Sunteți pe pagina 1din 1

-------------------------------------------------SC APA CANAL SA GALATI

SECTIA CONTORIZARE

PROCES VERBAL

SECTOR MONT/DEMONT/APOMETRE NR -------

PENTRU SIGILARE APOMETRU DIVIZOR

Incheiat astazi -----------------------------------------------Beneficiar Nume , Prenume -----------------------------------------------------Str. ------------------------------------- Asoc --------------------- Bloc ---------- scara -------------Etaj ---------- apartament ----------------S-a procedat la --------------------------(montarea, demontarea, sigilarea, resigilarea).
NR.
CRT

LOCUL
MONTARII

TIP
APOMETRU

SERIA

DN
(mm)

APROBARE
MODEL NR

B.V.M.
NR

DATA
INDEX
(m)

SIGILIUL
APLICAT

NR.
SIGILII

1
2
3
4
5
6

Termenul de garantie al lucrarii ------------------------------Apometrul nu este utilizat in relatia contractuala cu SC APA CANAL SA GALATI.
Instalator autorizat

Asociatia de Loc/Prop

Abonat

SC APA CANAL SA. GALATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nume prenume:Semnatura si tampila


Nume,prenume:Semnatura si tampila Nume,prenume/Semnatura

OBSERVATII