Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere actualizare date personale

Date de identificare ale clientului titular al Contractului de credit:


Nume ---------------------------------------------------- Prenume ------------------------------------------------
Locul
CNP naterii ---------------------------------------------------------------

Solicit corectarea/actualizarea urmtoarelor informaii (completai mai jos):


Rezidena: Rezident Nerezident ara de reziden fiscal: -----------------------------------------------------------------------
Tip act de identitate: BI CI Paaport Adeverin de identitate Altul
---------------------------------------
Seria Nr. Data expirrii
Cetenia: Romn Alta
---------------------------

Ocupaie / Profesie: ----------------------------------------------------------------------


Locul de munc (denumirea angajatorului)
Situaie familial: cstorit/ necstorit/ divorat/
-----------------------------------------------------------
vduv/ uniune consensual -----------------------------------------------------------
Regimul matrimonial: comunitate legal separaie de bunuri comunitate convenional

ADRESA PRINCIPAL (domiciliul)


Strada Nr.
Bl. Sc. Et. Ap. Sector/ Cod potal
Jude
Localitatea ara: Romnia Alta
--------------------------------------------------------

ADRESA DE CONTACT (n cazul n care difer de adresa principal)


Strada Nr.
Bl. Sc. Et. Ap. Sector/ Cod potal
Jude
Localitatea ara: Romnia Alta
--------------------------------------------------------

Telefon fix Telefon mobil


E-mail
---------------------------------------------@-----------------
Persoan expus politic: Da Nu Funcia public deinut (dac este cazul): ----------------------------------------------------

Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. s prelucreze n conformitate cu prevederile contractului de credit la care sunt parte, datele mele
cu caracter personal actualizate ca urmare a prezentei cereri.
Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. s prelucreze datele mele personale n scop de marketing, pentru realizarea de comunicri Da Nu
comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare, prin telefon, prin SMS, prin e-mail sau prin pot, i s le transmit
partenerilor si contractuali pentru a fi prelucrate n acelai scop.

Doresc primirea extrasului de cont pe e-mail. Da Nu

Nume / prenume: --------------------------------------------


Data (zz/ll/aaaa):
Semntura: -------------------------------------------------

BRD Finance IFN S.A. este operator de date cu caracter personal autorizat sub nr. 1833 din Registrul de eviden a operatorilor de date personale.
BRD Finance S.A.
Sediu social: Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, Capital social: 81 700 000 lei
sector 1, 011171 Bucureti, Romnia RC. J40/6083/2004, CUI 16334236, CIF RO16334236
Adresa de contact: Metav-Corp A1, Str. Biharia nr. 67-77, Registrul General BNR RG-PJR-41-110035/29.11.2006
sector 1, 013981 Bucureti, Romnia Registrul Special BNR RS-PJR-41-110005/29.11.2006
Tel.: (+4)021 301 48 26, Fax.: (+4)021 300 10 20 Registrul Instituiilor de plat BNR: IP-
http:/www.brdfinance.ro RO0002/28.04.2011

V3_06.2017