Sunteți pe pagina 1din 70

GHICITORI Am un bou: Cu capul sparge, Cu coada drege. (acul) Ce-i subire,subirel i !

rage aa dup" el # (acul) Cine are o singur" urec$e %ar nici cu aceea nu aude # (acul) &uciul luce'!e, &uciul s!r"luce'!e, &a gard mereu (mple!e'!e. (acul) &uciu, lucior, )i pun coad" de *uior. (acul) +ic, mi!i!el )ngr"de'!e *rumu'el. (acul) +i!i!elu-n!r-o urec$e ,ace nou" $aina -ec$e. (acul) .rec$i are, dar n-aude, / micu 'i !o! (mpunge. (acul) /s!e me'!er iscusi!, %ar lucrea0" priponi!. %ac" nu (l legi cu a", 1u se mi'c", n-are -ia". (acul cu a") 2e!ale de *lori micue, A'e0a!e-n cu!iue, 3" pu!em pic!a cu ele Oameni, case, *loricele.

(acuarelele) C4nd nu es!e sema*or 3!rada poi !rece u'or /l ma'inile opre'!e %oar s" !reci...'i le porne'!e... (agen!ul de circulaie) 2isc de g$ea" plu!i!or, )n m"rile polilor 5 (aisbergul) Are-un ac micu 'i *in, 6boar" lin din *loare-n *loare, Acul es!e cu -enin Iar polenu-i pe picioare. (albina) %in *lori plicuri de dulcea" 3!r4nge de cu diminea". (albina) H"rnicua gospodin" 3!r4nge 0a$"r din gr"din" 5 (albina) Harnic", draga, )ncon7ur" dumbra-a. (albina) Inspec!ea0" *loricele i s!r4nge nec!ar din ele 5 (albina) &a cap limb" cu miere, &a coad" limb" cu -enin. (albina) %ou"0eci de *r umo'i, 2a!ru0eci de -oinici, ai0eci de (nelepi, Op!0eci de nebuni. (anii -ieii) 3un! surori, c$iar gemene, %ar nu -or s" semene

)n!re ele nicidecum 3e s!ropesc cu al! par*um, Hainele nu sun! la *el, Au la dege! al! inel. .na-'i pune $ain" -erde, Al!a $aina-nce! 'i-o pierde8 .na - $ain" colora!" Al!a - alb imacula!" .na-i cald"8 al!a-i rece 1imeni nu le (n!rece .na p"s"rile aduce Al!a - p"s"rile alung" .na ni se pare dulce Al!a ni se pare lung". (ano!impurile) Am un pom. %e'i e mare, 1umai pa!ru ramuri are: .na *lorile-n* lore'!e, Al!a *ruc!ele rode'!e, Al!a *run0a-ng"lbene'!e, Al!a prinde s!rai de-argin! s" eas". (anul cu cele 9 ano!impuri) Oglinda cerului )n ad"pos!ul p"m(n!ului. (apa (n *4n!4n") )n!r-un pomi'or Arde-un *ocu'or 5 (ardeiul iu!e) Animal cu capu-n 7os i es!e *oar!e epos %e -rei s"-l ridici de 7os. (ariciul) Are 0eci de ace groase %ar nu ese nici nu coase. (ariciul) Cui (i place s" se-mbrace )n co7oc cu mii de ace # (ariciul) %in gr"dina lui +i$ai,

%e sub !u*e de ur0ici A ie'i! un g$em de scai Ca s" cau!e *urnici. Ce s" *ie oare, g$ici # (ariciul) 2leac" mo'u-nce! la -ie Cu scai muli pe p"l"rie 5 (ariciul) 3un! ro!und" sau p"!ra!" Ascu! creionul (nda!". (ascui!oarea) Ce di$anie ciuda!", Cu g4! lung 'i gur" mare, A-ng$ii!, a'a, deoda!", To! ce-i pulbere-n co-oare # (aspira!orul) Camer" pe groase roa!e %uce c"l"!ori (n spa!e 5 )n ora' 'i (n a*ar" C$iar 'i (n (n!reaga ar" 5 (au!obu0ul) 1ici pe ap",nici pe 'ine )l g$ice'!e ori'icine /l !e-nal" sus spre soare i !e duce-n dep"r!are Ca g4ndul,ca -4n!ul Ocolind p"m4n!ul. (a-ionul) .n -ul!ur -oinic, de *ier, 2oar!" oameni pe sub cer 5 (a-ionul) Ce-nc"pere are cad", Ap" rece, ap" cald", )n care, c4nd ai in!ra!, Ie'i mai alb 'i mai cura! # (baia) 1u e pe'!e, nici -apor .ria'ul m"rilor 5

(balena) C4nd e plin 0boar", C4nd e gol coboar" 5 (balonul) ,e!ele 'i *emeile n-au i nici nu doresc s" aib"8 :"rbaii o in ca o podoab", Iar c4nd o au )ncearc" s" se curee de ea. (barba) Am o ra" ,"r" -ia", Trece apa c4! de mare, :a !e duce 'i-n spinare. (barca) Care g4sc" n-are -ia" i pe ap" se r"s*a" # (barca sau lun!rea) 1oi o *acem din $4r!ie 2lu!e'!e pe apa argin!ie, 2escarii o *ac din lemn, p4n0e 'i s*ori, 2lec4nd cu ea s" pescuiasc"-n 0ori. (barca cu p4n0e) 3"-mi g$icii o g$ici!oare: )nal!", cu lungi picioare, 2ene negre pe-aripi are, 2es!e broa'!e e mai mare 5 (bar0a) )n p"dure *usei, Al !reilea picior a7unsei. (bas!onul) 2e b"!r4ni (i spri7inesc, 2e c"l"!ori (n!o-"r"'esc, 2e cei r"i (i pedepsesc. (bas!onul) 2e mas" sau (n !a-an, 3eara -e0i un g$em b"lan 5

(becul) i acas" 'i (n clas", / o par" luminoas". (becul elec!ric) Are coarne-nc4rliga!e i cu-ali semeni se ba!e 5 (berbecul) Trece badea m4nios Cu co7ocu-n!ors pe dos. (berbecul) G$icii care lig$ioan" +es!ec", a'a-n ne'!ire, To! be!onul ce se !oarn" )n pereii din cl"dire # (be!oniera) G"inu'" pes!ria!" Cu coada mereu ploua!" 5 (bibilica) %ou" roa!e-n lan lega!e %uc iu!e un om (n spa!e 5 (bicicle!a) 3!" cu spa!ele la rege %ar regele nu se sup"r". (:ir7arul) / desc$is" ori'icui, /s!e ;Casa %omnului; 5 (biserica) <ac" neagr", coarne la!e, )ndrep!a!e mul! (n spa!e, <ara umbl" s" se scalde )n mla'!ini cu ape calde 5 (bi-olia) C4nd e -iu, el !rage carul Iar !"ia!, din!r-a lui piele ,ace !alp" !"b"carul i ci0marul !"lpi, pingele.

(boul) C4nd suge, C4nd ar", C4nd *ace din el ciubo!e. (boul) 24n"-i mic, ="ri cuprinde8 %ac" cre'!e, 2"m4n!ul risipe'!e8 %ac" moare, )n 7oc sare. (boul) Iarna-n *rig, -ara la soare, 1esc$imba! e la culoare 5 (bradul) 3us pe coama munilor, +unilor, c"runilor, 3!" -oinicul cel epos <e'nic -erde 'i *rumos. (bradul) 3us pe culmi (nal!e cre'!e, &umea-n case (l po*!e'!e, )i d" daruri s" le in" i po!ire de lumin" 5 (bradul) Holba!", cu gura mare, Ca 'i o l"cus!" sare. (broasca) 2oar!"-n spa!e o ce!a!e i din ea doar capu-l scoa!e 5 (broasca es!oas") Cu arome (mbie!oare 24inea rumen" apare %in cup!orul dogori! Cine o scoa!e mulumi! # (bru!arul) ap!e punc!e poar!"-n spa!e

i-a7u!" pomii c4! poa!e. (buburu0a) Ciorbe, supe, s"rm"lue 3osuri calde, c$i*!elue 2reg"!e'!e iscusi! C" e me'!er la g"!i!. (buc"!arul) / o bab" sup"ra!" ade-n scorbur" usca!", Are oc$ii de mo!an i seam"n" c-un -ul!an 5 (bu*nia) Am (n cur!e un s!e7ar Cu -4r* ro'u ca de 7ar 5 (bu7orul) .rsule cu alb -"rga! R"u cu -ulpea e cer!a! 5 (bursucul) Re!e-ei ro!und 3!r4nge p"ru-n *und. (c"ciula) Am dou" -aci ro'ii: C4nd le duc la ap", 3e ui!" acas"8 C4nd le duc acas", 3e ui!" la ap". (c"lc4iele) Am !rup, dar n-am corp8 Am g4!, dar n-am cap8 Am m4neci, dar n-am m4ini. (c"ma'a) Od"i" me'!eri!", 2en!r-un singur om croi!", O in!rare, !rei ie'iri, 3pune-o *"r" s" !e miri 5 (c"ma'a) Corabie plu!i!oare

2e nisipuri, c"l"!oare 5 (c"mila) )n!r-o cu'c" muli c"ei, Toi sun! albi 'i ro!o*ei +ama-i pune la mu7dei 5 (c"p"4na de us!uroi) 3prin!en" 'i delica!" 3e adap"-n*iora!" 5 (c"prioara) Care g40" s!ric"!oare Apare (n luna mai i *ace pagub" mare, %e ip" copacii: ><ai? 5 (c"r"bu'ul) %in p"m4n! m" nasc, )n ap" mor, )n aer m" -e'!e7esc, i la *oc m" (n!"resc. (c"r"mida) Cu!ii ro'ii din p"m4n!, &e-a'e0"m (n 0id la r4nd 5 (c"r"mi0ile) Cu ce plimb"m mai u'or, Copiii pe placul lor # (c"ruciorul sau !r"surica) Am un doroban i e pus (n lan. (c4inele) C4nd e *rig, 3!" co-rig, Iar c4nd -ede un mo!an 3are ca un n"0dr"-an 5 (c4inele) / l4nos 'i s!" la s!4n" i pe oi el le adun". (c4inele)

Roade oase, 3!" (n cu'c", 2e du'manii s"i (i mu'c". (c4inele) .n prie!en credincios, ,"r" *ric", b"!"ios, Houl *ric" de el are C4nd (i iese (n c"rare. 2oi s" spui cum se nume'!e Cel ce cur!ea i-o p"0e'!e # (c4inele) Animalele din cas" .mbl" pe sub mas" C4nd se (n!4lnesc R"u se ciond"nesc. (c4inele 'i pisica) %e 0iua !a !u (l prime'!i. Oare ce o *i el # (cadoul) 1u sun! car!e, dar am *oi 2reg"!i!e pen!ru -oi Cu linii sau p"!r"ele 3" pu!ei scrie pe ele. (caie!ul) 3eam"n" c-o 0"r0"rea %a-i mai mare dec4! ea 5 (caisa) A-em (n camera noas!r", A'e0a! cam sub *ereas!r", O armonic" de *ier, Cu numele... c@@@r 5 (calori*erul) Are coam" 'i nu-i leu, )l conduc unde -reau eu. 2e spa!e (i sun! samar i-l (n$am 'i la docar. (calul) /s!e un prie!en bun,

/l m" duce unde-i spun Cu c"p"s!ru 'i cu 'a Iarna-mi plimb" sania. (calul) +4ndru, (nal! 'i *rumos, &a oc$i es!e luminos8 .rec$i are, coarne n-are i !e poar!" (n spinare. (calul) O c"ru" mare, grea, 1e!ras" de boi 'i cai, Car" !o! ce pui (n ea 5 (camionul) Am o *e!i" 3"ru!a!" de !oi pe guri". (cana) Cine poa!e s"-l a7ung" 2e aces! alerg"!or, Care-'i poar!" puii-n pung" # )l g$icii *oar!e u'or 5 (cangurul) 1-are min!e %ar !e prinde. (capcana) Are barb", nu-i b"rba!. / ga!a de cocoa! 5 (capra) :arb" are, 2op" nu-i Coarne are <ac" nu-i. (capra) /l e sus, are 'i oc$i 1as 'i gur" de-l deoc$i. (capul) Are *oi 'i nu e pom, )i -orbe'!e ca un om

i cu c4! o (ndr"ge'!i To! mai mul! o *olose'!i. (car!ea) Are *oi 'i nu e pom, )i -orbe'!e 'i nu-i om, %" eAemple, s*a!uri mul!e Celor ce -or s" le-ascul!e 5 (car!ea) Are *oi 'i scoar" %ar nu e copac, Cine-o (nelege +in!e are-n cap. (car!ea) / o gr"din" m4ndr", sem"na!" Cu poe0ii, cu glume 'i po-e'!i, %ar nu se las" lesne -i0i!a!" %ec4! c4nd '!ii, copile, s" ci!e'!i. (car!ea) %easupra iarba se-ncurc" i sub ea ou" de curc" 5 (car!o*ii) 3ub p"dure gr"m"di!" ade lumea (n-eli!" 6iua de soare *ugi!", 1oap!ea de lun" pi!i!". (casa) C$iar de-'i !rece -ara !oa!" 3ub al s"u co7oc epos, Toamna c4nd l-arunc" 7os, +inuna! e de bron0a!". (cas!ana) Am c"m"'i nenum"ra!e, 2l4ngi de le de0braci pe !oa!e 5 (ceapa) Am o doamn" (n c"mar", Cu cosiele a*ar". (ceapa)

Am o gras" 7up4neas", )mbr"ca!"-n roc$ii de m"!as". %e-ncep a o de0br"ca, Toi (ncep a l"crima. (ceapa) :o ca m"rul, 2"!uri ca pl"cin!a. (ceapa) Cu picioarele (n -4n! i cu barba (n p"m4n!. (ceapa) ,e!i'oar" Cu roc$i" ro'ioar", C4nd prind a !e de0br"ca 1-am de ce m" bucura C" (ncep a l"crima. (ceapa) 2arc" e un m"r *rumos, %ar p"ca! c"-i mus!"cios 5 (ceapa) 3us ple!e, Bos mus!ee, &a mi7loc c"ma'e cree. (ceapa) Am aici o 7uc"rie, Care c4! e -remea '!ie, %ar nu *ace nici un pas %ac" n-o (n-4r! de nas. (ceasornicul) Cine ba!e i nu e b"!u! # (ceasornicul) Gur" n-are, 1ici picioare, C4!eoda!" amue'!e, %ar c4nd merge 'i -orbe'!e )l asculi ca la porunc": 3ari din pa! 'i mergi la munc".

(ceasornicul) 1-are m4ini 'i !o!u'i ba!e, :a!e-n!runa, 0i 'i noap!e, 3!" oriunde (l -ei pune i oric4nd !impul i-l spune5 (ceasul) Tic"ie la capul !"u i !e !re0e'!e mereu (ceasul) 6i 'i noap!e, 3!au de pa0"8 1-am picioare i !o! umblu8 1-am nici m4n" i !o! ba!. (ceasul) 3cur!", groas", un-!e duci # Ars (n *und, ce-ai s" m"-n!rebi # .nde eu m" duc, To! ie-i aduc. (ceaunul 'i co*a) )n aer ramurile-'i are Aces! !ro*eu de -4n"!oare. (cerbul) +4ndru 'i (ncorona!, 2rin poieni es!e-mp"ra! 5 (cerbul) )nc4rliga! 'i-n!or!oc$ea! i de urec$i e ag"a!. (cercelul) .mbrelu" alb"s!rea, )ncape lumea sub ea. (cerul) Care cer n-are s!ele # (cerul gurii) )n m"nu'" sau ciorap

C4!e dege!e (ncap # (cinci) .nde-s po0e mi'c"!oare 2e o p4n0" *oar!e mare # (la cinema!ogra*) <ine >doc!oru?-n p"dure Cu *es ro' 'i cu secure 5 (cioc"ni!oarea) C"!re soare se a-4n!" %imineaa-n 0ori 'i c4n!". (cioc4rlia) :unicuul de la ar" Are un prie!en bun :a!e cu el mul!e cuie, ,ace gardul de la drum. (ciocanul) )n gr"dina lui 2andele / un pom plin cu m"rgele, &a culoare-s ro'ii !oa!e Cu codie-mperec$ea!e. (cire'ele) ,run0e n-are, 1u-i nici *loare. )n p"duri 'i pe ogor, 2rin gr"dini 'i-n deal la -ie 3!" mereu (n!r-un picior. (ciuperca) %up" ploaie, la plimbare, Cu umbrele mici... de soare 5 (ciupercile) %e picioare-l s!r4ng cu m4na i el (ncle'!ea0" gura. (cle'!ele) 2"$"rel de oel 3!" la g4!ul unui miel: C4nd ele-ii -in de-acas" )nda!" (i c$eam"-n clas" 5

(clopoelul) Are mama o ulcea Cu ce'cue l4ng" ea8 Ce'!ile sun! !oa!e -ii, %r"g"la'e, aurii 5 (clo'ca cu pui) &uce'!e, sclipe'!e, 2e c4mpii gone'!e, Re!ea0" !o! ce-n*lore'!e. (coasa) 3l"b"noaga *4nu-l *r4nge, Iar cola!a-n urm"-l s!r4nge 5 (coasa 'i grebla) C4! e -ara C cucurigu 5 Cucurigu - c4nd d" *rigu 5 Cine-i *ra!e dumnealui # Cum (l c$eam" # 2oi s"-mi spui # (coco'ul) Ca-aler (mpin!ena!, 3us, pe gard, s!" cocoa! i !o! s!rig" prin -ecini C" e 'e* pes!e g"ini 5 (coco'ul) &a cap piep!ene i la coad" secere &a gruma0 co' cu gr"une. (coco'ul) &a !rup pepene, &a cap piep!ene, &a coad" secere, &a picioare r"'c$i!oare, )mpunge cu clonu-n soare. (coco'ul) 2"s"ric" elegan!", Cu piep!ar ca!i*ela!, Coada-'i mi'c" 0iua !oa!" :"!4nd !ac!ul regula! 5

(codoba!ura) .mbl" pe la noi prin lan .n camion cam n"0dr"-an8 Gr4nele le secer", 3picele le !reier" 5 (combina) +ie0ul e *loare spumoas", Iar (n 7ur *run0e de -ar0" 5 (conopida) O c"su" ascui!" 3!" pe bee spri7ini!" 5 (cor!ul) Cine 0i 'i noap!e !u!un *umea0" i nu se mai sa!ur" # (co'ul) Ciu!ur-mu!ur cel b"!r4n ade sus 'i bea !u!un. (co'ul) 3us pe cas" a'e0a! i *umea0" ne-nce!a!. (co'ul) 6boar" 3!anca prin li-ad" Cu o dal!"-n loc de coad" 5 (coo*ana sau arca) Ro', albas!ru sau -"rga!, 3!" (n!ins pe l4ng" pa! 5 (co-orul) +ama sau bunica-l *ace, )l *r"m4n!" 'i (l coace. Cu s!a*ide, nuci sau mac. Ai g$ici! 5 /... (co0onacul) :uc"ic" de c"rbune, Cu -e'm4n! de lemn, 2e $4r!ie las" urme 3criind orice semn.

(creionul) %rep!, (nal! 'i subirel Cu -e'm4n! de lemn pe el, Are -4r*ul de c"rbune 2e $4r!ie mul!e spune. (creionul) Cine urme albe las" 2e !abla neagr" din clas" # (cre!a) 3!a!e albe ca de nea 3e -"d (n gr"dina mea 5 (crinii albi) O 'op4rl" de cinci coi, Hai, g$ice'!e-o dac" poi. (crocodilul) Cine le *ace pe !oa!e cu m"sur" # (Croi!orul) Cine-'i c4n!" numele 2rin !oa!e p"durile # (cucul) Cine umbl" mul! prin lume i !o! se s!rig" pe nume # (cucul) 3ingura!ic 'i $ai-$ui, )'i c4n!" numele lui 5 (cucul) Ce $olba!" 'i s*ioas" Toa!" 0iua 'ade-n cas" # (cucu-eaua) 3!" (n cas" 'i (n clas", 2oar!" $aine 'i nu-i pas" 5 (cuierul) Houl in!r"-n cas", i capul a*ar"-'i las". (cuiul)

Cine ine bine-n gur" Ta-a plin" de *rip!ur" # (cup!orul) ade mo'ul sub uluc i *umea0" din ciubuc8 Apoi, dup" ce-a *uma!, )l $r"nesc cu alua!. (cup!orul) Am o pas"re ro!a!" 3!" cu coada (n-olbura!" i !e-alearg" (n cur!ea !oa!". (curcanul) Cine-i m4ndru 'i-n*oia! i cu mo de nas lega! # (curcanul) Am un br4u -"rga! %e cer sp4n0ura!. (curcubeul) 1"*ram" -"rga!" 2es!e mare-arunca!". (curcubeul) 3us pe cer s-a ar"!a! .n co-or (nco-oia! 5 (curcubeul) Am o *run0" care !e omoar". (cui!ul) %e'i-i mic 'i subirel, Toi se !em 'i *ug de el 5 (cui!ul) Cinci pi!ici Cinci -oinici... C4! (i -e0i de mi!i!ei, ,aci cu ei To! ce -rei. 3crii, Boci mingea,

)mple!e'!i, 2ala!e cons!ruie'!i. (dege!ele) 2es!e !o! g"se'!i (n lume Cinci *rai cu acela'i nume. (dege!ele) +o'negu cu pielea goal" =ine -inul de n"-al". (dopul) Car!ea ce-o p"s!re0i ca nou" C4!e scoare are # (dou") Cine se-ngra'" lega! # (do-leacul) 1oi a-em un bu!oia' Alb, -oinic, parc"-i de ca'8 Cercuri n-are 'i nici doage, /s!e bun c4nd mama-l coace 5 (do-leacul) 3-a *"cu! de c4nd e lumea i -a *i c4! -a *i lumea. (drumul) +ure albe sus (n pom, Hai, copii, s" le lu"m 5 i ce nume s" le d"m # (dudele) C"m"ru" de lemn !are =ine $ainele-n p"s!rare 5 (dulapul sau 'i*onierul) Cine !e-ng4n" i nu !e superi # (ecoul) )i -orbe'!e i !urce'!e, i-orice limb" nimere'!e. (ecoul)

+urgul rage )n p4rloage, &elea-ng4n" )n gr"din". (ecoul) 1u-l (n!rebi i (i r"spunde Caui (n 7ur i nu '!ii unde. (ecoul) %imineaa (i 04mbe'!e C4nd la gr"dini" -ii 2en!ru 'coal" preg"!e'!e Grupa-n!reag" de copii... (educa!oarea) .ria' cu nasul mare 2oar!" oameni pe spinare 5 (ele*an!ul) O ma'in" 0bur"!oare Cu elicea pe spinare 5 (elicop!erul) .ria'ul r4m"!or Cu pu!ernica lui g$ear" 3ap" gropi, *oar!e u'or, i p"m4n!u-l scoa!e-a*ar" 5 (eAca-a!orul) Iese mo'ul din colib" Cu nasul plin de m"m"lig". (*"c"leul) Cocos!4rcul din c4mpie 3coa!e ap" dar n-o bea :ucuros i-o las" ie i oricui ar -rea s-o bea 5 (*4n!4na cu cump"n") &ungul urc" 'i coboar" )n scr4nciob i-o *e!i'can" 5 (*4n!4na cu cump"n")

Cine-i mun!eanul *"los Care-arunc" 7ir pe 7os # (*agul) Cine s!" pe "rm la mare i pri-irea nu-'i aba!e, C"l"u0" de -apoare i pe cea" 'i (n noap!e # (*arul) Alb" p"s"ruic", 2e arac se urc"8 1-are aripioare, 1-are nici picioare. (*asolea) ade baba pe arac i-'i ine boabele-n sac, i-i a!4!a de b"!r4n", C"-i cad dinii (n "r4n". (*asolea) Ca-aler de la parad" Are coada c4! o spad" 5 (*a0anul) 1ici a*ar", 1ici (n cer, 1ici pe p"m4n!. (*ereas!ra) Are dini muli 'i mi!i!ei i nu su*er" nicioda!" de ei. (*ier"s!r"ul) 1u-i pisic", nici c"el Are dinii de oel 5 (*ier"s!r"ul) :uc$e! !are de -ergele =ine be!on (n!re ele 5 (*ierul be!on) Ce !r"ie'!e dup" moar!e i-al!ul -rea ca s-o !o! poar!e #

(*loarea) Care *loare 2arc"-i soare # (*loarea soarelui) O mie de *r"iori, O mie de dini'ori 3!au (n*ipi c4!e 'i-o mie )n!r-un *und de *ar*urie. (*loarea soarelui) 3!au pe bal!" ou" spar!e, )n!re *run0e mari 'i la!e 5 (*lorile de nu*"r) )n p"dure na'!e, )n p"dure cre'!e, <ine-acas" 'i $ore'!e. (*luierul) Colora! e ca o *loare, Trupul *in 'i mic (l are, 6boar" -ara pe c4mpie, 3punei ce-ar pu!ea s" *ie. (*lu!urele) 2arc"-i *loare 0bur"!oare i are 'ase picioare 5 (*lu!urele) &a mas" *"r de mine nu s!ai, To!u'i nu -rei s" m" ai8 C4nd m" ai, c$iar !e gr"be'!i %e mine s" !e lipse'!i. (*oamea) Ce separ" unindu-se # (*oar*eca) Cui!a'e cu inele Taie pielea (n curele 5 (*oar*eca) Toa!" es!e numai gur" 2"rul de pe *run!e-i *ur".

(*oar*eca) O p"pu'" gogona!" 3!" pe g$ea" (n*"'a!" 5 (*oca) Am un bour ro'u: .nde pa'!e +ul!" -reme 3e cunoa'!e. (*ocul) C4! de mic, %ar noap!ea !o! se -ede. (*ocul) Galben, ro'u la culoare, &icurici las" s" 0boare 5 (*ocul) .nde doarme boul ro'u, 1u mai cre'!e iarb" -erde. (*ocul) <4n!u-l s!inge <4n!ul (l (ncinge. (*ocul) 2opa-n cas", 2le!ele-i pe cas". (*ocul 'i *umul) Ta!"l (nc" nu s-a n"scu!, i copilul i-alearg" prin sa!. (*ocul 'i *umul) Are ciocu-ncruci'a!, %es*ace conul de brad 5 (*or*ecua) Iepuril" (nc"la! 3!" la margine de sa!. (*ricosul) Tor!ul, un!ul, *rip!urica &e-a -4r4! (n el m"mica,

2are un dulap -opsi!, )n"un!ru-i ger cumpli!. (*rigiderul) )nain!ea cui Trebuie s"-'i scoa!" *iecare p"l"ria # (,ri0erul) Tunde cu (ndem4nare i (i *ace 'i c"rare O *ri0ur" s"-i s!ea bine 1u-l (n!rece ori'icine. (*ri0erul) Ce cade-n ap" i nu *ace s!ropi # (*run0a) 3"gea!a (mp"ra!ului 3parge casa dracului. (*ulgerul) .n balaur ro', de par", A ie'i! din nori a*ar" 5 (*ulgerul) 2arc-ar *i ni'!e pe!ale, Ori s!elue ce dansea0" 1orii le presar" iarna i pe gene i le-a'a0". (*ulgii de nea) Ce !rece prin pod i nu $odoroge'!e # (*umul) )n *oc s-a n"scu!, %e *oc a *ugi!, %e *oc desp"ri!, Iu!e a muri!. (*umul) 1u e abur, nu e nor, %ar la *el e de u'or 5 (*umul)

Ori (i iarn", ori (i -ar", 3uie-n pod *"r" de scar". (*umul) 3e suie mo'ul (n pod ,"r" scar", ,"r" m4ini i *"r" picioare. (*umul) Am o capr" cu !rei coarne Claia -rea s" o r"s!oarne, Al!e ori ia paie-n gur" i le-arunc"-n car sau 'ur" 5 (*urca) +ic", dar -oinic", )n spa!e ridic" 3acul cu po-ar", 3"-l duc" la moar". (*urnica) Trei m"rgele, doar, pe-o a" 3e mi'c" plin" de -ia" 5 (*urnica) arpe lung de cauciuc <ars" apa unde-l duc 5 (*ur!unul) <ine *uga pe c"rare Culeg4nd la pie!ri'oare. (g"ina) &ega!" de nas cu s*oar", /a-n ad4nc goal" coboar", Iar c4nd iese la lumin", A!unci e cu ap" plin" 5 (g"lea!a *4n!4nii) Ce *uge mai repede dec4! !oa!e # (g4ndul) Ce-i ne-"0u!, %e alii ne'!iu!, C4nd (i dai drumul,

)ncon7oar" p"m(n!ul # (g4ndul) Ce !rece prin pere!e, i nu-l sparge # (g4ndul) Cine 0boar" *"r" umbr" i se-n!oarce *"r" 0gomo! # (g4ndul) Bup4neasa durdulie Cu roc$ia cenu'ie &ucra!" din pene lucii, Cau!" pe lac papucii. (g4sca) A!unci c4nd sun! (n ograd" Ga, ga, ga se iau la s*ad" Iar c4nd sun! pe l4ng" lac :aie (n!runa *ac. (g4'!ele) O leli" cer!"rea" +ul!e c4n!ece (n-a". /a -orbe'!e limbi -reo nou" i-umbl" -e'nic dup" ou" 5 (gaia) )n p"dure n"scui, )n p"dure crescui, Acas" c4nd m-au adus 3lu7i!or casei m-au pus. (gardul) &umina prin ce !rece i nu se opre'!e # (geamul) 1u-i -ulcan, s" inei min!e, %ar a0-4rle ap" *ierbin!e 5 (g$ei0erul) )l ii de coad", %ar el !o! *uge de-a dura. (g$emul)

Clopoel mi!i!el Cine sun" lin din el # 1imeni 5 1imeni 5 1umai -4n!ul, Cl"!in4ndu-l, leg"n4ndu-l, %" de -es!e-n !oa!" ara C" sose'!e prim"-ara. (g$iocelul) Clopoel +i!i!el, 3coa!e capul din 0"pad", 2rim"-ara s" o -ad". (g$iocelul) <oinicel cu $ain" alb" Iese primul din 0"pad". (g$iocelul) Animal cu !rup !"rca! i cu g4! nem"sura! 5 (gira*a) Are g4!ul *oar!e-nal! i picioarele cam lungi %ac" -rei s"-i dai o *loare / cam greu la ea s-a7ungi. (gira*a) Care minge colora!" Toa!" lumea ne-o ara!" # (globul p"m4n!esc) 2rin!re muli s!e7ari e unul Gros 'i mul!isecular, )l iubim precum s!r"bunii i-l numim cu drag... (gorunul) Ce-i m4ndru la sa! i bun la m4nca! # (gr4ul) %up" deal, din!r-un !e0aur Au 4'ni! s"gei de aur.

(gr4ul) 1u-i canar 'i nici sca!iu, Cu -e'm4n!ul auriu 5 (grangurul) Arici mare 'i 0b4rli!, 2e ogoare !"-"li! 5 (grapa) Cenu'iu, cu alb s!ropi! Ar!is! *oar!e iscusi! 5 (graurul) %e'i-i slab", nu se-ndoaie i cu dinii s!r4nge paie 5 (grebla) Cine c4n!" !oa!" -ara 2rin *4nee cu g$i!ara # (greierele) 6i 'i noap!e prin *4nei, Au0i mii de c4n!"rei. (greierii) 3!rugure nu-s, nici pia!r" nu-s, )ns" cad din nori, de sus8 ,lorile eu nimicesc &a c"ldur" m" !opesc. (grindina) %e-ai gre'i!, ia seama bine, ,olose'!e-m" pe mine 5 ,oaia alb" -a r"m4ne Ai gri7" s" scrii mai bine. (guma de '!ers sau radiera) 1u e 'oarec nici orbe!e, Roade pe!e pe caie!e. Ar *i bine 'i *rumos 3" nu-i d"m nimic de ros. (guma de '!ers sau radiera) Am o r4'nicioar"

Toa!" 0iua r4'ne'!e i noap!ea se odi$ne'!e. (gura) .nul numai cu-4n!ea0", %oi se ui!" 'i -eg$ea0", Iar ali doi, care-au r"mas, 3!au 'i-ascul!" *"r" glas. (gura, oc$ii 'i urec$ile) 2epena'ul cu gurgui /-mbr"ca! cu pu* de pui 5 (gu!uia) .n pi!ic, cumpli! du'man, 6i 'i noap!e iese-n lan, Roade spice, boabe *ur" )n punguele din gur" 5 ($4rciogul) Cu m4na (l in i-i dau cu piciorul, /l mu'c" din plin Cu gura ogorul 5 ($4rleul) /s!e groas" sau subire %e o (mbraci ea cald (i ine. ($aina) .nde-s muni *"r"-n"limi i ape *"r-ad4ncimi # (pe $ar!") Clo'ca-n -ad s-a pi!ula!, Risipindu-'i puii-n sa!, )ns" noap!ea, gri7ulie, )i $r"ne'!e pe-o *r4ng$ie. ($idrocen!rala) .n balaur 3ol0i de aur, 3!" (n mun!e priponi!, Ap" b4nd necon!eni!8 i pe n"ri cum su*l" para, &uminea0" !oa!" ara.

($idrocen!rala) 2arc"-i c4ine uricios, .mbl" mul! cu capu-n 7os, Cu cada-re se $r"ne'!e, Ori'iunde le g"se'!e 5 ($iena) /le*an! scur! (n picioare In!r"-n ap" la r"coare 5 ($ipopo!amul) %e aici 'i p4nD la mun!e 1umai p"!uri a'!ernu!e. ($oldele) 2are c"-i un p"!run7el, ,iindc"-i alb, la *el ca el8 C4nd (l gu'!i, !e s!r4mbi, !u'e'!i i (nda!"-l 'i g$ice'!i 5 ($reanul) A -eni! baba din muni 2es!e r4uri *"c4nd puni i a prins spun4nd po-e'!i ,lori de g$ea" la *ere'!i. (iarna) Cine -ine cu s!elue Albe-n *run!e %inspre mun!e # (iarna) Am un pui'or de drac Cu doi dini de grebl"-n cap. (iedul) &a deal repede 'i *"r" ocol, Iar la -ale ros!ogol. (iepurele) &ungi urec$i, picioare lungi, %oar cu pu'ca (l a7ungi 5 (iepurele) .rec$ea! cu $aine sure

3!" pe c4mp 'i (n p"dure. (iepurele) :a!e *"r" (nce!are, )ncep4nd de la n"scare8 Iar c4nd ceasul a sosi!, A!unci 'i ea s-a opri!. (inima) =e-i,conduc!e ins!alea0" )n pere!e le *iAea0" Iar (n urm" el ne las" Apa 'i c"ldura-n cas". (ins!ala!orul) 3en!imen!ul cel mai s*4n! %in cer 'i de pe p"m4n!. (iubirea) &a s!a! 1u-i (nal!, %ar la nas 1-o s"-i a7ungi 1ici cu sc"ri %in cele lungi. ((ng4m*a!ul) /a ne e a doua mam" i ne (n-a" doar la 'coal". ((n-""!oarea) %urere rece 2rin inim" !rece. (7ung$iul) R"murea cu clopoei, Hai, g$icii numele ei 5 (l"cr"mioara) Iedul cu 'ase picioare <rea ca lanul s" doboare 5 (l"cus!a) 1u e ap, dar coarne are i prin lanuri iu!e sare 5 (l"cus!a)

Cercelu' cu !oar!" mare Te opre'!e la in!rare 5 (lac"!ul) Cercelu' cu !oar!", 1ime nu m" poar!", %a m" !o! aca" &a u'a din *a". (lac"!ul) %e pa0" la poar!" Cercelu' cu !oar!" Ag"a! s!ing$er %e urec$i de... *ier. (lac"!ul) 1u la!r", nu mu'c" i nici nu (mpu'c". )n cas" 2e nimeni nu las" 5 (lac"!ul) Ce ap" es!e (n lume ,"r" nisip # (lacrima) Cupe albe s4ngerii, 3!au pe lu7ere (n*ip!e, 2arc-ar *i ni'!e *"clii 5 Hei, g$ice'!e-le, de '!ii 5 (lalelele) Cine 0iua dormi!ea0" i noap!ea ne luminea0" # (lampa) 64n" alb" ca o -ra7" &in pe ap" ea plu!e'!e, )n!re !res!ii s!" de s!ra7" i (n ap" ea pri-e'!e Cine e # Cine-o g$ice'!e # (leb"da) Ce e mare 'i mai mare i de nimeni !eam" n-are #

(legea) 1u e cal, dar are coam" i-i pu!ernic *"r" seam", )l g$ice'!i u'or, c4nd -rei, C" e scris pe banii mei 5 (leul) / un mic aeroplan Cu aripi de celo*an 5 (libelula) 3"-mi g$icii (n graba mare, .nde sun! c"ri de -4n0are # (la libr"rie) +ici pi!ici cu *elinare .mbl" noap!ea pe c"rare 5 (licuricii) 3c4n!eioar" Alb"s!rioar", 6boar" pe-n!uneric, 0boar"8 &uminea0" ici-colea. Ce-i: *elin"ra' sau s!ea # &ic"re'!e... lic"re'!e... 1umele cine-i g$ice'!e # (licuriciul) 2are-a *i un 'oricel )ns" are aripioare 6boar" noap!ea-n c$ip 'i *el 2ur!4nd numele de *loare. (liliacul) 2rim"-ara c4nd s-ara!", 2rin gr"dini apar deoda!" Ciorc$ini albi 'i alb"s!rii %in s!elue, mii 'i mii 5 (liliacul) oricel cu aripioare 2oar!" numele de *loare. (liliacul) 6bur"!oare

Cu pa!ru picioare. (liliacul) +elcul *"r" de g"oace +ul!" pagub" ne *ace 5 (limaAul) Ce 'ede (n ap" i !o! se adap", Omul (mb"!r4ne'!e, /a nu pu!re0e'!e. (limba) 1u e laie, 1ici b"laie, 1u e brici, Ca briciul !aie. (limba) 3e (n!inde 'i se s!r4nge i lacom" suge s4nge 5 (lipi!oarea) O di$anie ciuda!" 2oar!"-n gur" o lopa!" 5 (lop"!arul) Cine '!ie o cr"ias" Toa!" noap!ea luminoas" )n!re s!ele locuie'!e Oare cum se mai nume'!e # (luna) / ro!und" 'i b"laie, In!r" noap!ea (n odaie 5 (luna) O secere *"r" dini 2"'e'!e pes!e muni. (luna) %oispre0ece *rai alearg" Anul c4! es!e de lung8 ,ug de 0or prin lumea-n!reag", 1icioda!" nu se-a7ung. (&unile anului)

Ciocoi eap"n 'i $aps4n, /l se -rea-n !urm" s!"p4n 5 (lupul) / bun dobi!oc ,oar!e (nc"p"4na! .rec$i lungi, +in!e nu are, Are cruce pe spinare. (m"garul) Am o m4n" *"r" oase, C4nd se rupe, o poi coase 5 (m"nu'a) Ce are *orma unei m4ini i !o! nu-i m4n" # (m"nu'a) Cinci *rai o $ain" (mbrac" 5 (m"nu'a) / moa!, nu-i cioc4rlan, Are coi*ul n"0dr"-an, C$iar o glug" de cioban 5 (m"!"sarul) Am o g"in" pes!ri" i la coad" *er*eni". (m"!ura) O *e!i" 7uc"u'", +ereu 'ade dup" u'", 1umai c4nd e in-i!a!", ,ace camera cura!" 5 (m"!ura) Am o greblu" cu cinci dini'ori, 2e 0i (mi !rebuie de-o mie de ori. (m4na) ,urculi" cu cinci dini C"p"!a!" din p"rini. (m4na)

+4n" lung", mare, grea, Ridic"m ce -rem cu ea 5 (macaraua) i pe deal 'i pe 'es 2oi -edea *es de *es 5 (macii) 3ub o m"ciulie &ocuiesc o mie. (macul) Animal cu c$ip de om =op"ie din pom (n pom 5 (maimua) CinD se 0ba!e 0i 'i noap!e, %e s!4nci -e'nic se i0be'!e i deloc nu obose'!e # (marea) :an de aur colora!, Cu pene (ncon7ura!, )l pu!ei g$ici (nda!", C" are nume de *a!" 5 (margare!a) %e-i ro!und" sau p"!ra!", Toi din cas" (i dau roa!" 5 (masa) )n p"dure n"scui, )n p"dure crescui8 Acas dac" m-aduser", Hor"-mpre7ur mi se puser" 5 (masa) )n p"dure sun! n"scu!", )n p"dure sun! crescu!", %in p"dure sun! adus" i la mare cins!e pus". (masa) &ung", la!" sau p"!ra!", +usa*irii (i dau roa!" 5 (masa)

2a!ru picioare are, %ar s" le mi'!e 1u e (n s!are. (masa) Gur" mare, ca o roa!", O umplem cu carne !oa!" i ne-o d"-napoi !oca!" 5 (ma'ina de !oca! carne) Are coarne, dar nu-mpunge, i pe lene'i (i a7unge 5 (melcul) Casa mare-'i duce-n spa!e, 2e !"lpici ade-"ra!e, Iar pe unde !rece las" ,ir de-argin! 'i de m"!as". (melcul) To!deauna sun! acas" i de ploaie nu (mi pas"... +erg (nce!, dar c$ib0ui!: 2e-unde merg las drum albi!. Am 'i coarne, i le *ac &ungi sau scur!e %up" plac. (melcul) <oinicel cu corni'oare .mbl" cu casa-n spinare. (melcul) +ingi'oare aurii, Galbene sau s4ngerii, Hai, s" le g$icii, copii 5 (merele) 3!"-n p"dure logo*"!ul C-o c"ma'" ca om"!ul 5 (mes!eac"nul) Ce se *r4nge i se s!r4nge

i se bag"-n bu0unar # (me!rul) Ce e mai dulce 'i mai dulce i prin b404i! se-aduce # (mierea) 2as"re galben"-n cioc, ,luier" un c4n! cu *oc 5 (mierla) 2a!ru *rai (ngem"nai )n!r-un co7oc (mbr"cai. (mie0ul de nuc") 2a!ru *rai )ngem"nai, 2rin'i la 7oc )n!r-un co7oc. (mie0ul de nuc") 2a!ru *rai s!au (n!r-o cas" i de ploaie nu le pas" 5 (mie0ul de nuc") As!"--ar" la Cr"ciun, +4ncam mere din!r-un prun i cire'e din alun. (minciuna) .n orb -ede un iepure, .n 'c$iop alearg" dup" el, i un mu! s!rig" &a un surd s"-l prind". (+inciuna) / ro!und", colora!" i copiii nu-i re0is!", ,"r" ea, ora de spor!, Ar *i ora cea mai !ris!". (mingea) +uli spor!i-i o (ndr"gesc8 %e ce oare o lo-esc # (mingea)

2epena' de cauciuc )l !r4n!esc sau (l arunc, Ori'iunde dac" pic", 1u se sparge, nu se s!ric" 5 (mingea) 6ece-o ba! s" in!re-n plas" .nu-o prinde 'i n-o las". (mingea de *o!bal) Ce nu poi c4n!"ri # (min!ea) &op"ic" cu m4ner ,olosi!"-n 'an!ier, +ai ales la 0id"rie i-are numele... m@@@e 5 (mis!ria) Ce umbl" -iaa !oa!" i drumul nu-l !rece nicioda!" # (moara) Coad" ro'ie sub p"m4n!, 2"ruD -erde 7oac"-n -4n!. (morco-ul) ade mo'ul (n c"mar" Cu mus!"ile a*ar". (morco-ul) ="ru' galben ascui! )n p"m4n! 'ade (n*ip!. Cine es!e # &-ai g$ici! # (morco-ul) +4" cu aripi de pe'!e i cu colii c4! un cle'!e 5 (morsa) In!r" pe $orn i sub brad )i las" un cadou. Cine e # (+o' Cr"ciun)

1oi muncim -ara (n!reag", 3" o d"m din cas" a*ar", C"-i ur4!" 'i murdar" 5 (musca) 2e c"m"'i, $aine, *lanele 3un! b"nui cu g"urele 5 (nas!urii) Am un cioc"na' de piele Cu dou" g"urele. (nasul) Ce e mai amar 'i mai amar # (neca0ul) Ce !rece prin sa! i c4nii nu ba! # (negura) %e la mare p4nD la mun!e 2icur" s!ele m"run!e. (ninsoarea) Ce nod nu poa!e *i de0lega! # (nodul din g4!) Gr"me0i de c4li, 2es!e muni. (norii) 2e deasupra se ara!" +uni de -a!" sc"rm"na!" 5 (norii) 2es!e ape 'i p"m4n! 2lu!esc muni pur!ai de -4n! 5 (norii) 2e sub ra0ele de soare 6boar" pes!e c4mp o *loare. (norul) Trece mons!rul marea Cu p"rul alb ca sarea. (norul)

1um"r" pe (ndele!e Roile a !rei !ricicle!e. (nou") /u am pa!ru *rai )n!r-un co7oc b"gai. (nuca) Ce e Enal! c4! casa, <erde ca m"!asa, %ulce ca mierea Amar ca *ierea # (nucul) :uc"laia de la s!4n" 1e d" miel, lap!e 'i l4n" 5 (oaia) A !r"i! 1e-a $r"ni!, A c"0u!, 3-a pr"p"di!. (oala) Am *os! la s"pa!8 &a palme m-au lua!, )n *oc am in!ra!, &a !(rg am pleca!. +uli ani am slu7i!, 2e !oi am $r"ni!, i c4nd am c"0u!, ="nd"ri m-am *"cu!. (oala) C4! am !r"i! 2e *oc m-ai *rip!, Iar dup" ce-am muri! 2e drum m-ai a0-4rli!. (oala) %in p"m4n! m" n"scui )n lume !r"ii i c4nd murii )n gunoi m" pomenii. (oala de lu!)

Am doi *rai, Care nu se po! -edea. (obra7ii) :icicle!" cu prop!ele 3!" pe nas, nu pe 'osele 5 (oc$elarii) 3un! o 'a, 2e care nu c"l"re'!e nimeni8 3un! *ereas!r" %ar nu la cas". (oc$elarii) Am dou" ape-aprinse, 3ub dou" p"!uri (n!inse. G$ici ce sun! # (oc$ii) /u n-am, din *"p!ur", 1ici limb", nici gur", %ar spui la oricare Cusurul ce are, i-oric4! se m4nie, To! -a s" m" ie. (oglinda) )n 0adar !e uii la mine, C" !e -e0i numai pe !ine 5 (oglinda) 1-are limb" 'i nici gur", i ara!" orice *"p!ur". (oglinda) i un an de m" pri-e'!i, To! pe !ine !e 0"re'!i 5 (oglinda) Te-am -"0u! (n!r-un loc, .nde nu ai *os! 'i nu poi *i 5 (oglinda) Turm" mic", !4r4!oare, 2a'!e-n pomi, nu pe ogoare 5

(omi0ile) Ce -ieui!oare .mbl" dimineaa (n pa!ru picioare, &a pr(n0 (n dou", i seara (n !rei # (omul) Ce om nu se mi'c" iarna # (omul de 0"pad") C4!e coluri, (n !o!al, Are micul !"u penar # (op!) i pe -ale 'i pe cres!e, <e0i cu!ii ce au *eres!re 5 (ora'ul) Am o cas" -"rui!" 1ic"ieri nu-i g"uri!". (oul) Am o cas" -"rui!", 2es!e !o! es!e bol!i!". (oul) Arunci sus, (i alb 2ic" 7os, (i galben. (oul) Cine 'ade (n cuibar Ca un cocolo' de -ar# (oul) Am un *ra!e =ese-o p4n0" minuna!" ,"r" ie, *"r" spa!". (p"ian7enul) Ciuperc" usca!" )n cui ag"a!". (p"l"ria) Ia g4nde'!e-!e 'i spune Cine-i mai boga! (n lume #

(p"m4n!ul) 1orii lungi, pe sus se plimb, 1u-l g$icesc prin!re ur0ici, 3oare galben, c4! un bumb, R"s"ri! pen!ru *urnici. (p"p"dia) 6eci de umbrelue mici, 3-au uni! s" *ac-o *loare, %ar !recu -4n!ul pe-aici i le risipi (n 0are. (p"p"dia) C$ip de om, dar min!e n-are 1ici nu cere de m4ncare. / (ndr"gi!" de copii C" le-aduce bucurii. Oare ce e # (p"pu'a) /s!e un lucru 2e care unii (l au (n!reg, Alii pe 7um"!a!e Iar alii deloc. (p"rinii) Cop"ie cu bobie Ag"a!e prin!re -ie 5 (p"s!"ile de *asole) 1u e mire, nici mireas", Are !ren" m"!"soas" Cu b"nui *rumo'i, -er0ui, Hai g$icii numele lui 5 (p"unul) Care !ur!" a*4na!" /s!e 0ilnic cump"ra!" # 3e g"se'!e-n orice cas" i-o ser-im *elii la mas" 5 (p4inea) Cu ciomege m-au lo-i!, )n!re pie!re m-au s!ri-i!, C$iar (n 7ar am *os! b"ga!",

Cu cui!ul spin!eca!", %ar de'i m" c$inuie'!e, &umea-n!reag" m" iube'!e, Toa!" lumea m" dore'!e. (p4inea) %in p"m4n! (n soare %in sac (n dogoare. (p4inea) Roa!" ro!i!", %e om munci!" i de lume (ng$ii!". (p4inea) :"u!oare (nse!a!" :ea -in, lap!e 'i ulei, %ar ce-ng$i!e-n berega!", 1u merge-n s!omacul ei 5 (p4lnia) ,loricea ca!i*ela!", 3eam"n" c-un c$ip de *a!" 5 (panselua) C4nd e-n bal!" e regin" Iar (n sa! e rogo7in" 5 (papura) .mbrel" mare, u'oar", %in a-ion se coboar" 5 (para'u!a) :ici de *oc cumpli! 2es!e cer 0-4rli!, %ar !o! *ocul lui )l prind (n!r-un cui. (para!r"sne!ul) )n mici !uburi se g"se'!e, %inii bine (i albe'!e 5 (pas!a de dini) ,lu!ura'ul cel pl"p4nd C4!e aripi o *i a-4nd # (pa!ru)

Am num"r"!orul 9. %in (n!reg sun! o p"!rime. Cum (mi 0icei, m"i pu'!ime # (pa!ru supra 'aispre0ece) Ce-i ga!a i !o! !rebuie g"!i! # (pa!ul) .n $ul!an -oinic, n"uc, Cu ciocul c4! un uluc 5 (pelicanul) Cine 'ade (n g$io0dane, 2ur!4nd gume 'i creioane # (penarul) Ascuns (n c"ma'" -erde, +ie0ul de *oc nu se -ede. C4nd m"n4nci o *eliu", 2arc" su*li-n mu0icu". (pepenele) O c"su" gogonea", )n-eli!" cu -erdea", )n"un!ru miere ine8 1u-i *"cu!" de albine. (pepenele -erde sau lebenia) +ere mari cu biberon Au crescu! la noi (n pom 5 (perele) .n arici mi!i!el Cur""m dinii cu el 5 (peria de dini) 3c4ndur" cu p"r pe ea Cur"" $"inua mea 5 (peria de $aine) Cine are pene i nu 0boar" # (perna)

2e pa!ul lui Ti!i'or, ade-un sac cu pu*u'or 5 (perna) O surcic" argin!ie, 1uma-n ap" 'ade -ie 5 (pe'!ele) Cine are dini muli i nu poa!e mu'ca # (piep!enele) 1u-i cais", c"-i ro'ca!" i-are pielia plu'a!" 5 (piersica) ade >domnul? pe un banc 1uma-n ci0me 'i (n *rac 5 (pinguinul) Ce-i din lumea mare-adus i la mare mas" pus # (piperul) Are blana m"!"soas", &a c"ldur" !oarce-n cas"8 &a l"bue-are g$erue C 3!au ascunse (n pernue. (pisica) Care-i dobi!ocul Ce p"0e'!e *ocul i-'i spal" co7ocul # (pisica) Toarce lelea-nce!i'or ,"r" *urc" 'i *uior 5 (pisica) Cocolo' pe sub m"su" )'i ia coada (n l"bu" i is!e precum e el )l prinde pe 'oricel. (pisoiul) +ic", mic" 'i *ricoas"

Cre'!e cucul, nu se las" 5 (pi!ulicea) 3!" la noi necon!eni! i c4n!": >!i-i! 5 !i-i! 5? 5 (piigoiul) 1u e pled 'i nici perdea, 1oap!ea s!ai ascuns sub ea 5 (plapuma) )n!re nori 'i-n!re p"m4n! 3*ori de ap" cad pe r4nd 5 (ploaia) Care arbori drepi 'i-nali 2ar la r4nd ni'!e soldai # (plopii piramidali) &a care copac Tremur" *run0ele *"r" -4n! # (plopul) Iarna e nep"s"!or i -ara-i !remur"!or 5 (plopul !remur"!or) Ce *iar" cu limba r4m" i cu spa!ele d"r4m" # (plugul) %ou" roa!e, cui! la! ,olose'!e la ara! Cine es!e, l-ai a*la! # (plugul) 2es!e ape, prins (n scoabe, ade mo'u-n pa!ru labe, i cum s!" a'a pleca! /u !rec apa pe usca!. (podul) 2es!e r4pe, pes!e ape ,ace drumul mai aproape 5 (podul)

%ou" sc4nduri cu inele 2"s!r"m c"rile pe ele 5 (polia cu c"ri) 2rim"-ara !e -esele'!e, <ara !e umbre'!e, Toamna !e nu!re'!e, Iarna !e-nc"l0e'!e, 2o*!im de g$ice'!e. (pomul) Am aici (n b"!"!ur" O u0in" cu un!ur", Care umbl" prin ograd" C-un 'urub (n loc de coad". (porcul) indil, mindil8 &a bo! ca pi!acul, &a p"r ca acul8 <ara (n glod, Iarna (n pod. (porcul) 1u-i !rac!or, dar e (n s!are 2oieni, lunci, p"duri s" are 5 (porcul mis!re) T"r!"cu" aroma!" Ca un morco- colora!", %in "ri calde cump"ra!" 5 (por!ocala) %uce -es!e Ca-n po-es!e i oricui el '!ie-a spune C" e semnul p"cii-n lume. (porumbelul) Cine se na'!e-n*"'a! # (porumbul) 3!" bur!osul pe c4mpie 1"s!urei (n el o mie. (porumbul)

Tinerel Cu mus!"i albe, :"!r4nel Cu mus!"i negre. (porumbul) Trei su!e de *rai Galben-ro'cai, 2e-un b" adunai. %in ei pes!e noap!e =i-o da -aca lap!e, i ou" g"ina, Iar porcul sl"nina. (porumbul) 1ici (n cas" nici a*ar" Talpa mea e drum de ar". (pragul) Am o p"s"ric"-n sac, 3oie de pi!palac 5 (prepelia) C4n!"rea" delica!", <ra7a-i seara ne des*a!" 5 (pri-ig$e!oarea) i plu'a! 'i -"rga! Apa-nda!" a 0-4n!a! 5 (prosopul) Toamna-i -4n"!", bruma!", Iar" iarna-i a*uma!" 5 (pruna -4n"!") )n p"dure n"scui, )n p"dure crescui, Acas" m-au adus, C"lc"!oarea sa!ului m-au pus. (pun!ea) Ce moa!", dragii mei, A prins Creang" (n!r-un !ei # (pup"0a) Cine-i mic, mi!i!el,

%e se sperie 'i <od" de el # (puricele) +ic 'i negru, ca*eniu .nde a s"ri!, nu '!iu 5 (puricele) Ce n-are su*le! i su*le! *ur" # (pu'ca) O s"gea!" de c"rbune 6boar" iu!e pes!e lume 5 (r4ndunica) 6boar"-n sus, 6boar"-n 7os, 1eagr" es!e %e la coad" p4n" la cioc. (r4ndunica) +o!an cu blana !"rca!" i cu coada mul! scur!a!" &a urec$i are-ag"ai %oi cercei ca!i*elai 5 (r4sul) C"l"!or ce merge-agale 1umai pe unde e -ale 5 (r4ul) Care cas" 0bur"!oare 3e ridic" p4n-la soare # (rac$e!a) ,oar*eci are, 1u croie'!e, Cine-l '!ie )l g$ice'!e 5 (racul) Am o cu!ie Ca o coli-ie i c4n!" la nebunie. (radioul)

Cred c" macu-i place !are 6ilnic cere-n gura mare %up" a!4!a mac-mac-mac 2leac" s" (noa!e-n lac. (raa) Toa!" 0iua s!" pe lac i ne cere mereu... mac 5 (raa) 1u e cerb, dar i se pare, C4nd (l -e0i din dep"r!are 5 (renul) +ai mare ca o alun", Ro'ie, alb", bun", %up" ce-a-mplini! o lun" 5 (ridic$ea de lun") :urdu$os, -oinic 'i gras, Are-un corn (n*ip! (n nas 5 (rinocerul) 3pre s!4nga de-i suce'!i nasul, /l (nda!"-i umple -asul 5 (robine!ul) +ere ro'ii, mari 'i cree 3un! prop!i!e (n!re bee. (ro'iile sau !oma!ele) %is de diminea"-n 0ori <ars" lacrimi pes!e *lori 3oarele s-a ridica! i pe loc el le-a usca!. (roua) Cine poa!e m4nca *ierul ,"r" s"-'i rup" dinii # (rugina) ,ace *ruc!ele negre G$eare are, <erde es!e, i-n p"dure el !r"ie'!e. (rugul de mure)

%ac"-l u0i, el *ace spum" i-i alunec" din m4n" 5 (s"punul) Ce lucru poa!e s" in": 6a$"r, gr4u, m"lai, *"in" # (sacul) .n *l"c"u boga! (n spini Cu *lori albe (n ciorc$ini 5 (salc4mul) O b"!r4n" sup"ra!" 2es!e ape apleca!" 5 (salcia) C4nd nu e 0"pad" %oarme (n ograd", %ar c4nd ninge-a*ar" Cu copiii 0boar". (sania) Iarna *uge, <ara 0ace. (sania) +ergi cu ea, dar roa!e n-are 1u e !ren, dar 'ine are Iarna bucurii aduce, 3us o urci ,'i-n 7os !e duce... (sania) Ia!-o nu-i %ac" nu-i 1ici eu n-o spui. (sc4n!eia) %ou" bee, op! surcele, Te cobori 'i urci pe ele 5 (scara) Am picioare dar nu merg, Oboseala o-neleg. (scaunul)

CinF se a*l"-n orice cas" 3!" cu oaspeii la mas" # (scaunul) / pu!ernic c4! se poa!e, 2e oricine ine-n spa!e 5 (scaunul) 3us copaie, Bos copaie, &a mi7loc carne de oaie 5 (scoica) Tipsie pes!e !ipsie, &a mi7loc e carne -ie. (scoica) C4mpul alb, oile negre Cin-le -ede nu le crede, Cin-le pa'!e le cunoa'!e. (scrisul) Am o lun" cu m4ner, Am *ura!-o de pe cer8 3!r"luce ca o -"paie i m"n4nc" numai paie. (secera) &un" nou"-n p"r b"lai, Ai gri7" s" nu !e !ai 5 (secera) 24lnii mul!e (n'ira!e, 2ur!a!e pe dou" roa!e 5 (sem"n"!oarea) Cu !rei oc$i )n !rei culori / a!en! la !rec"!ori i-i ara!" ,"r" grai C4nd s" !reci i c4nd s" s!ai. (sema*orul) ,elinar cu !rei culori

)ndrum" pe !rec"!ori. (sema*orul) )n col de s!rad" Trei oc$i iscoad". (sema*orul) Ce-i ro'u, m"r nu-i8 Cre'!e-n p"m4n!, ceap" nu-i # (s*ecla) O ridic$e alb", dulce, &a *abric" dac-o duce, O de0brac" de co7oace i (n 0a$"r o pre*ace 5 (s*ecla-de-0a$"r) .n cas!ron cu g"urele Trece *"ina prin ele 5 (3i!a) Roa!" usca!", Cu p"r *ereca!", )n cui ac"a!". (si!a) 3us piei, Bos piei, &a mi7loc boabe de mei. (smoc$ina) 3us piele, Bos piele, )n mi7loc m"lai cu miere. (smoc$ina) C4nd apare el pe cer, 3!elele s-ascund 'i pier 5 (soarele) %e pe cer o si!" mare Cerne pe p"m4n! dogoare 5 (soarele) Alb" 'i suleimeni!" C4nd ur4!", c4nd iubi!"8

<ara nu -or s" m" -ad", Iarna !oi m"-nbr"i'ea0". (soba) Iar na !oi gr"mad" &a !ine -enim, <ara dac" -ine, %e !ine *ugim. (soba) +"n4nc" !oa!" 0iua i !o! *l"m4nd" r"m4ne. (soba) &a (n*"i'are-i slu!, /s!e orb 'i surd 'i mu!, Roade !o! pe dedesub! 5 (sobolul) 2e lunc" 'i prin 0"-oaie 3coa!e mo'ul mu'uroaie 5 (sobolul) +"rgelu'e pe -ergele 3oco!e'!i ce -rei cu ele. (soco!i!oarea) 6ece s4rme ordona!e Cu c4!e 0ece bile colora!e. ,iecare copil '!ie C" as!a nu-i 7uc"rie 5 (soco!i!oarea) Ce e dulce 'i mai dulce, )l alungi 'i nu se duce # (somnul) Am dou" surori gemene Ce dorm (n picioare. (spr4ncenele) %in!re -4r*uri -er0i de s"bii Ies liliac$ii cor"bii 5 (s!4n7eneii) Cum numii c$ipul sculp!a!

2e un soclu a'e0a! # (s!a!uia sau monumen!ul) CinD se urc" pe ca!arg Ca s" *lu!ure (n larg # (s!eagul sau drapelul) Cine-i gros i scoros i arunc" ce'!i pe 7os # (s!e7arul) Cuie mici cu m"ciulie 3!r"lucesc pe cer o mie, %ar c4nd iese soarele ,ug de-'i rup picioarele. (s!elele) /s!e sprin!en 'i b"la! %" n"-al" iarna-n sa! 5 (s!icle!ele) =in cerneala-n re0er-or Ca s" poi scrie u'or. (s!iloul) Am o co*" gras", gras" 3!recoar" apa prin plas" 5 (s!recur"!oarea) Ciucur -erde sau ro'ca! 2e arac s!" ag"a!, Cine es!e # &-ai a*la! # (s!rugurele) 3oarele o coace, +4na o rupe8 2iciorul o calc", Gura o bea. (s!rugurele) 2arc"-i un curcan gola' i *ricos 'i uria' 5 (s!ruul) Trupu-i es!e ea-"-nal!",

Cre'!e numai unde-i bal!"8 Iar (n -4r* are un spic Ca o coad" de pisic 5 (s!u*ul) 3eam"n" cu un -apor i merge !o! cu mo!or %ar c4nd pleac"-n dep"r!are /l se las" (nce! (n mare. i s!r"ba!e calea !oa!" ,"c4nd drumul pe sub ap". (submarinul) 1u-i *ierbin!e, %ar usuc". (suga!i-a) +i se spune *racie i-n orice si!uaie Am num"r"!orul +ai mare ca numi!orul. Cum m" numesc, '!ii -oi oare # 1o!a GH la-n!rebare. R"spunsul ce no!" are # (suprauni!ar") C4!e s!ele luci!oare 3!r"lucesc (n Carul +are # ('ap!e) Are sol0i 'i nu e pe'!e i c4nd merge, se !4r"'!e 5 ('arpele) Curelu'" rece, uns" 3ub p"m4n! 'ade ascuns", Iar a!unci c4nd iese a*ar" %e-o pri-e'!i !e (n*ioar" 5 ('arpele) Curelu'" uns", 2rin!re *lori ascuns" 5 ('arpele) %e pe coad" l-ai c"lca! 3e descol"ce'!e (nda!"

i -enin ai c"p"!a!. ('arpele) C4!e, c4!e mici picioare Harnica albin" are # ('ase) Ce-i mai (nal! dec4! calul i mai mic dec4! porcul # ('aua) <eg$ea0"-n dou" picioare Ca s" -ad"-n dep"r!are 5 ('oarecele de c4mp) Curelu'" -erde 2rin iarb" se pierde. ('op4rla) / un 'arpe cu picioare, 3"-mi g$ice'!i ce nume are 5 ('op4rla) +ic, cu inima $ain", Roade sacul de *"in" 5 ('oricelul) O ce!a!e minuna!" 3!" cu poar!a descuia!", %ar nu poi (n ea p"'i %ac" nu '!ii a ci!i. Are-n ea comori po!op Oric4! iau nu scade-un s!rop. ('!iina) Cu c"ma'a *oi 'i cline, C"m"rile !oa!e pline, Toamna sun! de recol!a! i $ambarele de ocupa!. ('!iule!ele) Ro!ocol, ro!ocol, 2e-ar"!ur" d" ocol8 :olo-anii (i s!ri-e'!e, i p"m4n!u-l ne!e0e'!e 5 (!"-"lugul)

/ un ap ce nu m"n4nc", %ar gro0a- mu'c" din s!4nc". (!4rn"copul) Ce copac s!u*os 'i-nal! )n*lore'!e-n luna mai i d" *loare pen!ru ceai # Cine es!e, l-ai a*la! # (!eiul) O cu!ie cu *ereas!r" Boac" !ea!ru-n casa noas!r" 5 (!ele-i0orul) .n melc mare de oel :a!em ou"le cu el 5 (!elul) Am o copil": C4nd (i dau m4ncare pl4nge, C4nd nu-i dau, !ace. (!igaia) 1u-i pisic", nici mo!an / -"rga! 'i ro'co-an 5 (!igrul) %e plic se lipe'!e =ara ocole'!e. (!imbrul) Ce !rece pe dinain!ea oc$ilor i nu-l poi -edea # (!impul) Trece ne-"0u!, Re pede de necre0u!, 1u *uge, nu sare, Ros! mare (n lume are. (!impul) Cine-aduce ploi m"run!e, i nespus de mul!e *ruc!e # (!oamna)

Toa!" 0iua: cioca - cioca8 <ine seara boca - boca. (!oporul) / *"cu! de munci!ori i !r"ie'!e pe ogor8 Toa!" 0iua el munce'!e, .rl" de !e-nnebune'!e. (!rac!orul) 1u e pu'c", dar pocne'!e 1u e porc,dar scormone'!e Trece m4ndru prin c4mpii i (n urm"-i curg *elii. (!rac!orul) .mbl" ursul pe ogor i morm"ie (ngro0i!or 5 (!rac!orul) 1u e !ren, nu e ma'in" %ar alearg" !o! pe 'ine i !e duce c4nd (l iei To! ora'ul dac" -rei. (!ram-aiul) O c"ru" *"r" cai +erge bine, dar pe 'ine i se nume'!e... !r@@@i 5 (!ram-aiul) Care *loare Are g$eare i par*umul cel mai !are # (!randa*irul) Tricicle!a lui Andrei C4!e roi (n-4r!e # (!rei) %ac" numi!oru-i I, Iar num"r"!orul J, 3punei-mi ce *racie sun!, C" -" dau pe loc un punc! 5 (!rei supra doi)

Am o !r"sur" mare, &a -ale *uge !are, &a 'es (nnebune'!e &a deal g4*4ie'!e. (!renul) ir de camere pe roa!e ,uge pe 'ine c4! poa!e 5 (!renul) .n balaur mul! de *ier Alearg" pe mul!e roa!e 3-arunce pe 'an!ier +"r*uri mul!e, de depar!e 5 (!renul) ., u, u 'i plec acum Cu -agoane merg la drum8 ,ug pe 'ine, s!au (n gar" i !e duc (n!reaga ar"... (!renul) .rl" lupul la $o!ar" i s-aude-n al!" ar". (!une!ul) 1u -orbesc 'i nu am -ia" %ar *ac 0gomo! de !e-ng$ea"8 3!au de pa0" la $o!ar", <"rs prin gur" *oc 'i par". (!unul) Are d4nsul 'i picioare %ar e-obi'nui! s" 0boare8 =in, in, in 'i pi'c"!ura... Cine-i obr"0nic"!ura # (=4narul) 3l"b"nog ca 'i o scam", .nde pi'c", las" ran" 5 (4narul) 3un! mi!i!el 'i dr"cu'or i m" $r"nesc cu s4nge de om. (=4narul)

Ce are barb" i !o!u'i nu e b"rba! # (apul) +erge ano', (ng4m*a!, )ncre0u! c" e b"rba!. &a bu*e!, c4nd lumea-l cere, Osp"!aru-l d" cu bere 5 (apul) G4lg"u-g4lg"u, =u'!i cu !ine-n p4r"u 5 (ulciorul) Ce s!" (n ume0eal" i nu se ud" # (uleiul) G$ear"-n cioc, g$ear"-n picioare %" pr"p"d prin 0bur"!oare 5 (uliul) Ce merge pe ap" 'i nu se ud" # (umbra) CinD se ine de oricine 1uma-n 0ilele senine # (umbra) ,ug de !ine i !u musai dup" mine. (umbra) ,orm" de ciuperc" are i de ploaie ne ap"r". (umbrela) Roaba care-o (mpingi (n!runa C4!e roi ea are # (una) C4rligel lega! cu s*oar" 2rinde pe'!i 'i-i scoa!e-a*ar" 5 (undia) Inelu' rup!

3coa!e pe'!ii de pe *und. (undia) )n co7oc (n!ors pe dos +orm"ind moroc"nos, .mbl" pus!nic prin p"dure %up" miere, dup" mure. (ursul) .mbl" mo'ul prin p"dure %up" 0meur" 'i mure 5 (ursul) <ara umblu dup" miere, Iarna dorm s" prind pu!ere. (ursul) <ine mo'ul pe c"rare, Cu co7ocul (n spinare. (ursul) Alb, greoi, cu p"rul *in, 3eam"n" cu +o' +ar!in 5 (ursul polar) Iarna-'i -4r" nasu-n blan" i din ung$ii ('i sug $ran" Iar -ara, sus pe muni, 6meur" culeg desculi. (ur'ii) Ce buruian" c4nd o a!ingi )i *ace numai b"'ici # (ur0ica) Ce bur uian" O poa!e cunoa'!e 'i orbul # (ur0ica) /u la orice cas" 3un! slug" aleas". /u pe ori'icine )n!4mpin c4nd -ine8 C4nd pleac" a*ar", /u (l pe!rec iar". (u'a)

Ga0d" bun" 'i aleas" / la ori'icine-n cas"8 /a prime'!e pe oricine i c4nd pleac" 'i c4nd -ine 5 (u'a) i a*ar" 'i (n cas", G$ici ce e # (u'a) &a margine de ora' Am un s!up care-i *run!a', Iar albinele din el ,ac miere din oel. (u0ina) Am aici, sub deal, un 0meu, Care *umeg" mereu. i cu limba op"ri!" +es!ec" *on!" !opi!". (u0ina siderurgic") Care *or" pribegi!" Apa m"rii o agi!" # (-4n!ul) Ce 0boar" pe sus i nu-l -e0i # (-4n!ul) Cine !rece pe la poar!", i c4inii nu (l la!r" # (-4n!ul) /a es!e bun" la !oa!e, 1e d" carne, ne d" lap!e, Iar -iei mi!i!ei 3e numesc copiii ei. (-aca) Trei surori, poi s" 0ici .na mare, dou" mici <in (n *iecare an i pun lac"! la g$io0dan. (-acanele)

Care cas" plu!i!oare 2es!e m"ri e c"l"!oare # (-aporul) i pe *lu-ii 'i pe mare %uce lumea (n spinare 5 (-aporul) ade m4ndra-n!r-un picior, &"ud4ndu-se oricui C" ea poar!"-n al ei spa!e C"m"'i albe 'i -er0ui 5 (-ar0a) Trupul, capul mi-e !o!una, 2-un picior s!au !o!deauna8 C"m"'i am nenum"ra!e i le por! !oa!e-mbr"ca!e. (-ar0a) O *e!i" Cu co*i", /a poa!e mereu s" in" ,lori aduse din gr"din" 5 (-a0a de *lori) <ia" n-are, brae n-are =ine *lorile-n p"s!rare 5 (-a0a de *lori) O spor!i-" cu renume .mbl"-n pomi dup" alune. (-e-eria) Ron"ie nuci 'i alune 3are graioas" Coada-i e s!u*oas" C %e-o g$ice'!i, (nda!" spune 5 (-e-eria) =u' g$idu', coad" ro'ca!" 2es!e ce!ini arunca!". (-e-eria) %e ce-o lunge'!i,

%e ce mai scur !"-o *aci. (-iaa) +o'uleul cel -oinic 3e-n*"'oar"-n borangic 5 (-iermele de m"!ase) 2are-albin", dar nu prea, ,iindc"-i lene'" 'i rea 5 (-iespea) &a mesele cele alese 1u lipsesc, i *ac po0nele adese Celor ce m" prisosesc. (-inul) .rlu 'i m" (n-4r!esc 2e drumei (i (ngro0esc. (-iscolul) Ce se leag" cu gura i nu se de0leag" cu m4na # (-orba) %ac"-i dulce, mul! aduce, %ac"-i rea, *ug !oi de ea. (-orba) &acom", g"l"gioas" =op"ie pe l4ng" cas" 5 (-rabia) ,uge *"r" de picioare %e n-o prin0i 1ici de-a c"lare. (-remea) Ce mo-il" e gro0a-", C" arunc"-n ceruri la-" # (-ulcanul) Are-o coad" (n*oia!", Hoa" es!e 'i 'irea!" %ar e -ai de coada ei C4nd d" pes!e ea gri-ei.

(-ulpea) Coada ei es!e s!u*oas" %ar de g"ini nu se las". (-ulpea) Cume!ria cea 'irea!" <ine-adesea prin -ecini i-ama!oare se ara!" %e a >cump"ra? g"ini. (-ulpea) Ro'co-ana cea is!ea" .mbl" pe la co!inea". (-ulpea) 2oi s"-l *aci c"-i s"n"!os C$iar de s!ai cu capu-n 7os / un spor! mai de *olos. (Koga) &ap!ele gerului, 3ub s!rea'ina cerului. (0"pada) +oale, alb" 'i pu*oas", 2en!ru c4mp e $ain" groas". (0"pada) 1u-i *"in", dar se cerne8 1u-i co-or, dar se a'!erne. (0"pada) Cu coam" 'i !rup -"rga! 2are un c"lu ciuda!. Cine es!e, l-ai a*la! # (0ebra) %ege!ele, buni *r"4ni C4!e-s la-am4ndou" m4ini # (0ece) Cine-mi spune din!r-o da!" C4!e coluri are-o roa!" # (0ero)

Am un prie!en pricepu! %e !oa!" lumea '!iu!8 )mi d" s*a!uri 'i (mi spune To! ce se pe!rece-n lume. (0iarul) Am o clo'c", C-o arip" neagr" 'i una alb". Cu cea neagr" ('i adun" puii, Cu cea alb" (i (mpr"'!ie. (6iua 'i noap!ea) %ou" *e!e-mi poar!" salb" .na-i neagr", al!a-i alb". 1e-nce!a! se !o! alung" i nu po! s" se a7ung". (6iua 'i noap!ea) 3un! dou" surori (n lume, 1easemenea la nume: .na-i alb", lumina!", -al!a neagr"-n!uneca!"8 3e gonesc prin lumea lung", i nu po! s" se a7ung". (0iua 'i noap!ea) <aca neagr" in!r"-n sa!, Toa!" lumea s-a culca!8 <aca alb" c4nd sose'!e, Toa!" lumea se !re0e'!e. (0iua 'i noap!ea) 1u-i b"ia! ca s" nu-l '!ie. ,"uri! e din $4r!ie, <4n! pu!ernic -rea 'i s*oar" i-a!unci 0b4rn4ie 'i 0boar". (0meul) 1u-i pas"re 'i !o!u'i 0boar" %ac"-l ii bine de s*oar". (0meul) 24lnii ro'ii 'i albas!re 3!au pe gardurile noas!re 5 (0orelele)

S-ar putea să vă placă și