, 2013. 507 p. : il., fot. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-66-353.
181.
Managementul informaiei i al documentelor / coord. : Doina Banciu. - Bucureti
: Editura Universitii din Bucureti, 2012. - 216 p. : il. - Bibliogr. : p. 215-216 (24 tit.). ISBN 978-606-16-0079-3.
182.
Managementul riscurilor i urgenelor de sntate public : (compendiu) / Mihail
Psl, Stela Gheorghi, Natalia Caterinciuc, ... ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu". - Chiinu : S.n., 2013. - 276 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN
978-9975-80-738-8.
183.
Manea-Cernei, Eugenia. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia
Manea-Cernei, Nina Ciocrlan ; red. t. Vasile Florea ; Acad. de t. a Moldovei, Grdina
Botanic (Institut). - Chiinu : S.n., 2013. - 236 p. : + 16 p. il. - ISBN 978-9975-53-2419.
184.
Manent, Pierre. tiina politic autentic : un dialog cu Benedicte DelormeMontini / Pierre Manent ; trad. i pref. de Cristian Preda. - Bucureti : S.n., 2013. - 264 p.
- (Zoon Politikon). - ISBN 978-606-93241-7-2.
185.
"Masters programmes in public health and social services : international vision
and local implementation", conf. Masters programmes in public health and social
services : international vision and local implementation : materials of the conf. within the
Tempus Project, Chisinau, 22-27 sept. 2013 / Moldova State Univ. of the Rep. of
Moldova, State Univ. of Medicine an. - Chisinau : Foxtrot, 2013. - 221 p. - Bibliogr. la
sfarsitul art. - ISBN 978-9975-120-10-4.
186.
Matcan-Lisenco, I. Practica de releveu desen i pictur : indicaie metodic :
[pentru studenii spec. "Sculptur" a Fac. Urbanism i Arhitectur, an. I] / I. MatcanLisenco ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectur, Catedra Design
Interior. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2013. - 27 p. : il. - Bibliogr. : p. 24-26 (39 tit.). ISBN 978-9975-45-274-8.

187.
Mathematics research perspectives / edit. Michael C. Leung. - New York : Nova
Science Publ., 2011. - XIII, 271 p. - (Mathematics research developments). - ISBN 9781-61122-795-6.
188.
May, Karl. Comoara din lacul de argint / Karl May ; trad. de Mariana ora. Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 462 p. - (Biblioteca Adevrul. 101 cri de citit
ntr-o via; 46). - ISBN 978-606-539-898-6.
189.
Mijloacele gimnasticii medicale folosite n profilaxia i recuperarea sntii
copiilor de vrsta colar : suport metodic / Acad. de tiine a Rep. Moldova, Univ. de
Stat de Educaie Fizica i Sport, Centrul de Cercetari t. n Domeniul Educaiei Fizice. Chiinu : USEFS, 2013. - 60 p. : il. - (Educaia fizic i sntatea copiilor din Moldova).
- Bibliogr. : p. 55-54 (46 tit.). - ISBN 978-9975-4481-3-0.
190.
Mititelu, Oxana. Singuri n faa lui Moloh : totalitarismul comunist n literatur :
studiu monogr. / Oxana Mititelu ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Chiinu : Gunivas, 2013. - 200 p. - Bibliogr. : p. 191-200 (139 tit.). - ISBN 978-99754467-2-3.
191.
Molecular and cell biology : methods for fungi / edit. by Amir Sharon. - New
York : Humana Press, 2010. - XI, 321 p. : il. - (Methods in molecular biology; 638). ISBN 978-1-60761-610-8.
192.
Mrut, Ivan Dmitri. Determinarea indicilor relativi ai capacitii de munc fizic
PWC 150 (V) si PWC 170 (V) la alergatori n baza aplicrii eforturilor specifice :
(metoda modificat) : ndrumar metodic pentru studeni, magistrani, doctorani i
profesori ai Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport i antrenorii colii sportive I. D.
Mrut, V. I. Lupaco ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport a Rep. Moldova, Centrul
de Cercetri t. n Domeniul Educaiei Fizice i Sportului - Chiinu : S.n., 2013. - 136 p.
- Bibliogr. : p. 132-135 (56 tit.). - ISBN 978-9975-4235-4-6.
193.
Muzeul Naional de Istorie a Moldovei. Sesiunea tiinific. Sesiunea tiinific a
Muzeului Naional de Istorie a Moldovei (ediia a XXIII-a), 3-4 octombrie 2013 :
program : rez. comunic. / Muzeul Na. de Istorie a Moldovei. - Chiinu : Muzeului
Naional de Istorie a Moldovei, 2013. - 84 p. - ISBN 978-9975-9818-7-3.
194.
Nanotechnology research groups from Moldova / Moldnanonet. - Chiinu : S.n.,
S.a. - 26 p.
195.
National and European forerign policies : towards europeanization / edit. by
Reuben Wong, Christopher Hill. - London ; New York : Routledge, 2011. - XXII, 280 p.
- (Routledge advances in european politics; 74). - Bibliogr. : p. 233-267. - ISBN 978-0415-61084-1.
196.
Neamu, Mihail. Credin i raiune : dialoguri, contradicii, mpcri : (Andrei
Pleu, Sorin Antohi, Andrew Louth, Hugo Tristram Enfelhardt Jr, Bogdan Bucur, JeanLuc Marion, Ilaria Ramelli) / Mihail Neamu ; pref. de Teodor Baconschi. - Bucureti :
Lumea credinei, 2013. - 175 p. - ISBN 978-606-93222-3-9.
197.
Neculiseanu, Zaharia Z. The diversity and natural history of the beetles
(Coleoptera, Insecta) of the Jamaica Bay Wildlife Refuge : phot. guide to beetles of

Northeostern North America / Zaharia Z. Neculiseanu. - Chisinau : S.n., 2013. - 147, [1]
p. : il. color. - Bibliogr. : p. 144-148. - ISBN 978-9975-4248-4-4.
198.
Negrea, Gelu. Anti-Caragiale / Gelu Negrea. - Ed. a 3-a, rev. i compl. - Bucureti
: Ed. Academiei Romne, 2012. - 209,[2] p. - ISBN 978-973-27-2174-2.
199.
Negru, Nina. Timpul i spaiul lecturii n Republica Moldova : anchet
sociologic na. desfurat n 2008 n bibl. publice din Rep. Moldova / Nina Negru,
Viorel Iordachi ; Bibl. Na. a Rep. Moldova, Serviciul Studii i Cercetri. - Chiinu :
''Cu drag'' SRL, 2013. - 262 p. - ISBN 978-99754-194-3-7.
200.
New developments in optics research / edit. Matthew P. Germanno. - New York :
Nova Science Publ., 2012. - IX, 227 p. - (Lasers and electro-optics research and
technology). - ISBN 978-1-61324-505-7.
201.
New insights into the cleaning of paintings : proceedings from the Cleaning
2010 intern. conf., Universidad Politecnica de Valencia and Museum Conservation Inst. /
edit. by Marion F. Mecklenburg, ... - Washington D.C. : Smithsonian Institution Press,
2013. - VIII, 243 p. - (Smithsonian contributions to museum conservation; Nr. 3).
202.
New steps in physical chemistry, chemical physics and biochemical physics / edit.
: Gennady E. Zaikov, Eli M. Pearce, Gerald Krshenbaum. - New York : Nova Science
Publ., 2013. - XI, 318 p. - (Physics research and technology). - ISBN 978-1-62081-891-6.
203.
Niculescu, Zenovia. Variabile dependente ale limbajelor de indexare : subsistemul
indicilor auxiliari / Zenovia Niculescu. - Ed., revz. i adug. - Bucureti : Editura
Universitii din Bucureti, 2011. - 283 p. : anexe. - Bibliogr. : p. 257-279. - ISBN 978606-16-0060-1.
204.
1948. Marea drama a Academiei Romne = 1948 - the creat drama of the
Romanian Academy / coord. i stud. ntrod. acad. Paun Ion Otiman ; Academia Romn.
- Bucureti : Ed. Academiei Romne, 2013. - 473 p. : portr. - ISBN 978-973-27-2289-3.
205.
Optoelectronica : ndrumar metodic la lucrri de laborator. Partea 1 / V. Dorogan,
P. Nistiriuc, T. Vieru, ... ; Univ. Tehnic a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n
Electronic i Telecomunicaii, Catedra Sisteme i Retele de Comunicaii
Optoelectronice. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2013. - 45 p. - Bibliogr. : p. 44-45 (16
tit.).
206.
Otean, tefan. Chemat la datorie : (ostai uitai) : mrturisirile Comandantului
grupului tactic armat al Capului de pod Tighina, chemat la datorie la 27 iunie - 20 iulie
1992 / tefan Otean ; coord. : Sava Calabadu. - Chiinu : Pontos, 2013. - 60 p. : fot. ISBN 978-9975-51-455-2.
207.
Paradigmele tiinei : lucrari studenteti / Univ. Acad. de tiine a Moldovei ;
resp. de ed. : Galina Pduraru, Stela Spinu. - Chiinu : Biotehdesigh, 2013. - 67 p. ISBN 978-9975-4444-9-1.
208.
Participarea comunitar n regiunea post-conflict : resp. de ed. : Tatiana Socolov =
-. - Chiinu : S.n., 2013. - 56 p. : fot. - ISBN
978-9975-4255-6-8.

209.
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contribuii la dezvoltarea gndirii psihopedagogice /
Vitalie Pastuh-Cubolteanu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Muzeul Pedagogic
Republican. - Chiinu : Reclama, 2013. - 28 p. - ISBN 978-9975-4494-7-2.
210.
Polarimetric remote sensing of solar system objects = i
'i i / M. I. Mishchenko, V. K.
Rosenbush, N. N. Kiselev, ... - Kyiv : Akademperiodyka, 2010. - 292 p. : il. - ISBN 978966-360-134-2.
211.
Policing global movement : tourism, migration, human trafficking, and terrorism /
edit. by S. Caroline Taylor, ... - Boca Raton : CRC Press, 2013. - XXVII, 260 p. - ISBN
978-1-4665-0726-5.
212.
Popescu, Petru. Revelaie pe Amazon / Petru Popescu, trad de Radu
Paraschivescu. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 463 p. - (Biblioteca Adevrul. 101
cri de citit ntr-o via; 50). - ISBN 978-606530-913-6.
213.
Popescu, Victor. Cultura legumelor n sere, solarii i rsadnie / Victor Popescu,
Angela Popescu. - Ed. a 2-a, revz. i adug. - Bucureti : Ceres, 2012. - 143 p. : il. (Biblioteca gospodarului agricol). - Bibliogr. : p. 143. - ISBN 978-973-40-0837-7.
214.
Potarencu, Dinu. Vertiujeni, un sat din valea Nistrului / Dinu Potarencu ; cuv.
nainte Valentin Istratuc. - Chiinu : Elan-Poligraf, 2013. - 232 p. : portr., il. - ISBN
978-9975-66-363-2.
215.
Prata, Stephen. C++ Primer Plus / Stephen Prata. - 6th edit. - New Jersey :
Addison-Wesley, 2012. - XII, [2], 1420, [6] p. - ISBN 978-0-321-77640-2.
216.
"Probleme actuale ale didacticii tiinelor reale", conf. t.-didactic na.
Probleme actuale ale didacticii tiinelor reale : conf. t.-didactic na. cu participare
intern. consacrat aniversrii a 80-a de la naterea prof. univ. Andrei Hariton, Chiinu,
4-6 oct. 2013 : cominicri / Univ. de Stat din Tiraspol. - Chiinu : S.n., 2013. - 310 p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-76-105-5.
217.
"Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului", conf.
tiinific. Probleme ale tiinelor socioumane i modernizarii i nvmntului : conf. de
totalizare a muncii tiinifice i tiinifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru
anul 2012. Vol. 1 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. : I. Chiinu : S.n., 2013. - 419 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-46-145-0.
218.
"Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului", conf.
tiinific. Probleme ale tiintelor socioumane i modernizrii nvmntului : conf. de
totalizare a muncii tiinifice i tiinifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru
anul 2012. Vol. 2 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. : I. Chiinu : S.n., 2013. - 340 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-46-146-7.
219.
"Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului", conf.
tiinific. Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului : conf. de
totalizare a muncii tiinifice i tiinifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru
anul 2012. Vol. 3 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. : I. Chiinu : S.n., 2013. - 389 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-46-147-4.

220.
"Probleme actuale ale tiinelor socioumane", conf. t. a studenilor. Conferina
tiinific a studenilor "Probleme actuale ale tiinelor socioumane", Chiinu, 2012 /
Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. t. : Igor Racu ; col. red. :
Carolina Perjan, ... - Chiinu : S.n., 2013. - 150 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 9789975-46-148-1.
221.
Prodan, David. Transilvania i iar Transilvania : consideraii istorice / David
Prodan ; postf. de Aurel Radutiu. - Ed. nou, ngrij. - Bucureti : Editura Enciclopedic,
2002. - 234 p. - ISBN 973-45-0407-X.
222.
Profesia de criminolog : ghid de orientare profesional / Octavian Bejan, Valeriu
Bujor, Irina Bulat, Stanislav Covalschi ; Inst. de tiine Penale i Criminologie Aplicat. Chiinu : Primex-Com, 2013. - 50, [2] p. - ISBN 978-9975-4471-4-0.
223.
Publicaiile cadrelor didactice i tiinifice ale Universitii de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica Moldova : indice bibliogr. (1945-2015).
Vol. 1. (1945-1970) / alct. : Tatiana Kalguskina,. Taisia cerbac, Elena Varlacova, ... ;
resp. ed. : Liubovi Karnaeva ; cons. t. Ion Marin ; Iniv. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu" din Rep. Moldova, Bibl. tiinifica Medical. - Chiinu :
Tipografia A..M., 2013. - 520 p. - ISBN 978-9975-113-98-4.
224.
Publicaiile Facultii de Litere - patrimoniu documentar valoros (1993-2013) : 20
de ani de la fondare : studiu bibliogr. / aut.-alct. : Cristina Popuoi, Maria Bejenari,
Victoria Moneaga ; dir. publ. : Andrei Galben ; red. t. : Ludmila Corghenci, Ghenadie
Rbacov ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroaga ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep.
Informaional Biblioteconomic, Fac. de Litere, Inst. de Cercetri Filol. i Interculturale. Chiinu : ULIM, 2013. - 540 p. - (Scripto. Lingua-ae et Litterarum Scientia; Fasc. 1). ISBN 978-9975-124-36-2.
225.
Publicaiile periodice romneti : (ziare, gazete, reviste). T. 5. Catalog alfabetic :
1931- 1935 / alc. Ileana Stnca Desa, Ileana Ioana Maluanu, Cornelia Luminia Radu,
Ileana Sulica, ... ; pref. de G. Strempel ; Biblioteca Acad. Romne. - Chiinu : Editura
Academiei Romne, 2012. - 409 p. - ISBN 978-973-27-2187-2.
226.
Rabelais, Francois. Gargantua i Pantagruel / Francois Rabelais ; trad. i note de
Alexandra Poenaru. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 384 p. - (Biblioteca
Adevrul. 101 cri de citit ntr-o via; 53). - ISBN 978-606-539-915-0.
227.
Rand, Stephen C. Lectures on light : nonlinear and quantum optics using the
density matrix / Stephen C. Rand. - New York : Oxford University Press, 2010. - XIV,
304 p. - ISBN 978-0-19-957487-2.
228.
Ra, Valeriu. Biblioteca Municipal : portret din profil cultural : (cronici,
consemnri i recenzii) / Valeriu Ra ; ed. ngrij. de Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipal
"B. P. Hasdeu". - Chiinu : Foxtrot, 2013. - 260 p. : fot. - ISBN 978-9975-120-13-5.
229.
Recuperarea coordonarii i a echilibrului n activitile psihomotrice de baza la
persoanele dupa accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic :
(monogr.) / Diana Cojocaru, Eugeniu Agapii, Oleg Pascal, Sergiu Danail. - Chiinu :
USEFS, 2013. - 180 p. - Bibliogr. : p. 126-145 (237 tit.). - ISBN 978-9975-4481-2-3.

230.
Regulamentul circulaiei rutiere : Hotrre privind aprobarea prin modofic. i
compl. ce se opereaza n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 nr.
494 din 08.07.2013 : Monitorul Ofic. nr. 146-151/589 din 12.07.2013 =
. - Chiinu : Reclama, 2013. - 96 p., [13] f. il. color, VI. - ISBN
978-9975-4494-3-4.
231.
Rejsek, Klement. The soil amino acids : quality, distribution and site ecology /
Klement Rejsek, Pavel Formanek, Valerie Vranova. - New York : Nova Science Publ.,
2011. - IX, 222 p. - (Environmental science, engineering and technology). - ISBN 978-162100-511-7.
232.
Relaiile externe ale rii Moldovei n documente i materiale (1360 -1858) /
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ist. i Filosofie, Cat. Istoria Romnilor ; sel. doc. i
stud. ntrod. : Ion Eremia. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 956 p. - Bibliogr. : p. 893-896
(63 tit.). - ISBN 978-9975-71-379-5.
233.
Repere ale educaiei interculturale / Consiliul Na. al Tineretului din Moldova ;
coord. ed. : Vera urcanu-Sptari, Ludmila Gru. - S.l. : S.n., S.a. - 127 p. : fot. (Material elab. n cadrul proiectului "Dialog intercultural n Moldova"). - Bibliogr. : p.
126-127 (33 tit.). - ISBN 978-9975-80-686-2.
234.
Republica Moldova : ghid turistic = Republic of Moldova / text : Ioan Mnscurt
; idee i concepie : Vlad Darie, Mihai Potrniche ; imagini : Mihai Potrniche, ... Chiinu : Moldpres, 2013. - 184 p. : fot. - ISBN 978-997-54-171-4-3.
235.
Rinaldi, Mariangela. Istoria e servit. Prnzul la curte : vicii i virtui la masa
personalitilor din istorie / Mariangela Rinaldi, Mariangela Vicini. - Bucureti : House
of Guides, 2007. - 180 p. : il. - (Gastronimica). - Bibliogr. : p. 174-176. - ISBN 978-9731773-19-3.
236.
Ringaci, Valentin. Programare modulara : man. didactic / Valentin Rangaci ; Inst.
de Formare Continu. - Chiinu: Institutul de Formare Continu, 2013. - 144 p. - ISBN
978-9975-4489-2-5.
237.
Romnia : oameni, locuri i istorii : [album] = Romania : people, places and
stories / text : Mariana Pascaru ; foto. : Florin Andreescu ; trad. lb. engl. Alistair Ian
Blyh. - Bucureti : Ad Libri, 2010. - 367 p. : il. color. - ISBN 978-606-8050-20-1.
238.
"Romanian agriculture and the common agricultural policy", scient. conf.
Romanian agriculture and the common agricultural policy : books of astracts of the
International scientific conference, 24-25 October, Iasi, 2013 / Univ. of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine of Iasi, Fac. of Agriculture. - Iasi : S.n., 2013. - 84 p.
239.
Rotaru, Felicia. Caligrafia vieii : dincolo de cuvinte / Felicia Rotaru ; ideea
proiectului i coaut. : Boris Glc. - Chiinu : Arc, 2013. - 203, [1] p. : fot. - ISBN 9789975-61-757-4.
240.
"Saloanele Moldovei", expoziia . Saloanele Moldovei, Ed. 23-a : [expoziiaconcurs de arta contemporan a artitilor plastici din Rep. Moldova i Romnia] / text :
Tudor Stvil ; prez. graf. : Simion Zama ; fot. : Mihai Potarniche. - Chiinu : S.n.,
2013. - 24 p. : il. - ISBN 978-9975-80-740-1.

241.
Sasian, Jose M. Introduction to aberrations in optical imaging systems / Jose
Sasian. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XX, 261 p. - ISBN 978-1-10700633-1.
242.
Schulte-Richtering, Christoph. Regi, razboaie i cocote : istoria lumii ntr-un
singur volum / Christoph Schulte-Richtering ; trad. din l. germ. Mihai Moroiu. Bucureti : S.n., 2013. - 320 p. - (Noblesse). - ISBN 978-606-93241-0-3.
243.
Scientific symposium of young researchers. Scientific symposium of young
researchers, Ed. a 11-a, (April 25-26, 2013) : [materiale]. Vol. 1 / Acad. of Econ. Studies
of Moldova ; ed. board. : Corneliu Guu, ... - Chiinu : ASEM, 2013. - 347, [1] p. Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-75-665-5.
244.
Septilici, Georgeta. Limpezirea vinului : simplu, eficient, la ndemna oricui /
Georgeta Septilici. - Bucureti : Ceres, 2010. - 112 p. : il. - (Biblioteca gospodarului
agricol). - ISBN 978-973-40-0839-1.
245.
Serviciul public n cifre 2012 = Civil service in figures / Cancelaria de Stat a Rep.
Moldova. - Chiinu : S.n., 2013. - 32 p. : il.
246.
Shelley, Mary. Frankenstein : un prometeu modern / Mary Shelley ; trad. de
Teodora Ioni. - Bucureti : Adevrul Holding, 2011. - 240 p. - (Biblioteca Adevrul.
101 cri de citit ntr-o via; 45). - ISBN 978-606-539-900-6.
247.
Silistraru, Nicolae. Pedagogia nvmntului superior : ghid metodic / Nicolae
Silistraru, Silvia Golubichi ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie i Psihologie
Generala. - Chiinu : UST, 2013. - 206 p. - Bibliogr. : p. 204-206 (42 tit.). - ISBN 9789975-76-102-4.
248.
Simpozionul tiinific al tinerilor cercettori. Simpozionul tiinific al tinerilor
cercettori, Ed. a 11-a, (25-26 aprilie 2013) : [materiale]. Vol. 1 / Acad. de Studii Econ.
din Moldova ; col. red. : Corneliu Guu, ... - Chiinu : ASEM, 2013. - 371, [1] p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-75-659-4.
249.
Simpozionul tiinific al tinerilor cercettori. Simpozionul tiinific al tinerilor
cercettori, Ed. a 11-a, (25-26 aprilie 2013) : [materiale]. Vol. 2 / Acad. de Studii Econ.
din Moldova ; col. red. : Corneliu Guu, ... - Chiinu : ASEM, 2013. - 261, [1] p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-75-663-1.
250.
Srbu, Culita. Plante adventive n flora Romniei / Culita Sarbu (coord.), Adrian
Oprea. - Iai : Ed. "Ion Ionescu de la Brad", 2011. - 733, [3] p. : il. color. - Bibliogr. : p.
657-721. - ISBN 978-973-147-096-2.
251.
Slonovschi, Dumitru. De la idee la START-up / Dumitru Slonovschi, Daniela
Duca ; Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Incubatorul Educaional i de Instruire in
Antreprenoriatul Inovaional "Universcience". - Chiinu : Biotehdesigh, 2013. - 76, [2]
p. : il. - Bibliogr. : p. 75-76 (24 tit.). - ISBN 978-9975-4444-4-6.
252.
Software and intelligent sciences : new transdisciplinary findings / edit. Yingxu
Wang. - Hershey : IGI Global, 2012. - XXXIII, 567 p. - ISBN 978-1-4666-0261-8.

253.
Soil microbes and environmental health / edit. Mohammad Miransari. - New York
: Nova Science Publ., 2011. - XII, 322 p. - (Environmental research advances). - ISBN
978-1-61209-647-6.
254.
Solid-phase palladium chemistry / edit. by Peter J. H. Scott. - Hoboken : Wiley,
2012. - XVI, 168 p. - (Wiley series on solid-phase organic syntheses; Vol. 2). - ISBN
978-0-470-56665-7.
255.
Stallings, William. Computer organization and architecture : designing for
performance / William Stallings. - 9th edit. - New Jersey : Pearson, 2013. - XXI, 764 p. ISBN 978-0-13-293633-0.
256.
Stamati, Maria. Educaia prin arte plastice n precolaritate. Modelarea : ghid
metodic pentru cadrele didactice din inst. precolar / Maria Stamati. - Chiinu : S.n.,
2013. - 154 p. : il. - Bibliogr. : p. 135-136 (17 tit.). - ISBN 978-9975-76-097-3.
257.
Stoica, Ion. Facultatea de fluturi / Ion Stoica. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. 281, [7] p. - (Prozatori contemporani). - ISBN 978-606-604-482-0.
258.
Strategia de dezvoltare a culturii fizice i sportului n Republica Moldova (20132020) / V. G. Manolachi, O. Boditeanu, V. Dorgan... ; Univ. de Stat de Educaie Fizic
i Sport. - Chiinu : USEFS, 2013. - 150 p. - Bibliogr. : p. 137-138 (41 tit.). - ISBN 9789975-4481-0-9.
259.
Strategies for trusted identities and infrastructure in cyberspace / edit. Robert J.
Kask. - New York : Nova Science Publ., 2011. - VIII, 139 p. - (Inetrnet theory,
technology and applications). - ISBN 978-1-61470-174-3.
260.
Sturza, Vasile. Propedeutica maladiilor dermatovenerice : curs prouniv. / Vasile
Sturza, Mircea Betiu ; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu",
Catedra Dermatovenerologice. - Chiinu : CEP Medicina, 2013. - 197, [2] p. - Bibliogr.
: p. 197-198 (42 tit.). - ISBN 978-9975-113-95-3.
261.
Supercomputer Center. Materials Design and Characterization Laboratory.
Activity report 2012 of the Materials Design and Characterization Laboratory,
Supercomputer Center / Inst. for Solid State Physics, Univ. of Tokyo. - Tokyo : Inst. for
Solid State Physics, 2013. - IV, 324 p.
262.
7 soluii pentru creterea economic i reducerea srciei. Moldova 2020 :
formulate de Guvernul Rep. Moldova. - S.l. : S.n., S.a. - 30 p.
263.
onu, Natalia. Problema global a srciei : provocri, soluii, prioriti de
gestiune / Natalia onu, Victoria Trofimov. - Chiinu : IEFS, 2013. - 242 p. - Bibliogr. :
p. 168-194 (402 tit.). - ISBN 978-9975-4381-9-3.
264.
pac, Ion. Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : cercetri bibliogr. i
informative / Ion pac ; coord. t. : Aurelia Hanganu ; Acad. de tiine a Moldovei, Bibl.
t. Central "Andrei Lupan". - Chiinu : Foxtrot, 2013. - 216 p. - ISBN 978-9975-12016-6.

265.
Stirbu, Gigel Sorinel. Liberalismul romnesc n anii 1930-1940 / Gigel Sorinel
tirbu. - Bucureti : Editura Enciclopedic, 2011. - 282 p. : il. - Bibliogr. : p. 271-278. ISBN 978-973-45-0648-4.
266.
Tmzlcaru, Andrei. Estetica romanei : studiu n baza crii "Mi-e dor de-o sear
cu romane", aut. Galina Furdui / Andrei Tmzlcaru ; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova. - Chiinu : "Notograt Prim", 2013. - 178 p. : il., note. - ISBN 978-9975-44319-7.
267.
"Tehnici de motivare a studenilor n procesul de nvare a limbilor strine n
condiii de integrare european", colocviu t.- practic. Materialele colocviului tiinificopractic "Tehnici de motivare a studenilor n procesul de nvare a limbilor strine n
condiii de integrare european", 23 martie 2013 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Limbi i Lit. Strine, Catedra Limbi German. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 137, [1] p.
Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-71-435-8.
268.
Tehnologii informaionale de la comunicare : ndrumar pentru lucrri de laborator.
Partea 1 / Galina Brgua, Marina Bunescu, Elena Calmi, ... ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Matematica i Informatic, Dep. Matematici Aplicate. - Chiinu : CEP USM,
2013. - 98, [1] p. - ISBN 978-9975-71-403-7.
269.
"Tehnologii Informaionale, Sisteme i Reele", conf. t. intern. Culegerea
rapoartelor la conferina tiinific internaional prilejuit de aniversarea a 20 de ani de
la fondarea Universitii Libere Internaionale din Moldova "Tehnologii Informaionale,
Sisteme i Reele" ITSN - 2012, Chiinu, 15-17 oct. 2012 / Un. - Chiinu : ULIM,
2013. - 129 p. - Bibliogr. : p. 129 (7 tit.). - ISBN 978-9975-124-34-8.
270.
Televca, Oleg. Curriculum la disciplina "Drept financiar" : ciclul I, licen / Oleg
Televca, Nicolae ova ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept
Constituional i Drept Administrativ. - Chiinu : CEP USM, 2013. - 23 p. - Bibliogr. :
p. 18-20 (83 tit.). - ISBN 978-9975-71-437-2.
271.
Teodor, Anatol. 14 calendare / Anatol Teodor ; au colab. : Cristina Teodor, Gleb
olohov. - Chiinu : Pontos, 2013. - 17 p. - ISBN 978-9975-51-471-2.
272.
Terzi, Dmitri. Previziune economic : suport de curs / Dmitri Terzi, Alexandru
Bril ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de tiine Econ., Catedra Contabilitate i
Informatic Econ. - Chiinu: CEP USM, 2013. - 111 [1] p. - Bibliogr. : p. 110-111 (27
tit.). - ISBN 978-9975-71-429-7.
273.
Todea, Ana. Oameni de tiin mureeni : dicionar biobibliografic : medicin,
farmacie, biologie, botanic, zoologie, economie, matematic, fizic, chimie, geologie,
astronomie, tehnic, agricultur / Ana Todea, Maria Fulop, Monica Avram ; coord. i
cuv. nainte D. Poptamas ; Consiliul Judeean Mure, Bibl. Judeean Mure. - TrguMure : Mediaprint SRL, 2004. - 477 p. : portr. - Bibliogr. : p. 437-465. - ISBN 973-003762-0.
274.
Todea, Ana. Portrete mureene : dicionar biobibliografic : cultur, istorie,
filosofie, psihologie, teologie, sociologie, politic, armat, drept, pedagogie, etnologie,
arte plastice, muzic, fotografie, teatru, film, sport / Ana Todea ; cuv. nainte Corina
Teodor ; Consiliul Judeean Mure, Bibl. Judeean Mure. - Trgu-Mure : S.n., 2013. 513 p. : portr. - Bibliogr. : p. 494-503. - ISBN 978-973-0-14068-2.

275.
''Transport : economie, inginerie i management'', conf. na. t.-practic.
Conferina naional tiinifico-practic cu participare internaional ''Transport :
economie, inginerie i management'', Chiinu, 25-26 octombrie / Univ. Tenhic a
Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Mecanic, Cat. : Inginerie i Management n
Transport. - Chiinu : "Tehnica-UTM", 2013. - 228 p. - Bibliogr. la sfritul art. - ISBN
978-9975-45-273-1.
276.
Trif, Victoria. Profesia academic sau despre afacerea cunoaterii / Victoria Trif.
- Bucureti : Ed. Universitii din Bucureti, 2013. - 258 p. : il. - ISBN 978-606-16-02438.
277.
ranu, Cornel. Cntece fr rspuns : pentru bas, recitator, clarinet, cvartet de
coarde i pian (cu percuie ad libitum) : 1986-1988 : (Nichita Stnescu) / Cornel ranu ;
versiune fr. C. ranu. - Bucureti : Editura Academiei Romne, 2012. - 35 p. : note.
278.
opa, Tudor. Cuget furitor / Tudor opa ; red. i coord. : Constantin Eco. Chiinu : Draghitea, 2013. - 228 p. : fot. - ISBN 978-9975-4459-4-8.
279.
ugulschi, Anatol. Bazele asigurrilor : curs univ. / Anatol ugulschi, Liviu Luca
; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Finane i Asigurri". - Chiinu : ASEM,
2013. - 215, [1] p. - Bibliogr. : p. 205-208. - ISBN 978-9975-75-661-7.
280.
Ubeivolc, Vladimir. O nou fa a traficului de persoane : nelegerea noilor
tendine ale traficului de persoane n vederea educaiei n randul adolescenilor i tinerilor
: [man.] / Vladimir Ubeivolc, Veniamin Sazonov ; trad. din rus V. Cusursuz, M.
Cusursuz. - Chiinu : nceputul vieii, 2013. - 53, [2] p. - (Transformare). - Bibliogr. : p.
51-53 (22 tit.). - ISBN 978-9975-4359-5-6.
281.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice ale Universitii
Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. t. intern. "Agricultura modern - realizri
i perspective", consacrat aniversrii de 80 de ani de la infiinarea UASM. Vol. 32.
Contabilitate / Univ. Agrar de Stat din. - Chiinu : UASM, 2013. - 210 p. - Bibliogr. la
sfritul art. - ISBN 978-9975-64-244-6.
282.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice ale Universitii
Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. t. intern. "Agricultura modern - realizri
i perspective", consacrat aniversrii de 80 de ani de la nfiinarea UASM. Vol. 33.
Cadastru i drept / Univ. Agrar de Stat. - Chiinu : UASM, 2013. - 286 p. - Bibliogr.
la sfritul art. - ISBN 978-9975-64-245-3.
283.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice ale Universitii
Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. t. intern. "Agricultura modern - realizri
i perspective", consacrat aniversrii de 80 de ani de la nfiinarea UASM. Vol. 34.
Zootehnie i biotehnologii / Univ. Agrar de Stat. - Chiinu : UASM, 2013. - 458 p. Bibliogr. la sfritul art. - ISBN 978-9975-64-246-0.
284.
Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrari tiinifice ale Universitii
Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. t. intern. "Agricultura modern - realizri
i perspective", consacrat aniversrii de 80 de ani de la nfiinarea UASM. Vol. 35.

Medicina veterinar / Univ. Agrar de Stat. - Chiinu : UASM, 2013. - 236, [4] p. Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-64-247-7.
285.
Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport din Republica Moldova. Catedra
de Gimnastic. Catedra de gimnastic, 1968-2013 : compendiu aniversar : [consacrat
celor 45 de ani de activitate ped. a Catedrei de gimnastic] / culegere, select., red. :
Teodor Grimalschi, Victor Buftea ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Catedra de
Gimnastic. - Chiinu : S.n., 2013. - 105, [3] p. : fot. - ISBN 978-9975-4476-3-8.
286.
Van Smaalen, Sander. Incommensurate crystallography / Sander van Smaalen. Oxford : Oxford University Press, 2012. - XII, 270 p. - (IUCr monographs on
crystallography; 21). - ISBN 978-0-19-857082-0.
287.
Vassu, Tatiana. Genetica i inginerie genetic : note de curs / Tatiana Vassu,
Ileana Stoica, Ortansa Csutak. - Bucureti : Editura Universitii din Bucureti, 2010. 214 p. : il. - Bibliogr. : p. 207-214 (185 tit.). - ISBN 978-973-737-846-0.
288.
"Viitorul ne aparine", conf. t. a studenilor i masteranzilor. Viitorul ne aparine :
conf. t. a studenilor i masteranzilor, Ed. a 3-a, Chiinu, 26 apr. 2013 : teze / Acad. de
tiine a Moldovei, Univ. Acad. de tiine a Moldovei ; com. t. : Maria Duca, ... ; resp.
ed. : Gheorghe Bobina. - Chiinu : Biotehdesigh, 2013. - 138 p. - Texte : lb. rom., engl.,
rusa. - ISBN 978-9975-4122-0-9.
289.
Vinereanu, Maria. Redescoper mucata : ghid practic pentru cultura mucatelor /
Maria Vinereanu. - Bucureti : Ceres, 2011. - 188 p. : il. + 16 plane. - (Caleidoscop). Bibliogr. : p. 188. - ISBN 978-973-40-0892-6.
290.
Vranu, Tudor. De trecut mi amintesc... : [versuri] : opinii despre filozofia
existenei, exprimate sub forma de poezie, ns nu i sub forma de stil poetic / Tudor
Virtanu (Basarabeanul). - Chiinu : Sirius, 2013. - 204 p. - ISBN 978-9975-57-099-2.
291.
Wilser, Jeff. Maximele Masculinitii : 100 de reguli dup care trebuie s se
ghideze orice brbat adevrat / Jeff Wilser ; trad. Ctlin Pena ; Red. Daniel Voicea. Bucureti : House of Guides Publishing Grup, 2012. - 280 p. - ISBN 978-606-8403-23-6.
292.
Ludmila Zastavnichi-eremet : pictur : [album] / text : Liviu Hncu ; red. Vasile
Malanechi ; cop. Alexandru Ermurache ; foto : Gelu Negur. - Chiinu : Bons Offices,
2013. - 63 p. : il. color. - ISBN 978-9975-80-325-0.
293.
Ziegler, Christian. Deceptive beauties : the world of wild orchids / Christian
Ziegler ; foreword by Natalie Angier ; with an introduction by Michael Pollan. - Chicago
; London : The University of Chicago Press, 2011. - 183, [1] p. : il. color. - Bibliogr. : p.
170. - ISBN 978-0-226-98297-7.
294.
- / . . .
; . . . . ; . . . - : ; , 2010. - 412 . : ., . - ISBN 978-5-336-00111-2.
295.
, . . /
. . ; . . : . . ; - . - - :
, 2011. - 198 . - . : . 188-197 (224 .).

296.
, . : . : I
() / , , ; . .
. - : - , 2013. - 146, [1] . - . : . 144-146 (23 .).
- ISBN 978-9975-75-655-6.
297.
, . /
. . , . . . - : .., 2013. - 215 . - . : . 215
(21 .). - ISBN 978-9975-76-103-1.
298.
2009-2010 / , - .. ; . ., . . ; . . . . . : , 2013. - 526, [2] . - ISBN 978-5-02-037565-9.
299.
: . . 1992-1994 /
. : . . : , - . , - . . - : , 2012. - 431 . - ISBN 978-5-336-00138-9.
300.
=
Aerospace monitoring of oil and gas facilities / . . . ; ,
. . , .-. -
"". - : , 2012. 558 . : . - . . - ISBN 978-5-91522-316-4.
301.
, . : (. ) / ; .
. ., . . , . - : -
, 2013. - 230 . : ., . - . : . 177-178 (52 .). - ISBN 9789975-75-652-5.
302.
, . = To begin in the beginning / . - .. : . , 1993. - 268 . : . - ISBN 965-05-0685-3.
303.
, . / ; . :
. . , . . ; - - -
. - - : , 2011. - 427 . : . - ISBN 978-5-336-00122-8.
304.
, .
/ . - :
, 2011. - 216 . - . : . 214-216. - ISBN 978-538300751-1.
305.
, . / . - :
, 2002. - 464 . : . - ISBN 9975-78-205-1.
306.
, .
, / . .
, . . , . . . - : , 2012. - 368 . . : . 359-367. - ISBN 978-5-94052-220-1.
307.

: / . - . . . , .-.

; . : . . ,. - : , 1993. 191 .
308.
. . :
/ . : . . , . . , . . ; Sirkka Havu ;
; . . : . . . - : - "", 2010. 280 . : . - ISBN 078-591678-091-8.
309.
i : . . /
i, I- i i. . . ; . . . . . - i :
, 2012. - 268, [3] . - . : . 253-265 (255 .) . ISBN 978-966-00-1168-7.
310.
, . XX /
. - : , 2012.
- 508 . : ., . - ISBN 978-5-87317-806-3.
311.
, . : MS Acces : . /
; . . ., . " ". : - , 2013. - 287, [1] . - . : . 287 (10 .). - ISBN 9789975-75-648-8.
312.
, . : MS Excel : . /
; . . ., . " ". : , 2013. - 187, [1] . - . : . 187 (11 .). - ISBN 978-997575-647-1.
313.
, . : . / . .
. - . 2-. - - : , 2009. - 384 . : . - (
). - . : . 345-374. - ISBN 978-5-91180-841-9.
314.
: . 12 / . : . . , . .
;
. - : , 2013. - 144 . : . - . : . 142 (9 .). ISBN 978-5-02-038118-6.
315.
, . /
; . . . - ; , -
. . . ; . - : , 2012. - 160 . : . ISBN 978-5-94881-203-8.
316.
: , ,
/ . . , . . , . . , ... ; . . .
; , . .-. -, -
. - : , 2012. - 726, [2] . : . . : . 666-719. - ISBN 978-966-00-1134-2.
317.
, . / . - :
Elan-Poligraf, 2013. - 315 . - ISBN 978-9975-66-354-0.
318.
, . .
, : .

. / . , . ; . . . -. - :
"", 2011. - 332, [4] . - . . - ISBN
978-5-91559-040-2.
319.
: . . 71(96) / . . . . ;
, - . - : , 2012. - 368, [8] . - ISBN 978-5-02038034-9.
320.
, .
(Megacerini, Cervidae, Artiodactyla) / . . ; . . : . . ;
, . - . . . , . . . : , 2012. - 103 . : . - ( -. ; . 293). . : . 91-100. - ISBN 978-5-89118-598-2.
321.
. . ( 1942 - 1943 .) = The War. South. Turning
point (summer 1942 - autumn 1943) / . . , . . , . . ,
. . ; , . , - -
. - -- : , 2012. - 284 . : . . : . 272-278. - ISBN 978-5-4358-0033-3.
322.
/ . . , . . , . .
, ... ; . . . , . . . - : -
-, 2011. - 297, [6] . - (80- . .
). - . . - ISBN 978-5-211-06250-4.
323.
, .
: "" /
, ; , -
. . . ; . - : , 2012. - 144 .+ 80 . : . . : . 125-142. - ISBN 978-5-89118-583-8.
324.
, .
/ . . , . . , . . ; , -
, - , - .
. - : - " ", 2011.
- 70, [2] ., [63] . . - . : . 50-56. - ISBN 978-5-88697-221-4.
325.
=
Geoecology of the Ukrainian sector deep-sea zone of the Black sea / . . ,
. . , . . , . . ; . . . .
; , - . - :
, 2012. - 350 c. : 2 . - . . - ISBN 978966-360-216-5.
326.
, . = Animal locomotion /
: . . . . . - ; : -
, 2011. - 556 . - . : . 521-541 (312 .). - ISBN 978-593972-876-8.
327.
, . . : .
. . 4. / . . , . . , . .
- ; . - , .

, . . - : "TehnicaUTM", 2013. - 51 . - . : . 51 (7 .). - ISBN 978-9975-45-271-7.


328.
, i . Ii Eulophidae (Hymenoptera :
Chalcidoidea) : , i i iii i / . .
; i, I- ii i. I. I. . - i : , 2012. 213, [2] ., [16] . . . : . - ( " "). - . : . 193-210. ISBN 978-966-00-1275-2.
329.
, . XIX -
XX . / ; . .
-. - - : , 2010. - 830 . - ISBN 978-591419-056-6.
330.
: 100-
. . / . . . . , . . ;
, - , - . - : , 2012. 516 . - . . - ISBN 978-5-89118-599-9.
331.
, .

/ . . ; , . -. - : , 2012. - 289, XVI c.
- ( . . ; . 602). - . : . 277-288. ISBN 978-5-89118-571-5.
332.
, . .
: ( XVIII- XIX .) : -
/ . . ; , . . . - - : , 2006.
- 284 . - . : . 266-278. - ISBN 5-336-00095-7.
333.
, . - :
100 : 1911-2011 / ; ,
- , ; . . . . ;
. . . . . - C- : , 2011. - 362 . - . : .
339-345. - ISBN 978-5-336-00118-1.
334.
, . :
, 1991-2011 / . . ; . - : , 2012. - 357, [2] . . : . 331-358 (392 .). - ISBN 978-5-02-038004-2.
335.
ii ' : i i . "
ii i iii" / .-. I. . i ; . .
. , . . . ii. - i : , 2013. - 312 . - ISBN
978-617-575-068-1.
336.
, . : 2- .. . 1 / . .
; , - . . - : , 2011. - 400 ., [9] . . . : . 378-380. - ISBN 978-5-02-036948.

337.
, . : 2- .. . 2 / . .
; , - . . - : , 2012. - 349, [3] . . . - ISBN 978-5-02-036949-8.
338.
, . . . 1. . 1 /
. - : .., 2013. - 160 . - ( :
, , , 42- .).
- ISBN 978-9975-4475-7-7.
339.
, . / ; . . . .
; . - : , 2012. - 568 ., [8] . . - (
). - ISBN 978-5-02-037546-8.
340.
, .
/ . . , . . . - :
, 2012. - 252 . - . : . 230-252 (330 .). - ISBN 978-5-92211393-9.
341.
: : . . . / .
: . . . - : , 2005. - 306 . - . .
342.
: : . . . / .
: . . . - : , 2009. - 342 . - . . ISBN 978-5-91522-124-5.
343.
: : . . . / .
: . . . - : , 2011. - 354 . - . . ISBN 978-5-91522-323-2.
344.
, .
/ . . ; ., . . .
. : . . ; . . : . . ; - . - - :
, 2012. - 383 . : . - ISBN 5-336-00142-6.
345.
, . :
/ . .
, . . , . . . - : , 2012. - 615 . - ISBN
978-5-9221-1447-9.
346.
, . - : .
/ . . . - : , 2011. - 756, [3] . - ISBN 978-5-0201976-4.
347.
, . / . ; . .
. , . . ; . . . . - . 2-, . . ; : , 2012. - 432 . . : . 427-431 (70 .). - ISBN 978-5-4344-0085-5.
348.
. . : .
. - / . : . . , . .
, . . ; . . : . . ; - . - - :

, 2011. - 184 . + 50 . : .. . 00128-0.

. : . 162-165. - ISBN 978-5--336-

349.
, 300- . .
/ . : . . , . . , . . , ... ; , . . . - - : , 2011. - 102 ., 1 . : .
350.
, .
/ . . , . . , . . . - :
, 2013 (. . . 2012). - 175, [1] . - . : . 169-175 (198 .). ISBN 978-5-9221-1425-7.
351.
. . i : 100-i i
= . . / .-. . . , ... ; . . .
. , ... ; i, . ii i i. . I. . - i :
i, 2011. - 272 . : + 12 . . - ii. . . : .
253-270. - ISBN 978-966-360-163-2.
352.
. 1493-1600 : /
. : . . , . . ; . . : . . ; , -
. - - : , 2010. - 170 . : . - . : . 164-169. - ISBN
978-5-336-00118-1.
353.
, . /
; , - . . . . : , 2012. - 448 . - ( ;
59). - . : . 432-437 (87 .). - ISBN 978-5-306-00434-4.
354.
, . / .
. , . . . - : , 2013. - 208 . : . . (). - ISBN 978-5-373-02715-1.
355.
, . = The Penleve handbook /
; ; . . . . . - ; :
" ", 2011. - 340 . - . : . 280- 315. ISBN 975-5-93972-883-6.
356.
, . : . . : 2- .. . 1 /
. . ; . - . ; . . .
. - : , 2010. - 433, [2] . : . - .
. - ISBN 978-5-02-036705-0.
357.
, . : . . : 2- .. . 2 /
. . ; . - . ; . . .
. - : , 2012. - 400 . - . . ISBN 978-5-02-037960-2.
358.
"ii 2012". "i i
i ii i", .-. . ii
2012. "i i i ii
i" : i 15 ii .-. ., . i, 11

2012 . / i. . . - i. . . ; i. . .
- i : .., 2013. - 285 .
359.
, . / . .
, . . ; , - ,
. . . , - . . - : Bons
Offices, 2013. - 294, [2] . : ., . - . : . 274-288 (249 .). - ISBN
978-9975-4307-2-2.
360.
, . / . . ;
, - . . . . - . 2-, .
- : , 2012. - 369, [1] . + 1 CD-rom : .
. - . : . 284-327. - ISBN 978-5-87317-871-1.
361.
-2 . . 2 / . .
, . . , . . , ... ; . . . . . - :
, 2011. - 616 . - . . - ISBN 978-5-9221-1298-7.
362.
, . :
/ ,
; , - ; -
. . . . - : -, 2012. - 307 . - .
: . 300-307. - ISBN 978-5-8037-0552-9.
363.
, . :
,
, / . . . - ; :
, 2012. - 728 . - . : . 706-728. - ISBN 978-54344-0048-0.
364.
, . : /
. . ; , - . - : , 2013. - 200 ., [8] . . - ISBN
978-5-02-038070-7.
365.
, . : / ; , - . - . 2-. - : , 2001. - 416 . - ISBN 5-201-00247-1.
366.
, . - - : . / . .
; . - : , 2012. - 366, [2] ., [7] . . (.
. ). - ISBN 978-5-02-037534-5.
367.
. . 1. 1714-1900 / .
. . . ; . . . . ; . . . . ; ,
. - - : , 2004. - 416 . - . : . 401-410. ISBN 5-336-00047-7.
368.
, . . . 2 / ;
; . . . . ; . . . . - ;
: , 2012. - 631 . - ISBN 978-5-43440057-2.

369.
, . Ii i : i /
. - i : , 2006. - 726, [2] . - ISBN 966-00-0580-6.
370.
. . 1996-2000 : / ,
- ( ) ; . . . ; .
. . . . - - : , 2011. - 178 . - ISBN 978-5-33600125-9.
371.
. . 2002-2006 : . / . : .
. ; . . : . . ; - . - - : , 2012. 322 . - ISBN 978-5-336-00136-5.
372.
- . 16 / . : . . , .
. ; . . . . . - : .., 2013. - 232 . . . - ISBN 978-9975-4246-2-2.
373.
, . / . .
. - . 3-, . - : , 2012. - 320 . - . : . 301-308
(94 .). - ISBN 978-5-02-038456-9.
374.
, . . . /
; [. [. . ] ; , -
. - : , 1990. - V111, 211, [5] . - ( XVIII c. .
. . A. . a . . ). - ISBN 5-02-009547-8.
375.
. , -, 12
2010 . : / . : . . ; . . . . ; ,
- . - - : , 2011. - 189 . : ., 1 . : . - ISBN 978-5336-00124-2.
376.
, . / . .
. - : , 2012. - 248 . - . : . 234-248. - ISBN 9785-9221-1385-4.
377.
, . / . - : ,
1990. - 80 . - ( ). - ISBN 5-85250-432-7.
378.
, j. : j, , / j
; . . - j : , 2010. 417, [2] c. - ISBN 978-608-203-049-4.
379.
, . . /
, , ; . ; . . .
. . - : , 2011. - 416 . : . - ISBN 978-5-94057-800-0.
380.
, . = Diffusion of solids /
; . . . . . , . . . - :
"", 2011. - 536 . - . . - ISBN
978-5-91559-067-9.

381.
, . / . . . : , 2011. - 280 . - . . - ISBN 978-5-94052207-2.
382.
-
/ . : . . , . . , . . . : . , 2011. - 488 . - ( ). . : . 482-483. - ISBN 978-5-9963-4738-8.
383.
, . : :
75- / , ;
; .-. . . . . - Chisinau :
Cuvintul-ABC, 2013. - 124 c. : . - ISBN 978-9975-4496-2-5.
384.
: . / . . . ;
, - . - : -, 2012. - 350, [1] . - (-
" & "). - . . . - ISBN 9785-98281-314-5.
385.
i i i. ii ii
ii i 2012 / . : . . . - i : i,
2012. - 680 . - ISBN 978-966-360-215-8.
386.
, /
. . , . . , . . , ... ; , . -. - :
, 2012. - 215, [1] ., [2] . . . : . - ( . .
; . 598). - . : . 193-204. - ISBN 978-5-89118-597-5.
387.
. . 43 / , . - . . .
. - ; - : ,
2012. - 239 . - ISBN 978-5-87317-840-7.
388.
: . .. / .
: . . . - : , 2007. - 314 . - . . ISBN 978-589-176-466-8.
389.
: : . . / . , . . , .
, ... ; . . ; . . . . , . . ;
. . . , . . . - : .
, 2012. - 413 . : . - . : . 409-412. - ISBN 978-5-9963-0376--2.
390.
: ., .
/ . . . ; , . . . . : , 1990. - 528 . - . . : . 490-518. - ISBN 5-02008117-5.
391.
, .
/ ; . : . .
; - . - - : , 2010. - 142 ., 8 . : . - ISBN 978-5336-00108-2.
392.
, .
/ . . , . . ; , -

. . . : . . : . . . : - , 2012. - 175 . : . - . : . 164-174 (162


.). - ISBN 978-5-7692-1212-3.
393.
: [ , ]
/ .-. : . ; . . . - : ,
2000. - 319 . : ., . - ISBN 9975-78-054-7.
394.
. . : 50 i i ii = . . : 50
/ . i i. - i : i, 2012. - 776 . :
., ., . - ISBN 978-966-360-189-2.
395.
" iiii i i ",
i. i-i. iiii i i
: i i. i-i, i, 4 i 2013 . / . :
i , i Ii ; i. . -
i. . . . - i : .., 2013. - 151 .
396.
, . / ; ., ., . .
. ; , - . . - : , 2012. - 418, [5] . :
. - ( ). - ISBN 978-5-02-038032-5.
397.

: / . . . . :
. . ; . . : . . ; - . - - : , 2011.
- 122 . : ., . - ISBN 978-5-336-00121-1.
398.
, . /
. - : . , 1990. - 480 . - ISBN 5-268-00971-0.
399.
XIX = Historia
politica de los paises de America Latina en el siglo XIX / . . . . ; ,
- . . - : , 2012. - 768 . : . - . : . 742763. - ISBN 978-5-02-038020-2.
400.
,
. . , . . , . . , ... ; , . -, -
. ; . . . . - : : ;, 2011. - 400 . ISBN 978-5-00309-5.
401.
, . (IVIII . . .) / , . : , 2005. - 232 . : . - . : . 212-227. - ISBN 589590-051-8.
402.
, . / . .
, . . , . . ; , - -. . : , 2012. - 106, [6] . - . : . 85-107 (335 .). - ISBN 978-502-038465-1.
403.
, . -
. . : - : . /

. - : .., 2013. - 198 . : . - . : . 74 (18 .), 96-97


(21 .). - ISBN 978-9975-4253-3-9.
404.
: . / , - ; . .
. . . - : , 2012. - 520 . - ( : ;
...2012). - ISBN 978-5-02-038028-8.
405.
/ . , . .
, . , ... ; . . , . ; . . . .
, . . - ; . . . , . . . . 6-. - : . , 2012. - 848 . : . - (
). - . . - ISBN 978-5-94774-937-3.
406.
: .
, ... ; . . . . , ... - : , 2012. - 335
. : . - . . - ISBN 978-5-89118-578-4.
407.
, . :
/ . . ; , - . - :
, 2011. - 704 . : + 10 . ., . - . : . 663-692. - ISBN
978-966-360-185-4.
408.
, .
/ . . , . . ; , .. - . . . . - i : , 2012. 356, [2] . - ( " "). - . : . 331-351 (542 .). - ISBN
978-966-00-1153-3.
409.
, . . ,
/ ; ; . . : . . . - :
, 2012. - 392 . - (- ). - ISBN 978-5-02-087180-4.
410.
, . : . . / ;
. . . . - - : , 2013. - 336 . : . - (
). - . : . 327-336. - ISBN 978-1-84169-726-0.
411.
, . : j - - j j - / ; . . j : , 2013. - 690, [3] c. - ISBN 978-608-203-095-1.
412.
: . : ( ,
, ). . 2 / . . . ; . .
. . ; . . . . ; .
- - : ; , 2012. - 308 . : . - ISBN 978-5-336-00142-6.
413.
. . . 5. .-.
. " ", . , 19 . 2011 / .
. , . . ; . : . . , ... : .., 2013. - 208 . : . - . . - ISBN 978-9975-62-352-0.
414.
, . Java : . /
; - , . .

. - : , 2013. - 60 . - ISBN
978-9975-4489-1-8.
415.
, .
- :
- / ,
. - : , 2011. - 192 . : . - ISBN 978-5-91522-278-5.
416.
"" :
"" j / :
; . ,
. - j : , 2010. - 215 c. - (
; 1). - . : . 209-215. - ISBN 978-608-203-055-5.
417.
, . : .
/ ; ; .-. : . . , ... : -, 2010. - 316 .+ 28 . : . - ISBN 978-5-93126-168-3.
418.
i, I . i ii
i ii / I. . i, . . i, . . ;
i, I- i i. . . . - i : , 2012. - 399,
[5] . - ( " "). - . : . 379-396 (310 .). - ISBN 978966-00-1086-4.
419.
, . = Anion receptor
chemistry / . . , . . , - ; . . . . ,
. . . - : , 2011. - 372, [3] ., [80] . ., . . . - ISBN 978-5-453-00022-7.
420.
, . / . . , . . ; . 2-
. . . . . - : , 2012.
- 776 ., [8] . . - . : . 641-759. - ISBN 978-5-87317-861-2.
421.
: , / . .
, . . , . . , ... ; . . . . ; , .
-, . - . . . . . - :
- "", 2011. - 392,[5] . - . . - ISBN
978-5-904682-67-5.
422.
, .
. . 1. / . . . - ; :
, 2012. - 584 . - . : . 538-579 (791
.). - ISBN 978-5-4344-0058-9.
423.
: . . .,
25-27 2010 . / . . . ; .
. . . ; - . - - : , 2011. - 374 . : . . . - ISBN 978-5-336-00131-0.
424.
: . .
. / . : . . . - : , 2003. - 316 . - . : . 316.
- ISBN 5-89176-236-6.

425.
: :
[] / . : . , . , . , ... ; . : . .
, . . , . . ; . , .
. - ; : , 2012. - 336 . : ., . ( ). - ISBN 978-5-91926-109-4.
426.
- : = A
social-historical portrait of the Don delta : a cossack hamlet of Donskoi / . . ,
. . , . . , . . ; , . , -
- . - -- :
, 2012. - 216 . : ., . - . : . 210-213. - ISBN 978-5-43580050-0.
427.
-
XIX . : ( " ") / . : . .
; - . - - : , 2010. - 180 . : . - ISBN 978-5-336-00102-0.
428.

. XIX - XX . :
/ .-. . . ; - . - : , 2012. - 459 . : ., . - ISBN 978-5-336-00135-8.
429.
, .
/ . . ; . . . , . , .
. . - : , 2011. - 190, [2] . - . : . 179-191. ISBN 978-5-89118-543-2.
430.
"" : / . . , . . , .
. , ... ; . . . . . . - : . .
, 2012. - 219, [5] . - ISBN 978-5-904691-06-6.
431.

2013-2020 . / . . , . , . , ... ; . - .
, . . . - : USEFS,
2013. - 171 . - . : . 157-158 (41 .). - ISBN 978-9975-4481-1-6.
432.
, . . .
: . / . . ; ,
. . . . . - : , 2009.
- 252 . : ., . - ISBN 978-966-360-115-1.
433.
, . / .
. ; . . , . . . .
, - - ( ) . - :
, 2009. - 177 . : . - . : . 160-168. - ISBN 978-966-360113-7.
434.
, . -
: / ; ,
.-. -. - ; - : -,
2012. - 288 . - ISBN 978-5-98187-933-3.

435.

/ . . . . ; , - . - :
, 2011. - 736 . : .- ( ). . : . 661-732. - ISBN 978-9270-0229-0.
436.
i i i iii i
: . . , . . , . . , ... ; . . .
; i, I- iii i. . . . - i :
, 2012. - 454, [2] . - ( " "). - . . - ISBN
978-966-00-1170-0.
437.
: . :
/ . . , . . , . . , ... ;
- . - : , 2013. - 343 . : .,
. - . : . 324-342. - ISBN 978-5-906521-01-9.
438.
, . / . .
, . . ; , -
. . . . - : "-", 2011. - 313 . . : . 239-311 (921 .). - ISBN 978-5-905039-11-9.
439.
, . .
/ ; .
. . . . - : , 2012. - 812 . : . - . : . 691796. - ISBN 978-5-9221-1422-6.
440.
:
/ . . , . . , . . ,
. . ; , - . . .
. - : , 2012. - 276, [3] . - ( " "). . : . 255-274 (367 .). - ISBN 978-966-00-1088-8.
441.
/ . . , . . , . .
, ... ; , - . . . ,
. - : , 2012. - 386
. : . - . : . 373-380. - ISBN 978-5-87317-775-2.
442.
, . "" : . . /
. - - : , 2013. - 192 . - (-). ISBN 978-5-389-05696-1.
443.
, . / ; . . . . . : , 1990. - 56 .
444.
, . / . . . - ; ; : , 2012. - 319, [1] ., [1] . . . . : . 274-311 (517 .). - ISBN 978-5-8114-1232-7.

445.
, . = Algebraic topology /
; . . . . ; . . . . - : -
, 2011. - 688 . - . : . 676-688. - ISBN 0-521-79160-.
446.
, . : 25-
/ , ; . . . . , ... ;
. . . , . . . - ; :
, 2012. - 826, [2] . : . - . . - ISBN 978-5-43440062-6.
447.
, .
/ . . ; , - .
. - : , 2012. - 260, [3] . - ( " "). . : . 234-261. - ISBN 978-966-00-1264-6.
448.
, .
XV- XVII . : / . . ;
. .-. . -, -
, . - . . , ... - : "
", 2012. - 576 . - . . : . 562-570. - ISBN 978-5-93061-070-3.
449.
, . : ,
/ . . ; . . - :
, 2012. - 600 . - . : . 535-571. - ISBN 978-5-87317-847-6.
450.
, i. ' i /
i ; i, . -I. . i : , 2011. - 352 . - ( " "). - . : . 342347 (137 .). - ISBN 978-966-00-1169-4.
451.
, . : (
. . ) /
. - : , 1987. - 240 .
452.
. / . . . ; , -
, . - ; - :
, 2012. - 704 . - (Humanitas). - ISBN 978-5-98712-017-0.