Sunteți pe pagina 1din 2

CATRE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Societatea comerciala ------------------------------------------------------SRL ,cu sediul


in--------------------------str.--------------------------------nr---------judetul---------------------reprezentata de---------------------------------asociat unic ,inregistrata la O.R.C.ARGES
sub nr. J03 /----------------/---------------,cu un capital social de-----------lei,
C.U.I.-------------------avand
ca
obiect
de
activitate
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declar pe propria raspundere ca de la infiintarea societatii comerciale si pana la
-------------------------------nu am desfasurat nici un fel de activitate din urmatoarele
motive:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezenta declaratie este data in conformitate cu prevederile Normelor
Metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr.460747/10-06-2002.
Pentru nesinceritatea celor declarate suntem direct raspunzatori si vom suporta
consecintele legale

DATA DEPUNERII

NUMELE SI PRENUMELE
SEMNATURA

S-ar putea să vă placă și